Itt van elrejtve A kedves fiú és az apa az anyával? Siratják őt Ime ő a gyermek Baruch, Smuel gyerty. fia Kimúlt ártatlanul Szerdán Áv 22.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Itt van elrejtve A kedves fiú és az apa az anyával? Siratják őt Ime ő a gyermek Baruch, Smuel gyerty. fia Kimúlt ártatlanul Szerdán Áv 22."

Átírás

1 1 פ "נ 1.1 בן חביב והאב עם אה מקוננת עליו הה הילד ברוך בה שמואל ני גווע בטהרה ביום ד' ך"ב אב תרי"א לפק פ "נ 1.2 היער רוהעט דאס בילד? דער אינשולד דער צארטע קנאבע מרדכי ראזענבוים שפרעסלינג דעס יאקאב ראזענבוים שטארב אים 4 טען יאהרע זיצעס? שנעללבעענדיגטען? לעבענס אם 14 טען מערץ 1853 היער רוהעט מארגיט 1.3 דאס 5 יאהריגע קינד דעס אינאץ ראזענבוים געשטארבען אסלו חג פאן סוכות 1879 פריעדע איהרע אשע פ "נ 1.4 ילד בן ו' שנה מאיר ליב בן כ' וואלף כהן ז"ל ושם אמו דינה מת עת ערב י"ד אור ט"ו טבת תרי"ח לפק פ "נ 1.5 הילד שעשועים אהוב לאבותיו הילד מאיר Kohn Gyula szül ápr. 23. Megh 1886 márc. 18. Béke hamvaira! בן ר' חיים הכהן מת י"א אדר שני תרמ"ו ושם אמו חנה 1.6? פ "נ 1.7 רך בשנים ירא אהים מהר עזבת אשת נעוריך אוי ואבני על שבריך A kedves fiú és az apa az anyával? Siratják őt Ime ő a gyermek Baruch, Smuel gyerty. fia Kimúlt ártatlanul Szerdán Áv 22. a kis Hier ruhet des Der inschuld der zorte Knobe Mordeháj Rozenbaum Spresling des Jakov Rozenbaum Starb im 4ten Jahre Zecesz?? Snellbeendigten Lebens am 14ten Marz 1853 Hier ruhet Margit Das 4 Jahrige kind Des Inac Rozenbaum Gestorben aslo ünnep Von Szukot 1879 Friede Ihre Asche A 6 éves gyermek Meir Leib Wolf Kohen eml. fia És anyja neve Dina Meghalt 14-én este 15-én reggelén Tevet hó a kis A kedvenc gyermek Szülei által szeretett A gyermek Meir Hájim Kohen r. fia Meghalt Ádár Séni 11., és anyja neve Hanna A zsenge korú I-ten Félő gyorsan elhagytad Fiatalkori feleséged oj Veavoj a törés miatt

2 2 היקר כ' פייבל בן ר' יאקב כהן ז"ל מק"ק מאוענדארף? מת יום ה' ח' תמוז תר"ט לפק שם אמו מרים פ "נ 1.8 רך בשנים פתאום כבה נרך ועזבת אשת נעורך ויתומי בנותיך נפש ישר אוי ואבוי היקר כ' מורא בן כ' מאכל כהן ז"ל בש"ק כ' סיון תר"ט לפק 1.9?? פ "נ 1.10 איש ישר וירא שמים כל ימיו נהנה מיגיע כפים כ' מאכל בן כה' בערל כהן ז"לם מת ט' אלול תר"ה לפק מתה בליל צ?ברד ביום ה' ט' אלול תר"ח לפק 2.1 אשא באבך עזבת?? הבתטי יפיך?? למלכות פ "נ 2.2 איש ישר אשר הלך בדרכי ה' כל ימיו ה"ה היקר כ' מאיר בן הצדיק הדיין מו"ה מיכאל?????? פ "ט 3.1 פה מצאה קברה של האשה מרת גרונה א"ת ע?דל חלח? עלתה למעלה ביום ב' אב? ונקברה ביום ג' אב? בשנת תר"י ל ושם אמה פראדל הבחור החשוב 4.1 צבי A drága Feibel Jakov Kohen r. eml. fia Mauendorf? sz. hit.-ből Meghalt csütörtökön Tamuz 8. Anyja neve Mirjam A zsenge korú hirtelen Kihúnyt gyertyád és elhagytad fiatalkori Feleséged és árva lányaid Becsületes lélek oj veavoj A drága Mora Mochel Kohen r. eml. fia Sz. sz.-on Sziván 20. A becsületes és I-ten Félő ember minen napján élvezte Keze munkáját Mochel Berl Kohen eml. fia Neghalt Elul 9. Meghalt éjjelén csütörtökön Elul 9. a kis Asa Virágodban elhagytál királyságba?? A becsületes ember aki I-ten útjain Járt minden napján Ime ő a drága Meir Az igaz biró n.t. Michael fia Itt található sirja A feleségnek Grona asszony felesége felemelkedett a magasba hétfőn Áv? 2. és eltemették Áv 3.? a kis És anyja neve Frodel A fontos ifjú Cvi

3 3 Beumel Oszkár megh 1904 nov. 30. Béke poraira בן ר' שלום ביימעל נפטר כ"ב כסליו תרס"ה פ "נ 4.2 הבחור רך בשנים ה' בערמאז???נה הנכבד אברהם הלוי ע"ה נפטר בש"ק כ"א סיון תרס"ד לפק ושם אמו ריזל Lőwy Béni élt 28 évet Megh 1904 juni 1.?? Béke poraira פ "נ 4.3 הבחור ישראל בר שמואל זאלצער נפטר י"ד טבת תרס"ג לפק ושם אמו חנה Salczer József Meghalt 1904 dec. 22. Élete virágzó évében 18 éves korában Béke lengjen porain! פ "נ 4.4 ר' אהרן בן ר' חיים קוויטנער נפטר כ"ח שבט תרס"ד Quittner Adolf élt 43 évet Maghalt 1904 február 18. Béke hamvaira פ "נ 4.5 כה גרשון קאטאי נפטר ט' חשון תרס"ז Kátai Ödön Megh 1902 פ "נ 4.6 איש יקר רך בשנים ר' ישעיה שוראני ע"ה נפטר כ"ז שבט תרס"ג ושם אמו לאה Salom Beumel r. fia Elhunyt Kiszlév 22. A zsenge korú ifjú Bermaz???? a tisztelt Avraham Lévi béke vele fia? elhunyt sz.sz.-on Sziván 21. a kis és anyja neve Rizel, Az ifjú Jiszrael Smuel Zalcer fia Elhunyt Tevet 14. a kis És anyja neve Hanna, Aharon r. Hájim Quitner r. fia Elhunyt Svát 28. Gerson Kátai Elhunyt Hesván 9. A drága zsenge korú férfi Jisaja Surányi r. - béke vele Elhunyt Svát 27. És anyja neve Lea

4 4 Surányi Samu פ "נ 5.1 הבחור החשוב רך בשנים זאב ריבנער זרה בשמש בצד? הים אורו את ב?א כל? הכ?יר מעודו? במעט ימים לשמים נקרא ט ביראה ובתורה עמל וחמש עשרי? שנה הלך? וחלוף? ביום י"ז אלול תרמ"ב?? שם אמו?? פ "נ 6.1 הילד נפטלי מנס בן כה פנחס דייטש ע"ה נפטר ביום כ"ג אדר ראשון תר"ע ל ושם אמו ליבעלע Itt nyugazik Egy Szerencsétlen anyának Minden boldogsága és Reménysége: Darvai Deutsch Andorka פ "נ 6.2 הבחור נחמד לאבותיו מורה ע"ה בן היקר ר' משה שמואל ווייס ני' Weisz Márton élt 7 évet meghalt 1907 július 7én Béke hamvaira נפטר רך בשנים ח' מנחם אב בשנת תרס"ז לפק ושם אמו לאה פ "נ 6.3 בתולה חשובה האנלי ע"ה בת מוה' אשר שווארץ ני' נקטפה בא?ה בת י"ח שנים לימי חייה נפטרה י"א סיון תרפ"ט לפק ושם אמה חוה תהי פ "נ 6.4 הילדה היקרה והחכמה סכה? ע"ה A fontos zsenge korú ifjú Zeev Rivner a napban fénye? mindig kevés nap után az égbe hivták? az I-ten félelemben és a Tórában dolgozott és tizenöt évesen?? elment és elmúlt?? Elul 17. Anyja neve, A gyermek Naftali Mansz Pinhász Deutsch béke vele fia Elhunyt Ádár Rison 23. És anyja neve Libele A szüleinek kedves ifjú Mora béke vele A drága Mose Smuel Weisz r. gyerty. fia Elhunyt zsenge korban Menahem Áv 8. És anyja neve Lea, A fontos hajadon Haneli - béke vele N.t. Áser Schwarz gyerty. lánya Leszakittatott virágában élete 18. évében Elhunyt Sziván 11. a kis És anyja neve Hava A drága és okos gyermek Szecha?? - béke vele

5 5 בת?? שווארץ?בל?דאבו? נפטרה בת י"א שנים לימי חייה ביום ט"ו סיון תרס"ט ושם אמה שבע 6.5???? Nyugodjék békében לל 6.6 בת בריינדל Klein Piroska ? פ "נ 6.7 הילדה לאה בת ר' ליב הלוי נפטרה לדאבון נפש אמתה ביום ב' דשבועות שנת תר"ע לפק ושם אמה שינדל Lőwy Ilonka Emléked örökké Él szívünkben פרייש? 6.8 Klein Paula משה 6.9 Berczel Miklós műszaki főtanácsos élt 56 évet 6.10 A feledhetetlen édesanya Özv. Dr. Berczel Henrikné sz. Kesztenbaum Ilona és a testvér Berczel Jenő emlékére. פ "נ 6.11 איש יקר ונכבד כה הינך בערצעל ע"ה נפטר כ"ג אלול תרנ"ב שם אמו לאה Schwarz lánya Elhunyt élete 11. évében Sziván 15. És anyja neve Své Brájndel lánya A leány Lea Leib Lévi r. lánya Elhunyt anyja lelke bánatára Sevuot 2. És anyja neve Sindel Frejs?? Mose Dr. Berczel Henrik Megh 1892 szept. 15.?? בן 7.1 A drága és tisztelt ember Hinech Berczel - béke vele Elhunyt Elul 23. Anyja neve Lea

6 6 Révész Pistike Meghalt 1897 februárius 14-én. 7 hetes korában Feledhetetlen gyász Örök emlékéül Szülei, testvlrei. מוה' ר' דוד רעוועס נפטר י"ב אדר א' תרנ"ז ושם אמו יוכבד 7.2? N.t. David Révész r. fia Elhunyt Ádár A. 12. És anyja neve Jochebed

HÍVÓ SZÓ A LÉLEK EREJE. Vesztek erőt, minekutána a Szentlélek eljő reátok. (Apcsel 1:8)

HÍVÓ SZÓ A LÉLEK EREJE. Vesztek erőt, minekutána a Szentlélek eljő reátok. (Apcsel 1:8) IV. évf. 9. szám 2013. május 19. HÍVÓ SZÓ SzigetszentmiklósKossuth utcai Református Egyházközség lapja A LÉLEK EREJE Vesztek erőt, minekutána a Szentlélek eljő reátok. (Apcsel 1:8) Pünkösd a Szentlélek

Részletesebben

Új Magyar Szemle (1920-1921)

Új Magyar Szemle (1920-1921) Új Magyar Szemle (1920-1921) (1920 1921) Politikai, irodalmi és közgazdasági folyóirat. Felelős szerkesztője és kiadója Blaskovich Sándor volt. 1921 márciusától kiadta Schramm Ede, felelős szerkesztője

Részletesebben

MI VAN, ÖCSI, MEGMOGYORÓZTAK? Részlet

MI VAN, ÖCSI, MEGMOGYORÓZTAK? Részlet Lejegyezte: Bíró Bence Halász Péter: Hatalom, pénz, hírnév, szépség, szeretet MI VAN, ÖCSI, MEGMOGYORÓZTAK? Részlet Katona József Színház, Kamra 1994. október 6. 20 óra Készítették: Lukáts Andor, Tóth

Részletesebben

KÉRI FERENC. Liliom TÖRTÉNELMI DRÁMA SZENT IMRE HERCEGRİL

KÉRI FERENC. Liliom TÖRTÉNELMI DRÁMA SZENT IMRE HERCEGRİL KÉRI FERENC Liliom TÖRTÉNELMI DRÁMA SZENT IMRE HERCEGRİL Csonka-torony Alapítvány Soltszentimre, 2008 KÉRI FERENC: LILIOM Szereplık: Zsuzsanna, Imre felesége Gizella királyné Imre herceg István király

Részletesebben

BOLDOG CEFERINO (EL PELÉ) A BOLDOGGÁ AVATOTT CIGÁNY VÉRTANÚ

BOLDOG CEFERINO (EL PELÉ) A BOLDOGGÁ AVATOTT CIGÁNY VÉRTANÚ BOLDOG CEFERINO (EL PELÉ) A BOLDOGGÁ AVATOTT CIGÁNY VÉRTANÚ Ceferino az első olyan cigány, akit az Egyház boldoggá avatott. Rendkívül szimpatikus ember volt, akit már életében a cigányok polgármesterének,

Részletesebben

Isten áldásában gazag, boldog új évet!

Isten áldásában gazag, boldog új évet! X. évfolyam 1. szám A keresztény nemzeti gondolat hírnöke * Tár sa dal mi, kul tu rá lis, ha gyo mány õr zõ fo lyó irat * Ára: 100 Ft 2003. ja nu ár Szá munk tar tal má ból: - Im memoriam: Szmola Sán dor

Részletesebben

Bertolt Brecht: Gyerekhadjárat, 1939. Harminckilencben Lengyelországban Vívtak egy véres csatát. Sok városból és sok faluból Lett akkor pusztaság.

Bertolt Brecht: Gyerekhadjárat, 1939. Harminckilencben Lengyelországban Vívtak egy véres csatát. Sok városból és sok faluból Lett akkor pusztaság. Bertolt Brecht: Gyerekhadjárat, 1939 Harminckilencben Lengyelországban Vívtak egy véres csatát. Sok városból és sok faluból Lett akkor pusztaság. Az asszony férje s a nővér Fivére odaveszett; Nem lelte

Részletesebben

KIK VOLTAK ŐK? Emlékműsor a második világháborúban elesett fügödi hősi halottakról

KIK VOLTAK ŐK? Emlékműsor a második világháborúban elesett fügödi hősi halottakról KIK VOLTAK ŐK? Emlékműsor a második világháborúban elesett fügödi hősi halottakról Bevezetés (Elmondja az előadás felkészítője, aki ezután beáll a sorba, szereplőnek) Tisztelt ünneplő közönség! Hősi halottaink

Részletesebben

B F C Hamis érvelések, feltételezések nem fejthetik meg Őt. B F G Vers és az ének, szobrok és a képek nem mondhatják el, milyen nagy Ő.

B F C Hamis érvelések, feltételezések nem fejthetik meg Őt. B F G Vers és az ének, szobrok és a képek nem mondhatják el, milyen nagy Ő. Minden áldás am F Soha nem volt még ilyen áldott éj, am mely a világra így hatna. am F Nem is lesz most már, hiszen nincs senki más, am F am ki önmagát így adná, s a sötétséget eloszlatná. Jött, mint kisgyermek,

Részletesebben

A FARSANGI IDŐ ÉNEKEI

A FARSANGI IDŐ ÉNEKEI A FARSANGI IDŐ ÉNEKEI 113 114 Esküvő 63 JÉZUS, MENNYEI VŐLEGÉNY 2. Ifjú vőlegény, ki élted legszebb pontján állsz, Ma szívedbe egy virágot örökre bezársz. Vigyázz e szép virágra, hogy gonosz kéz ne bántsa,

Részletesebben

30 éve hunyt el Sey Lajos Kiváló gyógyszerész

30 éve hunyt el Sey Lajos Kiváló gyógyszerész Sey Gábor: 30 éve hunyt el Sey Lajos Kiváló gyógyszerész Valójában dolgozatom megírására elsősorban a Gyógyszerészet a Magyar Gyógyszerészeti Társaság Lapjának 2000.augusztusi számában, dr. Sági Erzsébet:

Részletesebben

Vártam, hogy végre szóljak, azt, hogy elmondjam, mit is gondolok. Hallgasd, hallgasd meg kérlek, azt, mi számomra a legszentebb dolog!

Vártam, hogy végre szóljak, azt, hogy elmondjam, mit is gondolok. Hallgasd, hallgasd meg kérlek, azt, mi számomra a legszentebb dolog! FEB tábori dalgyűjtemény - 1 - készült:1997 augusztus-szeptember 1. SZÁLLJ FEL C dm E7 am F G C Szállj, szállj, szállj fel magasra, dalom hódítsd meg most a kék eget. C dm E 7 am F G C Jöjj, jöjj, kérlek

Részletesebben

Ahol a ti kincsetek van, ott lesz a ti szívetek is. A MAGYARORSZÁGI METODISTA EGYHÁZ PÉCSI GYÜLEKEZETÉNEK HÍRLEVELE. 2009. szeptember XIII.évf./09.

Ahol a ti kincsetek van, ott lesz a ti szívetek is. A MAGYARORSZÁGI METODISTA EGYHÁZ PÉCSI GYÜLEKEZETÉNEK HÍRLEVELE. 2009. szeptember XIII.évf./09. A MAGYARORSZÁGI METODISTA EGYHÁZ PÉCSI GYÜLEKEZETÉNEK HÍRLEVELE 2009. szeptember XIII.évf./09. Ahol a ti kincsetek van, ott lesz a ti szívetek is. Lukács 12:34 Tiszta látás Aki a fület alkotta, az ne hallana?

Részletesebben

2007.május Pünkösd hava

2007.május Pünkösd hava Újlaki Hangok 2007.május Pünkösd hava www.ujlakitemplom.hu XII.évf. 5.szám Anyák napjára Amikor születtem, nem jeleztek nagyot messiás-mutató különös csillagok, csak az anyám tudta, hogy királyfi vagyok....

Részletesebben

Nincs hely. Ím legelőször barmok szeme tágul Ámulattal az égi jövevényre S egy vén istálló korhadt jászolábul Tündöklik a szeretet tiszta fénye

Nincs hely. Ím legelőször barmok szeme tágul Ámulattal az égi jövevényre S egy vén istálló korhadt jászolábul Tündöklik a szeretet tiszta fénye 1. Nép a nép hátán nyüzsgött Betlehemben S hogy jött kit évezredek óta vártak: Mily szégyen ez a vaksággal vert ember Nem adott helyet az Isten Fiának! Nincs hely Ím legelőször barmok szeme tágul Ámulattal

Részletesebben

NÉPI FELJEGYZÉSEK AZ ELSŐ VILÁGHÁBORÚBÓL

NÉPI FELJEGYZÉSEK AZ ELSŐ VILÁGHÁBORÚBÓL BIHARY LAJOS: NÉPI FELJEGYZÉSEK AZ ELSŐ VILÁGHÁBORÚBÓL Bihari Lajos, e sorok Írójának édesapja, 1891. december 2l-én Nagyar községbeh Szatmár megyében született szegényparaszti sorban élő kisnemesi családban.

Részletesebben

Ez a kápolna áll, mert sokakban megvan még a hit

Ez a kápolna áll, mert sokakban megvan még a hit 13. évfolyam 4. szám Ötvenhatodik szám 2008. szeptember A SZEKSZÁRDI KATOLIKUS EGYHÁZKÖZSÉG TÁJÉKOZTATÓJA Ez a kápolna áll, mert sokakban megvan még a hit Részletek Bíró László püspök búcsúi szentbeszédéből

Részletesebben

AMIÉRT ÉRDEMES. Országos Mentőszolgálat II. füzet

AMIÉRT ÉRDEMES. Országos Mentőszolgálat II. füzet AMIÉRT ÉRDEMES Országos Mentőszolgálat II. füzet TARTALOMJEGYZÉK TARTALOMJEGYZÉK...2 BEVEZETŐ...3 DÉL-ALFÖLD RÉGIÓ...4 DÉL-DUNÁNTÚL RÉGIÓ...9 ÉSZAK-ALFÖLD RÉGIÓ...13 ÉSZAK-MAGYARORSZÁG RÉGIÓ...16 KÖZÉP-DUNÁNTÚL

Részletesebben

KERESZTÉNY GYÜLEKEZET. Énekeskönyv. Keresztyén Ifjusági Missziós Alapítvány

KERESZTÉNY GYÜLEKEZET. Énekeskönyv. Keresztyén Ifjusági Missziós Alapítvány KERESZTÉNY GYÜLEKEZET Énekeskönyv Keresztyén Ifjusági Missziós Alapítvány Ez az én szeretett Fiam, akiben gyönyörködöm; reá hallgassatok! Máté 17,5b TARTALOMJEGYZÉK 1. rész...4 2. rész...57 3. rész...99

Részletesebben

Egy Tyukodi történet

Egy Tyukodi történet Egy Tyukodi történet Talán fiatalon én sem hittem az öregeknek, hogy az idő mindig egyirányú, csak másfelé megy. Van, mikor előre visz, s van, mikor már csak hátra tekint. Ezért nem mindegy, hogy mit hagyunk

Részletesebben

A Húsvét személyes misztérium

A Húsvét személyes misztérium X. évfolyam, 4. szám 2012 április A Húsvét személyes misztérium Gyönyörű, feltűnően szép, mély belső valóság, melyet átélünk a húsvét ünneplésében, amikor csatlakozunk Jézus Krisztus feltámadásához, diadalához.

Részletesebben

Szeretettel: Márta néni

Szeretettel: Márta néni Kedves Gyerekek! Mostanában sokszor találkoztok ezzel az Igével. Hol is láthatjátok? Százéves templomunk főbejáratán ez a mondat fogadja az oda betérőket. A centenáriumi ünnepségsorozat keretében sokan

Részletesebben

Adventi Hírnök Szálljatok le szálljatok le

Adventi Hírnök Szálljatok le szálljatok le 1. Adventi Hírnök 1. Adventi hírnök: friss fenyő ág, Lobog az első gyertya láng! Karácsonyt várva lázban a föld, Isteni gyermeket köszönt. 2. Adventi hírnök: friss fenyő ág, Lobog már két kis gyertya láng!

Részletesebben

A szemeit is nagyon furcsának találtam

A szemeit is nagyon furcsának találtam Mindent tudjunk megbeszélni BÉKI KATALIN érzékeny pont A szemeit is nagyon furcsának találtam A következõ oldalakon a saját tragédiánkról, fájdalmunkról és tapasztalatainkról szeretnék írni. Köszönöm,

Részletesebben

Rádöbbenek. (Ézsaiás 55, 8-11)

Rádöbbenek. (Ézsaiás 55, 8-11) Bizony, a ti gondolataitok nem az én gondolataim, és a ti utaitok nem az én utaim - így szól az ÚR. Mert amennyivel magasabb az ég a földnél, annyival magasabbak az én utaim a ti utaitoknál, és az én gondolataim

Részletesebben

Találj rám. Találj rám, találj rám

Találj rám. Találj rám, találj rám Nincs hova menni Úszok egy folyóban a fejem lemerül Nézem a víz alatt sem vagyok egyedül Fogy a levegım, de szemmel tartalak Figyellek fél szemmel a rémes víz alatt Lassú a folyó, körülöttem fák nyelek

Részletesebben

BÁLINTFY BÉLA RÓMAI KATOLIKUS PLÉBÁNOS PRÉDIKÁCIÓI. Évvégi hálaadásra

BÁLINTFY BÉLA RÓMAI KATOLIKUS PLÉBÁNOS PRÉDIKÁCIÓI. Évvégi hálaadásra BÁLINTFY BÉLA RÓMAI KATOLIKUS PLÉBÁNOS PRÉDIKÁCIÓI Évvégi hálaadásra K.K.T. Még néhány óra és az idő megmérhetetlen (és beláthatatlan) tengerén egy buborék ismét szétpattan, hirdetve a mulandóság és változandóság

Részletesebben

Születésének helye nem tisztázott Szent Erzsébetnek. A kutatók felvetik Sárospatakot, Pozsonyt, de

Születésének helye nem tisztázott Szent Erzsébetnek. A kutatók felvetik Sárospatakot, Pozsonyt, de Magyar Szentek és Boldogok Árpádházi Szent Erzsébet (1207-1231) Születésének helye nem tisztázott Szent Erzsébetnek. A kutatók felvetik Sárospatakot, Pozsonyt, de Óbudát is. Az időpont (1207) azonban biztosnak

Részletesebben

Délegyháza Község Önkormányzatának ingyenes kiadványa

Délegyháza Község Önkormányzatának ingyenes kiadványa Délegyházi Hírek XXI. évf. 238. szám Délegyháza Község Önkormányzatának ingyenes kiadványa 2014. december Zsákai Judit: Szeretetben Karácsony éjjelén eltűnik a bánat. Ragyognak a szívek, még akkor is,

Részletesebben