Szolgáló Szeretet. Megfontolás. Nyár Ingyenes lap SZOLGÁLÓ SZERETET * INGYENES FOLYÓIRAT

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Szolgáló Szeretet. Megfontolás. Nyár Ingyenes lap SZOLGÁLÓ SZERETET * INGYENES FOLYÓIRAT"

Átírás

1 Megfontolás Annyi a rendkívüli méltánylást igénylõ eset, és olyan kevés a könyörület, hol marad a jézusi szellem? Olyan sok az istenkeresõ, mégis kevés az igazi válasz, hol marad Isten közelsége? Az egész világon mindenütt várnak az emberek Isten irgalmára. Olyan emberekre van szükségünk, akik a kezüket nem könyöklésre, hanem inkább segítségnyújtásra használják. Olyan emberekre van szükségünk, aki nem válogatják meg felebarátaikat, hanem inkább cselekednek (értük), ahol ez szükséges. Közülünk mindegyikünket megkérdezik; számonkérik minden embertõl az irgalmasság lelkét. KARITÁSZ Szolgáló Szeretet XVII. évfolyam 2. szám Karitatív - szociális folyóirat július öjjetek utánam, és én emberek halászává teszlek titeket. Mt Szolgáló Szeretet Karitatív szociális folyóirat július, 66. szám. Megjelenik negyedévenként, díjmentesen. Az újság az Egyházmegyei Karitász Alba Caritas Hungarica Alapítványának kiadása. Felelõs kiadó és szerkesztõ: Nagy Lajosné Krisztina Székesfehérvár, Lövölde u. 28/A. Tel.: (22) , Fax: (22) Szedés: Viktória Rehabilitációs Központ Székesfehérvár, Erzsébet u. 20. Telefon: (22) Nyomás: Regia Rex Nyomdaipari Kft. Tel.: (22) Feladó: Egyházmegyei Karitász Alba Caritas Hungarica Alapítvány 8000 Székesfehérvár, Lövölde u. 28/A Telefon: (22) , Fax: (22) A kis halász és a tenger (Marseilles) 66 Nyár Ingyenes lap Fotó: Wágner-Csapó ózsef

2 Az önkéntes munkának ázsiója van nemcsak a társadalom elõtt, de a hivatalos szervek is üdvözlik az önkéntességet, sõt díjazzák is. Ez történt idén március 15-én, a 65. számú újságban tolmácsoltam is minden önkéntesünknek a Fejér Megyei Közgyûlés köszönetét. De szép dolog is az önkéntes munka ugye kedves karitásztagok?! Tavasszal végig küzdöttük az EU élelmiszer osztások elõkészítését, a névsorok összeállításának nehézségeit, a húsvéti idõben kinyomoztuk, felírtuk a névlistán szereplõ családok minden tagjának nevét, szétválasztottuk a kiosztási listáinkat a családok 4 gyermekig, majd a családok 5 gyermektõl elv szerint, a kedves MVH újabb kívánságának megfelelõen. Végül, de nem utolsó sorban igyekeztünk megtanulni mit is jelent excel táblázatban kezelni az adatokat, üzenetben elküldeni, felhajtani olyan unokát vagy ismerõst, aki ezt már játszi könnyedséggel elvégzi nekünk (esetleg egy tál finom süteményért). Most aztán amikor itt a nyár, az unokák nyaraltatásának, a befõzéseknek ideje, kigördülnek a kamionok a raktárakból, érkezik az újabb EU élelmiszersegély. Lecsaphatjuk a lekváros kanalat, elolthatjuk a tüzet a lábosok alatt, és sokszor unokástól 2 egyházmegyei karitászigazgató Kedves karitász-munkatársak, barátaink! loholunk a kamion elé, hadd tanulja meg az a gyerek, mit jelent a szolgáló szeretet, a karitatív munka! Szervezhetjük autós ismerõseinket, akik eljönnek az osztópontokra és elviszik a településeknek szánt több mázsa lisztet, cukrot, tésztát, kekszet. Most kell targoncát találni, kölcsönkérni. De megy minden, mint a karikacsapás! ön ózsi bácsi az öreg Ladával, Manyika, az önkormányzattól kapott szállító jármûvel, Béla a fõnöke kisbuszát tudta kölcsönkérni a szívességi szállításra. Géza önkormányzati képviselõ, pár órára szívesen segít a településén széthordani a segélyélelmiszert. Ügyesebbek még közhasznú munkásokat is kapnak a kiosztáshoz nagyon helyesen. Nagymamák, nagypapák, de a fiatalabb korosztályt se feledjük ki, alkalmazkodó képességbõl, leleményességbõl, gyorsaságból csillagos ötösre vizsgáznak. Akadnak persze kisebb-nagyobb félreértések, hibák is, de hát emberek vagyunk. Önkéntesek, egyre korszerûbb eszközökkel, nagyobb tudással, már nemcsak a karácsonyi idõben, nemcsak a ruhaosztásban, hanem állami segélyakcióban közremûködnek! Köszönöm szépen mindenkinek a szorgalmas, ötletes munkáját, támogatóinknak pedig azt, hogy lehetõvé teszik számunkra a szervezetünk fenntartását, így tudjuk mindnyájan szolgálni a rászorulókat, a nehézségekkel küzdõket, akár liszttel, tésztával, cukorral Fogyatékkal élõk életlehetõségei és az õket segítés irányai részletek egy szociális munkás záródolgozatából Megdöbbentõ adatok derültek ki abból a jelentésbõl, amit nemrégiben az UNICEF firenzei kutatóközpontja közölt a Közép-Kelet Európában élõ fogyatékos gyermekek helyzetérõl. A statisztikák szerint a régióban 2002-ben több mint 317 ezer fogyatékos gyermek élt bentlakásos intézményekben. A jelentés leírja azokat a problémákat, amikkel a fogyatékkal élõ gyermeket nevelõ családoknak nap mint nap szembesülniük kell. Pozitívuma, hogy konkrét megoldási javaslatokat is kínál a hátrányok enyhítésére. A jelentés szerzõi 5 pontban foglalták össze azokat a teendõket, melyek segítségével csökkenteni lehetne a fogyatékkal élõ gyermekek és egészséges társaik közötti egyelõre még igen nagy távolságot. A javaslatok között szerepel: Szorgalmazni kell a fogyatékkal élõ gyermekek családban történõ felnevelését, hiszen az egészségesek hétköznapi életét élve õk is könnyebben integrálódnak a társadalomba. A családi, baráti és egyéb közösségi életbe való bekapcsolódás fontos mozzanat lehet a fejlõdésükben. A családok gazdasági helyzetének javítása, illetve a tolerancia növelése a szülõk munkahelyén. Nagy segítség lehet a rugalmas munkaidõ, a külön szabadságok, melyet a szülõ, gyermeke gondozására fordíthat. Meg kell akadályozni a családok felbomlását, vagyis, hogy az apa elforduljon gyermekétõl és elhagyja a családot. Ennek érdekében különféle tanácsadói szolgáltatásokkal, programokkal kell segíteni az érintett szülõket. A felsorolt területeken az ENSZ kutatói hiányosságokat tapasztaltak. A javaslatokat végignézve megállapíthatjuk, hogy a fogyatékos gyermekek fejlõdésében elengedhetetlen a család, a szülõk szerepe elsõsorban az õ feladatuk, hogy a kezdõ lépéseket megtegyék gyermekük érdekében, hogy segítsenek nekik a megfelelõ környezet kialakításában, utánajárjanak azoknak a támogatásoknak, melyek megilletik a gyermeket és a családot Egy Nagy-Britanniában készült felmérés összegzésében olvashatjuk az alábbiakat: A súlyosan fogyatékos emberek valamennyi alapvetõ élethelyzetben segítségre szorulnak. Általában teljes mértékben másokra szorulnak, s ez fokozott igénybevételt jelent a családok számára. A súlyos-halmozottan fogyatékos ember ugyan az élet minden területén segítségre szorul, ez mégsem jelenti azt, hogy az õ élete kevésbé értékes, mint a nem fogyatékos embereké. Lehet, hogy legtöbbjük másképpen tapasztalja meg a világot, de az õ életüket is ugyanazok a dolgok gazdagítják, mint mindnyájunkét (pl. baráti közösségek, a zene vagy az ételek íze). Sokan még manapság sem tudják elképzelni, milyen lehet az életminõsége a súlyosan-halmozottan fogyatékos embereknek, illetve hogy milyen pozitívan tudnak hozzájárulni családjaik és a társadalom egészének életéhez. Az emberek nemcsak azt nem értik, hogyan képesek a szülõk a gondozás feladatát ellátni, hanem azt sem, hogy egyáltalán miért vállalkoznak erre. A súlyosan fogyatékos ember gondozá- FFF 3

3 sa meglehetõsen intenzív, és hosszú távú feladat, mely nagymértékben hat az egész családra. A szülõknek állandóan segédkezniük kell az alapvetõ szükségletek kielégítésében. Sok szülõnek ráadásul megterhelõ fizikai gondozási feladatokat kell ellátni (pl. emelés, helyzet- és helyváltoztatás). Felmérések szerint a szülõk 60 százaléka naponta több mint 10 órát szentel ezeknek. Óriási a család szerepe a fogyatékkal élõ családtag ellátásában, védelmében. A mindennapi életben felmerülõ feszültségek és kudarcok elviselésére a család nyújtja a legjobb segítséget azáltal, hogy az egyén számára biztos szeretõ és megbecsülõ hátteret nyújt. Könczei György már a 15 évvel ezelõtt megjelent könyvében jelezte, hogy a rokkantság, a fogyatékosság felzárkózott az 4 Fotó: Nagy Klára emberiség globális problémái mellé. A becsült adatok szerint a Föld lakosságának mintegy 10%-a, tehát durván minden tizedik ember valamilyen fogyatékkal él. Ez a fogyatékosság közelrõl érinti sérültként, hozzátartozóként, barátként, közvetlen munkatársként az emberiség majd minden harmadik tagját. Tulajdonképpen mindenki segítségre szorul: hol többre, hol kevesebbre. Az ember másra utalt lény. Általában az idõsek és a gyerekek mellett éppen a fogyatékosok a másoknál méginkább segítségre szorulók. A fogyatékkal élõ embert annak ellenére taszítják ki, bélyegzik meg és diszkriminálják, hogy milliónyi megkülönböztetõ jegy tekintetében teljességgel azonos a többivel, csak egyben-kettõben más. Fogyatékos a vak, a siket, a mozgássérült ember, a daganatos beteg, az egy vesével élõ, de a nagyon kövér, a mindenki fölé magasodó vagy egészen alacsony, sõt a szegény, de a börtönviselt ember is. Az idézett gondolatok is azt bizonyítják, hogy érintettek vagyunk az emberi élettel együtt járó egészségügyi, fejlõdésbeli, szocializációs problémák tekintetében. Mégis úgy próbálunk ezek alól kibújni, hogy bélyeget rakunk az ilyen problémával küszködõk homlokára, mintha ezzel eltávolíthatnánk magunktól a problémát, elháríthatnánk a nehézségek megoldásában való személyes felelõsségünket, szerepvállalásunkat. Köncei így folytatja: A fogyatékkal élõk nehézségei összehasonlíthatatlanul súlyosabbak, mint az épeknek nevezettekéi. Ezeknek a nehézségeknek a csökkentésében nagy szerepe van a rehabilitációnak, amely olyan szervezett segítés, melyre egészségükben, testi, szellemi épségükben tartósan vagy véglegesen károsodott emberek szorulnak a társadalomba, a közösségbe történõ visszailleszkedésük érdekében. Részei az orvosi, szociális, foglalkoztatási, stb. rehabilitáció, amelyek egymásba illeszkedõ fogaskerekek módján segítik az embert. Ezt az altruista magatartás segítheti, aminek lényege a másik ember javának maximalizálása. Magában foglalja a feltétlen ajándékozás mozzanatát, hogy a másik egyén érdekeit éppúgy szívünkön viseljük, mint a magunkét, hogy boldogulását óhajtjuk, függetlenül attól, vajon ez nekünk hasznunkra válik-e. A modern altruizmus a rászorulók intézményes, komoly és profi védelmét, segítését jelenti, ami természetesen megfelelõen fejlett gazdasági és jogi szabályozást is feltételez. Ha az egyes egyén és a kisebb társadalmi csoportok lényegében mindenért való felelõssége nem tudatosul, ha a polgárok és autonóm kis szervezeteik, közösségeik nem igyekszenek megoldani a fogyatékkal élõkkel szembeni feladataikat (nem tanúsítanak altruista magatartást), sem az állam, sem a nagyszervezetek, senki sem fogja megoldani helyettük. Ebben a munkában fontos szerep hárul a magyarországi egyházakra. A nagy intézetek alapítása és fenntartása iránt fõleg a nagyobb egyházakban mutatkozik érdeklõdés. A kifejezetten állampolgári, magán, civil kezdeményezések a nagyegyházak szervezeti egységeiben plébániák, gyülekezetek és kisközösségeiben egy csöndes szociális mozgalommá, laza szövésû közösségi hálózattá állnak össze. E háló nem korlátozódik a saját akolhoz tartozókra, eléri rajtuk kívül a bárhonnan jövõ, bárhová tartozó, bármiféle fogyatékossággal szenvedõ embereket is. Fontos kérdés, hogy mi teszi a vallásos csoportot alkalmassá a segítségnyújtásra? Elsõsorban az, hogy egy sereg olyan gyakran erkölcsi értéket mutat fel és képvisel különösen hitelesen, melyek társadalmunkban hiánycikknek mondhatók. Közösségteremtõ erõvel rendelkezik a bajbajutottak, kapcsolatnélküliek számára is. Magyar László 5

4 6 Gondolatok a 4M munkatanácsadó iroda mûködésérõl Lassan véget ér a harmadik év a 4M munkában Székesfehérváron. Az eddig elvégzett sok-sok munka, a megszerzett tapasztalatok majdnem kárba veszni látszanak tágabb értelemben is, hiszen bizonytalanná vált, az idõközben országos hálózattá fejlõdött szolgáltatás finanszírozása, folytatása, az eddig megszokott zalai, majd a jogutód Nyugat-Dunántúli Regionális Munkaügyi Központ szakmai koordinálása mellett. (gesztor szervezet) Azt tapasztaltuk az eddig eltelt években, hogy az angol mintára bevezetett szolgáltatás, mely a megváltozott munkaképességûek nyílt munkaerõ piacra való visszajuttatását végzi, Magyarországon, és így Székesfehérváron is életképes. Ügyfeleink lassan hozzászoknak ahhoz a gondolathoz, hogy teljesebb értékûnek érezzék magukat, hogy dolgozhatnak, hogy pénzt kereshetnek. Sajnos azonban ma alig vannak olyan kezdeményezések, és ez az élet szinte minden területére igaz, amikre hosszabb távon lehet ne számítani, minden folyton átalakul, megváltoznak a szabályzók, a lehetõségek szûkebbé válnak, majd sokszor meg is szûnnek. A 4M hálózat pedig abban is különleges, hogy a hálózatot fokról fokra létrehozó gesztor szervezet, következetesen különféle civil szervezeteket, azaz nem állami fenntartókat keresett a hálózat továbbfejlesztéséhez. Így dolgozunk tehát együtt ebben a Vöröskereszt, a Máltai Szeretetszolgálat megyei szervezeteivel, a Karitász, kistérségi Nonprofit Kft.-vel, különféle és nem virtuális alapítványokkal, egyesületekkel. Tizenöt különbözõ szervezet indított 4M munkatanácsadó irodát, mely Megoldást kínál a Munkáltatóknak és lehetõséget a Megváltozott munkaképességû Munkavállalóknak. Ma divatos dolog civil barátnak nevezni magát önkormányzatoknak, minisztériumoknak, sõt az államnak. is. Belülrõl élve és nézve azonban ezt a barátságot, azt érezhetjük, hogy nem ismerik erõfeszítéseinket, nem értékelik gazdaságos mûködésünket, mely kevés, ámde annál lelkesebb ember elhivatottságát jelenti és annak köszönhetõ. Nem kapják meg az érdemes figyelmet az ügyes szervezetek, összemosódnak a kis, fontolva haladó szervezetek a fejlõdni és tovább lépni képes és akaró, és éppen ezért nagyobb kapacitású civil szervezetekkel. Aggasztó a túldimenzionált jogi szabályozás is, mégis vagy talán éppen ezért? soha annyi stikli, kisebb-nagyobb szélhámosság nem volt a felszínen, mint manapság. A valóságos civil szervezetek legfõbb jellemzõje az elkötelezett munkavégzés, az etikus magatartás, a normális jogkövetés, egyszóval, élni és dolgozni egy ügyért, és nem megélni egy ügybõl, esetenként kizsarolni belõle minden lehetõséget az egyéni érdekek szerint. A 4M tanácsadó iroda ügyfelei általában eltérõ feltételekkel és képességekkel rendelkeznek, ezért sokszor egyéni álláskeresés válik szükségessé. Ez idõigényes feladat, hiszen sokan nincsenek tisztában a munkavégzés mellett megtartható ellátásuk lehetõségeivel sem. Ez szinte minden esetben szóba kerül. Nem meglepõ, hogy errõl a kérdésrõl mindenki (háziorvos, szakorvosok, munkáltató, munkaügyi központ, TB ügyintézõ) mást tud, hiszen egyik illetékes intézményben sem egységes a tájékoztatás, nem is beszélve a napjaink gyorsan és nem egységesen változó jogszabályairól, amint azt fentebb már érintettem. Az év eleji akkreditációs jogszabályok változása (mely a megváltozott munkaképességû emberek elõnyös alkalmazását hívatott elõsegíteni) is azt eredményezte, hogy a munkáltatók ugyan meghallgatják a róla szóló tájékoztatót, de nem látják a hosszú távú hasznát, inkább nem élnek vele. Bizonytalannak érzik, hogy meg tudjáke tartani a megváltozott munkaképességûek foglalkoztatását, a kötelezõ foglalkoztatási szint felett. A hozzánk fordulók elsõsorban a számukra elérhetõ munkaerõ-piaci lehetõségekre kíváncsiak. Ehhez mindenképpen szükség van az adott ügyfél minél alaposabb megismerésére és igényeinek, motivációinak feltárására. Egyik fiatal vak ügyfelünk figyelemre méltó kézügyességgel rendelkezik, ezért elkezdtük keresgélni a lehetõségeket a kézmûvesség elsõsorban kosárfonók és keramikusok területén. Sikerült találni egy mozgássérült kosárfonó fiatalembert, aki a vállalkozási forma kialakításán dolgozik, de addig is vállalja, hogy ügyfelünk által készített termékeket a sajátjaival együtt kiviszi a piacra. Felvettük a kapcsolatot az KEDVES OLVASÓNK! egyik mûvelõdési házzal is, ahol ügyfelünk origami"- hajtogatási technikára tanította a látó fiatalokat. A fiatalokat lenyûgözte az a pontosság és formagazdagság, amit vak ügyfelünktõl láttak. Megegyeztünk velük, hogy ennek az alkalomnak lesz folytatása, de mivel a foglalkozások szombatonként vannak, meg kell oldani a rendszeres kíséretet, tekintettel arra, hogy ügyfelünk vidéki és még nem sajátította el az önálló közlekedés tudományát. A helyi hírlapban megjelent egyik siket ügyfelünkrõl egy terjedelmes cikk, amely bemutatta, hogy az egyébként nagyon ügyes, dolgozni akaró és képes fiatalember jó munkahelyi referenciákkal milyen esélytelen, hogy újra munkát találjon. Egy fehérvári vállalkozás vezetõje a cikket olvasva úgy döntött, hogy alkalmi munkavállaló könyvvel felveszi ügyfelünket és esélyt ad számára, hogy bizonyíthasson. Ügyfelünk kiállta a próbát, mi pedig segítünk a cégnek, hogy igénybe vehesse a bértámogatást. Vannak tehát szépen alakuló dolgok, mégis úgy tûnik, megint a fogyatékkal élõk, a megváltozott munkaképességûek életének, sorsának jobbra fordítása találtatik luxus tevékenységnek. Csak látszatra tûnhet úgy, hogy itt lényeges pénzeket lehet megtakarítani. Biztosan nem ettõl fog az ország kilábalni a nehézségekbõl. Nagy Lajosné Az újság ingyenes. Minden újságba teszünk befizetési csekket: ez azonban semmilyen kötelezettséget nem jelent. Azok dolgát szeretnénk megkönnyíteni, akiknek módjában áll a Karitászt anyagilag is támogatni. Szíves megértésüket kérjük! 7

5 De, ha csendesen leülünk... Weöres Sándor Rongyszõnyeg-ciklus Lent délen édes nappal, ha nem is édes édent, ám új szép ismereteket reméltem, amikor belevágtam én régi északi és nyugati vándor a Budapesttõl 1800 kilométernyi görögországi útba. Legfõbb védelmezõm saját gyarlóságaimmal szemben védõ az Írás szinte állandóan kezem ügyében. Kellett is, föl-fölzúgásaimat lecsendesítõ. Merthogy eleinte nem minden útitárs tetszett, nyilván nekik sem én. Friss ismeretem volt Hellasz hajdani hõseirõl, miszerint nem egy ember futott annak idején Athénba Marathonból. Hiszem a verziót, hogy Miltiádész egész serege tette meg teljes felszereléssel, futólépésben azt a bûvös 42 kilométert, merthogy a perzsák legyõzése még nem történt meg, csak visszazavarása a hajókra. Õk pedig folytatták útjukat az eredeti cél, a fõváros felé. Kegyelem adta a rossz szelet, így a vitorlás jármûveket a hazafiak gyalog megelõzhették a parton. Innentõl datálódik a Kutuzovéhoz hasonló gyõzelem. Útközben én még a római, meg a zsidó leveleket olvasgattam a Zsoltárokkal, visszajövet kezdtem koncentrálni a Kolossei, meg a Thessalonikira. Ott délen Isten munkáját alig rontó gyönyörûséges szigetre, Zakhyntosra bukkantam. Istent szeretni szerintem: teremtményeit, a másokat, még másabbakat elfogadni, esetleg szeretni. Kicsi görög, gyere velem Tanganyikába... szól egy magyar dalbetét. 8 Mitõl lennének vajon kicsik ezek? kérdem én. Hiszen elképesztõ, mennyit tanulhattunk tõlük a mûvészetektõl a jogrendszeren keresztül. Förtelmességek eltanulására is akad lehetõség. A homoszexualitást is mintha õk találták volna föl. Nõket, csak nemzésre, szülésre vallották az elõdök ott délen, pocsékba is ment a hajdan szuper-birodalom. Olvastam Ezopusz meséit, szerettem Euripidészt, kedveltem a szirtakis Zorbászt, ámultam a minden nagy betolakodót hazazavaró kis görög seregek régi diadalain. És nem igen tetszett a 2009 májusában látott-tapasztalt tény: a bícsen, a tengerparti strand-mulató soron HAMAR- HAMAR MINÉL TÖBB PÉNZT KI- SZEDNI A TURISTA ZSEBÉBÕL. Aztán igen-nagyon tetszett a kirakat mögötti szegény vityillók népes családjainak boldogan, elégedetten sugárzó szeme. Megbecsülve a keveset, egymást kellõen szeretve. Tetszett az alig csinos, ám csodásan kellemes modorú nottinghami lány, ki igazi nagy õszinte búval jegyezte elmenetelemet. Tudok ám mást is, mint eldalolni saját fájdalmam, örömem. Ajánlom a Thessaloniki leveleket pl. Nem idézek most ezekbõl, bárki föllapozhatja. Hanem mint a címben elkezdtem Nathaniel Hawthorne gondolatát, most a folytatást, vagyis együtt az egészet adom közre: De, ha csendesen leülünk, az is lehet, hogy leszáll reánk. Médl Sándor Mosonmagyaróvár Habsburg György, a Magyar Vöröskereszt elnöke látogatást tett több fehérvári szociális szervezetnél 132 Egy szép domb ide-kékül lágy hajnali fényben, hûsölni és jóllakni ottan lehet nékem. Fényes kert almát terem, tarka mint az élet, ott az apa és anya hét gyerekkel élhet. Domb lejtõn kelet felöl csupa szilva, szõlõ, édes-piros szép gyümölcs napsütésben megnõ. 135 Szikrázó az égbolt, arany füst a lég, eltörpül láng-ûrben a tarka vidék. olvadtan a tarló hullámzik, remeg, domb fölött utaznak izzó gyöngyszemek. Ragyogó kékségen sötét pihe-szál: óriás magányban egy pacsirta száll. 9

6 10 Mit nevezünk drognak? A drogok olyan anyagok, amelyek közvetlenül hatnak a központi idegrendszerre, megváltoztatva annak funkcióit. Megváltoztathatják a pszichikai állapotot, ezért pszichotrop és pszichoaktív anyagoknak is hívjuk õket. Így a drogok fogalma bizonyos orvosságokat éppúgy magában foglal, mint ahogy az alkoholt és a kábítószereket is. A nemzetközi egészségügyi szervezetek több olyan anyagcsoportot különböztetnek meg, amelyekkel vissza lehet élni: Karitász Rév Székesfehérvár Telefon:(22) , , Hívható mindennap 9 17 óra között Ügyfélfogadás: H K Sz: óráig, Cs P: 9 13 óráig elentkezni lehet személyesen, de telefonon is. 1. alkohol, 2. opiátok (heroin, morfium), 3. cannabi (hasis, marihuána), 4. szedatívumok (hipnotikumok, nyugtató- és altatószerek), 5. kokain, 6. egyéb stimulálószerek (izgatószerek, speed ), 7. hallucinogének, 8. dohány, 9. gyorsan illó oldószerek és 10. egyéb pszichotrop anyagok. A drogok eltérõ társadalmi beágyazódása és elterjedése következtében érdemes különbséget tennünk legális és illegális drogok között. Mi a továbbiakban csak legális drogokkal foglalkozunk, vagyis azokkal, amelyek használata nem ütközik törvénybe. Az olyan anyagok használatát, mint a hasis vagy a marihuána (cannabis) LSD, mescalin, kokain vagy heroin, a törvény tiltja, így bármilyen, nem orvosi célra történõ felhasználásuk törvénybe ütközõ cselekedetnek, a szerrel való visszaélésnek számít. Bár a nikotin és a koffein legális drogok, hatásmechanizmusukban és a túlzott fogyasztásuk esetén fellépõ problémák milyenségében világosan különböznek az alkoholtól és a pszichotorp gyógyszerektõl. Ezért a továbbiakban nem lesz szó róluk. A nikotin, bár ebben a könyvben nem emeljük ki többet, nagymértékû függõséghez vezethet! A dohányzás következtében több, egyébként elkerülhetõ betegség és károsodás lép fel, mint az alkoholizmus és a drogfüggõség esetében együttvéve. Minden harmadik, középkorúaknál bekövetkezett idõ elõtti haláleset a dohányzásra vezethetõ vissza. A dohányosoknak körülbelül a fele hal meg szenvedélye miatt. Könyvünk témáját a kultúránkban legelterjedtebb drogokra, az alkoholra és a pszichotrop orvosságokra korlátozzuk. Ezeket a könyvben legtöbbször szenvedélykeltõ szereknek nevezzük, mivel a mai szóhasználatban a drog kifejezést nemigen használjuk az alkohollal és a gyógyszerekkel kapcsolatban. Miért használ az ember drogokat? Mi, emberek, arra törekszünk, hogy a környezetünket, testi állapotunkat, gondolkodásunkat és cselekvéseinket úgy befolyásoljuk, hogy jól érezzük magunkat, és kellemes legyen az életünk ki-ki azt ért ez alatt, amit szeretne. Az állapotunkat, közérzetünket érintõ alapbefolyásokat a 17. oldalon levõ ábrán foglaltuk össze. A drogfogyasztást az ábrán az állapot- és érzelemváltozások többféle fajtája határozza meg, amelyeket mi magunk idézhetünk elõ. A drogfogyasztás esetében egy céltudatos, ésszerû" cselekvésrõl van szó, amely állandó kölcsönhatásban áll a többi viselkedési lehetõségünkkel és életkörülményeinkkel. Tegyük szemléletessé a képet egy egyszerû példán keresztül! Képzeljenek el egy kisbabát, aki sírással és panaszkodással adja tudtul a szüleinek, hogy valamiért nem érzi jól magát. Vajon mit tesznek a szülõk ebben a helyzetben? Azt gondolják, hogy a baba egyedül érzi magát, felveszik, simogatják és beszélnek hozzá (szociális interakció). Azt is gondolhatják, hogy éhes vagy szomjas, így megetetik, megitatják (anyagok fogyasztása). Feltételezik, hogy fáj a hasa (testi állapot) és megmasszírozzák vagy édeskömény teát itatnak vele. Észreveszik, hogy egy ablak nyitva van, és a nap a gyerek szemébe süt (külsõ események), erre becsukják az ablakot vagy odébb tolják a bölcsõt. Úgy vélik, hogy a gyerek unatkozik, és valamilyen játékszert adnak neki (cselekvés). Végül olyan módon is megváltoztathatják és befolyásolhatják a gyerek érzékelését és gondolkodását (kognitív folyamatok), hogy énekelnek neki vagy felhúznak egy zenélõ órát. Amikor az ember felnõ, az állapotát befolyásoló eszközök, jóllehet kifinomultabbá válnak, lényegüket tekintve azonban ugyanazok maradnak. Néhányan már gyerekkorukban kapcsolatba kerülnek a drogokkal pszichoaktív gyógyszerek formájában. Ez az idõszak sok fiatal számára igen gazdag külsõ és belsõ krízisekben. Ha ilyenkor kiszámíthatatlannak és kellemetlennek érzi az ember érzelmi állapotát, a környezetét vagy a testi folyamatait, jól teszi, ha a lelki egyensúlyát nem csak evéssel és drogfogyasztással próbálja visszanyerni. A pszichotorp anyagok által okozott zavarok megelõzésében és egy késõbbi terápia során különös jelentõsége van a külsõ feltételek rendezettségének, a jó közérzetnek, az egészséges táplálkozásnak, a teherbíró társadalmi kapcsolatoknak, az örömet adó tevékenységeknek. Hasonlóan fontos az ésszerû, önmagunk értékeit támogató gondolkodás és döntõkészség azért, hogy ezáltal csökkenhessen az alternatív lehetõségként kínálkozó drog-, illetve alkoholfogyasztás utáni kínzó vágy. Az állapot befolyásolására szolgáló minden elvi lehetõség önmaga is szenvedéllyé fajulhat. Azt, hogy néhányan miért vesznek magukhoz annyi drogot, annak magyarázata egy külön fejezetet érdemel. Az alábbi ábra Lapozzon! 11

7 azonban már sejtetni engedi, hogy az összefüggések nem igazán egyszerûek: a drogfogyasztás nemcsak az állapotunk befolyásolásának egyik igen hatásos módja, hanem ugyanakkor egy cselekvés is, ami a többi cselekvéssel felváltva történik; a drogfogyasztás befolyásolja a beállítottságunkat, 12 hogy mit és hogyan veszünk tudomásul, milyen környezetben mozgunk, vagy milyet teremtünk magunk körül, és erõsítheti vagy gyengítheti testfunkcióinkat, tovább többé vagy kevésbé tudatossá teheti testi állapotunkat. R. S. KEDVES HOZZÁTARTOZÓ! Ha családjában, környezetében alkoholista, gyógyszerfüggõ, kábítószeres vagy bármi mástól függõ ember van, bátran kérjen segítséget, mondja el problémáit, hogy közösen találjunk megoldást a gondokra. Nálunk hasonló problémákkal küszködõ emberekkel találkozhat, akik megértik és elfogadják az Ön helyzetét. Hozzátartozói csoportunk szeretettel várja. FFF Karitász RÉV Szenvedélybeteg-segítõ Szolgálatok Alacsony küszöbû pszichoszociális tanácsadók, ahol beutaló, biztosítás nélkül fogadnak bárkit, együttmûködnek a családorvosokkal Katolikus Karitász RÉV Szenvedélybeteg-segítõ Szolgálat 1115 Budapest, Bartók Béla út 96. Telefon: 1/ Telefax: 1/ Intézményvezetõ: Márton Andrea Szent Cirill és Method Alapítvány RÉV Szenvedélybeteg-segítõ Szolgálat 9025 Gyõr, Bálint Mihály utca 54. Levelezési cím: 9025 Gyõr, Kossuth u. 63. Telefon: 96/ Telefon/fax: 96/ Fõplébániai Karitász Alapítvány RÉV Szenvedélybeteg-segítõ Szolgálat 6000 Kecskemét, Fecske utca 20. Telefon/fax: 76/ Intézményvezetõ: Molnár Ferenc Szent Erzsébet Karitász Alapítvány RÉV Szenvedélybeteg-segítõ Szolgálat 7100 Szekszárd, Munkácsy utca 7/a Telefon: 74/ , 74/ Fax: 74/ Intézményvezetõ: Kálóczi Andrea Caritas Hungarica Eger Alapítvány RÉV Szenvedélybeteg-segítõ Szolgálat 3300 Eger, Kolozsvári utca 49. Telefon/fax: 36/ , Intézményvezetõ: Klement Mariann Szombathelyi Egyházmegyei Karitász Hársfa-ház Szenvedélybetegek Átmeneti Otthona 9700 Szombathely, Wesselényi u. 24. Telefon: 94/ Nagy Lajos király u. 47. Tel.: 94/ Intézményvezetõ: Márton Imre RÉV Szenvedélybeteg Közösségi Gondozó és Alacsony Küszöbû Pszichoszociális Ellátás Intézményvezetõ: Korom Krisztina Hársfa-ház Szenvedélybetegek Nappali Ellátója és Szociális Foglalkoztatója 9700 Szombathely, Hollán Ernõ u. 12. Telefon: 94/ Intézményvezetõ: Punokovicsné Kovács Zsanett Forrás Lelkisegítõk Egyesülete RÉV Szenvedélybeteg-segítõ Szolgálat 4030 Debrecen, Angyalföld tér 11. Telefon/fax: 52/ Intézményvezetõ: Fehér Ottília Alba Caritas Hungarica Alapítvány RÉV Szenvedélybeteg-segítõ Szolgálat 8000 Székesfehérvár, Móri út 20. Telefon: 22/ , Fax: 22/ Intézményvezetõ: Varga udit Barbara 13

8 ALBA ALAPÍTVÁNY Egyházmegyei Karitász 4M TANÁCSADÓ SZOLGÁLAT MUNKAERÕRE VAN SZÜKSÉGE? Amennyiben Ön munkaerõt keres és foglalkoztatna megváltozott munkaképességû munkavállalót, mi felkeressük Önt! 14 Székesfehérvár, Arany ános u. 1. Tel.: 22/ Ügyfélfogadás: szerda 9-12, óra * csütörtök: 9-13 óra Bõvebb szakmai információk: Megoldás Munkáltatóknak és Megváltozott munkaképességû Munkavállalóknak Egy lépést sem kell tennie! Személyesen felmérjük igényeit, elképzeléseit; választási lehetõséget tudunk nyújtani a megváltozott munkaképességû munkavállalók körét illetõen; adott munkakörre alkalmas, képzett munkaerõt tudunk biztosítani; mindezt térítésmentesen nyújtjuk. Mi megtaláljuk Önnek a megfelelõ, megbízható munkaerõt! 4M személyi tanácsadók: ÁLLÁST KERES? Keresse fel szolgálatunkat! Személyre szabott álláskeresési szolgáltatással segítünk Önnek! Laczhegyi Zita Turcsiné Molnár Mária Az iroda telefonszáma: Brit-magyar módszer: személyre szabott munkahelykeresés Ha Ön: aktív korú; legalább 50%-ban megváltozott munkaképességû vagy fogyatékossággal élõ; rokkantsági nyugdíjban, rendszeres szociális járadékban, egyéb nyugdíjszerû vagy semmilyen ellátásban nem részesül; és munkát keres. Térítésmentes munkahelykeresõ szolgáltatással várjuk! A siker nem szerencse, hanem jó stratégia kérdése. Egyházmegyei Karitász ALBA ALAPÍTVÁNY TÁMOGATÓ SZOLGÁLAT 8000 Székesfehérvár, Lövölde u. 28/A Telefon: (22) Fax: (22) A Támogató Szolgálat mûködése A Szolgálat a fogyatékossággal élõ emberek önálló életvitelének megkönnyítése érdekében végzett segítségnyújtás. Célunk, hogy a fizikai, szellemi, mentális állapotból származó hátrány csökkenjen, az életminõség javuljon. A fogyatékossággal élõ ember a társadalom értékes tagjának érezze magát. Mit kínálunk? I. Személyi segítségnyújtás otthonában Ügyintézés Információt nyújtás Tanácsadás II. Szállítás gépkocsival Kiknek segítünk? mozgáskorlátozottaknak, siketeknek és nagyothallóknak, vakoknak és gyengénlátóknak, értelmi fogyatékosoknak, autistáknak, halmozottan sérülteknek. KÖZÖSSÉGI ELLÁTÁS RÉV 8000 Székesfehérvár, Móri út 20. (bejárat az Irányi D. u. felõl) Tel./Fax: (22) Mi a Közösségi Ellátás? A közösségi szenvedélybeteg-ellátás célja a gondozás és a pszichoszociális rehabilitáció. A szenvedélybetegeket, hozzátartozóikat és közvetlen környezetüket segítjük és a járulékos ártalmakat csökkentjük. A RÉV közösségi szolgáltatást igénybevevõnek, személyes céljaira és egyéni szükségleteire alapozva biztosítjuk az ellátást a saját otthonában, térítésmentesen. Mit kínálunk? egyéni esetkezelés, segítõ beszélgetés, családkonzultáció, életviteli tréningek tervezése, önsegítõ csoport, terápiás csoport, szerepjáték csoport, hozzátartozói csoport, társas- és párkapcsolatok kezelése, stresszkezelés, lelki gondozás, utógondozás. Várjuk jelentkezését Székesfehérváron és közvetlen környezetében. 15

9 Eu élelmiszersegély I. félév Az idei esztendõben is elkezdõdött a serény szervezõmunka a Karitászban, a családok élethelyzetének felmérése, rászorultságuk megállapítása, a segélyezettek pontos számbavétele településenként. Ezt a munkát a Katolikus Karitász koordinálja, de a gyakorlati munkát aztán az egyházmegyei karitászok önkéntesei végzik, bevonva más kisebb civil csoportosulásokat is, hiszen több szem többet lát, több kéz többfelé tudja vinni az értékes adományt. A 24 tonnás kamion ún. csillagpontokon teszi le a lisztet, cukrot, tésztát, ahol már várják a közeli települések önkéntesei. Három nap alatt, mert ez az elõírás, mindenkihez eljut a segélyélelmiszer. Székesfehérvár, mint egyike az osztópontoknak, 3 órán belül szétosztotta a hatalmas rakományt, ebben segítettek a Karitásszal szomszédos Rehabilitációs Intézet gondozottjai is. A segítõk fáradt csapata az utolsó adag élelmiszer szállítóját várják (Fotó: Karitász) 16 17

10 EGY ZIVATAROS NAP... amikor nem veszett el a kulcscsomóm! Mindenkinek vannak peches napjai. Egyszer leírtam talán van, aki még emlékszik rá az elátkozott saláta történetét, nos május 5-én valami hasonló történt velem. Felfogható lenne ugyan szerencsétlen napnak is, de inkább a humoros oldaláról nézve, szórakoztató kikapcsolódásnak szánom a leírását. Ezért nyugodtan mosolyogjon, nevessen vagy akár hahotázzon mindenki, aki olvassa, hiszen úgyis van az életben elég szomorú dolog! A fehérvári VOK-ba indultam délelõtt kerékpárral, ahol idõnként alkalmi árusítás folyik: az EZ+AZ szórólapon kinézett cipõt szerettem volna megvenni. A Berényi úton betértem az OTTHON Bútoráruházba, mivel útba esett. Konyhabútort szeretnék cserélni, mivel a mostani, mindössze 8 éves, lassan darabjaira esik szét. A kedves tulajdonosnõ részletesen elmondott és megmutatott mindent, miközben a sok szép, különbözõ stílusú egyéb bútorban is gyönyörködhettem. Kilépvén az üzletbõl, nem tudtam kilakatolni a kerékpárom, mert sehol sem volt a kulcscsomóm. Visszamentem, az alkalmazottak segítségével bejártam Tolnát-Baranyát (a földszinti és emeleti labirintust), de kulcs sehol. Gondolkoztam, s eszembe jutott hogy idefelé, amikor kivettem a leveleket, esetleg a lépcsõházi levélszekrényben hagyhattam a kulcsot. Ez már máskor is elõfordult velem, talán mert az ember ilyenkor a levelekre koncentrál. (A kerékpárlakatot egyszerûen össze lehet kulcs nélkül kattintani.) Gyalog hazasétáltam, egész úton fohászkodtam, mert az utóbbi 2 évben már többször veszett el kulcscsomóm, s jól tudtam, hogy ez több, mint kellemetlen. A kulcsaim persze nem voltak a levélszekrényben. Felcsengettem a szomszédasszonyomhoz, aki nem volt otthon, de a másik szomszédasszony meghallotta a kaputelefont és már hozta is le a kulcscsomómat, amit a lánya vett észre a levélszekrény zárjában. Megkönnyebbülve indultam vissza árván hagyott kerékpáromhoz, miközben kissé csöpörögni kezdett az esõ, de nem látszott veszélyesnek. Eszembe sem jutott, hogy felmenjek valami esõvédõ holmiért. A Bútor-áruházban nagy örömujjongást okoztam, az idõjárás azonban nem méltányolta az örömömet: a boltból kilépve már zuhogott az esõ. Elindultam ugyan a VOK felé, de rövidesen visszafordultam, mert a borultság és a zuhogás fokozódott. Hazáig csak bõrig áztam, tovább nem Délután újra elindultam. A lépcsõházban Katóka szomszédasszonyom feltette szokásos tapintatlan kérdését, hogy hová megyek? Azt mondta, megint meg fogok ázni, mert gyülekeznek a felhõk. Nem baj, mondtam, úgyis akarok egy eldobható, olcsó esõkabátot is venni a VOK-ban. Megmutattam a szórólapon, s kérte, hogy neki is hozzak egyet, mert nagy szüksége lenne rá. Igaz, cipõt, amiért elsõsorban mentem, nem kaptam, de a maradék rikító-rózsaszínûek mellett volt még egy darab csinos fehér, meg egy elfogadható színû sárga esõkabát, ezeket meg is vettem. Vásárlásom közben a csarnok egyik helyén ez nem vicc! elkezdett vastag sugárban beesni az esõ, pillanatok alatt jól eláztatva az asztalon lévõ árut és az asztal melletti fotelt. Azt mondták, kint mindent fehér jégesõréteg borít. Mire végeztem a pénztárnál, ez már nem látszott, csak késõbb, a hazafelé úton láttam a házak szögletében lapuló, még el nem olvadt borsónyi jéggolyócskák tömegét. Õrült zivatar volt, jó félóra múlva tudtam csak elindulni a még mindig szemerkélõ esõben. Az esõköpenyeket nem bontottam ki, mert már alig-alig esett és különben sem tudtam, melyik színt szeretné Katóka választani. Gondoltam, ha gyorsan tekerek, még éppen odaérek a könyvelõmhöz, fontos iratokat kellett volna sürgõsen elhoznom tõle. Még az elkerülõ (Kadocsa) utat sem értem el, amikor szépen, fokozatosan leengedett kerékpárom hátsó kereke. Sajnos mint kiderült kilyukadt, fogalmam sem volt, mitõl. Na, a könyvelõhöz menetelemnek befellegzett, mire gyalog odaérek, vége a munkaidejüknek. Hazáig is legalább 2 km volt még hátra. A Berényi út hosszában sok helyen hatalmas tócsák gyûltek össze a járda mentén, mert nem gyõzték a lefolyók elnyelni a felhõszakadásból eredõ víztömeget. Kaptam is a száguldó autók jóvoltából bõven tusfürdõt, nem is egyet! A végén már ijedten lapultam a falhoz egy-egy autó közeledtén de hiába, ott is elért a fröccsentés. Megjegyzem: a legtöbb vezetõ mobiltelefonozott, miért is figyeltek volna a gyalogosokra? Pechemre a Nefelejcs utcába fordultam be. Ott ugyan az egész úttestet járdáig érõ FFF Különféle szempontok Linz, 2009 (Fotó: Nagy Klára) 18 19

11 víz borította, de maga a járda még viszonylag száraz volt. Két autó jött szembe, szép lassú tempóban araszolva. Üdítõ gondolat volt, hogy õk biztosan nem fognak lefröcskölni. Így is volt, csakhogy a nyomukban keletkezõ hullámok jóvoltából két bõséges, bokán felüli lábvizet vehettem az egyébként vízmentes járdán haladva. Éljen, a tusfürdõkön kívül legalább a napi lábmosásom is megvolt! A cipõim kiszáradásához hosszú napok kellettek Még nem száradtam meg otthon, amikor a szokásosnál jóval korábban megjött férjuram, mert a könyvelõtõl hazahozott fontos iratokat akarta tanulmányozni. Bizony nem ujjongott az örömtõl, talán elképzelhetõ, hogy mit kellett hallgatnom Abban az egyben igaza volt, hogy rosszul választottam meg a sorrendet: mehettem volna elõször a könyvelõhöz, aztán a VOK-ba. De hát valószínû akkor ez a történet nem születik meg, az pedig micsoda nagy kár lett volna, nemde? Késõbb átvittem Katókához az esõkabátokat, melyeknek csomagolásán az ONE SIZE (méret nélküli) feliraton kívül két FELNÕTT (egy férfi és egy nõ) látható esõkabátban, s azon kívül, hogy kínai gyártmány, semmi nem utalt a gyermekméretre sem a csomagoláson, sem a szórólapon. Márpedig mindkettõ gyermekméretû volt! 8 éves unokámnak így lett két plusz esõkabátja, amit továbbajándékozhatott osztálytársainak. Szomszédasszonyom, Katóka viszont nagyon bánatos volt: Majdnem lett egy esõkabátom mondta szomorúan. Igazán kalandos nap volt, de semmi nem tudta elvenni a kedvemet, mert hát ami a lényeg: végre egyszer nem veszett el a kulcscsomóm! Merényi Lászlóné Kati Amikor a terápia nem egészen sikerült... L Alberto és Alicia mindketten ápoltjai egy mentálhigiénés kórháznak. Egy nap, amikor a kórház medencéje mellett mennek el, Alberto váratlanul beleesik a medencébe és lesüllyed az aljára, ahol ott marad mozdulatlanul. Alicia gyorsan beugrik, leúszik a medence aljára és kihúzza a társát. Amikor a kórház igazgatója meghallotta Alicia hõstettét, kiadta, hogy állítsák ki a zárójelentését, mert úgy gondolta, hogy most már mentálisan stabil az állapota. Az igazgató a következõket mondta Aliciának: Két hírem van a számára, egy jó és egy rossz. A jó hír, hogy kiadjuk a zárójelentését, mert azzal, hogy beugrott a medencébe és megmentette egy másik ápolt életét, azzal bizonyította, hogy képes krízishelyzetben racionálisan gondolkodni és ebbõl arra következtettünk, hogy mentálisan egészséges és elhagyhatja a kórházat. A rossz hír az, hogy Alberto, akinek megmentette az életét, a fürdõben a köpenye övével felakasztotta magát, röviddel azután, hogy Ön kihúzta õt a medencébõl. Alicia, nagyon sajnálom, de Roberto elhunyt. Alicia meglepetten mondja az igazgatónak: Nem õ akasztotta fel magát... Én akasztottam fel, hogy megszáradjon! hitelbíráló: Forint vagy deviza alapú hitel érdekelné? ügyfél: A forint alakú, az milyen? hitelbíráló: Van-e valamilyen kölcsöntartozása? ügyfél: Há, van egy, de az ilyen kiváltság volt hitelbíráló: Raiffeisen Direkt, jó napot kívánok, xy vagyok, miben segíthetek? ügyfél: (Mondja a párjának) Te ez egy automata már megint. hitelbíráló: Nem vagyok automata, miben segíthetek? ügyfél: Kérdezett az automata, most mit csináljak? hitelbíráló: Kérem betûzze le a nevét úgy, hogy keresztneveket rendel hozzá. ügyfél: ó, akkor p, mint postás. ügyfél: Egy elõzetes hitelbírságolást szeretnék kérni. ügyfél: Voltam itt a Ráfázán banknál és azt mondták a báró listán vagyok, vagy micsoda. ügyfél: Svájci bank alapon szeretnék kölcsönt. ügyfél: Én svájci bankban kértem a kölcsönt, ez azt jelenti, hogy svájci bankban kell majd befizetni is? ügyfél: Ezen a házon holtig tartó élvezet van! Ráfázán Bank hitelbíráló: Raiffeisen Direkt, jó napot kívánok xy vagyok, miben segíthetek? ügyfél: ó napot kívánok! Vida ózsef, ööööööö Vida ános vagyok. Sosem tudom a nevem. hitelbíráló: Melyik banknál vezeti folyószámláját? ügyfél: Azt hiszem a Media Marktnál van, ha van ilyen bank... hitelbíráló: Állandó lakhelyének tulajdonosa, résztulajdonosa, bérlõje, vagy családtagja? ügyfél: Hát az az igazság, hogy én ilyen megtûrt személy vagyok. ügyfél: Érdekelne az a reklámból, az a kölcsön... a Tipi-topi. hitelbíráló: Ön választhat, hogy HUF, EUR vagy CHF alapon... ügyfél: Azt a franciásat kérném. ügyfél: A Ráfáz bankos kártyámat elnyelte a terminátor!!!! (késõbb visszatelefonál) hitelbíráló: Raiffeisen Direkt, jó napot kívánok... ügyfél: Halló! Én vagyok megint, már mûködik a terminátor! hitelbíráló: Segíthetek még esetleg Önnek valamiben? ügyfél: Igen szeretnék majd Önökhöz átköltözködni, ha ez lehetséges...de mindegy ezt majd odabent megbeszéljük.

12 Segélyhívó számok válságterhesek, gyermekes anyák részére I GÓLYAHÍR Egyesület Tel.: 06-30/ * I LEA Leány Anya Gyermekotthon Tel.: 06-20/ * I OTTHON SEGÍTÜNK Alapítvány Tel.: 06-30/ * Az Orbán Balázs Alapítvány támogatást biztosít határon túli diákok számára. A támogatás feltétele, hogy magyarországi felsõoktatási intézményben tanuljon és tanulmányai befejezése után hazatérjen szülõhazájába a támogatott tanuló. elentkezni lehet és felvilágosítást kapni az alábbi címen: 8200 Veszprém Zrínyi u. 15/E I IN VIA Katholische Mädchensozialarbeit AU-PAIR-KÉNT KÜLFÖLDÖN Szeretnél-e nyelvtanulással és au-pair/babysitter munkával 6-12 hónapot egy külföldi családnál eltölteni? Az au-pair tartózkodás a következõt jelenti: napi 4-6 óra könnyû házimunkát végezni egy külföldi családban és nyelvtanfolyamra járni. Mit jelent az au-pair szó? Kölcsönös felelõsséget jelentõ munka a külföldi munkavállaló fiatal és az õt befogadó család részérõl. Az IN VIA szervezet kapcsolatban áll több ország au-pair munkát közvetítõ irodájával. Az IN VIA szervezetet több mint száz évvel ezelõtt alapították a külföldön munkát vállaló, nyelvet tanuló fiatalok segítésére. Mai alapszabályait az 1969-ben Strassbourgban aláírt Európai Egyezményben rögzítették. Az IN VIA szervezésében a fiatalok a következõ országokba utazhatnak: ð Németország különbözõ városaiba (24 éves korig) lányok-fiúk ð Angliába (27 éves korig) lányok, ritkán fiúk ð Belgiumba/Franciaországba (23/30 éves korig) lányok-fiúk ð Olaszországba (30 éves korig) lányok A kiutazás feltételei: ð alapfokú nyelvtudás az adott ország nyelvén ð az oda- és visszautazás költségeinek fedezése ð a nyelvtanfolyam költségeinek fedezése További részletekrõl az alábbi címen, illetve telefonon lehet érdeklõdni: Az IN VIA magyarországi székhelye: 6726 Szeged, Fürj u. 49. Telefon: 62/ , mobil: 70/ , Az au-pair tanácsadó, Kertész Orsolya várja az érdeklõdõk telefonhívását vagy jét. Hallgassa Ön is a Magyar Katolikus Rádiót! Középhullám (AM vagy MW) 1341 khz (siófoki adó) 810 khz (lakihegyi adó) Kábel-TV hálózaton: (a vételhez kioxiális antennabemenettel rendelkezõ vevõkészülék szükséges) A UPC hálózatán Székesfehérváron a 93,6 MHz-en! Ezúton is köszönetet mondunk minden beérkezett adományért, bélyegért, parafadugóért, szemüvegért, valamint a pénzadományokért. Köszönjük, hogy segítenek, így segíthetünk mi is. Isten fizesse meg! Kérjük továbbra is nagylelkû és megértõ támogatásukat. Az Egyházmegyei Karitász munkatársai Székesfehérváron. A székesfehérvári karitász irodában kapható: * Koncepció (iránymutató) a plébániai (egyházközségi) karitászcsoportok részére. Felépítési és munkaterv. * Alba Caritas Hungarica Alapítvány ismertetõ prospektusa, valamint befizetési csekk. * Irmgard Burjan-Domaning: Sürgetõ szeretet Burján Hildegárd élete. Márton Áron kiadó, (Kedvezményes ára: 80 Ft) Burján Hildegárd Bécs karitászapostola, a Caritas Socialis (C. S.) Nõvérközösség alapítója, a könyv az õ életérõl és munkásságáról szól. * Felebarátomat keresem A felebaráti szeretet imái. (Az eredeti mû: Wolfgang Pucher CM: Die Suche nach dem Nächsten) Az osztrák szerzõ és az osztrák karitász támogatásával kiadott imafüzet. Karitászmunkatársak részére ajánljuk. Szent Gellért Kiadó

13 AZ ALBA ALAPÍTVÁNY évi közhasznúsági jelentése Egyszerûsített mérleg AZ ALBA ALAPÍTVÁNY évi közhasznúsági jelentése Eredménykimutatás FFF 24 25

14 Alba Caritas Hungarica Alapítvány Cél szerinti juttatások Alba Caritas Hungarica Alapítvány Pályázatok 26 Alba Caritas Hungarica Alapítvány Támogatások A közhasznú tevékenységrõl szóló rövid tartalmi beszámoló: Az Alba Caritas Hungarica Alapítvány a korábbi évekhez hasonlóan testi-lelkitermészetbeni szükségletek kielégítésében közremûködött, egyedi esetekben végzett konkrét segítségnyújtást. Adományok közvetítésével, ruházatot, bútort, háztartási cikkeket közvetítettünk és adtunk sok rászoruló embernek. ótékonysági boltunk forgalmát is felhasználva élelmiszert, télen tüzelõt, gyógyszersegélyt nyújtottunk, tisztasági csomagot, ruhanemûket ( kg menynyiségben) ezek pénzben kifejezett értéke a cél szerinti juttatások E Ft összegébõl látható. A természetben nyújtott adományok becsült értéke mintegy E Ft 2008-ban 2713 fõ kereste fel a karitászházat, segítséget kérve. Fogyatékkal élõ embertársaink szolgálatára nyitott Támogató Szolgálatunk, otthonukban segítjük õket, és azon kívül, különféle közösségi terek és programok elérésében. Fogyatékkal élõ fiatalok számára nyitottuk meg a Szent Kristóf klubot heti rendszerességgel, melyet a közeljövõben nappali ellátássá kívánunk fejleszteni. A tervek már készen vannak és engedélyeztetésre várnak nappali intézmény kialakítására. A korábbi évekhez képest, az 53 önkéntes csoportunk száma 135 csoportra nõtt. Csoportjaink lehetõségeik szerint, a környezetükben élõ idõs, egyedülálló, illetve nehéz helyzetû gyermekes családokat támogatnak. A csoportok közül többen az alapítvány jogi hátterével és bankszámlája segítségével tudnak pénzt gyûjteni és így tudják ellátni segítõ munkájukat. Ez a segítségnyújtás élelmiszercsomag osztásában, felzárkóztató nyelvi tábor szervezésében, nagycsaládosok számára családi délutánok szervezésében vagy nyaraltatásban valósult meg ban E Ft továbbított adománnyal tudtuk így segíteni a munkájukat. Az ún. intervenciós gabona feldolgozásából eredõ állami élelmiszersegély akciót is ön- FFF 27

15 kénteseinkkel tudtuk végrehajtani, ennek keretében 122 tonna liszt 11,3 tonna vaníliás karika került kb háztartás asztalára évben a forgalmi napló adatai szerint 5188 megkeresési alkalom került bejegyzésre, amikor segítséget kérõ jelentkezett, ebbõl 2305 fõ a nappali, 1865 fõ a közösségi ellátásban, 1018 fõ az elterelésben vett részt. Az új megjelentek között 47 nõ, és 115 férfi volt. Fontos és társadalmilag hasznos tevékenysége a Révnek az ún. Elterelésben való részvétel, mely a szerhasználaton kapott emberek számára nyújt segítséget. Ebben a programban 66 férfi és 3 nõ vett részt új jelentkezõként a tavalyi évben. A Büntetõ Törvénykönyv lehetõséget biztosít a visszaélés kábítószerrel bûncselekmény bizonyos, a törvényben meghatározott elkövetõi számára, a büntetés elkerülésére. Abban az esetben, amennyiben vállalja a kábítószer-függõséget gyógyító kezelést, ill. a kábítószer-használatot kezelõ más ellátást vagy megelõzõ- és felvilágosító szolgáltatást, akkor a szerhasználó megmenekülhet a kriminalizálódástól. A terápia lényege, hogy a többnyire fiatalok rádöbbenjenek, hogy minden tettüknek következménye van, és a felelõsséget vállalniuk kell. Ennek a felelõsségnek a felismerését és vállalását szolgálja a terápia. KARITÁSZ KLUB PROGRAM RÉV Szenvedélybeteg segítõ szolgálatunk továbbra is négyféle ellátási formát is kínál a betegséggel küszködõknek. Nappali, közösségi ellátást, elterelésben való részvételi lehetõséget kínálunk, és továbbra is választható az alacsonyküszöbû, anonim segítség, mely magas színvonalú szakmai tudással és a keresztény felebaráti szeretettel párosulva valósul meg ban is rendelkezésre állt, a megváltozott munkaképességû embertársaink számára megnyitott ún. 4M tanácsadó iroda, mely õket hivatott segíteni abban, hogy ne védett foglalkoztatókban dolgozzanak, hanem a nyílt munkaerõpiacra kerüljenek. 4M: Megoldás Munkáltatóknak, Megváltozott munkaképességû Munkavállalóknak. a sikeres brit munkaprogram magyar változatát kínáljuk ban 283 fõ elhelyezését kísérelte meg a tanácsadó iroda, ebbõl folyamatban van 6 fõ elhelyezése, 42 fõ pedig elhelyezkedett. Még bõven van tennivaló a munkáltatók szemléletformálásában is, de természetesen a megváltozott munkaképességû emberek elhatározása is néha bátortalan. *** Az Alba Caritas Hungarica Alapítvány kuratóriumának tagjai, munkájukat térítésmentesen végzik, nem részesülnek sem cél szerinti pénzbeli kifizetésben, sem természetbeni vagy értékpapír juttatásban, sem tiszteletdíjban vagy megbízási díjban, sem kölcsönben és egyéb juttatásban. Székesfehérvár, április 13. Nagy Lajosné ügyvivõ úlius augusztus: NYÁRI SZÜNET Szeptember 3. Nyári élménybeszámoló. Elõadó: Bartókné Mici. 10. Lelki délután. Tartja: Polácska Erzsébet hitoktató. 17. Egészségügyi tennivalók idõsödõ korban. Elõadó: Polácska Erzsébet. 24. Névnapok közös ünneplése. Megjelenésére számítunk, szeretettel várjuk! Székesfehérvár, Lövölde u. 28/A * Telefon: (22) Hajdó Györgyné klubvezetõ 29

16 Következõ számunk októberben jelenik meg. Lapzárta: szeptember 15. Ehhez várjuk gondolataikat, írásaikat. KÉRÜK AZOKAT AZ ADOMÁNYOZÓINKAT, AKIK ADÓIGAZOLÁST KÉRNEK, HOGY ADÓSZÁMUKAT KÖZÖLÉK VELÜNK, MERT CSAK ENNEK ISMERETÉBEN ADHATUNK KI IGAZOLÁST A BEFIZETETT ADOMÁNYRÓL. Közlemény a Karitászházról Félfogadás naponta (hétfõtõl péntekig): óráig (tanácsadás) Ruhaosztás szerdán és pénteken óráig Karitászboltunk óráig tart nyitva (ruhanemû, cipõ, bõráru stb. kapható igen kedvezményes áron) Cím: Székesfehérvár, Lövölde u. 28/A (a garázssor mellett az Erzsébet utcával párhuzamosan a GYIVI mellett, a vasútállomástól 5 percre) Telefon: (22) , Fax: (22) A ház, a város és a Székesfehérvári Egyházmegye Karitász Központja. Mindenkit szeretettel várunk! Karitászbolt ÓTÉKONY KERESKEDÉS Szeretettel várunk minden kedves vásárlót a Karitász boltjában! Itt mindenki vásárolhat, hiszen ezzel a Karitászt támogatja! Segítsen, hogy segíthessünk! A bolt bevételébõl élelmiszer kerül a rászorulók asztalára... Nyitva tartás: hétfõtõl péntekig óráig. Cím: Karitászház Székesfehérvár, Lövölde út 28/A Nagyon olcsó áron kapható jó minõségû használt ruhanemû, cipõ, táska, bõráru. Köszönjük segítségét! Támogassuk a Karitászt! Kiemelten közhasznú szervezet A Karitász gyûjt: Használt levélbélyeget: Ne dobja el! Mindenféle bélyeget, válogatás nélkül értékesíteni tudunk. Ha valakinek nincs rá szüksége, kérjük ne dobja a szemétkosárba, hanem vágja körül a borítékon (kb. másfél cm-es szegélyt hagyva) nem kell leáztatni és gyûjtse össze, küldje el. Természetesen használt bélyegekrõl van szó: külföldi és magyar egyaránt. Használt felbélyegzett borítékot. Képes levelezõlapokat: régit és újat, bélyeggel és bélyeg nélkül is. Régi postai levelezõlapokat. Régi bélyeggyûjteményeket. Használt parafa dugót. Tartós élelmiszert. Régi szemüvegeket. Kérjük a fenti dolgokat összegyûjtve a Karitász címére elküldeni: Alba Caritas Hungarica Alapítvány Egyházmegyei Karitász 8000 Székesfehérvár, Lövölde u. 28/A Tel.: (22) , Fax: (22) Pénzadományt is örömmel fogadunk, bármilyen csekély összeg is legyen. Sok kicsi sokra megy! Adóigazolást tudunk adni. Számlaszám: OTP Adószám: Mindezt a szegények támogatására fordítjuk! Köszönjük, hogy támogatják a Karitász munkáját

Narkománok gondozása és gyógykezelése

Narkománok gondozása és gyógykezelése Narkománok gondozása és gyógykezelése Készítette: Halasi Anita 2005. Minden jog fenntartva a szerzőnek és a Rubeus Egyesületnek! Tartalomjegyzék Tartalomjegyzék...1 1. Bevezető.....2 2. Drogpolitika......

Részletesebben

OLTALOM KARITATÍV EGYESÜLET BESZÁMOLÓ 2007

OLTALOM KARITATÍV EGYESÜLET BESZÁMOLÓ 2007 OLTALOM KARITATÍV EGYESÜLET BESZÁMOLÓ 2007 OLTALOM KARITATÍV EGYESÜLET BESZÁMOLÓ 2007 Wesley János Kiadó Kht. Budapest, 2008 Oltalom Karitatív Egyesület TARTALOMJEGYZÉK 2007 Köszöntöm az Olvasót! (Iványi

Részletesebben

Támogatott foglalkoztatás szolgáltatás

Támogatott foglalkoztatás szolgáltatás Jásper Éva Csányi Zsuzsanna Támogatott foglalkoztatás szolgáltatás Jegyzet EÖTVÖS LORÁND TUDOMÁNYEGYETEM BÁRCZI GUSZTÁV GYÓGYPEDAGÓGIAI KAR Budapest, 2009 A jegyzet a következő kézikönyv átdolgozásával

Részletesebben

Az én történetem avagy hogyan találjam meg nőként önmagam a 21. században

Az én történetem avagy hogyan találjam meg nőként önmagam a 21. században Az én történetem avagy hogyan találjam meg nőként önmagam a 21. században 1 A Junior Achievement Magyarország Alapítvány által készített kiadvány megjelenését, az Országos Foglalkoztatási Közalapítvány

Részletesebben

Lehetőségek, Értékek, Támogatások nyújtása komplex szolgáltatásokkal családok átmeneti otthonaiban élő családok számára

Lehetőségek, Értékek, Támogatások nyújtása komplex szolgáltatásokkal családok átmeneti otthonaiban élő családok számára LÉT-Kérdés Lehetőségek, Értékek, Támogatások nyújtása komplex szolgáltatásokkal családok átmeneti otthonaiban élő családok számára TÁMOP-5.2.5/A-10/2-2010-0011 2011. szeptember 30. 2013. szeptember 29.

Részletesebben

Üllői. Közösségben az erő. Emberségből jeles. Év végi segítség. Jó kezekben az iskola. Üllői pofon a Vasasnak. A tartalomból:

Üllői. Közösségben az erő. Emberségből jeles. Év végi segítség. Jó kezekben az iskola. Üllői pofon a Vasasnak. A tartalomból: Költségvetés 2012 Nem lesz könnyű a 2012. esztendő. A nehézségek a város költségvetésén is tükröződnek. Több fronton várható szigorítás, ennek ellenére kijelenthető: a város még mindig irigylésre méltó

Részletesebben

Tolna város hivatalos honlapja: www.tolna.hu

Tolna város hivatalos honlapja: www.tolna.hu XXV. évfolyam 5. szám Ballagás a Sztárai gimnáziumban. Az igazgatónő dr. Novothné Bán Erzsébet a felnőtté, önállóvá válás nehézségeiről is beszélt. Tolna város hivatalos honlapja: www.tolna.hu 2015. május

Részletesebben

4 7 10 Felsõoktatás iskolapélda KERÜLETI ÖNKORMÁNYZAT INGYENES LAPJA. Segítség az átképzéshez. Köztisztaság, közbátorság közbékesség

4 7 10 Felsõoktatás iskolapélda KERÜLETI ÖNKORMÁNYZAT INGYENES LAPJA. Segítség az átképzéshez. Köztisztaság, közbátorság közbékesség A VIII. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZAT INGYENES LAPJA XV. évfolyam I 2007. szeptember 11. I Megjelenik: kéthetente 4 7 10 Felsõoktatás iskolapélda Segítség az átképzéshez Köztisztaság, közbátorság közbékesség KÉPES

Részletesebben

1. AZ ÖNKÉNTESSÉG FOGALMA, HELYE A TÁRSADALOMBAN

1. AZ ÖNKÉNTESSÉG FOGALMA, HELYE A TÁRSADALOMBAN "Az önkéntesek fantasztikus újítók. Ezért lelkünk rajta,ha nem vesszük munkájukat komolyan. De ne felejtsük el, mindannyian sokat tanulhatunk egymástól." Elisabeth Hoodless (1997), Igazgató, Community

Részletesebben

Segítő Kéz Szociális Alapszolgáltató Intézmény 2091 Etyek Magyar u.1. Szakmai Program 2014. Készítette: Soósné Kurucz Ágnes Intézményvezető

Segítő Kéz Szociális Alapszolgáltató Intézmény 2091 Etyek Magyar u.1. Szakmai Program 2014. Készítette: Soósné Kurucz Ágnes Intézményvezető Szeresd egészségedet, mert ez a jelen. Védd a kisgyermeket, mert ez a jövő. Őrizd a szüleid egészségét! - mert A múlton épül fel a jelen és a jövő. ( Bárczi Gusztáv) Segítő Kéz Szociális Alapszolgáltató

Részletesebben

Kanizsa. XXIII. évfolyam 4. szám 2011. február 3. Egy tucat település és Nagykanizsa. meg annak az Európai Unió által támogatott környezetvédelmi

Kanizsa. XXIII. évfolyam 4. szám 2011. február 3. Egy tucat település és Nagykanizsa. meg annak az Európai Unió által támogatott környezetvédelmi Kanizsa LOKÁLPATRIÓTA HETILAP XXIII. évfolyam 4. szám 2011. február 3. Egy tucat település és Nagykanizsa csatornázási gondjai oldódnak meg annak az Európai Unió által támogatott környezetvédelmi nagyberuházásnak

Részletesebben

Merre tovább, melyik úton?

Merre tovább, melyik úton? Merre tovább, melyik úton? A fogyatékosságügy a szociál- és a foglalkoztatáspolitikában Jegyzet EÖTVÖS LORÁND TUDOMÁNYEGYETEM BÁRCZI GUSZTÁV GYÓGYPEDAGÓGIAI KAR Budapest, 2009 Tartalom Bevezető 7 A fogyatékosságügy

Részletesebben

Milyen kihívások várnak ránk 2015-ben?

Milyen kihívások várnak ránk 2015-ben? www.vd.hu EGYESÜLT VILLAMOSENERGIA-IPARI DOLGOZÓK SZAKSZERVEZETI 25 SZÖVETSÉGE 2015. JANUÁR-FEBRUÁR Az ágazati szakszervezeti szövetség éves! 21. ÉVFOLYAM, 1. SZÁM A tartalomból: Megindultak az ágazati

Részletesebben

Álláskalauz 08/09. Lépésről lépésre út egy jobb állás felé

Álláskalauz 08/09. Lépésről lépésre út egy jobb állás felé Álláskalauz 08/09 Lépésről lépésre út egy jobb állás felé H Álláskalauz 08/09 ISBN 978-80-970027-8-7 Lépésről lépésre út egy jobb állás felé H 4 Tartalom Tartalom 5 1 Előszó 6 2 Álláskeresők 8 2.1. Diákok

Részletesebben

Nõtlen Tiszti Szálló: tovább egyeztetnek. Felavatták hazánk elsõ ruszin képtárát. Váchoz került. Szabad-e bejönni ide Betlehemmel? 2009.

Nõtlen Tiszti Szálló: tovább egyeztetnek. Felavatták hazánk elsõ ruszin képtárát. Váchoz került. Szabad-e bejönni ide Betlehemmel? 2009. ingyenes kiadvány ASZÓD VÁROS KÖZÉLETI HAVILAPJA Nõtlen Tiszti Szálló: tovább egyeztetnek Aszód továbbra is megvenné az épületet A város továbbra is szeretné megszerezni a volt Nõtlen Tiszti Szálló épületét

Részletesebben

HíRMONDÓ ZSOMBÓI. A folyamat elindult tájékoztatás a csatornázásról. Felhívás Falugyűlésre. Összefogással készült el az focipálya világítása!

HíRMONDÓ ZSOMBÓI. A folyamat elindult tájékoztatás a csatornázásról. Felhívás Falugyűlésre. Összefogással készült el az focipálya világítása! 2009. március VII. évfolyam 2. szám ZSOMBÓI HíRMONDÓ Zsombó Község Önkormányzatának hivatalos információs és kulturális kiadványa A folyamat elindult tájékoztatás a csatornázásról Felhívás Falugyűlésre

Részletesebben

Kőbányai. Segítség percek alatt. Hírek. Egyedülálló mentőállomás Kőbányán 6. old. 4. 7. 16. Új fogorvosi székek. Iskolakezdési támogatás

Kőbányai. Segítség percek alatt. Hírek. Egyedülálló mentőállomás Kőbányán 6. old. 4. 7. 16. Új fogorvosi székek. Iskolakezdési támogatás Új Kőbányai XXIV/8. 2014. augusztus A X. kerület közérdekû magazinja Hírek Segítség percek alatt Egyedülálló mentőállomás Kőbányán 6. old. A tervek szerint halad a Zsivaj utcai rendelő 100 milliót is meghaladó

Részletesebben

A Szombathelyi Egyházmegyei Karitász családsegítő tevékenysége

A Szombathelyi Egyházmegyei Karitász családsegítő tevékenysége A Szombathelyi Egyházmegyei Karitász családsegítő tevékenysége A karitatív tevékenységek a kereszténységgel együtt bukkantak fel a történelemben. Az okot a gondolkodásmódban találhatjuk. A keresztény ember

Részletesebben

Érzékenység és elfogadás. CÍMLAPTÖRTÉNET A vers a sorsom ajándéka... Százezrek otthonában ad meleget. Menekítési terv vészhelyzet esetén

Érzékenység és elfogadás. CÍMLAPTÖRTÉNET A vers a sorsom ajándéka... Százezrek otthonában ad meleget. Menekítési terv vészhelyzet esetén w w w. m e o s z. h u XXXV. évf. 2. szám 2015. február 150 Ft A M O Z G Á S KO R L ÁT O Z O T TA K E G Y E S Ü L E T E I N E K O R S Z Á G O S S Z Ö V E T S É G E L A PJ A Érzékenység és elfogadás CÍMLAPTÖRTÉNET

Részletesebben

MUNKAANYAG. Tamás Béláné. Gondoskodás, gondozás, ellátás, szolgáltatásnyújtás intézményi keretek között. A követelménymodul megnevezése:

MUNKAANYAG. Tamás Béláné. Gondoskodás, gondozás, ellátás, szolgáltatásnyújtás intézményi keretek között. A követelménymodul megnevezése: Tamás Béláné Gondoskodás, gondozás, ellátás, szolgáltatásnyújtás intézményi keretek között A követelménymodul megnevezése: Személyes gondoskodási feladatok az alap- és szakosított ellátások területén A

Részletesebben

TURAI HIRLAP. (folytatás a 2. oldalon) Kalifornia pár napra Turára költözött Amusement (mulatság, élvezet)

TURAI HIRLAP. (folytatás a 2. oldalon) Kalifornia pár napra Turára költözött Amusement (mulatság, élvezet) ingyenes TURAI HIRLAP KÖZÉLETI HAVILAP 2007. JANUÁR Nyitás várhatóan június 1-jén CBA élelmiszeráruház épül a Kenderföldön Tizenkilenc jelentkezõ település közül öt helyen épít élelmiszeráruházat a CBA

Részletesebben

HÍRLEVÉL. Polgármesteri. Óvodai hírek 10. old. Kalendárium 12. old. Iskolai hírek 14. old. HÚSVÉTI KÖSZÖNTŐ. Bíró András Ez a húsvét

HÍRLEVÉL. Polgármesteri. Óvodai hírek 10. old. Kalendárium 12. old. Iskolai hírek 14. old. HÚSVÉTI KÖSZÖNTŐ. Bíró András Ez a húsvét Polgármesteri KEREK EGYHÁZA HÍRLEVÉL HÚSVÉTI KÖSZÖNTŐ Óvodai hírek 10. old. Bíró András Ez a húsvét fák, virágok megzsendülnek, mintha húznák-vonnák őket, oly sebesen, gyorsan nőnek. fiatalok megszédülnek,

Részletesebben

Szakmai ajánlás A KÖZÖSSÉGI ELLÁTÁS SZENVEDÉLYBETEGEK RÉSZÉRE

Szakmai ajánlás A KÖZÖSSÉGI ELLÁTÁS SZENVEDÉLYBETEGEK RÉSZÉRE Szakmai ajánlás A KÖZÖSSÉGI ELLÁTÁS SZENVEDÉLYBETEGEK RÉSZÉRE FSZH Szociálpolitikai és Munkaügyi Intézet Addiktológiai Szakértői Munkacsoport Budapest, 2008. TARTALOM: A közösség fogalma A közösségi ellátás

Részletesebben

2007. január 20. Ára: 80 Ft

2007. január 20. Ára: 80 Ft Hirdessen az Izsáki Hírekben és az Izsáki Televízióban XVII. évfolyam 1. szám Pince- és újborszentelõ Agárdyn 2007. január 20. Ára: 80 Ft Nappali középiskola Izsákon December 27-én hagyományteremtõ ünnepségre

Részletesebben

2002. szeptember, XII. évf. 3. (31.) szám A Magyar Schönstatti Családmozgalom lapja. Fotó: Varga Kata KOPOGTATÓ

2002. szeptember, XII. évf. 3. (31.) szám A Magyar Schönstatti Családmozgalom lapja. Fotó: Varga Kata KOPOGTATÓ 2002. szeptember, XII. évf. 3. (31.) szám A Magyar Schönstatti Családmozgalom lapja Erõforrásunk a család Fotó: Varga Kata KOPOGTATÓ A házasság nem magánügy, hanem országépítõ közügy. Isten azt az építõkövet

Részletesebben

Városháza. 2 Püspökladányi Hírek 2013. június 12. Csökkenőben a bűnelkövetések száma, nő a felderítettségi mutató, jól teljesít a rendőrség

Városháza. 2 Püspökladányi Hírek 2013. június 12. Csökkenőben a bűnelkövetések száma, nő a felderítettségi mutató, jól teljesít a rendőrség A VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT lapja XXIV. évfolyam 10. szám 2013. június 12. Ingyenes A sírásból sok kijárt már népünknek, így nem kérhetek mást, mint hogy Isten áldja a magyart! Tisztelt Olvasóink! Előző számunkban

Részletesebben

Programok EP választások 2014 Segítség a szállásadóknak!

Programok EP választások 2014 Segítség a szállásadóknak! Fonyódi Hírmondó XV. évfolyam 6. szám www.fonyod.hu 2014. június Programok EP választások 2014 Segítség a szállásadóknak! 2 Közérdekű információk Fonyódi Polgármesteri Hivatal Cím: 8640 Fonyód, Fő u 19.

Részletesebben

Ünnepi beszédet mondott dr. Szűcs Lajos, a Pest Megyei Közgyűlés elnöke

Ünnepi beszédet mondott dr. Szűcs Lajos, a Pest Megyei Közgyűlés elnöke XX. é vfo lya m XI. szá m 2 0 1 1. n o v e m b e r S z e n t An d rá s t h a v a KISKUNLACHÁZA ÖNKORMÁNYZATÁNAK ÁNAK KÖZÉLETI, KULTURÁLIS, HAGYOMÁNYŐRZŐ ÉS SZÓRAKOZTATÓ LAPJA Október 23. Képes beszámoló

Részletesebben

Az idősödő társadalom - megoldási forgatókönyvek. Milyen választási lehetőségeink vannak a jövőre nézve?

Az idősödő társadalom - megoldási forgatókönyvek. Milyen választási lehetőségeink vannak a jövőre nézve? Az idősödő társadalom - megoldási forgatókönyvek Milyen választási lehetőségeink vannak a jövőre nézve? 2 Idősödő társadalom A 2009. évi Lundi Nyilatkozat 1 rámutat az előttünk álló egyik legnagyobb kihívásra:

Részletesebben