Finanszírozás és pénzügyi feladatok MF 06.EF

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Finanszírozás és pénzügyi feladatok MF 06.EF"

Átírás

1 Változtatás átvezetésére kötelezett példány: nem kötelezett példány: Példány sorszám: Finanszírozás és pénzügyi feladatok MF 06.EF Készítette: Kiss Gábor folyamatgazda Átvizsgálta: Dr. Zagyi Bertalan minőségügyi programfelelős Jóváhagyta: Dr. Kalapos István dékán M ó d o s í t á s o k Sorszáma Dátuma Leírása NEPTUN Hallgatói rendszer helyett az ETR hallgatói rendszer bevezetése Címlap A Kar nevének aktualizálása ; 5.1.2; 5.2.1; 5.2.4; 5.2.5; 5.2.7; 5.2.9; 5.4.2; ; ; 5.5.2; ; ; ; 5.7.2; ; 7. pontok aktualizálása Kiadás dátuma: Oldalszám: 1/14

2 1. A folyamatleírás célja A Debreceni Egyetem Orvos és Egészségtudományi Centrum (OEC) Gazdasági Egysége által végzett finanszírozási, nyilvántartási, elszámolási és egyéb pénzügyi tevékenységek szabályozása, mely az alábbi feladatokra terjed ki: az államháztartási költségvetés készítése és lebontása kiadási és bevételi jogcímekre, kiemelt keret előirányzatok, felhasználások rögzítése, államháztartási költségvetés alapján a szervezeti egységek gazdálkodási kereteinek megadása, nyilvántartása, gazdálkodásuk támogatása. a szállítói számlák kezelése, kifizetése, a vevői számlák kezelése, bevételek beszedése, kutatás statisztikai adatgyűjtés, beszámolókhoz adatszolgáltatás az OEC-nek és a DE-nek EK-t érintő pályázatok pénzügyi tervezése, nyilvántartása és elszámolása, átvett pénzeszközök kezelése. 2. Alkalmazási terület 2.1. A folyamatleírás vonatkozik az EK valamennyi szervezeti egységére, munkatársaira, akik pénzügyi dokumentumokkal - okmányokkal -, pénzügyi tevékenységgel foglalkoznak, az EK szervezeti egységei részére adatot szolgáltatnak a rendelkezésre álló forrásokról, és pénzgazdálkodási keretekről, illetve mindazokra, akik a folyamat akadálymentes működésének biztosításában részt vesznek A tevékenységet végző szervezeti egységek kapcsolatrendszere: DE Gazdasági Főigazgatóság (GFI) OEC Gazdasági Igazgatóság (GI) OEC EK Gazdasági Egység (GE) EK szervezeti egységei 3. Hivatkozások 3.1. Külső dokumentumok A pénzügyi tevékenység külső szabályozó dokumentumai (rendeletek, szabályok) Közlönyökben, kézikönyvekben és számítógépes adattárban találhatók meg: Aktuális Törvény a Magyar Köztársaság adott évi költségvetéséről (Kvt) évi XXXVIII. törvény az Államháztartásról (Áht) évi XCII. törvény az Adózás rendjéről (Art) Kiadás dátuma: Oldalszám: 2/14

3 2005. évi CXXXIX. törvény a Felsőoktatásról (Felsőokt. tv) évi LXXIV. törvény az Általános forgalmi adóról (Áfa tv) évi LXVI. törvény az Egészségügyi hozzájárulásról (Eho) évi C. törvény a Számvitelről (Számv.tv) 249/2000. (XII. 24.) Korm. rend az Államháztartás szervezetei beszámolási és könyvvezetési kötelezettségeiről. 217/1998. (XII.30.) Korm. rend. az Államháztartás működési rendjéről. 36/1999. (XII.27) PM rendelet A pénzügyi szolgáltatások teljesítésének rendje a Magyar Államkincstárban és a fentiekben felsoroltak mindenkor érvényes módosításai, újabb kiadásai Belső dokumentumok Kollektív szerződés, Rektori, Centrumelnöki, Gazdasági igazgatói utasítás Belső szabályzatok: Debreceni Egyetem EK Szervezeti és Működési Rendje Debreceni Egyetem Kollektív szerződés Debreceni Egyetem Szervezeti és Működési Szabályzata Debreceni Egyetem Pénz- és értékkezelési Szabályzata Debreceni Egyetem Számvitel politikája, Számlarendje, Debreceni Egyetem Eszközök és források értékelésének szabályozása, Debreceni Egyetem Gazdálkodási Szabályzata, Debreceni Egyetem Tudományos Kutatások Szabályzata, SAP pénzügyi-gazdálkodási informatikai rendszer leírása, Kari Tanács 31/2006. ( ) sz. határozata a befizetett költségtérítési díjak felhasználásáról és a fentiekben felsoroltak mindenkor érvényes módosításai, újabb kiadásai. 4. Meghatározások DE OEC EK GE: Debreceni Egyetem Orvos- és Egészségtudományi Centrum Egészségügyi Kar Gazdasági Egység Költségvetési előirányzat: meghatározott bevételi vagy kiadási jogcímen tervezhet, és ennek megfelelően felhasználható keretet jelent. Az előirányzatok lehetnek bevételi és kiadási jellegűek, melyeken belül megkülönböztetünk kiemelt és részelőirányzatokat. Államháztartási költségvetési előirányzat: A költségvetési előirányzatokat az ún. elemi költségvetésben a felügyeleti szerv hagyja jóvá, melyeket csak a vonatkozó jogszabályi előírások alapján lehet év közben módosítani. Kiadás dátuma: Oldalszám: 3/14

4 Funkcionális költségvetési előirányzat: meghatározott létszám, norma, vagy feladat ellátására biztosított előirányzat bevételi és kiadási terve. Kiemelt jogcímenkénti előirányzat: az államháztartás éves költségvetésében meghatározott bevételi és kiadási jogcímek csoportosítása, amely szerint a Magyar Államkincstár (továbbiakban MÁK) a kincstári költségvetés előirányzatait nyilvántartja (KTK) szerinti megbontásban. Főkönyvi jogcímenkénti előirányzat: a kiemelt előirányzatok további bontása, a számviteli törvény által ajánlott logikai csoportosítás szerint. Előirányzat módosítás: olyan jogkör, amely az előirányzat megváltoztatásának lehetőségét jelenti, jogszabály által meghatározott esetekben, hatáskörben, módon, és mértékben. Adósok: azok a természetes és jogi személyek, akik törvény alapján, meghatározott díj fizetése ellenében vehetik igénybe az EK szolgáltatásait. Vevők: EK-n kívüli olyan szervezetek (költségvetési szervek, gazdasági társaságok, alapítványok, társadalmi szervezetek), akikkel megállapodást vagy szerződést köt az EK az általa elvégzendő valamilyen szolgáltatás elvégzésére vagy értékesítésre. Ez a szolgáltatás a gazdálkodó szervezetek részére kiszámlázásra kerül. Szállítók: EK-n kívüli olyan szervezetek (költségvetési szervek, gazdasági társaságok, alapítványok, társadalmi szervezetek), akikkel megállapodást vagy szerződést köt az, EK, a tőlük igénybe vett valamilyen szolgáltatás elvégzésére vagy termék beszerzésre, melyről a szervezet számlát készít az EK részére. SAP pénzügyi-gazdálkodási informatikai rendszer: a DE hálózatán, központi szerveren keresztül, központilag szabályozott informatikai rendszer, mely szoftverrendszer a gazdálkodás minden részfolyamatát integráltan kezeli, figyeli. Jelenleg működő alrendszerei: - Pénzügy-számviteli modul, (FI) - Költségvetés- menedzsment (KVM) - Eszközgazdálkodási modul, (AM) - anyaggazdálkodási modul,(mm) - kontrolling modul (CO) - értékesítési modul (SD) 5. A folyamat és lépései 5.1 Felelősség A folyamatleírás elkészítéséért és karbantartásáért a folyamatgazda, működtetéséért, pedig az EK Gazdasági Egység Vezetője a felelős. Kiadás dátuma: Oldalszám: 4/14

5 A Pénzügyi osztály tevékenységét végző felelős munkatársak olyan szakemberek, akik minimum középfokú alapvégzettségűek, pénzügyileg szakképzettek, átlagos gyakorlati idejük legalább 5 év és a vezető beosztásban dolgozók pénzügyi és számviteli főiskolai üzemgazdász, közgazdász végzettséggel, illetve mérlegképes szakvizsgával rendelkeznek Államháztartási költségvetés készítése Az államháztartási költségvetés készítése az OEC EK Gazdasági Egység munkatársainak feladata A DE OEC EK Gazdasági Egysége a meghatározott költségvetési sarokszámok alapján elkészíti az intézményi részköltségvetést, a PM által kiadott intézményi költségvetés pénzforgalmi tábláit az elemi költségvetés összesítő sorai alapján. Az adatokat nyomtatványon és elektronikusan is átadja az OEC Gazdasági Igazgatóságának Az EK vezetőségével egyeztetve meghatározásra kerülnek a központosításra kerülő feladatok, valamint a központilag kezelendő működési kiadások várható előirányzatai A jóváhagyott költségvetés forrásonként, kiadási és bevételi jogcímenként lebontásra kerül az Alapszakok, illetve egyéb központi irányítás alá tartozó szervezeti egységek előirányzataira, elkészül a belső költségvetés Az EK jóváhagyott költségvetési előirányzata forrásokra bontva, jogcímenként rögzítésre kerül az SAP gazdálkodási rendszerben Amennyiben új szakmai feladatok belépése, vagy jogszabályi változások következtében évközi felügyeleti pótelőirányzatot kap a DE, akkor erről írásban értesíti az OEC GI igazgatóján keresztül az EK gazdasági egység vezetőjét. Ha a pótelőirányzat az EK meghatározott szervezeti egységére vonatkozik, akkor írásban értesítjük az adott szervezeti egységet, ezzel egyidejűleg a módosítást átvezetjük a belső költségvetés keretrendszerén is Az előző évi pénzmaradvány igénybevétele, a tervezetet meghaladó többletbevételek realizálása, (egyéb átvett pénzeszközök, működési bevételek) saját hatáskörű előirányzat módosítását az OEC pénzügyi osztálya kezdeményezi Szervezeti egységek gazdálkodási kereteinek nyilvántartása A szervezeti egységekre lebontott gazdálkodási keretek szervezetenként külön, kiemelt előirányzatok bontásban forrásonként vannak kezelve. A keretek naprakész nyilvántartását a keretfelelős végzi. Kiadás dátuma: Oldalszám: 5/14

6 5.4. A DE OEC Gazdasági Egysége egyéb feladatai Pályázatok és egyéb átvett pénzeszközök pénzügyi kezelése, nyilvántartása, elszámolása. Az EK valamely szervezete által, annak önálló kezdeményezése alapján benyújtandó pályázatok költségvetésének elkészítésében a pénzügyi osztály is részt vesz. Az így befolyt bevételek terhére történő kifizetéseket a pályázatért felelős személy igazolhatja le. A nyertes pályázatok, illetve átvett pénzeszközökkel kapcsolatosan a GE bevételeket és kiadásokat külön kereteken, pénzügyi központokon tartja nyílván, időközönként egyeztetést folytat annak felelősével, majd az elszámolás határidejét betartva pénzügyi beszámolót készít a támogató vagy finanszírozó felé Költségtérítéses képzésekkel kapcsolatos pénzügyi feladatok A költségtérítéses hallgatók által befizetett költségtérítések felosztását és felhasználását a Kari Tanács 31/2006 (05. 04) sz. határozata szabályozza. A hallgatók a költségtérítésüket a ETR rendszerben a DE EK Tanulmányi Osztálya által történő kiírás alapján beutalják a ETR gyűjtőszámlára, ahonnan időközönként az EK-t megillető részt a DE GF átutalja a Kar bankszámlájára. A költségtérítésükről számlát kérő hallgatók számára, ETR nyilatkozatuk alapján a bizonylatot a Tanulmányi Osztály állítja ki az ETR rendszerből. A költségtérítéses képzések bevételeit és kiadásait a pénzügyi osztály képzésenként külön pénzügyi központon kezeli, mely pénzügyi központok terhére történő kifizetéseket az adott szervezeti egység vezetője engedélyezheti. Adott keretek állásáról a DE OEC EK GE időszakonként kimutatást készít a szervezeti egység részére Az átutalásos szállítói számlák kezelése, kifizetése A szállítókkal kapcsolatos számlakezelési tevékenységet a GE munkatársai végzik A szállítói számlák nyilvántartásba vétele, igazoltatása A beérkező számlákat a GE munkatársa számszakilag ellenőrzi. Ha bármiféle eltérést, hibát tapasztal, úgy vagy telefonon pontosít, vagy a számlát visszaküldi a módosítását kérő levéllel együtt a szállító, vagy a beküldő szervezeti egység részére. Helyes számla esetében a munkatárs megvizsgálja, hogy a szállító partner szerepel-e a szállítói törzsállományban. Új partner esetén először a partner adataival (név, telephely, adószám, bankszámlaszám stb.) új szállítóként regisztrálni kell az SAP rendszerben Az előírásoknak megfelelően kiállított számla rögzítésre kerül az SAP számítógépes pénzügyi nyilvántartó rendszer ZIK 01-es tranzakciójában. Kiadás dátuma: Oldalszám: 6/14

7 Az iktatott adatok: iktatószám (automatikusan generált, az adott év elejétől kezdődő, a DE egészére vonatkozóan folyamatos számozás), a szállító azonosítója, a tevékenység helye/üzletág, partnerbank (átutalásos számla esetében), nyilvántartásba vétel iktatás - időpontja, szolgáltatás vagy a beszerzés teljesítés időpontja, fizetési határidő, kiegyenlítés módja, számla sorszáma, referencia száma, adóalap, az ÁFA mértéke és a felszámított adó összege, számla végösszege Az EK GE megbízott munkatársa a nyilvántartásba vett számlát felszereli a rendszerből nyomtatott Számlakísérő utalvánnyal. Amennyiben az adott számla nem a szervezeti egységtől, hanem közvetlenül a partnertől érkezik, úgy továbbítja azt leigazolás és keretmegjelölés céljából az adott szervezeti egységhez Amennyiben rövid határidőn belül az igazolt számla nem érkezik vissza a GE-hez, akkor először telefonon, majd pedig írásban a GE munkatársa felszólítja a szervezeti egységet a számla visszaküldésére A számlák keretterhelése A visszaérkezett számlákat a csoport munkatársai átvizsgálják, hogy a számlában esetlegesen szereplő készletek, eszközök bevételezésre kerültek-e, vagy a szolgáltatás igénybevétele megtörtént-e, azaz igazolták-e a kifizetés jogszerűségét. A szervezeti egység a számlán azt is jelöli, hogy a számla kifizetését milyen keret terhére kéri elszámolni. A könyvelés során a rendszer leellenőrzi, hogy a szervezeti egység által megjelölt keret szabad előirányzata fedezetet nyújt-e a kifizetésre. Amennyiben a rendelkezésre álló előirányzat nem fedezi a kiadásokat, abban az esetben új (más) keret (fedezet) megjelölését kérik a szervezeti egységtől. Azon szolgáltatások illetve beszerzések esetében, melyek az egyetemi döntés értelmében megrendelővel kötelesek indulni, a rendszer már a megrendelés időpontjában fedezetvizsgálatot hajt végre, fedezethiány esetében új keret megjelölését kell kérni A számla kontírozása A szervezeti egység által leigazolt számlát a GE munkatársa ZIK 02, tranzakcióval módosítja, melynek következtében megtörténik az adott összeg megfelelő főkönyvi számlán, illetve kereten történő megjelenítése. Az eszköz-, illetve anyagnyilvántartást is érintő számlák esetében ebben a tranzakcióban történik meg a korábbi megrendelés és a számla összerendelése, vagyis a számlaérkeztetés. Az adott számla lekönyvelése után megtörténik annak érvényesítése is. Kiadás dátuma: Oldalszám: 7/14

8 A számlák pénzügyi rendezése Átutalási megbízások elkészítése, kezelése Az OEC EK GE munkatársai az átutalásra váró bizonylatokat a szállító azonosító számai alapján sorrendbe rendszerezik. Az átutalásra váró számlák utalványozásra az ezzel a feladattal megbízott vezetők részéről. A Magyar Államkincstár felé közvetlenül, a kincstári körös számlák illetve a kiegészítő szelvénnyel ellátott (pl. több KTK-s) számlák továbbítandók. Az átutalások a 36/1999. (XII. 27) PM rendelet előírásainak megfelelően kerülnek kitöltésre, de minden esetben jelölni kell az átutalás kiemelt jogcím kódját.(kincstári tranzakciós kódot.). A GIRO Rt-n keresztül továbbítandó átutalások az SAP rendszerben kerülnek leválogatásra. A rendszer által előkészített GIRO állományokból tranzakciós kódok szerint kötegek készülnek, hálózati kapcsolat alapján történik a feldolgozásuk. Tételes ellenőrzés után elektronikus úton átküldésre kerülnek az OEC Pénzügyi Osztályának illetékeséhez, ahol a jóváhagyó Dallas chip -elhitelesíti az állomány indítását a GIRO központ felé. Az adatállomány továbbítása közvetlen kapcsolaton keresztül történik. Ezen a modemen keresztül igazolja vissza a GIRO RT az OEC felé az elfogadott tételeket, mely visszaigazolást az OEC pénzügyi osztálya faxon továbbítja a DE EK GE felé. Az SAP pénzügyi nyilvántartó rendszer az átutalás elindításának tényét átutalás azonosító hozzárendelésével jelzi az adott számlán Ha egy átutaláson belül különböző kiadási jogcímhez kapcsolódó kifizetés szerepel, úgy a Kincstár felé átutalási megbízás kiegészítő szelvényt (PF1-K) (NK 0071.C) kell az átutalás mellé csatolni 36/1999. (XII. 27) PM rendelet szerint, mely a számla végösszegének bontását tartalmazza, kincstári tranzakciós kódonként A szelvényes átutalási megbízások, a Kincstárhoz aláírási joggal bejelentett munkatársak által EK részéről aláírtan átküldésre kerülnek az OEC Pénzügyi Osztályára, ahonnan a második aláírás után továbbítják a Magyar Államkincstár Debreceni Fiókjához. Az adott napi terhelések összesített forgalmáról az OEC pénzügyi osztálya megküldi az EK részére a terhelési és jóváírási értesítőt A banki bordero összeszerelése Az összevont számlakivonaton található terhelések és jóváírások sorrendjében beazonosításra kerülnek a számlabizonylatok. A terhelési értesítésekkel összeszerelt számlák alapján a munkatársak berögzítik a kifizetés teljesítésének időpontját az SAP rendszerben, majd a megfelelő dátummal ellátott borítékba helyezik azokat irattározás céljából Készpénzes számlák pénzügyi rendezése Készpénzes számlák iktatása, kontírozása, keretterhelése jelen szabályozás pontjaiban leírtaknak megfelelően történik. Kiadás dátuma: Oldalszám: 8/14

9 Házi pénztári kifizetés, utalványozás és ellenjegyzés Részletes szabályait a DE Pénzkezelési Szabályzata házipénztárra vonatkozó része tartalmazza A vevői számlák kezelése Az adósokkal/vevőkkel kapcsolatos számlázási tevékenységet a DE EK Pénzügyi Osztálya munkatársai végzik A vevői számlák kiállítása A tevékenység folyamatábráját a 6.2. Sz. melléklet tartalmazza A vevői számlák kiállítására vonatkozó igény jelentkezhet levélben az EK kérelmező szervezeti egység vezetőjének aláírásával vagy a DE OEC Számla kiállítást kezdeményező lapján. A kérelmet az Adótörvények előírásainak megfelelően a számlát készítő előadó besorolja a számla elkészítéséhez. Az adóst/vevőt a vevői törzsállományban kikeresi annak megállapítására, hogy a partner szerepel-e a nyilvántartásban. Amennyiben az adós/vevő nem szerepel a törzsállományban, akkor annak adataival regisztrálja az SAP rendszerben. A számla kiállítása a V. R.104/új számla nyomtatványon, vagy a rendszer által előállított, nyomtatott módon történhet. A kiállítással egy időben követelésünk automatikusan nyilvántartásba kerül. Az SAP-ból nyomtatott számlaleporellós számla esetében: az Első példány az adós/vevő partner számára kipostázásra vagy átadásra kerül, Második példány a Magyar Államkincstár által megküldött összevont számlakivonathoz, vagy a napi pénztárjelentéshez kerül. Harmadik és negyedik példány mint szigorú számadású nyomtatvány lefűzésre kerül az ÁFA analitikához. Az SAP rendszer által számlaformátumként nyomtatott számla esetében: A nyomtatandó példányszám első nyomtatáskor meghatározható Első példány az adós/vevő partner számára kipostázásra vagy átadásra kerül, Második példány a Magyar Államkincstár által megküldött összevont számlakivonathoz, vagy a napi pénztárjelentéshez kerül. Harmadik példány mint szigorú számadású nyomtatvány lefűzésre kerül az ÁFA analitikához Abban az esetben, ha az EK szolgáltatást nyújtó szervezeti egysége maga állít ki számlát, a szervezeti egység a számlamásolatot továbbítja a Gazdasági Egységhez. A Magyar Államkincstár által megküldött összevont számlakivonathoz ezeket mellékeljük. Kiadás dátuma: Oldalszám: 9/14

10 A kiszámlázott bevétel nyomon követése A Magyar Államkincstár által megküldött napi számlakivonat jóváírásai és a számlák csatolt másodpéldányai alapján SAP-s rögzítéssel kontírozásra kerül a bizonylat és ezzel egy időben, SAP tranzakcióval (összepontozás), a követelés automatikusan kivezetésre kerül az analitikus nyilvántartásból. Ha a számla ellenértéke a fizetési határidőt követően nem folyik be az OEC bankszámlájára, az adósnak/vevőnek fizetési felszólítás küldésére van lehetőség (F 0628.C), melyet az SAP rendszerből nyomtathatunk. Amennyiben többszöri felszólítás ellenére az adós/vevő nem rendezi tartozását, követelésünket az OEC Jogi Irodájának továbbítjuk Adatszolgáltatási kötelezettség Havi adatszolgáltatási kötelezettség A havi adatszolgáltatási kötelezettséget a Gazdasági Egység munkatársai számára a 217/1998. (XII. 30.) Korm. rendelet írja elő. Az adatszolgáltatást a rendelet AT-01, Adatszolgáltatás a Kincstári körbe tartozó költségvetési szerv által elismert tartozás állományról (NK 0075.C) formanyomtatványon kell elkészíteni. A kitöltött AT-01-t közvetlenül a DE GFI Pénzügyi főosztályára küldi meg a DE EK Pénzügyi Osztálya vezetője a tárgyhó 25-i adataik alapján. Az adatszolgáltatás határideje: a Magyar Államkincstár felé tárgyhót követő hó 5-e Havi adatszolgáltatás az államháztartással szembeni egyes adó-és járulékkötelezettségekről évi CXII. Törvény az Adózás rendjéről (Art), évi LXXIV. Törvény az Általános forgalmi adóról (Áfa tv), évi LXVI. Törvény az Egészségügyi hozzájárulásról (Eho) évi C. Törvény a Számvitelről (Számv. tv) követelményeinek megfelelően. A Gazdasági Egység a hó végén az analitikus nyilvántartások alapján elkészíti a természetbeni juttatások után fizetendő adókról, járulékokról szóló összesítést jogcímenként alap, adó, járulékfizetési kötelezettség bontásban és a Havi adatszolgáltatás az államháztartással szembeni egyes adó- és járulékkötelezettségekről elnevezésű nyomtatványon jelenti azokat a DE GF felé Az adatszolgáltatás határideje: tárgyhót követő 8-a Havi bevallás az általános forgalmi adó havi kötelezettségének, illetve jogosultságának összegéről évi CXII. Törvény az Adózás rendjéről (Art), évi LXXIV. Törvény az Általános forgalmi adóról (Áfa tv), előírásainak megfelelően a számviteli pénzforgalmi adatok alapján a Gazdasági Egység megállapítja a fizetendő ÁFA, az előzetesen felszámított, valamint az adóköteles tevékenységhez kapcsolódó ÁFA visszaigényelhető összegét (APEH 0x65) (NK 0076.C). A bevallást továbbítja a DE Pénzügyi Főosztálya felé, és intézkedik az Kiadás dátuma: Oldalszám: 10/14

11 esetlegesen befizetendő összeg GF számlájára való átutalásáról. Az adatszolgáltatás határideje: tárgyhót követő 15-e Negyedéves adatszolgáltatási kötelezettség Időközi mérlegjelentés A Gazdasági Egység az adósokról és vevőkről, valamint a szállítói tartozásokról az I. és III. Negyedévre vonatkozóan a tárgynegyedévet követő hónap 15-ik napjáig, a II. és IV. Negyedévre vonatkozóan az egyetem számviteli politikájában meghatározott időpontban adatot szolgáltat a DE GFI részére a negyedéves időközi mérlegjelentés elkészítéséhez Félévenkénti adatszolgáltatási kötelezettségek A félévenkénti beszámolókhoz az EK Gazdasági Egysége megküldi a szükséges és kért információkat és adatokat a DE Gazdasági Főigazgatósága és az OEC Gazdasági Igazgatósága részére. A GFI Számviteli Főosztálya a június havi pénzforgalmi tételek, feladások könyvelése után előzetes pénzforgalmi adatokat ad az OEC költségvetési csoport munkatársai részére, az analitikák egyeztetése céljából. A GFI Pénzügyi Főosztálya szintén az OEC Pénzügyi Osztálya részére elszámolást küld az I. Félévet érintő Kincstári előirányzat módosításról, mely jogcímenként rögzítésre kerül az SAP megfelelő moduljaiban. A PJ02/A Kiadások és bevételek alakulása az előirányzat-felhasználási keretszámlákon a Magyar Államkincstár által megküldött teljesítési adatokat a számviteli nyilvántartás kiemelt jogcímével egyeztetésre kerül. Az egyeztetést-mivel a PJ02-es nyomtatvány OEC szinten készül az OEC Pénzügyi Osztálya végzi. Az OEC költségvetési csoportjának munkatársai a PM táblák alapján összeállítják az I. Féléves intézményi költségvetési beszámolót, melyet megküldenek a GFI Pénzügyi Főosztálya felé összesítés céljából. A Kincstári és a főkönyvi nyilvántartási adatok közötti eltérést szövegesen indokolni kell a felügyeleti szervnek megküldött beszámoló részeként. Így a Centrumra vonatkozó eltérések indoklását a Pénzügyi Osztály megküldi a DE GFI Pénzügyi Főosztályának Egyéb beszámolási kötelezettségek A különböző pályázatokhoz kapcsolódó elszámolási kötelezettség támogatónként eltérő határidejű. Témánként beszámolót kell készíteni a gazdálkodási időszakról, illetve végelszámolást kell készíteni a több évet érintő kutatási időszakról. A pénzügyi elszámolás mellékletét képezi a témavezető által összeállított szakmai szöveges beszámolónak. A beszámolásokra vonatkozó szabályok és rendelkezések alapján a GE éves és időszaki beszámolásokat készít a DE OEC Gazdasági Igazgatósága és a DE Gazdasági Főigazgatósága felé. Kiadás dátuma: Oldalszám: 11/14

12 6. Mellékletek 6.1. A szállítói számlák kezelése, kifizetése 6.2. A vevői számlák kezelése 7. Hivatkozott formanyomtatványok Azonosító F 0640.C F 0610.C F 0628.C NK 0072.C NK 0071.C NK 0074.C NK 0075.C NK 0076.C Cím Elemi szöveges költségvetés (xls.) Számlakísérő utalvány Fizetési felszólítás Átutalási megbízás Átutalási megbízás kiegészítő szelvény Számla SAP által automatikusan nyomtatott SzámlaVR.104/4/új Költségvetési szerv által elismert tartozás AT-01 APEH ÁFA bevallás Havi adatszolgáltatás az államháztartással szembeni egyes adóés járulékkötelezettségekről 8. A folyamat működésére jellemző mutatók Sorszám Mutató megnevezése Mutató számítása Számítás gyakorisága 1. Bejövő számlák darabszáma Összes számla Évente egyszer 2. Kimenő számlák darabszáma Összes számla Évente egyszer 3. Költségvetés teljesítése Terv/tény Évente egyszer Kiadás dátuma: Oldalszám: 12/14

13 A szállítói számlák kezelése, kifizetése 6.1. sz. melléklet Bejövő számla kezelése Módszer Pénzügyi osztály felelőse START Iktatás számítógépen szállítói analitikus nyilvántartásban pénzügyi előadó Alaki, tartalmi, formai, számszaki ellenőrzés, kiküldés a szervezeti egységekhez APEH által kiadott vámtarifaszám és statisztikai jegyzékszámok alapján pénzügyi előadó Szervezeti egység igazolja a számla jogosságát hiba esetén szállítóval szóban vagy írásban előadó A számlában szereplő Tétel szolgáltatáse? (igen) SAP FI rendszerben (nem) Yes No automatikus feladás -SAP anyagmodul (MM) Raktáros-gondnokság A számla újbóli iktatása, egyben keretterhelés Raktári bevételezés, állományba vétel - SAP eszköz modul (AM) Eszköznyílvántartó-gondnokság Banki átutalások Elkészítése GIRO, Illetve szelvényes formában MÁK előírásai alapján SAP rendszerből illetve manuálisan. MÁK által visszaigazolt terhelések banki borderó összeszerelése STOP Kiadás dátuma: Oldalszám: 13/14

14 Vevői számlák kezelése 6.2. sz. melléklet Számlakészítés Módszer Pénzügyi osztály felelőse START Kérvény fogadása Levél az illetékes vezető aláírásával Szervezeti egység előadója Kérvény pontosítása specifikáció Szükség szerint szóban vagy írásban SZJ, VTSZ keresés ÁFA minősítés APEH által kiadott vámtarifaszám és statisztikai jegyzékszámok alapján Vevő adatainak egyeztetése a törzsállámánnyal Pénzügyi rendszerben No Yes A vevő nincs a törzsállományban Törzsadat karbantartása a vevő adataival. Adathiány estén egyeztetés a szervezeti egységgel SAP SD modul Számla elkészítése Számla aláírása, jóváhagyása Illetékes pénzügyi vezető, pénzügyi előadó Számla példányainak szortírozása, lefűzése Számla postázása STOP Kiadás dátuma: Oldalszám: 14/14

Finanszírozás és pénzügyi feladatok MF 06.EF

Finanszírozás és pénzügyi feladatok MF 06.EF Változtatás átvezetésére kötelezett példány: nem kötelezett példány: Példány sorszám: Finanszírozás és pénzügyi feladatok MF 06.EF Készítette: Kiss Gábor folyamatgazda Átvizsgálta: Dr. Zagyi Bertalan minőségügyi

Részletesebben

Finanszírozás és pénzügyi feladatok MF 06.EF

Finanszírozás és pénzügyi feladatok MF 06.EF Változtatás átvezetésére Példány sorszám: kötelezett példány: X nem kötelezett példány: Finanszírozás és pénzügyi feladatok MF 06.EF Készítette: Kiss Gábor folyamatgazda Átvizsgálta: Dr. Zagyi Bertalan

Részletesebben

Étkezési hozzájárulás kezelése MU 021.C

Étkezési hozzájárulás kezelése MU 021.C Változtatás átvezetésére kötelezett példány: nem kötelezett példány: Példány sorszám: Étkezési hozzájárulás kezelése MU 021.C Készítette: Szentjóbi Attila Folyamatgazda Átvizsgálta: Dr. Balatoni Ildikó

Részletesebben

M U N K A T E R V 2011.

M U N K A T E R V 2011. BUDAPEST FŐVÁROS XIII. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZAT GAZDASÁGI ELLÁTÓ SZERVEZET 1139. Budapest, XIII., Hajdú utca 29. M U N K A T E R V 2011. PÉNZÜGYI OSZTÁLY 1./ 2010. évi beszámoló elkészítéséhez vevő-, szállító

Részletesebben

Leltározási és leltárkészítési szabályzatát, Eszközök és források értékelési szabályzatát, Selejtezési és hasznosítási szabályzatát, Házipénztár és pénzkezelési szabályzatát, Bizonylati szabályzatát, Önköltségszámítási

Részletesebben

A közgyűlés felkéri a megyei főjegyzőt, hogy a megállapodások kiegészítéséről, aláírásáról gondoskodjon. M E G Á L L A P O D Á S

A közgyűlés felkéri a megyei főjegyzőt, hogy a megállapodások kiegészítéséről, aláírásáról gondoskodjon. M E G Á L L A P O D Á S 183/2007. (XI. 8.) MÖK határozat 1. A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése jóváhagyja a Veszprémi Petőfi Színház és a Veszprém Megyei Önkormányzat Hivatala közötti a munkamegosztás és felelősségvállalás

Részletesebben

Lasztovicza Jenő, a megyei közgyűlés elnöke

Lasztovicza Jenő, a megyei közgyűlés elnöke 115/2011. (VI. 23.) MÖK határozat 1. A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése 2011. július 1-jei hatállyal a Veszprém Megyei Önkormányzat Hivatala, mint önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv

Részletesebben

Berendezések és épületek karbantartása MF 14.B1

Berendezések és épületek karbantartása MF 14.B1 Változtatás átvezetésére kötelezett példány: nem kötelezett példány: Példány sorszám: Berendezések és épületek karbantartása MF 14.B1 Készítette: Vattai Éva Rita Folyamatgazda Átvizsgálta: Dr. Várvölgyi

Részletesebben

BUDAPEST FŐVÁROS XIII. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZAT INTÉZMÉNYMŰKÖDTETŐ ÉS FENNTATÓ KÖZPONT 1139 Budapest, XIII., Hajdú utca 29.

BUDAPEST FŐVÁROS XIII. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZAT INTÉZMÉNYMŰKÖDTETŐ ÉS FENNTATÓ KÖZPONT 1139 Budapest, XIII., Hajdú utca 29. BUDAPEST FŐVÁROS XIII. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZAT INTÉZMÉNYMŰKÖDTETŐ ÉS FENNTATÓ KÖZPONT 1139 Budapest, XIII., Hajdú utca 29. M U N K A T E R V 2013.04.01-től PÉNZÜGYI CSOPORT 1.) OTP felé a névváltozás lejelentése,

Részletesebben

Ü G Y R E N D SZÁMVITELI OSZTÁLY

Ü G Y R E N D SZÁMVITELI OSZTÁLY BUDAPEST FŐVÁROS XIII. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZAT GAZDASÁGI ELLÁTÓ SZERVEZET 1139. Budapest, XIII., Hajdú utca 29. Ü G Y R E N D 2011.év SZÁMVITELI OSZTÁLY A Budapest Főváros XIII. kerületi Önkormányzat GESZ

Részletesebben

Munkamegosztási megállapodás intézményi gazdasági feladatok ellátására

Munkamegosztási megállapodás intézményi gazdasági feladatok ellátására Munkamegosztási megállapodás intézményi gazdasági feladatok ellátására A megállapodás létrejött egyrészről a Sándorfalvi Közös Önkormányzati Hivatal 6762 Sándorfalva, Szabadság tér 1. (Törzsszám: 810870;

Részletesebben

F) EGYÉB PÉNZÜGYI NYOMTATVÁNYOK

F) EGYÉB PÉNZÜGYI NYOMTATVÁNYOK F) EGYÉB PÉNZÜGYI NYOMTATVÁNYOK Sorszám Bizonylat megnevezése Bizonylat száma Azonosító 1. Bevételi előírások és bevételek analitikus nyilvántartó lapja C. 318-29. r.sz. F01. 2. Utalvány Saját készítésű

Részletesebben

A Pécsi Tudományegyetem [1] Bizonylati Szabályzata. Preambulum

A Pécsi Tudományegyetem [1] Bizonylati Szabályzata. Preambulum A Pécsi Tudományegyetem [1] Bizonylati Szabályzata Preambulum A számvitelről szóló 2000. évi C. törvény, az államháztartás szervezetei beszámolási és könyvvezetési kötelezettségeinek sajátosságairól rendelkező

Részletesebben

G) EGYÉB PÉNZÜGYI NYOMTATVÁNYOK

G) EGYÉB PÉNZÜGYI NYOMTATVÁNYOK G) EGYÉB PÉNZÜGYI NYOMTATVÁNYOK Sorszám Bizonylat megnevezése Bizonylat száma Azonosító 1. Szállítólevél B. 10-70/A/V. r.sz. G01. 2. Bevételi előírások és bevételek analitikus nyilvántartó lapja C. 318-29.

Részletesebben

ELLENŐRZÉSI NYOMVONALAK. A tervezésre vonatkozó ellenőrzési pontok és feladatok ellenőrzési nyomvonala

ELLENŐRZÉSI NYOMVONALAK. A tervezésre vonatkozó ellenőrzési pontok és feladatok ellenőrzési nyomvonala 4. sz. melléklet ELLENŐRZÉSI NYOMVONALAK A tervezésre ellenőrzési pontok és feladatok ellenőrzési Az előirányzat felhasználásra ellenőrzési pontok és feladatok ellenőrzési A beszámolásra ellenőrzési pontok

Részletesebben

5/2006. (VII. 3.) számú rektori utasítás a számlázás rendjéről az Eötvös Loránd Tudományegyetemen

5/2006. (VII. 3.) számú rektori utasítás a számlázás rendjéről az Eötvös Loránd Tudományegyetemen 5/2006. (VII. 3.) számú rektori utasítás a számlázás rendjéről az Eötvös Loránd Tudományegyetemen Az Eötvös Loránd Tudományegyetem rektora az Eötvös Loránd Tudományegyetem (a továbbiakban: Egyetem) Szervezeti

Részletesebben

a.../2005. (II. 17.) Kgy. határozat 1. számú melléklete MEGÁLLAPODÁS

a.../2005. (II. 17.) Kgy. határozat 1. számú melléklete MEGÁLLAPODÁS a.../2005. (II. 17.) Kgy. határozat 1. számú melléklete MEGÁLLAPODÁS amely létrejött egyrészről a Baranya Megyei Önkormányzat Óvodája, Általános Iskolája, Szakiskolája, Nevelési Tanácsadója, Kollégiuma

Részletesebben

Az intézmény analitikus nyilvántartási rendszerének sajátosságai

Az intézmény analitikus nyilvántartási rendszerének sajátosságai A kötelezettségvállalásokról év közben analitikus nyilvántartást kell vezetni. A gazdasági műveletek, illetve események hatását a kötelezettségvállalások folyamatosan vezetett analitikus nyilvántartásból

Részletesebben

BELSŐ ELLENŐRZÉSI J E L E N T É S CSANYTELEK KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT PÉNZKEZELÉSÉNEK ELLENŐRZÉSÉRŐL

BELSŐ ELLENŐRZÉSI J E L E N T É S CSANYTELEK KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT PÉNZKEZELÉSÉNEK ELLENŐRZÉSÉRŐL JUHÁSZ LEJLA OKLEVELES PÉNZÜGYI REVIZOR H-6763 SZATYMAZ, KOSSUTH U.79/B. BELSŐ ELLENŐRZÉSI J E L E N T É S CSANYTELEK KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT PÉNZKEZELÉSÉNEK ELLENŐRZÉSÉRŐL Ellenőrzött szerv : Csanytelek Községi

Részletesebben

VII. Fejezet. Könyvviteli zárlat. 1. A könyvviteli zárási feladatok

VII. Fejezet. Könyvviteli zárlat. 1. A könyvviteli zárási feladatok VII. Fejezet Könyvviteli zárlat Az Intézménynél a könyvviteli zárlat meghatározott időszakonként, illetve a költségvetési év végén a folyamatos könyvelés teljessé tétele érdekében végzett: - kiegészítő,

Részletesebben

Munkamegosztási megállapodás

Munkamegosztási megállapodás Munkamegosztási megállapodás Amely létrejött a Téglási Polgármesteri Hivatal (Téglás, Kossuth u. 61. sz.) valamint a Hajdúhadházi Mikrotérségi Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat (Téglás, Liget u.

Részletesebben

VII. Fejezet. Könyvviteli zárlat. 1. A könyvviteli zárási feladatok. A zárlati és egyeztetési feladatokról általában

VII. Fejezet. Könyvviteli zárlat. 1. A könyvviteli zárási feladatok. A zárlati és egyeztetési feladatokról általában VII. Fejezet Könyvviteli zárlat A könyvviteli zárlat meghatározott időszakonként, illetve a költségvetési év végén a folyamatos könyvelés teljessé tétele érdekében végzett: - kiegészítő, - helyesbítő,

Részletesebben

NYÍREGYHÁZI FŐISKOLA A GAZDASÁGI ÉS VAGYONGAZDÁLKODÁSI KÖZPONT GAZDASÁGI IRODÁJÁNAK ÜGYRENDJE

NYÍREGYHÁZI FŐISKOLA A GAZDASÁGI ÉS VAGYONGAZDÁLKODÁSI KÖZPONT GAZDASÁGI IRODÁJÁNAK ÜGYRENDJE NYÍREGYHÁZI FŐISKOLA A GAZDASÁGI ÉS VAGYONGAZDÁLKODÁSI KÖZPONT GAZDASÁGI IRODÁJÁNAK ÜGYRENDJE Elfogadva: 2015. február 27., hatályba lép: 2015. március 2-án 1 I. AZ IRODA JOGÁLLÁSA A szervezeti egység

Részletesebben

PRECÍZ Információs füzetek

PRECÍZ Információs füzetek PREÍZ Információs füzetek Információk, Módszerek, Ötletek és Megoldások a Precíz Integrált Ügyviteli Információs rendszerhez T12. Egyeztetés a PREÍZ Integrált ügyviteli rendszerben 2006. március (mod.090827)

Részletesebben

PRECÍZ Információs füzetek

PRECÍZ Információs füzetek PREÍZ Információs füzetek Információk, Módszerek, Ötletek és Megoldások a Precíz Integrált Ügyviteli Információs rendszerhez 1. Zárás, Egyeztetés, Ellenőrzés 1999 május (mod. 2009.07.) Egyeztetés a PREÍZ

Részletesebben

EGYÜTTMŰKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS a Dunaföldvári Települési és a Dunaföldvári Cigány Települési Kisebbségi Önkormányzat között

EGYÜTTMŰKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS a Dunaföldvári Települési és a Dunaföldvári Cigány Települési Kisebbségi Önkormányzat között EGYÜTTMŰKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS a Dunaföldvári Települési és a Dunaföldvári Cigány Települési Kisebbségi Önkormányzat között A helyi cigány kisebbség közösségi jogainak érvényesítése érdekében a Dunaföldvári

Részletesebben

a Kormányrendelet igényelték. szervek és 2014./2014 használt a Kincstár tételek Azonosító

a Kormányrendelet igényelték. szervek és 2014./2014 használt a Kincstár tételek Azonosító TÁJÉKOZTATÓ A Magyar Államkincstár szakrendszereiben az államháztartás számviteléről szóló 4/2013. (I. 11.) számú Kormányrendelet előírásai alapján végrehajtott változtatásokról Az államháztartás számviteléről

Részletesebben

A rendelet kiterjed a felügyeleti szervi támogatásban részesülő intézmények teljes körére.

A rendelet kiterjed a felügyeleti szervi támogatásban részesülő intézmények teljes körére. Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének a 39/2004.(VII.5.) sz. rendelettel módosított 19/2001.(V.2.) sz. rendelete az önkormányzati kincstár működéséről 1 Dombóvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

Részletesebben

ORSZÁGOS BÍRÓSÁGI HIVATAL ELNÖKE

ORSZÁGOS BÍRÓSÁGI HIVATAL ELNÖKE ORSZÁGOS BÍRÓSÁGI HIVATAL ELNÖKE Az Országos Bírósági Hivatal elnöke 6/2013. (VI. 25.) OBH utasítása a 2013. évi fejezeti kezelésű előirányzatok felhasználási rendjéről szóló szabályzatról Az államháztartásról

Részletesebben

4/2008. Ügyviteli Utasítás a számlakísérő P2 utalványrendelet kitöltéséhez kapcsolódó feladatok ügyrendjéről

4/2008. Ügyviteli Utasítás a számlakísérő P2 utalványrendelet kitöltéséhez kapcsolódó feladatok ügyrendjéről 4/2008. Ügyviteli Utasítás a számlakísérő P2 utalványrendelet kitöltéséhez kapcsolódó feladatok ügyrendjéről 1. Az utasítás hatálya 1.1. Az utasítás hatálya kiterjed az Egyetem valamennyi gazdálkodó egységére.

Részletesebben

A BIZONYLATOK FAJTÁI

A BIZONYLATOK FAJTÁI A BIZONYLATOK FAJTÁI Pénzügyi bizonylatok Tevékenységi bizonylatok Átvételi bizonylatok Keletkezési helyek szerinti bizonylatok A szigorú számadású nyomtatványok Állampolgársági, hatósági bizonyítványok

Részletesebben

MEGÁLLAPODÁS. Tervezet

MEGÁLLAPODÁS. Tervezet MEGÁLLAPODÁS Tervezet A Dévaványa Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatal, mint önállóan működő és gazdálkodó, valamint a Bereczki Imre Helytörténeti Gyűjtemény, mint önállóan működő költségvetési szerv

Részletesebben

Költségvetési szervek kötelezettségvállalásának. utalványozás, pénzügyi ellenjegyzés, érvényesítés, teljesítés igazolás

Költségvetési szervek kötelezettségvállalásának. utalványozás, pénzügyi ellenjegyzés, érvényesítés, teljesítés igazolás Költségvetési szervek kötelezettségvállalásának módszertana, utalványozás, pénzügyi ellenjegyzés, érvényesítés, teljesítés igazolás 2017. február 8. Győrffi Dezső Miskolci Egyetem 1 Kötelezettségvállalás

Részletesebben

Kivonat Fegyvernek Város Önkormányzat Képviselőtestülete 2014. december 11-ei ülésének jegyzőkönyvéből:

Kivonat Fegyvernek Város Önkormányzat Képviselőtestülete 2014. december 11-ei ülésének jegyzőkönyvéből: Kivonat Fegyvernek Város Önkormányzat Képviselőtestülete 2014. december 11-ei ülésének jegyzőkönyvéből: 192/2014.(XII.11.) sz. önkormányzati határozat: Fegyvernek Város Önkormányzata és a Fegyverneki Nemzetiségi

Részletesebben

Pénzügyi Számviteli és Humánpolitikai Osztály Ügyrendjének ellenőrzési nyomvonala Operatív folyamatok ellenőrzési nyomvonala

Pénzügyi Számviteli és Humánpolitikai Osztály Ügyrendjének ellenőrzési nyomvonala Operatív folyamatok ellenőrzési nyomvonala és Humánpolitikai Osztály jének ellenőrzési nyomvonala Operatív folyamatok ellenőrzési nyomvonala kötelezettségvállalás 1 Munkaerő felvétele 2 Megbízási szerződés 3 Szolgáltatások megrendelése 4 Anyag

Részletesebben

EGYÜTTMŰKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS A Balatonfőkajár Község Önkormányzat és a Balatonfőkajár Roma Nemzetiségi Önkormányzat között

EGYÜTTMŰKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS A Balatonfőkajár Község Önkormányzat és a Balatonfőkajár Roma Nemzetiségi Önkormányzat között 1 EGYÜTTMŰKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS A Balatonfőkajár Község Önkormányzat és a Balatonfőkajár Roma Nemzetiségi Önkormányzat között Az Államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. tv., valamint a nemzetiségi jogokról

Részletesebben

J A V A S L A T Ózd Város Önkormányzata és az Ózdi Német Nemzetiségi Önkormányzat közötti együttműködési megállapodás módosítására

J A V A S L A T Ózd Város Önkormányzata és az Ózdi Német Nemzetiségi Önkormányzat közötti együttműködési megállapodás módosítására J A V A S L A T Ózd Város Önkormányzata és az Ózdi Német Nemzetiségi Önkormányzat közötti együttműködési megállapodás módosítására Előterjesztő: Polgármester Előkészítő: Pénzügyi Osztály Ózd, 2015. május

Részletesebben

Kivonat Fegyvernek Város Önkormányzat Képviselőtestülete 2015. január 29-ei ülésének jegyzőkönyvéből:

Kivonat Fegyvernek Város Önkormányzat Képviselőtestülete 2015. január 29-ei ülésének jegyzőkönyvéből: Kivonat Fegyvernek Város Önkormányzat Képviselőtestülete 2015. január 29-ei ülésének jegyzőkönyvéből: 6/2015.(I.29.) sz. önkormányzati határozat: Fegyvernek Város Önkormányzata és a között létrejött Együttműködési

Részletesebben

A költségvetés tervezésének ellenırzési nyomvonala

A költségvetés tervezésének ellenırzési nyomvonala A költségvetés tervezésének ellenırzési nyomvonala Fejlesztési többletigények összeállítása Saját bevételek körének tervévre történı kialakítása 0998. (XII.30.) fejezet tervezési szabályai SZMSZ 7/998.

Részletesebben

T 1, 2, 3, 4, 5 számlaosztályok előirányzat számlái. K 496 Előirányzatok zárlati elszámolása. K 496 Előirányzatok zárlati elszámolása

T 1, 2, 3, 4, 5 számlaosztályok előirányzat számlái. K 496 Előirányzatok zárlati elszámolása. K 496 Előirányzatok zárlati elszámolása Az év végi zárlati tételek könyvelési rendje 1. Előirányzat számlák zárása a) kiadási előirányzatok közgazdasági osztályozás szerint T 1, 2, 3, 4, 5 számlaosztályok előirányzat számlái K 496 Előirányzatok

Részletesebben

4./ E L Ő T E R J E S Z T É S. a január 17-ei képviselő-testületi ülésre

4./ E L Ő T E R J E S Z T É S. a január 17-ei képviselő-testületi ülésre Jánossomorja Város Önkormányzata Polgármesterétől 4./ E L Ő T E R J E S Z T É S a 2017. január 17-ei képviselő-testületi ülésre Tárgy: Jánossomorja Város Önkormányzata és a Német Nemzetiségi Önkormányzat

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S Szombathely Megyei Jogú Város Közgyűlésének június 23-i ülésére

E L Ő T E R J E S Z T É S Szombathely Megyei Jogú Város Közgyűlésének június 23-i ülésére SZOMBATHELY MEGYEI JOGÚ VÁROS POLGÁRMESTERE Az előterjesztést megtárgyalta Pénzügyi és Gazdasági Bizottság Ügyrendi Bizottság A határozati javaslatot törvényességi szempontból megvizsgáltam /: Dr.Kaczmarski

Részletesebben

2004. január Fejlesztések és változások a Precíz Integrált Ügyviteli Információs rendszerben. Európai Uniós adószám Magyarország Európai Uniós tagságával a belső piac részesévé válik. A tagállamok közötti

Részletesebben

M E G Á L L A P O D Á S

M E G Á L L A P O D Á S M E G Á L L A P O D Á S 1 a munkamegosztás és a felelősségvállalás rendjéről amely létrejött egyrészről Zalalövő Város Polgármesteri Hivatala (8999. Zalalövő, Szabadság tér l.) mint önállóan működő és

Részletesebben

A rendelet 1. (7) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

A rendelet 1. (7) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: Doboz Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete 9/2014. (V.30.) önkormányzati rendelete Doboz Nagyközség Polgármesteri Hivatala Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 3/2013. (II.15.), 14/2009

Részletesebben

A Pénzügyi Főosztály feladatai

A Pénzügyi Főosztály feladatai PÉNZÜGYI FŐOSZTÁLY A Pénzügyi Főosztály feladatai a) a költségvetés tervezésével, az előirányzat felhasználását, és az intézményi hatáskörbe tartozó előirányzat-módosítással kapcsolatos feladatokat, b)

Részletesebben

változtatás nélkül a Püspökladányi Roma Nemzetiségi Önkormányzattal kötendő Együttműködési Megállapodás szövegét. Felhatalmazza Dombi Imréné

változtatás nélkül a Püspökladányi Roma Nemzetiségi Önkormányzattal kötendő Együttműködési Megállapodás szövegét. Felhatalmazza Dombi Imréné Püspökladány Város Polgármesterétől 4150 Püspökladány, Bocskai u. 2. E L Ő T E R J E S Z T É S nemzetiségi együttműködési megállapodás elfogadására Tisztelt Képviselő-Testület! Ezúton terjesztem elő a

Részletesebben

EGYÜTTMŰKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS

EGYÜTTMŰKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS KIVONAT Mezősas községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2016. február 22-ei testületi üléséről: 4/2016. (02.22.) határozata a Román Nemzetiségi Önkormányzattal kötött megállapodás elfogadásáról A Mezősas

Részletesebben

1/2015. (I.27.) számú rendelete az önkormányzat 2015. évi költségvetéséről

1/2015. (I.27.) számú rendelete az önkormányzat 2015. évi költségvetéséről TÁT VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK 1/2015. (I.27.) számú rendelete az önkormányzat 2015. évi költségvetéséről Az önkormányzat képviselő-testülete az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 23. (1) bekezdésében

Részletesebben

SZABOLCS-SZATMÁR-BEREG MEGYEI KÖZGYŰLÉS ELNÖKÉNEK 1/2013. (X.15.) MKE. u t a s í t á s a

SZABOLCS-SZATMÁR-BEREG MEGYEI KÖZGYŰLÉS ELNÖKÉNEK 1/2013. (X.15.) MKE. u t a s í t á s a SZABOLCS-SZATMÁR-BEREG MEGYEI KÖZGYŰLÉS ELNÖKÉNEK 1/2013. (X.15.) MKE u t a s í t á s a a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Önkormányzat Pénzkezelési Szabályzatáról l. Általános rész A számvitelről szóló 2000.

Részletesebben

Könyvviteli zárlat és a nyitás, valamint a hibák javítása

Könyvviteli zárlat és a nyitás, valamint a hibák javítása VII. Fejezet Könyvviteli zárlat és a nyitás, valamint a hibák javítása 1. A könyvviteli zárási feladatok A Intézménynél a könyvviteli zárlat meghatározott időszakonként, illetve a költségvetési év végén

Részletesebben

Báta Község Önkormányzata Képviselő-testületének./2013.(.) önkormányzati rendelete a 2012. évi költségvetésről

Báta Község Önkormányzata Képviselő-testületének./2013.(.) önkormányzati rendelete a 2012. évi költségvetésről Báta Község Önkormányzata Képviselőtestületének./2013.(.) önkormányzati rendelete a 2012. évi költségvetésről Báta Községi Önkormányzata Képviselőtestülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV.

Részletesebben

Naplófőkönyv zárása. A részletező nyilvántartások a következők (félkövér betűvel jelöltem, amit szakszervezet esetében el tudok képzelni):

Naplófőkönyv zárása. A részletező nyilvántartások a következők (félkövér betűvel jelöltem, amit szakszervezet esetében el tudok képzelni): Naplófőkönyv zárása Az egyszeres könyvvitel alap- és részletező nyilvántartásokból áll. (Kettős könyvvitel esetében a részletező nyilvántartásokat a főkönyvi számlák analitikája adja, így ezért nincs szükség

Részletesebben

SZÁMLA ÖSSZEFÜGGÉSEK

SZÁMLA ÖSSZEFÜGGÉSEK SZÁMVITELI POLITIKA 3. SZ. MELLÉKLETE BUDAPEST FŐVÁROS XIII. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZAT INTÉZMÉNYMŰKÖDTETŐ ÉS FENNTATÓ KÖZPONT 1139 Budapest, XIII., Hajdú utca 29. SZÁMLA ÖSSZEFÜGGÉSEK HATÁLYBA LÉPÉSE: 2013.01.01.

Részletesebben

PÜSPÖKLADÁNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2/2011. (II. 25.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2011. évi költségvetéséről

PÜSPÖKLADÁNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2/2011. (II. 25.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2011. évi költségvetéséről PÜSPÖKLADÁNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2/2011. (II. 25.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2011. évi költségvetéséről Püspökladány Város Önkormányzata Képviselő-testülete a helyi

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S. Veszprémfajsz Község Önkormányzata Képviselő-testületének november 4. napján tartandó nyilvános ülésére

E L Ő T E R J E S Z T É S. Veszprémfajsz Község Önkormányzata Képviselő-testületének november 4. napján tartandó nyilvános ülésére E L Ő T E R J E S Z T É S Veszprémfajsz Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2016. november 4. napján tartandó nyilvános ülésére Előterjesztés tárgya: Egyes pénzügyi tárgyú szabályzatok módosítása

Részletesebben

MEGÁLLAPODÁS. I. Az együttműködés általános szempontjai

MEGÁLLAPODÁS. I. Az együttműködés általános szempontjai MEGÁLLAPODÁS A Dombóvári Közös Önkormányzati Hivatal (7200 Dombóvár, Szabadság u. 18.), ILLETVE A Szakcsi Óvoda (7213 Szakcs, Petőfi tér 7.) KÖZÖTT A GAZDÁLKODÁSSAL KAPCSOLATOS MUNKAMEGOSZTÁS ÉS FELELŐSSÉGVÁLLALÁS

Részletesebben

1/2011. sz. Gazdasági Főigazgatói Utasítás

1/2011. sz. Gazdasági Főigazgatói Utasítás 1/2011. sz. Gazdasági Főigazgatói Utasítás a Szent István Egyetem Hallgatói Önkormányzat gazdálkodásának szabályozásáról Gödöllő, 2011. A Szent István Egyetem (továbbiakban: SZIE) Szervezeti és Működési

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ a Számlatulajdonos pénzforgalmi számláját érintő fizetési megbízások benyújtásának és teljesítésének rendjéről

TÁJÉKOZTATÓ a Számlatulajdonos pénzforgalmi számláját érintő fizetési megbízások benyújtásának és teljesítésének rendjéről TÁJÉKOZTATÓ a Számlatulajdonos pénzforgalmi számláját érintő fizetési megbízások benyújtásának és teljesítésének rendjéről Hatályos: 2012.07.02-től 3. sz. függelék A Szabadszállás és Vidéke Takarékszövetkezet

Részletesebben

A főkönyvi könyvelés és az analitikus nyilvántartás kapcsolata

A főkönyvi könyvelés és az analitikus nyilvántartás kapcsolata VI. Fejezet A főkönyvi könyvelés és az analitikus nyilvántartás kapcsolata Az Intézmény vonatkozásában a főkönyvi könyvelés melletti analitikus nyilvántartás szükségességének indoklása a korábbiakban már

Részletesebben

PRÉMIUM EGÉSZSÉGPÉNZTÁR GARANCIAVÁLLALÁSI SZABÁLYZAT

PRÉMIUM EGÉSZSÉGPÉNZTÁR GARANCIAVÁLLALÁSI SZABÁLYZAT PRÉMIUM EGÉSZSÉGPÉNZTÁR GARANCIAVÁLLALÁSI SZABÁLYZAT Hatályos: 2016. január 19-től Tartalom A. GARANCIAVÁLLALÁS A BENYÚJTOTT TAGI SZÁMLÁK KIFIZETÉSÉRE... 2 1. A vállalt garancia... 2 2. A garancia vállalásának

Részletesebben

1. Az Önkormányzat bevételeinek és kiadásainak főösszege, a hiány mértéke

1. Az Önkormányzat bevételeinek és kiadásainak főösszege, a hiány mértéke Decs Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének /2016. (II.16.) önkormányzati rendelete Decs Nagyközség Önkormányzata 2016. évi költségvetéséről Decs Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete az

Részletesebben

KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK SZÁMVITELI POLITIKÁJA, SZÁMLARENDJE

KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK SZÁMVITELI POLITIKÁJA, SZÁMLARENDJE Számviteli kézikönyvek KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK SZÁMVITELI POLITIKÁJA, SZÁMLARENDJE 2011 Budapest, 2011 Szerző: Szamkó Józsefné Lektor: Lilliné Fecz Ildikó ISBN 978 963 638 389 3 ISSN 1787 7342 Kiadja a SALDO

Részletesebben

KIVONAT. Szentendre Város Önkormányzat Képvisel -testületének december 16-i ülésér l készült jegyz könyvéb l

KIVONAT. Szentendre Város Önkormányzat Képvisel -testületének december 16-i ülésér l készült jegyz könyvéb l KIVONAT Szentendre Város Önkormányzat Képvisel -testületének 2003. december 16-i ülésér l készült jegyz könyvéb l 31. El terjesztés a Lengyel Kisebbségi Önkormányzattal kötend megállapodás jóváhagyására

Részletesebben

Központi Sport- és Ifjúsági Egyesület 1146. Budapest, Istvánmezei út 1-3. GAZDÁLKODÁSI SZABÁLYZAT. Jóváhagyva: 2003. április 17.

Központi Sport- és Ifjúsági Egyesület 1146. Budapest, Istvánmezei út 1-3. GAZDÁLKODÁSI SZABÁLYZAT. Jóváhagyva: 2003. április 17. Központi Sport- és Ifjúsági Egyesület 1146. Budapest, Istvánmezei út 1-3. GAZDÁLKODÁSI SZABÁLYZAT Jóváhagyva: 2003. április 17. A gazdálkodás általános elvei A gazdálkodás célja: - az Egyesület alapszabályában

Részletesebben

Nyilvántartott tételek száma: 20 A nyilvántartás tartalmi jellemzője a változások követésének módja szerint 4 Állapot Papíralapú 5

Nyilvántartott tételek száma: 20 A nyilvántartás tartalmi jellemzője a változások követésének módja szerint 4 Állapot Papíralapú 5 megnevezése: Pályázati adatlapok Saját elhatározás Oktatási, kulturális Nem hatósági Nyilvántartott tételek száma: 20 A nyilvántartás tartalmi jellemzője a változások követésének módja szerint 4 Állapot

Részletesebben

KAPUVÁR TÉRSÉGI SZOCIÁLIS ÉS GYERMEKJÓLÉTI SZOLGÁLATI TÁRSULÁS KAPUVÁR, FŐ TÉR 1.

KAPUVÁR TÉRSÉGI SZOCIÁLIS ÉS GYERMEKJÓLÉTI SZOLGÁLATI TÁRSULÁS KAPUVÁR, FŐ TÉR 1. KAPUVÁR TÉRSÉGI SZOCIÁLIS ÉS GYERMEKJÓLÉTI SZOLGÁLATI TÁRSULÁS KAPUVÁR, FŐ TÉR 1.. napirendi pont KAPUVÁR TÉRSÉGI SZOCIÁLIS ÉS GYERMEKJÓLÉTI SZOLGÁLATI TÁRSULÁS 2014. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK JÓVÁHAGYÁSA Tisztelt

Részletesebben

J A V A S L A T Ózd Város Önkormányzata és az Ózdi Roma Nemzetiségi Önkormányzat közötti együttműködési megállapodás jóváhagyására

J A V A S L A T Ózd Város Önkormányzata és az Ózdi Roma Nemzetiségi Önkormányzat közötti együttműködési megállapodás jóváhagyására J A V A S L A T Ózd Város Önkormányzata és az Ózdi Roma Nemzetiségi Önkormányzat közötti együttműködési megállapodás jóváhagyására Előterjesztő: Polgármester Előkészítő: Pénzügyi Osztály Ózd, 2012. június

Részletesebben

Az ÓBUDAI EGYETEM SZERVEZETI és MŰKÖDÉSI REND KIEGÉSZÍTÉSE KANCELLÁRIA GAZDASÁGI ÉS MŰSZAKI IGAZGATÓSÁG

Az ÓBUDAI EGYETEM SZERVEZETI és MŰKÖDÉSI REND KIEGÉSZÍTÉSE KANCELLÁRIA GAZDASÁGI ÉS MŰSZAKI IGAZGATÓSÁG 1. verzió Az Óbudai Egyetem Szervezeti és Működési Szabályzata 1. melléklet Szervezeti és Működési Rend 9/A. függelék Az ÓBUDAI EGYETEM SZERVEZETI és MŰKÖDÉSI REND KIEGÉSZÍTÉSE KANCELLÁRIA GAZDASÁGI ÉS

Részletesebben

- a nyilvántartás mellett el kell helyezni a kölcsönszerződés másolatát is,

- a nyilvántartás mellett el kell helyezni a kölcsönszerződés másolatát is, - a nyilvántartás mellett el kell helyezni a kölcsönszerződés másolatát is, - a kölcsön törlesztésekre vonatkozóan alkalmazni kell a Bevételek analitikus nyilvántartási füzetét, mely segítségével nyomon

Részletesebben

A BM ORSZÁGOS KATASZTRÓFAVÉDELMI FŐIGAZGATÓ. 76/2012. számú INTÉZKEDÉSE. a fejezeti kezelésű előirányzatok felhasználásáról. Budapest, július 6.

A BM ORSZÁGOS KATASZTRÓFAVÉDELMI FŐIGAZGATÓ. 76/2012. számú INTÉZKEDÉSE. a fejezeti kezelésű előirányzatok felhasználásáról. Budapest, július 6. BM ORSZÁGOS KATASZTRÓFAVÉDELMI FŐIGAZGATÓSÁG A BM ORSZÁGOS KATASZTRÓFAVÉDELMI FŐIGAZGATÓ 76/2012. számú INTÉZKEDÉSE a fejezeti kezelésű előirányzatok felhasználásáról Budapest, 2012. július 6. A fejezeti

Részletesebben

J A V A S L A T Ózd Város Önkormányzata és az Ózdi Roma Nemzetiségi Önkormányzat közötti együttműködési megállapodás jóváhagyására

J A V A S L A T Ózd Város Önkormányzata és az Ózdi Roma Nemzetiségi Önkormányzat közötti együttműködési megállapodás jóváhagyására J A V A S L A T Ózd Város Önkormányzata és az Ózdi Roma Nemzetiségi Önkormányzat közötti együttműködési megállapodás jóváhagyására Előterjesztő: Polgármester Előkészítő: Pénzügyi Osztály Ózd, 2013. január

Részletesebben

Kérjük, kitöltés előtt figyelmesen olvassa el az alábbi információkat!

Kérjük, kitöltés előtt figyelmesen olvassa el az alábbi információkat! Pénzügyi és szakmai beszámoló és útmutató Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata 2008. évi Egészségügyi célú feladatok támogatása előirányzatból nyújtott támogatás felhasználásáról Támogatott szervezet

Részletesebben

Kitöltési útmutató az EG-03I számú Intézményi előirányzatok módosítása elnevezésű űrlaphoz

Kitöltési útmutató az EG-03I számú Intézményi előirányzatok módosítása elnevezésű űrlaphoz Kitöltési útmutató az EG-03I számú Intézményi előirányzatok módosítása elnevezésű űrlaphoz A költségvetési szerv a saját hatáskörében végrehajtott előirányzat-módosításról az EG-03I számú, Intézményi előirányzatok

Részletesebben

Monostorpályi Község Önkormányzatának

Monostorpályi Község Önkormányzatának Monostorpályi Község Önkormányzatának KÖLTSÉGVETÉS TERVEZÉSI ÉS BESZÁMOLÁSI SZABÁLYZATA 2012.-től I. A költségvetési terv készítésére és a beszámoló összeállítására vonatkozó általános és speciális szabályok

Részletesebben

EGYÜTTMŰKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS

EGYÜTTMŰKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS EGYÜTTMŰKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS Léh Községi Önkormányzat, valamint Léh Cigány Nemzetiségi Önkormányzat között a nemzetiségek jogairól szóló 2011.évi CLXXIX. törvény 80. -a értelmében 1. Általános szempontok

Részletesebben

Kiegészítő melléklet a 2013.évi kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített éves beszámolójához

Kiegészítő melléklet a 2013.évi kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített éves beszámolójához Vincellér Alapítvány 19185552-1-13 Kiegészítő melléklet a 2013.évi kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített éves beszámolójához Kelt: Érd, 2014. május 20. Készítette: Forró Erika Jóváhagyta:

Részletesebben

- a kisebbségi önkormányzatok költségvetésének, gazdálkodásának, vagyonjuttatásának egyes kérdéseiről szóló 20/1995. (III. 3.) Korm.

- a kisebbségi önkormányzatok költségvetésének, gazdálkodásának, vagyonjuttatásának egyes kérdéseiről szóló 20/1995. (III. 3.) Korm. Egyházasdengeleg Község Önkormányzata és az egyházasdengelegi Szlovák Nemzetiségi Önkormányzat együttműködési megállapodása a gazdálkodási és ügyviteli feladatok ellátásának módjáról A nemzeti és etnikai

Részletesebben

Kitöltési útmutató az EG-03I számú Intézményi előirányzatok módosítása elnevezésű űrlaphoz

Kitöltési útmutató az EG-03I számú Intézményi előirányzatok módosítása elnevezésű űrlaphoz Kitöltési útmutató az EG-03I számú Intézményi előirányzatok módosítása elnevezésű űrlaphoz A költségvetési szerv a saját hatáskörében végrehajtott előirányzat-módosításról az EG-03I számú, Intézményi előirányzatok

Részletesebben

MÉRLEG-SZÁMLA ÖSSZEFÜGGÉSEK

MÉRLEG-SZÁMLA ÖSSZEFÜGGÉSEK SZÁMVITELI POLTIKIKA 3. SZÁMÚ MELLÉKLETE BUDAPEST FŐVÁROS XIII. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZAT GAZDASÁGI ELLÁTÓ SZERVEZET 1139. Budapest, XIII., Hajdú utca 29. MÉRLEG-SZÁMLA ÖSSZEFÜGGÉSEK TARTALOMJEGYZÉK 1. NYITÓ,

Részletesebben

EGYÜTTMŰKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS

EGYÜTTMŰKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS EGYÜTTMŰKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS amely létrejött egyrészről Ötvöskónyi Község Önkormányzata (képviseli Pusztai László polgármester, székhely: 7511 Ötvöskónyi, Fő u. 51. bankszámlaszám: 11743033-15570396- 00000000,

Részletesebben

Csanytelek Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2011. áprilisi ülésére

Csanytelek Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2011. áprilisi ülésére Csanytelek Község Önkormányzata Csanytelek Község Önkormányzata Polgármesterétől J e g y z ő j é t ő l * 6647. Csanytelek, Volentér János tér 2.sz.( 63/578-510; fax: 63/578-517; E-mail: csanytelek@csanytelek.hu,

Részletesebben

RAKTÁROZÁS MF03.RE. Változtatás átvezetésére. Példány sorszám: Készítette: Dr.Domján Andrea tanszéki vezető ápoló

RAKTÁROZÁS MF03.RE. Változtatás átvezetésére. Példány sorszám: Készítette: Dr.Domján Andrea tanszéki vezető ápoló Változtatás átvezetésére kötelezett példány: nem kötelezett példány: Példány sorszám: RAKTÁROZÁS MF03.RE Készítette: Dr.Domján Andrea tanszéki vezető ápoló Átvizsgálta: Dr. Váncsa Andrea MICS vezető Jóváhagyta:

Részletesebben

Kapolcs Roma Nemzetiségi Önkormányzat. 1/2012.(I.27.) határozatával elfogadott. Szervezeti és Működési Szabályzatának. módosítása

Kapolcs Roma Nemzetiségi Önkormányzat. 1/2012.(I.27.) határozatával elfogadott. Szervezeti és Működési Szabályzatának. módosítása Kapolcs Roma Nemzetiségi Önkormányzat 1/2012.(I.27.) határozatával elfogadott Szervezeti és Működési Szabályzatának módosítása Kapolcs Roma Nemzetiségi Önkormányzat 1/2012.(I.27.) határozatával elfogadott

Részletesebben

HATÁROZAT. 2. Hatályát veszti a 25/2014. (XI.17.) MRNÖ határozattal megkötött együttműködési megállapodás.

HATÁROZAT. 2. Hatályát veszti a 25/2014. (XI.17.) MRNÖ határozattal megkötött együttműködési megállapodás. VESZPRÉM MEGYEI ROMA NEMZETISÉGI ÖNKORMÁNYZAT HATÁROZAT Szám : 12/2015. (II.25.) MRNÖ határozat Tárgy: Döntés a Veszprém Megyei Önkormányzattal kötött, a nemzetiségi önkormányzati feladatok ellátásáról

Részletesebben

Pénzügyi Főosztály főbb feladatai:

Pénzügyi Főosztály főbb feladatai: a.) Pénzügyi controlling feladatok: Pénzügyi Főosztály főbb feladatai: Elkészíti a likviditási tervet. Figyelemmel kíséri az előirányzatok teljesítését. Ellenőrzi az előirányzatok módosításait a Forrás

Részletesebben

F) AZ ÁLTALÁNOS FORGALMI ADÓ ELSZÁMOLÁSÁNAK BIZONYLATAI

F) AZ ÁLTALÁNOS FORGALMI ADÓ ELSZÁMOLÁSÁNAK BIZONYLATAI F) AZ ÁLTALÁNOS FORGALMI ADÓ ELSZÁMOLÁSÁNAK BIZONYLATAI Sorszám Bizonylat megnevezése Bizonylat száma Azonosító 1. Egyszerűsített adattartalmú számla (3 példányos) Sz.ny. 13-373 F01. 2. Számla (3 példányos)

Részletesebben

Megállapodás a munkamegosztás és felelősségvállalás rendjéről. Megállapodás

Megállapodás a munkamegosztás és felelősségvállalás rendjéről. Megállapodás Megállapodás Dorog Város Önkormányzatának Kincstári Szervezete, mint önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv, valamint az Arany János Városi Könyvtár, mint önállóan működő költségvetési szerv

Részletesebben

Kunfehértó Község Polgármesterétől. Előterjesztés

Kunfehértó Község Polgármesterétől. Előterjesztés Kunfehértó Község Polgármesterétől Előterjesztés a Polgármesteri Hivatal, mint önállóan gazdálkodó költségvetési szerv, valamint a részben önálló költségvetési szervei közötti munkamegosztás és felelősségvállalás

Részletesebben

1. sz. melléklet EGYÜTTMŐKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS

1. sz. melléklet EGYÜTTMŐKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS EGYÜTTMŐKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS 1. sz. melléklet amely létrejött Hajdúdorog Város Önkormányzat Képviselı-testülete, mint az önállóan mőködı és gazdálkodó Hajdúdorog Városi Polgármesteri Hivatal irányító szerve,

Részletesebben

Lőrinci Város Önkormányzata Képviselő-testületének 127/2012.(VI.26.) önkormányzati határozata

Lőrinci Város Önkormányzata Képviselő-testületének 127/2012.(VI.26.) önkormányzati határozata Lőrinci Város Önkormányzata Képviselő-testületének 127/2012.(VI.26.) önkormányzati határozata Lőrinci Város Önkormányzata és a Lőrinci Cigány Nemzetiségi Önkormányzata közötti gazdálkodási szabályokra

Részletesebben

Tájékoztató az Általános Szerződési Feltételek 2012. július 2-i változásáról

Tájékoztató az Általános Szerződési Feltételek 2012. július 2-i változásáról Tájékoztató az Általános Szerződési Feltételek 2012. július 2-i változásáról Tisztelt Ügyfelünk! Tájékoztatjuk Önt, hogy a pénzforgalmi keretszerződés részét képező Általános Szerződési Feltételeink 2012.

Részletesebben

Budapesti Módszertani Szociális Központ és Intézményei. Reprezentációs kiadások szabályzata

Budapesti Módszertani Szociális Központ és Intézményei. Reprezentációs kiadások szabályzata Budapesti Módszertani Szociális Központ és Intézményei Reprezentációs kiadások szabályzata Jóváhagyta: Pelle József igazgató Hatályos: az aláírás napjától Érvényes visszavonásig A Budapesti Módszertani

Részletesebben

Szociális Intézmények Országos Szövetsége BIZONYLATI REND

Szociális Intézmények Országos Szövetsége BIZONYLATI REND Szociális Intézmények Országos Szövetsége BIZONYLATI REND 1. A könyvvezetés módja A Szövetség egyszeres könyvvitelre kötelezett. Az egyszeres könyvvitelt keretében a Szövetség a kezelésében, a használatában,

Részletesebben

B) PÉNZ - ÉS ÉRTÉKKEZELÉS ÜGYVITELI NYOMTATVÁNYAI

B) PÉNZ - ÉS ÉRTÉKKEZELÉS ÜGYVITELI NYOMTATVÁNYAI B) PÉNZ - ÉS ÉRTÉKKEZELÉS ÜGYVITELI NYOMTATVÁNYAI Sorszám Bizonylat megnevezése Bizonylat száma Azonosító 1. Bevételi pénztárbizonylat FORRÁS SQL C01. 2. Kiadási pénztárbizonylat FORRÁS SQL C02. 3. Napi

Részletesebben

Budapes( Kézilabda Szövetség Gazdálkodási Szabályzata

Budapes( Kézilabda Szövetség Gazdálkodási Szabályzata Budapes( Kézilabda Szövetség Gazdálkodási Szabályzata Hatályos: 2010. január 1- től I. FEJEZET A gazdálkodás általános elvei 1. A gazdálkodás célja biztosítani, hogy a Budapes( Kézilabda Szövetség (továbbiakban:

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ. Tisztelt Számlatulajdonos!

TÁJÉKOZTATÓ. Tisztelt Számlatulajdonos! TÁJÉKOZTATÓ a Kincstár számlavezetési ügyfélkörébe tartozó számlatulajdonosok részére a csoportos fizetési megbízásokról, az átutalás eljárási rendjéről és alkalmazásának szabályairól Tisztelt Számlatulajdonos!

Részletesebben

Óbarok Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2009. (III.10.) számú RENDELETE. az önkormányzat évi költségvetéséről

Óbarok Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2009. (III.10.) számú RENDELETE. az önkormányzat évi költségvetéséről Óbarok Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2009. (III.10.) számú RENDELETE az önkormányzat 2009. évi költségvetéséről Óbarok Község Önkormányzatának Képviselőtestülete a Magyar Köztársaság 2009.

Részletesebben

A teljesítésigazolásra, illetve számlabefogadásra vonatkozó egyedi kikötések

A teljesítésigazolásra, illetve számlabefogadásra vonatkozó egyedi kikötések A teljesítésigazolásra, illetve számlabefogadásra vonatkozó egyedi kikötések BGYH ZRt. számlabefogadási rend Partnereinknek a számlájukat a központi levelezési címre kell megküldeniük: 1138 Budapest, Népfürdő

Részletesebben

Együttműködési megállapodás

Együttműködési megállapodás Együttműködési megállapodás mely létrejött egyrészt Dorog Város Önkormányzata (képviseli: Dr. Tittmann János polgármester, székhelye: 2500 Dorog, Bécsi út 71., adószám: 15729741-2-11, KSH száma: 15729741-8411-321-11,

Részletesebben