Szolgáló Szeretet. Megfontolás. Nyár Ingyenes lap SZOLGÁLÓ SZERETET * INGYENES FOLYÓIRAT

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Szolgáló Szeretet. Megfontolás. Nyár Ingyenes lap SZOLGÁLÓ SZERETET * INGYENES FOLYÓIRAT"

Átírás

1 Megfontolás Annyi a rendkívüli méltánylást igénylõ eset, és olyan kevés a könyörület, hol marad a jézusi szellem? Olyan sok az istenkeresõ, mégis kevés az igazi válasz, hol marad Isten közelsége? Az egész világon mindenütt várnak az emberek Isten irgalmára. Olyan emberekre van szükségünk, akik a kezüket nem könyöklésre, hanem inkább segítségnyújtásra használják. Olyan emberekre van szükségünk, aki nem válogatják meg felebarátaikat, hanem inkább cselekednek (értük), ahol ez szükséges. Közülünk mindegyikünket megkérdezik; számonkérik minden embertõl az irgalmasság lelkét. KARITÁSZ Szolgáló Szeretet XVII. évfolyam 2. szám Karitatív - szociális folyóirat július öjjetek utánam, és én emberek halászává teszlek titeket. Mt Szolgáló Szeretet Karitatív szociális folyóirat július, 66. szám. Megjelenik negyedévenként, díjmentesen. Az újság az Egyházmegyei Karitász Alba Caritas Hungarica Alapítványának kiadása. Felelõs kiadó és szerkesztõ: Nagy Lajosné Krisztina Székesfehérvár, Lövölde u. 28/A. Tel.: (22) , Fax: (22) Szedés: Viktória Rehabilitációs Központ Székesfehérvár, Erzsébet u. 20. Telefon: (22) Nyomás: Regia Rex Nyomdaipari Kft. Tel.: (22) Feladó: Egyházmegyei Karitász Alba Caritas Hungarica Alapítvány 8000 Székesfehérvár, Lövölde u. 28/A Telefon: (22) , Fax: (22) A kis halász és a tenger (Marseilles) 66 Nyár Ingyenes lap Fotó: Wágner-Csapó ózsef

2 Az önkéntes munkának ázsiója van nemcsak a társadalom elõtt, de a hivatalos szervek is üdvözlik az önkéntességet, sõt díjazzák is. Ez történt idén március 15-én, a 65. számú újságban tolmácsoltam is minden önkéntesünknek a Fejér Megyei Közgyûlés köszönetét. De szép dolog is az önkéntes munka ugye kedves karitásztagok?! Tavasszal végig küzdöttük az EU élelmiszer osztások elõkészítését, a névsorok összeállításának nehézségeit, a húsvéti idõben kinyomoztuk, felírtuk a névlistán szereplõ családok minden tagjának nevét, szétválasztottuk a kiosztási listáinkat a családok 4 gyermekig, majd a családok 5 gyermektõl elv szerint, a kedves MVH újabb kívánságának megfelelõen. Végül, de nem utolsó sorban igyekeztünk megtanulni mit is jelent excel táblázatban kezelni az adatokat, üzenetben elküldeni, felhajtani olyan unokát vagy ismerõst, aki ezt már játszi könnyedséggel elvégzi nekünk (esetleg egy tál finom süteményért). Most aztán amikor itt a nyár, az unokák nyaraltatásának, a befõzéseknek ideje, kigördülnek a kamionok a raktárakból, érkezik az újabb EU élelmiszersegély. Lecsaphatjuk a lekváros kanalat, elolthatjuk a tüzet a lábosok alatt, és sokszor unokástól 2 egyházmegyei karitászigazgató Kedves karitász-munkatársak, barátaink! loholunk a kamion elé, hadd tanulja meg az a gyerek, mit jelent a szolgáló szeretet, a karitatív munka! Szervezhetjük autós ismerõseinket, akik eljönnek az osztópontokra és elviszik a településeknek szánt több mázsa lisztet, cukrot, tésztát, kekszet. Most kell targoncát találni, kölcsönkérni. De megy minden, mint a karikacsapás! ön ózsi bácsi az öreg Ladával, Manyika, az önkormányzattól kapott szállító jármûvel, Béla a fõnöke kisbuszát tudta kölcsönkérni a szívességi szállításra. Géza önkormányzati képviselõ, pár órára szívesen segít a településén széthordani a segélyélelmiszert. Ügyesebbek még közhasznú munkásokat is kapnak a kiosztáshoz nagyon helyesen. Nagymamák, nagypapák, de a fiatalabb korosztályt se feledjük ki, alkalmazkodó képességbõl, leleményességbõl, gyorsaságból csillagos ötösre vizsgáznak. Akadnak persze kisebb-nagyobb félreértések, hibák is, de hát emberek vagyunk. Önkéntesek, egyre korszerûbb eszközökkel, nagyobb tudással, már nemcsak a karácsonyi idõben, nemcsak a ruhaosztásban, hanem állami segélyakcióban közremûködnek! Köszönöm szépen mindenkinek a szorgalmas, ötletes munkáját, támogatóinknak pedig azt, hogy lehetõvé teszik számunkra a szervezetünk fenntartását, így tudjuk mindnyájan szolgálni a rászorulókat, a nehézségekkel küzdõket, akár liszttel, tésztával, cukorral Fogyatékkal élõk életlehetõségei és az õket segítés irányai részletek egy szociális munkás záródolgozatából Megdöbbentõ adatok derültek ki abból a jelentésbõl, amit nemrégiben az UNICEF firenzei kutatóközpontja közölt a Közép-Kelet Európában élõ fogyatékos gyermekek helyzetérõl. A statisztikák szerint a régióban 2002-ben több mint 317 ezer fogyatékos gyermek élt bentlakásos intézményekben. A jelentés leírja azokat a problémákat, amikkel a fogyatékkal élõ gyermeket nevelõ családoknak nap mint nap szembesülniük kell. Pozitívuma, hogy konkrét megoldási javaslatokat is kínál a hátrányok enyhítésére. A jelentés szerzõi 5 pontban foglalták össze azokat a teendõket, melyek segítségével csökkenteni lehetne a fogyatékkal élõ gyermekek és egészséges társaik közötti egyelõre még igen nagy távolságot. A javaslatok között szerepel: Szorgalmazni kell a fogyatékkal élõ gyermekek családban történõ felnevelését, hiszen az egészségesek hétköznapi életét élve õk is könnyebben integrálódnak a társadalomba. A családi, baráti és egyéb közösségi életbe való bekapcsolódás fontos mozzanat lehet a fejlõdésükben. A családok gazdasági helyzetének javítása, illetve a tolerancia növelése a szülõk munkahelyén. Nagy segítség lehet a rugalmas munkaidõ, a külön szabadságok, melyet a szülõ, gyermeke gondozására fordíthat. Meg kell akadályozni a családok felbomlását, vagyis, hogy az apa elforduljon gyermekétõl és elhagyja a családot. Ennek érdekében különféle tanácsadói szolgáltatásokkal, programokkal kell segíteni az érintett szülõket. A felsorolt területeken az ENSZ kutatói hiányosságokat tapasztaltak. A javaslatokat végignézve megállapíthatjuk, hogy a fogyatékos gyermekek fejlõdésében elengedhetetlen a család, a szülõk szerepe elsõsorban az õ feladatuk, hogy a kezdõ lépéseket megtegyék gyermekük érdekében, hogy segítsenek nekik a megfelelõ környezet kialakításában, utánajárjanak azoknak a támogatásoknak, melyek megilletik a gyermeket és a családot Egy Nagy-Britanniában készült felmérés összegzésében olvashatjuk az alábbiakat: A súlyosan fogyatékos emberek valamennyi alapvetõ élethelyzetben segítségre szorulnak. Általában teljes mértékben másokra szorulnak, s ez fokozott igénybevételt jelent a családok számára. A súlyos-halmozottan fogyatékos ember ugyan az élet minden területén segítségre szorul, ez mégsem jelenti azt, hogy az õ élete kevésbé értékes, mint a nem fogyatékos embereké. Lehet, hogy legtöbbjük másképpen tapasztalja meg a világot, de az õ életüket is ugyanazok a dolgok gazdagítják, mint mindnyájunkét (pl. baráti közösségek, a zene vagy az ételek íze). Sokan még manapság sem tudják elképzelni, milyen lehet az életminõsége a súlyosan-halmozottan fogyatékos embereknek, illetve hogy milyen pozitívan tudnak hozzájárulni családjaik és a társadalom egészének életéhez. Az emberek nemcsak azt nem értik, hogyan képesek a szülõk a gondozás feladatát ellátni, hanem azt sem, hogy egyáltalán miért vállalkoznak erre. A súlyosan fogyatékos ember gondozá- FFF 3

3 sa meglehetõsen intenzív, és hosszú távú feladat, mely nagymértékben hat az egész családra. A szülõknek állandóan segédkezniük kell az alapvetõ szükségletek kielégítésében. Sok szülõnek ráadásul megterhelõ fizikai gondozási feladatokat kell ellátni (pl. emelés, helyzet- és helyváltoztatás). Felmérések szerint a szülõk 60 százaléka naponta több mint 10 órát szentel ezeknek. Óriási a család szerepe a fogyatékkal élõ családtag ellátásában, védelmében. A mindennapi életben felmerülõ feszültségek és kudarcok elviselésére a család nyújtja a legjobb segítséget azáltal, hogy az egyén számára biztos szeretõ és megbecsülõ hátteret nyújt. Könczei György már a 15 évvel ezelõtt megjelent könyvében jelezte, hogy a rokkantság, a fogyatékosság felzárkózott az 4 Fotó: Nagy Klára emberiség globális problémái mellé. A becsült adatok szerint a Föld lakosságának mintegy 10%-a, tehát durván minden tizedik ember valamilyen fogyatékkal él. Ez a fogyatékosság közelrõl érinti sérültként, hozzátartozóként, barátként, közvetlen munkatársként az emberiség majd minden harmadik tagját. Tulajdonképpen mindenki segítségre szorul: hol többre, hol kevesebbre. Az ember másra utalt lény. Általában az idõsek és a gyerekek mellett éppen a fogyatékosok a másoknál méginkább segítségre szorulók. A fogyatékkal élõ embert annak ellenére taszítják ki, bélyegzik meg és diszkriminálják, hogy milliónyi megkülönböztetõ jegy tekintetében teljességgel azonos a többivel, csak egyben-kettõben más. Fogyatékos a vak, a siket, a mozgássérült ember, a daganatos beteg, az egy vesével élõ, de a nagyon kövér, a mindenki fölé magasodó vagy egészen alacsony, sõt a szegény, de a börtönviselt ember is. Az idézett gondolatok is azt bizonyítják, hogy érintettek vagyunk az emberi élettel együtt járó egészségügyi, fejlõdésbeli, szocializációs problémák tekintetében. Mégis úgy próbálunk ezek alól kibújni, hogy bélyeget rakunk az ilyen problémával küszködõk homlokára, mintha ezzel eltávolíthatnánk magunktól a problémát, elháríthatnánk a nehézségek megoldásában való személyes felelõsségünket, szerepvállalásunkat. Köncei így folytatja: A fogyatékkal élõk nehézségei összehasonlíthatatlanul súlyosabbak, mint az épeknek nevezettekéi. Ezeknek a nehézségeknek a csökkentésében nagy szerepe van a rehabilitációnak, amely olyan szervezett segítés, melyre egészségükben, testi, szellemi épségükben tartósan vagy véglegesen károsodott emberek szorulnak a társadalomba, a közösségbe történõ visszailleszkedésük érdekében. Részei az orvosi, szociális, foglalkoztatási, stb. rehabilitáció, amelyek egymásba illeszkedõ fogaskerekek módján segítik az embert. Ezt az altruista magatartás segítheti, aminek lényege a másik ember javának maximalizálása. Magában foglalja a feltétlen ajándékozás mozzanatát, hogy a másik egyén érdekeit éppúgy szívünkön viseljük, mint a magunkét, hogy boldogulását óhajtjuk, függetlenül attól, vajon ez nekünk hasznunkra válik-e. A modern altruizmus a rászorulók intézményes, komoly és profi védelmét, segítését jelenti, ami természetesen megfelelõen fejlett gazdasági és jogi szabályozást is feltételez. Ha az egyes egyén és a kisebb társadalmi csoportok lényegében mindenért való felelõssége nem tudatosul, ha a polgárok és autonóm kis szervezeteik, közösségeik nem igyekszenek megoldani a fogyatékkal élõkkel szembeni feladataikat (nem tanúsítanak altruista magatartást), sem az állam, sem a nagyszervezetek, senki sem fogja megoldani helyettük. Ebben a munkában fontos szerep hárul a magyarországi egyházakra. A nagy intézetek alapítása és fenntartása iránt fõleg a nagyobb egyházakban mutatkozik érdeklõdés. A kifejezetten állampolgári, magán, civil kezdeményezések a nagyegyházak szervezeti egységeiben plébániák, gyülekezetek és kisközösségeiben egy csöndes szociális mozgalommá, laza szövésû közösségi hálózattá állnak össze. E háló nem korlátozódik a saját akolhoz tartozókra, eléri rajtuk kívül a bárhonnan jövõ, bárhová tartozó, bármiféle fogyatékossággal szenvedõ embereket is. Fontos kérdés, hogy mi teszi a vallásos csoportot alkalmassá a segítségnyújtásra? Elsõsorban az, hogy egy sereg olyan gyakran erkölcsi értéket mutat fel és képvisel különösen hitelesen, melyek társadalmunkban hiánycikknek mondhatók. Közösségteremtõ erõvel rendelkezik a bajbajutottak, kapcsolatnélküliek számára is. Magyar László 5

4 6 Gondolatok a 4M munkatanácsadó iroda mûködésérõl Lassan véget ér a harmadik év a 4M munkában Székesfehérváron. Az eddig elvégzett sok-sok munka, a megszerzett tapasztalatok majdnem kárba veszni látszanak tágabb értelemben is, hiszen bizonytalanná vált, az idõközben országos hálózattá fejlõdött szolgáltatás finanszírozása, folytatása, az eddig megszokott zalai, majd a jogutód Nyugat-Dunántúli Regionális Munkaügyi Központ szakmai koordinálása mellett. (gesztor szervezet) Azt tapasztaltuk az eddig eltelt években, hogy az angol mintára bevezetett szolgáltatás, mely a megváltozott munkaképességûek nyílt munkaerõ piacra való visszajuttatását végzi, Magyarországon, és így Székesfehérváron is életképes. Ügyfeleink lassan hozzászoknak ahhoz a gondolathoz, hogy teljesebb értékûnek érezzék magukat, hogy dolgozhatnak, hogy pénzt kereshetnek. Sajnos azonban ma alig vannak olyan kezdeményezések, és ez az élet szinte minden területére igaz, amikre hosszabb távon lehet ne számítani, minden folyton átalakul, megváltoznak a szabályzók, a lehetõségek szûkebbé válnak, majd sokszor meg is szûnnek. A 4M hálózat pedig abban is különleges, hogy a hálózatot fokról fokra létrehozó gesztor szervezet, következetesen különféle civil szervezeteket, azaz nem állami fenntartókat keresett a hálózat továbbfejlesztéséhez. Így dolgozunk tehát együtt ebben a Vöröskereszt, a Máltai Szeretetszolgálat megyei szervezeteivel, a Karitász, kistérségi Nonprofit Kft.-vel, különféle és nem virtuális alapítványokkal, egyesületekkel. Tizenöt különbözõ szervezet indított 4M munkatanácsadó irodát, mely Megoldást kínál a Munkáltatóknak és lehetõséget a Megváltozott munkaképességû Munkavállalóknak. Ma divatos dolog civil barátnak nevezni magát önkormányzatoknak, minisztériumoknak, sõt az államnak. is. Belülrõl élve és nézve azonban ezt a barátságot, azt érezhetjük, hogy nem ismerik erõfeszítéseinket, nem értékelik gazdaságos mûködésünket, mely kevés, ámde annál lelkesebb ember elhivatottságát jelenti és annak köszönhetõ. Nem kapják meg az érdemes figyelmet az ügyes szervezetek, összemosódnak a kis, fontolva haladó szervezetek a fejlõdni és tovább lépni képes és akaró, és éppen ezért nagyobb kapacitású civil szervezetekkel. Aggasztó a túldimenzionált jogi szabályozás is, mégis vagy talán éppen ezért? soha annyi stikli, kisebb-nagyobb szélhámosság nem volt a felszínen, mint manapság. A valóságos civil szervezetek legfõbb jellemzõje az elkötelezett munkavégzés, az etikus magatartás, a normális jogkövetés, egyszóval, élni és dolgozni egy ügyért, és nem megélni egy ügybõl, esetenként kizsarolni belõle minden lehetõséget az egyéni érdekek szerint. A 4M tanácsadó iroda ügyfelei általában eltérõ feltételekkel és képességekkel rendelkeznek, ezért sokszor egyéni álláskeresés válik szükségessé. Ez idõigényes feladat, hiszen sokan nincsenek tisztában a munkavégzés mellett megtartható ellátásuk lehetõségeivel sem. Ez szinte minden esetben szóba kerül. Nem meglepõ, hogy errõl a kérdésrõl mindenki (háziorvos, szakorvosok, munkáltató, munkaügyi központ, TB ügyintézõ) mást tud, hiszen egyik illetékes intézményben sem egységes a tájékoztatás, nem is beszélve a napjaink gyorsan és nem egységesen változó jogszabályairól, amint azt fentebb már érintettem. Az év eleji akkreditációs jogszabályok változása (mely a megváltozott munkaképességû emberek elõnyös alkalmazását hívatott elõsegíteni) is azt eredményezte, hogy a munkáltatók ugyan meghallgatják a róla szóló tájékoztatót, de nem látják a hosszú távú hasznát, inkább nem élnek vele. Bizonytalannak érzik, hogy meg tudjáke tartani a megváltozott munkaképességûek foglalkoztatását, a kötelezõ foglalkoztatási szint felett. A hozzánk fordulók elsõsorban a számukra elérhetõ munkaerõ-piaci lehetõségekre kíváncsiak. Ehhez mindenképpen szükség van az adott ügyfél minél alaposabb megismerésére és igényeinek, motivációinak feltárására. Egyik fiatal vak ügyfelünk figyelemre méltó kézügyességgel rendelkezik, ezért elkezdtük keresgélni a lehetõségeket a kézmûvesség elsõsorban kosárfonók és keramikusok területén. Sikerült találni egy mozgássérült kosárfonó fiatalembert, aki a vállalkozási forma kialakításán dolgozik, de addig is vállalja, hogy ügyfelünk által készített termékeket a sajátjaival együtt kiviszi a piacra. Felvettük a kapcsolatot az KEDVES OLVASÓNK! egyik mûvelõdési házzal is, ahol ügyfelünk origami"- hajtogatási technikára tanította a látó fiatalokat. A fiatalokat lenyûgözte az a pontosság és formagazdagság, amit vak ügyfelünktõl láttak. Megegyeztünk velük, hogy ennek az alkalomnak lesz folytatása, de mivel a foglalkozások szombatonként vannak, meg kell oldani a rendszeres kíséretet, tekintettel arra, hogy ügyfelünk vidéki és még nem sajátította el az önálló közlekedés tudományát. A helyi hírlapban megjelent egyik siket ügyfelünkrõl egy terjedelmes cikk, amely bemutatta, hogy az egyébként nagyon ügyes, dolgozni akaró és képes fiatalember jó munkahelyi referenciákkal milyen esélytelen, hogy újra munkát találjon. Egy fehérvári vállalkozás vezetõje a cikket olvasva úgy döntött, hogy alkalmi munkavállaló könyvvel felveszi ügyfelünket és esélyt ad számára, hogy bizonyíthasson. Ügyfelünk kiállta a próbát, mi pedig segítünk a cégnek, hogy igénybe vehesse a bértámogatást. Vannak tehát szépen alakuló dolgok, mégis úgy tûnik, megint a fogyatékkal élõk, a megváltozott munkaképességûek életének, sorsának jobbra fordítása találtatik luxus tevékenységnek. Csak látszatra tûnhet úgy, hogy itt lényeges pénzeket lehet megtakarítani. Biztosan nem ettõl fog az ország kilábalni a nehézségekbõl. Nagy Lajosné Az újság ingyenes. Minden újságba teszünk befizetési csekket: ez azonban semmilyen kötelezettséget nem jelent. Azok dolgát szeretnénk megkönnyíteni, akiknek módjában áll a Karitászt anyagilag is támogatni. Szíves megértésüket kérjük! 7

5 De, ha csendesen leülünk... Weöres Sándor Rongyszõnyeg-ciklus Lent délen édes nappal, ha nem is édes édent, ám új szép ismereteket reméltem, amikor belevágtam én régi északi és nyugati vándor a Budapesttõl 1800 kilométernyi görögországi útba. Legfõbb védelmezõm saját gyarlóságaimmal szemben védõ az Írás szinte állandóan kezem ügyében. Kellett is, föl-fölzúgásaimat lecsendesítõ. Merthogy eleinte nem minden útitárs tetszett, nyilván nekik sem én. Friss ismeretem volt Hellasz hajdani hõseirõl, miszerint nem egy ember futott annak idején Athénba Marathonból. Hiszem a verziót, hogy Miltiádész egész serege tette meg teljes felszereléssel, futólépésben azt a bûvös 42 kilométert, merthogy a perzsák legyõzése még nem történt meg, csak visszazavarása a hajókra. Õk pedig folytatták útjukat az eredeti cél, a fõváros felé. Kegyelem adta a rossz szelet, így a vitorlás jármûveket a hazafiak gyalog megelõzhették a parton. Innentõl datálódik a Kutuzovéhoz hasonló gyõzelem. Útközben én még a római, meg a zsidó leveleket olvasgattam a Zsoltárokkal, visszajövet kezdtem koncentrálni a Kolossei, meg a Thessalonikira. Ott délen Isten munkáját alig rontó gyönyörûséges szigetre, Zakhyntosra bukkantam. Istent szeretni szerintem: teremtményeit, a másokat, még másabbakat elfogadni, esetleg szeretni. Kicsi görög, gyere velem Tanganyikába... szól egy magyar dalbetét. 8 Mitõl lennének vajon kicsik ezek? kérdem én. Hiszen elképesztõ, mennyit tanulhattunk tõlük a mûvészetektõl a jogrendszeren keresztül. Förtelmességek eltanulására is akad lehetõség. A homoszexualitást is mintha õk találták volna föl. Nõket, csak nemzésre, szülésre vallották az elõdök ott délen, pocsékba is ment a hajdan szuper-birodalom. Olvastam Ezopusz meséit, szerettem Euripidészt, kedveltem a szirtakis Zorbászt, ámultam a minden nagy betolakodót hazazavaró kis görög seregek régi diadalain. És nem igen tetszett a 2009 májusában látott-tapasztalt tény: a bícsen, a tengerparti strand-mulató soron HAMAR- HAMAR MINÉL TÖBB PÉNZT KI- SZEDNI A TURISTA ZSEBÉBÕL. Aztán igen-nagyon tetszett a kirakat mögötti szegény vityillók népes családjainak boldogan, elégedetten sugárzó szeme. Megbecsülve a keveset, egymást kellõen szeretve. Tetszett az alig csinos, ám csodásan kellemes modorú nottinghami lány, ki igazi nagy õszinte búval jegyezte elmenetelemet. Tudok ám mást is, mint eldalolni saját fájdalmam, örömem. Ajánlom a Thessaloniki leveleket pl. Nem idézek most ezekbõl, bárki föllapozhatja. Hanem mint a címben elkezdtem Nathaniel Hawthorne gondolatát, most a folytatást, vagyis együtt az egészet adom közre: De, ha csendesen leülünk, az is lehet, hogy leszáll reánk. Médl Sándor Mosonmagyaróvár Habsburg György, a Magyar Vöröskereszt elnöke látogatást tett több fehérvári szociális szervezetnél 132 Egy szép domb ide-kékül lágy hajnali fényben, hûsölni és jóllakni ottan lehet nékem. Fényes kert almát terem, tarka mint az élet, ott az apa és anya hét gyerekkel élhet. Domb lejtõn kelet felöl csupa szilva, szõlõ, édes-piros szép gyümölcs napsütésben megnõ. 135 Szikrázó az égbolt, arany füst a lég, eltörpül láng-ûrben a tarka vidék. olvadtan a tarló hullámzik, remeg, domb fölött utaznak izzó gyöngyszemek. Ragyogó kékségen sötét pihe-szál: óriás magányban egy pacsirta száll. 9

6 10 Mit nevezünk drognak? A drogok olyan anyagok, amelyek közvetlenül hatnak a központi idegrendszerre, megváltoztatva annak funkcióit. Megváltoztathatják a pszichikai állapotot, ezért pszichotrop és pszichoaktív anyagoknak is hívjuk õket. Így a drogok fogalma bizonyos orvosságokat éppúgy magában foglal, mint ahogy az alkoholt és a kábítószereket is. A nemzetközi egészségügyi szervezetek több olyan anyagcsoportot különböztetnek meg, amelyekkel vissza lehet élni: Karitász Rév Székesfehérvár Telefon:(22) , , Hívható mindennap 9 17 óra között Ügyfélfogadás: H K Sz: óráig, Cs P: 9 13 óráig elentkezni lehet személyesen, de telefonon is. 1. alkohol, 2. opiátok (heroin, morfium), 3. cannabi (hasis, marihuána), 4. szedatívumok (hipnotikumok, nyugtató- és altatószerek), 5. kokain, 6. egyéb stimulálószerek (izgatószerek, speed ), 7. hallucinogének, 8. dohány, 9. gyorsan illó oldószerek és 10. egyéb pszichotrop anyagok. A drogok eltérõ társadalmi beágyazódása és elterjedése következtében érdemes különbséget tennünk legális és illegális drogok között. Mi a továbbiakban csak legális drogokkal foglalkozunk, vagyis azokkal, amelyek használata nem ütközik törvénybe. Az olyan anyagok használatát, mint a hasis vagy a marihuána (cannabis) LSD, mescalin, kokain vagy heroin, a törvény tiltja, így bármilyen, nem orvosi célra történõ felhasználásuk törvénybe ütközõ cselekedetnek, a szerrel való visszaélésnek számít. Bár a nikotin és a koffein legális drogok, hatásmechanizmusukban és a túlzott fogyasztásuk esetén fellépõ problémák milyenségében világosan különböznek az alkoholtól és a pszichotorp gyógyszerektõl. Ezért a továbbiakban nem lesz szó róluk. A nikotin, bár ebben a könyvben nem emeljük ki többet, nagymértékû függõséghez vezethet! A dohányzás következtében több, egyébként elkerülhetõ betegség és károsodás lép fel, mint az alkoholizmus és a drogfüggõség esetében együttvéve. Minden harmadik, középkorúaknál bekövetkezett idõ elõtti haláleset a dohányzásra vezethetõ vissza. A dohányosoknak körülbelül a fele hal meg szenvedélye miatt. Könyvünk témáját a kultúránkban legelterjedtebb drogokra, az alkoholra és a pszichotrop orvosságokra korlátozzuk. Ezeket a könyvben legtöbbször szenvedélykeltõ szereknek nevezzük, mivel a mai szóhasználatban a drog kifejezést nemigen használjuk az alkohollal és a gyógyszerekkel kapcsolatban. Miért használ az ember drogokat? Mi, emberek, arra törekszünk, hogy a környezetünket, testi állapotunkat, gondolkodásunkat és cselekvéseinket úgy befolyásoljuk, hogy jól érezzük magunkat, és kellemes legyen az életünk ki-ki azt ért ez alatt, amit szeretne. Az állapotunkat, közérzetünket érintõ alapbefolyásokat a 17. oldalon levõ ábrán foglaltuk össze. A drogfogyasztást az ábrán az állapot- és érzelemváltozások többféle fajtája határozza meg, amelyeket mi magunk idézhetünk elõ. A drogfogyasztás esetében egy céltudatos, ésszerû" cselekvésrõl van szó, amely állandó kölcsönhatásban áll a többi viselkedési lehetõségünkkel és életkörülményeinkkel. Tegyük szemléletessé a képet egy egyszerû példán keresztül! Képzeljenek el egy kisbabát, aki sírással és panaszkodással adja tudtul a szüleinek, hogy valamiért nem érzi jól magát. Vajon mit tesznek a szülõk ebben a helyzetben? Azt gondolják, hogy a baba egyedül érzi magát, felveszik, simogatják és beszélnek hozzá (szociális interakció). Azt is gondolhatják, hogy éhes vagy szomjas, így megetetik, megitatják (anyagok fogyasztása). Feltételezik, hogy fáj a hasa (testi állapot) és megmasszírozzák vagy édeskömény teát itatnak vele. Észreveszik, hogy egy ablak nyitva van, és a nap a gyerek szemébe süt (külsõ események), erre becsukják az ablakot vagy odébb tolják a bölcsõt. Úgy vélik, hogy a gyerek unatkozik, és valamilyen játékszert adnak neki (cselekvés). Végül olyan módon is megváltoztathatják és befolyásolhatják a gyerek érzékelését és gondolkodását (kognitív folyamatok), hogy énekelnek neki vagy felhúznak egy zenélõ órát. Amikor az ember felnõ, az állapotát befolyásoló eszközök, jóllehet kifinomultabbá válnak, lényegüket tekintve azonban ugyanazok maradnak. Néhányan már gyerekkorukban kapcsolatba kerülnek a drogokkal pszichoaktív gyógyszerek formájában. Ez az idõszak sok fiatal számára igen gazdag külsõ és belsõ krízisekben. Ha ilyenkor kiszámíthatatlannak és kellemetlennek érzi az ember érzelmi állapotát, a környezetét vagy a testi folyamatait, jól teszi, ha a lelki egyensúlyát nem csak evéssel és drogfogyasztással próbálja visszanyerni. A pszichotorp anyagok által okozott zavarok megelõzésében és egy késõbbi terápia során különös jelentõsége van a külsõ feltételek rendezettségének, a jó közérzetnek, az egészséges táplálkozásnak, a teherbíró társadalmi kapcsolatoknak, az örömet adó tevékenységeknek. Hasonlóan fontos az ésszerû, önmagunk értékeit támogató gondolkodás és döntõkészség azért, hogy ezáltal csökkenhessen az alternatív lehetõségként kínálkozó drog-, illetve alkoholfogyasztás utáni kínzó vágy. Az állapot befolyásolására szolgáló minden elvi lehetõség önmaga is szenvedéllyé fajulhat. Azt, hogy néhányan miért vesznek magukhoz annyi drogot, annak magyarázata egy külön fejezetet érdemel. Az alábbi ábra Lapozzon! 11

7 azonban már sejtetni engedi, hogy az összefüggések nem igazán egyszerûek: a drogfogyasztás nemcsak az állapotunk befolyásolásának egyik igen hatásos módja, hanem ugyanakkor egy cselekvés is, ami a többi cselekvéssel felváltva történik; a drogfogyasztás befolyásolja a beállítottságunkat, 12 hogy mit és hogyan veszünk tudomásul, milyen környezetben mozgunk, vagy milyet teremtünk magunk körül, és erõsítheti vagy gyengítheti testfunkcióinkat, tovább többé vagy kevésbé tudatossá teheti testi állapotunkat. R. S. KEDVES HOZZÁTARTOZÓ! Ha családjában, környezetében alkoholista, gyógyszerfüggõ, kábítószeres vagy bármi mástól függõ ember van, bátran kérjen segítséget, mondja el problémáit, hogy közösen találjunk megoldást a gondokra. Nálunk hasonló problémákkal küszködõ emberekkel találkozhat, akik megértik és elfogadják az Ön helyzetét. Hozzátartozói csoportunk szeretettel várja. FFF Karitász RÉV Szenvedélybeteg-segítõ Szolgálatok Alacsony küszöbû pszichoszociális tanácsadók, ahol beutaló, biztosítás nélkül fogadnak bárkit, együttmûködnek a családorvosokkal Katolikus Karitász RÉV Szenvedélybeteg-segítõ Szolgálat 1115 Budapest, Bartók Béla út 96. Telefon: 1/ Telefax: 1/ Intézményvezetõ: Márton Andrea Szent Cirill és Method Alapítvány RÉV Szenvedélybeteg-segítõ Szolgálat 9025 Gyõr, Bálint Mihály utca 54. Levelezési cím: 9025 Gyõr, Kossuth u. 63. Telefon: 96/ Telefon/fax: 96/ Fõplébániai Karitász Alapítvány RÉV Szenvedélybeteg-segítõ Szolgálat 6000 Kecskemét, Fecske utca 20. Telefon/fax: 76/ Intézményvezetõ: Molnár Ferenc Szent Erzsébet Karitász Alapítvány RÉV Szenvedélybeteg-segítõ Szolgálat 7100 Szekszárd, Munkácsy utca 7/a Telefon: 74/ , 74/ Fax: 74/ Intézményvezetõ: Kálóczi Andrea Caritas Hungarica Eger Alapítvány RÉV Szenvedélybeteg-segítõ Szolgálat 3300 Eger, Kolozsvári utca 49. Telefon/fax: 36/ , Intézményvezetõ: Klement Mariann Szombathelyi Egyházmegyei Karitász Hársfa-ház Szenvedélybetegek Átmeneti Otthona 9700 Szombathely, Wesselényi u. 24. Telefon: 94/ Nagy Lajos király u. 47. Tel.: 94/ Intézményvezetõ: Márton Imre RÉV Szenvedélybeteg Közösségi Gondozó és Alacsony Küszöbû Pszichoszociális Ellátás Intézményvezetõ: Korom Krisztina Hársfa-ház Szenvedélybetegek Nappali Ellátója és Szociális Foglalkoztatója 9700 Szombathely, Hollán Ernõ u. 12. Telefon: 94/ Intézményvezetõ: Punokovicsné Kovács Zsanett Forrás Lelkisegítõk Egyesülete RÉV Szenvedélybeteg-segítõ Szolgálat 4030 Debrecen, Angyalföld tér 11. Telefon/fax: 52/ Intézményvezetõ: Fehér Ottília Alba Caritas Hungarica Alapítvány RÉV Szenvedélybeteg-segítõ Szolgálat 8000 Székesfehérvár, Móri út 20. Telefon: 22/ , Fax: 22/ Intézményvezetõ: Varga udit Barbara 13

8 ALBA ALAPÍTVÁNY Egyházmegyei Karitász 4M TANÁCSADÓ SZOLGÁLAT MUNKAERÕRE VAN SZÜKSÉGE? Amennyiben Ön munkaerõt keres és foglalkoztatna megváltozott munkaképességû munkavállalót, mi felkeressük Önt! 14 Székesfehérvár, Arany ános u. 1. Tel.: 22/ Ügyfélfogadás: szerda 9-12, óra * csütörtök: 9-13 óra Bõvebb szakmai információk: Megoldás Munkáltatóknak és Megváltozott munkaképességû Munkavállalóknak Egy lépést sem kell tennie! Személyesen felmérjük igényeit, elképzeléseit; választási lehetõséget tudunk nyújtani a megváltozott munkaképességû munkavállalók körét illetõen; adott munkakörre alkalmas, képzett munkaerõt tudunk biztosítani; mindezt térítésmentesen nyújtjuk. Mi megtaláljuk Önnek a megfelelõ, megbízható munkaerõt! 4M személyi tanácsadók: ÁLLÁST KERES? Keresse fel szolgálatunkat! Személyre szabott álláskeresési szolgáltatással segítünk Önnek! Laczhegyi Zita Turcsiné Molnár Mária Az iroda telefonszáma: Brit-magyar módszer: személyre szabott munkahelykeresés Ha Ön: aktív korú; legalább 50%-ban megváltozott munkaképességû vagy fogyatékossággal élõ; rokkantsági nyugdíjban, rendszeres szociális járadékban, egyéb nyugdíjszerû vagy semmilyen ellátásban nem részesül; és munkát keres. Térítésmentes munkahelykeresõ szolgáltatással várjuk! A siker nem szerencse, hanem jó stratégia kérdése. Egyházmegyei Karitász ALBA ALAPÍTVÁNY TÁMOGATÓ SZOLGÁLAT 8000 Székesfehérvár, Lövölde u. 28/A Telefon: (22) Fax: (22) A Támogató Szolgálat mûködése A Szolgálat a fogyatékossággal élõ emberek önálló életvitelének megkönnyítése érdekében végzett segítségnyújtás. Célunk, hogy a fizikai, szellemi, mentális állapotból származó hátrány csökkenjen, az életminõség javuljon. A fogyatékossággal élõ ember a társadalom értékes tagjának érezze magát. Mit kínálunk? I. Személyi segítségnyújtás otthonában Ügyintézés Információt nyújtás Tanácsadás II. Szállítás gépkocsival Kiknek segítünk? mozgáskorlátozottaknak, siketeknek és nagyothallóknak, vakoknak és gyengénlátóknak, értelmi fogyatékosoknak, autistáknak, halmozottan sérülteknek. KÖZÖSSÉGI ELLÁTÁS RÉV 8000 Székesfehérvár, Móri út 20. (bejárat az Irányi D. u. felõl) Tel./Fax: (22) Mi a Közösségi Ellátás? A közösségi szenvedélybeteg-ellátás célja a gondozás és a pszichoszociális rehabilitáció. A szenvedélybetegeket, hozzátartozóikat és közvetlen környezetüket segítjük és a járulékos ártalmakat csökkentjük. A RÉV közösségi szolgáltatást igénybevevõnek, személyes céljaira és egyéni szükségleteire alapozva biztosítjuk az ellátást a saját otthonában, térítésmentesen. Mit kínálunk? egyéni esetkezelés, segítõ beszélgetés, családkonzultáció, életviteli tréningek tervezése, önsegítõ csoport, terápiás csoport, szerepjáték csoport, hozzátartozói csoport, társas- és párkapcsolatok kezelése, stresszkezelés, lelki gondozás, utógondozás. Várjuk jelentkezését Székesfehérváron és közvetlen környezetében. 15

9 Eu élelmiszersegély I. félév Az idei esztendõben is elkezdõdött a serény szervezõmunka a Karitászban, a családok élethelyzetének felmérése, rászorultságuk megállapítása, a segélyezettek pontos számbavétele településenként. Ezt a munkát a Katolikus Karitász koordinálja, de a gyakorlati munkát aztán az egyházmegyei karitászok önkéntesei végzik, bevonva más kisebb civil csoportosulásokat is, hiszen több szem többet lát, több kéz többfelé tudja vinni az értékes adományt. A 24 tonnás kamion ún. csillagpontokon teszi le a lisztet, cukrot, tésztát, ahol már várják a közeli települések önkéntesei. Három nap alatt, mert ez az elõírás, mindenkihez eljut a segélyélelmiszer. Székesfehérvár, mint egyike az osztópontoknak, 3 órán belül szétosztotta a hatalmas rakományt, ebben segítettek a Karitásszal szomszédos Rehabilitációs Intézet gondozottjai is. A segítõk fáradt csapata az utolsó adag élelmiszer szállítóját várják (Fotó: Karitász) 16 17

10 EGY ZIVATAROS NAP... amikor nem veszett el a kulcscsomóm! Mindenkinek vannak peches napjai. Egyszer leírtam talán van, aki még emlékszik rá az elátkozott saláta történetét, nos május 5-én valami hasonló történt velem. Felfogható lenne ugyan szerencsétlen napnak is, de inkább a humoros oldaláról nézve, szórakoztató kikapcsolódásnak szánom a leírását. Ezért nyugodtan mosolyogjon, nevessen vagy akár hahotázzon mindenki, aki olvassa, hiszen úgyis van az életben elég szomorú dolog! A fehérvári VOK-ba indultam délelõtt kerékpárral, ahol idõnként alkalmi árusítás folyik: az EZ+AZ szórólapon kinézett cipõt szerettem volna megvenni. A Berényi úton betértem az OTTHON Bútoráruházba, mivel útba esett. Konyhabútort szeretnék cserélni, mivel a mostani, mindössze 8 éves, lassan darabjaira esik szét. A kedves tulajdonosnõ részletesen elmondott és megmutatott mindent, miközben a sok szép, különbözõ stílusú egyéb bútorban is gyönyörködhettem. Kilépvén az üzletbõl, nem tudtam kilakatolni a kerékpárom, mert sehol sem volt a kulcscsomóm. Visszamentem, az alkalmazottak segítségével bejártam Tolnát-Baranyát (a földszinti és emeleti labirintust), de kulcs sehol. Gondolkoztam, s eszembe jutott hogy idefelé, amikor kivettem a leveleket, esetleg a lépcsõházi levélszekrényben hagyhattam a kulcsot. Ez már máskor is elõfordult velem, talán mert az ember ilyenkor a levelekre koncentrál. (A kerékpárlakatot egyszerûen össze lehet kulcs nélkül kattintani.) Gyalog hazasétáltam, egész úton fohászkodtam, mert az utóbbi 2 évben már többször veszett el kulcscsomóm, s jól tudtam, hogy ez több, mint kellemetlen. A kulcsaim persze nem voltak a levélszekrényben. Felcsengettem a szomszédasszonyomhoz, aki nem volt otthon, de a másik szomszédasszony meghallotta a kaputelefont és már hozta is le a kulcscsomómat, amit a lánya vett észre a levélszekrény zárjában. Megkönnyebbülve indultam vissza árván hagyott kerékpáromhoz, miközben kissé csöpörögni kezdett az esõ, de nem látszott veszélyesnek. Eszembe sem jutott, hogy felmenjek valami esõvédõ holmiért. A Bútor-áruházban nagy örömujjongást okoztam, az idõjárás azonban nem méltányolta az örömömet: a boltból kilépve már zuhogott az esõ. Elindultam ugyan a VOK felé, de rövidesen visszafordultam, mert a borultság és a zuhogás fokozódott. Hazáig csak bõrig áztam, tovább nem Délután újra elindultam. A lépcsõházban Katóka szomszédasszonyom feltette szokásos tapintatlan kérdését, hogy hová megyek? Azt mondta, megint meg fogok ázni, mert gyülekeznek a felhõk. Nem baj, mondtam, úgyis akarok egy eldobható, olcsó esõkabátot is venni a VOK-ban. Megmutattam a szórólapon, s kérte, hogy neki is hozzak egyet, mert nagy szüksége lenne rá. Igaz, cipõt, amiért elsõsorban mentem, nem kaptam, de a maradék rikító-rózsaszínûek mellett volt még egy darab csinos fehér, meg egy elfogadható színû sárga esõkabát, ezeket meg is vettem. Vásárlásom közben a csarnok egyik helyén ez nem vicc! elkezdett vastag sugárban beesni az esõ, pillanatok alatt jól eláztatva az asztalon lévõ árut és az asztal melletti fotelt. Azt mondták, kint mindent fehér jégesõréteg borít. Mire végeztem a pénztárnál, ez már nem látszott, csak késõbb, a hazafelé úton láttam a házak szögletében lapuló, még el nem olvadt borsónyi jéggolyócskák tömegét. Õrült zivatar volt, jó félóra múlva tudtam csak elindulni a még mindig szemerkélõ esõben. Az esõköpenyeket nem bontottam ki, mert már alig-alig esett és különben sem tudtam, melyik színt szeretné Katóka választani. Gondoltam, ha gyorsan tekerek, még éppen odaérek a könyvelõmhöz, fontos iratokat kellett volna sürgõsen elhoznom tõle. Még az elkerülõ (Kadocsa) utat sem értem el, amikor szépen, fokozatosan leengedett kerékpárom hátsó kereke. Sajnos mint kiderült kilyukadt, fogalmam sem volt, mitõl. Na, a könyvelõhöz menetelemnek befellegzett, mire gyalog odaérek, vége a munkaidejüknek. Hazáig is legalább 2 km volt még hátra. A Berényi út hosszában sok helyen hatalmas tócsák gyûltek össze a járda mentén, mert nem gyõzték a lefolyók elnyelni a felhõszakadásból eredõ víztömeget. Kaptam is a száguldó autók jóvoltából bõven tusfürdõt, nem is egyet! A végén már ijedten lapultam a falhoz egy-egy autó közeledtén de hiába, ott is elért a fröccsentés. Megjegyzem: a legtöbb vezetõ mobiltelefonozott, miért is figyeltek volna a gyalogosokra? Pechemre a Nefelejcs utcába fordultam be. Ott ugyan az egész úttestet járdáig érõ FFF Különféle szempontok Linz, 2009 (Fotó: Nagy Klára) 18 19

11 víz borította, de maga a járda még viszonylag száraz volt. Két autó jött szembe, szép lassú tempóban araszolva. Üdítõ gondolat volt, hogy õk biztosan nem fognak lefröcskölni. Így is volt, csakhogy a nyomukban keletkezõ hullámok jóvoltából két bõséges, bokán felüli lábvizet vehettem az egyébként vízmentes járdán haladva. Éljen, a tusfürdõkön kívül legalább a napi lábmosásom is megvolt! A cipõim kiszáradásához hosszú napok kellettek Még nem száradtam meg otthon, amikor a szokásosnál jóval korábban megjött férjuram, mert a könyvelõtõl hazahozott fontos iratokat akarta tanulmányozni. Bizony nem ujjongott az örömtõl, talán elképzelhetõ, hogy mit kellett hallgatnom Abban az egyben igaza volt, hogy rosszul választottam meg a sorrendet: mehettem volna elõször a könyvelõhöz, aztán a VOK-ba. De hát valószínû akkor ez a történet nem születik meg, az pedig micsoda nagy kár lett volna, nemde? Késõbb átvittem Katókához az esõkabátokat, melyeknek csomagolásán az ONE SIZE (méret nélküli) feliraton kívül két FELNÕTT (egy férfi és egy nõ) látható esõkabátban, s azon kívül, hogy kínai gyártmány, semmi nem utalt a gyermekméretre sem a csomagoláson, sem a szórólapon. Márpedig mindkettõ gyermekméretû volt! 8 éves unokámnak így lett két plusz esõkabátja, amit továbbajándékozhatott osztálytársainak. Szomszédasszonyom, Katóka viszont nagyon bánatos volt: Majdnem lett egy esõkabátom mondta szomorúan. Igazán kalandos nap volt, de semmi nem tudta elvenni a kedvemet, mert hát ami a lényeg: végre egyszer nem veszett el a kulcscsomóm! Merényi Lászlóné Kati Amikor a terápia nem egészen sikerült... L Alberto és Alicia mindketten ápoltjai egy mentálhigiénés kórháznak. Egy nap, amikor a kórház medencéje mellett mennek el, Alberto váratlanul beleesik a medencébe és lesüllyed az aljára, ahol ott marad mozdulatlanul. Alicia gyorsan beugrik, leúszik a medence aljára és kihúzza a társát. Amikor a kórház igazgatója meghallotta Alicia hõstettét, kiadta, hogy állítsák ki a zárójelentését, mert úgy gondolta, hogy most már mentálisan stabil az állapota. Az igazgató a következõket mondta Aliciának: Két hírem van a számára, egy jó és egy rossz. A jó hír, hogy kiadjuk a zárójelentését, mert azzal, hogy beugrott a medencébe és megmentette egy másik ápolt életét, azzal bizonyította, hogy képes krízishelyzetben racionálisan gondolkodni és ebbõl arra következtettünk, hogy mentálisan egészséges és elhagyhatja a kórházat. A rossz hír az, hogy Alberto, akinek megmentette az életét, a fürdõben a köpenye övével felakasztotta magát, röviddel azután, hogy Ön kihúzta õt a medencébõl. Alicia, nagyon sajnálom, de Roberto elhunyt. Alicia meglepetten mondja az igazgatónak: Nem õ akasztotta fel magát... Én akasztottam fel, hogy megszáradjon! hitelbíráló: Forint vagy deviza alapú hitel érdekelné? ügyfél: A forint alakú, az milyen? hitelbíráló: Van-e valamilyen kölcsöntartozása? ügyfél: Há, van egy, de az ilyen kiváltság volt hitelbíráló: Raiffeisen Direkt, jó napot kívánok, xy vagyok, miben segíthetek? ügyfél: (Mondja a párjának) Te ez egy automata már megint. hitelbíráló: Nem vagyok automata, miben segíthetek? ügyfél: Kérdezett az automata, most mit csináljak? hitelbíráló: Kérem betûzze le a nevét úgy, hogy keresztneveket rendel hozzá. ügyfél: ó, akkor p, mint postás. ügyfél: Egy elõzetes hitelbírságolást szeretnék kérni. ügyfél: Voltam itt a Ráfázán banknál és azt mondták a báró listán vagyok, vagy micsoda. ügyfél: Svájci bank alapon szeretnék kölcsönt. ügyfél: Én svájci bankban kértem a kölcsönt, ez azt jelenti, hogy svájci bankban kell majd befizetni is? ügyfél: Ezen a házon holtig tartó élvezet van! Ráfázán Bank hitelbíráló: Raiffeisen Direkt, jó napot kívánok xy vagyok, miben segíthetek? ügyfél: ó napot kívánok! Vida ózsef, ööööööö Vida ános vagyok. Sosem tudom a nevem. hitelbíráló: Melyik banknál vezeti folyószámláját? ügyfél: Azt hiszem a Media Marktnál van, ha van ilyen bank... hitelbíráló: Állandó lakhelyének tulajdonosa, résztulajdonosa, bérlõje, vagy családtagja? ügyfél: Hát az az igazság, hogy én ilyen megtûrt személy vagyok. ügyfél: Érdekelne az a reklámból, az a kölcsön... a Tipi-topi. hitelbíráló: Ön választhat, hogy HUF, EUR vagy CHF alapon... ügyfél: Azt a franciásat kérném. ügyfél: A Ráfáz bankos kártyámat elnyelte a terminátor!!!! (késõbb visszatelefonál) hitelbíráló: Raiffeisen Direkt, jó napot kívánok... ügyfél: Halló! Én vagyok megint, már mûködik a terminátor! hitelbíráló: Segíthetek még esetleg Önnek valamiben? ügyfél: Igen szeretnék majd Önökhöz átköltözködni, ha ez lehetséges...de mindegy ezt majd odabent megbeszéljük.

12 Segélyhívó számok válságterhesek, gyermekes anyák részére I GÓLYAHÍR Egyesület Tel.: 06-30/ * I LEA Leány Anya Gyermekotthon Tel.: 06-20/ * I OTTHON SEGÍTÜNK Alapítvány Tel.: 06-30/ * Az Orbán Balázs Alapítvány támogatást biztosít határon túli diákok számára. A támogatás feltétele, hogy magyarországi felsõoktatási intézményben tanuljon és tanulmányai befejezése után hazatérjen szülõhazájába a támogatott tanuló. elentkezni lehet és felvilágosítást kapni az alábbi címen: 8200 Veszprém Zrínyi u. 15/E I IN VIA Katholische Mädchensozialarbeit AU-PAIR-KÉNT KÜLFÖLDÖN Szeretnél-e nyelvtanulással és au-pair/babysitter munkával 6-12 hónapot egy külföldi családnál eltölteni? Az au-pair tartózkodás a következõt jelenti: napi 4-6 óra könnyû házimunkát végezni egy külföldi családban és nyelvtanfolyamra járni. Mit jelent az au-pair szó? Kölcsönös felelõsséget jelentõ munka a külföldi munkavállaló fiatal és az õt befogadó család részérõl. Az IN VIA szervezet kapcsolatban áll több ország au-pair munkát közvetítõ irodájával. Az IN VIA szervezetet több mint száz évvel ezelõtt alapították a külföldön munkát vállaló, nyelvet tanuló fiatalok segítésére. Mai alapszabályait az 1969-ben Strassbourgban aláírt Európai Egyezményben rögzítették. Az IN VIA szervezésében a fiatalok a következõ országokba utazhatnak: ð Németország különbözõ városaiba (24 éves korig) lányok-fiúk ð Angliába (27 éves korig) lányok, ritkán fiúk ð Belgiumba/Franciaországba (23/30 éves korig) lányok-fiúk ð Olaszországba (30 éves korig) lányok A kiutazás feltételei: ð alapfokú nyelvtudás az adott ország nyelvén ð az oda- és visszautazás költségeinek fedezése ð a nyelvtanfolyam költségeinek fedezése További részletekrõl az alábbi címen, illetve telefonon lehet érdeklõdni: Az IN VIA magyarországi székhelye: 6726 Szeged, Fürj u. 49. Telefon: 62/ , mobil: 70/ , Az au-pair tanácsadó, Kertész Orsolya várja az érdeklõdõk telefonhívását vagy jét. Hallgassa Ön is a Magyar Katolikus Rádiót! Középhullám (AM vagy MW) 1341 khz (siófoki adó) 810 khz (lakihegyi adó) Kábel-TV hálózaton: (a vételhez kioxiális antennabemenettel rendelkezõ vevõkészülék szükséges) A UPC hálózatán Székesfehérváron a 93,6 MHz-en! Ezúton is köszönetet mondunk minden beérkezett adományért, bélyegért, parafadugóért, szemüvegért, valamint a pénzadományokért. Köszönjük, hogy segítenek, így segíthetünk mi is. Isten fizesse meg! Kérjük továbbra is nagylelkû és megértõ támogatásukat. Az Egyházmegyei Karitász munkatársai Székesfehérváron. A székesfehérvári karitász irodában kapható: * Koncepció (iránymutató) a plébániai (egyházközségi) karitászcsoportok részére. Felépítési és munkaterv. * Alba Caritas Hungarica Alapítvány ismertetõ prospektusa, valamint befizetési csekk. * Irmgard Burjan-Domaning: Sürgetõ szeretet Burján Hildegárd élete. Márton Áron kiadó, (Kedvezményes ára: 80 Ft) Burján Hildegárd Bécs karitászapostola, a Caritas Socialis (C. S.) Nõvérközösség alapítója, a könyv az õ életérõl és munkásságáról szól. * Felebarátomat keresem A felebaráti szeretet imái. (Az eredeti mû: Wolfgang Pucher CM: Die Suche nach dem Nächsten) Az osztrák szerzõ és az osztrák karitász támogatásával kiadott imafüzet. Karitászmunkatársak részére ajánljuk. Szent Gellért Kiadó

13 AZ ALBA ALAPÍTVÁNY évi közhasznúsági jelentése Egyszerûsített mérleg AZ ALBA ALAPÍTVÁNY évi közhasznúsági jelentése Eredménykimutatás FFF 24 25

14 Alba Caritas Hungarica Alapítvány Cél szerinti juttatások Alba Caritas Hungarica Alapítvány Pályázatok 26 Alba Caritas Hungarica Alapítvány Támogatások A közhasznú tevékenységrõl szóló rövid tartalmi beszámoló: Az Alba Caritas Hungarica Alapítvány a korábbi évekhez hasonlóan testi-lelkitermészetbeni szükségletek kielégítésében közremûködött, egyedi esetekben végzett konkrét segítségnyújtást. Adományok közvetítésével, ruházatot, bútort, háztartási cikkeket közvetítettünk és adtunk sok rászoruló embernek. ótékonysági boltunk forgalmát is felhasználva élelmiszert, télen tüzelõt, gyógyszersegélyt nyújtottunk, tisztasági csomagot, ruhanemûket ( kg menynyiségben) ezek pénzben kifejezett értéke a cél szerinti juttatások E Ft összegébõl látható. A természetben nyújtott adományok becsült értéke mintegy E Ft 2008-ban 2713 fõ kereste fel a karitászházat, segítséget kérve. Fogyatékkal élõ embertársaink szolgálatára nyitott Támogató Szolgálatunk, otthonukban segítjük õket, és azon kívül, különféle közösségi terek és programok elérésében. Fogyatékkal élõ fiatalok számára nyitottuk meg a Szent Kristóf klubot heti rendszerességgel, melyet a közeljövõben nappali ellátássá kívánunk fejleszteni. A tervek már készen vannak és engedélyeztetésre várnak nappali intézmény kialakítására. A korábbi évekhez képest, az 53 önkéntes csoportunk száma 135 csoportra nõtt. Csoportjaink lehetõségeik szerint, a környezetükben élõ idõs, egyedülálló, illetve nehéz helyzetû gyermekes családokat támogatnak. A csoportok közül többen az alapítvány jogi hátterével és bankszámlája segítségével tudnak pénzt gyûjteni és így tudják ellátni segítõ munkájukat. Ez a segítségnyújtás élelmiszercsomag osztásában, felzárkóztató nyelvi tábor szervezésében, nagycsaládosok számára családi délutánok szervezésében vagy nyaraltatásban valósult meg ban E Ft továbbított adománnyal tudtuk így segíteni a munkájukat. Az ún. intervenciós gabona feldolgozásából eredõ állami élelmiszersegély akciót is ön- FFF 27

15 kénteseinkkel tudtuk végrehajtani, ennek keretében 122 tonna liszt 11,3 tonna vaníliás karika került kb háztartás asztalára évben a forgalmi napló adatai szerint 5188 megkeresési alkalom került bejegyzésre, amikor segítséget kérõ jelentkezett, ebbõl 2305 fõ a nappali, 1865 fõ a közösségi ellátásban, 1018 fõ az elterelésben vett részt. Az új megjelentek között 47 nõ, és 115 férfi volt. Fontos és társadalmilag hasznos tevékenysége a Révnek az ún. Elterelésben való részvétel, mely a szerhasználaton kapott emberek számára nyújt segítséget. Ebben a programban 66 férfi és 3 nõ vett részt új jelentkezõként a tavalyi évben. A Büntetõ Törvénykönyv lehetõséget biztosít a visszaélés kábítószerrel bûncselekmény bizonyos, a törvényben meghatározott elkövetõi számára, a büntetés elkerülésére. Abban az esetben, amennyiben vállalja a kábítószer-függõséget gyógyító kezelést, ill. a kábítószer-használatot kezelõ más ellátást vagy megelõzõ- és felvilágosító szolgáltatást, akkor a szerhasználó megmenekülhet a kriminalizálódástól. A terápia lényege, hogy a többnyire fiatalok rádöbbenjenek, hogy minden tettüknek következménye van, és a felelõsséget vállalniuk kell. Ennek a felelõsségnek a felismerését és vállalását szolgálja a terápia. KARITÁSZ KLUB PROGRAM RÉV Szenvedélybeteg segítõ szolgálatunk továbbra is négyféle ellátási formát is kínál a betegséggel küszködõknek. Nappali, közösségi ellátást, elterelésben való részvételi lehetõséget kínálunk, és továbbra is választható az alacsonyküszöbû, anonim segítség, mely magas színvonalú szakmai tudással és a keresztény felebaráti szeretettel párosulva valósul meg ban is rendelkezésre állt, a megváltozott munkaképességû embertársaink számára megnyitott ún. 4M tanácsadó iroda, mely õket hivatott segíteni abban, hogy ne védett foglalkoztatókban dolgozzanak, hanem a nyílt munkaerõpiacra kerüljenek. 4M: Megoldás Munkáltatóknak, Megváltozott munkaképességû Munkavállalóknak. a sikeres brit munkaprogram magyar változatát kínáljuk ban 283 fõ elhelyezését kísérelte meg a tanácsadó iroda, ebbõl folyamatban van 6 fõ elhelyezése, 42 fõ pedig elhelyezkedett. Még bõven van tennivaló a munkáltatók szemléletformálásában is, de természetesen a megváltozott munkaképességû emberek elhatározása is néha bátortalan. *** Az Alba Caritas Hungarica Alapítvány kuratóriumának tagjai, munkájukat térítésmentesen végzik, nem részesülnek sem cél szerinti pénzbeli kifizetésben, sem természetbeni vagy értékpapír juttatásban, sem tiszteletdíjban vagy megbízási díjban, sem kölcsönben és egyéb juttatásban. Székesfehérvár, április 13. Nagy Lajosné ügyvivõ úlius augusztus: NYÁRI SZÜNET Szeptember 3. Nyári élménybeszámoló. Elõadó: Bartókné Mici. 10. Lelki délután. Tartja: Polácska Erzsébet hitoktató. 17. Egészségügyi tennivalók idõsödõ korban. Elõadó: Polácska Erzsébet. 24. Névnapok közös ünneplése. Megjelenésére számítunk, szeretettel várjuk! Székesfehérvár, Lövölde u. 28/A * Telefon: (22) Hajdó Györgyné klubvezetõ 29

16 Következõ számunk októberben jelenik meg. Lapzárta: szeptember 15. Ehhez várjuk gondolataikat, írásaikat. KÉRÜK AZOKAT AZ ADOMÁNYOZÓINKAT, AKIK ADÓIGAZOLÁST KÉRNEK, HOGY ADÓSZÁMUKAT KÖZÖLÉK VELÜNK, MERT CSAK ENNEK ISMERETÉBEN ADHATUNK KI IGAZOLÁST A BEFIZETETT ADOMÁNYRÓL. Közlemény a Karitászházról Félfogadás naponta (hétfõtõl péntekig): óráig (tanácsadás) Ruhaosztás szerdán és pénteken óráig Karitászboltunk óráig tart nyitva (ruhanemû, cipõ, bõráru stb. kapható igen kedvezményes áron) Cím: Székesfehérvár, Lövölde u. 28/A (a garázssor mellett az Erzsébet utcával párhuzamosan a GYIVI mellett, a vasútállomástól 5 percre) Telefon: (22) , Fax: (22) A ház, a város és a Székesfehérvári Egyházmegye Karitász Központja. Mindenkit szeretettel várunk! Karitászbolt ÓTÉKONY KERESKEDÉS Szeretettel várunk minden kedves vásárlót a Karitász boltjában! Itt mindenki vásárolhat, hiszen ezzel a Karitászt támogatja! Segítsen, hogy segíthessünk! A bolt bevételébõl élelmiszer kerül a rászorulók asztalára... Nyitva tartás: hétfõtõl péntekig óráig. Cím: Karitászház Székesfehérvár, Lövölde út 28/A Nagyon olcsó áron kapható jó minõségû használt ruhanemû, cipõ, táska, bõráru. Köszönjük segítségét! Támogassuk a Karitászt! Kiemelten közhasznú szervezet A Karitász gyûjt: Használt levélbélyeget: Ne dobja el! Mindenféle bélyeget, válogatás nélkül értékesíteni tudunk. Ha valakinek nincs rá szüksége, kérjük ne dobja a szemétkosárba, hanem vágja körül a borítékon (kb. másfél cm-es szegélyt hagyva) nem kell leáztatni és gyûjtse össze, küldje el. Természetesen használt bélyegekrõl van szó: külföldi és magyar egyaránt. Használt felbélyegzett borítékot. Képes levelezõlapokat: régit és újat, bélyeggel és bélyeg nélkül is. Régi postai levelezõlapokat. Régi bélyeggyûjteményeket. Használt parafa dugót. Tartós élelmiszert. Régi szemüvegeket. Kérjük a fenti dolgokat összegyûjtve a Karitász címére elküldeni: Alba Caritas Hungarica Alapítvány Egyházmegyei Karitász 8000 Székesfehérvár, Lövölde u. 28/A Tel.: (22) , Fax: (22) Pénzadományt is örömmel fogadunk, bármilyen csekély összeg is legyen. Sok kicsi sokra megy! Adóigazolást tudunk adni. Számlaszám: OTP Adószám: Mindezt a szegények támogatására fordítjuk! Köszönjük, hogy támogatják a Karitász munkáját

Szöveges beszámoló. 1. A közhasznú szervezet bemutatása:

Szöveges beszámoló. 1. A közhasznú szervezet bemutatása: Szöveges beszámoló 1. A közhasznú szervezet bemutatása: A Fejér Megyei Bíróság az Alba Caritas Hungarica alapítványt, a Pk.61255/ 1992. számú bírósági határozattal jegyezte be, és mint kiemelkedően közhasznú

Részletesebben

Szöveges beszámoló. 1. A közhasznú szervezet bemutatása:

Szöveges beszámoló. 1. A közhasznú szervezet bemutatása: Szöveges beszámoló 1. A közhasznú szervezet bemutatása: A Fejér Megyei Bíróság az Alba Caritas Hungarica alapítványt, a Pk.61255/ 1992. számú bírósági határozattal jegyezte be, és mint kiemelkedően közhasznú

Részletesebben

POLGÁRMESTER 8230 Balatonfüred, Szent István tér 1.

POLGÁRMESTER 8230 Balatonfüred, Szent István tér 1. BALATONFÜRED VÁROS ÖNKORMÁNYZATA POLGÁRMESTER 8230 Balatonfüred, Szent István tér 1. bfuredph@t-online.hu Szám: /2008. Előkészítő: Váradi Gézáné/Végh Endréné E L Ő T E R J E S Z T É S a Képviselő-testület

Részletesebben

Fehérvár Travel Közhasznú Alapítvány a Rászorulókért Elnöki beszámoló 2011. január 1. 2011. december 31.

Fehérvár Travel Közhasznú Alapítvány a Rászorulókért Elnöki beszámoló 2011. január 1. 2011. december 31. Fehérvár Travel Közhasznú Alapítvány a Rászorulókért Elnöki beszámoló 2011. január 1. 2011. december 31. "Lemondani a feleslegről akkor, amikor másoknak a szükséges hiányzik: nem jótett, hanem kötelesség."

Részletesebben

A NYÍRTELEKI SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÓ KÖZPONT CSALÁDSEGÍTŐ SZOLGÁLAT NAGYCSERKESZ KÖZSÉG ELLÁTÁSI HELYÉNEK BESZÁMOLÓJA 2014. ÉVBEN VÉGZETT FELADATOKRÓL

A NYÍRTELEKI SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÓ KÖZPONT CSALÁDSEGÍTŐ SZOLGÁLAT NAGYCSERKESZ KÖZSÉG ELLÁTÁSI HELYÉNEK BESZÁMOLÓJA 2014. ÉVBEN VÉGZETT FELADATOKRÓL A NYÍRTELEKI SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÓ KÖZPONT CSALÁDSEGÍTŐ SZOLGÁLAT NAGYCSERKESZ KÖZSÉG ELLÁTÁSI HELYÉNEK BESZÁMOLÓJA 2014. ÉVBEN VÉGZETT FELADATOKRÓL Tartalom Az intézmény tevékenysége Szakmai egység, személyi

Részletesebben

A Figyelj Rám! Közhasznú Egyesület szerepe a társadalmi integráció elérésében. Készítette: Bergmann Károly Áron Kócziánné Szalai Teréz Vajda Viktória

A Figyelj Rám! Közhasznú Egyesület szerepe a társadalmi integráció elérésében. Készítette: Bergmann Károly Áron Kócziánné Szalai Teréz Vajda Viktória A Figyelj Rám! Közhasznú Egyesület szerepe a társadalmi integráció elérésében Készítette: Bergmann Károly Áron Kócziánné Szalai Teréz Vajda Viktória Figyelj Rám! Közhasznú Egyesület bemutatása A Figyelj

Részletesebben

A koncepció felülvizsgálatának folyamatában érintett személyek, szervek és intézmények

A koncepció felülvizsgálatának folyamatában érintett személyek, szervek és intézmények 13. sz. melléklet A koncepció felülvizsgálatának folyamatában érintett személyek, szervek és intézmények Sorszám A szervezet neve Tevékenysége Önkormányzati szervek 1. Polgármester Részvétel a döntés-előkészítési,

Részletesebben

Hasznos információk a fogyatékosságról. Összeállította: Kovács Tímea

Hasznos információk a fogyatékosságról. Összeállította: Kovács Tímea Hasznos információk a fogyatékosságról Összeállította: Kovács Tímea Mi a fogyatékosság? A fogyatékosság nem betegség, hanem egy tartós vagy véglegesült állapot. A fogyatékos ember, aki tartósan vagy véglegesen

Részletesebben

A KÉRDŐÍV BIZALMASAN KEZELENDŐ! A VÁLASZADÁS ÖNKÉNTES! 2013. március. Gondozás 2013 SZ2. Intézmény sorszáma: Intézmény neve:

A KÉRDŐÍV BIZALMASAN KEZELENDŐ! A VÁLASZADÁS ÖNKÉNTES! 2013. március. Gondozás 2013 SZ2. Intézmény sorszáma: Intézmény neve: A KÉRDŐÍV BIZALMASAN KEZELENDŐ! A VÁLASZADÁS ÖNKÉNTES! 2013. március Gondozás 2013 SZ2 Intézmény sorszáma: Intézmény neve: Kérdező neve:.. Kérdező száma: Instruktor neve:.. Instruktor száma: Interjú kezdete:

Részletesebben

Ellátók, kezel k, elterelést végz k, ingyenesen hívható telefonos szolgálatok

Ellátók, kezel k, elterelést végz k, ingyenesen hívható telefonos szolgálatok Ellátók, kezel k, elterelést végz k, ingyenesen hívható telefonos szolgálatok BUDAPEST DROGOPLEX AMBULANCIA Cím: 1152 Budapest, Arany János utca 73. Telefon: (1) 306-2584 Fogadás: hétf -péntek 9-15 KÉK

Részletesebben

SEGÍTHETÜNK! Alapitvany-Fuzet_2009_05.indd 1 Alapitvany-Fuzet_2009_05.indd 1 9/14/2009 9:10:00 AM 9/14/2009 9:10:00 AM

SEGÍTHETÜNK! Alapitvany-Fuzet_2009_05.indd 1 Alapitvany-Fuzet_2009_05.indd 1 9/14/2009 9:10:00 AM 9/14/2009 9:10:00 AM SEGÍTHETÜNK! Alapitvany-Fuzet_2009_05.indd 1 9/14/2009 9:10:00 AM WWW.DGY.HU ADÓSZÁM: 18356076-1-03 BANKSZÁMLASZÁM: 10400621-06201821-00000000 H-6200 KISKŐRÖS, MEZŐ U. 16. H-1094 BUDAPEST, ANGYAL UTCA

Részletesebben

Nagykanizsai Családsegítő és Gyermekjóléti Központ

Nagykanizsai Családsegítő és Gyermekjóléti Központ Nagykanizsai Családsegítő és Gyermekjóléti Központ Intézmény székhelye: Nagykanizsa, Zrínyi Miklós u. 51. Telefonszáma:06-20-920-8044 e-mail:gyjsznk@gmail.com facebook: Családsegítő és Gyermekjóléti Központ

Részletesebben

Interjú kezdete: hónap: nap: óra perc. Interjú vége: óra perc

Interjú kezdete: hónap: nap: óra perc. Interjú vége: óra perc A KÉRDŐÍV BIZALMASAN KEZELENDŐ! A VÁLASZADÁS ÖNKÉNTES! 2013. március Gondozás 2013 P2 Intézmény sorszáma: Intézmény neve: Kérdező neve:.. Kérdező száma: Instruktor neve:.. Instruktor száma: Interjú kezdete:

Részletesebben

Fehérvár Travel Közhasznú Alapítvány a Rászorulókért Elnöki beszámoló 2012. január 1. 2012. december 31.

Fehérvár Travel Közhasznú Alapítvány a Rászorulókért Elnöki beszámoló 2012. január 1. 2012. december 31. Fehérvár Travel Közhasznú Alapítvány a Rászorulókért Elnöki beszámoló 2012. január 1. 2012. december 31. "Lemondani a feleslegről akkor, amikor másoknak a szükséges hiányzik: nem jótett, hanem kötelesség."

Részletesebben

Fehérvár Travel Közhasznú Alapítvány a Rászorulókért Elnöki beszámoló 2013. január 1. 2013. december 31.

Fehérvár Travel Közhasznú Alapítvány a Rászorulókért Elnöki beszámoló 2013. január 1. 2013. december 31. Fehérvár Travel Közhasznú Alapítvány a Rászorulókért Elnöki beszámoló 2013. január 1. 2013. december 31. "Lemondani a feleslegről akkor, amikor másoknak a szükséges hiányzik: nem jótett, hanem kötelesség."

Részletesebben

Pécsi Hársfa Egyesület. Közhasznúsági jelentés 2007.

Pécsi Hársfa Egyesület. Közhasznúsági jelentés 2007. Adószám: 183278741-02 Bejegyző szerv: Baranya Megyei Bíróság Közhasznúsági fokozat: közhasznú szervezet Közhasznúsági végzés: 0200/Pk.60193/2005/4 Pécsi Hársfa Egyesület Közhasznúsági jelentés 2007. Fordulónap:

Részletesebben

Közép-magyarországi Regionális Munkaügyi Központ

Közép-magyarországi Regionális Munkaügyi Központ Közép-magyarországi Regionális Munkaügyi Központ Fővárosi Munkaügyi Központ + Pest Megyei Munkaügyi Központ = KMRMK 1082 Budapest, Kisfaludy u. 11. : 303-0722, fax: 303-0717 22 kirendeltség a Közép-magyarországi

Részletesebben

AUTISTA MAJORSÁG VIDÉK ÉS EGYÉNI FEJLESZTÉSI PROJEKTEK MAGYARORSZÁGON

AUTISTA MAJORSÁG VIDÉK ÉS EGYÉNI FEJLESZTÉSI PROJEKTEK MAGYARORSZÁGON AUTISTA MAJORSÁG VIDÉK ÉS EGYÉNI FEJLESZTÉSI PROJEKTEK MAGYARORSZÁGON KŐVÁRI EDIT VIDÉKFEJLESZTŐ SZOCIÁLIS MUNKÁS, AUTISTÁK ORSZÁGOS SZÖVETÉSÉNEK ELNÖKE SZÜKSÉGLETEK KIELÉGÍTETTSÉGE AUTIZMUSBAN Szint Jól

Részletesebben

Szervezeti és Működési Szabályzat Alkohol-Drogsegély Ambulancia. Szenvedélybetegek Közösségi Alapellátása Sümeg és kistérsége 2011.

Szervezeti és Működési Szabályzat Alkohol-Drogsegély Ambulancia. Szenvedélybetegek Közösségi Alapellátása Sümeg és kistérsége 2011. Szervezeti és Működési Szabályzat Alkohol-Drogsegély Ambulancia Szenvedélybetegek Közösségi Alapellátása Sümeg és kistérsége 2011. 16 Általános bevezetés a. A Szervezeti és Működési Szabályzat célja Rögzítse

Részletesebben

Pályára lépünk. Napra Forgó Nonprofit Közhasznú Kft.

Pályára lépünk. Napra Forgó Nonprofit Közhasznú Kft. Pályára lépünk Napra Forgó Nonprofit Közhasznú Kft. Innovatív, integrált non-profit munkaerő-piaci modell kísérleti bevezetése a pályakezdő (és részben megváltozott munkaképességű) fiatalok nyílt munkaerőpiaci

Részletesebben

A Váci Római Katolikus Egyházmegyéhez tartozó, Csömör nagyközségben működő Karitász szervezet ALAPSZABÁLYA

A Váci Római Katolikus Egyházmegyéhez tartozó, Csömör nagyközségben működő Karitász szervezet ALAPSZABÁLYA A Váci Római Katolikus Egyházmegyéhez tartozó, Csömör nagyközségben működő Karitász szervezet ALAPSZABÁLYA Általános rendelkezések 1. A szervezet neve: Csömöri Szent Rita Karitász Közösség 2. A szervezet

Részletesebben

J Ó GYAKORLATOK. Előadó: Kósa Gyuláné

J Ó GYAKORLATOK. Előadó: Kósa Gyuláné J Ó GYAKORLATOK A CSALÁDSEGÍTÉS TERÜLETÉN Előadó: Kósa Gyuláné Bevezetés A családsegítés célja Jelzőrendszer ő Ellátandó célcsoportok jellemzői Jellemző probléma területek Igénybevétel Alapelvek, Szociális

Részletesebben

Pályázó neve. Pályázat célja. Megítélt (e támogatás Ft) Mozgáskorlátozottak Csongrád Megyei Egyesülete Szeged Városi cs

Pályázó neve. Pályázat célja. Megítélt (e támogatás Ft) Mozgáskorlátozottak Csongrád Megyei Egyesülete Szeged Városi cs 2007. évi Fogyatékosügyi Keretre benyújtott pályázatok eredményei: Pályázó neve Pályázat célja Megítélt (e támogatás Ft) 1. Mozgáskorlátozottak Csongrád Megyei Egyesülete Szeged Városi cs Szegedi csoport

Részletesebben

A cikkeket írta: Károlyi Veronika (Ronyka) www.varazslatostitkok.com. Korrektúra: Egri Anikó

A cikkeket írta: Károlyi Veronika (Ronyka) www.varazslatostitkok.com. Korrektúra: Egri Anikó A cikkeket írta: Károlyi Veronika (Ronyka) www.varazslatostitkok.com Korrektúra: Egri Anikó 2 Tartalomjegyzék Tartalomjegyzék... 3 Az összefogás döbbenetes ereje... 4 Depressziós helyett bajnok... 6 Na

Részletesebben

Angyal fény Közhasznú Alapítvány 1153 Budapest, Eötvös u. 9. ½ évi Közhasznúsági jelentése

Angyal fény Közhasznú Alapítvány 1153 Budapest, Eötvös u. 9. ½ évi Közhasznúsági jelentése Angyal fény Közhasznú Alapítvány 1153 Budapest, Eötvös u. 9. ½. 2010. évi Közhasznúsági jelentése Budapest, 2011. február 10. Bús Gábor elnök Angyal fény Közhasznú Alapítvány Közhasznúsági jelentése a

Részletesebben

2012. Elfogadta a Kuratórium február 8-án. Kelt: Cegléd, február 11-én.

2012. Elfogadta a Kuratórium február 8-án. Kelt: Cegléd, február 11-én. AGAPE Alapítvány Közhasznúsági jelentés 2012. Elfogadta a Kuratórium 2013. február 8-án. Kelt: Cegléd, 2013. február 11-én. Tartalom 1., A szervezet alapadatai 2., Közhasznú szervezet számviteli beszámolója

Részletesebben

SEGÍTÜNK! Alapitvany-Fuzet_2016_01.indd 1 Alapitvany-Fuzet_2016_01.indd :54: :54:24

SEGÍTÜNK! Alapitvany-Fuzet_2016_01.indd 1 Alapitvany-Fuzet_2016_01.indd :54: :54:24 SEGÍTÜNK! Alapitvany-Fuzet_2016_01.indd 1 2016.01.20. 15:54:24 WWW.DGY.HU ADÓSZÁM: 18356076-1-03 BANKSZÁMLASZÁM: 10400621-06201821-00000000 H-6200 KISKŐRÖS, MEZŐ U. 16. H-1094 BUDAPEST, ANGYAL UTCA 36.

Részletesebben

TÁMOP 1.4.2.-007/2008-0001 projekt a fogyatékos emberek munkaerőpiaci helyzetének javítására. MISKOLC 2010. november 16.

TÁMOP 1.4.2.-007/2008-0001 projekt a fogyatékos emberek munkaerőpiaci helyzetének javítására. MISKOLC 2010. november 16. TÁMOP 1.4.2.-007/2008-0001 projekt a fogyatékos emberek munkaerőpiaci helyzetének javítására MISKOLC 2010. november 16. V Á Z L A T Alapelvek A projekt célja A fogyatékosság értelmezése Projekt szolgáltatásai

Részletesebben

A Somogy Megyei Sclerosis Multiplex Egyesület Közhasznúsági jelentése

A Somogy Megyei Sclerosis Multiplex Egyesület Közhasznúsági jelentése A Somogy Megyei Sclerosis Multiplex Egyesület Közhasznúsági jelentése 2010 Kaposvár 2011. május 11. Kristófné Kiss Emese elnök Tartalom: Adatok 1. Számviteli beszámoló 2. A költségvetési támogatás felhasználása

Részletesebben

KIMA Keresztyén Ifjúsági Missziós Alapítvány. 1039 Budapest, József Attila u. 28.

KIMA Keresztyén Ifjúsági Missziós Alapítvány. 1039 Budapest, József Attila u. 28. KIMA Keresztyén Ifjúsági Missziós Alapítvány 1039 Budapest, József Attila u. 28. 2010. évi Közhasznúsági jelentése Budapest, 2011. május. 12. Theisz Gábor elnök - 1 - A KIMA Keresztyén Ifjúsági Missziós

Részletesebben

TÁMOP-6.1.2/LHH/11-A-2012-0010. Közösségi pszichiátriai prevenciós program megvalósítása a Mátészalkai kistérségben

TÁMOP-6.1.2/LHH/11-A-2012-0010. Közösségi pszichiátriai prevenciós program megvalósítása a Mátészalkai kistérségben TÁMOP-6.1.2/LHH/11-A-2012-0010. Közösségi pszichiátriai prevenciós program megvalósítása a Mátészalkai kistérségben 3. komponens Fiatalok prevenciós és tanácsadó programja Moravcsik-Kornyicki Ágota Szakmai

Részletesebben

Emberi Erőforrások Minisztériuma

Emberi Erőforrások Minisztériuma Emberi Erőforrások Minisztériuma Szociális Alapszolgáltatások I. Étkeztetés Házi Segítségnyújtás Jelzőrendszeres Házi Segítségnyújtás Családsegítés Az alapszolgáltatások megszervezésével a települési önkormányzat

Részletesebben

Jó gyakorlatok a fogyatékosok foglalkoztatásában és rehabilitációjukban észt tapasztalatok. Sirlis Sõmer Észt Szociális Ügyek Minisztériuma

Jó gyakorlatok a fogyatékosok foglalkoztatásában és rehabilitációjukban észt tapasztalatok. Sirlis Sõmer Észt Szociális Ügyek Minisztériuma Jó gyakorlatok a fogyatékosok foglalkoztatásában és rehabilitációjukban észt tapasztalatok Sirlis Sõmer Észt Szociális Ügyek Minisztériuma Tartalom Történelmi háttér A közelmúlt irányvonalai A foglalkoztatási

Részletesebben

KÖZHASZNÚSÁGI BESZÁMOLÓ 2012

KÖZHASZNÚSÁGI BESZÁMOLÓ 2012 KÖZHASZNÚSÁGI BESZÁMOLÓ 2012 GENIUS TEHETSÉGGONDOZÓ ALAPÍTVÁNY Budapest, 2013. április 30. TARTALOM 1. Egyszerűsített éves beszámoló 2. Kiegészítő melléklet 3. Közhasznúsági melléklet KÖZHASZNÚSÁGI MELLÉKLET

Részletesebben

Cím: 2600 Vác, Rákóczi út 36. weboldal: www.boldogceferinoalapitvany.hu e-mail: eselyreferens@boldogceferinoalapitvany.hu telefon: +36208231404

Cím: 2600 Vác, Rákóczi út 36. weboldal: www.boldogceferinoalapitvany.hu e-mail: eselyreferens@boldogceferinoalapitvany.hu telefon: +36208231404 Célcsoportjaink közé soroljuk mindazon embereket és csoportokat, akik a hátrányos helyzetükből adódóan, vagy az egyenlő bánásmódban is rögzített védett tulajdonságaik miatt perifériára szorultak. Feladatunknak

Részletesebben

Felhívjuk kedves látogatóink figyelmét, hogy a belépőjegy egyszeri belépésre jogosít! Iskolák csoportos bérletárai (10 fő felett) 4 alkalomra szóló

Felhívjuk kedves látogatóink figyelmét, hogy a belépőjegy egyszeri belépésre jogosít! Iskolák csoportos bérletárai (10 fő felett) 4 alkalomra szóló Veszprémi Állatkert Árak (2016. július 1-től) Forrás: www.veszpremzoo.hu ÁRAK EGYÉNI FT/FŐ Gyermek (3-18 éves korig) Kisgyermek (3 éves kor alatt) Diák (18 éves kor felett) Felnőtt Támogatói jegy Regisztrációs

Részletesebben

Down Egyesület Életpálya Down Szindrómával

Down Egyesület Életpálya Down Szindrómával Down Egyesület Életpálya Down Szindrómával Az Egyesület bemutatása A DOWN Egyesületet 13 évvel ezelőtt olyan szülők hozták létre, akik fontosnak tartották, hogy a rendelkezésükre álló információkat és

Részletesebben

A Mozgássérültek és Barátaik Miskolc Városi Egyesülete

A Mozgássérültek és Barátaik Miskolc Városi Egyesülete A Mozgássérültek és Barátaik Miskolc Városi Egyesülete A Mozgássérültek és Barátaik Miskolc Városi Egyesülete 1989-ben alakult, azzal a céllal, hogy hatékony segítséget nyújtson Miskolcon és vonzáskörzetében

Részletesebben

P O L G Á R M E S T E R 8230 Balatonfüred, Szent István tér 1.

P O L G Á R M E S T E R 8230 Balatonfüred, Szent István tér 1. BALATONFÜRED VÁROS ÖNKORMÁNYZATA P O L G Á R M E S T E R 8230 Balatonfüred, Szent István tér 1. bfuredph@t-online.hu Szám: /2007. Előkészítő: Váradi Gézáné/Végh Endréné E L Ő T E R J E S Z T É S a Képviselő-testület

Részletesebben

EU 2020 és foglalkoztatás

EU 2020 és foglalkoztatás EU 2020 és foglalkoztatás EU 2020 fejlesztési stratégia egyik kiemelkedő célkitűzése a foglalkoztatási kapacitás növelése. A kijelölt problémák: munkaerő-piaci szegmentáció képzési kimenetek és munkaerő-piaci

Részletesebben

Szociális információnyújtás a Pro-Team Nonprofit Kft.-nél

Szociális információnyújtás a Pro-Team Nonprofit Kft.-nél Szociális információnyújtás a Pro-Team Nonprofit Kft.-nél A szolgáltatás átfogó és operatív célja A Pro-Team Nonprofit Kft. rehabilitációs akkreditált foglalkoztató, ahol több mint 2000 fő megváltozott

Részletesebben

Tájékoztató a Békés-Rehab Integrált Szociális Intézmény 2013-as szakmai munkájáról

Tájékoztató a Békés-Rehab Integrált Szociális Intézmény 2013-as szakmai munkájáról Tájékoztató a Békés-Rehab Integrált Szociális Intézmény 2013-as szakmai munkájáról Készítette: Prorok Mihály intézményvezető. Tartalom 1. Az intézmény békési egységének adatai... 3. 2. Fenntartó adatai...

Részletesebben

MIGRATION AID az elmúlt hónapok számokban

MIGRATION AID az elmúlt hónapok számokban MIGRATION AID az elmúlt hónapok számokban ÉS ELOSZLÁSA NEMZETISÉG SZERINT Ellátott személyek száma Budapesten júliusban és augusztusban 1 600/nap, azaz 111 600 fő Keleti pályaudvar: 800 fő/nap júliusban,

Részletesebben

2011. Elfogadta a Kuratórium április 13-án. Kelt: Cegléd, április 12-én

2011. Elfogadta a Kuratórium április 13-án. Kelt: Cegléd, április 12-én AGAPE Alapítvány Közhasznúsági jelentés 2011. Elfogadta a Kuratórium 2012. április 13-án Kelt: Cegléd, 2012. április 12-én Tartalom 1., A szervezet alapadatai 2., Közhasznú szervezet számviteli beszámolója

Részletesebben

Tisztelt Képviselő-testület!

Tisztelt Képviselő-testület! Budapest Fin áros X. kerület Kőbányai SZIVÁRVÁNY SZOCIÁLIS GONDOSKODÁST NYUJTÖ, P. «stuict uiese KÖZHASZNÚ TÁRSASÁG ~4 j S2dj /Ior?f_ 1108 Budapest, Újhegyi sétány 1-3. Tel: 434-2150, Fax: 264-3621 onnn

Részletesebben

Beszámoló. a gyermekjóléti és családsegítő szolgálat szakmai tevékenységéről, Röjtökmuzsaj településen

Beszámoló. a gyermekjóléti és családsegítő szolgálat szakmai tevékenységéről, Röjtökmuzsaj településen Beszámoló a gyermekjóléti és családsegítő szolgálat szakmai tevékenységéről, Röjtökmuzsaj településen Egyetlen parancs van, a többi csak tanács: igyekezz úgy érezni, gondolkozni, cselekedni, hogy mindennek

Részletesebben

A SZOLGÁLTATÓ NEVE TELEPÜLÉS CÍME TELEFONSZÁM. Kecskemét 6000 Kossuth tér 2. Szeged 6725 Bécsi krt. 24. Szeged 6724 Bécsi krt. 7.

A SZOLGÁLTATÓ NEVE TELEPÜLÉS CÍME TELEFONSZÁM. Kecskemét 6000 Kossuth tér 2. Szeged 6725 Bécsi krt. 24. Szeged 6724 Bécsi krt. 7. A 42/2008. (XI. 14.) EüM-SZMM együttes rendeletben foglaltak alapján végzendő megelőző-felvilágosító szolgáltatás (elterelés) területi ellátási kötelezettsége A SZOLGÁLTATÓ NEVE TELEPÜLÉS CÍME TELEFONSZÁM

Részletesebben

Az alacsonyküszöbűség definíciója, körülhatárolása, elméleti szempontok; A hazai alacsonyküszöbű szervezetekre vonatkozó szakmai protokoll kialakítása

Az alacsonyküszöbűség definíciója, körülhatárolása, elméleti szempontok; A hazai alacsonyküszöbű szervezetekre vonatkozó szakmai protokoll kialakítása Az alacsonyküszöbűség definíciója, körülhatárolása, elméleti szempontok; A hazai alacsonyküszöbű szervezetekre vonatkozó szakmai protokoll kialakítása Dr. Szemelyácz János INDIT Közalapítvány Pécs 2005.okt.18.

Részletesebben

kiadvány bemutatása Lépéselőny Egyesület Huri Beáta, elnök 2011.11.15. Agora kiadvány bemutatása

kiadvány bemutatása Lépéselőny Egyesület Huri Beáta, elnök 2011.11.15. Agora kiadvány bemutatása kiadvány bemutatása Lépéselőny Egyesület Huri Beáta, elnök 2011.11.15. Agora kiadvány bemutatása Összegzés A női életpálya sajátosságai A nők munkaerő-piacra való visszatérését akadályozó tényezők Civil

Részletesebben

KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2012.

KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2012. Tatabányai Otthon Segítünk Alapítvány 2800 KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2012. Tatabánya, 2013. március 01. Tartalom: 1. A szervezet alapadatai 2. Egyszeres könyvvitelt vezető egyéb szervezetek közhasznú egyszerűsített

Részletesebben

Rehabilitációs nevelő, segítő Szociális segítő

Rehabilitációs nevelő, segítő Szociális segítő A 10/2007 (II. 27.) SzMM rendelettel módosított 1/2006 (II. 17.) OM rendelet Országos Képzési Jegyzékről és az Országos Képzési Jegyzékbe történő felvétel és törlés eljárási rendjéről alapján. Szakképesítés,

Részletesebben

PÁLYÁZAT KOLLÉGIUMI ELHELYEZÉSRE

PÁLYÁZAT KOLLÉGIUMI ELHELYEZÉSRE Kerpely Antal Kollégium Dunaújváros, Pf. 417, Dózsa György út 33., Hungary, H-2401 Tel.: +36 (25) 551-237 Fax: +36 (25) 410-434 E-mail: kerpely@makacs.duf.hu Internet: www.kac.duf.hu/kollegium PÁLYÁZAT

Részletesebben

Közhasznúsági melléklet 2015.

Közhasznúsági melléklet 2015. Adószám: Törvényszék: Bejegyző határozat száma: Nyilvántartási szám: 18160525-1-42 01 Fővárosi Törvényszék 12 PK 60991 /1997/ 01/01/0006836 BOKOR, HAZAI RÁSZORULÓK ALAPÍTVÁNY 1163 Budapest, GORDONKA utca

Részletesebben

Boldog békés Karácsonyt, és eredményekben gazdag újévet kívánunk!

Boldog békés Karácsonyt, és eredményekben gazdag újévet kívánunk! Boldog békés Karácsonyt, és eredményekben gazdag újévet kívánunk! Szabad vállalkozási zónák 1. Az EU-s támogatásokkal feltámadhatnak a szabad vállalkozási zónák? Bár a kormány kis- és közép vállalkozásoknak

Részletesebben

TELEPÜLÉSI TÁMOGATÁS KÉRELEM - Beteggondozási támogatás megállapításához-

TELEPÜLÉSI TÁMOGATÁS KÉRELEM - Beteggondozási támogatás megállapításához- TELEPÜLÉSI TÁMOGATÁS KÉRELEM - Beteggondozási támogatás megállapításához- I. A gondozást végző személyre vonatkozó adatok Neve: Születési neve:. Anyja neve:... Születési hely, év, hó, nap:. TAJ szám:..

Részletesebben

Kábítószeres bűnözés. Dr. Szabó Henrik r. őrnagy

Kábítószeres bűnözés. Dr. Szabó Henrik r. őrnagy Kábítószeres bűnözés Dr. Szabó Henrik r. őrnagy A kábítószerek kapcsolata a bűnözéssel Visszaélés kábítószerrel (BTK 282-282/C) - fogyasztói magatartás - terjesztői magatartás Kábítószer megszerzése érdekében

Részletesebben

Prof. dr. Szabó Lajos c. egyetemi tanár ELTE Társadalomtudományi Kar Szociális Munka Tanszék

Prof. dr. Szabó Lajos c. egyetemi tanár ELTE Társadalomtudományi Kar Szociális Munka Tanszék Prof. dr. Szabó Lajos c. egyetemi tanár ELTE Társadalomtudományi Kar Szociális Munka Tanszék A demens ellátás hazai körülményei A demenciával élő idősek hazai ellátása alapvetően bentlakásos otthoni ellátásra

Részletesebben

Közhasznúsági jelentés 2006

Közhasznúsági jelentés 2006 Segítő Kéz 2003 Szociális Egyesület Közhasznúsági jelentés 2006 Nyíregyháza, 2007-04-02 Tartalom 1. A szervezet alapadatai 2. A Segítő Kéz 2003 Szociális Egyesület számviteli beszámolója 3. Kimutatás a

Részletesebben

Kistérségi Gondozási Központ Aszód Petőfi utca 6/a. Telefon-fax: +36-28/400-103 E-mail: kozpont@szocgond.aszod.hu Vezető: Varga Jánosné

Kistérségi Gondozási Központ Aszód Petőfi utca 6/a. Telefon-fax: +36-28/400-103 E-mail: kozpont@szocgond.aszod.hu Vezető: Varga Jánosné Aszód Petőfi utca 6/a. Telefon-fax: +36-28/400-103 E-mail: kozpont@szocgond.aszod.hu Vezető: Varga Jánosné Aszódon 1988 óta működik a Gondozási Központ. Az 1971-ben létrehozott Idősek Napközi Otthona az

Részletesebben

2000. ÉVI II. TÖRVÉNY A MAGYARORSZÁGI REFORMÁTUS EGYHÁZ SZERETETSZOLGÁLATÁRÓL

2000. ÉVI II. TÖRVÉNY A MAGYARORSZÁGI REFORMÁTUS EGYHÁZ SZERETETSZOLGÁLATÁRÓL 2000. ÉVI II. TÖRVÉNY A MAGYARORSZÁGI REFORMÁTUS EGYHÁZ SZERETETSZOLGÁLATÁRÓL PREAMBULUM A szeretetszolgálat az anyaszentegyháznak, a hitre jutott emberek önkéntes közösségének hálaáldozata (Róm 12,1;

Részletesebben

CIVIL MUNKAKÖZVETÍTŐ IRODA

CIVIL MUNKAKÖZVETÍTŐ IRODA CIVIL MUNKAKÖZVETÍTŐ IRODA KÖZÖSEN A MEGVÁLTOZOTT MUNKAKÉPESSÉGŰEKÉRT BEFOGADÓ MUNKAHELYEK, BEFOGADÓ ÖNKORMÁNYZATOK című, TÁMOP 2.4.2/B-09/2-2009-0002 sz. azonosító számú program BEMUTATÁSA A projekt az

Részletesebben

CIVIL PÁLYÁZAT PÁLYÁZAT A BIATORBÁGYON MŰKÖDŐ CIVIL SZERVEZETEK TÁMOGATÁSÁRA BIAI SZENT ANNA KARITATÍV ALAPÍTVÁNY

CIVIL PÁLYÁZAT PÁLYÁZAT A BIATORBÁGYON MŰKÖDŐ CIVIL SZERVEZETEK TÁMOGATÁSÁRA BIAI SZENT ANNA KARITATÍV ALAPÍTVÁNY CIVIL PÁLYÁZAT 2014. PÁLYÁZAT A BIATORBÁGYON MŰKÖDŐ CIVIL SZERVEZETEK TÁMOGATÁSÁRA PÁLYÁZÓ: BIAI SZENT ANNA KARITATÍV ALAPÍTVÁNY Biatorbágy Szentháromság tér 3. 2051 PÁLYÁZTATÓ: BIATORBÁGY VÁROS KÉPVISELŐ-TESTÜLETE

Részletesebben

2013. Szeged, 2014.május 13.

2013. Szeged, 2014.május 13. Soroptimist Club Szeged Közhasznúsági beszámoló 2013. Szeged, 2014.május 13. A szervezet alapadatai: eve: Soroptimist Club Szeged Képviselő: Baranyi Irén Székhely/ Levelezési cím: 6721 Szeged, Pusztaszeri

Részletesebben

Ügyleírások: Ápolási díj

Ügyleírások: Ápolási díj Ügyleírások: Ápolási díj Ápolási díjra jogosult - a jegyes kivételével - a hozzátartozó [Ptk. 685. b) pontja], ha állandó és tartós gondozásra szoruló súlyosan fogyatékos vagy tartósan beteg 18 év alatti

Részletesebben

GONDOZÁSI KÖZPONT CSALÁDSEGÍTŐ ÉS GYERMEKJÓLÉTI SZOLGÁLAT

GONDOZÁSI KÖZPONT CSALÁDSEGÍTŐ ÉS GYERMEKJÓLÉTI SZOLGÁLAT Encs és Térsége Szociális Társulás fenntartásában- által működtetett Gondozási Központ Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat GONDOZÁSI KÖZPONT CSALÁDSEGÍTŐ ÉS GYERMEKJÓLÉTI SZOLGÁLAT INÁNCS TELEPÜLÉSRŐL

Részletesebben

Biharkeresztes Város Önkormányzat Képviselő-testülete. 8/2007. (II. 1.) BVKt rendelete

Biharkeresztes Város Önkormányzat Képviselő-testülete. 8/2007. (II. 1.) BVKt rendelete Biharkeresztes Város Önkormányzat Képviselő-testülete 8/2007. (II. 1.) BVKt rendelete a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény helyi végrehajtásáról I. Rész Biharkeresztes

Részletesebben

Közhasznúsági jelentés a SZÉKESFEHÉRVÁRI OTTHON SEGÍTÜNK ALAPÍTVÁNY 2011. évi működéséről

Közhasznúsági jelentés a SZÉKESFEHÉRVÁRI OTTHON SEGÍTÜNK ALAPÍTVÁNY 2011. évi működéséről Közhasznúsági jelentés a SZÉKESFEHÉRVÁRI OTTHON SEGÍTÜNK ALAPÍTVÁNY 2011. évi működéséről ÁLTALÁNOS RÉSZ Az alapítvány neve: Székesfehérvári Otthon Segítünk Alapítvány Székhelye: 8000. Székesfehérvár,

Részletesebben

Szklerózis Multiplex a munkahelyen: A munkaadók kézikönyve

Szklerózis Multiplex a munkahelyen: A munkaadók kézikönyve Szklerózis Multiplex a munkahelyen: A munkaadók kézikönyve Készült a Magyar Sclerosis Multiplex Társaság és a Sclerosis Multiplexes Betegek Országos Egyesületének szakmai útmutatása alapján Ez a kiadvány

Részletesebben

SZOLGÁLTATÁSI R E N D

SZOLGÁLTATÁSI R E N D Nyirádi Szociális Segítő Központ 8454 Nyirád, Park u. 1/A. SZOLGÁLTATÁSI R E N D Család- és gyermekjóléti szolgálat (családsegítés és gyermekjóléti szolgáltatás) A feléd nyújtott kezet csak megfogni szabad,

Részletesebben

SZAFI Egyesület tevékenységéről szóló beszámoló 2009. évről

SZAFI Egyesület tevékenységéről szóló beszámoló 2009. évről SZAFI Egyesület tevékenységéről szóló beszámoló 2009. évről Egyesületünk 2005. október 27 én alakult szülői kezdeményezésre. Célja: Tápiószecsőn és a környező Tápió vidék - Kistérségben értelmi vagy testi

Részletesebben

Beszámoló a Herend Környéki Önkormányzatok Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat működéséről 2010. szeptember

Beszámoló a Herend Környéki Önkormányzatok Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat működéséről 2010. szeptember Beszámoló a Herend Környéki Önkormányzatok Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat működéséről 2010. szeptember A beszámoló főbb tartalmi pontjai: I. A Herend Környéki Önkormányzatok Családsegítő és Gyermekjóléti

Részletesebben

Beszámoló. a Szekszárd Megyei Jogú Város Humánszolgáltató Központ Gyermekjóléti Központjának. 2012. évben Szálka községben végzett tevékenységéről

Beszámoló. a Szekszárd Megyei Jogú Város Humánszolgáltató Központ Gyermekjóléti Központjának. 2012. évben Szálka községben végzett tevékenységéről Beszámoló a Szekszárd Megyei Jogú Város Humánszolgáltató Központ Gyermekjóléti Központjának 2012. évben Szálka községben végzett tevékenységéről A beszámoló a 149/1997. (IX.10.) Kormányrendelet 10. számú

Részletesebben

2014. Elfogadta a Kuratórium április 23-án. Kelt: Cegléd, április 12-én

2014. Elfogadta a Kuratórium április 23-án. Kelt: Cegléd, április 12-én AGAPE Alapítvány Közhasznúsági jelentés 2014. Elfogadta a Kuratórium 2015. április 23-án Kelt: Cegléd, 2015. április 12-én Tartalom 1., A szervezet alapadatai 2., Közhasznú szervezet számviteli beszámolója

Részletesebben

A 4M program magyarországi. gi gyakorlata. Deák Ferenc Zala Megyei Munkaügyi Központ. 2006. január 31.

A 4M program magyarországi. gi gyakorlata. Deák Ferenc Zala Megyei Munkaügyi Központ. 2006. január 31. A 4M program magyarországi gi gyakorlata Deák Ferenc Zala Megyei Munkaügyi Központ 2006. január 31. Magyarországi gi helyzetkép Foglalkoztatási arány: ~57 % Munkanélküliségi ráta: kisebb EU átlagnál Inaktivitási

Részletesebben

SZAKÉRTŐI BIZOTTSÁGI VÉLEMÉNY IRÁNTI KÉRELEM. ... település,... irányító sz. (Előző név, ha van:. ) Születési hely:..., év: hó:. nap:.. Anyja neve:.

SZAKÉRTŐI BIZOTTSÁGI VÉLEMÉNY IRÁNTI KÉRELEM. ... település,... irányító sz. (Előző név, ha van:. ) Születési hely:..., év: hó:. nap:.. Anyja neve:. A kérelmező intézmény neve: A kérelmező intézmény címe:.... település,... irányító sz.... utca, hsz., Tel.: Fax.:.. E-mail cím:. Tisztelt Bizottság! Kérem, hogy a nevű igénybe vevő (Előző név, ha van:.

Részletesebben

Tájékoztató a szociális ellátásokról a SINOSZ tagjai számára Szociális rászorultságtól függő pénzbeli ellátások

Tájékoztató a szociális ellátásokról a SINOSZ tagjai számára Szociális rászorultságtól függő pénzbeli ellátások Szt. (1993. évi III. törvény) Mindegyik pénzbeli ellátás igénylése a Polgármesteri Hivatalban történik! Hatályos: 2011.12.31-ig! Tájékoztató a szociális ellátásokról a SINOSZ tagjai számára Szociális rászorultságtól

Részletesebben

Közhasznúsági melléklet 2014.

Közhasznúsági melléklet 2014. Adószám: Törvényszék: Bejegyző határozat száma: Nyilvántartási szám: 18160525-1-42 01 Fővárosi Törvényszék 12 PK 60991 /1997/ 01/01/00068 BOKOR, HAZAI RÁSZORULÓK ALAPÍTVÁNY 1163 Budapest, GORDONKA utca

Részletesebben

Ízlelő családbarát étterem: egy társadalmi vállalkozás bemutatása

Ízlelő családbarát étterem: egy társadalmi vállalkozás bemutatása Ízlelő családbarát étterem: egy társadalmi vállalkozás bemutatása Röviden az Alapítványról Története: 1997-ben hozta létre egy idős pedagógus, aki lehetőséget kívánt teremteni, külföldi jóléti szolgáltatások

Részletesebben

KŐBÁNYAI SZIVÁRVÁNY NONPROFIT KFT. 2012. évi KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS

KŐBÁNYAI SZIVÁRVÁNY NONPROFIT KFT. 2012. évi KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS KŐBÁNYAI SZIVÁRVÁNY NONPROFIT KFT 2012. évi KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS Tartalomjegyzék 1. ÁLTALÁNOS RÉSZ 2. VAGYONI ÉS PÉNZÜGYI HELYZET ELEMZÉSE 2.1. Számviteli beszámoló 2.2. Támogatások felhasználása 2.3.

Részletesebben

Beszámoló. a Szekszárd Megyei Jogú Város Humánszolgáltató Központ Gyermekjóléti Központjának. 2013. évben Szálka községben végzett tevékenységéről

Beszámoló. a Szekszárd Megyei Jogú Város Humánszolgáltató Központ Gyermekjóléti Központjának. 2013. évben Szálka községben végzett tevékenységéről Beszámoló a Szekszárd Megyei Jogú Város Humánszolgáltató Központ Gyermekjóléti Központjának 2013. évben Szálka községben végzett tevékenységéről A beszámoló a 149/1997. (IX.10.) Kormányrendelet 10. számú

Részletesebben

Közhasznúsági jelentés 2005

Közhasznúsági jelentés 2005 Segítő Kéz 2003 Szociális Egyesület Közhasznúsági jelentés 2005 Nyíregyháza, 2006-04-01. Tartalom 1. A szervezet alapadatai 2. A Segítő Kéz 2003 Szociális Egyesület számviteli beszámolója 3. Kimutatás

Részletesebben

TÁMOP 5.3.1 Munkába lépés Zárókonferencia Tréningek, klubfoglalkozások a projektben

TÁMOP 5.3.1 Munkába lépés Zárókonferencia Tréningek, klubfoglalkozások a projektben TÁMOP 5.3.1 Munkába lépés Zárókonferencia Tréningek, klubfoglalkozások a projektben 2011. január 27. Kommunikációs és csoportépítő tréning 3x6 óra Célok: - a csoporttagok beilleszkedésének csoportba és

Részletesebben

Étkeztetés. Házi segítségnyújtás

Étkeztetés. Házi segítségnyújtás Étkeztetés Az étkeztetés keretében azoknak a szociálisan rászorultaknak a legalább napi egyszeri meleg étkezéséről gondoskodnak, akik azt önmaguk, illetve eltartottjaik részére tartósan vagy átmeneti jelleggel

Részletesebben

Beszámoló. a Szekszárd Megyei Jogú Város Humánszolgáltató Központ Gyermekjóléti Központjának. 2014. évben Szálka községben végzett tevékenységéről

Beszámoló. a Szekszárd Megyei Jogú Város Humánszolgáltató Központ Gyermekjóléti Központjának. 2014. évben Szálka községben végzett tevékenységéről Beszámoló a Szekszárd Megyei Jogú Város Humánszolgáltató Központ Gyermekjóléti Központjának 2014. évben Szálka községben végzett tevékenységéről A beszámoló a 149/1997. (IX.10.) Kormányrendelet 10. számú

Részletesebben

Esélyegyenlőség támogatása, diszkriminációmentesség segítése vállalaton belül és kívül

Esélyegyenlőség támogatása, diszkriminációmentesség segítése vállalaton belül és kívül Esélyegyenlőség támogatása, diszkriminációmentesség segítése vállalaton belül és kívül Delfin Díj 2013 mit tesz a Fogyatékosügyi Kommunikációs Intézet az esélyegyenlőség érdekében? A Fogyatékosügyi Kommunikációs

Részletesebben

ÉLETMŰHELY. Mi a program célja?

ÉLETMŰHELY. Mi a program célja? ÉLETMŰHELY Mi a program célja? A kreatív gondolkodás és a kreatív cselekvés fejlesztése, a személyes hatékonyság növelése a fiatalok és fiatal felnőttek körében, hogy megtalálják helyüket a világban, életük

Részletesebben

Önmenedzselés Képzés megváltozott munkaképességű személyek számára. Célok. A képzés moduljai. Első modul. Önbecslés, önbizalom fejlesztése

Önmenedzselés Képzés megváltozott munkaképességű személyek számára. Célok. A képzés moduljai. Első modul. Önbecslés, önbizalom fejlesztése Önmenedzselés Képzés megváltozott munkaképességű személyek számára Célok Segíteni a megváltozott munkaképességű személyeket abban, hogy hatékonyan kezeljék a munkahelyi stresszt, változásokat, negatív

Részletesebben

Beszámoló. Medgyesbodzás Község Önkormányzat tanyagondnoki szolgálatának. 2013. évi tevékenységéről

Beszámoló. Medgyesbodzás Község Önkormányzat tanyagondnoki szolgálatának. 2013. évi tevékenységéről Beszámoló Medgyesbodzás Község Önkormányzat tanyagondnoki szolgálatának 2013. évi tevékenységéről A tanyagondnoki szolgáltatás célja a hátrányos helyzetű, szolgáltatáshiányos egyéb belterületi lakott hely,

Részletesebben

a SZENT IMRE ÖRÖKSÉGE IFJÚSÁGI ÉS SZOCIÁLIS ALAPÍTVÁNY 2006. évi működéséről

a SZENT IMRE ÖRÖKSÉGE IFJÚSÁGI ÉS SZOCIÁLIS ALAPÍTVÁNY 2006. évi működéséről Közhasznúsági Jelentés a SZENT IMRE ÖRÖKSÉGE IFJÚSÁGI ÉS SZOCIÁLIS ALAPÍTVÁNY 2006. évi működéséről 1, Számviteli beszámoló Az alapítvány 2006. évben gazdálkodásáról a számviteli törvény szerinti egyéb

Részletesebben

Csolnok Község Önkormányzat Képviselő-testületének 10/2011. (IX.29.) önkormányzati rendelete az egyes szociális ellátásokról

Csolnok Község Önkormányzat Képviselő-testületének 10/2011. (IX.29.) önkormányzati rendelete az egyes szociális ellátásokról Csolnok Község Önkormányzat Képviselő-testületének 10/2011. (IX.29.) önkormányzati rendelete az egyes szociális ellátásokról Csolnok Község Önkormányzat Képviselő-testülete a szociális igazgatásról és

Részletesebben

AZ AUTISTÁK ORSZÁGOS SZÖVETSÉGE

AZ AUTISTÁK ORSZÁGOS SZÖVETSÉGE Cím 1053 Budapest, Fejér György utca 10. I. emelet 3. a. Telefon 061 354-1073 Fax 061 302-194 E-mail info@esoember.hu Honlap www.esoember.hu Adószám 19025915-1-42 AZ AUTISTÁK ORSZÁGOS SZÖVETSÉGE ÉS A MAJORHÁLÓ

Részletesebben

7 Ha a pályázónak van gyereke, gyerekenként: - 0-6 éves korig 5-7-25 éves korig 6 és egyedül neveli 10

7 Ha a pályázónak van gyereke, gyerekenként: - 0-6 éves korig 5-7-25 éves korig 6 és egyedül neveli 10 Szociális helyzet pontrendszere 1. sz. melléklet 1 Ha a pályázó javaslat nem a Semmelweis Egyetem kollégiumában lakik 2 albérletben lakik 3 budapesti és eltartóival lakik 0 saját lakásban lakik 0 ismerőse

Részletesebben

REGINA Fórum Hírlevél 2011. 6 szám

REGINA Fórum Hírlevél 2011. 6 szám REGINA Fórum Hírlevél 2011. 6 szám Kedves Olvasó! A nyár derekán közelegve az őszhöz már most szervezzük új tevékenységeinket. Már ebben a hírlevélben is meghirdetünk néhány őszi programot, és természetesen

Részletesebben

Kérelem a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátás igénybevételéhez

Kérelem a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátás igénybevételéhez Kérelem a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátás igénybevételéhez 1.1 Az ellátást igénybe vevő adatai: Név: Leánykori neve:.. Személyi igazolvány száma:.. Anyja neve:. Születési hely, idő:. Nyugdíj

Részletesebben

KIMA Keresztyén Ifjúsági Missziós Alapítvány 1039 Budapest, József Attila u. 28. 2009. évi Közhasznúsági jelentése

KIMA Keresztyén Ifjúsági Missziós Alapítvány 1039 Budapest, József Attila u. 28. 2009. évi Közhasznúsági jelentése KIMA Keresztyén Ifjúsági Missziós Alapítvány 1039 Budapest, József Attila u. 28. 2009. évi Közhasznúsági jelentése Budapest, 2010. május. 17. Theisz Gábor elnök - 1 - A KIMA Keresztyén Ifjúsági Missziós

Részletesebben

www.tantaki.hu Oldal 1

www.tantaki.hu Oldal 1 www.tantaki.hu Oldal 1 Problémacsillapító szülőknek Hogyan legyen kevesebb gondom a gyermekemmel? Nagy Erika, 2012 Minden jog fenntartva! Jelen kiadványban közölt írások a szerzői jogról szóló 1999. évi

Részletesebben

E LŐ T E R J E S Z T É S

E LŐ T E R J E S Z T É S E LŐ T E R J E S Z T É S Zirc Városi Önkormányzat Képviselő- testületének 2010. május 31-i ülésére Tárgy: Zirci Erzsébet Kórház Alapítvány tájékoztatója a vagyon kezeléséről és felhasználásáról Előadó:

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRAT - módosításokkal egységes szerkezetben - Kristály Szociális és Gyermekjóléti Társulás Szociális Szolgáltató Központ

ALAPÍTÓ OKIRAT - módosításokkal egységes szerkezetben - Kristály Szociális és Gyermekjóléti Társulás Szociális Szolgáltató Központ ALAPÍTÓ OKIRAT - módosításokkal egységes szerkezetben - Az intézmény neve: Kristály Szociális és Gyermekjóléti Társulás Szociális Szolgáltató Központ Székhelye: Földes, Karácsony Sándor tér 1. Telephelyek:

Részletesebben

"ÉLETÖRÖM" Idős Otthon Szociális Ellátó Kiemelkedően Közhasznú Nonprofit Kft. 8200 Veszprém, Sólyi utca 20. Közhasznúsági jelentés 2011.

ÉLETÖRÖM Idős Otthon Szociális Ellátó Kiemelkedően Közhasznú Nonprofit Kft. 8200 Veszprém, Sólyi utca 20. Közhasznúsági jelentés 2011. Adószám: 22140922-2-19 Cégbíróság: Veszprém Megyei Bíróság, mint Cégbíróság Cégjegyzék szám: 19-09-511656 "ÉLETÖRÖM" Idős Otthon Szociális Ellátó Kiemelkedően Közhasznú Nonprofit Kft. 8200 Veszprém, Sólyi

Részletesebben