Regionális stratégiák és a népesség elöregedése. Az öregedés hatásait vizsgáló szempontrendszer

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Regionális stratégiák és a népesség elöregedése. Az öregedés hatásait vizsgáló szempontrendszer"

Átírás

1 Regionális stratégiák és a népesség elöregedése Az öregedés hatásait vizsgáló szempontrendszer Martin Ferry, Európai Politikák Kutatóközpontja, Strathclyde-i Egyetem Richard Baker, Age Concern England július Támogatók Régiók Bizottsága (logó beillesztése) Age Concern England (logó beillesztése) HU

2 - 2 - Regionális stratégiák és a demográfiai öregedés A regionális szervezetek egyre nagyobb szerepet játszanak az összes uniós tagállam kormányzásában, és az általuk kidolgozott és megvalósított stratégiáknak jelentős hatása lesz régióik gazdasági és társadalmi fejlődésére. Ezek a regionális stratégiák egy olyan időszakban születnek, amelyet mind az európai, mind pedig a nemzetközi viszonylatban bekövetkező változások jellemeznek. A gazdaságok globálisak, a politikai struktúrák változnak, a technológia pedig új lehetőségeket nyit a kommunikáció és a szolgáltatások területén. E lehetőségekre és kihívásokra adandó legmegfelelőbb válasz keresése során a regionális szervezeteknek a lakosság mint termelők, fogyasztók és érdekeltek sokszínűségét is számításba kell venniük. Az egyik legfontosabb, minden régiót érintő változás a népesség öregedése. A népesség elöregedése a hosszabb élettartam és a csökkenő termékenység eredményeképpen a népességstruktúra mélyreható változását jelenti. Népességünk korszerkezetében egyre nagyobb súllyal szerepelnek az idősek, a változás üteme pedig egyre gyorsul. Az idős emberek mind fontosabbak lesznek mind a gazdasági, illetve a közösségi életben betöltött szerepük, mind pedig a fogyasztókként, illetve állampolgárokként támasztott igényeik és elvárásaik szempontjából. Népességünk öregedése üdvözlendő dolog: társadalmunk sikerként könyvelheti el, hogy az emberek egészségesebben és tovább élnek. Olyan lehetőségeket és kihívásokat is teremt azonban, amelyeket meg kell értenünk és eredményesen kezelnünk kell. A szubnacionális szinten dolgozóknak meg kell érteniük az öregedés és a területükön érvényesülő többi tényező, pl. a migráció és a kisebbségi közösségek demográfiai jellemzői közötti kölcsönhatásokat, amelyek olyan árnyalatnyi, de jelentős hatású demográfiai különbségeket eredményezhetnek az egyes régiókon belül és azok között, amelyek a gazdaságtól kezdve az infrastruktúrán át az egészségügyig az összes politikai területre kihatnak. A Strathclyde-i Egyetemen működő Európai Politikák Kutatóközpontja a Regions for All Ages (Régiók korhatár nélkül) program partnereivel együttműködésben dolgozta ki ezt a szempontrendszert. A munkát a Régiók Bizottsága és az Age Concern England is támogatta. Reméljük, hogy segíteni fog a regionális szervezeteknek abban, hogy felmérjék az öregedés régiójukra gyakorolt hatásait azáltal, hogy részletesen tárgyalja a népesség elöregedésének hatásait a regionális politika legfontosabb területein, és irányadó kérdésekkel segíti a stratégiák formálását. A szempontrendszer elkészítésénél figyelembe vették, hogy alkalmazható legyen az uniós tagállamokban jelenleg meglévő különböző közigazgatási rendszerekben. Reméljük, hasznosan kiegészíti majd a már rendelkezésre álló eszközöket azok számára, akiknek a feladata, hogy a regionális szintet a változásokhoz való alkalmazkodás hatékony szintjévé tegyék.

3 - 3 - Aláírások: Gerhard Stahl, a Régiók Bizottsága főtitkára Gordon Lishman CBE, az Age Concern England főigazgatója

4 - 4 - Tartalom Köszöntés 1. rész A szempontrendszer bemutatása 5 Mi a szempontrendszer? 5 A szempontrendszer használata 5 A szempontrendszer viszonya más eszköztárakkal és értékelési eszközökkel 6 A szempontrendszer és a regionális stratégiák 6 2. rész A szempontrendszer 7 A fő kérdések 7 1. Öregedés. Általános tendenciák, közös kérdések és aktuális mutatók Az öregedés és a regionális gazdaságok. Foglalkoztatás, gazdasági szerep és szakképzettség Az öregedés és a regionális fejlesztés. Termékfogyasztás és szolgáltatások igénybevétele Az öregedés és a regionális infrastruktúra. Infrastruktúra, tervezés és felújítás Az öregedés és a regionális kormányzás. Konzultáció és közéleti szerepvállalás rész A szempontrendszer felhasználása az európai régiókban 29 Öregedési stratégiák tervezése a különböző regionális közigazgatási kontextusokban 29 Regionális stratégiák megvalósítása a különböző regionális közigazgatási kontextusokban rész A további lépések és a kapcsolattartó személyek 33 Konzultáció a stratégiafejlesztésről 33 Támogatóink 35

5 rész A szempontrendszer bemutatása Mi a szempontrendszer? Az öregedés hatásait vizsgáló szempontrendszer összegzést ad és egy sor gondolatébresztő kérdést tesz fel, amelyek a népesség elöregedése által a regionális és kohéziós politika összefüggésében felvetett problémákra irányítják a figyelmet. Célja annak biztosítása, hogy a regionális önkormányzatok és a különféle ágazatokban regionális szinten működő szervezetek regionális stratégiáik kidolgozásakor teljes mértékben figyelembe tudják venni az öregedő népességgel kapcsolatos kérdéseket, és öregedésállóvá tudják tenni dokumentumaikat. Miért fontos? Az öregedés hatásait vizsgáló szempontrendszer segít elkerülni az abból eredő kockázatokat, hogy nem vesszük teljes mértékben figyelembe a népesség öregedésével járó következményeket. A népesség elöregedése egy sor lehetőséget és kihívást jelent a regionális irányításért és fejlesztésért felelős személyek számára. A korszerkezetben bekövetkező változások a gazdaságtól kezdve egy sor szolgáltatás iránti igényen át infrastruktúráink formájáig számos politikai területet befolyásolnak. Az olyan területeken, mint a foglalkoztatás, az egészségügy, az egyenlőség és az emberi jogok, a jövőbeli jogszabályok tükrözik majd az életkorral kapcsolatos kérdéseket. A szempontrendszer használata A szempontrendszert kétféleképpen lehet felhasználni Az öregedéssel kapcsolatos kérdésekre való emlékeztetőként a dokumentumok elkészítése előtt Kész dokumentumtervezet esetében ellenőrző eszközként A szempontrendszer eredményes használata: Olvassa el a szempontrendszert, amelyből képet kaphat arról, hogy az öregedés hogyan befolyásolhatja stratégiáját Használja fel a szempontrendszert dokumentuma elkészítéséhez, illetve az elkészült tervezet kritikusabb, az öregedéssel kapcsolatos hiányosságok és sztereotip nézetek felderítése céljából történő átolvasásához és annak biztosítására, hogy az öregedésnek a regionális gazdaságokra, a fejlesztésre és az infrastruktúrára gyakorolt hatásaival kapcsolatos összes kérdés megválaszolásra került. A szempontrendszert úgy szerkesztettük meg, hogy Ön minden részben jegyzeteket készíthessen. A dokumentum fénymásolása engedélyezett.

6 - 6 - A szempontrendszer nyomtatott és elektronikus változatban is hozzáférhető, a dokumentum PDF-formátumban letölthető az alábbi címekről: Az öregedéssel kapcsolatos szempontok figyelembevétele érdekében szükség lehet arra, megváltoztassuk a stratégiában az elemzést és a javaslatokat vagy a dokumentum stílusát. A szempontrendszer elkészítésekor a szerzők megpróbálták figyelembe venni az Európai Unióban működő különböző közigazgatási rendszereket, illetve az egyes tagállamok különböző hatásköri és felelősség-megosztási rendszereit. Elismerik azonban, hogy a felhasználóknak saját tagállamuk rendszerének függvényében maguknak kell eldönteni, hogyan alkalmazzák a szempontrendszert. A szempontrendszer viszonya más eszköztárakkal és értékelési eszközökkel A szempontrendszer elsősorban a népesség elöregedésére koncentrál. Amennyiben jelentős átfedés van más politikai területekkel, például a nemek közötti egyenlőséggel, erre konkrétan kitérünk. A szempontrendszer elsődleges célja azonban konkrét politikai dokumentumok öregedésállóvá tétele. Mint ilyen, más eszköztárakat kiegészítve segíti, hogy a politika minden szempontot figyelembe vegyen. A szempontrendszer és a regionális stratégiák E szempontrendszer célja, hogy tudatosítsa a demográfiának és az öregedésnek a tagállamok régióiban mind regionális, mind pedig szubregionális szinten játszott szerepét. Az öregedés egyre gyakrabban jelenik meg egy sor politikai területet érintő, átfogó témaként. Ennek eredményeképpen figyelembe kellene venni számos regionális stratégia pl. gazdasági, területrendezési, szakképzési és az egész életen át tartó tanulással kapcsolatos, lakhatási, közlekedési, illetve a társadalmi befogadásra vonatkozó stratégiák és közösségi tervek kidolgozásakor és felülvizsgálatakor. További információ A Regions for All Ages weboldalán számos egyéb jelentést és információforrást találnak. Kiemelnénk a The Implications of demographic ageing for regional policy [A népesség elöregedésének hatásai a regionális politikára] című, a Regions for All Ages számára az Európai Politikák Kutatóközpontja által készített jelentést, amely részletesebben tárgyalja az öregedésnek az uniós regionális stratégiákban betöltött jelentőségével kapcsolatban a szempontrendszerben felvetett kérdéseket. A jelentés a szempontrendszer további részeiben említett esettanulmányokat is részletesebben tárgyalja. Továbbá a Regions for All Ages más partnerei is további részletes elemzést nyújthatnak a demográfiai változásokkal és a regionális politikákkal kapcsolatos kérdésekben.

7 rész A szempontrendszer Ez a rész tartalmazza magát a szempontrendszert. Információt nyújt és olyan irányadó kérdéseket sorol fel, amelyek egy sor regionális stratégia kidolgozásában segíthetnek. Öt fejezetre tagolódik, amelyek az Európai Unió regionális és szubnacionális önkormányzatainak felelősségi köreit tükrözik. Tudatában vagyunk azonban annak, hogy ezek a fejezetek eltérő jelentőséggel bírnak majd az egyes államok számára. A szempontrendszer összes fejezetének átvétele a legtöbb regionális stratégia kidolgozásához értékes lehet, az egyes fejezetek azonban kifejezetten az alábbi regionális stratégiákhoz hasznosak: A fő kérdések Regionális stratégiák 1. Általános tendenciák, kérdések és mutatók 2. Az öregedés és a regionális gazdaságok 3. Az öregedés és a regionális fejlesztés 4. Az öregedés és a regionális infrastruktúra Gazdaság X X X Területrendez X X X és Szakképzés X X Lakhatás X X X X Társadalmi X X X X összetartozás közösségi X X X X X tervek Vidék X X X X X Közlekedés X X X X 5 Az öregedés és a regionális kormányzás

8 Öregedés Általános tendenciák, közös kérdések és aktuális mutatók Az Európai Uniónak (EU) szembe kell néznie azzal, hogy népessége az elkövetkező évtizedekben jelentősen elöregedik. A népesség elöregedése és számos politikai területen érezhető következményeinek tüzetesebb elemzése révén a tudományos körök és a döntéshozók tájékozottabban tudnak reagálni az előttük álló lehetőségekre és kihívásokra. A pl. a nyugdíjak és a szociális védelem területein jelentkező lehetőségekről és kihívásokról tagállami szinten folytatott viták mellett egyre inkább tudatosul, hogy az öregedésnek összetett hatásai vannak az állam alatti szinteken, és a kérdés az egész Unióban egyre előkelőbb helyet foglal el a regionális politikai napirendekben. Demográfiai tendenciák tekintetében az EU egészében jellemző, hogy hosszú és mind hosszabb a várható élettartam, és szélsőségesen alacsony a termékenységi ráta. Az előrejelzések szerint ezek a tendenciák folytatódni fognak. Az Európai Bizottság a tagállamok számára nemrégiben készített jelentése azt jósolja, hogy a termékenységi ráta minden országban jóval a természetes reprodukciós ráta alatt marad. Az 1960 óta 8 évvel meghosszabbodott születéskor várható élettartam az előrejelzések szerint az elkövetkező ötven évben további 6 évvel nő. E változásoknak az egész népességre gyakorolt hatásai úgy jelennek meg, hogy 2010 és 2050 között (lásd az 1. és a 2. ábrát), a fiatalabb korcsoportok tagjainak száma gyorsan csökken majd, az idősebb korcsoportok száma pedig növekszik.

9 ábra: A 25 tagú EU népességének 2004-es és 2050-es korfája Forrás: EB (2006), The impact of ageing on public expenditure: projections for the EU25 Member States on pensions, health care, long term care, education and unemployment transfers ( ) [Az öregedés hatása a közkiadásokra: előrejelzések az EU 25 tagállamára a nyugdíjak, az egészségügyi ellátás, a hosszú távú gondozás, az oktatás és a munkanélküliség tekintetében ( )] European Economy. Special Report. No , 7. o. 2. ábra: A népesség változása az egyes korcsoportokban 2005 és 2050 között Az Eurostat alapforgatókönyve, EU-25 Össznépesség -2,1% +1,2% +1,1% -4,3% Gyermekek (0-14) -19,4% -3,2% -8,9% -8,6% Fiatalok (15-24) -25,0% -4,3% -12,3% -10,6% Felnőttek (25-39) -25,8% -4,1% -16,0% -8,0% Felnőttek (40-54) -19,5% +4,2% -10,0% -14,1% Felnőttek (55-64) +8,7% +9,6% +15,5% -14,1% Felnőttek (65-79) +44,1% +3,4% +37,4% +1,5% Felnőttek (80+) +180,5% +17,1% +57,1% +52,4% Forrás EB (2004), Zöld könyv: A demográfiai változások kihívása, a nemzedékek közötti szolidaritás új formái COM (2005) 94 final

10 Az idősek sokszínűsége Az öregedés mint általános jelenség mellett azt is figyelembe kell venni, hogy az 50 év felettiek egyáltalán nem alkotnak homogén csoportot, hanem etnikai hovatartozás, fogyatékosság, szexuális irányultság és annak tekintetében, hogy saját meghatározásuk szerint mely életszakaszba tartoznak, igencsak sokszínű és szegmentált korosztályról van szó. Az idősek következő nemzedékeit az 1945 és 1965 között született baby boom generáció tagjai alkotják, ezek életkörülményei helyenként igencsak eltérnek a háború előtti nemzedékekéitől, és ahogy öregszenek, valószínűleg magasabb személyes igényeket támasztanak majd. Más változások is végbemennek a társadalomban, amelyek éreztetik hatásukat: a házasodási szokások, a nők munkavállalása, a családok méretének változása és a nemi szerepek átértékelődése; a kisebbségi etnikai közösségek növekedése és öregedése; a saját tulajdonban lévő otthonok számának növekedése; egyesek jövedelme növekedik, mások pedig nem tudnak kitörni a szegényégből; eltérő foglalkoztatási és nyugdíjazási trendek; a munkával töltött évek számának növekedése és a nyugdíjellátási rendszerek változása; a magánszolgáltatói piac bővülése mind az egészségügyi/gondozási, mind a szabadidő szektorban. Mindezen tényezők hatással lesznek majd az idősek jövőbeli szükségleteire és elvárásaira. A jövedelmek és az egészségügyi ellátás terén bekövetkezett fejlődés és az egészségesebb életmód következtében Európában egyre több ember él egyre tovább. Ez azt jelenti, hogy többeknek van szüksége támogatásra ahhoz, hogy idősebb korban is önálló életet élhessenek. Ugyanakkor ennek köszönhetően növekedett az aránylag jó fizikai állapotban lévő és aktív idősek száma is, akik közül sokan tevékenyen részt vesznek a foglalkoztatásban, valamint a családi és a közösségi életben, és továbbra is igénylik ezt. Az öregedéssel kapcsolatos politikai menetrend Az öregedésről szóló viták középpontjában hagyományosan a nyugdíjak és a szociális védelem, valamint a nemzeti szintű egészségügyi és szociális ellátások állnak. Az uniós tagállamokban azonban egyre nagyobb teret nyernek a népesség elöregedése által támasztott kihívások és lehetőségek új megközelítési módjai. Már megjelent az öregedéssel kapcsolatos kibővített menetrend, amely magában foglal egy sor kérdést: Nyugdíj és jövedelem. A nyugdíj- és ellátási rendszerek előtt álló, az öregedés támasztotta kihívás számos tagállamban továbbra is igen fontos kérdés. Az uniós tagállamokban egy sor reformot dobtak piacra, amelyek az ellátások alapszintjének csökkentésével vagy a magánszektor bevonásával csökkentik a nyugdíjakat és a költségeket, és megoldást keresnek a generációk közötti igazságosság és a generációs méltányosság kérdéseire. Bizonyos államokban a nyugdíjas évekre szóló megtakarításokat támogató és a hivatalos nyugdíjkorhatár elérése utáni munkát ösztönző intézkedéseket vezettek be. Gazdaság és foglalkoztatás. Olyan eszközök kifejlesztése, amelyek erősítik az idősek munkaerőpiaci státusát, valamint növelik azon esélyeiket, hogy munkát találjanak vagy foglalkoztatásban

11 maradjanak az uniós foglalkoztatási célkitűzések elérése érdekében (pl. a finn Korosodó munkavállalókkal kapcsolatos nemzeti program). Emellett egyre többen felismerik, hogy az idősek egyre bővülő fogyasztói csoportot képviselnek, ezért piaci lehetőségeket teremtenek az őket célzó termékek és szolgáltatások számára. Egészségügyi ellátás és egyéb szolgáltatások nyújtása. A legfontosabb kihívások a hozzáférhetőség, a minőség és a pénzügyi életképesség garantálása, az egyre sokszínűbb népesség különféle igényeinek kielégítése, valamint a szolgáltatásnyújtási kapacitás növekedése az olyan területeken bekövetkezett technológiai fejlődésnek köszönhetően, mint a kisegítő technológiák és a gyógyszergyártás (pl. a portugál Integrált támogatási program az idősek számára). Személyes jogok. Ehhez kapcsolódó célkitűzések a diszkrimináció elleni küzdelem, illetve az emberi jogok előmozdítása. A kor alapján történő hátrányos megkülönböztetés Európában az egyenlőség és a sokszínűség szélesebb körű megközelítéseinek kontextusában kulcskérdéssé lép elő. A kor alapján történő diszkriminációval szembeni fellépés szükségességét egyre szélesebb körben elismerik mind a jogszabályokban, mind pedig azáltal, hogy kedvező képet igyekeznek kialakítani az öregedésről, és több befolyást biztosítanak az időseknek a társadalomban (Pl. az ír Az idősek egyenlőségének megvalósítása c. stratégia). Lakhatás és közösségek. Az emberekben mindinkább tudatosul, hogy egyes politikai területek, pl. a közlekedés, a lakhatás és a regionális fejlesztés milyen hatást gyakorol az összes korosztályt képviselő bizonyos csoportokra, és az idősebb népesség szükségletei egyre sokfélébbek az egyedülállók, a valamilyen fogyatékossággal élők és a hátrányos helyzetű városi vagy periférikus vidéki területeken élők. A legfőbb kihívás itt annak biztosítása, hogy a kezdeményezések eljutnak a célcsoportokhoz (pl. a Mit akarnak és hol élnek az emberek? c. holland politikai tanulmány) Egyes nemzeti kormányok fokozatosan integrált stratégiákat vagy iránymutatásokat fejlesztenek ki, amelyekben az öregedés új, több irányból történő megközelítései koordinálhatók (pl. a brit A lehetőségek kora: az öregedés kihívásainak való megfelelés a 21. században c. stratégiában). Az Európai Unió és az öregedés Az Európai Unió felismeri a népesség öregedésének az európai, nemzeti és regionális kohézió növelésében elfoglalt jelentőségét. Számos olyan keretszabályozás és politika létezik, amely magában foglalja az öregedés kérdéseit, és amelyet figyelembe kellene venni a regionális stratégiák kidolgozásánál: A lisszaboni stratégia A lisszaboni stratégia célja az alacsony növekedési ráták, a magas munkanélküliség és a társadalmi kirekesztés formájában jelentkező, kulcsfontosságú gazdasági problémák megoldása. Kulcskérdésként kezeli az éves korosztály foglalkoztatási deficitjét, amely hozzájárul az EU gazdaságának alacsony növekedési rátájához és sok ember társadalomból való kirekesztettségéhez ben az

12 Európai Tanács felhívott az idősebb munkavállalók foglalkoztatási arányának 50%-os növelésére, ami további 5 millió embert érint 1. A menetrendet 2005 tavaszán újraindították, javasolva a tagállamoknak, hogy 2006-ig fejlesszenek ki egy átfogó aktív öregedési stratégiát. Az ugyanebben a tárgyban született más uniós dokumentumok javasolják, hogy ennek a stratégiának ösztönzőket kellene tartalmaznia a munkavállalók számára, hogy tovább dolgozzanak, a munkaadók számára pedig az idős alkalmazottak felvételére és megtartására; minden korosztály, és különösen az alacsonyan képzett és idősebb munkavállalók számára az egész életen át tartó tanulásban való részvétel növelésére; valamint a munkafeltételek és a munka minőségének javítására, és intézkedéseket a foglalkoztatást gátló tényezők, pl. a nyílt vagy rejtett diszkrimináció felszámolására 2. Az Európai Bizottság zöld könyve a demográfiai változásról 2005 márciusában az Európai Bizottság kiadta A demográfiai változások kihívása c. zöld könyvét, és a nemzedékek közötti szolidaritás új formáira hívott fel. Három alapvető prioritást javasolt: vissza kell találni a demográfiai növekedéshez vezető útra a születések ösztönzése, valamint a bevándorlás ellenőrzött támogatása révén; a nemzedékek közötti egyensúly biztosítása a növekedés eredményeinek elosztásában; valamint az aktív és inaktív állapot közötti hidak fellelése mind fiatal, mind időskorban 3. Erről a stratégiáról széles körű vita zajlott, a Bizottság jelenleg azt fontolgatja, miként lehetne tovább folytatni ezt a vitát. Kohéziós politika Az öregedés kérdései és a gazdasági növekedés közötti kapcsolat megjelenik az EU kohéziós politikájában és a strukturális alapok iránymutatásaiban. A népesség elöregedése ma már nyíltabban jelen van az uniós finanszírozási iránymutatásokban, kitértek rá az Európai Bizottságnak a következő tervezési időszak pénzügyi keretére vonatkozó javaslatában, és meg kellene jelennie a strukturális alapok as tervezési időszakban való elosztásáról szóló nemzeti programokban 4. A harmadik kohéziós jelentés a népesség öregedését a kohéziós politika négy legfontosabb mozgatórugójaként nevezi meg, és teljesítménymutatókat javasol az Európai Szociális Alap as elosztásához az alábbiakhoz kapcsolódóan: EB (2002) A munkaerőpiaci részvétel növelése és az aktív öregedés népszerűsítése (COM(2002) 9 final, Brüsszel, január 24. EB (2004), Európai Közösségek, Szembenézés a kihívással: a lisszaboni stratégia a növekedés és a foglalkoztatás érdekében. A Wim Kok vezette magas szintű csoport jelentése, november, 37. oldal EB (2005) A demográfiai változások kihívása, a nemzedékek közötti szolidaritás új formái COM(2005) 94 final, 2005 március 16. EB (2004), Közös jövőnk építése: a kibővült Unió politikai kihívásai és költségvetési eszközei , A Bizottság közleménye a Tanácsnak és az Európai Parlamentnek (COM(2004) 101, március 2.

13 o o Az aktív öregedés előmozdítása Az egész életen át tartó tanulás előmozdítása A közösségi stratégiai iránymutatások, amelyben a Bizottság felvázolja az új tervezési időszakra szóló stratégiai fejlesztési prioritásokat, kiemeli a munkaerő-piaci intézmények létrehozásának szükségességét a népesség elöregedése által támasztott kihívásoknak való megfelelés érdekében, és sürgeti az Uniót, valamint partnereit a tagállamokban és a régiókban, hogy tegyenek lépéseket az egészségfejlesztésbe és a betegségmegelőzésbe történő beruházások irányába 5. Az egyes régiók számára rendelkezésre álló finanszírozás szintje gyökeresen meg fog változni, részben amiatt, hogy a kohéziós finanszírozás a régi tagállamok helyett inkább az új tagállamokba áramlik. Az azonban, hogy a bizottsági dokumentumokban nyíltabban utalnak az öregedés kérdésére és az, hogy a tagállamok és a régiók ezen iránymutatásokon belül maguk határozhatják meg a prioritásokat az alapok elosztásánál, több teret biztosít arra, hogy az uniós forrásokat az öregedésre adott stratégiaibb válaszok kidolgozására használják fel. A foglalkoztatási keretirányelv Az Európai Tanács 2000-ben elfogadta a foglalkoztatási keretirányelvet, amely megtiltja a kor alapján történő hátrányos megkülönböztetést decemberéig minden tagállam törvényt alkot a kor alapján történő diszkrimináció ellen, és számos régió felhasználja az irányelvet öregedési stratégiája sikerének előmozdításához. Előretekintve várhatóan az öregedés és a kor alapján történő diszkrimináció lesz a Mindenki Számára Biztosítandó Esélyegyenlőség Európai Évének (2007) egyik központi témája, és az Európai Bizottság által rendelt, a 2007-ben elvégzendő további cselekvésekről szóló megvalósíthatósági tanulmány is hangsúlyt helyez az öregedésre. Szociális védelem és integráció A foglalkoztatási kérdéseken túl a lisszaboni stratégia az erősebb társadalmi kohézió, a jobb szociálpolitikai menetrend és gazdasági célok mellett is elkötelezettséget vállalt. Az összes korcsoport közül az idősek vannak a leginkább kitéve a szegénység kockázatának és a társadalmi kirekesztettségnek, amit számos tényező okoz: pl. csökkent társas kapcsolatrendszer, egészségi állapot, alacsony jövedelem, a mobilitás hiánya és a visszaélések. Az EU szociális védelmi és kohéziós folyamatának részeként a tagállamok elfogadták a nyílt koordinációs módszert, amellyel általános érvényűvé teszik a nyugdíjról, az egészségügyről, hosszú távú ápolásról és társadalmi összetartozásról szóló nemzeti cselekvési terveiket, ezáltal pedig integráltabb megközelítést biztosítanak. 5 EB (2005), Kohéziós politika a növekedés és a foglalkoztatás támogatására: közösségi stratégiai iránymutatások a közötti időszakra, COM(2005) 299, július 5. 6 A Tanács november 27-i 2000/78/EK irányelve a foglalkoztatás és hivatás területén az egyenlő elbánás megvalósítása általános kereteinek lefektetéséről.

14 Gazdasági hatás Az öregedés a tagállamok gazdaságára és költségvetésére rótt következményeinek és a közkiadások fenntarthatóságára gyakorolt hatásainak felméréséhez mind a 25 tagállamban új előrejelzést készítettek az öregedéssel kapcsolatos közkiadásokról, amely magában foglalja a nyugdíjakat, az egészségügyi ellátást, a hosszú távú gondozást, az oktatást és a munkanélküli járadékokat. Az ECOFIN és a Gazdaságpolitikai Bizottság A népességek öregedésének a közkiadásokra gyakorolt hatása 7 c. jelentése a jelenlegi politikák mellett a 2050-re 25 tagállamban az öregedéssel kapcsolatos kiadások GDP-ben mért 3,4 százalékpontos növekedését vetíti elő. A jelentés azonban az öregedéssel kapcsolatos költségek alaposabb vizsgálatát és lebontását javasolja, mivel sok változó hat az egyes tagállamok között és azokon belül is, és jobban át kell látni az egyes országokon belül működő fő mozgatórugókat. Különösen azt jegyzi meg, hogy a politika megváltoztatása jelentős hatással lehet a jövőbeli kiadásokra, a nyugdíjreform és az idősebb munkavállalók magasabb foglalkoztatási aránya például csökkentheti a közkiadásokat. A jelentés azt is nyugtázza, hogy az öregedéssel kapcsolatos egészségügyi, hosszú távú gondozási és fogyatékossági közkiadások felezhetők az egészséges várható élettartamot ösztönző megfelelő intézkedések bevezetésével. A régiókra gyakorolt hatás Míg az EU egészében jellemző a hosszú és egyre hosszabb várható élettartam és az általánosan alacsony termékenységi ráta, ezeknek az általános demográfiai folyamatoknak az eredményei összetett formákban egyre nyilvánvalóbban megjelennek regionális szinten. Ezekhez a tendenciákhoz még hozzájárulhatnak a foglalkoztatási és a migrációs jellemzők, miáltal különleges helyi sajátosságok és területi hatások jönnek létre. A demográfiai mutatókból világosan látszik, hogy az Unióban jelentős regionális eltérések vannak. 7 ECFIN/EPC (2006) REP/238 final. Impact of ageing populations on public spending on pensions, health and long term care, education and employment benfits for the elderly. [A népességek öregedésének az idősek nyugdíjaira, egészségügyi ellátására, hosszú távú gondozására, oktatására és munkanélküli járadékára költött közkiadásokra gyakorolt hatása] Összefoglaló jelentés

15 ábra: az időskorú függőségi hányad regionális eltéréseinek térképe (az egy éves lakosra jutó 65 év felettiek száma) NUTS 2 egységekre lebontva, 2002 Forrás: Európai Bizottság, Régiók: statisztikai évkönyv 2004., 22.oldal Az öregedés jelentősége a regionális stratégiákban A gazdasági növekedésről, a társadalmi összetartozásról és a fenntartható fejlődésről szóló regionális stratégiákban többek között az alábbi kulcskérdések szerepelnek: o o o o o A népesség idősebb szektorai termelésben való részvételének a növelése. Az egyre heterogénebb idős népesség igényeinek kielégítése és cselekvőképességének növelése. Az egyre öregedő népesség fogyasztási szokásainak elismerése mind a magán, mint az állami szféra részéről, és a szolgáltatás- és termékkínálat ehhez való igazítása. Az idősebb korosztályok bevonása a regionális igazgatásba. A szegénység és a társadalmi kirekesztettség problémájának megoldása az idősek körében.

16 Az eltérő regionális helyzetekre válaszul sorra születnek az Unió területén az öregedés mindenre kiterjedő stratégiai hatásának kezelését célzó regionális stratégiák. Az angliai North West Forum on Ageing (5050 vision) [Észak-Nyugati Idősügyi Fórum (5050 jövőkép)] fontos feladata, hogy ötleteket adjon a regionális gazdasági stratégia (RES) számára, támogatva az öregedéssel kapcsolatos kérdések beépítését a regionális politikák kialakításának általános folyamatába. A RES-hez hasonló stratégiák formálásának egyik fontos eszköze az öregedés hatásait vizsgáló szempontrendszer 8, amelyet a Nottingham Trent Egyetem készített el a Regions for All Ages program partnerei számára, és már minden angliai régió felhasználhatja. 8 A szempontrendszer PDF formátumban letölthető az Age Concern weboldaláról: <www.ageconcern.org.uk/regionsforallagestoolkit/>.

17 Öregedés; Általános tendenciák, közös kérdések és aktuális mutatók Kérdés A jelenlegi kontextus További követelmények A dokumentum tükrözi a jelenlegi és jövőbeli demográfiai tendenciákat minden idevonatkozó politikai területen, pl. a gazdaság-, az infrastruktúra- és a szociálpolitika területén? Az elemzés kitér az általános öregedési és a konkrétan a régióra jellemző tendenciákra, pl. a migrációra és az etnikai kisebbségi közösségek jellemzőire? A dokumentum követi az idevonatkozó keretszabályozásokat és teljesítménycélokat? A dokumentum mellőzi a különböző korcsoportba tartozó emberekkel kapcsolatos általánosításokat vagy sztereotip fogalmakat, és tükrözi az 50 éven felüliek heterogenitását? Stílusát tekintve kerüli az idősebb felnőttekkel kapcsolatban alkalmazott sztereotip nyelvezetet vagy azt, hogy kedvezőtlen színben tüntesse fel őket? A dokumentum a tendenciákról szóló információkat felhasználja a konkrét javaslatokban? A dokumentumról szóló konzultációs folyamatban az érintett korcsoportok vettek részt?

18 Az öregedés és a regionális gazdaságok Foglalkoztatás, gazdasági hozzájárulás és szakképzettség A munkaerőpiac is elöregszik, mivel az emberek egyre tovább élnek, és egyre kevesebb fiatal áll munkába. Egyre szélesebb körben felismerik, hogy a demográfiai változások által a regionális fejlődés elé állított kihívások enyhíthetők, ha hatékonyabban kiaknázzák az idősebbekben mint a regionális gazdaság aktív szereplőiben rejlő lehetőségeket. Az idősebb munkavállalók sokféle formában hozzájárulhatnak és már jelenleg is hozzájárulnak a regionális gazdaságokhoz. Sok idős ember például teljes vagy részmunkaidőben dolgozik, illetve saját vállalkozást működtet. Vannak, akik munkaképesek, de jelenleg táppénzen vannak vagy korán nyugdíjba vonultak, őket ösztönözni lehetne, hogy megfelelő képzési és álláslehetőségek, valamint munkakörülmények megléte esetén újra munkába álljanak. Az idősebbek továbbá juttatás nélkül is gazdasági értelemben hozzájárulnak a regionális fejlődéshez: önkéntes munkával, illetve azáltal, hogy gondját viselik idős rokonaiknak vagy unokáiknak. E lehetőségek kiaknázása számos okból jelentős kihívást jelent. Egyrészt a szervezeti kultúrákban és politikákban meglévő, kor alapján történő diszkrimináció visszatartja az alkalmazottakat attól, hogy részt vegyenek az idősebb munkavállalókkal szembeni haladóbb hozzáállást ösztönző kezdeményezésekben. Másrészt egyes kezdeményezésekből személyes körülményeik, pl. gondozási feladataik, egészségügyi és utazási igényeik, illetve szakképzettségük hiánya miatt az idősebbek eleve kimaradnak. A regionális igazgatási szervek és ügynökségek jelentős szerepet játszanak e tekintetben. A politikákat ezen a szinten lehet koordinálni, és itt alakíthatók ki a politikaalkotók, az üzleti élet szereplői, a munkaadók és maguk az idősek közötti szorosabb kapcsolatok. Az idősek munkaerőpiacról való távolmaradásának hosszú távú következményei között megtaláljuk a nyomott gazdasági növekedési szinteket és a munkanélküliség kezelésével járó költségeket, az egyes emberek számára pedig társadalmi és gazdasági kirekesztettséget, egészségügyi problémákat, valamint a magabiztosság és az önbecsülés elvesztését jelenti. Az EU régióiban számos kezdeményezés indult be: A walesi Strategy for Older People (Idősügyi stratégia) középpontjában az idősekben rejlő gazdasági potenciál felszabadítása áll. Az öregedés dimenziójának az általános munkaerő-piaci programokba történő beépítésére irányuló erőfeszítéseket ötvözi az időseket mint az aktív népesség speciális csoportját célzó kezdeményezésekkel. Idetartoznak a célzott képzések, a más területeken is alkalmazható szociális és kommunikációs készségek (soft skills) fejlesztése, az idősebbek magabiztosságának kialakítása, illetve vállalkozásalapítási segítségnyújtás a számukra.

19 Észak-Rajna-Vesztfáliában, az Arbeit und Innovation im Demographischen Wandel - Arbid (Munka és innováció a demográfiai változások közepette) megkísérli összehangolni a kínálati és a keresleti oldal eszközeit az öregedés kontextusában, új munkaerő-piaci lehetőségeket keresve az idősek meglévő képességeihez. Az idősek gondját viselő (gyakran szintén idős) rokonokat is támogatják, ehhez hozzátartozik egy megfelelő jogi keret (pl. munkaügyi jogszabály) kialakítása, amely szükség esetén elegendő rugalmasságot teremt mind a munkahelyi, mind a gondozási feladatok ellátásához.

20 Az öregedés és a regionális gazdaságok Foglalkoztatás, gazdasági hozzájárulás és szakképzettség Kérdés A jelenlegi kontextus További követelmények A dokumentum elismeri az idősek akár alkalmazottként, akár vállalkozóként, akár fizetetlen tevékenységek, pl. gondozás vagy önkéntes munka révén nyújtott gazdasági hozzájárulását? A dokumentum meghatározza az idősek jelenlegi részvételét a régió gazdasági életében, illetve ennek fejlesztési potenciálját? A dokumentum kiemeli a meglévő uniós és nemzeti célokat, illetve szolgálja ezek elérését, és előrevetít jogszabályi módosításokat? A dokumentum javasol konkrét kezdeményezéseket a foglalkoztatás, a vállalkozás, az egész életen át tartó tanulás, a szakmai továbbképzés, a gondozás vagy az önkéntes munka területén? Megnevez a dokumentum az e munkával kapcsolatos kulcsfontosságú nemzeti vagy regionális szintű partnerügynökségeket?

Az Európai Foglalkoztatási Stratégia (EFS) tíz éve

Az Európai Foglalkoztatási Stratégia (EFS) tíz éve Az Európai Foglalkoztatási Stratégia (EFS) tíz éve Európai Bizottság Az Európai Foglalkoztatási Stratégia (EFS) tíz éve Európai Bizottság Foglalkoztatási, Szociális és Esélyegyenlőségi Főigazgatóság D2

Részletesebben

Több munkahelyet Európában! (Wim Kok-jelentés)

Több munkahelyet Európában! (Wim Kok-jelentés) Több munkahelyet Európában! (Wim Kok-jelentés) Wim Kok vezette Foglalkoztatási Speciális Munkacsoport jelentése: Munkahelyek, munkahelyek, munkahelyek Több munkahelyet teremteni Európában! (Jobs, jobs,

Részletesebben

Szociális beszerzés. Útmutató a szociális szempontok figyelembevételéhez a közbeszerzések során

Szociális beszerzés. Útmutató a szociális szempontok figyelembevételéhez a közbeszerzések során Szociális beszerzés Útmutató a szociális szempontok figyelembevételéhez a közbeszerzések során Ez a publikáció az Európai Unió foglalkoztatási és társadalmi szolidaritási program (2007 2013) megbízása

Részletesebben

Brüsszel, 2014.11.28. COM(2014) 902 final

Brüsszel, 2014.11.28. COM(2014) 902 final EURÓPAI BIZOTTSÁG Brüsszel, 2014.11.28. COM(2014) 902 final A BIZOTTSÁG KÖZLEMÉNYE A BIZOTTSÁG KÖZLEMÉNYE AZ EURÓPAI PARLAMENTNEK, A TANÁCSNAK, AZ EURÓPAI KÖZPONTI BANKNAK, AZ EURÓPAI GAZDASÁGI ÉS SZOCIÁLIS

Részletesebben

A BIZOTTSÁG KÖZLEMÉNYE AZ EURÓPAI PARLAMENTNEK, A TANÁCSNAK, AZ EURÓPAI GAZDASÁGI ÉS SZOCIÁLIS BIZOTTSÁGNAK ÉS A RÉGIÓK BIZOTTSÁGÁNAK

A BIZOTTSÁG KÖZLEMÉNYE AZ EURÓPAI PARLAMENTNEK, A TANÁCSNAK, AZ EURÓPAI GAZDASÁGI ÉS SZOCIÁLIS BIZOTTSÁGNAK ÉS A RÉGIÓK BIZOTTSÁGÁNAK HU HU HU EURÓPAI BIZOTTSÁG Brüsszel, 2011.4.5. COM(2011) 173 végleges A BIZOTTSÁG KÖZLEMÉNYE AZ EURÓPAI PARLAMENTNEK, A TANÁCSNAK, AZ EURÓPAI GAZDASÁGI ÉS SZOCIÁLIS BIZOTTSÁGNAK ÉS A RÉGIÓK BIZOTTSÁGÁNAK

Részletesebben

Humánerõforrásfejlesztési. Operatív Program. 2004 2006 Magyar Köztársaság. CCI No.: 2003 HU 05 1 PO 001

Humánerõforrásfejlesztési. Operatív Program. 2004 2006 Magyar Köztársaság. CCI No.: 2003 HU 05 1 PO 001 Humánerõforrásfejlesztési Operatív Program 2004 2006 Magyar Köztársaság CCI No.: 2003 HU 05 1 PO 001 Humánerõforrás-fejlesztési Operatív Program 2004 2006 Magyar Köztársaság CCI No.: 2003 HU 05 1 PO 001

Részletesebben

Foglalkoztatási és szociális politika

Foglalkoztatási és szociális politika KÖZÉRTHETŐEN AZ EURÓPAI UNIÓ SZAKPOLITIKÁIRÓL A munkahelyteremtés, a társadalmi befogadás és a szociális politika mint beruházás Foglalkoztatási és szociális politika Ha a válságból erősebben, összetartóbban

Részletesebben

Az Európai Unió Területi Agendája 2020

Az Európai Unió Területi Agendája 2020 Az Európai Unió Területi Agendája 2020 Egy sokszínű régiókból álló, befogadó, intelligens és fenntartható Európa felé a területi tervezésért és területfejlesztésért felelős miniszterek 2011. május 19-én,

Részletesebben

EURÓPAI SZOCIÁLIS ALAP

EURÓPAI SZOCIÁLIS ALAP πϖ7080146_50ψεσφ ΗΥ Ινηαλτ.θξδ7:Μισε εν παγε 1 22.11.2007 1:10 Υηρ Σειτε 1 EURÓPAI SZOCIÁLIS ALAP Befektetés az emberekbe immár 50 éve πϖ7080146_50ψεσφ ΗΥ Ινηαλτ.θξδ7:Μισε εν παγε 1 22.11.2007 1:10 Υηρ

Részletesebben

Memorandum az egész életen át tartó tanulásról

Memorandum az egész életen át tartó tanulásról Memorandum az egész életen át tartó tanulásról 1 Letölthetô EU-dokumentumok magyarul (www.oki.hu/eudok.asp) Memorandum az egész életen át tartó tanulásról Tartalomjegyzék 1. Bevezetô 2. Egész életen át

Részletesebben

AZ EGÉSZSÉGFEJLESZTÉS ALAPELVEI. Az egészségfejlesztés alapvető nemzetközi dokumentumai

AZ EGÉSZSÉGFEJLESZTÉS ALAPELVEI. Az egészségfejlesztés alapvető nemzetközi dokumentumai AZ EGÉSZSÉGFEJLESZTÉS ALAPELVEI Az egészségfejlesztés alapvető nemzetközi dokumentumai Az Egészségfejlesztési módszertani füzetek kiadványsorozat kötetei 1. Az egészségfejlesztés alapelvei (Az egészségfejlesztés

Részletesebben

A szociális gazdaság jelene és jövõje Magyarországon

A szociális gazdaság jelene és jövõje Magyarországon Dr. Futó Péter, Hanthy Kinga, Lányi Pál, Mihály András, Dr. Soltész Anikó A szociális gazdaság jelene és jövõje Magyarországon Kutatási zárótanulmány Budapest, 2005 Sorozatszerkesztõ: Lada László Szerkesztette:

Részletesebben

panorama Az intelligens, fenntartható és inkluzív növekedés biztosítása inforegio A gazdasági, társadalmi és területi kohézióról szóló ötödik jelentés

panorama Az intelligens, fenntartható és inkluzív növekedés biztosítása inforegio A gazdasági, társadalmi és területi kohézióról szóló ötödik jelentés panorama inforegio 36 2010 2011. tél Az intelligens, fenntartható és inkluzív növekedés biztosítása A gazdasági, társadalmi és területi kohézióról szóló ötödik jelentés hu TARTALOM 3 Az olvasókhoz 4-13

Részletesebben

Az egész életen át tartó tanulás szakpolitikájának keretstratégiája a 2014/2020 közötti időszakra

Az egész életen át tartó tanulás szakpolitikájának keretstratégiája a 2014/2020 közötti időszakra 1 Az egész életen át tartó tanulás szakpolitikájának keretstratégiája a 2014/2020 közötti időszakra 2 3 Tartalom 1. VEZETŐI ÖSSZEFOGLALÓ... 5 2. BEVEZETÉS... 6 2.1. A KERETSTRATÉGIA SZÜKSÉGESSÉGE... 6

Részletesebben

A SZEKSZÁRDI KISTÉRSÉG FEJLESZTÉSI PROGRAMJA

A SZEKSZÁRDI KISTÉRSÉG FEJLESZTÉSI PROGRAMJA A SZEKSZÁRDI KISTÉRSÉG FEJLESZTÉSI PROGRAMJA (2. SZ. MUNKAVÁLTOZAT) Készítette a Tolna Megyei Önkormányzat megbízásából a HOZAM 2001 Vidékfejlesztő és Gazdasági Szolgáltató Kft. Szekszárd, 2013. november

Részletesebben

Az egész életen át tartó tanulás szakpolitikájának keretstratégiája a 2014/2020 közötti időszakra

Az egész életen át tartó tanulás szakpolitikájának keretstratégiája a 2014/2020 közötti időszakra 1 Az egész életen át tartó tanulás szakpolitikájának keretstratégiája a 2014/2020 közötti időszakra 2 Tartalom 1. VEZETŐI ÖSSZEFOGLALÓ... 4 2. BEVEZETÉS... 5 2.1. A KERETSTRATÉGIA SZÜKSÉGESSÉGE... 5 2.2.

Részletesebben

Új Magyarország Fejlesztési Terv Foglalkoztatás és növekedés 2007 2013

Új Magyarország Fejlesztési Terv Foglalkoztatás és növekedés 2007 2013 A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG KORMÁNYA Új Magyarország Fejlesztési Terv Foglalkoztatás és növekedés 2007 2013 (Második olvasat) Előszó Magyarország történelmi lehetőség kapujába érkezett: 2007 és 2013 között az

Részletesebben

Forrai Szilvia. Az Európai Uniós irányelvek hatása a magyar élethosszig tartó tanulás szakpolitikájára Az elmúlt 10 év retorikája 2014.

Forrai Szilvia. Az Európai Uniós irányelvek hatása a magyar élethosszig tartó tanulás szakpolitikájára Az elmúlt 10 év retorikája 2014. 1 Forrai Szilvia Az Európai Uniós irányelvek hatása a magyar élethosszig tartó tanulás szakpolitikájára Az elmúlt 10 év retorikája 2014. 2 TARTALOMJEGYZÉK BEVEZETÉS... 4 I. A LIFELONG LEARNING, MINT SZAKPOLITIKAI

Részletesebben

anorama A kohéziós politika 2014 és 2020 között inforegio Növekvő lendülettel [2013. TÉL 48. SZÁM]

anorama A kohéziós politika 2014 és 2020 között inforegio Növekvő lendülettel [2013. TÉL 48. SZÁM] anorama [2013. TÉL 48. SZÁM] inforegio A kohéziós politika 2014 és 2020 között Növekvő lendülettel Beszélgetés José Manuel Barrosóval, az Európai Bizottság elnökével A megreformált politika 10 pontban

Részletesebben

A fenntarthatóság felé való átmenet nemzeti koncepciója

A fenntarthatóság felé való átmenet nemzeti koncepciója 1. melléklet a /2012. (..) OGY határozathoz A fenntarthatóság felé való átmenet nemzeti koncepciója Nemzeti Fenntartható Fejlődési Keretstratégia 2012-2024 Elfogadta és az Országgyűlés elé terjesztését

Részletesebben

TARTALOM. ÁROP 1.2.18 Szervezetfejlesztési Program

TARTALOM. ÁROP 1.2.18 Szervezetfejlesztési Program TARTALOM 1. BEVEZETŐ... 4 2. A CAF MODELL JELENTŐSÉGE, FELÉPÍTÉSE ÉS MŰKÖDÉSE... 5 3. A CAF MODELL GYAKORLATI ALKALMAZÁSÁNAK MENETE... 7 4. AZ ADOTTSÁGOK ÉRTÉKELÉSE... 9 1. KRITÉRIUM: VEZETÉS... 10 1.1.

Részletesebben

AZ EURÓPA 2020 STRATÉGIA SZOCIÁLIS DIMENZIÓJA A SZOCIÁLIS VÉDELEMMEL FOGLALKOZÓ BIZOTTSÁG JELENTÉSE (2011) ÖSSZEFOGLALÓ ISSN 1977-2130

AZ EURÓPA 2020 STRATÉGIA SZOCIÁLIS DIMENZIÓJA A SZOCIÁLIS VÉDELEMMEL FOGLALKOZÓ BIZOTTSÁG JELENTÉSE (2011) ÖSSZEFOGLALÓ ISSN 1977-2130 AZ EURÓPA 2020 STRATÉGIA SZOCIÁLIS DIMENZIÓJA A SZOCIÁLIS VÉDELEMMEL FOGLALKOZÓ BIZOTTSÁG JELENTÉSE (2011) ÖSSZEFOGLALÓ ISSN 1977-2130 Ez a publikáció az Európai Unió foglalkoztatási és társadalmi szolidaritási

Részletesebben

VERSENYKÉPES KÖZÉP- MAGYARORSZÁG OPERATÍV PROGRAM

VERSENYKÉPES KÖZÉP- MAGYARORSZÁG OPERATÍV PROGRAM VERSENYKÉPES KÖZÉP- MAGYARORSZÁG OPERATÍV PROGRAM CCI 2014HU16M2OP Cím Versenyképes Közép-Magyarország Operatív Program Verzió 5.0 Első év 2014 Utolsó év 2023 Támogathatóság kezdete 2014. január 1. (1303/2013/EU

Részletesebben

NEMZETI TÁRSADALMI FELZÁRKÓZÁSI STRATÉGIA MÉLYSZEGÉNYSÉG, GYERMEKSZEGÉNYSÉG, ROMÁK (2011 2020)

NEMZETI TÁRSADALMI FELZÁRKÓZÁSI STRATÉGIA MÉLYSZEGÉNYSÉG, GYERMEKSZEGÉNYSÉG, ROMÁK (2011 2020) Mindenkinek éreznie kell, hogy a nemzeti közösség tagja! gróf Tisza István miniszterelnök (1861 1918) NEMZETI TÁRSADALMI FELZÁRKÓZÁSI STRATÉGIA MÉLYSZEGÉNYSÉG, GYERMEKSZEGÉNYSÉG, ROMÁK (2011 2020) Budapest,

Részletesebben

NEMRE VALÓ TEKINTETTEL Kézikönyv

NEMRE VALÓ TEKINTETTEL Kézikönyv NEMRE VALÓ TEKINTETTEL Kézikönyv a nők és férfiak közötti társadalmi egyenlőség érvényesítésének elméletéről és gyakorlatáról (intézmények és vállalkozások vezetői számára) E/004. számú Fejlesztési Partnerség

Részletesebben

A BIZOTTSÁG KÖZLEMÉNYE AZ EURÓPAI PARLAMENTNEK, A TANÁCSNAK, AZ EURÓPAI GAZDASÁGI ÉS SZOCIÁLIS BIZOTTSÁGNAK ÉS A RÉGIÓK BIZOTTSÁGÁNAK

A BIZOTTSÁG KÖZLEMÉNYE AZ EURÓPAI PARLAMENTNEK, A TANÁCSNAK, AZ EURÓPAI GAZDASÁGI ÉS SZOCIÁLIS BIZOTTSÁGNAK ÉS A RÉGIÓK BIZOTTSÁGÁNAK HU HU HU EURÓPAI BIZOTTSÁG Brüsszel, COM(2010) 672/5 A BIZOTTSÁG KÖZLEMÉNYE AZ EURÓPAI PARLAMENTNEK, A TANÁCSNAK, AZ EURÓPAI GAZDASÁGI ÉS SZOCIÁLIS BIZOTTSÁGNAK ÉS A RÉGIÓK BIZOTTSÁGÁNAK A KAP jövője 2020-ig:

Részletesebben

A kivonat a Fővárosi Esélyegyenlőségi Módszertani Iroda megbízásából az EQUAL közösségi kezdeményezés finanszírozásában készült.

A kivonat a Fővárosi Esélyegyenlőségi Módszertani Iroda megbízásából az EQUAL közösségi kezdeményezés finanszírozásában készült. A flexicurity közös alapelvei felé: több és jobb munkahelyet rugalmasság és biztonság révén Európai Bizottság Foglalkoztatási, Szociális és Esélyegyenlőségi Főigazgatóság Kézirat lezárva 2007 júliusában

Részletesebben

TERVEZET - KÖZÖS FOGLALKOZTATÁSI JELENTÉS. amely a Bizottság 2014. évre szóló növekedési jelentését kíséri

TERVEZET - KÖZÖS FOGLALKOZTATÁSI JELENTÉS. amely a Bizottság 2014. évre szóló növekedési jelentését kíséri EURÓPAI BIZOTTSÁG Brüsszel, 2013.11.13. COM(2013) 801 final TERVEZET - KÖZÖS FOGLALKOZTATÁSI JELENTÉS amely a Bizottság 2014. évre szóló növekedési jelentését kíséri HU HU 1. MUNKAERŐ-PIACI ÉS TÁRSADALMI

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG KORMÁNYÁNAK STRATÉGIÁJA AZ EGÉSZ ÉLETEN ÁT TARTÓ TANULÁSRÓL

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG KORMÁNYÁNAK STRATÉGIÁJA AZ EGÉSZ ÉLETEN ÁT TARTÓ TANULÁSRÓL A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG KORMÁNYÁNAK STRATÉGIÁJA AZ EGÉSZ ÉLETEN ÁT TARTÓ TANULÁSRÓL 2005. szeptember 2 TARTALOMJEGYZÉK 1. AZ EGÉSZ ÉLETEN ÁT TARTÓ TANULÁS HAZAI FEJLESZTÉSÉNEK FŐ STRATÉGIAI IRÁNYAI... 5 1.1.

Részletesebben

ÚJ MAGYARORSZÁG FEJLESZTÉSI TERV

ÚJ MAGYARORSZÁG FEJLESZTÉSI TERV A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG KORMÁNYA ÚJ MAGYARORSZÁG FEJLESZTÉSI TERV Magyarország Nemzeti Stratégiai Referenciakerete 2007 2013 Foglalkoztatás és növekedés Az Európai Bizottság döntésének dátuma: 2007. május

Részletesebben