Európa mi vagyunk. Idősebb és fiatalabb európai polgárok aktív társadalmi részvétele AESAEC

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Európa mi vagyunk. Idősebb és fiatalabb európai polgárok aktív társadalmi részvétele AESAEC"

Átírás

1 Európa mi vagyunk Idősebb és fiatalabb európai polgárok aktív társadalmi részvétele Kézikönyv az aktív európai részvétel támogatására EU-s együttműködési projektek létrehozása és lebonyolítása által AESAEC A c t i v e E u r o p e a n S e n i o r s f o r A c t i v e E u r o p e a n C i t i z e n s h i p

2

3 Az AESAEC projektet (projekt szám LLP-AT-GRUNDTVIG-GMP) az Európai Bizottság képviseletében az Oktatási és Kulturális Fıigazgatóság támogatta. Az Európai Bizottság támogatást nyújtott ennek a projektnek a költségeihez. Ez a kiadvány a szerzık nézeteit tükrözi, és az Európai Bizottság nem tehetı felelıssé az abban foglaltak bárminemő felhasználásért.

4 Kiadó/szerkesztı: AESAEC projektcsapat Szerzık: Angol korrektúra: Fordítás angol nyelvbıl: Grafikai szerkesztés: Borítóterv: Nyomda: Michael Schwaiger (Auxilium/AT) Dušana Findeisen (The Slovenian 3 rd Age University/SI) Patrizia Giorio, Bettina Bussi (CO & SO Network/IT) Steffen Hartje (Fritid & Samfund/DK) Csilla Lázár (Soros Educational Center Foundation/RO) Max Reisinger, Katrin Meister (ISSAK-VHS Graz/AT) Jose Antonio Casaucau (INICIATIVAS CASMOR) Teresa Diaz Bello, Yolanda Mates (ASAEL/ES) Irtysh Language Services (UK) Éva Sikó, Katalin Kolozsvári Michael Schwaiger Anne Sprotofski diegrafikzone, diegrafikzone, Az AESAEC projektcsapat képviseletében az Auxilium Pro Regionibus Europae in Rebus Culturalibus, Geidorfplatz 2, A-8010 Graz Minden jog fenntartva, beleértve bárminemő elektronikus vagy más úton történı sokszorosítás, másolás és közlés jogát is. A jelen kiadvány felhasználásra vontakozó bıvebb tájékoztatásért és más információkért vegye fel a kapcsolatot a fedılapon megnevezett szervezetek egyikével, vagy írjon az címre. ISBN

5 Elıszó Jelen kiadvány az Aktív idıskorú európaiak az aktív EU-polgárságért (Active EuropeanSeniors for Active European Citizenship projekt eredményeként született, mely projektet az Európai Bizottság az Egész életen át tartó tanulás címő program részét képezı Grundtvig felnıttoktatatási akció keretében támogatott. (http://eacea.ec.europa.eu/llp/about_llp/about_llp_en.php). Projektünk speciális célcsoportnak szól, és eleddig kevés kezdeményezés vállalta fel, hogy ezen célcsoport részére elérhetıvé tegye az itt vázolt témákat és tevékenységeket. Célcsortunkat az idıskorú, hatvan év feletti személyek alkotják; A projekt témája az aktív EU-polgárság, azaz az Európai Unió elveinek és értékeinek támogatása, az EU fejlıdését lehetıvé tevı politikák, struktúrák és kulturális sokféleség megismerése, valamint annak hangsúlyozása, hogy az európai integráció folyamatának minannyian aktív részesei lehetünk; A projekt elsıdleges tevékenysége az európai együttmőködési projektek menedzsmentje, mely jogi keretet és finanszírozási lehetıséget biztosít az aktív EU-polgárság szorgalmazásához. Elsıdleges célunk az volt, az EU-polgárság fogalmát az Európai Unió idıskorú polgárai számára megvilágítsuk, és megvizsgáljuk, milyen személyes és társadalmi elınyök származhatnak az idıskorúak aktív (európai) társadalmi részvételébıl. Másrészt arra kívántuk felhívni a figyelmet, hogy az Európai Unió számára elengedhetetlenül fontos, hogy az idıskorúakat a jelenleginél sokkan nagyobb mértékben bevonja az integrációs folyamatokba és az EU jövıjére vonatkozó koncepciók megalkotásába. Meggyızıdésünk, hogy Európa fenntartható társadalmi, kulturális, gazdasági fejlıdése csak úgy képzelhetı el, ha az EU-nak sikerül a maga céljairól és értékeirıl meggyızni az idıskorúakat, akik lélekszámot tekintve is Európa egyik legnépesebb társadalmi csoportját alkotják, és akik gazdag társadalmi szinten is feltétlen hasznosítandó élettapasztalattal rendelkeznek. Az európai együttmőködési projektekben, illetve az ezek létrejöttét lehetıvé tevı támogatási prorgamokban megvan annak lehetısége, hogy az idıskorú polgárok aktívan hozzájáruljanak az EU fejlıdéséhez, miközben maguk is élvezhetik a programok nyújtotta elınyöket, és közelebb kerülhetnek más európai kultúrákhoz. A jelen kézikönyv a fent vázolt projekt keretében született, és két fı részre tagolódik: Az A. rész három rövid fejezetet tartalmaz, melyek az alkalmazott pedagógiai koncepcióról tájékoztatják az olvasót, és javaslatokat tartalmaznak az idıskorúaknak szóló képzés megszervezésére és lebonyolítására vonakozóan. A B. rész hét fejeztet tartalmaz, melyek témája az Európai Unió, az Aktív EU-polgárság fogalma, az Idıskorú önkéntességi projektek program, az Európa a Polgárokért program valamint az ezen programok keretében megvalósítandó európai együttmőködési projektek megtervezése, megírása, benyújtása és lebonyolítása. Bár elsıdleges célcsoportunk az idıskorú európai polgárok voltak, a kézikönyv gyakorlati kipróbálása során örömmel tapasztaltuk, hogy az összeállított tananyag alkalmazható számos más célcsoportra is, illetve haszonnal forgathatja bárki, aki az Európai Unióról, az aktív Eu-polgárságról vagy az együttmőködési projektek menedzsmentjérıl kíván tájékozódni. Jó olvasást, hasznos idıtöltést, eredményes tanulást kíván: az AESAEC projektcsapat 5

6 6

7 Tartalom A. Pedagógiai koncepció 11 I. Az AESAEC oktatási program fogalmi kerete 13 Dušana Findeisen (Slovenian 3 rd Age University, Ljubljana/SI) I.1. Bevezetés 13 I.2. Az idıskor, idıskorú polgárok szükségleteinek és problémáinak valamint a közösségben való aktív szerepvállalásának megértése 14 I.3. A változó társadalom 15 I.4. Következtetés 18 II. A IANUS projekt eredményi és ezek fontossága az AESAEC Oktatási Programban Patrizia Giorio (FormAzione, CO&SO Network, Firenze/IT) 20 III. Autentikus környezeti tanulás, Multiszenzoriális tanulás és Cselekvés általi tanulás mint az AESAEC oktatási koncepciójának innovatív pedagógiai elemei Michael Schwaiger (Auxilium, Graz/AT) 23 III.1. Bevezetés 23 III.2. Autentikus környezeti tanulás 24 III.3. Multiszenzoriális tanulás 26 III.4. Cselekvés általi tanulás 27 B. Tanulói kézikönyv modul Az Európai Unió az idıskorúak vonatkozásában 31 Dušana Findeisen (The Slovenian 3 rd Age University/SI) 2. modul - Az aktív EU-polgárság (AEP) fogalma az idıskorúak vonatkozásában Steffen Hartje (Fritid&Samfund/DK) Miért fontos az AEP az idıskorúak számára? A civil társadalom szerepe az AEP kialakításában Új közösségek létrehozása az EU-ban Az aktív EU-polgárság fejlesztési lehetıségei a jövıben 50 7

8 3. modul - Az Európa a Polgárokért Program (EPP) és az idıskorúak aktív EUpolgársága Teresa Diaz Bello/Yolanda Mates (ASAEL/ES) Az Európa a Polgárokért Program (Europe for Citizens Programme) Európa a Polgárokért Program 1. Akciója és annak fontossága az aktív idıskorú európaiak szempontjából 3.3. Európa a Polgárokért Program 2. Akciója és annak fontossága az aktív idıskorú európaiak szempontjából 3.4. Európa a Polgárokért Program 3. Akciója és annak jelentısége az aktív idıskorú európaiak szempontjából 3.5. Európa a Polgárokért Program 4. Akciója és annak jelentısége az aktív idıskorú európaiak szempontjából Agytröszt modul - A Grundtvig idıskorú önkéntes projektek (GIVE) és jelentıségük az idıskorú aktív európai állampolgárok számára Csilla Lázár (Soros Educational Center Foundation/RO) A Grundtvig program és az Egész életen át tartó tanulás program dióhéjban Az önkéntesség mint az aktív állampolgárság lehetséges formája Idıskorú önkéntességi csereprogramok GIVE Idıskorú önkéntes projektek modul - A pályázatírás mővészete I: Nyelvi rész Max Reisinger/ Katrin Meister (VHS Graz/AT)/ Michael Schwaiger (Auxilium/AT) Általános tudnivalók a kommunikációról Szövegértés, szövegírás és pályázatírás A reklám pszichológia és a pályázatírás modul - A sikeres pályázatírás mővészete I: Mőszaki rész Bettina Bussi/Patrizia Giorio (CO & SO Network/IT) Hogyan alakítsunk projektcsoportot A projektterv Értékelés A disszeminációs terv A projekt költségvetése 112 8

9 7. modul - Hogyan valósítsunk meg sikeresen egy projektet Michael Schwaiger (AUXILIUM/AT) Fontos tudnivalók, amelyekre projekt indítása elıtt oda kell figyelni Projekt találkozók és nemzetközi látogatások Monitoring (ellenırzés) és értékelés Disszemináció és értékesítés 136 AESAEC - Szójegyzék 140 9

10 10

11 A. Pedagógiai koncepció 11

12

13 I. Az AESAEC oktatási program fogalmi kerete (Dušana Findeisen, Szlovéniai 3ik Életkor Egyetem, Ljubljana/SI) I.1. Bevezetés Az AESAEC projekt központjában a helyi, országos és európai közösségek teljes értékő és aktív idısebb tagjai állanak, annak ellenére, hogy késıbbi életszakaszukban az emberek számos társadalmi sztereotípiával szembesülnek, és hajlamosak azt hinni, hogy a közösségi életbe való beavatkozás nem nekikvaló szerep. Szilárd meggyızıdésünk, hogy az idıskorú állampolgárokat be kellene és be is fogják vonni az ıket és a közösség más nemzedékeit érintı fontos döntéshozatali folyamatokba; hisszük továbbá, hogy az élethosszig tartó tanulás fontos a késıi életszakaszban, minthogy ez erıs hatással van mind a tanulóra, mind pedig a közösségre. Mi több, amennyiben a tanulás, oktatás és képzés maguk az idıskorúak tervezésével európai projektek keretében zajlik, a transzformációs hatás méginkább számottevı. Az AESAEC projekt idıskorú polgárok számára tervezett oktatási és képzési program, amely képessé teszi ıket arra, hogy: Változtassanak a saját, és bizonyos mértékig társadalmi, elavult imázsukon, mely szerint nem eléggé tevékenyek és nem vesznek részt a közösségi életben; megszabadítsák önmagukat saját sztereotípiáiktól Jobban megértsék saját szükségleteiket, problémáikat és a nemzedékek közötti kötelékek szükségességét (szolidaritás, együttélés és nemzedékek közötti együttmőködés) Megismerjék az idıskorúak szükségleteivel és problémáival kapcsolatos európai intézményeket és az európai irányvonalakat Oktatás és képzés eredményeként az idıskorú polgároknak meg kellene tudniuk tervezni, pályázni és alkalmazni egy európai projektet Természetesen valamennyi idısebbeknek szóló képzésformának megvan a maga témája. De valamennyi képzésforma e késıbbi életkorban egyidejőleg felhatalmazásra való tanítás. Ezért az oktatási programokban résztvevı képzık, mentorok és tanulók érdekeltek abban, hogy jobban megértsék, mi lehet és mi kellene hogy legyen az idıskor a jelenkori európai társadalomban. Számos módja van annak, hogy a fıbb társadalmi változásokra és ezeknek a nemzedékek közötti kapcsolataira gyakorolt hatásaira felhívjuk a figyelmet, növeljük a tudatosságot az idısebb munkások helyzetét, rugalmasságát és biztonságát illetıen, életkori korlátokkal való küzdelmüket, a munkához és a nyugdíjhoz való jogot, aktív korosodást a szó tágabb értelmében, elrendelt vagy kötelezı nyugalomba vonulást, strukturált szabadidıt egy kései életszakaszban, lehetıséget más nemzedékekkel való együttmőködésre, önkéntes tevékenységeket, az idıskort és az idıskorúakat illetı irányvonalakat, nyugdíjas életvezetést stb. 13

14 Az AESAEC oktatási program fogalmi kerete Ennélfogva arra gondoltunk, hogy az AESAEC képzési program fogalmi keretének nemcsak az idıskorúakat érintı európai intézményekrıl és irányvonalakról való tudást illetve egy projekt megtervezésének a tudását kellene magába foglalnia. Úgy véljük, hogy az európai projekt megtervezésében résztvevı idıskorú tanulóknak elsısorban saját magukról és a társadalomban elfoglalt helyükrıl kellene többet megtudniuk, valamint arról kellene tanulniuk, hogy hogyan járulhatnak hozzá a társadalom jobbá tételéhez. I.2. Az idıskor, idıskorú polgárok szükségleteinek és problémáinak valamint a közösségben való aktív szerepvállalásának megértése Legtöbb nyugat-európai országban az 1950-es évekig az idıskor nem merült föl politikai és társadalmi problémaként. A második világháború után Európát inkább a háború okozta rombolás helyreállítása érdekelte, és a jövıre, az új nemzedékekre összpontosított, gyakran megfeledkezve az idısekrıl. İk a társadalmi sztereotípiák szerint passzívak voltak, egyáltalán nem érdekeltek semmiféle társadalmi részvételben. Az AESAEC projekt és képzés keretén belül bennünket az idıskorúakhoz, az idıskorúak közösségi szerepvállalásához való új európai viszonyulások és az ezzel kapcsolatos oktatási kérdéseket illetı új európai megközelítések érdekelnek. Ezen túlmenıen olyan jó gyakorlati megoldásokat keresünk e téren, amelyekbıl tanulni lehet. Egy aktív idıs polgárnak, aki készen áll egy európai projekt megtervezésére, egy pályázat elkészítésére és végül ennek gyakorlati alkalmazására, amennyiben a terv sikeres, tudnia kell a meglévı keretprogramokról, és mindenekelıtt ismernie kell azokat az értékeket és felfogásokat, amelyek az idıskorúakkal, az idıskorral, az idısebbek életstílusával, a nyugdíjrendszerrel, az aktív korosodással és egyéb irányvonalakkal, a nyugdíjhoz és a munkához való joggal, a társadalmi biztonsághoz való joggal, a rugalmas biztonsággal stb kapcsolatosak. Mi több, tudnia kell azokról az európai intézményekrıl és irányvonalakról, amelyek az idıseket és más nemzedékekkel való kapcsolatukat érinti, valamint ismernie kell a legfontosabb európai civil szervezeteket, amelyek az idıskorúak problémáival foglalkoznak. Tudatában kell lennie annak, hogy az idısek nem mind egyformák, minthogy tulajdonképpen valamennyien különbözıek, sokkal inkább, mint az új nemzedékek tagjai, és ennélfogva ki kell állnia az idıskori különbözıség jogáért, hogy meglegyen saját életstílusa, hogy másként kezeljék a politikában stb. Nem minden idıs ember beteg, és korosodásuk nem szükségszerően beteges, hanem inkább természetes. Nem minden idıs ember szegény, nem mind szorulnak segítségre és nem is funkcionális analfabéták valamennyien. Egy aktív idıs polgárnak ezért állást kellene foglalnia a politikában, a médiában, a közéleti nyilatkozatokban és más forrásokban elhangzó, az idıseket gyengéknek és kiszolgáltatottnak beállító diskurzusok ellen. Továbbá, nem minden idıs ember nagyszülı, minthogy különbözı társadalmi szerepeket vállalhatnak. Lehetnek munkások, önkéntesek, tanulók stb. Különböznek a társadalomban betöltött státusuk szerint. Különféle szükségleteik vannak, ha alkalmazottak, ha önkéntesek, ha egyedül élnek, ha családban élnek, ha van élettársuk, ha sikerült kialakítaniuk egy nagyobb vagy kisebb 14

15 társadalmi hálózatot, ha ebben a hálózatban fiatalok is vannak, ha ez a hálózat érzelmi támasz vagy információforrás - azaz nyílt hálózat; vagy ha ez zárt és csak családtagokból áll. Különböznek egészségüket, nemüket illetve mőveltségüket illetıen is. Különböznek, mert egész eddigi életük és társadalmi szerepeik nagyban különböznek. Különbözı az életvezetésük. Különböznek ezen és más kritériumok szerint, de legalábbis amiatt, mert különbözı életkorúak. Az életkor fontos tényezı lehet a felnövekvı ifjúság esetében, de nem a felnıtteknél! Ideje az idıseket érintı ilyetén nézetektıl és sztereotípiáktól megszabadulnunk. Következésképpen az idıseket érintı politika sem mentes ilyen nézetektıl és sztereotípiáktól, és egy európai projektet tervezı idısebb polgárnak tudatában kell lennie ezeknek, hogy a projekt megírásának idején ne ismételje, ne erısítse meg ezeket. Ez nem tőnik könnyő feladatnak, mivel az idısekrıl szóló sztereotípiákat gyakran maguk az idısek szilárdítják meg. A sztereotípiák állandósítása nem segít az idısek új imázsának megteremtésében, mely szerint ık közösségileg elkötelezettek és hozzájárulnak különféle irányvonalakhoz. E sztereotípiák megdöntése fontos feladata lehet az idısekkel foglalkozó európai projekteknek. Az ilyen projekteknek igényeseknek, fogalmiaknak kell lenniük, amelyeket intenzív nyilvános kampány kísér, és lehetıség szerint ugyanakkor nemzedékeken átívelı jellegük is kell, hogy legyen. Az idıseket nemcsak azért kell ünnepelnünk, mert megérték a nyolcvanadik (vagy több) életévüket, és használják a számítógépet, vagy mert úgy próbálnak élni, hogy utánozzák a fiatalabbakat. Hozzájárulásuk miatt kell ıket ünnepelnünk, azért, mert valami számukra és a közösség számára értékes dolgot valósítottak meg. Több európai országban az idıskort és a korosodást érintı kormánypolitikák jelenleg többnyire három irányban fejlıdnek: Állandó párbeszéd azokkal, akik éppen nyugalomba vonultak, és tudatában vannak közelgı idıskoruknak és annak, amit ez jelent azoknak, akik egy ideje nyugállományban vannak Szolgáltatások fejlesztése szoros együttmőködésben a családokkal és szomszédaikkal Alkalomteremtés az idıseknek arra, hogy, a többi nemzedékkel egyenrangúként a közösség részei legyenek. A legtöbb probléma ezen utóbbi téren merül föl. Miért? Mert a legtöbb idıs embert leginkább kiszolgáltatott, mások segítségére szoruló emberként látják. Sıt, több európai politika is gyakran ebben az irányban fejlıdik, számos civil szervezettel és egyes idıs polgárokkal való tárgyalás után ezt az idıszakot a munkából való visszavonulás és az idıskor közötti szakasznak tekintik. I.3. A változó társadalom Az európai projektekben részt venni kívánó idıs polgároknak át kell látniuk a nemzedékeket érintı fontos társadalmi változásokat és a közöttük lévı összefüggéseket. Az ezekhez és más társadalmi és közösségeken belüli változásokhoz való tudatos alkalmazkodás lehet az európai projektek témája és célja. Melyek ezek a valamennyi nemzedéket érintı fıbb társadalmi változások? 15

16 Az AESAEC oktatási program fogalmi kerete a) Fizetett munka: A kiegyensúlyozatlan közfinanszírozás a fizetett munkának és a rendszeres havi jövedelemnek társadalomból való eltőnését tükrözi. A munka mai, a jelenlegi középkorúak által mővelt formái különböznek a Keynes-i idıktıl, amikor az állandó, egészidıs alkalmazás volt a norma; a ma uralkodó formák a határozott idejő, részmunkaidıs, otthonról végzett, telemunka, a szürke piacgazdaság, változó idıszakos alkalmazás, oktatás és képzés valamint rugalmas biztonság. Annak az átmenetnek vagyunk tanui, ahogyan egy munkával és stabilitással jellemezhetı civilizációból egy instabil idıszakba kerülünk, amely sokak számára csökkent jólétet és bizonytalanságérzetet jelent. Az új típusú alkalmazások hatással vannak z idısebbek életére és munkájára valamint közösségi részvételükre. Fiatalabbak és idısebbek ma egyaránt érdekeltek abban, hogy mi történik a közösségben, minthogy sokkal inkább érintik ıket a közösségben végbemenı változások. Eljött az idı, hogy aktívabbak legyenek különféle közösségeken belül, helyi, országos, európai sıt világszinten is. Az idısek által végzett fizetett alkalmi vagy önkéntes munka új munkahelyeket eredményezhet a fiatalabbak számára. Nem minden típusú munka válhat egészidıssé. Kezdetben egy tevékenység fokozatosan fejlıdik, a munka aztán elvégezhetı alkalmi tevékenységként vagy fizetett alkalmi munkaként. Az efféle munkát könnyedébben vállalják az idısek, mivel nekik van valamennyi rendszeres jövedelmük. De az alkalmi tevékenységek késıbb egészidıs állásokká válhatnak a fiatalabbak számára. Az idısebbek nem lopják a munkát a fiatalabbaktól, mivel ezekétıl eltérı típusú tevékenységeket vállalnak föl. Az állandó munkahely aligha jó megoldás az idısebbek számára, mi több, ık nem is akarnak egészidıs alkalmazást. A harmadik életkor másfajta jellemzıkkel rendelkezik, mint a második, a középkorúak nemzedéke. Számos, a fiatalabb nemzedékek tagjait magukba tömörítı csoport társadalmi helyzete hasonlóvá válik az idısebbekéhez. E csoportok fiatal, elsı állásukat keresı emberekbıl, munkanélküli középkorúakból, állandóan munkanélküli idısebb munkásokból, két határozott idejő munkaszerzıdés között álló emberekbıl áll, valamint olyan személyekbıl, akik (szak)képzettségük miatt alkalmazhatatlanok és a társadalom szélére szorulnak. A mai társadalmakban ennélfogva az idıskorúak problémáira való megoldások keresése ugyanakkor a fent említett, a közösségeken belül szintén létezı csoportok problémáira való megoldások megtalálását is jelenti. b) Az új technológiák nem könnyen hozzáférhetıek az idısebbek számára; amennyiben a közösség bármely tagjától megtagadják a modern technológiához való hozzáférést, ez valamennyi nemzedéket valamint az egész közösséget érinti. Az információkhoz való hozzáférés nélkül nem tudnak beilleszkedni a közösségbe, nem tudnak lépést tartani a haladással, nem tudnak belépni az e-gazdaságba, e-kormányba, e-oktatásba, e-kommunikációba stb, és így egyre inkább kiszolgáltatottak az aktív dolgozó népességnek. A technológiához való hozzáférés hiányában kevéssé tudnak beilleszkedni a közösségekbe. Kérdés, hogy társadalmunkban az alkalmazástól való 16

17 függés csökkenthetı-e, és található-e egy olyan alap, amely inkább összhangban van az aktuális társadalmi fejleményekkel. c) A mellızött emberi és társdalmi tıke megırzésének szükségessége: Az idısebbek olyan nemkézzelfogható és láthatatlan kulturális örökség (tapasztalati tudás, készségek, hit, szokások stb) birtokosai, amelyeket szükséges megırizni, fenntartani és a fiatalabb nemzedékeknek átadni, amennyiben folytonosságukat biztosítani kívánjuk. Az idısebbek figyelmen kívül hagyott képességei és tudása az emberi és társadalmi tıke fontos részét képezik. Ezek aktiválása és alkalmazása javíthat az idısebbek társadalmi helyzetén, ráadásul könnyíthet a fiatalab nemzedékek terhein. A társadalom jelenleg tékozolja az általa birtokolt emberi tıke jelentıs részét, ami valóságos csapás a tudásalapú információs társadalom számára. A modern államok és a modern közösségek fıként a rendelkezésükre álló emberi és társdalmi tıke révén ırizhetik és erısíthetik meg vitalitásukat. Mi több, a korosodó társadalmat veszélyként és kudarcként érzékelik, amikor pedig sikernek, a civilizációnk sikerének lehetne tekinteni. Jelentıs számú idıs ember elérhetı és tapasztalatilag érvényesített tudással áll a közösség rendelkezésére, javára. Nem kellene annyira aggódnunk a csökkenı születési arány miatt. Épp ellenkezıleg, ami miatt aggódnunk kell, az a gyerekeink és unokáink minısége ; az, hogy hogyan fejlesszük érzékenységüket, toleranciájukat, stresszel szembeni ellenállásukat, másokkal való kapcsolataikat és a mások iránti tiszteletüket, illetve közösségépítı képességüket. Értékeik, tudásuk és kulturális tudatosságuk minıségük jelzıi. Beszélhetünk a minıség túlzott jelenlétérıl. De gyerekeink minısége, csakúgy mint az idısebbek minısége, segít a közösségeknek a túlélésben! Egy integratív közösségnek vigyáznia kell és elınyére kell kihasználnia tagjainak tudását és képességeit, korukra való tekintet nélkül. Azon infrastruktúra hálózatok hiánya, amelyek képessé tenné az idısebbeket a társadalomba való újra beilleszkedésre, a társadalmi kirekesztettségükhöz és elszigeteltségükhöz vezet. Hogyan alkothatnak az idısebbek társdalmi hálózatokat, és hogyan tarthatják fenn ıket? Hogyan kaphatnak támogatást: anyagokat, érzelmi támaszt, információt és tudást? Hogyan kezdhetnek el közösségi ügyekkel foglalkozni, és hogyan vehetnek részt a társadalomban? Milyen közintézmény-hálózat és szervezett struktúrák állnak az idısek rendelkezésére a mai Európában? Vannak-e valódi lehetıségeik a szocializálásra, alkalmuk a célorientált, kellemes szabadidıs tevékenységekre, amelyek igazi egyéni és társadalmi változásokat idéznek elı, alkalmat a tanulásra és mővelıdésre; vannak-e különleges állásközpontok idısebb polgárok számára, különleges orvosi ellátás, kórtermek, az idısebbeket önkéntes munkávalés képzéssel ellátó szervezetek, kulturális szervezetek idısebbek számára? Hogyan tudnak az idısebbek újra belépni a társadalomba, vagy inkább hogyan elızhetnénk meg társadalomból való kirekesztésüket? Hogyan biztosíthatnának maguknak egy más nemzedékekkel egyenértékő társadalmi helyzetet, hogy idıskorukra teljes értékő életet élhessenek 20-30, vagy még több évig? 17

18 Az AESAEC oktatási program fogalmi kerete d) Az idısödı társadalom aktív idıskort kíván a társadalmi integráció új útjait: Az idısödı társadalom nagyobb érdeklıdést keltett az idısebbek iránt. Az idısebbek, csakúgy, mint mindenki más, csupán úgy tudnak újra beilleszkedni a társadalomba, ha aktívak. Számos nyugalomba vonult ember tapasztalata mutatja, hogy sikeresebbek, ha új társadalmi csoportokhoz csatlakoznak, új tevékenységekben vesznek részt. Lehetetlen felsorolni valamennyi olyan tevékenységet, amelyekben az idısebbek másokkal együtt részt vehetnek. Kis támogatással és tanáccsal valamint megfelelı képzéssel / oktatással, bármely egyén találhat olyan tevékenységet, amelyet örömmel végez. Ahhoz, hogy kiderítsük, mire van másoknak szüksége, és mit hajlandóak elfogadni, azonosítanunk kell a dolgokat, amelyek új kihívást jelenthetnek számukra. Ezen idıszak választásai és vonzódásai mindig nagyon személyesek. Végre eljött az idı, amikor az embernek meg van engedve, hogy azt tegye, amit szeret és ami érdekli. Illusztrációképpen említsünk meg csak néhányat: meg lehet tanulni hangszeren játszani, lehet színjátszani, festeni, kiállítani, kutatni, fordítani, múzeumban gondnokként vagy idegenvezetıként dolgozni, önkéntes munkát vállalni egy szervezetnél, klubot vagy társaságot alapítani, kaligráfiával foglalkozni, weboldalat tervezni, óvódásoknak mesét írni vagy olvasni, helyi iskolák tantervének megalkotásában együttmőködni, kertészkedni magunknak vagy másoknak, tanácsot adni, tanulási és lélektani segítséget biztosítani, fiatalabbakat vagy egykorúakat tanítani, tervezni, politizálni, tömegtájékoztatásnak dolgozni, vállalatot alapítani, könyveket írni és kiadni, résztvenni a közösség ügyeiben saját és más nemzedékek képviselıjeként. Azonban valamennyi tevékenységnek rendelkeznie kell egy világosan meghatározott céllal és mőködési tervvel. Annak érdekében, hogy az idısebbek közösségeken és társadalmon belüli helyzete megváltozzon, szükséges azonban olyan célorientált tevékenységek felvállalása, amelyek képesek változásokat elıidézni személyes életükben és a társadalomban. I.4. Következtetés Kései életkorukban az emberek kapcsolatban vannak más nemzedékekkel, ennélfogva sokkal inkább részt kell venniük a közösség életének formálásában. A nemzedékek közötti együttmőködés és szolidaritás csak úgy lehetséges, ha az idıs polgárok tudnak és hagyják ıket aktívan öregedni. Ezért a helyi, országos és európai politikának aktív polgárokként kell ıket kezelniük, olyan emberekként, akikben lehetıségek vannak, valamint olyanokként, akiknek vannak pszichoszociális szükségleteik. Azon idıs polgároknak, akik készen állnak saját társaikat illetve más nemzedékekkel való kapcsolatukat érintı európai projekttervezetek elıkészítésére, igyekezniük kell arra, hogy megdöntsék az aktív és résztvevı idıs polgár új imázsával ellentétben álló sztereotípiákat. Ennek érdekében a projektet elıkészítı idıs polgároknak szükségük van az európai intézmények és ezeknek az idıskort érintı politikájának jobb megértésére, valamint az idısebbek problémáival foglalkozó civil szervezetek tevékenységének megismerésére. A társadalmi változásokhoz való alkalmazkodás vagy ezeknek az idısebbeket érintı következményeire való felkészülés az európai projektek témája és célja lehet. 18

19 Bibliográfia: Durandal, J-Ph.V. (2003) : Le Pouvoir gris. Sociologie des groupes de pression de retraites. PUF. Paris. Guillemard, A.-M. (1986): Le declin du social. PUF. Paris. Erikson, E.H. et al (1989): Vital Involvement in old age. W.W. Norton & Company. New York. Findeisen, D.: Educating the 45+ to understand and change their social position. Kroehnert, S./Hosmann, I./Klimgholtz, R.(2008): Europe s Demographic Future. Berlin Institute for Population and Development. Rečnik, M.: Izobraževanje starejših odraslih, Education of the elderly. ACS, Ljubljana, 2000, str Roberts, K. (1981): Leisure. Longman. London. Rojek, C. (2000): Leisure and Culture. Palgrave Macmillan. New York. Shields, R. (1997): Flow, Space and Culture. No.1, Volume.1, pp

20 A IANUS projekt eredményi és ezek fontossága az AESAEC Oktatási Programban II. A IANUS projekt eredményi és ezek fontossága az AESAEC Oktatási Programban (Patrizia Giorio, FormAzione CO&SO Network, Firenze/IT) A IANUS Nemzedékek és Kultúrák közötti, Számítástechnikai Alapú Idıskori tanulás Standardjai (N LLP AT-GRUNDTVIG-GMP) Grundtvig projekt 2007 és 2009 megkísérelte azonosítani és elemezni azokat a tényezıket, amelyek Európaszerte pozitívan vagy negatívan befolyásolják majd a idıskori tanulási tevékenységeket. Tény, hogy az utóbbi években bekövetkezett munkapiaci válság Európa-szinten megkövetelte a a növekedésre és munkahelyek teremtésére vonatkozó Lisszaboni stratégia revízióját és felélesztését egy sor strukturális reform segítségével. Több országban kevéssé tudatosul az idısebbek potenciálja és annak szükségessége, hogy növeljék társadalmi tevékenységüket és részvételüket az ország életében annak érdekében, hogy EU-s ország teljes értékő tagjaiként életkörülményeiket javítsák. Következésképpen az Aktív Polgár és az ehhez hasonló témák egyre fontosabbá válnak országainkban. Az idıskori tanulás egy viszonylag új fogalom, amelyet az európai és országos testületek, nevelık, lélektani és orvostudományi szakemberek, szakképzı intézmények és civil szervezetek vezettek be. Azonban átfogó eljárásként még nem eléggé ismert azon különféle civil szférákban, amelyek célja az idısebbek autoritásának és befolyásának növelése, ugyanakkor azon sztereotípiák kiküszöbölése, melyek szerint a harmadik életkort a gyenge egészségi állapot, csökkenı társadalmi tevékenység és az élet iránti kisebb érdeklıdés jellemzi. Ezért ajánlottak az EU oktatáspolitikáját érintı irányvonalak és képzési programok, ezért szükségesek a jó gyakorlati példák terjesztése szempontjából. Az idıskori tanulás fogalmának továbbfejlesztése érdekében európai szinten megemlítünk néhány kulcselemet, amelyek fontosak, amikor az idıskorú tanulók különbözı szintő képzések haszonélvezıi: Biogenetikai és lélektani tényezık: - az emberi agy általános teljesítménye az életkorral való összefüggésben - az emberi agy élete és az agy újranövekedése - emlékezet és reprodukciós folyamatok/interaktív emlékezetrendszerek az emberi agyban - fizikai és pszichofizikai kérdések - érzelmi fejlıdés - nemi szempontok 20 Társadalomlélektani dimenzió: A tanulás belsı és külsı motivációja 50 év felett A tanulás belsı és külsı korlátai Idıskorú tanulók képessége arra, hogy az érettség eredményeként a valóságot tágabb nézıpontból lássák Egy lélektani közösség- és mi -tudat megteremtése

Európa mi vagyunk. Idősebb és fiatalabb európai polgárok aktív társadalmi részvétele AESAEC

Európa mi vagyunk. Idősebb és fiatalabb európai polgárok aktív társadalmi részvétele AESAEC Európa mi vagyunk Idősebb és fiatalabb európai polgárok aktív társadalmi részvétele Kézikönyv az aktív európai részvétel támogatására EU-s együttműködési projektek létrehozása és lebonyolítása által AESAEC

Részletesebben

Sárospatak Város Polgármesterétıl

Sárospatak Város Polgármesterétıl Sárospatak Város Polgármesterétıl 3950 Sárospatak, Kossuth u. 44. Tel.: 47/513-240 Fax: 47/311-404 E-mail: sarospatak@sarospatak.hu E l ı t e r j e s z t é s - a Képviselı-testületnek Közmővelıdési Megállapodás

Részletesebben

FIATALOK LENDÜLETBEN PROGRAM 2007-2013

FIATALOK LENDÜLETBEN PROGRAM 2007-2013 FIATALOK LENDÜLETBEN PROGRAM 2007-2013 Nem-formális tanulás? Informális tanulás Formális tanulás Nem-formális tanulás 2 Fiatalok Lendületben Program számokban Elızmény: Ifjúság 2000-2006 Program Idıtartam:

Részletesebben

1. blokk. 30 perc. 2. blokk. 30 perc. 3. blokk. 90 perc. 4. blokk. 90 perc. Beiktatott szünetek. ( open space ): 60 perc

1. blokk. 30 perc. 2. blokk. 30 perc. 3. blokk. 90 perc. 4. blokk. 90 perc. Beiktatott szünetek. ( open space ): 60 perc A Revita Alapítvány szakmai mőhelysorozatának tematikája A program címe: DISKURZUS A tartósan munka nélkül lévı emberek foglalkoztathatóságának fejlesztését célzó komplex szolgáltatástervezés és -fejlesztés

Részletesebben

9/1999. (XI. 29.) Ör. számú rendelete

9/1999. (XI. 29.) Ör. számú rendelete Nyirád Község Önkormányzati Képviselı-testületének 9/1999. (XI. 29.) Ör. számú rendelete A HELYI KÖZMŐVELİDÉSRİL Nyirád 1999. 1 Nyirád Község Önkormányzati Képviselı-testületének 9/1999. (XI. 29.) Ör.

Részletesebben

RIVER projekt. A projekt bemutatása

RIVER projekt. A projekt bemutatása RIVER projekt A projekt bemutatása Az Európai Bizottság támogatást nyújtott ennek a projektnek a költségeihez. (Hivatkozási szám: 517741-LLP-1-2011-1-AT-GRUNDTVIG-GMP) A kiadvány a szerző nézeteit tükrözi,

Részletesebben

A Web-alapú tudásbázis a logisztika és kereskedelem területén (WebLogTrade) projekt bemutatása

A Web-alapú tudásbázis a logisztika és kereskedelem területén (WebLogTrade) projekt bemutatása A Web-alapú tudásbázis a logisztika és kereskedelem területén (WebLogTrade) projekt bemutatása Típus: Leonardo da Vinci projekt Innovációtranszfer Fıpályázó: TÜV Rheinland Akademie GmbH, Berlin, Németország

Részletesebben

Igazgyöngy Alapítvány. Berettyóújfalu -Told

Igazgyöngy Alapítvány. Berettyóújfalu -Told Igazgyöngy Alapítvány Berettyóújfalu -Told (http://igazgyongy-alapitvany.hu/) Az országban közel 1 millió ember él a szegénységi határ alatt. A Dél- Baranyában, valamint az ország északi és keleti területeinek

Részletesebben

A sajátos nevelési igényő gyermekek, tanulók nevelésének, oktatásának oktatáspolitikai irányelvei

A sajátos nevelési igényő gyermekek, tanulók nevelésének, oktatásának oktatáspolitikai irányelvei A sajátos nevelési igényő gyermekek, tanulók nevelésének, oktatásának oktatáspolitikai irányelvei Nagy Gyöngyi Mária szakmai tanácsadó Közoktatási Fıosztály Nagy Gyöngyi OKM 1 Alapok I. Az EU közösségi

Részletesebben

OKTATÁSKUTATÓ ÉS FEJLESZTŐ INTÉZET TÁMOP / századi közoktatás fejlesztés, koordináció

OKTATÁSKUTATÓ ÉS FEJLESZTŐ INTÉZET TÁMOP / századi közoktatás fejlesztés, koordináció TÁMOP-3.1.1-08/1-2008-0002 számú támogatási szerzıdés 6.5.2-es "Tanulói hálózatok, hálózati modellek mint az iskolafejlesztés eszközei" címő elemi projekt Tapasztalatok és lehetıségek a kulcskompetenciáknak

Részletesebben

Kompetenciák fejlesztése a pedagógusképzésben. IKT kompetenciák. Farkas András f_andras@bdf.hu

Kompetenciák fejlesztése a pedagógusképzésben. IKT kompetenciák. Farkas András f_andras@bdf.hu Kompetenciák fejlesztése a pedagógusképzésben IKT kompetenciák Farkas András f_andras@bdf.hu A tanítás holisztikus folyamat, összekapcsolja a nézeteket, a tantárgyakat egymással és a tanulók személyes

Részletesebben

Elmaradott vidéki térségek fejlesztése

Elmaradott vidéki térségek fejlesztése Elmaradott vidéki térségek fejlesztése Varga Péter 2010. november 12. Tokaj Kik és miért akarják fejleszteni az elmaradott térségeket? Mert ott élı emberek életkörülményeik javítása érdekében fejleszteni

Részletesebben

A program áttekintése A pályázás feltételei EURÓPA A POLGÁROKÉRT

A program áttekintése A pályázás feltételei EURÓPA A POLGÁROKÉRT A program áttekintése A pályázás feltételei EURÓPA A POLGÁROKÉRT 2014-2020 A program célja a polgárok ismereteinek javítása az EU történelméről & sokszínűségéről az európai polgárság megerősítése az uniós

Részletesebben

AZ EURÓPAI UNIÓ TANÁCSA. Brüsszel, 2009. december 8. 17024/1/09 REV 1 (hu)

AZ EURÓPAI UNIÓ TANÁCSA. Brüsszel, 2009. december 8. 17024/1/09 REV 1 (hu) AZ EURÓPAI UNIÓ TANÁCSA Brüsszel, 2009. december 8. 17024/1/09 REV 1 (hu) CO EUR-PREP 3 JAI 896 POLGEN 229 FELJEGYZÉS Küldi: az elnökség Címzett: az Általános Ügyek Tanácsa / az Európai Tanács Elızı dok.

Részletesebben

Magyar prioritások a Rio +20 folyamatban

Magyar prioritások a Rio +20 folyamatban Magyar prioritások a Rio +20 folyamatban dr. Baranyai Gábor EU ÁGAZATI POLITIKÁKÉRT FELELŐS HELYETTES ÁLLAMTITKÁR Célok: Rio+20 ENSZ Fenntartható Fejlıdési Konferencia 2012. június 20-22. I. A konferencia

Részletesebben

Európa a polgárokért pályázatíró szeminárium. Budapest, 2015.01.30. és 2015.02.04.

Európa a polgárokért pályázatíró szeminárium. Budapest, 2015.01.30. és 2015.02.04. Európa a polgárokért pályázatíró szeminárium Budapest, 2015.01.30. és 2015.02.04. A program áttekintése Legfontosabb változások, újdonságok A pályázás feltételei EURÓPA A POLGÁROKÉRT 2014-2020 A program

Részletesebben

A szerkesztı jegyzete

A szerkesztı jegyzete A szerkesztı jegyzete Íme utolsó hírlevelünk és egyben a PALADIN Projekt búcsúztatója. Küldetésünk beteljesítésének érzésével zárjuk a projektet, mivel az összes kitőzött célunkat elértük. Azzal a reménnyel

Részletesebben

c. Fıiskolai tanár 2010.02.25. IT fogalma, kialakulása 1

c. Fıiskolai tanár 2010.02.25. IT fogalma, kialakulása 1 Az Információs Társadalom fogalma, kialakulása Dr. Bakonyi Péter c. Fıiskolai tanár 2010.02.25. IT fogalma, kialakulása 1 Az információs társadalom fogalma Az információs és kommunikációs technológiák

Részletesebben

A SAJÁTOS NEVELÉSI IGÉNYŰ ÉS/VAGY A FOGYATÉKKAL ÉLŐ TANULÓK RÉSZVÉTELE A SZAKKÉPZÉSBEN SZAKPOLITIKAI TÁJÉKOZTATÓ

A SAJÁTOS NEVELÉSI IGÉNYŰ ÉS/VAGY A FOGYATÉKKAL ÉLŐ TANULÓK RÉSZVÉTELE A SZAKKÉPZÉSBEN SZAKPOLITIKAI TÁJÉKOZTATÓ A SAJÁTOS NEVELÉSI IGÉNYŰ ÉS/VAGY A FOGYATÉKKAL ÉLŐ TANULÓK RÉSZVÉTELE A SZAKKÉPZÉSBEN SZAKPOLITIKAI TÁJÉKOZTATÓ Szakpolitikai kontextus A nemzetközi adatok azt mutatják, hogy a fogyatékkal élő, valamint

Részletesebben

2010.04.21. Definiciók. Definiciók. Európa e-gazdaságának fejlıdése. Szélessávú hozzáférés-ezer. Web felhasználók- Európa-fejlett része

2010.04.21. Definiciók. Definiciók. Európa e-gazdaságának fejlıdése. Szélessávú hozzáférés-ezer. Web felhasználók- Európa-fejlett része Definiciók Európa e-gazdaságának fejlıdése Bakonyi Péter c. docens Definiciók Az E-gazdaság fejlıdése Európában Az IKT térhódítása miatt a hagyományos gazdaság az E-gazdaság irányába mozdul Az üzleti és

Részletesebben

A demográfiai kihívás és az aktív idıskor lehetıségei

A demográfiai kihívás és az aktív idıskor lehetıségei A demográfiai kihívás és az aktív idıskor lehetıségei Az aktív idıskor támogatása önkormányzati szinten A Minıségi idıskor városi környezetben (Q-AGEING: Quality Ageing in Urban Environment) ) címő nemzetközi

Részletesebben

A program áttekintése A pályázás feltételei EURÓPA A POLGÁROKÉRT

A program áttekintése A pályázás feltételei EURÓPA A POLGÁROKÉRT A program áttekintése A pályázás feltételei EURÓPA A POLGÁROKÉRT 2014-2020 A program célja a polgárok ismereteinek javítása az EU történelméről & sokszínűségéről az európai polgárság megerősítése az uniós

Részletesebben

A kompetencia alapú képzés bevezetésének elméleti és gyakorlati kérdései

A kompetencia alapú képzés bevezetésének elméleti és gyakorlati kérdései PANNON EGYETEM MÉRNÖKI KAR A kompetencia alapú képzés bevezetésének elméleti és gyakorlati kérdései Dr. Kelemen Gyula 2009. február 09. Az oktatás-képzés és a gazdasági teljesítmény közötti kapcsolat megköveteli

Részletesebben

Alapvetı európai szociális gondozói tudáskimenetek - Basic European Social Care Learning Outcomes -

Alapvetı európai szociális gondozói tudáskimenetek - Basic European Social Care Learning Outcomes - Alapvetı európai szociális gondozói tudáskimenetek - Basic European Social Care Learning Outcomes - 1. A szociális munka értékei 1.1 Tisztában van a következı értékek jelentésével és tiszteletben tartásuk

Részletesebben

A kommunikáció szerepe a sportpedagógiában

A kommunikáció szerepe a sportpedagógiában Készítette: Dátum: 2008. 06. 06. A kommunikáció szerepe a sportpedagógiában A kommunikáció fogalma: A szó eredete szerint: communis (mn.) közös, általános communitas (fn.) közösség; communico (ige) közöl,

Részletesebben

Eredmény rögzítésének dátuma: Teljesítmény: 97% Kompetenciák értékelése

Eredmény rögzítésének dátuma: Teljesítmény: 97% Kompetenciák értékelése Eredmény rögzítésének dátuma: 2016.04.20. Teljesítmény: 97% Kompetenciák értékelése 1. Pedagógiai módszertani felkészültség 100.00% Változatos munkaformákat alkalmaz. Tanítványait önálló gondolkodásra,

Részletesebben

A hazai pályaorientációs rendszer megújítása az élethosszig tartó tanulás támogatására

A hazai pályaorientációs rendszer megújítása az élethosszig tartó tanulás támogatására A hazai pályaorientációs rendszer megújítása az élethosszig tartó tanulás támogatására 9. Magyar Nemzeti és Nemzetközi Lifelong Learning Konferencia Katona Miklós projektvezetı Életpályák HAGYOMÁNYOS Egy

Részletesebben

A szegénység és a társadalmi kirekesztés elleni küzdelem európai és hazai szemmel

A szegénység és a társadalmi kirekesztés elleni küzdelem európai és hazai szemmel A szegénység és a társadalmi kirekesztés elleni küzdelem európai és hazai szemmel A szociális védelemről és társadalmi befogadásról szóló 2008. évi Közös Jelentés A szegénység 78 millió embert, köztük

Részletesebben

A Mobilitás Országos Ifjúsági Szolgálatról Az intézmény küldetése

A Mobilitás Országos Ifjúsági Szolgálatról Az intézmény küldetése Foglalkoztatási és Szociális Hivatal Mobilitás Országos Ifjúsági Szolgálat Nyugat-dunántúli Regionális Ifjúsági Szolgáltató Iroda A Mobilitás Országos Ifjúsági Szolgálatról Az intézmény küldetése A magyarországi

Részletesebben

FEJLESZTÉSI politika és FENNTARTHATÓSÁGI politika kapcsolata globális, EU és hazai szinten. KvVM Stratégiai Fıosztály

FEJLESZTÉSI politika és FENNTARTHATÓSÁGI politika kapcsolata globális, EU és hazai szinten. KvVM Stratégiai Fıosztály FEJLESZTÉSI politika és FENNTARTHATÓSÁGI politika kapcsolata globális, EU és hazai szinten KvVM Stratégiai Fıosztály Történeti áttekintés - globális szinten Fejlesztési együttmőködés 1944 Bretton Woods

Részletesebben

Az európai természeti, építészeti és kulturális örökség a vidéki térségeken és szigeteken

Az európai természeti, építészeti és kulturális örökség a vidéki térségeken és szigeteken P6_TA(2006)0355 Az európai természeti, építészeti és kulturális örökség a vidéki térségeken és szigeteken Az Európai Parlament állásfoglalása az európai természeti, építészeti és kulturális örökségnek

Részletesebben

Határon átnyúló együttmőködés a TÁMOP 2. prioritása keretében

Határon átnyúló együttmőködés a TÁMOP 2. prioritása keretében Határon átnyúló együttmőködés a TÁMOP 2. prioritása keretében A TÁMOP 2. prioritás tartalma A gazdaság és a munkaerıpiac változása folyamatos alkalmazkodást kíván meg, melynek legfontosabb eszköze a képzés.

Részletesebben

SZEGHALOM VÁROS ÖNKORMÁNYZATA POLGÁRMESTERI HIVATALÁNAK SZERVEZETFEJLESZTÉSE MINİSÉGIRÁNYÍTÁS AZ ÖNKORMÁNYZATOKNÁL 1. MINİSÉGÜGY AZ ÖNKORMÁNYZATOKNÁL

SZEGHALOM VÁROS ÖNKORMÁNYZATA POLGÁRMESTERI HIVATALÁNAK SZERVEZETFEJLESZTÉSE MINİSÉGIRÁNYÍTÁS AZ ÖNKORMÁNYZATOKNÁL 1. MINİSÉGÜGY AZ ÖNKORMÁNYZATOKNÁL V I AD ORO KÖZIGAZGATÁSFEJLESZTÉSI TANÁCSADÓ ÉS SZOLGÁLTATÓ KFT. 8230 BALATONFÜRED, VAJDA J. U. 33. +36 (30) 555-9096 A R O P.PALYAZAT@YAHOO.COM SZEGHALOM VÁROS ÖNKORMÁNYZATA POLGÁRMESTERI HIVATALÁNAK

Részletesebben

A KÉPZÉS VÉGÉN, A PÁLYA KEZDETÉN REGIONÁLIS SZAKMAI SZOLGÁLTATÁSOK, FEJLESZTÉSEK A KÖZOKTATÁSBAN ÉS A PEDAGÓGUSKÉPZÉSBEN. Dr.

A KÉPZÉS VÉGÉN, A PÁLYA KEZDETÉN REGIONÁLIS SZAKMAI SZOLGÁLTATÁSOK, FEJLESZTÉSEK A KÖZOKTATÁSBAN ÉS A PEDAGÓGUSKÉPZÉSBEN. Dr. A KÉPZÉS VÉGÉN, A PÁLYA KEZDETÉN REGIONÁLIS SZAKMAI SZOLGÁLTATÁSOK, FEJLESZTÉSEK A KÖZOKTATÁSBAN ÉS A PEDAGÓGUSKÉPZÉSBEN Dr. Iker János A pedagógusképzés alapvetı problémái közül kettı Hiányzik: kutatásra,

Részletesebben

A Múzeumok és Látogatók Alapítvány felnıttképzési programjai konferenciái és mőhelymunkái -

A Múzeumok és Látogatók Alapítvány felnıttképzési programjai konferenciái és mőhelymunkái - A Múzeumok és Látogatók Alapítvány felnıttképzési programjai konferenciái és mőhelymunkái - Az Alapítvány A Múzeumok és Látogatók Alapítvány 2004. januárjában azzal az alapvetı célkitőzéssel jött létre,

Részletesebben

Az EURES hálózat 2007-2010-es tevékenységi terve a fıbb prioritások figyelembevételével

Az EURES hálózat 2007-2010-es tevékenységi terve a fıbb prioritások figyelembevételével Az EURES hálózat 2007-2010-es tevékenységi terve a fıbb prioritások figyelembevételével 1. Tájékoztató és támogató szolgáltatások biztosításával tevékenyen részt vesz a Növekedési és Munkahely-teremtési

Részletesebben

A flexicurity EU-s modelljeinek gyakorlati szempontú bemutatása, és a hazai megvalósítás lehetıségei

A flexicurity EU-s modelljeinek gyakorlati szempontú bemutatása, és a hazai megvalósítás lehetıségei A flexicurity EU-s modelljeinek gyakorlati szempontú bemutatása, és a hazai megvalósítás lehetıségei Vojtek Éva, szociálpolitikus, PTE BTK Szociális Munka és Szociálpolitika Tanszék 2011. február 24. A

Részletesebben

KÉPZİI FELHÍVÁS. Cím: 1134 Budapest, Tüzér u. 33-35. Tel.: +36 (1) 237-6700 Fax: +36 (1) 237-6760 www.yia.hu www.eurodesk.hu

KÉPZİI FELHÍVÁS. Cím: 1134 Budapest, Tüzér u. 33-35. Tel.: +36 (1) 237-6700 Fax: +36 (1) 237-6760 www.yia.hu www.eurodesk.hu KÉPZİI FELHÍVÁS Tárgy Megérkezés utáni képzés (4 alkalom) Félidıs értékelı találkozó (4 alkalom) (6 hónapnál hosszabb önkéntes szolgálat esetében) Kiíró NCSSZI Fiatalok Lendületben Programiroda és a Konszenzus

Részletesebben

D/ F O G Y A S Z T Ó V É D E L M I P R O G R A M

D/ F O G Y A S Z T Ó V É D E L M I P R O G R A M D/ F O G Y A S Z T Ó V É D E L M I P R O G R A M 1. A fogyasztóvédelmi oktatás feladatrendszere 61 2. A fogyasztóvédelmi oktatás tartalmi elemei 61 3. A fogyasztóvédelmi oktatás célja 62 4. A fogyasztóvédelmi

Részletesebben

Elıterjesztés. Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének január 10-i rendkívüli ülésére

Elıterjesztés. Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének január 10-i rendkívüli ülésére Elıterjesztés 1. Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2013. január 10-i rendkívüli ülésére Tárgy: Együttmőködési megállapodás megkötése Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzatával a TIOP-1.2.1/A-12/1

Részletesebben

Magyarpolány Községi Önkormányzat 6./2000./IV.27./ Önk. sz. rendelete a helyi közmővelıdésrıl és kultúráról.

Magyarpolány Községi Önkormányzat 6./2000./IV.27./ Önk. sz. rendelete a helyi közmővelıdésrıl és kultúráról. Magyarpolány Községi Önkormányzat 6./2000./IV.27./ Önk. sz. rendelete a helyi közmővelıdésrıl és kultúráról. Magyarpolány Községi Önkormányzat Képviselıtestülete a kulturális javak védelmérıl és a muzeális

Részletesebben

Nemzetközi együttmőködések a a Hajdú-Bihar Megyei Kereskedelmi és Iparkamarával a sikeres vállalkozásokért

Nemzetközi együttmőködések a a Hajdú-Bihar Megyei Kereskedelmi és Iparkamarával a sikeres vállalkozásokért Nemzetközi együttmőködések a a Hajdú-Bihar Megyei Kereskedelmi és Iparkamarával a sikeres vállalkozásokért PLACE PARNER S LOGO HERE European Commission Enterprise and Industry Enterprise Europe Network

Részletesebben

Az Európai Parlament 2012. szeptember 11-i állásfoglalása a nık munkakörülményeirıl a szolgáltatási ágazatban (2012/2046(INI))

Az Európai Parlament 2012. szeptember 11-i állásfoglalása a nık munkakörülményeirıl a szolgáltatási ágazatban (2012/2046(INI)) P7_TA-PROV(2012)0322 A nık munkakörülményei a szolgáltatási ágazatban Az Európai Parlament 2012. szeptember 11-i állásfoglalása a nık munkakörülményeirıl a szolgáltatási ágazatban (2012/2046(INI)) Az Európai

Részletesebben

EGYMI EGYESÜLET avagy Egy mindenkiért mindenki egyért!

EGYMI EGYESÜLET avagy Egy mindenkiért mindenki egyért! EGYMI EGYESÜLET avagy Egy mindenkiért mindenki egyért! Az együttmőködés civil gyakorlata az EGYMI egyesület munkájában Radicsné Szerencsés Terézia egyesületi elnök 2010. március 29. Miért jött létre az

Részletesebben

EDC BROSSÚRA. Mi a Demokratikus Állampolgárságra Nevelés

EDC BROSSÚRA. Mi a Demokratikus Állampolgárságra Nevelés EDC BROSSÚRA Mi a Demokratikus Állampolgárságra Nevelés A Demokratikus Állampolgárságra Nevelés (EDC, Education for Democratic Citizenship, Éducation à la citoyenneté démocratique) olyan gyakorlatok és

Részletesebben

Az egyéni fejlesztési tervek és az adminisztráció

Az egyéni fejlesztési tervek és az adminisztráció Az egyéni fejlesztési tervek és az adminisztráció Hol történik? Ki végzi? Mennyi idıt vesz igénybe? Meddig tart???? Biztos, hogy szükséges, hogy kell? Miért szükséges? Egyéni fejlesztés A gyermekek, tanulók

Részletesebben

AZ INFO-KOMMUNIKÁCIÓS TECHNOLÓGIA (IKT) HASZNÁLATA. Szövegértés-szövegalkotás területen

AZ INFO-KOMMUNIKÁCIÓS TECHNOLÓGIA (IKT) HASZNÁLATA. Szövegértés-szövegalkotás területen AZ INFO-KOMMUNIKÁCIÓS TECHNOLÓGIA (IKT) HASZNÁLATA Szövegértés-szövegalkotás területen Készítette: Horváth Erzsébet Borsos Miklós Általános Iskola Ajka A számítógép életünk része, mindenkinek aki ebben

Részletesebben

Nemzetközi projektmenedzsment. Balázsy Eszter, csoportvezetı ÉARFÜ Nonprofit Kft. 2009. augusztus 17.

Nemzetközi projektmenedzsment. Balázsy Eszter, csoportvezetı ÉARFÜ Nonprofit Kft. 2009. augusztus 17. Nemzetközi projektmenedzsment Balázsy Eszter, csoportvezetı ÉARFÜ Nonprofit Kft. 2009. augusztus 17. Nemzetközi pályázatok: miben más? Hosszú elıkészítés, egyeztetés Partnerek száma 10-15 is lehet Kommunikáció

Részletesebben

Munkaerı megtartást támogató marketing belsı kommunikációs stratégia

Munkaerı megtartást támogató marketing belsı kommunikációs stratégia Munkaerı megtartást támogató marketing belsı kommunikációs stratégia Dr. Kópházi Andrea Ph.D egyetemi docens, Humán-szakfelelıs NYME Közgazdaságtudományi Kar, Sopron Vezetés-szervezési és Marketing Intézet

Részletesebben

RÉSZISMERETI KÉPZÉSEK. Felsıoktatás-pedagógia és felsıoktatás-menedzsment témájú

RÉSZISMERETI KÉPZÉSEK. Felsıoktatás-pedagógia és felsıoktatás-menedzsment témájú Felsıoktatás-pedagógia és felsıoktatás-menedzsment témájú RÉSZISMERETI KÉPZÉSEK Tájékoztató a ELTE Pedagógiai és Pszichológiai Kar neveléstudományi MA szak felsıoktatás-pedagógia szakirányán induló Felsıoktatás-pedagógia,

Részletesebben

Zsiday Krisztina Európai szintő Képzés Képzıknek

Zsiday Krisztina Európai szintő Képzés Képzıknek Zsiday Krisztina Európai szintő Képzés Képzıknek Az elmúlt évek tapasztalataira építve a Youth-Partnership, az Európa Tanács, az Európai Bizottság és az Európai Ifjúsági Fórum, a Nemzeti Ifjúsági Irodákkal

Részletesebben

Munkahelyi lelki. keretében. Radácsi Gergely CEU Üzleti Kar Üzlet és Társadalom Kutatóközpont Tel: +36 30 282 5171 Email: radacsig@ceubusiness.

Munkahelyi lelki. keretében. Radácsi Gergely CEU Üzleti Kar Üzlet és Társadalom Kutatóközpont Tel: +36 30 282 5171 Email: radacsig@ceubusiness. Munkahelyi lelki egészségfejlesztés a C(S)R keretében Radácsi Gergely CEU Üzleti Kar Üzlet és Társadalom Kutatóközpont Tel: +36 30 282 5171 Email: radacsig@ceubusiness.org A KUTATÁS CEU Business School,

Részletesebben

A Régiók Bizottsága tagjainak kinevezési folyamata. A tagállamokban alkalmazott eljárás

A Régiók Bizottsága tagjainak kinevezési folyamata. A tagállamokban alkalmazott eljárás A Régiók Bizottsága tagjainak kinevezési folyamata A tagállamokban alkalmazott eljárás ÖSSZEFOGLALÓ Az Európai Unióról szóló szerzıdés célkitőzései között szerepel az, hogy a szerzıdı felek tovább viszik

Részletesebben

EURÓPAI PARLAMENT. Foglalkoztatási és Szociális Bizottság JELENTÉSTERVEZET

EURÓPAI PARLAMENT. Foglalkoztatási és Szociális Bizottság JELENTÉSTERVEZET EURÓPAI PARLAMENT 2004 2009 Foglalkoztatási és Szociális Bizottság IDEIGLENES 2006/2105(INI) 19.7.2006 JELENTÉSTERVEZET A fogyatékkal élık helyzete a kibıvült Európai Unióban: az Európai Akcióterv 2006-2007

Részletesebben

Nık és férfiak egyenlısége miért jó és kinek kell tenni érte?

Nık és férfiak egyenlısége miért jó és kinek kell tenni érte? Nık és férfiak egyenlısége miért jó és kinek kell tenni érte? Borbíró Fanni Magyar Nıi Érdekérvényesítı Szövetség Nık és Férfiak Társadalmi Egyenlısége Tanács Mi az a gender? Biológiai nem (sex) anatómiai,

Részletesebben

KÖRNYEZETI FENNTARTHATÓSÁGI SEGÉDLET. ÚMFT-s. építési beruházásokhoz. 1.0 változat. 2009. augusztus. Szerkesztette: Kovács Bence.

KÖRNYEZETI FENNTARTHATÓSÁGI SEGÉDLET. ÚMFT-s. építési beruházásokhoz. 1.0 változat. 2009. augusztus. Szerkesztette: Kovács Bence. KÖRNYEZETI FENNTARTHATÓSÁGI SEGÉDLET ÚMFT-s építési beruházásokhoz 1.0 változat 2009. augusztus Szerkesztette: Kovács Bence Írta: Kovács Bence, Kovács Ferenc, Mezı János és Pataki Zsolt Kiadja: Független

Részletesebben

hirdetési lehetıséget Városi Televízióval civil szervezet bejelentett székhelyéül iratszekrényt számítástechnikai képzés munkerı-piaci

hirdetési lehetıséget Városi Televízióval civil szervezet bejelentett székhelyéül iratszekrényt számítástechnikai képzés munkerı-piaci Salgótarján Megyei Jogú Város A l p o l g á r m e s t e r é tıl 3100 Salgótarján, Múzeum tér 1. Tel.: (32) 314-668 Szám: 14945/2009. Javaslat a Nógrád Megyei Civil Szolgáltató Központot mőködtetı Mozgáskorlátozottak

Részletesebben

Emberi Erõforrás Menedzsment Bevezetés. Dr Gısi Zsuzsanna

Emberi Erõforrás Menedzsment Bevezetés. Dr Gısi Zsuzsanna Emberi Erõforrás Menedzsment Bevezetés Dr Gısi Zsuzsanna A tárgy célja A humán erıforrás menedzsment tárgy azokat az iskolákat, elméleteket és módszereket mutatja be, amelyek a munkaszervezetekben dolgozó

Részletesebben

gfejlesztési si Konferencia

gfejlesztési si Konferencia Szerb-magyar Regionális Gazdaságfejleszt gfejlesztési si Konferencia Innovációt t segítı eszközök k a Dél-alfD alföldi ldi RégiR gióban Dr. Molnár István Igazgató Szeged, 2009. 10. 20. BEMUTATKOZIK A DA-RIÜ

Részletesebben

2008.01.19. Fővárosi Diákönkormányzati. A Diákakadémia célja. A tanulási folyamat

2008.01.19. Fővárosi Diákönkormányzati. A Diákakadémia célja. A tanulási folyamat Fővárosi Diákönkormányzati Akadémia Hotel Római, 2008. január 18. A Diákakadémia célja hogy a hallgatók megszerezzék mindazokat az ismereteket, készségeket és attitűdöt, amelyek szükségesek ahhoz, hogy

Részletesebben

Az Ír Elnökség EU Ifjúsági Konferenciája Dublin, Írország, 2013. március 11-13.

Az Ír Elnökség EU Ifjúsági Konferenciája Dublin, Írország, 2013. március 11-13. Az Ír Elnökség EU Ifjúsági Konferenciája Dublin, Írország, 2013. március 11-13. Közös ajánlások Az EU Ifjúsági Konferencia a Strukturált Párbeszéd folyamatának eleme, amely az Európai Unió fiataljait és

Részletesebben

Európai Uniós pályázati lehetıségek

Európai Uniós pályázati lehetıségek UWEX: Urban Water Expert Európai Uniós pályázati lehetıségek Egész életen át tartó tanulás program Bethleni Zsuzsanna Tempus Közalapítvány Budapest, 2011. október 11. Pályáztatás Tempus Közalapítvány Egész

Részletesebben

KÉPZÉS NEVE: Informatikai statisztikus és gazdasági tervezı TANTÁRGY CÍME: Kommunikáció és viselkedéskultúra. Készítette: Dr.

KÉPZÉS NEVE: Informatikai statisztikus és gazdasági tervezı TANTÁRGY CÍME: Kommunikáció és viselkedéskultúra. Készítette: Dr. Leonardo da Vinci Kísérleti projekt által továbbfejlesztett Szakmai program KÉPZÉS NEVE: Informatikai statisztikus és gazdasági tervezı TANTÁRGY CÍME: Kommunikáció és viselkedéskultúra Készítette: Dr.

Részletesebben

Hévízgyörk község esélyegyenlıségi programja

Hévízgyörk község esélyegyenlıségi programja Hévízgyörk község esélyegyenlıségi programja Készítette: Andráska Zsófia 2007. június 27. I. A PROGRAM CÉLJA A 2003. évi CXXV. törvényben leírtakhoz hően az Esélyegyenlıségi Program célja a lakosságot,

Részletesebben

2007. december 18. Pécs

2007. december 18. Pécs 2007. december 18. Pécs Az LLL program és a Grundtvig lehetőségei Horváth Katalin Tempus Közalapítvány Múlt és jövő Erasmus 1987- LEONARDO DA VINCI 1995-1999, 2000-2006 SOCRATES2007-2013 1996-2000; 2000-2006

Részletesebben

3 + 1 SZEMPONT. gy jó coach többek között arról ismerszik meg, hogy mielőtt a hogyannal

3 + 1 SZEMPONT. gy jó coach többek között arról ismerszik meg, hogy mielőtt a hogyannal 24 SÁNDOR Jenő 3 + 1 SZEMPONT A COACH-KÉPZÉS KIVÁLASZTÁSÁHOZ Először is lépjünk egyet hátra: mi a coaching? E gy jó coach többek között arról ismerszik meg, hogy mielőtt a hogyannal foglalkozna, világos

Részletesebben

Új Magyarország Fejlesztési Terv- Nemzeti Stratégiai Referenciakeret

Új Magyarország Fejlesztési Terv- Nemzeti Stratégiai Referenciakeret A társadalmi befogadás és részvétel erısítése a 2007-2008-as és a 2009-2010-es Akcióterv keretében 2009. június 22. Új Magyarország Fejlesztési Terv- Nemzeti Stratégiai Referenciakeret Magyarország 2007-2013

Részletesebben

A Foglalkoztatási Fıigazgatóság és az Európai Szociális Alap bemutatása

A Foglalkoztatási Fıigazgatóság és az Európai Szociális Alap bemutatása A Foglalkoztatási Fıigazgatóság és az Európai Szociális Alap bemutatása Miskolc, 2010. október 21. Ságodi Nóra Európai Bizottság Foglalkoztatási, Szociális és Esélyegyenlıségi Fıigazgatóság A2 Fıosztály

Részletesebben

Páty Község Önkormányzatának 37/2008. (XII. 08.) rendelete a közmővelıdés helyi feladatairól

Páty Község Önkormányzatának 37/2008. (XII. 08.) rendelete a közmővelıdés helyi feladatairól Páty Község Önkormányzatának 37/2008. (XII. 08.) rendelete a közmővelıdés helyi feladatairól Páty Község Önkormányzata a helyi önkormányzatokról szóló többször módosított 1990. évi LXV. törvény 16. (1)

Részletesebben

OZORA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK 5/2000. (IV.13.)számú önkormányzati rendelete a helyi közmővelıdési tevékenységrıl.

OZORA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK 5/2000. (IV.13.)számú önkormányzati rendelete a helyi közmővelıdési tevékenységrıl. OZORA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK 5/2000. (IV.13.)számú önkormányzati rendelete a helyi közmővelıdési tevékenységrıl. Az önkormányzat kötelezı feladata a helyi közmővelıdési tevékenység

Részletesebben

Hogyan segítheti a fenntartható fejlıdés mágikus hármasa a kézmőipari vállalkozásokat? Értékfenntartó gazdálkodás az európai kézmőiparban

Hogyan segítheti a fenntartható fejlıdés mágikus hármasa a kézmőipari vállalkozásokat? Értékfenntartó gazdálkodás az európai kézmőiparban Hogyan segítheti a fenntartható fejlıdés mágikus hármasa a kézmőipari vállalkozásokat? Értékfenntartó gazdálkodás az európai kézmőiparban Gál Zsuzsanna projektkoordinátor LEONARDO projekt Szeged, 2009.

Részletesebben

INNOVATÍV ÖTLETEK MEGVALÓSÍTÁSA

INNOVATÍV ÖTLETEK MEGVALÓSÍTÁSA Innovatív ötletek megvalósítása INNOVATÍV ÖTLETEK MEGVALÓSÍTÁSA tanácsadó füzet Megvalósíthatósági tanulmány, üzleti terv, különös tekintettel a pénzügyi tervezésre A kiadvány a Kutatás-fejlesztési Pályázati

Részletesebben

Együtt könnyebb Együttmőködés iskolája

Együtt könnyebb Együttmőködés iskolája Együtt könnyebb Együttmőködés iskolája Magyar Ifjúsági Konferencia, Kolozsvár, 2008. június 14. Kósa András László www.kozeletre.hu Civil szféra definíciója (1) kettıs autonómia: politika és gazdaság kollektív

Részletesebben

PEDAGÓGIAI PROGRAM 2013. Székesfehérvár 8000. Munkácsy Mihály utca 10. 1 oldal, összesen: 124

PEDAGÓGIAI PROGRAM 2013. Székesfehérvár 8000. Munkácsy Mihály utca 10. 1 oldal, összesen: 124 1 PEDAGÓGIAI PROGRAM 2013. Székesfehérvár 8000. Munkácsy Mihály utca 10. 1 oldal, összesen: 124 I. rész: 2 NEVELÉSI PROGRAM II. rész: HELYI TANTERV 2 oldal, összesen: 124 3 MOTTÓNK: Félig sem olyan fontos

Részletesebben

Nyilvánossági Útmutató

Nyilvánossági Útmutató Nyilvánossági Útmutató Készült az EGT/ Norvég Finanszírozási Mechanizmus keretében a magyar környezet- és természetvédelmi céllal létrejött társadalmi szervezetek támogatása, a Második Nemzeti Környezetvédelmi

Részletesebben

Projekttervezés alapjai

Projekttervezés alapjai Projekttervezés alapjai Langó Nándor 2009. október 10. Közéletre Nevelésért Alapítvány A stratégiai tervezés folyamata Külsı környezet elemzése Belsı környezet elemzése Küldetés megfogalmazása Stratégiai

Részletesebben

A munkahelyi biztonság és egészségvédelem beépítése az oktatásba

A munkahelyi biztonság és egészségvédelem beépítése az oktatásba MUNKAVÉDELEM 1.2 A munkahelyi biztonság és egészségvédelem beépítése az oktatásba Tárgyszavak: munkavédelem; egészségvédelem; oktatás; képzés; esettanulmány; biztonság; tájékoztatás. Az Európai Unió munkavédelmi

Részletesebben

Európai Újjáépítési és Fejlesztési Bank. Az EBRD közbeszerzési politikával kapcsolatos tevékenységei. Jan Jackholt Igazgató Közbeszerzés

Európai Újjáépítési és Fejlesztési Bank. Az EBRD közbeszerzési politikával kapcsolatos tevékenységei. Jan Jackholt Igazgató Közbeszerzés Európai Újjáépítési és Fejlesztési Bank Az EBRD közbeszerzési politikával kapcsolatos tevékenységei Budapest, 2011. november Jan Jackholt Igazgató Közbeszerzés European Bank for Reconstruction and Development

Részletesebben

Michal Vašečka Masaryk University Masaryk Egyetem. A romák oktatása, mint a társadalmi integrációs politika legnagyobb kihívása

Michal Vašečka Masaryk University Masaryk Egyetem. A romák oktatása, mint a társadalmi integrációs politika legnagyobb kihívása Michal Vašečka Masaryk University Masaryk Egyetem A romák oktatása, mint a társadalmi integrációs politika legnagyobb kihívása A társadalmi kirekesztés - Kelet-Közép-Európa meghatározó problémája A kisebbségek

Részletesebben

Towards Inclusive Development Education

Towards Inclusive Development Education Towards Inclusive Development Education (Globális Nevelést mindenkinek!) EuropeAid/131141/C/ACT/MULTI 2013.04.01-2015.09.30. (30 hónap) A projekt célkitűzése A TIDE projekt célja a globális tanulás témáinak

Részletesebben

AZ ÁTMENET GAZDASÁGTANA POLITIKAI GAZDASÁGTANI PILLANATKÉPEK MAGYARORSZÁGON

AZ ÁTMENET GAZDASÁGTANA POLITIKAI GAZDASÁGTANI PILLANATKÉPEK MAGYARORSZÁGON AZ ÁTMENET GAZDASÁGTANA POLITIKAI GAZDASÁGTANI PILLANATKÉPEK MAGYARORSZÁGON Készült a TÁMOP-4.1.2-08/2/A/KMR-2009-0041pályázati projekt keretében Tartalomfejlesztés az ELTE TáTK Közgazdaságtudományi Tanszékén

Részletesebben

Fiatalokkal dolgozol? Szeretnél lehetıséget teremteni a szervezetetekben / intézményetekben lévı fiataloknak arra,

Fiatalokkal dolgozol? Szeretnél lehetıséget teremteni a szervezetetekben / intézményetekben lévı fiataloknak arra, Projektmenedzsment a nemzetközi ifjúsági projektekben 90 órás képzés fiatalokkal foglalkozó szakemberek számára nemzetközi projektmenedzsment témakörben A képzés szervezıje: NCSSZI Mobilitás Országos Ifjúsági

Részletesebben

Internet of Things 2

Internet of Things 2 Az Internet jövıje Internet of Things Dr. Bakonyi Péter c. Fıiskolai tanár 2009.09.29. Internet of Things 2 2009.09.29. Internet of Things 3 2009.09.29. Internet of Things 4 2009.09.29. Internet of Things

Részletesebben

Szoftver- és szolgáltatásexport. Vityi Péter IVSZ szakértı

Szoftver- és szolgáltatásexport. Vityi Péter IVSZ szakértı Szoftver- és szolgáltatásexport Vityi Péter IVSZ szakértı Helyzetértékelés IVSZ felmérés 2012 október: 200 vállalat nemcsak IVSZ tagok Szoftver- és szolgáltatás export gazdasági helyzet Volumen: 180Mrd

Részletesebben

Jelentés az EURELECTRIC, az ESPU és az EMCEF számára. Készítették: David Tarren, Dr. Howard Potter, Dr. Sian Moore Working Lives Research Institute

Jelentés az EURELECTRIC, az ESPU és az EMCEF számára. Készítették: David Tarren, Dr. Howard Potter, Dr. Sian Moore Working Lives Research Institute Szerkezetátalakítás a villamosenergia-ipari ágazatban: Eszköztár a szociálisan felelıs szerkezetátalakításhoz, a legjobb gyakorlatra vonatkozó útmutatóval Jelentés az EURELECTRIC, az ESPU és az EMCEF számára

Részletesebben

Javaslat az MKIK stratégiájára a felnıttképzés területén 2010 2020

Javaslat az MKIK stratégiájára a felnıttképzés területén 2010 2020 Budapest, 2010.05.05. 6/4/2010. sz. elıterjesztés az MKIK Elnöksége részére Tárgy: A kamarai rendszer felnıttképzési stratégiája Elıterjesztı: Bihall Tamás alelnök, az Oktatási és Szakképzési Kollégium

Részletesebben

TANMENET AZ ÉN ÁBÉCÉM TANKÖNYVCSALÁDHOZ Készítette: Esztergályosné Földesi Katalin munkája alapján Apró Rita

TANMENET AZ ÉN ÁBÉCÉM TANKÖNYVCSALÁDHOZ Készítette: Esztergályosné Földesi Katalin munkája alapján Apró Rita TÁMOP-3.1.4.-08/1-2009-0010. Fáy András Református Általános Iskola és AMI Gomba TANMENET AZ ÉN ÁBÉCÉM TANKÖNYVCSALÁDHOZ Készítette: Esztergályosné Földesi Katalin munkája alapján Apró Rita A következı

Részletesebben

Együttmőködés a fejlıdı országokkal a jó adóügyi kormányzás elımozdítása terén

Együttmőködés a fejlıdı országokkal a jó adóügyi kormányzás elımozdítása terén P7_TA(2011)0082 Együttmőködés a fejlıdı országokkal a jó adóügyi kormányzás elımozdítása terén Az Európai Parlament 2011. március 8-i állásfoglalása Adók és a fejlesztés Együttmőködés a fejlıdı országokkal

Részletesebben

SALGÓTARJÁNI KISTÉRSÉG FOGLALKOZTATÁSI PAKTUM

SALGÓTARJÁNI KISTÉRSÉG FOGLALKOZTATÁSI PAKTUM SALGÓTARJÁNI KISTÉRSÉG FOGLALKOZTATÁSI PAKTUM Preambulum Az aláíró felek fontos feladatnak tartják a salgótarjáni kistérség társadalmi-gazdasági fejlıdésének támogatását a humánerıforrás fejlesztésével

Részletesebben

CSR IRÁNYELV Tettek a fenntartható fejlõdés érdekében

CSR IRÁNYELV Tettek a fenntartható fejlõdés érdekében CSR IRÁNYELV Tettek a fenntartható fejlõdés érdekében A Toyota alapítása óta folyamatosan arra törekszünk, hogy kiváló minõségû és úttörõ jelentõségû termékek elõállításával, valamint magas szintû szolgáltatásainkkal

Részletesebben

A PÉRI ÖVEGES JÓZSEF ÁLTALÁNOS ISKOLA

A PÉRI ÖVEGES JÓZSEF ÁLTALÁNOS ISKOLA A PÉRI ÖVEGES JÓZSEF ÁLTALÁNOS ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA 2004. TARTALOMJEGYZÉK 1 AZ INTÉZMÉNY ADATLAPJA... 5 2 AZ ISKOLA HELYZETE... 6 2.1 A FÖLDRAJZI, TÁRSADALMI KÖRNYEZET... 6 2.2 AZ ISKOLA BELSİ ÁLLAPOTA,

Részletesebben

***I AZ EURÓPAI PARLAMENT ÁLLÁSPONTJA

***I AZ EURÓPAI PARLAMENT ÁLLÁSPONTJA EURÓPAI PARLAMENT 2009-2014 Egységes szerkezetbe foglalt jogalkotási dokumentum 10.2.2010 EP-PE_TC1-COD(2009)0105 ***I AZ EURÓPAI PARLAMENT ÁLLÁSPONTJA amely elsı olvasatban 2010. február 10-én került

Részletesebben

KIOP 2004 Esélyegyenlõségi Útmutató PÁLYÁZÓK ÉS ÉRTÉKELİK RÉSZÉRE

KIOP 2004 Esélyegyenlõségi Útmutató PÁLYÁZÓK ÉS ÉRTÉKELİK RÉSZÉRE KIOP 2004 Esélyegyenlõségi Útmutató Itt található a neten (a link csak egy sorba írva lesz mûködõképes!): http://www.energiakozpont.hu/palyazat/palyazath/palyazath_body/kiop2004/kiop2004_body/kiop2004_eselyegy.htm

Részletesebben

A Menedék képzéseinek. Hegedős Réka

A Menedék képzéseinek. Hegedős Réka A Menedék képzéseinek hatásértékelı kutatása Hegedős Réka Migránsok integrációja segítı szemszögbıl Konferencia 2012. 05. 24-25. 25. Menedék Migránsokat Segítı Egyesület 2009-2011 Európai integrációs Alap

Részletesebben

Egység a sokféleségben beszélgetés Ján Figel európai biztossal

Egység a sokféleségben beszélgetés Ján Figel európai biztossal 23. Egység a sokféleségben beszélgetés Ján Figel európai biztossal Egység a sokféleségben - 2008 a Kultúrák Közötti Párbeszéd Európai Éve A KultúrPont Iroda munkatársa a 2008: a Kultúrák Közötti Párbeszéd

Részletesebben

Jean Monnet tevékenységek

Jean Monnet tevékenységek Jean Monnet tevékenységek Nemzetközi pályázati lehetőségek a felsőoktatás fejlesztésében Európán belül és a világban 2014. november 3. Koós-Herold Zsuzsa A Jean Monnet tevékenységek fő célja az oktatás

Részletesebben

Nonprofit szervezeti menedzsment területek

Nonprofit szervezeti menedzsment területek XX/a. Nonprofit szervezeti menedzsment területek a Társadalmi Megújulás Operatív Program Civil szervezeteknek szolgáltató, azokat fejlesztı szervezetek támogatása c. pályázati felhívásához Kódszám: TÁMOP-5.5.3/08/2

Részletesebben

Közhasznúsági melléklet 2013

Közhasznúsági melléklet 2013 Adószám: 21886171-2-42 Cégbíróság: Fıvárosi Törvényszék Cégbírósága Cégjegyzék szám: 01-09-921653 Kıbányai Szivárvány Szociális Gondoskodást Nyújtó Közhasznú Nonprofit Kft 1108 Budapest, Sütöde utca 4.

Részletesebben

TÁMOP-2.1.3.C-12/1-2012-0231

TÁMOP-2.1.3.C-12/1-2012-0231 TÁMOP-2.1.3.C-12/1-2012-0231 Munkavállalók képzésének megvalósítása a Raben Trans European Hungary Kft.-nél Napjainkra az emberi erőforrás-fejlesztés, különösen a felnőttek oktatása és képzése egyre nagyobb

Részletesebben

KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2008 ÉVRE

KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2008 ÉVRE KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2008 ÉVRE 1. A szervezet alapadatai, bemutatkozása Tejes név: Munkanélkülieket Segítı Közhasznú Szervezetek Magyarországi Szövetsége Rövid név: MSKSZMSZ Székhely: 4025. Debrecen,

Részletesebben