ÖSSZMAGYAR CSERKÉSZSTR ATÉGIA

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "ÖSSZMAGYAR CSERKÉSZSTR ATÉGIA"

Átírás

1 MINDEN MAGYARUL BESZÉLŐ GYEREK TALÁLKOZZON A CSERKÉSZETTEL! ÖSSZMAGYAR CSERKÉSZSTR ATÉGIA megvalósíthatósági tanulmány készítette a Magyar Cserkészszövetségek Fóruma 1

2 Tartalom rövid cserkészetet bemutató anyag: 3 A cserkészet társadalmi víziója 3 Küldetésünk 3 Szervezeti alapadatok 4 cserkészet társadalmi kapcsolódásai 5 A cserkészettel együttműködő közösségek 5 Oktatás 7 Ifjúsági szabadidős és sporttevékenység 7 Ifjúságnevelés 8 Kultúra 8 Egyházak és vallásos életre nevelés 9 Nemzet 10 a magyar cserkészet stratégiai célja és ehhez tartozó növekedési területek 11 a fejlesztés logikája: 11 kulcscélok azonosítása 11 akcióterületek és szükséges erőforrások meghatározása 12 Működő csapatok megerősítése 12 Új csapatok létrehozása 13 Vonzó cserkészet kialakítása 14 Látható cserkészet 16 Nemzeti mozgalom erősítése 17 2

3 rövid cserkészetet bemutató anyag: A cserkészet társadalmi jövőképe A cserkészet jövőképe, hogy a társadalmat olyan életrevaló, elkötelezett, felelős, egészséges polgárok alkossák, akiknek fontos, hogy önmaguk folyamatos nevelése által az Isten felé növekedjenek.1 A magyar cserkészmozgalom 2022-re magyar fiatal számára jelent állandó, megtartó közösséget. A cserkészmozgalom lehetővé teszi, hogy a gyerekek és fiatalok 5%-a saját élményű tapasztalatot szerezzen a cserkészetről, valamint megalapozza a mozgalom ismertségét és elismertségét. Küldetésünk A magyar cserkészet küldetése, hogy ezen jövőkép eléréséért önkéntesei által ifjúságnevelést végezzen, illetve életmodellt nyújtson. Mindezt saját nem-formális nevelési módszerével végzi. A cserkészet ezt Magyarország településein, határon túli magyar lakta vidékein és a diaszpórában létező magyar kolóniákon belül a helyi közösségekkel együttműködve 6-7 éves kortól mindenkinek nyújtja, aki nyitott elveinkre és a közösségre. A cserkészet közösségi nevelési forma, a családokkal, az iskolákkal és a vallásos közösségekkel közösen végzi nevelő munkáját. A cserkészet nevelési programja az egész embert átfogja, külön kitér a nevelés testi, szellemi, érzelmi, társas és lelki életterület. Szervezeti alapadatok A magyar cserkészet az egész magyar nemzetet átkarolja az Anyaországot, a határontúlt és a nyugati diaszpórát. Összesen nyolc egységből áll ma a magyar cserkészet: Horvátországi Zrínyi Miklós Cserkészcsapat, Kárpátaljai Magyar Cserkészszövetség, Külföldi Magyar Cserkészszövetség, Magyar Cserkészszövetség, Magyar Cserkészlány Szövetség, Romániai Magyar Cserkészszövetség, Szlovákiai Magyar Cserkészszövetség, és Vajdasági Magyar Cserkészszövetség. A szövetségek informális egyeztető fóruma a Magyar Cserkészszövetségek Fóruma. A következő években várható az összenemzeti cserkészszervezet létrehozása, melynek tagjai az önálló jogi személyiséggel rendelkező cserkészszövetségek lennének. Ezen szervezet létrehozásán keresztül megoldható lenne a kisebbségben és a szórványban élő magyar cserkészek Cserkész Világszervezeti (WOSM) tagsága. 1 Isten a magyar köznyelv általi használata a keresztény istenképpel felruházott transzcendens valóságot is jelenti, de nem kizáró a más vallások transzcendens valóságával. 3

4 A táblázat a jelenlegi létszám adatok at mutatja: Szervezet neve Csapatainak száma Taglétszáma (fő) Magyar Cserkészszövetség Magyar Cserkészlány Szövetség Romániai Magyar Cserkészszövetség Szlovákiai Magyar Cserkészszövetség Kárpátaljai Magyar Cserkészszövetség Vajdasági Magyar Cserkészszövetség Külföldi Magyar Cserkészszövetség Horvátországi Zrínyi M. Cserkészcsapat Csapatok megoszlása földr ajzi egységenként: Kárpátalja (Ukrajna) 4 3 Venezuela 1 Svédország Egyesült Államok Ausztria Argentína 1 Hollandia 36 6 Felvidék (Szlovákia) Horvátország 1 Brazília Ausztrália 1 10 Vajdaság (Szerbia) 12 Kanada 62 Magyarország 4 8 Erdély (Románia) 352 Svájc Németország 4

5 Tervezett növekedés 2012 és 2022 között: Nemzetrész Lakosság Cserkészek létszáma 0 év Cserkészek létszáma 5 év alsó felső Cserkészek létszáma 10 év alsó felső Anyaország 10 8,5 13,6 14,9 18,7 21,3 Határontúl Felvidék Kárpátalja Erdély Vajdaság Horvátország 2,3 1,2 0,3 1,6 0,3 0,1 1,9 2,1 0,5 0,5 2,6 2,8 0,5 0,5 0,2 0,2 4,6 5,3 1,2 1,3 6,2 7,0 1,2 1,3 0,4 0,4 Nyugat 1,5 3,0 4,8 5,3 11,6 13,1 ÖSSZEGEZÉS 13,8 15,0 24,0 26,3 43,7 49,7 Általános megállapítások: Vannak potenciálok, amin egy erős, nemzeti alapon nyugvó ifjúsági szervezet felépíthető (352 anyaországi és 113 határon túli működő csapat és 60 nyugaton működő csapat, kárpát-medencei hálózat, 1500 gyakorló vezető, önkéntes alapon működő önhordó szerkezet) A tervezett növekedést a mozgalom erősségeire kell építeni. Ilyenek a következők: helyi beágyazottság és elismertség, önkéntes ifjúságnevelési munka, szoros együttműködésen alapuló kárpát-medencei és nyugati hálózat, ezer fogadalmat tett cserkész. Fontos körülmény: a mozgalom kultúrája és jellege az egyes tagszövetségekben eltér (nyugati cserkészet, Kárpát-medence és MCSSZ) A cserkészmozgalom nevelési programjában megtalálhatóak a nemzeti, keresztény értékrend eszméi gyakorlati formában; így a mozgalom alkalmas a mintaközvetítésre. A mozgalom elsősorban nem ideológiai nevelést ad, hanem a gyakorlati életre nevel a tapasztalati tanulás eszközeivel, melyen keresztül sok fiatalt elérhet. A cserkészet nemre, raszra, vallásra tekintet nélkül mindenki számára nyitott (nyitott koncepció). A cserkészet társadalmi k apcsolódásai A cserkészet munkájában nem csak támaszkodik, hanem közös célok mentén, azonos értékrendre építve együttműködik a helyi közösségekkel. A cserkészettel együttműködő közösségek Család: Elsősorban a család az a helyi közösség, pontosabban közösségek hálózata, amely a cserkészetbe bekapcsolódó gyermekek és fiatalok első szocializációs közegét adja és értékrendjüket megalapozza. A családdal való együttműködés nem csak elvárásokat jelent (a gyereket bízzák ránk), hiszen nevelésünkben csak a családdal közösen tudunk előre haladni. A család támogató segítsége több oldalról megerősítést ad a nevelői munka eredményeinek eléréséhez. Nevelésünkben a felnőtté válás egyik legfontosabb célja, hogy a fiatal felnőtt életében megtalálja hivatását, amely a túlnyomó többség számára szülői szerepvállalást jelent. Iskola: Az iskola (azaz minden oktatási intézmény, ahol oktató-nevelő munka folyik) a tudás átadója, és egyben a társadalom összetételének leképzése folytán a legerősebb, családon kívüli szocializációs felület. Az iskolában elsajátítottakra a cserkészetünkben folyó nevelés épít. Esetenként egy-egy részt kiegészít, de pótlására nem tud vállalkozni! Az iskola elengedhetetlen tudást ad át, amelyre együttműködéseinkben építünk, bízva abban, hogy valamilyen végzettség mögött valós tudás és tapasztalat áll. 5

6 A határon túli magyar nyelven oktató iskolákkal szorosabb kapcsolat kialakítására törekszünk annak érdekében, hogy a cserkészet képes legyen a magyar identitást életben tartani, abba visszavezetni a fiatalokat. Nyugaton a hétvégi magyar iskolákkal a kapcsolat további fejlesztése jelent feladatot. Egyház: A vallási közösség a transzcendens valóság felé fordításban, az érzékelhető világon túli valóság megismerésének legfontosabb terepe. A hitbeli elköteleződés és a vallásos közösség az értékrendek megalapozásában játszik elengedhetetlen szerepet, még akkor is, ha az illető egyéni döntése révén a későbbi életében nem kíván vallásos közösség tevékeny tagjaként jelen lenni. A vallásos közösségek tanításaiban az Isten által nekünk adott legfontosabb értékek jelennek meg: igazmondás, felelősségvállalás és együttműködés. Mindezek nélkül nem fog kialakulni tisztességes társadalom, vagy egy abban helyet kérő közösség sem működik majd. A helyi közösség egy társadalmi ügy mellett elkötelezett személyek együttműködéséből jönnek létre. Működésükben a nagyobb közösségek (település, állam) támogatása és az általuk biztosított lehetőségek határozzák meg a sikerességüket. A cserkészet mint társadalmi értéknövelő közeg A cserkészetben nevelt fiatalokat tudatosan akarjuk kivezetni a helyi társadalomba. Az őrsi rendszer erős közösségi orientációt jelent, mely az életkor előrehaladtával folyamatosan tágul. A középiskolai évfolyamok alatt erősítjük a feladatvállalásokat, majd a felsőoktatási időszakban sok energiát fordítunk arra, hogy fiataljaink megismerjék a körülöttük lévő világot és megtalálják benne a helyüket nem feledve mit jelent cserkész létük felnőtt korukban. A helyi közösségeink (csapatok) és a helyben lévő egyéb közösségek közötti együttműködéseket is erősítjük, szerepet vállalunk a helyi lakóközösség életében. A cserkészet összmagyar ifjúsági mozgalom is, ezért együttműködéseinket tekintve kiemelt jelentősége van a határokon túlmutató magyar-magyar együttműködéseknek is. Társadalmi tevékenységek Önkéntes munka társadalmi elismertségének növelése Magyar fiatalok lakóhelyükön tartása, gyökerek megismertetése, magyar identitás erősítése Nemzet és ország stratégia kidolgozásában, társadalmasításában való részvétel Módszer (Hogyan érjük el?) Kommunikációs tevékenység. Országos önkéntes kampány menedzselése Javaslatok megfogalmazása a készülő munka törvénykönyvéhez, mely a felnőttek számára lehetővé teszi évi öt munkanapnyi fizetés nélküli szabadságot önkéntes munka céljából Cserkészek által kisebbségi létben élő helyi fiatalok számára szervezett programok Tanácsadói munka, hálózati kapcsolatok biztosítása 6

7 Oktatás Az iskola melletti non-formális nevelési tevékenységek sikeresen egészítik ki az ismeretalapú oktatást, mely során kevesebb figyelem jut az összetett nevelésre. A cserkészet módszerei révén (kisközösségi (őrsi) rendszer, fogadalom és törvények, cselekedve tanulás, folyamatos és ösztönző, vonzó és hasznos programok főként a természetben, nemzeti kultúra ápolása) az egyik legsokrétűbb pedagógiai mozgalom, mely képviselt értékeivel és azzal, hogy jól használható gyakorlati tudást biztosít, vissza is hat az oktatás rendszerére. A cserkészet által átadott tudás és az általa közvetített minták a felelősségvállalás fontosságát, az öngondoskodást és a talpraesettséget szolgálják. A közösségi nevelés nem lexikális tudást ad, hanem a cselekvés általi tanulással és az értékeléssel megerősíti az elsajátított tudást, és segít újrarendszerezni a már meglévő tudáshalmazt. A megtanultak nem csak az adott témakörben használható tudást biztosítanak, hanem a gyakorlati tevékenységek során egyfajta rutint eredményeznek, és az egész életben hasznos tudást biztosítanak. Mindezek, a cserkészetben használt eszközök és módszerek az iskolai oktatásban is bevezethetőek. Égető szüksége van a tanulóknak mindenre, ami segíti őket az életre való felkészülésben, életvezetési képességeiknek megerősítésében. A családi életre nevelés, a pénzügyi ismeretek, az életvezetési kompetenciák mindmind olyan terület, ahol a mai oktatás lemaradásban van. Társadalmi tevékenységek Pedagógus képzés megújításában való részvétel (elvi alapok, tapasztalati tanulás módszertana, környezeti nevelés, értékproduktív szabadidő szervezés) Iskolára épülő kistelepülési közösségszervezői feladatok betöltése Cserkész különpróbák, mint egyszakma elsajátítására alkalmas képzések Módszer (Hogyan érjük el?) Felsőoktatási pedagógus és lelkész képzésekben cserkész szemináriumok tartása négy féléven át Pedagógus továbbképzési programok kínálása, saját akkreditált képzőintézménnyel Oktatói anyagok kidolgozása tudásbázis és tudásanyag, kiadványszerkesztés, betanítás Kistelepülési cserkészcsapatok indítása és mentorálása (csapatalapítás, képzés, támogatás, hálózatfejlesztés) Együttműködési megállapodások megkötése a programgazdákkal Ifjúsági szabadidős és sporttevékenység Az elmúlt években kiemelt szerepet kapott a gyerekek és fiatalok egészséges életmódra történő nevelése és az egészségmegőrzés, melyben központi szerepet játszik a tömegsportok népszerűsítése és a gyermekek és fiatalok korosztályainak rendszeres sportolása. A cserkészet szakági rendszere több évre történő elköteleződést kívánó, fizikai aktivitást igénylő, elsődlegesen életmód sportágakban folytatott szabadidős sporttevékenységekre irányul. A szakági rendszer által átfogott hobbisportok (evezés, vitorlázás, hegymászás, sziklamászás, barlangászat, tájfutás, teljesítménytúrázás) az egészség megőrzését és a testedzésben gazdagabb életmód kialakítását és megtartását szolgálja. 7

8 Társadalmi tevékenységek Hobbisportok népszerűsítése Tömegsport mozgalom népszerűsítése Módszer (Hogyan érjük el?) Szakági táborok kinyitása nem cserkészek felé (toborzást segítő tevékenység) Tömegsport napok (versenyek) szervezése Ifjúságnevelés Az ifjúságnevelés célrendszerében kiemelt cél a fiatalok részvételének és aktív polgárságának, továbbá önkéntes tevékenységének az ösztönzése. A cserkészet ezekre gyakorlati megoldásokat és cselekvési mintákat kínál. Valamint egyedülálló európai kapcsolatrendszerrel rendelkezik. A cserkészmozgalom az EU legaktívabb ifjúságpolitikai szereplője. A nemzeti szövetségek vezetői kiemelkedő szerepet töltenek be a Nemzeti Ifjúsági Tanácsok vezetésében és a parlamenti tanácsadói munkában. Valamint számos európai cserkész és ifjúsági szakmai programot szerveznek, melyek a fiatalok tömegeinek bevonását, megmozgatását szolgálják. A cserkészmunka fontos értéke az önkéntesség és a kortárs vezetői munka. Ez a körülmény növeli a fiatalok felelősségvállalását és motiválttá teszi őket a döntések meghozatalában való részvételre. A cserkészmozgalom nyitott együttműködésekben gondolkodik. Az elmúlt években is gyakran dolgoztunk együtt ifjúságneveléssel foglalkozó szervezetekkel, közösségekkel. A velük való együttműködés révén a jövőben olyan tematikus, közösséget adó rendezvények és rendezvénysorozatok létrehozására látunk lehetőséget, melyek értelmes tudással és tapasztalattal teszik gazdagabbá a résztvevőket. Társadalmi tevékenységek Részvétel a hazai Ifjúsági Tanács megalakításában és európai ifjúsági networkingben Részvétel a NIT/MIK munkájában Részvétel az állami ifjúsági szakpolitikai munkában Módszer (Hogyan érjük el?) Cserkészszakmai kapcsolatok becsatornázása Jó gyakorlatok felmutatása Programok kidolgozásában való részvétel GYIA tanács munkájában való részvétel, támogatási rendszer kialakítása Táboroztatás szabályozása Kultúr a A magyar cserkészet egyik módszere a magyar kultúra ápolása, különös tekintettel a népi hagyományokra. Ez a sajátosan magyar módszer segít megőrizni hagyományainkat, segít megismerni önmagunkat, a közösségünket, a nemzetünket. Nem csak a népművészet útján, hanem mindazok által, amelyek a magyar kultúra kincsei a pentaton dallamoktól az István, a királyig, a jurtától az Országházig. A magyar kultúra (és itt kiemelendő, hogy a magyar kultúra igen sokféle, hiszen a Kárpát-medence közösségének minden hatása érezhető rajta) mint közös alap, és mint közös nyelv jelenik meg. Minden rezdülésünkben magunkban hordozzuk ezt a közös alapot. A nyelvhasználattal, a fantáziánkkal, a mulatásunkkal és a bánatunkkal stb. mind teszünk azért, hogy ezt a kultúrát ápoljuk. Ezért minden olyan megmozdulásunkon, amit a cserkészethez kötünk, ezeknek nemcsak helye lehet, hanem helyet is kell neki biztosítani! Különösen nagy lehetőséget jelent a cserkészet magyarságra kiterjedő hálózata, melynek keretében lehetőség nyílik a kisebbségi létben élő fiatalokkal történő csereprogramokra. Ezek a cserék nem csak a cserében résztvevő fiatalok, hanem a vendéglátóik identitásának erősítését is jelentik. Ezért tartjuk különösen fontosnak az anyaországon kívül élő fiatalok vendéglátói szerepbe hozását. 8

9 Társadalmi tevékenységek A regös cserkészetre szervezett kultúraápolási kisközösségi hálózat Magyar-magyar cserekapcsolatok létesítése a cserkészet bázisán Módszer (Hogyan érjük el?) Helytörténet kutatások Kultúrkincs gyűjtését és hagyományőrzést segítő táborok Osztálykirándulás projekt Kárpát-medencei cserkészparkok hálózatára épülve Egyházak és vallásos életre nevelés Alkalmazott kereszténység A cserkészpedagógia különlegessége egy nagyon egészséges lelkületű vallásosság. A cserkészet kezdeteitől fogva vallásos elkötelezettségű szervezet, ám semmiképpen nem tekinthető hittanos közösség -nek. A vallás fontos szerepet játszik a mozgalom tagjainak életében. Az alapító Robert Baden-Powell - gondolatait kölcsönvéve: A cserkészet nem kevesebb, mint alkalmazott kereszténység. A kereszténység megélése segíti a mozgalomban felnövőket, hogy felnőtt korukban másokért felelősséget vállalni tudó, a közösségért áldozatra képes emberekké legyenek. Vallás és kulturális identitáserősítés A személyes, vallásos elköteleződés és ennek - életvezetésben is látható - felvállalása az európai alapú kultúrákban az utóbbi évtizedekben egyre inkább háttérbe szorult. Létezik cserkészet, melyben kifejezetten kevés hangsúly esik a vallásos elköteleződésre, a magyar cserkészet nem ilyen. A hit, azaz a személyes elkötelezettség intimitását messzemenően tiszteletben tartva a cserkészet alkalmas arra, hogy tagjait, a programjain résztvevőket motiválja, arra indítsa, hogy képesek legyenek az egyéni hitgyakorlat (vagy hit-nem-gyakorlat) atomizáltságából kilépni és közösségben is megélni a transzcendens valóság felé való nyitottságot. Ezek az alkalmak amennyiben figyelembe veszik a cserkészek korosztályi sajátosságait lehetőségek arra, hogy különleges módon elmélyítsék a benne résztvevők identitását, kötődését szűkebb, illetve tágabban értelmezett közösségeikhez. A személyes hit nem bigottá, hanem szélesebb látókörű emberré tehet. Társadalmi tevékenységek Módszer (Hogyan érjük el?) Kapcsolódási felület Cserkész mozgalom tagjai/vezetői számára szervezett specializált programok Ifjúsági lelki mozgalmak (kulcsszavak: személyes útkeresésre, elköteleződésre való biztatás, Történelmi egyházak vezetői és ifjúsági referensei munkájának elterjesztése a cserkészet bázisán személyes vezetői példaadás, elmélyült kérdésfelvetés, őszinte válaszkeresés ökumenikus elköteleződés) Nevelési programjainkon az alkalmazott keresztényi megközelítés hangsúlyozása Tudatos figyelem erre az átfogó szempontra Történelmi egyházak vezetői és ifjúsági referensei Lelkiségi mozgalmak 9

10 Nemzeti mozgalom A 2010-ben megfogalmazott nemzetpolitika központi gondolata a magyar nemzet európai uniós perspektívában történő újraegyesítése, a határon túli magyarság szülőföldjén közösségként való megmaradásának és gyarapodásának elősegítése. A cserkészmozgalom, mint a legstabilabb bázissal rendelkező összmagyar ifjúsági mozgalom ezt az integrációt tudja szolgálni, méghozzá elsősorban közösségi szempontból. A cserkészmozgalom nevelési alapegysége a kisközösség, arra a felismerésre építünk, hogy közösségi lényként vagyunk megteremtve, és egyszerűen nem tudunk egészségesen fejlődni, ha nem lesznek normálisan gondolkodó embertársak a közelünkben. Így a kisebbségi létben felnövő fiatalok számára kiemelt jelentősége van annak, hogy létezik-e olyan magyar ifjúsági közössége, mely a család és az iskola mellett alapvető szocializációs közeget jelent a fiatalok számára, identitásformáló erővel rendelkezik. A helyi létet egészíti ki a más nemzettagokkal történő rendszeres találkozás lehetősége. Hasonlóságaink és különbözőségeink megtapasztalásából sok erő származhat, ezeken a cserkészeten keresztüli találkozásokon keresztül sokat tanulhat, növelheti magyarként és emberként való önbecsülését. A magyar kisebbségi cserkészet jelenleg a belső tagsági szabályok kedvezőtlen alakulása, az egy ország egy tagszervezet elv alkalmazása miatt nem tagja a Cserkészmozgalom Világszervezetének (World Organisation of the Scout Movement, WOSM). A WOSM általi elismertség óriási előnnyel járna a magyar kisebbségi cserkészszövetségek számára. A WOSM módszertani, szakmai és anyagi (pályázati) támogatásán felül megnyílna a lehetőség a magyar kisebbségi cserkészek számára a nemzetközi projektekben és rendezvényeken való részvételre, valamint a működésük szerinti országban is megszűnne szervezetük hátrányos helyzete. (Jelenleg ezen országokban létezik a hivatalos, elismert többségi nemzeti és a nem hivatalos, nem elismert magyar kisebbségi cserkészet a WOSM tagság megvalósulása esetén a magyar kisebbségi szervezetek azonos platformra kerülnének a nemzeti szervezetekkel, és azonos pozícióból tárgyalhatnának külső partnereikkel vagy folyamodhatnának pályázati támogatásokért.) A kisebbségi magyar cserkészet WOSM tagságának lehetővé tétele a Magyar Cserkészszövetség külügyi tevékenységének egyik fő prioritása. A WOSM alapszabályának reformja jelenleg napirenden van, az érdekeinknek megfelelő módosulás azonban jelentős nemzetközi előkészítő tevékenységet, lobbizást, a módosítási folyamatba való aktív bekapcsolódást igényel, aminek jelentős anyagi vonzata (utazások) jelenleg meghaladja az MCSSZ lehetőségeit. A magyar kisebbségi cserkészet WOSM tagságának lehetővé tétele Módszer (Hogyan érjük el?) Bekapcsolódás a WOSM alapszabály módosításán dolgozó Task Force munkájába, részvétel a témával foglalkozó nemzetközi konferenciákon, műhelyeken, intenzív lobbi-tevékenység 10

11 a magyar cserkészet str atégiai célja és ehhez tartozó növekedési területek A magyar cserkészet létszámának növelése, a mozgalom kiterjesztése, a gyerekek és a fiatalok minél szélesebb tömegei számára elérhető élményközpontú közösségi nevelés biztosítása. (tömegmozgalommá válás) 2022-ban magyar cserkész. Milyen arca legyen a cserkészetnek 2020-ban? Nemzeti szinten gondolkodó, helyi szinten cselekvő cserkészmozgalom, mely nevelési programja kipróbált értékek mentén áll. (hívószavak: elkötelezettség a személyes, társadalmi és spirituális értékek mellett; önnevelés jelentősége, vonzó tevékenységek, természettel való kapcsolat, tapasztalati tanulás fontossága, csapatmunka) Fiatalok szükségleteire építő, megújulni képes, dinamikus nevelő szervezet, erős középszinttel és vonzó közösségi élettel [cserkészcsapatok]. Olyan kárpát-medencei és nyugati magyarság számára ismert és elismert ifjúsági nevelő szervezet, mely olyan fiatalokat nevel, akik képesek alkotó szerepet játszani a társadalomban.(hátrányos helyzetűek befogadása, közösségi szolgálat a leszakadó társadalmi csoportok felé, ország megújítására képes vezetői bázis) Erős támogatói közeg léte volt cserkészekből, a mozgalmat felnőtt fiatalok segítik. a fejlesztés logik ája: Nem lényege a cserkészetnek a sok ünnepély és parádés dolgok, mert ez félrevezető is lehet, hamis szempontokká válhat a társadalomnevelésben. A lényeg nem a tömeg és nem a látható; a lényeg, a cserkészetnek alapfundamentuma az őrs, a gyermeknek legszűkebb, sajátos, bensőséges szervezete. (Teleki- hagyaték) A létszámnövekedést célzó növekedés minőségi fejlesztéssel szükséges megalapozni. A fejlesztés egészében fontos szervezeti és a pénzügyi fenntarthatóság biztosítását szem előtt tartani. Szervezeti fenntarthatóság kapcsán érdemes figyelni, hogy a cserkészmozgalom középszintjét érdemes megerősíteni, hogy az képes legyen csapatokat támogatni (vezetőképzés és továbbképzés, felszerelés, célzott kis összegű támogatások, társadalmi kapcsolatrendszer). A minőségi szempontból fontos vezetőképzés, kommunikációs tevékenység és országos kiemelt rendezvények, szakmai egyeztetésekben való rendszeres részvétel megszervezése országos szinten ajánlott, egyrészt a méretgazdaságosság okán; másrészt az egységes koordináció biztosítása kapcsán is. A fejlesztés sorrendiségét az alábbi ábra szemléleti, az egyes szakaszokba történő továbblépéshez az előző oszlopban megjelölt előfeltételek teljesülése szükséges. kulcscélok azonosítása A stratégiai cél eléréséhez öt célt definiáltunk, melyek kitörési pontként definiáltunk. Ezekhez akcióterületeket nevesítettünk és konkrét akciókat határoztunk meg. A konkrét tevékenység kapcsán meghatároztuk a szükséges erőforrásokat és nevesítettük mi az, ami rendelkezésre áll és mi az, ami hiányzik. 11

12 Növekedési területek 1. Működő csapatok megerősítése 2. Új csapatok létrehozása 3. Vonzó cserkészet kialakítása 4. Látható cserkészet 5. Nemzeti mozgalom erősítése ek (Akcióterületek) 1.1 Toborzás erősítése 1.2 Vezetőképzés és továbbképzés regionális szinten éves csapatalapítást támogató projekt (vezetőképzés és alakuló csapatok vezetőinek mentorálása) 2.2 Felfedező táborok több helyszínen (cserkészetbe bevezetés) 3.1 Nevelési tevékenység megújítása (VK és nevelési anyagok) 3.2 Szakági rendszer újraélesztése (hobbi sportok, természetjárás és védelem területén) 3.3 Nemzeti vezetőképző központ kialakítása 3.4 Cserkészet jelenléte a pedagógus képzésben-anyaországban és lehetőség szerint a határon túl 4.1 Helyi önkéntes programok előmozdítása nemzeti szinten 4.2 Erősen felépített 100 éves rendezvénysorozat megvalósítása (országos határon túli, diaszpóra és minden esetben helyi lábak) 5.1 Régiós és nemzeti programok megvalósítása 5.2 Csere programok kialakítása 5.3 Közös vezetőképzés akcióterületek és szükséges erőforr ások meghatározása Működő csapatok megerősítése Akcióterület : 1.1 Toborzás erősítése a meglévő csapatokban Cél: Sikerkritérium: Meglévő cserkészcsapatok létszámának növelése Tagság 2000 fővel történő növelése évente és a fiatalok megtartási arányának növelése Rendelkezésre áll Szükség van rá a) b) c) Központi toborzóanyag elkészítése (pla- kát, film, ismertető brossura, matrica kísérő iskolai célcsoportnak szóló kiadványok) Korosztályi vezetői továbbképzések (3x2 naposak, 200 fő részére/korosztály, összesen 600 főnek) grafikai tervező nyersanyagok tagszervezeti médiakampány 2012-ben terjesztésre hálózat és 2013-ban honlap tartalomfejlesztő csapat médiaügynökségkreatív anyag elkészítése nyomdai munka ára média V e z e t ő k é p z é s e k (szállás, ellátás, utazási költségtérítés) 12

13 Akcióterület: 1.2 Vezetőképzés és továbbképzés rendszerének megújítása Cél: Vezetőképzés módszertani és tartalmi egységesítése, minőség biztosítása. A meglévők mellet új vezetőképzések elindítása. Rendszeres vezetői továbbképzés rendszerének megteremtése. Vezetőképzéssel foglalkozó vezetők kép- zése (200 fő). Vezetőképzés tartalmi és módszertani reformja. Táborozási a) b) Szakkönyvek kiadása (publikációk): kor- osztályi módszertani könyvek, cserkészkönyvek, pedagógiai havilap) c) Nemzeti Képzési és Módszertani Központ felállítása Sikerkritérium: Egységes és akkreditált vezetőképzések. Évi 500 fő képzésére alkalmas vezetőképzési infrastruktúra. Évente a vezetők 1/3-nak képzése 2-4 napos továbbképzési programokban. Rendelkezésre áll Szükség van rá Szakértői munka (kialakítás, írás, fejlesz- Önkéntes vezetők és képzők tés) eszközállomány a jelenleg futó kapacitásokhoz Új csapatok létrehozása Akcióterület: 2.1 Két éves csapatalapítást támogató projekt Eszközvásárlás regionális szintre d) Kárpát-medencei szövetségek vezető- On-line publikációs lehetőség képző központjainak kialakítása, meglévő megerősítése utána évente fogyóeszközök pótlása Vezetőképző Központ Szövetségenkénti vezetőképző központok felállítás (Ingatlanszerzés és felújítás külön költségvetés alapján) Kiadványok kiadásának költsége Cél: Sikerkritérium: Településeken (különösen vidéki kisvárosban Évi csapat elindítása.(taglétszám évi és kistelepüléseken) cserkészcsapatok elindítása és mentorálása fővel történő növelése) Rendelkezésre áll Szükség van rá helyi fizettet munkatárs a regionális regionális központok és Mo-n belül megépített menedzsmenttel rendelkező kp-ba (és útiköltség térítés MCSSZ a) b) Csapatalapítás emberi és módszertani oldalról történő támogatása (rendszeres mentori tevékenység) Regionális eszközraktár korlátos eszközállománnyal Csapatok első táborainak eszközökkel történő támogatása Csapat alapítást helységgel támogató önkormányzat/ egyházi közösség/iskola Táboroztatást szolgáló eszközök utána évente fogyóeszközök pótlása a cserkészszövetség fizeti költségtérítést közérdekű önkéntes szerződéssel) Költségtérítés Csapatalapítást segítő Egyenruha gyártáshoz hozzájárulás egyenruha csomag biztosítása induló csapatoknak vagy hátrányos helyzetű térségekbe 13

14 b) Akcióterület: Új csapatok toborzását segítő Felfedező táborok szervezése Cél: Cserkészet testközelből történő megismertetése Sikerkritérium: Évente fő elérése a éves fiatalokkal, olyan helyeken, ahol cserkészetet bemutató és népszerűsítő Felfe- cserkészcsapat indítását szeretnék elérni. dező táborok által. Rendelkezésre áll Szükség van rá a) 5-6 napos Felfedező táborok megtartása Felfedező tábor knowhow min. évi 20 helyszínen. és elhivatott csapat A Felfedező táborok folyamatos kiterjesz- tése, cserkészek bevonása a munkába Programcsapat felkészítését végző vezetők Marketing anyag Felfedező tábor költségei főre Vonzó cserkészet kialakítása Akcióterület: 3.1 Nevelési tevékenység megújítása Kapcsolódó területek: 1.2 Cél: A cserkészet új nevelési programjának kidolgozása és elterjesztése az aktív vezetők között. Sikerkritérium Kidolgozott és működő nevelési program készül, melyet a csapatok és vezetők használnak. a) Új nevelési program elkészítése és terjeszté- Rendelkezésre áll se, adaptálása az egyes tagszövetségek helyi viszonyaira Mentori munka biztosítása az implementá- cióhoz b) c) Szervezeten belül ennek kommunikálása Akcióterület: 3.2 Szakági rendszer újjáélesztése Cél: Szakági tevékenység kiterjesztése, (amatőr sport tevékenységek, kultúrához kapcsolódó hagyományőrzési tevékenység) éves korcsoport széles rétegei számára elérhetővé tétele. Szükséges know-how, WOSM támogatása On-line terjesztés Önkéntes mentorok Szükség van rá Roadshow-k és nemzeti vezetői konferencia, személyes kommunikáció költségei Külföldi tanulmányutak adott témákban Mentorok költségtérítése Sikerkritérium: 4-5 szakág elindítása és felfuttatása tól 2000 cserkész bekapcsolása a szakági munkába.(mint a cserkészet értékét és vonzerejét növelő körülmény) 14

15 a) Szakághoz kapcsolódó külön próbák rend- szerének frissítése b) c) Stabil szakági bázisok kialakítása (ingatlan és eszközállomány) Szakági vezetők képzése Rendelkezésre áll Szakág kezdemények (know-how, néhány vezető) Minimális eszközállomány Szükség van rá Balaton-parti vitorlás telep Duna és Tisza parti csónakház Hegyi turistaszálló, közösségi bázis Ingatlan és felújítása Határon túli ingatlanfejlesztések (Erdélyben és Felvidéken képzési központ/cserkészpark) Ingatlan renoválásra egyszeri keret biztosítása. Sporteszközök beszerzése (állóeszköz) Fogyóeszköz beszerzés Szakági vezetőképzések támogatása (hivatalos tanfolyam és vizsgadíjak) Akcióterület: 3.3 Felnőtt vezetők erőforrásként való bevonása Cél: Vezetésből kinőtt vezetők önkéntesként való bekapcsolása a szövetségi munkába és a csapatok/szakágak életébe. A részmunkaidős vezetők számának emelése, szakértők bekapcsolása a mozgalom szervezésbe. Sikerkritérium: A vezetői munka 20%-nak rábízása felnőttekre. (projektek vezetése, szakági munka, támogató tevékenység). Családos cserkészet népszerűsítése a) Felnőtt cserkészek és családjaik, vala- Rendelkezésre áll Szükség van rá mint vezetők motiválását segítő éves Szervezői csapat kárpát-medencei nagy rendezvény Szoftveres támogatás (KOMP Fesztivál, 2 évente más Kárpátmedencei rendezvény) (CRM) Projekt céltámogatáb) Barátaink Kör kiépítése (alumnik szá- mára) Rendezvényszervezés 15

16 Látható cserkészet Akcióterület: 4.1 Átfogó kommunikációs munka Cél:A magyar cserkészet rendszeres jelenléte a helyi és országos közmédiumokban a) b) rendszeres és átfogó kommunikációs (PR és marketing) tevékenység központi irányítással Rendszeres sajtó megjelenések Sikerkritérium: Havi rendszerességű sajtómegjelenések, jól tematizálható szegmensekben. A cserkész brand pozitív megítélésű az egész társadalomban. Rendelkezésre áll Szükség van rá Kommunikáció és Kommunikációs terv és stratégia Kommunikációs eszközök elérhetővé tétele a csapatok és a kerületek számára Cserkész magazin és Vezetők Lapja kiadá- sa c) marketing munkatárs (2 főállás) médiában hely biztosítása Cserkész újság és Vezetők Lapja nyomdaköltsége + postázása Akcióterület: 4.2 Országos önkéntes akció elindítása a társadalmi szerepvállalás jegyében (Te Szedd!) 4.3 Helyi önkéntes akciók elindítása Cél:A társadalom széles körben ismerje meg a Sikerkritérium: Cserkészmozgalom társadalmi cserkészetet és kapcsolja össze a társadalomért kapcsolatainak száma 30%-al nő. vállalt felelősséggel és tevékeny részvétellel. a) Rendelkezésre áll Szükség van rá Te szedd! elnevezésű önkéntes projekt or- hálózat szágos szervezése partneri kapcsolatok b) helyi önkéntes akciók szervezése csapat országos koordináló Projekt céltámogatás szinten munka(önkéntes stratégia és megkötött partneri szerződések) Akcióterület: 4.4 Sikeres 100 éves rendezvénysorozat Cél: Összmagyar cserkészközösség ünnepének Sikerkritérium: megteremtése. Megvalósult rendezvények (Nemzeti Nagytábor Jelenlegi és volt cserkészek összehozása az 2013, kiállítások, emlékülés) ünnep kapcsán. Kiadványok A cserkészet ünnepébe helyi szereplők bekapcsolása, minél több társadalmi csoport meg- Hírekkel elért elsődleges és másodlagos célcsoporszólítása. a) Nemzeti Nagytábor 2013 aug Rendelkezésre áll Szükség van rá b) szervezői csapat, önkéntesek C é l t á m o g a t á s Cserkészkiállítás (állandó kiállítás Bu- alapinfrastruktúra NNT-re dapesten 2013 I-II.negyedév) Budapesti és határon c) Cserkész vándorkiállítás 2012 ősztől d) Országházi emlékülés túli helyszí- kiállítási anyag a cserkészgyűjteményben és a határontúli neken kiállítási cserkészszövetségeknél helyszín és kiállítás rendezési költsége Utazó kiállítás legyártáse) jubileumi cserkész ismeretterjesztő al- Utazó kiállítás anyaga f) bum érme és bélyegkibocsátás Album szerkesztői és anyaga Album nyomdai költsége 16

17 Nemzeti mozgalom erősítése Akcióterület: 5.1 Kisebbségi cserkészet megerősítése közép és helyi szinten Cél: A külföldi magyar szövetségek munkájának Sikerkritérium: Határon túli Kárpát-medencei fejlesztése, kapacitásaik bővítése, forrásbevonási szövetségek képesek éves 10-12%-os taglétszámbeli képességük javítása növekedést elérni. a) Menedzsment fejlesztése, képzés és szer- Rendelkezésre áll Szükség van rá vezetfejlesztés Képzői, tanácsadói b) Kis összegű fejlesztési támogatás biztosí- Mo-i díj tanulmányutak tása határon túli cserkész kezdeményezések számára szervezése Belső pályázati keret Akcióterület: 5.2 Határon túli cserkészetet érintő programok szervezése Cél:A határon túli és anyaországbeli cserkészek csereprogramok támogatása. Különösen a külföldi magyar cserkészvezetők itthoni látogatásainak segítése. A külhoni magyar cserkészcsapatok vendéglátói szerepbe hozása. A magyar cserkészparkok hálózatának fejlesztése. Sikerkritérium Csereprogramokban évente 500 cserkész vegyen részt. Rendelkezésre áll Szükség van rá a) Cserkészparkok hálózatba történő szer- infrastruktúra és attrakció fejlesztésre vezése és koordinálása 8-10 cserkészpark együttműködése) pályázati szolgáló b) Rendszeres Kárpát-medencei cserkész- cserkészparkok egy része rendszeres találko- források csere utak szervezése (tanulmányutak, vezetőképzés) zók és képzések, tanulmányutak költségvetése Központi működés költségei: Koordináló iroda személyzetének költségei és tisztségviselői költségtérítés szövetségenként és létszámhoz igazodva Szervezet neve Projekt Iroda - Kp - Projekt koordináció Tagszövetségek átlagban és összesen 3 állás és tisztségviselői költségtérítések 1 állás és tisztségviselői költségtérítések 17

Magyar Cserkészszövetségek Fóruma 2014.október 2-5., Budapest Magyarország

Magyar Cserkészszövetségek Fóruma 2014.október 2-5., Budapest Magyarország Szakmai beszámoló Kisközösségben felnőve - utak és lehetőségek a határon túl (második rész) Időpont: 2014. október 3. Helyszín: 1014 Budapest, Magyarság Háza A megvalósított rendezvény célja volt: 1.)

Részletesebben

Társadalmi szerepvállalás erősítése a közösségek fejlesztésével EFOP

Társadalmi szerepvállalás erősítése a közösségek fejlesztésével EFOP Társadalmi szerepvállalás erősítése a közösségek fejlesztésével EFOP-1.3.5-16 Alapvető célok: A helyi igényekre, lehetőségekre reflektálva új formalizált vagy nem formalizált kisközösségek létrehozása

Részletesebben

ÉLETREVALÓ U4 LIFE TPPA/2012/03/30

ÉLETREVALÓ U4 LIFE TPPA/2012/03/30 ÉLETREVALÓ U4 LIFE TPPA/2012/03/30 Hátrányos helyzetű fiatalok munkaerő-piaci integrációjában szerzett svájci és magyar tapasztalatok felhasználása egy közös módszertan kidolgozásához c. projekt bemutatása

Részletesebben

EFOP TÁRSADALMI SZEREPVÁLLALÁS ERŐSÍTÉSE A KÖZÖSSÉGEK FEJLESZTÉSÉVEL

EFOP TÁRSADALMI SZEREPVÁLLALÁS ERŐSÍTÉSE A KÖZÖSSÉGEK FEJLESZTÉSÉVEL EFOP-1.3.5-16 TÁRSADALMI SZEREPVÁLLALÁS ERŐSÍTÉSE A KÖZÖSSÉGEK FEJLESZTÉSÉVEL PÁLYÁZAT CÉLJA: A helyi igényekre, lehetőségekre reflektálva új formalizált vagy nem formalizált kisközösségek létrehozása

Részletesebben

Takácsi Község Képviselőtestülete 4/2001. / III.20./ sz. rendelete a helyi közművelődésről

Takácsi Község Képviselőtestülete 4/2001. / III.20./ sz. rendelete a helyi közművelődésről Takácsi Község Képviselőtestülete 4/2001. / III.20./ sz. rendelete a helyi közművelődésről Takácsi Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a többször módosított 1990. évi LXV. tv. 16.. / 1 / bekezdésében

Részletesebben

A Dél-Mátra Közhasznú Egyesület a következő LEADER kritériumokat határozta meg célterületenként

A Dél-Mátra Közhasznú Egyesület a következő LEADER kritériumokat határozta meg célterületenként A Dél-Mátra Közhasznú Egyesület a következő LEADER kritériumokat határozta meg célterületenként A Dél-Mátra Közhasznú Egyesület Helyi Vidékfejlesztési Stratégiájában megfogalmazott célkitűzések megvalósítása

Részletesebben

Rendelet. Önkormányzati Rendelettár. Dokumentumazonosító információk. Rendelet típusa: Módosított rendelet azonosítója: Rendelet tárgykódja:

Rendelet. Önkormányzati Rendelettár. Dokumentumazonosító információk. Rendelet típusa: Módosított rendelet azonosítója: Rendelet tárgykódja: Rendelet Önkormányzati Rendelettár Dokumentumazonosító információk Rendelet száma: 12/1999.(VI.01.) Rendelet típusa: Alap Rendelet címe: A helyi közművelődésről Módosított rendelet azonosítója: 25/2003.(XI.27.)

Részletesebben

KOMMUNIKÁCIÓS TERV 2012.

KOMMUNIKÁCIÓS TERV 2012. KOMMUNIKÁCIÓS TERV Tanulj tőlünk- Tanulunk tőled! TÁMOP 3.1.7-11/2-2011-140 KOMMUNIKÁCIÓS TERV 2012. A kommunikáció tervezése része a TÁMOP 3.1.7 projekt szakmai tervezésének. A szakmai feladatok alapján

Részletesebben

ÉLETREVALÓ U4 LIFE TPPA/2012/03/30

ÉLETREVALÓ U4 LIFE TPPA/2012/03/30 ÉLETREVALÓ U4 LIFE TPPA/2012/03/30 Hátrányos helyzetű fiatalok munkaerő-piaci integrációjában szerzett svájci és magyar tapasztalatok felhasználása egy közös módszertan kidolgozásához c. projekt bemutatása

Részletesebben

Hajdúszoboszló Város Önkormányzata Képviselő-testületének 25/2006. (VII.06.) számú rendelete a helyi közművelődési tevékenység támogatásáról

Hajdúszoboszló Város Önkormányzata Képviselő-testületének 25/2006. (VII.06.) számú rendelete a helyi közművelődési tevékenység támogatásáról Hajdúszoboszló Város Önkormányzata Képviselő-testületének 25/2006. (VII.06.) számú rendelete a helyi közművelődési tevékenység támogatásáról Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának Képviselőtestülete a Kulturális

Részletesebben

Debrecen Huszár Gál Gimnázium, Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény

Debrecen Huszár Gál Gimnázium, Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény TÁMOP 3.1.7 PROJEKT Referencia-intézményi szerepre való felkészülés folyamata, szakmai, szervezeti hozadéka Debrecen Huszár Gál Gimnázium, Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény 2012.11.15.

Részletesebben

Előadás elhangzott: Magyar Ifjúsági Konferencia visegrádi ünnepi ülése, szakmai panel, 2014. december 13.

Előadás elhangzott: Magyar Ifjúsági Konferencia visegrádi ünnepi ülése, szakmai panel, 2014. december 13. Előadó: Majzik Balázs főosztályvezető-helyettes EMMI Ifjúságügyi Főosztály Előadás témája: Emberi Erőforrás Fejlesztési OP, 2014-2020 Előadás elhangzott: Magyar Ifjúsági Konferencia visegrádi ünnepi ülése,

Részletesebben

Kacsóta Községi Önkormányzat 4/2004. (IV.19.) KT. Rendelete. a közművelődésről

Kacsóta Községi Önkormányzat 4/2004. (IV.19.) KT. Rendelete. a közművelődésről Kacsóta Községi Önkormányzat 4/2004. (IV.19.) KT. Rendelete a közművelődésről Kacsóta községi Önkormányzatának Képviselő-testülete a helyi közművelődési feladatok ellátása érdekében a kulturális javak

Részletesebben

A tanfelügyelet: a vezető mint pedagógus, a vezető mint vezető ellenőrzése

A tanfelügyelet: a vezető mint pedagógus, a vezető mint vezető ellenőrzése A tanfelügyelet: a vezető mint pedagógus, a vezető mint vezető ellenőrzése A tanfelügyeleti standardok fajtái 1. Az ellenőrzés területeinek megfelelő A vezető ellenőrzése - értékelése A pedagógusok ellenőrzése

Részletesebben

1. sz. melléklet. Orientáló mátrix. a TAMOP 5.1.1.-09/2 kódszámú pályázati útmutatóhoz

1. sz. melléklet. Orientáló mátrix. a TAMOP 5.1.1.-09/2 kódszámú pályázati útmutatóhoz 1. sz. melléklet Orientáló mátrix a TAMOP 5.1.1.-09/2 kódszámú pályázati útmutatóhoz Kistérség Projekt címe Összeg (mft) Baktalórántháza Játszva, tanulva, sportolva a társadalom hasznos tagjává válni Leírás

Részletesebben

Fekete István Iskola felkészül a referencia intézményi feladatokra. Továbbképzési emlékeztető:

Fekete István Iskola felkészül a referencia intézményi feladatokra. Továbbképzési emlékeztető: TÁMOP-3.1.7-11/2-2011-0524 Fekete István Iskola felkészül a referencia intézményi feladatokra Projekt kezdete: 2012 aug. 1 Projekt vége 2012. május 31. Továbbképzési emlékeztető: 1. Változásmenedzselés

Részletesebben

ÉLETMŰHELY. Mi a program célja?

ÉLETMŰHELY. Mi a program célja? ÉLETMŰHELY Mi a program célja? A kreatív gondolkodás és a kreatív cselekvés fejlesztése, a személyes hatékonyság növelése a fiatalok és fiatal felnőttek körében, hogy megtalálják helyüket a világban, életük

Részletesebben

A mennyiségből a minőségbe az MKOSZ stratégiai terve ELŐADÓ SZALAY FERENC MKOSZ-ELNÖK

A mennyiségből a minőségbe az MKOSZ stratégiai terve ELŐADÓ SZALAY FERENC MKOSZ-ELNÖK A mennyiségből a minőségbe az MKOSZ stratégiai terve ELŐADÓ SZALAY FERENC MKOSZ-ELNÖK A sok munka és a türelem megtalálja a tehetséget A kiválasztás fejlesztése, tehetséggondozás A kiválasztás mentális,

Részletesebben

ZÖLD ÓVODA KÖRNYEZETTUDATOSSÁGRA NEVELÉS

ZÖLD ÓVODA KÖRNYEZETTUDATOSSÁGRA NEVELÉS ZÖLD ÓVODA KÖRNYEZETTUDATOSSÁGRA NEVELÉS Neumayer Éva http://www.ofi.hu/sh45 A Zöld Óvoda céljai Fenntarthatóságra nevelés Környezettudatos szemlélet kialakítása Egészséges életmód Természettel való kapcsolat

Részletesebben

Eredmény rögzítésének dátuma: Teljesítmény: 97% Kompetenciák értékelése

Eredmény rögzítésének dátuma: Teljesítmény: 97% Kompetenciák értékelése Eredmény rögzítésének dátuma: 2016.04.20. Teljesítmény: 97% Kompetenciák értékelése 1. Pedagógiai módszertani felkészültség 100.00% Változatos munkaformákat alkalmaz. Tanítványait önálló gondolkodásra,

Részletesebben

KÉSZÜLJ FEL A KÖZÖSSÉGRE!

KÉSZÜLJ FEL A KÖZÖSSÉGRE! KÉSZÜLJ FEL A KÖZÖSSÉGRE! Érdekel az ifjúságnevelés? Jelentkezz az alapozó felkészítőnkre! A Magyar Cserkészszövetség a TÁMOP-5.2.8/12/1-2013-0001 Kisközösségi ifjúság nevelés támogatása című kiemelt projekt

Részletesebben

A FOGLALKOZTATÁSBŐVÍTÉS ÚJ DIMENZIÓI PROJEKTVÁSÁR ÉS SZAKMAI RENDEZVÉNY SZOCIÁLIS SZÖVETKEZETEK SZÁMÁRA 2011.szeptember 29 30.

A FOGLALKOZTATÁSBŐVÍTÉS ÚJ DIMENZIÓI PROJEKTVÁSÁR ÉS SZAKMAI RENDEZVÉNY SZOCIÁLIS SZÖVETKEZETEK SZÁMÁRA 2011.szeptember 29 30. A FOGLALKOZTATÁSBŐVÍTÉS ÚJ DIMENZIÓI PROJEKTVÁSÁR ÉS SZAKMAI RENDEZVÉNY SZOCIÁLIS SZÖVETKEZETEK SZÁMÁRA 2011.szeptember 29 30. KoopeRáció kiemelt projekt eredményei KoopeRáció kiemelt projekt célja A TÁMOP

Részletesebben

Új szakmai továbbképzések a Nemzeti Művelődési Intézet képzési kínálatában

Új szakmai továbbképzések a Nemzeti Művelődési Intézet képzési kínálatában Új szakmai továbbképzések a Nemzeti Művelődési Intézet képzési kínálatában Szakmai fejlesztőhálózat a kistelepülésektől az agorákig országos projektzáró konferencia Hatvan, 2015. szeptember 3. Partnereink

Részletesebben

A cselekvési terv az alábbi dokumentumok felhasználásával készült el:

A cselekvési terv az alábbi dokumentumok felhasználásával készült el: Szarvas Város Ifjúsági Cselekvési Terve 2011-2013. A cselekvési terv célja, hogy az önkormányzat képviselő-testületi határozatban állapítja meg a helyi adottságoknak megfelelően az ifjúsággal kapcsolatos

Részletesebben

Csongrád Megyei Önkormányzat Ifjúsági Cselekvési Terve

Csongrád Megyei Önkormányzat Ifjúsági Cselekvési Terve 1. számú melléklet CSONGRÁD MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT Csongrád Megyei Önkormányzat Ifjúsági Cselekvési Terve Szeged, 2009. március Csongrád Megyei Önkormányzat Ifjúsági Cselekvési Terve A megyei ifjúsági cselekvési

Részletesebben

KÉPVISELŐ-TESTÜLET 36/2007.(XI.27.) Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata Kt. rendelete

KÉPVISELŐ-TESTÜLET 36/2007.(XI.27.) Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata Kt. rendelete BUDAPEST XXI. KERÜLET CSEPEL ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLET 36/2007.(XI.27.) Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata Kt. rendelete az önkormányzat közművelődési feladatairól szóló 37/1998.(XII.15.)Kt.

Részletesebben

Generációk. Probléma v. erőforrás Mi az az ifjúsági munka? Por és hamu. Tervezési környezet. 0-16 éves. 17-32 éves. 33-47 éves. 48-66 éves.

Generációk. Probléma v. erőforrás Mi az az ifjúsági munka? Por és hamu. Tervezési környezet. 0-16 éves. 17-32 éves. 33-47 éves. 48-66 éves. Mobilitás az ifjúsági munka módszertani szolgáltatója Generációk 33-47 17-32 0-16 48-66 67-87 Probléma v. erőforrás Mi az az ifjúsági munka? Látjátuk feleim szümtükhel, mik vogymuk: isa, por ës homou vogymuk

Részletesebben

Aktuális TÁMOP közoktatás fejlesztési pályázatok. Hajdúszoboszló, 2010. október 20.

Aktuális TÁMOP közoktatás fejlesztési pályázatok. Hajdúszoboszló, 2010. október 20. Aktuális TÁMOP közoktatás fejlesztési pályázatok Hajdúszoboszló, 2010. október 20. Aktuális pályázatok kategóriái Megjelentetésre váró közoktatási pályázati konstrukciók: 2010-ben terveink szerint 3 (TÁMOP

Részletesebben

NEMZETKÖZIESÍTÉSBEN. KEM-i Óvoda, Általános Iskola, Speciális Szakiskola, Kollégium és Gyermekotthon - Tata

NEMZETKÖZIESÍTÉSBEN. KEM-i Óvoda, Általános Iskola, Speciális Szakiskola, Kollégium és Gyermekotthon - Tata A PEDAGÓGUSOK SZEREPE A NEMZETKÖZIESÍTÉSBEN KEM-i Óvoda, Általános Iskola, Speciális Szakiskola, Kollégium és Gyermekotthon - Tata NEMZETKÖZIESÍTÉS AZ OKTATÁSBAN ÉS A KÉPZÉSBEN - 7 ÉV EREDMÉNYEINEK TÜKRÉBEN

Részletesebben

TÁMOP-5.3.2-12/1-2012-0001

TÁMOP-5.3.2-12/1-2012-0001 FogLak projekt2 Az utcán élő hajléktalan személyek társadalmi visszailleszkedésének, sikeres munkaerő-piaci integrációjának megalapozása TÁMOP-5.3.2-12/1-2012-0001 A projekt célja Az utcán élő hajléktalan

Részletesebben

NEVELÉSI-OKTATÁSI PROGRAMOK FEJLESZTÉSE EGÉSZ NAPOS ISKOLÁK SZÁMÁRA

NEVELÉSI-OKTATÁSI PROGRAMOK FEJLESZTÉSE EGÉSZ NAPOS ISKOLÁK SZÁMÁRA XXI. Századi Közoktatás (fejlesztés, koordináció) II. szakasz TÁMOP-3.1.1-11/1-2012-0001 NEVELÉSI-OKTATÁSI PROGRAMOK FEJLESZTÉSE EGÉSZ NAPOS ISKOLÁK SZÁMÁRA VARGA ATTILA Nevelési-oktatási programok fejlesztése

Részletesebben

Társadalmi felelősségvállalás. Miért támogatja a MOL az iskolai közösségi szolgálatot?

Társadalmi felelősségvállalás. Miért támogatja a MOL az iskolai közösségi szolgálatot? Társadalmi felelősségvállalás Miért támogatja a MOL az iskolai közösségi szolgálatot? Mi a társadalmi szerepvállalás? ALAPGONDOLAT Nem elég kiemelkedő gazdasági teljesítményt nyújtani, meg kell találnunk

Részletesebben

Miskolc Megyei Jogú Város Közgyűlésének. 21/2012.(VI.27.) önkormányzati rendelete. A város közművelődési feladatainak és ellátásának feltételeiről

Miskolc Megyei Jogú Város Közgyűlésének. 21/2012.(VI.27.) önkormányzati rendelete. A város közművelődési feladatainak és ellátásának feltételeiről Miskolc Megyei Jogú Város Közgyűlésének 21/2012.(VI.27.) önkormányzati rendelete A város közművelődési feladatainak és ellátásának feltételeiről Miskolc Megyei Jogú Város Közgyűlése a muzeális intézményekről,

Részletesebben

Országos KID Egyesület

Országos KID Egyesület Országos KID Egyesület ÉLETREVALÓ U4 LIFE TPPA/2012/03/30 Debrecen, 2012. szeptember 27. Az első KID-ek 2002-2005 A KID-típusú programok módszertanát az Országos Foglalkoztatási Közalapítvánnyal (OFA)

Részletesebben

Kommunikációs terv. <Kisfaludy Károly Általános Iskola>

Kommunikációs terv. <Kisfaludy Károly Általános Iskola> Kommunikációs terv TÁMOP 3..7-/2-20-0569 A kommunikáció tervezése része a TÁMOP 3..7 projekt szakmai tervezésének. A kommunikációs feladatokat a szakmai feladatok határozzák

Részletesebben

TUDATOS FOGYASZTÓ KOMPETENCIAFEJLESZTÉS A DIGITÁLIS NEMZETI FEJLESZTÉSI TERVBEN HORVÁTH VIKTOR FŐOSZTÁLYVEZETŐ

TUDATOS FOGYASZTÓ KOMPETENCIAFEJLESZTÉS A DIGITÁLIS NEMZETI FEJLESZTÉSI TERVBEN HORVÁTH VIKTOR FŐOSZTÁLYVEZETŐ TUDATOS FOGYASZTÓ KOMPETENCIAFEJLESZTÉS A DIGITÁLIS NEMZETI FEJLESZTÉSI TERVBEN HORVÁTH VIKTOR FŐOSZTÁLYVEZETŐ Digitális Nemzet Fejlesztési Program 1631/2014. (XI. 6.) Korm. határozat a Digitális Nemzet

Részletesebben

Oszd meg a tudásodat másokkal: ez az egyik módja annak, hogy halhatatlan légy

Oszd meg a tudásodat másokkal: ez az egyik módja annak, hogy halhatatlan légy Oszd meg a tudásodat másokkal: ez az egyik módja annak, hogy halhatatlan légy Referencia-intézmények országos hálózatának kialakítása és felkészítése TÁMOP-3.1.7-11/1-2011-0045 A referencia-intézmény definíciója

Részletesebben

SZAKMAI ELLENŐRZÉSI RENDSZERE HASONLÍTSA ÖSSZE A SZAKTANÁCSADÁS ÉS A TANFELÜGYELET RENDSZERÉT

SZAKMAI ELLENŐRZÉSI RENDSZERE HASONLÍTSA ÖSSZE A SZAKTANÁCSADÁS ÉS A TANFELÜGYELET RENDSZERÉT ESZTERHÁZY KÁROLY FŐISKOLA TANÁRKÉPZÉSI ÉS TUDÁSTECHNOLÓGIAI KAR A KÖZNEVELÉSI RENDSZER PEDAGÓGIAI, SZAKMAI ELLENŐRZÉSI RENDSZERE LSP_TK102G4. HASONLÍTSA ÖSSZE A SZAKTANÁCSADÁS ÉS A TANFELÜGYELET RENDSZERÉT

Részletesebben

Mezőföldi Híd Térségfejlesztő Egyesület. LEADER kritériumok. Célterület kód: 580a01

Mezőföldi Híd Térségfejlesztő Egyesület. LEADER kritériumok. Célterület kód: 580a01 Célterület kód: 580a01 Nemzetiségi hagyományok ápolása, civil szervezetek eszközbeszerzésének támogatása adottságokon alapul, vagy újszerűsége, témája miatt fontos a települések fejlődése szempontjából

Részletesebben

Budapest Főváros Terézváros Önkormányzata Képviselő-testületének 24/2004. (V.25.) rendelete az Önkormányzat közművelődési feladatairól

Budapest Főváros Terézváros Önkormányzata Képviselő-testületének 24/2004. (V.25.) rendelete az Önkormányzat közművelődési feladatairól Budapest Főváros Terézváros Önkormányzata Képviselő-testületének 24/2004. (V.25.) rendelete az Önkormányzat közművelődési feladatairól Módosítás: a) 21/2009. (VI. 29.) ör. /2009. VII. 1- Budapest Főváros

Részletesebben

Az országos pedagógiai-szakmai ellenőrzés, a tanfelügyelet standardjai

Az országos pedagógiai-szakmai ellenőrzés, a tanfelügyelet standardjai Az országos pedagógiai-szakmai ellenőrzés, a tanfelügyelet standardjai A tanfelügyeleti standardok fajtái 1. Az ellenőrzés területeinek megfelelő A vezető ellenőrzése - értékelése A pedagógusok ellenőrzése

Részletesebben

FIATALOK LENDÜLETBEN PROGRAM 2007-2013

FIATALOK LENDÜLETBEN PROGRAM 2007-2013 FIATALOK LENDÜLETBEN PROGRAM 2007-2013 Fiatalok Lendületben Program Időtartam: 2007-2013 Célja: Fiatalok tapasztalati tanulása nem-formális tanulási közegben a fiatalok aktív polgári részvételének elősegítése

Részletesebben

Előterjesztés. - a Közgyűléshez

Előterjesztés. - a Közgyűléshez NYíREGYHÁZA Ügyiratszám: szoc-8266-1/2016. Ügyintéző: Dr. Krizsai Anita Előterjesztés - a Közgyűléshez - "Gyermekeinkért 16" Alapítvány által benyújtani kívánt a "Társadalmi szerepvállalás erősítése a

Részletesebben

Azonosító, cím Szakmai tartalom Keret, támogatott pályázatok száma, intenzitás Benyújtási határidő

Azonosító, cím Szakmai tartalom Keret, támogatott pályázatok száma, intenzitás Benyújtási határidő Azonosító, cím Szakmai tartalom Keret, támogatott pályázatok száma, intenzitás Benyújtási határidő A tehetségsegítő programokban korábban vagy jelenleg részt vevő tehetséges fiatalok kortárs tehetségsegítővé

Részletesebben

A Könyvtári Intézet Határon túli könyvtári szakemberek képzése és továbbképzése programja

A Könyvtári Intézet Határon túli könyvtári szakemberek képzése és továbbképzése programja A Könyvtári Intézet Határon túli könyvtári szakemberek képzése és továbbképzése programja Országos Könyvtárügyi Konferencia, Magyar könyvtári hálózat Határok nélkül szekció Dr. Hangodi Ágnes Könyvtári

Részletesebben

Audi Hungaria Iskola. Audi Hungaria Óvoda

Audi Hungaria Iskola. Audi Hungaria Óvoda Küldetésünk: A gyermek személyiségének fejlesztése családias környezetben Alapítás: 2012-ben az Audi Hungaria Iskola Intézményegységeként Két, 25-25 fős vegyes korosztályú csoport Egész napos felügyelet

Részletesebben

A Völgy Vidék Vidékfejlesztési Közösség Közhasznú Egyesület a következő LEADER kritériumokat határozta meg célterületenként

A Völgy Vidék Vidékfejlesztési Közösség Közhasznú Egyesület a következő LEADER kritériumokat határozta meg célterületenként A Völgy Vidék Vidékfejlesztési Közösség Közhasznú Egyesület a következő LEADER kritériumokat határozta meg célterületenként Helyi népi, kulturális és művészeti értékek alkotó-, bemutató- és rendezvényhelyszíneinek

Részletesebben

Az EGT/Norvég Civil Támogatási Alap 2013-2016

Az EGT/Norvég Civil Támogatási Alap 2013-2016 Az EGT/Norvég Civil Támogatási Alap 2013-2016 A támogató és a lebonyolítók Forrás EGT és Norvég Finanszírozási Mechanizmus Lebonyolítók Ökotárs Alapítvány Autonómia Alapítvány Demokratikus Jogok Fejlesztéséért

Részletesebben

Helyi Fejlesztési Stratégia (MUNKAANYAG) 1. INTÉZKEDÉS

Helyi Fejlesztési Stratégia (MUNKAANYAG) 1. INTÉZKEDÉS Helyi Fejlesztési Stratégia 2014-2020 (MUNKAANYAG) INTÉZKEDÉSEK 1. INTÉZKEDÉS 1. Intézkedés megnevezése A településeken működő, az ott élők helyben maradását elősegítő szolgáltatások körének bővítése,

Részletesebben

Kommunikációs és promóciós eszközök a beiskolázási marketingben. Készítette: Duga Zsófia PTE-KTK PhD hallgató PTE-ÁOK PR referens 2010. Október 22.

Kommunikációs és promóciós eszközök a beiskolázási marketingben. Készítette: Duga Zsófia PTE-KTK PhD hallgató PTE-ÁOK PR referens 2010. Október 22. Kommunikációs és promóciós eszközök a beiskolázási marketingben Készítette: Duga Zsófia PTE-KTK PhD hallgató PTE-ÁOK PR referens 2010. Október 22. 1.Mi is az a beiskolázási marketingtevékenység? A felsőoktatási

Részletesebben

Tájékoztató a programról

Tájékoztató a programról Tájékoztató a programról NYITOK HÁLÓZAT A TÁRSADALMI BEFOGADÁSÉRT TÁMOP-5.3.9-11/1-2012-0001 A program keretei, előzményei A szegénység, a társadalmi és a munkaerő-piaci hátrányok újratermelődésnek megakadályozása

Részletesebben

PROFESSZIONÁLIS OKTATÓI TEVÉKENYSÉG

PROFESSZIONÁLIS OKTATÓI TEVÉKENYSÉG PROFESSZIONÁLIS OKTATÓI TEVÉKENYSÉG KIVÁLÓSÁG PROFIL 2011. június A kiváló szervezetek elérik és fenntartják azt a teljesítményt, mely megfelel a partnereik elvárásainak. Ennek a célnak sikeres elérése

Részletesebben

2011 az ÖNKÉNTESSÉG EURÓPAI ÉVE. Papp-Váry Borbála helyettes államtitkár KIM

2011 az ÖNKÉNTESSÉG EURÓPAI ÉVE. Papp-Váry Borbála helyettes államtitkár KIM 2011 az ÖNKÉNTESSÉG EURÓPAI ÉVE Papp-Váry Borbála helyettes államtitkár KIM AZ ÖNKÉNTESSÉG EURÓPAI ÉVÉNEK CÉLKITŰZÉSEI az Unio Tanácsa 2010/37/EK döntése alapján Az Európai Unión belüli önkéntes tevékenység

Részletesebben

BUDAPEST TERÜLETFEJLESZTÉSE 2014-2020. Széchenyi Programirodák létrehozása, működtetése VOP-2.1.4-11-2011-0001

BUDAPEST TERÜLETFEJLESZTÉSE 2014-2020. Széchenyi Programirodák létrehozása, működtetése VOP-2.1.4-11-2011-0001 BUDAPEST TERÜLETFEJLESZTÉSE Széchenyi Programirodák létrehozása, működtetése VOP-2.1.4-11-2011-0001 ORSZÁGOS ÉS MEGYEI TERVEZÉSI FOLYAMATOK ÁTTEKINTÉSE Budapest új városfejlesztési koncepciója: BUDAPEST

Részletesebben

Lepsény Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete. 12/2002. (IX.30.) számú. R e n d e l e t e. a helyi közművelődésről. Általános rendelkezések

Lepsény Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete. 12/2002. (IX.30.) számú. R e n d e l e t e. a helyi közművelődésről. Általános rendelkezések Lepsény Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete 12/2002. (IX.30.) számú R e n d e l e t e a helyi közművelődésről Lepsény Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról

Részletesebben

Internetes ügyintézésben otthon, az emagyarország Ponton...

Internetes ügyintézésben otthon, az emagyarország Ponton... Internetes ügyintézésben otthon, az emagyarország Ponton... emagyarország Hálózat Az emagyarország Pontok hálózata: Közel 2000 emagyarország Ponttal, ahol az eközszolgáltatások igénybevételéhez az internet

Részletesebben

Nagykanizsai Civil Kerekasztal Egyesület

Nagykanizsai Civil Kerekasztal Egyesület Nagykanizsai Civil Kerekasztal Egyesület A szervezet célja A Dél-Zalai civil szektor tevékenységének, érdekvédelmének, forrásteremtésének és környezetvédelmi,- karitatív akcióinak koordinálása. Térségfejlesztési

Részletesebben

Biharnagybajom Község Önkormányzata Képviselő-testületének. 13/2004. (IV. 30.) rendelete. a helyi közművelődési tevékenység támogatásáról

Biharnagybajom Község Önkormányzata Képviselő-testületének. 13/2004. (IV. 30.) rendelete. a helyi közművelődési tevékenység támogatásáról Biharnagybajom Község Önkormányzata Képviselő-testületének 13/2004. (IV. 30.) rendelete a helyi közművelődési tevékenység támogatásáról Biharnagybajom Község Önkormányzata Képviselő-testületének 13/2004.

Részletesebben

EFOP ISKOLAKÖZPONTÚ HELYI EGYÜTTMŰKÖDÉSEK TÁMOGATÁSA

EFOP ISKOLAKÖZPONTÚ HELYI EGYÜTTMŰKÖDÉSEK TÁMOGATÁSA EFOP-1.3.9-17 ISKOLAKÖZPONTÚ HELYI EGYÜTTMŰKÖDÉSEK TÁMOGATÁSA PÁLYÁZAT CÉLJA: A felhívás célja, hogy összhangban az Európai Unió és Magyarország között létrejött Partnerségi Megállapodás irányelveivel

Részletesebben

Civil szervezetek működési célú támogatása 2015 (NEA-15-M)

Civil szervezetek működési célú támogatása 2015 (NEA-15-M) Civil szervezetek működési célú támogatása 2015 (NEA-15-M) A pályázatok benyújtása az alábbiak szerint lehetséges: Közösségi környezet kollégiuma esetén: 2015. március 16-ig Mobilitás és alkalmazkodás

Részletesebben

Összefoglaló a II. Országos Szaktanácsadói Konferencia programjáról

Összefoglaló a II. Országos Szaktanácsadói Konferencia programjáról Összefoglaló a II. Országos Szaktanácsadói Konferencia programjáról 2017.02.09. Előadók Köszöntő: Dr. Maruzsa Zoltán Oktatási Hivatal Oktatási Hivatal köznevelési elnökhelyettes Brassói Sándor Egységes

Részletesebben

FOGYATÉKOS DIÁKOK SPORTJA ÉS SZABADIDŐS SPORTOLÁSI LEHETŐSÉGEI MAGYARORSZÁGON

FOGYATÉKOS DIÁKOK SPORTJA ÉS SZABADIDŐS SPORTOLÁSI LEHETŐSÉGEI MAGYARORSZÁGON FOGYATÉKOS DIÁKOK SPORTJA ÉS SZABADIDŐS SPORTOLÁSI LEHETŐSÉGEI MAGYARORSZÁGON Egy kis számtan Magyarország lakossága: 10.000.000 ember 600.000 fogyatékkal élő felnőtt ember 80.000 fogyatékkal élő diák

Részletesebben

A PEDAGÓGIAI TUDÁSMENEDZSMENT- RENDSZER ELEMEI

A PEDAGÓGIAI TUDÁSMENEDZSMENT- RENDSZER ELEMEI A PEDAGÓGIAI TUDÁSMENEDZSMENT- RENDSZER ELEMEI A PEDAGÓGIAI MUNKA TÁMOGATÁSA AZ INNOVÁCIÓ ÉS TUDÁSMENEDZSMENT ESZKÖZEIVEL Kerber Zoltán TÁMOP 3.1.15 szakmai vezető Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet Köznevelési

Részletesebben

A Zöld Óvoda cím jelentősége, a program eredményei és jövőbeli perspektívái. Kovács Lászlóné

A Zöld Óvoda cím jelentősége, a program eredményei és jövőbeli perspektívái. Kovács Lászlóné A Zöld Óvoda cím jelentősége, a program eredményei és jövőbeli perspektívái Kovács Lászlóné laszlone.kovacs@vm.gov.hu A Zöld Óvoda program jelentősége Jogi háttér tartalmában megtalálható Az Óvodai nevelés

Részletesebben

INNOVÁCIÓK A TARTALMI ÉS A MÓDSZERTANI FEJLESZTÉSBEN (A TÁMOP 3.1.15-14 projekt)

INNOVÁCIÓK A TARTALMI ÉS A MÓDSZERTANI FEJLESZTÉSBEN (A TÁMOP 3.1.15-14 projekt) INNOVÁCIÓK A TARTALMI ÉS A MÓDSZERTANI FEJLESZTÉSBEN (A TÁMOP 3.1.15-14 projekt) dr. Kaposi József főigazgató Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet Köznevelési reformok operatív megvalósítása TÁMOP-3.1.15-14-2014-0001

Részletesebben

Kishartyán Községi Önkormányzat Képviselő-testületének. 6/2002. (VIII.30.) számú rendelete a HELYI KÖZMŰVELŐDÉSI TEVÉKENYSÉGRŐL

Kishartyán Községi Önkormányzat Képviselő-testületének. 6/2002. (VIII.30.) számú rendelete a HELYI KÖZMŰVELŐDÉSI TEVÉKENYSÉGRŐL Kishartyán Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 6/2002. (VIII.30.) számú rendelete a HELYI KÖZMŰVELŐDÉSI TEVÉKENYSÉGRŐL Kishartyán Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a kulturális javak védelméről

Részletesebben

BÁZISISKOLÁK FEJLESZTÉSE ÉS TUDÁSMENEDZSMENT A HÁLÓZATOKBAN

BÁZISISKOLÁK FEJLESZTÉSE ÉS TUDÁSMENEDZSMENT A HÁLÓZATOKBAN BÁZISISKOLÁK FEJLESZTÉSE ÉS TUDÁSMENEDZSMENT A HÁLÓZATOKBAN Varga Attila Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet Köznevelési reformok operatív megvalósítása TÁMOP-3.1.15-14-2014-0001 Miről szól az előadás?

Részletesebben

Ifjúsági Közösségi Szolgálat IKSz. Magyar Környezeti Nevelési Egyesület MKNE Fogadó szervezet

Ifjúsági Közösségi Szolgálat IKSz. Magyar Környezeti Nevelési Egyesület MKNE Fogadó szervezet Ifjúsági Közösségi Szolgálat IKSz Magyar Környezeti Nevelési Egyesület MKNE Fogadó szervezet Egy jó gyakorlat: MKNE - BNAG Együttműködési megállapodás a közösségi szolgálat megszervezéséről... Vállalások:

Részletesebben

A tanuló személyiségének fejlesztése, az egyéni bánásmód érvényesítése

A tanuló személyiségének fejlesztése, az egyéni bánásmód érvényesítése Kaposi József A szempontok felsorolása a 8/2013. (I. 30.) EMMI rendelet( a tanári felkészítés közös követelményeiről és az egyes tanárszakok képzési és kimeneti követelményeiről) 2. számú mellékletéből

Részletesebben

REFERENCIA INTÉZMÉNYI CÉLJAI

REFERENCIA INTÉZMÉNYI CÉLJAI (96) 516-050 Fax: (96) 516-054 E-mail: vuksuli@vuksuli.sulinet.hu Weblap: http://www.vuksuli.sulinet.hu Németh Péter projektmenedzser REFERENCIA INTÉZMÉNYI CÉLJAI CÉLJAINK SIKERKRITÉRIUM ÉRTÉKELÉS PERIÓDUSA

Részletesebben

Forrásteremtés, Forrásszervezés. Civilek és az Önkéntesség

Forrásteremtés, Forrásszervezés. Civilek és az Önkéntesség Forrásteremtés, Forrásszervezés Civilek és az Önkéntesség Ifjúsági civil szervezetek forrásteremtési lehetőségei Alapfogalmak o Forrásteremtés vagy forrásszervezés o Projekt o Projektmenedzsment o Civil

Részletesebben

MCSSZF 2012. december 28-i ülés

MCSSZF 2012. december 28-i ülés Alapító Okirat MCSSZF 2012. december 28-i ülés MAGYAR CSERKÉSZSZÖVETSÉGEK FÓRUMA TARTALOM: 1. Alapítói szándék 2. Stratégiai célok 3. Adatok 4. Működési alapelvek 5. Tevékenységek 6. Működés 7. Tagság

Részletesebben

FIATALOK LENDÜLETBEN PROGRAM 2007-2013

FIATALOK LENDÜLETBEN PROGRAM 2007-2013 FIATALOK LENDÜLETBEN PROGRAM 2007-2013 Nem-formális tanulás? Informális tanulás Formális tanulás Nem-formális tanulás 2 Fiatalok Lendületben Program számokban Elızmény: Ifjúság 2000-2006 Program Idıtartam:

Részletesebben

Magyar Elektrotechnikai Egyesület. Program 2013-2016. Béres József

Magyar Elektrotechnikai Egyesület. Program 2013-2016. Béres József Tervezet Magyar Elektrotechnikai Egyesület Program 2013-2016 Béres József Budapest, 2013. március 8. 2. oldal Bevezetés A MEE Alapszabályának 11 11.4. Jelölés pontjának értelmében a Jelölő Bizottság által

Részletesebben

Kommunikációs terv. R. M. Á. I. Kazinczy Ferenc Tagiskola

Kommunikációs terv. R. M. Á. I. Kazinczy Ferenc Tagiskola OM: 201026-004 Kommunikációs terv R. M. Á. I. Kazinczy Ferenc Tagiskola OM: 201026-004 I. Célok 1.1. Átfogó célok: A referenciaintézmény egyedi, más intézmények számára is példaértékű, működésében koherens,

Részletesebben

Az országos koncepció és a Pannontáj-Sokoró Natúrpark kapcsolódási pontjai. Székely Rita elnök Pannontáj-Sokoró Közhasznú Egyesület

Az országos koncepció és a Pannontáj-Sokoró Natúrpark kapcsolódási pontjai. Székely Rita elnök Pannontáj-Sokoró Közhasznú Egyesület Az országos koncepció és a Pannontáj-Sokoró Natúrpark kapcsolódási pontjai Székely Rita elnök Pannontáj-Sokoró Közhasznú Egyesület A natúrpark múltja - Sokoró Ökológiai Park Alapítvány kezdeményezése Enyingi

Részletesebben

Az előterjesztést a Kormány nem tárgyalta meg, ezért az nem tekinthető a Kormány álláspontjának.

Az előterjesztést a Kormány nem tárgyalta meg, ezért az nem tekinthető a Kormány álláspontjának. Az egész életen át tartó tanulás szakpolitikájának keretstratégiája hat éves időtávban (2014-2020) fogalmazza meg az egész életen át tartó tanulás szakpolitikájával kapcsolatos célokat és az ezekhez kapcsolódó

Részletesebben

A TÁMOP 3.1.5/12 kiemelt projektben az OFI által megvalósítandó fejlesztések és a köznevelés megújulásának kapcsolata

A TÁMOP 3.1.5/12 kiemelt projektben az OFI által megvalósítandó fejlesztések és a köznevelés megújulásának kapcsolata A TÁMOP 3.1.5/12 kiemelt projektben az OFI által megvalósítandó fejlesztések és a köznevelés megújulásának kapcsolata dr. Pompor Zoltán szakmai vezető Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet TÁMOP 3.1.5/12-2012-0001

Részletesebben

Digitális Oktatási Stratégia

Digitális Oktatási Stratégia Digitális Oktatási Stratégia Felnőttkori tanulás pillér Várkonyi Zoltán pillér vezető Budapest, 2016. november 23. A Digitális Oktatási Stratégia A DOS pillérszerkezete Köznevelés Szakképzés Felsőoktatás

Részletesebben

Mosolyt az arcokra! Tanoda

Mosolyt az arcokra! Tanoda Mosolyt az arcokra! Tanoda NEVELÉSI-OKTATÁSI PROGRAM Készült: 2013. augusztus 08. Készítette: Nagy Anikó szakmai vezető I. Alapelvek 1 I.1. Tanodai célok megfogalmazása A Tanoda biztosítja minden gyermek

Részletesebben

Berente Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 8/2011.(III.24.) önkormányzati rendelete a közművelődésről

Berente Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 8/2011.(III.24.) önkormányzati rendelete a közművelődésről Berente Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 8/2011.(III.24.) önkormányzati rendelete a közművelődésről Berente Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a kulturális javak védelméről és a muzeális

Részletesebben

Csákberény Községi Önkormányzat Képviselo-testületének. 11/2002. (VI. 27.) sz. rendelete. a közmuvelodésrol. A közmuvelodési rendelet kiemelt célja

Csákberény Községi Önkormányzat Képviselo-testületének. 11/2002. (VI. 27.) sz. rendelete. a közmuvelodésrol. A közmuvelodési rendelet kiemelt célja Csákberény Községi Önkormányzat Képviselo-testületének 11/2002. (VI. 27.) sz. rendelete a közmuvelodésrol A kulturális javak védelmérol és a muzeális intézményekrol, a nyilvános könyvtári ellátásról és

Részletesebben

A kistelepülési könyvtári ellátás jövőképe

A kistelepülési könyvtári ellátás jövőképe A kistelepülési könyvtári ellátás jövőképe Dr. Vígh Annamária főosztályvezető Közgyűjteményi Főosztály Emberi Erőforrások Minisztériuma Budapest, 2014. február 10. A rendszer legnagyobb erőssége egyben

Részletesebben

A Társadalmi Felzárkózási Stratégia oktatási intézkedéseinek bemutatása. 2013. november 27.

A Társadalmi Felzárkózási Stratégia oktatási intézkedéseinek bemutatása. 2013. november 27. A Társadalmi Felzárkózási Stratégia oktatási intézkedéseinek bemutatása 2013. november 27. 1. Keretek - ORÖ megállapodás, Nemzeti Társadalmi Felzárkózási stratégia 2. Keretek - EU 2007-2013 - EU 2020,

Részletesebben

kapcsolatok erősítése Vácott

kapcsolatok erősítése Vácott Közigazgatási partnerségi kapcsolatok erősítése Vácott ÁROP 1.A.6 2013 2013 0017 0017 A pályázati konstrukció A Közigazgatási partnerségi kapcsolatok erősítése elnevezésű pályázat célja a közigazgatási

Részletesebben

Kompetenciafejlesztés a mérnöktanárképzésben TÁMOP B.2-13/

Kompetenciafejlesztés a mérnöktanárképzésben TÁMOP B.2-13/ Kompetenciafejlesztés a mérnöktanárképzésben TÁMOP-4.1.2.B.2-13/1-2013-0002 PROJEKT ZÁRÓKONFERENCIA 2015.10.13. Dr. Tordai Zita Óbudai Egyetem TMPK Háttér A tanári szerep és a tanárképzés változása Európában

Részletesebben

A Vasi Őrtorony Közhasznú Egyesület a következő LEADER kritériumokat határozta meg célterületenként

A Vasi Őrtorony Közhasznú Egyesület a következő LEADER kritériumokat határozta meg célterületenként A Vasi Őrtorony Közhasznú Egyesület a következő LEADER kritériumokat határozta meg célterületenként Köztisztasági fürdök és mosodák létrehozása, működtetése Célterület azonosító: 1 019 100 1. A projekt

Részletesebben

Iskolai közösségi szolgálat - Műhelykonferencia Eger, 2014. május 13..

Iskolai közösségi szolgálat - Műhelykonferencia Eger, 2014. május 13.. Iskolai közösségi szolgálat - Műhelykonferencia Eger, 2014. május 13.. A Nemzeti Művelődési Intézet Az Emberi Erőforrások Minisztere alapította A 2012-13-ban zajlott átszervezési folyamat következtében

Részletesebben

1. fejezet. 2. fejezet

1. fejezet. 2. fejezet Tartalomjegyzék 1. fejezet Nemzet, állam, kisebbség 13 1.1. A nemzetpolitika alapjai 13 1.2. Magyarok kisebbségben 17 1.2.1. A trianoni békeszerződés 17 1.2.2. A két világháború közötti időszak 18 1.2.3.

Részletesebben

Közbeszerzési Műszaki Specifikáció Feladat Meghatározás

Közbeszerzési Műszaki Specifikáció Feladat Meghatározás Közbeszerzési Műszaki Specifikáció Feladat Meghatározás Kompetencia alapú oktatás feltételeinek fejlesztésére a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Önkormányzat fenntartásában lévő egyes oktatási intézményeiben

Részletesebben

Sand Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 3/2009.(IV.03.) számú képviselő-testület rendelete a sportról

Sand Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 3/2009.(IV.03.) számú képviselő-testület rendelete a sportról Sand Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 3/2009.(IV.03.) számú képviselő-testület rendelete a sportról Sand Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az egyetemes emberi kultúra és a nemzeti kultúra

Részletesebben

ÉLETFA SEGÍTŐ SZOLGÁLAT EGYESÜLET

ÉLETFA SEGÍTŐ SZOLGÁLAT EGYESÜLET ÉLETFA SEGÍTŐ SZOLGÁLAT EGYESÜLET Jelenlegi projektjeink Közösségfejlesztés KÖZTÁMHÁLÓ - közösségfejlesztés, a közösségi munka munkaformái, módszerei terjesztése Közösségi Munka Műhely - közösségfejlesztők

Részletesebben

Tisztelt érdeklődők! Az Alapítvány és a Szövetség között tehát ilyen jellegű együttműködés sem akkor, sem azóta nem köttetett.

Tisztelt érdeklődők! Az Alapítvány és a Szövetség között tehát ilyen jellegű együttműködés sem akkor, sem azóta nem köttetett. Magyar Cserkészszövetség Országos Elnökség Cím H-1025 Budapest, Tömörkény utca 3/a. Email elnokseg@cserkesz.hu Honlap www.cserkesz.hu/elnokseg Tisztelt érdeklődők! Az alábbi javaslat 2015. novemberében

Részletesebben

SP, ISZEF??? Mutass utat! Pillók Péter

SP, ISZEF??? Mutass utat! Pillók Péter SP, ISZEF??? eszköz, véleménynyilvánítás, csatorna, esély 2009 óta, előzményei: Ifjúságról szóló fehér könyv, 2001. Európai ifjúsági paktum, 2005. a Nemzeti Munkacsoport működése Nemzeti Ifjúsági Stratégia

Részletesebben

Az önkéntességtől az aktív állampolgárságig Szakmai szeminárium 2011. szeptember 21.

Az önkéntességtől az aktív állampolgárságig Szakmai szeminárium 2011. szeptember 21. Önkéntesség és tapasztalatok az egyházi ifjúsági szervezetekben Az önkéntességtől az aktív állampolgárságig Szakmai szeminárium 2011. szeptember 21. Gábor Miklós, Ökumenikus Ifjúsági Alapítvány MKPK Ifjúsági

Részletesebben

Tanulási központok kialakítása

Tanulási központok kialakítása Tanulási központok kialakítása NYITOK HÁLÓZAT A TÁRSADALMI BEFOGADÁSÉRT TÁMOP-5.3.9-11/1-2012-0001 A gesztor szervezetek szerepe Mi a nyitott tanulási központ? Alapinfrastruktúra f e l n ő t t e k tanulásához,

Részletesebben

ReGenerál magyar szerb foglalkoztatási partnerség projektjavaslatainak megvalósítása a helyi foglalkoztatás bővítése érdekében címmel, TÁMOP

ReGenerál magyar szerb foglalkoztatási partnerség projektjavaslatainak megvalósítása a helyi foglalkoztatás bővítése érdekében címmel, TÁMOP ReGenerál magyar szerb foglalkoztatási partnerség projektjavaslatainak megvalósítása a helyi foglalkoztatás bővítése érdekében címmel, TÁMOP 1.4.5-12/1-2012-0011 azonosítószámon. Kedves Olvasó! A kiadvány,

Részletesebben

Határtalan Európa. Helyi és regionális szerb ifjúsági munka és aktivizmus: kapcsolatok kialakítása Magyarországgal

Határtalan Európa. Helyi és regionális szerb ifjúsági munka és aktivizmus: kapcsolatok kialakítása Magyarországgal VAJDASÁGI IFJÚSÁGI FÓRUM VOJVOĐANSKI OMLADINSKI FORUM YOUTH FORUM OF VOJVODINA BORDERLESS EUR Határtalan Európa Helyi és regionális szerb ifjúsági munka és aktivizmus: kapcsolatok kialakítása Magyarországgal

Részletesebben

MEIXNER EGYMI MOHÁCS Tanuljunk együtt! - Tanuljunk egymástól!

MEIXNER EGYMI MOHÁCS Tanuljunk együtt! - Tanuljunk egymástól! MEIXNER EGYMI MOHÁCS Tanuljunk együtt! - Tanuljunk egymástól! A sajátos nevelési igényű gyermekek, tanulók együttnevelésének támogatása és az egységes gyógypedagógiai módszertani intézmény komplex szolgáltatásainak

Részletesebben

Célterület megnevezése Térségi sajátosságokhoz igazodó képzés Térségi sajátosságokhoz igazodó képzés Innovatív ifjúsági programok

Célterület megnevezése Térségi sajátosságokhoz igazodó képzés Térségi sajátosságokhoz igazodó képzés Innovatív ifjúsági programok A Z Ú M V P I R Á N Y Í T Ó H A T Ó S Á G Á N A K 8 /2011 (II.8) S Z Á M Ú K Ö Z L E M É N Y E A 1 2 2 / 2 0 0 9 ( I X. 1 7. ) FVM R E N D E L E T K E R E T É B E N B E N Y Ú J T O T T P Á L Y Á Z A T

Részletesebben