Pénztárgép. Felhasználói kézikönyv

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Pénztárgép. Felhasználói kézikönyv"

Átírás

1 Jegymester Jegyértékesítı Rendszer V E R Z I Ó : 3. 0 Pénztárgép Felhasználói kézikönyv Jegymester Kft. Budapest VI., Bajcsy-Zsilinszky út 31., 1065 Tel: (1) Fax (1) Dokumentum verzió: 3.0.3

2

3

4

5 Tartalomjegyzék Bevezetés 5 I.1 A Jegymester program áttekintése 5 I.1.1. Jegymester Pénztár és Jegymester Adattár 5 I.1.2. Belépés, kilépés 6 I.1.3. Ismerkedés a programmal 8 I.1.4. Kilépés 9 Pénztári jegyértékesítés 10 II.1 Napnyitás és zárás 10 II.1.1. Napnyitás 10 II.1.2. Napzárás 10 II.2 Készpénzes jegyeladás 12 II.2.1. Normál, készpénzes jegyeladás 12 II.2.2. Normál, készpénzes, nem helyre szóló jegyeladás 15 II.2.3. Készpénzes jegyeladás számlával 17 II.2.4. Készpénzhelyettesítı eszközök elfogadása 19 II.2.5. Foglalt jegyek készpénzes eladása 23 II.2.6. Jegyeladás szabadbérlet-érvényesítéssel 28 II.3 Készpénzes visszavétel II.3.1. Jegyeladás sztornója II.3.2. Visszavétel vonalkód-olvasóval 34 II.3.3. Visszavétel nézıtéri kijelöléssel 36 II.3.4. A visszavétel feltételei 37 II.4 Adómemória-mőveletek 38 II.4.1. Pillanatnyi forgalmi jelentés 38 II.4.2. Korábbi napzáró jelentés újranyomtatása 38 II.4.3. Adómemória-lista 39 Nem készpénzes jegyértékesítés 40 III.1 Bizományos jegyértékesítés 40 III.1.1. Jegyek kiadása bizományba 40 III.1.2. Bizományos jegyek visszavétele 45 III.1.3. Elıadás bizományosi lezárása 49 III.1.4. Bizományos eladta 49 III.2 Átutalásos értékesítés 50 III.2.1. Átutalásos jegyeladás 50 III.2.2. Átutalásos visszavétel 51 III.3 Jegykiutalásos értékesítés III.3.1. Jegykiutalásos jegyeladás III.3.2. Kiutalt jegyek kiadása 54 Egyéb jegymozgások 57 IV.1 Névre foglalt jegyek IV.1.1. Foglalás IV.1.2. Foglalt jegy felszabadítása 60 IV.1.3. Név átírása 63 IV.2 Diszponált jegyek 63 IV.3 Jegykontingensek 65 IV.4 Nem eladható jegyek 66 Jegyértékesítési ismeretek 67 V.1 Jegymozgás-típusok 67 V.2 Jegystátuszok 69 V.3 Eseményosztályok 70 V.4 Az Eseménylista ablak V.4.1. Az eseménylista oszlopai V.4.2. Kezelıelemek 72 V.4.3. Elıadás foglalásainak listája 75 V.5 A Nézıtér ablak 76 V.5.1. A nézıtér nézetei 76 V.5.2. Navigáció a nézıtéren 78 V.5.3. Tudnivalók a jegyek kijelölésérıl 79 V.5.4. A nézıtéri jegykeresı 80 V.6 A Mozgás ablak 81 V.6.1. A jegylista 83 V.6.2. Engedmények 84 V.6.3. Fizetésmódok 85 V.6.4. Valuták 86 V.6.5. A vevı és egyéb adatok megadása 87 V.6.6. A partnerkiválasztás 88 V.7 Bérletértékesítés 91 V.8 Információk jegyekrıl V.8.1. Jegy adatai V.8.2. Saját mozgások 95

6 Elszámolások 97 VI.1 A pénztárosok elszámoltatása 97 VI.2 Pénztárforgalmi jelentés 98 VI.3 Pénztárjelentés 99 VI.4 Pénztári pénz be- és kifizetések 100 VI.4.1. Pénztári készpénz kifizetése ( pénz ki ) 100 VI.4.2. Pénztári készpénz feladása postán 101 VI.4.3. Pénztári készpénz kifizetése több fizetıeszközzel 101 VI.4.4. Pénztári készpénz kifizetése másik személy számára 102 VI.4.5. Pénztári készpénz felvétele ( pénz be ) 104 VI.5 Fizetıeszköz átvezetés 105 VI.6 Viszonteladói elszámolás 106 VI.6.1. A viszonteladói elszámolás mővelet 106 VI.6.2. Viszonteladói elszámolás visszavonása109 VI.7 Számlák kezelése 111 VI.7.1. Tudnivalók a kimenı számlákról 111 VI.7.2. Kibocsátott számlák listája 112 VI.7.3. Számla sztornózása 112 Hibaüzenetek 113 VII.1 Programindításkor jelentkezı hibák 113 VII.2 Adóügyi modullal kapcsolatos hibák 114 VII.3 Jegymozgás-hibák 115 VII.4 Egyéb hibák 117 J e g y m e s t e r J e g y é r t é k e s í tı R e n d s z e r P é n z t á r g é p F e l h a s z n á l ó i K é z i k ö n y v J E G Y M E S T E R K F T.

7 I Bevezetés Ez a kézikönyv Ez a felhasználói kézikönyv a Jegymester Jegyértékesítı Rendszer (3.0) verziójának Jegymester Pénztár programját ismerteti. Ez a Jegymester színházi-múzeumi célú jegyértékesítı programja, amely APEH-engedélyes pénztárgép. Jelölések ebben a dokumentációban Jegymozgás Adatok / Partnerek HOME Képernyın megjelenı felirat Gomb vagy menüpont neve Billentyő neve old. Hivatkozás egy másik fejezetre elsı lépés második harmadik 1) elsı lépés 2) második 3) harmadik Lépesenként végrehajtandó tevékenység Lépesenként végrehajtandó tevékenység számozott I.1 A Jegymester program áttekintése I.1.1. Jegymester Pénztár és Jegymester Adattár A jegyértékesítı rendszer felhasználói felülete három, egymástól függetlenül használható programból áll. Ezek közül a Jegymester Pénztár Pénztári munkaállomás nevő program APEH-engedélyes pénztárgép, míg a másik kettı más funkcionalitást fed le. J e g y m e s t e r J e g y é r t é k e s í tı R e n d s z e r P é n z t á r g é p F e l h a s z n á l ó i K é z i k ö n y v J E G Y M E S T E R K F T. 3

8 I. B E V E Z E T É S Funkciók Jegymester Pénztár Pénztári munkaállomás: jegy- és bérletértékesítés (készpénzes, bizományos, átutalásos, jegykiutalásos), pénztárosok, viszonteladók elszámoltatása, adómemória-kezelési funkciók, valamint nem értékesítés jellegő jegymozgások. Minden olyan mővelet ebben van, amely pénzmozgással, jegynyomtatással, nyugta- vagy számlakészítéssel jár. Jegymester Pénztár Jegyfoglaló munkaállomás: kizárólag nem értékesítés jellegő jegymozgások (foglalás, felszabadítás stb.). A Pénztári munkaállomással megegyezı felület, de funkcióinak csak egy része használható. Jegymester Adattár: elıadások és más törzsadatok nyilvántartása, beállítások, partnernyilvántartás, jelentések és lekérdezések. Hol használható Jegymester Pénztár Pénztári munkaállomás: Csak a pénztárgéppé nyilvánított munkahelyeken használható, amelyek legfontosabb jellemzıje, hogy adóügyi kártyával, nyugtanyomtatóval és vevıkijelzıvel vannak ellátva. Jegymester Pénztár Jegyfoglaló munkaállomás: A hálózat bármely számítógépérıl használható. Ha a Jegymester Pénztárt indítjuk el, és nincs jelen (vagy nem mőködik) az adóügyi kártya, akkor automatikusan a Jegyfoglaló munkaállomás indul el. A Jegymester Adattár: A hálózat bármely számítógépérıl használható. A Jegymester Adattár program használatát, egy külön kézikönyv, a Jegymester Adattár felhasználói kézikönyv ismerteti. I.1.2. Belépés, kilépés A Jegymester Pénztár program indítása A programot a Start menübıl vagy közvetlenül a Windows asztalról (desktop-ról) elérhetı Jegymester Pénztár alkalmazásikonnal lehet elindítani. A bejelentkezı ablak Közvetlenül indítás után megjelenik a bejelentkezı ablak. 4 J e g y m e s t e r J e g y é r t é k e s í tı R e n d s z e r P é n z t á r g é p F e l h a s z n á l ó i K é z i k ö n y v J EGYMES TE R KFT.

9 I. 1 A J E G Y M E S T E R P R O G R A M Á T T E K I N T É S E Írja be a saját azonosítóját a Név mezıbe (itt általában az elızıleg bejelentkezett felhasználó azonosítóját látja, ha ez nem Ön, akkor a nevet át kell javítania). Írja be a Jelszó mezıbe a saját jelszavát (csillagok jelennek meg). Írja be az Adatbázis mezıbe az adatbázis nevét (éles vagy gyakorló adatbázis). Kattintson a Belépés gombra. Rövid várakozás után elindul a program és megjelenik az Elıadáslista ablak. További tudnivalók a bejelentkezésrıl A saját azonosítóját és jelszavát a Jegymester rendszergazdájától kapja. A mezık kitöltése során a következı mezıbe a TAB billentyő lenyomásával ugorhat egyszerően. Hibalehetıségek A bejelentkezı ablakon piros betőkkel jelennek meg az esetleges hibaüzenetek. Ha rossz azonosítót vagy jelszót adott meg, akkor Hibás felhasználónév vagy jelszó hibaüzenetet kap. Javítsa ki a Név vagy a Jelszó mezıt, és kattintson újra a Belépés gombra. Ha az Adatbázis mezıt töltötte ki rosszul, akkor a Hibás adatbázisnév hibaüzenet jelenik meg. A bejelentkezéskor elıforduló további hibalehetıségek a VII.1 fejezetben (113. old.) vannak leírva. Ha az adóügyi modulhoz nem tud csatlakozni a program, akkor a Jegyfoglaló munkaállomás indul el. Ezt figyelmeztetı üzenetben jelzi a program, illetve a bejelentkezı ablakon sárga színő sávban jelenik meg a Jegyfoglaló munkaállomás felirat. Ugyancsak a Jegyfoglaló munkaállomás indul el, ha úgy próbáljuk elindítani a programot, ha a gépen a Pénztári munkaállomás már fut. Tehát egy Pénztári munkaállomás mellett ugyanazon a gépen párhuzamosan mőködhet a Jegyfoglaló munkaállomás tetszılegesen sok további példányban. J e g y m e s t e r J e g y é r t é k e s í tı R e n d s z e r P é n z t á r g é p F e l h a s z n á l ó i K é z i k ö n y v J EGYMES TE R KFT. 5

10 I. B E V E Z E T É S A program használata során a jelenleg bejelentkezett felhasználó nevét a képernyı bal alsó sarkában láthatja. I.1.3. Ismerkedés a programmal A program használata hasonlít a többi Windows-programéra, Windows-t ismerı felhasználók könnyen eligazodhatnak rajta. Ez a kézikönyv feltételezi a Windows alapszintő felhasználói ismeretét. A képernyı fı területeit a program indítása utáni állapotban az alábbi ábra mutatja: MENÜ ABLAKVÁLASZTÓ FÜLEK JEGYMOZGÁS ESZKÖZTÁR AKTUÁLIS ABLAK (ELİADÁSLISTA) STÁTUSZSOR Menü Az programablak legfelsı sorában található. A program egyes mőveleteihez a menüpontokra kattintva lehet hozzáférni. Ablakválasztó fülek Itt a program minden nyitva lévı ablakához tartozik egy választógomb ( fül ), melyre kattintva átválthatunk arra az ablakra. Alapesetben az Elıadáslista, Nézıtér, Mozgás fülek találhatók itt. Az itt felsorolt ablakok nyitva vannak, azaz léteznek, bár egyszerre mindig csak egy látható. Kattintson a Nézıtér fülre! Ekkor a kiválasztott elıadás nézıtéri képe fog megjelenni. Kattintson a Mozgás fülre! A mozgás ablak fog megjelenni, ahol a jegyértékesítés szükséges adatait lehet megadni. 6 J e g y m e s t e r J e g y é r t é k e s í tı R e n d s z e r P é n z t á r g é p F e l h a s z n á l ó i K é z i k ö n y v J EGYMES TE R KFT.

11 I. 1 A J E G Y M E S T E R P R O G R A M Á T T E K I N T É S E Jegymozgás eszköztár Ebben a sávban a jegymozgáshoz használatos gombok és egyéb eszközök vannak. Részletesen lásd: V.4.2, 73. old. Elıadáslista ablak Ez teszi ki a képernyı nagy részét, a tulajdonképpen munkaterület. Itt mindig azt az ablakot látja, amelyet az ablakválasztó gombokkal kiválasztott. Státuszsor A képernyı legalsó sora, itt néhány hasznos kiegészítı információ jelenik meg: Bal szélén az Ön (ill. a rendszerbe bejelentkezett felhasználó) azonosítója és neve. Középen a program néhány aktuális üzenete. Jobbra az Ön saját intézménye és annak azonosítója (pl. Operaház (100)). A jobb szélen a használt adatbázis kódja és az Éles vagy Gyakorló felirat. I.1.4. Kilépés Ha a program fıablakának jobb felsı sarkában lévı x gombra kattint, vagy az ALT-F4 billentyőkombinációval kilép a Jegymester Pénztár programból. J e g y m e s t e r J e g y é r t é k e s í tı R e n d s z e r P é n z t á r g é p F e l h a s z n á l ó i K é z i k ö n y v J EGYMES TE R KFT. 7

12 I I. P É N Z T Á R I J E G Y É R T É K E S Í T É S II Pénztári jegyértékesítés A Jegymester Pénztár program használata Napnyitás és zárás Készpénzes jegyeladás Készpénzes foglaltjegy-eladás Visszavétel Bérletek II.1 Napnyitás és zárás II.1.1. Napnyitás Minden pénztári nap kezdetén napnyitást, a végén pedig napzárást kell végezni. Amíg nem történt napnyitás, addig a Jegymester Pénztár programban nem lehet eladási vagy pénzmozgás mőveletet kezdeni, csak foglalás jellegő jegymozgások lehetségesek. Ezért a mőveletválasztó listában csak a Napnyitás és Foglalás lehetıség található. Kattintson a bal felsı sarokban lévı mőveletválasztó listára. A lenyíló listában kattintson a Napnyitás sorra. (A Pénztár / Napnyitás menüponttal is elérheti a napnyitás mőveletet.) II.1.2. Napzárás A pénztári nap végén, a pénztár zárásakor a napzárást kell csinálni. Kattintson a bal felsı sarokban lévı mőveletválasztó listára. A lenyíló listában kattintson a Napzárás sorra (elsı sor). A megjelenı ablakban kattintson a Napzárás gombra. A felette lévı sorban a használt lézernyomtató nevének kell látszania. A nyugtanyomtató elkészíti a Napi forgalmi jelentést, a lézernyomtató pedig kinyomtatja a Napzáró jelentést. Mindkét jelentést meg kell ırizni, és a következı személyes elszámolás alkalmával leadni. 8 J e g y m e s t e r J e g y é r t é k e s í tı R e n d s z e r P é n z t á r g é p F e l h a s z n á l ó i K é z i k ö n y v J EGYMES TE R KFT.

13 I I. 1 N A P N Y I T Á S É S Z Á R Á S Meg jegyzések A Napzáró jelentés tartalmazza az adott pénztárban napnyitástól napzárásig keletkezett bevétel összesítését (Napi összbevétel). A Napi forgalmi jelentés és a Napzáró jelentés adatai és bizonylatmintája a kézikönyv Mellékletében található. A napi munka végén le kell zárni a napot. Ha nap végén elmulasztja a napzárást, akkor másnap belépéskor a program figyelmezteti, illetve azonnal felajánlja a nap lezárását. Ebben az esetben zárja le a napot, majd nyisson újat. Egy naptári napon több napnyitás-napzárás megengedett. Az elveszett Napzáró jelentés újranyomtatható. Lásd: Korábbi napzáró jelentés újranyomtatása, 38. old. Kötelezı napzárás Bizonyos esetekben mindenképpen le kell zárnia a napot, ezért a program indulásakor azonnal üzenetben jelzi, hogy napzárás szükséges. Ilyenkor két lehetıség közül választhat: Napzárás, majd ezt követıen a program elindul (egy napnyitással elkezdheti a munkát), Kilépés a programból (nem történik napzárás). A következı esetekben van kötelezı napzárás: Nem az a felhasználó lépett be, aki a napnyitást végezte. A nap megnyitása óta több mint egy nap (pontosabban legalább 25 óra) telt el. ÁFA-kulcs változás vagy euró-átállás szükséges. J e g y m e s t e r J e g y é r t é k e s í tı R e n d s z e r P é n z t á r g é p F e l h a s z n á l ó i K é z i k ö n y v J EGYMES TE R KFT. 9

14 I I. P É N Z T Á R I J E G Y É R T É K E S Í T É S II.2 Készpénzes jegyeladás II.2.1. Normál, készpénzes jegyeladás Az alábbiakban olyan jegyeladást ismertetünk, amelyben a vevı készpénzzel fizet, számlát nem kér, és a jegyeket nézıtéren jelöljük ki. Gyızıdön meg róla, hogy a napnyitás már megtörtént. A mőveletet az Eseménylista ablaknál kezdjük. 1) Kattintson a felsı eszköztár mőveletválasztó listájára, és válassza a Készpénzest! (Ha már a Készpénzes volt kiválasztva, ezzel nincs tennivalója.) 2) Kattintson a felsı eszköztár mozgástípus-listájára, és a listából válassza ki a Pénztári eladást! (Ha már a Pénztári eladás volt kiválasztva, ezzel nincs tennivalója.) 3) Jelölje ki a listában kívánt elıadást (kattintson rá egyszer)! 10 J e g y m e s t e r J e g y é r t é k e s í tı R e n d s z e r P é n z t á r g é p F e l h a s z n á l ó i K é z i k ö n y v J EGYMES TE R KFT.

15 I I. 2 K É S Z P É N Z E S J E G Y E L A D Á S 4) Válassza ki a felsı sáv engedménylistájából a kívánt engedményt! A legördülı listában az elıadáshoz engedélyezett összes engedmény fel van sorolva. 5) Hívja be a nézıteret! (Kattintson fent a fülre, vagy kattintson duplán az elıadás sorára! A szabad helyeket világoszöld színben fogja látni.) J e g y m e s t e r J e g y é r t é k e s í tı R e n d s z e r P é n z t á r g é p F e l h a s z n á l ó i K é z i k ö n y v J EGYMES TE R KFT. 11

16 I I. P É N Z T Á R I J E G Y É R T É K E S Í T É S 6) A nézıtéren kattintson az eladni kívánt helyekre, ezáltal jelölje ki azokat! A kijelölt helyek kék színőek lesznek.. Megjegyzések A nézıtéren való navigálásról a V.5.2. pontban, a 78. oldalon, a jegykijelölésrıl részletesen a V.5.3. pontban, a 79. oldalon olvashat.) Figyelje meg, hogy a jobb felsı sarokban állandóan látható a kijelölt jegyek száma és összértéke. Ha ebben az eladásban további elıadások jegyeire is szükség van, akkor kattintson az Eseménylista gombra, ezzel visszakerül az elıadások listájához, és a 3) ponttól ismételheti a mőveletet. 7) Kattintson a felsı sorban a fülre! Megjelenik a Mozgás ablak. 8) Írja be a vevıtıl kapott pénzösszeget a Befizetett összeg mezıbe! A visszajáró összege megjelenik alatta, a Vissza mezıben. 12 J e g y m e s t e r J e g y é r t é k e s í tı R e n d s z e r P é n z t á r g é p F e l h a s z n á l ó i K é z i k ö n y v J EGYMES TE R KFT.

17 I I. 2 K É S Z P É N Z E S J E G Y E L A D Á S 9) Kattintson a Jegymozgás feliratú gombra! Ekkor a program kinyomtatja a jegyeket, és elkészíti nyugtát. Ne felejtse a jegyek mellett a nyugtát is átadni a vevınek! Megjegyzések Ha valamit elrontott, a mőveletet az Elvet gombbal megszakíthatja, ezután egyetlen jegy sem lesz kijelölt ha még nem nyomta meg a Jegymozgás gombot. A Jegymozgás gombot csak akkor nyomja meg, ha a jegyeladás biztosan létrejön (a vevı biztosan azt a jegyet szeretné, átadta a pénzt stb.). A jegymozgás során elıforduló hibalehetıségek a VII.3 fejezetben (115. old.) vannak leírva. Jegynyomtatási hiba kezelése Ha a jegy a nyomtatóból hibásan jött ki, vagy a nyomtatás nem történt meg, akkor a helyzetet a jegy visszaváltásával majd újra eladásával lehet megoldani. A visszárubizonylat indoklásába írja be, hogy nyomtatási probléma történt. Ha keletkezett jegy, de hibásan, akkor azt ırizze meg mint visszavett, érvénytelen jegyet. Értesítse a szervizt (Jegymester rendszergazda) a hibáról! II.2.2. Normál, készpénzes, nem helyre szóló jegyeladás Az alábbiakban olyan jegyeladást írunk le, amelyben a jegyek nem helyre szólnak, és nem idıpontra szóló eseményre adjuk el azaz tipikusan egy múzeumi jegyeladást. 1) A felsı sávban kattintson a fülre, hogy megjelenjen a Mozgás ablak. J e g y m e s t e r J e g y é r t é k e s í tı R e n d s z e r P é n z t á r g é p F e l h a s z n á l ó i K é z i k ö n y v J EGYMES TE R KFT. 13

18 I I. P É N Z T Á R I J E G Y É R T É K E S Í T É S 2) Kattintson az eseményválasztó listára, és válassza ki az eseményt (kiállítást)! 3) Az alatta található engedménylistában kattintson a kívánt engedményre (jegytípusra)! 4) A Darab mezıben állítsa be, hogy hány darabra van szükség ebbıl a jegybıl, majd kattintson a (Hozzáad) gombra! Ekkor a jegylistába kerülnek a jegyek. Megjegyzés Ha további jegyekre van szükség más engedményekkel, akkor válassza ki az engedményt, ismételje meg a 3) és 4) pontokat. Az (Elvesz) gombbal törölheti a jegylistából a kijelölt engedménytípusnak megfelelı jegyeket. Ha elrontotta, a felül található Elvet gombbal teljesen kiürítheti a jegylistát. Ha a jegyekhez érvényességi idıt akar megadni, akkor az Érvényesség panelen kapcsolja be a jelölınégyzetet, majd állítsa be az érvényesség kezdetét és végét jelzı dátumot. Az érvényességi idıt a jegyre fogja nyomtatni a program. 14 J e g y m e s t e r J e g y é r t é k e s í tı R e n d s z e r P é n z t á r g é p F e l h a s z n á l ó i K é z i k ö n y v J EGYMES TE R KFT.

19 I I. 2 K É S Z P É N Z E S J E G Y E L A D Á S 5) Írja be a vevıtıl kapott pénzösszeget a Befizetett összeg mezıbe! 6) Kattintson a Jegymozgás feliratú gombra! Ekkor a program kinyomtatja a jegyeket, és elkészíti nyugtát. Ne felejtse a jegyek mellett a nyugtát is átadni a vevınek! II.2.3. Készpénzes jegyeladás számlával A jegyek kijelölése ugyanúgy történik, mint a számla nélküli eladásnál, tehát kövesse a II.2.1. pontban leírtakat a 8) pontig (színházi jegyeladás esetén), vagy a II.2.2. pontban leírtakat az 5) pontig (múzeumi jegyeladás esetén). 1) Kattintson a Számla feliratnál a Kér rádiógombra! 2) Kattintson a Vevı melletti gombra! Megjelenik a Partner kiválasztás lista. J e g y m e s t e r J e g y é r t é k e s í tı R e n d s z e r P é n z t á r g é p F e l h a s z n á l ó i K é z i k ö n y v J EGYMES TE R KFT. 15

20 I I. P É N Z T Á R I J E G Y É R T É K E S Í T É S Tipp Ha a vevı már létezik az adatbázisban, akkor ebbıl a listából kikeresheti, és nem kell az adatait újra megadni. A vevı kijelölése és az OK gombra kattintás után a 12) pontnál folytathatja. 3) Kattintson az Új partner gombra! 4) Válasszon a Személy és Intézmény közül! 5) Kattintson Tovább feliratú gombra! 6) Töltse ki az intézmény Név mezıjét! (A Rövid név automatikusan kitöltıdik. A további adatmezıket is kitöltheti, de nem kötelezı.) 7) Kattintson Tovább gombra! 8) Adja meg az irányítószámot, város nevét, cím mezıbe pedig írja be az utcát és a házszámot! Figyeljen rá, hogy a mezı legyen kipipálva! 16 J e g y m e s t e r J e g y é r t é k e s í tı R e n d s z e r P é n z t á r g é p F e l h a s z n á l ó i K é z i k ö n y v J EGYMES TE R KFT.

21 I I. 2 K É S Z P É N Z E S J E G Y E L A D Á S 9) Kattintson a Befejezés feliratú gombra! 10) Megjelenik az új vevı ügyfélszáma. Kattintson az OK feliratú gombra! 11) Kattintson az OK feliratú gombra! 12) Ellenırizze a Számlás vevı adatait! (Erre a névre és címre készül a számla, Vevı és Számlás vevı adatai különbözhetnek!) 13) Kattintson a Jegymozgás feliratú gombra! Ekkor a program kinyomtatja a jegyeket, a számlát és nyugtát. 14) A számlát pecsételje le és írja alá. A számla második példányát írassa alá a vevıvel, és az elsı példányt adja át neki a jegyek együtt. A nyugtát ne adja át a vevınek, hanem tőzze a számla másodpéldányához és így ırizze meg! II.2.4. Készpénzhelyettesítı eszközök elfogadása Az alábbiakban olyan jegyeladásról lesz szó, amikor a pénztáros nem készpénzt, hanem készpénzhelyettesítı eszközt fogad el. Példák készpénzhelyettesítı eszközre: bankkártya, utalvány, üdülési csekk. A rendszergazdáknak úgy kell a rendszert konfigurálniuk, hogy az Ön intézményében elfogadott fizetıeszközök engedélyezve legyenek. II Egyféle fizetıeszközzel A jegyek kijelölése ugyanúgy történik, mint a számla nélküli eladásnál, tehát kövesse a II.2.1. pontban leírtakat a 7) pontig (színházi jegyeladás esetén), vagy a II.2.2. pontban leírtakat az 4) pontig (múzeumi jegyeladás esetén). 1) A Mozgás ablakban kattintson a Fizetésmód legördülı listára, és válassza ki a kívánt fizetésmódot! Pl. Bankkártya. J e g y m e s t e r J e g y é r t é k e s í tı R e n d s z e r P é n z t á r g é p F e l h a s z n á l ó i K é z i k ö n y v J EGYMES TE R KFT. 17

22 I I. P É N Z T Á R I J E G Y É R T É K E S Í T É S 2) A Befizetett mezıbe beíródik a teljes fizetendı összeg, tehát ide most nem kell semmit írnia. (Készpénzt visszaadni sem bankkártya, sem utalvány elfogadása esetén nem szabad.) Bankkártyás fizetés esetén végezze ez a fizetési tranzakciót a kártyaolvasó (POS) terminálon! 3) Végül kattintson a Jegymozgás gombra. A jegy és a nyugta kinyomtatásra kerül. Bankkártyás fizetés esetén a kártyaolvasó terminál által kiadott bizonylat egyik példányát írassa alá a vevıvel, és ırizze meg elszámolás céljából! A másik példányt a vevı kapja a nyugtával és a jeggyel együtt. II Többféle fizetıeszközzel A gyakorlatban elıfordul, hogy a vásárlást vegyesen fizetik többféle fizetıeszközzel, különösen utalvány elfogadása esetén. Ha az Ön intézménye eladáskor nyomon akarja követni a különbözı fizetıeszközök mennyiségét, akkor az átvett különbözı fizetıeszközöket tételesen rögzíteni kell. A jegyek kijelölése ugyanúgy történik, mint a számla nélküli eladásnál, tehát kövesse a II.2.1. pontban leírtakat a 7) pontig (színházi jegyeladás esetén), vagy a II.2.2. pontban leírtakat az 4) pontig (múzeumi jegyeladás esetén). 1) A Mozgás ablakban kattintson a Fizetésmód legördülı listára, és válassza ki a Vegyest! A képernyı jobb oldalán megjelenik egy új panel, a fizetési tételek listája. 18 J e g y m e s t e r J e g y é r t é k e s í tı R e n d s z e r P é n z t á r g é p F e l h a s z n á l ó i K é z i k ö n y v J EGYMES TE R KFT.

23 I I. 2 K É S Z P É N Z E S J E G Y E L A D Á S 2) A panelen válassza ki a listából az elsı fizetıeszközt (pl. Utalvány), majd a mellette található számmezıbe írja be, hogy mekkora összeget kapott ebbıl a fizetıeszközbıl! 3) Kattintson a tıle jobbra látható gombra! Az tétel felkerül az alatta látható kis listára. 4) Vegye fel a további fizetési tételeket a 2) 3) lépés ismétlésével! J e g y m e s t e r J e g y é r t é k e s í tı R e n d s z e r P é n z t á r g é p F e l h a s z n á l ó i K é z i k ö n y v J EGYMES TE R KFT. 19

24 I I. P É N Z T Á R I J E G Y É R T É K E S Í T É S Megjegyzés A Befizetett mezıben figyelheti a felvett tételek összegét. Alatta a Hiányzó mezı mutatja, hogy mennyi hiányzik még a fizetendı összeg eléréséhez, ill. a Vissza mezı mutatja a visszajárót. A gombbal törölheti a fizetési tétel lista kijelölt sorát. 5) Ha megfelelıek a felvett összegek, kattintson a Jegymozgás gombra! A program kinyomtatja a jegyeket és a nyugtát. 20 J e g y m e s t e r J e g y é r t é k e s í tı R e n d s z e r P é n z t á r g é p F e l h a s z n á l ó i K é z i k ö n y v J EGYMES TE R KFT.

25 I I. 2 K É S Z P É N Z E S J E G Y E L A D Á S II.2.5. Foglalt jegyek készpénzes eladása Az alábbiakban névre foglalt jegy készpénzes eladását mutatjuk be. Foglalt jegyek eladásánál az a feladat, hogy meg kell keresni valamilyen módon a vevı foglalt jegyeit. A jegyek kijelölését követıen a jegyeladás ugyanúgy történik, mint egy normál készpénzes jegyeladás esetében. A névre foglalás mővelet leírása a IV.1.1. fejezetben található. II Keresés egy vevı jegyei között Az alábbiakban a vevı nevére vagy azonosítójára fogunk rákeresni, és jegyeit megtalálni függetlenül attól, hogy mely elıadásra lettek azok lefoglalva. 1) A mőveletválasztóban válassza ki a Készpénzest, a mozgástípusnál válassza a Pénztári eladást! 2) Kattintson a tıle jobbra lévı Foglalt jegyek kijelölése gombra (amely egy sárga négyzetet ábrázol)! 3) A megjelenı ablakban kattintson az Adott vevı jegyei között gombra! 4) A Keresendı mezıbe írja be a vevı nevét vagy azonosítóját! A teljes név helyett elegendı a név elejét megadni (több találat esetén majd listából választhat). J e g y m e s t e r J e g y é r t é k e s í tı R e n d s z e r P é n z t á r g é p F e l h a s z n á l ó i K é z i k ö n y v J EGYMES TE R KFT. 21

26 I I. P É N Z T Á R I J E G Y É R T É K E S Í T É S Megjegyzés Az Adattípus mezıben: Regisztrált vevı: csak azonosítóval rendelkezı, adatbázisba felvett vevıkre fog keresni Adott név vagy jelszó: az adatbázisba nem felvett, foglaláskor megadott nevekre (vagy jelszavakra) fog keresni. Bármilyen: a fentiek közül mindkettıre fog keresni (javasolt). 5) Kattintson a Tovább gombra! Az alábbi kép szerinti lista csak akkor fog megjelenni, ha a megadott névbıl több is van az adatbázisban (pl. Kovács). (Egyébként a 7) pontnál folytatódik.) 6) Válassza itt ki a kívánt nevet, majd kattintson a Tovább gombra. 7) Kattintson a Keresés gombra! 22 J e g y m e s t e r J e g y é r t é k e s í tı R e n d s z e r P é n z t á r g é p F e l h a s z n á l ó i K é z i k ö n y v J EGYMES TE R KFT.

27 I I. 2 K É S Z P É N Z E S J E G Y E L A D Á S A megjelenı listában a vevı összes foglalt jegyét láthatja. 8) Jelölje ki az eladni kívánt jegyeket a kis sárga négyzetekre való kattintással! 9) Miután végzett a kijelöléssel, kattintson a gombra! Itt, a Mozgás ablakban meg kell adnia a befizetett összeget, választhat fizetésmódot, megadhat engedményt, ill. hogy kér-e a vevı számlát. Ugyanúgy, mint a normál készpénzes jegyeladásnál (II.2., a 12. oldaltól). 10) A jegyeladási mőveletet a Jegymozgás gombra kattintással fejezheti be. Ekkor kinyomtatásra kerülnek a jegyek és nyugta. Tippek A jegykeresı ablakban a gombbal kapcsolhat át tömör jegylista-nézetbe, amelyben az egymás melletti jegyek egy sorba vannak összevonva. (Próbálja ki!) A gombbal az összes talált jegyet kijelölheti egyetlen kattintással. Az Új vevı kiválasztása gombbal egy másik vevı jegyeire kereshet rá (A 4) pontnál folytatódhat a mővelet.) Amíg az eszközsáv (Foglalt jegyek kijelölése, sárga négyzet) gombja lenyomott állapotban van, nem tud szabad jegyeket kijelölni. Ha szabad jegyeket is ki akar jelölni, akkor kattintson a (zöld négyzet) gombra. J e g y m e s t e r J e g y é r t é k e s í tı R e n d s z e r P é n z t á r g é p F e l h a s z n á l ó i K é z i k ö n y v J EGYMES TE R KFT. 23

28 I I. P É N Z T Á R I J E G Y É R T É K E S Í T É S II Keresés egy elıadás jegyei között Az alábbiakban egy bizonyos elıadás összes foglalt jegyének listáját jelenítjük meg, és ebbıl választjuk ki a keresett jegyeket. Az eseménylistában kezdıdik a mővelet. 1) Az eseménylistában válassza ki azt az elıadást, amelynek foglalt jegyeire kíváncsi! (Kattintson rá egyszer.) 2) A mőveletválasztóban válassza ki a Készpénzest, a mozgástípusnál válassza a Pénztári eladást! 3) Kattintson a tıle jobbra lévı Foglalt jegyek kijelölése gombra (amely egy sárga négyzetet ábrázol)! 4) Válassza ki, hogy Az aktuális elıadás jegyei között szeretne keresni! 24 J e g y m e s t e r J e g y é r t é k e s í tı R e n d s z e r P é n z t á r g é p F e l h a s z n á l ó i K é z i k ö n y v J EGYMES TE R KFT.

29 I I. 2 K É S Z P É N Z E S J E G Y E L A D Á S Tipp Tipp Megjelenik a nézıtér ablak, a jobb oldalon látható jegykeresı panellal, amelyben az elıadás összes foglalt jegye látható, vevı nevével (és azonosítójával, ha van). A jegyek helyének megtekintéséhez kattintson a listában a vevı nevére. A jegyek a nézıtéren kiemeléssel (fölfelé elmozdítva, fekete árnyékkal) fognak megjelenni. A kiemelés még nem számít a jegy kijelölésének. 5) Jelölje ki a keresett jegyeket a jegy melletti kis sárga négyzetre kattintva. A kijelölt jegyek a listában és a nézıtéri képen is kék színőre változnak. A panel alján található Jegyenkénti nézet gombbal a lista áttér olyan nézetbe, amelyben egy négyzet egyetlen jegyet jelöl, így a jegyeket egyesével lehet kijelölni. A jegyeket tetszés szerint a nézıtéren is kijelölheti kattintással (kiemelés után). 6) Miután végzett a kijelöléssel, térjen át a Mozgás ablakba! (Kattintson felül a fülre.) J e g y m e s t e r J e g y é r t é k e s í tı R e n d s z e r P é n z t á r g é p F e l h a s z n á l ó i K é z i k ö n y v J EGYMES TE R KFT. 25

30 I I. P É N Z T Á R I J E G Y É R T É K E S Í T É S 7) Itt, a Mozgás ablakban írja be a Befizetett összeget, válasszon fizetésmódot és engedményt. 8) A jegyeladási mőveletet a Jegymozgás gombra kattintással fejezheti be. Ekkor kinyomtatásra kerülnek a jegyek és nyugta. II.2.6. Jegyeladás szabadbérlet-érvényesítéssel Bevezetés A szabad bérlet olyan bérlet, amely nem fix elıadásokra szól, hanem tulajdonosa számára egy évad folyamán adott számú ingyenes belépıjegyre jogosít. A szabad bérlet speciális esete a kedvezményjegy, amely nem elıadásra való belépésre alkalmas, hanem arra jogosít, hogy a késıbbiekben egy vagy több alkalommal elıadások meghatározott körére valamilyen engedménnyel jegyet vásároljanak vele A szabad bérlet és a kedvezményjegy felhasználása az alábbi érvényesítési mővelettel történik. Az érvényesítés módja 1) Kattintson az Értékesítés / Szabadbérlet-érvényesítés menüpontra. 2) Olvassa be a szabad bérlet vonalkódját. A beolvasott kódú szabad bérlet bekerül a listába. 26 J e g y m e s t e r J e g y é r t é k e s í tı R e n d s z e r P é n z t á r g é p F e l h a s z n á l ó i K é z i k ö n y v J EGYMES TE R KFT.

31 I I. 2 K É S Z P É N Z E S J E G Y E L A D Á S Megjegyzések A listában megjelenik a vonalkód, a szabad bérlet megnevezése, hogy hány elıadásra érvényesíthetı (Elıa.), hogy eddig hányszor érvényesítették (Érv.), hogy milyen árkategóriájú jegyre használható (Árk., üres esetén nincs ilyen megkötés), és hogy érvényes-e. Egy szabad bérlet nem érvényes akkor, ha már minden lehetıségét elhasználták, vagy nincs olyan elıadás, amelyre érvényesíthetı lenne, ilyenkor az Érvényes oszlopban Nem jelenik meg. A szabad bérlet eddigi érvényesítéseirıl információt kaphatunk a bal oldalon található Korábbi érvényesítések gombbal. Ekkor egy külön ablakban megjelennek az eddigi érvényesítések. 3) Ismételje a 2) pontot minden beolvasandó bérletre. 4) Zárja be az ablakot a Bezár gombbal. 5) Jelölje ki a vevınek kiadandó jegyeket Pénztári eladásra (vagy bármely más eladási mővelet is használható, pl. Bizományos kiadás). 6) Váltson át a Mozgás ablakba. Itt megjelenik a Szabad bérlet panel, amely két számot mutat: Beolvasott: beolvasott érvényes szabad bérletek száma. Kijelölt: azon kijelölt jegyek száma, amelyekre a szabad bérlet felhasználható. Ezek a jegyek a jegylistában automatikusan megkapták a megfelelı engedményt. Ha a fenti két szám megegyezik, akkor a szabad bérlet és a jegyek összekapcsolása rendben megtörtént. J e g y m e s t e r J e g y é r t é k e s í tı R e n d s z e r P é n z t á r g é p F e l h a s z n á l ó i K é z i k ö n y v J EGYMES TE R KFT. 27

32 I I. P É N Z T Á R I J E G Y É R T É K E S Í T É S 7) A beolvasott szabad bérletek számán felül további jegyeket is kijelölhet, ezekre természetesen nem lesz érvényes az engedmény, ezek normál áron kerülnek a jegylistába. 8) Ha a kiválasztott jegyek és engedmények rendben vannak, kattintson Jegymozgás gombra. További tudnivalók a szabadbérlet-érvényesítésrıl Ha a fenti mővelet közben az Elvet gombra kattint, az a kijelölt jegyek mellett a beolvasott szabad bérleteket is eldobja. A mőveletet felcserélt sorrendben is végre lehet hajtani, azaz elıbb kijelölni a jegyeket, majd utána beolvasni a szabad bérleteket. Ha az 1) 3) pontban elmulasztott beolvasni minden szabad bérletet, akkor kattintson duplán a Szabad bérlet panelra. Ekkor újra megjelenik a szabadbérlet-beolvasó ablak, és itt újabbakat olvashat be. Milyen esetben nem alkalmazza a program a kijelölt jegyekre az engedményt? Ha az elıadásra nem alkalmazható a szabad bérlet. Ha a kijelölt jegy árkategóriája nem felel meg a szabad bérletnek. Ha kézzel szeretné a szabad bérletek és a jegyek összekapcsolását beállítani (azaz hogy mely jegyekre legyen érvényes a szabad bérlet által biztosított engedmény), akkor a következıt tegye: Jelölje ki a jegylistában azokat a jegyeket, amelyeket a szabad bérletekkel össze akarja kapcsolni! A kijelölés azt jelenti, hogy a listában a jegy mellett zöld pipa látható, ezt a szürke oszlopra történı kattintással tudja ki- és bekapcsolni. 28 J e g y m e s t e r J e g y é r t é k e s í tı R e n d s z e r P é n z t á r g é p F e l h a s z n á l ó i K é z i k ö n y v J EGYMES TE R KFT.

33 I I. 2 K É S Z P É N Z E S J E G Y E L A D Á S Ezután kattintson a Szabad bérlet panelen lévı jegyekre az engedmény megváltozik. (Alkalmaz) gombra. A kijelölt Ha olyan árkategóriájú jegyre akarja alkalmazni, amely nem felel meg a bérletnek, akkor a program figyelmeztetı kérdést ír ki. Ha az Igen gombra kattint, akkor a jegyekre alkalmazás megtörténik. J e g y m e s t e r J e g y é r t é k e s í tı R e n d s z e r P é n z t á r g é p F e l h a s z n á l ó i K é z i k ö n y v J EGYMES TE R KFT. 29

34 I I. P É N Z T Á R I J E G Y É R T É K E S Í T É S II.3 Készpénzes visszavétel Kétféle visszavételi mővelet van: Teljes jegyeladási mozgás sztornója. Kiválasztott jegyek visszavétele. Fontos A jegyet a visszavételt követıen minden esetben érvénytelenítse (tépje el) és ırizze meg elszámolás céljából! II.3.1. Jegyeladás sztornója Ez a mővelet az Ön egy korábbi jegyeladási jegymozgását visszavételi mőveletekkel visszavonja. Akkor érdemes alkalmazni, ha téves eladás történt, vagy a vevı elállt a vásárlástól. 1) Válassza az Elszámolás / Saját mozgások menüpontot. Megjelenik a Saját mozgások ablak, itt kattintson a Lássuk gombra. Ebben az ablakban Ön a saját jegymozgásait láthatja a felsı listában. A lista idıben fordított sorrendő, tehát legfelül a legutóbbi jegymozgás látszik. Az alsó lista a felsı lista kijelölt tételének mozgásait mutatja, jegyekre lebontva. 2) Válassza ki a visszavonni kívánt eladási mozgást! (Kattintson rá a felsı listában!) 3) Kattintson Sztornó gombra! Ekkor a program automatikusan átkapcsol a Mozgás ablakba. 30 J e g y m e s t e r J e g y é r t é k e s í tı R e n d s z e r P é n z t á r g é p F e l h a s z n á l ó i K é z i k ö n y v J EGYMES TE R KFT.

35 I I. 3 K É S Z P É N Z E S V I S S Z A V É T E L Megjegyzés 4) A visszaváltási mővelethez kötelezı megadni a vevı nevét és címét. Ehhez ki kell töltenie a Vevı mezıt, egy meglévı vevı kiválasztásával vagy új vevı felvételével (lásd: V.6.6 A partnerkiválasztás, 88. old.) Ha a jegy eladásakor már meg lett adva a vevı (például mert számlával eladott jegy), akkor a vevı mezı automatikusan kitöltıdik. 5) A visszaváltási mővelethez indoklást is kötelezı megadni. Töltse ki a Megjegyzés, indoklás mezıt! (A szöveget a sztornó bizonylatra fogja nyomtatni.) 6) A Jegymozgás gombra kattintva a program végrehajtja a jegymozgást és kinyomtatja a sztornó bizonylatot. A sztornó bizonylatot alá kell írni a pénztárosnak és a vevınek. Az egyik példány a vevıé, a másikat ırizze meg! Megjegyzések A sztornó mővelet az eredeti eladási jegymozgást teljes egészében sztornózza. A jegyekhez másik jegyet hozzáadni, vagy elvenni belıle nem lehet. A fizetésmód pontosan ugyanaz lesz, mint az eladási mozgásé volt. Az Értékesítés / Utolsó eladás sztornója menüponttal közvetlenül sztornóra lehet kijelölni az Ön által végzett legutóbbi eladás jegyeit. Ha az eredeti eladáshoz számla készült, akkor ez a mővelet a számlát sztornózni fogja. A kinyomtatott sztornószámla elsı példányát a vevınek meg kell kapnia. Ha a jegyek egy részét már visszavették vagy éppen más végez velük mőveletet, akkor a sztornó nem lehetséges. J e g y m e s t e r J e g y é r t é k e s í tı R e n d s z e r P é n z t á r g é p F e l h a s z n á l ó i K é z i k ö n y v J EGYMES TE R KFT. 31

36 I I. P É N Z T Á R I J E G Y É R T É K E S Í T É S II.3.2. Visszavétel vonalkód-olvasóval A vonalkód-olvasó használata a jegyvisszavétel kényelmesebb és biztonságosabb módja. Nézıtéri kijelöléssel is vehet vissza jegyet, ha az Ön pénztárában vonalkód-olvasó nem használható. 1) A bal felsı sarokban található mőveletválasztóban válassza ki a Visszavétel sort! Megjelenik a Visszaváltás ablak. 2) Tartsa a vonalkód-olvasót a jegyen lévı vonalkódhoz! Csipogással jelzi, amikor sikerült a vonalkódot leolvasnia. A vonalkód bekerül a Jegyazonosító mezıbe, és a jegy adatai bekerülnek az ablak listájába. 3) Olvassa be sorban a többi visszaváltandó jegyet is! A sikeresen beolvasott jegyeket zöld sorokkal tünteti fel a listában a program. 32 J e g y m e s t e r J e g y é r t é k e s í tı R e n d s z e r P é n z t á r g é p F e l h a s z n á l ó i K é z i k ö n y v J EGYMES TE R KFT.

37 I I. 3 K É S Z P É N Z E S V I S S Z A V É T E L Megjegyzés Megjegyzés Ha a jegy visszaváltása nem lehetséges, vagy a vonalkód nem olvasható, akkor a listában piros sor jelenik meg Hibás felirattal és egy rövid hibaüzenettel. 4) Ha minden jegyet beolvasott, kattintson a Bezár gombra. 5) Ha a visszaváltás nem mősorváltozás vagy elmaradó elıadás miatt szükséges, akkor a visszaváltási mővelethez kötelezı megadni a vevı nevét és címét. Ehhez ki kell töltenie a Vevı mezıt, egy meglévı vevı kiválasztásával vagy új vevı felvételével (lásd: V.6.6 A partnerkiválasztás, 88. old.) Ha a jegy eladásakor már meg lett adva a vevı (például mert számlával eladott jegy), akkor a vevı mezı automatikusan kitöltıdik. 6) A visszaváltási mővelethez indoklást is kötelezı megadni. Töltse ki a Megjegyzés, indoklás mezıt! (A szöveget a visszárubizonylatra fogja nyomtatni.) 7) Végezetül kattintson a Jegymozgás gombra! A nyugtanyomtató kinyomtatja a visszárubizonylatot. Ezt alá kell írnia Önnek és a vevınek. J e g y m e s t e r J e g y é r t é k e s í tı R e n d s z e r P é n z t á r g é p F e l h a s z n á l ó i K é z i k ö n y v J EGYMES TE R KFT. 33

38 I I. P É N Z T Á R I J E G Y É R T É K E S Í T É S Megjegyzés A visszavett jegyeket tépéssel érvénytelenítse és ırizze meg a visszárubizonylattal együtt. Ha a visszaváltott jegy eredetileg számlával lett kinyomtatva, akkor most egy visszavételi számlát (sztornószámlát) is nyomtat a gép. A visszavételi számla elsı példányát írja alá, pecsételje le, és adja át a vevınek. A második példányt írassa alá a vevıvel, és tegye a többi megırzött számla közé. II.3.3. Visszavétel nézıtéri kijelöléssel 1) A bal felsı sarokban található mőveletválasztóban válassza a Készpénzest, a majd a mozgáskódok közül válassza a Visszaváltást! Megjegyzés 2) Egy kis ablakban megjelenik a Vonalkódos / Nézıtéri kérdés. 3) Válassza a Nézıtéri lehetıséget! 4) Válassza ki az elıadáslistában a megfelelı elıadást! 5) Hívja be a nézıteret! 6) Jelölje ki kattintással a visszaváltandó helyeket! 7) Kattintson a gombra! 8) Ha a visszaváltás nem mősorváltozás vagy elmaradó elıadás miatt szükséges, akkor a visszaváltási mővelethez kötelezı megadni a vevı nevét és címét. Ehhez ki kell töltenie a Vevı mezıt, egy meglévı vevı kiválasztásával vagy új vevı felvételével (lásd: V.6.6 A partnerkiválasztás, 88. old.) Ha a jegy eladásakor már meg lett adva a vevı (például mert számlával eladott jegy), akkor a Vevı mezı automatikusan kitöltıdik. 34 J e g y m e s t e r J e g y é r t é k e s í tı R e n d s z e r P é n z t á r g é p F e l h a s z n á l ó i K é z i k ö n y v J EGYMES TE R KFT.

39 I I. 3 K É S Z P É N Z E S V I S S Z A V É T E L 9) A visszaváltási mővelethez indoklást is kötelezı megadni. Töltse ki a Megjegyzés, indoklás mezıt! (A szöveget a visszárubizonylatra fogja nyomtatni.) 10) Kattintson a Jegymozgás feliratú gombra! A nyugtanyomtató kinyomtatja a visszárubizonylatot. Ezt alá kell írnia Önnek és a vevınek. A visszavett jegyeket tépéssel érvénytelenítse és ırizze meg a visszárubizonylattal együtt. II.3.4. A visszavétel feltételei Lehetséges, hogy az Ön intézményében csak elmaradó és megváltozott elıadások jegyeinek visszavételére van lehetıség. (Ezek visszaváltható eladott státuszú jegyek, a képen rózsaszín.) Az elıadás kezdıidıpontja után már nincs engedélyezve a visszavétel. Ha egy mőveletben több jegyet vesz vissza, csak olyan jegyeket tud kijelölni, amelyek együtt lettek eladva. Ha tehát emiatt nem tud újabb jegyet kijelölni visszavételre, akkor hajtsa végre a mozgást (Jegymozgás gomb), majd egy újabb jegymozgással vegye vissza a további jegyeket. (Ennek oka az, hogy az adóügyi bizonylatokat egy névre kell kiállítani, ill. egy nyugtára tudnak hivatkozni.) J e g y m e s t e r J e g y é r t é k e s í tı R e n d s z e r P é n z t á r g é p F e l h a s z n á l ó i K é z i k ö n y v J EGYMES TE R KFT. 35

40 I I. P É N Z T Á R I J E G Y É R T É K E S Í T É S II.4 Adómemória-mőveletek A Jegymester Pénztár programmal az alábbi, adómemóriára vonatkozó mőveleteket lehet elvégezni. II.4.1. Pillanatnyi forgalmi jelentés Ez a funkció arra alkalmas, hogy ugyanolyan jelentéseket készítsen a napi munka közben, mint a napzárás, de nem zárja le a napot. Ezzel tehát a pénztár napi addigi forgalmát ellenırizhetjük. Válassza a Pénztár / Pillanatnyi forgalmi jelentés menüpontot. A megjelenı ablakban kattintson a Pillanatnyi forgalmi jelentés gombra. A felette lévı sorban a használt lézernyomtató nevének kell látszania. A nyugtanyomtató (ún. X-jelentés) és a lézernyomtató is kinyomtatja a megfelelı jelentést. II.4.2. Korábbi napzáró jelentés újranyomtatása Ezzel a funkcióval korábbi napzárások alkalmával készült jelentések nyomtathatók újra. Újranyomtatható: az adott napzárás adatai az adómemóriából, egy korábbi Napzáró jelentés az adatbázis alapján. Válassza a Pénztár / Korábbi napzáró jelentés menüpontot. A megjelenı listában a napzárások láthatók: a pénztár sorszáma, a nap, és a zárás sorszáma (a Napi forgalmi jelentésre nyomtatott szám). A lista elıször csak az utolsó 10 nap zárásait mutatja; ha a keresett napzárás nincs a listában, kattintson a Mind rádiógombra. Válassza ki a kívánt napzárást (kattintson rá egyszer a listában). Ha az Adómemória zárás adatai gombra kattint, akkor a nyugtanyomtató egy olyan Adómemória adatai listát nyomtat, amely a kiválasztott zárás adatait mutatja (nem adóügyi bizonylaton). Ha a Jelentés nyomtatás gombra kattint, akkor a lézernyomtató kinyomtatja a megfelelı Napzáró jelentést. 36 J e g y m e s t e r J e g y é r t é k e s í tı R e n d s z e r P é n z t á r g é p F e l h a s z n á l ó i K é z i k ö n y v J EGYMES TE R KFT.

41 I I. 4 A D Ó M E M Ó R I A - M Ő V E L E T E K II.4.3. Adómemória-lista Ez a funkció az adómemória adatai alapján nyomtat adóügyi bizonylat listákat a nyugtanyomtatóra. Készíthetı dátum vagy napzárás-sorszám szerinti lista, ill. a teljes adómemória listázása. A funkció a Pénztár / Adómemória lista menüponttal indítható. Dátum szerinti lista készítése Állítsa be a Kezdı napot és a Befejezı napot. Kattintson a Dátum szerinti listázás gombra. Napzárás-sorszám szerinti lista készítése Állítsa be a Kezdı sorszámot és a Záró sorszámot. Kattintson a Sorszám szerinti listázás gombra. Lista készítése adómemória-tartalomról Kattintson a Teljes tartalom listázása gombra. A Bezár gombbal zárhatja be ezt az ablakot. J e g y m e s t e r J e g y é r t é k e s í tı R e n d s z e r P é n z t á r g é p F e l h a s z n á l ó i K é z i k ö n y v J EGYMES TE R KFT. 37

42 I I I. N E M K É S Z P É N Z E S J E G Y É R T É K E S Í T É S III Nem készpénzes jegyértékesítés Átutalásos jegyértékesítés Jegykiutalásos értékesítés Bizományos jegyértékesítés III.1 Bizományos jegyértékesítés Áttekintés Jegyek kiadása bizományba (III.1.1) Bizományos jegyvisszavétel (III.1.2) Bizományos eladta (III.1.3.) Viszonteladói elszámolás: számlakészítés, befizetés (V.6.) E mővelet után már nem lehetséges bizom. visszavétel III.1.1. Jegyek kiadása bizományba Egy idıszak (pl. hónap) jegyeire együtt történik 1) Kattintson a képernyı bal felsı sarkában lévı mőveletválasztó listára, és ott válassza ki a Bizományos sort! (Ez csak akkor szükséges, ha eddig nem ez volt kiválasztva.) Megjelenik a Bizományos mozgás ablak. 38 J e g y m e s t e r J e g y é r t é k e s í tı R e n d s z e r P é n z t á r g é p F e l h a s z n á l ó i K é z i k ö n y v J EGYMES TE R KFT.

43 I I I. 1 B I Z O M Á N Y O S J E G Y É R T É K E S Í T É S 2) Válassza ki a Bizományos kiadás mozgástípust! 3) Bizományos alatti fehér mezıbe írja be a bizományos vevı azonosító számát vagy a nevét, majd üsse la az ENTERt! Amennyiben a bizományos listából szeretné kikeresni, kattintson a gombra! A partnerkiválasztásról részletesen lásd: V.6.6., 88. old. Sikeres keresés után kattintson az OK feliratú gombra! (A megjelenı képernyın áttekintheti a bizományos jelenlegi tartozását és a bizományban jelenleg nála lévı jegyeket.) J e g y m e s t e r J e g y é r t é k e s í tı R e n d s z e r P é n z t á r g é p F e l h a s z n á l ó i K é z i k ö n y v J EGYMES TE R KFT. 39

44 I I I. N E M K É S Z P É N Z E S J E G Y É R T É K E S Í T É S 4) Kattintson az Elıadáslista feliratú fülre! 5) Válassza ki a listából a kívánt elıadást! 6) Kattintson a Nézıtér fülre! 40 J e g y m e s t e r J e g y é r t é k e s í tı R e n d s z e r P é n z t á r g é p F e l h a s z n á l ó i K é z i k ö n y v J EGYMES TE R KFT.

45 I I I. 1 B I Z O M Á N Y O S J E G Y É R T É K E S Í T É S 7) Jelölje ki a kívánt helyeket! Amennyiben a kiválasztott bizományos részére több elıadásra is szeretne jegyet kiadni, ismételje a 4) ponttól a 7) pontig leírtakat. Ha ellenırizni szeretné a kijelölt jegyek listáját, akkor kattintson a Mozgás fülre, a megjelenı ablakban láthatja a jegyek listáját. Az alsó listában látja annak az elıadásnak a helyeit, amelyet a felsı listában kiválasztott. 8) Ha befejezte a kívánt jegyek kijelölését, kattintson a Jegymozgás feliratú gombra! A program kinyomtatja a jegyeket és a bizományba kiadásról szóló nem adóügyi bizonylatot (ez utóbbit ırizze meg, ne adja a vevınek). Továbbá két példányban kinyomtatja a Jegyátadási elismervényt, amely tételesen felsorolja az átadott jegyeket. Ennek egy-egy példányát írja alá Ön ill. a bizományos vevı. Az elismervényeket gondosan meg kell ırizni. Elıre foglalt jegyek Lehetıség van rá, hogy a bizományosnak kiadni kívánt jegyeket elıre lefoglalja a IV.1.1. fejezetben (57. old.) írottak szerint. (Foglaláskor a Vevı mezıt töltse ki, tehát a bizományost mint regisztrált vevıt válassza ki IV ) Az elıre foglalt jegyeket úgy adhatja ki bizományba, hogy a vevı kiválasztása (3) pont) után a Foglalt jegyek keresése gombra kattint. J e g y m e s t e r J e g y é r t é k e s í tı R e n d s z e r P é n z t á r g é p F e l h a s z n á l ó i K é z i k ö n y v J EGYMES TE R KFT. 41

46 I I I. N E M K É S Z P É N Z E S J E G Y É R T É K E S Í T É S Itt egy listában megjelennek a számára foglalt jegyek, amelyeket a listában a jegyet jelképezı négyzetekre egyesével kattintgatva, vagy a gombbal egyszerre mindet kijelölheti. 42 J e g y m e s t e r J e g y é r t é k e s í tı R e n d s z e r P é n z t á r g é p F e l h a s z n á l ó i K é z i k ö n y v J EGYMES TE R KFT.

47 I I I. 1 B I Z O M Á N Y O S J E G Y É R T É K E S Í T É S III.1.2. Bizományos jegyek visszavétele III Bizományos jegyek visszavétele vonalkódolvasóval 1) A bal felsı sarokban található mőveletválasztó listában válassza ki a Visszavétel lehetıséget! Megjelenik az alábbi Visszaváltás ablak. 2) Olvassa be a vonalkódolvasóval a visszaváltani kívánt jegy vonalkódját! Helyes beolvasás esetén zöld sor jelenik meg a listában. Majd sorban olvassa be az összes visszaváltandó jegyet. Megjegyzések Figyelje meg, hogy az elsı beolvasott jegy után a Visszaváltás ablakban megjelenik a bizományos vevı neve és azonosítója. J e g y m e s t e r J e g y é r t é k e s í tı R e n d s z e r P é n z t á r g é p F e l h a s z n á l ó i K é z i k ö n y v J EGYMES TE R KFT. 43

48 I I I. N E M K É S Z P É N Z E S J E G Y É R T É K E S Í T É S Ha a beolvasott jegy nem visszaváltható, vagy hibás vonalkód miatt nem sikerült a beolvasás, akkor egy piros Hiba sor jelenik meg a listában. Egy visszaváltási mővelet során csak egy adott bizományos jegyei válthatók vissza (ne keverje más bizományosok jegyeivel). Ha mégis beolvassa egy másik bizományos jegyét, akkor az sárga színnel, Félretéve felirattal jelenik meg. Ez azt jeleni, hogy a gép megjegyzi, hogy ezt a jegyet vissza akarja váltani, és ha ezzel a bizományossal végzett, akkor a következı visszaváltási mővelet során tudja azt visszaváltani. 3) Ha minden jegyet beolvasott, kattintson a Bezár gombra! 4) A Bizományosi mozgás ablakba jutott. Kattintson a Jegymozgás gombra! A program kinyomtatja a Jegyátadási elismervény címő bizonylatot, valamint a nyugtanyomtatón a nem adóügyi bizonylatot. A Jegyátadási elismervény egy-egy példányát írja alá Ön ill. a bizományos vevı. Az elismervényeket gondosan meg kell ırizni. A visszavett jegyet érvényteleníteni kell (tépéssel) és az elıírt módon tárolni. Megjegyzések A visszaváltási mőveletet kezdheti a Bizományos mozgás ablak jobb alsó részén található gombra kattintva, vagy a Bizományos visszavétel mozgástípust kiválasztva a felajánlott Vonalkódos lehetıségre kattintva. Ekkor a Visszaváltás ablak fog megjelenni, és a fenti 2) ponttól folytathatja. 44 J e g y m e s t e r J e g y é r t é k e s í tı R e n d s z e r P é n z t á r g é p F e l h a s z n á l ó i K é z i k ö n y v J EGYMES TE R KFT.

49 I I I. 1 B I Z O M Á N Y O S J E G Y É R T É K E S Í T É S III Bizományos jegyek visszavétele listából kijelölt jegyekkel Ha nincs vonalkódolvasó, vagy nem mőködik a beolvasás, akkor a bizományos visszaváltás egérkattintással történı kijelöléssel is elvégezhetı, az alábbi módon. 1) Kattintson a képernyı bal felsı sarkában lévı mőveletválasztó listára, és ott válassza ki a Bizományos sort! (Ez csak akkor szükséges, ha eddig nem ez volt kiválasztva.) Megjelenik a Bizományos mozgás ablak. 2) Válassza ki a Bizományos kiadás mozgástípust! 3) A felajánlott két lehetıségbıl válassza a Nézıtérit! J e g y m e s t e r J e g y é r t é k e s í tı R e n d s z e r P é n z t á r g é p F e l h a s z n á l ó i K é z i k ö n y v J EGYMES TE R KFT. 45

50 I I I. N E M K É S Z P É N Z E S J E G Y É R T É K E S Í T É S 4) Bizományos alatti fehér mezıbe írja be a bizományos vevı azonosító számát vagy a nevét, majd üsse la az ENTERt! Amennyiben a bizományos listából szeretné kikeresni, kattintson a gombra! A partnerkiválasztásról részletesen lásd: V.6.6., 88. old. 5) Most az ablak középsı részén a jelenleg bizományosnál lévı jegyek vannak felsorolva. Kattintson a felsı listában arra az elıadásra, amelynek jegyét visszavenné! Alul láthatók a választott elıadás jegyei. Ha tömör jegylista van (mint a fenti képen), szükséges lehet átkapcsolni részletes jegylistára a tudja kiválasztani a jegyeket. gombra kattintással, hogy egyesével 6) Az alsó listában kattintson a kis négyzetre a visszavenni kívánt jegyek mellett! Az így kijelölt jegyek kis négyzete kék színőre változik, és a listában a Bizományos visszaváltás felirat jelenik meg. A fenti mővelet ismétlésével jelölje ki a bizományos összes visszahozott jegyét! 7) Miután mindet kijelölte, kattintson a Jegymozgás gombra! 46 J e g y m e s t e r J e g y é r t é k e s í tı R e n d s z e r P é n z t á r g é p F e l h a s z n á l ó i K é z i k ö n y v J EGYMES TE R KFT.

51 I I I. 1 B I Z O M Á N Y O S J E G Y É R T É K E S Í T É S A program kinyomtatja a Jegyátadási elismervény címő bizonylatot, valamint a nyugtanyomtatón a nem adóügyi bizonylatot. A Jegyátadási elismervény egy-egy példányát írja alá Ön ill. a bizományos vevı. Az elismervényeket gondosan meg kell ırizni. A visszavett jegyet érvényteleníteni kell (tépéssel) és az elıírt módon tárolni. III.1.3. Elıadás bizományosi lezárása Ez a mővelet az elıadás összes bizományos jegyét (rózsaszín) normál eladottra (piros) változtatja, azaz a jegyeket a bizományosok a továbbiakban nem hozhatják vissza. Megjegyzés 1) Az eseménylistában válassza ki a kívánt elıadást! 2) Kattintson az Értékesítés / Elıadás bizományosi lezárása menüpontra! 3) Megjelenik egy ablak egy biztonsági kérdéssel. Ellenırizze még egyszer az elıadás helyszínét és idıpontját, és ha megfelel, kattintson az OK gombra! (Ha nem akarja a mőveletet végrehajtani, akkor a Mégse gombot válassza.) Ez a mővelet automatikusan is végrehajtható, idıpont szerinti ütemezéssel (pl. az elıadás idıpontja elıtt 4 nappal). Ennek beállítására kérje meg a Jegymester rendszergazdáját. Az alábbi funkcióval egyes jegyekre is el lehet végezni ezt a mőveletet. III.1.4. Bizományos eladta Erre a mőveletre akkor van szükség, ha a jegyek árával el akar számolni (lásd: VI.6, Viszonteladói elszámolás, 106. old.), de a jegyek még bizományos állapotban vannak, ezért az elszámolási listában még nem jelenik meg. A bizományos eladta mőveletet követıen a jegyeket nem lehet visszavenni Bizományos visszavétel mozgással! 1) Válassza ki a Bizományos mővelettípust, és válassza ki azt a bizományos vevıt, akinek a jegyeirıl szó van! (Részletesen: III.1.1., 40. old., 1) és 3) pontja.) J e g y m e s t e r J e g y é r t é k e s í tı R e n d s z e r P é n z t á r g é p F e l h a s z n á l ó i K é z i k ö n y v J EGYMES TE R KFT. 47

52 I I I. N E M K É S Z P É N Z E S J E G Y É R T É K E S Í T É S 2) Válassza ki a Bizományos eladta mozgáskódot! 3) Válassza ki a képernyı közepén lévı listából az elıadást! 4) Válassza ki az alsó listából a jegyeket a kis négyzetre való kattintással! 5) Ha kijelölt minden kívánt jegyet, kattintson a Jegymozgás gombra! Megjegyzések Egy elıadás összes jegyét is kiválaszthatja, a ha az elıadás kijelölése után (azaz a fenti 3) pont után) a Mind eladott gombra kattint. Ezt a mőveletet téves végrehajtás esetén, vagy ha a jegyeket mégis vissza adni a bizományos a Visszaállítás bizományba mozgástípussal tudja visszavonni. III.2 Átutalásos értékesítés Az átutalásos jegyértékesítés tipikusan egy-egy nagyobb vevı kiszolgálására alkalmas, amely átutalással akar fizetni. Ennél az értékesítési mőveletnél a vevı számára a jegyek kinyomtatásával együtt átutalásos fizetési módú számla készül. A jegyek ára terhelésként jelenik meg a vevı folyószámláján. III.2.1. Átutalásos jegyeladás 1) Válassza ki az elıadást az eseménylistában, majd hívja be a nézıteret! 2) A mőveletválasztón listában válassza ki az Átutalásos sort! 48 J e g y m e s t e r J e g y é r t é k e s í tı R e n d s z e r P é n z t á r g é p F e l h a s z n á l ó i K é z i k ö n y v J EGYMES TE R KFT.

53 I I I. 2 Á T U T A L Á S O S É R T É K E S Í T É S 3) A mozgástípusok közül válassza az Átutalásos jegyeladást! 4) Jelölje ki a jegyeket! 5) Kattintson a Mozgás fülre! 6) Itt meg kell adnia Vevıt. Lehetısége van egy meglévı vevı kiválasztására (név vagy azonosító begépelése), vagy új vevı felvételére ( gomb, majd Új partner gomb). A vevınek mivel átutalásos számlát fog kapni rendelkeznie kell adószámmal és bankszámlaszámmal. A vevı kiválasztásáról, felvételérıl részletesen: V.6.6 A partnerkiválasztás, 88. oldal. A kiválasztott vevı lesz automatikusan a Számlás vevı is. 7) Kattintson a Jegymozgás gombra! A program kinyomtatja jegyeket, a számlát és a jegymozgásról szóló nem adóügyi bizonylatot. III.2.2. Átutalásos visszavétel Ezzel a mővelettel olyan jegyeket lehet visszavenni, amelyek átutalással lettek eladva. Ez a mővelet az átutalásos eladás sztornója, a számlát is sztornózni fogja. (Más módon eladott jegyet nem lehet vele visszavenni.) Ha a jegyet készpénzes visszavétellel veszi vissza (pl. elmaradó elıadás esetén), akkor ne ezt a mőveletet használja, hanem a készpénzes visszavételt (II.3.)! J e g y m e s t e r J e g y é r t é k e s í tı R e n d s z e r P é n z t á r g é p F e l h a s z n á l ó i K é z i k ö n y v J EGYMES TE R KFT. 49

54 I I I. N E M K É S Z P É N Z E S J E G Y É R T É K E S Í T É S 1) A mőveletválasztón listában válassza ki az Átutalásos sort! 2) A mozgástípusok közül válassza az Átutalásos visszavételt! 3) Válassza ki az elıadást és hívja be a nézıteret! 4) Kattintással jelölje ki a visszavenni kívánt jegyeket! (Csak átutalásos eladással eladott jegyeket tud kijelölni.) 5) A Mozgás ablakban a Vevı és a Számlás vevı automatikusan ki lesz töltve az eladáskori vevıre. (Ellenırizze!) 6) Kattintson a Jegymozgás gombra! Ekkor elkészül a negatív összegő jóváíró számla. A nyugtanyomtató egy nem adóügyi bizonylatot állít elı a jegymozgásról. A jegyeket a készpénzes visszavételkor szokásos módon tépéssel érvénytelenítse, és ırizze meg! III.3 Jegykiutalásos értékesítés III.3.1. Jegykiutalásos jegyeladás Bevezetı Egyes viszonteladók (jegyirodák) szerzıdésben jogosítva vannak arra, hogy jegykiutalással (más néven utalványozással) adjanak el jegyeket. Az jegykiutalásos eladás a következı lépésekbıl áll: A jegyiroda jelzi, hogy jegyet ad el. Az eladandó jegyeket telefonon, levélben vagy más módon egyezteti a színház ezzel megbízott pénztárosával. A pénztáros kiutalt eladottá teszi a megbeszélt jegyeket, a jegyiroda és a vevı megadásával. (Részletesen lásd lejjebb.) A jegykiutalás mővelet történhet a jegyiroda számára fenntartott jegykontingensbıl, vagy telefonos egyeztetés esetén a szabad jegyek közül. A vevı jelentkezik a jegyirodában megvett jegyért. Ekkor a pénztáros az kiutalt jegy kiadása mővelettel a jegyet kinyomtatja és átadja a vevınek. A jegyért a vevı nem fizet, mivel már a jegyirodában kifizette azt! (Részletesen lásd: III.3.2, 54.old.) A jegyek ára már az elsı lépésnél a jegyiroda elszámolási folyószámlájára kerül, a tartozás kiegyenlítése ugyanúgy történik, mint más viszonteladók esetében (lásd: Viszonteladók elszámolása.) A kiutalásos eladás lépésrıl lépésre 1) A mőveletválasztó listából válassza a Jegyutalványos lehetıséget! 2) A jegymozgások közül válassza a Jegykiutalást! 3) Az eseménylistában válassza ki a kívánt elıadást. 4) Hívja be a nézıteret, majd jelölje ki a jegyeket! 50 J e g y m e s t e r J e g y é r t é k e s í tı R e n d s z e r P é n z t á r g é p F e l h a s z n á l ó i K é z i k ö n y v J EGYMES TE R KFT.

55 I I I. 3 J E G Y K I U T A L Á S O S É R T É K E S Í T É S 5) Kattintson a Mozgás fülre! megjelenik a Mozgás ablak. 6) A Viszonteladó mezıben adja meg a kiutaló jegyirodát. (Lásd: V.6.6 A partnerkiválasztás, 88. old.) Csak olyan partner adható itt meg, amely jegykiutaló jogokkal rendelkezik (általában a Jegyiroda csoport tagjai, de ez az Ön intézményétıl függıen változhat). Megjegyzés 7) A Vevı adat mezıben a jegy átvételére jogosult vevı valamilyen adatát kell megadni. Elıbb a legördülı listában válassza ki az adat jellegét: név, utalványszám vagy vevı. A vevı választása azt jelenti, hogy egy adatbázisban regisztrált vevıt választhat ki. 8) Az alatta lévı mezıben adja meg a vevı adatot. Ez név vagy utalványszám esetén szabadon kitölthetı szöveg. Vevı választása esetén vevıkiválasztó vevı (Lásd: V.6.6 A partnerkiválasztás, 88. old.) 9) Végül kattintson a Jegymozgás gombra. Ezután a jegyek kiutalt állapotba kerültek (vörösesbarna színnel jelölt), másnak nem eladhatók. Jegynyomtatás most nem történik, a nyugtanyomtató egy nem adóügyi bizonylatot állít elı a jegymozgásról. Ha a viszonteladó saját jegykontingenssel rendelkezik, akkor a szabad jegyek mellett saját kontingensének jegyeit is ki lehet jelölni számára jegykiutalásos eladásra. Rontott jegykiutalásos eladás javítása Ha a fenti mővelet valamilyen okból téves volt, akkor az alábbi módon lehet visszavonni: A mozgáslistából válassza az Kiutalt jegy visszavétele jegymozgás-típust. (Ha van Önnek erre jogosultsága.) A megfelelı elıadás nézıterén jelölje ki a jegyeket. (Csak kiutalt állapotú jegy lehet.) A Jegymozgás gombbal hajtsa végre a mőveletet. Ekkor a jegyek újra szabadok lesznek. J e g y m e s t e r J e g y é r t é k e s í tı R e n d s z e r P é n z t á r g é p F e l h a s z n á l ó i K é z i k ö n y v J EGYMES TE R KFT. 51

56 I I I. N E M K É S Z P É N Z E S J E G Y É R T É K E S Í T É S III.3.2. Kiutalt jegyek kiadása Ezzel a mővelettel lehet kiutalt állapotú jegyeket a vevı számára kinyomtatni és kiadni. A vevınek nem kell fizetnie, mert ezt már korábban a jegyirodában megtette. Ezzel a mővelettel lehet kiadni az interneten eladott jegyeket is. 1) A mőveletválasztó listából válassza a Jegyutalványos lehetıséget! 2) A jegymozgások közül válassza a Kiutalt jegy kiadása sort! 3) Ezen a ponton ki kell választania, hogy milyen módon keresi meg a kiadandó jegyet. Ha az utalvány vonalkóddal rendelkezik, és van vonalkódolvasója, akkor Egyébként válassza az Adott vevı jegyei között lehetıséget. 52 J e g y m e s t e r J e g y é r t é k e s í tı R e n d s z e r P é n z t á r g é p F e l h a s z n á l ó i K é z i k ö n y v J EGYMES TE R KFT.

57 I I I. 3 J E G Y K I U T A L Á S O S É R T É K E S Í T É S 4) A Keresendı mezıbe írja be a vevı azonosítására használt adatot, azaz a nevét vagy az utalványszámot; internetes eladás esetén a vevı azonosítóját vagy ennek hiányában a nevét. Utána kattintson a Tovább gombra (vagy ENTER). 5) A következı ablakban kattintson a Keresés gombra. A megjelenı ablak a kiválasztott névre (jelszóra, utalványszámra) kiutalt jegyek listáját fogja mutatni. 6) Jelölje ki a kiadandó jegyeket! (Kattintson a táblázat bal szélén lévı négyzetre. Miután kijelölte, kék színő lesz.) 7) Kattintson a Jegymozgás gombra. 8) A program a jegyek mellett átvételi elismervényt is nyomtat. A megjelenı Nyomtatás ablakban kiválaszthatja, hogy melyik lézernyomtatóra kíván nyomtatni, ill. hogy hány példányban nyomtassa az elismervényt. Alapesetben itt elegendı az OK gombra kattintani. J e g y m e s t e r J e g y é r t é k e s í tı R e n d s z e r P é n z t á r g é p F e l h a s z n á l ó i K é z i k ö n y v J EGYMES TE R KFT. 53

58 I I I. N E M K É S Z P É N Z E S J E G Y É R T É K E S Í T É S Megjegyzés A vevı jegyeket az átvételi elismervény aláírása ellenében kaphatja meg. Az átvételi elismervényt ırizze meg! A 2) pontban Az aktuális elıadás jegyei között gombra kattint, akkor olyan listát kap, amely az aktuális elıadás minden kiutalt állapotú jegyét felsorolja. Ha a 2) pontban Nincs keresés gombra kattint, akkor nem jelenik meg keresılista, hanem a nézıtéren tudja a jegyeket kijelölni (ezt nem javasoljuk). Ha a jegyeket még a vevı érkezése elıtt nyomtatják, akkor az átvételi elismervényt össze kell tőzni a jegyekkel, és késıbb ennek alapján azonosítható a vevı. III Jegyek kiadása vonalkódolvasóval Ezt interneten vásárolt jegy kiadása esetén érdemes használni, mert ekkor az utalványon lévı vonalkódot a rendszer értelmezni tudja. 1) A mőveletválasztó listából válassza a Jegyutalványos lehetıséget, majd a jegymozgások közül válassza a Kiutalt jegy kiadása sort! 2) Válassza a Vonalkód alapján lehetıséget. 3) Olvassa be a vonalkódolvasóval az utalványon lévı vonalkódot. A program kijelöli a vonalkódnak megfelelı jegyeket. A Mozgás ablakba átváltva a jegylistában ellenırizni tudja a kiadandó jegyeket. 4) Kattintson a Jegymozgás gombra. A program kinyomtatja a jegyeket és az aláírandó átvételi elismervényt. 54 J e g y m e s t e r J e g y é r t é k e s í tı R e n d s z e r P é n z t á r g é p F e l h a s z n á l ó i K é z i k ö n y v J EGYMES TE R KFT.

59 I V. 1 N É V R E F O G L A L T J E G Y E K IV Egyéb jegymozgások Foglalások Foglalt jegyek felszabadítása Diszponált jegyek Jegykontingensek Nem eladható jegyek IV.1 Névre foglalt jegyek A névre foglalás nem értékesítési mővelet, a jegyeket foglalt állapotba helyezi a nézıtéri képen sárga színő, és egy nevet rendel hozzá. A névre foglalt jegyet késıbb el lehet adni, vagy fel lehet szabadítani. Mivel nem értékesítési mőveletrıl van szó, az alábbi jegymozgásokat az adóügyi modul lezárt napja mellett is lehet végezni, és a Jegymester Pénztár Jegyfoglaló munkaállomás programváltozattal is lehetségesek (azaz nem kell jelen lennie adóügyi modulnak). IV.1.1. Foglalás A mőveletet az Eseménylista ablakból kezdjük. 1) A mőveletválasztó listából válassza ki a Foglalás sort! 2) A mellette található mozgástípus-választóból válassza a Névre foglalást! 3) Válassza ki a kívánt elıadást! J e g y m e s t e r J e g y é r t é k e s í tı R e n d s z e r P é n z t á r g é p F e l h a s z n á l ó i K é z i k ö n y v J EGYMES TE R KFT. 55

60 I V. E G Y É B J E G Y M O Z G Á S O K 4) Hívja be a nézıteret (dupla kattintás az elıadásra a listában, vagy kattintás a fülre). 5) A nézıtéren jelölje ki a foglalandó jegyeket! (Részletesen a kijelölésrıl: az V.5.3. pontban, a 79. oldalon.) Tippek 6) Nyissa meg a Mozgás ablakot! (Kattintson a fülre.) A jobb felsı sarokban láthatja a foglalásra kijelölt jegyek darabszámát és értékét, az alsó részben lévı jegylistában pedig a jegyek adatait. Ha a foglalásnál megad valamilyen engedményt, akkor a jegy eladásakor automatikusan azzal az engedménnyel fogja a jegyeket felkínálni. Folytatás: a IV (tetszıleges, megadott névre), vagy a IV (regisztrált vevınek) pontban. IV Jegyfoglalás tetszıleges, megadott névre 1) Válassza ki a Típust! (Név vagy Jelszó) 2) Az alatta lévı mezıbe írja be a nevet (vagy a jelszót). 56 J e g y m e s t e r J e g y é r t é k e s í tı R e n d s z e r P é n z t á r g é p F e l h a s z n á l ó i K é z i k ö n y v J EGYMES TE R KFT.

61 I V. 1 N É V R E F O G L A L T J E G Y E K 3) Ha jegyátvételi határidıt kíván megadni, akkor kattintson a Van jegyátvételi határidı jelölınégyzetre, és állítsa be a dátumot (lehet zárásig a nap végéig, vagy megadott óráig). Ha a megadott idıpontig nem lettek a jegyek eladva, akkor a rendszer automatikusan felszabadítja azokat. 4) Kattintson a Jegymozgás gombra! Ekkor a program elvégzi a foglalás mozgást. IV Jegyfoglalás regisztrált vevı részére Akkor érdemes az alábbiak szerint megadnia a vevıt, ha a vevı már létezik a vevıadatbázisban, azaz van neki azonosítója (pl. bizományos, visszatérı vevı). A továbbiakban feltesszük, hogy a vevı már benne van az adatbázisban. Elıször kövesse a IV.1. pontban leírtakat! 1) Írja be a Vevı mezıbe a vevı nevét vagy azonosítóját (elegendı a név elejét beírni). 2) Nyomja meg az ENTERt vagy kattintson a gombra! Megjelenik a Partner kiválasztás ablak. 3) A listában a találatok közül válassza ki a megfelelı vevıt, majd kattintson az OK gombra! (A Részletek fülre kattintva ellenırizheti a vevı címét és más adatait.) 4) Ha jegyátvételi határidıt kíván megadni, akkor kattintson a Van jegyátvételi határidı jelölınégyzetre, és állítsa be a dátumot (lehet zárásig a nap végéig, vagy megadott óráig). J e g y m e s t e r J e g y é r t é k e s í tı R e n d s z e r P é n z t á r g é p F e l h a s z n á l ó i K é z i k ö n y v J EGYMES TE R KFT. 57

62 I V. E G Y É B J E G Y M O Z G Á S O K Ha a megadott idıpontig nem lettek a jegyek eladva, akkor a rendszer automatikusan felszabadítja azokat. 5) A jegyet kiadhatja mezıben választhat egy csoportot, amelynek lehetısége lesz eladni vagy felszabadítani a jegyeket. Bárki választása esetén a foglalt jegyek hozzáférése nincs korlátozva. 6) A Jegymozgás gombra kattintva a program elvégzi a foglalást. Kapcsolódó mőveletek II.2.5. Foglalt jegyek készpénzes eladása, 23. old. IV.1.2. Foglalt jegy felszabadítás, 60. old. IV.1.2. Foglalt jegy felszabadítása IV Felszabadítás nézıtéri kijelöléssel 1) Válassza a Foglalást a mőveletválasztóból. 2) Válassza a Foglalt jegy felszabadítása mozgástípust. Tipp 3) A felkínált három lehetıségbıl válassza a Nincs keresést. 4) Válassza ki az elıadást, majd hívja be a nézıteret! 5) Jelölje ki a nézıtéren a felszabadítani kívánt jegyeket! A kurzort a foglalt jegy (sárga színő) fölé vezetve megjelenik, hogy milyen névre van foglalva a jegy. 58 J e g y m e s t e r J e g y é r t é k e s í tı R e n d s z e r P é n z t á r g é p F e l h a s z n á l ó i K é z i k ö n y v J EGYMES TE R KFT.

63 I V. 1 N É V R E F O G L A L T J E G Y E K 6) A Jegymozgás gombra kattintva a program felszabadítja a jegyeket. IV Felszabadítás vevı jegyeinek keresésével 1) Válassza a Foglalást a mőveletválasztóból. 2) Válassza a Foglalt jegy felszabadítása mozgástípust. 3) A felkínált három lehetıségbıl válassza azt, hogy Adott vevı jegyei között. 4) A Keresendı mezıbe írja be a vevı nevét vagy azonosítóját! A teljes név helyett elegendı a név elejét megadni (több találat esetén majd listából választhat). 5) Kattintson a Tovább gombra! 6) Az alábbi kép szerinti lista csak akkor fog megjelenni, ha a megadott névbıl több is van az adatbázisban (pl. Kovács). J e g y m e s t e r J e g y é r t é k e s í tı R e n d s z e r P é n z t á r g é p F e l h a s z n á l ó i K é z i k ö n y v J EGYMES TE R KFT. 59

64 I V. E G Y É B J E G Y M O Z G Á S O K Válassza itt ki a kívánt nevet, majd kattintson a Tovább gombra. 7) Kattintson a Keresés gombra! 8) A megjelenı listában a vevı összes foglalt jegyét láthatja. 60 J e g y m e s t e r J e g y é r t é k e s í tı R e n d s z e r P é n z t á r g é p F e l h a s z n á l ó i K é z i k ö n y v J EGYMES TE R KFT.

65 I V. 2 D I S Z P O N Á L T J E G Y E K Jelölje ki a felszabadítani kívánt jegyeket a kis sárga négyzetekre való kattintással! 9) Miután végzett a kijelöléssel, kattintson a gombra! 10) A Jegymozgás gombra kattintva a program felszabadítja a jegyeket. Tippek A jegykeresı ablakban a gombbal kapcsolhat át tömör jegylista-nézetbe, amelyben az egymás melletti jegyek egy sorba vannak összevonva. (Próbálja ki!) A gombbal az összes talált jegyet kijelölheti egyetlen kattintással. Az Új vevı kiválasztása gombbal egy másik vevı jegyeire kereshet rá (A 4) pontnál folytatódhat a mővelet.) IV.1.3. Név átírása Ez a mővelet akkor hasznos, ha egy foglalt jegy vevıjének nevét (akinek a jegy foglalva van), módosítani akarjuk, vagy egy eladott jegy esetén akarjuk a vevı nevét módosítani. A mővelet után a jegy státusza nem változik (marad foglalt vagy eladott), csak a vevı. Válassza ki a mőveletválasztóból a Foglalást, majd a Név átírása jegymozgás-típust. Megjelenik a Hol szeretne keresni? kérdés. Ha az aktuális elıadás foglalt jegyei közül választaná ki a jegyeket, kattintson Az aktuális elıadás jegyei között gombra, majd keresse meg a jegyet a II fejezetben leírtak szerint (26. old.). Ha egy vevı foglalt jegyei közül választaná ki a jegyeket, kattintson Adott vevı jegyei között gombra, majd keressen a II fejezetben leírtak szerint (23. old.). Ha eladott jegy vevıjét változtatná meg, vagy a nézıtéren szeretné a jegyet kijelölni, kattintson a Nincs keresés gombra, majd a Nézıtér ablakban jelölje ki a jegyeket. A Mozgás ablakban adja meg az új vevıt ugyanúgy, mint a névre foglaláskor. A jegyátvételi határidıt is módosíthatja. A Jegymozgás gombra kattintva a program elvégzi a mőveletet. IV.2 Diszponált jegyek A diszponált jegyek olyan jegyek, amelyek szabadok ugyan (nem eladottak), de csak a jegyeladók egy része számára hozzáférhetık. A diszponens az, aki adott diszponált jegyhez hozzáférhet (diszponál felette). A diszponens lehet egyetlen személy vagy egy csoport is. Diszponens az lehet, aki ehhez megfelelı jogosultsággal rendelkezik. J e g y m e s t e r J e g y é r t é k e s í tı R e n d s z e r P é n z t á r g é p F e l h a s z n á l ó i K é z i k ö n y v J EGYMES TE R KFT. 61

66 I V. E G Y É B J E G Y M O Z G Á S O K Példa Ha pl. a titkárság részére akarunk bizonyos jegyeket biztosítani, akkor létrehozzuk a Titkárság nevő csoportot, amelynek diszponens jogosultságot biztosítunk. A Titkárság csoportba felvesszük mindazokat a felhasználókat, akik a titkárságon dolgoznak, ill. azt akarjuk, hogy hozzáférhessenek a titkársági jegyekhez. A Diszponált lefoglalás mozgással a kívánt jegyeket diszponáljuk a titkárság részére (lásd alább). Ezután a Titkárság csoport tagjai ezeket a jegyeket szabad jegyként fogják látni, ugyanúgy lefoglalhatják, eladhatják stb. mint a szabad jegyeket. Mások viszont semmilyen jegymozgást nem tudnak végrehajtani ezekkel a jegyekkel. A nézıtéri képen az Ön által elérhetı diszponált jegyeket kékeszöld (pénztári nézetben zöld) színben látja. Az Ön által nem elérhetı diszponált jegyeket sötétzöld (pénztári nézetben sárga) színben látja. IV A Diszponált lefoglalás jegymozgás Megjegyzések Válassza ki a Diszponált lefoglalás jegymozgás-típust a legördülı listából. Válassza ki az Elıadáslistában az elıadást, majd a Nézıtéren jelölje ki a jegyeket. Lépjen át a Mozgás ablakba. A jobb szélen egy Diszponens adatmezıt láthat. Itt adjon meg egy olyan személyt vagy csoportot, amely diszponálásra jogosult. (V.6.6 A partnerkiválasztás, 88. old.) Ha a gombra kattint, akkor a listában látni fogja valamennyi diszponens csoportot. Ha azt szeretné, hogy az el nem adott diszponált jegyek automatikusan szabaduljanak fel egy késıbbi idıpontban (azaz váljanak mindenki számára elérhetıvé), akkor a Mozgás ablakban kapcsolja be a Van jegyátvételi határidı jelölınégyzetet. A határidı megadását részletesen a 87. oldalon, a Névre foglalás adatai pontban írjuk le. Végül, a Jegymozgás gombra kattintva megtörténik a jegyek diszponált lefoglalása. A rendszer úgy is beállítható, hogy az összes elıadás elıtt adott idıvel az összes diszponált jegy szabaduljon fel (a fenti határidı-beállítástól függetlenül). Ha erre van szükség, szóljon a rendszergazdának! Az elıadások jegyeinek diszponálása általában egy megszokott mintázat szerint történik, azaz állandó jelleggel meghatározott, hogy kinek melyik helyet adjuk. Ekkor a diszponálásokat a mester eseményben határozzuk meg, és így a diszponált lefoglalás jegymozgások a jegygeneráláskor automatikusan megtörténnek. IV Információk a diszponált jegyekrıl Ha a nézıtéri képen egy diszponált jegyre jobb egérgombbal kattint, majd a Jegy adatai menüpontot választja, akkor a megjelenı ablak Diszponens sorában láthatja, hogy kinek a részére (csoport vagy személy) diszponált az adott jegy. A nézıtéren színekkel jelölve is megtekintheti, hogy mely jegy kinek lett diszponálva: A Nézıtér ablakban válassza a Nézetek / Színezés / Diszponens menüpontot. Érdemes a jelmagyarázatot is megjeleníteni a gombra kattintással. Most a nézıtéren zöld színnel látja a szabad jegyeket, és sávozott szürke színben az eladott és foglalt jegyeket. A diszponált jegyek különbözı színekben jelennek meg, a diszponens csoporttól (vagy személytıl) függıen. 62 J e g y m e s t e r J e g y é r t é k e s í tı R e n d s z e r P é n z t á r g é p F e l h a s z n á l ó i K é z i k ö n y v J EGYMES TE R KFT.

67 I V. 3 J E G Y K O N T I N G E N S E K IV Diszponált jegyek felszabadítása Diszponált jegyet az szabadíthat fel, aki azt a jegyet diszponálja és joga van ilyen jegymozgáshoz; vagy különleges jogosultsággal rendelkezik. Válassza ki a Diszponált jegyek felszabadítása jegymozgás-típust a legördülı listából. Válassza ki az Elıadáslistában az elıadást, majd a Nézıtéren jelölje ki a jegyeket. Végül, a Jegymozgás gombra kattintva megtörténik a jegyek felszabadítása. IV.3 Jegykontingensek Jegykontingensnek nevezzük egy bizonyos viszonteladó általában külsı jegyiroda számára biztosított jegyeket. A jegykontingens jegyei kétféle módon hozzáférhetık: jegykiutalással a jegyiroda számára, online jegyiroda esetén a jegyiroda dolgozói szabad jegyként látják. A jegykontingens jegyei narancssárga színőek (pénztári nézetben sárga), ill. ha Ön a jegyiroda dolgozója, akkor kékeszöld (pénztári nézetben zöld). A jegykontingens átadása ill. jegykontingens visszavétele mozgástípusokkal lehet jegyeket a jegykontingensbe helyezni, ill. onnan visszavenni. IV A Jegykontingens átadása jegymozgás Válassza ki a Jegykontingens átadása jegymozgás-típust a legördülı listából. Válassza ki az Elıadáslistában az elıadást, majd a Nézıtéren jelölje ki a jegyeket. Lépjen át a Mozgás ablakba. A jobb szélen egy Külsı jegyiroda adatmezıt láthat. Itt adjon meg egy olyan partnert, amely jegykontingensekre jogosult. (V.6.6 A partnerkiválasztás, 88. old.) Ha a gombra kattint, akkor a listában látni fogja valamennyi erre jogosult partnert. Ha azt szeretné, hogy a jegykontingens el nem adott jegyei automatikusan szabaduljanak fel egy késıbbi idıpontban (azaz váljanak mindenki számára elérhetıvé), akkor a Mozgás ablakban kapcsolja be a Van jegyátvételi határidı jelölınégyzetet. A határidı megadását részletesen a 87. oldalon, a Névre foglalás adatai pontban írjuk le. Kattintson a Jegymozgás gombra. IV Jegykontingens visszavétele Válassza ki a Jegykontingens visszavétele jegymozgás-típust a legördülı listából. Válassza ki az Elıadáslistában az elıadást, majd a Nézıtéren jelölje ki a jegyeket. J e g y m e s t e r J e g y é r t é k e s í tı R e n d s z e r P é n z t á r g é p F e l h a s z n á l ó i K é z i k ö n y v J EGYMES TE R KFT. 63

68 I V. E G Y É B J E G Y M O Z G Á S O K Végül, a Jegymozgás gombra kattintva megtörténik a jegyek visszavétele. A jegyek ezután mindenki számára szabadok lesznek. IV.4 Nem eladható jegyek Elıfordul, hogy egy elıadás nézıterének bizonyos helyeihez tartozó jegyeket nem szabad eladni, mégpedig speciális okból (tehát nem eladott, vagy névre foglalt, vagy bérletes stb. helyrıl van szó). Például a helyrıl a színpad nem látható, színpadtechnika miatt a helyen nem ülhetnek nézık, rendır, tőzoltó, ügyelı stb. helye. A jegyértékesítı rendszerben kétféle esetet különböztetünk meg: hivatalos foglalt helyek (pl. rendır, tőzoltó, igazgatói páholy stb.), egyéb nem eladható. Ennek megfelelıen kétféle jegystátuszt különböztetünk meg (lásd Jegystátuszok, 69. old.). A fenti kettı megkülönböztetésének elsısorban statisztikai okai vannak, ugyanis a hivatalos foglalt helyek számát általában az elıadásról szóló statisztikáknak ki kell mutatniuk. Abban azonban megegyeznek, hogy az ilyen helyekre jegyet nyomtatni nem lehet. A jegyek fenti állapotúra foglalására ill. felszabadítására általában csak a szervezés vezetı vagy a rendszergazda kap jogosultságot. Leggyakrabban az elıadás mester eseménye végzi az ilyen foglalásokat, mivel általában mindig ugyanazokat a helyeket kell lefoglalni. A mőveletválasztó listából a Foglalást, a mozgáslistából a Hivatalos lefoglalás vagy a Lefoglalás egyéb nem eladhatóra jegymozgást kell kiválasztani, majd a jegyeket kijelölni. A Mozgás ablakban Indoklás is megadható. A jegyek felszabadíthatók, azaz újra szabad állapotúvá tehetık a Hivatalos felszabadítása ill. Egyéb nem eladható felszabadítása jegymozgásokkal. IV Pótszékek A pótszékek a nézıtér speciális székei, amelyek csak meghatározott esetekben adhatók el. A pótszékeket a nézıtéren körrel jelöljük (míg a többi szék négyszög alakú). A pótszékek automatikusan Pótszék jegyállapotba kerülnek (sárga színnel jelölve) már az elıadás létrehozásakor, ill. a jegy felszabadítása, visszavétele után is. A pótszékek csak a pénztár számára eladhatók. Ha azonban Pótszék felszabadítása jegymozgást hajtunk végre, akkor a jegy szabad állapotba kerül, és bármely jegyeladó hozzáférhet. A pótszékek jellemzıje még, hogy a statisztikák számításánál eltérıen kezeljük: külön mutatjuk ki az eladott pótszékeket, és a nézıtér teljes (eszmei) méretébe nem számítjuk bele. 64 J e g y m e s t e r J e g y é r t é k e s í tı R e n d s z e r P é n z t á r g é p F e l h a s z n á l ó i K é z i k ö n y v J EGYMES TE R KFT.

69 V. 1 J E G Y M O Z G Á S - T Í P U S O K V Jegyértékesítési ismeretek Jegymozgás-típusok és a jegystátuszok áttekintése. A jegyértékesítési felület részletes ismertetése: Eseménylista, Nézıtér és Mozgás ablak Bérletértékesítés V.1 Jegymozgás-típusok Az alábbi táblázat mindazokat a jegymozgás-típusokat sorolja fel, amelyeket a jegyeladók a jegyekkel végezhetnek. Ezen mozgások közül azokat találja meg a Mozgástípus legördülı listában, amelyekhez Önnek a program pillanatnyi üzemmódjában jogosultsága van. Kategória / Mozgástípus neve Rövidítés Leírás Megadandó adatok a Mozgás ablakban Jegy állapota a mozgás után Készpénzes értékesítés Pénztári eladás PEL Jegy pénztári eladása tetszıleges vevınek. A vevı jegyet kifizeti, a jegyet a program kinyomtatja. A vevı megadható. Normál eladott Visszaváltás PVV Eladott jegy pénztári visszaváltása. Nincs Szabad Bizományos értékesítés Bizományos kiadás Bizományos visszavétel Bizományos eladta Visszaállítás bizományba Átutalásos értékesítés BIKI BIVV BIEL VBI Jegy kiadása bizományos viszonteladónak. A jegyet a program kinyomtatja és a viszonteladó folyószámlájára terheli. A bizományos visszaadja nála lévı el nem adott jegyet, folyószámláján árát jóváírjuk. A színházi munkatárs a jegyet érvényteleníti és megırzi. A bizományos a nála lévı jegyet eladta a vevıjének. Ezt követıen a jegyet eladottnak tekintjük, a bizományostól nem vehetı vissza, elszámolható. Tévesen végrehajtott BIEL mővelet visszavonása. A jegy újra bizományos állapotú lesz. Bizományos Bizományos Bizományos Bizományos Bizományos Szabad Normál eladott Bizományos Átutalásos eladás ÁEL Átutalásos jegyeladás. A vevı számára átutalásos számla készül. Vevı Normál eladott Átutalásos visszaváltás ÁVV Olyan jegyet lehet ezzel a mővelettel visszavenni, amelyet átutalásos eladás mővelettel adtak el. A számla sztornózásra kerül. Nincs Szabad J e g y m e s t e r J e g y é r t é k e s í tı R e n d s z e r P é n z t á r g é p F e l h a s z n á l ó i K é z i k ö n y v J EGYMES TE R KFT. 65

70 V. J E G Y É R T É K E S Í T É S I I S M E R E T E K Jegykiutalásos értékesítés Jegykiutalás UTEL A jegykiutalásos eladást folytató külsı jegyiroda közli, hogy a jegyet adott el kiutalással. Jegynyomtatás nem történik, de ezt követıen a jegyet eladottnak tekintjük, és a vevı a jegyutalvány ellenében átveheti a pénztárban. Kiutalt jegy kiadása Kiutalt jegy visszavétele UTKI UVV Foglalási és diszponálási mőveletek Az utalvány alapján a vevı megkapja a jegyet. A jegyet kinyomtatja a program. Kiutalt állapotú jegy visszavétele. Ez akkor fordulhat elı, ha tévesen végrehajtott Jegykiutalás mozgást kell visszavonni. Névre foglalás NFO A jegyet adott vevı számára foglaltnak tekintjük. A vevı a jegyet megadott határidıig veheti meg a pénztárban. Foglalt jegy felszabadítás Külsı jegyiroda, vevı vagy utalványszám Utalvány szám Nincs Vevı (név, megadott név vagy jelszó), idıkorlát Kiutalt Normál eladott Szabad Névre foglalt NFSZ Névre lefoglalt jegyet szabad állapotba helyezünk. Nincs. Szabad Név átírás NVÁ Névre lefoglalt vagy eladott jegy vevıje nevének módosítása. Új vevı (név, megadott Változatlan név vagy jelszó) Diszponált lefoglalás Diszponált jegy felszabadítása Jegykontingens átadása Jegykontingens felszabadítása Egyebek Pótszék felszabadítása Hivatalos lefoglalás Hivatalos foglalt felszabadítása Lefoglalás egyéb nem eladhatóra Egyéb nem eladható felszabadítása Állandóra bérelt hely DFO DSZ Jegy lefoglalása felhatalmazott diszponens számára. Ezt követıen a jegy csak a diszponensek számára lesz hozzáférhetı. Diszponens számára foglalt jegyet szabad állapotba helyezünk. Ezt követıen a jegy bárkinek hozzáférhetı lesz. Diszponens. Nincs Diszponensnek foglalt Szabad JKÁ Jegyiroda számára a jegyeket kontingensként lefoglaljuk. Jegyiroda Jegykontingens JKSZ Jegykontingensként átadott jegyet felszabadítjuk. Ezt követıen a jegy bárkinek hozzáférhetı lesz. Nincs Szabad PSZ Pótszék szabad állapotba helyezése. Nincs Szabad HIFO A jegyet hivatalos foglalt állapotba helyezi. Nincs Hivatalos foglalt HISZ A hivatalos foglalt jegyet szabad állapotba helyezi. Nincs Szabad NEFO A jegyet egyéb nem eladható állapotba helyezi. Indoklás Egyéb nem eladható NESZ Az egyéb nem eladható jegyet szabad állapotba helyezi. Nincs Szabad ÁBH A jegy nem eladható, mivel külön szerzıdésben bérlik. Vevı (bérlı) Állandóra bérelt Újranyomtatás ÚNY Jegy újranyomtatása nyomtatási hiba esetén, vagy azonosított Indoklás jegytulajdonos kérésére, ha a jegy (bérlet) megsérült vagy elveszett. Változatlan Mintanyomtatás MNY Jegy kinyomtatása próbaként Minta! Nem érvényes! felirattal. Nincs Változatlan Háttérmőveletek (a jegymozgások közt nem kiválasztható, másik mővelet eredményeként történik, vagy a rendszer automatikusan hajtja végre) Viszonteladói elszámolás Viszonteladói elszámolás visszavonása VESZ Viszonteladói elszámolás: a jegy árát a viszonteladó befizette, vagy számlázva lett számára. Változatlan VEV A viszonteladói elszámolás visszavonásra került. Változatlan 66 J e g y m e s t e r J e g y é r t é k e s í tı R e n d s z e r P é n z t á r g é p F e l h a s z n á l ó i K é z i k ö n y v J EGYMES TE R KFT.

71 V. 2 J E G Y S T Á T U S Z O K Online jegyeladás OEL Online felületen történt jegyeladás. Normál eladott Online visszavétel OVV Online felületen történt visszavétel. Normál eladott Számlakészítés SZLA Korábban eladott jegyrıl számla elıállítása. (Csak ha még nem készült számla a jegyrıl.) Változatlan Sztornószámlakészítés SZSZ A jegy számlája sztornózva lett. Változatlan Lefoglalás megújítható bérletként BFM Megújítható bérletek esetén a bérleti esemény létrehozásakor a megújításra jogosult vevı számára ezzel a mővelettel foglalja le a rendszer a bérletet. Megújításra foglalt Bérletként eladott hely lefoglalása BEF Ez a jegy nem eladható, mivel bérletként lett eladva. Bérletes hely Bérletként eladott hely felszabadítása BESZ A bérlet visszaváltása miatt a bérletként eladott jegy felszabadul (a BEF visszavonása). Szabad Jegyként eladott bérlet lefoglalása JEF Ez a bérlet nem eladható, mivel a megfelelı helyen lévı jegyek valamelyike el lett adva. Bérletes hely Jegyként eladott bérlet felszabadítása JESZ A jegy visszaváltása miatt a jegyként eladott bérlet felszabadul (a JEF visszavonása). Szabad V.2 Jegystátuszok Az alábbi táblázat a jegyek lehetséges státuszait (állapotait) sorolja fel. A Szín oszlopban megadott szín a nézıtéri kép teljes foglaltsági nézetére értendı. Megnevezés Szín Leírás Szabad jegy világoszöld A jegy mindenki számára eladásra, foglalásra hozzáférhetı. Pótszék világossárga Színházi pótszék: csak speciális jogosultsággal (pénztár) adható el. Diszponens számára foglalt kékeszöld (saját) Diszponált jegy, amely az Ön számára hozzáférhetı (ugyanúgy eladható, mint a szabad jegyek). sötétzöld (másé) Diszponált jegy, amely az Ön számára nem hozzáférhetı. Névre lefoglalt citromsárga Egy bizonyos vevı nevére lefoglalt. Megújításra foglalt világosbarna Átadott jegykontingens Hivatalos nem eladható narancssárga okkersárga Megújításra foglalt bérlet. Egy bizonyos jegyiroda számára foglalt jegyek, a jegyiroda dolgozói szabad jegyként elérhetik. Hivatalosan elıírt nem eladható helyek, amelyekre J e g y m e s t e r J e g y é r t é k e s í tı R e n d s z e r P é n z t á r g é p F e l h a s z n á l ó i K é z i k ö n y v J EGYMES TE R KFT. 67

72 V. J E G Y É R T É K E S Í T É S I I S M E R E T E K Egyéb nem eladható világossárga nem készül jegy, pl. rendır, orvos, rendezı. Egyéb okból nem eladhatóként megjelölt hely. Normál eladott piros Normál eladott. Bizományosnál lévı jegy világos piros Bizományba kiadott jegy, a bizományos még visszahozhatja. Bérletes hely bordó Bérletként eladott hely, jegyként nem eladható. Kiutalt jegy vöröses barna Egy jegyiroda kiutalta a jegyet, de a jegy még nem lett kiadva. Visszaváltható eladott jegy rózsaszín Elıadás elmaradása vagy mősorváltozás miatt visszaváltható jegy. Állandóra kibérelt sötétbarna Külön szerzıdésben egy vevı számára sok eladásra kibérelt hely (pl. bérelt páholy). V.3 Eseményosztályok A jegyértékesítı rendszer színházi és múzeumi jegyértékesítést is támogat, valamint jegyek értékesítésén kívül más dolgok: bérletek, utalványok és termékek is értékesíthetık. Ezek megkülönböztetése érdekében a rendszer eseményeit eseményosztályokba soroljuk. Az alábbi eseményosztályok vannak: Megnevezés Elıadás Leírás Jeggyel látogatható, adott idıpontban kezdıdı esemény. Kiállítás Jeggyel látogatható rendezvény, amelynek nincs kezdıidıpontja. Múzeumi idısáv Idısávokra osztott rendezvény (kiállítás), a jegyek idıpontra szólnak. Bérlet A bérlet olyan speciális jegy, amellyel több, meghatározott elıadás látogatható. Virtuális elıadás Az eseménylistában csak a listában való megjelenés végett létrehozott esemény, jegyeket nem lehet rá árulni (vagy a jegyek másik eseményben vannak). Nyílt jegy Olyan jegy, amely látogatásra nem alkalmas, hanem idıpontra 68 J e g y m e s t e r J e g y é r t é k e s í tı R e n d s z e r P é n z t á r g é p F e l h a s z n á l ó i K é z i k ö n y v J EGYMES TE R KFT.

73 V. 4 A Z E S E M É N Y L I S T A A B L A K szóló jegyre kell cserélni (ajándékjegy). Termék A rendszerrel nem jegyet adunk el, hanem terméket (tehát nincs jegynyomtatás). Az esemény többféle terméket foglalhat magába, amelyeket engedmények különböztetnek meg. Mesteresemény Olyan esemény, amelyben eladás nem történik, csak más események jegyeinek kezdeti beállítására sablonként használható. Eladáskor az eseményosztályok közül az eseménylista fejlécében lévı gombokkal választhatunk. Az elvégezhetı jegymozgások (néhány korlátozással) minden eseményosztály jegyeire ugyanazok, tehát a kézikönyv V.1. fejezetében felsorolt jegymozgás-típusok használhatók mindegyik esetén. V.4 Az Eseménylista ablak Az Eseménylista az az ablak, amely a Jegymester Pénztár program elindítása után azonnal megjelenik. Innen kezdjük a jegyértékesítési mőveleteket. Itt lehet kiválasztani az elıadást, amelynek jegyeit értékesíteni akarja. J e g y m e s t e r J e g y é r t é k e s í tı R e n d s z e r P é n z t á r g é p F e l h a s z n á l ó i K é z i k ö n y v J EGYMES TE R KFT. 69

74 V. J E G Y É R T É K E S Í T É S I I S M E R E T E K Az Eseménylistára bármikor visszatérhet, ha a felsı sávban az Eseménylista fülre kattint. V.4.1. Az eseménylista oszlopai Ha a listában szürke színő sorok jelennek meg, azok nem értékesíthetı elıadásokat jelentenek. A színes sorok valamilyen kiemelt vagy speciális elıadást jelentenek, pl. bemutató, zártkörő elıadás. (A speciális elıadástípus a Megjegyzés oszlopban van feltüntetve.) Az eseménylista oszlopai a felsı sorban kiválasztott nézettıl függenek, illetve egyes oszlopok megjelenítése a helyi beállítástól függıen kikapcsolható. Az oszlopok színházi nézetben: Oszlop neve Terem Idıpont Cím Státusz Ártábla Jegy Szabad Foglalt Bizom. Eladva Megjegyzés Leírás Az elıadás helyszíne. Az elıadás kezdıidıpontja. A produkció címe. Az esemény jelenlegi státusza és zárójelben az értékesítési szintje. (Az esemény státuszokról az V.2. fejezetben olvashat.) Az esemény ártáblájának megnevezése. Összes jegyek száma az eseményre. Az esemény szabad jegyeinek száma (beleértve a diszponált jegyeket és jegykontingenseket). Az esemény foglalt jegyeinek száma (beleérve a hivatalos és egyéb okból foglaltat is). Az esemény bizományban lévı jegyeinek száma. Az esemény eladott jegyeinek száma. Az esemény speciális típusa (pl. Bemutató), eseményhez megadott, jegyen is megjelenı megjegyzés (pl. esınap), valamint az elıadásra érvényes bérlet neve. V.4.2. Kezelıelemek A jegymozgás eszköztár és az eseménylista eszköztára: A B C J K L D E F G H I 70 J e g y m e s t e r J e g y é r t é k e s í tı R e n d s z e r P é n z t á r g é p F e l h a s z n á l ó i K é z i k ö n y v J EGYMES TE R KFT.

75 V. 4 A Z E S E M É N Y L I S T A A B L A K Jegymozgás eszköztár Az ábra a Pénztár program jegymozgás eszköztárát mutatja. A kezelıelemek felsı sora a jegymozgás általános kezelıelemeit tartalmazza (a Nézıtér és Mozgás ablakok esetén is láthatóak). A fenti ábrán számmal jelzett elemek az alábbiak: 1 Mőveletválasztó Itt a pénztárgép fı mőveletei közül választhatunk. Lehetıségek: 2 Jegymozgás-típus választó 3 Szabad jegy / Foglalt jegy mód választó gombpár Napnyitás: csak akkor, ha jelenleg lezárt nap van. Napzárás: csak akkor, ha jelenleg nyitott nap van. Készpénzes: csak nyitott nap esetén. Bizományos: csak nyitott nap esetén. Átutalásos: csak nyitott nap esetén. Jegyutalványos: csak nyitott nap esetén. Visszavétel: csak nyitott nap esetén. Foglalás: mindig látható. A Napnyitás és Napzárás mővelet elvégi az adóügyi kártya megfelelı mőveletét. A többi lehetıség egy mőveletcsoportot határoz meg, és a mellette található Jegymozgás-típus választóval lehet a kívánt jegymozgást kiválasztani. Egy legördülı lista, amelybıl kiválaszthatjuk, hogy milyen mőveletet (Pl. pénztári eladás, átutalásos jegyeladás stb.) akarunk a jegyekkel végezni. Még a jegyek kijelölése elıtt ki kell itt választani a kívánt mozgástípust. A lista tartalma a tıle balra lévı mőveletválasztó aktuális kiválasztásától függ. Egy zöld és egy sárga négyzetet ábrázoló gomb. Ha a lenyomott állapotú gomb: Zöld: szabad jegyet lehet kiválasztani. Sárga: foglalt jegyeket lehet kiválasztani. Idekattintva a program felajánlja a foglaltjegy-keresı funkcióját: megkérdezi, hogy elıadás vagy vevı jegyeire akar-e keresni. Tehát ha a zöld gomb van lenyomva, akkor a szabad (zöld) jegyeket lehet eladásra kijelölni, ha a sárga, akkor a névre foglalt (sárga) jegyeket. 4 Engedmény választó Itt lehet engedményt választani. A jegyek ilyen engedménnyel lesznek kijelölve eladásra. (Az engedményt a kijelölés után is be lehet állítani a Mozgás ablakban.) 5 Jegymozgás gomb A jegymozgás mővelet végrehajtó gombja. Miután a jegymozgás minden jegyét kijelölte, és minden szükséges adatát beállította, erre a gombra kattintva a jegymozgást végrehajtja a program. 6 Elvet gomb A megkezdett jegymozgás elvetése: a jegymozgásra kijelölt jegyeket eldobja, azaz megszünteti a kijelölést. 7 Blokkolt jegyek kijelölése gomb Erre rákattintva kijelölhetjük saját blokkolt jegyeinket (az elızı visszavétel vagy felszabadítás mozgás után blokkolt állapotba került jegyeinket). J e g y m e s t e r J e g y é r t é k e s í tı R e n d s z e r P é n z t á r g é p F e l h a s z n á l ó i K é z i k ö n y v J EGYMES TE R KFT. 71

76 V. J E G Y É R T É K E S Í T É S I I S M E R E T E K 8 Frissítés gomb Frissíti az elıadáslistát ill. a nézıtéri képet. 9 Automatikus frissítés Ha lenyomott állapotban van, az elıadáslistát ill. a nézıtéri képet bizonyos idıközönként automatikusan frissíti a program. 10 Jegy db Hány db jegy van jelenleg kijelölve. 11 Jegyár A kijelölt jegyek összára. Eseménylista eszköztár Az Elıadáslistához tartozó kezelıelemek. A fenti ábrán betővel jelölt elemek az alábbiak: A Eseménygazda szőrés Az elıadáslistában csak az itt kiválasztott eseménygazda elıadásai fognak látszódni. Választható Minden eseménygazda is (alapértelmezés). B Terem szőrés Az elıadáslistában csak az itt kiválasztott terem elıadásai fognak látszódni. Választható Minden terem is (alapértelmezés). C Produkció szőrés Az elıadáslistában csak az itt kiválasztott produkció elıadásai fognak látszódni. Választható Minden produkció is (alapértelmezés). D Nézetválasztó gombok Itt választhatja ki, hogy milyen jellegő (milyen eseményosztályba tartozó) események jelenjenek meg az eseménylistában. Pl. Színházi: elıadások, Múzeumi: kiállítások és termékek. A felsorolt események tehát eseményosztálytól függenek. Vegyes választása esetén minden esemény benne lesz, kivéve a bérleteket és a mestereseményeket. Itt csak azok a nézetek lesznek láthatók, amelyek az Ön intézményében használatosak. E Adatok A lista kiválasztott eseményének részletes adatait mutatja meg. F Mozgások A kiválasztott esemény jegymozgásairól lehet lekérdezést készíteni. G Foglalások A kiválasztott esemény foglalásairól mutat listát. Lásd: V.4.3. Elıadás foglalásainak listája, 75. old. H Foglalt kiadás A kiválasztott esemény foglalt jegyeinek listáját jeleníti meg. Itt lehet a foglalt jegyek közt keresni, ill. eladni azokat. I Nyomtatás Ha az elıadáslista aktuális tartalmát ki szeretné nyomtatni, kattintson ide. Megjelenik a Nyomtatási kép ablak. J Értékesíthetı elıadások jelölınégyzet Ha ez be van kapcsolva, akkor csak az értékesíthetı állapotú elıadások vannak a listában. Ha kikapcsolja, akkor a nem értékesíthetı elıadások is megjelennek (szürke színnel). K Kezdı dátum A listában az itt kiválasztott naptól kezdve látszódnak az elıadások. Az ablak megnyitásakor itt a mai dátum található. Ha egy korábbi elıadást akar megkeresni, állítsa be korábbira ezt a dátumot, és a tıle balra lévı Értékesíthetı elıadások jelölınégyzetet kapcsolja ki. L Rendezés Itt állíthatja be a lista rendezési szempontját. Kezdetben idıpont szerinti rendezésben jelennek meg az elıadások. 72 J e g y m e s t e r J e g y é r t é k e s í tı R e n d s z e r P é n z t á r g é p F e l h a s z n á l ó i K é z i k ö n y v J EGYMES TE R KFT.

77 V. 4 A Z E S E M É N Y L I S T A A B L A K Tipp Ha a listában egy elıadásra jobb egérgombbal kattint, akkor a megjelenı menübıl is meghívhatja a fenti mőveletek közül egyeseket. Az elıadásra duplán kattintva az adott elıadást megnyitja a Nézıtér ablakban. V.4.3. Elıadás foglalásainak listája Ez a funkció egy adott elıadásra vonatkozó foglalásokról ad áttekintést. Utólag nyomon követhetı a foglalások sorsa, hogy a jegyeket megvették vagy lemondták-e. A lista az Elıadáslistából vagy a Bérletlistából nyitható meg. Kattintson a jobb egérgombbal a kívánt elıadásra és válassza a Foglalások menüpontot. A megfelelı beállítások után a Lássuk gombbal jelenítheti meg a listát. Kétféle tartalmú lista lehetséges (Lista Típusa rádiógombok): Rövid: a lista vevınként csoportosítva jeleníti meg, hogy kinek hány foglalása van (volt). Részletes: a listában minden sor egy jegynek felel meg, a szektor, sor, szék feltüntetésével. A lista megjeleníti a foglalás állapotát, amely szerint rádiógombok segítségével szőrni lehet a listát: Jelenleg foglalt: a jelenleg foglalt állapotú jegyek. Eladott: olyan foglalások, amelyeket a foglalt jegy eladása mővelettel eladtak a vevınek. Felszabadított: olyan foglalások, amelyek a foglalás felszabadításával végzıdtek. Nem átvett: olyan foglalások, amelyeket a rendszer legfeljebb fél órával az elıadás elıtt szabadított fel. A rövid lista oszlopai: Oszlop neve Státusz Név Elsı fogl. ideje Elsı eladás ideje Jegy db Leírás A fentiek szerinti foglalási állapot Vevı neve: milyen névre foglalták a jegyeket. Lehet az adatbázisban regisztrált vevı (zárójelben az azonosítója), vagy adott név vagy jelszó. Mikor foglalták le a jegyeket (ha különbözı idıpontokban, akkor a legkorábbi idıpont; a részletes listában megjelenik a foglaló neve is). Eladott jegy esetén mikor adták el, felszabadított foglalás esetén mikor szabadították fel a jegyeket (ha különbözı idıpontokban, akkor a legkorábbi idıpont; a részletes listában megjelenik az eladó/felszabadító neve is). Jegy darabszám J e g y m e s t e r J e g y é r t é k e s í tı R e n d s z e r P é n z t á r g é p F e l h a s z n á l ó i K é z i k ö n y v J EGYMES TE R KFT. 73

78 V. J E G Y É R T É K E S Í T É S I I S M E R E T E K V.5 A Nézıtér ablak Egy kiválasztott elıadás (vagy bérlet) nézıtéri képét mutatja. Nem helyre szóló jegyek ill. múzeumi kiállítás, termék eladása esetén nincs Nézıtér ablak A jegyek állapotát színekkel ábrázolja, így itt gyorsan áttekinthetjük az elıadás jegyeinek állapotát. Általában itt kell kijelölni eladásra (vagy más jegymozgásra) a kívánt jegyeket. A jegyet egyszerően az egérrel rákattintva lehet kijelölni (errıl részletesebben lejjebb, a V.5.3 Tudnivalók a jegyek kijelölésérıl pontban). A Nézıtér ablakba a felsı sáv fülére kattintva lehet átlépni. A kezelıelemek áttekintése A Nézıtér ablak fejlécében a következıket láthatjuk: A B C D E F G H A Kicsinyítés A nézıtér méretarányát 5%-kal csökkenti. B Méretarány A nézıtér aktuális méretaránya. Kiválasztható a lenyíló listából, vagy tetszıleges százalék-érték begépelhetı. C Nagyítás A nézıtér méretarányát 5%-kal növeli. D Elıadás Mely elıadás (vagy bérlet) adatait mutatja a nézıtéri ablak. E Jelmagyarázat Megnyitja vagy bezárja a jelmagyarázatot. F Navigációs ablak Megnyitja vagy bezárja a navigációs ablakot. G Elızı elıadás Az elızı elıadásra lép (eseménylista szerint). H Következı elıadás A következı elıadásra lép (eseménylista szerint). V.5.1. A nézıtér nézetei Amikor Ön elıször megnéz egy nézıtéri képet, a jegyek színezése a jegyek állapotának felel meg. A zöld szín jelenti a szabad jegyeket, a piros az eladottakat, a sárga a foglaltakat. A színezés logikáját azonban igény szerint módosítani lehet: a különbözı színezésmódok a nézıtér nézetei. A kívánt nézetet a menübıl lehet kiválasztani. Az elıbb felsorolt színeket az úgynevezett pénztári nézet esetén láthatja. A következı ábra egy nézıtér ugyanazon részletének megjelenését mutatja három különbözı nézetben. 74 J e g y m e s t e r J e g y é r t é k e s í tı R e n d s z e r P é n z t á r g é p F e l h a s z n á l ó i K é z i k ö n y v J EGYMES TE R KFT.

79 V. 5 A N É Z İ T É R A B L A K Foglaltsági nézet Árkategória nézet Foglaltsági és árkategória nézet (A 9. sor 5-6. széke a saját kijelölt jegy, minden nézetben kékkel jelölt) Nézet neve Menüpont Leírás Pénztári Nézetek / Megjelenítés / Pénztári A szín a jegy státuszát jelzi, de csak a szabad/foglalt/eladott hármast különböztetjük meg. Foglaltsági Nézetek / Színezés / Foglaltsági Árkategória Nézetek / Színezés / Árkategória A szín a jegy státuszát jelzi, minden jegystátuszt különbözı színnel jelölünk. (Jegystátuszok listája: V old.) A szín a jegy árkategóriáját jelöli. A piros árnyalatok a drágábbak, a zöld árnyalatok az olcsóbbak. Foglaltsági és árkategória Nézetek / Színezés / Foglaltsági és árkategória Szabad jegyek esetén a szín az árkategóriát jelöli (mint az árkategória nézetben). Nem szabad jegyek esetén a jegy szürke színő, vonalkázott (a vonalak színe megfelel a jegy státuszának). Diszponens Nézetek / Színezés / Diszponens A jegyek színezése a diszponálási viszonyokat jelöli. A mindenki számára szabad jegyek zöldek. Az el nem adott, diszponált jegyek a diszponáló személyek vagy csoportok szerint különbözıek. A foglalt és eladott jegyek szürke vonalkázottak. Minden nézet esetén igaz: A mozgásra kijelölt saját jegyek színe kék. A más felhasználók által kijelölt jegyek színe lila. Az egyes színek jelentésérıl a jelmagyarázatból tájékozódhatunk. A jelmagyarázat a Nézıtér ablak fejlécének (Jelmagyarázat) gombjával nyitható meg ill. csukható be. (A jelmagyarázat munka közben akár folyamatosan nyitva lehet.) J e g y m e s t e r J e g y é r t é k e s í tı R e n d s z e r P é n z t á r g é p F e l h a s z n á l ó i K é z i k ö n y v J EGYMES TE R KFT. 75

80 V. J E G Y É R T É K E S Í T É S I I S M E R E T E K A nézıtér árkategóriák szerinti háttérszínezése A nézıtéri alaprajz hátterében a jegyek árkategóriájának megfelelı színek jelennek meg. Ez a színezés ki- és bekapcsolható a Nézetek / Árkategóriák jelzése menüponttal. Ez nem befolyásolja azt, hogy maguk a jegyek továbbra is a státuszuknak megfelelı színőek. V.5.2. Navigáció a nézıtéren Ebben a pontban arról lesz szó, hogyan lehet a nézıtéren eligazodni, mozogni. Ez különösen nagy nézıterek esetén érdekes, amelyek egy képernyın nem férnének el használható méretben. Mozgás a nézıtéren Hogyan mozoghat az egér segítségével fel-le és jobbra-balra a nézıtéri képen? 1. Görgetısáv (scrollbar) A jobb oldalon ill. alul található görgetısávokon kattintson a kis nyilakra, vagy húzza a szürke színő csúszkát a megfelelı irányba. 2. A nézıtér húzása egérrel Keressen egy fehér színő részt a nézıtéren (ahol nincs szék) Nyomja le az egér bal gombját: az egérmutató kéz alakú lesz. Húzza az egeret a kívánt irányba: vele együtt az egész kép elmozdul. Végül engedje el az egérgombot. 3. Nézıtérnavigáció ablak Kattintson a fejlécen a gombra. Megjelenik a Nézıtérnavigáció ablak, amely a nagy nézıtéri kép kicsinyített mását mutatja. Kattintson a Nézıtérnavigációban a nézıtér azon helyére, amelyet látni akar. A nézıtéri kép azonnal odaugrik. Nagyítás-kicsinyítés A nézıteret különbözı méretekben tudja megjeleníteni a program. Hogyan lehet ezt megváltoztatni? Kattintson a Méretarány legördülı listára, és ott válasszon ki egy méretet, pl. 75%. Ha Ablakszélességet választ, akkor olyan méretőre változik a nézıtér, hogy szélességében éppen elférjen. Ugyanez: jobb egérgomb, majd Ablakszélességnyi nagyítás menüpont. Ha Teljes képernyıt választ, akkor olyan méretőre változik a nézıtér, hogy az egész elférjen a képernyın. Ugyanez: jobb egérgomb, majd Teljes nézıtér nagyítás menüpont. 76 J e g y m e s t e r J e g y é r t é k e s í tı R e n d s z e r P é n z t á r g é p F e l h a s z n á l ó i K é z i k ö n y v J EGYMES TE R KFT.

81 V. 5 A N É Z İ T É R A B L A K Ha a tıle balra található gombra kattint, akkor a méretarányt 5%-kal csökkenti. Ha a tıle jobbra található gombra kattint, akkor a méretarányt 5%-kal növeli. A Méretarány mezıbe bármilyen számot begépelhet (utána az ENTERt kell leütnie). A méret a megadott százalékosra változik. Jobb egérgomb, majd Normál nagyítás menüpont hatására a nézıtér nagyítása 100% lesz. A program az Ön által kiválasztott méretarányt megjegyzi, és legközelebb abban a méretben jelenik meg a nézıtér. Gyors információ egy jegyrıl Vezesse az egeret egy szék (jegy) fölé! Ha vár néhány pillanatot, közvetlenül az egérmutató alatt egy sárga alapú felirat jelenik meg, amely a jegy szektorát, sorát, székét mutatja, valamint a jegy teljes árát. Foglalt, eladott, bérletes vagy diszponált hely esetén a vevı nevét is láthatja. Ugyanezek az információk jelennek meg a képernyı alján található státuszsorban is. V.5.3. Tudnivalók a jegyek kijelölésérıl A jegykijelöléssel választhatunk ki egy jegyet jegymozgásra, pl. eladásra. A jegy kijelölésekor a jegyen a kívánt jegymozgás mővelete természetesen még nem történik meg, majd csak a Jegymozgás gombra kattintáskor. A jegy kijelölésének módjai Kattintson egyszer a jegyre. Több egymás melletti jegy egyszerre kijelölése: vezesse az egeret az elsı jegy fölé, nyomja le a bal egérgombot, majd húzza végig az egeret a kijelölendı jegyeken. Egy egész sor kijelölése: kattintson jobb egérgombbal a sor egyik jegyére, majd a lokális menübıl válassza a Sor kijelölése menüpontot. Egy egész szektor kijelölése: kattintson jobb egérgombbal a szektor egyik jegyére, majd a lokális menübıl válassza a Szektor kijelölése menüpontot. A kijelölt jegyek színe kék. A jobb felsı sarokban követheti, hogy hány jegyet jelölt ki eddig. Fontos, hogy a jegy kijelölése elıtt állítsa be azt a mozgástípust, amelyet a jegyre alkalmazni akar. Ha a jegy színe nem változik kékre, akkor a kijelölés nem sikerült. Ez általában azt jelenti, hogy a jegyen nem lehet végrehajtani azt a mőveletet, vagy Önnek nincs hozzá jogosultsága. Megjegyzés Ha esetleg más felhasználók is jelöltek ki jegyeket az elıadásra, azt lila színben látja, és nem jelölheti ki. Ugyanígy, az Ön kijelölt jegyei más felhasználók képernyıjén lilán jelennek meg. Jegyet kijelölni nem csak a Nézıtér ablakban lehet, hanem máshol is, pl. a foglalt jegyek listájában. J e g y m e s t e r J e g y é r t é k e s í tı R e n d s z e r P é n z t á r g é p F e l h a s z n á l ó i K é z i k ö n y v J EGYMES TE R KFT. 77

82 V. J E G Y É R T É K E S Í T É S I I S M E R E T E K A kijelölés megszüntetése Elıfordul, hogy egy mozgásra kijelölt jegyet mégsem akar eladni, így a kijelölést ki kell kapcsolni. Ennek módjai: Kattintson a jegyre. Több egymás melletti jegy esetén az egérgomb lenyomásával és húzással. Ha az Elvet gombra kattint, akkor az összes jegykijelölés megszőnik. V.5.4. A nézıtéri jegykeresı A nézıtéri jegykeresı az aktuális elıadás jegyei közti keresésre szolgál. A nézıtér mellett, azt részben elfedve megjelenı panel. Megnyitás A nézıtér ablak jobb felsı sarkában lévı (Jegykeresés) gomb. Értékesítés / Jegykeresés menüpont. A keresés az aktuális elıadás jegyei között ezen a panelen lehetséges. Ez jelenik meg akkor is, ha foglalt jegy eladásakor vagy felszabadításakor az Aktuális elıadás jegyei között lehetıséget választjuk. Jegystátusz nézet Elıször a jegystátusz nézet jelenik meg. Ez az elıadás jegyei közt elıforduló összes jegystátuszt és azok darabszámát mutatja. Egy jegystátusz sorára kattintva jelenik meg a vevınkénti nézet. (A Névre lefoglalt sorra tehát az elıadás foglalásainak listája jelenik meg, a Bizományban sorra a bizományosok listája, a Bérletes hely sorra pedig a bérletes nézık listája.) Vevınkénti nézet Ebben a nézetben már csak egyetlen jegystátusz jegyei láthatók (pl. névre foglalt jegyek). A listában a vevık vannak felsorolva, mellettük a jegy darabszám és a jegyek összára. Az óra jel idıkorlátos foglalást jelöl. Lehetıségek: A lista egy sorára kattintva alul megjelenik a jegyek árkategóriánkénti részletezése (a kiválasztott sor kék színő lesz). 78 J e g y m e s t e r J e g y é r t é k e s í tı R e n d s z e r P é n z t á r g é p F e l h a s z n á l ó i K é z i k ö n y v J EGYMES TE R KFT.

83 V. 6 A M O Z G Á S A B L A K Ezzel együtt a kijelölt sorhoz tartozó jegyek a nézıtéren kiemelten jelennek meg (lásd a képen). A kiemelés nem jelent jegymozgásra történı kijelölést, csak az adott felhasználó számára szolgál jelzésként. A sorok elején lévı négyzetre kattintva a jegyeket kijelölhetjük a megfelelı mozgásra. Kijelölés esetén a négyzet kék színő lesz. gomb: vissza a jegystátusz nézethez. gomb: jegyenkénti nézet. Jegyenkénti nézetben egy jegy egy sort foglal el, így a jegyek egyesével jelölhetık ki. gomb: sor kijelölésének törlése. Mind jelölınégyzet a fejlécben: ha ezt bekapcsoljuk, akkor olyan foglalt jegyek is megjelennek, amelyek már fel lettek szabadítva, vagy el lettek adva. (Csak névre foglalt, megújításra foglalt és kiutalt jegyek keresése esetén érhetı el.) A panel a jobb felsı sarkában található gombbal zárható be. Beállítások Adattár program, Eszközök / Beállítások menüpont, Nézıtér fül: a panel színe és átlátszósága állítható be. V.6 A Mozgás ablak A Mozgás ablak célja, hogy a jegymozgáshoz kapcsolódó különbözı adatokat megadhassuk. Itt található a jegylista, amely a mozgásra kijelölt jegyeink áttekintésére szolgál. A Mozgás ablakba a gombot használva bármikor átkapcsolhat. J e g y m e s t e r J e g y é r t é k e s í tı R e n d s z e r P é n z t á r g é p F e l h a s z n á l ó i K é z i k ö n y v J EGYMES TE R KFT. 79

84 V. J E G Y É R T É K E S Í T É S I I S M E R E T E K A E J B F G K C H D I L A Mozgás ablak kezelıelemeinek áttekintése A Eseménylista Ki lehet választani, hogy melyik eseményre adjunk el jegyeket. (Az Eseménylista ablak kicsinyített megfelelıje.) B Engedmény Engedmény kiválasztása. A gombbal a kiválasztott engedményt alkalmazhatjuk a jegylista zöld pipával megjelölt jegyeire. C Másodlagos engedmény Másodlagos engedmény kiválasztása: olyan engedmény, amely az elsıdleges engedmény által adott árat alakítja, azaz abból adhat még további engedményt. D Jegy hozzáadás panel Itt lehet jegyeket felvenni a jegylistába. Ez elsısorban nem helyreszóló (múzeumi) jegyeknél használatos panel, illetve a nézıtéri kijelölés alternatívája. Darab: számmezı, hány darab jegyet akarunk egyszerre felvenni. Személy: számmezı, a jegyek hány személynek felelnek meg (csak csoportos jegy esetén kell megadni, egyébként nem látszik a mezı) Jegy hozzáadása a jegylistához:: a kiválasztott esemény kiválasztott engedményő jegyébıl megadott darabszámú jegyet tesz a jegylistába. Jegy elvétele a jegylistából: a kiválasztott engedménynek megfelelı jegyekbıl adott darabszámút kivesz a jegylistából, ha 80 J e g y m e s t e r J e g y é r t é k e s í tı R e n d s z e r P é n z t á r g é p F e l h a s z n á l ó i K é z i k ö n y v J EGYMES TE R KFT.

85 V. 6 A M O Z G Á S A B L A K van benne. E Fizetésmód Itt választható ki a fizetési mód (készpénz, bankkártya stb.). Alapesetben készpénzes. F Pénztár panel A fizetendı összeget és az adott-kapott készpénz kijelzı mezık: G Fizetendı: a fizetendı készpénzösszeg. Befizetett: a vevı által átadott összeg (általában a pénztáros tölti ki). Vissza/Hiányzó: a program által kiszámított visszajáró (pozitív), vagy mennyi hiányzik még a befizetettbıl (negatív). Kerekítés: ha automatikus kerekítést alkalmazott a program, a kerekítés mértéke. Valutás pénztár panel A Pénztár panel valutás megfelelıje. Ha a hivatalos pénznemen kívül más valutát is el lehet/kell fogadni, akkor látszik ez a panel. Három mezı a pénztár panel valutás megfelelıje, valamint van egy Árfolyam mezı. Zöld keret jelzi, hogy a vevı milyen valutában adta át az összeget. Piros keret jelzi, hogy a visszajárót milyen valutában adják. H Számla panel Ha a Kér rádiógomb van kiválasztva, akkor a vevı számára számlát is készít a program. Alapesetben a Nem kér van kiválasztva, ekkor nem fog számla készülni. I Nyomtatás panel Nyomtatási mód kapcsolása: Egyéni: egy jegypapírra egy jegyet nyomtat. Közös: egy jegypapírra több jegyet nyomtat. Csak akkor aktív, ha a jegyterv támogatja a közös jegyek nyomtatását (múzeumi felhasználás). J K Vevı és egyéb adatok megadása A képernyı ezen részén a vevıre, partnerre stb. vonatkozó adatokat kell megadni. Az itt látható kezelıelemek mindig az éppen végzendı jegymozgás típusától függenek. Megjegyzés, indoklás Bármely jegymozgáshoz kapcsolható szabad szöveg. I Jegylista Az aktuális jegymozgásban részt vevı jegyek listája. Itt a kijelölt jegyeit láthatja egy listába összegyőjtve. (Lásd: V.6.1.) V.6.1. A jegylista A jegylistát bevásárló kosárnak is hívhatnánk: a jegymozgásra kijelölt jegyeket győjti. A sorok színe a jegyen végzendı jegymozgás színének felel meg. A listának két állapota van, amelyek között a bal oldali ill. gombbal kapcsolhatunk át: Részletes: a listában egy sor egy jegynek felel meg. Tömör: a listában egy sorba több egymás melletti jegyet von össze, pl. 3. sor 5-8 székek. A lista bal szélsı oszlopa mutatja, hogy a sor hány jegyet tartalmaz. A jegylista oszlopai: Terem: az elıadás helyszíne. J e g y m e s t e r J e g y é r t é k e s í tı R e n d s z e r P é n z t á r g é p F e l h a s z n á l ó i K é z i k ö n y v J EGYMES TE R KFT. 81

86 V. J E G Y É R T É K E S Í T É S I I S M E R E T E K Cím: a darab címe (ill. a bérlet neve) Idıpont: az elıadás idıpontja. Hely: Szektor/sor/szék Mozgáskód: a jegyre elvégzendı jegymozgás mővelet. Személy: hány személy látogató felel meg a jegynek. Telj. ár: a jegy teljes ára (az a jegyár, amelyre az engedményt még nem alkalmaztuk). Engedmény: engedménytípus: az adott jegyre kiválasztott engedmény típusa (másodlagos eng. is). Jegyár: engedményes jegyár: a jegy ára az engedmény figyelembevételével (az esetleges szolgáltatási díjat még nem tartalmazza). Jutalék: az adott jegyre jóváírt jutalék. Fizetendı: a sorban feltüntetett jegyekre fizetendı összeg. Az egyes számoszlopok összegzése a jegylista alatti szürke sorban látható. V.6.2. Engedmények Az eladandó jegyekre engedményeket alkalmazhat a jegyeladó, a rendszerben elıre definiált engedmények közül. Pl. tegyük fel, hogy egy színház 50% engedményt ad a diákoknak. Ekkor az engedmények közé felvettünk egy Diákkedvezmény nevőt, amely 50%-kal csökkenti a jegy árát. Az engedmények használata jogosultsághoz kötött. Az engedményekhez soroljuk a felárakat is, amelyek úgy lettek meghatározva, hogy a jegyárat nem csökkentik, hanem növelik. A ikonnal jelölt lista az engedménylista, amely az aktuális eseményhez használható engedményeket tartalmazza. Az engedmény neve mellett az engedmény kiszámítása (pl. -10%) vagy a jegyár, továbbá az engedmény gyorsbillentyője (pl. Shift-F1) látszik a listában. A jegyek engedményét kétféleképp lehet beállítani: Kiválasztjuk az engedményt, és ez lesz érvényes kijelölendı jegyekre. Egy engedményt alkalmazni lehet a jegylistában lévı (már kijelölt) jegyekre a gombbal. Azokra a jegyekre fogja ráhúzni az engedményt, amelyek zöld pipával vannak megjelölve. Az összes eladandó jegyre úgy alkalmazhat egy engedményt, hogy a listából kiválasztja az engedményt, majd a gombra majd a gombra kattint. Másodlagos engedmény A ikonnal jelölt legördülı lista tartalmazza a másodlagos engedményeket. A másodlagos engedmény az elsıdleges engedmény által adott árból kiindulva állapítja meg a jegy árát. Pl. ha az elsıdleges engedmény 25%, a másodlagos engedmény 10%, akkor egy 1000 Ft teljes árból 1000 Ft 25% = 750 Ft 750 Ft 10% = 675 Ft engedményes árat kapunk. 82 J e g y m e s t e r J e g y é r t é k e s í tı R e n d s z e r P é n z t á r g é p F e l h a s z n á l ó i K é z i k ö n y v J EGYMES TE R KFT.

87 V. 6 A M O Z G Á S A B L A K A listából kiválasztott engedményt a mellette található megjelölt jegyeire. gombbal alkalmazhatja a jegylista További tudnivalók Engedményt nemcsak eladáskor, hanem foglaláskor is lehet alkalmazni. Ebben az esetben a jegy eladásakor majd azt az engedményt állítja be automatikusan a program, amit foglaláskor megadtunk. Jegy visszavételekor automatikusan ugyanazon az engedményes áron történik a visszavétel, mint amin az eladás történt. Kivétel: bizományosi engedmények elmaradó elıadás esetén; ekkor a teljes áron történik a visszaváltás. Az alkalmazható engedményeket a Jegymester Adattár programban lehet beállítani, az Adatok / Engedmények menüpont alatt, a beállítás módjáról a Jegymester Adattár felhasználói kézikönyve ír. Automatikus engedmények A következı esetekben nem a felhasználó által kiválasztott engedmény lesz a kijelölt jegy engedménye, hanem valami más. Mindegyiknél lehetıség van az automatikus engedmény felülbírálására, azaz Ön másik engedményt is beállíthat helyette. Foglalt jegy eladása esetén a foglaláskor megadott engedmény, ha az nem a normál. Pl. ha tiszteletjegyként foglalták le, akkor tiszteletjegyként is adjuk el. Vevınek járó bizományosi engedmény: ha bizományosnak adunk el jegyet, akkor lehetséges, hogy a vevı számára alapértelmezett engedmény lett beállítva, amely minden vásárlásakor jár neki. A jegyeladás idıpontjától függı automatikus engedmény (pl. last minute). Az elıadás alapértelmezett engedménye, ha meg lett adva. Pl. lehetséges, hogy egy elıadás valamennyi jegyét féláron akarják eladni. V.6.3. Fizetésmódok A Fizetésmód mezı alapvetıen a különbözı készpénzhelyettesítı eszközök közti választásra szolgál. Tipikus készpénzhelyettesítı eszközök: bankkártya, utalványok (különbözı típusúak lehetnek), üdülési (és másféle) csekkek. Bankkártya és utalványok használata esetén készpénzben visszaadni nem lehetséges, ezért ezen fizetésmódok használata esetén a befizetett összeg meg fog egyezni a fizetendıvel. A használható készpénzhelyettesítı eszközök körét a Jegymester rendszergazdája tudja beállítani. A készpénzhelyettesítı eszközök nyilvántartására a jegyértékesítı intézmény a következı módszereket használhatja: J e g y m e s t e r J e g y é r t é k e s í tı R e n d s z e r P é n z t á r g é p F e l h a s z n á l ó i K é z i k ö n y v J EGYMES TE R KFT. 83

88 V. J E G Y É R T É K E S Í T É S I I S M E R E T E K a) A jegyértékesítı rendszerben nem különbözteti meg, mindet készpénzként számolja el. b) A pénztárosnak jegyeladáskor pontosan be kell állítania, hogy milyen fizetıeszközben kapta a befizetett pénzt. c) A jegyeladáskor nem különbözteti meg, azaz mindent készpénzként rögzít; de a napi elszámolás elıtt a pénztárosnak be kell vinnie a rendszerbe, hogy milyen fizetıeszközbıl milyen mennyiséget kapott (VI.5. Fizetıeszköz átvezetés, 105. old.), majd annak megfelelıen elszámolnia. A b) módszer használata esetén itt, a Mozgás ablakban kell a pénztárosnak a megfelelı fizetıeszközt beállítania. V Vegyes fizetésmód Mivel a különbözı fizetıeszközöket gyakran keverten használják, ilyen fizetések rögzítésére is mód van. Ha a Fizetésmódban a Vegyest választja, akkor megjelenik a vegyes fizetésmód panel, ahol a fizetési tételeket részletezni lehet. Az elsı mezıben állítsa be a fizetésmódot. A második mezıben állítsa be a valutanemet. A harmadik mezıbe írja be az összeget, hogy mennyit kapott ebbıl a fizetıeszközbıl. Kattintson a gombra, ezzel felvette a listába a fizetési tételt. Addig ismételje a fenti pontokat, amíg az összes fizetési tételt fel nem vette. A gombbal a lista kijelölt sorát törölni tudja. Ha egyazon fizetésmódból (ugyanazon valutával) több tételt vesz fel, akkor azok összeadódnak. A felvett fizetési tételek a nyugtára lesznek nyomtatva. V.6.4. Valuták Ha a hivatalos fizetıeszközön kívül további valutanemek elfogadása is megengedett, akkor a pénztár panel ki van egészítve másodlagos valutás mezıkkel. A valutás jegyárat mindig az aktuális ártábla szerinti jegyár árfolyam alapján történı átszámításával kapjuk. 84 J e g y m e s t e r J e g y é r t é k e s í tı R e n d s z e r P é n z t á r g é p F e l h a s z n á l ó i K é z i k ö n y v J EGYMES TE R KFT.

89 V. 6 A M O Z G Á S A B L A K Zöld keret jelzi a fizetéskor átvett valuta típusát. A Befizetett mezıbe be kell gépelni a kapott összeget a megfelelı valutában. Piros keret jelzi a visszajáró valuta típusát. A valutát kiválasztani egyszerőn kattintással lehet, ekkor a keret áthelyezıdik. Ha kettınél több valutanem elfogadása lehetséges, akkor a Befizetett sor jobb oldali mezıjének valuta szimbólumára kattintva megjelenik egy legördülı lista, itt választhatja ki a fizetéskor kapott valutanemet. V.6.5. A vevı és egyéb adatok megadása A Mozgás ablak jobb oldali részén adhatók meg a vevıre vonatkozó és egyéb adatok. Az aktuális jegymozgás típusától függ, hogy itt éppen milyen adatmezıket lát. V Pénztári eladás vagy visszavétel vevıadatai Ebben az esetben lehetıség van a vevı kiválasztására, de nem kötelezı. Elınye, hogy az adatbázisban tárolva lesz, hogy ki a vevı, és ez visszakereshetı, ill. statisztikákban kimutatható. A Vevı beviteli mezıt kell kitölteni. Ez egy partner kiválasztó mezı, itt az adatbázisban található vevık közül választhat egyet, vagy felvehet egy új vevıt. Ennek használatát a V.6.6 pont (88. old.) mutatja be. Ha Ön bejelölte a Kér számlát rádiógombot, akkor kötelezı a vevı megadása. Ebben az esetben két mezıt fog látni: Vevı és Számlás vevı. A legtöbb esetben elegendı a Vevı mezıt kitölteni, és mindkét mezı automatikusan ugyanazt a nevet fogja tartalmazni. Ha azonban eltérı a jegy vevıjének neve, és az a név, amelyre a számlát kérni fogja, akkor a Vevı kitöltése után a Számlás vevıt kitöltheti egy másik vevı nevével. V Névre foglalás adatai A vevı, akinek foglalunk, kétféle módon adható meg: Adatbázisban regisztrált vevı kiválasztása a Vevı mezınél. Tetszıleges név vagy jelszó megadása: a Típus mezıben lehet beállítani, hogy névrıl vagy jelszóról van-e szó, és az alatta lévı mezıben megadható a szöveg. J e g y m e s t e r J e g y é r t é k e s í tı R e n d s z e r P é n z t á r g é p F e l h a s z n á l ó i K é z i k ö n y v J EGYMES TE R KFT. 85

90 V. J E G Y É R T É K E S Í T É S I I S M E R E T E K Lehetséges akár mindkét fenti adat megadása. Ebben az esetben a foglalt jegyek keresésekor a két adat bármelyike alapján megtalálható a jegy. A névre foglalásnál ezen kívül meg lehet adni a jegyek automatikus felszabadításának határidejét, ha a Van jegyátvételi határidı jelölınégyzetet bekapcsolja. A határidı megadásának két módja van: Idıpont: egy dátumot és idıpontot kell megadni, amikor a jegyek felszabadítása meg fog történni. Ha a Zárásig opciót választjuk, akkor a megadott nap végén, éjfélkor szabadulnak fel a jegyek. Relatív: azt lehet megadni, hogy az elıadás kezdetéhez képest hány nappal vagy órával korábban történjen a felszabadítás. Ez különösen akkor lehet hasznos, ha több különbözı elıadásra foglalunk egyszerre, ekkor az egyes jegyek felszabadításának ideje az elıadás idejéhez képest dıl el. V Jegykiutalásos eladás Ennél a jegymozgásnál meg kell adni: egy Viszonteladót, amely jegykiutalásra feljogosított jegyiroda lehet (az ı folyószámlájára kerül a jegyek ára; kitöltés: V.6.6 A partnerkiválasztás, 88. old.), és egy Vevı adatot, amely a jegyet átvevı nézı azonosítására szolgál (ennek alapján lesz kikereshetı jegy). A vevı adat lehet a vevı neve, jelszó, utalványszám, vagy kártyaszám. V Diszponált lefoglalás Ebben az esetben a diszponenst (személy vagy csoport) kell kiválasztani. V.6.6. A partnerkiválasztás A partnerkiválasztás funkció olyankor használatos, amikor egy, az adatbázisban szereplı partnert (vevıt) kell valamilyen célból kiválasztani: pl. a jegyeket kinek foglaljuk, kinek készüljön a számla, melyik bizományost szolgáljuk ki stb. Az a jó hír, hogy az említett esetek mindegyikében a vevı kiválasztása ugyanolyan módon történik. Az éppen rendelkezésre álló információk alapján nagyon sokféle módon kereshetjük ki a megfelelı vevıt: név alapján, névkezdet alapján, azonosító alapján, 86 J e g y m e s t e r J e g y é r t é k e s í tı R e n d s z e r P é n z t á r g é p F e l h a s z n á l ó i K é z i k ö n y v J EGYMES TE R KFT.

91 V. 6 A M O Z G Á S A B L A K teljes vevılistából, új partner is felvehetı. V Partner kiválasztása név alapján A partner (vevı) megadására általában egy olyan mezı szolgál, amely mellett egy (három pont) gomb található. Kattintson a mezıbe, majd gépelje be a partner nevét, vagy a nevének elejét. Kattintson a gombra, vagy nyomja le az ENTER billentyőt. Ekkor megjelenik a Partner kiválasztás ablak, amelyben a lista a megadott névnek vagy névkezdetnek megfelelı vevıket fogja tartalmazni. Keresse meg a listában a kívánt nevet, és kattintson rá. Kattintson az OK gombra. Ezzel a partner kiválasztása megtörtént. A partner mezıben a kiválasztott nevét és zárójelben az azonosítóját fogja látni: Kik szerepelnek a Partner kiválasztó ablak listájában? Azok az adatbázisban szereplı partnerek, akiknek a neve megegyezik a megadott szöveggel, vagy nevének kezdete a megadott szöveggel azonos (kis- és nagybetőtıl függetlenül). Azok is szerepelnek, akiknek a neve hasonló hangzású a megadott szöveggel, vagy csak ékezetekben tér el, pl. Eros Erıs, Kováts Kovács, Wolf Volf, Baah Bach. J e g y m e s t e r J e g y é r t é k e s í tı R e n d s z e r P é n z t á r g é p F e l h a s z n á l ó i K é z i k ö n y v J EGYMES TE R KFT. 87

92 V. J E G Y É R T É K E S Í T É S I I S M E R E T E K Megjegyzések Azonban azok nem, akik az adott környezetben történı partnerkiválasztás elıfeltételeinek nem felelnek meg. Pl. bizományos kiválasztás esetén csak a bizományosok fognak megjelenni, diszponens megadása esetén csak a diszponensek stb. Ha a Minden szereplı jelölınégyzetet bejelöli, akkor viszont a program eltekint ettıl a feltételtıl, és minden adatbázisban szereplı partnert megjelenít, aki megfelel a név szerinti keresésnek. Ha a listában nem található a keresett partner, azonnal felveheti azt az Új partner gombbal. Ha nem található a keresett partner, érdemes a Minden szereplı jelölınégyzetet bekapcsolni. Ha több azonos név szerepel a listában, a Részletek fülre kattintva a kiválasztott partner további adatai (pl. címe) megtekinthetık, így eldönthetı, hogy melyiküket keressük. Ha keresendı szövegként számot ír be, akkor a program azt nem névnek, hanem azonosítónak fogja tekinteni. Ha a keresendı szöveget beírja, de elmulasztja lenyomni a gombot vagy az ENTERt, akkor a beírt nevet a program nem veszi figyelembe (tehát még nem adta meg a partnert)! V A Partner kiválasztás ablak kezelése A Partner kiválasztás ablak két lapból áll, amelyek közül a fent található fülekkel választhat: Keresılista: ez jelenik meg elıször, a partnerek listáját tartalmazza. Részletek: ide átkattintva mindig a keresılista aktuális (kijelölt) elemének néhány további adatát (cég, cím, megjegyzés, státusz) lehet megtekinteni. A Keresılista lap elemei Minden szereplı jelölınégyzet: ha bekapcsolja, azok is megjelennek a listában, akik nem felelnek meg az elızetes feltételnek (pl. nem csak a bizományosok). Új partner gomb: egy új partner felvételét lehet vele kezdeményezni. Stop gomb: megállítja a lista folyamatban lévı letöltését. Keresett név vagy szám mezı: a listában megkeresi a beírt nevet (elég a kezdetét beírni), és az lesz a kijelölt elem. Hasonlók kigyőjtése: itt az eredeti keresett szöveg látható. Ha ezt módosítja, és a mellette lévı gombra kattint, akkor módosítja a lista tartalmát, és csak az itt megadottnak megfelelı névkezdető partnerek fognak benne szerepelni. Nincs gomb: a keresıablakot bezárja, és a partner kiválasztó mezıt kiüríti (nem lesz partner megadva, az esetleges korábbi kiválasztott partner törlıdik). OK gomb: a listából kiválasztott partner bekerül a mezıbe. Mégsem gomb: a keresıablakot bezárja, a partner kiválasztó mezı tartalma nem változik. 88 J e g y m e s t e r J e g y é r t é k e s í tı R e n d s z e r P é n z t á r g é p F e l h a s z n á l ó i K é z i k ö n y v J EGYMES TE R KFT.

93 V. 7 B É R L E T É R T É K E S Í T É S A Részletek lap elemei gomb: a kiválasztott partner adatainak módosítása. gomb: a kiválasztott partner korábbi vásárlásainak részletes lekérdezése. V Vevı kiválasztása azonosító alapján Ha tudja az azonosítót, ez a leggyorsabb keresési mód. Írja be a partner mezıbe a vevı azonosító számát. Kattintson a gombra, vagy nyomja le az ENTER billentyőt. Ekkor a mezıben az azonosítónak megfelelı név és zárójelben az azonosító. Ha nem található ilyen azonosító, akkor a mezı üres lesz. Figyelem! V Vevı kiválasztása teljes listából Hagyja üresen a partner mezıt, és kattintson a gombra, vagy nyomja le az ENTER billentyőt. A lista az összes szóba jöhetı partner nevét felsorolja abc-sorrendben. Kattintson a kívánt névre, majd az OK-ra. Ez a keresési mód lassú lehet, ha nagyon sok lehetséges partner közül kell választani. V.7 Bérletértékesítés A bérletek értékesítése a jegyeladással azonos felületen, azzal lényegében megegyezı módon történik. Ha az Eseménylista ablak fejlécében a listáját fogja mutatni. gombra kattint, akkor a lista az értékesíthetı bérletek J e g y m e s t e r J e g y é r t é k e s í tı R e n d s z e r P é n z t á r g é p F e l h a s z n á l ó i K é z i k ö n y v J EGYMES TE R KFT. 89

94 V. J E G Y É R T É K E S Í T É S I I S M E R E T E K (A gombra kattintva visszakapja a színházi elıadások listáját.) A lista megfelelı sorára duplán kattintva megjelenik az adott bérleti esemény nézıtere. Itt a jegyeladáshoz hasonlóan lehet készpénzes, átutalásos, bizományos, jegykiutalásos értékesítést vagy egyéb jegymozgásokat kezdeni. A mővelet végén, a Jegymozgás gombra kattintva a képernyın megjelenhet egy üzenet, hogy milyen papírt (bérletkartont) helyezzen a nyomtatóba, ilyenkor helyezze be a kézi papíradagolóba a megfelelı papírt, és ezután kattintson az OK gombra. Ilyen üzenetek akkor jelennek meg, ha a nyomtatás lézernyomtatóval történik, és az intézménynél különbözı elıre nyomott bérleti kartonok vannak használatban. Kombinált bérletek értékesítése Kombinált bérlet: olyan bérlet, amelynek elıadásai különbözı helyszínek elıadásaira szólnak. Ennek eladásakor az elsıdleges nézıtér jelenik meg elsıdleges nézıtérnek az a nézıtér van beállítva, amelyen az elıadások többsége lesz. A másodlagos nézıtér (illetve további nézıterek) helyei elıre hozzá vannak rendelve az elsıdleges nézıtér helyeihez. A kurzort egy hely fölé vezetve a második (harmadik stb.) sorban megjelenik a másodlagos (és további) nézıtéren megfelelı hely leírása (pl.: Zeneakadémia FB/4/1). A kinyomtatott bérleten rajta lesz az ülıhely leírása az elsıdleges és a másodlagos (és további) nézıtérre is. Lehetnek olyan helyek is a nézıtéren, amelyek nem szerepelnek a fenti ülıhelyhozzárendelésben. Az ilyen helyek automatikusan egyéb nem eladható állapotban vannak a bérleti esemény létrejöttétıl kezdve. 90 J e g y m e s t e r J e g y é r t é k e s í tı R e n d s z e r P é n z t á r g é p F e l h a s z n á l ó i K é z i k ö n y v J EGYMES TE R KFT.

95 V. 7 B É R L E T É R T É K E S Í T É S Bérleti helyek lefoglalása Egy új elıadás létrehozásakor, amennyiben az bérleti elıadás, be kell állítani az elıadásra érvényes bérletet. Ezt követıen, a jegygenerálás folyamán a bérletként eladott jegyek bérletes (bordó színő) státuszba kerülnek, ezeket felszabadítani nem lehetséges. Párhuzamos bérletértékesítés Ha egy elıadás és az arra érvényes bérlet egyszerre értékesíthetı, akkor párhuzamos értékesítésrıl beszélünk. Ilyenkor egy bérlet eladásakor az eladási mővelettel egy idıben az elıadások megfelelı helyei bérletes (bordó színő) státuszba kerülnek. Egy elıadásra szóló jegy eladásakor pedig a hozzá tartozó bérlet megfelelı helye jegyként eladott státuszba (szintén bordó színő) kerül. Ilyen jellegő automatikus foglalás történik minden értékesítési mőveletnél (bizományos stb.) valamint a névre foglalásnál is. Ily módon a rendszer kizárja, hogy egy elıadás egy jegye jegyként és bérletként is el legyen adva. J e g y m e s t e r J e g y é r t é k e s í tı R e n d s z e r P é n z t á r g é p F e l h a s z n á l ó i K é z i k ö n y v J EGYMES TE R KFT. 91

96 V. J E G Y É R T É K E S Í T É S I I S M E R E T E K V.8 Információk jegyekrıl V.8.1. Jegy adatai A következıképpen kérhet részletes információt egy jegyrıl: A Nézıtér ablakban kattintson a jegyre jobb egérgombbal. A felbukkanó menübıl válassza a Jegy adatai menüpontot. Ilyen ablakot fog látni: Az ablak a következı adatokat mutatja: az elıadás helyét, idejét és címét, a jegy helyét: a szektor rövid és teljes nevét, a jegy sorát és székét, a jegy státuszát, a vevı (ill. diszponens, bizományos stb.) nevét és azonosítóját; foglalt jegy esetén az átvételi, diszponált jegy v. jegykontingens esetén a felhasználási határidıt (a jegy automatikus felszabadításának idıpontja) ha a jegy eladott állapotú, akkor az eladási árát és az alkalmazott engedményt, a jegy vonalkódját, 92 J e g y m e s t e r J e g y é r t é k e s í tı R e n d s z e r P é n z t á r g é p F e l h a s z n á l ó i K é z i k ö n y v J EGYMES TE R KFT.

97 V. 8 I N F O R M Á C I Ó K J E G Y E K R İ L a jegy utolsó jegymozgásának idıpontját és a mozgást végzı eladó nevét és azonosítóját, az egyedi (növekvı sorrendben kiadott) jegysorszámot. V.8.2. Saját mozgások Ez a funkció az Ön saját jegymozgásait sorolja fel. Az menüponttal nyitható meg. Elszámolás / Saját mozgások Az ablak megjelenése után állítsa be a kívánt idıszakot (alapértelmezésban a mai nap van beállítva), majd kattintson a Lássuk gombra. A lista fordított idırendben mutatja a jegymozgásokat, tehát legfelül jelenik meg a legutóbbi. A felsı lista mutatja a jegymozgás mőveleteket (egy mővelet egy sor), az alsó lista pedig a felsı lista kijelölt sorát jegyekre lebontva. Tehát ha egy adott jegymozgás jegyeit szeretné látni, akkor kattintson a sorára a felsı listában. Szőrések Kezdı nap / Befejezı nap: idıszak kiválasztó mezık, amellyel a listában mutatott jegymozgások idıszakát lehet beállítani. Minden / Csak pénzmozgással járó: ha az utóbbit választja, akkor csak az értékesítés jellegő mozgások lesznek a listában. Lássuk gomb: a fenti beállítások megváltoztatása után, illetve az ablak megnyitásakor ez a gomb frissíti a listát. J e g y m e s t e r J e g y é r t é k e s í tı R e n d s z e r P é n z t á r g é p F e l h a s z n á l ó i K é z i k ö n y v J EGYMES TE R KFT. 93

98 V. J E G Y É R T É K E S Í T É S I I S M E R E T E K Mőveletek gombpár: az elsıre kattintva az alsó listában a jegyek tömör listában lesznek (egymás melletti helyek egy sorba írva), a másodikra kattintva részletes listában (minden jegy külön sorban). Sztornó gomb: a felsı listában kijelölt jegymozgás visszavonása. Csak eladás jellegő jegymozgást lehet visszavonni: készpénzes, átutalásos, jegykiutalásos, bizományos jegyeladást. A nem értékesítés (pl. foglalás) jegymozgásokat valamint a visszavételeket nem lehet visszavonni, ilyenkor a gomb letiltott állapotú (szürke). A visszavonás mindig egy ellentétes irányú (azaz visszavételi) jegymozgást jelent. Ha készpénzes jegyeladás volt, akkor a jegyek sztronóbizonylattal lesznek visszaváltva, az eladáskor beállított fizetésmódnak megfelelıen. ezért ezt a mőveletet a téves eladások teljes körő visszavonására használjuk. A Sztornó gombra kattintva az eredeti jegymozgás jegyei kijelölésre kerülnek a megfelelı mozgástípussal. A Mozgás ablakba átlépve lehet a jegylistát megtekinteni és az esetleges adatokat beállítani. ha a jegyek nincsenek megfelelı állapotban (pl. mert már visszaváltásra kerültek), vagy másvalaki jelölte ki ıket jegymozgásra, akkor a kijelölés nem történik meg, hibaüzenet jelenik meg. Számla gomb: a felsı lista kijelölt sorában lévı eladási mozgáshoz számlát készít. Csak készpénzes jegyeladásnál lehetséges, ha még nem készült hozzá számla, az eladással egyezı naptári napon belül. Megjelenik egy ablak, ahol kiválaszthatja vevıt, vagy újat vehet fel: lásd Partner kiválasztó mezı, V.6.6 pont (88. old.) Az OK gombra kattintva a program elkészíti a számlát. Az alsó listában megjelenı jegyek bármilyen jegymozgásra kijelölhetık. Ha elızıleg kiválasztotta a kívánt mozgástípust, kattintson a jegyet reprezentáló négyzetre! Ha a jegy állapota megfelelı, a jegy kijelölésre kerül (ekkor kék színővé változik). A jegy színe a jelenlegi állapotát jelzi. Pl. ha Visszaváltás mozgás van kiválasztva, akkor piros színő jegyet lehet kijelölni (amennyiben az készpénzes eladással lett eladva). 94 J e g y m e s t e r J e g y é r t é k e s í tı R e n d s z e r P é n z t á r g é p F e l h a s z n á l ó i K é z i k ö n y v J EGYMES TE R KFT.

99 V I. 1 A P É N Z T Á R O S O K E L S Z Á M O L T A T Á S A VI Elszámolások Ellenırzı lekérdezések: Pénztárforgalmi jelentés, Pénztárjelentés Pénztári készpénz ki- és befizetése Viszonteladói elszámolás Számlák kezelése VI.1 A pénztárosok elszámoltatása A pénztárosok elszámoltatásának javasolt módja a következı. Az elszámoltatás napi rendszerességgel vagy az intézmény forgalmától függıen ritkábban történik. 1) Elsı lépésként a pénztáros elkészti a Pénztárforgalmi jelentés elıképet (lásd: VI.2. fejezet), amely az elızı elszámolás óta történt forgalmát összegzi. Ennek alapján ellenırzi saját pénzkészletét. 2) Az intézmény készpénzkezelési szabályzatában elıírt módon befizeti a nála lévı készpénzt a megfelelı helyre (bank, posta, fıpénztár stb.) a pénztári készpénz kifizetése funkcióval (VI.4.1. vagy VI.4.2), és errıl pénztár kiadási bizonylat készül. A befizetett összeg a helyi szabályzatnak megfelelıen úgy van megállapítva, hogy megfelelı váltópénz készlet maradjon nála. 3) A készpénzhez hasonlóan a készpénzhelyettesítı eszközöket (utalvány stb.) is átadja a megfelelı személynek. Bankkártya esetén a bankkártya-elfogadó terminál által nyomtatott, a vevı által aláírt bizonylatot is ide értjük. Ezek befizetésérıl (átadásáról) is bizonylat készül (VI.4.3.). 4) A pénztáros elkészíti a Pénztárforgalmi jelentés bizonylatot (VI.2.). Ez a sorszámozott bizonylat a pénztáros elızı bizonylatkészítése óta eltelt idıszak forgalmát összesíti. 5) Az elszámoláskor történı ellenırzést végzı személynek (szervezés vezetı, fıpénztáros, gazdasági igazgató) átadja a Pénztárforgalmi jelentést, az idıszakba esı pénztár bevételi és kiadási bizonylatokat (banki/postai pénztárbizonylatot), napzáró jelentéseket, sztornó- és visszárubizonylatokat. Átadja továbbá a visszavételek során átvett, érvénytelenné vált J e g y m e s t e r J e g y é r t é k e s í tı R e n d s z e r P é n z t á r g é p F e l h a s z n á l ó i K é z i k ö n y v J EGYMES TE R KFT. 95

100 V I. E L S Z Á M O L Á S O K jegyeket, amelyek darabszámát a Pénztárforgalmi jelentés mutatja. Az elszámoltató összeveti bizonylatokat, illetve összeveti a pénztárforgalmi jelentést annak elızı példányával (nem maradt-e ki egy sorszám). Ha mindent rendben talál, akkor ezt aláírásával ismeri el. VI.2 Pénztárforgalmi jelentés Ez a jelentés a pénztáros napi elszámoltatásának alapja. Ezzel ellenırizheti saját forgalmát, pillanatnyi készpénzkészletét, valamint visszamenıleg lekérdezheti bármely idıszak forgalmát, a nem készpénzes értékesítéseket is. A jelentés az Elszámolás / Pénztárforgalmi jelentés menüponttal érhetı el. A megjelenı ablakban ki kell választania a kívánt jelentéstípust: Jelentés: tetszılegesen kiválasztott kezdı és befejezı nap közti idıszak lekérdezése. Bizonylat: egy új, sorszámmal rendelkezı bizonylat elıállítása, amely az elızı Pénztárforgalmi jelentés bizonylat idıpontjától kezdve a mostani pillanatig terjedı idıszak forgalmát írja le (praktikusan: elszámolástól elszámolásig). Az egymást követı, kihagyásmentesen sorszámozott bizonylatok zártan lefedik a pénztáros forgalmát. Elıkép: önellenırzés céljából készíthetı lista, amely nem kap sorszámot, de a bizonylattal egyezı adatot mutat, az elızı Pénztárforgalmi jelentés bizonylat idıpontjától kezdve a mostani pillanatig terjedı idıszakról. Mindhárom jelentéstípus azonos formátumú, típusa a fejlécbıl derül ki. A fejléc jobb szélén jelenik meg a kezdı és befejezı idıpont, bizonylat és elıkép esetében perces pontossággal. A jelentés oszlopai Bevétel: Eladás, felvett pénzek összege az adott valutában. Kiadás: Visszavétel, kiadott pénzek összege az adott valutában. Negatív összegek. Egyenleg: nyitó- vagy záróegyenleg értéke, illetve Bevétel Kiadás. (Más valuta esetén az adott valutában és a hivatalos valutában is kifejezve.) 96 J e g y m e s t e r J e g y é r t é k e s í tı R e n d s z e r P é n z t á r g é p F e l h a s z n á l ó i K é z i k ö n y v J EGYMES TE R KFT.

101 V I. 3 P É N Z T Á R J E L E N T É S Eladott db: Eladott jegyek darabszáma, az adott sor Bevétel összegéhez tartozó szám. Visszavett db: Visszavett jegyek darabszáma, az adott sor Kiadás összegéhez tartozó szám. A jelentés sorai 1. Nyitóegyenleg: A pénztáros nyilvántartott készpénzegyenlege a kezdı idıpontban. Ez az adat a következı sorokban le van bontva az egyes fizetıeszközökre (készpénz, készpénzhelyettesítı eszközök, különbözı valuták). 2. Készpénzes eladás: Az idıszak alatt történt készpénzes eladások (Bevétel oszlop) és visszavételek (Kiadás oszlop). Az alsorokban az egyes fizetıeszközökre lebontva, ill. kerekítések összege. 3. Átutalásos eladás: Az idıszak alatt történt átutalásos eladások és visszavételek. A pénztáros készpénzegyenlegét nem érinti! 4. Bizományos eladás: Az idıszak alatt történt bizományos eladások és visszavételek. A pénztáros készpénzegyenlegét nem érinti! 5. Jegykiutalás: Az idıszak alatt történt jegykiutalás jellegő eladások és visszavételek. A pénztáros készpénzegyenlegét nem érinti! 6. Viszonteladói befizetés: Az idıszak alatt történt viszonteladói befizetésekbıl befolyt bevétel. A Kiadás oszlopban a viszonteladói befizetés visszavonások vannak. 7. Belsı pénzmozgás: Az idıszak alatt történt pénztári készpénz felvételek és kifizetések : nem eladások és visszavételek, hanem intézményen belüli, belsı pénzmozgások. (Pénztár bevételi és kiadási bizonylatok.) 8. Záróegyenleg ( ): A pénztáros készpénzegyenlege az idıszak végén (bizonylat esetén az elkészítésének idıpontjában). Alsorokban lebontva az egyes fizetıeszközökre. Összes eladás: Az idıszakban történt eladások ( sorok) összege eseményosztályonként (elıadás, bérlet, kiállítás stb.) lebontva. VI.3 Pénztárjelentés Ez a jelentés a nyugtanyomtatóra készít egy jelentést ( nem adóügyi bizonylatot ) a pénztár napnyitás óta történt készpénzes forgalmáról. A jelentés sorai: Pénztáros: A pénztáros neve és azonosítója. Pénztárgép/napnyitás: A pénztárgép AP-jele és a napnyitás sorszáma. J e g y m e s t e r J e g y é r t é k e s í tı R e n d s z e r P é n z t á r g é p F e l h a s z n á l ó i K é z i k ö n y v J EGYMES TE R KFT. 97

102 V I. E L S Z Á M O L Á S O K Nyitó készpénz: A pénztáros nyitó készpénzegyenlege, azaz a nyilvántartás szerint nála lévı készpénz a napnyitás pillanatában. Ez az összeg magában foglalja a különbözı fizetıeszközöket (készpénz, készpénzhelyettesítı eszközök, más valuták). Eladások: A napnyitás óta történt készpénzes eladásokból befolyt összeg (azaz a nyugták összege). Készpénz be: A napnyitás óta történt készpénzfelvételek (pénztár bevételi bizonylatok) összege. Visszavételek: A napnyitás óta történt készpénzes visszavételek összege (azaz a visszáru- és sztornóbizonylatok összege). Készpénz ki: A napnyitás óta történt készpénz kivételek (pénztár kiadási bizonylatok) összege. Fióktartalom (kerekítés nélkül): A fenti sorok összegzéseként ennek az készpénzösszegnek kell most a pénztárosnál lennie. Mivel a fenti sorok mind kerekítés nélküli értékeket tartalmaznak, ez is kerekítés nélküli összeg. Kerekítés: A napnyitás óta történt eladások és visszavételek során alkalmazott kerekítési korrekciók összegzése, lehet 0, pozitív és negatív összeg is. Fióktartalom (kerekített): A pénztáros valós készpénzkészlete, figyelembe véve a kerekítést is. Ebbıl: Az ezt követı sorokban fel vannak a sorolva a különbözı fizetıeszközök és ezek pillanatnyi egyenlege a nyilvántartás szerint. Más valuta esetén a valutában kifejezett összeg zárójelben szerepel, míg a jobb szélsı oszlop tartalmazza az érvényes árfolyam szerint a hivatalos valutára átszámított összeget. Pénztárjelentés minta megtalálható a felhasználó kézikönyv Mellékletében. VI.4 Pénztári pénz be- és kifizetések VI.4.1. Pénztári készpénz kifizetése ( pénz ki ) Ezzel a mővelettel a felhasználó (pénztáros) a nála lévı készpénzbevételt (annak egy részét) leadja az elıírt felettesnek (fıpénztáros, szervezés vezetı, bankfiók stb.). Ezzel a pénztáros saját készpénzes folyószámla egyenlegét csökkenti, valamint a fizetésrıl pénztár kiadás bizonylatot készít a rendszer. A mőveletet csak nyitott nap mellet lehet végrehajtani. 1) Elszámolás / Pénztári készpénz / Kifizetés menüpont. 98 J e g y m e s t e r J e g y é r t é k e s í tı R e n d s z e r P é n z t á r g é p F e l h a s z n á l ó i K é z i k ö n y v J EGYMES TE R KFT.

103 V I. 4 P É N Z T Á R I P É N Z B E - É S K I F I Z E T É S E K 2) Válassza ki a fizetési módot a listából. A listában fizetıeszközt és valutanemet kell választani. Pl. Készpénz, Ft. (Ezzel a funkcióval lehet a készpénzhelyettesítı fizetıeszközök, pl. utalványok átadását is rögzíteni.) 3) Az OK gombra kattintás után megjelenik a Pénzmozgás ablak. 4) Az Összeg mezıbe írja be a befizetett összeget. 5) Szükség esetén a Megjegyzés mezıt is kitöltheti. 6) Kattintson a Pénzmozgás végrehajtása gombra. Ekkor a folyószámlákon végbemegy a pénzmozgás: a pénztáros készpénzegyenlegét a megadott összeggel csökkenti. A nyugtanyomtató kinyomtatja a pénztár kiadási bizonylatot (minta a kézikönyv Mellékletében található) két példányban, amelyet mindkét félnek alá kell írnia. Megjelenik a készpénzes folyószámla ablak. VI.4.2. Pénztári készpénz feladása postán Elszámolás / Pénztári készpénz / Postai befizetés menüpont. A pénztári készpénz kifizetése funkcióhoz hasonló, de ezzel csak készpénzt lehet befizetni. Ebben az esetben is nyomtat a program pénztár kiadási bizonylatot, amelyen fel van tüntetve, hogy postai befizetés történt. VI.4.3. Pénztári készpénz kifizetése több fizetıeszközzel Ez a funkció olyan pénztárban hasznos, ahol készpénz mellett több különbözı fizetıeszközt elfogadnak, és ezeket egyszerre számolják el. A mővelet nyitott nap esetén hajtható végre. 1) Elszámolás / Pénztári készpénz / Több fizetıeszközös kifizetés menüpont. A megjelenı ablakban egy táblázat látható, az elsı oszlopban a fizetıeszköz neve, a második oszlopban az összeg (a jelzett valutanemben kifejezve). J e g y m e s t e r J e g y é r t é k e s í tı R e n d s z e r P é n z t á r g é p F e l h a s z n á l ó i K é z i k ö n y v J EGYMES TE R KFT. 99

104 V I. E L S Z Á M O L Á S O K 2) Alapértelmezésben az Önnél lévı összes fizetıeszközt, és azok aktuális egyenlegét tartalmazza minden sor. Ebben a listában be kell állítania a valóban kifizetésre kerülı összegeket, az alábbi módon: Az összeg mezıben lévı számokat át lehet írni, ha elıtte kattintással kijelöli. Az elsı oszlopban legördülı listából ki tudja választani a fizetıeszközt. A táblázathoz új sort adhat hozzá a + gombbal. A táblázat kijelölt sorát törölheti a gombbal. A Minden tétel törlése gombbal törölheti a teljes táblázatot. 3) Szükség esetén töltse ki a Megjegyzés mezıt. 4) Az OK gombra kattintva a program elvégzi a pénzmozgást. Pénztár kiadási bizonylat készül a nyugtanyomtatón. VI.4.4. Pénztári készpénz kifizetése másik személy számára Ez a funkció olyan pénz kifizetési mővelet, amelyben Ön a pénzt a Jegymester rendszer egy másik felhasználójának adja át, így az Ön folyószámláját csökkenti, az összeg átvevıjéét növeli. 1) Elszámolás / Személyes készpénzfizetés / Kiadás menüpont. 100 J e g y m e s t e r J e g y é r t é k e s í tı R e n d s z e r P é n z t á r g é p F e l h a s z n á l ó i K é z i k ö n y v J EGYMES TE R KFT.

105 V I. 4 P É N Z T Á R I P É N Z B E - É S K I F I Z E T É S E K 2) A Befizetı mezıben az Ön neve van beállítva. A Bevételezı mezıben állítsa be azt a személyt, akinek a pénzt átadja. Legegyszerőbb, ha a gombra kattint, majd a listából kiválasztja a nevet. Ha a mezıben az intézmény neve áll, akkor a pénzt nem egy meghatározott személynek adja át, a pénzmozgás csak a saját folyószámláját érinti. 3) Kiválasztás után kattintson a Tovább gombra. 4) Válassza ki a fizetési módot (fizetıeszközt és valutát). 5) A Pénzmozgás ablakban írja be az Összeget. 6) Kattintson a Pénzmozgás végrehajtása gombra. Ekkor a program elvégzi a folyószámlákon a pénzmozgást, és két példányban kinyomtatja a pénztár kiadási bizonylatot. J e g y m e s t e r J e g y é r t é k e s í tı R e n d s z e r P é n z t á r g é p F e l h a s z n á l ó i K é z i k ö n y v J EGYMES TE R KFT. 101

106 V I. E L S Z Á M O L Á S O K VI.4.5. Pénztári készpénz felvétele ( pénz be ) Ezzel a funkcióval kell rögzíteni a pénztárba betett készpénz (pl. napi induló váltópénz). A pénzt kaphatja a Jegymester rendszer egy másik meghatározott felhasználójától, vagy meg nem jelölt személytıl (a rendszerhasználat módjától függıen). 1) Elszámolás / Személyes készpénzfizetés / Bevétel menüpont. 2) A Bevételezı mezıben az Ön neve van beállítva. A Befieztı mezıben állítsa be azt a személyt, akitıl a pénzt kapja. Legegyszerőbb, ha a gombra kattint, majd a listából kiválasztja a nevet. Ha meg nem jelölt személytıl kap pénzt (vagy banki felvétel stb.), akkor hagyja a Befizetı mezıben az intézmény nevét! 3) Kiválasztás után kattintson a Tovább gombra. 4) Válassza ki a fizetési módot (fizetıeszközt és valutát). 5) A Pénzmozgás ablakban írja be az Összeget. 6) Kattintson a Pénzmozgás végrehajtása gombra. Ekkor a program elvégzi a folyószámlákon a pénzmozgást, és két példányban kinyomtatja a pénztár bevételi bizonylatot. 102 J e g y m e s t e r J e g y é r t é k e s í tı R e n d s z e r P é n z t á r g é p F e l h a s z n á l ó i K é z i k ö n y v J EGYMES TE R KFT.

107 V I. 5 F I Z E T İ E S Z K Ö Z Á T V E Z E T É S VI.5 Fizetıeszköz átvezetés Ezzel a funkcióval saját készpénzes bevételeit vezetheti át más fizetıeszközre. Például a napi végi ellenırzés során kiderül, hogy egy 8000 Ft-os utalvánnyal fizetett eladást Ön készpénzesként rögzített. A helyes könyvelés érdekében ekkor 8000 Ft-ot át kell vezetnie készpénzesrıl az utalványos folyószámlájára. (Ezzel a mővelettel különbözı valuták közti átvezetés nem lehetséges.) 1) Elszámolás / Pénztári készpénz / Fizetıeszköz átvezetés menüpont. 2) Az Átvezetés innen mezıjében állítsa be a csökkentendı fizetıeszközt (példánkban ez a készpénz). 3) Az Átvezetés ide mezıjében állítsa be a növelni kívánt fizetıeszközt (példánkban ez az utalvány). 4) Az Összeg mezıbe írja be az összeget (példánkban 8000 Ft). 5) Kattintson az OK, bezár gombra. Az átvezetés sikeresen megtörtént üzenetet kapja. Megjegyzés Az ablak bal és jobb oldalán az Egyenleg és Új egyenleg feliratoknál megnézheti, hogy mennyi az adott fizetıeszköz egyenlege (nyilvántartott készlete) most és mennyi lesz a mővelet után. J e g y m e s t e r J e g y é r t é k e s í tı R e n d s z e r P é n z t á r g é p F e l h a s z n á l ó i K é z i k ö n y v J EGYMES TE R KFT. 103

108 V I. E L S Z Á M O L Á S O K VI.6 Viszonteladói elszámolás Ez a funkció a nem készpénzes értékesítésben bizományos, jegykiutalásos eladott jegyekkel való elszámolást végzi el. Az elszámolás jelenti: adóügyi bizonylat (számla, nyugta készítését), és a jegyek árának befizetését (készpénzes esetén). Az elszámolás fizetésmódja lehet készpénzes (illetve bármilyen, a rendszerben a jegyeladásnál is használható készpénzes fizetıeszköz használható), valamint átutalásos. Az elszámolás jegyalapú, tehát ki kell jelölni, hogy mely jegyekre vonatkozik az elszámolás. A rendszer nyilvántartja, hogy a bizományos és jegykiutalásos értékesítéssel eladott jegyek közül melyik lett már elszámolva. VI.6.1. A viszonteladói elszámolás mővelet Fı lépései (részletesen lásd az alábbiakban): Az elszámolás indítása Az elszámolandó jegyek kiválasztása Fizetési beállítások Az elszámolás végrehajtása pénz átvétele, bizonylatok kinyomtatása. VI Az elszámolás indítása A funkció két úton érhetı el. A Bizományos mozgás ablakból Válasszon ki egy bizományos vevıt a Bizományos mozgás ablakban lévı Bizományos mezı kitöltésével! Ezután kattintson az Elszámolás gombra (a képernyı jobb oldalán található). Menübıl Válassza az Elszámolás / Viszonteladói elszámolás menüpontot! A megjelenı ablakban állítsa be a vevıt a Befizetı viszonteladó mezı kitöltésével! (Írja be az azonosítót vagy a névkezdetet, majd kattintson a gombra. Ha több egyezı vevıt talált a program, akkor a listából kiválaszthatja.) Kattintson az OK gombra! Megjelenik a Viszonteladói elszámolás ablak. 104 J e g y m e s t e r J e g y é r t é k e s í tı R e n d s z e r P é n z t á r g é p F e l h a s z n á l ó i K é z i k ö n y v J EGYMES TE R KFT.

109 V I. 6 V I S Z O N T E L A D Ó I E L S Z Á M O L Á S VI A Viszonteladói elszámolás ablak áttekintése Az ablak közepén található az elszámolható jegyek listája. A zöld háttérrel és zöld pipával jelzett jegyek vannak elszámolásra kijelölve. Balra felül a pénztár panel található, ahol fizetésmód és a befizetett összeg választható ki. Jobbra felül egy táblázatban az elmúlt hónapok tartozásainak és befizetéseinek összesítı listája látható, a kiválasztott viszonteladóra. Az alul található Jegymozgás/Fizetés gomb hajtja végre az elszámolási mőveletet. A Bezár gomb bezárja az ablakot, elszámolást nem hajtja végre. Amíg a Viszonteladói elszámolás ablak van megnyitva, a program más ablakaiba átkapcsolni nem lehet! Tehát az ablakválasztó sáv füleire kattintva nem vált át a másik ablakba. VI Az elszámolandó jegyek kiválasztása Az elszámolható jegyek listája mindazokat a jegyek tartalmazza, amelyekkel még nem történt meg az elszámolás mővelet, és amelyek már kifizethetıek. (A bizományos állapotú jegyeket nem tartalmazza. Ilyen jegy esetén elıbb egy bizományos eladta mozgást kell a jegyen végrehajtani lásd: III.1.4.) J e g y m e s t e r J e g y é r t é k e s í tı R e n d s z e r P é n z t á r g é p F e l h a s z n á l ó i K é z i k ö n y v J EGYMES TE R KFT. 105

110 V I. E L S Z Á M O L Á S O K Szőrés A listában lévı elszámolható jegyek típusát a Jegy/Bérlet/Egyéb/Mind rádiógombokkal állíthatja be, csak a választott típusú jegyek fognak megjelenni. Egyéb választása esetén egy tetszıleges eseményosztályt választhat. Kiválasztás Az elszámolható jegyek listájában zöld háttérrel és zöld pipával vannak jelölve az elszámolásra kijelölt jegyek. Ezen jegyek összárát láthatja felül a Fizetendı mezıben, fölötte pedig a darabszámukat. Automatikus Az a jó hír, hogy az ablak legtöbb esetben úgy nyílik meg, hogy azok a jegyek vannak kijelölve, amelyek elszámolása most esedékes. Azaz a program automatikusan kijelöli azokat a jegyeket, amelyek esedékességi dátuma ebben a hónapban van. Jegyek kijelölése kézzel A lista bal szélsı szürke sávjára kattintva a pipa ki- és bekapcsolható. Így lehet egy tetszıleges jegyet elszámolásra kijelölni, vagy a kijelölést kikapcsolni. jegy kijelölésre kerül. A (Mindent kijelöl) gombra kattintva a listában látható összes A (Kijelölés megszüntetése) gombra kattintva egy jegy sem lesz kijelölve. Több jegy kijelölése idıszak alapján Ha a gombra kattint, megjelenik az alábbi ablak. Itt kiválaszthatja az esemény (elıadás) ideje alapján adott idıszakba esı jegyeket, ha az Esemény ideje rádiógomb van bejelölve. Vagy kiválaszthatja az esedékesség ideje alapján adott idıszakba esı jegyeket, ha az Esedékesség rádiógomb van bejelölve. VI Fizetési beállítások A Fizetésmód mezıben válassza ki a kívánt fizetési módot! Készpénz választása esetén a Befizetett mezıbe írja be a kapott készpénzösszeget. A Vissza mezıben meg fog jelenni a visszajáró összege. 106 J e g y m e s t e r J e g y é r t é k e s í tı R e n d s z e r P é n z t á r g é p F e l h a s z n á l ó i K é z i k ö n y v J EGYMES TE R KFT.

111 V I. 6 V I S Z O N T E L A D Ó I E L S Z Á M O L Á S Ha az Ön intézményében többféle valuta elfogadása lehetséges, akkor kattintson a kívánt pénznemben kiírt összegre. A zöld keret jelzi a beállított valutát. A visszajáró sorában a megfelelı pénznemben kiírt összegre kattintva kiválaszthatja a visszajáró valutáját (piros keret jelzi). Vegyes fizetésmód Ha ezt választja, megjelenik a több fizetıeszköz bevitelére szolgáló panel. Itt tételesen beviheti a fizetési tételeket, különbözı fizetésmódokkal és valutákkal. Részletesen lásd itt: V , 86. old. Átutalásos fizetésmód Ebben az esetben a Fizetve jelölınégyzet bekapcsolásával jelezze, ha az átutalás már meg is érkezett, ekkor a vevı folyószámláján a befizetést jóvá fogja írni a rendszer. Egyébként átutalásos fizetésmód esetén egy átutalásos számla készül, befizetés nem történik. VI Az elszámolás végrehajtása Ha mindent jól beállított, akkor kattintson a Jegymozgás/Fizetés gombra! A program számlát készít a vevınek, és készpénzes fizetés esetén nyugtát is nyomtat. (A nyugtát ne adja át a vevınek, hanem tőzze a számla másodpéldányához! A vevı a számla elsı példányát kapja.) VI.6.2. Viszonteladói elszámolás visszavonása Elrontott viszonteladói elszámolás esetén lehet szükség visszavonási mőveletre. Ez az elszámolási mőveletet teljes egészében visszavonja: a számlát sztornózza, a vevı folyószámláján történt jóváírást visszavonja. 1) A mővelet az Elszámolás / Elszámolás visszavonása menüponttal indítható. (Indítható a Bizományos elszámolás ablakban található Elszámolás visszavonása gombbal is.) 2) A megjelenı ablakban a bizományos viszonteladói elszámolás mőveletei vannak felsorolva, az idıpont, eladó (pénztáros), jegy db, összeg feltüntetésével. Válassza ki a visszavonandó elszámolást (kattintson rá)! (Az ablak megjelenésekor a legutóbbi elszámolás van kijelölve, amely a listában a legutolsó.) J e g y m e s t e r J e g y é r t é k e s í tı R e n d s z e r P é n z t á r g é p F e l h a s z n á l ó i K é z i k ö n y v J EGYMES TE R KFT. 107

112 V I. E L S Z Á M O L Á S O K 3) Az alul lévı szövegmezıbe írja be az indoklás szövegét! Ez a szöveg készpénzes fizetésmód esetén meg fog jelenni a sztornó bizonylat indoklás részében. 4) Kattintson a Visszavonás gombra! 5) Ezután még egy biztonsági kérdés jelenik meg (Biztos benne?) Ha itt az Igen gombra kattint, a program végrehajtja a visszavonást. Jóváíró számla készül és készpénzes fizetésmód esetén sztornó bizonylat, mindkettı két példányban. A bizonylatokat alá kell írnia Önnek és a vevınek, majd egy példányt a vevı kap, egyet pedig Ön ırizzen meg. 108 J e g y m e s t e r J e g y é r t é k e s í tı R e n d s z e r P é n z t á r g é p F e l h a s z n á l ó i K é z i k ö n y v J EGYMES TE R KFT.

1. A NÉPESSÉGNYILVÁNTARTÓ PROGRAM TELEPÍTÉSI FELTÉTELE. A

1. A NÉPESSÉGNYILVÁNTARTÓ PROGRAM TELEPÍTÉSI FELTÉTELE. A 1. A NÉPESSÉGNYILVÁNTARTÓ PROGRAM TELEPÍTÉSI FELTÉTELE. A következıkben leírt telepítési lépések, csak azokon a gépeken végezhetık el, ahol elızıleg is üzemelt már a DECÉRT rendszer, mivel a programhoz

Részletesebben

Programkezelıi leírás, Kimutatások

Programkezelıi leírás, Kimutatások Programkezelıi leírás, Kimutatások Számlázás modul Az általános forgalmi adóról szóló törtvény 43. elıírja a számlaadási kötelezettséget, a modul használatával szeretnénk egyszerőbbé, könnyebbé tenni a

Részletesebben

Számlázó program kezelési leírása

Számlázó program kezelési leírása Számlázó program kezelési leírása 1. Program telepítése: A letöltött számla.exe futtatása. Ajánlott a nem rendszer partícióra telepíteni, mivel új installáláskor ebben az esetben nem vesznek el a számlák.

Részletesebben

ETR - VPOS DEXTER 2010 ETR WEB - VPOS. Befizetés. Készítette: DEXTER Kft. Kiadva: 2010. szeptember 1. DEXTER Informatikai Kft.

ETR - VPOS DEXTER 2010 ETR WEB - VPOS. Befizetés. Készítette: DEXTER Kft. Kiadva: 2010. szeptember 1. DEXTER Informatikai Kft. ETR WEB - VPOS Befizetés Készítette: DEXTER Kft. Kiadva: 2010. szeptember 1. 1. oldal Tartalomjegyzék 0 Bevezetés...3 1 Háttérinformációk...4 1.1 ETR VPOS...4 1.2 Bejelentkezés...4 2 Online fizetés OTP-n

Részletesebben

Adattár. Felhasználói kézikönyv

Adattár. Felhasználói kézikönyv Jegymester Jegyértékesítı Rendszer 2008. V E R Z I Ó : 3. 0 Adattár Felhasználói kézikönyv Jegymester Kft. Budapest VI., Bajcsy-Zsilinszky út 31., 1065 Tel: (1) 302 3333 Fax (1) 302 3332 www.jegymester.hu

Részletesebben

BIT-SOFT KFT. BITHEGYEZİ BITWIN ÜGYVITELI RENDSZER HÁZIPÉNZTÁR MODUL FUNKCIÓK. Verziószám: 1. 0. Bithegyezı Házipénztár modul. 2009. január 26.

BIT-SOFT KFT. BITHEGYEZİ BITWIN ÜGYVITELI RENDSZER HÁZIPÉNZTÁR MODUL FUNKCIÓK. Verziószám: 1. 0. Bithegyezı Házipénztár modul. 2009. január 26. BIT-SOFT KFT. BITHEGYEZİ BITWIN ÜGYVITELI RENDSZER HÁZIPÉNZTÁR MODUL FUNKCIÓK Verziószám: 1. 0 2009. január 26. Tel.:(68) 510-530, Fax.: (68) 414-174, E-mail / Web: bitsoft@bitsoft.hu / www.bitsoft.hu

Részletesebben

Ellenıri jelentés kitöltési útmutató Játékvezetı ellenır és megyei adminisztrátorok számára

Ellenıri jelentés kitöltési útmutató Játékvezetı ellenır és megyei adminisztrátorok számára Ellenıri jelentés kitöltési útmutató Játékvezetı ellenır és megyei adminisztrátorok számára Használati útmutató az MLSZ ügyviteli rendszeréhez (2009. július 20- állapot) Készítette: Czett Szabolcs 2009.07.20-i

Részletesebben

Mérlegjegy. Szécsy Számítástehnika 4080 Hajdúnánás, Ady krt. 21. www.szecsy.hu info@szecsy.hu 06 30 34 54 101 06 52 381 163

Mérlegjegy. Szécsy Számítástehnika 4080 Hajdúnánás, Ady krt. 21. www.szecsy.hu info@szecsy.hu 06 30 34 54 101 06 52 381 163 #$K+ Mérlegjegy Szécsy Számítástehnika 4080 Hajdúnánás, Ady krt. 21. www.szecsy.hu info@szecsy.hu 06 30 34 54 101 06 52 381 163 Mérés A szoftver használata elıtt a segédlet menü Beállítások pontban a felhasználó

Részletesebben

A Szoftvert a Start menü Programok QGSM7 mappából lehet elindítani.

A Szoftvert a Start menü Programok QGSM7 mappából lehet elindítani. Telepítés A programot a letöltött telepítőprogrammal lehet telepíteni. A telepítést a mappában lévő setup.exe fájlra kattintva lehet elindítani. A telepítő a meglévő QGSM7 szoftver adatbázisát törli. Ezután

Részletesebben

Absztrakt feltöltése az ITDK 2013 konferenciára

Absztrakt feltöltése az ITDK 2013 konferenciára Absztrakt feltöltése az ITDK 2013 konferenciára 1. regisztráció A rendszer használatához elıször is regisztrációra van szükség. Ezt a felhasználó a kezdıképernyı jobb felsı sarkában lévı Bejelentkezés

Részletesebben

PÉNZTÁR FELHASZNÁLÓI KÉZIKÖNYV

PÉNZTÁR FELHASZNÁLÓI KÉZIKÖNYV PÉNZTÁR FELHASZNÁLÓI KÉZIKÖNYV 4S SOFTWARE KFT 3523 MISKOLC PF.: 71 4ssoftware@4ssoftware.hu Preisler Ferenc Robonyi Teréz TEL.: 46/324-643 20/360-8478 20/980-8864 1. A PROGRAM TELEPÍTÉSE ÉS INDÍTÁSA Lehetőség

Részletesebben

Raiffeisen DirektNet, Internet Banking. Felhasználói kézikönyv - Új funkciók

Raiffeisen DirektNet, Internet Banking. Felhasználói kézikönyv - Új funkciók Raiffeisen DirektNet, Internet Banking Felhasználói kézikönyv - Új funkciók TARTALOM 1. LEJÁRT TARTOZÁSOK MEGJELENÍTÉSE LAKOSSÁGI ÜGYFELEKNEK... 2 2. FORINTÁTUTALÁS HITELKÁRTYASZÁMLÁRÓL MAGÁNSZEMÉLYEKNEK...

Részletesebben

Programkezelıi leírás,

Programkezelıi leírás, Programkezelıi leírás, Csoportos beszedés modul A modul elıállítja a szolgáltatói terhelések csoportos beszedéséhez szükséges file-t, UGIRO vagy BKR szabvány által meghatározott formában. Csoportos beszedést

Részletesebben

Internetes Elıjegyzés Elıjegyzési Központon keresztül

Internetes Elıjegyzés Elıjegyzési Központon keresztül Internetes Elıjegyzés Elıjegyzési Központon keresztül EKPortal (IxWebEk) felhasználói súgó (infomix Kft) Bizalmas 1. oldal 2008.03.28. Tartalomjegyzék Tartalomjegyzék... 2 1 Portál elérhetısége... 3 1.1

Részletesebben

Készletinformációs rendszer

Készletinformációs rendszer Készletinformációs rendszer A Mercedes-Benz Hungária Kft. (továbbiakban MBHu) készletinformációs rendszere a Mercedes-Benz, smart valamint a Mitsubishi Fuso eredeti alkatrészek elérhetıségérıl és árairól

Részletesebben

SAP Business One. Üzleti partnerek kezelése. Mosaic Business System Kft.; Support: +36 1 253-0526

SAP Business One. Üzleti partnerek kezelése. Mosaic Business System Kft.; Support: +36 1 253-0526 Üzleti partnerek kezelése Mosaic Business System Kft.; Support: +36 1 253-0526 Törzsadatok Keresés üzleti partner törzsadatok között Üzleti partner rögzítése Törzsadatok A legördülı mezı segítségével választhatja

Részletesebben

Jelentkezési lap képző szervek részére

Jelentkezési lap képző szervek részére Jelentkezési lap képző szervek részére Felhasználói segédlet Tartalomjegzék Belépés Jelentkezési lap felület Kézi kitöltés menete Alapadatok megadása Korábban megszerzett vezetői engedély adatai Személyes

Részletesebben

viadat Web 1.54 Készítette: TrendCom Kft.

viadat Web 1.54 Készítette: TrendCom Kft. Felhasználói kézikönyv az elektronikus adatszolgáltatáshoz viadatweb önkormányzati adatbanki rendszer viadat Web 1.54 Készítette: TrendCom Kft. 2010 Tartalomjegyzék Bevezetés... 3 Technikai feltételek

Részletesebben

Elmé léti vizsgajéléntő kia llí ta sa

Elmé léti vizsgajéléntő kia llí ta sa Elmé léti vizsgajéléntő kia llí ta sa 1. Az elméleti vizsga adminisztrációjának ügymenete A tanuló bankkártyával kifizeti a vizsgadíjat. Sikeres fizetés esetén az E-Edu bankszámláján jelenik meg a befizetett

Részletesebben

SAP Business One. Alapfunkciók, alapbeállítások. Mosaic Business System Kft.; Support: +36 1 253-0526

SAP Business One. Alapfunkciók, alapbeállítások. Mosaic Business System Kft.; Support: +36 1 253-0526 Alapfunkciók, alapbeállítások Mosaic Business System Kft.; Support: +36 1 253-0526 Bejelentkezés az -ba Alapfunkciók, a rendszer használata Menüsor és ikonsor Jelszóváltás Környezet kiválasztása Bejelentkezés

Részletesebben

Bóra Adatcsere. A webes modul működésének részletesebb leírását a csatolt dokumentum tartalmazza.

Bóra Adatcsere. A webes modul működésének részletesebb leírását a csatolt dokumentum tartalmazza. Bóra Adatcsere A Bóra Adatcsere a Bóra bérprogram webes modulja, ami a http://adatcsere.globo.hu címen érhető el. Természetesen a modult szeretnénk az Önök igényei alapján tovább fejleszteni, ezért kíváncsian

Részletesebben

VEGA ÚJ FUNKCIÓK. 1 Karton áthelyezés a Vegában. 1.1 Követelmények, megszorítások. VEGA v2.0.1.1085-1 - LeloSoft Kft.

VEGA ÚJ FUNKCIÓK. 1 Karton áthelyezés a Vegában. 1.1 Követelmények, megszorítások. VEGA v2.0.1.1085-1 - LeloSoft Kft. VEGA v2.0.1.1085-1 - LeloSoft Kft. VEGA ÚJ FUNKCIÓK 1 Karton áthelyezés a Vegában A karton áthelyezés azt jelenti, hogy a Vegában lévő eszközt vagy anyag karton mennyiséget másik tárolóhelyre helyezünk

Részletesebben

Webes étkezés rendelés felhasználói kézikönyv

Webes étkezés rendelés felhasználói kézikönyv Webes étkezés rendelés felhasználói kézikönyv Tartalomjegyzék 1 Bejelentkezési képernyő... 2 1.1 Bejelentkezés menete... 2 1.2 Elfelejtett jelszó... 2 2 Főmenü... 3 3 Menüpontok... 3 3.1 Lemondás (pótrendelés)...

Részletesebben

Budai Egészségközpont Online Ügyfélszolgálat

Budai Egészségközpont Online Ügyfélszolgálat Budai Egészségközpont Online Ügyfélszolgálat KÉZIKÖNYV Online ügyfélszolgálat Örömmel tájékoztatjuk, hogy a Budai Egészségközpontban immár online ügyfélszolgálaton keresztül is módja van egészségügyi ellátással

Részletesebben

Clean-Soft Számítástechnikai és Számviteli Kft. Precíz Info. a Precíz Integrált Ügyviteli Információs rendszer pénztár moduljának kezelése

Clean-Soft Számítástechnikai és Számviteli Kft. Precíz Info. a Precíz Integrált Ügyviteli Információs rendszer pénztár moduljának kezelése Precíz Info a Precíz Integrált Ügyviteli Információs rendszer pénztár moduljának kezelése PRECÍZ Integrált Ügyviteli Rendszerben a Pénzügyi moduljának elindítása A Microsoft, az ActiveX, az IntelliMouse,

Részletesebben

1 Kezd lépések. 1.1 Felhasználók azonosítása. 1.2 Menüpontok. 1.3 Bejelentkezés. icard

1 Kezd lépések. 1.1 Felhasználók azonosítása. 1.2 Menüpontok. 1.3 Bejelentkezés. icard 1 Kezd lépések Az Elektronikus Vendégnyilvántartás a Harkányi Kedvezménykártya Rendszer része! A Harkány-Kártyával kapcsolatos további tájékoztatást a Tourinform ad! 1.1 Felhasználók azonosítása Az egyes

Részletesebben

1. A NÉPESSÉGNYILVÁNTARTÓ PROGRAM TELEPÍTÉSI FELTÉTELE. A

1. A NÉPESSÉGNYILVÁNTARTÓ PROGRAM TELEPÍTÉSI FELTÉTELE. A 1. A NÉPESSÉGNYILVÁNTARTÓ PROGRAM TELEPÍTÉSI FELTÉTELE. A következıkben leírt telepítési lépések, csak azokon a gépeken végezhetık el, ahol elızıleg is üzemelt már a DECÉRT rendszer, mivel a programhoz

Részletesebben

Webáruház felhasználói útmutató

Webáruház felhasználói útmutató Webáruház felhasználói útmutató 1. Bejelentkezés Bejelentkezni a rendszerbe egyféleképpen, regisztrált vevőként lehetséges. A webáruházból rendelést kizárólag a rendszerben szereplő, felhasználónévvel

Részletesebben

Webes alapú értékesítőkliens használati útmutatója

Webes alapú értékesítőkliens használati útmutatója Webes alapú értékesítőkliens használati útmutatója Tartalomjegyzék 1 Teszt eladás... 3 Bejelentkezés... 3 Értékesítés, Jegynyomtatás... 4 Eladások ellenőrzése... 7 Normál eladás... 8 Sztornózás... 9 2

Részletesebben

FORINT-Soft Kft. 0908-AS BEVALLÁSOK JAVÍTÁSA, HELYESBÍTÉSE, ÖNELLENİRZÉSE. Javítás

FORINT-Soft Kft. 0908-AS BEVALLÁSOK JAVÍTÁSA, HELYESBÍTÉSE, ÖNELLENİRZÉSE. Javítás 0908-AS BEVALLÁSOK JAVÍTÁSA, HELYESBÍTÉSE, ÖNELLENİRZÉSE Javítás Javító bevallást csak akkor adhatunk be, ha az adóhatóság hibaüzenetet küld. Az eredeti bevalláshoz képest a különbség az, hogy a jelzett

Részletesebben

Felhasználói kézikönyv: Az ügyfelek számára készített felhasználói kézikönyv a www.antsz.hu fıoldalának alján található és letölthetı.

Felhasználói kézikönyv: Az ügyfelek számára készített felhasználói kézikönyv a www.antsz.hu fıoldalának alján található és letölthetı. TÁJÉKOZTATÓ az OTH Szakrendszeri Információs Rendszer használatához a veszélyes anyagokkal, veszélyes keverékkel történı tevékenység bejelentése esetén a veszélyes anyagokkal és a veszélyes készítményekkel

Részletesebben

Alapok (a K2D rendszer alapjai)

Alapok (a K2D rendszer alapjai) Alapok (a K2D rendszer alapjai) 1 1. Bevezetés... 3 2. Fastruktúra... 3 2.1. Nyitása, zárása... 3 2.2. Fülek... 5 2.3. Licence kulcs érvényesítése... 9 2.4. Új elem felvitele... 10 2.5. Elem törlése...

Részletesebben

A LEGGYAKORIBB HIBA : A GYŐJTİSZÁMLÁRA UTALÁS MÉG NEM JELENTI A KÖLTSÉGTÉRÍTÉS AUTOMATIKUS BEFIZETÉSÉT!!!

A LEGGYAKORIBB HIBA : A GYŐJTİSZÁMLÁRA UTALÁS MÉG NEM JELENTI A KÖLTSÉGTÉRÍTÉS AUTOMATIKUS BEFIZETÉSÉT!!! KÖLTSÉGTÉRÍTÉS BEFIZETÉSE A NEPTUNON 1. Amennyiben saját maga a befizetı : Elsısorban gondoskodnia kell róla, hogy a BME győjtıszámlára átutalja a megfelelı összeget. A BME győjtıszámlára bármely banknál

Részletesebben

ÁVF oktatási és közösségi portál

ÁVF oktatási és közösségi portál 0 --- Általános Vállalkozási Fıiskola --- ÁVF oktatási és közösségi portál (. rész) Belépés és a portál felépítése (-4 oldal) Profil beállítása (egyszer kell megcsinálni) (5-7 oldal) Saját kurzusok kezelése

Részletesebben

Adóhátralék kezelés egyszerűen. Használati útmutató

Adóhátralék kezelés egyszerűen. Használati útmutató Használati útmutató Program indítása: A telepítés utáni első indításkor a program a szükséges alapbeállításokat elvégzi, és automatikusan újra indul. A főképernyőn a bejelentkezéshez mindig meg kell adni

Részletesebben

SZOLGÁLTATÓI NYILVÁNTARTÁSI RENDSZER FELHASZNÁLÓI KÉZIKÖNYV

SZOLGÁLTATÓI NYILVÁNTARTÁSI RENDSZER FELHASZNÁLÓI KÉZIKÖNYV SZOLGÁLTATÓI NYILVÁNTARTÁSI RENDSZER FELHASZNÁLÓI KÉZIKÖNYV Felhasználói kézikönyv IX. kötet BEJEGYZÉSEK LEKÉRDEZÉSE Magyar Államkincstár Betekintési jogosultsággal rendelkező felhasználók számára 2014.12.10.

Részletesebben

1) Szállítói számla kontírozásának megkezdését megelőző lépések a Tárgyi eszköz modulban

1) Szállítói számla kontírozásának megkezdését megelőző lépések a Tárgyi eszköz modulban 1) Szállítói számla kontírozásának megkezdését megelőző lépések a Tárgyi eszköz modulban Bizonylat pénzügyi ellenőrzése és kontírozása A Pénzügy modulban történő kontírozást megelőzően a Tárgyi eszköz

Részletesebben

PAS számlázó szoftver Használati útmutató

PAS számlázó szoftver Használati útmutató PAS számlázó szoftver Használati útmutató 1 Bevezetés 1.1.1 A PAS számlázó szoftver (a továbbiakban számlázó ) a magyar jogszabályoknak megfelelő számla kibocsátására alkalmas, interneten keresztül használható

Részletesebben

Verzió: 1.7 Dátum: 2010-02-18. Elektronikus archiválási útmutató

Verzió: 1.7 Dátum: 2010-02-18. Elektronikus archiválási útmutató Verzió: 1.7 Dátum: 2010-02-18 Elektronikus archiválási útmutató Tartalom 1 Bevezetés... 2 2 Az archiválandó e-akta összeállítása... 2 2.1 Metaadatok kitöltése... 2 2.2 Az archiválandó e-akta összeállítása...

Részletesebben

O365 és felhő szolgáltatások igénybevételéhez szükséges beállítások

O365 és felhő szolgáltatások igénybevételéhez szükséges beállítások F E L H A S Z N Á L Ó I L E Í R Á S O365 és felhő szolgáltatások igénybevételéhez szükséges beállítások BGF Informatikai Főosztály 2014. szeptember 24. H-1149 Budapest, Buzogány utca 11-13. www.bgf.hu

Részletesebben

Forgalom nyilvántartó program Kezelési útmutató

Forgalom nyilvántartó program Kezelési útmutató Forgalom nyilvántartó program Kezelési útmutató 1. A program telepítése. Futtatási környezet: PIV számítógép, min. 256Mbyte RAM, min. 20mByte szabad terület, Windows-XP operációs rendszer. A telepítıprogram

Részletesebben

2. lecke. A bibliaolvasó tervkészítı

2. lecke. A bibliaolvasó tervkészítı 2. lecke A bibliaolvasó tervkészítı A rendszeres bibliaolvasásban többféle vezérfonal is segítségünkre lehet, de el is készíthetjük a sajátunkat. Ebben segít a bibliaolvasó tervkészítı. A bibliaolvasó

Részletesebben

HIDASNÉMETI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA POLGÁRMESTERI HIVATALÁNAK SZERVEZETFEJLESZTÉSE E-KÖZIGAZGATÁSI ALAPISMERETEK

HIDASNÉMETI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA POLGÁRMESTERI HIVATALÁNAK SZERVEZETFEJLESZTÉSE E-KÖZIGAZGATÁSI ALAPISMERETEK Tel.: 06-1-212-2070,, Fax: HIDASNÉMETI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA POLGÁRMESTERI HIVATALÁNAK SZERVEZETFEJLESZTÉSE E-KÖZIGAZGATÁSI ALAPISMERETEK AZ ELEKTRONIKUS ÜGYINTÉZÉS ÉS HATÓSÁGI SZOLGÁLTATÁS Oktatási segédanyag

Részletesebben

Diákigazolvány. Belépés> Adminisztráció> Iskolai oktatás képes menü> diákigazolvány> diákigazolvány igénylés

Diákigazolvány. Belépés> Adminisztráció> Iskolai oktatás képes menü> diákigazolvány> diákigazolvány igénylés Tartalom Új diákigazolvány igénylés folyamata... 2 1. IAR feltöltéshez szükséges jogosultságok beállítása... 2 2. Token kérés... 2 3. Új igénylés feladása... 2 Igénylések keresése, szinkronizálása... 4

Részletesebben

1. A NÉPESSÉGNYILVÁNTARTÓ PROGRAM TELEPÍTÉSI FELTÉTELE. A

1. A NÉPESSÉGNYILVÁNTARTÓ PROGRAM TELEPÍTÉSI FELTÉTELE. A 1. A NÉPESSÉGNYILVÁNTARTÓ PROGRAM TELEPÍTÉSI FELTÉTELE. A következıkben leírt telepítési lépések, csak azokon a gépeken végezhetık el, ahol elızıleg is üzemelt már a DECÉRT rendszer, mivel a programhoz

Részletesebben

Euro-eBank Ügyfélprogram (ÜP) Felhasználói Leírás v. 3.00

Euro-eBank Ügyfélprogram (ÜP) Felhasználói Leírás v. 3.00 Euro-eBank Ügyfélprogram (ÜP) Felhasználói Leírás v. 3.00 1 Tartalomjegyzék 1. Bevezetés... 3 2. Program indítása:... 3 3. A program üzemmódjai:... 4 4. Számlaegyenleg lekérdezése:... 4 5. Számlakivonatok

Részletesebben

SAP Business One. Raktári tranzakciók. Mosaic Business System Kft.; Support: +36 1 253-0526

SAP Business One. Raktári tranzakciók. Mosaic Business System Kft.; Support: +36 1 253-0526 Raktári tranzakciók Mosaic Business System Kft.; Support: +36 1 253-0526 Szállítás Árubeérkezés Kimutatások Szállítólevél készítése a vevıi rendelésbıl származtatva A partner kiválasztása a Szállító vagy

Részletesebben

1. Bekapcsolás-napnyitás-napzárás-kikapcsolás

1. Bekapcsolás-napnyitás-napzárás-kikapcsolás 1. Bekapcsolás-napnyitás-napzárás-kikapcsolás a. Bekapcsolás A bal alsó piros gomb használatával. Először mindig a pénztárgépet kell bekapcsolni! A pénztárgépen el kell végezni a napnyitást! (Napnyitás

Részletesebben

Útmutató a MATARKA adatbázisból való adatátvételhez

Útmutató a MATARKA adatbázisból való adatátvételhez Útmutató a MATARKA adatbázisból való adatátvételhez A MATARKA - Magyar folyóiratok tartalomjegyzékeinek kereshetı adatbázisa a következı címrıl érhetı el: http://www.matarka.hu/ A publikációs lista kinyerése

Részletesebben

NAV törzsadatok szinkronizálása

NAV törzsadatok szinkronizálása NAV törzsadatok szinkronizálása Elérhetősége: 1. Szerviz -> NAV törzsadatok szinkronizálása Ebben a menüpontban tetszőleges számú kiválasztott adózóra lekérheti a NAV adatbázisából az egyes törzsadatoknál

Részletesebben

Felhasználói útmutató

Felhasználói útmutató Felhasználói útmutató EUREST KFT. BUDAPESTI NÉMET ISKOLA WEB ALAPÚ MENÜRENDSZERÉNEK HASZNÁLATÁHOZ Tartalom Általános felhasználói ismeretek... 2 Nyelv Választás... 3 Regisztráció... 4 Bejelentkezés...

Részletesebben

A Vizsgálóhelyi nyilvántartó program Online Telepítıje

A Vizsgálóhelyi nyilvántartó program Online Telepítıje 3Sz-s Kft. 1158 Budapest, Jánoshida utca 15. Tel: (06-1) 416-1835 / Fax: (06-1) 419-9914 e-mail: zk@3szs.hu / web: http://www.3szs.hu A Vizsgálóhelyi nyilvántartó program Online Telepítıje Tisztelt Felhasználó!

Részletesebben

QB-Suli Felhasználói útmutató verziószám: 4.0.2.6. 2015. március 4.

QB-Suli Felhasználói útmutató verziószám: 4.0.2.6. 2015. március 4. Felhasználói útmutató verziószám: 4.0.2.6. 2015. március 4. Készítette: Quadro Byte Zrt. Tartalomjegyzék: 1. Bevezető...3 2. QB-SULI Help...3 3. Regisztráció...3 4. Bejelentkezés...4 4.1. Elfelejtette

Részletesebben

Webáruház felhasználói útmutató

Webáruház felhasználói útmutató Webáruház felhasználói útmutató 1. Bejelentkezés Bejelentkezni a rendszerbe egyféleképpen, regisztrált vevőként lehetséges. A webáruházból rendelést kizárólag a rendszerben szereplő, felhasználónévvel

Részletesebben

ContractTray program Leírás

ContractTray program Leírás ContractTray program Leírás Budapest 2015 Bevezetés Egy-egy szerződéshez tartozó határidő elmulasztásának komoly gazdasági következménye lehet. Éppen ezért a Szerződés kezelő program főmenü ablakában a

Részletesebben

POSZEIDON dokumentáció (1.2)

POSZEIDON dokumentáció (1.2) POSZEIDON dokumentáció (1.2) Bevezetés a Poszeidon rendszer használatába I. TELEPÍTÉS Poszeidon alkalmazás letölthető: www.sze.hu/poszeidon/poszeidon.exe Lépések: FUTTATÁS / (FUTTATÁS) / TOVÁBB / TOVÁBB

Részletesebben

Bankkivonatok feldolgozása modul

Bankkivonatok feldolgozása modul Bankkivonatok feldolgozása modul 1 1. Bevezetés... 3 2. A Banki kivonatok karbantartása ablak menüpontjai... 3 2.1. Riportok... 3 o Túlfizetett számlák... 3 o Nyitott számlák... 4 o Rendezett számlák...

Részletesebben

Végrehajtói Nyilvántartó Rendszerbe illeszkedő Postázási modul ismertetése

Végrehajtói Nyilvántartó Rendszerbe illeszkedő Postázási modul ismertetése Oldalak: 1/10 Ez a modulkiegészítés a Végrehajtói Nyilvántartó Rendszerben elkészülő nyomtatványok postai vagy kézi kézbesítésének fárattságos dokumentálását hivatott felváltani gépi nyilvántartással.

Részletesebben

Felhasználói útmutató

Felhasználói útmutató Felhasználói útmutató EUREST KFT. TESTNEVELÉSI EGYETEM GYAKORLÓ SPORTISKOLAI ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS GIMNÁZIUM WEB ALAPÚ MENÜRENDSZERÉNEK HASZNÁLATÁHOZ Tartalom Általános felhasználói ismeretek... 2 Regisztráció...

Részletesebben

Kezdeti Útmutató a Szolgáltatáselemző Rendszer használatához. szakembereknek számára. Tartalom

Kezdeti Útmutató a Szolgáltatáselemző Rendszer használatához. szakembereknek számára. Tartalom Kezdeti Útmutató a Szolgáltatáselemző Rendszer használatához szakembereknek számára Tartalom 1. Bejelentkezés... 2 2. Főoldal... 2 3. Jelszó szerkesztése... 3 4. Akadálymentesített nézet... 4 5. Kijelentkezés...

Részletesebben

A TERC VIP költségvetés-készítő program telepítése, Interneten keresztül, manuálisan

A TERC VIP költségvetés-készítő program telepítése, Interneten keresztül, manuálisan Telepítés internetről A TERC VIP költségvetés-készítő program telepítése, Interneten keresztül, manuálisan Új szolgáltatásunk keretén belül, olyan lehetőséget kínálunk a TERC VIP költségvetéskészítő program

Részletesebben

Felhasználói kézikönyv DPD Elektronikus regisztráció. Revision Szentesi János Szentesi János

Felhasználói kézikönyv DPD Elektronikus regisztráció. Revision Szentesi János Szentesi János Felhasználói kézikönyv DPD Elektronikus regisztráció Revision 2010.04.14 Szentesi János 2010.07.09 Szentesi János Tartalomjegyzék FELHASZNÁLÓI KÉZIKÖNYV... 1 DPD ELEKTRONIKUS REGISZTRÁCIÓ... 1 TISZTELT

Részletesebben

Felhasználói Leírás v.2.00

Felhasználói Leírás v.2.00 Euro-eBank Ügyfélprogram (ÜP) Felhasználói Leírás v.2.00 Bakonyvidéke Takarékszövetkezet 1. Tartalomjegyzék Bevezetés... 3 Program indítása:... 3 A program üzemmódjai:... 4 Számlaegyenleg lekérdezése:...

Részletesebben

Szakrendelések nyitva tartásának nyilvántartása

Szakrendelések nyitva tartásának nyilvántartása Szakrendelések nyitva tartásának nyilvántartása Alapok, Munkahelyek nyitva tartás sorra kattintva megjelenik az alábbi ablak: A Lista fülön, jelöljük ki azt a munkahelyet, amelynek a nyitvatartási rendjén

Részletesebben

1) Kontírozás megkezdését megelőző lépések a Készlet modulban. A kontírozást a Készlet a főkönyvnek egy menüpont futtatásával adja át:

1) Kontírozás megkezdését megelőző lépések a Készlet modulban. A kontírozást a Készlet a főkönyvnek egy menüpont futtatásával adja át: 1) Kontírozás megkezdését megelőző lépések a Készlet modulban 1.1 Bizonylat ellenőrzés és automatikus kontírozás A 2014 évi számviteli változások miatt a Készlet programban is szükségessé válik a kontírozás,

Részletesebben

Internet Bank használati útmutató

Internet Bank használati útmutató Internet Bank használati útmutató Miután az Internet Bank használatára leadták igénylésüket, E-mailben illetve SMS-en fogjuk megkeresni Önt. E-mailben megkapja a Csoport, illetve a Felhasználó nevét, SMS-ben

Részletesebben

Az Éves adóbevallás 2005 modul ismertetése

Az Éves adóbevallás 2005 modul ismertetése Az Éves adóbevallás 2005 modul ismertetése A program a setup lefutása után -ha bejelöltük-, magától elindul. A következkben az indítás a startmenübl, vagy a telepít által létrehozott asztal ikonról indítható:

Részletesebben

Tájékoztató az elszámolások benyújtásához. Nyílászáró és kazán pályázatok elszámolása

Tájékoztató az elszámolások benyújtásához. Nyílászáró és kazán pályázatok elszámolása Tájékoztató az elszámolások benyújtásához Nyílászáró és kazán pályázatok elszámolása Tartalomjegyzék Általános... 3 Belépés az oldalra... 3 Nyílászáró pályázatok elszámolása... 5 Csatolandó fájlok... 7

Részletesebben

Tárgyfelvétel előtti órarendi nézet (órarend tervező) a Neptun HWEB-en

Tárgyfelvétel előtti órarendi nézet (órarend tervező) a Neptun HWEB-en Tárgyfelvétel előtti órarendi nézet (órarend tervező) a Neptun HWEB-en A hallgatók számára eddig kizárólag a már felvett tárgyak jelenhettek meg órarendben, így előzetes, tárgyfelvétel előtti órarendtervezésre

Részletesebben

DebitTray program Leírás

DebitTray program Leírás DebitTray program Leírás Budapest 2015 Bevezetés Egy-egy kintlévőséghez tartozó határidő elmulasztásának komoly következménye lehet. Éppen ezért a Kintlévőség kezelő program főmenü ablakában a program

Részletesebben

4. Válasszuk ki a dolgozót, majd nyomjuk meg az gombot. Megjelenik a dolgozó adatlapja. 5. Nézzük át, hogy minden adat helyesen van-e kitöltve, szüksé

4. Válasszuk ki a dolgozót, majd nyomjuk meg az gombot. Megjelenik a dolgozó adatlapja. 5. Nézzük át, hogy minden adat helyesen van-e kitöltve, szüksé Útmutató A 2005. évi kontroll adatszolgáltatás elkészítéséhez Előzetes teendők: 1. Töltse le és telepítse az APEH Internet lapjáról (www.apeh.hu) az ABEV2006 programot és a hozzá tartozó nyomtatványokat.

Részletesebben

Chat felhasználói segédlet

Chat felhasználói segédlet Chat felhasználói segédlet A Chat indítása, regisztráció, belépés A Chatre a honlapról www.smlista.hu, vagy a http://chat.smlista.hu címrıl lehet belépni. A fıoldalon van a belépés a Chatre, ha már van

Részletesebben

Dokumentum létrehozása/módosítása a portálon:

Dokumentum létrehozása/módosítása a portálon: Dokumentum létrehozása/módosítása a portálon: 1. Belépés a szerkesztőfelületre A következő webcímre belépve - http://www.zalaegerszeg.hu/licoms/login - megjelenik a szerkesztőfelület beléptető ablaka,

Részletesebben

Bankszámlakivonat importer leírás

Bankszámlakivonat importer leírás Bankszámlakivonat importer leírás Célja: A Bankszámlakivonat importer a Kulcs-Könyvelés programba épülő modul, mely a bankok által készített elektronikus bankszámlakivonatok fájljainak beolvasását és abból

Részletesebben

TKR-Vendéglátó Standard TKR W.T.K.R. M.B.N. M.V.K. V6.21. Mini Vendéglátóipari és Kereskedelmi Rendszer. VISZK Bt. Székesfehérvár - 6 / 1 -

TKR-Vendéglátó Standard TKR W.T.K.R. M.B.N. M.V.K. V6.21. Mini Vendéglátóipari és Kereskedelmi Rendszer. VISZK Bt. Székesfehérvár - 6 / 1 - TKR-Vendéglátó Standard TKR W.T.K.R. M.B.N. M.V.K. V6.21. Mini Vendéglátóipari és Kereskedelmi Rendszer VISZK Bt. Székesfehérvár - 6 / 1 - Kinek? Minden vállalkozásnak ( de kimondottan olyan vendéglátós

Részletesebben

TERC V.I.P. hardverkulcs regisztráció

TERC V.I.P. hardverkulcs regisztráció TERC V.I.P. hardverkulcs regisztráció 2014. második félévétől kezdődően a TERC V.I.P. költségvetés-készítő program hardverkulcsát regisztrálniuk kell a felhasználóknak azon a számítógépen, melyeken futtatni

Részletesebben

Nem gyári alkatrészek raktári betárolása modul

Nem gyári alkatrészek raktári betárolása modul Nem gyári alkatrészek raktári betárolása modul 1. Új betárolás felvitele... 3 2.1. Megrendelés alapján történő betárolás... 4 2.2. Belső betárolás típusú betárolás... 7 2.3. Raktárközi mozgás típusú betárolás...

Részletesebben

NightHawk AccessControl

NightHawk AccessControl NightHawk AccessControl Poker Edition Version: 2.0 2012. január 1 Tartalomjegyzék Rendszer elemei... 3 Felhasználói felület... 3 Nap nyitása, zárása... 4 Új játékos felvitele... 4 Ki és beléptetés... 5

Részletesebben

WebAromo elindítása, bejelentkezés

WebAromo elindítása, bejelentkezés WebAromo segédlet Tartalom WebAromo elindítása, bejelentkezés... 3 Jelszó beállítása... 3 Foglalkozások kezelése... 4 Hiányzások megadása... 5 Érdemjegy bevitele... 6 Érdemjegyek megtekintése... 8 Egy

Részletesebben

Minőségellenőrzési kérdőív kitöltő program Felhasználói kézikönyv

Minőségellenőrzési kérdőív kitöltő program Felhasználói kézikönyv Minőségellenőrzési kérdőív kitöltő program Felhasználói kézikönyv Magyar Könyvvizsgálói Kamara 2010. augusztus 18. Tartalom A program főablaka... 3 A fejléc, a felső menüsor valamint az eszköztár... 4

Részletesebben

ServiceTray program Leírás

ServiceTray program Leírás ServiceTray program Leírás Budapest 2015 Bevezetés szerviz munkalapok státuszai a Törölve és Lezárva státuszt leszámítva a munkalap különböző nyitott állapotát jelzik, melyek valamilyen tevékenységet jeleznek.

Részletesebben

Belépés Éles és Demo számlára

Belépés Éles és Demo számlára Belépés Éles és Demo számlára Gépelje be felhasználó nevét és jelszavát. Ha nem emlékszik az azonosítókra lépjen kapcsolatba Ügyfélszolgálatunkkal. E-mail: : concordetrader@con.hu Telefon: : (+36 1) 489

Részletesebben

TvNetTel Internet Kapcsolat Beállítása

TvNetTel Internet Kapcsolat Beállítása TvNetTel Internet Kapcsolat Beállítása A TvNetTel Kft internetes szolgáltatásának igénybevételéhez szükséges a hálózati csatlakozás beállítása a számítógépen vagy routeren. A beállításhoz szükség van a

Részletesebben

E-mail postafiók beállításai az e-szignó archívum szolgáltatáshoz

E-mail postafiók beállításai az e-szignó archívum szolgáltatáshoz E-mail postafiók beállításai az e-szignó archívum szolgáltatáshoz Tartalomjegyzék 1. MS Outlook Express... 3 2. MS Outlook 2003... 7 3. Mozilla Thunderbird... 10 Bevezetés Ez a dokumentum az e-szignó archívum

Részletesebben

HONDA K2D webmodulok. Használati útmutató

HONDA K2D webmodulok. Használati útmutató HONDA K2D webmodulok Használati útmutató Tartalomjegyzék 1. ALKATRÉSZKERESKEDELEM, SZERVIZ... 3 1.1. ALKATRÉSZ WEBSHOP... 3 1.1.1. Bejelentkezés... 3 1.1.2. Keresés... 4 1.1.3. Rendelés... 6 1.1.4. Korábbi

Részletesebben

Telepítési útmutató DoktorInfo B300 jelentéshez

Telepítési útmutató DoktorInfo B300 jelentéshez Telepítési útmutató DoktorInfo B300 jelentéshez Letöltés A program telepítıjét a DoktorInfo CRM rendszerébıl lehet letölteni. Ehhez nem kell mást tenni, mint a http://crm.doktorinfo.com címen megadni a

Részletesebben

A kontrolladat-szolgáltatás elkészítése

A kontrolladat-szolgáltatás elkészítése A kontrolladat-szolgáltatás elkészítése Az alábbi leírás tartalmazza a kontrolladat állomány elkészítésének lehetséges módjait, valamint az adatszolgáltatás elektronikus teljesítésének lépéseit. Valamint

Részletesebben

Gyári alkatrészek raktári betárolása modul

Gyári alkatrészek raktári betárolása modul Gyári alkatrészek raktári betárolása modul 1. Bevezetés... 2 2. Új betárolás felvitele... 3 2.1. Megrendelés alapján történő betárolás... 4 2.2. Belső betárolás típusú betárolás... 8 2.3. Raktárközi mozgás

Részletesebben

Az ikonra történő kattintást követően a felületen két sor jelenik meg:

Az ikonra történő kattintást követően a felületen két sor jelenik meg: 1.2 Kontírozás A kontírozás megkezdését megelőzően az alábbi képernyőképet láthatjuk. A kontírozás elkezdése előtt ellenőrizzük, hogy az adott számlaszámhoz (példánkban a 2013/S01173 számú számla) kapcsolódó

Részletesebben

Bevezetés a QGIS program használatába Összeálította dr. Siki Zoltán

Bevezetés a QGIS program használatába Összeálította dr. Siki Zoltán Bevezetés Bevezetés a QGIS program használatába Összeálította dr. Siki Zoltán A QGIS program egy nyiltforrású asztali térinformatikai program, mely a http://www.qgis.org oldalról tölthető le. Ebben a kis

Részletesebben

Tanúsítvány igénylése sportegyesületek számára

Tanúsítvány igénylése sportegyesületek számára Microsec Számítástechnikai Fejlesztő zrt. Tanúsítvány igénylése sportegyesületek számára Felhasználói útmutató ver. 1.0 Budapest, 2017. január 04. 1 A Microsigner telepítő letöltése A telepítés megkezdéséhez

Részletesebben

ADATSZOLGÁLTATÁS központi honlap használata esetén

ADATSZOLGÁLTATÁS központi honlap használata esetén ADATSZOLGÁLTATÁS központi honlap használata esetén 1. A 18/2005. IHM rendelet melléklete alapján össze kell állítani a közérdekű adatokat 2. Az elkészített dokumentumok feltöltése a központi honlapra:

Részletesebben

Könyvtárellátó Nonprofit Kft. KIADÓI RENDSZER

Könyvtárellátó Nonprofit Kft. KIADÓI RENDSZER Felhasználói Kézikönyv Könyvtárellátó Nonprofit Kft. KIADÓI RENDSZER 1. Belépés A rendszer indulásakor egy ideiglenes jelszót kapott emailben. Az ennek segítségével történt bejelentkezés után tudja jelszavát

Részletesebben

Kötelezettségvállalások rögzítésének felhasználói leírása

Kötelezettségvállalások rögzítésének felhasználói leírása Kötelezettségvállalások rögzítésének felhasználói leírása A program az asztalról, az ikonról indul el. Az ikonra való dupla kattintás után először ellenőrzi a gépre letöltött program állapotát, és ha frissítésre

Részletesebben

VIZSGÁZTATÓK PÉNZÜGYI ELSZÁMOLÁSA

VIZSGÁZTATÓK PÉNZÜGYI ELSZÁMOLÁSA ELTE IDEGENNYELVŰ TOVÁBBKÉPZŐ KÖZPONT ITK ORIGO NYELVVIZSGA VIZSGÁZTATÓK PÉNZÜGYI ELSZÁMOLÁSA tájékoztató füzet 2014 v1.1 ÁLTALÁNOS TUDNIVALÓK AZ ELTE ITK VIZSGÁZTATÓI PÉNZÜGYI ELSZÁMOLÁSI RENDSZERÉRŐL

Részletesebben

Magyar Nemzeti Bank - Elektronikus Rendszer Hitelesített Adatok Fogadásához ERA. Elektronikus aláírás - felhasználói dokumentáció

Magyar Nemzeti Bank - Elektronikus Rendszer Hitelesített Adatok Fogadásához ERA. Elektronikus aláírás - felhasználói dokumentáció ERA Elektronikus aláírás - felhasználói dokumentáció Tartalomjegyzék 1. Bevezető... 3 1.1. Általános információk... 3 2. DesktopSign... 3 2.1. Általános információk... 3 2.2. Telepítés... 3 3. MNBSubscriber...

Részletesebben

MKB. Mobil NetBANKár. Belépés: m.mkb.hu Elérhetı funkciók:

MKB. Mobil NetBANKár. Belépés: m.mkb.hu Elérhetı funkciók: MKB Mobil NetBANKár Belépés: m.mkb.hu Elérhetı funkciók: Számlainformációk: o A funkció lehetıséget nyújt arra, hogy megtekinthesse Számlaegyenlegét és Számlatörténetét. Lekérdezheti az elızı egy vagy

Részletesebben

Online számlázó program. Felhasználói útmutató (frissítve : )

Online számlázó program. Felhasználói útmutató (frissítve : ) Online számlázó program Felhasználói útmutató (frissítve : 2016.12.07) 1 Tartalomjegyzék Számlázás: Új számla kiállítása 3 Számlák keresése és megtekintése 4 Díjbekérő: Új díjbekérő kiállítása 5 Díjbekérők

Részletesebben

TipTime Web Access. Munkaidı-nyilvántartó szoftver felhasználói leírás. http://ellenorzottmunkaido.hu

TipTime Web Access. Munkaidı-nyilvántartó szoftver felhasználói leírás. http://ellenorzottmunkaido.hu TipTime Web Access Munkaidı-nyilvántartó szoftver felhasználói leírás http://ellenorzottmunkaido.hu 1. Bevezetı... 2 1.1 A program általános tulajdonságai... 2 1.2 Adatgyőjtı készülékek... 2 2. A program

Részletesebben

Pénztár felhasználói dokumentum Lezárva:

Pénztár felhasználói dokumentum Lezárva: Pénztár felhasználói dokumentum Lezárva: 2015.11.24. Griffsoft Informatikai Zrt. 6723 Szeged, Felső-Tisza part 31-34 M lph. fszt.2. Telefon: (62) 549-100 Telefax: (62) 401-417 TARTALOM 1 PÉNZTÁR... 3 1.1

Részletesebben