Magyarország a XX. században és ma

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Magyarország a XX. században és ma"

Átírás

1 Magyarország a XX. században és ma Országjelentés az ENWRA projekthez Magyarország Tartalom 1. Az ENWRA projektben Magyarország részéről az ETF Alapítvány vesz részt. Bemutatkozunk. 2. A mai magyarországi helyzet következménye néhány XX. századi történelmi eseménynek. Ahhoz, hogy a mai magyar társadalom működését, összetételét megértsük, lényeges megemlékeznünk ezekről az eseményekről. 3. Az ENWRA projekt a részt vevő országokban vidéken élő nők helyzetét ismerteti meg. Megosztunk néhány adatot a magyar nők értékrendi változásairól, iskolázottságáról, munkaerő piaci helyzetéről, beleértve a vidéki nők helyzetét is. 4. Végül összefoglaljuk jelenlegi helyzetünket. 1. Az ETF Alapítvány Az ETF Alapítványt 2007-ben egy hölgy alapította, aki az ENWRA projekt közötti magyarországi partnertalálkozóján aktív közreműködést is vállalt, segítve az Alapítvány munkáját. Az Alapítvány kuratóriuma három főből áll, akik önkéntes alapon végzik tevékenységüket. 1

2 Az ETF Alapítvány központi célja támogatni a köz-, a civil, a vállalati és a tudományos szektorok közötti konstruktív együttműködést és a bizalom erősödését. Ezt elsősorban hírés kapcsolatközvetítéssel, csoportos képzésekkel és egyéni tanácsadáson keresztül kívánja elérni. Munkájával hozzájárul az egyén megerősödéséhez, hogy az felelősen tudja megvédeni természeti környezetét és kompetenssé váljék a fenntartható fejlődést szolgáló közösségi törekvések támogatására. Munkáját elnyert pályázati forrásból kiegészülve végzi. jelenleg három fő munkavállaló segítségével Az ETF Alapítvány tevékenységei Az alapvető célkitűzés megvalósítása érdekében - az esélyegyenlőség, a társadalmi integráció, közösségi- és értékteremtés elvének érvényre jutását is figyelembe véve - az Alapítvány ban többek között az alábbi tevékenységeket végezte civil, intézményi, vállalkozói partnereivel és önkénteseivel: A hátrányos helyzetű és a halmozottan hátrányos helyzetű csoportok társadalmi és gazdasági esélyegyenlőségének javítása és felzárkóztatása. Foglalkoztatásuk és integrációjuk elősegítése. Az ETF Alapítvány két fő fiatal foglalkoztatását vállalta vidéki telephelyén, akiknek munkáját mentor segíti. Az ehhez szükséges forrásokat elnyert pályázati (TÁMOP= Társadalmi Megújulás Operatív Program 1 ) forrásból biztosítja. Szemléletformálás, információ terjesztés céljából rendezvényeket szervezett, képzéseket, tájékoztató előadásokat tartott az önfenntartó és fejlesztő kezdeményezések támogatására. Önkéntes munka végzéséhez szükséges tájékoztatókat, képzéseket tartott, hogy a munkába állást elősegítse. A fenntartható életmód, az energiahatékonyság és a megújuló energiák felhasználásának népszerűsítése, a környezeti minőség javításának segítése. Az Alapítvány workshopokat, bemutatókat tartott, ismeretterjesztő anyagokat készített és terjesztett. Az egészségtudatos életmód mintájának - ezen belül is a szemléletváltás, felelősségteljes magatartás és gondolkodás - terjesztése és erősítése. Az Alapítvány sportrendezvényeket, tájékoztató előadásokat szervezett, sporteszközöket adott használatba a telephelyén élő lakosság számára. Továbbá: tehetséges fiatal felnőttek és a vállalati szféra összekapcsolása az esélyegyenlőség és az esélyhez juttatás jegyében, 1 TÁMOP Magyarország Nemzeti Stratégiai Referenciakerete, az Új Magyarország Fejlesztési Terv (ÚMFT) keretein belül jött létre 2007-ben, és A társadalom megújulása prioritásának megvalósítását szolgálja az Európai Uniós jogszabályokkal és rendeletekkel összhangban. A program 2013-ig tartott. Célja a gazdaság fellendítése, amihez szükség van új munkahelyek teremtésére és az infrastruktúra fejlesztésére. Az ezekhez szükséges feltételek megteremtését kívánták segíteni a TÁMOPpályázatok. A program költségvetése több mint 4 milliárd euró volt, 85%-ban uniós és 15%-ban hazai forrásból. 2

3 a civil és a vállalkozói szféra különböző szereplőinek társadalmi összefogását segítő rendezvények szervezése, a korszerű állattartás, állatvédelem alapjainak és elveinek meghonosítása az állatok életminőségének javítása érdekében. Az ETF Alapítvány aktuális projektjei Bridge the gap (Leonardo da Vinci Partnerségi pályázat) Generációk közötti együttműködés és élethosszig tartó tanulás egymás segítségével, 11 partner ország egy-egy civil szervezetének részvételével. ENWRA (Grundtvig Tanulási kapcsolatok) Vidéki nők európai hálózata 7 partnerország civil szervezeteinek részvételével. TÁMOP (Magyarországon a társadalom megújulását támogató pályázati projektek) a) Egészségre nevelő és szemléletformáló életmód programok. b) Hátrányos helyzetű célcsoportok foglalkoztatásának támogatása. 2. Magyarország a XX. században és ma Az ország szétdarabolása június 04-én írták alá az úgynevezett Trianoni békeszerződést, mely Magyarország (korábban Magyar Királyság) új határainak megállapítása mellett főben korlátozta a magyar hadsereg létszámát, megtiltotta a légierő és nehézfegyverek tartását. A több, mint ezeréves múltú ország területéből kevesebb, mint harmada terület maradt, km 2 -ből km 2. Az ország feldarabolása következtében népessége a korábbi főről főre csökkent. Az ország elveszítette arany, ezüst és sóbányáit, erdeinek közel 90%-át, termőföldjeinek 61,4%-át, ipartelepeinek több, mint felét, kiépített útjainak 64,5%-át, nyersvasának 83%-át. 2 forrás: Wikipédia 3

4 Bár az elcsatolt területeken élők többsége nem magyar nemzetiségű volt (az 1910-es népszámlálás adatai szerint több, mint tíz nemzetiség élt a Magyar Királyság területén), a békeszerződés során az országhatárok megvonása gyakran nem követte a nyelvi vagy nemzetiségi határokat. Sok esetben egységes tömbben élő magyar lakosságú területeket is elcsatoltak. Mintegy 3,3 millió magyar rekedt kívül az új magyar állam határain, jelentős részük Erdélyben (ma Románia). Az elcsatolt területeken az új rezsimek megbízhatatlannak tartották a korábbi, többnyire magyar nemzetiségű értelmiségi, hivatalnoki réteget, és sokukat elbocsátották. Nagy részük az 1920-as években Magyarországra települt át, ahol jelentős nélkülözések után is csak részben találtak munkát. Mindez belpolitikai feszültségeket keltett. A volt Magyar Királyság területeinek felhasználásával mesterségesen kreált államok hat évtizeddel később sorban felbomlottak, volt amelyik békével, volt amelyik háborúban. Ma már csak Ausztria, Lengyelország és Románia létezik olyan államként, amely a trianoni szerződés által a Magyar Királyság területéből részesült. A magyar társadalom az ország ilyen mértékű feldarabolását máig tragédiaként éli, mértékét igazságtalannak tartja, és nem tudta feldolgozni azt. A magyar Országgyűlés 2010-ben június 04-ét a nemzeti összetartozás napjává nyilvánította. Magyarország a szocializmusban 3 A Trianon utáni országban kialakult helyzet konszolidálásának eredményeit a nagy gazdasági világválság egyik napról a másikra megsemmisítette. Majd jött a következő háború, melyben az ország nemzeti vagyonának 40%-át vesztette el. Felrobbantották nagy folyóinak (Duna, Tisza) összes 3 forrás: Wikipédia 4

5 hidját, elpusztult a vasút 40%-a, a gyárak 90%-át érte valamilyen kár. Embervesztesége fő közé tehető. Magyarország a II. Világháborúban a Szovjetunió megszállási övezetébe került. Bár a háborút követő első demokratikus választáson nem a baloldali pártok győztek, terror segítségével és egy manipulált második választással a kommunista párt vette át a hatalmat az országban. Létrejött az egypárt rendszer és totális kommunista diktatúra kezdődött, melyre féktelen terror volt jellemző között közel egymillió embert vontak ügyészi eljárás alá, és ebből minden második ellen vádat is emeltek. A tőkés és polgári réteget, mint osztályidegen elemeket munkatáborokba deportálták, kitelepítették, illetve kivégezték. A gyárakat és földbirtokokat erőszakkal államosították ban egy békésnek indult egyetemi diáktüntetés tömegtüntetéssé vált. A felkelés néhány napon belül a kommunista párt bukásához, a többpártrendszer visszaállításához vezetett. A nyugati hatalmak azonban biztosították a szovjet vezetést arról, hogy nem nyújt segítséget a magyar kormánynak. Ezt követően a Szovjetúnió hadüzenet nélkül megtámadta Magyarországot. Az aránytalanul nagy túlerővel szemben néhány napig tartó küzdelem után a harc elbukott. Ezt követően közel negyedmillióan hagyták el az országot, nyugatra menekülve. A harcokban részt vevő itt maradottakat tömegesen letartóztatták, bebörtönözték, sokukat kivégezték. Ezután ismét konszolidáció következett; a félelem légkörét felváltotta a felejtésé. A politika kompromisszumot kötött: a nagyobb magánéleti szabadságért, karrierlehetőségekért cserébe a politikai aktivitást szigorúan korlátozta. Az életszínvonal növekedni kezdett, gazdasági reformként néhány piaci ösztönző óvatos bevezetésére is sor került, ami akkoriban bátor cselekedetnek számított. A Szovjetunióban bekövetkezett politikai változások, Gorbacsov 1985-ös nyitása Magyarországra újabb változásokat hozott. A globalizált Magyarország 4 Az es években keződött Közép- és Kelet-Európai változások mindegyike a globalizáció jegyében zajlott le, annak reményében, hogy országai néhány évtizeden belül a nyugati, jogilag fejlett országok egyenrangú partnerei lesznek. Ezt három alapelv alkalmazása kívánta elősegíteni: a működő tőke behozatalának adó- és egyéb kedvezményekkel történő támogatása, az állami termelő vállalatok és pénzintézetek gyors privatizálása (magántulajdonba adása), szabad kereskedelmi elvek alkalmazása. 4 forrás: Ferber Katalin: Érdemeink beismerése mellett. Jószöveg Műhely Kiadó, Budapest, Ferber Katalin 1993 óta él Japánban, a Waszeda Egyetem (Tokió) egyetemi tanára, összehasonlító gazdaság- és pénzügytörténetet tanít. 5

6 A hitelfolyósítások és külkereskedelmi protekcionizmus a Kelet-Európai gazdaságok többségének teljes jövedelem-kivonását okozta. Az átalakítás során nem vették figyelembe a társadalmi következményeket. A kötelezővé tett privatizáció Magyarországon tőkepiac nélkül, kezdetleges kereskedelmi bankrendszerrel, belföldi megtakarítások nagyon alacsony szintje mellett történt meg. Meghirdetett célja az volt, hogy tőkés tulajdonosokat csináljanak, valamint működőképes és hatékony gazdaságot hozzanak létre fejlett technológiával. Ezzel szemben kis befektetéssel, gyors megtérüléssel és gyakori tőkekivonással az ország vagyonának lecsapolása történt. Közel egymillió munkahely szűnt meg. Az előző rendszer minden intézményét megsemmisítették a benne lévők gyakorlatával együtt. Nem vették figyelembe az ország közel ötven éve működő kulturális, oktatási, társadalompolitikai és egészségügyi rendszerét. Az állam gyors kivonulása e területekről beláthatatlan következményekkel járt. A magyar társadalom egy újabb sokkot élt át. Az emberek önértékelése, identitása, anyagi biztonsága megrendült. Ezek után nézzük a mai magyar társadalom és benne a nők jelenlegi helyzetét, néhány adat segítségével. Foglalkoztatás 5 A szocializmusban a teljes foglalkoztatás elve érvényesült. Akinek nem volt igazolt munkahelye, munkakerülőnek minősítették, és ezért börtönbüntetés járt. Az állami gondoskodás eszméjét ültették az emberekbe. A globalizációval érkezett új világnézet szerint mindenki gondoskodjon magáról. Nem egészen tíz év alatt leépítették az előző időszakban működő gazdaságot és intézményrendszert között leépült a mezőgazdaság, az építőipar, a kohászat és fémfeldolgozás, gépgyártás. Ezt követte között a költségvetési intézmények felszámolása, átalakítása. Elő- és korengedményes nyugdíjazások történtek. Az állás nélkül maradottak kétharmada inaktívvá vált. A szocialista rendszerben a nők gazdaságilag aktívak voltak. A nők éves korosztályában 70,1% végzett kereső tevékenységet! A teljes női népesség ~45%-a dolgozott. A férfiak éves korosztályában 86,9% dolgozott, az összes férfi népességen belül a dolgozók aránya 56,9% volt. Ezek az adatok a globalizáció megérkezését követően drasztikus változásokat mutatnak. A munkavállalási korú nők között között 24,5%-ról 46,1%-ra nőtt azoknak az aránya, akik szociális-jóléti ellátásból, vagy mások jövedelméből éltek. A női népességen belül a korábbi ~45%-ról 5 forrás: Frey Mária: Nők a munkaerő piacon c. tanulmánya Dr. Frey Mária közgazdász, munkaügyi szakközgazdász (szakterülete a foglalkoztatás politika), részt vett számos magyar és nemzetközi kutatásban. 6

7 31,3%-ra csökkent a foglalkoztatottak aránya. A nyugdíjkorhatár felett is dolgozó nők több, mint háromnegyede ugyancsak a munkaerőpiac elhagyására kényszerült. Társadalmi osztályok ma 6 Egy 2013-ban közzétett brit társadalmi felmérés (Great British Class Survey) módszertanát részben átvéve elején felmérést végeztek Magyarországon, milyen társadalmi osztályok alakultak ki óta. A kutatócsoport következtetéseit közel online kérdőív, valamint 1000 személyes kikérdezés alapján vonta le. A társadalmi pozició meghatározásához a felmérésben részt vevők gazdasági, kulturális és kapcsolati tőkéjét mérték fel, továbbá rákérdeztek az adósságokra is. Az előzetesen közzétett adatok szerint a magyar társadalomban nincs középosztály. Óriási a szakadék a főváros-nagyváros, kisváros-falu között. A társadalomban jelentős az alsó rétegek túlsúlya, onnan felfelé lépni nagyon nehéz. Az eredmények alapján nyolc társadalmi osztályt különböztettek és neveztek meg. Az elit 2%, a felső középosztály 10,5%, feltörekvő fiatalok 6%, vidéki értelmiség 7%, a kisember 17%, sodródik 18%, munkás 16,5%, leszakadt 23%. A munkásokat a leszakadtaktól az különbözteti meg, hogy van munkájuk, amit ha elveszítenek, tartalékok hiányában azonnal a leszakadtak osztályába kerülnek át. A feltörekvő fiatalok az újtőke maximális felhasználói, a tudásmenedzsment, az információkezelés vagy a személyes kapcsolatok működtetésének gurui. Perspektívájuk a felsőbb osztályok felé mutat. A kisember éldegél, éppen kijön a fizetéséből, a lecsúszás ellen küzd. Jellemzően idősebb emberek. Az elit zárt csoport, melyben nagyon magas a felsőfokú végzettségűek aránya, státuszuk örökletes. Az osztály-hovatartozás érzete Magyarországon a kutatás eredményei szerint nem erős. Saját bevallása alapján a magyar társadalom alig több, mint fele tartja magát valamely osztályhoz tartozónak. Nincs önmagát elitként definiáló közösség sem, a felső középosztályba pedig három százalék sorolta magát, miközben a két felső osztály együttes aránya a társadalomban összesen 12,5%. 3. Nők Magyarországon A következőkben rátérünk a nők helyzetére. Bemutatjuk értékrendi változásukat, iskolázottságukat, foglalkoztatotti státuszukat, kereseti viszonyaikat, valamint helyzetüket vidéken és munkanélküliként. Értékrendi változások 7 A nők foglalkoztatottságának jelentős visszaesése mellett a nők értékrendjében is történt változás. 6 forrás: 7 forrás: Frey Mária: Nők a munkaerő piacon c. tanulmánya 7

8 1990. előtt még a nők 81%-a értett egyet azzal, hogy a nők kereső tevékenységet folytassanak. 78%- uk azt tartotta ideálisnak, ha a nők részmunkaidőben dolgozhatnának, 10%-uk pedig az otthon végezhető munkát nevezte meg ideálisként ben végzett felmérés szerint már csak a nők 75%-a támogatta, hogy a nők munkát vállaljanak. Közülük is 20% támogatta a teljes munkaidős foglalkoztatást, 60%-uk a részmunkaidős foglalkoztatást, 20% pedig az otthon végezhető munkavégzést. Iskolázottság 8 A magyar Központi Statisztikai Hivatal (KSH) által közreadott adatok szerint a foglalkoztatás csökkenése leginkább az alacsony iskolázottságúakat érintette. A foglalkoztatott nők ~56%-a rendelkezett 1998-ban közép- és felsőfokú végzettséggel. Ezen belül 18%-uk végzett főiskolát, egyetemet. A kereső nők az ezredfordulóra már nagyobb arányban rendelkeznek befejezett középiskolai- és felsőfokú végzettséggel. A fiatal kereső nők iskolázottsága ma már lényegesen meghaladja a férfiakét. A kedvező iskolázottsági mutatók ellenére azonban a nők szakképzettsége elmarad a férfiakétól. A 2001-es népszámlálás felmérése szerint a nőknek alig harmada (31,8%) szakképzett. A szakképzettség hiánya rontja a nők munkaerő-piaci pozicíóját és hozzájárul hátrányos helyzetük konzerválásához. A nők kétharmada három képzési ágban (egészségügyi, kereskedelmi, közgazdasági) tömörül. Ez a koncentráció szintén korlátozza munkaerő-piaci versenyképességüket, erősíti foglalkozási koncentrációjukat, fenntartva a munkaerőpiac nemek szerinti szegregálódását, annak káros hatásaival együtt. Ennek egyik megnyilvánulása, hogy a nők tudástőkéjét a munkaerőpiac leértékeli. Nők a munkaerő piacon 9 A foglalkoztatott nők összességén belül között megfordult a fizikai és szellemi munkát végzők aránya. Már több, mint 50%-uk szellemi munkát végez. Ugyanakkor a nők a munkahelyi hierarchiában az alacsonyabb szinteket foglalják el. Minél lejjebb megyünk a foglalkozások rangsorában, annál több nőt találni ezek betöltői között. Az irodai ügyviteli munkakörök teljesen elnőiesedtek. A dolgozó nők közel 64%-a dolgozott 1998-ban a szolgáltatásban, 2001-ben már 72,6%- uk. A nők eleve szerény jelenléte a vezetői posztokon zsugorodott. A dolgozó nők ~88%-a áll alkalmazásban. A vállalkozási szférában arányuk csökkent. Státusuk szerint a munkát végző nők 6,8%-a volt vállalkozó 1998-ban, és 2,8%-uk volt valamilyen társas vállalkozás tagja. 8 forrás: Dr. Koncz Katalin: A nők munkaerő-piaci helyzete az ezredfordulón Magyarországon. Statisztikai Szemle, 82. évf., szám 9 forrás: Frey Mária: Nők a munkaerő piacon c. tanulmánya 8

9 A nők munkahelyi hierarchiában elfoglalt rosszabb pozícióinak is következménye, hogy a férfiakénál kevesebb a jövedelmük, és ebből adódóan alacsonyabb a táppénzük, nyugdíjuk, munkanélküli ellátásuk. Ha végzettségek szerint vizsgáljuk a munkapiaci pozíciókat, akkor azt találjuk, hogy az alacsony képzettségű férfiakat foglalkoztató ágazatokban a bérek lecsökkentek a női keresetek szintjére. Ezzel szemben valamennyi, magasabb képzettséget igénylő pozíció esetében a férfiak kereseti előnye jelentős mértékben nőtt a nőkkel szemben. Az ország fejlettebb vidékein ugyanabban a beosztásban és képzettséggel dolgozó férfiak jobb kereseti pozíciókat értek el, mint a nők. Így összességében a férfiak és nők keresete közötti rés átlagosan 15%-kal szűkült. A vállalkozási szférában a női keresetek hátránya 1997-ben a statisztikai adatok szerint 12,7% volt, a költségvetési szférában 8,5%. Nők vidéken A fent hivatkozott, magyar társadalom összetételét felmérő kutatás is kimutatta az országon belüli települések és vidékek közötti óriási szakadékot. Nemcsak város és falu között áll ez fenn, de az ország egyes vidékei között is. Az ország főként keleti régióiban lévő egyes területei jelentősen leszakadtak még az országos átlagos adatokhoz mérten is. Ilyen régióban van az ETF Alapítvány telephelye, ahová a partnerországokból érkezett résztvevőket invitálta. Ezekben a régiókban a nők főként a háztartásban, családdal visszavonultan élnek. A pályakezdő, általános vagy középiskolát végzett lányokat a családok többsége kedvezőtlen munkába állási lehetőségeik miatt férjhez menésükig eltartja. Lassan általános jelenségként figyelhető meg az is, hogy a nők a kilátástalan munkapiaci helyzetükből gyerekvállalásba menekülnek és a gyerekekkel otthon maradnak. A leszakadt régiókban az egyik legjelentősebb munkáltató az Állam. Sok nő a közigazgatásban dolgozik. Az ország keleti fele, az úgynevezett Alföld az ország éléskamrája. Az itt élők számára munkalehetőséget nyújtanak még a mezőgazdasági idénymunkák. Az iskolázottság bővülése miatt a fiatalok jelenleg lényegesen hosszabb időt töltenek az iskolarendszerben, részben, hogy késleltessék munkaerő piacra kerülésüket. A versenyszféra kevés munkalehetőséget nyújt. Az ETF Alapítvány telephelye Magyarország egyik leghátrányosabb helyzetű térségében található, egy közel fős kisvárosban. A településen a munkaképes korú nők száma 1614 fő. Foglalkoztatottságuk a helyi statisztikai adatok szerint a következő: a versenyszférában állandó munkája 4%-uknak van, ugyanitt idénymunkát végez 12%-uk, a közszférában dolgozik 5%-uk, 9

10 helyi kisvállalkozó 3%, az állami foglalkoztatási programban vesz részt 5%, tartósan munkanélküli 10 72%-uk. Munkanélküli nők 11 Az 1990-es években a munkanélküliség hirtelen robbant be a magyar társadalomba. Ez a foglalkoztatottsághoz szokott népesség számára jelentős életszínvonal-esést és egészségkockázatot jelentett. A nők 1999-ig alulreprezentáltak voltak a munkanélküliek között. A kedvezőtlen munkaerő-piaci pozíciót erősíti, hogy az inaktívak száma és azon belül a nők aránya megnőtt (39,3%-uk nő (1998.)), a háztartásbeli réteg újratermelődött. Ide értendők még a növekvő számú nyugdíjasok, a gyermekgondozás miatt otthon lévő nők és az iskolarendszerben tartózkodó fiatalok is. A nők egy része eltűnik a háztartásokban, anélkül, hogy megjelenne a hivatalos munkanélküli statisztikákban. Az inaktív nők körében nagyobb az elkedvetlenített munkanélküliek aránya, akik megfelelő munkalehetőség hiányában nem is keresnek munkát, a hivatalokban sem regisztráltatják magukat, így nem is minősülnek munkanélkülinek. E jelenségek következtében a nők rejtett munkanélkülisége nagyobb a férfiakénál. A nők újbóli elhelyezkedési esélyei romlottak. Különösen rosszak a éven felüli nők esélyei. Ha ebből a rétegből valaki munkanélkülivé válik, akkor nem talál rövid idő alatt munkát, és a tartós munkanélküliek táborába kerül. Az ezredfordulóra a nők munkanélküliségi rátája már meghaladta a férfiakét, ami a nyugati piacgazdaságokra is jellemző. A nők férfiakénál rosszabb munkaerő-piaci pozíciói a munkába lépéstől megnyilvánulnak és végigkíséri teljes pályafutásukat. Tapasztalatok szerint a fejvadász cégeknek adott megbízásokban továbbra is kifejeződik a férfiak preferálása. Néhány statisztikai adat: a regisztrált munkanélküliek 44%-a nő, 8 év alatti gyermeket nevelő nők 47%-a, 15 év alatti gyerekét egyedül nevelők 56,2%-a, egy gyerekes házaspárok 38%-a munkanélküli. A közmunka program Tartósan munkanélküli két definíciót is alkalmaz a magyar kormány. Az egyik értelmében az egy éven túli álláskereső, a másik szerint a foglalkoztatást megelőző hat hónapig regisztrált álláskereső. 11 forrás: Dr. Koncz Katalin: A nők munkaerő-piaci helyzete az ezredfordulón Magyarországon. Statisztikai Szemle, 82. évf., szám 12 forrás: 10

11 A magyar állam megoldása a munkanélküliség kezelésére. A kormányzati honlapon található alábbi ismertető szerint: A közmunka olyan foglalkoztatási programok indítását jelenti, amelyek a munka és a gyakorlati képzés összekapcsolásával a munkavállalási hátrányok leküzdését, az álláskeresők képzettségi szintjének növelését, készségeik fejlesztését, gyakorlati tapasztalatok megszerzését teszik lehetővé. Az áttekinthető, nyilvános pályázati rendszerben elérhető programok egyidejűleg helyi, illetve térségi és országos célok megvalósítását segítik átgondolt, megtervezett és ellenőrzött értékteremtő foglalkoztatással. A határozott idejű, legalább 3-8 hónapos közmunkaprogram helyi, nemzeti vagy nemzetgazdasági szempontból fontos állami vagy önkormányzati feladat ellátását célozza. A támogatás előzetesen benyújtott és elbírált közmunkaprogram megvalósítására nyújtható. A programok lehetnek jellegüktől függően nyílt, vagy meghívásos lebonyolításúak. Közmunka-támogatásban kizárólag regisztrált álláskeresőket alkalmazó munkáltatók meghatározott köre részesülhet. 13 Magyarországon a hivatalos munkanélküliségi ráta 7,9% (2014. február), amivel az Unióban előkelő helyen áll. A magyar Központi Statisztikai Hivatal évi elemzése szerint a foglalkoztatás bővülésének harmada a közmunka programnak, másik harmada a külföldi munkavállalásnak, további harmada pedig a versenyszférának köszönhető ban 300 ezer közmunkást foglalkoztatott az állam november és április között több mint 200 ezer embert úgynevezett téli közmunkában. Ebből 100 ezren álláskereső képzésen vett részt. A kormány által meghirdetett közmunkaprogrammal szemben több kritika is megfogalmazódott. Egyrészt elemzők felhívják a figyelmet arra, hogy a program fenntartása jelentős költségeket emészt fel. A kormány azonban a költségvetési egyensúly fenntartásában érdekelt, emiatt a program szűkítését prognosztizálták áprilisában már megjelentek a hírek, miszerint legalább 50%-kal kell csökkenteni az önkormányzatoknál a közmunkások számát, mert elfogyott az erre szánt pénz. Ugyanakkor őszén önkormányzati választások lesznek Magyarországon, így a szavazatok érdekében ebben az évben még várható a program felfutása. Más vélemény szerint a kormány lemondott a szegény emberekről, akiknek semmi esélyük nincs kitörni a közmunkából. A közmunkások bére háromnegyede a magyarországi minimálbérnek (49000 HUF= ~156 EUR/hó), és csak 58%-a a havi létminimumként meghatározott összegnek ( HUF ~268 EUR/hó). 13 forrás: 11

12 A képzési programokkal szemben megfogalmazott vélemények szerint olyan tananyagot kell tanulniuk az abban részt vevőknek, ami egy 6-7 éves, olvasni tanuló gyereknek készült, Meixnermódszertanon alapulva. Ezt a képességeikhez és ismereteikhez mérten voltak, akik a maguk számára megalázónak találták. A képzés végén a résztvevőknek vizsgázniuk kell, sikertelen vizsga esetén pedig meg kell fizetniük a HUF (~573 EUR) összegben megállapított tandíjat. Esetenként a közmunkát és segélyt a képzésben való részvételhez kötik, nem hagyva választást. A képzések egyes szakemberek szerint alkalmatlanok arra, hogy az alacsonyan képzettek számára második esély -t adjanak az elsődleges munkaerő piacra való bejutásra, mert az ahhoz szükséges alapkészségek fejlesztése nem történik meg. Felróják még a programnak, hogy abba ezrével terelnek be teljesen különböző hátterű, képzettségű és végzettségű embereket. Egyes meglátások szerint nem tömeges megoldásra, hanem differenciált rendszerben célzottan működő intézményekre volna szükség, melyekben figyelembe veszik az egyén szükségleteit, meglévő tudását, képességeit. 14 A magyarországi partnertalálkozón a résztvevők megtekinthettek egy, a közmunka program keretei között megvalósuló foglalkoztatást (járdalap készítés). 4. Helyzetünk ma - összefoglalás Amennyiben csak a saját személyes tapasztalatokat, élethelyzeteket figyelembe véve vesszük számba, ami ma körülöttünk, velünk történik, akkor ezt mondhatjuk. Megnőtt azoknak a száma, akik más országokban keresik boldogulásukat. Ez nem csak a fiatal korosztályt érinti, az 50 év felettiek is mennek. Jelenleg ~ ezer fő dolgozik Európa országaiban, legtöbben Angliában, Ausztriában és Németországban. Egyre több nő választja a gyerekszülést a kilátástalan munkapiaci helyzetből menekülendő. Ugyanakkor vannak, akik számára ez idővel rabsággá válik. A nőkre hárul a feladat, hogy az egyre csökkenő, sokszor az alapvető minimumra sem elegendő családi bevételt beosszák. Magyarországon a foglalkoztatás rugalmatlan, a teljes munkaidős foglalkoztatás a jellemző. Ez egyfajta kényszer is, mert a megélhetéshez szükséges összeg, vidéken már a létminimum előteremtéséhez is mindkét szülőnek teljes munkaidőben dolgoznia kell. Az előző ponthoz kapcsolódik, hogy a kétkeresős családmodell dominál. 14 forrás: Szél Bernadett: Közmunkaprogram=kudarc c. cikke Szél Bernadett az ellenzéki LMP párt társelnöke, országgyűlési képviselő, a Foglalkoztatási és munkaügyi bizottság tagja 12

13 A fiatalok igyekeznek minél tovább az iskolarendszerben maradni. Egyre népszerűbbek a külföldi ösztöndíjak, illetve a külföldön tanulás, ahonnan már nem is feltétlenül akarnak visszatérni. A nők családban betöltött gondozói szerepükből eredő rugalmatlanságuk miatt jelentős hátrányt szenvednek el a munkaerő piacon. Különösen magas a év feletti nők, illetve a gyermekes anyák kiszolgáltatottsága. Magyarországon a férfi munkaerő a preferált, és miközben a nők iskolázottsága meghaladja a férfiakét, a nők tudástőkéjét a munkaerőpiac leértékeli. A nők többségben vannak a rosszabbul fizetett közszférában és a nem teljes munkaidős foglalkoztatottak között. Ez a szegregáció fenntartja a keresetkülönbségeket és a patriarchális családi hatalmi viszonyokat után felgyorsult a társadalom jövedelem szerinti differenciálódása. A jövedelemkülönbségek megtöbbszöröződtek. Ez más emberi reakciókat és érzéseket vált ki itt, mint nyugaton, ahol ebbe beleszületnek. Magyarországon a teljes társadalom számára ez teljesen új jelenség volt. Itt hirtelen nagy tömegek szegényedtek el drámai gyorsasággal. Ez megrendítette az embereket, és családi tragédiák sokaságát okozta. Magyarországon a vállalkozói réteg szűk, sok az úgynevezett kényszervállalkozás, ami a foglalkoztatás egy burkolt formájává vált. A munkáltató így költséget takarít meg, a kényszervállalkozókat pedig számukra gyakran kitermelhetetlen mértékű adók és járulékok terhelik, ami adósságba sodorja őket. Összességében azt látni, hogy elveszett a nők élettere és értékeik, amelyek az ő méltóságukat, rangjukat adták. Tevékenységüket, tudásukat a globalizációs világnézet leértékeli. Vagy gyereket szülnek, vagy elférfiasodnak, és így próbálnak érvényesülni. Az otthoni szerepkört és a munka világában érvényesülést egyszerre a munkahelyeknek csak nagyon szűk köre támogatja. Magyarországon központi kérdés ugyan az alacsony születésszám, illetve a családi értékek hangsúlyozása, azonban gyakorlati tettek a nők helyzetének tényleges javítására, a családi értékek valódi rangra emelésére nincs. A magyar nők vállalkozásai A Magyarországon rögzített szabályok, a gazdasági és szabályozási környezet az egyéni kezdeményezéseket jelentős részben ellehetetleníti. A kiszámíthatatlanná vált törvényalkotási és gazdasági környezetben nehéz vállalkozást működtetni. A magyar nők tevékenységeiket otthon végzik, melyre a környezettudatosság, a harmóniára törekvés, a bio-kultúra iránti érdeklődés jellemző. Főként az alapszükségletekre fókuszálnak, melynek középpontjában a család szükségleteinek kielégítése iránti igény fogalmazódik meg. Ennek értelmében egyrészt bio termékeket állítanak elő, hagyományos magyar receptek, tudásbázis alapján, felhasználva, ahogy nagyanyáik készítették. Ilyenek a növénytermesztés, állattartás termékei, mint például: 13

10. A mai magyar társadalom helyzete. Kovács Ibolya szociálpolitikus

10. A mai magyar társadalom helyzete. Kovács Ibolya szociálpolitikus 10. A mai magyar társadalom helyzete Kovács Ibolya szociálpolitikus Népességi adatok Magyarország népessége 2014. január 1-jén 9 877 365 fő volt, amely 1981 óta a születések alacsony, és a halálozások

Részletesebben

HOGYAN TOVÁBB IRÁNYVÁLTÁS A FOGLALKOZTATÁSPOLITIKÁBAN

HOGYAN TOVÁBB IRÁNYVÁLTÁS A FOGLALKOZTATÁSPOLITIKÁBAN HOGYAN TOVÁBB IRÁNYVÁLTÁS A FOGLALKOZTATÁSPOLITIKÁBAN DR. CZOMBA SÁNDOR államtitkár Nemzetgazdasági Minisztérium 90 80 70 60 50 40 30 20 10 0 76,3 74,1 72,9 71,4 71,0 Forrás: Eurostat TARTÓS LEMARADÁS

Részletesebben

Nők a foglalkoztatásban

Nők a foglalkoztatásban projekt Munkáltatói fórum 2011. 10.11. Budapest Nők a foglalkoztatásban Kőrösi Regina Nők foglalkoztatásban az UNIÓ-ban A nők és férfiak közötti esélyegyenlőség alapvető jog és az Európai Unió közös alapelve

Részletesebben

Munkaerő-piaci folyamatok az Észak-Alföldön (2007/2008)

Munkaerő-piaci folyamatok az Észak-Alföldön (2007/2008) Munkaerő-piaci folyamatok az Észak-Alföldön (2007/2008) Dr. Teperics Károly egyetemi adjunktus E-mail: teperics@puma.unideb.hu A tartós álláskeresők aránya nő 2005: 24,5%, 2007: 28,3% a tartósan álláskeresők

Részletesebben

Munkaerő-piaci helyzetkép. Csongrád megye

Munkaerő-piaci helyzetkép. Csongrád megye CSONGRÁD MEGYEI KORMÁNYHIVATAL MUNKAÜGYI KÖZPONTJA Munkaerő-piaci helyzetkép Csongrád megye 2013. április 6721 Szeged, Bocskai u. 10-12. +36 (62) 561-561 +36 (62) 561-551 www.csmkh.hu csongradkh-mk@lab.hu

Részletesebben

Diplomás pályakövetés diplomás kutatás, 2010

Diplomás pályakövetés diplomás kutatás, 2010 Diplomás pályakövetés diplomás kutatás, 2010 A jogi és igazgatási képzési terület diplomásainak munkaerő piaci helyzete Az Educatio Társadalmi Szolgáltató Nonprofit Kft. által végzett, Diplomás pályakövetés

Részletesebben

MUNKAERŐ-PIACIÉS MIGRÁCIÓSVÁLTOZÁSOK

MUNKAERŐ-PIACIÉS MIGRÁCIÓSVÁLTOZÁSOK MUNKAERŐ-PIACIÉS MIGRÁCIÓSVÁLTOZÁSOK A SZLOVÁK-MAGYAR HATÁR MENTI RÉGIÓ MAGYAROLDALÁN(2007ÉS2014 KÖZÖTT) LIII. KÖZGAZDÁSZ VÁNDORGYŰLÉS MISKOLC, 2015. SZEPTEMBER 4. A szlovák-magyar határmenti migráció/slovensko-maďarská

Részletesebben

Közösségi és civil együttműködések a hátrányos helyzet leküzdésében. Fogyatékos és megváltozott munkaképességű emberek munkaesély alternatívái.

Közösségi és civil együttműködések a hátrányos helyzet leküzdésében. Fogyatékos és megváltozott munkaképességű emberek munkaesély alternatívái. Közösségi és civil együttműködések a hátrányos helyzet leküzdésében. Fogyatékos és megváltozott munkaképességű emberek munkaesély alternatívái. Szalka Anita 2011. November 15. 2011.12.02. 1 A közösségi

Részletesebben

Nők a munkaerőpiacon. Frey Mária

Nők a munkaerőpiacon. Frey Mária Nők a munkaerőpiacon Frey Mária Magyarországon az elmúlt évtizedekben igen magas női gazdasági aktivitás alakult ki. Ez akkoriban egyben azt is jelentette, hogy a nők túlnyomó része effektíve dolgozott.

Részletesebben

Foglalkoztatás- és szociálpolitika

Foglalkoztatás- és szociálpolitika Foglalkoztatás- és szociálpolitika Munkanélküliség 2008/09 I. félév Dr. Teperics Károly egyetemi adjunktus E-mail: teperics@puma.unideb.hu Gazdaságilag aktív nem aktív népesség A gazdaságilag aktív népesség

Részletesebben

Munkaerő-piaci helyzetkép. Csongrád megye

Munkaerő-piaci helyzetkép. Csongrád megye CSONGRÁD MEGYEI KORMÁNYHIVATAL MUNKAÜGYI KÖZPONTJA Munkaerő-piaci helyzetkép Csongrád megye 2013. március 6721 Szeged, Bocskai u. 10-12. +36 (62) 561-561 +36 (62) 561-551 www.csmkh.hu csongradkh-mk@lab.hu

Részletesebben

Munkaerő-piaci helyzetkép. Csongrád megye

Munkaerő-piaci helyzetkép. Csongrád megye CSONGRÁD MEGYEI KORMÁNYHIVATAL MUNKAÜGYI KÖZPONTJA Munkaerő-piaci helyzetkép Csongrád megye 2012. december 6721 Szeged, Bocskai u. 10-12. +36 (62) 561-561 +36 (62) 561-551 www.csmkh.hu csongradkh-mk@lab.hu

Részletesebben

NŐI KARRIER KORHATÁR NÉLKÜL

NŐI KARRIER KORHATÁR NÉLKÜL NŐI KARRIER KORHATÁR NÉLKÜL Ferenczi Andrea elnök Magyar Női Karrierfejlesztési Szövetség elnökségi tag Older Women Network Europe AZ ÖREGEDÉS MŰVÉSZETE Nyíregyházi Gerontológiai Napok IV. Nemzetközi Konferencia

Részletesebben

Munkaerő-piaci folyamatok (2007/2008)

Munkaerő-piaci folyamatok (2007/2008) Munkaerő-piaci folyamatok (2007/2008) Dr. Teperics Károly egyetemi adjunktus E-mail: teperics@puma.unideb.hu Foglalkoztatottság, gazdasági aktivitás 4. 208.700 fő van jelen a munkaerőpiacon (15-64) Aktivitási

Részletesebben

- 1 - Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Munkaügyi Központ Sátoraljaújhelyi Kirendeltség TÁJÉKOZTATÓ. a munkanélküliség városi, térségi alakulásáról

- 1 - Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Munkaügyi Központ Sátoraljaújhelyi Kirendeltség TÁJÉKOZTATÓ. a munkanélküliség városi, térségi alakulásáról - 1 - Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Munkaügyi Központ i Kirendeltség TÁJÉKOZTATÓ a munkanélküliség városi, térségi alakulásáról, 2006. május 31. Napjaink gyorsan változó világában a munkahely megszerzése

Részletesebben

Tájékoztató a programról

Tájékoztató a programról Tájékoztató a programról NYITOK HÁLÓZAT A TÁRSADALMI BEFOGADÁSÉRT TÁMOP-5.3.9-11/1-2012-0001 A program keretei, előzményei A szegénység, a társadalmi és a munkaerő-piaci hátrányok újratermelődésnek megakadályozása

Részletesebben

Munkaerőpiaci szolgáltatások a foglalkoztathatóság javításának új eszközei. Nemzetközi szakmai rehabilitációs konferencia 2006. Január 30-31.

Munkaerőpiaci szolgáltatások a foglalkoztathatóság javításának új eszközei. Nemzetközi szakmai rehabilitációs konferencia 2006. Január 30-31. Munkaerőpiaci szolgáltatások a foglalkoztathatóság javításának új eszközei Nemzetközi szakmai rehabilitációs konferencia 2006. Január 30-31. Igények, követelmények Befogadó társadalom Azonos jogok az élet

Részletesebben

Nők munkaerő-piaci helyzete - esélyek és veszélyek Budapesten Simonyi Ágnes Budapest, 2012 február 28

Nők munkaerő-piaci helyzete - esélyek és veszélyek Budapesten Simonyi Ágnes Budapest, 2012 február 28 Nők munkaerő-piaci helyzete - esélyek és veszélyek Budapesten Simonyi Ágnes Budapest, 2012 február 28 Átgondolandó A nők foglalkoztatási helyzetének fővárosi sajátosságai - esélyek Női munkanélküliség

Részletesebben

Nógrád megye munkaerő-piaci helyzete napjainkban

Nógrád megye munkaerő-piaci helyzete napjainkban Nógrád megye munkaerő-piaci helyzete napjainkban Előadó: Zagyiné Honti Éva Igazgató-helyettes Szervezetünkről Nemzetgazdasági Minisztérium Közigazgatási Minisztérium Foglalkoztatási Hivatal Kormányhivatal

Részletesebben

Munkaerő-piaci alapismeretek (BA)

Munkaerő-piaci alapismeretek (BA) Munkaerő-piaci alapismeretek (BA) Korén Andrea MUNKAGAZDASÁGTAN A munkagazdaságtana közgazdaságtan azon részterülete, amely a munkaerő-piacot és ezen piac jellemzőinek (bér, foglalkoztatás, munkanélküliség)

Részletesebben

A sérült gyermeket nevelő nők munkaerő-piaci helyzete. Kutatás Integrált szemléletű szolgáltatás - Érzékenyítés

A sérült gyermeket nevelő nők munkaerő-piaci helyzete. Kutatás Integrált szemléletű szolgáltatás - Érzékenyítés A sérült gyermeket nevelő nők munkaerő-piaci helyzete Kutatás Integrált szemléletű szolgáltatás - Érzékenyítés Megvalósítók MOTIVÁCIÓ ALAPÍTVÁNY Fogyatékos és megváltozott munkaképességű emberek esélyegyenlősége

Részletesebben

Mérés módja szerint: Időtáv szerint. A szegénység okai szerint

Mérés módja szerint: Időtáv szerint. A szegénység okai szerint Szegénység Fogalma: Az alacsony jövedelem és az ebből fakadó hátrányok HIÁNY (tárgyi, információs, pszichés, szociális következmények) Mérés módja szerint: Abszolút szegénység létminimum (35-45 e Ft) Relatív

Részletesebben

A fogyatékosság és foglalkoztatás Írországban

A fogyatékosság és foglalkoztatás Írországban A fogyatékosság és foglalkoztatás Írországban Áttekintés A férfiak részvétele a munkában Összehasonlító adatok (Népszámlálás 2002) 100 80 60 40 egyéb fogyatékosok 20 0 20-24 25-34 35-44 45-54 55-64 A nők

Részletesebben

A szakképz lat rben. Hajdúszoboszl. szoboszló,2007.december 14

A szakképz lat rben. Hajdúszoboszl. szoboszló,2007.december 14 A szakképz pzés és s felnőttk ttképzés s hatása a foglalkoztatásra, az Állami Foglalkoztatási Szolgálat lat új j szerepkörben rben Hajdúszoboszl szoboszló,2007.december 14 1 A képzés és foglalkoztatás

Részletesebben

Menni vagy maradni? Előadó: Fülöp Gábor, HKIK főtitkár. Eger, 2012. szeptember 28.

Menni vagy maradni? Előadó: Fülöp Gábor, HKIK főtitkár. Eger, 2012. szeptember 28. Menni vagy maradni? Ki fog itt dolgozni 15 év múlva? Előadó: Fülöp Gábor, HKIK főtitkár Eger, 2012. szeptember 28. 1 A HKIK az ezres nagyságrendű vállalati kapcsolatai alapján az alábbi területeken érzékel

Részletesebben

Szakpolitikai válaszok és a legutóbbi magyarországi reformok. 2014. Október 13.

Szakpolitikai válaszok és a legutóbbi magyarországi reformok. 2014. Október 13. Beruházások a gyermekek érdekében Magyarországon: EU eszközök és támogatási lehetőségek Szakpolitikai válaszok és a legutóbbi magyarországi reformok SZEMINÁRIUM 2014. Október 13. Iván Sörös Osztályvezető,

Részletesebben

Jó gyakorlatok a fogyatékosok foglalkoztatásában és rehabilitációjukban észt tapasztalatok. Sirlis Sõmer Észt Szociális Ügyek Minisztériuma

Jó gyakorlatok a fogyatékosok foglalkoztatásában és rehabilitációjukban észt tapasztalatok. Sirlis Sõmer Észt Szociális Ügyek Minisztériuma Jó gyakorlatok a fogyatékosok foglalkoztatásában és rehabilitációjukban észt tapasztalatok Sirlis Sõmer Észt Szociális Ügyek Minisztériuma Tartalom Történelmi háttér A közelmúlt irányvonalai A foglalkoztatási

Részletesebben

A Társadalmi Felzárkózási Stratégia oktatási intézkedéseinek bemutatása. 2013. november 27.

A Társadalmi Felzárkózási Stratégia oktatási intézkedéseinek bemutatása. 2013. november 27. A Társadalmi Felzárkózási Stratégia oktatási intézkedéseinek bemutatása 2013. november 27. 1. Keretek - ORÖ megállapodás, Nemzeti Társadalmi Felzárkózási stratégia 2. Keretek - EU 2007-2013 - EU 2020,

Részletesebben

NEMZETGAZDASÁGI MINISZTÉRIUM

NEMZETGAZDASÁGI MINISZTÉRIUM NEMZETGAZDASÁGI MINISZTÉRIUM Foglalkoztatás Versenyképes munkaerő Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Program 5-6. prioritás Nemzetgazdasági Minisztérium Munkaerőpiaci Programok Főosztály Foglalkoztatáspolitikai

Részletesebben

MTVSZ, 2013.10.01. Versenyképes Közép- Magyarország Operatív Program bemutatása

MTVSZ, 2013.10.01. Versenyképes Közép- Magyarország Operatív Program bemutatása MTVSZ, 2013.10.01 Versenyképes Közép- Magyarország Operatív Program bemutatása A közép-magyarországi régió és a VEKOP speciális helyzete A KMR és a régió fejlesztését célzó VEKOP speciális helyzete: Párhuzamosan

Részletesebben

2013. NOVEMBER 13. 9.00. 13.00. Gundel Étterem, BUDAPEST. A projektesemény az Európai Bizottság társfinanszírozásában valósul meg.

2013. NOVEMBER 13. 9.00. 13.00. Gundel Étterem, BUDAPEST. A projektesemény az Európai Bizottság társfinanszírozásában valósul meg. A FIATALOK FOGLALKOZTATÁSÁNAK ELŐMOZDÍTÁSA PROJEKT KONFERENCIA 2013. NOVEMBER 13. 9.00. 13.00. Gundel Étterem, BUDAPEST A projektesemény az Európai Bizottság társfinanszírozásában valósul meg. 09.00-09.30

Részletesebben

Foglalkoztatáspolitika 2005. Csizmár Gábor miniszter. III. Országos Távmunka (e-munka) Konferencia. 2004. december 9.

Foglalkoztatáspolitika 2005. Csizmár Gábor miniszter. III. Országos Távmunka (e-munka) Konferencia. 2004. december 9. Foglalkoztatáspolitikai és Munkaügyi Minisztérium Foglalkoztatáspolitika 2005 Csizmár Gábor miniszter III. Országos Távmunka (e-munka) Konferencia 2004. december 9. Az Európai Foglalkoztatási Stratégia

Részletesebben

A női erőforrás menedzsment fontossága és aktuális kérdései. Dr. Vámosi Tamás egyetemi adjunktus PTE FEEK

A női erőforrás menedzsment fontossága és aktuális kérdései. Dr. Vámosi Tamás egyetemi adjunktus PTE FEEK A női erőforrás menedzsment fontossága és aktuális kérdései Dr. Vámosi Tamás egyetemi adjunktus PTE FEEK Bevezető gondolatok A nők esélyegyenlőségi törekvései már régóta a társadalmigazdasági rendszer

Részletesebben

A megyei és a kiskunmajsai munkanélküliség jellemzői

A megyei és a kiskunmajsai munkanélküliség jellemzői A megyei és a kiskunmajsai munkanélküliség jellemzői Bács-Kiskun megyében, 2015 januárjában egy év távlatában csökkent a nyilvántartott álláskeresők száma 1456 fővel (5,6%-kal). A nyilvántartott álláskeresők

Részletesebben

A nyilvántartott álláskeresők számának alakulása Tolna megyében 2013. augusztus - 2015. augusztus

A nyilvántartott álláskeresők számának alakulása Tolna megyében 2013. augusztus - 2015. augusztus A MUNKAERŐ-PIACI HELYZET ALAKULÁSA TOLNA MEGYÉBEN 2015. AUGUSZTUS 2015. augusztus 20-án a Tolna Megyei Kormányhivatal Foglalkoztatási Főosztályának nyilvántartásában 8.581 álláskereső szerepelt, amely

Részletesebben

Mit nyújt a Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Program a vállalkozásoknak 2014-2020 között

Mit nyújt a Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Program a vállalkozásoknak 2014-2020 között Mit nyújt a Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Program a vállalkozásoknak 2014-2020 között Buzás Sándor Főosztályvezető Nemzetgazdasági Tervezési Hivatal Tematika Felkészülés a 2014-2020-as időszakra

Részletesebben

A munkaerő-piac fontosabb jelzőszámai a Közép-magyarországi régióban 2010. május

A munkaerő-piac fontosabb jelzőszámai a Közép-magyarországi régióban 2010. május Pályázathoz anyagok a TÁMOP 4.1.1/AKONV2010-2019 Munkaerőpiaci alkalmazkodás fejlesztése 1/b képzéskorszerűsítési alprojekt Munkaerőpiaci helyzetkép II. negyedév Negyed adatok régiókra bontva 2010. 1.

Részletesebben

Megváltozott munkaképességű emberek rehabilitációjának és foglalkoztatásának segítése című kiemelt projekt országos célkitűzései és eredményei

Megváltozott munkaképességű emberek rehabilitációjának és foglalkoztatásának segítése című kiemelt projekt országos célkitűzései és eredményei Megváltozott munkaképességű emberek rehabilitációjának és foglalkoztatásának segítése című kiemelt projekt országos célkitűzései és eredményei Bacsó Orsolya Nemzetgazdasági Minisztérium 2013. február 13.

Részletesebben

Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Program GINOP 2014-2020 AZ EURÓPAI BIZOTTSÁG RÉSZÉRE BENYÚJTOTT VERZIÓ Összefoglaló

Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Program GINOP 2014-2020 AZ EURÓPAI BIZOTTSÁG RÉSZÉRE BENYÚJTOTT VERZIÓ Összefoglaló Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Program GINOP 2014-2020 AZ EURÓPAI BIZOTTSÁG RÉSZÉRE BENYÚJTOTT VERZIÓ Összefoglaló Prioritás A prioritás egyedi célkitűzései: A prioritáshoz kapcsolódó tervezett

Részletesebben

Előterjesztést készítette és előterjeszti: Hegedűs Ferenc polgármester FOGLALKOZTATÁS BŐVÍTÉSÉNEK LEHETŐSÉGE A TÁMOP-1.1.2-11/1 PROJEKT KERETÉBEN

Előterjesztést készítette és előterjeszti: Hegedűs Ferenc polgármester FOGLALKOZTATÁS BŐVÍTÉSÉNEK LEHETŐSÉGE A TÁMOP-1.1.2-11/1 PROJEKT KERETÉBEN RÉTSÁG VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2651 Rétság, Rákóczi út 20. Telefon: 35/550-100 www.retsag.hu Email: hivatal@retsag.hu Előterjesztést készítette és előterjeszti: Hegedűs Ferenc polgármester

Részletesebben

Összefoglaló a Közép-dunántúli Regionális Munkaügyi Központ 2008. évi szakmai tevékenységéről

Összefoglaló a Közép-dunántúli Regionális Munkaügyi Központ 2008. évi szakmai tevékenységéről Összefoglaló a Közép-dunántúli Regionális Munkaügyi Központ 2008. évi szakmai tevékenységéről A Foglalkoztatási és Szociális Hivatal Főigazgatója által 2009. március 18-án kiadott szempontok alapján a

Részletesebben

Foglalkoztathatóság ösztönzése és a vállalati alkalmazkodóképesség fejlesztései. a Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Program 5.

Foglalkoztathatóság ösztönzése és a vállalati alkalmazkodóképesség fejlesztései. a Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Program 5. Foglalkoztathatóság ösztönzése és a vállalati alkalmazkodóképesség fejlesztései a Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Program 5. prioritásában 2014. május 28. I. Európai Szociális Alapból tervezett

Részletesebben

Terület- és Településfejlesztési Operatív Program (TOP) Tervezet 5.0 AZ EURÓPAI BIZOTTSÁGHOZ BENYÚJTOTT VÁLTOZAT Összefoglaló

Terület- és Településfejlesztési Operatív Program (TOP) Tervezet 5.0 AZ EURÓPAI BIZOTTSÁGHOZ BENYÚJTOTT VÁLTOZAT Összefoglaló Terület- és Településfejlesztési Operatív Program (TOP) Tervezet 5.0 AZ EURÓPAI BIZOTTSÁGHOZ BENYÚJTOTT VÁLTOZAT Összefoglaló Prioritás A prioritás vonatkozó specifikus céljai: A prioritáshoz kapcsolódó

Részletesebben

SAJTÓKÖZLEMÉNY CHILI ÉS MANGÓ INNOVATÍV ISKOLA FEJLESZTÉS AZ ÉLELMISZERIPAR JÖVŐBELI SZAKEMBEREI SZÁMÁRA

SAJTÓKÖZLEMÉNY CHILI ÉS MANGÓ INNOVATÍV ISKOLA FEJLESZTÉS AZ ÉLELMISZERIPAR JÖVŐBELI SZAKEMBEREI SZÁMÁRA 2015. 06. 22. Westsik Vilmos Élelmiszeripari Szakképző Iskola SAJTÓKÖZLEMÉNY CHILI ÉS MANGÓ INNOVATÍV ISKOLA FEJLESZTÉS AZ ÉLELMISZERIPAR JÖVŐBELI SZAKEMBEREI SZÁMÁRA TÁMOP 3.1.4.C 14-2015-0217 jelű projekt

Részletesebben

TÁMOP-1.4.1-11/1-2012-0019

TÁMOP-1.4.1-11/1-2012-0019 Társadalmi Megújulás Operatív Program Közösségi feladatokhoz kapcsolódó munkaerő-piaci programok támogatása című pályázati felhívásához a konvergencia régiók területén Kódszám: TÁMOP-1.4.1-11/1 Hátrányos

Részletesebben

1004/2010. (I. 21.) Korm. határozat. a Nők és Férfiak Társadalmi Egyenlőségét Elősegítő Nemzeti Stratégia - Irányok és Célok 2010-2021

1004/2010. (I. 21.) Korm. határozat. a Nők és Férfiak Társadalmi Egyenlőségét Elősegítő Nemzeti Stratégia - Irányok és Célok 2010-2021 1004/2010. (I. 21.) Korm. határozat a Nők és Férfiak Társadalmi Egyenlőségét Elősegítő Nemzeti Stratégia - Irányok és Célok 2010-2021 1. A Kormány a) elfogadja a jelen határozat mellékletét képező a Nők

Részletesebben

Kedvezmények a szociális hozzájárulási adó rendszerében Az egyszerűsített foglalkoztatás. Készítette: Görgei Zsolt

Kedvezmények a szociális hozzájárulási adó rendszerében Az egyszerűsített foglalkoztatás. Készítette: Görgei Zsolt Kedvezmények a szociális hozzájárulási adó rendszerében Az egyszerűsített foglalkoztatás Készítette: Görgei Zsolt Vállalkozások besorolása 2 3 4 Adókedvezmények a szociális hozzájárulási adóból A megváltozott

Részletesebben

Foglalkoztatás és minőségügy a Munka kisgyermekkel program tükrében

Foglalkoztatás és minőségügy a Munka kisgyermekkel program tükrében Foglalkoztatás és minőségügy a Munka kisgyermekkel program tükrében Hogyan kapcsolható össze a minőségügy a foglalkoztatással? 1. CSR (a cégek társadalmi felelősségvállalása) = szociális és környezeti

Részletesebben

EQUAL és "ÉRTÉKMŰHELY" 08-05-14 "ÉRTÉKMŰHELY" 1

EQUAL és ÉRTÉKMŰHELY 08-05-14 ÉRTÉKMŰHELY 1 EQUAL és "ÉRTÉKMŰHELY" 08-05-14 "ÉRTÉKMŰHELY" 1 Fő témáink EQUAL program bemutatása ÉRTÉKMŰHELY ismertetése 08-05-14 "ÉRTÉKMŰHELY" 2 Az EQUAL program háttere A Strukturális Alapokból támogatott közösségi

Részletesebben

TÁMOP 5.3.1-08/2-2009-0052

TÁMOP 5.3.1-08/2-2009-0052 TÁMOP 5.3.1-08/2-2009-0052 A projekt célja és létrejötte A projekt olyan tartós, alacsony végzettségű, munkanélküli csoportot célzott meg, melynek tagjai a Gyulai Kistérségben hátrányos helyzetük miatt

Részletesebben

SZOCIÁLIS ÉS MUNKAERŐPIACI POLITIKÁK MAGYARORSZÁGON

SZOCIÁLIS ÉS MUNKAERŐPIACI POLITIKÁK MAGYARORSZÁGON ÁTMENETI GAZDASÁGOKKAL FOGLALKOZÓ EGYÜTTMŰKÖDÉSI KÖZPONT MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM NÉPJÓLÉTI MINISZTÉRIUM ORSZÁGOS MŰSZAKI INFORMÁCIÓS KÖZPONT ÉS KÖNYVTÁR SZOCIÁLIS ÉS MUNKAERŐPIACI POLITIKÁK MAGYARORSZÁGON

Részletesebben

Egy lehetséges megoldás a legális foglalkoztatás növelésére

Egy lehetséges megoldás a legális foglalkoztatás növelésére Egy lehetséges megoldás a legális foglalkoztatás növelésére Szolgáltatási csekk (utalvány) rendszer Belgiumban Mi a probléma? Alacsony a foglalkoztatás, elsősorban a képzettséggel nem rendelkezők esetében

Részletesebben

Partnerségi konferencia a helyi foglalkoztatásról

Partnerségi konferencia a helyi foglalkoztatásról Partnerségi konferencia a helyi foglalkoztatásról KEREKASZTAL BESZÉLGETÉSEK ÖSSZEFOGLALÁSA 2010. március 9. Kistérségi együttműködés a helyi gazdasági és foglalkoztatási potenciál erősítésére Projektazonosító:

Részletesebben

A CO&CO COMMUNICATION KFT ESÉLYEGYENLŐSÉGI TERVE

A CO&CO COMMUNICATION KFT ESÉLYEGYENLŐSÉGI TERVE A CO&CO COMMUNICATION KFT ESÉLYEGYENLŐSÉGI TERVE CO&CO COMMUNICATION - ESÉLYEGYENLŐSÉGI TERV - 1.oldal A Co&Co Communication Kft esélyegyenlőségi terve az egyenlő bánásmódról és az esélyegyenlőség előmozdításáról

Részletesebben

TÁMOP 5.3.1 Munkába lépés Országos Tranzitfoglalkoztatási Egyesület projektjének eredményei

TÁMOP 5.3.1 Munkába lépés Országos Tranzitfoglalkoztatási Egyesület projektjének eredményei TÁMOP 5.3.1 Munkába lépés Országos Tranzitfoglalkoztatási Egyesület projektjének eredményei Társadalmi Megújulás Operatív Program Első lépés alacsony foglalkoztatási eséllyel rendelkezők képessé tevő és

Részletesebben

ESÉLYEGYENLŐSÉG A MUNKA VILÁGÁBAN C. KUTATÁSSOROZAT

ESÉLYEGYENLŐSÉG A MUNKA VILÁGÁBAN C. KUTATÁSSOROZAT ESÉLYEGYENLŐSÉG A MUNKA VILÁGÁBAN C. KUTATÁSSOROZAT TÁMOP 5.5.5: A DISZKRIMINÁCIÓ ELLENI KÜZDELEM A TÁRSADALMI SZEMLÉLETFORMÁLÁS ÉS A HATÓSÁGI MUNKA ERŐSÍTÉSE Simonovits Bori Budapest, 2010 A KUTATÁS TÉMÁJA

Részletesebben

Család velem, karrier előttem projekt Munkáltatói fórum 2011. 10.11. Budapest

Család velem, karrier előttem projekt Munkáltatói fórum 2011. 10.11. Budapest projekt Munkáltatói fórum 2011. 10.11. Budapest Jól- Lét Közhasznú Alapítvány, Első Hazai Anyabarát Munkaközvetítő és Tanácsadó Műhely tevékenysége és tapasztalatai a reintegrációban Keveházi Katalin Az

Részletesebben

TÁMOP 1.1.2-11/1-2012-0001 A hátrányos helyzetűek foglalkoztathatóságának javítása (Decentralizált programok a konvergencia régiókban)

TÁMOP 1.1.2-11/1-2012-0001 A hátrányos helyzetűek foglalkoztathatóságának javítása (Decentralizált programok a konvergencia régiókban) A hátrányos helyzetűek foglalkoztathatóságának javítása (Decentralizált programok a konvergencia régiókban) Vállalkozói Fórum Csongrád Megyei Kormányhivatal Munkaügyi Központja 2014. október 21. Az Európai

Részletesebben

Ízlelő családbarát étterem: egy társadalmi vállalkozás bemutatása

Ízlelő családbarát étterem: egy társadalmi vállalkozás bemutatása Ízlelő családbarát étterem: egy társadalmi vállalkozás bemutatása Röviden az Alapítványról Története: 1997-ben hozta létre egy idős pedagógus, aki lehetőséget kívánt teremteni, külföldi jóléti szolgáltatások

Részletesebben

kiadvány bemutatása Lépéselőny Egyesület Huri Beáta, elnök 2011.11.15. Agora kiadvány bemutatása

kiadvány bemutatása Lépéselőny Egyesület Huri Beáta, elnök 2011.11.15. Agora kiadvány bemutatása kiadvány bemutatása Lépéselőny Egyesület Huri Beáta, elnök 2011.11.15. Agora kiadvány bemutatása Összegzés A női életpálya sajátosságai A nők munkaerő-piacra való visszatérését akadályozó tényezők Civil

Részletesebben

A foglalkozási rehabilitáció aktuális kérdései

A foglalkozási rehabilitáció aktuális kérdései A foglalkozási rehabilitáció aktuális kérdései Foglalkoztatási célok 2020 Az Europa 2020 Stratégia egyik kiemelt célkitűzése: a 20 64 évesek körében a foglalkoztatottság aránya elérje a 75%-ot. A Központi

Részletesebben

Társadalmi vállalkozás fejlesztése a műemléki topográfiai feladatok ellátására. Toborzó lap. anyja neve:... születési hely és idő: lakcím:.

Társadalmi vállalkozás fejlesztése a műemléki topográfiai feladatok ellátására. Toborzó lap. anyja neve:... születési hely és idő: lakcím:. Toborzó lap Tájékoztató: A pályázati program célja a műemléki topográfiák elkészítését segítő szakmai szolgáltatások társadalmi vállalkozási formában való megteremtése Magyarországon egy fenntartható innovatív

Részletesebben

Munkaerőpiaci támogatási rendszer Magyarországon

Munkaerőpiaci támogatási rendszer Magyarországon Munkaerőpiaci i rendszer Magyarországon Támogatás Feltételek Célcsoport formája mértéke % időtartama (hó) továbbfoglalkoztatá si kötelezettség nettó létsz. növelési kötelezettség felmond tilalom mindenkire

Részletesebben

a szociális szolgáltatások kiépítettsége, működése és a társadalmi igények (szükséglet, fizetőképesség) nem fedik egymást

a szociális szolgáltatások kiépítettsége, működése és a társadalmi igények (szükséglet, fizetőképesség) nem fedik egymást A szociális támogatási rendszer munkára ösztönző átalakítása társadalmi vita koncepció Szociális és Munkaügyi Minisztérium 2008. július. Szociális támogatási rendszer sokféle élethelyzetre, sokféle pénzbeli

Részletesebben

Lisszaboni folyamat. 2005- részjelentés: nem sikerült, új célok

Lisszaboni folyamat. 2005- részjelentés: nem sikerült, új célok Gyermekszegénység EU szociális modell célok, értékek, közös tradíció közös érdekek a gazdaságpolitikát és szociálpolitikát egységes keretben kezeli társadalmi biztonság szociális jogok létbiztonság garantálása

Részletesebben

1. ábra: A foglalkoztatottság aránya a nemek függvényében (%)

1. ábra: A foglalkoztatottság aránya a nemek függvényében (%) Fábián Gergely: A gazdasági aktivitás jellemzői - 2008 Arra a kérdésre, hogy Dolgozik-e Ön jelenleg a válaszadók 54.9 százaléka válaszolt igennel, és 45.1 százaléka nemmel. Bár kutatásunk módszertanilag

Részletesebben

2008. évi közhasznúsági jelentés

2008. évi közhasznúsági jelentés Borsodi Tranzit Foglalkoztatási Közhasznú Nonprofit Kft. 2008. évi közhasznúsági jelentés Ózd, 2009. május 19.. Dr. Török Béla ügyvezető PÁLYÁZATI TÁMOGATÁSÚ KOMPLEX MUNKAERŐPIACI PROGRAMOK 1. Borsod-Gömör-Abaúj

Részletesebben

INDIKÁTOR MÉRÉSI ÉS CÉLÉRTÉK SZÁMÍTÁSI ÚTMUTATÓ A A régiós civil szervezetek infrastrukturális feltételeinek fejlesztése KULCSINDIKÁTORAIHOZ

INDIKÁTOR MÉRÉSI ÉS CÉLÉRTÉK SZÁMÍTÁSI ÚTMUTATÓ A A régiós civil szervezetek infrastrukturális feltételeinek fejlesztése KULCSINDIKÁTORAIHOZ INDIKÁTOR MÉRÉSI ÉS CÉLÉRTÉK SZÁMÍTÁSI ÚTMUTATÓ A A régiós civil szervezetek infrastrukturális feltételeinek fejlesztése KULCSINDIKÁTORAIHOZ A PROJEKTEK AZ EURÓPAI UNIÓ TÁMOGATÁSÁVAL, AZ EURÓPAI REGIONÁLIS

Részletesebben

Az Európai Unió kohéziós politikája. Pelle Anita Szegedi Tudományegyetem Gazdaságtudományi Kar

Az Európai Unió kohéziós politikája. Pelle Anita Szegedi Tudományegyetem Gazdaságtudományi Kar Az Európai Unió kohéziós politikája Pelle Anita Szegedi Tudományegyetem Gazdaságtudományi Kar Kohéziós politika az elnevezés néhány év óta használatos korábban: regionális politika, strukturális politika

Részletesebben

2015. június 22. Előadó: dr. Sümegi Nóra

2015. június 22. Előadó: dr. Sümegi Nóra 2015. június 22. Előadó: dr. Sümegi Nóra Az 1952. október 10-én született 25 év szolgálati idővel rendelkező egyéni vállalkozó 2015. április 11-én öregségi nyugdíj megállapítása iránti kérelmet terjesztett

Részletesebben

BESZÁMOLÓ A TÁRSADALOM ÉS A GAZDASÁG FŐBB FOLYAMATAIRÓL*

BESZÁMOLÓ A TÁRSADALOM ÉS A GAZDASÁG FŐBB FOLYAMATAIRÓL* JELENTÉS BESZÁMOLÓ A TÁRSADALOM ÉS A GAZDASÁG FŐBB FOLYAMATAIRÓL* A Központi Statisztikai Hivatal, a statisztikai törvénynek megfelelően, évente átfogó elemzést készít a társadalmi és gazdasági folyamatokról

Részletesebben

Az építőipar 2012.évi teljesítménye. Építési Vállalkozók Országos Szakszövetsége

Az építőipar 2012.évi teljesítménye. Építési Vállalkozók Országos Szakszövetsége Az építőipar 2012.évi teljesítménye Építési Vállalkozók Országos Szakszövetsége Az építőipari termelés alakulása 2012-ben is folytatódott az építőipari termelés 2006 óta tartó csökkenése Az építőipar egésze

Részletesebben

MAG Magyar Gazdaságfejlesztési Központ A 2007-2013-as programozási időszak eredményei, tapasztalatai, előretekintés Müller Ádám, SA Pénzügyi és Monitoring igazgató-helyettes Szombathely,2014.04.10. Felülről

Részletesebben

Társadalmi Megújulás Operatív Program Esélyegyenlőségi célcsoportok a gazdaságban megváltozott munkaképességűek integrációja a munkaerőpiacon

Társadalmi Megújulás Operatív Program Esélyegyenlőségi célcsoportok a gazdaságban megváltozott munkaképességűek integrációja a munkaerőpiacon PÁLYÁZAT Program neve: Támogatás szakmai iránya: Program kódja Megvalósítandó cél: Társadalmi Megújulás Operatív Program Esélyegyenlőségi célcsoportok a gazdaságban megváltozott munkaképességűek integrációja

Részletesebben

KORMÁNYZATI KEZDEMÉNYEZÉSEK, A FIATALOK MUNKAERŐ-PIACI HELYZETE. SZOMBATHELY, 2013. október 17.

KORMÁNYZATI KEZDEMÉNYEZÉSEK, A FIATALOK MUNKAERŐ-PIACI HELYZETE. SZOMBATHELY, 2013. október 17. KORMÁNYZATI KEZDEMÉNYEZÉSEK, A FIATALOK MUNKAERŐ-PIACI HELYZETE SZOMBATHELY, 2013. október 17. Az egy főre jutó bruttó hazai termék a Nyugat-Dunántúlon Egy főre jutó bruttó hazai termék Megye, régió ezer

Részletesebben

A munkaerőpiaci helyzet Magyarországon

A munkaerőpiaci helyzet Magyarországon A munkaerő-piac és a felnőttképzési programok Dr. Benkei-Kovács Balázs Phd egyetemi adjunktus ELTE PPK A munkaerőpiaci helyzet Magyarországon Év Foglalkoztatottak Munkanélküliek Gazdaságilag aktívak Gazdaságilag

Részletesebben

TB, EHO, SZOCHO változások 2015. Zahoránszki Szilvia

TB, EHO, SZOCHO változások 2015. Zahoránszki Szilvia TB, EHO, SZOCHO változások 2015. Zahoránszki Szilvia Társadalombiztosítás Járulékalapot képező jövedelem: / Tbj. 4. k) pont/ 1. a személyi jövedelemadóról szóló 1995. évi CXVII. törvény (a továbbiakban:

Részletesebben

Közép-magyarországi Regionális Munkaügyi Központ

Közép-magyarországi Regionális Munkaügyi Központ Közép-magyarországi Regionális Munkaügyi Központ Fővárosi Munkaügyi Központ + Pest Megyei Munkaügyi Központ = KMRMK 1082 Budapest, Kisfaludy u. 11. : 303-0722, fax: 303-0717 22 kirendeltség a Közép-magyarországi

Részletesebben

2014-2020 Pályázatok irányai

2014-2020 Pályázatok irányai 2014-2020 Pályázatok irányai Operatív programok 2014-2020 ÁROP VOP TIOP 2007-2013 EKOP GOP 975 Mrd 2014-2020 KOOP TÁMOP VEKOP VOP GINOP 2 668 Mrd KEOP EFOP ROP KÖZOP 1322/2013 (VI. 12.) Korm. határozat

Részletesebben

TÁMOP-1.4.3-12/1/-2012-0027 KÉPZETT FIATALOK PÜSPÖKLADÁNY VÁROS FEJLŐDÉSÉÉRT

TÁMOP-1.4.3-12/1/-2012-0027 KÉPZETT FIATALOK PÜSPÖKLADÁNY VÁROS FEJLŐDÉSÉÉRT TÁMOP-1.4.3-12/1/-2012-0027 KÉPZETT FIATALOK PÜSPÖKLADÁNY VÁROS FEJLŐDÉSÉÉRT A TÁMOGATÁS RÉSZCÉLJA A TÁMOP 1.4.3 pályázati kiírás keretében olyan kezdeményezéseket támogattak amelyek innovatív megoldásokkal

Részletesebben

1. sz. melléklet. Orientáló mátrix. a TAMOP 5.1.1.-09/2 kódszámú pályázati útmutatóhoz

1. sz. melléklet. Orientáló mátrix. a TAMOP 5.1.1.-09/2 kódszámú pályázati útmutatóhoz 1. sz. melléklet Orientáló mátrix a TAMOP 5.1.1.-09/2 kódszámú pályázati útmutatóhoz Kistérség Projekt címe Összeg (mft) Baktalórántháza Játszva, tanulva, sportolva a társadalom hasznos tagjává válni Leírás

Részletesebben

Kilábalás, 2014-18. Vértes András elnök GKI Gazdaságkutató Zrt. Budapest, 2014. január 21. GKI Zrt., www.gki.hu

Kilábalás, 2014-18. Vértes András elnök GKI Gazdaságkutató Zrt. Budapest, 2014. január 21. GKI Zrt., www.gki.hu Kilábalás, 2014-18 Vértes András elnök GKI Gazdaságkutató Zrt. Budapest, 2014. január 21. Elvesztegetett évtized Az EU-csatlakozás óta nincs felzárkózás az EU-átlaghoz Szinte minden téren leszakadtunk

Részletesebben

Szezonális foglalkoztatás a magyar mezőgazdaságban Seasonal employment in Hungarian agriculture

Szezonális foglalkoztatás a magyar mezőgazdaságban Seasonal employment in Hungarian agriculture Hamza Eszter 1 Rácz Katalin 2 Ehretné Berczi Ildikó 3 Szezonális foglalkoztatás a magyar mezőgazdaságban Seasonal employment in Hungarian agriculture hamza.eszter@aki.gov.hu 1 Agrárgazdasági Kutató Intézet,

Részletesebben

Az Európai Unió regionális politikája a 2007-13-as időszakban

Az Európai Unió regionális politikája a 2007-13-as időszakban dr. Ránky Anna: Az Európai Unió regionális politikája a 2007-13-as időszakban I. A 2007-13-as időszakra vonatkozó pénzügyi perspektíva és a kohéziós politika megújulása A 2007-13 közötti pénzügyi időszakra

Részletesebben

Újdonságok és lehetőségek az Európai Szociális Alap segítségével a gyerekek érdekében

Újdonságok és lehetőségek az Európai Szociális Alap segítségével a gyerekek érdekében Újdonságok és lehetőségek az Európai Szociális Alap segítségével a gyerekek érdekében Beruházások a gyermekek érdekében Magyarországon: EU eszközök és támogatási lehetőségek szeminárium Budapest, 2014.

Részletesebben

Esélyegyenlőségi Terv. Mátyás Király Általános Iskola Csömör

Esélyegyenlőségi Terv. Mátyás Király Általános Iskola Csömör Esélyegyenlőségi Terv Mátyás Király Általános Iskola Csömör 2 Amit az esélyegyenlőségről tudni kell Az Országgyűlés 2003-ban elfogadta az Európai Unió és a hazai társadalom elvárásait tükröző 2003. évi

Részletesebben

Gazdaságfejlesztési Operatív Program. d) SZJA hatálya alá tartozó egyéni vállalkozók

Gazdaságfejlesztési Operatív Program. d) SZJA hatálya alá tartozó egyéni vállalkozók Pályázat Program neve: Program kódja: Gazdaságfejlesztési Operatív Program GOP-2012-2.2.4 Támogatás szakmai iránya: Mikro-, kis- és középvállalkozások munkahely teremtési képességének támogatása Megvalósítandó

Részletesebben

A család fogalma együtt élő kiscsoportokat, amelynek tagjait vagy házassági kapcsolat, vagy rokoni, vérségi kapcsolat köt össze

A család fogalma együtt élő kiscsoportokat, amelynek tagjait vagy házassági kapcsolat, vagy rokoni, vérségi kapcsolat köt össze CSALÁDTIPOLÓGIA A család fogalma együtt élő kiscsoportokat, amelynek tagjait vagy házassági kapcsolat, vagy rokoni, vérségi kapcsolat köt össze elsődleges szocializáció színtere Élethely szerinti: Falun

Részletesebben

Munkahely, megélhetőségi tervek

Munkahely, megélhetőségi tervek Munkahely, megélhetőségi tervek Tartalom Szerbia/Vajdaság munkaerő-piaca A fiatalok munkaerő-piaci helyzete A magyar fiatalok továbbtanulással kapcsolatos meglátásai empirikus kutatás A magyar fiatalok

Részletesebben

TÁMOP-5.3.8-11/A1-2012-0001. Bernáth Ildikó elnök Szakmapolitikai Koordinációs Testület. 2015. szeptember 28.

TÁMOP-5.3.8-11/A1-2012-0001. Bernáth Ildikó elnök Szakmapolitikai Koordinációs Testület. 2015. szeptember 28. Rehabilitáció - Érték - Változás (RÉV): Megváltozott munkaképességű személyek munkaerő-piaci helyzetének elősegítése érdekében történő rendszerszintű képzési és szolgáltatásfejlesztési modellprogram Bernáth

Részletesebben

A szakképző iskolát végzettek iránti kereslet várható alakulása a kutatás koncepciójának bemutatása, új elemek ismertetése

A szakképző iskolát végzettek iránti kereslet várható alakulása a kutatás koncepciójának bemutatása, új elemek ismertetése A szakképző iskolát végzettek iránti kereslet várható alakulása a kutatás koncepciójának bemutatása, új elemek ismertetése Tóth István János, PhD tudományos főmunkatárs, MTA KRTK KTI ügyvezető, MKIK GVI

Részletesebben

Borsodi Tranzit Foglalkoztatási Kht.

Borsodi Tranzit Foglalkoztatási Kht. Borsodi Tranzit Foglalkoztatási Kht. 2006. évi Közhasznúsági Jelentés Ózd, 2007. május 17.. Dr. Török Béla ügyvezető PÁLYÁZATI TÁMOGATÁSÚ KOMPLEX MUNKAERŐPIACI PROGRAMOK 1. Borsod-Gömör-Abaúj Újra Dolgozom+

Részletesebben

Dél-dunántúli Regionális Munkaügyi Központ

Dél-dunántúli Regionális Munkaügyi Központ Dél-dunántúli Regionális Munkaügyi Központ Irányelvek a kiemelt célcsoportok (hátrányos helyzető munkavállalók) számára biztosítható támogatásokra A Dél-dunántúli régió a hátrányos helyzető munkavállalók

Részletesebben

ESÉLYEGYENLŐSÉGI TERV

ESÉLYEGYENLŐSÉGI TERV ESÉLYEGYENLŐSÉGI TERV A 2010. MÁJUS 31-TŐL 2012. DECEMBER 31-IG TERJEDŐ IDŐSZAKRA Elismerve minden embernek azt a jogát, hogy egyenlő méltóságú személyként élhessen Kisbér Város Önkormányzata az alábbi

Részletesebben

Helyzetkép 2013. július - augusztus

Helyzetkép 2013. július - augusztus Helyzetkép 2013. július - augusztus Gazdasági növekedés Az első félév adatainak ismeretében a világgazdaságban a növekedési ütem ez évben megmarad az előző évi szintnél, amely 3%-ot valamelyest meghaladó

Részletesebben

Partnerségi felmérés kérdőíve

Partnerségi felmérés kérdőíve Partnerségi felmérés kérdőíve A Társadalmi Megújulás Operatív Program keretében a Helyi gazdaság- és közszolgáltatásfejlesztés hátrányos helyzetű munkanélküliek foglalkoztatásával a kőszegi és felső-répcementi

Részletesebben

SALGÓTARJÁN MEGYEI JOGÚ VÁROS SZOCIÁLPOLITIKAI KONCEPCIÓJA 2016-2020.

SALGÓTARJÁN MEGYEI JOGÚ VÁROS SZOCIÁLPOLITIKAI KONCEPCIÓJA 2016-2020. 1. melléklet a /2016.(IV.28.) Öh.sz.határozathoz SALGÓTARJÁN MEGYEI JOGÚ VÁROS SZOCIÁLPOLITIKAI KONCEPCIÓJA 2016-2020. 1 TARTALOMJEGYZÉK BEVEZETÉS Elvi alapok meghatározása Jövőkép Alapelvek és értékek

Részletesebben

Civis Kurázsi Szociális Közhasznú Szövetkezet. Családi napközi és játszócsoport Debrecenben

Civis Kurázsi Szociális Közhasznú Szövetkezet. Családi napközi és játszócsoport Debrecenben Civis Kurázsi Szociális Közhasznú Szövetkezet Családi napközi és játszócsoport Debrecenben Tevékenységeink 2 családi napköziben 14 gyermek teljes körű napközbeni ellátása Játszócsoport Időszakos gyermekfelügyelet

Részletesebben

Az Ipari Parkok szabályozói környezete, és tervezett pályázati forrásai

Az Ipari Parkok szabályozói környezete, és tervezett pályázati forrásai Az Ipari Parkok szabályozói környezete, és tervezett pályázati forrásai előadó: Radics Ernő Nemzetgazdasági Minisztérium, Ipari és Építésgazdasági Főosztály Tiszaújváros, 2013. november 4. 1 Az Ipari Parkok,

Részletesebben

Tudásátadás és innováció Cserdi példáján

Tudásátadás és innováció Cserdi példáján Magyar Nemzeti Vidéki Hálózat A vidékfejlesztés jelene és jövője műhelykonferencia Tudásátadás és innováció Cserdi példáján Kecskemét 2014.06.24. Dr. Kovács Teréz egyetemi tanár PÉCSI TUDOMÁNYEGYETEM BTK

Részletesebben