E:

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "www.eguide-project.net E: eguide@bmunjob.ie"

Átírás

1 eguide_hungarian:layout :57 Page 1 Building a brighter future with work... eguide Project Minőségbiztosítási Keretrendszer és hozzá kapcsolódó web alapú értékelő modellek a hátrányos helyzetű munkakeresők szakképzési tanácsadásához. E: Az eguide partnerség a következő intézményekből áll: BALLYMUN JOB CENTRE IRELAND EUREGIO QUALFIZIERUNGS- UND TECHNOLOGIEFORUM E.V (EQT) GERMANY FUNDACION TOMILLO - SPAIN HEVES COUNTY CHAMBER OF COMMERCE AND INDUSTRY HUNGARY ANTARES ITALY UNIVERSITATEA POLITEHNICA DIN BUCURESTI, CENTRUL DE TECHNOLOGII AVANSATE - CTANM ROMANIA GEMS NI NORTHERN IRELAND

2 eguide_hungarian:layout :57 Page 2 A projekt A Leonardo da Vinci Program ( ) A Leonardo da Vinci program 1996-ban indult útjára és a szakképzésben résztvevő szereplők tanulási és tanítási igényeit helyezte középpontba. Leargas, az írországi Leonardo da Vinci Nemzeti Iroda a Leonardo da Vinci programot az Európai Közösség Akció Programjának tekinti, mely a szakképzési politika megvalósítását szolgálja. A Leonardo da Vinci program a nemzetközi együttműködést használja a minőség javítására, az innováció ösztönzésére, valamint a szakképzési rendszerek és gyakorlatok európai dimenziójának elősegítésére. Célja, hogy fejlessze az európai szintű együttműködést, támogassa és kiegészítse a tagországok élethosszig tartó tanulásra vonatkozó politikáját, miközben tisztleletben tartja felelősségüket a szakképzés tartalmára és szervezeti felépítésére vonatkozóan. (Leargas, 2005) Az EGUIDE kísérleti projekt ( ) Az EGUIDE projekt egy kísérleti projekt, melyet a Leonardo da Vinci II program támogatott. Ez egy két éves projekt ( ), melyet nemzetközi partnerség keretében fejlesztettek ki. A Ballymun Munkaügyi Központ a vezető intézmény a partnerek között, felvállalva ezzel a felelősséget, hogy a projekt célkitűzései megvalósuljanak. EGUIDE célok Az EGUIDE Projektnek három fő célkitűzése volt: 1. Képzési tanácsadásra Minőségbiztosítási Keretrendszer kutatása és kifejlesztése. 2. Egy E-tanácsadási rendszer megtervezése és kifejlesztése, mely bizonyos számú tanácsadási eszközből áll, különösen hátrányos helyzetű munkakeresők, illetve alacsony képzettségű munkanélküliek, alkalmazottak részére. 3. Egy webalapú keretrendszer megtervezése és kifejlesztése a tanácsadási eszközök működtetésére.

3 eguide_hungarian:layout :57 Page 3 A minőségbiztosítási keretrendszer Miért tanácsadás? A karrier tanácsadásra gyakran úgy tekintenek, mint egy szolgáltatásra, mely elsősorban a formális oktatási közegben tölti be funkcióját, különösen a középiskolai oktatás végén. Azonban a szélesebb körben értelmezett karrier tanácsadást nem szabad alulbecsülni. Ez egy olyan szolgáltatás, mely bármely képzési, oktatási folyamat szerves részét képezheti. A munkába visszatérő, vagy képzésbe, oktatásba újból bekapcsolódó felnőttek számára a karrier tanácsadási folyamat nagymértékben segíthet a jól megalapozott döntéshozatalban, arra vonatkozóan, hogy melyik az egyén számára legkielégítőbb útirány. Sokak számára, akik a munkaügyi központok szolgáltatásaiba, közoktatásba, felnőttképzésbe, szakképzésbe stb. kapcsolódnak, a karrier tanácsadási folyamat hiánya gyakran azt eredményezi, hogy megalapozatlan karrierdöntéseket hoznak a rendelkezésre álló képzési kínálat alapján. Az EGUIDE partnerség egyetértett abban, hogy a karrier tanácsadás kell, hogy legyen az első lépés bármely oktatási, képzési folyamatban, különösen azok számára, akik régen kerültek ki a munkaerőpiacról. A Szakértői Csoport Jövőbeli képességek iránti igények -ről szóló jelentésében (2006) azt javasolja, hogy annak érdekében, hogy azon egyének szükségleteit kielégítsék, akik nem részesei a képzési, oktatási rendszereknek, új eszközök kifejlesztésére van szükség, a szakképzés, oktatás kurzusairól az információnyújtás minőségét javítani kell, továbbá az oktatásban nem részesülő egyének számára a hozzáférést erősíteni kell. Ez a célcsoport azokat az embereket jelenti, akik munkanélküliek, vagy alulfoglalkoztatottak, alacsonyan képzettek, betanított munkások, vagy akik hosszabb ideje kiszorultak a munkaerőpiacról. Az EGUIDE ezen szükségletek némelyikét igyekszik kielégíteni. A legtöbb karrier tanácsadási modell az én, a környezet, és a jól alátámasztott döntéshozatal megismerését támogatja. A legtöbb intézmény, mely a munkaerőpiacon hátrányos helyzetű személyekkel foglalkozik, olyan modelleket használ a karrier tanácsadásához, melyeket Parsons (1909), Egan (1975) és Ali & Graham (1996) szemlélete javasolt. Ezek a modellek hasonló szemléletet képviselnek az egyénközpontú, cél - orien tált folyamatok tekintetében. A legjobb nemzetközi gyakor latokkal párhuzamosan a Nemzeti Tanácsadási Fórum jelentésében (2007) az javasolja, hogy a tanácsadási folyamat ügyfélközpontú legyen, az ügyfél szükségleteinek megfelelő, releváns, kiegyensúlyozott, előítéle - tektől mentes és igazságos. Annak érde ké ben, hogy a tanácsadásra jelentkező egyének szükségleteit kielégít sük, az EGUIDE ezt a szemléletet követte a Minőségbiztosítási Keretrendszer és a tanácsadási eszközök kifejlesztése során. Minőség a karrier tanácsadásban Annak ellenére, hogy sok intézmény ajánl karrier tanácsadást hátrá - nyos munkahelykeresők számára, úgy tűnik, hogy a szolgáltatások terén hiányzik egy standardizált, koordinált megközelítés. Ennek eredményeképp a rendelkezésre álló karrier tanácsadások minősége nagyon különböző. Az EGUIDE partnerség felismerte, hogy ez a minőségbeli hiány nem csak nemzeti szinten jelentkezik, hanem szerte az egész EGUIDE partnerség országaiban is. A Leonardo da Vinci program prioritásai között szerepeltette a minőségi szabványok szükségességét a szakképzésben és oktatási szférában. Az Európai Tanácsadási Fejlesztési Stratégia amellett érvel, hogy javítani kell a tanácsadási szolgáltatások hozzáférhetőségét, és a szolgáltatások minőségbiztosítását annak érdekében, hogy elérjük a Lisszaboni Stratégia célkitűzéseit, hogy Európa legyen a legversenyképesebb és legdinamikusabban fejlődő tudásalapú társadalom a világon. (Lisszaboni Stratégia, 2000; Az Oktatási és Képzési Rendszerek Konkrét Jövőbeli Célkitűzései, 2001) Az OECD (Gazdasági Együttműködési és Fejlesztési Szervezet) Karrier Tanácsadási Irányelvek Áttekintése (2002) című anyagában az Írországra vonatkozó országspecifikus megjegyzésében javaslatot tesz arra, hogy szükség van új és átfogóbb elektronikus karrier információs termék kidolgozására, mely rögzített minőségi szabványokon alapuló pszichometriailag precíz értékelést és információt nyújt a képzésről és oktatásról.

4 eguide_hungarian:layout :57 Page 4 Az EGUIDE partnerség áttekintette a jelenlegi minőségbiztosítási keretrendszereket, melyek a szolgáltatóipar számára kívánnak szabványosított irányelveket nyújtani. Azonban a szolgáltatóiparban a minőség meghatározása úgy tűnik, hogy saját nehézségeit prezentálja. Dickens szerint (1994), a szolgáltatások egyre inkább kézzel foghatatlanok, vegye - sek, és gyakran nehéz elkülöníteni, hogy a szolgáltatás hol kezdődik és hol végződik. Zeithaml, Parasuraman & Berry (1988, 1990) a szolgáltatás minőségét a következőképpen határozza meg: az a szint, ahol az ügyfelek szolgáltatással szembeni elégedettsége találkozik a szolgáltatás igénybevétele előtti, azzal szembeni elvárásukkal. Azonban sok ügyfél, aki karrier tanácsadásra jelentkezik, gyakran bizonytalan a saját elvárásait illetően is a tanácsadás minőségével kapcsolatosan. Ezért az EGUIDE partnerség az gondolta, hogy egy keretrendszer, amely útmutatások és lépések sorozatával látja el az intézményeket és tanácsadókat, biztosítaná azt, hogy egy színvonalas tanácsadás valósuljon meg általa. EGUIDE Minőségbiztosítási Keretrendszer Az EGUIDE partnerek miután áttekintették a karrier tanácsadás minőségi vonatkozásait, úgy döntöttek, hogy a szakképzés minőségére vonatkozó Európai Egységes Minőségbiztosítási Keretrendszer (CQAF) használata megfelelő keretrendszert jelent, különösen, ha azt a tényt tekintjük, hogy a karrier tanácsadásnak kellene lennie az első lépésnek a szakképzési folyamatban. Egységes Minőségbiztosítási Keretrendszer (Technikai Munkacsoport Minőség a Szakképzésben, Európai Bizottság, 2004)

5 eguide_hungarian:layout :57 Page 5 A partnerség újrafogalmazta a karrier tanácsadási folyamatot is, különösen mely a munkaerőpiacról kiszorultakat célozza meg, mint célcsoportot. Az európai CQAF-re épülő EGUIDE Minőségbiztosítási Keretrendszer azt igyekszik biztosítani, hogy mindegyik ügyfél ugyanazt a színvonalú tanácsadást kapja, függetlenül a tanácsadó hozzáállásától és a szolgáltatást nyújtó intézmény szokásaitól. Az EGUIDE Karrier Tanácsadási folyamat egy hat lépésből álló folyamat, mely biztosítja az egyének számára, hogy átfogó támogató szolgáltatást kapjanak, mely képessé teszi őket arra, hogy fejlesszék önismeretüket és öntudatukat, hogy megértsék a munka világát és a rendelkezésükre álló lehetőségeket, valamint hogy egyértelmű, jól megalapozott, reális döntést hozzanak. 1. lépés: Promóció A karrier tanácsadási szolgáltatás közvetítése a környező közösségek számára többféle eszközzel. Annak biztosítása, hogy aki igénybe szeretné venni a karrier tanácsadást, az megkapja a megfelelő információt a bekapcsolódás lehetőségéről és módjáról. 2. lépés: Fogadtatás és információnyújtás Az ügyfelet fogadják a szolgáltatás igénybevételénél és tájékoztatják a nyújtandó szolgáltatás folyamatáról. Szoros kapcsolat alakul ki az ügyfél és a tanácsadó között. 3. lépés: Tanácsadási eszközök Eszközök, melyek segítenek az ügyfélnek, hogy jobban tudatában legyen képességeinek. (érdeklődés, preferált stílus és környezet, preferált gondolkodási stílus). Az EGUIDE által létrehozott eszközök ebbe a szakaszba illeszthetőek.

6 eguide_hungarian:layout :57 Page 6 4. lépés: Döntéshozatali szakasz A tanácsadási eszközök kimeneteként létrejött eredmények ügyféllel való megbeszélése után a tanácsadó tudatja az ügyféllel a számára rendelkezésre álló lehetőségeket. Majd az ügyfél a tanácsadó segítségével meghozza a döntést. 5. lépés: Megvalósítás Ez a szakasz magába foglalja a döntéshozatali szakasz kivitelezését és az ügyfél tájékoztatását a rendelkezésre álló segítségnyújtásról. 6. lépés: Nyomonkövetés Ez egy kétirányú folyamat, ahol az ügyfél visszatérhet segítségért a szolgáltatást nyújtóhoz és ahol a tanácsadó követi az ügyfél előmenetelét kapcsolattartás révén A web alapú eszközök Az EGUIDE partnerség felhívta a figyelmet megfelelő és pszichometriai jellegű web alapú karrier tanácsadási eszközök szükségességére. A projekt elején végzett kutatások azt mutatták, hogy azoknak a tanácsadóknak, akik olyan egyénekkel dolgoznak, akik minőségi munkát szeretnének találni, vagy oktatásba, képzésbe bekapcsolódni, azoknak nehézségeik támadtak abban, hogy olyan kereskedelmi forgalomban lévő web alapú értékelő teszteket találjanak, mely e célcsoport igényeinek megfelelő. A legnagyobb fontossággal bíró területek a karrier tanácsadási folyamat terén az érdeklődés, az egyén természetének illeszkedése és a kognitív gondolkodás voltak. Az alulról építkező megközelítés volt az elfogadott módszer az eszközök és a minőségi keretrendszer kifejlesztésekor. Ez biztosította azt, hogy az ügyfél volt minden fejlesztés középpontjában és az eszközök az egyén köré épültek. A partnerség azt is szerette volna szemléltetni, hogy a folyamat és a webes eszközök pszichometriailag alátámasztottak, és hogy a webes eszközök olyan jellemvonásokat is feltérképeznek, melyek hasznosak lehetnek a karrier tanácsadási folyamatban. Kifejlesztésre került az online karrier tanácsadási eszköz készlet, melynek a következőelőnyei vannak: o Internet csatlakozással rendelkezőbármely számítógépről könnyen elérhető. o Forgatókönyvre épülőanimációt használ alámondással, mely a segít legyőzni az olvasási nehézségeket, valamint motiváló, mivel tréfás és könnyű használni. o A tanácsadók teljes kontrollal rendelkeznek afölött, hogy ki, melyik esz - közt használja. o Minden értékelőtesztet megelőz egy animált bemutató, melynek célja, hogy segítse az ügyfelet abban, hogy otthonosan érezze magát az animált számítógépes környezetben. Ehhez az animációk játéktermi játékok stílusában készültek. o Az eszközök három nyelvre lettek lefordítva: angol, spanyol és német. Ebben a sorozatban a következőeszközök, tesztek szerepelnek: o Érdeklődést kutató teszt Személyiségfeltáró kvíz o Ismereteket feltáró teszt Érdeklődést kutató teszt Az eszköz: A Holland féle Karrier Érdeklődési Tipológia szerinti sorozat, 12 ka rakter, a hat érdeklődési típusnak megfelelően, a saját érdeklődésüket képviselő animált karakter: gyakorlatias, kutató, művészi, szociális, vállalkozó, konvencionális. Két oldala van az érdeklődési tesztnek, 36 szituáció a mindennapi életbeli érdeklődést képviseli, 36 pedig a munkavégzés területén belüli érdeklődést. Ez lehetővé teszi az ügyfelek számára, hogy show work scenarios. akiknek semennyi vagy kevés munkatapasztalatuk van, azok a mindennapi élet szituációjára reagálhatnak és aztán összehasonlítás tehető a munkaterületek iránti érdeklődéssel. Összesen 72 jelenetet mutatnak az ügyfélnek.

7 eguide_hungarian:layout :57 Page 7 Eredmények és visszacsatolás: Egy különálló online tanácsadói hozzáférés egy érdeklődési adatlapot generál az ügyfél részére. Azután a tanácsadó az adatlapot megvitatja az ügyféllel, tisztázza a kérdéseket és az adott válaszok és a beszélgetés alapján karrier tanácsot ad. A tanácsadói kézikönyv az érdeklődési területnek megfelelő karrier típusú javaslatokat ad. Személyiségfeltáró kvíz Az eszköz: A személyiség elmélet Nagy t -jére alapozva ez az új szemé - lyiségteszt a személyiségi preferenciákat mutatja meg azáltal, hogy a felhasználó viselkedését a 10 animált karakter által bemutatott viselkedésekhez viszonyítja. Minden egyes karakter 6 különféle, az öt jellemnek megfelelő szituációban jelenik meg; Nyitottság, Lelkiismeretesség, Extraverzió, Barátságosság, Stressztűrőképesség. A válaszadónak összesen 60 viselkedési szituáció kerül bemutatásra. Eredmények és visszacsatolás: Egy különálló online tanácsadói hozzá - férés egy személyiségi adatlapot generál az ügyfél részére. Ezt az adatlapot a tanácsadó tisztázás végett megmutatja az ügyfélnek és aztán az eredmények alapján tanáccsal látja el. A tanácsadói kézikönyv javaslatot ad a tanácsadónak az értelmezésre, mely 20 éves kutatói munkára alapozva von párhuzamot az eredmények és a Nagy t személyiség típus között. Ismereteket feltáró teszt Az eszköz: Az ismereteket feltáró teszt kognitív képességtesztekből áll, amely a munkaerőpiacon szükséges képességek széles skáláját méri. A tesztek Fleishman kognitív képességek rendszere alapján kerültek kifejlesztésre a Cattel- Horn-Caroll (CHC) intelligencia keretrendszerbe ágyazva, mely a legszélesebb körben elfogadott intelligencia elmélet. Az EGUIDE kognitív tesztek a Fleishman rendszertan 10 képességét méri, ezek a képességek az intelligencia CHC elméletének 4 csoportjába sorolhatók. A tesztek által mért képességek a foglalkoztatásban használt képességek teljes skáláját lefedik: Kommunkikációs készség, Fluid gondolkodás, Vizuális-téri gondolkodás, Feldolgozási sebesség. Kommunikációs készség: Magasabb szintű nyelvi tudás, és e tudás kommunikálásának képessége. Foglalkozási területek, melyek előnyben részesítik ezeket a képességeket: humánerőforrás gazdálkodás, ügyfélszolgálat és kereskedelem. Vizuális-téri gondolkodás: Az érzékelés, analizálás, szintetizálás és vizuális gondolkodás képessége, mely magába foglalja a vizuális ábrázolás elraktározásának és felidézésének képességét is. Foglalkozások, melyeknél fontosak ezek a képességek: fényképész, divattervező, lakberendező, régész, tervezők. Fluid gondolkodás: Az érvelés, fogalomalkotás, problémamegoldás képessége ismeretlen információk vagy újszerű folyamatok révén. Foglalkozások, ahol fontosak ezek a képességek: oktatók, tanácsadók, tűzoltók, könyvelők. Feldolgozási sebesség: Automatikus kognitív feladatok gyors megoldásának képessége. Foglalkozások, melyeknél fontosak ezek a képességek: gépkezelők, adatrögzítők, banktisztviselők és ügyvédek. Mind a tíz képesség-teszten belül van egy példa, majd nyolc tesztfeladat, melyek az értékelés előrehaladtával folyamatosan nehezednek. Nincs időkorlát egyik tesztnél sem, de mindegyik tesztet mérik időben, így visszajelzést kaphatunk arra vonatkozóan is, hogy az ügyfél milyen gyorsan tud válaszolni a kérdésekre. Eredmények és visszacsatolás: Egy különálló online tanácsadói hozzáférés egy kognitív adatlapot generál az ügyfél részére. Azután a tanácsadó az adatlapot megvitatja az ügyféllel, tisztázza a kérdéseket és az adott válaszok és a beszélgetés alapján karrier tanácsot ad. A tanácsadói kézikönyv kognitív preferenciák alapján karrier típusú javaslatokat ad.

8 eguide_hungarian:layout :57 Page 8 Pszichometriai Analízis Az EGUIDE eszközök analízise egy összefüggődokumentálási folyamat a pszichometriai tulajdonságok megalapozására. A következőkezdeti lépések történtek az eredmények mérésének megállapítására. o Első felhasználási tesztelés 20 tanácsadóval és ügyféllel o Tesztelés 400 emberrel o Az összes skála belső megbízhatósági elemzése o Szabványosítani kell minden egyes eszközhöz a 400 tesztelésben részt vevőegyénre nézve a pontok kiosztását a partnerségen belül, ezeket a normákat le kell bontani demográfiai sajátosságokra. o A skálák belsőérvényességének ellenőrzésére strukturális egyenlet modelljét használva Megerősítő Faktor Analízis o Korrelációs analízis az érvényesség és megbízhatóság közötti mértékek megvizsgálására o Későbbi érvényességi tanulmány: véletlenszerűen kiválasztott ügyfelek nyomon követése az EGUIDE adta értékelés alapján hozott döntésük elégedettségét illetően o Egyszerű összehasonlítás a normacsoportok közötti különbségek kontrollja végett A jövő: o Transzferálhatóság: Az EGUIDE minőségi keretrendszer és web alapú eszközök közvetlenül hasznot jelentenek a hátrányos helyzetű munkakeresők számára Írországban, észak-írországban, Spanyolországban és Németországban azáltal, hogy a célcsoport számára elérhetővé válik a minőségi karrier tanácsadás, felfedve az oly gyakran rejtett érdeklődésüket, személyiségi jegyeiket és kognitív képességeiket. Ez a modell átruházhatósági jegyekkel bír, mely lehetővé teszi azt, hogy adaptálva a karrier tanácsadó és fejlesztő, továbbképző, és más képzési területeken működőintézmények és egyének szükségleteit kielégítse. Szintén adaptálható más szektorokba is, mint például a formális képzések területére. o Kutatás és fejlesztés: Az EGUIDE folyamat rávilágított a további kutatás és fejlesztés szükségességére, megfelelőkarrier tanácsadási eszközök, megfelelőmódszertanok, és megfelelőtanácsadási elvek és minőségi gyakorlatok kifejlesztése terén, mely kifejezetten a hátrányos helyzetű munkakeresők igényeit elégíti ki. o Pszichometriai megközelítés Rámutattunk annak fontosságára, hogy a kifejlesztett eszközöknek erőteljes pszichometriai tulajdonságokkal kell rendelkezni. Ez lényeges elem a minőségi tanácsadási szolgáltatás folyamatában. Az EGUIDE az egyén számára olyan értékelőadatlapot nyújt, melynek releváns tartalma van. Az EGUIDE projekt folytatni fogja az eszközök pszichometriai megközelítésének támogatását és az eddigi fejlesztéseket. A Partnerség ÍRORSZÁG THE BALLYMUN JOB CENTRE (BJC) (Ballymuni Munkaügyi Központ) egy közösségi alapon működő non-profit szervezet, mely a helyi munkanélkülieknek nyújt szolgáltatásokat ben történő alapításuk óta a BJC egy jól megalapozott, tiszteletben álló közösségi alapon működő intézmény, mely munkanélküli álláskeresők, valamint az állásváltoztatók szükségleteire reagál. A BJC segít az egyénnek abban, hogy pozitív változtatásokra legyenek képesek életükben, küzdve a szociális és gazdasági kirekesztődés ellen, innovatív beavatkozások kifejlesztésével, a BJC ügyfelei le tudják győzni azokat az gátakat, amik akadályozzák őket a munkaerőpiacra való bejutásban. A BJC kutatásokat vezetett a minőségi keretrendszerek és tanácsadási eszközök terén. Dolgoztak a minőségbiztosítási keretrendszer kifejlesztésén, hogy biztosítsák annak fontosságát a munkaügyi szolgáltatásokban, és a saját tanácsadási szolgáltatásukban bevezették a Minőségbiztosítási keretrendszert 2007 januárjában. A BJC irányította minden egyes eszköz kifejlesztését az egyes részek megtervezését és kiválasztását illetően, a partnerek pedig ezekhez tanácsot adtak az országspecifikus elemeket tekintetében. Együttműködtek az IT-ért felelős partnerrel, hogy biztosítsák az eszközök mű - kö dését a webes keretrendszerben, valamint folytatják a kísérleti tanulmányok eredményére alapuló eszközök adaptálását.

9 eguide_hungarian:layout :57 Page 9 NéMETORSZÁG THE EUREGIO QUALIFIZIERUNGS- UND TECHNOLOGIEFORUM E.V. (Euregio Minőségügyi és Technológiai Központ) egy képzési központok szövetsége a holland-német határmenti területen. A szervezet 1990-ben jött létre mint a Egyetemi Vállalkozói Képző Partnerség. Ma az EQT határmenti (INTERREG) és nemzetközi (pl. Leonardo, EQUAL) projektekben dolgozik. Az EQT a pro jekteknek alapot nyújt a tag képző központok projekt irodáival szoros együtt - működésben (pl. nemzetközi kapcsolatok, pályázatírás, kutatás, termékfejlesztés, értékelés). A főbb regionális tagok BBS: Berufsbildungsstätte Westmünsterland Ahaus (Nyugat-Münsteri Szakképzési Központ) és ROC: Regionaal Opleidingen Centrum van Twente, Hengelo (Twenti Regionális Képző Központ).Az EQT volt a felelős a Németországban jelenleg létező minőségbiztosítási gyakorlatok feltérképezéséért. A célcsoportot alaposan ismerve, a partnerséggel ők dolgoztak együtt a minőségbiztosítási keretrendszer kifejlesztésén, közreműködtek az EGUIDE értékelési modellek kidolgozásában és felelősek voltak a disszeminációs feladatok ellátásáért és a termékek valorizálásáért Németországban. SPANYOLORSZÁG FUNDACION TOMILLO egy magán, független, nonprofit alapítvány Madridban. Az Alapítvány célja, hogy támogató programokat és tevékenységeket fejlesszen ki a szociális szektor részére, akiket a magán vállalkozások mellőznek, valamint akik számára a közszolgáltatások nem kielégítőek. Az Alapítvány nagy tapasztalatokkal rendelkezik a következő tevékenységi területeken, melyek alapvetően a szociális integrációval és munkanélküliséggel foglalkoznak: munkavállalói képzések, közvetlen alkalmazás, pedagógia és gazdasági kutatás. Az Alapítvány igyekszik javítani az oktatás minőségét Madrid hátrányos helyzetben lévő területein lévő iskolákban és képző központokban. Fundacion Tomillo kiterjedt tapasztalatot szerzett munkanélküliek és más hátrányos helyzetű csoportok innovatív képzésének kifejlesztésében, képzési, módszertani és pedagógiai szakértő. Fundacion Tomillo volt a felelős a Spanyolországban jelenleg létező minő - ség biztosítási folyamatok feltérképezéséért, és együtt dolgozott a part - nerekkel a képzési tanácsadás tekintetében meglévő minőség biztosítási folyamatok fejlesztésében és adaptálásában. Segítettek a tervezésben, fejlesztésben, a webalapú tanácsadási eszközöket lefordították és beve - zették Spanyolországban. Részt vettek egy kisebb számú ügyfélkörrel az eszközök és a minőségbiztosítási keretrendszer validálásában. MAGYARORSZÁG A HEVES MEGYEI KERESKEDELMI ÉS IPARKAMARÁT 1850-ben alapították és 1947-ig működött ban megalakult a Magyar Gazdasági Kamara. A Heves Megyei Kereskedelmi és Iparkamarát 1995-ben újra - alapították a kamarai törvény elfogadásával. A legfőbb célja a gazdaságfejlesztés és szervezés, a kereskedelmi ügyletek biztonságának és a piaci környezet tisztaságának biztosítása, a tagok általános és közös érdekeinek képviselete. Formáját tekintve a kamara köztestület, a tagság önkéntes. A kamara feladatai többek között kereskedelemfejlesztés, gazdaságot érintő információgyűjtés, információnyújtás, a piaci környezet etikai szabályainak kidolgozása, kiállítások, konferenciák szervezése. A szakképzés, mesterképzés és a vele járó adminisztratív teendők szintén nagy jelentőségűek. A jelenlegi önkéntes taglétszám 1100, melyek között nagyvállalatok ugyanúgy megtalálhatóak mint a mikrovállalkozások. A Heves Megyei Kereskedelmi és Iparkamara hozzájárult a hátrányos helyzetű munkakeresők tanácsadási folyamatában jelenleg létező minőségbiztosítási gyakorlatok feltérképezésében. Együttműködött a tagjaival, hogy megismerjük a mun - ka adók hozzáállását a munkahelyeken történő karrier fejlesztést illetően olyan eszközök használatával, mint az EGUIDE. Felelős a disszeminációs tevékenységek végrehajtásáért, a termékek Magyarországon történő megismertetéséért.

10 eguide_hungarian:layout :57 Page 10 OLASZORSZÁG AZ ANTARES (FORMÁLISAN S3 ACTA) egy KKV, nagy létszámú minősített tanácsadói csapattal. Az ANTARES vállalkozási tanácsadás, szocio-szervezeti kutatás, vezetői képzések területén dolgozik. Több nemzeti és európai partnerségben vett részt, megmutatva, hogy képes komplex projekteket menedzselni, különös figyelmet szentelve innovatív eljárásokat alkalmazó szervezeteknek, mint pl. távmunka. Cégekkel és közintéz mé - nyekkel dolgozik együtt, akik érdekeltek a szociális és szervezeti területeken végzett kutatásokban, képzési igények elemzésében, a munkáltatói szervezetekkel kapcsolatos problémák feltárásában. Nagy figyelemmel kíséri a társadalom folyamatos fejlődését, és épesnek tartja magát arra, hogy segítse a szervezeteket a társadalommal való együtt - fejlődésben. Minden projektet úgy bonyolít le, hogy együttműködik az ügyfeleivel, egyedi igényeinek figyelem bevételével. Az ANTARES közreműködött az Olaszországban jelenleg tanácsadásban létező minőségbiztosítási gyakorlatok felkutatásában, vezető szerepet töltött be a partnerségen belüli minőségbiztosítási gyakorlat kifejlesztésében. Szintén részt vett az EGUIDE eszközök kifejlesztésében, biztosítva azt, hogy tartalmuk megfelelő az olasz emberek számára a későbbi fordítás miatt, és felelős az olaszországi disszeminációs tevékenységek végrehajtásáért. ROMÁNIA A POLITEHNICA UNIVERSITY OF BUCHAREST-ET (PUB), (Bukaresti Műszaki Egyetem) 1886-ban alapították, most a legnagyobb műszaki egyetem Romániában, kb hallgatóval, 4000 főállású alkalmazottal (1700 főállású tantestületi és 2300 kutatói alkalmazott és kisegítő személyzet), 1800 részmunkaidős kari és 900 továbbképzős hallgatóval, 90 gépészeti tudományból doktorálóval 12 karról. Az Alkalmazott Technológiai Központ (Centre for Advanced Technologies) (CTANM) egy kutatási és oktatási, pénzügyi és működési autónómiával rendelkező egység a PUB-on belül, szoros együttműködésben a Gépészeti Gyártási Osztállyal és a PUBon belül több mint 10 másik osztállyal. A CTANM pénzügyi forrását főleg a román és külföldi partnerekkel kötött kutatási és képzési szerződések jelentik, valamint nemzeti, európai és nemzetközi projektek. A tevékenysége révén a Központ támogatja a nemzetközi együttműködéseket és az európai és regionális integrációs programokat. A CTANM az IT partner ebben a projektben, felajánlva a webalapú keretrendszerek fejlesztése terén szerzett tapasztalatukat, melyben az EGUIDE minőségbiztosítási rendszer és az eszközök működnek. ÉSZAK-ÍRORSZÁG GEMS NI egy helyi munkaügyi kezdeményezés, elsősorban a Gasworks és Laganside területeken működő vállalkozások számára munkaerő közvetítésre specializálódva. Az egyéni integrált és rugalmas megközelítés révén igyekszik kapcsolatot kialakítani a munkáltatók és a helyi közösség között, hogy segítse a munka ke - resőket a számukra érdemes munkahely megtalálásában és megtartásában. A GEMS 2002-ben kezdett működni. Minden egyes GEMS ügyfél egyénre szabott szolgáltatást kap, igyekezve az egyéni igények kielégítésére. Ezek a következő szolgáltatások: karrier tanácsadás beleértve az oktatási és képzési tanácsadást és támogatást, személyiségfejlesztés önbizalom-építés és akadályok leküzdése, segítségnyújtás álláspályázatok és önéletrajz készítésben, állásinterjúkra való felkészítés, álláskeresési technikák, közvetítés a GEMS-en keresztül a munkáltatók felé a munkaerő közvetítő szolgáltatás segítségével. Alkalmassági vizsgákban való közreműködés felkészítés és gyakorlat, Az együttműködő hálózatunk segítségével a közös célunk, hogy hatékony, működő kapcsolat alakuljon ki a meghatározó foglalkoztatókkal, hogy ügyfeleink számára maximalizáljuk a lehetőséget a munkaerőpiacra való bejutás és elhelyezkedést illetően. A GEMS felelős volt az Egyesült Királyságban jelenleg használt minőségbiztosítási gyakorlatok felkutatásáért. A célcso - port, a minőségbiztosítás és tanácsadás terén szerzett tudásukkal a partnerségben együtt dolgoztak a minőségbiztosítási keretrendszer kifejlesztésében, együttműködtek az EGUIDE értékelési modellek kidolgozásában és felelősek a dissze - minációs tevékenységek megvalósításáért, a termék valorizációjáért az Egyesült Királyságban.

11 eguide_hungarian:layout :57 Page 11 Az csapat Az EGUIDE Minőségbiztosítási Keretrendszerrel és Web Alapú Eszközökkel kapcsolatos további információ: Nuala Whelan Ian Clifford Ballymun Job Centre Vezető helyettes Európai Projektfelelős Ballymun Town Centre Dublin 11, T: Magyarországon: Makóné Süli Gabriella Heves Megyei Kereskedelmi és Iparkamara Projektiroda vezető 3300 Eger, Faiskola u. 15., Tel.:

12 eguide_hungarian:layout :57 Page 12 Building a brighter future with work... EGUIDE Projekt fejlesztés: A Ballymun Job Centre által koordinált EGUIDE Partnerség Animation work: Prickly Pear productions: Design work: STUDIO & Szabó Tamás

Tájékoztató a programról

Tájékoztató a programról Tájékoztató a programról NYITOK HÁLÓZAT A TÁRSADALMI BEFOGADÁSÉRT TÁMOP-5.3.9-11/1-2012-0001 A program keretei, előzményei A szegénység, a társadalmi és a munkaerő-piaci hátrányok újratermelődésnek megakadályozása

Részletesebben

ÉLETREVALÓ U4 LIFE TPPA/2012/03/30

ÉLETREVALÓ U4 LIFE TPPA/2012/03/30 ÉLETREVALÓ U4 LIFE TPPA/2012/03/30 Hátrányos helyzetű fiatalok munkaerő-piaci integrációjában szerzett svájci és magyar tapasztalatok felhasználása egy közös módszertan kidolgozásához c. projekt bemutatása

Részletesebben

Közösségi és civil együttműködések a hátrányos helyzet leküzdésében. Fogyatékos és megváltozott munkaképességű emberek munkaesély alternatívái.

Közösségi és civil együttműködések a hátrányos helyzet leküzdésében. Fogyatékos és megváltozott munkaképességű emberek munkaesély alternatívái. Közösségi és civil együttműködések a hátrányos helyzet leküzdésében. Fogyatékos és megváltozott munkaképességű emberek munkaesély alternatívái. Szalka Anita 2011. November 15. 2011.12.02. 1 A közösségi

Részletesebben

ÉLETREVALÓ U4 LIFE TPPA/2012/03/30

ÉLETREVALÓ U4 LIFE TPPA/2012/03/30 ÉLETREVALÓ U4 LIFE TPPA/2012/03/30 Hátrányos helyzetű fiatalok munkaerő-piaci integrációjában szerzett svájci és magyar tapasztalatok felhasználása egy közös módszertan kidolgozásához c. projekt bemutatása

Részletesebben

Szociális információnyújtás a Pro-Team Nonprofit Kft.-nél

Szociális információnyújtás a Pro-Team Nonprofit Kft.-nél Szociális információnyújtás a Pro-Team Nonprofit Kft.-nél A szolgáltatás átfogó és operatív célja A Pro-Team Nonprofit Kft. rehabilitációs akkreditált foglalkoztató, ahol több mint 2000 fő megváltozott

Részletesebben

Partnerségi konferencia a helyi foglalkoztatásról

Partnerségi konferencia a helyi foglalkoztatásról Partnerségi konferencia a helyi foglalkoztatásról KEREKASZTAL BESZÉLGETÉSEK ÖSSZEFOGLALÁSA 2010. március 9. Kistérségi együttműködés a helyi gazdasági és foglalkoztatási potenciál erősítésére Projektazonosító:

Részletesebben

A PROJEKTRŐL. www.mind-rural.ro

A PROJEKTRŐL. www.mind-rural.ro A PROJEKTRŐL Integrált turisztikai humánerőforrás-fejlesztés a vidéki foglalkoztatás növelése érdekében című projektünk a Humánerőforrás-fejlesztési Szektoriális Operatív Program 2007-2013 keretében valósul

Részletesebben

EQUAL és "ÉRTÉKMŰHELY" 08-05-14 "ÉRTÉKMŰHELY" 1

EQUAL és ÉRTÉKMŰHELY 08-05-14 ÉRTÉKMŰHELY 1 EQUAL és "ÉRTÉKMŰHELY" 08-05-14 "ÉRTÉKMŰHELY" 1 Fő témáink EQUAL program bemutatása ÉRTÉKMŰHELY ismertetése 08-05-14 "ÉRTÉKMŰHELY" 2 Az EQUAL program háttere A Strukturális Alapokból támogatott közösségi

Részletesebben

Munkáltatói igények, foglalkoztatási stratégiák, együttműködések

Munkáltatói igények, foglalkoztatási stratégiák, együttműködések A foglalkoztatás fejlesztés helyzete, céljai Szabolcs- Szatmár-Bereg megyében Munkáltatói igények, foglalkoztatási stratégiák, együttműködések Kisvárda, 2017. január 23. Dr. Papp Csaba megyei jegyző Szabolcs-Szatmár-Bereg

Részletesebben

Dr. Fodor Imréné PRKK igazgató

Dr. Fodor Imréné PRKK igazgató Az élethosszig tartó tanulás megalapozása: a regionális képző központok közreműködése a foglalkoztatási rehabilitációban Az oktatás a jövőről való gondoskodás Arisztotelész Dr. Fodor Imréné PRKK igazgató

Részletesebben

Fordulópont Program TÁMOP-5.3.8.A3-12/1-2012-0013

Fordulópont Program TÁMOP-5.3.8.A3-12/1-2012-0013 Fordulópont Program TÁMOP-5.3.8.A3-12/1-2012-0013 ELŐZMÉNYEK A DDRFK PROGRAMTAPASZTALATAI OFA programok: Újra Dolgozom Program (tartós munkanélkülieknek) Roma referensi, Lépésről-lépésre Program (roma

Részletesebben

A foglalkoztatás fejlesztési feladatai Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében

A foglalkoztatás fejlesztési feladatai Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében A foglalkoztatás fejlesztési feladatai Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében Kisvárda, 2017. január 23. Szabó István a megyei közgyűlés alelnöke Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Önkormányzat Fejlesztési feladatok

Részletesebben

Az információs társadalom európai jövőképe. Dr. Bakonyi Péter c. Főiskolai tanár

Az információs társadalom európai jövőképe. Dr. Bakonyi Péter c. Főiskolai tanár Az információs társadalom európai jövőképe Dr. Bakonyi Péter c. Főiskolai tanár Tartalom Lisszaboni célok és az információs társadalom Az eeurope program félidős értékelése SWOT elemzés Az információs

Részletesebben

Bemutató megváltozott munkaképességű munkavállalók foglalkoztatásáról és az együttműködés előnyeiről a területen. 2013. június

Bemutató megváltozott munkaképességű munkavállalók foglalkoztatásáról és az együttműködés előnyeiről a területen. 2013. június Bemutató megváltozott munkaképességű munkavállalók foglalkoztatásáról és az együttműködés előnyeiről a területen 2013. június Üzletágaink, tevékenységünk www.job.hu www.rehabjob.hu www.tele-scope.hu www.brandjob.hu

Részletesebben

ÉRDEKKÉPVISELETI SZERVEZETEK ÉS KAMARÁK LEHETŐSÉGTÁRA

ÉRDEKKÉPVISELETI SZERVEZETEK ÉS KAMARÁK LEHETŐSÉGTÁRA ÉRDEKKÉPVISELETI SZERVEZETEK ÉS KAMARÁK LEHETŐSÉGTÁRA 2014-2020 Forrás: Operatív Programok, palyazat.gov.hu Tartalomjegyzék Bevezető 2 Az Operatív Programok szerkezete 3 Érdekképviseleti szervezeteknek

Részletesebben

Mit nyújt a Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Program a vállalkozásoknak 2014-2020 között

Mit nyújt a Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Program a vállalkozásoknak 2014-2020 között Mit nyújt a Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Program a vállalkozásoknak 2014-2020 között Buzás Sándor Főosztályvezető Nemzetgazdasági Tervezési Hivatal Tematika Felkészülés a 2014-2020-as időszakra

Részletesebben

Pályára lépünk. Napra Forgó Nonprofit Közhasznú Kft.

Pályára lépünk. Napra Forgó Nonprofit Közhasznú Kft. Pályára lépünk Napra Forgó Nonprofit Közhasznú Kft. Innovatív, integrált non-profit munkaerő-piaci modell kísérleti bevezetése a pályakezdő (és részben megváltozott munkaképességű) fiatalok nyílt munkaerőpiaci

Részletesebben

TÁMOP-TIOP szak- és felnőttképzési projektjei ben dr. Tóthné Schléger Mária HEP IH szakterületi koordinátor Nyíregyháza

TÁMOP-TIOP szak- és felnőttképzési projektjei ben dr. Tóthné Schléger Mária HEP IH szakterületi koordinátor Nyíregyháza TÁMOP-TIOP szak- és felnőttképzési projektjei 2009-2010-ben dr. Tóthné Schléger Mária HEP IH szakterületi koordinátor Nyíregyháza 2007-2008. évi AT TÁMOP 2-TIOP 3. TISZK TÁMOP 2.2.3 6 régió 31 pályázó,

Részletesebben

Munkaerő-piaci tréning tantárgy bemutatása

Munkaerő-piaci tréning tantárgy bemutatása Munkaerő-piaci tréning tantárgy bemutatása TÁMOP-2.2.4-08/1.-2009-0008 A foglalkozási rehabilitációs koordinátor képzés adaptációja Szlovéniába A projekt az EU társfinanszírozásával az Új Magyarország

Részletesebben

Ref # 1 A program neve: Kapacitásépítő támogatási program. Munkatársak Célcsoport száma 3 fő / ország Civil szervezetek és önkormányzat ok

Ref # 1 A program neve: Kapacitásépítő támogatási program. Munkatársak Célcsoport száma 3 fő / ország Civil szervezetek és önkormányzat ok Ref # 1 Kapacitásépítő támogatási program az 5 950 000 USD 212 088 USD fő / önkormányzat ok Az 5.000 USD támogatással indított Kapacitásépítő támogatási program célja a demokrácia és civil társadalom eszményeinek

Részletesebben

Tájékoztatás a SPARK programról

Tájékoztatás a SPARK programról Hoippj^j Bnln jjjjkkk Társadalompolitikai Programok Értékelésének Támogatása Európában Tájékoztatás a SPARK programról Scharle Ágota/Váradi Balázs Vezető kutató, Budapest Szakpolitikai Elemző Intézet Hélène

Részletesebben

HELYI FOGLALKOZTATÁS- FEJLESZTÉS

HELYI FOGLALKOZTATÁS- FEJLESZTÉS Társadalmi Innovációk generálása Borsod-Abaúj-Zemplén megyében TÁMOP-4.2.1.D-15/1/KONV-2015-0009 HELYI FOGLALKOZTATÁS- FEJLESZTÉS Helyi foglalkoztatást erősítő (aktív) foglalkoztatáspolitikai eszközök

Részletesebben

DÉMÉTER PROGRAM AZ ABA- NOVÁK KULTURÁLIS KÖZPONTBAN

DÉMÉTER PROGRAM AZ ABA- NOVÁK KULTURÁLIS KÖZPONTBAN DÉMÉTER PROGRAM AZ ABA- NOVÁK KULTURÁLIS KÖZPONTBAN TÁMOP 3.2.3/09/1-2009-0042 Építő közösségek, közművelődési intézmények az élethosszig tartó tanulásért 1.kör: Program a közművelődési intézményrendszer

Részletesebben

Foglalkoztatáspolitika a gazdaságfejlesztés szolgálatában

Foglalkoztatáspolitika a gazdaságfejlesztés szolgálatában Foglalkoztatáspolitika a gazdaságfejlesztés szolgálatában Dr. Simon Attila István Munkaerőpiacért Felelős Helyettes Államtitkár Nemzetgazdasági Minisztérium Székesfehérvár, 2016. november 24. Tartalom

Részletesebben

Debrecen Huszár Gál Gimnázium, Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény

Debrecen Huszár Gál Gimnázium, Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény TÁMOP 3.1.7 PROJEKT Referencia-intézményi szerepre való felkészülés folyamata, szakmai, szervezeti hozadéka Debrecen Huszár Gál Gimnázium, Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény 2012.11.15.

Részletesebben

SZÉCSÉNYI KISTÉRSÉG FOGLALKOZTATÁSI PAKTUM

SZÉCSÉNYI KISTÉRSÉG FOGLALKOZTATÁSI PAKTUM SZÉCSÉNYI KISTÉRSÉG FOGLALKOZTATÁSI PAKTUM Preambulum Az aláíró felek fontos feladatnak tartják a Szécsényi kistérség társadalmi-gazdasági fejlődésének támogatását a humánerőforrás fejlesztésével és a

Részletesebben

Nagy Regina Educatio Társadalmi Szolgáltató Nonprofit Kft elearning Igazgatóság

Nagy Regina Educatio Társadalmi Szolgáltató Nonprofit Kft elearning Igazgatóság Az IKT fejlesztési folyamat-szaktanácsadó, valamint az IKT mentor szaktanácsadó felkészítése a digitális kompetencia fejlesztés támogatására Nagy Regina Educatio Társadalmi Szolgáltató Nonprofit Kft elearning

Részletesebben

A Dél-Mátra Közhasznú Egyesület a következő LEADER kritériumokat határozta meg célterületenként

A Dél-Mátra Közhasznú Egyesület a következő LEADER kritériumokat határozta meg célterületenként A Dél-Mátra Közhasznú Egyesület a következő LEADER kritériumokat határozta meg célterületenként A Dél-Mátra Közhasznú Egyesület Helyi Vidékfejlesztési Stratégiájában megfogalmazott célkitűzések megvalósítása

Részletesebben

PÉCS ÉS KISTÉRSÉGE FOGLALKOZTATÁSI MEGÁLLAPODÁS PROJEKT (TÁMOP-1.4.5-12/1-2012-0008) ZÁRÓ RENDEZVÉNYE

PÉCS ÉS KISTÉRSÉGE FOGLALKOZTATÁSI MEGÁLLAPODÁS PROJEKT (TÁMOP-1.4.5-12/1-2012-0008) ZÁRÓ RENDEZVÉNYE PÉCS ÉS KISTÉRSÉGE FOGLALKOZTATÁSI MEGÁLLAPODÁS PROJEKT (TÁMOP-1.4.5-12/1-2012-0008) ZÁRÓ RENDEZVÉNYE A Pécsi Kistérségi Foglalkoztatási Paktum projekt tevékenységeinek bemutatása Petrovicsné Takács Rózsa

Részletesebben

ReGenerál magyar szerb foglalkoztatási partnerség projektjavaslatainak megvalósítása a helyi foglalkoztatás bővítése érdekében címmel, TÁMOP

ReGenerál magyar szerb foglalkoztatási partnerség projektjavaslatainak megvalósítása a helyi foglalkoztatás bővítése érdekében címmel, TÁMOP ReGenerál magyar szerb foglalkoztatási partnerség projektjavaslatainak megvalósítása a helyi foglalkoztatás bővítése érdekében címmel, TÁMOP 1.4.5-12/1-2012-0011 azonosítószámon. Kedves Olvasó! A kiadvány,

Részletesebben

ÖNKORMÁNYZATOK ÉS KKV-K SZÁMÁRA RELEVÁNS PÁLYÁZATI LEHETŐSÉGEK ÁTTEKINTÉSE A TRANSZNACIONÁLIS ÉS INTERREGIONÁLIS PROGRAMOKBAN

ÖNKORMÁNYZATOK ÉS KKV-K SZÁMÁRA RELEVÁNS PÁLYÁZATI LEHETŐSÉGEK ÁTTEKINTÉSE A TRANSZNACIONÁLIS ÉS INTERREGIONÁLIS PROGRAMOKBAN ÖNKORMÁNYZATOK ÉS KKV-K SZÁMÁRA RELEVÁNS PÁLYÁZATI LEHETŐSÉGEK ÁTTEKINTÉSE A TRANSZNACIONÁLIS ÉS INTERREGIONÁLIS PROGRAMOKBAN Miben különböznek a nemzetközi programok? 1. Idegen nyelv használata 2. Konzorciumépítés

Részletesebben

Ellenőrző lista: Útmutató képzési stratégia kiválasztásához kis- és közepes vállalkozások számára

Ellenőrző lista: Útmutató képzési stratégia kiválasztásához kis- és közepes vállalkozások számára Ellenőrző lista: Útmutató képzési stratégia kiválasztásához kis- és közepes vállalkozások számára A kis és közepes vállalkozások számára rendkívül fontos, hogy kompetenciákon alapuló humán erőforrás rendszert

Részletesebben

ÖNKORMÁNYZATOK SZÁMÁRA RELEVÁNS PÁLYÁZATI LEHETŐSÉGEK

ÖNKORMÁNYZATOK SZÁMÁRA RELEVÁNS PÁLYÁZATI LEHETŐSÉGEK ÖNKORMÁNYZATOK SZÁMÁRA RELEVÁNS PÁLYÁZATI LEHETŐSÉGEK Miben különböznek a nemzetközi programok? 1. Használt nyelv 2. Konzorciumépítés 3. Elérni kívánt hatás 4. Szemlélet A programok áttekintése 1. Közép-Európa

Részletesebben

Miskolc MJV Önkormányzatának eredményei a Miskolc EgyetemVáros 2015 projekt megvalósításához kapcsolódóan

Miskolc MJV Önkormányzatának eredményei a Miskolc EgyetemVáros 2015 projekt megvalósításához kapcsolódóan Miskolc MJV Önkormányzatának eredményei a Miskolc EgyetemVáros 2015 projekt megvalósításához kapcsolódóan TÁMOP 4.2.1C-14/1/Konv-2015-0012 Völgyiné Nadabán Márta Miskolc MJV Önkormányzata, partner szintű

Részletesebben

Foglalkozási Rehabilitáció Nürnberg

Foglalkozási Rehabilitáció Nürnberg 1 Foglalkozási Rehabilitáció Nürnberg 2 Feladatunk Mi egy Feladatunk Rendelkezünk Nálunk Több mint 25 év alatt Mi üzemen kívüli foglalkozási rehabilitációs központ vagyunk felnőtt fogyatékos emberek számára

Részletesebben

2008 Tehetséggondozó Program kidolgozása és működtetése 2008 AKKREDITÁLT TEHETSÉGPONT

2008 Tehetséggondozó Program kidolgozása és működtetése 2008 AKKREDITÁLT TEHETSÉGPONT T Ó T H I L O N A K I E M E L T F Ő E L Ő A D Ó ELŐZMÉNYEK 2008 Tehetséggondozó Program kidolgozása és működtetése 2008 AKKREDITÁLT TEHETSÉGPONT Saját szakmai sajátosságainkhoz illeszkedő tehetséggondozó

Részletesebben

Erasmus+ stratégiai partnerségek - szakképzés és felnőtt tanulás

Erasmus+ stratégiai partnerségek - szakképzés és felnőtt tanulás Erasmus+ stratégiai partnerségek - szakképzés és felnőtt tanulás A program legfontosabb elemeinek áttekintése Pályázatíró szeminárium, 2016. január 21. Projekt Pályázat kötött idő- és költségvetési keretben

Részletesebben

A közoktatási és szakképzési feladatok a közfoglalkoztatás tükrében. Dr. Köpeczi-Bócz Tamás Türr István Képző és Kutató Intézet

A közoktatási és szakképzési feladatok a közfoglalkoztatás tükrében. Dr. Köpeczi-Bócz Tamás Türr István Képző és Kutató Intézet A közoktatási és szakképzési feladatok a közfoglalkoztatás tükrében Dr. Köpeczi-Bócz Tamás Türr István Képző és Kutató Intézet A TKKI szakmai feladatai a 3/2011. KIM rendelet hátrányos helyzetűek képzettségének,

Részletesebben

Munkaerőpiaci szolgáltatások a foglalkoztathatóság javításának új eszközei. Nemzetközi szakmai rehabilitációs konferencia 2006. Január 30-31.

Munkaerőpiaci szolgáltatások a foglalkoztathatóság javításának új eszközei. Nemzetközi szakmai rehabilitációs konferencia 2006. Január 30-31. Munkaerőpiaci szolgáltatások a foglalkoztathatóság javításának új eszközei Nemzetközi szakmai rehabilitációs konferencia 2006. Január 30-31. Igények, követelmények Befogadó társadalom Azonos jogok az élet

Részletesebben

A pedagógusok szakmai munkájának támogatása és a megújuló pedagógiai szakmai szolgáltatások

A pedagógusok szakmai munkájának támogatása és a megújuló pedagógiai szakmai szolgáltatások A pedagógusok szakmai munkájának támogatása és a megújuló pedagógiai szakmai szolgáltatások Brassói Sándor Oktatási Hivatal köznevelési elnökhelyettes A főbb problémák 2005-ben kb. 6 millió fiatal (18-24

Részletesebben

Digitális kompetenciák fejlesztése a pedagógus-továbbképzésben

Digitális kompetenciák fejlesztése a pedagógus-továbbképzésben Digitális kompetenciák fejlesztése a pedagógus-továbbképzésben Könczöl Tamás igazgató elearning Igazgatóság Sulinet etanulás Módszertani és Kompetencia Központ Educatio KHT. IKT - Információs és Kommunikációs

Részletesebben

Innovatív elemek a foglalkoztatási projektekben, az OFA NKft. szerepe a projektek megvalósításában

Innovatív elemek a foglalkoztatási projektekben, az OFA NKft. szerepe a projektek megvalósításában Innovatív elemek a foglalkoztatási projektekben, az OFA NKft. szerepe a projektek megvalósításában X. Országos tranzitfoglalkoztatási konferencia A civil szervezetek szerepe a munkaerőpiacon hátrányos

Részletesebben

Multimédia anyagok szerkesztése kurzus hatékonyságnövelése web alapú projekt módszer alkalmazásával

Multimédia anyagok szerkesztése kurzus hatékonyságnövelése web alapú projekt módszer alkalmazásával Multimédia anyagok szerkesztése kurzus hatékonyságnövelése web alapú projekt módszer alkalmazásával Béres Ilona Heller Farkas Főiskola Turcsányi-Szabó Márta ELTE-IK Média és Oktatásinformatika Tanszék

Részletesebben

Jó gyakorlatok a fogyatékosok foglalkoztatásában és rehabilitációjukban észt tapasztalatok. Sirlis Sõmer Észt Szociális Ügyek Minisztériuma

Jó gyakorlatok a fogyatékosok foglalkoztatásában és rehabilitációjukban észt tapasztalatok. Sirlis Sõmer Észt Szociális Ügyek Minisztériuma Jó gyakorlatok a fogyatékosok foglalkoztatásában és rehabilitációjukban észt tapasztalatok Sirlis Sõmer Észt Szociális Ügyek Minisztériuma Tartalom Történelmi háttér A közelmúlt irányvonalai A foglalkoztatási

Részletesebben

Innovációs területek fejlesztési feladatok és hozzájuk rendelt tanácsadói tevékenységek meghatározása 1. innovációs terület:

Innovációs területek fejlesztési feladatok és hozzájuk rendelt tanácsadói tevékenységek meghatározása 1. innovációs terület: Innovációs területek fejlesztési feladatok és hozzájuk rendelt tanácsadói tevékenységek meghatározása 1. innovációs terület: A referencia-intézményi szolgáltatói szerep ellátásához szükséges fejlesztéseket

Részletesebben

AGRIDIAG: az agrár-környezeti teljesítményt értékelő szakképzés hazai feltételeinek megteremtése

AGRIDIAG: az agrár-környezeti teljesítményt értékelő szakképzés hazai feltételeinek megteremtése AGRIDIAG: az agrár-környezeti teljesítményt értékelő szakképzés hazai feltételeinek megteremtése Leonardo da Vinci innovációtranszfer projekt Dr. Balázs Katalin, projektvezető Szent István Egyetem MKK-KTI

Részletesebben

Az Agridiag projekt technikai háttere: a Leonardo da Vinci program

Az Agridiag projekt technikai háttere: a Leonardo da Vinci program 2012 1 HU1 LEO05 04850 Az Agridiag projekt: áttekintés Balázs Katalin Gödöllő, Az Agridiag projekt technikai háttere: a Leonardo da Vinci program az Európai Bizottság együttműködési programja a szakképzés

Részletesebben

Műszaki szakterület: A távoktatás módszertana (távoktatási tutorképzés)

Műszaki szakterület: A távoktatás módszertana (távoktatási tutorképzés) 19. BOLYAI NYÁRI AKADÉMIA 2011 Műszaki szakterület: A távoktatás módszertana (távoktatási tutorképzés) Időpont: 2011. július 17 23. Helyszín: Szováta, Teleki Oktatási Központ Helyek száma: 25 fő Célcsoport:

Részletesebben

Életreval(l)ó Hajdúhadházi térségben élő hátrányos helyzetű, inaktív nők komplex önálló életvitelre való felkészítése TÁMOP-5.3.

Életreval(l)ó Hajdúhadházi térségben élő hátrányos helyzetű, inaktív nők komplex önálló életvitelre való felkészítése TÁMOP-5.3. Életreval(l)ó Hajdúhadházi térségben élő hátrányos helyzetű, inaktív nők komplex önálló életvitelre való felkészítése TÁMOP-5.3.1-C-09/2-2010-0102 PÁLYÁZÓ: Segítők Innovatív Közössége Közhasznú Egyesület

Részletesebben

TÜRR ISTVÁN KÉPZŐ ÉS KUTATÓ INTÉZET 2011-07- 01

TÜRR ISTVÁN KÉPZŐ ÉS KUTATÓ INTÉZET 2011-07- 01 TÜRR ISTVÁN KÉPZŐ ÉS KUTATÓ INTÉZET 2011-07- 01 1 SZAKFELADATAINK 10 Területi Igazgatóságot tömörítő, országos állami felnőttképzési és kutatás-módszertani intézmény. Elsődleges célja a hátrányos helyzetű

Részletesebben

A azonosító számú Foglalkoztatás II. megnevezésű szakmai követelménymodulhoz tartozó Foglalkoztatás II. tantárgy

A azonosító számú Foglalkoztatás II. megnevezésű szakmai követelménymodulhoz tartozó Foglalkoztatás II. tantárgy A 11499-12 azonosító számú megnevezésű szakmai követelménymodulhoz tartozó tantárgy 1. 1. A 11499-12 azonosító számú, megnevezésű szakmai követelménymodulhoz tartozó tantárgyak és a témakörök oktatása

Részletesebben

A mikrovállalkozók tipikus foglalkoztatási problémája a szezonalítás: megoldás az alkalmi foglalkoztatás.

A mikrovállalkozók tipikus foglalkoztatási problémája a szezonalítás: megoldás az alkalmi foglalkoztatás. A mikrovállalkozók tipikus foglalkoztatási problémája a szezonalítás: megoldás az alkalmi foglalkoztatás. Nonprofit Munkaerő Közvetítő Iroda bemutatása Mikrovállalkozás, növekedés, foglalkoztatás, esélyteremtés

Részletesebben

Erasmus+ stratégiai partnerségek - szakképzés és felnőtt tanulás

Erasmus+ stratégiai partnerségek - szakképzés és felnőtt tanulás Erasmus+ stratégiai partnerségek - szakképzés és felnőtt tanulás A program legfontosabb elemeinek áttekintése Pályázatíró szeminárium 2017. január 17. Jakabné Baján Ilona Projekt Pályázat kötött idő- és

Részletesebben

GINOP 1. prioritás A vállalkozások versenyképességének javítása

GINOP 1. prioritás A vállalkozások versenyképességének javítása GINOP 1. prioritás A vállalkozások versenyképességének javítása KKV ka fókuszban GINOP szakmai konzultáció Pogácsás Péter Regionális és Kárpát medencei Vállalkozásfejlesztési Főosztály KKV ksúlya a gazdaságban

Részletesebben

Magyarország-Szlovákia határon átnyúló együttműködési program 2007-2013

Magyarország-Szlovákia határon átnyúló együttműködési program 2007-2013 Magyarország-Szlovákia határon átnyúló együttműködési program 2007-2013 Emberi erőforr források közös k s használata és s fejlesztése se Munkaerő-piaci együttm ttműködési kezdeményez nyezések HU-SK 2008/01/1.6.2/0156

Részletesebben

TÁMOP-4.1.1/A-10/1/KONV-2010-0019

TÁMOP-4.1.1/A-10/1/KONV-2010-0019 Társadalmi Megújulás Operatív Program Hallgatói és intézményi szolgáltatásfejlesztés a felsőoktatásban pályázat Kódszám: TÁMOP-4.1.1/A-10/1/KONV-2010-0019 A projekt az Európai Unió támogatásával, az Európai

Részletesebben

Prof. Dr. Varga Mihály. Gépészeti mechatronikai hálózati kutatás és képzési együttműködés projekt bemutatása, TÁMOP 4.1.1.C

Prof. Dr. Varga Mihály. Gépészeti mechatronikai hálózati kutatás és képzési együttműködés projekt bemutatása, TÁMOP 4.1.1.C Prof. Dr. Varga Mihály Gépészeti mechatronikai hálózati kutatás és képzési együttműködés projekt bemutatása, TÁMOP 4.1.1.C DUÁLIS KÉPZÉS A MŰSZAKI FELSŐOKTATÁSBAN szakmai fórum Felsőoktatási Centrum Zalaegerszeg,

Részletesebben

TÁMOP 5.3.1 Munkába lépés Országos Tranzitfoglalkoztatási Egyesület projektjének eredményei

TÁMOP 5.3.1 Munkába lépés Országos Tranzitfoglalkoztatási Egyesület projektjének eredményei TÁMOP 5.3.1 Munkába lépés Országos Tranzitfoglalkoztatási Egyesület projektjének eredményei Társadalmi Megújulás Operatív Program Első lépés alacsony foglalkoztatási eséllyel rendelkezők képessé tevő és

Részletesebben

Vidék Akadémia a vidék jövőjéért 2012. október 16-18., Mezőtúr. Közösségi tervezés

Vidék Akadémia a vidék jövőjéért 2012. október 16-18., Mezőtúr. Közösségi tervezés Vidék Akadémia a vidék jövőjéért 2012. október 16-18., Mezőtúr Közösségi tervezés Sain Mátyás VÁTI Nonprofit Kft. Területi Információszolgáltatási és Tervezési Igazgatóság Területfejlesztési és Urbanisztikai

Részletesebben

Csongrád megyei vállalkozások innovációs fejlesztései. Nemesi Pál CSMKIK elnök 2014. június 26.

Csongrád megyei vállalkozások innovációs fejlesztései. Nemesi Pál CSMKIK elnök 2014. június 26. Csongrád megyei vállalkozások innovációs fejlesztései Nemesi Pál CSMKIK elnök 2014. június 26. Innovációs tevékenység célja Magasabb hozzáadott érték Versenyelőny Piacbővítés CSOMIÉP Kft. Legrand Zrt.

Részletesebben

CÉGBEMUTATÓ. Emberközpontú üzleti megoldások.

CÉGBEMUTATÓ. Emberközpontú üzleti megoldások. CÉGBEMUTATÓ Emberközpontú üzleti megoldások. A Viapan Group tíz üzletágával Magyarország meghatározó humánerőforrás-szolgáltatója. Cégcsoportunk komplex és egyedülállóan innovatív szolgáltatás nyújt, amelynek

Részletesebben

1. blokk. 30 perc. 2. blokk. 30 perc. 3. blokk. 90 perc. 4. blokk. 90 perc. Beiktatott szünetek. ( open space ): 60 perc

1. blokk. 30 perc. 2. blokk. 30 perc. 3. blokk. 90 perc. 4. blokk. 90 perc. Beiktatott szünetek. ( open space ): 60 perc A Revita Alapítvány szakmai mőhelysorozatának tematikája A program címe: DISKURZUS A tartósan munka nélkül lévı emberek foglalkoztathatóságának fejlesztését célzó komplex szolgáltatástervezés és -fejlesztés

Részletesebben

COMINN Innovációs Kompetencia a fémipari szektorban TANULÁSI KIMENET DEFINÍCIÓ

COMINN Innovációs Kompetencia a fémipari szektorban TANULÁSI KIMENET DEFINÍCIÓ COMINN Innovációs Kompetencia a fémipari szektorban TANULÁSI KIMENET DEFINÍCIÓ Ország: Portugália Vállalat: Inovafor Képesítés Az innováció fejlesztői és elősegítői a fémipari KKV-k munkacsoportjaiban

Részletesebben

Az adott kritérium értékelése során milyen további fejlesztés szükséges?

Az adott kritérium értékelése során milyen további fejlesztés szükséges? Projekt azonosítása (azonosító szám, név) vagy Tematikus Hálózat Termék azonosítása EQUAL termék validálási tábla a validálási fogalomtárral együtt használandó! FIATALOK Tematikus Hálózat Komplex Ifjúságsegítő

Részletesebben

Internetes ügyintézésben otthon, az emagyarország Ponton...

Internetes ügyintézésben otthon, az emagyarország Ponton... Internetes ügyintézésben otthon, az emagyarország Ponton... emagyarország Hálózat Az emagyarország Pontok hálózata: Közel 2000 emagyarország Ponttal, ahol az eközszolgáltatások igénybevételéhez az internet

Részletesebben

Szakképzés, foglalkoztatás, kompetencia Kara Ákos Dr. Sólyom Andrea Dr. Stion Zsuzsa

Szakképzés, foglalkoztatás, kompetencia Kara Ákos Dr. Sólyom Andrea Dr. Stion Zsuzsa Szakképzés, foglalkoztatás, kompetencia Kara Ákos Dr. Sólyom Andrea Dr. Stion Zsuzsa TÁMOP-4.2.2.A-11/1/KONV-2012-0010 Előzmények az ország gazdasági igényei és a szakképzés lehetőségeinek közelítése közoktatás

Részletesebben

elearning TAPASZTALATOK ÉS TERVEK A ZRÍNYI MIKLÓS NEMZETVÉDELMI EGYETEMEN

elearning TAPASZTALATOK ÉS TERVEK A ZRÍNYI MIKLÓS NEMZETVÉDELMI EGYETEMEN elearning TAPASZTALATOK ÉS TERVEK A ZRÍNYI MIKLÓS NEMZETVÉDELMI EGYETEMEN Vörös Miklós Zrínyi Miklós Nemzetvédelmi Egyetem Távoktatási Koordinációs Központ AKI MA HOMOKBA DUGJA A FEJÉT, HOLNAP CSIKORGATJA

Részletesebben

KOMMUNIKÁCIÓS TERV 2012.

KOMMUNIKÁCIÓS TERV 2012. KOMMUNIKÁCIÓS TERV Tanulj tőlünk- Tanulunk tőled! TÁMOP 3.1.7-11/2-2011-140 KOMMUNIKÁCIÓS TERV 2012. A kommunikáció tervezése része a TÁMOP 3.1.7 projekt szakmai tervezésének. A szakmai feladatok alapján

Részletesebben

Foglalkoztathatóság ösztönzése és a vállalati alkalmazkodóképesség fejlesztései. a Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Program 5.

Foglalkoztathatóság ösztönzése és a vállalati alkalmazkodóképesség fejlesztései. a Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Program 5. Foglalkoztathatóság ösztönzése és a vállalati alkalmazkodóképesség fejlesztései a Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Program 5. prioritásában 2014. május 28. I. Európai Szociális Alapból tervezett

Részletesebben

A Rehabjob bemutatkozó diasora megváltozott munkaképességű munkavállalók integrációja területén 2015.

A Rehabjob bemutatkozó diasora megváltozott munkaképességű munkavállalók integrációja területén 2015. A Rehabjob bemutatkozó diasora megváltozott munkaképességű munkavállalók integrációja területén 2015. Bemutatkozás REHABJOB - JOBGROUP REHABJOB (www.rehabjob.hu) üzletágunk mellett az alábbi divíziók tartoznak

Részletesebben

VÁLTS jegyet az életbe! program

VÁLTS jegyet az életbe! program VÁLTS jegyet az életbe! program - Budapest, 2013. november 28. - Program célja Vas megyében hatékony megoldásokkal segíteni a hátrányos helyzetű 16-24 éves munkanélküli fiatalok foglalkoztatását, akinek

Részletesebben

AJÁNLAT. 2012. IV. negyedévében a mikro-, kis- és középvállalkozások számára kínált fejlesztési lehetőségek az Új Széchenyi Terv keretében

AJÁNLAT. 2012. IV. negyedévében a mikro-, kis- és középvállalkozások számára kínált fejlesztési lehetőségek az Új Széchenyi Terv keretében AJÁNLAT 2012. IV. negyedévében a mikro-, kis- és középvállalkozások számára kínált fejlesztési lehetőségek az Új Széchenyi Terv keretében IR Intelligens Régió Üzleti Kommunikációs Kft. 6725 Szeged, Kálvária

Részletesebben

A TERMELŐISKOLAI MODELL mint a hátrányos helyzetű munkanélküli fiatalok munkaerő piaci re integrációjának KOMPLEX PROGRAMJA

A TERMELŐISKOLAI MODELL mint a hátrányos helyzetű munkanélküli fiatalok munkaerő piaci re integrációjának KOMPLEX PROGRAMJA A TERMELŐISKOLAI MODELL mint a hátrányos helyzetű munkanélküli fiatalok munkaerő piaci re integrációjának KOMPLEX PROGRAMJA MUTASS UTAT! Budapest, 2013. november 28. Alapítás: 1993 Cél: A Zala megyében

Részletesebben

Foglalkoztatási lehetőségek megteremtése közösségi feladatok ellátása során.

Foglalkoztatási lehetőségek megteremtése közösségi feladatok ellátása során. FIATALOK FEHÉRVÁRÉRT - PÁLYAKEZDŐ MUNKANÉLKÜLIEK BEVONÁSA KÖZÖSSÉGI FELADATOK ELLÁTÁSÁBA PROJEKT BEMUTATÁSA MACZUCZÁNÉ FENYVESI VIKTÓRIA, PROJEKTVEZETŐ A TAMOP 1.4.1.-11/1 konstrukció célja Példák: A foglalkoztatási

Részletesebben

A szociális gazdaság létrejöttének okai

A szociális gazdaság létrejöttének okai A szociális gazdaság létrejöttének okai A szociális, személyi és közösségi szolgáltatások iránti növekvő szükséglet Ezeknek az igényeknek az olcsó kielégíthetősége A nagy munkanélküliség, és a formális

Részletesebben

Struktúratervezés Pest megye északi mikro-régiójában minta projekt 2000-2002

Struktúratervezés Pest megye északi mikro-régiójában minta projekt 2000-2002 Struktúratervezés Pest megye északi mikro-régiójában minta projekt 2000-2002 A program a Holland Külügyminisztérium MATRA programjának finanszírozásában és a Pest Megyei Önkormányzat koordinálása mellett

Részletesebben

A FOGLALKOZTATÁSBŐVÍTÉS ÚJ DIMENZIÓI PROJEKTVÁSÁR ÉS SZAKMAI RENDEZVÉNY SZOCIÁLIS SZÖVETKEZETEK SZÁMÁRA 2011.szeptember 29 30.

A FOGLALKOZTATÁSBŐVÍTÉS ÚJ DIMENZIÓI PROJEKTVÁSÁR ÉS SZAKMAI RENDEZVÉNY SZOCIÁLIS SZÖVETKEZETEK SZÁMÁRA 2011.szeptember 29 30. A FOGLALKOZTATÁSBŐVÍTÉS ÚJ DIMENZIÓI PROJEKTVÁSÁR ÉS SZAKMAI RENDEZVÉNY SZOCIÁLIS SZÖVETKEZETEK SZÁMÁRA 2011.szeptember 29 30. KoopeRáció kiemelt projekt eredményei KoopeRáció kiemelt projekt célja A TÁMOP

Részletesebben

Az Országos Tranzitfoglalkoztatási Egyesület tevékenységei a hátrányos helyzetű munkanélküliek munkaerőpiaci integrációja érdekében

Az Országos Tranzitfoglalkoztatási Egyesület tevékenységei a hátrányos helyzetű munkanélküliek munkaerőpiaci integrációja érdekében Az Országos Tranzitfoglalkoztatási Egyesület tevékenységei a hátrányos helyzetű munkanélküliek munkaerőpiaci integrációja érdekében Molnár Máté OTE elnök VIII. OTE Konferencia 28-29. Pilisborosjenő 2009.

Részletesebben

2007. december 18. Pécs

2007. december 18. Pécs 2007. december 18. Pécs Az LLL program és a Grundtvig lehetőségei Horváth Katalin Tempus Közalapítvány Múlt és jövő Erasmus 1987- LEONARDO DA VINCI 1995-1999, 2000-2006 SOCRATES2007-2013 1996-2000; 2000-2006

Részletesebben

Salva Vita Alapítvány 1081 Bp. Népszínház u. 17. www.salvavita.hu info@salvavita.hu

Salva Vita Alapítvány 1081 Bp. Népszínház u. 17. www.salvavita.hu info@salvavita.hu Salva Vita Alapítvány 1081 Bp. Népszínház u. 17. www.salvavita.hu info@salvavita.hu Küldetésünk A Salva Vita Alapítvány célja az értelmi sérült emberek önálló életvitelének és társadalmi beilleszkedésének

Részletesebben

A Nemzeti Foglalkoztatási Szolgálat ügyfél-megismerési módszertanának és munkaerő-piaci összhangvizsgálatának fejlesztése

A Nemzeti Foglalkoztatási Szolgálat ügyfél-megismerési módszertanának és munkaerő-piaci összhangvizsgálatának fejlesztése Varga Péter 2014. február 18. A Nemzeti Foglalkoztatási Szolgálat ügyfél-megismerési módszertanának és munkaerő-piaci összhangvizsgálatának fejlesztése Tartalom 1. NFSZ feladatai, szervezete 2. Fejlesztési

Részletesebben

Készítette: dr. Lukács Andrea közbeszerzési tanácsadó, szakértő, Közbeszerzési Tanácsadók Országos Szövetsége, alelnök

Készítette: dr. Lukács Andrea közbeszerzési tanácsadó, szakértő, Közbeszerzési Tanácsadók Országos Szövetsége, alelnök Készítette: dr. Lukács Andrea közbeszerzési tanácsadó, szakértő, Közbeszerzési Tanácsadók Országos Szövetsége, alelnök 2013.12.20. dr. Lukács Andrea, 1 A közbeszerzési irányelvek lehetőséget adnak a szociális

Részletesebben

Egyéni projektek a felnőttkori gyógypedagógiai fejlesztésben. Mentálisan akadálymentes közlekedés

Egyéni projektek a felnőttkori gyógypedagógiai fejlesztésben. Mentálisan akadálymentes közlekedés Egyéni projektek a felnőttkori gyógypedagógiai fejlesztésben Mentálisan akadálymentes közlekedés A gyógypedagógiai vizsgálatok, megfigyelések célja Az ügyfél megismerése (meglévő képességek, készségek;

Részletesebben

A SAJÁTOS NEVELÉSI IGÉNYŰ ÉS/VAGY A FOGYATÉKKAL ÉLŐ TANULÓK RÉSZVÉTELE A SZAKKÉPZÉSBEN SZAKPOLITIKAI TÁJÉKOZTATÓ

A SAJÁTOS NEVELÉSI IGÉNYŰ ÉS/VAGY A FOGYATÉKKAL ÉLŐ TANULÓK RÉSZVÉTELE A SZAKKÉPZÉSBEN SZAKPOLITIKAI TÁJÉKOZTATÓ A SAJÁTOS NEVELÉSI IGÉNYŰ ÉS/VAGY A FOGYATÉKKAL ÉLŐ TANULÓK RÉSZVÉTELE A SZAKKÉPZÉSBEN SZAKPOLITIKAI TÁJÉKOZTATÓ Szakpolitikai kontextus A nemzetközi adatok azt mutatják, hogy a fogyatékkal élő, valamint

Részletesebben

Minőségfejlesztési kézikönyv

Minőségfejlesztési kézikönyv Minőségfejlesztési kézikönyv Kézikönyv a felsőoktatási intézmények minőségfejlesztési feladataihoz Minőségfejlesztés a felsőoktatásban TÁMOP-4.1.4-08/1-2009-0002 A felsőoktatás minőségfejlesztési helyzete

Részletesebben

Eredmény rögzítésének dátuma: Teljesítmény: 97% Kompetenciák értékelése

Eredmény rögzítésének dátuma: Teljesítmény: 97% Kompetenciák értékelése Eredmény rögzítésének dátuma: 2016.04.20. Teljesítmény: 97% Kompetenciák értékelése 1. Pedagógiai módszertani felkészültség 100.00% Változatos munkaformákat alkalmaz. Tanítványait önálló gondolkodásra,

Részletesebben

M5004 FELADATOK. f) elegendő előny esetén meg tudja kezdeni a program előkészítését, és a feltételek megteremtését ISMERETEK

M5004 FELADATOK. f) elegendő előny esetén meg tudja kezdeni a program előkészítését, és a feltételek megteremtését ISMERETEK M5004 FELDTOK Felnőttoktatási és képzési tevékenysége során alkotó módon alkalmazza a felnőttek tanulásának lélektani 4 törvényszerűségeit a) a felnőtt tanuló motiválására formális tanulmányai 5 során

Részletesebben

ESZTERHÁZY KÁROLY FŐISKOLA TERÜLETI TÁRSADALMI, GAZDASÁGI SZEREPÉNEK FEJLESZTÉSE: OKTATÁS GYAKORLAT INNOVÁCIÓ (TÁMOP F-13/ ) WORKSHOP

ESZTERHÁZY KÁROLY FŐISKOLA TERÜLETI TÁRSADALMI, GAZDASÁGI SZEREPÉNEK FEJLESZTÉSE: OKTATÁS GYAKORLAT INNOVÁCIÓ (TÁMOP F-13/ ) WORKSHOP A gyakorlati képzés iránti vállalati igények és elvárások a régióban AZ ESZTERHÁZY KÁROLY FŐISKOLA TERÜLETI TÁRSADALMI, GAZDASÁGI SZEREPÉNEK FEJLESZTÉSE: OKTATÁS GYAKORLAT INNOVÁCIÓ (TÁMOP-4.1.1.F-13/1-2013-0009)

Részletesebben

Minoség. Elismerés. Mobilitás. Oktatás /képzés. Standardok. Foglalkoztathatóság. Munkaerő piaci igényekre épülő képzési programok és képesítések

Minoség. Elismerés. Mobilitás. Oktatás /képzés. Standardok. Foglalkoztathatóság. Munkaerő piaci igényekre épülő képzési programok és képesítések Minoség Elismerés Mobilitás Oktatás /képzés Standardok Foglalkoztathatóság Munkaerő piaci igényekre épülő képzési programok és képesítések A VSPORT+ projekt A VSPORT+ projekt fő célja, hogy a főbb szereplők

Részletesebben

Beszámoló. CEIPES-LEONARDO PROJECT "People with learning disabilities in the labour market" Yozgat workshop 2015.05.14-17

Beszámoló. CEIPES-LEONARDO PROJECT People with learning disabilities in the labour market Yozgat workshop 2015.05.14-17 Beszámoló CEIPES-LEONARDO PROJECT "People with learning disabilities in the labour market" Yozgat workshop 2015.05.14-17 Résztvevők: Balla Gyula önkéntes, HR tanácsadó, tréner, pszichológus Erdei Gábor

Részletesebben

Általános képzési keretterv ARIADNE. projekt WP 4 Euricse módosítva a magyarországi tesztszeminárium alapján

Általános képzési keretterv ARIADNE. projekt WP 4 Euricse módosítva a magyarországi tesztszeminárium alapján Általános képzési keretterv ARIADNE projekt WP 4 Euricse módosítva a magyarországi tesztszeminárium alapján A jelen dokumentumban a szociális gazdaság témakörében tartandó háromnapos vezetői tréning általános

Részletesebben

Kistérségi közösségfejlesztés Borsod- Abaúj- Zemplén megyében

Kistérségi közösségfejlesztés Borsod- Abaúj- Zemplén megyében Kistérségi közösségfejlesztés Borsod- Abaúj- Zemplén megyében Mi is a közösségfejlesztés? az adott településen élő emberek aktív közreműködésével, a rendelkezésre álló humán, természeti- és gazdasági erőforrásokból

Részletesebben

A FInish pályázat bemutatása, tájékoztatás a nyílt felhívásokról, az elnyerhető támogatásról. Viola Katalin Campden BRI Magyarország Nonprofit Kft.

A FInish pályázat bemutatása, tájékoztatás a nyílt felhívásokról, az elnyerhető támogatásról. Viola Katalin Campden BRI Magyarország Nonprofit Kft. A FInish pályázat bemutatása, tájékoztatás a nyílt felhívásokról, az elnyerhető támogatásról Viola Katalin Campden BRI Magyarország Nonprofit Kft. FInish pályázat A SmartAgriFood projekt logisztikai tevékenységének

Részletesebben

A térségfejlesztés modellje

A térségfejlesztés modellje Szereplők beazonosítása a domináns szervezetek Közigazgatás, önkormányzatok Szakmai érdekképviseletek (területi szervezetei) Vállalkozók Civil szervezetek Szakértők, falugazdászok A térségfejlesztés modellje

Részletesebben

EGYÜTTES ERŐVEL. Munkaerő-piaci reintegráció a hajléktalanellátásban. EQUAL projekt (2005. 07. 01 2007. 12. 31.)

EGYÜTTES ERŐVEL. Munkaerő-piaci reintegráció a hajléktalanellátásban. EQUAL projekt (2005. 07. 01 2007. 12. 31.) The EQUAL Programme is funded by the European Social Fund and the Hungarian Government. Az EQUAL Programot az Európai Szociális Alap és a Magyar Kormány finanszírozza. EGYÜTTES ERŐVEL Menhely Alapítvány

Részletesebben

TUDATOS FOGYASZTÓ KOMPETENCIAFEJLESZTÉS A DIGITÁLIS NEMZETI FEJLESZTÉSI TERVBEN HORVÁTH VIKTOR FŐOSZTÁLYVEZETŐ

TUDATOS FOGYASZTÓ KOMPETENCIAFEJLESZTÉS A DIGITÁLIS NEMZETI FEJLESZTÉSI TERVBEN HORVÁTH VIKTOR FŐOSZTÁLYVEZETŐ TUDATOS FOGYASZTÓ KOMPETENCIAFEJLESZTÉS A DIGITÁLIS NEMZETI FEJLESZTÉSI TERVBEN HORVÁTH VIKTOR FŐOSZTÁLYVEZETŐ Digitális Nemzet Fejlesztési Program 1631/2014. (XI. 6.) Korm. határozat a Digitális Nemzet

Részletesebben

FIATALOK LENDÜLETBEN PROGRAM 2007-2013

FIATALOK LENDÜLETBEN PROGRAM 2007-2013 FIATALOK LENDÜLETBEN PROGRAM 2007-2013 Fiatalok Lendületben Program Időtartam: 2007-2013 Célja: Fiatalok tapasztalati tanulása nem-formális tanulási közegben a fiatalok aktív polgári részvételének elősegítése

Részletesebben

NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS POLGÁRMESTERI HIVATALA SZOCIÁLIS IRODA. Előterjesztés -a Közgyűléshez

NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS POLGÁRMESTERI HIVATALA SZOCIÁLIS IRODA. Előterjesztés -a Közgyűléshez NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS POLGÁRMESTERI HIVATALA SZOCIÁLIS IRODA Ügyiratszám: 68.289/2008.05 Ügyintéző: Tóthné Csatlós Ildikó 4401 Nyíregyháza, Kossuth tér 1. Pf.: 83. Telefon: (42) 524-585; Fax: (42)

Részletesebben

MTVSZ, 2013.10.01. Versenyképes Közép- Magyarország Operatív Program bemutatása

MTVSZ, 2013.10.01. Versenyképes Közép- Magyarország Operatív Program bemutatása MTVSZ, 2013.10.01 Versenyképes Közép- Magyarország Operatív Program bemutatása A közép-magyarországi régió és a VEKOP speciális helyzete A KMR és a régió fejlesztését célzó VEKOP speciális helyzete: Párhuzamosan

Részletesebben

Társadalmi kapcsolathálózat-elemzés

Társadalmi kapcsolathálózat-elemzés A CENTROPE K+F EGYÜTTMŰKÖDÉSI HÁLÓZAT Társadalmi kapcsolathálózat-elemzés Első eredmények Az ÖAR-Regionalberatung GmbH és a CONVELOP cooperative knowledge design gmbh együttműködésében Graz, 2010. február

Részletesebben