A Szekszárdi Kolping Iskola. Évkönyve

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "A Szekszárdi Kolping Iskola. Évkönyve"

Átírás

1 A Szekszárdi Kolping Iskola Évkönyve 2013

2 2

3 Kedves Olvasó! Iskolánk történetében ez a hatodik alkalom, hogy évkönyvet jelentetünk meg. Tesszük ezt a 21. században, az elektronika világában, amikor már szinte minden elektronikus úton áll rendelkezésre. Mégis úgy érzem, hogy egy nyomtatásban kiadott mű, hosszabb életű, mint az interneten tárolt anyagok. Bízom abban, hogy végzős diákjaink az évek múlásával, majd egyre gyakrabban fogják lapozgatni ezt a Könyvet, és ez egyben segítséget, és támpontot is ad részükre ahhoz, hogy értékeljék, átértékeljék a múltat. Könnyebben felidézhetik tehát azokat az esztendőket, amikor az iskola falai között nem csak a szakmára vagy az érettségi vizsgákra készültek fel, hanem a tisztességre, és becsületre is igyekeztünk nevelni őket. Nekünk szerzőknek pedig azért is fontos ez a kiadvány, mert egy tanév végéhez közeledve segítséget, támpontot nyújt számunkra, hogy mennyi érdekes és építő esemény, program történt nálunk. Ezúton is szeretnék köszönetet mondani évkönyvünk szerkesztőjének Takács Orsolya kollégámnak, aki már több éve lelkiismeretesen munkálkodik azon, hogy kiadványunk minden évben megjelenhessen. Szívből kívánom, hogy mindenki örömmel olvassa ezt az évkönyvet. Szekszárd, április 10. László Péter Ferenc igazgató 3

4 4

5 Adolf Kolping Iskolánk névadója 200 esztendővel ezelőtt, december 8- án született a németországi Kerpenben. Szegény családból származott, édesapja juhász és földműves volt, feleségével négy gyermeket neveltek. A szülők nem tudták vállalni a legkisebb fiú, Adolf gimnáziumi tandíját, pedig igen tehetségesnek tartották tanárai, ezért cipésztanoncnak adták Kölnbe. Ott szembesült az iparossegédek nem éppen keresztényi életvitelével, őt magát pedig gúnyolták vallásosságáért. Később Münchenbe került, ahol elvégezte a gimnáziumot, majd a bonni egyetemen ill. a kölni szemináriumban tanult április 13-án szentelték pappá a kölni minorita templomban. Káplánként először Elberfeldbe került, ahol ugyanazok a problémák fogadták, mint amelyekkel már Kölnben is találkozott: gyökértelenség, nincstelenség, erkölcsi sivárság, kallódó fiatalok, jövőtlenség, alkalmatlanság, lelkiismeretlenség. Megdöbbentette a munkások kiszolgáltatottsága. Felismerte, hogy a stabil család, a biztos szülői háttér a legjobb nevelőiskola. Igyekezett felkarolni a veszélyeztetett, nehéz körülmények között élő családokat húsvétján 7 fiatal legényrészvételével a kölni Szent Kolumbán Iskolában sikerült megalapítania a legényegyletet. Az egyletnek egy évvel később már 200 tagja volt, és nem sokára Németországban, Ausztriában újabb legényegyletek alakultak. 5

6 A Kolping-mozgalom A Kolping-mozgalom egyik legfontosabb feladata, hogy tagjaival megismertesse a keresztény értékeket, és ezáltal tettekre serkentse őket. Ebben alapvető útmutatás Kolping Adolf életpéldája és műve, valamint a katolikus társadalmi tanítás. Kolping Adolf mint kölni egyházmegyés katolikus pap 1849-ben indította el mozgalmát. Teológiai tanulmányai és pappá szentelése előtt iparosként a cipész szakmában dolgozott. Fiatal káplánként személyes küldetését abban ismerte fel, hogy a nyomasztó szociális problémák enyhítésének szentelje életét. A katolikus legényegylet megalapításával a fiatalokat ki akarta vezetni az elszigeteltségükből, életük sikeres megoldásához kívánt segítséget nyújtani közös művelődés és önsegélyezés megszervezésével. A társadalom átalakulását az egyes emberek megváltoztatása által akarta elérni. Célja elkötelezett keresztények nevelése volt, akik képesek felelősen helytállni a családi életükben, a hivatásukban és a társadalomban. Meg volt győződve arról, hogy a társadalmi bajokat csak a keresztény elvekhez való visszatérés által lehet enyhíteni és megoldani. Szándéka szerint a kereszténységet életszerűen és bátran bele kell vinni a gyakorlati életbe. Kolping 1856 májusában látogatott Magyarországra, ahol elgondolásait lelkesedéssel fogadták. Még abban az évben megalakult a fővárosi egyesület. Az első világháborúig Kolping mozgalma folyamatosan terjedt, és az egyesületek száma 80 fölé emelkedett az akkori magyar királyság területén. A múlt század katolikus legényegyleteiben foglalkoztak szakmai továbbképzéssel, betegsegélyező szervezetet hoztak létre, tartalmas szabadidős programokat szerveztek. Az egyesületi életet a keresztény hit hatotta át, tagjai számára ez volt a döntő összetartó erő. Magyarországon az első világháború és a monarchia felbomlása után 1922-ben alapították meg 58 egyesülettel a katolikus legényegyletek önálló nemzeti szövetségét. A Kolping- 6

7 mozgalom ezután élte virágkorát egészen a második világháború végéig ban már 162 egyesület létezett, 1946-ban pedig több mint 200 helyi egyesületről számoltak be. Tevékenységük fontos szociális és pedagógiai feladatokra irányult: szakmai tanfolyamok, iparos versenyek és kiállítások, házasságra felkészítő előadások, kulturális rendezvények, vallásos nevelés és világnézeti oktatás óta működött a napsugár-lányok" elnevezésű testvérszervezet is. A rajzot Patton Adrienn 12. A osztályos tanuló készítette. 7

8 Tisztelgés iskolánk névadója előtt Idén áprilisban iskolánk tanulói egy színdarabot adnak elő Vácott, amelyben Adolf Kolping életének fontosabb momentumait elevenítik fel gyermekkorától egészen a kölni legényegylet megalakításáig. A darabot Csergőné Homoky Orsolya tanárnő írta és tanította be a diákoknak. A szerepeket főként fiúk játsszák, csupán a két narrátor szerepét kaphatta lány. A szereposztás a következő: 8 Narrátorok: Pataki Szilvia Csordás Klaudia Adolf Kolping szerepében: Lukács Lucián A további szerepekben: Boros László, Király Gábor, Nagy Csaba, Orsós Sándor, Portheiser Imre, Schanczenbacher Zoltán, Somogyi József, Sós Károly és Veszprémi Tibor tanulók, valamint Ecsenyi Gergely hittanár hallgató. A technikai háttérmunkát Dömötör Patrik és Rafaisz Bálint végzik. A közelmúltban a darab próbájába is bepillanthattak az iskola dolgozói, kicsit azzal a szándékkal, hogy ötleteikkel, javaslataikkal segítsék a felkészülést, a színvonalas produkció megszületését. Az darab befejező sorai méltón emlékeznek meg Adolf Kolping munkásságáról, üzenetük pedig ma is aktuálisak, talán jobban, mint valaha.

9 Urunk, Jézus Krisztus, Te azt a feladatot adtad Egyházadnak, hogy evangéliumodat hirdesse és tettekre váltsa. Köszönjük bizalmadat, amelyet az emberekbe vetettél! Köszönjük Neked testvérünket, Kolping Adolfot, aki e feladatban mintaképünk lett! Add meg nekünk azokat az adományokat, amelyek művét jellemzik. Hitet és önbizalmat, komolyságot és életörömet, felelősségtudatot és szolidaritást másokkal, hagyománytiszteletet és fejlődésre törekvést. Erősítsd hitünket, hogy ne térjünk ki az élet kihívásai elől! Kelts bennünk reményt, hogy örömet szerezhessünk, mikor emberekről gondoskodunk! Tápláld szeretetünket, hogy felelősségteljesen dolgozhassunk az Egyház és az emberi társadalom fejlesztésén! Legyen a mi Kolping közösségünk a Te eljövendő országod kezdete! AMEN! 9

10 In Memoriam Kirsch János május 22-ének reggelén iskolánk minden dolgozója megdöbbenve fogadta Kirsch János halálhírét feleségétől, Ágotától. Jánossal még a 2000-es esztendőben találkoztam először Szekszárdon, akkor még nem is gondoltam arra, hogy több mint egy évtizeden keresztül munkatársak és kollégák, egymás kölcsönös segítői leszünk. Közel éreztem Őt magamhoz, hiszen mindkettőnket az Alföldről küldött a Jóisten ide Szekszárdra. A Vele való kapcsolatomra rányomta az is a bélyegét, hogy János egykori padtársa, Kondé Lajos atya szárnyai alatt nevelkedtem a szegedi Szent Imre Kollégiumban, és hitoktatói pályám kezdetén jó érzés volt számomra, hogy az egyik padtárs rábízza neveltjét a másik padtársra. Tanári pályám kezdetén nagy segítségemre voltak tapasztalatai. Megtanultam tőle, mi az alázat. Bárki vonta is felelősségre, még ha sok esetben jogtalanul is, akkor is képes volt türelemmel, alázattal, ha kellett lehajtott fejjel meghallgatni az illetőt, és tenni azt, ami mindig is az elsődleges feladata: szolgálni az Úr asztalánál. Megtanultam tőle, mi a higgadtság. Egy zsivajjal teli osztályteremben könnyen elveszíti a türelmét a tanár. Ő sohasem tette. Kereste, kutatta a magvető példázatával 10

11 élve a jó földbe hullott magokat, és kitartóan azon munkálkodott, hogy egyszer majd termést hozzanak. Megtanultam tőle, mit jelent odafigyelni, és időt szakítani. Egy olyan embert ismertem meg benne, aki mindig az adott pillanatot, a jelent tartotta fontosnak, pedig igencsak szorították a mindennapos teendők. Keresztelés, litánia, hittanórák, temetés, a családi teendők, de ennek ellenére mindig megpróbálta a számára feltett kérdést vagy problémát a legalaposabban megválaszolni, megoldani. Tudott az adott problémára százszázalékosan koncentrálni, akármennyire nehéz feladatok is álltak még előtte a nap folyamán. Sohasem felejtem el, mikor 2005-ben a nyári hittantáborban meglátogatott bennünket családjával, és jó pár napot együtttöltött velünk a Börzsönyben. Megtanultam tőle, mi az imádságos lelkület. Az iskolában bárhol és bárki is találkozott vele, az egyik kezében szinte mindig a zsolozsmáskönyvet fogta. Bárhol, bármikor kihasználta a lehetséges alkalmat, hogy zsolozsmázzon, és Istentől további erőt merítsen munkájához, bennünket pedig ezáltal (szótlanul is) gyakoribb, és elmélyültebb imádságra buzdítson Megtanultam tőle, hogyan kell hordozni a szenvedés kelyhét. Mikor évekkel ezelőtt megtudtuk betegségét, nagyon megijedtünk, és sokan imádkoztunk érte. Talán ez is segített neki abban, hogy a hosszú és kellemetlen hatásokkal járó kezeléseket ilyen emberfeletti erővel viselje. Sohasem panaszkodott, de ha kérdeztük, mindig őszintén válaszolt állapotával kapcsolatban. A szó szoros és átvitt értelmében bár rengeteg területen munkálkodott ténylegesen együtt élt a Kolping iskolával. Nemcsak azért, mert otthonát egy kis kapu választotta csak el az iskola udvarától, hanem azért is, mert bármilyen esemény is történt falaink között, mindig itt volt velünk, és aktívan részt vett annak sikerében. 11

12 Megjelent évkönyveink lapjain nagyon sok eseményről tudósított mindannyiunk nagy örömére, és szívesen lapozgattuk a tőle ajándékba kapott írásait is. Eddig úgy érezhettük, hogy egy pártfogó jár közben iskolánkért: Adolf Kolping. Én hiszem, hogy Kolping Atya mellett most már János is imádkozik iskolánkért, tanulóinkért, kollégáinkért és mindazon dolgokért, melyek a földi életében is oly fontosak voltak számára. László Péter Ferenc, igazgató május 22. Szokásos keddi reggelnek indult a nap. És akkor jött a hír: elhunyt a hittantanárunk, Kirsch János bácsi. Döbbenet, néma csend. Mindegyikünk elgondolkodott. Visszaemlékeztünk azokra az órákra, amiket együtt töltöttünk. Soha nem maradt el egy sem. Érdekesek voltak az órái, hiszen minden alkalommal mesélt olyan valószerű vagy tényleg valóságos történeteket, amelyek színesebbé tették az aznapi anyagot. Ha esetleg kórházban volt János bácsi, másnap már biztosan bejött. Soha nem hagyott cserben bennünket. Jó volt a vele töltött idő. Rendkívül türelmes, halk szavú, segítőkész, intelligens, kötelességtudó tanárnak ismertük. Egyik társunk mesélte, hogy mikor először találkozott Kirsch tanár úrral, kicsit félt tőle. Attól, hogy túlzottan szigorú és következetes. Hát ebből csak az utóbbi igaz, hiszen a hihetetlen kedvessége minden félelmet eloszlatott. Nem kérte, hogy szeressük a hittanórát, csak annyit, hogy hallgassuk végig. Mindenkiben mindig csak a jót látta, soha senkivel szemben nem voltak előítéletei. Igazi optimista volt. Mindenkit szeretett, és mi is szerettük. Az ő türelme felülmúlhatatlan, ahogyan az a töretlen erő is, amivel a betegsége alatt is megtartotta az óráit, és ellátta diakónusi teendőit is. Nagyon sajnáljuk, hogy itt hagyott bennünket, de emlékeinkben, lelkünkben tovább él. Nyugodjék békében! a Szekszárdi Kolping Iskola diákjai 12

13 A Szent Kirsch János diakónus úr emlékére Uram, nem vagyok méltó Vívódik a lelkem, mert nem vagyok méltó őt méltatni, de szükség, hogy megtegyem, ha félve is teszem. Te a Szentlélek minden ajándékának birtokában voltál, mellyel szolgáltál kicsiket és nagyokat. Élted úgy az Evangéliumot, ahogy az Úr Jézus tanította; Ha valaki közületek nagy akar lenni, legyen a szolgátok, és ha valaki közületek első akar lenni, legyen mindenkinek a szolgája. (Mk ) A Te lényed, a veled való találkozás elevenítette fel bennünk Pál apostol szavait, aki önmagáról vallotta meg: Nem én élek már, hanem él bennem a Krisztus. Nap mint nap mostad a lábunkat, s ez bennünk nem tudatosodott, hogy miben részesítesz bennünket. Mikor már elhatalmasodott testeden a betegség, a szenvedő Krisztust láttattad meg velünk a Te személyes keresztutadon. Szelíd voltál, mint a galamb, tapintatos és finom, türelmes, jóságos, mindig háttérbe húzódó, késedelmes voltál a szólásra, pedig mi alig vártuk, hogy beszélj. Te meghaltál önmagad számára, hogy mindenkinek odaadd magad, köszönetet, hálát nem várva, elhárítva. Követendő példát adtál az életszentségről tanulóinknak és önmagunknak. Hisszük, hogy a mag, amit elvetettél tanulóinkban gyökeret ver, szárba szökken, és bő termést hoz. Égi közbenjárásodat, áldásodat kérve tanulóinkra és mindannyiunkra, szerető hálával: Szakállasné Schiszler Olga, hitoktató Jánosnak őrzöm egy pillantását, amit az utolsó előtti napokban küldött felém. Ekkor a templom felé tartva az úttesten készült átmenni... Visszagondolva olyan volt a pillanat, mintha a túloldalra átkelés előtt egy búcsúpillantást kaptam volna tőle. A lényegében volt valami megfoghatatlan, ami nem evilági Akik ismerhettük Őt, nagy-nagy ajándékot kaptunk, ami nemes, szép és példaértékű. Hála érte Istennek, hogy földi utunk egy részét vele járhattuk. Priger Pálné, gazdasági vezető 13

14 A Hit éve Csak az a kérdés, hogy amikor az Emberfia eljön, talál-e hitet a földön? (Lk.18.7.) A Biblia szerint az utolsó időkben az elválasztás közeledik, sőt már bizonyos mértékben itt is van, pontosan akkor, amikor az Isten embert megszólító szavát hirdetik. A tulajdonképpeni bűn Jézus szerint a hitetlenség: a bűn az, hogy nem hisznek énbennem. (Jn.167.) A kinyilatkoztatás eseménye két lehetőséget állít az ember elé: 1. megmarad bukottsága állapotában, saját magába vagy teremtett dolgokba kapaszkodik. 2. megragadhatja (belső lényével) azt, amit Isten kínál neki. Ekkor számára bizonyos értelemben véget ér a világ. Testvérek! Legyen látó szemünk a szerető Isten üdvösségtervére. Megtörtént Isten által a TEREMTÉS, s következett (a bukott ember számára) a MEGVÁLTÁS, az első Pünkösd óta a MEGSZENTELŐDÉS idejét éljük, Krisztus Urunk ígéretének beteljesülésével, a Szentlélek által. Az Isten által ajándékba kapott idő az egyén, de az egész emberiség számára magában hordja az isteni élettől való elidegenedés és a benne való részesedés lehetőségét. Azonban Krisztus személye megkerülhetetlen, akár a jelenről, akár a jövőről gondolkodunk. Második eljövetele nem pusztán a világ jelentős eseménye lesz, hanem annak betetőzése, célja. Éljük mindennapjainkat Pál apostol tanítása szerint ebben a világban: Így készüljetek föl; csatoljátok derekatokra az igazság övét, öltsétek magatokra a megigazulás páncélját, sarunak meg a készséget viseljétek a békesség evangéliumának hirdetésére. Mindehhez fogjátok a hit pajzsát, ezzel elháríthatjátok a gonosz minden tüzes nyilát. (Ef.6.) Szakállasné Schiszler Olga, hitoktató 14

15 Dr. Erdő Péter bíboros kérésére a Hit évétől folyamatosan post communio előtt kell imádkozni minden szentmisében: Krisztus lelke, szentelj meg engem! Krisztus teste, üdvözíts engem! Krisztus vére, ihless meg engem! Krisztus oldalából kifolyó víz, moss tisztára engem! Krisztus kínszenvedése, erősíts meg engem! Ó jóságos Jézus, hallgass meg engem! Szent sebeidbe rejts el engem! Ne engedd, hogy elszakadjak tőled! A gonosz ellenségtől oltalmazz engem! Halálom óráján hívj magadhoz engem! És add, hogy hozzád eljutva, szentjeiddel dicsérjelek téged, mindörökkön-örökké. Amen. 15

16 16

17 Iskolánk bemutatása A nevelés élet és életből fakad Nyilvánvaló, hogy nem lehet mindenkitől ugyanazt a teljesítményt megkövetelni, az azonban mindenkitől elvárható, hogy lehetőleg mindazt megtegye, amire képes. (Adolf Kolping) 17

18 18

19 A katolikus oktatás tudatosan arra kötelezi el magát, hogy az egész ember kifejlesztésén munkálkodjék, hiszen Krisztusban, a tökéletes emberben, minden emberi érték teljesen kibontakozik, és egymásba fonódik. Iskolánk nevelésfilozófiája a személyközpontúság. Minden tanuló önálló személyiség, adott képességekkel és tehetségekkel. Fel kell fedezni az adottságokat, és azokat fejleszteni, mert A féllábúnak nem biztos, hogy hosszútávfutónak kell lenni. Az iskola pedagógusai által megfogalmazott nevelési célok között kiemelt helyen szerepel az erkölcsi nevelés. Adolf Kolping (legényegyleti) alapeszméit kell követnünk: Légy jó családapa! Légy jó szakember! Légy jó hazafi! Légy jó keresztény! Az iskola keresztény szellemisége a hitoktatáson kívül egy családias légkört is jelent. Igyekszünk biztonságérzetet kialakítani minden tanulóban, nagyfokú segítőkészséggel és egyéni bánásmóddal. Mottónk az, hogy minden tanuló önálló személyiség, adott képességekkel és lehetőségekkel, ezt kell megtalálni, fejleszteni, és az egyént képességeinek, tehetségének megfelelően a legmagasabb tudásszintig kell eljuttatni. A világ, amiben élünk, sokoldalú képzettséget kíván mindenkitől, és a keresztény embernek hitével együtt kell helyét a társadalomban megtalálnia. Ehhez a munkához szakmailag jól felkészült, hivatástudattal rendelkező és kellő erkölcsi tartással, személyes meggyőződéssel élő, folyamatos innovációra kész tantestület áll a tanulók szolgálatában. Oktatásunk mottója: Aki az embereket meg akarja nyerni, annak szívét kell zálogul fölkínálnia. (Adolf Kolping) 19

20 20

21 Iskolánk képzési rendszere 21

22 22

23 A közismereti képzés A hozzánk jelentkezők a következő képzési formák közül választhatnak: NAPPALI TAGOZAT Szakközépiskola évfolyam (érettségire felkészítő képzés, 4 éves) A jelentkezés feltétele: befejezett általános iskola 8. osztály. Szakközépiskola évfolyam (érettségire felkészítő képzés, 3 éves) A jelentkezés feltétele: szakiskola 10. osztály és OKJ szakma Szakiskola évfolyam Speciális szakiskola évfolyam (A képzés elvégzése után bármely, nem érettségihez kötött szakképesítés megkezdhető.) szakképzést előkészítő (10 hónap), feltétele: betöltött 15. életév, befejezett általános iskola 7. osztály (A képzés elvégzése után bármely, nem érettségihez kötött szakképesítés megkezdhető) szakképzést előkészítő (20 hónap), feltétele: betöltött 15. életév, befejezett általános iskola 7. osztálynál kevesebb végzettség (A képzés elvégzése után bármely, nem érettségihez kötött szakképesítés megkezdhető) ESTI TAGOZAT Szakközépiskola évfolyam (érettségire felkészítő képzés, 3 éves) A jelentkezés feltétele: befejezett általános iskola 8. osztály és betöltött 18. (16.) életév. Ezek a képzési formák tandíjmentesek, az intézménybe felvételi vizsga nincsen. 23

24 Szakképzés ÚJ MODULÁRIS OKJ-S SZAKKÉPESÍTÉSEK: 8. osztály elvégzéséhez kötött szakmák (betöltött 16. életév) Épületasztalos (3 év) Zöldségtermesztő kertész (2 év) 10. OSZTÁLY ELVÉGZÉSÉHEZ KÖTÖTT SZAKMÁK (betöltött 16. életév) Szakács (3 év) Bútorasztalos (3 év) Szociális gondozó- és ápoló (2 év) Férfi-női szabó (3 év) Tejtermékgyártó (2 év) Virágkötő, berendező, virágbolti eladó (2 év) ÉRETTSÉGI VIZSGÁHOZ KÖTÖTT OKJ-S SZAKKÉPESÍTÉSEK Pénzügyi, számviteli ügyintéző (1,5 év) Szociális asszisztens, Gerontológiai gondozó, Szociális gondozó, szervező (2 év) Gazdasági informatikus (2 év) RÉSZSZAKKÉPESÍTÉSEK (speciális szakiskolai tanulóknak, betöltött 16. életév) Gyorséttermi ételaladó (500 óra) Konyhai kisegítő (200 óra) Munka és védőruha készítő (600 óra) Textiltermék összeállító (200 óra) Fatermék gyártó (600 óra) Virágkötő (600 óra) Virágbolti eladó (600 óra) Kerti munkás (400 óra) Parkgondozó (400 óra) Temetőkertész (600 óra) A jelentkezés feltétele: az illetékes szakértői és rehabilitációs bizottság szakvéleménye, vagy a Közoktatási törvény 27 -ának (8) bekezdése szerint szervezett képzésben (0.évfolyam) való részvétel. FELNŐTTKÉPZÉS Szociális gondozó és ápoló (2 év) 24

25 A szakács és a konyhai kisegítő szakma A as tanévben a vendéglátás területén 52 fő tanult szakmai képzésben, az iskolában. Közülük nyolcan idén először Konyhai kisegítő rész-szaképesítést szerezhetnek a májusi vizsgaidőszakban. Nagy kihívás volt ennek a képzésnek a megszervezése, de Füves Erika osztályfőnök, Juhászné Teszler Ibolya és Pech Gábor szakoktatók mindent megtesznek a siker érdekében. Külföldi szakmai gyakorlat: A Leonardo da Vinci program keretében október hónapban Gábor Andrea, Kiss Zoltán, Kovács Dorottya és Száraz Krisztián 12. évfolyamos szakács tanulók egy hónapos szakmai gyakorlaton vettek rész Németországban. Sok élménnyel és tapasztalattal gazdagodva érkeztek haza. A gyakorlat elismeréseként Europass tanúsítványt kaptak, amit az esetleges külföldi munkavállalásnál jól tudnak használni. Fejlesztések: A Decentralizált eszközfejlesztési pályázat keretén belül a tankonyha is gazdagodott új eszközökkel ,- Ft értékben hűtött munkapultot, habverő-, dagasztógépet és egy új rostlapot állítottunk csatarendbe a képzés technikai feltételeinek javítására. 25

26 Vizsgák: Szintvizsga: A Tolna Megyei Kereskedelmi és Iparkamara szervezésében idén is lezajlott a gyakorlati szintvizsga a szakács tanulóknál. 15 fő vett részt a vizsgán, ahol Kiss István úr volt a vizsgaelnök. Elnök úr visszatérő vendég az iskolában, és mindig kifejezi elismerését az iskolában folyó szakmai oktatás színvonalát illetően. Az idei vizsgaeredmény átlaga megközelíti a négyes szintet. Szakmunkásvizsga: A május-júniusi vizsgaidőszakban 15 szakács és 8 konyhai kisegítő tanuló tesz szakmunkásvizsgát. A vizsgák írásbeli, gyakorlati és szóbeli részein várhatóan Müllerné Kertész Mária és Bohli Antalné látják el a vizsgaelnöki feladatokat. Mindenkinek sikeres, eredményes vizsgázást kívánunk! A képzési rendszer változása: szeptember 1-jén indul először a három éves (közvetlen az általános iskola befejezése utáni) szakképzés, többek között a szakács szakmában is. Emellett a jelenleg 10. és 12. osztályosoknak még lehetőségük van a régi típusú, két éves szakmai képzésre jelentkezni, ami az előzetes jelentkezések alapján biztosan megvalósul. Az új hároméves képzés első évében csak tankonyhai gyakorlatokon vesznek részt a tanulók, majd a második és harmadik tanévben gazdálkodó szervezeteknél, éttermekben tanulószerződéssel folytatják a gyakorlati képzést. Ezzel megszűnik a évfolyamos szakiskolai oktatás, de a közismereti képzés nem kerül ki a szakképzésből a három év során 30%-os arányban itt is jelen lesz. Kapcsolat a gazdaság szereplőivel: Jelenleg 10 étteremben foglalkoztatják tanulóinkat, jellemzően nagy megelégedettséggel. Az éttermek vezetőivel, a tanulófelelősökkel napi kapcsolatban áll az iskola, kamarai minősítésükben is aktívan részt vesznek oktatóink. 26

27 Rendezvények: Mint minden évben, idén is sok iskolai rendezvényen biztosította a tankonyha a vendéglátást, a kollégák és vendégek megelégedésére. A munkálatokban a tanulók mellett a szakoktatók is aktívan részt vettek. Juhász Szilveszter szakmai igazgatóhelyettes, szakoktató Az asztalos szakma A 2012/2013-as tanévben 33 tanuló tanul faipari szakképzésben, valamennyien épületasztalos szakképesítést szereznek a tanulmányaik befejezése után. Képzésünkre elsősorban a 10. osztály, ill. a szakmai előkészítő osztály után jelentkeztek eddig a diákok, és két évnyi szakmai képzés után tehettek szakmunkás vizsgát. Hamarosan, május és június hónapokban 10 fiú kezdi meg így a vizsgáit. Már készülnek a vizsgamunkák. A következő tanévtől (2013 szeptemberétől) az előrehozott szakképzésre az általános iskolák 8. osztályából is fogadunk jelentkezőket, és a szakmai képzés időtartama már 3 év lesz számukra. A most osztályt végzők még a jelenlegi rendszerben tanulhatnak. Az asztalosműhelyben komoly szakértelmet kívánó és balesetveszélyes munka folyik, a tanulóktól éppen ezért nagy odafigyelést és rendkívül fegyelmezett munkavégzést várunk. Még a legnehezebben kezelhető gyerekekkel is sikerül ezeket a szabályokat elfogadtatni, lelkesen és lelkiismeretesen végzik feladataikat. 27

28 A tantervi anyagon túl szívesen részt vesznek a javításikarbantartási munkálatokban és iskolai bútorok készítésében. Az elmúlt években tanulóink elvégezték az intézmény belső nyílászáróinak javítását, a palánki épületben pedig az asztalos tanműhelyben készült ajtók zárják valamennyi helyiséget. A főépület tanári szobája és fejlesztő terme új bútorzatot kapott, amelyet tanulóink készítettek és szereltek be a szakoktatók irányításával. Az iskolai rendezvények előkészítéséhez is rendszeresen kérik segítségünket: készítettünk már betlehemet, alapanyagot a kézműves szakkörnek, és a műhelyből kikerülő padokkal, kerti bútorokkal részt vettünk az iskola szépítésében, otthonosabbá tételében. Más Kolping iskoláktól és az Egyháztól is kaptunk már megbízásokat, a Budapest Huba utcai kápolna teljes felújítását végeztük, jelenleg pedig a katolikus Baba-mama Klub számára készítünk kényelmes és praktikus bútorokat és kerítést. Ahhoz, hogy tanulóink versenyképes szaktudást szerezzenek, az is szükséges, hogy korszerű, modern gépekkel is dolgozhassanak. Az iskolavezetés minden pályázati lehetőséget kihasznál, hogy a képzés színvonalát ilyen módon is emelhesse. A Decentralizált eszközfejlesztési pályázat keretén belül az asztalosműhelybe több új gép is került. 28

29 Az új élfóliázó géppel és a kézi élfóliázóval PVC-vel és fóliával boríthatják a bútorlapokat a tanulók, ill. az íves élzárásokat is megoldhatják. A vésőgéppel zárhelyeket, csaphelyeket alakíthatnak ki, a dönthető tengelyű marógéppel gyakorlatilag bármilyen szerkezeti kialakítást végezhetnek. Új gépeink közül a CNC felső marógépet szeretnék a legtöbben kipróbálni. Ezzel az eszközzel a felületeket tudjuk megmunkálni, díszíteni. Mayer László és Simonics Ottó szakoktatók A szociális gondozó és ápoló és a szociális gondozó és szervező szakma Iskolánk a szociális ellátás körében is képez szakembereket. A szakképesítést megszerző tanulóink a szociális intézményekben vagy otthoni környezetben támogatják az idős és beteg embereket az önálló életvezetésben. A gondozott állapotától függően folyamatos testi gondozást végeznek, lelki és szociális támogatást nyújtanak. Az idei évben végeznek először szociális gondozó és szervező képesítést szerző diákjaink. 2012/2013-as tanévben (a nagy érdeklődésre való tekintettel, felnőttképzés keretében) elindítottuk esti szociális gondozó és ápoló valamint szociális gondozó és szervező szakképzést. A képzés időtartama két év. Ez idő alatt diákjaink elméleti és gyakorlati oktatásban vesznek részt. Megismerik a szociális ellátó rendszer formáit, 29

30 működését, klienskörét. Az elméleti oktatás (ilyen pl.: anatómia, kórtan, gyógyszertan) megalapozza a gyakorlati ismereteket. Mindezek elsajátítása után a tanulóink a második félévtől kezdve a gyakorló területre mennek, ahol elméleti tudásukat gyakorlati tudással egészítik ki. Gyakorló területeink: Szekszárd város Szociális Központjának intézményei, Decs Szociális Ellátó Központja, Bendegúz Fogyatékkal Élők Nappali Intézménye. A Leonardo da Vinci mobilitási programok adta lehetőségeket igyekszünk maximálisan kihasználni, a szorgalmas és jól tanuló fiatalok idén is Németországba utazhattak szakmai tapasztalatszerzés és nyelvtudásuk fejlesztése céljából. Pádár Ildikó, Megyeri Mariann, Gyuricza Nikolett, Kovács István és Pataki Szilvia kaptak lehetőséget az iskolától arra, hogy egy hónapot Memmingenben ill. Mindelheimben töltsenek. Tanulóink a pályaválasztási börze, a nyíltnap és az egészségnap keretén belül rendszeresen végeznek életmódbeli szűréseket. Pl.: vérnyomásmérés, vércukormérés, testsúly-, testmagasság- és BMI mérést. Ezen kívül évente kétszer szervezünk véradást az iskola tanulói és dolgozói számára. A gyakorló intézmények illetve a városunkban működő szeretet szolgálatok által szervezett közösségi rendezvényeken is aktívan részt veszünk diákjainkkal. A tanulóink által adott műsorral igyekszünk mindezeket színesebbé tenni. Az idei tanévben is, már második alkalommal, az előkelő első helyezést értük el a város iskolái között megrendezett életmód versenyen. 30

31 2013. április 10-én Keszthelyen jártak tanulóink. A katolikus iskolák közötti életmód versenyen szintén első helyezettek lettek, a többi csapatot messze megelőzve. Diákjaink elhelyezkedése tanulmányaik végeztével a munkaerőpiacon a szociális ellátás körébe tartozik. Az idősek számának növekedésével munkájukra mindinkább szükség van, ezért jó esélyekkel pályázhatnak a munka világában. A szociális gondozók és ápolók iránt óriási munkaerő piaci igény mutatkozik itthon és külföldön egyaránt. Wiedemann-né Müller Mónika szakoktató A kertész szakma Az iskola 1991-es indulása idején a házvezetőnő képzésen belül volt kertészoktatás, de az első általános kertész osztály 1993 szeptemberében indult. Akkor még bérelt területeken folyt a gyakorlati oktatás. A Kolping Kertészetet 1995-ben adták át, és ma egy 3 hektáros területen helyezkedik el a Sió csatorna mellett, Palánk előtt. Az épületben egy tanterem kapott helyet, ill. női-férfi öltözők és vizesblokkok, valamint gépterem a gépek és eszközök elhelyezésére. A három hajós Rischel-tipusú, 960 m 2 -es műanyag növényház 1995-ben épült ben két üvegházzal bővült a Kertészet, majd az épület 2005-ben növekedett egy tanteremmel és egy raktárhelyiséggel. Tangazdaságunk zöldségtermesztést hajtatásban és szabadföldön is végez, a szabad területen szántóföldi növénytermesztés folyik. Egy 2011-es pályázati beruházásnak köszönhetően egy hűtőkamra került beépítésre, ezáltal a növekvő mennyiségű megtermelt zöldségtermékeket friss állapotban tudjuk tartani a vevők érkezéséig vagy a kiszállításig. A friss minőségi zöldségáru iránti igények növekedése, valamint a vevők számának gyarapodása miatt 2012-ben Kertészetünk egy új, nagylégterű fóliasátrat létesített. További 31

32 beruházások: szamócatelepítés, fűnyírók, szegélyvágó, ködképzőgép a növényvédelmi (akár biológiai) munkák elvégzéséhez ban burgonya-ültetőgépet, forgóboronát vásároltunk, és még egy újabb fóliasátrat építettünk, de tervben van az öntözés és tápoldatozás fejlesztése is. Az iskolában egy jól felszerelt kertészeti tangazdaságban Frei István, Gere Ferenc és Pech Gábor szakoktatók állnak a tanulók rendelkezésére az elméleti és gyakorlati tudnivalók elsajátításához. Az első évfolyam elvégzését követően a kis kertészeknek nyári gyakorlaton kell részt venniük. Tanulóinkkal minden munkafolyamatot közösen végzünk, így megtanulják a zöldségtermesztés technológiáját. Emellett tízóraira megkóstolhatják a közös munkánk gyümölcsét. A diákoknak lehetőséget biztosítunk szakmai kiállításokon, céglátogatáson való részvételre is. Évente ellátogatunk az 32

Szerkesztették: Holló Katalin Bodolainé Makkai Erika Polyhosné Sipeki Csilla Barabás Miklós 10.D Fodor István 10.D. Tördelőszerkesztő: Mádi Gábor

Szerkesztették: Holló Katalin Bodolainé Makkai Erika Polyhosné Sipeki Csilla Barabás Miklós 10.D Fodor István 10.D. Tördelőszerkesztő: Mádi Gábor Szerkesztették: Holló Katalin Bodolainé Makkai Erika Polyhosné Sipeki Csilla Barabás Miklós 10.D Fodor István 10.D Tördelőszerkesztő: Mádi Gábor Felelős kiadó: Dr. Sipos Mihály - igazgató Nyomdai munkák:

Részletesebben

A Szent István Általános Iskola Évkönyve

A Szent István Általános Iskola Évkönyve A Szent István Általános Iskola Évkönyve Készült az iskola 135. tanévében 2005 / 2006. A kiadásért felel: Molloné Balog Éva igazgató A szerkesztõ bizottság tagjai: Urbanics Sándorné igazgatóhelyettes Deák

Részletesebben

Cigánd legidősebb embere: Harsányi György

Cigánd legidősebb embere: Harsányi György 2011. július XI. évfolyam 2. szám CIGÁNDI www.cigand.hu www.bodrogkoz.com Cigánd legidősebb embere: Harsányi György - Hány éves Gyuri bácsi? - 92 leszek szeptemberben. -Mi a hosszú élet titka? - Tisztességben

Részletesebben

100. éves születésnap! 100 éves Ercsi legidősebb polgára.

100. éves születésnap! 100 éves Ercsi legidősebb polgára. jan2013_layout 1 2013.01.14. 9:45 Page 1 www.ercsi.hu Hoffmann Margit élt 90 évet A jó harcot megharcoltam, a pályát végig futottam, a hitet megtartottam. Most készen vár az igaz élet koronája, melyet

Részletesebben

www.fasor.hu A Budapest-Fasori Református Egyházközség Hírmondója 2012. május Újfolyam 50. szám Fotó: Devich Márton

www.fasor.hu A Budapest-Fasori Református Egyházközség Hírmondója 2012. május Újfolyam 50. szám Fotó: Devich Márton www.fasor.hu Újfolyam 50. szám A Budapest-Fasori Református Egyházközség Hírmondója 2012. május Fotó: Devich Márton MAGVETÉS A RÁNK BÍZOTT KINCS A rád bízott drága kincset ôrizd meg a bennünk lakozó Szentlélek

Részletesebben

2014. március Alsóvárosi Harangszó 1

2014. március Alsóvárosi Harangszó 1 2014. március Alsóvárosi Harangszó 1 A nagykanizsai Szent József Plébánia lapja IX. évfolyam 1. szám 2014. március Jómagam nem vagyok focirajongó, de a címben szereplõ NB1-et azért tudom, mit jelent. Nemzeti

Részletesebben

Az iskola története. Nagy Adrienn Illés Ferenc Az első évtizedek

Az iskola története. Nagy Adrienn Illés Ferenc Az első évtizedek 1 A pedagógushit, mely inkább természet, mint nézet dolga, kettőt tételez fel: hogy az emberek (az eddigieknél különbbé) nevelhetők, s hogy (az eddigieknél többre) taníthatók! Németh László Kedves Olvasó!

Részletesebben

Üllői. Közösségben az erő. Emberségből jeles. Év végi segítség. Jó kezekben az iskola. Üllői pofon a Vasasnak. A tartalomból:

Üllői. Közösségben az erő. Emberségből jeles. Év végi segítség. Jó kezekben az iskola. Üllői pofon a Vasasnak. A tartalomból: Költségvetés 2012 Nem lesz könnyű a 2012. esztendő. A nehézségek a város költségvetésén is tükröződnek. Több fronton várható szigorítás, ennek ellenére kijelenthető: a város még mindig irigylésre méltó

Részletesebben

KERÜLETI ÖNKORMÁNYZAT INGYENES LAPJA. XIX. évfolyam 12. szám I 2011. június 28. I Megjelenik: kéthetente. Nem lesz drágább a megújuló Teleki téri piac

KERÜLETI ÖNKORMÁNYZAT INGYENES LAPJA. XIX. évfolyam 12. szám I 2011. június 28. I Megjelenik: kéthetente. Nem lesz drágább a megújuló Teleki téri piac A VIII. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZAT INGYENES LAPJA XIX. évfolyam 12. szám I 2011. június 28. I Megjelenik: kéthetente Nem lesz drágább a megújuló Teleki téri piac ÖNKORMÁNYZAT Józsefváros vigyáz a gyermekekre

Részletesebben

Elérhetőségeink. Bankszámlaszámok

Elérhetőségeink. Bankszámlaszámok a j d á l a s c y g a Csaba testvér n y n á v ít p a l A c n e Szent Fer Elérhetőségeink ROMÁNIA SZENT FERENC ALAPÍTVÁNY (FUNDATIA SFANTUL FRANCISC) Cím: RO-330046 Deva, str Progresului nr. 6. Tel./fax:

Részletesebben

SÁRVÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK LAPJA XXVI. ÉVFOLYAM 1. SZÁM 2014. január 10. Visszatekintés a múlt év városi eseményeire és történéseire 12-13. old.

SÁRVÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK LAPJA XXVI. ÉVFOLYAM 1. SZÁM 2014. január 10. Visszatekintés a múlt év városi eseményeire és történéseire 12-13. old. SÁRVÁRI HÍRLAP SÁRVÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK LAPJA XXVI. ÉVFOLYAM 1. SZÁM 2014. január 10. Ez történt Sárváron 2013-ban Visszatekintés a múlt év városi eseményeire és történéseire 12-13. old. A beruházások

Részletesebben

A mi. Kellemes Karácsonyi Ünnepeket Kívánunk valamennyi Kedves Olvasónknak! és Egyetemi Oktató Kórház Információs Lapja.

A mi. Kellemes Karácsonyi Ünnepeket Kívánunk valamennyi Kedves Olvasónknak! és Egyetemi Oktató Kórház Információs Lapja. A mi Lapunk Borsod-Abaúj Z - emplén Megyei Kórház és Egyetemi Oktató Kórház Információs Lapja XVIII. évfolyam 3. szám 2012. december Lapunk TARTALOM Kitüntetettjeink 5 évtized példamutató munkássága Beszélgetés

Részletesebben

Egymás iránti tisztelettel

Egymás iránti tisztelettel XXI. évfolyam 7-8. szám 2011. július augusztus Az alapítás éve: 1928 Közéleti lap Ingyenes 2011. június 16-án tartotta ülését a városi képviselő-testület Az önkormányzat ülésén a képviselők az ügyrendet

Részletesebben

Adjunk értelmet és örömöt egymás életének!

Adjunk értelmet és örömöt egymás életének! XVII. évfolyam 4. szám 2010. december Adjunk értelmet és örömöt egymás életének! Az idő soha meg nem áll, és folyton-folyvást változik. Elmúlt a karácsony ünnepe, és itt az újesztendő! Engedjék meg, hogy

Részletesebben

Návay Lajos Általános Iskola

Návay Lajos Általános Iskola 2011/2012-es tanév 1. félévi pedagógiai munka elemzése, értékelése, hatékonyságának vizsgálata I. Általános adatok 1. Belső felújítások, állagmegóvás Épületeinkben a nyár folyamán jelentős felújítás nem

Részletesebben

Hermann Gmeiner professzor és Josef von Ferenczy mondott üdvözlô beszédet a gyermekfalu megnyitásakor.

Hermann Gmeiner professzor és Josef von Ferenczy mondott üdvözlô beszédet a gyermekfalu megnyitásakor. BATTONYA A TÖRTÉNET KÉPEKBEN 1983 1984 1986 ÉV TÖRTÉNET Sok lelkes, segítôkész ember munkájának köszönhetôen itt, Battonyán kezdett épülni az elsô magyarországi SOS Gyermekfalu. 2009 Megépülhettek a családi

Részletesebben

köz-élet Ócsa Város Önkormányzatának lapja

köz-élet Ócsa Város Önkormányzatának lapja köz-élet Ócsa Város Önkormányzatának lapja 2012. 10. szám A testületi ülésen történt Ócsa Város Önkormányzatának Képviselô-testülete szeptember 26-án ülést tartott Részletfizetési támogatás kérhetô a szennyvízelvezetés

Részletesebben

Elindult a LÉLEK-program Segítség a legelesettebbeknek KERÜLETI ÖNKORMÁNYZAT INGYENES LAPJA

Elindult a LÉLEK-program Segítség a legelesettebbeknek KERÜLETI ÖNKORMÁNYZAT INGYENES LAPJA A VIII. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZAT INGYENES LAPJA XIX. évfolyam 19. szám I 2011. november 2. I Megjelenik: kéthetente Elindult a LÉLEK-program Segítség a legelesettebbeknek ÖNKORMÁNYZAT Rendezett, otthonos

Részletesebben

Patent. I. évfolyam 2. szám 2015. május. Orbán: 2018-ra négysávos autóút köti össze Egert az M3-assal

Patent. I. évfolyam 2. szám 2015. május. Orbán: 2018-ra négysávos autóút köti össze Egert az M3-assal Zabolai kirándulás Világtánc A testvérvárosi kapcsolat kialakítása érdekében füzesabonyi delegáció látogatott a székelyföldi Zabolára Nagy Csaba vezetésével. Több mint százan perdültek táncra az idei Dance

Részletesebben

TURAI HIRLAP. Tábori beszámolók a 7. és a 10-14. oldalon. Szent István ünnepén. Átadták a Többsincs Óvoda és Bölcsõde felújított helyiségeit

TURAI HIRLAP. Tábori beszámolók a 7. és a 10-14. oldalon. Szent István ünnepén. Átadták a Többsincs Óvoda és Bölcsõde felújított helyiségeit ingyenes TURAI HIRLAP KÖZÉLETI HAVILAP 2008. SZEPTEMBER Szent István ünnepén Átadták a Többsincs Óvoda és Bölcsõde felújított helyiségeit Segítség és munkahelymegõrzés Tizenkét év után ismét van bölcsõdéje,

Részletesebben

ÚJPESTI NAPLÓ ÚJPEST ÖNKORMÁNYZATÁNAK HIVATALOS LAPJA

ÚJPESTI NAPLÓ ÚJPEST ÖNKORMÁNYZATÁNAK HIVATALOS LAPJA INGYENES! MEGJELENIK MINDEN MÁSODIK PÉNTEKEN! 2009. május 8., III. évf., 9. szám ÚJPESTI NAPLÓ ÚJPEST ÖNKORMÁNYZATÁNAK HIVATALOS LAPJA www.ujpest.hu Ballagás 2009 FOTÓ:HORVÁTH DÁVID A végzős diákok idén

Részletesebben

Embert nevelni a legszebb hivatás, Légy nemes, gazdag lelkű ember, Hogy emberré tehess másokat A magad embersége által.

Embert nevelni a legszebb hivatás, Légy nemes, gazdag lelkű ember, Hogy emberré tehess másokat A magad embersége által. A Szlovákiai Magyar Pedagógusok Szövetségének lapja n XI. évfolyam n 2012 április n 4. szám n Ára: 0,60 (20,-Sk) Embert nevelni a legszebb hivatás, Légy nemes, gazdag lelkű ember, Hogy emberré tehess másokat

Részletesebben

2007. január 20. Ára: 80 Ft

2007. január 20. Ára: 80 Ft Hirdessen az Izsáki Hírekben és az Izsáki Televízióban XVII. évfolyam 1. szám Pince- és újborszentelõ Agárdyn 2007. január 20. Ára: 80 Ft Nappali középiskola Izsákon December 27-én hagyományteremtõ ünnepségre

Részletesebben

Hõsök napja és veterántalálkozó

Hõsök napja és veterántalálkozó Dunakiliti Krónika 2010. június 27. IV. évfolyam 2. szám Hõsök napja és veterántalálkozó A hõsök napját minden évben május utolsó vasárnapján tartják hazánkban. Az emléknap eredete az 1917-ben megszületett

Részletesebben

Az én történetem avagy hogyan találjam meg nőként önmagam a 21. században

Az én történetem avagy hogyan találjam meg nőként önmagam a 21. században Az én történetem avagy hogyan találjam meg nőként önmagam a 21. században 1 A Junior Achievement Magyarország Alapítvány által készített kiadvány megjelenését, az Országos Foglalkoztatási Közalapítvány

Részletesebben

Több programmal is készültek az ünnepekre

Több programmal is készültek az ünnepekre Sajnos egyre több családban a problémák okozója a megfelelő jövedelem hiánya, a munkalehetőségek csökkenése. Nagykállóban az elmúlt évek alatt közel ezer ember kapott esélyt a közmunkaprogram keretében,

Részletesebben

Kedves testvérem! A mai világban nagyon sok a megfáradt,

Kedves testvérem! A mai világban nagyon sok a megfáradt, M E G J E l E N I K A z Ú r 2009. ÉVÉNEK p ü N K ö S D J É N A GyőrI EVANGÉlIKUS GyülEKEzET IDőSzAKI lapja Áhítat Schön Krisztina teológus Ezért tehát mi is, akiket a bizonyságtevőknek akkora fellege vesz

Részletesebben

XXII. évfolyam 3. szám, 2013. december. de colores. az esztergom-budapesti cursillo hírlevele

XXII. évfolyam 3. szám, 2013. december. de colores. az esztergom-budapesti cursillo hírlevele , 2013. december de colores az esztergom-budapesti cursillo hírlevele Sehol nem ártanak, és nem pusztítanak mert a föld tele lesz az Úr ismeretével (Iz 11,9 ) Sötétben járunk, hajnalra várunk! szól a Szent

Részletesebben

1992-ben határon túli és hazai matematikatanárok hozták létre ezt a versenyt. Célja az itthoni és a környező országok matematikatanítása közötti

1992-ben határon túli és hazai matematikatanárok hozták létre ezt a versenyt. Célja az itthoni és a környező országok matematikatanítása közötti Az idei tanévben a Bonyhádi Petőfi Sándor Evangélikus Gimnázium ad otthont a XX. Nemzetközi Magyar Matematikaversenynek. A jubileumi alkalomra való tekintettel, arra gondoltunk, hogy jó lenne visszaemlékezni

Részletesebben