The United World Colleges (International). Registered Office: Lynton House, Tavistock Square, London WC1H 9LT, United Kingdom. Company Registered in

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "The United World Colleges (International). Registered Office: Lynton House, Tavistock Square, London WC1H 9LT, United Kingdom. Company Registered in"

Átírás

1 BEMUTATKOZÁS

2 The United World Colleges (International). Registered Office: Lynton House, Tavistock Square, London WC1H 9LT, United Kingdom. Company Registered in England and Wales and Limited by Guarantee, No Registered Charity No The United World Colleges (International), 2002 Borító: Person College diákjai Készítette: MDA Communications Magyar fordítás, 2005 EVIME

3 Vitathatatlan, hogy a United World Colleges (UWC, Egyesült Világ Kollégiumok) által képviselt eszmék a béke, a tolerancia, az igazságosság és a nemzetek közötti megértés legalább annyira fontosak a konfliktusok sebezte mai világban, mint annak idején, négy évtizeddel ezelôtt, amikor a második világháborút követôen megnyílt elsô iskolánk, a nemzetközi konfliktusok ellenszereként Minden egyes UWC-ben végzett diák a béke reménybeli építôje. A UWC oktató és nevelô munkájának alapvetô értékei egyre lényegesebbek a globális stabilitás és béke szempontjából, és ôszintén hiszem, hogy növendékeink részvételével jobbá lesz a világ. Ôfelsége Noor, Jordánia királynôje, UWC-elnök A nemzetközi oktatáson, élményeken és a közösségért végzett szolgálaton keresztül a United World Colleges iskolák arra nevelik a fiatalokat, hogy felelôs állampolgárok legyenek, olyanok, akik tájékozottak a politika terén, környezettudatosak, s akik a béke és az igazságosság, a megértés és az együttmûködés eszméinek elkötelezettjei; akik tetteikkel és személyes példájukkal ezen eszmék megvalósítására törekednek. A UWC küldetése A United World Colleges-ban az a különleges, hogy egyesíti a faji, történelmi, kulturális, vagyoni, vallási, és politikai meggyôzôdések mentén megosztott világot. Az iskolák egyediek és felismerik felelôsségüket. Nelson Mandela, a UWC tiszteletbeli elnöke Bal szélsô képek: (fent) Ôfelsége Noor királynô a évi Nemzetközi Tanács ülésén. Noor királynô 1995 óta elnöke a UWC nemzetközi mozgalomnak. (lent) Nelson Mandela 1995-tôl a UWC Nemzetközi Tanácsának elnöke, 1998-tól a UWC-k tiszteletbeli elnöke. Balra Lord Richard Attenborough a Waterford KaMhlaba UWC of Southern Africa iskolában tett látogatásakor. Lord Attenborough a UWC Nemzetközi Tanácsának tagja volt, majd ben a UWC nemzetközi patrónusa lett. UWC Bemutatkozás 1

4 Az állandóan változó világban a béke, a nemzetek közötti megértés és a közösségért végzett szolgálat jelentôssége folyamatosan nô. Az oktatás meghatározó ebben a folyamatban. Bemutatkozásunkban rávilágítunk arra, milyen szerepet játszik ebben a United World Colleges nemzetközi mozgalma. A tíz United World College mindegyike önálló arculattal rendelkezik, az iskolák a nemzetiségek, a kultúrák és a programok sajátos egyvelegét alkotják. A diákokat hazájukban a ma már több mint 115 országban mûködô Nemzeti Bizottságok válogatják ki érdemeik alapján. A UWC-ben végzett sok ezer diák pedig bárhova kerüljön is a UWC értékrendjének megfelelôen igyekszik élni. Elkötelezettnek éreztük magunkat amellett, hogy növeljük a mozgalom hatósugarát oly módon, hogy egyre több fiatal tanuljon a UWC iskolákban, miközben megtartjuk a nemzetközi oktatásban betöltött vezetô szerepünket. A békét fenyegetô veszélyek, a nemzeteken belüli és a közöttük lévô feszültségek, a globalizáció és a kommunikáció új formáinak kihívásai és az új társadalmi elemézések olyan világot teremtettek, amelyben egyre fontosabb a megértés, a tisztelet és a tolerancia. A United World Colleges elmúlt négy évtizedes történelmében az iskolák ezen eszmék tiszteletére nevelték diákjaikat. Kettôs kihívás elôtt állunk: folytatnunk és fejlesztenünk kell azt, amit az elmúlt 40 évben tettünk, és fontolóra kell vennünk, miként növelhetnénk befolyásunkat és juthatunk el minél több emberhez. Tudjuk, hogy minden Nemzeti Bizottsághoz sokkal több tehetséges diák pályázata érkezik, mint amennyinek helyet tudunk biztosítani. Ezért növekvô támogatásra és forrásokra van szükségünk. Ha Ön azért olvassa ezt a kiadványt, mert egy UWC iskola vagy egy Nemzeti Bizottság képviselôje az Ön támogatását kéri, fontolja meg, mit is jelent a United World Colleges mozgalmat támogatni. Ez a jövôbe való befektetés olyan fiatalok támogatása, akik UWC-tapasztalatuk birtokában arra törekszenek, hogy jobbá tegyék a világot a jövô generációi számára. A következô oldalakon diákok és oktatók tolmácsolják közös értékeinket és a küldetésünkben is megfogalmazott eszméinket. Támogatására számítva: Dr Cristian H Hodeige (Pearson College 75-77) elnök UWC Nemzetközi Igazgatótanács 2 UWC Bemutatkozás

5 United World Colleges Nemzetek közötti megértés az oktatásban A UWC egyedülálló kezdeményezés. Ez az egyetlen nemzetközi iskolahálózat, amely az egész világból fogad középiskolás (az egyik iskola esetében fôiskolás) diákokat anyagi hátterüktôl függetlenül. Mind a tíz iskola bentlakásos, és a diákokat érdemeik alapján választják ki. Az iskolák nevelési célja között szerepel a nemzetek közötti megértés, a béke és az igazságosság. Egyedülálló a válogatásért felelôs UWC Nemzeti Bizottságok rendszere, ami több mint 115 országban mûködik. A bizottságok a diákokat érdemeik alapján, saját hazájukban, a legkülönbözôbb hátterû csoportokból választják ki. A UWC oktatás kulcsfontosságú eleme a magas tanulmányi követelmények, a közösségért végzett munka és a sporttevékenységek. A kulturális programok szintén fontos szerepet játszanak a diákok életében, és segítenek abban, hogy olyan, a nemzeti határokon átívelô értékrendszert alakítsanak ki, amely szilárdan támaszkodik saját helyi, regionális vagy nemzeti identitásukra, és amelyet kiegészít az ôket befogadó régió megismerése és megértése. Az egész világban sokan vannak, akik a UWC mozgalmát támogatóként segítik, hogy lehetôvé tegyék az iskolák eszméinek megvalósulását. Ezen egyének és szervezetek felismerik, hogy a UWC támogatása a nevelés egyedülálló formájába való befektetés, amely a békébe, a nemzetek közti megértésbe való befektetés is egyben. A kiemelkedô tanulmányi eredmények mellett a UWC a teljes ember nevelésére törekszik. Ennek hatására a legtöbb UWC-ben végzett diák számuk mára eléri a 30,000-et fontosnak tarja életében a béke, a megértés és a pozitív társadalmi változás iránti elkötelezettséget. UWC Bemutatkozás 3

6 A UWC-mozgalom történtete A United World Colleges elgondolása az 1950-es évek végérôl, Kurt Hahntól, attól a német nevelési szakembertôl származik, aki a németországi Salem School, a skóciai Gordonstoun School és az Outward Bound Trust alapítója is. A párizsi NATO Defence College-ban tartott elôadása alkalmával Kurt Hahn azt látta, hogy olyanok dolgoznak együtt egy közös célért, akik korábban egymás ellenségei voltak. Ekkor értette meg, mennyi mindent lehetne még tenni a hidegháború gyûlölködésének leküzdésére, ha hasonló módon egybegyûjtenék a különbözô nemzetek fiataljait. Hahn több hasonló gondolkodású kollégájával együtt kifejlesztett egy iskolatípust éves diákok számára, akik már biztos alappal rendelkeznek saját kultúrájukban, de még képesek másoktól tanulni. A különbözô nemzetiségû diákokat kizárólag érdemeik szerint, faji, vallási, nemzetiségi, származási vagy anyagi megkülönböztetés nélkül választották ki. Egy izgalmas kísérlet Az Atlantic College 1962-ben nyitotta meg kapuit Dél-Walesben, amit a The Times úgy üdvözölt, mint az egyik legizgalmasabb kísérlet az oktatásban a második világháború óta. Az iskola Kurt Hahn elképzelésének, illetve olyan más személyek elkötelezett közremûködésének eredménye volt, mint Sir Lawrance Darvall légimarsall, Desmond Hoare ellentengernagy, alapító-igazgató és Antonin Besse, akinek rendkívüli adománya volt a St Donat s kastély, amely az iskola épületéül szolgál. Az ötletnek híre ment, elnevezés. Mountbatten nagyszerû és lelkes UWC-támogató volt és sok más személyt köztük államelnököket, politikusokat és jeles személyiségeket is arra buzdított, hogy támogassák ôt. Személyesen is részt vett a második UWC A UWC of South East Asia (Délkelet-Ázsiai Egyesült Világ Kollégium) alapításában, Szingapúrban. Újabb iskola nyílt meg 1974-ben: Lester Pearson, Kanada korábbi miniszterelnöke álmodta meg, hogy Kanadában létrehozzon egy UWC-t, így tehát illô volt, hogy a Lester B Pearson United World College of the Pacific (A Csendes-óceáni Lester B Person Egyesült Világ Kollégium) legyen a nagy tisztelettel övezett miniszterelnök élô emlékmûve Kanadában. A nemzetközi mozgalom növekedése Az 1970-es években kiforrt a nemzetközi mozgalom elképzelése is. Számos Nemzeti Bizottság állt fel, hogy Ha el lehet ültetni a lojalitás csíráját egy érett emberbe, mennyivel mélyebbre ültethetnénk a gyökereit az Atlantic College közösségébe, ha a fiatalokat legérzékenyebb éveikben bentlakásos iskolába küldenénk, ahol maguk irányítanák közösségüket, és amely magas elvárásokat támasztana velük szemben. Kurt Hahn Kép jobbra: Kurt Hahn Képek középen: (felül) az Atlantic College ebédlôje az iskola 10. évében. (lent) 1970-ben Lord Mountbatten ellátogat az Atlantic College-ba Szélsô jobb kép: Ôfelsége a wales-i herceg egy UWC találkozón 1985-ben egyre több országból érkeztek diákok, és felmerült az újabb iskolák alapításának gondolata ban Lord Mountbatten lett a szervezet elnöke, s nemsokára megszületett a United World Colleges a UWC-t népszerûsítse saját országában és hogy diákokat válogasson az iskolák számára. Ahogy egyre több diák fejezte be UWC tanulmányait, úgy nôtt az érdeklôdés a szervezet iránt ban Lord Mountbatten átadta az elnökséget a wales-i hercegnek. További iskolák nyitották meg kapuikat: Swáziföldön a Waterford KaMhlaba Iskolából, amelyet 15 évvel korábban a dél-afrikai apartheid oktatási rendszerû iskolák ellenében alapítottak, megalakult 4 UWC Bemutatkozás

7 1962 Megnyílik az Atlantic College Walesben Lord Mountbatten lesz az elnök. Hamarosan megszületik a United World Colleges elnevezés Szingapúrban megnyílik a második United World College: a United World College of South East Asia A Lester B Pearson United World College of the Pacific alapítása, amely Kanada élô emlékmûve korábbi miniszterelnöke tiszteletére A walesi herceg lesz az elnök A swáziföldi, 1963-ban alapított Waterford KaMhlaba School-ból megalakul a United World College of Southern Africa. Az USA-beli Új-Mexikóban megnyílik 1982 a UWC of the American West; Olaszországban létrejön a UWC of the Adriatic az elsô kormány által kezdeményezett iskola Venezuelában megnyílik a hetedik United World College, a Simón Bolívar UWC of Agriculture. Megnyílik a Li Po Chun United World 1992 College of Hong Kong. Noor, Jordánia királynôjét választják a United World Colleges elnökének, Nelson Mandela, 1995 a Dél-Afrikai Köztársaság elnöke pedig a Nemzetközi Tanács elnöke. Norvégiában megalapítják a Red Cross Nordic UWC-t Az indiai Pune mellett megnyílik a tizedik United World College, a Mahidra UWC of India Nelson Mandela a United World Colleges tiszteletbeli elnöke. a Waterford KaMhlaba United World College of South Africa (Dél-Afrikai Waterford KaMhlaba Egyesült Világ Kollégium), és két új iskola is létrejött az Armand Hammer United World College of the American West (Nyugat- Amerikai Armand Hammer Egyesült Világ Kollégium) Új-Mexikó-ban, az USA-ban, és a United World College of the Adriatic (Adriai Egyesült Világ Kollégium) Trieszt mellett, Olaszországban. Utóbbi volt az elsô UWC, amelyet egy kormány kezdeményezésére állítottak fel. Károly herceg központi szerepet játszott abban, hogy Venezuelában is létrejött egy iskola, a Simón Bolívar United World College of Agriculture (Simón Bolívar Mezôgazdasági Egyesült Világ Kollégium). Ezt követôen 1992-ben Károly herceg hivatalosan megnyitotta a nyolcadik iskolát is, a Hong Kong-i Li Po Chun United World College-ot ben Károly herceg helyét Noor, Jordánia királynôje és Nelson Mandela elnök vették át (utóbbi saját gyermekei és unokái a Waterford KaMhlaba UWC diákjai voltak). Noor királynô jelen volt a legújabb iskolák megnyitásakor: 1995-ben a Red Cross Nordic United World College Norvégiában a Vöröskereszt/Vörös Félhold szervezet és nyolc észak-európai kormány közös vállalkozásaként jött létre. A Mahindra United World College of India pedig két évvel késôbb, Pune közelében nyitotta meg kapuit. Az 1990-es években kialakultak a UWC nyári kurzusai is, amelyek célja, hogy további lehetôséget adjanak a fiataloknak a UWC-tapasztalat megszerzésére. A 21. század elsô éveiben a hangsúly a konszolidálódásra helyezôdött, a nemzetközi mozgalom mind anyagi, mind szervezeti kérdéseinek tekintetében. Nagy figyelmet fordítottak a Nemzeti Bizottságok növekedésére és fejlesztésére, hogy a UWC-szervezet e kulcsfontosságú összetevôinek hatékonyságát növeljék. Ebben az idôszakban gyors növekedésnek indult a végzett UWCdiákok száma és ôk azok, akik késôbb szerepet vállalnak a UWC vezetésében, az iskolákban, a Nemzeti Bizottságokban és a szélesebb körû nemzetközi mozgalomban. A mozgalom 1962-es megalapítása óta a United World Colleges diákjai összesen 177 országból és autonóm területrôl érkeztek: Afganisztán Aland-szigetek Albánia Algéria Amerikai Egyesült Államok Angola Anguilla Antigua Argentína Ausztrália Ausztria Bahamák Bahrain Banglades Barbados Barbuda Belgium Belize Benin Bermuda Bolívia Bosznia- Hercegovina Botswana Brazília Brunei Bulgária Burkina Faso Burundi Bután Channel Islands Chile Ciprus Costa Rica Cseh Köztársaság Dánia Dél-Afrikai Köztársaság Dél-Korea Dominikai Köztársaság Egyesült Arab Emírségek Egyesült Királyság Egyiptom El Salvador Elefántcsontpart Ecuador Eritrea Észtország Etiópia Faroe-szigetek Falkland-szigetek Fehér-Oroszország Fidzsi-szigetek Finnország Franciaország Fülöp-szigetek Gabon Gambia Ghana Gibraltár Görögország Grönland Grúzia Guatemala Guyana Haiti Holland Antillák Hollandia Honduras Hong Kong Horvátország Húsvét-szigetek India Isle of Man Izland Izrael Jamaica Japán Jordánia Kajmán-szigetek Kamerun Kanada Kazahsztán Kelet-Timor Kenya Kína Kiribati Kolumbia Koszovó Kuba Kuvait Laosz Lengyelország Lesotho Lettország Libanon Libéria Líbia Litvánia Luxemburg Macedónia Magyarország Malajzia Malawi Maldív-szigetek Mali Málta Marokkó Martinique Mauritius Mexikó Moldva Monaco Mongólia Montserrat Myanmar Namíbia Németország Nepál Nicaragua Niger Nigéria Norvégia Nyugat-Szamoa Olaszország Omán Oroszország Örményország Pakisztán Palesztína Panama Pápua-Új-Guinea Paraguay Peru Portugália Puerto Rico Románia Ruanda Sierra Leone Spanyolország Szerbia-Montenegro Sri Lanka St. Lucia Svájc Svédország Swáziföld Szaúd-Arábia Szenegál Szent Ilona-sziget Szingapúr Szlovákia Szlovénia Szomália St. Kitts és Nevis Szudán Tajvan Tanzánia Thaiföld Törökország Trinidad és Tobago Tunézia Turks és Caicos szigetek Uganda Új-Zéland Ukrajna Uruguay Üzbegisztán Vanuatu (Új-Hebridák) Venezuela Vietnám Zaire Zambia Zimbabwe Háromféleképpen lehet megfogni a fiatalságot. Elôször is, lehet prédikálni nekik ez olyan, mint csali nélkül horgászni. A második lehetôség, hogy kényszerítjük ôket, és azt mondjuk nekik:»önként kell jelentkezni«ez az ördög módszere. A harmadik egy olyan felkérés, amit sosem utasítanak vissza: szükség van rád! Kurt Hahn Fenti képen: Noor, Jordánia királynôje, a UWC elnöke Nelson Mandelával, a tiszteletbeli elnökkel, elnöki beiktatásukkor, 1995-ben UWC Bemutatkozás 5

8 A UWC Nemzetközi Mozgalma Fénykép: A kenyai Yvonne Gaithuma (Waterford 99-00), aki felszólalt a 2000 márciusában tartott 13. Nemzetközi Tanácsülésen Tagság Mivel tíz országban van iskolája, és további 115-ben találhatók Nemzeti Bizottságai és Válogatási Felelôsei, a United World Colleges mozgalmának nemzetközi hatóköre magától értetôdô. A UWC nemzetközi mozgalomhoz tartozik még körülbelül 30,000 magánszemély, tulajdonképpen a világ minden országából. Többségük volt UWC-diák, de tag lehet bárki, aki a UWC-ben valamilyen minôségben részt vállal: elnökök, tiszteletbeli elnökök, tiszteletbeli elnökhelyettesek és patrónusok, a UWC Nemzetközi Igazgatótanácsának tagjai, a UWC Iskolai Elnökségeinek vezetôi és tagjai, a UWC Nemzeti Bizottságainak vezetôi és tagjai, a UWC iskolák jelenlegi és korábbi tanárai, a UWC iskolák és UWC rövid kurzusok jelenlegi és végzett diákjai, tagdíjat fizetô tagok a UWC mozgalmának támogatói, akikre a tagság más kategóriái nem alkalmasak. Elvárás, hogy valamennyi tag támogassa a mozgalmat. A UWC nemzetközi mozgalmának valamennyi tagja részt vehet a UWC Nemzetközi Tanácsának ülésén, amely ötévente kerül megrendezésre. A Tanács funkciója, hogy a UWC mozgalom céljait és a Nemzetközi Igazgatótanács munkáját felügyelje, hogy javaslatokat tegyen az alapító okirat kiegészítésére, és tanácsokat adjon az elnökségnek. Vezetés A United World Colleges (International) Angliában és Walesben bejegyzett cég és jótékonysági szervezet. Alkotmányos keretek közt, társasági szerzôdés alapján mûködik. A szerzôdést kiegészítik a Nemzetközi Igazgatótanács dokumentumai és más tanácsi szabályzatok. A UWC Nemzetközi Igazgatótanácsa A Nemzetközi Igazgatótanács a nemzetközi mozgalom vezetéséért felelôs. A tanács évente kétszer ül össze, az egyik alkalommal a United World College Éves Általános Találkozójával egy idôben zajlik. Az Állandó Bizottság és a Munkacsoportok segítik a Nemzetközi Tanácsot és munkáját. Az Elnök és a Végrehajtó Bizottság pedig a Tanács ülései közt zajló ügyekért felelôs. Az Igazgatók jótékonysági kurátorok is egyben. A UWC Nemzetközi Igazgatótanácsa többek között a következô dolgokért felelôs: a UWC-mozgalom szellemiségének meghatározása, beleértve a küldetést, a UWC-identitást és annak védelmét, a UWC-t alkotó szervezetek (az iskolák és a Nemzeti Bizottságok) ellenôrzése, beleértve az új létesítmények és az egyéni tagság létrejöttének meghatározását, fórumként szolgálni új elgondolások, programok és projektek megvitatására, a mozgalom létesítményei és tagjai közti koordináció és kommunikáció. A UWC Nemzetközi Igazgatótanács összesen 40 tagot számlál, beleértve a tíz UWC vezetôjét, legalább tíz, elôzôleg valamely UWC Nemzeti Bizottságban tapasztalatot szerzett tagot, és legalább tíz egykori UWCdiákot. Az új igazgatók megválasztásakor a Nemzetközi Tanács célja az, hogy a mozgalomban szerzett tapasztalatot a külsô szakértelemmel ötvözze, és biztosítsa, hogy a világ minden része képviseletet nyerjen: a földrajzi, nemi és etnikai csoportok is egyenlô mértékben. A UWC Központi Irodája jelenleg Londonban van. Titkársági feladatokat lát el és a nemzetközi mozgalmon belüli koordinációra és kommunikációra összpontosítja munkáját. Koordinálja a világ számos részén mûködô Regionális Képviselôket, akik a Nemzeti Bizottságok és Válogatási Kapcsolattartók munkáját végzik. A UWC Nemzetközi Igazgatótanács mellett minden egyes iskolának van saját irányító testülete vagy tanácsa, melyet a saját országának törvényei szerint állít fel. Sok Nemzeti Bizottság bejegyzett jogi személyként mûködik. 6 UWC Bemutatkozás

9 A UWC Ma A United World Colleges mozgalma fennállásának immár ötödik évtizedébe lép, és sokan egyetértenek azzal, hogy a világ helyzete a 21. század kezdetén minden korábbinál idôszerûbbé teszi a UWC-eszméket. A UWC nemzetközi mozgalma évente növekszik, hiszen több mint 1000 diákot vesznek fel egyszerre az iskolákba. Hasonló a létszáma azoknak, akik együtt végzôsként elhagyják az iskolákat, ahonnan nemcsak annak idealizmusát, hanem az erôteljesen multikulturális közösségben töltött idô és a közös élmények tapasztalatait is magukkal viszik. E végzett diákoktól azt reméljük, hogy életük következô szakaszába lépve, arra törekednek majd, hogy maradandót alkossanak. Ez lehet a saját családjukban vagy közvetlen közösségükben, de lehet szélesebb körben is. Az a fontos, hogy a UWC-ben szerzett tapasztalataikat, a nemzetek közötti megértést, és a mások iránti elkötelezettséget, amelyet a közösségért végzett munka során kifejlesztettek magukban, jól felhasználhassák. másokat is bevonnak a UWC életébe, például a közösségi munkán keresztül, amelyek más iskolákkal, ifjúsági csoportokkal, helyi szolgáltatókkal és civil szervezetekkel létesítenek kapcsolatot. A UWC sok iskolája a nyári szünet idején kurzusokat szervez, amelyek jelentôs mértékben tágítják a UWC hatókörét. A Nemzeti Bizottságok szintén egyre nagyobb mértékben növelik kapcsolatrendszerüket társadalmi projektjeikkel és kurzusaikkal. A mozgalom meghatározó jegyei a folyamatos kérdésfeltevés és visszacsatolás, amelynek célja, hogy a UWC-élményt relevánsabbá, elérhetôbbé és szélesebb körûvé tegye az iskolákban, a bizottságokban, a végzettek körében és nemzetközi viszonylatban. A Nemzetközi Igazgatótanács folyamatosan mérlegeli a mozgalom bôvítésének állandó kérdését. A további terjeszkedés kulcsa továbbra is a fundraising a szükséges források elôteremtése ahhoz, hogy több iskola mûködhessen, és hogy a mozgalom hû maradhasson az érdemek alapján való válogatási elvhez. A UWC szervezet nemzetközi NGO amely közvetlen kapcsolatot tart fent az UNESCOval és különleges konzultatív státusszal bír az ENSZ Gazdasági és Szociális Tanácsában. Az 1990-es években fejlôdtek ki a UWC nyári kurzusok, melyek arra szolgálnak, hogy több fiatal kaphasson lehetôséget arra, hogy átélje a United World Colleges élményt. A nyári kurzusokat gyakran olyan régiókban tartják, amelyeket a politikai, gazdasági vagy környezeti feszültség jellemez, a helyszínek között volt eddig Litvánia, Lettország, Montenegro, Törökország és Jordánia. A UWC évi ciprusi nyári kurzus 1963 óta az elsô alkalom volt, amikor a görög és török ciprusi közösségek egyaránt engedélyezték, hogy fiataljaik bentlakásos nevelési programban közösen részt vegyenek. Fotó: túrázás a montenegrói nyári kurzuson A UWC-mozgalom más módokon is kifejti hatását. Minden iskolában szerveznek olyan programokat, amelyek UWC Bemutatkozás 7

10 A UWC egykori diákjai... A világ mozgatórugói A United World Colleges nevelésének hatása közel 30,000 végzett diákon keresztül tapasztalható világszerte. A UWCnevelés egyik kulcsfontosságú célja, hogy képessé tegye a diákokat arra, hogy jobbá tegyék környezetüket, bármit választanak is hivatásuknak. Legyen az az otthonukban vagy helyi közösségükben, munkahelyükön vagy a nemzetközi színtéren, a UWC-ben végzettek tovább élik a béke, a nemzetközi megértés, a pozitív társadalmi változás iránti elkötelezettségüket, amelyet valamelyik United World College-ban kaptak. A UWC-ben végzettek több mint 90 százaléka egyetemi diplomát szerez sokan a világ legjobb egyetemein és több mint 50 százalékuk magasabb tudományos fokozatot is szerez. Sok egyetem kínál nagy összegû ösztöndíjat UWC-ben végzetteknek: enélkül sokan nem tudnának további tanulmányokat folytatni. Oktatási-nevelési mozgalmunk célja, hogy ne csak mûvelt fiatalokat képezzünk, hanem hogy békeaktivistákat, és jövôbeli politikai vezetôket neveljünk, akik képesek lesznek szembenézni azokkal a kihívásokkal, amelyek saját társadalmukban fennállnak, és ezzel hozzájárulnak a közösségek és kultúrák közti hidak építéséhez saját régiójukban és világszerte. Ôfelsége Jordánia királynôje, UWC-elnök Fotó: Néhányan a túloldalon idézett diákokból (fent) Julie Payette (balra) Dr Abiodun Williams (jobbra) Mu Yang Az élet minden területén találhatunk UWC-ben végzetteket az oktatásban, az üzleti világban, a nemzetközi kapcsolatok területén, civil szervezeteknél, a politikában, a környezetvédelemben, a tudományos világban, az orvostudományban, a fejlesztés területén, a mûvészetek világában és a médiában is. Egy UWCben végzett számára nincs megfelelô vagy nem megfelelô hivatás. Bár a nemzetközi, nonprofit és fejlesztési területeken végzett munka népszerûnek számít, a közös nevezô az, hogy a pozitív változás hívének kötelezik el magukat, bármi legyen is munkájuk. A UWC-mozgalom hangsúlyozza annak fontosságát, hogy a végzett diákok hazájukban kamatoztassák tehetségüket. Vannak, akik hazájukba térnek vissza további tanulmányaik elvégzésére, mások tanulmányaik vagy szakképzésük után, megint mások akkor, amikor már rendelkeznek annyi tapasztalattal és szakértelemmel, hogy hozzájárulásuk jelentôs legyen. A visszaforgatás elve fontos, hiszen ezáltal nyer értelmet az adott országon belüli válogatás rendszere, és a UWC-ben végzettek így kamatoztatják tapasztalataikat világszerte. A UWC-tapasztalat hatását mutatja azoknak a végzett diákoknak a nagy létszáma, akik a mozgalmat segítik, akár idejükkel és erôfeszítéseikkel, akár anyagi támogatással vagy sok esetben mindkettôvel. Sok végzett diák vállal vezetô szerepet a UWC-mozgalomban az iskolákban, a Nemzetközi Tanácsban, de különösen a Nemzeti Bizottságokban. 8 UWC Bemutatkozás

11 A UWC egykori diákjai... Saját szavaikkal Köszönöm a UWC-nek, hogy a megfelelô irányba terelt engem életem egy ilyen meghatározó pillanatában, és hogy rámutatott, hogy nagyobb célokra is törhetek, és nagyszerûbb eszmékért is küzdhetek. A leckék, amelyeket megtanultam hogy függetlenül gondolkozzam, hogy törôdjek a közösséggel, hogy szélesebb perspektívában lássam a világot egyre mélyebben belém ágyazódtak. A Li Po Chun UWC megtanította nekem, hogy az élet nem feltétlenül egyszerû és kényelmes. Szövetségre léptünk, hogy erôfeszítéseket tegyünk és maradandót alkossunk. És ezt meg is valósítjuk. Mu Yang (Li Po Chun UWC 92-94) posztdoktori kutatóintézeti munkatárs, Posztgraduális Üzleti Iskola Stanford Egyetem, USA Bármilyen intenzív volt is a tapasztalat, soha senki nem volt elég idealista ahhoz, A Pearson College volt az egyik olyan elementáris erô, amely életemet formázta. Szenvedélyes érdeklôdést ébresztett bennem a nemzeti és a nemzetközi jog és a politika iránt. Tartós tiszteletet fejlesztett ki bennem a sokféleség és a másság iránt. Dr Abiodun Williams (Pearson College 77-79) stratégai tervezési igazgató, ENSZ Fôtitkárság Az USA-beli UWC-ben töltött két évem mély hatással volt mind a karrierem megválasztására, mind azokra a döntésekre, amelyeket tanárként naponta meg kell hoznom. Ez a tapasztalat négy fontos nevelési tényezônek tett ki engem: lelkes tanárok, magas szintû követelményrendszer, tapasztalat alapú oktatás és nemzetközi környezet. Állami iskola igazgatójaként alkalmam nyílt arra, hogy ezek némelyikét átvegyem. Erôpróbát jelentô követelményrendszert dolgoztunk ki, amely nagyban épít a kísérletiségre, a kutatásra és a kritikus gondolkodásra. Törekedtem arra, hogy nemzetközi tantestületet vegyek fel, az egykori UWC-diákok és közremûködésük nagyszerû segítség volt ebben. Tapasztalati elvû oktatást valósítottunk meg, diákjainkat sziklamászó kirándulásokra és dzsungelexpedíciókra küldtük. Ennek következtében diákjaink képesek lettek saját kulturális határaikon túllépve gondolkozni. Hiszem, hogy ezek a tényezôk voltak azok, amelyek segítettek abban, hogy Kolumbia egyik legjobb iskolájává váljunk. Maria Isabel Leon (UWC-USA 83-85) középiskolai igazgató, Bogota, Kolumbia Anélkül, hogy annak idején teljes egészében felfogtam volna, az Atlantic College megtanította nekem, hogy erôfeszítésekkel és fegyelemmel, tisztelettel és csapatmunkával az ember bármit elérhet. Julie Payette (Atlantic College 80-82) ûrhajós, Kanadai Ûrkutatási Ügynökség hogy azt képzelje, hogy ez ott és akkor képes arra, hogy áttörje az emberiségben lévô késztetést arra, hogy törzsekbe különüljön, illetve ezeknek a törzseknek emberemlékezet óta meglévô késztetését a háborúskodásra. Mindaz, amit ott megéltünk, ennél sokkal inkább mélyre ható volt. Számomra ez egy két évig tartó lecke volt, s nem csak arra tanított, hogy elfogadjam és megtanuljam értékelni a másságot, hanem arra is, hogy a különbözô emberek különbözôképpen közelítenek meg egy adott problémát, és különbözôképpen oldják meg azt. Aernout van Lynden (Atlantic College 71-73) nemzetközi újságíró és háborús tudósító A Waterfordban töltött évek határozottan olyan alapok, amelyekre a mostani munkám épül. Úgy tûnt, mindegyik általam tanult tárgy, legyen az akár a környezetvédelmi ismeretek, a francia, az angol vagy a történelem, mind a természeti környezet és annak megóvásával járó közös felelôsség megvitatásához vezetett. Az, hogy számos kultúra által befolyásolt helyzetben tanulhattam, megmutatta, mekkora az értéke a kommunikációnak és a megértésnek. Ezek mind olyan alapok, amelyekre némelyik elôttünk álló környezeti, társadalmi és gazdasági kihívás megoldása épülhet. Dr. Richard Roth (Waterford KaMhlaba 86-87) környezetmérnök és az Afrikai Környezeti Oktatás Alapítvány nemzetközi igazgatója Az Atlantic College-ban szerzett tapasztalatom teljesen más perspektívát adott nekem a világ ügyeinek tekintetében. Gyakorlatilag megtanultam otthonosabban mozogni a számomra idegen kultúrákban, miközben utaztam és kemény, új megpróbáltatásokkal szembesültem. Továbbá olyan karrier felé fordított, amely szakmai életem elsô napjaitól kezdve nemzetközi perspektívákkal bírt. Jorma Ollila (Atlantic College 66-68) elnök-vezérigazgató, Nokia

12 Tíz iskola, egy küldetés Kép lent: Egy társadalomtudományok óra a Pearson College-ban Szélsô: A fogyatékkal élô gyermekek segítése egyike az iskolák által szervezett közösségért végzett munkáknak A tíz United World College ugyan meglehetôsen különbözik egymástól földrajzi elhelyezkedésükbôl és a helyi kultúrák különbségébôl eredôen, ami mégis közös bennük, az az elkötelezettség a béke és a megértés eszméi iránt, amelyet az iskolák küldetése is mutat. Az iskolák jelenleg három modell egyikét követik: vannak, amelyek kétéves, egyetemi tanulmányokat megelôzô oktatást nyújtanak a Nemzetközi Érettségi Program követelményei alapján; vannak, amelyek ezt a programot egy nagyobb iskola keretein belül kínálják, és más korosztályoknak is lehetôséget adnak a UWC-tapasztalat megszerzésére, és egy harmadik rendszer a Simón Bolívar Mezôgazdasági UWC, amely hároméves mezôgazdasági képzést és gyakorlatot kínál. A tanulmányi követelmények csak egy részét képezik a UWC-diákok elfoglaltságokkal teli és változatos életének: központi szerepet kap a közösségért végzett szolgálat alaposan kidolgozott programja, s közben az együtt élés és a közös munka tapasztalatai szintén nagyban hozzájárulnak a nemzetek közötti megértéshez. Nem ritka, hogy 80 nemzet képviselteti magát egy iskolában, s mivel a diákokat döntôen anyagi helyzetre való tekintet nélkül válogatják ki, igen különbözô háttérrel rendelkeznek. A tanulmányi követelmények Az Egyesült Világ Kollégiumok közül kilencben a Nemzetközi Érettségi (International Baccalaureate, IB) Programját tanítják, amit világszerte elismernek magas színvonaláért. Az IB sikerrel ötvözi az egyes nemzeti oktatási rendszerek által preferált szakosodást a tantárgyak széles skálájával. Egyike az egyetemi felvételik által leginkább elônyben részesített érettségi bizonyítványnak, a legnépszerûbb egyetemek is elfogadják. Az IB programon belül a diákok legalább öt csoportból választanak egy-egy tárgyat általában hármat emelt szinten és hármat alapszinten (jobbra fent). Ez lehetôvé teszi, hogy az IB-diploma megfeleljen a szigorú tárgyi követelményeknek az egyetemi felvételin, de változatosságot is biztosít. Az IB programnak három további fontos eleme van: Ismeretelmélet (Theory of Knowledge, TOK) célja, hogy kritikai gondolkodásra ösztönözzön az iskola hivatalos keretein belül és azon túl szerzett tudásanyagról. A TOK kihívás a diákok számára: tudatosítják önmagukban az elfogultságot, és kifejlesztik magukban a bizonyítások elemzésének képességét. Kreativitás, Akció, Szolgálat (Creativity, Action, Service, CAS) az IB abbéli szándékát tükrözi, hogy teljes embert: felelôs és együttérzô állampolgárokat neveljen. A diákok jobb önismeretet, másokkal való törôdést és az együttmûködô munkára való képességet fejlesztik ki önmagukban. Egy 4000 szavas szakirányú dolgozat (Extended Essay), amely az egyetemek által elvárt önálló kutatómunkába és az írásos szakmai nyelvhasználatba ad bevezetést. 2. csoport idegennyelv 4. csoport természettudományok Érettségi Program 1. csoport anyanyelv 3. csoport egyének és társadalmak szakirányú dolgozat Ismeretelmélet Kreativitás, Akció, 5. csoport Szolgálat matematika, számítástechnika 6. csoport mûvészetek IBO, újranyomás az IBO engedélyével, 2002 Az Atlantic College az IB Program egyik úttörôje volt az 1960-as években, és az UWC megújító erejeként mûködik ma is a programon belül. A UWC-diákok rendszeresen a legmagasabb szinten teljesítenek, és gyakorta a United World Colleges diákjai érik el a legjobb IB eredményeket. A United World Colleges-ban a tanítás nyelve angol, a Simón Bolívar UWC esetében pedig spanyol. A UWC küldetésének jogossága azzal is bizonyítást nyer, hogy sok diák úgy érkezik az iskolákba, hogy nem beszéli a nyelvet, s ennek ellenére kitûnô tanulmányi eredményeket ér el. Simón Bolívar UWC- diploma farmgazdálkodásból A Simón Bolívar Mezôgazdasági UWC hároméves, felsôfokú diplomát kínál farmgazdálkodásból, melynek programja a gyakorlati és tanulmányi munkát vidéki közösségekben fenntartható fejlesztési tevékenységekkel ötvözi. A képzés nagy hangsúlyt fektet az munkával tanulunk elvre úgy az iskola saját 750 hektáros farmján, mint a helyi közösségekben. A Simón Bolívar diákjai középiskolai tanulmányaik után, évesen kerülnek az iskolába. 10 UWC Bemutatkozás

13 A tanórán kívüli elvárások... Közösségért végzett szolgálat A közösségért végzett szolgálat mindegyik United World College-ban meghatározó szerepet játszik. A diákok fejlôdô önismerete és kifejlôdô felelôsségérzete a körülöttük levô világ iránt és a szenvedôk iránt. A közösségi szolgálatot a helyi szükségletekre szabták: például az Atlantic College diákjai életmentô szolgálatot mûködtetnek a vízen és a part menti sziklákon a dél-walesi part mentén, a UWC-USA pedig sivatagi keresô- és mentôszolgálatot mûködtet Új-Mexikóban. A Mahindra UWC-ben, Indiában a diákok helyi falusi szervezetekkel együtt dolgoznak, hogy a szegénység és az analfabetizmus okozta nehézségeken enyhítsenek. A Simón Bolívar UWC vidékfejlesztô projektjei modellként szolgáltak több programnak szerte Venezuelában. A Waterford KaMhlaba UWC diákjai vezetik az egyetlen látás- és hallásvizsgáló szolgálatot Swáziföldön iskolás gyerekek számára, a Li Po Chun UWC pedig támogató programokat szervez a Hong Kongba frissen érkezett kínai bevándorlóknak. Az elmúlt években alaposabb megfontolás tárgyává vált a közösségért végzett szolgálat természete és az ehhez kapcsolódó kérdések, mint például a fenntarthatóság. Sok projekt iskolákkal, önkormányzati csoportokkal, egészségügyi gondozókkal és civil szervezetekkel mûködik együtt. Vannak köztük, amelyek felvilágosító tevékenységekre összpontosítanak, mint például a HIV/AIDSfelvilágosítás, vagy más egészséggel kapcsolatos témák a helyi közösségekben. Több iskola természetfigyelési szolgálatot is mûködtet a Lester B Pearson UWC of the Pacific diákjai a Race Rocks sziget természetvédelmi területért felelôsek. Nemzetközi tapasztalat Sok olyan tevékenység van némelyik választható, mások hivatalosan is a programba illesztettek, amelyek a tanulmányi követelményeken messze túlmutatnak. A nemzetközi kapcsolatok tantárgy például belekerülhet az órarendbe, de ezen túl a diákok által kezdeményezett más programok széles skálája is megjelenik, amelyeket gyakran külsô, korábbi tapasztalatra szert tett diákok vezetnek, vagy külsô csoportok szaktudását kamatoztatják. Vannak olyan programok, mint például a globális problémák nevû a délkelet-ázsiai UWC-ben, amelyek tetteket és a szolgálatot ötvözik az egyes problémakörök részletes megvitatásával. A konfliktusmegoldás vagy konfliktuskezelés elméletben és gyakorlatban különleges dimenziót ölt, amikor olyan diákok vesznek részt benne, akik saját bôrükön tapasztaltak meg konfliktusokat. A foglalkozások különösen meghatóak, amikor Izraelbôl és Palesztinából, Szerbiából és Koszovóból, Indiából és Pakisztánból érkezett diákok ülnek le egy asztalhoz s még inkább, amikor közeli barátokká is válnak. A UWC- USA úttörô szerepet vállalt a konfliktusokkal kapcsolatos tevékenységekben, a Bartos Institute for the Constructive Engagement of Conflict nevû intézmény révén. Mindig figyelmet kap az iskolákat befogadó régió is. A diákság 25 százaléka a befogadó országból vagy régióból érkezik, de központi hangsúlyt kap az is, hogy az összes diák megismerje a helyi kultúrát és nyelvet. A Vöröskereszt Nordic UWC-ben például van egy újító célzatú program, a Nordic Studies (Északi tanulmányok), míg a Li Po Chun UWC diákjai kínai héten vesznek részt, hogy elsôkézbôl nyerjenek tapasztalatokat Kínáról. Közös tapasztalatok A nemzetközi megértés nem csak az együttélés és a közös munka eredménye. Az élet fontos részét képezik a kulturális tevékenységek: mûvészetek, kézmûvesség, zene, dráma, népviseletek és még a nemzeti konyha megjelenése is színesítik a nemzetközi dimenziót: a diákok gyakorta házigazdái és elôadói olyan rendezvényeknek, amelyek kultúráikat vonultatják fel. Széles körû és sokféle kihívást kínáló sporttevékenységek további lehetôségeket kínálnak közös tapasztalatok, élmények szerzéséhez. További módját képezik ezek annak, hogy a diákok jobban megismerjék önmagukat és egymást, függetlenül attól, honnan jönnek. Nehéz szavakba önteni mindazt, amit kapok a fogyatékosokkal végzett munkám során. Az egyik csoporttal való elsô foglalkozásom után nagyszerûen éreztem magam! Egyszer csak felgyullad egy fény és rájössz, hogy egy másik ember életének részévé váltál. Nem mindig vagy képes a dolgokat gyökeresen megváltoztatni, de ha valaki segítséget kér, bizonyosan hatni tudsz rá. Matthew Pritchard, Kanada (Atlantic College 00-02) UWC Bemutatkozás 11

14 Az Atlanti UWC UWC of the Atlantic, St Donat's Castle, Llantwit Major, Vale of Glamorgan, Wales CF61 1WF, UK Tel: Fax: Alapítás éve: 1962 Diákság: 330 diák, éves korig Jobb oldali képek: (fent) Az Atlantic College Vízimentô szolgálata már több mint 250 életet mentett meg (lent) Az Atlantic College diákjai, akik az iskola Helyiekkel Együttmûködô Szervezetében (EMC) dolgoznak, szabadtéri foglalkozásokon oktatnak fiatalokat, például sziklamászásra Az Atlantic College-ot 1962-ben alapították, ez volt az elsô United World College, s egyben az elsô ilyen jellegû nemzetközi középiskola az Egyesült Királyságban. Dél-Wales-ben helyezkedik el, Cardiff közelében, a 12. századi Saint Donat s kastély idillikus környezetében. Négy évtizeddel alapítása után az Atlantic College arra törekszik, hogy világnézetének és szellemiségének legjavát nyújtsa, és továbbra is szilárd elkötelezettje legyen a nemzetek közötti megértés, tapasztalati elvû és közösségért végzett szolgálaton alapuló oktatás elômozdításának. Az iskola valamennyi diákja tanulmányi és személyes eredményei alapján nyer felvételt, és legtöbbjük anyagi támogatásban is részesül: a tanulmányi költségek kevesebb, mint 30 százalékát fedezik a diákok családjai. Az iskola fontos szerepet játszott a Nemzetközi Érettségi rendszerének kialakításában és továbbra is aktívan részt vesz ennek fejlesztésében. Az IB program teljesítése mellett a diákok sokféle nem tanulmányi jellegû foglalkozáson, elôadásokon és vitákon vehetnek részt, amelyek hozzájárulnak ahhoz, hogy életrevaló, kritikusan gondolkodó és tájékozott emberekké váljanak. Heti gyakoriságú koncertek, nemzeti estek és vendég-elôadók gazdagítják tovább e tapasztalatot; a különbözô, az iskolában is képviselt kultúrákról és nemzetközi horderejû témákról szóló foglalkozások pedig mindig nagy népszerûségnek örvendenek. Az iskola dinamikus és progresszív programokat kínál a mûvészetek, a zene és a színházmûvészet területén is. Az Atlantic College szellemiségének alapvetô összetevôje a szolgálat; ezek igen sokféle és idônként egyedülálló fajtáit biztosítja a diákoknak. Lehetôségük nyílik arra, hogy a Mentôszolgálat, a Királyi Nemzeti Vízimentô Intézet (RNLI), a Királynô Partiôrei, valamint a Vízimentôk szolgálatába álljanak. Az iskola területén van egy vízimentô állomás, és a merevtestû mentôcsónak tervét is az iskolában fejlesztették ki. Sok diák dolgozik az iskola Helyiekkel Együttmûködô Szervezetében (EMC), amely évente mintegy 3000 fogyatékkal élô látogatójának kínál szabadtéri és készségfejlesztô foglalkozásokat. Akadnak olyan diákok is, akik nyári szünetre is itt maradnak, mint EMCoktatók. A Közösségi Oktatási és Együttmûködési program lehetôvé teszi a diákok számára, hogy a helyi iskolákat meglátogassák és közremûködjenek a tanulmányok és a széles körû nemzetközi kulturális tapasztalatcsere átadásában. A St. Donat s Mûvészeti Központ a diákok önkéntes munkájával járul hozzá a helyiek mûvészeti neveléséhez. A Várkastélyban számos tanterem, étkezô és egy könyvtár található, amely több mint darabos, többnyelvû könyvállománnyal büszkélkedhet. Az iskola területén jól felszerelt természettudományos laborok, számítógépterem, szabadidôs központ és zeneszobák is találhatók. Az iskolai élet éltet és inspirál. A változás, a kihívások létünk alapvetô összetevôjévé váltak. A tanárok folyamatosan arra biztatják a diákokat, és a diákok is ôket, hogy lépjenek túl a határokon, hogy új és más lehetôségeket keressenek. Mindehhez a helyszín maga valószínûtlen, lenyûgözô, elbûvölôen szép, de ugyanakkor sokat követel, jókedv és barátság járja át. Malcolm McKenzie, az Atlantic College igazgatója Az Atlantic College több mint 40 éve elkötelezettje a kiemelkedô tanulmányi színvonal, a közösségért végzett szolgálat és a tapasztalati alapú tanulás megteremtésének. Emellett mára létrehozott egy olyan hálózatot, amelynek tagjai hazájukba, közösségeikbe a tolerancia és megértés üzenetével térnek vissza. 12 UWC Bemutatkozás

15 A Délkelet-ázsiai UWC UWC of South East Asia, Pasir Panjang, PO Box 15, Singapore , Singapore Tel: Fax: Alapítás éve: 1971 Diákság: diák, 4-19 éves korig A UWC of South Asia-t 1971-ben alapították Szingapúrban. Két ember elképzelésének a szintézise: Lord Mountbatten az Atlantic College délkelet-ázsiai mását igyekezett létrehozni, Lee Kwan Yew Szingapúr miniszterelnöke pedig a külföldiek gyermekeinek oktatásáról akart gondoskodni a fejlôdô városállamban. A harminc évvel késôbbi mérleg: egy olyan iskola, amelyben 60 nemzetet képviselô 2,500 fiú és lány tanul 4 évestôl 19 éves korig. 200 diák lakik az iskolában, a többiek pedig családjukkal élnek. A legtöbb diák ösztöndíjat kap azoktól a vállalatoktól, ahol a szüleik dolgoznak, több mint 40 diákot pedig Nemzeti Bizottságok válogatnak, fôleg a fejlôdô országokból. Az iskola kiemelkedô zene-, dráma- és sportprogramjait hozzáértô tanárok és a jó felszerelések támogatják. A UWCSEA Globális Problémák Programja a diákokat vezetôképzô, projekt menedzsment és fundraising programokba vonja be, a program során meglátogatják a fejlôdô országok közösségeit és közvetlenül segítik ôket. A UWCSEA összes diákja részt vesz például a Tabitha projektben, amely a kambodzsai legszegényebb társadalmi rétegbe tartozókat támogatja szakmunkásképzéssel és egy helyi üzemmel, amely a helyben elérhetô anyagokból készíti termékeit. A projekt kisebb kölcsönöket is biztosít a megelôzô egészségügyi kezdeményezések támogatására, valamint családoknak, hogy azok kisebb vállalkozásokba kezdhessenek. A diákok általános fundraising tevékenységben segítenek úgy, hogy a helyi üzem termékeit Szingapúrban árulják. Évente ellátogatnak Kambodzsába, hogy ott házakat építsenek vagy a tabithákat más módon segítsék. Az ilyen tevékenységek közben az idôsebb diákok a UWC eszmeiségét és gyakorlati oldalait mutatják be akár négyéves társaiknak is. A UWCSEA olyan tapasztalati alapú oktatást kínál a különbözô korosztályoknak, amely más iskolák számára is modellként szolgál, ilyen például az ambiciózus szabadtéri oktatási program. Egy másik viszonylag új kezdeményezés eredményeképpen indiai és pakisztáni fiatalok jöttek el Szingapúrba, hogy a Kasmírról tartott konferencia keretében egy héten át megosszák tapasztalataikat és gondolataikat e vidék sorsáról. Az ehhez kötôdô munka összességét egy diákokból és tanárokól álló csapat szervezte. A UWCSEA modern és jól felszerelt kampusza kb. 20 hektáros területet foglal el. Rendelkezésre állnak itt nagy sporttermek, uszoda, fitness center, kivilágítható teniszpályák és két színház, egyenként kétszáz fôs befogadóképességgel. Az iskola egy kültéri központtal is rendelkezik, amely egy kis szigeten található Szingapúr közelében. Egy másik központot is használhatnak egy maláj szigeten, ahol lehetôség nyílik kempingezésre, vitorlázásra, kenuzásra, szörfözésre, hegyi biciklistúrákra és tájfutásra. Bár Szingapúr városi környezetet jelent, egy kulturálisan igen gazdag és változatos régióban található, ezért társadalma több értelemben is modellként szolgál a kultúrák közti megértéshez. Káprázatos környezetet és lehetôségeket kínál az idôsebb UWCSEA-diákoknak ahhoz, hogy a fiatalabbakat segítsék az általuk megálmodott békés világ megvalósításában, amelyben mindenki egyenlô esélyekkel bír. Az alsó képen: A UWCSEA alsó tagozatos diákjai hulladékgyûjtési- és újrafelhasználási projektben vesznek részt A fiatalabb diákok találkoznak és kapcsolatot építenek ki a fogyatékkal élô vagy hátrányos helyzetû emberekkel a közösségért végzett munka programjaiban. A különbözô mûsorokon és színdarabokon keresztül, amelyeket évközben betanulnak és elôadnak, az együttmûködést tanulják. Lehetôségük nyílik arra is, hogy a szomszédos országokba utazzanak családjuk nélkül, amely abban segít, hogy a gyerekek közti baráti kötelékek kialakuljanak, és más perspektívát kapjanak. A gyerekeim mostanra jobban tudatában vannak, és többet foglalkoznak a világban zajló dolgokkal, és bennünket is bevonnak a kezdeményezéseikbe. A szülôk szemszögébôl nézve a UWCSEA nem csak egyszerû iskola, hanem egy életmód is.. Judith Jamieson, egy UWCSEA-diák édesanyja UWC Bemutatkozás 13

16 Lester B Pearson Csendes-óceáni UWC Lester B Pearson UWC of the Pacific, 650 Pearson College Drive, Victoria, British Columbia V9C 4H7, Canada Tel: Fax: Alapítás éve: 1974 Diákság: 200 diák, éves korig A Pearson College kampusza az ôshonos erdôterületbe ágyazódik a kanadai Nyugati-part csipkézett szakaszán, közel Victoriához, British Columbia fôvárosához. Ebben a nemzetközi közösségben 200, 80 nemzetet képviselô diák és sok nevelô, iskolai alkalmazott és családjuk él együtt. Úgy érzem, a Pearson College sok új kaput nyitott ki elôttem. Kitárta és kiszélesítette a látókörömet és a perspektíváimat az életrôl, olyan utakon, amelyeket képtelen lennék leírni. Legjobb, ha csak annyit mondok, hogy a Pearson College-ban szerzett tapasztalatom igen pozitív módon lehengerelt, s ugyanakkor nagyban gazdagított is. Határozott, kitörölhetetlen nyomot hagyott bennem, amelyet bizony büszkén hordozok magamban, bármerre vigyen az utam. Abukabar Bah, Sierra Leone (Pearson College 95-97) A fenti képen: A Pearson diákjai kutatást folytatnak az iskola által mûködtetett Race Rocks szigeten (természetvédelmi terület) A jobb oldali képen: A Pearson College területén található stégek Öt lakóépület, egy óceánra nézô ebédlô, korszerû természettudományos laboratóriumok, tantermek, színházi és képzômûvészeti eszközök állnak itt a diákok rendelkezésre. Az Oktatási Segédeszköz Központ fejlett technológiát kínál, eleget téve a diákok, a tantestület és az alkalmazottak szerteágazó oktatási szükségleteinek. Ehhez nyomtatókkal, multimédiás és internetes eszközökkel járulnak hozzá. Az IB kurzusokon túlmenôen a Civil Kezdeményezés Program és a Pearson Etikai Kezdeményezés a diákok azon készségeit fejlesztik, amelyekkel az egyre inkább globalizálódó társadalomban a változás követei lehetnek. A tantermeken kívül a diákok tapasztalatokat gyûjthetnek a közeli hegyekben, az óceánon, vagy a Race Rocks sziget természetvédelmi területen, amelyet a Pearson College üzemeltet. Az iskola diák-kutatóit és búvárait a legújabb technológia, köztük videokonferencia-berendezés kapcsolja össze a világgal a website-on keresztül. A kampusz legmagasabb pontján pedig, a Godin/Newton Csillagvizsgálóban az iskola hatalmas, számítógép vezérlésû teleszkópjával vizslathatják a világûrt. A Pearson College hosszú távú elkötelezettségeket vállalt különbözô helyi és nemzetközi társadalmi fejlesztési tervekben. A diákok valós tapasztalatokat szereznek miközben egészséges közösségek kialakulásában mûködnek közre a különbözô közösségi munka, illetve a fejlôdô országokhoz kötôdô projektekben való önkéntes munkájuk során. Ilyen jellegû önkéntes munkát a két UWC-ben töltött tanév közti nyáron vagy az iskola befejezése után is vállalhatnak. Ezen túl a fogyatékkal élôk számára szervezett programokban vesznek részt, idôseket látogatnak, vagy hátrányos helyzetû fiatalokkal dolgoznak. Minden évben egy hétre saját projektet terveznek: ezek között szerepelt már utcagyerekekkel végzett munka, expedíciók vezetése, és a rasszizmusról és más társadalmi témákról szervezett workshopok a helyi iskolákban és szervezeteknél. A Pearson College az anyagi támogatást alapítványoktól, kormányoktól, cégektôl, UWC Nemzeti Bizottságoktól és elsôsorban pedig sok-sok egyéni támogatótól kapja, akik osztoznak abbéli hitében, hogy a nemzetközi oktatás a béke elérésének kulcsa. Ezen támogatók elkötelezettségének eredményeképpen a Pearson College összes diákja teljes ösztöndíjjal tanulhat itt. 14 UWC Bemutatkozás

17 A dél-afrikai Waterford KaMhlaba UWC Waterford KaMhlaba UWC of Southern Africa, PO Box 52, Mbabane, Swaziland Tel: /7/8 Fax: Alapítás éve: 1963 (1981 óta United World College) Diákság: 490 diák, éves korig A Waterford Schoolt 1963-ban alapították mint középiskolát, amely nagyszabású célokra és minôségi munkára törekedett, s amely kezdetben fiúiskolaként mûködött, késôbb pedig már lányokat is fogadott, fajra, társadalmi osztályra, hitre vagy felekezetre való tekintet nélkül. Az akkoriban Dél-Afrikában elterjedt apartheidhez igazodó oktatási rendszer elleni tiltakozás jegyében hozták létre. A KaMhlaba kiegészítést a névhez II Sobhuza, Ôfelsége Swáziföld királya adta az iskolában tett látogatása alkalmával 1967-ben. Ezzel a siswati nyelven lévô szóval azt kívánta jelezni, hogy egyszerre a világé (egy miniatürizált világé) és hogy a földé vagyis faji és vallási megkülönböztetés nélkül ban a Waterford KaMhlaba társult, majd 1981-ben teljes jogú tagja lett a United World Colleges-nak. Az iskola egy dombtetôn található Mbabane, Swaziföld fôvárosa felett. Elhelyezkedése és alapításának szándéka révén az iskola folyamatosan a demokrácia és a fejlôdés felé tereli a figyelmet, különösen Dél-Afrikában. A diákok többsége Dél- és Kelet- Afrikából érkezik, és az iskola irigylésre méltó büszkesége, hogy olyan férfiakat és nôket oktatott, akik azután vezetô szerepeket vállaltak a kormányzásban, kereskedelemben, iparban, oktatásban és a polgári társadalomban. A közösségnek végzett szolgálat jelentôs szerepet játszik abban, hogy a diákok számára világossá váljon erkölcsi, társadalmi, politikai és környezetért való felelôsségük, s magába foglalja többek között a helyi önkormányzati kórházban végzett önkéntes munkát, kisegítô iskolákban való tanítást, hulladék-újrafeldolgozást és egy sereg más projektet is, amelyek közül sok az iskola területén és az iskola eszközeinek használatával zajlik. Ez különleges jelentôsséggel bír egy olyan régióban, amelyet éles ellentétek jellemeznek, s ahol a szegények és a hátrányos helyzetûek gyakran minimális vagy célszerûtlen állami támogatásban részesülnek. Egyre nagyobb fenyegetést jelent a térségben a HIV/AIDS terjedése, amely az emberi életre és a fejlôdésre szörnyû hatással van. A Waterford KaMhlaba által erre adott válasz sokoldalú: az iskolán belüli felvilágosult politikától kezdve a környezô iskolákban bonyolított AIDSszel kapcsolatos oktatási programig, és az AIDS-árvák ösztöndíjának és családjaik támogatásának biztosításától (különösen azoknak, akiknek fiatalabb testvéreikrôl kell gondoskodniuk), az SOSgyermekfalvakkal való szoros együttmûködésig terjed. Nagy hangsúlyt fektetnek az afrikai (élet)filozófia minél jobb megértésére és értékelésére. Ez különösen az IB A Waterford úgy világított az apartheid éjszakájában, mint a remény jelzôtüze. Nelson Mandela ismeretelméleti kurzusába beépített afrikai gerinc segítségével jut kifejezésre. A régióból érkezô diákoknak jóval kevesebb tandíjat kell fizetniük, mint más nemzetközi iskolákban. A diákok 30 százaléka pedig anyagi támogatásban részesül, amely támogatás a kétéves, IB-diplomát adó kurzus esetében még magasabb. A fotón: A Waterford KaMhlaba diákjai mûködtetik az egyetlen gyermek látás- és hallásteszt programot Swáziföldön. Bárcsak mindenki megtapasztalhatná azt, amit én itt megtapasztaltam, mert hiszem, hogy akkor a világ nagyon más lenne, és sokkal, de sokkal jobb. A Waterford KaMhlaba csodálatos potenciállal bír és hihetetlen lehetôségeket kínál. Per Brolin, Svédország (Waterford 98-99) UWC Bemutatkozás 15

18 Az USA-beli United World College United World College-USA, PO Box 248, Montezuma, New Mexico , USA Tel: Fax: Alapítás éve: 1982 Diákság: 200 diák, éves korig A korábban Armand Hammer United World College of the American West néven ismert United World College-USA-t 1982-ben alapította Armand Hammer filantrópus, a Wales-i herceg, a United World Colleges akkori elnökének támogatásával. A fotón: A közelmúltban felújított Montezumakastély tornya Az iskola a természeti szépségekben gazdag és történelmi jelentôségû Sziklás-hegység lábánál található, és fô jellegzetessége a Montezuma-kastély, amelyet egy vasúti társaság építtetett egy korábbi gyógyfürdôbôl. Az Anna királynô korabeli kastélyt a közelmúltban újították fel, a UWC- USA iskola területének közepén, ami egyben otthont ad a Bartos Institute for the Constructive Engagement of Conflict konfliktuskezelésre szakosodott intézetnek is. Az intézetet a UWC-USA azzal a céllal hozta létre, hogy hangsúlyozza a konfliktuskezelés fontosságát a diákok tanulmányaiban, s hogy helyet adjon egyéb, külsô résztvevôknek szervezett konfliktuskezelési kurzusoknak is. A UWC olyan, akár a tánc: intenzív, a mozgás, ismétlôdés, körforgás, szökkenések, emelkedések, tekintetek sora, másokkal vagy egyedül. A UWC a vadont, az ember félelmeinek leküzdését jelenti, a szolgálatot, és az igazságtalanság megfékezését. Ezen túlmenôen a UWC az az iskola, amelyre úgy gondolunk majd, mint amely átformált bennünket, amely táncra bírt akkor is, amikor nem volt kedvünk hozzá. Ana Trandarfir, Románia (UWC-USA 00-02) A Montezuma-kastélyban kollégium és tanári lakások, tantermek, közösségi foglalkozások helyiségei, ebédlô, és igényesen felújított társalgók is találhatók. A 45 hektáros területen található továbbá egy sportközpont tornateremmel, squash-pályával, fitness és táncteremmel, valamint egy számítógép-központ, amely a UWC iskola jellegzetes tanulási profiljának része. Iskolaépületek, könyvtár, és további kollégiumok és tanári lakások, Fényképezte: Seamus Abshere sportpályák, melegvizû gyógyforrások és a Dwan Light Sanctuary zárják a sort, amelynek látványos épülete a különbözô vallási és kulturális helyszíne. Az iskola területét nyugaton természetvédelmi területek erdôi és hegyei határolják, keleten pedig a préri. A UWC-tapasztalathoz itt hozzátartozik a természet közelsége, a vadkemping és túlélôtúrák, a természetvédelem és a hegyimentés. Könnyû eljutni a közeli, Új-Mexikó állambeli Las Vegas-ba (amely nem azonos a híres nevadai Las Vegas-szal). A UWC-USA-diákok életének szerves részévé válik Santa Fe, a mûvészeti és kulturális élet világhírû központja, csakúgy, mint a történelmi jelentôségû Taos Albuquerque-ben és a számos amerikai indián puebló. A diákok számos közösségért végzett és társadalmi szolgálatban vesznek részt, amelyekben a dél-nyugati területre jellemzô, latin-amerikai, indián és angolszász kultúrák képviselôivel dolgoznak. A helyi családok vendégszeretetét is élvezhetik, akik alkalmanként hétvégére és ünnepi alkalmaikra befogadják ôket. A magas követelményeket támasztó két éves Nemzetközi Érettségi Program során a diákok részt vehetnek a színházi, filmes, zenei, mûvészeti életben is a különbözô vendégelôadók által tartott eladásokon, workshopokban. A diákok rendszeresen szerveznek kulturális napokat, amelyeken jellegzetes ételeket készítenek, országaikat bemutató jeleneteket és táncokat adnak elô. A nagyközönség számára pedig koncerteket és színházi elôadásokat tartanak. A UWC-USA 200 diákjának teljes vagy részleges ösztöndíjait nagylelkû USAbeli támogatók felajánlásai teszik lehetôvé. 16 UWC Bemutatkozás

19 Az Adriai UWC UWC of the Adriatic, via Trieste 29, Duino, Italy Tel: Fax: Alapítás éve: 1982 Diákság: 200 diák, éves korig A UWC of the Adriatic-ot 1982-ben alapította a Friuli Venezia Giulia régió az olasz kormány támogatásával. Az ötödik Egyesült Világ Kollégium - az elsô, amelyet az angolszász térségen kívül alapítottak Trieszttôl 20 km-re, Észak-kelet Olaszországban található. Az olasz külpolitika prioritásait követve az iskola már a kezdetektôl jelentôs hangsúlyt fektetett a Közép- és Kelet- Európához fûzôdô viszonyra, a diákok 30%-a ebbôl a térségbôl érkezik. Különlegessége az iskolának, hogy nem különálló kampuszon épült. Az iskola szervesen beépül az Adria partján fekvô olasz-szlovén faluba, Duinóba. A diákok megtanulnak olaszul, a falu különbözô épületeiben tanulnak és dolgoznak, és így Duino valódi lakosaivá válnak. A környezô vidék rendívül alkalmas kulturális, nyelvi és földrajzi felfedezések végzésére. Trieszt könnyen megközelíthetô, és az iskola minden évben kulturális kirándulásokat szervez olyan városokba, mint Velence, Ravenna, vagy Róma. Ebben az iskolában vezették be elôször a Világ kultúrái címû tárgyat, mint a nemzetközi érettségi választható tantárgyát. A falu földrajzi fekvését a duinói kikötôtôl kezdve a környezô hegyekig (Alpi Carniche és Alpi Giulie) teljes mértékben kihasználják szervezett sporttevékenységek céljából. Az iskolában oktatnak hegymászást, barlangászást, sífutást, tájfutást, amelyet gyakran helyi oktatók tartanak, és a kezdôket is bátorítják a részvételre. olyan fiataloknak, akik vonós hangszeren vagy zongorán játszanak. A zenei tantárgyak ezen diákok esetében a nemzetközi érettségi részét képezik, ôk mesterkurzusra járnak a Trieszti Trió és a Pármai Trió mûvészeihez. A UWC of the Adriatic átfogó programot dolgozott ki a közösségért végzett szolgálatra. Ennek keretében a diákok menekülttáborokban segédkeznek, idôs embereket segítenek. Továbbá az iskola megalapította saját Önkéntes Munka Egyesületét, a Mondo 2000-et, ami kulturális és egyéb programokat szervez a hátrányos helyzetû területek lakosai számára. A helyi iskolákban szervezett számos multikulturális programon és a szlovén farmok környezetvédelmi programjain való részvétellel a diákok a kulturális nagykövet szerepét tötik be a régió fiatal bevándorlói segítése érdekében. Az iskola minden diákja teljes ösztöndíjat kap. Az ösztöndíjakat és az iskola más kiadásainak nagy részét az olasz kormány és a Friuli Venezia Giulia régió fedezi. Volt a falamon egy poszter a következô Albert Einstein idézettel: Ne sikeres ember próbálj lenni, hanem értékes. A sikeres ember többet vesz el az életbôl, mint amennyit hozzátesz, míg az értékes többet ad, mint amennyit kap. Szerettem ezt az idézetet még mielôtt kimentem az iskolába, de csak akkor értettem meg, amikor elhagytam az iskolát. Kai Alderson, Canada (Adriatic 87 89) Az iskola létesítményei közé tartozik egy könyvtár, a Rita Levi Montalcini tudományos laboratórium, számítógépterem, zenei központ, egy keramikus ház és az Eric Hartmann Mûvészeti Központ. Az iskola minden évben felajánl öt zenei ösztöndíjat

20 Simón Bolívar mezôgazdasági UWC Simón Bolívar UWC of Agriculture, FUNDACEA. Av. Andres Bello, Edificio Las Fundaciones, Piso 14, Oficina 14-A, Urb. Guaicaipuro, 1050, Caracus, Venezuela Tel: / / / Fax: Alapításe éve: 1986 (1988 óta UWC-iskola) Diákság: 180 diák, éves korig A Simón Bolívar UWC of Agriculture az egyetlen szakképzést nyújtó UWC-iskola ban alapította a walesi herceg, a UWC akkori elnöke, és dr. Luis Marcano Coello, híres mezôgazdász. A 750 hektárnyi farmon, a venezuelai Andok lábánál, a megyeszékhely Barinastól 70 km-re fekvô iskolába 180 diák jár (többségük Latin-Amerikából és a karib térségbôl származik). Az iskola hároméves, aktív részvételt igénylô felsôfokú oktatást nyújt, amely végén a diákok felsôfokú Mezôgazdasági diplomát kapnak. Az iskola a Fundación Colegio Experimental de Agricultura del Mundo Unido Simón Bolívar (FUNDACEA) néven is ismert. gyakorlat egy mezôgazdasági vállalatnál Venezuelában vagy egy másik országban. Négy héten keresztül pedig a diákok az iskolához közeli vidéki közösséggel dolgoznak együtt. A Simón Bolívar UWC tanítás nyelve a spanyol. A diákok itt idôsebbek is, mint a többi UWC-iskolában, általában évesek, és már elvégeztek egy középiskolát. A közösségért végzett szolgálat szerves A Simón Bolívar UWC-ben minden nap egymástól tanulunk, nem csak a mezôgazdaságról, hanem az életrôl is. A közösségért végzett szolgálat rendszerén keresztül megtanuljuk, hogyan kezeljük a viszontagságokat, hogyan segítsünk másoknak, nem csak a mindennapokban, hanem a közeli közösségekben is. Dr. Yadira Alzuru, a Simón Bolívar UWC igazgatója A Simón Bolívar UWC olyan fiatalokat vár, akik a képzés után elkötelezetté válnak a jövedelmezô mezôgazdasági termelés kérdései iránt, csakúgy, mint a vidéki társadalmak felzárkóztatásának társadalmi igénye, az életminôség és önfenntartás minôségének javítása és a természeti értékek megvédése iránt. Fô jellegzetessége az iskolának a munkával tanulunk tanítási módszer. A tantervnek ez a gyakorlatorientált megközelítése lehetôvé teszi, hogy a diákok megértsék a vidék igényeit, válaszolni tudjanak a kihívásokra, kiváltképpen a fejlôdô országokban. A diákok idejük mintegy 70 százalékát az iskola farmján töltik, ahol farmgazdálkodást, növénytermesztést, állattenyésztést, mérnöki, mûszaki és további földmûvelési tanulmányokat folytatnak. Egy széleskörû vidékfejlesztési program is mûködik az iskolában, amely négy önkormányzatot ölel fel, és több mint embert foglalkoztat. Ez a program olyan tevékenységeket takar, mint a mezôgazdasági termelôképesség és diverzitás, járványszabályozás, egészség és táplálkozás és a kis mezôgazdasági vállalkozások igazgatása. A Simón Bolívar diploma szakképzés jellegét erôsíti egy négyhónapos szakmai része a Simon Bolívar UWC tantervének. A diákok olvasást tanítanak, beszélgetéseket szerveznek az egészséges életmódról, zöldséges kerteket építenek iskolák számára, gyerekeknek tartanak foglalkozásokat, vagy akár sportot tanítanak. Azzal, hogy a diákokat életszerû problémákkal szembesítik, különösen olyanokkal, amivel a vidéki közösségek naponta találkoznak, az iskola lehetôvé teszi, hogy a diákok teljes körû oktatásban részesüljenek, és megerôsödjön a pozitív értékítéletük és érzékenységük, és kifejlôdjenek bennük a vezetéshez, szervezéshez, kezdeményezéshez szükséges készségek. A Simón Bolívar UWC támogatása számos nagylelkû magán- és közadományból és a kormány által támogatott diákhitel-rendszerbôl származik.

Az Emberi Jogok Nemzetközi Egyezségokmányai és a Fakultatív Jegyzőkönyvek megerősítésének helyzete

Az Emberi Jogok Nemzetközi Egyezségokmányai és a Fakultatív Jegyzőkönyvek megerősítésének helyzete Az Emberi Jogok i és a Jegyzőkönyvek megerősítésének helyzete Tagállam Első Afganisztán 1983.01.24.a 1983.01.24.a Albánia 1991.10.04.a 1991.10.04.a 10.04.a 10.17.a Algéria 1989.09.12. 1989.09.12. 1989.09.12.a

Részletesebben

Szerződő fél Ratifikáció/Csatlakozás Hatályba lépés dátuma. Albánia Csatlakozás: 1993. december 2. 1994. március 6.

Szerződő fél Ratifikáció/Csatlakozás Hatályba lépés dátuma. Albánia Csatlakozás: 1993. december 2. 1994. március 6. WIPO Szerzői Jogi Szerződés (2004. évi XLIX. törvény a Szellemi Tulajdon Világszervezete 1996. december 20-án, Genfben aláírt Szerzői Jogi Szerződésének, valamint Előadásokról és a Hangfelvételekről szóló

Részletesebben

EXIMBANK ZRT OKTÓBER 21-TŐL HATÁLYOS ORSZÁGKOCKÁZATI BESOROLÁS ÉS KOCKÁZATVÁLLALÁSI ELVEK

EXIMBANK ZRT OKTÓBER 21-TŐL HATÁLYOS ORSZÁGKOCKÁZATI BESOROLÁS ÉS KOCKÁZATVÁLLALÁSI ELVEK EXIMBANK ZRT. 2016. OKTÓBER 21-TŐL HATÁLYOS ORSZÁGKOCKÁZATI BESOROLÁS ÉS KOCKÁZATVÁLLALÁSI ELVEK Hatályos 2016. október 21. 2016. október 21-től hatályos országkockázati besorolás és kockázatvállalási

Részletesebben

jacsa.net VOIP nemzetközi percdíjak

jacsa.net VOIP nemzetközi percdíjak Cél Telefonszám kezdete Bruttó percdíj (Ft) Afganisztán 93* 99,06 Albánia 355* 99,06 Albánia mobil 3556* 406,4 Albánia prémium 35542* 406,4 Algéria 213* 38,1 Algéria mobil 2135* 406,4 Algéria mobil 2136*

Részletesebben

MAGYARORSZÁG -ajánlat készült: 2014 március 10.- H Zóna 1-3

MAGYARORSZÁG -ajánlat készült: 2014 március 10.- H Zóna 1-3 1.000-2.000 2.000-3.000 3.000-4.000 4.000-5.000 5.000-10.000 10.000 HUF felett, HUF között HUF között HUF között HUF között HUF között 30 kg alatt 30 kg felett 0 HUF 0 HUF 0 HUF 0 HUF 0 HUF 0 HUF 0 HUF

Részletesebben

DPD Express szolgáltatás

DPD Express szolgáltatás DPD Express szolgáltatás A DPD Express nemzetközi szolgáltatásával rendkívül gyors, megbízható és gazdaságos légi szállítást kínálunk ügyfeleinknek világszerte, köszönhetıen a DPD partner vállalatainak,

Részletesebben

Szent István Egyetem Gödöllő. 3/2005.sz. Rektori Utasítás az egyetemi alkalmazottak és hallgatók külföldi utazásának ügyintézéséről és napidíjáról

Szent István Egyetem Gödöllő. 3/2005.sz. Rektori Utasítás az egyetemi alkalmazottak és hallgatók külföldi utazásának ügyintézéséről és napidíjáról Szent István Egyetem Gödöllő 3/2005.sz. Rektori Utasítás az egyetemi alkalmazottak és hallgatók külföldi utazásának ügyintézéséről és napidíjáról Gödöllő, 2005. november 1. A Szent István Egyetem alkalmazottainak

Részletesebben

Szerződő fél Ratifikáció/Csatlakozás Hatályba lépés dátuma. Albánia Csatlakozás: 2000. június 1. 2000. szeptember 1.

Szerződő fél Ratifikáció/Csatlakozás Hatályba lépés dátuma. Albánia Csatlakozás: 2000. június 1. 2000. szeptember 1. Az előadóművészek, a hangfelvétel-előállítók és a műsorsugárzó szervezetek védelméről szóló Római Egyezmény (1998. évi XLIV. törvény az előadóművészek, a hangfelvétel-előállítók és a műsorsugárzó szervezetek

Részletesebben

Közlemény 2016. március 1. Bejelentés jogszabály változás miatti ÁSZF módosításról

Közlemény 2016. március 1. Bejelentés jogszabály változás miatti ÁSZF módosításról Közlemény 2016. március 1. Bejelentés jogszabály változás miatti ÁSZF módosításról A Szolgáltató tájékoztatja Tisztelt Előfizetőit, hogy Általános Szerződési Feltételei 2016. április 1- től az ÁSZF 12.1.1

Részletesebben

NeoPhone a NetTelefon

NeoPhone a NetTelefon NeoPhone a NetTelefon NeoPhone VoIPer árlista Forgalmi díjak (Ft/perc) Nappali időszak Kedvezményes időszak Nettó Bruttó Nettó Bruttó NeoPhone hálózaton belüli hívások 0,00 0,00 0,00 0,00 NeoPhone hálózaton

Részletesebben

TRIOTEL Távközlési Kft.

TRIOTEL Távközlési Kft. TRIOTEL Távközlési Kft. helyhez kötött telefon szolgáltatásának és helytől független telefon szolgáltatásának alap és kiegészítő szolgáltatások díjai 1. Lakossági díjcsomagok leírása A lakossági díjcsomagokat

Részletesebben

MEHIB ZRT. 2015. OKTÓBER 9-TŐL HATÁLYOS ORSZÁGKOCKÁZATI BESOROLÁSA ÉS FEDEZETI POLITIKÁJA

MEHIB ZRT. 2015. OKTÓBER 9-TŐL HATÁLYOS ORSZÁGKOCKÁZATI BESOROLÁSA ÉS FEDEZETI POLITIKÁJA MEHIB ZRT. 2015. OKTÓBER 9-TŐL HATÁLYOS ORSZÁGKOCKÁZATI BESOROLÁSA ÉS FEDEZETI POLITIKÁJA Hatályos 2015. október 9-től 2015. október 9-től hatályos országkockázati besorolás és biztosíthatósági szabályok

Részletesebben

Közlemény 2014. július 1. Bejelentés az előfizetői igények szélesebb körű kiszolgálása miatti ÁSZF módosításról

Közlemény 2014. július 1. Bejelentés az előfizetői igények szélesebb körű kiszolgálása miatti ÁSZF módosításról Közlemény 2014. július 1. Bejelentés az előfizetői igények szélesebb körű kiszolgálása miatti ÁSZF módosításról A Szolgáltató tájékoztatja Tisztelt Előfizetőit, hogy Általános Szerződési Feltételei 2014.

Részletesebben

Az irodalmi és a művészeti művek védelméről szóló Berni Egyezményben részes országok listája

Az irodalmi és a művészeti művek védelméről szóló Berni Egyezményben részes országok listája Az irodalmi és a művészeti művek védelméről szóló Berni Egyezményben részes országok listája A következő felsorolás tartalmazza azoknak az országoknak a nevét, amelyek részesei az irodalmi és a művészeti

Részletesebben

Életminőség 28 NEMZETKÖZI RANGSOROK

Életminőség 28 NEMZETKÖZI RANGSOROK 28 NEMZETKÖZI RANGSOROK Életminőség Társadalmi fejlettség mutatószáma a Legmagasabb, 2011 1 Norvégia 94,3 2 Ausztrália 92,9 3 Hollandia 91,0 Egyesült Államok 91,0 5 Kanada 90,8 Írország 90,8 Új-Zéland

Részletesebben

3. sz. MELLÉKLET Összes alkoholfogyasztás per fő (15 év felettiek) tiszta alkoholt számítva literben

3. sz. MELLÉKLET Összes alkoholfogyasztás per fő (15 év felettiek) tiszta alkoholt számítva literben 3. sz. MELLÉKLET Összes alkoholfogyasztás per fő (15 év felettiek) tiszta alkoholt számítva literben Ország Össz. Ország Össz. Ország Össz. Ország Össz. Irán 0.00 Brunei Darussalam 0.49 Kiribati 1.66 Jamaica

Részletesebben

A BIZOTTSÁG 147/2009/EK RENDELETE

A BIZOTTSÁG 147/2009/EK RENDELETE 2009.2.21. Az Európai Unió Hivatalos Lapja L 50/5 A BIZOTTSÁG 147/2009/EK RENDELETE (2009. február 20.) az export-visszatérítések, exportlefölözések és egyes gabonafélékre és rizsre vonatkozó kiviteli

Részletesebben

TRIOTEL Távközlési Kft.

TRIOTEL Távközlési Kft. TRIOTEL Távközlési Kft. helyhez kötött telefon szolgáltatásának és helytıl független telefon szolgáltatásának alap és kiegészítı szolgáltatások díjai 1. Lakossági díjcsomagok leírása A lakossági díjcsomagokat

Részletesebben

TRIOTEL Távközlési Kft.

TRIOTEL Távközlési Kft. TRIOTEL Távközlési Kft. helyhez kötött telefon szolgáltatásának alap és kiegészítő szolgáltatások díjai 1. Lakossági díjcsomagok leírása A lakossági díjcsomagokat lakossági ügyfeleinknek ajánljuk. 1.1.

Részletesebben

MEHIB ZRT. 2014. I. FÉLÉVRE ÉRVÉNYES ORSZÁGKOCKÁZATI BESOROLÁSA ÉS FEDEZETI POLITIKÁJA

MEHIB ZRT. 2014. I. FÉLÉVRE ÉRVÉNYES ORSZÁGKOCKÁZATI BESOROLÁSA ÉS FEDEZETI POLITIKÁJA MEHIB ZRT. 2014. I. FÉLÉVRE ÉRVÉNYES ORSZÁGKOCKÁZATI BESOROLÁSA ÉS FEDEZETI POLITIKÁJA Hatályos 2014. január 1-től 2014. I. félévre vonatkozó országkockázati besorolás és biztosíthatósági szabályok (táblázatban

Részletesebben

telefon alapcsomag forgalmi díjak (bruttó) Csúcsid ben Csúcsid n kívül

telefon alapcsomag forgalmi díjak (bruttó) Csúcsid ben Csúcsid n kívül 1.1.6.1 Magyarországi vezetékes, mobil és speciális hívások telefon alapcsomag forgalmi díjak (bruttó) Csúcsid ben Csúcsid n kívül Helyi hívás Szolgáltató hálózatán belül (Ft/perc) 0 Ft 0 Ft Szolgáltató

Részletesebben

1. Forgalmi díjak Havidíj bruttó Alap tarifacsomag (Forgalmi díj komponensei: Perc díj) 990 Másodperc alapú számlázás.

1. Forgalmi díjak Havidíj bruttó Alap tarifacsomag (Forgalmi díj komponensei: Perc díj) 990 Másodperc alapú számlázás. 1. Forgalmi díjak Havidíj bruttó Alap tarifacsomag (Forgalmi díj komponensei: Perc díj) 990 Másodperc alapú számlázás Csúcs időszak Kedvezményes időszak (munkanapokon 07 és 18 óra (munkanapokon 18 és 07

Részletesebben

Stratégiai partnerségek Felnőtt tanulás III. számú melléklet PÉNZÜGYI ÉS SZERZŐDÉSES RENDELKEZÉSEK

Stratégiai partnerségek Felnőtt tanulás III. számú melléklet PÉNZÜGYI ÉS SZERZŐDÉSES RENDELKEZÉSEK III. számú melléklet PÉNZÜGYI ÉS SZERZŐDÉSES RENDELKEZÉSEK I. BEVEZETŐ RENDELKEZÉSEK Ez a Melléklet kiegészíti a Támogatási Szerződésben Projektre nyújtandó támogatás különböző költségvetési kategóriák

Részletesebben

VoIP hívásdíjak bruttó összegei országonként

VoIP hívásdíjak bruttó összegei országonként Afganisztán 69 HUF 1.15 HUF Afganisztán mobil 73.2 HUF 1.22 HUF Albánia 15 HUF 0.25 HUF Albánia mobil 68.4 HUF 1.14 HUF Algéria 49.2 HUF 0.82 HUF Algéria mobil 46.2 HUF 0.77 HUF Amenia 22.2 HUF 0.37 HUF

Részletesebben

Új FedEx tarifák Érvényes 2015. január 5-től

Új FedEx tarifák Érvényes 2015. január 5-től Új FedEx tarifák Érvényes 0. január -től Nem számít, hogy a szállítmánya nehéz vagy könnyű, sürgős vagy kevésbé időérzékeny, a FedEx-nél megtalálja a megoldást. Ön is profitálhat a versenyképes árakon

Részletesebben

Nemzetközi kreditmobilitás a partnerországok felsőoktatási intézményeivel. Education and Culture Erasmus+

Nemzetközi kreditmobilitás a partnerországok felsőoktatási intézményeivel. Education and Culture Erasmus+ Nemzetközi kreditmobilitás a partnerországok felsőoktatási intézményeivel Education and Culture Erasmus+ Miről szól a nemzetközi kreditmobilitás? Erasmus nemzetközi kinyitása Rövid-időtartamú mobilitás

Részletesebben

XII. sz. melléklet Díjszabás

XII. sz. melléklet Díjszabás 1. Forgalmi díjak XII. sz. melléklet Díjszabás Hívás típusa Díjazási időszak Ft/perc Kapcsolási díj Ft/db 0 Ft Hálózaton belül Hálózaton belül helyi nappali 0 Ft Hálózaton belül helyi kedvezményes 0 Ft

Részletesebben

TRIOTEL Távközlési Szolgáltató Kft.

TRIOTEL Távközlési Szolgáltató Kft. Belépési díj Kapcsolási díj Havi elıfizetési díj TRIOTEL START díjcsomag 1 20 Hívásirányok csúcsidıben csúcsidın kívül Hálózaton belüli hívások Helyi vezetékes hívás (más vezetékes hálózatba) 9,6 4,8 Egyéb

Részletesebben

EGYEDI SZOLGÁLTATÁSI SZERZŐDÉS

EGYEDI SZOLGÁLTATÁSI SZERZŐDÉS Szerződésszám: VNM/2015/xxx/1 EGYEDI SZOLGÁLTATÁSI SZERZŐDÉS Amely létrejött egyrészről: X. Y. Kft. Székhely: Cégjegyzékszám: Adószám: Bankszámlaszám: a továbbiakban: Előfizető és VNM Távközlési Zártkörűen

Részletesebben

Invitel Távközlési Zrt. Általános Szerződési Feltételek üzleti előfizetők számára nyújtott elektronikus hírközlési szolgáltatásokra

Invitel Távközlési Zrt. Általános Szerződési Feltételek üzleti előfizetők számára nyújtott elektronikus hírközlési szolgáltatásokra Invitel Távközlési Zrt. 2040 Budaörs, Puskás Tivadar u. 8-10. Általános Szerződési Feltételek üzleti előfizetők számára nyújtott elektronikus hírközlési szolgáltatásokra 2. sz. melléklet Díjszabás 2.1.

Részletesebben

Invitel Távközlési Zrt. Általános Szerződési Feltételek üzleti előfizetők számára nyújtott elektronikus hírközlési szolgáltatásokra

Invitel Távközlési Zrt. Általános Szerződési Feltételek üzleti előfizetők számára nyújtott elektronikus hírközlési szolgáltatásokra Invitel Távközlési Zrt. 2040 Budaörs, Puskás Tivadar u. 8-10. Általános Szerződési Feltételek üzleti előfizetők számára nyújtott elektronikus hírközlési szolgáltatásokra 2. sz. melléklet Díjszabás 2.1.

Részletesebben

Azon ügyfelek számára vonatkozó adatok, akik részére a Hivatal hatósági bizonyítványt állított ki

Azon ügyfelek számára vonatkozó adatok, akik részére a Hivatal hatósági bizonyítványt állított ki Amerikai Egyesült Államok Ausztrália Ausztria Belgium Brunei Ciprus Dánia Egyesült Arab Emírségek Egyesült Királyság Finnország Franciaország Görögország Hollandia Horvátország Irán Írország Izland Izrael

Részletesebben

Belföldi EMS Gyorsposta

Belföldi EMS Gyorsposta Belföldi EMS Gyorsposta Az EU területére megállapított zónadíjak ÁFA-t tartalmaznak. Az EMS küldemények EU-n kívüli szállításának díja csak a belföldi szakaszra vonatkozólag tartalmaz ÁFA-t. A táblázatban

Részletesebben

1. SZ. MELLÉKLET - DÍJSZABÁS

1. SZ. MELLÉKLET - DÍJSZABÁS 1. Egyszeri díjak (Ft) 1. SZ. MELLÉKLET - DÍJSZABÁS Analóg vonal 25 000 5 000 30 000 Analóg vonal kábeltelevízió felhasználóknak 15 000 3 000 18 000 Analóg vonal kábeltelevízió felhasználóknak 2 éves hűségnyilatkozattal

Részletesebben

Aljzatok, dugaszok. Aljzatok, dugaszok:

Aljzatok, dugaszok. Aljzatok, dugaszok: Aljzatok, dugaszok Az elektromos hálózatok különbözőek a világ különböző tájain. Annyiban egyeznek, hogy valamennyi ország szinuszos [váltóáram]ot használ a lakossági berendezések üzemeltetéséhez. Azonban

Részletesebben

TRIOTEL Távközlési Kft.

TRIOTEL Távközlési Kft. TRIOTEL Távközlési Kft. helyhez kötött telefon szolgáltatásának alap és kiegészítő szolgáltatások díjai 1. Lakossági díjcsomagok leírása A lakossági díjcsomagokat lakossági ügyfeleinknek ajánljuk. 1.1.

Részletesebben

Az Invitel Távközlési Zrt.

Az Invitel Távközlési Zrt. Az Invitel Távközlési Zrt. által kisvállalati előfizetők számára nyújtott elektronikus hírközlési és médiaszolgáltatások Általános Szerződési Feltételei 2. számú melléklete Díjszabás Hatályba lépés napja:

Részletesebben

II. sz. segédlet az országkódok kitöltéséhez

II. sz. segédlet az országkódok kitöltéséhez A. Területi egységenként EURÓPAI UNIÓ II. sz. segédlet az országkódok kitöltéséhez BE CZ DK DE EE GR ES FR IE IT CY LV LT LU HU MT NL AT PL PT SI SK FI SE UK BG RO Belgium Cseh Köztársaság Dánia Németország

Részletesebben

2-19 sz. melléklet (Tiszavasvári fejállomás)

2-19 sz. melléklet (Tiszavasvári fejállomás) 2-19 sz. melléklet (Tiszavasvári fejállomás) Termékek, szolgáltatáscsomagok, ezek elérhetőségeinek jellemzői KTV Csomagok Tuti TV-I. Tuti TV-II. Tuti TV-III. Tuti TV-I. üdülő Tuti TV-II. üdülő Tuti TV-III.

Részletesebben

Nagykövetségek March 13.

Nagykövetségek March 13. Nagykövetségek 2007. March 13. Albánia Albán Köztársaság Magyarországi Nagykövetsége Cím: 1026 Budapest, Gábor Áron u. 55. Telefon: +31 1 326 8905 Algéria Algériai Demokratikus Népi Köztársaság Magyarországi

Részletesebben

EMBERI ERŐ FORRÁSO K MINISZTÉRIUM A PARLAMENT( ÁLLAMTITKÁ R

EMBERI ERŐ FORRÁSO K MINISZTÉRIUM A PARLAMENT( ÁLLAMTITKÁ R EMBERI ERŐ FORRÁSO K MINISZTÉRIUM A PARLAMENT( ÁLLAMTITKÁ R ItOtlt411y1.,sJUIl k5().2. &kezeit 2015 MÁJ 0 a j Iktatószám : 23607/20 15/PARL Dr. ()láb I,ajo s országgyűlési képviselő részére független Budapes

Részletesebben

DPD Árlista. Áraink csomagonként értendőek és nem tartalmazzák a 27%-os ÁFÁ-t, valamint az üzemanyag felárat.

DPD Árlista. Áraink csomagonként értendőek és nem tartalmazzák a 27%-os ÁFÁ-t, valamint az üzemanyag felárat. DPD Classic belföld Csomagsúly Szállítási díj/csomag (Ft) 0,1 3 kg 1100 3,1 5 kg 1300 5,1 10 kg 1400 10,1 15 kg 1500 15,1 20 kg 1600 20,1 25 kg 1900 25,1 31 kg 2300 31,1 50 kg 3500 Áraink csomagonként

Részletesebben

2. számú melléklet Internet Protokoll Alapú Helyhez Kötött Távbeszélő Szolgáltatáshoz

2. számú melléklet Internet Protokoll Alapú Helyhez Kötött Távbeszélő Szolgáltatáshoz DÍJSZABÁS Egyszeri díjak (Ft) ÁFA nélkül ÁFÁ-val Bekapcsolási díj 6,000 7,500 Alap-, és kapcsolási díjak (Ft) ÁFA nélkül ÁFÁ-val Alapdíj /hó 1920 2400 Alap csomag (meglévő de nem értékesíthető) 1000 1250

Részletesebben

DPD Árlista. Áraink csomagonként értendőek és nem tartalmazzák a 27%-os ÁFÁ-t, valamint az üzemanyag felárat.

DPD Árlista. Áraink csomagonként értendőek és nem tartalmazzák a 27%-os ÁFÁ-t, valamint az üzemanyag felárat. DPD Classic belföld Csomagsúly Szállítási díj/csomag (Ft) 0,1 3 kg 1100 3,1 5 kg 1300 5,1 10 kg 1400 10,1 15 kg 1500 15,1 20 kg 1600 20,1 25 kg 1900 25,1 31 kg 2300 31,1 50 kg 3500 Áraink csomagonként

Részletesebben

2-20 sz. melléklet (Lepsény fejállomás)

2-20 sz. melléklet (Lepsény fejállomás) 2-20 sz. melléklet (Lepsény fejállomás) Termékek, szolgáltatáscsomagok, ezek elérhetőségeinek jellemzői KTV Csomagok Tuti TV-I. Tuti TV-II. Tuti TV-III. Tuti TV-I. üdülő Tuti TV-II. üdülő Tuti TV-III.

Részletesebben

A NÉPESSÉG VÁNDORMOZGALMA

A NÉPESSÉG VÁNDORMOZGALMA A NÉPESSÉG VÁNDORMOZGALMA A népesség mobilitása (példa: egyetlen személy pozícióváltása ) térbeli vagy földrajzi mobilitás társadalmi mobilitás (vándorlás vagy migráció) lakóhelyváltoztatással lakóhelyváltoztatás

Részletesebben

jacsa.net VOIP nemzetközi percdíjak

jacsa.net VOIP nemzetközi percdíjak Cél Telefonszám kezdete Bruttó percdíj (Ft) AFGANISZTÁN 93* 95 AFGANISZTÁN * mobil 9370* 96,25 AFGANISZTÁN * mobil 9377* 96,25 AFGANISZTÁN * mobil 9379* 96,25 ALBÁNIA 355* 30 ALBÁNIA - TIRÁNa 35542* 18,75

Részletesebben

Információs társadalom Magyarországon

Információs társadalom Magyarországon Információs társadalom Magyarországon 2007-2010 Dr. Csepeli György Közpolitikai Igazgató Budapest, 2006. december 4. Helyzetkép 2006. Economist Intelligence Unit: The 2006 e-readiness rankings Dimenziók:

Részletesebben

A glokális iskolák: Nemzetközi érettségi nemzetközi környezetben. Az EVIME tájékoztatója a United World College ösztöndíjakról

A glokális iskolák: Nemzetközi érettségi nemzetközi környezetben. Az EVIME tájékoztatója a United World College ösztöndíjakról A glokális iskolák: Nemzetközi érettségi nemzetközi környezetben Az EVIME tájékoztatója a United World College ösztöndíjakról A UWC filozófia Az Egyesült Világ Kollégiumok a népeket, kultúrákat és embereket

Részletesebben

Az Invitel Távközlési Zrt.

Az Invitel Távközlési Zrt. Az Invitel Távközlési Zrt. által kisvállalati előfizetők számára nyújtott elektronikus hírközlési és médiaszolgáltatások Általános Szerződési Feltételei 2. számú melléklete Díjszabás Hatályba lépés napja:

Részletesebben

Az Invitel Távközlési Zrt.

Az Invitel Távközlési Zrt. Az Invitel Távközlési Zrt. által kisvállalati előfizetők számára nyújtott elektronikus hírközlési és médiaszolgáltatások Általános Szerződési Feltételei 2. számú melléklete Díjszabás Hatályba lépés napja:

Részletesebben

TRIOTEL Távközlési Kft.

TRIOTEL Távközlési Kft. TRIOTEL Távközlési Kft. helyhez kötött telefon szolgáltatásának és helytől független telefon szolgáltatásának alap és kiegészítő szolgáltatások díjai 1. Lakossági díjcsomagok leírása A lakossági díjcsomagokat

Részletesebben

A Magyar Telekom Nyrt. T-Mobile IPalapú dedikált üzleti hálózati szolgáltatásainak díjszabása

A Magyar Telekom Nyrt. T-Mobile IPalapú dedikált üzleti hálózati szolgáltatásainak díjszabása 1 A Magyar Telekom Nyrt. T-Mobile IPalapú dedikált üzleti hálózati szolgáltatásainak díjszabása T-Mobile Adathálózati és Internet szolgáltatás 8. sz. melléklet Hatályos: 2012. január 1-jétől 1. A szolgáltatási

Részletesebben

Vodafone Magyarország Zrt. ÜZLETI ÁSZF MÓDOSÍTÁSAINAK LISTÁJA

Vodafone Magyarország Zrt. ÜZLETI ÁSZF MÓDOSÍTÁSAINAK LISTÁJA Vodafone Magyarország Zrt. ÜZLETI ÁSZF MÓDOSÍTÁSAINAK LISTÁJA Hatályba lépés: 2014. augusztus1. Ezúton értesítjük a Tisztelt Előfizetőket az Üzleti Általános Szerződési változásairól. Üzleti Általános

Részletesebben

GYŐR.NET INTERNETSZOLGÁLTATÓ KFT.

GYŐR.NET INTERNETSZOLGÁLTATÓ KFT. GYŐR.NET INTERNETSZOLGÁLTATÓ KFT. 9024 Győr. Közép u. 16. Általános Szerződési Feltételek egyéni és üzleti előfizetők részére nyújtott Internet hozzáférési és IP alapú telefonszolgáltatásra. 4.sz. melléklet

Részletesebben

Elıfizetıi szolgáltatások és azok díjai, egyéb díjak, költségtérítések, díjmeghatározások

Elıfizetıi szolgáltatások és azok díjai, egyéb díjak, költségtérítések, díjmeghatározások Elıfizetıi szolgáltatások és azok díjai, egyéb díjak, költségtérítések, díjmeghatározások A bruttó díjak 27 % ÁFA-t tartalmaznak. EGYSZERI DÍJAK (VOIP és CPS) Egyéni Elıfizetı (bruttó) Üzleti/Intézményi

Részletesebben

TANET KFT. HELYHEZKÖTÖTT TELEFON- SZOLGÁLTATÁS ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK MELLÉKLETEK

TANET KFT. HELYHEZKÖTÖTT TELEFON- SZOLGÁLTATÁS ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK MELLÉKLETEK TANET KFT. HELYHEZKÖTÖTT TELEFON- SZOLGÁLTATÁS ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK MELLÉKLETEK TARTALOM 1. sz. melléklet - DÍJSZABÁS...3 2. sz. melléklet - SZOLGÁLTATÁSI TERÜLET...9 3. sz. melléklet - ADATVÉDELMI

Részletesebben

A CJ egyetemes küldetése - Küldetés minden néphez

A CJ egyetemes küldetése - Küldetés minden néphez A CJ egyetemes küldetése - Küldetés minden néphez A Congregatio Jesu egyetemes küldetése: Latin-Amerika - Argentína - Brazília - Chile - Kuba Küldetés az egész világra, minden néphez Európa - Ausztria

Részletesebben

MELLÉKLETEK. Hatályba lépés ideje: 2009.április 03.

MELLÉKLETEK. Hatályba lépés ideje: 2009.április 03. MELLÉKLETEK Hatályba lépés ideje: 2009.április 03. TARTALOM 1. sz. melléklet - DÍJSZABÁS...3 2. sz. melléklet - SZOLGÁLTATÁSI TERÜLET...21 3. sz. melléklet - ADATVÉDELMI TÁJÉKOZTATÓ...1 1. Bevezetés...1

Részletesebben

Közlemény. 2011.aug.19- től a havidíj (Ft) 3 000 3 200 33 34 Vodafone 200 Plus. 5 000 5 400 29 30 Vodafone 400 Plus

Közlemény. 2011.aug.19- től a havidíj (Ft) 3 000 3 200 33 34 Vodafone 200 Plus. 5 000 5 400 29 30 Vodafone 400 Plus Közlemény A VODAFONE MAGYARORSZÁG ZRT. értesíti Tisztelt Előfizetőit, hogy 2011. augusztus 19-ei hatállyal az Általános Szerződési Feltételek az alábbiak szerint módosul: I. Tájékoztatjuk Előfizetőinket,

Részletesebben

Ezúton értesítjük, hogy a Tesco Mobile Lakossági Általános Szerződési Feltételek 2015. április 30-ai hatállyal módosul, az alábbi változásokkal.

Ezúton értesítjük, hogy a Tesco Mobile Lakossági Általános Szerződési Feltételek 2015. április 30-ai hatállyal módosul, az alábbi változásokkal. Tisztelt Ügyfelünk! Ezúton értesítjük, hogy a Tesco Mobile Lakossági Általános Szerződési Feltételek 2015. április 30-ai hatállyal módosul, az alábbi változásokkal. I. Törzsszöveg 1. 1. Általános adatok

Részletesebben

Érvényes: 2013. július 26-ától (ÁFA-mentes szolgáltatás) FORGALMI TÍPUSÚ BIZTOSÍTÁS (Rövid lejáratú exporthitel-biztosítás)

Érvényes: 2013. július 26-ától (ÁFA-mentes szolgáltatás) FORGALMI TÍPUSÚ BIZTOSÍTÁS (Rövid lejáratú exporthitel-biztosítás) KONDÍCIÓS LISTA Az Üzletszabályzat 1. sz. melléklete Érvényes: 01. július 6-ától (ÁFA-mentes szolgáltatás) FORGALMI TÍPUSÚ BIZTOSÍTÁS (Rövid lejáratú exporthitel-biztosítás) Módozatok: C rövid lejáratú

Részletesebben

A világnépesség térbeli eloszlása, a népsûrûség

A világnépesség térbeli eloszlása, a népsûrûség A világn gnépesség g térbeli t eloszlása, sa, a népsûrûség 60 30 0 Fõ/km 2 < 1 30 1-10 11-25 26-50 51-100 101-200 > 200 A világn gnépesség g rasszok, nyelvek és s vallások szerinti megoszlása sa Rassz

Részletesebben

NETFONE TELECOM TÁVKÖZLÉSI SZOLGÁLTATÓ KFT. ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK ELEKTRONIKUS HÍRKÖZLÉSI SZOLGÁLTATÁSOK IGÉNYBEVÉTELÉRE 2/B SZÁMÚ MELLÉKLET

NETFONE TELECOM TÁVKÖZLÉSI SZOLGÁLTATÓ KFT. ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK ELEKTRONIKUS HÍRKÖZLÉSI SZOLGÁLTATÁSOK IGÉNYBEVÉTELÉRE 2/B SZÁMÚ MELLÉKLET NETFONE TELECOM TÁVKÖZLÉSI SZOLGÁLTATÓ KFT. ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK ELEKTRONIKUS HÍRKÖZLÉSI SZOLGÁLTATÁSOK IGÉNYBEVÉTELÉRE 2/B SZÁMÚ MELLÉKLET TELEFON SZOLGÁLTATÁSOKRA VONATKOZÓ SZOLGÁLTATÁSCSOMAGOK

Részletesebben

A Magyar Telekom Nyrt. T-Mobile dedikált üzleti hálózati szolgáltatásának díjszabása

A Magyar Telekom Nyrt. T-Mobile dedikált üzleti hálózati szolgáltatásának díjszabása A Magyar Telekom Nyrt. T-Mobile dedikált üzleti hálózati szolgáltatásának díjszabása T-Mobile dedikált üzleti hálózati szolgáltatás 1. számú melléklet Hatályos: 2011. december 1-jétől 1. Az előfizetői

Részletesebben

Az Invitel Távközlési Zrt.

Az Invitel Távközlési Zrt. Az Invitel Távközlési Zrt. által kisvállalati előfizetők számára nyújtott elektronikus hírközlési és médiaszolgáltatások Általános Szerződési Feltételei 2. számú melléklete Díjszabás Hatályba lépés napja:

Részletesebben

tekintettel az Európai Közösség létrehozásáról szóló szerződésre és különösen annak 62. cikke 2. pontja b) pontjának i.

tekintettel az Európai Közösség létrehozásáról szóló szerződésre és különösen annak 62. cikke 2. pontja b) pontjának i. A Tanács 539/2001/EK rendelete (2001. március 15.) a külső határok átlépésekor vízumkötelezettség alá eső, illetve az e kötelezettség alól mentes harmadik országbeli állampolgárok országainak felsorolásáról

Részletesebben

Az Invitel Távközlési Zrt.

Az Invitel Távközlési Zrt. Az Invitel Távközlési Zrt. által kisvállalati előfizetők számára nyújtott elektronikus hírközlési és médiaszolgáltatások Általános Szerződési Feltételei 2. számú melléklete Díjszabás Hatályba lépés napja:

Részletesebben

Menü. Az Európai Unióról dióhéjban. Továbbtanulás, munkavállalás

Menü. Az Európai Unióról dióhéjban. Továbbtanulás, munkavállalás Az Európai Unióról dióhéjban Továbbtanulás, munkavállalás Dorka Áron EUROPE DIRECT - Pest Megyei Európai Információs Pont Cím: 1117 Budapest Karinthy F. utca 3. Telefon: (1) 785 46 09 E-mail: dorkaa@pmtkft.hu

Részletesebben

Információs társadalom Magyarországon

Információs társadalom Magyarországon Információs társadalom Magyarországon 2007-2010 Dr. Csepeli György Közpolitikai Igazgató Siófok, 2006. november 10. Helyzetkép 2006. Economist Intelligence Unit: The 2006 e-readiness rankings Dimenziók:

Részletesebben

Nemzetközi zónabesorolások

Nemzetközi zónabesorolások zónabesorolások Ország posta Európa+ EMS gyorsposta Afganisztán 4 4 4 Albánia 3 3 3 Algéria 4 4 4 Amerikai Egyesült Államok 5 5 5 Amerikai Szamoa 6 6 Andorra 3 3 Angola 6 6 6 Anguilla 6 6 Antigua és Barbuda

Részletesebben

2-02 sz. melléklet (Dévaványa, Létavértes) Termékek, szolgáltatáscsomagok, ezek elérhetőségeinek jellemzői

2-02 sz. melléklet (Dévaványa, Létavértes) Termékek, szolgáltatáscsomagok, ezek elérhetőségeinek jellemzői 2-02 sz. melléklet (Dévaványa, Létavértes) Termékek, szolgáltatáscsomagok, ezek elérhetőségeinek jellemzői Csomag tartalma Bruttó előfizetési díj Csomag neve Internet TV Telefon Max. sebesség Garantált

Részletesebben

NETFONE TELECOM TÁVKÖZLÉSI ÉS SZOLGÁLTATÓ KFT. ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK ELEKTRONIKUS HÍRKÖZLÉSI SZOLGÁLTATÁSOK IGÉNYBEVÉTELÉRE

NETFONE TELECOM TÁVKÖZLÉSI ÉS SZOLGÁLTATÓ KFT. ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK ELEKTRONIKUS HÍRKÖZLÉSI SZOLGÁLTATÁSOK IGÉNYBEVÉTELÉRE . ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK ELEKTRONIKUS HÍRKÖZLÉSI SZOLGÁLTATÁSOK IGÉNYBEVÉTELÉRE 2/B SZÁMÚ MELLÉKLET TELEFON SZOLGÁLTATÁSOKRA VONATKOZÓ SZOLGÁLTATÁSCSOMAGOK ÉS DÍJAK ÜZLETI ELŐFIZETŐK RÉSZÉRE TELEFONSZOLGÁLTATÁSRA

Részletesebben

Az Invitel Távközlési Zrt.

Az Invitel Távközlési Zrt. Az Invitel Távközlési Zrt. által kisvállalati előfizetők számára nyújtott elektronikus hírközlési és médiaszolgáltatások Általános Szerződési Feltételei 2. számú melléklete Díjszabás Hatályba lépés napja:

Részletesebben

NETFONE TELECOM TÁVKÖZLÉSI ÉS SZOLGÁLTATÓ KFT. ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK ELEKTRONIKUS HÍRKÖZLÉSI SZOLGÁLTATÁSOK IGÉNYBEVÉTELÉRE

NETFONE TELECOM TÁVKÖZLÉSI ÉS SZOLGÁLTATÓ KFT. ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK ELEKTRONIKUS HÍRKÖZLÉSI SZOLGÁLTATÁSOK IGÉNYBEVÉTELÉRE . ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK ELEKTRONIKUS HÍRKÖZLÉSI SZOLGÁLTATÁSOK IGÉNYBEVÉTELÉRE II/B SZÁMÚ MELLÉKLET TELEFON SZOLGÁLTATÁSOKRA VONATKOZÓ SZOLGÁLTATÁSCSOMAGOK ÉS DÍJAK EGYÉNI ELŐFIZETŐK RÉSZÉRE

Részletesebben

NETFONE TELECOM TÁVKÖZLÉSI ÉS SZOLGÁLTATÓ KFT. ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK ELEKTRONIKUS HÍRKÖZLÉSI SZOLGÁLTATÁSOK IGÉNYBEVÉTELÉRE

NETFONE TELECOM TÁVKÖZLÉSI ÉS SZOLGÁLTATÓ KFT. ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK ELEKTRONIKUS HÍRKÖZLÉSI SZOLGÁLTATÁSOK IGÉNYBEVÉTELÉRE . ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK ELEKTRONIKUS HÍRKÖZLÉSI SZOLGÁLTATÁSOK IGÉNYBEVÉTELÉRE II/B SZÁMÚ MELLÉKLET TELEFON SZOLGÁLTATÁSOKRA VONATKOZÓ SZOLGÁLTATÁSCSOMAGOK ÉS DÍJAK ÜZLETI ELŐFIZETŐK RÉSZÉRE

Részletesebben

Nemzetközi turizmus Szerkezet (1) Világ (2004): 763,2 mil. turista Európa 431,3 mil. Ázsia és Csendes Óceán 151,2 mil. Amerika 127,7 mil. Közel-Kelet Kelet 22 mil. Afrika 18,2 mil. Ismeretlen 12,8 mil.

Részletesebben

Származási szabályok új GSP. Czobor Judit NAV KH Vám Főosztály

Származási szabályok új GSP. Czobor Judit NAV KH Vám Főosztály Származási szabályok új GSP Czobor Judit NAV KH Vám Főosztály Jogalap: Az európai parlament és a Tanács 978/2012/EU rendelete (2012. október 25.) az általános tarifális preferenciák rendszerének alkalmazásáról

Részletesebben

Invitel Távközlési Zrt. Általános Szerződési Feltételek üzleti előfizetők számára nyújtott elektronikus hírközlési szolgáltatásokra

Invitel Távközlési Zrt. Általános Szerződési Feltételek üzleti előfizetők számára nyújtott elektronikus hírközlési szolgáltatásokra Invitel Távközlési Zrt. 2040 Budaörs, Puskás Tivadar u. 8-10. Általános Szerződési Feltételek üzleti előfizetők számára nyújtott elektronikus hírközlési szolgáltatásokra 2. sz. melléklet Díjszabás 2.1.

Részletesebben

Az Invitel Távközlési Zrt.

Az Invitel Távközlési Zrt. Az Invitel Távközlési Zrt. által kisvállalati előfizetők számára nyújtott elektronikus hírközlési és médiaszolgáltatások Általános Szerződési Feltételei 2. számú melléklete Díjszabás Hatályba lépés napja:

Részletesebben

Invitel Távközlési Zrt. Általános Szerződési Feltételek üzleti előfizetők számára nyújtott elektronikus hírközlési szolgáltatásokra

Invitel Távközlési Zrt. Általános Szerződési Feltételek üzleti előfizetők számára nyújtott elektronikus hírközlési szolgáltatásokra Invitel Távközlési Zrt. 2040 Budaörs, Puskás Tivadar u. 8-10. Általános Szerződési Feltételek üzleti előfizetők számára nyújtott elektronikus hírközlési szolgáltatásokra 2. sz. melléklet Díjszabás 2.1.

Részletesebben

Tiltott_szám Tiltás dátuma Országnév új Jamaica nem Jamaica nem

Tiltott_szám Tiltás dátuma Országnév új Jamaica nem Jamaica nem Tiltott_szám Tiltás dátuma Országnév új 18768489001 2012.02.13 Jamaica nem 18768489071 2012.02.13 Jamaica nem 18768489076 2012.02.13 Jamaica nem 18768489126 2012.02.13 Jamaica nem 18768489150 2012.02.13

Részletesebben

MELLÉKLETEK. a következőhöz. Javaslat: AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS RENDELETE

MELLÉKLETEK. a következőhöz. Javaslat: AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS RENDELETE EURÓPAI BIZOTTSÁG Brüsszel, 2014.5.28. COM(2014) 319 final ANNEXES 1 to 7 MELLÉKLETEK a következőhöz Javaslat: AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS RENDELETE egyes alapvető gyógyszerek kereskedelme Európai

Részletesebben

DPD Szolgáltatás leírás

DPD Szolgáltatás leírás Szolgáltatások Bemutatása belföldi és nemzetközi csomagfuvarozásra A DPD története Európa egyik vezető csomagszállító szolgáltatója, a DPD, multinacionális vállalatok és hagyományos postai szolgáltatók

Részletesebben

Az Üzletszabályzat 1. sz. melléklete (ÁFA-mentes szolgáltatás) Érvényes: 2015. augusztus 3-tól I. FORGALMI TÍPUSÚ BIZTOSÍTÁS

Az Üzletszabályzat 1. sz. melléklete (ÁFA-mentes szolgáltatás) Érvényes: 2015. augusztus 3-tól I. FORGALMI TÍPUSÚ BIZTOSÍTÁS KONDÍCIÓS LISTA Az Üzletszabályzat. sz. melléklete (ÁFA-mentes szolgáltatás) Érvényes: 05. augusztus -tól I. FORGALMI TÍPUSÚ BIZTOSÍTÁS. Módozatok: C Halasztott fizetésű követelések biztosítása (kiegészítő

Részletesebben

Személyi díjszabások Név: Alföld Kábel Kft. Pénznem: HUF

Személyi díjszabások Név: Alföld Kábel Kft. Pénznem: HUF Személyi díjszabások Név: Alföld Kábel Kft. Pénznem: HUF Név Típus Díjszabás Díjszabás ÁFA-val Afghanistan FIX 70.000 88.900 Afghanistan MOB 70.000 88.900 Albania FIX 35.000 44.450 Albania Mobile MOB 89.000

Részletesebben

Az INVITEL Távközlési Zrt.

Az INVITEL Távközlési Zrt. Az INVITEL Távközlési Zrt. által kisvállalati előfizetők számára nyújtott elektronikus hírközlési és médiaszolgáltatások Általános Szerződési Feltételei 2. számú melléklete Díjszabás Hatályba lépés napja:

Részletesebben

Csúcsidő: Magyarországi munkanapokon

Csúcsidő: Magyarországi munkanapokon NeoPhone Hívókártya árlista NeoPhone Calling Card price list Érvényes 2010.05.01-től. Az árak az áfát tartalmazzák Valid from 01.05.2010. Prices include VAT Perc alapú számlázás Nincs kapcsolási díj Emeltdíjas

Részletesebben

AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK BIZOTTSÁGA A BIZOTTSÁG JELENTÉSE A TANÁCSNAK

AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK BIZOTTSÁGA A BIZOTTSÁG JELENTÉSE A TANÁCSNAK AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK BIZOTTSÁGA Brüsszel, 2.8.2005 COM(2005)358 végleges A BIZOTTSÁG JELENTÉSE A TANÁCSNAK A személyzeti szabályzat X. mellékletének alkalmazásáról (a Tanács 1987. október 5-i 3019/1987

Részletesebben

Szolgáltatások díjazása - lakossági

Szolgáltatások díjazása - lakossági 4. sz. melléklet Szolgáltatások díjazása - lakossági Tartalom 1.1 GTS Ethernet Line... 2 1.2 GTS Ethernet VPN... 2 1.3 GTS Media Line... 2 1.4 GTS Internet Access... 2 1.5 GTS IP Hosting... 2 1.6 GTS IP

Részletesebben

NETFONE TELECOM TÁVKÖZLÉSI ÉS SZOLGÁLTATÓ KFT. ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK ELEKTRONIKUS HÍRKÖZLÉSI SZOLGÁLTATÁSOK IGÉNYBEVÉTELÉRE

NETFONE TELECOM TÁVKÖZLÉSI ÉS SZOLGÁLTATÓ KFT. ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK ELEKTRONIKUS HÍRKÖZLÉSI SZOLGÁLTATÁSOK IGÉNYBEVÉTELÉRE ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK ELEKTRONIKUS HÍRKÖZLÉSI SZOLGÁLTATÁSOK IGÉNYBEVÉTELÉRE II/B SZÁMÚ MELLÉKLET TELEFON SZOLGÁLTATÁSOKRA VONATKOZÓ SZOLGÁLTATÁSCSOMAGOK ÉS DÍJAK ÜZLETI ELŐFIZETŐK RÉSZÉRE TELEFONSZOLGÁLTATÁSRA

Részletesebben

I. VEVŐMINŐSÍTÉSEN ALAPULÓ C és CF MÓDOZATÚ FORGALMI TÍPUSÚ BIZTOSÍTÁS

I. VEVŐMINŐSÍTÉSEN ALAPULÓ C és CF MÓDOZATÚ FORGALMI TÍPUSÚ BIZTOSÍTÁS KONDÍCIÓS LISTA (ÁFA-mentes szolgáltatás) Érvényes: 07. január 0-tól I. VEVŐMINŐSÍTÉSEN ALAPULÓ C és CF MÓDOZATÚ FORGALMI TÍPUSÚ BIZTOSÍTÁS A 06. december -ét követően kiadásra kerülő új biztosítási kötvények

Részletesebben

2-02 sz. melléklet (Dévaványa, Létavértes) Termékek, szolgáltatáscsomagok, ezek elérhetőségeinek jellemzői

2-02 sz. melléklet (Dévaványa, Létavértes) Termékek, szolgáltatáscsomagok, ezek elérhetőségeinek jellemzői 2-02 sz. melléklet (Dévaványa, Létavértes) Termékek, szolgáltatáscsomagok, ezek elérhetőségeinek jellemzői Csomag tartalma Bruttó előfizetési díj Csomag neve Internet TV Telefon Max. sebesség Garantált

Részletesebben

NETFONE TELECOM TÁVKÖZLÉSI ÉS SZOLGÁLTATÓ KFT. ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK ELEKTRONIKUS HÍRKÖZLÉSI SZOLGÁLTATÁSOK IGÉNYBEVÉTELÉRE

NETFONE TELECOM TÁVKÖZLÉSI ÉS SZOLGÁLTATÓ KFT. ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK ELEKTRONIKUS HÍRKÖZLÉSI SZOLGÁLTATÁSOK IGÉNYBEVÉTELÉRE ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK ELEKTRONIKUS HÍRKÖZLÉSI SZOLGÁLTATÁSOK IGÉNYBEVÉTELÉRE II/B SZÁMÚ MELLÉKLET TELEFON SZOLGÁLTATÁSOKRA VONATKOZÓ SZOLGÁLTATÁSCSOMAGOK ÉS DÍJAK EGYÉNI ELŐFIZETŐK RÉSZÉRE TELEFONSZOLGÁLTATÁSRA

Részletesebben

2-02 sz. melléklet (Dévaványa) Termékek, szolgáltatáscsomagok, ezek elérhetőségeinek jellemzői

2-02 sz. melléklet (Dévaványa) Termékek, szolgáltatáscsomagok, ezek elérhetőségeinek jellemzői 2-02 sz. melléklet (Dévaványa) Termékek, szolgáltatáscsomagok, ezek elérhetőségeinek jellemzői Csomag tartalma Bruttó előfizetési díj Csomag neve Internet TV Telefon Max. sebesség Garantált sebesség KTV

Részletesebben

FIATALOK LENDÜLETBEN PROGRAM 2007-2013

FIATALOK LENDÜLETBEN PROGRAM 2007-2013 FIATALOK LENDÜLETBEN PROGRAM 2007-2013 Nem-formális tanulás? Informális tanulás Formális tanulás Nem-formális tanulás 2 Fiatalok Lendületben Program számokban Elızmény: Ifjúság 2000-2006 Program Idıtartam:

Részletesebben

Szolgáltatások díjazása - lakossági

Szolgáltatások díjazása - lakossági 4. sz. melléklet Szolgáltatások díjazása - lakossági Tartalom 1.1 GTS Ethernet Line... 3 1.2 GTS Ethernet VPN... 3 1.3 GTS Media Line... 3 1.4 GTS Internet Access... 3 1.5 GTS IP Hosting... 3 1.6 GTS IP

Részletesebben

2-02 sz. melléklet (Dévaványa, Létavértes) Termékek, szolgáltatáscsomagok, ezek elérhetőségeinek jellemzői

2-02 sz. melléklet (Dévaványa, Létavértes) Termékek, szolgáltatáscsomagok, ezek elérhetőségeinek jellemzői 2-02 sz. melléklet (Dévaványa, Létavértes) Termékek, szolgáltatáscsomagok, ezek elérhetőségeinek jellemzői Csomag tartalma Bruttó előfizetési díj Csomag neve Internet TV Telefon Max. sebesség Garantált

Részletesebben

Általános szerződési feltételek VoIP telefonszolgáltatásra / MÓDOSÍTÁSOK KIVONATA /

Általános szerződési feltételek VoIP telefonszolgáltatásra / MÓDOSÍTÁSOK KIVONATA / székhely: 9700 Szombathely, Rákóczi Ferenc u. 1. Általános szerződési feltételek VoIP telefonszolgáltatásra / MÓDOSÍTÁSOK KIVONATA / Szombathely, 2012. június 29. 1 1. számú melléklet Havi előfizetési

Részletesebben

Hallgatók külföldön 1

Hallgatók külföldön 1 Polónyi István Hallgatók külföldön 1 Ebben a tanulmányban a hazánktól távol tanuló felsőoktatási hallgatók számának és összetételének nemzetközi alakulását és annak néhány sajátosságát vizsgáljuk, azzal

Részletesebben