oldal Bevezetõ 3 Ertsey Katalin: United Way - Stratégiai partner a cégek társadalmi felelõsségvállalási programjában 19

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "oldal Bevezetõ 3 Ertsey Katalin: United Way - Stratégiai partner a cégek társadalmi felelõsségvállalási programjában 19"

Átírás

1

2 2 Tartalomjegyzék oldal Bevezetõ 3 F. Tóth András: A konferencia elé 4 Péterfi Ferenc: Az önkéntességrõl 7 Dr. Bódi György: Az önkéntesség és az állam 17 Ertsey Katalin: United Way - Stratégiai partner a cégek társadalmi felelõsségvállalási programjában 19 Dr. Bíró Endre: Törvényjavaslat az önkéntes segítõ tevékenységrõl 23 Murányi Mónika: Önkéntes menedzsment 35 Justin Davis Smith: Az önkéntesség nemzetközi kitekintés 45 Galambos Rita: Az önkéntesség az oktatásban, az önkéntes munkából való tanulás 56 ZÁRÓDOKUMENTUM 65 MELLÉKLET Czike Klára: Az önkéntességrõl optimistán 71 Garas Ildikó: Néhány külföldi példa az önkéntesség törvényi szabályozására 76 Az önkéntesekre és önkéntességre vonatkozó jogi problémák Európában (Nemzetközi szakértõk találkozója, Varsó, Lengyelország, január ) 88

3 Bevezetõ 3 A most kézbe vett kiadvány a 2002-es Önkéntesek Hete eseménysorozat zárásaként megrendezett Önkéntesség Magyarországon címû konferencia elõadásainak és gondolatainak összefoglalása. A kötet a konferencia elõadóinak elõadásain kívül, a szekciók vezetõinek vitaindítóit, valamint a szekciók összefoglalóit is tartalmazza. Megjelentetésének elsõdleges célja, hogy azok is megismerhessék a találkozón elhangzottakat, akik november 22-én személyesen nem tudtak a szakmai megbeszélésen jelen lenni. Ezúttal is köszönet mindazoknak, akik az Önkéntes Központ Alapítvány elindításában közvetlenül, vagy közvetve segédkeztek, és akik szakmai és anyagi támogatást adtak ahhoz, hogy a 2002-ben az Önkéntesek Hetét, és ennek részeként a konferenciát megrendezhessük. A rendezvény fõvédnöke dr. Göncz Kinga, az Egészségügyi, Szociális és Családügyi Minisztérium államtitkár asszonya volt. Anyagi támogatók: Brit Nagykövetség, British Airways, Egészségügyi, Szociális és Családügyi Minisztérium, Holland Nagykövetség, Kanadai Nagykövetség; Soros Alapítvány. Külön köszönet illeti a konferencia résztvevõit, önkénteseit, elõadóit és moderátorait, akik vállalták a rendezvénnyel járó munkát és a közös gondolkodást. F. Tóth András igazgató Önkéntes Központ Alapítvány Budapest, 2003 július

4 4 F. Tóth András: A konferencia elé F. Tóth András Debrecenben született 1974-ben. Fõiskolai évei alatt kapcsolódott be a Youth Action for Peace (Via Pacis) nevü nemzetközi ifjúsági szervezet életébe, melyben 2000 õsze óta mint nemzetközi ügyvivõ tevékenykedik augusztusától Budapesten a NIOK Alapítványnál kezdett el dolgozni, ahol több más program mellett 1998 és 2000 kötött az Önkéntes Programot vezeti. Az OSI támogatásával Sok szeretettel köszöntök mindenkit az Önkéntes Központ Alapítvány (ÖKA) által szervezett elsõ konferencián. Sokan Önök közül talán most találkoznak elõször a szervezet nevével, ami nem is meglepõ, ugyanis alig valamivel több, mint 2 hónapja jegyezték be szervezetünket a Fõvárosi Bíróságon. Ennek ellenére az elõzmények sok évre tekintenek vissza. Két évvel ezelõtt a hazai önkéntesség fejlõdésének egy igen fontos állomásához érkeztünk el azzal, hogy Magyarország is csatlakozott az ENSZ által deklarált 2001 Önkéntesek Nemzetközi Évének elõkészítõ munkájához. Ebben a munkában Önök közül is sokan aktív résztvevõk voltak. Az Év sok-sok fontos eredménye közül a mi szempontunkból talán a legfontosabb az volt, hogy egybehangzó igény fogalmazódott meg az igény egy olyan új szervezet létrehozására, amely koordinálja és összefogja mindazon tevékenységeket, melyek a hazai önkéntesség fejlesztésére irányulnak. Az Év szervezõmunkájában országszerte több száz civil szervezet és számos minisztérium vett részt. Az Önkéntes Központ Alapítvány létrehozását a NIOK Alapítvány, a Demokratikus Ifjúságért Alapítvány, a Közösségfejlesztõk Egyesülete, a Nonprofit Humán Szolgáltatók Országos Szövetsége és a United Way Budapest Alapítvány munkatársai segítettek elõ. Az alapítvány célkitûzései közül a legfontosabbak: a magyarországi önkéntesek és az õket foglalkoztató szervezetek munkájának támogatása információval, tanácsadással és képzéssel; az önkéntes tevékenységek népszerûsítése; a hazai társadalmi környezet önkéntességet elfogadó változásának elõmozdítása magánszemélyek, társadalmi szervezetek, intézmények és vállalkozások részvételével végzett konkrét tevékenységeken keresztül. Céljaink melyek nagyrészt az Önkéntesek Nemzetközi Évében alkotott munkacsoportok által felvázolt feladatterv alapján lettek meghatározva megvalósítása érdekében a következõ konkrét feladatokat kívánjuk felvállalni:

5 Az egyik elsõ és talán legalapvetõbb feladatunk, hogy az önkéntes tevékenységeket végzõ emberek, valamint a civil szervezetek és nonprofit intézmények között kapcsolatot létesítsünk. Nagyon sok szervezet van, ahol nincsenek önkéntes segítõk, viszont számtalan olyan ember van, aki szívesen kapcsolódna be valamely közösségi, közhasznú tevékenységbe, csak éppen nem tudja, merre induljon el. Elképzeléseink szerint ezt a munkát rövid idõn belül - a honlapunkon is elérhetõ - interaktív adatbázis segíti majd. Az itt megjelentek rendkívül magas száma is jelzi, hogy komoly igény van arra, hogy képzések, tanfolyamok vagy akár konferenciák segítségével támogassuk azon szervezetek munkáját, melyek önkéntes programjuk hatékonyabbá tételén dolgoznak. E téma körüljárására szerveztünk a délutáni szekcióülések közül kettõt is. Az egyik Murányi Mónika vezetésével az önkéntes menedzsment témájával, a másik pedig Galambos Rita és Czike Klára közremûködésével az önkéntességre nevelés -sel foglalkozik. Szeretnénk, ha a témával kapcsolatban minél több hír és cikk jelenne meg a médiában. A most zajló Önkéntesek Hetének is a figyelem felkeltése az egyik fõ célkitûzése. Az emberek szemléletének kell megváltoznia, ebben pedig nagy segítséget jelenthet a média által biztosított tájékoztatás. Szeretnénk, ha a programok, események kapcsán híre menne, hogy Magyarországon sok ezren tevékenykednek önkéntesként, s e népszerûsítésnek köszönhetõen mind többen vállalnának a késõbbiekben ilyen tevékenységet. Külföldi kapcsolataink révén szeretnénk a hazai civil szervezeteket is mind több nemzetközi tapasztalathoz, kapcsolathoz és forráshoz juttatni. Aktív szerepet kívánunk betölteni a VolunteerNet nevû közép-kelet európai önkéntes központok hálózatában, és természetesen az Európai Önkéntes Központban (CEV) is, s ez többek között az Európai Bizottság köreivel biztosíthat konzultációs lehetõséget. Szeretnénk továbbá, ha Magyarországon is mind több ember kapcsolódhatna be nemzetközi önkéntes programokba, és mind több szervezet fogadna külföldrõl érkezõ önkéntest. Bár az Önkéntes Központ Alapítvány elsõsorban a hazai önkéntesség fejlesztését tekinti fõ feladatának, nem feledkezhetünk meg a nemzetközi közösségrõl sem. Ennek a témának a bemutatására kértük fel Dr. Justin Davis Smith urat, aki a londoni Önkéntes Kutatóintézetbõl érkezett a konferenciára. Folyamatosan nyomon követjük a hazai civil szervezeteket érintõ törvénykezést, és különbözõ minisztériumokkal együttmûködve szeretnénk elérni, hogy egy ésszerû, nem túl korlátozó, de a kereteket megfelelõ módon szabályozó törvény születhessen meg az önkéntességrõl. Úgy érezzük, hogy ehhez mára már megvan a kellõ kormányzati akarat, de talán errõl a szünet után még többet fogunk megtudni dr. Bódi György úrtól. Ennek fényében szerveztük az egyik legnagyobb érdek országban elinduló VolunteerNet Önkéntes Központok Közép-Kelet Európai Hálózatának elnökévé választják 2 évre 1999-ben ben aktívan kapcsolódik be az Nemzetközi Önkéntesek Éve hazai eseményeinek elõkészítésébe, s a létrejövõ Nemzeti Bizottság tagjának választják júniusában a Debreceni Egyetemen szociálpolitikus diplomát szerez Nonprofit Menedzsment kiegészítéssel szeptemberétõl a Nemzetközi Évben aktívan résztvevõ szervezetek által közösen létrehozott Önkéntes Központ Alapítvány igazgatójaként kezd el dolgozni.

6 6 lõdést kiváltó délutáni szekciónkat is, mely az önkéntesség és a jog kapcsolatát elemzi dr. Bíró Endre és Garas Ildikó vezetésével. Felmérések, kutatások készítésével szeretnénk feltérképezni a hazai önkéntesség fejlõdését. További célunk, hogy az elkövetkezendõ évek során más városokban és településeken is jöjjenek létre hozzánk hasonló szervezetek, programok, illetve olyan szervezetekkel alakítsunk ki együttmûködést, amelyek ezt a tevékenységet esetleg már végzik is. A hazai önkéntesség fejlesztését nem lehet csupán egy fõvárosban mûködõ szervezet munkájának segítségével elvégezni, ebben a nyugat-európai és a környezõ országok példái is megerõsítenek bennünket. E tevékenységeket összefogva, együttmûködésre törekszünk állami, nonprofit és piaci szervezetekkel, intézményekkel is. Arra kérjük Önöket, hogy tiszteljenek meg bennünket érdeklõdésükkel, kérdéseikkel. Az együttmûködés és a bizalom számunkra nagyon fontos alapértékek, és hiszünk abban, hogy a civil szervezeteknek vetélkedés helyett a közös munkára kell koncentrálniuk. Csak így lehetünk igazán hatékonyak, s az elõttünk álló sok feladatból biztosan mindenkinek akad bõven elvégzendõ munka. Végül kellemes és hasznos konferenciát szeretnék kívánni Önöknek. Remélem, hasznosnak ítélik majd az itt eltöltött idõt, és a késõbbiekben is lesz alkalmunk egymással találkozni, együttmûködni. Köszönöm a figyelmüket!

7 Péterfi Ferenc: Az önkéntességrõl 7 Mesélik, hogy Afrika nyugati partjainál idõnként nagy szélvihar kerekedett, s az óriási viharban és a hullámokban nagyon sok turistát kellett kimenteni. Egyszer valakinek eszébe jutott, hogy készüljenek fel ezekre a helyzetekre: szakemberekbõl egy önkéntes csapatot szerveztek, s amikor jött a vihar, mentették a fuldokló turistákat. Késõbb támogatásokat nyertek különféle pályázatokból, és segélyhelyet, elõbb egy kõépületet, majd kis kórházat, késõbb szálloda-szanatóriumot építettek. Egyszer csak felfigyeltek az önkéntes alapítók, hogy idegesíti a légkondicionált hallokban közlekedõket a sok szenvedõ, vízbõl kimentett turista, akik rosszullétükben néha még a kókuszszõnyeget is összehányják. Elegük lett az önkéntes parti mentõknek, ez már nem az õ világuk volt. Így arrébb álltak, s jó 100 kilométerrel délre megint menteni kezdték a viharba került hajósokat és fürdõzõket. Itt is sikeresek voltak, támogatásokat nyertek, épülni kezdett elõbb egy kis bodega, majd egy kórház A vendégek egy idõ után háborogtak a rossz állapotú, vízbõl kimentett, a szõnyeget is összehányó fuldoklók miatt Utóbb innen is délre vonultak, hogy a maguk erejébõl és kedvére újra kezdjék az önkéntes segítést. Azt mondják, aki a térképen jól körülnéz, Afrika nyugati partja mentén végig elegáns, légkondicionált szállodaláncokat lát, köréjük épült városokkal. A megélt élmény jelentõsége Saját emlékeimben kutattam. Az elsõ önkéntes élményem egy megfosztottság, egy hiány kapcsán jutott eszembe. Egy Pest közeli kis faluban laktam kisgyermekkoromban. Egyik vasárnap kora délután arra ébredtem, hogy a falu hangosbemondójában szól az óvodáscsoportunk mûsora. Verset mondtak, énekeltek a falu nyilvánossága elõtt a hangszórókban a társaim. Engem valami miatt kihagytak. Mivel magyarázat nélküli volt az ok, sokáig fájt a dolog. Következõ emlékem ugyanebben a faluban, amint kisiskolásként elõbb vadgesztenyét gyûjtöttünk csapatosan, majd a következõ évben, az akkor még újdonságnak számító kolorádóbogarakat szedtük a levelekrõl a burgonyaföldeken jókora befõttesüvegekbe. Tízéves korom körül a rendszeres zuglói templomi ministrálás jutott eszembe. Középiskolásként a Péterfi Ferenc - közösségfejlesztõ Korábban ifjúsági klubokkal foglalkozott, a 70-es években az Újpalotai Szabadidõ Központ alapítója, vezetõje. A közösségfejlesztõi munka során maga is több önkéntes szervezetben dolgozott. A gyakorlati munkában, a felsõoktatásban is képviselõje ennek a szakterületnek. Jelenlegi önkéntes szerepei: a Közösségfejlesztõk Egyesületének titkára, a Civil

8 8 Rádió elnöke. Munkahelyén a Magyar Mûvelõdési Intézetben a Közösségfejlesztési Osztály vezetõje. diáksportot és annak faliújságját szerveztem, vezettem évesen a BKV Elõre serdülõ focicsapatának frissen végzett edzõje voltam önkéntesként. Ugyanebben az idõben a zuglói Kassák Klub klubvezetõje lettem, több évre. Késõbb voltam lázadónak titulált lakótelepi egyesület titkára, ugyanitt helyi lap szerkesztõje. Most egyebek mellett a Civil Rádió elnöke vagyok és persze egyik mûsorkészítõje, egy a 120 fõs önkéntes csapatból. Nem hiszem, hogy extrém, valamitõl különleges lenne az én önkéntes múltam (és jelenem). Ha alaposan és részleteiben végiggondolja valaki az életét, legtöbbünknek iskolásként, munkavállalóként a munkahelye tájékán, lakópolgárként, szülõként és még számtalan más szerepünkben vannak önkéntes élményeink. Ha valamelyiket is törölni kellene a múltunkból, szegényebbnek éreznénk magunkat. Valamitõl megfosztva. Sokan vagyunk így, hogy a bankszámlánk a hónap végén nem áll valami fényesen, de gazdagnak tarthatjuk magunkat. Bizonyára Önök/Ti is jól tudjátok, hogy Nyugat-Európában, az Egyesült Államokban, a polgári demokratikus hagyományú országokban milyen gazdag múltja, kultúrája van az ilyen keretekben végzett munkának. Ezeken a helyeken a politikai kultúra fontos része az önkéntesség. Hogy csak egy példát mondjak: ha valaki egy komoly munkahelyre, ösztöndíjra, valamilyen elismerõ címre pályázik, a szalonképesség, a szakmai és társadalmi elismerés egyik legalapvetõbb feltétele, hogy legyen valódi önkéntes tevékenységben eltöltött múltja, önéletrajzában legalább fél oldalban szóljon az önkéntesként végzett tevékenységekrõl. Kik lehetnek a meghatározói, alakítói annak, hogy az önkéntesség ilyen szükségletté, a társadalmi kultúra részévé váljon? Maguk az önkéntesek, tehát ez a szektor munkájával, értékeivel, jó hírével; a média amely a közvélemény egyik legfõbb alakítója; a politika a központi kormányzati és helyi, önkormányzati szinten is. A következõkben hat tételben fogok beszélni az önkéntesség számomra fontos momentumairól, s mindegyik tételhez egy-egy kis önkéntes-történetet mondok el. Az önkéntesség eszméjérõl Az önkéntes munka fõbb jellemzõi: személyes indíttatású, szabad, egyéni választáson alapszik; anyagi érdekektõl mentes;

9 mások javát szolgálja; elõsegíti, hogy egyének és közösségek részesei legyenek saját problémáik megoldásának; egyidejûleg hasznos a támogatásra szorulóknak és az önkéntes munkát végzõknek. 9 Az önkéntes tevékenység jellemzõ típusai: kölcsönös segítségnyújtás és önsegítés; jótékonyság, mások segítése, filantrópia: Jellemzõen a civil társadalom szervezõdéseinek keretében (egyesületekben, alapítványokban) valósul meg, bár az állami szektorban, a gazdasági szektorban, s magánkezdeményezésként is gyakran elõfordul; közösségi részvétel és állampolgári szerepvállalás: A társadalmi aktivitást, a részvételt emeli ki ez a megközelítés, azt a helyzetet, amikor az önkéntes önerejével járul hozzá környezete, a társadalom alakításához, ezzel egyidejûleg saját hasznosságának tudata is jelentõsen erõsödik. (Jelentheti ez az irányításban, egy fejlesztési folyamatban, de a végrehajtásban történõ részvételt is); közérdekû ügyek képviselete, társadalmi kampányok megszervezése: Lehetnek ezek helyi, vagy szélesebb jelentõségû kérdésekben való szerepvállalások, közösségi érdekek érvényesítésére irányuló érdekegyeztetések, lobbizás, társadalmi akciókban való részvétel, fellépések jogvédelem kapcsán. Értékei és hagyományai: Az önkéntes munka igen jelentõs gazdasági erõforrást jelent. Éppen emiatt szokták ezt a területet nemzeti tényezõként is emlegetni. Még a leggazdagabb államok sem képesek társadalmi problémáikat az állampolgárok, az önkéntes szervezetek bevonása nélkül megoldani. Az önkéntes szektor olyan területeken és olyan szükségletek kielégítésében képes szerepet vállalni, ahol az állam valami miatt nem tud megjelenni például ha nem uniformizált, a standardtól eltérõ speciális szükséglet keletkezik, vagy a gazdasági megtérülés kilátástalansága miatt az üzleti szektor meg sem akar jelenni. Máshogyan fogalmazva: az önkéntesség, a filantrópia a versennyel, az önzéssel szembeni ellensúly szerepét is betölti. Mivel az aktív társadalmi részvétel lehetõségét kínálja, fejleszti a kezdeményezõ- és a cselekvõkészséget, melyek a közösségi fejlesztõmunkának is alapvetõ értékei. A közösségi munkavégzés során többnyire erõsödik a résztvevõkben a felelõsségvállalás, az állampolgári elkötelezettség, a bizalom, a mások szempontjainak figyelembe vétele, a kölcsönösség és a szolidaritás is. Elmondható tehát, hogy az önkéntes munka sok esetben mentális, lelki szükségleteket is kielégít.

10 10 A részvétel esélyt kínálhat a társadalom perifériájára szorult embereknek és különféle csoportoknak is a bekapcsolódásra, az integrációra, HA az önkéntes munka meg tudja szólítani a társadalom peremére szorultakat is. Máshogyan fogalmazva: az önkéntesség gyakran a társadalomban való részvétel egyetlen (némelyek számára utolsó) eszköze. A Civil Rádió igen sok erõfeszítést tesz, hogy olyanok számára is hozzáférhetõvé tegye a mikrofont, akik máshol nemigen szólalhatnak meg, nemigen hallathatják a hangjukat. Több korábbi alkalomhoz hasonlóan a közelmúltban is hétvégi képzést szerveztünk látás- és mozgássérültek, valamint kortárssegítõ fiatalok számára. Kívánom azt a remek élményt mindannyiuknak, amit ennek a munkának a során munkatársaimmal mi szerezhettünk. Az önkéntes munkát jellemzõ elõnyök az érintettek részvétele a társadalmi problémák megoldásában, gyors rámozdulás az új szükségletekre, olcsó és hatékony munkavégzés mellett számba kell vegyük ennek a területnek a gyengéit is. Az egyik ilyen jellemzõ, hogy tartós, hosszú távú és folyamatos szolgáltatást ha annak ellátásához nem érkezik állami, vagy más forrás nemigen tud az önkéntes szektor önmaga ellátni. Ugyanakkor gyakori, hogy éppen a szektorok közötti együttmûködésre építve önkéntes munkával ellátott feladatból idõvel új munkahely teremtõdik. Az érintettek részvételének és az önsegítésnek példájaként mesélem: a felhalmozott háztartási közüzemi adósságok felszámolásán dolgozó szociális munkások a közösség segítõ erejében bízva egy városrészben háztartásklubot szerveztek a törlesztési munkába bekapcsolódó asszonyokból. Csirkemell-akció van a kék ABC-ben, fél áron lehet húst kapni jelzett az egyik asszony, s megindult a körtelefon, egymást hívták a hírlánc tagjai. Önkéntes jelzõrendszer fejlõdött ki együttmûködésükbõl, amely már nem csak a beszerzések, vásárlások megkönnyítését, de más fontos háztartási problémák megbeszélését, közös megoldások keresését is szolgálja. A történethez A magyar történelemben az önkéntes hagyományok kialakulásakor az államalapítás utáni idõkben a katolikus egyház volt az elsõ fõszereplõ, bár ezt a domináns szerepét a késõbbiekben nem tartotta meg. A közösség kötelezettsége volt, hogy az elesetteket, a szegényeket nem szabad magukra hagyni. Ezt az egyén felé a vallási parancsok és a társadalmi normák közvetítették a különbözõ korokban. A szerzetesrendek és a kolostorok mellett (késõbb azoktól függetlenedve) világi testvériségek és

11 testvérületek jöttek létre, azzal a céllal, hogy a gazdasági és jótékonysági feladatokat átvegyék, mûveljék a földet, mûködtessék a fogadókat, ispotályokat, alamizsnát osszanak a szegényeknek. Az iparos szervezetek, a kézmûvesek társaságai és a céhek gazdasági funkciójuk mellett kölcsönös segítségnyújtást biztosítottak a tagjaiknak. Elõírták, hogy kötelesek társaikat és azok családjait segítségben részesíteni (betegek ápolása, elhunytak eltemetése, özvegyek, árvák támogatása). A szabad királyi városok polgáraiknak elõjogok egész sorát biztosították, ezzel képessé tették õket arra, hogy létrehozzák azokat a világi jótékonysági intézményeket, amelyek már nem tartoztak a katolikus egyház befolyása alá. Az önkéntes munka a második világháborút követõ szocialista rendszerben elveszítette a szabadon választható jellegét. Többnyire központi politikai irányítással szervezték azokat társadalmi munka néven. A részvételt, ha az nem is volt kimondottan kötelezõ, de a közvetett presszió miatt semmiképpen nem lehetett önkéntesnek nevezni. A különféle célokat, akciókat nem a polgárok maguk kezdeményezték, hanem azok valamelyik hatalmi, politikai központból indultak. A helyi kezdeményezéseket amelyek az igazi önkéntes munka egyik meghatározó jellemzõi semmilyen területen, így itt sem támogatta ez a rendszer, hiszen abban folyamatosan a központi akarat kikezdését, veszélyes tendenciát sejtett. Ez a közvetlen közelmúlt, a társadalmi munka emléke, az ehhez kapcsolódó elõítéletek is nehezítik manapság az önkéntes munka egészséges méretû elterjedését. 11 Az önsegítésre egy lakóhelyi példát említek. ETA (Egyesületi Támogatási Alapítvány) így hívták az Újpalotaiak Baráti Köre Egyesület önsegítõ pénzalapját, amelyet a helyi egyesület alapított a 90-es évek elsõ felében. Ebbe a háztartási csereakciók során gazdát cserélt bakancsok, pulóverek, iskolatáskák, játékok, a tagok családjában feleslegessé vált háztartási eszközök eszmei értékeit fizették be az egyesületi tagok. Ebbõl a pénzalapból, ha valaki megszorult (kisgyerek született, vagy éppen családi baj történt valahol), lehetett féléves részletfizetésre kölcsönt felvenni. Rendkívüli esetekben vissza nem térítendõ támogatást is megítélhetett a pénzalapból a kuratórium. Mai adatok, trendek A Központi Statisztikai Hivatal (KSH) felmérései szerint az informális (nem szervezethez kapcsolódó) önkéntesek 1995-ben a felnõtt korú népesség 29%-át tették ki (meghaladta a fõt). Formális szervezetekben önkéntes munkát a felnõtt korú népesség 5%-a ( fõ) az informális keretek között önkéntes munkát végzõk arányának csupán a hatoda végzett. Ez a trend az informális

12 12 önkéntesség jelentõsen magasabb aránya a szervezett keretekben végzettnél a nyugati országokra is igaz, ha nem is ilyen arányban. A KSH évi adataiból néhány, amely csak a formális keretek közötti önkéntes munkára vonatkozik: A nonprofit szervezetek több mint 2/3-a számíthatott önkéntesek segítségére. Az önkéntesek száma 2000-ben meghaladta a 400 ezer fõt (99-ben 313 ezer). Az általuk teljesített közel 35,5 millió munkaóra (99-ben 30 millió) körülbelül 17 ezer fõállású foglalkoztatott (99-ben 14 ezer) munkaidejének felel meg. Munkájuk értéke megközelítette a 18 milliárd forintot (99-ben 12 milliárd) A lakosság hozzájárulása a nonprofit szervezetek mûködéséhez (1999/2000). A lakosság hozzájárulása a nonprofit szervezetek mûködéséhez (1999/2000) ben (milliárd Ft-ban) 2000-ben Magánszemélyek tagdíja 12,2 11,3 Lakossági adományok 9,1 11,2 Önkéntes munka ért. 12,0 18,0 Összesen: 33,3 40,5 milliárd forint A fentiek alapján az önkéntes munka 3,5%-kal növelte a szektor rendelkezésére álló forrásokat 2000-ben. Az önkéntes segítés leggyakoribb tartalma a szervezetek alaptevékenységéhez, továbbá adminisztratív feladatok végzéséhez és adományszerzéshez kapcsolódik. Különösen nagy volt arányait tekintve a lakossági segítség jelentõsége a kisebb szervezeteknél. Az 50 ezer Ft alatti bevételi kategóriában az önkéntes munka értéke meghaladta a szervezetek pénzbevételének 13-szorosát, s az 51 és 500 ezer Ft közötti összeggel gazdálkodó szervezetek esetében is valamivel nagyobbnak bizonyult az önkéntesen végzett munka értéke a szervezetek tényleges bevételeinek összegénél. Kimutatható, hogy a kisebb közösségek átlátható kapcsolatrendszere kedvezett az önkéntes munka megszervezésének. Minél nagyobb volt a település, annál kisebbnek bizonyult az önkéntes munka súlya. Az igénybe vett munkaerõn belül az önkéntes segítõk aránya a fõvárosban csak 16% volt, a községekben viszont elérte a 33%-ot. A KSH vizsgálata szerint 2000-ben a lakossági segítõkészséget jelentõsen befolyásolta kifejezetten taszította a személytelenség, a túlzott mértékû intézményesültség és az államközeliség.

13 Az önkéntes munka gyakorisága a fõállású alkalmazottak arányához képest Fõállású alkalmazottak Önkéntesek (teljes munkaidõs foglalkoztatásra átszámítva) 1. Vallás 50,8% 49,2% 2. Polgárvédelem, tûzoltás 62,2% 37,8% 3. Jogvédelem 54,5% 45,5% 4. A közbiztonság védelme 12,7% 87,3% 5. Többcélú adományosztás, nonprofit szövetségek 59,5% 40,5% 13 Az önkéntes munka gyakorisága a fõállású alkalmazottak arányához képest Ezek az adatok azt is jelzik, hogy a biztonságérzethez kapcsolódó tevékenységek esetében (talán a vallási tevékenységet sem eretnekség ide sorolni) tipikusan magas az önkéntes munka aránya. A jelentõs számú foglalkoztatottal bíró területek közül egyedül a szociális ellátás az, amelyik viszonylag magas (19,3%) arányú önkéntes közremûködésre is számíthatott, a többi ágazatnál az önkéntes munka aránya 10% alatt maradt. Visszatérve e gondolatkör elejére, az önkéntes munkavégzésnél fontos szempont a formalizálódás, a hivatalossá válás kérdése. Bizonyos szintû szervezettséghez többnyire természetesen kapcsolódik a megbízhatóság, a kiszámíthatóság, az ellenõrizhetõség, a folytonosság, a széleskörû mozgalommá fejlõdés. Ebben az intézményesülési de nem bürokratizálódási folyamatban, a keretfeltételek megteremtésében az államnak és az önkormányzatoknak kikerülhetetlen szerepe van. Ugyanakkor gyakran az önkéntes munka hangulatát, természetét keresztezheti, kiolthatja a túlzottan hivatalossá válás. Vagy az, ha fõként városi és országos központokban a természetes segítõkészséget, az önkéntes munka kapacitását, annak hatékony megszervezése ürügyén, kiemelik természetes közegébõl, környezetébõl és visszaközvetítik más rászoruló környezetbe. Fontos szerep marad az önkéntes központok tekintetében is, hogy elsõsorban helyi szinten igyekezzen az embereket ösztönözni arra, hogy aktív szerepet játsszanak a saját közösségükben. A belsõ források meghatározó jelentõsége A Duna Tv-ben láttam, hogy a Székelyföldi Szentegyházi Gyerekfilharmónia 130 tagjának itthoni fogorvosok egy csoportja felajánlotta: önkéntes munkában rendbe teszi a fogazatát. Fúrtak, tömtek, kezeltek, KSH 2000

14 14 s a gyerekek egy szép koncerttel köszönték meg családjuk nevében is a megfizethetetlen önkéntes szolgáltatást. A közösségi munkában megtalált új szerep egyik legfõbb jellemzõje a helyi közösségre, annak szükségleteire és saját erõforrásaira való odafigyelés. Jellemzõ adottsága volt a külsõ forrásokban szegényebb helyi társadalmi csoportoknak korábban, hogy jól megtanulták a saját belsõ erõforrásaikat megkeresni, kibontani, abból építkezni, táplálkozni. Ám most egyre gyakoribb, hogy civil szervezetek a külsõ források, támogatások, kapcsolatok bevonását keresik, tanulják. Ez a folyamat egy bizonyos mértékig szükségszerû is, de gyakran a külvilág az EU-, a PHARE-programok, továbbá amerikai és más külsõ eredetû források kecsegtetése eltúlzott mértékben, felelõtlenül és kizárólagosan ezekre terelik a figyelmet. Elõtérbe kerülnek az anyagi források, sokan egy-egy pályázatíró tanfolyamban látják a megváltást, a megoldást. Ez a tendencia egy bizonyos mértéket meghaladva tévesen arra tanítja, szocializálja a civil társadalmat, hogyan kell megszerezni, felhasználni, elfogyasztani a kívülrõl szerzett forrásokat. Félõ, hogy ezek hajszolása közben elvész a saját belsõ erõforrásaikra, a helyi adottságok, értékek kibontására, a helyi közösségre való visszafigyelés képessége. A javakért való küzdelemben könnyen elsorvad az építés/önépítés jelentõsége; a felhasználás/elhasználás készsége kiszorítja a saját teremtés tudását. Az önkéntes munka annak megszervezése, az önkéntesek befogadása, felkészítése, beillesztése helyi közösségi folyamatokba tipikusan ilyen feladat, amelyre, mint fontos belsõ erõforrásra, veszélyes dolog nem figyelni. Az önkéntes munka és a nyilvánosság A Hospice Alapítvány egyik képviselõje mesélte pár éve, hogy megkeresték valamelyik televíziót, nem adnának-e hírt a közelmúltban elindult munkájukról. A riporter gondolkodott kicsit, majd azt ajánlotta, hogy halottak napja körül keressék õt, akkor lesz ennek hírértéke. Egyszerûen megfogalmazni a céljainkat, szándékainkat, bemutatni értékeinket, világosan kommunikálni, csatornákat és világos nyelvezetet találni az üzeneteinknek, elhelyezni és megjeleníteni önmagunkat a társadalmi nyilvánosságban érdeke ez, de gyengéje is az önkéntes szektor egészének. Hogy a szervezeteknek mennyit kellene ebben a kérdésben fejlõdnie, az egy másik elõadás(sorozat) témája. De a tömegkommunikációs eszközöknek, a médiumoknak is rengeteg sara van ezen a téren. Néhány igazán elkötelezett újságírót leszámítva nemigen számíthat a szektor mostanság innen segítségre.

15 Ma, amikor mindenki a média eszközévé válik, s nem a társadalom eszköze a média, amikor legfeljebb marketing-kampányok termékévé, produkcióvá válhat az elesettség, a segítségre, perifériára szorultság, hogyan várhatjuk el a médiától azt, amit a nemzetközi gyakorlatról így idéz egy holland szerzõ: a média lehetõséget kínál a kormányoknak arra, hogy pozitív képet fessenek az önkéntességrõl, és több embert bátorítsanak a részvételre, különösen a társadalmilag kiszorított csoportokból. A szélesebben vett társadalmi kommunikációból is éppen a társadalom szorul ki, kitölti azt a politikai és gazdasági érdekcsoportok köre, s ezzel kiszorítja a média tematikájából az önkéntes szektort, a társadalmi párbeszédbõl taszítja ki az önkéntességet. Önkénteseknek és szervezeteinknek maguknak kell alkalmassá válniuk a kommunikációra, a magabiztos megjelenésre a nyilvánosságban, megszervezni kiadványaikat, s kiharcolniuk az odafigyelést. 15 Van-e ellenszolgáltatása az önkéntes munkának? Káposztásmegyeri fiatalok mesélték egyszer egy riportban nekem a Civil Rádióban, hogy rendszeresen járnak Nógrád megyébe egy szociális szeretetotthonba idõseket látogatni. Nagyon nehezen tudtam magam legyõzni mesélte egy 17 év körüli fiú, mikor elõször el kellett mennem. Már az elsõ alkalmakkor rájöttem, hogy örömöt tud jelenteni egy tekintet, ha vizet adok valakinek, vagy ha megfogom a kezét. Azt vettem észre, hogy én kaptam valamit az ottaniaktól, amitõl azután örömöt jelentett odajárni. Mindannyiszor több leszek, s valahogy feltöltõdve, gazdagodva jövök el. Az önkéntes munka kapcsán sokan felvetik, hogy éppen, mert önkéntes nem eléggé kérhetõ számon a munkavégzõk teljesítménye, nem lehet felelõsséget, szakmai színvonalat megkövetelni az itt dolgozóktól, mert nincs a szervezetek részérõl ellenszolgáltatása. Biztos, hogy igaz ez a feltételezés? Egy konferenciasorozaton a csoportmunkákban résztvevõktõl azt kérdeztük, hogy mi motiválja az embereket az önkéntes munkára. A következõ érveket sorolták: érzékenység a társadalmi problémák iránt, a másik segítése, jótékonykodás, belsõ elkötelezettség, elismerés hiánya, változás-változtatás igénye, személyes élmény, érintettség, segítés-segítettség megélése, mintakövetés, elkötelezettség elhivatottság, veszély elhárítása, közéletre való felkészülés, igényesség, szereplési vágy kiélése, kirekesztettség érzése, szeretet hiánya, karrierépítés, önmegvalósítás, tanulási kedv, közösséghez tartozási vágy Arra a kérdésre pedig, hogy mit kap az önkéntes az ilyen munkavégzés során, a következõket válaszolták: ismertséget, odatartozást, jó hírnevet, elismertséget, tiszteletet, megbecsülést, új kapcsolatokat, változást, új karriert, társadalmi kapcsolatok kiszélesedését, az elzártság feloldását, az elszigeteltségbõl

16 16 való kilépést, új szerepeket, biztonságérzetet, önbizalmat, a személyiség épülését, személyes figyelmet, önmegvalósítást, elfogadást, szabadságot, tudást Úgy gondoljuk, ezek olyan adományok, amelyeket sok gazdag ember igen nagy összegekkel szeretne megvásárolni önmagának nem mindig sikerrel. Bátran kijelenthetjük tehát, hogy az önkéntes munka során olyan ellenszolgáltatások, értékek és elõnyök keletkeznek az ilyen munkát vállalók számára, hogy nem lehet pusztán csak viszonosság nélküli, egyoldalú áldozatvállalásról beszélni. Ez is felbátoríthatja az önkénteseket foglalkoztató szervezeteket követelmények támasztására. Tapasztalatunk és meggyõzõdésünk, hogy éppen az erõs motiváltság és elkötelezettség okán, valódi szakmai teljesítmény várható el az önkéntesektõl. Sõt, a munkájukkal kapcsolatos igényességet többnyire önmaguk követelik meg a foglalkoztatóktól. Azt a tévhitet is jó lenne eloszlatni a fentiek kapcsán, hogy az önkéntesek amolyan jószándékú, ámde laikus társaság. A példákból tudható, hogy igen komoly képesítést, szakértelmet, tudást igénylõ feladatokat látnak el gyakran önkéntes munkában. Azonban ennek kapcsán is meg kell ismételnünk, hogy komoly odafigyelést és megbecsülést igényel az önkéntesek foglalkoztatása: a feladatok pontos megfogalmazását, s az elvégzett munka értékelését. Mivel gyakran a problémák és feladatok megfogalmazása, értékelése az önkéntesekkel közösen történik, a szervezetekben optimális esetekben a hierarchikus döntések helyett a konszenzusos döntéshozatal a dominánsabb. Általában kampányszerû munkában gondolkodunk az önkéntesekrõl, ugyanakkor vágyakozunk az önkéntesekkel való tartós, rendszeres együttmûködésre. Sokféle dolog van az életünkben, amelynek saját élményként van meghatározó jelentõsége. Az önkéntességrõl is talán lehet érdekesen beszélni, de a megélt élmény az igazi. Felhasznált irodalom: Czike Klára: Önkéntesség számokban, Esély 2001/6. Kelemen Károly: Amit az üzleti világ a nonprofit szervezetektõl tanulhat, Parola 1996/3. Kuti Éva: Hívjuk talán nonprofitnak, Nonprofit Kutatócsoport, Budapest, o. KSH Társadalomstatisztikai Közlemények, Budapest, Liling Tamás Péterfi Ferenc: Az önkéntes munka a társadalmi környezet gyümölcse, Parola 2001/1. Nonprofit szervezetek Magyarországon Önkéntes munka Magyarországon, KSH, Önkéntesek Nemzetközi Éve Önkéntesség és az állam szerepe, Nederlandse Organisaties Vrijwilligerswerk Utrecht változat Péterfi Ferenc: Az önkéntesség újjászületése, Parola 1997/1.

17 Dr. Bódi György: Az önkéntesség és az állam 17 Kicsit irigykedve hallgattam az elõttem szólókat, hiszen õk konkrét, személyes és élõ példákkal tudtak élni, s így tudták bemutatni az önkéntességet. Nekem arról kell beszélnem most, hogy a kormány és az állam mit tesz, mit tud tenni az önkéntesség érdekében. Mint a Miniszterelnöki Hivatal (MeH) Civil Kapcsolatok Osztályának vezetõje vagyok itt, de szeretném jelezni, hogy jó néhány kollégám a kormányzati szférából itt ül a hallgatóság körében, így az Igazságügyi Minisztérium, az Egészségügyi Minisztérium, a Szociális és Családügyi Minisztérium és a Munkaügyi Minisztérium is képviselteti magát, ezért valamennyiük nevében szólok. Idõben rendkívül jól egybeesik ez a konferencia a kormányzat civil stratégiájának megjelenésével, aminek tervezete számos helyen megjelent, valamint a kormányzati portálon keresztül is eljuttattuk a civil szféra képviselõihez véleményezésre. Ez a tervezet egy új idõszak megjelenését jelenti, hiszen elérkezett a civil szférában egy olyan minõségi szakasz, amelyben már nem számítunk arra, hogy évente sok ezer új szervezet alakul. Reményeink szerint a mûködõ szervezetek tevékenységére egyre inkább a minõségi munka, a stabilitás és a kiszámíthatóság lesz jellemzõ, a kormányzat pedig ezzel a mostani tervezettel megfelelõ hátteret szeretne teremteni és biztosítani ehhez. A kormányzat civil stratégiájának tervezetébõl ki kell emelni három elvet, amelyek az önkéntesség kiteljesedéséhez létfontosságúak: függetlenség, partneri viszony feltételezése és kialakítása, politikamentesség. Az imént hallott elõadásban is hangzott el utalás arra, hogy egy felülrõl vezérelt, nem az öntevékenységen alapuló önkéntesség milyen hatású a társadalom fejlõdésére. Ugyanakkor azt is láthattuk konkrét adatokkal alátámasztva, hogy az önkéntesség ereje mennyire nélkülözhetetlen az üzleti szféra, az állam, az egész társadalom számára. Számos tennivalója van tehát a kormánynak. Ezek közül a legfontosabb a forrásteremtés, valamint a szükséges jogszabályok megalkotása. Emellett szükség van konkrét tevékenységekre is, például civil központok fejlesztésére, hálózatok kialakítására, illetve egy budapesti regionális civil szolgáltató központ megteremtésére. Nagyon fontos része a stratégiának a társadalom informálása, felkészítése, az önkéntesség nagyobb társadalmi nyilvánosságának megteremtése. Dr. Bódi György Dr. Bódi György a MeH Kormányzati Informatikai és Társadalmi Kapcsolatok Hivatala Civil Kapcsolatok Fõosztályának vezetõje szeptember 10. óta. Másfél évtizede tevékenykedik a civil szférában, júliusa óta a Szegedért Alapítvány titkára (e tisztséget - önkéntesként - jelenleg is betölti). Közgazdász értekezését nonprofit pénzügyekbõl írta, publikációi és oktatói tevékenysége

18 18 elsõsorban e területhez kötõdik. Közel 30 tanulmányt írt, a KJK KERSZÖV Kiadónál 2002-ben jelent meg a Hogyan szerezzük meg az állampolgárok adójának 1 %-át? önálló kötete. Részt vett az ELTE-n akkreditált "Civil társadalom - nonprofit szervezetek" tantárgy kidolgozásában. Több hazai felsõoktatási intézményben oktat nonprofit kurzusok keretében. Ahogy mondani szokás, ebben az országban minden egyes kormányváltással újrakezdõdnek a dolgok. Az Önkéntesek Nemzetközi Évének kormányzati szintû történései olyan hagyatékot hagytak a mostani kormányra, amit érdemes, sõt kell is folytatni. A rendezvények, szakmai fórumok sokasága mellett ki kell emelni, hogy elkezdõdött a Polgári Törvénykönyv alapítványokkal foglalkozó fejezetének módosítása is. Mit tehet tehát a mostani kormány? Legfontosabb tevékenysége az kell hogy legyen, hogy magatartási mintát nyújt, valamint szemléletet formál. Ez fontos lehet az üzleti szféra felé, valamint nélkülözhetetlen a társadalom számára és elõsegíti az elõbb már felsorolt célokat. A hozzáadott érték felismerése azt jelenti, hogy a Kormány nem fentrõl ereszkedik le az önkéntességhez, nem elfogadja az önkénteseket és a velük foglalkozó szervezeteket, hanem tartalmi párbeszédet épít ki velük. Amikor a szervezõkkel arról beszélgettem, hogy mit is várnak tõlem ezen a konferencián, akkor többoldalú konzultációba kezdtem a kormányzat képviselõivel, és most ennek alapján bejelenthetem, hogy partnerek vagyunk, és kezdeményezõk leszünk egy önkéntességi törvény elõkészítésében. Ennek szükségességére elég az az egy példa, hogy jelen pillanatban egy építkezésen dolgozó önkéntest semmi nem különböztet meg egy ugyanott feketén dolgozó munkástól. Továbbá igen fontos területe a stratégiának az önkéntesség népszerûsítése az oktatás szférájában, valamint képzések kidolgozása és elindítása, a nyilvánosság és a társadalmi elismertség növelése az oktatáson belül, valamint a témával összefüggõ kutatások fejlesztése. A Miniszterelnöki Hivatal ebben a munkában részt vállal, s remélem, hogy ezen a konferencián új ötletek is felmerülnek és beépülhetnek a közös stratégiába.

19 Ertsey Katalin: United Way Stratégiai partner a cégek társadalmi felelõsségvállalási programjában 19 United Way egy szolgáltató szervezet Ügyfeleink elsõdlegesen az adományozók. Szolgáltatásunk lényege, hogy az adományozóktól, akik pénzt, idõt (ezek az önkéntesek), termékeket és szolgáltatásokat adnak nekünk, felajánlásaikat eljuttatjuk elsõsorban pályázati úton nonprofit szervezetekhez. Azaz egy megbízható, átlátható csatornát képezünk a két fél (segítõ és rászoruló) között. A rászorulók szükségleteit elõzetesen felmérjük, hogy oda jusson a segítség, ahol a leginkább égetõ a hiány, és ahova máshonnan nem jutna. Az önkénteseket tehát mi idõ-adományozóknak hívjuk, és ugyanolyan módon igyekezünk kiszolgálni az igényeiket, mintha pénzt, számítógépet vagy szakszolgáltatást adományoznának nekünk. Természetesen van olyan is, amikor nekünk, a mi munkánk hatékonyabbá tétele érdekében végeznek önkéntes munkát. Ezek között van adományozott szolgáltatás is. Önkéntes munka (idõadományozás) cégek és dolgozók részérõl a United Way mûködéséhez Adományozott szolgáltatás CMS Cameron McKenna Ormai ügyvédi iroda jogi képviselet Deloitte & Touche - auditálás Ezek az adományozott szolgáltatások ugyanúgy mûködnek, mint a fizetett szolgáltatások, de a cég döntése, hogy nem kér érte díjat. A cégeknél az Alapítvány egy ügyfél a sok közül, azzal a különbséggel, hogy számlázásra nem kerül sor. A munka értékét azonban pontosan követik, és év végén az elvégzett szolgáltatás értékét összesítve látható, mennyibe kerülne ez a szolgáltatás a piacon. Vezetõk, munkatársak önkéntes munkája Pénzügyi tanácsadás (Process Solutions) PR és marketing tanácsadás (Publicis, BMD, AMC Hungary, Y&R stb.) IT tanácsadás (Axelero, Sun Books, Fast Ventures, Carnation stb.) Ertsey Katalin Az Erõforrás Alapítvány - United Way Magyarország ügyvezetõje. Tanulmányait a Pécsi Tudományegyetem Bölcsészkarán, a Western Washington University-n és a Bálint György Újságíró Iskolában végezte. Dolgozott többek között a Johns Hopkins University Trénerképzõ Programjának vezetõjeként, az Autonómia Alapítvány civil társadalom programjá-

20 20 A céges partnereinknél dolgozó munkatársak, többnyire vezetõk, elsõsorban bizottságokba szervezett szakmunkát végeznek, tehát a témájukba vágóan önálló feladatokat látnak el. Egyéni munkájukat nem tudjuk mással ellentételezni, mint köszönettel. Motivációjukban jelentõs szerepe van annak, hogy a bizottságban új, értékes szakmai kapcsolatokra tehetnek szert. Dolgozók önkéntes munkája Egyéni Csoportos nak vezetõjeként. Konzultánsként pedig a Civil Társadalom Fejlõdéséért Program, az International Rescue Committee, a Charles Stewart Mott Foundation, a The North-South Institute, a Canada World Youth és az Urban Institute-USAID munkáját segítette. Angol és magyar nyelven publikál. Adományozóként: az önkéntes munka mint tevékenység támogatása A United Way hatékony egészségügyi, szociális és oktatási programokat támogat nyilvános pályáztatás útján. Célterületei: a krónikus beteggel vagy fogyatékossal élõ családok, munkanélküliséget megelõzõ képzési programok, önkéntes fiatalok önszervezõdõ csoportjai, Az Alapítvány anyagi támogatást is nyújt ahhoz, hogy az önkéntes munka kultúrája fejlõdjön tovább Magyarországon. Ezt elsõsorban az ifjabb generációk támogatásával látjuk megvalósíthatónak, ezért 16 és 26 év közötti fiatalok saját kezdeményezésû, a közösség javát szolgáló, de nekik maguknak is örömet okozó programjait támogatjuk oly módon, hogy ne a stréberség, hanem a jó buli képzete és emléke kapcsolódjon az önkéntes munkához. Példák: Kutyával az Emberért Alapítvány (terápiás kutya kiképzése autista gyermekek kezelésére), Nap Klub Alapítvány (varrótanoda-program 50 év feletti munkanélküli nõk részére), Via Pacis Nemzetközi Ifjúsági Egyesület (templom-helyreállítás Sólyon a Via Pacis önkénteseivel). Sokoldalú partnerség, az önkéntesség minden szinten érvényesül. A cégekkel a United Way hosszú távú, sokoldalú partneri viszonyra törekszik. Az együttmûködés fõbb formái a következõk: munkahelyi kampányok melyek során a dolgozóktól kisebb összegû, havi pénzadományokat gyûjtünk, céges adományok, sokszor a dolgozói adományt megduplázó céges kiegészítés,

Az önkéntességről. A megélt élmény jelentősége

Az önkéntességről. A megélt élmény jelentősége Az önkéntességről Mesélik, hogy Afrika nyugati partjainál időnként nagy szélvihar kerekedett, s az óriási viharban és a hullámokban nagyon sok turistát kellett kimenteni. Egyszer valakinek eszébe jutott,

Részletesebben

A Dél-Mátra Közhasznú Egyesület a következő LEADER kritériumokat határozta meg célterületenként

A Dél-Mátra Közhasznú Egyesület a következő LEADER kritériumokat határozta meg célterületenként A Dél-Mátra Közhasznú Egyesület a következő LEADER kritériumokat határozta meg célterületenként A Dél-Mátra Közhasznú Egyesület Helyi Vidékfejlesztési Stratégiájában megfogalmazott célkitűzések megvalósítása

Részletesebben

ÉLETMŰHELY. Mi a program célja?

ÉLETMŰHELY. Mi a program célja? ÉLETMŰHELY Mi a program célja? A kreatív gondolkodás és a kreatív cselekvés fejlesztése, a személyes hatékonyság növelése a fiatalok és fiatal felnőttek körében, hogy megtalálják helyüket a világban, életük

Részletesebben

Közhasznúsági jelentés 2009.

Közhasznúsági jelentés 2009. Adószám: 18687350-2-13 Bejegyző szerv: Pest Megyei Bíróság Regisztrációs szám: 4.Pk.60044 2600 Vác, Katona L. utca 17. 2009. Fordulónap: 2009. december 31. Beszámolási időszak: 2009. január 01. - 2009.

Részletesebben

A Nonprofit Szövetség szerepe a gazdaságfejlesztésben

A Nonprofit Szövetség szerepe a gazdaságfejlesztésben A Nonprofit Szövetség szerepe a gazdaságfejlesztésben Apró Antal Zoltán programvezető, mentor a Nemzeti Gazdasági és Társadalmi Tanács civil tagja Nonprofit Humán Szolgáltatók Országos Szövetsége 1136

Részletesebben

EFOP TÁRSADALMI SZEREPVÁLLALÁS ERŐSÍTÉSE A KÖZÖSSÉGEK FEJLESZTÉSÉVEL

EFOP TÁRSADALMI SZEREPVÁLLALÁS ERŐSÍTÉSE A KÖZÖSSÉGEK FEJLESZTÉSÉVEL EFOP-1.3.5-16 TÁRSADALMI SZEREPVÁLLALÁS ERŐSÍTÉSE A KÖZÖSSÉGEK FEJLESZTÉSÉVEL PÁLYÁZAT CÉLJA: A helyi igényekre, lehetőségekre reflektálva új formalizált vagy nem formalizált kisközösségek létrehozása

Részletesebben

Ifjúsági Közösségi Szolgálat IKSz. Magyar Környezeti Nevelési Egyesület MKNE Fogadó szervezet

Ifjúsági Közösségi Szolgálat IKSz. Magyar Környezeti Nevelési Egyesület MKNE Fogadó szervezet Ifjúsági Közösségi Szolgálat IKSz Magyar Környezeti Nevelési Egyesület MKNE Fogadó szervezet Egy jó gyakorlat: MKNE - BNAG Együttműködési megállapodás a közösségi szolgálat megszervezéséről... Vállalások:

Részletesebben

A Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 2008. szeptember 18-i ülése 10. sz. napirendi pontja

A Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 2008. szeptember 18-i ülése 10. sz. napirendi pontja Egyszerű többség A Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 2008. szeptember 18-i ülése 10. sz. napirendi pontja Javaslat együttműködési megállapodás elfogadására a Magyar Vöröskereszt Tolna Megyei Szervezetével

Részletesebben

Társadalmi felelősségvállalás. Miért támogatja a MOL az iskolai közösségi szolgálatot?

Társadalmi felelősségvállalás. Miért támogatja a MOL az iskolai közösségi szolgálatot? Társadalmi felelősségvállalás Miért támogatja a MOL az iskolai közösségi szolgálatot? Mi a társadalmi szerepvállalás? ALAPGONDOLAT Nem elég kiemelkedő gazdasági teljesítményt nyújtani, meg kell találnunk

Részletesebben

KÉZIKÖNYV AZ ÖNKÉNTESSÉGRŐL

KÉZIKÖNYV AZ ÖNKÉNTESSÉGRŐL KÉZIKÖNYV AZ ÖNKÉNTESSÉGRŐL MAGYAR VÖRÖSKERESZT HUNGARIAN RED CROSS A kiadvány a TÁMOP 5.5.2-11/2-2012-0065 Az önkéntesség helyi népszerűsítése és önkéntes pont létrehozása Mezőkovácsházán projekt keretében

Részletesebben

Miskolc Megyei Jogú Város Közgyűlésének. 21/2012.(VI.27.) önkormányzati rendelete. A város közművelődési feladatainak és ellátásának feltételeiről

Miskolc Megyei Jogú Város Közgyűlésének. 21/2012.(VI.27.) önkormányzati rendelete. A város közművelődési feladatainak és ellátásának feltételeiről Miskolc Megyei Jogú Város Közgyűlésének 21/2012.(VI.27.) önkormányzati rendelete A város közművelődési feladatainak és ellátásának feltételeiről Miskolc Megyei Jogú Város Közgyűlése a muzeális intézményekről,

Részletesebben

A Figyelj Rám! Közhasznú Egyesület szerepe a társadalmi integráció elérésében. Készítette: Bergmann Károly Áron Kócziánné Szalai Teréz Vajda Viktória

A Figyelj Rám! Közhasznú Egyesület szerepe a társadalmi integráció elérésében. Készítette: Bergmann Károly Áron Kócziánné Szalai Teréz Vajda Viktória A Figyelj Rám! Közhasznú Egyesület szerepe a társadalmi integráció elérésében Készítette: Bergmann Károly Áron Kócziánné Szalai Teréz Vajda Viktória Figyelj Rám! Közhasznú Egyesület bemutatása A Figyelj

Részletesebben

Civil szervezetek működési célú támogatása 2015 (NEA-15-M)

Civil szervezetek működési célú támogatása 2015 (NEA-15-M) Civil szervezetek működési célú támogatása 2015 (NEA-15-M) A pályázatok benyújtása az alábbiak szerint lehetséges: Közösségi környezet kollégiuma esetén: 2015. március 16-ig Mobilitás és alkalmazkodás

Részletesebben

Dr. Kállai Mária Dr. Kállai Mária Kormánymegbízott Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Kormányhivatal

Dr. Kállai Mária Dr. Kállai Mária Kormánymegbízott Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Kormányhivatal 4. Megyei Civil Partnerségi Fórum 2014. október 20. A közigazgatás és a civil szervezetek Dr. Kállai Mária Dr. Kállai Mária Kormánymegbízott Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Kormányhivatal A területi közigazgatás

Részletesebben

2011 az ÖNKÉNTESSÉG EURÓPAI ÉVE. Papp-Váry Borbála helyettes államtitkár KIM

2011 az ÖNKÉNTESSÉG EURÓPAI ÉVE. Papp-Váry Borbála helyettes államtitkár KIM 2011 az ÖNKÉNTESSÉG EURÓPAI ÉVE Papp-Váry Borbála helyettes államtitkár KIM AZ ÖNKÉNTESSÉG EURÓPAI ÉVÉNEK CÉLKITŰZÉSEI az Unio Tanácsa 2010/37/EK döntése alapján Az Európai Unión belüli önkéntes tevékenység

Részletesebben

A NONPROFIT INFORMÁCIÓS ÉS OKTATÓ KÖZPONT (NIOK) ALAPÍTVÁNY 2014. ÉVI BESZÁMOLÓJA A KAPOTT ADOMÁNYOK FELHASZNÁLÁSÁRÓL

A NONPROFIT INFORMÁCIÓS ÉS OKTATÓ KÖZPONT (NIOK) ALAPÍTVÁNY 2014. ÉVI BESZÁMOLÓJA A KAPOTT ADOMÁNYOK FELHASZNÁLÁSÁRÓL A NONPROFIT INFORMÁCIÓS ÉS OKTATÓ KÖZPONT (NIOK) ALAPÍTVÁNY 2014. ÉVI BESZÁMOLÓJA A KAPOTT ADOMÁNYOK FELHASZNÁLÁSÁRÓL Érkezett adományok áttekintés... 2 Könyvvizsgálat adomány... 2 Adhat Vonal támogatása...

Részletesebben

Forrásteremtés, Forrásszervezés. Civilek és az Önkéntesség

Forrásteremtés, Forrásszervezés. Civilek és az Önkéntesség Forrásteremtés, Forrásszervezés Civilek és az Önkéntesség Ifjúsági civil szervezetek forrásteremtési lehetőségei Alapfogalmak o Forrásteremtés vagy forrásszervezés o Projekt o Projektmenedzsment o Civil

Részletesebben

2016-ban legfontosabb vállalati támogatónk a Telenor Magyarország volt. Sikeres adománygyűjtést zártunk az IBS Alumni rendezvényén.

2016-ban legfontosabb vállalati támogatónk a Telenor Magyarország volt. Sikeres adománygyűjtést zártunk az IBS Alumni rendezvényén. 2016. évi beszámoló A 2016-os év a Hintalovon Alapítvány és első projektjeinek elindításáról szólt. 2016 márciusában benyújtott bejegyzési kérelmünkről 2016. május 6-án született bírósági határozat, de

Részletesebben

ÉLETREVALÓ U4 LIFE TPPA/2012/03/30

ÉLETREVALÓ U4 LIFE TPPA/2012/03/30 ÉLETREVALÓ U4 LIFE TPPA/2012/03/30 Hátrányos helyzetű fiatalok munkaerő-piaci integrációjában szerzett svájci és magyar tapasztalatok felhasználása egy közös módszertan kidolgozásához c. projekt bemutatása

Részletesebben

A civilek szerepe a szociális innovációban

A civilek szerepe a szociális innovációban A civilek szerepe a szociális innovációban Ki a civil, mi a civil? A civil társadalom: az állampolgárok szabad akaraton alapuló, tudatos, egyéni és közösségi cselekvései, melynek célja a társadalom egészének

Részletesebben

RIVER projekt. A projekt bemutatása

RIVER projekt. A projekt bemutatása RIVER projekt A projekt bemutatása Az Európai Bizottság támogatást nyújtott ennek a projektnek a költségeihez. (Hivatkozási szám: 517741-LLP-1-2011-1-AT-GRUNDTVIG-GMP) A kiadvány a szerző nézeteit tükrözi,

Részletesebben

A civil szervezetek Európa Uniós és Magyarországi jellemzői

A civil szervezetek Európa Uniós és Magyarországi jellemzői A civil szervezetek Európa Uniós és Magyarországi jellemzői Johns Hopkins University 12 országra kiterjedő kutatása Nemzetközi kutató team a Johns Hopkins University Institute for Policy Studies szervezésében

Részletesebben

A munkahelyi biztonság és egészségvédelem mindenkit érint. Jó Önnek. Jó a vállalkozásoknak.

A munkahelyi biztonság és egészségvédelem mindenkit érint. Jó Önnek. Jó a vállalkozásoknak. Egészséges munkahelyek Kezeljük a stresszt! A munkahelyi stressz és a pszichoszociális kockázatok kezelése Balogh Katalin EU-OSHA Nemzeti Fókuszpont Stressz-M Kutatási tájékoztató Budapest BME Q 2015.

Részletesebben

Éves beszámoló 2013. Tartalom

Éves beszámoló 2013. Tartalom Éves beszámoló 2013 Tartalom 1. A szervezet alapadatai 2. Kapott támogatások és egyéb bevételek bemutatása 3. A vagyon felhasználásával kapcsolatos kimutatás 4. Vagyon kimutatás a 2013. évre 5. A cél szerinti

Részletesebben

Kutatás és kommunikáció

Kutatás és kommunikáció TÁJÉKOZTATÓ Bemutatkozás A CivilArt Alapítvány 2005. októberében alakult azzal a céllal, hogy növelje a non-profit szektor ismertségét és érdekérvényesítési képességét kommunikációs anyagok és társadalomtudományi

Részletesebben

A szegénység és a társadalmi kirekesztés elleni küzdelem európai és hazai szemmel

A szegénység és a társadalmi kirekesztés elleni küzdelem európai és hazai szemmel A szegénység és a társadalmi kirekesztés elleni küzdelem európai és hazai szemmel A szociális védelemről és társadalmi befogadásról szóló 2008. évi Közös Jelentés A szegénység 78 millió embert, köztük

Részletesebben

Társadalmi szerepvállalás erősítése a közösségek fejlesztésével EFOP

Társadalmi szerepvállalás erősítése a közösségek fejlesztésével EFOP Társadalmi szerepvállalás erősítése a közösségek fejlesztésével EFOP-1.3.5-16 Alapvető célok: A helyi igényekre, lehetőségekre reflektálva új formalizált vagy nem formalizált kisközösségek létrehozása

Részletesebben

Eredmény rögzítésének dátuma: Teljesítmény: 97% Kompetenciák értékelése

Eredmény rögzítésének dátuma: Teljesítmény: 97% Kompetenciák értékelése Eredmény rögzítésének dátuma: 2016.04.20. Teljesítmény: 97% Kompetenciák értékelése 1. Pedagógiai módszertani felkészültség 100.00% Változatos munkaformákat alkalmaz. Tanítványait önálló gondolkodásra,

Részletesebben

Éves beszámoló 2010. A település élhetõbbé tétele szempontjából az itt élõk bevonása a község életébe az egyik legfontosabb célkitûzésünk.

Éves beszámoló 2010. A település élhetõbbé tétele szempontjából az itt élõk bevonása a község életébe az egyik legfontosabb célkitûzésünk. Éves beszámoló 2010 Tartalom 1. A szervezet alapadatai 2. Kapott támogatások és egyéb bevételek bemutatása 3. A vagyon felhasználásával kapcsolatos kimutatás 4. Vagyon kimutatás a 2010. évre 5. A cél szerinti

Részletesebben

Éves beszámoló 2012. A település élhetõbbé tétele szempontjából az itt élõk bevonása a község életébe az egyik legfontosabb célkitûzésünk.

Éves beszámoló 2012. A település élhetõbbé tétele szempontjából az itt élõk bevonása a község életébe az egyik legfontosabb célkitûzésünk. Éves beszámoló 2012 Tartalom 1. A szervezet alapadatai 2. Kapott támogatások és egyéb bevételek bemutatása 3. A vagyon felhasználásával kapcsolatos kimutatás 4. Vagyon kimutatás a 2012. évre 5. A cél szerinti

Részletesebben

Táblázatok. 1. A nonprofit szervezetek száma és megoszlása településtípus szerint, 2005

Táblázatok. 1. A nonprofit szervezetek száma és megoszlása településtípus szerint, 2005 TÁBLÁK JEGYZÉKE 1. A nonprofit szervezetek és megoszlása településtípus szerint, 2005 2. A nonprofit szervezetek és megoszlása tevékenységcsoportok szerint, 2005 3. A nonprofit szervezetek és megoszlása

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS A KORMÁNY RÉSZÉRE. a Legyen jobb a gyermekeknek! Nemzeti Stratégia Értékelő Bizottságának létrehozásáról

ELŐTERJESZTÉS A KORMÁNY RÉSZÉRE. a Legyen jobb a gyermekeknek! Nemzeti Stratégia Értékelő Bizottságának létrehozásáról MeH-et vezető miniszter Iktatószám:MEH/ ELŐTERJESZTÉS A KORMÁNY RÉSZÉRE a Legyen jobb a gyermekeknek! Nemzeti Stratégia Értékelő Bizottságának létrehozásáról Budapest, 2008. május Melléklet A Kormány./2008.

Részletesebben

Közhasznúsági jelentés 2011

Közhasznúsági jelentés 2011 Adószám: 19010148-2-42 Bejegyző szerv: Fővárosi Bíróság Regisztrációs szám: 108/1990.04.09 1087 Budapest, Delej utca 24-26. 2011 Fordulónap: 2011. december 31. Beszámolási időszak: 2011. január 01. - 2011.

Részletesebben

A NONPROFIT INFORMÁCIÓS ÉS OKTATÓ KÖZPONT (NIOK) ALAPÍTVÁNY 2013. ÉVI BESZÁMOLÓJA A KAPOTT ADOMÁNYOK FELHASZNÁLÁSÁRÓL

A NONPROFIT INFORMÁCIÓS ÉS OKTATÓ KÖZPONT (NIOK) ALAPÍTVÁNY 2013. ÉVI BESZÁMOLÓJA A KAPOTT ADOMÁNYOK FELHASZNÁLÁSÁRÓL A NONPROFIT INFORMÁCIÓS ÉS OKTATÓ KÖZPONT (NIOK) ALAPÍTVÁNY 2013. ÉVI BESZÁMOLÓJA A KAPOTT ADOMÁNYOK FELHASZNÁLÁSÁRÓL Érkezett adományok áttekintés... 2 Könyvvizsgálat adomány... 2 Adhat Vonal támogatása...

Részletesebben

Kistérségi közösségfejlesztés Borsod- Abaúj- Zemplén megyében

Kistérségi közösségfejlesztés Borsod- Abaúj- Zemplén megyében Kistérségi közösségfejlesztés Borsod- Abaúj- Zemplén megyében Mi is a közösségfejlesztés? az adott településen élő emberek aktív közreműködésével, a rendelkezésre álló humán, természeti- és gazdasági erőforrásokból

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS a Képviselő-testület részére. Tárgy: Javaslat a közművelődésről szóló önkormányzati rendelet elfogadására. Tisztelt Képviselő-testület!

ELŐTERJESZTÉS a Képviselő-testület részére. Tárgy: Javaslat a közművelődésről szóló önkormányzati rendelet elfogadására. Tisztelt Képviselő-testület! Budapest Főváros IV. kerület ÚJPEST ÖNKORMÁNYZAT 1041 Budapest, István út 14. 231-3141, Fax.: 231-3151 mszabolcs@ujpest.hu ALPOLGÁRMESTERE ELŐTERJESZTÉS a Képviselő-testület részére www.tuv.com ID 9105075801

Részletesebben

KOSSUTH LAJOS ÁLTALÁNOS ISKOLA

KOSSUTH LAJOS ÁLTALÁNOS ISKOLA KOSSUTH LAJOS ÁLTALÁNOS ISKOLA DIÁKTARISZNYA ALAPÍTVÁNY MONOR ALAPÍTÓ OKIRAT 2 Ezen alapító okirat azért készült, hogy az 1. pontban megnevezett alapító az 1959. évi IV. törvény, a Polgári Törvénykönyv

Részletesebben

KÖZÖSSÉGI SZOLGÁLAT NAPLÓJA

KÖZÖSSÉGI SZOLGÁLAT NAPLÓJA KÖZÖSSÉGI SZOLGÁLAT NAPLÓJA Tanuló neve: Oktatási azonosító: Születési hely, idő: Anyja születési neve: Mit nevezünk iskolai nak? Az iskolai egy szervezett keretek között (iskolai osztály, csoport, évfolyam,

Részletesebben

2. Sikeres CSR kommunikáció. 3. Hogyan? 4. Alap 1. 6. Alap 2. 5. Alap 1 2014.02.17. Jót, s jól - CSR kommunikáció hitelesen. Sikeres CSR kommunikáció:

2. Sikeres CSR kommunikáció. 3. Hogyan? 4. Alap 1. 6. Alap 2. 5. Alap 1 2014.02.17. Jót, s jól - CSR kommunikáció hitelesen. Sikeres CSR kommunikáció: 2. Sikeres CSR kommunikáció Jót, s jól - CSR kommunikáció hitelesen 2014. 02. 15. Sikeres CSR kommunikáció: megfelelő üzenet megfelelő mennyiségű információ megfelelő eszköz (mindig a média???) 3. Hogyan?

Részletesebben

Országos KID Egyesület

Országos KID Egyesület Országos KID Egyesület ÉLETREVALÓ U4 LIFE TPPA/2012/03/30 Debrecen, 2012. szeptember 27. Az első KID-ek 2002-2005 A KID-típusú programok módszertanát az Országos Foglalkoztatási Közalapítvánnyal (OFA)

Részletesebben

FIATALOK LENDÜLETBEN PROGRAM 2007-2013

FIATALOK LENDÜLETBEN PROGRAM 2007-2013 FIATALOK LENDÜLETBEN PROGRAM 2007-2013 Fiatalok Lendületben Program Időtartam: 2007-2013 Célja: Fiatalok tapasztalati tanulása nem-formális tanulási közegben a fiatalok aktív polgári részvételének elősegítése

Részletesebben

KÖZÖSSÉGI SZOLGÁLAT NAPLÓJA

KÖZÖSSÉGI SZOLGÁLAT NAPLÓJA KÖZÖSSÉGI SZOLGÁLAT NAPLÓJA Tanuló neve: Oktatási azonosító: Születési hely, idő: Anyja születéskori neve: Tanuló neve: Osztálya:.. Mit nevezünk iskolai közösségi szolgálatnak? Az iskolai közösségi szolgálat

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S E L Ő T E R J E S Z T É S Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2004.április 26-i ülésére Tárgy: Szociális célú pályázatokhoz Képviselő-testületi határozat Előadó: Koósné Stohl Ilona Intézményvezető

Részletesebben

NONPROFIT? CIVIL? EGYÉB SZERVEZET?

NONPROFIT? CIVIL? EGYÉB SZERVEZET? NONPROFIT? CIVIL? EGYÉB SZERVEZET? Önkéntes céllal tevékenykedő szervezet egyszerre lehet: - Nonprofit - Civil - Egyéb Nonprofit szervezet: - 2007. júl. 1-től alapítható np. gazdasági társaság, - jelenleg

Részletesebben

Stratégiai Együttműködési Megállapodás. Magyarország Kormánya és a Microsoft együttműködéséről

Stratégiai Együttműködési Megállapodás. Magyarország Kormánya és a Microsoft együttműködéséről Stratégiai Együttműködési Megállapodás Magyarország Kormánya és a Microsoft együttműködéséről Jelen Stratégiai Együttműködési Megállapodás Budapesten, 2012. november...-án jött létre : Magyarország Kormánya

Részletesebben

Pécsi Tudományegyetem Közgazdaságtudományi Kar

Pécsi Tudományegyetem Közgazdaságtudományi Kar Pécsi Tudományegyetem Közgazdaságtudományi Kar ÜZLETI TANÁCSADÓ szakirányú továbbképzési szak Az üzleti tanácsadás napjaink egyik kulcsfontosságú ágazata az üzleti szférában. A tercier szektor egyik elemeként

Részletesebben

NMI IKSZT Program Szolgáltatási modellek

NMI IKSZT Program Szolgáltatási modellek NMI IKSZT Program Szolgáltatási modellek Közösségfejlesztés Közösségfejlesztési folyamatok generálása, folyamatkövetése TÁMOP-3.2.3/B-12/1 Építő közösségek Korszerű, többfunkciós közművelődési fejlesztéseket

Részletesebben

Civil törvény változásai. Péteri Község Önkormányzata

Civil törvény változásai. Péteri Község Önkormányzata Civil törvény változásai Péteri Község Önkormányzata Az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről és támogatásáról szóló 2011. évi CLXXV. Törvény A civil szervezetek

Részletesebben

A Szekszárdi Kábítószerügyi Egyeztető Fórum Szervezeti és Működési Szabályzata

A Szekszárdi Kábítószerügyi Egyeztető Fórum Szervezeti és Működési Szabályzata A Szekszárdi Kábítószerügyi Egyeztető Fórum Szervezeti és Működési Szabályzata Szekszárd 2013. február I. A Szekszárdi Kábítószerügyi Egyeztető Fórum jogállása, feladatai A Kábítószerügyi Egyeztető Fórum

Részletesebben

Előterjesztés. - a Közgyűléshez

Előterjesztés. - a Közgyűléshez NYíREGYHÁZA Ügyiratszám: szoc-8266-1/2016. Ügyintéző: Dr. Krizsai Anita Előterjesztés - a Közgyűléshez - "Gyermekeinkért 16" Alapítvány által benyújtani kívánt a "Társadalmi szerepvállalás erősítése a

Részletesebben

Nagykanizsai Civil Kerekasztal Egyesület

Nagykanizsai Civil Kerekasztal Egyesület Nagykanizsai Civil Kerekasztal Egyesület A szervezet célja A Dél-Zalai civil szektor tevékenységének, érdekvédelmének, forrásteremtésének és környezetvédelmi,- karitatív akcióinak koordinálása. Térségfejlesztési

Részletesebben

Közhasznúsági melléklet 2014.

Közhasznúsági melléklet 2014. Adószám: 18006269-1-41 Törvényszék: 01 Fővárosi Törvényszék Bejegyző határozat száma: 9. PK 68.158/1992/10 Nyilvántartási szám: 01/ / 1028 Budapest, Szabadság utca 3. 2014. -1-1. Tárgyévben végzett alapcél

Részletesebben

A civil szervezetek és jogi környezetük. Szablics Bálint Civil Kapcsolatok Főosztálya

A civil szervezetek és jogi környezetük. Szablics Bálint Civil Kapcsolatok Főosztálya A civil szervezetek és jogi környezetük Szablics Bálint Civil Kapcsolatok Főosztálya Jogszabályok 2011. évi CLXXV. törvény az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről

Részletesebben

A projekt részcéljai:

A projekt részcéljai: ÓVODAI ÉS ISKOLAI SZOCIÁLIS SEGÍTŐ TEVÉKENYSÉG FEJLESZTÉSE A FELHÍVÁS KÓDSZÁMA: EFOP-3.2.9-16 Magyarország Kormányának felhívása a család-és gyermekjóléti központok vagy az általuk kiszerződött feladatellátó

Részletesebben

Új szabályok a civil szférában

Új szabályok a civil szférában Új szabályok a civil szférában Szablics Bálint Civil Kapcsolatok Főosztálya Új jogszabályok 2011. évi CLXXV. törvény az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről

Részletesebben

A civil szervezetek előtt álló gyakorlati feladatok

A civil szervezetek előtt álló gyakorlati feladatok A civil szervezetek előtt álló gyakorlati feladatok Civil nap 2014. május 3. Schütt Margit Tartalom 1. Bevezető gondolatok 1.1. Civilség fogalma 1.2. Civil szféra helye, céljai (szabályozási és irányítási

Részletesebben

30/846-9130, 30/681-0007 elestaregyesulet@gmail.com www.elestaregyesulet.mindenkilapja.hu

30/846-9130, 30/681-0007 elestaregyesulet@gmail.com www.elestaregyesulet.mindenkilapja.hu SOMOGY MEGYEI CIVIL INFORMÁCIÓS CENTRUM 7400 Kaposvár, Csokonai u.1. 3/5. - EGYÜD Árpád Kulturális Központ, Agóra - ÉLÉSTÁR Fogyasztóvédelmi és Jogvédő Egyesület 30/846-9130, 30/681-0007 elestaregyesulet@gmail.com

Részletesebben

KOMMUNIKÁCIÓS TERV 2012.

KOMMUNIKÁCIÓS TERV 2012. KOMMUNIKÁCIÓS TERV Tanulj tőlünk- Tanulunk tőled! TÁMOP 3.1.7-11/2-2011-140 KOMMUNIKÁCIÓS TERV 2012. A kommunikáció tervezése része a TÁMOP 3.1.7 projekt szakmai tervezésének. A szakmai feladatok alapján

Részletesebben

PROJEKT MENEDZSMENT ERŐFORRÁS KÉRDÉSEI

PROJEKT MENEDZSMENT ERŐFORRÁS KÉRDÉSEI PROJEKT MENEDZSMENT ERŐFORRÁS KÉRDÉSEI Dr. Prónay Gábor 2. Távközlési és Informatikai PM Fórum PM DEFINÍCIÓ Költség - minőség - idő - méret C = f (P,T,S ) Rendszer - szervezet - emberek rendszertechnikai

Részletesebben

Pénzügyi beszámoló 2013

Pénzügyi beszámoló 2013 Adószám: 18336999-1-43 Cégbíróság: Fővárosi Törvényszék Bejegyzési szám: 14.Pk.60.384/2012/3. Nyilvántartási szám: 11.662. 1119 Budapest, Fehérvári út 109. III/11. 2013 Fordulónap: 2013. december 31. Beszámolási

Részletesebben

A társadalmi részvétel rendhagyó formái NYÍLT KORMÁNYZATI EGYÜTTMŰKÖDÉS

A társadalmi részvétel rendhagyó formái NYÍLT KORMÁNYZATI EGYÜTTMŰKÖDÉS A társadalmi részvétel rendhagyó formái NYÍLT KORMÁNYZATI EGYÜTTMŰKÖDÉS Az Együttműködésről Mi is az az OGP? A Nyílt Kormányzati Együttműködés (Open Government Partnership - OGP) egy önkéntes részvételen

Részletesebben

SP, ISZEF??? Mutass utat! Pillók Péter

SP, ISZEF??? Mutass utat! Pillók Péter SP, ISZEF??? eszköz, véleménynyilvánítás, csatorna, esély 2009 óta, előzményei: Ifjúságról szóló fehér könyv, 2001. Európai ifjúsági paktum, 2005. a Nemzeti Munkacsoport működése Nemzeti Ifjúsági Stratégia

Részletesebben

TÁMOP / A munkahelyi egészség és biztonság fejlesztése, a munkaügyi ellenőrzés fejlesztése A KIEMELT PROJEKT ÁLTALÁNOS BEMUTATÁSA

TÁMOP / A munkahelyi egészség és biztonság fejlesztése, a munkaügyi ellenőrzés fejlesztése A KIEMELT PROJEKT ÁLTALÁNOS BEMUTATÁSA TÁMOP-2.4.8-12/1-2012-0001 A munkahelyi egészség és biztonság fejlesztése, a munkaügyi ellenőrzés fejlesztése A KIEMELT PROJEKT ÁLTALÁNOS BEMUTATÁSA Előadó: Baranyiné Kabai Erzsébet osztályvezető Nemzetgazdasági

Részletesebben

III. Kárpát-medencei Térségfejlesztési Fórum

III. Kárpát-medencei Térségfejlesztési Fórum III. Kárpát-medencei Térségfejlesztési Fórum 2010. április 16-18. között rendezte meg a III. Kárpát-medencei Térségfejlesztési Fórumot a CESCI, a zentai Ci-Fi Civil Központ segítségével. A találkozónak

Részletesebben

CAMPUS-LÉT A DEBRECENI EGYETEMEN: CSOPORTOK ÉS CSOPORTKULTÚRÁK Műhelykonferencia

CAMPUS-LÉT A DEBRECENI EGYETEMEN: CSOPORTOK ÉS CSOPORTKULTÚRÁK Műhelykonferencia CAMPUS-LÉT A DEBRECENI EGYETEMEN: CSOPORTOK ÉS CSOPORTKULTÚRÁK Műhelykonferencia Dr. Tóbiás László Társadalmi cselekvés ahogy egyetemisták gyakorolták és jövőjükben látják Interprofesszionális szemléletű

Részletesebben

Az önkéntességtől az aktív állampolgárságig Szakmai szeminárium 2011. szeptember 21.

Az önkéntességtől az aktív állampolgárságig Szakmai szeminárium 2011. szeptember 21. Önkéntesség és tapasztalatok az egyházi ifjúsági szervezetekben Az önkéntességtől az aktív állampolgárságig Szakmai szeminárium 2011. szeptember 21. Gábor Miklós, Ökumenikus Ifjúsági Alapítvány MKPK Ifjúsági

Részletesebben

NIOK Alapítvány a civil partner

NIOK Alapítvány a civil partner NIOK Alapítvány a civil partner Tudás, tapasztalat, infrastruktúra, szolgáltatások Egyre több vállalat fordít figyelmet a társadalmi felelősségvállalásra (CSR) és azon belül is a jótékonyságra, az adományozásra,

Részletesebben

Víziközmű Alágazati Párbeszéd Bizottság /VÁPB/ Szervezeti és Működési Szabályzata. 2004. március

Víziközmű Alágazati Párbeszéd Bizottság /VÁPB/ Szervezeti és Működési Szabályzata. 2004. március Víziközmű Alágazati Párbeszéd Bizottság /VÁPB/ Szervezeti és Működési Szabályzata 2004. március 2 Bevezetés Jelen Szervezeti és Működési Szabályzat a vízi-közmű szolgáltatók, - munkáltatói és munkavállalói

Részletesebben

Önkéntes hálózat kialakítása az áldozatsegítésben, az önkéntes munka jellemzői Magyarországon

Önkéntes hálózat kialakítása az áldozatsegítésben, az önkéntes munka jellemzői Magyarországon Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium Igazságügyi Szolgálata Önkéntes hálózat kialakítása az áldozatsegítésben, az önkéntes munka jellemzői Magyarországon Dr. Tóth Zsófia, áldozatsegítő szakreferens,

Részletesebben

Szociális Ügynökség a társadalmi integrációért egy cseh kormányzati eszköz a községi társadalompolitikák befolyásolására.

Szociális Ügynökség a társadalmi integrációért egy cseh kormányzati eszköz a községi társadalompolitikák befolyásolására. Szociális Ügynökség a társadalmi integrációért egy cseh kormányzati eszköz a községi társadalompolitikák befolyásolására Hana Synková a Cseh Kormány azon törekvésének eszköze, hogy támogassa a községeket

Részletesebben

Közhasznúsági jelentés 2010.

Közhasznúsági jelentés 2010. Adószám: 18930191-1-19 Bejegyző szerv: VESZPRÉM MEGYEI BÍRÓSÁG Regisztrációs szám: PK. 60 010/2000 EGYÜTT A KÖNYVTÁRÉRT ALAPÍTVÁNY 8420 Zirc, JÓZSEF A. utca 1 2010. Fordulónap: 2010. december 31. Beszámolási

Részletesebben

A rendelet célja. A rendelet hatálya

A rendelet célja. A rendelet hatálya Belváros-Lipótváros Önkormányzatának 16/2003. (V.15.) rendelete a 20/2004. (IV.19.) rendelettel és a 15/2008. (III.19.) rendelettel és a 21/2009. (VI. 02.) rendelettel módosított egységes szerkezetbe foglalt

Részletesebben

Jó gyakorlatok a fogyatékosok foglalkoztatásában és rehabilitációjukban észt tapasztalatok. Sirlis Sõmer Észt Szociális Ügyek Minisztériuma

Jó gyakorlatok a fogyatékosok foglalkoztatásában és rehabilitációjukban észt tapasztalatok. Sirlis Sõmer Észt Szociális Ügyek Minisztériuma Jó gyakorlatok a fogyatékosok foglalkoztatásában és rehabilitációjukban észt tapasztalatok Sirlis Sõmer Észt Szociális Ügyek Minisztériuma Tartalom Történelmi háttér A közelmúlt irányvonalai A foglalkoztatási

Részletesebben

Az Ír Elnökség EU Ifjúsági Konferenciája Dublin, Írország, 2013. március 11-13.

Az Ír Elnökség EU Ifjúsági Konferenciája Dublin, Írország, 2013. március 11-13. Az Ír Elnökség EU Ifjúsági Konferenciája Dublin, Írország, 2013. március 11-13. Közös ajánlások Az EU Ifjúsági Konferencia a Strukturált Párbeszéd folyamatának eleme, amely az Európai Unió fiataljait és

Részletesebben

Tisztelt Kuratórium! A Barankovics István Alapítvány Kuratóriuma részére

Tisztelt Kuratórium! A Barankovics István Alapítvány Kuratóriuma részére A Barankovics István Alapítvány Kuratóriuma részére Tisztelt Kuratórium! A pártok működését segítő tudományos, ismeretterjesztő, kutatási, oktatási tevékenységet végző alapítványokról szóló 2003. évi XLVII.

Részletesebben

Közhasznúsági jelentés 2006.

Közhasznúsági jelentés 2006. Adószám: 18951987-1-20 Bejegyző szerv: Zala Megyei Bíróság Regisztrációs szám: Apk.60.007/1994. 8900 Zalaegerszeg, Apáczai. Cs. J. tér 5/A. 2006. Fordulónap: 2006. december 31. Beszámolási időszak: 2006.

Részletesebben

SZAUER CSILLA szauer.csilla@fszk.hu

SZAUER CSILLA szauer.csilla@fszk.hu SZEMÉLYES ADATOK Név E-mail SZAUER CSILLA szauer.csilla@fszk.hu Állampolgárság Magyar Születési idő 1974. 02. 02. Születési hely BUDAPEST MUNKATAPASZTALAT 2010. 05. 01. ELTE BÁRCZI GUSZTÁV GYÓGYPEDAGÓGIAI

Részletesebben

Csodakutya Állatasszisztált Terápiás Közhasznú Alapítvány

Csodakutya Állatasszisztált Terápiás Közhasznú Alapítvány Ö N K É N T E S S Z E R Z Ő D É S 1. A jelen szerződés alapján a Cím: 4033 Debrecen, Futó u. 4. Adószám: 18998083-1-09 Honlap: www.csodakutya.hu Mobil: +36 20 352 10 15 E-mail: csodakutya@gmail.com mint

Részletesebben

1. rész BEVONÁS, RÉSZVÉTEL.

1. rész BEVONÁS, RÉSZVÉTEL. 1. rész BEVONÁS, RÉSZVÉTEL www.urbact.hu www.urbact.eu Mitől közösségi tervezés? Az érintettek a tervezési folyamat legelejétől részt vesznek a munkában Lehetőségük van elmondani szükségleteiket, vágyaikat

Részletesebben

Ref # 1 A program neve: Kapacitásépítő támogatási program. Munkatársak Célcsoport száma 3 fő / ország Civil szervezetek és önkormányzat ok

Ref # 1 A program neve: Kapacitásépítő támogatási program. Munkatársak Célcsoport száma 3 fő / ország Civil szervezetek és önkormányzat ok Ref # 1 Kapacitásépítő támogatási program az 5 950 000 USD 212 088 USD fő / önkormányzat ok Az 5.000 USD támogatással indított Kapacitásépítő támogatási program célja a demokrácia és civil társadalom eszményeinek

Részletesebben

!!5'. számú előterjesztés

!!5'. számú előterjesztés Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Polgármcstere!!5'. számú előterjesztés Előterjesztés a Képviselő-testület részére a Havasi Gyopár Szociális, Egészségügyi, Kulturális, Segítő Közhasznú

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRAT - módosításokkal egységes szerkezetben - Kristály Szociális és Gyermekjóléti Társulás Szociális Szolgáltató Központ

ALAPÍTÓ OKIRAT - módosításokkal egységes szerkezetben - Kristály Szociális és Gyermekjóléti Társulás Szociális Szolgáltató Központ ALAPÍTÓ OKIRAT - módosításokkal egységes szerkezetben - Az intézmény neve: Kristály Szociális és Gyermekjóléti Társulás Szociális Szolgáltató Központ Székhelye: Földes, Karácsony Sándor tér 1. Telephelyek:

Részletesebben

Nyíregyháza, március 27. Szabó István Köznevelésért Felelős Államtitkári Kabinet

Nyíregyháza, március 27. Szabó István Köznevelésért Felelős Államtitkári Kabinet Nyíregyháza, 2014. március 27. Szabó István Köznevelésért Felelős Államtitkári Kabinet istvan.szabo@emmi.gov.hu Jogszabályi háttér Kötelező alkalmazandó 2011. évi CXC. törvény a nemzeti köznevelésről szóló

Részletesebben

A szociális munka kihívásai avagy: Kihívások a szociális munka előtt

A szociális munka kihívásai avagy: Kihívások a szociális munka előtt A szociális munka kihívásai avagy: Kihívások a szociális munka előtt A szociális munka új definíciója A professzionális szociális munka elősegíti a társadalmi változást, az emberi kapcsolatokban a problémák

Részletesebben

Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatának Civil Koncepciója

Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatának Civil Koncepciója Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatának Civil Koncepciója Bevezető Magyarország Kormánya stratégiai célként fogalmazta meg az önkormányzatok és a civil szervezetek együttműködésének erősítését. Az

Részletesebben

Közhasznúsági jelentés 2011.

Közhasznúsági jelentés 2011. Adószám: 18693599-1-13 Bejegyző szerv: Fővárosi Bíróság Regisztrációs szám: TE 3210 Újhartyáni Ifjúsági Sportegyesület 2367 Újhartyán, Fõ utca 21. 2011. Fordulónap: 2011. december 31. Beszámolási időszak:

Részletesebben

Közhasznúsági jelentés 2010.

Közhasznúsági jelentés 2010. Adószám: 18560293-1-09 Bejegyző szerv: Hajdú-Bihar Megyei Bíróság Regisztrációs 2053 szám: 4025 Debrecen, Barna u. 2. fsz./1. Közhasznúsági jelentés 2010. Fordulónap: 2010. december 31. Beszámolási időszak:

Részletesebben

Takácsi Község Képviselőtestülete 4/2001. / III.20./ sz. rendelete a helyi közművelődésről

Takácsi Község Képviselőtestülete 4/2001. / III.20./ sz. rendelete a helyi közművelődésről Takácsi Község Képviselőtestülete 4/2001. / III.20./ sz. rendelete a helyi közművelődésről Takácsi Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a többször módosított 1990. évi LXV. tv. 16.. / 1 / bekezdésében

Részletesebben

Előterjesztés a Határon Átnyúló Kezdeményezések Közép-európai Segítő Szolgálata közgyűlésének 2010. december 10-i ülésére

Előterjesztés a Határon Átnyúló Kezdeményezések Közép-európai Segítő Szolgálata közgyűlésének 2010. december 10-i ülésére Előterjesztés a Határon Átnyúló Kezdeményezések Közép-európai Segítő Szolgálata közgyűlésének 2010. december 10-i ülésére 6. napirend: Az Egyesület 2011-es tervei Tisztelt Közgyűlés! 2011-es tervezett

Részletesebben

Czirják László bemutatkozás

Czirják László bemutatkozás Czirják László bemutatkozás Társalapitó és ügyvezető partnere az ieurope Capital regionális magántőke befektetési alapnak - www.ieurope.com A United Way Magyarország Alapitvány elnöke - www.unitedway.hu

Részletesebben

KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS

KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS City College Üzleti Szakképző Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság 2300 Ráckeve, Kossuth u. 73. Telefon: 06/66/640 304, Fax.: 66/640 305 www.citycollege.hu E mail: citycoll@gmail.com Adószám:

Részletesebben

Hévíz Az élet forrása. A Hévíz TDM Egyesület tevékenysége és céljai

Hévíz Az élet forrása. A Hévíz TDM Egyesület tevékenysége és céljai Hévíz Az élet forrása A Hévíz TDM Egyesület tevékenysége és céljai Hévízi turizmusa számokban Magánszállás 812 ház 2240 szoba 4692 ágy Kereskedelmi szállás 20 Hotel (3-5 * ) 2078 szoba 5814 ágy Összesen

Részletesebben

A Nemzeti Tehetség Program, a Nemzeti Tehetség Alap és pályázataik

A Nemzeti Tehetség Program, a Nemzeti Tehetség Alap és pályázataik A Nemzeti Tehetség Program, a Nemzeti Tehetség Alap és pályázataik Géniusz Országos Tehetségnap Budapest, 2010. március 27. Sarka Ferenc a Magyar Tehetséggondozó Társaság alelnöke A tehetségsegítés nemzeti

Részletesebben

AZ INTÉZMÉNYI FÉRŐHELY KIVÁLTÁS AZ ÉRDEKVÉDELMI SZERVEZETEK SZEMPONTJÁBÓL. Földesi Erzsébet elnök Fogyatékos Emberek Szervezeteinek Tanácsa (FESZT)

AZ INTÉZMÉNYI FÉRŐHELY KIVÁLTÁS AZ ÉRDEKVÉDELMI SZERVEZETEK SZEMPONTJÁBÓL. Földesi Erzsébet elnök Fogyatékos Emberek Szervezeteinek Tanácsa (FESZT) AZ INTÉZMÉNYI FÉRŐHELY KIVÁLTÁS AZ ÉRDEKVÉDELMI SZERVEZETEK SZEMPONTJÁBÓL Földesi Erzsébet elnök Fogyatékos Emberek Szervezeteinek Tanácsa (FESZT) BEMUTATKOZÁS A fogyatékos emberek szervezeteinek ernyőszervezete

Részletesebben

FORRÁSTEREMTÉS. Helyi ifjúsági munka (I. modul) Ordass Lajos Evangélikus Oktatási Központ

FORRÁSTEREMTÉS. Helyi ifjúsági munka (I. modul) Ordass Lajos Evangélikus Oktatási Központ FORRÁSTEREMTÉS Helyi ifjúsági munka (I. modul) Ordass Lajos Evangélikus Oktatási Központ Közéletre Nevelésért Alapítvány www.kozeletre.hu KÓSA András László Révfülöp, 2011. február 22-25. A forrásteremtés

Részletesebben

2. Két Zsiráf Diákújság Cikksorozat létrehozásának támogatása amely a diplomácia fogalmába vezeti be az olvasóit. A támogatás összege: 1 000 000 Ft.

2. Két Zsiráf Diákújság Cikksorozat létrehozásának támogatása amely a diplomácia fogalmába vezeti be az olvasóit. A támogatás összege: 1 000 000 Ft. KÜM- 2005 SZKF Az EU kül- és biztonságpolitikájának és az atlanti gondolatnak a népszerűsítését segítő kommunikációs tevékenység támogatása című pályázat nyerteseinek névsora Támogatást nyert pályázók

Részletesebben

Az EGT/Norvég Civil Támogatási Alap 2013-2016

Az EGT/Norvég Civil Támogatási Alap 2013-2016 Az EGT/Norvég Civil Támogatási Alap 2013-2016 A támogató és a lebonyolítók Forrás EGT és Norvég Finanszírozási Mechanizmus Lebonyolítók Ökotárs Alapítvány Autonómia Alapítvány Demokratikus Jogok Fejlesztéséért

Részletesebben

FÖLDESI SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÓ KÖZPONT VEZETŐJE 4177 Földes,Rákóczi u. 5. Tel.: (54) 465-785 E-mail: tamogatofoldes@g.mail.com

FÖLDESI SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÓ KÖZPONT VEZETŐJE 4177 Földes,Rákóczi u. 5. Tel.: (54) 465-785 E-mail: tamogatofoldes@g.mail.com Iktatószám:../2015. FÖLDESI SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÓ KÖZPONT VEZETŐJE 4177 Földes,Rákóczi u. 5. Tel.: (54) 465-785 E-mail: tamogatofoldes@g.mail.com 3. E L Ő T E R J E S Z T É S - A Képviselő-testülethez

Részletesebben

Mezőföldi Híd Térségfejlesztő Egyesület. LEADER kritériumok. Célterület kód: 580a01

Mezőföldi Híd Térségfejlesztő Egyesület. LEADER kritériumok. Célterület kód: 580a01 Célterület kód: 580a01 Nemzetiségi hagyományok ápolása, civil szervezetek eszközbeszerzésének támogatása adottságokon alapul, vagy újszerűsége, témája miatt fontos a települések fejlődése szempontjából

Részletesebben

ÉLETREVALÓ U4 LIFE TPPA/2012/03/30

ÉLETREVALÓ U4 LIFE TPPA/2012/03/30 ÉLETREVALÓ U4 LIFE TPPA/2012/03/30 Hátrányos helyzetű fiatalok munkaerő-piaci integrációjában szerzett svájci és magyar tapasztalatok felhasználása egy közös módszertan kidolgozásához c. projekt bemutatása

Részletesebben