Magyar M{ltai Szeretetszolg{lat ÉVES BESZÁMOLÓ 2011 DÉL-DUNÁNTÚLI RÉGIÓ CSOPORTJAI ÉS INTÉZMÉNYEI

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Magyar M{ltai Szeretetszolg{lat ÉVES BESZÁMOLÓ 2011 DÉL-DUNÁNTÚLI RÉGIÓ CSOPORTJAI ÉS INTÉZMÉNYEI"

Átírás

1 Magyar M{ltai Szeretetszolg{lat ÉVES BESZÁMOLÓ 2011 DÉL-DUNÁNTÚLI RÉGIÓ CSOPORTJAI ÉS INTÉZMÉNYEI

2 De valaki azt mondhatn{: neked hited van, nekem pedig cselekedeteim L{tj{tok teh{t, hogy tettek {ltal igazul meg az ember, s nem csup{n a hit {ltal Amint a test lélek nélkül halott, úgy a hit is halott tettek nélkül. (Jakab 2:18, 24 és 26.) Dr. Nagy Ibolya és Szentgyörgyv{ry K{roly Régióközpont: Régió vezetője: Régió titk{ra: Elérhetőség: 7621 Pécs, Janus P. u. 6. Szentgyörgyv{ry K{roly Dusa [gnes ,

3 Magyar M{ltai Szeretetszolg{lat Kozma Imre atya, a Magyar M{ltai Szeretetszolg{lat elnöke 20 ÉVE ALAKULT A SZERETETSZOLG[LAT PÉCSI C SOPORTJA Valój{ban azt terveztük 1990 őszén, hogy olyan orvosi ell{t{st, ambulanci{t hozzunk létre, ahol nem kell paraszolvencia ahhoz, hogy a beteg magas szintű ell{t{st kapjon. Akkor m{r 34 éve dolgoztam a Pécsi Orvostudom{nyi Egyetem I. sz. Belgyógy{szati Klinik{j{n, nagyon sok fiatal orvost ismertem és tal{n ezért is nagyon sokan csatlakoztak hozz{nk. Kozma Imre aty{tól segítséget, orvosi műszereket kértünk; akkor m{r működött az ő segítő szolg{lata. Mielőtt b{rmit küldhetett volna, v{ratlanul Mayer Püspök Úrhoz hívattak m{rcius 8-{n, nagyon sürgősen. Ott v{rt minket a Püspök úrral együtt Boeselager Csilla b{rónő, a püspöki titk{r, dr. Borb{s Géza és dr. Mész{ros Gyula jog{szok és a v{ros akkori jegyzője, dr. Farkas K{roly. Csilla b{rónő azzal kezdte a tal{lkoz{st, hogy szégyen, hogy a déli orsz{grészben nincs még egyetlen m{ltai csoport sem. Az orsz{gban akkor a Magyar M{ltai Szeretetszolg{lat Orsz{gos Központj{n kívül m{r sz{mos helyen működött helyi csoport (Miskolc, Debrecen, stb.). Megalakult teh{t a Pécsi Csoport is m{rcius 8-{n, Bíró L{szló Püspök Úr arra kért, hogy tekintettel hosszú egyetemi p{lyafut{somra és viszonylagos ismertségemre, legyek az új m{ltai csoport patrónusa. Egyikünk sem tudta akkor, hova fog ez majd vezetni< Dr. Nagy Ibolya így emlékezett vissza a 20 évvel ezelőtti időkre, amikor a déli orsz{grészben is elkezdte működését a Szeretetszolg{lat m{rcius{ban a megalakul{st ünnepeltük Pécsett, együtt a M{ltai Szeretetszolg{lat elnökével, Kozma Imre aty{val és munkat{rsainkkal, az egyh{zi vezetőkkel, a v{ros polg{rmesterével Dr. P{va Zsolttal és a v{ros elölj{rós{gaival, valamint külföldi t{mogatóinkkal és hűséges önkénteseinkkel. A 2011-es évben meg{lltunk egy kicsit ünnepelni, és elgondolkodtunk a múlt eseményein, de közben a jövőt készítettük elő; két nagyobb p{ly{zatunk is nyert, melynek megvalósít{sa ben lesz esedékes. Szentgyörgyv{ry K{roly Dusa [gnes 3

4 Történetek (Bicsérd): Egy rokkantnyugdíjas nő, aki a fi{val él együtt, jelezte felénk, hogy kikapcsolt{k n{luk a g{zt és a villanyt, mert nem tudt{k fizetni. Pénzzel nem tudtuk őket t{mogatni, de szereztünk k{lyh{t és tűzif{t. H{l{lkodtak, hogy Isten meghallgatta az im{jukat. Gyertyafénynél, de melegben tölthették az ünnepeket. SZOCI[LIS MUNKA A régió csoportjainak elsődleges tevékenysége az adom{nyok gyűjtése és szétoszt{sa. Rakt{raink a helyi lehetőségekhez képest hetente egy-két alkalommal tartanak nyitva, de ha nagyobb mennyiségű ruhanemű jön össze, akkor önkénteseink a környező kisebb falvakba is visznek adom{nyt. Néh{ny csoportunkn{l a segítségért hozz{nk fordulóknak nem csak adom{nyt, de otthoni segítségnyújt{st is tudnak biztosítani. A kisebb településeken szinte természetes, hogy a faluban élő idős, beteg embereken segítenek az önkénteseink, és prób{lj{k a krízisproblém{kat megoldani. Szeksz{rdon és Pécsett a kórh{zakban keresik fel az elhagyatott betegeket, akiket senki nem l{togat. A jó szó, odafigyelés ilyenkor mindennél többet ér. Önkénteseink kg élelmiszert és kg ruhaneműt osztottak szét, a t{mogatottak sz{- ma több mint 20 ezer fő volt Adományosztás , , ,8 30,4 14,9 27,3 10,5 20,6 35,9 élelmiszer (tonna) ruhanemű (tonna) Történetek (Dunaföldv{r): Egy óvónőnek köszönhetjük, hogy felhívta a figyelmünket egy h{romgyermekes csal{dra, akik igen csak szűkös körülmények között élnek. Egy paksi csal{d bútorokat aj{nlott fel, a csoport tagjai elmentek érte, és a csal{dnak elsz{llított{k, akik nagyon örültek a segítségnek. Történetek (Marcali): Egy négytagú csal{d elvesztette h{z{t és albérletbe kényszerült 2 gyerekkel. Az anya a harmadik gyermeket v{rta. Semmijük nem maradt, ezért az albérlet bebútoroz{s{n{l mi segítettünk a csal{dnak. Kaptak ruhaneműt, edényeket és élelmiszert is. Nagyon örültek a t{mogat{snak, mert senki m{s nem segített nekik. 4

5 Magyar M{ltai Szeretetszolg{lat Történetek (Moh{cs): Ági nem pedagógus, jog{sz. A nagyobb akciókban mindig részt vesz. Ott volt eddig mindegyik vidéki ruhaoszt{son, segített velünk Felsőzsolc{n, Ónodon és Devecserben, de a mindennapos ruhahajtogat{s, oszt{s az nem az ő asztala. A túlz{sokat sem szereti: időnként, saj{tos félmosollyal a sz{j{n, óvott a fél méterrel a föld felett lebegéstől, ha péld{ul lelkendezve a harcaimról meséltem, amelyet a mag{ntanuló cig{nygyerekek iskol{ba j{r{s{ért vívtam. Azt{n egyszer szólt, hogy ritk{bban tud segíteni, mert nyugdíjasként visszahívt{k dolgozni. A védőnő {ltal m{r ismertük a hatgyerekes cig{nycsal{dot, akik Komlóról költöztek abba a faluba, ahol Ági jegyző lett. A falubeliek nem kedvelik őket, mert tetvesek, iskolakerülők, csórók. Bútorral, h{ztart{si gépekkel prób{ltuk elviselhetőbbé tenni életüket. Ági egyszer félhivatalosan megl{togatta őket, valami segélyezési probléma kapcs{n. A l{togat{skor megtudta, hogy nem tudt{k kiv{ltani a tetű elleni gyógyszert - m{snap kiv{ltotta nekik. L{tta, hogy nagyon szegények, ezért saj{t terményeiből, gyümölcseiből vitt a csal{dnak. H{rom iskol{s küszködött a tanul{ssal ny{ron, pótvizsg{ra készültek eléggé reménytelenül. Ezt sem nézhette tétlenül! Hetente h{rom nap dolgozik, és mindh{rom nap munka ut{nra korrepet{l{sra hívta a gyerekeket. És ők mentek minden lehető alkalommal!! Szorzót{bl{t, német szavakat, helyesír{st gyakorolt{k a legnagyobb ny{ri hőségben is. A két alsósnak sikerült is a pótvizsga, a felsős sajnos ismételni kényszerült. Legyen kedvük iskol{ba j{rni: szép ruh{kat, cipőket v{logatott nekik a M{ltaiban. És a legszebb iskolat{sk{kat! Azt{n tal{lt egy jó tolltartót is az adom{nyok között, a m{sik két gyereknek v{s{rolt, hogy mindegyiknek szép legyen! A t{sk{k és tolltartók feltöltése is, persze saj{t zsebéből ment ( saj{t örömre..). P{r hete tal{lkoztam Ágival, éppen a kórh{zból jött. L{togatóban volt az egyik patron{lt kisgyereknél. És új időpontot kérni a kórh{z melletti Nevelési Tan{csadóban, mert a szülők lekésték a buszt. (Vagy pénzük nem volt beutazni??) És csak mesélt, mesélt a gyerekekről Nagyon- nagyon örülök, hogy ilyen t{rsaim vannak a csoportban 5

6 Történetek (Nemesdéd): Két történetünk is van, amit szeretnénk megosztani. Mindkettő a területi és orsz{gos vezetés segítségével jött létre. A helyi óvod{nk felújít{sa közben nagy esőzések voltak és teljesen tönkrementek az óvoda berendezései, illetve j{tékai. Az önkorm{nyzatnak nem volt anyagi lehetősége ezek pótl{s{ra. Ekkor fordultak hozz{nk. Sikerült rövid időn belül az orsz{gos rakt{rból a teljes bútorzatot és felszerelést pótolni! Ez nagy siker volt, mert különben szeptemberben nem indulhatott volna el az óvodaoktat{s. A m{sik egy helyi roma fiú esete, aki betegsége folyt{n őssejt beültetésre kényszerült. Ennek folyam{n ki kellet alakítani egy steril szob{t, amit a szülők nem tudtak volna megcsin{ltatni. Nagy helyi összefog{ssal lett meg a kialakít{s. Ebben v{llat szerepet a M{ltai csoport azzal, hogy, szintén a központi rakt{rból könnyen steriliz{lható kórh{zi {gyat, illetve egyéb szobaberendezést tudtunk hozni! Mind két esetben köszönetet mondunk a területi illetve orsz{gos vezetőknek a segítség nyújt{sért! Történetek (Kaposv{r): A szomszédos faluban leégett egy csal{d h{- za, értékeik teljesen hamuv{ v{ltak. A tragédi{ról értesültünk, és a n{lunk bejelentett adom{nyozót megkerestük. Az {ltala felaj{nlott szoba- és konyhabútorok elsz{llít{s{t a Kisebbségi Önkorm{nyzat segítségével elsz{llítottuk a csal{dnak. Amint a k{rosultak {tmeneti lak{shoz jutottak, a bútorzat és egyéb felszerelés m{r rendelkezésükre {llt. A csal{dot ruhaneműkkel a rakt{runkból t{mogattuk. Mindez alig egy hetet vett igénybe. Történetek (Magyarszék): Történetünk egy sérült kisl{nyról szól. Csal{dban él, a szülők mindent megtesznek azért, hogy a kisl{ny ne érezze, hogy nem tud teljes életet élni. Önkénteseink mindig valami kis aj{ndékot küldenek neki, mert tudj{k, hogy b{rmit kap, boldog lesz tőle. A telefonban mindig így köszön el tőlem: nagyon szeretem Irénke néni!. Az ember ebben a rohanó vil{gban szinte el sem hiszi, hogy milyen csekélységekkel tud a m{sik embert{rs{- nak örömöt szerezni. Történetek (Szeksz{rd): Pörbölyön egy h{romgyermekes any{val élő, nagyon rendes csal{d h{za került veszélyes {llapotba, bedőlt a tető. A helyi emberek és a környezetükben élő v{llalkozók segítségükre siettek, mi pedig élelmiszer csomaggal és h{ztart{si szerekkel l{ttuk el őket. 6

7 Magyar M{ltai Szeretetszolg{lat EGÉSZSÉGÜGYI MUNKA Pécsett j{róbeteg szakrendelésünkön 21 orvos és 18 asszisztens dolgozik önkéntesen. Az elmúlt évben beteget l{ttak el, nagyon keresett volt a belgyógy{szat, ortopédia és ideggyógy{szat. A régióban több kórh{zi {gyat, és gyógy{szati segédeszközöket is kikölcsönöztünk. A külföldről kapott és itthon v{s{rolt gyógyszereket adom{nyba adjuk azoknak a betegeknek, akik nem tudn{k kiv{ltani a receptet. EGÉSZSÉGÜGYI SZŰRŐVIZSG[LATOK Az elmúlt évben Pécsett, a Györgytelepen a kollég{k több egészségügyi szűrővizsg{latot szerveztek a telepen élőknek. A program keretében június és szeptember között 10 nő ment el méhnyakr{k szűrésre, novemberben pedig 5 nő jelent meg mellr{kszűrésen. Szintén az elmúlt évben szerveztük meg a m{ltai szűrőbusz vizsg{lat{t, ahol 71 főt vizsg{ltak meg, közülük sokan (32 fő) szemüveget is kaptak. ELSŐSEGÉLYNYÚJTÓ TANFOLYAM Moh{csi csoportunkban elsősegélynyújtó tanfolyamot szerveztek, melyen negyvenen saj{tított{k el a legfontosabb elsősegélynyújtó ismereteket. A csoport több tagja is részt vett a krakkói zar{ndoklaton, ahol a hosszú gyalogl{s miatt kisebesedett l{bakat a képzésen tanultak alapj{n szakszerűen ell{tt{k. 7

8 IFJÚS[GI MUNKA Pécsett a Csilla Gondviselés H{za tov{bbra is gyakorlóterep maradt a pécsi főiskol{sok és egyetemist{k sz{m{ra, imm{r kiegészítve a középiskol{sok érzékenyítő foglalkoztat{s{- val. Külföldről (Maria Probst Schule) is érkeztek hozz{nk tanulm{nyútra fiatalok. A német fiatalok hat hetet töltöttek a Csillah{zban a fogyatékkal élő gyerekekkel. Nem csak Pécsett, de Siófokon is j{rtak a siófoki fogyatékkal élők intézetében szervezett nagyszab{sú szülinapon - együtt ünnepeltek a siófoki, a pécsi és a Marcaliból érkezett sérült gyermekekkel. Pécsett, a Györgytelepen élő gyerekeket a Babits Gimn{zium di{kjai rendszeresen vitték kir{ndulni, közös programokat szerveztek. A Leőwey Gimn{zium fiataljai ruhagyűjtést szerveztek a telepen élő kicsiknek. Közös akciókat is szerveztek, ilyen volt péld{ul a vir{gültetés; több sz{z vir{got kaptak a telepen élők, és a fiatal önkéntesekkel együtt elültették. Nagy közös szemétszedési akciót is tartottak együtt a Pécsi Tudom{nyegyetem tan{raival és hallgatóival. Évek óta Mesztegnyőn rendezik meg a K{rp{t-medencei Tal{lkozót. A fiatalok hat{- ron túlról érkeztek, az ő élelmezési ell{t{- sukba, és programjaik szervezésébe besegítettek m{ltai önkénteseink is. A fiatalok magyars{gtudatukról vallottak a Szent Istv{nnapi ünnepségen. 8

9 Magyar M{ltai Szeretetszolg{lat HAT[RON TÚLI MUNKA Moh{csi és dunaföldv{ri csoportunk minden évben nagyobb mennyiségű adom{nyt sz{llít K{rp{talj{ra, illetve Erdélybe a lakoss{gi gyűjtésekből. A még egészen újonnan alakult egyh{zaskoz{ri csoportunk a moldvai cs{ngóknak sz{llított adom{nyt az Orsz{gos Központ t{mogat{s{val ben a moh{csi csoportunk önkéntesei a délvidéki Kop{cs óvod{sainak vittek kar{csonyra aj{ndékot (j{ték, édesség, cipősdoboz meglepetés). Erdélybe, Csíksomlyóra küldtek egy teljes fog{szati berendezést, babakocsikat, tankönyveket. A mesztegnyői csoport tagjai Horgason j{rtak m{rcius 15-én. A dunaföldv{ri csoport önkéntesei Németországban felkeresték a testvérkapcsolatukat Niederaibachban, a vendéglátók ünnepséget rendeztek tiszteletükre. A hazautat rövid zarándoklattal szakították meg, Altöttingbe mentek, ahol részt vettek a Mária búcsún. 9

10 LELKI TEVÉKENYSÉG A Hidasnémeti Krakkó zar{ndokút egy 9 napos 300 km-es gyalogtúra volt. A moh{csi csoportból is négyen indultak neki az emberprób{ló zar{ndokútnak. Történetek (Dunaföldv{r): Tam{s aty{nak köszönhetően a csoportunkból többen részt vettek a lourdes-i kilenceden. Dunaföldv{ron szerveztünk egy különleges keresztutat, a v{ros több köztéri keresztjét tekintettük st{- ciónak. M{jusban gyalogos zar{ndokúton voltunk M{riagyűdön. Pünkösdkor két kisbusszal mentünk Csíksomlyóra. Június 24-én m{ltai misét tartottunk, július 24-én pedig részt vettünk a Kéri kereszt szentelésén. Augusztusban szervezte meg v{rosunk a Templom hegyen a Szent Ilona, Szent Anna és Szent Rókus-napi búcsút, amelyen csoportunk tagjai is részt vettek. Augusztus 22-én két t{rsunk, Nagy Lajos, és Felesége Ildikó egyh{zmegyei kitüntetésben részesült, melyet Pécsett, a Bazilik{ban vehettek {t Udvardy György püspök úrtól. Néh{ny testvérünk eljutott Krakkóba is a szervezett zar{ndokút kapcs{n. Több csoportunk vett részt Csíksomlyón a zar{ndokúton, a moh{csiak lelkigyakorlaton voltak a Karmelit{kn{l Magyarszéken, Mesztegnyőről pedig p{r önkéntesünk részt vett Róm{ban II. J{nos P{l boldogg{ avat{s{n. 10

11 Magyar M{ltai Szeretetszolg{lat KÖZÖSSÉGI PROGRAMOK, ESEMÉNYEK Történetek (Mesztegnyő): Mesztegnyőn elsősorban a közösségfejlesztő programjaink népszerűek. Mindig prób{lunk új dolgokat kital{lni, amivel a településen élő emberek közelebb kerülhetnek egym{shoz. Ilyen program a pince{ld{s is: p{r éve kezdődött, tavaly m{r nagy örömünkre szolg{lt, hogy egyre több fiatal pince, és szőlőhegy tulajdonos v{rt minket. Új bar{ts{gok szövődtek, szakmai segítségnyújt{st, és szórakoz{st is nyújtott a résztvevőknek. Újra r{jönnek az emberek, hogy dolgozni érdemes. Egyre több csoportunk vesz részt a helyi civil szervezetek megmozdul{sain, bemutatókon, rendezvényeken. Szükség van ezekre az eseményekre, mert közelebb hozz{k egym{shoz az embereket, és a m{ltai munk{nkat is meg tudjuk ismertetni a helyi lakoss{ggal. A hagyom{nyos augusztus 20-i ünnepségen több csoportunk részt vett, emlékezetes marad mindny{junk sz{m{ra. 11

12 ADNI ÖRÖM AKCIÓ M{r sokéves hagyom{nny{ v{lt, hogy a régiónkban minden csoportunk bekapcsolódik az adom{nygyűjtésbe, ha valamelyik településen nincs Spar [ruh{z, akkor csatlakoznak a szomszédos csoportokhoz. Közel 30 ezer kg tartós élelmiszert gyűjtöttünk azoknak a csal{doknak, akik a legnehezebb helyzetben élnek. Az akcióban nem csak önkénteseink vettek részt, de pl. Siófokon és Dunaföldv{ron a cserkészek, Pécsett a Tudom{nyegyetem hallgatói és pécsi középiskol{sok, akiknek ez volt az első kapcsolata a Szeretetszolg{lattal. A régióban kb csal{dnak tudtuk így megszépíteni a Kar{csony{t. Köszönjük mindenkinek, aki adom{nyt juttatott rajtunk keresztül a szegényebb csal{doknak, és köszönjük azoknak az önkénteseinknek is, akik részt vettek a gyűjtésben, csomagol{sban és oszt{sban! 12

13 Magyar M{ltai Szeretetszolg{lat A régió területén, ahol intézmények működnek, ott mindig megtartjuk a gyermeknapokat. Ilyenkor nem csak a fogyatékkal élő gyermekek ünnepelnek, sokszor hívunk vendégeket is a település óvod{j{- ból, iskol{j{ból, így prób{ljuk közel hozni egym{shoz a sérült és egészséges gyermekek vil{g{t. Hagyom{nny{ v{lt m{r, hogy a Marcaliban, Siófokon és Pécsett működő fogyatékkal élők intézményei vendégül l{tj{k egym{st ezeken az alkalmakon. A gyerekek nagyon v{rj{k m{r ezeket a kir{ndul{sokat, és sok{ig emlegetik, hogy milyen jól érezték magukat. GYERMEKPROGRAMOK Tavaly a siófoki intézményünk 5. éves szülinapj{t ünnepelte, ahov{ hivatalosak voltak a marcali és pécsi gyerekek is. Marcaliban a farsang és a szüreti b{l mindig nagyon jól sikerül, ez is egy jó alkalom a kir{ndul{sra a m{sik két v{rosban élő gyerekeknek. Pécsett a gyereknapot összekötik a györgytelepi gyerekek megvendégelésére. Azt vettük észre, hogy a gyerekeket kísérő szülők is nagyon jól érzik ilyenkor magukat, ők is együtt j{tszanak a gyerekekkel. A györgytelepi gyerekek a v{ros szegreg{lt területén élnek, ezért ezek az események sz{mukra tényleg ünnepnapok, ezért a különböző programok mellett sokszor apró aj{ndékot is kapnak tőlünk. Gyereknap egy évben csak egyszer van, de az évben folyamatosan szervezünk olyan programokat, amikor a kicsik és a fogyatékkal élő fiataljaink kir{ndulhatnak, koncertre visszük őket, vagy {llatkertbe. Kar{csonykor mindenütt műsorral készülnek, és boldogan adj{k elő a betanult szövegeket és énekeket. 13

14 MŰKÖDTETETT INTÉZMÉNYEK Pécs, Janus P. utca 6. vezetője: Dr. Nagy Ibolya, Utasi Krisztina Tel.: Pécs, Apafi u Csilla Gondviselés H{za vezetője: Csonk{né Utasi Katalin Tel.: J{róbeteg szakell{t{s Hajléktalan nappali melegedő Hajléktalan éjjeli menedékhely Jogi tan{csad{s Szoci{lis csoport Fogyatékkal élők nappali int. Szoci{lis konyha T{mogató szolg{lat Tanyagondnoki szolg{lat Jelenlét Program Siófok, Béke tér 2. Gondviselés H{za vezetője: Hanyeczné Fülöp Szilvia Tel.: Fogyatékkal élők nappali int. Idősek otthona T{mogató szolg{lat Marcali, T{ncsics M. u Gondviselés H{za vezetője: Szeverényi S{ndor Tel.: Fogyatékkal élők nappali int. T{mogató szolg{lat Dunaföldv{r, Duna u. 13. Sorst{rs T{mogató Szolg{lat vezetője: Lipt{k Tam{s Tel.: T{mogató szolg{lat MŰKÖDŐ CSOPORTOK, FÍLI[K 7570 Barcs, Széchenyi u Bicsérd, Rózsa F. u Bonyh{d, Bajcsy Zs. u Dunaföldv{r, Duna u Kaposv{r, S{vh{z, I. lépcsőh{z 7396 Magyarszék, Kossuth u Marcali, T{ncsics u Mesztegnyő, Dózsa u Moh{cs, Korsós u Nemesdéd, Fő u Pécs, Janus P. u Pécsv{rad, Iskola u Siófok, Béke tér Szeksz{rd, Hunyadi u Szentlőrinc, Ifjús{g u Tab, M{rtírok u Zam{rdi, Vak Botty{n u. 8. Új csoportunk: Egyh{zaskoz{r 14

15 Magyar M{ltai Szeretetszolg{lat ÖNKÉNTES CSOPORTJAINK BARCS Betegl{togat{sokat, csal{dl{togat{sokat végeztünk, s tagjaink péld{t mutattak az idős, beteg emberek gondoz{s{ban, {pol{s{ban. Saj{t szervezésű cipősdoboz akciót hirdettünk a v{rosban, az esemény nagyon jól sikerült, az aj{ndékokat Kar{csonykor osztottuk szét. 40 csal{dnak tudtunk örömet szerezni. Barcson 42 olyan idős ember lakik, akik elmúltak 90 évesek. Hagyom{nyny{ v{lt m{r n{lunk, hogy személyesen felkeressük őket egy kis aj{ndékcsomaggal, hogy érezzék szeretetünket, megbecsülésünket. Részt vettünk a m{rcius 15-i koszorúz{si ünnepségen, és a Hősök Napj{n. V{rosunkban az augusztus 20-i ünnepségen is jelen voltunk. Az Adni öröm akció ben sokkal eredményesebb volt, mint az elmúlt években. Összesen 700 kg élelmiszer adom{nyt tudtunk összegyűjteni. Szolg{ltat{sok: Elsősorban adom{nyok gyűjtése és oszt{sa: 1730 kg élelmiszert osztottunk szét és kb kg ruhaadom{nyt. Az önkorm{nyzattal jó kapcsolatban vagyunk, ingyen biztosítanak sz{munkra helyiséget és az elmúlt évben Ft-tal t{mogatt{k munk{nkat. BICSÉRD Munk{nkat a szoci{lis segítségnyújt{s jellemzi. A r{szorulók t{mogat{s{t adom{nyokból, gyűjtésből és a központi rakt{rból biztosítottuk. Szolg{ltat{sok: Elsősorban adom{nyok gyűjtésével és oszt{s{val foglalkozunk. Kb. 100 kg ruhaneműt osztottunk szét 52 főnek. Az éves folyamatos szolg{laton felül Kar{csonykor 52 csal{dnak osztottunk kb. 600 kg élelmiszert, és a gyerekeknek az iskolai ünnepségen édességet. Maradt tartalék élelmiszerünk, így az oszt{s az év elején is folyamatos tud maradni. Nagyon jó kapcsolatot {polunk a helyi önkorm{nyzattal, polg{rmesterünk mindenben t{mogatja munk{nkat, helyet biztosít a csoport működéséhez, és a postaköltségeinket is {tv{llalja. BONYH[D Munk{nk nagy részét a szoci{lis tevékenység jelenti, rendszeres havi csoporttal{lkozót tartunk a feladatok megbeszélésére. A bonyh{di ovisoknak szerveztünk kar{csonyi ünnepséget, 125 gyermeknek tudtunk aj{ndékcsomagot össze{llítani. Bonyh{don jól ismerjük a h{tr{nyos helyzetű csal{dokat, az ő gyermekeiknek (60 fő) szerveztünk kar{csonyi j{tszóh{zat. A helyi egyh{- zi közösségekkel ny{r folyam{n egésznapos jól sikerült programot szerveztünk. Közös j{tékokat, ügyességi j{tékokat rendeztünk, közös im{val nyitottuk és z{rtuk az eseményt. A program a római katolikus pléb{ni{n került megrendezésre, jó hangulatú, finom falatokkal kín{lt sikeres együttlét volt. Szolg{ltat{sok: Élelmiszer és ruhanemű gyűjtése és oszt{sa: 320 kg élelmiszer, és 200 kg ruhanemű. Betegl{togat{sokat folytattunk kapcsolatban vagyunk a bonyh{di kórh{zzal, így mindig tudjuk, hogy kinek van szüksége lelki t{mogat{sra, vagy kis csomagra. Nagyon jó kapcsolatrendszerünk van a helyi csal{dsegítővel, iskol{kkal, az önkorm{nyzattal és a helyi civil szervezetekkel. 15

16 DUNAFÖLDV[R A téli rendkívüli hideg miatt a Duna utcai szoci{lis intézményben befogadtuk azokat a idős, szegény embereket, akik nem tudtak otthon fűteni. Az önkorm{nyzattól sz{ll{st és ebédet, tőlünk pedig vacsor{t és reggelit kaptak. A hétvégi étkezésükről is mi gondoskodtunk. Novemberben tartottuk meg a hagyom{nyos Erzsébet-napi jótékonys{gi b{lunkat, mely nagyon jól sikerült - lelkileg is feltöltődtünk, és anyagilag is eredményes volt. November 30-{n kezdődött a Mikul{s-túr{nk gyermeknek tudtunk örömöt szerezni az {ltalunk össze{llított mikul{s csomaggal. Szolg{ltat{sok: Aktívan részt veszünk a település szoci{lis életében, elsősorban élelmiszer és ruhanemű adom{- nyoz{s{val, de egyéb lelki programok szervezésében is. Két alkalommal tudtunk nagyobb mennyiségű élelmiszert osztani: Húsvét és Kar{csony előtt. Összesen az elmúlt évben 4000 kg élelmiszert osztottunk szét, 3000 kg ruhaneműt. Kb db bébiételt, 15 csal{dnak bútort, 3 csal{dnak pedig tűzif{t. működési feltételek Kapcsolatok, példaértékű együttműködések: Niederaibach-i m{ltai csoport, Dunaföldv{r Önkorm{nyzata, képviselő testülete, GOF Hungary Kft, Gavrilovics Cipőbolt, Paksi Atomerőmű, helyi adományozók KAPOSV[R Csoportunk fő tevékenysége a lakoss{gtól kapott adom{nyok összegyűjtése és a r{szorulóknak történő {tad{sa. Részt vettünk az Adni Öröm akcióban, összesen 260 kg élelmiszert gyűjtöttünk. Nyolc önkéntes vett részt az akcióban összesen 54 munkaór{ban. Szolg{ltat{sok: A Spar-ban gyűjtött élelmiszerek mellett főként a lakoss{gtól kapott ruhaneműt osztottuk szét a r{szorulók között: összesen kg, 650 főnek. A betegl{togat{saink sok egyedül élőnek segítettek, lelki t{maszt nyújtottak a gyógyul{sban. Nyolc főt l{togattunk az év folyam{n. Évek óta együttműködünk a helyi kisebbségi önkormányzatokkal. MAGYARSZÉK Egyre több a r{szoruló még a falvakban is, ezért folyamatosan egész évben ruh{t, élelmiszert gyűjtöttünk, különösen figyelünk a nagyobb szegénységben élő csal{dokra. Rendszeresen részt veszünk a miséken. Az Erzsébet napi misén kenyéroszt{ssal készültünk. A ny{ron a m{ltai tagoknak tartottunk egy ünnepi összejövetelt a település kultúrparkj{ban. Részt vettünk az Adni öröm akcióban. A komlói Spar [ruh{zban 25 önkéntessel voltunk jelen. Összesen 830 kg élelmiszert gyűjtöttünk 480 munkaór{ban. Szolg{ltat{sok: Szolg{ltat{saink elsősorban a ruhanemű és élelmiszeroszt{sra összpontosul, 1600 kg élelmiszert osztottunk szét 180 főnek, és 1970 kg ruhaneművel tudtuk t{mogatni a r{szoruló csal{dokat. Munk{nkat t{mogatja a helyi önkorm{nyzat, a Magyarszéki Nonprofit Kht és a helyi v{llalkozók. 16

17 Magyar M{ltai Szeretetszolg{lat MARCALI Feladatunk elsősorban a ruhaadom{nyok gyűjtése és oszt{sa, de segítünk az idős, egyedül élő embereknek is : bev{s{rolunk, ablakot tisztítunk, takarítunk. A Hangyaboly csapattal minden szombaton külön foglalkozunk, főleg kézműves foglalkoz{sokat tartunk, de megtartjuk a jelentősebb ünnepeket is, külön készülünk kis műsorral. Marosv{s{rhelyre vittünk 150 kg ruhaneműt kb Ft értékben. Csoportunkban megtartottuk a nőnapot, és kis aj{ndékkal kedveskedünk az önkénteseinknek kerek születésnapjukon. Gyermeknapon megvendégeltünk 120 gyermeket, rengeteg palacsint{t sütöttünk, hogy minden gyermek jóllakjon. Szolg{ltat{sok: Ruha és élelmiszer gyűjtés mellett az idős emberek otthoni segítségnyújt{s{t végezzük kg élelmiszert, és 2230 kg ruhaneműt osztottunk szét. 10 csal{dnak tudtunk segíteni bútoradom{nnyal. Nagyon jó kapcsolatban vagyunk a Marcali Önkorm{nyzattal. MESZTEGNYŐ Csoportunk tevékenységi körébe tartozik az adom{nyok gyűjtése és szétoszt{sa, de külön figyelmet fordítunk a településünkön és környékén élő r{szorulók egyéb t{mogat{s{ra is, pl. tan{csad{s, h{zkörüli munk{kba való besegítés. A konkrét egészségügyi munk{ból nem vesszük ki a részünket, de az otthon l{badozó betegekkel sok időt töltünk. Lelkileg prób{ljuk őket megerősíteni, de az otthoni munk{kba is besegítünk nekik. Évek óta Mesztegnyőn rendezzük meg a K{rp{t-medencei Tal{lkozót. A fiatalok hat{ron túlról érkeznek, az ő élelmezési ell{t{sukba, és programjaik szervezésébe besegítünk. A 25. K{rp{t-medencei Ifjús{gi Tal{lkozó résztvevői magyars{gtudatukról vallottak a Szent Istv{n-napi ünnepségen. Horgos (Szerbia) településsel vettük fel a kapcsolatot, egy kisebb csoporttal részt vettünk a m{rcius 15-i megemlékezésen. Tevékenyen részt vettünk a helyi programok szervezésében, lebonyolít{s{ban (falunap - Rétesfesztiv{l, 25. K{rp{t-medencei Ifjús{gi Tal{lkozó, r{érős télesti beszélgetések, óévbúcsúztató, pinceszentelés, kar{csonyi ünnep: p{sztorj{ték betanít{sa, énekkar, szentcsal{d-j{r{s. Szolg{ltat{sok: Egész évben a településen megszervezett rendezvényeken a többi civil szervezettel együtt aktívan részt vettünk a programok megszervezésében, lebonyolít{s{ban. A kapott és összegyűjtött adom{nyokat a r{szoruló lakosok között nagy szeretettel, töretlen lelkesedéssel osztottuk szét. A csoport új, fiatal segítőkkel gyarapodott. MOH[CS M{jusban egy elsősegélynyújtó tanfolyamot szerveztünk, melyen negyvenen saj{tított{k el a legfontosabb elsősegélynyújtó ismereteket. Folytattuk a gyógy{szati segédeszközök kölcsönzését. Hetente két délut{n gyerekekkel foglalkozunk. Kézműves foglalkoz{sokat tartunk, korrepet{lunk. Délvidéki Kop{cs óvod{sainak vittünk kar{csonyra aj{ndékot (j{ték, édesség, cipősdoboz meglepetés). Erdélybe, Csíksomlyóra küldtünk egy teljes fog{szati berendezést, babakocsikat, tankönyvet, stb. rendkívüli eseményekkel kapcsolatos munka (katasztrófa, {rvíz, vihar stb.). A devecseri katasztrófa k{rosultjainak nyújtottunk segítséget: összesen Ft értékben sz{llítottunk bútorokat, egyéb h{ztart{si felszerelést, kb. 100 óra önkéntes munk{t jelentett a gyűjtés, sz{llít{s, csomagol{s. 5 csal{dnak tudtunk segítséget adni. Nagyon sok nincstelen csal{d lak{s{t berendeztük, amikor az adom{nyba kapott bútorokat r{szorulókhoz sz{llítottuk. A napi rendszeres ruhaoszt{son túl, környező falvakban és a moh{csi Duna Irodah{zban rendeztünk több alkalommal V[LOGASD és VIDD címen ingyenes túrk{lót. Újmoh{cson {llandó ruhaosztó helyünk van, amely heti 2 alkalommal (télen heti 1 alkalommal) ad lehetőséget a szigeti r{szorultaknak helyben ruh{hoz jutni. Nagyszab{sú cipősdoboz gyűjtő akciót szerveztünk: minden gyermekintézményben volt 17

18 cipősdoboz meglepetést a kar{csony előtti aj{ndékoz{shoz. Több tonna élelmiszert és 450 cipősdobozt kaptunk (legtöbbet a Park utcai Iskol{ban, itt 121cipősdoboz aj{ndékot gyűjtöttek!) Decemberben jótékonys{gi h{laműsort adtak csoportunk tehetségesebb tagjai ill. csal{dtagjai, megköszönve az elmúlt öt évben kapott segítséget, és adom{nyt gyűjteni kar{csonyra. 460 csal{dnak készítettünk és vittünk élelmiszercsomagot, és minden gyereknek tudtunk vinni j{tékot is. Nagyon fontos ez a kar{csonyi aj{ndékoz{s, nagyon v{rj{k, és nagyon örülnek neki. A megmaradt cipősdoboz meglepetéseket a kölkedi (60 db) és a délvidéki kop{csi (24 db) óvod{soknak vittük. Júniusban elkísértük a Krakkóba induló zar{ndok csapatot, az elsősegély nyújtó tanfolyamon tanultakat kamatoztathattuk sajnos az út folyam{n. 23 fővel, ön{lló standdal vettünk részt Moh{cs Önkorm{nyzata {ltal szervezett Civil-ünnepen. V{rosunk két idősotthon{- nak lakóit vendégül l{ttuk, amikor meghívtuk őket a M{ltai H{zban rendezett, naiv festő ki{llít{s{ra, valamint meghívtuk őket a h{laműsorunkra. Kar{csonykor egy cukr{sz {ltal felaj{nlott süteménnyel örvendeztettük meg őket. Szolg{ltat{saink: elsősorban ruhanemű gyűjtése, oszt{sa, külön akciókat szerveztünk erre a tevékenységre. Öszszesen 3800 kg élelmiszert és kg ruhaneműt osztottunk szét. Gyűjtöttünk bútorokat, h{ztart{si gépeket is. A r{szoruló gyermekekkel foglalkozunk heti két alkalommal. Csoportunk rendszeresen l{togatja az idős, beteg embereket is. Az elmúlt évben 3 fő volt a t{mogatottak sz{- ma. Moh{cs v{ros önkorm{nyzata mindenben t{mogatja munk{nkat, anyagi segítséget is kaptunk: Ft-ot. A Katolikus Pléb{nia Moh{cson Ft-tal j{rult hozz{, hogy a r{szorulók minél több adom{nyt kaphassanak. A Moh{csi V{rosgazd{lkod{si és Révhajóz{si Kft. a sz{llít{sban segített (Moh{cs-Devecser-Moh{cs), a Dance Cool T{ncegyesület Ft-tal t{mogatta munk{nkat. NEMESDÉD Nemesdéden jól ismerjük a csal{dokat, így tudjuk, hogy melyik csal{dnak van szüksége t{rgyi adom{nyra, és ki az, akit egyéb módon tudunk t{mogatni. Az élelmiszer és ruhanemű gyűjtése és szétoszt{sa csak egy feladat a sok közül, amit csoportunk felv{llal. Megl{togatjuk a településen élő idős embereket, {poljuk őket, gondoskodunk róluk, rendszeresen mérjük a vérnyom{sukat. 8 csoportt{rsunk 300 ór{ban segítette a betegeket. Megrendeztük az Idős emberek napj{t kar{csonykor és csomagot készítettünk Kar{csonyra a r{szorulóknak. Rendszeresen t{mogatjuk a helyi óvod{t és iskol{t kar{csonyi aj{ndékkal, de részt vettünk a Mikul{s ünnepségen, a farsangi b{l szervezésében is. A gyermekek élelmiszert, tisztas{gi szereket, j{tékokat kaptak. Szolg{ltat{sok: Az elmúlt évben 200 kg élelmiszert osztottunk szét, plusz a bébiételt, melyet a régió központból kaptunk. 600 kg ruhaneműt osztottunk szét Nemesdéden és Viden. Két klubfoglalkoz{sunk volt. Csoportunk két település összefog{s{val működik, Nemesdéden és Viden is 4-4 tagunk van, de vannak 4 fő önkéntesünk is, akikre mindig lehet sz{mítani. Együtt dolgozunk a helyi önkorm{nyzattal és a Civilek Nemesdédért Egyesülettel. PÉCS Szoci{lis csoportunk minden szerd{n fogadja a r{szorulókat (5 fő) tan{csad{ssal. Keddi napokon van ruhaoszt{s a központi rakt{rban (5 fő). Önkénteseink részt vesznek a hajléktalan ell{tó intézményünk munk{j{ban is, 30 fő önkéntes dolgozik felv{ltva: reggeli készítenek, besegítenek a hajléktalanok ruh{zat{nak mos{s{ba. Hajat v{gnak (napi 3-4 hajv{g{s), évi kb. 700 fő. J{róbeteg szakrendelésünkön 21 orvos és 18 fő asszisztens dolgozik önkéntesként. A szakrendelést az elmúlt évben fő vette igénybe. 18

19 Magyar M{ltai Szeretetszolg{lat Telefonos inform{ciós szolg{latunkban 18 fő önkéntesként l{tja el a feladatot 3 ór{s v{lt{sban. Az időszakos akciókban is részt vesznek testvéreink ben összesen ór{t szolg{ltak. Jogi tan{csad{s: a hét minden napj{n van fogadóóra ben 280 tan{csot kérő ügyfél keresett fel minket. A jog{sz kollég{k 123 napon {t l{tt{k el a feladatot. Legtöbb ügyfelünk nyugdíjjal kapcsolatos kérdéssel kereste fel a jogi tan{csad{sunkat. Megrendeztük a Pécsi Csoport fenn{ll{s{nak 20. évfordulój{t. Az ünnepségen megjelentek a v{ros helyi vezetői, az Egyesületünk vezetői, kollég{i, valamint külföldi t{mogatóink. A középiskol{sok segítségével cipősdoboz gyűjtést is szerveztünk, kb. 200 doboz jött össze, amit a legszegényebb csal{dok gyermekei közt osztottunk szét. Szolg{ltat{sok: ruhanemű gyűjtse, oszt{sa: kb kg ruhaneműt osztottunk szét 1900 főnek, önkéntes munka a hajléktalanokn{l, j{róbeteg ell{t{sban, jogi csoportban Külföldi kapcsolataink: MHD Mellrichstadt, Osteuropahilfe Höllinghofen Helyi kapcsolataink: nagyon jó kapcsolatunk van a helyi önkorm{nyzattal, és a többi civil szervezettel PÉCSV[RAD Tevékenységünket legink{bb a r{szorultak szoci{lis segélyezése jelenti. Adom{nyainkat a központi rakt{ron kívül a Pécsv{radi Polg{rmesteri Hivatal t{mogat{s{ból és az Aranycipó Kft-től kapjuk. Adom{nyozóink közt van még a Coop Kft és a településen élő mag{nszemélyek. Önkénteseink a területen élnek, ezért jól ismerik az itt lakók szoci{lis helyzetét, kapcsolatot tartanak m{s segítő szervezetekkel, így hatékonyabban működik a munk{nk. Csoportunk összetételénél fogva tov{bbra is egyedi segítséget ad az egészségügyi problém{kkal hozz{nk fordulóknak. Legink{bb a betegek l{togat{s{ban nyújtunk t{mogat{st, illetve besegítünk a h{zkörüli h{zkörüli munk{ba. Az adom{nyoszt{s évközben folyamatos, a kiosztott segélyek összértéke kb Ft-ra tehető. A t{mogatók segítsége egyre szűkül, a rossz anyagi körülményekre hivatkoznak. Kar{csonykor 80 db élelmiszercsomagot osztottunk ki a r{szorulóknak. Szolg{ltat{sok: élelmiszeroszt{s t{mogatottak sz{ma: 120 fő, adom{ny mennyisége: 500 kg ruhanemű oszt{s - t{mogatottak sz{ma: 40 fő, adom{ny mennyisége: 200 kg betegl{togat{s t{mogatottak sz{ma: 10 fő Együttműködünk a helyi csal{dsegítővel, az önkorm{nyzattal. SIÓFOK A Siófok Város Önkormányzatával, valamint a Cigány Kisebbségi Önkormányzattal kötött együttműködési megállapodás alapján, évente közreműködünk a helyi roma családok támogatását célzó programokban. Tavaly élelmiszerjegy kiosztásában vettünk részt. A helyi Katasztrófavédelmi Kirendeltséggel második éve működünk együtt. Az ő jelzésük alapján a csoport a takaróval, ruhával, meleg teával, tartós élelmiszerrel segíti a krízis helyzetbe kerülteket ben két alkalommal került sor közös akcióra (4 fő). Nappali intézményünkbe járó fogyatékos gyermekek számára igény esetén hétvégi felügyeletet biztosítunk. MMSZ Egyesület tulajdonában lévő siófoki telek karbantartása a Magyar Tenger Cserkészcsapat bevonásával. Kilitiért Egyesület rendezvényeinek támogatása, rendezvények lebonyolításában való közreműködés. Adventi Jótékonys{gi V{s{ron való részvétel minden évben. Az adom{nyoszt{s évközben folyamatosan történik. Programjainkat a siófoki intézményekkel közösen szervezzük pl. a nappali intézmény ötéves születésnapja, Szent Jobb körmenet Szolg{ltat{sok: Krízis kezelés a helyi Katasztrófavédelmi Kirendeltséggel. (elmúlt évben 2 alkalom), adom{- nyok felaj{nl{sok fogad{sa, rakt{roz{sa (folyamatosan), adom{nyok szétoszt{sa a r{szoruló körében (folyamatosan). 19

20 Kórh{z jelzése alapj{n az elmúlt évben kilenc alkalommal biztosítottunk ruh{zatot, kórh{zi oszt{lyokon fekvő betegek sz{m{ra. Inform{ciónyújt{s, tan{csad{s (folyamatosan). Kapcsolatok, példaértékű együttműködések: Siófok V{ros Önkorm{nyzata, Csal{dsegítő Központ (Siófok), Gyermekjóléti Szolg{lat (Siófok), Cig{ny Kisebbségi Önkorm{nyzat (Siófok), 466 sz. Magyar Tenger Cserkészcsapat, Somogy Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatós{g Siófok, Katasztrófavédelmi Kirendeltség SZEKSZ[RD Kéthetente egy alkalommal a hajléktalanok sz{m{ra ruh{t és valami kicsi élelmiszer és tiszt{lkod{si szerekből {lló csomagot osztottunk. Az idősek otthon{ban imaór{n, valamint beszélgetésen vettünk részt az ott gondozottakkal együtt. Ell{ttuk mindig őket szükséges ruhaneműkkel, segédeszközökkel. Egyik munkat{rsunk minden vas{rnap az otthon mozg{ssérült lakój{t tolókocsival templomba viszi. Hetente kórh{zi l{togatóként, illetve {ldoztatóként szolg{lnak kedves munkat{rsaink. Az egykori {llami gondozottak, ma m{r felnőtt 22 ifjús{gi h{zban lakó fiatal segítését felv{llaltuk. Nehéz és összetett feladat sz{mukra t{vlatot mutatni, gyerekkori hi{nyoss{gaikat nem lehet pótolni, de segíteni prób{ljuk boldogul{sukat aki hagyja közülük. Rendszeresen l{togatjuk a kórh{zban a betegeket ink{bb a betegek ment{lis egészségének megőrzésével, fenntart{s{val foglalkozunk, ha szükség van r{, akkor a kórh{zba kis csomagokat viszünk a r{szorulóknak. Szolg{ltat{sok: ruhanemű és élelmiszer oszt{sa a hajléktalanoknak, illetve a v{rosban élő h{tr{nyos helyzetű csal{doknak. Összesen 6050 kg élelmiszeradom{nyt és 3360 kg ruhaneműt osztottunk szét. Betegl{togat{s a kórh{zban: 80 fő. Az ifjús{gi h{zban lakó volt gyermekvédelmi ell{t{s alatt élő fiatalok t{mogat{sa nagyon szép és gazdag kar{csonyi ünnepséget szerveztünk nekik. Mivel több tan{r végzettségű csoporttagunk van, ezért a ny{r folyam{n korrepet{l{sokat tartottunk a gyenge tanulóknak, melynek igenszép eredménye lett. Egy újabb középiskol{t sikerült bevonni az aktivist{k körébe. Ők a kar{csonyi élelmiszeroszt{son tevékenyen közreműködtek, illetve 65 cipősdoboz készítésével j{rultak hozz{ az aj{ndékoz{shoz. Munkamegoszt{sunkat aszerint szerveztük meg, hogy ki, hol tud legtöbbet és leghatékonyabban tenni. A jövőben a lelki gondoz{sra kell nagyobb hangsúlyt fektetnünk, hiszen az erre jobban r{szoruló, elesett emberek könnyen elvesztik l{buk alól a talajt, t{maszt és kiutat kell nekik mutatnunk. Jó kapcsolatrendszert építettünk ki a helyi önkorm{nyzattal, Ft-tal t{mogatt{k működésünket, melyet élelmiszerre költöttünk. A helyi civil szervezetekkel és szoci{lis intézményekkel is egyre jobb lesz a kapcsolatunk. A középiskol{kkal felvettük a kapcsolatot, így tőlük v{rhatunk segítséget az Adni öröm akció lebenyolít{sakor. B{ró Twickel György is sok segítséget nyújt a csoportnak, sz{llít{ssal, anyagiakkal, vendégl{t{ssal. Rendszeresen hírt adnak a médiumok a tevékenységeinkről, szívesen részt v{llalnak hirdetések ingyenes megjelentetésében, a Szeksz{rdi vas{rnap című lap a fő t{mogatónk. Súlya és tekintélye van szervezetünknek a v{- rosban. SZENTLŐRINC Tevékenységünk főként a természetbeni adom{nyok gyűjtésére és tov{bbít{s{ra terjed ki. Szívesen t{mogatjuk a kisgyermekes any{kat a régió központból kapott bébiétellel a csal{dok a védőnők javaslat{val érkeznek hozz{nk. Testvérv{rosunkból, Urbachból pünkösdkor küldöttség érkezett, de nem üres kézzel adom{nyt hoztak, melyet a v{ros és térsége lakóinak, intézményeinek tov{bbítottunk. Erre h{rom hét alatt 320 munkaór{t fordítottunk. Szolg{ltat{sok: Adom{nyok gyűjtése, szétoszt{sa: összesen 700 kg élelmiszer adom{nyt és 135q ruhaneműt,

OLTALOM KARITATÍV EGYESÜLET BESZÁMOLÓ 2007

OLTALOM KARITATÍV EGYESÜLET BESZÁMOLÓ 2007 OLTALOM KARITATÍV EGYESÜLET BESZÁMOLÓ 2007 OLTALOM KARITATÍV EGYESÜLET BESZÁMOLÓ 2007 Wesley János Kiadó Kht. Budapest, 2008 Oltalom Karitatív Egyesület TARTALOMJEGYZÉK 2007 Köszöntöm az Olvasót! (Iványi

Részletesebben

A MAGYARORSZ[GI CIG[NYS[G OKTAT[SA TÖRTÉNETI

A MAGYARORSZ[GI CIG[NYS[G OKTAT[SA TÖRTÉNETI B[BOSIK ZOLT[N A MAGYARORSZ[GI CIG[NYS[G OKTAT[SA TÖRTÉNETI MEGKÖZELÍTÉSBEN 1 1. A kezdetek Haz{nkban a kora középkortól szerveződő egyh{zi nevelés elsősorban a latin nyelvet és kultúr{t terjesztette.

Részletesebben

A Szombathelyi Egyházmegyei Karitász családsegítő tevékenysége

A Szombathelyi Egyházmegyei Karitász családsegítő tevékenysége A Szombathelyi Egyházmegyei Karitász családsegítő tevékenysége A karitatív tevékenységek a kereszténységgel együtt bukkantak fel a történelemben. Az okot a gondolkodásmódban találhatjuk. A keresztény ember

Részletesebben

Nemadomfel Ház kistérségi felzárkóztató program mélyszegénységben élő gyermekek számára

Nemadomfel Ház kistérségi felzárkóztató program mélyszegénységben élő gyermekek számára Nemadomfel Ház kistérségi felzárkóztató program mélyszegénységben élő gyermekek számára Nem Adom Fel Alapítvány 2011. március 28. Tartalomjegyzék I. BEVEZETŐ AZ ALAPÍTVÁNYRÓL ÉS A NEMADOMFEL HÁZ PROGRAMRÓL

Részletesebben

MÓDSZERTANI ÚTMUTATÓ

MÓDSZERTANI ÚTMUTATÓ EMBERI ERŐFORR[SOK SZOCI[LIS ÉS GYERMEKVÉDELMI MINISZTÉRIUMA FŐIGAZGATÓS[G MÓDSZERTANI ÚTMUTATÓ A gyermekvédelmi észlelő- és jelzőrendszer működtetése kapcs{n a gyermek b{ntalmaz{s{nak felismerésére és

Részletesebben

Együtt dobbant a szívük

Együtt dobbant a szívük kö zéleti havila p XII. évfolyam 2010. április Együtt dobbant a szívük Mûvészeti fesztivált rendeztek Hagyárosböröndön met. Ezért, a múlt mentése miatt fontos, becsülendõ a hagyárosiak tette és összefogása.

Részletesebben

ÁTFOGÓ ÉRTÉKELÉS A BUDAPEST FŐVÁROS XIX. KERÜLET KISPEST ÖNKORMÁNYZAT GYERMEKVÉDELMI ÉS GYERMEKJÓLÉTI FELADATAINAK 2010.

ÁTFOGÓ ÉRTÉKELÉS A BUDAPEST FŐVÁROS XIX. KERÜLET KISPEST ÖNKORMÁNYZAT GYERMEKVÉDELMI ÉS GYERMEKJÓLÉTI FELADATAINAK 2010. ÁTFOGÓ ÉRTÉKELÉS A BUDAPEST FŐVÁROS XIX. KERÜLET KISPEST ÖNKORMÁNYZAT GYERMEKVÉDELMI ÉS GYERMEKJÓLÉTI FELADATAINAK 2010. ÉVI ELLÁTÁSÁRÓL 1997-ben fogadta el az Országgyűlés a gyermekek védelméről és a

Részletesebben

IDŐSZAKOSAN MEGJELENŐ MAGAZIN 2011 TAVASZ-NYÁR. Rólunk, nekünk...

IDŐSZAKOSAN MEGJELENŐ MAGAZIN 2011 TAVASZ-NYÁR. Rólunk, nekünk... IDŐSZAKOSAN MEGJELENŐ MAGAZIN 2011 TAVASZ-NYÁR Farsang az óvodában Március 15-i ünnep Hagyományörzők Rólunk, nekünk... Kedves Sukoróiak! Ha az ünnep elérkezik életedben, akkor ünnepelj egészen. Felejts

Részletesebben

HÍRADÓ. Albertirsai. 2008. február. XX. évfolyam, 2. szám. 80 Ft. Hogyan lehet. Albertirsát?: 15. oldal. élhetőbbé tenni. Közéleti és tájékoztató lap

HÍRADÓ. Albertirsai. 2008. február. XX. évfolyam, 2. szám. 80 Ft. Hogyan lehet. Albertirsát?: 15. oldal. élhetőbbé tenni. Közéleti és tájékoztató lap XX. évfolyam, 2. szám Hogyan lehet élhetőbbé tenni Albertirsát?: 15. oldal. Albertirsai HÍRADÓ Közéleti és tájékoztató lap Megjelenik minden hónap elsõ felében 80 Ft Megkezdődött a farsangi időszak MESÉLNEK

Részletesebben

TURAI HIRLAP. Tábori beszámolók a 7. és a 10-14. oldalon. Szent István ünnepén. Átadták a Többsincs Óvoda és Bölcsõde felújított helyiségeit

TURAI HIRLAP. Tábori beszámolók a 7. és a 10-14. oldalon. Szent István ünnepén. Átadták a Többsincs Óvoda és Bölcsõde felújított helyiségeit ingyenes TURAI HIRLAP KÖZÉLETI HAVILAP 2008. SZEPTEMBER Szent István ünnepén Átadták a Többsincs Óvoda és Bölcsõde felújított helyiségeit Segítség és munkahelymegõrzés Tizenkét év után ismét van bölcsõdéje,

Részletesebben

Cigánd legidősebb embere: Harsányi György

Cigánd legidősebb embere: Harsányi György 2011. július XI. évfolyam 2. szám CIGÁNDI www.cigand.hu www.bodrogkoz.com Cigánd legidősebb embere: Harsányi György - Hány éves Gyuri bácsi? - 92 leszek szeptemberben. -Mi a hosszú élet titka? - Tisztességben

Részletesebben

AZ ÉV ELSŐ KŐSZEGI BABÁJA

AZ ÉV ELSŐ KŐSZEGI BABÁJA Az ÚJ évfolyam 1988 decemberétől megjelenik HAVONtA XXVIII.éVFOLyAm, 1. szám 2015. JANuár 20. AZ ÉV ELSŐ KŐSZEGI BABÁJA dilen dolgozni sándor AKArNAK Huszonnyolc csökkent munkaképességű embert első újszülöttje,

Részletesebben

Irtó (had)járat Nagykálló-Harangodon NYERTES PÁLYÁZATOK. 70 éves a strand. Krónika. A Kállai Lakodalmas. Szlovákiában

Irtó (had)járat Nagykálló-Harangodon NYERTES PÁLYÁZATOK. 70 éves a strand. Krónika. A Kállai Lakodalmas. Szlovákiában XVII. évfolyam, 7. szám 2007. július A Nagykállói Önkormányzat és Nagykálló Város lapja Krónika 2 70 éves a strand Egy sikeres pályázat, közel 100 milliót hozott 4 NYERTES PÁLYÁZATOK A Kállai Lakodalmas

Részletesebben

Szüreti felvonulás és bál 2011. Csépa

Szüreti felvonulás és bál 2011. Csépa Szüreti felvonulás és bál 2011. Csépa Schmitt Pál Köztársasági Elnök köszöntötte a GyĘztesek Versenye résztvevęit. A képen községünk ifjú lakójával, Borsos Norberttel fog kezet. A több mint 500 induló

Részletesebben

Üllői. Közösségben az erő. Emberségből jeles. Év végi segítség. Jó kezekben az iskola. Üllői pofon a Vasasnak. A tartalomból:

Üllői. Közösségben az erő. Emberségből jeles. Év végi segítség. Jó kezekben az iskola. Üllői pofon a Vasasnak. A tartalomból: Költségvetés 2012 Nem lesz könnyű a 2012. esztendő. A nehézségek a város költségvetésén is tükröződnek. Több fronton várható szigorítás, ennek ellenére kijelenthető: a város még mindig irigylésre méltó

Részletesebben

XXII. évfolyam 3. szám, 2013. december. de colores. az esztergom-budapesti cursillo hírlevele

XXII. évfolyam 3. szám, 2013. december. de colores. az esztergom-budapesti cursillo hírlevele , 2013. december de colores az esztergom-budapesti cursillo hírlevele Sehol nem ártanak, és nem pusztítanak mert a föld tele lesz az Úr ismeretével (Iz 11,9 ) Sötétben járunk, hajnalra várunk! szól a Szent

Részletesebben

é vkönyv 2006/2007 s zolgáltatás 006/2007 é vkönyv 2 lapítvány a m eze a k f ogd

é vkönyv 2006/2007 s zolgáltatás 006/2007 é vkönyv 2 lapítvány a m eze a k f ogd szolgáltatás fogd a kezem alapítvány évkönyv 2006/2007 tartalomjegyzék Tartalomjegyzék Köszöntő...3 A napközi otthon beszámolója a 2006. évről...5 Beszámoló a lakóotthon munkájáról 2006-ban...9 Dolgozz

Részletesebben

Ünnepség és példamutató segítség Letenyén

Ünnepség és példamutató segítség Letenyén Letenyén a rossz idõ ellenére a március 15-i ünnepséget a Kossuth-emlékmûnél rendezték meg. Az 1848/49-es szabadságharcra és forradalomra emlékezõk a hófúvásban elsõként közösen énekelték el a Himnuszt,

Részletesebben

Patent. I. évfolyam 2. szám 2015. május. Orbán: 2018-ra négysávos autóút köti össze Egert az M3-assal

Patent. I. évfolyam 2. szám 2015. május. Orbán: 2018-ra négysávos autóút köti össze Egert az M3-assal Zabolai kirándulás Világtánc A testvérvárosi kapcsolat kialakítása érdekében füzesabonyi delegáció látogatott a székelyföldi Zabolára Nagy Csaba vezetésével. Több mint százan perdültek táncra az idei Dance

Részletesebben

Elérhetőségeink. Bankszámlaszámok

Elérhetőségeink. Bankszámlaszámok a j d á l a s c y g a Csaba testvér n y n á v ít p a l A c n e Szent Fer Elérhetőségeink ROMÁNIA SZENT FERENC ALAPÍTVÁNY (FUNDATIA SFANTUL FRANCISC) Cím: RO-330046 Deva, str Progresului nr. 6. Tel./fax:

Részletesebben

TURAI HIRLAP. A kö rnyezetvéd ele m drága, mé gis a jövõ útját jelenti

TURAI HIRLAP. A kö rnyezetvéd ele m drága, mé gis a jövõ útját jelenti Ára: 70 Ft TURAI HIRLAP KÖZÉLETI HAVILAP 2005. MÁRCIUS Elfogadták Tura idei költségvetését Az ötvennégym illiós hiány mellett nyolc fõs létszámleépítésre is sor kerü l Február 15-én a képviselõ-testület

Részletesebben

köz-élet Ócsa Város Önkormányzatának lapja

köz-élet Ócsa Város Önkormányzatának lapja köz-élet Ócsa Város Önkormányzatának lapja 2012. 10. szám A testületi ülésen történt Ócsa Város Önkormányzatának Képviselô-testülete szeptember 26-án ülést tartott Részletfizetési támogatás kérhetô a szennyvízelvezetés

Részletesebben

Tö rté n elem óra H absburg O ttó va l

Tö rté n elem óra H absburg O ttó va l Tö rté n elem óra H absburg O ttó va l Rendkívüli történelemórának lehettek részesei április 20-án a Hunyadi Mátyás Általános Iskola tanulói, hiszen íz órát H absburg O ttó tartotta. Kaliba András igazgató

Részletesebben

Szentgrót és Vidéke. Öt falu közös búcsúja tuk, hogy a búcsút fõzõversennyel. Zalavölgyi Kultúrtivornya

Szentgrót és Vidéke. Öt falu közös búcsúja tuk, hogy a búcsút fõzõversennyel. Zalavölgyi Kultúrtivornya Szentgrót és Vidéke A Pakod és Zalabér között húzódó hegygerincen található a Szent Antal Kápolna, ahol a védõszent névnapjához kötõdõen tartják meg a környék öt településének hagyományos hegyi búcsúját.

Részletesebben

100. éves születésnap! 100 éves Ercsi legidősebb polgára.

100. éves születésnap! 100 éves Ercsi legidősebb polgára. jan2013_layout 1 2013.01.14. 9:45 Page 1 www.ercsi.hu Hoffmann Margit élt 90 évet A jó harcot megharcoltam, a pályát végig futottam, a hitet megtartottam. Most készen vár az igaz élet koronája, melyet

Részletesebben

Návay Lajos Általános Iskola

Návay Lajos Általános Iskola 2011/2012-es tanév 1. félévi pedagógiai munka elemzése, értékelése, hatékonyságának vizsgálata I. Általános adatok 1. Belső felújítások, állagmegóvás Épületeinkben a nyár folyamán jelentős felújítás nem

Részletesebben

És valóban! Számos új kezdeményezéssel találkozhattunk, köztük a

És valóban! Számos új kezdeményezéssel találkozhattunk, köztük a XXI. évfolyam 6. szám DUNAVARSÁNY ÖNKORMÁNYZATÁNAK HIVATALOS LAPJA 2010. június Minden eddiginél nagyobb érdeklődés kísérte június első hétvégéjén a Dunavarsányi Napokat, ami nemcsak a résztvevők számában,

Részletesebben

Üllői. Egész napos rendőri jelenlét. Jobb lesz-e a közbiztonság. Olvasni jó! a könyvtár hírei. Fehér László: Üllő története. XIII. Amatőr Sakk Kupa Ù

Üllői. Egész napos rendőri jelenlét. Jobb lesz-e a közbiztonság. Olvasni jó! a könyvtár hírei. Fehér László: Üllő története. XIII. Amatőr Sakk Kupa Ù Új évi fejlesztések Boldog új évet kíván Üllő város vezetése! Az új esztendő beköszöntével számos, a lakóközösség életét jobbító változást üdvözölhetünk. Megújul a bölcsőde, lesz ivóvízminőségjavítóprogram,

Részletesebben

KELENFÖLD ŐRMEZŐ GAZDAGRÉT ALBERTFALVA KELENVÖLGY LÁGYMÁNYOS SASAD-SASHEGY GELLÉRTHEGY SZENTIMREVÁROS

KELENFÖLD ŐRMEZŐ GAZDAGRÉT ALBERTFALVA KELENVÖLGY LÁGYMÁNYOS SASAD-SASHEGY GELLÉRTHEGY SZENTIMREVÁROS KELENFÖLD ŐRMEZŐ GAZDAGRÉT ALBERTFALVA KELENVÖLGY LÁGYMÁNYOS SASAD-SASHEGY GELLÉRTHEGY SZENTIMREVÁROS ÚJBUDA A XI. KERÜLET KÖZÉLETI LAPJA XXII. ÉVFOLYAM 12. SZÁM 2012. JÚNIUS 20. www.ujbuda.hu Segítség

Részletesebben