Nemzetközi HIRNÖK REMÉNY Els sorban Isten munkáján. Másodsorban, van egy ígéretünk, hogy a Szent Lélek velünk van.

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Nemzetközi HIRNÖK REMÉNY Els sorban Isten munkáján. Másodsorban, van egy ígéretünk, hogy a Szent Lélek velünk van."

Átírás

1 2006. március Nemzetközi HIRNÖK A decemberi Hírnök nagy érdekl dést váltott ki és több mint 3000 ember olvasta világszerte. A mostani második száma a HÍRNÖK-nek körülbelül 14 nyelven készült el. Német, Holland, Francia, Spanyol, Orosz, Magyar, Lingala, Chewa, Swahili, Efik, Bemba, Tagalog, Oriya, Portugál és még valószín leg más nyelveken is. A HIRNÖK anyagai egyaránt használhatóak vasárnapi iskolák, személyes olvasás, informálódás, tanúság és átfogó kommunikáció céljaira. EBBEN A SZÁMBAN: David Schaal: Remény Interjú Matthew Naylor-ral Veazey Elnök: Válaszol az Egyház? Don Compier: Jézus REMÉNY Írta: David Schaal (Az Els Elnökség tagja) A remény a kihívás társa. Az újesztend küszöbén, szeretném megosztani azt az érzésemet, hogy miért vagyok reményekkel teli az egyház gyülekezeteit illet en. Reményem három dolgon alapszik. Els sorban Isten munkáján. Egyszer en hangozhat, de igaz: Amikor Isten munkájában vagyunk érdekeltek, az maga a remény. A kihívás természetesen az, hogy a lehet legjobb mértékben ismerjük fel és végezzük dolgunkat Isten munkájában, s képesek legyünk eltérni saját el re meghatározott terveinkt l, vallásos aktivitásunk állandósult formáitól, melyek egy id után már nem tesznek alkalmassá minket a kegyelem fogadására. Isten munkáját azoknak a dolgoknak irányában kell a leginkább jól végeznünk, amelyek gyülekezeteinkbe békét és teljességet hoznak. Isten munkáját Krisztusban lév bizonyságunk megosztásával kell végeznünk azokért az emberekért, akik ezt szeretnék és hívnunk is kell ket, hogy csatlakozzanak hozzánk. Isten munkáját olyan gyülekezeti klíma létrehozásával kell segíteni, ahol Krisztus van a középpontban, az evangéliumot hirdetik és ünneplik. Isten munkáját olyan gyülekezeti környezet megteremtésével kell végeznünk, ahol az emberek megtapasztalhatják Istennel való kapcsolatukat és egymással szemben szeretetben, felel sen, de jóindulatú kihívásokkal is élnek. A tessék-lássék módon végzett egyházi munka kevés reményt hoz. Isten munkájának tudatos végzése egészen más dolog és minden gyülekezet képes erre. Másodsorban, van egy ígéretünk, hogy a Szent Lélek velünk van. Néhány évvel ezel tt, egy fájdalmas de segít tapasztalatom volt: tudatára ébredtem, hogy a gyülekezeti

2 munka felé való egyoldalú irányultságom elnyomta Isten kegyelmére való figyelmemet. Hiszem, hogy a jelent s energiabefektetés egészséges gyülekezetek létrehozására fontos és megéri a ráfordított id t. Ugyanakkor, legalább olyan fontos, hogy megértsük, hogy nem tudjuk er vel nyomni meggy désünket egy valóságos küldetésben. Mialatt képesek vagyunk (és képesnek kell lennünk) mindent megtenni egy olyan környezet létrehozására ahol missziónk megvalósul, ahova hívhatunk másokat, akik jól érzik ott magukat, a végeredmény mégis attól függ, ha a Szent Lélek átalakítja életüket, meggy zi a lelket és gyógyítja az emberi szívet. A reményt abban kell megtalálnunk gyülekezeteink számára, hogy az új élet nem egyedül a mi er feszítéseinken múlik, hanem a Szent Lélek munkáján alapszik. Harmadszor, gyülekezeteink sokkal eredményesebbek mint ahogy önmagukról gyakran gondolják. Gyülekezeti vezet kt l gyakran hallom, hogy nincs megfelel zenészük, jó szónokuk vagy elegend önkéntes segít jük a programokhoz, annyi, amennyit szeretnének. Sokszor úgy t nik, hogy azért ítéljük el saját gyülekezetünket, mert elmarad egy bizonyos ideális gyülekezet képt l. A dolog lényege, hogy nincs egyetlen-mindenre-jó model a gyülekezeti életre. Amikor a gyülekezetek összehasonlítják magukat valamiféle ideális egyházi életi modellel, az eredmény gyakran a frusztráció vagy az önbecsülés csökkenése. Egy sokkal jobb megközelítést jelent a gyülekezetek számára, ha saját specialitásaikra és egyediségükre építenek és megengedik maguknak, hogy felhagyjanak azoknak a tevékenységeknek kísérletével, amelyekhez nincs elegend adottságuk. Ez nem azt jelenti, hogy fel kellene hagynunk mindennel, amit nem szeretünk. Azt se, hogy szemrehányást kell tennünk magunknak azért, ha nem olyannak látszunk, mint a többiek. Ehelyett meg kell találnunk azt, hogy miben vagyunk a legjobbak, s abba az irányba kell fejlesztenünk gyülekezetünk életét. Amikor ezt tesszük, rá fogunk jönni, hogy sokkal több lehet ségünk van, mint ahogy el leg gondoltuk. Nem beszélve arról, hogy er sségeinkre építve, gyülekezeti életünk sokkal hitelesebb is lesz. Felismerni és jól végezni Isten ránk es munkáját, megtenni mindent, amit tudunk, de bízva a Szent Lélek munkájában is, s mindezt valódi adottságainkra alapozva, ez a feltétele egy eredményes, jó új évnek. Segíteni a Szegényt, Hogy Önmagán Segítsen (Interjú Matthew Naylor-ral, a Nemzetközi Segélyszolgálat elnökével) KÉRDÉS: Az elmúlt hónapokban a természeti sorscsapások sorozatát láthattuk a cunamiktól a hurrikánokig. Hogyan érintette a humanitárius válasz ezekre a katasztrófákra a Nemzetközi Segélyszolgálathoz beérkez adományok nagyságát? Igen figyelemreméltó az emberek nagylelk sége világszerte. A Nemzetközi Segélyszolgálat egyaránt kapott adományokat a cunami és hurrikán károsultak részére. Partnerségben vagyunk más szervezetekkel is hogy kiszélesítsük a lehet ségeket az adományok legcélszer bb felhasználására és a finanszírozható fejlesztésre. Hálásak vagyunk azoknak, akik adták ezeket az adományokat, bár k nem tartanak igényt rá. A valóság az, hogy számos helyen ahol dolgozunk nincs FEMA, nincs ott a Vörös Kereszt, de az Üdvhadsereg sem. Nincsenek jótékonysági vagy önkéntes hálózatok. Nincsenek biztosítótársaságok. Ezért sok helyen az emberek léte csak a Nemzetközi Segélyszolgálat adományozóinak nagylelk ségén függ. 2

3 A Nemzetközi Segélyszolgálat bevételei els sorban egyéni adományokból származnak. Keveset vagy semmit sem kapunk alapítványoktól és nincs adományunk kormányoktól sem. Nagyon kevés a készpénzünk is, így sokszor üres a kasszánk. Míg sok donor már fáradt attól, hogy oly sok fontos célra kérnek t le adományokat, én biztos vagyok benne, hogy nem fognak elfelejtkezni mégsem a reménytelenül szegényekr l, a mi missziónk érintettjeir l. KÉRDÉS: Sokan ismerik a segíts inkább, mint segélyezz koncepciót. Ismertetné a Szolgálat tevékenységét a Résztvev i Emberi Fejlesztés mozgalomban? Az El Pantanal, nicaraguai közösségben az emberek nyíltan megosztották velem életüket. Ez a közösség illegális lakásfoglalókból áll, a városi szeméttelep szomszédságában. Amikor munkánk elkezd dött itt, nem voltak iskolák, a lakóhelyek m anyag fóliákból és kartondobozokból voltak felépítve, nem volt tiszta víz vagy zöldterület és összesen két latrina WC volt ember számára. Manapság pedig, ötéves munka eredményeképpen, minden otthon már téglából és bádogból áll, a lakók bevezetett árammal is rendelkeznek, kertjeikben különféle zöldségek teremnek, tisztaviz kútjaik vannak, van iskolájuk is és több, mint 100 latrina WC-vel is rendelkezik a telep. És még sok minden más is változott. Amikor az emberek elmondják a történetet, hogy mi történt velük, nagyon büszkén teszik ezt, mert bár a Nemzetközi Segélyszolgálattal együttm ködve, de k maguk csinálták. Amikor elmentem a gy lésr l, adtak nekem egy kézzel készített dobozt, benne egy fából készült kulccsal a város kulcsát. Ilyesmit csak olyan emberek képesek megtenni, akikben reménység van. A Résztvev i Emberi Fejlesztés azt jelenti, hogy az érintettek tevékenyen és felel sen részt vesznek a munkákban, kiválasztják mi a legjobb a családjuknak és a közösségnek és mi a legfontosabb a jövend szempontjából. Kérdés: Sok emberi-fejlesztési szervezet és vezet izgatott amiatt, hogy talán még sohasem volt ekkora lehet ség a történelem során, hogy az emberi faj véget vessen a szegénység legrosszabb formáinak és az éhségnek. Egyetért-e ezzel, s miben látja a szerepét ebben a folyamatban a Nemzetközi Segélyszolgálatnak? Ezen a témán mentünk többször is keresztül New York-ban a Globális Egészség Konferencián (lásd: amin legutóbb részt vettem. Csaknem mindnyájan egyetértettünk abban, hogy csak a politikai akarat hiányzik ehhez. Bár nagy lépések történtek már ebben az irányban is és a Nemzetközi Segélyszolgálat része ennek. Persze kis játékosok vagyunk a kihívás hatalmasságához mérve. Elkötelezettségünk abban áll, hogy mindent megteszünk, amit csak tudunk forrásaink segítségével, hogy a szegénység megsz njön. Ez az a misszió, amire a Nemzetközi Segélyszolgálatnál mindannyian mély elhivatottságot érzünk. Szerepünk az, hogy együtt dolgozva a családokkal és közösségekkel segítsük ket jobb élet kialakításában, másokkal együtt dolgozva, de er sítve saját részvételüket egy közös álom megvalósulásában. A valóságos és maradandó változások folyamatos elkötelezettséget igényelnek. Ez az, amiben élünk s megfelel id t fordítunk arra, hogy fenntartható és stabil változásokat érjünk el. KÉRDÉS: Mik azok a kezdeményezések a Szolgálatnál, amelyek legjobban izgatják? Jó sok van. Íme néhány:: A súlyos infláció és a rettenetes közbiztonsági helyzet ellenére Haitiban, a Nemzetközi Segélyszolgálat adományozói által létrehozott alapítványi iskolákba a gyermek továbbra is rendszeresen eljár! A Resztoránus Egyházzal partnerségben sikeres iskolarendszert üzemeltetünk, több mint 350 tanárral, gyermekkel, csaknem 100 3

4 iskolában. Az elmúlt évben nehéz kihívásokkal találták magukat szemben a helyi vezet k és szül k, de jó munkával, a mi adományozóink emelked támogatásával együtt elérték, hogy valamennyi iskola nyitva maradhatott. Ez valóságos csoda! A Nemzetközi Segélyszolgálat tanácsot és képzést is ad a jelent sebb fejlesztési szervezeteknek (ezeket NGO vagy nem kormányzati szervezetekként említik) Latin Amerika öt országában. k azért fordultak hozzánk, mert tudják, hogy fejlesztési er feszítéseink eredményesek voltak és valóban segítették a szegényeket. Az elmúlt évben konzultációkat és képzéseket tartottunk több mint ötszáz területi képvisel jüknek és segítettük ket, hogy átalakítsák területi programjaikat, több mint gyermek és családjaik szolgálatában. Ezt a lehet séget azel tt el se tudtuk képzelni! Ez nagy hatással volt az NGO programok sikerére. KÉRDÉS: Kérem körvonalazza a Szolgálat jelenlegi er feszítéseit és terveit a közeljöv re. Néhány tényt akkor gyorsan. Jelenleg tizenhárom országban dolgozunk. Több mint 450 alkalmazott dolgozik azokban a programokban, amelyeket mi támogatunk. A 2005-ös pénzügyi évben ember támogatta a mi munkánkat. Támogatásunkkal több, mint gyermek tanulhatott. Mfuta város a Kongói NDK-ban 109 tonnát takarított be egyedül rizsb l ebben az évben, összehasonlítva azzal, hogy négy évvel ezel tt a teljes élelmiszer termelésük csak 7 tonna gabona volt. A Fülöp Szigeteken lév közösségek új iskolák és egészség klinikák megnyitását ünnepelhették. Malawi egy falujában a szül k a tanároknak építettek lakásokat, hogy lakhassanak valahol a gyermekeiket tanítók. Nicaragua és Bolívia közösségei jobb élelmiszerforrásokhoz jutottak, drámai növekedést érve el gyermekeik és önmaguk egészségi színvonalában. A fiatalság Észak-Amerikában, Ausztráliában, Új Kaledóniában, Francia Polinéziában és más helyeken is partnerünk volt az Éhség Kihívása holding fenntartásában 2005-ben. A Spectacular szervezeten keresztül pedig a fiatalság dolláros meglep mérték adományt gy jtött össze a SPEC kampányban. Mindezen sikerek ellenére a szükségletek továbbra is nyomasztó mérték ek. Mindennap kapunk segítségkér felhívásokat. S egyre többet szeretnénk tenni a világ szegényeiért. Olyan széleskör a szegénység, hogy ezt kell tennünk. Mindent megteszünk, hogy jó irányba tereljük a beérkez segítséget. Tagokat és barátokat hívunk magunkhoz, legyenek társaink a Nemzetközi Segélyszolgálat rendkívüli munkájában segíteni a szegényeket, hogy segíthessenek magukon. Széljegyzet: A Nemzetközi Segélyszolgálatnak aktív web oldala van friss történetekkel, fotókkal és dia bemutatókkal: (A köt jel fontos a címben!) Válaszol az Egyház? Írta: Stephen M. Veazey elnök Nemrég lehet ségem volt, hogy végigjárjam a Templom és az Auditórium épületeit. Az Elnökség és a Püspökség néhány kritikus infrastrukturális részt szemlézett a két épület együttesben, hogy meghatározza a fenntartási és felújítási el irányzatokat. Amikor befejeztük az Auditórium bejárását, megkérdezték t lünk, hogy vajon jártunk-e valaha fenn a kupolában. Nekem erre még nem volt alkalmam, így elfogadtam a meghívást. 4

5 A legfels szinten, egy ajtón keresztül a lépcs k és rámpák sokasága került elénk. Nemsokára egy keskeny fajárdára jutottunk, amely az ülésterem bels mennyezete és a kívülr l látható dómtet között vezetett. Megpihentem egy percre, hogy megvizsgáljam a fém gerendák és kábelek áttekinthetetlen rendszerét, melyekkel ezt az architekturális dizájnt megalkották. Ezután egy kis bejáraton átbújva, felegyenesedhettünk egy másik ösvényen, amely az ülésterem mennyezetének középponti ovális nyílása szélén vezetett körbe. Óvatosan áthajolva a szélen keresztül, a teljes termet láthattam alattam elterülni. Szívdobogásom felgyorsult, ahogyan ebb l a különleges néz pontból látva a hatalmas üléstermet, elgondolkoztam az egyház hatalmas lehet ségein. Ahogy ugyanazon az úton visszafelé mentünk, néhányan arról beszélgettek, hogy az Auditórium milyen figyelemreméltó épület, s mennyire jellemz a korra, amikor tervezték és építették. Én is megjegyeztem, az egyháznak azokban a napjaiban nagy álmai voltak és hajlandó volt szinte bármit megtenni, hogy elérje azokat. Folytattam a reagálást, ahogy mentünk lefelé, beszéltem az egyház mai helyzetér l. Nagyobbak vagyunk és kétségtelenül gazdagabbak az egyház bizonyos részeit illet en, mint valaha. Demonstráltuk pénzügyi kapacitásunk mélységét különböz támogatási alapokkal a Templom felépítése, az Átalakulás 2000, a katasztrófa segélyek, speciális projektek és helyi kezdeményezések tekintetében. Addig, amíg szemben nem találtuk magunkat a program és személyi költségek csökkentésének szükségességével, a Világ Szolgálati Missziós alapba történ befizetések, adományok csökkenése miatt. Mint egyháznak, továbbra is nagy álmaink vannak. A legutóbbi Világkonferencián körvonalaztuk központi témáit küldetésünknek és üzenetünknek és beszéltünk arról is, hogy mennyire reménytelenül vár a világ arra, amit meg kell osztanunk vele. Egyházunkat a világ vagy ötven nemzetének területén alapítottuk már meg, ahol Sionra (a békés királyságra) vonatkozó koncepciónkat demonstráljuk és a hangsúlyt minden személyiség egyéni értékességére helyezzük Krisztus-központú közösségeinkben. Jelent s számban vannak lehet ségek Észak Amerikában és még a világ többi részein is, hogy kiterjesszük missziónkat és tanúságunkat a krisztusi resztorációban. Fontos, hogy megértsük, hogy amikor valaki a Resztoránus Egyház tagjává válik, egyúttal egy világméret hitcsalád tagja is lesz helyi és globális szolgálati szempontokból egyaránt. Adományunkat, a tizedet, amit nagylelk en adunk, kiegyensúlyozottan kell adnunk, helyi és világméret célokra egyaránt és nem hagyhatjuk figyelmen kívül a közösségi szervezeteink igényeit sem, hisz az egyházunk értékeit képviselik. A Világ Szolgálati Alapba történ befizetések kizárólag a területi szolgálattev k munkájának finanszírozására szolgálnak, akik változatos funkciókban szolgálnak, missziót látnak el, új gyülekezeteket alapítanak. A sáfárság kihívása azt is jelenti, hogy ahol lehetséges, meg kell valósítani azt a célt, hogy az adományozás a jövedelem 10 százaléka legyen. Néhány tanítvány, életkörülményeinek következtében, még ennél sokkal többet is tud adni. A szentírások világosan leszögezik, hogy adományainkat jókedv en és nagylelk en kell adnunk, mintegy teljes-szív válaszként Krisztusnak. Sok egyháztagunk pontosan érzi a szellemiségét ennek a felel sségi szintnek. Ennek eredményeképpen a hatás sem marad el, Isten örömmel tölti el lelküket és megszabadítja ket a társadalmakban egyébként uralkodó trendt l, amely ma arra csábítja az embereket, hogy a tartalmas, értelmes élethez szükséges anyagiakon túl is legyenek felhalmozásaik. Ezek a tagjaink viszont felfedezték a korlátok közé nem szorított nagylelk ség szabadságát az evangelizáció lényegi megértésével. Történetünk egyik kritikus helyzetét éljük. A jelenlegi Világegyház költségvetés 3,5 millió dollár deficitet tartalmaz, amely azt a szándékunkat tükrözi, hogy fenntartsuk a területi szolgálattev k és programok színvonalát, amit az Átalakulás 2000 projekttel indítottunk el. Amíg csak a pénzügyi év tizedekb l származó bevételét tervezzük, addig még nem kezeltük a 5

6 költségvetés deficitjének problémáját, ami szükségessé teszi a költségek fenntartható szintre való csökkentését. Emelked számban van szükségünk mindegyik korosztályból olyan tagokra, akik h séges sáfárrá válva, következetesen és kiegyensúlyozottan adják adományaikat helyi és globális célokra egyaránt, összhangban valódi akaratukkal és kapacitásukkal. Elkötelezett sáfárokra van szükségünk, akik víziója egy olyan életvezetés, amelynek szerves része az egyházi célokra történ adományozás. Az ilyen jelleg válasz teszi képessé az egyházat, hogy folytassa az él minisztráció támogatását, mely számtalan emberhez viszi el Krisztus békéjét, fiatalhoz és id shöz, a közelbe és a távolba, válaszként arra az elhívásra melyet Isten az egyháznak adott. Különleges kérésünk az egyháztagokhoz, hogy a fennálló hiány miatt, évi jövedelmük további 1 százalékával emeljék meg a helyi és világszolgálati célokra adott adományukat. Az emelés kihívása, sáfársági válaszunk arra, hogy a jelenlegi hiányon végre túl legyünk, hisz ez az egyik meghatározó kihívás ma amivel az egyház szembesül. Az elmúlt generációk, amikor ezzel a fajta kihívással találkoztak, hith séggel, nagylelk séggel és olykor áldozatossággal reagáltak az evangélium megvalósulása érdekében. Naponta imádkozom, hogy a mai egyház is hasonló módon válaszoljon. Jézus Írta: Don Compier, dékán, Resztoránus Egyházi Szeminárium Jézus Krisztus az Isten velünk, az Isten Fia és Isten él kifejez dése testben. Jézus Krisztus élt, keresztre feszítették, meghalt és feltámadt. Isten természete, szeretete és céljai a legvilágosabban Jézus Krisztusban, a mi Üdvözít nkben láthatóak. A Jézus Krisztusban való hit a keresztény élet központja. Ez a doktrína, amely krisztológia néven is ismert, határol el bennünket egyéb vallási tradíciók támogatásától. Ugyanakkor Jézus behelyettesíthetetlen fontossága az, amiben minden keresztény közös platformon áll. Semmi sem köt jobban bennünket össze, mint a jó hír hirdetése, hogy..krisztusban Isten megbékeltette önmagával a világot.. (Pál apostol, 2 Kor 5:19). Jézus Krisztus személyisége és munkássága hatalmas isteni misztériumot reprezentál, ami akárhogyan is, de valahogyan túl van az emberi felfogóképességen. A Khalkedoni Zsinat az V. században er teljes kísérletet tett arra, hogy mégis kifejezze ezt a csodát. Képvisel i deklarálták, hogy Jézus valóságos ember és valóságos Isten. Az emberek számára ez mindig is nehezen felfogható paradoxont jelentett, s ugyancsak az együttélés is ennek összes következményeivel. A keresztény jámborság számára küzdelmet jelentett annak elfogadása, hogy Jézus valóságos emberi lény. Azt érezzük valahogyan, hogy talán kevésbé becsüljük, ha azt hisszük, hogy ugyanúgy ember, mint mi. Ám a csodálatos éppen az a jó hírben, hogy a Teremt annyira szeretett minket, hogy egy régi ima szavaival élve, Isten nem kerülte ki a sz z méhét. Isten tökéletesen tisztában van az emberi lét végességével és halandóságának korlátaival, de azért a kereszténység alapvetése mégis azt hirdeti, hogy képesek vagyunk megkülönböztetni egymástól Isten természetét és céljait. A krisztológia tehát valami nagyon fontosat mond el nekünk Istenr l és rólunk. Mit tanít nekünk Jézus Krisztus az isteni karakterr l? Az Újszövetség evangéliumai szerint Jézus gyakran imádkozott, hogy kapcsolatba kerüljön az egy-gyel, akit abbá-nak 6

7 hívott, azzal a közvetlen, szeretetteljes szóval, amely akkoriban a köznapi arámi nyelvjárásban egy becézett formának, az apuka szónak felelt meg. A názáreti férfi egyre inkább eltelt azzal az érzéssel, hogy a Teremt határtalanul és elfogulatlanul könyörületes. Ez a meggy dése vezette Jézust arra, hogy teljesen arra áldozza az életét, hogy az isteni szeretetet szóban és tettben megossza az emberekkel. Különösen hangsúlyozta Isten ölel szeretetét mindazok felé, akiket társadalmuk kitaszított vagy marginalizált: a betegek, a nincstelenek, a lenézettek, n k, gyerekek és a külföldi megszállókkal kollaborálók egyaránt számíthattak rá. Megérintette ket, meggyógyította ket, megáldotta ket, s t szívesen látta ket a tanítványai által megszenteltnek tartott asztalánál is és új közösséget hozott létre bel lük, ahol ezután bárkit a lehet legnagyobb örömmel fogadtak. Ahogyan ezek az emberek a Jézus által kinyilvánított Isten szeretetével találkoztak, üdvözülésük mindannyiuk számára konkrétummá vált. Teljesen megújultak mikor saját értékességüket felfogták, majd céltudatossággal és reménységgel telve új életre leltek. Ráadásul Jézus tragikus halála után lett tökéletes a meggy désük, hogy Isten gy zedelmeskedett a rossz felett és Jézus mindörökké élni fog. Ezek a n k és férfiak megbizonyosodtak, hogy semmi sem képes tartósan akadályozni Isten jószándékának megvalósulását valamennyi teremtménye irányában. Ahogyan tanúságukkal továbbadták amit láttak és hallottak, segítségükkel azok az emberek is hasonló átalakulási tapasztalatokra tehettek szert, akik nem találkoztak Jézussal emberi élete során. Az új közösség így terjedt a Római Birodalomban és azon is túl. Mind a zsidó és nemzsidó úgy hitte, hogy az üdvözülés egyedül csak Istent l származhat. Ám valahogyan mégis, ahogy találkoztak Jézussal szemt l-szemben vagy csak ahogy történetét hallották, Isten er - és szeretetteljes jelenléte nyilvánvaló valósággá vált életükben. Nem csoda, hogy már a korai id kt l társították emberi mesterüket a mindenség Urával és Teremt jével. Ugyanazt a megszólítást használták Jézussal szemben is, ahogy már sid k óta az Istenhez szóltak: Uram. Tisztában kell lennünk azzal, hogy ez az alapvet személyes megszólítás lett minden kés bb létrejött krisztológiai formula kiindulópontja. A teológia mindig is egy bizonytalan, dadogós emberi kísérlet, hogy kifejezze a hit csodájának lényegét, ami nem kevesebb, mint egy valódi személyes viszony az él Istennel. A keresztény hitvallás Jézus Krisztusról lényegileg tartalmazza azt az igényt, hogy ez az isteni-emberi kapocs szerepeljen benne és legyen jelen a Názáreti Próféta ösvényének megismerése majd követése folyamatában is. A mi mindig tökéletlen, mindig felülvizsgálható kommunikációs kísérleteinkhez, hogy kortársainkkal megismertessük él hitünket, kénytelenek vagyunk a kortárs kultúrából rendelkezésünkre álló képeket és koncepciókat kikölcsönözni. Ezt tették már a nagyon korai kezdetekben is a keresztény közösségek tagjai. A megnevezés Krisztus, a héber messiás vagy felkent személy jelentés szó görög fordításából származik. Jézus második neveként használva ezt a szót az a hit fejez dik ki benne, hogy Isten egyedüli választottja és testesíti meg Izrael reménységét is, hogy íme eljött igazi uralkodója. Hasonlóan, az Isten Fia népszer kifejezés volt zsidók és nemzsidók számára egyaránt, s utalt Jézusnak az istenivel való speciális kapcsolatára. Talán a legmeglep bb magyarázatot Jézusról az inkarnációs teológia adja, amit els ként már Jánosnál és Pálnál is megtalálhattunk. Radikalizálva a már amúgy is szokatlan felfogást a régi júdaizmusban az istenség jelenlétér l a történelemben, ez a doktrína hihetetlent állít Istenr l. Olyan teremt t ábrázol, aki pusztán túláradó együttérzésb l hajlandó egy törékeny, alacsonyrend emberi lénnyé változni, a szeretett teremtmények érdekében! Foglalkoztunk már az emberi szégyenérzettel vagy az értéktelenség érzésével. Képzeljük el milyen er s volt ez az érzés akkoriban, amikor mindenféle betegség könnyen végzett az amúgy is rövid várható élethosszra ítélt emberekkel. Adjuk hozzá mindehhez a 7

8 félelemmel vegyes tisztelet mindent elsöpr érzését az istenség hozzánk történ leszállását hangsúlyozó inkarnációs teológiában és máris megérthetjük miért Jézus embersége volt az ami megvalósította a dics séges isteni kinyilatkoztatást, benne és általa. A korai teológusok hevesen védték Jézus isteni természetét, igyekeztek meggy zni az embereket, hogy a megtestesült Úrral való találkozás tényszer, valódi tapasztalatot eredményezett az igaz és él Istenr l. Ebben az összefüggésben csak csodálkozhatunk a Khalkedonban kifejezett mindkett -és bölcsességén. Ezeknek az embereknek a tanúsága nélkül, valami nagyon fontos dolog elveszett volna számunkra, s ahhoz is ragaszkodnunk kell, hogy Jézus azt is kinyilatkoztatta, kik vagyunk és milyen sors vár ránk, kikké leszünk. Az evangéliumokból tudhatjuk, hogy Jézus folyamatosan azt mondta nekünk, kövessük t és tegyük azt, amit tett. Még János evangéliumának elején is, a sokatmondó himnusz Krisztus isteni természetér l, ezt az eredeti hangsúlyt rzi. Búcsúbeszédében Jézus elmondja a tanítványainak, hogy egy benne hív kései követ je, mint akár ma mi magunk, azokat a cselekedeteket, amelyeket én teszek, szintén megteszi, s t ezeknél nagyobbakat is tesz (Jn14:12). Ett l, a törékeny és esend emberi lényekbe fektetett bizalomtól, gyakran eláll a lélegzetünk. Jézus kinyilatkoztatta tehát, hogy hatalmas lehet séggel rendelkezünk: arra alkottattunk, hogy szeressünk, ahogy Isten szeret, hogy partnerek lehetünk világunk megváltásában, ha Jézusnak az istenivel alkotott, saját, gazdag társas viszonyához hasonló közösségeket hozunk létre. Ha elveszítenénk Jézus emberi voltából származó néz pontunkat, akkor mindössze Isten kegyes ajándékainak passzív elfogadóivá válnánk. Velünk való azonosságának felidézése er vel tölt el bennünket, képessé tesz, hogy aktív válaszadókká váljunk, tanúsággal és szeretettel építhessünk egy reményteljes jövend t. Röviden szólva, az emberi Jézus jelöli ki a tanítványi ösvényt. Mert ember, tudom, hogy képes vagyok követni t. Ha csak Isten volna, nem tudnánk megtenni azt, amit tett, hisz mi nem isteni személyek vagyunk. De mint testvérünk, hús a húsunkból, hiteles vezet nkké és tanítónkká vált. Mi pedig így képesek lehetünk élethosszan a tanítványaivá válni. Ugyanígy képesek lehetünk másokat is tanítani, ha megismertetjük velük ennek a csodálatos názáreti emberi lénynek a szavait és a tetteit. Amikor minden el lesz már mondva és meg lesz már téve, akkor látni fogjuk, hogy az isteni és emberi, nem ellentétes fogalmak. Isten jelenléte állandósul közöttünk. Részvételi megbízást kapunk egy örökkévaló lény magasztos céljainak megvalósításában, akinek könyörületességét még alig vagyunk képesek felfogni. Így az els és utolsó szavak a krisztológiában nem is lehetnek mások, mint a dics ítés szavai. 8

9 Nemzetközi Hírnök Európai Egyházi Hírek Nagyon sok pozitív visszajelzést kaptunk azokról a területekr l, ahol olvashatták az új Nemzetközi Hírnök els számát. A leggyakoribb észrevétel az volt, hogy már régen vártak arra, hogy saját nyelvükön kapjanak híreket az egyházról. Sokáig csak azok számára volt adott a lehet ség, hogy rendszeresen egyházi anyagokhoz jussanak, akik angol nyelven is olvastak. Köszönet illeti azt a sok embert, akik önkéntes munkát, idejüket és fordítói tudásukat ajánlották fel, hogy lefordítsák mindazokat az anyagokat, amiket most is az olvasó elé tárunk anyanyelvén, a Nemzetközi Hírnök második kiadásában, a hozzáadott európai résszel együtt. Az összes olvasó nevében, Franciaországban, Oroszországban, Ukrajnában, Magyarországon, Németországban, stb. stb., különleges köszönetet szeretnénk mondani mindazoknak, akik hozzájárultak ennek az új kiadványnak a sikeréhez. Ebben a számban információt adunk arról is, hogy milyen események várhatók a közeljöv ben. A múltkori kiadásban számos beszámolót olvashattak melyeket az Európai Tanács novemberi ülésén fogadott el. Most pedig a tanács által a 2007-es pénzügyi évre elfogadott költségvetést közöljük, ami július 1. és június 30. között érvényes. Az Európai Tanácsnak ez az egyik funkciója, különösen azokban az években, amikor nem tartunk Európai Konferenciát. Amikor az Európai Konferencia összeül, azokban az években a konferencia fogadja el a következ pénzügyi évre vonatkozó költségvetést. Ebben a kiadásban adunk információt a következ Európai Konferenciáról melyet októberben tartunk meg. Szeretnénk, ha minél többen vennének részt olvasóink közül is ezen a konferencián. Szintén örömmel hívunk meg mindenkit, a különböz országokban megrendezésre kerül összejövetelekre is. Sok ember számára ezek az összejövetelek jelentik éves egyházi programjuk csúcspontját és sokan tesznek bizonyságot arról a spirituális gazdagodásról, amiben ilyen alkalmakkor részesülnek. Kérjük, vessenek egy pillantást naptárunkra is, s ha módjukban áll csatlakozzanak hozzánk, hogy közös istentiszteleteinken együtt ünnepelhessük a közöttünk lév Krisztust. Német egyháztagjaink számára a évnek speciális jelent sége van, mert idén ünnepelhetik az egyház 100 éves jelenlétét Németországban. Az egész éven keresztül számos összejövetel Németországban ennek az évfordulónak a méltó megünneplésére és a német egyházalapító testvéreink törekvéseir l történ megemlékezésre fog fókuszálni. Sok hivatalos vendéget várnak a júniusi Pünkösdi Konferenciára is. A német táborokban és az szi Összejövetelen is ezt az évfordulót fogja sok ember ünnepelni. Az nevükben is meghívjuk minden olvasónkat, hogy vegyenek részt bármelyik rendezvényükön. Reméljük és imádkozunk érte, hogy Krisztus fénye közöttünk továbbra is világítsa meg a világot, s egyre többünk érezze is lelkét, amely mindnyájunkban benne van. Tanúságunk, hogy a Béke Istene közöttünk van és m ködik, ha nem is mindig értjük útját. Elhívottak vagyunk, Hallónak hogy halljuk az isteni hangot és érezzük az isteni lélek érintését. Halld a hangot, mely nem hallgat el, hív téged újra, s újra, a csodálatos és nagyszer épít munkára, a békés királyság felépítésére, úgymint Sionra, az Egyetlen nevében, akit vártál (Tanok és Szövetségek 162,1b) A 2006-os év egyházi témája: Engedd a Lelket, hogy betöltsön téged. Reményünk és kihívásunk, hogy mindaz, amit ebben az évben teszünk, egyházi vagy magánéleti aktivitásunk során is, azt mind a Lélekkel való töltekezéssel végezzük majd. Elkötelezettek vagyunk, hogy ezt az elhívást megosszuk szolgálatunkban mindenkivel. Szolgálattev ként, Kees Compier és Wim van Klinken 9

HIRNÖK. A misszió az, ami leginkább számít Stephen M. Veazey, az Egyház Elnöke. 2011. június Nemzetközi Európa

HIRNÖK. A misszió az, ami leginkább számít Stephen M. Veazey, az Egyház Elnöke. 2011. június Nemzetközi Európa 2011. június Nemzetközi Európa HIRNÖK A HIRNÖK Nemzetközi Kiadása személyes olvasás, vasárnapi iskolák, információ megosztás, tanúság és általános kommunikáció céljaira készült. Továbbá fontos hírek, hitbeli

Részletesebben

Az együttnevelés gyakorlata az alsó középfokú oktatásban

Az együttnevelés gyakorlata az alsó középfokú oktatásban Az együttnevelés gyakorlata az alsó középfokú oktatásban Összefoglaló jelentés 2005 Európai Ügynökség a Sajátos Nevelési Igény Tanulók Oktatásának Fejlesztéséért Ezt a jelentést az Európai Ügynökség a

Részletesebben

XXII. évfolyam 3. szám, 2013. december. de colores. az esztergom-budapesti cursillo hírlevele

XXII. évfolyam 3. szám, 2013. december. de colores. az esztergom-budapesti cursillo hírlevele , 2013. december de colores az esztergom-budapesti cursillo hírlevele Sehol nem ártanak, és nem pusztítanak mert a föld tele lesz az Úr ismeretével (Iz 11,9 ) Sötétben járunk, hajnalra várunk! szól a Szent

Részletesebben

FONTOS PONT a Hegyhát ifjúsági életében!

FONTOS PONT a Hegyhát ifjúsági életében! Gypsy Studies Cigány Tanulmányok 27. FONTOS PONT a Hegyhát ifjúsági életében! PROJEKTKÖTET PÉCSI TUDOMÁNYEGYETEM BTK NTI ROMOLÓGIA ÉS NEVELÉSSZOCIOLÓGIA TANSZÉK - SÁSD VÁROS ÖNKORMÁNYZATA PÉCS, 2012. Gypsy

Részletesebben

Szerzetesi élet ez is egy mód az Istennek szentelt élet megélésére, ezzel foglalkozunk a mostani számban. Istennek szentelt élet A kifejezés

Szerzetesi élet ez is egy mód az Istennek szentelt élet megélésére, ezzel foglalkozunk a mostani számban. Istennek szentelt élet A kifejezés Szerzetesi élet ez is egy mód az Istennek szentelt élet megélésére, ezzel foglalkozunk a mostani számban. Istennek szentelt élet A kifejezés megdobogtatja a legtöbbünk szívét! Azt hiszem azért, mert mindannyian,

Részletesebben

AZ ÉFT (Érzelmi Felszabadulás Technika) Kézikönyve. Fordìtotta: Csontos Àgnes @ www.emotionalfreedom.net

AZ ÉFT (Érzelmi Felszabadulás Technika) Kézikönyve. Fordìtotta: Csontos Àgnes @ www.emotionalfreedom.net AZ ÉFT (Érzelmi Felszabadulás Technika) Kézikönyve Fordìtotta: Csontos Àgnes @ www.emotionalfreedom.net A fordìtàs Gary Craig EMOTIONAL FREEDOM TECHNIQUES 6. kiadása alapján készült Érzelmi Felszabadulás

Részletesebben

Új élet Krisztusban. 2 JÉZUS FELTÁMADÁSA JÓHÍRÉNEK HIRDETÉSE... Kármel 2010/2-3. Kármel 2010/2-3 JÉZUS FELTÁMADÁSA JÓHÍRÉNEK HIRDETÉSE...

Új élet Krisztusban. 2 JÉZUS FELTÁMADÁSA JÓHÍRÉNEK HIRDETÉSE... Kármel 2010/2-3. Kármel 2010/2-3 JÉZUS FELTÁMADÁSA JÓHÍRÉNEK HIRDETÉSE... a minden új. Új technika, új módszer, új tartalom, új forma, új csomagolás, új kivitelezés, új, új, új Majd egy üzenet ezt mondja: ha az egyik áruházban minden héten mindig leáraznak, akkor miért nem adnak

Részletesebben

A zsoltárok könyve 92,6: Mily nagyok alkotásaid, Uram! Igen mélyek gondolataid!

A zsoltárok könyve 92,6: Mily nagyok alkotásaid, Uram! Igen mélyek gondolataid! 2014. november 1. szombat A zsoltárok könyve 92,6: Mily nagyok alkotásaid, Uram! Igen mélyek gondolataid! Igehirdetésekben számtalanszor elhangzik a felszólítás: engedelmeskedjetek Istennek, kövessétek

Részletesebben

Joseph Moore: Így lesz barátom Jézus

Joseph Moore: Így lesz barátom Jézus PPEK 627 Joseph Moore: Így lesz barátom Jézus Joseph Moore Így lesz barátom Jézus mű a Pázmány Péter Elektronikus Könyvtár (PPEK) a magyarnyelvű keresztény irodalom tárháza állományában. Bővebb felvilágosításért

Részletesebben

Légy hív mind halálig, és néked adom az életnek koronáját. (Jel 2,10)

Légy hív mind halálig, és néked adom az életnek koronáját. (Jel 2,10) 25 sz június.qxd 6/14/04 9:30 PM Page 1 Újfolyam A Budapest Fasori Református Egyházközség Hírmondója 2004. június 25., jubileumi szám Légy hív mind halálig, és néked adom az életnek koronáját. (Jel 2,10)

Részletesebben

Kutatás-fejlesztés helyzete és lehet ségei Magyarországon

Kutatás-fejlesztés helyzete és lehet ségei Magyarországon Kutatás-fejlesztés helyzete és lehet ségei Magyarországon Forum Politicum Könyvek Forum Politicum Intézet Kiadványa Felel s szerkeszt : Huber Szebasztián kozpont@forumpoliticum.hu www.forumpoliticum.hu

Részletesebben

Éjszaka sem lesz többé, és nem lesz szükségük lámpásra, sem napvilágra, mert az Úr Isten fénylik fölöttük, és uralkodik örökkön örökké.

Éjszaka sem lesz többé, és nem lesz szükségük lámpásra, sem napvilágra, mert az Úr Isten fénylik fölöttük, és uralkodik örökkön örökké. www.fasor.hu Újfolyam 47. szám A Budapest-Fasori Református Egyházközség Hírmondója 2011. március Éjszaka sem lesz többé, és nem lesz szükségük lámpásra, sem napvilágra, mert az Úr Isten fénylik fölöttük,

Részletesebben

Tudatos mûködés, ösztönzô vezetés, növekedés

Tudatos mûködés, ösztönzô vezetés, növekedés Tudatos mûködés, ösztönzô vezetés, növekedés Foglalkoztatási ismeretek mikrovállalkozóknak és (leendô) alkalmazottaiknak SEED Kisvállalkozás-fejlesztési Alapítvány Impresszum Szerz : Horváth Anna A tananyag

Részletesebben

Élõ Gyülekezetek. 1999. December. Kcikk buzdítást ad a felsorolt tíz pont segítségével, hogy milyen módon lehetünk az

Élõ Gyülekezetek. 1999. December. Kcikk buzdítást ad a felsorolt tíz pont segítségével, hogy milyen módon lehetünk az És akár szenved egy tag, vele együtt szenvednek a tagok mind; akár tisztességgel illettetik egy tag, vele együtt örülnek a tagok mind. 1 Korinthus 12,26 1999. December II. Évf. 6. Szám Élõ Gyülekezetek

Részletesebben

A MAGYAR EVANGÉLIUMI RÁDIÓ ALAPÍTVÁNY KIADVÁNYA

A MAGYAR EVANGÉLIUMI RÁDIÓ ALAPÍTVÁNY KIADVÁNYA A MAGYAR EVANGÉLIUMI RÁDIÓ ALAPÍTVÁNY KIADVÁNYA 2014./2. szám.én Én vagyok a jó pásztor, én ismerem az enyéimet, és az enyéim ismernek engem... és én életemet adom a juhokért. Jn 10,14-15b 2 2014 / 2 Március

Részletesebben

Gondolatok a spirituális gazdaságról Az organikus gazdaság

Gondolatok a spirituális gazdaságról Az organikus gazdaság Takáts Péter Gondolatok a spirituális gazdaságról Az organikus gazdaság 1. A modern közgazdaságtan és a pénzhit problémái Nehéz feladatra vállalkozik az ember, ha társadalmi és gazdasági kérdésekrıl beszél,

Részletesebben

Ne félj, te kicsiny nyáj, mert úgy tetszett a ti Atyátoknak, hogy nektek adja az országot. (Lukács 12,32)

Ne félj, te kicsiny nyáj, mert úgy tetszett a ti Atyátoknak, hogy nektek adja az országot. (Lukács 12,32) A MAGYARORSZÁGI EVANGÉLIUMI TESTVÉRKÖZÖSSÉG HAVILAPJA 2013/7 MAGYARORSZÁGI EVANGÉLIUMI TESTVÉRKÖZÖSSÉG LAPJA 2011 / 7 Mi a lényeg? A v legény az esküv napját idejében el készítette az utolsó részletig.

Részletesebben

FELELÕSSÉGÜNK A TEREMTETT VILÁGÉRT

FELELÕSSÉGÜNK A TEREMTETT VILÁGÉRT FELELÕSSÉGÜNK A TEREMTETT VILÁGÉRT Egyházi dokumentumok az ökológiai válságról Felelõs szerkesztõ: Jávor Benedek 2004 Budapest 1 A kötet megjelenését a Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztérium támogatta

Részletesebben

Bevezetőként. Szentmisét közvetít a Magyar Rádió és a Magyar Katolikus Rádió templomunkból

Bevezetőként. Szentmisét közvetít a Magyar Rádió és a Magyar Katolikus Rádió templomunkból 2013. március 15. A zagyvapálfalvai Jézus Szíve Plébániatemplom lapja V. évfolyam, 5-6. szám (61-62.) Bevezetőként Kedves Olvasóink, kedves Hívek! Ahogyan azt korábban is írtuk: XVI. Benedek pápa lemondása

Részletesebben

Julius Andan - VILÁG A SZÍNFALAK MÖGÖTT - tartalom

Julius Andan - VILÁG A SZÍNFALAK MÖGÖTT - tartalom Julius Andan - VILÁG A SZÍNFALAK MÖGÖTT - tartalom A szerz megjegyzése Az ember legnagyobb tévedése - az 1. lecke a világról A civilizáció születése - a 2. lecke a világról A hatalom lényege - a 3. lecke

Részletesebben

Korai fejlesztés. Az európai helyzet elemzése. Kulcstényez k és ajánlások. Összefoglaló jelentés

Korai fejlesztés. Az európai helyzet elemzése. Kulcstényez k és ajánlások. Összefoglaló jelentés Korai fejlesztés Az európai helyzet elemzése Kulcstényez k és ajánlások Összefoglaló jelentés Európai Ügynökség a Sajátos Nevelési Igény Tanulók Oktatásának Fejlesztéséért A jelentés a Korai fejlesztés

Részletesebben

KÉRME kiadvány - 2014

KÉRME kiadvány - 2014 Az értékek értéke A vállalatok társadalmi felelősségvállalása keresztény megközelítésben Vállalatirányítási módszer a fenntartható vállalkozásokért AZ ÉRTÉKEK ÉRTÉKE A vállalatok társadalmi felelősségvállalása

Részletesebben

Pál levele a galatákhoz 6,2: Egymás terhét hordozzátok: és így töltsétek be a Krisztus törvényét.

Pál levele a galatákhoz 6,2: Egymás terhét hordozzátok: és így töltsétek be a Krisztus törvényét. 2013. május 1. szerda Pál levele a galatákhoz 6,2: Egymás terhét hordozzátok: és így töltsétek be a Krisztus törvényét. Van teher, ami nem lehet levenni más válláról. Mindig nagy hálával gondolok gyermekkoromra,

Részletesebben

43. 2007. augusztus. Sok szeretettel Mária. A FVR hivatása, karizmája, küldetése Benedetto Lino ofs

43. 2007. augusztus. Sok szeretettel Mária. A FVR hivatása, karizmája, küldetése Benedetto Lino ofs 1 Kedves Testvérek! Istennek legyen hála! Elkészült a Nemzetközi Tanács által szervezett képzési kurzus anyagának gyakorlatilag teljes fordítása. Köszönetet mondok azoknak, akik segítettek a munkában:

Részletesebben

A kánikula sem tartott vissza

A kánikula sem tartott vissza 2008. július hó a diósjen i önkormányzati képvisel testület lapja IX. évfolyam 7. szám A kánikula sem tartott vissza Több mint évtizedes hagyománya van már, hogy minden évben július derekán megrendezzük

Részletesebben

AZ ADVENTIZMUS LEGNAGYOBB SZÜKSÉGLETE A SZENTLÉLEK KIÁRADÁSA

AZ ADVENTIZMUS LEGNAGYOBB SZÜKSÉGLETE A SZENTLÉLEK KIÁRADÁSA AZ ADVENTIZMUS LEGNAGYOBB SZÜKSÉGLETE A SZENTLÉLEK KIÁRADÁSA RON E. M. CLOUZET Az adventizmus legnagyobb szükséglete A Szentlélek kiáradása 2013 Viață şi Sănătate Kiadó, Bukarest, Románia Minden jog fenntartva.

Részletesebben

LXV. évf. 3. szám 2012. október....más alapot senki sem, vethet a meglevon kívül, amely a Jézus Krisztus. (1Kor 3,11)

LXV. évf. 3. szám 2012. október....más alapot senki sem, vethet a meglevon kívül, amely a Jézus Krisztus. (1Kor 3,11) Lapok A tiszáninneni reformátusok lapja LXV. évf. 3. szám 2012. október...más alapot senki sem, vethet a meglevon kívül, amely a Jézus Krisztus. (1Kor 3,11) Kedves Olvasó! A minap egy töltőállomás pénztárához

Részletesebben

Rázd ki magad a porból

Rázd ki magad a porból Graham Powell Rázd ki magad a porból Graham Powell A mű eredeti címe: Christian, set yourself free! Sovereign World Trust PO BOX 777 Tonbridge Kent TN11 9XT England All rights reserved Minden jog fenntartva.

Részletesebben

SÁVAI JÁNOS NEVELÉSELMÉLET

SÁVAI JÁNOS NEVELÉSELMÉLET SÁVAI JÁNOS NEVELÉSELMÉLET 2 Sávai János NEVELÉSELMÉLET Bevezetés a pedagógiába 2007 3 Sávai János Lektor: Katona Miklós 3. Átdolgozott kiadás Készült a Humánerőforrás-fejlesztési Operatív Program támogatásával,

Részletesebben