Magyar M{ltai Szeretetszolg{lat ÉVES BESZÁMOLÓ 2011 DÉL-DUNÁNTÚLI RÉGIÓ CSOPORTJAI ÉS INTÉZMÉNYEI

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Magyar M{ltai Szeretetszolg{lat ÉVES BESZÁMOLÓ 2011 DÉL-DUNÁNTÚLI RÉGIÓ CSOPORTJAI ÉS INTÉZMÉNYEI"

Átírás

1 Magyar M{ltai Szeretetszolg{lat ÉVES BESZÁMOLÓ 2011 DÉL-DUNÁNTÚLI RÉGIÓ CSOPORTJAI ÉS INTÉZMÉNYEI

2 De valaki azt mondhatn{: neked hited van, nekem pedig cselekedeteim L{tj{tok teh{t, hogy tettek {ltal igazul meg az ember, s nem csup{n a hit {ltal Amint a test lélek nélkül halott, úgy a hit is halott tettek nélkül. (Jakab 2:18, 24 és 26.) Dr. Nagy Ibolya és Szentgyörgyv{ry K{roly Régióközpont: Régió vezetője: Régió titk{ra: Elérhetőség: 7621 Pécs, Janus P. u. 6. Szentgyörgyv{ry K{roly Dusa [gnes ,

3 Magyar M{ltai Szeretetszolg{lat Kozma Imre atya, a Magyar M{ltai Szeretetszolg{lat elnöke 20 ÉVE ALAKULT A SZERETETSZOLG[LAT PÉCSI C SOPORTJA Valój{ban azt terveztük 1990 őszén, hogy olyan orvosi ell{t{st, ambulanci{t hozzunk létre, ahol nem kell paraszolvencia ahhoz, hogy a beteg magas szintű ell{t{st kapjon. Akkor m{r 34 éve dolgoztam a Pécsi Orvostudom{nyi Egyetem I. sz. Belgyógy{szati Klinik{j{n, nagyon sok fiatal orvost ismertem és tal{n ezért is nagyon sokan csatlakoztak hozz{nk. Kozma Imre aty{tól segítséget, orvosi műszereket kértünk; akkor m{r működött az ő segítő szolg{lata. Mielőtt b{rmit küldhetett volna, v{ratlanul Mayer Püspök Úrhoz hívattak m{rcius 8-{n, nagyon sürgősen. Ott v{rt minket a Püspök úrral együtt Boeselager Csilla b{rónő, a püspöki titk{r, dr. Borb{s Géza és dr. Mész{ros Gyula jog{szok és a v{ros akkori jegyzője, dr. Farkas K{roly. Csilla b{rónő azzal kezdte a tal{lkoz{st, hogy szégyen, hogy a déli orsz{grészben nincs még egyetlen m{ltai csoport sem. Az orsz{gban akkor a Magyar M{ltai Szeretetszolg{lat Orsz{gos Központj{n kívül m{r sz{mos helyen működött helyi csoport (Miskolc, Debrecen, stb.). Megalakult teh{t a Pécsi Csoport is m{rcius 8-{n, Bíró L{szló Püspök Úr arra kért, hogy tekintettel hosszú egyetemi p{lyafut{somra és viszonylagos ismertségemre, legyek az új m{ltai csoport patrónusa. Egyikünk sem tudta akkor, hova fog ez majd vezetni< Dr. Nagy Ibolya így emlékezett vissza a 20 évvel ezelőtti időkre, amikor a déli orsz{grészben is elkezdte működését a Szeretetszolg{lat m{rcius{ban a megalakul{st ünnepeltük Pécsett, együtt a M{ltai Szeretetszolg{lat elnökével, Kozma Imre aty{val és munkat{rsainkkal, az egyh{zi vezetőkkel, a v{ros polg{rmesterével Dr. P{va Zsolttal és a v{ros elölj{rós{gaival, valamint külföldi t{mogatóinkkal és hűséges önkénteseinkkel. A 2011-es évben meg{lltunk egy kicsit ünnepelni, és elgondolkodtunk a múlt eseményein, de közben a jövőt készítettük elő; két nagyobb p{ly{zatunk is nyert, melynek megvalósít{sa ben lesz esedékes. Szentgyörgyv{ry K{roly Dusa [gnes 3

4 Történetek (Bicsérd): Egy rokkantnyugdíjas nő, aki a fi{val él együtt, jelezte felénk, hogy kikapcsolt{k n{luk a g{zt és a villanyt, mert nem tudt{k fizetni. Pénzzel nem tudtuk őket t{mogatni, de szereztünk k{lyh{t és tűzif{t. H{l{lkodtak, hogy Isten meghallgatta az im{jukat. Gyertyafénynél, de melegben tölthették az ünnepeket. SZOCI[LIS MUNKA A régió csoportjainak elsődleges tevékenysége az adom{nyok gyűjtése és szétoszt{sa. Rakt{raink a helyi lehetőségekhez képest hetente egy-két alkalommal tartanak nyitva, de ha nagyobb mennyiségű ruhanemű jön össze, akkor önkénteseink a környező kisebb falvakba is visznek adom{nyt. Néh{ny csoportunkn{l a segítségért hozz{nk fordulóknak nem csak adom{nyt, de otthoni segítségnyújt{st is tudnak biztosítani. A kisebb településeken szinte természetes, hogy a faluban élő idős, beteg embereken segítenek az önkénteseink, és prób{lj{k a krízisproblém{kat megoldani. Szeksz{rdon és Pécsett a kórh{zakban keresik fel az elhagyatott betegeket, akiket senki nem l{togat. A jó szó, odafigyelés ilyenkor mindennél többet ér. Önkénteseink kg élelmiszert és kg ruhaneműt osztottak szét, a t{mogatottak sz{- ma több mint 20 ezer fő volt Adományosztás , , ,8 30,4 14,9 27,3 10,5 20,6 35,9 élelmiszer (tonna) ruhanemű (tonna) Történetek (Dunaföldv{r): Egy óvónőnek köszönhetjük, hogy felhívta a figyelmünket egy h{romgyermekes csal{dra, akik igen csak szűkös körülmények között élnek. Egy paksi csal{d bútorokat aj{nlott fel, a csoport tagjai elmentek érte, és a csal{dnak elsz{llított{k, akik nagyon örültek a segítségnek. Történetek (Marcali): Egy négytagú csal{d elvesztette h{z{t és albérletbe kényszerült 2 gyerekkel. Az anya a harmadik gyermeket v{rta. Semmijük nem maradt, ezért az albérlet bebútoroz{s{n{l mi segítettünk a csal{dnak. Kaptak ruhaneműt, edényeket és élelmiszert is. Nagyon örültek a t{mogat{snak, mert senki m{s nem segített nekik. 4

5 Magyar M{ltai Szeretetszolg{lat Történetek (Moh{cs): Ági nem pedagógus, jog{sz. A nagyobb akciókban mindig részt vesz. Ott volt eddig mindegyik vidéki ruhaoszt{son, segített velünk Felsőzsolc{n, Ónodon és Devecserben, de a mindennapos ruhahajtogat{s, oszt{s az nem az ő asztala. A túlz{sokat sem szereti: időnként, saj{tos félmosollyal a sz{j{n, óvott a fél méterrel a föld felett lebegéstől, ha péld{ul lelkendezve a harcaimról meséltem, amelyet a mag{ntanuló cig{nygyerekek iskol{ba j{r{s{ért vívtam. Azt{n egyszer szólt, hogy ritk{bban tud segíteni, mert nyugdíjasként visszahívt{k dolgozni. A védőnő {ltal m{r ismertük a hatgyerekes cig{nycsal{dot, akik Komlóról költöztek abba a faluba, ahol Ági jegyző lett. A falubeliek nem kedvelik őket, mert tetvesek, iskolakerülők, csórók. Bútorral, h{ztart{si gépekkel prób{ltuk elviselhetőbbé tenni életüket. Ági egyszer félhivatalosan megl{togatta őket, valami segélyezési probléma kapcs{n. A l{togat{skor megtudta, hogy nem tudt{k kiv{ltani a tetű elleni gyógyszert - m{snap kiv{ltotta nekik. L{tta, hogy nagyon szegények, ezért saj{t terményeiből, gyümölcseiből vitt a csal{dnak. H{rom iskol{s küszködött a tanul{ssal ny{ron, pótvizsg{ra készültek eléggé reménytelenül. Ezt sem nézhette tétlenül! Hetente h{rom nap dolgozik, és mindh{rom nap munka ut{nra korrepet{l{sra hívta a gyerekeket. És ők mentek minden lehető alkalommal!! Szorzót{bl{t, német szavakat, helyesír{st gyakorolt{k a legnagyobb ny{ri hőségben is. A két alsósnak sikerült is a pótvizsga, a felsős sajnos ismételni kényszerült. Legyen kedvük iskol{ba j{rni: szép ruh{kat, cipőket v{logatott nekik a M{ltaiban. És a legszebb iskolat{sk{kat! Azt{n tal{lt egy jó tolltartót is az adom{nyok között, a m{sik két gyereknek v{s{rolt, hogy mindegyiknek szép legyen! A t{sk{k és tolltartók feltöltése is, persze saj{t zsebéből ment ( saj{t örömre..). P{r hete tal{lkoztam Ágival, éppen a kórh{zból jött. L{togatóban volt az egyik patron{lt kisgyereknél. És új időpontot kérni a kórh{z melletti Nevelési Tan{csadóban, mert a szülők lekésték a buszt. (Vagy pénzük nem volt beutazni??) És csak mesélt, mesélt a gyerekekről Nagyon- nagyon örülök, hogy ilyen t{rsaim vannak a csoportban 5

6 Történetek (Nemesdéd): Két történetünk is van, amit szeretnénk megosztani. Mindkettő a területi és orsz{gos vezetés segítségével jött létre. A helyi óvod{nk felújít{sa közben nagy esőzések voltak és teljesen tönkrementek az óvoda berendezései, illetve j{tékai. Az önkorm{nyzatnak nem volt anyagi lehetősége ezek pótl{s{ra. Ekkor fordultak hozz{nk. Sikerült rövid időn belül az orsz{gos rakt{rból a teljes bútorzatot és felszerelést pótolni! Ez nagy siker volt, mert különben szeptemberben nem indulhatott volna el az óvodaoktat{s. A m{sik egy helyi roma fiú esete, aki betegsége folyt{n őssejt beültetésre kényszerült. Ennek folyam{n ki kellet alakítani egy steril szob{t, amit a szülők nem tudtak volna megcsin{ltatni. Nagy helyi összefog{ssal lett meg a kialakít{s. Ebben v{llat szerepet a M{ltai csoport azzal, hogy, szintén a központi rakt{rból könnyen steriliz{lható kórh{zi {gyat, illetve egyéb szobaberendezést tudtunk hozni! Mind két esetben köszönetet mondunk a területi illetve orsz{gos vezetőknek a segítség nyújt{sért! Történetek (Kaposv{r): A szomszédos faluban leégett egy csal{d h{- za, értékeik teljesen hamuv{ v{ltak. A tragédi{ról értesültünk, és a n{lunk bejelentett adom{nyozót megkerestük. Az {ltala felaj{nlott szoba- és konyhabútorok elsz{llít{s{t a Kisebbségi Önkorm{nyzat segítségével elsz{llítottuk a csal{dnak. Amint a k{rosultak {tmeneti lak{shoz jutottak, a bútorzat és egyéb felszerelés m{r rendelkezésükre {llt. A csal{dot ruhaneműkkel a rakt{runkból t{mogattuk. Mindez alig egy hetet vett igénybe. Történetek (Magyarszék): Történetünk egy sérült kisl{nyról szól. Csal{dban él, a szülők mindent megtesznek azért, hogy a kisl{ny ne érezze, hogy nem tud teljes életet élni. Önkénteseink mindig valami kis aj{ndékot küldenek neki, mert tudj{k, hogy b{rmit kap, boldog lesz tőle. A telefonban mindig így köszön el tőlem: nagyon szeretem Irénke néni!. Az ember ebben a rohanó vil{gban szinte el sem hiszi, hogy milyen csekélységekkel tud a m{sik embert{rs{- nak örömöt szerezni. Történetek (Szeksz{rd): Pörbölyön egy h{romgyermekes any{val élő, nagyon rendes csal{d h{za került veszélyes {llapotba, bedőlt a tető. A helyi emberek és a környezetükben élő v{llalkozók segítségükre siettek, mi pedig élelmiszer csomaggal és h{ztart{si szerekkel l{ttuk el őket. 6

7 Magyar M{ltai Szeretetszolg{lat EGÉSZSÉGÜGYI MUNKA Pécsett j{róbeteg szakrendelésünkön 21 orvos és 18 asszisztens dolgozik önkéntesen. Az elmúlt évben beteget l{ttak el, nagyon keresett volt a belgyógy{szat, ortopédia és ideggyógy{szat. A régióban több kórh{zi {gyat, és gyógy{szati segédeszközöket is kikölcsönöztünk. A külföldről kapott és itthon v{s{rolt gyógyszereket adom{nyba adjuk azoknak a betegeknek, akik nem tudn{k kiv{ltani a receptet. EGÉSZSÉGÜGYI SZŰRŐVIZSG[LATOK Az elmúlt évben Pécsett, a Györgytelepen a kollég{k több egészségügyi szűrővizsg{latot szerveztek a telepen élőknek. A program keretében június és szeptember között 10 nő ment el méhnyakr{k szűrésre, novemberben pedig 5 nő jelent meg mellr{kszűrésen. Szintén az elmúlt évben szerveztük meg a m{ltai szűrőbusz vizsg{lat{t, ahol 71 főt vizsg{ltak meg, közülük sokan (32 fő) szemüveget is kaptak. ELSŐSEGÉLYNYÚJTÓ TANFOLYAM Moh{csi csoportunkban elsősegélynyújtó tanfolyamot szerveztek, melyen negyvenen saj{tított{k el a legfontosabb elsősegélynyújtó ismereteket. A csoport több tagja is részt vett a krakkói zar{ndoklaton, ahol a hosszú gyalogl{s miatt kisebesedett l{bakat a képzésen tanultak alapj{n szakszerűen ell{tt{k. 7

8 IFJÚS[GI MUNKA Pécsett a Csilla Gondviselés H{za tov{bbra is gyakorlóterep maradt a pécsi főiskol{sok és egyetemist{k sz{m{ra, imm{r kiegészítve a középiskol{sok érzékenyítő foglalkoztat{s{- val. Külföldről (Maria Probst Schule) is érkeztek hozz{nk tanulm{nyútra fiatalok. A német fiatalok hat hetet töltöttek a Csillah{zban a fogyatékkal élő gyerekekkel. Nem csak Pécsett, de Siófokon is j{rtak a siófoki fogyatékkal élők intézetében szervezett nagyszab{sú szülinapon - együtt ünnepeltek a siófoki, a pécsi és a Marcaliból érkezett sérült gyermekekkel. Pécsett, a Györgytelepen élő gyerekeket a Babits Gimn{zium di{kjai rendszeresen vitték kir{ndulni, közös programokat szerveztek. A Leőwey Gimn{zium fiataljai ruhagyűjtést szerveztek a telepen élő kicsiknek. Közös akciókat is szerveztek, ilyen volt péld{ul a vir{gültetés; több sz{z vir{got kaptak a telepen élők, és a fiatal önkéntesekkel együtt elültették. Nagy közös szemétszedési akciót is tartottak együtt a Pécsi Tudom{nyegyetem tan{raival és hallgatóival. Évek óta Mesztegnyőn rendezik meg a K{rp{t-medencei Tal{lkozót. A fiatalok hat{- ron túlról érkeztek, az ő élelmezési ell{t{- sukba, és programjaik szervezésébe besegítettek m{ltai önkénteseink is. A fiatalok magyars{gtudatukról vallottak a Szent Istv{nnapi ünnepségen. 8

9 Magyar M{ltai Szeretetszolg{lat HAT[RON TÚLI MUNKA Moh{csi és dunaföldv{ri csoportunk minden évben nagyobb mennyiségű adom{nyt sz{llít K{rp{talj{ra, illetve Erdélybe a lakoss{gi gyűjtésekből. A még egészen újonnan alakult egyh{zaskoz{ri csoportunk a moldvai cs{ngóknak sz{llított adom{nyt az Orsz{gos Központ t{mogat{s{val ben a moh{csi csoportunk önkéntesei a délvidéki Kop{cs óvod{sainak vittek kar{csonyra aj{ndékot (j{ték, édesség, cipősdoboz meglepetés). Erdélybe, Csíksomlyóra küldtek egy teljes fog{szati berendezést, babakocsikat, tankönyveket. A mesztegnyői csoport tagjai Horgason j{rtak m{rcius 15-én. A dunaföldv{ri csoport önkéntesei Németországban felkeresték a testvérkapcsolatukat Niederaibachban, a vendéglátók ünnepséget rendeztek tiszteletükre. A hazautat rövid zarándoklattal szakították meg, Altöttingbe mentek, ahol részt vettek a Mária búcsún. 9

10 LELKI TEVÉKENYSÉG A Hidasnémeti Krakkó zar{ndokút egy 9 napos 300 km-es gyalogtúra volt. A moh{csi csoportból is négyen indultak neki az emberprób{ló zar{ndokútnak. Történetek (Dunaföldv{r): Tam{s aty{nak köszönhetően a csoportunkból többen részt vettek a lourdes-i kilenceden. Dunaföldv{ron szerveztünk egy különleges keresztutat, a v{ros több köztéri keresztjét tekintettük st{- ciónak. M{jusban gyalogos zar{ndokúton voltunk M{riagyűdön. Pünkösdkor két kisbusszal mentünk Csíksomlyóra. Június 24-én m{ltai misét tartottunk, július 24-én pedig részt vettünk a Kéri kereszt szentelésén. Augusztusban szervezte meg v{rosunk a Templom hegyen a Szent Ilona, Szent Anna és Szent Rókus-napi búcsút, amelyen csoportunk tagjai is részt vettek. Augusztus 22-én két t{rsunk, Nagy Lajos, és Felesége Ildikó egyh{zmegyei kitüntetésben részesült, melyet Pécsett, a Bazilik{ban vehettek {t Udvardy György püspök úrtól. Néh{ny testvérünk eljutott Krakkóba is a szervezett zar{ndokút kapcs{n. Több csoportunk vett részt Csíksomlyón a zar{ndokúton, a moh{csiak lelkigyakorlaton voltak a Karmelit{kn{l Magyarszéken, Mesztegnyőről pedig p{r önkéntesünk részt vett Róm{ban II. J{nos P{l boldogg{ avat{s{n. 10

11 Magyar M{ltai Szeretetszolg{lat KÖZÖSSÉGI PROGRAMOK, ESEMÉNYEK Történetek (Mesztegnyő): Mesztegnyőn elsősorban a közösségfejlesztő programjaink népszerűek. Mindig prób{lunk új dolgokat kital{lni, amivel a településen élő emberek közelebb kerülhetnek egym{shoz. Ilyen program a pince{ld{s is: p{r éve kezdődött, tavaly m{r nagy örömünkre szolg{lt, hogy egyre több fiatal pince, és szőlőhegy tulajdonos v{rt minket. Új bar{ts{gok szövődtek, szakmai segítségnyújt{st, és szórakoz{st is nyújtott a résztvevőknek. Újra r{jönnek az emberek, hogy dolgozni érdemes. Egyre több csoportunk vesz részt a helyi civil szervezetek megmozdul{sain, bemutatókon, rendezvényeken. Szükség van ezekre az eseményekre, mert közelebb hozz{k egym{shoz az embereket, és a m{ltai munk{nkat is meg tudjuk ismertetni a helyi lakoss{ggal. A hagyom{nyos augusztus 20-i ünnepségen több csoportunk részt vett, emlékezetes marad mindny{junk sz{m{ra. 11

12 ADNI ÖRÖM AKCIÓ M{r sokéves hagyom{nny{ v{lt, hogy a régiónkban minden csoportunk bekapcsolódik az adom{nygyűjtésbe, ha valamelyik településen nincs Spar [ruh{z, akkor csatlakoznak a szomszédos csoportokhoz. Közel 30 ezer kg tartós élelmiszert gyűjtöttünk azoknak a csal{doknak, akik a legnehezebb helyzetben élnek. Az akcióban nem csak önkénteseink vettek részt, de pl. Siófokon és Dunaföldv{ron a cserkészek, Pécsett a Tudom{nyegyetem hallgatói és pécsi középiskol{sok, akiknek ez volt az első kapcsolata a Szeretetszolg{lattal. A régióban kb csal{dnak tudtuk így megszépíteni a Kar{csony{t. Köszönjük mindenkinek, aki adom{nyt juttatott rajtunk keresztül a szegényebb csal{doknak, és köszönjük azoknak az önkénteseinknek is, akik részt vettek a gyűjtésben, csomagol{sban és oszt{sban! 12

13 Magyar M{ltai Szeretetszolg{lat A régió területén, ahol intézmények működnek, ott mindig megtartjuk a gyermeknapokat. Ilyenkor nem csak a fogyatékkal élő gyermekek ünnepelnek, sokszor hívunk vendégeket is a település óvod{j{- ból, iskol{j{ból, így prób{ljuk közel hozni egym{shoz a sérült és egészséges gyermekek vil{g{t. Hagyom{nny{ v{lt m{r, hogy a Marcaliban, Siófokon és Pécsett működő fogyatékkal élők intézményei vendégül l{tj{k egym{st ezeken az alkalmakon. A gyerekek nagyon v{rj{k m{r ezeket a kir{ndul{sokat, és sok{ig emlegetik, hogy milyen jól érezték magukat. GYERMEKPROGRAMOK Tavaly a siófoki intézményünk 5. éves szülinapj{t ünnepelte, ahov{ hivatalosak voltak a marcali és pécsi gyerekek is. Marcaliban a farsang és a szüreti b{l mindig nagyon jól sikerül, ez is egy jó alkalom a kir{ndul{sra a m{sik két v{rosban élő gyerekeknek. Pécsett a gyereknapot összekötik a györgytelepi gyerekek megvendégelésére. Azt vettük észre, hogy a gyerekeket kísérő szülők is nagyon jól érzik ilyenkor magukat, ők is együtt j{tszanak a gyerekekkel. A györgytelepi gyerekek a v{ros szegreg{lt területén élnek, ezért ezek az események sz{mukra tényleg ünnepnapok, ezért a különböző programok mellett sokszor apró aj{ndékot is kapnak tőlünk. Gyereknap egy évben csak egyszer van, de az évben folyamatosan szervezünk olyan programokat, amikor a kicsik és a fogyatékkal élő fiataljaink kir{ndulhatnak, koncertre visszük őket, vagy {llatkertbe. Kar{csonykor mindenütt műsorral készülnek, és boldogan adj{k elő a betanult szövegeket és énekeket. 13

14 MŰKÖDTETETT INTÉZMÉNYEK Pécs, Janus P. utca 6. vezetője: Dr. Nagy Ibolya, Utasi Krisztina Tel.: Pécs, Apafi u Csilla Gondviselés H{za vezetője: Csonk{né Utasi Katalin Tel.: J{róbeteg szakell{t{s Hajléktalan nappali melegedő Hajléktalan éjjeli menedékhely Jogi tan{csad{s Szoci{lis csoport Fogyatékkal élők nappali int. Szoci{lis konyha T{mogató szolg{lat Tanyagondnoki szolg{lat Jelenlét Program Siófok, Béke tér 2. Gondviselés H{za vezetője: Hanyeczné Fülöp Szilvia Tel.: Fogyatékkal élők nappali int. Idősek otthona T{mogató szolg{lat Marcali, T{ncsics M. u Gondviselés H{za vezetője: Szeverényi S{ndor Tel.: Fogyatékkal élők nappali int. T{mogató szolg{lat Dunaföldv{r, Duna u. 13. Sorst{rs T{mogató Szolg{lat vezetője: Lipt{k Tam{s Tel.: T{mogató szolg{lat MŰKÖDŐ CSOPORTOK, FÍLI[K 7570 Barcs, Széchenyi u Bicsérd, Rózsa F. u Bonyh{d, Bajcsy Zs. u Dunaföldv{r, Duna u Kaposv{r, S{vh{z, I. lépcsőh{z 7396 Magyarszék, Kossuth u Marcali, T{ncsics u Mesztegnyő, Dózsa u Moh{cs, Korsós u Nemesdéd, Fő u Pécs, Janus P. u Pécsv{rad, Iskola u Siófok, Béke tér Szeksz{rd, Hunyadi u Szentlőrinc, Ifjús{g u Tab, M{rtírok u Zam{rdi, Vak Botty{n u. 8. Új csoportunk: Egyh{zaskoz{r 14

15 Magyar M{ltai Szeretetszolg{lat ÖNKÉNTES CSOPORTJAINK BARCS Betegl{togat{sokat, csal{dl{togat{sokat végeztünk, s tagjaink péld{t mutattak az idős, beteg emberek gondoz{s{ban, {pol{s{ban. Saj{t szervezésű cipősdoboz akciót hirdettünk a v{rosban, az esemény nagyon jól sikerült, az aj{ndékokat Kar{csonykor osztottuk szét. 40 csal{dnak tudtunk örömet szerezni. Barcson 42 olyan idős ember lakik, akik elmúltak 90 évesek. Hagyom{nyny{ v{lt m{r n{lunk, hogy személyesen felkeressük őket egy kis aj{ndékcsomaggal, hogy érezzék szeretetünket, megbecsülésünket. Részt vettünk a m{rcius 15-i koszorúz{si ünnepségen, és a Hősök Napj{n. V{rosunkban az augusztus 20-i ünnepségen is jelen voltunk. Az Adni öröm akció ben sokkal eredményesebb volt, mint az elmúlt években. Összesen 700 kg élelmiszer adom{nyt tudtunk összegyűjteni. Szolg{ltat{sok: Elsősorban adom{nyok gyűjtése és oszt{sa: 1730 kg élelmiszert osztottunk szét és kb kg ruhaadom{nyt. Az önkorm{nyzattal jó kapcsolatban vagyunk, ingyen biztosítanak sz{munkra helyiséget és az elmúlt évben Ft-tal t{mogatt{k munk{nkat. BICSÉRD Munk{nkat a szoci{lis segítségnyújt{s jellemzi. A r{szorulók t{mogat{s{t adom{nyokból, gyűjtésből és a központi rakt{rból biztosítottuk. Szolg{ltat{sok: Elsősorban adom{nyok gyűjtésével és oszt{s{val foglalkozunk. Kb. 100 kg ruhaneműt osztottunk szét 52 főnek. Az éves folyamatos szolg{laton felül Kar{csonykor 52 csal{dnak osztottunk kb. 600 kg élelmiszert, és a gyerekeknek az iskolai ünnepségen édességet. Maradt tartalék élelmiszerünk, így az oszt{s az év elején is folyamatos tud maradni. Nagyon jó kapcsolatot {polunk a helyi önkorm{nyzattal, polg{rmesterünk mindenben t{mogatja munk{nkat, helyet biztosít a csoport működéséhez, és a postaköltségeinket is {tv{llalja. BONYH[D Munk{nk nagy részét a szoci{lis tevékenység jelenti, rendszeres havi csoporttal{lkozót tartunk a feladatok megbeszélésére. A bonyh{di ovisoknak szerveztünk kar{csonyi ünnepséget, 125 gyermeknek tudtunk aj{ndékcsomagot össze{llítani. Bonyh{don jól ismerjük a h{tr{nyos helyzetű csal{dokat, az ő gyermekeiknek (60 fő) szerveztünk kar{csonyi j{tszóh{zat. A helyi egyh{- zi közösségekkel ny{r folyam{n egésznapos jól sikerült programot szerveztünk. Közös j{tékokat, ügyességi j{tékokat rendeztünk, közös im{val nyitottuk és z{rtuk az eseményt. A program a római katolikus pléb{ni{n került megrendezésre, jó hangulatú, finom falatokkal kín{lt sikeres együttlét volt. Szolg{ltat{sok: Élelmiszer és ruhanemű gyűjtése és oszt{sa: 320 kg élelmiszer, és 200 kg ruhanemű. Betegl{togat{sokat folytattunk kapcsolatban vagyunk a bonyh{di kórh{zzal, így mindig tudjuk, hogy kinek van szüksége lelki t{mogat{sra, vagy kis csomagra. Nagyon jó kapcsolatrendszerünk van a helyi csal{dsegítővel, iskol{kkal, az önkorm{nyzattal és a helyi civil szervezetekkel. 15

16 DUNAFÖLDV[R A téli rendkívüli hideg miatt a Duna utcai szoci{lis intézményben befogadtuk azokat a idős, szegény embereket, akik nem tudtak otthon fűteni. Az önkorm{nyzattól sz{ll{st és ebédet, tőlünk pedig vacsor{t és reggelit kaptak. A hétvégi étkezésükről is mi gondoskodtunk. Novemberben tartottuk meg a hagyom{nyos Erzsébet-napi jótékonys{gi b{lunkat, mely nagyon jól sikerült - lelkileg is feltöltődtünk, és anyagilag is eredményes volt. November 30-{n kezdődött a Mikul{s-túr{nk gyermeknek tudtunk örömöt szerezni az {ltalunk össze{llított mikul{s csomaggal. Szolg{ltat{sok: Aktívan részt veszünk a település szoci{lis életében, elsősorban élelmiszer és ruhanemű adom{- nyoz{s{val, de egyéb lelki programok szervezésében is. Két alkalommal tudtunk nagyobb mennyiségű élelmiszert osztani: Húsvét és Kar{csony előtt. Összesen az elmúlt évben 4000 kg élelmiszert osztottunk szét, 3000 kg ruhaneműt. Kb db bébiételt, 15 csal{dnak bútort, 3 csal{dnak pedig tűzif{t. működési feltételek Kapcsolatok, példaértékű együttműködések: Niederaibach-i m{ltai csoport, Dunaföldv{r Önkorm{nyzata, képviselő testülete, GOF Hungary Kft, Gavrilovics Cipőbolt, Paksi Atomerőmű, helyi adományozók KAPOSV[R Csoportunk fő tevékenysége a lakoss{gtól kapott adom{nyok összegyűjtése és a r{szorulóknak történő {tad{sa. Részt vettünk az Adni Öröm akcióban, összesen 260 kg élelmiszert gyűjtöttünk. Nyolc önkéntes vett részt az akcióban összesen 54 munkaór{ban. Szolg{ltat{sok: A Spar-ban gyűjtött élelmiszerek mellett főként a lakoss{gtól kapott ruhaneműt osztottuk szét a r{szorulók között: összesen kg, 650 főnek. A betegl{togat{saink sok egyedül élőnek segítettek, lelki t{maszt nyújtottak a gyógyul{sban. Nyolc főt l{togattunk az év folyam{n. Évek óta együttműködünk a helyi kisebbségi önkormányzatokkal. MAGYARSZÉK Egyre több a r{szoruló még a falvakban is, ezért folyamatosan egész évben ruh{t, élelmiszert gyűjtöttünk, különösen figyelünk a nagyobb szegénységben élő csal{dokra. Rendszeresen részt veszünk a miséken. Az Erzsébet napi misén kenyéroszt{ssal készültünk. A ny{ron a m{ltai tagoknak tartottunk egy ünnepi összejövetelt a település kultúrparkj{ban. Részt vettünk az Adni öröm akcióban. A komlói Spar [ruh{zban 25 önkéntessel voltunk jelen. Összesen 830 kg élelmiszert gyűjtöttünk 480 munkaór{ban. Szolg{ltat{sok: Szolg{ltat{saink elsősorban a ruhanemű és élelmiszeroszt{sra összpontosul, 1600 kg élelmiszert osztottunk szét 180 főnek, és 1970 kg ruhaneművel tudtuk t{mogatni a r{szoruló csal{dokat. Munk{nkat t{mogatja a helyi önkorm{nyzat, a Magyarszéki Nonprofit Kht és a helyi v{llalkozók. 16

17 Magyar M{ltai Szeretetszolg{lat MARCALI Feladatunk elsősorban a ruhaadom{nyok gyűjtése és oszt{sa, de segítünk az idős, egyedül élő embereknek is : bev{s{rolunk, ablakot tisztítunk, takarítunk. A Hangyaboly csapattal minden szombaton külön foglalkozunk, főleg kézműves foglalkoz{sokat tartunk, de megtartjuk a jelentősebb ünnepeket is, külön készülünk kis műsorral. Marosv{s{rhelyre vittünk 150 kg ruhaneműt kb Ft értékben. Csoportunkban megtartottuk a nőnapot, és kis aj{ndékkal kedveskedünk az önkénteseinknek kerek születésnapjukon. Gyermeknapon megvendégeltünk 120 gyermeket, rengeteg palacsint{t sütöttünk, hogy minden gyermek jóllakjon. Szolg{ltat{sok: Ruha és élelmiszer gyűjtés mellett az idős emberek otthoni segítségnyújt{s{t végezzük kg élelmiszert, és 2230 kg ruhaneműt osztottunk szét. 10 csal{dnak tudtunk segíteni bútoradom{nnyal. Nagyon jó kapcsolatban vagyunk a Marcali Önkorm{nyzattal. MESZTEGNYŐ Csoportunk tevékenységi körébe tartozik az adom{nyok gyűjtése és szétoszt{sa, de külön figyelmet fordítunk a településünkön és környékén élő r{szorulók egyéb t{mogat{s{ra is, pl. tan{csad{s, h{zkörüli munk{kba való besegítés. A konkrét egészségügyi munk{ból nem vesszük ki a részünket, de az otthon l{badozó betegekkel sok időt töltünk. Lelkileg prób{ljuk őket megerősíteni, de az otthoni munk{kba is besegítünk nekik. Évek óta Mesztegnyőn rendezzük meg a K{rp{t-medencei Tal{lkozót. A fiatalok hat{ron túlról érkeznek, az ő élelmezési ell{t{sukba, és programjaik szervezésébe besegítünk. A 25. K{rp{t-medencei Ifjús{gi Tal{lkozó résztvevői magyars{gtudatukról vallottak a Szent Istv{n-napi ünnepségen. Horgos (Szerbia) településsel vettük fel a kapcsolatot, egy kisebb csoporttal részt vettünk a m{rcius 15-i megemlékezésen. Tevékenyen részt vettünk a helyi programok szervezésében, lebonyolít{s{ban (falunap - Rétesfesztiv{l, 25. K{rp{t-medencei Ifjús{gi Tal{lkozó, r{érős télesti beszélgetések, óévbúcsúztató, pinceszentelés, kar{csonyi ünnep: p{sztorj{ték betanít{sa, énekkar, szentcsal{d-j{r{s. Szolg{ltat{sok: Egész évben a településen megszervezett rendezvényeken a többi civil szervezettel együtt aktívan részt vettünk a programok megszervezésében, lebonyolít{s{ban. A kapott és összegyűjtött adom{nyokat a r{szoruló lakosok között nagy szeretettel, töretlen lelkesedéssel osztottuk szét. A csoport új, fiatal segítőkkel gyarapodott. MOH[CS M{jusban egy elsősegélynyújtó tanfolyamot szerveztünk, melyen negyvenen saj{tított{k el a legfontosabb elsősegélynyújtó ismereteket. Folytattuk a gyógy{szati segédeszközök kölcsönzését. Hetente két délut{n gyerekekkel foglalkozunk. Kézműves foglalkoz{sokat tartunk, korrepet{lunk. Délvidéki Kop{cs óvod{sainak vittünk kar{csonyra aj{ndékot (j{ték, édesség, cipősdoboz meglepetés). Erdélybe, Csíksomlyóra küldtünk egy teljes fog{szati berendezést, babakocsikat, tankönyvet, stb. rendkívüli eseményekkel kapcsolatos munka (katasztrófa, {rvíz, vihar stb.). A devecseri katasztrófa k{rosultjainak nyújtottunk segítséget: összesen Ft értékben sz{llítottunk bútorokat, egyéb h{ztart{si felszerelést, kb. 100 óra önkéntes munk{t jelentett a gyűjtés, sz{llít{s, csomagol{s. 5 csal{dnak tudtunk segítséget adni. Nagyon sok nincstelen csal{d lak{s{t berendeztük, amikor az adom{nyba kapott bútorokat r{szorulókhoz sz{llítottuk. A napi rendszeres ruhaoszt{son túl, környező falvakban és a moh{csi Duna Irodah{zban rendeztünk több alkalommal V[LOGASD és VIDD címen ingyenes túrk{lót. Újmoh{cson {llandó ruhaosztó helyünk van, amely heti 2 alkalommal (télen heti 1 alkalommal) ad lehetőséget a szigeti r{szorultaknak helyben ruh{hoz jutni. Nagyszab{sú cipősdoboz gyűjtő akciót szerveztünk: minden gyermekintézményben volt 17

18 cipősdoboz meglepetést a kar{csony előtti aj{ndékoz{shoz. Több tonna élelmiszert és 450 cipősdobozt kaptunk (legtöbbet a Park utcai Iskol{ban, itt 121cipősdoboz aj{ndékot gyűjtöttek!) Decemberben jótékonys{gi h{laműsort adtak csoportunk tehetségesebb tagjai ill. csal{dtagjai, megköszönve az elmúlt öt évben kapott segítséget, és adom{nyt gyűjteni kar{csonyra. 460 csal{dnak készítettünk és vittünk élelmiszercsomagot, és minden gyereknek tudtunk vinni j{tékot is. Nagyon fontos ez a kar{csonyi aj{ndékoz{s, nagyon v{rj{k, és nagyon örülnek neki. A megmaradt cipősdoboz meglepetéseket a kölkedi (60 db) és a délvidéki kop{csi (24 db) óvod{soknak vittük. Júniusban elkísértük a Krakkóba induló zar{ndok csapatot, az elsősegély nyújtó tanfolyamon tanultakat kamatoztathattuk sajnos az út folyam{n. 23 fővel, ön{lló standdal vettünk részt Moh{cs Önkorm{nyzata {ltal szervezett Civil-ünnepen. V{rosunk két idősotthon{- nak lakóit vendégül l{ttuk, amikor meghívtuk őket a M{ltai H{zban rendezett, naiv festő ki{llít{s{ra, valamint meghívtuk őket a h{laműsorunkra. Kar{csonykor egy cukr{sz {ltal felaj{nlott süteménnyel örvendeztettük meg őket. Szolg{ltat{saink: elsősorban ruhanemű gyűjtése, oszt{sa, külön akciókat szerveztünk erre a tevékenységre. Öszszesen 3800 kg élelmiszert és kg ruhaneműt osztottunk szét. Gyűjtöttünk bútorokat, h{ztart{si gépeket is. A r{szoruló gyermekekkel foglalkozunk heti két alkalommal. Csoportunk rendszeresen l{togatja az idős, beteg embereket is. Az elmúlt évben 3 fő volt a t{mogatottak sz{- ma. Moh{cs v{ros önkorm{nyzata mindenben t{mogatja munk{nkat, anyagi segítséget is kaptunk: Ft-ot. A Katolikus Pléb{nia Moh{cson Ft-tal j{rult hozz{, hogy a r{szorulók minél több adom{nyt kaphassanak. A Moh{csi V{rosgazd{lkod{si és Révhajóz{si Kft. a sz{llít{sban segített (Moh{cs-Devecser-Moh{cs), a Dance Cool T{ncegyesület Ft-tal t{mogatta munk{nkat. NEMESDÉD Nemesdéden jól ismerjük a csal{dokat, így tudjuk, hogy melyik csal{dnak van szüksége t{rgyi adom{nyra, és ki az, akit egyéb módon tudunk t{mogatni. Az élelmiszer és ruhanemű gyűjtése és szétoszt{sa csak egy feladat a sok közül, amit csoportunk felv{llal. Megl{togatjuk a településen élő idős embereket, {poljuk őket, gondoskodunk róluk, rendszeresen mérjük a vérnyom{sukat. 8 csoportt{rsunk 300 ór{ban segítette a betegeket. Megrendeztük az Idős emberek napj{t kar{csonykor és csomagot készítettünk Kar{csonyra a r{szorulóknak. Rendszeresen t{mogatjuk a helyi óvod{t és iskol{t kar{csonyi aj{ndékkal, de részt vettünk a Mikul{s ünnepségen, a farsangi b{l szervezésében is. A gyermekek élelmiszert, tisztas{gi szereket, j{tékokat kaptak. Szolg{ltat{sok: Az elmúlt évben 200 kg élelmiszert osztottunk szét, plusz a bébiételt, melyet a régió központból kaptunk. 600 kg ruhaneműt osztottunk szét Nemesdéden és Viden. Két klubfoglalkoz{sunk volt. Csoportunk két település összefog{s{val működik, Nemesdéden és Viden is 4-4 tagunk van, de vannak 4 fő önkéntesünk is, akikre mindig lehet sz{mítani. Együtt dolgozunk a helyi önkorm{nyzattal és a Civilek Nemesdédért Egyesülettel. PÉCS Szoci{lis csoportunk minden szerd{n fogadja a r{szorulókat (5 fő) tan{csad{ssal. Keddi napokon van ruhaoszt{s a központi rakt{rban (5 fő). Önkénteseink részt vesznek a hajléktalan ell{tó intézményünk munk{j{ban is, 30 fő önkéntes dolgozik felv{ltva: reggeli készítenek, besegítenek a hajléktalanok ruh{zat{nak mos{s{ba. Hajat v{gnak (napi 3-4 hajv{g{s), évi kb. 700 fő. J{róbeteg szakrendelésünkön 21 orvos és 18 fő asszisztens dolgozik önkéntesként. A szakrendelést az elmúlt évben fő vette igénybe. 18

19 Magyar M{ltai Szeretetszolg{lat Telefonos inform{ciós szolg{latunkban 18 fő önkéntesként l{tja el a feladatot 3 ór{s v{lt{sban. Az időszakos akciókban is részt vesznek testvéreink ben összesen ór{t szolg{ltak. Jogi tan{csad{s: a hét minden napj{n van fogadóóra ben 280 tan{csot kérő ügyfél keresett fel minket. A jog{sz kollég{k 123 napon {t l{tt{k el a feladatot. Legtöbb ügyfelünk nyugdíjjal kapcsolatos kérdéssel kereste fel a jogi tan{csad{sunkat. Megrendeztük a Pécsi Csoport fenn{ll{s{nak 20. évfordulój{t. Az ünnepségen megjelentek a v{ros helyi vezetői, az Egyesületünk vezetői, kollég{i, valamint külföldi t{mogatóink. A középiskol{sok segítségével cipősdoboz gyűjtést is szerveztünk, kb. 200 doboz jött össze, amit a legszegényebb csal{dok gyermekei közt osztottunk szét. Szolg{ltat{sok: ruhanemű gyűjtse, oszt{sa: kb kg ruhaneműt osztottunk szét 1900 főnek, önkéntes munka a hajléktalanokn{l, j{róbeteg ell{t{sban, jogi csoportban Külföldi kapcsolataink: MHD Mellrichstadt, Osteuropahilfe Höllinghofen Helyi kapcsolataink: nagyon jó kapcsolatunk van a helyi önkorm{nyzattal, és a többi civil szervezettel PÉCSV[RAD Tevékenységünket legink{bb a r{szorultak szoci{lis segélyezése jelenti. Adom{nyainkat a központi rakt{ron kívül a Pécsv{radi Polg{rmesteri Hivatal t{mogat{s{ból és az Aranycipó Kft-től kapjuk. Adom{nyozóink közt van még a Coop Kft és a településen élő mag{nszemélyek. Önkénteseink a területen élnek, ezért jól ismerik az itt lakók szoci{lis helyzetét, kapcsolatot tartanak m{s segítő szervezetekkel, így hatékonyabban működik a munk{nk. Csoportunk összetételénél fogva tov{bbra is egyedi segítséget ad az egészségügyi problém{kkal hozz{nk fordulóknak. Legink{bb a betegek l{togat{s{ban nyújtunk t{mogat{st, illetve besegítünk a h{zkörüli h{zkörüli munk{ba. Az adom{nyoszt{s évközben folyamatos, a kiosztott segélyek összértéke kb Ft-ra tehető. A t{mogatók segítsége egyre szűkül, a rossz anyagi körülményekre hivatkoznak. Kar{csonykor 80 db élelmiszercsomagot osztottunk ki a r{szorulóknak. Szolg{ltat{sok: élelmiszeroszt{s t{mogatottak sz{ma: 120 fő, adom{ny mennyisége: 500 kg ruhanemű oszt{s - t{mogatottak sz{ma: 40 fő, adom{ny mennyisége: 200 kg betegl{togat{s t{mogatottak sz{ma: 10 fő Együttműködünk a helyi csal{dsegítővel, az önkorm{nyzattal. SIÓFOK A Siófok Város Önkormányzatával, valamint a Cigány Kisebbségi Önkormányzattal kötött együttműködési megállapodás alapján, évente közreműködünk a helyi roma családok támogatását célzó programokban. Tavaly élelmiszerjegy kiosztásában vettünk részt. A helyi Katasztrófavédelmi Kirendeltséggel második éve működünk együtt. Az ő jelzésük alapján a csoport a takaróval, ruhával, meleg teával, tartós élelmiszerrel segíti a krízis helyzetbe kerülteket ben két alkalommal került sor közös akcióra (4 fő). Nappali intézményünkbe járó fogyatékos gyermekek számára igény esetén hétvégi felügyeletet biztosítunk. MMSZ Egyesület tulajdonában lévő siófoki telek karbantartása a Magyar Tenger Cserkészcsapat bevonásával. Kilitiért Egyesület rendezvényeinek támogatása, rendezvények lebonyolításában való közreműködés. Adventi Jótékonys{gi V{s{ron való részvétel minden évben. Az adom{nyoszt{s évközben folyamatosan történik. Programjainkat a siófoki intézményekkel közösen szervezzük pl. a nappali intézmény ötéves születésnapja, Szent Jobb körmenet Szolg{ltat{sok: Krízis kezelés a helyi Katasztrófavédelmi Kirendeltséggel. (elmúlt évben 2 alkalom), adom{- nyok felaj{nl{sok fogad{sa, rakt{roz{sa (folyamatosan), adom{nyok szétoszt{sa a r{szoruló körében (folyamatosan). 19

20 Kórh{z jelzése alapj{n az elmúlt évben kilenc alkalommal biztosítottunk ruh{zatot, kórh{zi oszt{lyokon fekvő betegek sz{m{ra. Inform{ciónyújt{s, tan{csad{s (folyamatosan). Kapcsolatok, példaértékű együttműködések: Siófok V{ros Önkorm{nyzata, Csal{dsegítő Központ (Siófok), Gyermekjóléti Szolg{lat (Siófok), Cig{ny Kisebbségi Önkorm{nyzat (Siófok), 466 sz. Magyar Tenger Cserkészcsapat, Somogy Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatós{g Siófok, Katasztrófavédelmi Kirendeltség SZEKSZ[RD Kéthetente egy alkalommal a hajléktalanok sz{m{ra ruh{t és valami kicsi élelmiszer és tiszt{lkod{si szerekből {lló csomagot osztottunk. Az idősek otthon{ban imaór{n, valamint beszélgetésen vettünk részt az ott gondozottakkal együtt. Ell{ttuk mindig őket szükséges ruhaneműkkel, segédeszközökkel. Egyik munkat{rsunk minden vas{rnap az otthon mozg{ssérült lakój{t tolókocsival templomba viszi. Hetente kórh{zi l{togatóként, illetve {ldoztatóként szolg{lnak kedves munkat{rsaink. Az egykori {llami gondozottak, ma m{r felnőtt 22 ifjús{gi h{zban lakó fiatal segítését felv{llaltuk. Nehéz és összetett feladat sz{mukra t{vlatot mutatni, gyerekkori hi{nyoss{gaikat nem lehet pótolni, de segíteni prób{ljuk boldogul{sukat aki hagyja közülük. Rendszeresen l{togatjuk a kórh{zban a betegeket ink{bb a betegek ment{lis egészségének megőrzésével, fenntart{s{val foglalkozunk, ha szükség van r{, akkor a kórh{zba kis csomagokat viszünk a r{szorulóknak. Szolg{ltat{sok: ruhanemű és élelmiszer oszt{sa a hajléktalanoknak, illetve a v{rosban élő h{tr{nyos helyzetű csal{doknak. Összesen 6050 kg élelmiszeradom{nyt és 3360 kg ruhaneműt osztottunk szét. Betegl{togat{s a kórh{zban: 80 fő. Az ifjús{gi h{zban lakó volt gyermekvédelmi ell{t{s alatt élő fiatalok t{mogat{sa nagyon szép és gazdag kar{csonyi ünnepséget szerveztünk nekik. Mivel több tan{r végzettségű csoporttagunk van, ezért a ny{r folyam{n korrepet{l{sokat tartottunk a gyenge tanulóknak, melynek igenszép eredménye lett. Egy újabb középiskol{t sikerült bevonni az aktivist{k körébe. Ők a kar{csonyi élelmiszeroszt{son tevékenyen közreműködtek, illetve 65 cipősdoboz készítésével j{rultak hozz{ az aj{ndékoz{shoz. Munkamegoszt{sunkat aszerint szerveztük meg, hogy ki, hol tud legtöbbet és leghatékonyabban tenni. A jövőben a lelki gondoz{sra kell nagyobb hangsúlyt fektetnünk, hiszen az erre jobban r{szoruló, elesett emberek könnyen elvesztik l{buk alól a talajt, t{maszt és kiutat kell nekik mutatnunk. Jó kapcsolatrendszert építettünk ki a helyi önkorm{nyzattal, Ft-tal t{mogatt{k működésünket, melyet élelmiszerre költöttünk. A helyi civil szervezetekkel és szoci{lis intézményekkel is egyre jobb lesz a kapcsolatunk. A középiskol{kkal felvettük a kapcsolatot, így tőlük v{rhatunk segítséget az Adni öröm akció lebenyolít{sakor. B{ró Twickel György is sok segítséget nyújt a csoportnak, sz{llít{ssal, anyagiakkal, vendégl{t{ssal. Rendszeresen hírt adnak a médiumok a tevékenységeinkről, szívesen részt v{llalnak hirdetések ingyenes megjelentetésében, a Szeksz{rdi vas{rnap című lap a fő t{mogatónk. Súlya és tekintélye van szervezetünknek a v{- rosban. SZENTLŐRINC Tevékenységünk főként a természetbeni adom{nyok gyűjtésére és tov{bbít{s{ra terjed ki. Szívesen t{mogatjuk a kisgyermekes any{kat a régió központból kapott bébiétellel a csal{dok a védőnők javaslat{val érkeznek hozz{nk. Testvérv{rosunkból, Urbachból pünkösdkor küldöttség érkezett, de nem üres kézzel adom{nyt hoztak, melyet a v{ros és térsége lakóinak, intézményeinek tov{bbítottunk. Erre h{rom hét alatt 320 munkaór{t fordítottunk. Szolg{ltat{sok: Adom{nyok gyűjtése, szétoszt{sa: összesen 700 kg élelmiszer adom{nyt és 135q ruhaneműt,

ÁROP-1.A.3.-2014-2014-0038 Esély-Háló területi együttműködést segítő programok kialakítása a Debreceni járásban. Szociális kisokos

ÁROP-1.A.3.-2014-2014-0038 Esély-Háló területi együttműködést segítő programok kialakítása a Debreceni járásban. Szociális kisokos ÁROP-1.A.3.-2014-2014-0038 Esély-Háló területi együttműködést segítő programok kialakítása a Debreceni járásban Szociális kisokos Felelős kiadó: Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzata 2015 Szerkesztette:

Részletesebben

DÉL-DUNÁNTÚLI REGIONÁLIS FORRÁSKÖZPONT 7625 Pécs, Aradi vértanúk útja 20. Tel.: 72/ 514-100 Fax: 72/ 514-101 E-mail: szocfp@ddrfk.hu.www.ddrfk.

DÉL-DUNÁNTÚLI REGIONÁLIS FORRÁSKÖZPONT 7625 Pécs, Aradi vértanúk útja 20. Tel.: 72/ 514-100 Fax: 72/ 514-101 E-mail: szocfp@ddrfk.hu.www.ddrfk. DÉL-DUNÁNTÚLI REGIONÁLIS FORRÁSKÖZPONT 7625 Pécs, Aradi vértanúk útja 20. Tel.: 72/ 514-100 Fax: 72/ 514-101 E-mail: szocfp@ddrfk.hu.www.ddrfk.hu A Dél-Dun{ntúli Region{lis Forr{sközpont Szolg{ltató Közhasznú

Részletesebben

ú ő ú éľ é ú ľ é ő ü ú é é é é ő ő é őł é ł é ź ź é é ť ó é é ő é é őł ü ú ź ó é ő ú é é ű ű é ú ő ľ ó ó ó é ú ć ó é ő ó ó ő ú Ż é é ű ľ ű é ú ö ö é é ó ö ű é ú ó é ő ó ó ľ ú éľ é ű ű é ú ö ľ ó ť ű é ú

Részletesebben

Besz{moló a Petőfib{nyai Kultur{lis és Testnevelési Közalapítv{ny 2010. évi munk{j{ról

Besz{moló a Petőfib{nyai Kultur{lis és Testnevelési Közalapítv{ny 2010. évi munk{j{ról Besz{moló a Petőfib{nyai Kultur{lis és Testnevelési Közalapítv{ny 2010. évi munk{j{ról Ismét eltelt egy év, amikor is sz{mot adunk előző évi munk{nkról. Közalapítv{nyunk 2010-ben az Alapító Okiratban megfogalmazott

Részletesebben

Megyei Jogú Város Önkormányzatának. 2011. évi 3. szám 2011. február 18. T A R T A L O M J E G Y Z É K. Szám Tárgy Oldal

Megyei Jogú Város Önkormányzatának. 2011. évi 3. szám 2011. február 18. T A R T A L O M J E G Y Z É K. Szám Tárgy Oldal DEBRECEN Megyei Jogú Vros Önkormnyzatnak K Ö Z L Ö N Y E 2011. évi 3. szm 2011. februr 18. T A R T A L O M J E G Y Z É K Szm Trgy Oldal DEBRECEN MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÖZGYŰLÉSÉNEK 4/2011. (II.

Részletesebben

Jegyzőkönyv. 2013. május 9. napján megtartott nyilvános rendkívüli testületi ülésről. Készült: 2 eredeti példányban

Jegyzőkönyv. 2013. május 9. napján megtartott nyilvános rendkívüli testületi ülésről. Készült: 2 eredeti példányban Sarród Község Önkormnyzatnak Képviselő-testülete 6/2013. Jegyzőkönyv a 2013. mjus 9. napjn megtartott nyilvnos rendkívüli testületi ülésről Készült: 2 eredeti példnyban 2 Jegyzőkönyv Készült: Sarród Község

Részletesebben

J E L E N T É S A KÉPVISELŐTESTÜLET LEJÁRT HATÁRIDEJŰ HATÁROZATAINAK VÉGREHAJTÁSÁRÓL

J E L E N T É S A KÉPVISELŐTESTÜLET LEJÁRT HATÁRIDEJŰ HATÁROZATAINAK VÉGREHAJTÁSÁRÓL PÁPA VÁROS POLGÁRMESTERE 93. 8500 PÁPA, Fő u. 5. Tel: 89/515-000 Fax: 89/515-083 E-mail: polgarmester@papa.hu J E L E N T É S A KÉPVISELŐTESTÜLET LEJÁRT HATÁRIDEJŰ HATÁROZATAINAK VÉGREHAJTÁSÁRÓL Előadó:

Részletesebben

Bizottság keretéből nyújtott támogatások év

Bizottság keretéből nyújtott támogatások év Bizottság keretéből nyújtott támogatások 2016. év Az egyes bizottságok keretéről és az alapítványok pályázati támogatási rendjéről szóló módosított 2/2006. (I.31.) önkormányzati rendelet 8. (6) bekezdése

Részletesebben

Lajos polgármester. Ezután az óvodások zenés, ötletes, hangulatos műsora következett Németh

Lajos polgármester. Ezután az óvodások zenés, ötletes, hangulatos műsora következett Németh XI. évf. 6. sz. 2014. december www.kiralyhegyes.hu "Áldás szálljon házatokra, meghitt béke lengje be, boldogságnak légy forrása, szóljon errõl Szenteste!" Jégvirág költözzön mindegyik ablakba, gőzölgő

Részletesebben

Hírlevél. Mozsgó Biztos Kezdet Gyerekház. 2014. január-június

Hírlevél. Mozsgó Biztos Kezdet Gyerekház. 2014. január-június Hírlevél Mozsgó Biztos Kezdet Gyerekház 2014. január-június Gyerekházunk napi szinten 9-13. h áll a családok rendelkezésére. A napi foglalkozásokon túl folyamatos programokkal a jeles napok megünneplésével

Részletesebben

Élve a Minisztérium honlapj{n közzétett lehetőséggel, a 2010. július 28-{n megjelent

Élve a Minisztérium honlapj{n közzétett lehetőséggel, a 2010. július 28-{n megjelent Dr. Matolcsy György miniszter Úr részére Ikt. szám: K-08-12/2010 Nemzetgazdas{gi Minisztérium szechenyiterv@ngm.gov.hu Tisztelt Miniszter Úr! Élve a Minisztérium honlapj{n közzétett lehetőséggel, a 2010.

Részletesebben

a szoci{lis és gyermekvédelmi igazgat{sról és ell{t{sokról

a szoci{lis és gyermekvédelmi igazgat{sról és ell{t{sokról Vig{ntpetend község Önkorm{nyzata Képviselőtestülete 3/2011.(II.20) rendelete a szoci{lis és gyermekvédelmi igazgat{sról és ell{t{sokról Vig{ntpetend község Önkorm{nyzata a Magyar Közt{rsas{g Alkotm{ny{ról

Részletesebben

KÖZMŰVELŐDÉSI MUNKATERV 2016. ÉV

KÖZMŰVELŐDÉSI MUNKATERV 2016. ÉV ÖNKORMÁNYZAT MESZTENYŐ MŰVELŐDÉSI HÁZ FALUHÁZ ERDEI ISKOLA 8716 MESZTENYŐ SZABADSÁ TÉR 6. TEL: 85/329-166, 30/408-9175 e-mail:honimesztegnyo@gmail.com MŰVELŐDÉSI HÁZ FALUHÁZ ERDEI ISKOLA KÖZMŰVELŐDÉSI

Részletesebben

Kitöltő verzió:2.65.0 Nyomtatvány verzió:5.2 Nyomtatva: 2015.05.28 13.47.58

Kitöltő verzió:2.65.0 Nyomtatvány verzió:5.2 Nyomtatva: 2015.05.28 13.47.58 Kitöltő verzió:2.65.0 Nyomtatvány verzió:5.2 Nyomtatva: 2015.05.28 13.47.58 Kitöltő verzió:2.65.0 Nyomtatvány verzió:5.2 Nyomtatva: 2015.05.28 13.47.59 Kitöltő verzió:2.65.0 Nyomtatvány verzió:5.2 Nyomtatva:

Részletesebben

2008. évi Közhasznús{gi jelentése

2008. évi Közhasznús{gi jelentése INTERKULTURÁLIS ÉS IRODALMI CENTRIFUGA ALAPÍTVÁNY 2040 Budaörs, Kőszirt u. 16. 2008. évi Közhasznús{gi jelentése Budapest, 2009. m{rcius 16. Kun Ágota ügyvezető elnök INTERKULTURÁLIS ÉS IRODALMI CENTRIFUGA

Részletesebben

IDŐSÜGYI STRATÉGIA. J{noshida

IDŐSÜGYI STRATÉGIA. J{noshida IDŐSÜGYI STRATÉGIA J{noshida 2014 Az Idősügyi Stratégi{ról J{noshida Képviselő-testülete - elfogadja a J{noshida Idősügyi Stratégi{j{t - felkéri a helyi Faluh{zat, a Szent Norbert Idősek Klubj{t és a nyugdíjas

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S. a Képviselő-testület 2015. április 23-i ülésére

E L Ő T E R J E S Z T É S. a Képviselő-testület 2015. április 23-i ülésére Szám: 1/ 367 - /2015. Előkészítő: Váradi Gézáné E L Ő T E R J E S Z T É S a Képviselő-testület 2015. április 23-i ülésére Tárgy: a Balatonfüredi Szociális Alapszolgáltatási Központ 2014. évi beszámolója

Részletesebben

SZAFI Egyesület tevékenységéről szóló beszámoló 2009. évről

SZAFI Egyesület tevékenységéről szóló beszámoló 2009. évről SZAFI Egyesület tevékenységéről szóló beszámoló 2009. évről Egyesületünk 2005. október 27 én alakult szülői kezdeményezésre. Célja: Tápiószecsőn és a környező Tápió vidék - Kistérségben értelmi vagy testi

Részletesebben

Falukarácsony. Újévi koncert

Falukarácsony. Újévi koncert Ikladi Hírek XX. évfolyam 12. szám www.iklad.hu Önkormányzati Híradó ingyenes 2013. december Falukarácsony Hagyományos falukarácsonyi ünnepségünket december 20-án, pénteken, 18 órai kezdettel tartjuk az

Részletesebben

É Á É Ő É É Ő ö ö ő ü ő ü ő ó ó ö í ö ő í ö í í í ő ö í ő ő ü ő ő ü ő ó í ó ó ü ő ő ö ö ö ő ő ő ö ú ű ö ö ö ő ö ö ó ö ö ó ü ő ü ü ő ü ő ü ő ü ő ú ő ü ő ü ő ó ő í ő ü ő ü ő ö ó ó ó ó ó ö ó ó ó ű ö ü í ó

Részletesebben

Tisztelt Képviselő Testület!

Tisztelt Képviselő Testület! ,,Őszi Napfény Nyugdíjas Klub 7144 Decs, Rákóczi u 2-8. Tisztelt Képviselő Testület! Az,,Őszi Napfény Nyugdíjas Klub pénzügyi nehézségei ellenére 2014 évben is folytatta tevékenységét, és az alapszabályban

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V amely készült a Hangony Községi Önkormnyzat Képviselő - Testülete 2016. június 2. napjn 14.00 órtól megtartott, rövid úton összehívott üléséről. Jelen vannak: Kovcs Szilrd polgrmester

Részletesebben

Közhasznúsági melléklet 2014.

Közhasznúsági melléklet 2014. Adószám: Törvényszék: Bejegyző határozat száma: Nyilvántartási szám: 18160525-1-42 01 Fővárosi Törvényszék 12 PK 60991 /1997/ 01/01/00068 BOKOR, HAZAI RÁSZORULÓK ALAPÍTVÁNY 1163 Budapest, GORDONKA utca

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V amely készült a Hangony Községi Önkormnyzat Képviselő - Testülete 2016. februr 29. napjn 16.00 órtól megtartott közmeghallgatsról és az azt követő testületi üléséről. Jelen vannak:

Részletesebben

SZAKMAI BESZÁMOLÓ 2014

SZAKMAI BESZÁMOLÓ 2014 SZAKMAI BESZÁMOLÓ 2014 KÉSZÍTETTE: MÁRFÖLDI ERZSÉBET INTÉZMÉNYVEZETŐ TARTALOMJEGYZÉK I./ Jogszabályi háttér 3. II./ Ellátotti létszám adatok 4. III./ Alapellátás 7. 1./ Étkeztetés 2./ Házi segítségnyújtás

Részletesebben

Tömörkény Községi Önkormányzat Képviselő-testületének. 13/2008. (IX. 09.) önkormányzati rendelete

Tömörkény Községi Önkormányzat Képviselő-testületének. 13/2008. (IX. 09.) önkormányzati rendelete Tömörkény Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 13/2008. (IX. 09.) önkormányzati rendelete a települési szilárd hulladékkal kapcsolatos közszolgáltatás kötelező igénybevételéről Tömörkény Községi

Részletesebben

MEDGYESEGYHÁZA VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT

MEDGYESEGYHÁZA VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT ő é í é ő é ő ő é Ö é ő ü ü é é é ö é é ő ó ő ö ó í ó ó é é ü ó í é ü é é ö é é í é ö é ö é é ű ő é é ö ű ö é é ö ű é ö ú É ö é é é é ö é É é ö ö í í ö é é ü é é ö é é é ő é é ő é é é ő ó í é é ő éí í

Részletesebben

intézményvezető Segítő Kezek Szociális Szolgáltató Központ, Család-és Gyermekjóléti Szolgálat és Központ 4150 Püspökladány Szent István u. 33.

intézményvezető Segítő Kezek Szociális Szolgáltató Központ, Család-és Gyermekjóléti Szolgálat és Központ 4150 Püspökladány Szent István u. 33. SEGÍTŐ KEZEK SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÓ KÖZPONT, CSALÁD-ÉS GYERMEKJÓLÉTI SZOLGÁLAT ÉS KÖZPONT SZOCIÁLIS SZAKMAI TEVÉKENYSÉGÉRŐL SZÓLÓ BESZÁMOLÓJA SÁRRÉTUDVARI 2015. Püspökladány, 2016. április 19. Készítette:

Részletesebben

2016. ÉVI KÖZHASZÚ MUNKÁNK ÖSSZEGZÉSE

2016. ÉVI KÖZHASZÚ MUNKÁNK ÖSSZEGZÉSE 2016. ÉVI KÖZHASZÚ MUNKÁNK ÖSSZEGZÉSE Az éves munkánk összegzésének kifejtése: Kézműves foglalkozásokat tartottunk Császártöltésen tavasszal és ősszel az óvodában 41 fő, az általános iskolában napközis

Részletesebben

ELŐLAP AZ ELŐTERJESZTÉSEKHEZ

ELŐLAP AZ ELŐTERJESZTÉSEKHEZ ELŐLAP AZ ELŐTERJESZTÉSEKHEZ ÜLÉS IDŐPONTJA: Vecsés Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. február 25-i ülésére ELŐTERJESZTÉS TÁRGYA: Beszámoló a Gondozási Központ 2013. évi munkájáról ELŐTERJESZTŐ

Részletesebben

Beszámoló. a Szekszárd Megyei Jogú Város Humánszolgáltató Központ Gyermekjóléti Központjának. 2010. évben Szálka községben végzett tevékenységéről

Beszámoló. a Szekszárd Megyei Jogú Város Humánszolgáltató Központ Gyermekjóléti Központjának. 2010. évben Szálka községben végzett tevékenységéről Beszámoló a Szekszárd Megyei Jogú Város Humánszolgáltató Központ Gyermekjóléti Központjának 2010. évben Szálka községben végzett tevékenységéről A beszámoló a 149/1997. (IX.10.) Kormányrendelet 10. számú

Részletesebben

Iktatószám: /2011. Melléklet: 1 db. Beszámoló a Napközi otthonos Óvoda évi működéséről, gazdálkodásáról. Bakóné Mászáros Tímea óvodavezető

Iktatószám: /2011. Melléklet: 1 db. Beszámoló a Napközi otthonos Óvoda évi működéséről, gazdálkodásáról. Bakóné Mászáros Tímea óvodavezető E L Ő T E R J E S Z T É S PÉR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2011. MÁRCIUS 22 - ÉN TARTANDÓ NYILVÁNOS ÜLÉSÉRE Iktatószám: /2011. Melléklet: 1 db Tárgy: Beszámoló a Napközi otthonos Óvoda 2010.

Részletesebben

ú ľ Ö ľ é ő ü é ľ ľ ö ú é é é éľ í é ü ľ ó ó ű ú ľ é ü é é é éľ í é ü ĺ ó ó ó ó é ö é é é é ú é é ö é é é ö é ú Ö é ę ü é é ű ö é é ĺó ó ő ö ĺ ľ ú é ł é é é ü é ľ ö é é ü é é é é é é é ö ę ő ľ ú Ö é é

Részletesebben

HELYI TANTERV. a XXXVIII. Rendészet [GAZATHOZ

HELYI TANTERV. a XXXVIII. Rendészet [GAZATHOZ HELYI TANTERV a XXXVIII. Rendészet [GAZATHOZ A kerettanterv a 9-12. középiskolai évfolyamokra előírt tartalommal a Rendészet {gazatra egységesen vonatkozik: Megnevezés: Fegyveres szervek és vagyonvédelmi

Részletesebben

Közhasznúsági melléklet 2015.

Közhasznúsági melléklet 2015. Adószám: Törvényszék: Bejegyző határozat száma: Nyilvántartási szám: 18160525-1-42 01 Fővárosi Törvényszék 12 PK 60991 /1997/ 01/01/0006836 BOKOR, HAZAI RÁSZORULÓK ALAPÍTVÁNY 1163 Budapest, GORDONKA utca

Részletesebben

Gyermekvédelmi munkaterv

Gyermekvédelmi munkaterv DÉVAVÁNYAI ÁLTALÁNOS MŰVELŐDÉSI KÖZPONT ÓVODAI,BÖLCSŐDEI INTÉZMÉNYEGYSÉG 5510 Dévaványa, Eötvös út 2. Telefon/fax: 06-66/483-149 E-mail: devaovik@gmail.com BÖLCSŐDEI Gyermekvédelmi munkaterv Készítette:Diósné

Részletesebben

Testületi ülésen történt

Testületi ülésen történt 2015. JÚNIUS Címlapsztori főcíme A tartalomból: Önkormányzati hírek Iskolai és óvodai hírek Visszatekintő Díszpolgár-jelöltek Falunapok Veterán gépjármű találkozó Anyakönyvi hírek, Felhívás társadalmi

Részletesebben

A Kaszap István Alapítvány Közhasznúsági Jelentése a 2009-es esztendőről

A Kaszap István Alapítvány Közhasznúsági Jelentése a 2009-es esztendőről Számviteli beszámoló A Kaszap István Alapítvány Közhasznúsági Jelentése a 2009-es esztendőről Kaszap István Alapítvány Költségvetési támogatás felhasználása Tárgyévben Alapítványunk nem részesült költségvetési

Részletesebben

TÁMOP -5.5.2-11/2-2012-0143 ZÁRÓTANULMÁNY. Székhely: 7720 Pécsvárad, Kossuth Lajos u. 31. Levelezési cím: 7720 Pécsvárad, Kossuth Lajos u. 31.

TÁMOP -5.5.2-11/2-2012-0143 ZÁRÓTANULMÁNY. Székhely: 7720 Pécsvárad, Kossuth Lajos u. 31. Levelezési cím: 7720 Pécsvárad, Kossuth Lajos u. 31. 1. Szervezet adatai Név: TÁMOP -5.5.2-11/2-2012-0143 ZÁRÓTANULMÁNY Székhely: 7720 Pécsvárad, Kossuth Lajos u. 31. Levelezési cím: 7720 Pécsvárad, Kossuth Lajos u. 31. Telefon: +36 30 3900105 Internet:

Részletesebben

Szent György Lovagrend Soproni Priorátus. 2014. évi beszámoló 2015. évi munkaterv

Szent György Lovagrend Soproni Priorátus. 2014. évi beszámoló 2015. évi munkaterv Szent György Lovagrend Soproni Priorátus 2014. évi beszámoló 2015. évi munkaterv A Soproni Priorátus Szervezeti felépítése Priorátusunk a Győr-Moson-Sopron megyei nagypriorátus része Címe: H-9400 Sopron,

Részletesebben

Bevezetés 2 1. Demográfiai mutatók 3 2. Az önkormányzat által nyújtott pénzbeli, természetbeni ellátások biztosítása...4 3. Az önkormányzat által

Bevezetés 2 1. Demográfiai mutatók 3 2. Az önkormányzat által nyújtott pénzbeli, természetbeni ellátások biztosítása...4 3. Az önkormányzat által Bevezetés 2 1. Demográfiai mutatók 3 2. Az önkormányzat által nyújtott pénzbeli, természetbeni ellátások biztosítása...4 3. Az önkormányzat által biztosított személyes gondoskodást nyújtó ellátások bemutatása.

Részletesebben

Tanévkezdő EMMInens. Amit minden szülőnek és di{knak tudni érdemes

Tanévkezdő EMMInens. Amit minden szülőnek és di{knak tudni érdemes Tanévkezdő EMMInens Amit minden szülőnek és di{knak tudni érdemes Kedves Olvasók! A Tanévkezdő EMMInens össze{llít{ssal igyekszünk segíteni a di{koknak és szüleiknek, hogy a tanév zökkenőmentes legyen.

Részletesebben

Készült: a beledi polgármesteri hivatal hivatalos helyiségében 2014. április 23-án (szerdán)16,00 órakor megtartott képviselő-testületi ülésen.

Készült: a beledi polgármesteri hivatal hivatalos helyiségében 2014. április 23-án (szerdán)16,00 órakor megtartott képviselő-testületi ülésen. Beled Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 5/2014. szám JEGYZŐKÖNYV Készült: a beledi polgármesteri hivatal hivatalos helyiségében 2014. április 23-án (szerdán)16,00 órakor megtartott képviselő-testületi

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. Beszámoló a Biatorbágyi Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat 2015. évi tevékenységéről

ELŐTERJESZTÉS. Beszámoló a Biatorbágyi Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat 2015. évi tevékenységéről Város Polgármestere 2051 Biatorbágy, Baross Gábor utca 2/a. Telefon: 06 23 310-174/142, 144 Fax: 06 23 310-135 E-mail: polgarmester@biatorbagy.hu www.biatorbagy.hu ELŐTERJESZTÉS Beszámoló a Biatorbágyi

Részletesebben

Napsi-lap A Napsugár Gyógypedagógiai Módszertani Központ évente kétszer megjelenő intézményi folyóirata 2015/2016. ősz-tél

Napsi-lap A Napsugár Gyógypedagógiai Módszertani Központ évente kétszer megjelenő intézményi folyóirata 2015/2016. ősz-tél Napsi-lap A Napsugár Gyógypedagógiai Módszertani Központ évente kétszer megjelenő intézményi folyóirata 2015/2016. ősz-tél Kedves Olvasó! A lap megjelenését 19 év gyógypedagógiai munka előzte meg. Nagy

Részletesebben

Szent György Lovagrend Soproni Priorátus évi beszámoló évi munkaterv

Szent György Lovagrend Soproni Priorátus évi beszámoló évi munkaterv Szent György Lovagrend Soproni Priorátus 2015. évi beszámoló 2016. évi munkaterv 2 A Soproni Priorátus Szervezeti felépítése Priorátusunk a Győr-Moson-Sopron megyei nagypriorátus része Címe: H-9400 Sopron,

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. a Képviselő testület 2015. május 28-i ülésére

ELŐTERJESZTÉS. a Képviselő testület 2015. május 28-i ülésére BALATONFÜRED VÁROS ÖNKORMÁNYZATA POLGÁRMESTER 8230 Balatonfüred, Szent István tér 1. Tel: 87/581-230 polgarmester@balatonfured.com Szám: 1/ 367- /2015. Előkészítő: dr. Tósoki Csilla ELŐTERJESZTÉS a Képviselő

Részletesebben

A Dél-Dun{ntúli Region{lis Forr{sközpont Szolg{ltató Közhasznú T{rsas{g 2010. évi legfontosabb közhasznú tevékenységei

A Dél-Dun{ntúli Region{lis Forr{sközpont Szolg{ltató Közhasznú T{rsas{g 2010. évi legfontosabb közhasznú tevékenységei DÉL-DUNÁNTÚLI REGIONÁLIS FORRÁSKÖZPONT NONPROFIT KFT. 7621 Pécs, Megye utca 20., 7601 Pécs, Pf.: 435. Tel.: 72/ 514-100 Fax: 72/ 514-101 E-mail: ddrfk@ddrfk.hu. www.ddrfk.hu A Dél-Dun{ntúli Region{lis

Részletesebben

Közoktat{si. esélyegyenlőségi helyzetelemzés és intézkedési terv. Csongr{d V{ros Önkorm{nyzata

Közoktat{si. esélyegyenlőségi helyzetelemzés és intézkedési terv. Csongr{d V{ros Önkorm{nyzata Közoktat{si esélyegyenlőségi helyzetelemzés és intézkedési terv Csongr{d V{ros Önkorm{nyzata 2011. A dokumentum a Csongr{d V{ros Önkorm{nyzat Polg{rmesteri Hivatala {ltal és az önkorm{nyzat, illetve a

Részletesebben

ü ü í é é ö é ö ö é ö é ö ű ő é é ö é ö ö é ö é é é é ü é ő é ő é ő é é é é ü ö ö ő ő é ü ő é é é ü ö ő é ö ö ő é ü é é é ű é ü é é é é é í ü í é é é ű ö ő ö ö ő í é é é ü é ö é ö ö é í é é é í ú ö ö é

Részletesebben

Magyar Máltai Szeretetszolgálat Dél-Dunántúli Régió Központ Fejlesztő Nevelést Oktatást végző Iskola Év végi beszámoló 2015 év-ről

Magyar Máltai Szeretetszolgálat Dél-Dunántúli Régió Központ Fejlesztő Nevelést Oktatást végző Iskola Év végi beszámoló 2015 év-ről Magyar Máltai Szeretetszolgálat Dél-Dunántúli Régió Központ Fejlesztő Nevelést Oktatást végző Iskola Év végi beszámoló 2015 év-ről Pécs, 2016. 02. 03. Készítette: Tóth Istvánné igazgató Tartalomjegyzék

Részletesebben

Szücsné Sajtos Ágnes Katalin

Szücsné Sajtos Ágnes Katalin Igazgatói pályázat Szücsné Sajtos Ágnes Katalin Tóvárosi Általános Iskola Székesfehérvár 2011. május 6. SZAKMAI ÖNÉLETRAJZ 2 1. SZEMÉLYES ADATOK Név: Szücsné Sajtos Ágnes Katalin Születési név: Sajtos

Részletesebben

- 1 - Kapuvár város szociális szolgáltatás-tervezési koncepció aktualizálása 2010.

- 1 - Kapuvár város szociális szolgáltatás-tervezési koncepció aktualizálása 2010. - 1 -.. napirendi pont Tárgyalja: Egészségügyi és Oktatási Bizottság Kapuvár város szociális szolgáltatás-tervezési koncepció aktualizálása 2010. Tisztelt Képviselő-testület! Kapuvár Város Önkormányzatának

Részletesebben

SZAKMAI BESZÁMOLÓ A Külső Mester Átmeneti Szállás 2015. évi munkájáról

SZAKMAI BESZÁMOLÓ A Külső Mester Átmeneti Szállás 2015. évi munkájáról SZAKMAI BESZÁMOLÓ A Külső Mester Átmeneti Szállás 2015. évi munkájáról 1. Intézetünk olyan önellátásra képes hajléktalan személyek átmeneti szállása, akik a) állandó, bejelentett munkahellyel rendelkeznek

Részletesebben

KIMA Keresztyén Ifjúsági Missziós Alapítvány. 1039 Budapest, József Attila u. 28.

KIMA Keresztyén Ifjúsági Missziós Alapítvány. 1039 Budapest, József Attila u. 28. KIMA Keresztyén Ifjúsági Missziós Alapítvány 1039 Budapest, József Attila u. 28. 2010. évi Közhasznúsági jelentése Budapest, 2011. május. 12. Theisz Gábor elnök - 1 - A KIMA Keresztyén Ifjúsági Missziós

Részletesebben

Az Önkéntesség Európai Éve keretében meghirdetett Önkéntesek Hete alkalmából pályázatot nyújtott be Alapítványunk az Önkéntes Központ Alapítványhoz.

Az Önkéntesség Európai Éve keretében meghirdetett Önkéntesek Hete alkalmából pályázatot nyújtott be Alapítványunk az Önkéntes Központ Alapítványhoz. A Csabacsűdi játszótér felújítása az Önkéntesek Hete keretében című projekt megvalósulása Csabacsűdön Pályázó: Tiszta Környezetünkért Alapítvány Csabacsűd Az Önkéntesség Európai Éve keretében meghirdetett

Részletesebben

ALAPSZOLGÁLTATÁSI KÖZPONT 5451 ÖCSÖD, HUNYADI U.57. SZAKMAI PROGRAM 2014. MÁJUS 19.

ALAPSZOLGÁLTATÁSI KÖZPONT 5451 ÖCSÖD, HUNYADI U.57. SZAKMAI PROGRAM 2014. MÁJUS 19. ALAPSZOLGÁLTATÁSI KÖZPONT 5451 ÖCSÖD, HUNYADI U.57. SZAKMAI PROGRAM 2014. MÁJUS 19. TARTALOM I. A SZOLGÁLTATÁSOK CÉLJA, FELADATA...1. I/1.Az intézmény küldetése, céljai...2. I/2. A megvalósítani kívánt

Részletesebben

Éves munkaterv 2015.

Éves munkaterv 2015. Ifjú Szív Magyarországi Német Nemzetiségi E-mail: gaal.dora777@gmail.com Éves munkaterv 2015. Január 07.-e Próba 17,00-18,30 / Rendezvényterem / 10.-e Próba 9,00 11,00? Munkanap révén kérdéses, hogy melyik

Részletesebben

KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2011. A Cselekvő Társadalomért Egyesület

KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2011. A Cselekvő Társadalomért Egyesület KÖZHASZNÚSÁGI JELENTS 2011 A Cselekvő Trsadalomrt Egyesület Szkhely: 4024 Debrecen, Vgkedvű Mihly u. 12. fsz. 3. Adószm: 18203538-1-09 Közhasznúsgi fokozat: közhasznú egyesület Debrecen, 2012. februr 25.

Részletesebben

A pedagógusok munkaidejének szab{lyoz{sa

A pedagógusok munkaidejének szab{lyoz{sa A pedagógusok munkaidejének szab{lyoz{sa A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény (Nkt.) szerint 2013. szeptember 1-jétől több olyan v{ltoz{s történik, amely alapvetően befoly{solja a pedagógusok

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS A Humán Ügyek Bizottság 2013. január 30-i ülésére

ELŐTERJESZTÉS A Humán Ügyek Bizottság 2013. január 30-i ülésére Budapest Főváros IX. kerület Ferencváros Önkormányzata Iktató szám: Sz-51/2013. ELŐTERJESZTÉS A Humán Ügyek Bizottság 2013. január 30-i ülésére Tárgy: Előterjesztő: Készítette: Tájékoztatás az Új Út Szociális

Részletesebben

www.kiralyhegyes.hu Adhatna-e ennél szebb gyermeknapi

www.kiralyhegyes.hu Adhatna-e ennél szebb gyermeknapi VIII. évf. 3. sz. 2011. június www.kiralyhegyes.hu Adhatna-e ennél szebb gyermeknapi ajándékot önkormányzat falujának, mint egy ilyen szép óvodát mint a mienk? Május 28- án vehették birtokukba óvodásaink

Részletesebben

Családsegítő és gyermekjóléti ellátás a Homokháti Kistérségben

Családsegítő és gyermekjóléti ellátás a Homokháti Kistérségben Családsegítő és gyermekjóléti ellátás a Homokháti Kistérségben DAOP-4.1.3/A-2008-0028 A Homokháti Kistérség Többcélú Társulása 2007-ben hozta létre Családsegítő és Gyermekjóléti Központ néven szociális

Részletesebben

CÉGBEMUTATÓ. Székhely, iroda és bemutatóterem: Telephely, iroda és gy{rtóüzem:

CÉGBEMUTATÓ. Székhely, iroda és bemutatóterem: Telephely, iroda és gy{rtóüzem: CÉGBEMUTATÓ Székhely, iroda és bemutatóterem: 1074 Budapest, Doh{ny u. 29. Tel.: +36-1/322-27-45; Fax: +36-1/322-45-62 Telephely, iroda és gy{rtóüzem: 3100 Salgótarj{n, Állom{s u. 5. Tel./Fax: +36-32/512-700

Részletesebben

BESZÁMOLÓ Operation Orphan szeretnék megköszönni nekik!

BESZÁMOLÓ Operation Orphan szeretnék megköszönni nekik! BESZÁMOLÓ Örömmel és várakozással telt el az idő tavasz óta az intézményeinkben, hiszen ígéretet kaptunk, hogy téli ruhadarabok, cipők gyűjtését tervezi, szervezi az Operation Orphan. Ígéretüket megtartották,

Részletesebben

2013. Szeged, 2014.május 13.

2013. Szeged, 2014.május 13. Soroptimist Club Szeged Közhasznúsági beszámoló 2013. Szeged, 2014.május 13. A szervezet alapadatai: eve: Soroptimist Club Szeged Képviselő: Baranyi Irén Székhely/ Levelezési cím: 6721 Szeged, Pusztaszeri

Részletesebben

Az Inczédy György Középiskola, Szakiskola és Kollégium szakiskolai helyi tanterve. a 34 582 10 SZÁRAZÉPÍTŐ SZAKKÉPESÍTÉSHEZ

Az Inczédy György Középiskola, Szakiskola és Kollégium szakiskolai helyi tanterve. a 34 582 10 SZÁRAZÉPÍTŐ SZAKKÉPESÍTÉSHEZ Az Inczédy György Középiskola, Szakiskola és Kollégium szakiskolai helyi tanterve a 34 582 10 SZÁRAZÉPÍTŐ SZAKKÉPESÍTÉSHEZ Szárazépítő szakképesítés (34 582 10) helyi tanterve a 14/2013. (IV.5.) NGM rendelettel

Részletesebben

A projektmenedzsment alapjai. Sz{madó Róza

A projektmenedzsment alapjai. Sz{madó Róza A projektmenedzsment alapjai Sz{madó Róza A menedzsment definíciója A menedzsment az ellenőrzés, ir{nyít{s, tervezés készsége és gyakorlata; meghat{rozott céllal történő ir{nyít{si, vezetési tevékenység.

Részletesebben

FALU - KÉP. Falunap 2008 2008 JÚNIUS C SERKÚT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK LAPJA

FALU - KÉP. Falunap 2008 2008 JÚNIUS C SERKÚT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK LAPJA FALU - KÉP C SERKÚT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK LAPJA 2008 JÚNIUS Falunap 2008 2 OLDAL FALU - KÉP Az alábbi névsor két helybéli, egykori urán kutatása alapján készült úgy, hogy alapját még az azóta elhunyt

Részletesebben

X. évf. 1. sz. 2013. március. www.kiralyhegyes.hu

X. évf. 1. sz. 2013. március. www.kiralyhegyes.hu X. évf. 1. sz. 2013. március www.kiralyhegyes.hu Tisztelt Királyhegyesiek! Örömömre szolgál, hogy 2013. év elején községünk önállóságának stabilitásáról számolhatok be Önöknek. Az elmúlt időszakban számtalan

Részletesebben

BEMUTATKOZIK A SZENTESI FELSŐPÁRTI ÓVODA

BEMUTATKOZIK A SZENTESI FELSŐPÁRTI ÓVODA BEMUTATKOZIK A SZENTESI FELSŐPÁRTI ÓVODA A Szentesi Felsőpárti Óvoda öt óvodából áll: Intézményvezető: Geréné Dunaháti-Vas Márta (megbízása: 2013. augusztus 16-tól 2018. augusztus 15-ig szól) Int. vez.

Részletesebben

1. napirendi pont Előterjesztés Kardoskút Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. április 25-i testületi ülésére.

1. napirendi pont Előterjesztés Kardoskút Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. április 25-i testületi ülésére. 1. napirendi pont Előterjesztés Kardoskút Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. április 25-i testületi ülésére. Tárgy: Előadó: Döntés: Gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatok ellátásáról

Részletesebben

Beck Veronika Elnöki program ELTE Damjanich utcai Kollégium Diákbizottság 2015

Beck Veronika Elnöki program ELTE Damjanich utcai Kollégium Diákbizottság 2015 Beck Veronika Elnöki program ELTE Damjanich utcai Kollégium Diákbizottság 2015 Tartalom Bemutatkozás... 3 Motiváció... 3 Diákbizottság... 4 Hunya Gréta - Alelnök és tudományos bizottsági tag... 4 Szalay

Részletesebben

Készült: Salföld Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. május 25.- i nyilvános salföldi faluház hivatali helyiségében.

Készült: Salföld Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. május 25.- i nyilvános salföldi faluház hivatali helyiségében. 1 SALFÖLD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 8256 Salföld, Kossuth u. 27. Ikt.szám: S- 4-67 /2011. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Salföld Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. május 25.- i nyilvános

Részletesebben

SZAKMAI PROGRAM az. Ügyviteli titk{r ÉRETTSÉGI UT[NI SZAKKÉPZÉSHEZ. valamint a XXV. ÜGYVITEL [GAZATHOZ

SZAKMAI PROGRAM az. Ügyviteli titk{r ÉRETTSÉGI UT[NI SZAKKÉPZÉSHEZ. valamint a XXV. ÜGYVITEL [GAZATHOZ SZAKMAI PROGRAM az 54 346 02 Ügyviteli titk{r ÉRETTSÉGI UT[NI SZAKKÉPZÉSHEZ valamint a XXV. ÜGYVITEL [GAZATHOZ K[ROLYI MIH[LY KÉT TANÍT[SI NYELVŰ KÖZGAZDAS[GI SZAKKÖZÉPISKOLA 2013. 1 I. A szakképzés jogi

Részletesebben

DR. MOSONYI ALBERT GONDOZÁSI KÖZPONT SZAKMAI PROGRAM 2015. 07. 30.

DR. MOSONYI ALBERT GONDOZÁSI KÖZPONT SZAKMAI PROGRAM 2015. 07. 30. DR. MOSONYI ALBERT GONDOZÁSI KÖZPONT SZAKMAI PROGRAM 2015. 07. 30. 1 Tartalomjegyzék 1. A szolgáltatás célja, feladata a. A megvalósítani kívánt szakmai program bemutatása, a létrejövő kapacitások, a nyújtott

Részletesebben

(az időközbeni módosításokkal egységes szerkezetben)

(az időközbeni módosításokkal egységes szerkezetben) Gárdony Város Önkormányzat Képviselő-testületének 39/2004. (IX. 29.) számú rendelete a személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról, azok igénybevételéről, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12,13,14,15,

Részletesebben

NAPKÖZIS MUNKAKÖZÖSSÉGI MUNKATERV 2012/2013.

NAPKÖZIS MUNKAKÖZÖSSÉGI MUNKATERV 2012/2013. NAPKÖZIS MUNKAKÖZÖSSÉGI MUNKATERV 2012/2013. Munkaközösségünk helyzete: 6 napközis csoport működik délutános műszakban. A napközis nevelők munkájába több osztálytanító is bekapcsolódik. Minden napközis

Részletesebben

Csömör Nagyközség Önkormányzata képviselő-testületének. 22/2010. (XII. 10.) önkormányzati rendelete. a gyermekvédelem helyi szabályozásáról

Csömör Nagyközség Önkormányzata képviselő-testületének. 22/2010. (XII. 10.) önkormányzati rendelete. a gyermekvédelem helyi szabályozásáról Csömör Nagyközség Önkormányzata képviselő-testületének 22/2010. (XII. 10.) önkormányzati rendelete a gyermekvédelem helyi szabályozásáról Csömör Nagyközség Önkormányzatának képviselő-testülete a gyermekek

Részletesebben

T{jékoztató leendő nevelőszülőknek

T{jékoztató leendő nevelőszülőknek Főv{rosi Gyermekvédelmi Szakszolg{lat Nevelőszülői H{lózat T{jékoztató leendő nevelőszülőknek :1081 Budapest, Alföldi u. 9-13. :1430 Budapest Pf.: 20 : 3232-900 : 3232-911 www.tegyesz.hu neveloszuloiszolgalat@tegyesz.hu

Részletesebben

Szám: 1/570-.. /2014. Előkészítő Váradi Gézáné : intézményvezető E L Ő T E R JE S Z T É S a Képviselő-testület 2014. április 30-i ülésére

Szám: 1/570-.. /2014. Előkészítő Váradi Gézáné : intézményvezető E L Ő T E R JE S Z T É S a Képviselő-testület 2014. április 30-i ülésére BALATONFÜRED VÁROS ÖNKORMÁNYZATA POLGÁRMESTER 8230 Balatonfüred, Szent István tér 1. Szám: 1/570-.. /2014. Előkészítő Váradi Gézáné : intézményvezető E L Ő T E R JE S Z T É S a Képviselő-testület 2014.

Részletesebben

Beszámoló a Képviselő-testület 2016. május 26- i ülésére

Beszámoló a Képviselő-testület 2016. május 26- i ülésére Beszámoló a Képviselő-testület 2016. május 26- i ülésére Beszámoló a 2015. évi gyermekvédelmi feladatok ellátásáról A gyermekvédelmi feladatok ellátásáról szóló 2015. évi beszámoló elkészítésre került,

Részletesebben

Közhasznúsági jelentés Értetek Veletek Fogyatékosokért Közhasznú Alapítvány 2009. évi tevékenységéről

Közhasznúsági jelentés Értetek Veletek Fogyatékosokért Közhasznú Alapítvány 2009. évi tevékenységéről Közhasznúsági jelentés Értetek Veletek Fogyatékosokért Közhasznú Alapítvány 2009. évi tevékenységéről Az Értetek Veletek Fogyatékosokért Közhasznú Alapítvány 2006 óta támogatja a fogyatékos fiatal felnőtteket.

Részletesebben

Vértes-Gerecse Közösség Helyi Vidékfejlesztési Stratégia LEADER jogcímek felülvizsgálata 2009.08.07.

Vértes-Gerecse Közösség Helyi Vidékfejlesztési Stratégia LEADER jogcímek felülvizsgálata 2009.08.07. /Verziószám: v3/ Célterület_01 Jogcím Célterület megnevezése Közösségi célú fejlesztés LEADER sporthelyszínek Keretösszeg (EUR) 133 333 Minimális támogatási összeg (EUR 4 000 Maximális támogatási összeg

Részletesebben

Jegyzőkönyv Készült Pusztazámor Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2010. november 22-i üléséről. Összesen: 7 képviselő

Jegyzőkönyv Készült Pusztazámor Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2010. november 22-i üléséről. Összesen: 7 képviselő Jegyzőkönyv Készült Pusztazámor Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2010. november 22-i üléséről Jelen vannak: csatolt jelenléti ív szerint. Jelen vannak Képviselő-testület tagjai közül: Pátrovics

Részletesebben

Beszámoló a Szociális Ápolási-Gondozási Központ 2010. évi működéséről.

Beszámoló a Szociális Ápolási-Gondozási Központ 2010. évi működéséről. Nyírmada Város Önkormányzata Szociális Ápolási-Gondozási Központ Intézményvezetőjétől 4564. Nyírmada, Petőfi út 1. Telefon/fax: 45-492-042 Beszámoló a Szociális Ápolási-Gondozási Központ 2010. évi működéséről.

Részletesebben

I. Intézményi minőségpolitika

I. Intézményi minőségpolitika I. Intézményi minőségpolitika Fenntartói elvárásokhoz igazodó pedagógiai és szervezeti minőségcélok 1.Az óvodára jellemző nevelési eredményeket és hatékony módszereket őrizzék meg kiemelt nevelési területeknek

Részletesebben

E L Ő TERJESZTÉS A BARANYA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK 2006. JÚNIUS 15-I ÜLÉSÉRE

E L Ő TERJESZTÉS A BARANYA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK 2006. JÚNIUS 15-I ÜLÉSÉRE E L Ő TERJESZTÉS A BARANYA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK 2006. JÚNIUS 15-I ÜLÉSÉRE IKTATÓSZÁM: 1271-4/2006. MELLÉKLETEK: 4 DB TÁRGY: A fogyatékkal élőket ellátó megyei fenntartású intézmények beszámolója

Részletesebben

Beszámoló a CSODA-VÁR Bölcsőde működéséről

Beszámoló a CSODA-VÁR Bölcsőde működéséről Beszámoló a CSODA-VÁR Bölcsőde működéséről A közoktatási megállapodás értelmében a CSODA VÁR Gyermekcentrum Közhasznú Alapítvány által fenntartott Bölcsőde évente egy alkalommal köteles beszámolni működéséről.

Részletesebben

A Dél-Dun{ntúli Region{lis Forr{sközpont Szolg{ltató Közhasznú T{rsas{g 2011. évi legfontosabb közhasznú tevékenységei

A Dél-Dun{ntúli Region{lis Forr{sközpont Szolg{ltató Közhasznú T{rsas{g 2011. évi legfontosabb közhasznú tevékenységei A Dél-Dun{ntúli Region{lis Forr{sközpont Szolg{ltató Közhasznú T{rsas{g 2011. évi legfontosabb közhasznú tevékenységei A T{rsas{g céljait (1997.évi CLVI. 26.C./ pontja alapj{n) az alapító okiratban szereplő

Részletesebben

ö ú ő ó í ö í ő í ó ő í ó ó ő ö ú ó ü Í ó ü ó ö ö ő í ö ú í ó ö ö ö ő ü ö í ó ö ő ü ö ó ü ö ó ő ö ú ő ő ú ő ö ö ú ó ó ó ö ó ö ö í ő í ö ú ő í ű ö í ő í ó ú í ü ő ő ó í ő ó ó í ú ó ó ő ó ű ő ú í ő ó í ö

Részletesebben

Jó gyakorlatok gyűjteménye helyi foglalkoztatási projektekről TÁMOP-2.6.2-12/1-2013-0041 PÁLMAJOR BEVEZETÉS

Jó gyakorlatok gyűjteménye helyi foglalkoztatási projektekről TÁMOP-2.6.2-12/1-2013-0041 PÁLMAJOR BEVEZETÉS PÁLMAJOR BEVEZETÉS Pálmajor község Somogy megyében, Kaposvártól 20 kilométerre található. A kistelepülés 3 kilométer hosszan elnyúló főutcája a 61-es főútról nyílik, jelenlegi 377 lakosának 99%-a roma

Részletesebben

Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2009. november 25-i ülésére

Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2009. november 25-i ülésére 10220-1/2009. E L Ő T E R J E S Z T É S Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2009. november 25-i ülésére Tárgy: Kerekegyháza Város Önkormányzata 2010. évi rendezvénytervének elfogadása

Részletesebben

Beszámoló. a Szekszárd Megyei Jogú Város Humánszolgáltató Központ Gyermekjóléti Központjának. 2013. évben Szálka községben végzett tevékenységéről

Beszámoló. a Szekszárd Megyei Jogú Város Humánszolgáltató Központ Gyermekjóléti Központjának. 2013. évben Szálka községben végzett tevékenységéről Beszámoló a Szekszárd Megyei Jogú Város Humánszolgáltató Központ Gyermekjóléti Központjának 2013. évben Szálka községben végzett tevékenységéről A beszámoló a 149/1997. (IX.10.) Kormányrendelet 10. számú

Részletesebben

5. NAPIREND Ügyiratszám: 4/458/2016. E L Ő T E R J E S Z T É S A Képviselő-testület 2016. május 25-i rendkívüli nyilvános ülésére

5. NAPIREND Ügyiratszám: 4/458/2016. E L Ő T E R J E S Z T É S A Képviselő-testület 2016. május 25-i rendkívüli nyilvános ülésére 5. NAPIREND Ügyiratszám: 4/458/2016. E L Ő T E R J E S Z T É S A Képviselő-testület 2016. május 25-i rendkívüli nyilvános ülésére Tárgy: Előterjesztő: Előkészítette: Megtárgyalja: Meghívandók: A gyermekjóléti

Részletesebben

Oktatási, Kulturális és Sport Bizottság. Békés Város Képviselő-testülete 2013. május 30-i ülésére

Oktatási, Kulturális és Sport Bizottság. Békés Város Képviselő-testülete 2013. május 30-i ülésére Tárgy: Gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatok 2012. évi ellátásának átfogó értékelése Előkészítette: Tárnok Lászlóné jegyző dr. Bimbó Mária osztályvezető, Igazgatási Osztály Kádasné Öreg Julianna igazgató,

Részletesebben

ELŐLAP AZ ELŐTERJESZTÉSEKHEZ

ELŐLAP AZ ELŐTERJESZTÉSEKHEZ ELŐLAP AZ ELŐTERJESZTÉSEKHEZ ÜLÉS IDŐPONTJA: Vecsés Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. május 29-i ülésére ELŐTERJESZTÉS TÁRGYA: Beszámoló az önkormányzat gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak

Részletesebben

HIRDETÉSEK Szent Anna Plébánia

HIRDETÉSEK Szent Anna Plébánia HIRDETÉSEK Szent Anna Plébánia 2015.12.27. Szent Család vasárnapja Egyházközségi programok A hét ünnepei, szentjei hétfő: Aprószentek péntek: Szűz Mária, Istenanyja vasárnap: karácsony 2. vasárnapja 31,

Részletesebben

SZAKMAI BESZÁMOLÓ 2012. ÉVRŐL

SZAKMAI BESZÁMOLÓ 2012. ÉVRŐL 16-858-5/2013. sz. előterjesztés 3. sz. melléklete SZAKMAI BESZÁMOLÓ 2012. ÉVRŐL Az intézmény szociális alapszolgáltatásokat, valamint a személyes gondoskodás keretébe tartozó szakosított ellátást, ápolást

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V ARNÓT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELŐ-TESTÜLETE Arnót, Petőfi S.u.l20. Tel: 46/ 500-740 fax: 46/500-749 e-mail : arnot@arnot.hu Szám: 1/2011. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Arnót község Önkormányzati Képviselő-testületének

Részletesebben