Fogyatékosok Esélye Közalapítvány 2006 PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Fogyatékosok Esélye Közalapítvány 2006 PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ"

Átírás

1 Fogyatékosok Esélye Közalapítvány 2006 PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ A Szociális és Munkaügyi Minisztérium megbízásából a Fogyatékosok Esélye Közalapítvány által meghirdetett P26/2 kódjelű Új lakóotthonok létesítése fogyatékossággal élő emberek részére című pályázati programhoz A Pályázati Útmutató a Pályázati Dosszié elválaszthatatlan része, amely a pályázáshoz szükséges feltételeket tartalmazza. Érvényesnek csak az a pályázat tekinthető, amely a Pályázati Felhívásban, valamint a Pályázati Útmutatóban foglalt előírásoknak megfelel. 1

2 TARTALOMJEGYZÉK 1. A PROGRAM MEGNEVEZÉSE HÁTTÉR A PROGRAM CÉLKITŰZÉSEI A PROGRAM LEBONYOLÍTÁSA TEVÉKENYSÉGTÍPUSOK A PÁLYÁZAT KERETÉBEN ODAÍTÉLHETŐ TÁMOGATÁS ÖSSZEGE A TÁMOGATÁS ODAÍTÉLÉSÉNEK FELTÉTELEI A PÁLYÁZÓK KÖRE TÁMOGATHATÓ PROJEKTJAVASLATOK A PROJEKT MEGVALÓSÍTÁSA SORÁN ELSZÁMOLHATÓ KÖLTSÉGEK A PÁLYÁZATOK ELKÉSZÍTÉSÉVEL ÉS BENYÚJTÁSÁVAL KAPCSOLATOS TUDNIVALÓK SEGÍTSÉGNYÚJTÁS A PÁLYÁZÓK SZÁMÁRA PÁLYÁZATI ŰRLAP, A CSATOLANDÓ MELLÉKLETEK ÉS EGYÉB DOKUMENTUMOK A PÁLYÁZATOK BENYÚJTÁSÁVAL KAPCSOLATOS TUDNIVALÓK A PÁLYÁZATOK BENYÚJTÁSÁNAK HATÁRIDEJE EGYÉB TUDNIVALÓK A PÁLYÁZATOK ELBÍRÁLÁSA A PÁLYÁZÓK ÉRTESÍTÉSE A TÁMOGATÁSOK ODAÍTÉLÉSÉRŐL A TÁMOGATÁSBAN RÉSZESÜLŐ PROJEKTEK MEGVALÓSÍTÁSÁNAK FELTÉTELEI

3 1. A PROGRAM MEGNEVEZÉSE Új lakóotthonok létesítése fogyatékossággal élő emberek részére 1.1 HÁTTÉR Hazánkban jelenleg több ezer felnőtt korú fogyatékos személy él családjában intézményes ellátásra várva, aminek következtében a gondozásukat ellátó szülők, családtagok kiesnek a munkaerő-piacról, és egyúttal igénybe veszik a szociális ellátások körébe tartozó ápolási díjat. Magyarországon jelenleg becsléseink szerint 200 lakóotthon működik, azonban ebben a körben rendkívül kevés az értelmileg akadályozott, halmozottan fogyatékos és/vagy autisztikus spektrumzavarral élő személyeknek lakhatást nyújtó szolgáltatások száma. Mivel lakóotthonok létesítésére az Európai Unió forrásai nem használhatók fel, így ezt a feladatot a magyar költségvetés finanszírozza. 1.2 A PROGRAM CÉLKITŰZÉSEI Átfogó cél Hozzájárulás a felnőtt korú fogyatékossággal élő személyek önálló életvitelének elősegítéséhez. Közvetlen célkitűzések - A felnőtt korú fogyatékossággal élő személyek részére korszerű, megfelelő életminőséget biztosító lakóotthoni elhelyezés feltételeinek megteremtése új lakóotthonok létrehozásával - a majdani lakók és családtagjaik felkészítése az új életformára, - új munkahelyek létrehozása. Célcsoportok Elsődleges célcsoport - Felnőtt korú fogyatékossággal élő személyek, akiknek lakóotthoni elhelyezése nem biztosított Másodlagos célcsoportok - A lakóotthonok leendő lakóinak szülei, közvetlen hozzátartozói - A lakóotthonok leendő munkatársai - A lakóotthonokat befogadó település vezetői, kulcsszemélyei, lakosai 3

4 A programtól várt eredmények kimeneti/outputindikátorok minimum 7, maximum 14 lakóotthon létesül (regionális szinten minimum 1-1 db) eredményindikátorok fogyatékossággal élő személy bentlakásos ellátása megvalósul Minimum 42 új munkahely létesül Minimum 42 fő képzett, szakmailag felkészült lakóotthoni munkatárs dolgozik az intézményekben hatásindikátorok fogyatékossággal élő személy számára nyílik lehetőség a korábbinál önállóbb életvitel megvalósítására 1.3 A PROGRAM LEBONYOLÍTÁSA A program kétfordulós pályázati rendszerben kerül lebonyolításra. Az első fordulóban a pályázók által benyújtott pályázati űrlap és tervvázlat kerül bírálatra, amelyben bemutatják a lakóotthon kialakítására vonatkozó elképzeléseiket, beruházási terveiket, a szakmai programot, a rendelkezésre álló és bevonandó erőforrásokat, a tervezett partnerséget. A második fordulóban kizárólag az első fordulóban nyertes pályázók nyújthatnak be pályázatot. A támogatott pályázatok a második fordulóra benyújtott engedélyeztetett tervek illetve kivitelezésre vonatkozó közbeszerzési terv alapján kerülnek kiválasztásra. A nyertes pályázókkal az Szociális és Munkaügyi Minisztérium szerződést köt a lakóotthonok megvalósítására. A támogatott pályázóknak vállalniuk kell a lakóotthonok fenntartását a beruházás aktiválásának napjától számított - öt évig, amennyiben a támogatás összege eléri az ötmillió forintot, de nem haladja meg a tizenöt millió forintot, - tíz évig, amennyiben a támogatási összeg tizenötmillió forint, vagy azt meghaladó összeg. 1.4 TEVÉKENYSÉGTÍPUSOK Kizárólag azok a projektjavaslatok támogathatók, amelyek a pályázati program célkitűzéseivel összhangban álló tevékenységeket tartalmaznak. A projekttevékenységeket úgy kell megtervezni, hogy azok minden esetben a projekt fő célkitűzéseinek megvalósítását, a tervezett eredmények elérését szolgálják. Pályázni csak új férőhely létesítésére lehet, a már meglévő intézmények zsúfoltságának enyhítésére létrejövő lakóotthonok pályázatát nem tudjuk támogatni! 4

5 1.5 A PÁLYÁZAT KERETÉBEN ODAÍTÉLHETŐ TÁMOGATÁS ÖSSZEGE A program teljes költségvetése Ft, melyet a Szociális és Munkaügyi Minisztérium bocsát rendelkezésre, melyből e pályázat keretében pénzbeli támogatásra fordítható összeg Ft. A program keretében pénzbeli támogatás és természetbeni szolgáltatás egyaránt elnyerhető. A támogatások mértéke: Pályázni vissza nem térítendő, feladatfinanszírozásban nyújtott pénzbeli támogatásra lehet. Az egy pályázó által elnyerhető pénzbeli támogatás maximális összege: Ft Saját hozzájárulás Minden pályázónak önrészt kell vállalnia, amely egységesen minimum 10%. Az önrész készpénzben és természetben is biztosítható. Természetbeni önrész lehet: ingatlan (telek és épület) a lakóotthoni működést szolgáló ingóság (pl. bútorok, műszaki berendezések, stb.) a tervezés és beruházás során nyújtott önkéntes munka, legfeljebb az Építészeti Kamara által megszabott normák alapján számítva építési anyag a rehabilitációs szakmérnök által adott szakvélemény költsége Az önrész magában foglalhatja a tervezői díjakat, abban az esetben is, ha a tervezés a pályázat beadása előtt már megtörtént! A tervezési költségek közül pénzbeli önrészként azokat a költségeket tudjuk figyelembe venni, melyek a pályázati kiírás megjelenését megelőző 1 évben keletkeztek, és azokat számlával igazolni tudja a pályázó. A rehabilitációs szakmérnök által adott szakvélemény költsége abban az esetben számolható el önrészként, amennyiben a pályázat kiírását, tehát december 15. követően merült fel és számlával igazolni tudja a pályázó. A pályázó által biztosított, a tervezési költségen és szakvélemény költségén felüli pénzbeli önrész (saját erő) meglétét 1 hónapnál nem régebbi bankszámlakivonat másolatával kell igazolni! Önrészként csak a nyertes pályázat alapján megkötött támogatási szerződés hatályba lépését követően felmerült, számlával igazolt költségek számolhatóak el, ettől eltérni csak a tervezői díjak, illetve a rehabilitációs szakmérnök által adott szakvélemény költségének esetében lehet. A Minisztérium a pályázott összegnél kisebb támogatást is megítélhet, ekkor az önrész összege is arányosan csökkenthető. A pályázat keretében az alábbi természetbeni szolgáltatásokat nyújtja térítésmentesen a Közalapítvány a nyertes pályázók részére: A pályázatírási szakaszban: o A szakmai program elkészítéséhez kapcsolódó tanácsadás, konzultációs lehetőség biztosítása 5

6 o Akadálymentesítési tanácsadás o Közbeszerzési tanácsadás a a közbeszerzési eljárás lebonyolításához A beruházási szakaszban: o A lakóotthonban munkát vállaló szakemberek képzése a beruházási szakasz utolsó felében, központilag lebonyolítva. A Közalapítvány emellett a támogatási összegen felül, külön szerződés keretében finanszírozza a lakóotthon leendő lakóinak, illetve azok hozzátartozóinak felkészítését a lakóotthoni életre. 2. A TÁMOGATÁS ODAÍTÉLÉSÉNEK FELTÉTELEI A támogatás odaítélésének feltételeit alapvetően három csoportba oszthatjuk, melyek a következők: a pályázó szervezetekre vonatkozó feltételek a pályázó szervezetek által benyújtott projektjavaslatokra vonatkozó feltételek a támogatható tevékenységek elvégzése során felmerülő költségekre vonatkozó feltételek 2.1 A PÁLYÁZÓK KÖRE Az évi III, törvény A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról 4.. m) pontjában meghatározott, lakóotthon fenntartására és működtetésre jogosult szervezetek, - közigazgatási szervek, azaz helyi önkormányzatok, helyi kisebbségi önkormányzatok és az egyéb állami szervek, - magyarországi székhelyű egyházi jogi személyek, - a szociális vállalkozói engedéllyel rendelkező természetes személyek, - magyarországi székhelyű jogi személyek, jogi személyiség nélküli gazdasági társaságok, - jogi személyiséggel rendelkező gazdálkodó szervezetek, illetve jogi személyiség nélküli gazdasági társaságok, amelynek székhelye, központi ügyvezetése vagy üzleti tevékenységének fő helye az Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodásban részes más tagállamban van amennyiben vállalják, hogy az évi III. törvényben és a lakóotthonokra vonatkozó jogszabályi feltételek szerint lakóotthont létesítenek és működtetnek. A pályázatot benyújtó szervezettel kapcsolatos elvárások Legyenek eszközei és erőforrásai a lakóotthonok létrehozására, a pályázati program megvalósítására (személyzet, technikai háttér stb.). A pályázó szervezetnek átfogó felelősséget kell vállalnia a projekt lebonyolításáért, a pályázati program maradéktalan teljesítéséért. A pályázó szervezet feladata a projektmenedzsment biztosítása, különösképpen a partnerek és alvállalkozók szerződtetése, tevékenységük nyomonkövetése, a projekt megvalósításának koordinálása, a partneri együttműködés szervezése és fenntartása, a pénzügyi és szakmai menedzsment, valamint adminisztráció. 6

7 A pályázaton való sikeres részvétel feltétele, hogy a pályázóknak vállalniuk kell az együttműködést a Közalapítvánnyal, Minisztériummal a monitorozási folyamatban és egyéb, a pályázati útmutató mellékletét képző támogatási szerződésben rögzített tevékenységekben. Nem pályázhatnak azok a szervezetek, - amelyeknek 60 napot meghaladó adótartozásuk, illetve adók módjára behajtható köztartozásuk van, - amelyek csődeljárás vagy felszámolás alatt állnak, - amelyek a pályázat beadását megelőző 5 évben megítélt támogatásáról szóló beszámolóját a Közalapítvány vagy a Szociális és Munkaügyi Minisztérium illetve jogelődje visszautasította, vagy lejárt esedékességű, elszámolatlan vagy visszafizetetlen kintlévőségük van a Közalapítvánnyal illetve Minisztériummal szemben. A partnerekkel kapcsolatos elvárások: A partnerek pályázó szervezettel közösen kialakított és együttműködési szerződésben rögzített munkamegosztás alapján vesznek részt a programelemek és feladatok megvalósításában. A partnerek lehetnek non-profit és profitorientált szervezetek egyaránt. Magánszemély a programban partnerséget nem vállalhat. A partnerek között kötelezően szerepelniük kell a leendő lakók helyileg illetékes érdekvédelmi szervezetének. Nem lehetnek partnerek azok a szervezetek - akiknek 60 napot meghaladó adótartozásuk, illetve adók módjára behajtható köztartozásuk van, - amelyek csődeljárás vagy felszámolás alatt állnak, - amelyek a pályázat beadását megelőző 5 évben megítélt támogatásáról szóló beszámolóját a Közalapítvány vagy a Szociális és Munkaügyi Minisztérium visszautasította, vagy lejárt esedékességű, elszámolatlan vagy visszafizetetlen kintlévőségük van a Közalapítvánnyal illetve Minisztériummal szemben. 2.2 TÁMOGATHATÓ PROJEKTJAVASLATOK A projektek mérete A támogatható projektek nagyságának felső korlátja nincs. Az igényelt támogatásnál azonban figyelembe kell venni az 1.5 pontban rögzített maximumértékeket. A támogatott projektek időtartama A támogatott projektek időtartama nem haladhatja meg a 12 hónapot. A támogatott projekteknek legkésőbb július 30-ig meg kell valósulniuk. A végső szakmai és pénzügyi beszámoló benyújtásának határideje: augusztus 31. 7

8 Támogatott projektekkel szembeni elvárások Valamennyi tervezett tevékenység megvalósítása során kötelesek a pályázók a vonatkozó hatályos magyar jogszabályok alapján eljárni, azok rendelkezéseit betartani. A program keretében csak olyan pályázatok megvalósítása támogatható, amelyeket az a helyi önkormányzat írásos nyilatkozattal támogat, amelynek területén a lakóotthon megvalósul. A támogatás meglévő férőhelyek korszerűsítésére nem, csak új férőhelyek létrehozására használható fel. A pályázat keretében csak olyan lakóotthon építése, átalakítása támogatható, mely belterületen valósul meg. Felhívjuk a pályázók figyelmét, hogy amennyiben nem saját tulajdonú, tartósan bérelt telken valósul meg a beruházás, akkor a tulajdonosnak nyilatkoznia szükséges arról, hogy beleegyezik a beruházásba, illetve a tartós bérletnek legalább a kötelező működtetéssel megegyező időszakra 1 kell szólnia. A lakóotthonok tervezésekor kiemelt figyelmet kell fordítani a fizikai, és kommunikációs akadálymentesség követelményeire, valamint a majdani lakók közlekedését, tájékozódását és biztonságát szolgáló építészeti és belsőépítészeti megoldások alkalmazására. Az akadálymentesség feltételeinek 2 meg nem felelő terveket tartalmazó pályázatok elutasításra kerülnek. A pályázók részére a Közalapítvány a teljes pályázatírási szakaszban az akadálymentesítés témakörében tanácsadást, konzultációs lehetőséget biztosít. Felhívjuk a pályázók figyelmét, hogy a pályázat benyújtásának feltétele, hogy a pályázó az építési tervdokumentációhoz csatolja rehabilitációs szakmérnök szakvéleményét. Amennyiben a lakóotthon létrehozására olyan szervezet pályázik, amely jelenleg is ápolást-gondozást nyújtó, vagy rehabilitációs intézményt, illetve lakóotthont működtet, biztosítania kell, hogy az épülő lakóotthon a meglévő intézménytől térben és földrajzilag elkülönülten valósuljon meg, létrehozása kapacitásbővülést és a létszámnormáknak 3 megfelelően új munkahelyek létrejöttét eredményezze. A szervezetnek a pályázat elnyerésekor vállalnia kell, hogy a program keretében szervezett szakemberképzésen részt vesznek a lakóotthon leendő munkatársai. A képzés a beruházási szakasz utolsó 3 hónapjában, központilag zajlik. A szakemberképzés keretében a lakóotthoni munkatársak ismereteket szereznek a leendő lakók lakóotthoni életre való felkészítésével kapcsolatban. A Közalapítvány. a támogatási összegen felül, külön szerződés keretében finanszírozza a lakóotthon leendő lakóinak, illetve azok hozzátartozóinak felkészítését a lakóotthoni életre. Pályázónak vállalnia kell az együttműködést a Fogyatékosok Esélye Közalapítvánnyal, a Szociális és Munkaügyi Minisztériummal, különös tekintettel a monitorozás folyamatára. A beruházás monitorozására a kivitelezés során minimum két alkalommal kerül sor, első alkalommal a használatba vételi engedély megkérése előtti időszakban, majd az épület műszaki átadása és berendezése után. 1 Pályázati útmutató 1.3 pont 2 253/1997. (XII. 20.) korm. rendelet az országos településrendezési és építési követelményekről 3 1/2000 (I.7.) SzCsM rendelet A személyes gondoskodást nyújtó szociális intézmények szakmai feladatairól és működésük feltételeiről 8

9 Támogatható tevékenységek Projektmenedzsment A pályázó szervezet feladata projektmenedzsment biztosítása, különösképpen a partnerek és alvállalkozók szerződtetése, tevékenységük nyomon követése, a projekt megvalósításának koordinálása, a partneri együttműködés szervezése és fenntartása, a pénzügyi és szakmai menedzsment, valamint adminisztráció. Közbeszerzési és engedélyeztetési eljárás lebonyolítása, Ingatlanvásárlás: építési telek, épület vásárlása Lakóotthon felépítése, meglévő épület lakóotthonná történő átalakítása Lakóotthon felszerelése és berendezéséhez szükséges eszközök megvásárlása, Felhívjuk a pályázók figyelmét, hogy a lakóotthon létrehozására a beruházás kivitelezőjét, valamint a szükséges eszközök beszerzését, szolgáltatások megrendelését a közbeszerzésről szóló évi CXXIX. törvény hatályos rendelkezéseinek figyelembe vételével kell kiválasztani. 2.3 A PROJEKT MEGVALÓSÍTÁSA SORÁN ELSZÁMOLHATÓ KÖLTSÉGEK A finanszírozás módja A pályázat teljes forrása az államháztartás működési rendjéről szóló 217/1998. (XII.30.) kormányrendelet VII. fejezet szerinti feladatfinanszírozási körbe tartozik, ennek megfelelően a pályázati program finanszírozása az alábbi módon történik: A nyertes pályázókkal közvetlenül a Szociális és Munkaügyi Minisztérium köt szerződést. A pályázók elismerhető költségeit és beruházási kiadásait (azaz a felmerült kifizetéseket) pénzügy-technikailag a Magyar Államkincstár rendezi, de minden esetben a Minisztérium előzetes teljesítésigazolása alapján. Ez azt jelenti, hogy sem a nyertes pályázóknak, sem a szállítónak illetve a megfelelő összegre jogosult személynek nem utal a Magyar Államkincstár a Minisztérium teljesítésigazolása nélkül. A Minisztérium teljesítésigazolását megelőzi a Közalapítvány formai és tartalmi ellenőrzése. Vitás kérdésekben a végső döntés joga a Minisztériumé. 1. A nyertes pályázóknak a kifizetés alapjául szolgáló valamennyi dokumentumot a Fogyatékosok Esélye Közalapítványhoz kell benyújtani ellenőrzésre. 2. A pályázóknak a kifizetés alapjául szolgáló bizonylatok hitelesített másolati példányát kell benyújtaniuk a Közalapítvány számára. A hitelesítés az eredetivel megegyező hiteles másolat szövegnek a bizonylat másolatán történő feltüntetésével, valamint a szervezet képviselőjének aláírásával történik. Számla esetében - ezen túl - az eredeti számlán fel kell tüntetni a következő szöveget: Elszámolva x Ft az x számú szerződés terhére. 3. Minden esetben alapszabály, hogy a számláknak, illetve az egyéb számlával egyenértékű dokumentumoknak a nyertes pályázó intézményének nevére kell szólniuk. 9

10 4. A számla és a számlával egyenértékű dokumentum teljesítésének két módja van: a) A szállító vagy az összegre jogosult felé a fizetést maga a nyertes intézmény teljesíti, ez esetben a Magyar Államkincstár a pályázó számlaszámára utalja el utólag a számla összegét. o Számla esetében igazolásul a pályázó intézménynek a számla, illetve a kapcsolódó szerződés mellett el kell juttatnia a kifizetést igazoló dokumentumot (bankszámlakivonat, kiadási pénztárbizonylat) is a Közalapítvány részére. o Számlával egyenértékű dokumentumok esetében a pontokban részletezett feltételek szerint történik a teljesítés. b) A pályázó a kiegyenlítetlen számlát, vagy számlával egyenértékű dokumentumot juttatja el a Közalapítvány részére, ekkor a Magyar Államkincstár közvetlenül a számla kiállítójának vagy a dokumentum alapján a megfelelő összegre jogosult szervezetnek vagy személynek utalja át a számlán vagy a dokumentumon szereplő összeget. o Ebben az esetben a számlát, a hozzá kapcsolódó teljesítésigazolást és a számla alapjául szolgáló szerződést kell eljuttatni a Közalapítványhoz. 5. A számlákat illetve az egyéb dokumentumokat a Közalapítvány vizsgálja, majd a szakmai és pénzügyi jóváhagyást követően az elszámolást a Szociális és Munkaügyi Minisztériumhoz juttatja, aki ekkor egy teljesítési igazolás kiállításával megbízza a Magyar Államkincstárt az utalás teljesítésével. Amennyiben formai okokból elutasításra kerül a számla, úgy azt sztornózni szükséges és egy új számlát kiállítani. Ha a számla olyan tételeket tartalmaz, melyek nem szerepelnek a támogatási szerződésben és a pályázati kérelemben, akkor a Minisztérium nem járul hozzá a kifizetéshez. 6. Amennyiben a pályázó az ÁFA körbe tartozik, a Magyar Államkincstár a részére kiállított számlának csak a nettó összegét utalja a szállítónak, az ÁFA összegét a pályázónak saját magának kell utalnia a jogosult részére. A Magyar Államkincstár az ÁFA-t nem előlegezi meg. 7. Az eljárás időigényessége miatt kérjük, hogy a szerződő partnerekkel való megegyezés során, a számlák teljesítési idejének meghatározásakor, az ajánlattételi felhívásban és a kivitelezővel kötendő szerződésben is vegyék figyelembe az időtényezőt a fizetési határidők megállapításánál. A számla teljesítése a Közalapítványhoz való beérkezést követő legkésőbb 45 napon belül történik. 8. Menedzsment költségek A menedzsment költségek esetén megbízási díj, vállalkozói díj, illetve bérköltség egyaránt elszámolható. Mindhárom esetben a Közalapítványhoz szükséges eljuttatni a projektmenedzsmentet biztosító megbízottal, vállalkozóval valamint munkatárssal kötött szerződést. Amennyiben a megbízási-, vállalkozói-, vagy munkaszerződés nem csak a pályázati programot érintő feladatkört tartalmaz, a szerződésben ki kell térni arra, hogy a pályázati 10

11 programmal kapcsolatos feladatok a szerződéses díj hány %-át vagy milyen összeget érint. Bérköltség illetve megbízási díj esetén kérjük, hogy a bérkartonok hitelesített másolatát és a kifizetésekhez kapcsolódó pénzügyi teljesítést igazoló dokumentumokat (bankszámlakivonatot, kiadási pénztárbizonylatot) is juttassák el a Közalapítvány Titkárságára, vállalkozói díj esetén a szerződés mellett elegendő a számla és hozzá kapcsolódó teljesítési igazolás. 9. Közbeszerzési és engedélyezési eljárás lebonyolításához kapcsolódó költségek Amennyiben készpénzzel egyenlíti ki a számla összegét a pályázó, úgy az adott összeg a készpénzfizetési számla illetve a kiadási pénztárbizonylat bemutatását követően a Magyar Államkincstáron keresztül utólagosan kerül a pályázó számlájára. Abban az esetben, ha több ilyen számla kerül elszámolásra, úgy a Közalapítvány által rendelkezésre bocsátott számlaösszesítőre kell felvezetni a számlákat. Átutalásos számla esetében a 4. pontban ismertetett feltételek szerint történik az utalások teljesítése. 10. Telek, ingatlan és házvásárlás költségei Az ilyen típusú költségek elszámolásakor a Közalapítvány részére kell eljuttatni az adásvételi szerződést, amelyben az eladó pontos adatai mellett meg kell jelölni a szerződés tárgyának pontos megnevezését és a vételárat. Amennyiben a pályázó a teljes vételárat több forrásból finanszírozza, úgy a szerződésben ki kell térni arra, hogy e program forrásából mekkora összeget kíván fordítani a vásárlásra. A Magyar Államkincstár ezen adatok alapján utal a Közalapítvány ellenőrzése, és a Minisztérium teljesítésigazolása után. 11. Lakóotthon felépítésének, meglévő épület lakóotthonná történő alakításának költségei A pályázók a támogatás elnyerésekor közbeszerzési eljárás keretében választják ki a beruházás kivitelezőjét. A közbeszerzési eljárás lefolytatását követően a pályázó köteles az elfogadott ajánlattételi dokumentációt valamint a kivitelezővel kötendő szerződést a Közalapítvány részére megküldeni. Aki, az előbbit jóváhagyásra, az utóbbit ellenjegyzésre továbbítja a Minisztérium részére. Ennek hiányában a kifizetések nem kezdhetők meg! A kivitelezés során a nyertes pályázók a kivitelező által az intézmény nevére - kiállított számlákat a Közalapítványnak küldik meg, aki a szakmai és pénzügyi vizsgálatot követően a Szociális és Munkaügyi Minisztérium részére küldi meg a számlát jóváhagyásra. A teljesítés igazolását követően a Magyar Államkincstár közvetlenül a számla kiállítójának fizet, így a pályázóknak nem szükséges megelőlegezniük a beruházáshoz kapcsolódó költségeket. 12. Lakóotthon berendezésének költségei A lakóotthon berendezésének megvásárlásakor az általános szabályok érvényesek. 13. Felhívjuk a Tisztelt pályázók figyelmét, hogy a Fogyatékosok Esélye Közalapítvány, a Szociális és Munkaügyi Minisztérium valamint a Magyar Államkincstár képviselője a 11

12 program lebonyolítása alatt, illetve a program lezárását követő 5 évben ellenőrizheti az eredeti dokumentumokat. Kizárólag azokat a költségeket lehet elszámolni, amelyeknek körét az alábbiakban részletesen is meghatározzuk, s melyek a pályázati űrlap költségvetésében szerepelnek. A költségvetés indoklását a pályázati űrlap melléklete szerint kell elkészíteni. Saját hozzájárulás Minden pályázónak önrészt kell vállalnia, amely egységesen minimum 10%. Az önrész készpénzben és természetben is biztosítható. Természetbeni önrész lehet: ingatlan (telek és épület) a lakóotthoni működést szolgáló ingóság (pl. bútorok, műszaki berendezések, stb.) a tervezés és beruházás során nyújtott önkéntes munka, legfeljebb az Építészeti Kamara által megszabott normák alapján számítva építési anyag a rehabilitációs szakmérnök által adott szakvélemény költsége Az önrész magában foglalhatja a tervezői díjakat, abban az esetben is, ha a tervezés a pályázat beadása előtt már megtörtént! A tervezési költségek közül pénzbeli önrészként azokat a költségeket tudjuk figyelembe venni, melyek a pályázati kiírás megjelenését megelőző 1 évben keletkeztek, és azokat számlával igazolni tudja a pályázó. A rehabilitációs szakmérnök által adott szakvélemény költsége abban az esetben számolható el önrészként, amennyiben a pályázat kiírását, tehát december 15. követően merült fel és számlával igazolni tudja a pályázó. A pályázó által biztosított, a tervezési költségen és szakvélemény költségén felüli pénzbeli önrész (saját erő) meglétét 1 hónapnál nem régebbi bankszámlakivonat másolatával kell igazolni! Önrészként csak a nyertes pályázat alapján megkötött támogatási szerződés hatályba lépését követően felmerült, számlával igazolt költségek számolhatóak el, ettől eltérni csak a tervezői díjak, illetve a rehabilitációs szakmérnök által adott szakvélemény költségének esetében lehet. Költségek elszámolása A projekt keretében elszámolható költségeknek a következő kritériumoknak kell megfelelniük: a projekt végrehajtásához elengedhetetlenül szükségesek, azaz a költségek nem merültek volna fel, ha az adott tevékenység nem valósult volna meg, a projekt megvalósítása során és a támogatási szerződés aláírását követően merülnek fel, (kivéve tervezési díjak) ténylegesen felmerült költségek, amelyek a pályázó vagy parterei könyveibe be lettek vezetve, emellett azonosíthatók, ellenőrizhetők és a megfelelő bizonylatok eredeti példányaival alátámasztottak. 12

13 Támogatható költségek Projektmenedzsment költségek Közbeszerzési, engedélyeztetési eljárás lebonyolítása, 4 Ezen tevékenységekre összesen maximum Ft fordítható! Telek, ingatlan,- és házvásárlás költségei Lakóotthon felépítése, meglévő épület lakóotthonná történő alakításának költségei Lakóotthon berendezésének költségei ( Ft egyedi értéket meghaladó berendezések esetén) Nem támogatható költségek Az alábbi költségek nem támogathatók: veszteségekre, esetleges későbbi kötelezettségekre, kétes kintlevőségekre stb. vonatkozó általános és céltartalékok, kamatok, illetve kamat jellegű költségek, a kedvezményezett által visszaigényelhető általános forgalmi adó. 3. A PÁLYÁZATOK ELKÉSZÍTÉSÉVEL ÉS BENYÚJTÁSÁVAL KAPCSOLATOS TUDNIVALÓK 3.1 SEGÍTSÉGNYÚJTÁS A PÁLYÁZÓK SZÁMÁRA Gyakran Ismételt Kérdések A pályázattal kapcsolatos kérdéseket kizárólag írásban, en levélben vagy faxon keresztül lehet feltenni. A kérdésekre adott válaszokat 5 munkanapon belül közzé tesszük a Közalapítvány honlapján a pályázók esélyegyenlőségének biztosítása érdekében (www.foka.hu) is. A pályázók részére a pályázatírás szakaszában az alábbi területeken nyújtunk tanácsadási szolgáltatást térítésmentesen: o Szakmai program elkészítéséhez nyújtott tanácsadás o Építészeti, akadálymentesítési tanácsadás o Közbeszerzési tanácsadás, mely az első fordulóban a pályázat előkészítéshez nyújt segítséget, a második fordulóban a közbeszerzési eljárás lebonyolításához A konzultációs lehetőségekkel kapcsolatban az alábbi elérhetőségeken tudunk információt nyújtani. Telefon: PÁLYÁZATI ŰRLAP, A CSATOLANDÓ MELLÉKLETEK ÉS EGYÉB DOKUMENTUMOK A pályázat benyújtásához szükséges teljes pályázati dokumentáció megtekintéséhez, letöltéséhez az érdeklődőknek regisztrálniuk kell a Fogyatékosok Esélye Közalapítvány honlapján (www.foka.hu). A regisztráció során megadott adatokat a Közalapítvány 4 Beleértve a közbeszerzési szakértő megbízásának költségét is. 13

14 bizalmasan kezeli, kizárólag kapcsolattartásra és statisztikák készítésére használja, harmadik félnek nem adja át. A pályázati formanyomtatvány utasításait szigorúan be kell tartani, és követni kell a számozás sorrendjét. Kézzel írott pályázatokat nem áll módunkban elfogadni. Pályázni Ft kezelési költség befizetésével lehet, melyet a Közalapítvány MÁK számlaszámára kell postai úton vagy átutalással a pályázat benyújtása előtt befizetni. A pályázati díjról a Közalapítvány utólag számlát küld a pályázó részére. Kötelezően csatolandó dokumentumok A pályázó, valamint partnerei mindegyikének alapító dokumentumának pályázó, vagy az érintett partner által hitelesített másolata, kivéve helyi önkormányzatok, Megyei Munkaügyi Központok, Regionális Munkaerő-fejlesztő és Képző Központok. A pályázó, valamint a partnerszervezetek megalapításáról szóló jogerős bírósági vagy cégbírósági bejegyzés, vállalkozói engedély, pályázó illetve az érintett partner által hitelesített másolata, melyek keltezése nem lehet későbbi, mint a pályázat beadási határideje (másolat). A pályázó és valamennyi partner 30 napnál nem régebbi (a pályázat beadását megelőző 30 napban kiállított) cégkivonata (ha vonatkozik). A pályázó és partnerei évi szakmai és pénzügyi beszámolója, valamint ha van közhasznúsági jelentésének pályázó illetve érintett partner által hitelesített másolata. kivéve helyi önkormányzatok, Megyei Munkaügyi Központok, Regionális Munkaerőfejlesztő és Képző Központok. Önrész meglétét igazoló dokumentumok A lakóotthont befogadó település polgármesterének támogató nyilatkozata A leendő lakók helyileg illetékes érdekvédelmi szervezetének projektet támogató nyilatkozata Partnerekkel kötött együttműködési megállapodások Nyilatkozat a köztartozásokról Nyilatkozat a csőd-, felszámolási és végelszámolási eljárásról Nyilatkozat a támogatások elszámolásáról Nyilatkozat a hasonló célra kapott támogatásokról Nyilatkozat az ÁFÁ-ról Felelősségi nyilatkozat A pályázó szervezet fenntartójának nyilatkozata arról, hogy meglévő kapacitását a pályázat keretében bővíti, illetve az alapító okirat módosítását a létszám növelésére vonatkozóan vállalja Működési engedély pályázó által hitelesített másolata, amennyiben a pályázó jelenleg lakóotthont, rehabilitációs intézetet illetve ápoló-gondozó otthont működtet OTMR adatlap Tartós bérlet esetén a tulajdonos nyilatkozata a beruházásba való beleegyezésről Telek, épület tulajdoni lapja melyet a földhivatal a pályázat benyújtását megelőző 15 napon belül adott ki és hitelesített Ingatlan nyilvántartási térkép hitelesített másolata Építészeti tervdokumentáció a pályázati űrlap 5. pontja alapján Rehabilitációs szakmérnök szakvéleménye 14

15 Lakóotthon dokumentum-tervezetei (szakmai program, mellékletek nélkül) Pályázó szervezet képviselőjének eredeti, vagy közjegyző által hitelesített aláírási címpéldánya A pályázat beadását megelőző 30 napban kiállított APEH és VPOP igazolás. (A VPOP igazolás hiánypótlására a pályázat benyújtási határidejét követő 15 napon belül van lehetőség.) Egyéb lehetséges mellékletek Falu- vagy tanyagondnoki szolgálat, illetve támogató szolgálat nyilatkozata a szállításról 3.3 A PÁLYÁZATOK BENYÚJTÁSÁVAL KAPCSOLATOS TUDNIVALÓK A pályázóknak a pályázatokat mindkét fordulóban lezárt borítékban ajánlott, tértivevényes levélként kell az alábbi címre eljuttatniuk. Cím: Fogyatékosok Esélye Közalapítvány 1134 Budapest, Dózsa György út 144. IV. em Azok a pályázatok, amelyek nem a fenti módon, hanem pl. faxon vagy útján érkeznek, elutasításra kerülnek. A pályázatokat (a csatolt mellékletekkel és egyéb dokumentumokkal együtt) egy eredeti és 3 másolati példányban, illetve elektronikus adathordozón kell beadni. Az eredeti példányt a borító lapján nagy E betűvel jelezze. A borítékon fel kell tüntetni a pályázati felhívás kódszámát, a pályázó teljes nevét és címét valamint az alábbi szöveget: Tilos felnyitni a bontási ülés előtt. A pályázatokat A4-es papírra, Times New Roman 12 betűtípussal és 1,5 sorközzel kell kinyomtatni. Az eredeti és a másolati példányokat is FŰZVE vagy KÖTVE tartalomjegyzékkel ellátva kell beadni. A nem összefűzött, illetve nem bekötött pályázatok nem fogadhatók el. 3.4 A PÁLYÁZATOK BENYÚJTÁSÁNAK HATÁRIDEJE A pályázatok beadásának végső határideje 1. forduló benyújtási határideje: február forduló benyújtási határideje: június 30. A határidő után beérkező pályázatok automatikusan elutasításra kerülnek. A pályázatok benyújtásának határideje alatt a postai feladás határidejét értjük, azt az időpontot, amikor a pályázatot még fel lehet adni tértivevényes postai küldeményként. A benyújtás határidejét a postai dátumbélyegző igazolja EGYÉB TUDNIVALÓK A pályázattal kapcsolatos kérdéseket kizárólag írásban, en levélben vagy faxon keresztül lehet feltenni. A kérdésekre adott válaszokat 5 munkanapon 15

16 belül közzé tesszük a Közalapítvány honlapján a pályázók esélyegyenlőségének biztosítása érdekében (www.foka.hu) is. 4. A PÁLYÁZATOK ELBÍRÁLÁSA A pályázatokat a Közalapítvány és a Minisztérium külső szakértők közreműködésével ellenőrzi és értékeli. A pályázatokat a következő kritériumok szerint bírálják el: Formai szempontból való megfelelés Ennél a pontnál az értékelők azt vizsgálják, hogy a pályázati űrlap hiánytalanul lett-e kitöltve, és csatolták-e a megfelelő példányszámban az összes mellékletet, illetve egyéb dokumentumokat. Támogatásra való jogosultság Ennél a pontnál az értékelők azt vizsgálják, hogy a pályázó, illetve pályázata a pályázati útmutató feltételeivel összhangban van-e, jogosult-e a támogatásra. A pályázatok tartalmi és pénzügyi értékelése A pályázatok tartalmi értékelése, beleértve a költségvetés értékelését is, az alábbi értékelési táblázatban foglalt szempontok szerint történik. A pályázatok elbírálásának határideje A pályázatok elbírálásának végső határideje az első fordulóban március 31., a második fordulóban július 31. A pályázatok értékelésekor figyelembe vesszük, hogy régiónként legalább 1-1 lakóotthon létesüljön, ennek értelmében a nyertes pályázatok kiválasztásakor minden régióban a legmagasabb pontszámot elért pályázat kerül támogatásra. Amennyiben a 7 lakóotthon megvalósításához igényelt támogatási összeg nem éri el a pályázatható keretösszeget, úgy az összesített pontszámok alapján, a területi elv figyelembevételével kerülnek kiválasztásra a további nyertes pályázatok. Értékelési táblázat Főbb szempont Maximálisan adható pontszám I. A projekt háttere és indokoltsága A lakóotthon szükségessége, létrehozás indokoltsága, környezeti háttere II. A pályázó és a partnerszervezetek ismeretei, felkészültségük a projekt megvalósítására Pályázati formanyomtatvány 10 4.,

17 Főbb szempont 2.1 A pályázó, a partnerszervezetek és szakemberek szakmai alkalmassága, tapasztalatai a projekt sikeres megvalósításához 2.2 A pályázó szakmai kapcsolatrendszere 2.3 A lakóotthon lakóinak összetétele, értelmileg akadályozottak, autisztikus spektrumzavarral élő személyek és súlyosan-halmozottan fogyatékos személyek megjelenése a célcsoportban 2.4 A célcsoport és annak speciális szükségleteinek ismerete III. A projekt megvalósítására vonatkozó tervek 3.1 A projekt célkitűzései összhangban vannak-e a pályázat céljaival? 3.2 Igazolt-e a kapacitásbővítés? 3.3 A befogadó település megnyerésére szolgáló stratégia megalapozottsága, megvalósíthatósága 3.4 A cselekvési terv kellően részletezett-e? Figyelembe veszi-e pl. az esetleges közbeszerzési eljárások időtartamát? 3.5 Esetleges kockázatokat felismerte-e a pályázó? 3.6 A hosszú távú fenntarthatóság megalapozottsága Maximálisan adható pontszám 17 Pályázati formanyomtatvány 5 1.1, 1.2, 3.1, nyilatkozatok , 3.2, együttműködési megállapodások , 4, 7.8, 7.19, 7.10, kizáró tényező, ha nem IV. A lakóotthon szakmai programja 35 Nyilatkozatok, kötelező mellékletek 4 6.2, 6.3, nyilatkozatok A befogadó település megfelelősége 4 6.1, 6.3, 4.2 A lakók létszámának, a közösség összetételének meghatározásakor a személyre szabottság igénye megjelenik-e? Az érintett célcsoport bevonása a program előkészítésébe 4.3 A tárgyi feltételek kialakításánál megfelelő súllyal szerepel-e a fizikai biztonság, egyértelmű-e és látható-e a helyek funkciója? 4.4 A szakmai programban érvényesülnek-e a célcsoport specifikus 5 7.2, 7.3, , 7.4, 7.6, 7.7, 7.8, 7.9

18 szempontok? Főbb szempont Maximálisan adható pontszám Pályázati formanyomtatvány 4.5 Mennyire biztosított a tárgyi feltételek személyessége és biztonságos tárolása? 4.6 Mennyire konkrét és átlátható a szakemberek, segítők és a családtagok közötti együttműködés? 4.7 A szakmai programban, dokumentumtervezetekben mennyire jelenik meg az egyénre szabottság, nehézségek kezelése, önálló életvitel és társadalmi integráció elősegítése? V. Műszaki vonatkozások A tervek az OTÉK-nak megfelelneke? 5.2 Érvényesülnek-e a célcsoport szempontjából speciális műszaki szempontok? 5.3 Az épület műszaki és használati megfelelősége , 7.8, 7.9, 7.10, 7.11 kizáró tényező, ha nem Tervek teljessége Tervezői költségbecslés realitása, arányossága 5.6 Költségkímélő építészeti és műszaki megoldások alkalmazása VI. A projekt költségvetése A költségek megalapozottsága, a költségterv és a projektre vonatkozó tervek összhangja 6.2 Összes pénzbeni hozzájárulás aránya 6.3 Összes természetbeni hozzájárulás aránya, számítások megalapozottsága 6.4 Az egyes költségnemek aránya a teljes költségvetésből projektköltségvetés, indoklása projektköltségvetés, finanszírozás várható forrásai projektköltségvetés, finanszírozás várható forrásai 2 projektköltségvetés, indoklása 6.5 Költségvetési tartalék aránya 1 projektköltségvetés Összesen 100 pont 18

19 5. A PÁLYÁZÓK ÉRTESÍTÉSE A TÁMOGATÁSOK ODAÍTÉLÉSÉRŐL A pályázókat a támogatási döntésről a Közalapítvány várhatóan a pályázatok beadási határidejét követő 45 napon belül írásban értesíti. A pályázat elutasításának, illetve a támogatás odaítélésére vonatkozó elutasító döntésnek az alábbi okai lehetnek: A pályázat a benyújtási határidő után érkezett be. A pályázat hiányos vagy egyéb okokból nem felel meg az előírt formai követelményeknek. A pályázó vagy/és együttműködő partnerei nem jogosultak a támogatás igénybevételére. A projektjavaslat a program keretében nem jogosult a támogatásra. A projektjavaslatnak a program célkitűzéseihez való kapcsolódása, illetve szakmai tartalma gyenge, és nem éri el a szakmai minimum küszöbhöz tartozó pontszámot. A pályázat pénzügyi része nem megfelelő. A Minisztériumnak a projektek kiválasztására és a támogatások odaítélésére vonatkozó döntése végleges, azzal szemben fellebbezésnek helye nincs. 6. A TÁMOGATÁSBAN RÉSZESÜLŐ PROJEKTEK MEGVALÓSÍTÁSÁNAK FELTÉTELEI A támogatások odaítéléséről szóló döntést követően a Minisztérium szerződést köt a kedvezményezettel. A szerződésben az alábbi jogok és kötelezettségek kerülnek rögzítésre. A támogatás végleges összege A szerződés a támogatás maximális összegét, illetve a támogatás százalékos arányát, valamint a finanszírozás módját rögzíti. Amennyiben a projekt célkitűzései nem teljesülnek Amennyiben a kedvezményezett nem a szerződésben rögzített feltételek alapján valósítja meg a projektet, a Minisztérium fenntartja magának a jogot a kifizetések felfüggesztésére és/vagy a szerződés felmondására. Amennyiben a kedvezményezett nem teljesíti a szerződés feltételeit, a Minisztériumnak jogában áll csökkenteni a támogatást. A szerződés módosítása Minden változásról, amely a pályázati program megvalósítását érinti, a Közalapítványt előzetesen írásban kell tájékoztatni, valamint szerződésmódosítást kezdeményezni. A szerződésmódosítás szabályairól a támogatási szerződés részletesen rendelkezik. A költségvetés módosítása Az egyes költségvetési sorok összegei az alábbi feltételek mellett változtathatók meg: A változás nem változtatja meg a projekt alapvető célját, valamint A költségek átcsoportosítása egy költségnemen belül történik, vagy amennyiben különböző költséghelyek között történik, akkor az érintett költséghelyeken szereplő összegek maximum 10%-kal változnak. Ebben az esetben a kedvezményezett a Közalapítvány és a Minisztérium által történt jóváhagyást követően átvezeti a költségvetésben a változtatást. 19

20 Minden egyéb esetben a Közalapítványhoz írásban szerződésmódosítási kérelmet kell benyújtani. A szerződésmódosítási kérelmekkel kapcsolatban döntés hozására a Szociális és Munkaügyi Minisztérium jogosult. Jelentések A támogatott pályázóknak félévente tartalmi és pénzügyi jelentéseket kell készítenie a Közalapítvány által rendelkezésre bocsátott formátumban. Az első féléves beszámoló beadásának határideje: február 28. A támogatás folyósítása A pályázat teljes forrása az államháztartás működési rendjéről szóló 217/1998. (XII.30.) kormányrendelet VII. fejezet szerinti feladatfinanszírozási körbe tartozik, ennek megfelelően a pályázati program finanszírozása az alábbi módon történik: A nyertes pályázókkal közvetlenül a Szociális és Munkaügyi Minisztérium köt szerződést. A pályázók elismerhető költségeit és beruházási kiadásait (azaz a felmerült kifizetéseket) pénzügy-technikailag a Magyar Államkincstár rendezi, de minden esetben a Minisztérium előzetes teljesítésigazolása alapján. Ez azt jelenti, hogy sem a nyertes pályázóknak, sem a szállítónak illetve a megfelelő összegre jogosult személynek nem utal a Magyar Államkincstár a Minisztérium teljesítésigazolása nélkül. A Minisztérium teljesítésigazolását megelőzi a Közalapítvány formai és tartalmi ellenőrzése. Vitás kérdésekben a végső döntés joga a Minisztériumé. 1. A nyertes pályázóknak a kifizetés alapjául szolgáló valamennyi dokumentumot a Fogyatékosok Esélye Közalapítványhoz kell benyújtani ellenőrzésre. 2. A pályázóknak a kifizetés alapjául szolgáló bizonylatok hitelesített másolati példányát kell benyújtaniuk a Közalapítvány számára. A hitelesítés az eredetivel megegyező hiteles másolat szövegnek a bizonylat másolatán történő feltüntetésével, valamint a szervezet képviselőjének aláírásával történik. Számla esetében - ezen túl - az eredeti számlán fel kell tüntetni a következő szöveget: Elszámolva x Ft az x számú szerződés terhére. 3. Minden esetben alapszabály, hogy a számláknak, illetve az egyéb számlával egyenértékű dokumentumoknak a nyertes pályázó intézményének nevére kell szólniuk. 4. A számla és a számlával egyenértékű dokumentum teljesítésének két módja van: c) A szállító vagy az összegre jogosult felé a fizetést maga a nyertes intézmény teljesíti, ez esetben a Magyar Államkincstár a pályázó számlaszámára utalja el utólag a számla összegét. o Számla esetében igazolásul a pályázó intézménynek a számla, illetve a kapcsolódó szerződés mellett el kell juttatnia a kifizetést igazoló dokumentumot (bankszámlakivonat, kiadási pénztárbizonylat) is a Közalapítvány részére. 20

Pszichiátriai és szenvedélybetegek ellátását biztosító nappali intézmények működésének támogatása

Pszichiátriai és szenvedélybetegek ellátását biztosító nappali intézmények működésének támogatása Fogyatékosok Esélye Közalapítvány 2006 PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ A Szociális és Munkaügyi Minisztérium (mint az Ifjúsági, Családügyi, Szociális és Esélyegyenlőségi Minisztérium jogutódja) megbízásából a Fogyatékosok

Részletesebben

Társadalmi befogadás elősegítése a szociális és munkaügyi szolgáltatások együttműködési modelljének kidolgozásával

Társadalmi befogadás elősegítése a szociális és munkaügyi szolgáltatások együttműködési modelljének kidolgozásával Nemzeti Fejlesztési Ügynökség Humánerőforrás-fejlesztési Operatív Program és EQUAL Közösségi Kezdeményezés Irányító Hatóság Nemzeti Fejlesztési Ügynökség Humánerőforrás-fejlesztési Operatív Program és

Részletesebben

Fogyatékosok Esélye Közalapítvány 2007

Fogyatékosok Esélye Közalapítvány 2007 Fogyatékosok Esélye Közalapítvány 2007 PÁLYÁZATI FELHÍVÁS A Szociális és Munkaügyi Minisztérium megbízásából a Fogyatékosok Esélye Közalapítvány pályázatot hirdet Látássérült személyek elemi és foglalkozási

Részletesebben

TÁMOGATÁSI SZERZŐDÉS MINTA

TÁMOGATÁSI SZERZŐDÉS MINTA Támogatási Szerződés minta P26/6/X TÁMOGATÁSI SZERZŐDÉS MINTA Amely létrejött egyfelől a Fogyatékosok Esélye Közalapítvány (székhelye: 1134. Budapest, Dózsa György út 144. - képviseletében: Dr. Tausz Katalin,

Részletesebben

Az Emberi Erőforrások Minisztériuma nevében a Fogyatékos Személyek Esélyegyenlőségéért Közhasznú Nonprofit Kft. pályázatot hirdet

Az Emberi Erőforrások Minisztériuma nevében a Fogyatékos Személyek Esélyegyenlőségéért Közhasznú Nonprofit Kft. pályázatot hirdet PÁLYÁZATI FELHÍVÁS Az Emberi Erőforrások Minisztériuma nevében a pályázatot hirdet Jegyzetelő szolgáltatás támogatása felsőoktatásban tanuló fogyatékos hallgatók érdekében (kód: 21221) címmel 1. A PÁLYÁZAT

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. Kazincbarcika Város Önkormányzata A civil szervezetek pályázati támogatásáról szóló 7/2010. (II. 19.) rendelete alapján

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. Kazincbarcika Város Önkormányzata A civil szervezetek pályázati támogatásáról szóló 7/2010. (II. 19.) rendelete alapján Melléklet a 70/2015. (IV. 14.) önkormányzati határozathoz PÁLYÁZATI FELHÍVÁS Kazincbarcika Város Önkormányzata A civil szervezetek pályázati támogatásáról szóló 7/2010. (II. 19.) rendelete alapján 2015.

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. a Fogyatékosok Esélye Közalapítvány

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. a Fogyatékosok Esélye Közalapítvány PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Fogyatékosok Esélye Közalapítvány az Ifjúsági, Családügyi, Szociális és Esélyegyenlőségi Minisztérium támogatásával a Magyar Köztársaság Kormányának 100 lépés Programja keretében ÖNÁLLÓ

Részletesebben

Társadalmi Megújulás Operatív Program Esélyegyenlőségi célcsoportok a gazdaságban megváltozott munkaképességűek integrációja a munkaerőpiacon

Társadalmi Megújulás Operatív Program Esélyegyenlőségi célcsoportok a gazdaságban megváltozott munkaképességűek integrációja a munkaerőpiacon PÁLYÁZAT Program neve: Támogatás szakmai iránya: Program kódja Megvalósítandó cél: Társadalmi Megújulás Operatív Program Esélyegyenlőségi célcsoportok a gazdaságban megváltozott munkaképességűek integrációja

Részletesebben

Támogatások igénylése, kifizetési kérelmek összeállítása

Támogatások igénylése, kifizetési kérelmek összeállítása Támogatások igénylése, kifizetési kérelmek összeállítása ÁROP-1.A.5, 3.A.2 Pályázói információs nap Előadó: Kocsis Beáta, Pénzügyi menedzser MAG Zrt. 2014. március 25. Budapest Szabályozási háttér 4/2011

Részletesebben

Uniós Projektek Megvalósítása Pénzügyi Szemmel. Uniós pályázatok és projektek felépítése

Uniós Projektek Megvalósítása Pénzügyi Szemmel. Uniós pályázatok és projektek felépítése Uniós Projektek Megvalósítása Pénzügyi Szemmel Uniós pályázatok és projektek felépítése A pályázati dokumentáció tartalma Pályázati felhívás Pályázati útmutató Pályázati adatlap Egyéb útmutatók Útmutató

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. A pályázat célja: Hajléktalan, fogyatékos, időskorú személyek valamint gyermekek programpályázat útján történő támogatása.

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. A pályázat célja: Hajléktalan, fogyatékos, időskorú személyek valamint gyermekek programpályázat útján történő támogatása. PÁLYÁZATI FELHÍVÁS Debrecen Megyei Jogú Város Közgyűlésének Szociális Bizottsága pályázatot hirdet debreceni székhelyű non-profit szervezetek programjainak támogatására A pályázók köre: Pályázatot nyújthatnak

Részletesebben

PÁLYÁZATI KIÍRÁS Velencéért Közalapítvány pályázatot hirdet civil szervezetek támogatására

PÁLYÁZATI KIÍRÁS Velencéért Közalapítvány pályázatot hirdet civil szervezetek támogatására PÁLYÁZATI KIÍRÁS Velencéért Közalapítvány pályázatot hirdet civil szervezetek támogatására Jelen pályázati kiírás részét képezi a Pályázati Adatlap, amely letölthető www.velence.hu oldalon, vagy átvehető

Részletesebben

Magyar Államkincstár pénzügyi monitoring tevékenysége a Humánerőforrás-fejlesztési Operatív Program keretében

Magyar Államkincstár pénzügyi monitoring tevékenysége a Humánerőforrás-fejlesztési Operatív Program keretében pénzügyi monitoring tevékenysége a Humánerőforrás-fejlesztési Operatív Program keretében A Kincstár feladatai Projekt előrehaladási jelentések befogadása Pénzügyi adatok rögzítése az EMIR-ben Dokumentum-ellenőrzés

Részletesebben

42/ ( I I ) H É B H A T Á R O Z A T A L A P J Á N LITÉR KÖZSÉG ÖN KOR MÁ NYZA TÁNAK. támogatása Litér, Álmos u. 37.

42/ ( I I ) H É B H A T Á R O Z A T A L A P J Á N LITÉR KÖZSÉG ÖN KOR MÁ NYZA TÁNAK. támogatása Litér, Álmos u. 37. 42/ 2 0 1 6. ( I I. 1 7. ) H É B H A T Á R O Z A T A L A P J Á N LITÉR KÖZSÉG ÖN KOR MÁ NYZA TÁNAK P Á L Y Á Z A T I F E L H Í V Á S A Civil szervezetek programjainak támogatása 2016. L I T É R K Ö Z S

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS ÉS ÚTMUTATÓ

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS ÉS ÚTMUTATÓ PÁLYÁZATI FELHÍVÁS ÉS ÚTMUTATÓ az első világháború történelmi emlékeit őrző emlékművek rendbetétele, renoválása, helyreállítása témában a Közép- és Kelet-európai Történelem és Társadalom Kutatásáért Közalapítvány

Részletesebben

Pályázati kiírás. A pályázat kiírója: Isaszeg Város Önkormányzata, 2117 Isaszeg, Rákóczi u. 45.

Pályázati kiírás. A pályázat kiírója: Isaszeg Város Önkormányzata, 2117 Isaszeg, Rákóczi u. 45. Pályázati kiírás A pályázat címe: Civil pályázat A pályázat kiírója: Isaszeg Város Önkormányzata, 2117 Isaszeg, Rákóczi u. 45. A pályázat célja: isaszegi székhelyű, bejegyzésű civil szervezetek,egyesületek,

Részletesebben

PÁLYÁZATI KIÍRÁS. A pályázat kiírója és elbírálója: Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzat

PÁLYÁZATI KIÍRÁS. A pályázat kiírója és elbírálója: Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzat PÁLYÁZATI KIÍRÁS 1. Általános információk: A pályázat kiírója és elbírálója: Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzat A pályázat célja: A csepeli sportegyesületek, sportcélú alapítványok működésének támogatása,

Részletesebben

PÁLYÁZATI KIÍRÁS. Almásfüzitő Község Képviselő-testülete pályázatot hirdet civil szervezetek szakmai programjainak támogatására

PÁLYÁZATI KIÍRÁS. Almásfüzitő Község Képviselő-testülete pályázatot hirdet civil szervezetek szakmai programjainak támogatására PÁLYÁZATI KIÍRÁS Almásfüzitő Község Képviselő-testülete pályázatot hirdet civil szervezetek szakmai programjainak támogatására 1. A pályázat célja A pályázat a civil társadalom erősítését, a civil szervezetek

Részletesebben

rendezvények programokhoz, projektekhez rendezvények projektek

rendezvények programokhoz, projektekhez rendezvények projektek PÁLYÁZATI FELHÍVÁS A Pilis-Buda-Zsámbék Többcélú Kistérségi Társulás 6/2010 (II.11.) határozata alapján - az alábbiakban részletezett feltételekkel - pályázatot hirdet a Társulás 2010. évi költségvetésének

Részletesebben

KULTURÁLIS TEVÉKENYSÉGET FOLYTATÓ EGYHÁZI- ÉS CIVIL SZERVEZETEK TÁMOGATÁSÁRA

KULTURÁLIS TEVÉKENYSÉGET FOLYTATÓ EGYHÁZI- ÉS CIVIL SZERVEZETEK TÁMOGATÁSÁRA SÁROSPATAK ÖNKORMÁNYZATA PÁLYÁZATI FELHÍVÁS (TERVEZET) KULTURÁLIS TEVÉKENYSÉGET FOLYTATÓ EGYHÁZI- ÉS CIVIL SZERVEZETEK TÁMOGATÁSÁRA SÁROSPATAK, 2010 Készítette: Hajdu Imre tanácsnok, a Kulturális Bizottság

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Társadalmi Megújulás Operatív Program keretében. Atipikus foglalkoztatási formák támogatása. Konvergencia régiók.

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Társadalmi Megújulás Operatív Program keretében. Atipikus foglalkoztatási formák támogatása. Konvergencia régiók. PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Társadalmi Megújulás Operatív Program keretében Atipikus foglalkoztatási formák támogatása Konvergencia régiók Kódszám: TAMOP 2.4.3. A-09/1 A projektek az Európai Unió támogatásával,

Részletesebben

Szekszárdi Német Nemzetiségi Önkormányzat Deutsche Nationalitätenselbstverwaltung 7100 Szekszárd, Rákóczi Str. 69-71.

Szekszárdi Német Nemzetiségi Önkormányzat Deutsche Nationalitätenselbstverwaltung 7100 Szekszárd, Rákóczi Str. 69-71. Szekszárdi Német Nemzetiségi Önkormányzat Deutsche Nationalitätenselbstverwaltung 7100 Szekszárd, Rákóczi Str. 69-71. ELŐTERJESZTÉS a Szekszárdi Német Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015.

Részletesebben

Bem utca páratlan oldali járda építési munkák

Bem utca páratlan oldali járda építési munkák AJÁNLATKÉRÉS Bem utca páratlan oldali járda építési munkák Tárgyú eljáráshoz 1. Az ajánlatkérő neve, címe, telefon- és telefaxszáma, e-mail címe: Neve: Répcelak Város Önkormányzata Képviseli: Dr. Németh

Részletesebben

1. számú KIFIZETÉSI IGÉNYLÉS Kérjük, az űrlap kitöltését megelőzően olvassa el az útmutatót KLEBELSBERG INTÉZMÉNYFENNTARTÓ KÖZPONT

1. számú KIFIZETÉSI IGÉNYLÉS Kérjük, az űrlap kitöltését megelőzően olvassa el az útmutatót KLEBELSBERG INTÉZMÉNYFENNTARTÓ KÖZPONT 1. számú KIFIZETÉSI IGÉNYLÉS Kérjük, az űrlap kitöltését megelőzően olvassa el az útmutatót A kifizetési igénylés a(z) Időközi kifizetési igény Záró kifizetési igény elválaszthatatlan részét képezi. 1.

Részletesebben

Magyar Államkincstár pénzügyi monitoring tevékenysége a Humánerőforrás-fejlesztési Operatív Program keretében

Magyar Államkincstár pénzügyi monitoring tevékenysége a Humánerőforrás-fejlesztési Operatív Program keretében Magyar Államkincstár pénzügyi monitoring tevékenysége a Humánerőforrás-fejlesztési Operatív Program keretében A Kincstár feladatai Projekt előrehaladási jelentések átvétele FH-tól Pénzügyi adatok rögzítése

Részletesebben

Az Akadémia Domus programja támogatni kívánja a magyar közösségek szempontjából fontos konferenciák megrendezését, kiadványok megjelentetését.

Az Akadémia Domus programja támogatni kívánja a magyar közösségek szempontjából fontos konferenciák megrendezését, kiadványok megjelentetését. A Magyar Tudományos Akadémia pályázati felhívása a szomszédos országokban működő magyar tudományos szervezetek 2015. évi konferencia- és kiadvány-támogatására 1. A pályázat célja A Magyar Tudományos Akadémiáról

Részletesebben

Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzat Képviselő-testületének /2009. (...) számú R E N D E L E T E

Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzat Képviselő-testületének /2009. (...) számú R E N D E L E T E Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzat Képviselő-testületének /2009. (...) számú R E N D E L E T E az újpesti kisvállalkozások gazdaságfejlesztési támogatásáról (T E R V E Z E T) Budapest Főváros

Részletesebben

Tárgy: Javaslat a civil szervezetek pályázati úton történő évi támogatásáról

Tárgy: Javaslat a civil szervezetek pályázati úton történő évi támogatásáról Előterjesztő: Készítette: Szitka Péter polgármester Szabóné Zsuponyó Ágnes főtanácsos Tárgy: Javaslat a civil szervezetek pályázati úton történő 2015. évi támogatásáról Tisztelt Képviselő-testület! Kazincbarcika

Részletesebben

4. számú KIFIZETÉSI IGÉNYLÉS Kérjük, az űrlap kitöltését megelőzően olvassa el az útmutatót

4. számú KIFIZETÉSI IGÉNYLÉS Kérjük, az űrlap kitöltését megelőzően olvassa el az útmutatót 4. számú KIFIZETÉSI IGÉNYLÉS Kérjük, az űrlap kitöltését megelőzően olvassa el az útmutatót A kifizetési igénylés a(z) Időközi kifizetési igény Záró kifizetési igény elválaszthatatlan részét képezi. 1.

Részletesebben

ELSZÁMOLÁSI ÚTMUTATÓ MELLÉKLETE (TÁRGYI ESZKÖZ BERUHÁZÁSHOZ) A SPORTFEJLESZTÉSI PROGRAM JÓVÁHAGYÁSA, ILLETVE A TÁMOGATÁSI IGAZOLÁS KIÁLLÍTÁSA

ELSZÁMOLÁSI ÚTMUTATÓ MELLÉKLETE (TÁRGYI ESZKÖZ BERUHÁZÁSHOZ) A SPORTFEJLESZTÉSI PROGRAM JÓVÁHAGYÁSA, ILLETVE A TÁMOGATÁSI IGAZOLÁS KIÁLLÍTÁSA ELSZÁMOLÁSI ÚTMUTATÓ MELLÉKLETE (TÁRGYI ESZKÖZ BERUHÁZÁSHOZ) A SPORTFEJLESZTÉSI PROGRAM JÓVÁHAGYÁSA, ILLETVE A TÁMOGATÁSI IGAZOLÁS KIÁLLÍTÁSA A sportszakmai program tárgyi eszköz beruházása jogcímen igényelt

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. Mikro- és kisvállalkozások technológia fejlesztése. Kódszám: KMOP-2007-1.2.1/A

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. Mikro- és kisvállalkozások technológia fejlesztése. Kódszám: KMOP-2007-1.2.1/A PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Közép-magyarországi Operatív Program keretében Mikro- és kisvállalkozások technológia fejlesztése Kódszám: KMOP-2007-1.2.1/A A projektek az Európai Unió támogatásával, az Európai Regionális

Részletesebben

Nyílt PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. Budakalász Város Képviselő-testületének 44/2008 (XII.1) rendelete alapján

Nyílt PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. Budakalász Város Képviselő-testületének 44/2008 (XII.1) rendelete alapján Nyílt PÁLYÁZATI FELHÍVÁS Budakalász Város Képviselő-testületének 44/2008 (XII.1) rendelete alapján A Budakalász, 0184/4 hrsz kivett agyagbánya önkormányzati tulajdonban lévő tó felület értékesítésére KIÍRÓ:

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. Kiíró: Fogyatékosok Integrációjáért Békés Megyében Alapítvány Határidő: 2010. december. 15.

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. Kiíró: Fogyatékosok Integrációjáért Békés Megyében Alapítvány Határidő: 2010. december. 15. PÁLYÁZATI FELHÍVÁS Súlyosan, vagy halmozottan fogyatékos és/vagy autista gyermekek és fiatalok fejlesztésének, iskolai tanulmányútjának támogatása Kiíró: Fogyatékosok Integrációjáért Békés Megyében Alapítvány

Részletesebben

Célterület: nincs korlátozás a tevékenységi területre vonatkozóan. Előnyt élveznek a helyi termékeket és szolgáltatásokat népszerűsítő projektek.

Célterület: nincs korlátozás a tevékenységi területre vonatkozóan. Előnyt élveznek a helyi termékeket és szolgáltatásokat népszerűsítő projektek. A pályázati program fő célja: A márka neve: Háromszék! - PÁLYÁZATI FELHÍVÁS A helyi értékek, sajátosságok védelme, a velük való gazdálkodás fontosságának tudatosítása a polgárokban. Helyi értékek: kulturális,

Részletesebben

Emberi Erőforrások Minisztériuma Emberi Erőforrás Támogatáskezelő. Pénzügyi és szakmai elszámolás

Emberi Erőforrások Minisztériuma Emberi Erőforrás Támogatáskezelő. Pénzügyi és szakmai elszámolás Pénzügyi és szakmai elszámolás 1 Szakmai beszámoló Célja: a pályázatban vállalt feladatok végrehajtásának szöveges bemutatása Része: a) elektronikus szakmai adatlap (EPER), b) kötelezően előírt, vagy a

Részletesebben

3. számú KIFIZETÉSI IGÉNYLÉS Kérjük, az űrlap kitöltését megelőzően olvassa el az útmutatót

3. számú KIFIZETÉSI IGÉNYLÉS Kérjük, az űrlap kitöltését megelőzően olvassa el az útmutatót 3. számú KIFIZETÉSI IGÉNYLÉS Kérjük, az űrlap kitöltését megelőzően olvassa el az útmutatót A kifizetési igénylés a(z) Időközi kifizetési igény Záró kifizetési igény elválaszthatatlan részét képezi. 1.

Részletesebben

PÁLYÁZATI PROGRAM MEGVALÓSULÁSA TECHNIKAI INFORMÁCIÓK A PROJEKT ZÁRÁSÁHOZ

PÁLYÁZATI PROGRAM MEGVALÓSULÁSA TECHNIKAI INFORMÁCIÓK A PROJEKT ZÁRÁSÁHOZ PÁLYÁZATI PROGRAM MEGVALÓSULÁSA TECHNIKAI INFORMÁCIÓK A PROJEKT ZÁRÁSÁHOZ Tartalom Határidők a projekt megvalósításában Záró elszámolási csomag benyújtása Záró elszámolási csomag ellenőrzése Kötelező tevékenységek

Részletesebben

2. számú KIFIZETÉSI IGÉNYLÉS Kérjük, az űrlap kitöltését megelőzően olvassa el az útmutatót MARCALI KISTÉRSÉG TÖBBCÉLÚ TÁRSULÁSA

2. számú KIFIZETÉSI IGÉNYLÉS Kérjük, az űrlap kitöltését megelőzően olvassa el az útmutatót MARCALI KISTÉRSÉG TÖBBCÉLÚ TÁRSULÁSA 2. számú KIFIZETÉSI IGÉNYLÉS Kérjük, az űrlap kitöltését megelőzően olvassa el az útmutatót A kifizetési igénylés a(z) Időközi kifizetési igény Záró kifizetési igény elválaszthatatlan részét képezi. 1.

Részletesebben

Magyar Államkincstár pénzügyi monitoring tevékenysége a Humánerőforrás-fejlesztési Operatív Program keretében. Nagy Ildikó

Magyar Államkincstár pénzügyi monitoring tevékenysége a Humánerőforrás-fejlesztési Operatív Program keretében. Nagy Ildikó Magyar Államkincstár pénzügyi monitoring tevékenysége a Humánerőforrás-fejlesztési Operatív Program keretében Nagy Ildikó A Kincstár feladatai Projekt előrehaladási jelentések átvétele FH-tól Pénzügyi

Részletesebben

Pályázati felhívás sportegyesületek részére

Pályázati felhívás sportegyesületek részére Pályázati felhívás sportegyesületek részére Kiírás Leadási határidő Elbírálás 2014. február 5. 2014. február 21. 2014. március 7. iktatószám: 7738/2014/MAV. Pályázati Kiírás A MÁV Zrt. Támogatói Bizottsága

Részletesebben

Pályázati útmutató. Kozármisleny Város Képviselő-testülete A helyi építészeti értékek védelméről című pályázatához

Pályázati útmutató. Kozármisleny Város Képviselő-testülete A helyi építészeti értékek védelméről című pályázatához Pályázati útmutató Kozármisleny Város Képviselő-testülete A helyi építészeti értékek védelméről című pályázatához A Kozármisleny Város Képviselő-testülete (a továbbiakban: testület) a 11/2004. (IV.07.)

Részletesebben

PÁLYÁZATI FORMANYOMTATVÁNY Közösségeket Támogató Alap támogatásának igénybevételére

PÁLYÁZATI FORMANYOMTATVÁNY Közösségeket Támogató Alap támogatásának igénybevételére 1. függelék a 4/2014. (IV. 15.) önkormányzati rendelethez PÁLYÁZATI FORMANYOMTATVÁNY Közösségeket Támogató Alap támogatásának igénybevételére 1. A Pályázó adatai: 1.1 A pályázó neve: 1.2 Címe: 1.3 Alapítás

Részletesebben

Pályázati felhívás 2012. évre. Magyar Borok Háza Alapítvány. pályázatot ír ki az alábbi céllal illetve feltételekkel:

Pályázati felhívás 2012. évre. Magyar Borok Háza Alapítvány. pályázatot ír ki az alábbi céllal illetve feltételekkel: Pályázati felhívás 2012. évre Magyar Borok Háza Alapítvány pályázatot ír ki az alábbi céllal illetve feltételekkel: A PÁLYÁZAT CÉLJA: olyan a magyar szőlő- és bortermeléshez, a borpiaci termékpályához

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. A felhívás meghirdetésekor rendelkezésre álló keretösszeg a 2015. évben 1.000.000 Ft.

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. A felhívás meghirdetésekor rendelkezésre álló keretösszeg a 2015. évben 1.000.000 Ft. PÁLYÁZATI FELHÍVÁS Homlokzat-felújítás támogatására, a Nyírbátor Város Önkormányzata Képviselő-testületének 14/2013 (III.28.) önkormányzati rendelete alapján 1. A pályázat célja Nyírbátor Város településképének

Részletesebben

A pályázaton nem vehetnek részt:

A pályázaton nem vehetnek részt: PÁLYÁZATI FELHÍVÁS T Budapest Főváros IV. ker. Újpest Önkormányzata pályázatot hirdet Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2015. (I.30.) önkormányzati rendelete alapján

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. Társadalmi Megújulás Operatív Program

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. Társadalmi Megújulás Operatív Program PÁLYÁZATI FELHÍVÁS Társadalmi Megújulás Operatív Program TÁMOP-5.4.10-12/1-2012-0001 azonosítószámú Szociális képzések rendszerének modernizációja című kiemelt projekt OKTATÓI LISTÁRA TÖRTÉNŐ FELVÉTELRE

Részletesebben

AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS. I. Az ajánlatkérő neve, címe, telefon- és telefaxszáma és elektronikus levelezési címe (e-mail):

AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS. I. Az ajánlatkérő neve, címe, telefon- és telefaxszáma és elektronikus levelezési címe (e-mail): AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS I. Az ajánlatkérő neve, címe, telefon- és telefaxszáma és elektronikus levelezési címe (e-mail): 1117 Budapest, Fehérvári út 12. Tel: (+36) 1-279-2180 Fax: (+36) 1-279-2176 e-mail:

Részletesebben

Óbuda-Békásmegyer Önkormányzat Képviselő-testületének. 47/2007. (VIII. 31.) rendelete 1

Óbuda-Békásmegyer Önkormányzat Képviselő-testületének. 47/2007. (VIII. 31.) rendelete 1 Óbuda-Békásmegyer Önkormányzat Képviselő-testületének 47/2007. (VIII. 31.) rendelete 1 a szociális igazgatásról és egyes szociális ellátásokról szóló 8/1996. (IV. 1.) rendelet módosításáról Óbuda-Békásmegyer

Részletesebben

Regionális Operatív Program (ROP)

Regionális Operatív Program (ROP) PRIMOM Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Vállalkozásélénkítő Alapítvány Tanácsadó és Információs Hálózat Regionális Operatív Program (ROP) keretében megvalósuló Vállalati tanácsadási szolgáltatás támogatási

Részletesebben

EGT Alap Ösztöndíj program Felsőoktatási intézményközi együttműködési projektek (M4)

EGT Alap Ösztöndíj program Felsőoktatási intézményközi együttműködési projektek (M4) EGT Alap Ösztöndíj program Felsőoktatási intézményközi együttműködési projektek (M4) Évközi beszámoló szeminárium Csigi Klaudia Tempus Közalapítvány 2015. szeptember 17. Beszámoló benyújtása Eredeti példányban,

Részletesebben

BESZERZÉSI FELHÍVÁS- pályázatfigyelési és pályázatírói feladatok ellátására

BESZERZÉSI FELHÍVÁS- pályázatfigyelési és pályázatírói feladatok ellátására BESZERZÉSI FELHÍVÁS- pályázatfigyelési és pályázatírói feladatok ellátására A beszerzési felhívást Zsámbék Város Önkormányzata közzétevő intézmény Címe: 2072 Zsámbék, Rácváros u. 2-4. Email: hivatal@zsambek.hu

Részletesebben

TERVEZÉSI FELHÍVÁS a Társadalmi Megújulás Operatív Program. Regionális felsőoktatási együttműködés támogatása c. kiemelt projekt támogatására

TERVEZÉSI FELHÍVÁS a Társadalmi Megújulás Operatív Program. Regionális felsőoktatási együttműködés támogatása c. kiemelt projekt támogatására TERVEZÉSI FELHÍVÁS a Társadalmi Megújulás Operatív Program Regionális felsőoktatási együttműködés támogatása c. kiemelt projekt támogatására Kódszám: TÁMOP-4.1.1.C-10/1 A projektek az Európai Unió támogatásával,

Részletesebben

2012. évi pályázati kiírás

2012. évi pályázati kiírás 2012. évi pályázati kiírás a létavértesi civil szervezetek részére 1. Pályázat célja: a helyi programok bővítése, színesítése, tartalmasabbá tétele Az alábbi témakörökben lehet pályázni: A.) Település

Részletesebben

Fűtéskorszerűsítés (Kazáncsere) Alprogram. Pályázat kódszáma: ZFR-KAZ/14

Fűtéskorszerűsítés (Kazáncsere) Alprogram. Pályázat kódszáma: ZFR-KAZ/14 Fűtéskorszerűsítés (Kazáncsere) Alprogram Pályázat kódszáma: ZFR-KAZ/14 A cél, pályázók köre, forrás elsődlegesen a klímavédelem CO2 kibocsátás csökkentése hozzájáruljanak az ország klímavédelmi céljaihoz

Részletesebben

Pályázat hazai élő könnyűzenei tehetségkutató rendezvények támogatására

Pályázat hazai élő könnyűzenei tehetségkutató rendezvények támogatására Pályázat hazai élő könnyűzenei tehetségkutató rendezvények támogatására A pályázat célja: a hazai könnyűzenei tehetségkutatás és gondozás elősegítése. A pályázatban kizárólag olyan rendezvények támogathatóak,

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS Dorog Város Önkormányzata Bérlakás Felújítási Alapból történő támogatásról

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS Dorog Város Önkormányzata Bérlakás Felújítási Alapból történő támogatásról Előterjesztés 1. számú melléklet PÁLYÁZATI FELHÍVÁS Dorog Város Önkormányzata Bérlakás Felújítási Alapból történő támogatásról 1. PÁLYÁZAT CÉLJA ÉS HÁTTERE 1.1 Pályázat célja A pályázat alapvető célja

Részletesebben

Az Országos Egészségbiztosítási Pénztár pályázati felhívása a tartósan betöltetlen háziorvosi körzeteket betöltő orvosok letelepedésének támogatására

Az Országos Egészségbiztosítási Pénztár pályázati felhívása a tartósan betöltetlen háziorvosi körzeteket betöltő orvosok letelepedésének támogatására A támogatás célja: Az Országos Egészségbiztosítási Pénztár pályázati felhívása a tartósan betöltetlen háziorvosi körzeteket betöltő orvosok letelepedésének támogatására A legalább 12 hónapja betöltetlen

Részletesebben

Dunyha program Társasházak energetikai épület-felújítását ösztönző támogatás

Dunyha program Társasházak energetikai épület-felújítását ösztönző támogatás Dunyha program Társasházak energetikai épület-felújítását ösztönző támogatás Szentendre Város Önkormányzata a társasházak energetikai korszerűsítését elősegítendő ösztönző támogatást kíván nyújtani az

Részletesebben

Vácduka Község Önkormányzat Képviselő-testületének 4/2010 (V.17.) számú rendelete a helyi civil szervezetek támogatásáról

Vácduka Község Önkormányzat Képviselő-testületének 4/2010 (V.17.) számú rendelete a helyi civil szervezetek támogatásáról Vácduka Község Önkormányzat Képviselő-testületének 4/2010 (V.17.) számú rendelete a helyi civil szervezetek támogatásáról Vácduka Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló

Részletesebben

1. A pályázó civil szervezet adatai

1. A pályázó civil szervezet adatai PÁLYÁZATI ŰRLAP 2014. A pályázat sorszáma (az Önkormányzat tölti ki): 1. A pályázó civil szervezet adatai A szervezet megnevezése: A szervezet bírósági bejegyzésének száma: A szervezet nyilvántartási száma:

Részletesebben

Nemzeti Fejlesztési Ügynökség Humánerőforrás-fejlesztési Operatív Program és EQUAL Közösségi Kezdeményezés Irányító Hatóság Nemzeti Fejlesztési Ügynökség Humánerőforrás-fejlesztési Operatív Program és

Részletesebben

Társadalmi Megújulás Operatív Program

Társadalmi Megújulás Operatív Program Kiemelt projekt tervezési felhívás a Társadalmi Megújulás Operatív Program A hajléktalan emberek társadalmi és munkaerő-piaci integrációjának szakmai és módszertani megalapozása című tervezési felhíváshoz

Részletesebben

Pályázati felhívás. Az Emberi Erőforrások Minisztériuma nevében a Fogyatékos Személyek Esélyegyenlőségéért Közhasznú Nonprofit Kft. által meghirdetett

Pályázati felhívás. Az Emberi Erőforrások Minisztériuma nevében a Fogyatékos Személyek Esélyegyenlőségéért Közhasznú Nonprofit Kft. által meghirdetett Pályázati felhívás Az Emberi Erőforrások Minisztériuma nevében a Fogyatékos Személyek Esélyegyenlőségéért Közhasznú Nonprofit Kft. által meghirdetett 21581 kódszámú Térítésmentes jelnyelvi tolmácsszolgáltatás

Részletesebben

A MaNNa Kulturális Egyesület PÁLYÁZATI FELHÍVÁSA ELŐADÓ-MŰVÉSZETI TEVÉKENYSÉG TÁMOGATÁSÁRA

A MaNNa Kulturális Egyesület PÁLYÁZATI FELHÍVÁSA ELŐADÓ-MŰVÉSZETI TEVÉKENYSÉG TÁMOGATÁSÁRA A MaNNa Kulturális Egyesület PÁLYÁZATI FELHÍVÁSA ELŐADÓ-MŰVÉSZETI TEVÉKENYSÉG TÁMOGATÁSÁRA I. A pályázat kiírója: Manna Kulturális Egyesület (1155 Budapest, Bulcsú u. 44.) II. A pályázat célja: A Manna

Részletesebben

2016. ÉVI PÁLYÁZATI KIÍRÁS KEREPESI CIVIL SZERVEZETEK RÉSZÉRE. A pályázat célja: a helyi programok bővítése, színesítése, tartalmasabbá tétele

2016. ÉVI PÁLYÁZATI KIÍRÁS KEREPESI CIVIL SZERVEZETEK RÉSZÉRE. A pályázat célja: a helyi programok bővítése, színesítése, tartalmasabbá tétele 2016. ÉVI PÁLYÁZATI KIÍRÁS KEREPESI CIVIL SZERVEZETEK RÉSZÉRE A pályázat célja: a helyi programok bővítése, színesítése, tartalmasabbá tétele Az alábbi témakörökben lehet pályázni: A.) Település környezet-

Részletesebben

Pályázatok benyújtása: Pályázni a pályáztató által kibocsátott adatlapon július 01. napjáig

Pályázatok benyújtása: Pályázni a pályáztató által kibocsátott adatlapon július 01. napjáig Pályázati útmutató (segédlet a pályázat benyújtásához, információk az elszámolásra vonatkozó szabályokkal kapcsolatban) Civil szakmai programok megvalósítása 2016 A támogatásra fordítható pénzkeret 2016.

Részletesebben

A támogatott lakhatás jogszabályi keretei

A támogatott lakhatás jogszabályi keretei A támogatott lakhatás jogszabályi keretei Csicsely Ágnes Emberi Erőforrások Minisztériuma Szociális és Gyermekjóléti Szolgáltatások Főosztálya Stratégia a fogyatékos személyek számára ápolást-gondozást

Részletesebben

Pályázati dokumentáció. Antoni Györgyi antoni.gyorgyi@rekthiv.elte.hu

Pályázati dokumentáció. Antoni Györgyi antoni.gyorgyi@rekthiv.elte.hu Pályázati dokumentáció Antoni Györgyi antoni.gyorgyi@rekthiv.elte.hu Pályázati dokumentáció legfontosabb elemei: 1. Pályázati felhívás 2. Pályázati útmutató 3. Adatlap 4. Mellékletek A pályázati felhívás

Részletesebben

MISKOLC MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA. 63/1997. (XI.01.) önkormányzati rendelete

MISKOLC MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA. 63/1997. (XI.01.) önkormányzati rendelete MISKOLC MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 63/1997. (XI.01.) önkormányzati rendelete a helyi környezet- és természetvédelmi alap létrehozásáról, valamint az azzal való rendelkezés és gazdálkodás szabályozásáról

Részletesebben

Inárcs Község Önkormányzata 22/2007. (XII. 20.) rendelete a helyi szervezetek támogatásáról

Inárcs Község Önkormányzata 22/2007. (XII. 20.) rendelete a helyi szervezetek támogatásáról Inárcs Község Önkormányzata 22/2007. (XII. 20.) rendelete a helyi szervezetek támogatásáról (Egységes szerkezetben a 18/2013. (XI. 28.) önkormányzati rendelettel.) Inárcs Község Önkormányzat Képviselő-testülete

Részletesebben

Dél-dunántúli Regionális Munkaügyi Központ PÁLYÁZATI ADATLAP. A Falfirka eltávolítás Európa Kulturális Fővárosában elnevezésű munkaerőpiaci program

Dél-dunántúli Regionális Munkaügyi Központ PÁLYÁZATI ADATLAP. A Falfirka eltávolítás Európa Kulturális Fővárosában elnevezésű munkaerőpiaci program Dél-dunántúli Regionális Munkaügyi Központ A pályázat beérkezett: A pályázat sorszáma: (BMMK tölti ki) iktatószám: Pályázó szervezet neve: PÁLYÁZATI ADATLAP A Falfirka eltávolítás Európa Kulturális Fővárosában

Részletesebben

Hazai társfinanszírozási támogatási szerződés megkötésének folyamata Catomio Andrea, VÁTI Nonprofit Kft. Nyugat-dunántúli Területi Iroda Információs

Hazai társfinanszírozási támogatási szerződés megkötésének folyamata Catomio Andrea, VÁTI Nonprofit Kft. Nyugat-dunántúli Területi Iroda Információs Hazai társfinanszírozási támogatási szerződés megkötésének folyamata Catomio Andrea, VÁTI Nonprofit Kft. Nyugat-dunántúli Területi Iroda Információs nap magyar partnerek részére Pécs, 2011.június 23. Tartalom

Részletesebben

Pályázati Útmutató A Miskolci Egyetem Demján Sándor Alapítvány Külföldi Kiegészítő Ösztöndíjához

Pályázati Útmutató A Miskolci Egyetem Demján Sándor Alapítvány Külföldi Kiegészítő Ösztöndíjához Pályázati Útmutató A Miskolci Egyetem Demján Sándor Alapítvány Külföldi Kiegészítő Ösztöndíjához A Pályázati útmutató elválaszthatatlan része a Pályázati felhívás, a Pályázati adatlap kitöltése, és a szükséges

Részletesebben

A HAJLÉKTALANOKÉRT KÖZALAPÍTVÁNY PÁLYÁZATI FELHÍVÁSA

A HAJLÉKTALANOKÉRT KÖZALAPÍTVÁNY PÁLYÁZATI FELHÍVÁSA A HAJLÉKTALANOKÉRT KÖZALAPÍTVÁNY PÁLYÁZATI FELHÍVÁSA A Hajléktalanokért Közalapítvány a Nemzeti Erőforrás Minisztérium megbízásából, mint lebonyolító szervezet, nyílt pályázatot hirdet a következő tárgyban:

Részletesebben

Az Országos Egészségbiztosítási Pénztár pályázati felhívása a tartósan betöltetlen háziorvosi körzeteket betöltő orvosok letelepedésének támogatására

Az Országos Egészségbiztosítási Pénztár pályázati felhívása a tartósan betöltetlen háziorvosi körzeteket betöltő orvosok letelepedésének támogatására Az Országos Egészségbiztosítási Pénztár pályázati felhívása a tartósan betöltetlen háziorvosi körzeteket betöltő orvosok letelepedésének támogatására A támogatás célja: hatályos: 2015.08.18 - A legalább

Részletesebben

TÁMOP 3.1.7-11/1-2 Referencia-intézmények országos hálózatának kialakítása és felkészítése. 4S PÁLYÁZATI INFORMÁCIÓS NAP Budapest, 2011. július 5.

TÁMOP 3.1.7-11/1-2 Referencia-intézmények országos hálózatának kialakítása és felkészítése. 4S PÁLYÁZATI INFORMÁCIÓS NAP Budapest, 2011. július 5. TÁMOP 3.1.7-11/1-2 Referencia-intézmények országos hálózatának kialakítása és felkészítése 4S PÁLYÁZATI INFORMÁCIÓS NAP Budapest, 2011. július 5. GYAKORLATI TANÁCSOK A PÁLYÁZATI DOKUMENTÁCIÓ ELKÉSZÍTÉSÉHEZ

Részletesebben

I. Általános tudnivalók a fedezetkezelői számláról

I. Általános tudnivalók a fedezetkezelői számláról TÁJÉKOZTATÓ a közbeszerzésekről szóló 2011. évi CVIII. törvény (továbbiakban: Kbt.) hatálya alá nem tartozó, de a Kbt. szerinti közösségi értékhatárt elérő vagy azt meghaladó értékű építési beruházást

Részletesebben

Legfontosabb tudnivalók a tanyapályázatok adminisztratív lépéseiről, a projekt megvalósításáról, a fenntartási kötelezettségekről

Legfontosabb tudnivalók a tanyapályázatok adminisztratív lépéseiről, a projekt megvalósításáról, a fenntartási kötelezettségekről Legfontosabb tudnivalók a tanyapályázatok adminisztratív lépéseiről, a projekt megvalósításáról, a fenntartási kötelezettségekről Danics Kata osztályvezető Tanyaindító konferencia Budapest, 2016. május

Részletesebben

VII. ELSZÁMOLHATÓ KÖLTSÉGEK SPECIFIKÁCIÓ. Társadalmi Megújulás Operatív Program keretében

VII. ELSZÁMOLHATÓ KÖLTSÉGEK SPECIFIKÁCIÓ. Társadalmi Megújulás Operatív Program keretében VII. ELSZÁMOLHATÓ KÖLTSÉGEK SPECIFIKÁCIÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program keretében Civil szervezeteknek szolgáltató, azokat fejlesztő szervezetek támogatása c. pályázati felhívásához Kódszám: TÁMOP-5.5.3/08/2

Részletesebben

Hosszúhetény Község Önkormányzat Képviselő-testületének

Hosszúhetény Község Önkormányzat Képviselő-testületének Hosszúhetény Község Önkormányzat Képviselő-testületének a helyi egyesületek, non-profit szervezetek önkormányzati pénzügyi támogatásának feltételeiről és szabályairól szóló 9/2012.(VI.18.), 5/2013.(IV.05.)

Részletesebben

Hazai társfinanszírozási támogatási szerződés megkötésének folyamata

Hazai társfinanszírozási támogatási szerződés megkötésének folyamata Hazai társfinanszírozási támogatási szerződés megkötésének folyamata Rába Anikó, VÁTI Nonprofit Kft. Nyugat-magyarországi Ellenőrzési Osztály Partneri szeminárium magyar partnerek részére Pécs, 2013.02.13

Részletesebben

Társadalmi Infrastruktúra Operatív Program keretében meghirdetett

Társadalmi Infrastruktúra Operatív Program keretében meghirdetett Társadalmi Infrastruktúra Operatív Program keretében meghirdetett KIEMELT PROJEKT TERVEZÉSI FELHÍVÁS a A komplex rehabilitációhoz szükséges infrastrukturális feltételek megteremtése (A foglalkozási rehabilitáció

Részletesebben

Pályázati felhívás. Támogatás igényelhető: (2014-ben megvalósított/megvalósítandó célokra)

Pályázati felhívás. Támogatás igényelhető: (2014-ben megvalósított/megvalósítandó célokra) 1. sz. melléklet Pályázati felhívás Győr Megyei Jogú Város Közgyűlése pályázatot hirdet pályázati úton támogatott sportszervezetek (kiemelt és nem kiemelt sportágak), valamint utánpótlást-nevelés fejlesztést

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELTÉTELEK:

PÁLYÁZATI FELTÉTELEK: 1.számú melléklet Pályázati kiírás A PÉCSI KÖZHASZNÚ FOGLALKOZTATÁS 2006. ÉVI ÖNKORMÁNYZATI TÁMOGATÁSÁHOZ Foglalkoztatási programok támogatására rendelkezésre álló keret 9 millió forint, az alábbi szempontok

Részletesebben

A pályázat benyújtásához önrész vállalása nem kötelező.

A pályázat benyújtásához önrész vállalása nem kötelező. Pályázati felhívás Nemti Község Önkormányzata tájékoztatja a helyi civil szervezeteket, alapítványokat, hogy Nemti Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a helyi civil szervezetek, alapítványok, pénzügyi

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS CIVIL SZERVEZETEK 2014. évi támogatására CIV-14

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS CIVIL SZERVEZETEK 2014. évi támogatására CIV-14 PÁLYÁZATI FELHÍVÁS CIVIL SZERVEZETEK 2014. évi támogatására CIV-14 Borsodnádasd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete pályázatot hirdet az Önkormányzat költségvetésében civil szervezetek számára elkülönített

Részletesebben

Általános rendelkezések

Általános rendelkezések Bogács Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2013. (II. 21. ) önkormányzati rendelete a helyi civil szervezetek pénzügyi támogatásának rendjéről Bogács Község Önkormányzatának Képviselő-testülete

Részletesebben

AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS. Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata által bonyolított Startmunka Programhoz kapcsolódó nagyértékű gépek beszerzése

AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS. Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata által bonyolított Startmunka Programhoz kapcsolódó nagyértékű gépek beszerzése 4. számú melléklet AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata által bonyolított Startmunka Programhoz kapcsolódó nagyértékű gépek beszerzése AZ AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS JOG(SZABÁLY)I ALAPJA:

Részletesebben

A pályázat benyújtásának határideje: március óra.

A pályázat benyújtásának határideje: március óra. Sárrétudvari Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete az államháztartáson kívüli forrás átvételéről és átadásáról szóló 21/2015.(VIII.27.) számú önkormányzati rendelete alapján pályázatot ír ki a helyi

Részletesebben

MŰVELŐDÉSI, KÖZOKTATÁSI, IFJÚSÁGI ÉS SPORT BIZOTTSÁG

MŰVELŐDÉSI, KÖZOKTATÁSI, IFJÚSÁGI ÉS SPORT BIZOTTSÁG Cegléd Város Önkormányzatának Művelődési, Közoktatási, Ifjúsági és Sport Bizottsága pályázatot hirdet 2011. évi Sport keretből elnyerhető, ceglédi székhelyű sportegyesületek működési támogatására A felosztható

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. népszerűsítő szabadidősport események (résztvevők száma min. 1000 fő);

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. népszerűsítő szabadidősport események (résztvevők száma min. 1000 fő); PÁLYÁZATI FELHÍVÁS Kiemelt jelentőségű szabadidősport események megszervezésének támogatására (Pályázat kódja: SPO-SE-08) Az Önkormányzati és Területfejlesztési Minisztérium (1051 Budapest, József A. u.

Részletesebben

Hegykő Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2013. (IV. 6.) önkormányzati rendelete. a civil szervezetek támogatásának rendjéről

Hegykő Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2013. (IV. 6.) önkormányzati rendelete. a civil szervezetek támogatásának rendjéről Hegykő Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2013. (IV. 6.) önkormányzati rendelete a civil szervezetek támogatásának rendjéről Hegykő Község Önkormányzatának Képviselő-testülete Magyarország Alaptörvényének

Részletesebben

TÁMOP /1 és a TÁMOP /2 pályázati kiírás módosítása

TÁMOP /1 és a TÁMOP /2 pályázati kiírás módosítása TÁMOP 5.3.3-08/1 és a TÁMOP 5.3.3-08/2 pályázati kiírás módosítása Módosított dokumentum neve Módosított pont Javított szöveg amiről A foglalkoztatás érdekében konzorciumi partnerként bevont gazdasági

Részletesebben

Pályázati útmutató (segédlet a pályázat benyújtásához, információk az elszámolásra vonatkozó szabályokkal kapcsolatban) Füzesabonyért 2016

Pályázati útmutató (segédlet a pályázat benyújtásához, információk az elszámolásra vonatkozó szabályokkal kapcsolatban) Füzesabonyért 2016 Pályázati útmutató (segédlet a pályázat benyújtásához, információk az elszámolásra vonatkozó szabályokkal kapcsolatban) Füzesabonyért 2016 A támogatásra fordítható pénzkeret 2016. évben: 600.000,- A pályázat

Részletesebben

Tájékoztató az Otthon Melege Program önkormányzati támogatásáról

Tájékoztató az Otthon Melege Program önkormányzati támogatásáról Tájékoztató az Otthon Melege Program önkormányzati támogatásáról ZFR-TH/15 Társasházak energiamegtakarítást eredményező korszerűsítésének, felújításának támogatása Oroszlány, 2015.01. 29. Németh Gábor,

Részletesebben

ÉPÍTÉSZETI ÉRTÉKVÉDELMI TÁMOGATÁS PÁLYÁZATI KIÍRÁS

ÉPÍTÉSZETI ÉRTÉKVÉDELMI TÁMOGATÁS PÁLYÁZATI KIÍRÁS ÉPÍTÉSZETI ÉRTÉKVÉDELMI TÁMOGATÁS 2017. PÁLYÁZATI KIÍRÁS Bóly Város Önkormányzata Képviselő-testületének (továbbiakban Kt.) a műemléki és helyi védelem alatt álló építészeti értékek felújításának anyagi

Részletesebben

F E L H Í V Á S. Gencsapáti székhelyű civil szervezetek évi támogatására

F E L H Í V Á S. Gencsapáti székhelyű civil szervezetek évi támogatására F E L H Í V Á S Gencsapáti székhelyű civil szervezetek 2015. évi támogatására Gencsapáti Község Önkormányzat Képviselő-testülete pályázatot hirdet az Önkormányzat költségvetésében civil szervezetek számára

Részletesebben

C S A N Á D P A L O T A VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 4/2015.(II.25.) önkormányzati rendelete. a helyi civil szervezetek támogatásáról

C S A N Á D P A L O T A VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 4/2015.(II.25.) önkormányzati rendelete. a helyi civil szervezetek támogatásáról C S A N Á D P A L O T A VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 4/2015.(II.25.) önkormányzati rendelete a helyi civil szervezetek támogatásáról Záradék: Kihirdetés ideje: 2015. február 25. 15. óra 40.

Részletesebben

BESZERZÉSI SZABÁLYZAT

BESZERZÉSI SZABÁLYZAT 1. kiadás 1. módosítás 1. oldal DUNAÚJVÁROSI FŐISKOLA Dunaújvárosi Főiskola Szenátusa a 30-2010/2011. (2011.06.07.) sz. határozatával 2011.06.07-én jóváhagyta, hatályos 2011.06.08-tól. módosítások: - A

Részletesebben

4. számú KIFIZETÉSI KÉRELEM Kérjük, az űrlap kitöltését megelőzően olvassa el az útmutatót

4. számú KIFIZETÉSI KÉRELEM Kérjük, az űrlap kitöltését megelőzően olvassa el az útmutatót 4. számú KIFIZETÉSI KÉRELEM Kérjük, az űrlap kitöltését megelőzően olvassa el az útmutatót Kifizetési igény típusa Időközi kifizetési igény Záró kifizetési igény Jelen adatlap elválaszthatatlan részét

Részletesebben