Adásidő. Mindennek megvan az órája. Spányi Antal Tanúságtévő szeretet. Árvízmérleg Segítettünk. Nagyböjti gyűjtés Hetven tonna élelem

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Adásidő. Mindennek megvan az órája. Spányi Antal Tanúságtévő szeretet. Árvízmérleg Segítettünk. Nagyböjti gyűjtés Hetven tonna élelem"

Átírás

1 Adásidő A Katolikus Egyház Hivatalos Segélyszervezetének lapja I. évfolyam II. szám Pünkösd Ingyenes Mindennek megvan az órája Spányi Antal Tanúságtévő szeretet Árvízmérleg Segítettünk Nagyböjti gyűjtés Hetven tonna élelem

2 Dsida Jenő: Pünkösdi várakozás Kész a világ, feszült, ünnepi várás tereng felette. Halotti csend. Csak néha néha sóhajt az Isten lelke. Kimérve minden pálya megtöltve minden lélek-lámpa, ahol csak úr a lét De jaj, sötét van, mélységes iszonyú sötét! A zordon tömeg-árnyék némán zokogva kering utjain, s csak egyet tud és egyet érez Most váratlanul vágyon megvonaglik és felzug Istenéhez: Betelt az idő! Sugarat, fényt, szint adj nekünk, mert epedünk! Fényesség nélkül oly sivár az élet! Nagy Alkotónk, oh mondd ki szent igédet Legyen világosság! És ismétlik mindig erősebben a felviharzott étheren keresztül és felharsan az egek harsonája s a végtelennek zsolozsmája zendül zsibongva, zsongva És nagy szavát az Úr kimondja! Adásidő 04

3 Tanúságtevő segítség Isten szeretetének erejével Elhangzott a 20 éves Szombathelyi Egyház megyei Karitászt köszöntő ünnepi összejövetelen Keresztény az, akit megérintett az Isten szeretete, és hálás ezért, adósa Istennek, embernek. Aki elfogadja, hogy őrzője legyen testvérének, hiszen egy testet alkotunk és mindenkit testvérnek tekint. Krisztust hordozza szívében, mert egyre inkább Krisztus él benne, Krisztust adja, mert neki adta kezét, lábát, ajkát, fülét és szívét, és Krisztust látja mindenkiben: ha csak egy pohár vizet adtok, azt nekem adtátok. Új erkölcsiséget kell képviselnünk a főparancs nyomán! Hányan vannak, akiknek nincs emberük! Ki lesz Isten kezében alkalmas eszköz, hogy segítsen rajtuk? A felszárított könnyek, a megértő hallgatások, a vigasztaló szavak, a készséges szolgálat azok irányában, akik nem tudják viszonozni azt, mind égi kincsünkké válik. Hiszen amit egynek a legkisebbek közül tettünk, azt Krisztus úgy tekinti, mintha neki magának tennénk. Legyen ez túláradó örömünk, és ez az örömünk áradjon a világra! Az ember önmagát csak úgy találhatja meg, ha őszintén odaajándékozza magát. (II. János Pál) Nem a jól megszervezett akció teszi jobbá a világot, hanem éppen a kicsi jócselekedet. Romano Guardini mondta: A szeretet legfőbbje, amikor a másikat azzal tápláljuk, ami vagyunk! Aki segíteni akar, annak kiüresedetté kell válnia, önmagát teljesen háttérbe kell helyeznie, hogy embertársának nagyságot és méltóságot adhasson. A segíteni akarás tanúságtétel. Az embereket lelkiismeretükben kell érzékennyé tenni, és arra kell segíteni őket, hogy egyre bátrabb tetteket hajtsanak végre megfelelő formában. Az ember a másikért van, meg kell hallani a segélykérést, észre kell venni a kérő pillantást. A felebaráti szeretetre nyerjük meg embertársainkat, mutassunk nekik jó példát. Az ember önmagát csak úgy találhatja meg, ha őszintén odaajándékozza magát. (II. János Pál) A szeretet parancsát nem kísérheti érzelmi hangulat. A szeretet nem luxus vagy kedvtelés a szabadidő kitöltésére, nem jámbor elfoglaltság. Szent Pál számára a szeretet a megváltás gyümölcse, erejét a feltámadottal való közösségben nyeri el. A szeretet szépségét a szeretet himnuszában írja le: hozzátartozik a türelem, az igazságosság, tartósság és jóság, és nem kaphat helyet benne az önzés, a bosszúvágy. A szeretet ezt a magasságot nem érheti el természetes emberi tevékenység által. János evangéliuma azt tanítja, hogy a keresztény szeretet nem evilági: Új parancsot adok nektek: szeressétek egymást. Ahogy én szerettelek benneteket, ti is úgy szeressétek egymást. Arról ismerjék meg, hogy tanítványaim vagytok, hogy szeretitek egymást. Senkinek sincs nagyobb szeretete annál, mint aki életét adja barátaiért! Barátaim vagytok, ha megteszitek, amit kértem tőletek! Aki parancsaimat megtartja, az szeret engem. Jézus főparanccsá tette a szeretet gyakorlását. Új erkölcsiség született! A felebaráti szeretet, amit Jézus kíván követőitől, csak az Istenszeretet erejében lehetséges. Mi tesz képessé a szeretetre egy hívőt? Az Isten szeretetével való találkozás és az Isten személyes szeretetére való személyes válasz! Ennek eszköze az imádság, melyben Istent Atyánknak szólítjuk, és a bizalom, mely feltétel nélküli. A hegyi beszédben Jézus ezt tanította: Én viszont azt mondom nektek, szeressétek ellenségeiteket, imádkozzatok üldözőitekért, hogy fiai legyetek mennyei Atyátoknak, mert ő felkelti napját jókra és gonoszokra. Ha csak azokat szeretitek, akik titeket is szeretnek, mi lesz a jutalmatok? Ezt a vámosok is megteszik. Ti legyetek tökéletesek, mint mennyei Atyátok! (Mt 5, 44-48) Jézus körüljárt jót cselekedve: Az Úr lelke van rajtam, ő kent fel engem, és elküldött, hogy örömhírt vigyek a szegényeknek, meggyógyítsam a megtört szívűeket, hirdessem a foglyok szabadulását. (Lk 4,18) Az első keresztények áthidalták a kor szociális és vallási korlátait, és vállalták Krisztus örökségét azzal, hogy a rászorulókkal jót tettek. (folytatás a következő oldalon) Adásidő 3

4 Az Eucharisztia ünneplése és a szeretet gyakorlásának elválasztása elképzelhetetlen volt számukra. A pogányok csodálkozására egymáson segítettek, mindenüket megosztották, egymásért éltek. A püspökök hangsúlyozták, hogy a keresztényeknek nem elég a fölöslegükből adni vagy időnként juttatni valamit a szegényeknek, hanem nyújtsanak rendszeresen tisztességes, nagylelkű adományt a rászorulóknak. Példájuk ma is aktuális! A szükséget szenvedő embertárs iránt érzett felelősség a felebarátnál veszi kezdetét, de nincs határa. A felelősség egyetemes! Szent Pál a galatákhoz címzett levélben írja: minden emberrel jót kell tenni! A szeretet parancsát a szekularizált filantrópia és a nem bibliai vallások nem merítik ki teljesen. Az antik világ a közügyeket az igazságosság talaján akarta rendezni. Ismerték az irgalmasság magatartását és tetteit, de ez inkább sajnálkozásból fakadt. A sztoikusok az embertárs sajnálatát beteges dolognak tartották. Kant és Nietzsche el is utasították ezt a magatartást. A szegénnyel és szükséget szenvedővel való törődés idegen volt számukra s bár jótékonykodtak, csak a saját nevük megőrzése érdekében tették. A buddhisták az önmegváltásban hisznek, míg mi, keresztények azt valljuk, hogy a megváltás ajándék. Nem Istenhez közelednek, hanem a nirvánához, a világgal szembeni teljes közönyhöz. A buddhisták az én körül forognak, de a keresztény arra hivatott, hogy Istennek megnyíljon és Krisztusban éljen. A hinduizmusban a karma-jóga tanítja az önzetlen szeretetgyakorlás útját, mert a hinduk abban hisznek, hogy a felebaráton keresztül Istennel találkoznak. Mégsem lehet ezt a tanítást a kereszténység felfogásához hasonlítani, túl nagyok a vallási, kulturális, antropológiai különbségek. Nekik egészen más képük van az Istenről, a személyes boldogságról és az egyéni felelősségről. A zsidóság a kettős parancsolat helyes útját mutatja be. Ennek teljes értelmét Jézus Krisztus fogalmazta meg. Krisztus előtt 70-ben már találkozunk az aranyszabállyal: amit szeretnétek, hogy veletek tegyenek, tegyétek meg ti is. A felebaráti szeretet, amit Jézus kíván követőitől, csak az Istenszeretet erejében lehetséges. A karitász sikertelenségre van ítélve, ha az istenszeretet egyedül a hit gyakorlati megnyilvánulásaiban jelenik meg. A hatékony szeretetművekhez professzionális működés kell, mely nyilvános, az ellenőrzést is beleértve. A helyes istenszeretet feltétele a felebaráti szeretet. Ha szeretjük egymást, Isten bennünk marad, és szeretete tökéletes lesz bennünk! Ami számít, az a szeretet józan cselekedetei! Ha valaki azt mondja: szeretem Istent, de gyűlöli testvérét, az hazug írja János első levelében. A szeretet parancsa az ószövetségben a vallási-nemzeti szövetségben élőkre vonatkozott, később a judaizmus korában a prozelitákra is kiterjesztették. Jézus korában néhány rabbi már minden emberre értelmezi, mivel az ember Isten képére lett teremtve. Philo is vallja, hogy a minden emberre kiterjesztett szeretet az ellenség szeretetét is jelenti, a szeretetnek nincsenek korlátai. Ez nem volt általános nézet, ezt látjuk az irgalmas szamaritánus történetében is. E történetben a csúcspont a szenvedő ember és a róla való gondoskodás bemutatása. A korabeli általános zsidó felfogással szemben újszerű, szokatlan. A szeretet gyakorlása az újszövetségben átlépi a vallási-nemzeti egybetartozás kötelékeit. Adásidő 4

5 Természetes, hogy a tettek által válik a kimondott szó tanúságtétellé. A szeretet gyakorlása a szentté válás kritériuma! A keresztények csak úgy lesznek a világ előtt hitelesek, ha az egyház nyitott, fogékony lesz a társadalom bajaira. A szociális tevékenység és az apostolkodás ma is összefüggenek. A szeretet gyakorlása és az imádság hozhatja meg a mai kor embere számára a békét! Mindez missziós lelkületet és személyes tanúságtételt tételez fel. A szeretetszolgálat ma is kötelességünk. Jelen van ma is a világban az éhség: millió ember hal éhen évente. Magyarországon százezrek élnek szegénységben, kiszolgáltatottan. De nemcsak a nagy és látványos akciók a fontosak, az élelem- és ruhaosztások, hanem a szeretet sugárzása, a másik ember meglátogatása, felkeresése, hogy ne legyen, aki azt mondhatja körülöttünk: nincs emberem! A karitász tagjainak szerepet kell vállalniuk a nyomor és a szükség enyhítésében. Látogassák elsősorban az öregeket, a magukra maradottakat, magányosokat, akik élelmet, ruhát ugyan kapnak talán, de szeretetet, rájuk figyelést, meghallgatást nem. Így lesz, akit várhatnak, lesz, aki legalább heti fél órában figyel rájuk, akinek akkor ők lesznek a fontosak. Megfelelő lelkületet kell kialakítani: Krisztust vigyék lelkükben és Krisztust lássák a rászorulóban! Legalább havonta találkozni kell a karitászcsoportnak a plébánossal. Az elmúlt időszak tapasztalatait meg kell beszélni, meg kell osztani. A munkatárs nem viheti, mint saját terhet, a rárakott, vele megosztott problémákat, mert az túl nagy teher. De ha a lelkipásztorral, lelkivezetővel megoszthatja, akkor az már elviselhető, és nem teher lesz, hanem neki magának is lelki előrehaladást jelentő ajándék. Tegyünk meg mindent, építsük Isten Egyházát, gyarapítsuk Krisztus Országát, a szeretet országát, segítsünk a ránk szorulóknak! Öröm, hogy együtt lehetünk Jézus körül! Köszönöm, hogy teszik a dolgukat! Spányi Antal püspök a Katolikus Karitász püspök-elnöke Adásidő Mindennek Megvan az órája Impresszum: Adásidő - A Katolikus Egyház hivatalos segélyszervezetének lapja Kiadja: Katolikus Karitász A szerkesztőség címe: 1111 Budapest, Bartók Béla út 30. Telefon: 06/1/ Fax: 06/1/ Honlap: Felelős kiadó: Écsy Gábor, Katolikus Karitász országos igazgató Szerkesztő: Dippold Pál, Tördelés, nyomdai előkészítés: Ester Communications Kft., Arculat, layout: Kohán József Fotók: Csapó Viktória, Turcsik István, Büki László vaskarika.hu, Illusztráció: Turcsik Kinga Nyomda: Pharma Press Kft. ISSN: Adásidő 5

6 Egyházmegyék Szombathely A segítés a szenvedélyük Április 28-án, csütörtökön kettős ünnepre gyűltek össze a Szombathelyi Egyházmegyei Karitász vasi és zalai munkatársai. Egyrészt felavatták a szervezet központjául is szolgáló, részben EU-s forrásból átalakított, felújított Szikla Szociális Központot, másrészt megünnepelték, hogy a Szombathelyi egyházmegyében húsz éve alakult újjá a karitász. A jeles nap alaphangját megteremtő szentmise és a hivatalos program kezdete előtt némi nosztalgiázásra is akadt idő. Ezt kihasználva többen is felidézték azt, hogy Konkoly István akkori megyéspüspök felkérésére 1991-ben Győrvári Edith és Tuczainé Régvári Marietta kezdte el megszervezni a karitászt. Egyik első lépésük a karitászbolt elindítása volt, ahol a külföldről egyre nagyobb mennyiségben érkező ruhaneműt kezdték el árusítani. A bevételből indíthatták be a családsegítőt. Egyre több szegény ember fordult hozzájuk segítségért. Később a pszichiátriai és szenvedélybetegek gondozását és rehabilitációját is vállalták, így jött létre előbb (tizenöt éve) a Rév szenvedélybetegsegítő Szolgálat, majd nyílt meg a Hársfa-ház, amely gyógyult szenvedélybetegeknek szolgál otthonul. Öt éve a már A pszichiátriai és szenvedélybetegek gondozását és rehabilitációját is vállalták. említett Sziklát, a pszichiátriai betegek közösségi gondozóját és nappali ellátóját is megnyitotta a szervezet. Legújabban pedig megváltozott mun kaképességű embereknek teremt munkahelyeket. Az országosan egyedülálló Kríziskamra 2010 elnevezésű program nyomán tavaly két plébániára is visszaköltözött az élet. Vásárosmiskén és Nagylengyelben hetven megváltozott munkaképességű ember jutott munkalehetőséghez, a Sziklában pedig nyolcvanan dolgoznak. A jubileumi ünnepségen Spányi Antal székesfehérvári megyéspüspök, a Katolikus Karitász püspök-elnöke többször is megköszönte s példaértékűnek nevezte az egyházmegyei karitász tevékenységét. A jövőben még többen lesznek az elesettek, a magányosak, akik bajukban tényleg csak a karitász segítségére számíthatnak majd. Őket azonban nem csak élelemmel és ruhával kell támogatni, hanem lelki éhségük kielégítésére Jézus Krisztus szeretetét is közvetíteni kell számukra. Ezt viszont csak úgy tudjuk megtenni, ha Krisztus él bennünk, és akinek segítünk, abban is Krisztust látjuk - adott útmutatást a püspök. Kovács Ferenc, a Vas Megyei Közgyűlés elnöke gratulált a jubiláló szervezet munkájához, majd elismerő oklevelet adott át az egyházmegyei karitásznak, illetve két intézményének: az ötéves Szikla Szociális Központnak és a tizenöt éve működő Rév szolgálatnak. Veres András szombathelyi megyéspüspök és Konkoly István püspök pedig a gróf Batthyány Lajosról elnevezett megyei díjat vehette át. Kiss Tamás Tizenötéves a Rév Szolgálat, ötéves a Szikla Április végén fennállása huszadik évfordulóját ünnepelte a Szombathelyi Egyházmegyei Karitász, néhány nappal később, május 3-án pedig két betegeket segítő intézménye alapításának születésnapját: 15 éves lett a szenvedélybetegekkel foglalkozó Rév Szolgálat és 5 éves a pszichiátriai betegeket gondozó Szikla. A jubileum püspöki szentmisével kezdődött a Kálvária-templomban, majd képzőművészeti kiállítás megnyitásával és konferenciával folytatódott a Martineum Felnőttképző Akadémián. A kiállítás megnyitásakor és az ünnepség nyitóbeszédében Veres András megyéspüspök arról szólt, hogy a ma jellemző önző, szeretet nélküli világban, amelyben a rossz nagyon hangos, az ember akkor válik valóban emberré, ha másokért él, másokért cselekszik. A karitász mindkét intézményében ezért dolgoznak, ezzel esélyt adnak a pszichiátriai betegségben szenvedőknek és a szenvedélybetegeknek. A karitászszakemberek munkáját kitüntetésekkel ismerték el, melyeket a szombathelyi karitászt alapító Konkoly István püspök és Veres András megyéspüspök együtt adták át. Tuczainé Régvári Marietta, az egyházmegyei karitász igazgatója megköszönte az egyházi méltóságok évtizedek óta tartó tevőleges segítségét az intézmények működtetésében, majd a népes hallgatóság komoly tudományos előadásokat hallgathatott meg. Sámsonné Sándor Ágnes és Farsang Petra a Szikla 5 évéről beszélt, Bender Zsuzsanna főorvos pedig a pszichiátriai betegek rehabilitációjának módszereit ismertette. Van kiút a rabságból címmel a szenvedélybetegekkel foglakozó Rév Szolgálat vezetője, Ráczné Korom Krisztina szólt intézménye 15 évéről, majd a jeles budapesti szakember, Funk Sándor előadása zárta az eseményt a drogfogyasztás veszélyeiről. Dippold Pál Adásidő 6

7 Gyógyítani, építkezni, örülni Veres András püspök a testvéri szeretetszolgálatról A Szombathelyi Egyházmegyében rend van. Egymást érik a rangos rendezvények, sorra épülnek az új, egyházi kezelésű és tulajdonú intézmények, templomok, színvonalas kiadványok hirdetik, errefelé jó katolikusnak lenni. Egy karitász rendezvényen kérdeztük Veres András megyéspüspököt, mi történik errefelé. Csoda? - Örülnék, ha csoda lenne, de ez nem az, azt gondolom, hogy egyszerűen sikerült itt a karitászban és a környékén sok-sok olyan embert megszólítani, akik szakmailag is és lelkileg is fölkészültek arra, ami az egyház legfőbb tevékenysége, vagyis a karitász munka. Nálunk Tuczainé Régvári Marietta személyében a karitásznak olyan vezetője van, aki nagyon kreatív, igen sok helyzetben megtalálja a módját annak, hogy miként lehet újítani, a hagyományos karitászmunkán belül. A most születésnapokat ünneplő intézményeink, a Rév és a Szikla korunk új kihívásaira akarnak és tudnak is válaszolni. Látjuk, hogy a szenvedélybetegségek, a pszichiátriai betegségek sajnos egyre több embertársunkat érintik, és rajtuk keresztül még többeket, hiszen az ő családjaik, hozzátartozóik ugyanúgy szenvednek, mint ők maguk. Jómagam, mint a karitász fenntartója, igyekszem a lehetőségeinkhez mérten ehhez a munkához bátorítást adni, segítséget nyújtani, mert fontosnak tartom, hogy ne csak az igehirdetésben jelenjen meg a testvéri szeretetszolgálat fontossága, ne csak szóban hirdessük, hogy Krisztus követői vagyunk, hanem a gyakorlatban is tegyük ezt valósággá. Hiszen Jézus példabeszédei arra sarkallnak bennünket, hogy nem elég az, ha szóban megvalljuk, hogy Krisztus az Úr, a cselekedeteinkben is meg kell ennek jelennie. - A Család évében nyilván vannak sajátosan szombathelyi ren - dezvényeik. Természetesen. Nemrég a nemzeti zarándokhelyre Mátraverebély- Szentkútra mentünk el közel kétezren az egyházmegyéből. Ezt a zarándoklatot a családokért ajánlottuk föl. Elsősorban a résztvevők családjaiért, de egyházmegyénk családjaiért is, és a nemzet családjaiért kívántuk ezt az imádságos napot együtt tölteni. Nagyon nagy örömmel készülődünk július másodikára, Sarlós Boldogasszony ünnepére, ez székesegyházunk búcsúnapja. Erre az alkalomra hívjuk össze az öt, tíz, tizenöt, húsz, huszonöt vagy még több együtt töltött évet ünneplő kerek évfordulós házaspárokat. Szeretnénk ebben az esztendőben közösen hálát adni Istennek, hogy vannak, akik a házasságot nem valami ósdi intézménynek tartják, ellenkezőleg, boldogok benne. Szeretnénk az ő hűségüket, egymás melletti kitartásukat azoknak a fiataloknak is megmutatni, akik a korszellemtől megmételyezve, úgy tűnik, hogy bátortalanok, és nem merik magukat a házasságra elkötelezni. Ennek a napnak szép színfoltja lesz a helyi szimfonikus zenekarral és énekkarral az, hogy Liszt Ferenc Krisztus oratóriumát fogják jubileumi ajándékként megkapni a jelenlévő házaspárok. - A családokat, a jövőt, a fiatal emberekre lehet építeni. Szombathelyen ez sikerül? - Látszólag messziről kezdem a választ. Számomra az idei húsvét óriási üzenete, ajándéka volt az, hogy látszik, egyre többen vannak, akik húsvét ünnepét kezdik megérteni. Korábban, mint lelkipásztornak sokszor okozott gondot az, hogy a karácsony sokak számára inkább ünnep, az éjféli misére, de még az ünnep rákövetkező két napján is elmennek szentmisére. De most húsvét éjszaka olyan sokan voltak a székesegyházban fiatalok is, kisgyermekes családok, hogy bevallom, ez óriási öröm forrása volt nekem. Azt értettem meg, azt éreztem ki belőle, hogy tudják ugyan, hogy ez a földi élet a születéssel kezdődik, a halál felé halad, ami azonban számunkra nem a végpont, hanem a feltámadás az, amire mi készülünk. Ezért jöttek el olyan sokan fiatalok húsvét éjszakáján, hogy a hívők közösségében ünnepeljék meg az életet, a feltámadást. Ez számomra nagy ajándék volt, és ezt el is mondtam az elmúlt napokban soksok ismerősömnek, mert szeretném, ha ennek az üzenetnek az értékét ők is éreznék és tovább adnák. Dippold Pál Adásidő 7

8 Egyházmegyék Eger A segítő szeretet adta vissza a hitet és a reményt A 2010-es esztendő a katasztrófák éve volt. A folyók áradásai óriási pusztítást végeztek Észak-Magyarországon, a Sajó, a Hernád és a Bódva menti településeken. A Katolikus Karitász az első perctől nagy erőkkel volt jelen a katasztrófa sújtotta helyszíneken, ahol több mint 4700 családot kellett kitelepíteni és több száz család otthona vált lakhatatlanná. A hívek példamutató összefogásának köszönhetően az egyházmegyékből a nyár elején több mint 90 millió forint értékben osztott szét a szervezet segélyszállítmányokat. Az önkéntesek a mentési munkálatok után a kárfelmérésben, valamint a megkezdődött helyreállítási munkálatokban segédkeznek. Az áradások mellett a nyári viharok is komoly károkat okoztak. Számos ház tetejét letépte, megrongálta a szél. Ezek helyreállításán is dolgozott a Katolikus Karitász Őriszentpéteren, Bánrévén, ahol a lakóházakhoz több tízezer cserepet szállított ki a szervezet. Sajópüspökin 15 házat állítottunk helyre. Az árvíz okozta pusztítás következményeinek enyhítéséért a Magyar Katolikus Egyház országos összefogásra kérte híveit, és templomi gyűjtést rendezett június 20-án. A hívek nagylelkű adományainak köszönhetően több mint 255,5 millió forint segéllyel támogatta egyházunk az árvíz sújtotta települések újjáépítését. A Katolikus Karitász családok ezreit látta el tartós élelmiszerrel, ivóvízzel, takarókkal, tisztítószerekkel, gyógyszerekkel, az újjáépítés során építőanyaggal és felszereléssel, valamint bútorokkal és háztartási felszerelésekkel. A tönkrement berendezési tárgyak pótlásakor 100 db új heverőt, 50 db új mosógépet, 50 db új centrifugát és 50 db új hűtőgépet adtunk át a családoknak. A kitelepített árvízkárosult családok gyermekei számára több turnusban szerveztek táborokat, összesen 340 gyermek vehetett részt a színes programokon. Az árvízi újjáépítésben a kárfelmérések összesítését követően a helyi önkormányzatokkal közösen vett részt a Katolikus Karitász. A szervezet munkatársai és önkéntesei megfeszített erőkkel dolgoztak az újjáépítésen, 499 családi ház felújítási munkálatait segítették. Minden elkészült ház átadásakor élelmiszercsomagot és tisztítószereket adott a szervezet a házban élőknek. Az őszi iskolakezdéskor 800 darab, füzetekkel megrakott iskolatáskát és élelmiszercsomagokat osztott szét a szervezet az első és másodikos gyermekek között. Az adományozási akcióban Szendrőládon Mádl Dalma asszony is részt vett, aki a nyár folyamán több alkalommal segítette munkájával a karitász önkénteseit. Azon családok között, akiknek a veteményesét is tönkretette az áradás 500 zsák étkezési burgonyát oszt szét a karitász az ősz folyamán. Karácsonykor a segélyszervezet az ünnepet is igyekezett szebbé tenni mindazon családok számára, akik hiányt szenvednek az árvízi károk miatt. Karácsony előtt 100 db közel 10 kg-os pulykát osztottak szét a rászoruló családok közt, ezzel is segítve az ünnepre való készülődést. Sajóládon, Ónodon és Felsőzsolcán Ternyák Csaba egri érsek áldott meg egy-egy felújított házat. A szertartáson részt vettek az érintett települések polgármesterei is, akik köszönetet mondtak a szervezetnek a folyamatos segítségnyújtásért, külön kiemelve a bajbajutottak lelki gondozását. A karitász az ünnepi eseményhez kapcsolódva élelmiszer, édesség és tisztítószer csomagokat is osztott a rászorulók közt. A téli hideg tovább lassította a munkálatokat, hisz a még nedves falak nem tudtak száradni. Az árvíz miatt sok család került nehéz anyagi helyzetbe, és a hideg beálltával csak nehezen, segítséggel tudtak tűzifához jutni. Felsőzsolcán, Ónodon és Sajóládon 1,5 millió forint értékben közel 50 tonna tűzifát osztott szét a Katolikus Karitász. A felújítások zárásaként ünnepi hálaadó szentmisét mutatott be április 2-án Ternyák Csaba egri érsek a felsőzsolcai római katolikus templomban, hogy Isten áldását kérje az elvégzett munkára és mindazokra, akik munkájukkal, adományukkal imáikkal segítették a karitász tevékenységét. Az árvíz során megtapasztalhatták sok ember jóságát is. Jót tenni jó emelte ki a főpásztor. Sokan megtapasztalhatták azt a belső örömet, ami a másokért való áldozathozatalban jelenik meg. Amit adsz, magadnak adsz, mert amit oda nem adsz, az nem marad a tiéd idézte Aranyszájú Szent Jánost. A jóság is lehet követésre indító példa, mint ahogy ezt tették azok az árvízkárosult szendrőládiak, akik az árvíz után 2010 októberében a vörös iszap katasztrófa áldozatain igyekeztek segíteni. A segítő szeretet adta vissza az árvízkárosult családoknak a jövőbe vetett reményt és a hitet. Ez volt a célunk, köszönet és hála minden segítőnek, aki segített segíteni. Árvai Ferenc Egri Főegyházmegyei Karitász igazgató Adásidő 8

9 Házvásárlás volt Perén Házat vásárolt a Katolikus Karitász a Borsod-Abaúj-Zemplén megyei Pere községben egy arra rászoruló családnak. A Hernád melletti településen négyszázan élnek, a község utcái, házai szépek, gondozottak, ám az látszik, az itt lakókat nem veti fel a pénz. Miközben Écsy Gábor, a karitász országos igazgatója ügyvédi segédlettel intézi a házvételt, Árvai Ferenc Egri Főegyházmegyei Karitász igazgató mondja el az eset előzményeit: - A tavalyi nagy árvízkor kerültünk ide, az itteni plébános szólt, hogy segíteni kellene egy családnak, mert a víz tönkretette a házukat, bármikor összedőlhet. A mérnökeink megvizsgálták a házat, és azt mondták, többe kerülne helyrehozni, mint egy másikat venni. Így hát megvettük és be is rendeztük az első házat Perén. Néhány hónappal később ismét szólt a plébános úr, hogy méltatlan, rossz körülmények között él egy derék, háromgyerekes család a faluban, segítsünk, ha tudunk. Mint látható, tudtunk, - int Árvai Ferenc az ügyvéd körül csoportosulókra. A tágas, fürdőszobás ház évek óta lakatlan, de az örökösök ügyeltek rá, karbantartották. Hatalmas, a Hernádig lefutó kert is tartozik hozzá, új tulajdonosaik, a Ferencsák házaspár elfogódottan álldogálnak a sok ember között. Az átadás-átvétel megtörtént, Ferencsák Gáborék hívnak, nézzük meg hol is éltek eddig. Egy dombtetőre visz az út. A meredek telken apró vályogház áll. Hátsó fele kidőlni készül, a tető lecsúszóban. Bent a házba, két kicsi szoba, szegényes, ám patyolattisztán tartott berendezés. Az ágyakon tiszta takarók. Ferencsák Gáborné már az udvaron keresi a szavakat nagy örömükhöz, az Istennek biztosan valami szándéka van velünk, azért történt mindez, mondja, Megvizsgálták a házat, és azt mondták, többe kerülne helyrehozni, mint egy másikat venni. mi rendes keresztények vagyunk, így neveljük a gyerekeinket: a másfél éves Ferencsák Farkas Gellértet, a hatéves Csaba Mátyást és a nagylányt, Viktória Ritát. Azért van két nevük, mert magyarok és keresztények vagyunk. A férjem eddig munkanélküli volt, de az öröm, úgy látszik, csőstűl dől ránk: a férjem holnaptól munkát kapott, Gödöllőn fog dolgozni. Nagyon köszönjük a karitásznak az új házat, nélkülük nem tudtunk volna innen elkerülni - int a düledező otthonukra. Tessék megnézni ezt a kertet is, kapaszkodik Árvai Ferenc fel a meredek oldalba, tessék nézni, micsoda munka volt itt ezt a szép veteményest kialakítani. Dolgoznak, erősen dolgoznak Ferencsákék azért, hogy boldoguljanak, hogy az élelmük nagy részét megtermeljék, mondja. Tehát akarják is, hogy életük jobb irányba forduljon, ehhez adtunk mi egy lökést az új ház megvásárlásával nekik. Itt meg, mutatja az atya, itt is rendet tartanak, kaszálnak majd. A régi portájuk ezután a karitász tulajdona, kitűnő táborhelyet tudunk majd itt kialakítani. Nézünk le a dombról, alattunk a Hernád völgye, azon túl hegyek. Szép a táj. Az hát, bólint Árvai Ferenc, Isten teremtette. Dippold Pál ISTEN LELKE Hová Isten Lelke hatolt: alvó ébred, éled a holt. eloszlik az éj homálya, a bűneit tisztán látja. Ki megdöbben, szíve sajog, oda megy, hol bűnök, bajok terhe lehull, semmivé lesz: az Úr Jézus keresztjéhez. Hol működik Isten Lelke, erőt nyer a félénk, gyenge. a tudatlan bölcsességet, vigaszt, kit a bánat éget. Megújul a szív, a lélek, szeretet, hit, remény éled, a szó, a tett mind azt mondja: Ez is Jézus megváltottja! Isten Lelke oda tér be, ahol hívják várva, kérve. Ajándékot oda vihet, ahol talál nyitott szívet. Ott nyugszik meg, csak ott marad, hol meghódol az akarat, intelmének híven enged. - Csak oda visz győzedelmet! Novák László Adásidő 9

10 Egyházmegyék Pécs Hírek a pécsi karitász életéből Új helyre költözik a karitász központ szociális irodája Pécsett. A város határozatlan időre átadta azt az ingatlanrészt a Lánc utcában, mely korábban a Pécs TV használatában volt. A mintegy 300 m 2 alapterületű hely várhatóan június elején kerül olyan állapotba, hogy a helyiségeket átadhatjuk funkcióiknak. A felújítás költségei elérik a félmillió forintot. Terveink szerint valamennyi segélyezés (élelmiszer, ruha, bútor) átkerül az új címre, mely város minden pontjáról jól megközelíthető, de a vidékre történő ki-és beszállítás is leegyszerűsödik, hiszen ez a pont nem tartozik a forgalomcsillapított övezetbe. Május 14-én egyházmegyei, gyalogos zarándoklaton vettünk részt, melyet Udvardy György megyéspüspök vezetett. A karitász a 24 km-es úton szolgálatot is teljesített: a megfáradt zarándokokat mikrobuszunk vitte Máriagyűdre. A buszon orvosi ügyeletet biztosítottunk arra az esetre, ha valakinek útközben egészségügyi problémája lenne. A 16 órai püspöki szentmisén ezernél is több zarándok vett részt. Egyhetes szociális munka gyakorlaton vettek rész a Pécsi Tudományegyetem Természettudományi Karának Földtudományok szakáról másodéves hallgatók. A két fiatal megismerkedett az egyházmegyei karitászban folyó munkával részben látogatással, részben befolyva abba a tevékenységbe, mely a napi feladatok ellátását jelenti. Tapasztalataikat dolgozatban foglalták össze, melyre kreditet kaptak május 20. és 22. között családi hétvége volt Harkányban, az ottani egyházközség, az egyházmegyei Programiroda és a helyi karitász csoport szervezésében. A nagysikerű rendezvénysorozaton folyamatosan résztvevőt köszönthettek. Új ellátási lehetőség nyílt hajléktalanok számára a pécsi Tüskésréten. A Remény Háza-Domus Spei nappali melegedőként működik majd, melynek működtetésében az új vezetés mellett a kertvárosi karitászcsoport önkéntesei tevékeny részt vállalnak. Az átadásra a város vezetőinek részvételével május 14 -én került sor. Szociálteológiai konferencia volt Gondoskodás és közjó címmel május 26-án a Pécsi Hittudományi Főiskolán prof. dr. Goják János tiszteletére. A témához hazai egyetemek szakértői mellett külföldi előadók (Rómából, Bécsből és a Konrád Adenauer Alapítványtól) is vállaltak előadást. Májustól jótékonysági vonalat indítottunk a (06 90) , (06 90) as telefonszámokon. Az előbbi hívásával 400, az utóbbival 2000 Ft támogatást kap a karitász. Terveink megvalósításához, eddigi feladataink zökkenőmentes folytatásához elengedhetetlenül szükséges a jó szándékú adakozók támogatása, melyet ezen a módon is megpróbálunk elérni. Sikeresen lezajlott téli és tavasz akcióink után szeretnénk nyári, szünidei programjainkat olyan gyermekek számára ingyenessé tenné, akik anyagi okok miatt egyetlen táborra sem tudtak feliratkozni. Az Európai Unió Progress Programja által támogatott, a Nemzeti Erőforrás Minisztérium megbízásából, a Baranya Megyei Esélyegyenlőségi Iroda közreműködésével május 14-én 10 órától Esélynap 2011 elnevezésű programra került sor Pécsett a nyugati Várfalsétányon. A színes, szórakoztató programok mellett az érdeklődők megismerkedhettek a város civil szervezeteinek többek között a karitász tevékenységével, munkatársaival. Az Esélynap-2011 kiváló alkalmat biztosított szemléletformáló játékok kipróbálására, de színpadi produkciók, kiállítások és koncertek is várták az érdeklődőket. A sikeres program június 21-én Tamásiban folytatódik. Négy napot töltött nálunk Martin Gaertner karitász vezető a németországi Donau-Riesből, hogy megismerje a pécsi karitászban folyó munkát. Itt tartózkodása során ellátogatott Komlóra, ahol nem csak a karitászcsoport munkája érdekelte, de megtekintett egy foglalkozást is a cigány óvodában, melyet a helyi karitász működtet. Nagy érdeklődéssel hallgatta Szekszárdon a Rév munkájáról szóló beszámolót, hiszen némi eltérés, de sok hasonlóság is van a két országban a drogfüggők helyzetében és a megoldások keresésében. A látogatás végén körvonalazódtak az együttműködés lehetőségei is. Adásidő 10

11 Egyházmegyék Kalocsa-Kecskemét Börtönpasztoráció A Szentatya szentévi üzenete a világ minden börtönében érvényes lehet (I. rész) II. János Pál pápa 2000-ben a börtönök szentévi napján (2000. június 9-én) üzenettel fordult az elítéltekhez, az őreikhez és a kormányok illetékeseihez. Ez az üzenet nagyon fontos útmutatókat tartalmaz a börtönpasztoráció számára, és arra is, hogyan kapcsolódjon be a karitász ebbe a fontos küldetésbe. A Szentatya üzenetében testvéreimnek nevezi a fogvatartottakat és a következőket írja nekik:..ezekre a testvéreimre gondolva mindenekelőtt azt kívánom, hogy a Feltámadt Krisztus, aki zárt ajtókon keresztül lépett be tanítványaihoz, beléphessen a világ minden börtönébe, hogy a békét hozza a szívekbe. A Jó Pásztor szüntelenül az eltévedt bárányai nyomában van, hogy viszszavigye őket az akolba. Krisztus keresi a találkozást minden egyes emberrel, hogy felkínálja számára az üdvösséget. Krisztus azt várja el az emberektől, hogy nagylelkűen jóvátegyék az elkövetett rosszat, és a jót mozdítsák elő. A jubileumi szent év gondolataiból pedig a következőt üzeni a Szentatya a börtönök lakóinak. Maga a jubileumi szent év is szorosan kapcsolódik az emberek földi életét meghatározó idő múlásához. Arra emlékeztet, hogy az idő az Istené. A közhatalmak, amelyek a törvény megvonják valakitől személyes Ehhez hozzásegíti őket annak lehetősége, hogy elmélyítsék kapcsolatukat Istennel, valamint részt vegyenek különféle karitász tervekben. szabadságát, zárójel közé téve életének rövidebb-hosszabb szakaszát, tudatában kell, hogy legyenek: nem ők a fogvatartott személy idejének urai. Ehhez hasonlóan, a börtönfogoly ne úgy élje meg szabadságvesztését, mint pótolhatatlanul elveszített időt. A börtönben töltött idő is Isten ideje. A fogvatartott számára a börtönben töltött idő az Isten ideje lesz akkor, ha imával, szentírás olvasásával, jócselekedetekkel, munkával és tanulással tölti ki ezt az időt. Így lelki kincseket tudnak gyűjteni, megerősödnek a hitben és gazdagodnak istenismeretben. Olyan gazdagság ez, amit a rozsda nem tud megemészteni, a moly nem tud megrágni, és a tolvaj nem tud ellopni. A Szentatya üzenetében kihangsúlyozza: A börtönök legyenek a megváltás helyei. Ehhez hozzásegíti őket annak lehetősége, hogy elmélyítsék kapcsolatukat Istennel, valamint részt vegyenek különféle karitász tervekben. A fenti pápai üzenetből ki tudjuk emelni a börtönpasztoráció három legfontosabb feladatát. Az egyik, hogy a fogvatartottak számára sokoldalúan és vonzóan kell ismertetni azt a gondolatot, hogy legyenek nagylelkűek az elkövetett rossz jóvátételében. Mert azzal még nincs semmi jóvátéve, hogy valaki letölti a börtönbüntetését. A nagylelkű jóvátételre gyönyörű példák vannak a Bibliában és a szentek életében (Pl.: Zakeus története vagy Szent Pál élete). A másik, hogy a börtönben töltött idő nem hiábavaló, elvesztegetett idő, hanem lehet az Isten ideje is. Az az idő, amit Istennel töltünk mindig az életünk legértékesebb ideje. A börtönben nagyon sok olyan lehetőséget lehet találni, amikor az időnket Istennel tudjuk tölteni. A kalocsai börtönben hetente 18 vallási foglalkozás van a kápolnában, és még a zárkákban is lehet imádkozni, énekelni, Bibliát és vallásos könyveket olvasni. A harmadik, a fogvatartottak ne csak egyénileg jótékonykodjanak, nagylelkűen tegyék jóvá az elkövetett rosszat, hanem vegyenek részt különféle karitász tervekben, és akciókban. A kalocsai börtönben a karitász már két alkalommal szervezett ajándékkészítési akciót a dévai árváknak. Az elmúlt évben, 2010-ben pénzadományokat adtak a fogvatartottak a haiti földrengés, a magyarországi árvíz és vörösiszapár áldozatainak, és a Katolikus Karitásznak adták át, hogy a bajbajutottaknak továbbítsa. Szántó Ambrus Kalocsa-Kecskeméti Főegyházmegyei Karitász igazgató Adásidő 11

12 Egyházmegyék Esztergom-Budapest Átadták az idei Szent Adalbert-díjakat A díj kisérmét munkatársunk, Ferenczy Éva vehette át Az Esztergom-Budapesti Főegyházmegye védőszentjének, Szent Adalbertnek ünnepét idén április 30-án tartotta az egyházmegye. Nagy ünnep volt ez a nap a Bajóti Karitász régió munkatársainak is, hiszen ezen az ünnepi szentmisén a régió vezetőjét, Ferenczy Rudolfné Molnár Évát is a megtisztelő Szent Adalbert-díjban részesítette Erdő Péter bíboros. A díjat 2001-ben alapította Paskai László bíboros olyan világi hívők számára, akik munkájukkal kiemelkedő módon építik egyházunkat, különösen egyházmegyénket, és életükkel is példát mutatnak a hívek számára. Éva már 1975-től, férjével együtt sok szép egyházi szolgálatot végzett. Munkájuk mellett ifjúsági énekkart szerveztek, nyári táboroztatással sok élményt nyújtottak a hittanos gyermekeknek, karácsonyi misztériumjátékok betanításával és előadásaival pedig a gyermekek hangjával is hirdették az evangéliumot. Ezeket a szolgálatokat most a bajóti plébánián folytatják a felnőtt énekkarral és a karitászcsoporttal együtt. Éva az 1990-es években kapcsolódott be a vidéki karitászcsoportok szervezésébe és képzésébe a bajóti plébánián. Az akkori plébános, Balás Béla atya jelenleg kaposvári megyéspüspök meghívására, és az akkori egyházmegyei karitászigazgató, Bajzáth Ferenc atya irányításával és bátorításával kezdte el az első csoport megalakítását, majd később ő lett a Bajóti Karitász régió vezetője. Ebben a munkájában nagy segítséget nyújt a későbbi bajóti plébános Molnár Alajos, Lojzi atya. A kezdeti években még az esztergomi kórházban végzett munkája mellett járt ki Éva a plébániákra, hogy segítse a karitász közösségek alakulását. Majd a csoportok sokasodása láttán feladta munkahelyét, és a karitász munkának szentelte idejét és életét. Jó szervező képessége nyomán, Écsy Gábor atya, országos karitászigazgató vezetésével, és a plébános atyák támogatásával, mára közel 30 plébániai karitászcsoport működik a bajóti régióban. Csak Istennek átadott lélek képes ilyen nagy munkát elvégezni. Ekkora térségben, ilyen elvallástalanodott környéken, mégis megtalálták egymást a krisztusi szeretetre és annak továbbadására fogékony hívek. A csoportokat nemcsak létrehozni kellett, hanem azt szinte naprakészen a jóra és kitartásra ösztönözni és tevékenységüket összehangolni. Szinte napi kapcsolatban áll a karitászcsoportok vezetőivel és munkatársaival. Rendszeres összejöveteleket, lelkinapokat és továbbképzéseket szervez, amelyeken az elmúlt 15 évben több százan vettünk részt. Éva számára fontos, hogy ne csak a jó szándék, de a helyes hitbéli ismeretek és gyakorlati képzettség is társuljon, hogy a váratlan helyzetek megoldásait a csoportok a szeretet leleményességével tudják kezelni. Annak teljesítéséhez, amit Isten feladatunkul ad - tűnjék az emberileg bármennyire is lehetetlennek -, kegyel mével megadja az eszközöket is. Ez minden hivatás titka. II. János Pál pápa Éva feladatköre beleszövődik a főegyházmegye Szent Erzsébet Karitász Központjának tevékenységébe, és így valósítja meg Écsy Gábor atya karitászigazgató elgondolását, hogy a régiók között nincsenek határok, legyen átjárás a képzésben, az egyházmegyei és helyi rendezvényekben egyaránt, hiszen minden régióban közös célt szolgálunk. A karitászmunkában szerzett tapasztalatait más egyházmegyékben is megoszthatta. Így vett részt Kaposváron, Szombathelyen, Szegeden, továbbá a Debrecen Nyíregyházi és Váci egyházmegyék, karitászcsoportjainak találkozásain. Zenész férje Rudolf, közismertebb nevén Dax, gyakran elkíséri, hogy értékes dalaival színesebbé tegyék ezeket az összejöveteleket. Kiemelkedő műve a Szent Erzsébet oratórium, melyet kifejezetten feleségének karitász munkája ihlettet. Ferenczyné Éva egész életvitelével hangsúlyozza, hogy a karitászmunka fontos missziós feladat, és a keresztény segítség a Mennyei Atya gondoskodásának továbbadásában áll. Minden törekvése arra irányul, hogy Krisztus szeretetét, a mi szolgáló szeretetünkkel közvetítsük a világnak. Örülünk, hogy ezt a munkát Erdő Péter bíboros úr, a Szent Adalbert díjjal jutalmazta. Ez a kitüntetés minden karitász munkatárs áldozatos munkájának elismerését is jelenti. Nyúl Józsefné karitász vezető Esztergom-Szentgyörgymező Adásidő 12

13 Egyházmegyék Szeged Gulyásleves és lelki útravaló a szegedi hajléktalanoknak Március végén a hajléktalanok nagy örömére 80 adag babgulyást főztek és osztottak ki a Szeged Csanádi Egyházmegyei Karitász Szent Erzsébet Teajáratának jóvoltából. A teajárat október közepétől május végéig minden szerdán zsíros kenyeret és teát visz Szegeden a rászorulóknak. Így egy év alatt 32 alkalommal több mint 1500 találkozás történik hajléktalanokkal, és olyanokkal, akik közel állhatnak az otthonuk elvesztéséhez. Karácsony és húsvét táján ünnepi étellel kedveskedünk látogatottjainknak. Úgy látjuk, erre nagy igény van, talán egyre nagyobb. A gulyásleves készítésére március utolsó szerdáján már délelőtt 11-kor összegyűltünk hatan, hogy a szükséges alapanyagokat feldaraboljuk, előkészítsük. A teajáratnak otthont adó Sík Sándor Piarista Egyetemi Szakkollégium napfényes udvara erre nagyon kellemes helyszínt biztosított. Hamarosan gőzölgött is a leves és terjedhettek a finom illatok. Fél 6-ra már kígyózó sor várt minket a kollégium előtti téren. Meglepetés volt, hogy most van az az alkalom, hogy a megszokottól eltérő menü fogadja a hozzánk érkezőt. Nagy örömmel fogadták a meleg ételt. A beszélgetések fő témája ezen az estén a gulyásleves körül forgott. Megtudhattuk kinek milyen főzési praktikái vannak, mit szeret leginkább. A vacsora igen kelendő volt, a szokásos útvonalat bejárva a teajárat végére mind a 80 adag elfogyott. Nagy hála és a jóllakottság derűje kísérte utunkat. Érezzük azonban azt is, hogy nem csak az étel a fontos, hanem a mellé kapott odafigyelés is. Néha nem is olyan egyszerű csak meghallgatni: félretenni a gondolatainkat, ötleteinket, előítéleteinket, megmentő szándékunkat, elfogadni őt pont olyannak, amilyen. A rendszeres találkozások során lassan kialakul a bizalom a mélyebb beszélgetésekhez. Úgy nézünk rájuk, mint Isten szeretett teremtményére, mint értékes emberre, akitől én is tanulhatok, akinek még van valami célja, feladata az életben, csak lehet, hogy most éppen nem olyan erős, hogy erre tudjon emlékezni. ha elfogadod, hogy úgy érezzek, ahogy érzek még ha ez az érzés számodra érthetetlen is, lehetővé teszed, hogy megvizsgáljam és értelmet adjak az érthetetlennek. Ha ez megtörténik a válasz világossá válik és tanácsra nincs szükség. Agnes Beguin: Figyelj és hallgass meg! (részlet) Bánvölgyi Helga Keresztúton a belgyógyászaton A karitász önkéntesek ezévben is ünnepélyesebbé tették a húsvétot a szegedi II. Belgyógyászati Klinika Krónikus Belgyógyászati és Geriátriai Osztályán. A látogatás előtt a rendszeresen látogató önkéntesekkel közösen hangolódtunk húsvét titkára énekekkel, keresztúti szöveggel, hogy méginkább át tudjuk adni húsvét megváltó üzenetét a fekvő betegeknek. Nagyhétfői látogatásunkban Krisztus szenvedését állítottuk a betegek elé, hiszen az Ő sebei szereztek nekünk gyógyulást (Iz 53,5). Mivel talán még egyikünk sem ment át akkora szenvedésen, amilyenen a kórház betegei, így hitünkre és a Hozsanna jól ismert énekeire támaszkodtunk. Ezen kívül segített még nekünk az a személyes kapcsolat és szeretet, ami a rendszeres látogatások alatt már kialakult és formálódott az idős betegek iránt. Egy-egy keresztúti állomás s egy ének jutott minden kórterembe, plusz a személyes köszöntésünk, és ajándékképpen szentkép, banán, piros tojás és ásványvíz. Megható élmény volt átélni, ahogy egy-egy stáció vagy éppen az ének üzenete hogyan jutott közelebb hozzánk is a különleges keresztútjárás alatt. Megérezhettük, hogyan fordul Urunk a legelesettebbek felé: Szent karjaid széjjeltárod, Tán az embereket várod, Kiken vérrel könyörültél, Betegekért betegültél. (SZVU70.) Dippold Pál Adásidő 13

14 Egyházmegyék Veszprém Hetven tonna élelem Sikeres volt a karitász nagyböjti élelmiszergyűjtése A Magyar Katolikus Püspöki Konferencia felhívására, a Katolikus Karitász közreműködésével idén a családok megsegítésére szerveztek gyűjtést a nagyböjt március 28-tól április 2-ig tartó hetében. Mint az MKPK körlevelében írták, a 2011-es gyűjtés más, mint az eddigiek: Ezúttal nem perselygyűjtésre buzdítjuk a testvéreket, hanem arra, hogy szerény lehetőségeikhez mérten tartós élelmiszerrel járuljanak hozzá a katolikus egyháznak a Család évében meghirdetett akciójához. Ezzel az egyház régi hagyományát elevenítjük fel, hiszen az első századok keresztényei a kenyértörésre magukkal vitték a szegényeknek szánt adományaikat. A katolikus egyház hivatalos segélyszervezetének igazgatója, Écsy Gábor tájékoztatta lapunkat az akció eredményéről. Tizenhárom egyházmegye vett részt a gyűjtésben, összesen hetven tonna tartós élelmiszert adtak össze a hívek a plébániai gyűjtőhelyekre. Nagy mennyiségű cukor, liszt, étolaj, konzerv, csokoládé, keksz és száraztészta várta, hogy a helyi plébániai karitászcsoportok összeállítsák belőlük a személyre szóló adománycsomagokat. Azért történt ez így, tette hozzá Écsy Gábor, mert a helyi karitászosok jól tudják, hogy környezetükben kinek, mire van szüksége. A szegény családok ezrei, a kispénzű nyugdíjasok így mindenhol azt kapták, ami kellett nekik. Idén több adomány volt, mint tavaly. Ahol nincs helyi karitászcsoport, onnan az egyházmegyei karitászközpontokba küldték az élelmiszert, majd tovább osztották munkatársaink, természetesen ilyen esetekben alapos környezettanulmányt követően történhetett meg mindez, hiszen a karitász felelős azért, hogy valóban csak a rászorultak részesülhessenek az adományban. Az Esztergom Budapest Főegyházmegye 140 karitászcsoportjából 120 vett rész a gyűjtésben, vette számba szűkebb hazája adatait Écsy Gábor a karitász országos igazgatója, tehát szinte mindenki dolgozott azért, hogy a szegény családok asztala húsvétkor ne legyen üres. A legmeghatóbb esetek azok voltak, amikor az adományozók a saját készítésű készleteikből adtak. Így hozhattunk például sok-sok üveg befőttet és lekvárt Kisorosziból vagy Visegrádról. Felemelő érzés látni azt, hogy azok is adtak, akiknek maguknak is kevesük van. Összességében sikeresnek minősíthető a nagyböjti akciónk, mondta Écsy Gábor, akik kaptak, rendkívül hálásak, tiszta szívvel köszönik, akik pedig adtak, örülnek, mert az ő szívük is megfényesedett húsvétra. Dippold Pál Élelmiszercsomagok három és félmillióért Devecserben A Katolikus Karitász nagyszabású húsvéti akciót szervezett Devecserben április 19-én. 350 iszapárkárosult családot juttattak egyenként tízezer forint értékű élelmiszercsomaghoz. A csomagban minden ott volt, ami a húsvét hagyományos megünneplésének kelléke: sonka, kalács, liszt, cukor, csokoládé. A katolikus egyház segélyszervezete még nem vonult le a területről, hiszen az újjáépítéshez szükség van jelenlétükre, mondta Écsy Gábor, a szervezet országos igazgatója, majd azzal folytatta, hogy a karitász 76 károsult családnak rendezi be új otthonát. Az élelmiszerosztás a Katolikus Karitász raktárbázisa előtt folyt. A ház hűvös belső terében a helyi kartászönkéntesek már az előző napokban becsomagolták, előkészítették a csomagokat, így mindazok gyorsan hozzájuthattak az ajándékhoz, Adásidő 14

15 Devecseri gyerekek Egerben Megilletődött gyerekcsapat áll az egri püspöki palota dísztermében. A devecseri Gárdonyi Géza Általános Iskola 36 diákja és négy tanára vár Ternyák Csaba egri érsekre. A gyerekeket a Katolikus Karitász utaztatta ide, itt van a Veszprém- Főegyházmegyei igazgató Zagyva Richárd, Écsy Gábor atya az országos igazgató, és Árvai Ferenc, az Egri Főegyházmegyei igazgató. Feri atya nem engedi tétlenül múlatni az időt, megénekelteti a gyerekeket. Megérkezik vendéglátójuk, Ternyák Csaba egri érsek. A gyerekek és kísérőik elfogódottsága egy perc alatt semmivé foszlik, az érsek atya köszöntője ugyanis egyszerre tudományos ismeretterjesztő, mesei, történelmi és egyháztörténeti elemeket vegyít mesterien, egyaránt leköti a gyerekek és felnőttek figyelmét. Ezt követően oldottan, minden protokoll nélkül beszélgetnek egymással a püspöki palota dísztermében a résztvevők. Czeidli József, a devecseri gyerekek egyik kísérőtanára így számolt be programjukról: - Óriási lelki hozadéka van ennek a kirándulásnak. A gyerekek kikerültek abból a környezetből, ami már fél éve nyomasztja őket. Az iskolánk élete is átalakult ebben az évben, a vörösiszap-katasztrófa után minden eddiginél több nehézséggel kellett megküzdenünk. Csodálatos ez a szeretet, ami itt körülvesz bennünket. A Katolikus Karitász által szervezett programok, így ez a három napos kirándulás is, mindig új értékeket adnak az embereknek. Itt, a püspöki palotában erősen éreztük az érsek úr köszöntőjéből áradó szeretetet, a gyerekek ezzel felvértezve fognak hazatérni. A szeretet érzése még jobban jelen lesz az életükben. Megtapasztaltuk, érezzük, és szeretnénk is megköszönni. Budapesten a Csodák palotájában voltunk, ott ismerkedtek a gyerekek a fizika csodáival, ma pedig itt vagyunk Egerben, a püspöki palotában, itt a lélek csodáit ismerhetjük meg, később megnézzük a székesegyházat, utána pedig a várba megyünk. Különösképpen a szívünk ügye Eger, ugyanis itt nyugszik Gárdonyi Géza, iskolánknak a névadója, aki Devecserben írta a Fel nagy örömre kezdetű karácsonyi éneket. Tisztelgünk emléke előtt, koszorút helyezünk el a sírján. Délután elmegyünk Egerszalókra az élményfürdőbe, holnap pedig a Szilvásváradra, a Szalajka völgybe látogatunk, majd a Siroki várat másszuk meg. Nagyon hálásak vagyunk mindezekért. A gyerekek többsége nem szívesen beszélne a mikrofonba, nyilván a Devecsert a vörösiszap után elöntő médiafigyelem miatt, egy nyílt tekintetű gyerek, Orsós Szilveszter azonban nem fél, mondja: - Nekem sokat jelent ez a kirándulás. Én még nem nagyon voltam távol Devecsertől, egyszer jártam Budapesten. A vörösiszap elvitte mindenünket, édesapám, édesanyám sokat bánkódott emiatt. Nagy a család, nyolcan vagyunk testvérek. Hát már hogyne járnánk templomba, hiszünk. Ha nagy leszek, rendőr szeretnék lenni, mert láttam, hogy egy rendőr mi mindenben tud segíteni az embereknek. Ternyák Csaba egri érsek természetes közvetlenséggel teljesíti házigazdai kötelezettségeit, mosolyog, mesél, koccint, beszélget. A gyerekek ugyanilyen nyílt szeretettel veszik körül. Kérdésünkre, hogy a lelkek épülését miként szolgálhatta ez a találkozó, az érsek így válaszolt: - Ezek a fiatalok megtapasztalták, és a szüleik is, hogy a keresztény emberek segítették őket. Jó dolog az, amikor az ember kap, de meg kell tanulniuk azt, hogy ezt a szeretetet, ami feléjük áramlott, ne tegyék el maguknak, hanem adják tovább. Akkor lesznek ugyanis igazán gazdagok, ha ezt a szeretetet tovább tudják adni. Mint ahogy egy szent mondta, az lesz igazán a miénk, amit a rászorulóknak tovább tudunk adni. Az marad a miénk, minden más, amit magunknak megtartunk, az nem a miénk, azt elveszítjük. Dippold Pál akiket ez megilletett. A jogosultságot az utca túloldalán lévő karitász irodában kellett igazoltatni. Mádl Dalma asszony, a karitász jószolgálati nagykövete és Joubert Lászlóné, a karitász gazdasági igazgatója, akik az élelmiszercsomagokat osztották, alig győzték a munkát, de minden csomag mellé mindenkinek járt egy mosoly is tőlük. A devecseriek izgatottan jöttek átvenni az adományokat, de miután mindenki megkapta mindazt, ami ez alkalomból járt nekik, hálásan megköszönték és derűs boldogsággal az arcukon indultak hazafelé. Ki talicskával, ki biciklivel, ki autóval, ki gyalog. A Veszprémi Főegyházmegyei igazgató, Zagyva Richárd is részt vett az eseményen. Azt mondta, Devecserben még sok munka vár rájuk, hiszen az új házak ugyan nemsokára felépülnek, de a lelkek sérülései lassan gyógyulnak. Ezért vittek nemrégiben több tucat devecseri gyereket kirándulni Egerbe és a Mátrába. (lásd fenti írásunk) Addig maradunk itt, amíg szükség van ránk, búcsúzott a csomagok elfogytával Écsy Gábor. Mire vége a napnak a 350 devecseri család nem csak 3,5 millió forinttal lett gazdagabb. Sokkal többet kaptak a Katolikus Karitásztól. Szeretetet. Dippold Pál Adásidő 15

16 Egyházmegyék Debrecen Nyíregyháza Dévai gyermekek Kelet-Magyarországon A Debrecen Nyíregyházi Egyházmegyei Karitász a Kelet Karitász Alapítvány támogatásával 8 éve tart kapcsolatot a Dévai Szent Ferenc Alapítvány gyermekotthonaival. Így hívtunk meg 2004-ben 22 dévai gyermeket, két kísérővel, Nyíregyházára ben 31 gyermek és 4 kísérőjük Nyíregyházán, Kisvárdán és Ajakon, 2006-ban 33 gyermek 2 kísérőjével volt vendégünk Nyíregyházán, Kisvárdán, Ajakon és Tiszagyulaházán ben 35 gyermeket 3 kísérőjével láttunk vendégül Nyíregyházán, Kisvárdán, Ajakon és Rakamazon ban 38 gyermek és két kísérője Nyíregyházán, Kisvárdán, Ajakon és Nagykállóban töltött egy felejthetetlen hetet ben 39 gyermek 4 nevelővel töltött két hetet családoknál és a Tisza-partján, Gergelyiugornyán ben 39 gyermeket 4 kísérőjével láttunk vendégül. Idén is várunk 40 gyermeket kísérőikkel együtt. Nyíregyháza, Kisvárda, Ajak és Nagykálló fogadja a gyermekeket. A 2011-es üdülés keretében a befogadó települések karitász csoportjai sajátos programokkal (strand, múzeumfalu, állatpark, kirándulás, játszóház) teszik színessé a gyermekek családoknál töltött egy hetét. Így építve a szeretet hídját Erdély és Kelet Magyarország között. A második héten Szabolcs és Szatmár különlegességeit tekintjük meg egy kirándulás során. Napkoron az Erdei Iskolában teszünk lovas kocsis sétát. Máriapócson a bazilikába látogatunk a könnyező Szűzanya kegyképéhez. Nyírbátorban a Krucsay oltárt és a református templomot nézzük meg, majd a karitászcsoport ebéddel kínálja a gyermekeket és kísérőiket. Szatmárcsekén a kopjafás temetőben Kölcsey Ferenc síremlékénél el énekeljük a Himnuszt és a Székely Himnuszt, a Boldogasszony Anyánk régi éneket. Tiszakóródon a Bukónál, Túristvándiban a vízimalomnál pihenünk meg. Itt vacsorázunk, majd a Gergelyiugornyai Tisza-parton lévő karitász üdülőben töltünk egy hetet. Itt a strandolás mellett minden délelőtt kreatív foglalkozásokat tartunk: tánctanulás, fafaragás, hímzés, arcfestés, gyöngyfűzés, sportvetélkedők, éjszakai kirándulás, közös szentmise a befogadó családokkal, tábortűz és zenés búcsúest teszi felejthetetlenné a karitásznál töltött két hetet. A június 22-én Nyíregyházán a Magyarok Nagyasszonya Társ-székesegyházban a CANTEMUS Ifjúsági Vegyeskar által tartott jótékonysági est teremti meg a vendéglátás anyagi fedezetét. Ezen túl a Kelet Karitász Alapítvány számlájára és a 4400 Nyíregyháza, Kossuth tér 10. címre befizetett adományokból tudjuk a táborral kapcsolatos költségeket fedezni. A gyermekek üdültetése megmozgatja az egész egyházmegyét. Július 17-től 23-ig a karitászcsoportok biztosítják a gyermekek ellátásához szükséges élelmiszereket. A nyári programot követően Szent Miklós ünnepe előtt a befogadó családok meglátogatják a gyermekeiket, így építve a szeretet hídját Erdély és Kelet Magyarország között. Reméljük, egyre többen lesznek, akik vallják, hogy jobb adni, mint kapni! Köszönjük a nagylelkű támogatásokat! Isten fizesse meg jótevőink segítségét! Gégény Béla Debrecen-Nyíregyházi Egyházmegyei Karitász igazgató Kedves Támogatók! A Jóisten nevében köszönöm nektek a mindennapi segítségeteket! Hihetetlen jó dolog megfogni a nevetekben, azt a félelemtől remegő pihe-puha gyermek kezet, mint egy megriadt kis madarat, és jó szóval és szelíd bizalommal megértetni a gyermekekkel, hogy e világban nem kell félnie, mert bölcs felnőttek szépen összefogva meg tudják és meg is akarják oldani az ő gondjait, problémáit. Jó dolog a feltámadt Krisztus képére és hasonlóságára átalakulva szeretettel mondani: Ne féljetek! És csodálatos dolog látni, hogy a kis meggyötört gyermekarcokon szinte pillanatok alatt kivirágzik szavunkra a béke és a nyugalom a jó meleg fürdőben vagy a finom ebéd mellett. Hiszem, hogy a jóságos adományoddal kimondott ne féljetek sokszorosan fog megtérülni. Böjte Csaba testvér gondolataiból Adásidő 16

17 Egyházmegyék Kaposvár Munkás Szent József ünnepén Marcaliban május első vasárnapján, az égiek nemigen voltak kegyesek hozzánk. Majdnem egész nap szitált az eső, de azért, aki velünk tartott, mégis jól érezhette magát. Szentmisével kezdődött a nap, ahol az édesanyákat köszöntötték a gyermekeik. Előtte napon II. János Pál pápa boldoggáavatási virrasztásához csatlakozott városunk hívő közössége is. A szentmise után több helyszínen sport és szellemi vetélkedőn vettek részt a fiatalok. A szülők és gyermekeik több kondérral versenyeztek az ebéd elkészítésében. Természetesen a fő feladatot a karitász vállalta magára. A sátrak felállítása, az asztalok, a sok-sok ebéd elkészítése, majd a végén a mosogatás, a rendrakás szokásosan az ő szervezésükben történt. Most sem csalatkoztunk, minden rendben ment, s ez a nap arra is jó volt, hogy új segítők is belekóstolhattak nemcsak a kondérba, hanem a karitász szolgáló szeretetének munkájába is. Nemigen maradt az edények alján semmi, de ez nem is csoda! A több mint száz jelenlévő a Család évében szüleivel együtt fogyasztotta el a finom ebédet, majd a fiatalokat buszokkal szállították el a közeli településre, ahol újabb rendezvény, a fogatok bemutatkozása várta őket, egyéb program mellett. Itt már több száz résztvevő jelent meg, ahol Kiss Iván címzetes prépost, esperes plébános áldotta meg a fogatokat, hogy Isten kegyelme és áldása kísérje a bemutatót. Természetesen, a profi hajtók mellett a gyermekek is részesülhettek az izgalmas kocsikázásban, íjászatban és egyéb érdekes játékokban. Köszönettel tartozunk Szászfalvi László államtitkár úrnak, aki nemcsak mint ötletgazda biztatott minket a rendezvény létrehozásában, hanem anyagilag is támogatta a nagyszerű ügyet. Közben az idő is megjavult. A nap kisütött s azt hiszem mindenki jól érezhette magát ezen a színes, soksok programot felvonultató ünnepen. Jáki Zoltán Esélynap 2011 Az országos szervezés keretében, a mintegy 20 település egyik állomásaként, május 7-én 10 órától Kaposvár adott otthont a rendezvénynek. Az Esélynapon különböző karitatív szervezetek mutatkozhattak be, a másként, másságban élő emberek segítőiként. A rendezvény megnyitóján, Szita Károly Kaposvár polgármestere ennek fontosságára fókuszált beszédében. A mozgáskorlátozottak, a fogyatékkal élők esélyegyenlőségének jelentőségéről beszélt a mindennapokban. A Kaposvári Egyházmegyei Karitászt Marcaliból három fő, Taszárról egy fő, illetve Kaposvárról két fő képviselte. A szervezők által felépített sátorban, a sok-sok szóróanyag mellett a személyes megszólítás volt a legfontosabb kommunikációs lehetőség mondtta Jáki Zoltánné egyházmegyei karitász igazgató asszony. Sokan ismerték ugyan a karitász munkáját, de voltak akik most, ezen a rendezvényen találkoztak először a szeretetszolgálattal, annak sokrétű tevékenységével. A mosolygós karitász aktivisták kis ajándékkal kedveskedtek az érdeklődőknek. Az édesség mellett szentképekből is válogathattak a nézelődők. Amit a szórólapok nem tudtak elmondani, azt személyesen közölték. A bemutatkozás napjának végén, a Kossuth téren a székesegyház mellett felállított színpadon, színvonalas kultúrműsor szórakoztatta a jelenlévőket. Azt hiszem Soltész Miklós államtitkár úr és a Veled- Érted Egyesület által felkarolt rendezvény országosan is rávilágított arra, hogy a más élethelyzetben élő embereknek nem a sajnálkozás a jövőkép, hanem az elfogadásuk, a szeretettel, tapintatos segítséggel melléjük állni megváltozott élethelyzetükben. Dippold Pál Adásidő 17

18 Egyházmegyék Székesfehérvár Intézményfejlesztés mellett kell az önkéntesek segítő szolgálata is Évekkel ezelőtt volt olyan karitászigazgató kolléga, akivel azt gondoltuk, elsősorban egy németországi tanulmányút tapasztalatait látva, hogy szerencsésebb lenne a karitász munkáját az önkéntesekre alapozva fejleszteni. Azóta rájöttünk, hogy azért a kettő mégsem mond ellent egymásnak. Székesfehérváron a Karitász több intézményt is működtet, és az ebből fakadó tapasztalatok is azt mutatják, bizony az önkéntesek segítő szolgálata elkelne az intézmények munkájában is. Magyarországon az önkéntes munka sajnos nem olyan rendszerű, és nem is olyan megszokott, mint tőlünk nyugatabbra, bár egyre többet írnak, beszélnek róla, de azért ezek még csak tervek és beszédek. Hogy csak azt az új kezdeményezést említsem, ami például az év két hónapjára írt ki pályázati programot (a nyári szünet idejére a diákoknak), ami azért egy kicsit játéknak tűnik egy szervezet ilyen irányú igényeihez képest. A karitász idén 80 éves, az újjászervezése 20 éves. A karitász a katolikus egyház szociális önszerveződő mozgalma volt, önkéntesek munkáján alapult, amely jól kiegészítette a szociálisan érzékeny lelkipásztorok munkáját. Az újjáalakuláskor az egyházmegyei karitászok, helyenként Az önkéntesek segítő szolgálata elkelne az intézmények munkájában is. szociális alapítványok kezdtek hozzá a segítő szolgálatok működtetéséhez, amiben a plébániai önkéntes csoportokkal a kölcsönös együttműködés jegyében végezték, végeztük a bőségesen adódó kisebb- nagyobb feladatokat. Azonban az évek során a használt és jó állapotú ruhaneműk csereberélésénél, osztogatásánál többre vágytunk, és persze a szociális területről lassan hátráló állam is többféle szociális feladattal kínálta meg a divatba jött úgynevezett civil szerveződéseket. Egy szervezet fejlesztése, tulajdonképpen csábító dolog, ha erre van készsége és munkakedve, kitartása és szívóssága a benne dolgozó embereknek. Az állami normatív finanszírozás stabilizálja a működést, szakmai szempontból is fejlődést hoz, hiszen a szociális törvényben és a hozzá kapcsolódó kormányrendeletekben előírt, feltételeket teljesíteni kell, ezek végrehajtásának ellenőrzése folyamatos. A többé-kevésbé önszerveződő közösségeknél azonban mindig sokkal szűkebb a munkában dolgozók létszáma, mint egy állami szolgáltatónál. A civil kurázsi azt jelenti, hogy a minimális létszám igyekszik, a rendelkezésre álló finanszírozást nagyon jól kihasználva, a maximális teljesítménnyel dolgozni. Úgy tűnik, van tehát létjogosultsága az intézmények elindításának például a karitásznál is, hiszen a keresztény ember felelősségérzete is ezt kívánja, és a karitász mint segélyszervezet is megérdemli, hogy fejlődjön, szerepe erősödjön a társadalomban. Vannak tartalékok azonban az önkéntesek bevonásával végzett intézményi ellátásban is egy új szín, egy friss erő kapcsolódna be időről-időre egy szolgálat munkájába, egy szolgáltatás végzésébe, a kötelezően megkövetelt munkafeladatokon kívül. Fontos lenne, hogy államilag támogatott és kidolgozott rendszere legyen ennek, és állandó lehetőség legyen az önkéntesek bevonása, így jelentene további erősítést az ő kiszámítható és tervezhető részvételük a különféle szociális szolgálatok munkájában. Nagy Lajosné Székesfehérvári Egyházmegyei Karitász igazgató Karitászbolt - jótékony kereskedés Szeretettel várunk minden kedves vásárlót a karitász boltjában! Jó állapotú, jó minőségű ruhák, cipők, bőráruk kedvező áron másodkézből. Itt mindenki vásárolhat, hiszen ezzel a karitászt támogatja! A bolt bevételéből élelmiszer kerül a rászorulók asztalára... Nyitva tartás: hétfőtől péntekig Cím: Karitászház Székesfehérvár, Lövölde út 28/a. Alba Caritas Hungarica Alapítvány RÉV Szenvedélybeteg-segítő Szolgálat 8000 Székesfehérvár, Móri u. 20. Telefon: (22) , Fax: (22) Intézményvezető: Varga Judit Barbara Ügyfélfogadás: hétfő - csütörtök: 9-20, péntek: 9-17 Jelentkezni lehet személyesen vagy telefonon Adásidő 18

19 20 éves a rendszerváltást követően újjászervezett Katolikus Karitász (II. rész) Országos Karitász május 6-án egy német mikrobusz közelít az osztrák-magyar határhoz. Ketten ülnek benne. Az idegeneket elbűvöli az ismeretlen, soha nem látott táj, és a sokféle csodáról szóló hír, ami felőle kelt. Azon az évezredes királyi úton közelítenek amely egyaránt fontos volt az imperium Romanum, a népvándorlás népei és az ezeréves Magyarország számára is. A busz mindkét oldalán hatalmas betűkkel ez áll: SEGÉLY-BUDAPEST-KARITÁSZ Még Németországban írták rá magyarul tudó szeretetszolgálatosok. A vámtiszt ötször is elolvassa a feliratot, aztán a busz ablakán rózsaszín, fehér és sárga színű papírokat gyűr be a vezetőnek. Végigméri a fáradt utasokat, és int, hogy mehetnek. Az érdes-foghíjas műút erdők és legelők változatosságán kanyarog Budapest felé. A lassan poroszkáló mezei Trabantok, Wartburgok elől lomhán mozdulnak arrébb az autókból kihajított ételmaradékokat kutató állatok. A völgyhajlatban, szomjas fák közt, váratlanul bontakozik ki az első magyar település: Hegyeshalom. Még 171 km Budapestig: mondja Albert Cajetan Geisenhofer tartományi szenátor utasának, és bekapcsolja az itt egyetlen, középhullámon fogható magyar rádióállomást, a Kossuth Rádiót. Úgy véli, hogy verset hall, mert az olykor lágy és máskor vad hullámokra emlékeztető szavak időközönként sejtelmesen csengenek össze. Miről szól? kérdezi utasát az 74 éves szenátor. Kísérője és barátja, a müncheni katolikus egyetem magyar származású docense, lassan és komótosan fordítani kezdi a verset: Simítsd rám a szót, simítsd rám, kedves! Ne hangosan, inkább lágyan, csendben! Olyan megnyugtató, mikor rám hajol halkan, - cirógató fényben becézget a hajnal. Legalább ma mondd ki, de ne is mondd, csak súgjad! Simítsd rám a szót, simítsd rám a múltat! (Zsefy Zsanett) Szó és múlt, ismételte a szenátor. Lelkét felkavarja az emelkedettség érezte, de mégsem szól. - Bárhogyan is történt valójában a dolog, ezek a sorok egy nyugati kultúrán nevelkedett német diplomatára olyan hatással voltak, hogy azt felemlíteni érdemesnek tartotta. Szenátor Geisenhofer hosszan elgondolkodott a vers utolsó során, és ahogyan feltámadtak benne az emlékek, legkedvesebb idézetét formálgatva válaszul mégis ennyit mondott: Tükrödbe, szememmel nézz, legyek neked vigyázó kéz, mely óvja álmodat. Egy idegen politikus tisztelgő vallomása volt ez az ébredő magyar társadalomnak. Milliók jövőjének, melyről a német diplomáciai karban oly sokat beszéltek. Azoknak, akik helyt tudtak állni az évtizedek viharában s ma mégis, legtöbben közülük kisemmizve szégyenkeznek a népek országútjain. Azoknak is akik elbuktak, de akiket életre kell segíteni. Ezért jött. Ezért kanyarog ma a műút valahol Hegyeshalom és Budapest között az orra előtt. A szenátor úgy érezte, hogy mélyről jövő gondolatait pátosz nélkül kifejezni nem tudja. A békés rendszerváltást követően, a piaci viszonyokra való áttérés során ugyan jelentős külföldi tőke áramlott be Magyarországra, de az erős gazdasági visszaesés következtében, egyes számítások szerint, a lakosság több mint 40%-a létminimum alatt élt. Vajon ki tudott volna többet a gazdasági visszaesésről mint éppen ő, akinek életét szinte kizárólag politikai, gazdasági megközelítések és statisztikák jellemezték? Nem kellett jövőbe látónak lennie ahhoz, hogy szemében kirajzolódjon a tartós munkanélküliség majdan ránk nehezedő árnya, a gyermekvédelmi ellátás sürgető szükségessége, a növekvő egzisztenciális kiszolgáltatottság fenyegetése, az egészségügy és az oktatás szükséges átalakításának alternatívái. Tudta, hogy ezek a nehézségek a Magyar Katolikus Egyház nélkül nem orvosolhatók. Albert Cajetan Geisenhofer tartományi szenátor, még húsz évig áll a magyar társadalom, a katolikus egyház és a karitász mellett lekötelező segítségével, kiterjedt kapcsolatrendszerével. A napjainkban teljesen viszszavonultan élő szenátorról kevesen tudják, hogy a rendszerváltást követő magyar társadalmi és szociális problémák megoldásában Antall József miniszterelnök egyik fontos külföldi partnere volt. Azt is, hogy a Magyar Karitászt a világ 166 országát összekapcsoló Caritas Internationalis, éppen az ő hatására veszi fel május 23. és 29. között, Rómában megrendezett XIV. nagygyűlésén tagjai sorába. A szenátornak ma csöndesen telnek napjai. Olykor Nicolas Sarkozy francia elnök családjának levelével kopogtat a postás. De még májusát írjuk. Közeleg a német mikrobusz Budapesthez. Hiteles nemzetközi összefogás igéretét hozza Magyarországnak. A Magyar Katolikus Egyháznak. A Magyar Karitásznak. Generációkig visszamenőleg. Dr. Forgách József a Katolikus Karitász országos igazgatóhelyettese (folytatjuk) Adásidő 19

20 Fiatalok Segítenek Szeretet, bizalom, tapintat A Rév Szenvedélybeteg-segítő Szolgálat fenntartója a Katolikus Karitász Caritas Hungarica, a Katolikus Egyház hivatalos segélyszervezete. Vezetőjét, Márton Andreát a szervezet történetéről és arról kérdeztük, milyen formában foglalkoznak a fiatalokkal. A budapesti Rév Szenvedélybeteg-segítő Szolgálat 1994-ben modellintézményként jött létre. Ekkor kezdődött el a szakmai koncepció kidolgozása, a képzések beindítása. Erre az intézményre alapozva épült ki az országos Rév-hálózat. A fővároson kívül számos városban (Székesfehérvár, Szekszárd, Kecskemét, Győr, Szombathely, Eger, Debrecen) is működik egységes szakmai koncepció alapján Rév Szenvedélybeteg-segítő Szolgálat. Így az intézmények együttesen hálózatot alkotnak mondta az intézményvezető. A Rév szakmai protokolljának alapját, a Németországban már éve működő pszichoszociális tanácsadók adták. Az eredeti koncepció legfontosabb elemeit megtartottuk. Ezek a következők: a gyógyulás érdekében nem csak a szenvedélybetegekkel kell foglalkoznunk, hanem a hozzátartozóikkal, családjukkal és a környezetükkel is. Együtt kell dolgozni a védőnőkkel, gyermekorvosokkal, háziorvosokkal, kórházi osztályokkal. Sajnos egyre több fiatal embert érintenek valamilyen formában a szenvedélybetegségek fűzi tovább a történetet Márton Andrea. A 2002-ben indított Gazdagréti Prevenciós Program elsődleges célja az volt, hogy az ott élő fiataloknak hasznos és egészséges szabadidőeltöltési formákat kínáljunk. Ezt a módszert elsődleges prevencióként alkalmazzuk immáron több mint három éve. Gazdagrét, Budapest XI. kerületének egy elszeparált része, és bár egyes adottságai igen kedvezőek nagyrészt zöld terület, ugyanakkor egy olyan lakótelepről van szó, mely nagy lélekszámú, ahol több általános és középiskola is található. A program elindításában az is szerepet játszott, hogy mind a kliensek, mind az egyes intézmények (például: Gyermekjóléti Szolgálat, háziorvosok, pedagógusok) jelezték, hogy egyre több a probléma (kapcsolati problémák családon belül és/vagy a tágabb környezetben, illetve akár kriminalizált esetek is megjelentek) a gazdagréti területen. Ezek között megtalálható a kábítószer-fogyasztás veszélyeztetettség is. Programunkkal a gazdagréti fiatalokat szólítottuk meg. Minden héten kétszer-háromszor a lakótelep utcáit járva ismerkedtünk meg az ott csellengő fiatalokkal. Miután beszélgetést kezdeményeztünk velük, figyelemfelkeltő ismertetőt adtunk klubunk programjairól ismerteti módszereiket a Rév vezetője. Valamennyi foglalkozásunk keretében különböző kreatív technikákat alkalmaztunk. Így olyan játékokat használunk, hogy segítségükkel könnyebben megnyílnak az érdeklődő fiatalok. Márton Andrea január 1. óta a Rév Szenvedélybeteg-segítő Szolgálat intézményvezetője Budapesten. Szociológus, szakvizsgázott szociális munkás, és katolikus teológiát végzett, ezen diplomák mellett további speciális végzettségekkel is rendelkezik Szerettem volna Istentől kapott adományaimat, a talentumaimat az egyházban kamatozatni, ezért tartottam nagyon fontosnak, hogy egyházi intézményben dolgozzam, és ily módon is részt vehessek az egyház társadalmi tanításának, küldetésének a megvalósításában. Tapasztalataim szerint az emberek nagy bizalommal fordulnak a karitászhoz, a karitász intézményeihez. Nagy megtiszteltetés, de nagy felelősség is ez a bizalom, amivel sokszor hozzám és munkatársaimhoz fordulnak a rászorulók, és a családtagok. A szenvedélybetegséggel, függőségi problémákkal küzdő családok esetében fontos a bizalom, a tapintat, a diszkréció. A segítségnyújtás annál hatékonyabb, minél korábban segítséget kérnek, és ha a család egésze bevonható a segítségnyújtás folyamatába. mondta Márton Andrea. Dippold Pál Adásidő 20

2015. március 1. Varga László Ottó

2015. március 1. Varga László Ottó 2015. március 1. Varga László Ottó 2Kor 4:6 Isten ugyanis, aki ezt mondta: "Sötétségből világosság ragyogjon fel", ő gyújtott világosságot szívünkben, hogy felragyogjon előttünk Isten dicsőségének ismerete

Részletesebben

PÜNKÖSD 2011/ Pünkösd 2011.

PÜNKÖSD 2011/ Pünkösd 2011. 2011/3. 52. PÜNKÖSD Pünkösd 2011. 1./ Pünkösd = a Szentlélek kiáradása akkor és most. Jézus Krisztus által Isten nemcsak a vétkeinkért járó (Isten a tökéletes Igazság is!) büntetést vállalta helyettünk,

Részletesebben

Szent György Lovagrend Soproni Priorátus. 2014. évi beszámoló 2015. évi munkaterv

Szent György Lovagrend Soproni Priorátus. 2014. évi beszámoló 2015. évi munkaterv Szent György Lovagrend Soproni Priorátus 2014. évi beszámoló 2015. évi munkaterv A Soproni Priorátus Szervezeti felépítése Priorátusunk a Győr-Moson-Sopron megyei nagypriorátus része Címe: H-9400 Sopron,

Részletesebben

Szent György Lovagrend Soproni Priorátus évi beszámoló évi munkaterv

Szent György Lovagrend Soproni Priorátus évi beszámoló évi munkaterv Szent György Lovagrend Soproni Priorátus 2015. évi beszámoló 2016. évi munkaterv 2 A Soproni Priorátus Szervezeti felépítése Priorátusunk a Győr-Moson-Sopron megyei nagypriorátus része Címe: H-9400 Sopron,

Részletesebben

HARMATCSEPP TANULMÁNYI VERSENY HITTAN

HARMATCSEPP TANULMÁNYI VERSENY HITTAN HARMATCSEPP TANULMÁNYI VERSENY HITTAN A versenyző neve: Forduló: I. Osztály: 3. Az iskola kódja: H- Elért pontszám: Javította: Visszaküldési határidő: Elérhető pontszám: 67p. 2014. november 17. Kedves

Részletesebben

Szent György Lovagrend Soproni Priorátus. 2013. évi beszámoló 2014. évi munkaterv

Szent György Lovagrend Soproni Priorátus. 2013. évi beszámoló 2014. évi munkaterv Szent György Lovagrend Soproni Priorátus 2013. évi beszámoló 2014. évi munkaterv A Soproni Priorátus Szervezeti felépítése Priorátusunk a Győr-Moson-Sopron megyei nagypriorátus része Címe: H-9400 Sopron,

Részletesebben

2016. ÉVI KÖZHASZÚ MUNKÁNK ÖSSZEGZÉSE

2016. ÉVI KÖZHASZÚ MUNKÁNK ÖSSZEGZÉSE 2016. ÉVI KÖZHASZÚ MUNKÁNK ÖSSZEGZÉSE Az éves munkánk összegzésének kifejtése: Kézműves foglalkozásokat tartottunk Császártöltésen tavasszal és ősszel az óvodában 41 fő, az általános iskolában napközis

Részletesebben

HIRDETÉSEK Szent Anna Plébánia

HIRDETÉSEK Szent Anna Plébánia HIRDETÉSEK Szent Anna Plébánia 2015.12.27. Szent Család vasárnapja Egyházközségi programok A hét ünnepei, szentjei hétfő: Aprószentek péntek: Szűz Mária, Istenanyja vasárnap: karácsony 2. vasárnapja 31,

Részletesebben

Arcodat keresem, Uram!

Arcodat keresem, Uram! Arcodat keresem, Uram! Imádságok az Eukarisztia elõtt Pan non hal ma, 2011. AZ EUKARISZTIA ELÕTT SZENTSÉGIMÁDÁSI ÓRA IMÁDÁS Az Úr Jézus köztünk van az Élet Kenyerében. Hálaadó lélekkel imádjuk ôt, a mi

Részletesebben

Hittan tanmenet 4. osztály

Hittan tanmenet 4. osztály Hittan tanmenet 4. osztály Heti óraszám:1 Összes óra: 40 Az Élet a hitben című hittankönyvhöz Plébániai hitoktatás céljára Óraszám Tananyag Didaktikai cél, nevelési cél Segédeszköz, Munkaformák, Módszerek

Részletesebben

SZENT PÉTER ÉS PÁL APOSTOLOK

SZENT PÉTER ÉS PÁL APOSTOLOK MEGJELENIK A HÓNAP UTOLSÓ VASÁRNAPJÁN 2013. JÚNIUS 29. Alapítva: 2003. XI. évfolyam VI. szám SZENT PÉTER ÉS PÁL APOSTOLOK 2. OLDAL VISSZAPILLANTÓ 5. OLDAL SZENT MÓNIKA 3. OLDAL KEDVES CSALÁDOK 6. OLDAL

Részletesebben

A szerkesztôség e-mail címe: derekpont@freemail.hu telefon: 0620-389-58-53. Zetelakán jártunk Aki járt már Derekegyház testvértelepülésén Zetelakán az bizonyára igen kellemes tapasztalatokat szerzett az

Részletesebben

SZAFI Egyesület tevékenységéről szóló beszámoló 2009. évről

SZAFI Egyesület tevékenységéről szóló beszámoló 2009. évről SZAFI Egyesület tevékenységéről szóló beszámoló 2009. évről Egyesületünk 2005. október 27 én alakult szülői kezdeményezésre. Célja: Tápiószecsőn és a környező Tápió vidék - Kistérségben értelmi vagy testi

Részletesebben

Intézmények :: Boldog Gizella Általános Iskola és Óvoda (Mohács), Testvérkék Óvoda (Budapest), Szent Angéla Általános Iskola és Gimnázium (Budapest),

Intézmények :: Boldog Gizella Általános Iskola és Óvoda (Mohács), Testvérkék Óvoda (Budapest), Szent Angéla Általános Iskola és Gimnázium (Budapest), Kik a ferencesek? A Ferences Rend 800 éve van jelen a társadalom szolgálatában. Ismert és elismert közösség Magyarországon és világszerte. A Rend elsődleges feladata az evangelizáció, ez ugyanakkor különböző

Részletesebben

http://webovoda.blogspot.com/

http://webovoda.blogspot.com/ http://webovoda.blogspot.com/ B e t l e h e m e s j á t é k Szereplők: Király, szolga, Mária, József, egy paraszt család (akiknél a betlehemes játszódik), a betlehemet vivők, angyalok, pásztorok. Az egész

Részletesebben

valamint az Irgalmasság órája, Irgalmasság rózsafüzére és Irgalmasság litániája

valamint az Irgalmasság órája, Irgalmasság rózsafüzére és Irgalmasság litániája Jézusom, bízom Benned! Az Isteni irgalmasság kilencede valamint az Irgalmasság órája, Irgalmasság rózsafüzére és Irgalmasság litániája 1937. augusztus 10-én mondta az Úr Szent Faustina nővérnek: Azt kívánom,

Részletesebben

A Körmendi Egyházközség évi tervezett programja

A Körmendi Egyházközség évi tervezett programja A Körmendi Egyházközség 2017. évi tervezett programja Január 3. kedd 18.00 A Karitász csoport összejövetele 5. csütörtök 19.00 Felnőtt katekézis 7. szombat 19.00 A Családcsoport összejövetele 8. vasárnap

Részletesebben

Bonifert Zoltán. Korábban már volt képviselőtestületi tag.

Bonifert Zoltán. Korábban már volt képviselőtestületi tag. Bonifert Zoltán 44 év vállalkozó 21 éve élek Tahiban, feleségem Kollár Edit. 2 lányom van, 18 és 14 évesek. 23 éve vagyok vállalkozó. Bonifert Zoltánné Kollár Edit 43 év védőnő Korábban még nem volt képviselőtestületi

Részletesebben

Méltó születésnapi ajándék

Méltó születésnapi ajándék Szeged gazdálkodásának egyre nagyobb hányadát teszik ki azok az állami és uniós pályázatok, melyeket teljes egészében a város fejlesztésére fordítanak. Az idén 32 milliárd forintot fektetnek be a város

Részletesebben

TEMPLOM, KÖZÖS IMÁINK

TEMPLOM, KÖZÖS IMÁINK TEMPLOM, KÖZÖS IMÁINK Templomunk-iskolánk nevelési helyszíne Nagy előnye iskolánknak, hogy földrajzilag is közel áll hozzánk fenntartó gyülekezetünk temploma. Hagyományosan minden tanévet itt kezdünk,

Részletesebben

Hittan tanmenet 2. osztály

Hittan tanmenet 2. osztály Hittan tanmenet 2. osztály Heti óraszám: 2 Összes óra: 80 Az Isten szava című hittankönyvhöz Iskolai hitoktatás céljára Óraszám Tananyag Didaktikai cél, nevelési cél Segédeszköz, Munkaformák, Módszerek

Részletesebben

Végső dolgok - Egy végtelen világ

Végső dolgok - Egy végtelen világ Végső dolgok - Egy végtelen világ Felnőtt katekézis, 2011. november 04. Előadó: Maga László Plébános atya Miről is szólhatott volna Plébános atyánk péntek esti előadása, mint a Végső dolgokról, hiszen

Részletesebben

Katasztrófavédelem, vészhelyzetkezelés. Vészhelyzetben

Katasztrófavédelem, vészhelyzetkezelés. Vészhelyzetben Vészhelyzetben Bizony mondom nektek, ha csak akkora hitetek lesz is, mint a mustármag, s azt mondjátok ennek a hegynek itt: Menj innét oda! odamegy, s nem lesz nektek semmi sem lehetetlen. Mt 20 Nem sokkal

Részletesebben

Kőtelek Önkormányzat lapja 2015/09. Szeptember

Kőtelek Önkormányzat lapja 2015/09. Szeptember Kőtelek Önkormányzat lapja 2015/09. Szeptember Tisztelt Kőteleki Lakosok! Az augusztus 20-i hétvégén sikeresen megrendezésre kerültek a falunapi programjaink. Rendezvényünk kiemelt eseménye volt a testvér

Részletesebben

ELŐSZÓ Pál apostol igehirdetése 7

ELŐSZÓ Pál apostol igehirdetése 7 Tartalom ELŐSZÓ Pál apostol igehirdetése 7 5 A RÓMAIAKNAK ÍRT LEVÉL 11 Bevezetés 14 A levél szövege 14 Címzés és köszöntés (1,1-7) 16 Hálaadás és a téma megjelölése (1,8-17) 1. TANÍTÓ RÉSZ (1,18-11,36)

Részletesebben

Soós Mihály laudációja Tisztelt Hölgyeim és Uraim! Kedves vendégek!

Soós Mihály laudációja Tisztelt Hölgyeim és Uraim! Kedves vendégek! Soós Mihály laudációja Tisztelt Hölgyeim és Uraim! Kedves vendégek! Vannak emberek, akiken érződik, hogy a helyükön vannak, tudják mit akarnak, miért vannak a földön. Mások nyugtalanok, keresik, de nem

Részletesebben

A keresztény élet forrása, központja és csúcsa: A szentmise. Igeliturgia

A keresztény élet forrása, központja és csúcsa: A szentmise. Igeliturgia Felnőttkatekézis A keresztény élet forrása, központja és csúcsa: A szentmise Előadó: Maga László Plébános atya Időpont: 2012. július 06. Igeliturgia Igeliturgia és Eukarisztia liturgiája, két része ugyan

Részletesebben

RENDEZVÉNYNAPTÁR 2014. DECS

RENDEZVÉNYNAPTÁR 2014. DECS Hónap Február Rendezvény megnevezése 08. Katolikus bál 15. KISZE báb égetés Alapítványi Ház Rendezvény helyszíne Információ kérhető Telefonszám Alapítvány 20/283-2013 15. Ovis farsang 22. Zenés farsangi

Részletesebben

Hajléktalanok. Az utca emberei

Hajléktalanok. Az utca emberei Hajléktalanok Az utca emberei Hajléktalanok Éhes voltam, és adtatok ennem. Szomjas voltam, és adtatok innom. Idegen voltam, és befogadtatok. Nem volt ruhám, és felruháztatok. Beteg voltam, és meglátogattatok.

Részletesebben

SEGÍTHETÜNK! Alapitvany-Fuzet_2009_05.indd 1 Alapitvany-Fuzet_2009_05.indd 1 9/14/2009 9:10:00 AM 9/14/2009 9:10:00 AM

SEGÍTHETÜNK! Alapitvany-Fuzet_2009_05.indd 1 Alapitvany-Fuzet_2009_05.indd 1 9/14/2009 9:10:00 AM 9/14/2009 9:10:00 AM SEGÍTHETÜNK! Alapitvany-Fuzet_2009_05.indd 1 9/14/2009 9:10:00 AM WWW.DGY.HU ADÓSZÁM: 18356076-1-03 BANKSZÁMLASZÁM: 10400621-06201821-00000000 H-6200 KISKŐRÖS, MEZŐ U. 16. H-1094 BUDAPEST, ANGYAL UTCA

Részletesebben

Fényképalbum. A fénykép készítésének éve:

Fényképalbum. A fénykép készítésének éve: Fényképalbum Az interjúalany neve: A fénykép készítésének helye: A fénykép készítésének éve: Szüleim Budapest 1980-as évek Ők a szüleim. Ez a kép már itt készült, Budapesten. Volt egy kicsi lakásuk, és

Részletesebben

Projektlátogatás: A felújított egykori katolikus iskolában kialakított Örökségvédelmi Közösségi Ház átadása

Projektlátogatás: A felújított egykori katolikus iskolában kialakított Örökségvédelmi Közösségi Ház átadása Projektlátogatás: A felújított egykori katolikus iskolában kialakított Örökségvédelmi Közösségi Ház átadása Helyszín: Nick Ideje: 2014. szeptember 20. 10.00 óra Szeptember 20-án ismét egy kedves meghívásnak

Részletesebben

Tanítás a gyülekezetről

Tanítás a gyülekezetről Tanítás a gyülekezetről ADUNARE Tanítás a gyülekezetről. A keresztény élet egyik legfontosabb leckéje a gyülekezetről való tanulás. Isten mindíg az Ő gyülekezetét használja arra hogy a földön véghezvigye

Részletesebben

Megtanulni megbocsátani

Megtanulni megbocsátani Megtanulni megbocsátani ADUNARE Megtanulni megbocsátani. Megtanulni megbocsátani az egyik legfontosabb lecke a keresztény életünkben. A megbocsátásról tanulhatunk az egész Biblián keresztül. Amikor megbocsátunk

Részletesebben

JEZU, UFAM TOBIE - Jézusom, bízom Benned

JEZU, UFAM TOBIE - Jézusom, bízom Benned JEZU, UFAM TOBIE - Jézusom, bízom Benned Iskolánk felsős énekkara és gregorián kórusa az őszi szünetben (2014.10.24 10.30-ig) egy hetet töltött Lengyelországban a prezentációs nővérek által fenntartott

Részletesebben

Hittan tanmenet 3. osztály

Hittan tanmenet 3. osztály Hittan tanmenet 3. osztály Heti óraszám: 2 Összes óra: 80 A Mennyei Atya gyermekei című hittankönyvhöz Iskolai hitoktatás céljára Óraszám Tananyag Didaktikai cél, nevelési cél Segédeszköz, Munkaformák,

Részletesebben

RENDEZVÉNYNAPTÁR 2014. DECS

RENDEZVÉNYNAPTÁR 2014. DECS Hónap Február Rendezvény megnevezése 08. Katolikus bál 15. KISZE báb égetés Alapítványi Ház Rendezvény helyszíne Információ kérhető Telefonszám 15. Ovis farsang 22. Zenés farsangi készülődés Dohóczki Mónika

Részletesebben

AZ ÉNEK A LELKI GAZDAGSÁG ALAPJA

AZ ÉNEK A LELKI GAZDAGSÁG ALAPJA AZ ÉNEK A LELKI GAZDAGSÁG ALAPJA 2014.05.03. 05:22 szerző: Bertalan Melinda Veszprém gazdag zenei kultúráját a kiváló ének-zenei oktatás alapozta meg hangzott el a Veszprémi Történelmi Szalon 11. rendezvényén

Részletesebben

Galgagyörki Napló. Galgagyörk község Önkormányzatának lapja II. évfolyam 3. szám - 2012. május

Galgagyörki Napló. Galgagyörk község Önkormányzatának lapja II. évfolyam 3. szám - 2012. május Galgagyörki Napló Galgagyörk község Önkormányzatának lapja II. évfolyam 3. szám 2012. május ÖNKORMÁNYZATI HÍREK Lőrik László átveszi a Köznevelésért díjat Fristáczki Erik 8. osztályos tanuló Izgatottan

Részletesebben

.a Széchenyi iskoláról

.a Széchenyi iskoláról Negyedikesek írták....a Széchenyi iskoláról 7 éves koromban, szüleimmel azért választottuk ezt az iskolát, mert itt német nyelvet lehet tanulni. Én már óvodás korom óta tanulom a németet, így ragaszkodtunk

Részletesebben

Nagyböjti utazás- saját bensőnk felé

Nagyböjti utazás- saját bensőnk felé III. évfolyam 2. szám 2016. február Nagyböjti utazás- saját bensőnk felé Érezzétek és lássátok, milyen édes az Úr A nagyböjt az Egyház ajándéka, amely megújításunkra szolgál. A heteken át tartó utazás,

Részletesebben

Kishegyi Nóra: de tudom, hogy van szeretet!

Kishegyi Nóra: de tudom, hogy van szeretet! Kishegyi Nóra: de tudom, hogy van szeretet! Mivel sem az én szüleim, sem férjem szülei nem álltak olyan jól anyagilag, hogy támogatni tudtak volna új otthonunk megteremtésében, esküvőnk után vidékre kötöztünk

Részletesebben

JÁNOS 6,38. Alsóvárosi Harangszó 2013. szeptember. A nagykanizsai Szent József Plébánia lapja VIII. évfolyam 9. szám 2013.

JÁNOS 6,38. Alsóvárosi Harangszó 2013. szeptember. A nagykanizsai Szent József Plébánia lapja VIII. évfolyam 9. szám 2013. H A R A N G S Z Ó Alsóvárosi Harangszó 2013. szeptember A L S Ó V Á R O S I A nagykanizsai Szent József Plébánia lapja VIII. évfolyam 9. szám 2013. szeptember Mert nem azért szálltam alá a mennybõl, hogy

Részletesebben

A DEBRECEN-NAGYERDEI REFORMÁTUS EGYHÁZKÖZSÉG LAPJA. Adjátok oda magatokat az Istennek, mint akik a halálból életre keltetek.

A DEBRECEN-NAGYERDEI REFORMÁTUS EGYHÁZKÖZSÉG LAPJA. Adjátok oda magatokat az Istennek, mint akik a halálból életre keltetek. A DEBRECEN-NAGYERDEI REFORMÁTUS EGYHÁZKÖZSÉG LAPJA 2014/5 Adjátok oda magatokat az Istennek, mint akik a halálból életre keltetek. (Róm 6,13) Felnőttként konfirmáltak: Első sor (balról jobbra): Pécskay-Seress

Részletesebben

A Kereskedelmi Alkalmazottak Szakszervezete elnöke és alelnöke a KASZ MUNKAVÁLLALÓKÉRT. kitüntetésben részesítette Müller Jánosnét,

A Kereskedelmi Alkalmazottak Szakszervezete elnöke és alelnöke a KASZ MUNKAVÁLLALÓKÉRT. kitüntetésben részesítette Müller Jánosnét, IIDddd A Kereskedelmi Alkalmazottak Szakszervezete elnöke és alelnöke a KASZ MUNKAVÁLLALÓKÉRT kitüntetésben részesítette Müller Jánosnét, a Nógrádker Zrt. Szakszervezeti Bizottságának titkárát, a KASZ

Részletesebben

A Szülőföldünk, Nádudvar Öröksége és Jövője Alapítvány köszönti látogatóit alapításának 16. évfordulója alkalmából

A Szülőföldünk, Nádudvar Öröksége és Jövője Alapítvány köszönti látogatóit alapításának 16. évfordulója alkalmából A Szülőföldünk, Nádudvar Öröksége és Jövője Alapítvány köszönti látogatóit alapításának 16. évfordulója alkalmából Visszapillantó 2014. november 14. Születésnapi rendezvény Fazekas Lajos fazekas népi iparművész,

Részletesebben

Mindszenty bíborossal

Mindszenty bíborossal K Mindszenty bíborossal Ö Déri Péter Fotók Lovagi Milán Kiadja Martinus Könyv- és Folyóirat Kiadó 9700 Szombathely, Berzsenyi Dániel tér 3. Telefon: 94/513-191, 30/864-5605 E-mail: info@martinuskiado.hu

Részletesebben

Foucauld atyáért adtak hálát halála 100. évfordulóján

Foucauld atyáért adtak hálát halála 100. évfordulóján Foucauld atyáért adtak hálát halála 100. évfordulóján 2016. november 13. vasárnap 13:00 Boldog Charles de Foucauld halálának 100. évfordulójáról emlékeztek meg a budapesti Páli Szent Vinceplébániatemplomban

Részletesebben

Hanukka és Karácsony

Hanukka és Karácsony Bereczki Sándor Igehirdetések 9. Hanukka és Karácsony Mindenki Temploma Hanukka és Karácsony Igehirdetés sorozat 9. Copyright 2010 Bereczki Sándor Korrektor: Dr. Gruber Tibor Kiadványszerkesztő: Danziger

Részletesebben

Az önkéntességtől az aktív állampolgárságig Szakmai szeminárium 2011. szeptember 21.

Az önkéntességtől az aktív állampolgárságig Szakmai szeminárium 2011. szeptember 21. Önkéntesség és tapasztalatok az egyházi ifjúsági szervezetekben Az önkéntességtől az aktív állampolgárságig Szakmai szeminárium 2011. szeptember 21. Gábor Miklós, Ökumenikus Ifjúsági Alapítvány MKPK Ifjúsági

Részletesebben

Lodzsong gyakorlatok 2 5. Küldés szeretet

Lodzsong gyakorlatok 2 5. Küldés szeretet Potova Lodzsong gyakorlatok 2 5 Küldés szeretet Amikor a meditációt végezzük, üljünk nyugodtan és lélegezzünk nyugodtan. Minden kilégzés alatt gondoljuk a következőt: A kilégzésünk olyan energia, amely

Részletesebben

Paks, Lukács Vilmos

Paks, Lukács Vilmos Visken jártunk Testvér gyülekezetünkben nagy esemény volt 2010. március 21.-én. Több évi küzdelem után sikerült kiharcolniuk, hogy Jenei Károly lelkipásztort beiktassák. Az esperes úrnak más elképzelése

Részletesebben

INTÉZMÉNYÜNK AZ ÁMK ÁLTALÁNOS ISKOLÁJA (JOGELŐDEJE A TENGELICI ÁLLAMI ELEMI / ÁLTALÁNOS ISKOLA)

INTÉZMÉNYÜNK AZ ÁMK ÁLTALÁNOS ISKOLÁJA (JOGELŐDEJE A TENGELICI ÁLLAMI ELEMI / ÁLTALÁNOS ISKOLA) KÖSZÖNETNYILVÁNÍTÁS INTÉZMÉNYÜNK AZ ÁMK ÁLTALÁNOS ISKOLÁJA (JOGELŐDEJE A TENGELICI ÁLLAMI ELEMI / ÁLTALÁNOS ISKOLA) ALAPÍTÁSA 100. ÉVFORDULÓJÁT ÜNNEPLTE 2006.09.02-án szombaton. KÖSZÖNETNYILVÁNÍTÁS Intézményünk

Részletesebben

Hírlevél. Mozsgó Biztos Kezdet Gyerekház. 2014. január-június

Hírlevél. Mozsgó Biztos Kezdet Gyerekház. 2014. január-június Hírlevél Mozsgó Biztos Kezdet Gyerekház 2014. január-június Gyerekházunk napi szinten 9-13. h áll a családok rendelkezésére. A napi foglalkozásokon túl folyamatos programokkal a jeles napok megünneplésével

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: Vitnyéd Község Önkormányzat október 26.-án tartott soros ülésén.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: Vitnyéd Község Önkormányzat október 26.-án tartott soros ülésén. J E G Y Z Ő K Ö N Y V 13/2010. Készült: Vitnyéd Község Önkormányzat 2010. október 26.-án tartott soros ülésén. Jelen vannak: Tóth Kálmán polgármester Kis-Tóth István alpolgármester Horváth Zsuzsanna Ivancsics

Részletesebben

Ballagási ünnepség

Ballagási ünnepség Felelős szerkesztő: Breznay Gáborné Írta és szerkesztette: Molnár Máté Fotókat készítette: Lajos Abigél és Róka Zsófia Ballagási ünnepség 2016.04.29. Igen, elballagtak a SZISZKI végzős diákjai is. Könny,

Részletesebben

Ellátók, kezel k, elterelést végz k, ingyenesen hívható telefonos szolgálatok

Ellátók, kezel k, elterelést végz k, ingyenesen hívható telefonos szolgálatok Ellátók, kezel k, elterelést végz k, ingyenesen hívható telefonos szolgálatok BUDAPEST DROGOPLEX AMBULANCIA Cím: 1152 Budapest, Arany János utca 73. Telefon: (1) 306-2584 Fogadás: hétf -péntek 9-15 KÉK

Részletesebben

hogy egyek legyenek A komáromi Szent András Plébánia hírlevele

hogy egyek legyenek A komáromi Szent András Plébánia hírlevele 2014. Március 23. hogy egyek legyenek Jn 17,20 A komáromi Plébánia hírlevele II/12. szám Jöjjetek, lássátok meg azt az embert, aki megmondott nekem mindent, amit tettem: nem ez-e a Krisztus? Az evangélium

Részletesebben

Az apostolok szinte mindig böjtöltek

Az apostolok szinte mindig böjtöltek XI.évfolyam 6. Szám 2013. június Pünkösd után, Apostolok böjtjének üzenete Május 27-től Az apostolok szinte mindig böjtöltek (Aranyszájú Szent János 57. homíliája a Máté evangéliumához.) Az apostolfejedelmekről

Részletesebben

lehetek. Hogy ebben az ellentmondásos világban Ti vállaltátok a családi életetekkel azt a tanúságtételt, ami mások számára is eligazítást ad.

lehetek. Hogy ebben az ellentmondásos világban Ti vállaltátok a családi életetekkel azt a tanúságtételt, ami mások számára is eligazítást ad. Kedves Testvéreim! A Húsvét ünneplésében hangsúlyt kap az a gondolat, hogy az Egyház évről évre új nemzedékkel gazdagodik. Elsősorban a keresztségre vonatkoztatjuk ezt a megállapítást, ezt a bátorítást,

Részletesebben

Keresztyén Egyetemista Napok a Gecse Dániel Szakkollégiumban

Keresztyén Egyetemista Napok a Gecse Dániel Szakkollégiumban Keresztyén Egyetemista Napok a Gecse Dániel Szakkollégiumban 2015. 12. 16. Idén kerültek először megrendezésre Marosvásárhelyen a Keresztyén Egyetemista Napok a Marosvásárhelyi Főiskolások Keresztyén Egyesületének

Részletesebben

URUNK JÉZUS KRISZTUS FELTÁMADÁSÁNAK ÜNNEPLÉSE NAGYSZOMBAT

URUNK JÉZUS KRISZTUS FELTÁMADÁSÁNAK ÜNNEPLÉSE NAGYSZOMBAT URUNK JÉZUS KRISZTUS FELTÁMADÁSÁNAK ÜNNEPLÉSE NAGYSZOMBAT 1 Az 1. olvasmány után A 2. olvasmány után A 3. olvasmány után: Mózes éneke (a kórus énekli) A 4. olvasmány után 2 Az 5. olvasmány után Alleluja

Részletesebben

Kedves Fesztivállátogató!

Kedves Fesztivállátogató! Kedves Fesztivállátogató! Szeretettel köszöntjük Önöket a tavaszi fesztiválok megrendezése alkalmából és örömmel invitáljuk programjainkra a siófoki Hajókikötőbe. Reményeink szerint olyan színvonalas programot

Részletesebben

Majoros Mirella: Legyetek nők, ha tudtok

Majoros Mirella: Legyetek nők, ha tudtok Majoros Mirella: Legyetek nők, ha tudtok Majoros Mirella Legyetek nők, ha tudtok (Részlet) A szerelem misztérium a szex-szenvedély is az arról van szó mi férfiak, férfiak maradjunk, és nők a nők szabadok,

Részletesebben

ÉVKÖZI IDİ ESTI DICSÉRET

ÉVKÖZI IDİ ESTI DICSÉRET ÉVKÖZI IDİ ESTI DICSÉRET Istenem, jöjj segítségemre! Uram, segíts meg engem! Dicsıség az Atyának, a Fiúnak miképpen kezdetben most és mindörökké. Amen. HIMNUSZ Immár hoz hasznos magvakat, díszíti ékes,

Részletesebben

ÓVODÁNK ÜNNEPEI RENDEZVÉNYEI ÓVODÁNK ÜNNEPEI

ÓVODÁNK ÜNNEPEI RENDEZVÉNYEI ÓVODÁNK ÜNNEPEI ÓVODÁNK ÜNNEPEI RENDEZVÉNYEI Óvodánk a hagyományőrzést, a népi kultúra ápolását egyik legfontosabb feladatának tekinti. Megteremtjük azt a miliőt, amelyben az óvodába lépés első pillanatától a nevelés

Részletesebben

Tételek hittanból (2016. május 20.)

Tételek hittanból (2016. május 20.) Tételek hittanból (2016. május 20.) 1. Kinyilatkoztatás Biblia (jelentése, részei, felosztása, keresés benne, sugalmazás) 2. Egy XX. századi magyar boldog élete, jelentősége 3. Teremtéstörténet - bűnbeesés

Részletesebben

a László Mária tanító néni adventi koszorú készítő délutánja: a Fancsali Adélka-Leilla tanító néni karácsonyi és húsvéti kézműves délutánjai:

a László Mária tanító néni adventi koszorú készítő délutánja: a Fancsali Adélka-Leilla tanító néni karácsonyi és húsvéti kézműves délutánjai: KAPCSOLATAINK Számomra minden kisgyermek csoda. És mindegy, hogy szép vagy eláll a kisfüle, mindegy, hogy csillagszemű vagy kancsal egy picit kisgyermek, tehát csoda. Esendő és kiszolgáltatott. Óvjuk és

Részletesebben

ember együtt felépíti. Vagy azt is mondhatjuk, hogy a házasság olyan, mint egy műalkotás, amit két embernek együtt kell létrehoznia.

ember együtt felépíti. Vagy azt is mondhatjuk, hogy a házasság olyan, mint egy műalkotás, amit két embernek együtt kell létrehoznia. Éljen az ifjú pár! Ő és senki más. Ő az én társam. Felem. Feleségem. Férjem és uram. Ő lesz a jobbik felem. Nélküle már nem érezném egész embernek magam. (Gyökössy Endre) A boldogító IGEN-t korunkban sajnos

Részletesebben

JÉZUS SZENVEDÉSE (Rózsa Huba) A szenvedés története az evangéliumokban 15

JÉZUS SZENVEDÉSE (Rózsa Huba) A szenvedés története az evangéliumokban 15 Tartalom JÉZUS SZENVEDÉSE (Rózsa Huba) A szenvedés története az evangéliumokban 15 JÉZUS SZENVEDÉSE MÁRK SZERINT Márk szenvedéstörténetének tanítása 19 1. Jézus az Isten Fia 20 2. A szenvedés hozzátartozik

Részletesebben

Általános Iskola Hajdúdorog Petőfi tér 1.

Általános Iskola Hajdúdorog Petőfi tér 1. SZENT BAZIL OKTATÁSI KÖZPONT HAJDÚDOROG Ady E. u. 23-27. Általános Iskola Hajdúdorog Petőfi tér 1. LELKIPÁSZTORI PROGRAM 2009/2010 Munkaterv a tanévre: Augusztus 24-25. 9.oo - Pedagógusok lelkigyakorlata

Részletesebben

MIATYÁNK (..., HOGY SZÍVÜNKBEN IS ÉLJEN AZ IMÁDSÁG)

MIATYÁNK (..., HOGY SZÍVÜNKBEN IS ÉLJEN AZ IMÁDSÁG) MIATYÁNK (..., HOGY SZÍVÜNKBEN IS ÉLJEN AZ IMÁDSÁG) Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy Igen? Kérlek, ne zavarj, imádkozom. De te megszólítottál! Én, Téged megszólítottalak? Biztos, hogy nem! Csak imádkozom:

Részletesebben

És bizony: Ha az emberek nincsenek valami hatalmas és kemény kontroll alatt, felfalják egymást. Ez nem igaz.

És bizony: Ha az emberek nincsenek valami hatalmas és kemény kontroll alatt, felfalják egymást. Ez nem igaz. Van egy hamis adat. Íme: Az igazság fáj. Hídvégi Róbert Ez nem igaz. Persze van egy dolog, ami miatt igaznak tűnik. De nem az. Hogyan is használható? 1. Amitől jól érzed magad, abban igazság van 2. Ha

Részletesebben

Napcsoda Hatvanban 2015

Napcsoda Hatvanban 2015 Beszámoló a Civil Alap öntevékeny, önszerveződő közösségeket támogató keret pályázatához Napcsoda Hatvanban 2015 A Tilma a Gyermekművészetért Alapítvány által szervezett Ezerszínű Világ című 10. Jubileumi

Részletesebben

Átadták a Szociális Munkáért Díjat

Átadták a Szociális Munkáért Díjat A Szociális Munkáért-Dunaújváros Díjat a közgyűlés idén Borsos József szakpszichológusnak, valamint Katona Péternek, a Kandó Kálmán téri Hajléktalan Ellátó Centrum volt vezetőjének posztumusz adományozta.

Részletesebben

A szolgálat lelki ajándékai

A szolgálat lelki ajándékai A szolgálat lelki ajándékai 0. Áttekintés Szolgálat Segítés Adakozás Könyörületesség Zene Vendégszeretet 1.1 Mit mond az Írás? Igehely: Róma 12,7; 1 Péter 4,11. Szolgálat = diakonia az Újszövetségben a

Részletesebben

NAGYMAROS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA GONDOZÁSI KÖZPONT

NAGYMAROS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA GONDOZÁSI KÖZPONT NAGYMAROS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA GONDOZÁSI KÖZPONT 2013. ÉVI MUNKATERVE Intézményi dokumentumok aktualizálása - megbízási szerződések - Vállalkozói szerződések - Helyettesítési rend - Szabadságolási terv

Részletesebben

A keresztény élet forrása, központja és csúcsa: A szentmise Bevezető rész

A keresztény élet forrása, központja és csúcsa: A szentmise Bevezető rész Felnőttkatekézis A keresztény élet forrása, központja és csúcsa: Előadó: Maga László Plébános atya Időpont: 2012. június 22. A szentmise Bevezető rész I.A liturgia = Az Egyház istentisztelete Kettős célja:

Részletesebben

1 ÚRVACSORA(ÉNEKESKÖNYV) ÚRVACSORA

1 ÚRVACSORA(ÉNEKESKÖNYV) ÚRVACSORA 1 ÚRVACSORA(ÉNEKESKÖNYV) ÚRVACSORA A mi Urunk Jézus Krisztus így szól: Jöjjetek énhozzám mindnyájan, akik megfáradtatok és meg vagytok terhelve, és én megnyugvást adok nektek. (Mt 11,28) Tőle kaptuk ezt

Részletesebben

Szakmai beszámoló Generációs-híd program Jeles napok tevékenység

Szakmai beszámoló Generációs-híd program Jeles napok tevékenység Szakmai beszámoló Generációs-híd program Jeles napok tevékenység Előzmények Projekt adatai: Kedvezményezett Projekt címe Projekt azonosítója Alsómocsolád Község Önkormányzata Mintaprogram a minőségi időskorért

Részletesebben

Bérmálási vizsgakérdések

Bérmálási vizsgakérdések 1 Bérmálási vizsgakérdések 1. Miért bérmálkozol? Hogy a Szentlélek ajándékát elnyerjem. 2. Mire képesít a Szentlélek a bérmálkozásban? Hogy felnőtt keresztény legyek, vagyis saját akaratomból Jézus tanítványa

Részletesebben

EGYENRUHA, KÖPENY, ÁHÍTATOK, TEMPLOM, KÖZÖS IMÁINK

EGYENRUHA, KÖPENY, ÁHÍTATOK, TEMPLOM, KÖZÖS IMÁINK EGYENRUHA, KÖPENY, ÁHÍTATOK, TEMPLOM, KÖZÖS IMÁINK Egységes viselet Iskolánkban a nagyobb ünnepségeken ünnepi egyenruha viselete kötelező mind a pedagógusok, mind a tanulók számára. A hölgyek kalotaszegi

Részletesebben

KÖZÖSSÉGI SZOLGÁLAT NAPLÓJA

KÖZÖSSÉGI SZOLGÁLAT NAPLÓJA KÖZÖSSÉGI SZOLGÁLAT NAPLÓJA Tanuló neve: Oktatási azonosító: Születési hely, idő: Anyja születési neve: Mit nevezünk iskolai nak? Az iskolai egy szervezett keretek között (iskolai osztály, csoport, évfolyam,

Részletesebben

Jézus vére, ments meg minket!

Jézus vére, ments meg minket! ÜZENET A CSÉPAI, SZELEVÉNYI, TISZAUGI ÉS TISZASASI RÓMAI KATOLIKUS EGYHÁZKÖZSÉGEK TÁJÉKOZTATÓJA V. évfolyam, 6. szám, 2007. július HÍREK, INFORMÁCIÓK, LELKISÉG, GYERMEKSAROK Jézus vére, ments meg minket!

Részletesebben

Nagykanizsai Civil Kerekasztal Egyesület

Nagykanizsai Civil Kerekasztal Egyesület Nagykanizsai Civil Kerekasztal Egyesület A szervezet célja A Dél-Zalai civil szektor tevékenységének, érdekvédelmének, forrásteremtésének és környezetvédelmi,- karitatív akcióinak koordinálása. Térségfejlesztési

Részletesebben

EDK -k az EDM -ért. Evangéliumi Diák Körök az Evangéliumi Diák Misszióért. www.ujremeny.hu

EDK -k az EDM -ért. Evangéliumi Diák Körök az Evangéliumi Diák Misszióért. www.ujremeny.hu EDK -k az EDM -ért Evangéliumi Diák Körök az Evangéliumi Diák Misszióért LÁTÁS Egyetemekre, Főiskolákra járó diákok evangéliummal való elérése, keresztyén diáktársaik által. Keresztyén diákok aktivizálása,

Részletesebben

Megcélozni a legszebb álmot, Komolyan venni a világot, Mindig hinni és remélni, Így érdemes a földön élni.

Megcélozni a legszebb álmot, Komolyan venni a világot, Mindig hinni és remélni, Így érdemes a földön élni. Ajánlás A családtörténet feltárása hidat épít múlt és jövõ között, összeköti a nemzedékeket oly módon, ahogyan azt más emléktárgyak nem képesek. Azok a változások, melyek korunk szinte minden társadalmában

Részletesebben

Rendezvénynaptár 2015.

Rendezvénynaptár 2015. Rendezvénynaptár 2015. Hónap Nap Időpont Program Helyszín Szervező Január 18. 15 00 Magyar Kultúra Napja Művelődési Ház Művelődési Ház 30. közgyűlése Művelődési Ház Február 13. Tűzoltó közgyűlés Művelődési

Részletesebben

KÖZÖSSÉGI SZOLGÁLAT NAPLÓJA

KÖZÖSSÉGI SZOLGÁLAT NAPLÓJA KÖZÖSSÉGI SZOLGÁLAT NAPLÓJA Tanuló neve: Oktatási azonosító: Születési hely, idő: Anyja születéskori neve: Tanuló neve: Osztálya:.. Mit nevezünk iskolai közösségi szolgálatnak? Az iskolai közösségi szolgálat

Részletesebben

IMÁDSÁG MINDENEK ELŐTT

IMÁDSÁG MINDENEK ELŐTT Újpest-Belsőváros 2004. 03. 14. Loránt Gábor IMÁDSÁG MINDENEK ELŐTT Alapige (textus): Neh 1 és Lk 11,1 Lectio: Neh 1 Lk 11,1: Történt egyszer, hogy valahol imádkozott, és mikor befejezte, így szólt hozzá

Részletesebben

A Kaszap István Alapítvány Közhasznúsági Jelentése a 2009-es esztendőről

A Kaszap István Alapítvány Közhasznúsági Jelentése a 2009-es esztendőről Számviteli beszámoló A Kaszap István Alapítvány Közhasznúsági Jelentése a 2009-es esztendőről Kaszap István Alapítvány Költségvetési támogatás felhasználása Tárgyévben Alapítványunk nem részesült költségvetési

Részletesebben

Beszámoló a Vészlejárat Ifjúsági Klub 2014. évi tevékenységéről

Beszámoló a Vészlejárat Ifjúsági Klub 2014. évi tevékenységéről Beszámoló a Vészlejárat Ifjúsági Klub 2014. évi tevékenységéről A Vészlejárat Ifjúsági Klub alapvető céljaihoz igazodtunk a 2014.év során is, miszerint Kerekegyháza város közigazgatási területén élő gyermekek

Részletesebben

Tisztelt Képviselő Testület!

Tisztelt Képviselő Testület! ,,Őszi Napfény Nyugdíjas Klub 7144 Decs, Rákóczi u 2-8. Tisztelt Képviselő Testület! Az,,Őszi Napfény Nyugdíjas Klub pénzügyi nehézségei ellenére 2014 évben is folytatta tevékenységét, és az alapszabályban

Részletesebben

Iskola:Vörösmart Osztály:IV. Hittanár:Sipos-Tűr Klára Dátum: 2015. Kognitív (Tudás, megértés): /ismereti szint/ érdeklődés felkeltése: A

Iskola:Vörösmart Osztály:IV. Hittanár:Sipos-Tűr Klára Dátum: 2015. Kognitív (Tudás, megértés): /ismereti szint/ érdeklődés felkeltése: A Iskola:Vörösmart Osztály:IV. Hittanár:Sipos-Tűr Klára Dátum: 2015. Téma:A hit útján Tanítási egység / a tanóra anyaga:az egyházi év Kulcsfogalmak:Katolikus ünnepek, ünnepkörök, egyházi év, Az óra fő céljai:

Részletesebben

Fülöpné Erdő Mária BESZÉLGETÉS ISTENNEL. Hittankönyv és munkafüzet az általános iskolák 1. osztálya számára

Fülöpné Erdő Mária BESZÉLGETÉS ISTENNEL. Hittankönyv és munkafüzet az általános iskolák 1. osztálya számára Fülöpné Erdő Mária BESZÉLGETÉS ISTENNEL Hittankönyv és munkafüzet az általános iskolák 1. osztálya számára Beszelgetes 1 osztalyx.indd 1 2010.09.27. 21:39:28 A SZENT ISTVÁN TÁRSULAT HITTANKÖNYVEI Sorozatszerkesztő

Részletesebben

A Debreceni Művelődési Központ Homokkerti Közösségi Ház egységének 2011 évi programterve

A Debreceni Művelődési Központ Homokkerti Közösségi Ház egységének 2011 évi programterve 43.b.sz. melléklet felnőttek 100 HKH 1 2011 január 1 Szilveszteri mulatság homokkerti kertbarát Kör 2011.01.06 Aprók-falvi ficánkoló óvódások 25 HKH 2 3 2011.01.08 "Találnál csodafiú szarvast" családok

Részletesebben

1 - Szociális Szakszolgálati Hírlevél - Kedves Máltai Barátaink!

1 - Szociális Szakszolgálati Hírlevél - Kedves Máltai Barátaink! 1 - Szociális Szakszolgálati Hírlevél - MMSz Kecskemét IV. évfolyam/6. szám Dél-Alföld 2008 szeptember Kedves Máltai Barátaink! Majdnem egy év telt el a legutóbbi hírlevelünk óta. Felsorolni is nehéz az

Részletesebben

P. Tilmann Beller LÁNYKÉRDÉSEK

P. Tilmann Beller LÁNYKÉRDÉSEK LÁNYKÉRDÉSEK Tilmann atya válaszol P. Tilmann Beller LÁNYKÉRDÉSEK P. Tilmann Beller LÁNYKÉRDÉSEK Családakadémia-Óbudavár Egyesület Óbudavár, 2006 Ezt a kis füzetet Tilmann atya készítette Weeber Orsi,

Részletesebben

Mert úgy szerette Isten e világot, hogy az ő egyszülött Fiát adta, hogy valaki hiszen ő benne, el ne vesszen, hanem örök élete legyen.

Mert úgy szerette Isten e világot, hogy az ő egyszülött Fiát adta, hogy valaki hiszen ő benne, el ne vesszen, hanem örök élete legyen. Mert úgy szerette Isten e világot, hogy az ő egyszülött Fiát adta, hogy valaki hiszen ő benne, el ne vesszen, hanem örök élete legyen. Mert nem azért küldte az Isten az ő Fiát a világra, hogy kárhoztassa

Részletesebben

Csajági Református Általános Iskola. Hited és tudásod hazád jövője!

Csajági Református Általános Iskola. Hited és tudásod hazád jövője! Csajági Református Általános Iskola Hited és tudásod hazád jövője! A falu és az iskola elhelyezkedése, története: - Csajág Veszprém megye délkeleti csücskében, a Séd, a Sió és a Balaton által közrefogott

Részletesebben