Nemzetközi HIRNÖK REMÉNY Els sorban Isten munkáján. Másodsorban, van egy ígéretünk, hogy a Szent Lélek velünk van.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Nemzetközi HIRNÖK REMÉNY Els sorban Isten munkáján. Másodsorban, van egy ígéretünk, hogy a Szent Lélek velünk van."

Átírás

1 2006. március Nemzetközi HIRNÖK A decemberi Hírnök nagy érdekl dést váltott ki és több mint 3000 ember olvasta világszerte. A mostani második száma a HÍRNÖK-nek körülbelül 14 nyelven készült el. Német, Holland, Francia, Spanyol, Orosz, Magyar, Lingala, Chewa, Swahili, Efik, Bemba, Tagalog, Oriya, Portugál és még valószín leg más nyelveken is. A HIRNÖK anyagai egyaránt használhatóak vasárnapi iskolák, személyes olvasás, informálódás, tanúság és átfogó kommunikáció céljaira. EBBEN A SZÁMBAN: David Schaal: Remény Interjú Matthew Naylor-ral Veazey Elnök: Válaszol az Egyház? Don Compier: Jézus REMÉNY Írta: David Schaal (Az Els Elnökség tagja) A remény a kihívás társa. Az újesztend küszöbén, szeretném megosztani azt az érzésemet, hogy miért vagyok reményekkel teli az egyház gyülekezeteit illet en. Reményem három dolgon alapszik. Els sorban Isten munkáján. Egyszer en hangozhat, de igaz: Amikor Isten munkájában vagyunk érdekeltek, az maga a remény. A kihívás természetesen az, hogy a lehet legjobb mértékben ismerjük fel és végezzük dolgunkat Isten munkájában, s képesek legyünk eltérni saját el re meghatározott terveinkt l, vallásos aktivitásunk állandósult formáitól, melyek egy id után már nem tesznek alkalmassá minket a kegyelem fogadására. Isten munkáját azoknak a dolgoknak irányában kell a leginkább jól végeznünk, amelyek gyülekezeteinkbe békét és teljességet hoznak. Isten munkáját Krisztusban lév bizonyságunk megosztásával kell végeznünk azokért az emberekért, akik ezt szeretnék és hívnunk is kell ket, hogy csatlakozzanak hozzánk. Isten munkáját olyan gyülekezeti klíma létrehozásával kell segíteni, ahol Krisztus van a középpontban, az evangéliumot hirdetik és ünneplik. Isten munkáját olyan gyülekezeti környezet megteremtésével kell végeznünk, ahol az emberek megtapasztalhatják Istennel való kapcsolatukat és egymással szemben szeretetben, felel sen, de jóindulatú kihívásokkal is élnek. A tessék-lássék módon végzett egyházi munka kevés reményt hoz. Isten munkájának tudatos végzése egészen más dolog és minden gyülekezet képes erre. Másodsorban, van egy ígéretünk, hogy a Szent Lélek velünk van. Néhány évvel ezel tt, egy fájdalmas de segít tapasztalatom volt: tudatára ébredtem, hogy a gyülekezeti

2 munka felé való egyoldalú irányultságom elnyomta Isten kegyelmére való figyelmemet. Hiszem, hogy a jelent s energiabefektetés egészséges gyülekezetek létrehozására fontos és megéri a ráfordított id t. Ugyanakkor, legalább olyan fontos, hogy megértsük, hogy nem tudjuk er vel nyomni meggy désünket egy valóságos küldetésben. Mialatt képesek vagyunk (és képesnek kell lennünk) mindent megtenni egy olyan környezet létrehozására ahol missziónk megvalósul, ahova hívhatunk másokat, akik jól érzik ott magukat, a végeredmény mégis attól függ, ha a Szent Lélek átalakítja életüket, meggy zi a lelket és gyógyítja az emberi szívet. A reményt abban kell megtalálnunk gyülekezeteink számára, hogy az új élet nem egyedül a mi er feszítéseinken múlik, hanem a Szent Lélek munkáján alapszik. Harmadszor, gyülekezeteink sokkal eredményesebbek mint ahogy önmagukról gyakran gondolják. Gyülekezeti vezet kt l gyakran hallom, hogy nincs megfelel zenészük, jó szónokuk vagy elegend önkéntes segít jük a programokhoz, annyi, amennyit szeretnének. Sokszor úgy t nik, hogy azért ítéljük el saját gyülekezetünket, mert elmarad egy bizonyos ideális gyülekezet képt l. A dolog lényege, hogy nincs egyetlen-mindenre-jó model a gyülekezeti életre. Amikor a gyülekezetek összehasonlítják magukat valamiféle ideális egyházi életi modellel, az eredmény gyakran a frusztráció vagy az önbecsülés csökkenése. Egy sokkal jobb megközelítést jelent a gyülekezetek számára, ha saját specialitásaikra és egyediségükre építenek és megengedik maguknak, hogy felhagyjanak azoknak a tevékenységeknek kísérletével, amelyekhez nincs elegend adottságuk. Ez nem azt jelenti, hogy fel kellene hagynunk mindennel, amit nem szeretünk. Azt se, hogy szemrehányást kell tennünk magunknak azért, ha nem olyannak látszunk, mint a többiek. Ehelyett meg kell találnunk azt, hogy miben vagyunk a legjobbak, s abba az irányba kell fejlesztenünk gyülekezetünk életét. Amikor ezt tesszük, rá fogunk jönni, hogy sokkal több lehet ségünk van, mint ahogy el leg gondoltuk. Nem beszélve arról, hogy er sségeinkre építve, gyülekezeti életünk sokkal hitelesebb is lesz. Felismerni és jól végezni Isten ránk es munkáját, megtenni mindent, amit tudunk, de bízva a Szent Lélek munkájában is, s mindezt valódi adottságainkra alapozva, ez a feltétele egy eredményes, jó új évnek. Segíteni a Szegényt, Hogy Önmagán Segítsen (Interjú Matthew Naylor-ral, a Nemzetközi Segélyszolgálat elnökével) KÉRDÉS: Az elmúlt hónapokban a természeti sorscsapások sorozatát láthattuk a cunamiktól a hurrikánokig. Hogyan érintette a humanitárius válasz ezekre a katasztrófákra a Nemzetközi Segélyszolgálathoz beérkez adományok nagyságát? Igen figyelemreméltó az emberek nagylelk sége világszerte. A Nemzetközi Segélyszolgálat egyaránt kapott adományokat a cunami és hurrikán károsultak részére. Partnerségben vagyunk más szervezetekkel is hogy kiszélesítsük a lehet ségeket az adományok legcélszer bb felhasználására és a finanszírozható fejlesztésre. Hálásak vagyunk azoknak, akik adták ezeket az adományokat, bár k nem tartanak igényt rá. A valóság az, hogy számos helyen ahol dolgozunk nincs FEMA, nincs ott a Vörös Kereszt, de az Üdvhadsereg sem. Nincsenek jótékonysági vagy önkéntes hálózatok. Nincsenek biztosítótársaságok. Ezért sok helyen az emberek léte csak a Nemzetközi Segélyszolgálat adományozóinak nagylelk ségén függ. 2

3 A Nemzetközi Segélyszolgálat bevételei els sorban egyéni adományokból származnak. Keveset vagy semmit sem kapunk alapítványoktól és nincs adományunk kormányoktól sem. Nagyon kevés a készpénzünk is, így sokszor üres a kasszánk. Míg sok donor már fáradt attól, hogy oly sok fontos célra kérnek t le adományokat, én biztos vagyok benne, hogy nem fognak elfelejtkezni mégsem a reménytelenül szegényekr l, a mi missziónk érintettjeir l. KÉRDÉS: Sokan ismerik a segíts inkább, mint segélyezz koncepciót. Ismertetné a Szolgálat tevékenységét a Résztvev i Emberi Fejlesztés mozgalomban? Az El Pantanal, nicaraguai közösségben az emberek nyíltan megosztották velem életüket. Ez a közösség illegális lakásfoglalókból áll, a városi szeméttelep szomszédságában. Amikor munkánk elkezd dött itt, nem voltak iskolák, a lakóhelyek m anyag fóliákból és kartondobozokból voltak felépítve, nem volt tiszta víz vagy zöldterület és összesen két latrina WC volt ember számára. Manapság pedig, ötéves munka eredményeképpen, minden otthon már téglából és bádogból áll, a lakók bevezetett árammal is rendelkeznek, kertjeikben különféle zöldségek teremnek, tisztaviz kútjaik vannak, van iskolájuk is és több, mint 100 latrina WC-vel is rendelkezik a telep. És még sok minden más is változott. Amikor az emberek elmondják a történetet, hogy mi történt velük, nagyon büszkén teszik ezt, mert bár a Nemzetközi Segélyszolgálattal együttm ködve, de k maguk csinálták. Amikor elmentem a gy lésr l, adtak nekem egy kézzel készített dobozt, benne egy fából készült kulccsal a város kulcsát. Ilyesmit csak olyan emberek képesek megtenni, akikben reménység van. A Résztvev i Emberi Fejlesztés azt jelenti, hogy az érintettek tevékenyen és felel sen részt vesznek a munkákban, kiválasztják mi a legjobb a családjuknak és a közösségnek és mi a legfontosabb a jövend szempontjából. Kérdés: Sok emberi-fejlesztési szervezet és vezet izgatott amiatt, hogy talán még sohasem volt ekkora lehet ség a történelem során, hogy az emberi faj véget vessen a szegénység legrosszabb formáinak és az éhségnek. Egyetért-e ezzel, s miben látja a szerepét ebben a folyamatban a Nemzetközi Segélyszolgálatnak? Ezen a témán mentünk többször is keresztül New York-ban a Globális Egészség Konferencián (lásd: amin legutóbb részt vettem. Csaknem mindnyájan egyetértettünk abban, hogy csak a politikai akarat hiányzik ehhez. Bár nagy lépések történtek már ebben az irányban is és a Nemzetközi Segélyszolgálat része ennek. Persze kis játékosok vagyunk a kihívás hatalmasságához mérve. Elkötelezettségünk abban áll, hogy mindent megteszünk, amit csak tudunk forrásaink segítségével, hogy a szegénység megsz njön. Ez az a misszió, amire a Nemzetközi Segélyszolgálatnál mindannyian mély elhivatottságot érzünk. Szerepünk az, hogy együtt dolgozva a családokkal és közösségekkel segítsük ket jobb élet kialakításában, másokkal együtt dolgozva, de er sítve saját részvételüket egy közös álom megvalósulásában. A valóságos és maradandó változások folyamatos elkötelezettséget igényelnek. Ez az, amiben élünk s megfelel id t fordítunk arra, hogy fenntartható és stabil változásokat érjünk el. KÉRDÉS: Mik azok a kezdeményezések a Szolgálatnál, amelyek legjobban izgatják? Jó sok van. Íme néhány:: A súlyos infláció és a rettenetes közbiztonsági helyzet ellenére Haitiban, a Nemzetközi Segélyszolgálat adományozói által létrehozott alapítványi iskolákba a gyermek továbbra is rendszeresen eljár! A Resztoránus Egyházzal partnerségben sikeres iskolarendszert üzemeltetünk, több mint 350 tanárral, gyermekkel, csaknem 100 3

4 iskolában. Az elmúlt évben nehéz kihívásokkal találták magukat szemben a helyi vezet k és szül k, de jó munkával, a mi adományozóink emelked támogatásával együtt elérték, hogy valamennyi iskola nyitva maradhatott. Ez valóságos csoda! A Nemzetközi Segélyszolgálat tanácsot és képzést is ad a jelent sebb fejlesztési szervezeteknek (ezeket NGO vagy nem kormányzati szervezetekként említik) Latin Amerika öt országában. k azért fordultak hozzánk, mert tudják, hogy fejlesztési er feszítéseink eredményesek voltak és valóban segítették a szegényeket. Az elmúlt évben konzultációkat és képzéseket tartottunk több mint ötszáz területi képvisel jüknek és segítettük ket, hogy átalakítsák területi programjaikat, több mint gyermek és családjaik szolgálatában. Ezt a lehet séget azel tt el se tudtuk képzelni! Ez nagy hatással volt az NGO programok sikerére. KÉRDÉS: Kérem körvonalazza a Szolgálat jelenlegi er feszítéseit és terveit a közeljöv re. Néhány tényt akkor gyorsan. Jelenleg tizenhárom országban dolgozunk. Több mint 450 alkalmazott dolgozik azokban a programokban, amelyeket mi támogatunk. A 2005-ös pénzügyi évben ember támogatta a mi munkánkat. Támogatásunkkal több, mint gyermek tanulhatott. Mfuta város a Kongói NDK-ban 109 tonnát takarított be egyedül rizsb l ebben az évben, összehasonlítva azzal, hogy négy évvel ezel tt a teljes élelmiszer termelésük csak 7 tonna gabona volt. A Fülöp Szigeteken lév közösségek új iskolák és egészség klinikák megnyitását ünnepelhették. Malawi egy falujában a szül k a tanároknak építettek lakásokat, hogy lakhassanak valahol a gyermekeiket tanítók. Nicaragua és Bolívia közösségei jobb élelmiszerforrásokhoz jutottak, drámai növekedést érve el gyermekeik és önmaguk egészségi színvonalában. A fiatalság Észak-Amerikában, Ausztráliában, Új Kaledóniában, Francia Polinéziában és más helyeken is partnerünk volt az Éhség Kihívása holding fenntartásában 2005-ben. A Spectacular szervezeten keresztül pedig a fiatalság dolláros meglep mérték adományt gy jtött össze a SPEC kampányban. Mindezen sikerek ellenére a szükségletek továbbra is nyomasztó mérték ek. Mindennap kapunk segítségkér felhívásokat. S egyre többet szeretnénk tenni a világ szegényeiért. Olyan széleskör a szegénység, hogy ezt kell tennünk. Mindent megteszünk, hogy jó irányba tereljük a beérkez segítséget. Tagokat és barátokat hívunk magunkhoz, legyenek társaink a Nemzetközi Segélyszolgálat rendkívüli munkájában segíteni a szegényeket, hogy segíthessenek magukon. Széljegyzet: A Nemzetközi Segélyszolgálatnak aktív web oldala van friss történetekkel, fotókkal és dia bemutatókkal: (A köt jel fontos a címben!) Válaszol az Egyház? Írta: Stephen M. Veazey elnök Nemrég lehet ségem volt, hogy végigjárjam a Templom és az Auditórium épületeit. Az Elnökség és a Püspökség néhány kritikus infrastrukturális részt szemlézett a két épület együttesben, hogy meghatározza a fenntartási és felújítási el irányzatokat. Amikor befejeztük az Auditórium bejárását, megkérdezték t lünk, hogy vajon jártunk-e valaha fenn a kupolában. Nekem erre még nem volt alkalmam, így elfogadtam a meghívást. 4

5 A legfels szinten, egy ajtón keresztül a lépcs k és rámpák sokasága került elénk. Nemsokára egy keskeny fajárdára jutottunk, amely az ülésterem bels mennyezete és a kívülr l látható dómtet között vezetett. Megpihentem egy percre, hogy megvizsgáljam a fém gerendák és kábelek áttekinthetetlen rendszerét, melyekkel ezt az architekturális dizájnt megalkották. Ezután egy kis bejáraton átbújva, felegyenesedhettünk egy másik ösvényen, amely az ülésterem mennyezetének középponti ovális nyílása szélén vezetett körbe. Óvatosan áthajolva a szélen keresztül, a teljes termet láthattam alattam elterülni. Szívdobogásom felgyorsult, ahogyan ebb l a különleges néz pontból látva a hatalmas üléstermet, elgondolkoztam az egyház hatalmas lehet ségein. Ahogy ugyanazon az úton visszafelé mentünk, néhányan arról beszélgettek, hogy az Auditórium milyen figyelemreméltó épület, s mennyire jellemz a korra, amikor tervezték és építették. Én is megjegyeztem, az egyháznak azokban a napjaiban nagy álmai voltak és hajlandó volt szinte bármit megtenni, hogy elérje azokat. Folytattam a reagálást, ahogy mentünk lefelé, beszéltem az egyház mai helyzetér l. Nagyobbak vagyunk és kétségtelenül gazdagabbak az egyház bizonyos részeit illet en, mint valaha. Demonstráltuk pénzügyi kapacitásunk mélységét különböz támogatási alapokkal a Templom felépítése, az Átalakulás 2000, a katasztrófa segélyek, speciális projektek és helyi kezdeményezések tekintetében. Addig, amíg szemben nem találtuk magunkat a program és személyi költségek csökkentésének szükségességével, a Világ Szolgálati Missziós alapba történ befizetések, adományok csökkenése miatt. Mint egyháznak, továbbra is nagy álmaink vannak. A legutóbbi Világkonferencián körvonalaztuk központi témáit küldetésünknek és üzenetünknek és beszéltünk arról is, hogy mennyire reménytelenül vár a világ arra, amit meg kell osztanunk vele. Egyházunkat a világ vagy ötven nemzetének területén alapítottuk már meg, ahol Sionra (a békés királyságra) vonatkozó koncepciónkat demonstráljuk és a hangsúlyt minden személyiség egyéni értékességére helyezzük Krisztus-központú közösségeinkben. Jelent s számban vannak lehet ségek Észak Amerikában és még a világ többi részein is, hogy kiterjesszük missziónkat és tanúságunkat a krisztusi resztorációban. Fontos, hogy megértsük, hogy amikor valaki a Resztoránus Egyház tagjává válik, egyúttal egy világméret hitcsalád tagja is lesz helyi és globális szolgálati szempontokból egyaránt. Adományunkat, a tizedet, amit nagylelk en adunk, kiegyensúlyozottan kell adnunk, helyi és világméret célokra egyaránt és nem hagyhatjuk figyelmen kívül a közösségi szervezeteink igényeit sem, hisz az egyházunk értékeit képviselik. A Világ Szolgálati Alapba történ befizetések kizárólag a területi szolgálattev k munkájának finanszírozására szolgálnak, akik változatos funkciókban szolgálnak, missziót látnak el, új gyülekezeteket alapítanak. A sáfárság kihívása azt is jelenti, hogy ahol lehetséges, meg kell valósítani azt a célt, hogy az adományozás a jövedelem 10 százaléka legyen. Néhány tanítvány, életkörülményeinek következtében, még ennél sokkal többet is tud adni. A szentírások világosan leszögezik, hogy adományainkat jókedv en és nagylelk en kell adnunk, mintegy teljes-szív válaszként Krisztusnak. Sok egyháztagunk pontosan érzi a szellemiségét ennek a felel sségi szintnek. Ennek eredményeképpen a hatás sem marad el, Isten örömmel tölti el lelküket és megszabadítja ket a társadalmakban egyébként uralkodó trendt l, amely ma arra csábítja az embereket, hogy a tartalmas, értelmes élethez szükséges anyagiakon túl is legyenek felhalmozásaik. Ezek a tagjaink viszont felfedezték a korlátok közé nem szorított nagylelk ség szabadságát az evangelizáció lényegi megértésével. Történetünk egyik kritikus helyzetét éljük. A jelenlegi Világegyház költségvetés 3,5 millió dollár deficitet tartalmaz, amely azt a szándékunkat tükrözi, hogy fenntartsuk a területi szolgálattev k és programok színvonalát, amit az Átalakulás 2000 projekttel indítottunk el. Amíg csak a pénzügyi év tizedekb l származó bevételét tervezzük, addig még nem kezeltük a 5

6 költségvetés deficitjének problémáját, ami szükségessé teszi a költségek fenntartható szintre való csökkentését. Emelked számban van szükségünk mindegyik korosztályból olyan tagokra, akik h séges sáfárrá válva, következetesen és kiegyensúlyozottan adják adományaikat helyi és globális célokra egyaránt, összhangban valódi akaratukkal és kapacitásukkal. Elkötelezett sáfárokra van szükségünk, akik víziója egy olyan életvezetés, amelynek szerves része az egyházi célokra történ adományozás. Az ilyen jelleg válasz teszi képessé az egyházat, hogy folytassa az él minisztráció támogatását, mely számtalan emberhez viszi el Krisztus békéjét, fiatalhoz és id shöz, a közelbe és a távolba, válaszként arra az elhívásra melyet Isten az egyháznak adott. Különleges kérésünk az egyháztagokhoz, hogy a fennálló hiány miatt, évi jövedelmük további 1 százalékával emeljék meg a helyi és világszolgálati célokra adott adományukat. Az emelés kihívása, sáfársági válaszunk arra, hogy a jelenlegi hiányon végre túl legyünk, hisz ez az egyik meghatározó kihívás ma amivel az egyház szembesül. Az elmúlt generációk, amikor ezzel a fajta kihívással találkoztak, hith séggel, nagylelk séggel és olykor áldozatossággal reagáltak az evangélium megvalósulása érdekében. Naponta imádkozom, hogy a mai egyház is hasonló módon válaszoljon. Jézus Írta: Don Compier, dékán, Resztoránus Egyházi Szeminárium Jézus Krisztus az Isten velünk, az Isten Fia és Isten él kifejez dése testben. Jézus Krisztus élt, keresztre feszítették, meghalt és feltámadt. Isten természete, szeretete és céljai a legvilágosabban Jézus Krisztusban, a mi Üdvözít nkben láthatóak. A Jézus Krisztusban való hit a keresztény élet központja. Ez a doktrína, amely krisztológia néven is ismert, határol el bennünket egyéb vallási tradíciók támogatásától. Ugyanakkor Jézus behelyettesíthetetlen fontossága az, amiben minden keresztény közös platformon áll. Semmi sem köt jobban bennünket össze, mint a jó hír hirdetése, hogy..krisztusban Isten megbékeltette önmagával a világot.. (Pál apostol, 2 Kor 5:19). Jézus Krisztus személyisége és munkássága hatalmas isteni misztériumot reprezentál, ami akárhogyan is, de valahogyan túl van az emberi felfogóképességen. A Khalkedoni Zsinat az V. században er teljes kísérletet tett arra, hogy mégis kifejezze ezt a csodát. Képvisel i deklarálták, hogy Jézus valóságos ember és valóságos Isten. Az emberek számára ez mindig is nehezen felfogható paradoxont jelentett, s ugyancsak az együttélés is ennek összes következményeivel. A keresztény jámborság számára küzdelmet jelentett annak elfogadása, hogy Jézus valóságos emberi lény. Azt érezzük valahogyan, hogy talán kevésbé becsüljük, ha azt hisszük, hogy ugyanúgy ember, mint mi. Ám a csodálatos éppen az a jó hírben, hogy a Teremt annyira szeretett minket, hogy egy régi ima szavaival élve, Isten nem kerülte ki a sz z méhét. Isten tökéletesen tisztában van az emberi lét végességével és halandóságának korlátaival, de azért a kereszténység alapvetése mégis azt hirdeti, hogy képesek vagyunk megkülönböztetni egymástól Isten természetét és céljait. A krisztológia tehát valami nagyon fontosat mond el nekünk Istenr l és rólunk. Mit tanít nekünk Jézus Krisztus az isteni karakterr l? Az Újszövetség evangéliumai szerint Jézus gyakran imádkozott, hogy kapcsolatba kerüljön az egy-gyel, akit abbá-nak 6

7 hívott, azzal a közvetlen, szeretetteljes szóval, amely akkoriban a köznapi arámi nyelvjárásban egy becézett formának, az apuka szónak felelt meg. A názáreti férfi egyre inkább eltelt azzal az érzéssel, hogy a Teremt határtalanul és elfogulatlanul könyörületes. Ez a meggy dése vezette Jézust arra, hogy teljesen arra áldozza az életét, hogy az isteni szeretetet szóban és tettben megossza az emberekkel. Különösen hangsúlyozta Isten ölel szeretetét mindazok felé, akiket társadalmuk kitaszított vagy marginalizált: a betegek, a nincstelenek, a lenézettek, n k, gyerekek és a külföldi megszállókkal kollaborálók egyaránt számíthattak rá. Megérintette ket, meggyógyította ket, megáldotta ket, s t szívesen látta ket a tanítványai által megszenteltnek tartott asztalánál is és új közösséget hozott létre bel lük, ahol ezután bárkit a lehet legnagyobb örömmel fogadtak. Ahogyan ezek az emberek a Jézus által kinyilvánított Isten szeretetével találkoztak, üdvözülésük mindannyiuk számára konkrétummá vált. Teljesen megújultak mikor saját értékességüket felfogták, majd céltudatossággal és reménységgel telve új életre leltek. Ráadásul Jézus tragikus halála után lett tökéletes a meggy désük, hogy Isten gy zedelmeskedett a rossz felett és Jézus mindörökké élni fog. Ezek a n k és férfiak megbizonyosodtak, hogy semmi sem képes tartósan akadályozni Isten jószándékának megvalósulását valamennyi teremtménye irányában. Ahogyan tanúságukkal továbbadták amit láttak és hallottak, segítségükkel azok az emberek is hasonló átalakulási tapasztalatokra tehettek szert, akik nem találkoztak Jézussal emberi élete során. Az új közösség így terjedt a Római Birodalomban és azon is túl. Mind a zsidó és nemzsidó úgy hitte, hogy az üdvözülés egyedül csak Istent l származhat. Ám valahogyan mégis, ahogy találkoztak Jézussal szemt l-szemben vagy csak ahogy történetét hallották, Isten er - és szeretetteljes jelenléte nyilvánvaló valósággá vált életükben. Nem csoda, hogy már a korai id kt l társították emberi mesterüket a mindenség Urával és Teremt jével. Ugyanazt a megszólítást használták Jézussal szemben is, ahogy már sid k óta az Istenhez szóltak: Uram. Tisztában kell lennünk azzal, hogy ez az alapvet személyes megszólítás lett minden kés bb létrejött krisztológiai formula kiindulópontja. A teológia mindig is egy bizonytalan, dadogós emberi kísérlet, hogy kifejezze a hit csodájának lényegét, ami nem kevesebb, mint egy valódi személyes viszony az él Istennel. A keresztény hitvallás Jézus Krisztusról lényegileg tartalmazza azt az igényt, hogy ez az isteni-emberi kapocs szerepeljen benne és legyen jelen a Názáreti Próféta ösvényének megismerése majd követése folyamatában is. A mi mindig tökéletlen, mindig felülvizsgálható kommunikációs kísérleteinkhez, hogy kortársainkkal megismertessük él hitünket, kénytelenek vagyunk a kortárs kultúrából rendelkezésünkre álló képeket és koncepciókat kikölcsönözni. Ezt tették már a nagyon korai kezdetekben is a keresztény közösségek tagjai. A megnevezés Krisztus, a héber messiás vagy felkent személy jelentés szó görög fordításából származik. Jézus második neveként használva ezt a szót az a hit fejez dik ki benne, hogy Isten egyedüli választottja és testesíti meg Izrael reménységét is, hogy íme eljött igazi uralkodója. Hasonlóan, az Isten Fia népszer kifejezés volt zsidók és nemzsidók számára egyaránt, s utalt Jézusnak az istenivel való speciális kapcsolatára. Talán a legmeglep bb magyarázatot Jézusról az inkarnációs teológia adja, amit els ként már Jánosnál és Pálnál is megtalálhattunk. Radikalizálva a már amúgy is szokatlan felfogást a régi júdaizmusban az istenség jelenlétér l a történelemben, ez a doktrína hihetetlent állít Istenr l. Olyan teremt t ábrázol, aki pusztán túláradó együttérzésb l hajlandó egy törékeny, alacsonyrend emberi lénnyé változni, a szeretett teremtmények érdekében! Foglalkoztunk már az emberi szégyenérzettel vagy az értéktelenség érzésével. Képzeljük el milyen er s volt ez az érzés akkoriban, amikor mindenféle betegség könnyen végzett az amúgy is rövid várható élethosszra ítélt emberekkel. Adjuk hozzá mindehhez a 7

8 félelemmel vegyes tisztelet mindent elsöpr érzését az istenség hozzánk történ leszállását hangsúlyozó inkarnációs teológiában és máris megérthetjük miért Jézus embersége volt az ami megvalósította a dics séges isteni kinyilatkoztatást, benne és általa. A korai teológusok hevesen védték Jézus isteni természetét, igyekeztek meggy zni az embereket, hogy a megtestesült Úrral való találkozás tényszer, valódi tapasztalatot eredményezett az igaz és él Istenr l. Ebben az összefüggésben csak csodálkozhatunk a Khalkedonban kifejezett mindkett -és bölcsességén. Ezeknek az embereknek a tanúsága nélkül, valami nagyon fontos dolog elveszett volna számunkra, s ahhoz is ragaszkodnunk kell, hogy Jézus azt is kinyilatkoztatta, kik vagyunk és milyen sors vár ránk, kikké leszünk. Az evangéliumokból tudhatjuk, hogy Jézus folyamatosan azt mondta nekünk, kövessük t és tegyük azt, amit tett. Még János evangéliumának elején is, a sokatmondó himnusz Krisztus isteni természetér l, ezt az eredeti hangsúlyt rzi. Búcsúbeszédében Jézus elmondja a tanítványainak, hogy egy benne hív kései követ je, mint akár ma mi magunk, azokat a cselekedeteket, amelyeket én teszek, szintén megteszi, s t ezeknél nagyobbakat is tesz (Jn14:12). Ett l, a törékeny és esend emberi lényekbe fektetett bizalomtól, gyakran eláll a lélegzetünk. Jézus kinyilatkoztatta tehát, hogy hatalmas lehet séggel rendelkezünk: arra alkottattunk, hogy szeressünk, ahogy Isten szeret, hogy partnerek lehetünk világunk megváltásában, ha Jézusnak az istenivel alkotott, saját, gazdag társas viszonyához hasonló közösségeket hozunk létre. Ha elveszítenénk Jézus emberi voltából származó néz pontunkat, akkor mindössze Isten kegyes ajándékainak passzív elfogadóivá válnánk. Velünk való azonosságának felidézése er vel tölt el bennünket, képessé tesz, hogy aktív válaszadókká váljunk, tanúsággal és szeretettel építhessünk egy reményteljes jövend t. Röviden szólva, az emberi Jézus jelöli ki a tanítványi ösvényt. Mert ember, tudom, hogy képes vagyok követni t. Ha csak Isten volna, nem tudnánk megtenni azt, amit tett, hisz mi nem isteni személyek vagyunk. De mint testvérünk, hús a húsunkból, hiteles vezet nkké és tanítónkká vált. Mi pedig így képesek lehetünk élethosszan a tanítványaivá válni. Ugyanígy képesek lehetünk másokat is tanítani, ha megismertetjük velük ennek a csodálatos názáreti emberi lénynek a szavait és a tetteit. Amikor minden el lesz már mondva és meg lesz már téve, akkor látni fogjuk, hogy az isteni és emberi, nem ellentétes fogalmak. Isten jelenléte állandósul közöttünk. Részvételi megbízást kapunk egy örökkévaló lény magasztos céljainak megvalósításában, akinek könyörületességét még alig vagyunk képesek felfogni. Így az els és utolsó szavak a krisztológiában nem is lehetnek mások, mint a dics ítés szavai. 8

9 Nemzetközi Hírnök Európai Egyházi Hírek Nagyon sok pozitív visszajelzést kaptunk azokról a területekr l, ahol olvashatták az új Nemzetközi Hírnök els számát. A leggyakoribb észrevétel az volt, hogy már régen vártak arra, hogy saját nyelvükön kapjanak híreket az egyházról. Sokáig csak azok számára volt adott a lehet ség, hogy rendszeresen egyházi anyagokhoz jussanak, akik angol nyelven is olvastak. Köszönet illeti azt a sok embert, akik önkéntes munkát, idejüket és fordítói tudásukat ajánlották fel, hogy lefordítsák mindazokat az anyagokat, amiket most is az olvasó elé tárunk anyanyelvén, a Nemzetközi Hírnök második kiadásában, a hozzáadott európai résszel együtt. Az összes olvasó nevében, Franciaországban, Oroszországban, Ukrajnában, Magyarországon, Németországban, stb. stb., különleges köszönetet szeretnénk mondani mindazoknak, akik hozzájárultak ennek az új kiadványnak a sikeréhez. Ebben a számban információt adunk arról is, hogy milyen események várhatók a közeljöv ben. A múltkori kiadásban számos beszámolót olvashattak melyeket az Európai Tanács novemberi ülésén fogadott el. Most pedig a tanács által a 2007-es pénzügyi évre elfogadott költségvetést közöljük, ami július 1. és június 30. között érvényes. Az Európai Tanácsnak ez az egyik funkciója, különösen azokban az években, amikor nem tartunk Európai Konferenciát. Amikor az Európai Konferencia összeül, azokban az években a konferencia fogadja el a következ pénzügyi évre vonatkozó költségvetést. Ebben a kiadásban adunk információt a következ Európai Konferenciáról melyet októberben tartunk meg. Szeretnénk, ha minél többen vennének részt olvasóink közül is ezen a konferencián. Szintén örömmel hívunk meg mindenkit, a különböz országokban megrendezésre kerül összejövetelekre is. Sok ember számára ezek az összejövetelek jelentik éves egyházi programjuk csúcspontját és sokan tesznek bizonyságot arról a spirituális gazdagodásról, amiben ilyen alkalmakkor részesülnek. Kérjük, vessenek egy pillantást naptárunkra is, s ha módjukban áll csatlakozzanak hozzánk, hogy közös istentiszteleteinken együtt ünnepelhessük a közöttünk lév Krisztust. Német egyháztagjaink számára a évnek speciális jelent sége van, mert idén ünnepelhetik az egyház 100 éves jelenlétét Németországban. Az egész éven keresztül számos összejövetel Németországban ennek az évfordulónak a méltó megünneplésére és a német egyházalapító testvéreink törekvéseir l történ megemlékezésre fog fókuszálni. Sok hivatalos vendéget várnak a júniusi Pünkösdi Konferenciára is. A német táborokban és az szi Összejövetelen is ezt az évfordulót fogja sok ember ünnepelni. Az nevükben is meghívjuk minden olvasónkat, hogy vegyenek részt bármelyik rendezvényükön. Reméljük és imádkozunk érte, hogy Krisztus fénye közöttünk továbbra is világítsa meg a világot, s egyre többünk érezze is lelkét, amely mindnyájunkban benne van. Tanúságunk, hogy a Béke Istene közöttünk van és m ködik, ha nem is mindig értjük útját. Elhívottak vagyunk, Hallónak hogy halljuk az isteni hangot és érezzük az isteni lélek érintését. Halld a hangot, mely nem hallgat el, hív téged újra, s újra, a csodálatos és nagyszer épít munkára, a békés királyság felépítésére, úgymint Sionra, az Egyetlen nevében, akit vártál (Tanok és Szövetségek 162,1b) A 2006-os év egyházi témája: Engedd a Lelket, hogy betöltsön téged. Reményünk és kihívásunk, hogy mindaz, amit ebben az évben teszünk, egyházi vagy magánéleti aktivitásunk során is, azt mind a Lélekkel való töltekezéssel végezzük majd. Elkötelezettek vagyunk, hogy ezt az elhívást megosszuk szolgálatunkban mindenkivel. Szolgálattev ként, Kees Compier és Wim van Klinken 9

Jézus Jeruzsálemben. 10. tanulmány. május 28 június 3.

Jézus Jeruzsálemben. 10. tanulmány. május 28 június 3. 10. tanulmány Jézus Jeruzsálemben május 28 június 3. SZOMBAT DÉLUTÁN e HETI TANULMÁNYUNK: Zakariás 9:9; Máté 21:1-46; 22:1-15; Apostolok cselekedetei 6:7; Róma 4:13-16; Jelenések 14:7-12 Sohasem olvastátok

Részletesebben

AZ ÚR SZABADÍTÁSA. Alapige: Zsoltár 107,13 De az Úrhoz kiáltottak nyomorúságukban, és megszabadította őket szorult helyzetükből.

AZ ÚR SZABADÍTÁSA. Alapige: Zsoltár 107,13 De az Úrhoz kiáltottak nyomorúságukban, és megszabadította őket szorult helyzetükből. Pasarét, 2013. november 10. (vasárnap) PASARÉTI PRÉDIKÁCIÓK refpasaret.hu Horváth Géza AZ ÚR SZABADÍTÁSA Lekció: Zsoltár 107,1-16 Alapige: Zsoltár 107,13 De az Úrhoz kiáltottak nyomorúságukban, és megszabadította

Részletesebben

HIRNÖK. Identitás, Üzenet és Küldetés Írta: Steve Veazey

HIRNÖK. Identitás, Üzenet és Küldetés Írta: Steve Veazey 2005. december Nemzetközi Kiadás HIRNÖK Boldog Karácsonyt! Isten hozott a HIRNÖK (HERALD) c. egyházi lap els nemzetközi kiadásának olvasói között! Szándékaink szerint ezután minden évben négyszer jelentetjük

Részletesebben

2007. március Nemzetközi

2007. március Nemzetközi 2007. március Nemzetközi A HÍRNÖK Nemzetközi Kiadása személyes olvasás, vasárnapi iskolák, információ megosztás, tanúság és általános kommunikáció céljaira készült. Továbbá fontos hírek, hitbeli és elvbeli

Részletesebben

Szolgáló. Szabadságra születve

Szolgáló. Szabadságra születve Szabadságra születve A szabadság, mint fogalom, mint emberi érték él évezredek óta társfogalmakkal egyetemben ereinkben. A szabadság önmagában hordoz minden igaz értéket, így a békességet, szeretetet,

Részletesebben

2. LECKE: MIT MONDANAK AZ ÓSZÖVETÉSÉGI PRÓFÉTÁK JÉZUS ELJÖVETELÉRŐL? gyülekezeti óraszám: 0. egyházi óraszám: 1.

2. LECKE: MIT MONDANAK AZ ÓSZÖVETÉSÉGI PRÓFÉTÁK JÉZUS ELJÖVETELÉRŐL? gyülekezeti óraszám: 0. egyházi óraszám: 1. 2. LECKE: MIT MONDANAK AZ ÓSZÖVETÉSÉGI PRÓFÉTÁK JÉZUS ELJÖVETELÉRŐL? gyülekezeti óraszám: 0. egyházi óraszám: 1. TEOLÓGIAI ALAPVETÉS (Felhasznált irodalom: Karasszon Dezső: Ésaiás könyvének magyarázata,

Részletesebben

ALAPEGYSÉG PROGRAM KALAUZ

ALAPEGYSÉG PROGRAM KALAUZ ALAPEGYSÉG PROGRAM KALAUZ Tartalom Bevezetés az Alapegység programhoz 2 Az Alapegység program öt eleme 3 1. Szervezet 3 2. Gyülekezeti helyek 4 3. Tananyag 5 4. Tanítás 6 5. Feljegyzések és jelentések

Részletesebben

A Hegyi Beszéd. 3. tanulmány. április 9-15.

A Hegyi Beszéd. 3. tanulmány. április 9-15. 3. tanulmány A Hegyi Beszéd április 9-15. SZOMBAT DÉLUTÁN e HETI TANULMÁNYUNK: 1Mózes 15:6; Mikeás 6:6-8; Máté 5 7; 13:44-52; Lukács 6:36; Róma 7:7; 8:5-10 Amikor befejezte Jézus ezeket a beszédeket, a

Részletesebben

KRISZTUS ÍTÉLŐSZÉKE ELŐTT

KRISZTUS ÍTÉLŐSZÉKE ELŐTT Pasarét, 2011. november 17. (csütörtök) PASARÉTI PRÉDIKÁCIÓK Horváth Géza KRISZTUS ÍTÉLŐSZÉKE ELŐTT Alapige: 2Korinthus 5,10 Mert nékünk, mindnyájunknak meg kell jelennünk a Krisztus ítélőszéke előtt,

Részletesebben

Mert úgy szerette Isten e világot, hogy az ő egyszülött Fiát adta, hogy valaki hiszen ő benne, el ne vesszen, hanem örök élete legyen.

Mert úgy szerette Isten e világot, hogy az ő egyszülött Fiát adta, hogy valaki hiszen ő benne, el ne vesszen, hanem örök élete legyen. Mert úgy szerette Isten e világot, hogy az ő egyszülött Fiát adta, hogy valaki hiszen ő benne, el ne vesszen, hanem örök élete legyen. Mert nem azért küldte az Isten az ő Fiát a világra, hogy kárhoztassa

Részletesebben

A betegek tanítvánnyá tétele

A betegek tanítvánnyá tétele január 25 31. A betegek tanítvánnyá tétele A lecke rövid áttekintése ALAPIGE: Máté 15:30-31 A TANULÓ CÉLJA: Tudni: A betegség kéretlen látogató, az viszont jó lehet, hogy a betegek gyakran nyitottabbá

Részletesebben

EDK -k az EDM -ért. Evangéliumi Diák Körök az Evangéliumi Diák Misszióért. www.ujremeny.hu

EDK -k az EDM -ért. Evangéliumi Diák Körök az Evangéliumi Diák Misszióért. www.ujremeny.hu EDK -k az EDM -ért Evangéliumi Diák Körök az Evangéliumi Diák Misszióért LÁTÁS Egyetemekre, Főiskolákra járó diákok evangéliummal való elérése, keresztyén diáktársaik által. Keresztyén diákok aktivizálása,

Részletesebben

SZOLGA VAGY FIÚ? Lekció: Lk 15,11-24

SZOLGA VAGY FIÚ? Lekció: Lk 15,11-24 Pasarét, 2012. július 1. (vasárnap) PASARÉTI PRÉDIKÁCIÓK Horváth Géza SZOLGA VAGY FIÚ? Lekció: Lk 15,11-24 Alapige: Galata 4,4-7 De amikor eljött az idő teljessége, Isten elküldte Fiát, aki asszonytól

Részletesebben

2015. március 1. Varga László Ottó

2015. március 1. Varga László Ottó 2015. március 1. Varga László Ottó 2Kor 4:6 Isten ugyanis, aki ezt mondta: "Sötétségből világosság ragyogjon fel", ő gyújtott világosságot szívünkben, hogy felragyogjon előttünk Isten dicsőségének ismerete

Részletesebben

2006. szeptember Nemzetközi

2006. szeptember Nemzetközi 2006. szeptember Nemzetközi A HÍRNÖK Nemzetközi Kiadása személyes olvasás, vasárnapi iskolák, információ megosztás, tanúság és általános kommunikáció céljaira készült. Továbbá fontos hírek, hitbeli és

Részletesebben

Én Mária vagyok és el szeretném neked mesélni, hogyan lett a húsvét életemnek egy fontos része

Én Mária vagyok és el szeretném neked mesélni, hogyan lett a húsvét életemnek egy fontos része Én Mária vagyok és el szeretném neked mesélni, hogyan lett a húsvét életemnek egy fontos része Kislányként sok álmom volt. Embereknek szerettem volna segíteni, különösen idős, magányos embereknek. Arrol

Részletesebben

A SZOLGÁLAT BETÖLTÉSE

A SZOLGÁLAT BETÖLTÉSE A SZOLGÁLAT BETÖLTÉSE Jegyzet Jim Sanders tanításából 2009. július 19. Köszönjük Úr Jézus az áldásokat, amivel megáldottál minket, a gyógyulásokat, amit adtál nekünk, valamint az üdvösséget. Köszönjük

Részletesebben

Pedagógiai Program. Mezőberényi Petőfi Sándor Evangélikus Gimnázium és Kollégium OM:028375

Pedagógiai Program. Mezőberényi Petőfi Sándor Evangélikus Gimnázium és Kollégium OM:028375 Mezőberényi Petőfi Sándor Evangélikus Gimnázium és Kollégium OM:028375 Székhely: 5650 Mezőberény, Petőfi út 13-15. Telephely (Kollégium): 5650 Mezőberény, Petőfi út 14. Telephely (Gimnázium): 5650 Mezőberény,

Részletesebben

ELŐSZÓ Pál apostol igehirdetése 7

ELŐSZÓ Pál apostol igehirdetése 7 Tartalom ELŐSZÓ Pál apostol igehirdetése 7 5 A RÓMAIAKNAK ÍRT LEVÉL 11 Bevezetés 14 A levél szövege 14 Címzés és köszöntés (1,1-7) 16 Hálaadás és a téma megjelölése (1,8-17) 1. TANÍTÓ RÉSZ (1,18-11,36)

Részletesebben

Arcodat keresem, Uram!

Arcodat keresem, Uram! Arcodat keresem, Uram! Imádságok az Eukarisztia elõtt Pan non hal ma, 2011. AZ EUKARISZTIA ELÕTT SZENTSÉGIMÁDÁSI ÓRA IMÁDÁS Az Úr Jézus köztünk van az Élet Kenyerében. Hálaadó lélekkel imádjuk ôt, a mi

Részletesebben

2006. december Nemzetközi

2006. december Nemzetközi 2006. december Nemzetközi A HÍRNÖK Nemzetközi Kiadása személyes olvasás, vasárnapi iskolák, információ megosztás, tanúság és általános kommunikáció céljaira készült. Továbbá fontos hírek, hitbeli és elvbeli

Részletesebben

Jellege: 8 osztályos általános iskola. órakeret órakeret 5. 2 72 64 8 6. 2 72 64 8 7. 2 72 65 7 8. 2 72 58 14

Jellege: 8 osztályos általános iskola. órakeret órakeret 5. 2 72 64 8 6. 2 72 64 8 7. 2 72 65 7 8. 2 72 58 14 A hit- és erkölcstan tantárgy helyi tanterve (5-8. évfolyam) Tánc és dráma kapcsolópontokkal KÓD: ÁLT04. Intézmény neve, székhely-település vagy fejléc Általános Iskola Jellege: 8 osztályos általános iskola

Részletesebben

Engedelmeskedjetek egymásnak

Engedelmeskedjetek egymásnak Erdélyi Gyülekezet Zalatnay István Reménység Szigete 2010. augusztus 22. Lekció: 4Móz 9,15-23 Textus: Ef 5,21-6,9 Engedelmeskedjetek egymásnak Engedelmeskedjetek egymásnak, Krisztus félelmében. Az asszonyok

Részletesebben

Hanukka és Karácsony

Hanukka és Karácsony Bereczki Sándor Igehirdetések 9. Hanukka és Karácsony Mindenki Temploma Hanukka és Karácsony Igehirdetés sorozat 9. Copyright 2010 Bereczki Sándor Korrektor: Dr. Gruber Tibor Kiadványszerkesztő: Danziger

Részletesebben

Obama elnök 2014. július 18-i nyilatkozata Ukrajnáról 2014.07.18.

Obama elnök 2014. július 18-i nyilatkozata Ukrajnáról 2014.07.18. Obama elnök 2014. július 18-i nyilatkozata Ukrajnáról 2014.07.18. Elnöki nyilatkozat Ukrajnáról Fehér Ház James S. Brady sajtószoba July 18, 2014 11:52 AZ ELNÖK: Jó napot kívánok. A tegnapi napon a maláj

Részletesebben

Járkáló 6659 A 110 ÉVE SZÜLETETT DAG HAMMARSKJÖLD Az ENSZ tragikus repülőszerencsétlenségben elhunyt svéd evangélikus főtitkárának (1953-1961 között volt e tisztségben) élete valamennyi tudatos döntését

Részletesebben

AZ ÉLET KENYERE. Énekek: 323,6; 326,2.4-5; 328

AZ ÉLET KENYERE. Énekek: 323,6; 326,2.4-5; 328 Pasarét, 2015. december 20. (vasárnap) családi karácsony PASARÉTI PRÉDIKÁCIÓK refpasaret.hu Takaró János AZ ÉLET KENYERE Énekek: 323,6; 326,2.4-5; 328 Alapige: János 6,32-35 Jézus pedig így válaszolt nekik:

Részletesebben

A DEBRECEN-NAGYERDEI REFORMÁTUS EGYHÁZKÖZSÉG LAPJA

A DEBRECEN-NAGYERDEI REFORMÁTUS EGYHÁZKÖZSÉG LAPJA A DEBRECEN-NAGYERDEI REFORMÁTUS EGYHÁZKÖZSÉG LAPJA 2016/3 Szivárványívemet helyezem a felhőkre, az lesz a jele a szövetségnek, melyet én a világgal kötök. 1Móz 9,13 Szenvedély és elköteleződés Házasság

Részletesebben

Neveld a gyermeket a neki megfelelő módon, még ha megöregszik, akkor sem tér el attól. Példabeszédek 22,6. HA JÓ a kezdet

Neveld a gyermeket a neki megfelelő módon, még ha megöregszik, akkor sem tér el attól. Példabeszédek 22,6. HA JÓ a kezdet Neveld a gyermeket a neki megfelelő módon, még ha megöregszik, akkor sem tér el attól. Példabeszédek 22,6 HA JÓ a kezdet Pedagógiai program 2016 Készítette: a Pécsi Baptista Gyülekezet Szakmai Csoportja

Részletesebben

Kaszap Nagy István Református Általános Iskola és Óvoda 5420 Túrkeve, Kossuth L. u. 15. Kaszap Nagy István Református Általános és Óvoda OM 035917

Kaszap Nagy István Református Általános Iskola és Óvoda 5420 Túrkeve, Kossuth L. u. 15. Kaszap Nagy István Református Általános és Óvoda OM 035917 Kaszap Nagy István Református Általános és Óvoda OM 035917 T ú r k e v e PEDAGÓGIAI PROGRAM Bízd az Úrra dolgaidat, akkor teljesülnek szándékaid (Péld. 16,3) Hatályos: 2016. január.1-jétől 1 Tartalomjegyzék

Részletesebben

ERKÖLCSTAN. 1-4. évfolyam

ERKÖLCSTAN. 1-4. évfolyam ERKÖLCSTAN 1-4. évfolyam Az erkölcstan alapvető feladata az erkölcsi nevelés, a gyerekek közösséghez való viszonyának, értékrendjüknek, normarendszerüknek, gondolkodás- és viselkedésmódjuknak a fejlesztése,

Részletesebben

GYURÁTZ FERENC EVANGÉLIKUS ÁLTALÁNOS ISKOLA 8500 PÁPA, ÁROK U.12. OM AZONOSÍTÓ:200010 PEDAGÓGIAI PROGRAM

GYURÁTZ FERENC EVANGÉLIKUS ÁLTALÁNOS ISKOLA 8500 PÁPA, ÁROK U.12. OM AZONOSÍTÓ:200010 PEDAGÓGIAI PROGRAM GYURÁTZ FERENC EVANGÉLIKUS ÁLTALÁNOS ISKOLA 8500 PÁPA, ÁROK U.12. OM AZONOSÍTÓ:200010 Iktatószám: PEDAGÓGIAI PROGRAM Tanítsatok egyszer séggel, tegyetek vallást hitetekr l szelídséggel! LUTHER. március

Részletesebben

Pozitív intézményi légkör

Pozitív intézményi légkör Pozitív intézményi légkör Mitől más a keresztyén iskola? Írjon le három dolgot, amely ön szerint megkülönbözteti a keresztyén iskolákat más iskoláktól! Ossza meg gondolatait az ön mellett ülővel. A keresztyén

Részletesebben

NAGYATÁDI EVANGÉLIKUS KÖZHASZNÚ ALAPÍTVÁNY KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉSE A 2012. ÉVI TEVÉKENYSÉGÉR L

NAGYATÁDI EVANGÉLIKUS KÖZHASZNÚ ALAPÍTVÁNY KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉSE A 2012. ÉVI TEVÉKENYSÉGÉR L NAGYATÁDI EVANGÉLIKUS KÖZHASZNÚ ALAPÍTVÁNY KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉSE A 2012. ÉVI TEVÉKENYSÉGÉR L Készült: 2013. március 6. Nagyatád Somogy megyei Bírósági nyilvántartási szám: 3143 Országos nyilvántartási

Részletesebben

Bűnvallás és megtérés: az ébredés feltételei

Bűnvallás és megtérés: az ébredés feltételei 6. tanulmány Bűnvallás és megtérés: az ébredés feltételei augusztus 3 9. SZOMBAT DÉLUTÁN E HETI TANULMÁNYUNK: 3Mózes 5:5; Zsoltár 32:1-8; Apostolok cselekedetei 5:30-32; 2Korinthus 7:9-11; Zsidók 12:17;

Részletesebben

Jézus, a misszió Mestere

Jézus, a misszió Mestere 7. tanulmány Augusztus 8 14. Jézus, a misszió Mestere SZOMBAT DÉLUTÁN E HETI TANULMÁNYUNK: Ézsaiás 42:1-9; Dániel 9:24-27; Máté 10:5-6; Lukács 2:8-14; Apostolok cselekedetei 1:1-14; 2Timóteus 1:8-9 Majd

Részletesebben

MIATYÁNK (..., HOGY SZÍVÜNKBEN IS ÉLJEN AZ IMÁDSÁG)

MIATYÁNK (..., HOGY SZÍVÜNKBEN IS ÉLJEN AZ IMÁDSÁG) MIATYÁNK (..., HOGY SZÍVÜNKBEN IS ÉLJEN AZ IMÁDSÁG) Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy Igen? Kérlek, ne zavarj, imádkozom. De te megszólítottál! Én, Téged megszólítottalak? Biztos, hogy nem! Csak imádkozom:

Részletesebben

A kegyelem és az ítélet Istene

A kegyelem és az ítélet Istene 4. tanulmány január 21 27. A kegyelem és az ítélet Istene SZOMBAT DÉLUTÁN E HETI TANULMÁNYUNK: 1Mózes 3; 6; János 3:17-21; 1Korinthus 3:13; 2Korinthus 5:10; Jelenések 14:6-7 Mert minden cselekedetet az

Részletesebben

Nagyböjti utazás- saját bensőnk felé

Nagyböjti utazás- saját bensőnk felé III. évfolyam 2. szám 2016. február Nagyböjti utazás- saját bensőnk felé Érezzétek és lássátok, milyen édes az Úr A nagyböjt az Egyház ajándéka, amely megújításunkra szolgál. A heteken át tartó utazás,

Részletesebben

Leonard Ravenhill KRISZTUS ÍTÉLŐSZÉKE. Mindannyian odaállunk majd Krisztus ítélőszéke (díjkiosztó emelvénye) elé. (Róma 14,10) III.

Leonard Ravenhill KRISZTUS ÍTÉLŐSZÉKE. Mindannyian odaállunk majd Krisztus ítélőszéke (díjkiosztó emelvénye) elé. (Róma 14,10) III. Leonard Ravenhill KRISZTUS ÍTÉLŐSZÉKE Mindannyian odaállunk majd Krisztus ítélőszéke (díjkiosztó emelvénye) elé. (Róma 14,10) III. fejezet Kiadó: Missionsdienst Sonnenstrahlen D-7120 Bietigheim-Bissingen,

Részletesebben

IZSÁK FELESÉGET KAP. Pasarét, 2012. február 12. (vasárnap) Horváth Géza. Lekció: 1Mózes 24,1-21

IZSÁK FELESÉGET KAP. Pasarét, 2012. február 12. (vasárnap) Horváth Géza. Lekció: 1Mózes 24,1-21 Pasarét, 2012. február 12. (vasárnap) PASARÉTI PRÉDIKÁCIÓK Horváth Géza IZSÁK FELESÉGET KAP Lekció: 1Mózes 24,1-21 Alapige: 1Mózes 24,7 Az Úr, az ég Istene, aki kihozott engem atyám házából és rokonságom

Részletesebben

Észrevételek az új liturgiáról. gyülekezeti kipróbálása idején[1]

Észrevételek az új liturgiáról. gyülekezeti kipróbálása idején[1] Észrevételek az új liturgiáról gyülekezeti kipróbálása idején[1] Egyházkerületi nap, Keszthely, 2004. február 28. Kettıs érzéssel állok itt. Egyrészt nagyon örülök, hogy a rendszeres teológia, egyházunk

Részletesebben

A Biblia gyermekeknek bemutatja. 60/43. Történet.

A Biblia gyermekeknek bemutatja. 60/43. Történet. A Biblia gyermekeknek bemutatja A földm ves és a mag Írta : Edward Hughes Illusztrálta : M. Maillot; Lazarus Franciáról fordította : Dr. Máté Éva Átírta : E. Frischbutter; Sarah S. 60/43. Történet www.m1914.org

Részletesebben

RefErdő. Áldás, békesség! A monorierdői reformátusok hírlevele

RefErdő. Áldás, békesség! A monorierdői reformátusok hírlevele RefErdő Áldás, békesség! A monorierdői reformátusok hírlevele II. évfolyam, 3.szám 2014. szeptember Az Ige körül Szeretteim, szeressük egymást; mert a szeretet Istentől van, és aki szeret, az Istentől

Részletesebben

Vajon Isten tényleg az életemben van, ha mellette döntöttem?

Vajon Isten tényleg az életemben van, ha mellette döntöttem? Vajon Isten tényleg az életemben van, ha mellette döntöttem? Amikor úgy döntöttél, hogy behívod Jézust az életedbe, lehet, hogy felmerült benned a kérdés: Vajon Isten hallotta egyáltalán, amit mondtam?

Részletesebben

ÉLETMŰHELY. Mi a program célja?

ÉLETMŰHELY. Mi a program célja? ÉLETMŰHELY Mi a program célja? A kreatív gondolkodás és a kreatív cselekvés fejlesztése, a személyes hatékonyság növelése a fiatalok és fiatal felnőttek körében, hogy megtalálják helyüket a világban, életük

Részletesebben

Steh dazu! A Magyarországi Németek Országos Önkormányzata stratégiája 2020-ig. Magyarországi Németek Országos Önkormányzata

Steh dazu! A Magyarországi Németek Országos Önkormányzata stratégiája 2020-ig. Magyarországi Németek Országos Önkormányzata Steh dazu! A Magyarországi Németek Országos Önkormányzata stratégiája 2020-ig Magyarországi Németek Országos Önkormányzata 1 Tartalomjegyzék Preambulum... 2 I. Politika... 4 II. Nevelés-oktatás... 8 III.

Részletesebben

H/5854/4. szám. Az Országgyűlés. Alkotmányügyi, igazságügyi és ügyrendi bizottságának. ajánlás a

H/5854/4. szám. Az Országgyűlés. Alkotmányügyi, igazságügyi és ügyrendi bizottságának. ajánlás a H/5854/4. szám URSZÁGGYL -` l i ívata A Érkezett: 2012 FEBR 14 Az Országgyűlés Alkotmányügyi, igazságügyi és ügyrendi bizottságának ajánlás a az Egyházkénti elismerés elutasításáról szóló H/5854. számú

Részletesebben

A Biblia gyermekeknek bemutatja. A földműves és a mag

A Biblia gyermekeknek bemutatja. A földműves és a mag A Biblia gyermekeknek bemutatja A földműves és a mag Írta : Edward Hughes Illusztrálta : M. Maillot és Lazarus Átírta : E. Frischbutter és Sarah S. Franciáról fordította : Dr. Máté Éva Kiadta : Bible for

Részletesebben

Krisztus és a mózesi törvény

Krisztus és a mózesi törvény április 5 11. Krisztus és a mózesi törvény SZOMBAT DÉLUTÁN E HETI TANULMÁNYUNK: 2Mózes 13:2, 12; 5Mózes 22:23-24; Máté 17:24-27; Lukács 2:21-24, 41-52; János 8:1-11 Mert ha hinnétek Mózesnek, nékem is

Részletesebben

valamint az Irgalmasság órája, Irgalmasság rózsafüzére és Irgalmasság litániája

valamint az Irgalmasság órája, Irgalmasság rózsafüzére és Irgalmasság litániája Jézusom, bízom Benned! Az Isteni irgalmasság kilencede valamint az Irgalmasság órája, Irgalmasság rózsafüzére és Irgalmasság litániája 1937. augusztus 10-én mondta az Úr Szent Faustina nővérnek: Azt kívánom,

Részletesebben

A gyarapodás üzenete 3. rész

A gyarapodás üzenete 3. rész Beszéltünk Istennek a megalapozott rendjéről, Isten feddéséről, ami lerontja a hamis tanításokat. Isten Igéje mindig a javadra van. Meg kell formálni az anyagi életünket Isten Igéjével. Krisztus Testének

Részletesebben

Valódi céljaim megtalálása

Valódi céljaim megtalálása Munkalap: Valódi céljaim megtalálása Dátum:... - 2. oldal - A most következő feladat elvégzésével megtalálhatod valódi CÉLJAIDAT. Kérlek, mielőtt hozzáfognál, feltétlenül olvasd el a tanfolyam 5. levelét.

Részletesebben

Az Országgyűlés /2012 ( ) OGY. határozata. egyházkénti elismerés elutasításáról

Az Országgyűlés /2012 ( ) OGY. határozata. egyházkénti elismerés elutasításáról Az Országgyűlés /2012 ( ) OGY határozata 1`d% s Hivatala tromán zm : il 5dsij / 2012 FFOR 13, egyházkénti elismerés elutasításáról 1.Az Országgyűlés a lelkiismereti és vallásszabadság jogáról, valamint

Részletesebben

Az MRE Hit- és erkölcstan kerettanterve és pedagógiai koncepciója az általános iskolás korosztály

Az MRE Hit- és erkölcstan kerettanterve és pedagógiai koncepciója az általános iskolás korosztály Az MRE Hit- és erkölcstan kerettanterve és pedagógiai koncepciója az általános iskolás korosztály számára Bevezető a tantervhez Az általános iskolás korosztály számára készült hit- és erkölcstan tanterv

Részletesebben

Templomdombi Általános Iskola PEDAGÓGIAI PROGRAM

Templomdombi Általános Iskola PEDAGÓGIAI PROGRAM Templomdombi Általános Iskola PEDAGÓGIAI PROGRAM SZENTENDRE 2013 Tartalom 1. AZ ISKOLA NEVELÉSI PROGRAMJA... 3 1.1 A nevelő-oktató munka pedagógiai alapelvei, céljai, feladatai, eszközei, eljárásai...

Részletesebben

Krisztus Feltámadt! Húsvétvasárnap 2016.03.27. OLVASMÁNY az Apostolok Cselekedeteiből (ApCsel 10,34a.37-43)

Krisztus Feltámadt! Húsvétvasárnap 2016.03.27. OLVASMÁNY az Apostolok Cselekedeteiből (ApCsel 10,34a.37-43) Húsvétvasárnap 2016.03.27. Krisztus Feltámadt! OLVASMÁNY az Apostolok Cselekedeteiből (ApCsel 10,34a.37-43) Abban az időben Péter szólásra nyitotta ajkát, és ezeket mondta: Ti tudjátok, hogy mi minden

Részletesebben

Magyarországi Református Egyház Cigánymissziós Stratégiájának Bemutatása. 2014. Január 30.

Magyarországi Református Egyház Cigánymissziós Stratégiájának Bemutatása. 2014. Január 30. Magyarországi Református Egyház Cigánymissziós Stratégiájának Bemutatása 2014. Január 30. Bemutatkozás A Stratégia alkotás előzményei Felmérés a lelkészek körében: - a kérdőívet 2012. december és 2013.

Részletesebben

VI. JÉZUS KRISZTUS SZENVEDETT PONCIUS PILÁTUS ALATT, MEGFESZÍTETTÉK, MEGHALT ÉS ELTEMETTÉK

VI. JÉZUS KRISZTUS SZENVEDETT PONCIUS PILÁTUS ALATT, MEGFESZÍTETTÉK, MEGHALT ÉS ELTEMETTÉK VI. JÉZUS KRISZTUS SZENVEDETT PONCIUS PILÁTUS ALATT, MEGFESZÍTETTÉK, MEGHALT ÉS ELTEMETTÉK 1 Szenvedett Poncius Pilátus alatt; megfeszítették, meghalt és eltemették. Alászállt a poklokra, harmadnapon feltámadt

Részletesebben

Templomunk egy éve napközben is nyitva! Jöjjetek, akik megfáradtatok...

Templomunk egy éve napközben is nyitva! Jöjjetek, akik megfáradtatok... III. évfolyam 6. szám 2016. június Templomunk egy éve napközben is nyitva! Jöjjetek, akik megfáradtatok... Hétfőtől péntekig ¾ 8 órától 16 óráig az imádkozóknak nyitva van a templomunk. Az elmúlt évben

Részletesebben

A Mennyország, Isten gyönyör otthona

A Mennyország, Isten gyönyör otthona A Biblia gyermekeknek bemutatja A Mennyország, Isten gyönyör otthona Írta : Edward Hughes Illusztrálta : Lazarus Franciáról fordította : Dr. Máté Éva Átírta : Sarah S. 60/60. Történet www.m1914.org Bible

Részletesebben

TARTALOM. Előszó a magyar kiadáshoz 5

TARTALOM. Előszó a magyar kiadáshoz 5 TARTALOM Előszó a magyar kiadáshoz 5 Í.MÁTÉ EVANGÉLISTA-KI IS VOLT Ő? 13 1.1 A meghaladott életrajzi portré 13 1.2Az evangélium az evangélista nélkül 16 1.3 A teológiai portré 19 1.4Előzetes módszertani

Részletesebben

JEREMIÁS PRÓFÉTA KÖNYVE 18,1 12

JEREMIÁS PRÓFÉTA KÖNYVE 18,1 12 IGAZSÁG ÉS ÉLET Lectio continua Bibliaolvasó kalauz alapján 2011. SZEPTEMBER 20. KEDD SZERDI ANDRÁS 18,1 Ezt az igét mondta az Úr Jeremiásnak: 18,2 Menj el a fazekas házába, mert ott akarom közölni veled

Részletesebben

SZAKMAI PROGRAMJA 2005-2010

SZAKMAI PROGRAMJA 2005-2010 Csanádpalota Nagyközség Önkormányzatának Napsugár Óvoda és Bölcsőde Csanádpalotai Bölcsőde Tagintézménye SZAKMAI PROGRAMJA 2005-2010 Készítette: Kovács Jánosné Tagintézmény vezető 1 Szakmai program 2005-2010-ig

Részletesebben

A TELJESÍTMÉNYÉRTÉKELÉS SZABÁLYZATA

A TELJESÍTMÉNYÉRTÉKELÉS SZABÁLYZATA Mérki Szivárvány Óvoda, Könyvtár és Művelődési Ház A TELJESÍTMÉNYÉRTÉKELÉS SZABÁLYZATA A világ összes anyagai között a szeretetnek van a legerősebb kötőképessége és a legnagyobb teherbíró ereje Spurgeon

Részletesebben

Az emberi kapcsolatok transzcendentális vonatkozásai

Az emberi kapcsolatok transzcendentális vonatkozásai III. LÉTKÉRDÉS KONFERENCIA EGYÜTT-LÉT. A kapcsolatok természetrajza Az emberi kapcsolatok transzcendentális vonatkozásai Sivaráma Szvámi vaisnava teológus - Mit nevezünk kapcsolatnak? - Azt a közös alapot,

Részletesebben

MÁRIA engesztelő népe 1 166, 257-258.

MÁRIA engesztelő népe 1 166, 257-258. MÁRIA engesztelő népe 1 MÁRIA öröksége: az engesztelő nép A magyarság önazonossága, mint engesztelő áldozat, szeretni, ahogy az Úr szeretett minket, Magyarország őrangyalának kezét fogva! Kedves Testvérek

Részletesebben

1. Magyarországi reneszánsz Janusz Pannoniusz költészete. 2. Mikszáth Kálmán és a dzsentri

1. Magyarországi reneszánsz Janusz Pannoniusz költészete. 2. Mikszáth Kálmán és a dzsentri 1 1. 2. 3. 4. 5., 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15., (,»;, ;,...) 16. 17. 18.,, 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. (, ) 26.. 27.,, 28. (, ) 29. 30., 31. 32. 33. 34. '' '' 35. 36. 37., 38., 39., Santa Maria

Részletesebben

Ma már minden negyedik amerikai "felvilágosultnak" mondható. Hallelúja!

Ma már minden negyedik amerikai felvilágosultnak mondható. Hallelúja! Ma már minden negyedik "felvilágosultnak" Ma már minden negyedik "felvilágosultnak" 2014 január 08. Flag 0 Értékelés kiválasztása Még értékelve Givenincs Ma már minden negyedik Mérték Az ak 74 százaléka

Részletesebben

A CE misszió helyzete a nagyvilágban és itthon. CE csendesnap Kolozsvár, április 2 Adorján Kálmán lp., a CEVSz elnöke

A CE misszió helyzete a nagyvilágban és itthon. CE csendesnap Kolozsvár, április 2 Adorján Kálmán lp., a CEVSz elnöke A CE misszió helyzete a nagyvilágban és itthon CE csendesnap Kolozsvár, 2016. április 2 Adorján Kálmán lp., a CEVSz elnöke A Libanoni CE a CEVSz-ben Raffi Messerlian lelkész a CEVSz választmányi tagja.

Részletesebben

A TÖMEG LÉLEKTANA, AVAGY HOGYAN TUDUNK HATNI A TÖMEGRE

A TÖMEG LÉLEKTANA, AVAGY HOGYAN TUDUNK HATNI A TÖMEGRE A TÖMEG LÉLEKTANA, AVAGY HOGYAN TUDUNK HATNI A TÖMEGRE Budapest, 2016. április 15. Készítette: Magyary Jenő Témaválasztásom fő oka, hogy egyfelől a munkám miatt fontosnak tartom azt, hogy hogyan lehet

Részletesebben

14.) Napirend: A Családsegít és Gyermekjóléti Szolgálat m ködtetésére kiírt közbeszerzési pályázat eredményhirdetése

14.) Napirend: A Családsegít és Gyermekjóléti Szolgálat m ködtetésére kiírt közbeszerzési pályázat eredményhirdetése 14.) Napirend: A Családsegít és Gyermekjóléti Szolgálat m ködtetésére kiírt közbeszerzési pályázat eredményhirdetése Keller László tájékoztatja a a Képvisel -testület tagjait, hogy a napirendet tárgyalta

Részletesebben

Írnod kell kislányom, erre születtél! visszhangzik fülemben Édesanyám hangja

Írnod kell kislányom, erre születtél! visszhangzik fülemben Édesanyám hangja Írnod kell kislányom, erre születtél! Írnod kell kislányom, erre születtél! visszhangzik fülemben Édesanyám hangja Tudom Édes, írnom kellene, de bajban vagyok. Talán azt a témát kéne papírra vetnem, amit

Részletesebben

Louise L. Hay előszava: Ha a tanítvány készen áll, a tanító megjelenik! Jerry Hicks előszava Esther Hicks bemutatja Abrahamet

Louise L. Hay előszava: Ha a tanítvány készen áll, a tanító megjelenik! Jerry Hicks előszava Esther Hicks bemutatja Abrahamet Tartalom Louise L. Hay előszava: Ha a tanítvány készen áll, a tanító megjelenik! Jerry Hicks előszava Esther Hicks bemutatja Abrahamet 1. fejezet: Egy új szemlélet Minden vágyad meghallgatásra talál, és

Részletesebben

A békeszerződés vitája a magyar országgyűlésben Gróf Teleki Pál beszéde

A békeszerződés vitája a magyar országgyűlésben Gróf Teleki Pál beszéde A békeszerződés vitája a magyar országgyűlésben Gróf Teleki Pál beszéde A Nemzetgyűlés 1920. november 13-án, a 128. ülésén tárgyalta az 1920. június 4-én Trianonban aláírt "Magyar Békeszerződésről szóló

Részletesebben

CSÓTI CSODAVILÁG ÓVODA 201 901 PEDAGÓGIAI PROGRAMJA

CSÓTI CSODAVILÁG ÓVODA 201 901 PEDAGÓGIAI PROGRAMJA CSÓTI CSODAVILÁG ÓVODA 201 901 PEDAGÓGIAI PROGRAMJA 2015 1 TARTALOM Bevezető 1. Az óvoda működését meghatározó és a szakmai dokumentumok 1.1. Az óvoda működését meghatározó jogszabályok 1.2. Szakmai dokumentumok

Részletesebben

Kicsoda Jézus Krisztus?

Kicsoda Jézus Krisztus? 3. tanulmány Április 11 17. Kicsoda Jézus Krisztus? SZOMBAT DÉLUTÁN E HETI TANULMÁNYUNK: Lukács 4:16-30; 6:5; 9:18-27; Efezus 1:3-5; 2péter 1:16-18 Hát ti kinek mondotok engem? Felelvén pedig Péter, monda:

Részletesebben

Spitzer Gyöngyi, 2008. Illusztrációk: Szolnoki Rita Borzoj

Spitzer Gyöngyi, 2008. Illusztrációk: Szolnoki Rita Borzoj Spitzer Gyöngyi, 2008 Illusztrációk: Szolnoki Rita Borzoj Szerkesztette: Borus Judit Borító: Czeizel Balázs Tipográfia és tördelés: Kerényi Attila Borítófotó: Szipál Martin ISBN 978 963 9710 41 2 Minden

Részletesebben

REFORMÁCIÓ. Konferencia 2012 áprils 5-8. Konstanz, Németország

REFORMÁCIÓ. Konferencia 2012 áprils 5-8. Konstanz, Németország REFORMÁCIÓ Konferencia 2012 áprils 5-8. Konstanz, Németország Szolgál: Johannes Wöhr apostol info: www.nagykovetseg.com www.fegyvertar.com www.km-null.de Felhasználási feltételek: A blogon található tartalmak

Részletesebben

Működési koncepció és vezetői program a Dunavarsányi Árpád Fejedelem Általános Iskola működésének tükrében. (Részlet)

Működési koncepció és vezetői program a Dunavarsányi Árpád Fejedelem Általános Iskola működésének tükrében. (Részlet) Működési koncepció és vezetői program a Dunavarsányi Árpád Fejedelem Általános Iskola működésének tükrében (Részlet) 3. VEZETŐI, PEDAGÓGIAI PROGRAM... 3 3.1. A feltételek alakulása... 3 3.1.1. Tárgyi feltételek

Részletesebben

Tartalomjegyzék. Bevezetés 5 1. Hálaadás 9 2. Dicsőítés 25 3. Imádás 43 IMÁK ÉS MEGVALLÁSOK

Tartalomjegyzék. Bevezetés 5 1. Hálaadás 9 2. Dicsőítés 25 3. Imádás 43 IMÁK ÉS MEGVALLÁSOK Tartalomjegyzék Bevezetés 5 1. Hálaadás 9 2. Dicsőítés 25 3. Imádás 43 IMÁK ÉS MEGVALLÁSOK Bevezetés 59 Ruth Prince előszava 63 Az Úrnak félelme 65 Megigazulás és szentség 71 Erő, egészség 85 Vezetés,

Részletesebben

HARMATCSEPP TANULMÁNYI VERSENY HITTAN

HARMATCSEPP TANULMÁNYI VERSENY HITTAN HARMATCSEPP TANULMÁNYI VERSENY HITTAN A versenyző neve: Forduló: I. Osztály: 3. Az iskola kódja: H- Elért pontszám: Javította: Visszaküldési határidő: Elérhető pontszám: 67p. 2014. november 17. Kedves

Részletesebben

JÉZUS LÁBAINÁL. Pasarét, 2015. március 5. (csütörtök) Földvári Tibor. Lekció: János 12,1-8

JÉZUS LÁBAINÁL. Pasarét, 2015. március 5. (csütörtök) Földvári Tibor. Lekció: János 12,1-8 Pasarét, 2015. március 5. (csütörtök) PASARÉTI PRÉDIKÁCIÓK refpasaret.hu Földvári Tibor JÉZUS LÁBAINÁL Lekció: János 12,1-8 Alapige: Jézus azért hat nappal a húsvét előtt elment Bethániába, ahol a megholt

Részletesebben

Pongrácz Tiborné S. Molnár Edit: Gyermeket nevelni

Pongrácz Tiborné S. Molnár Edit: Gyermeket nevelni Pongrácz Tiborné S. Molnár Edit: Gyermeket nevelni (elektronikus verzió, készült 2006-ban) A tanulmány eredetileg nyomtatásban megjelent: Pongrácz Tiborné S. Molnár Edit (1996): Gyermeket nevelni in: Társadalmi

Részletesebben

Mészáros Sándor Az engedelmesség Komáromi Baptista Gyölekezet. Az engedelmesség. Jónás könyve alapján

Mészáros Sándor Az engedelmesség Komáromi Baptista Gyölekezet. Az engedelmesség. Jónás könyve alapján Példa: Az engedelmesség Jónás könyve alapján Egy hív édesapa fia lelkipásztornak készült. A fiú elhatározta, hogy külföldre megy egy fels bb tanulmányi fokozat megszerzése érdekében. Az édesapa aggódott

Részletesebben

megtanultam, hogyan jön létre a hit

megtanultam, hogyan jön létre a hit megtanultam, hogyan jön létre a hit Miskolc, 2011 FAITH TO LIVE BY Originally published in English by Derek Prince Ministries, Charlotte, USA - under the title: FAITH TO LIVE BY, ISBN 0-89283-042-5 Copyright

Részletesebben

A Biblia gyermekeknek. bemutatja. Jézus csodái

A Biblia gyermekeknek. bemutatja. Jézus csodái A Biblia gyermekeknek bemutatja Jézus csodái Írta : Edward Hughes Illusztrálta : Byron Unger és Lazarus Átírta : E. Frischbutter és Sarah S. Franciáról fordította : Dr. Máté Éva Kiadta : Bible for Children

Részletesebben

Szergényi István: Energia, civilizáció, szintézisigény c. könyvének laudációja

Szergényi István: Energia, civilizáció, szintézisigény c. könyvének laudációja Szergényi István: Energia, civilizáció, szintézisigény c. könyvének laudációja Hogy ez a könyv létrejöhetett, a szerző kézirata hasznosulhatott, abban a legnagyobb érdeme dr. Faragó Katalinnak, Szergényi

Részletesebben

JÉZUS SZENVEDÉSE (Rózsa Huba) A szenvedés története az evangéliumokban 15

JÉZUS SZENVEDÉSE (Rózsa Huba) A szenvedés története az evangéliumokban 15 Tartalom JÉZUS SZENVEDÉSE (Rózsa Huba) A szenvedés története az evangéliumokban 15 JÉZUS SZENVEDÉSE MÁRK SZERINT Márk szenvedéstörténetének tanítása 19 1. Jézus az Isten Fia 20 2. A szenvedés hozzátartozik

Részletesebben

Beszámoló a Sajószentpéteri Területi Szociális Központ és Bölcsőde 2014. évi szakmai munkájáról

Beszámoló a Sajószentpéteri Területi Szociális Központ és Bölcsőde 2014. évi szakmai munkájáról Előterjesztő: Dr. Faragó Péter Társulási Tanács Elnöke Készítette: Aleva Mihályné Intézményvezető Beszámoló a Sajószentpéteri Területi Szociális Központ és Bölcsőde 2014. évi szakmai munkájáról A szociális

Részletesebben

A szolgálat lelki ajándékai

A szolgálat lelki ajándékai A szolgálat lelki ajándékai 0. Áttekintés Szolgálat Segítés Adakozás Könyörületesség Zene Vendégszeretet 1.1 Mit mond az Írás? Igehely: Róma 12,7; 1 Péter 4,11. Szolgálat = diakonia az Újszövetségben a

Részletesebben

Az ELTE angol francia szakán végzett, ugyanakkor Svédországban is tanult. Miért ott?

Az ELTE angol francia szakán végzett, ugyanakkor Svédországban is tanult. Miért ott? operaportal.hu, 2013. 10. 13. "OLYAN NINCS, HOGY VALAMI KÖNNYŰ..." Interjú Havas Ágnessel, az Armel Operafesztivál igazgatójával. Havas Ágnessel, az Armel Operafesztivál alapítójával és igazgatójával,

Részletesebben

Laudato si - Áldott légy! Ismertető újságírók számára. Megjegyzés: az első két bevezető oldal után ez a tájékoztató egy-egy oldalon

Laudato si - Áldott légy! Ismertető újságírók számára. Megjegyzés: az első két bevezető oldal után ez a tájékoztató egy-egy oldalon Laudato si - Áldott légy! Ismertető újságírók számára Megjegyzés: az első két bevezető oldal után ez a tájékoztató egy-egy oldalon feltérképez minden fejezetet, röviden összefoglalja értelmüket és rávilágít

Részletesebben

A CJ egyetemes küldetése - Küldetés minden néphez

A CJ egyetemes küldetése - Küldetés minden néphez A CJ egyetemes küldetése - Küldetés minden néphez A Congregatio Jesu egyetemes küldetése: Latin-Amerika - Argentína - Brazília - Chile - Kuba Küldetés az egész világra, minden néphez Európa - Ausztria

Részletesebben

Aki elbocsátja feleségét, és mást vesz el, házasságtörő, és aki férjétől elbocsátott asszonyt vesz el, szintén házasságtörő.

Aki elbocsátja feleségét, és mást vesz el, házasságtörő, és aki férjétől elbocsátott asszonyt vesz el, szintén házasságtörő. Válás és újraházasodás a Biblia szemszögéből Ebben az írásunkban a Biblia válás és újraházasodás kérdésére vonatkozó kijelentéseivel szeretnénk foglalkozni. Az Újszövetség világosan elutasítja a válást.

Részletesebben

A szatmári béke. Magyarország a szatmári béke idején

A szatmári béke. Magyarország a szatmári béke idején 1 A szatmári béke Magyarország a szatmári béke idején A szatmári béke megkötésének körülményeit vizsgálva vissza kell tekintenünk az azt megelőző eseményekhez. 1701-ben Rákóczi Ferenc egy nemesi mozgalmat

Részletesebben

4.LECKE: JÉZUS ÉS TAMÁS gyülekezeti óraszám: 1. egyházi óraszám: 1.

4.LECKE: JÉZUS ÉS TAMÁS gyülekezeti óraszám: 1. egyházi óraszám: 1. 4.LECKE: JÉZUS ÉS TAMÁS gyülekezeti óraszám: 1. egyházi óraszám: 1. TEOLÓGIAI ALAPVETÉS (Felhasznált irodalom: Kálvin János: János evangéliumának magyarázata II., Kálvin Kiadó, Budapest, 2011, Bolyki János:

Részletesebben

JÉZUS SZÍVE IMAFÜZET

JÉZUS SZÍVE IMAFÜZET JÉZUS SZÍVE IMAFÜZET A Jézus Szíve lelkiség nem ájtatossági forma, hanem Bíró Ferenc SJ szavaival a reális Krisztus reális követése tettben és igazságban. Jézus Szíve ünnepéhez kapcsolódó imakilencedünk

Részletesebben

Kétnyelvű Német Nemzetiségi Óvoda- Bölcsőde Zánka BÖLCSŐDEI SZAKMAI PROGRAM 2015.

Kétnyelvű Német Nemzetiségi Óvoda- Bölcsőde Zánka BÖLCSŐDEI SZAKMAI PROGRAM 2015. Kétnyelvű Német Nemzetiségi Óvoda- Bölcsőde Zánka BÖLCSŐDEI SZAKMAI PROGRAM 2015. Tartalomjegyzék Ellátandó célcsoport és ellátandó terület jellemzői... 6 A BÖLCSŐDEI NEVELÉS-GONDOZÁS CÉLJA, FELADATAI...

Részletesebben

Békés a Szándék, bár Jézus könnyezik Írta: John Billings

Békés a Szándék, bár Jézus könnyezik Írta: John Billings 2006. június Nemzetközi A márciusi Hírnököt több mint 4000 ember olvasta világszerte. Ezt a harmadik nemzetközi számot hozzávet legesen 16 nyelven jelentetjük meg. Kiadásra kerül német, holland, francia,

Részletesebben