SÁRVÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK JOGI ÉS ÜGYRENDI BIZOTTSÁGA 9600 Sárvár, Várkerület 2. MEGHÍVÓ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "SÁRVÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK JOGI ÉS ÜGYRENDI BIZOTTSÁGA 9600 Sárvár, Várkerület 2. MEGHÍVÓ"

Átírás

1 SÁRVÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK JOGI ÉS ÜGYRENDI BIZOTTSÁGA 96 Sárvár, Várkerület 2. MEGHÍVÓ Sárvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének Jogi és Ügyrendi Bizottsága 216. május 12-én /csütörtökön/ 14. órai kezdettel a Sárvári Közös Önkormányzati Hivatal I. emelet 218-as számú tárgyalótermében nyilvános ülést tart, melyre tisztelettel meghívom. Az ülés napirendje Nyilvános ülés A képviselő-testület 216. május 26-i ülésének előkészítése 1. Beszámoló Sárvár város közbiztonságának helyzetéről, a közbiztonság érdekében tett intézkedésekről, és az azzal kapcsolatos feladatokról. Meghívott: Fekete Géza rendőr alezredes, kapitányságvezető 2. Beszámoló Sárvár város tűzvédelmi helyzetéről és a Sárvári Hivatásos Tűzoltóparancsnokság 215. évi tevékenységéről. Meghívott: Pintér Richárd tűzoltó őrnagy, tűzoltóparancsnok és Kovács Levente tűzoltó alezredes, kirendeltségvezető 3. Az önkormányzat és intézményei 215. évi pénzmaradványa felhasználásának jóváhagyása 4. Önkormányzati rendeletalkotás az önkormányzat 216. évi költségvetéséről szóló önkormányzati rendelet módosításáról 5. A Vasi-Víz Zrt-vel megkötött bérleti-üzemeltetési szerződések felülvizsgálata. 6. A Vas Megyei Kormányhivatallal kötött üzemeltetési megállapodás módosítása. 7. Bögöt, Porpác és Sitke községekkel óvodai feladatok ellátásra kötött feladat-ellátási szerződések felülvizsgálata. A Bizottság saját hatáskörébe tartozó döntések 8. Beszámoló az önkormányzati lakások és egyéb bérlemények állapotáról, valamint az elmaradt bérleti díjak nagyságáról, azok kezeléséről. (Szóbeli előterjesztés.) 9. Egyebek. / : Vinter István : / a bizottság elnöke

2 Nyilvános ülés A képviselő-testület 216. május 26-i ülésének előkészítése 1./ Napirendi pont Szám: 184/1136-6/216.ált. B E S Z Á M O L Ó Sárvár város közbiztonságának helyzetéről, a közbiztonság érdekében tett intézkedésekről és az azzal kapcsolatos feladatokról. Tisztelt Polgármester Úr! Tisztelt Képviselő-testület! Engedjék meg, hogy beszámoljunk a 215. évi bűnügyi, közbiztonsági és közlekedési helyzetről, értékeljük Rendőrkapitányságunk munkáját, elért eredményeit, s megfogalmazzuk az idei év célkitűzéseit. Rendőrkapitányságunk tavalyi évi legfőbb feladata volt, hogy megőrizzük illetékességi területünk magas színvonalú közbiztonságát, közrendjét. A város, illetve vonzáskörzete turisztikai, idegenforgalmi jellegéből adódó fokozott elvárások egyértelműen meghatározták számunkra azon kihívásokat, amelyeknek meg kellett felelnünk. Az elvégzett munkának köszönhetően a lakosság biztonságérzete stabil, a közterületek, közösségi életterek és nyilvános helyek közrendje, közbiztonsága szilárd. Pozitívumként értékeljük, hogy leszámolásos jellegű cselekmények, fegyveres rablások, pénzintézet elleni támadások illetékességi területünkön az elmúlt évben nem történtek. Örvendetes tény, hogy területünkön emberölés nem történt. A bűncselekmény egyik elkövetési szakasza sem valósult meg a vizsgált időszakban. A kiemelt bűncselekmények közül rablás, embercsempészés, kifosztás, kábítószerrel kapcsolatos terjesztői magatartás, zárt gépjármű feltörés és kiskorú veszélyeztetése miatt sem indítottunk nyomozást a tavalyi évben. Prioritásként kezeltük a személybiztonságot, a magán- és köztulajdon vagyonbiztonságát, az idegenforgalom szempontjából frekventált területek fokozott ellenőrzését, az idősek és egyedül élők esetében a sértetté válás minimalizálását. A helyi kisebbség számára is biztosítottuk a nyugodt életkörülményeket, sérelmükre atrocitást nem követtek el. Elmondhatjuk, hogy az előző évben megfogalmazott célkitűzéseink megvalósultak. A helyi fokozott elvárásoknak megítélésünk szerint minőségében megfeleltünk, elöljáróink tavalyi évi munkánkat kiegyensúlyozottnak, eredményesnek, kiemelkedő színvonalúnak értékelték.

3 Szakembergárdánk erőfeszítéseit az önkormányzatok előtti beszámolók során a helyi közélet szereplői pozitívan értékelték, és a jogkövető lakosságtól is hasonló visszajelzések érkeztek. Az év során Járási Közbiztonsági Egyeztető Fórumot tartottunk. E konzultációs jellegű rendezvényen megfogalmazott észrevételek és közbiztonsági tárgyú javaslatok a napi munkában hasznosításra kerültek, a kölcsönös párbeszédhez elengedhetetlen személyes kapcsolatok tovább erősödtek. A napi munkavégzés során vezetőtársaim a közterületi jelenlét növelése érdekében törekedtek a megfontoltabb szolgálatszervezésre és a rendelkezésünkre álló eszközök eredménycentrikus, célirányos és költségtakarékos felhasználására. Munkatársaim tevékenységük során továbbra is a vagyon elleni jogsértések, és az erőszakos, garázda jellegű cselekmények megakadályozására, felderítésére fektették a legnagyobb hangsúlyt. Törekedtünk a folyamatos közterületi jelenlét megteremtésére, a bűnös szándékkal ide érkezők kiszűrésére, a jogsértések megelőzésére. Kollégáim határozottan, ugyanakkor a jogkövető állampolgárok vonatkozásában kulturáltan és kellő humánummal intézkedtek. Állampolgári bejelentés, illetve panasz rendőri intézkedésre vonatkozóan nem érkezett. A társhatóságokkal és az egyéb társadalmi szervezetekkel való együttműködésünket továbbra is példaértékűnek értékeljük. A polgárőrséggel fenntartottuk azt a példás együttműködést, amely érezhetően tovább erősítette városunk közbiztonságának stabilitását. A nagyszabású helyi rendezvények biztosításában közreműködtek, jelzéseikkel és észrevételeikkel folyamatosan segítették szakembergárdánkat, elsősorban a tulajdon elleni jogsértések felderítésében. Bűn- és baleset-megelőzés tekintetében kollégáim minden lehetséges fórumot igénybe vettek, ahol a lakosságot széles körben tájékoztatták az aktuális problémákról, illetőleg a különböző elkövetői magatartások elleni védekezésről, a jogszabályok változásairól. Kulturált ügyfélfogadásra törekedtünk, ügyintézéseink során a szakszerűséget és az emberközpontúságot tekintettük elsődlegesnek. A tavalyi évben is minden erőnkkel azon voltunk, hogy elért eredményeinket megtartsuk, és városunk jó hírnevét a közbiztonság garantálásával is öregbítsük.

4 1. Sárvár város bűnügyi helyzete. I. A közbiztonsági helyzet értékelése 1.1. A regisztrált bűncselekmények számának alakulása. Megállapítható, hogy a Sárvári Rendőrkapitányság (a továbbiakban: Rendőrkapitányság) illetékességi területén a bűncselekmények száma évek óta csökkenő tendenciát mutat. Ez a folyamat a 215-ös évet tekintve sem szakadt meg, a 214. évi 667 regisztrált bűncselekményhez képest a 215. évben 618 bűncselekmény történt, amely 7,4 %-os csökkenést jelent. Az ismertté vált bűncselekmények 52,1 %-át, 322-t Sárvár városában követték el, amely a 214. évi 376 után 14,4 %-os csökkenés A közterületen elkövetett regisztrált bűncselekmények számának alakulása. A városban, a 214 bázisévet tekintve ezen bűncselekményi körben 7,1 %-os csökkenésről számolhatunk be. A cselekmények számát tekintve ez 99-ről 92-re történt csökkenést jelent A regisztrált bűncselekmények 1 ezer lakosra vetített aránya, változása. Sárváron a 1 ezer lakosra vetített bűncselekmények száma a 215. évben 2188 volt, amely érték 21. óta folyamatosan csökken A város területén regisztrált kiemelt bűncselekmények számának alakulása. A bűnözés összetételében és szerkezetében lényeges változás nem történt az elmúlt időszakban. Az elkövetett bűncselekmények nagyobb részét továbbra is a vagyon elleni jogsértések teszik ki. (A táblázat tartalmazza a Sárváron elkövetett kiemelt bűncselekmények számának alakulásával kapcsolatos 21. és 215. közötti adatokat). A vagyon elleni cselekmények döntő hányadát a lopás teszi ki, amelynek száma a tárgyévben 14,38 %-kal csökkent (171-ről 128-ra). A 128 elkövetett lopás az előző évhez képest jelentős csökkenést mutat, sőt tovább vizsgálva azt, az elmúlt öt év legkedvezőbb adatával büszkélkedhetünk. A lakásbetörések száma 24-ről 16-ra csökkent, amíg zárt gépjármű feltörés miatt nem kellett eljárást indítani. Az elmúlt év során ebben a körben elmondtam, hogy a deliktumok számának csökkentésére törekszünk, és ezt célkitűzésként határoztunk meg kollégáim számára. Örömmel jelentjük, hogy mint az adatok is mutatják, erőfeszítéseinket siker koronázta. Jármű önkényes elvétele miatt a 215. évben kettő esetben kellett eljárnunk, szemben a 214. évi öttel. Eredmények tekintetében elmondható, hogy ebben a körben is teljesítettük az elvárást, mindkét eset elkövetőjét sikeresen felderítettük. Városunkban a 215. évben nem kellett emberölés, rablás, kifosztás bűncselekmények miatt eljárnunk. Jövőbeni munkánk fő gerincét ennek az eredménynek a megtartása fogja képezni.

5 Elmúlt évi beszámoló során a garázda jellegű cselekmények növekedéséről számoltunk be, a tárgyévet azonban csökkenés jellemezte, a deliktumok száma 36-ról 3-ra csökkent. A cselekmények kiváltó okaként elsősorban az alkoholos állapot jelölhető meg. A testi sértések száma az elmúlt évek stagnálását követően elmozdulást jelez, szerencsére csökkenő irányba (tízről nyolcra), a súlyos és a könnyű testi sértések vonatkozásában is azonos számú, négy-négy cselekmény elkövetéséről számolhatunk be. A városban elkövetett rongálások számát tekintve ugyan növekedés tapasztalható, azonban e tárgykörben kifejtett erőfeszítéseink, ha lassan, de biztosan meghozzák gyümölcsüket. Nehezen felderíthető és bizonyítható cselekményről lévén szó, a nyomozás eredményességében tapasztalt 7,2 %-os pozitív irányú elmozdulást, sikerként könyveljük el, amely tendenciát a jövőben is tartani kívánjuk. Kábítószer terjesztése miatt egy esetben sem kellett eljárnunk a település területén. Klasszikus kábítószer bűnözésről városunkban nem beszélhetünk, a kemény drogok vonatkozásában területünk fertőzöttsége nem számottevő. Az eddigi tapasztalataink azt mutatják, hogy a hagyományos kábítószer (heroin, kokain, speed, marihuána) nincs jelen az utcáinkon. Fő probléma a városban továbbra is az ún. designerdrogok terjedése. A cselekményeket vizsgálva, a változó jogszabályok terén naprakész, a jogi kiskapukat kihasználni tudó elkövetői, kiterjedt internetes hálózattal és a cselekményüket leplező fogyasztói körrel állunk szemben. Határozott álláspontunk az, hogy az utcákon fertőző az emberi szervezetre gyakorolt hatását tekintve ismeretlen anyagok visszaszorítása érdekében a Rendőrséggel karöltve, a családoknak és az iskoláknak is fel kell lépnie, hiszen fogyasztók nélkül ezek a bűnözői körök destabilizálttá válnak, vállalkozásuk a pénz megszűnésével elhal. A Rendőrség ebben a témakörben is nyitott a gyermekek és fiatalkorúak felé, hiszen a fogyasztói kör főként belőlük tevődik össze A kiemelten kezelt bűncselekmények körén kívüli fontosabb bűncselekmények szöveges értékelése. Tavaly már beszámoltunk arról, hogy az internet egyre szélesebb körű használatával megszaporodtak az annak segítségével elkövetett jogsértések, jellemzően csalások. A Bűnügyi Osztály a 215. évben is több sikeres nyomozást folytatott ilyen sorozatbűncselekményt elkövető személyek ellen, akiknek sajnos rendszeresen esnek áldozatául sárvári lakóhellyel rendelkező személyek is. Idegenforgalmunk, lakosságunk nyugalma feltétlenül megköveteli, hogy a legveszélyeztetettebb területek folyamatos rendőri ellenőrzés alá essenek, aminek eleget is tettünk. Célunk, hogy továbbra is megakadályozzuk az utazó bűnözés térnyerését. Területünkön nincs, és eddig nem is volt jelen a szervezett bűnelkövetés. A bűncselekmények többsége az előző évekkel egyezően kisebb súlyú cselekmény.

6 2. A bűnüldöző munka értékelése A nyomozáseredményességi mutató alakulása. A 215. év eredményessége az elmúlt öt év eredményességét vizsgálva is kiemelkedőnek volt mondható, a 214. évi 58,2 %-ról 215. évben 7,5 %-ra növekedett, amellyel a megye kapitányságai közül az első helyet szereztük meg A közterületen elkövetett, regisztrált bűncselekmények nyomozáseredményességi mutatója. A közterületen elkövetett bűncselekmények esetében is növekedést mutat a Rendőrkapitányság nyomozáseredményességi mutatója (73,1 % 8,6 %), amely alapján elmondhatjuk, hogy nem csak a bűncselekmények számának csökkenését, de az egyébként sem rossz eredményesség növekedését is el tudtuk érni Az eljárásokban regisztrált, egyes kiemelten kezelt bűncselekmények nyomozáseredményességi mutatója. A nyomozáseredményesség a testi sértések esetében 95,7 % volt. A garázdaság miatt folytatott nyomozások 89,1 %-át fejeztük be eredményesen. A lopások miatt indított büntetőeljárások 38,1 %-át, amíg ezen belül ahogy már említettük a lakásbetörések miatt folytatott nyomozások 3, %-át szintén eredményesen fejeztük be. Jármű önkényes elvétele bűncselekmény nyomozáseredményessége 1 %, a rongálások nyomozáseredményessége 28,6 % volt. 3. A tulajdon elleni szabálysértésekkel kapcsolatos tapasztalatok, adatok. A közrendvédelmi alosztályon belül háromfős szabálysértés előkészítő csoport folytatja le az eljárásokat. A lefolytatott tulajdon elleni szabálysértési eljárások túlnyomó része az ötvenezer forintot meg nem haladó kárértékű lopás, csalás és rongálás volt. A rangsorban ezeket követi a jogtalan elsajátítás, a sikkasztás és egyéb tényállások. A Rendőrkapitányság a 214. évben 157 esetben folytatott előkészítő eljárást tulajdon elleni szabálysértések elkövetése miatt, amelynek során a felderítési eredményesség 4,21 %-os volt. Ugyanezen szabálysértések miatt a 215. évben összesen 121 eljárás indult, 46,25 %-os felderítési eredményességgel. Az előkészítő eljárás során hét esetben nyolc fővel szemben kezdeményeztünk szabálysértési őrizetbe vételt. Az elkövetési magatartásokat tekintve a tulajdon elleni szabálysértések esetében szinte csak szándékos elkövetési magatartás fordult elő. A sértettek többsége felnőttkorú. Kisebb számban fordulnak elő fiatalkorúak, akiktől jellemzően mobiltelefont lopnak el. A sértettek felvilágosítást kapnak az áldozatsegítő program lehetőségeiről, továbbá átadjuk nekik a Vas Megyei Kormányhivatal Gyámügyi és Igazságügyi Főosztály Igazságügyi Osztály Áldozatsegítés című tájékoztatóját. A tulajdon elleni szabálysértések elkövetőinek zöme felnőttkorú férfi, elenyésző a fiatalkorú magyar állampolgár. A fiatalkorú elkövetők száma túlreprezentált a mobiltelefon készülékek

7 eltulajdonítása, illetve jogtalan elsajátítása esetén. A nők által elkövetett cselekmények szinte kizárólag bolti és egyéb lopások voltak. Az általunk vizsgált csalás szabálysértések többsége az internetes vásárláshoz kapcsolódó jogsértések, azonban azokat üzletszerűségük miatt többnyire büntetőeljárás keretében nyomozzuk. A bolti lopások száma nem számottevő a tulajdon elleni szabálysértések körében. Mivel felelősségre vonásuk ritkán marad el, városunkban az ilyen jellegű lopások száma az elmúlt hónapokban csökkenő tendenciát mutat. A vizsgált tulajdon elleni szabálysértések többségében az eltulajdonított tárgy mobiltelefon készülék, kerékpár, élelmiszer, kozmetikum, szeszes ital. Az illetékességi területünkön élőállat lopás ez idáig nem fordult elő, termény- és növénylopás miatt néhány esetben intézkedtünk. A falopás a téli időszakhoz köthető cselekmény, számuk elenyésző volt. A tulajdon elleni szabálysértések elkövetőinek többsége vagyonnal, jövedelemmel nem, vagy csak szerény mértékben rendelkező személyek, illetve olyan fiatalok, akik tetteiknek következményeit nem, vagy nem kellő mértékben (pl. jogtalan elsajátítás esetén) ismerik fel. A bolti lopások 1 %-os, a nem bolti lopások 33,33 %-os, míg az egyéb tulajdon elleni szabálysértések felderítési eredményessége 52,5 %-os volt, amely a megye kapitányságai közül az egyik legmagasabb mutatószám. Az eljárásokat hátráltató tényezők a sértetti gondatlanság, a nyomszegény helyszín, valamint az észlelésig, majd a Rendőrségre történő bejelentésig eltelt hosszú idő voltak. 4. A közlekedésbiztonsági helyzet, az abban bekövetkezett változások. A Rendőrkapitányság illetékességi területén a 215. évben összesen 74 személyi sérüléses közlekedési baleset történt, amelyben öt fő veszítette életét, 35 fő súlyosan, 57 fő pedig könnyen sérült. A 214. évhez viszonyítva a sérüléses balesetek száma 2,77 %-kal növekedett. A halálos kimenetelű balesetek száma öt, amely a tavalyi évhez képest nem változott. A súlyos sérüléssel járó balesetek száma 24-ről 28-ra 17 %-kal emelkedett, azonban a könnyű sérüléssel járó 43-ról 41-re, 4,88 %-kal csökkent. Sárvár város közigazgatási területén a 21. évtől nem történt halálos kimenetelű közlekedési baleset. Az értékelt időszakban 21 esetben 23 fő szenvedett személyi sérüléses közlekedési balesetet, amíg 214-ben tizenhét esetben húsz fő. Az elmúlt hat évet tekintve a balesetek száma Sárvár város területén 21-től 214-ig folyamatosan csökkent, majd a 215. évben emelkedett. A súlyos sérüléssel járó balesetek száma 215-ben tíz esetben tizenkét főt, amíg 214-ben négy esetben hat főt érintett. Könnyű sérüléssel járó balesetet 214-ben tizenhárom esetben tizennégy fő, amíg 215-ben tizenegy esetben tizenegy fő szenvedett. A sérülés nélküli, de anyagi kárral járó esetek száma 52-ről 39-re csökkent. Egyértelműen behatárolható baleseti gócpontok nincsenek. A városban jellemzőek a kisebb koccanások, a súlyosabb esetek pedig a külterületeken történnek.

8 5. Az illegális migráció helyzete. Magyarország 27. december 21-i schengeni csatlakozását követően a határellenőrzés a belső határokon, így az osztrák határszakaszon is megszűnt. A Rendőrkapitányság illetékességi területe nem érintett államhatárral. Területünkön nem tapasztalható az illegális migráció jelenléte, ennek ellenére a fokozott ellenőrzési akciókban részt veszünk, ezen belül kiemelten ellenőrizzük 8-as, 84-es és 86-os főutak forgalmát. Sárvár térségében illegális migráció felfedésére a 215. évben két esetben került sor. Január 11-én kettő török állampolgárt állítottunk elő a Bevándorlási és Állampolgársági Hivatalhoz. A személyek Magyarországon való jogszerű tartózkodásukat nem tudták igazolni. Szeptember 9-én egy román-magyar kettős állampolgárságú embercsempész került elfogásra Hegyfalu térségében, aki gépjárművével 3 illegális migránst (nyolc felnőtt és öt gyermek szír, tizenhárom felnőtt és öt gyermek iraki, valamint egy tunéziai állampolgár) kívánt anyagi ellenszolgáltatás fejében Nyugat-Európába szállítani. II. A rendőrkapitányság által a közbiztonság érdekében tett intézkedések és az azzal kapcsolatos feladatok 1. A közterületi jelenlét mértéke, a közterületek, nyilvános helyek, valamint a kiemelt idegenforgalmi területek biztonsága. A közterületen egész évben vezényléses szolgálati időrendszerben biztosítottuk a folyamatos rendőri jelenlétet, valamint a reagáló képességet. Illetékességi területünk településeit rendszeresen és visszatérően ellenőriztük. Amennyiben a helyi körzeti megbízott nem teljesített szolgálatot, akkor a gépkocsizó járőrrel, közlekedési járőrökkel biztosítottuk a rendőri jelenlétet. Rendszeresen értékeltük az illetékességi terület bűnügyi és közbiztonsági helyzetét és a veszélyeztetett helyek, időszakok figyelembe vételével terveztük a szolgálat szükség szerinti megerősítését, amihez hozzájárultak a körzeti megbízottak és a szolgálatparancsnokok is. Az idegenforgalmi szempontból jelentős területnek mondható Sárvár városa, Szajk és a Nickműgát, amelyek visszatérő rendőri ellenőrzések alá vonására intézkedtünk. A külföldiek és turisták által látogatott területeken a rendőri jelenlétet igyekeztünk folyamatos jelleggel fenntartani. Ezeken a helyeken több esetben kerültek szervezésre akciók, fokozott ellenőrzések, abból a célból, hogy a felbukkanó bűnözőket, bűnözői csoportokat kiszűrjük, távol tartsuk. A 18. életévüket be nem töltött személyek alkoholfogyasztásának visszaszorítása érdekében havi rendszerességgel akciót hajtottunk végre a Polgárőrséggel és a Gyermekjóléti Szolgálattal együttműködve. 2. A közrendvédelmi szolgálatteljesítés gyakorlata. Területünkön a közterületek, közösségi életterek és nyilvános helyek közrendje, közbiztonsága szilárd. A közterületen az állandó rendőri jelenlét biztosított. A szolgálatot ellátó rendőri állomány intézkedési készsége és aktivitásuk színvonala az elvárásoknak és a

9 követelményeknek megfelelő. A bejelentésekre az azonnali reagáló képesség a Rendőrkapitányság teljes illetékességi területén minden esetben biztosított volt. Az egyenruhás állomány az illetékességi területünkön 12 főt elfogott, 141 személyt előállított bűncselekmény elkövetésének gyanúja miatt, biztonsági intézkedéssel 68 embernek nyújtott segítséget. A rendőri intézkedések során lőfegyver használatra nem került sor. Az elrendelt 151 elővezetésből 55 eredményesen végrehajtásra került, 14 büntető- és 419 szabálysértési feljelentést kezdeményeztünk, 846 fővel szemben szabtunk ki helyszíni bírságot, 58 esetben volt pozitív eredményű az alkoholszonda alkalmazása. A járőrállomány intézkedési készsége, aktivitása számadataiban kis mértékben csökkent az előző évhez képest. Rendőreink az alacsony átlagéletkor ellenére jogszerűen, törvényesen intézkedtek, olyan állampolgári panasz nem fordult elő, amikor a rendőrt el kellett volna marasztalni. 3. A 19 megyére kiterjedő 24 órás közterületi jelenlétet biztosító, úgynevezett 19/24 program végrehajtásának tapasztalatai. A 215. évre vonatkozó a lakosság szubjektív biztonságérzetét a települési, illetve kistérségi szinten mutatkozó igényekre figyelemmel leginkább javító, a prevenciót előtérbe helyező rendőri intézkedések megtételére kiadott ORFK Intézkedési Tervben, valamint a VMRFK /7/214. ált számon kiadott intézkedési tervben meghatározott feladatokat a kapott túlórakeret felhasználásával végrehajtottuk. A rendőri jelenlét minden településünkön biztosított körzeti megbízotti illetve járőrszolgálat ellátásával, amelynek legalább 5 százalékát gyalogosan látják el. Sárvár város tekintetében kiemelt figyelmet fordítunk az ide látogató nagyszámú külföldi és hazai vendég nyugalmára és értékeik megóvására. Értékelésünk szerint sikeresen eleget tettünk a közbiztonság és a közrend további erősítését elősegítő bűnügyi és rendészeti intézkedések egységes megtételére készített intézkedési tervben előírtaknak és a schengeni övezethez tartozásból adódó kötelezettségeinknek. A fokozott közterületi ellenőrzések, amelyek végrehajtásába néhány esetben a Készenléti Rendőrség bevetési csoportjai is bevonásra kerültek, pozitívan hatottak városunk és környékének közrendjére, az itt élők biztonságérzetére. A működési területen található településeket az elvégzett közbiztonsági és bűnügyi elemzések alapján a veszélyeztetettnek nem tekinthető kategóriába soroltuk. Havonta felülvizsgáljuk döntésünket. Megállapítható, hogy Sárváron a közterületek rendje stabil, a lakosság közbiztonság érzete jó. A 216. évre vonatkozóan a 19/24-es program helyébe az illegális migrációval összefüggésben elrendelt fokozott közterületi jelenlét program került bevezetésre. 4. A rendezvénybiztosítások. A jelentősebb csoportokat, tömegeket vonzó rendezvények rendőri biztosítását végrehajtottuk (sitkei koncert, Simon-Júdás vásár, történelmi fesztivál). Egyetlen rendezvényen sem kellett rendbontás miatt csapaterőt igénybe venni, rendőri intézkedést kezdeményezni. E rendezvényeken egyéb vonatkozású intézkedést sem kellett foganatosítani.

10 A fentieket befolyásolja az is, hogy a rendezvények rendjének fenntartásában magán biztonsági szolgálatok is közreműködtek. Az együttműködés velük jó színvonalú, ezt igazolja az a tény, hogy rendkívüli esemény egyik biztosítási feladat végrehajtása során sem volt. A végrehajtott biztosításokba szinte minden esetben bevontuk a polgárőrséget is. Megítélésünk szerint az együttműködés konstruktív, a feladatok összehangolt végrehajtása pedig eredményes volt. A biztosítások során rendkívüli esemény nem történt. Városunk hagyományos kulturális- és sport rendezvényei az elmúlt évben is rendbontás nélkül kerültek lebonyolításra. A népszerű és kedvelt programok rendjére Rendőrkapitányságunk a polgárőr szervezettel karöltve megkülönböztetett figyelmet fordított. Kiemelendő, hogy ezen alkalmakkor a pihenő, szórakozó személyek biztonsága garantált volt. Fontosnak tartjuk, hogy mindenki jó érzésekkel és biztonságosan térhessen haza, azok a pozitív benyomások maradjanak meg, amelyek később a visszatérésre ösztönöznek. E gondolat jegyében végzett munkánkkal szolgáljuk a város turisztikai és idegenforgalmi céljait. 5. Az esetleges rendkívüli, illetve veszélyhelyzettel kapcsolatban végrehajtott rendőri feladatok. Védelmi-igazgatási feladatainkat a helyi katasztrófavédelmi kirendeltséggel és a járási hivatallal egyeztetve látjuk el. Az értékelt időszakban csupán a Rába megemelkedő vízszintje miatti biztonsági intézkedéseket és forgalomkorlátozást hajtottunk végre, egyéb rendkívüli, illetve veszélyhelyzet nem volt. 6. A körzeti megbízotti státuszok feltöltöttsége és tevékenységük értékelése. Városunkban a három körzeti megbízotti státusz feltöltött. A lakosság részéről panasz, elmarasztaló bejelentés nem érkezett munkájukkal kapcsolatban. Megítélésünk szerint a kialakított kapcsolatok jól működnek. A körzeti megbízottak napi kapcsolatban vannak a helyi önkormányzat képviselőivel és a különféle társadalmi szervezetekkel, polgárőrökkel. Területüket, az ott lakókat, a gazdasági tevékenységet folytatókat, az iskolákat, az intézményeket ismerik, problémáikat kezelik, velük együttműködnek. A Rendőrkapitányságon a több éve kialakult gyakorlatnak megfelelően a körzeti megbízottak (húsz fő) rendszeresen végeznek nyomozati tevékenységet. A közrendvédelmi ügyforgalmi statisztika adatai szerint 155 ismeretlen tettes ellen indított ügyet fejeztek be, amelyből 73 az eredményesen felderített, így a felderítési eredményességük 46,45 %-os. 7. Az ügyeleti tevékenység, a tevékenység-irányítási központ működése. A Rendőrkapitányságon szolgálatirányító parancsnoki rendszer működik, hat fővel. Alárendeltségükbe tartoznak a Rendőrkapitányság körzeti megbízottjai, járőrei, hivatali munkaidőn kívül a bűnügyi készenlétet ellátók. Az ügyeleti tevékenységet a megyében a Tevékenység Irányító Központ végzi, közvetlen kapcsolatot tartva a szolgálatirányítókkal. A Rendőrség időszerű reagáló képessége maradéktalanul biztosított volt. A szolgálatirányító parancsnokok irányítói, beszámoltatási és ellenőrzési tevékenységének színvonalát folyamatosan javítottuk, normaismeretüket fejlesztettük, a gyakorlati tapasztalatokat napi munkájuk során hasznosították. Jelentési kötelezettségeiknek eleget

11 tettek. Az információáramlásban további minőségi javulásra van szükség. Tartós távollét esetén helyettesítésük szakmailag tapasztalt kollégával megoldott. 8. Az igazgatásrendészeti tevékenység. A szakterület szabálysértési és rendészeti hatósági feladatkört lát el. Hatósági feladataikat az elmúlt évben az előírt határidőre, törvényesen végezték. A vizsgált évben hatóságunkhoz 384 szabálysértési feljelentés érkezett. Összesen 239 szabálysértést követtek el Sárvár területén A szabálysértési feljelentések túlnyomó többsége a korábbi éveknek megfelelően a közlekedési szabálysértést elkövetők közül kerül ki, amely az össze feljelentett személy (45) 93,3 %-a, az elkövetők 6,7 %-a pedig közrend, közbiztonság elleni szabálysértést követett el. Az adatokból láthatóan a közrend, közbiztonság elleni szabálysértések aránya (6,7 %) elenyésző, amely az összes feljelentésből 27 főt érintett, ebből 3 fő volt sárvári lakos. A 45 feljelentett személyből 178 fő sárvári lakossal szemben hoztunk elmarasztaló döntést. Elmondható, hogy az elbírálási gyakorlat szigorodott, mivel jelentős emelkedés tapasztalható a szabálysértést elkövetőkkel szemben kiszabott egy főre jutó pénzbírság (3.895 Ft) tekintetében. A járművezetéstől történő eltiltás száma gyakorlatilag stagnált, 35-ről 36-ra változott. A bírságok kiszabásánál a hatóságunk elsődlegesen az eljárás alá vont személyek személyi körülményeire, az elkövetett szabálysértés tárgyi súlyára, gyakoriságára, elszaporodottságára, valamint az adott térségben kialakult életkörülmények (munkanélküliség) okozta megélhetési problémákra is figyelemmel volt. A 215. évi szabálysértési tevékenységet összegezve megállapítható, hogy a feljelentési gyakorlat alapvetően nem változott, továbbra is túlsúlyban voltak a kisebb súlyú cselekmények miatti feljelentések, a súlyosabb szabálysértések miatti feljelentések száma (közigazgatási bírság bevezetése óta) jelentősen visszaesett. A feljelentések döntő többsége alkalmas volt a megalapozott döntéshozatalra. Az ellenőrzések és az ügyészi intézkedések alapján a határozatok általában megalapozottak, törvényesek voltak, a felelősségre vonási gyakorlat szigorodott. Továbbra is elmondható, hogy a közlekedés biztonságára leginkább veszélyt jelentő kiemelt közlekedési szabálysértéseknél jelentősen emelkedett a pénzbírság egy főre eső átlaga. A 215. évben fegyver engedélyügyi szakterületre összesen 386 kérelem érkezett. Megállapítható, hogy a kérelmezők száma az elmúlt néhány évhez viszonyítva a 215. évben emelkedett. Közel 8 kérelemmel több érkezett be, mint a 214. évben. Az új engedélyesek számában változás a tavalyi évhez képest nem volt. A már tartási engedéllyel rendelkezők fegyvervásárlási aktivitása kis mértékben emelkedett. Az elutasítások száma is csökkent, elutasítások oka főként kiadáskori feltétel megszűnése (konkrétan bűntettesek nyilvántartásában való szereplés, elhalálozás), illetőleg kevesebb tartási engedélyt vontunk be, mint a korábbi években. A huszonegy napos ügyintézési határidőt minden esetben betartottuk. Személy- és vagyonvédelmi, valamint magánnyomozói tevékenység engedélyezése iránt beadott kérelmek száma a korábbi évekhez viszonyítva nem változott. Az elmúlt években az igazolványok kiadása, valamint az igazolványosok és a működési engedélyesek esetében az adatok továbbítása zökkenőmentesen zajlott le. A 215. év adatai alapján megállapítható, hogy az elsőfokú közigazgatási döntések jogszerűek és megalapozottak voltak. Ügyészi intézkedésre a lefolytatott eljárásokkal összefüggésben nem került sor, az állampolgárok sérelmeinek vizsgálatára jogorvoslati eljárás során intézkedtek a végrehajtó szervek.

12 9. A bűn- és baleset-megelőzés A bűnmegelőzési tevékenység helyzete, folyamatban lévő programjai. A kapitányságon a bűnügyi és a rendészeti szakterületekről egy-egy fő került kijelölésre az ORFK által 215. szeptember 3-án indított Házhoz megyünk elnevezésű, vagyonvédelmi program végrehajtására. A program fő célja generális tanácsadás, speciális vagyonvédelmi prevenciós tanácsadás lakossági igény alapján, valamint ingatlanok helyszíni biztonságvédelmi auditálása. A feladat végrehajtását közösen végezzük a polgárőrség, az AEGON Biztosító Zrt., a Vas Megyei Rendőr-főkapitányság (a továbbiakban: VMRFK) Bűnmegelőzési Alosztály, valamint a helyi önkormányzat rendészeti kollégáival Gyermek- és ifjúságvédelmi tevékenység értékelése. Az illetékességi területen működő gyermekjóléti szolgálatokkal a kapcsolatunk jó. Rendszeresen jelzéssel élnek, ha bűncselekményre utaló jeleket találnak családlátogatás alkalmával, a rendelkezésükre álló információkat közlik velünk. Az eljárás alá vont gyermek és fiatalkorú személyekről tájékoztatjuk a szolgálatot, gyermekkorú elkövető esetén nyomozást megszüntető vagy elutasító határozatot küldünk részükre a szükséges további intézkedések megtétele céljából. A körözési munka terén elmondható, hogy továbbra is többletterhet ró a kapitányság állományára a Vas Megyei Batthyány Lajos Gyermekotthon és Általános Iskolában tartózkodó fiatalkorúak szökése. Sokszor átláthatatlan, követhetetlen a rendszerben lévő körözések száma. Ezt a problémát az intézet vezetésével folyamatos megbeszélések keretében próbáljuk orvosolni, nem sok sikerrel. Elfogató parancsot 5 esetben adtunk ki, ezek közül 37 esetben sikeres elfogást hajtottak végre kollégáink. Az intézetből eltűnt fiatalok is jellemzően pár napon belül előkerülnek. Meghallgatásuk alkalmával arra hivatkoznak, hogy az intézeti normákhoz nem tudnak alkalmazkodni, és visszamennek abba a családba, ahonnan nevelési szempontból az illetékes gyámhatóság kiemelte őket A családon belüli erőszak helyzete, áldozatvédelem. A Rendőrkapitányság vonatkozásában a 215. évben tizennégy esetben került sor jelzés küldésére a területileg illetékes gyermekjóléti szolgálat felé családon belüli erőszak elkövetésének gyanúja miatt. Az illetékes családsegítő, illetve gyermekjóléti szolgálatokkal a Rendőrkapitányság jó kapcsolatot ápol, a folytatott eljárásokhoz a kért adatszolgáltatást, megkeresésekre a választ, az eljáráshoz szükséges releváns a szolgálatok rendelkezésére álló dokumentumokat haladéktalanul megkapjuk. A szükséges esetekben a törvényi előírásoknak megfelelően a Rendőrkapitányság a tájékoztatási kötelezettségének eleget tesz a családsegítő, illetve gyermekjóléti szolgálatok felé. A Rendőrkapitányságon ideiglenes megelőző távoltartás elrendelésére öt esetben került sor.

13 A bűncselekmények áldozatainak a szükséges áldozatvédelmi segítséget biztosítottuk, az igénybe vehető áldozatsegítő szolgáltatásokról, azok igénybevételének módjáról, valamint a segítő szervezetek elérhetőségeiről a szükséges tájékoztatást megadtuk A kábítószer prevenció helyzete. Osztályfőnöki óra keretében rendszeresen került sor előadások tartására az általános, illetve középfokú tanintézetekben a kábítószerrel kapcsolatos bűncselekményekről a VMRFK Bűnmegelőzési Alosztálya bevonásával. A 216. évben tervezzük egy fő D.A.D.A. oktató képzését, amely helyi szinten megkönnyíti az iskolákkal történő kapcsolattartást. A tavalyi évben elindított, a szülők és a családok a Rendőrség kiemelt partnerei a kábítószer bűnözés megelőzésében elnevezésű program folytatódik tovább, amennyiben az iskolák igénylik azt A baleset-megelőzési tevékenység, a városi baleset-megelőzési bizottság tevékenységének és programjainak bemutatása. Munkatervünknek megfelelően egész évben folyamatos közlekedésbiztonsági nevelő tevékenységet folytattunk Sok rendezvényen vettünk részt, illetve több közlekedésbiztonsági akciót tartottunk. A Sárváron megrendezésre került katasztrófavédelmi vetélkedőn a versenyző csapatok kerékpáros ügyességi pályán és KRESZ teszt kitöltésével mutatták meg elméleti és gyakorlati tudásukat. A nyári időszakban rendszeresen vettünk részt a nyári gyermektáborok programjaiban, ahol a résztvevőknek közlekedésbiztonsági előadást és játékos versenyeket szerveztünk. Az őszi hónapokban a Rendőrkapitányság illetékességi területén lévő általános iskolákban KÖZLEKEDJ OKOSAN elnevezésű kampányunk keretében előadásokat tartottunk. Az előadások során célunk volt a gyermekhallgatóság körében a közlekedési szabályok megismertetése, illetve a szabályok betartásának fontosságára történő figyelemfelhívás. Szeptemberben a Gárdonyi Géza Általános Iskola és a Városi Baleset-megelőzési Bizottság közösen kerékpártúrát szervezett. Ennek során a gyakorlatban hívtuk fel a figyelmet a lakott területen belüli és kívüli kerékpáros közlekedés szabályaira, majd ezt követően a Horgász-tó területén kerékpáros ügyességi versenyt szerveztünk a részükre A fent említett iskolában november hónapban az intézmény által szervezett egészségnapon vettünk részt. A Látni és látszani kampány keretében szóróanyagot osztottunk a kerékpárosoknak és felhívtuk a figyelmüket a láthatósági mellény viselésének fontosságára, illetve az ittas kerékpározás veszélyeire és következményeire. Sárvár város tekintetében meghatározó a kerékpáros és a motorkerékpáros közlekedés, ezért ezen a területen is kiemelt feladatunk volt a balesetmegelőző tevékenység. Rendszeresen részt vettünk a motoros találkozókon, ahol az e célra készített propagandaanyagot terjesztettük a célközönség körében. A közúti ellenőrzések és akciók során többféle szórólapot osztottunk, amelyek a közlekedésben részt vevők figyelmét felhívtuk az évszakok sajátosságainak megfelelő közlekedési magatartások és szabályok betartására. A Sárvári Baleset-megelőzési Bizottság a munkatervében meghatározottak szerint látta el feladatát. A felvilágosító propaganda főként az általános információ továbbítás mellett a passzív biztonsági eszközök alkalmazásának fontosságát, az ittas vezetés veszélyeinek hangsúlyozását célozta.

14 9.6. Az iskola rendőre program, valamint annak keretében végrehajtott Sulimoped program értékelése az aktuális, valamint az előző tanévre vonatkozóan. Korábbi időszakban kialakításra került az iskola rendőre program, amelyet az értékelt időszakban is sikeresen folytattunk. A programban az iskola rendőre feladatokat főként a körzeti megbízottak látják el. Az intézmények igazgatóival, tanáraival személyes kapcsolatban vannak, ismerik elérhetőségeiket. Az iskolarendőrök még a tanév megkezdése előtt felvették a kapcsolatot az oktatási intézmények vezetőivel és tájékoztatták őket a program folytatásáról. Ellenőrizték az iskolákban kihelyezett plakátok állapotát, valamint új, aktualizált plakátok kihelyezésére is intézkedtek. A programban résztvevő rendőrök szeptember, október hónapokban osztályfőnöki órákon előadást tartottak a tanulóknak közlekedési és bűnmegelőzési témakörökben, továbbá segítséget nyújtottak a bűn- és baleset-megelőzés érdekében kiadott nyomtatványok, közlemények terjesztésében, valamint részt vettek a KRESZ, illetve a DADA oktatásban. Az iskola rendőrei a tanév első hónapjaiban a polgárőrökkel a napi oktatás kezdetének és befejezésének időszakában segítik a biztonságos közlekedést és a szabálytalankodók kiszűrését. A tanév kezdete előtt megvizsgáltuk az iskolák bejáratainál lévő védőkorlátok, a közelben lévő kijelölt gyalogos-átkelőhelyek, a közúti veszélyt jelző táblák állapotát. Kiemelt figyelmet fordítottunk a kijelölt gyalogos-átkelőhelyek és azok közvetlen közelében található közúti jelzések láthatóságára, ennek érdekében együttműködtünk a közutak kezelőivel. Az iskolarendőrök és az iskolák, illetve a szülői munkaközösségek, és a tanárok között a kapcsolattartás folyamatos. A Vas megyei Rendőr-főkapitányság Baleset-megelőzési Bizottságának döntése alapján a sárvári tankerület 25 diákjának tudtunk lehetőséget biztosítani a Sulimoped programban történő részvételre. Az elméleti oktatáshoz a helyszínt és a számítógépes eszközöket a sárvári Nádasdy Tamás Általános Iskola biztosította, a gyakorlati oktatásban a TOPIDÓ autósmotoros iskola működött közre. A beiskolázott diákok mindegyike eredményes vizsgát tett, és AM kategóriájú vezetői engedélyt szerzett. 1. Együttműködés A helyi önkormányzatokkal folytatott együttműködés. A közbiztonság és a közrend fenntartásáért végzett munkához konstruktívan és eredményesen járultak hozzá a járási, önkormányzati vezetők és képviselők, szakbizottságok, az önkormányzat szakhatóságai, valamint a katasztrófavédelem munkatársai. Polgármester úrral rendszeresen értékeltük a város közrendjét, a felmerülő igényeket, amelyek alapján a szükséges döntéseket és intézkedéseket megtettük. Segítette a biztonság fenntartását a Sárvári Többcélú Kistérségi Társulás tagjainak közreműködésével végzett együttműködés is. A közbiztonsági fórumon tájékoztatást adtunk munkánkról, a közrend állapotáról, annak alakulásáról. Meghallgattuk a véleményeket és kéréseket, azokat figyelembe vettük a rendőri tevékenység tervezésekor. A lakosság, az önkormányzat és a képviselőtestület tagjainak bejelentéseit és észrevételeit munkánk során minden esetben a konstruktivitást előtérbe helyezve figyelembe vettük, a szükségessé váló reagálásaink nem maradtak el.

15 A hatósági jogkörrel felruházott szervekkel, döntő részt központilag kötött együttműködési megállapodások alapján végeztük munkánkat, az azokban meghatározottak teljesítése is hozzájárult a közrend biztosításához és annak pozitív megítéléséhez. Kiemelésre érdemes az elsősorban preventív jellegű ellenőrzés a közterület-felügyelőkkel, az erdészeti, munkavédelmi, természetvédelmi és más szakhatósági szervek munkatársaival. Álláspontunk szerint ezen együttműködési lehetőségekben még a továbbiakban kihasználható tartalékok vannak. A Sárvári Roma Kisebbségi Önkormányzattal szükség szerint végzünk egyeztetést az aktuálisan felmerülő kérdések megoldása céljából. Álláspontunk szerint a kommunikáció konstruktív, segíti a hétköznapok problémáinak kezelését A területileg illetékes bírósággal és ügyészséggel folytatott együttműködés helyzete. Az ügyészséggel és a bírósággal napi, kiváló munkakapcsolatban állunk Az oktatási intézményekkel, egyházakkal, civil szervezetekkel folytatott együttműködés helyzete. A tanév első hónapjaiban a polgárőrökkel a napi oktatás kezdetének és befejezésének időszakában segítettük a biztonságos közlekedést és a szabálytalankodók kiszűrését. Az iskolarendőrök és az iskolák, illetve a szülői munkaközösségek, és tanárok között a kapcsolattartás folyamatos. Az egyházakkal, felekezetekkel az értékelt időszakban együttműködésünk az egyházi rendezvények (körmenetek) biztosítására korlátozódtak, amelyek végrehajtása során probléma nem merült fel. A megállapodásunkban foglaltak keretei között együttműködtünk a Sárvári Horgász Egyesülettel a természeti értékek és épített vagyontárgyak védelme, valamint az ifjúság e szellemben történő nevelése, továbbá a szabadidős tevékenységet végzők biztonságának szavatolása céljából A polgárőr egyesületekkel történő együttműködés értékelése, a megkötött együttműködési megállapodások száma, ellátott közös szolgálatra vonatkozó adatok. Illetékességi területünkön tizenegy polgárőr egyesülettel van együttműködési megállapodásunk, köztük a Sárvár Város Polgárőr Egyesülettel is. A tapasztalataink alapján a közterületi szolgálatot kellő számban látják el, a jelenlétükkel nagyban segítik a bűnmegelőzési feladataink végrehajtását. Nagy segítséget nyújtanak a különböző rendezvények biztosításában, amelyeket nélkülük csak nagy nehézségek árán tudnánk szakszerűen végrehajtani. Az ilyen esetekben mindenkor számíthatunk rájuk. A polgárőr egyesülettel való együttműködést kiemelten jónak értékeljük, a közös szolgálatellátások gyakorisága megfelel az elvárásoknak.

16 1.5. Az egyes rendészeti feladatokat ellátó szervekkel, személyekkel történő együttműködés. A tavalyi év vonatkozásában a Rendőrkapitányság illetékességi területén az erdő, a hal, illetve a vadállomány hatékonyabb védelmének biztosítása, valamint az e tárgykörben és az azon kívül elkövetett rongálások és vagyon elleni bűncselekmények visszaszorítása érdekében az együttműködési megállapodások alapján, előre szervezett akciók, felkérések, büntetőeljárások során végzett adatgyűjtések és figyelések alkalmával az érintett területeken a körzeti megbízottak a területileg illetékes erdészekkel, hivatásos vadászokkal, és halászati őrökkel láttak el közös szolgálatot. A közös szolgálatokat fegyelmezett végrehajtás jellemezte, a körzeti megbízotti állomány szívesen működik együtt a helyismerettel rendelkező vadászokkal, erdészekkel, akik egyre több esetben igénylik is a közös szolgálatok végrehajtását. A közös szolgálatellátásokat a jövőben is fenn kívánjuk tartani, valamint a körzeti megbízott állomány részére utasítást adtunk, hogy a kiépített munkakapcsolatokat továbbra is tartsák jó szinten, az esetlegesen újonnan területre érkező és munkába álló erdészekkel, vadászokkal, közterület-felügyelőkkel, halőrökkel is működjenek együtt. A közös szolgálatok során a kijelölt ellenőrzések időpontjait és időtartamait is folyamatosan változtatjuk a kiszámíthatóság elkerülése érdekében, aktuálisan a végrehajtandó feladatokhoz igazodva, amellyel a hatékonyságot és a munka színvonalát próbáljuk javítani. III. Összegzés, kitűzött feladatok a következő időszakra. A fent ismertetett adatok alapján a 215. évi tevékenységünket jó szintűnek, törvényesnek értékeljük. Az idei évre vonatkozóan az alábbi szervezeti teljesítménycélokat határoztam meg a Rendőrkapitányság személyi állománya számára: 1. Magyarország schengeni határainak fokozott védelme, ezzel összefüggésben az illegális migráció elleni fellépés. A közterületi szolgálat vezénylése során az illegális migráció felfedését célzó mélységi ellenőrzés meghatározása. 2. A szubjektív közbiztonságérzetet befolyásoló jogsértések elleni hatékony fellépés az erők és eszközök optimális felhasználásával. Az erőszakos és a vagyon elleni jogsértések eredményes megelőzése, felderítése érdekében, ki kell használni a településeken a térfigyelő rendszerek fejlesztéséből adódó lehetőségeket, valamint az egyes rendészeti feladatokat ellátó személyekkel és a polgárőrséggel történő közös feladatellátást. 3. Az idegenforgalmi szempontból frekventált területek és a gyógyfürdő körzetében a demonstratív, preventív jellegű közterületi jelenlét növelése. A jelentős tömegeket vonzó kulturális rendezvények szakszerű biztosításának végrehajtása. 4. A közlekedésbiztonsági helyzet javítása, ezen belül különösen a halálos balesetek és a meghalt személyek számával összefüggésben kialakult kedvezőtlen tendencia megállítása, megfordítása, a közúti közlekedés biztonságát célzó rendőrségi tájékoztatási

17 tevékenység előtérbe állításával, a gyalogosok és kerékpárosok által okozott, illetve elszenvedett közúti közlekedési balesetek megelőzése érdekében helyi, illetve területi szintű prevenciós kampány folytatása. Fokozott rendőri jelenlét és ellenőrzés a balesetveszélyesnek ítélt útszakaszokon a közlekedésbiztonság javítása érdekében, a rendelkezésre álló technikai eszközök hatékony használatával. Az ittas járművezetés visszaszorítása érdekében célirányos ellenőrzések végrehajtása, a passzív biztonsági eszközök használatának rendszeres ellenőrzése. 5. A büntetőeljárások és szabálysértési eljárások lefolytatásának további gyorsítása, az eredményes befejezések arányának növelése. A lakosság szubjektív biztonságérzetének javítása érdekében a nyomozáseredményességi és a felderítési mutató javítása a kiemelt bűncselekmények vonatkozásában, különösen a rablások és lakásbetörések tekintetében. Törvényes, eredményes és hatékony fellépés a bűncselekményeket elkövetőkkel szemben. A bűnmegelőzési módszerekkel történő intenzív fellépés az időskorúak sérelmére elkövetett bűncselekmények megelőzése és megakadályozása érdekében. 6. A közrendvédelmi állomány tekintetében a felderítési eredményesség javítása mellett az intézkedési aktivitás növelésével a meghatározott és elvárt számszerű intézkedések teljesítése. 7. Az állomány bűnügyi érzékenységének további javítása, az újonnan érkező kollégák szakmai ismereteinek bővítése, beilleszkedésük elősegítése, az egyéni felelősségérzet növelése. 8. Az ideiglenes csapatszolgálati századba beosztottak kiértesítésének állandó biztosítása, a csapatszolgálati feladatok maradéktalan végrehajtása. Tisztelt Képviselőtestület, Tisztelt Polgármester Úr! Megköszönve Sárvár Város Önkormányzatának, képviselőinek, az intézmények vezetőinek, együttműködőinknek, és kiemelten a város polgárőr egyesületének az év során végzett támogató tevékenységét, kérjük, hogy a 215. évről szóló rendőrségi beszámolót vitassa meg, és azt fogadja el. Sárvár, 216. május 4. Fekete Géza r. alezredes kapitányságvezető

18 Rendőri eljárásban regisztrált bűncselekmények száma éa a befejezett nyomozások eredményessége Sárvári Rendőrkapitányság Bűncselekmények száma (Sárvár város) Nyomozás-eredményességi mutató (%) (Sárvári Rendőrkapitányság) az ENyÜBS évi adatai alapján 21. év 211. év 212. év 213. év 214. év 215. év 21. év 211. év 212. év 213. év 214. év 215. év Emberölés Szándékos befejezett emberölés Testi sértés ,1 84,4 77,8 81, 9, 95,7 Súlyos testi sértés , 82,4 63,6 55,6 9,9 91,7 Halált okozó testi sértés Kiskorú veszélyeztetése ,9 1, 1, 66,7, 66,7 9 6 Embercsempészés , Garázdaság 3 Kábítószerrel kapcsolatos bűncselekmények (az évi IV. törvény alapján a visszaélés kábítószerrel - terjesztői magatartások tekintetében, a 212. évi C. törvény alapján kábítószer-kereskedelem) ,1 82, 75,5 81,4 64,3 89, ,,, - - Lopás* ,2 26,8 37,6 33,1 33,7 38,1 Személygépkocsi lopás , 33,3 1,,

19 Zárt gépjármű-feltörés - Lakásbetörés 8 Rablás 2 Rongálás 11 Orgazdaság ,9,, 14,3 5, 42, ,5 14,3 26,2 36,1 47,2 3, - 2-1, 1, 33,3, 66, Jármű önkényes elvétele kiemelten kezelt bcs összesen Közterületen elkövetett bűncselekmény Összes bűncselekmény ,9 Regisztrált bűncselekmények lakosra vetített aránya * A lopások száma tartalmazza a betöréses lopások számát is ,3 3,4 21,4, 21,4 28,6 1, 1, 1, 87,5 1, 8, 1, 1, 1, 75, 85,7 1, 5,8 43,7 44,2 41,9 42,5 51,2 66,4 63,4 51,7 62,6 73,1 8,6 54,8 44,8 62,1 58,2 7,5

20 Összes bűncselekmény az ENyÜBS évi adatai alapján Sárvár város közigazgatási területe Bűncselekmények száma (Sárvár város) db [ÉRTÉK] 54, Nyomozás-eredményességi mutató (%) (Sárvári Rendőrkapitányság) 44, , , ,5 21. év 211. év 212. év 213. év 214. év 215. év 322 % Regisztrált bűncselekmények 1. lakosra vetített aránya az ENyÜBS évi adatai alapján Sárvár város közigazgatási területe db év 211. év 212. év 213. év 214. év 215. év

21 Közterületen elkövetett bűncselekmény az ENyÜBS évi adatai alapján Sárvár város közigazgatási területe Bűncselekmények száma (Sárvár város) 14db , ,4 117 Nyomozás-eredményességi mutató (%) (Sárvári Rendőrkapitányság) 51, , ,1 99 8,6 21. év 211. év 212. év 213. év 214. év 215. év 92 % kiemelten kezelt bcs összesen az ENyÜBS évi adatai alapján Sárvár város közigazgatási területe Bűncselekmények száma (Sárvár város) 25 db , ,7 44,2 26 Nyomozás-eredményességi mutató (%) (Sárvári Rendőrkapitányság) ,9 42, ,2 21. év 211. év 212. év 213. év 214. év 215. év 176 %

22 Rongálás az ENyÜBS évi adatai alapján Sárvár város közigazgatási területe Bűncselekmények száma (Sárvár város) db 33,3 11 3,4 8 Nyomozás-eredményességi mutató (%) (Sárvári Rendőrkapitányság) 21,4 5, 7 21,4 4 28,6 21. év 211. év 212. év 213. év 214. év 215. év 6 % Orgazdaság az ENyÜBS évi adatai alapján Sárvár város közigazgatási területe Bűncselekmények száma (Sárvár város) Nyomozás-eredményességi mutató (%) (Sárvári Rendőrkapitányság) 1, db 1, 1, 87,5 1, 8, év 211. év 212. év 213. év 214. év 215. év %

23 Testi sértés az ENyÜBS évi adatai alapján Sárvár város közigazgatási területe db 161 db ,1 12 Bűncselekmények száma (Sárvár város) Bűncselekmények száma (Sárvár város) 84,4 15 Nyomozás-eredményességi mutató (%) (Sárvári Rendőrkapitányság) 77,8 9 81, Forrás: ENyÜBS 21. év 211. év 212. év 21. év 213. év 214. év 215. év 1 9, 1 95,7 8 % % Súlyos testi sértés az ENyÜBS évi adatai alapján Sárvár város közigazgatási területe Bűncselekmények száma (Sárvár város) db 81, 82,4 7 7 Nyomozás-eredményességi mutató (%) (Sárvári Rendőrkapitányság) 63,6 6 55,6 3 9,9 91,7 21. év 211. év 212. év 213. év 214. év 215. év 5 4 %

24 Jármű önkényes elvétele az ENyÜBS évi adatai alapján Sárvár város közigazgatási területe Bűncselekmények száma (Sárvár város) , 1, db Nyomozás-eredményességi mutató (%) (Sárvári Rendőrkapitányság) 1, [ÉRTÉK] 1, 75, év 211. év 212. év 213. év 214. év 215. év % Kiskorú veszélyeztetése az ENyÜBS évi adatai alapján Sárvár Város Bűncselekmények száma (Sárvár város) 1 db ,9 1, 9 Nyomozás-eredményességi mutató (%) (Sárvári Rendőrkapitányság) 1, 6 66,7, 66,7 21. év 211. év 212. év 213. év 214. év 215. év %

25 Embercsempészés az ENyÜBS évi adatai alapján Sárvár Város Bűncselekmények száma (Sárvár város) 1 db 1, Nyomozás-eredményességi mutató (%) (Sárvári Rendőrkapitányság) % ,,,,, év 211. év 212. év 213. év 214. év 215. év Garázdaság az ENyÜBS évi adatai alapján Sárvár város közigazgatási területe Bűncselekmények száma (Sárvár város) 4 db ,1 3 82, 75,5 26 Nyomozás-eredményességi mutató (%) (Sárvári Rendőrkapitányság) 24 81, , ,1 21. év 211. év 212. év 213. év 214. év 215. év 3 %

26 Kábítószerrel kapcsolatos bűncselekmények (terjesztői magatartás) az ENyÜBS évi adatai alapján Sárvár Város Bűncselekmények száma (Sárvár város) 1 db 1 1 1, Nyomozás-eredményességi mutató (%) (Sárvári Rendőrkapitányság) 5,,, 21. év 211. év 212. év 213. év 214. év 215. év, 1, % Lopás* az ENyÜBS évi adatai alapján Sárvár város közigazgatási területe * a lopások száma tartalmazza a betöréses lopások számát is Bűncselekmények száma (Sárvár város) db , ,8 Nyomozás-eredményességi mutató (%) (Sárvári Rendőrkapitányság) , ,1 33, ,1 21. év 211. év 212. év 213. év 214. év 215. év %

27 Személygépkocsi lopás az ENyÜBS évi adatai alapján Sárvár Város Bűncselekmények száma (Sárvár város) 4 db Nyomozás-eredményességi mutató (%) (Sárvári Rendőrkapitányság) 1, 1, % , ,, év 211. év 212. év 213. év 214. év 215. év, 2 1 Zárt gépjármű-feltörés az ENyÜBS évi adatai alapján Sárvár Város Bűncselekmények száma (Sárvár város) db ,9 14 Nyomozás-eredményességi mutató (%) (Sárvári Rendőrkapitányság),, 2 14,3 1 5, 1 42,9 21. év 211. év 212. év 213. év 214. év 215. év %

28 Lakásbetörés az ENyÜBS évi adatai alapján Sárvár város közigazgatási területe Bűncselekmények száma (Sárvár város) 3 db ,5 8 14,3 6 Nyomozás-eredményességi mutató (%) (Sárvári Rendőrkapitányság) 27 26,2 2 36, ,2 16 3, 21. év 211. év 212. év 213. év 214. év 215. év % Rablás az ENyÜBS évi adatai alapján Sárvár Város Bűncselekmények száma (Sárvár város) db 1, 1, 2 2 Nyomozás-eredményességi mutató (%) (Sárvári Rendőrkapitányság) 33,3 2, 66,7 21. év 211. év 212. év 213. év 214. év 215. év 2, %

29 évek statisztikai kimutatása Sárvári Rendőrkapitányság Intézkedési mutatók, rendészeti adatok 21. év 211. év 212. év 213. év 214. év 215. év Változás Dinamika (%) Elfogások száma ,8% Előállítások száma ,5% Biztonsági intézkedések száma ,2% Elrendelt elővezetések száma ,8% Végrehajtott elővezetések száma ,4% Szabálysértési feljelentések száma ,4% Büntető feljelentések száma ,7% Helyszíni bírsággal sújtott személyek száma (fő) ,1% Kiszabott helyszíni bírságok összege (ezer Ft) ,2% Alkoholszonda alkalmazások száma összesen (eset) ,5% Pozitív eredményű alkoholszonda alkalmazások száma (eset) ,9% Közterületi szolgálati létszám (fő) ,6% Közterületi szolgálati óraszám (óra) ,7% Egy főre jutó közterületi óraszám (óra/fő) 9,85 9,3 9,51 8,81 1,77 11,57 1 7,4% Tulajdon elleni szabálysértési ügyek száma ,9% Tulajdon elleni szabálysértési ügyek felderítési mutatója (%) 16,66 35,71 34,68 4,21 46, ,%

30 Közúti közlekedési baleseti adatok Sárvári Rendőrkapitányság 21. év 211. év 212. év 213. év 214. év 215. év Változás Dinamika (%) Személysérüléses közúti közlekedési balesetek száma ,8% Halálos közúti közlekedési balesetek ,% Súlyos sérüléses közúti közlekedési balesetek ,7% Könnyű sérüléses közúti közlekedési balesetek ,7% Személysérüléses közúti közlekedési baleset során meghalt, illetve megsérült személyek száma (fő) ,8% Meghalt személyek száma (fő) ,7% Súlyosan sérült személyek száma (fő) ,9% Könnyen sérült személyek száma (fő) ,6% Ittasan okozott közúti közlekedési balesetek száma ,9% Közúti közlekedési baleseti adatok Sárvár város közigazgatási területe 21. év 211. év 212. év 213. év 214. év 215. év Változás Dinamika (%) Személysérüléses közúti közlekedési balesetek száma ,5% Halálos közúti közlekedési balesetek Súlyos sérüléses közúti közlekedési balesetek ,% Könnyű sérüléses közúti közlekedési balesetek ,4% Személysérüléses közúti közlekedési baleset során meghalt, illetve megsérült személyek száma (fő) ,% Meghalt személyek száma (fő) Súlyosan sérült személyek száma (fő) ,% Könnyen sérült személyek száma (fő) ,4% Ittasan okozott közúti közlekedési balesetek száma ,%

31 Határrendészeti adatok (amennyiben a megye rendelkezik Schengen külső határszakasszal) 21. év 211. év 212. év 213. év 214. év 215. év Változás Illegális migrációhoz kapcsolódó jogellenes cselekmények száma Embercsempészés bűncselekmény 1 1 Közokirat-hamisítás bűncselekmény Tiltott határátlépés és kísérlete szabálysértés Túltartózkodás (Tiltott határátlépés és kísérlete szabálysértés belső határon be elfogás ki) Külföldiek rendészetével kapcsolatos szabálysértés Határzár tiltott átlépése bűncselekmény Határzár megrongálása bűncselekmény be tiltott határátlépés Határzár megrongálása bűncselekmény nincs tiltott határátlépés Dinamika (%) Határzárral kapcsolatos építési munka akadályozása bűncselekmény Körözések SIS találatok ,6% Menekültkérelmek száma Személyforgalmi statisztikai adatok Járműforgalmi statisztikai adatok

32 Elfogások száma évek statisztikai kimutatása Sárvári Rendőrkapitányság év 211. év 212. év 213. év 214. év 215. év Biztonsági intézkedések száma évek statisztikai kimutatása Sárvári Rendőrkapitányság év 211. év 212. év 213. év 214. év 215. év

33 33 Előállítások száma évek statisztikai kimutatása Sárvári Rendőrkapitányság év 211. év 212. év 213. év 214. év 215. év Elrendelt és végrehajtott elővezetések száma évek statisztikai kimutatása Sárvári Rendőrkapitányság Elrendelt elővezetések száma Végrehajtott elővezetések száma év 211. év 212. év 213. év 214. év 215. év

34 34 Szabálysértési feljelentések és a kiszabott helyszíni bírságok száma évek statisztikai kimutatása Sárvári Rendőrkapitányság Szabálysértési feljelentések száma Helyszíni bírsággal sújtott személyek száma (fő) év 211. év 212. év 213. év 214. év 215. év Az egy főre jutó helyszíni bírságok összege (Ft) évek statisztikai kimutatása Sárvári Rendőrkapitányság év 211. év 212. év 213. év 214. év 215. év

35 35 Büntető feljelentések száma évek statisztikai kimutatása Sárvári Rendőrkapitányság év 211. év 212. év 213. év 214. év 215. év Pozitív alkoholszonda alkalmazások száma évek statisztikai kimutatása Sárvári Rendőrkapitányság év 211. év 212. év 213. év 214. év 215. év

36 36 Rendészeti állomány, közterületre vezényeltek száma (fő) évek statisztikai kimutatása Sárvári Rendőrkapitányság év 211. év 212. év 213. év 214. év 215. év Rendészeti állomány, közterületre vezényeltek óraszáma (óra) évek statisztikai kimutatása Sárvári Rendőrkapitányság év 211. év 212. év 213. év 214. év 215. év

37 37 Tulajdon elleni szabálysértési ügyek száma évek statisztikai kimutatása Sárvári Rendőrkapitányság év 212. év 213. év 214. év 215. év Tulajdon elleni szabálysértési ügyek felderítési mutatója (%) évek statisztikai kimutatása Sárvári Rendőrkapitányság ,25 4,21 35,71 34,68 16, év 212. év 213. év 214. év 215. év

38 38 Személysérüléses közúti közlekedési balesetek száma évek statisztikai kimutatása Sárvári Rendőrkapitányság év 211. év 212. év 213. év 214. év 215. év Személysérüléses közúti közlekedési balesetek megoszlása évek statisztikai kimutatása Sárvári Rendőrkapitányság Könnyű sérüléses közúti közlekedési balesetek Súlyos sérüléses közúti közlekedési balesetek Halálos közúti közlekedési balesetek év 211. év 212. év 213. év 214. év 215. év

39 39 Halálos közúti közlekedési balesetek száma évek statisztikai kimutatása Sárvári Rendőrkapitányság év 211. év 212. év 213. év 214. év 215. év Súlyos sérüléses közúti közlekedési balesetek száma évek statisztikai kimutatása Sárvári Rendőrkapitányság év 211. év 212. év 213. év 214. év 215. év

40 4 Könnyű sérüléses közúti közlekedési balesetek száma évek statisztikai kimutatása Sárvári Rendőrkapitányság év 211. év 212. év 213. év 214. év 215. év Balesetet szenvedett személyek száma (fő) évek statisztikai kimutatása Sárvári Rendőrkapitányság év 211. év 212. év 213. év 214. év 215. év

41 41 Balesetet szenvedett személyek megoszlása (fő) évek statisztikai kimutatása Sárvári Rendőrkapitányság 12 Könnyen sérült személyek száma (fő) Súlyosan sérült személyek száma (fő) Meghalt személyek száma (fő) év 211. év 212. év 213. év 214. év 215. év Személysérüléses közúti közlekedési balesetekben meghalt személyek száma (fő) évek statisztikai kimutatása Sárvári Rendőrkapitányság év 211. év 212. év 213. év 214. év 215. év

42 42 Személysérüléses közúti közlekedési balesetekben súlyosan megsérült személyek száma (fő) évek statisztikai kimutatása Sárvári Rendőrkapitányság év 211. év 212. év 213. év 214. év 215. év Személysérüléses közúti közlekedési balesetekben könnyen sérült személyek száma (fő) évek statisztikai kimutatása Sárvári Rendőrkapitányság év 211. év 212. év 213. év 214. év 215. év

43 43 Ittasan okozott személysérüléses közúti közlekedési balesetek száma évek statisztikai kimutatása Sárvári Rendőrkapitányság év 211. év 212. év 213. év 214. év 215. év Ittasan okozott személysérüléses közúti közlekedési balesetek száma évek statisztikai kimutatása Sárvár város közigazgatási területe év 211. év 212. év 213. év 214. év 215. év

44 44 Személysérüléses közúti közlekedési balesetek száma évek statisztikai kimutatása Sárvár város közigazgatási területe év 211. év 212. év 213. év 214. év 215. év Személysérüléses közúti közlekedési balesetek megoszlása évek statisztikai kimutatása Sárvár város közigazgatási területe 25 Könnyű sérüléses közúti közlekedési balesetek Súlyos sérüléses közúti közlekedési balesetek Halálos közúti közlekedési balesetek év 211. év 212. év 213. év 214. év 215. év

45 45 Külföldiek rendészetével kapcsolatos szabálysértések száma évek statisztikai kimutatása Sárvári Rendőrkapitányság év 211. év 212. év 213. év 214. év 215. év Súlyos sérüléses közúti közlekedési balesetek száma évek statisztikai kimutatása Sárvár város közigazgatási területe év 211. év 212. év 213. év 214. év 215. év

46 46 Könnyű sérüléses közúti közlekedési balesetek száma évek statisztikai kimutatása Sárvár város közigazgatási területe év 211. év 212. év 213. év 214. év 215. év Balesetet szenvedett személyek száma (fő) évek statisztikai kimutatása Sárvár város közigazgatási területe év 211. év 212. év 213. év 214. év 215. év

47 47 Balesetet szenvedett személyek megoszlása (fő) évek statisztikai kimutatása Sárvár város közigazgatási területe 3 Könnyen sérült személyek száma (fő) Súlyosan sérült személyek száma (fő) Meghalt személyek száma (fő) év 211. év 212. év 213. év 214. év 215. év Nemzeti körözések és SIS találatok évek statisztikai kimutatása Sárvári Rendőrkapitányság Körözések SIS találatok év 211. év 212. év 213. év 214. év 215. év

48 Személysérüléses közúti közlekedési balesetekben súlyosan megsérült személyek száma (fő) évek statisztikai kimutatása Sárvár város közigazgatási területe év 211. év 212. év 213. év 214. év 215. év Személysérüléses közúti közlekedési balesetekben könnyen sérült személyek száma (fő) évek statisztikai kimutatása Sárvár város közigazgatási területe év 211. év 212. év 213. év 214. év 215. év

49 49 Embercsempészés bűncselekmények száma évek statisztikai kimutatása Sárvári Rendőrkapitányság év 211. év 212. év 213. év 214. év 215. év Tiltott határátlépés és kísérlete szabálysértések száma évek statisztikai kimutatása Sárvári Rendőrkapitányság év 211. év 212. év 213. év 214. év 215. év

50 2./ Napirendi pont 5 Beszámoló Sárvár város tűzvédelmi helyzetéről és a Sárvári Hivatásos Tűzoltó-parancsnokság 215. évi tevékenységéről. Sárvári Katasztrófavédelmi Kirendeltség Sárvári Hivatásos Tűzoltóparancsnokság H-96 Sárvár, Batthyány u.65. Telefon: (95) Fax: (95) Szám: 3684/ 56-3/216.ált Jóváhagyom! Szombathely, 216. május.napján. Erdélyi Krisztián tűzoltó ezredes megyei igazgató B E S Z Á M O L Ó a Sárvári Hivatásos Tűzoltóparancsnokság 215. évi tevékenységéről és Sárvár város tűzvédelmi helyzetéről (Előterjesztés Sárvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének ülésére) Előterjesztő: Pintér Richárd tűzoltó őrnagy tűzoltóparancsnok

51 51 I. Bevezetés: A katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 211. évi CXXVIII. törvénnyel módosított 1996.évi XXXI. tv. 3. (5) bekezdése a tűzoltóparancsnok számára teremt jogszabályi hátteret arra, hogy beszámoljon a települési önkormányzat képviselő testületének a település tűzvédelmi helyzetéről, a tűzvédelemmel kapcsolatos feladatokról. A beszámoló a Sárvári Hivatásos Tűzoltóparancsnokság tevékenységét a 215. január 1 - december 31. közötti időszakban mutatja be. II. A tűzoltóparancsnokság működése: Szervezeti felépítés A Sárvári Hivatásos Tűzoltóparancsnokság (továbbiakban: HTP) a Sárvári Katasztrófavédelmi Kirendeltség (továbbiakban: KvK) alárendeltségében tűzoltási-, műszaki mentési-, polgári védelmi és iparbiztonsági feladatokat lát el. A HTP 87 településre kiterjedő működési területtel rendelkezik. A terület Sárvár, Celldömölk, Répcelak és Jánosháza városok környékét fedi le, de átterjed Veszprém és Győr-Moson-Sopron megyei településekre is. A működési területen öt önkormányzati tűzoltóparancsnokság (továbbiakban: ÖTP) rendelkezik műveleti körzettel. Kettő ÖTP székhelye (Répcelak, Celldömölk), valamint két önálló tűzoltói beavatkozására jogosult egyesület (Hosszúperesztegi, Jánosháza) is a HTP működési területén van. A HTP -nek a 215. év végi állapot szerint 26 önkéntes tűzoltó egyesülettel (továbbiakban: ÖTE) volt hatályos együttműködési megállapodása. Tűzoltási-, műszaki mentési feladatok A HTP az elmúlt évben összesen 258 riasztást kapott, ami a 214. évvel (263 riasztás) összevetve 2 %-os csökkenést mutatott. A tűzesetek ( 114 riasztás) és a műszaki mentési ( 117 riasztás) feladatok aránya nem változott a tavalyi évhez képest. Ezen felül 24 alkalommal történt téves-, míg 3 alkalommal utólagos jelzés. A szabadtéri tűzesetek számának csökkenésében jelentős szerepet kapott a megelőzési munka, az önkéntes egyesületek bevonása és a megfelelő lakosságtájékoztatás. Emberi életet követelő káresemény felszámolásában 7 esetben kellett beavatkozni. A tűzoltói beavatkozások során 72 esetben ÖTE is részt vett a kárfelszámolásokban, segítve a hivatásos tűzoltók munkáját. A HTP működési területén II. vagy annál magasabb riasztási fokozatú káresemény nem volt. Sárvár közigazgatási területén nagy érdeklődést kiváltó eseményünk az egyik ipari létesítmény környezetében észlelt szúrós szagú gáz levegőben történő észlelése volt. A kiérkező egységeink a területet lezárták és légzésvédő eszközök használata mellett vizsgálták át a területet. Szerencsére gyorsan kiderült, hogy egy technológiai folyamat eredménye képen került a levegőbe kis mennyiségben gáz. A mennyisége az emberi egészség számára veszélyt nem jelentett, lakosságvédelmi intézkedéseket nem kellett végrehajtanunk. Kiemelt jelentőségű káresemény egy alkalommal következett be: 215. július 5-én a Celldömölk Vasúti Rendező pályaudvar létesítményében propángázt szállító tartálykocsikból szivárgott veszélyes anyag. A helyszínen megállapításra került, hogy a rendező pályaudvar 4. vágányán álló, négytengelyes tartálykocsi jobb oldali búvó nyílás fedelénél, 3 irányú megközelítőleg 12 fokonkénti kb. 6, 8, és 1 cm hosszúságú csóvában erős gázszivárgás tapasztalható, a gázkoncentráció mérő 2m-en robbanási határérték feletti veszélyt jelzett. A helyszínen 2 m sugarú körben biztonsági zóna kijelölésére került sor. A kijelölt biztonsági zónán belül MÁV szolgálati lakások találhatók, amelyek esetében a szivárgás mértéke a rendszeresített gázkoncentráció mérése alapján határérték alatti volt. Ugyanakkor egy esetleges lánggal égés, robbanás veszélyeztethette volna az ott élőket, ezért az ott található 11 fő kimenekítése vált szükségessé. Az állomány feladata a gázszivárgás lokalizálása és megszüntetése, a robbanásveszély

52 52 elhárítása, illetve a vasúti forgalom biztosítása volt. A végrehajtást teljes légzésvédelem mellett, a nem RB-s (nem állt rendelkezésre) eszközök mellőzésével kellett végrehajtani. A helyszínen a folyamatos hűtés és lecsapatás hatására a gázkoncentráció csökkent, megszűnt, robbanásveszélyes koncentráció nem tudott kialakulni. A szivárgás és a veszélyhelyzet megszüntetése után a kimenekített lakosok visszaköltözhettek, illetve a vasúti forgalom megindult. A beavatkozás során nehezítő körülmény volt, hogy nem állt rendelkezésre megfelelő méretű és anyagú kéziszerszám, mellyel robbanásveszélyes körülmények között végrehajtható lett volna a szivárgás gyors megszüntetése. A HTP részletes vonulással kapcsolatos statisztikai adatait az 1. számú melléklet tartalmazza. Képzések, gyakorlatok A készenléti állomány részére a feladatok magas színvonalú ellátása érdekében folyamatos elméleti és gyakorlati képzéseket és gyakorlatokat tartunk. Lebonyolításuk az éves továbbképzési tervben és a felettes szerv által meghatározottak alapján történt. A kötelezően előírt oktatáson felül a gyakorlati feladatok végrehajtására külön hangsúlyt fektettem, ezért füsttel telített pincében légző felszerelésben, a fém hulladéklerakóban feszítő - vágó berendezéssel, tavakon vízből és jégről mentési, sziklás szakadékos helyen alpintechnikával végrehajtandó gyakorlatokat szerveztem. A tűzoltási és műszaki feladatokra történő felkészülés és a megfelelő helyismeret elérése érdekében a 215. év során a HTP a tervezett gyakorlatait megtartotta. A gyakorlatok szervezésében és megvalósításában a komplexitásra törekedtünk, a tűzoltási- és műszaki mentési feladatok teljesítése mellett a lakosságvédelmi és iparbiztonsági feladatok gyakorlására is sor került. A Katasztrófavédelmi Műveleti Szolgálat által tartott megyei gyakorlatokon is a szakmai elvárásoknak megfelelően teljesítettünk. A Vas MKI megyei ellenőrző gyakorlatot kettő esetben a HTP működési területén tartotta. A HTP által tartott gyakorlatokon az elöljárók egy esetben tártak fel hiányosságot, mely egy ismételt gyakorlat keretében javításra került. A további gyakorlatok színvonalát megfelelőnek értékelték. A HTP gyakorlatokat Sárváron az alábbi helyeken hajtott végre helyismereti és szituációs begyakorló gyakorlatot: Téglagyári tó, Vadkert Major, Spirit Hotel, Sága Foods Zrt., Huke Kft. Az országos szakmai és sportversenyeken is rendszeres résztvevők vagyunk. A Miskolcon megrendezett tűzoltó szakmai versenyen a mi csapatunk képviselte Vas megyét és az összesített hetedik helyezést sikerült megszereznünk. A versenyen csapatunkat különdíjban részesítették, mert a tűzoltási szakmai feladatot a sárvári csapat hajtott végre a legjobban, kiemelkedve ezzel a többi csapat közül. Az országos lépcsőfutó versenyen csapatban második és hatodik helyezést szereztek a résztvevő kollégák. A tűzoltó sport sportrendezvényeken kívül részt vettünk még strandfoci, félmaraton, kispályás foci, belügyi atlétikai sport-rendezvényeken. A kiemelkedő sporteredményekhez és az állomány fittségéhez nagymértékben hozzájárult a város vezetése azzal, hogy igénybe vehettük a műfüves pályát, ahol heti rendszerességgel tartjuk a sportfoglalkozásinkat, a támogatást ezúton is köszönöm. Sárvár környéki önkéntes tűzoltó egyesületek kismotorfecskendő szerelési versenye 215. májusában került megrendezésre Celldömölk településen. A rendezvény szervezésében és lebonyolításában a HTP és a helyi egyesület tagjai vettek részt. A versenyre tizenkét településről tizennyolc csapat és hatalmas esőzés érkezett, de ennek ellenére is egy jó hangulatú verseny került megtartásra. Polgári védelmi feladatok A HTP a polgári védelmi tevékenységet a KvK polgári védelmi felügyelőjének szakmai irányítása mellett végzi. A tevékenységet elsősorban a katasztrófavédelmi megbízottak (továbbiakban KvMb) látják el. A HTP 87 településre kiterjedő működési területtel rendelkezik, míg a KvK illetékességi területe a sárvári és celldömölki járás összesen 7 településre terjed ki (42 település sárvári járás, 28 település celldömölki járás). A KvMb kollégák a KvK illetékességi területén végzik a feladataikat.

53 53 Legfőbb operatív feladataik a vízelvezető árkok, a veszélyes fák, az elhanyagolt szabadterületek szemléje, a települések melegedő- és befogadó helyeinek ellenőrzése voltak. Segítették a helyi védelmi bizottságok katasztrófavédelmi elnökhelyetteseinek munkáját, részt vettek a különböző törzsvezetési gyakorlatokon. A területi rendeltetésű járási mentőcsoportok mellett mentori feladatokat látnak el, szervezték gyakorlataikat, felkészítéseket tartottak. Közreműködtek a települési polgári védelmi szervezetek riasztási gyakorlataiban és felkészítésükben, továbbá eredményesen segítették elő a települési önkéntes mentőcsoportok létrehozását és rendszerbe állítását. A településeken dolgozó közbiztonsági referensek az év közepéig a HTP parancsnokának minden második havi vezetői értekezletére meghívást kaptak, ahol a feladataikról tájékoztatást adtunk, valamint a KvMb kollégákon keresztül a napi kapcsolattartás biztosított, az év második felétől jogszabályi változás történt, és a KvK vezetője látja el a közbiztonsági referensek szakmai felügyeletét és képzését. Hatósági feladatok A hatósági feladatok ellátására önálló jogkörrel nem rendelkezik a HTP, az előirányzott hatósági részfeladatokat a KvK együttműködésével valósította meg. A hatósági ellenőrzések tűzvédelmi-, iparbiztonsági- és polgári védelmi szakterületen a KvK felügyelőinek szakmai irányítása mellett kerülnek végrehajtásra. Azokon rendszeresen részt vesznek a KvMb kollégák, kiemelt esetekben a készenléti szolgálat tagjai is. A HTP szolgálatparancsnoki és rajparancsnoki állománya a CO mérgezéssel és kéménytüzekkel kapcsolatos káresemények során helyszíni ellenerőzést köteles lefolytatni, melynek eredményét a KvK hatósági osztályának adja át, további eljárás lefolytatásának érdekében. A helyismereti gyakorlatok során minden esetben elkérjük a létesítményre vonatkozó tűzvédelmi dokumentációkat, amennyiben tűzvédelemmel kapcsolatosan hiányosságot veszünk észre, felhívjuk az üzemeltető figyelmét a megszüntetésre. A megelőző munka hatékonyságát jelentősen javította az egyre aktívabb ÖTE-k által a településeiken végzett tevékenység. A 213. évben elkezdett munka 215. évre meghozta gyümölcsét, az önkéntes tagok egyre nagyobb számban végzik saját településeiken a lakosság tájékoztatását a jogszabályi előírások változásairól (kéményseprő ipari tevékenység, vízelvezető árkok tisztasága, szabadtéri égetés szabályai stb.), valamint a szabályzók betartásában - betartatásában is jelentős szerepük van. Valamennyi ÖTE az ellenőrzéseit egy internetes felületen rögzíti, melyet a tűzoltóparancsnok és a KvK hatósági osztálya is lát és ezáltal gyorsan tud intézkedni. Az ellenőrzések során 1 ezer méter vízelvezető árkot, 25 tűzcsapot, 3 kéményseprői tevékenység elvégzését, továbbá 1 esetben a hulladékszállítás megfelelőségét szemlézték. III. Sárvár város tűzvédelmi helyzete: A város tűzvédelmi helyzetének értékelése és kapcsolódása a katasztrófavédelmi feladatokhoz A városban a tűzesetek és műszaki mentések száma a település nagyságának, lakosságának és az itt tartózkodók számának ismeretében átlagosnak tekinthető. Sárvár város közigazgatási területén a káresemények megoszlása 215-ben: Tűzesetek száma: 32 Műszaki mentések száma: 37 Téves jelzés: 9 A szabadtéri tűzesetek száma az előző évekhez képest csökkent, jelentős szerepet játszik ebben a már előzőekben említett megelőző munka, melyhez a város önkormányzata is hozzájárul az elektronikus sajtóban, valamint a nyomtatott anyagokban kiadott lakosságtájékoztatással és a

54 54 növényi hulladék égetésének szabályozásával. A tűzoltó egységek a káresemények alkalmával történő gyors kiérkezése és szakszerű beavatkozása megakadályozza a nagy kiterjedésű, jelentős anyagi kárral végződő események kialakulását. A város tűzvédelmi helyzete jónak minősíthető. A város önkormányzatával, az intézményekkel, a társszervekkel (Rendőrség, Mentőszolgálat) kapcsolatunk kiváló. Az iskolai és önkormányzati rendezvényeket tűzoltási bemutatókkal színesítettük, a tűzriadó gyakorlatokon is részt vettünk. Propagáltuk a tanulók körében egyre népszerűbb közösségi szolgálatot. IV. Összefoglalás: A HTP állománya feladatait legjobb tudása szerint végezte. A KvK felügyeletével végzett munka jól működik. Az általunk felügyelt szervekkel a közös munka nagyon jó és eredményes, ezt szeretnénk a továbbiakban is fenntartani. Tevékenységünket a központi és területi szerveink folyamatosan ellenőrizték. Az ellenőrzések során azonnali intézkedésre nem került sor, súlyos hiányosságot sem szakmai, sem egyéb okból nem alapítottak meg. Magyarország szolgálatában a biztonságért jelszavunkat követve a jövőben is legjobb tudásunk szerint látjuk el a megelőző, mentő, tűzvédelmi, iparbiztonsági és polgári védelmi feladatokat.

55 55 MELLÉKLET A Sárvári Hivatásos Tűzoltóparancsnokság 215. évi vonulási statisztikája

SÁRVÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK JOGI ÉS ÜGYRENDI BIZOTTSÁGA 9600 Sárvár, Várkerület 2. MEGHÍVÓ

SÁRVÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK JOGI ÉS ÜGYRENDI BIZOTTSÁGA 9600 Sárvár, Várkerület 2. MEGHÍVÓ SÁRVÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK JOGI ÉS ÜGYRENDI BIZOTTSÁGA 9600 Sárvár, Várkerület 2. MEGHÍVÓ Sárvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének Jogi és Ügyrendi Bizottsága 2015. május

Részletesebben

Erdélyi Gábor r. alezredes kapitányságvezető-helyettes február 22.

Erdélyi Gábor r. alezredes kapitányságvezető-helyettes február 22. Erdélyi Gábor r. alezredes kapitányságvezető-helyettes 217. február 22. Az Egri Rendőrkapitányság megítélése az önkormányzati felmérések alapján 5 5 4 4 3 3 2 2 1 1 3,99 4,18 4,3 214. év 215. év 216. év

Részletesebben

1 32 9 658 9 924 7 962 5 82 5 139 22 958 23 591 25 763 21 21 19 639 14 891 24,9 2, 17,1 24,2 25,4 31,6 36 12 41 983 46 726 32 621 31 319 26 551 2 928 3 392 3 753 2 678 2 566 2 165 Összes bűncselekmény

Részletesebben

A SZABOLCS-SZATMÁR-BEREG MEGYEI RENDŐR-FŐKAPITÁNYSÁG 2013. ÉVI TEVÉKENYSÉGÉNEK ÉRTÉKELÉSE

A SZABOLCS-SZATMÁR-BEREG MEGYEI RENDŐR-FŐKAPITÁNYSÁG 2013. ÉVI TEVÉKENYSÉGÉNEK ÉRTÉKELÉSE A SZABOLCS-SZATMÁR-BEREG MEGYEI RENDŐR-FŐKAPITÁNYSÁG 2013. ÉVI TEVÉKENYSÉGÉNEK ÉRTÉKELÉSE Kiemelt célkitűzések A polgárok szubjektív biztonságérzetét befolyásoló jogsértésekkel szembeni fellépés; Időskorúak

Részletesebben

Önkormányzat- Rendőrség kérdőíves felmérés 2015.

Önkormányzat- Rendőrség kérdőíves felmérés 2015. 1 Önkormányzat- Rendőrség kérdőíves felmérés 215. VI. Hogyan minősíti összességében a településen végzett rendőri tevékenységet? kérdésre adott válaszok megoszlása (értékelési skála 1 5) 211 2,96% 18,65%

Részletesebben

RENDŐRKAPITÁNYSÁG NAGYATÁD KÖZRENDVÉDELMI OSZTÁLY T Á J É K O Z T A T Ó. Tisztelt Képviselőtestület!

RENDŐRKAPITÁNYSÁG NAGYATÁD KÖZRENDVÉDELMI OSZTÁLY T Á J É K O Z T A T Ó. Tisztelt Képviselőtestület! Ügyszám: 14050/1058/2013. ált. RENDŐRKAPITÁNYSÁG NAGYATÁD KÖZRENDVÉDELMI OSZTÁLY Cím: 7500 Nagyatád Zrínyi u.7. / Pf.:14. Tel :82/553-210 / BM: 03-23/55-11 E-mail: nagyatadrk@somogy.police.hu T Á J É K

Részletesebben

T Á J É K O Z T A T Ó Kétegyháza Nagyközség közrendjéről, közbiztonságáról

T Á J É K O Z T A T Ó Kétegyháza Nagyközség közrendjéről, közbiztonságáról Gyulai Rendőrkapitányság 5700 Gyula, Béke sugárút 51. Pf.:67. Tel: 06-66/361-644 Fax: 06-66/361-644 e-mail: gyula.rk@bekes.police.hu Ügyszám: 04030/2089/2012/ ált. Tisztelt Képviselő-testület! T Á J É

Részletesebben

Tájékoztató. az ismertté vált kiemelt bűncselekmények sértettjeiről, valamint a sértettek és elkövetők kapcsolatairól a években

Tájékoztató. az ismertté vált kiemelt bűncselekmények sértettjeiről, valamint a sértettek és elkövetők kapcsolatairól a években Tájékoztató az ismertté vált kiemelt bűncselekmények sértettjeiről, valamint a sértettek és elkövetők kapcsolatairól a 2004-2008. években 2009. év Kiadja: Legfőbb Ügyészség Számítástechnika-alkalmazási

Részletesebben

Ügyszám: 14050/2209/2013/ált. Kezelési jelzés: "Nyílt" Tárgy: Beszámoló Hiv.szám: 985/2013. Ügyintéző: Baranyai Gábor r. őrgy. Tisztelt Jegyző Úr!

Ügyszám: 14050/2209/2013/ált. Kezelési jelzés: Nyílt Tárgy: Beszámoló Hiv.szám: 985/2013. Ügyintéző: Baranyai Gábor r. őrgy. Tisztelt Jegyző Úr! RENDŐRKAPITÁNYSÁG NAGYATÁD RENDŐRŐRS CSURGÓ Cím: 880 Csurgó Petőfi tér 36. Tel.:82/71-00 / BM: 03-23/27-2 E-mail: nagyatadrk@somogy.police.hu Ügyszám: 1050/2209/2013/ált. Kezelési jelzés: "Nyílt" Tárgy:

Részletesebben

RENDŐRKAPITÁNYSÁG NAGYATÁD RENDŐRŐRS CSURGÓ Cím: 8840 Csurgó Petőfi tér 36. Tel.:82/471-004 / BM: 03-23/27-42 E-mail: nagyatadrk@somogy.police.

RENDŐRKAPITÁNYSÁG NAGYATÁD RENDŐRŐRS CSURGÓ Cím: 8840 Csurgó Petőfi tér 36. Tel.:82/471-004 / BM: 03-23/27-42 E-mail: nagyatadrk@somogy.police. RENDŐRKAPITÁNYSÁG NAGYATÁD RENDŐRŐRS CSURGÓ Cím: 8840 Csurgó Petőfi tér 36. Tel.:82/471-004 / BM: 03-23/27-42 E-mail: nagyatadrk@somogy.police.hu Ügyszám: 14050/2017/2014/ált. Kezelési jelzés: "Nyílt"

Részletesebben

Cím: 3525 Miskolc, Fábián kapu 4. Pf.: 185 Telefon: (46) 514-511, BM: (31) 26-15; Fax: (46) 514-511/21-45 e-mail: miskolcrk@borsod.police.

Cím: 3525 Miskolc, Fábián kapu 4. Pf.: 185 Telefon: (46) 514-511, BM: (31) 26-15; Fax: (46) 514-511/21-45 e-mail: miskolcrk@borsod.police. 1 RENDŐRKAPITÁNYSÁG MISKOLC Cím: 3525 Miskolc, Fábián kapu 4. Pf.: 185 Telefon: (46) 514-511, BM: (31) 26-15; Fax: (46) 514-511/21-45 e-mail: miskolcrk@borsod.police.hu Szám: 05010/.././2015.Ált. Jóváhagyom:

Részletesebben

T Á J É K O Z T A T Ó

T Á J É K O Z T A T Ó SOPRONI RENDŐRKAPITÁNYSÁG V E Z E T Ő J E H-9400 Sopron, Lackner Kristóf utca 5. Telefon/Telefax: 0036-99-314-048 BM Telefon: (21)-46-40, (21)-46-41, BM Telefax: (21)-46-07 E-mail: sopronrk@gyor.police.hu

Részletesebben

AJKAI RENDŐRKAPITÁNYSÁG. 8400, Ajka Rákóczi F. u. 1. : 88/500-980/40-22, fax: 40-84 E-mail: rendorsegajka@freemail.hu

AJKAI RENDŐRKAPITÁNYSÁG. 8400, Ajka Rákóczi F. u. 1. : 88/500-980/40-22, fax: 40-84 E-mail: rendorsegajka@freemail.hu AJKAI RENDŐRKAPITÁNYSÁG 8400, Ajka Rákóczi F. u. 1. : 88/500-980/40-22, fax: 40-84 E-mail: rendorsegajka@freemail.hu Ügyszám: 19060/6298-1/2014. ált. Az Ajkai Rendőrkapitányság beszámolója Halimba község

Részletesebben

KOZÁRMISLENY VÁROS ÉVI KÖZBIZTONSÁGÁNAK HELYZETÉRŐL, A KÖZBIZTONSÁG ÉRDEKÉBEN TETT INTÉZKEDÉSEKRŐL ÉS AZ AZZAL KAPCSOLATOS FELADATOKRÓL

KOZÁRMISLENY VÁROS ÉVI KÖZBIZTONSÁGÁNAK HELYZETÉRŐL, A KÖZBIZTONSÁG ÉRDEKÉBEN TETT INTÉZKEDÉSEKRŐL ÉS AZ AZZAL KAPCSOLATOS FELADATOKRÓL RENDŐRKAPITÁNYSÁG PÉCS KAPITÁNYSÁGVEZETŐ B E S Z Á M O L Ó KOZÁRMISLENY VÁROS. ÉVI KÖZBIZTONSÁGÁNAK HELYZETÉRŐL, A KÖZBIZTONSÁG ÉRDEKÉBEN TETT INTÉZKEDÉSEKRŐL ÉS AZ AZZAL KAPCSOLATOS FELADATOKRÓL Cím:

Részletesebben

Jóváhagyom: A Tapolcai Rendőrkapitányság. beszámolója KÉKKÚT KÖZSÉG KÖZBIZTONSÁGÁNAK HELYZETÉRŐL, A KÖZBIZTONSÁG ÉRDEKÉBEN TETT INTÉZKEDÉSEKRŐL

Jóváhagyom: A Tapolcai Rendőrkapitányság. beszámolója KÉKKÚT KÖZSÉG KÖZBIZTONSÁGÁNAK HELYZETÉRŐL, A KÖZBIZTONSÁG ÉRDEKÉBEN TETT INTÉZKEDÉSEKRŐL TAPOLCAI RENDŐRKAPITÁNYSÁG KÖZRENDVÉDELMI OSZTÁLY : 8300 Tapolca, Ady Endre utca 2. 8301 Tapolca Pf.: 125 : +36/87/412-322 Fax:+36/87/412-322 E-mail cím : horvathjozseftapolca@veszprem.police.hu Szám:19040/

Részletesebben

B e s z á m o ló Alsózsolca Város 2013. évi bűnügyi, közbiztonsági helyzetéről

B e s z á m o ló Alsózsolca Város 2013. évi bűnügyi, közbiztonsági helyzetéről 1 RENDŐRKAPITÁNYSÁG MISKOLC Cím: 3525 Miskolc, Fábián kapu 4. Pf.: 185 Telefon: (46) 514-511, BM: (31) 26-15; Fax: (46) 514-511/21-45 e-mail: miskolcrk@borsod.police.hu Szám: 05010/.././2014.Ált. Jóváhagyom:

Részletesebben

T Á J É K O Z T A T Ó

T Á J É K O Z T A T Ó R e n d ő r k a p i t á n y s á g Közrendvédelmi és Közlekedésrendészeti Osztály Dévaványa Rendőrőrs S z a r v a s 55 Dévaványa, Árpád út 5. 6/66/483-377 BM:3/33/5-7 Fax: 5-7 E-mail : szarvas.rk@bekes.police.hu

Részletesebben

A rendőrség és az ORFK-OBB szerepe a gyermekek és a kerékpárosok közlekedésbiztonságának fejlesztésében

A rendőrség és az ORFK-OBB szerepe a gyermekek és a kerékpárosok közlekedésbiztonságának fejlesztésében Kiss Csaba r. alezredes ORFK- Autópálya-felügyeletei és Balesetmegelőzési Osztály vezetője, ORFK OBB főtitkára A rendőrség és az ORFK-OBB szerepe a gyermekek és a kerékpárosok közlekedésbiztonságának fejlesztésében

Részletesebben

Rendőrkapitányság Szekszárd Mellékletek

Rendőrkapitányság Szekszárd Mellékletek Rendőrkapitányság Szekszárd Mellékletek Érkezett feljelentések száma Szekszárd (ügyforgalmi) 32 31 3 29 28 27 26 25 3137 375 36 38 2778 28 29 21 211 212 Nyomozás elrendelések száma Szekszárd (ügyforgalmi)

Részletesebben

Tájékoztató. az ismertté vált kiemelt b ncselekmények sértettjeir l, valamint a sértettek és elkövet k kapcsolatairól a

Tájékoztató. az ismertté vált kiemelt b ncselekmények sértettjeir l, valamint a sértettek és elkövet k kapcsolatairól a Tájékoztató az ismertté vált kiemelt b ncselekmények sértettjeir l, valamint a sértettek és elkövet k kapcsolatairól a 2003-2007. években BUDAPEST 2008. év Kiadja: a Legf bb Ügyészség Számítástechnika-

Részletesebben

SÁRVÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK JOGI ÉS ÜGYRENDI BIZOTTSÁGA 9600 Sárvár, Várkerület 2-3. MEGHÍVÓ

SÁRVÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK JOGI ÉS ÜGYRENDI BIZOTTSÁGA 9600 Sárvár, Várkerület 2-3. MEGHÍVÓ SÁRVÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK JOGI ÉS ÜGYRENDI BIZOTTSÁGA 9600 Sárvár, Várkerület 2-3. MEGHÍVÓ Sárvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének Jogi és Ügyrendi Bizottsága 2014. május

Részletesebben

Szarvasi Rendőrkapitányság BESZÁMOLÓ. Ecsegfalva község évi közbiztonságának helyzetéről, valamint a közbiztonság érdekében tett intézkedésekről

Szarvasi Rendőrkapitányság BESZÁMOLÓ. Ecsegfalva község évi közbiztonságának helyzetéről, valamint a közbiztonság érdekében tett intézkedésekről Szarvasi Rendőrkapitányság Száma: 060/2509116.Ált. A beszámolót előterjesztésre alkalmasnak tartom: 7 Ityan Sandor. ez~ des rendőrségi főt~ ~ os kapitányság. ~ ~. BESZÁMLÓ 15. évi közbiztonságának helyzetéről,

Részletesebben

Ennek kapcsán 1992. november 24 én megalakult az Országos Baleset megelőzési Bizottság, majd sora egymás után a megyei és

Ennek kapcsán 1992. november 24 én megalakult az Országos Baleset megelőzési Bizottság, majd sora egymás után a megyei és Veszprém, 2013. április 17. Gradvolt Szilveszter r. őrnagy Pécs VBB. Titkára I. Pécs Városi Baleset megelőzési Bizottság bemutatása Aközlekedésről szóló 1988. évi I. tv. a közlekedési propaganda tevékenységet

Részletesebben

'LGJ. számú előterjesztés

'LGJ. számú előterjesztés Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Jegyző je 'LGJ. számú előterjesztés Előterjesztés a Képviselő-testület részére a térfigyelő rendszer működésének gyakorlati tapasztalatairól szóló tájékoztatóról

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S. mely készült Ordacsehi Község Önkormányzatának 2013. április 24 - i testületi ülésére a. 2.sz. napirendi ponthoz.

E L Ő T E R J E S Z T É S. mely készült Ordacsehi Község Önkormányzatának 2013. április 24 - i testületi ülésére a. 2.sz. napirendi ponthoz. E L Ő T E R J E S Z T É S mely készült Ordacsehi Község Önkormányzatának 2013. április 24 - i testületi ülésére a 2.sz. napirendi ponthoz. Tárgy: Beszámoló Ordacsehi közbiztonsági helyzetéről Előadó: Dr.

Részletesebben

Bonyhádi Rendőrkapitányság Vezetője 7150. Bonyhád, Kossuth L. u. 1-3. 74/550-951, BM: 23/6411, Fax: 23/6493 marcseks@tolna.police.

Bonyhádi Rendőrkapitányság Vezetője 7150. Bonyhád, Kossuth L. u. 1-3. 74/550-951, BM: 23/6411, Fax: 23/6493 marcseks@tolna.police. Bonyhádi Rendőrkapitányság Vezetője 7150. Bonyhád, Kossuth L. u. 1-3. 74/550-951, BM: 23/6411, Fax: 23/6493 marcseks@tolna.police.hu Szám: 17020/900/2014.-ált. Beszámoló Hőgyész közbiztonsági helyzetéről,

Részletesebben

6600 43. 42. 63/561-311, 63/561-330 BM 33/42-80 BM

6600 43. 42. 63/561-311, 63/561-330 BM 33/42-80 BM SZENTESI RENDŐRKAPITÁNYSÁG 6600 Szentes, Kossuth L. utca 43. Pf.: 42. Telefon: 63/561-311, Fax: 63/561-330 BM telefon: 33/42-80 BM fax: 33/42-49 E-mail: baloghi@csongrad.police.hu Szám: 06050/1254/2015

Részletesebben

Hajdúnánási Rendőrkapitányság

Hajdúnánási Rendőrkapitányság Hajdúnánási Rendőrkapitányság 48 Hajdúnánás, Dorogi út 78. Tel.: 52/57-5 Fax.: 52/57-51 BM tel.: 32/53- Fax.: 32/53-21 e-mail: vinczeig@hajdu.police.hu Szám: 96-/23-3/215. ált. B E S Z Á M O L Ó Polgár

Részletesebben

KISKUNHALASI RENDŐRKAPITÁNYSÁG

KISKUNHALASI RENDŐRKAPITÁNYSÁG KISKUNHALASI RENDŐRKAPITÁNYSÁG V E Z E T Ő J E 6400-Kiskunhalas, Mártírok útja 25., Pf.: 3. : 06-77/423-255 BM : 03-33/68-10, Fax: 03-33/69-48 E mail:molnárl@bacs.police.hu Szám: 03060-6301/2014. Ált.

Részletesebben

Bűnmegelőzés. Dr. Szabó Henrik r. őrnagy

Bűnmegelőzés. Dr. Szabó Henrik r. őrnagy Bűnmegelőzés Dr. Szabó Henrik r. őrnagy A bűnmegelőzés fogalma - az állami szervek - önkormányzati szervek - társadalmi szervezetek - gazdasági társaságok - állampolgárok és csoportjaik minden olyan tevékenysége,

Részletesebben

Üdvözli a megjelenteket Tusjak Tamás a Polgárőrség vezetője

Üdvözli a megjelenteket Tusjak Tamás a Polgárőrség vezetője Üdvözli a megjelenteket Tusjak Tamás a Polgárőrség vezetője A polgárőrség szerepe a közrend biztosításában, a bűncselekmények megelőzésében a tanyás térségben Szarvason. A rendszerváltáskor jelentős gazdasági

Részletesebben

A VESZPRÉM MEGYEI RENDŐR-FŐKAPITÁNYSÁG ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI ALAPOKMÁNYA

A VESZPRÉM MEGYEI RENDŐR-FŐKAPITÁNYSÁG ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI ALAPOKMÁNYA Szám: A VESZPRÉM MEGYEI RENDŐR-FŐKAPITÁNYSÁG 2009. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI ALAPOKMÁNYA Készült: az államháztartás működési rendjéről szóló többször módosított 217/1998 (XII.30.) Korm. rendelet 2. 18. pontja

Részletesebben

Rendkívüli és egyéb események jelentésének szabályai 2015.

Rendkívüli és egyéb események jelentésének szabályai 2015. Rendkívüli és egyéb események jelentésének szabályai 2015. Rendészeti Szabályzat 3. sz. melléklete Hatályba lépett: 2015. A szabályzat hatálya Kiterjed a Javítóintézet minden dolgozójára, és növendékére.

Részletesebben

BALATONALMÁDI RENDŐRKAPITÁNYSÁG H - 8220 Balatonalmádi, Jókai Mór utca 12. BESZÁMOLÓ BALATONKENSE VÁROS 2012. ÉVI KÖZBIZTONSÁGI HELYZETÉRŐL

BALATONALMÁDI RENDŐRKAPITÁNYSÁG H - 8220 Balatonalmádi, Jókai Mór utca 12. BESZÁMOLÓ BALATONKENSE VÁROS 2012. ÉVI KÖZBIZTONSÁGI HELYZETÉRŐL 1 BALATONALMÁDI RENDŐRKAPITÁNYSÁG H - 8220 Balatonalmádi, Jókai Mór utca 12. BESZÁMOLÓ BALATONKENSE VÁROS 2012. ÉVI KÖZBIZTONSÁGI HELYZETÉRŐL 2 B E V E Z E T É S A Balatonalmádi Rendőrkapitányság az elmúlt

Részletesebben

Debreceni Rendőrkapitányság Hosszúpályi Rendőrőrs 4274 Hosszúpályi, Szabadság tér 7. 52/375-133 IRM tel.: 32/59-07 Fax.: 59-07

Debreceni Rendőrkapitányság Hosszúpályi Rendőrőrs 4274 Hosszúpályi, Szabadság tér 7. 52/375-133 IRM tel.: 32/59-07 Fax.: 59-07 Debreceni Rendőrkapitányság Hosszúpályi Rendőrőrs 4274 Hosszúpályi, Szabadság tér 7. 52/375-133 IRM tel.: 32/59-07 Fax.: 59-07 Szám: 09010/ /2011. ált. Jóváhagyom: Dr. Uzonyi Attila r. ezredes kapitányságvezető

Részletesebben

Összes regisztrált bűncselekmény

Összes regisztrált bűncselekmény Bűncselekmények Összes regisztrált bűncselekmény 420 782 418 883 425 941 408 407 447 186 Vagyon elleni bűncselekmény összesen 1/ 283 664 262 082 260 147 265 755 273 613 szabálysértési értékre elkövetett

Részletesebben

DEVIANCIÁK ÉS BŰNÖZÉS MAGYARORSZÁGON. Dr. Szabó Henrik r. őrnagy

DEVIANCIÁK ÉS BŰNÖZÉS MAGYARORSZÁGON. Dr. Szabó Henrik r. őrnagy DEVIANCIÁK ÉS BŰNÖZÉS MAGYARORSZÁGON Dr. Szabó Henrik r. őrnagy Devianciák az átlagostól, az uralkodó normáktól, az elvárt és még tolerált magatartási formáktól eltérő viselkedések Fajtái - csavargás -

Részletesebben

Pest Megye Közgyűlésének 17/1999. (XI. 19.) Pm. sz. rendelete A Pest Megye Biztonságos Települése Cím alapításáról és adományozása rendjéről

Pest Megye Közgyűlésének 17/1999. (XI. 19.) Pm. sz. rendelete A Pest Megye Biztonságos Települése Cím alapításáról és adományozása rendjéről Pest Megye Közgyűlésének 17/1999. (XI. 19.) Pm. sz. rendelete A Pest Megye Biztonságos Települése Cím alapításáról és adományozása rendjéről A bűnmegelőzés és az áldozattá válás megelőzése elsősorban állami,

Részletesebben

B E S Z Á M O L Ó. a Makói Rendőrkapitányság. 2010. évi munkájáról

B E S Z Á M O L Ó. a Makói Rendőrkapitányság. 2010. évi munkájáról Rendőrkapitányság 6900 Makó, Csanád vezér tér 13. 6900 Makó, Pf. 1. (62) 511-260, Fax: 511-280 BM telefon/fax: 33 10-77 PaliczA@csongrad.police.hu Szám: 06040/910-1/2011.ált. B E S Z Á M O L Ó a Makói

Részletesebben

B E S Z Á M O L Ó. Kardoskút község. közrendjének és közbiztonságának 2008. évi helyzetéről. Szám: 04050/2781-1/2009.ált.

B E S Z Á M O L Ó. Kardoskút község. közrendjének és közbiztonságának 2008. évi helyzetéről. Szám: 04050/2781-1/2009.ált. OROSHÁZI RENDŐRKAPITÁNYSÁG KÖZRENDVÉDELMI ÉS KÖZLEKEDÉS RENDÉSZETI OSZTÁLY Orosháza, Szabadság tér 2. Pf: 111 Tel: (68) 411-344 IRM (33) 55-40 Fax: 55-01 E-mail: oroshaza.rk@bekes.police.hu Szám: 04050/2781-1/2009.ált.

Részletesebben

Szándékos bűncselekmény elkövetésén tettenérés miatti elfogások száma évek statisztikai kimutatása Bonyhádi Rendőrkapitányág

Szándékos bűncselekmény elkövetésén tettenérés miatti elfogások száma évek statisztikai kimutatása Bonyhádi Rendőrkapitányág Szándékos bűncselekmény elkövetésén tettenérés miatti elfogások száma 2-2. évek statisztikai kimutatása Biztonsági intézkedések száma 2-2. évek statisztikai kimutatása 4 4 3 3 2 2 9 2. év 2. év 22. év

Részletesebben

PEST MEGYEI RENDŐR-FŐKAPITÁNYSÁG MONORI RENDŐRKAPITÁNYSÁG V E Z E T Ő J E

PEST MEGYEI RENDŐR-FŐKAPITÁNYSÁG MONORI RENDŐRKAPITÁNYSÁG V E Z E T Ő J E PEST MEGYEI RENDŐR-FŐKAPITÁNYSÁG MONORI RENDŐRKAPITÁNYSÁG V E Z E T Ő J E 2200 Monor, Kossuth L. utca 86., : 29/410-367, BM : 30-322 Levelezési cím : 2200 Monor, Pf. 5. E-mail: monorrk@pest.police.hu Szám:

Részletesebben

RENDŐRKAPITÁNYSÁG KÖZRENDVÉDELMI ÉS KÖZLEKEDÉSRENDÉSZETI OSZTÁLY KÖRZETI MEGBÍZOTTI ALOSZTÁLY. Jóváhagyom: B E S Z Á M O L Ó

RENDŐRKAPITÁNYSÁG KÖZRENDVÉDELMI ÉS KÖZLEKEDÉSRENDÉSZETI OSZTÁLY KÖRZETI MEGBÍZOTTI ALOSZTÁLY. Jóváhagyom: B E S Z Á M O L Ó Szám: RENDŐRKAPITÁNYSÁG KÖZRENDVÉDELMI ÉS KÖZLEKEDÉSRENDÉSZETI OSZTÁLY KÖRZETI MEGBÍZOTTI ALOSZTÁLY /2011. ált. Jóváhagyom: Regdon László r.alezredes mb. rendőrkapitány B E S Z Á M O L Ó Monoszló község

Részletesebben

T Á J É K O Z T A T Ó. 2012. évi bűnözésről

T Á J É K O Z T A T Ó. 2012. évi bűnözésről T Á J É K O Z T A T Ó a 2012. évi bűnözésről Kiadja: Belügyminisztérium Koordinációs és Statisztikai Osztály, valamint a Legfőbb Ügyészség Informatikai Főosztály ISSN 1217-0046 - 3 - I. A BŰNÖZÉS TERJEDELME

Részletesebben

B E S Z Á M O L Ó. Pilis város

B E S Z Á M O L Ó. Pilis város PEST MEGYEI RENDŐR-FŐKAPITÁNYSÁG MONORI RENDŐRKAPITÁNYSÁG V E Z E T Ő J E 2200 Monor, Kossuth L. utca 86., : 29/410-367, BM : 30-322 Levelezési cím : 2200 Monor, Pf. 5. E-mail: monorrk@pest.police.hu Szám:13050/453-10/2015.

Részletesebben

BŰNÖZÉS ÉS IGAZSÁGSZOLGÁLTATÁS

BŰNÖZÉS ÉS IGAZSÁGSZOLGÁLTATÁS BŰNÖZÉS ÉS IGAZSÁGSZOLGÁLTATÁS 2004 2012. ÜGYÉSZSÉG M AG YARORSZÁ G KÖZZÉTESZI: LEGFŐBB ÜGYÉSZSÉG Budapest, 2013. Bűncselekmények 2004 2006 2008 2010 2012 Összes regisztrált bűncselekmény 418 883 425 941

Részletesebben

A gyermekek közlekedés-biztonságával kapcsolatos ORFK-OBB kampányok, programok

A gyermekek közlekedés-biztonságával kapcsolatos ORFK-OBB kampányok, programok Berzai Zsolt r. őrnagy kiemelt főreferens ORFK Közlekedésrendészeti Főosztály Autópálya-felügyeletei és Balesetmegelőzési Osztály Tel.: +36-1-443-5690 berzaizs@orfk.police.hu A gyermekek közlekedés-biztonságával

Részletesebben

2800 Tatabánya, Komáromi u. 2. Tel.:34/517-787; BM: 21/20-04; Fax: 21/20-07 E-mail: csizmadg@komarom.police.hu BESZÁMOLÓ

2800 Tatabánya, Komáromi u. 2. Tel.:34/517-787; BM: 21/20-04; Fax: 21/20-07 E-mail: csizmadg@komarom.police.hu BESZÁMOLÓ KOMÁROM-ESZTERGOM MEGYEI RENDŐR-FŐKAPITÁNYSÁG 2800 Tatabánya, Komáromi u. 2. Tel.:34/517-787; BM: 21/20-04; Fax: 21/20-07 E-mail: csizmadg@komarom.police.hu Szám: 3028/2012.ált. BESZÁMOLÓ A közrend és

Részletesebben

A bűnmegelőzési jogi háttere, szervezeti- és intézményrendszere. Dr. Szabó Henrik r. őrnagy ORFK Bűnmegelőzési és Áldozatvédelmi Osztály

A bűnmegelőzési jogi háttere, szervezeti- és intézményrendszere. Dr. Szabó Henrik r. őrnagy ORFK Bűnmegelőzési és Áldozatvédelmi Osztály A bűnmegelőzési jogi háttere, szervezeti- és intézményrendszere Dr. Szabó Henrik r. őrnagy ORFK Bűnmegelőzési és Áldozatvédelmi Osztály 1978. évi IV. törvény a Büntető Törvénykönyvről Általános rész Büntető

Részletesebben

Füzesabonyi Rendőrkapitányság Vezetője 3390 Füzesabony, Baross út 14. Tel.: (36)/ , Fax: (36)

Füzesabonyi Rendőrkapitányság Vezetője 3390 Füzesabony, Baross út 14. Tel.: (36)/ , Fax: (36) Füzesabonyi Rendőrkapitányság Vezetője 3390 Füzesabony, Baross út 14. Tel.: (36)/ 341-944, Fax: (36) 341-944 BM tel.: (31) 40-11, BM fax: (31) 40-35 e-mail:kovacsj@heves.police.hu Szám:10020-1299 / 2014.ált.

Részletesebben

B E S Z Á M O L Ó. Hajdúnánás, 2014. április 17. Dr. Vincze István r. alezredes rendőrségi tanácsos mb. kapitányságvezető

B E S Z Á M O L Ó. Hajdúnánás, 2014. április 17. Dr. Vincze István r. alezredes rendőrségi tanácsos mb. kapitányságvezető Hajdú-Bihar Megyei Rendőr-főkapitányság Hajdúnánás Rendőrkapitányság 4080 Hajdúnánás, Bocskai út 26-28. Tel.: 52/570-050 Fax.: 52/570-051 BM tel.: 32/53-00 Fax.: 32/53-21 e-mail: vinczeig@hajdu.police.hu

Részletesebben

E l ő t e r j e s z t é s

E l ő t e r j e s z t é s BALATONFÜRED VÁROS ÖNKORMÁNYZATA P O L G Á R M E S T E R 8230 Balatonfüred, Szent István tér 1. polgarmester@balatonfured.com Szám: 1/205- /2013. E l ő t e r j e s z t é s a Képviselő-testület 2013. április

Részletesebben

TAPOLCAI RENDŐRKAPITÁNYSÁG. B e s z á m o l ó

TAPOLCAI RENDŐRKAPITÁNYSÁG. B e s z á m o l ó Szám: 19040-938/2012 ált. TAPOLCAI RENDŐRKAPITÁNYSÁG :8300 Tapolca, Ady Endre utca 2., 8301 Tapolca, Pf.:125. +36/87/412-322, Fax: +36/87/412-322 e-mail: rauszi@veszprem.police.hu Jóváhagyom: Rausz István

Részletesebben

Nemzeti Közszolgálati Egyetem Rendészettudományi Kar

Nemzeti Közszolgálati Egyetem Rendészettudományi Kar Nemzeti Közszolgálati Egyetem Rendészettudományi Kar Rendészeti Igazgatási Szak Közlekedésrendészeti Szakirány Rendészeti Igazgatási Szak Közrendvédelmi Szakirány Szakirányfelelős: Dr. Major Róbert r.

Részletesebben

RENDŐRKAPITÁNYSÁG SZEKSZÁRD. Beszámoló. a Szekszárdi Rendőrkapitányság évben végzett munkájáról. Szekszárd 2015.

RENDŐRKAPITÁNYSÁG SZEKSZÁRD. Beszámoló. a Szekszárdi Rendőrkapitányság évben végzett munkájáról. Szekszárd 2015. RENDŐRKAPITÁNYSÁG SZEKSZÁRD Szám: 7/ 852/25. ált. A rendőrkapitány vagy kijelölt helyettese évente beszámol a rendőrkapitányság illetékességi területén működő települési önkormányzat képviselő-testületének

Részletesebben

Tűzoltóság hivatásos állományú tagjai, valamint a Debreceni Közterület Felügyelet köztisztviselői teljesítményértékelésének

Tűzoltóság hivatásos állományú tagjai, valamint a Debreceni Közterület Felügyelet köztisztviselői teljesítményértékelésének Előterjesztő: Tárgy: Polgármester A Debreceni Hivatásos Önkormányzati Tűzoltóság hivatásos állományú tagjai, valamint a Debreceni Közterület Felügyelet köztisztviselői teljesítményértékelésének alapját

Részletesebben

A Rendőrség áldozatsegítő tevékenysége/tapasztalatok. Buczkó Erika r. alezredes ORFK Bűnmegelőzési Osztály

A Rendőrség áldozatsegítő tevékenysége/tapasztalatok. Buczkó Erika r. alezredes ORFK Bűnmegelőzési Osztály A Rendőrség áldozatsegítő tevékenysége/tapasztalatok Buczkó Erika r. alezredes ORFK Bűnmegelőzési Osztály A kezdetek. 1999: a kormány elkötelezi magát az áldozatok teljesebb körű védelme mellett (1074/1999.

Részletesebben

Bevezetés. I. Vezetés-irányítás. II. A bűnügyi helyzet értékelése

Bevezetés. I. Vezetés-irányítás. II. A bűnügyi helyzet értékelése Bevezetés A Várpalotai Rendőrkapitányság az Országos Rendőr-főkapitányság és a Veszprém Megyei Rendőr-főkapitányság célkitűzéseinek, utasításainak, továbbá a saját munkatervében meghatározottaknak megfelelően

Részletesebben

Tömör István Balatonkenese Város polgármestere

Tömör István Balatonkenese Város polgármestere POLGÁRŐR EGYESÜLET BALATONKENESE-BALATONAKARATTYA 8174. Balatonkenese, Vörösmarty tér 8. e-mail: balatonkenese.polgarorseg@gmail.com Tel.: 06-30-621-58-71 Iktsz: 36/2013/05 Tömör István Balatonkenese Város

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. A kisebbségi önkormányzati testület egyhangú szavazással Kila Béla testületi tagot választja meg jegyzőkönyv hitelesítőnek.

JEGYZŐKÖNYV. A kisebbségi önkormányzati testület egyhangú szavazással Kila Béla testületi tagot választja meg jegyzőkönyv hitelesítőnek. Cigány Helyi Kisebbségi Önkormányzat 9600 Sárvár, Várkerület 2-3. JEGYZŐKÖNYV Készült: Sárvár Város Cigány Helyi Kisebbségi Önkormányzata 2011. június 7-én (csütörtökön) 10.00 órai kezdettel a Sárvári

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS A KÉPVISELŐ-TESÜLET 2016. március 30-i rendes ülésére. A napirendet tárgyaló ülés dátuma: 2016. március 30.

ELŐTERJESZTÉS A KÉPVISELŐ-TESÜLET 2016. március 30-i rendes ülésére. A napirendet tárgyaló ülés dátuma: 2016. március 30. ELŐTERJESZTÉS A KÉPVISELŐ-TESÜLET 2016. március 30-i rendes ülésére A napirendet tárgyaló ülés dátuma: 2016. március 30. A napirendet tárgyaló ülés: Képviselő-testület Az előterjesztést készítette: Gállné

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. Dombóvár Város Önkormányzata Képviselőtestületének február 14-i ülésére

ELŐTERJESZTÉS. Dombóvár Város Önkormányzata Képviselőtestületének február 14-i ülésére Egyszerű többség ELŐTERJESZTÉS Dombóvár Város Önkormányzata Képviselőtestületének 2011. február 14-i ülésére Tárgy: Dombóvári Polgárőrség Önvédelmi Egyesület beszámolója a 2010. évi tevékenységéről Előterjesztő:

Részletesebben

Tisztelt Képviselőtestület, Tisztelt Polgármester Úr!

Tisztelt Képviselőtestület, Tisztelt Polgármester Úr! Tisztelt Képviselőtestület, Tisztelt Polgármester Úr! A Tiszaújvárosi Rendőrkapitányság 2006. évben is igyekezett fő feladatait, célkitűzéseit, terveit teljesíteni. Ehhez alapvetően biztosítottak voltak

Részletesebben

Beszámoló a Közterület-felügyelet működéséről

Beszámoló a Közterület-felügyelet működéséről Beszámoló a Közterület-felügyelet működéséről Ózd, 2012. június 21. Előterjesztő: Ügyrendi Igazgatási és Rendészeti Bizottság Elnöke Előkészítő: Közterület-felügyelet vezetője Tisztelt Képviselő-testület!

Részletesebben

SZENTESI RENDŐRKAPITÁNYSÁG

SZENTESI RENDŐRKAPITÁNYSÁG Szám: 06050/4825/2013 Ált. SZENTESI RENDŐRKAPITÁNYSÁG 6600 Szentes, Kossuth L. utca 43. Pf.: 42. Telefon: 63/561-311, Fax: 63/561-330 BM telefon: 33/42-80 BM fax: 33/42-49 E-mail: baloghi@csongrad.police.hu

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. Maglód Város Önkormányzat Képviselőtestületének június 23-ai ülésére. 2. napirend

ELŐTERJESZTÉS. Maglód Város Önkormányzat Képviselőtestületének június 23-ai ülésére. 2. napirend ELŐTERJESZTÉS Maglód Város Önkormányzat Képviselőtestületének 2016. június 23-ai ülésére 2. napirend Tárgya: Beszámoló a város közrendjéről és közbiztonságáról. Előadó: Zahorecz Sándor r. alezredes, Körmöndi

Részletesebben

A KÜLFÖLDI ÁLLAMPOLGÁROK ÉS A BŰNÖZÉS KAPCSOLATA MAGYARORSZÁGON

A KÜLFÖLDI ÁLLAMPOLGÁROK ÉS A BŰNÖZÉS KAPCSOLATA MAGYARORSZÁGON A KÜLFÖLDI ÁLLAMPOLGÁROK ÉS A BŰNÖZÉS KAPCSOLATA MAGYARORSZÁGON 2011. év Kiadja: Legfőbb Ügyészség Számítástechnika-alkalmazási és Információs Főosztály ISSN 1418-7493 3 I. ÖSSZEFOGLALÓ ADATOK 2010-ben

Részletesebben

M Ó R A H A L M I R E N D Ő R Ő R S

M Ó R A H A L M I R E N D Ő R Ő R S Rendőrkapitányság Szeged M Ó R A H A L M I R E N D Ő R Ő R S : Mórahalom, Kölcsey F. u. 2/b. Pf: 447. 6782. : 06-62-581-040, 562-400/47-80, : 581-041/47-49 Szám: 06010/8794/2014. ált. BORDÁNY KÖZSÉG KÖZRENDJE,

Részletesebben

Rendőrkapitányság 6900 Makó, Csanád vezér tér 13. 6900 Makó, Pf. 1. (62) 511-260, Fax: 511-280 BM telefon/fax: 33 10-77 PaliczA@csongrad.police.

Rendőrkapitányság 6900 Makó, Csanád vezér tér 13. 6900 Makó, Pf. 1. (62) 511-260, Fax: 511-280 BM telefon/fax: 33 10-77 PaliczA@csongrad.police. Rendőrkapitányság 6900 Makó, Csanád vezér tér 13. 6900 Makó, Pf. 1. (62) 511-260, Fax: 511-280 BM telefon/fax: 33 10-77 PaliczA@csongrad.police.hu Szám: 06040/ /2015.ált. B E S Z Á M O L Ó Makó város közrendjének

Részletesebben

VESZPRÉMI RENDŐRKAPITÁNY Veszprém, Bajcsy-Zs. u. 2. : 88/ /13-91 fax: /10-19 : 8201 Vp. Pf: 80

VESZPRÉMI RENDŐRKAPITÁNY Veszprém, Bajcsy-Zs. u. 2. : 88/ /13-91 fax: /10-19 : 8201 Vp. Pf: 80 VESZPRÉMI RENDŐRKAPITÁNY 8200 Veszprém, Bajcsy-Zs. u. 2. : 88/428-022/13-91 fax: 428-022/10-19 : 8201 Vp. Pf: 80 veszpremrk@veszprem.police.hu Szám: 19010/ /2014. ált. Jóváhagyom: Dr. Ipsits Csaba r. alezredes

Részletesebben

2011. A KISTELEPÜLÉSEK BIZTONSÁGÁNAK AZ ÉVE!

2011. A KISTELEPÜLÉSEK BIZTONSÁGÁNAK AZ ÉVE! 2011. A KISTELEPÜLÉSEK BIZTONSÁGÁNAK AZ ÉVE! Az Országos Polgárőr Szövetség elnöksége, a korábbi évek gyakorlatának megfelelően 2010-ben is számos intézkedést és javaslatot tett arra, hogy a polgárőr egyesületek

Részletesebben

Tárgy: Beszámoló a község közrend- és közbiztonsági helyzetéről. Az előterjesztést készítette: dr. Bóna Csaba jegyző

Tárgy: Beszámoló a község közrend- és közbiztonsági helyzetéről. Az előterjesztést készítette: dr. Bóna Csaba jegyző Előterjesztés Kunszállás Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. május 21-i ülésére Tárgy: Beszámoló a község közrend- és közbiztonsági helyzetéről Az előterjesztést készítette: dr. Bóna Csaba

Részletesebben

A d a t g y ű j t é s - A d a t á t v é t e l. Belügyminisztérium. 2. melléklet. Országos Statisztikai Adatgyűjtési Program Adatkörök.

A d a t g y ű j t é s - A d a t á t v é t e l. Belügyminisztérium. 2. melléklet. Országos Statisztikai Adatgyűjtési Program Adatkörök. 1219 Tűzeseti és műszaki mentési statisztika (1) Műszaki mentések területi egységek és a műszaki mentések helye szerint (2) Tűzesetek területi egységek és a tűz helye szerint (3) Tűzesetek, műszaki mentések

Részletesebben

VESZPRÉMI RENDŐRKAPITÁNY Veszprém, Bajcsy-Zs. u. 2. : 88/ /13-91 fax: /10-19 : 8201 Vp. Pf: 80

VESZPRÉMI RENDŐRKAPITÁNY Veszprém, Bajcsy-Zs. u. 2. : 88/ /13-91 fax: /10-19 : 8201 Vp. Pf: 80 VESZPRÉMI RENDŐRKAPITÁNY 8200 Veszprém, Bajcsy-Zs. u. 2. : 88/428-022/13-91 fax: 428-022/10-19 : 8201 Vp. Pf: 80 veszpremrk@veszprem.police.hu Szám: 19010/../2016. ált. Jóváhagyom: Dr. Ipsits Csaba r.

Részletesebben

A hazai közlekedésbiztonsági helyzet alakulása a jogszabály-változások tükrében, a továbblépés lehetőségei

A hazai közlekedésbiztonsági helyzet alakulása a jogszabály-változások tükrében, a továbblépés lehetőségei Dr. Halmosi Zsolt r. vezérőrnagy rendőrségi főtanácsos országos rendőrfőkapitány-helyettes rendészeti főigazgató A hazai közlekedésbiztonsági helyzet alakulása a jogszabály-változások tükrében, a továbblépés

Részletesebben

- B E S Z Á M O L Ó -

- B E S Z Á M O L Ó - - B E S Z Á M O L Ó - Hajdúhadházi Polgárőr és Tűzoltó Egyesület A Hajdúhadház Város Önkormányzata által 2015. évben nyújtott támogatás felhasználásról Tisztelt Képviselő-testület! A Hajdúhadházi Polgárőr

Részletesebben

T Á J É K O Z T A T Ó

T Á J É K O Z T A T Ó R e n d ő r k a p i t á n y s á g Közrendvédelmi és Közlekedésrendészeti Osztály Dévaványa Rendőrőrs S z a r v a s 551 Dévaványa, Árpád út 5. 6/66/483-377 BM:3/33/52-7 Fax: 52-71 E-mail : szarvas.rk@bekes.police.hu

Részletesebben

MAKÓ VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL FROM THE MAYOR OF MAKÓ

MAKÓ VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL FROM THE MAYOR OF MAKÓ MAKÓ VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL FROM THE MAYOR OF MAKÓ Ikt.sz.: 1/468-1/2011/I. Üi.: Dr. Debrey Attila/Kovács Gábor Makó Város Önkormányzat Képviselő-testülete MAKÓ ELŐTERJESZTÉS Tárgy: A gyermekek védelmére

Részletesebben

Rendőrkapitányság Vezetője Hajdúhadház. Szám: /1501-1/2014. ált.

Rendőrkapitányság Vezetője Hajdúhadház. Szám: /1501-1/2014. ált. Rendőrkapitányság Vezetője Hajdúhadház Szám: 09030-0/1501-1/2014. ált. BESZÁMOLÓ HAJDÚHADHÁZ KÖZBIZTONSÁGI HELYZETÉRŐL 2013. ÉV 2. oldal PREAMBULUM A Hajdúhadházi Rendőrkapitányság illetékességi területe

Részletesebben

Monostorpályi Község Önkormányzata. Közbiztonsági és Bűnmegelőzési koncepció

Monostorpályi Község Önkormányzata. Közbiztonsági és Bűnmegelőzési koncepció Monostorpályi Község Önkormányzata Közbiztonsági és Bűnmegelőzési koncepció 2012 2015 I. Bevezetés I.1. A koncepció célja: a Monostorpályi Község közbiztonsági és bűnmegelőzési filozófiájának megfogalmazása,

Részletesebben

Tájékoztató a Polgári Polgárőr Egyesület tevékenységéről

Tájékoztató a Polgári Polgárőr Egyesület tevékenységéről Tájékoztató a Polgári Polgárőr Egyesület tevékenységéről 2014 Szabó Tiborné Az egyesület elnöke Tájékoztató a Polgári Polgárőr Egyesület tevékenységéről Az egyesület jogállása: A polgárőrség önálló civil

Részletesebben

A központi, a társadalombiztosítási és a köztestületi költségvetési szerv 2009. évi költségvetési alapokmányának tartalma

A központi, a társadalombiztosítási és a köztestületi költségvetési szerv 2009. évi költségvetési alapokmányának tartalma HEVES MEGYEI RENDŐR-FŐKAPITÁNYSÁG 3300 Eger, Eszterházy tér2. Telefon: (36) 522-111/11-95, BM: 31/11-95 A központi, a társadalombiztosítási és a köztestületi költségvetési szerv 2009. évi költségvetési

Részletesebben

A húsvéti ünnepi időszak rendőri feladatai

A húsvéti ünnepi időszak rendőri feladatai A húsvéti ünnepi időszak rendőri feladatai Óberling József r. ezredes rendőrségi főtanácsos ORFK Közlekedésrendészeti Főosztály főosztályvezető az ORFK-OBB ügyvezető elnöke Budapest, 2016. március 24.

Részletesebben

VEZETŐJE Dr. Hajdú Antal r. ezredes rendőrségi főtanácsos

VEZETŐJE Dr. Hajdú Antal r. ezredes rendőrségi főtanácsos BÉKÉSCSABAI RENDŐRKAPITÁNYSÁG VEZETŐJE Dr. Hajdú Antal r. ezredes rendőrségi főtanácsos 5600 Békéscsaba, Bartók Béla út 1-3. (66) 444-329 BM: (33) 20-55 fax: városi:66/523-700, BM:(33) 24-46 e-mail: hajdu.antal@bekes.police.hu

Részletesebben

A Békés Megyei Rendőr-főkapitányság alapokmánya

A Békés Megyei Rendőr-főkapitányság alapokmánya BÉKÉS MEGYEI RENDŐR-FŐKAPITÁNYSÁG GAZDASÁGI SZERVEK Békéscsaba Bartók Béla út 1-3. 5601 Pf. 124. Tel.: 66/523-700 Fax.: 66/523-741, 523-701, 33/24-85 A Békés Megyei Rendőr-főkapitányság alapokmánya 1.

Részletesebben

A jogállam feladata biztosítani a bűncselekmények felderítését és üldözését, a bűnösség kérdésének tisztességes eljárásban történő eldöntését, és a

A jogállam feladata biztosítani a bűncselekmények felderítését és üldözését, a bűnösség kérdésének tisztességes eljárásban történő eldöntését, és a A jogállam feladata biztosítani a bűncselekmények felderítését és üldözését, a bűnösség kérdésének tisztességes eljárásban történő eldöntését, és a társadalom érdekeit szolgáló büntetés végrehajtását.

Részletesebben

Baleset-megelőzés a XXI. században, a hazai tendenciák tükrében

Baleset-megelőzés a XXI. században, a hazai tendenciák tükrében Kiss Csaba r. alezredes ORFK Közlekedésrendészeti Főosztály Autópálya-felügyeletei és Balesetmegelőzési Osztály vezetője, az ORFK-OBB főtitkára Baleset-megelőzés a XXI. században, a hazai tendenciák tükrében

Részletesebben

Tárgy: beszámoló megküldése Hiv.szám: - Ügyintéző: Balogh Szabó Imre r.alezredes Tel.: 42-80

Tárgy: beszámoló megküldése Hiv.szám: - Ügyintéző: Balogh Szabó Imre r.alezredes Tel.: 42-80 SZENTESI RENDŐRKAPITÁNYSÁG 6600 Szentes, Kossuth L. utca 43. Pf.: 42. Telefon: 63/561-311, Fax: 63/561-330 BM telefon: 33/42-80 BM fax: 33/42-49 E-mail: baloghi@csongrad.police.hu Szám: 06050/1289-2/2013

Részletesebben

Komárom-Esztergom Megyei Rendőr-főkapitányság Dorogi Rendőrkapitányság

Komárom-Esztergom Megyei Rendőr-főkapitányság Dorogi Rendőrkapitányság Komárom-Esztergom Megyei Rendőr-főkapitányság Dorogi Rendőrkapitányság 2510 Dorog, Mátyás király utca 1. Pf.: 1. tel.:33/512-770 BM: /21/56-50 fax: 21/56-85 e-mail: krasulaj@komarom.police.hu Szám: /2013.ált.

Részletesebben

ORDACSEHI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE

ORDACSEHI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE ORDACSEHI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE Ügyiratszám: 60.002-6/2015. Sorszám: ELŐTERJESZTÉS Ordacsehi Község Önkormányzat Képviselő-testülete 2015. április 24. napján tartandó ülésére Tárgy: Beszámoló

Részletesebben

Jóváhagyom: B E S Z Á M O L Ó

Jóváhagyom: B E S Z Á M O L Ó BALATONFÜRED RENDŐRKAPITÁNYSÁG RENDÉSZETI OSZTÁLY KÖRZETI MEGBÍZOTTI ALOSZTÁLY Szám: 19070/4186-2/2016. ált Jóváhagyom: Regdon László r. ezredes rendőrkapitány B E S Z Á M O L Ó Aszófő község közbiztonsági

Részletesebben

A Közép-dunántúli Regionális Államigazgatási Hivatal Szociális és Gyámhivatala. 2010. évi munkaterve

A Közép-dunántúli Regionális Államigazgatási Hivatal Szociális és Gyámhivatala. 2010. évi munkaterve 1 A Közép-dunántúli Regionális Államigazgatási Hivatal Szociális és Gyámhivatala 2010. évi munkaterve A Közép-dunántúli Regionális Államigazgatási Hivatal Szociális és Gyámhivatala (továbbiakban: Szociális

Részletesebben

23. számú előterjesztés Egyszerű többség ELŐTERJESZTÉS. Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. január 31-i rendes ülésére

23. számú előterjesztés Egyszerű többség ELŐTERJESZTÉS. Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. január 31-i rendes ülésére 23. számú előterjesztés Egyszerű többség ELŐTERJESZTÉS Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. január 31-i rendes ülésére Tárgy: Dombóvári Polgárőrség Önvédelmi Egyesület beszámolója

Részletesebben

VÁSÁROSNAMÉNY RENDŐRKAPITÁNYSÁG RENDÉSZETI OSZTÁLY NYÍRMADA RENDŐRŐRS

VÁSÁROSNAMÉNY RENDŐRKAPITÁNYSÁG RENDÉSZETI OSZTÁLY NYÍRMADA RENDŐRŐRS VÁSÁROSNAMÉNY RENDŐRKAPITÁNYSÁG RENDÉSZETI OSZTÁLY NYÍRMADA RENDŐRŐRS 4564 Nyírmada, Honvéd u.8/a Tel. BM: (03/326469) Városi: (06/45492063) Fax. BM: (03/326468) Városi: (06/45492063) Email: Tothtiborvn@szabolcs.police.hu

Részletesebben

Szám: /2011. RENDŐRKAPITÁNYSÁG SZEKSZÁRD KÖZRENDVÉDELMI OSZTÁLY KMB ALOSZTÁLY MEDINA KÖRZETI MEGBÍZOTT J E L E N T É S Medina község 2011. évi bűnügyi és közrendvédelmi helyzetéről Jelentem, hogy Medina

Részletesebben

Tanácsnok E L Ő T E R J E S Z T É S

Tanácsnok E L Ő T E R J E S Z T É S Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata Tanácsnok E L Ő T E R J E S Z T É S A Budapesti Rendőr-főkapitányság XXI. kerületi Rendőrkapitánysága és a Budapest XXI.Kerület Csepel Önkormányzata közötti együttműködési

Részletesebben

E-mail: szolnokrk jasz.police.h a BESZÁMOLÓ

E-mail: szolnokrk jasz.police.h a BESZÁMOLÓ . i SZOLNOKI RENDŐRKAPITÁNYSÁG POUCE KÖZRENDVÉDELMI OSZTÁLY KÖRZETI MEGBÍZOTTI ALOSZTÁLY ~. P 5000 Szolitol, Dr. Sebestéiiy Gyula Út 5. ~: 5006 Szolnok Pf.:5. POLICE : 567520-871 ~:567520-873 BMg: 32718-71

Részletesebben

Az egyesület teljes létszáma 30 fő, mely 22 rendes és 8 tiszteletbeli tagból áll össze. Február hónapban 2 fő felvételére került sor.

Az egyesület teljes létszáma 30 fő, mely 22 rendes és 8 tiszteletbeli tagból áll össze. Február hónapban 2 fő felvételére került sor. VECSÉS TELEPÜLÉSI POLGÁRŐR EGYESÜLET 2220 Vecsés, Fő út 112. Telefon: 06-30-758-5420 E-mail: info@vtpe.hu Bírósági bejegyzés száma: 4PK.60.187/2001 OPSZ tanúsítvány száma: 01/0053 Adószám: 18692512-1-13

Részletesebben

A Székesfehérvári Rendőrkapitányság 2012. évi tevékenységéről

A Székesfehérvári Rendőrkapitányság 2012. évi tevékenységéről SZÉKESFEHÉRVÁRI RENDŐRKAPITÁNYSÁG VEZETŐJE 8000 Székesfehérvár, Dózsa Gy. út 3. Telefon: 22/541-600 BM telefon: 22/2331 Fax: 22/2333 szekesfehervarrk@fejer.police.hu Szám: 07010/ 8111 /2013.Ált. Jóváhagyom:

Részletesebben

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselőtestülete

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselőtestülete Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testület ülése i X. kerületi Rendőrkapitányság?nnQ < P n i c Vezetője.{""L^l?. * 1102, Harmat u. 6-8. 3 1475, Pf. 31. S 36 (1) 263-7200 /50-100 Főváros

Részletesebben