Kutatási tanulmány nemzetközi tapasztalatokról. Megrendelő: Educatio Nonprofit Kft. Kutata st ve gző : BATTERSEA Tanácsadó, Szolgáltató Kft.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Kutatási tanulmány nemzetközi tapasztalatokról. Megrendelő: Educatio Nonprofit Kft. Kutata st ve gző : BATTERSEA Tanácsadó, Szolgáltató Kft."

Átírás

1 Kutatás-fejlesztési tevékenység megvalósítása jó gyakorlatként azonosított magyarországi és külföldi duális képzési programok elemzése és a kutatáshoz kapcsolódó fejlesztések kapcsán Kutatási tanulmány nemzetközi tapasztalatokról Megrendelő: Educatio Nonprofit Kft. Kutata st ve gző : BATTERSEA Tanácsadó, Szolgáltató Kft. (szerződésszám: szszedu ) szeptember 1/27

2 Tartalom 1 Célkitűzések A bináris rendszer meghaladása az európai felsőoktatásban, alternatívák A kooperatív képzés szereplői, feladatmegosztás Ausztria és Svájc A klasszikus duális képzés: Karlsruhe, Baden-Württemberg A duális képzés szereplőinek együttműködése regionális szinten A képzési programok szerkezetének reformja A képzés rendje Duális mesterképzés a következő lépcsőfok? Duális képzés és hallgatói, oktatói mobilitás Új szemlélet Konklúziók Irodalomjegyzék /27

3 1 Célkitűzések A duális képzés olyan gyakorlat a felsőoktatási intézmények és a munkaadók közötti kooperáció elősegítésére, amely az utóbbi években egyre nagyobb népszerűségnek örvend Európában. 1 Vannak olyan országok, amelyekben már nagy múltra tekintenek vissza a duális képzések a felsőoktatásban, és már kipróbált működési modellek alakultak ki. Jelen tanulmány az alábbi hipotézisre épül: az említett modellek megismerése és magyar viszonyokra történő adaptálása felgyorsíthatja a hazai duális képzések elterjedését. Ennek kialakítása Magyarországon is több felsőoktatási intézményben megindult (például az Óbudai Egyetemen, a Széchenyi István Egyetemen és a Kecskeméti Főiskolán), ezek a duális képzést megalkotó német (ezen belül is a baden-württembergi) példára nyúlnak vissza. Bár ez a tanulmány törekszik átfogó képet is nyújtani a jól működő európai gyakorlatokról, különös figyelmet szentel Németország vonatkozó szabályozásainak és gyakorlatának. A német példa kiemelése az egyéb duális gyakorlatok közül többek között indokolható azzal is, hogy a magyar felsőoktatási rendszer a modern korban többnyire igyekezett a német trendeknek megfelelő fejlődési pályán mozogni (az közötti időszaktól eltekintve). A megbízó kérése tekintettel az eddigi magyar kezdeményezések irányára szintén ennek a súlypontnak a követése volt. A kutatás a duális képzés számos vetületével foglalkozik. Először röviden bemutatjuk, milyen munkaerőpiaci és oktatási problematikára adott megoldáskísérletként született meg ez a képzési forma. Ennek áttekintését követően a tanulmány megismerteti a duális képzés szereplőit és a feladatmegosztás rendszerét a német kontextusban. Röviden említést tesz az oktatás más szintjein (középfokú szakképzés) megvalósuló hasonló gyakorlatokról is. Ezután a duális képzést kínáló felsőoktatási intézmények régiós elköteleződését, a regionális együttműködés szintjeit és jellegét mutatja be a gazdasági szereplők viszonylatában. Ezen belül kiemelt figyelmet kap a gazdasági környezet ráhatása a duális képzés konkrét felépítésére. Az alternatív kooperatív képzési típusok feltérképezése szintén a jelen kutatás célkitűzései között szerepel. A tanulmány eredményei alapvetően háromféle forrásból erednek. Részben támaszkodnak a friss, összehasonlító szemléletű, felsőoktatással, tudásmenedzsmenttel foglalkozó 1 Eric A. Hanushek, a Stanford Egyetem közgazdaságtan professzora egyenesen a duális képzést látja a ban kezdődött gazdasági válság egyik lehetséges megoldásaként, bár elsősorban a duális szakképzésre fókuszálva. Azonban a képzés kialakításával kapcsolatban tett megjegyzései könnyen adaptálhatók a felsőoktatási együttműködésekre is. Eric A. Hanushek, Dual Education: Europe s Secret Recipe?, CES IFO Forum 13, no. 3 (Autumn 2012): /27

4 szakirodalomra, amely a duális képzéseknek egyre nagyobb figyelmet szentel. Emellett felhasználtunk olyan anyagokat is, amelyeket az érintett intézmények és testületek internetes felületeken nyilvánosságra hoztak működésük részleteiről. Továbbá szakmai interjú készült dr. Tóth Ákossal, a Kecskeméti Főiskola docensével, aki jelentős nemzetközi tapasztalattal rendelkezik, illetve rálátással bír a kooperatív képzési rendszerek külföldi implementációjára vonatkozóan. 2 A bináris rendszer meghaladása az európai felsőoktatásban, alternatívák A második világháború után az európai felsőoktatásban két képzőhely-típus dominált: a hagyományos egyetemi ethosznak különböző szinten megfelelő, akadémiai és tudományos irányultságú, valamint a gyakorlatiasabb, a munka világába hamarabb átmenetet biztosító intézmények. Ez az elkülönülés feltételezi, hogy a felsőoktatás alakítására alapvetően két szereplő bír ráhatással: a központi kormányzat, illetve maguk a felsőoktatási intézmények, amelyek autonómiával rendelkeznek. Ebben a trendben következett be változás az európai kontinens több országában is, az 1990-es évektől kezdve. A gazdasági szereplők felismerték a felsőoktatásra gyakorolt hatás jelentőségét, illetve a felsőoktatás-politika alkotói a felsőfokú képzések piac-közelibbé, piacképesebbé tételének szükségességét. Ehhez társult a tapasztalat, hogy a kutatóegyetemek nem képesek megadni azt a gyakorlati tudást, amelyet a megszerzett felsőfokú műszaki képzettséget igénylő munkakörökben a vállalatok elvárnak. Részben ennek is betudható, hogy a duális képzés ugyan megjelenik más képzési ágak kapcsán is, mint a gazdaságtudomány vagy a társadalomtudományok (szociális munka), egyelőre leglátványosabban a műszaki szférában van jelen. A kutatóegyetemeknek további következtetéseket kell levonniuk abból a trendből is, amely szerint a nem humán tudományos stúdiumokban teljes képzési ciklust teljesítők (PhD-fokozatot szerzők), akiknek az igényeire ezek az intézmények berendezkedtek, mindössze 3,5%-a marad a kutatásban, ezt követően az akadémiai berkeken kívül kényszerülnek állást keresni, amire azonban a kapott képzés nem készíti fel őket. 2 A fenti problémákra reflektálva tehát kooperatív képzések indultak, előbb kísérleti jelleggel, majd intézményesítve, a skandináv, svájci, osztrák és német felsőoktatásban. Az egyes eltérő felépítésű kooperatív képzések közös jellemzője, hogy projektalapú, kiscsoportos oktatási 2 Timo Hannay, Too Many Science PhDs? Not If Unis Train Them for Careers Outside Academia, The Guardian, September 15, 2014, academia_higher_education_networ.pdf. 4/27

5 formára építenek, és a gyakorlati képzés nagy szerepet kap az egyetemi alapképzésben eltöltött három-négy év alatt. Az a képzési típus, amelyet a duális képzés fogalma alatt értünk, klasszikus formájában a németországi Baden-Württemberg tartományban működik, a Duale Hochschule Baden-Württemberg tagintézményeiben. Ugyan csak a kétezres évek vége óta került igazán az érdeklődés homlokterébe ez a modell, már az 1990-es évek elején több gazdasági szaktekintély is érzékelte a hálózatosodó, helyi igényekhez igazodó, ipar és felsőoktatás együttműködésére építő karlsruhei gyakorlatot. 3 A 2008-ban induló gazdasági válság, amely foglalkoztatási válságot is generált, ráirányította a figyelmet a hasonló kezdeményezésekben rejlő potenciálra. Jelen tanulmány részletesen ezzel a képzési formával foglalkozik majd. A duális képzés ugyanakkor nem az egyetlen, sikeresen működő kooperatív modell, Svájcban az alkalmazott tudományok egyetemei részben eltérő felépítésű programot kínálnak, de azonos elvek mentén. A foglalkoztatási válság kiemelten éreztette hatását a frissdiplomások körében, hiszen a munkaerőpiacon az idősek mellett jellemzően a pályakezdő fiatalok néznek szembe a legnagyobb nehézségekkel, esetükben a leggyakoribb probléma a gyakorlat hiánya. 4 Számos felmérés mutatta ki, hogy az európai térségben a fiatalok jelentős része munkanélküliként kezdte és kezdi ma is a felsőoktatási képzés befejezését követő első időszakot, ami nagyban megnehezíti későbbi integrációjukat is a munkaerőpiacon. 5 A diplomázást követő könnyű elhelyezkedés tekintetében Németország és Ausztria még a duális modell extenzív alkalmazása előtt, a kétezres évek elején is kiemelkedően jól teljesített, 6 de a válság ideje alatt, a duális képzésre támaszkodva továbbra is lényegesen jobb mutatókat produkál az európai átlagnál. A példaadó országokban jól elkülöníthetőek azok a képzési területek, amelyekben a duális képzés kivitelezhető és sikeres. Ezek a műszaki terület, a társadalomtudományok egyes gyakorlatorientált diszciplínái, illetve a gazdaságtudományok. 3 Gery B. Herrigel, Power and Redefinion of Industrial Districts. The Case of Baden-Württemberg, in The Embedded Firm. On the Socio-Economics of Industrial Networks, by G. Grabher (London: Routledge, 1993), Tamás Köpeczi-Bócz, A duális felsőoktatás nemzetközi relevanciája, in Új kihívások a felsőoktatásban és a pedagógusképzésben. III. Trefort Ágoston Szakmai Tanárképzési Konferencia tanulmánykötet, ed. Péter Tóth, Rita Ősz, and Andrea Hajnal (Budapest, 2013), Ilona Gere, Ifjúsági munkanélküliség: a probléma jellemzése, eddigi intézkedések hatása, további teendők, in EU-konform foglalkoztatáspolitika (A hazai foglalkoztatáspolitika átalakítása a közösségi gyakorlatnak megfelelően), ed. Mária Frey (Budapest, 2001), _ifjusagi_munkanelkuliseg.pdf. 6 Osmo Kivinen and Jouni Nurmi, Unifying Higher Education for Different Kinds of Europeans. Higher Education and Work: A Comparison of Ten Countries, Comparative Education 39, no. 1 (February 2003): , doi: / /27

6 A magyar kezdeményezések egyelőre inkább a műszaki és a gazdasági képzésekre koncentrálnak, így e tanulmányban főként ezek nemzetközi megvalósításaira érdemes rávilágítani. Természetesen lényeges, hogy az Európai Unió egységesítő szemlélete miként juthat érvényre a kooperatív programok megsokszorozódása mellett. Az Európai Bizottság egyre inkább véleményformálóként és javaslattevőként igyekszik megnyilvánulni az európai felsőoktatás kérdésében is. Érdeklődése a bolognai és a lisszaboni folyamat eredményein is tetten érhető. A dokumentumokban foglalt célkitűzések és eredmények többek között arra is irányulnak, hogy a bizottság hangsúlyozza a gazdasági hasznosságot, amelyet a felsőoktatás az egyén és a társadalom számára is nyújtani tud. 7 Ez a megközelítés kedvez egy olyan közös, európai felsőoktatási trendnek, amely előnyben részesíti a duális képzéshez hasonlóan vállalati-felsőoktatási intézményi kooperációra épülő képzési formákat, bár egyelőre a regionális jelentőség hangsúlyozása nélkül. A BA-diplomásoknak nemcsak az MAképzésbe való bekapcsolódásra, de a munkaerőpiaci kihívásokra is fel kell készülniük. Minden olyan törekvés tehát, amely a BA-hallgatók szakmai kompetenciáinak növelésére irányul, összhangban van a Bolognai Nyilatkozat céljaival. 8 Az EB a kooperáció lényegét a bolognai és a lisszaboni dokumentumok 9 alapján egyelőre a kutatáshoz több szereplő által együttesen biztosított környezet prizmáján keresztül értelmezi (ti. a tanulás és a kutatás szükségszerűen együttműködést igénylő formák, amelyekben az egyetemi hálózatok, illetve vállalatok bekapcsolódása is kívánatos). Mindez azonban nincs ellentmondásban a kooperáció természetének és jelentőségének lehetséges újraértelmezésével. 10 A fentiek mellett azonban továbbra is igaz, hogy a felsőoktatás tradicionálisan egy olyan terület, amelynek kapcsán a tagállamok igyekeznek ragaszkodni a nemzetállami szintű szabályozásokhoz, ez pedig az oktatás elsődleges nemzetépítő funkciójának koncepciójában gyökerezik. 7 Ruth Keeling, The Bologna Process and the Lisbon Research Agenda: The European Commission s Expanding Role in Higher Education Discourse, European Journal of Education 41, no. 2 (June 2006): , doi: /j x. 209.p. 8 Bettina Alesi, Bachelor Graduates on the Labour Market. A Cross-National Comparison of the Employers Viewpoint, in The Routledge International Handbook of Higher Education, ed. Malcolm Tight et al. (New York: Routledge, 2009), p. 9 Lisszaboni Stratégia, Bolognai Nyilatkozat. 10 Keeling, The Bologna Process and the Lisbon Research Agenda. 210.p. 6/27

7 3 A kooperatív képzés szereplői, feladatmegosztás A tanulmány célja, hogy mindenekelőtt az osztrák és a német gyakorlatok részleteit szemléltesse, mivel a magyar kezdeményezések jellemzően ezeket a mintákat kívánják követni. Minthogy azonban a lényeges aspektusokban ezek a gyakorlatok megegyeznek, az osztrák rendszert csak röviden említjük. Ezen túl a svájci modell működését mutatjuk be további lehetséges példaként. A három kiválasztott ország, Németország, Ausztria és Svájc közös jellemzője, hogy nem kizárólag a felsőoktatásban valósul meg a munkaerőpiac és a képzőintézmény kooperációja, hanem a középfokú szakképzésben is. Sőt, a bolognai rendszerbe integrált duális képzés Németországban számos ponton összekapcsolódik az azonos szellemiségben szervezett középfokú szakképzés hagyományaival. Érdemes szem előtt tartani tehát a tényt, hogy a leginkább érintett műszaki területen egy már korábban megreformált, magas színvonalú és presztízsű szakképzést nyújtó középfokú oktatási szint szolgáltat további tapasztalatokat, illetve, hogy az ebben közreműködő vállalatok gyakran a duális képzést meghirdető felsőoktatási intézmények természetes partnerei lettek. 3.1 Ausztria és Svájc Ausztriában a felsőoktatásban először 2002-ben hirdettek meg tesztüzemben duális képzést. A grazi Fachhochschule Joanneum gyártástechnika és szervezés (Produktionstechnik und Organisation) programja volt ebben a tekintetben úttörő, és itt indult el az ország első teljes duális képzése is. 11 Svájcban a felsőoktatás alakításában jellemzően megoszlanak a szerepek a szövetségi és a kantoni szint között. Háromféle szereplő található a svájci felsőoktatásban: a kantonális egyetemek (hagyományos értelemben vett egyetemek), a szövetségi politechnikumok, valamint az alkalmazott tudományok egyetemei (UAS University of Applied Sciences). A gazdasági és a felsőoktatási szféra legszorosabb együttműködési formáját az UAS-ek produkálják. A folyamat, amely ezek kialakulásához vezetett, az 1990-es évek elején kezdődött. A strukturális reformokat számos egyeztetés előzte meg a szövetségi tanács kezdeményezésére, amelyek főként a svájci gazdaság innovációs lehetőségei felől 11 FH JOANNEUM Eröffnet erstes duales Studium Österreichs, n.d., https://www.fhjoanneum.at/aw/home/pum/pressemeldungen/~tzc/fh_joanneum_eroeffnet_erstes_duales_studi/?lan=de. 7/27

8 közelítették meg az átalakítások tervezését, 1994-ben pedig már el is kezdődött az intézményesítés. 12 A svájci modell tehát kiemelkedően gyorsan épült ki, bár az átalakítások gyorsasága néhány autoritásbeli bizonytalanságot hagyott a rendszerben, ezeket napjainkban is folyamatosan harmonizálni igyekeznek a résztvevő felek. A német példához hasonlóan a svájci alkalmazott tudományok egyetemei (UAS University of Applied Sciences) erősen regionális fókuszúak a képzési kínálat kialakítását és a hallgatóbázist tekintve, emellett fő gazdasági partnereiknek a kis- és középvállalkozások számítanak. 13 Mivel a gyakorlati központú képzés így bekerült a felsőoktatási szintre, az OECD által elitistának minősített svájci felsőoktatás társadalmi mobilitásban játszott szerepe jelentősen javult az utóbbi évtizedben, illetve javult az immár BSc-képzésekként akkreditált szakmák presztízse is. 3.2 A klasszikus duális képzés: Karlsruhe, Baden-Württemberg Az eredendően Baden-Württembergből származó duális képzés tankönyvi példája az úgynevezett Triple Helix modellnek, amely az egyetem vállalati szféra kormányzat viszonyrendszer leírására szolgáló regionális szintű modell. Azt szemlélteti, hogy a regionális kontextusban a tudás fontosságának növekedésével miként mosódnak el a kompetenciahatárok az egyes elemek között. 14 Gyakorlatilag a felsőoktatási intézmények vállalkozói tulajdonságokat és viselkedésformákat vesznek fel, míg a vállalkozások akadémiai profilt is kialakítanak. 15 A duális képzés kidolgozásában tág keretek között részt vesz a szövetségi kormányzat, a tartományi kormányzat, a képzőintézmény és maga a vállalat, amely legtöbb esetben régiós érdekeltségeket képvisel. Németországban a felsőoktatás tartományi szintű szabályozása jellemző. A föderális kormányzat ráhatása korlátozott a duális rendszer felépítésére, alapvetően az oktatási intézmények fenntartásával járul hozzá ezek működéséhez. A szakmai és adminisztratív részletek szabályozása a tartományi szintre kerül, így még Németországon belül sem 12 Juan-Francisco Perellon, The Governance of Higher Education in a Federal System: The Case of Switzerland, Tertiary Education and Man 7 (2001): Juan-Francisco Perellon, The Creation of a Vocational Sector in Swiss Higher Education: Balancing Trends of System Differentiation and Integration, European Journal of Education 38, no. 4 (December 2003): , doi: /j x Iryna Lendel, Phil Allen, and Maryann Feldman, University-Based Economic Growth, in The Routledge International Handbook of Higher Education, ed. Malcolm Tight et al. (New York: Routledge, 2009), p. 15 M. E Porter, The Economic Performance of Regions, Regional Studies 37, no. 6 7 (2003): /27

9 beszélhetünk a kooperatív képzési forma egységes megvalósulásáról. Németországban a felsőoktatás finanszírozása és a menedzsmenthez kapcsolódó adminisztratív feladatok túlnyomórészt a tartományok hatáskörébe tartoznak, de vannak bizonyos szövetségi szintű szabályozások, amelyeknek szintén meg kell felelni. Így az egyes régiók egyéni adottságaihoz idomulnak a kooperatív képzés sajátosságai. 16 A tartomány felelőssége kiterjed a felsőoktatási intézmények falain belül zajló képzésre. Különböző társadalmi partnerek feladata a kellő számú gyakorlati hely biztosítása, hiszen a vállalatok nem kötelezhetőek a pozíciók megnyitására. Két fontos szerv bonyolítja a feladatok jelentős részét: a BIBB (Bundesinstitut für Berufsbildung) és a BA (Bundesagentur für Arbeit). Előbbi egy országos kompetenciájú szervezet, amely az innováció, a szakoktatás és a szakképzés területén működik a gyakorlatorientált oktatás egyik előmozdítója, kutatásokat folytat saját hatáskörben, illetve tanácsadói feladatokat lát el. A BA közvetít a munkaerőpiac szereplői között, szintén országos hatáskörrel bír. Egyik divíziója a munkaerőpiac kutatásával foglalkozik, az általa készített felmérések fontos összetevői a duális képzés fejlesztési terveinek. A Kereskedelmi és Iparkamara (IHK Industrie- und Handelskammer) amellett, hogy közreműködik a tréninganyagok összeállításában és további tanácsadást nyújt a duális képzésben részt vevő partnercégeknek, ellenőrzi a képzés folytatását, és értékeli a vállalatok által szervezett tréningeket. A harmadik szereplő a partnercég: a képzés költségeinek jelentős részét, illetve a munkahelyet szolgáltatja. Emellett általános és célzott tutorálással megbízott alkalmazottai is segítik a hallgatókat A duális képzés szereplőinek együttműködése regionális szinten Fontos leszögezni, hogy a duális képzés klasszikus formája egy szövetségi állam tartományának méreteire, egy nagyjából Magyarország méretű területnek a gazdasági kapacitásaira és munkaerő-igényére lett szabva az egyik legmagasabb életszínvonalat garantáló európai régióban. Az alábbi alfejezet az általános, strukturális megállapításokat a különböző német tartományi gyakorlatokra vonatkoztatva vonja le, míg a specifikusabb megállapítások a Baden-Württemberg tartományi tapasztalatokat érintik. Elszórtan jelezzük a szövegben, amikor az államberendezkedésből vagy a méretekből adódó eltérések miatt jelentős különbségek adódhatnak a magyar kontextushoz és érdekekhez képest. 16 Organisation for Economic Co-operation and Development, Higher Education and Regions: Globally Competitive, Locally Engaged (Paris: OECD, 2007). 51.p. 17 Shulei Zhao, Guifang Liu, and Qingxi Hou, The Enlightenment of German Higher Education. Dual System to the China s High Education System, p. 9/27

10 Számos, a duális képzés keretein belül menedzselhető igény létezik a régió különböző szereplői részéről. A felsőoktatási intézmények például helyi támogatást keresnek a globális tanulóbázis és kutatás fenntartásához ez különösen annak fényében fontos, hogy az állami szintről érkező források szűkülnek, egyre inkább az oktatási intézmény fenntartására korlátozódnak. Elengedhetetlen a helyi hallgatók bevonzásának segítése is, akik a duális programok fenntartóinak szándéka szerint a hallgatóállomány túlnyomó többségét adják. Emellett további bevételekre számítanak a helyi üzleti vállalkozásoknak nyújtott szolgáltatások eredményeként (tanácsadás, továbbképzés formájában). Érdekük továbbá a vonzó helyi gazdasági környezet, hiszen a megtartó erejére apellál tanári erő és tehetséges diákok tekintetében is. Hasonlóan lényeges motivációi vannak a város- és területfejlesztéssel foglalkozó szerveknek, amelyek a felsőoktatási intézményekre mint adó- és egyéb bevételforrásokra tekintenek, és számítanak az általuk képviselt tőkevonzerőre. A felsőoktatási intézményektől elvárják, hogy új vállalkozások létrejöttéhez járuljanak hozzá, illetve szaktudásukat a már meglévők rendelkezésére bocsássák. Küldetésükből adódóan növelik a helyi munkaerő értékét, hallgatóik révén pedig a helyi kulturális programok fejlesztői és fogyasztói egyben. Fontos szempont továbbá, hogy a regionális elköteleződés lehetőséget ad a felsőoktatási intézményeknek, hogy kifejezzék felelősségvállalásukat a civil társadalommal szemben. A régió szereplőinek érdekeltségei tehát szorosan összefonódnak a duális képzés vonatkozásában. Szövetségi államokra szabott, specifikus nehézség az egyes régiók elválasztása a felsőoktatási intézmények befolyási övezeteinek elhatárolásánál a stratégiai tervezésben. Ha azonban a strukturális feltételek adottak (megfelelő egyeztetési fórumok, rendszeres kapcsolattartás, specialisták alkalmazása), regionális vagy helyi önkormányzatok is a felsőoktatási intézmények regionális elköteleződését elősegítő irányelveket követhetnek. 18 Vállalati politika és felsőoktatás-politika az innováció-politika terén közelítenek egymáshoz. 19 Ennek gyakorlati leképeződése a számos kutatási megállapodás, amely gyakran a duális képzési együttműködéshez társul. Ebben az esetben a vállalat jelzi, hogy milyen elméleti képzési elemeket szeretne viszontlátni az általa is finanszírozott duális képzés tantervi hálójában (tehát nem kiterjedt javaslatot tesz, nem az elméleti képzés alapjait kívánja meghatározni), amelyet a vállalat saját eszközein később alkalmaz, avagy előállít. Mivel a fejlesztési politikákban a hátrányosabb helyzetű régiók strukturálatlan finanszírozásának trendjét felváltották a kooperatív előnyökre alapozó és növekedési potenciált megcélzó támogatástípusok, a felsőoktatási intézmények kulcsfontosságú 18 Porter, The Economic Performance of Regions. 556.p. 19 Organisation for Economic Co-operation and Development, Higher Education and Regions. 38.p. 10/27

11 szerepet kaphatnak a régiók versenyképességének megőrzésében és fejlesztésében mint tudás-szolgáltatók és a fejlesztések műhelyei. 20 A kutatás kezdeti kérdései között felmerült, hogy vajon miként tudja egy felsőoktatási intézmény a leghatékonyabban felmérni a regionális munkaerőpiaci igényeket. A német képzési környezet tapasztalatai azonban azt mutatják, hogy az intézmények nem feltétlenül törekednek erre, mert a folyamat alapvetően a leendő partnervállalattól indul ki, tehát létezik duális formában egy olyan képzés, amely egyébként a hagyományos rendszerben is indul, de egy vállalkozás vezetése az előbbivel partnerségre lépve, közösen szeretne egy jövendőbeli munkavállalót kinevelni. A magyar környezet egyelőre ebből a szempontból is a multinacionális vállalatok túlsúlya miatt mutat más alaphelyzetet, itt a felsőoktatási intézmények és a vállalatok képviselői közötti egyeztetéseken a vállalati igényeknek természetesen nagyobb tér jut. Ez azt is jelenti, hogy különbség mutatkozik az egyes vállalatok által finanszírozott hallgatók számbeli megoszlásában is mivel a német képzési helyek partnerségei ezres nagyságrendet mutatnak, a vállalatok mindössze néhány hallgató oktatásában vesznek részt évfolyamonként. Ez a szerkezet egyúttal gátolja is azt, hogy túlzottan specializálttá váljon az elméleti képzés. Mivel a német modellben a tartomány, a régió szerepe kerül folyamatosan előtérbe, a tartományi szerepvállalás a gazdasági szféra és a felsőoktatási intézmények közötti kooperáció elősegítésére több terepen is lehetséges és kívánatos. Az állam nagyobb teret adhat a felsőoktatási intézményeknek vállalkozói profil kialakítására, de szükséges lehet az autonómia bővítése is, hogy stratégiai együttműködéseket építhessenek ki. Reformra szorulhat az irányítási mechanizmus is, például a pénzügyi menedzsment területén. Emellett az állam támogathatja a magas szintű kutatást és oktatást fontos, hogy az egyetem egyre több magasan képzett munkavállalót tudjon a gazdaság rendelkezésére bocsátani. Ha radikálisan alacsony az egyes hallgatókra jutó ráfordítás, az szinte bizonyosan a humán erőforrás-utánpótlás helyi veszteségeihez vezet. Az OECD országokon belül kétszeres eltérések is lehetnek a ráfordítás összegszerű értékét illetően. 21 A duális képzés egyik lényeges eleme a helyi, régióban jelen lévő vállalatokkal történő együttműködés. A mintaadó német gyakorlatban ez egy további, fontos sajátossággal is kiegészül: a duális képzést indító felsőoktatási intézményekkel többségében kis-, illetve 20 Organisation for Economic Co-operation and Development, Higher Education and Regions. 31.p. 21 Richard Lambert, Best Practice in Business-University Collaboration, in Universities and Business: Partnering for the Knowledge Society, ed. Luc E. Weber and James J. Duderstadt (London: Economica, 2006), p. 11/27

12 középvállalkozások működnek együtt. Mind a foglalkoztatott hallgatók számát tekintve, mind pedig a partnerek abszolút számát tekintve kisebb szegmenset képviselnek a nagyvállalatok, multinacionális cégek. Erre a sajátosságra azért különösen lényeges rámutatni, mert a jelenleg Magyarországon folyamatban lévő duális programok, illetve kezdeményezések egyegy multinacionális cég (például Knorr-Bremse, Audi, Mercedes-Benz) kezdeményezésére, alapvetően az adott cég erőforrásaira támaszkodva működnek. Természetesen igyekeznek bekapcsolódni a képzésbe a kis- és középvállalkozások is, de a németországihoz hasonló arányok kialakulását számos tényező akadályozza. Az egyik a német és a magyar gazdaság felépítése között mutatkozó különbség a kis- és középvállalatok részesedésének tekintetében. Egy másik a kis- és középvállalkozások prosperitása: a magyar közegben problémásabb az árrésből kitermelni a duális képzésben részt vevő és egyben alkalmazott hallgató munkabérét vagy ösztöndíját. Számos adminisztratív teher is gátolja a kis- és középvállalkozások gördülékeny bekapcsolódását a duális képzésbe. 22 Amióta a modell a gyakorlatban működik, tartományi és állami szinten is folyamatosan monitorozzák a német gazdasági szereplők együttműködési hajlandóságát a duális képzésben. Egy ilyen tematikájú felmérés szerint Németországban 2012 folyamán 2,5 milliárd eurót fordítottak az ötven főnél több munkatársat foglalkoztató cégek a felsőoktatás támogatására. Ennek az összegnek jelentős része, 948 millió euró került a kooperatív képzési formákat kínáló intézményekhez, így a duális képzésbe is. 23 Az összeg fennmaradó részét a BA/BSc követelményrendszerében lefektetett gyakorlatoknak helyt adó intézményekben gyakorlati helyek finanszírozására és egy állami ösztöndíj kiegészítésére fordították. 24 Ezzel arányosan csökkent a felsőoktatási intézmények számára dologi kiadásokra kiutalt állami támogatás összege. Ez a trend is mutatja, hogy a felsőoktatás versenyképesebbé tétele nem feltétlenül jár nagyobb állami szerepvállalással és az állam anyagi hozzájárulásának növekedésével. Egy felmérés arra kívánt rávilágítani, hogy ezeknek a cégeknek a befektetésre vonatkozó döntéshozatalában milyen szempontok játszanak legnagyobb szerepet. 22 Tóth Ákos, A duális képzés nemzetközi gyakorlata, szeptember Christiane Konegen-Grenier, Thorsten Lang, and Beate Placke, Nutzen der Unternehmen aus ihren Investitionen in akademische Bildung, IW Trends, no. 1 (2014), doi: / x p. 24 {A Fachhochschulekat is ideértve.} 12/27

13 1. táblázat: A vállalatok oktatási befektetési döntésének szempontjai. Forrás: Nutzen der Unternehmen 25 Szempont Válaszadó vállalatok százaléka Jobb lehetőségek a toborzásra hiányszakmák esetén Olyan szakirányok megerősítése, amelyek a vállalkozás szempontjából lényegesek A gyakorlatközpontúság megerősítése a képzési programban Az alkalmazottak meglévő tudásának elmélyítése vagy továbbképzése A vállalkozásban kiemelkedő teljesítményt nyújtó munkatársak támogatása Az alkalmazottak lojalitásának megerősítése a továbbképzés támogatása révén A vállalkozás hírnevének növekedése 72 A munkatársak vezető pozícióra történő felkészítése Általában a német képzőhelyek támogatása A táblázatban jól látszik, hogy csaknem a vállalatok 90%-a deklarálta, hogy a befektetés jobb toborzási lehetőséget teremt számukra a hiányszakmák képviselői között. Fontosságban alig marad el ettől a szándék, hogy olyan szakirányokat erősítsenek, amelyeknek végzett szakemberei az adott vállalat profiljába beleillenek. A gyakorlatközpontúság általános támogatása mellett a felmérés tanúsága szerint a vállalatok abban is érdekeltek, hogy munkatársaikat továbbképezzék a befektetés célintézményében. A felmérésből egyúttal az is kiderült, hogy a legnagyobb haszonmaximalizálást azok a vállalatok tudták elérni, amelyek 25 Konegen-Grenier, Christiane, Thorsten Lang, and Beate Placke. Nutzen der Unternehmen aus ihren Investitionen in akademische Bildung. IW Trends, no. 1 (2014). doi: / x /27

14 közvetlenül az oktatási intézményeket támogatták, illetve az általuk alkalmazásba vett hallgatóknak több csatornán keresztül is nyújtottak juttatásokat. 26 Németországban a duális képzés migrációcsökkentő potenciálja jellemzően a képzési hely kiválasztásának vonatkozásában jelenik meg: a hallgatóbázis jelentős részét adják az adott oktatási intézmény közvetlen környezetében lakó fiatalok. Mindez természetesen azt is jelenti, hogy ezek a hallgatók jobbára ingáznak, a képzés idejére nem költöznek el otthonról. A juttatási rendszer is részben ehhez az életstratégiához idomul. Ugyanakkor Németországon belül a végzett hallgatók jellemzően rugalmasan mozognak, igazodva az őket alkalmazó cég érdekeltségeihez is. Az sem ritka, hogy a közép- vagy kelet-európai érdekeltségekkel rendelkező multinacionális vállalatok fél-egy éves időtartamra ezekre a helyekre irányítják a frissdiplomásokat, de hosszú távon alkalmazásukat a német telephelyeken képzelik el. A duális képzésből kikerülve tehát a fiatalok inkább a tágabb német, semmint a regionális gazdaság szintjén tájékozódnak A képzési programok szerkezetének reformja A Duale Hochschule intézménye egybekapcsol szakképzési irányú, korábban felsőoktatáson kívül eső oktatási formákat a BA/BSc keretei között sztenderdizált modulokkal, ennek eredményeként a duális képzés szerkezeti felépítése minden fontos vonatkozásban jelentősen eltér a hagyományos képzési rendszertől. Számos BA/BSc képzés teljesítésének feltétele már a szakmai gyakorlat, de ezek nem épültek be szervesen a tanrendbe, hanem izoláltan (négy-hat hétig, hat hónapig), egybefüggően szükséges őket elvégezni. A duális képzés sikeresen integrálja a gyakorlati modulokat. Németországban jellemzően három hónapos blokkokban követik egymást az elméleti és gyakorlati időszakok. Ausztriában viszont heti szinten került integrálásra a képzés, három nap elméletet két nap gyakorlat követ. A Baden-Württemberg tartományban 2010 óta érvényben lévő Landeshochschulgesetz (Tartományi Felsőoktatási Törvény) foglalkozik elsőként a duális képzőhellyel mint önálló intézményi formával. Rögzíti, hogy a duális képzőintézmény az oktatási intézményből és a gyakorlatot biztosító központokból áll, amelyekben alkalmazzák az elsajátított elméleti tudást, illetve az együttműködő felek közös kutatásokat is lebonyolítanak. A duális főiskola 26 Konegen-Grenier, Lang, and Placke, Nutzen der Unternehmen aus ihren Investitionen in akademische Bildung. 27 Ákos Tóth, A duális képzés a gyakorlatban: Duale Hochschule Baden-Württemberg (DHBW), Szeptember 12, /27

Duális felsőoktatási képzés a modell és tapasztalatok Dr. Ailer Piroska

Duális felsőoktatási képzés a modell és tapasztalatok Dr. Ailer Piroska Duális felsőoktatási képzés a modell és tapasztalatok Dr. Ailer Piroska 2015. március 17. Duális képzés kecskeméti modellje definíció 1. A duális felsőoktatás a felsőoktatási intézmények és az érintett

Részletesebben

Pécsi Tudományegyetem Közgazdaságtudományi Kar

Pécsi Tudományegyetem Közgazdaságtudományi Kar Pécsi Tudományegyetem Közgazdaságtudományi Kar ÜZLETI TANÁCSADÓ szakirányú továbbképzési szak Az üzleti tanácsadás napjaink egyik kulcsfontosságú ágazata az üzleti szférában. A tercier szektor egyik elemeként

Részletesebben

Diplomás pályakövetés diplomás kutatás, 2010

Diplomás pályakövetés diplomás kutatás, 2010 Diplomás pályakövetés diplomás kutatás, 2010 A jogi és igazgatási képzési terület diplomásainak munkaerő piaci helyzete Az Educatio Társadalmi Szolgáltató Nonprofit Kft. által végzett, Diplomás pályakövetés

Részletesebben

ELŐADÁS CÍME. Duális Felsőoktatási képzés Kecskeméten. Kihívások és előnyök Belina Károly

ELŐADÁS CÍME. Duális Felsőoktatási képzés Kecskeméten. Kihívások és előnyök Belina Károly ELŐADÁS CÍME Duális Felsőoktatási képzés Kecskeméten Kihívások és előnyök Belina Károly Szakképzési konferencia Pécs-Baranyai Kereskedelmi és Iparkamara 2013. november 13. Tartalom Kialakulás Mi a duális

Részletesebben

Duális képzés Európában és Magyarországon

Duális képzés Európában és Magyarországon Duális képzés Európában és Magyarországon A duális képzés bevezetésének indokai 2 A jelenlegi képzés hiányosságai A hazai ipar szereplői közülük is legerőteljesebben a járműipari vállalatok kifejezetten

Részletesebben

A duális felsőoktatási képzés kecskeméti modellje Dr. Ailer Piroska

A duális felsőoktatási képzés kecskeméti modellje Dr. Ailer Piroska A duális felsőoktatási képzés kecskeméti modellje Dr. Ailer Piroska 2014. december 4. Felsőoktatási intézmény v. vállalat 2 2 Felsőoktatási intézmény v. vállalat 3 3 Felsőoktatási intézmény v. vállalat

Részletesebben

A SAJÁTOS NEVELÉSI IGÉNYŰ ÉS/VAGY A FOGYATÉKKAL ÉLŐ TANULÓK RÉSZVÉTELE A SZAKKÉPZÉSBEN SZAKPOLITIKAI TÁJÉKOZTATÓ

A SAJÁTOS NEVELÉSI IGÉNYŰ ÉS/VAGY A FOGYATÉKKAL ÉLŐ TANULÓK RÉSZVÉTELE A SZAKKÉPZÉSBEN SZAKPOLITIKAI TÁJÉKOZTATÓ A SAJÁTOS NEVELÉSI IGÉNYŰ ÉS/VAGY A FOGYATÉKKAL ÉLŐ TANULÓK RÉSZVÉTELE A SZAKKÉPZÉSBEN SZAKPOLITIKAI TÁJÉKOZTATÓ Szakpolitikai kontextus A nemzetközi adatok azt mutatják, hogy a fogyatékkal élő, valamint

Részletesebben

A duális képzés bevezetése a felsőoktatásban. SZIGETI ÁDÁM felsőoktatásért felelős államtitkárság

A duális képzés bevezetése a felsőoktatásban. SZIGETI ÁDÁM felsőoktatásért felelős államtitkárság A duális képzés bevezetése a felsőoktatásban SZIGETI ÁDÁM felsőoktatásért felelős államtitkárság A duális képzés bevezetésének indokai 2 A jelenlegi képzés hiányosságai A hazai ipar szereplői közülük is

Részletesebben

A DUÁLIS KÉPZÉS A FELSŐOKTATÁSBAN

A DUÁLIS KÉPZÉS A FELSŐOKTATÁSBAN A DUÁLIS KÉPZÉS A FELSŐOKTATÁSBAN TAKÁCS TAMÁS POLITIKAI FŐTANÁCSADÓ EMBERI ERŐFORRÁSOK MINISZTÉRIUMA TAMAS.TAKACS@EMMI.GOV.HU Duális Képzés Vállalati szemmel Konstruktív vitanap és workshop MAGYAR TELEKOM

Részletesebben

AZ ELMÚLT HÁROM ÉV TAPASZTALATAI A DUÁLIS KÉPZÉS KIALAKÍTÁSA SORÁN

AZ ELMÚLT HÁROM ÉV TAPASZTALATAI A DUÁLIS KÉPZÉS KIALAKÍTÁSA SORÁN AZ ELMÚLT HÁROM ÉV TAPASZTALATAI A DUÁLIS KÉPZÉS KIALAKÍTÁSA SORÁN II. DUÁLIS FELSŐOKTATÁSI KONFERENCIA A KECSKEMÉTI DUÁLIS MODELL 3 ÉVE 2015. OKTÓBER 15. A program a TÁMOP-4.1.1.F-13/1-2013-0019. azonosítószámú,

Részletesebben

Helyzetkép a foglalkoztatási együttműködésekről a 2015. évi adatfelvétel alapján

Helyzetkép a foglalkoztatási együttműködésekről a 2015. évi adatfelvétel alapján Hétfa Kutatóintézet Nyugat-Pannon Terület- és Gazdaságfejlesztési Nonprofit Kft. Helyzetkép a foglalkoztatási együttműködésekről a 2015. évi adatfelvétel alapján A TÁMOP 1.4.7.-12/1-2012-0001 FoglalkoztaTárs

Részletesebben

Gyakornoki képzési program

Gyakornoki képzési program Gyakornoki képzési program A a MediaGo Holding független érdekszövetség tagjaként jött létre 2009-ben. Missziónk a pályája elején lévő fiatal munkaerő elhelyezkedésének segítése, ezen keresztül a strukturális

Részletesebben

A Magyar Regionális Tudományi Társaság XII. Vándorgyűlése 2014. november 27-28., Veszprém 8. szekció: Helyi gazdaságfejlesztés, munkaerőpiac, képzés

A Magyar Regionális Tudományi Társaság XII. Vándorgyűlése 2014. november 27-28., Veszprém 8. szekció: Helyi gazdaságfejlesztés, munkaerőpiac, képzés A Magyar Regionális Tudományi Társaság XII. Vándorgyűlése 2014. november 27-28., Veszprém 8. szekció: Helyi gazdaságfejlesztés, munkaerőpiac, képzés Molnár Nikolett PhD-hallgató molnikolett@gmail.com Szakirodalmi

Részletesebben

Munkáltatói igények, foglalkoztatási stratégiák, együttműködések

Munkáltatói igények, foglalkoztatási stratégiák, együttműködések A foglalkoztatás fejlesztés helyzete, céljai Szabolcs- Szatmár-Bereg megyében Munkáltatói igények, foglalkoztatási stratégiák, együttműködések Kisvárda, 2017. január 23. Dr. Papp Csaba megyei jegyző Szabolcs-Szatmár-Bereg

Részletesebben

CÉGBEMUTATÓ. Emberközpontú üzleti megoldások.

CÉGBEMUTATÓ. Emberközpontú üzleti megoldások. CÉGBEMUTATÓ Emberközpontú üzleti megoldások. A Viapan Group tíz üzletágával Magyarország meghatározó humánerőforrás-szolgáltatója. Cégcsoportunk komplex és egyedülállóan innovatív szolgáltatás nyújt, amelynek

Részletesebben

Mit tehet az állam az informatikus képzés ösztönzéséért? Dr. Kelemen Csaba főosztályvezető március 19.

Mit tehet az állam az informatikus képzés ösztönzéséért? Dr. Kelemen Csaba főosztályvezető március 19. Mit tehet az állam az informatikus képzés ösztönzéséért? Dr. Kelemen Csaba főosztályvezető 2016. március 19. 21-22 % A digitális gazdaság a bruttó hazai termék (a továbbiakban: GDP) 21-22%-kát adja. Stabil

Részletesebben

Felsőoktatás-politikai célok és elvárások. Veszprém, 2010.

Felsőoktatás-politikai célok és elvárások. Veszprém, 2010. Felsőoktatás-politikai célok és elvárások Veszprém, 2010. Fejlesztés irányai az utóbbi években Kihívások globális, de különösen Európát érintő változások társadalmi váltást követő hazai átalakulások Dokumentumok

Részletesebben

Regionális jó gyakorlatok az innovatív foglalkoztatás terén

Regionális jó gyakorlatok az innovatív foglalkoztatás terén Regionális jó gyakorlatok az innovatív foglalkoztatás terén Surányi Beatrix projekt menedzser Miskolc, 2010. október 21. Tel.: +36 46 503 770, Fax: +36 46503779 E-mail: eminnov@eminnov.huweblap: www.norria.hu

Részletesebben

A duális képzés bevezetése a felsőoktatásban. DR. PALKOVICS LÁSZLÓ felsőoktatásért felelős államtitkár

A duális képzés bevezetése a felsőoktatásban. DR. PALKOVICS LÁSZLÓ felsőoktatásért felelős államtitkár A duális képzés bevezetése a felsőoktatásban DR. PALKOVICS LÁSZLÓ felsőoktatásért felelős államtitkár Tartalom 1. A duális képzés bevezetésének indokai 2. Nemzetközi (elsősorban német) tapasztalatok 3.

Részletesebben

Diplomás pályakövetés diplomás kutatás, 2010

Diplomás pályakövetés diplomás kutatás, 2010 Diplomás pályakövetés diplomás kutatás, 2010 A pedagógusképzés diplomásainak munkaerő piaci helyzete Az Educatio Társadalmi Szolgáltató Nonprofit Kft. által végzett, Diplomás pályakövetés 2009 2010 kutatási

Részletesebben

QALL Végzettséget mindenkinek! A kamara támogató szerepe gazdasági szempontból

QALL Végzettséget mindenkinek! A kamara támogató szerepe gazdasági szempontból QALL Végzettséget mindenkinek! A kamara támogató szerepe gazdasági szempontból Piacsek László Zoltán szakképzési tanácsadó Iparkamara A kamara feladatai, szerepe a szakképzésben 1. Gyakorlati képzőhelyek

Részletesebben

A felsőoktatásban folyó új rendszerű képzés tapasztalatai a

A felsőoktatásban folyó új rendszerű képzés tapasztalatai a A felsőoktatásban folyó új rendszerű képzés tapasztalatai a szemszögéből Rudas Imre 2009.06.15. 1 Az MRK általános állásfoglalása a Bologna-folyamat bevezetéséről 2009.06.15. 2 Megállapítások 2009.06.15.

Részletesebben

JELENTÉS. Középiskolát végzett diákok helyzete - 2012-2013 -

JELENTÉS. Középiskolát végzett diákok helyzete - 2012-2013 - - 0 - HMTJ 25 /2015 Ikt. szám:1855/27.01.2015 JELENTÉS Középiskolát végzett diákok helyzete - 2012-2013 - Előterjesztő: Elemző Csoport www.judetulharghita.ro www.hargitamegye.ro www.harghitacounty.ro HU

Részletesebben

Komplex mátrix üzleti képzések

Komplex mátrix üzleti képzések 1.sz. melléklet Komplex mátrix üzleti képzések A munkaerőpiac elismeri a szakjainkat, 3 szak a TOP10-ben szerepel, emiatt továbbra is lesz kereslet A K-M, P-SZ, T-V alapszakok iránt folyamatos piaci igény

Részletesebben

Duális képzés szükségessége, dilemmák ISOFÓRUM XXII. NMK

Duális képzés szükségessége, dilemmák ISOFÓRUM XXII. NMK A duális mérnökképzés dilemmái és lehetőségei a felsőoktatásban Dr. Ailer Piroska 2015. szeptember 18. Duális képzés szükségessége, dilemmák 2 2 Duális képzés kecskeméti modellje 1. A duális felsőoktatás

Részletesebben

A pedagógusképzés fejlesztési projekt felsőoktatási környezete. Előadó: dr. Rádli Katalin Emberi Erőforrások Minisztériuma

A pedagógusképzés fejlesztési projekt felsőoktatási környezete. Előadó: dr. Rádli Katalin Emberi Erőforrások Minisztériuma A pedagógusképzés fejlesztési projekt felsőoktatási környezete Előadó: dr. Rádli Katalin Emberi Erőforrások Minisztériuma 2015. évi CXXXI. törvény (Nftv. Módosítás) Az Nftv. módosításának főbb irányai

Részletesebben

Gazdaság és felsőoktatás Egymásrautaltság együttműködés lehetőségei, távlatai. 2013. Április 18-19. Bihall Tamás MKIK alelnök

Gazdaság és felsőoktatás Egymásrautaltság együttműködés lehetőségei, távlatai. 2013. Április 18-19. Bihall Tamás MKIK alelnök Gazdaság és felsőoktatás Egymásrautaltság együttműködés lehetőségei, távlatai 2013. Április 18-19. Bihall Tamás MKIK alelnök Életszínvonal, életminőség Magyarország versenypozícióját a magyar gazdaság

Részletesebben

SZAKDOLGOZATI TÉMAKÖRÖK

SZAKDOLGOZATI TÉMAKÖRÖK SZOLNOKI FŐISKOLA Kereskedelem, Marketing és Nemzetközi Gazdálkodási Tanszék SZAKDOLGOZATI TÉMAKÖRÖK A Felsőfokú Szakképzés Nemzetközi szállítmányozási és logisztikai szakügyintéző szak hallgatói részére

Részletesebben

Diplomás pályakövetés diplomás kutatás, 2010

Diplomás pályakövetés diplomás kutatás, 2010 Diplomás pályakövetés diplomás kutatás, 2010 Az agrártudományi terület diplomásainak munkaerő piaci helyzete Az Educatio Társadalmi Szolgáltató Nonprofit Kft. által végzett, Diplomás pályakövetés 2009

Részletesebben

Partnerségi konferencia a helyi foglalkoztatásról

Partnerségi konferencia a helyi foglalkoztatásról Partnerségi konferencia a helyi foglalkoztatásról KEREKASZTAL BESZÉLGETÉSEK ÖSSZEFOGLALÁSA 2010. március 9. Kistérségi együttműködés a helyi gazdasági és foglalkoztatási potenciál erősítésére Projektazonosító:

Részletesebben

ESZTERHÁZY KÁROLY FŐISKOLA TERÜLETI TÁRSADALMI, GAZDASÁGI SZEREPÉNEK FEJLESZTÉSE: OKTATÁS GYAKORLAT INNOVÁCIÓ (TÁMOP F-13/ ) WORKSHOP

ESZTERHÁZY KÁROLY FŐISKOLA TERÜLETI TÁRSADALMI, GAZDASÁGI SZEREPÉNEK FEJLESZTÉSE: OKTATÁS GYAKORLAT INNOVÁCIÓ (TÁMOP F-13/ ) WORKSHOP A gyakorlati képzés iránti vállalati igények és elvárások a régióban AZ ESZTERHÁZY KÁROLY FŐISKOLA TERÜLETI TÁRSADALMI, GAZDASÁGI SZEREPÉNEK FEJLESZTÉSE: OKTATÁS GYAKORLAT INNOVÁCIÓ (TÁMOP-4.1.1.F-13/1-2013-0009)

Részletesebben

Diplomás pályakövetés diplomás kutatás, 2010

Diplomás pályakövetés diplomás kutatás, 2010 Diplomás pályakövetés diplomás kutatás, 2010 A képzési terület diplomásainak munkaerő piaci helyzete Az Educatio Társadalmi Szolgáltató Nonprofit Kft., a Diplomás pályakövetés 2009 2010 kutatási program

Részletesebben

MKIK szerepe a szakképzésben

MKIK szerepe a szakképzésben MKIK szerepe a szakképzésben Bihall Tamás alelnök Magyar Kereskedelmi és Iparkamara Budapest, 2009. június 26. Kamarai feladatok, elért eredmények Tanulószerződés intézménye Vizsgaelnöki és tagi delegálás

Részletesebben

KÉPZÉS ÉS TUDOMÁNY KAPCSOLATA

KÉPZÉS ÉS TUDOMÁNY KAPCSOLATA Tudomány az iskola, tudományos a tanítás ott, de csakis ott, ahol tudósok tanítanak. Hozzátehetem, hogy tudósnak nem a sokat tudót, hanem a tudomány kutatóját nevezem.. Eötvös Loránd KÉPZÉS ÉS TUDOMÁNY

Részletesebben

Budapest, Február 7-9. Dr. Lengyel Márton Heller Farkas Főiskola, Budapest

Budapest, Február 7-9. Dr. Lengyel Márton Heller Farkas Főiskola, Budapest Desztinációs Menedzsment Nemzetközi Konferencia Budapest, 2007. Február 7-9. Desztinációs Menedzsment Koncepció és Magyarország esete Dr. Lengyel Márton Heller Farkas Főiskola, Budapest Koncepció Desztinációs

Részletesebben

kezelése" című központi program aktív és preventív intézkedésekkel segíti a fiatalok munkaerő-piaci beilleszkedését, a munkanélküliek és a munkaerő-pi

kezelése című központi program aktív és preventív intézkedésekkel segíti a fiatalok munkaerő-piaci beilleszkedését, a munkanélküliek és a munkaerő-pi 4470-4/2007. Szoc1 "s és `. : erium iszter Országgyűlés Hivatala Irományszara. ~C JI 9 3 Érkezett: 2007 FEM 15, 1 r Bernáth Ildikó országgyűlési képviselő asszony részére Fidesz-MPSZ Budapest Tisztelt

Részletesebben

JNSZ TISZK TÁMOP-2.2.3 NYITÓKONFERENCIA 2008. 12. 05. Szolnok

JNSZ TISZK TÁMOP-2.2.3 NYITÓKONFERENCIA 2008. 12. 05. Szolnok JNSZ TISZK TÁMOP-2.2.3 NYITÓKONFERENCIA 2008. 12. 05. Szolnok Előadásvázlat Tények a JNSZ TISZK-ről Kiemelt céljaink a projektidőszakban A projektidőszak utáni fenntarthatóság feltételei Csak együtt sikerülhet

Részletesebben

Pécsi Tudományegyetem Közgazdaságtudományi Kar

Pécsi Tudományegyetem Közgazdaságtudományi Kar Pécsi Tudományegyetem Közgazdaságtudományi Kar TELEPÜLÉS- ÉS TERÜLETFEJLESZTÉSI MENEDZSMENT szakirányú továbbképzési szak A 21. században a település- és területfejlesztés fontossága várhatóan tovább növekszik.

Részletesebben

Szakpolitikai válaszok és a legutóbbi magyarországi reformok. 2014. Október 13.

Szakpolitikai válaszok és a legutóbbi magyarországi reformok. 2014. Október 13. Beruházások a gyermekek érdekében Magyarországon: EU eszközök és támogatási lehetőségek Szakpolitikai válaszok és a legutóbbi magyarországi reformok SZEMINÁRIUM 2014. Október 13. Iván Sörös Osztályvezető,

Részletesebben

Az EKF szerepvállalása a duális képzés fejlesztésben

Az EKF szerepvállalása a duális képzés fejlesztésben Az EKF szerepvállalása a duális képzés fejlesztésben Az EKF TÁMOP projektjének célja, hogy a regionális vállalkozói szféra igényeit megismerjük és a Főiskolánk meglévő képzéseit részben azok fejlesztésével,

Részletesebben

Lisszaboni stratégia és a vállalati versenyképesség

Lisszaboni stratégia és a vállalati versenyképesség Lisszaboni stratégia és a vállalati versenyképesség 46. Közgazdász-vándorgyűlés Czakó Erzsébet Eger, 2008. június 27. 1/17 Témakörök 1. Versenyképesség az EU szintjén 2. A Lisszaboni Stratégia és metamorfózisai

Részletesebben

Az Európai Unió kohéziós politikája. Pelle Anita Szegedi Tudományegyetem Gazdaságtudományi Kar

Az Európai Unió kohéziós politikája. Pelle Anita Szegedi Tudományegyetem Gazdaságtudományi Kar Az Európai Unió kohéziós politikája Pelle Anita Szegedi Tudományegyetem Gazdaságtudományi Kar Kohéziós politika az elnevezés néhány év óta használatos korábban: regionális politika, strukturális politika

Részletesebben

Duális felsőoktatási képzés az elmúlt három év tapasztalatai Dr. Ailer Piroska

Duális felsőoktatási képzés az elmúlt három év tapasztalatai Dr. Ailer Piroska Duális felsőoktatási képzés az elmúlt három év tapasztalatai Dr. Ailer Piroska 2015. november 10. Duális képzés szükségessége, dilemmák 2 2 Duális képzés a Kecskeméti Főiskolán a kezdetek Két vállalati

Részletesebben

Humán erőforrások és mobilitás a 6. Keretprogramban. Csuzdi Szonja Ideiglenes Mobilitási NCP Oktatási Minisztérium Kutatás-fejlesztési Helyettes

Humán erőforrások és mobilitás a 6. Keretprogramban. Csuzdi Szonja Ideiglenes Mobilitási NCP Oktatási Minisztérium Kutatás-fejlesztési Helyettes Humán erő és mobilitás a 6. Csuzdi Szonja Ideiglenes Mobilitási NCP Oktatási Minisztérium Kutatás-fejlesztési Helyettes Államtitkárság Humán erő és mobilitás a 6. EK Keretprogram 16 270! Az európai kutatás

Részletesebben

Tréningszokások Európában 2012

Tréningszokások Európában 2012 Tréningszokások Európában 2012 A Cegos Németországban, Spanyolországban, Franciaországban, az Egyesült Királyságban, Olaszországban, Hollandiában és Magyarországon elvégzett kutatásának eredményei 2,800

Részletesebben

ENELFA - ENtrepreneurship by E-Learning For Adults. Az ENELFA projekt eredményeinek hasznosítása, értékesítése

ENELFA - ENtrepreneurship by E-Learning For Adults. Az ENELFA projekt eredményeinek hasznosítása, értékesítése Az ENELFA projekt eredményeinek hasznosítása, értékesítése A projekt jövőbeni hasznosíthatósága kétirányú: egyrészről a Továbbképzési és Szakképzési Központ segítségével külső körnek történő értékesítés,

Részletesebben

2013. NOVEMBER 13. 9.00. 13.00. Gundel Étterem, BUDAPEST. A projektesemény az Európai Bizottság társfinanszírozásában valósul meg.

2013. NOVEMBER 13. 9.00. 13.00. Gundel Étterem, BUDAPEST. A projektesemény az Európai Bizottság társfinanszírozásában valósul meg. A FIATALOK FOGLALKOZTATÁSÁNAK ELŐMOZDÍTÁSA PROJEKT KONFERENCIA 2013. NOVEMBER 13. 9.00. 13.00. Gundel Étterem, BUDAPEST A projektesemény az Európai Bizottság társfinanszírozásában valósul meg. 09.00-09.30

Részletesebben

A pedagógusképzés és -továbbképzés rendszerének összhangja, a felsőoktatási intézmények szerepe a pedagógustovábbképzésben

A pedagógusképzés és -továbbképzés rendszerének összhangja, a felsőoktatási intézmények szerepe a pedagógustovábbképzésben A pedagógusképzés és -továbbképzés rendszerének összhangja, a felsőoktatási intézmények szerepe a pedagógustovábbképzésben dr. Rádli Katalin szakmai főtanácsadó Oktatásügy és pedagógus-továbbképzés Pedagógusképzés

Részletesebben

A Társadalmi Felzárkózási Stratégia oktatási intézkedéseinek bemutatása. 2013. november 27.

A Társadalmi Felzárkózási Stratégia oktatási intézkedéseinek bemutatása. 2013. november 27. A Társadalmi Felzárkózási Stratégia oktatási intézkedéseinek bemutatása 2013. november 27. 1. Keretek - ORÖ megállapodás, Nemzeti Társadalmi Felzárkózási stratégia 2. Keretek - EU 2007-2013 - EU 2020,

Részletesebben

Oktatás, oktatáspolitika, oktatásgazdaság

Oktatás, oktatáspolitika, oktatásgazdaság Polónyi István Oktatás, oktatáspolitika, oktatásgazdaság Nemzeti Tankönyvkiadó, Budapest 1. Bevezető 11 2. Közpolitika, oktatáspolitika 13 2.1. A politika, közpolitika 13 2.2. Oktatáspolitika és formálói

Részletesebben

Felnőttképzési tájékoztató

Felnőttképzési tájékoztató Felnőttképzési nyilvántartási szám: 00373-2010 Felnőttképzési tájékoztató Jász-Nagykun-Szolnok Felnőttképzési programjai és szolgáltatásai 2012. 1 Bemutatkozás A Jász-Nagykun-Szolnok t (a továbbiakban

Részletesebben

Duális képzés a BGF GKZ gyakorlatában. Lambertné Katona Mónika BGF-GKZ

Duális képzés a BGF GKZ gyakorlatában. Lambertné Katona Mónika BGF-GKZ Duális képzés a BGF GKZ gyakorlatában Lambertné Katona Mónika BGF-GKZ HELYZETÉRTÉKELÉS MÚLT.2014 2015 JÖVŐ PILOT AKKREDITÁCIÓ DUÁLIS KÉPZÉS 2 SZAKON DUÁLIS KÉPZÉS BŐVÍTÉSE 2 Mérföldkövek: A MÚLT - 6 partnerrel

Részletesebben

Az előterjesztést a Kormány nem tárgyalta meg, ezért az nem tekinthető a Kormány álláspontjának.

Az előterjesztést a Kormány nem tárgyalta meg, ezért az nem tekinthető a Kormány álláspontjának. Az egész életen át tartó tanulás szakpolitikájának keretstratégiája hat éves időtávban (2014-2020) fogalmazza meg az egész életen át tartó tanulás szakpolitikájával kapcsolatos célokat és az ezekhez kapcsolódó

Részletesebben

A szakképzés átalakítása

A szakképzés átalakítása A szakképzés átalakítása Kihívások és válaszok Dr. Czomba Sándor foglalkoztatáspolitikáért felelős államtitkár Nemzetgazdasági Minisztérium Kihívások 2 A munkaerőpiac Foglalkoztatottság Foglalkoztatási

Részletesebben

Hazai és nemzetközi lehetőségek KKV-k számára

Hazai és nemzetközi lehetőségek KKV-k számára Kutatási és Technológiai Innovációs Alap - 2012 Új innovációs pályázatok az ÚSZT keretében Kiemelt figyelem a K+F+I témájú pályázatokra. 5 pályázati konstrukció Hazai és nemzetközi lehetőségek KKV-k számára

Részletesebben

A DUÁLIS KÉPZÉSBEN REJLŐ LEHETŐSÉGEK A KECSKEMÉTI FŐISKOLÁN Jövőorientált jelen

A DUÁLIS KÉPZÉSBEN REJLŐ LEHETŐSÉGEK A KECSKEMÉTI FŐISKOLÁN Jövőorientált jelen A DUÁLIS KÉPZÉSBEN REJLŐ LEHETŐSÉGEK A KECSKEMÉTI FŐISKOLÁN Jövőorientált jelen DR. TÖRÖK ERIKA ÉS KOVÁCS ZSUZSANNA NEMZETKÖZI KONFERENCIA A DUÁLIS FELSŐOKTATÁSRÓL KECSKEMÉTI FŐISKOLA 2015. ÁPRILIS 14.

Részletesebben

A tanulási eredmények megközelítés hatása az oktatás jövőbeli trendjeire. Setényi János setenyi@expanzio.hu Budapest 2015.05.06.

A tanulási eredmények megközelítés hatása az oktatás jövőbeli trendjeire. Setényi János setenyi@expanzio.hu Budapest 2015.05.06. A tanulási eredmények megközelítés hatása az oktatás jövőbeli trendjeire Setényi János setenyi@expanzio.hu Budapest 2015.05.06. Hol állunk a CEDEFOP szerint? Forrás: https://dub131.mail.live.com/mail/viewofficepreview.aspx?messageid=mg-qzhrd3z5bgsyqajfesb2g2&folderid=flinbox&attindex=0&cp=-

Részletesebben

Oktatási, továbbképzési útmutatás

Oktatási, továbbképzési útmutatás Oktatási, továbbképzési útmutatás Vállságtól napjainkig (2010. április) a foglalkoztat számának alakulása A válság a legnagyobb mértékben a fizikai munkaerőt igénylő ágazatokat sújtotta, így a feldolgozóipart

Részletesebben

A Nemzeti Tehetség Program, a Nemzeti Tehetség Alap és pályázataik

A Nemzeti Tehetség Program, a Nemzeti Tehetség Alap és pályázataik A Nemzeti Tehetség Program, a Nemzeti Tehetség Alap és pályázataik Géniusz Országos Tehetségnap Budapest, 2010. március 27. Sarka Ferenc a Magyar Tehetséggondozó Társaság alelnöke A tehetségsegítés nemzeti

Részletesebben

Az EGT/Norvég Civil Támogatási Alap 2013-2016

Az EGT/Norvég Civil Támogatási Alap 2013-2016 Az EGT/Norvég Civil Támogatási Alap 2013-2016 A támogató és a lebonyolítók Forrás EGT és Norvég Finanszírozási Mechanizmus Lebonyolítók Ökotárs Alapítvány Autonómia Alapítvány Demokratikus Jogok Fejlesztéséért

Részletesebben

A foglalkoztatás fejlesztési feladatai Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében

A foglalkoztatás fejlesztési feladatai Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében A foglalkoztatás fejlesztési feladatai Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében Kisvárda, 2017. január 23. Szabó István a megyei közgyűlés alelnöke Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Önkormányzat Fejlesztési feladatok

Részletesebben

ÁROP 2.2.17 Új közszolgálati életpálya. Kérdőíves felmérés. A közszolgálati tisztviselők képesítési keretrendszerének felülvizsgálata

ÁROP 2.2.17 Új közszolgálati életpálya. Kérdőíves felmérés. A közszolgálati tisztviselők képesítési keretrendszerének felülvizsgálata ÁROP 2.2.17 Új közszolgálati életpálya Kérdőíves felmérés A közszolgálati tisztviselők képesítési keretrendszerének felülvizsgálata A felmérés céljai a jelenlegi közszolgálati tisztviselői állomány végzettségével,

Részletesebben

Felsőoktatási menedzsment

Felsőoktatási menedzsment Felsőoktatási menedzsment különös tekintettel a gazdasági felsőoktatásra Sándorné dr. Kriszt Éva rektor emerita, intézetvezető főiskolai tanár MellearN Szakmai Szeminárium, Budapest, 2016. december 7.

Részletesebben

A tudásipar, tudáshasználat helyzete és lehetséges jövőbeli trendjei a Nyugat-dunántúli régióban

A tudásipar, tudáshasználat helyzete és lehetséges jövőbeli trendjei a Nyugat-dunántúli régióban MTA RKK Nyugat-magyarországi Tudományos Intézet A Nyugat-dunántúli technológiai régió jövőképe és operatív programja Győr, 2004. szeptember 30. A tudásipar, tudáshasználat helyzete és lehetséges jövőbeli

Részletesebben

(INTEGRÁCIÓ + GENERÁCIÓVÁLTÁS)*GAZDASÁGI-TÁRSADALMI KÖRNYEZET

(INTEGRÁCIÓ + GENERÁCIÓVÁLTÁS)*GAZDASÁGI-TÁRSADALMI KÖRNYEZET (INTEGRÁCIÓ + GENERÁCIÓVÁLTÁS)*GAZDASÁGI-TÁRSADALMI KÖRNYEZET VÁLTOZÁSA = ÚJ MŰKÖDÉSI MODELL A SZÉCHENYI ISTVÁN EGYETEMEN DR. KOVÁCS ZSOLT SZÉCHENYI ISTVÁN EGYETEM Prezentáció felépítése Felsőoktatás helyzete

Részletesebben

Az integrált városfejlesztés a kohéziós politikai jogszabály tervezetek alapján különös tekintettel az ITI eszközre

Az integrált városfejlesztés a kohéziós politikai jogszabály tervezetek alapján különös tekintettel az ITI eszközre Az integrált városfejlesztés a kohéziós politikai jogszabály tervezetek alapján - 2014-2020 különös tekintettel az ITI eszközre A diák Nicholas Martyn, a DG Regio főigazgatóhelyettesének 2012. március

Részletesebben

A FELNŐTTKÉPZÉSI INTÉZMÉNYEK MŰKÖDÉSÉNEK JELLEMZŐI, FINANSZÍROZÁSUK

A FELNŐTTKÉPZÉSI INTÉZMÉNYEK MŰKÖDÉSÉNEK JELLEMZŐI, FINANSZÍROZÁSUK FVSZ Szakmai Nap és XXIV. Közgyűlés Budapest, 2013. május 15. A FELNŐTTKÉPZÉSI INTÉZMÉNYEK MŰKÖDÉSÉNEK JELLEMZŐI, FINANSZÍROZÁSUK Dr. Farkas Éva A TÉMA KONTEXTUSA Az elmúlt 10 év eredményei Itt és most

Részletesebben

Abaúji Területfejlesztési Önkormányzati Szövetség Borsod-Abaúj-Zemplén Megy Munkaügyi Központ Encsi Kirendeltsége. Kérdőív

Abaúji Területfejlesztési Önkormányzati Szövetség Borsod-Abaúj-Zemplén Megy Munkaügyi Központ Encsi Kirendeltsége. Kérdőív Abaúji Területfejlesztési Önkormányzati Szövetség Borsod-Abaúj-Zemplén Megy Munkaügyi Központ Encsi Kirendeltsége Kérdőív Foglalkoztatási stratégia kidolgozása Abaújban, a helyi foglalkoztatási kezdeményezések

Részletesebben

TEMATIKA ÉS KÖVETELMÉNYRENDSZER

TEMATIKA ÉS KÖVETELMÉNYRENDSZER TEMATIKA ÉS KÖVETELMÉNYRENDSZER 2008/09 tanév őszi szemeszter BA és főiskolai szakok N és L SZTE ÁJK Munkajogi és Szociális Jogi Tanszék Munkaügyi Kapcsolatok és Társadalombiztosítási Képzések Intézete

Részletesebben

Duális képzések a Budapesti Gazdasági Főiskolán

Duális képzések a Budapesti Gazdasági Főiskolán Duális képzések a Budapesti Gazdasági Főiskolán A Budapesti Gazdasági Főiskola jellegzetességei Az ország első számú és legnagyobb főiskolája (16.000 hallgató) Felsőoktatási Minőség Díj (2010), ISO minőségügyi

Részletesebben

Pécsi Tudományegyetem Közgazdaságtudományi Kar

Pécsi Tudományegyetem Közgazdaságtudományi Kar Pécsi Tudományegyetem Közgazdaságtudományi Kar ENERGIAGAZDÁLKODÁSI MENEDZSER szakirányú továbbképzési szak Az Energiagazdálkodási menedzser képzés az energiagazdaságtan alapfogalmainak és a globális és

Részletesebben

A munkahelyi biztonság és egészségvédelem beépítése az oktatásba

A munkahelyi biztonság és egészségvédelem beépítése az oktatásba MUNKAVÉDELEM 1.2 A munkahelyi biztonság és egészségvédelem beépítése az oktatásba Tárgyszavak: munkavédelem; egészségvédelem; oktatás; képzés; esettanulmány; biztonság; tájékoztatás. Az Európai Unió munkavédelmi

Részletesebben

ÖNKORMÁNYZATOK SZÁMÁRA RELEVÁNS PÁLYÁZATI LEHETŐSÉGEK

ÖNKORMÁNYZATOK SZÁMÁRA RELEVÁNS PÁLYÁZATI LEHETŐSÉGEK ÖNKORMÁNYZATOK SZÁMÁRA RELEVÁNS PÁLYÁZATI LEHETŐSÉGEK Miben különböznek a nemzetközi programok? 1. Használt nyelv 2. Konzorciumépítés 3. Elérni kívánt hatás 4. Szemlélet A programok áttekintése 1. Közép-Európa

Részletesebben

Az Ifjúsági Garancia Rendszer és programjainak bemutatása

Az Ifjúsági Garancia Rendszer és programjainak bemutatása Az Ifjúsági Garancia Rendszer és programjainak bemutatása GINOP 5.2.5 Gyakornoki program támogató szolgáltatások projektindító Győr, 2016. november 22. Temesszentandrási Judit Nemzetgazdasági Minisztérium

Részletesebben

Újdonságok és lehetőségek az Európai Szociális Alap segítségével a gyerekek érdekében

Újdonságok és lehetőségek az Európai Szociális Alap segítségével a gyerekek érdekében Újdonságok és lehetőségek az Európai Szociális Alap segítségével a gyerekek érdekében Beruházások a gyermekek érdekében Magyarországon: EU eszközök és támogatási lehetőségek szeminárium Budapest, 2014.

Részletesebben

Felsőoktatás: globális trendek és hazai lehetőségek

Felsőoktatás: globális trendek és hazai lehetőségek Felsőoktatás: globális trendek és hazai lehetőségek A környezeti kihívások és válaszok A demográfiai változások, o Korábban a idények robbanásszerű növekedése o ezen belül jelenleg különösen a születésszám

Részletesebben

Mérés gyakorisága. Aktív jogviszonnyal rendelkező hallgatók száma Fő Féléves ORH Neptun Automatikus

Mérés gyakorisága. Aktív jogviszonnyal rendelkező hallgatók száma Fő Féléves ORH Neptun Automatikus A.1 Hallgatói létszám növelése A.1.1 Aktív jogviszonnyal rendelkező hallgatók Aktív jogviszonnyal rendelkező hallgatók Fő Féléves ORH Neptun Automatikus Finanszírozási szempontú kimutatás, azaz kétszakos

Részletesebben

BUDAPESTI MŐSZAKI FİISKOLA KELETI KÁROLY GAZDASÁGI KAR

BUDAPESTI MŐSZAKI FİISKOLA KELETI KÁROLY GAZDASÁGI KAR BUDAPESTI MŐSZAKI FİISKOLA KELETI KÁROLY GAZDASÁGI KAR A A tanulás s az, amely mővel, m a munka az, amely gazdagít. t. Keleti KárolyK (1833-1892) 1892) Amit kínálunk. Amirıl szó lesz. Az infrastruktúra

Részletesebben

Miért válaszd a rekreációszervezés-és egészségfejlesztés alapszakot a JGYPK-n?

Miért válaszd a rekreációszervezés-és egészségfejlesztés alapszakot a JGYPK-n? Miért válaszd a rekreációszervezés-és egészségfejlesztés alapszakot a JGYPK-n? Az egészség, az egészséges életmód és a rekreáció olyan fogalmak, melyek a 21. században megkerülhetetlen témák és amelyeket

Részletesebben

A magyar felsõoktatás helye Európában

A magyar felsõoktatás helye Európában Mûhely Ladányi Andor, ny. tudományos tanácsadó E-mail: ladanyi.andrea@t-online.hu A magyar felsõoktatás helye Európában E folyóirat hasábjain korábban két alkalommal is elemeztem az európai felsőoktatás

Részletesebben

A bajai főiskola jövőképe

A bajai főiskola jövőképe A régió felsőoktatásának jelene és jövője konferencia A bajai főiskola jövőképe Melicz Zoltán Eötvös József Főiskola, Baja A bajai főiskola Két karú intézmény Neveléstudományi Kar (1870-ben alapított,

Részletesebben

A Humán Szakemberek Országos Szövetsége és a Zsigmond Király Főiskola az innováció szolgálatában

A Humán Szakemberek Országos Szövetsége és a Zsigmond Király Főiskola az innováció szolgálatában A Humán Szakemberek Országos Szövetsége és a Zsigmond Király Főiskola az innováció szolgálatában Dr. Szabó Szilvia (PhD.) főiskolai docens, ZSKF elnökségi tag, HSZOSZ Humán Szakemberek Országos Szövetsége

Részletesebben

TIOP-1.1.1.-09/1-2010-0188 A

TIOP-1.1.1.-09/1-2010-0188 A Projektnyitó nap TIOP-1.1.1.-09/1-2010-0188 A pedagógiai módszertani reformot támogató informatikai infrastruktúra fejlesztése /tanulói laptop program/ A nyírábrányi Ábrányi Emil Általános Iskola Informatikai

Részletesebben

A Rehabjob bemutatkozó diasora megváltozott munkaképességű munkavállalók integrációja területén 2015.

A Rehabjob bemutatkozó diasora megváltozott munkaképességű munkavállalók integrációja területén 2015. A Rehabjob bemutatkozó diasora megváltozott munkaképességű munkavállalók integrációja területén 2015. Bemutatkozás REHABJOB - JOBGROUP REHABJOB (www.rehabjob.hu) üzletágunk mellett az alábbi divíziók tartoznak

Részletesebben

NÓGRÁD MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK ELNÖKE. 8. számú napirendi pont. 51-86/2014. ikt. sz. Az előterjesztés törvényes: dr. Barta László JAVASLAT

NÓGRÁD MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK ELNÖKE. 8. számú napirendi pont. 51-86/2014. ikt. sz. Az előterjesztés törvényes: dr. Barta László JAVASLAT NÓGRÁD MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK ELNÖKE 8. számú napirendi pont 51-86/2014. ikt. sz. Az előterjesztés törvényes: dr. Barta László JAVASLAT a Szent István Egyetemmel történő stratégiai együttműködési

Részletesebben

TANÁRKÉPZÉS: AZ ÁLTALÁNOS ISKOLAI TANÁROK KÉPZÉSÉNEK HELYZETE ÉS KILÁTÁSAI EURÓPÁBAN

TANÁRKÉPZÉS: AZ ÁLTALÁNOS ISKOLAI TANÁROK KÉPZÉSÉNEK HELYZETE ÉS KILÁTÁSAI EURÓPÁBAN EURÓPAI PARLAMENT BELSŐ POLITIKÁK FŐIGAZGATÓSÁGA B. TEMATIKUS OSZTÁLY: STRUKTURÁLIS ÉS KOHÉZIÓS POLITIKÁK KULTÚRA ÉS OKTATÁS TANÁRKÉPZÉS: AZ ÁLTALÁNOS ISKOLAI TANÁROK KÉPZÉSÉNEK HELYZETE ÉS KILÁTÁSAI EURÓPÁBAN

Részletesebben

MÉRLEG ÉS KIHÍVÁSOK IX. NEMZETKÖZI TUDOMÁNYOS KONFERENCIA

MÉRLEG ÉS KIHÍVÁSOK IX. NEMZETKÖZI TUDOMÁNYOS KONFERENCIA Társadalmi Innovációk generálása Borsod-Abaúj-Zemplén megyében TÁMOP-4.2.1.D-15/1/KONV-2015-0009 MÉRLEG ÉS KIHÍVÁSOK IX. NEMZETKÖZI TUDOMÁNYOS KONFERENCIA TERMÉKEK ÉS SZOLGÁLTATÁSOK PIACI POTENCIÁLJÁNAK

Részletesebben

DPR_NK_vegzett_hallg._2009. Válaszadók száma = 5. Felmérés eredmények. Válaszok relatív gyakorisága Átl. elt. Átlag Medián 25% 50%

DPR_NK_vegzett_hallg._2009. Válaszadók száma = 5. Felmérés eredmények. Válaszok relatív gyakorisága Átl. elt. Átlag Medián 25% 50% DPR_NK_vegzett_hallg._2009 Válaszadók száma = 5 Felmérés eredmények Jelmagyarázat Válaszok relatív gyakorisága Átl. elt. Átlag Medián Kérdésszöveg Bal pólus Skála 1 0% 2 3 0% 4 Hisztogram 5 Jobb pólus

Részletesebben

2006 CÉL Összesen 66,0 64, ,3 57,0 58,7 Nők 58,4 57, ,1 51,8 53, ,3 43, ,6 33,3 34,8

2006 CÉL Összesen 66,0 64, ,3 57,0 58,7 Nők 58,4 57, ,1 51,8 53, ,3 43, ,6 33,3 34,8 A képzés, mint a foglalkoztathatóság növelésének eszköze Sumné Galambos Mária 2008. március 4. Foglalkoztatottak aránya, célok EU átlag Magyarország 2006 CÉL CÉL CÉL 2006 EU-15 EU-25 2010 2008 2010 Összesen

Részletesebben

Smart City Tudásbázis

Smart City Tudásbázis Smart City Tudásbázis Projektpartner: Vezető partner és további projektpartnerek: TINA VIENNA (Vezető partner) Esetleg Bécs város kollégái és üzlettársai a kiválasztott tématerületeken Potenciális projektpartnerek

Részletesebben

HR oktatás a Corvinuson

HR oktatás a Corvinuson HR oktatás a Corvinuson Primecz Henriett Szervezeti Magatartás Tanszék Vezetéstudományi Intézet 1093 Budapest, Fıvám tér 8.; 1828 Budapest, Pf. 489. Tel.: (1)4825377, (1)4825263; fax: (1)4825118 Internet:

Részletesebben

Foglalkozást segítő kormányzati intézkedések, pályázati lehetőségek

Foglalkozást segítő kormányzati intézkedések, pályázati lehetőségek Foglalkozást segítő kormányzati intézkedések, pályázati lehetőségek Ádám Sándor főosztályvezető Munkaerőpiaci Programok Főosztály Nemzetgazdasági Minisztérium Budapest, 2017. március 7. MUNKAERŐPIACI TRENDEK

Részletesebben

GO-HUMAN. Cégbemutató. A humánerőforrás a mi szakterületünk.

GO-HUMAN. Cégbemutató. A humánerőforrás a mi szakterületünk. Cégbemutató A humánerőforrás a mi szakterületünk. MUNKAERŐ-KÖLCSÖNZÉS Mi a munkaerő-kölcsönzés? A munkaerő-kölcsönzés a legelterjedtebb atipikus foglalkoztatási forma, melynek keretében a foglalkoztató

Részletesebben

A Magyar Szocialista Párt Oktatási Programja Vitairat. Sarkalatos Pontok 2012. november 6.

A Magyar Szocialista Párt Oktatási Programja Vitairat. Sarkalatos Pontok 2012. november 6. A Magyar Szocialista Párt Oktatási Programja Vitairat Sarkalatos Pontok 2012. november 6. Színvonal Versenyképesség Esélyegyenlőség A korai fejlesztés meghatározó Az első 6 év meghatározó az ember életében

Részletesebben

A PÁLYAORIENTÁCIÓ, ILLETVE A GAZDASÁGI ÉS PÉNZÜGYI NEVELÉS JELENTŐSÉGE ÉS MEGVALÓSULÁSA A KÖZNEVELÉSBEN

A PÁLYAORIENTÁCIÓ, ILLETVE A GAZDASÁGI ÉS PÉNZÜGYI NEVELÉS JELENTŐSÉGE ÉS MEGVALÓSULÁSA A KÖZNEVELÉSBEN Köznevelési reformok operatív megvalósítása TÁMOP-3.1.15-14-2012-0001 A PÁLYAORIENTÁCIÓ, ILLETVE A GAZDASÁGI ÉS PÉNZÜGYI NEVELÉS JELENTŐSÉGE ÉS MEGVALÓSULÁSA A KÖZNEVELÉSBEN A kutatásról Fejlesztést megalapozó

Részletesebben

A felsőoktatás-pedagógiai szakirány

A felsőoktatás-pedagógiai szakirány ELTE Pedagógiai és Pszichológiai Kar Neveléstudományi mesterképzési szak A felsőoktatás-pedagógiai szakirány Tájékoztató anyag (2015.december) Tartalom A szakirány céljai... 2 A képzésben érdekeltek köre...

Részletesebben

Innováció és szakember utánpótlás a gazdasági szereplők, az állam és a felsőoktatás viszonyrendszerében

Innováció és szakember utánpótlás a gazdasági szereplők, az állam és a felsőoktatás viszonyrendszerében Innováció és szakember utánpótlás a gazdasági szereplők, az állam és a felsőoktatás viszonyrendszerében Kerekasztal-beszélgetés vitaindító Prof. Abonyi János Innováció korlátai Menedzsment Soft-skill K+F+I

Részletesebben

TÁRSADALMI EGYEZTETÉSRE MEGJELENT PÁLYÁZATI LEHETŐSÉGEK

TÁRSADALMI EGYEZTETÉSRE MEGJELENT PÁLYÁZATI LEHETŐSÉGEK 2011. július 18., hétfő TÁRSADALMI EGYEZTETÉSRE MEGJELENT PÁLYÁZATI LEHETŐSÉGEK Az üzleti infrastruktúra és a befektetési környezet fejlesztése- ipari parkok, iparterületek és inkubátorházak támogatása

Részletesebben

A munkaerőpiac nyelvi kompetenciákkal kapcsolatos elvárásai - az online megkérdezés eredményei

A munkaerőpiac nyelvi kompetenciákkal kapcsolatos elvárásai - az online megkérdezés eredményei Projekt azonosító: TÁMOP-4.1.2.D-12/KONV-2012-0013 A munkaerőpiac nyelvi kompetenciákkal kapcsolatos elvárásai - az online megkérdezés eredményei Készítették: Dr. Földi Katalin Dr. László Éva Dr. Máté

Részletesebben

Diplomás Pályakövető Rendszer. Motiváció és elégedettség

Diplomás Pályakövető Rendszer. Motiváció és elégedettség Diplomás Pályakövető Rendszer Motiváció és elégedettség A Diplomás Pályakövető Rendszerhez kapcsolódó kérdőívvel minden tanév második félévében megkeressük az Egyetem aktuális hallgatói állományát. Az

Részletesebben