Önéletrajz. Név: Dr. Grajczjár István Ph.D Szociológus, tanszékvezető főiskolai docens Főbb tématerületek

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Önéletrajz. Név: Dr. Grajczjár István Ph.D Szociológus, tanszékvezető főiskolai docens e-mail: grajczjar@gmail.com. Főbb tématerületek"

Átírás

1 Önéletrajz Név: Dr. Grajczjár István Ph.D Szociológus, tanszékvezető főiskolai docens Főbb tématerületek 1 Munkaerőpiac 2 Politikai rendszerek, szélsőjobb 3 Társadalmi-gazdasági válságok, változások 4 Felsőoktatás 5 Interetnikus viszonyok 6 Piac- és közvélemény-kutatás 7 Kutatásmódszertan (kvalitatív és kvantitatív módszerek) 8 Pályázatírás és monitoring (HEFOP, TÁMOP előértékelés, foglalkoztatás, képzés, hátrányos helyzet) 9 Migráció 10 Interdiszciplináris kutatások Munkatapasztalat 2014: Universiät-Wien: Gesellschaftsdiagnosen: Wege zum Neo-Feudalismus - Die Auswirkungen der globalen Krise am Beispiel Ungarns. Univ. Dozent. (határozott idejű munkaszerződés) 2012: Universiät-Wien: Autoritarismus, Populismus und soziale Krise Univ. Dozent. (határozott idejű munkaszerződés) 2011: Universiät-Wien Theorien sozialer Integration und Desintegration - Vendégoktató : WALQUING EU7-es keretprogram kutatója - FP7-SSH-2009-A Quality of work and impact on quality of life and economy MTA PTI 2011 folyamatosan: Közelítések - ZSKF szociológiai tanszék internetes folyóiratának szerkesztője 2011 folyamatosan: ZSKF - szociológia alapszak (BA) szakmai vezetője, tanszékvezető főiskolai docens : MTAPTI - A magyar kutató. Vizsgálat az akadémiai kutatók munkakörülményeiről, élethelyzetéről, attitűdjeiről, stratifikációjáról. - kutató : Munkahelyi foglalkoztatási viszonyok kutatás Támop 2.5.2: A partnerség és a párbeszéd szakmai hátterének megerősítése, közös kezdeményezések támogatása - kutató : MTA PTI Demokrácia és Radikalizmus Kutató Csoport alapító tagja, kutató : MTA Közgazdaságtudományi Kutatóintézet Legyen Jobb a Gyermekeknek - 1

2 küzdelem a gyermekszegénység ellen program monitoring szakértője (Programvezető Ferge Zsuzsa) : DPR végzett hallgatók nyomonkövetése és kompetenciavizsgálata, TÁMOP ZSKF monitoring szakértő : MTA PTI, (TÁMOP Együtt erősebbek vagyunk) szakszervezeti, esélyegyenlőségi és életmód kutatás az akadémiai kutatók körében kutató, módszertani szakértő : Európai Szociális Alap szakterületi szakértő (HEFOP 2.3.2; 2.3.1; TÁMOP pályázati előértékelés) : Budapesti Kommunikációs Főiskola szociológia, módszertan, közvélemény- és piackutatás oktató : Magyar Tudományos Akadémia, Politikai Tudományok Intézete, Európai Munkaügyi Tanulmányok Központja - tudományos segédmunkatárs kutató, EU5 Keretprogram (SIREN projekt), a társadalmi-gazdasági változások, a munkaerőpiac és a szélsőjobboldal térnyerése közötti összefüggésekkel foglalkozó nemzetközi kutatások magyarországi kutatója : ELTE Szociológiai Intézet, ELTE-UNESCO Kisebbségszociológiai Tanszék interetnikus viszonyok, PhD asszisztens, oktató : ELTE Szociológiai Intézet, Nemzetközi tanulmányok szak, szociológia oktató : ABR Sesta lengyel piackutató cég szaktanácsadója, külsős kutatója : OMD Hungary médiatanácsadó cég kutatás-módszertani szaktanácsadója 2006: Szerhasználó fiatalok Budapesten, különös tekintettel az ágencia vizsgálatára - kutató MTA Pszichológiai Intézet : HEF OP megbízott monitoring szaktanácsadó HEF OP és es (foglalkoztatási és képzési programok, munkaerő-piaci szolgáltatások) programok szakmai monitora (ESZA Kht. Psynergia Kft. - DEMNET) : ÖTLET 2005 című önkéntes program országos hatékonyságvizsgálatának kutatója, módszertani szakértő OFA Önkéntes Központ Alapítvány : ÖTLET 2005 című önkéntes program belső monitoring szaktanácsadója (TÉR Egyesület) : Társadalomtudományi szakokon végzettek munkaerő-piaci esélyei és az oktatás átalakításának lehetőségei témájú ROP-os program kutatója (ELTE Kurt Lewin Alapítvány) 2005: Ernst and Young Romák munkaerő-piaci integrációja az üzleti szféra aktív részvételével nemzetközi kutatás kutatója, szaktanácsadója 2005: Lecsúszó fiatalok Magyarországon c. vizsgálat kutatója MTA Pszichológiai Intézet 2005: Az építőipar helyzete Magyarországon c. kutatás kutatója MTA PTI 2004: Országos Cigány Önkormányzat - monitoring szaktanácsadó 2004: Területfejlesztési kutatási design kidolgozása az ország három elmaradott kistérségének vizsgálatához és fejlesztéséhez az Esélyegyenlőségi Kormányhivatal részére - szakértő : MASMI Hungary Piackutató Intézet kutató 2003 Az oktatás és gazdaság kapcsolatainak erősítése c. Phare program értékelése az Oktatási Minisztérium részére monitoring szaktanácsadó 2003: Fiatalok aspirációi és szükségletei : kutatás Kecskemét deprivált lakókörzeteiben a kutatás menedzsere : Oktatási Minisztérium Phare Iroda Program monitoring szaktanácsadó ( 99-es Roma Program) : ELTE Szociológiai Intézet, ELTE-UNESCO Kisebbségszociológiai Tanszék Nemzeti radikalizmus, munkaerőpiac és társadalmi-gazdasági változások Európában c. két 2

3 féléves kurzus Tóth Andrással közösen a Soros Alapítvány támogatásával 2001: Az 1047-es Kormányrendelet (a romák társadalmi-gazdasági helyzetének javítása) alapján a Minisztériumok számára meghatározott feladatok monitoring rendszere módszertani blokkjának kidolgozása a Nemzeti Etnikai és Kisebbségi Hivatal részére : ELTE Szociológiai Intézet oktató szociológia-elmélet, szociológia-történet : Egészségügyi Minisztérium Egészségfejlesztési Kutatóintézete kutató szociológus Országos Lakossági Egészségfelmérés kutatói munkái (az egészségi állapot társadalmigazdasági meghatározóinak témavezetője), a EuroHis nemzetközi kutatás magyarországi projectmenedzsere : Magyar Gallup Intézet kutató Eurobarometer for Applicant Countries (AC-EB 13) kutatás koordinátori, kutatói munkái, e mellett számos közvélemény, illetve piackutatás, elégedettség vizsgálatok, nemzetközi felmérések kvantitatív és kvalitatív kutatói munkái. Összehasonlító vizsgálat a Vendvidék és a román-ukrán-magyar hármashatár közelében élők túlélési stratégiáiról közös kutatás az MTA Szociológiai Intézetével, kutatásvezető: Hankiss Elemér. 1997: Külföldiek feketemunka-vállalása Magyarországon - kutató Kutatásvezető: Hárs Ágnes, illetve az MTA Politikai Tudományok Intézete 1996: Ifjúságkutatás, szervezői munkák - a HAYICO (Magyarországi Ifjúsági Információs és Tanácsadó Irodák Szövetsége) részére kvantitatív és kvalitatív munkák : A Kínaiak Magyarországon - kutató. Kutatásvezető: Tóth Judit, illetve az MTA Politikai Tudományok Intézete : Kutatássorozat a feketegazdaságról és a feketemunkáról: kutató. Kutatásvezető: Sik Endre, Czakó Ágnes, illetve a Közgazdaságtudományi Egyetem. Iskolai végzettség : Magyar Tudományos Akadémia Bolyai János posztdoktori ösztöndíjasa MTA Politikatudományi Intézet 2010: ELTE TÁTK Doktori Iskola: Ph.D fokozat - a szociológiatudomány doktora. Disszertáció címe: Válság és változás: utak a jobboldali radikalizmushoz : Az MTA Politikai Tudományok Intézetének fiatal kutatói ösztöndíja 2004: Osztrák-Magyar Akció Alapítvány Bécsi Egyetem PhD ösztöndíj migráció és feketemunkaerő-piac témában : Collegium Hungaricum Bécs kutatói ösztöndíj : Eichstätti Egyetem (Németország) Ph.D hallgatója Bajor Állami Ösztöndíj keretében : ELTE Szociológiai Intézet Ph.D hallgató : Debreceni Egyetem, epidemiológus kiegészítő szak (1994-) 2000: ELTE Szociológiai Intézet -Szociológus diploma 1998: New York, Columbia Egyetem vendéghallgató : Tempus ösztöndíj a berlini Humboldt Egyetemen 1996: Kassel (Németország) - felsőfokú kurzus ifjúsági munka, szociálpolitikai témában. Szervező: IJAB (Internationaler Jugendaustausch und Besucherdienst der Bundesrepublik Deutschland) 1996: Hastings (Anglia) - post-intremediate szintű, bizonyítvány. Szervező: HELC (Hastings English Language Center) 3

4 : Mikrobiológiai tanulmányok az ELTE-n Fontosabb publikációk 2014: Grajczjár István - Vorwärts in die Vergangenheit: Zentralisierung des Bildungssystems in Ungarn. Bund demokratischer Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler / BdWi Studienheft : Grajczjár István: Fülkeforradalmak kora: Bizakodó forradalmárok, forrongó bizonytalanok. In: Ünnepi kötet Róbert Péter 60. születésnapjára, megjelenés alatt 2014: Grajczjár István (szerk) - Semmi(t) ami van: a nemzeti radikalizmus új hulláma. MTA TK, Studies in Political Sciences, Budapest. Megjelenés alatt 2014: Grajczjár István-Tóth András: A szélsőséges jobboldal harmadik és negyedik hulláma Európában In: Grajczjár István (szerk) - Semmi(t) ami van: a nemzeti radikalizmus új hulláma. MTA TK, Studies in Political Sciences, Budapest. Megjelenés alatt : Grajczjár István-Tóth András: A Jobbik sikerének okai 2010-ben In: Grajczjár István (szerk) - Semmi(t) ami van: a nemzeti radikalizmus új hulláma. MTA TK, Studies in Political Sciences, Budapest. Megjelenés alatt : Grajczjár István-Kenéz Anikó Gizella: A szektáriánus egyenlősítés és az ambivalens előítélet beágyazottsága a magyar társadalomban In: Grajczjár István (szerk) - Semmi(t) ami van: a nemzeti radikalizmus új hulláma. MTA TK, Studies in Political Sciences, Budapest. Megjelenés alatt : Grajczjár István Ádám Zsuzsanna: A Jobbik rendszer-ellenességének sikere? Az alacsony státuszú rendszerigazolók radikalizációja Magyarországon In: Grajczjár István (szerk) - Semmi(t) ami van: a nemzeti radikalizmus új hulláma. MTA TK, Studies in Political Sciences, Budapest. Megjelenés alatt : Tóth András Grajczjár István: Jobbik: The rise of the radical right in Hungary. CEU Press, megjelenés alatt 2013: Tóth András Grajczjár István: Jobbik: a radikális jobboldal térnyerése Magyarországon. In: Krasztev Péter Jon Van Til (szerk): Tarka Ellenállás, Kézikönyv Rebelliseknek és Békéseknek, Napvilág Kiadó : Jablonczay Tímea - Grajczjár István: Területi Identitásstratégiák I. Dabas helyi identitáspolitikája és imázsa. Kiadja Felső-Homokhátság Vidékfejlesztési Egyesület ISBN : Tóth András Grajczjár István: Das Vordringen der radikalen Rechten in Ungarn. In: Neue Gesichter unter alten Hüten? Books on Demand ISBN , Paperback, 200 Seiten 2013: Tóth A.-Grajczjár I.: A nemzeti radikalizmus. In: Boda Körösényi (szerk): Van irány? Trendek a magyar politikában MTATkPTI Új Mandátum, p : Tóth András Grajczjár István: A radikális jobboldal térnyerése Magyarországon tervezett - Eszmélet különszám 2012: Grajczjár I.-Tóth A. (2012): Válság és változás: utak a jobboldali radikalizmushoz (220 oldal) ZSKF - L Harmattan 2012: Grajczjár István: A radikalizmus meghaladása Political Radical 2012/10/ : Bánfalvi István-Grajczjár István-Havasi Éva-Rakovics Márton (2011): A megértő szociológus. A Somlai-hatás többváltozós elemzése, különös tekintettel a multinomiális logisztikus regresszió hasznosságára. Ünnepi kötet Somlai Péter 70. születésnapjára, Budapest, 4

5 ELTE TÁTK-ELTE Eötvös Kiadó 2011: Grajczjár István Tóth András (2011) Válság, radikalizálódás és az újjászületés ígérete: a Jobbik útja a Parlamentbe, in.: Enyedi Zsolt, Tardos Róbert és Szabó Andrea (eds). Új képlet. A 2010-es választások Magyarországon. Budapest, DKMKA p : Grajczjár-Tóth-Ádám: Neofordismus brevi manu. Közelítések. 1. évfolyam 2. szám 2011:Grajczjár-Tóth: A magyar tudós. Közelítések 1. évfolyam, 1. szám page_id=507 p : Grajczjár I. (2011): Áttekintő ismertetés Erich Fromm a családról és a tekintélyről szóló 1936-os munkájáról. In: gloria mundi Czeferner Emlékkötet. p : Grajczjár István: Erdélyi munkavállalók. in: Czakó Giczi Sik (2010 szerk) - Piachely, KGST-piac, Emberpiac, Bp ELTE TÁTK 2010: Hideg Gergely - Grajczjár István: A Moszkva téri emberpiac. in: Czakó Giczi Sik (2010 szerk) - Piachely, KGST-piac, Emberpiac, Bp ELTE TÁTK 2010: Tóth-Ádám-Grajczjár: Beválás a munkaerőpiacon: a posztfordi-neofordi hibrid rendszer munkavállalókra gyakorolt hatása. ZSKF TKK Füzetek : Grajczjár István: A kompetenciákról más megközelítésben. In: A gazdasági szereplők elvárásai a szakmai képzés átalakítására: a munkaerőpiac keresleti oldalán megfogalmazódó elvárások kompetencia-alapú módszertani kutatása a műszaki szakmai képzés különböző szintjein. ZSKF TKK Tanulmányok. Budapest, p : Tóth András Grajczjár István: A Jobbik felemelkedése és a magyar pártrendszer átalakulása Méltányosság Politikaelemző Központ , 2009: Tóth András Grajczjár István: Miért olyan sikeresek a radikális nemzeti-populista pártok nagy társadalmi-gazdasági átalakulások, vagy válságok idején? Politikatudományi szemle, XVIII. évf. 2009/3. p : Grajczjár István: Utak a szélsőjobboldalhoz. Hatalom, közbeszéd, fejlesztéspolitika. Elemzések politikai jelenségekről. Szerkesztette: Boda Zsolt, Kovách Imre és Szoboszlai György. Műhelytanulmányok, MTA Politikai Tudományok Intézete (14) 2007/4 p : Ötlet2005 című önkéntes program kutatási záróbeszámolója (társszerző: Szikszai Sándor) megjelent az Önkéntes Központ Alapítvány kiadásában : Tóth, András - Grajczjár István: Different Roads to the Siren Songs of the Extreme Right in Hungary in: Changing Working Life and the Appeal of the Extreme Right Ashgate kiadó, Anglia 10. fejezet, p : Romák alkalmazása Néhány tapasztalat az üzleti életből Szerzők: Az Ernst & Young Public Sector Group és Mónika Nagy, Natasha Landell-Mills, Henrik Lénárd és István Grajczjár Az ENSZ Fejlesztési Programja, Európa és a FÁK országok pozsonyi Regionális Központja, Bratislava, Szlovákia 2005: Neumann-Tóth-Grajczjár: A munkavállalók helyzete, szakképzés és az ágazati érdekegyeztetés lehetőségei az építőiparban az EU csatlakozás után, Budapest, 2005 március 2005: Employing the Roma, Insights from Business - UNDP Regional Bureau for Europe and the CIS - Team of authors: The Ernst & Young Public Sector Group and Mónika Nagy, Natasha Landell-Mills, Henrik Lénárd and István Grajczjár 2001: Boros J, Grajczjar I, Németh R, Országh S, Széles Gy, Vitrai J, Vizi J, Vokó Z: Összefoglaló Jelentés OLEF Johan Béla Országos Epidemiológiai Központ, Budapest : Boros J, Grajczjar I, Széles Gy, Vitrai J, Vizi J, Vokó Z. Preliminary Report of the 5

6 National Health Interview Survey Egészségfejlesztési Kutatóintézet, Budapest : Boros J, Grajczjar I, Széles Gy, Vitrai J, Vizi J, Vokó Z. Report of the National Health Interview Survey 2000: Basic estimates on health status, health behavior and health care utilization. Országos Epidemiológiai Központ, Budapest : Romániai illegális munkavállalók a Moszkva téri emberpiacon, avagy a munkaerőmigráció speciális formája a rendszerváltás utáni Magyarországon - kézirat 1999: Egészségvédelem és egészségfejlesztés a nyugati jóléti államokban - A NEVI (Nemzeti Egészségvédelmi Intézet) számára írt tanulmány az amerikai illetve nyugat-európai egészségfejlesztő programokról. - internetes publikáció Szervezeti Tagság A Magyar Szociológiai Társaság tagja (etnikai kisebbségkutató, módszertani, összehasonlító interetnikus kapcsolatok, politikai viselkedés, szociológiai és társadalomelméleti, társadalomstatisztikai szakosztályok tagja) Nyelvtudás Német: folyékony (középfokú c típusú nyelvvizsga) Angol: folyékony (középfokú c típusú nyelvvizsga) 6

Grajczjár István. Válság és változás: utak a jobboldali radikalizmushoz. Doktori Disszertáció

Grajczjár István. Válság és változás: utak a jobboldali radikalizmushoz. Doktori Disszertáció Grajczjár István Válság és változás: utak a jobboldali radikalizmushoz Doktori Disszertáció ELTE Társadalomtudományi Kar, Doktori Iskola Szociológia 2008 Konzulens: Dr. Tóth András, Ph.D Tartalomjegyzék

Részletesebben

A Pécsi Tudományegyetem Felnőttképzési és Emberi Erőforrás Fejlesztési Karának periodikája. Tartalom

A Pécsi Tudományegyetem Felnőttképzési és Emberi Erőforrás Fejlesztési Karának periodikája. Tartalom A felnőttoktatás faladatai A Pécsi Tudományegyetem Felnőttképzési és Emberi Erőforrás Fejlesztési Karának periodikája VII. évfolyam 3. szám 2006. december Tartalom KOLTAI DÉNES: A felnőttoktatás feladatai

Részletesebben

MTA Politikai Tudományok Intézete

MTA Politikai Tudományok Intézete MTA Politikai Tudományok Intézete A diszkrimináció öt (nemi, faji vagy etnikai származás, vallás vagy meggyőződés, fogyatékosság, életkor) területén eddig párhuzamosan folyó kutatások eredményeinek feltárása,

Részletesebben

20 évesek az önkormányzatok. Születésnap, vagy halotti tor?

20 évesek az önkormányzatok. Születésnap, vagy halotti tor? 20 évesek az önkormányzatok Születésnap, vagy halotti tor? 20 évesek az önkormányzatok Születésnap, vagy halotti tor? Pécs, 2010 A magyar önkormányzati rendszer létrejöttének 20. évfordulója alkalmából

Részletesebben

Szabó Andrea. A bolognai folyamat és hatása a rendészeti felsőoktatásra az Európai Unióban. PhD értekezés

Szabó Andrea. A bolognai folyamat és hatása a rendészeti felsőoktatásra az Európai Unióban. PhD értekezés Pécsi Tudományegyetem Állam- és Jogtudományi Kar Doktori Iskola Szabó Andrea A bolognai folyamat és hatása a rendészeti felsőoktatásra az Európai Unióban PhD értekezés Témavezető: Szalayné Sándor Erzsébet

Részletesebben

TUDOMÁNYOS KÖZLEMÉNYEK 14-15. ÁLTALÁNOS VÁLLALKOZÁSI FÕISKOLA. Kis és közepes. vállalkozások Magyarországon az EU-csatlakozás.

TUDOMÁNYOS KÖZLEMÉNYEK 14-15. ÁLTALÁNOS VÁLLALKOZÁSI FÕISKOLA. Kis és közepes. vállalkozások Magyarországon az EU-csatlakozás. 123456789012345678901234567890121234567890 123456789012345678901234567890121234567890 123456789012345678901234567890121234567890 123456789012345678901234567890121234567890 123456789012345678901234567890121234567890

Részletesebben

Kurt Lewin Alapítvány Budapest, 2010 Második, átdolgozott változat

Kurt Lewin Alapítvány Budapest, 2010 Második, átdolgozott változat A Roma Integráció Évtizede Program által megjelölt célok megvalósulási folyamatának monitoring-vizsgálata Magyarországon a 2005-2009 közötti időszakra vonatkozóan Kurt Lewin Alapítvány Budapest, 2010 Második,

Részletesebben

Részvételi demokrácia és társadalmi részvétel

Részvételi demokrácia és társadalmi részvétel TÁRSADALMI RÉSZVÉTEL HELYI, TERÜLETI ÉS EURÓPAI UNIÓS SZINTEN DR. REISINGER ADRIENN 1 Összefoglalás: Tanulmányom középpontjában a társadalmi részvétel különböző területi szinteken megjelenő jellemzői állnak.

Részletesebben

Migrációs helyzetkép Magyarországon

Migrációs helyzetkép Magyarországon Migrációs helyzetkép Magyarországon Kováts András Absztrakt Jelen fejezet a magyarországi migrációs folyamatokat tárgyalja az 1980-as évek végével kezdődően. Természetesen Magyarország részt vett a globális

Részletesebben

PÁLYAKÖVETÉSES FELMÉRÉSEK AZ EÖTVÖS LORÁND TUDOMÁNYEGYETEMEN

PÁLYAKÖVETÉSES FELMÉRÉSEK AZ EÖTVÖS LORÁND TUDOMÁNYEGYETEMEN PÁLYAKÖVETÉSES FELMÉRÉSEK AZ EÖTVÖS LORÁND TUDOMÁNYEGYETEMEN 2009. 1 Tartalomjegyzék I. A LEGFONTOSABB PÁLYAKÖVETÉSI EREDMÉNYEK BEMUTATÁSA... 4 A. Időrendi leírás az eddigi folyamatokról, az elvégzett

Részletesebben

magyarországi magyarországi szakképzés szakképzés rövid áttekintése rövid áttekintése

magyarországi magyarországi szakképzés szakképzés rövid áttekintése rövid áttekintése Európai Szakképzés-fejlesztési Központ HU HU a magyarországi a szakképzés magyarországi szakképzés rövid áttekintése 4103 HU TI-31-11-134-HU-C A magyarországi szakképzés az 1989-es rendszerváltás óta a

Részletesebben

Humánerõforrásfejlesztési. Operatív Program. 2004 2006 Magyar Köztársaság. CCI No.: 2003 HU 05 1 PO 001

Humánerõforrásfejlesztési. Operatív Program. 2004 2006 Magyar Köztársaság. CCI No.: 2003 HU 05 1 PO 001 Humánerõforrásfejlesztési Operatív Program 2004 2006 Magyar Köztársaság CCI No.: 2003 HU 05 1 PO 001 Humánerõforrás-fejlesztési Operatív Program 2004 2006 Magyar Köztársaság CCI No.: 2003 HU 05 1 PO 001

Részletesebben

PÉNZÜGY ÉS SZÁMVITEL

PÉNZÜGY ÉS SZÁMVITEL PÉNZÜGY ÉS SZÁMVITEL BA SZINTŰ ALAPKÉPZÉSI SZAK INDÍTÁSI KÉRELEM Gazdaságtudományi képzési terület Üzleti képzési ág A kérelem címzettje: Magyar Bálint oktatási miniszter Véleményező: Magyar Akkreditációs

Részletesebben

INTÉZMÉNYEK, FOLYAMATOK ÉS KUTATÁSOK A NEMZETKÖZI MAGYARSÁGTUDOMÁNYBAN A Jyväskyläi Egyetem Magyarságtudományi Programjának első húsz éve

INTÉZMÉNYEK, FOLYAMATOK ÉS KUTATÁSOK A NEMZETKÖZI MAGYARSÁGTUDOMÁNYBAN A Jyväskyläi Egyetem Magyarságtudományi Programjának első húsz éve SPECTRUM HUNGAROLOGICUM INTÉZMÉNYEK, FOLYAMATOK ÉS KUTATÁSOK A NEMZETKÖZI MAGYARSÁGTUDOMÁNYBAN A Jyväskyläi Egyetem Magyarságtudományi Programjának első húsz éve INSTITUTIONS, TENDENCIES AND RESEARCH IN

Részletesebben

A pályaorientáció/karrier-tanácsadás rendszere, helyzete a magyar felsőoktatásban lehetséges partnerek egy nemzeti lifelong guidance hálózatban ***

A pályaorientáció/karrier-tanácsadás rendszere, helyzete a magyar felsőoktatásban lehetséges partnerek egy nemzeti lifelong guidance hálózatban *** A pályaorientáció/karrier-tanácsadás rendszere, helyzete a magyar felsőoktatásban lehetséges partnerek egy nemzeti lifelong guidance hálózatban *** Az ÁFSZ belső és kiszerveződött pályaorientációs szolgáltatói

Részletesebben

Életfogytiglan A jelentést az Európai Roma Jogok Központja készítette

Életfogytiglan A jelentést az Európai Roma Jogok Központja készítette Életfogytiglan A jelentést az Európai Roma Jogok Központja készítette Roma gyermekek a magyar gyermekvédelmi rendszerben június 2011 Challenging Discrimination Promoting Equality Copyright: Európai Roma

Részletesebben

Közép-Magyarország intelligens innovációs szakosodási stratégiája 2014-2020

Közép-Magyarország intelligens innovációs szakosodási stratégiája 2014-2020 Közép-Magyarország intelligens innovációs szakosodási stratégiája 2014-2020 TERVEZET 2013. március Equinox Consulting Kft. A stratégiát készítette: Equinox Consulting Kft. Kadlok Nándor, Péter András,

Részletesebben

I. RENDSZERVÁLTOZÁS: PIACGAZDASÁG, TÁRSADALOM, POLITIKA

I. RENDSZERVÁLTOZÁS: PIACGAZDASÁG, TÁRSADALOM, POLITIKA I. RENDSZERVÁLTOZÁS: PIACGAZDASÁG, TÁRSADALOM, POLITIKA 3. alprogram: Társadalmi változások és a politikai rendszer Programfelelős: Kulcsár Kálmán Szerző(k) A tanulmány címe Oldal-szám 1. Ágh Attila A

Részletesebben

Lakóhelyi szuburbanizációs folyamatok a Budapesti agglomerációban

Lakóhelyi szuburbanizációs folyamatok a Budapesti agglomerációban Doktori iskola vezető: Prof. Dr. Rechnitzer János Dsc. Egyetemi tanár, tanszékvezető Széchenyi István Egyetem, Regionális- tudományi és Közpolitikai Tanszék Schuchmann Júlia Okleveles terület-és településfejlesztő

Részletesebben

MÁRKUS EDINA 1 NONPROFIT SZERVEZETEK A FELNŐTTKÉPZÉSBEN. Absztrakt

MÁRKUS EDINA 1 NONPROFIT SZERVEZETEK A FELNŐTTKÉPZÉSBEN. Absztrakt Szerző kézirat Közel azonos formában megjelent a Buda András és Kiss Endre által szerkesztett az Interdiszciplináris pedagógia és a felsőoktatás alakváltozásai című kötetben (Buda András Kiss Endre (szerk.)

Részletesebben

Civil társadalmi jelentés. a Nemzeti Társadalmi Felzárkózási Stratégia megvalósításáról. 2012-ben

Civil társadalmi jelentés. a Nemzeti Társadalmi Felzárkózási Stratégia megvalósításáról. 2012-ben Civil társadalmi jelentés a Nemzeti Társadalmi Felzárkózási Stratégia megvalósításáról M AG YA R O R S Z ÁG O N 2012-ben DECADE OF ROMA INCLUSION 2005-2015 Civil társadalmi jelentés a Nemzeti Társadalmi

Részletesebben

ZSKF TKK KÖNYVEK Zsigmond Király Főiskola Társadalomtudományi Kutatóközpont. Sorozatszerkesztő Kabai Imre

ZSKF TKK KÖNYVEK Zsigmond Király Főiskola Társadalomtudományi Kutatóközpont. Sorozatszerkesztő Kabai Imre 1 TKK KÖNYVEK Zsigmond Király Főiskola Társadalomtudományi Kutatóközpont Sorozatszerkesztő Kabai Imre Készült a ROP 3.3.1. pályázat keretein belül A könyv megjelenését támogatta a Zsigmond Király Főiskola

Részletesebben

Csetnek Tünde Tímea. A társadalmi tőke fejlődése a magyar-román határ menti övezetben

Csetnek Tünde Tímea. A társadalmi tőke fejlődése a magyar-román határ menti övezetben Csetnek Tünde Tímea A társadalmi tőke fejlődése a magyar-román határ menti övezetben Politikatudományi Tanszék Témavezetők: Dr. Jenei György, DSc. egyetemi tanár, BCE Dr.Hajnal György, Egyetemi docens,

Részletesebben

A jól-lé közpoli ka a 21. században. Hervainé Szabó Gyöngyvér

A jól-lé közpoli ka a 21. században. Hervainé Szabó Gyöngyvér A jól-lé közpoli ka a 21. században Hervainé Szabó Gyöngyvér KJF 2015 A kiadvány az Európai Unió támogatásával, az Európai Szociális Alap társfinanszírozásával valósult meg. Készült a Társadalmi konfliktusok

Részletesebben

NEMZETI TÁRSADALMI FELZÁRKÓZÁSI STRATÉGIA MÉLYSZEGÉNYSÉG, GYERMEKSZEGÉNYSÉG, ROMÁK (2011 2020)

NEMZETI TÁRSADALMI FELZÁRKÓZÁSI STRATÉGIA MÉLYSZEGÉNYSÉG, GYERMEKSZEGÉNYSÉG, ROMÁK (2011 2020) Mindenkinek éreznie kell, hogy a nemzeti közösség tagja! gróf Tisza István miniszterelnök (1861 1918) NEMZETI TÁRSADALMI FELZÁRKÓZÁSI STRATÉGIA MÉLYSZEGÉNYSÉG, GYERMEKSZEGÉNYSÉG, ROMÁK (2011 2020) Budapest,

Részletesebben

NEMRE VALÓ TEKINTETTEL Kézikönyv

NEMRE VALÓ TEKINTETTEL Kézikönyv NEMRE VALÓ TEKINTETTEL Kézikönyv a nők és férfiak közötti társadalmi egyenlőség érvényesítésének elméletéről és gyakorlatáról (intézmények és vállalkozások vezetői számára) E/004. számú Fejlesztési Partnerség

Részletesebben

AZ ÓVODAPEDAGÓGUS SZEREP KIHÍVÁSAI

AZ ÓVODAPEDAGÓGUS SZEREP KIHÍVÁSAI AZ ÓVODAPEDAGÓGUS SZEREP KIHÍVÁSAI 1 2 EÖTVÖS LORÁND TUDOMÁNYEGYETEM TANÍTÓ- ÉS ÓVÓKÉPZŐ FŐISKOLAI KAR AZ ÓVODAPEDAGÓGUS SZEREP KIHÍVÁSAI A 2003. szeptember 26-i óvodapedagógiai konferencia anyaga Trezor

Részletesebben

Dr. Nagy Mária tudományos tevékenysége. Publikációs listája, hivatkozási jegyzéke

Dr. Nagy Mária tudományos tevékenysége. Publikációs listája, hivatkozási jegyzéke Dr. Nagy Mária tudományos tevékenysége Publikációs listája, hivatkozási jegyzéke Eger, 2011 Dr. Nagy Mária publikációs listája A törzstagság szempontjából figyelembe vehetı tudományos publikációk köre

Részletesebben

Be szá mo ló 2012. Be szá mo ló AZ ALAPVETŐ JO GOK BIZ TO SÁ NAK ÉS HELYETTESEINEK 2012. ÉVI TE VÉ KENY SÉ GÉ RÕL

Be szá mo ló 2012. Be szá mo ló AZ ALAPVETŐ JO GOK BIZ TO SÁ NAK ÉS HELYETTESEINEK 2012. ÉVI TE VÉ KENY SÉ GÉ RÕL Be szá mo ló 2012 Be szá mo ló AZ ALAPVETŐ JO GOK BIZ TO SÁ NAK ÉS HELYETTESEINEK 2012. ÉVI TE VÉ KENY SÉ GÉ RÕL Beszámoló az alapvető jogok biztosának és helyetteseinek 2012. évi tevékenységéről Hogyan

Részletesebben

A magyarországi felnőttképzés

A magyarországi felnőttképzés A magyarországi felnőttképzés Készült a Foglalkoztatáspolitikai és Munkaügyi Minisztérium megbízásából Budapest, 2004. január Professzorok Háza Felsőoktatási Kutatóintézet 2 Összeállította: Györgyi Zoltán

Részletesebben