Magyarország a XX. században és ma

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Magyarország a XX. században és ma"

Átírás

1 Magyarország a XX. században és ma Országjelentés az ENWRA projekthez Magyarország Tartalom 1. Az ENWRA projektben Magyarország részéről az ETF Alapítvány vesz részt. Bemutatkozunk. 2. A mai magyarországi helyzet következménye néhány XX. századi történelmi eseménynek. Ahhoz, hogy a mai magyar társadalom működését, összetételét megértsük, lényeges megemlékeznünk ezekről az eseményekről. 3. Az ENWRA projekt a részt vevő országokban vidéken élő nők helyzetét ismerteti meg. Megosztunk néhány adatot a magyar nők értékrendi változásairól, iskolázottságáról, munkaerő piaci helyzetéről, beleértve a vidéki nők helyzetét is. 4. Végül összefoglaljuk jelenlegi helyzetünket. 1. Az ETF Alapítvány Az ETF Alapítványt 2007-ben egy hölgy alapította, aki az ENWRA projekt közötti magyarországi partnertalálkozóján aktív közreműködést is vállalt, segítve az Alapítvány munkáját. Az Alapítvány kuratóriuma három főből áll, akik önkéntes alapon végzik tevékenységüket. 1

2 Az ETF Alapítvány központi célja támogatni a köz-, a civil, a vállalati és a tudományos szektorok közötti konstruktív együttműködést és a bizalom erősödését. Ezt elsősorban hírés kapcsolatközvetítéssel, csoportos képzésekkel és egyéni tanácsadáson keresztül kívánja elérni. Munkájával hozzájárul az egyén megerősödéséhez, hogy az felelősen tudja megvédeni természeti környezetét és kompetenssé váljék a fenntartható fejlődést szolgáló közösségi törekvések támogatására. Munkáját elnyert pályázati forrásból kiegészülve végzi. jelenleg három fő munkavállaló segítségével Az ETF Alapítvány tevékenységei Az alapvető célkitűzés megvalósítása érdekében - az esélyegyenlőség, a társadalmi integráció, közösségi- és értékteremtés elvének érvényre jutását is figyelembe véve - az Alapítvány ban többek között az alábbi tevékenységeket végezte civil, intézményi, vállalkozói partnereivel és önkénteseivel: A hátrányos helyzetű és a halmozottan hátrányos helyzetű csoportok társadalmi és gazdasági esélyegyenlőségének javítása és felzárkóztatása. Foglalkoztatásuk és integrációjuk elősegítése. Az ETF Alapítvány két fő fiatal foglalkoztatását vállalta vidéki telephelyén, akiknek munkáját mentor segíti. Az ehhez szükséges forrásokat elnyert pályázati (TÁMOP= Társadalmi Megújulás Operatív Program 1 ) forrásból biztosítja. Szemléletformálás, információ terjesztés céljából rendezvényeket szervezett, képzéseket, tájékoztató előadásokat tartott az önfenntartó és fejlesztő kezdeményezések támogatására. Önkéntes munka végzéséhez szükséges tájékoztatókat, képzéseket tartott, hogy a munkába állást elősegítse. A fenntartható életmód, az energiahatékonyság és a megújuló energiák felhasználásának népszerűsítése, a környezeti minőség javításának segítése. Az Alapítvány workshopokat, bemutatókat tartott, ismeretterjesztő anyagokat készített és terjesztett. Az egészségtudatos életmód mintájának - ezen belül is a szemléletváltás, felelősségteljes magatartás és gondolkodás - terjesztése és erősítése. Az Alapítvány sportrendezvényeket, tájékoztató előadásokat szervezett, sporteszközöket adott használatba a telephelyén élő lakosság számára. Továbbá: tehetséges fiatal felnőttek és a vállalati szféra összekapcsolása az esélyegyenlőség és az esélyhez juttatás jegyében, 1 TÁMOP Magyarország Nemzeti Stratégiai Referenciakerete, az Új Magyarország Fejlesztési Terv (ÚMFT) keretein belül jött létre 2007-ben, és A társadalom megújulása prioritásának megvalósítását szolgálja az Európai Uniós jogszabályokkal és rendeletekkel összhangban. A program 2013-ig tartott. Célja a gazdaság fellendítése, amihez szükség van új munkahelyek teremtésére és az infrastruktúra fejlesztésére. Az ezekhez szükséges feltételek megteremtését kívánták segíteni a TÁMOPpályázatok. A program költségvetése több mint 4 milliárd euró volt, 85%-ban uniós és 15%-ban hazai forrásból. 2

3 a civil és a vállalkozói szféra különböző szereplőinek társadalmi összefogását segítő rendezvények szervezése, a korszerű állattartás, állatvédelem alapjainak és elveinek meghonosítása az állatok életminőségének javítása érdekében. Az ETF Alapítvány aktuális projektjei Bridge the gap (Leonardo da Vinci Partnerségi pályázat) Generációk közötti együttműködés és élethosszig tartó tanulás egymás segítségével, 11 partner ország egy-egy civil szervezetének részvételével. ENWRA (Grundtvig Tanulási kapcsolatok) Vidéki nők európai hálózata 7 partnerország civil szervezeteinek részvételével. TÁMOP (Magyarországon a társadalom megújulását támogató pályázati projektek) a) Egészségre nevelő és szemléletformáló életmód programok. b) Hátrányos helyzetű célcsoportok foglalkoztatásának támogatása. 2. Magyarország a XX. században és ma Az ország szétdarabolása június 04-én írták alá az úgynevezett Trianoni békeszerződést, mely Magyarország (korábban Magyar Királyság) új határainak megállapítása mellett főben korlátozta a magyar hadsereg létszámát, megtiltotta a légierő és nehézfegyverek tartását. A több, mint ezeréves múltú ország területéből kevesebb, mint harmada terület maradt, km 2 -ből km 2. Az ország feldarabolása következtében népessége a korábbi főről főre csökkent. Az ország elveszítette arany, ezüst és sóbányáit, erdeinek közel 90%-át, termőföldjeinek 61,4%-át, ipartelepeinek több, mint felét, kiépített útjainak 64,5%-át, nyersvasának 83%-át. 2 forrás: Wikipédia 3

4 Bár az elcsatolt területeken élők többsége nem magyar nemzetiségű volt (az 1910-es népszámlálás adatai szerint több, mint tíz nemzetiség élt a Magyar Királyság területén), a békeszerződés során az országhatárok megvonása gyakran nem követte a nyelvi vagy nemzetiségi határokat. Sok esetben egységes tömbben élő magyar lakosságú területeket is elcsatoltak. Mintegy 3,3 millió magyar rekedt kívül az új magyar állam határain, jelentős részük Erdélyben (ma Románia). Az elcsatolt területeken az új rezsimek megbízhatatlannak tartották a korábbi, többnyire magyar nemzetiségű értelmiségi, hivatalnoki réteget, és sokukat elbocsátották. Nagy részük az 1920-as években Magyarországra települt át, ahol jelentős nélkülözések után is csak részben találtak munkát. Mindez belpolitikai feszültségeket keltett. A volt Magyar Királyság területeinek felhasználásával mesterségesen kreált államok hat évtizeddel később sorban felbomlottak, volt amelyik békével, volt amelyik háborúban. Ma már csak Ausztria, Lengyelország és Románia létezik olyan államként, amely a trianoni szerződés által a Magyar Királyság területéből részesült. A magyar társadalom az ország ilyen mértékű feldarabolását máig tragédiaként éli, mértékét igazságtalannak tartja, és nem tudta feldolgozni azt. A magyar Országgyűlés 2010-ben június 04-ét a nemzeti összetartozás napjává nyilvánította. Magyarország a szocializmusban 3 A Trianon utáni országban kialakult helyzet konszolidálásának eredményeit a nagy gazdasági világválság egyik napról a másikra megsemmisítette. Majd jött a következő háború, melyben az ország nemzeti vagyonának 40%-át vesztette el. Felrobbantották nagy folyóinak (Duna, Tisza) összes 3 forrás: Wikipédia 4

5 hidját, elpusztult a vasút 40%-a, a gyárak 90%-át érte valamilyen kár. Embervesztesége fő közé tehető. Magyarország a II. Világháborúban a Szovjetunió megszállási övezetébe került. Bár a háborút követő első demokratikus választáson nem a baloldali pártok győztek, terror segítségével és egy manipulált második választással a kommunista párt vette át a hatalmat az országban. Létrejött az egypárt rendszer és totális kommunista diktatúra kezdődött, melyre féktelen terror volt jellemző között közel egymillió embert vontak ügyészi eljárás alá, és ebből minden második ellen vádat is emeltek. A tőkés és polgári réteget, mint osztályidegen elemeket munkatáborokba deportálták, kitelepítették, illetve kivégezték. A gyárakat és földbirtokokat erőszakkal államosították ban egy békésnek indult egyetemi diáktüntetés tömegtüntetéssé vált. A felkelés néhány napon belül a kommunista párt bukásához, a többpártrendszer visszaállításához vezetett. A nyugati hatalmak azonban biztosították a szovjet vezetést arról, hogy nem nyújt segítséget a magyar kormánynak. Ezt követően a Szovjetúnió hadüzenet nélkül megtámadta Magyarországot. Az aránytalanul nagy túlerővel szemben néhány napig tartó küzdelem után a harc elbukott. Ezt követően közel negyedmillióan hagyták el az országot, nyugatra menekülve. A harcokban részt vevő itt maradottakat tömegesen letartóztatták, bebörtönözték, sokukat kivégezték. Ezután ismét konszolidáció következett; a félelem légkörét felváltotta a felejtésé. A politika kompromisszumot kötött: a nagyobb magánéleti szabadságért, karrierlehetőségekért cserébe a politikai aktivitást szigorúan korlátozta. Az életszínvonal növekedni kezdett, gazdasági reformként néhány piaci ösztönző óvatos bevezetésére is sor került, ami akkoriban bátor cselekedetnek számított. A Szovjetunióban bekövetkezett politikai változások, Gorbacsov 1985-ös nyitása Magyarországra újabb változásokat hozott. A globalizált Magyarország 4 Az es években keződött Közép- és Kelet-Európai változások mindegyike a globalizáció jegyében zajlott le, annak reményében, hogy országai néhány évtizeden belül a nyugati, jogilag fejlett országok egyenrangú partnerei lesznek. Ezt három alapelv alkalmazása kívánta elősegíteni: a működő tőke behozatalának adó- és egyéb kedvezményekkel történő támogatása, az állami termelő vállalatok és pénzintézetek gyors privatizálása (magántulajdonba adása), szabad kereskedelmi elvek alkalmazása. 4 forrás: Ferber Katalin: Érdemeink beismerése mellett. Jószöveg Műhely Kiadó, Budapest, Ferber Katalin 1993 óta él Japánban, a Waszeda Egyetem (Tokió) egyetemi tanára, összehasonlító gazdaság- és pénzügytörténetet tanít. 5

6 A hitelfolyósítások és külkereskedelmi protekcionizmus a Kelet-Európai gazdaságok többségének teljes jövedelem-kivonását okozta. Az átalakítás során nem vették figyelembe a társadalmi következményeket. A kötelezővé tett privatizáció Magyarországon tőkepiac nélkül, kezdetleges kereskedelmi bankrendszerrel, belföldi megtakarítások nagyon alacsony szintje mellett történt meg. Meghirdetett célja az volt, hogy tőkés tulajdonosokat csináljanak, valamint működőképes és hatékony gazdaságot hozzanak létre fejlett technológiával. Ezzel szemben kis befektetéssel, gyors megtérüléssel és gyakori tőkekivonással az ország vagyonának lecsapolása történt. Közel egymillió munkahely szűnt meg. Az előző rendszer minden intézményét megsemmisítették a benne lévők gyakorlatával együtt. Nem vették figyelembe az ország közel ötven éve működő kulturális, oktatási, társadalompolitikai és egészségügyi rendszerét. Az állam gyors kivonulása e területekről beláthatatlan következményekkel járt. A magyar társadalom egy újabb sokkot élt át. Az emberek önértékelése, identitása, anyagi biztonsága megrendült. Ezek után nézzük a mai magyar társadalom és benne a nők jelenlegi helyzetét, néhány adat segítségével. Foglalkoztatás 5 A szocializmusban a teljes foglalkoztatás elve érvényesült. Akinek nem volt igazolt munkahelye, munkakerülőnek minősítették, és ezért börtönbüntetés járt. Az állami gondoskodás eszméjét ültették az emberekbe. A globalizációval érkezett új világnézet szerint mindenki gondoskodjon magáról. Nem egészen tíz év alatt leépítették az előző időszakban működő gazdaságot és intézményrendszert között leépült a mezőgazdaság, az építőipar, a kohászat és fémfeldolgozás, gépgyártás. Ezt követte között a költségvetési intézmények felszámolása, átalakítása. Elő- és korengedményes nyugdíjazások történtek. Az állás nélkül maradottak kétharmada inaktívvá vált. A szocialista rendszerben a nők gazdaságilag aktívak voltak. A nők éves korosztályában 70,1% végzett kereső tevékenységet! A teljes női népesség ~45%-a dolgozott. A férfiak éves korosztályában 86,9% dolgozott, az összes férfi népességen belül a dolgozók aránya 56,9% volt. Ezek az adatok a globalizáció megérkezését követően drasztikus változásokat mutatnak. A munkavállalási korú nők között között 24,5%-ról 46,1%-ra nőtt azoknak az aránya, akik szociális-jóléti ellátásból, vagy mások jövedelméből éltek. A női népességen belül a korábbi ~45%-ról 5 forrás: Frey Mária: Nők a munkaerő piacon c. tanulmánya Dr. Frey Mária közgazdász, munkaügyi szakközgazdász (szakterülete a foglalkoztatás politika), részt vett számos magyar és nemzetközi kutatásban. 6

7 31,3%-ra csökkent a foglalkoztatottak aránya. A nyugdíjkorhatár felett is dolgozó nők több, mint háromnegyede ugyancsak a munkaerőpiac elhagyására kényszerült. Társadalmi osztályok ma 6 Egy 2013-ban közzétett brit társadalmi felmérés (Great British Class Survey) módszertanát részben átvéve elején felmérést végeztek Magyarországon, milyen társadalmi osztályok alakultak ki óta. A kutatócsoport következtetéseit közel online kérdőív, valamint 1000 személyes kikérdezés alapján vonta le. A társadalmi pozició meghatározásához a felmérésben részt vevők gazdasági, kulturális és kapcsolati tőkéjét mérték fel, továbbá rákérdeztek az adósságokra is. Az előzetesen közzétett adatok szerint a magyar társadalomban nincs középosztály. Óriási a szakadék a főváros-nagyváros, kisváros-falu között. A társadalomban jelentős az alsó rétegek túlsúlya, onnan felfelé lépni nagyon nehéz. Az eredmények alapján nyolc társadalmi osztályt különböztettek és neveztek meg. Az elit 2%, a felső középosztály 10,5%, feltörekvő fiatalok 6%, vidéki értelmiség 7%, a kisember 17%, sodródik 18%, munkás 16,5%, leszakadt 23%. A munkásokat a leszakadtaktól az különbözteti meg, hogy van munkájuk, amit ha elveszítenek, tartalékok hiányában azonnal a leszakadtak osztályába kerülnek át. A feltörekvő fiatalok az újtőke maximális felhasználói, a tudásmenedzsment, az információkezelés vagy a személyes kapcsolatok működtetésének gurui. Perspektívájuk a felsőbb osztályok felé mutat. A kisember éldegél, éppen kijön a fizetéséből, a lecsúszás ellen küzd. Jellemzően idősebb emberek. Az elit zárt csoport, melyben nagyon magas a felsőfokú végzettségűek aránya, státuszuk örökletes. Az osztály-hovatartozás érzete Magyarországon a kutatás eredményei szerint nem erős. Saját bevallása alapján a magyar társadalom alig több, mint fele tartja magát valamely osztályhoz tartozónak. Nincs önmagát elitként definiáló közösség sem, a felső középosztályba pedig három százalék sorolta magát, miközben a két felső osztály együttes aránya a társadalomban összesen 12,5%. 3. Nők Magyarországon A következőkben rátérünk a nők helyzetére. Bemutatjuk értékrendi változásukat, iskolázottságukat, foglalkoztatotti státuszukat, kereseti viszonyaikat, valamint helyzetüket vidéken és munkanélküliként. Értékrendi változások 7 A nők foglalkoztatottságának jelentős visszaesése mellett a nők értékrendjében is történt változás. 6 forrás: 7 forrás: Frey Mária: Nők a munkaerő piacon c. tanulmánya 7

8 1990. előtt még a nők 81%-a értett egyet azzal, hogy a nők kereső tevékenységet folytassanak. 78%- uk azt tartotta ideálisnak, ha a nők részmunkaidőben dolgozhatnának, 10%-uk pedig az otthon végezhető munkát nevezte meg ideálisként ben végzett felmérés szerint már csak a nők 75%-a támogatta, hogy a nők munkát vállaljanak. Közülük is 20% támogatta a teljes munkaidős foglalkoztatást, 60%-uk a részmunkaidős foglalkoztatást, 20% pedig az otthon végezhető munkavégzést. Iskolázottság 8 A magyar Központi Statisztikai Hivatal (KSH) által közreadott adatok szerint a foglalkoztatás csökkenése leginkább az alacsony iskolázottságúakat érintette. A foglalkoztatott nők ~56%-a rendelkezett 1998-ban közép- és felsőfokú végzettséggel. Ezen belül 18%-uk végzett főiskolát, egyetemet. A kereső nők az ezredfordulóra már nagyobb arányban rendelkeznek befejezett középiskolai- és felsőfokú végzettséggel. A fiatal kereső nők iskolázottsága ma már lényegesen meghaladja a férfiakét. A kedvező iskolázottsági mutatók ellenére azonban a nők szakképzettsége elmarad a férfiakétól. A 2001-es népszámlálás felmérése szerint a nőknek alig harmada (31,8%) szakképzett. A szakképzettség hiánya rontja a nők munkaerő-piaci pozicíóját és hozzájárul hátrányos helyzetük konzerválásához. A nők kétharmada három képzési ágban (egészségügyi, kereskedelmi, közgazdasági) tömörül. Ez a koncentráció szintén korlátozza munkaerő-piaci versenyképességüket, erősíti foglalkozási koncentrációjukat, fenntartva a munkaerőpiac nemek szerinti szegregálódását, annak káros hatásaival együtt. Ennek egyik megnyilvánulása, hogy a nők tudástőkéjét a munkaerőpiac leértékeli. Nők a munkaerő piacon 9 A foglalkoztatott nők összességén belül között megfordult a fizikai és szellemi munkát végzők aránya. Már több, mint 50%-uk szellemi munkát végez. Ugyanakkor a nők a munkahelyi hierarchiában az alacsonyabb szinteket foglalják el. Minél lejjebb megyünk a foglalkozások rangsorában, annál több nőt találni ezek betöltői között. Az irodai ügyviteli munkakörök teljesen elnőiesedtek. A dolgozó nők közel 64%-a dolgozott 1998-ban a szolgáltatásban, 2001-ben már 72,6%- uk. A nők eleve szerény jelenléte a vezetői posztokon zsugorodott. A dolgozó nők ~88%-a áll alkalmazásban. A vállalkozási szférában arányuk csökkent. Státusuk szerint a munkát végző nők 6,8%-a volt vállalkozó 1998-ban, és 2,8%-uk volt valamilyen társas vállalkozás tagja. 8 forrás: Dr. Koncz Katalin: A nők munkaerő-piaci helyzete az ezredfordulón Magyarországon. Statisztikai Szemle, 82. évf., szám 9 forrás: Frey Mária: Nők a munkaerő piacon c. tanulmánya 8

9 A nők munkahelyi hierarchiában elfoglalt rosszabb pozícióinak is következménye, hogy a férfiakénál kevesebb a jövedelmük, és ebből adódóan alacsonyabb a táppénzük, nyugdíjuk, munkanélküli ellátásuk. Ha végzettségek szerint vizsgáljuk a munkapiaci pozíciókat, akkor azt találjuk, hogy az alacsony képzettségű férfiakat foglalkoztató ágazatokban a bérek lecsökkentek a női keresetek szintjére. Ezzel szemben valamennyi, magasabb képzettséget igénylő pozíció esetében a férfiak kereseti előnye jelentős mértékben nőtt a nőkkel szemben. Az ország fejlettebb vidékein ugyanabban a beosztásban és képzettséggel dolgozó férfiak jobb kereseti pozíciókat értek el, mint a nők. Így összességében a férfiak és nők keresete közötti rés átlagosan 15%-kal szűkült. A vállalkozási szférában a női keresetek hátránya 1997-ben a statisztikai adatok szerint 12,7% volt, a költségvetési szférában 8,5%. Nők vidéken A fent hivatkozott, magyar társadalom összetételét felmérő kutatás is kimutatta az országon belüli települések és vidékek közötti óriási szakadékot. Nemcsak város és falu között áll ez fenn, de az ország egyes vidékei között is. Az ország főként keleti régióiban lévő egyes területei jelentősen leszakadtak még az országos átlagos adatokhoz mérten is. Ilyen régióban van az ETF Alapítvány telephelye, ahová a partnerországokból érkezett résztvevőket invitálta. Ezekben a régiókban a nők főként a háztartásban, családdal visszavonultan élnek. A pályakezdő, általános vagy középiskolát végzett lányokat a családok többsége kedvezőtlen munkába állási lehetőségeik miatt férjhez menésükig eltartja. Lassan általános jelenségként figyelhető meg az is, hogy a nők a kilátástalan munkapiaci helyzetükből gyerekvállalásba menekülnek és a gyerekekkel otthon maradnak. A leszakadt régiókban az egyik legjelentősebb munkáltató az Állam. Sok nő a közigazgatásban dolgozik. Az ország keleti fele, az úgynevezett Alföld az ország éléskamrája. Az itt élők számára munkalehetőséget nyújtanak még a mezőgazdasági idénymunkák. Az iskolázottság bővülése miatt a fiatalok jelenleg lényegesen hosszabb időt töltenek az iskolarendszerben, részben, hogy késleltessék munkaerő piacra kerülésüket. A versenyszféra kevés munkalehetőséget nyújt. Az ETF Alapítvány telephelye Magyarország egyik leghátrányosabb helyzetű térségében található, egy közel fős kisvárosban. A településen a munkaképes korú nők száma 1614 fő. Foglalkoztatottságuk a helyi statisztikai adatok szerint a következő: a versenyszférában állandó munkája 4%-uknak van, ugyanitt idénymunkát végez 12%-uk, a közszférában dolgozik 5%-uk, 9

10 helyi kisvállalkozó 3%, az állami foglalkoztatási programban vesz részt 5%, tartósan munkanélküli 10 72%-uk. Munkanélküli nők 11 Az 1990-es években a munkanélküliség hirtelen robbant be a magyar társadalomba. Ez a foglalkoztatottsághoz szokott népesség számára jelentős életszínvonal-esést és egészségkockázatot jelentett. A nők 1999-ig alulreprezentáltak voltak a munkanélküliek között. A kedvezőtlen munkaerő-piaci pozíciót erősíti, hogy az inaktívak száma és azon belül a nők aránya megnőtt (39,3%-uk nő (1998.)), a háztartásbeli réteg újratermelődött. Ide értendők még a növekvő számú nyugdíjasok, a gyermekgondozás miatt otthon lévő nők és az iskolarendszerben tartózkodó fiatalok is. A nők egy része eltűnik a háztartásokban, anélkül, hogy megjelenne a hivatalos munkanélküli statisztikákban. Az inaktív nők körében nagyobb az elkedvetlenített munkanélküliek aránya, akik megfelelő munkalehetőség hiányában nem is keresnek munkát, a hivatalokban sem regisztráltatják magukat, így nem is minősülnek munkanélkülinek. E jelenségek következtében a nők rejtett munkanélkülisége nagyobb a férfiakénál. A nők újbóli elhelyezkedési esélyei romlottak. Különösen rosszak a éven felüli nők esélyei. Ha ebből a rétegből valaki munkanélkülivé válik, akkor nem talál rövid idő alatt munkát, és a tartós munkanélküliek táborába kerül. Az ezredfordulóra a nők munkanélküliségi rátája már meghaladta a férfiakét, ami a nyugati piacgazdaságokra is jellemző. A nők férfiakénál rosszabb munkaerő-piaci pozíciói a munkába lépéstől megnyilvánulnak és végigkíséri teljes pályafutásukat. Tapasztalatok szerint a fejvadász cégeknek adott megbízásokban továbbra is kifejeződik a férfiak preferálása. Néhány statisztikai adat: a regisztrált munkanélküliek 44%-a nő, 8 év alatti gyermeket nevelő nők 47%-a, 15 év alatti gyerekét egyedül nevelők 56,2%-a, egy gyerekes házaspárok 38%-a munkanélküli. A közmunka program Tartósan munkanélküli két definíciót is alkalmaz a magyar kormány. Az egyik értelmében az egy éven túli álláskereső, a másik szerint a foglalkoztatást megelőző hat hónapig regisztrált álláskereső. 11 forrás: Dr. Koncz Katalin: A nők munkaerő-piaci helyzete az ezredfordulón Magyarországon. Statisztikai Szemle, 82. évf., szám 12 forrás: 10

11 A magyar állam megoldása a munkanélküliség kezelésére. A kormányzati honlapon található alábbi ismertető szerint: A közmunka olyan foglalkoztatási programok indítását jelenti, amelyek a munka és a gyakorlati képzés összekapcsolásával a munkavállalási hátrányok leküzdését, az álláskeresők képzettségi szintjének növelését, készségeik fejlesztését, gyakorlati tapasztalatok megszerzését teszik lehetővé. Az áttekinthető, nyilvános pályázati rendszerben elérhető programok egyidejűleg helyi, illetve térségi és országos célok megvalósítását segítik átgondolt, megtervezett és ellenőrzött értékteremtő foglalkoztatással. A határozott idejű, legalább 3-8 hónapos közmunkaprogram helyi, nemzeti vagy nemzetgazdasági szempontból fontos állami vagy önkormányzati feladat ellátását célozza. A támogatás előzetesen benyújtott és elbírált közmunkaprogram megvalósítására nyújtható. A programok lehetnek jellegüktől függően nyílt, vagy meghívásos lebonyolításúak. Közmunka-támogatásban kizárólag regisztrált álláskeresőket alkalmazó munkáltatók meghatározott köre részesülhet. 13 Magyarországon a hivatalos munkanélküliségi ráta 7,9% (2014. február), amivel az Unióban előkelő helyen áll. A magyar Központi Statisztikai Hivatal évi elemzése szerint a foglalkoztatás bővülésének harmada a közmunka programnak, másik harmada a külföldi munkavállalásnak, további harmada pedig a versenyszférának köszönhető ban 300 ezer közmunkást foglalkoztatott az állam november és április között több mint 200 ezer embert úgynevezett téli közmunkában. Ebből 100 ezren álláskereső képzésen vett részt. A kormány által meghirdetett közmunkaprogrammal szemben több kritika is megfogalmazódott. Egyrészt elemzők felhívják a figyelmet arra, hogy a program fenntartása jelentős költségeket emészt fel. A kormány azonban a költségvetési egyensúly fenntartásában érdekelt, emiatt a program szűkítését prognosztizálták áprilisában már megjelentek a hírek, miszerint legalább 50%-kal kell csökkenteni az önkormányzatoknál a közmunkások számát, mert elfogyott az erre szánt pénz. Ugyanakkor őszén önkormányzati választások lesznek Magyarországon, így a szavazatok érdekében ebben az évben még várható a program felfutása. Más vélemény szerint a kormány lemondott a szegény emberekről, akiknek semmi esélyük nincs kitörni a közmunkából. A közmunkások bére háromnegyede a magyarországi minimálbérnek (49000 HUF= ~156 EUR/hó), és csak 58%-a a havi létminimumként meghatározott összegnek ( HUF ~268 EUR/hó). 13 forrás: 11

12 A képzési programokkal szemben megfogalmazott vélemények szerint olyan tananyagot kell tanulniuk az abban részt vevőknek, ami egy 6-7 éves, olvasni tanuló gyereknek készült, Meixnermódszertanon alapulva. Ezt a képességeikhez és ismereteikhez mérten voltak, akik a maguk számára megalázónak találták. A képzés végén a résztvevőknek vizsgázniuk kell, sikertelen vizsga esetén pedig meg kell fizetniük a HUF (~573 EUR) összegben megállapított tandíjat. Esetenként a közmunkát és segélyt a képzésben való részvételhez kötik, nem hagyva választást. A képzések egyes szakemberek szerint alkalmatlanok arra, hogy az alacsonyan képzettek számára második esély -t adjanak az elsődleges munkaerő piacra való bejutásra, mert az ahhoz szükséges alapkészségek fejlesztése nem történik meg. Felróják még a programnak, hogy abba ezrével terelnek be teljesen különböző hátterű, képzettségű és végzettségű embereket. Egyes meglátások szerint nem tömeges megoldásra, hanem differenciált rendszerben célzottan működő intézményekre volna szükség, melyekben figyelembe veszik az egyén szükségleteit, meglévő tudását, képességeit. 14 A magyarországi partnertalálkozón a résztvevők megtekinthettek egy, a közmunka program keretei között megvalósuló foglalkoztatást (járdalap készítés). 4. Helyzetünk ma - összefoglalás Amennyiben csak a saját személyes tapasztalatokat, élethelyzeteket figyelembe véve vesszük számba, ami ma körülöttünk, velünk történik, akkor ezt mondhatjuk. Megnőtt azoknak a száma, akik más országokban keresik boldogulásukat. Ez nem csak a fiatal korosztályt érinti, az 50 év felettiek is mennek. Jelenleg ~ ezer fő dolgozik Európa országaiban, legtöbben Angliában, Ausztriában és Németországban. Egyre több nő választja a gyerekszülést a kilátástalan munkapiaci helyzetből menekülendő. Ugyanakkor vannak, akik számára ez idővel rabsággá válik. A nőkre hárul a feladat, hogy az egyre csökkenő, sokszor az alapvető minimumra sem elegendő családi bevételt beosszák. Magyarországon a foglalkoztatás rugalmatlan, a teljes munkaidős foglalkoztatás a jellemző. Ez egyfajta kényszer is, mert a megélhetéshez szükséges összeg, vidéken már a létminimum előteremtéséhez is mindkét szülőnek teljes munkaidőben dolgoznia kell. Az előző ponthoz kapcsolódik, hogy a kétkeresős családmodell dominál. 14 forrás: Szél Bernadett: Közmunkaprogram=kudarc c. cikke Szél Bernadett az ellenzéki LMP párt társelnöke, országgyűlési képviselő, a Foglalkoztatási és munkaügyi bizottság tagja 12

13 A fiatalok igyekeznek minél tovább az iskolarendszerben maradni. Egyre népszerűbbek a külföldi ösztöndíjak, illetve a külföldön tanulás, ahonnan már nem is feltétlenül akarnak visszatérni. A nők családban betöltött gondozói szerepükből eredő rugalmatlanságuk miatt jelentős hátrányt szenvednek el a munkaerő piacon. Különösen magas a év feletti nők, illetve a gyermekes anyák kiszolgáltatottsága. Magyarországon a férfi munkaerő a preferált, és miközben a nők iskolázottsága meghaladja a férfiakét, a nők tudástőkéjét a munkaerőpiac leértékeli. A nők többségben vannak a rosszabbul fizetett közszférában és a nem teljes munkaidős foglalkoztatottak között. Ez a szegregáció fenntartja a keresetkülönbségeket és a patriarchális családi hatalmi viszonyokat után felgyorsult a társadalom jövedelem szerinti differenciálódása. A jövedelemkülönbségek megtöbbszöröződtek. Ez más emberi reakciókat és érzéseket vált ki itt, mint nyugaton, ahol ebbe beleszületnek. Magyarországon a teljes társadalom számára ez teljesen új jelenség volt. Itt hirtelen nagy tömegek szegényedtek el drámai gyorsasággal. Ez megrendítette az embereket, és családi tragédiák sokaságát okozta. Magyarországon a vállalkozói réteg szűk, sok az úgynevezett kényszervállalkozás, ami a foglalkoztatás egy burkolt formájává vált. A munkáltató így költséget takarít meg, a kényszervállalkozókat pedig számukra gyakran kitermelhetetlen mértékű adók és járulékok terhelik, ami adósságba sodorja őket. Összességében azt látni, hogy elveszett a nők élettere és értékeik, amelyek az ő méltóságukat, rangjukat adták. Tevékenységüket, tudásukat a globalizációs világnézet leértékeli. Vagy gyereket szülnek, vagy elférfiasodnak, és így próbálnak érvényesülni. Az otthoni szerepkört és a munka világában érvényesülést egyszerre a munkahelyeknek csak nagyon szűk köre támogatja. Magyarországon központi kérdés ugyan az alacsony születésszám, illetve a családi értékek hangsúlyozása, azonban gyakorlati tettek a nők helyzetének tényleges javítására, a családi értékek valódi rangra emelésére nincs. A magyar nők vállalkozásai A Magyarországon rögzített szabályok, a gazdasági és szabályozási környezet az egyéni kezdeményezéseket jelentős részben ellehetetleníti. A kiszámíthatatlanná vált törvényalkotási és gazdasági környezetben nehéz vállalkozást működtetni. A magyar nők tevékenységeiket otthon végzik, melyre a környezettudatosság, a harmóniára törekvés, a bio-kultúra iránti érdeklődés jellemző. Főként az alapszükségletekre fókuszálnak, melynek középpontjában a család szükségleteinek kielégítése iránti igény fogalmazódik meg. Ennek értelmében egyrészt bio termékeket állítanak elő, hagyományos magyar receptek, tudásbázis alapján, felhasználva, ahogy nagyanyáik készítették. Ilyenek a növénytermesztés, állattartás termékei, mint például: 13

10. A mai magyar társadalom helyzete. Kovács Ibolya szociálpolitikus

10. A mai magyar társadalom helyzete. Kovács Ibolya szociálpolitikus 10. A mai magyar társadalom helyzete Kovács Ibolya szociálpolitikus Népességi adatok Magyarország népessége 2014. január 1-jén 9 877 365 fő volt, amely 1981 óta a születések alacsony, és a halálozások

Részletesebben

HOGYAN TOVÁBB IRÁNYVÁLTÁS A FOGLALKOZTATÁSPOLITIKÁBAN

HOGYAN TOVÁBB IRÁNYVÁLTÁS A FOGLALKOZTATÁSPOLITIKÁBAN HOGYAN TOVÁBB IRÁNYVÁLTÁS A FOGLALKOZTATÁSPOLITIKÁBAN DR. CZOMBA SÁNDOR államtitkár Nemzetgazdasági Minisztérium 90 80 70 60 50 40 30 20 10 0 76,3 74,1 72,9 71,4 71,0 Forrás: Eurostat TARTÓS LEMARADÁS

Részletesebben

Projekt azonosítószáma: TÁMOP / vagy, attól függően melyik projekthez kapcsolódik DOKUMENTUM 5.

Projekt azonosítószáma: TÁMOP / vagy, attól függően melyik projekthez kapcsolódik DOKUMENTUM 5. Projekt azonosítószáma: TÁMOP-4.1.1-08/1-2009-005 vagy, attól függően melyik projekthez kapcsolódik Projekt azonosítószáma: TÁMOP-4.1.1/A-10/1/KONV-2010-0019 DOKUMENTUM 5. Foglalkoztatottság és munkanélküliség

Részletesebben

Nők a foglalkoztatásban

Nők a foglalkoztatásban projekt Munkáltatói fórum 2011. 10.11. Budapest Nők a foglalkoztatásban Kőrösi Regina Nők foglalkoztatásban az UNIÓ-ban A nők és férfiak közötti esélyegyenlőség alapvető jog és az Európai Unió közös alapelve

Részletesebben

Munkaerő-piaci folyamatok az Észak-Alföldön (2007/2008)

Munkaerő-piaci folyamatok az Észak-Alföldön (2007/2008) Munkaerő-piaci folyamatok az Észak-Alföldön (2007/2008) Dr. Teperics Károly egyetemi adjunktus E-mail: teperics@puma.unideb.hu A tartós álláskeresők aránya nő 2005: 24,5%, 2007: 28,3% a tartósan álláskeresők

Részletesebben

Munkaügyi Központja. A nyilvántartott álláskeresők számának alakulása Tolna megyében november november

Munkaügyi Központja. A nyilvántartott álláskeresők számának alakulása Tolna megyében november november Munkaügyi Központja A MUNKAERŐ-PIACI HELYZET ALAKULÁSA TOLNA MEGYÉBEN - 2011. NOVEMBER 2011. november 20-án a Tolna megyei munkaügyi kirendeltségek nyilvántartásában 12 842 álláskereső szerepelt, amely

Részletesebben

Kivonat Kunszentmárton Város Önkormányzata Képviselő-testületének január 30-án tartott soros ülésének jegyzőkönyvéből.

Kivonat Kunszentmárton Város Önkormányzata Képviselő-testületének január 30-án tartott soros ülésének jegyzőkönyvéből. Kivonat Kunszentmárton Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. január 30-án tartott soros ülésének jegyzőkönyvéből. 4/2014.(I.30.) határozat a közfoglalkoztatás lehetőségeiről, a foglalkoztatottság

Részletesebben

Munkaerő-piaci helyzetkép. Csongrád megye

Munkaerő-piaci helyzetkép. Csongrád megye CSONGRÁD MEGYEI KORMÁNYHIVATAL MUNKAÜGYI KÖZPONT Munkaerő-piaci helyzetkép Csongrád megye 2011. július 6721 Szeged, Bocskai u. 10-12. +36 (62) 561-561 +36 (62) 561-512 www.csmkh.hu csongradkh-mk@lab.hu

Részletesebben

Munkaügyi Központja. A nyilvántartott álláskeresők számának alakulása Tolna megyében december december. már jan. feb.

Munkaügyi Központja. A nyilvántartott álláskeresők számának alakulása Tolna megyében december december. már jan. feb. Munkaügyi Központja A MUNKAERŐ-PIACI HELYZET ALAKULÁSA TOLNA MEGYÉBEN - 2011. DECEMBER 2011. december 20-án a Tolna megyei munkaügyi kirendeltségek nyilvántartásában 13.706 álláskereső szerepelt, amely

Részletesebben

Munkaerő piaci helyzetkép. Csongrád megye

Munkaerő piaci helyzetkép. Csongrád megye CSONGRÁD MEGYEI KORMÁNYHIVATAL MUNKAÜGYI KÖZPONTJA Munkaerő piaci helyzetkép Csongrád megye 2011. december 6721 Szeged, Bocskai u. 10-12. +36 (62) 561-561 +36 (62) 561-512 www.csmkh.hu csongradkh-mk@lab.hu

Részletesebben

Diplomás pályakövetés diplomás kutatás, 2010

Diplomás pályakövetés diplomás kutatás, 2010 Diplomás pályakövetés diplomás kutatás, 2010 A jogi és igazgatási képzési terület diplomásainak munkaerő piaci helyzete Az Educatio Társadalmi Szolgáltató Nonprofit Kft. által végzett, Diplomás pályakövetés

Részletesebben

Foglalkozást segítő kormányzati intézkedések, pályázati lehetőségek

Foglalkozást segítő kormányzati intézkedések, pályázati lehetőségek Foglalkozást segítő kormányzati intézkedések, pályázati lehetőségek Ádám Sándor főosztályvezető Munkaerőpiaci Programok Főosztály Nemzetgazdasági Minisztérium Budapest, 2017. március 7. MUNKAERŐPIACI TRENDEK

Részletesebben

Munkaerő-piaci helyzetkép. Csongrád megye február

Munkaerő-piaci helyzetkép. Csongrád megye február CSONGRÁD MEGYEI KORMÁNYHIVATAL Munkaügyi Központ Munkaerő-piaci helyzetkép Csongrád megye 2011. február 6721 Szeged, Bocskai u. 10-12. +36 (62) 561-561 +36 (62) 561-512 www.csmkh.hu csongradkh-mk@lab.hu

Részletesebben

Munkaerő-piaci helyzetkép. Csongrád megye

Munkaerő-piaci helyzetkép. Csongrád megye CSONGRÁD MEGYEI KORMÁNYHIVATAL MUNKAÜGYI KÖZPONTJA Munkaerő-piaci helyzetkép Csongrád megye 2013. április 6721 Szeged, Bocskai u. 10-12. +36 (62) 561-561 +36 (62) 561-551 www.csmkh.hu csongradkh-mk@lab.hu

Részletesebben

Munkaerő piaci helyzetkép. Csongrád megye

Munkaerő piaci helyzetkép. Csongrád megye CSONGRÁD MEGYEI KORMÁNYHIVATAL MUNKAÜGYI KÖZPONT Munkaerő piaci helyzetkép Csongrád megye 2011. április 6721 Szeged, Bocskai u. 10-12. +36 (62) 561-561 +36 (62) 561-512 www.csmkh.hu csongradkh-mk@lab.hu

Részletesebben

Kérdőív - 50 év feletti álláskeresők munkaerő piaci helyzete Európában

Kérdőív - 50 év feletti álláskeresők munkaerő piaci helyzete Európában Kérdőív - 50 év feletti álláskeresők munkaerő piaci helyzete Európában 50 év feletti álláskeresők körében végzett kérdőív alapú felmérés, a Sikerünk kulcsa a tapasztalat ( EOS) című EU-projekt részeként

Részletesebben

Nők a munkaerőpiacon. Frey Mária

Nők a munkaerőpiacon. Frey Mária Nők a munkaerőpiacon Frey Mária Magyarországon az elmúlt évtizedekben igen magas női gazdasági aktivitás alakult ki. Ez akkoriban egyben azt is jelentette, hogy a nők túlnyomó része effektíve dolgozott.

Részletesebben

Közösségi és civil együttműködések a hátrányos helyzet leküzdésében. Fogyatékos és megváltozott munkaképességű emberek munkaesély alternatívái.

Közösségi és civil együttműködések a hátrányos helyzet leküzdésében. Fogyatékos és megváltozott munkaképességű emberek munkaesély alternatívái. Közösségi és civil együttműködések a hátrányos helyzet leküzdésében. Fogyatékos és megváltozott munkaképességű emberek munkaesély alternatívái. Szalka Anita 2011. November 15. 2011.12.02. 1 A közösségi

Részletesebben

Foglalkoztatáspolitika a gazdaságfejlesztés szolgálatában

Foglalkoztatáspolitika a gazdaságfejlesztés szolgálatában Foglalkoztatáspolitika a gazdaságfejlesztés szolgálatában Dr. Simon Attila István Munkaerőpiacért Felelős Helyettes Államtitkár Nemzetgazdasági Minisztérium Székesfehérvár, 2016. november 24. Tartalom

Részletesebben

MUNKAERŐ-PIACIÉS MIGRÁCIÓSVÁLTOZÁSOK

MUNKAERŐ-PIACIÉS MIGRÁCIÓSVÁLTOZÁSOK MUNKAERŐ-PIACIÉS MIGRÁCIÓSVÁLTOZÁSOK A SZLOVÁK-MAGYAR HATÁR MENTI RÉGIÓ MAGYAROLDALÁN(2007ÉS2014 KÖZÖTT) LIII. KÖZGAZDÁSZ VÁNDORGYŰLÉS MISKOLC, 2015. SZEPTEMBER 4. A szlovák-magyar határmenti migráció/slovensko-maďarská

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ BARANYA MEGYE MUNKAERŐ-PIACI HELYZETÉNEK ALAKULÁSÁRÓL ÁPRILIS

TÁJÉKOZTATÓ BARANYA MEGYE MUNKAERŐ-PIACI HELYZETÉNEK ALAKULÁSÁRÓL ÁPRILIS TÁJÉKOZTATÓ BARANYA MEGYE MUNKAERŐ-PIACI HELYZETÉNEK ALAKULÁSÁRÓL Megnevezés A NYILVÁNTARTOTT ÁLLÁSKERESŐK FŐBB ADATAI 213.. Változás az előző hónaphoz képest Változás az előző évhez képest Főben %-ban

Részletesebben

Foglalkoztatás- és szociálpolitika

Foglalkoztatás- és szociálpolitika Foglalkoztatás- és szociálpolitika Munkanélküliség 2008/09 I. félév Dr. Teperics Károly egyetemi adjunktus E-mail: teperics@puma.unideb.hu Gazdaságilag aktív nem aktív népesség A gazdaságilag aktív népesség

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ BARANYA MEGYE MUNKAERŐ-PIACI HELYZETÉNEK ALAKULÁSÁRÓL MÁJUS

TÁJÉKOZTATÓ BARANYA MEGYE MUNKAERŐ-PIACI HELYZETÉNEK ALAKULÁSÁRÓL MÁJUS TÁJÉKOZTATÓ BARANYA MEGYE MUNKAERŐ-PIACI HELYZETÉNEK ALAKULÁSÁRÓL Megnevezés A NYILVÁNTARTOTT ÁLLÁSKERESŐK FŐBB ADATAI 213.. Változás az előző hónaphoz képest Változás az előző évhez képest Főben %-ban

Részletesebben

Munkaerő piaci helyzetkép. Csongrád megye

Munkaerő piaci helyzetkép. Csongrád megye CSONGRÁD MEGYEI KORMÁNYHIVATAL MUNKAÜGYI KÖZPONTJA Munkaerő piaci helyzetkép Csongrád megye 2011. október 6721 Szeged, Bocskai u. 10-12. +36 (62) 561-561 +36 (62) 561-512 www.csmkh.hu csongradkh-mk@lab.hu

Részletesebben

Munkaerő-piaci helyzetkép. Csongrád megye

Munkaerő-piaci helyzetkép. Csongrád megye CSONGRÁD MEGYEI KORMÁNYHIVATAL MUNKAÜGYI KÖZPONTJA Munkaerő-piaci helyzetkép Csongrád megye 2012. június 6721 Szeged, Bocskai u. 10-12. +36 (62) 561-561 +36 (62) 561-551 www.csmkh.hu csongradkh-mk@lab.hu

Részletesebben

TOVÁBB CSÖKKENT AZ ÁLLÁSKERESŐK SZÁMA

TOVÁBB CSÖKKENT AZ ÁLLÁSKERESŐK SZÁMA A MUNKAERŐ-PIACI HELYZET ALAKULÁSA A NEMZETI FOGLALKOZTATÁSI SZOLGÁLAT LEGFRISSEBB ADATAI ALAPJÁN 2014. július TOVÁBB CSÖKKENT AZ ÁLLÁSKERESŐK SZÁMA NYILVÁNTARTOTT ÁLLÁSKERESŐK SZÁMA, ÖSSZETÉTELE ÉS ARÁNYA

Részletesebben

Munkaerő-piaci helyzetkép. Csongrád megye

Munkaerő-piaci helyzetkép. Csongrád megye CSONGRÁD MEGYEI KORMÁNYHIVATAL MUNKAÜGYI KÖZPONTJA Munkaerő-piaci helyzetkép Csongrád megye 2012. december 6721 Szeged, Bocskai u. 10-12. +36 (62) 561-561 +36 (62) 561-551 www.csmkh.hu csongradkh-mk@lab.hu

Részletesebben

2006 CÉL Összesen 66,0 64, ,3 57,0 58,7 Nők 58,4 57, ,1 51,8 53, ,3 43, ,6 33,3 34,8

2006 CÉL Összesen 66,0 64, ,3 57,0 58,7 Nők 58,4 57, ,1 51,8 53, ,3 43, ,6 33,3 34,8 A képzés, mint a foglalkoztathatóság növelésének eszköze Sumné Galambos Mária 2008. március 4. Foglalkoztatottak aránya, célok EU átlag Magyarország 2006 CÉL CÉL CÉL 2006 EU-15 EU-25 2010 2008 2010 Összesen

Részletesebben

Munkaerő-piaci helyzetkép. Csongrád megye

Munkaerő-piaci helyzetkép. Csongrád megye CSONGRÁD MEGYEI KORMÁNYHIVATAL MUNKAÜGYI KÖZPONTJA Munkaerő-piaci helyzetkép Csongrád megye 2013. március 6721 Szeged, Bocskai u. 10-12. +36 (62) 561-561 +36 (62) 561-551 www.csmkh.hu csongradkh-mk@lab.hu

Részletesebben

Munkanélküliség Magyarországon

Munkanélküliség Magyarországon 2010 február 18. Flag 0 Értékelés kiválasztása értékelve Give Give Give Mérték Give Give Még nincs 1/5 2/5 3/5 4/5 5/5 Évek óta nem volt olyan magas a munkanélküliségi ráta Magyarországon, mint most. Ezzel

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ BARANYA MEGYE MUNKAERŐ-PIACI HELYZETÉNEK ALAKULÁSÁRÓL MÁRCIUS

TÁJÉKOZTATÓ BARANYA MEGYE MUNKAERŐ-PIACI HELYZETÉNEK ALAKULÁSÁRÓL MÁRCIUS TÁJÉKOZTATÓ BARANYA MEGYE MUNKAERŐ-PIACI HELYZETÉNEK ALAKULÁSÁRÓL Megnevezés A NYILVÁNTARTOTT ÁLLÁSKERESŐK FŐBB ADATAI 213.. Változás az előző hónaphoz képest Változás az előző évhez képest Főben %-ban

Részletesebben

Munkaerő-piaci helyzetkép

Munkaerő-piaci helyzetkép A tartalomból: Főbb megyei adatok 2 Munkaerő-piaci helyzetkép Csongrád megye 2015. augusztus Álláskeresők száma 3 Álláskeresők aránya 3 Összetétel adatok 4 Ellátás, iskolai végzettség 5 Áramlási információk

Részletesebben

Munkaerő-piaci folyamatok (2007/2008)

Munkaerő-piaci folyamatok (2007/2008) Munkaerő-piaci folyamatok (2007/2008) Dr. Teperics Károly egyetemi adjunktus E-mail: teperics@puma.unideb.hu Foglalkoztatottság, gazdasági aktivitás 4. 208.700 fő van jelen a munkaerőpiacon (15-64) Aktivitási

Részletesebben

Munkaerő-piaci helyzetkép. Csongrád megye

Munkaerő-piaci helyzetkép. Csongrád megye CSONGRÁD MEGYEI KORMÁNYHIVATAL MUNKAÜGYI KÖZPONTJA Munkaerő-piaci helyzetkép Csongrád megye 2012. november 6721 Szeged, Bocskai u. 10-12. +36 (62) 561-561 +36 (62) 561-551 www.csmkh.hu csongradkh-mk@lab.hu

Részletesebben

NŐI KARRIER KORHATÁR NÉLKÜL

NŐI KARRIER KORHATÁR NÉLKÜL NŐI KARRIER KORHATÁR NÉLKÜL Ferenczi Andrea elnök Magyar Női Karrierfejlesztési Szövetség elnökségi tag Older Women Network Europe AZ ÖREGEDÉS MŰVÉSZETE Nyíregyházi Gerontológiai Napok IV. Nemzetközi Konferencia

Részletesebben

A női szerepek változásának időbeli, társadalmi meghatározottsága. Schadt Mária c. egyetemi tanár

A női szerepek változásának időbeli, társadalmi meghatározottsága. Schadt Mária c. egyetemi tanár A női szerepek változásának időbeli, társadalmi meghatározottsága Schadt Mária c. egyetemi tanár A női szerepek változásának iránya az elmúlt 50 évben A politikai, gazdasági és társadalmi változások következtében

Részletesebben

- 1 - Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Munkaügyi Központ Sátoraljaújhelyi Kirendeltség TÁJÉKOZTATÓ. a munkanélküliség városi, térségi alakulásáról

- 1 - Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Munkaügyi Központ Sátoraljaújhelyi Kirendeltség TÁJÉKOZTATÓ. a munkanélküliség városi, térségi alakulásáról - 1 - Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Munkaügyi Központ i Kirendeltség TÁJÉKOZTATÓ a munkanélküliség városi, térségi alakulásáról, 2006. május 31. Napjaink gyorsan változó világában a munkahely megszerzése

Részletesebben

Munkaerő-piaci helyzetkép. Csongrád megye

Munkaerő-piaci helyzetkép. Csongrád megye CSONGRÁD MEGYEI KORMÁNYHIVATAL MUNKAÜGYI KÖZPONTJA Munkaerő-piaci helyzetkép Csongrád megye 2012. október 6721 Szeged, Bocskai u. 10-12. +36 (62) 561-561 +36 (62) 561-551 www.csmkh.hu csongradkh-mk@lab.hu

Részletesebben

NEMZETGAZDASÁGI MINISZTÉRIUM

NEMZETGAZDASÁGI MINISZTÉRIUM NEMZETGAZDASÁGI MINISZTÉRIUM VERSENYKÉPES KÖZÉP- MAGYARORSZÁG OPERATÍV PROGRAM 8. PRIORITÁSÁNAK PÁLYÁZATI LEHETŐSÉGEI 2016.06.17. Gerzsényi Ágnes Munkaerőpiaci Programok Főosztály VEKOP - VERSENYKÉPES

Részletesebben

A sérült gyermeket nevelő nők munkaerő-piaci helyzete. Kutatás Integrált szemléletű szolgáltatás - Érzékenyítés

A sérült gyermeket nevelő nők munkaerő-piaci helyzete. Kutatás Integrált szemléletű szolgáltatás - Érzékenyítés A sérült gyermeket nevelő nők munkaerő-piaci helyzete Kutatás Integrált szemléletű szolgáltatás - Érzékenyítés Megvalósítók MOTIVÁCIÓ ALAPÍTVÁNY Fogyatékos és megváltozott munkaképességű emberek esélyegyenlősége

Részletesebben

AZ ÁLLÁSKERESŐK SZÁMA 400 EZER ALÁ CSÖKKENT

AZ ÁLLÁSKERESŐK SZÁMA 400 EZER ALÁ CSÖKKENT A MUNKAERŐ-PIACI HELYZET ALAKULÁSA A NEMZETI FOGLALKOZTATÁSI SZOLGÁLAT LEGFRISSEBB ADATAI ALAPJÁN 2014. szeptember AZ ÁLLÁSKERESŐK SZÁMA 400 EZER ALÁ CSÖKKENT NYILVÁNTARTOTT ÁLLÁSKERESŐK SZÁMA, ÖSSZETÉTELE

Részletesebben

Munkaügyi Központja. A nyilvántartott álláskeresők számának alakulása Tolna megyében január január. okt jan. ápr.

Munkaügyi Központja. A nyilvántartott álláskeresők számának alakulása Tolna megyében január január. okt jan. ápr. Munkaügyi Központja A MUNKAERŐ-PIACI HELYZET ALAKULÁSA TOLNA MEGYÉBEN - 2013. JANUÁR 2013. január 20-án a Tolna Megyei Kormányhivatal Munkaügyi Központjának nyilvántartásában 15.851 álláskereső szerepelt,

Részletesebben

kezelése" című központi program aktív és preventív intézkedésekkel segíti a fiatalok munkaerő-piaci beilleszkedését, a munkanélküliek és a munkaerő-pi

kezelése című központi program aktív és preventív intézkedésekkel segíti a fiatalok munkaerő-piaci beilleszkedését, a munkanélküliek és a munkaerő-pi 4470-4/2007. Szoc1 "s és `. : erium iszter Országgyűlés Hivatala Irományszara. ~C JI 9 3 Érkezett: 2007 FEM 15, 1 r Bernáth Ildikó országgyűlési képviselő asszony részére Fidesz-MPSZ Budapest Tisztelt

Részletesebben

Munkaügyi Központja. A nyilvántartott álláskeresők számának alakulása Tolna megyében április április. júni. júli. máj. ápr.

Munkaügyi Központja. A nyilvántartott álláskeresők számának alakulása Tolna megyében április április. júni. júli. máj. ápr. Munkaügyi Központja A MUNKAERŐ-PIACI HELYZET ALAKULÁSA TOLNA MEGYÉBEN - 2013. ÁPRILIS 2013. április 20-án a Tolna Megyei Kormányhivatal Munkaügyi Központjának nyilvántartásában 13.842 álláskereső szerepelt,

Részletesebben

Tájékoztató a programról

Tájékoztató a programról Tájékoztató a programról NYITOK HÁLÓZAT A TÁRSADALMI BEFOGADÁSÉRT TÁMOP-5.3.9-11/1-2012-0001 A program keretei, előzményei A szegénység, a társadalmi és a munkaerő-piaci hátrányok újratermelődésnek megakadályozása

Részletesebben

Nők munkaerő-piaci helyzete - esélyek és veszélyek Budapesten Simonyi Ágnes Budapest, 2012 február 28

Nők munkaerő-piaci helyzete - esélyek és veszélyek Budapesten Simonyi Ágnes Budapest, 2012 február 28 Nők munkaerő-piaci helyzete - esélyek és veszélyek Budapesten Simonyi Ágnes Budapest, 2012 február 28 Átgondolandó A nők foglalkoztatási helyzetének fővárosi sajátosságai - esélyek Női munkanélküliség

Részletesebben

Jó gyakorlatok a fogyatékosok foglalkoztatásában és rehabilitációjukban észt tapasztalatok. Sirlis Sõmer Észt Szociális Ügyek Minisztériuma

Jó gyakorlatok a fogyatékosok foglalkoztatásában és rehabilitációjukban észt tapasztalatok. Sirlis Sõmer Észt Szociális Ügyek Minisztériuma Jó gyakorlatok a fogyatékosok foglalkoztatásában és rehabilitációjukban észt tapasztalatok Sirlis Sõmer Észt Szociális Ügyek Minisztériuma Tartalom Történelmi háttér A közelmúlt irányvonalai A foglalkoztatási

Részletesebben

Munkaerő-piaci alapismeretek (BA)

Munkaerő-piaci alapismeretek (BA) Munkaerő-piaci alapismeretek (BA) Korén Andrea MUNKAGAZDASÁGTAN A munkagazdaságtana közgazdaságtan azon részterülete, amely a munkaerő-piacot és ezen piac jellemzőinek (bér, foglalkoztatás, munkanélküliség)

Részletesebben

Nógrád megye munkaerő-piaci helyzete napjainkban

Nógrád megye munkaerő-piaci helyzete napjainkban Nógrád megye munkaerő-piaci helyzete napjainkban Előadó: Zagyiné Honti Éva Igazgató-helyettes Szervezetünkről Nemzetgazdasági Minisztérium Közigazgatási Minisztérium Foglalkoztatási Hivatal Kormányhivatal

Részletesebben

A fogyatékosság és foglalkoztatás Írországban

A fogyatékosság és foglalkoztatás Írországban A fogyatékosság és foglalkoztatás Írországban Áttekintés A férfiak részvétele a munkában Összehasonlító adatok (Népszámlálás 2002) 100 80 60 40 egyéb fogyatékosok 20 0 20-24 25-34 35-44 45-54 55-64 A nők

Részletesebben

Munkaügyi Központja. A nyilvántartott álláskeresők számának alakulása Tolna megyében március március. júni. máj. ápr.

Munkaügyi Központja. A nyilvántartott álláskeresők számának alakulása Tolna megyében március március. júni. máj. ápr. Munkaügyi Központja A MUNKAERŐ-PIACI HELYZET ALAKULÁSA TOLNA MEGYÉBEN - 2013. MÁRCIUS 2013. március 20-án a Tolna Megyei Kormányhivatal Munkaügyi Központjának nyilvántartásában 15.507 álláskereső szerepelt,

Részletesebben

Mérés módja szerint: Időtáv szerint. A szegénység okai szerint

Mérés módja szerint: Időtáv szerint. A szegénység okai szerint Szegénység Fogalma: Az alacsony jövedelem és az ebből fakadó hátrányok HIÁNY (tárgyi, információs, pszichés, szociális következmények) Mérés módja szerint: Abszolút szegénység létminimum (35-45 e Ft) Relatív

Részletesebben

A szakképz lat rben. Hajdúszoboszl. szoboszló,2007.december 14

A szakképz lat rben. Hajdúszoboszl. szoboszló,2007.december 14 A szakképz pzés és s felnőttk ttképzés s hatása a foglalkoztatásra, az Állami Foglalkoztatási Szolgálat lat új j szerepkörben rben Hajdúszoboszl szoboszló,2007.december 14 1 A képzés és foglalkoztatás

Részletesebben

Munkaügyi Központja. A nyilvántartott álláskeresők számának alakulása Tolna megyében május május. máj. márc

Munkaügyi Központja. A nyilvántartott álláskeresők számának alakulása Tolna megyében május május. máj. márc Munkaügyi Központja A MUNKAERŐ-PIACI HELYZET ALAKULÁSA TOLNA MEGYÉBEN - 2012. MÁJUS 2012. május 20-án a Tolna Megyei Kormányhivatal Munkaügyi Központjának nyilvántartásában 13.296 álláskereső szerepelt,

Részletesebben

Munkaerőpiaci szolgáltatások a foglalkoztathatóság javításának új eszközei. Nemzetközi szakmai rehabilitációs konferencia 2006. Január 30-31.

Munkaerőpiaci szolgáltatások a foglalkoztathatóság javításának új eszközei. Nemzetközi szakmai rehabilitációs konferencia 2006. Január 30-31. Munkaerőpiaci szolgáltatások a foglalkoztathatóság javításának új eszközei Nemzetközi szakmai rehabilitációs konferencia 2006. Január 30-31. Igények, követelmények Befogadó társadalom Azonos jogok az élet

Részletesebben

Szakpolitikai válaszok és a legutóbbi magyarországi reformok. 2014. Október 13.

Szakpolitikai válaszok és a legutóbbi magyarországi reformok. 2014. Október 13. Beruházások a gyermekek érdekében Magyarországon: EU eszközök és támogatási lehetőségek Szakpolitikai válaszok és a legutóbbi magyarországi reformok SZEMINÁRIUM 2014. Október 13. Iván Sörös Osztályvezető,

Részletesebben

Munkaügyi Központja. A nyilvántartott álláskeresők számának alakulása Tolna megyében április április

Munkaügyi Központja. A nyilvántartott álláskeresők számának alakulása Tolna megyében április április 1 Munkaügyi Központja A MUNKAERŐ-PIACI HELYZET ALAKULÁSA TOLNA MEGYÉBEN - 2014. ÁPRILIS Tovább csökkent a nyilvántartott álláskeresők száma. 2014. április 20-án a Tolna Megyei Kormányhivatal Munkaügyi

Részletesebben

T Á J É K O Z T A T Ó a munkaerőpiac főbb folyamatairól Heves megyében július

T Á J É K O Z T A T Ó a munkaerőpiac főbb folyamatairól Heves megyében július Heves Megyei Kormányhivatal Munkaügyi Központja T Á J É K O Z T A T Ó a munkaerőpiac bb folyamatairól Heves megyében 2012. ius A megye munkáltatói több mint ezer új álláshelyet jelentettek be kirendeltségeinken

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ BARANYA MEGYE MUNKAERŐ-PIACI HELYZETÉNEK ALAKULÁSÁRÓL JANUÁR

TÁJÉKOZTATÓ BARANYA MEGYE MUNKAERŐ-PIACI HELYZETÉNEK ALAKULÁSÁRÓL JANUÁR TÁJÉKOZTATÓ BARANYA MEGYE MUNKAERŐ-PIACI HELYZETÉNEK ALAKULÁSÁRÓL Megnevezés A NYILVÁNTARTOTT ÁLLÁSKERESŐK FŐBB ADATAI 2013. jan. Változás az előző hónaphoz képest Változás az előző évhez képest Főben

Részletesebben

A Társadalmi Felzárkózási Stratégia oktatási intézkedéseinek bemutatása. 2013. november 27.

A Társadalmi Felzárkózási Stratégia oktatási intézkedéseinek bemutatása. 2013. november 27. A Társadalmi Felzárkózási Stratégia oktatási intézkedéseinek bemutatása 2013. november 27. 1. Keretek - ORÖ megállapodás, Nemzeti Társadalmi Felzárkózási stratégia 2. Keretek - EU 2007-2013 - EU 2020,

Részletesebben

STATISZTIKAI ADATOK. Összeállította fazekas károly köllő jános lakatos judit lázár györgy

STATISZTIKAI ADATOK. Összeállította fazekas károly köllő jános lakatos judit lázár györgy STATISZTIKAI ADATOK Összeállította fazekas károly köllő jános lakatos judit lázár györgy statisztikai adatok A 2000-től kiadott Munkaerőpiaci Tükörben publikált munkaerőpiaci folyamatokat leíró táblázatok

Részletesebben

Készítette: Lovász Anna. Szakmai felelős: Lovász Anna június

Készítette: Lovász Anna. Szakmai felelős: Lovász Anna június NEMEK ÉS RASSZOK KÖZÖTTI GAZDASÁGI EGYENLŐTLENSÉGEK Készült a TÁMOP-4.1.2-08/2/A/KMR-2009-0041pályázati projekt keretében Tartalomfejlesztés az ELTE TáTK Közgazdaságtudományi Tanszékén az ELTE Közgazdaságtudományi

Részletesebben

A MUNKANÉLKÜLISÉG FOGALMA ÉS TÍPUSAI

A MUNKANÉLKÜLISÉG FOGALMA ÉS TÍPUSAI A MUNKANÉLKÜLISÉG FOGALMA ÉS TÍPUSAI BENKEI-KOVÁCS BALÁZS HEGYI-HALMOS NÓRA: MUNKAERŐPIAC ÉS FOGLALKOZTATÁSPOLITIKA Munkanélküliség Munkanélküliségről akkor beszélünk, ha a munkaerő kínálat meghaladja

Részletesebben

A nyilvántartott álláskeresők számának alakulása Tolna megyében augusztus augusztus

A nyilvántartott álláskeresők számának alakulása Tolna megyében augusztus augusztus A MUNKAERŐ-PIACI HELYZET ALAKULÁSA TOLNA MEGYÉBEN 2016. AUGUSZTUS Nyilvántartott álláskeresők száma és aránya 2016. augusztus 20-án a Tolna Megyei Kormányhivatal Foglalkoztatási Főosztályának nyilvántartásában

Részletesebben

Mit nyújt a Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Program a vállalkozásoknak 2014-2020 között

Mit nyújt a Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Program a vállalkozásoknak 2014-2020 között Mit nyújt a Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Program a vállalkozásoknak 2014-2020 között Buzás Sándor Főosztályvezető Nemzetgazdasági Tervezési Hivatal Tematika Felkészülés a 2014-2020-as időszakra

Részletesebben

Menni vagy maradni? Előadó: Fülöp Gábor, HKIK főtitkár. Eger, 2012. szeptember 28.

Menni vagy maradni? Előadó: Fülöp Gábor, HKIK főtitkár. Eger, 2012. szeptember 28. Menni vagy maradni? Ki fog itt dolgozni 15 év múlva? Előadó: Fülöp Gábor, HKIK főtitkár Eger, 2012. szeptember 28. 1 A HKIK az ezres nagyságrendű vállalati kapcsolatai alapján az alábbi területeken érzékel

Részletesebben

NEMZETGAZDASÁGI MINISZTÉRIUM

NEMZETGAZDASÁGI MINISZTÉRIUM NEMZETGAZDASÁGI MINISZTÉRIUM Foglalkoztatás Versenyképes munkaerő Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Program 5-6. prioritás Nemzetgazdasági Minisztérium Munkaerőpiaci Programok Főosztály Foglalkoztatáspolitikai

Részletesebben

A foglalkoztatáspolitika időszerű kérdései (TOP projekt Fejér megyében)

A foglalkoztatáspolitika időszerű kérdései (TOP projekt Fejér megyében) A foglalkoztatáspolitika időszerű kérdései (TOP projekt Fejér megyében) Dr. Simon Attila István Nemzetgazdasági Minisztérium Munkaerőpiacért Felelős Helyettes Államtitkár Székesfehérvár, 2017. január 31.

Részletesebben

2013. NOVEMBER 13. 9.00. 13.00. Gundel Étterem, BUDAPEST. A projektesemény az Európai Bizottság társfinanszírozásában valósul meg.

2013. NOVEMBER 13. 9.00. 13.00. Gundel Étterem, BUDAPEST. A projektesemény az Európai Bizottság társfinanszírozásában valósul meg. A FIATALOK FOGLALKOZTATÁSÁNAK ELŐMOZDÍTÁSA PROJEKT KONFERENCIA 2013. NOVEMBER 13. 9.00. 13.00. Gundel Étterem, BUDAPEST A projektesemény az Európai Bizottság társfinanszírozásában valósul meg. 09.00-09.30

Részletesebben

Munkaügyi Központja. A nyilvántartott álláskeresők számának alakulása Tolna megyében szeptember szeptember

Munkaügyi Központja. A nyilvántartott álláskeresők számának alakulása Tolna megyében szeptember szeptember Munkaügyi Központja A MUNKAERŐ-PIACI HELYZET ALAKULÁSA TOLNA MEGYÉBEN - 2012. SZEPTEMBER 2012. szeptember 20-án a Tolna Megyei Kormányhivatal Munkaügyi Központjának nyilvántartásában 13.356 álláskereső

Részletesebben

Diplomás pályakövetés diplomás kutatás, 2010

Diplomás pályakövetés diplomás kutatás, 2010 Diplomás pályakövetés diplomás kutatás, 2010 A pedagógusképzés diplomásainak munkaerő piaci helyzete Az Educatio Társadalmi Szolgáltató Nonprofit Kft. által végzett, Diplomás pályakövetés 2009 2010 kutatási

Részletesebben

A női erőforrás menedzsment fontossága és aktuális kérdései. Dr. Vámosi Tamás egyetemi adjunktus PTE FEEK

A női erőforrás menedzsment fontossága és aktuális kérdései. Dr. Vámosi Tamás egyetemi adjunktus PTE FEEK A női erőforrás menedzsment fontossága és aktuális kérdései Dr. Vámosi Tamás egyetemi adjunktus PTE FEEK Bevezető gondolatok A nők esélyegyenlőségi törekvései már régóta a társadalmigazdasági rendszer

Részletesebben

A munkaerő-piac fontosabb jelzőszámai a Közép-magyarországi régióban 2010. május

A munkaerő-piac fontosabb jelzőszámai a Közép-magyarországi régióban 2010. május Pályázathoz anyagok a TÁMOP 4.1.1/AKONV2010-2019 Munkaerőpiaci alkalmazkodás fejlesztése 1/b képzéskorszerűsítési alprojekt Munkaerőpiaci helyzetkép II. negyedév Negyed adatok régiókra bontva 2010. 1.

Részletesebben

Esélyegyenlőségi terv 2011.

Esélyegyenlőségi terv 2011. Esélyegyenlőségi terv 2011. ESÉLYEGYENLŐSÉGI TERV Elismerve minden embernek azt a jogát, hogy egyenlő méltóságú személyként élhessen, Újhartyán Község Önkormányzata az alábbi esélyegyenlőségi tervet alkotja

Részletesebben

Az Ifjúsági Garancia Rendszer és programjainak bemutatása

Az Ifjúsági Garancia Rendszer és programjainak bemutatása Az Ifjúsági Garancia Rendszer és programjainak bemutatása GINOP 5.2.5 Gyakornoki program támogató szolgáltatások projektindító Győr, 2016. november 22. Temesszentandrási Judit Nemzetgazdasági Minisztérium

Részletesebben

Munkaügyi Központja. A nyilvántartott álláskeresők számának alakulása Tolna megyében október október

Munkaügyi Központja. A nyilvántartott álláskeresők számának alakulása Tolna megyében október október Munkaügyi Központja A MUNKAERŐ-PIACI HELYZET ALAKULÁSA TOLNA MEGYÉBEN - 2012. OKTÓBER 2012. október 20-án a Tolna Megyei Kormányhivatal Munkaügyi Központjának nyilvántartásában 13.118 álláskereső szerepelt,

Részletesebben

Munkaügyi Központja. A nyilvántartott álláskeresők számának alakulása Tolna megyében szeptember szeptember. júni.

Munkaügyi Központja. A nyilvántartott álláskeresők számának alakulása Tolna megyében szeptember szeptember. júni. 1 Munkaügyi Központja A MUNKAERŐ-PIACI HELYZET ALAKULÁSA TOLNA MEGYÉBEN - 2014. SZEPTEMBER 2014. szeptember 20-án a Tolna Megyei Kormányhivatal Munkaügyi Központjának nyilvántartásában 9.685 álláskereső

Részletesebben

Munkaügyi Központja. álláskeresők száma álláskeresők aránya* júli. szept. jún. febr márc

Munkaügyi Központja. álláskeresők száma álláskeresők aránya* júli. szept. jún. febr márc Munkaügyi Központja A MUNKAERŐ-PIACI HELYZET ALAKULÁSA TOLNA MEGYÉBEN - 2012. JÚLIUS 2012. július 20-án a Tolna Megyei Kormányhivatal Munkaügyi Központjának nyilvántartásában 13.186 álláskereső szerepelt,

Részletesebben

Fejér megye munkaerőpiacának alakulása I-III. negyedév

Fejér megye munkaerőpiacának alakulása I-III. negyedév Közép-Dunántúli Regionális Munkaügyi Központ Elemzési Osztály Fejér megye munkaerőpiacának alakulása 2009. I-III. negyedév Készült: Székesfehérvár, 2009. október hó 8000 Székesfehérvár, Sörház tér 1.,

Részletesebben

Munkaügyi Központja. A nyilvántartott álláskeresők számának alakulása Tolna megyében november november. okt. febr

Munkaügyi Központja. A nyilvántartott álláskeresők számának alakulása Tolna megyében november november. okt. febr Munkaügyi Központja A MUNKAERŐ-PIACI HELYZET ALAKULÁSA TOLNA MEGYÉBEN - 2012. NOVEMBER 2012. november 20-án a Tolna Megyei Kormányhivatal Munkaügyi Központjának nyilvántartásában 13.503 álláskereső szerepelt,

Részletesebben

Foglalkoztathatóság ösztönzése és a vállalati alkalmazkodóképesség fejlesztései. a Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Program 5.

Foglalkoztathatóság ösztönzése és a vállalati alkalmazkodóképesség fejlesztései. a Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Program 5. Foglalkoztathatóság ösztönzése és a vállalati alkalmazkodóképesség fejlesztései a Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Program 5. prioritásában 2014. május 28. I. Európai Szociális Alapból tervezett

Részletesebben

STATISZTIKAI ADATOK. Összeállította fazekas károly köllő jános lakatos judit lázár györgy

STATISZTIKAI ADATOK. Összeállította fazekas károly köllő jános lakatos judit lázár györgy STATISZTIKAI ADATOK Összeállította fazekas károly köllő jános lakatos judit lázár györgy A 2000-től kiadott Munkaerőpiaci Tükörben publikált munkaerőpiaci folyamatokat leíró táblázatok teljes anyaga letölthető

Részletesebben

FELADATLAP. Kőrösy Közgazdászpalánta Verseny 2013/ forduló A gazdaságról számokban

FELADATLAP. Kőrösy Közgazdászpalánta Verseny 2013/ forduló A gazdaságról számokban FELADATLAP Kőrösy Közgazdászpalánta Verseny 2013/2014 2. forduló A gazdaságról számokban 1. Az infláció az árak általános, minden termékre kiterjedő és folyamatos változását jelenti. A középtávú célkitűzés

Részletesebben

Diplomás pályakövetés diplomás kutatás, 2010

Diplomás pályakövetés diplomás kutatás, 2010 Diplomás pályakövetés diplomás kutatás, 2010 Az agrártudományi terület diplomásainak munkaerő piaci helyzete Az Educatio Társadalmi Szolgáltató Nonprofit Kft. által végzett, Diplomás pályakövetés 2009

Részletesebben

HAJDÚ-BIHAR MEGYE MUNKAERŐ-PIACI HELYZETE

HAJDÚ-BIHAR MEGYE MUNKAERŐ-PIACI HELYZETE HAJDÚ-BIHAR MEGYE MUNKAERŐ-PIACI HELYZETE a Nemzeti Foglalkoztatási Szolgálat adatai alapján 2016. év július hónap Jóváhagyta: Tapolcai Zoltán főosztályvezető Foglalkoztatási Főosztály 4024 Debrecen, Piac

Részletesebben

A TÁMOP 5.5.1/A-10/

A TÁMOP 5.5.1/A-10/ Munkaerőpiaci profil az Észak-magyarországi régióban A TÁMOP 5.5.1/A-10/1-2010-0024 Jó pályán! Jó gyakorlatok továbbfejlesztése és alkalmazása a munkaerő-piaci integrációért és esélyegyenlőségért c. projekt

Részletesebben

TÁMOP /

TÁMOP / Projekt főbb adatai Főkedvezményezett: Nemzetgazdasági Minisztérium Kedvezményezettek: 18 megye Konzorciumi megvalósítás - partnerség - szerződés vezető Projekt összköltsége 111 390 000 000 Ft Hajdú Bihar

Részletesebben

GINOP ÚT A MUNKAERŐPIACRA

GINOP ÚT A MUNKAERŐPIACRA ÚT A MUNKAERŐPIACRA ÚT A MUNKAERŐPIACRA Az Európai Unió a tagjai számára számos támogatási formát nyújt. Magyarország a csatlakozást követően jogosulttá vált ezen támogatási formák igénybevételére. A Széchenyi

Részletesebben

Új módszerek és eljárások a térbeli folyamatok értékeléséhez. Dr. Németh Zsolt Központi Statisztikai Hivatal elnökhelyettes

Új módszerek és eljárások a térbeli folyamatok értékeléséhez. Dr. Németh Zsolt Központi Statisztikai Hivatal elnökhelyettes Új módszerek és eljárások a térbeli folyamatok értékeléséhez Dr. Németh Zsolt Központi Statisztikai Hivatal elnökhelyettes A 2016. évi mikrocenzus, kis népszámlálás Célja, hogy két népszámlálás között

Részletesebben

MTVSZ, 2013.10.01. Versenyképes Közép- Magyarország Operatív Program bemutatása

MTVSZ, 2013.10.01. Versenyképes Közép- Magyarország Operatív Program bemutatása MTVSZ, 2013.10.01 Versenyképes Közép- Magyarország Operatív Program bemutatása A közép-magyarországi régió és a VEKOP speciális helyzete A KMR és a régió fejlesztését célzó VEKOP speciális helyzete: Párhuzamosan

Részletesebben

Foglalkoztatáspolitika 2005. Csizmár Gábor miniszter. III. Országos Távmunka (e-munka) Konferencia. 2004. december 9.

Foglalkoztatáspolitika 2005. Csizmár Gábor miniszter. III. Országos Távmunka (e-munka) Konferencia. 2004. december 9. Foglalkoztatáspolitikai és Munkaügyi Minisztérium Foglalkoztatáspolitika 2005 Csizmár Gábor miniszter III. Országos Távmunka (e-munka) Konferencia 2004. december 9. Az Európai Foglalkoztatási Stratégia

Részletesebben

A nyilvántartott álláskeresők számának alakulása Tolna megyében október október

A nyilvántartott álláskeresők számának alakulása Tolna megyében október október A MUNKAERŐ-PIACI HELYZET ALAKULÁSA TOLNA MEGYÉBEN 2016. OKTÓBER Nyilvántartott álláskeresők száma és aránya 2016. október 20-án a Tolna Megyei Kormányhivatal Foglalkoztatási Főosztályának nyilvántartásában

Részletesebben

SAJTÓKÖZLEMÉNY CHILI ÉS MANGÓ INNOVATÍV ISKOLA FEJLESZTÉS AZ ÉLELMISZERIPAR JÖVŐBELI SZAKEMBEREI SZÁMÁRA

SAJTÓKÖZLEMÉNY CHILI ÉS MANGÓ INNOVATÍV ISKOLA FEJLESZTÉS AZ ÉLELMISZERIPAR JÖVŐBELI SZAKEMBEREI SZÁMÁRA 2015. 06. 22. Westsik Vilmos Élelmiszeripari Szakképző Iskola SAJTÓKÖZLEMÉNY CHILI ÉS MANGÓ INNOVATÍV ISKOLA FEJLESZTÉS AZ ÉLELMISZERIPAR JÖVŐBELI SZAKEMBEREI SZÁMÁRA TÁMOP 3.1.4.C 14-2015-0217 jelű projekt

Részletesebben

Munkaügyi Központja. A nyilvántartott álláskeresők számának alakulása Tolna megyében január január. márc. ápr. júni. júli.

Munkaügyi Központja. A nyilvántartott álláskeresők számának alakulása Tolna megyében január január. márc. ápr. júni. júli. 1 Munkaügyi Központja A MUNKAERŐ-PIACI HELYZET ALAKULÁSA TOLNA MEGYÉBEN - 215. JANUÁR 215. január 2-án a Tolna Megyei Kormányhivatal Munkaügyi Központjának nyilvántartásában 9.465 álláskereső szerepelt,

Részletesebben

A CO&CO COMMUNICATION KFT ESÉLYEGYENLŐSÉGI TERVE

A CO&CO COMMUNICATION KFT ESÉLYEGYENLŐSÉGI TERVE A CO&CO COMMUNICATION KFT ESÉLYEGYENLŐSÉGI TERVE CO&CO COMMUNICATION - ESÉLYEGYENLŐSÉGI TERV - 1.oldal A Co&Co Communication Kft esélyegyenlőségi terve az egyenlő bánásmódról és az esélyegyenlőség előmozdításáról

Részletesebben

Gazdasági aktivitás, foglalkozási szerkezet

Gazdasági aktivitás, foglalkozási szerkezet Gazdasági aktivitás, foglalkozási szerkezet A gazdasági aktivitás fogalma Kortól függetlenül, magába foglalja mindkét nemhez tartozó mindazon személyeket, akik munkát végeznek a gazdasági javak és a szolgáltatások

Részletesebben

Előterjesztést készítette és előterjeszti: Hegedűs Ferenc polgármester FOGLALKOZTATÁS BŐVÍTÉSÉNEK LEHETŐSÉGE A TÁMOP-1.1.2-11/1 PROJEKT KERETÉBEN

Előterjesztést készítette és előterjeszti: Hegedűs Ferenc polgármester FOGLALKOZTATÁS BŐVÍTÉSÉNEK LEHETŐSÉGE A TÁMOP-1.1.2-11/1 PROJEKT KERETÉBEN RÉTSÁG VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2651 Rétság, Rákóczi út 20. Telefon: 35/550-100 www.retsag.hu Email: hivatal@retsag.hu Előterjesztést készítette és előterjeszti: Hegedűs Ferenc polgármester

Részletesebben

aug jan. febr. júli. ápr. máj.

aug jan. febr. júli. ápr. máj. A MUNKAERŐ-PIACI HELYZET ALAKULÁSA TOLNA MEGYÉBEN 2016. JÚNIUS 2016. június 20-án a Tolna Megyei Kormányhivatal Foglalkoztatási Főosztályának nyilvántartásában 7.220 álláskereső szerepelt, amely az előző

Részletesebben

A nyilvántartott álláskeresők számának alakulása Tolna megyében szeptember szeptember. álláskeresők száma álláskeresők aránya* okt.

A nyilvántartott álláskeresők számának alakulása Tolna megyében szeptember szeptember. álláskeresők száma álláskeresők aránya* okt. A MUNKAERŐ-PIACI HELYZET ALAKULÁSA TOLNA MEGYÉBEN 2016. SZEPTEMBER Nyilvántartott álláskeresők száma és aránya 2016. szeptember 20-án a Tolna Megyei Kormányhivatal Foglalkoztatási Főosztályának nyilvántartásában

Részletesebben

A megyei és a kiskunmajsai munkanélküliség jellemzői

A megyei és a kiskunmajsai munkanélküliség jellemzői A megyei és a kiskunmajsai munkanélküliség jellemzői Bács-Kiskun megyében, 2015 januárjában egy év távlatában csökkent a nyilvántartott álláskeresők száma 1456 fővel (5,6%-kal). A nyilvántartott álláskeresők

Részletesebben