Éves jelentés

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Éves 2 0 12 jelentés"

Átírás

1 2012 Éves jelentés

2 TARTALOM: Előszó 3. oldal Időseknek szóló programok 4. oldal Programok fogyatékkal élők számára 6. oldal Gyermekprogramok 8. oldal Elsősegély programok 10. oldal Természeti katasztrófák, védekezés, elhárítás 12. oldal Lelki programok 13. oldal A Romániai Máltai Ifjúság 14. oldal Orvosi jellegű segítségnyújtás Szolidaritás 16. oldal Láthatóság, fundraising 18. oldal Események 20. oldal Szervezetfejlesztés és hálózatépítés 23. oldal Pénzügyi jelentés 24. oldal Fiókszervezetek 25. oldal Köszönet 27. oldal

3 Előszó Örvendtünk, amikor megtudtuk, hogy az Európai Unió a 2012-es évet az AKTÍV ÖREGEDÉS Európai Évévé nyilvánította. Örvendtünk, mert a Romániai Máltai Segélyszolgálat programjai között az időseknek szólóak kiemelt fontossággal bírnak, szinte minden fiókszervezetünk programkínálatában megtalálhatóak az elfogadható életkörülmények biztosítása kisnyugdíjasoknak, egészséges étkezés a nehezen, vagy alig mozgóknak, a gondozás, orvosi ellátás, anyagi segítség a rászoruló időseknek, valamint a közös vallásos és lelki programok is. A nemzedékek közötti szolidaritás ugyancsak kulcsmotívum a máltai szolgáltatások palettáján. Bátorítjuk a fiatal önkénteseket, lássák meg az idősekben a társadalom hasznos tagjait, tanuljanak tőlük, használják útmutatóul élettapasztalatukat, és támogassák őket, amikor segítségre van szükségük. Aktív öregedés talán inkább azt kéne mondani, hogy aktívra váltás gondolok itt arra a néhány száz idősebb önkéntesre, akik a szervezetünkön belül tevékenykednek: mint fiókszervezet vezető, program felelős, vagy ötletgazda. Örvendek, hogy a Romániai Máltai Segélyszolgálaton belül minden korosztály magára talál, ki tud bontakozni, hasznos társadalmi munkát tud végezni. Megtapasztaltuk, hogy a lelkesedés és tettvágy nincs életkorhoz kötve! 2012 azért is különleges év volt, mert Románia és a Szuverén Máltai Lovagrend közötti diplomáciai kapcsolatok fennállásának 80. évfordulóját ünnepeltük. E különleges kapcsolat jellemzői: humanitárius célú diplomácia, egyedi lelkiség, a szolidaritás és adakozás megtapasztalásával gazdagítva, taglalta Románia elnöke a Lovagrend romániai tagjaihoz intézett levelében. Az adakozás és szolidaritás átformáló erejéről tanúságot téve haladunk mi is tovább az úton, a több mint ezer önkéntes folyamatos, következetes, és rendkívül értékes támogató munkája által. Megtapasztalhattuk, hogy csak együtt, összefogva, kortól, nemtől, végzettségtől, társadalmi hovatartozástól függetlenül, lehetünk mindannyian partnerek a változásban. Szeretnék köszönetet mondani minden támogatónknak, partnerünknek, önkéntesünknek, hogy tetteikkel segítenek, nap, mint nap, továbbvinni az adakozás, támogatás, szeretet szép hagyományát! Barla Zsuzsa A Romániai Máltai Segélyszolgálat főtitkára A Romániai Máltai Segélyszolgálat Jelmondatunk Tuitio fidei et obsequium pauperum A hit védelme és a szegények szolgálata. Küldetésünk A Romániai Málait Segélyszolgálat célkitűzése, hogy hathatós segítséget nyújtson a bajbajutott embereknek, szegényeknek, rászorulóknak, fogyatékkal élőknek, nemtől, nemzetiségtől, vallási és politikai hovatartozástól függetlenül, hozzásegítve őket egy jobb élethez. Egyesületünk számokban A Romániai Máltai Segélyszolgálat (SAMR) egy non-profit egyesület, kolozsvári székhellyel. Országos szinten 17 fiókszervezetben önkéntes, közöttük 400 fiatal tevékenykedik. Célcsoportjaink: árvák, rászorulók, fogyatékkal élők, idősek, házhoz kötöttek, és mindenki, akinek segítségre, támogatásra van szüksége. Jelenleg több mint 100 szociális programunk fut, melyeken keresztül több mint rászorulót támogatunk közvetlenül. Tevékenységi köreink: Gyermek és ifjúsági programok Időseknek szóló programok Fogyatékkal élőknek szóló programok Elsősegély Természeti katasztrófák védekezés, elhárítás Lelkigyakorlatok Az önkéntesség népszerűsítése Szociális és egészségügyi szolgáltatások Adományok magánszemélyeknek, intézményeknek Éves jelentés

4 Időseknek szóló programok Amikor az időseknek szóló programjainkat elindítottuk, az volt a célunk, hogy egy derűsebb öregkorhoz segítsük azokat is, akiknek nagyon kicsi a nyugdíjuk, és esetleg családjuk sem tudja támogatni őket. Immár több mint 20 éve végezzük ezt a munkát, próbáljuk ellensúlyozni az idősebbek testi vagy anyagi tehetetlenségét, segítünk nekik ismét felépíteni önbizalmukat és enyhíteni magányukon. A temesvári Szent János Öregotthon 1992 óta működik, napi gondozást nyújtva 20 idős embernek, akiket családjuk nem támogat és jövedelmük alacsony. Az idén 20 éves fennállását ünneplő öregotthon lakhatást, meleg ételt, orvosi felügyeletet, valamint különböző terápiás lehetőségeket nyújt a bentlakóknak. A sokéves tapasztalat, a helyi közigazgatás és a partnerek bizalma, nagyrabecsülése tette ezt az öregotthon példaértékűvé ebben a szegmensben. A Mozgókonyha, amely mozgáskorlátozott időseknek szállítja házhoz a meleg ebédet, az SAMR hagyományos programja. Általában olyan idős embereken próbálunk ez által segíteni, akik az előrehaladott kor és betegségek miatt nem tudják elhagyni otthonukat, családtagjaik nem tudják segíteni őket és jövedelmük alacsony. Az ingyenes étel házhozszállításán kívül figyelünk az idős emberek hogylétére, problémáira is, amiben tudunk, segítünk ben országos szinten összesen ebédet hordtunk ki 134 személynek: Bukarestben (20 személy), Kolozsváron (25), Szebenben (5) és Temesváron (84). Mivel egyre több idős ember számára már a mindennapi betevő falat előteremtése is gondot okoz, ezért az SAMR 3 helységben működtet szociális konyhát, ahol nem csak meleg, egészséges ebédhez jutnak a rászorulók, de sokak számára ez a biztos pont a mindennapokban ben 49 idős rászoruló számára adag ételt főztünk Kisiratoson (15 személy), Sepsiszentgyörgyön (18 személy 720 adag étel), és Temesváron (16 személy adag). Kisiratoson nem csak a rászoruló idősek részesülnek meleg ételben, de 20 árva, ill. félárva gyermek, a szociális központ lakói és 20 önkéntes is, így az elmúlt évben összesen adag ételt főztek és osztottak ki. Temesváron otthonápolási szolgáltatást is nyújtunk, melynek keretén belül szakképzett idősápolók 50 mozgáskorlátozott idős embert ápolnak, orvosi felügyelet alatt. Segítenek a tisztálkodásban és házimunkában is. Az idős emberek gyakori társadalmi elszigetelődését megelőzendően működtetjük az idősek klubját Nagyenyeden 32 személy, Brassóban 18 személy, Găești-en 100 személy, Temesváron 17 személy és Vásárhelyen 26 személy részvételével. A klub alkalmak rendszeres találkozási lehetőséget nyújtanak az idősek számára, ugyanakkor orvosi vizsgálatokra is sor kerül, valamint séták, kirándulások és kulturális események, közös búcsúlátogatások gazdagítják a programot. A Nagyenyedi, Aradi, Nagybányai, Balázsfalvi, Bukaresti, Kolozsvári, Kisiratosi, Szatmárnémeti, Vásárhelyi, Kolozsvári, Găești-i, Sepsiszentgyörgyi, Vásárhelyi és Temesvári Fiókszervezetekben az önkéntesek kiegészítő szociális szolgáltatásokat is nyújtanak időseknek, mint pl.: segítség a háztartási munkák elvégzésében, kórházlátogatás, idős otthonok látogatása, ünnepi műsorok összeállítása különleges alkalmakra, humanitárius segélycsomagok kiosztása. 4 Éves jelentés 2012

5 A Mozgókonyha, mint áldás Eugenia Ursuleanu asszonyt 2012-ben ismertem meg, egy olyan napon, amikor a Mozgókonyha házhoz szállítja az ebédet. Hozzá is bekopogtunk, az ajtóban egy szelíd asszonyt pillantottam meg, kicsi, vidám szemekkel, amelyekben nyomot hagyott a szenvedés. Szerény lakása kedves, hívogató, a megkopott bútorok, csecsebecsék mint egy nehéz élet tanúság tevői mesélnek a múltról. Eugenia asszony lábszárak nélkül született, megöregedett, elhasználódott protézisek segítik a járásban. Bal kezén ujjak nélkül simítja végig homlokát, amint elkezd mesélni szomorú mosollyal. Értelmiségi családból származik, édesanyja sokkot kapott, amikor megtudta, kislánya fogyatékkal született. Édesapja a rajongásig szerette, igyekezett normális életet biztosítani számára, csak úgy mint fiútestvérének, Ioan-nak, aki most ismert kémikus. A családban a tanulás mindig kiemelt fontosságú volt, édesapja segítségével már hatévesen folyékonyan beszélt franciául és németül. A gimnáziumot a bukaresti Carmen Silva gimnáziumban végzi. Mindezekben az években igyekszik méltósággal elviselni a sajnálkozó, értetetlen, olykor éppen rosszindulatú tekinteteket. A kommunizmus idejében nem kapott munkahelyet a fogyatékossága miatt, ahányszor megjelent a munkaelosztó központban, mindig azzal bíztatták, kedvesen, hogy Hagyja csak, mi majd keresünk önnek. Ígyhát sosem dolgozhatott munkaszerződéssel. Testvére támogatta anyagilag, de maga is igyekezett gondoskodni a megélhetéséről. Varrást vállalt, francia- és német nyelvórákat tartott gyerekeknek, de ma már az egyetlen bevételi forrása a fogyatékossági támogatás, amiből megélni nem lehet. A mindennapi meleg ebéd, amit a Mozgókonyha program biztosít, valóságos áldás számára, amelyet minden alkalommal szívből megköszön. (Grigore Cojocaru, Bukarest) Éves jelentés

6 Programok fogyatékkal élők számára Máltai Speciális Óvoda Napközi súlyos neuromotorikus fogyatékkal élő gyermekek számára. Az óvoda 1993 óta működik Kolozsváron, a Főtitkárság szárnya alatt, célja, hogy súlyosan sérült, értelmi fogyatékos, autizmus spektrum zavarral küzdő, és egyéb motorikus vagy pszichés fejlődési zavarral született gyermekek számára fejlesztési lehetőséget biztosítson. A gyermekek jelentős része anyagi gondokkal küszködő családból jön, többen vannak, akik gyermekotthonban nevelkednek. A gyermekek játékos fejlesztő tevékenységeken vesznek részt, amely megkönnyíti társadalmi beilleszkedésüket, későbbi iskolai integrációjukat. Szülők számára is tartunk tanácsadást. Kolozs megyében a Máltai Speciális Óvoda az egyedüli magánintézmény, amely felvállalja a súlyosan fogyatékos gyermekek gondozását, ugyanakkor rendelkezik a Szociális, Családügyi és Munkaügyi Minisztérium akkreditálásával, és az Országos Gyermekjogvédelmi Hatóság licenszével is. Összesen 22 gyermek látogatja az óvodát. Mozgássérült otthon Máltai Szociális Központ, Kisiratos 1998 óta működik, 35 férőhellyel. Az akadálymentesen kialakított környezetben orvosi felügyeletet, ingyenes gyógyszereket, egészséges étkezést, pszicho- és zeneterápiát, kulturális és lelki programokat nyújt a központ a bentlakó mozgássérülteknek. Ugyanakkor bátorítja a mozgássérültek kapcsolattartását a családjaikkal, a hozzátartozók szakember segítségét is igénybe vehetik az esetleg felmerülő problémák, súrlódások kezelésében. Fogyatékkal élők klubja, Balázsfalva rendszeres találkozási pont, barátkozási lehetőség fogyatékkal élő fiatalok és idősebbek számára. Közös kirándulások, színház- és koncertlátogatások tarkítják a programot, ugyanakkor jogi tanácsadás és lelkisegély szolgálat is támogatja a klubtagokat és családjaikat. 6 Éves jelentés 2012

7 Ifjúsági Mozgássérült Tábor Több, mint 100 mozgássérült, kísérő és önkéntes vett részt július 9-15 között Előpatakon, Kovászna megyében, a 10. alkalommal megrendezésre kerülő ifjúsági Mozgássérült Táborban. A segélyszolgálat Ifjúsága játékos és tanító, fejlesztő tevékenységekkel várta a résztvevőket. Mint minden évben, most is a fogyatékkal élők szociális beilleszkedésére tették a hangsúlyt, és igyekeztek teret engedni a pihenésnek, feltöltődének is. De sor került tanácsadásra, foglalkozás-terápiára is, ugyanakkor a tábor lehetőséget nyújtott arra is, hogy az ország különböző pontjain élő mozgássérült fiatalok találkozzanak, beszámoljanak egymásnak élményeikről, tapasztalataikról, és barátságokat kössenek. A VOLUM szövetség által szervezett Önkéntesek Országos Gálája keretén belül a tábort beválasztották a Legjobb ifjúsági projekt címért induló tevékenységek közé. Csodálatos tábor volt, fantasztikus, megható élményekkel. Egyszerű, de ugyanakkor elbűvölő emberekkel találkoztam. Ez egyike a világ legszebb táborainak, apró gesztusokkal sikerül mosolyt csalni és reményt lopni azoknak az embereknek a szívébe, akik rá vannak utalva a segítségünkre. Nagyon hálásak vagyunk ezért a hétért, Bianka is és én is szenzációsan éreztük magunkat. (Csehák Beatrice, Kádár Bianka kísérője). Köszönjük a Malteser Hospitaldienst Austriának, hogy lehetővé tette a csoport részvételét a táborban! A Máltai Lovagrend Nemzetközi Ifjúsági Mozgássérült Tábora 2012 augusztus között került megrendezésre a Máltai Lovagrend 29. Nemzetközi Ifjúsági Mozgássérült Tábora a magyarországi Balatonföldváron, összesen 440 mozgássérült fiatal és kísérőik részvételével. A romániai csoport 23 személyből állt, ez volt az eddigi legnagyobb csoport, amellyel nemzetközi útra indultunk. Az egy hetes tábor alatt felejthetetlen élményekkel gazdagodtak a résztvevők: sportvetélkedők, strandjátékok, lovasbemutatók, sétahajózás a Balatonon, élő koncertek, retró parti, múzeum és állatkert-látogatás, paint ball, tánc, és egy látogatás a Hungaroring -en tették változatossá a programot. További kiegészítő szociális tevékenységek fogyatékkal élő emberek támogatására Bukarestben, Kolozsváron, Sepsiszentgyörgyön: a mozgássérültek közlekedését elősegítő eszközök és más használati cikkek kölcsönzése/ajándékozása, mint: kerekes székek, mankók, járókeretek, inkontinencia betétek, ágyak; humanitárius segélyek, a mozgássérültek látogatása heti rendszerességgel, közös filmnézés, kirándulás, stb. Új találmányok a Kisiratosi Máltai Mozgássérült otthonban Amikor ki kell választanunk, a kisiratosi mozgássérült otthon melyik lakójáról készítsünk portrét, a bőség zavarával küzdünk. A legtöbb lakó élete bővelkedik különleges élményekben, történeteikből regényt lehetne írni. Amikor mégis ki kellett választanunk egyvalakit, úgy döntöttünk, egy olyan ember életútját mutatjuk be, aki az olvasókból nem együttérzést, inkább csodálatot vált ki, aki a környezetét is inspirálja. Belkó Györgynek, a 72 éves autodidakta feltalálónak köszönhetően a Kisiratosi Mozgássérült otthonról a Duna TV is beszámolt. Szélturbina tervei harmadik díjat nyertek a Pro Invent országos kongresszusán 2011-ben. Ugyanakkor kitűnő zenész, szájharmónikájával, énekével elkápráztatja a hallgatóságot. Nehezen hisszük el, de így van: Gyuri bácsi Parkinson kórral küzd, betegsége miatt elhagyta otthonát és hozzánk költözött Kisiratosra, itt találta meg azt, ami a legfontosabb számára: a csendet és a nyugalmat. Ha nem a szobájában zenél, akkor a pincében, a saját műhelyében fúr-farag. Az érdeklődők a kisiratosi Máltai Ház udvarán megtekinthetik a találmány 12 méteres makettjét. Gyuri bácsi minden vágya, hogy egyszer megépíthesse a szélturbinát, de sajnos, pénz hiányában erre még várni kell... Bár Belkó bácsi szerint a találmánya biztosíthatná az öregotthon egész éves áramellátását! Ez egy különleges szerkezet, amely bármely irányból érkező széllel működik, forog. Számunkra viszont az a különleges, ahogyan ezek a csodálatos adottságok, tulajdonságok összefonódnak gondozottunk-ban, Belkó Györgyben. (Vajda Anna Noémi, Kisiratos). Éves jelentés

8 Gyermekprogramok Mivel övék a jövő, mivel vitalitásuk, életerejük, tisztaságuk a felnőttek számára példamutató, és az egészségben való növekedéshez játékra, tanulásra, valamint egészséges étkezésre egyformán szükségük van, a máltai önkéntesek számos programon keresztül támogatják a legkissebbeket, mint legrászorultabbakat a segítségre. Sepsiszentgyörgyön a Nevelőszülő program elhagyott gyermekek számára különlegesen nehéz helyzetben levő gyermekeken próbál segíteni, olyanokon, akiknek nincsenek szüleik, vagy nem nevelik őket és árvaházba kerültek. A program 12 gyermeket integrál családokba, ahol érzelmi biztonságban harmónikusabban fejlődhetnek, testileg is és szellemileg is. A program a németországi Tapeten Stiftung támogatásával működik. Szatmárnémetiben a Szent József Szociális Központ 180 utcagyerek, nehéz szociális helyzetben levő gyermek számára nyújt tanulási, kikapcsolódási, tisztálkodási lehetőséget, valamint közös étkezésekre is sor kerül. A központ, a városban egyedüli intézményként hétvégén is fogadja a gyermekeket, akikkel összesen 20 fiatal önkéntes foglalkozik. A szegény családok gyerekeinek ritkán van alkalmuk táborozni. Ezért a Sepsiszentgyörgyi Máltai önkéntesek 1997 óta minden évben megszervezik a rászoruló családok gyermekeinek szóló egy hetes tábort, szórakoztató tevékenységekkel, sporttal, művészeti programokkal is tarkítva. A szervezésbe a mikóújfalusi önkéntesek is bekapcsolódnak. A hátrányos helyzetű gyermekek, akiknél felmerül az iskolaelhagyás veszélye, és akiknek a szüleik nem tudnak segíteni a tanulásban, after-school jellegű foglalkozásokat szervezünk Bukarestben és Szatmárnémetiben (12, illetve 20 gyermek látogatja a foglalkozásokat). A tanulást, házi feladat írást játékok, tematikus műhelyek, kézügyességet fejlesztő gyakorlatok és közös kirándulások teszik változatossá. A máltái önkéntesek minden alkalommal egy kis uzsonnára is meghívják a gyerekeket. Nagyenyeden, Aradon, Nagybányán, Kolozsváron, Nagyváradon, Sepsiszentgyörgyön, Nagyszebenben, Temesváron és Marosvásárhelyen kiegészítő szociális tevékenységekre is sor kerül. Ilyenek: árvaházi gyerekek látogatása, programokba való bevonása; tehetséges gyermekek támogatása; rászoruló gyermekek étkeztetése (Nagybányán 10 gyermek); tanszerek, humanitárius segélyek adományozása a szegény, sokgyermekes családoknak, stb.). 8 Éves jelentés 2012

9 Napfényes évet zárt Kreatív intelligencia after-school tevékenység Decemberben érezzük leginkább, mit jelent az igazi öröm, önzetlenség, nyitottság, remény. December 20. volt az a nap, amelyen a Sfinții Voievozi iskola diákjai, a kreatív intelligencia projekt részesei, koncentráltan átélhették ezeket az érzéseket. A gyermekek ünnepi műsor keretén belül mutatták be, amit az elmúlt évben a tanítónéni és az önkéntesek irányítása alatt tanultak. A sikeres előadást a Télapó is látta, és mivel a gyerekek egész évben ügyesek voltak, ajándékokat is kaptak tőle. A programban tevékenyen résztvevő önkéntesek számára viszont a legnagyobb ajándék a gyermekek öröme, az arcokon tükröződő izgatott boldogság volt. A Kreatív intelligencia a Bukaresti Fiókszervezet projektje, megvalósításában együttműködnek a Sfinții Voievozi 1-es számú I-VIII osztályos iskolával. A projekt 2012-ben indult, az after-school tevékenységük célcsoportja 7-11 éves szociálisan hátrányos helyzetű gyermek. (SAMR Bukarest). Éves jelentés

10 Elsősegély képzések, programok, rendezvények Annak érdekében, hogy rendezvények egészségügyi biztosításában a lehető legmagasabb szintet tudjuk nyújtani, önkénteseink folyamatos szakmai továbbképzéseken vesznek részt ben az Aradi, Nagybányai, Bukaresti, Kolozsvári és Temesvári Fiókszervezeteinkből 68 önkéntes vett részt elsősegély kurzuson. Iskola másként : Az Oktatásügyi Minisztérium által meghirdetett kezdeményezésen részt vett a Romániai Máltai Segélyszolgálat is. Április 2. és 6. között a nagybányai máltai önkéntesek elsősegélynyújtási bevezető órákat tartottak iskolások számára. Interaktív bemutatók, szimulációk, szerepjátékok, adatlapok kitöltése által sajátították el a gyermekek az elsősegélynyújtás alapjait, így ráébredve egyéni felelősségükre, ha sérült ember ellátásával találkoznak. Az alternatív oktatási programban a következő iskolák vettek részt: Școala Generală nr. 1 Sfinții Voievozi Bukarest, Székely Mikó Elméleti Liceum Sepsiszentgyörgy, Colegiul Tehnic de Transporturi Auto Baia Sprie. Tovább folytatódott a 2009-ben induló, Nagybányán és Baia Sprie-n hat iskolát átfogó Elsősegély az iskolában projekt is. Rendkívül fontosnak tartjuk, hogy a gyermekek folyamatosan újabb és újabb ismereteket szerezzenek arról, mit tegyenek a mentő megérkezéséig, ha egy sebesült, beteg, vagy balesetet szenvedett emberrel találkoznak. A csoportok létszáma évről évre növekszik. A kurzusokat a nagybányai SAMR székházban tartjuk. Az elmúlt évben a máltás önkéntesek több mint 100 esetben nyújtottak elsősegélyt különböző rendezvények egészségügyi biztosítása során Nagybányán, Bukarestben, Kolozsváron és Sepsiszentgyörgyön. Elsősegély sátrakkal és csoportokkal voltunk jelen fesztiválokon (14), koncerteken (16), sportversenyeken (53), és más rendezvényeken (25) helyi és országos szinten, ugyanakkor segítettünk természeti katasztrófák elhárításánál is (2 erdőtűznél 2012 augusztusában). A nagybányai elősegélycsoport betegszállítást is vállalt. 10 Éves jelentés 2012

11 Svédországból Romániába a felelősségvállalás útján Hozzáértés, tapasztalat, odaadás, tettvágy, jókedély íme a nagybányai elsősegély csoport néhány jellemző tulajdonsága. Ezeknek köszönhetik a jó hírüket máramaros megyében, és ezért szaporodik a felkéréseik száma évről évre. Szolgáltatásaik közé tartozik az önkéntes asszisztensi munka a Máramaros Megyei Mentőszolgálat mentőkocsijain (1.307 órai önkéntes munka, 603 eset), és a betegszállítás, úgy az országban, mint külföldre (Bukarest, Zilah, Oraviţa, Svédország, Magyarország) áprilisa igazi kihívás elé állította a nagybányai mentős csoportot. Felkérték őket, hogy egy közúti baleset során súlyosan megsérült kamionsofőrt szállítsanak haza Svédországból. A több mint kilométer, amely rájuk várt, az átkelés a Balti Tengeren, a felelősség a páciens biztonságáért nem ijesztette meg a három nagybányai máltais önkéntest, és elvállalták a feladatot. A fiókszervezet mentőkocsijával elautóztak egészen a svéd Linköping-i kórházig, itt operálták meg a romániai sofőrt a baleset után. A hazaút során a páciens folyamatos orvosi felügyelet alatt állt, melyet a nagybányai SAMR önkéntes egészségügyi szakembere biztosított. A család hálája, egy embertárs életbevágó problémájának megoldása, a svédországi kórház munkaközösségének nagyrabecsülése, sőt a tisztelet, amellyel a Balti Tengert átszelő hajó parancsnokai kezelték a mentősöket, mind megerősítették őket abban, hogy fáradozásuk a jó ügy érdekében értelmet nyert. Gratulálunk! Éves jelentés

12 Természeti katasztrófák védekezés, elhárítás A hit védelmét és szegények szolgálatát helyezve tevékenységei középpontjába, a Romániai Máltai Segélyszolgálat kifejlesztett egy szolgáltatáskört, mellyel a természeti katasztrófák által sújtott területeken segíti a lakosságot, csökkentve a károkat, támogatva a leginkább károsultakat és hosszútávú fejlesztésekkel segítve az érintett közösségeket. A februári extrém hideg és nagymennyiségű havazás különösen az ország déli és délkeleti részét érintették. A hóesés több mint embert szigetelt el a külvilágtól, az utak járhatatlanná váltak. A Romániai Máltai Segélyszolgálat és a Habitat for Humanity România összefogtak, hogy azokon segítsenek, akik a legkevésbé tudtak védekezni a szélsőséges időjárás ellen. 200 vidéki családot támogattunk, akik nem rendelkeznek állandó jövedelemmel, időseket, sokgyerekes családokat, és fogyatékkal élőket. A sepsiszentgyörgyi és bukaresti önkéntesek sürgősségi csomagokat osztottak szét a károsultak között: kisebb javításokhoz szükséges szerszámokat, szigetelőanyagokat, elsősegély dobozokat, hősugárzókat, lámpákat, takarókat, a víz beszivárgását gátló anyagokat. Ugyanakkor segítettek a havat ellapátolni, teljes házakat ástak ki a hó alól. Szélsőségesen alacsony hőmérséklettel, -20 C körüli tartós hideggel küzdöttek Szatmárnémetiben is. A máltai önkéntesek meleg teával és zsíros kenyeret osztottak a város különböző negyedeiben 2011 decembertől 2012 februárig. Több száz nehéz sorsú szatmári lakoson segítettek a program keretén belül. A Nagybányai Fiókszervezet a Buzău és Vrancea megyei havazás és fagy sújtotta térségekben segítettek. A nagybányai bevásárlóközpontokban nem romló élelmiszer adományokat és ásványvizet gyűjtöttek, amelyek eljutottak az elhavazott településekhez, a belügyminisztérium és a nagybányai katonai egység segítségével. Az aradi önkéntesek is bekapcsolódtak a segítő tevékenységekbe, ők az Arad közeli havazás sújtotta településeken segítettek segélycsomagokkal, élelmiszer és ruha adományokkal. 12 Éves jelentés 2012

13 Lelki programok Tevékenységeink alapját a keresztény lelkiség alkotja, amelyet megpróbálunk átültetni a mindennapokba, és továbbadni a következő generációknak. Hogy a hit lángja ne aludjon ki, önkénteseink számára lelki gyakorlatokat, búcsújárást, miséket, imaalkalmakat tartunk. A közös hitéletnek, imának nemcsak közösségépítő szerepe van, de életben tartja a hitet, a segíteni vágyást és a felebaráti szeretetet, melyek szervezetünk alappillérei. Az SAMR fiókszervezetekben rendszeresen szerveznek lelkigyakorlatokat, hitmélyítő alkalmakat, ahol lehetőség nyílik elcsendesedni, megnyílni egymás felé, jobban megismerni egymást és önmagunkat. Minden évben több száz önkéntesünk vesz részt országunk két legnagyobb katolikus búcsúján: a pünkösdi Csíksomlyói búcsún Hargita megyében, valamint a Mária Radnai búcsún Arad megyében. Ugyanakkor 2012-ben is lehetősége nyílt néhány fogyatékkal élő támogatottunknak, hogy a Szuverén Máltai Lovagrend jóvoltából ellátogasson a Franciaországi Lourdes-ba. Fiókszervezeti szinten is számos vallásos program kerül megszervezésre: bibliaórák, ökumenikus keresztút (Nagyszeben), imalánc, óriás adventi koszorú (Marosvásárhely), rendszeres imaórák. A Máltai Lovagrend 54. nemzetközi Lourdes-i zarándoklata Minden év májusában több mint máltai zarándok érkezik Lourdes-ba rendtagok, orvosi személyzet, a segélyszolgálatok képviselői kísérik a fogyatékkal élőket, betegeket. Ez az az alkalom, amikor a Máltai Lovagrend tagjai leginkább megtapasztalhatják az összetratozás, a jótékonyság, felelősség, odaadás érzését. A fogyatékkal élőket, betegeket kísérve, gondozva, a lovagrend tagjai néhány napra összekovácsolódnak egy nemzetközi támogató hitközösséggé. A zsúfolt program mellett volt lehetőség elcsendesedni is, mint minden alkalommal, a zarándoklat most is mély lelki élményeket nyújtott ben a romániai delegáció 19 személyből állt: a Romániai Máltai Lovagrend tagjai, a Romániai Máltai Segélyszolgálat képviselői és fogyatékkal élő emberek. A csoport tagjai rendkívül meg voltak illetődve, hogy anyanyelvükön hallgathatták a misét a sziklabarlangban, ahogy a Szent Sákramentumok kiszolgálásában, áldásban részesülhettek a világ minden tájáról összesereglett többezer zarándokkal közösségben, együtt imádkozva. A jelenlevők megtapasztalhatták a Máltai Lovagok évezredes jelmondatának valósággá válását: Tuitio fidei et obsequium pauperum! Éves jelentés

14 A Romániai Máltai Ifjúság A Romániai Máltai Ifjúság megközelítőleg 400 önkéntes tagja egész évben a közösség szolgálatába állítja erejét, képességeit, szabadidejét, így támogatva mintegy rászorulót, idős embert, gyermeket, fogyatékkal élőt. Emellett elsősegély akciókat is szerveznek, valamint továbbképzéseken, szabadidős tevékenységeken és lelkigyakorlatokon vesznek részt. A Romániai Máltai Ifjúság XVII. Országos tábora augusztus 23. és 26. között került megrendezésre Kisiratoson, Arad megyében. Az Országos tábor a Romániai Máltai ifjúság legnagyobb rendezvénye, itt találkoznak minden évben a máltás önkéntesek, hogy jobban megismerjék egymást, hogy megosszák egymással máltás élményeiket, hogy együtt szórakozzanak és felejthetetlen pillanatokban legyen részük. Ez az az a jutalomalkalom, ahol a fiatalok feltöltődhetnek az egész éves önkéntes és önzetlen segítségnyújtás után. Műhelymunka, főzőverseny, koncertek és tábortűz tarkította a változatos programot. A XVIII. Munkatábor augusztus 19. és 22. között Kisiratoson várta az önkénteseket. A fiatalok a fiókszervezet székhelyén tevékenykedtek, kitakarították az udvart és a pincét, megszépítették a kertet. 14 Éves jelentés 2012

15 Az Eurocamp az európai máltai fiatalok éves tábora. Az elmúlt évben a németországi Burkardroth-on került megrendezésre, augusztus 25 és szeptember 1 között. 4 ország több mint 100 fiatalja találkozott tapasztalatcserére, egymástól tanulni, szórakozni, barátságot kötni. A németországi, szerbiai, magyarországi és romániai résztvevők sportvetélkedőkön, kulturális és lelki programokon, kirándulásokon vettek részt. Az Eurocamp lehetővé teszi a fiatalok számára, hogy megismerkedjenek egy európai hálózattal, más országból jövő emberekkel, más ifjúsági projektekkel, megerősödve a máltai szellemiségben. A Csoportvezetők találkozója (március 23-25, Nagybánya) és a csoportvezető képzés (november 11-18, Sugásfürdő) továbbképzési lehetőségek azok számára, akik az ifjúsági csoportok tevékenységeit koordinálják. Az SAMR fiatal önkéntesei fiókszervezetenként fős csoportokat alkotnak. A csoportok vezetői kötelezően részt vesznek a belső csoportvezető képzésen, ahol megtanulják, hogyan kell felépíteni és működtetni egy önkéntes ifjúsági csoportot, de csoportdinamikáról, vezetési stílusokról és csoportpszihológiáról is tanulnak ben is tovább folytatódott a 2005-ben elkezdett Mikóújfalusi Multifunkcionális Központ építése. Az eddig elkészült és részben berendezett 7 faház mellett elkészült a filegória, rácsatlakoztunk az elektromos hálózatra, be van vezetve az ivóvíz, és elkészült a szennyvíz elvezető hálózat is ben épült fel a fűtőház, amely a 7 faház központi fűtését biztosítja, ugyanakkor elkezdődött a központi épület alapjának öntése. Az Ifjúsági és gyerektáborokis lehetőséget nyújtanak pihenésre, szórakozásra, de elmélyülésre és elcsendesedésre is. A 7 napos máltai szellemiségű táborokat a Sepsiszentgyörgyi Fiókszervezet szervezi Mikóujfaluban. Éves jelentés

16 Orvosi jellegű segítségnyújtás Szolidaritás 2012-ben az SAMR számtalan esetben segíttett rászorulóknak orvosi jellegű támogatással, betegápolással. Ezen túlmenően, egyesületünk orvosi rendelőt és gyógyszertárat is működtet Temesváron, ugyanitt házigondozási szolgáltatást is nyújt. Găeşti-en háziorvosi rendelő és pszihológiai tanácsadás vehető igénybe, Nagyváradon vércukorszintet és vérnyomást mérnek. Az aradi és temesvári fiókszervezet romániai betegek magyarországi orvosi kezelésében segít, abban az esetben, ha Romániában nem elérhető számukra a megfelelő kezelés. A Romániai Málati Segélyszolgálat egyik fő célkitűzése a szegények segítése. Sajnos a mai romániai helyzet a számadatok szerint elég elkeserítő, rengetegen élnek anyagilag bizonytalan helyzetben. Az Eurostat szerint 5 millió román állampolgár él mélyszegénységben, 1 milliónak nincs fűtése, ivóvize, WC-je, Románia népességének 41.2 százaléka nem rendelkezik fürdőszobával. Országunk tobábbra is az egyik legszegényebb uniós tagállam, Bulgária után. A gazdasági világválság Romániát is súlyosan érintette, így azok száma, akik szociális segélyre szorulnak, növekedőben van. Uniós szinten nálunk a legalacsonyabb a szociális támogatások részaránya az országos költségvetésben, ez közvetlenül negatívan érinti az összes rászoruló csoportot munkanélkülieket, gyerekeket, időseket, fogyatékkal élőket. Az SAMR időszakosan támogatja a rászorulókat a következő fiókszervezetekben: Nagyenyed, Arad, Nagybánya, Balázsfalva, Brassó, Găești, Csíkszereda, Nagyvárad, Szatmárnémeti, Sepsiszentgyörgy, Szeben, Marosvásárhely), szendviccsel, meleg teával vendégeli meg őket Szatmárnémetiben és Sepsiszentgyörgyön, valamint országszerte segít iskolákat, kórházakat, öregotthonokat felszereléssel és fogyóeszközökkel. 16 Éves jelentés 2012

Nemadomfel Ház kistérségi felzárkóztató program mélyszegénységben élő gyermekek számára

Nemadomfel Ház kistérségi felzárkóztató program mélyszegénységben élő gyermekek számára Nemadomfel Ház kistérségi felzárkóztató program mélyszegénységben élő gyermekek számára Nem Adom Fel Alapítvány 2011. március 28. Tartalomjegyzék I. BEVEZETŐ AZ ALAPÍTVÁNYRÓL ÉS A NEMADOMFEL HÁZ PROGRAMRÓL

Részletesebben

OLTALOM KARITATÍV EGYESÜLET BESZÁMOLÓ 2007

OLTALOM KARITATÍV EGYESÜLET BESZÁMOLÓ 2007 OLTALOM KARITATÍV EGYESÜLET BESZÁMOLÓ 2007 OLTALOM KARITATÍV EGYESÜLET BESZÁMOLÓ 2007 Wesley János Kiadó Kht. Budapest, 2008 Oltalom Karitatív Egyesület TARTALOMJEGYZÉK 2007 Köszöntöm az Olvasót! (Iványi

Részletesebben

Elérhetőségeink. Bankszámlaszámok

Elérhetőségeink. Bankszámlaszámok a j d á l a s c y g a Csaba testvér n y n á v ít p a l A c n e Szent Fer Elérhetőségeink ROMÁNIA SZENT FERENC ALAPÍTVÁNY (FUNDATIA SFANTUL FRANCISC) Cím: RO-330046 Deva, str Progresului nr. 6. Tel./fax:

Részletesebben

A Szombathelyi Egyházmegyei Karitász családsegítő tevékenysége

A Szombathelyi Egyházmegyei Karitász családsegítő tevékenysége A Szombathelyi Egyházmegyei Karitász családsegítő tevékenysége A karitatív tevékenységek a kereszténységgel együtt bukkantak fel a történelemben. Az okot a gondolkodásmódban találhatjuk. A keresztény ember

Részletesebben

Több, mint 200 új munkahely Lentiben

Több, mint 200 új munkahely Lentiben Az elmúlt hónapokban folyamatosan élénkülõ hazai gazdaságról szólnak a hírek, amit az utóbbi negyedév 3,9%-os, az Európai Unióban kiugróan jónak mondható magyar GDP növekedési ütem is jelez és ez pozitív

Részletesebben

HÍRLEVÉL. Polgármesteri. Óvodai hírek 10. old. Kalendárium 12. old. Iskolai hírek 14. old. HÚSVÉTI KÖSZÖNTŐ. Bíró András Ez a húsvét

HÍRLEVÉL. Polgármesteri. Óvodai hírek 10. old. Kalendárium 12. old. Iskolai hírek 14. old. HÚSVÉTI KÖSZÖNTŐ. Bíró András Ez a húsvét Polgármesteri KEREK EGYHÁZA HÍRLEVÉL HÚSVÉTI KÖSZÖNTŐ Óvodai hírek 10. old. Bíró András Ez a húsvét fák, virágok megzsendülnek, mintha húznák-vonnák őket, oly sebesen, gyorsan nőnek. fiatalok megszédülnek,

Részletesebben

100. éves születésnap! 100 éves Ercsi legidősebb polgára.

100. éves születésnap! 100 éves Ercsi legidősebb polgára. jan2013_layout 1 2013.01.14. 9:45 Page 1 www.ercsi.hu Hoffmann Margit élt 90 évet A jó harcot megharcoltam, a pályát végig futottam, a hitet megtartottam. Most készen vár az igaz élet koronája, melyet

Részletesebben

Programok EP választások 2014 Segítség a szállásadóknak!

Programok EP választások 2014 Segítség a szállásadóknak! Fonyódi Hírmondó XV. évfolyam 6. szám www.fonyod.hu 2014. június Programok EP választások 2014 Segítség a szállásadóknak! 2 Közérdekű információk Fonyódi Polgármesteri Hivatal Cím: 8640 Fonyód, Fő u 19.

Részletesebben

Máltai Hírek. A Magyar Máltai Lovagok Szövetsége és a Magyar Máltai Szeretetszolgálat lapja

Máltai Hírek. A Magyar Máltai Lovagok Szövetsége és a Magyar Máltai Szeretetszolgálat lapja Máltai Hírek A Magyar Máltai Lovagok Szövetsége és a Magyar Máltai Szeretetszolgálat lapja XII. évfolyam 2. szám 2006. június Tartalom M ÁLTAI H ÍREK 2006. június Tartalom Elnöki levél 3 Naptár mi történt,

Részletesebben

Cigánd legidősebb embere: Harsányi György

Cigánd legidősebb embere: Harsányi György 2011. július XI. évfolyam 2. szám CIGÁNDI www.cigand.hu www.bodrogkoz.com Cigánd legidősebb embere: Harsányi György - Hány éves Gyuri bácsi? - 92 leszek szeptemberben. -Mi a hosszú élet titka? - Tisztességben

Részletesebben

Városháza. 2 Püspökladányi Hírek 2013. június 12. Csökkenőben a bűnelkövetések száma, nő a felderítettségi mutató, jól teljesít a rendőrség

Városháza. 2 Püspökladányi Hírek 2013. június 12. Csökkenőben a bűnelkövetések száma, nő a felderítettségi mutató, jól teljesít a rendőrség A VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT lapja XXIV. évfolyam 10. szám 2013. június 12. Ingyenes A sírásból sok kijárt már népünknek, így nem kérhetek mást, mint hogy Isten áldja a magyart! Tisztelt Olvasóink! Előző számunkban

Részletesebben

Üllői. Egész napos rendőri jelenlét. Jobb lesz-e a közbiztonság. Olvasni jó! a könyvtár hírei. Fehér László: Üllő története. XIII. Amatőr Sakk Kupa Ù

Üllői. Egész napos rendőri jelenlét. Jobb lesz-e a közbiztonság. Olvasni jó! a könyvtár hírei. Fehér László: Üllő története. XIII. Amatőr Sakk Kupa Ù Új évi fejlesztések Boldog új évet kíván Üllő város vezetése! Az új esztendő beköszöntével számos, a lakóközösség életét jobbító változást üdvözölhetünk. Megújul a bölcsőde, lesz ivóvízminőségjavítóprogram,

Részletesebben

TAPOLCAI ÚJSÁG. Óriási siker volt

TAPOLCAI ÚJSÁG. Óriási siker volt Új TAPOLCAI ÚJSÁG XIII. (XIX.) évfolyam 1. szám TAPOLCA VÁROS LAPJA 2012. január Óriási siker volt Fegyelmezett gazdálkodás, kiegyensúlyozott működés Tapolca Város Önkormányzatának 2011. évi gazdálkodása

Részletesebben

SÁRVÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK LAPJA XXVI. ÉVFOLYAM 1. SZÁM 2014. január 10. Visszatekintés a múlt év városi eseményeire és történéseire 12-13. old.

SÁRVÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK LAPJA XXVI. ÉVFOLYAM 1. SZÁM 2014. január 10. Visszatekintés a múlt év városi eseményeire és történéseire 12-13. old. SÁRVÁRI HÍRLAP SÁRVÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK LAPJA XXVI. ÉVFOLYAM 1. SZÁM 2014. január 10. Ez történt Sárváron 2013-ban Visszatekintés a múlt év városi eseményeire és történéseire 12-13. old. A beruházások

Részletesebben

Egymás iránti tisztelettel

Egymás iránti tisztelettel XXI. évfolyam 7-8. szám 2011. július augusztus Az alapítás éve: 1928 Közéleti lap Ingyenes 2011. június 16-án tartotta ülését a városi képviselő-testület Az önkormányzat ülésén a képviselők az ügyrendet

Részletesebben

é vkönyv 2006/2007 s zolgáltatás 006/2007 é vkönyv 2 lapítvány a m eze a k f ogd

é vkönyv 2006/2007 s zolgáltatás 006/2007 é vkönyv 2 lapítvány a m eze a k f ogd szolgáltatás fogd a kezem alapítvány évkönyv 2006/2007 tartalomjegyzék Tartalomjegyzék Köszöntő...3 A napközi otthon beszámolója a 2006. évről...5 Beszámoló a lakóotthon munkájáról 2006-ban...9 Dolgozz

Részletesebben

Üllői. Közösségben az erő. Emberségből jeles. Év végi segítség. Jó kezekben az iskola. Üllői pofon a Vasasnak. A tartalomból:

Üllői. Közösségben az erő. Emberségből jeles. Év végi segítség. Jó kezekben az iskola. Üllői pofon a Vasasnak. A tartalomból: Költségvetés 2012 Nem lesz könnyű a 2012. esztendő. A nehézségek a város költségvetésén is tükröződnek. Több fronton várható szigorítás, ennek ellenére kijelenthető: a város még mindig irigylésre méltó

Részletesebben

Tolna város hivatalos honlapja: www.tolna.hu

Tolna város hivatalos honlapja: www.tolna.hu XXV. évfolyam 5. szám Ballagás a Sztárai gimnáziumban. Az igazgatónő dr. Novothné Bán Erzsébet a felnőtté, önállóvá válás nehézségeiről is beszélt. Tolna város hivatalos honlapja: www.tolna.hu 2015. május

Részletesebben

azt hiszem, nincs Ennél nagyobb feladat, Erdô Péter Én ebbe a kereszténységbe nôttem bele 25 éves Szövetségünk Magyarországi Delegációja

azt hiszem, nincs Ennél nagyobb feladat, Erdô Péter Én ebbe a kereszténységbe nôttem bele 25 éves Szövetségünk Magyarországi Delegációja A Magyar Máltai Lovagok Szövetsége és a Magyar Máltai Szeretetszolgálat lapja XXI. évfolyam :: 2. szám :: 2015 június Erdô Péter Én ebbe a kereszténységbe nôttem bele 25 éves Szövetségünk Magyarországi

Részletesebben

Lehetőségek, Értékek, Támogatások nyújtása komplex szolgáltatásokkal családok átmeneti otthonaiban élő családok számára

Lehetőségek, Értékek, Támogatások nyújtása komplex szolgáltatásokkal családok átmeneti otthonaiban élő családok számára LÉT-Kérdés Lehetőségek, Értékek, Támogatások nyújtása komplex szolgáltatásokkal családok átmeneti otthonaiban élő családok számára TÁMOP-5.2.5/A-10/2-2010-0011 2011. szeptember 30. 2013. szeptember 29.

Részletesebben

Bihari Hírlap. Kéthetente megjelenő közéleti lap. gazdasági élet szereplői együttműködésének

Bihari Hírlap. Kéthetente megjelenő közéleti lap. gazdasági élet szereplői együttműködésének Isten áldd meg a magyart jó kedvvel, bőséggel, nyújts feléje védő kart, ha küzd ellenséggel Bihari Hírlap Kéthetente megjelenő közéleti lap A lap megtekinthető a város honlapján: www.berettyoujfalu.hu

Részletesebben

Kanizsa LOKÁLPATRIÓTA HETILAP Kétmilliós segítség a kárpátaljai Eszenynek XXVII. évfolyam 15. szám 2015. április 23. Állás: jogász A Nagykanizsai Családsegítõ és Gyermekjóléti Központ pályázatot hirdet

Részletesebben

Kőbányai. Segítség percek alatt. Hírek. Egyedülálló mentőállomás Kőbányán 6. old. 4. 7. 16. Új fogorvosi székek. Iskolakezdési támogatás

Kőbányai. Segítség percek alatt. Hírek. Egyedülálló mentőállomás Kőbányán 6. old. 4. 7. 16. Új fogorvosi székek. Iskolakezdési támogatás Új Kőbányai XXIV/8. 2014. augusztus A X. kerület közérdekû magazinja Hírek Segítség percek alatt Egyedülálló mentőállomás Kőbányán 6. old. A tervek szerint halad a Zsivaj utcai rendelő 100 milliót is meghaladó

Részletesebben

Összefogással a közbiztonságért Képes beszámoló a 21. Ugrógáláról Premier filmek a megújult Apolló moziban. 2008. JÚLIUS I. évfolyam 6.

Összefogással a közbiztonságért Képes beszámoló a 21. Ugrógáláról Premier filmek a megújult Apolló moziban. 2008. JÚLIUS I. évfolyam 6. 2008. JÚLIUS I. évfolyam 6. szám önkormányzat Összefogással a közbiztonságért Képes beszámoló a 21. Ugrógáláról Premier filmek a megújult Apolló moziban Beköszöntő Tisztelt Olvasók! Kedves Salgótarjániak!

Részletesebben

KERÜLETI ÖNKORMÁNYZAT INGYENES LAPJA. XIX. évfolyam 12. szám I 2011. június 28. I Megjelenik: kéthetente. Nem lesz drágább a megújuló Teleki téri piac

KERÜLETI ÖNKORMÁNYZAT INGYENES LAPJA. XIX. évfolyam 12. szám I 2011. június 28. I Megjelenik: kéthetente. Nem lesz drágább a megújuló Teleki téri piac A VIII. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZAT INGYENES LAPJA XIX. évfolyam 12. szám I 2011. június 28. I Megjelenik: kéthetente Nem lesz drágább a megújuló Teleki téri piac ÖNKORMÁNYZAT Józsefváros vigyáz a gyermekekre

Részletesebben

Európai Önkéntes Szolgálat EVS

Európai Önkéntes Szolgálat EVS Európai Önkéntes Szolgálat EVS Európai Önkéntes Szolgálat EVS 2012 EVS Európai Önkéntes Szolgálat Készült az NCSSZI MOBILITÁS Országos Ifjúsági Igazgatóság, Európai Uniós Programok Főosztály megbízásából

Részletesebben

Tö rté n elem óra H absburg O ttó va l

Tö rté n elem óra H absburg O ttó va l Tö rté n elem óra H absburg O ttó va l Rendkívüli történelemórának lehettek részesei április 20-án a Hunyadi Mátyás Általános Iskola tanulói, hiszen íz órát H absburg O ttó tartotta. Kaliba András igazgató

Részletesebben

Schmitt Pál: Magyarország többre képes

Schmitt Pál: Magyarország többre képes KÖZÉLETI ÚJSÁG XI. ÉVFOLYAM 11. SZÁM 2009. május 28. ingyenes FOTÓ: BÁNYAVÁRY PÁL Göncz Kinga váci látogatásáról Dr. Jakab Zoltán: Elismerés a választókerület számára Vácra látogatott Göncz Kinga, a Magyar

Részletesebben

Május 17-én ismét Rehab Critical Mass

Május 17-én ismét Rehab Critical Mass w w w. m e o s z. h u XXXV. évf. 4. szám 2015. április 150 Ft A M O Z G Á S KO R L ÁT O Z O T TA K E G Y E S Ü L E T E I N E K O R S Z Á G O S S Z Ö V E T S É G E L A PJ A Elnökjelöltek: Kovács Ágnes (Békés

Részletesebben