KÖNYVÖSSZEFOGLALÓ. Fenntartható városok a jövő nemzedék életterei. Kézikönyv Stuttgart fenntartható városfejlesztéséről. Összefoglaló jegyzet

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "KÖNYVÖSSZEFOGLALÓ. Fenntartható városok a jövő nemzedék életterei. Kézikönyv Stuttgart fenntartható városfejlesztéséről. Összefoglaló jegyzet"

Átírás

1 KÖNYVÖSSZEFOGLALÓ Fenntartható vársk a jövő nemzedék életterei Kézikönyv Stuttgart fenntartható vársfejlesztéséről Összefglaló jegyzet (készítette: dr. Hrnyánszky-Hittner Hanna) A szerző: Dr. Wlfgang Schuster (jgász, ENA) között Baden-Württemberg tartmányi közpntjának, Stuttgartnak főplgármestere, az Európai Települések és Régiók Tanácsának (CEMR) elnöke, tvábbá száms német és nemzetközi szervezetnek tagja, elnök- helyettese a német vársk érdekképviseleti szervének és 2012 óta a Fenntartható Fejlődés Tanácsának tagja. Előszó: Prf. Dr. Dr. h.c. Klaus Töpfer Az 1992-ben, Ri de Janeiróban rendezett, állam- és krmányfők részvételével tarttt környezetvédelmi csúcstalálkzó (Ri+20) végkövetkeztetése szerint ahhz, hgy Földünk meg tudjn küzdeni a jelenkr kihívásaival a társadalm, a gazdaság és az önkrmányzatk elkötelezett együttműködésére van szükség, jbban, mint valaha. A glbális fenntartható fejlődés csak akkr lehet sikeres, ha az elvársiasdás flyamata is fenntartható, hiszen a világ népességének 50%-a várskban él. Dr. Schuster 21 prblémafelvetésen keresztül mutatja be, hgyan lehet a fenntartható fejlődés elveit tiszteletben tartó megldást találni a mindennapi élet adta kihíváskra. Stuttgart 16 éven át regnáló főplgármestere gyakrlati tapasztalatait fglalta össze az alábbi hárm fejezetben. Bevezető A kézikönyv bevezetőjében Mahatma Gandhi szavait idézi a szerző: Te Magad légy a váltzás, amit látni szeretnél a világban. Mindannyiunk közös célja kell legyen, hgy életünket a fenntartható fejlődés szempntjai szerint vezessük, és ezáltal CO 2 lábnymunk mind kisebb és kisebb legyen. Főplgármesterként különösen fntsnak tarttta, hgy az alábbi hárm vársvezetéshez kapcslódó feladata fenntartható szemléletben valósuljn meg: minden plgár számára megbízható szlgáltatást nyújtani a plgári társadalm működését elősegíteni Stuttgart vársfejlesztési, öklógiai, gazdasági, társadalmi fejlődéséhez aktívan hzzájárulni Mindezen célk knstruktív megvalósításáhz szükség vlt arra, hgy a fenntartható fejlődéshez kapcslódó feladatkat átfgó prblémaként, kiemelten kezelje. A Wirtschaftswche gazdasági hetilap 6 kategória (energia, közlekedés, környezet, szciális tőke, humánerőfrrás és környezeti fenntarthatóság) alapján 56 szempntt állíttt fel, és ezek alapján Németrszág 50 legnagybb vársát értékelte. A versenyből Stuttgart került ki győztesen, Németrszág leginkább fenntartható vársa címet nyerte el.

2 I. fejezet Fenntartható fejlődés a vársk és a plgárk aktív közreműködésével Húsz évvel a Kyt Prtkll aláírását követően rendezett Ri+20 Klímacsúcs eredményessége ugyan kérdőjeles, annyi visznt mindenképp pzitívan értékelendő, hgy a knferencia végén kiadtt zárónyilatkzatról több mint 100 krmány-és államfő közösen döntött. Bár a nyilatkzatban megfgalmazásra került fenntarthatósági alapelvek egyike sem bír jgi kötőerővel, mégis történelmi jelentőségűnek számít a dkumentum: a bidiverzitástól kezdve a szemétszállításn át a vízügyekig az élet minden területére kiterjedően meghatárz célkat. A megvalósításhz szükséges tervek kidlgzása és a pénzügyi háttér előteremtése már a helyi vezetés feladata a lakssággal való egyeztetést követően.(szubszidiaritás elve) Dr. Angela Merkel kancellárasszny szavait idézve. Csak a fenntartható növekedés vezet hsszútávn bizts munkahelyekhez, igazságs glbalizációhz, szciális igazságssághz és esélyegyenlőséghez. A fenntartható fejlődés a vársk aktív közreműködése nélkül elképzelhetetlen mind tényekre alapzva, mind pedig plitikai szempntból. Az emberiség több mint fele manapság várskban él, így a világszintű energiafelhasználás 75%-a és az üvegházhatású gázk kibcsátásának 80%-a a várskat érinti. A fenntartható fejlődéshez kapcslódó váltzási flyamat pedig fnts helyi/önkrmányzati plitikai feladat. A Környezet és Fejlődés Világbizttság 1987-ben kiadtt jelentése a következőképp fgalmazza meg a fenntartható fejlődés mibenlétét: A fenntartható fejlődés lyan fejlődés, amely kielégíti a jelen szükségleteit, anélkül, hgy veszélyeztetné a jövő nemzedékek esélyét arra, hgy ők is kielégíthessék szükségleteiket. Ezért mndhatjuk, hgy a fenntarthatóság nemcsak a természetes környezetünk védelme, hanem skkal inkább szciális, gazdasági és öklógiai feladatk összekapcslása. =>Szciális fenntarthatóság: Az államnak, illetve a társadalmnak etikai kötelessége arra törekedni, hgy a születéskri egyenlőtlen feltételek az egyén tvábbi életére ne legyenek negatív kihatással. =>Öklógiai fenntarthatóság: A megújuló energiafrrásk annyiban aknázhatók ki, amennyiben képesek újratermelődni. =>Gazdasági fenntarthatóság: A mai generáció önmegvalósítása nem szabad, hgy tvábbi (fgyasztói) hitelek terhére történjen, amik teljesíthetetlen adósságkat rónak a következő nemzedékre. A fenti absztrakt célk knkrét, gyakrlati feladatkká való átültetése, illetve megldása az önkrmányzatk számára kihívást jelentő, nemes feladat. A jelenkr emberének értékrendszerét többnyire az énközpntú, fgyasztásrientált itt és mst világkép jellemzi még akkr is, ha ez már napjainkban is jól látható, hgy az egyén elszigetelődéséhez és az erőfrrásk kifsztásáhz vezet. Az élet felgyrsulása és a gyakri lakhely váltztatás is hzzájárulhat az emberi kapcslatk gyengüléséhez, végső srn az elmagánysdáshz. Ezért különösen fnts a plgárk számára az értékközvetítés, illetve a laksság aktív részvétele a helyi társadalmi élet kialakításában a tervezéstől a megvalósításig. A következő 21 törekvésből tisztán látszik, hgy csak akkr valósíthatóak meg eredményesen, ha az érintettek is tevőlegesen részt vesznek benne. 2

3 II.fejezet 21 önkrmányzati feladat a fenntartható fejlődés szlgálatában Célk- feladatk-megldásk 1. Cél: A rövid utak vársa: kmpakt, vársi, zöld Feladat: egyre nagybb az építési telek, telephely, székhely iránt kereslet közlekedési és ellátórendszerek széles körű kiépítése elvársiasdás növekszik az egyedülállók száma, 1 háztartás/1 fő növekszik a közlekedés, szállítás költsége a fsszilis energiahrdzók mennyiségének csökkenése következtében Megldás: a várs meglévő lehetőségeinek kiaknázása, illetve terület-újrahasznsítás új területek kiépítése helyett kmpakt várs: vársfejlesztési kncepció épületek felújítása, fiatalk részére lakásépítés támgatása, a hétköznapi élethez szükséges intézmények, szlgáltatásk könnyen megközelíthetőek, rövid távlságra vannak a lakókörnyezettől urbánus fejlődés: alacsny kársanyag-kibcsátású termékek gyártása, CO 2 - mentes lakóparkk, CO 2 -mentes mbilitás, a szlgáltatási szektr fejlődése, a sétáló utcák számának/területének növekedése, találkzási pntk sűrűsödése, közművelődésnek teret adó régi önkrmányzati, ill. állami tulajdnban levő épületek újraértelmezése zöld: közparkk, rekreációs területek kialakítása, gyümölcsöskertek a vársban 2. Cél: Alapvető életfeltételeink fenntartható védelme: a víz, a talaj, a levegő és a klíma védelme; hsszú távú célkitűzés: CO 2 -mentes élet Feladat: Manapság 7 milliárdan terheljük nap, mint nap természeti környezetünket, 30 év múlva már 9 milliárdan tesszük ugyanezt. A természeti katasztrófát megakadályzandó zöld növekedés -re, zöld gazdálkdás -ra van szükség. Megldás: új földhasználati -, talajvédelmi kncepció: parlagn hagytt területek feljavítása túlztt talajterhelés megelőzésére, ill. a talaj minőség/terület arányának meghatárzására egy pntrendszer került kialakításra, ami elősegíti a föld hatéknyabb kihasználását és költségvetési szempntból történő vizsgálatát is a skféle táj és természetvédelmi terület összekapcslása, egyfajta társulásk létrehzása (Bitpverbund) vízvédelem: vízvédelmi terület meghatárzása Budapest után a 2. legnagybb frrásvíz készlettel rendelkezik Európában szennyvízkezelés: szennyvíztisztítás srán a szennyvíziszapból kinyert fszfr növényi tápanyagként történő hasznsítása hulladékgazdálkdás:a szemét 60%-a anyagában, 40%-ban energiaként kerül hasznsításra, földalatti kukák (utcára nyitttan) DE az elsődleges cél: minél kevesebb hulladék termelése fenntartható épület: csak megújuló energiafrrást hasznsít, nincs üvegházhatású gáz kibcsátás, 100%-a újrahasznsítható ( Triple-Zer ) 3

4 3. Cél: Atm- és fsszilis energia nélküli jövő a plgárk, a vállalkzásk, a tudmány és a kutatás együttes közreműködésével Feladat: az energiafüggőséget hsszútávn számttevően csökkenteni, a hőszlgáltatáshz helyi szlgáltatókat igénybe venni, az áramellátást kizárólag megújuló energiafrrásból biztsítani 2020-ra (1990-hez képest) 20%-kal csökkenteni az energiafelhasználást, a teljes energiafelhasználás több mint 20%-át helyi megújuló energiafrráskkal megldani Megldás: Energia hatékny vársért kncepció energiahrdzók hatékny felhasználását segíti elő knkrét tervvel 2050-ig; szektrnként (ipar, közlekedés, szlgáltatás stb.) a bevezetett rendelkezések kiértékelésre kerülnek tvábbfejlesztése az alábbi intézkedéseknek: energiafelhasználási előírás új házak építésénél, vársi kerületek (Quartier) kialakításánál (napelem, getermális energia, szennyvíz) - ingyenes tanácsadás a várs tulajdnában lévő épületek áramtermelése 100%-ig megújuló energiafrrásból (főleg vízenergia) biztsíttt teljes körű energiafelhasználási kncepció a várs tulajdnában levő épületekhez, flyamats felülvizsgálat 49 megújuló energiafrrást kitermelő létesítmény (fatüzelésű-és vízerőművek, napkllektrk stb.), Stuttgart repterén van Európa egyik legnagybb egybefüggő napeleme az energiahatéknysággal megspórlt tőkével fedezik a megújulós beruházáskat mind a vársi mind pedig a magán tulajdnban lévő épületeknél tudats energiafelhasználásra való nevelés az isklákban szennyvíztisztítás energiatermelés jövő: megújuló energiaszövetkezet a laksság és a vállalkzásk bevnása 4. Cél: Klímavédelem üvegházhatású gázk csökkentése révén, illetve környezetbarát alkalmazkdás a váltzó klimatikus visznykhz Feladat: Glbális felmelegedés lassítása, szélsőséges időjárási jelenségek (extrém hőség, árvíz stb.) mind kevesebb kárs anyag kibcsátással történő megelőzése Megldás: friss levegő szabad áramlásának biztsítása a fűtőrendszerek és a fűtőanyagk krszerűsítése, kemencék kéntelenítés közlekedést érintő refrmk pl.: teherautó nem hajthat be a vársba, környezetvédelmi zóna kialakítása, tömegközlekedési eszközök krszerűsítése, elektrms autó, autó-megsztási prgram (car-sharing) környezettudats magatartás a mindennapi életben 5. Cél: Mindenki számára egyenlő isklai képzési esélyek és élethsszig tartó tanulás a jövő tudás társadalmában Feladat: Infrmációs társadalmból tudástársadalm esélyegyenlőség az ktatásban a migrációs háttérrel rendelkező gyermekek számára is Megldás: Oktatási együttműködés keretében 10 célkitűzés, ahhz kapcslódó munkaprgram és knkrét intézkedések, ezek közül néhány: hátránys helyzetű családk bnusz kártyát kapnak, ami ingyenes óvdai ellátásra jgsít elősegíti, hgy a gyerekek időben közösségbe kerüljenek sprt, zeneiskla, anyanyelv, idegen nyelv tanulásának támgatása játszótér kiépítése közösen a gyerekekkel fiatal felnőtteket patrónus segíti az iskla befejezése és a munkába állás közti időszak alatt 4

5 szülőképzés élethsszig tartó tanulás, szakmai tvább - ill. átképzési lehetőségek 6. Cél: A környezetbarát eljárásk és a termékek feltalálásán, ill. fejlesztésén keresztül a tudmány világa is jelentősen hzzájárul a fenntartható természeti, szciális, technikai és gazdasági fejlődéshez Feladat: természeti erőfrrásk hiánya, helyette knw-hw, munkabírás, innváció => ezeket a kmpetenciákat kell hasznsítani Megldás: a kutatóintézetek hagymánysan együttműködnek a cégek kutató- és fejlesztési részlegeivel, napnta 13 millió Eurót költenek kutatásra, fejlesztésre, napnta 10 szabadalmat jelentenek be elektrms autók, ill. tömegközlekedési eszközök, hibrid buszk gyártásának támgatása építkezés Triple-Zer épületek (ld.: 2. Cél) fenntarthatósági tanúsítványk a vársvezetés együttműködik a főisklákkal, egyetemekkel, elmélet és gyakrlat hatékny összekapcslódása (pl.: tudmánys fórumk a Vársházán) 7. Cél: Munkahelyteremtéshez, a közügyek finanszírzásáhz fenntartható gazdaságplitikára van szükség. Feladat: a szciális piacgazdaság a glbális versenyben is működőképes, mert a munkavállaló és a munkáltató, ill. a privát és közérdek közti érdekegyensúlyra törekszik Megldás: minőségi keretfeltételek a vállalkzásknak és az alkalmazttaknak egy jövőképes gazdasági közpnt létrejöttéhez szükség van pl.: képzési kínálatra az óvdától időskrig szakmai (tvább)képzésre a helyben lévő gazdasági ágazathz kapcslódóan munkahelyek könnyű megközelíthetőségére tanácsadásra vállalkzásk részére (pl.: engedélyeztetési eljárás) Gd gvernance jgállami és megbízható közigazgatás, bürkratikus költségek csökkentése, gyrs és megbízható döntéshzatal fenntartható technlógia pl.: elektrómbilitás, innvatív közlekedésirányítási rendszer tudás/képesség: szükséges tudást helyben megszerezni, a szellemi tőkét megtartani => ez vnzza a befektetőket; kettős isklarendszer (2 helyszínen flyik az ktatás: isklában, üzemben) élhető várs: aktív kereskedelem, attraktív kulturális élet, turizmus, gyerekbarát szlgáltatásk, színvnalas egészségügyi szlgáltatásk Stuttgart stabilitásába és jövőképességébe vetett bizalm a vállalkzáskat befektetésekre ösztönözte, ami új munkahelyeket teremtett 8. Cél: Minden stuttgarti laksra igaz, hgy aktív tagja egy nemzetközi, interkulturális és egységes társadalmnak Feladat: tlerancia, nyitttság, egyenlő esélyek közösség építés, a laksk a várst magukénak érzik, aktív részvétel a várs ügyeiben Megldás: nemzetközi: bevándrlók vársa ( stuttgartiból külföldön született), nemzetközi vállalkzásk a külföldiekre vnatkzó jgszabályk rugalmasabb kezelését indítványzta (pl.: diplma utáni tartózkdási engedély) nemzetközi szlidaritás (fejlődő rszágk támgatása) 10 testvérvársi kapcslat 5

6 interkulturális: Kultúrák találkzása prgramfüzet jól mutatja a kulturális és kulináris skszínűségét a vársnak Vallási kerekasztal a különböző vallási felekezetekhez tartzó emberek békés és aktív együttélését dlgzta ki. Ennek keretében a muszlimk, akik különösen sk előítéletnek vannak kitéve, meghívják a környezetükben élő más vallású hívőket, hgy megmutassák nekik vallási tradícióikat, ezáltal is közelebb kerülve egymáshz. egységes: integrációs plitika célja a bevándrlók bevnása a várs életébe, hgy ők is hzzájárulhassanak Stuttgart mind gazdasági mind társadalmi fejlődéséhez cél: minél több migráns alkalmazása a közigazgatásban=> segíti az interkulturális párbeszédet, ügyfélközpntúságt 9. Cél: Gyermekbarát társadalm, ahl több generáció együtt, egymáshz közel, aktív, bldg életet él Feladat: Világszinten itt van a legmagasabb életkr és a legalacsnyabb születési ráta Megldás: Gyermekbarát Stuttgart prgram a következő területeken fgalmaz meg feladatkat: a képzésnek köszönhetően egyenlő esélyek biztsítása, tvábbá kmmunikációs készségek fejlesztése, az lvasás és a német nyelv iránti szeretet felébresztése (önkéntesek lvasnak fel rendszeresen az óvdákban) lakástámgatás közepes és alacsny jövedelmű családknak gyermekbarát házirend (bérleti szerződések része is): a lakóknak megértéssel kell lenni a gyermekek iránt, tlerálni a játék és mzgásigényüket, ugyanakkr a gyermekeknek is tekintettel kell lenni a felnőttekre egészséges életmódra nevelés, rendszeres rvsi vizsgálat az óvdákban, isklákban közlekedési szabályk tanítása már óvdás krtól a későbbi balesetek megelőzése érdekében családbarát munkakörülmények nők számára (rugalmas időbesztás, részmunkaidő, szakmai előrejutás támgatása, tvábbképzés, az óvdai ellátás pénzügyi támgatása) gyermekügyekkel megbíztt köztisztviselő minden kerületben többgenerációs házak fenntartása, ahl idősek és fiatalk egymástól tanulva, egymást segítve együtt élnek 10. Cél: Megfizethető árn alacsny energia felhasználású lakásk szciális ellátórendszer közelében, jó infrastruktúrával és krszerű tömegközlekedési lehetőségekkel Feladat: Növekvő kereslet a vársi lakásk, illetve az idősek részére kialakíttt épületek iránt, sk az egyszemélyes háztartás, lakásk energetikai krszerűsítése, sétálóutcák kialakítása, parksítás Megldás: ipari épületek lakóépületekké alakítása, utószigetelés, krszerűsítés, bérházépítés tthn és munkahely egy helyen többgenerációs vársnegyedek: fiatalk és idősebbek egymáshz közel, egymást segítve élnek (idősek tthna mellett óvda) Plgárházak, ahl a gyermekek, szülők, idősek, fiatalk általuk kezdeményezett különböző prgramk keretében találkzhatnak tömegközlekedési eszközök lakóhelyhez közel 11. Cél: Kevesebb fsszilis energiát felhasználó, kisebb levegőszennyezéssel és zajártalmmal járó közlekedés elérhető árn. Feladat: a fenntartható közlekedésplitika: társadalmilag elfgadható, emberbarát : képzési intézmények, munkahelyek, üzletek könnyen és lcsón megközelíthetőek környezetbarát gazdaságösztönző: ptimalizált lgisztika a jó közlekedési adttságknak köszönhetően 6

7 Megldás: bnusz kártya a szciálisan rászrulóknak, időseknek: kedvezményes menetjegyek, az utcák 70%-án maximum 30km/h-val lehet menni közlekedés csökkentése, közlekedési eszközök súlypntjának áthelyezése: kerékpárutak kiépítése, bérelhető elektrms kerékpárk, elektrms autók, autómegsztás (car-sharing), utasként való társulás egy autóba, sétálóutcák kialakítása, aktuális közlekedési infrmációk autósk részére ( Útinfrm ) krszerű gyrsvnathálózat kiépítése, minőségi tömegközlekedés, vízi szállítás/közlekedés 12. Cél: A művészeti alktásk támgatása, a kultúra mindenki számára elérhetővé tétele Feladat: Az interkulturális dialógust támgatni, illetve hidat képezni a különböző vallási és kulturális háttérrel rendelkező plgárk között. A migránskat a kultúrájukkal együtt elfgadni és tisztelni. Megldás: Nyitttság a kreatív eljárásk iránt, amik új technlógiák, illetve az egyre számttevő kulturális skszínűség talaján alakulnak. számtalan és skféle kulturális prgram a színháztól a kncerteken át a kiállításkig gyermekek és fiatalk részére interaktív színház Bnusz füzet kulturális prgramkn történő ingyenes részvételre jgsít kórusk, sprtegyesületek segítik az interkulturális dialógust a kiváló kulturális szlgáltatásk a hsszú távú stratégiáknak és a pénzügyi támgatásnak köszönhetőek kivétel:2 állami támgatás nélküli múzeum: a Mercedes Benz és a Prsche Múzeum mecénás, kultúrát támgató plgárság egy felmérés szerint az attraktív kulturális élet hzzájárul a népesség növekedéshez a kultúra jelentős gazdasági tényező 13. Cél: A sprt és szabadidős tevékenységek célja mind a fiatalk mind pedig az idősebbek számára: a mzgás öröme; tettrekészségre ösztönzés; a közösséghez tartzás; a fair play elsajátítása; az egészségmegőrzés Feladat: A mzgáshiány és a nem megfelelő táplálkzás fiatalkat és időseket egyaránt érint => Sprtra, mzgásra, egészséges életmódra ösztönzés váltzats prgramkínálattal Megldás: sprtegyesületek alapítása, az egyesület életének szervezését többek között önkéntes látja el az egyesületekben skféle sprtágat űzhetnek akár a nem egyesületi tagk is (napjainkban 1000 féle kurzus közül választhatnak) 14 év és az alatti krsztály, év közötti, és a 60 év felettiek részére külön prgram füzet készül az adtt krsztályt érintő sprtkínálattal Stuttgart laksságának ¼-e 60 év feletti, idősen is aktívan prgram keretében több száz mzgás-lehetőséget kínál a várs minden kerülete a legtöbb egyesület kínál ingyenes prgramkat nem tagk részére is 14. Cél: Színvnalas szabadidős tevékenységek jutánys árn, jól megközelíthető helyen Feladat: A különböző életkrú és érdeklődésű laksság számára váltzats, könnyen elérhető, lcsó szabadidős prgramk összeállítása Megldás: Klubk, egyesületek, énekkark, irdalmi körök működtetése, ahl a tagk aktívan hzzájárulhatnak a közösségi élethez, ezáltal saját életüket is kiteljesítve 35 plgárház, 41 fiatalk háza, teret ad a laksságnak, hgy rendszeresen találkzzanak, segíti a szciális háló kialakítását, életben tartását kalandparkk, élményparkk, tanyasi világt mintázó farmk termálfürdők, kiépített kerékpárutak, kiránduló útvnalak 7

8 15. Cél: Fizikai és lelki egészségben leélt hsszú életet biztsítani mindenki számára szciális háttértől függetlenül Feladat: elöregedő társadalm mind kevesebb gyermekkel => idővel nem lesz, aki eltartsa és gndzza a nyugdíjaskat, ezért van szükség minél több önkéntes bevnására, a családkn belül az idősek iránti felelősségvállalásra. Emellett a vársvezetésnek a lakskat az egészséges életmódra kell ösztönözni és azt támgatni, megfelelő rvsi ellátásról, ambuláns és kórházi ellátásról gndskdni. Megldás: A várs egészségügyi stratégiája 4 alappilléren nyugszik: ambuláns rvsi ellátás (a cél az, hgy az idős, beteg emberek minél tvább a saját környezetükben, a családjuk gndzásában legyenek, és minél kevésbé szruljanak külső, rvsi ellátásra) kórházi rvsi ellátás (50% vársi tulajdn, 50% közhasznú szervezet) kórházak közti szrs együttműködés a betegek mind színvnalasabb és gyrsabb ellátása érdekében minőségi kritériumk kidlgzása a páciensek és hzzátartzóik bevnásával általáns egészségvédelem (pl.: betegtanácsadás, pszichiátriai kezelés szciális alapn) egészségmegőrzés támgatása, prevenció a vársi intézmények együttműködnek az óvdákkal, isklákkal (beisklázás előtti átfgó kivizsgálása a gyermekeknek, rendszeres fgászati szűrés, általáns egészség megőrzési tanácsadás) alkhl és drg prevenció, tanácsadás rendszeres mnitring kíséri 16. Cél: Élelmiszerek környezetbarát módn történő előállítása, egészséges táplálkzás megfizethető árn Feladat: az lcsó tömegtermelésben előállíttt élelmiszerek többsége alacsny minőségű, és előállításuk fkzttan terheli a környezetet; az étkezésünk pedig közvetlen kapcslatban áll egészségünkkel, sőt kmly betegségek frrása lehet a helytelen táplálkzás=> ezért különösen fnts a váltzats, minőségi alapanyagkból készült ételek fgyasztása Megldás: Vársi farmk létrejöttének támgatása, helyben megtermelt alapanyagk felhasználása helyi és reginális élelmiszer-előállítás Stuttgart egyike a legnagybb mezőgazdasági területtel rendelkező vársknak Németrszágban=> így adtt a lehetőség az alapanyagk helyben, környezetbarát módn történő előállítására a várs Stuttgart környékén fekvő termesztésre alkalmas termékeny földjeinek 40%-át mezőgazdasági és természetvédelmi ltalm alá helyezte knyhakert egyesület -ek ismertetik meg a gyermekekkel pl. az almatermesztés flyamatát helyi értékesítés egészséges étrend a gyermeke számára támgattt árn a tanintézményekben 17. Cél: Fnts, hgy minden laks biztnságban érezze magát és biztnságban is legyen Feladat: Bűncselekmények minimalizálása, biztnságérzet maximalizálása Megldás: A rendőrség a vársvezetés és a plgári szervezetek együttműködve az alábbiakra törekszenek: a bajt csírájában kell elfjtani, közterek karbantartása, rendszeres takarítása, szrsabb együttműködés, indíték-közpntú nymzás a bűncselekményeket követően, megelőzés fnts szerepe egy jó szciálplitika a legjbb megelőzés fiatalk munkáhz segítése, fiatal felnőttek patrnálása, sprttevékenység biztnság teremtése az élet minden területén minden népcsprtnak a vársban szciális munkásk, knfliktuskezelők segítenek az embereknek biztnságs környezet a gyermekeknek zöld tündér mzgalm, amihez száms üzlet, templm, közintézmény csatlakztt, akik vészhelyzetben akut segítséget nyújtanak gyermekeknek 8

9 a villamsk mzgó támpntkként nyújtanak védelmet az integráció fkztt védelmet nyújt a bűncselekményekkel szemben fiatalkri bűnözés elleni harc bűncselekmény elkövetésekr a fiatalkrú a büntetés mellett egyénre szabtt segítséget is kap, hgy megtalálja a helyes utat biztnsági berendezések, kamerák a tömegközlekedési eszközökön, megállókban jó közvilágítás a tereken, parkkban nemzetközi tapasztalatcsere az Európai Fórum a Vársk Biztnságáért Hálózat keretében 18. Cél: Az átlátható kiválasztási rendszernek, a hivatalnkk részére szervezett tréningeknek és a képzett vezetésnek köszönhetően az önkrmányzat megbízható, pártsemleges, interkulturális, hatékny és minőségi szlgáltatást nyújt a laksság, az intézmények és a vállalkzásk részére. Feladat: Szükség van a jól működő, hatékny, törvényes, krrupciómentes bürkráciára=> refrmk mindezek elősegítéséért a munkatársak transzparens kiválasztása, illetve a flyamats képzések elengedhetetlen feltételei a hatékny hivatali munkának, ambiciózus, családs nők munkába való visszatérésének támgatása, migránsk mtiválása hivatali pzíciók betöltésére Megldás: A Te vársd a Te jövőd szlgennel reklámzza az önkrmányzati munkát a várs, tvábbá a munkatársak ftóiból készült mntázzsal Mtiváció: a vezetésnek egyik fnts feladata a munkatársak flyamats mtiválása, illetve az egyre magasabb életkrúak fizikai és lelki egészségének megőrzése plgártársaink életkörülményein javítani, hivatals ügyeik intézésében segítségükre lenni lyan feladat, amire mindenki büszke lehet fnts szerepet tölt be a tvábbképzési, illetve előrejutási lehetőségek mindezek hzzájárulnak ahhz, hgy a laksság körében nőtt a megbecsülés és a bizalm a vársvezetés iránt 19. Cél: Költségvetési egyensúly, az állami szervek működőképességének fenntartása, a közvagyn megőrzése a következő generáció számára Feladat: gazdasági válság=> adósság válság=> nemzetközi pénzügyi piac stabilitásába vetett bizalm válsága (Eur válság)=> törekedni kell a hitel nélküli működőképes gazdaságra többgenerációs knfliktus megelőzése (az adóssághegyek a jövő nemzedéket terhelik, akiknek a növekvő számú nyugdíjasról is gndskdniuk kell) Megldás: hitel felvétele csak kivételesen (pl.: a vársi tulajdnban lévő épületek energetikai krszerűsítésére, gndzásra, képzésre) => a várs jövőképességét szlgálják a költségvetés knszlidálása kis hatéknyságú, költséges hivatali státuszk leépítése, új pzíciók kiírása tárgyi költségek csökkentése a megszrításk ellenére hatékny munkavégzés, elégedett laksság decentralizált, ügyfélbarát önkrmányzati szlgáltatásk a várs költségvetésének kialakítása a plgárk aktív közreműködésével a szubszidiaritás elvét követve a vársvezetés a közügyek egy részét közhasznú szervezeteknek delegálják pénzügyi támgatás kíséretében aktív plgárság: 100 jgilag önálló alapítvány a plgári alapítványt a várs hívta életre a következő generáció anyagi támgatása céljából 20. Cél: A plgárság aktív részese a települési önkrmányzat életének Feladat: A közszféra drasztikus eladósdása, a demgráfiai váltzásk és mind több plgár önkéntes szerepvállalása megnyitja a lehetőséget egy aktív plgári társadalm számára=>az önkéntesség ösztönzésével és támgatásával a plgárság, a gazdaság és a plitika még eredményesebb együttműködésre képes a köz szlgálatában a magunkért és egymásért érzett felelősség fntssága függőség csökkentése, minél szélesebb értelemben vett önellátás 9

10 önkrmányzatiság alktmánys garanciái (a plgárság mzgásterét a törvényhzó szabja meg), szubszidiaritás elve Megldás: a magunkért és környezetünkért érzett felelősség erősítése a fsszilis energiahrdzóktól való függés csökkentése a helyi gazdálkdás (vársi farm) erősítése decentralizáció (23 kerületi önkrmányzat) vállalatk társadalmi felelősségvállalása 21. Cél: A glbalizáció nyerteseként felelősséggel bírunk nemcsak plgártársainkért, hanem több európai és nemzetközi együttműködés keretében a határainkn túl élőkért is Feladat: A különböző világszintű kihíváskkal szemben (mint a klímaváltzás, az energiafüggőség, a környezetvédelem, a demgráfiai váltzásk, migráció) csak együtt képesek az államk felvenni a harct és megldást találni Megldás: testvérvársi kapcslatk (Franciarszág, Nagy-Britannia, USA, Afrika stb.) Stuttgart életre hívtt egy vársi összefgást a fejlesztési együttműködés gndlatával a fejlődő rszágk megsegítésére ( think glbal - act lcal, azaz gndlkdj glbálisan, cselekedj helyi szinten) aktívan fellép a gyermekmunka ellen Stuttgart-Degerlch az első fair-trade várskerülete Németrszágnak száms nemzetközi hálózat stuttgarti székhellyel bír, pl.: Vársk a gyermekekért szervezet : gyermekbarát várs kialakítása Európai vársk hálózata a bevándrlók integrációs plitikájáért európai együttműködés Dr. Wlfgang Schuster, a szerző az Európai Települések és Régiók Tanácsának (CEMR) elnöke nemzetközi együttműködés Egyesült Vársk és Helyi Önkrmányzatk Világszervezete (130 rszág csatlakztt hzzá, tapasztalatcsere, közös stratégiaalktás) III. fejezet A fenntarthatóság kultúrája a hétköznapkban Németrszág nemzeti fenntarthatósági stratégiája négy vezérelv mentén került megfgalmazásra: generációkn átívelő igazságsság, életminőség, szciális összetartás és nemzetközi felelősségvállalás. Az utóbbi elvek mentén az előző fejezet mind a 21 célkitűzése értékelhető. Felmerül a kérdés, miért érezzünk felelősséget az eljövendő nemzedékek iránt, ha abból közvetlen előnyünk nem is származik? A buddhizmustól a kereszténységen át az iszlámig minden világvallás arra buzdítja a híveit, hgy fntlják meg a cselekedeteik hsszú távú következményeit, tvábbá kerüljék az erőszakt, ellenben legyenek tekintettel embertársaik igényeire és jgaira, és addig éljenek a szabadságukkal, míg azzal máskat nem sértenek. A vallásk által közvetített erkölcsi értékrend és társadalmi felelősségvállalás eszménye nélkül aligha lenne elképzelhető egy általánsan elfgadtt a fenntartható fejlődést tiszteletben tartó kultúra. Filzófiai szempntból az igazságsság az antik krból származó erkölcsi erény. Platón, Ariszttelész, majd később Kant is fglalkztt a cselekedetek erkölcsi szempntból történő vizsgálatával. Erkölcsi értékek érvényesülésének elősegítése érdekében szükség van jgszabályi keretekre, így került megfgalmazásra a fenntarthatóság gndlata az Európai Unióról szóló szerződés (EUSZ) 3. cikkében, illetve a német Alaptörvény 20. cikkében Ezen szabályk alapján fglalja törvénybe a jgalktó a fenntarthatósághz kapcslódó törvényeket, önkrmányzati rendeleteket. 10

11 Egy fenntartható plgári társadalmnak szüksége van általánsan kötelező és közérthető szabálykra, amelyek a fenntarthatóság kultúrájában gyökereznek. A skszínű vallási, filzófiai és jgi alapvetések hárm szabályban fglalható össze. 1. A Szerző által a könyv bevezetőjében idézett gndlata Mahatma Gandhinak, miszerint: Te Magad légy a váltzás, amit látni szeretnél a világban. 2. Az Aranyszabály: Amit nem akarsz magadnak, ne tedd sha mással. 3. Népi bölcsesség: Egy kultúra akkr virágzik, ha az emberek lyan fákat ültetnek, amelyek árnyékában shasem pihenhetnek meg. A fenntarthatóság kultúrájának szellemében jöhetnek létre lyan fenntartható vársk, amelyek egyben a jövő életterei is. 11

Közép-Dunántúl intelligens innovációs szakosodási stratégiája

Közép-Dunántúl intelligens innovációs szakosodási stratégiája Közép-Dunántúl intelligens innvációs szaksdási stratégiája Készítette a Közép-dunántúli Reginális Innvációs Ügynökség Résztvevő szakértők: Dr. Szépvölgyi Áks ügyvezető igazgató (KDRIÜ) Fekete György prjektmenedzser

Részletesebben

Prof. Dr. Wolfgang Schuster. Fenntartható városok a jövő életterei

Prof. Dr. Wolfgang Schuster. Fenntartható városok a jövő életterei Prof. Dr. Wolfgang Schuster Fenntartható városok a jövő életterei Prof. Dr. Wolfgang Schuster Fenntartható városok a jövő életterei Kiadó Konrad-Adenauer-Stiftung e.v. Magyarországi Iroda 1015 Budapest,

Részletesebben

A Víz Keretirányelv hazai megvalósítása VÍZGYŰJTŐ-GAZDÁLKODÁSI TERV

A Víz Keretirányelv hazai megvalósítása VÍZGYŰJTŐ-GAZDÁLKODÁSI TERV A Víz Keretirányelv hazai megvalósítása VÍZGYŰJTŐ-GAZDÁLKODÁSI TERV közreadja: Vízügyi és Környezetvédelmi Közpnti Igazgatóság, Alsó-Tisza vidéki Környezetvédelmi és Vízügyi Igazgatóság 2010. április alegység

Részletesebben

HÁZIREND TARTALOMJEGYZÉK

HÁZIREND TARTALOMJEGYZÉK TARTALOMJEGYZÉK 1. Az isklai házirend jgszabályi háttere... 2 2. A házirend általáns rendelkezései és hatálya... 2 3.. A házirend célja és a tanulók viselkedése... 3 4. A tanulók közösségei... 4 5. A tanulói

Részletesebben

Széchenyi Programirodák létrehozása, működtetése VOP-2.1.4-11-2011-0001

Széchenyi Programirodák létrehozása, működtetése VOP-2.1.4-11-2011-0001 A 2014-2020-as fejlesztési időszak uniós frrásainak tervezése Széchenyi Prgramirdák létrehzása, működtetése VOP-2.1.4-11-2011-0001 A 2007-2013 és a 2014-2020-as tervezési időszak összehasnlítása (1/2)

Részletesebben

DOKUMENTÁCIÓFEJLESZTÉS INFORMÁCIÓ ÁRAMLÁS JÓ GYAKORLATAI. Apró napló, avagy segítség az információk áramlásának megkönnyítése érdekében.

DOKUMENTÁCIÓFEJLESZTÉS INFORMÁCIÓ ÁRAMLÁS JÓ GYAKORLATAI. Apró napló, avagy segítség az információk áramlásának megkönnyítése érdekében. VI. DOKUMENTÁCIÓFEJLESZTÉS INFORMÁCIÓ ÁRAMLÁS JÓ GYAKORLATAI Apró napló, avagy segítség az infrmációk áramlásának megkönnyítése érdekében. OTH, Budapest 2013. 1 Szerzők Bauer Rita knduktr Puppné Oláh Szilvia

Részletesebben

A fenntarthatóság felé való átmenet nemzeti koncepciója

A fenntarthatóság felé való átmenet nemzeti koncepciója 1. melléklet a /2012. (..) OGY határozathoz A fenntarthatóság felé való átmenet nemzeti koncepciója Nemzeti Fenntartható Fejlődési Keretstratégia 2012-2024 Elfogadta és az Országgyűlés elé terjesztését

Részletesebben

Szentgotthárd Társadalmi, Gazdasági Programja 2011-2014.

Szentgotthárd Társadalmi, Gazdasági Programja 2011-2014. Szentgotthárd Társadalmi, Gazdasági Programja 2011-2014. HUSZÁR GÁBOR "Az ember annyit ér, amennyit használ." (Széchenyi István) Bevezető A társadalmi, gazdasági program célja a város és térségének, a

Részletesebben

N E M Z E T I Ü G Y E K P O L I T I K Á J A

N E M Z E T I Ü G Y E K P O L I T I K Á J A N E M Z E T I Ü G Y E K P O L I T I K Á J A 2 0 1 0 Tartalom Ajánlások... 7 Mádl Ferenc volt köztársasági elnök... 8 Járai Zsigmond korábbi MNB-elnök, pénzügyminiszter... 9 Kopp Mária egyetemi tanár...10

Részletesebben

III. KORAGYERMEKKORI FEJLESZTÉS JÓ GYAKORLATAI. Korai tünetek, korai segítség

III. KORAGYERMEKKORI FEJLESZTÉS JÓ GYAKORLATAI. Korai tünetek, korai segítség TÁMOP-6.1.4/12/1-2012-0001 Kragyermekkri (0-7 év) prgram III. KORAGYERMEKKORI FEJLESZTÉS JÓ GYAKORLATAI Krai tünetek, krai segítség OTH, Budapest 2013. Szerző Gránitzné Kratancsik Rita gyógypedagógus A

Részletesebben

M a Magyarország a lehetõségek országa. Ateljes

M a Magyarország a lehetõségek országa. Ateljes MAGYAR KÖZTÁRSASÁG KÜLÜGYMINISZTÉRIUMA Tények Magyarországról www.kum.hu LENDÜLETBEN AZ ORSZÁG! A Gyurcsány Ferenc vezette kormány programja a szabad és igazságos Magyarországért (2004 2006) CSELEKVÕ KORMÁNYZÁS

Részletesebben

A GAZDASÁG ZÖLDÍTÉSE MAGYARORSZÁGON

A GAZDASÁG ZÖLDÍTÉSE MAGYARORSZÁGON ZÖLD GAZDASÁG A GAZDASÁG ZÖLDÍTÉSE MAGYARORSZÁGON Készült az NFGM megbízásából Budapest, 2010. április 19. TARTALOMJEGYZÉK TARTALOMJEGYZÉK... 1 1. BEVEZETŐ GONDOLATOK... 3 2. NEMZETKÖZI KITEKINTÉS... 6

Részletesebben

Környezetvédelmi politika

Környezetvédelmi politika KÖZÉRTHETŐEN AZ EURÓPAI UNIÓ SZAKPOLITIKÁIRÓL Egészséges és fenntartható környezetet a jövő nemzedékei számára Környezetvédelmi politika Nem maradhat minden a régiben TARTALOMJEGYZÉK KÖZÉRTHETŐEN AZ EURÓPAI

Részletesebben

Útmutató a Fenntartható Fejlődés Helyi Programjai (Local Agenda 21) elkészítéséhez

Útmutató a Fenntartható Fejlődés Helyi Programjai (Local Agenda 21) elkészítéséhez Európai Atelier 70 Kft. BME Környezetgazdaságtan Tsz. Útmutató a Fenntartható Fejlődés Helyi Programjai (Local Agenda 21) elkészítéséhez Készült a Belügyminisztérium megbízásából Témavezetők : Dr. Szlávik

Részletesebben

Pályázatírás Közbeszerzési alapismeretek

Pályázatírás Közbeszerzési alapismeretek Szlovénia-Magyarország-Horvátország Szomszédsági Program 2004-2006 keretében megvalósult INTERREG III/A Az egyetemi innovációs transzfer potenciál elősegítése a határmenti régiók KKV-i felé Baranya Megyei

Részletesebben

A SZEKSZÁRDI KISTÉRSÉG FEJLESZTÉSI PROGRAMJA

A SZEKSZÁRDI KISTÉRSÉG FEJLESZTÉSI PROGRAMJA A SZEKSZÁRDI KISTÉRSÉG FEJLESZTÉSI PROGRAMJA (2. SZ. MUNKAVÁLTOZAT) Készítette a Tolna Megyei Önkormányzat megbízásából a HOZAM 2001 Vidékfejlesztő és Gazdasági Szolgáltató Kft. Szekszárd, 2013. november

Részletesebben

Kistérségek életereje Délvidéki fejlesztési lehetőségek

Kistérségek életereje Délvidéki fejlesztési lehetőségek Kistérségek életereje Délvidéki fejlesztési lehetőségek 1 Regionális Tudományi Társaság Društvo za regionalne nauke Szabadka/Subotica, Ivan Gorana Kovačić utca 7/1. Kistérségek életereje Délvidéki fejlesztési

Részletesebben

Humánerõforrásfejlesztési. Operatív Program. 2004 2006 Magyar Köztársaság. CCI No.: 2003 HU 05 1 PO 001

Humánerõforrásfejlesztési. Operatív Program. 2004 2006 Magyar Köztársaság. CCI No.: 2003 HU 05 1 PO 001 Humánerõforrásfejlesztési Operatív Program 2004 2006 Magyar Köztársaság CCI No.: 2003 HU 05 1 PO 001 Humánerõforrás-fejlesztési Operatív Program 2004 2006 Magyar Köztársaság CCI No.: 2003 HU 05 1 PO 001

Részletesebben

Szociális beszerzés. Útmutató a szociális szempontok figyelembevételéhez a közbeszerzések során

Szociális beszerzés. Útmutató a szociális szempontok figyelembevételéhez a közbeszerzések során Szociális beszerzés Útmutató a szociális szempontok figyelembevételéhez a közbeszerzések során Ez a publikáció az Európai Unió foglalkoztatási és társadalmi szolidaritási program (2007 2013) megbízása

Részletesebben

A Kormány ifjúságpolitikai keretprogramja 2012

A Kormány ifjúságpolitikai keretprogramja 2012 A Kormány ifjúságpolitikai keretprogramja 2012 A Kormány ifjúságpolitikai keretprogramja 2012 KÖZIGAZGATÁSI ÉS IGAZSÁGÜGYI MINISZTÉRIUM NEMZETI ERŐFORRÁS MINISZTÉRIUM www.ujnemzedek.hu www.facebook.com/ujnemzedek

Részletesebben

KÉRME kiadvány - 2014

KÉRME kiadvány - 2014 Az értékek értéke A vállalatok társadalmi felelősségvállalása keresztény megközelítésben Vállalatirányítási módszer a fenntartható vállalkozásokért AZ ÉRTÉKEK ÉRTÉKE A vállalatok társadalmi felelősségvállalása

Részletesebben

anorama A kohéziós politika 2014 és 2020 között inforegio Növekvő lendülettel [2013. TÉL 48. SZÁM]

anorama A kohéziós politika 2014 és 2020 között inforegio Növekvő lendülettel [2013. TÉL 48. SZÁM] anorama [2013. TÉL 48. SZÁM] inforegio A kohéziós politika 2014 és 2020 között Növekvő lendülettel Beszélgetés José Manuel Barrosóval, az Európai Bizottság elnökével A megreformált politika 10 pontban

Részletesebben

BUDAPESTI GAZDASÁGI FŐISKOLA KÜLKERESKEDELMI KAR NEMZETKÖZI GAZDÁLKODÁS SZAK. Nappali tagozat. Külgazdasági Vállalkozás szakirány

BUDAPESTI GAZDASÁGI FŐISKOLA KÜLKERESKEDELMI KAR NEMZETKÖZI GAZDÁLKODÁS SZAK. Nappali tagozat. Külgazdasági Vállalkozás szakirány BUDAPESTI GAZDASÁGI FŐISKOLA KÜLKERESKEDELMI KAR NEMZETKÖZI GAZDÁLKODÁS SZAK Nappali tagozat Külgazdasági Vállalkozás szakirány VIDÉKFEJLESZTÉS IV TENGELYÉNEK ELEMZÉSE 2007 ÉS 2013 KÖZÖTT Budapest, 2010.

Részletesebben

Egészségfejlesztési terv

Egészségfejlesztési terv Egészségfejlesztési terv Fráter György Gimnáziumért Alapítvány 2014. január Tartalom 1. Előszó... 4 2. Az egészségfejlesztés indokoltsága, értékei... 5 2.1 Népegészségügyi indokoltság... 5 2.2 Szakmai

Részletesebben

ÚJ MAGYARORSZÁG FEJLESZTÉSI TERV

ÚJ MAGYARORSZÁG FEJLESZTÉSI TERV A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG KORMÁNYA ÚJ MAGYARORSZÁG FEJLESZTÉSI TERV Magyarország Nemzeti Stratégiai Referenciakerete 2007 2013 Foglalkoztatás és növekedés Az Európai Bizottság döntésének dátuma: 2007. május

Részletesebben

Városfejlesztés és gazdaság-élénkítés Szentendre térségében

Városfejlesztés és gazdaság-élénkítés Szentendre térségében 2014 Városfejlesztés és gazdaság-élénkítés Szentendre térségében A Dumtsa Jenő Keretstratégia Gazdaságfejlesztési rész-stratégiája, és 2014-2015. évi akcióprogramjai TERVEZET Szentendre Város Önkormányzata

Részletesebben

a te JÖVŐD a te HAZA ÉS HALADÁS, SZOLIDARITÁS ÉS EURÓPA JÖVŐD

a te JÖVŐD a te HAZA ÉS HALADÁS, SZOLIDARITÁS ÉS EURÓPA JÖVŐD a te JÖVŐD a te HAZA ÉS HALADÁS, SZOLIDARITÁS ÉS EURÓPA JÖVŐD AZ EGYÜTT A KORSZAKVÁLTÓK PÁRTJA ÉS A PÁRBESZÉD MAGYARORSZÁGÉRT PÁRT VÁLASZTÁSI PROGRAMJA HAZA ÉS HALADÁS, SZOLIDARITÁS ÉS EURÓPA ELŐSZÓ a

Részletesebben

Emberi erőforrás fejlesztés és munkakör-elemzés

Emberi erőforrás fejlesztés és munkakör-elemzés Szászvári Karina (szerk.) Emberi erőforrás fejlesztés és munkakör-elemzés Szöveggyűjtemény EÖTVÖS LORÁND TUDOMÁNYEGYETEM BÁRCZI GUSZTÁV GYÓGYPEDAGÓGIAI KAR Budapest, 2009 Tartalom Előszó 2 I. Szemelvének

Részletesebben

Új Magyarország Fejlesztési Terv Foglalkoztatás és növekedés 2007 2013

Új Magyarország Fejlesztési Terv Foglalkoztatás és növekedés 2007 2013 A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG KORMÁNYA Új Magyarország Fejlesztési Terv Foglalkoztatás és növekedés 2007 2013 (Második olvasat) Előszó Magyarország történelmi lehetőség kapujába érkezett: 2007 és 2013 között az

Részletesebben