Zsámbék Város Önkéntes Tűzoltó Egyesület Zsámbék Petőfi S.út 110

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Zsámbék Város Önkéntes Tűzoltó Egyesület. 2072. Zsámbék Petőfi S.út 110"

Átírás

1 Zsámbék Város Önkéntes Tűzoltó Egyesület 2072 Zsámbék Petőfi S. u Tel: +36 / / fax: +36/ adószám: Zsámbék Város Önkéntes Tűzoltó Egyesület Zsámbék Petőfi S.út évi Közhasznúsági jelentése Zsámbék,2012, március.30. Csepilek István

2 Zsámbék Város Önkéntes Tűzoltó Egyesület a 2011-es esztendőről 1. SZÁMVITELI BESZÁMOLÓ A Zsámbék Város Önkéntes tűzoltó Egyesület évben gazdálkodásáról a számviteli törvénynek és a kapcsolódó előírásoknak megfelelve egyszerűsített éves beszámolót állított össze. A mérleg főösszege ezer Ft, a saját tőke ezer Ft. A részletes kimutatás jelentésünk 1. sz. melléklete, mely áll a mérlegből és a közhasznú szervezeti eredmény kimutatásból. 2. KÖLTSÉGVETÉSI TÁMOGATÁS FELHASZNÁLÁSA Tárgyévben a Egyesületünk ezer Ft állami támogatást kapott, és azt teljes egészében fel is használta. A kapott támogatás összege 959. ezer Ft-tal kevesebb az előző esztendőhöz képest. Tárgyévben a évi NCA támogatás teljes egészében fel lett használva, így a 7/12-ed része nem lett elkülönítve mivel 2012 évre nem húzódott át, fel lett használva. A költségvetési szervektől 2011 évben kevesebb pénz folyt be, 1800 ezer Ft összeget bérmunkákkal és kölcsönökből tudtuk pótolni, amit vissza kell fizetni ez évben évben az Önkormányzat is kevesebb támogatást tudott adni mivel az Ö költségvetésük is beszűkült. Igyekeztünk kiadásainkat csökkenteni ezt úgy tudtuk elérni, hogy elmaradtak olyan kötelezően előirt feladatok ( feszítővágó berendezés bevizsgálása- tartalék gépjármű felújítása stb) A kapott költségvetési támogatásokat részletesen a 2. számú melléklet mutatja be, a változások részleteit pedig az 5. számú mellékletben láthatjuk. 3. VAGYONFELHASZNÁLÁSSAL KAPCSOLATOS KIMUTATÁS Előző évhez képest a Egyesületünk vagyona -79 ezer Ft összeggel csökkent. Az Egyesület mindig törekszik arra, hogy az adott évben kapott bevételeket fel is használja közhasznú céljainak elérése érdekében.2011 évben bevétel: ezer Ft volt, viszont a költségek ezer Ft összeget tettek ki. Ahhoz, hogy kiadásainkat biztosítani tudjuk, szükséges volt kölcsönt kérni tagjainktól, más tűzoltóságoktól, amit ez évben fogunk tudni visszafizetni. A vagyon felhasználását részleteiben jelentésünk 3. sz. melléklete mutatja be. 4. CÉL SZERINTI JUTTATÁSOK KIMUTATÁSA Egyesületünk nem nyújtott,, így e soron továbbra sem történtek kifizetések 4. sz. melléklet. 5. KÖZPONTI KÖLTSÉGVETÉSI SZERVTŐL, ELKÜLÖNÍTETT ÁLLAMI PÉNZALAPTÓL, HELYI ÖNKORMÁNYZATTÓL, TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK TÁRSULÁSÁTÓL ÉS MINDEZEK SZERVEITŐL KAPOTT TÁMOGATÁS MÉRTÉKE Tárgyévben Egyesületünk összesen ezer Ft támogatást kapott különböző címen. Ez 1800 ezer Ft-tal kevesebb, mint az előző évben. A jelentős csökkenés oka, hogy a gazdasági egységek a pályázatok az Önkormányzat és a lakosság nehéz gazdasági helyzet végett ezer Ft-összeggel csökkentették a támogatást. A kapott támogatások részletes bemutatását az 5. sz. melléklet tartalmazza. 6. A KÖZHASZNÚ SZERVEZET VEZETŐ TISZTSÉGVISELŐINEK NYÚJTOTT JUTTATÁSOK ÉRTÉKE, ILLETVE ÖSSZEGE Egyesületünk vezetői-tisztségviselői sem pénzbeli sem természetbeni juttatásban nem részesültek 2011.évben 6. számú melléklet tartalmazza. 2

3 7. A KÖZASZNÚ TEVÉKENYSÉGRŐL SZÓLÓ RÖVID TARTALMI BESZÁMOLÓ 7.1,Egyesületünk közfeladatot lát el Zsámbék, Tök, Herceghalom községek területén. A Bicskei Köztestületi Tűzoltósággal közösen látjuk el a települések tűzoltási, műszaki mentési, és katasztrófa elhárítási feladatokat. Tagjaink minden térítés nélkül szabadidejüket feláldozva végzik ezt a tevékenységet évben 54 vonulásunk volt, ebből 12 tűzeset, 37 műszaki mentés, és 5 téves jelzés volt. Munkánkat én a Bicskei Önkéntes Tűzoltósággal megkötött együttműködési megállapodás alapján végeztük. A 2011 évi rendkívüli időjárás nehéz helyzet elé állította egyesületünk tagjait, hiszen munka mellett kellett helyt állni. Ez a tény is igazolja, hogy a károk felszámolásához elengedhetetlenül szükség van a munkánkra. Ennek érdekében minden lehetőséget megkeresünk, hogy a technikai fejlesztést, a vonulós tűzoltók szakmai tudását fejlesszük, továbbá biztosíthassuk részükre az egyéni védőeszközöket a testi épségük védelme érdekében. A tűzoltóságok átszervezése ránk is komoly feladatot tartogat. Ez évben felkészülünk és töl Önkormányzati Tűzoltóságként kell működni 8 település területén. 7.2,2011 évben is tevékenyen kivettük részünket a településünk minden eseményéből, a Zsámbéki szombatok eseménysorozatának minél sikeresebb lebonyolításában minden szükséges támogatást megadunk án már a 30. alkalommal megrendezett majálissal egybekötött gyereknap került megrendezésre a Csillag erdőben. Egyesületünk minden évben kiveszi részét a szervezés és lebonyolítási munkában. Elsőként érkezünk és utolsónak hagyjuk el a területet a tábortűz eloltása után. A gyerekek részére különböző ügyességi versenyt rendezünk (célba lövés vízzel - akadálypálya leküzdése tömlőgurítás célba szegbeverő verseny stb) és az elmaradhatatlan cukoreső, aminek mindig nagy sikere van. Természetesen minden évbe megrendezésre kerül a főzőverseny is. Ez évben, is mint már sokadik alkalommal a szakácsaink az I díjat elhozták a kb 15 résztvevő elől. Egész napos kellemesen eltöltött idő zárásaként a tábortűz eloltása után a késő esti órákban vonulunk be a Tűzoltó szertárba. A Márton napi máglyatűz biztosítása, mikulás ünnepség, falukarácsony szervezésében, lebonyolításában is aktívan részt vettünk. Az óvodai csoportok fogadása, a munkánk, felszereléseink megismertetése évek óta folyamatos [Mányról - Zsámbékról Tökről Perbálról - Budakesziről jönnek csoportok]. Igyekszünk a tűzvédelmi felvilágosító munkában is részt venni. Vállalatoknál, üzemeknél tűzvédelmi oktatásokat tarunk kézi tűzoltó készülék használatáról, melyet a gyakorlatban is oktatunk tálcatűz oltási gyakorlattal, és felkészült előadókkal. 7.3,Jelenlegi csapatunk, 12 fővel 2009 nyarán alakult a németországi Wettenberg város ifjúsági tűzoltóival közösen szervezett tűzoltó tábor kapcsán. Szerencsére a gyerekek nagy többsége az óta is rendszeresen jár a foglalkozásokra között Csopakon a LÖTOSZ által szervezett ifjúsági tűzoltó táborban 9 fő fiatal és 2 fő felnőtt kísérő második alkalommal vett részt az eseményen. A kemény elméleti és gyakorlati oktatás mellett a tábor vezetői biztosítottak a fiatalok részére szórakozási lehetőséget is. Mivel a Balaton partján terül el a tábor. Lehetőség volt minden nap a fürdésre is részükre. A tábor zárása ként a fiatalok ismét bebizonyították a felkészülésüket a tanultakból, hiszen a 2 fő új gyerek az I szintvizsgát eredményesen elvégezte és 1 fő pedig a II szintvizsgát. Eredmények kihirdetése után Zárásként a gyerekek körében a már hagyományos habpartival ért véget a 2011 évi tábor. 7.4, A németországi Wettenbergi Tűzoltókkal a kapcsolat 24 éve folymatos. A kapcsolat elismerése volt, hogy a LÖTOSZ által szervezett,, Az Önkéntes Tűzoltók szerepe Magyarországon és Europában címmel megrendezésre került Balatonfüreden én 5 országból meghívott Tűzoltóságok előadói közül az egyik előadó a Wettenbergi Tűzoltóság Parancsnoka Horst Maquard volt aki nagy sikerű előadásban bemutatta a Németországi Tűzoltóság,, Hivatásos és Önkéntes tűzoltóságok működését ig a már hagyományosan megrendezett Wettenbergi piacon a hivatalos delegáció tagjaként tájékoztattam a Wettenbergi Képviselő testület és a civil szervezeteket a Tűzoltó egyesületünk munkájáról és működéséről. 7.5, Hat éve tartunk kapcsolatot Erdélyi Homóródszentmártonhoz tartozó 4 kistelepülés tűzoltóival évben sikerült megalakítani a Tűzoltó Egyesületet Homóródszentmártonba bevonni a 4 településen élő tűzoltókat, így velük vettük fel a kapcsolatot ig 7 fős küldöttség látogatott el a meghívásukra az I Homóródszentmártoni Tűzoltó Találkozóra. Homóródszentmárton-Szentpéter-Oklánd- Szentegyháza ás a 3

4 Zsámbéki Tűzoltók részvételével egy jól sikerült hagyományt teremtő rendezvényen vettünk részt. Tűzoltó felszereléseket vittünk ajándékba, aminek nagy hasznát fogják venni évben szeretnénk az egyesülettel együttműködési megállapodást kötni a jobb együttműködés érdekében. 7.6, Pest megye Nyugati régiójához tartózó 12 önkéntes tűzoltó és 2 köztestületi Tűzoltóság között 10 éve együttműködési megállapodás van. Kölcsönös segítség nyújtás mellett egymás rendezvényein is rendszeresen részt veszünk. Baráti kapcsolatok ápolása mellett szakmai tapasztalatokkal is segítjük egymást án 9. Kistérségi Tűzoltó főzőverseny címmel rendeztünk 4 Tűzoltó egyesület részvételével kb 100 fő tűzoltó és 400 fő környékbeli lakos vett részt. Tűzoltó gépjárművek felvonulása Zsámbék és Tök településen. Benevezett csapatok főzése- zsűrizése- díjak- emléklapok átadása. A helyi civil szervezetek kulturális műsora kb 80 fő részvételével. Nagyon sikeres napot töltöttünk el együtt. Zsámbék, március 30. Csepilek István Záradék: E közhasznúsági jelentést a Zsámbék Város Önkéntes Tűzoltó Egyesület közgyűlése március 30-ai ülésén elfogadta. 4

5 Közhasznúsági jelentés 1. számú melléklete /9133/525/13 4.PK /1995/8 Zsámbék Város Önkéntes Tűzoltó Egyesület 2072 Zsámbék, Petőfi S. út évi Egyszerűsített éves beszámoló Tartalma: Egyszerűsített mérleg Közhasznú eredmény kimutatás Zsámbék, március 30. Csepilek István Az egyszerűsített éves beszámolót az EXTRA 97 KFT mérlegképes könyvelője állította össze, könyvszakértő azt nem vizsgálta. 5

6 Zsámbék N. K. Önkéntes tűzoltó Egyesület Fordulónap: KSH: /9133/525/13 Mérleg 4.PK /1995/8 Adatok eft-ban Sorsz. Tétel megnevezése Előző évi Önrevízió Tárgyév a b c d e A. Befektetett eszközök I. Immateriális javak II. Tárgyi eszközök III. Befektetett pénzügyi eszközök IV. Befektetett eszközök értékhelyesbítése B. Forgóeszközök I. Készletek II. Követelések III. Értékpapírok IV. Pénzeszközök C. Aktív időbeli elhatárolások Eszközök összesen D. Saját tőke I. Induló tőke II. Tőkeváltozás III. Lekötött tartalék IV. Értékelési tartalék V. Tárgyévi eredmény alaptevékenységből VI. Tárgyévi eredmény vállalkozási tevékenységből E. Céltartalékok F. Kötelezettségek I. Hátrasorolt kötelezettségek II. Hosszú lejáratú kötelezettségek III. Rövid lejáratú kötelezettségek G. Passzív időbeli elhatárolások Források összesen Csepilek István Zsámbék, március 30. 6

7 Zsámbék N. K. Önkéntes tűzoltó Egyesület Fordulónap: KSH: /9133/525/13 Eredmény kimutatás 4.PK /1995/8 Adatok eft-ban Sorsz. A tétel megnevezése Előző év Előző év(ek) Tárgyév helyesbítései a b c d e A. Összes közhasznú tevékenység bevétele Közhasznú célú működésre kapott támogatás 0 0 a. alapítótól b. NCA központi költségvetéstől c. helyi önkormányzattól d. egyéb Pályázati úton elnyert támogatás Közhasznú tevékenységből származó bevétel 4. Tagdíjból származó bevételek 5. Egyéb bevételek Szja 1% Pénzügyi műveletek bevételei 7. Rendkívüli bevételek Aktivált saját teljesítmény értéke B. Vállalkozási tevékenység bevétele Árbevételek 2. Egyéb bevételek 3. Pénzügyi műveletek bevételei 4. Rendkívüli bevételek C. Összes bevétel D. Közhasznú tevékenység költségei Anyagjellegű ráfordítások Személyi jellegű ráfordítások 3. Értékcsökkenési leírás 4. Egyéb ráfordítások Pénzügyi műveletek ráfordításai 6. Rendkívüli ráfordítások E. Vállalkozási tevékenység költségei Anyagjellegű ráfordítások Személyi jellegű ráfordítások 3. Értékcsökkenési leírás 4. Egyéb ráfordítások 5. Pénzügyi műveletek ráfordításai 6. Rendkívüli ráfordítások 7. Aktivált saját teljesítmény értéke F. Összes tevékenység költségei (D+E) G. Adózás előtti vállalkozási eredmény (B-E) H. Adófizetési kötelezettség I. Tárgyévi vállalkozási eredmény (G-H) J. Tárgyévi közhasznú eredmény (A-D) Tájékoztató adatok A. Személyi jellegű ráfordítások 1. Bérköltségek a. megbízási díjak b. tiszteletdíjak 2. Személyi jellegű egyéb költségek 3. Személyi jellegű költségek közterhei B. Nyújtott támogatások Továbbutalt, illetve átadott támogatás Zsámbék, március 30. Csepilek István 7

8 Közhasznúsági jelentés 2. számú melléklete KIMUTATÁS a költségvetési támogatás felhasználásról év Támogatásnyújtó neve Támogatás Felhasználás célja Felhasználás összege Átvitel összege (Ft) Elszámolás határideje (Ft) időpontja összege (Ft) előző évi tárgyévi Zsámbék Önkormányzat Katasztrófa felszámolásához Zsámbéki Önkormányzat Tűzoltó szertár átadása Nemzeti Civil Alapprogram évi működési támogatás tárgyévi része aktív elhatárolással Nemzeti Civil Alapprogram Működési támogatás Nemzeti Civil Alapprogram Német Magyar kapcsolatok BM OKF Eszközfejlesztés SZJA 1%-os támogatás Közhasznú tevékenységek támogatása(szja1%) Összesen: Zsámbék, március 30. Csepilek István ÖTE elnök 8

9 Közhasznúsági jelentés 3. sz. melléklete KIMUTATÁS a vagyon felhasználásáról év Megnevezés Előző évi összeg Tárgyévi összeg Változás Megjegyzés (eft) (eft) % eft Induló tőke Tőkeváltozás A kiadási költségek megnőttek Lekötött tartalék Értékelési tartalék Tárgyévi eredmény Közhasznú tevékenység tárgyévi vesztesége Az árbevétel nem fedezte a kiadási költségeket így kölcsönt kellett kérni. Vállalkozási tevékenység tárgyévi vesztesége Egyéb Zsámbék, március 30. Csepilek István 9

10 Közhasznúsági jelentés 4. számú melléklete KIMUTATÁS a cél szerinti juttatásokról év Juttatás megnevezés Juttatás összege (Ft) Eltérés Megjegyzés előző évi tárgyévi % Ft Közhasznú tevékenység keretében nyújtott Pénzbeli juttatások összesen - ebből adóköteles - ebből adómentes Természetbeni juttatások összesen - ebből adóköteles - ebből adómentes Egyéb juttatások ÖSSZESEN: Egyéb célszerinti, de nem közhasznú Tevékenység keretében nyújtott Pénzbeli juttatások Nem pénzbeli juttatások Egyéb juttatások ÖSSZESEN: MINDÖSSZESEN: Zsámbék, március 30. Csepilek István 10

11 Közhasznúsági jelentés 5. számú melléklete KIMUTATÁS a kapott támogatásokról év Juttatás megnevezése Támogatott cél Támogatás összege (e Ft) Változás előző évi tárgyévi % Ft Központi költségvetési szervtől Nemzeti Civil Alapprogram Működési támogatás Nemzeti Civil Alapprogram Magyar Német kapcsolat Magyar Tűzoltó Szövetség - OKF Eszköz fejlesztés Helyi önkormányzat és szervei Zsámbék Önkormányzat Működési támogatás Tök Önkormányzat Működési támogatás Német nemzetiségi Önkormányzat Ifjúsági Tűzoltó tábor Települési önkormányzat társulása Magánszemélyektől Egyéni vállalkozóktól Jogi személyiségű gazdasági társaságtól Működési támogatás Jogi személyiség nélküli társaságtól Közhasznú szervezettől SZJA 1%-a (APEH) ,5 +43 Egyéb Működési támogatás ÖSSZESEN: Zsámbék, március 30. Csepilek István ÖTE elnök 11

12 Közhasznúsági jelentés 6. számú melléklete KIMUTATÁS a vezető tisztségviselőknek nyújtott juttatásokról év Juttatás megnevezése Juttatás összege (Ft) Eltérés Megjegyzés előző évi tárgyévi % Ft Cél szerinti pénzbeli kifizetések Természetbeni juttatások Szja mentes Szja köteles Értékpapír juttatások Tiszteletdíjak, megbízási díjak Költségtérítések* Adott kölcsönök összege Kamatmentes kölcsönök Egyéb juttatások ÖSSZESEN: * a szervezet döntése, hogy név szerint vagy összegben mutatja be. Zsámbék, március 30. Csepilek István 12

Magyar Anime Társaság Közhasznúsági jelentés 2012. év 2030 Érd, Napvirág utca 3. A Magyar Anime Társaság 2012. évi Közhasznúsági jelentése

Magyar Anime Társaság Közhasznúsági jelentés 2012. év 2030 Érd, Napvirág utca 3. A Magyar Anime Társaság 2012. évi Közhasznúsági jelentése A Magyar Anime Társaság 2012. évi Közhasznúsági jelentése Király Dávid elnök A Magyar Anime Társaság Közhasznúsági jelentése a 2012-es esztendőről 1. SZÁMVITELI BESZÁMOLÓ A Magyar Anime Társaság a 2012.

Részletesebben

Balatonfűzfő-Litér Turisztikai Egyesület Közhasznúsági jelentése a 2011-es esztendőről

Balatonfűzfő-Litér Turisztikai Egyesület Közhasznúsági jelentése a 2011-es esztendőről Balatonfűzfő-Litér Turisztikai Egyesület Közhasznúsági jelentése a 2011-es esztendőről 1. SZÁMVITELI BESZÁMOLÓ A Balatonfűzfő-Litér Turisztikai Egyesület 2011. évben gazdálkodásáról a számviteli törvénynek

Részletesebben

KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2009.év

KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2009.év Név: " Koháry István " Alapítvány Székhely: 6000 Kecskemét, Piaristák tere 5. Adószám: 18354517-1-03 KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2009.év Tartalma: 1. Számviteli beszámoló I. Közhasznú éves beszámoló ( Korm.rendelet

Részletesebben

A számviteli törvény szerinti egyéb szervezetek közhasznú egyszerűsített éves beszámolója

A számviteli törvény szerinti egyéb szervezetek közhasznú egyszerűsített éves beszámolója A számviteli törvény szerinti egyéb szervezetek közhasznú egyszerűsített éves beszámolója 2 0 1 1 év NAGYMAROS VÁROS FEJLESZTÉSÉÉRT KÖZHASZNÚ ALAPÍTVÁNY egyéb szervezet megnevezése 2626 NAGYMAROS, FŐ TÉR

Részletesebben

A számviteli törvény szerinti egyéb szervezetek egyszerűsített éves beszámolója

A számviteli törvény szerinti egyéb szervezetek egyszerűsített éves beszámolója 1 8 6 7 4 8 6 0 9 4 9 9 5 2 9 1 3 Statisztikai számjel vagy adószám (csekkszámlaszám) Alapítvány a Néptánchagyományok Ápolásáért egyéb szervezet megnevezés 2084 Pilisszentiván, Táncsics u. 29. az egyéb

Részletesebben

Orosháza, 2012.május 30... vállalkozás vezetıje (képviselıje)

Orosháza, 2012.május 30... vállalkozás vezetıje (képviselıje) Lurkó Családi Napközi Nonprofit Közhasznú Korlátolt Felelısségő Társaság 5900 Orosháza, Szılı krt.34. Adóig. szám: 23277201-1-04 Cégjegyzék szám: 04-09-010615 Stat.sz: 23277201-8891-572-04 2011. évi közhasznúsági

Részletesebben

M. O. CHRON COLITISES BETEGEK E.

M. O. CHRON COLITISES BETEGEK E. 1 8 2 3 2 8 1 9-9 4 9 9-5 2 9-0 1 Statisztikai számjel M. O. CHRON COLITISES BETEGEK E. 1021 BUDAPEST, HŰVÖSVÖLGYI U.112. Közhasznú Egyéb Szervezet Egyszerűsített Beszámolója Éves zárómérleg 2011. január

Részletesebben

Szervezet neve: Országos Magyar Méhészeti Egyesület Székhely: 1094 Budapest, Viola u. 50. Adószám: 19008295-1-43. KÖZHASZNÚSÁGlJELENTÉS 2010.

Szervezet neve: Országos Magyar Méhészeti Egyesület Székhely: 1094 Budapest, Viola u. 50. Adószám: 19008295-1-43. KÖZHASZNÚSÁGlJELENTÉS 2010. Szervezet neve: Országos Magyar Méhészeti Egyesület Székhely: 1094 Budapest, Viola u. 50. Adószám: 19008295-1-43 Tartalma: KÖZHASZNÚSÁGlJELENTÉS 2010. ÉV 1. Számviteli beszámoló 1. Közhasznú éves beszámoló

Részletesebben

A számviteli törvény szerinti egyéb szervezetek egyszerűsített éves beszámolója. Két Kéz Segítő Alapítvány egyéb szervezet megnevezése

A számviteli törvény szerinti egyéb szervezetek egyszerűsített éves beszámolója. Két Kéz Segítő Alapítvány egyéb szervezet megnevezése 1 8 0 0 0 6 2 7-1 - 4 3 Statisztikai számjel vagy adószám (csekkszámlaszám) A számviteli törvény szerinti egyéb szervezetek egyszerűsített éves beszámolója 2 0 1 2 Két Kéz Segítő Alapítvány egyéb szervezet

Részletesebben

A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete

A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete PK-142 Törvényszék: 06 Szegedi Törvényszék Tárgyév: 2 0 1 3 Beküldő adatai Viselt név: Születési név:

Részletesebben

A Kormány 224/2000. (XII. 19.) rendelete

A Kormány 224/2000. (XII. 19.) rendelete A Kormány 224/2000. (XII. 19.) rendelete A számviteli törvény szerinti egyes egyéb szervezetek beszámoló készítési és könyvvezetési kötelezettségének sajátosságairól (egységes szerkezeti szöveg) A számvitelről

Részletesebben

A számviteli törvény szerinti egyéb szervezetek közhasznú egyszerűsített éves beszámolója

A számviteli törvény szerinti egyéb szervezetek közhasznú egyszerűsített éves beszámolója 1 8 2 3 1 1 4 8 1 4 3 Statisztikai számjel vagy adószám (csekkszámlaszám) A számviteli törvény szerinti egyéb szervezetek közhasznú egyszerűsített éves beszámolója 2 0 1 1 év Kék Pont Drogkonzultációs

Részletesebben

Opten Törvénytár Opten Kft. I. 224/2000. (XII. 19.) Korm. rendelet. A 2009.12.29. óta hatályos szöveg

Opten Törvénytár Opten Kft. I. 224/2000. (XII. 19.) Korm. rendelet. A 2009.12.29. óta hatályos szöveg Opten Törvénytár Opten Kft. I. 224/2000. (XII. 19.) Korm. rendelet 224/2000. (XII. 19.) Korm. rendelet a számviteli törvény szerinti egyes egyéb szervezetek beszámoló készítési és könyvvezetési kötelezettségének

Részletesebben

M.O. CHRON COLITISES BETEGEK EGY.

M.O. CHRON COLITISES BETEGEK EGY. 1 2 3 2 1-4 - 5 2-0 1 12 Budapest, Márvány u.17. Közhasznú Egyéb Szervezet Egyszer sített Beszámolója Éves zárómérleg 2012. január 01. - 2012. december 31. 2012 Kelt BUDAPEST, 2013. április 25. P. H. 1

Részletesebben

SIRIUS ÁLLAT ÉS TERMÉSZETVÉDELMI ALAPÍTVÁNY

SIRIUS ÁLLAT ÉS TERMÉSZETVÉDELMI ALAPÍTVÁNY 18707379-1-13 adószám 18707379-9133-569-01 statisztikai számjel SIRIUS ÁLLAT ÉS TERMÉSZETVÉDELMI ALAPÍTVÁNY 2030 ÉRD JÚLIA U. 49. KETTİS KÖNYVVITELT VEZETİ EGYÉB SZERVEZETEK KÖZHASZNÚ EGYSZERŐSÍTETT ÉVES

Részletesebben

A számviteli törvény szerinti egyéb szervezetek közhasznú egyszerűsített éves beszámolója

A számviteli törvény szerinti egyéb szervezetek közhasznú egyszerűsített éves beszámolója 1 8 2 1 5 0 4 1-1 - 0 2 A számviteli törvény szerinti egyéb szervezetek közhasznú egyszerűsített éves beszámolója 2011. év Pécsi Operáért Alapítvány 7621 Pécs, Perczel u. 17. Kelt: Pécs, 2012. 05. 30....

Részletesebben

A PK-141 nyomtatvány kitöltési útmutató

A PK-141 nyomtatvány kitöltési útmutató Az egyszeres könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete PK-141 A PK-141 nyomtatvány kitöltési útmutató Tartalomjegyzék Általános tudnivalók... 2 Letöltés

Részletesebben

A PK-142 nyomtatvány kitöltési útmutató

A PK-142 nyomtatvány kitöltési útmutató A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített éves beszámolója és közhasznúsági melléklete PK-142 A PK-142 nyomtatvány kitöltési útmutató Tartalomjegyzék Általános tudnivalók... 2 Letöltés

Részletesebben

A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete

A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete Törvényszék: 13 Budapest Környéki Törvényszék Tárgyév: 2 0 1 3 Beküldő adatai Viselt név: Születési név: Előtag Családi név Első utónév További utónevek KIS DOMONKOS MÁRK KIS DOMONKOS MÁRK Anyja neve:

Részletesebben

224/2000. (XII. 19.) Korm. rendelet

224/2000. (XII. 19.) Korm. rendelet A jogszabály mai napon hatályos állapota 224/2000. (X 19.) Korm. rendelet a számviteli törvény szerinti egyes egyéb szervezetek beszámolókészítési és könyvvezetési kötelezettségének sajátosságairól A számvitelről

Részletesebben

KÖZHASZNÚ EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓ

KÖZHASZNÚ EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓ KÖZHASZNÚ EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓ 2012. ÉV Statisztikai számjel: 21827958-8730-113-11 Cégjegyzék szám: 11-09-014301 Telefon: 06-33/361-180 Lábatlan, 2013.május 27. Pajorné Hajba Csilla ügyvezető

Részletesebben

Menedék Migránsokat Segítő Egyesület kiemelten közhasznú szervezet

Menedék Migránsokat Segítő Egyesület kiemelten közhasznú szervezet Menedék Migránsokat Segítő Egyesület kiemelten közhasznú szervezet (1081 Budapest, Népszínház utca 16. Tel.: 322-1502; fax: 479-0272 www.menedek.hu; menedek@menedek.hu) 2011. évi közhasznúsági jelentése

Részletesebben

Civil (nonprofit) szervezetek gazdálkodása, számvitele. Készítette: Baracskainé dr Boór Judit

Civil (nonprofit) szervezetek gazdálkodása, számvitele. Készítette: Baracskainé dr Boór Judit Civil (nonprofit) szervezetek gazdálkodása, számvitele Készítette: Baracskainé dr Boór Judit Témák Jogszabályi környezet Civil szervezetek elválasztása a vállalkozói szervezetektől Fogalmak Cél szerinti

Részletesebben

SZOLIDARITÁS AUTÓBUSZ-KÖZLEKEDÉSI SZAKSZERVEZET 2012 ÉVI

SZOLIDARITÁS AUTÓBUSZ-KÖZLEKEDÉSI SZAKSZERVEZET 2012 ÉVI SZOLIDARITÁS AUTÓBUSZ-KÖZLEKEDÉSI SZAK SZER VEZET 7400. Kaposvár, Füredi út 180. KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET SZOLIDARITÁS AUTÓBUSZ-KÖZLEKEDÉSI SZAKSZERVEZET 2012 ÉVI EGYSZERŰSÍTETT BESZÁMOLÓJÁHOZ Kaposvár, 2013.

Részletesebben

KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS

KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2011. Kapcsolat Plus Alapítvány Székhely: 9029 Gyır, Kamilla u 5. Adószám: 18985885-1-08 közhasznúsági fokozat: közhasznú szervezet közhasznúsági végzés.pk.a60083/2007/3 Gyır, 2012.

Részletesebben

Az egyéb szervezetek sajátos beszámoló készítéséről és könyvvezetéséről

Az egyéb szervezetek sajátos beszámoló készítéséről és könyvvezetéséről Az egyéb szervezetek sajátos beszámoló készítéséről és könyvvezetéséről Szakszervezeti alapszervezetek részére Budapest, 2005 Készítette: Kovács Gézáné bejegyzett könyvvizsgáló Sorozat-szerkesztő: Gróf

Részletesebben

KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS

KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2008 A HERMAN OTTÓ TERMÉSZETVÉDŐ KÖR TÚRKEVE TARTALMI BESZÁMOLÓ 2008-ban az előző évek gyakorlatának megfelelően több nagyobb társadalmi háttérrel megvalósított, és jelentősebb szakmai

Részletesebben

A számviteli törvény szerinti egyéb szervezetek közhasznú egyszerűsített beszámolója. 2012.év

A számviteli törvény szerinti egyéb szervezetek közhasznú egyszerűsített beszámolója. 2012.év A számviteli törvény szerinti egyéb szervezetek közhasznú egyszerűsített beszámolója 2012.év Szivárványhíd Alapítvány egyéb szervezet megnevezése 9476 Zsira, Rákóczi Ferenc u. 12. címe Kelt: Zsira, 2013.01.24.

Részletesebben

Kézenfogva Összefogás a Fogyatékosokért Alapítvány 2003. évi

Kézenfogva Összefogás a Fogyatékosokért Alapítvány 2003. évi Kézenfogva Összefogás a Fogyatékosokért Alapítvány 2003. évi Közhasznúsági jelentése Részei: I. Számviteli törvény szerinti beszámoló Mérleg Eredmény kimutatás Mérleg alátámasztása Eredmény kimutatás alátámasztása

Részletesebben

Közhasznú társadalmi szervezet egyszerűsített beszámolója

Közhasznú társadalmi szervezet egyszerűsített beszámolója Magyar Coach Egyesület Budapest 1147 Benkő u. 23. Közhasznú társadalmi szervezet egyszerűsített beszámolója A beszámolási időszak kezdete: 2014. január 1. A mérleg fordulónapja: 2014. december 31. Keltezés:

Részletesebben