TÁJÉKOZTATÓ. - a Közgyűléshez

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "TÁJÉKOZTATÓ. - a Közgyűléshez"

Átírás

1 NyíREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS POLGÁRMESTERE 4401 NYíREGYHÁZA, KOSSUTH TÉR 1. PF.: 83. TElEFON: FAX: Ügyiratszám: VEJL/238-2/2014. Ügyintéző : Bongár Viktória TÁJÉKOZTATÓ - a Közgyűléshez a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Szilárdhulladék-gazdálkodási Társulás Társulási Tanácsban végzett évi tevékenységéről!ltwijl----- Or( Kovács Ferenc polgármester f Pató István városfejlesztési és városüzemeltetési osztály vezetője törvényességi véleményezést végző személyek aláírása Dr. Szemán Sándor címzetes főjegyző ~' tvl. (ATL Faragóné Széles Andrea jegyzői kabinet vezetője Véleményezi: Városstratégiai és Környezetvédelmi Bizottság CJ.J NY REGYHÁZA

2 Tisztelt Közgyűlés! A Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Szilárdhulladék-gazdálkodási Társulás (továbbiakban: Társulás) március 6-án alakult azzal a céllal, hogya térségben komplex hulladékgazdálkodási rendszert hozzon létre és működtessen. A Társulás működését a Társulási megállapodás és a Társulás Alapító Okirata szabályozza. A Társulás önálló gazdasági szervezettel nem rendelkezik, így a gazdasági feladatokat a Társulás 100 %-os tulajdonában lévő Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Területfejlesztési és Környezetgazdálkodási Ügynökség Nonprofit Kft. menedzseri szervezetként végzi. A Társu lás célja a Társulás működési területét átfogó, térségi, regionális hulladékgazdálkodási rendszer megvalósítása, mely magában foglalja a szilárd települési hulladék gyűjtését, válogatását, újrahasznosítását, a válogatási maradványanyagok korszerű, az EU szabályozásnak megfelelő lerakón való elhelyezését; az ehhez kapcsolódó technikai és technológiai rendszerek kialakítását, az eszközök beszerzését, a szükséges beruházások megvalósítását, az illegális hulladéklerakók felszámolását, a felhagyott hulladéklerakók rekultivációs munkáit. A meghatározott célok megvalósítása érdekében a Társulás feladatai az alábbiak: - A Társulás területén létrehozandó térségi hulladékgazdálkodási rendszer felépítéséhez szükséges projekt kidolgozása, illetőleg ilyen jellegű projektek begyűjtése, összefogása. - A projekt megvalósításához szükséges pénzügyi források megteremtése érdekében pályázat benyújtása az Európai Unió Kohéziós Alap, és az Új Magyarország Fejlesztési Terv Környezet és Energia Operatív Program, KEOP "Települési szilárdhulladékgazdálkodási Rendszerek fejlesztése" valamint a KEOP "A települési szilárdhulladék-ierakókat érintő térségi szintű rekultivációs programok elvégzése" program keretében. - A tag-önkormányzatok érdekeinek összehangolása, információcsere, kölcsönös tájékoztatás biztosítása, valamint szakmai tanácsadás nyújtása. - A Társulás tagjai kötelesek minden rendelkezésükre álló eszközzel közreműködni a projekt megvalósításában. A Társulás gazdálkodására jellemző, támogatásban nem részesül. hogy állami feladatot nem lát el, ezért állami normatív A Társulás évben összesen 4 alkalommal ülésezett. Jelen tájékoztató l. számú mellékiete a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Szilárdhulladékgazdálkodási Társulás évi költségvetés teljesülésének éves beszámolóját, a 2. számú melléklet a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Területfejlesztési és Környezetgazdálkodási Ügynökség évi közhasznú egyszerűsített éves beszámolóját, valamint a 3. számú ~ t;'j N Y R E G Y H Á Z A

3 melléklet az Észak-Alföldi Környezetgazdálkodási Kft évi egyszerűsített éves beszámolóját tartalmazza. Kérem a Tisztelt Közgyűlést, hogya tájékoztatóban foglaltakat tudomásul venni szíveskedjen. Nyíregyháza, június 19. polgármester (y ) N Y R E G Y H Á Z A

4 1. melléklet a VEJL/238-2/2014 számú tájékoztatóhoz Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Szilárdhulladék-gazdálkodási Társulás 4400 Nyíregyháza, Hősök tere NAPIRENDI PONT Előterjesztés - a Társulási Üléshez a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Szilárdhulladék-gazdálkodási Társulás évi költségvetés teljesülésének éves beszámolójáról Tisztelt Társulási Ülés! A Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Szilárdhulladék-gazdálkodási Társulás án alakult. A Társulás a években Záhony Város Önkormányzata, a években a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Önkormányzat (mint felügyeleti szervek) önállóan gazdálkodó intézményeként működött. A Társulás jelenleg önállóan gazdálkodó, önálló jogi személyiséggel rendelkező önkormányzati társulás. Az áll amháztartásró l szóló évi CXCV. törvény 26. (1) bekezdés előírásainak megfelelően a helyi önkormányzatok jogi személyiséggel rendelkező társulásai a helyi önkormányzatokra vonatkozó szabályok szerint gazdálkodnak, de azoktól elkülönülten. A Társulás március 19-től 1 fő alkalmazásával Titkárságot működtet általános adminisztratív teendők ellátására, valamint a Társulás folyamatban lévő projekt jeiben menedzseri közreműködés biztosítására. A gazdasági és pénzügyi feladatokat továbbra is a Társulás 100 %-os tulajdonában lévő Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Területfejlesztési és Környezetgazdálkodási Ügynökség Nonprofit Kft., mint menedzsment szervezet végzi. A Társulás tag önkormányzatainak önkormányzati feladat-ellátási körükbe tartozik a településeken az ingatlantulajdonosoknál keletkező települési szilárdhulladék kezelése, a hulladékkezelési közszolgáltatás szervezése és fenntartása, valamint az illegális hulladéklerakók felszámolása, a bezárt hulladéklerakók rekultiváció s munkáinak elvégzése. Az önkormányzatok e kötelezettségük teljesítése érdekében, a Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei regionális Szilárdhulladék-gazdálkodási Rendszer megvalósítására és a meglévő rendszerekkel együtt történő üzemeltetésére hozták létre a Társulást. A Hulladékgazdálkodási Program alapcélkitűzése Szabolcs-Szatmár-Bereg megye összes (229) és Borsod-Abaúj-Zemplén megye II települése hulladékgazdálkodási problémáinak megoldása. A Társulás által megvalósítani kívánt projektek akadályoztatása miatt időközben 2 önkormányzat (Kótaj Község Önkormányzata és Nyírbogdány Község Önkormányzata) kizárására került sor. l

5 A Társulás évi gazdálkodásának jellemzői BEVÉTELEK A Társulás állami feladatot nem lát el, ezért állami normatív támogatásban nem részesül. Az intézményi működési bevételek között a Társulás elkülönített bankszámláján lévő, a bérleti díjból befolyt átmenetileg szabad pénzeszközök lekötéséből származó kamatbevétel került tervezésre eft értékben, melyből20l3. évben eft teljesült. A sajátos felhalmozási bevételek között a megvalósult Szilárdhulladék-gazdálkodási rendszer üzemeltetéséhez kapcsolódó bérleti díj bevétel szerepel. A Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei hulladékgazdálkodási projekt - I. ütem befejezése és pénzügyi lezárása december 31-én történt meg. A beruházás keretében megvalósított kisvárdai, nagyecsedi és nyíregyházi hulladéklerakók, a nyíregyházi válogatócsarnok, valamint a teljes eszközállomány aktiválásra került és a Társulás 100%-os tulajdonában álló társaság, az Észak Alföldi Környezetgazdálkodási Kft. átvette üzemeltetésre. A Társulás, mint tulajdonos és az üzemeltető Kft. között fennálló közszolgáltatási szerződés alapján a hulladékkezelő eszközrendszer bérbeadásából évben eft eft ÁFA bérleti díj bevétellel számoltunk a költségvetési tervben. A Közszolgáltató által fizetendő éves bérleti díj összege minden tárgyévben a Társulás elfogadott költségvetésében kerül meghatározásra úgy, hogy az mindenkor megfelelő pénzügyi fedezetet nyújtson a Kohéziós Alapból megvalósult vagyontárgyak fenntartására, felújítására és újrapótlására, a jelenleg üzemelő lerakók jövőbeni rekultiváció s költségeire, valamint a saját forrás biztosításához igénybe vett hitelek tőketörlesztésére és kamatainak megfizetésére. A évben kiszámiázott eft bérleti díjból az Észak-Alföldi Környezetgazdálkodási Kft eft-ot kompenzálással egyenlített ki, mely szerint a fizetendő nettó bérleti díjba negyedévente beszámításra került a Társulást terhelő kölcsön törlesztő részlet és annak kamatai, valamint a kapcsolódó kezességvállalási díj. A kompenzáló levelek szerinti különbözetek megfizetésére az ÉAK Kft. likviditási problémái miatt évben nem került sor, így december 31-én összesen eft bérleti díj tartozást tartjuk nyilván. A kiszámiázott bérleti díj ÁFA-ja, eft átutalása a fizetési határidőre megtörtént és a NA V felé befizetendő ÁFA-ként teljesítésre került, ezért a költségvetési beszámolóban a működési bevételek illetve a működési kiadások között szerepeltet jük. A Társulási megállapodás a tag Önkormányzatok lakosságszámához kötötten évtől kezdődően évenkénti tagdíjat állapított meg. A Társulási Tanács november 18-i ülésén a 20/2009. (XI. 18.) számú határozatával a tagdíjat 20Ft/fő/lakos összegről 30Ft/fő/lakos összegre felemelte. Ezt figyelembe véve a évre eft tagdíj bevétellel számoltunk. Tervezésre került továbbá a évi egyszeri hozzájárulás hátraléka 922 eft összegben, a évi tagdíj hátralék 91 eft összegben, a évi tag d íj hátralék 153 eft összegben, a évi tagdíj hátralék 228 eft összegben, a évi tagdíj hátralék 442 eft összegben, a évi tagdíj hátralék eft összegben, valamint a évi tagdíj hátralék eft összegben. A támogatásértékű működési bevételként tervezett, összesen eft tagdíjból és tagdíjhátralékokból a évben eft-ot fizettek meg az Önkormányzatok, így a teljesülés 68,4 %. A Társulás az Új Magyarország Fejlesztési Terv támogatási rendszere keretében, a KEOP számú, 2. fordulós rekultivációs pályázatát december 20-án nyújtotta be, melyet az Irányító Hatóság május OS-én támogatásban részesített bruttó eft összköltséggel. A KEOP 2.3.0/2F/ azonosító számú pályázathoz kapcsolódó Támogatási Szerződés a 2

6 " Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei Szilárdhulladék-gazdálkodási Társulás településeinek szilárdhulladék lerakóinak rekultivációja " címmel február 02-án került aláírásra. A kivitelezésre vonatkozó közbeszerzési eljárás eredményesen zárult. A 108 db hulladéklerakó rekultivációjának kivitelezője egy eljárás keretében, három részajánlati lehetőséggel került kiválasztásra. A Támogatási Szerződés hatályba lépésének napját a kivitelezésre vonatkozó vállalkozói szerződések KEOP Közreműködő Szervezet általi ellenjegyzés dátumához kötötték, mely július 19-én történt meg. A forrásból közötti időszakban 108 db hulladéklerakó rekultivációja valósulhat meg 100%-os támogatás mellett. A benyújtott pályázatban csak az a 108 db bezárt lerakó szerepelt, amelyek esetében az érintett önkormányzat a hulladéklerakó területének tulajdonviszonyát rendezte, azaz a lerakó tulajdonosa az önkormányzat vagy az állam, továbbá a terület minősítése művelésből kivett terület és az adott ingatlan tehermentes. Az érintett lerakókon a geodéziai felmérések és a szükséges előkészületek után folyamatosan készültek el a kiviteli tervek és történtek meg a munkaterületek átadása-átvétele. A kiviteli munkák a megvalósítási ütemterv szerint haladtak. A év végére a műszaki készültség 90 %-os, a projekt pénzügyi teljesülése 70 % körül alakult. A projekt befejezési határideje október 31. A Támogatási Szerződés módosítására két alkalommal, augusztus lo-én és augusztus 07-én került sor. A közbeszerzési eljárás eredményeképpen megkötött kiviteli illetve megbízás i szerződések végösszege alapján megállapított támogatás összege eft-ra csökkent, a eft különbözet elvonásra került. A tárgyévi költségvetési tervben a évre ütemezett eft támogatással számoltunk, amely év végére 86 %-ban teljesült, mivel eft támogatás utalása történt meg. A Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Területfejlesztési és Környezetgazdálkodási Ügynökség Nonprofit Kft.-nek a Társulás által nyújtott tagi kölcsön részbeni visszatérülésével számoltunk a költségvetési tervben, amelyre a tárgyév végéig nem került sor. KIADÁSOK 1. Működési kiadások A személyi jellegű juttatások között került elszámolásra a Társulásnál titkárságvezetőként közalkalmazotti jogviszonyban lévő - koordináló, ügyviteli feladatokat ellátó - egy dolgozó éves bruttó munkabére eft összegben. A munkaadókat terhelő járulékok soron a személyi juttatáshoz kapcsolódóan megfizetett szociális hozzájárulási adó és egyéb járulékok szerepelnek 483 eft értékben. A dologi kiadások között kerültek elszámolásra a következők: irodaszer beszerzés, a társulási ülések szervezésével kapcsolatos bérleti, szállítási és reprezentációs költségek, hatósági díjak, a könyvvizsgáló megbízási díja, bank és postaköltségek és ezek ÁFA kiadásai összesen eft értékben. A dologi kiadások között szerepel még a tárgyévben kiszámiázott bérleti díj bevétel fizetendő ÁFA-ja eft összegben, amely anav felé ÁFA befizetésként 100 %-ban teljesült. A Társulás menedzsment szervezettel rendelkezik (a 100 %-os tulajdonában lévő Szabolcs Szatmár-Bereg Megyei Területfejlesztési és Környezetgazdálkodási Ügynökség Nonprofit Kft.), me ly szervezet végzi a Társulás vagyonának használatával, hasznosításával, a költségvetésének készítésével, előirányzat felhasználásával, előirányzat módosításával, a pénzkezeléssel, beszámolási 3

7 kötelezettséggel kapcsolatos feladatokat. Az ehhez szükséges személyi és technikai feltételeket az Ügynökség Kft. biztosítja, viseli az ezzel kapcsolatban felmerülő költségeket. A Társulás évben eft működési célú pénzeszközt adott át az Ügynökség Nonprofit Kft. részére az előzőekben részletezett feladatok fedezetére. 2. Felhalmozási kiadások A 108 db bezárt lerakó kivitelezésére vonatkozó KEOP-2.3.0/2F/ azonosító szám ú, bruttó eft összköltségű projekt megvalósítását közötti időszakban tervezzük. A években a kiviteli munkák a tervezett ütem szerint folytak, december 31-ig 67 db lerakó készre jelentése után történt meg a rész műszaki átadás-átvételi eljárás. Az érvényes rekultiváció s terv alapján a hulladéklerakó utógondozásának feladata ettől az időponttól kezdve a tulajdonos önkormányzatot terheli. A tárgyévre tervezett beruházási kiadások előirányzata nettó eft és a hozzá kapcsolódó előzetesen felszámított ÁFA 999. OOO eft. A évben a rekultivációs proj ektre kifizetett beruházási érték eft eft ÁFA, így a teljesülés 86 %-os. A Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Területfejlesztési és Környezetgazdálkodási Ügynökség Nonprofit Kft. sikeresen pályázott és támogatást nyert el az "Ügynökség székháza villamosenergia fogyasztásának részbeni kielégítése napelemekkel" CÍmű projekt megvalósítására. A pályázat saját erejének biztosításához eft felhalmozási célú pénzeszköz átadása történt meg. 3. Kölcsön törlesztés A Társulás a Szilárdhulladék-gazdálkodási rendszer megvalósításához szükséges 10% önerő biztosításához kötvénykibocsátás mellett döntött. A kötvénykibocsátást a Társulás 100%-os tulajdonában lévő Észak-Alföldi Környezetgazdálkodási Kft. realizálta. Az ÉAK Kft ,- (kettőmilliárd) Ft értékű, svájci frank (l CHF, 150,3 Ft/CHF árfolyamon kibocsátva) alapú kötvényt bocsátott ki, mely kötvényt az ERSTE Bank Hungary Nyrt. jegyezte le évben. A készfizető kezes ahitelgarancia Zrt a kötvények névértékének 80%-ára. A szilárdhulladék projekthez szükséges önkormányzati önrész átadására a Társulás és az ÉAK Kft. között kölcsönszerződés jött létre. A Szilárdhulladék-gazdálkodási rendszer - L ütemének megvalósításához a kibocsátott ,-Ft kötvény 66%-a, Ft került fo1yósításra a Társulás felé kölcsönként. A fel nem használt rész és az azóta keletkezett kamatösszeg, nagyságrendileg 1 milliárd Ft az Észak-Alföldi Környezetgazdálkodási Kft. zárolt bankszámláján van, amelyből az ERSTE Bank további felhasználást nem engedélyez. A kötvény tőke- és kamattörlesztése - az 5 év türelmi idő lejártát követően szeptember 28 án elkezdődött, s amely ezt követően folyamatosan, minden negyedév végén esedékes. Az ERSTE Bank kérésére az Észak-Alföldi Környezetgazdálkodási Kft. elkülönített bankszámláján 3 hónappal előre folyamatosan - köteles elhelyezni a negyedéves adósságszolgálatnak megfelelő összeget. A Társulásnak a évben az Észak-Alföldi Környezetgazdálkodási Kft. felé szintén négy negyedéves törlesztő részletet kellett megfizetnie, amelynek nagyságrendje az aktuális CHF árfolyamtól is függött. A tárgyévi költségvetési tervben 110 millió Ft tőke és 40 millió Ft kamat megfizetését irányoztunk elő. A 20l3. évben négy törlesztő részlet, eft tőke és eft kamat megfizetésére került sor. 4

8 Ehhez kapcsolódik a készfizető kezes Hitelgarancia Zrt.-nek fizetendő 0,6% kezességvállalás i díj, amely évente esedékes, s amelyre a tárgyévben 9 millió Ft került tervezésre. AHitelgarancia Zrt. nek már a tárgyév elején átutalásra került a és a évi kezességvállalási díj, amelyből a Társulást eft terhelt. A kamat és a kezességvállalási díj összege a dologi kiadások között szerepel. Az ÉAK Kft.-nek fizetendő kötelezettségek, a tőke, a kamat és a kezességvállalási díj pénzforgalom nélkül, a kiszámlázott bérleti díjjal szemben kompenzálássallett kiegyenlítve. A Társulás évben a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Területfejlesztési és Környezetgazdálkodási Ügynökség Nonprofit Kft. részére eft tagi kölcsönt nyújtott, amely az Ügynökség pályázaton nyert projekt jeinek előfinanszírozása miatt vált szükségessé. Nyíregyháza, február 26. Társulás elnöke 5

9

10

11

12 2.melléklet a VEJL/238-2/2014. számú tájékoztatóhoz Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Szilárdhulladék-gazdálkodási Társulás 4400 Nyíregyháza, Hősök tere NAPIRENDI PONT Előterjesztés - a Társulási Üléshez a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Területfejlesztési és Környezetgazdálkodási Ügynökség Nonprofit Kft évi közhasznú egyszerűsített éves beszámolójának jóváhagyására Tisztelt Társulási Ülés! A Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Területfejlesztési és Környezetgazdálkodási Ügynökség Nonprofit Kft évi mérleg és eredmény kimutatását az alábbiakkal indokoljuk: l. MÉRLEG ESZKÖZÖK - A befektetett eszközök értékének változását a tárgyévben megvalósult napelem rendszer aktiválása és a tárgyi eszközökre elszámolt terv szerinti értékcsökkenéssel magyarázható. - Készletek mérlegsoron, az áruk között eft-on nyilvántartott könyvek értéke szerepel. - Követelésként eft-ot mutattunk ki, mely a belföldi vevőkövetelést, helyi iparűzési adó és szakképzési hozzájárulás túlfizetést tartalmazza. - A pénzeszközök állománya 27%-kal csökkent az előző évhez képest. Az elkülönített projektszámlákra kiutalt támogatási előlegek a későbbi projekt kiadásokra biztosítanak fedezetet. - Az aktív időbeli elhatárolások eft értéke tartalmazza évben elvégzett feladatokért és szolgáltatásokért járó bevételt, amelynek teljesítése csak évben történik meg, valamint a évben teljesült, de a évet érintő költségeket. FORRÁSOK - A jegyzett tőkében évben változás nem történt. - Az eredménytartalék eft-tal nőtt az előző évhez képest, melyet a évi mérleg szerinti eredmény átvezetése eredményezett. - A saját tőke összességében 3,7%-os növekedést mutat a évhez képest, ami a tárgyévi eft pozitív mérleg szerinti eredménnyel magyarázható. - A kötelezettségek között kimutatott eft tartalmazza: az Ügynökség likviditási problémái miatt a Társulástól igénybevett eft tagi kölcsönt, valamint a belföldi szállítók felé fennálló év végi kötelezettségeket eft összegben és a tárgyév végén keletkező évet terhelő bér, járulék- és adókötelezettségeket jelenti eft összegben, amelyek pénzügyi teljesítésére a következő évben kerül sor. - A passzív időbeli elhatárolások kőzött a évet érintő, 2014-ban érkezett szolgáltatási számlák összege 987 eft, valamint a korábbi és a tárgyévi beruházásokra kapott támogatások értékcsökkenés arányos elhatárolása eft szerepel.

13 2. KÖZHASZNÚ EREDMÉNYKIMUTATÁS - Az Ügynökség Kft évben keletkezett összes bevétele eft, melyből a közhasznú tevékenység bevétele eft (64,6%), a vállalkozási tevékenység bevétele eft (35,4%). - Az Ügynökség Kft évi összes ráfordítása eft, mely a közhasznú és a vállalkozási bevétel %-os arányában került megosztásra. Így a tárgyévi közhasznú tevékenység ráfordítása eft, a vállalkozási tevékenység ráfordítása eft. - A fenti számadatok alapján megállapítható, hogyatárgyévi bevételek összege magasabb a tárgyévben keletkezett ráfordításoknál, így a tárgyévi közhasznú eredmény eft, a tárgyévi vállalkozási eredmény eft. Az Ügynökség Kft évben végzett tevékenységei a következő feladatcsoportokba sorolhatók: a Szilárdhulladék-gazdálkodási program lebonyolítása, saját pályázati projektek megvalósítása és területfejlesztési feladatok ellátása évben az Ügynökség Kft. a évben elnyert pályázatok tárgyévre ütemezett feladatait bonyolította le. Összességében megállapítható, hogy tárgyévben a pályázatokon elnyert támogatásokból megkapott összeg nőtt az előző évhez képest. Nyíregyháza, május 22. a társaság ügyvezetője 2

14

15 3.melléklet a VEJL/238-2/2014. számú tájékoztatóhoz Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Szilárdhulladék-gazdálkodási Társulás 4400 Nyíregyháza, Hősök tere NAPIRENDI PONT Előterjeszté s az Észak-Alföldi Környezetgazdálkodási Nonprofit Kft évi egysz erű s í tett éves beszámolójának jóváhagyására I. BEVEZETŐ évben Társaságunk pozíciója stabilizálódott ugyan, de már az év első felében újabb bizonytalansági tényezőként jelentkezett a hulladékgazdálkodási rendszer átalakításának folyamata, me ly a sok pozitívum mellett nem várt negatívumokkal is szolgált. A gazdálkodásunkat érintő leglényegesebb hátrányos változás a bevételek meghatározó részét jelentő közszolgáltatási díjakban és a lerakási járulék megfizetésében következett be. A Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Szilárdhulladék-gazdálkodási Társulás a közszolgáltatási díjakra vonatkozó javaslatát egységes díjképzési elvek mentén tette meg év decemberében a január 1. napján hatályba lépő új hulladéktörvény (Ht.) rendelkezéseinek figyelembe vételével. Bár a Ht. e l őírta a 4,2%-os díjeme1ési korlátot, a Magyar Energia Hivatal jogosult volt magasabb díj alkalmazásának jóváhagyására. Erre több település esetében is szükség volt, hiszen a 4,2 %-kal emelt díj a vállalt szolgáltatáshoz képest társulási szinten is nagyon alacsony volt. Ezzel szemben egyes településeken a Társulás által javasolt díj alkalmazása jelentős, akár %-os díjcsökkentést is eredményezett. Az Észak Alföldi Környezetgazdálkodási Nonprofit Kft. benyújtott kérelmét a MEKH májusban elutasította. Időközben a MEKH enged élyező hatáskörét a törvény meg is szüntette. Azon településeken, ahol az első két negyedévben kibocsátott számla az engedélyezett emelés mértékét meghaladta, ott legkésőbb a 4. negyedéves számlában a magasabb díj kompenzálásra került. A törvényi változás pozitívumokkal is járt. A gazdálkodó szervezetek, költségvetési szervek január 1. napjától a települési hulladékukat kötelezően a közszolgáltatónak adják át. Meglátásunk szerint, az átalakuló hulladékgazdálkodási rendszernek hosszú távon kedvezményezett j ei leszünk, de a jelenlegi díj struktúra és díjtételek mellett, s kiemelten a lerakási járulékfizetési kötelezettség következtében nehezen birkózunk meg a törvényi változásokkal. A évben a közszolgáltatásból származó bevételkiesést és veszteséget valamint lerakásijárulék-fizetést sikeresen kompenzáltuk tervezett egyéb bevételeinkkel, úgymint a megyei rekultiváció s programban való részvétellel, közbeszerzési eljáráson elnyert munkákkal és pályázati források bevonásával. A szolgáltatási terület bővítésének következtében - az egyes településeken élők fizetési készségének-képességének elmaradása miatt - likviditási helyzetünk romlott. Mivel ez a továbbműködés szempontjából a későbbiekben is problémát fog okozni, ezen a területen fokozott erőfeszítéseket fogunk tenni a jövőben.

16 2 II. BEVÉTELEK Társaságunk árbevétele az üzleti tervtől magasabb szinten realizálódott. Köszönhető ez a közszolgáltatáson kívüli tevékenységek végzéséből származó bevételeknek, valamint pályázati források bevonásának. A teljes árbevételből eft. volt ilyen "közszolgáltatáson kívüli" (és sajnos egyszeri) bevétel KIADÁSOK A kiadások szint je is magasabban alakult, mint terveztük, de ezek növekedése nem volt olyan mértékű, mint az árbevételé. IV. ÖSSZEFOGLALÁS A Társaság évi tervezett és tény bevétel és kiadás főbb sorait az alábbiakban foglaljuk össze: Bevétel évi csak évi évi terv közszolgáltatás tény (eft) (eft) (eft) Saját piaci árbevétel 2580 OOO Saját term. készletek állományváltozása Egyéb bevétel 20 OOO Pénzügyi műveletek bevétele 40 OOO Rendkívüli bevétel O Összesen: OOO Költség Anyagjellegű ráfordítások Személyi jellegű ráfordítások 250 OOO Értékcsökkenési leírás 2 OOO Egyéb ráfordítás 5 OOO Pénzügyi műveletek ráfordítása 50 OOO Rendkívüli ráfordítás O O O Adófizetési kötelezettség 150 O Összesen: Mérleg szerinti eredmény

17 3 Összességében elmondható, hogy a Társaság gazdálkodása évben a nehézségek ellenére stabil, sőt eredményes volt. Jelentős erőfeszítésekkel elért üzleti tevékenységünkből származó bevételekkel kompenzálhattuk a közszolgáltatásból származó veszteségeket. Ezen bevételek nélkül- tisztán a közszolgáltatást tekintve évi eredményünk eft lett volna. Teljes és folyamatos racionalizálás mellett fenn tudtuk tartani szolgáltatásaink színvonalát, valamint a Társaság biztonságos és nyereséges működtetését, melyre - a jelentősen növekvő terhek és csökkenő bevételek mellett évben már nem leszünk képesek. Nyíregyháza, május 20. Éberhardt Gábor ügyvezető 3

18

19 4. melléklet a számú tájékoztatóhoz Határozat - tervezet Nyíregyháza Megyei Jogú Város Közgyűlése..../2014. (VI.26.) számú határozata a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Szilárdhulladék-gazdálkodási Társulás Társulási Tanácsban végzett évi tevékenységéről A Közgyűlés Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Szilárd hulladék-gazdálkodási Társulás Társulási Tanácsban végzett évi tevékenységéről szóló tájékoztatót tudomásul veszi. Nyíregyháza, június 26. A határozatot kapják: 1. Közgyűlés tagjai, 2. Nyíregyháza Megyei Jogú Város Címzetes Főjegyzője, 3. Nyíregyháza MJV Városfejlesztési és Városüzemeltetési Osztály, 4. Éberhardt Gábor, Észak-Alföldi Környezetgazdálkodási Kft. ügyvezetője, 5. Oláh István, Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Területfejlesztési és Környezetgazdálkodási Ügynökség ügyvezetője.

TÁJÉKOZTATÓ. - a Közgyűléshez

TÁJÉKOZTATÓ. - a Közgyűléshez NyíREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS ALPOLGÁRMESTERE 4401 NYíREGYHÁZA, KOSSUTH TÉR 1. PF.: 83. TELEFON: +36 42 524-510 FAX: +3642 524-501 E-MAIL: ALPOLGARMESTER@NYIREGYHAZA.HU Ügyiratszám: VEJLj310-1j2015. Ügyintéző:

Részletesebben

...R...~.~~:... rh..~ ...~.r... \.1/ REGYHÁZA ,~~ N Y. NyíREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS POLGÁRMESTERE. 4401 NYíREGYHÁZA, KOSSUTH TÉR 1. PF.: 83.

...R...~.~~:... rh..~ ...~.r... \.1/ REGYHÁZA ,~~ N Y. NyíREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS POLGÁRMESTERE. 4401 NYíREGYHÁZA, KOSSUTH TÉR 1. PF.: 83. NyíREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS POLGÁRMESTERE 4401 NYíREGYHÁZA, KOSSUTH TÉR 1. PF.: 83. TELEFON: +3642524-500 FAX: +36 42 524-501 E-MAIL: POLGARMESTER@NYIREGYHAZA.HU Ügyiratszám: VFEJL/ 173-2 /2014. Ügyintéző:

Részletesebben

NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS POLGÁRMESTERI HIVATALA VÁROSFEJLESZTÉSI IRODA

NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS POLGÁRMESTERI HIVATALA VÁROSFEJLESZTÉSI IRODA Ügyiratszám: 2904-173/2008.X. Ügyintéző: Pató István/F.I. NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS POLGÁRMESTERI HIVATALA VÁROSFEJLESZTÉSI IRODA 4401 Nyíregyháza, Kossuth tér 1. Pf.: 83. Telefon: (42) 524-545 Fax:

Részletesebben

KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS. Lenti és Vidéke Fejlesztési Ügynökség Közhasznú Nonprofit Kft. 2009.01.01. 2009.12.31.

KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS. Lenti és Vidéke Fejlesztési Ügynökség Közhasznú Nonprofit Kft. 2009.01.01. 2009.12.31. Adószám: 2234026-1-20 Cégjegyzék szám: 20-14-000060 KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS Lenti és Vidéke Fejlesztési Ügynökség Közhasznú Nonprofit Kft. 2009.01.01. 2009.12.31. 2 Tartalomjegyzék: 1. Egyszerűsített éves

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. - a Közgyűléshez

ELŐTERJESZTÉS. - a Közgyűléshez NYíREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS POLGÁRMESTERE 4401 NYíREGYHÁZA, KOSSUTH TÉR l. PF.: 83. TELEFON: +3642524-500 FAX: +36 42 524-501 E-MAIL: POLGARMESTER@NYIREGYHAZA.HU Ügyiratszám: VFEJL/ 446-1 /2014. Ügyintéző:

Részletesebben

Közhasznúsági jelentés

Közhasznúsági jelentés Közhasznúsági jelentés 2011 Magánorvosok Országos Szövetsége (MAOOSZ) 1135 Budapest, Kerekes utca 9. 5/7. Közhasznúsági jelentés részei: 1. Számviteli beszámoló 2. Költségvetési támogatás felhasználása

Részletesebben

TELEFON: ; FAX: POLGÁRMESTERE ELŐTERJESZTÉS. - a Közgyűléshez

TELEFON: ; FAX: POLGÁRMESTERE ELŐTERJESZTÉS. - a Közgyűléshez NYÍREGYHÁZA 4400, KOSSUTH TÉR 1. PF.: 83. MEGYEI JOGÚ VÁROS TELEFON: +36 42 524-550; FAX: +36 42 310-501 POLGÁRMESTERE E-MAIL: POLGARMESTER@NYIREGYHAZA.HU Ügyiratszám: 84056-2/2012.X. Ügyintéző: Bongár

Részletesebben

Magyar ILIAS Közösség Egyesület 2085, Pilisvörösvár, Horgászsor u. 3/B.

Magyar ILIAS Közösség Egyesület 2085, Pilisvörösvár, Horgászsor u. 3/B. Bírósági határozat száma: Pk.60553/2010/1/II, 2011.01.25 Magyar ILIAS Közösség Egyesület 2085, Pilisvörösvár, Horgászsor u. 3/B. Közhasznú egyszerűsített éves beszámoló 2013. január 1. - számviteli évről

Részletesebben

II. évfolyam. Név: Neptun kód: Kurzus: Tanár neve: HÁZI DOLGOZAT 2. Számvitel 2 2013/2014. II. félév

II. évfolyam. Név: Neptun kód: Kurzus: Tanár neve: HÁZI DOLGOZAT 2. Számvitel 2 2013/2014. II. félév II. évfolyam Név: Neptun kód: Kurzus: Tanár neve: HÁZI DOLGOZAT 2. Számvitel 2 2013/2014 II. félév 1. feladat (lekötött tartalék meghatározása, osztalékkal kapcsolatos számítások, saját tőke mérlegrészlet

Részletesebben

...alpo.lgfo.;t~ Ífh.~.0... Kósa Tímea. ~ ~~f~ ~ ... ~... Dr. Kovács Ferenc polgármester. sz~ NYíREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS POLGÁRMESTERE

...alpo.lgfo.;t~ Ífh.~.0... Kósa Tímea. ~ ~~f~ ~ ... ~... Dr. Kovács Ferenc polgármester. sz~ NYíREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS POLGÁRMESTERE NYíREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS POLGÁRMESTERE 4401 Nyíregyháza, Kossuth tér 1. Pf.: 83. Telefon: (42) 524-500 Fax: (42) 524-501 E-mail: polgarmester(qj.nvirhalo.hu Iktatószám: 8238-24/2012.x. Ügyintéző:

Részletesebben

BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK TELJESÍTÉSE

BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK TELJESÍTÉSE HETES KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 6/2014. (IV.30.) ÖNKORMÁNYZATI R E N D E L E T E AZ ÖNKORMÁNYZAT 2013. ÉVI ZÁRSZÁMADÁSÁRÓL ÉS PÉNZMARADVÁNYÁRÓL Hetes Község Önkormányzatának Képviselő-testülete

Részletesebben

Közhasznúsági jelentés

Közhasznúsági jelentés Közhasznúsági jelentés 2013 Magyar Magánbőrgyógyászok Közhasznú Egyesülete (MMKE) 8000 Székesfehérvár Palotai út 8/b Közhasznúsági jelentés részei: 1. Számviteli beszámoló 2. Költségvetési támogatás felhasználása

Részletesebben

ÓZDI VÁLLALKOZÓI KÖZPONT ÉS INKUBÁTOR ALAPÍTVÁNY Közhasznú Társaság évi egyszerűsített éves beszámolója

ÓZDI VÁLLALKOZÓI KÖZPONT ÉS INKUBÁTOR ALAPÍTVÁNY Közhasznú Társaság évi egyszerűsített éves beszámolója 1 8 4 0 0 6 5 6 Statisztikai számjel - - Cégjegyzék száma 1 1 ÓZDI VÁLLALKOZÓI KÖZPONT ÉS INKUBÁTOR ALAPÍTVÁNY Közhasznú Társaság 2007. évi egyszerűsített éves beszámolója 1 1 8 4 0 0 6 5 6 Statisztikai

Részletesebben

Kiegészítő melléklet a 2010. évi egyszerűsített éves beszámolóhoz

Kiegészítő melléklet a 2010. évi egyszerűsített éves beszámolóhoz Kiegészítő melléklet a 2010. évi egyszerűsített éves beszámolóhoz ÁLTALÁNOS ÖSSZEFOGLALÁS A kiegészítő melléklet az Óbudai Sport és Szabadidő Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság (a továbbiakban: Társaság)

Részletesebben

ÓZDI VÁLLALKOZÓI KÖZPONT ÉS INKUBÁTOR ALAPÍTVÁNY Kiemelten Közhasznú Alapítvány 2009. évi egyszerűsített éves beszámolója

ÓZDI VÁLLALKOZÓI KÖZPONT ÉS INKUBÁTOR ALAPÍTVÁNY Kiemelten Közhasznú Alapítvány 2009. évi egyszerűsített éves beszámolója 1 8 4 0 0 6 5 6 Statisztikai számjel - - Cégjegyzék száma 1 1 ÓZDI VÁLLALKOZÓI KÖZPONT ÉS INKUBÁTOR ALAPÍTVÁNY Kiemelten Közhasznú Alapítvány 2009. évi egyszerűsített éves beszámolója 1 2 3 1 8 4 0 0 6

Részletesebben

KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS. a Hajdú- Bihar Megyei Mérnöki Kamara 2012. évi gazdálkodásáról

KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS. a Hajdú- Bihar Megyei Mérnöki Kamara 2012. évi gazdálkodásáról Szervezet neve: Hajdú-Bihar Megyei Mérnöki Kamara Ikt. Sz.:../2013.K KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS a Hajdú- Bihar Megyei Mérnöki Kamara 2012. évi gazdálkodásáról Jóváhagyom:... elnök 1 KIMUTATÁS A KÖZPONTI KÖLTSÉGVETÉSI

Részletesebben

Előterjesztés Gecse Község Önkormányzata Képviselő-testületének március 26-i ülésére

Előterjesztés Gecse Község Önkormányzata Képviselő-testületének március 26-i ülésére Előterjesztés Gecse Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. március 26-i ülésére Tisztelt Képviselők! Az önkormányzat 2014. évi zárszámadásának elfogadását megelőzően szükséges a Vaszari Közös

Részletesebben

Előterjesztés Vaszar Község Önkormányzata Képviselő-testületének május 11 i ülésére

Előterjesztés Vaszar Község Önkormányzata Képviselő-testületének május 11 i ülésére Előterjesztés Vaszar Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2016. május 11 i ülésére Tisztelt Képviselők! Az Vaszar Község Önkormányzat 2015. évi zárszámadásának elfogadásának megelőzően szükséges

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS - a Közgyűléshez -

ELŐTERJESZTÉS - a Közgyűléshez - NyíREGYHÁZA 4400 NYíREGYHÁZA, KOSSUTH TÉR 1. PF.: 83. TELEFON: +36 42 524' 500 MEGYEI JOGÚ VÁROS FAX: +36 42 524-501 E-MAIL: POLGARMESTER@NYIREGYHAZA.HU POLGÁRMESTERE Ügyiratszám: GAZDj279-16j2014. Ügyintéző:

Részletesebben

A számviteli törvény szerinti egyéb szervezetek közhasznú egyszerűsített éves beszámolója

A számviteli törvény szerinti egyéb szervezetek közhasznú egyszerűsített éves beszámolója A számviteli törvény szerinti egyéb szervezetek közhasznú egyszerűsített éves beszámolója 2012 év Tüttő János Nótaklub Közhasznú Egyesület egyéb szervezet megnevezése 8800 Nagykanizsa, Munkás u. 1/B címe

Részletesebben

GYERMEKLIGET ÓVODAI OKTATÓ NONPROFIT KFT. 5502. GYOMAENDRŐD, SUGÁR ÚT 53/1. Közhasznúsági jelentés 2013

GYERMEKLIGET ÓVODAI OKTATÓ NONPROFIT KFT. 5502. GYOMAENDRŐD, SUGÁR ÚT 53/1. Közhasznúsági jelentés 2013 Adószám: 21904428-1-04 Cégbíróság: Gyula Törvényszék Cégbírósága Cégjegyzék szám: 04-14-000053 GYERMEKLIGET ÓVODAI OKTATÓ NONPROFIT KFT. 5502. GYOMAENDRŐD, SUGÁR ÚT 53/1. 2013 Fordulónap: 2013. december

Részletesebben

Tárgy : Szentes Városellátó Nkft. 2015. I. negyedéves beszámolója Témafelelős: Varga Sándor Mell. : 2015 I. negyedéves mérleg Ikt. sz.

Tárgy : Szentes Városellátó Nkft. 2015. I. negyedéves beszámolója Témafelelős: Varga Sándor Mell. : 2015 I. negyedéves mérleg Ikt. sz. Szentes Városellátó Nonprofit Kft. 6600 Szentes, Kossuth tér 6. Tárgy : Szentes Városellátó Nkft. 2015. I. negyedéves beszámolója Témafelelős: Varga Sándor Mell. : 2015 I. negyedéves mérleg Ikt. sz. :

Részletesebben

Jelentés Pusztaszabolcs Nagyközségi Önkormányzat pénzügyi helyzetéről

Jelentés Pusztaszabolcs Nagyközségi Önkormányzat pénzügyi helyzetéről Pusztaszabolcs Nagyközség Jegyzője Polgármesteri Hivatal 2490 Pusztaszabolcs, Velencei út 2. Tel./fax: 25/273-002, 25/273-036, 25/271-833 Honlap: www.pusztaszabolcs.hu Jelentés Pusztaszabolcs Nagyközségi

Részletesebben

EGYÉB BERENDEZÉSEK, FELSZERELÉSEK, GÉPEK, JÁRMŰVEK

EGYÉB BERENDEZÉSEK, FELSZERELÉSEK, GÉPEK, JÁRMŰVEK FŐKÖNYVI KIVONAT 2013.01.01-2013.12.31 Psalmus Humanus Egyesület - 2013 Forgalom Fők.szám Megnevezés Tartozik Követel 1 14 3 31 36 38 381 384 39 392 4 41 45 454 463 464 471 474 49 5 51 143 145 149 1491

Részletesebben

Ronald McDonald Gyermeksegély Alapítvány Közhasznúsági jelentése 2011 év

Ronald McDonald Gyermeksegély Alapítvány Közhasznúsági jelentése 2011 év Ronald McDonald Gyermeksegély Alapítvány Közhasznúsági jelentése 2011 év Budapest: 2012. március 26. Ronald McDonald Gyermeksegély Alapítvány Közhasznúsági jelentése a 2011 évről 1. SZÁMVITELI BESZÁMOLÓ

Részletesebben

15EB-01. Cégadatok (A) IdomSoft Informatikai Zrt Cégjegyzékszáma: Székhelye:

15EB-01. Cégadatok (A) IdomSoft Informatikai Zrt Cégjegyzékszáma: Székhelye: 15EB-01 Cégadatok (A) Cég neve: IdomSoft Informatikai Zrt Cégjegyzékszáma: 01-10-046896 Székhelye: 1134 Budapest Tüzér utca 41. Adószáma: 23083185-2-41 KSH jelzőszáma: 23083185-6201-114-01 (B) Beszámoló

Részletesebben

ÓZDI VÁLLALKOZÓI KÖZPONT ÉS INKUBÁTOR ALAPÍTVÁNY Kiemelten Közhasznú Alapítvány 2010. évi egyszerűsített éves beszámolója

ÓZDI VÁLLALKOZÓI KÖZPONT ÉS INKUBÁTOR ALAPÍTVÁNY Kiemelten Közhasznú Alapítvány 2010. évi egyszerűsített éves beszámolója 1 8 4 0 0 6 5 6 Statisztikai számjel - - Cégjegyzék száma 1 1 ÓZDI VÁLLALKOZÓI KÖZPONT ÉS INKUBÁTOR ALAPÍTVÁNY Kiemelten Közhasznú Alapítvány 2010. évi egyszerűsített éves beszámolója 1 8 4 0 0 6 5 6 Statisztikai

Részletesebben

Szent Erzsébet Kórház Egészségügyi Szolgáltató Nonprofit Közhasznú Kft Jászberény, Szelei út 2.

Szent Erzsébet Kórház Egészségügyi Szolgáltató Nonprofit Közhasznú Kft Jászberény, Szelei út 2. Adószám: 14328880-2-16 Cégbíróság: Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Bíróság Cégjegyzék szám: 16-09-010113 Szent Erzsébet Kórház Egészségügyi Szolgáltató Nonprofit Közhasznú Kft. 5100 Jászberény, Szelei út 2.

Részletesebben

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET Az Érdi Városi Televízió és Kulturális Nonprofit Kft. 2011 évre vonatkozó Egyszerűsített Éves beszámolójához

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET Az Érdi Városi Televízió és Kulturális Nonprofit Kft. 2011 évre vonatkozó Egyszerűsített Éves beszámolójához A Kft. rövid bemutatása : KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET Az Érdi Városi Televízió és Kulturális Nonprofit Kft. 2011 évre vonatkozó Egyszerűsített Éves beszámolójához A társaságot, mint egyszemélyes Kft.-t Érd Város

Részletesebben

www.szamviteltanar.hu

www.szamviteltanar.hu ÉVES BESZÁMOLÓ - MÉRLEG A változat Eszközök (aktívák) 200X. december 31. adatok E Ft-ban Sorszám A tétel megnevezése Előző év Előző év(ek) módosításai Tárgyév a b c d e 1 A. Befektetett eszközök 2 I. IMMATERIÁLIS

Részletesebben

A Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének május 29 - i ülésére

A Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének május 29 - i ülésére 1941-1/2013. E L Ő T E R J E S Z T É S A Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. május 29 - i ülésére Tárgy: Kerekegyházi Városgazdasági Nonprofit Kft 2012.évi beszámolója Az előterjesztést

Részletesebben

Norbi Update Lowcarb Nyrt Budapest, Záhony u. 7/C. Negyedéves jelentés

Norbi Update Lowcarb Nyrt Budapest, Záhony u. 7/C. Negyedéves jelentés 24359573774011401 Statisztikai számjel 0110047754 Cégjegyzék szám Norbi Update Lowcarb Nyrt. 1031. Budapest, Záhony u. 7/C. Negyedéves jelentés 01.01-06.30 Cégjegyzék szám "A" MÉRLEG Eszközök (aktívák)

Részletesebben

Szervezet neve: Hajdú-Bihar Megyei Mérnöki Kamara Ikt. Sz.:.. /2006.K Jóváhagyom:.. elnök KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS a Hajdú- Bihar Megyei Mérnöki Kamara 2005. évi gazdálkodásáról 1 KIMUTATÁS A KÖZPONTI KÖLTSÉGVETÉSI

Részletesebben

Közhasznúsági jelentés 2007.

Közhasznúsági jelentés 2007. KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2008. JÚNIUS Adószám: 19011211-2-13 Bejegyzõ szerv: Fõvárosi Bíróság Regisztrációs szám: 378 Magyar Pulmonológiai Alapítvány 2045 Törökbálint, Munkácsy Mihály út 70. Közhasznúsági

Részletesebben

Budakalász Város Polgármestere E L ŐT E R J E S Z T É S. A Képviselő-testület december 19 -i ülésére

Budakalász Város Polgármestere E L ŐT E R J E S Z T É S. A Képviselő-testület december 19 -i ülésére Budakalász Város Polgármestere 222/2013.(XII.19.) előterjesztés E L ŐT E R J E S Z T É S A Képviselő-testület 2013. december 19 -i ülésére Tárgy: I. Javaslat a Társulási Megállapodás módosításának elfogadására

Részletesebben

KÖRZETI TŰZOLTÓ EGYESÜLET LETENYE KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS

KÖRZETI TŰZOLTÓ EGYESÜLET LETENYE KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS KÖRZETI TŰZOLTÓ EGYESÜLET LETENYE 8868 Letenye, Kossuth L. u.58. KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2013 évről Készítette: Talentum Kontakt kft 2014-04-22 Tartalom 1. A szervezet alapadatai 2. Számviteli beszámoló

Részletesebben

Dombóvár Város Önkormányzata Képviselőtestületének 43/2009. (XII.18.) költségvetési és zárszámadási rendelete mérlegei és kimutatásai tartalmáról

Dombóvár Város Önkormányzata Képviselőtestületének 43/2009. (XII.18.) költségvetési és zárszámadási rendelete mérlegei és kimutatásai tartalmáról Dombóvár Város Önkormányzata Képviselőtestületének 43/2009. (XII.18.) költségvetési és zárszámadási rendelete mérlegei és kimutatásai tartalmáról Dombóvár Város Önkormányzatának képviselőtestülete a helyi

Részletesebben

Ügyfél neve Bookline Magyarország Kft 1 2 6 o 2 1 8 o 5 2 4 7 1 1 3 o 1 Statisztikai számjel Mérlegkészítés helye Budapest

Ügyfél neve Bookline Magyarország Kft 1 2 6 o 2 1 8 o 5 2 4 7 1 1 3 o 1 Statisztikai számjel Mérlegkészítés helye Budapest Ügyfél neve Bookline Magyarország Kft 1 2 6 o 2 1 8 o 5 2 4 7 1 1 3 o 1 Statisztikai számjel Mérlegkészítés helye Budapest Mérlegzárás éve 2005 o 1 - o 9-6 9 4 4 4 2 Cégjegyzék szám Mérlegzárás dátuma

Részletesebben

Norbi Update Lowcarb Nyrt Budapest, Záhony u. 7/C. Negyedéves jelentés

Norbi Update Lowcarb Nyrt Budapest, Záhony u. 7/C. Negyedéves jelentés 24359573774011401 Statisztikai számjel 0110047754 Cégjegyzék szám Norbi Update Lowcarb Nyrt. 1031. Budapest, Záhony u. 7/C. Negyedéves jelentés 2015.01.01-2015.09.30 Cégjegyzék szám "A" MÉRLEG Eszközök

Részletesebben

XIII. KERÜLETI KÖZSZOLGÁLTATÓ ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG

XIII. KERÜLETI KÖZSZOLGÁLTATÓ ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG 1 2 0 5 2 5 8 5-6 8 1 0-1 1 4-0 1 Statisztikai szám 0 1-1 0-0 4 2 8 5 0 cégjegyzékszám XIII. KERÜLETI KÖZSZOLGÁLTATÓ ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG Mérleg : - Eszközök - Források Eredmény-kimutatás

Részletesebben

Velem községi Önkormányzat Képviselő-testületének november 21-i ülésének 3. napirendi pontjához

Velem községi Önkormányzat Képviselő-testületének november 21-i ülésének 3. napirendi pontjához ELŐTERJESZTÉS Velem községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. november 21-i ülésének 3. napirendi pontjához A költségvetési rendelet módosítására az 1. információs táblában kimutatott javaslatok

Részletesebben

KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS

KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2006 Kecskeméti Térségi Integrált Szakképző Központ Közhasznú Társaság székhely: 6000 Kecskemét, Szolnoki út 31. adószám: 22157382-2-03 cégjegyzék száma: 03-14-000079 Kecskemét,

Részletesebben

2009. évi Közhasznúsági jelentése

2009. évi Közhasznúsági jelentése MÁKVIRÁG VIRÁGAI Gyermekellátási és Szolgáltató Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság Székesfehérvár, Nefelejcs u. 79-1. 8000 2009. évi Közhasznúsági jelentése Székesfehérvár, 2010. május 22.. Pintérné

Részletesebben

2011. évi KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS

2011. évi KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS Csillagjáró Fejlesztőház Nonprofit Közhasznú Kft 2040 Budaörs, Csillag u. 1. Statisztikai számjel: 22962227-8891-572-13 Cégjegyzékszám: 13-09-140849 2011. évi KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS Budaörs, 2012. március

Részletesebben

Egyszerűsített éves beszámoló

Egyszerűsített éves beszámoló TÁRSADALMI SZERVEZET MEGNEVEZÉSE: MAGYAR ORSZÁGOS HORGÁSZ SZÖVETSÉG TÁRSADALMI SZERVEZET CÍME: 1124 BUDAPEST, KOROMPAI U. 17. Statisztikai számjel: 19815857911252301 Egyszerűsített éves beszámoló 2015.12.31

Részletesebben

Példa az egyszerűsített éves beszámolót készítők részére

Példa az egyszerűsített éves beszámolót készítők részére 1. Az egyszerűsített éves beszámoló készítése lehetőségének meghatározása: A vállalkozás 2006. október 1-jével kezdte meg előtársaságként működését, a társaságot a cégbíróság október 31.-vel jegyezte be,

Részletesebben

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET a Szkéné Színház Nonprofit Közhasznú Kft. 2011. december 31-i közhasznú egyszerűsített éves beszámolójához

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET a Szkéné Színház Nonprofit Közhasznú Kft. 2011. december 31-i közhasznú egyszerűsített éves beszámolójához KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET a Szkéné Színház Nonprofit Közhasznú Kft. 2011. december 31-i közhasznú egyszerűsített éves beszámolójához A Műegyetemi Ifjúsági Szolgáltató Nonprofit Közhasznú Kft. (továbbiakban:

Részletesebben

13EB-01 Robert Stöllinger Controlling Audit Kft./Török Zoltán

13EB-01 Robert Stöllinger Controlling Audit Kft./Török Zoltán 1 / 8 2015.10.16. 7:35 Igazságügyi Minisztérium Céginformációs és az Elektronikus Cégeljárásban Közreműködő Szolgálat 1055 Budapest, Kossuth tér 4. Cégadatok (A) Cég neve: 13EB-01 KPMG Tanácsadó Kft. Cégjegyzékszáma:

Részletesebben

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET BISZK - Budapesti Igazságügyi Szakértői Kamara 2015.évi egyszerűsített beszámolójához I. Általános rész A Budapesti Igazságügyi Szakértői Kamara az 1995.évi CXIV. törvény által létrehozott

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. - a Közgyűléshez

ELŐTERJESZTÉS. - a Közgyűléshez NyíREGYHÁZA 4401 NYíREGYHÁZA, KOSSUTH TÉR 1. PF.: 83. MEGYEI JOGÚ VÁROS TElEFON: +3642524-500; FAX: +3642524-501 POLGÁRMESTERE E-MAfl: POlGARMESTER@NYIREGYHAZA.HU Ügyiratszám: VAGY/48/2015 Ügyintéző: Havasiné

Részletesebben

PÉNZFOLYAM Kft. tárgyévi cash-flow kimutatásának összeállításához a következő információkat ismerjük.

PÉNZFOLYAM Kft. tárgyévi cash-flow kimutatásának összeállításához a következő információkat ismerjük. PÉNZFOLYAM Kft. tárgyévi cash-flow kimutatásának összeállításához a következő információkat ismerjük. ESZKÖZÖK (aktívák) Előző év Tárgyév A. BEFEKTETETT ESZKÖZÖK 79 260 72 655 I. IMMATERIÁLIS JAVAK 10

Részletesebben

KÖZIGAZGATÁSI ÉS IGAZSÁGÜGYI MINISZTÉRIUM CÉGINFORMÁCIÓS ÉS AZ ELEKTRONIKUS CÉGELJÁRÁSBAN KÖZREMŰKÖDŐ SZOLGÁLAT

KÖZIGAZGATÁSI ÉS IGAZSÁGÜGYI MINISZTÉRIUM CÉGINFORMÁCIÓS ÉS AZ ELEKTRONIKUS CÉGELJÁRÁSBAN KÖZREMŰKÖDŐ SZOLGÁLAT KÖZIGAZGATÁSI ÉS IGAZSÁGÜGYI MINISZTÉRIUM CÉGINFORMÁCIÓS ÉS AZ ELEKTRONIKUS CÉGELJÁRÁSBAN KÖZREMŰKÖDŐ SZOLGÁLAT 11EB-1 11EB 11EB/A 11EB/M/A1 11EB/M/A2 11EB/M/A3 11EB/M/A4 11EB/E-O/A1 11EB/E-O/A2 Cégadatok

Részletesebben

Komló-Habilitas Nonprofit Közhasznú Kft évi. Közhasznúsági jelentése. Wágner Zita ügyvezető igazgató

Komló-Habilitas Nonprofit Közhasznú Kft évi. Közhasznúsági jelentése. Wágner Zita ügyvezető igazgató Komló-Habilitas Nonprofit Közhasznú Kft 2014. évi Közhasznúsági jelentése Wágner Zita ügyvezető igazgató A KFT a cégbejegyzéskor közhasznú szervezetként lett bejegyezve. Számviteli beszámoló Tevékenységünket

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. - a Közgyűléshez -

ELŐTERJESZTÉS. - a Közgyűléshez - .. Nyíregyháza Megyei Jogú Város POLGÁRMESTERE 4400 Nyíregyháza, Kossuth tér 1. Pf.: 83. Telefon: +3642524-500 Fax: +36 42 524-501 E-maii: POLGARMESTER@nyiregyhaza.hu Ügyiratszám: GAZD/14-1/2016. ELŐTERJESZTÉS

Részletesebben

II. évfolyam BA. Név: Neptun kód: Kurzus: Tanár neve: HÁZI DOLGOZAT 1. Számvitel 1 2013/2014. I. félév

II. évfolyam BA. Név: Neptun kód: Kurzus: Tanár neve: HÁZI DOLGOZAT 1. Számvitel 1 2013/2014. I. félév II. évfolyam BA Név: Neptun kód: Kurzus: Tanár neve: HÁZI DOLGOZAT 1. Számvitel 1 2013/2014 I. félév 1. Feladat (40 pont) Könyvelés Főkönyvi számlavázakon Eszközök Nyitó mérleg Források A. Befektetett

Részletesebben

Közhasznúsági jelentés 2011

Közhasznúsági jelentés 2011 Adószám: 18642304-1-12 Bejegyző szerv: Nógrád Megyei Bíróság, Regisztrációs szám: 615 3100 Salgótarján, Múzeum tér 1 2011 Fordulónap: 2011. december 31. Beszámolási időszak: 2011. január 01. - 2011. december

Részletesebben

statisztikai számjel cégjegyzék szám. Szegedi Sport és Fürdők Kft Szeged, Temesvári krt. 33.

statisztikai számjel cégjegyzék szám. Szegedi Sport és Fürdők Kft Szeged, Temesvári krt. 33. statisztikai számjel cégjegyzék szám Szegedi Sport és Fürdők Kft. 2011. december 31. BESZÁMOLÓ Keltezés: Szeged, 2012.június 08. vállalkozás vezetője (képviselője) PH. MÉRLEG "A" változat - Eszközök (aktívák)

Részletesebben

A számviteli törvény szerinti egyéb szervezetek egyszerűsített éves beszámolója

A számviteli törvény szerinti egyéb szervezetek egyszerűsített éves beszámolója A számviteli törvény szerinti egyéb szervezetek egyszerűsített éves beszámolója 2014 év Tüttő János Nótaklub Közhasznú Egyesület egyéb szervezet megnevezése 8800 Nagykanizsa, Munkás u. 1/B címe Nagykanizsa,

Részletesebben

1429 BEVALLÁS és 1429-A ADATSZOLGÁLTATÁS

1429 BEVALLÁS és 1429-A ADATSZOLGÁLTATÁS BEVALLÁS és 1429-A ADATSZOLGÁLTATÁS a 2014. évi társasági adóról, a hitelintézeti járadékról, az energiaellátók jöv.adójáról, a hitelintézetek különadójáról, az inno. járulékról, ill. a szakképzési hozzájárulásról

Részletesebben

2010. évi Egyszerűsített éves beszámoló

2010. évi Egyszerűsített éves beszámoló Közhasznúsági jelentés 1. számú melléklete 18693001-1-13 Pk.60.266/2001 Ceglédi Őszikék Szociális Alapítvány 2700 Cegléd Bajcsy-Zs. u. 1 2010. évi Egyszerűsített éves beszámoló Tartalma: Egyszerűsített

Részletesebben

SZÁMVITELI BESZÁMOLÓ

SZÁMVITELI BESZÁMOLÓ SZÁMVITELI BESZÁMOLÓ IV. KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET Tudományos Ismeretterjesztő Társulat /TIT/ Jurányi Lajos Egyesülete 2014. évi közhasznú beszámoló mérleg és eredmény-kimutatásához A 2000. évi C. a számvitelről

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS a megyei önkormányzat 2014. évi költségvetésének I. félévi teljesítéséről

ELŐTERJESZTÉS a megyei önkormányzat 2014. évi költségvetésének I. félévi teljesítéséről SOMOGY MEGYEI KÖZGYŰLÉS ELNÖKE 7400 KAPOSVÁR, Vármegyeháza, Fő utca 10. Tel.: 82/501-201 Fax: 82/312-634 e-mail: gelencser.attila@som-onkorm.hu Ügyiratszám: SMÖ/620/2014. ELŐTERJESZTÉS a megyei önkormányzat

Részletesebben

Pécsi Harmadik Színház Nonprofit Kft. 7633 Pécs, Hajnóczy J. u. 41. Adószám: 20991478-2-02 Cg.szám: 02-09-072423 2012.01.01 2012.12.

Pécsi Harmadik Színház Nonprofit Kft. 7633 Pécs, Hajnóczy J. u. 41. Adószám: 20991478-2-02 Cg.szám: 02-09-072423 2012.01.01 2012.12. Pécsi Harmadik Színház Nonprofit Kft. 7633 Pécs, Hajnóczy J. u. 41. Adószám: 20991478-2-02 Cg.szám: 02-09-072423 KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET 2012.01.01 2012.12.31 Könyvvizsgáló által ellenőrzött beszámoló. 1

Részletesebben

Közhasznúsági jelentés 2011.

Közhasznúsági jelentés 2011. Adószám: 22209685-2-42 Cégjegyzék szám: 01-09-921458 1068 Budapest Városligeti fasor 38. 2011. Fordulónap: 2011.12.31. Beszámolási időszak: 2011.01.01. 2011.12.31. Budapest, 2012. május 02. P.h. A társaság

Részletesebben

Éves beszámoló. Csepeli Hőszolgáltató Kft Budapest, Kalotaszeg utca Statisztikai számjel Cégjegyzék száma

Éves beszámoló. Csepeli Hőszolgáltató Kft Budapest, Kalotaszeg utca Statisztikai számjel Cégjegyzék száma Csepeli Hőszolgáltató Kft Éves beszámoló 2011 "A" MÉRLEG Eszközök (aktívák) módosí- tásai 1 A. Befektetett eszközök 288 472 6 289 281 544 2 I. IMMATERIÁLIS JAVAK 3 787 0 2 526 3 Alapítás-átszervezés aktivált

Részletesebben

1.. 35.244 eft bevétellel, 28.558 eft kiadással

1.. 35.244 eft bevétellel, 28.558 eft kiadással Tárnokréti Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/211.(IV.29.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 21. évi zárszámadásáról és a pénzmaradvány jóváhagyásáról 1.. (1) Tárnokréti Község Önkormányzata

Részletesebben

Éves Beszámoló. A vállalkozás címe: 3532 Miskolc, Nemzetőr u 20. "A" változat

Éves Beszámoló. A vállalkozás címe: 3532 Miskolc, Nemzetőr u 20. A változat A vállalkozás neve: A vállalkozás címe: 3532 Miskolc, Nemzetőr u 20. Éves Beszámoló Beszámolási időszak: 2005. január 1. - Előző időszak: 2004. január 1. - 2004. december 31. Beszámoló készítés oka: Normál,

Részletesebben

KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS. Lenti és Vidéke Fejlesztési Ügynökség Közhasznú Társaság

KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS. Lenti és Vidéke Fejlesztési Ügynökség Közhasznú Társaság Adószám: 2234026-1-20 Cégjegyzék szám: 20-14-000060 KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS Lenti és Vidéke Fejlesztési Ügynökség Közhasznú Társaság 2008.01.01. 2008.12.31. -1- Tartalomjegyzék: 1. Egyszerűsített éves beszámoló

Részletesebben

Magyar Hangszermíves Céh Közhasznú Egyesület 1039 Budapest, Barátpatak u. 6/B. 2011. évi Közhasznúsági jelentése

Magyar Hangszermíves Céh Közhasznú Egyesület 1039 Budapest, Barátpatak u. 6/B. 2011. évi Közhasznúsági jelentése Magyar Hangszermíves Céh Közhasznú Egyesület 1039 Budapest, Barátpatak u. 6/B. i Közhasznúsági jelentése Budapest,2012.március 7. A Magyar Hangszermíves Céh Közhasznú Egyesület Közhasznúsági jelentése

Részletesebben

Bookline.hu Internetes Kereskedelmi 1Rt2 9 2 1 3 6 O 7 4 1 4 1 1 4 O 1 Statisztikai számjel

Bookline.hu Internetes Kereskedelmi 1Rt2 9 2 1 3 6 O 7 4 1 4 1 1 4 O 1 Statisztikai számjel Ügyfél neve Mérlegkészítés helye Bookline.hu Internetes Kereskedelmi 1Rt2 9 2 1 3 6 O 7 4 1 4 1 1 4 O 1 Statisztikai számjel Budapest Mérlegzárás éve 25 O 1-1 O - O 4 4 8 4 1 Cégjegyzék szám Mérlegzárás

Részletesebben

Készült: 2012. április 26... aláírás

Készült: 2012. április 26... aláírás Adószám: 18131677-1-41 Statisztikai számjel: 18131677-9499-569-01 Székhely: 1135 Budapest, Szent László út 15. V/8. EUROPA VARIETAS ALAPÍTVÁNY KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2011. Készült: 2012. április 26....

Részletesebben

Éves beszámoló. 2012. üzleti évről. 2 3 9 2 1 9 1 7 3 7 0 0 1 1 3 1 3 Statisztikai számjel. 1 3 0 9 1 5 6 2 9 2 Cégjegyzék száma

Éves beszámoló. 2012. üzleti évről. 2 3 9 2 1 9 1 7 3 7 0 0 1 1 3 1 3 Statisztikai számjel. 1 3 0 9 1 5 6 2 9 2 Cégjegyzék száma 2 3 9 2 1 9 1 7 3 7 0 0 1 1 3 1 3 Statisztikai számjel 1 3 0 9 1 5 6 2 9 2 Cégjegyzék száma a vállalkozás megnevezése Érd és Térsége Csatorna-szolgáltató Kft a vállalkozás címe, telefonszáma 2030 Érd,

Részletesebben

Példa az eszközök és források értékelésében jelentkező hibák elszámolására

Példa az eszközök és források értékelésében jelentkező hibák elszámolására Példa az eszközök és források értékelésében jelentkező hibák elszámolására Egy vállalkozásnál az önellenőrzés keretében hibát tártak fel 2008. március 12-én (a 2007. évi mérlegkészítés napját megelőzően).

Részletesebben

Magyar ILIAS Közösség Egyesület

Magyar ILIAS Közösség Egyesület Magyar ILIAS Közösség Egyesület 2085. Pilisvörösvár, Horgászsor u. 3/B. Közhasznú egyszerűsített éves beszámoló 2011.január 25-2011.december 31 számviteli évről Tartalma: Egyszerűsített mérleg Közhasznú

Részletesebben

Közhasznúsági jelentés 2011

Közhasznúsági jelentés 2011 Adószám: 19011211-2-13 Bejegyző szerv: Fővárosi Bíróság Regisztrációs szám: 378 Magyar Pulmonológiai Alapítvány 2045 Törökbálint, Munkácsy Mihály út 70 2011 Fordulónap: 2011. december 31. Beszámolási időszak:

Részletesebben

1 0. s z. m e l l é k l e t

1 0. s z. m e l l é k l e t 1. sz. me lléklet Az üzleti év fordulónapja: 214.12.31. Budaörsi Települési Nonprofit Kft. üzletág MÉRLEG eszközök (aktívák) Sorszám tev. Btg egész 1. A. Befektetett eszközök (2.+1.+18.sor) 197 932 2 238

Részletesebben

GÁBORJÁN KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 4/2013. (IV.25) önkormányzati rendelete a évi pénzügyi terv végrehajtásáról

GÁBORJÁN KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 4/2013. (IV.25) önkormányzati rendelete a évi pénzügyi terv végrehajtásáról GÁBORJÁN KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 4/2013. (IV.25) önkormányzati rendelete a pénzügyi terv végrehajtásáról Az önkormányzat képviselő-testülete az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV.

Részletesebben

Hungarian Interim Management Kft. 1122 Budapest, Ráth György utca 54. EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓ. 2009. évről 2009. január 1-2009. december 31.

Hungarian Interim Management Kft. 1122 Budapest, Ráth György utca 54. EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓ. 2009. évről 2009. január 1-2009. december 31. 1122 Budapest, Ráth György utca 54. EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓ 2009. évről 2009. január 1-2009. december 31. "A" MÉRLEG Eszközök (aktívák) Sor- A tétel megnevezése Előző év Előző év(ek) Tárgyév 01.

Részletesebben

ll.-l '\ II lll ).p~ ~ t;' lv fl\.w.. Faragóné Széles Andrea (.tc L-(

ll.-l '\ II lll ).p~ ~ t;' lv fl\.w.. Faragóné Széles Andrea (.tc L-( NyíREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS POLGÁRMESTERE 4400 NYíREGYHÁZA, KOSSUTH TÉR 1. PF.: 83. TELEFON: +36 42 524-500 FAX: +36 42 524-501 E-MAIL: POLGARMESTER@NYIREGYHAZA.HU Ügyiratszám: 25.812 2/2013'/XII. Ügyintéző

Részletesebben

Csengőd Község Önkormányzata Képviselőtestületének 2/2011.(II.15.) rendelete az önkormányzat 2011. évi költségvetéséről

Csengőd Község Önkormányzata Képviselőtestületének 2/2011.(II.15.) rendelete az önkormányzat 2011. évi költségvetéséről Csengőd Község Önkormányzata Képviselőtestületének 2/2011.(II.15.) rendelete az önkormányzat 2011. évi költségvetéséről Csengőd Község Önkormányzata Képviselőtestülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990.

Részletesebben

Eredménykimutatás FORRÁS Zrt. ). A főkönyvi kivonat az adózás előtti eredmény utáni könyvelési tételeken kívül minden információt tartalmaz! .

Eredménykimutatás FORRÁS Zrt. ). A főkönyvi kivonat az adózás előtti eredmény utáni könyvelési tételeken kívül minden információt tartalmaz! . Eredménykimutatás A FORRÁS Zrt. (továbbiakban: Társaság) 2009. december 31-i főkönyvi kivonatának forgalmi adatai (forintban). A főkönyvi kivonat az adózás előtti eredmény utáni könyvelési tételeken kívül

Részletesebben

Pénzügyi előirányzatok mérlege

Pénzügyi előirányzatok mérlege Remeteszőlős Község Önkormányzat 1.1. melléklet a.../2015. (...) önkormányzati rendelethez Pénzügyi előirányzatok mérlege 1. sz. táblázat Bevételek Ezer forintban Bevételi jogcím Eredeti előirányzat Módosított

Részletesebben

TELEFON: +36 42 524-500 FAX: +36 42 524-501 POLGÁRMESTERE. ELŐlE RJ ESZlÉS - a Közgyűléshez -

TELEFON: +36 42 524-500 FAX: +36 42 524-501 POLGÁRMESTERE. ELŐlE RJ ESZlÉS - a Közgyűléshez - NyíREGYHÁZA 4400 NYíREGYHÁZA, KOSSUTH TÉR l. PF.: 83. MEGYEI JOGÚ VÁROS TELEFON: +36 42 524-500 FAX: +36 42 524-501 POLGÁRMESTERE E-MAIL: POLGARMESTER@NYIREGYHAZA.HU Ügyiratszám: GAZD/212-1/201S. ELŐlE

Részletesebben

ALISCA REKULTIVÁCIÓS HULLADÉKGAZDÁLKODÁSI ÖNKORMÁNYZATI TÁRSULÁS

ALISCA REKULTIVÁCIÓS HULLADÉKGAZDÁLKODÁSI ÖNKORMÁNYZATI TÁRSULÁS I.mérleg Bevételek Eredeti előirányzat 2015 Kiadások adatok eft-ban Eredeti előirányzat 2015 Költségvetési bevételek 1 275 Költségvetési kiadások 1 275 Finanszírozási bevételek 0 Finanszírozási kiadások

Részletesebben

2. sz. napirendi pont

2. sz. napirendi pont 2. sz. napirendi pont ELŐTERJESZTÉS NAGYKANIZSAI KISTÉRSÉG TÖBBCÉLÚ TÁRSULÁSA TÁRSULÁSI TANÁCSA 2011. november 3 - i ülésére Napirend címe: Beszámoló a Nagykanizsai Kistérség Többcélú Társulása 2011. I-III.

Részletesebben

Kiegészítő melléklet

Kiegészítő melléklet Kiegészítő melléklet ÁLTALÁNOS ÖSSZEFOGLALÁS A kiegészítő melléklet a Szombathely-Olad Plató Viziközmü Társulat 2010. január 1-től 2010. december 31-ig terjedő időszak üzleti tevékenységéről készült. Jogszabályi

Részletesebben

DUNAVARSÁNYI VÁROSGAZDÁLKODÁSI KFT. 2336 Dunavarsány Kossuth Lajos utca 18. Kiegészítő melléklet. 2013. évi egyszerűsített éves beszámoló melléklete

DUNAVARSÁNYI VÁROSGAZDÁLKODÁSI KFT. 2336 Dunavarsány Kossuth Lajos utca 18. Kiegészítő melléklet. 2013. évi egyszerűsített éves beszámoló melléklete DUNAVARSÁNYI VÁROSGAZDÁLKODÁSI KFT. 2336 Dunavarsány Kossuth Lajos utca 18. Kiegészítő melléklet 2013. évi egyszerűsített éves beszámoló melléklete Adószám: 13386140-2-13 Cégjegyzékszám: 13-09-101130 Ügyvezető

Részletesebben

IGAZSÁGÜGYI MINISZTÉRIUM CÉGINFORMÁCIÓS ÉS AZ ELEKTRONIKUS CÉGELJÁRÁSBAN KÖZREMŰKÖDŐ SZOLGÁLAT

IGAZSÁGÜGYI MINISZTÉRIUM CÉGINFORMÁCIÓS ÉS AZ ELEKTRONIKUS CÉGELJÁRÁSBAN KÖZREMŰKÖDŐ SZOLGÁLAT 2015. 07. 02. ELEKTRONIKUS BESZÁMOLÓ PORTÁL NYOMTATÓBARÁT VERZIÓ IGAZSÁGÜGYI MINISZTÉRIUM CÉGINFORMÁCIÓS ÉS AZ ELEKTRONIKUS CÉGELJÁRÁSBAN KÖZREMŰKÖDŐ SZOLGÁLAT 15EB 02 15EB 15EB/A 15EB/M/A1 15EB/M/A2 15EB/E

Részletesebben

Éves beszámoló. EDUCATIO Társadalmi Szolgáltató Közhasznú Társaság üzleti évről

Éves beszámoló. EDUCATIO Társadalmi Szolgáltató Közhasznú Társaság üzleti évről 0 1-1 4-0 0 0 3 0 8 EDUCATIO Társadalmi Szolgáltató Közhasznú Társaság a vállalkozás megnevezése 1134 Budapest,Váci út. 37. Tel.: 06/1-477-3100 a vállalkozás címe, telefonszáma Éves beszámoló 2005.01.01-2005.12.31.

Részletesebben

Szerencsejáték Zártkörűen Működő Részvénytársaság Budapest, Csalogány u december 31-ei. Éves beszámoló

Szerencsejáték Zártkörűen Működő Részvénytársaság Budapest, Csalogány u december 31-ei. Éves beszámoló Szerencsejáték Zártkörűen Működő Részvénytársaság 1015 Budapest, Csalogány u. 30-32. 2013. december 31-ei Éves beszámoló..... a vállalkozás vezetője (képviselője) 1 MÉRLEG "A" változat - Eszközök (aktívák)

Részletesebben

FIATALOK KÜLDETÉSSEL ALAPÍTVÁNY 1061. BUDAPEST, PAULAY EDE UTCA 15.

FIATALOK KÜLDETÉSSEL ALAPÍTVÁNY 1061. BUDAPEST, PAULAY EDE UTCA 15. FIATALOK KÜLDETÉSSEL ALAPÍTVÁNY 1061. BUDAPEST, PAULAY EDE UTCA 15. 2012. évi Közhasznúsági jelentése Budapest, 2013. május 30. Steven Johnson képviselő FIATALOK KÜLDETÉSSEL ALAPÍTVÁNY Közhasznúsági jelentés

Részletesebben

Jánossomorja Kultúrájáért Közalapítvány 9241 Jánossomorja, Szabadság u évi Közhasznúsági jelentése

Jánossomorja Kultúrájáért Közalapítvány 9241 Jánossomorja, Szabadság u évi Közhasznúsági jelentése Jánossomorja Kultúrájáért Közalapítvány 9241 Jánossomorja, Szabadság u. 39. 2013. évi Közhasznúsági jelentése Jánossomorja, 2014. március 20. Lacknerné Fördős Klára elnök Jánossomorja Kultúrájáért Közalapítvány

Részletesebben

2014. ÉVI EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓJÁNAK KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETE

2014. ÉVI EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓJÁNAK KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETE SVÁBHEGYI ORSZÁGOS ALLERGOLÓGIAI, IMMUNOLÓGIAI ÉS PULMONOLÓGIAI NONPROFIT KÖZHASZNÚ KFT 1037 BUDAPEST, BOKOR U. 17-21. 2014. ÉVI EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓJÁNAK KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETE Budapest, 2015-05-27

Részletesebben

Egyszerűsített éves beszámoló mérlege a kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezetek részére (4.melléklet)

Egyszerűsített éves beszámoló mérlege a kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezetek részére (4.melléklet) Törvényszék: 09 Debreceni Törvényszék Nyilvántartási szám: 09-02-0003910 Debreceni Egyetem Professzori Klub 4032 Debrecen, Nagyerdei körút 98 Egyszerűsített éves beszámoló mérlege a kettős könyvvitelt

Részletesebben

Kiegészítő melléklet

Kiegészítő melléklet Statisztikai számjele: 13920410-4741-113-15 Cégjegyzék száma: 15-09-071364 Vállalkozás megnevezése: MasterMind Interactive Kft Vállalkozás címe: 4400 Nyíregyháza Korányi F. utca 29/A Kiegészítő melléklet

Részletesebben

KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS

KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS az egyéb szervezetmegnevezése az egyéb szervezet címe, telefonszáma 2014 évi KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2014. 01.01. - 2014 12.31. 1. Számviteli beszámoló ( közhasznú egyszerűsített beszámoló) a) Mérleg b)

Részletesebben

KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS

KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS Szociális Háló Egyesület 7960 Sellye Batthyány u. 4. Közhasznúsági fokozat: Kiemelten közhasznú Közhasznúsági végzés: Pk. 60.163/1995/22 2008.év Tartalom: I. Közhasznú beszámoló

Részletesebben

Mecsekerdő Zrt 0 2 1 0 0 6 0 0 9 3. ország. 24 hsz. em. ajtó 5. Adóazonosító jele: Adózott eredmény felhasználására vonatkozó határozat

Mecsekerdő Zrt 0 2 1 0 0 6 0 0 9 3. ország. 24 hsz. em. ajtó 5. Adóazonosító jele: Adózott eredmény felhasználására vonatkozó határozat KIM KÖZIGAZGATÁSI ÉS IGAZSÁGÜGYI MINISZTÉRIUM 14EB-01 11/2009. (IV. 28.) IRM-MeHVM-PM együttes rendelet Kizárólag elektronikus úton nyújtható be. ELEKTRONIKUS ŰRLAP a számviteli törvény szerinti beszámoló

Részletesebben

Hőgyészi Értékőrző Egyesület 7191 Hőgyész, Kossuth tér évi Közhasznúsági jelentése

Hőgyészi Értékőrző Egyesület 7191 Hőgyész, Kossuth tér évi Közhasznúsági jelentése Hőgyészi Értékőrző Egyesület 7191 Hőgyész, Kossuth tér 13. 2011. évi Közhasznúsági jelentése Hőgyész, 2012. május 2. Maráth Józsefné elnök A Hőgyészi Értékőrző Egyesület Közhasznúsági jelentése a 2011-es

Részletesebben

Közhasznúsági jelentés

Közhasznúsági jelentés Közhasznúsági jelentés Csillogó Gyermekszemek Alapítvány 4100 Berettyóújfalu Vass Jenő u. 8. 2011. évi Közhasznúsági jelentése Gálné Tóth Klára elnök 1. SZÁMVITELI BESZÁMOLÓ A Csillogó Gyermekszemek Alapítvány

Részletesebben