TARTALOMJEGYZÉK. 1. Ausztria Belgium Németország IV. Öregségi nyugdíjrendszerek Észak-Európában... 8

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "TARTALOMJEGYZÉK. 1. Ausztria... 5 2. Belgium... 6 3. Németország... 6. IV. Öregségi nyugdíjrendszerek Észak-Európában... 8"

Átírás

1

2 TARTALOMJEGYZÉK Tartalomjegyzék... 2 I. Az első európai nyugdíjtörvények... 3 II. A nyugdíjrendszerek változásai... 4 III. Öregségi nyugdíjrendszerek Nyugat-Európában Ausztria Belgium Németország... 6 IV. Öregségi nyugdíjrendszerek Észak-Európában Svédország Finnország... 9 V. Öregségi nyugdíjrendszerek Kelet-Közép-Európában Lengyelország Szlovákia Csehország...13 VI. A vizsgált európai öregségi nyugdíjrendszerek...15 VII. A magyar nyugdíjrendszer A magyar nyugdíjrendszer alapjai Hazai nyugdíj-demográfia Nyugdíjrendszerünk fenntarthatósága...27 Felhasznált irodalom...30

3 Az EU-tagállamok nyugdíjrendszerei rendkívül diffúz képet mutatnak. Különbségek vannak a nyugdíjrendszer szinte minden elemében: az állami és magánrendszer jellegében, a finanszírozási megoldásokban, a nyugdíjformulában, magában az indexálásban is. A Méltányosság Politikaelemző Központ korábban foglalkozott 1 a nyugdíjkérdéssel és az ezzel kapcsolatos politikai vitákkal. Ezúttal az Európai Unió három fő régiójából (Nyugat-, Észak-, és Kelet-Közép-Európa) vett példák útján kívánunk fogódzót nyújtani az elkövetkezendő időszak (várhatóan erősödő) vitáihoz, felvázolva a hazai nyugdíjas korosztály demográfiai alapadatait. I. AZ ELSŐ EURÓPAI NYUGDÍJTÖRVÉNYEK 2 Az állami nyugdíjrendszerek az EU mai tagországaiban 1889 és 1937 között jöttek létre. Az első nyugdíjtörvények általában az ipari és kereskedelmi dolgozókra, elsősorban a munkásokra vonatkoztak, ők jelentették a meghatározó kört. Az első nyugdíjtörvények közül talán két, koncepcionálisan eltérő példát érdemes kiemelni, hiszen ezek később (éppen az eltérő nyugdíj-paradigma okán) alapvető befolyást gyakoroltak a későbbi európai (meg kell jegyezzük, nem csak európai) nyugdíjtörvényekre, nyugdíjrendszerekre. Az állami nyugdíjrendszerek ősének tekintett egyébként Bismarck nevével összeforrott első német nyugdíjtörvény (1889) biztosítási elven alapuló modellt vezetett be, megőrizve ezzel a magánnyugdíjrendszerek klasszikus, biztosításelvű jellegét, módosítva természetesen az általános kötelező biztosítás jellegéből adódó sajátosságokkal. 3 A Bismarck-féle rendszer a védettséget azáltal teremtette meg, hogy kötelezővé (és államilag szabályozottá) tette a nyugdíjbiztosítást, célként tűzve ki az aktív korban elért munkajövedelemmel arányos, a munkajövedelmet részben pótló ellátást az öregkorra. A német nyugdíjtörvényt két év múlva követő dán (első) nyugdíjtörvény követte, amely alapvetően eltérő alapokon kívánta megoldani a nyugdíjkérdést: alkotói egy valamennyi lakosra kiterjedő, adóforrásokból finanszírozott öregségi nyugdíjat 1 Paár, Gerencsér, 2000 felhasználásával 3 Gerencsér, 2000

4 vezettek be 4. Ez a modell az öregek ellátását teljes körben szándékozott megoldani. A döntés hátterében az a megfontolás állt, hogy a döntéshozók szerin a szerényebb jövedelműeknek (kisparasztok, munkások) nem volt elegendő forrása a járulékfizetéshez. Emellett nem tartották elfogadhatónak a természetbeni jövedelmek járulékoltatását. Fontos megjegyezni, hogy ez a modell szolgált mintául az angol és a skandináv nyugdíjrendszerekhez (de Európán kívüli hatása is volt). Ezek az országok mindmáig megtartották az alapnyugdíjat, ami a rendszer lényegi eleme volt, de a konkrét konstrukció jelentősen változott. Egyrészt az alaprendszer jövedelemfüggő elemmel egészült ki, másrészt több országban részben vagy egészben a járulékfizetés váltotta fel az adókból történő finanszírozást. 5 II. A NYUGDÍJRENDSZEREK VÁLTOZÁSAI Az első nyugdíjtörvényeket követően az állami nyugdíjrendszerek állandó mozgásban, változásban voltak. Ennek alapján három alapvető irányt lehet felvázolni: A nyugdíjrendszerbe bevont kör szélesítése: a törvényen kívül rekedt foglalkoztatotti csoportokat (jellemzően az alkalmazottakat, a mezőgazdasági dolgozókat, valamint az egyéni vállalkozókat) vonták be a biztosítottak körébe; A törvényi szabályozás kiterjesztése mindhárom nyugdíjágra (öregségi, rokkantsági, hozzátartozói) azokban az országokban, ahol nem egyszerre történt a szabályozás; Az ellátások egységesítése, amelynek keretében a különböző foglalkoztatotti csoportok ellátásait azonos módon kívánták meghatározni. A következőkben Európa három régiójára (észak, nyugat és közép-kelet) koncentrálva bemutatjuk az adott régió legfontosabb és legjellemzőbb nyugdíjrendszereit. 4 Gerencsér, Gerencsér, 2000

5 III. ÖREGSÉGI NYUGDÍJRENDSZEREK NYUGAT-EURÓPÁBAN 6 1. Ausztria Az osztrák nyugdíjbiztosítási rendszer társadalombiztosítási alapokra épül. A bérből és fizetésből élő alkalmazottaknak folyósított nyugdíjat már az 1909-ben, illetve 1939-ben kiadott jogszabályok lehetővé tették. A munkavállalókra vonatkozó jelenlegi rendszer szabályozása 1955-re nyúlik vissza, míg ugyanez az önálló vállalkozók esetében 1979-re tekint vissza. Az osztrák nyugdíjbiztosításra vonatkozó szabályozást az Általános Szociális Biztosítási Törvény (Allgemeines Sozialversicherungsgesetz, ASVG szeptember 9.) és annak kiegészítései tartalmazzák. Az osztrák általános nyugdíjbiztosítási rendszerben az aktív népesség mintegy 95%-a biztosított. A biztosítás kiterjed minden fizetett munkavállalóra, gyakornokra, az önálló vállalkozó által foglalkoztatott családtagokra, az egyéni vállalkozóra, valamint az önkéntesen biztosított személyekre. A nyugdíjrendszer kötelező pillére kiterjed a magánszektor munkavállalóira, és a különleges elemei révén lefedi az önálló vállalkozókat, a bányászokat, a gazdákat és a köztisztviselőket is. Az önkéntes második pillérben megközelítően fő élvez nyugdíjjogosultságot, bár nem sorolják ide az egyéni, illetve munkáltatói közvetlen megtakarításokkal rendelkező személyeket. Az osztrák nyugdíjrendszer harmadik pillérét a évi adóreformmal bevezetett adókedvezmények serkentették. Az így biztosított ellátások adómentesek. Ausztriában a nők 60, a férfiak 65 éves korukban mehetnek nyugdíjba. A nyugdíj a nyugdíjba lépés előtti 180 hónapban (15 év) befizetett hozzájárulásokon alapul. Az osztrák állampolgárok többsége korábban megy nyugdíjba, mint a korhatár: a nők általában 55, a férfiak 60 évesen januárjától új szabályozás lépett életbe, mely lehetővé teszi, hogy az állampolgárok még korábban abbahagyhassák a munkát: a 180 hónapos időszakot 216 hónaposra hosszabbították meg. Az új szabályozás teljes egészében csak 2020-ban lép érvénybe, addig a beszámított hónapok száma fokozatosan növekszik. A nyugdíj összege minden biztosított év után 2%-al nő, ami azt jelenti, hogy a 35 éves munkaviszony végén a hozzájárulást befizető munkavállaló a teljes nyugdíj 70%-ra jogosult. 6 Forrás: ONYF,

6 A nyugdíjbiztosítási rendszer pénzügyi alapját elsősorban a járulékok biztosítják. A járulék mértéke a járulékalapot képező kereset 22,8%-a. Ebből a munkavállaló 10,25%-ot, míg a munkáltató 12,55%-ot fizet. A köztisztviselők a fizetésük 12,55%-át fordítják nyugdíjjárulékra. Megemlítendő, hogy a nyugdíjba vonult köztisztviselők továbbra is nyugdíjuk 2,3%-át fizetik járulék formájában. Az állami költségvetés kiegészítésképp a kötelező nyugdíjrendszer kiadásainak 22,8%-át biztosítja. A járulékfizetés felső keresethatára havi euró. 2. Belgium A belga nyugdíjbiztosítási rendszer társadalombiztosítási alapokra épül. Az öregségi nyugdíjat már az 1900-ban, a rokkantsági nyugdíjat az 1944-ben kiadott jogszabályok lehetővé tették. A munkavállalókra vonatkozó jelenlegi öregségi nyugdíjrendszer szabályozása 1967-re. A belga általános nyugdíjbiztosítási rendszer kötelező pillére kiterjed a magánszektor munkavállalóira, és a különleges elemek révén lefedi az önálló vállalkozókat, a gazdákat és a köztisztviselőket is. Az önkéntes második pillér szerepe mintegy 35%-os, ezen belül az önálló vállalkozók részvétele alig több, mint 8%. A belga nyugdíjrendszer harmadik pillérét adókedvezmények serkentik. A lakosság közel 44%-a vesz részt járulékfizetéssel a nyugdíjmegtakarítások, vagy életbiztosítások formájában működő rendszerben. A nyugdíjbiztosítási rendszer pénzügyi alapját elsősorban a járulékok biztosítják. A járulék mértéke a járulékalapot képező kereset 37,94%-a. Ebből a munkavállaló 13,07%, míg a munkáltató 24,87% járulékot fizet. A nyugdíjasok továbbra is nyugdíjuk 0-2%-át fizetik szolidaritási járulék formájában. Belgiumban az öregségi nyugdíjkorhatár férfiaknál és nőknél egyaránt 65 év. A teljes nyugdíjhoz megfelelő hosszúságú karrier időszak szükséges, ami nőknél 43 év, férfiaknál 45 év (ez az időszak nőknél között 44 év volt, majd 2009 után 45 év). 3. Németország A német nyugdíjbiztosítási rendszer társadalombiztosítási alapokra épül. A Bismarcki nyugdíjtörvény kötelező és államilag szabályozott nyugdíjbiztosítást eredményezett. Az általános törvényes nyugdíjbiztosítás lényegében valamennyi munkavállalót, önálló tevékenységet folytatót, és más egyéb csoportot érint. A német

7 nyugdíjtörvényt a Szociális Törvénykönyv (Sozialgesetzbuch) VI. kötete (1989. december 18.) tartalmazza, mely kiegészül a július 23-án elfogadott jogszabályokkal. A német nyugdíjbiztosítási rendszer ellátásai kiterjednek a munkavállalókra, közszolgálatban dolgozókra, gazdákra, bányászokra, bizonyos önálló vállalkozókra, 3 év alatti gyermeket nevelő személyekre, szociális ellátásban részesülőkre (pl. munkanélküli ellátások), polgári szolgálatosokra, önkéntesekre. Az első pillér a törvényes nyugdíjbiztosítási rendszert tartalmazza a munkások és alkalmazottak, köztisztviselők, mezőgazdasági dolgozók, továbbá egyéb szakmai rétegek számára. A második pillért a vállalati öregségi biztosítás és a közszolgálati kiegészítő biztosítás képezi. A harmadik pillérbe a magángondoskodás különféle formái tartoznak, melynek növekvő szerepét jelentős adókedvezményekkel biztosítják az új nyugdíjreform keretében. A nyugdíjbiztosítási rendszerben alapvetően a felosztó-kirovó elv érvényesül, pénzügyi alapját elsősorban a járulékok biztosítják. A járulék mértéke 19,9%, melyből a munkavállaló és a munkáltató egyaránt 9,95%-ot fizet. Az állami költségvetésből egészül ki az ellátások járulékokból nem fedezett költsége. A járulékalapot képező kereset felső határa évi euró, a keleti tartományokban euró. Németországban az öregségi nyugdíjkorhatár férfiaknál és nőknél egységesen 65 év, az ellátási jogosultsághoz min. 60 hónap biztosítási idő szükséges. Korai nyugdíj igénylése lehetséges 63 éves korban 35 év biztosítási idővel, vagy munkanélküliség esetén 60 éves korban 15 év biztosítási idővel és 58,5 éves kor betöltése után, ha 1 évig valaki munkanélküli volt, vagy ha 60 éves kora előtt 2 évig részmunkaidőben foglalkoztatott volt és az utolsó 10 évben legalább 8 év kötelező biztosítással rendelkezett. Nőknek 60 éves korban 15 év biztosítási idővel, ha 40 éves koruk óta több, mint 10 éves kötelező biztosítással rendelkeznek, valamint a súlyosan rokkant személyeknek 35 éves biztosítási idővel 60 éves kortól. Résznyugdíj fizethető a 65 év alatti nyugdíjasoknak a munkaviszony részleges megszűnése esetén, vagy, ha keresetük kevesebb, mint havi 400 euró. A résznyugdíj összege a keresettől függően a teljes összegű nyugellátás 66%, 50%, vagy 33 %-a. Az általános várakozási időbe a (kötelezően és önkéntesen fizetett) járulékfizetési idők mellett a gyermeknevelés ideje, betegállomány, munkanélküliség, meghatározott gyakorlati szakismereteket nyújtó tanulmányok, egyéb kiegészítő idők (pl. háborús szolgálat) is beszámítanak. A német nemzeti szabályok alapján megállapításra kerülő nyugellátás összegét a biztosításban töltött idő, az ezen időszak alatt szerzett jövedelem, az életkor, ill. az ellátás típusa határozza meg. Az öregségi nyugdíj a személyes pontszám (az országos éves átlagkeresethez viszonyított éves keresettel és az ún. belépési tényezővel - nyugdíjkulccsal - számítva), a nyugdíjtípus-faktor (1,0) és az aktuális

8 nyugdíjérték révén kerül meghatározásra. A 65 évnél korábban igénybe vett nyugdíjak esetén a csökkentés mértéke havi 0,3%. 65 éven felül a kiegészítés havi 0,5 %. Maximum, ill. minimum nyugdíj nincs. IV. ÖREGSÉGI NYUGDÍJRENDSZEREK ÉSZAK-EURÓPÁBAN 7 1. Svédország A korábbi svéd nyugdíjbiztosítási rendszer mind általános nyugdíjbiztosítási, mind társadalombiztosítási elemeket tartalmazott, az új rendszer pedig pedig egységes társadalombiztosítási és kötelező magánbiztosítási elemeket tartalmaz. Az új rendszer 1999-ben jött létre, és az 1954 után születettekre vonatkozik. Az 1937 előtt születettek esetében a régi rendszer kerül alkalmazásra, míg az között születettek esetében átmenet van a két rendszer között. A svéd rendszerben gyakorlatilag teljes körű a biztosítás, mely kiterjed mindenkire, aki Svédországban él. Svédország vonatkozásában egységes nyugdíjtörvényről nem beszélhetünk. Az öregkori ellátások tekintetében a jogi szabályozás alapját a Nemzeti Biztosítási Törvény (1962) és annak kiegészítései, a Kereseten alapuló Öregségi Nyugdíjtörvény (1998), a Garantált Nyugdíjakról szóló Törvény (1998), valamint a Nyugdíjkiegészítésekre vonatkozó 1969-es törvény képezi. A hozzátartozói ellátásokat az évi törvény mellett a évi Hátramaradotti Nyugdíjakról szóló törvény szabályozza. A korábbi és az új nyugdíjbiztosítási rendszer pénzügyi alapját a járulékok, adók és az állami költségvetés biztosítják. A járulékfizetés felső jövedelemhatára a kormány által évente meghatározott bázis 8,07-szerese. Az önálló vállalkozó jövedelemének 10,21%-át fizeti. A munkáltató a bérköltség 10,21%-át fizeti. Az állami költségvetés biztosítja az új rendszerben a garantált nyugdíj, a korábbi rendszerben az általános nyugdíj és a résznyugdíj fedezetét. Az öregségi nyugdíj esetén a nyugdíjkorhatár rugalmas, 61 és 67 éves kor közé esik. A korhatár betöltése után a nyugdíj korlátlan elhalasztására van lehetőség. A minimum nyugdíjat január 1-től garantált nyugdíj helyettesíti. A teljes összegű 7 Forrás: ONYF,

9 garantált nyugdíj 65. életévtől igényelhető 40 év svédországi helyben lakás esetén, mely arányosan 1/40-ed részekkel csökken kevesebb idejű helyben lakás esetén. Az igényléshez minimum 3 éves helyben lakás szükséges. A garantált nyugdíj minden nyugdíjfajtára egységesen vonatkozik. A jövedelemalapú nyugdíj esetén a kiindulási alap az egyén virtuális számláján összegyűlt összeg, mely évente korrigálásra kerül egy kezelési költség-faktorral valamint egy több-tényezős átszámítási rendszerrel, mely figyelembe veszi a várható élettartamot, valamint a meghatározott országos reálbér-növekedési értéket. A régi társadalombiztosítási rendszer szerint öregségi nyugdíj igényelhető éves korban havonta 0,5%-kal csökkentett összegű korai nyugdíj formájában, illetve 65. életév után havi 0,7%-al növelt összegben. 2. Finnország A finn nyugdíjbiztosítás duális rendszer, melyben az ellátásokat az ottéléshez kötött nemzeti nyugdíj és a munkaviszonyhoz, ill. jövedelemszerző tevékenységhez kötött foglalkoztatási nyugdíjrendszer biztosítja. A nyugdíjrendszerek integráltak, abban az esetben, ha a foglalkoztatási nyugdíj túllép egy bizonyos határt nemzeti nyugdíjat nem fizetnek. Az első nyugdíjtörvény 1937-ből származik. Az általános öregségi nyugdíj jelenlegi szabályozása 1956-ra, a jövedelemarányos nyugdíj biztosítása 1961-re tekint vissza, a hozzátartozói nyugellátásokat pedig az 1969-ben kiadott jogszabályok tették lehetővé ben a nyugdíjak rendszere korszerűsödött. A finnországi nemzeti nyugdíjra a év közötti, Finnországban legalább 3 év lakóidőszakkal rendelkező állampolgárok, valamint az ottlakás 5 éves minimumfeltételeinek megfelelő külföldiek jogosultak. A foglalkoztatási nyugdíj minden év közötti munkavállalónak, önálló vállalkozónak és farmernek jár. Az idénymunkásoknak, részmunkaidőben foglalkoztatottaknak, tengerészeknek, köztisztviselőknek, gazdáknak és az önálló vállalkozóknak különleges rendszerek biztosítanak ellátást. A nyugdíjbiztosítási rendszer pénzügyi alapját a járulékok, az adók és az állami költségvetés biztosítják. A nemzeti nyugdíjra a munkavállaló nem fizet járulékot, a magán munkáltatók a kifizetett bérek 0,901-3,101 %-át, az önkormányzatok és egyházak a foglalkoztatottak bérének 1,951 %-át, az állam a köztisztviselők bérének 1,948 %-át fizeti. A foglalkoztatási nyugdíjra a munkavállaló keresetének 4,3 %-át fizeti, az önálló vállalkozók és farmerek hozzájárulása 20,8 %. A munkáltató a

10 magánszektorban átlagosan 16,7%-ot fizet, az önkormányzat 23,9%-ot, az állam 20.1%-ot, az egyházak 27%-ot fizetnek. Finnországban a nemzeti nyugdíj szabályai szerint az öregségi nyugdíjkorhatár férfiaknál és nőknél egységesen 65 év. A foglakoztatási nyugdíj esetén az igénylő döntése szerint 63 és 68 éves kor között mozog a nyugdíjkorhatár. Korai öregségi nyugdíj 62 éves kortól igényelhető. A teljes nemzeti nyugdíj feltétele 40 éves ottlakás év között. A nemzeti öregségi nyugdíj összege függ a finnországi ottlakás időtartamától, a családi állapottól, és egyéb nyugdíjellátásoktól. A nemzeti ellátás teljes összege 445,12 és 524,85 euró között lehet. Foglalkoztatási, vagy egyéb finn vagy külföldi nyugdíj az összeget 50%- al csökkentheti. Gyermektámogatás jár a 16 éven aluli gyermek után, melynek összege havi 19 euró. A családi állapottól és a családtagok számától függő háztartási támogatás is igényelhető. A gondozási támogatás a szükséges ellátástól függően három kategóriában havi 53,47, 133,11 vagy 281,46 euró lehet. A foglalkoztatási nyugdíjat a biztosítási idő és a keresett jövedelem határozza meg. A cél 40 éves munkaviszony után a nyugdíj alapját képező jövedelem 60%-ának elérése. A nyugdíj megállapításakor az átlagkereset 1,5%-a jut minden munkában töltött évre, mely 4,5%-ra emelkedik a 63. életévet követően. A foglalkoztatási nyugdíj esetén nyugdíjminimum nincs. A nemzeti nyugdíj garantál egy minimum nyugdíjat azok részére, akik 40 éve Finnországban élnek és kisnyugdíjasok vagy más nyugdíjjal nem rendelkeznek. Maximális nyugdíjösszeg sincs a finn nyugdíjrendszerben. Korai öregségi nyugdíj igényelhető 62 éves kortól, amely a teljes öregségi nyugdíj havi 0,4%-kal csökkentett összege nemzeti nyugdíj esetén, foglalkoztatási nyugdíj esetén pedig 0,6% a csökkentés mértéke.

11 V. ÖREGSÉGI NYUGDÍJRENDSZEREK KELET-KÖZÉP-EURÓPÁBAN 8 1. Lengyelország A lengyel nyugdíjbiztosítási rendszer társadalombiztosítási alapokra épül, de tartalmaz kötelező kiegészítő nyugdíjelemeket is. A nyugdíjat már az 1927-ben, illetve 1933-ban kiadott jogszabályok lehetővé tették. A jelenlegi nyugdíjrendszer szabályozása re tekint vissza. A vegyes, társadalombiztosítási és kötelező magánnyugdíjat is tartalmazó új rendszer áprilisban lépett hatályba. A 30 éven aluliak már az új rendszerben biztosítottak, míg a éves korosztály választhat a régi és az új rendszer között. Az január 1. előtt született biztosítottak a régi rendszer hatálya alatt maradtak. A lengyel nyugdíjbiztosítási rendszer ellátásai kiterjednek a munkavállalókra, szövetkezetek tagjaira, önfoglalkoztatókra, otthondolgozókra, az ún. segítő családtagokra, a művészekre, és mindazokra, akik önkéntes alapon biztosítottá váltak. A nyugdíjbiztosítási rendszer pénzügyi alapját elsősorban a járulékok biztosítják. A munkavállaló a bruttó fizetés 9,76%-át az öregségi nyugdíjra (2,46% az első pillérre - társadalombiztosítási nyugdíj, 7,3% a második pillérre - magánnyugdíj) és 6,5%-át a rokkantsági és hozzátartozói nyugellátásokra fizeti. A munkáltató a bruttó bérköltség 9,76%-át az öregségi nyugdíjra (teljes egészében az első pillérre) és 6,5%-át a rokkantsági és hozzátartozói nyugellátásokra fizeti. Az állami költségvetés biztosítja a minimumnyugdíj fedezetét. A nyugdíjkorhatár férfiak esetében 65 év, nők esetében 60 év. Az öregségi nyugdíj igénylésének feltétele az január 1. előtt születetteknél: férfiaknál 25, nőknél 20 év biztosítási időszak. Férfiaknak 20, nőknek 15 év biztosítási idő után is nyújtható öregségi nyugdíj, ez esetben azonban nincs garantált minimumnyugdíj. Az december 31. után születettek esetében nincs előírt minimális biztosítási idő, de ahhoz, hogy garantálható legyen számukra a minimumnyugdíj, a férfiaknak legalább 25, a nőknek legalább 20 év biztosítási idővel kell rendelkezniük. Korai nyugdíjba 8 Forrás: ONYF,

12 mehet az, aki január 1. előtt született, a következő feltételek teljesülése esetén: nők 55 éves vagy a fölötti életkor és legalább 30 év biztosítási idő megléte; azon személyek, akiknél teljes rokkantságot állapítottak meg és a szükséges szolgálati idővel rendelkeznek, 5 évvel az irányadó nyugdíjkorhatár előtt mehetnek nyugdíjba. Azon személyek, akik egyes törvényileg meghatározott munkakörökben vagy egészségtelen munkakörülmények között dolgoznak (pl. vasutasok, üvegmunkások, újságírók, bányászok, pilóták, veszélyes anyagokkal dolgozók, fúvós hangszeren játszó zenészek), foglalkozásuktól függően évvel korábban mehetnek korkedvezményes nyugdíjba. Az december 31. után születettek számára nincs ilyen lehetőség. A nyugdíj összegét a figyelembe vehető kereset és a biztosítási időszak határozza meg az január 1. előtt születetteknél, az december 31. után születetteknél pedig a biztosítási időszak alatt befizetett nyugdíjjárulékok, az igénylő életkora és a várható élettartama. A minimumnyugdíj havi 597,46 zloty, a nyugdíj maximum összege a figyelembe vehető kereset 100%-a. 2. Szlovákia A szlovák nyugdíjbiztosítási rendszer társadalombiztosítási alapokra épül. A nyugdíjat már az 1906-ban kiadott jogszabályok lehetővé tették. A jelenlegi nyugdíjrendszer szabályozása a 2003 utáni időszakban keletkezett. A szlovák nyugdíjbiztosítási rendszer ellátásai kiterjednek a munkavállalókra, önfoglalkoztatókra és a szövetkezetek tagjaira, valamint a munkanélküliekre. Az önfoglalkoztatóknál a biztosítás önkéntes alapon működik abban az esetben, ha az előző évi jövedelmük a minimálbér 12-szerese alatt volt. A katonák és a rendőrség társadalombiztosítását külön jogszabályok szabályozzák. A nyugdíjbiztosítási rendszer pénzügyi alapját elsősorban a járulékok biztosítják. A munkavállaló keresetének 7%-át fizeti be járulékként. Az önálló vállalkozó és az önkéntes biztosított jövedelmének 24%-át fizeti be járulékként. A munkáltató a bérköltség 20,8%-át fizeti be járulékként.

13 Az öregségi nyugdíjhoz legalább 15 év biztosítási idő szükséges. Az öregségi nyugdíjkorhatár 62 év, melyet 2023 április 1.-jére ér el minden korcsoport. 9 Korai nyugdíjra akkor van lehetőség, ha az igénylő a minimum biztosítási időt és az ellátás összege meghaladja az aktuális létminimum összegének 1,2-szeresét, 2007 július 1.- töl 2008 június 30.-ig ez az összeg korona, 2008 július 1.- től korona). Lehetőség van rá, hogy a nyugdíjkorhatár elérése után a jogosult tovább dolgozzon, és ezzel további szolgálati időt szerezve növelje nyugdíjának összegét (halasztott nyugdíj), de a minimális szolgálati idő megléte ebben az esetben is követelmény. A korai nyugdíj esetén a nyugdíj mértékét 0,5 %-kal kell csökkenteni a nyugdíjkorhatárból hiányzó minden megkezdett 30 napos időszakért. Halasztott nyugdíj esetén a nyugdíj mértékét minden 30. halasztott nap után 0,5 %-kal kell növelni. A nyugdíj mértékét az évi keresetnek a hivatalos évi átlagkeresethez való aránya, a biztosítási idő hossza és az aktuális nyugdíjérték szorzata határozza meg. A 2008 év aktuális nyugdíjértéke 249,14 korona. Nincs meghatározott minimum és maximum öregségi nyugdíjösszeg. Résznyugdíjra nincs lehetőség. 3. Csehország A cseh nyugdíjbiztosítási rendszer társadalombiztosítási alapokra épül. A nyugdíjat már az 1906-ban kiadott jogszabályok lehetővé tették. A jelenlegi nyugdíjrendszer szabályozása 1995-re tekint vissza. A nyugdíjbiztosítási rendszer ellátásai kiterjednek a munkavállalókra, önálló vállalkozókra, gazdákra, művészekre, munkanélküliekre, tanulókra és katonákra. Önkéntes biztosítást köthetnek bizonyos személyek, például a munkanélküliek vagy a külföldön dolgozók. A nyugdíjbiztosítási rendszer pénzügyi alapját elsősorban a járulékok biztosítják. A munkavállaló keresetének 6,5%-át, a munkáltató a bérköltség 21,5%-át fizeti be járulékként. Az önfoglalkoztató bejelentett jövedelmének 28%-át fizeti be járulékként. Az állami költségvetés biztosítja az ellátások további fedezetét. Jelenleg a korhatár férfiaknál 61 év 8 hónap, nőknél a gyermekek számától függően év. Az elérni kívánt korhatár a férfiaknál és a gyermektelen nőknél 60 év, nőknél a gyermekek száma szerint év. További feltétel a teljes nyugdíj 9 Konkrét adatok:

14 megszerzéséhez a legalább 25 év biztosítási időszak. Öregségi résznyugdíjra lehet jogosult az, aki a 65. életévét betöltötte, és minimum 15 év biztosítási idővel rendelkezik. A halasztott nyugdíj esetében a nyugdíjkorhatár betöltése utáni minden olyan 90 napos időszakra, amellyel a nyugdíjigény benyújtása el van halasztva, 1,5%-kal nő a nyugdíj megállapításához figyelembe vett alapjövedelem. Az öregségi nyugdíjkorhatár előtt 3 évvel igénybe vehető, ha legalább 25 év biztosítási idővel rendelkezik. A korai nyugdíj esetében minden, a nyugdíjkorhatár előtti 90 napos időszakra 0,9%-kal csökken a nyugdíj összege. A nyugdíjkorhatár elérésétől a nyugdíj teljes összegét megkapja a jogosult. Az öregségi nyugdíj (miként valamennyi nyugdíj Csehországban) két összetevő alapján kerül megállapításra: egyrészt az korona havi alapösszeg (2 vagy több nyugdíj folyósítása esetén ez az alapösszeg csak egyszer kerül kifizetésre), másrészt a jövedelemarányos rész a kereset, illetve a biztosítási időszak tartama szerint. A minimumnyugdíj 770 korona/hó.

15 VI. A VIZSGÁLT EURÓPAI ÖREGSÉGI NYUGDÍJRENDSZEREK Nyugat-Európa Ország A nyugdíjrendszer jellege (az ellátásra jogosultak köre) A nyugdíjrendszer finanszírozási forrásai Nyugdíjkorhatárok Ellátások, igénybevételi feltételek Ausztria Társadalombiztosítási alapokra épül; Az aktív népesség mintegy 95%-a biztosított; A biztosítás kiterjed minden fizetett munkavállalóra, gyakornokra, az önálló vállalkozó által foglalkoztatott családtagokra, az egyéni vállalkozóra, valamint az önkéntesen biztosított személyekre; A nyugdíjbiztosítási rendszer pénzügyi alapját elsősorban a járulékok biztosítják. A járulék mértéke a járulékalapot képező kereset 22,8%-a. Ebből a munkavállaló 10,25%-ot, míg a munkáltató 12,55%-ot fizet; A nők 60, a férfiak 65 éves korukban mehetnek nyugdíjba; A nyugdíj a nyugdíjba lépés előtti 180 hónapban (15 év) befizetett hozzájárulásokon alapul; Három-pilléres szerkezet; Belgium Társadalombiztosítási alapokra épül; A belga általános nyugdíjbiztosítási rendszer kötelező pillére kiterjed a A nyugdíjbiztosítási rendszer pénzügyi alapját elsősorban a járulékok Az öregségi nyugdíjkorhatár férfiaknál és nőknél egyaránt 65 év; A teljes nyugdíjhoz megfelelő hosszúságú karrier időszak szükséges, ami nőknél 43 év, férfiaknál 45 év (ez az időszak nőknél között 44 év

16 magánszektor munkavállalóira, és a különleges elemek révén lefedi az önálló vállalkozókat, a gazdákat és a köztisztviselőket is. Az önkéntes második pillér szerepe mintegy 35%-os, ezen belül az önálló vállalkozók részvétele alig több, mint 8%. A belga nyugdíjrendszer harmadik pillérét adókedvezmények serkentik; biztosítják; A járulék mértéke a járulékalapot képező kereset 37,94%-a. Ebből a munkavállaló 13,07%, míg a munkáltató 24,87% járulékot fizet; volt, majd 2009 után 45 év); A nyugdíjasok továbbra is nyugdíjuk 0-2%-át fizetik szolidaritási járulék formájában; A nyugdíjbiztosítási rendszerben alapvetően a felosztó-kirovó elv érvényesül, pénzügyi alapját elsősorban a járulékok biztosítják; Németország Társadalombiztosítási alapokra épül; Az általános törvényes nyugdíjbiztosítás lényegében valamennyi munkavállalót, önálló tevékenységet folytatót, és más egyéb csoportot érint; A német nyugdíjbiztosítási rendszer ellátásai kiterjednek a munkavállalókra, közszolgálatban dolgozókra, gazdákra, bányászokra, bizonyos önálló vállalkozókra, 3 év alatti gyermeket nevelő személyekre, szociális ellátásban A járulék mértéke 19,9%, melyből a munkavállaló és a munkáltató egyaránt 9,95%-ot fizet; Az öregségi nyugdíjkorhatár férfiaknál és nőknél egységesen 65 év; Korai nyugdíj igénylése lehetséges 63 éves korban 35 év biztosítási idővel, vagy munkanélküliség esetén 60 éves korban 15 év biztosítási idővel és 58,5 éves kor betöltése után, ha 1 évig valaki munkanélküli volt, vagy ha 60 éves kora előtt 2 évig részmunkaidőben foglalkoztatott volt és az utolsó 10 évben legalább 8 év kötelező biztosítással rendelkezett. Nőknek 60 éves korban 15 év biztosítási idővel, ha 40 éves koruk óta több, mint 10 éves kötelező biztosítással rendelkeznek,

17 részesülőkre (pl. munkanélküli ellátások), polgári szolgálatosokra, önkéntesekre. valamint a súlyosan rokkant személyeknek 35 éves biztosítási idővel 60 éves kortól. Résznyugdíj fizethető a 65 év alatti nyugdíjasoknak a munkaviszony részleges megszűnése esetén, vagy, ha keresetük kevesebb, mint havi 400 euró.

18 Észak-Európa Ország Svédország A nyugdíjrendszer jellege (az ellátásra jogosultak köre) A svéd rendszerben gyakorlatilag teljes körű a biztosítás, mely kiterjed mindenkire, aki Svédországban él. Svédország vonatkozásában egységes nyugdíjtörvényről nem beszélhetünk; Az új rendszer 1999-ben jött létre; A nyugdíjrendszer finanszírozási forrásai A korábbi és az új nyugdíjbiztosítási rendszer pénzügyi alapját a járulékok, adók és az állami költségvetés biztosítják; A járulékfizetés felső jövedelemhatára a kormány által évente meghatározott bázis 8,07- szerese; Az önálló vállalkozó jövedelemének 10,21%-át fizeti; Nyugdíjkorhatárok Az öregségi nyugdíj esetén a nyugdíjkorhatár rugalmas, 61 és 67 éves kor közé esik; A korhatár betöltése után a nyugdíj korlátlan elhalasztására van lehetőség; Ellátások, igénybevételi feltételek A minimum nyugdíjat január 1-től garantált nyugdíj helyettesíti; A teljes összegű garantált nyugdíj 65. életévtől igényelhető 40 év svédországi helyben lakás esetén, mely arányosan 1/40-ed részekkel csökken kevesebb idejű helyben lakás esetén; Az igényléshez minimum 3 éves helyben lakás szükséges. A garantált nyugdíj minden nyugdíjfajtára egységesen vonatkozik; A jövedelemalapú nyugdíj esetén a kiindulási alap az egyén virtuális számláján összegyűlt összeg, mely évente korrigálásra kerül egy kezelési költség-faktorral valamint egy több-

19 tényezős átszámítási rendszerrel, mely figyelembe veszi a várható élettartamot, valamint a meghatározott országos reálbér-növekedési értéket A teljes nemzeti nyugdíj feltétele 40 éves ottlakás év között; Finnország Duális rendszer, melyben az ellátásokat az ottéléshez kötött nemzeti nyugdíj és a munkaviszonyhoz, ill. jövedelemszerző tevékenységhez kötött foglalkoztatási nyugdíjrendszer biztosítja; A nyugdíjbiztosítási rendszer pénzügyi alapját a járulékok, az adók és az állami költségvetés biztosítják; A nemzeti nyugdíjra a munkavállaló nem fizet járulékot, a magán munkáltatók a kifizetett bérek 0,901-3,101 %-át, az önkormányzatok és egyházak a foglalkoztatottak bérének 1,951 %-át, az állam a köztisztviselők bérének 1,948 %-át fizeti; A foglakoztatási nyugdíj esetén az igénylő döntése szerint 63 és 68 éves kor között mozog a nyugdíjkorhatár; Korai öregségi nyugdíj 62 éves kortól igényelhető. A nemzeti öregségi nyugdíj összege függ a finnországi ottlakás időtartamától, a családi állapottól, és egyéb nyugdíjellátásoktól; A nemzeti ellátás teljes összege 445,12 és 524,85 euró között lehet. A foglalkoztatási nyugdíjra a munkavállaló keresetének 4,3 %- át fizeti, az önálló vállalkozók és farmerek hozzájárulása 20,8 %.

20 Kelet-Közép-Európa Ország A nyugdíjrendszer jellege (az ellátásra jogosultak köre) A nyugdíjrendszer finanszírozási forrásai Nyugdíjkorhatárok Ellátások, igénybevételi feltételek Közép-Európa Lengyelország A lengyel nyugdíjbiztosítási rendszer társadalombiztosítási alapokra épül, de tartalmaz kötelező kiegészítő nyugdíjelemeket is; A vegyes, társadalombiztosítási és kötelező magánnyugdíjat is tartalmazó új rendszer áprilisban lépett hatályba; A nyugdíjbiztosítási rendszer pénzügyi alapját elsősorban a járulékok biztosítják; A munkavállaló a bruttó fizetés 9,76%-át az öregségi nyugdíjra (2,46% az első pillérre - társadalombiztosítási nyugdíj, 7,3% a második pillérre - magánnyugdíj) A munkáltató a bruttó bérköltség 9,76%-át az öregségi nyugdíjra fizeti; A nyugdíjkorhatár férfiak esetében 65 év, nők esetében 60 év; Az öregségi nyugdíj igénylésének feltétele az január 1. előtt születetteknél: férfiaknál 25, nőknél 20 év biztosítási időszak; Férfiaknak 20, nőknek 15 év biztosítási idő után is nyújtható öregségi nyugdíj, ez esetben azonban nincs garantált minimumnyugdíj; Szlovákia A szlovák nyugdíjbiztosítási rendszer társadalombiztosítási alapokra épül; A nyugdíjbiztosítási rendszer pénzügyi alapját elsősorban a járulékok biztosítják; Az öregségi nyugdíjkorhatár 62 év, melyet 2023 április 1.-jére ér el minden korcsoport Az öregségi nyugdíjhoz legalább 15 év biztosítási idő szükséges A szlovák nyugdíjbiztosítási A munkavállaló keresetének 7%-át

A svéd és a német nyugdíjrendszer összehasonlítása

A svéd és a német nyugdíjrendszer összehasonlítása A svéd és a német nyugdíjrendszer összehasonlítása Szakdolgozat Hutvágner Ivett Biztosítási és pénzügyi matematika MSc Aktuárius szakirány Témavezet : Viszkievicz András Aktuáriu.s elemz Aegon Magyarország

Részletesebben

Jövedelempótló támogatások az önkormányzati segélyezésben, 2000 2011

Jövedelempótló támogatások az önkormányzati segélyezésben, 2000 2011 Jövedelempótló támogatások az önkormányzati segélyezésben, 2000 2011 Központi Statisztikai Hivatal 2013. február Tartalom Bevezetés... 2 Az önkormányzati segélyek csoportosítása... 2 Önkormányzati segélykiadások...

Részletesebben

A nyugdíjban, nyugdíjszerű ellátásban részesülők halálozása Magyarországon 2008-ban

A nyugdíjban, nyugdíjszerű ellátásban részesülők halálozása Magyarországon 2008-ban Országos Nyugdíjbiztosítási Főigazgatóság Közgazdasági Elemzések Főosztálya A nyugdíjban, nyugdíjszerű ellátásban részesülők halálozása Magyarországon 2008-ban (Nemek, ellátásfajták és megyék szerinti

Részletesebben

Nemzeti Szociális Jelentés 2012. Magyarország

Nemzeti Szociális Jelentés 2012. Magyarország Nemzeti Szociális Jelentés 2012 Magyarország 1. Bevezetés 1.1. Általános gazdasági és szociális helyzet kiemelt tekintettel a szociális védelemhez és a társadalmi befogadáshoz kapcsolódó kihívásokra A

Részletesebben

Az Ön szociális biztonsági jogai. Romániában

Az Ön szociális biztonsági jogai. Romániában Az Ön szociális biztonsági jogai Romániában A tájékoztatóban szereplő információkat az EU szociális védelemről szóló kölcsönös tájékoztatási rendszerének (MISSOC) nemzeti kapcsolattartóival szoros együttműködésben

Részletesebben

BÓDIS LAJOS GALASI PÉTER JOHN MICKLEWRIGHT NAGY GYULA MUNKANÉLKÜLI-ELLÁTÁS ÉS HATÁSVIZSGÁLATAI MAGYARORSZÁGON

BÓDIS LAJOS GALASI PÉTER JOHN MICKLEWRIGHT NAGY GYULA MUNKANÉLKÜLI-ELLÁTÁS ÉS HATÁSVIZSGÁLATAI MAGYARORSZÁGON BÓDIS LAJOS GALASI PÉTER JOHN MICKLEWRIGHT NAGY GYULA MUNKANÉLKÜLI-ELLÁTÁS ÉS HATÁSVIZSGÁLATAI MAGYARORSZÁGON KTI IE KTI Könyvek 3. Sorozatszerkesztő Fazekas Károly Bódis Lajos Galasi Péter John Micklewright

Részletesebben

JELENTÉS. a Pénztárak Garancia Alapja működésének ellenőrzéséről. 1034 2010. december

JELENTÉS. a Pénztárak Garancia Alapja működésének ellenőrzéséről. 1034 2010. december JELENTÉS a Pénztárak Garancia Alapja működésének ellenőrzéséről 1034 2010. december 2. Államháztartás Központi Szintjét Ellenőrző Igazgatóság 2.1. Teljesítmény Ellenőrzési Főcsoport Iktatószám: V-2005-036/2010.

Részletesebben

Demográfiai jövőkép. Magyarország demográfiai jövőjét meghatározó tényezők alakulásának áttekintése és értékelése a fenntarthatóság szempontjából

Demográfiai jövőkép. Magyarország demográfiai jövőjét meghatározó tényezők alakulásának áttekintése és értékelése a fenntarthatóság szempontjából Magyarország demográfiai jövőjét meghatározó tényezők alakulásának áttekintése és értékelése a fenntarthatóság szempontjából Spéder Zsolt (szerk.), Bálint Lajos, Földházi Erzsébet, Gödri Irén, Kovács Katalin,

Részletesebben

A MUNKAERŐPIAC MAGYARORSZÁGON 2003-BAN LAKY TERÉZ

A MUNKAERŐPIAC MAGYARORSZÁGON 2003-BAN LAKY TERÉZ A MUNKAERŐPIAC MAGYARORSZÁGON 2003-BAN LAKY TERÉZ laky teréz A munkaerőpiac Magyarországon 2003-ban Bevezetés 1. A munkaerőpiac néhány jellemzője 2. A foglalkoztatottság 3. A munkanélküliség 4. A gazdaságilag

Részletesebben

A MUNKAERŐ SZABAD MOZGÁSA AZ EURÓPAI UNIÓ BŐVÍTÉSÉNEK TÜKRÉBEN. Készítette: Erhardt Andrea. Budapest, 2003.

A MUNKAERŐ SZABAD MOZGÁSA AZ EURÓPAI UNIÓ BŐVÍTÉSÉNEK TÜKRÉBEN. Készítette: Erhardt Andrea. Budapest, 2003. Budapesti Gazdasági Főiskola KÜLKERESKEDELMI FŐISKOLAI KAR NEMZETKÖZI KOMMUNIKÁCIÓ SZAK Újabb diplomás levelező tagozat Európai üzleti tanulmányok szakirány A MUNKAERŐ SZABAD MOZGÁSA AZ EURÓPAI UNIÓ BŐVÍTÉSÉNEK

Részletesebben

Humánerõforrásfejlesztési. Operatív Program. 2004 2006 Magyar Köztársaság. CCI No.: 2003 HU 05 1 PO 001

Humánerõforrásfejlesztési. Operatív Program. 2004 2006 Magyar Köztársaság. CCI No.: 2003 HU 05 1 PO 001 Humánerõforrásfejlesztési Operatív Program 2004 2006 Magyar Köztársaság CCI No.: 2003 HU 05 1 PO 001 Humánerõforrás-fejlesztési Operatív Program 2004 2006 Magyar Köztársaság CCI No.: 2003 HU 05 1 PO 001

Részletesebben

KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL

KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL MAGYARORSZÁG, 2006 Nyilvántartási szám: J/2872 KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL MAGYARORSZÁG 2006 Budapest, 2007 C Központi Statisztikai Hivatal, 2007 ISSN 1416-2768 A kézirat

Részletesebben

Szociális Jelentés Magyarország 2014

Szociális Jelentés Magyarország 2014 Szociális Jelentés Magyarország 2014 1. Bevezető... 5 2. A szegénység és társadalmi kirekesztés megszüntetését célzó meghatározó intézkedések... 6 3. A társadalmi felzárkózás területén a közelmúltban végrehajtott

Részletesebben

Népesség, foglalkoztatottság, nyugdíj

Népesség, foglalkoztatottság, nyugdíj Közgazdasági Szemle, LII. évf., 2005. május (429 447. o.) AUGUSZTINOVICS MÁRIA Népesség, foglalkoztatottság, nyugdíj A nyugdíjrendszerek jövõjéért, a majdani idõsek nyugdíjáért sokan aggódnak, néha még

Részletesebben

Nyilvántartási szám: J/7503. Központi Statisztikai Hivatal MAGYARORSZÁG, 2011

Nyilvántartási szám: J/7503. Központi Statisztikai Hivatal MAGYARORSZÁG, 2011 MAGYARORSZÁG, 2011 Nyilvántartási szám: J/7503 Központi Statisztikai Hivatal MAGYARORSZÁG, 2011 Budapest, 2012 ISSN: 1416-2768 A kézirat lezárásának időpontja: 2012. május 5. Készült a Tájékoztatási főosztályon,

Részletesebben

Kedves Olvasó! Esély 2010/1 3

Kedves Olvasó! Esély 2010/1 3 Kedves Olvasó! Az Esély ez évi első számát az Út a munkához program eddigi tapasztalatai ismertetésének szenteli. A program kezdettől fogva a szakmai, szakpolitikai viták kereszttüzében állt; szociálpolitikusok,

Részletesebben

A magyarországi felnőttképzés

A magyarországi felnőttképzés A magyarországi felnőttképzés Készült a Foglalkoztatáspolitikai és Munkaügyi Minisztérium megbízásából Budapest, 2004. január Professzorok Háza Felsőoktatási Kutatóintézet 2 Összeállította: Györgyi Zoltán

Részletesebben

CSALÁDI TÁMOGATÁSOK AZ EURÓPAI ÚNIÓ ORSZÁGAIBAN

CSALÁDI TÁMOGATÁSOK AZ EURÓPAI ÚNIÓ ORSZÁGAIBAN CSALÁDI TÁMOGATÁSOK AZ EURÓPAI ÚNIÓ ORSZÁGAIBAN Az EU országokban működő családtámogatási rendszerek rövid összefoglalóját tartalmazza a gyűjtemény, a www.euvonal.hu információi alapján. Az egyes országok

Részletesebben

1 A HATÁSELEMZÉS TÁRGYA... 5 2 A HATÁSELEMZÉS LOGIKAI MENETE... 6 3 A FELTÉTELEZETT INTÉZKEDÉSEK ÉS BECSÜLT ELSŐDLEGES HATÁSUK...

1 A HATÁSELEMZÉS TÁRGYA... 5 2 A HATÁSELEMZÉS LOGIKAI MENETE... 6 3 A FELTÉTELEZETT INTÉZKEDÉSEK ÉS BECSÜLT ELSŐDLEGES HATÁSUK... A munkaerőpiacot, a szociális ellátásokat és a nyugdíjrendszert érintő egyes kormányzati intézkedések és intézkedési elképzelések költségvetési hatásvizsgálata 2011. június 28. Jelen technikai kivetítés

Részletesebben

Makro egyensúly és gazdasági növekedés

Makro egyensúly és gazdasági növekedés Makro egyensúly és gazdasági növekedés Macro Balance and Growth English Summary Kiadta a Central European Management Intelligence 2006 áprilisában Tartalom 1 EGY ÁTFOGÓ HELYZETÉRTÉKELÉS AKTUALITÁSA...

Részletesebben

DARVAS Ágnes TAUSZ Katalin. Gyermekszegénység. 2006. október

DARVAS Ágnes TAUSZ Katalin. Gyermekszegénység. 2006. október DARVAS Ágnes TAUSZ Katalin Gyermekszegénység 2006. október Tartalom 4 BEVEZETÉS MIÉRT FONTOS TÉMA A GYERMEKSZEGÉNYSÉG? 10 10 12 GYERMEKJÓLLÉT, GYERMEKSZEGÉNYSÉG A gyermek a jóléti államban Hét állítás

Részletesebben

Biztos alap. Javaslat az alapjövedelem magyarországi bevezetésére. Közpolitikai vitairat

Biztos alap. Javaslat az alapjövedelem magyarországi bevezetésére. Közpolitikai vitairat Biztos alap Javaslat az alapjövedelem magyarországi bevezetésére Közpolitikai vitairat MEGÚJULÓ MAGYARORSZÁGÉRT ALAPÍTVÁNY RE VÍZIÓ MŰHELY Budapest, 2015 Tartalomjegyzék Előszó 1 A Megújuló Magyarországért

Részletesebben

A szolgáltatások szerepe a szociális ellátásokban

A szolgáltatások szerepe a szociális ellátásokban Dr. Hazai Istvánné A szolgáltatások szerepe a szociális ellátásokban 1. A szolgáltatások jelentősége a szociális ellátásban Amikor szakmai és egyéb fórumokon szociálpolitikáról esik szó, akkor általában

Részletesebben

2011 ver. 10. Nemzeti Szociálpolitikai Koncepció. Munkaanyag. A Kormány álláspontját nem tükrözi.

2011 ver. 10. Nemzeti Szociálpolitikai Koncepció. Munkaanyag. A Kormány álláspontját nem tükrözi. 2011 ver. 10. Nemzeti Szociálpolitikai Koncepció 2011 2020 Munkaanyag. A Kormány álláspontját nem tükrözi. Nemzeti Szociálpolitikai Koncepció 2011 2020 Készítette: Czibere Károly Sziklai István Mester

Részletesebben

Balatonrendes Község Önkormányzat Helyi Esélyegyenlőségi Programja (2013 2018)

Balatonrendes Község Önkormányzat Helyi Esélyegyenlőségi Programja (2013 2018) Balatonrendes Község Önkormányzat Helyi Esélyegyenlőségi Programja (2013 2018) 2013. szeptember Tartalom Helyi Esélyegyenlőségi Program (HEP)... 3 Bevezetés... 3 A település bemutatása... 3 Demográfiai

Részletesebben

A megváltozott munkaképességű személyek támogatási rendszere társadalmi-gazdasági hatékonyságának vizsgálata

A megváltozott munkaképességű személyek támogatási rendszere társadalmi-gazdasági hatékonyságának vizsgálata A megváltozott munkaképességű személyek támogatási rendszere társadalmi-gazdasági hatékonyságának vizsgálata Tanulmány 2009. október Állami Számvevőszék Kutató Intézete A megváltozott munkaképességű személyek

Részletesebben

Felnôttképzés, vállalati képzés

Felnôttképzés, vállalati képzés COMPETITIO KÖNYVEK Felnôttképzés, vállalati képzés Szerkesztette: Barizsné Hadházi Edit Polónyi István Debreceni Egyetem Közgazdaságtudományi Kar 2004 1 COMPETITIO Könyvek Sorozatszerkesztô: Polónyi István

Részletesebben

h a t á r o z a t o t:

h a t á r o z a t o t: ALKOTMÁNYBÍRÓSÁG IV/2350/2012. Az Alkotmánybíróság teljes ülése jogszabály alaptörvény-ellenességének utólagos vizsgálatára irányuló indítvány, valamint alkotmányjogi panaszok tárgyában dr. Dienes- Oehm

Részletesebben

Munkanélküli segély Magyarorsz{gon és Európ{ban

Munkanélküli segély Magyarorsz{gon és Európ{ban Munkanélküli segély Magyarorsz{gon és Európ{ban A Policy Solutions közpolitikai elemzése a munkanélküli juttat{sok rendszeréről Magyarorsz{gon és az Európai Unió tag{llamaiban 2011. április Vezetői összefoglaló

Részletesebben

Szent István Egyetem. Az 50+ generáció fenntartható fogyasztói magatartásának összehasonlítása svájci és magyarországi vizsgálatok alapján

Szent István Egyetem. Az 50+ generáció fenntartható fogyasztói magatartásának összehasonlítása svájci és magyarországi vizsgálatok alapján Szent István Egyetem Az 50+ generáció fenntartható fogyasztói magatartásának összehasonlítása svájci és magyarországi vizsgálatok alapján Szarka Krisztina Gödöllő 2014 A doktori iskola megnevezése: Szent

Részletesebben