E:

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "www.eguide-project.net E: eguide@bmunjob.ie"

Átírás

1 eguide_hungarian:layout :57 Page 1 Building a brighter future with work... eguide Project Minőségbiztosítási Keretrendszer és hozzá kapcsolódó web alapú értékelő modellek a hátrányos helyzetű munkakeresők szakképzési tanácsadásához. E: Az eguide partnerség a következő intézményekből áll: BALLYMUN JOB CENTRE IRELAND EUREGIO QUALFIZIERUNGS- UND TECHNOLOGIEFORUM E.V (EQT) GERMANY FUNDACION TOMILLO - SPAIN HEVES COUNTY CHAMBER OF COMMERCE AND INDUSTRY HUNGARY ANTARES ITALY UNIVERSITATEA POLITEHNICA DIN BUCURESTI, CENTRUL DE TECHNOLOGII AVANSATE - CTANM ROMANIA GEMS NI NORTHERN IRELAND

2 eguide_hungarian:layout :57 Page 2 A projekt A Leonardo da Vinci Program ( ) A Leonardo da Vinci program 1996-ban indult útjára és a szakképzésben résztvevő szereplők tanulási és tanítási igényeit helyezte középpontba. Leargas, az írországi Leonardo da Vinci Nemzeti Iroda a Leonardo da Vinci programot az Európai Közösség Akció Programjának tekinti, mely a szakképzési politika megvalósítását szolgálja. A Leonardo da Vinci program a nemzetközi együttműködést használja a minőség javítására, az innováció ösztönzésére, valamint a szakképzési rendszerek és gyakorlatok európai dimenziójának elősegítésére. Célja, hogy fejlessze az európai szintű együttműködést, támogassa és kiegészítse a tagországok élethosszig tartó tanulásra vonatkozó politikáját, miközben tisztleletben tartja felelősségüket a szakképzés tartalmára és szervezeti felépítésére vonatkozóan. (Leargas, 2005) Az EGUIDE kísérleti projekt ( ) Az EGUIDE projekt egy kísérleti projekt, melyet a Leonardo da Vinci II program támogatott. Ez egy két éves projekt ( ), melyet nemzetközi partnerség keretében fejlesztettek ki. A Ballymun Munkaügyi Központ a vezető intézmény a partnerek között, felvállalva ezzel a felelősséget, hogy a projekt célkitűzései megvalósuljanak. EGUIDE célok Az EGUIDE Projektnek három fő célkitűzése volt: 1. Képzési tanácsadásra Minőségbiztosítási Keretrendszer kutatása és kifejlesztése. 2. Egy E-tanácsadási rendszer megtervezése és kifejlesztése, mely bizonyos számú tanácsadási eszközből áll, különösen hátrányos helyzetű munkakeresők, illetve alacsony képzettségű munkanélküliek, alkalmazottak részére. 3. Egy webalapú keretrendszer megtervezése és kifejlesztése a tanácsadási eszközök működtetésére.

3 eguide_hungarian:layout :57 Page 3 A minőségbiztosítási keretrendszer Miért tanácsadás? A karrier tanácsadásra gyakran úgy tekintenek, mint egy szolgáltatásra, mely elsősorban a formális oktatási közegben tölti be funkcióját, különösen a középiskolai oktatás végén. Azonban a szélesebb körben értelmezett karrier tanácsadást nem szabad alulbecsülni. Ez egy olyan szolgáltatás, mely bármely képzési, oktatási folyamat szerves részét képezheti. A munkába visszatérő, vagy képzésbe, oktatásba újból bekapcsolódó felnőttek számára a karrier tanácsadási folyamat nagymértékben segíthet a jól megalapozott döntéshozatalban, arra vonatkozóan, hogy melyik az egyén számára legkielégítőbb útirány. Sokak számára, akik a munkaügyi központok szolgáltatásaiba, közoktatásba, felnőttképzésbe, szakképzésbe stb. kapcsolódnak, a karrier tanácsadási folyamat hiánya gyakran azt eredményezi, hogy megalapozatlan karrierdöntéseket hoznak a rendelkezésre álló képzési kínálat alapján. Az EGUIDE partnerség egyetértett abban, hogy a karrier tanácsadás kell, hogy legyen az első lépés bármely oktatási, képzési folyamatban, különösen azok számára, akik régen kerültek ki a munkaerőpiacról. A Szakértői Csoport Jövőbeli képességek iránti igények -ről szóló jelentésében (2006) azt javasolja, hogy annak érdekében, hogy azon egyének szükségleteit kielégítsék, akik nem részesei a képzési, oktatási rendszereknek, új eszközök kifejlesztésére van szükség, a szakképzés, oktatás kurzusairól az információnyújtás minőségét javítani kell, továbbá az oktatásban nem részesülő egyének számára a hozzáférést erősíteni kell. Ez a célcsoport azokat az embereket jelenti, akik munkanélküliek, vagy alulfoglalkoztatottak, alacsonyan képzettek, betanított munkások, vagy akik hosszabb ideje kiszorultak a munkaerőpiacról. Az EGUIDE ezen szükségletek némelyikét igyekszik kielégíteni. A legtöbb karrier tanácsadási modell az én, a környezet, és a jól alátámasztott döntéshozatal megismerését támogatja. A legtöbb intézmény, mely a munkaerőpiacon hátrányos helyzetű személyekkel foglalkozik, olyan modelleket használ a karrier tanácsadásához, melyeket Parsons (1909), Egan (1975) és Ali & Graham (1996) szemlélete javasolt. Ezek a modellek hasonló szemléletet képviselnek az egyénközpontú, cél - orien tált folyamatok tekintetében. A legjobb nemzetközi gyakor latokkal párhuzamosan a Nemzeti Tanácsadási Fórum jelentésében (2007) az javasolja, hogy a tanácsadási folyamat ügyfélközpontú legyen, az ügyfél szükségleteinek megfelelő, releváns, kiegyensúlyozott, előítéle - tektől mentes és igazságos. Annak érde ké ben, hogy a tanácsadásra jelentkező egyének szükségleteit kielégít sük, az EGUIDE ezt a szemléletet követte a Minőségbiztosítási Keretrendszer és a tanácsadási eszközök kifejlesztése során. Minőség a karrier tanácsadásban Annak ellenére, hogy sok intézmény ajánl karrier tanácsadást hátrá - nyos munkahelykeresők számára, úgy tűnik, hogy a szolgáltatások terén hiányzik egy standardizált, koordinált megközelítés. Ennek eredményeképp a rendelkezésre álló karrier tanácsadások minősége nagyon különböző. Az EGUIDE partnerség felismerte, hogy ez a minőségbeli hiány nem csak nemzeti szinten jelentkezik, hanem szerte az egész EGUIDE partnerség országaiban is. A Leonardo da Vinci program prioritásai között szerepeltette a minőségi szabványok szükségességét a szakképzésben és oktatási szférában. Az Európai Tanácsadási Fejlesztési Stratégia amellett érvel, hogy javítani kell a tanácsadási szolgáltatások hozzáférhetőségét, és a szolgáltatások minőségbiztosítását annak érdekében, hogy elérjük a Lisszaboni Stratégia célkitűzéseit, hogy Európa legyen a legversenyképesebb és legdinamikusabban fejlődő tudásalapú társadalom a világon. (Lisszaboni Stratégia, 2000; Az Oktatási és Képzési Rendszerek Konkrét Jövőbeli Célkitűzései, 2001) Az OECD (Gazdasági Együttműködési és Fejlesztési Szervezet) Karrier Tanácsadási Irányelvek Áttekintése (2002) című anyagában az Írországra vonatkozó országspecifikus megjegyzésében javaslatot tesz arra, hogy szükség van új és átfogóbb elektronikus karrier információs termék kidolgozására, mely rögzített minőségi szabványokon alapuló pszichometriailag precíz értékelést és információt nyújt a képzésről és oktatásról.

4 eguide_hungarian:layout :57 Page 4 Az EGUIDE partnerség áttekintette a jelenlegi minőségbiztosítási keretrendszereket, melyek a szolgáltatóipar számára kívánnak szabványosított irányelveket nyújtani. Azonban a szolgáltatóiparban a minőség meghatározása úgy tűnik, hogy saját nehézségeit prezentálja. Dickens szerint (1994), a szolgáltatások egyre inkább kézzel foghatatlanok, vegye - sek, és gyakran nehéz elkülöníteni, hogy a szolgáltatás hol kezdődik és hol végződik. Zeithaml, Parasuraman & Berry (1988, 1990) a szolgáltatás minőségét a következőképpen határozza meg: az a szint, ahol az ügyfelek szolgáltatással szembeni elégedettsége találkozik a szolgáltatás igénybevétele előtti, azzal szembeni elvárásukkal. Azonban sok ügyfél, aki karrier tanácsadásra jelentkezik, gyakran bizonytalan a saját elvárásait illetően is a tanácsadás minőségével kapcsolatosan. Ezért az EGUIDE partnerség az gondolta, hogy egy keretrendszer, amely útmutatások és lépések sorozatával látja el az intézményeket és tanácsadókat, biztosítaná azt, hogy egy színvonalas tanácsadás valósuljon meg általa. EGUIDE Minőségbiztosítási Keretrendszer Az EGUIDE partnerek miután áttekintették a karrier tanácsadás minőségi vonatkozásait, úgy döntöttek, hogy a szakképzés minőségére vonatkozó Európai Egységes Minőségbiztosítási Keretrendszer (CQAF) használata megfelelő keretrendszert jelent, különösen, ha azt a tényt tekintjük, hogy a karrier tanácsadásnak kellene lennie az első lépésnek a szakképzési folyamatban. Egységes Minőségbiztosítási Keretrendszer (Technikai Munkacsoport Minőség a Szakképzésben, Európai Bizottság, 2004)

5 eguide_hungarian:layout :57 Page 5 A partnerség újrafogalmazta a karrier tanácsadási folyamatot is, különösen mely a munkaerőpiacról kiszorultakat célozza meg, mint célcsoportot. Az európai CQAF-re épülő EGUIDE Minőségbiztosítási Keretrendszer azt igyekszik biztosítani, hogy mindegyik ügyfél ugyanazt a színvonalú tanácsadást kapja, függetlenül a tanácsadó hozzáállásától és a szolgáltatást nyújtó intézmény szokásaitól. Az EGUIDE Karrier Tanácsadási folyamat egy hat lépésből álló folyamat, mely biztosítja az egyének számára, hogy átfogó támogató szolgáltatást kapjanak, mely képessé teszi őket arra, hogy fejlesszék önismeretüket és öntudatukat, hogy megértsék a munka világát és a rendelkezésükre álló lehetőségeket, valamint hogy egyértelmű, jól megalapozott, reális döntést hozzanak. 1. lépés: Promóció A karrier tanácsadási szolgáltatás közvetítése a környező közösségek számára többféle eszközzel. Annak biztosítása, hogy aki igénybe szeretné venni a karrier tanácsadást, az megkapja a megfelelő információt a bekapcsolódás lehetőségéről és módjáról. 2. lépés: Fogadtatás és információnyújtás Az ügyfelet fogadják a szolgáltatás igénybevételénél és tájékoztatják a nyújtandó szolgáltatás folyamatáról. Szoros kapcsolat alakul ki az ügyfél és a tanácsadó között. 3. lépés: Tanácsadási eszközök Eszközök, melyek segítenek az ügyfélnek, hogy jobban tudatában legyen képességeinek. (érdeklődés, preferált stílus és környezet, preferált gondolkodási stílus). Az EGUIDE által létrehozott eszközök ebbe a szakaszba illeszthetőek.

6 eguide_hungarian:layout :57 Page 6 4. lépés: Döntéshozatali szakasz A tanácsadási eszközök kimeneteként létrejött eredmények ügyféllel való megbeszélése után a tanácsadó tudatja az ügyféllel a számára rendelkezésre álló lehetőségeket. Majd az ügyfél a tanácsadó segítségével meghozza a döntést. 5. lépés: Megvalósítás Ez a szakasz magába foglalja a döntéshozatali szakasz kivitelezését és az ügyfél tájékoztatását a rendelkezésre álló segítségnyújtásról. 6. lépés: Nyomonkövetés Ez egy kétirányú folyamat, ahol az ügyfél visszatérhet segítségért a szolgáltatást nyújtóhoz és ahol a tanácsadó követi az ügyfél előmenetelét kapcsolattartás révén A web alapú eszközök Az EGUIDE partnerség felhívta a figyelmet megfelelő és pszichometriai jellegű web alapú karrier tanácsadási eszközök szükségességére. A projekt elején végzett kutatások azt mutatták, hogy azoknak a tanácsadóknak, akik olyan egyénekkel dolgoznak, akik minőségi munkát szeretnének találni, vagy oktatásba, képzésbe bekapcsolódni, azoknak nehézségeik támadtak abban, hogy olyan kereskedelmi forgalomban lévő web alapú értékelő teszteket találjanak, mely e célcsoport igényeinek megfelelő. A legnagyobb fontossággal bíró területek a karrier tanácsadási folyamat terén az érdeklődés, az egyén természetének illeszkedése és a kognitív gondolkodás voltak. Az alulról építkező megközelítés volt az elfogadott módszer az eszközök és a minőségi keretrendszer kifejlesztésekor. Ez biztosította azt, hogy az ügyfél volt minden fejlesztés középpontjában és az eszközök az egyén köré épültek. A partnerség azt is szerette volna szemléltetni, hogy a folyamat és a webes eszközök pszichometriailag alátámasztottak, és hogy a webes eszközök olyan jellemvonásokat is feltérképeznek, melyek hasznosak lehetnek a karrier tanácsadási folyamatban. Kifejlesztésre került az online karrier tanácsadási eszköz készlet, melynek a következőelőnyei vannak: o Internet csatlakozással rendelkezőbármely számítógépről könnyen elérhető. o Forgatókönyvre épülőanimációt használ alámondással, mely a segít legyőzni az olvasási nehézségeket, valamint motiváló, mivel tréfás és könnyű használni. o A tanácsadók teljes kontrollal rendelkeznek afölött, hogy ki, melyik esz - közt használja. o Minden értékelőtesztet megelőz egy animált bemutató, melynek célja, hogy segítse az ügyfelet abban, hogy otthonosan érezze magát az animált számítógépes környezetben. Ehhez az animációk játéktermi játékok stílusában készültek. o Az eszközök három nyelvre lettek lefordítva: angol, spanyol és német. Ebben a sorozatban a következőeszközök, tesztek szerepelnek: o Érdeklődést kutató teszt Személyiségfeltáró kvíz o Ismereteket feltáró teszt Érdeklődést kutató teszt Az eszköz: A Holland féle Karrier Érdeklődési Tipológia szerinti sorozat, 12 ka rakter, a hat érdeklődési típusnak megfelelően, a saját érdeklődésüket képviselő animált karakter: gyakorlatias, kutató, művészi, szociális, vállalkozó, konvencionális. Két oldala van az érdeklődési tesztnek, 36 szituáció a mindennapi életbeli érdeklődést képviseli, 36 pedig a munkavégzés területén belüli érdeklődést. Ez lehetővé teszi az ügyfelek számára, hogy show work scenarios. akiknek semennyi vagy kevés munkatapasztalatuk van, azok a mindennapi élet szituációjára reagálhatnak és aztán összehasonlítás tehető a munkaterületek iránti érdeklődéssel. Összesen 72 jelenetet mutatnak az ügyfélnek.

7 eguide_hungarian:layout :57 Page 7 Eredmények és visszacsatolás: Egy különálló online tanácsadói hozzáférés egy érdeklődési adatlapot generál az ügyfél részére. Azután a tanácsadó az adatlapot megvitatja az ügyféllel, tisztázza a kérdéseket és az adott válaszok és a beszélgetés alapján karrier tanácsot ad. A tanácsadói kézikönyv az érdeklődési területnek megfelelő karrier típusú javaslatokat ad. Személyiségfeltáró kvíz Az eszköz: A személyiség elmélet Nagy t -jére alapozva ez az új szemé - lyiségteszt a személyiségi preferenciákat mutatja meg azáltal, hogy a felhasználó viselkedését a 10 animált karakter által bemutatott viselkedésekhez viszonyítja. Minden egyes karakter 6 különféle, az öt jellemnek megfelelő szituációban jelenik meg; Nyitottság, Lelkiismeretesség, Extraverzió, Barátságosság, Stressztűrőképesség. A válaszadónak összesen 60 viselkedési szituáció kerül bemutatásra. Eredmények és visszacsatolás: Egy különálló online tanácsadói hozzá - férés egy személyiségi adatlapot generál az ügyfél részére. Ezt az adatlapot a tanácsadó tisztázás végett megmutatja az ügyfélnek és aztán az eredmények alapján tanáccsal látja el. A tanácsadói kézikönyv javaslatot ad a tanácsadónak az értelmezésre, mely 20 éves kutatói munkára alapozva von párhuzamot az eredmények és a Nagy t személyiség típus között. Ismereteket feltáró teszt Az eszköz: Az ismereteket feltáró teszt kognitív képességtesztekből áll, amely a munkaerőpiacon szükséges képességek széles skáláját méri. A tesztek Fleishman kognitív képességek rendszere alapján kerültek kifejlesztésre a Cattel- Horn-Caroll (CHC) intelligencia keretrendszerbe ágyazva, mely a legszélesebb körben elfogadott intelligencia elmélet. Az EGUIDE kognitív tesztek a Fleishman rendszertan 10 képességét méri, ezek a képességek az intelligencia CHC elméletének 4 csoportjába sorolhatók. A tesztek által mért képességek a foglalkoztatásban használt képességek teljes skáláját lefedik: Kommunkikációs készség, Fluid gondolkodás, Vizuális-téri gondolkodás, Feldolgozási sebesség. Kommunikációs készség: Magasabb szintű nyelvi tudás, és e tudás kommunikálásának képessége. Foglalkozási területek, melyek előnyben részesítik ezeket a képességeket: humánerőforrás gazdálkodás, ügyfélszolgálat és kereskedelem. Vizuális-téri gondolkodás: Az érzékelés, analizálás, szintetizálás és vizuális gondolkodás képessége, mely magába foglalja a vizuális ábrázolás elraktározásának és felidézésének képességét is. Foglalkozások, melyeknél fontosak ezek a képességek: fényképész, divattervező, lakberendező, régész, tervezők. Fluid gondolkodás: Az érvelés, fogalomalkotás, problémamegoldás képessége ismeretlen információk vagy újszerű folyamatok révén. Foglalkozások, ahol fontosak ezek a képességek: oktatók, tanácsadók, tűzoltók, könyvelők. Feldolgozási sebesség: Automatikus kognitív feladatok gyors megoldásának képessége. Foglalkozások, melyeknél fontosak ezek a képességek: gépkezelők, adatrögzítők, banktisztviselők és ügyvédek. Mind a tíz képesség-teszten belül van egy példa, majd nyolc tesztfeladat, melyek az értékelés előrehaladtával folyamatosan nehezednek. Nincs időkorlát egyik tesztnél sem, de mindegyik tesztet mérik időben, így visszajelzést kaphatunk arra vonatkozóan is, hogy az ügyfél milyen gyorsan tud válaszolni a kérdésekre. Eredmények és visszacsatolás: Egy különálló online tanácsadói hozzáférés egy kognitív adatlapot generál az ügyfél részére. Azután a tanácsadó az adatlapot megvitatja az ügyféllel, tisztázza a kérdéseket és az adott válaszok és a beszélgetés alapján karrier tanácsot ad. A tanácsadói kézikönyv kognitív preferenciák alapján karrier típusú javaslatokat ad.

8 eguide_hungarian:layout :57 Page 8 Pszichometriai Analízis Az EGUIDE eszközök analízise egy összefüggődokumentálási folyamat a pszichometriai tulajdonságok megalapozására. A következőkezdeti lépések történtek az eredmények mérésének megállapítására. o Első felhasználási tesztelés 20 tanácsadóval és ügyféllel o Tesztelés 400 emberrel o Az összes skála belső megbízhatósági elemzése o Szabványosítani kell minden egyes eszközhöz a 400 tesztelésben részt vevőegyénre nézve a pontok kiosztását a partnerségen belül, ezeket a normákat le kell bontani demográfiai sajátosságokra. o A skálák belsőérvényességének ellenőrzésére strukturális egyenlet modelljét használva Megerősítő Faktor Analízis o Korrelációs analízis az érvényesség és megbízhatóság közötti mértékek megvizsgálására o Későbbi érvényességi tanulmány: véletlenszerűen kiválasztott ügyfelek nyomon követése az EGUIDE adta értékelés alapján hozott döntésük elégedettségét illetően o Egyszerű összehasonlítás a normacsoportok közötti különbségek kontrollja végett A jövő: o Transzferálhatóság: Az EGUIDE minőségi keretrendszer és web alapú eszközök közvetlenül hasznot jelentenek a hátrányos helyzetű munkakeresők számára Írországban, észak-írországban, Spanyolországban és Németországban azáltal, hogy a célcsoport számára elérhetővé válik a minőségi karrier tanácsadás, felfedve az oly gyakran rejtett érdeklődésüket, személyiségi jegyeiket és kognitív képességeiket. Ez a modell átruházhatósági jegyekkel bír, mely lehetővé teszi azt, hogy adaptálva a karrier tanácsadó és fejlesztő, továbbképző, és más képzési területeken működőintézmények és egyének szükségleteit kielégítse. Szintén adaptálható más szektorokba is, mint például a formális képzések területére. o Kutatás és fejlesztés: Az EGUIDE folyamat rávilágított a további kutatás és fejlesztés szükségességére, megfelelőkarrier tanácsadási eszközök, megfelelőmódszertanok, és megfelelőtanácsadási elvek és minőségi gyakorlatok kifejlesztése terén, mely kifejezetten a hátrányos helyzetű munkakeresők igényeit elégíti ki. o Pszichometriai megközelítés Rámutattunk annak fontosságára, hogy a kifejlesztett eszközöknek erőteljes pszichometriai tulajdonságokkal kell rendelkezni. Ez lényeges elem a minőségi tanácsadási szolgáltatás folyamatában. Az EGUIDE az egyén számára olyan értékelőadatlapot nyújt, melynek releváns tartalma van. Az EGUIDE projekt folytatni fogja az eszközök pszichometriai megközelítésének támogatását és az eddigi fejlesztéseket. A Partnerség ÍRORSZÁG THE BALLYMUN JOB CENTRE (BJC) (Ballymuni Munkaügyi Központ) egy közösségi alapon működő non-profit szervezet, mely a helyi munkanélkülieknek nyújt szolgáltatásokat ben történő alapításuk óta a BJC egy jól megalapozott, tiszteletben álló közösségi alapon működő intézmény, mely munkanélküli álláskeresők, valamint az állásváltoztatók szükségleteire reagál. A BJC segít az egyénnek abban, hogy pozitív változtatásokra legyenek képesek életükben, küzdve a szociális és gazdasági kirekesztődés ellen, innovatív beavatkozások kifejlesztésével, a BJC ügyfelei le tudják győzni azokat az gátakat, amik akadályozzák őket a munkaerőpiacra való bejutásban. A BJC kutatásokat vezetett a minőségi keretrendszerek és tanácsadási eszközök terén. Dolgoztak a minőségbiztosítási keretrendszer kifejlesztésén, hogy biztosítsák annak fontosságát a munkaügyi szolgáltatásokban, és a saját tanácsadási szolgáltatásukban bevezették a Minőségbiztosítási keretrendszert 2007 januárjában. A BJC irányította minden egyes eszköz kifejlesztését az egyes részek megtervezését és kiválasztását illetően, a partnerek pedig ezekhez tanácsot adtak az országspecifikus elemeket tekintetében. Együttműködtek az IT-ért felelős partnerrel, hogy biztosítsák az eszközök mű - kö dését a webes keretrendszerben, valamint folytatják a kísérleti tanulmányok eredményére alapuló eszközök adaptálását.

9 eguide_hungarian:layout :57 Page 9 NéMETORSZÁG THE EUREGIO QUALIFIZIERUNGS- UND TECHNOLOGIEFORUM E.V. (Euregio Minőségügyi és Technológiai Központ) egy képzési központok szövetsége a holland-német határmenti területen. A szervezet 1990-ben jött létre mint a Egyetemi Vállalkozói Képző Partnerség. Ma az EQT határmenti (INTERREG) és nemzetközi (pl. Leonardo, EQUAL) projektekben dolgozik. Az EQT a pro jekteknek alapot nyújt a tag képző központok projekt irodáival szoros együtt - működésben (pl. nemzetközi kapcsolatok, pályázatírás, kutatás, termékfejlesztés, értékelés). A főbb regionális tagok BBS: Berufsbildungsstätte Westmünsterland Ahaus (Nyugat-Münsteri Szakképzési Központ) és ROC: Regionaal Opleidingen Centrum van Twente, Hengelo (Twenti Regionális Képző Központ).Az EQT volt a felelős a Németországban jelenleg létező minőségbiztosítási gyakorlatok feltérképezéséért. A célcsoportot alaposan ismerve, a partnerséggel ők dolgoztak együtt a minőségbiztosítási keretrendszer kifejlesztésén, közreműködtek az EGUIDE értékelési modellek kidolgozásában és felelősek voltak a disszeminációs feladatok ellátásáért és a termékek valorizálásáért Németországban. SPANYOLORSZÁG FUNDACION TOMILLO egy magán, független, nonprofit alapítvány Madridban. Az Alapítvány célja, hogy támogató programokat és tevékenységeket fejlesszen ki a szociális szektor részére, akiket a magán vállalkozások mellőznek, valamint akik számára a közszolgáltatások nem kielégítőek. Az Alapítvány nagy tapasztalatokkal rendelkezik a következő tevékenységi területeken, melyek alapvetően a szociális integrációval és munkanélküliséggel foglalkoznak: munkavállalói képzések, közvetlen alkalmazás, pedagógia és gazdasági kutatás. Az Alapítvány igyekszik javítani az oktatás minőségét Madrid hátrányos helyzetben lévő területein lévő iskolákban és képző központokban. Fundacion Tomillo kiterjedt tapasztalatot szerzett munkanélküliek és más hátrányos helyzetű csoportok innovatív képzésének kifejlesztésében, képzési, módszertani és pedagógiai szakértő. Fundacion Tomillo volt a felelős a Spanyolországban jelenleg létező minő - ség biztosítási folyamatok feltérképezéséért, és együtt dolgozott a part - nerekkel a képzési tanácsadás tekintetében meglévő minőség biztosítási folyamatok fejlesztésében és adaptálásában. Segítettek a tervezésben, fejlesztésben, a webalapú tanácsadási eszközöket lefordították és beve - zették Spanyolországban. Részt vettek egy kisebb számú ügyfélkörrel az eszközök és a minőségbiztosítási keretrendszer validálásában. MAGYARORSZÁG A HEVES MEGYEI KERESKEDELMI ÉS IPARKAMARÁT 1850-ben alapították és 1947-ig működött ban megalakult a Magyar Gazdasági Kamara. A Heves Megyei Kereskedelmi és Iparkamarát 1995-ben újra - alapították a kamarai törvény elfogadásával. A legfőbb célja a gazdaságfejlesztés és szervezés, a kereskedelmi ügyletek biztonságának és a piaci környezet tisztaságának biztosítása, a tagok általános és közös érdekeinek képviselete. Formáját tekintve a kamara köztestület, a tagság önkéntes. A kamara feladatai többek között kereskedelemfejlesztés, gazdaságot érintő információgyűjtés, információnyújtás, a piaci környezet etikai szabályainak kidolgozása, kiállítások, konferenciák szervezése. A szakképzés, mesterképzés és a vele járó adminisztratív teendők szintén nagy jelentőségűek. A jelenlegi önkéntes taglétszám 1100, melyek között nagyvállalatok ugyanúgy megtalálhatóak mint a mikrovállalkozások. A Heves Megyei Kereskedelmi és Iparkamara hozzájárult a hátrányos helyzetű munkakeresők tanácsadási folyamatában jelenleg létező minőségbiztosítási gyakorlatok feltérképezésében. Együttműködött a tagjaival, hogy megismerjük a mun - ka adók hozzáállását a munkahelyeken történő karrier fejlesztést illetően olyan eszközök használatával, mint az EGUIDE. Felelős a disszeminációs tevékenységek végrehajtásáért, a termékek Magyarországon történő megismertetéséért.

10 eguide_hungarian:layout :57 Page 10 OLASZORSZÁG AZ ANTARES (FORMÁLISAN S3 ACTA) egy KKV, nagy létszámú minősített tanácsadói csapattal. Az ANTARES vállalkozási tanácsadás, szocio-szervezeti kutatás, vezetői képzések területén dolgozik. Több nemzeti és európai partnerségben vett részt, megmutatva, hogy képes komplex projekteket menedzselni, különös figyelmet szentelve innovatív eljárásokat alkalmazó szervezeteknek, mint pl. távmunka. Cégekkel és közintéz mé - nyekkel dolgozik együtt, akik érdekeltek a szociális és szervezeti területeken végzett kutatásokban, képzési igények elemzésében, a munkáltatói szervezetekkel kapcsolatos problémák feltárásában. Nagy figyelemmel kíséri a társadalom folyamatos fejlődését, és épesnek tartja magát arra, hogy segítse a szervezeteket a társadalommal való együtt - fejlődésben. Minden projektet úgy bonyolít le, hogy együttműködik az ügyfeleivel, egyedi igényeinek figyelem bevételével. Az ANTARES közreműködött az Olaszországban jelenleg tanácsadásban létező minőségbiztosítási gyakorlatok felkutatásában, vezető szerepet töltött be a partnerségen belüli minőségbiztosítási gyakorlat kifejlesztésében. Szintén részt vett az EGUIDE eszközök kifejlesztésében, biztosítva azt, hogy tartalmuk megfelelő az olasz emberek számára a későbbi fordítás miatt, és felelős az olaszországi disszeminációs tevékenységek végrehajtásáért. ROMÁNIA A POLITEHNICA UNIVERSITY OF BUCHAREST-ET (PUB), (Bukaresti Műszaki Egyetem) 1886-ban alapították, most a legnagyobb műszaki egyetem Romániában, kb hallgatóval, 4000 főállású alkalmazottal (1700 főállású tantestületi és 2300 kutatói alkalmazott és kisegítő személyzet), 1800 részmunkaidős kari és 900 továbbképzős hallgatóval, 90 gépészeti tudományból doktorálóval 12 karról. Az Alkalmazott Technológiai Központ (Centre for Advanced Technologies) (CTANM) egy kutatási és oktatási, pénzügyi és működési autónómiával rendelkező egység a PUB-on belül, szoros együttműködésben a Gépészeti Gyártási Osztállyal és a PUBon belül több mint 10 másik osztállyal. A CTANM pénzügyi forrását főleg a román és külföldi partnerekkel kötött kutatási és képzési szerződések jelentik, valamint nemzeti, európai és nemzetközi projektek. A tevékenysége révén a Központ támogatja a nemzetközi együttműködéseket és az európai és regionális integrációs programokat. A CTANM az IT partner ebben a projektben, felajánlva a webalapú keretrendszerek fejlesztése terén szerzett tapasztalatukat, melyben az EGUIDE minőségbiztosítási rendszer és az eszközök működnek. ÉSZAK-ÍRORSZÁG GEMS NI egy helyi munkaügyi kezdeményezés, elsősorban a Gasworks és Laganside területeken működő vállalkozások számára munkaerő közvetítésre specializálódva. Az egyéni integrált és rugalmas megközelítés révén igyekszik kapcsolatot kialakítani a munkáltatók és a helyi közösség között, hogy segítse a munka ke - resőket a számukra érdemes munkahely megtalálásában és megtartásában. A GEMS 2002-ben kezdett működni. Minden egyes GEMS ügyfél egyénre szabott szolgáltatást kap, igyekezve az egyéni igények kielégítésére. Ezek a következő szolgáltatások: karrier tanácsadás beleértve az oktatási és képzési tanácsadást és támogatást, személyiségfejlesztés önbizalom-építés és akadályok leküzdése, segítségnyújtás álláspályázatok és önéletrajz készítésben, állásinterjúkra való felkészítés, álláskeresési technikák, közvetítés a GEMS-en keresztül a munkáltatók felé a munkaerő közvetítő szolgáltatás segítségével. Alkalmassági vizsgákban való közreműködés felkészítés és gyakorlat, Az együttműködő hálózatunk segítségével a közös célunk, hogy hatékony, működő kapcsolat alakuljon ki a meghatározó foglalkoztatókkal, hogy ügyfeleink számára maximalizáljuk a lehetőséget a munkaerőpiacra való bejutás és elhelyezkedést illetően. A GEMS felelős volt az Egyesült Királyságban jelenleg használt minőségbiztosítási gyakorlatok felkutatásáért. A célcso - port, a minőségbiztosítás és tanácsadás terén szerzett tudásukkal a partnerségben együtt dolgoztak a minőségbiztosítási keretrendszer kifejlesztésében, együttműködtek az EGUIDE értékelési modellek kidolgozásában és felelősek a dissze - minációs tevékenységek megvalósításáért, a termék valorizációjáért az Egyesült Királyságban.

11 eguide_hungarian:layout :57 Page 11 Az csapat Az EGUIDE Minőségbiztosítási Keretrendszerrel és Web Alapú Eszközökkel kapcsolatos további információ: Nuala Whelan Ian Clifford Ballymun Job Centre Vezető helyettes Európai Projektfelelős Ballymun Town Centre Dublin 11, T: Magyarországon: Makóné Süli Gabriella Heves Megyei Kereskedelmi és Iparkamara Projektiroda vezető 3300 Eger, Faiskola u. 15., Tel.:

12 eguide_hungarian:layout :57 Page 12 Building a brighter future with work... EGUIDE Projekt fejlesztés: A Ballymun Job Centre által koordinált EGUIDE Partnerség Animation work: Prickly Pear productions: Design work: STUDIO & Szabó Tamás

AZ ÓVODAPEDAGÓGUS SZEREP KIHÍVÁSAI

AZ ÓVODAPEDAGÓGUS SZEREP KIHÍVÁSAI AZ ÓVODAPEDAGÓGUS SZEREP KIHÍVÁSAI 1 2 EÖTVÖS LORÁND TUDOMÁNYEGYETEM TANÍTÓ- ÉS ÓVÓKÉPZŐ FŐISKOLAI KAR AZ ÓVODAPEDAGÓGUS SZEREP KIHÍVÁSAI A 2003. szeptember 26-i óvodapedagógiai konferencia anyaga Trezor

Részletesebben

AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS AJÁNLÁSA. (2006. december 18.) az egész életen át tartó tanuláshoz szükséges kulcskompetenciákról (2006/962/EK)

AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS AJÁNLÁSA. (2006. december 18.) az egész életen át tartó tanuláshoz szükséges kulcskompetenciákról (2006/962/EK) L 394/10 HU Az Európai Unió Hivatalos Lapja 2006.12.30. AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS AJÁNLÁSA (2006. december 18.) az egész életen át tartó tanuláshoz szükséges kulcskompetenciákról (2006/962/EK) AZ

Részletesebben

Kompetencia áttekintés

Kompetencia áttekintés oldal 1 / 22 Kompetencia áttekintés Cél a kifejezés áttekintése, különböző szempontok alapján. Hozzáértés, szakmai, technical knowledge, theoretival knowledge Management magas elégedettség Marketing alacsony

Részletesebben

Az egész életen át tartó tanulás Európai Képesítési Keretrendszere (EKKR)

Az egész életen át tartó tanulás Európai Képesítési Keretrendszere (EKKR) Európai Képesítési Keretrendszer Az egész életen át tartó tanulás Európai Képesítési Keretrendszere (EKKR) A Europe Direct szolgáltatás az Európai Unióval kapcsolatos kérdéseire segít Önnek választ találni.

Részletesebben

TARTALOM. ÁROP 1.2.18 Szervezetfejlesztési Program

TARTALOM. ÁROP 1.2.18 Szervezetfejlesztési Program TARTALOM 1. BEVEZETŐ... 4 2. A CAF MODELL JELENTŐSÉGE, FELÉPÍTÉSE ÉS MŰKÖDÉSE... 5 3. A CAF MODELL GYAKORLATI ALKALMAZÁSÁNAK MENETE... 7 4. AZ ADOTTSÁGOK ÉRTÉKELÉSE... 9 1. KRITÉRIUM: VEZETÉS... 10 1.1.

Részletesebben

Az egész életen át tartó tanulás Európai Képesítési Keretrendszere (EKKR)

Az egész életen át tartó tanulás Európai Képesítési Keretrendszere (EKKR) Európai Képesítési Keretrendszer Az egész életen át tartó tanulás Európai Képesítési Keretrendszere (EKKR) A Europe Direct szolgáltatás az Európai Unióval kapcsolatos kérdéseire segít Önnek választ találni.

Részletesebben

Stratégiai tervezés a szociális munkában

Stratégiai tervezés a szociális munkában Stratégiai tervezés a szociális munkában 1 2 Kőnig Éva (szerk.) Stratégiai tervezés a szociális munkában Debrecen, 2011 3 A kiadvány a Debreceni Egyetem Szociológia és Szociálpolitika Tanszéke, valamint

Részletesebben

Európai kiegészítő képesítés a turizmusmenedzsmentben

Európai kiegészítő képesítés a turizmusmenedzsmentben Európai kiegészítő képesítés a turizmusmenedzsmentben Koncepció az európai kiegészítő képesítések nemzeti szakképzési rendszerekbe való beillesztéséhez Oktatói kézikönyv Florian Hans / Klaus-Jürgen Rupp

Részletesebben

Több munkahelyet Európában! (Wim Kok-jelentés)

Több munkahelyet Európában! (Wim Kok-jelentés) Több munkahelyet Európában! (Wim Kok-jelentés) Wim Kok vezette Foglalkoztatási Speciális Munkacsoport jelentése: Munkahelyek, munkahelyek, munkahelyek Több munkahelyet teremteni Európában! (Jobs, jobs,

Részletesebben

Erasmus+ Pályázati útmutató

Erasmus+ Pályázati útmutató Erasmus+ Pályázati útmutató Amennyiben a különböző nyelvű változatok között jelentésbeli eltérések vannak, az angol nyelvű változat az irányadó a más nyelvű változattal szemben. 3. verzió (2015): 16/12/2014

Részletesebben

A foglalkozási rehabilitáció komplex szolgáltatási folyamata a hazai gyakorlatban

A foglalkozási rehabilitáció komplex szolgáltatási folyamata a hazai gyakorlatban A foglalkozási rehabilitáció komplex szolgáltatási folyamata a hazai gyakorlatban I. Bevezetés: kutatási cél, definíciók Kutatásunk célja, hogy az azonosságok és különbségek feltárásának eszközével összehasonlítsuk

Részletesebben

Oktatási, képzési, ifjúsági. és sportpolitika. Oktatás és képzés A jövőnk záloga KÖZÉRTHETŐEN AZ EURÓPAI UNIÓ SZAKPOLITIKÁIRÓL

Oktatási, képzési, ifjúsági. és sportpolitika. Oktatás és képzés A jövőnk záloga KÖZÉRTHETŐEN AZ EURÓPAI UNIÓ SZAKPOLITIKÁIRÓL KÖZÉRTHETŐEN AZ EURÓPAI UNIÓ SZAKPOLITIKÁIRÓL Oktatási, képzési, ifjúsági Oktatás és képzés A jövőnk záloga és sportpolitika Az oktatásba és a képzésbe való befektetés kulcsfontosságú a fiatalok személyes

Részletesebben

magyarországi magyarországi szakképzés szakképzés rövid áttekintése rövid áttekintése

magyarországi magyarországi szakképzés szakképzés rövid áttekintése rövid áttekintése Európai Szakképzés-fejlesztési Központ HU HU a magyarországi a szakképzés magyarországi szakképzés rövid áttekintése 4103 HU TI-31-11-134-HU-C A magyarországi szakképzés az 1989-es rendszerváltás óta a

Részletesebben

Kutatási zárótanulmány Készítette: Rácz Kata Varjú Tamás Debrecen, 2008. február 15.

Kutatási zárótanulmány Készítette: Rácz Kata Varjú Tamás Debrecen, 2008. február 15. A megváltozott munkaképességű emberek munkaerő-piaci (re)integrációját elősegítő szolgáltatások leírása és a szolgáltatást nyújtó nonprofit szervezetek vizsgálata, típusalkotása Kutatási zárótanulmány

Részletesebben

Harc a tartós munkanélküliség ellen. Foglalkoztatás és Európai Szociális Alap. Foglalkoztatási és Szociális Ügyek.

Harc a tartós munkanélküliség ellen. Foglalkoztatás és Európai Szociális Alap. Foglalkoztatási és Szociális Ügyek. Harc a tartós munkanélküliség ellen Foglalkoztatás és Európai Szociális Alap Foglalkoztatási és Szociális Ügyek Európai Bizottság A fordítás az Oktatási Minisztérium megbízásából az eredeti angol nyelvű

Részletesebben

Idősödő munkaerő mint lehetőség a vállalatok számára

Idősödő munkaerő mint lehetőség a vállalatok számára Idősödő munkaerő mint lehetőség a vállalatok számára A tagszövetségei Idősödő munkaerő mint lehetőség a vállalatok számára 1 Készült Magyarországon, 2010 júniusában. A kiadvány az Ageing Workforce 2 Ensuring

Részletesebben

KORAI FEJLESZTÉS. Előrelépés és eredmények 2005 2010

KORAI FEJLESZTÉS. Előrelépés és eredmények 2005 2010 KORAI FEJLESZTÉS Előrelépés és eredmények 2005 2010 KORAI FEJLESZTÉS ELŐRELÉPÉS ÉS EREDMÉNYEK 2005 2010 Európai Ügynökség a Sajátos Nevelési Igényű Tanulók Oktatásának Fejlesztéséért Az Európai Ügynökség

Részletesebben

A MAGYAR SZAKKÉPZÉSI RENDSZER FEJLESZTÉSE MAKÓ FERENC

A MAGYAR SZAKKÉPZÉSI RENDSZER FEJLESZTÉSE MAKÓ FERENC ZSKF TKK FÜZETEK 6. A MAGYAR SZAKKÉPZÉSI RENDSZER FEJLESZTÉSE MAKÓ FERENC SZAKKÉPZÉS-VIZSGÁLATOK 2008-2010. KÉSZÜLT A ZSIGMOND KIRÁLY FŐISKOLA TÁRSADALOMTUDOMÁNYI KUTATÓKÖZPONTJÁBAN AZ OKTATÁSÉRT KÖZALAPÍTVÁNY

Részletesebben

Az Európai Képesítési Keretrendszer megvalósításának néhány fontos kérdése Az EKKR várható hatásai a nemzeti képesítési keretrendszerek fejlesztésére

Az Európai Képesítési Keretrendszer megvalósításának néhány fontos kérdése Az EKKR várható hatásai a nemzeti képesítési keretrendszerek fejlesztésére TÁMOP-4.1.3-08/1-2008-0004 A felsőoktatási szolgáltatások rendszerszintű fejlesztése Az Európai Képesítési Keretrendszer megvalósításának néhány fontos kérdése Az EKKR várható hatásai a nemzeti képesítési

Részletesebben

Gwen Swinburn, Soraya Goga, Fergus Murphy A helyi gazdaságfejlesztés kézikönyve. A Változás Városai tudásterméke

Gwen Swinburn, Soraya Goga, Fergus Murphy A helyi gazdaságfejlesztés kézikönyve. A Változás Városai tudásterméke Gwen Swinburn, Soraya Goga, Fergus Murphy A helyi gazdaságfejlesztés kézikönyve A Változás Városai tudásterméke Köszönetnyilvánítás Ezt a kézikönyvet a Világbank Városfejlesztési Főosztálya Helyi Gazdaságfejlesztésért

Részletesebben

Pályakövetési rendszer kialakítása és pályakövetési szabályzat

Pályakövetési rendszer kialakítása és pályakövetési szabályzat Pályakövetési rendszer kialakítása és pályakövetési szabályzat a Bakonyi Szakképzés-szervezési Társulás részére Készült a TÁMOP-2.2.3-07/2-2F A szak- és felnőttképzés struktúrájának átalakítása című konstrukció

Részletesebben

Ösztönző módszertani anyag a gyakornoki programban résztvevő gyakornokokat fogadó szervezetek, mentorok és gyakornokok részére

Ösztönző módszertani anyag a gyakornoki programban résztvevő gyakornokokat fogadó szervezetek, mentorok és gyakornokok részére Dolgozva tanulj - C komponens Ösztönző módszertani anyag a gyakornoki programban résztvevő gyakornokokat fogadó szervezetek, mentorok és gyakornokok részére Kódszám: TÁMOP-2.3.4.B projekt C komponens 2014-2015

Részletesebben

Esélyegyenlőségi jó gyakorlatok 2011-ben

Esélyegyenlőségi jó gyakorlatok 2011-ben Esélyegyenlőségi jó gyakorlatok 2011-ben 2 Tartalom Sokszínű Szervezet TOP 10 díj Sokszínű Szervezet TOP 10 díjazottak Jó gyakorlatok a megváltozott munkaképességű emberek foglalkoztatására 5 7 17 Sokszínű

Részletesebben

ALTERNATÍV MUNKAERŐ-PIACI SZOLGÁLTATÁS EGYSÉGES SZOLGÁLTATÁS-MÓDSZERTAN

ALTERNATÍV MUNKAERŐ-PIACI SZOLGÁLTATÁS EGYSÉGES SZOLGÁLTATÁS-MÓDSZERTAN ALTERNATÍV MUNKAERŐ-PIACI SZOLGÁLTATÁS EGYSÉGES SZOLGÁLTATÁS-MÓDSZERTAN Szerzők: Deák Éva Füzessy Józsefné Daróczy- Hajas Klaudia Hajas György Jásper Éva Kóródi Edit Pántya Erika Török Réka Valiczkó Éva

Részletesebben

EURÓPAI SZOCIÁLIS ALAP

EURÓPAI SZOCIÁLIS ALAP πϖ7080146_50ψεσφ ΗΥ Ινηαλτ.θξδ7:Μισε εν παγε 1 22.11.2007 1:10 Υηρ Σειτε 1 EURÓPAI SZOCIÁLIS ALAP Befektetés az emberekbe immár 50 éve πϖ7080146_50ψεσφ ΗΥ Ινηαλτ.θξδ7:Μισε εν παγε 1 22.11.2007 1:10 Υηρ

Részletesebben

ÖSSZEGZÉS A pedagógiai rendszerek bevezetésének feltételei és folyamata

ÖSSZEGZÉS A pedagógiai rendszerek bevezetésének feltételei és folyamata ÖSSZEGZÉS A pedagógiai rendszerek bevezetésének feltételei és folyamata A 6. alprojekt K+F tevékenysége a pedagógiai rendszerek bevezetésének folyamatát kutatta, és a kutatásra alapozva kifejlesztette

Részletesebben

rita s) e rte Készítette: 2. LOT]

rita s) e rte Készítette: 2. LOT] A ta rsadalmi befogada st szolga lo fejleszte sek (TA MOP 5. prior rita s) e rte kele e se fu ggele k 2013. február 22. Készítette: Teller Nóra [Városkutatás HÉTFA 7. LOT] vezető értékelő ő Csite Andráss

Részletesebben

Támogatott foglalkoztatás szolgáltatás

Támogatott foglalkoztatás szolgáltatás Jásper Éva Csányi Zsuzsanna Támogatott foglalkoztatás szolgáltatás Jegyzet EÖTVÖS LORÁND TUDOMÁNYEGYETEM BÁRCZI GUSZTÁV GYÓGYPEDAGÓGIAI KAR Budapest, 2009 A jegyzet a következő kézikönyv átdolgozásával

Részletesebben

A MINŐSÉGIRÁNYÍTÁS ALAPJAI

A MINŐSÉGIRÁNYÍTÁS ALAPJAI FINNA HENRIETTA - TÓTH ZSUZSANNA ESZTER A MINŐSÉGIRÁNYÍTÁS ALAPJAI Oktatási anyag a magyarországi kis- és középvállalkozások számára 1 TARTALOMJEGYZÉK Tartalomjegyzék... 2 Bevezetés... 4 1. Az európai

Részletesebben

A munkaerőpiacra való felkészítés feltételei és lehetőségei az oktatási intézményekben

A munkaerőpiacra való felkészítés feltételei és lehetőségei az oktatási intézményekben MŰHELY Bruckner László Gulyásné Fehér Ildikó Kovács Anikó Nagy Orsolya A munkaerőpiacra való felkészítés feltételei és lehetőségei az oktatási intézményekben A tanulmány először bemutatja azokat az új

Részletesebben