A Szekszárdi Kolping Iskola. Évkönyve

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "A Szekszárdi Kolping Iskola. Évkönyve"

Átírás

1 A Szekszárdi Kolping Iskola Évkönyve 2013

2 2

3 Kedves Olvasó! Iskolánk történetében ez a hatodik alkalom, hogy évkönyvet jelentetünk meg. Tesszük ezt a 21. században, az elektronika világában, amikor már szinte minden elektronikus úton áll rendelkezésre. Mégis úgy érzem, hogy egy nyomtatásban kiadott mű, hosszabb életű, mint az interneten tárolt anyagok. Bízom abban, hogy végzős diákjaink az évek múlásával, majd egyre gyakrabban fogják lapozgatni ezt a Könyvet, és ez egyben segítséget, és támpontot is ad részükre ahhoz, hogy értékeljék, átértékeljék a múltat. Könnyebben felidézhetik tehát azokat az esztendőket, amikor az iskola falai között nem csak a szakmára vagy az érettségi vizsgákra készültek fel, hanem a tisztességre, és becsületre is igyekeztünk nevelni őket. Nekünk szerzőknek pedig azért is fontos ez a kiadvány, mert egy tanév végéhez közeledve segítséget, támpontot nyújt számunkra, hogy mennyi érdekes és építő esemény, program történt nálunk. Ezúton is szeretnék köszönetet mondani évkönyvünk szerkesztőjének Takács Orsolya kollégámnak, aki már több éve lelkiismeretesen munkálkodik azon, hogy kiadványunk minden évben megjelenhessen. Szívből kívánom, hogy mindenki örömmel olvassa ezt az évkönyvet. Szekszárd, április 10. László Péter Ferenc igazgató 3

4 4

5 Adolf Kolping Iskolánk névadója 200 esztendővel ezelőtt, december 8- án született a németországi Kerpenben. Szegény családból származott, édesapja juhász és földműves volt, feleségével négy gyermeket neveltek. A szülők nem tudták vállalni a legkisebb fiú, Adolf gimnáziumi tandíját, pedig igen tehetségesnek tartották tanárai, ezért cipésztanoncnak adták Kölnbe. Ott szembesült az iparossegédek nem éppen keresztényi életvitelével, őt magát pedig gúnyolták vallásosságáért. Később Münchenbe került, ahol elvégezte a gimnáziumot, majd a bonni egyetemen ill. a kölni szemináriumban tanult április 13-án szentelték pappá a kölni minorita templomban. Káplánként először Elberfeldbe került, ahol ugyanazok a problémák fogadták, mint amelyekkel már Kölnben is találkozott: gyökértelenség, nincstelenség, erkölcsi sivárság, kallódó fiatalok, jövőtlenség, alkalmatlanság, lelkiismeretlenség. Megdöbbentette a munkások kiszolgáltatottsága. Felismerte, hogy a stabil család, a biztos szülői háttér a legjobb nevelőiskola. Igyekezett felkarolni a veszélyeztetett, nehéz körülmények között élő családokat húsvétján 7 fiatal legényrészvételével a kölni Szent Kolumbán Iskolában sikerült megalapítania a legényegyletet. Az egyletnek egy évvel később már 200 tagja volt, és nem sokára Németországban, Ausztriában újabb legényegyletek alakultak. 5

6 A Kolping-mozgalom A Kolping-mozgalom egyik legfontosabb feladata, hogy tagjaival megismertesse a keresztény értékeket, és ezáltal tettekre serkentse őket. Ebben alapvető útmutatás Kolping Adolf életpéldája és műve, valamint a katolikus társadalmi tanítás. Kolping Adolf mint kölni egyházmegyés katolikus pap 1849-ben indította el mozgalmát. Teológiai tanulmányai és pappá szentelése előtt iparosként a cipész szakmában dolgozott. Fiatal káplánként személyes küldetését abban ismerte fel, hogy a nyomasztó szociális problémák enyhítésének szentelje életét. A katolikus legényegylet megalapításával a fiatalokat ki akarta vezetni az elszigeteltségükből, életük sikeres megoldásához kívánt segítséget nyújtani közös művelődés és önsegélyezés megszervezésével. A társadalom átalakulását az egyes emberek megváltoztatása által akarta elérni. Célja elkötelezett keresztények nevelése volt, akik képesek felelősen helytállni a családi életükben, a hivatásukban és a társadalomban. Meg volt győződve arról, hogy a társadalmi bajokat csak a keresztény elvekhez való visszatérés által lehet enyhíteni és megoldani. Szándéka szerint a kereszténységet életszerűen és bátran bele kell vinni a gyakorlati életbe. Kolping 1856 májusában látogatott Magyarországra, ahol elgondolásait lelkesedéssel fogadták. Még abban az évben megalakult a fővárosi egyesület. Az első világháborúig Kolping mozgalma folyamatosan terjedt, és az egyesületek száma 80 fölé emelkedett az akkori magyar királyság területén. A múlt század katolikus legényegyleteiben foglalkoztak szakmai továbbképzéssel, betegsegélyező szervezetet hoztak létre, tartalmas szabadidős programokat szerveztek. Az egyesületi életet a keresztény hit hatotta át, tagjai számára ez volt a döntő összetartó erő. Magyarországon az első világháború és a monarchia felbomlása után 1922-ben alapították meg 58 egyesülettel a katolikus legényegyletek önálló nemzeti szövetségét. A Kolping- 6

7 mozgalom ezután élte virágkorát egészen a második világháború végéig ban már 162 egyesület létezett, 1946-ban pedig több mint 200 helyi egyesületről számoltak be. Tevékenységük fontos szociális és pedagógiai feladatokra irányult: szakmai tanfolyamok, iparos versenyek és kiállítások, házasságra felkészítő előadások, kulturális rendezvények, vallásos nevelés és világnézeti oktatás óta működött a napsugár-lányok" elnevezésű testvérszervezet is. A rajzot Patton Adrienn 12. A osztályos tanuló készítette. 7

8 Tisztelgés iskolánk névadója előtt Idén áprilisban iskolánk tanulói egy színdarabot adnak elő Vácott, amelyben Adolf Kolping életének fontosabb momentumait elevenítik fel gyermekkorától egészen a kölni legényegylet megalakításáig. A darabot Csergőné Homoky Orsolya tanárnő írta és tanította be a diákoknak. A szerepeket főként fiúk játsszák, csupán a két narrátor szerepét kaphatta lány. A szereposztás a következő: 8 Narrátorok: Pataki Szilvia Csordás Klaudia Adolf Kolping szerepében: Lukács Lucián A további szerepekben: Boros László, Király Gábor, Nagy Csaba, Orsós Sándor, Portheiser Imre, Schanczenbacher Zoltán, Somogyi József, Sós Károly és Veszprémi Tibor tanulók, valamint Ecsenyi Gergely hittanár hallgató. A technikai háttérmunkát Dömötör Patrik és Rafaisz Bálint végzik. A közelmúltban a darab próbájába is bepillanthattak az iskola dolgozói, kicsit azzal a szándékkal, hogy ötleteikkel, javaslataikkal segítsék a felkészülést, a színvonalas produkció megszületését. Az darab befejező sorai méltón emlékeznek meg Adolf Kolping munkásságáról, üzenetük pedig ma is aktuálisak, talán jobban, mint valaha.

9 Urunk, Jézus Krisztus, Te azt a feladatot adtad Egyházadnak, hogy evangéliumodat hirdesse és tettekre váltsa. Köszönjük bizalmadat, amelyet az emberekbe vetettél! Köszönjük Neked testvérünket, Kolping Adolfot, aki e feladatban mintaképünk lett! Add meg nekünk azokat az adományokat, amelyek művét jellemzik. Hitet és önbizalmat, komolyságot és életörömet, felelősségtudatot és szolidaritást másokkal, hagyománytiszteletet és fejlődésre törekvést. Erősítsd hitünket, hogy ne térjünk ki az élet kihívásai elől! Kelts bennünk reményt, hogy örömet szerezhessünk, mikor emberekről gondoskodunk! Tápláld szeretetünket, hogy felelősségteljesen dolgozhassunk az Egyház és az emberi társadalom fejlesztésén! Legyen a mi Kolping közösségünk a Te eljövendő országod kezdete! AMEN! 9

10 In Memoriam Kirsch János május 22-ének reggelén iskolánk minden dolgozója megdöbbenve fogadta Kirsch János halálhírét feleségétől, Ágotától. Jánossal még a 2000-es esztendőben találkoztam először Szekszárdon, akkor még nem is gondoltam arra, hogy több mint egy évtizeden keresztül munkatársak és kollégák, egymás kölcsönös segítői leszünk. Közel éreztem Őt magamhoz, hiszen mindkettőnket az Alföldről küldött a Jóisten ide Szekszárdra. A Vele való kapcsolatomra rányomta az is a bélyegét, hogy János egykori padtársa, Kondé Lajos atya szárnyai alatt nevelkedtem a szegedi Szent Imre Kollégiumban, és hitoktatói pályám kezdetén jó érzés volt számomra, hogy az egyik padtárs rábízza neveltjét a másik padtársra. Tanári pályám kezdetén nagy segítségemre voltak tapasztalatai. Megtanultam tőle, mi az alázat. Bárki vonta is felelősségre, még ha sok esetben jogtalanul is, akkor is képes volt türelemmel, alázattal, ha kellett lehajtott fejjel meghallgatni az illetőt, és tenni azt, ami mindig is az elsődleges feladata: szolgálni az Úr asztalánál. Megtanultam tőle, mi a higgadtság. Egy zsivajjal teli osztályteremben könnyen elveszíti a türelmét a tanár. Ő sohasem tette. Kereste, kutatta a magvető példázatával 10

11 élve a jó földbe hullott magokat, és kitartóan azon munkálkodott, hogy egyszer majd termést hozzanak. Megtanultam tőle, mit jelent odafigyelni, és időt szakítani. Egy olyan embert ismertem meg benne, aki mindig az adott pillanatot, a jelent tartotta fontosnak, pedig igencsak szorították a mindennapos teendők. Keresztelés, litánia, hittanórák, temetés, a családi teendők, de ennek ellenére mindig megpróbálta a számára feltett kérdést vagy problémát a legalaposabban megválaszolni, megoldani. Tudott az adott problémára százszázalékosan koncentrálni, akármennyire nehéz feladatok is álltak még előtte a nap folyamán. Sohasem felejtem el, mikor 2005-ben a nyári hittantáborban meglátogatott bennünket családjával, és jó pár napot együtttöltött velünk a Börzsönyben. Megtanultam tőle, mi az imádságos lelkület. Az iskolában bárhol és bárki is találkozott vele, az egyik kezében szinte mindig a zsolozsmáskönyvet fogta. Bárhol, bármikor kihasználta a lehetséges alkalmat, hogy zsolozsmázzon, és Istentől további erőt merítsen munkájához, bennünket pedig ezáltal (szótlanul is) gyakoribb, és elmélyültebb imádságra buzdítson Megtanultam tőle, hogyan kell hordozni a szenvedés kelyhét. Mikor évekkel ezelőtt megtudtuk betegségét, nagyon megijedtünk, és sokan imádkoztunk érte. Talán ez is segített neki abban, hogy a hosszú és kellemetlen hatásokkal járó kezeléseket ilyen emberfeletti erővel viselje. Sohasem panaszkodott, de ha kérdeztük, mindig őszintén válaszolt állapotával kapcsolatban. A szó szoros és átvitt értelmében bár rengeteg területen munkálkodott ténylegesen együtt élt a Kolping iskolával. Nemcsak azért, mert otthonát egy kis kapu választotta csak el az iskola udvarától, hanem azért is, mert bármilyen esemény is történt falaink között, mindig itt volt velünk, és aktívan részt vett annak sikerében. 11

12 Megjelent évkönyveink lapjain nagyon sok eseményről tudósított mindannyiunk nagy örömére, és szívesen lapozgattuk a tőle ajándékba kapott írásait is. Eddig úgy érezhettük, hogy egy pártfogó jár közben iskolánkért: Adolf Kolping. Én hiszem, hogy Kolping Atya mellett most már János is imádkozik iskolánkért, tanulóinkért, kollégáinkért és mindazon dolgokért, melyek a földi életében is oly fontosak voltak számára. László Péter Ferenc, igazgató május 22. Szokásos keddi reggelnek indult a nap. És akkor jött a hír: elhunyt a hittantanárunk, Kirsch János bácsi. Döbbenet, néma csend. Mindegyikünk elgondolkodott. Visszaemlékeztünk azokra az órákra, amiket együtt töltöttünk. Soha nem maradt el egy sem. Érdekesek voltak az órái, hiszen minden alkalommal mesélt olyan valószerű vagy tényleg valóságos történeteket, amelyek színesebbé tették az aznapi anyagot. Ha esetleg kórházban volt János bácsi, másnap már biztosan bejött. Soha nem hagyott cserben bennünket. Jó volt a vele töltött idő. Rendkívül türelmes, halk szavú, segítőkész, intelligens, kötelességtudó tanárnak ismertük. Egyik társunk mesélte, hogy mikor először találkozott Kirsch tanár úrral, kicsit félt tőle. Attól, hogy túlzottan szigorú és következetes. Hát ebből csak az utóbbi igaz, hiszen a hihetetlen kedvessége minden félelmet eloszlatott. Nem kérte, hogy szeressük a hittanórát, csak annyit, hogy hallgassuk végig. Mindenkiben mindig csak a jót látta, soha senkivel szemben nem voltak előítéletei. Igazi optimista volt. Mindenkit szeretett, és mi is szerettük. Az ő türelme felülmúlhatatlan, ahogyan az a töretlen erő is, amivel a betegsége alatt is megtartotta az óráit, és ellátta diakónusi teendőit is. Nagyon sajnáljuk, hogy itt hagyott bennünket, de emlékeinkben, lelkünkben tovább él. Nyugodjék békében! a Szekszárdi Kolping Iskola diákjai 12

13 A Szent Kirsch János diakónus úr emlékére Uram, nem vagyok méltó Vívódik a lelkem, mert nem vagyok méltó őt méltatni, de szükség, hogy megtegyem, ha félve is teszem. Te a Szentlélek minden ajándékának birtokában voltál, mellyel szolgáltál kicsiket és nagyokat. Élted úgy az Evangéliumot, ahogy az Úr Jézus tanította; Ha valaki közületek nagy akar lenni, legyen a szolgátok, és ha valaki közületek első akar lenni, legyen mindenkinek a szolgája. (Mk ) A Te lényed, a veled való találkozás elevenítette fel bennünk Pál apostol szavait, aki önmagáról vallotta meg: Nem én élek már, hanem él bennem a Krisztus. Nap mint nap mostad a lábunkat, s ez bennünk nem tudatosodott, hogy miben részesítesz bennünket. Mikor már elhatalmasodott testeden a betegség, a szenvedő Krisztust láttattad meg velünk a Te személyes keresztutadon. Szelíd voltál, mint a galamb, tapintatos és finom, türelmes, jóságos, mindig háttérbe húzódó, késedelmes voltál a szólásra, pedig mi alig vártuk, hogy beszélj. Te meghaltál önmagad számára, hogy mindenkinek odaadd magad, köszönetet, hálát nem várva, elhárítva. Követendő példát adtál az életszentségről tanulóinknak és önmagunknak. Hisszük, hogy a mag, amit elvetettél tanulóinkban gyökeret ver, szárba szökken, és bő termést hoz. Égi közbenjárásodat, áldásodat kérve tanulóinkra és mindannyiunkra, szerető hálával: Szakállasné Schiszler Olga, hitoktató Jánosnak őrzöm egy pillantását, amit az utolsó előtti napokban küldött felém. Ekkor a templom felé tartva az úttesten készült átmenni... Visszagondolva olyan volt a pillanat, mintha a túloldalra átkelés előtt egy búcsúpillantást kaptam volna tőle. A lényegében volt valami megfoghatatlan, ami nem evilági Akik ismerhettük Őt, nagy-nagy ajándékot kaptunk, ami nemes, szép és példaértékű. Hála érte Istennek, hogy földi utunk egy részét vele járhattuk. Priger Pálné, gazdasági vezető 13

14 A Hit éve Csak az a kérdés, hogy amikor az Emberfia eljön, talál-e hitet a földön? (Lk.18.7.) A Biblia szerint az utolsó időkben az elválasztás közeledik, sőt már bizonyos mértékben itt is van, pontosan akkor, amikor az Isten embert megszólító szavát hirdetik. A tulajdonképpeni bűn Jézus szerint a hitetlenség: a bűn az, hogy nem hisznek énbennem. (Jn.167.) A kinyilatkoztatás eseménye két lehetőséget állít az ember elé: 1. megmarad bukottsága állapotában, saját magába vagy teremtett dolgokba kapaszkodik. 2. megragadhatja (belső lényével) azt, amit Isten kínál neki. Ekkor számára bizonyos értelemben véget ér a világ. Testvérek! Legyen látó szemünk a szerető Isten üdvösségtervére. Megtörtént Isten által a TEREMTÉS, s következett (a bukott ember számára) a MEGVÁLTÁS, az első Pünkösd óta a MEGSZENTELŐDÉS idejét éljük, Krisztus Urunk ígéretének beteljesülésével, a Szentlélek által. Az Isten által ajándékba kapott idő az egyén, de az egész emberiség számára magában hordja az isteni élettől való elidegenedés és a benne való részesedés lehetőségét. Azonban Krisztus személye megkerülhetetlen, akár a jelenről, akár a jövőről gondolkodunk. Második eljövetele nem pusztán a világ jelentős eseménye lesz, hanem annak betetőzése, célja. Éljük mindennapjainkat Pál apostol tanítása szerint ebben a világban: Így készüljetek föl; csatoljátok derekatokra az igazság övét, öltsétek magatokra a megigazulás páncélját, sarunak meg a készséget viseljétek a békesség evangéliumának hirdetésére. Mindehhez fogjátok a hit pajzsát, ezzel elháríthatjátok a gonosz minden tüzes nyilát. (Ef.6.) Szakállasné Schiszler Olga, hitoktató 14

15 Dr. Erdő Péter bíboros kérésére a Hit évétől folyamatosan post communio előtt kell imádkozni minden szentmisében: Krisztus lelke, szentelj meg engem! Krisztus teste, üdvözíts engem! Krisztus vére, ihless meg engem! Krisztus oldalából kifolyó víz, moss tisztára engem! Krisztus kínszenvedése, erősíts meg engem! Ó jóságos Jézus, hallgass meg engem! Szent sebeidbe rejts el engem! Ne engedd, hogy elszakadjak tőled! A gonosz ellenségtől oltalmazz engem! Halálom óráján hívj magadhoz engem! És add, hogy hozzád eljutva, szentjeiddel dicsérjelek téged, mindörökkön-örökké. Amen. 15

16 16

17 Iskolánk bemutatása A nevelés élet és életből fakad Nyilvánvaló, hogy nem lehet mindenkitől ugyanazt a teljesítményt megkövetelni, az azonban mindenkitől elvárható, hogy lehetőleg mindazt megtegye, amire képes. (Adolf Kolping) 17

18 18

19 A katolikus oktatás tudatosan arra kötelezi el magát, hogy az egész ember kifejlesztésén munkálkodjék, hiszen Krisztusban, a tökéletes emberben, minden emberi érték teljesen kibontakozik, és egymásba fonódik. Iskolánk nevelésfilozófiája a személyközpontúság. Minden tanuló önálló személyiség, adott képességekkel és tehetségekkel. Fel kell fedezni az adottságokat, és azokat fejleszteni, mert A féllábúnak nem biztos, hogy hosszútávfutónak kell lenni. Az iskola pedagógusai által megfogalmazott nevelési célok között kiemelt helyen szerepel az erkölcsi nevelés. Adolf Kolping (legényegyleti) alapeszméit kell követnünk: Légy jó családapa! Légy jó szakember! Légy jó hazafi! Légy jó keresztény! Az iskola keresztény szellemisége a hitoktatáson kívül egy családias légkört is jelent. Igyekszünk biztonságérzetet kialakítani minden tanulóban, nagyfokú segítőkészséggel és egyéni bánásmóddal. Mottónk az, hogy minden tanuló önálló személyiség, adott képességekkel és lehetőségekkel, ezt kell megtalálni, fejleszteni, és az egyént képességeinek, tehetségének megfelelően a legmagasabb tudásszintig kell eljuttatni. A világ, amiben élünk, sokoldalú képzettséget kíván mindenkitől, és a keresztény embernek hitével együtt kell helyét a társadalomban megtalálnia. Ehhez a munkához szakmailag jól felkészült, hivatástudattal rendelkező és kellő erkölcsi tartással, személyes meggyőződéssel élő, folyamatos innovációra kész tantestület áll a tanulók szolgálatában. Oktatásunk mottója: Aki az embereket meg akarja nyerni, annak szívét kell zálogul fölkínálnia. (Adolf Kolping) 19

20 20

21 Iskolánk képzési rendszere 21

22 22

23 A közismereti képzés A hozzánk jelentkezők a következő képzési formák közül választhatnak: NAPPALI TAGOZAT Szakközépiskola évfolyam (érettségire felkészítő képzés, 4 éves) A jelentkezés feltétele: befejezett általános iskola 8. osztály. Szakközépiskola évfolyam (érettségire felkészítő képzés, 3 éves) A jelentkezés feltétele: szakiskola 10. osztály és OKJ szakma Szakiskola évfolyam Speciális szakiskola évfolyam (A képzés elvégzése után bármely, nem érettségihez kötött szakképesítés megkezdhető.) szakképzést előkészítő (10 hónap), feltétele: betöltött 15. életév, befejezett általános iskola 7. osztály (A képzés elvégzése után bármely, nem érettségihez kötött szakképesítés megkezdhető) szakképzést előkészítő (20 hónap), feltétele: betöltött 15. életév, befejezett általános iskola 7. osztálynál kevesebb végzettség (A képzés elvégzése után bármely, nem érettségihez kötött szakképesítés megkezdhető) ESTI TAGOZAT Szakközépiskola évfolyam (érettségire felkészítő képzés, 3 éves) A jelentkezés feltétele: befejezett általános iskola 8. osztály és betöltött 18. (16.) életév. Ezek a képzési formák tandíjmentesek, az intézménybe felvételi vizsga nincsen. 23

24 Szakképzés ÚJ MODULÁRIS OKJ-S SZAKKÉPESÍTÉSEK: 8. osztály elvégzéséhez kötött szakmák (betöltött 16. életév) Épületasztalos (3 év) Zöldségtermesztő kertész (2 év) 10. OSZTÁLY ELVÉGZÉSÉHEZ KÖTÖTT SZAKMÁK (betöltött 16. életév) Szakács (3 év) Bútorasztalos (3 év) Szociális gondozó- és ápoló (2 év) Férfi-női szabó (3 év) Tejtermékgyártó (2 év) Virágkötő, berendező, virágbolti eladó (2 év) ÉRETTSÉGI VIZSGÁHOZ KÖTÖTT OKJ-S SZAKKÉPESÍTÉSEK Pénzügyi, számviteli ügyintéző (1,5 év) Szociális asszisztens, Gerontológiai gondozó, Szociális gondozó, szervező (2 év) Gazdasági informatikus (2 év) RÉSZSZAKKÉPESÍTÉSEK (speciális szakiskolai tanulóknak, betöltött 16. életév) Gyorséttermi ételaladó (500 óra) Konyhai kisegítő (200 óra) Munka és védőruha készítő (600 óra) Textiltermék összeállító (200 óra) Fatermék gyártó (600 óra) Virágkötő (600 óra) Virágbolti eladó (600 óra) Kerti munkás (400 óra) Parkgondozó (400 óra) Temetőkertész (600 óra) A jelentkezés feltétele: az illetékes szakértői és rehabilitációs bizottság szakvéleménye, vagy a Közoktatási törvény 27 -ának (8) bekezdése szerint szervezett képzésben (0.évfolyam) való részvétel. FELNŐTTKÉPZÉS Szociális gondozó és ápoló (2 év) 24

25 A szakács és a konyhai kisegítő szakma A as tanévben a vendéglátás területén 52 fő tanult szakmai képzésben, az iskolában. Közülük nyolcan idén először Konyhai kisegítő rész-szaképesítést szerezhetnek a májusi vizsgaidőszakban. Nagy kihívás volt ennek a képzésnek a megszervezése, de Füves Erika osztályfőnök, Juhászné Teszler Ibolya és Pech Gábor szakoktatók mindent megtesznek a siker érdekében. Külföldi szakmai gyakorlat: A Leonardo da Vinci program keretében október hónapban Gábor Andrea, Kiss Zoltán, Kovács Dorottya és Száraz Krisztián 12. évfolyamos szakács tanulók egy hónapos szakmai gyakorlaton vettek rész Németországban. Sok élménnyel és tapasztalattal gazdagodva érkeztek haza. A gyakorlat elismeréseként Europass tanúsítványt kaptak, amit az esetleges külföldi munkavállalásnál jól tudnak használni. Fejlesztések: A Decentralizált eszközfejlesztési pályázat keretén belül a tankonyha is gazdagodott új eszközökkel ,- Ft értékben hűtött munkapultot, habverő-, dagasztógépet és egy új rostlapot állítottunk csatarendbe a képzés technikai feltételeinek javítására. 25

26 Vizsgák: Szintvizsga: A Tolna Megyei Kereskedelmi és Iparkamara szervezésében idén is lezajlott a gyakorlati szintvizsga a szakács tanulóknál. 15 fő vett részt a vizsgán, ahol Kiss István úr volt a vizsgaelnök. Elnök úr visszatérő vendég az iskolában, és mindig kifejezi elismerését az iskolában folyó szakmai oktatás színvonalát illetően. Az idei vizsgaeredmény átlaga megközelíti a négyes szintet. Szakmunkásvizsga: A május-júniusi vizsgaidőszakban 15 szakács és 8 konyhai kisegítő tanuló tesz szakmunkásvizsgát. A vizsgák írásbeli, gyakorlati és szóbeli részein várhatóan Müllerné Kertész Mária és Bohli Antalné látják el a vizsgaelnöki feladatokat. Mindenkinek sikeres, eredményes vizsgázást kívánunk! A képzési rendszer változása: szeptember 1-jén indul először a három éves (közvetlen az általános iskola befejezése utáni) szakképzés, többek között a szakács szakmában is. Emellett a jelenleg 10. és 12. osztályosoknak még lehetőségük van a régi típusú, két éves szakmai képzésre jelentkezni, ami az előzetes jelentkezések alapján biztosan megvalósul. Az új hároméves képzés első évében csak tankonyhai gyakorlatokon vesznek részt a tanulók, majd a második és harmadik tanévben gazdálkodó szervezeteknél, éttermekben tanulószerződéssel folytatják a gyakorlati képzést. Ezzel megszűnik a évfolyamos szakiskolai oktatás, de a közismereti képzés nem kerül ki a szakképzésből a három év során 30%-os arányban itt is jelen lesz. Kapcsolat a gazdaság szereplőivel: Jelenleg 10 étteremben foglalkoztatják tanulóinkat, jellemzően nagy megelégedettséggel. Az éttermek vezetőivel, a tanulófelelősökkel napi kapcsolatban áll az iskola, kamarai minősítésükben is aktívan részt vesznek oktatóink. 26

27 Rendezvények: Mint minden évben, idén is sok iskolai rendezvényen biztosította a tankonyha a vendéglátást, a kollégák és vendégek megelégedésére. A munkálatokban a tanulók mellett a szakoktatók is aktívan részt vettek. Juhász Szilveszter szakmai igazgatóhelyettes, szakoktató Az asztalos szakma A 2012/2013-as tanévben 33 tanuló tanul faipari szakképzésben, valamennyien épületasztalos szakképesítést szereznek a tanulmányaik befejezése után. Képzésünkre elsősorban a 10. osztály, ill. a szakmai előkészítő osztály után jelentkeztek eddig a diákok, és két évnyi szakmai képzés után tehettek szakmunkás vizsgát. Hamarosan, május és június hónapokban 10 fiú kezdi meg így a vizsgáit. Már készülnek a vizsgamunkák. A következő tanévtől (2013 szeptemberétől) az előrehozott szakképzésre az általános iskolák 8. osztályából is fogadunk jelentkezőket, és a szakmai képzés időtartama már 3 év lesz számukra. A most osztályt végzők még a jelenlegi rendszerben tanulhatnak. Az asztalosműhelyben komoly szakértelmet kívánó és balesetveszélyes munka folyik, a tanulóktól éppen ezért nagy odafigyelést és rendkívül fegyelmezett munkavégzést várunk. Még a legnehezebben kezelhető gyerekekkel is sikerül ezeket a szabályokat elfogadtatni, lelkesen és lelkiismeretesen végzik feladataikat. 27

28 A tantervi anyagon túl szívesen részt vesznek a javításikarbantartási munkálatokban és iskolai bútorok készítésében. Az elmúlt években tanulóink elvégezték az intézmény belső nyílászáróinak javítását, a palánki épületben pedig az asztalos tanműhelyben készült ajtók zárják valamennyi helyiséget. A főépület tanári szobája és fejlesztő terme új bútorzatot kapott, amelyet tanulóink készítettek és szereltek be a szakoktatók irányításával. Az iskolai rendezvények előkészítéséhez is rendszeresen kérik segítségünket: készítettünk már betlehemet, alapanyagot a kézműves szakkörnek, és a műhelyből kikerülő padokkal, kerti bútorokkal részt vettünk az iskola szépítésében, otthonosabbá tételében. Más Kolping iskoláktól és az Egyháztól is kaptunk már megbízásokat, a Budapest Huba utcai kápolna teljes felújítását végeztük, jelenleg pedig a katolikus Baba-mama Klub számára készítünk kényelmes és praktikus bútorokat és kerítést. Ahhoz, hogy tanulóink versenyképes szaktudást szerezzenek, az is szükséges, hogy korszerű, modern gépekkel is dolgozhassanak. Az iskolavezetés minden pályázati lehetőséget kihasznál, hogy a képzés színvonalát ilyen módon is emelhesse. A Decentralizált eszközfejlesztési pályázat keretén belül az asztalosműhelybe több új gép is került. 28

29 Az új élfóliázó géppel és a kézi élfóliázóval PVC-vel és fóliával boríthatják a bútorlapokat a tanulók, ill. az íves élzárásokat is megoldhatják. A vésőgéppel zárhelyeket, csaphelyeket alakíthatnak ki, a dönthető tengelyű marógéppel gyakorlatilag bármilyen szerkezeti kialakítást végezhetnek. Új gépeink közül a CNC felső marógépet szeretnék a legtöbben kipróbálni. Ezzel az eszközzel a felületeket tudjuk megmunkálni, díszíteni. Mayer László és Simonics Ottó szakoktatók A szociális gondozó és ápoló és a szociális gondozó és szervező szakma Iskolánk a szociális ellátás körében is képez szakembereket. A szakképesítést megszerző tanulóink a szociális intézményekben vagy otthoni környezetben támogatják az idős és beteg embereket az önálló életvezetésben. A gondozott állapotától függően folyamatos testi gondozást végeznek, lelki és szociális támogatást nyújtanak. Az idei évben végeznek először szociális gondozó és szervező képesítést szerző diákjaink. 2012/2013-as tanévben (a nagy érdeklődésre való tekintettel, felnőttképzés keretében) elindítottuk esti szociális gondozó és ápoló valamint szociális gondozó és szervező szakképzést. A képzés időtartama két év. Ez idő alatt diákjaink elméleti és gyakorlati oktatásban vesznek részt. Megismerik a szociális ellátó rendszer formáit, 29

30 működését, klienskörét. Az elméleti oktatás (ilyen pl.: anatómia, kórtan, gyógyszertan) megalapozza a gyakorlati ismereteket. Mindezek elsajátítása után a tanulóink a második félévtől kezdve a gyakorló területre mennek, ahol elméleti tudásukat gyakorlati tudással egészítik ki. Gyakorló területeink: Szekszárd város Szociális Központjának intézményei, Decs Szociális Ellátó Központja, Bendegúz Fogyatékkal Élők Nappali Intézménye. A Leonardo da Vinci mobilitási programok adta lehetőségeket igyekszünk maximálisan kihasználni, a szorgalmas és jól tanuló fiatalok idén is Németországba utazhattak szakmai tapasztalatszerzés és nyelvtudásuk fejlesztése céljából. Pádár Ildikó, Megyeri Mariann, Gyuricza Nikolett, Kovács István és Pataki Szilvia kaptak lehetőséget az iskolától arra, hogy egy hónapot Memmingenben ill. Mindelheimben töltsenek. Tanulóink a pályaválasztási börze, a nyíltnap és az egészségnap keretén belül rendszeresen végeznek életmódbeli szűréseket. Pl.: vérnyomásmérés, vércukormérés, testsúly-, testmagasság- és BMI mérést. Ezen kívül évente kétszer szervezünk véradást az iskola tanulói és dolgozói számára. A gyakorló intézmények illetve a városunkban működő szeretet szolgálatok által szervezett közösségi rendezvényeken is aktívan részt veszünk diákjainkkal. A tanulóink által adott műsorral igyekszünk mindezeket színesebbé tenni. Az idei tanévben is, már második alkalommal, az előkelő első helyezést értük el a város iskolái között megrendezett életmód versenyen. 30

31 2013. április 10-én Keszthelyen jártak tanulóink. A katolikus iskolák közötti életmód versenyen szintén első helyezettek lettek, a többi csapatot messze megelőzve. Diákjaink elhelyezkedése tanulmányaik végeztével a munkaerőpiacon a szociális ellátás körébe tartozik. Az idősek számának növekedésével munkájukra mindinkább szükség van, ezért jó esélyekkel pályázhatnak a munka világában. A szociális gondozók és ápolók iránt óriási munkaerő piaci igény mutatkozik itthon és külföldön egyaránt. Wiedemann-né Müller Mónika szakoktató A kertész szakma Az iskola 1991-es indulása idején a házvezetőnő képzésen belül volt kertészoktatás, de az első általános kertész osztály 1993 szeptemberében indult. Akkor még bérelt területeken folyt a gyakorlati oktatás. A Kolping Kertészetet 1995-ben adták át, és ma egy 3 hektáros területen helyezkedik el a Sió csatorna mellett, Palánk előtt. Az épületben egy tanterem kapott helyet, ill. női-férfi öltözők és vizesblokkok, valamint gépterem a gépek és eszközök elhelyezésére. A három hajós Rischel-tipusú, 960 m 2 -es műanyag növényház 1995-ben épült ben két üvegházzal bővült a Kertészet, majd az épület 2005-ben növekedett egy tanteremmel és egy raktárhelyiséggel. Tangazdaságunk zöldségtermesztést hajtatásban és szabadföldön is végez, a szabad területen szántóföldi növénytermesztés folyik. Egy 2011-es pályázati beruházásnak köszönhetően egy hűtőkamra került beépítésre, ezáltal a növekvő mennyiségű megtermelt zöldségtermékeket friss állapotban tudjuk tartani a vevők érkezéséig vagy a kiszállításig. A friss minőségi zöldségáru iránti igények növekedése, valamint a vevők számának gyarapodása miatt 2012-ben Kertészetünk egy új, nagylégterű fóliasátrat létesített. További 31

32 beruházások: szamócatelepítés, fűnyírók, szegélyvágó, ködképzőgép a növényvédelmi (akár biológiai) munkák elvégzéséhez ban burgonya-ültetőgépet, forgóboronát vásároltunk, és még egy újabb fóliasátrat építettünk, de tervben van az öntözés és tápoldatozás fejlesztése is. Az iskolában egy jól felszerelt kertészeti tangazdaságban Frei István, Gere Ferenc és Pech Gábor szakoktatók állnak a tanulók rendelkezésére az elméleti és gyakorlati tudnivalók elsajátításához. Az első évfolyam elvégzését követően a kis kertészeknek nyári gyakorlaton kell részt venniük. Tanulóinkkal minden munkafolyamatot közösen végzünk, így megtanulják a zöldségtermesztés technológiáját. Emellett tízóraira megkóstolhatják a közös munkánk gyümölcsét. A diákoknak lehetőséget biztosítunk szakmai kiállításokon, céglátogatáson való részvételre is. Évente ellátogatunk az 32

Bernáth Kálmán Református Kereskedelmi és Vendéglátóipari Szakképző Iskola. felvételi tájékoztató

Bernáth Kálmán Református Kereskedelmi és Vendéglátóipari Szakképző Iskola. felvételi tájékoztató Bernáth Kálmán Református Kereskedelmi és Vendéglátóipari Szakképző Iskola felvételi tájékoztató 2016/2017 BEMUTATKOZÁS Iskolánkban 60 év óta folyik kereskedelmi és vendéglátóipari szakemberek képzése.

Részletesebben

ERASMUS+ SZAKKÉPZÉSI TANULÓK MOBILITÁSA. WALDKIRCHEN ig

ERASMUS+ SZAKKÉPZÉSI TANULÓK MOBILITÁSA. WALDKIRCHEN ig ERASMUS+ SZAKKÉPZÉSI TANULÓK MOBILITÁSA WALDKIRCHEN 2015. 10. 25 12. 05-ig Hurrá! Megnyertük Megyünk Németországba! Vajon milyen lesz a gyakorlati hely? Hol fogunk lakni? Mit fogunk csinálni a hétvégén?

Részletesebben

TANULMÁNYI TERÜLETEK és FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ

TANULMÁNYI TERÜLETEK és FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ SZENT BENEDEK ÁLTALÁNOS ISKOLA, KÖZÉPISKOLA, ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA ÉS KOLLÉGIUM Budapesti Tagintézménye OM száma: 201410 TANULMÁNYI TERÜLETEK és FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ ÁLTALÁNOS TUDNIVALÓK A Magyar

Részletesebben

Az iskola a 2014/2015. tanévre a következő osztályokba hirdet felvételt: Az általános iskola 8. osztályát befejezettek számára

Az iskola a 2014/2015. tanévre a következő osztályokba hirdet felvételt: Az általános iskola 8. osztályát befejezettek számára Intézmény neve: Egri Kossuth Zsuzsanna Szakközépiskola, Szakiskola és Kollégium Címe: 3300 Eger, Bem tábornok utca 3. Telefon/fax: (36) 515-020, 313-765 E-mail: egrikossuthtitkarsag@gmail.com Honlap: www.kossuthzsuzsa.hu

Részletesebben

felvételi tájékoztatója a 2016/2017. tanévre

felvételi tájékoztatója a 2016/2017. tanévre Hordozd a gyertyát! A Kolping Katolikus Szakiskola, Speciális Szakiskola és Kollégium felvételi tájékoztatója a 2016/2017. tanévre Intézményi adatok: Kolping Katolikus Szakiskola, Speciális Szakiskola

Részletesebben

a László Mária tanító néni adventi koszorú készítő délutánja: a Fancsali Adélka-Leilla tanító néni karácsonyi és húsvéti kézműves délutánjai:

a László Mária tanító néni adventi koszorú készítő délutánja: a Fancsali Adélka-Leilla tanító néni karácsonyi és húsvéti kézműves délutánjai: KAPCSOLATAINK Számomra minden kisgyermek csoda. És mindegy, hogy szép vagy eláll a kisfüle, mindegy, hogy csillagszemű vagy kancsal egy picit kisgyermek, tehát csoda. Esendő és kiszolgáltatott. Óvjuk és

Részletesebben

Szakközépiskola. E-mail cím: titkarsag@keri-szolnok.sulinet.hu Honlap elérhetőség: www.keri-szolnok.sulinet.hu Tel.: (56) 800-130 Fax.

Szakközépiskola. E-mail cím: titkarsag@keri-szolnok.sulinet.hu Honlap elérhetőség: www.keri-szolnok.sulinet.hu Tel.: (56) 800-130 Fax. Szolnoki Szolgáltatási Szakközép- és Szakiskola OM azonosító: 201166 Kereskedelmi és Vendéglátóipari Tagintézmény Akkreditált ECL Nyelvvizsga-szervező Központ Azonosító: 036025 Tagintézmény-vezető: Dr.

Részletesebben

Bánki Donát Közlekedésgépészeti Szakközépiskola és Szakiskola

Bánki Donát Közlekedésgépészeti Szakközépiskola és Szakiskola Bánki Donát Közlekedésgépészeti Szakközépiskola és Szakiskola Budapest www.bankidonat.net Iskolánk névadója: Bánki Donát 1859. június 6. Bakonybánk 1922. augusztus 1. Budapest Korának legnagyobb gépészmérnöke

Részletesebben

Székely Mihály Szakképzo Iskola, Kollégium, Általános Iskola. 5540 Szarvas, Vajda Péter u. 20. www.szvki.hu

Székely Mihály Szakképzo Iskola, Kollégium, Általános Iskola. 5540 Szarvas, Vajda Péter u. 20. www.szvki.hu Székely Mihály Szakképzo Iskola, Kollégium, Általános Iskola 5540 Szarvas, Vajda Péter u. 20. www.szvki.hu Középiskolai beiskolázási és pályaválasztási tájékoztató Nyílt nap: 2013. november 15. 8.00-tól

Részletesebben

Gundel Károly Vendéglátóipari és Idegenforgalmi Szakképző Iskola

Gundel Károly Vendéglátóipari és Idegenforgalmi Szakképző Iskola Gundel Károly Vendéglátóipari és Idegenforgalmi Szakképző Iskola FELVÉTELI a 2015-2016-os tanévre TANDÍJ NINCS! Szakközépiskola Összesen 6 osztály 204 tanuló, ebből 2 osztály turizmus szakirány érettségi

Részletesebben

Miskolci Tagintézmény Szent Benedek Gimnázium, Szakképző Iskola és Kollégium

Miskolci Tagintézmény Szent Benedek Gimnázium, Szakképző Iskola és Kollégium Miskolci Tagintézmény Szent Benedek Gimnázium, Szakképző Iskola és Kollégium JELENTKEZÉS Iskolánkról: A Bencés Gimnázium, Szakképző Iskola és Kollégium Miskolci Tagintézménye 2009. szeptember 1-jén nyitotta

Részletesebben

Arany János Programokról. 2013. augusztus 22. Dr. Polonkai Mária c. egyetemi docens Arany János Programok szakmai vezetője

Arany János Programokról. 2013. augusztus 22. Dr. Polonkai Mária c. egyetemi docens Arany János Programok szakmai vezetője Arany János Programokról 2013. augusztus 22. Dr. Polonkai Mária c. egyetemi docens Arany János Programok szakmai vezetője Az Arany János Programokról Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet Nemzeti Tehetségfejlesztési

Részletesebben

FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ. 8. osztályos diákoknak. a 2014/2015-ös tanévre

FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ. 8. osztályos diákoknak. a 2014/2015-ös tanévre FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ 8. osztályos diákoknak a 2014/2015-ös tanévre Magyar Gyula Kertészeti Szakképző Iskola OM azonosító: 035409 Elérhetőségeink: Cím: 1106 Budapest, Maglódi út 8. Telefon: (06-1) 261

Részletesebben

ISKOLAHÍVOGATÓ FOGLALKOZÁS

ISKOLAHÍVOGATÓ FOGLALKOZÁS ISKOLAHÍVOGATÓ FOGLALKOZÁS Szülők számára tájékoztató Gyermekek számára iskolahívogató foglalkozás Ismerkedés minden tanítóval Hetente, csütörtök 16,30 óra Kertvárosi iskolaválasztó 2017. február 11. Beiratkozás

Részletesebben

Az Irinyi János Gimnázium, Szakközép- és Szakiskola szakképzése 2012/2013. tanév

Az Irinyi János Gimnázium, Szakközép- és Szakiskola szakképzése 2012/2013. tanév Az Irinyi János Gimnázium, Szakközép- és Szakiskola szakképzése 2012/2013. tanév Tisztelt Szülők! Kedves Tanulók! Iskolánk szakmai képzésének minél jobb megismerését segítjük tájékoztatónk megjelentetésével.

Részletesebben

KÉRDŐÍVEK FELDOLGOZÁSA

KÉRDŐÍVEK FELDOLGOZÁSA Mi legyek, ha nagy leszek? pályaválasztási nyílt nap 2013. január 22. A program az Emberi Erőforrás Támogatáskezelő Nemzeti Együttműködési Alap és Civil Támogatások Igazgatósága támogatásával valósul meg.

Részletesebben

Felvételi tájékoztató

Felvételi tájékoztató Felvételi tájékoztató Szent-Györgyi Albert Általános Iskola és Gimnázium (OM azonosító: 035282) Györgyi Albert) Az iskola dolga, hogy megtanítsa vélünk, hogyan kell tanulni, hogy felkeltse a tudás iránti

Részletesebben

VÉLEMÉNYEK AZ INTÉZMÉNYI NYELVI VIZSGÁRÓL

VÉLEMÉNYEK AZ INTÉZMÉNYI NYELVI VIZSGÁRÓL VÉLEMÉNYEK AZ INTÉZMÉNYI NYELVI VIZSGÁRÓL 2012. szeptember 29 -i intézményi nyelvi vizsgáról: A vizsga légköre, szervezettsége jó volt. A szóbeli vizsgán nagyon rendesek voltak, igaz a vizsgadrukkom miatt

Részletesebben

Szent Benedek Általános Iskola és Középiskola Szegedi Tagintézménye OM azonosító száma:

Szent Benedek Általános Iskola és Középiskola Szegedi Tagintézménye OM azonosító száma: Szent Benedek Általános Iskola és Középiskola Szegedi Tagintézménye OM azonosító száma: 201410 Cím: 6721 Szeged, Osztrovszky u. 5 Telefonszám: 62/543-533 Fax: 62/543-534 E-mail: titkarsag.szeged@szbi.hu

Részletesebben

Szegedi Szakképzési Centrum József Attila Általános Iskolája és Szakképző Iskolája OM azonosító száma: /005

Szegedi Szakképzési Centrum József Attila Általános Iskolája és Szakképző Iskolája OM azonosító száma: /005 Szegedi Szakképzési Centrum József Attila Általános Iskolája és Szakképző Iskolája OM azonosító száma: 203052/005 Cím: 6723 Szeged, Gyík u. 3. Telefonszám: 62/547-014 Fax: 62/547-017 E-mail: - Honlap:

Részletesebben

Dunaföldvári- Bölcskei- Madocsai Általános Iskola, Alapfokú Művészeti Iskola, Gimnázium és Szakiskola MAGYAR LÁSZLÓ GIMNÁZIUMA ÉS SZAKISKOLÁJA

Dunaföldvári- Bölcskei- Madocsai Általános Iskola, Alapfokú Művészeti Iskola, Gimnázium és Szakiskola MAGYAR LÁSZLÓ GIMNÁZIUMA ÉS SZAKISKOLÁJA Dunaföldvári- Bölcskei- Madocsai Általános Iskola, Alapfokú Művészeti Iskola, Gimnázium és Szakiskola MAGYAR LÁSZLÓ GIMNÁZIUMA ÉS SZAKISKOLÁJA Cím: 7020 Dunaföldvár, Templom u. 5 Telefon: 75/ 541-269,

Részletesebben

Tanévnyitó ünnepi istentiszteletünk

Tanévnyitó ünnepi istentiszteletünk Tanévnyitó ünnepi istentiszteletünk Intézményünk, az Arany János Református Általános Iskola és Óvoda augusztus 30- án, vasárnap délelőtt 10 órai kezdettel, ünnepi istentisztelet keretében nyitotta meg

Részletesebben

2014-2015. TANÉVBEN INDULÓ OSZTÁLYOK

2014-2015. TANÉVBEN INDULÓ OSZTÁLYOK Kökönyösi Szakközépiskola Nagy László Gimnáziuma 7300 Komló, Alkotmány u. 2. OM azonosító: 201286 Telephely kódja: 013 Igazgató: Vámos Ágnes Pályaválasztási felelős: Varga Margit Telefon: 72/482367 E-mail:

Részletesebben

Bókay János Humán Szakközépiskola

Bókay János Humán Szakközépiskola Beiskolázási tájékoztató a 2015-16. tanévre A tájékoztató a 35/2014. EMMI rendelet és a 20/2012. EMMI rendelet alapján készült. I. Általános adatok Az iskola neve: Bókay János címe: 1086 Budapest, Csobánc

Részletesebben

Különös közzétételi lista A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához

Különös közzétételi lista A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához Különös közzétételi lista 2016. 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához Tanító speciális képesítéssel: Tartósan távol: 1 igazgató, 2

Részletesebben

Bonifert Zoltán. Korábban már volt képviselőtestületi tag.

Bonifert Zoltán. Korábban már volt képviselőtestületi tag. Bonifert Zoltán 44 év vállalkozó 21 éve élek Tahiban, feleségem Kollár Edit. 2 lányom van, 18 és 14 évesek. 23 éve vagyok vállalkozó. Bonifert Zoltánné Kollár Edit 43 év védőnő Korábban még nem volt képviselőtestületi

Részletesebben

Pécsi József Nádor Gimnázium és Szakképző Iskola

Pécsi József Nádor Gimnázium és Szakképző Iskola Pécsi József Nádor Gimnázium és Szakképző Iskola KÉPZÉSI TÁJÉKOZTATÓ OM azonosító: 201190 Felnőttképzési akkreditációs szám: 01056-2008 7632 Pécs, Melinda u. 23. Tel./fax: 72/410-596 email: miok@mail.datanet.hu

Részletesebben

A gyakorlati képzés a szakképzésben

A gyakorlati képzés a szakképzésben MIHUCZ Sándorné Bevezető A gyakorlati képzés a szakképzésben Az iskolai rendszerű szakképzés átalakítása az 1990-es évek elejétől folyamatosan napirenden lévő téma, minden oktatáspolitikához kapcsolódó

Részletesebben

Nemzetiségi nap az első osztályban

Nemzetiségi nap az első osztályban Nemzetiségi nap az első osztályban November 10-én ismét nemzetiségi napot tartottunk az alsó tagozaton. Az első osztályosok közös programot szerveztek. Két vendéget hívtunk. A nap mesehallgatással kezdődött.

Részletesebben

Kökönyösi Gimnázium 7300 Komló, Alkotmány u. 2/B 2016-2017. TANÉVBEN INDULÓ OSZTÁLYOK

Kökönyösi Gimnázium 7300 Komló, Alkotmány u. 2/B 2016-2017. TANÉVBEN INDULÓ OSZTÁLYOK Kökönyösi Gimnázium 7300 Komló, Alkotmány u. 2/B OM azonosító: 201286 Telephely kód: 001 Igazgató: Vámos Ágnes Pályaválasztási felelős: Varga Margit Telefon: 72/482-367 E-mail: gimnazium@nagylaszlo-komlo.sulinet.hu

Részletesebben

Pécsi József Nádor Gimnázium és Szakképző Iskola

Pécsi József Nádor Gimnázium és Szakképző Iskola Pécsi József Nádor Gimnázium és Szakképző Iskola KÉPZÉSI TÁJÉKOZTATÓ OM azonosító: 201190 7632 Pécs, Melinda u. 23. Tel./fax: 72/410-596 email: postmaster@pjngszi.t-online.hu Kedves Érdeklődő! Ön a Pécsi

Részletesebben

AVASI GIMNÁZIUM FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ 2014/2015-ÖS TANÉV. Általános kerettantervű képzés, emelt szintű nyelvoktatással (Tagozatkód: 13)

AVASI GIMNÁZIUM FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ 2014/2015-ÖS TANÉV. Általános kerettantervű képzés, emelt szintű nyelvoktatással (Tagozatkód: 13) AVASI GIMNÁZIUM FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ 2014/2015-ÖS TANÉV Cím: 3524 Miskolc, Klapka Gy. u. 2. OM kód: 029264 Telefon: 46/562-289; 46/366-620 E-mail: titkarsag@avasi.hu Honlap: www.avasi.hu I. A 2014/2015.

Részletesebben

SZAFI Egyesület tevékenységéről szóló beszámoló 2009. évről

SZAFI Egyesület tevékenységéről szóló beszámoló 2009. évről SZAFI Egyesület tevékenységéről szóló beszámoló 2009. évről Egyesületünk 2005. október 27 én alakult szülői kezdeményezésre. Célja: Tápiószecsőn és a környező Tápió vidék - Kistérségben értelmi vagy testi

Részletesebben

A legnagyobb tanári művészet, hogy az alkotás és felismerés örömét ébresszék. /A. Einstein/

A legnagyobb tanári művészet, hogy az alkotás és felismerés örömét ébresszék. /A. Einstein/ DÉR NAPOK RENDEZVÉNYSOROZAT Mottó: A legnagyobb tanári művészet, hogy az alkotás és felismerés örömét ébresszék. /A. Einstein/ Iskolánk 2003-ban vette fel Dér István festőművész (1937 1993) nevét. A település

Részletesebben

.a Széchenyi iskoláról

.a Széchenyi iskoláról Negyedikesek írták....a Széchenyi iskoláról 7 éves koromban, szüleimmel azért választottuk ezt az iskolát, mert itt német nyelvet lehet tanulni. Én már óvodás korom óta tanulom a németet, így ragaszkodtunk

Részletesebben

Szegedi Ipari Szakképző és Általános Iskola. József Attila Tagintézménye

Szegedi Ipari Szakképző és Általános Iskola. József Attila Tagintézménye Szegedi Ipari Szakképző és Általános Iskola József Attila Tagintézménye Képzési lehetőségek Óvoda Általános iskola 6-8. évfolyam Gimnázium Szakközépiskola Szakiskola Speciális szakiskola 9-11. évfolyam

Részletesebben

Tájékoztató. a Tiszaújvárosi Szent István Katolikus Általános Iskola 2014/2015-ös tanévben induló első osztályáról

Tájékoztató. a Tiszaújvárosi Szent István Katolikus Általános Iskola 2014/2015-ös tanévben induló első osztályáról Tájékoztató a Tiszaújvárosi Szent István Katolikus Általános Iskola 2014/2015-ös tanévben induló első osztályáról Kedves leendő első osztályosok, Tisztelt Szülők! Hamarosan első osztályba kell íratniuk

Részletesebben

Általános tudnivalók. Szakközépiskolai képzések

Általános tudnivalók. Szakközépiskolai képzések Bereczki Máté Kertészeti, Élelmiszeripari és Mezőgazdasági - Gépészeti Szakképző Iskola 6500 Baja, Szent Antal u. 96. OM azonosító: 027975 Honlap: www.bereczki-baja.hu Telefon: (79) 423-744 Igazgató: Horváth

Részletesebben

Felvételi a GUNDEL-ben

Felvételi a GUNDEL-ben Felvételi a GUNDEL-ben BVHSZC = Budapesti Vendéglátó és Humán Szakképzési Centrum (összesen 9 iskola) Közös (!) oktatási azonosító: 203078 Négy vendéglátó szakképző iskola Dobos C. József Szakképző Iskola,

Részletesebben

DÉL-BALATONI. Fenntartói értékelés a 2010/2011-es. tanévről. Zamárdi, 2011. Tanulói adatok: IDEGENFORGALMI, KÖZGAZDASÁGI SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS KOLLÉGIUM

DÉL-BALATONI. Fenntartói értékelés a 2010/2011-es. tanévről. Zamárdi, 2011. Tanulói adatok: IDEGENFORGALMI, KÖZGAZDASÁGI SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS KOLLÉGIUM DÉL-BALATONI IDEGENFORGALMI, KÖZGAZDASÁGI SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS KOLLÉGIUM Fenntartói értékelés a 2010/2011-es tanévről Zamárdi, 2011. Tanulói adatok: Az iskola tanulói létszáma 2010.szeptember 15 én: 102

Részletesebben

Közzétételi lista. 2014/15-ös tanév. 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztáshoz

Közzétételi lista. 2014/15-ös tanév. 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztáshoz Közzétételi lista 2014/15-ös tanév Az intézmények eredményességéről, felkészültségéről, személyi feltételeihez (személyes adatokat nem sértve) kapcsolódó információkról a szülőket tájékoztatni szükséges,

Részletesebben

Köszönetünket fejezzük ki Szakács Zoltánnak a sárbogárdi TÜZÉP vezetőjének, aki 19db udvari ülőkének való fával támogatta iskolán öko programjának

Köszönetünket fejezzük ki Szakács Zoltánnak a sárbogárdi TÜZÉP vezetőjének, aki 19db udvari ülőkének való fával támogatta iskolán öko programjának Október első napján Énekel az iskola, elnevezésű programmal emlékeztünk meg a zenei világnapról. Elsősorban Bodoki Györgyné Betti néni volt segítségünkre ebben, ő volt az, aki megénekeltette az iskola

Részletesebben

Tervezett képzési formák, tagozatok, osztályok, szakmacsoportok és ezek belső kódszámai: Képzési szakképzési célcsoportok:

Tervezett képzési formák, tagozatok, osztályok, szakmacsoportok és ezek belső kódszámai: Képzési szakképzési célcsoportok: Információ a 2016-2017. évi Megyei Pályaválasztási Tájékoztatóhoz Intézmény neve: Gimnázium, Informatikai, Közgazdasági, Nyomdaipari Szakközépiskola és Szakiskola Intézmény címe: 3300 Eger, Mátyás király

Részletesebben

Török János Mezőgazdasági és Egészségügyi Szakképző Iskola, 2700 Cegléd, Széchenyi út 16. Különös közzétételi lista a 2011-2012-es tanévre

Török János Mezőgazdasági és Egészségügyi Szakképző Iskola, 2700 Cegléd, Széchenyi út 16. Különös közzétételi lista a 2011-2012-es tanévre Török János Mezőgazdasági és Egészségügyi Szakképző Iskola, 2700 Cegléd, Széchenyi út 16. Különös közzétételi lista a 2011-2012-es tanévre 10. számú melléklet a 11/1994. (VI. 8.) MKM rendelet és a 32/2008.

Részletesebben

VM ASzK, Szakképző Iskola - Bartha János Kertészeti Szakképző Iskola 6600 Szentes, Kossuth L. u. 45. Felvételi szabályzat

VM ASzK, Szakképző Iskola - Bartha János Kertészeti Szakképző Iskola 6600 Szentes, Kossuth L. u. 45. Felvételi szabályzat VM ASzK, Szakképző Iskola - Bartha János Kertészeti Szakképző Iskola 6600 Szentes, Kossuth L. u. 45. OM azonosító: 027986 Telephely kódja: 011 http://www.szentesinfo.hu/bartha Felvételi szabályzat 2012/2013-es

Részletesebben

Munkaterv havi bontásban

Munkaterv havi bontásban Munkaterv havi bontásban A 2016/2017-ES TANÉV FELADATAI HAVI LEBONTÁSBAN Időpont Feladat 2016.augusztus 25-31. A nyári gyakorlat igazolása, dokumentálása A javító vizsga lebonyolítása 2016. augusztus 30.

Részletesebben

Diósgyőri Gimnázium. A 2013/2014-es tanévben induló képzések

Diósgyőri Gimnázium. A 2013/2014-es tanévben induló képzések Diósgyőri Gimnázium OM azonosító: 029262 Cím: 3534 Miskolc Kiss tábornok 42. Tel/Fax: 46/370-701 E-mail: suli@dig-misk.sulinet.hu Honlap: www.dig-misk.sulinet.hu A 2013/2014-es tanévben induló képzések

Részletesebben

Különös közzétételi lista 2010/2011. tanév

Különös közzétételi lista 2010/2011. tanév Különös közzétételi lista 2010/2011. tanév Személyi feltételek Pedagógus-munkakörben Sorszám A pedagógus végzettsége, szakképzettsége 1. Magyar-orosz-német szakos tanár Szakvizsgázott pedagógus: közoktatási

Részletesebben

FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ

FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ Jávorka Sándor Mezőgazdasági és Élelmiszeripari Szakképző Iskola és Kollégium 2890. Tata, Új út 19. Tel/Fax.: 34/ 587-580 E-mail: javorka@javorka-tata.sulinet.hu Internet cím: www.javorka-tata.sulinet.hu

Részletesebben

Kiadó: Perkáta Nagyközség Önkormányzata. Felelős kiadó: Somogyi Balázs

Kiadó: Perkáta Nagyközség Önkormányzata. Felelős kiadó: Somogyi Balázs Kiadó: Perkáta Nagyközség Önkormányzata Felelős kiadó: Somogyi Balázs Kiadási év, 2014 A perkátai Győry-kastély parkja fenntartható hasznosítása Győry kastély és Perkáta Perkáta település Fejér megyében

Részletesebben

FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓJA

FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓJA Az Vállalkozói Szakgimnázium, Szakközépiskola és Gimnázium 1211 Budapest, Táncsics M. u. 78. OM azonosító: 035497 www.adu-iskola.hu www.facebook.com/aduiskola iskola@adu-iskola.hu Telefonszám: 276-0512

Részletesebben

Díjazták kiváló pedagógusainkat és diákjainkat

Díjazták kiváló pedagógusainkat és diákjainkat Díjazták kiváló pedagógusainkat és diákjainkat Az előző tanévben is sikert sikerre halmoztak iskolánk tanárai és tanulói, amelyekről örömmel adunk hírt. Élmezőnyben az OKTV-n Évek óta kiemelkedően szerepelnek

Részletesebben

Oktatási kínálatunkról

Oktatási kínálatunkról Oktatási kínálatunkról Az általános iskolák honlapjaira elsõsorban ismerõsök (jelenlegi és volt diákok, szülõk) ugranak be" néhány futó pillanatra, hogy körülkémleljenek, történt-e valami érdemleges utolsó

Részletesebben

9200 Mosonmagyaróvár, Gorkij u. 1. Telefon: 96/576-470, 96/576-627 Fax: 96/217-155 E-mail: titkarsag@kossuthmovar.hu Honlap: www.kossuthmovar.

9200 Mosonmagyaróvár, Gorkij u. 1. Telefon: 96/576-470, 96/576-627 Fax: 96/217-155 E-mail: titkarsag@kossuthmovar.hu Honlap: www.kossuthmovar. 9200 Mosonmagyaróvár, Gorkij u. 1. Telefon: 96/576-470, 96/576-627 Fax: 96/217-155 E-mail: titkarsag@kossuthmovar.hu Honlap: www.kossuthmovar.hu Igazgató: Horváth Éva Pályaválasztással kapcsolatos információk:

Részletesebben

Tájékoztató. a Tiszaújvárosi Szent István Katolikus Általános Iskola 2014/2015-ös tanévben induló első osztályáról

Tájékoztató. a Tiszaújvárosi Szent István Katolikus Általános Iskola 2014/2015-ös tanévben induló első osztályáról Tájékoztató a Tiszaújvárosi Szent István Katolikus Általános Iskola 2014/2015-ös tanévben induló első osztályáról Kedves leendő első osztályosok, Tisztelt Szülők! Hamarosan első osztályba kell íratniuk

Részletesebben

HISZK_Kalmár_PÁV_adatlap_2011

HISZK_Kalmár_PÁV_adatlap_2011 HÓDMEZŐVÁSÁRHELYI INTEGRÁLT SZAKKÉPZŐ KÖZPONT SZAKISKOLA ÉS SZAKKÖZÉPISKOLA KALMÁR ZSIGMOND TAGINTÉZMÉNY OM azonosító száma:029678 Cím: 68 Hódmezővásárhely, Bajcsy-Zs. u. 7-9. Telefonszám 62-222-246 Fax

Részletesebben

RIDENS SZAKKÉPZŐ ISKOLA, SPECIÁLIS SZAKISKOLA és KOLLÉGIUM

RIDENS SZAKKÉPZŐ ISKOLA, SPECIÁLIS SZAKISKOLA és KOLLÉGIUM RIDENS SZAKKÉPZŐ ISKOLA, SPECIÁLIS SZAKISKOLA és KOLLÉGIUM Cím: 2660 Balassagyarmat Nyírjes, Nyírjespuszta 5. OM azonosító: 100804 Telefonszám: 35/300-352 Faxszám: 35/300-585 Honlap: www.ridens.hu Email

Részletesebben

Csajági Református Általános Iskola. Hited és tudásod hazád jövője!

Csajági Református Általános Iskola. Hited és tudásod hazád jövője! Csajági Református Általános Iskola Hited és tudásod hazád jövője! A falu és az iskola elhelyezkedése, története: - Csajág Veszprém megye délkeleti csücskében, a Séd, a Sió és a Balaton által közrefogott

Részletesebben

Az EGRI SZILÁGYI ERZSÉBET GIMNÁZIUM 2014-2015. tanévre vonatkozó felvételi tájékoztatója

Az EGRI SZILÁGYI ERZSÉBET GIMNÁZIUM 2014-2015. tanévre vonatkozó felvételi tájékoztatója Az EGRI SZILÁGYI ERZSÉBET GIMNÁZIUM 2014-2015. tanévre vonatkozó felvételi tájékoztatója 1. Az intézmény neve: EGRI SZILÁGYI ERZSÉBET GIM- NÁZIUM ÉS KOLLÉGIUM 2. Címe, telefonszáma: 3300 EGER, IFJÚSÁG

Részletesebben

Facultas Humán Gimnázium. Egyenes út az egyetemre, vagy az érettségi utáni szakképzés irányába!

Facultas Humán Gimnázium. Egyenes út az egyetemre, vagy az érettségi utáni szakképzés irányába! Facultas Humán Gimnázium Egyenes út az egyetemre, vagy az érettségi utáni szakképzés irányába! 2017/2018 2 FACULTAS Elérhetőségek: Facultas Humán Gimnázium OM azonosító: 200304 1078 Budapest, Hernád utca

Részletesebben

Felvételi tájékoztató

Felvételi tájékoztató Pécsi József Nádor Gimnázium és Szakképző Iskola Felvételi tájékoztató 2014/2015. tanév Pécsi József Nádor Gimnázium és Szakképző Iskola 7632 Pécs, Melinda u. 23. OM azonosító: 201190 Igazgató: Németh

Részletesebben

Igazgató neve: Molnár György Pályaválasztási felelős neve: Gajdácsi Andrea igazgatóhelyettes Intézmény egyedi kódszáma:101496

Igazgató neve: Molnár György Pályaválasztási felelős neve: Gajdácsi Andrea igazgatóhelyettes Intézmény egyedi kódszáma:101496 Információ a 2017-2018. évi Megyei Pályaválasztási Tájékoztatóhoz Intézmény neve: Gimnázium, Informatikai, Közgazdasági, Nyomdaipari Szakgimnázium és Szakközépiskola Intézmény címe: 3300 Eger, Mátyás király

Részletesebben

Erasmus+ Közoktatási dolgozók mobilitása 2014/2016. Beszámoló a pályázati program keretében október ig. tartó német nyelvi kurzusról

Erasmus+ Közoktatási dolgozók mobilitása 2014/2016. Beszámoló a pályázati program keretében október ig. tartó német nyelvi kurzusról Erasmus+ Közoktatási dolgozók mobilitása 2014/2016 Beszámoló a pályázati program keretében 2015. október 26-30-ig tartó német nyelvi kurzusról Egy hetes továbbképzésen vehettem részt az Erasmus+ pályázat

Részletesebben

Svájci tanulmányút. Basel

Svájci tanulmányút. Basel Svájci tanulmányút Basel A tanulmányúton öten vettünk részt; két tanár, Gál Anikó és Dékány István, valamint három diák: Annus Péter, Pászti Ferenc és én, Papp Zsolt. 2013. január 22-én hajnali 2 órakor

Részletesebben

Az iskola épülete szorgalmi időben hétfőtől péntekig 6.00 órától 20.00 óráig tart nyitva.

Az iskola épülete szorgalmi időben hétfőtől péntekig 6.00 órától 20.00 óráig tart nyitva. Az iskola nyitvatartása: Az iskola épülete szorgalmi időben hétfőtől péntekig 6.00 órától 20.00 óráig tart nyitva. Az iskola szombaton, vasárnap és egyéb munkaszüneti napokon zárva tart, kivételt képez

Részletesebben

Beszámoló a Nemesnádudvar-Érsekhalma Német Nemzetiségi Általános Iskolában végzett nemzetiségi nevelésről-oktatásról

Beszámoló a Nemesnádudvar-Érsekhalma Német Nemzetiségi Általános Iskolában végzett nemzetiségi nevelésről-oktatásról Beszámoló a Nemesnádudvar-Érsekhalma Német Nemzetiségi Általános Iskolában végzett nemzetiségi nevelésről-oktatásról Iskolánk sajátos arculatának hosszú évtizedek óta meghatározó eleme a német nemzetiségi

Részletesebben

A 2016/2017. tanévben a tanítási év első tanítási napja szeptember 1. (csütörtök) és utolsó tanítási napja június 15. (csütörtök).

A 2016/2017. tanévben a tanítási év első tanítási napja szeptember 1. (csütörtök) és utolsó tanítási napja június 15. (csütörtök). A 2016/2017. tanévben a tanítási év első tanítási napja 2016. szeptember 1. (csütörtök) és utolsó tanítási napja 2017. június 15. (csütörtök). A tanítási napok száma száznyolcvankettő nap. A tanítási év

Részletesebben

A HMJVÖ Liszt Ferenc Ének-Zenei Általános Iskola és Óvoda Jó gyakorlatai: SZÓ-TÁR idegen nyelvi nap

A HMJVÖ Liszt Ferenc Ének-Zenei Általános Iskola és Óvoda Jó gyakorlatai: SZÓ-TÁR idegen nyelvi nap A HMJVÖ Liszt Ferenc Ének-Zenei Általános Iskola és Óvoda Jó gyakorlatai: SZÓ-TÁR idegen nyelvi nap A jó gyakorlat célja Az idegen nyelvi nap során a tanulók különböző idegen nyelvi foglalkozásokon, workshopokon

Részletesebben

QALL Végzettséget mindenkinek! A kamara támogató szerepe gazdasági szempontból

QALL Végzettséget mindenkinek! A kamara támogató szerepe gazdasági szempontból QALL Végzettséget mindenkinek! A kamara támogató szerepe gazdasági szempontból Piacsek László Zoltán szakképzési tanácsadó Iparkamara A kamara feladatai, szerepe a szakképzésben 1. Gyakorlati képzőhelyek

Részletesebben

Osztályszám Tagozatkód (tanult idegen nyelv) Humán gimnázium (angol német) 4 év 32 fő 1 01 Humán gimnázium (német angol)

Osztályszám Tagozatkód (tanult idegen nyelv) Humán gimnázium (angol német) 4 év 32 fő 1 01 Humán gimnázium (német angol) KRÚDY GYULA GIMNÁZIUM, KÉT TANÍTÁSI NYELVŰ KÖZÉPISKOLA, IDEGENFORGALMI ÉS VENDÉGLÁTÓIPARI SZAKKÉPZŐ ISKOLA 9024 Győr, Örkény I. u. út 8 10. Tel.: 96/510-670 E-mail: titkar@krudy.gyor.hu, honlap: www.krudy.gyor.hu

Részletesebben

A Fertőszentmiklósi Felsőbüki Nagy Pál Általános Iskola Humán munkaközösségének éves munkaterve. (2016/2017. tanév)

A Fertőszentmiklósi Felsőbüki Nagy Pál Általános Iskola Humán munkaközösségének éves munkaterve. (2016/2017. tanév) A Fertőszentmiklósi Felsőbüki Nagy Pál Általános Iskola Humán munkaközösségének éves munkaterve (2016/2017. tanév) Készítette:.. Dr. Fábiánné Balogh Edina tanár Jóváhagyta:.. Szántó Zoltán igazgató Fertőszentmiklós,

Részletesebben

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA A NEVELÉSI-OKTATÁSI INTÉZMÉNYEK RÉSZÉRE

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA A NEVELÉSI-OKTATÁSI INTÉZMÉNYEK RÉSZÉRE JUHÁSZ GYULA ÁLTALÁNOS ISKOLA 2600 Vác Báthori u. 17-19 KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA A NEVELÉSI-OKTATÁSI INTÉZMÉNYEK RÉSZÉRE A 11/1994. (VI.8.) MKM rendelet és a 32/2008 (XI.24.) OKM rendelet alapján JUHÁSZ

Részletesebben

2016. január 1-je után érettségiz diákok kötelez en teljesítend 50 órás közösségi szolgálattal Arra is lehet

2016. január 1-je után érettségiz diákok kötelez en teljesítend 50 órás közösségi szolgálattal Arra is lehet Kedves Szülők! Az alábbiakban tájékoztatót olvashatnak a 2016. január 1-je után érettségiző középiskolai diákok által kötelezően teljesítendő 50 órás közösségi szolgálattal kapcsolatban. A Köznevelési

Részletesebben

Képzési formák. Hatosztályos gimnázium. Négyosztályos gimnázium. Szakközépiskolai képzés

Képzési formák. Hatosztályos gimnázium. Négyosztályos gimnázium. Szakközépiskolai képzés Képzési formák Hatosztályos gimnázium Négyosztályos gimnázium Szakközépiskolai képzés (kertész- és növényvédelmi technikus, bor és pezsgőgyártó technikus 4+1 év) A gimnáziumi képzés eredményei Célja, hogy

Részletesebben

HITTANOS TÁBOR. 2009. jún. 22-26.

HITTANOS TÁBOR. 2009. jún. 22-26. HITTANOS TÁBOR 2009. jún. 22-26. 2009. június 22-én, egy borús hétfői napon a templom udvarán gyülekeztünk, de az idő senkinek nem rontotta el a kedvét. Vártuk, hogy a névjegykártyánkat megkapjuk. Amint

Részletesebben

Közzétételi lista 2014/2015

Közzétételi lista 2014/2015 Közzétételi lista 2014/2015 10. számú melléklet a 11/1994. (VI. 8.) MKM rendelethez 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához VÉGZETTSÉG

Részletesebben

Beszámoló Pályázati azonosító: NTP-AMI-13-0082

Beszámoló Pályázati azonosító: NTP-AMI-13-0082 Beszámoló Pályázati azonosító: NTP-AMI-13-0082 A zongorás tábor résztvevőinek a száma a tervezetthez képest jóval magasabb lett. Az eredetileg tervezett 25-30 gyermek helyett több mint 50 gyermek jelentkezett

Részletesebben

Osztályfőnöki munkaterv. 2016/17-es tanév

Osztályfőnöki munkaterv. 2016/17-es tanév Osztályfőnöki munkaterv 2016/17-es tanév Osztályfőnök: 5.a Fódi Judit 5.b Dienes Gábor 6.a Fekete Nagy Marianna 6.b Orbán Noémi 6.c Brotschollné Szabó Valéria 7.a Lóczy Ágnes 7.b Lipovics Mónika 8.a Arnold

Részletesebben

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA AZ ISKOLA EREDMÉNYESSÉGÉRŐL, FELKÉSZÜLTSÉGÉRŐL, SZEMÉLYI FELTÉTELEIRŐL SZÓLÓ LEGFONTOSABB INFORMÁCIÓK:

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA AZ ISKOLA EREDMÉNYESSÉGÉRŐL, FELKÉSZÜLTSÉGÉRŐL, SZEMÉLYI FELTÉTELEIRŐL SZÓLÓ LEGFONTOSABB INFORMÁCIÓK: KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA AZ ISKOLA EREDMÉNYESSÉGÉRŐL, FELKÉSZÜLTSÉGÉRŐL, SZEMÉLYI FELTÉTELEIRŐL SZÓLÓ LEGFONTOSABB INFORMÁCIÓK: Az intézmények eredményességéről, felkészültségéről, személyi feltételeihez

Részletesebben

2017/2018 FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ

2017/2018 FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ 1204 Budapest, Pöltenberg utca 10-12. Tel./Fax: 06-1-347-0950 iskola@szivarvanygszki.hu www.szivarvanyszakkepzo.hu OM: 200479 2017/2018 FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ Elérhetőségek Adatok Igazgató: Kisely Zsuzsanna

Részletesebben

ESEMÉNYNAPTÁR 2014/2015 tanév

ESEMÉNYNAPTÁR 2014/2015 tanév ESEMÉNYNAPTÁR 2014/2015 tanév Időpont Szakmai feladat sport- kulturális feladat Felelős 2014. augusztus 23-24. Abádszalók tanévnyitó értekezlet a tagintézmény vezetők, és a fenntartó részvételével Feketéné

Részletesebben

A tanév fontosabb iskolai szintű eseményei: Első tanítási nap tanévnyitó az első órában.

A tanév fontosabb iskolai szintű eseményei: Első tanítási nap tanévnyitó az első órában. A 2016-2017. tanév fontosabb iskolai szintű eseményei: Időpont Esemény 2016. 08.31. Tanévnyitó értekezlet. (nevelőtestület) 2016. 09. 01. Első tanítási nap tanévnyitó az első órában. 2016. 09. 05-ig Jelentkezés

Részletesebben

A Makó-Belvárosi Református Egyházközség (6900 Makó, Kálvin tér 3.) református középiskola alapítását határozta el. A határozat száma: 12/a-2003.

A Makó-Belvárosi Református Egyházközség (6900 Makó, Kálvin tér 3.) református középiskola alapítását határozta el. A határozat száma: 12/a-2003. A Juhász Gyula Református Gimnázium és Szakképző Iskola ALAPÍTÓ OKIRATA A Makó-Belvárosi Református Egyházközség (6900 Makó, Kálvin tér 3.) református középiskola alapítását határozta el. A határozat száma:

Részletesebben

www.corvin.hiszk.hu Intézményvezető neve, Hegedűs Zoltán hegeduszoltan@hiszk.hu Pályaválasztási felelős Mucsiné Csorba Gyöngyi

www.corvin.hiszk.hu Intézményvezető neve, Hegedűs Zoltán hegeduszoltan@hiszk.hu Pályaválasztási felelős Mucsiné Csorba Gyöngyi HÓDMEZŐVÁSÁRHELYI SZAKKÉPZŐ ISKOLA CORVIN MÁTYÁS TAGINTÉZMÉNYE OM azonosító száma: 029768 Cím: 68 Hódmezővásárhely, Városház u. 1. Telefonszám: 06-62-242-011 Fax: 06-62-241-806 E-mail: corvin@hiszk.hu

Részletesebben

9200 Mosonmagyaróvár, Gorkij u. 1. Telefon: 96/576-470, 96/576-627 Fax: 96/217-155 E-mail: titkarsag@kossuthmovar.hu Honlap: www.kossuthmovar.

9200 Mosonmagyaróvár, Gorkij u. 1. Telefon: 96/576-470, 96/576-627 Fax: 96/217-155 E-mail: titkarsag@kossuthmovar.hu Honlap: www.kossuthmovar. 9200 Mosonmagyaróvár, Gorkij u. 1. Telefon: 96/576-470, 96/576-627 Fax: 96/217-155 E-mail: titkarsag@kossuthmovar.hu Honlap: www.kossuthmovar.hu Igazgató: Horváth Éva Pályaválasztással kapcsolatos információk:

Részletesebben

Munkaterv 2015/2016-os tanévre (180 tanítási nap)

Munkaterv 2015/2016-os tanévre (180 tanítási nap) Munkaterv 2015/2016-os tanévre (180 tanítási nap) Feladat Határidő Felelős Javító- és osztályozó vizsgák augusztus 25. 8.00 Munkaközösségi értekezletek augusztus 26-27. Tanév-előkészítő nyitóértekezlet

Részletesebben

KÉPZÉSI KÍNÁLATUNK A 2017/2018 TANÉVRE VONATKOZÓAN

KÉPZÉSI KÍNÁLATUNK A 2017/2018 TANÉVRE VONATKOZÓAN Feltételeket ld. alább részletezve. FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ RIDENS Szakgimnázium, Szakiskola, Készségfejlesztő Iskola és Kollégium Cím: 2660 Balassagyarmat Nyírjes, Nyírjespuszta 5. OM azonosító: 100804

Részletesebben

FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ

FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ ABONY Kinizsi Pál Gimnázium és Szakközépiskola 2740 Abony, Kossuth tér 18. Tel.: 06 53/360-071 e-mail: kinizsi@kinizsi-abony.sulinet.hu http://www.kinizsi-abony.hu OM azonosító: 032618 FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ

Részletesebben

K Ü L Ö N Ö S K Ö Z Z É T É T E L I L I S T A AZ ISKOLA EREDMÉNYESSÉGÉRŐL, FELKÉSZÜLTSÉGÉRŐL, SZEMÉLYI FELTÉTELEIRŐL SZÓLÓ LEGFONTOSABB INFORMÁCIÓK:

K Ü L Ö N Ö S K Ö Z Z É T É T E L I L I S T A AZ ISKOLA EREDMÉNYESSÉGÉRŐL, FELKÉSZÜLTSÉGÉRŐL, SZEMÉLYI FELTÉTELEIRŐL SZÓLÓ LEGFONTOSABB INFORMÁCIÓK: K Ü L Ö N Ö S K Ö Z Z É T É T E L I L I S T A AZ ISKOLA EREDMÉNYESSÉGÉRŐL, FELKÉSZÜLTSÉGÉRŐL, SZEMÉLYI FELTÉTELEIRŐL SZÓLÓ LEGFONTOSABB INFORMÁCIÓK: Az intézmények eredményességéről, felkészültségéről,

Részletesebben

Tiszakécskei Móricz Zsigmond Általános Iskola, Gimnázium, Kollégium és Alapfokú Művészeti Iskola Beiskolázási Tájékoztatója

Tiszakécskei Móricz Zsigmond Általános Iskola, Gimnázium, Kollégium és Alapfokú Művészeti Iskola Beiskolázási Tájékoztatója Tiszakécskei Móricz Zsigmond Általános Iskola, Gimnázium, Kollégium és Alapfokú Művészeti Iskola Beiskolázási Tájékoztatója 6060 Tiszakécske, Erkel fasor 10. Telefon: 76/441-255, Fax: 76/440-063 OM azonosító:

Részletesebben

BEISKOLÁZÁS 2014/2015

BEISKOLÁZÁS 2014/2015 BEISKOLÁZÁS 2014/2015 Az iskola jellege, célkitűzése: Gimnáziumunkban az általános műveltséget megalapozó, kétszintű érettségi vizsgára, felsőfokú iskolai tanulmányok megkezdésére, valamint a munkába állásra

Részletesebben

Abigél Köznevelési Intézmény Debreceni Tagintézmény munkaterve és feladat-ellátási terve a 2013/2014-es tanévre

Abigél Köznevelési Intézmény Debreceni Tagintézmény munkaterve és feladat-ellátási terve a 2013/2014-es tanévre Abigél Köznevelési Intézmény Debreceni Tagintézmény munkaterve és feladat-ellátási terve a 2013/2014-es tanévre Elfogadta az Abigél Középiskola nevelőtestülete: Debrecen, 2013. szeptember 10. Bencze Rita

Részletesebben

Adatlap. 1. Általános felvételi eljárásban felvételi vizsgát tartanak: igen nem (Kérem aláhúzni a megfelelı választ!)

Adatlap. 1. Általános felvételi eljárásban felvételi vizsgát tartanak: igen nem (Kérem aláhúzni a megfelelı választ!) Adatlap 1. Általános felvételi eljárásban felvételi vizsgát tartanak: igen nem Ha igen, akkor: Központi írásbeli vizsgát tartanak: - 8 évfolyamos képzésre jelentkezıknek igen nem - 4 (5) évfolyamos képzésre

Részletesebben

Korszerű magas- és útépítési feladatok Németországban.

Korszerű magas- és útépítési feladatok Németországban. Korszerű magas- és útépítési feladatok Németországban. LEONARDO MOBILITÁS PÁLYÁZAT 2013 Székesfehérvári Belvárosi I. István Középiskola Jáky József Tagintézménye 8000 Székesfehérvár, Deák Ferenc utca 11.

Részletesebben

Székesfehérvári Szakképzési Centrum FELNŐTTOKTATÁS

Székesfehérvári Szakképzési Centrum FELNŐTTOKTATÁS Székesfehérvári Szakképzési Centrum FELNŐTTOKTATÁS Tudnivalók: DIÁKOKNAK A felnőttoktatásra vonatkozó külön rendelkezések Ha a tanuló a nyolc évfolyamos általános iskola elvégzése esetén 17., gimnázium

Részletesebben

MOSONMAGYARÓVÁRI KOSSUTH LAJOS GIMNÁZIUM 9200 Mosonmagyaróvár, Gorkij u. 1. OM azonosító: Telephely kódja: 002

MOSONMAGYARÓVÁRI KOSSUTH LAJOS GIMNÁZIUM 9200 Mosonmagyaróvár, Gorkij u. 1. OM azonosító: Telephely kódja: 002 MOSONMAGYARÓVÁRI KOSSUTH LAJOS GIMNÁZIUM 9200 Mosonmagyaróvár, Gorkij u. 1. Telefon: 96/576-470, 576-627 E-mail: titkarsag@kossuthmovar.hu Honlap: www.kossuthmovar.hu Igazgató: Horváth Éva Fogadóóra: szerda:

Részletesebben

FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ

FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ Iskolánk vendéglátó-ipari, kereskedelmi és idegenforgalmi szakképző iskola, ahol szakközép- és szakiskolai képzés keretében a nyolc általános iskolai osztályt végzett, illetve az

Részletesebben

Továbbtanulási tájékoztató

Továbbtanulási tájékoztató Debreceni Szakképzési Centrum Irinyi János Szakgimnáziuma és Szakközépiskolája Továbbtanulási tájékoztató a 2017/2018. tanévre Debrecen Kedves 8. évfolyamos tanuló! 1952-ben az akkori Mezőgazdasági és

Részletesebben

K I V O N A T. Tura Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 2012. augusztus 29-én 16 órakor megtartott ülésének jegyzőkönyvéből.

K I V O N A T. Tura Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 2012. augusztus 29-én 16 órakor megtartott ülésének jegyzőkönyvéből. K I V O N A T Tura Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 2012. augusztus 29-én 16 órakor megtartott ülésének jegyzőkönyvéből. Tárgy: Hevesy György Általános Iskola pedagógiai programjának módosítása

Részletesebben

Minden programra felvételi eljárásban választjuk ki a tanulókat.

Minden programra felvételi eljárásban választjuk ki a tanulókat. Az iskola neve: Bercsényi Miklós Katolikus Gimnázium és Kollégium, Általános Iskola, Óvoda Címe: 5200 Törökszentmiklós, Almásy út 1. Telefon/fax: 06-56/390-002 E-mail: tmbercsenyi@gmail.com Igazgató: Kocsis

Részletesebben