oldal Bevezetõ 3 Ertsey Katalin: United Way - Stratégiai partner a cégek társadalmi felelõsségvállalási programjában 19

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "oldal Bevezetõ 3 Ertsey Katalin: United Way - Stratégiai partner a cégek társadalmi felelõsségvállalási programjában 19"

Átírás

1

2 2 Tartalomjegyzék oldal Bevezetõ 3 F. Tóth András: A konferencia elé 4 Péterfi Ferenc: Az önkéntességrõl 7 Dr. Bódi György: Az önkéntesség és az állam 17 Ertsey Katalin: United Way - Stratégiai partner a cégek társadalmi felelõsségvállalási programjában 19 Dr. Bíró Endre: Törvényjavaslat az önkéntes segítõ tevékenységrõl 23 Murányi Mónika: Önkéntes menedzsment 35 Justin Davis Smith: Az önkéntesség nemzetközi kitekintés 45 Galambos Rita: Az önkéntesség az oktatásban, az önkéntes munkából való tanulás 56 ZÁRÓDOKUMENTUM 65 MELLÉKLET Czike Klára: Az önkéntességrõl optimistán 71 Garas Ildikó: Néhány külföldi példa az önkéntesség törvényi szabályozására 76 Az önkéntesekre és önkéntességre vonatkozó jogi problémák Európában (Nemzetközi szakértõk találkozója, Varsó, Lengyelország, január ) 88

3 Bevezetõ 3 A most kézbe vett kiadvány a 2002-es Önkéntesek Hete eseménysorozat zárásaként megrendezett Önkéntesség Magyarországon címû konferencia elõadásainak és gondolatainak összefoglalása. A kötet a konferencia elõadóinak elõadásain kívül, a szekciók vezetõinek vitaindítóit, valamint a szekciók összefoglalóit is tartalmazza. Megjelentetésének elsõdleges célja, hogy azok is megismerhessék a találkozón elhangzottakat, akik november 22-én személyesen nem tudtak a szakmai megbeszélésen jelen lenni. Ezúttal is köszönet mindazoknak, akik az Önkéntes Központ Alapítvány elindításában közvetlenül, vagy közvetve segédkeztek, és akik szakmai és anyagi támogatást adtak ahhoz, hogy a 2002-ben az Önkéntesek Hetét, és ennek részeként a konferenciát megrendezhessük. A rendezvény fõvédnöke dr. Göncz Kinga, az Egészségügyi, Szociális és Családügyi Minisztérium államtitkár asszonya volt. Anyagi támogatók: Brit Nagykövetség, British Airways, Egészségügyi, Szociális és Családügyi Minisztérium, Holland Nagykövetség, Kanadai Nagykövetség; Soros Alapítvány. Külön köszönet illeti a konferencia résztvevõit, önkénteseit, elõadóit és moderátorait, akik vállalták a rendezvénnyel járó munkát és a közös gondolkodást. F. Tóth András igazgató Önkéntes Központ Alapítvány Budapest, 2003 július

4 4 F. Tóth András: A konferencia elé F. Tóth András Debrecenben született 1974-ben. Fõiskolai évei alatt kapcsolódott be a Youth Action for Peace (Via Pacis) nevü nemzetközi ifjúsági szervezet életébe, melyben 2000 õsze óta mint nemzetközi ügyvivõ tevékenykedik augusztusától Budapesten a NIOK Alapítványnál kezdett el dolgozni, ahol több más program mellett 1998 és 2000 kötött az Önkéntes Programot vezeti. Az OSI támogatásával Sok szeretettel köszöntök mindenkit az Önkéntes Központ Alapítvány (ÖKA) által szervezett elsõ konferencián. Sokan Önök közül talán most találkoznak elõször a szervezet nevével, ami nem is meglepõ, ugyanis alig valamivel több, mint 2 hónapja jegyezték be szervezetünket a Fõvárosi Bíróságon. Ennek ellenére az elõzmények sok évre tekintenek vissza. Két évvel ezelõtt a hazai önkéntesség fejlõdésének egy igen fontos állomásához érkeztünk el azzal, hogy Magyarország is csatlakozott az ENSZ által deklarált 2001 Önkéntesek Nemzetközi Évének elõkészítõ munkájához. Ebben a munkában Önök közül is sokan aktív résztvevõk voltak. Az Év sok-sok fontos eredménye közül a mi szempontunkból talán a legfontosabb az volt, hogy egybehangzó igény fogalmazódott meg az igény egy olyan új szervezet létrehozására, amely koordinálja és összefogja mindazon tevékenységeket, melyek a hazai önkéntesség fejlesztésére irányulnak. Az Év szervezõmunkájában országszerte több száz civil szervezet és számos minisztérium vett részt. Az Önkéntes Központ Alapítvány létrehozását a NIOK Alapítvány, a Demokratikus Ifjúságért Alapítvány, a Közösségfejlesztõk Egyesülete, a Nonprofit Humán Szolgáltatók Országos Szövetsége és a United Way Budapest Alapítvány munkatársai segítettek elõ. Az alapítvány célkitûzései közül a legfontosabbak: a magyarországi önkéntesek és az õket foglalkoztató szervezetek munkájának támogatása információval, tanácsadással és képzéssel; az önkéntes tevékenységek népszerûsítése; a hazai társadalmi környezet önkéntességet elfogadó változásának elõmozdítása magánszemélyek, társadalmi szervezetek, intézmények és vállalkozások részvételével végzett konkrét tevékenységeken keresztül. Céljaink melyek nagyrészt az Önkéntesek Nemzetközi Évében alkotott munkacsoportok által felvázolt feladatterv alapján lettek meghatározva megvalósítása érdekében a következõ konkrét feladatokat kívánjuk felvállalni:

5 Az egyik elsõ és talán legalapvetõbb feladatunk, hogy az önkéntes tevékenységeket végzõ emberek, valamint a civil szervezetek és nonprofit intézmények között kapcsolatot létesítsünk. Nagyon sok szervezet van, ahol nincsenek önkéntes segítõk, viszont számtalan olyan ember van, aki szívesen kapcsolódna be valamely közösségi, közhasznú tevékenységbe, csak éppen nem tudja, merre induljon el. Elképzeléseink szerint ezt a munkát rövid idõn belül - a honlapunkon is elérhetõ - interaktív adatbázis segíti majd. Az itt megjelentek rendkívül magas száma is jelzi, hogy komoly igény van arra, hogy képzések, tanfolyamok vagy akár konferenciák segítségével támogassuk azon szervezetek munkáját, melyek önkéntes programjuk hatékonyabbá tételén dolgoznak. E téma körüljárására szerveztünk a délutáni szekcióülések közül kettõt is. Az egyik Murányi Mónika vezetésével az önkéntes menedzsment témájával, a másik pedig Galambos Rita és Czike Klára közremûködésével az önkéntességre nevelés -sel foglalkozik. Szeretnénk, ha a témával kapcsolatban minél több hír és cikk jelenne meg a médiában. A most zajló Önkéntesek Hetének is a figyelem felkeltése az egyik fõ célkitûzése. Az emberek szemléletének kell megváltoznia, ebben pedig nagy segítséget jelenthet a média által biztosított tájékoztatás. Szeretnénk, ha a programok, események kapcsán híre menne, hogy Magyarországon sok ezren tevékenykednek önkéntesként, s e népszerûsítésnek köszönhetõen mind többen vállalnának a késõbbiekben ilyen tevékenységet. Külföldi kapcsolataink révén szeretnénk a hazai civil szervezeteket is mind több nemzetközi tapasztalathoz, kapcsolathoz és forráshoz juttatni. Aktív szerepet kívánunk betölteni a VolunteerNet nevû közép-kelet európai önkéntes központok hálózatában, és természetesen az Európai Önkéntes Központban (CEV) is, s ez többek között az Európai Bizottság köreivel biztosíthat konzultációs lehetõséget. Szeretnénk továbbá, ha Magyarországon is mind több ember kapcsolódhatna be nemzetközi önkéntes programokba, és mind több szervezet fogadna külföldrõl érkezõ önkéntest. Bár az Önkéntes Központ Alapítvány elsõsorban a hazai önkéntesség fejlesztését tekinti fõ feladatának, nem feledkezhetünk meg a nemzetközi közösségrõl sem. Ennek a témának a bemutatására kértük fel Dr. Justin Davis Smith urat, aki a londoni Önkéntes Kutatóintézetbõl érkezett a konferenciára. Folyamatosan nyomon követjük a hazai civil szervezeteket érintõ törvénykezést, és különbözõ minisztériumokkal együttmûködve szeretnénk elérni, hogy egy ésszerû, nem túl korlátozó, de a kereteket megfelelõ módon szabályozó törvény születhessen meg az önkéntességrõl. Úgy érezzük, hogy ehhez mára már megvan a kellõ kormányzati akarat, de talán errõl a szünet után még többet fogunk megtudni dr. Bódi György úrtól. Ennek fényében szerveztük az egyik legnagyobb érdek országban elinduló VolunteerNet Önkéntes Központok Közép-Kelet Európai Hálózatának elnökévé választják 2 évre 1999-ben ben aktívan kapcsolódik be az Nemzetközi Önkéntesek Éve hazai eseményeinek elõkészítésébe, s a létrejövõ Nemzeti Bizottság tagjának választják júniusában a Debreceni Egyetemen szociálpolitikus diplomát szerez Nonprofit Menedzsment kiegészítéssel szeptemberétõl a Nemzetközi Évben aktívan résztvevõ szervezetek által közösen létrehozott Önkéntes Központ Alapítvány igazgatójaként kezd el dolgozni.

6 6 lõdést kiváltó délutáni szekciónkat is, mely az önkéntesség és a jog kapcsolatát elemzi dr. Bíró Endre és Garas Ildikó vezetésével. Felmérések, kutatások készítésével szeretnénk feltérképezni a hazai önkéntesség fejlõdését. További célunk, hogy az elkövetkezendõ évek során más városokban és településeken is jöjjenek létre hozzánk hasonló szervezetek, programok, illetve olyan szervezetekkel alakítsunk ki együttmûködést, amelyek ezt a tevékenységet esetleg már végzik is. A hazai önkéntesség fejlesztését nem lehet csupán egy fõvárosban mûködõ szervezet munkájának segítségével elvégezni, ebben a nyugat-európai és a környezõ országok példái is megerõsítenek bennünket. E tevékenységeket összefogva, együttmûködésre törekszünk állami, nonprofit és piaci szervezetekkel, intézményekkel is. Arra kérjük Önöket, hogy tiszteljenek meg bennünket érdeklõdésükkel, kérdéseikkel. Az együttmûködés és a bizalom számunkra nagyon fontos alapértékek, és hiszünk abban, hogy a civil szervezeteknek vetélkedés helyett a közös munkára kell koncentrálniuk. Csak így lehetünk igazán hatékonyak, s az elõttünk álló sok feladatból biztosan mindenkinek akad bõven elvégzendõ munka. Végül kellemes és hasznos konferenciát szeretnék kívánni Önöknek. Remélem, hasznosnak ítélik majd az itt eltöltött idõt, és a késõbbiekben is lesz alkalmunk egymással találkozni, együttmûködni. Köszönöm a figyelmüket!

7 Péterfi Ferenc: Az önkéntességrõl 7 Mesélik, hogy Afrika nyugati partjainál idõnként nagy szélvihar kerekedett, s az óriási viharban és a hullámokban nagyon sok turistát kellett kimenteni. Egyszer valakinek eszébe jutott, hogy készüljenek fel ezekre a helyzetekre: szakemberekbõl egy önkéntes csapatot szerveztek, s amikor jött a vihar, mentették a fuldokló turistákat. Késõbb támogatásokat nyertek különféle pályázatokból, és segélyhelyet, elõbb egy kõépületet, majd kis kórházat, késõbb szálloda-szanatóriumot építettek. Egyszer csak felfigyeltek az önkéntes alapítók, hogy idegesíti a légkondicionált hallokban közlekedõket a sok szenvedõ, vízbõl kimentett turista, akik rosszullétükben néha még a kókuszszõnyeget is összehányják. Elegük lett az önkéntes parti mentõknek, ez már nem az õ világuk volt. Így arrébb álltak, s jó 100 kilométerrel délre megint menteni kezdték a viharba került hajósokat és fürdõzõket. Itt is sikeresek voltak, támogatásokat nyertek, épülni kezdett elõbb egy kis bodega, majd egy kórház A vendégek egy idõ után háborogtak a rossz állapotú, vízbõl kimentett, a szõnyeget is összehányó fuldoklók miatt Utóbb innen is délre vonultak, hogy a maguk erejébõl és kedvére újra kezdjék az önkéntes segítést. Azt mondják, aki a térképen jól körülnéz, Afrika nyugati partja mentén végig elegáns, légkondicionált szállodaláncokat lát, köréjük épült városokkal. A megélt élmény jelentõsége Saját emlékeimben kutattam. Az elsõ önkéntes élményem egy megfosztottság, egy hiány kapcsán jutott eszembe. Egy Pest közeli kis faluban laktam kisgyermekkoromban. Egyik vasárnap kora délután arra ébredtem, hogy a falu hangosbemondójában szól az óvodáscsoportunk mûsora. Verset mondtak, énekeltek a falu nyilvánossága elõtt a hangszórókban a társaim. Engem valami miatt kihagytak. Mivel magyarázat nélküli volt az ok, sokáig fájt a dolog. Következõ emlékem ugyanebben a faluban, amint kisiskolásként elõbb vadgesztenyét gyûjtöttünk csapatosan, majd a következõ évben, az akkor még újdonságnak számító kolorádóbogarakat szedtük a levelekrõl a burgonyaföldeken jókora befõttesüvegekbe. Tízéves korom körül a rendszeres zuglói templomi ministrálás jutott eszembe. Középiskolásként a Péterfi Ferenc - közösségfejlesztõ Korábban ifjúsági klubokkal foglalkozott, a 70-es években az Újpalotai Szabadidõ Központ alapítója, vezetõje. A közösségfejlesztõi munka során maga is több önkéntes szervezetben dolgozott. A gyakorlati munkában, a felsõoktatásban is képviselõje ennek a szakterületnek. Jelenlegi önkéntes szerepei: a Közösségfejlesztõk Egyesületének titkára, a Civil

8 8 Rádió elnöke. Munkahelyén a Magyar Mûvelõdési Intézetben a Közösségfejlesztési Osztály vezetõje. diáksportot és annak faliújságját szerveztem, vezettem évesen a BKV Elõre serdülõ focicsapatának frissen végzett edzõje voltam önkéntesként. Ugyanebben az idõben a zuglói Kassák Klub klubvezetõje lettem, több évre. Késõbb voltam lázadónak titulált lakótelepi egyesület titkára, ugyanitt helyi lap szerkesztõje. Most egyebek mellett a Civil Rádió elnöke vagyok és persze egyik mûsorkészítõje, egy a 120 fõs önkéntes csapatból. Nem hiszem, hogy extrém, valamitõl különleges lenne az én önkéntes múltam (és jelenem). Ha alaposan és részleteiben végiggondolja valaki az életét, legtöbbünknek iskolásként, munkavállalóként a munkahelye tájékán, lakópolgárként, szülõként és még számtalan más szerepünkben vannak önkéntes élményeink. Ha valamelyiket is törölni kellene a múltunkból, szegényebbnek éreznénk magunkat. Valamitõl megfosztva. Sokan vagyunk így, hogy a bankszámlánk a hónap végén nem áll valami fényesen, de gazdagnak tarthatjuk magunkat. Bizonyára Önök/Ti is jól tudjátok, hogy Nyugat-Európában, az Egyesült Államokban, a polgári demokratikus hagyományú országokban milyen gazdag múltja, kultúrája van az ilyen keretekben végzett munkának. Ezeken a helyeken a politikai kultúra fontos része az önkéntesség. Hogy csak egy példát mondjak: ha valaki egy komoly munkahelyre, ösztöndíjra, valamilyen elismerõ címre pályázik, a szalonképesség, a szakmai és társadalmi elismerés egyik legalapvetõbb feltétele, hogy legyen valódi önkéntes tevékenységben eltöltött múltja, önéletrajzában legalább fél oldalban szóljon az önkéntesként végzett tevékenységekrõl. Kik lehetnek a meghatározói, alakítói annak, hogy az önkéntesség ilyen szükségletté, a társadalmi kultúra részévé váljon? Maguk az önkéntesek, tehát ez a szektor munkájával, értékeivel, jó hírével; a média amely a közvélemény egyik legfõbb alakítója; a politika a központi kormányzati és helyi, önkormányzati szinten is. A következõkben hat tételben fogok beszélni az önkéntesség számomra fontos momentumairól, s mindegyik tételhez egy-egy kis önkéntes-történetet mondok el. Az önkéntesség eszméjérõl Az önkéntes munka fõbb jellemzõi: személyes indíttatású, szabad, egyéni választáson alapszik; anyagi érdekektõl mentes;

9 mások javát szolgálja; elõsegíti, hogy egyének és közösségek részesei legyenek saját problémáik megoldásának; egyidejûleg hasznos a támogatásra szorulóknak és az önkéntes munkát végzõknek. 9 Az önkéntes tevékenység jellemzõ típusai: kölcsönös segítségnyújtás és önsegítés; jótékonyság, mások segítése, filantrópia: Jellemzõen a civil társadalom szervezõdéseinek keretében (egyesületekben, alapítványokban) valósul meg, bár az állami szektorban, a gazdasági szektorban, s magánkezdeményezésként is gyakran elõfordul; közösségi részvétel és állampolgári szerepvállalás: A társadalmi aktivitást, a részvételt emeli ki ez a megközelítés, azt a helyzetet, amikor az önkéntes önerejével járul hozzá környezete, a társadalom alakításához, ezzel egyidejûleg saját hasznosságának tudata is jelentõsen erõsödik. (Jelentheti ez az irányításban, egy fejlesztési folyamatban, de a végrehajtásban történõ részvételt is); közérdekû ügyek képviselete, társadalmi kampányok megszervezése: Lehetnek ezek helyi, vagy szélesebb jelentõségû kérdésekben való szerepvállalások, közösségi érdekek érvényesítésére irányuló érdekegyeztetések, lobbizás, társadalmi akciókban való részvétel, fellépések jogvédelem kapcsán. Értékei és hagyományai: Az önkéntes munka igen jelentõs gazdasági erõforrást jelent. Éppen emiatt szokták ezt a területet nemzeti tényezõként is emlegetni. Még a leggazdagabb államok sem képesek társadalmi problémáikat az állampolgárok, az önkéntes szervezetek bevonása nélkül megoldani. Az önkéntes szektor olyan területeken és olyan szükségletek kielégítésében képes szerepet vállalni, ahol az állam valami miatt nem tud megjelenni például ha nem uniformizált, a standardtól eltérõ speciális szükséglet keletkezik, vagy a gazdasági megtérülés kilátástalansága miatt az üzleti szektor meg sem akar jelenni. Máshogyan fogalmazva: az önkéntesség, a filantrópia a versennyel, az önzéssel szembeni ellensúly szerepét is betölti. Mivel az aktív társadalmi részvétel lehetõségét kínálja, fejleszti a kezdeményezõ- és a cselekvõkészséget, melyek a közösségi fejlesztõmunkának is alapvetõ értékei. A közösségi munkavégzés során többnyire erõsödik a résztvevõkben a felelõsségvállalás, az állampolgári elkötelezettség, a bizalom, a mások szempontjainak figyelembe vétele, a kölcsönösség és a szolidaritás is. Elmondható tehát, hogy az önkéntes munka sok esetben mentális, lelki szükségleteket is kielégít.

10 10 A részvétel esélyt kínálhat a társadalom perifériájára szorult embereknek és különféle csoportoknak is a bekapcsolódásra, az integrációra, HA az önkéntes munka meg tudja szólítani a társadalom peremére szorultakat is. Máshogyan fogalmazva: az önkéntesség gyakran a társadalomban való részvétel egyetlen (némelyek számára utolsó) eszköze. A Civil Rádió igen sok erõfeszítést tesz, hogy olyanok számára is hozzáférhetõvé tegye a mikrofont, akik máshol nemigen szólalhatnak meg, nemigen hallathatják a hangjukat. Több korábbi alkalomhoz hasonlóan a közelmúltban is hétvégi képzést szerveztünk látás- és mozgássérültek, valamint kortárssegítõ fiatalok számára. Kívánom azt a remek élményt mindannyiuknak, amit ennek a munkának a során munkatársaimmal mi szerezhettünk. Az önkéntes munkát jellemzõ elõnyök az érintettek részvétele a társadalmi problémák megoldásában, gyors rámozdulás az új szükségletekre, olcsó és hatékony munkavégzés mellett számba kell vegyük ennek a területnek a gyengéit is. Az egyik ilyen jellemzõ, hogy tartós, hosszú távú és folyamatos szolgáltatást ha annak ellátásához nem érkezik állami, vagy más forrás nemigen tud az önkéntes szektor önmaga ellátni. Ugyanakkor gyakori, hogy éppen a szektorok közötti együttmûködésre építve önkéntes munkával ellátott feladatból idõvel új munkahely teremtõdik. Az érintettek részvételének és az önsegítésnek példájaként mesélem: a felhalmozott háztartási közüzemi adósságok felszámolásán dolgozó szociális munkások a közösség segítõ erejében bízva egy városrészben háztartásklubot szerveztek a törlesztési munkába bekapcsolódó asszonyokból. Csirkemell-akció van a kék ABC-ben, fél áron lehet húst kapni jelzett az egyik asszony, s megindult a körtelefon, egymást hívták a hírlánc tagjai. Önkéntes jelzõrendszer fejlõdött ki együttmûködésükbõl, amely már nem csak a beszerzések, vásárlások megkönnyítését, de más fontos háztartási problémák megbeszélését, közös megoldások keresését is szolgálja. A történethez A magyar történelemben az önkéntes hagyományok kialakulásakor az államalapítás utáni idõkben a katolikus egyház volt az elsõ fõszereplõ, bár ezt a domináns szerepét a késõbbiekben nem tartotta meg. A közösség kötelezettsége volt, hogy az elesetteket, a szegényeket nem szabad magukra hagyni. Ezt az egyén felé a vallási parancsok és a társadalmi normák közvetítették a különbözõ korokban. A szerzetesrendek és a kolostorok mellett (késõbb azoktól függetlenedve) világi testvériségek és

11 testvérületek jöttek létre, azzal a céllal, hogy a gazdasági és jótékonysági feladatokat átvegyék, mûveljék a földet, mûködtessék a fogadókat, ispotályokat, alamizsnát osszanak a szegényeknek. Az iparos szervezetek, a kézmûvesek társaságai és a céhek gazdasági funkciójuk mellett kölcsönös segítségnyújtást biztosítottak a tagjaiknak. Elõírták, hogy kötelesek társaikat és azok családjait segítségben részesíteni (betegek ápolása, elhunytak eltemetése, özvegyek, árvák támogatása). A szabad királyi városok polgáraiknak elõjogok egész sorát biztosították, ezzel képessé tették õket arra, hogy létrehozzák azokat a világi jótékonysági intézményeket, amelyek már nem tartoztak a katolikus egyház befolyása alá. Az önkéntes munka a második világháborút követõ szocialista rendszerben elveszítette a szabadon választható jellegét. Többnyire központi politikai irányítással szervezték azokat társadalmi munka néven. A részvételt, ha az nem is volt kimondottan kötelezõ, de a közvetett presszió miatt semmiképpen nem lehetett önkéntesnek nevezni. A különféle célokat, akciókat nem a polgárok maguk kezdeményezték, hanem azok valamelyik hatalmi, politikai központból indultak. A helyi kezdeményezéseket amelyek az igazi önkéntes munka egyik meghatározó jellemzõi semmilyen területen, így itt sem támogatta ez a rendszer, hiszen abban folyamatosan a központi akarat kikezdését, veszélyes tendenciát sejtett. Ez a közvetlen közelmúlt, a társadalmi munka emléke, az ehhez kapcsolódó elõítéletek is nehezítik manapság az önkéntes munka egészséges méretû elterjedését. 11 Az önsegítésre egy lakóhelyi példát említek. ETA (Egyesületi Támogatási Alapítvány) így hívták az Újpalotaiak Baráti Köre Egyesület önsegítõ pénzalapját, amelyet a helyi egyesület alapított a 90-es évek elsõ felében. Ebbe a háztartási csereakciók során gazdát cserélt bakancsok, pulóverek, iskolatáskák, játékok, a tagok családjában feleslegessé vált háztartási eszközök eszmei értékeit fizették be az egyesületi tagok. Ebbõl a pénzalapból, ha valaki megszorult (kisgyerek született, vagy éppen családi baj történt valahol), lehetett féléves részletfizetésre kölcsönt felvenni. Rendkívüli esetekben vissza nem térítendõ támogatást is megítélhetett a pénzalapból a kuratórium. Mai adatok, trendek A Központi Statisztikai Hivatal (KSH) felmérései szerint az informális (nem szervezethez kapcsolódó) önkéntesek 1995-ben a felnõtt korú népesség 29%-át tették ki (meghaladta a fõt). Formális szervezetekben önkéntes munkát a felnõtt korú népesség 5%-a ( fõ) az informális keretek között önkéntes munkát végzõk arányának csupán a hatoda végzett. Ez a trend az informális

12 12 önkéntesség jelentõsen magasabb aránya a szervezett keretekben végzettnél a nyugati országokra is igaz, ha nem is ilyen arányban. A KSH évi adataiból néhány, amely csak a formális keretek közötti önkéntes munkára vonatkozik: A nonprofit szervezetek több mint 2/3-a számíthatott önkéntesek segítségére. Az önkéntesek száma 2000-ben meghaladta a 400 ezer fõt (99-ben 313 ezer). Az általuk teljesített közel 35,5 millió munkaóra (99-ben 30 millió) körülbelül 17 ezer fõállású foglalkoztatott (99-ben 14 ezer) munkaidejének felel meg. Munkájuk értéke megközelítette a 18 milliárd forintot (99-ben 12 milliárd) A lakosság hozzájárulása a nonprofit szervezetek mûködéséhez (1999/2000). A lakosság hozzájárulása a nonprofit szervezetek mûködéséhez (1999/2000) ben (milliárd Ft-ban) 2000-ben Magánszemélyek tagdíja 12,2 11,3 Lakossági adományok 9,1 11,2 Önkéntes munka ért. 12,0 18,0 Összesen: 33,3 40,5 milliárd forint A fentiek alapján az önkéntes munka 3,5%-kal növelte a szektor rendelkezésére álló forrásokat 2000-ben. Az önkéntes segítés leggyakoribb tartalma a szervezetek alaptevékenységéhez, továbbá adminisztratív feladatok végzéséhez és adományszerzéshez kapcsolódik. Különösen nagy volt arányait tekintve a lakossági segítség jelentõsége a kisebb szervezeteknél. Az 50 ezer Ft alatti bevételi kategóriában az önkéntes munka értéke meghaladta a szervezetek pénzbevételének 13-szorosát, s az 51 és 500 ezer Ft közötti összeggel gazdálkodó szervezetek esetében is valamivel nagyobbnak bizonyult az önkéntesen végzett munka értéke a szervezetek tényleges bevételeinek összegénél. Kimutatható, hogy a kisebb közösségek átlátható kapcsolatrendszere kedvezett az önkéntes munka megszervezésének. Minél nagyobb volt a település, annál kisebbnek bizonyult az önkéntes munka súlya. Az igénybe vett munkaerõn belül az önkéntes segítõk aránya a fõvárosban csak 16% volt, a községekben viszont elérte a 33%-ot. A KSH vizsgálata szerint 2000-ben a lakossági segítõkészséget jelentõsen befolyásolta kifejezetten taszította a személytelenség, a túlzott mértékû intézményesültség és az államközeliség.

13 Az önkéntes munka gyakorisága a fõállású alkalmazottak arányához képest Fõállású alkalmazottak Önkéntesek (teljes munkaidõs foglalkoztatásra átszámítva) 1. Vallás 50,8% 49,2% 2. Polgárvédelem, tûzoltás 62,2% 37,8% 3. Jogvédelem 54,5% 45,5% 4. A közbiztonság védelme 12,7% 87,3% 5. Többcélú adományosztás, nonprofit szövetségek 59,5% 40,5% 13 Az önkéntes munka gyakorisága a fõállású alkalmazottak arányához képest Ezek az adatok azt is jelzik, hogy a biztonságérzethez kapcsolódó tevékenységek esetében (talán a vallási tevékenységet sem eretnekség ide sorolni) tipikusan magas az önkéntes munka aránya. A jelentõs számú foglalkoztatottal bíró területek közül egyedül a szociális ellátás az, amelyik viszonylag magas (19,3%) arányú önkéntes közremûködésre is számíthatott, a többi ágazatnál az önkéntes munka aránya 10% alatt maradt. Visszatérve e gondolatkör elejére, az önkéntes munkavégzésnél fontos szempont a formalizálódás, a hivatalossá válás kérdése. Bizonyos szintû szervezettséghez többnyire természetesen kapcsolódik a megbízhatóság, a kiszámíthatóság, az ellenõrizhetõség, a folytonosság, a széleskörû mozgalommá fejlõdés. Ebben az intézményesülési de nem bürokratizálódási folyamatban, a keretfeltételek megteremtésében az államnak és az önkormányzatoknak kikerülhetetlen szerepe van. Ugyanakkor gyakran az önkéntes munka hangulatát, természetét keresztezheti, kiolthatja a túlzottan hivatalossá válás. Vagy az, ha fõként városi és országos központokban a természetes segítõkészséget, az önkéntes munka kapacitását, annak hatékony megszervezése ürügyén, kiemelik természetes közegébõl, környezetébõl és visszaközvetítik más rászoruló környezetbe. Fontos szerep marad az önkéntes központok tekintetében is, hogy elsõsorban helyi szinten igyekezzen az embereket ösztönözni arra, hogy aktív szerepet játsszanak a saját közösségükben. A belsõ források meghatározó jelentõsége A Duna Tv-ben láttam, hogy a Székelyföldi Szentegyházi Gyerekfilharmónia 130 tagjának itthoni fogorvosok egy csoportja felajánlotta: önkéntes munkában rendbe teszi a fogazatát. Fúrtak, tömtek, kezeltek, KSH 2000

14 14 s a gyerekek egy szép koncerttel köszönték meg családjuk nevében is a megfizethetetlen önkéntes szolgáltatást. A közösségi munkában megtalált új szerep egyik legfõbb jellemzõje a helyi közösségre, annak szükségleteire és saját erõforrásaira való odafigyelés. Jellemzõ adottsága volt a külsõ forrásokban szegényebb helyi társadalmi csoportoknak korábban, hogy jól megtanulták a saját belsõ erõforrásaikat megkeresni, kibontani, abból építkezni, táplálkozni. Ám most egyre gyakoribb, hogy civil szervezetek a külsõ források, támogatások, kapcsolatok bevonását keresik, tanulják. Ez a folyamat egy bizonyos mértékig szükségszerû is, de gyakran a külvilág az EU-, a PHARE-programok, továbbá amerikai és más külsõ eredetû források kecsegtetése eltúlzott mértékben, felelõtlenül és kizárólagosan ezekre terelik a figyelmet. Elõtérbe kerülnek az anyagi források, sokan egy-egy pályázatíró tanfolyamban látják a megváltást, a megoldást. Ez a tendencia egy bizonyos mértéket meghaladva tévesen arra tanítja, szocializálja a civil társadalmat, hogyan kell megszerezni, felhasználni, elfogyasztani a kívülrõl szerzett forrásokat. Félõ, hogy ezek hajszolása közben elvész a saját belsõ erõforrásaikra, a helyi adottságok, értékek kibontására, a helyi közösségre való visszafigyelés képessége. A javakért való küzdelemben könnyen elsorvad az építés/önépítés jelentõsége; a felhasználás/elhasználás készsége kiszorítja a saját teremtés tudását. Az önkéntes munka annak megszervezése, az önkéntesek befogadása, felkészítése, beillesztése helyi közösségi folyamatokba tipikusan ilyen feladat, amelyre, mint fontos belsõ erõforrásra, veszélyes dolog nem figyelni. Az önkéntes munka és a nyilvánosság A Hospice Alapítvány egyik képviselõje mesélte pár éve, hogy megkeresték valamelyik televíziót, nem adnának-e hírt a közelmúltban elindult munkájukról. A riporter gondolkodott kicsit, majd azt ajánlotta, hogy halottak napja körül keressék õt, akkor lesz ennek hírértéke. Egyszerûen megfogalmazni a céljainkat, szándékainkat, bemutatni értékeinket, világosan kommunikálni, csatornákat és világos nyelvezetet találni az üzeneteinknek, elhelyezni és megjeleníteni önmagunkat a társadalmi nyilvánosságban érdeke ez, de gyengéje is az önkéntes szektor egészének. Hogy a szervezeteknek mennyit kellene ebben a kérdésben fejlõdnie, az egy másik elõadás(sorozat) témája. De a tömegkommunikációs eszközöknek, a médiumoknak is rengeteg sara van ezen a téren. Néhány igazán elkötelezett újságírót leszámítva nemigen számíthat a szektor mostanság innen segítségre.

15 Ma, amikor mindenki a média eszközévé válik, s nem a társadalom eszköze a média, amikor legfeljebb marketing-kampányok termékévé, produkcióvá válhat az elesettség, a segítségre, perifériára szorultság, hogyan várhatjuk el a médiától azt, amit a nemzetközi gyakorlatról így idéz egy holland szerzõ: a média lehetõséget kínál a kormányoknak arra, hogy pozitív képet fessenek az önkéntességrõl, és több embert bátorítsanak a részvételre, különösen a társadalmilag kiszorított csoportokból. A szélesebben vett társadalmi kommunikációból is éppen a társadalom szorul ki, kitölti azt a politikai és gazdasági érdekcsoportok köre, s ezzel kiszorítja a média tematikájából az önkéntes szektort, a társadalmi párbeszédbõl taszítja ki az önkéntességet. Önkénteseknek és szervezeteinknek maguknak kell alkalmassá válniuk a kommunikációra, a magabiztos megjelenésre a nyilvánosságban, megszervezni kiadványaikat, s kiharcolniuk az odafigyelést. 15 Van-e ellenszolgáltatása az önkéntes munkának? Káposztásmegyeri fiatalok mesélték egyszer egy riportban nekem a Civil Rádióban, hogy rendszeresen járnak Nógrád megyébe egy szociális szeretetotthonba idõseket látogatni. Nagyon nehezen tudtam magam legyõzni mesélte egy 17 év körüli fiú, mikor elõször el kellett mennem. Már az elsõ alkalmakkor rájöttem, hogy örömöt tud jelenteni egy tekintet, ha vizet adok valakinek, vagy ha megfogom a kezét. Azt vettem észre, hogy én kaptam valamit az ottaniaktól, amitõl azután örömöt jelentett odajárni. Mindannyiszor több leszek, s valahogy feltöltõdve, gazdagodva jövök el. Az önkéntes munka kapcsán sokan felvetik, hogy éppen, mert önkéntes nem eléggé kérhetõ számon a munkavégzõk teljesítménye, nem lehet felelõsséget, szakmai színvonalat megkövetelni az itt dolgozóktól, mert nincs a szervezetek részérõl ellenszolgáltatása. Biztos, hogy igaz ez a feltételezés? Egy konferenciasorozaton a csoportmunkákban résztvevõktõl azt kérdeztük, hogy mi motiválja az embereket az önkéntes munkára. A következõ érveket sorolták: érzékenység a társadalmi problémák iránt, a másik segítése, jótékonykodás, belsõ elkötelezettség, elismerés hiánya, változás-változtatás igénye, személyes élmény, érintettség, segítés-segítettség megélése, mintakövetés, elkötelezettség elhivatottság, veszély elhárítása, közéletre való felkészülés, igényesség, szereplési vágy kiélése, kirekesztettség érzése, szeretet hiánya, karrierépítés, önmegvalósítás, tanulási kedv, közösséghez tartozási vágy Arra a kérdésre pedig, hogy mit kap az önkéntes az ilyen munkavégzés során, a következõket válaszolták: ismertséget, odatartozást, jó hírnevet, elismertséget, tiszteletet, megbecsülést, új kapcsolatokat, változást, új karriert, társadalmi kapcsolatok kiszélesedését, az elzártság feloldását, az elszigeteltségbõl

16 16 való kilépést, új szerepeket, biztonságérzetet, önbizalmat, a személyiség épülését, személyes figyelmet, önmegvalósítást, elfogadást, szabadságot, tudást Úgy gondoljuk, ezek olyan adományok, amelyeket sok gazdag ember igen nagy összegekkel szeretne megvásárolni önmagának nem mindig sikerrel. Bátran kijelenthetjük tehát, hogy az önkéntes munka során olyan ellenszolgáltatások, értékek és elõnyök keletkeznek az ilyen munkát vállalók számára, hogy nem lehet pusztán csak viszonosság nélküli, egyoldalú áldozatvállalásról beszélni. Ez is felbátoríthatja az önkénteseket foglalkoztató szervezeteket követelmények támasztására. Tapasztalatunk és meggyõzõdésünk, hogy éppen az erõs motiváltság és elkötelezettség okán, valódi szakmai teljesítmény várható el az önkéntesektõl. Sõt, a munkájukkal kapcsolatos igényességet többnyire önmaguk követelik meg a foglalkoztatóktól. Azt a tévhitet is jó lenne eloszlatni a fentiek kapcsán, hogy az önkéntesek amolyan jószándékú, ámde laikus társaság. A példákból tudható, hogy igen komoly képesítést, szakértelmet, tudást igénylõ feladatokat látnak el gyakran önkéntes munkában. Azonban ennek kapcsán is meg kell ismételnünk, hogy komoly odafigyelést és megbecsülést igényel az önkéntesek foglalkoztatása: a feladatok pontos megfogalmazását, s az elvégzett munka értékelését. Mivel gyakran a problémák és feladatok megfogalmazása, értékelése az önkéntesekkel közösen történik, a szervezetekben optimális esetekben a hierarchikus döntések helyett a konszenzusos döntéshozatal a dominánsabb. Általában kampányszerû munkában gondolkodunk az önkéntesekrõl, ugyanakkor vágyakozunk az önkéntesekkel való tartós, rendszeres együttmûködésre. Sokféle dolog van az életünkben, amelynek saját élményként van meghatározó jelentõsége. Az önkéntességrõl is talán lehet érdekesen beszélni, de a megélt élmény az igazi. Felhasznált irodalom: Czike Klára: Önkéntesség számokban, Esély 2001/6. Kelemen Károly: Amit az üzleti világ a nonprofit szervezetektõl tanulhat, Parola 1996/3. Kuti Éva: Hívjuk talán nonprofitnak, Nonprofit Kutatócsoport, Budapest, o. KSH Társadalomstatisztikai Közlemények, Budapest, Liling Tamás Péterfi Ferenc: Az önkéntes munka a társadalmi környezet gyümölcse, Parola 2001/1. Nonprofit szervezetek Magyarországon Önkéntes munka Magyarországon, KSH, Önkéntesek Nemzetközi Éve Önkéntesség és az állam szerepe, Nederlandse Organisaties Vrijwilligerswerk Utrecht változat Péterfi Ferenc: Az önkéntesség újjászületése, Parola 1997/1.

17 Dr. Bódi György: Az önkéntesség és az állam 17 Kicsit irigykedve hallgattam az elõttem szólókat, hiszen õk konkrét, személyes és élõ példákkal tudtak élni, s így tudták bemutatni az önkéntességet. Nekem arról kell beszélnem most, hogy a kormány és az állam mit tesz, mit tud tenni az önkéntesség érdekében. Mint a Miniszterelnöki Hivatal (MeH) Civil Kapcsolatok Osztályának vezetõje vagyok itt, de szeretném jelezni, hogy jó néhány kollégám a kormányzati szférából itt ül a hallgatóság körében, így az Igazságügyi Minisztérium, az Egészségügyi Minisztérium, a Szociális és Családügyi Minisztérium és a Munkaügyi Minisztérium is képviselteti magát, ezért valamennyiük nevében szólok. Idõben rendkívül jól egybeesik ez a konferencia a kormányzat civil stratégiájának megjelenésével, aminek tervezete számos helyen megjelent, valamint a kormányzati portálon keresztül is eljuttattuk a civil szféra képviselõihez véleményezésre. Ez a tervezet egy új idõszak megjelenését jelenti, hiszen elérkezett a civil szférában egy olyan minõségi szakasz, amelyben már nem számítunk arra, hogy évente sok ezer új szervezet alakul. Reményeink szerint a mûködõ szervezetek tevékenységére egyre inkább a minõségi munka, a stabilitás és a kiszámíthatóság lesz jellemzõ, a kormányzat pedig ezzel a mostani tervezettel megfelelõ hátteret szeretne teremteni és biztosítani ehhez. A kormányzat civil stratégiájának tervezetébõl ki kell emelni három elvet, amelyek az önkéntesség kiteljesedéséhez létfontosságúak: függetlenség, partneri viszony feltételezése és kialakítása, politikamentesség. Az imént hallott elõadásban is hangzott el utalás arra, hogy egy felülrõl vezérelt, nem az öntevékenységen alapuló önkéntesség milyen hatású a társadalom fejlõdésére. Ugyanakkor azt is láthattuk konkrét adatokkal alátámasztva, hogy az önkéntesség ereje mennyire nélkülözhetetlen az üzleti szféra, az állam, az egész társadalom számára. Számos tennivalója van tehát a kormánynak. Ezek közül a legfontosabb a forrásteremtés, valamint a szükséges jogszabályok megalkotása. Emellett szükség van konkrét tevékenységekre is, például civil központok fejlesztésére, hálózatok kialakítására, illetve egy budapesti regionális civil szolgáltató központ megteremtésére. Nagyon fontos része a stratégiának a társadalom informálása, felkészítése, az önkéntesség nagyobb társadalmi nyilvánosságának megteremtése. Dr. Bódi György Dr. Bódi György a MeH Kormányzati Informatikai és Társadalmi Kapcsolatok Hivatala Civil Kapcsolatok Fõosztályának vezetõje szeptember 10. óta. Másfél évtizede tevékenykedik a civil szférában, júliusa óta a Szegedért Alapítvány titkára (e tisztséget - önkéntesként - jelenleg is betölti). Közgazdász értekezését nonprofit pénzügyekbõl írta, publikációi és oktatói tevékenysége

18 18 elsõsorban e területhez kötõdik. Közel 30 tanulmányt írt, a KJK KERSZÖV Kiadónál 2002-ben jelent meg a Hogyan szerezzük meg az állampolgárok adójának 1 %-át? önálló kötete. Részt vett az ELTE-n akkreditált "Civil társadalom - nonprofit szervezetek" tantárgy kidolgozásában. Több hazai felsõoktatási intézményben oktat nonprofit kurzusok keretében. Ahogy mondani szokás, ebben az országban minden egyes kormányváltással újrakezdõdnek a dolgok. Az Önkéntesek Nemzetközi Évének kormányzati szintû történései olyan hagyatékot hagytak a mostani kormányra, amit érdemes, sõt kell is folytatni. A rendezvények, szakmai fórumok sokasága mellett ki kell emelni, hogy elkezdõdött a Polgári Törvénykönyv alapítványokkal foglalkozó fejezetének módosítása is. Mit tehet tehát a mostani kormány? Legfontosabb tevékenysége az kell hogy legyen, hogy magatartási mintát nyújt, valamint szemléletet formál. Ez fontos lehet az üzleti szféra felé, valamint nélkülözhetetlen a társadalom számára és elõsegíti az elõbb már felsorolt célokat. A hozzáadott érték felismerése azt jelenti, hogy a Kormány nem fentrõl ereszkedik le az önkéntességhez, nem elfogadja az önkénteseket és a velük foglalkozó szervezeteket, hanem tartalmi párbeszédet épít ki velük. Amikor a szervezõkkel arról beszélgettem, hogy mit is várnak tõlem ezen a konferencián, akkor többoldalú konzultációba kezdtem a kormányzat képviselõivel, és most ennek alapján bejelenthetem, hogy partnerek vagyunk, és kezdeményezõk leszünk egy önkéntességi törvény elõkészítésében. Ennek szükségességére elég az az egy példa, hogy jelen pillanatban egy építkezésen dolgozó önkéntest semmi nem különböztet meg egy ugyanott feketén dolgozó munkástól. Továbbá igen fontos területe a stratégiának az önkéntesség népszerûsítése az oktatás szférájában, valamint képzések kidolgozása és elindítása, a nyilvánosság és a társadalmi elismertség növelése az oktatáson belül, valamint a témával összefüggõ kutatások fejlesztése. A Miniszterelnöki Hivatal ebben a munkában részt vállal, s remélem, hogy ezen a konferencián új ötletek is felmerülnek és beépülhetnek a közös stratégiába.

19 Ertsey Katalin: United Way Stratégiai partner a cégek társadalmi felelõsségvállalási programjában 19 United Way egy szolgáltató szervezet Ügyfeleink elsõdlegesen az adományozók. Szolgáltatásunk lényege, hogy az adományozóktól, akik pénzt, idõt (ezek az önkéntesek), termékeket és szolgáltatásokat adnak nekünk, felajánlásaikat eljuttatjuk elsõsorban pályázati úton nonprofit szervezetekhez. Azaz egy megbízható, átlátható csatornát képezünk a két fél (segítõ és rászoruló) között. A rászorulók szükségleteit elõzetesen felmérjük, hogy oda jusson a segítség, ahol a leginkább égetõ a hiány, és ahova máshonnan nem jutna. Az önkénteseket tehát mi idõ-adományozóknak hívjuk, és ugyanolyan módon igyekezünk kiszolgálni az igényeiket, mintha pénzt, számítógépet vagy szakszolgáltatást adományoznának nekünk. Természetesen van olyan is, amikor nekünk, a mi munkánk hatékonyabbá tétele érdekében végeznek önkéntes munkát. Ezek között van adományozott szolgáltatás is. Önkéntes munka (idõadományozás) cégek és dolgozók részérõl a United Way mûködéséhez Adományozott szolgáltatás CMS Cameron McKenna Ormai ügyvédi iroda jogi képviselet Deloitte & Touche - auditálás Ezek az adományozott szolgáltatások ugyanúgy mûködnek, mint a fizetett szolgáltatások, de a cég döntése, hogy nem kér érte díjat. A cégeknél az Alapítvány egy ügyfél a sok közül, azzal a különbséggel, hogy számlázásra nem kerül sor. A munka értékét azonban pontosan követik, és év végén az elvégzett szolgáltatás értékét összesítve látható, mennyibe kerülne ez a szolgáltatás a piacon. Vezetõk, munkatársak önkéntes munkája Pénzügyi tanácsadás (Process Solutions) PR és marketing tanácsadás (Publicis, BMD, AMC Hungary, Y&R stb.) IT tanácsadás (Axelero, Sun Books, Fast Ventures, Carnation stb.) Ertsey Katalin Az Erõforrás Alapítvány - United Way Magyarország ügyvezetõje. Tanulmányait a Pécsi Tudományegyetem Bölcsészkarán, a Western Washington University-n és a Bálint György Újságíró Iskolában végezte. Dolgozott többek között a Johns Hopkins University Trénerképzõ Programjának vezetõjeként, az Autonómia Alapítvány civil társadalom programjá-

20 20 A céges partnereinknél dolgozó munkatársak, többnyire vezetõk, elsõsorban bizottságokba szervezett szakmunkát végeznek, tehát a témájukba vágóan önálló feladatokat látnak el. Egyéni munkájukat nem tudjuk mással ellentételezni, mint köszönettel. Motivációjukban jelentõs szerepe van annak, hogy a bizottságban új, értékes szakmai kapcsolatokra tehetnek szert. Dolgozók önkéntes munkája Egyéni Csoportos nak vezetõjeként. Konzultánsként pedig a Civil Társadalom Fejlõdéséért Program, az International Rescue Committee, a Charles Stewart Mott Foundation, a The North-South Institute, a Canada World Youth és az Urban Institute-USAID munkáját segítette. Angol és magyar nyelven publikál. Adományozóként: az önkéntes munka mint tevékenység támogatása A United Way hatékony egészségügyi, szociális és oktatási programokat támogat nyilvános pályáztatás útján. Célterületei: a krónikus beteggel vagy fogyatékossal élõ családok, munkanélküliséget megelõzõ képzési programok, önkéntes fiatalok önszervezõdõ csoportjai, Az Alapítvány anyagi támogatást is nyújt ahhoz, hogy az önkéntes munka kultúrája fejlõdjön tovább Magyarországon. Ezt elsõsorban az ifjabb generációk támogatásával látjuk megvalósíthatónak, ezért 16 és 26 év közötti fiatalok saját kezdeményezésû, a közösség javát szolgáló, de nekik maguknak is örömet okozó programjait támogatjuk oly módon, hogy ne a stréberség, hanem a jó buli képzete és emléke kapcsolódjon az önkéntes munkához. Példák: Kutyával az Emberért Alapítvány (terápiás kutya kiképzése autista gyermekek kezelésére), Nap Klub Alapítvány (varrótanoda-program 50 év feletti munkanélküli nõk részére), Via Pacis Nemzetközi Ifjúsági Egyesület (templom-helyreállítás Sólyon a Via Pacis önkénteseivel). Sokoldalú partnerség, az önkéntesség minden szinten érvényesül. A cégekkel a United Way hosszú távú, sokoldalú partneri viszonyra törekszik. Az együttmûködés fõbb formái a következõk: munkahelyi kampányok melyek során a dolgozóktól kisebb összegû, havi pénzadományokat gyûjtünk, céges adományok, sokszor a dolgozói adományt megduplázó céges kiegészítés,

1. melléklet az 1068/2012. (III.20.) Korm. határozathoz. Nemzeti Önkéntes Stratégia 2012-2020

1. melléklet az 1068/2012. (III.20.) Korm. határozathoz. Nemzeti Önkéntes Stratégia 2012-2020 1. melléklet az 1068/2012. (III.20.) Korm. határozathoz Nemzeti Önkéntes Stratégia 2012-2020 Tartalomjegyzék I. HELYZETELEMZÉS 1. Az önkéntesség meghatározása 2. Az önkéntesség hazai történetének áttekintése

Részletesebben

Civil Európa Civil Magyarország

Civil Európa Civil Magyarország B1 KUTI ÉVA: CIVIL EURÓPA CIVIL MAGYARORSZÁG Kuti Éva Európa Ház A kiadvány kereskedelmi céllal a jogtulajdonosok engedélye nélkül sem részben, sem egészben nem másolható. A kiadvány részei non-profit

Részletesebben

A KÖZÉRDEKÛ ÖNKÉNTES TEVÉKENYSÉGRÕL SZÓLÓ 2005. ÉVI LXXXVIII. TÖRVÉNY

A KÖZÉRDEKÛ ÖNKÉNTES TEVÉKENYSÉGRÕL SZÓLÓ 2005. ÉVI LXXXVIII. TÖRVÉNY A KÖZÉRDEKÛ ÖNKÉNTES TEVÉKENYSÉGRÕL SZÓLÓ 2005. ÉVI LXXXVIII. TÖRVÉNY A KÖZÉRDEKÛ ÖNKÉNTES TEVÉKENYSÉGRÕL SZÓLÓ 2005. ÉVI LXXXVIII. TÖRVÉNY TARTALOM Köszöntõ dr. Göncz Kinga, miniszter 5 Kedves Olvasó!

Részletesebben

1. AZ ÖNKÉNTESSÉG FOGALMA, HELYE A TÁRSADALOMBAN

1. AZ ÖNKÉNTESSÉG FOGALMA, HELYE A TÁRSADALOMBAN "Az önkéntesek fantasztikus újítók. Ezért lelkünk rajta,ha nem vesszük munkájukat komolyan. De ne felejtsük el, mindannyian sokat tanulhatunk egymástól." Elisabeth Hoodless (1997), Igazgató, Community

Részletesebben

ADOMÁNYOZÁS, ÖNKÉNTESSÉG, TÁRSADALMI FELELŐSSÉGVÁLLALÁS MAGYARORSZÁGON

ADOMÁNYOZÁS, ÖNKÉNTESSÉG, TÁRSADALMI FELELŐSSÉGVÁLLALÁS MAGYARORSZÁGON ADOMÁNYOZÁS, ÖNKÉNTESSÉG, TÁRSADALMI FELELŐSSÉGVÁLLALÁS MAGYARORSZÁGON Arapovics Mária Kulcsfogalmak: lakossági adományozás, önkéntesség, vállalati társadalmi felelősségvállalás, CSR Az adományozás a támogatási

Részletesebben

BUDAPESTI GAZDASÁGI FŐISKOLA KÜLKERESKEDELMI FŐISKOLAI KAR. Levelező tagozat. Szolgáltatás és nonprofit szakirány

BUDAPESTI GAZDASÁGI FŐISKOLA KÜLKERESKEDELMI FŐISKOLAI KAR. Levelező tagozat. Szolgáltatás és nonprofit szakirány BGF KKFK Elektronikus Könyvtár Az elektronikus könyvtár teljes szövegű dokumentumokat tartalmaz biztosítva a szabad Információ-hozzáférést. A szerzői és egyéb jogok a dokumentum szerzőjét/tulajdonosát

Részletesebben

A közösségi részvétel társadalmi és hatalmi beágyazottság

A közösségi részvétel társadalmi és hatalmi beágyazottság A közösségi részvétel társadalmi és hatalmi beágyazottság Nonprofit Szektor Analízis Tanulmányok a részvételi demokrácia gyakorlatáról Nizák Péter Péterfi Ferenc Mindenki elég okos, hogy saját magát irányíthassa

Részletesebben

Együttműködés és partnerség

Együttműködés és partnerség Együttműködés és partnerség tanulmány Budapest, 2010. június Tartalomjegyzék 1. BEVEZETŐ... 4 2. A CIVIL SZERVEZETEK SZEREPE A HAZAI KÖZÉLETBEN... 5 3. AZ ÖNKORMÁNYZATOK ÉS CIVIL SZERVEZETEK KÖZÖTTI EGYÜTTMŰKÖDÉS

Részletesebben

Mi és ők? A civil szervezetek és az állam kapcsolata Magyarországon

Mi és ők? A civil szervezetek és az állam kapcsolata Magyarországon Benedek Gabriella és Scsaurszki Tamás Mi és ők? A civil szervezetek és az állam kapcsolata Magyarországon 1 Copyright 2008 The Sasakawa Peace Foundation The Sasakawa Central Europe Fund Minden jog fenntartva.

Részletesebben

SZAKDOLGOZAT. Csóka Ágnes PR szakreferens szak 2006.

SZAKDOLGOZAT. Csóka Ágnes PR szakreferens szak 2006. SZAKDOLGOZAT Csóka Ágnes PR szakreferens szak 2006. ATALANTA Távoktatási Központ SZAKDOLGOZAT MI KÖNE, HA VOLNA? AZAZ EGY CIVIL SZERVEZET PR STRATÉGIÁJA Készítette: Csóka Ágnes Konzulens tanár: Morva Gábor

Részletesebben

Felhasznált és ajánlott irodalom

Felhasznált és ajánlott irodalom Felhasznált és ajánlott irodalom Térségfejlesztők a szegénység elleni küzdelemben Térségfejlesztők a szegénység elleni küzdelemben Módszertani útmutató Készült a Közösségi felzárkóztatás a mélyszegénységben

Részletesebben

Útmutató az önkéntes törvényhez. amit a fogadó szervezeteknek tudniuk érdemes A közérdekû önkéntes tevékenységrôl szóló törvényrôl

Útmutató az önkéntes törvényhez. amit a fogadó szervezeteknek tudniuk érdemes A közérdekû önkéntes tevékenységrôl szóló törvényrôl Útmutató az önkéntes törvényhez amit a fogadó szervezeteknek tudniuk érdemes A közérdekû önkéntes tevékenységrôl szóló törvényrôl Fejezetcím Tartalomjegyzék Szerzôk: dr. Bíró Endre dr. Bullain Nilda dr.

Részletesebben

MI LESZ VELED? Volt egyszer egy demonstráció

MI LESZ VELED? Volt egyszer egy demonstráció A BRDSZ LAPJA 2009. FEBRUÁR-MÁRCIUS Rekviem egy rendõrségért Nem értik a cafetériát MI LESZ VELED? Volt egyszer egy demonstráció Tisztújításra készülünk Válaszol a jogász MÁJUSBAN KÜLDÖTTKÖZGYÛLÉS Tisztújításra

Részletesebben

CIVIL SZERVEZETEK ÉRDEKÉRVÉNYESÍTÉSI, ÉRDEKKÉPVISELETI SZEREPBEN

CIVIL SZERVEZETEK ÉRDEKÉRVÉNYESÍTÉSI, ÉRDEKKÉPVISELETI SZEREPBEN CIVIL SZERVEZETEK ÉRDEKÉRVÉNYESÍTÉSI, ÉRDEKKÉPVISELETI SZEREPBEN A civil szféra érdekképviseleti és érdekérvényesítési tevékenységének vizsgálata belső és külső kapcsolatrendszerük tükrében A civil szféra

Részletesebben

Public Relations egy egészségügyi intézmény szolgálatában

Public Relations egy egészségügyi intézmény szolgálatában Budapesti Gazdasági Főiskola Külkereskedelmi Főiskolai Kar Nemzetközi Kommunikáció Szak Nappali tagozat Public Relations szakirány Public Relations egy egészségügyi intézmény szolgálatában Készítette:

Részletesebben

A CIVIL SZERVEZETEK SZEREPE ÉS JELENTŐSÉGE AZ EGYÉNEK, KÖZÖSSÉGEK, ILLETVE A TÁRSADALOM SZÁMÁRA

A CIVIL SZERVEZETEK SZEREPE ÉS JELENTŐSÉGE AZ EGYÉNEK, KÖZÖSSÉGEK, ILLETVE A TÁRSADALOM SZÁMÁRA 616 politikai szocializáció A CIVIL SZERVEZETEK SZEREPE ÉS JELENTŐSÉGE AZ EGYÉNEK, KÖZÖSSÉGEK, ILLETVE A TÁRSADALOM SZÁMÁRA A civil szervezetek, mint az állampolgárok önkéntes szerveződései a társadalmi-kulturális

Részletesebben

Ellentmondások a nem állami szociális ellátások körében

Ellentmondások a nem állami szociális ellátások körében Debreceni Egyetem Állam-és Jogtudományi Kar Ellentmondások a nem állami szociális ellátások körében Készítette: Kovács Mária Mónika V. évfolyam Konzulens: Dr. Horváth M. Tamás egyetemi tanár Debrecen 2008.

Részletesebben

ÖSSZEFOGLALÓ A STRUKTURÁLT PÁRBESZÉD ELSŐ CIKLUSÁRÓL

ÖSSZEFOGLALÓ A STRUKTURÁLT PÁRBESZÉD ELSŐ CIKLUSÁRÓL ÖSSZEFOGLALÓ A STRUKTURÁLT PÁRBESZÉD ELSŐ CIKLUSÁRÓL ÖSSZEFOGLALÓ A STRUKTURÁLT PÁRBESZÉD ELSŐ CIKLUSÁRÓL Fiatalok Lendületben Program 2 ÖSSZEFOGLALÓ A FIATALOKKAL ÉS IFJÚSÁGI SZERVEZETEKKEL A SPANYOL

Részletesebben

Mi lesz a várandós nők felmondási védelmével? A fiatalok foglalkoztatásának lehetőségei. Lakáscélú hiteltámogatás interjú Fata Lászlóval

Mi lesz a várandós nők felmondási védelmével? A fiatalok foglalkoztatásának lehetőségei. Lakáscélú hiteltámogatás interjú Fata Lászlóval Jogi szaklap HR és munkaügyi szakembereknek 2014. szeptember 5. évfolyam 9. szám Ára: 2490 Ft A MUNKAÜGY ÉRTESÍTŐJE Mi lesz a várandós nők felmondási védelmével? A fiatalok foglalkoztatásának lehetőségei

Részletesebben

Támogatott foglalkoztatás szolgáltatás

Támogatott foglalkoztatás szolgáltatás Jásper Éva Csányi Zsuzsanna Támogatott foglalkoztatás szolgáltatás Jegyzet EÖTVÖS LORÁND TUDOMÁNYEGYETEM BÁRCZI GUSZTÁV GYÓGYPEDAGÓGIAI KAR Budapest, 2009 A jegyzet a következő kézikönyv átdolgozásával

Részletesebben

A "BOLOGNAI FOLYAMAT"

A BOLOGNAI FOLYAMAT OKTATÁSKUTATÓ INTÉZET KUTATÁS KÖZBEN Hrubos Ildikó A "BOLOGNAI FOLYAMAT" N o 235 RESEARCH PAPERS HUNGARIAN INSTITUTE FOR EDUCATIONAL RESEARCH Hrubos Ildikó A "bolognai folyamat" Európai trendek. A Bolognai

Részletesebben

rita s) e rte Készítette: 2. LOT]

rita s) e rte Készítette: 2. LOT] A ta rsadalmi befogada st szolga lo fejleszte sek (TA MOP 5. prior rita s) e rte kele e se fu ggele k 2013. február 22. Készítette: Teller Nóra [Városkutatás HÉTFA 7. LOT] vezető értékelő ő Csite Andráss

Részletesebben

A Kormány ifjúságpolitikai keretprogramja 2012

A Kormány ifjúságpolitikai keretprogramja 2012 A Kormány ifjúságpolitikai keretprogramja 2012 A Kormány ifjúságpolitikai keretprogramja 2012 KÖZIGAZGATÁSI ÉS IGAZSÁGÜGYI MINISZTÉRIUM NEMZETI ERŐFORRÁS MINISZTÉRIUM www.ujnemzedek.hu www.facebook.com/ujnemzedek

Részletesebben

Az előzetes tudás felmérése és elismerése

Az előzetes tudás felmérése és elismerése Az előzetes tudás felmérése és elismerése Készítette: Pillmann Judit Témavezető: Dr. Sallai Éva Veszprémi Egyetem, Tanárképző Kar Pedagógiai és Pszichológiai Tanszék Készült: 2006. 03. 12. TARTALOMJEGYZÉK

Részletesebben

VAJDASÁGI MAGYAR CIVIL STRATÉGIA (2012 2018)

VAJDASÁGI MAGYAR CIVIL STRATÉGIA (2012 2018) VAJDASÁGI MAGYAR CIVIL STRATÉGIA (2012 2018) Szabadka, 2012.április 1 Készítette a Regionális Tudományi Társaság a Magyar Nemzeti Tanács és a Vajdasági Magyar Civil Szövetség megbízásából, a Bethlen Gábor

Részletesebben

J e g y zőkö n y v. IF-3/2012. sz. ülés (IF-9/2010-2014. sz. ülés)

J e g y zőkö n y v. IF-3/2012. sz. ülés (IF-9/2010-2014. sz. ülés) IF-3/2012. sz. ülés (IF-9/2010-2014. sz. ülés) J e g y zőkö n y v az Országgyűlés Ifjúsági, szociális, családügyi és lakhatási bizottsága Ifjúsági albizottságának 2012. március 12-én, hétfőn 11 óra 08

Részletesebben

ALTERNATÍV MUNKAERŐ-PIACI SZOLGÁLTATÁS EGYSÉGES SZOLGÁLTATÁS-MÓDSZERTAN

ALTERNATÍV MUNKAERŐ-PIACI SZOLGÁLTATÁS EGYSÉGES SZOLGÁLTATÁS-MÓDSZERTAN ALTERNATÍV MUNKAERŐ-PIACI SZOLGÁLTATÁS EGYSÉGES SZOLGÁLTATÁS-MÓDSZERTAN Szerzők: Deák Éva Füzessy Józsefné Daróczy- Hajas Klaudia Hajas György Jásper Éva Kóródi Edit Pántya Erika Török Réka Valiczkó Éva

Részletesebben

15 év a tehetségesekért: elmélet és gyakorlat

15 év a tehetségesekért: elmélet és gyakorlat A Magyar Tehetséggondozó Társaság Kelet-Magyarországi Tagozata, a Debreceni Egyetem Pedagógiai-Pszichológiai Tanszéke és a Koroknay Dániel Általános Iskola (Mád) által 15 év a tehetségesekért: elmélet

Részletesebben

25 éves A FEHÉR GYŰRŰ

25 éves A FEHÉR GYŰRŰ 25 éves A FEHÉR GYŰRŰ Budapest, 2014 Fehér gyűrű. A kifejezés hallatán valami tisztára, erősre, biztonságosra gondolunk. A gyűrű kör alakja szimbólumok sokaságát hordozza. Ősidőktől fogva az örökkévalóság,

Részletesebben

Esélyegyenlőségi jó gyakorlatok 2011-ben

Esélyegyenlőségi jó gyakorlatok 2011-ben Esélyegyenlőségi jó gyakorlatok 2011-ben 2 Tartalom Sokszínű Szervezet TOP 10 díj Sokszínű Szervezet TOP 10 díjazottak Jó gyakorlatok a megváltozott munkaképességű emberek foglalkoztatására 5 7 17 Sokszínű

Részletesebben