Az iskolai teljesítmény értékelése a nagyon jó és az elégtelen közötti hat különbözô osztályzattal történik.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Az iskolai teljesítmény értékelése a nagyon jó és az elégtelen közötti hat különbözô osztályzattal történik."

Átírás

1 Általános áttekintés az oktatásügyről Németországban minden gyermek számára a hatodik életév betöltésével kezdõdik az iskolakötelesség. Ez rendszerint 12 évet jelent, amelybõl 9 év rendes iskolaév, a fennmaradó három év a szakképzéshez szükséges szakiskola elvégzését foglalja magában. Egyes tartományokban a rendes iskolaidõ 10 év. Az elsõ 4 (ill. 5 vagy 6) tanévben a tanulók elemi iskolába járnak, melyet alapfokú képzésnek is neveznek. Ezután a középfokú iskolákban folytatják tanulmányaikat. Ennek első szakasza az alsó középfok, amely lefedi az iskolakötelezettséget. A polgári iskolát (Hauptschule) (mely nem tévesztendő össze az egykori magyar polgári iskolákkal, a német polgári iskola általános képzést nyújtó alapiskola. Ford.) végzett fiatalok tizenöt évesen, azaz kilenc tanév után kerülnek ki az intézményből. Néhány tartományban egy tizedik tanévet is felkínálnak ill. megkövetelnek. Az alsó középfok egy további típusa a reáliskola (Realschule), mely a tizedik iskolaévvel és alsó középfokú végzettséggel (mittlerer Bildungsabscluss) zárul (mely nem egyenrangú a magyar középfokú végzettséggel, hiszen nem kapcsolódik hozzá érettségi vizsga). A tizenkét osztályos iskolákban (Gesamtschule) elnyerhetõ mind alsó középfokú végzettség, mind pedig a polgári iskolai végzettség (Hauptschulabschluss). Néhány tizenkét osztályos iskolában érettségivel végzõdõ felsõszintû oktatást (ez a felsõ középfok) is folytatnak. Az iskolai teljesítmény értékelése a nagyon jó és az elégtelen közötti hat különbözô osztályzattal történik. A polgári iskola elvégzése után (9. iskolai év) két lehetõsége van a fiataloknak: vagy egy duális rendszerû (vállalati és iskolai) képzés keretében szakmát szereznek (ez általában három év), vagy tanulmányaikat egy általános ismereteket nyújtó iskolában (reáliskola, gimnázium, tizenkét osztályos iskola) ill. szakiskolában folytatják. A duális rendszerû képzés ipari és kézmûves szakmákat foglal magában. Ezeknek egy részét szakiskolákban (Berufsfachschule) oktatják. Itt a tanulmányok megkezdéséhez többnyire alsó középfokú végzettség szükséges. A német felsõoktatási rendszer egyetemekre (Universität), mûszaki egyetemekre (Technische Universität), szakfõiskolákra (Fachhochschule), tanárképzõ fõiskolákra (Pädagogische Hochschule), fôiskolai szövetségekre (Gesamthochschule), mûvészeti- és zenei fõiskolákra (Kunst- Musikhochschule) tagolódik. A szakfôiskolákra a bejutás feltétele a szakfôiskolai érettség (Fachhochschulreife). Ez különbözõ módon, bizonyos esetekben az adott tartományban érvényes szabályok szerint érhetõ el. Általában szakközépiskolai végzettséghez kötött, ami a tizenkettedik iskolaév után érhetõ el. A legtöbb tartományban a szakfôiskolai érettség egy általános ismereteket nyújtó iskola tizenkettedik tanévének lezárása után, gyakorlattal összekötve is elérhetõ. Akik érettségivel rendelkeznek, azok is kezdhetnek szakfõiskolai tanulmányokat, általában azonban egy gyakorlat ill. egy gyakorlati képzés felmutatása szükséges ehhez. A szakfőiskolákon a külföldi pályázókra ugyanazok a felvételi feltételek érvényesek, mint a németekre. A szakfõiskolákon erõsebben jelentkeznek a munka világához igazított követelmények és igények. A tanítás mellett a szakfõiskolák feladatai közé tartozik az alkalmazásorientált 1

2 kutatás és fejlesztés is. A szakfõiskolai tanulmányok diplomavizsgával (FH) zárulnak. A képzésbe rendszerint gyakorlati tanulmányi idõszakok is be vannak építve. A szakfõiskoláknak sokoldalú együttmûködési- és cserekapcsolatai vannak más külföldi fõiskolákkal. A külföldi kapcsolatok többnyire az EU-támogatási programok keretén belül zajlanak. Emellett német és külföldi fõiskolák közötti együttműködési szerzõdések könnyítik meg az egyetemisták cseréjét. Az egyetemi tanulmányok megkezdéséhez szükséges az általános felsőfokú érettség (allgemeine Hochschulreife), azaz az érettségi megléte. A német felsõoktatási rendszerben van néhány meghatározott szak, ahol a felvétel nem közvetlenül a felsõoktatási intézményen, hanem a Hallgatói Helyeket Elosztó Központon (ZVS-Zentralstelle für die Vergabe von Studienplätzen) keresztül történik. Német felsõfokú felvételi jogosultsággal (Hochschulzugangsberechtigung) rendelkező külföldi pályázók, valamint az EU-tagállamok pályázói az egyetemi helyek elosztásánál a németekkel egyenrangúak. Amennyiben a kívánt szak helyeit központilag osztják el, a pályázatokat a ZVS-hez kell benyújtani. Az összes ZVS által szabályozott szak számára egységes pályázati határidõt írnak ki, amely a dortmundi központban lekérdezhetõ. Külföldieknek, amennyiben választott szakjuk nem a ZVS megítélése alá esik, az érintett felsõoktatási intézmény külügyi osztályán (Akademischer Auslandsamt) kell pályázni. A pályázók egy német érettséginek megfelelõ bizonyítvánnyal, nyelvvizsga letétele után kezdhetik meg tanulmányaikat az egyetemen ill. fõiskolán. Aki nem tesz eleget az összes feltételnek, annak egy felvételi vizsgát kell letennie. Erre készít fel a szigorúan iskolai formájú előkészítő vagy nulladik évfolyam (Studienkolleg). Errõl közelebbi információkat a felsõoktatási intézmények külügyi és tanulmányi osztályai adnak. Az egyetemi tanulmányok zárulhatnak magiszteri fokozattal, diplomával ill. államvizsgával; egyre nagyobb számban válik lehetővé az ún. bachelor és master fokozatok megszerzése is. A magiszteri tanulmányok rendszerint több részből tevõdnek össze; általában egy fõszakból és két mellékszakból vagy két fõszakból. A diplomás szakok közé sorolhatók a természettudományok, társadalomtudományok, gazdaságtudományok szakjai ill. a mérnöki szakok. Aki tanulmányai után a német állami szférában kíván dolgozni (pl. tanárként vagy ügyvédként) vagy az állam által ellenõrzött területeken (mint az orvosok, jogászok és gyógyszerészek) államvizsgát kell tegyen. A felsőoktatási végbizonyítványok közé tartozik még a doktorrá avatás (doktori fokozat), melyre egyetemi, ill. egyes esetekben szakfőiskolai tanulmányok befejeztével lehet jelentkezni. A tanárképzõ fõiskolákon képzik az elemi, polgári, speciális iskolák, valamint az alsó középfok tanárait. A felsőoktatási reformnak köszönhetően sok tanárképzõ fõiskola egyetemmé ill. főiskolai szövetséggé alakult át. A főiskolai szövetségek a már meglévő főiskolák összevonásával keletkezett felsõoktatási intézmények. Jelenleg csak Hessen és Nordrhein-Westfalen (Északrajna-Vesztfália) tartományokban léteznek. A szakmai továbbképzéshez tartoznak általánosságban az alkalmazkodást célzó és a szakmai felemelkedést szolgáló továbbképzések, valamint a szakmai átképzések. Az alkalmazkodást célzó továbbképzések alatt azok a programok értendõk, amelyek a munkavállalók szakmai képzettségét a legújabb elvárásokhoz igazítják. Itt arról van tehát szó, hogy a már megszerzett 2

3 tudást kiteljesítik és a technikai, gazdasági, termékszempontú és más újításokhoz igazítják. A szakmai továbbképzés szervezõi lehetnek maguk a cégek, cégen kívüli intézmények és magán továbbképzõ intézetek. A a szakmai felemelkedést szolgáló továbbképzés ezzel szemben a szakmai felemelkedés lehetőségét rejti magában, és többnyire egy megváltozott szakmai ranggal jár együtt. Ide tartozik például az a szakiskolai továbbképzés, amely mesterré vagy technikussá minõsít. A szakmai továbbképzés ill. a felnőttképzés további intézményei a népfõiskolák (Volkshochschule). Ezekben azonban nem lehet szakmai képesítést szerezni. Részvételi díj ellenében különbözõ idõtartamú (néhány napostól több hónaposig terjedõ) és különbözõ témájú kurzusokon lehet részt venni. A felsõoktatásban fennáll továbbá a lehetõség kiegészítõ szakok felvételére. 3

4 TARTALOMJEGYZÉK ISKOLARENDSZER... 6 AZ OKTATÁSI RENDSZER GRAFIKUS ÁBRÁZOLÁSA... 6 ÓVODA, ISKOLAI ELÕKÉSZÍTÕ, ISKOLAKÖTELEZETTSÉG, A TELJESÍTMÉNY MEGÍTÉLÉSE, ISKOLATÍPUSOK... 9 ELEMI SZINT... 9 Statisztikai adatok... Hiba! A könyvjelző nem létezik. AZ ISKOLAI SZINT... 9 Iskolakötelezettség... 9 Az alapfokú szint... 9 Statisztikai adatok... Hiba! A könyvjelző nem létezik. Az alsó középfok Statisztikai adatok... Hiba! A könyvjelző nem létezik. A felsô középfok MAGÁNISKOLÁK EGY VONZÓ ALTERNATÍVA SZAKKÉPZÉS KÉPZÉS AZ ÜZEMEKBEN ÉS A SZAKKÉPZÔ ISKOLÁKBAN (BERUFSSCHULE), A DUÁLIS RENDSZER, AZ ELSÔ SZAKKÉPZÉS MÁS FORMÁI, VIZSGÁK, KÜLFÖLDI FIATALOK A SZAKKÉPZÉSBEN A DUÁLIS RENDSZER SZERKEZETI MODELLJE Férfi tanulók az öt férfiak által legnagyobb arányban betöltött szakmákban rangsor szerint (1990) Hiba! A könyvjelző nem létezik. Nõi tanulók az öt nõk által a legnagyobb arányban betöltött szakmákban rangsor szerint (1990)... Hiba! A könyvjelző nem létezik. Szakmai képzés az iskolákban Az elsõ szakképzettség megszerzésének egyéb formái A munkaügyi igazgatás programjai ISKOLAI SZAKKÉPZÉS BINACIONÁLIS KÉPZÉS... HIBA! A KÖNYVJELZŐ NEM LÉTEZIK. A FELSÕOKTATÁSI RENDSZER EGYETEMEK ÉS MÁS EGYETEMI STÁTUSÚ FÕISKOLÁK, A TANULMÁNYOK FELÉPÍTÉSE, TARTAMA, CÉLJA, ÉS LEZÁRÁSA, FELVÉTELI FELTÉTELEK, ÁTTEKINTÉS A SZAKOKRÓL27 Németországban tanulni Az egyetem Az egyetemek és azok intézményei Az egyetemi tanulmányok A szabályos tanulmányi idõ Az egyetemi tanulmányok felépítése A cél: vizsgák és a tanulmányok lezárása Oktatási formák A felvétel elõfeltétele Pályázás és beiratkozás Afganisztán... Hiba! A könyvjelző nem létezik. FÕISKOLAI TANULMÁNYOK, A TANULMÁNYOK IDEJE, CÉLJA, LEZÁRÁSA, FELVÉTELI FELTÉTELEK, A SZAKOK ÁTTEKINTÉSE Mi egy szakfõiskola? A szakfõiskola és intézményei Tanulmányok a szakfõiskolákon A felvétel elõfeltételei... Hiba! A könyvjelző nem létezik. Pályázás és beiratkozás Beiratkozás... 49

5 A KÜLFÖLDI HALLGATÓK I HELYZETÉRÕL Elõfeltételek a külföldiek számára a németországi tanulmányokhoz Németországban tanulni külföldiként Németország, mint felsõoktatási fellegvár a külföldiek számára TANULMÁNYOK A SZAKMAI AKADÉMIÁKON (BERUFSAKADEMIE) EGY MODELL GYÕZELME: A MOST ORSZÁGSZERTE ELISMERT SZAKMAI AKADÉMIA SZAKMAI TOVÁBBKÉPZÉS A SZAKMAI TOVÁBBKÉPZÉS FORMÁI, CÉLCSOPORTOK, FENNTARTÓK, JOGI KERETFELTÉTELEK A szakmai továbbképzés alap adatai és alapstruktúrája A szakmai továbbképzés célcsoportjai és résztvevõi A szakmai továbbképzés fenntartói és intézményei Jogi keretfeltételek TANULMÁNYOK A HAGENI LEVELEZÔ TAGOZATOS EGYETEMEN (FERNUNIVERSITÄT HAGEN) LEVELEZÕ OKTATÁS: KITARTÁSSAL ÉS ÖNFEGYELEMMEL SZAKMAI TOVÁBBKÉPZÉS: LEHETÕLEG RÖVID ÉS KÖZEL A GYAKORLATHOZ

6 Iskolarendszer Az oktatási rendszer grafikus ábrázolása Az oktatási rendszer alapstruktúrája a Német Szövetségi Köztársaságban ld.táblázat:a 10-11/00 Szószedet a német nyelvű ábrához: Jahrgangsstufe - képzési szint Alter - életkor Elementarbereich - elemi szint Primarbereich - alapfokú szint Sekundarbereich I - alsó középfok Sekundarbereich II - felső középfok Tertiärer Bereich - felsőfokú szint Weiterbildung - továbbképzés Elemi szint: Kindergarten (freiwillig) - óvoda (nem kötelező) Sonderkindergarten - speciális óvoda Alapfokú szint: Grundschule - elemi iskola Sonderschule - speciális iskola Alsó középfok: schulartabhängige oder schulartunabhängige Orientierungsstufe - iskolától független ill. függő tájékozódási fokozat Hauptschule - polgári iskola Realschule - reáliskola Gesamtschule - tizenkét osztályos iskola Gymnasium - gimnázium 5-10 osztályai Sonderschule - speciális iskola Mittlerer Schulabschluss alsó középfokú végzettség (Realschulabschluss) (reáliskolai végzettség) nach 10 Jahren - 10 év után Felső középfok: Berufsbildungsgrundjahr szakképzési alapév schulisch oder kooperativ - iskolai vagy kooperációs 6

7 Berufsausbildung in Berufsschule und Betrieb (Duales System) - duális rendszer (vállalati és szakiskolai képzés) Berufsqualifizierender Abschluss - szakmai vizsga Berufsfachschule - szakiskola Fachoberschule - szakfelsőiskola Fachhochschulreife - szakfôiskolai érettség Berufsoberschule - szakképző középiskola, érettségi vizsga szerezhető Fachgebundene Hochschulreife - szakhoz kötött főiskolai érettség Gymnasiale Oberstufe - gimnázium 11 12/13 osztályai (in verschiedenen Schularten: (különböző iskolatípusokban: Gymnasium, Berufliches gimnázium, szakmai/szakgimnázium, tizenkét Gymnasium/Fachgymnasium, osztályos iskola) Gesamtschule) Allgemeine Hochschulreife - általános érettségi Fachschule - szakmai továbbképző iskola Abschluss zur beruflichen Weiterbildung - szakmai továbbképző vizsga Abendgymnasium/Kolleg - esti gimnázium/előadássorozat Allgemeine Hochschulreife - általános érettségi Felsőfokú szint: Berufsakademie - szakmai akadémia Diplom - diploma Universität - egyetem Technische Universität - műszaki egyetem Technische Hochschule - műszaki főiskola Universität- - egyetemi-főiskolai szövetség Gesamthochschule Pädagogische Hochschule - tanárképző főiskola Kunsthochschule - művészeti főiskola Musikhochschule - zeneművészeti főiskola Fachhochschule - szakfőiskola Verwaltungsfachhochschule - közigazgatási szakfőiskola Promotion - doktorrá avatás Berufsqualifizierender - szakképesítést nyújtó egyetemi/főiskolai Studienabschluss végzettség Diplom - diploma Magister - magiszteri fokozat Staatsexamen - államvizsga Bachelor/Bakkalaureus - baccalaureus (legalsó egyetemi fokozat) Magister/Master - magiszteri fokozat 7

8 Továbbképzés: Weiterbildung - továbbképzés (allgemeine, berufliche (általános, szakmai és tudományos und wissenschaftliche továbbképzés számtalan formában) Weiterbildung in vielfältigen Formen) 8

9 Óvoda, iskolai előkészítő, iskolakötelezettség, teljesítményértékelés, iskolatípusok ELEMI SZINT Az iskolaelõkészítõ nevelés területéhez tartoznak mindazok a nem államilag és államilag fenntartott ifjúsággondozói intézmények, amelyek a gyermekeket a 3. életévüktõl az iskolakezdésig felveszik. E nevelés idõben az iskolakötelesség elõtt áll, és nem része az állami iskolakötelességnek. Az ilyen intézmények látogatása Németországban szabadon választható. Az olyan ötéves, még nem iskolaköteles gyermekek számára, akiknek a szülei igénylik, hogy gyermeküket az elemi iskolára külön felkészítsék, néhány tartomány elõkészítõ osztályokat (Vorklasse) ill. iskolai elõkészítõket (Vorschulklasse) hozott létre. Ezeknek az elõkészítõknek a látogatása szabadon választható. A gyerekek itt játékos formában tanulnak, anélkül, hogy az elemi iskola elsõ évének anyagát elõre vennék. Az iskolaköteles, de nem iskolaérett gyermekeknek külön intézmények állnak rendelkezésükre, ezeket tartományonként változóan iskolaóvodának (Schulkindergarten), vagy elõképzõ osztálynak (Vorklasse) (iskola elõtti (Vorschulklasse), elõkészítõ- (Vorbereitungsklasse) vagy elõsegítõ osztályoknak (Förderungsklasse) is) nevezik. AZ ISKOLAI SZINT Iskolakötelezettség Az iskolakötelezettség minden gyermek számára a hatodik életév betöltése után kezdõdik. Rendszerint 12 év, amelybõl 9 év teljes idejû oktatás (Berlinben, Brandenburgban, Brémában és Észak-Rajna-Vesztfáliában 10 év) és 3 év részidejû iskolai oktatás, ahol a részleges iskolakötelezettség idõtartama egy elismert szakma képzési feltételei szerint alakul. Az egyes tartományokban azokra a fiatalokra, akik sem további általános képzést nyújtó iskolába, sem pedig szakképzésre nem járnak, egy meghosszabbított, teljes szakmai iskolakötelezettség érvényes. A tartományok nagy részében lehetõség van továbbá egy szabadon választható 10. képzési évre is, hogy így a továbbtanuláshoz szükséges iskolai végzettséget elnyerjék. Az alapfokú szint Az oktatás alapfokához tartoznak a 4 évfolyamos elemi iskolák (Grundschule) (Berlinben és Brandenburgban 6 évfolyamos). Elemi iskolába, az általános iskolakötelesség értelmében minden gyermeknek járnia kell. Az elsõ évfolyamot a 6. életév betöltése után, a következô iskolatípust pedig a 4. évfolyam (Berlinben és Brandenburgban a 6. évfolyam) után kezdik meg. Az elemi iskola feladatait és céljait az iskolarendszerben betöltött szerepe határozza meg. Eszerint az elemi iskolának a játékos tanulási formákból a szisztematikus, iskolai tanulási formákhoz kell vezetnie a tanulókat, és a kínálatot mind témájában, mind formájában a személyes tanulási feltételekhez és lehetõségekhez kell igazítani. A tanulókat általában évfolyamok szerint oktatják. Az elsõ két évfolyamon nagyrészt egy tanár, az osztályfõnök végzi az oktatást. A harmadik évfolyamtól fokozatosan szaktanárok 9

10 tanítanak, hogy így is felkészítsék a tanulókat az oktatási rendszer felső középfokához tartozó iskolákra, ahol kizárólag szaktanári oktatás folyik. Az iskolai tanév augusztus 1-én kezdõdik és a következõ évben, július 31-én zárul. A tanév kezdetének és végének pontos idõpontja azonban valójában a nyári szünidõ idõpontjától függ. Teljesítményértékelés Minden iskolatípusnál és minden szinten folyamatos a teljesítmény ellenõrzése. Ezen az írásbeli munkák, a szóbeli és gyakorlati teljesítmény értékelése értendõ. A félévi és év végi bizonyítványok összefoglalóan értékelik a tanuló teljesítményét. A következõ évfolyamba lépéshez egy minimális teljesítmény elérése szükséges. A teljesítmény értékelése osztályzással történik. A Kultuszminiszterek Konferenciáján született megállapodás szerint az osztályzatok a következõképpen határozhatók meg: - nagyon jó (sehr gut) (1): Nagyon jó osztályzat akkor adható, ha a teljesítmény a követelményeknek különös mértékben megfelel. - jó (gut) (2): Jó osztályzat akkor adható, ha a teljesítmény a követelményeknek teljesen megfelel. - közepes (befriedigend) (3): Közepes osztályzat akkor adható, ha a teljesítmény az általános követelményeknek megfelel. - elégséges (ausreichend) (4): Elégséges osztályzat akkor adható, ha a teljesítmény, jóllehet hiányosságokat mutat fel, de a követelményeknek még megfelel. - hiányos (mangelhaft) (5): Hiányos osztályzat akkor adható, ha a teljesítmény a követelményeknek nem felel meg, de felismerhetõ, hogy a tanulónak megvannak a szükséges alapismeretei és esély van arra, hogy a hiányosságok belátható idõn belül pótolhatóak. - elégtelen (ungenügend) (6): Elégtelen osztályzat akkor adható, ha a teljesítmény a követelményeknek nem felel meg, és a tanuló alapismereti is hiányosak, olyannyira, hogy azok belátható idõn belül nem pótolhatóak. Az elemi iskolák elsõ két évében elsõsorban még csak írásos teljesítményértékelés létezik egy beszámoló formájában, amely a tanuló egyéni fejlődését, tantárgyi erõsségeit és gyengeségeit taglalja. Legkorábban a második év végén kapnak a tanulók osztályzattal ellátott bizonyítványt. Ez lehetõvé teszi a tanuló teljesítményének megállapítását a tanulócsoport átlagos teljesítményszintjére vonatkoztatva is. Ezen túl is egyre inkább az a tendencia rajzolódik ki, hogy a tanulás és teljesítmény megítélésekor még a 3. és 4. osztályokban is az írásos beszámoló forma kerül elõtérbe. Az elsõ osztályból a másodikba minden gyermek évismétlés nélkül átléphet. A második osztálytól kezdve azonban a gyermek teljesítményszintjének megfelelõen döntenek arról, hogy évet ismétel-e vagy továbbléphet a következő évfolyamba. Az átmenet az elemi iskolából a következõ iskolatípusba, ahol a tanuló legalább az iskolakötelezettsége felsõ korhatáráig (általában a 15. életév betöltése) tanul, a különbözõ 10

11 tartományokban különbözõképpen alakul. A továbbtanulásról szóló döntés ill. a döntéshez nyújtott segítség alapja a kibocsátó iskola véleménye, amelyhez minden esetben szorosan kapcsolódik a szülõknek nyújtott tanácsadás. A döntést vagy a szülõk, vagy pedig az iskola ill. az iskolafelügyelõség hozza meg. Az alsó középfok Az alsó középfok iskolái az egységes elemi iskolákra építenek. A tartományok többségében ide a polgári iskolák, reáliskolák, gimnáziumok és 12 osztályos iskolák tartoznak. Néhány éve egyes tartományokban, tartományonként különbözõ nevekkel új iskolatípusok is megjelentek, melyek pedagógiai és szervezési szempontból a polgári és reáliskola képzési szintjeit foglalják magukban. Ide tartoznak a középiskolák (Mittelschule), a középfokú iskolák (Sekundarschule), a reguláris iskolák (Regelschule), az integrált és összevont polgári és reáliskolák (Verbundene Haupt- und Realschule) valamint a regionális iskolák (Regionale Schule). Az iskolákban az oktatás rendszerint osztályokban történik. Meghatározott szakokon és a többféle képzéssel rendelkezõ iskolatípusoknál, elsõsorban a 7. és 10. évfolyam között előfordul, hogy az órákat teljesítmény szerint differenciált csoportokban tartják. Egy kimenettel rendelkezõ iskolatípusok Az egy kimenettel rendelkezõ iskolatípusokhoz tartoznak a polgári iskolák, reáliskolák és a gimnáziumok. Polgári iskolák (Hauptschule) A polgári iskola alapvetõ általános képzést nyújt tanulóinak. Az 5-9. évfolyamokat foglalja magában (azokban a tartományokban, ahol iskolatípustól független tájékozódó fokozat is van, a 7. évfolyamtól kezdõdik, és azokban a tartományokban, ahol a teljes iskolakötelezettség 10 év, az évfolyamig tart). A kilenc éves iskolakötelezettséget elõíró tartományok többségében lehetõségük van a diákoknak a polgári iskola tizedik évfolyamát is elvégezni, hogy egy további iskolai végzettséget (pl.: kibõvített polgári iskolai végzettséget (erweiterter Hauptschulabschluß)) megszerezzenek. Az arra alkalmas tanulók ezen a 10. évfolyamon és/vagy a szakképzõ oktatáson túl a továbbtanuláshoz szükséges képzettséget is megszerezhetik. Lehetőség van továbbá a 10. év végén a középfokú végzettség (Mittlerer Schulabschluß)) megszerezésére is. Reáliskola (Realschule) A reáliskola kibővített általános képzést nyújt tanulói számára. Alapformája az évfolyamokat foglalja magában (azokban a tartományokban, ahol iskolatípustól független tájékozódó fokozat is van, a évfolyamig tart). Bajorországban, Berlinben, Brandenburgban és Hamburgban a reáliskola alapformája négyosztályos, tehát csak a 6. évfolyam után kezdődik. Emellett létezik még egy három- ill. négyosztályos forma azok számára, akik a 6. vagy 7. évfolyam után a polgári iskolából jönnek át ebbe az iskolatípusba. A reáliskola elvégzése feljogosít a közvetlen szakmai képzésbe és a felsõfokú képzésbe történő továbblépésre is. 11

12 Három tartományban (Szászország, Sachsen-Anhalt, Türingia) a reáliskola nem szerepel az alsó középfokú képzések között, viszont a polgári iskolai végzettség mellett meg lehet szerezni a reáliskolai végzettséget (Realschulabschluß) is a szászországi középiskolákban (Mittelschulen), a sachsen-anhalt-i középfokú iskolákban (Sekundarschulen) és a türingiai reguláris iskolákban (Regelschulen). Gimnázium (Gymnasium) A gimnázium elmélyített általános képzést nyújt tanulói számára. Normál esetben a gimnázium az évfolyamokat, vagy pedig hatéves elemi iskola és iskolatípustól független tájékozódási fokozat esetén a évfolyamokat foglalja magában. Négy tartományban (Mecklenburg-Előpomeránia, Szászország, Sachsen-Anhalt, Türingia) az 1990/91-es tanévben az évfolyamokat tartalmazó gimnázium rendszert hívták életre. A 13. évfolyam után (ill. az említett 4 tartományban a 12. után) letett érettségi vizsgával szerezhetõ meg az általános felsőfokú érettség. A normál gimnáziumi forma mellett léteznek más felépítésű formák is, a polgári iskolák 7. évfolyamot elvégzett tanulói, valamint a reáliskolák és a szakképzõ iskolák különösen tehetséges tanulói számára. A gimnázium 10. évfolyamának befejezésével a tanulók továbbléphetnek a gimnázium felsőbb osztályaiba, amennyiben minden tárgyból legalább elégséges szinten teljesítettek. Több képzési kimenettel rendelkezõ iskolatípusok A több képzési kimenettel rendelkezõ iskolatípusok a következõk: a 12 osztályos iskola, az iskolacentrum, a középiskola, a reguláris iskola, a középfokú iskola, az integrált és összevont polgári és reáliskola és a regionális iskola. A következõkben a 12 osztályos iskolát mutatjuk be, valamint azt a további három iskolatípust, amelyek az utóbbi idõben jöttek létre az új szövetségi tartományokban. 12 osztályos iskola (Gesamtschule) A brémai 12 osztályos kooperatív iskola és az iskolacentrum (Schulzentrum) pedagógiai szempontból és szervezeti kereteit tekintve a polgári iskolát, a reáliskolát és a gimnáziumot fogja össze. Az oktatás különböző kimenetű osztályokban folyik (polgári iskolai végzettség, középiskolai végzettség ill. a gimnázium felsõ osztályainak megkezdéséhez szükséges végzettség). A 12 osztályos integrált iskola egy pedagógiailag és rendszerét tekintve önálló egységet alkot. A tanítás egyes tantárgyak esetében teljesítménytől függően, legalább két igényszintnek megfelelõen differenciált csoportokban folyik. A kooperatív és integrált 12 osztályos iskolákban a 9. és 10. évfolyam után az alsó középfokot lezáró bármely végzettség megszerezhető. Középiskola (Mittelschule) A szászországi középiskola egy olyan iskolatípust jelenít meg, amely általános és szakmai előkészítő képzést nyújt, és megteremti a szakmai képzés elõfeltételeit. Az 5. és 6. évfolyamnak tájékozódási funkciója van. A 7. évfolyamtól kezdõdik meg az addigi 12

13 teljesítmény és a célul kitűzött végbizonyítvány szerinti differenciálás. A 9. év végén a tanulók polgári iskolai végzettséget, ill. kiemelkedő teljesítmény esetén minõsített polgári iskolai végzettséget szereznek. A 10. év eredményes lezárása és a záróvizsga letétele után reáliskolai végzettséget kapnak a diákok. Középfokú iskola (Sekundarschule) A Saar-vidéken a polgári iskola, a reáliskola, a gimnázium és a 12 osztályos iskola mellett a középfokú iskola is az alsó középfok iskolatípusaihoz tartozik. Az elsõ két évfolyamon minden tantárgyból és mindenki számára közösek a tanórák. A 7. évfolyamtól a megszerzendő végzettség (polgári iskolai, középfokú végzettség) alapján differenciáltan folyik az oktatás. Ez a különválasztás elõször csak egyes tantárgyakra vonatkozik, majd a 9. évfolyamtól valamennyi tantárgyra kiterjed. Azoknak a tanulóknak, akik a középfokú végzettséget célozzák meg, lehetõségük van a 7. évfolyamtól egy második idegen nyelvet is választani. A 10. évfolyam záróvizsgával végződik. A középfokú iskola Sachsen-Anhalt-ban is a szabályos iskolatípusok közé tartozik. Egyes tantárgyakat az elsõ két évfolyamon teljesítmény szerint differenciált csoportokban oktatnak. A 7. évfolyamtól a tanulók vagy egy általános ismereteket nyújtó, polgári iskolai képzésben vesznek részt (7-9 évfolyamig), vagy egy reáliskolai képzésben, ill. egy általános szakmai orientációs képzésben. Az iskolán belül a polgári iskolai képzés a 9. évfolyammal zárul, a reáliskolai pedig a 10. év végén egy záróvizsgával. Reguláris iskola A reguláris iskola Türingiában általános és szakmai képzésre elõkészítõ oktatást végez, továbbá megteremti az elõfeltételeit egy kvalifikált szakmai tevékenységnek. Az 5. és 6. évfolyamon minden tantárgyból és mindenki együtt vesz részt az órákon. A 7. évfolyamtól néhány kötelezõ tantárgyból, a 9. évfolyamtól további kötelezõ tantárgyakból differenciáltan folyik az oktatás, két igényszint szerint. Azoknak a tanulóknak, akik a reáliskolai képzettséget célozzák meg, a 7. évfolyamtól egy kötelezõen választható (pl. második idegen nyelv) tantárgyat is tanulniuk kell. Teljesítményértékelés és záróvizsgák az alsó középfokhoz tartozó évfolyamok végén A teljesítményértékelésre az elemi iskoláknál szereplõ leírás érvényes. Záróvizsga a 9. évfolyam után A 9. évfolyam után minden tartományban megvan a lehetõség egy elsõ általános jellegû végzettség megszerzésére. Ezt a legtöbb tartományban polgári iskolai végzettségnek nevezik. A végzettség akkor adható, ha minden tantárgyból legalább elégséges teljesítményt ért el a tanuló. Az alsó középfok azon iskolatípusaiban, ahol több mint 9 évfolyam van, a tartományok többségében a teljesítménynek megfelelõen a polgári iskolai végzettséggel egyenértékű végzettség szerezhetõ meg. Ezt az elsõ általános képzettséget nyújtó záróvizsgát többnyire a duális rendszerű szakképzésbe történő felvételhez használják fel. Továbbá jogosít a szakiskolákba történő felvételre és a szakmai alapképzõ évre is. Záróvizsga a 10. évfolyam után 13

14 A 10. évfolyam után minden tartományban elnyerhetõ az alsó középfokú végzettség, amelyet a legtöbb tartományban reáliskolai végzettségnek neveznek. Ez a reáliskolákban (és Bajorországban a gazdasági iskolákban) úgy nyerhetõ el, ha minden tantárgyból legalább elégséges teljesítményt ér el a tanuló. Megfelelõ teljesítmény esetén az alsó középfok más iskolatípusaiban is hasonló végzettség adható a 10. évfolyam után, csakúgy, mint a megfelelõ teljesítményprofilú és tanulmányi szintű szakmunkásképzõ iskolákban. Ez a záróvizsga feljogosít a továbbtanulásra pl. egyes szakiskolákban és szakfelsőiskolákban. Jogosultság a gimnázium felsõ osztályaiban történő továbbtanulásra A gimnázium felsõ osztályainak látogatásához szükséges jogosultság a gimnázium vagy 12 osztályos iskola 10. évfolyamának végén (két tartományban a 9. évfolyam végén), meghatározott követelmények elérésével szerezhetõ meg. Ez a jogosultság elnyerhetõ azonban alsó középfokú végzettséggel (reáliskolai végzettséggel) is, megfelelõ teljesítményprofil esetén, vagy a szakmai képzést folytató szakmai felkészítő iskolákban, szakiskolákban is. A felső középfok E szakaszban a következő képzések állnak a fiatalok rendelkezésére: általános képzést nyújtó oktatási formák szakmai képzések általános és szakmai képzést nyújtó oktatási formák A felső középfok képzési intézményeiben a fiatalok többsége a szakmai képzési formákat választja, ezen belül is a duális szakmai képzésben vesznek részt a legtöbben. A gimnáziumok felsõ osztályaiban folyó oktatással kapcsolatban a Kultuszminiszterek Konferenciája ahhoz tartja magát, hogy az érettségi vizsgával az egyetemek bármely szakára elnyerhetõ a felvételi jogosultság. Az egyezmények lehetõvé teszik a gimnáziumi oktatás keretein belül a kettõs képesítés elnyerését is. Ennek megfelelően párhuzamosan megszerezhető a hallgatói felvételi jogosultság (Studienberechtigung) (felsõfokú érettség, szakfõiskolai érettség) és egy szakképesítés. Ezt a kettõs oktatási formát elsõsorban a szakmai gimnáziumokban/szakgimnáziumokban alkalmazzák, és a 4 éves képzés után érettségi vizsgával és szakmai vizsgával zárul. A szakmai képzésben a szakmai képesítés mellett egy a továbbtanulásra jogosító végzettség is elnyerhetõ. Itt az alsó középfokú iskolai végzettség és a felsõfokú érettség jöhet szóba. Ezek az intézkedések hozzájárulnak a szakmai és általános képzés egyenértékűségéhez. A gimnáziumok felső osztályai A gimnáziumok felsõ osztályaihoz a évfolyamok (négy tartományban a 10-12, ill. a évfolyamok) tartoznak. A bejutás feltétele a gimnáziumi felsõ osztályok látogatására való jogosultság. Ez általában a gimnázium 10. évfolyama után, vagy a hasonló követelményszintű alsó középfok iskoláiban nyerhetõ el. Az alsó osztályok tanóráira építve egy átmeneti idõszak után a 10. ill. 11. évfolyamban egy olyan szakasz következik, amelyben az egész osztály számára közös órák helyére a kisebb létszámú kurzusok lépnek. Jóllehet az 14

15 egyes tantárgyi kötelezettségek ill. tantárgycsoportok megmaradnak, a diákoknak számos lehetõsége van a személyes súlypontozású tanulásra, a további tantárgykínálat segítségével. Az iskolai tárgyak mindig egy feladatkörhöz vannak rendelve. Ezek a következõek: nyelvi-irodalmi-művészeti feladatkör társadalomtudományi feladatkör matematikai-természettudományi feladatkör A három feladatkör mellett a kötelezõ tárgyakhoz tartozik még a testnevelés és a vallástan. Egyes tartományokban az alsó középfok integrált, 12 osztályos iskoláiban is megtalálható a évfolyam, ami a gimnázium felsõ osztályainak megfelelõen van megszervezve. Teljesítményértékelés és záróvizsgák A gimnáziumok felsõ osztályaiban a teljesítmény értékelése egy pontrendszer alapján történik, ami a hagyományos 6 osztályzatú rendszernek a következõ átszámítási kulcs segíségével feleltethető meg: Az 1-es osztályzat 15/14/13 pontnak felel meg, a teljesítmény tendenciájától függõen; A 2-es osztályzat 12/11/10 pontnak felel meg, a teljesítmény tendenciájától függõen; A 3-as osztályzat 9/8/7 pontnak felel meg, a teljesítmény tendenciájától függõen; A 4-es osztályzat 6/5/4 pontnak felel meg, a teljesítmény tendenciájától függõen; Az 5-ös osztályzat 3/2/1 pontnak felel meg, a teljesítmény tendenciájától függõen; A 6-os osztályzat 0 pontnak felel meg. A gimnáziumok felsõ osztályai az érettségi vizsgával zárulnak. Ezt négy tárgyból kell letenni, melyek közül kettõ a választott két emelt szintű tantárgy, egy további tantárgy, amibõl írásban és szóban vizsgáznak és egy negyedik, amibõl csak szóbeli vizsga van. A 13 iskolaévet követõen az érettségi vizsgával a tanuló általános felsõfokú oktatásra jogosító érettségi bizonyítványt kap. Magániskolák egy vonzó alternatíva Németországban a magániskolák továbbra is nagy népszerűségnek örvendenek ben minden nyolcadik gimnazista egy nem állami fenntartású iskolában tanult, a 8 osztályos iskolák tanulói körében ezt minden hatodik diákról lehetett elmondani. Az alkotmány értelmében a magániskolák az állami iskolákkal azonos elbírálásban részesülnek. A mûködésük biztosításához joguk van állami támogatásra. A magasabb általános képzést nyújtó iskolák között Németországban négy magániskola-típus működik. 1. Felekezeti iskolák. 15

16 Ez a típus a magániskolák körében a legerõsebben reprezentált. A két felekezet összesen kb tanulót lát el a teljes magániskolai ügyfélkör majdnem kétharmadát. Ebbõl tanuló katolikus intézményt, pedig az evangélikus egyház iskoláit látogatja. 2. Független Waldorf-iskolák. Ez a magániskola-típus az 1919-es alapítása óta az antropozóf Rudolf Steiner munkássága nyomán a reformpedagógiai hagyományokat képviseli. A Waldorf-iskolák általában egész napos oktatást kínálnak. Látogatásuk többnyire térítésköteles. 3. Vidéki internátusok (Landerziehungsheime) Szintén a reformpedagógusi kezdeményezések közé sorolható a Hermann Lietz által életre hívott vidéki internátusok mozgalma. Ezeknél olyan bentlakásos gimnáziumokról van szó, amelyek falusi gazdaságokhoz kapcsolódnak. A vidéki internátusokban tanuló diákok térítési díjat fizetnek. Néhány vidéki internátus felvesz olyan tanulókat is, akiknek a tanulmányait az önkéntes nevelési segélyen keresztül az ifjúságvédelmi hivatal finanszírozza. 4. Egyéb fenntartók A magasabb általános képzést nyújtó magániskolák egy további csoportját képezi a Német Magániskolák Országos Szövetségébe tömörült 45 bentlakásos gimnázium és egésznapos iskola. Tandíjat ezekben az intézményekben is fizetni kell. 16

17 Szakképzés Képzés az üzemekben és a szakképző iskolákban (Berufsschule), a duális rendszer, az első szakképzés más formái, vizsgák, külföldi fiatalok a szakképzésben. Definíció Az elsõ szakképzés olyan szakmai képzési programokat jelent, amelyek - általában a végzősöket célozzák meg és olyan szakképesítést adnak, mely a munkaerõpiacon azonnal használható, - rendezett ill. formalizált képzési rendben végezhetők el, és szakmunkás-bizonyítványt vagy egy adott szakmai területen általános alapképzést adnak, - a gazdasági, az egészségügyi és szociális területen folytatott szakmai tevékenységekre készítenek fel. Az elsõ szakképzés vállalati szakképzéshez kapcsolódó (un. duális) rendszere nagyobb teret tölt be az elsõ szakképzésben, mint a szakképzés iskolai formái. A duális rendszer (Duales System) Alaprendszer és jelentés Az elsõ szakképzés duális rendszerének fõ ismertetõjegye, hogy két alapvetõen különbözõ fenntartó mûködik benne közre: egyrészrõl (elsõsorban) magánvállalatok, másrészt az állami szakképzõ iskolák (Berufsschule). Tanulás- és tanuláshelyszín-elméleti szemszögbõl a vállalati-szakmai valóságos helyzetben való tanulás (működési terület) és a szakképzõ iskola védett környezetében való tanulás (tanulási terület) összekapcsolásáról van szó. Mivel az állam mint a szakképzõ iskolák fenntartója közvetlenül érdekelt a szakképzésben, keretfeltételek és elõírások (Képzési törvény) lefektetésével közvetett hatást gyakorol a vállalatokban folytatott képzésekre. Így tágabb értelemben a duális rendszer a szakképzésnek egy államilag irányított modellje. A DUÁLIS RENDSZER SZERKEZETE A duális rendszer mint jogi forma A vállalati szakképzés jogi alapjai A vállalatoknál folyó szakképzés országos kompetencia, így ennek a területnek a jogi szabályozása - az 1969 augusztus 14-i Szakképzési törvény (BBiG) - országos, szövetségi törvény. A Szakképzési törvény elsõsorban a következõket szabályozza: 17

18 - szakképzési viszonyt, - a szakképzés rendjét, elsõsorban képzendõ szakmák elismertetését, - vizsgarendszert, - a szakképzés szabályozását és felügyeletét, - a szakmai tovább- és átképzéseket, - a bizottságok összetételét és feladatait. A szakképzõ iskolák (Berufsschule) jogi alapjai OKTATÁSÜGY. A tartományok hatáskörébe tartoznak az iskolák, így a szakképzõ iskolák is. Ez azt jelenti, hogy minden tartománynak saját iskolatörvénye és iskolakötelezettségrõl szóló - a szakképzõ iskolákra is vonatkozó - elõírásai vannak. A túl nagy különbségek elkerülésérõl a tartományi kultuszminiszterek állandó konferenciája (KMK) gondoskodik A duális rendszer célcsoportjai A duális rendszer mint nyílt képzési terület A duális rendszer egy "nyitott" képzési terület, amely alapvetõen semmilyen felvételi előfeltételt (úgymint kor, képzettségi szint, nemi és nemzetiségi hovatartozás) nem támaszt a benne résztvevõkkel szemben. Természetesen a szülõk és gyermekeik még az iskola befejezése elõtt arra törekednek, hogy a duális rendszerben képzési helyet találjanak, így túlnyomó többségben a képzés az általánosan képzõ iskolarendszerhez kapcsolódva, közvetlenül annak befejezése után veszi kezdetét. Ebbõl következik, hogy ezek olyan fiatalok, akik a tanonc (a vállalat szempontjából) és a tanuló (a szakképzõ iskola szempontjából) státuszát nyerik el. Ma a szakképzésben részt venni szándékozók között nagyobb a magasabb iskolai végzettséggel rendelkezõk száma, mint harminc évvel ezelõtt. Lányok a szakképzésben Alapvetõen a duális rendszer legtöbb szakképzési lehetõsége fiúk és lányok számára is nyitva áll (kivétel bányászat és mélyépítés). De ezen kívül nemcsak a fiatalok, hanem a vállalatok részérõl is megállapítható az egyik vagy másik nem iránti "szimpátia". Külföldi fiatalok a szakképzésben A demográfiai adatokból arra lehet következtetni, hogy a következõ években a külföldi fiatalok nagyobb számban keresnek majd képzési lehetõséget, míg a német fiatalok száma csökken, így a vállalatok várhatóan kínálatukat és kiválasztási stratégiájukat úgy változtatják meg, hogy a külföldiek nagyobb eséllyel pályázhassanak a képzési helyekre. A külföldi ipari tanulók számának növekedése már most is a kézmű- és kisiparban tapasztalható leginkább, így várható, hogy a jövõben is ebben az ágazatban nõ a legnagyobb arányban a külföldi fiatalok száma. Várhatóan összességében is nõ majd a fiatal külföldiek esélye a vállalati szakképzésben való részvételre. Modellkísérletek azonban azt bizonyítják, hogy a külföldieknek kiegészítõ támogatásra van szükségük ahhoz, hogy a képzést eredményesen befejezhessék. 18

19 Vizsgák a duális rendszerben OKTATÁSÜGY. A Szakképzési törvény és a megfelelõ vizsgaszabályzatok alapján a következõ vizsgákat kell letenni: - idõközi vizsga - záró vizsga - mestervizsga és - továbbképzési vizsga Míg az elsõ két vizsga követelményrendszerét országosan szabályozzák, a második két vizsgára ez csak részben igaz. A megfelelõ szabályozások (BBiG 42., HWO 39. ) úgy rendelkeznek, hogy a képzés alatt a képzettségi szint felmérése céljából "a vizsgaszabályzatnak megfelelõen legalább egy idõközi vizsgát kell tenni". A vizsgák lebonyolítása általában a kamarák feladata. Az idõközi vizsgán való részvételkor a képzettségi szint megállapítását tartalmazó igazolást állítanak ki. A gyengébb képzettségi szint nem csak a tanuló, hanem a vállalat hibája is lehet. Így az idõközi vizsga lehetõséget ad az illetékeseknek, hogy még idõben közbeavatkozzanak. A záróvizsgák jogi alapjait a BBiG tartalmazzák. Minden elismert szakmában lehet záróvizsgát tenni (34. ). Az ipari tanulók nem kötelesek záróvizsgát tenni, de a gyakorlatban mindenki megpróbálkozik ezzel a számukra ingyenes vizsgával. A vizsgák módjának meghatározása és lebonyolítása az illetékes hivatalok kompetenciája. Ezeknek (ipari- és kereskedelmi kamara, kézműipari kamara, agrárkamara, stb.) nem csak joguk, de kötelességük is az elismert szakmákban a záróvizsgák lebonyolítása. Erre a célra vizsgarendet határoznak meg. A vizsgabizottságokat szintén az illetékes hivatalok hozzák létre (36. ), ezek legalább 3 emberbõl állnak. A vizsgabizottságban a munkavállalók és munkaadók azonos arányban kell, hogy képviseltessék magukat, illetve a bizottságban részt kell vennie egy szakképzõ iskolai tanárnak. ( 37. ). Mestervizsgát a kézműiparban, a mezõgazdaságban, a háztáji gazdaságban és az iparban is lehet tenni. Feltétele általában a megfelelõ szakmában letett záróvizsga és (a mestervizsga típusától függõen) többéves szakmai gyakorlat. A szükséges ismereteket speciális tanfolyamokon vagy iskolákban (mesteriskolák) is meg lehet tanulni. A sikeres mestervizsga tanulók képzésére és (kézműiparban, kisiparban) vállalkozás indítására jogosít fel. Továbbképzési vizsgát a BBiG 46. alapján az illetékes hivataloknál lehet tenni. Ez a szakmai továbbképzésen elsajátított ismeretek, készségek és tapasztalatok igazolását szolgálja. Ezek rendjét vagy az illetékes kamarák szabályozzák, vagy országosan, szövetségi szinten fogadják el. A teljesített továbbképzési vizsgák alkalmasak arra, hogy az eddigi szakmai fejlõdést megerősítsék vagy ilyet elõkészítsenek. Ezért a duális rendszerben végzett tanulók egyre többen vesznek részt ilyen továbbképzési vizsgákon. Szakmai képzés az iskolákban A szakiskolák (Berufsfachschule) a teljes iskolaidejű szakképzés helyszínei A teljes óraszámú szakiskolák mind elnevezésükben, mind képzési idejükben, mind a megszerezhetõ végzettségekkel kapcsolatban nagyon változatosak. A kultuszminiszterek

20 december 8-i határozata alapján - a szakiskolai rendszer osztályozásának fogalmai - szerint ezek: "Olyan iskolák, ahol teljes óraszámú oktatás folyik, a képzés legalább egy éves, és ahol a felvételnek nem feltétele szakképzettség vagy szakmai gyakorlat. Feladatuk, hogy általános és szakmai tartalmakat adjanak át, és a tanulókat egy regisztrált szakmai végzettséghez, vagy egy vagy több szakmai képzés egy részéhez, vagy olyan szakmai bizonyítványhoz jutassa, amelyet csak iskolában lehet megszerezni." Alapvetõen a szakiskoláknak három típusát lehet megkülönböztetni: Olyan szakiskolák, amelyeknek látogatása beszámít a regisztrált szakmák képzési idejébe. Ezek az iskolák nem szakmunkásvégzettséget nyújtanak, hanem általában egy szakma orientációs alapképzését. Az ilyen iskolák tanulóinak nagy része a duális rendszerben folytatja tanulmányait/képzésének megszerzését, ahol is a szakiskola látogatása "a szakmai alapképzési év beszámítási szabályozása" alapján részben beszámításra kerül a szakképzési idõbe. Olyan szakiskolák, amelyeket elvégezve egy regisztrált szakmában bizonyítvány szerezhetõ. Ezek képzési ideje általában 3 év. Ezek a szakiskolák bár szakmailag konkurrálnak a duális rendszerben szerezhetõ azonos szakmai végzettségeket nyújtó képzésekkel, számarányukat tekintve azonban csekély a jelentõségük. Szakiskolák, amelyek kizárólag iskolai intézményben elsajátítható végzettséget nyújtanak. Ezek a szakiskolák azokat a szakképzési "hézagokat" töltik ki, amelyeket a duális rendszer regisztrált szakmái nem töltenek be, ill. amelyeket a duális rendszerben oktatni kevésbé gazdaságos vagy nehezen lehetséges. Míg a két utolsó iskolatípusban általában három éves a képzés, addig az elsõ típusú iskola kettõ, ill. (ritkábban) egy éves képzést nyújt. A felvételi feltétel a legtöbb szakiskolánál a 9. osztályt lezáró bizonyítvány (polgári iskolai végzettég), másoknál az alsó középfokú végzettség, azaz a reáliskola 10. osztályát lezáró reáliskolai vizsga. A 9 osztályos alapképzésre építõ szakiskolák általában egyben az alsó középfokú végzettséget is biztosítják. Az egészségügyi és szociális iskolák Az egészségügyi és szociális szakmai képzések általában szervezetileg és helyileg is kórházakhoz kapcsolódnak. Ezekben az iskolákban elméleti és gyakorlati oktatás, valamint gyakorlati képzés folyik. Az egészségügyi iskolák felépítése nem egységes. Ez részben azzal függ össze, hogy az egészségügyi szakmák egy része országos, másik része pedig tartományi szinten szabályozott. A jogi hovatartozás tekintetében is van az iskolák között különbség. Ez érinti a felvételi feltételeket, a képzési idõtartamot, de a vizsgákat és az iskolák elnevezését is, amelyeket csak kivételes esetekben neveznek szakiskolának. A szociális szakmák (nevelõ, családgondozó, idõsgondozó, stb.) képzése az ún. Fachschuleban történik, ezek azonban nem igazi Fachschule-k, mert nem a továbbképzést szolgálják. Ezen iskolák inkább a szakiskolák (Berufsfachschulen) feladatait valósítják meg. Rheinland- Pfalz tartományban például a nevelõ, a családgondozó, az idõsgondozó, a gondozósegéd képzése három éves, az elsõ két évben elsõsorban elméleti oktatás dominál, a harmadik évben pedig gyakorlati képzés folyik. 20

Szakmai képzés Németországban

Szakmai képzés Németországban Szakmai képzés Németországban Német Szövetségi Köztársaság Területe: 352 022 km² Lakossága: 82 millió Fővárosa: Berlin (3,4 mio lakos) Internet: www.bund.de Tartományai: ZWH Zentralstelle für die Weiterbildung

Részletesebben

Lengyelország. Oktatási rendszer. Terület: 322.500 km2. Lakosság: 38 Mio. Főváros: Varsó (1,8 Mio. Lakos)

Lengyelország. Oktatási rendszer. Terület: 322.500 km2. Lakosság: 38 Mio. Főváros: Varsó (1,8 Mio. Lakos) Lengyelország Terület: 322.500 km2 Lakosság: 38 Mio. Főváros: Varsó (1,8 Mio. Lakos) Oktatási rendszer A lengyelországi iskolai képzés a következő képzési formákból áll: általános iskola, gimnázium, továbbképző

Részletesebben

Osztályszám Tagozatkód (tanult idegen nyelv) Humán gimnázium (angol német) 4 év 32 fő 1 01 Humán gimnázium (német angol)

Osztályszám Tagozatkód (tanult idegen nyelv) Humán gimnázium (angol német) 4 év 32 fő 1 01 Humán gimnázium (német angol) KRÚDY GYULA GIMNÁZIUM, KÉT TANÍTÁSI NYELVŰ KÖZÉPISKOLA, IDEGENFORGALMI ÉS VENDÉGLÁTÓIPARI SZAKKÉPZŐ ISKOLA 9024 Győr, Örkény I. u. út 8 10. Tel.: 96/510-670 E-mail: titkar@krudy.gyor.hu, honlap: www.krudy.gyor.hu

Részletesebben

Megnevezés (tanult idegen nyelv) Létszám (fő) Tagozatkód

Megnevezés (tanult idegen nyelv) Létszám (fő) Tagozatkód KRÚDY GYULA GIMNÁZIUM, KÉT TANÍTÁSI NYELVŰ KÖZÉPISKOLA, IDEGENFORGALMI ÉS VENDÉGLÁTÓIPARI SZAKKÉPZŐ ISKOLA 9024 Győr, Örkény I. u. út 8 10. Tel.: 96/510-670 E-mail: titkar@krudy.gyor.hu OM azonosító: 030716

Részletesebben

Osztályszám Tagozatkód Humán gimnázium (angol német) 4 év 32 fő 1 01 Humán gimnázium (angol olasz)

Osztályszám Tagozatkód Humán gimnázium (angol német) 4 év 32 fő 1 01 Humán gimnázium (angol olasz) GYŐRI KRÚDY GYULA GIMNÁZIUM, KÉT TANÍTÁSI NYELVŰ KÖZÉPISKOLA, IDEGENFORGALMI ÉS VENDÉGLÁTÓIPARI SZAKKÉPZŐ ISKOLA 9024 Győr, Örkény I. utca 8 10. Tel.: 96/510-670 E-mail: titkar@krudy.gyor.hu OM azonosító:

Részletesebben

Képzési idő. Tagozat kód Humán gimnázium (angol német) 4 év 32 fő Humán gimnázium (angol olasz)

Képzési idő. Tagozat kód Humán gimnázium (angol német) 4 év 32 fő Humán gimnázium (angol olasz) GYŐRI SZOLGÁLTATÁSI SZC KRÚDY GYULA GIMNÁZIUMA, KÉT TANÍTÁSI NYELVŰ KÖZÉPISKOLÁJA, TURISZTIKAI ÉS VENDÉGLÁTÓIPARI SZAKKÉPZŐ ISKOLÁJA 9024 Győr, Örkény I. utca 8 10. Tel.: 96/510-670 E-mail: titkar@krudy.gyor.hu

Részletesebben

Székesfehérvári Szakképzési Centrum FELNŐTTOKTATÁS

Székesfehérvári Szakképzési Centrum FELNŐTTOKTATÁS Székesfehérvári Szakképzési Centrum FELNŐTTOKTATÁS Tudnivalók: DIÁKOKNAK A felnőttoktatásra vonatkozó külön rendelkezések Ha a tanuló a nyolc évfolyamos általános iskola elvégzése esetén 17., gimnázium

Részletesebben

SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS SZAKISKOLA. képzési. tájékoztató. 2012/2013-as tanév. esti és levelező. Pécs 2012

SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS SZAKISKOLA. képzési. tájékoztató. 2012/2013-as tanév. esti és levelező. Pécs 2012 SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS SZAKISKOLA képzési tájékoztató 2012/2013-as tanév esti és levelező 1223 0255 1478 Pécs 2012 az esti és levelező tagozatos képzés általános tudnivalói Az iskola alapítványi fenntartású

Részletesebben

SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS SZAKISKOLA. képzési. tájékoztató. 2011/2012-es tanév. esti és levelező. Pécs 2011

SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS SZAKISKOLA. képzési. tájékoztató. 2011/2012-es tanév. esti és levelező. Pécs 2011 SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS SZAKISKOLA képzési tájékoztató 2011/2012-es tanév esti és levelező 1223 0255 1478 Pécs 2011 az esti és levelező tagozatos képzés általános tudnivalói Az iskola alapítványi fenntartású

Részletesebben

TANULMÁNYI TERÜLETEK és FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ

TANULMÁNYI TERÜLETEK és FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ SZENT BENEDEK ÁLTALÁNOS ISKOLA, KÖZÉPISKOLA, ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA ÉS KOLLÉGIUM Budapesti Tagintézménye OM száma: 201410 TANULMÁNYI TERÜLETEK és FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ ÁLTALÁNOS TUDNIVALÓK A Magyar

Részletesebben

Felvételi tájékoztató 2017/18

Felvételi tájékoztató 2017/18 Felvételi tájékoztató 2017/18 Tomori Pál Magyar - Angol Két tanítási nyelvű Közgazdasági Szakgimnázium Cím: 1223 Budapest, Művelődés utca 21-27. Telephely kód: 001 Telefon: 06 1 362-1551 OM azonosító:

Részletesebben

Tagozat kód Humán gimnázium (angol német) 4 év 32 fő 1 501 Humán gimnázium (angol olasz) Képzési idő

Tagozat kód Humán gimnázium (angol német) 4 év 32 fő 1 501 Humán gimnázium (angol olasz) Képzési idő GYŐRI SZOLGÁLTATÁSI SZC KRÚDY GYULA GIMNÁZIUMA, KÉT TANÍTÁSI NYELVŰ KÖZÉPISKOLÁJA, IDEGENFORGALMI ÉS VENDÉGLÁTÓIPARI SZAKKÉPZŐ ISKOLÁJA 9024 Győr, Örkény I. utca 8 10. Tel.: 96/510-670 E-mail: titkar@krudy.gyor.hu

Részletesebben

Szakgimnázium A évfolyamon közismereti (érettségire felkészítő) és szakmai alapozó képzés folyik a vendéglátásturisztika

Szakgimnázium A évfolyamon közismereti (érettségire felkészítő) és szakmai alapozó képzés folyik a vendéglátásturisztika GYŐRI SZOLGÁLTATÁSI SZC HALLER JÁNOS ÁLTALÁNOS ISKOLÁJA, SZAKGIMNÁZIUMA ÉS SZAKKÖZÉPISKOLÁJA Cím 9200 Mosonmagyaróvár, Mosonvár u. 15. Telefon: 96/ 213-222 E-mail: haller.mosonvar@gmail.com Honlap:/ http//www.halleriskola.hu

Részletesebben

BEISKOLÁZÁS 2014/2015

BEISKOLÁZÁS 2014/2015 BEISKOLÁZÁS 2014/2015 Az iskola jellege, célkitűzése: Gimnáziumunkban az általános műveltséget megalapozó, kétszintű érettségi vizsgára, felsőfokú iskolai tanulmányok megkezdésére, valamint a munkába állásra

Részletesebben

Az Országos Képzési jegyzékkel kapcsolatos normák gyűjteménye

Az Országos Képzési jegyzékkel kapcsolatos normák gyűjteménye Az Országos Képzési jegyzékkel kapcsolatos normák gyűjteménye 2011. évi CXC. törvény a nemzeti köznevelésről 5. (1) A köznevelési intézményekben folyó pedagógiai munka szakaszai a következők: d) az iskolai

Részletesebben

Celldömölki Berzsenyi Dániel Gimnázium

Celldömölki Berzsenyi Dániel Gimnázium Felvételi tájékoztató a 2016/17 os tanévre Az iskola mottója : Legfontosabb adatok Celldömölki Berzsenyi Dániel Gimnázium e mail.: honlap: OM azonosító: 036723 "A míveletlen föld csak gazt terem, A lélek

Részletesebben

Szent István Mezőgazdasági és Élelmiszeripari Szakképző Iskola

Szent István Mezőgazdasági és Élelmiszeripari Szakképző Iskola Szent István Mezőgazdasági és Élelmiszeripari Szakképző Iskola Az iskola szakmaszerkezeti felépítése: A Szakképesítés (képzési program) Jelentkezés időtartama Ssz. kimenetelének határmegnevezése hónap

Részletesebben

9200 Mosonmagyaróvár, Gorkij u. 1. Telefon: 96/576-470, 96/576-627 Fax: 96/217-155 E-mail: titkarsag@kossuthmovar.hu Honlap: www.kossuthmovar.

9200 Mosonmagyaróvár, Gorkij u. 1. Telefon: 96/576-470, 96/576-627 Fax: 96/217-155 E-mail: titkarsag@kossuthmovar.hu Honlap: www.kossuthmovar. 9200 Mosonmagyaróvár, Gorkij u. 1. Telefon: 96/576-470, 96/576-627 Fax: 96/217-155 E-mail: titkarsag@kossuthmovar.hu Honlap: www.kossuthmovar.hu Igazgató: Horváth Éva Pályaválasztással kapcsolatos információk:

Részletesebben

Képzési idő. Tagozat kód Humán gimnázium (angol német) 4 év 32 fő 1 501 Humán gimnázium (angol olasz)

Képzési idő. Tagozat kód Humán gimnázium (angol német) 4 év 32 fő 1 501 Humán gimnázium (angol olasz) GYŐRI SZOLGÁLTATÁSI SZC KRÚDY GYULA GIMNÁZIUMA, KÉT TANÍTÁSI NYELVŰ KÖZÉPISKOLÁJA, IDEGENFORGALMI ÉS VENDÉGLÁTÓIPARI SZAKKÉPZŐ ISKOLÁJA 9024 Győr, Örkény I. utca 8 10. Tel.: 96/510-670 E-mail: titkar@krudy.gyor.hu

Részletesebben

A Szakképzési Rendszer a Német Szövetségi Köztársaságban Duális Rendszer. Általános áttekintés a németországi oktatási rendszerről

A Szakképzési Rendszer a Német Szövetségi Köztársaságban Duális Rendszer. Általános áttekintés a németországi oktatási rendszerről A Szakképzési Rendszer a Német Szövetségi Köztársaságban Duális Rendszer Általános áttekintés a németországi oktatási rendszerről Óvoda Óvodába járnak a gyermekek egésznap vagy a nap egy részében a 3.

Részletesebben

Pályaválasztási felelős: Dr. Papné Mátyus Zsuzsanna Az iskola OM azonosítója:

Pályaválasztási felelős: Dr. Papné Mátyus Zsuzsanna Az iskola OM azonosítója: Intézmény neve: József Attila Szakközépiskola, Szakiskola és Kollégium Címe: 3200 Gyöngyös, Kócsag u. 36-38. Tel./fax: 37/311-857, 37/311-673 Honlap: www.jozsefa-gy.sulinet.hu E-mail: jaszk@jozsefa-gy.sulinet.hu

Részletesebben

Iskolai pályaválasztási tájékoztatók időpontjai: 2014. november 24. (hétfő) 15 óra 2015. január 05. (hétfő) 15 óra

Iskolai pályaválasztási tájékoztatók időpontjai: 2014. november 24. (hétfő) 15 óra 2015. január 05. (hétfő) 15 óra Igazgató: Pribelszki János E-mail: ig@vejsz.sulinet.hu Honlap: www.vejsz.sulinet.hu (Aktuális információk) www.facebook.com/jendrassik-venesz Középiskola és Szakiskola Telefon: 88/567-430, 88/426-866 Telefax:

Részletesebben

9200 Mosonmagyaróvár, Gorkij u. 1. Telefon: 96/576-470, 96/576-627 Fax: 96/217-155 E-mail: titkarsag@kossuthmovar.hu Honlap: www.kossuthmovar.

9200 Mosonmagyaróvár, Gorkij u. 1. Telefon: 96/576-470, 96/576-627 Fax: 96/217-155 E-mail: titkarsag@kossuthmovar.hu Honlap: www.kossuthmovar. 9200 Mosonmagyaróvár, Gorkij u. 1. Telefon: 96/576-470, 96/576-627 Fax: 96/217-155 E-mail: titkarsag@kossuthmovar.hu Honlap: www.kossuthmovar.hu Igazgató: Horváth Éva Pályaválasztással kapcsolatos információk:

Részletesebben

BÁLINT MÁRTON ÁLTALÁNOS ÉS KÖZÉPISKOLA FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ. 2012-2013-as tanévre

BÁLINT MÁRTON ÁLTALÁNOS ÉS KÖZÉPISKOLA FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ. 2012-2013-as tanévre BÁLINT MÁRTON ÁLTALÁNOS ÉS KÖZÉPISKOLA FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ 2012-2013-as tanévre Kedves Leendő Tanulónk! Tisztelt Érdeklődő Szülők! Tájékoztatónk célja, hogy felvételi követelményeinket nyilvánosságra

Részletesebben

Fakultációs lehetőségek 2013. szeptemberétől az Erkel Ferenc Gimnáziumban

Fakultációs lehetőségek 2013. szeptemberétől az Erkel Ferenc Gimnáziumban Érettségi felkészítés Fakultációs lehetőségek 2013. szeptemberétől az Erkel Ferenc Gimnáziumban Alapvető információk Az iskola az alaptantervi órákon a középszintű érettségi vizsgához nyújt képzést, a

Részletesebben

MOSONMAGYARÓVÁRI KOSSUTH LAJOS GIMNÁZIUM 9200 Mosonmagyaróvár, Gorkij u. 1. OM azonosító: Telephely kódja: 002

MOSONMAGYARÓVÁRI KOSSUTH LAJOS GIMNÁZIUM 9200 Mosonmagyaróvár, Gorkij u. 1. OM azonosító: Telephely kódja: 002 MOSONMAGYARÓVÁRI KOSSUTH LAJOS GIMNÁZIUM 9200 Mosonmagyaróvár, Gorkij u. 1. Telefon: 96/576-470, 576-627 E-mail: titkarsag@kossuthmovar.hu Honlap: www.kossuthmovar.hu Igazgató: Horváth Éva Fogadóóra: szerda:

Részletesebben

A Szent Gellért Katolikus Általános Iskola, Gimnázium és Kollégium felvételi tájékoztatója

A Szent Gellért Katolikus Általános Iskola, Gimnázium és Kollégium felvételi tájékoztatója A Szent Gellért Katolikus Általános Iskola, Gimnázium és Kollégium felvételi tájékoztatója Az iskola neve: Szent Gellért Katolikus Általános Iskola, Gimnázium és Kollégium Az iskola OM-azonosítója: 028300

Részletesebben

Felnőttoktatási tájékoztató szeptember 04. péntek, 07:20 - Módosítás: február 03. péntek, 08:21

Felnőttoktatási tájékoztató szeptember 04. péntek, 07:20 - Módosítás: február 03. péntek, 08:21 Tájékoztató a felnőttoktatási képzésekhez Kiknek kínáljuk a képzéseinket? - Azoknak a tanulóknak, akik nem kívánnak felsőoktatási intézményben továbbtanulni, - vagy nem nyertek felvételt felsőoktatási

Részletesebben

JELENTÉS. Középiskolát végzett diákok helyzete - 2012-2013 -

JELENTÉS. Középiskolát végzett diákok helyzete - 2012-2013 - - 0 - HMTJ 25 /2015 Ikt. szám:1855/27.01.2015 JELENTÉS Középiskolát végzett diákok helyzete - 2012-2013 - Előterjesztő: Elemző Csoport www.judetulharghita.ro www.hargitamegye.ro www.harghitacounty.ro HU

Részletesebben

Bernáth Kálmán Református Kereskedelmi és Vendéglátóipari Szakképző Iskola. felvételi tájékoztató

Bernáth Kálmán Református Kereskedelmi és Vendéglátóipari Szakképző Iskola. felvételi tájékoztató Bernáth Kálmán Református Kereskedelmi és Vendéglátóipari Szakképző Iskola felvételi tájékoztató 2016/2017 BEMUTATKOZÁS Iskolánkban 60 év óta folyik kereskedelmi és vendéglátóipari szakemberek képzése.

Részletesebben

A képzési formák 8. osztályt végzettek számára

A képzési formák 8. osztályt végzettek számára Kód A képzési formák 8. osztályt végzettek számára Jendrassik Venesz Középiskola és Szakiskola, Veszprém, Március 15. utca 5. OM azonosító: 037223 KIK 178012 2015-2016. tanév A szakképesítés és OKJ szakképzettség

Részletesebben

és vállalkozz nagy tettekre... attempt great things...

és vállalkozz nagy tettekre... attempt great things... EURO Szakiskola és Szakközépiskola, Két Tanítási Nyelvű Baptista Gimnázium EURO Vocational School and Secondary Technical School, Bilingual Baptist Secondary Grammar School és vállalkozz nagy tettekre...

Részletesebben

QALL Végzettséget mindenkinek! A kamara támogató szerepe gazdasági szempontból

QALL Végzettséget mindenkinek! A kamara támogató szerepe gazdasági szempontból QALL Végzettséget mindenkinek! A kamara támogató szerepe gazdasági szempontból Piacsek László Zoltán szakképzési tanácsadó Iparkamara A kamara feladatai, szerepe a szakképzésben 1. Gyakorlati képzőhelyek

Részletesebben

Gimnáziumi (4,5,6,8 évf.), szakközépiskolai, szakiskolai Adatlap

Gimnáziumi (4,5,6,8 évf.), szakközépiskolai, szakiskolai Adatlap Gimnáziumi (4,5,6,8 évf.), szakközépiskolai, szakiskolai Adatlap Intézmény neve: Kossuth Lajos Evangélikus Általános Iskola, Gimnázium és Pedagógiai Szakközépiskola 1. Általános felvételi eljárásban felvételi

Részletesebben

Jelentkezés emelt szintű képzésre. 2011. március 31.

Jelentkezés emelt szintű képzésre. 2011. március 31. Jelentkezés emelt szintű képzésre 2011. március 31. Érettségi vizsga 2013 Nem válik szét az érettségi és a felvételi. Kétszintű az érettségi Középszint: a hagyományos érettségi Emelt szint: részben a felvételit

Részletesebben

SZEGEDI TUDOMÁNYEGYETEM MEZŐGAZDASÁGI KAR A ZÁRÓVIZSGA LEBONYOLÍTÁSÁNAK RENDJE. ALAPKÉPZÉS (BSc)

SZEGEDI TUDOMÁNYEGYETEM MEZŐGAZDASÁGI KAR A ZÁRÓVIZSGA LEBONYOLÍTÁSÁNAK RENDJE. ALAPKÉPZÉS (BSc) SZEGEDI TUDOMÁNYEGYETEM MEZŐGAZDASÁGI KAR A ZÁRÓVIZSGA LEBONYOLÍTÁSÁNAK RENDJE ALAPKÉPZÉS (BSc) Hódmezővásárhely 2016 A ZÁRÓVIZSGA LEBONYOLÍTÁSI RENDJE A záróvizsga törvényi szabályozása a 2012 2013. tanév

Részletesebben

Készítette:Fürjes-Gáborné Csépányi Ágnes igazgató tanügyigazgatási-szakértő

Készítette:Fürjes-Gáborné Csépányi Ágnes igazgató tanügyigazgatási-szakértő A lelkesedés nagyon fontos a siker elérése érdekében, lelkesedni pedig csak olyan dolog iránt tud az ember, amit szeret is. Amikor hivatást választunk érdemes tehát figyelembe venni az érdeklődési területeinket,

Részletesebben

VII. SZÁMÚ MELLÉKLET A FŐISKOLA KÉPZÉSI KÍNÁLATA

VII. SZÁMÚ MELLÉKLET A FŐISKOLA KÉPZÉSI KÍNÁLATA VII. SZÁMÚ MELLÉKLET SAPIENTIA SZERZETESI HITTUDOMÁNYI FŐISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT A FŐISKOLA KÉPZÉSI KÍNÁLATA Teológia mesterszak Egységes, osztatlan képzés 1. (1) Teológia mesterszak kizárólag

Részletesebben

A köznevelés aktuális feladatai a köznevelés-fejlesztési stratégia tükrében

A köznevelés aktuális feladatai a köznevelés-fejlesztési stratégia tükrében A köznevelés aktuális feladatai a köznevelés-fejlesztési stratégia tükrében Sipos Imre köznevelésért felelős helyettes államtitkár Emberi Erőforrások Minisztériuma Köznevelésért Felelős Államtitkárság

Részletesebben

Salgótarjáni Bolyai János Gimnázium 2017/2018

Salgótarjáni Bolyai János Gimnázium 2017/2018 Salgótarjáni Bolyai János Gimnázium 2017/2018 Elérhetőségeink OM kód: 032286 Igazgató: Pálfalvai Zoltán Telephely kód: 001 Pályaválasztási felelős: Szabóné Básti Csilla Iskola címe: 3100 Salgótarján, Kissomlyó

Részletesebben

ELTE Informatikai Kar Nyílt Nap

ELTE Informatikai Kar Nyílt Nap ELTE Informatikai Kar Nyílt Nap A felvételi és érettségi kapcsolata 2008. november 13. Előadó: Végh Tamás, felvételi iroda A Bologna-rendszer A Bologna-rendszer néven ismertté vált többciklusú képzés három,

Részletesebben

BÁLINT MÁRTON ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS KÖZÉPISKOLA FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ. 2016-2017-es tanévre

BÁLINT MÁRTON ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS KÖZÉPISKOLA FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ. 2016-2017-es tanévre BÁLINT MÁRTON ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS KÖZÉPISKOLA FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ 2016-2017-es tanévre Kedves Leendő Tanulónk! Tisztelt Érdeklődő Szülők! Tájékoztatónk célja, hogy felvételi követelményeinket nyilvánosságra

Részletesebben

FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ

FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ ABONY Kinizsi Pál Gimnázium és Szakközépiskola 2740 Abony, Kossuth tér 18. Tel.: 06 53/360-071 e-mail: kinizsi@kinizsi-abony.sulinet.hu http://www.kinizsi-abony.hu OM azonosító: 032618 FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ

Részletesebben

BÁLINT MÁRTON ÁLTALÁNOS ÉS KÖZÉPISKOLA FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ. 2011-2012-es tanévre

BÁLINT MÁRTON ÁLTALÁNOS ÉS KÖZÉPISKOLA FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ. 2011-2012-es tanévre BÁLINT MÁRTON ÁLTALÁNOS ÉS KÖZÉPISKOLA FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ 2011-2012-es tanévre Kedves Leendő Tanulónk! Tisztelt Érdeklődő Szülők! Tájékoztatónk célja, hogy felvételi követelményeinket nyilvánosságra

Részletesebben

BÁLINT MÁRTON ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS KÖZÉPISKOLA FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ. 2015-2016-os tanévre

BÁLINT MÁRTON ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS KÖZÉPISKOLA FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ. 2015-2016-os tanévre BÁLINT MÁRTON ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS KÖZÉPISKOLA FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ 2015-2016-os tanévre Kedves Leendő Tanulónk! Tisztelt Érdeklődő Szülők! Tájékoztatónk célja, hogy felvételi követelményeinket nyilvánosságra

Részletesebben

Felvételi a középfokú iskolákban a 2015/2016. tanévben

Felvételi a középfokú iskolákban a 2015/2016. tanévben Felvételi a középfokú iskolákban a 2015/2016. tanévben A felvételi eljárás 2 szakasza: 1. Általános felvételi eljárás: 2016. január 16-ától 2016. április 26-áig tart. 2. Rendkívüli felvételi eljárás: 2016.

Részletesebben

Adatlap az iskolarendszeren kívüli képzésről 2014.

Adatlap az iskolarendszeren kívüli képzésről 2014. Az elektronikus adatszolgáltatás a 243/2011. (XI. 22.) Kormányrendelet alapján kötelező! Nyilvántartási szám:1665 Adatszolgáltatók: a 2013. évi LXXVII. törvény (a továbbiakban: új Fktv.) szerint felnőttképzést

Részletesebben

Felvételi eljárás rendje a 2017/2018-as tanévre

Felvételi eljárás rendje a 2017/2018-as tanévre Felvételi eljárás rendje a 2017/2018-as tanévre Indítandó osztályok, kódok: Magyar-angol két tanítási nyelvű osztály Kód: 0011 5 évfolyamos képzés. (nyelvi előkészítő év angol nyelvből + 4 év) A helyi

Részletesebben

Tisztelt Igazgató Úr /Asszony! Tisztelt Kollégák!

Tisztelt Igazgató Úr /Asszony! Tisztelt Kollégák! Kedves Szülők! Kedves Diákok! Tisztelt Igazgató Úr /Asszony! Tisztelt Kollégák! Kiadványunkkal tájékoztatni szeretnénk leendő diákjainkat, szüleiket, osztályfőnökeiket a 2015-2016. tanévben indítandó osztályainkról.

Részletesebben

Adatlap. 1. Általános felvételi eljárásban felvételi vizsgát tartanak: igen nem (Kérem aláhúzni a megfelelı választ!)

Adatlap. 1. Általános felvételi eljárásban felvételi vizsgát tartanak: igen nem (Kérem aláhúzni a megfelelı választ!) Adatlap 1. Általános felvételi eljárásban felvételi vizsgát tartanak: igen nem Ha igen, akkor: Központi írásbeli vizsgát tartanak: - 8 évfolyamos képzésre jelentkezıknek igen nem - 4 (5) évfolyamos képzésre

Részletesebben

Tervezett képzési formák, tagozatok, osztályok, szakmacsoportok és ezek belső kódszámai: Képzési szakképzési célcsoportok:

Tervezett képzési formák, tagozatok, osztályok, szakmacsoportok és ezek belső kódszámai: Képzési szakképzési célcsoportok: Információ a 2016-2017. évi Megyei Pályaválasztási Tájékoztatóhoz Intézmény neve: Gimnázium, Informatikai, Közgazdasági, Nyomdaipari Szakközépiskola és Szakiskola Intézmény címe: 3300 Eger, Mátyás király

Részletesebben

A 2016/2017. tanévben induló osztályok:

A 2016/2017. tanévben induló osztályok: Budapesti Gazdasági Szakképzési Centrum BÉKÉSY GYÖRGY SZAKKÖZÉPISKOLÁJA 1174 Budapest, Széchenyi u. 9-11. Telefon: +36-1-256-16-73 +36-1-257-00-32 OM azonosító: 203061 Telephely kód: 002 Nyitott kapuk

Részletesebben

Győri Szolgáltatási SZC Haller János Általános Iskolája, Szakgimnáziuma és Szakközépiskolája 9200 Mosonmagyaróvár, Mosonvár u. 15.

Győri Szolgáltatási SZC Haller János Általános Iskolája, Szakgimnáziuma és Szakközépiskolája 9200 Mosonmagyaróvár, Mosonvár u. 15. Intézményvezető: Némethné Fucsik Edit Pályaválasztási felelős: Bakos Bulcsú, Harangozóné Kovács Edina OM azonosító: 203038 TAGOZAKÓDOK: 7045 Turisztikai szervező, értékesítő 7040 Vendéglátó szervező vendéglős

Részletesebben

BERETTYÓÚJFALUI SZAKKÉPZÉSI CENTRUM

BERETTYÓÚJFALUI SZAKKÉPZÉSI CENTRUM FELNŐTTOKTATÁS 2016. AUGUSZTUS 5. BERETTYÓÚJFALUI SZAKKÉPZÉSI CENTRUM FELNŐTTOKTATÁSI TÁJÉKOZTATÓ Iskolarendszerű felnőttoktatás (nem felsőfokú szakképzés!) A tanuló attól a tanévtől kezdve folytathatja

Részletesebben

9200 Mosonmagyaróvár, Gorkij u. 1. Telefon: 96/576-470, 96/576-627 Fax: 96/217-155 E-mail: titkarsag@kossuthmovar.hu Honlap: www.kossuthmovar.

9200 Mosonmagyaróvár, Gorkij u. 1. Telefon: 96/576-470, 96/576-627 Fax: 96/217-155 E-mail: titkarsag@kossuthmovar.hu Honlap: www.kossuthmovar. 9200 Mosonmagyaróvár, Gorkij u. 1. Telefon: 96/576-470, 96/576-627 Fax: 96/217-155 E-mail: titkarsag@kossuthmovar.hu Honlap: www.kossuthmovar.hu Igazgató: Horváth Éva Pályaválasztási felelős: Józsáné Purgai

Részletesebben

Bókay János Humán Szakközépiskola

Bókay János Humán Szakközépiskola Beiskolázási tájékoztató a 2015-16. tanévre A tájékoztató a 35/2014. EMMI rendelet és a 20/2012. EMMI rendelet alapján készült. I. Általános adatok Az iskola neve: Bókay János címe: 1086 Budapest, Csobánc

Részletesebben

GIMNÁZIUM ÉS SZAKKÖZÉPISKOLA

GIMNÁZIUM ÉS SZAKKÖZÉPISKOLA Magyarországi Németek Általános Művelődési Központja GIMNÁZIUM ÉS SZAKKÖZÉPISKOLA E-mail: gimnazium@mnamk.hu Internet: www.mnamk.hu OM azonosító: 027939 BEISKOLÁZÁSI TÁJÉKOZTATÓ Az MNÁMK képzési kínálata

Részletesebben

Gundel Károly Vendéglátóipari és Idegenforgalmi Szakképző Iskola

Gundel Károly Vendéglátóipari és Idegenforgalmi Szakképző Iskola Gundel Károly Vendéglátóipari és Idegenforgalmi Szakképző Iskola FELVÉTELI a 2015-2016-os tanévre TANDÍJ NINCS! Szakközépiskola Összesen 6 osztály 204 tanuló, ebből 2 osztály turizmus szakirány érettségi

Részletesebben

Pest Megyei Kormányhivatal Oktatási Főosztály. Az érettségi vizsga szervezési feladatai, a jogszabályi változások

Pest Megyei Kormányhivatal Oktatási Főosztály. Az érettségi vizsga szervezési feladatai, a jogszabályi változások Pest Megyei Kormányhivatal Oktatási Főosztály Az érettségi vizsga szervezési feladatai, a jogszabályi változások 2012. Tavaszi érettségi vizsgaidőszak STATISZTIKA Vizsgázók : 10.602 fő Értékelt tantárgyi

Részletesebben

Tárgy: Tájékoztató a munkaerőpiaci esélynövelés programjának 2006. évi megvalósulásáról a megyei fenntartású közoktatási intézményekben.

Tárgy: Tájékoztató a munkaerőpiaci esélynövelés programjának 2006. évi megvalósulásáról a megyei fenntartású közoktatási intézményekben. Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlésének Művelődési, Kisebbségi, Ifjúsági és Sport Bizottságának Elnöke Szám. 125/2007. Előterjesztés a Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlésének Művelődési, Kisebbségi,

Részletesebben

Felvételi tájékoztató

Felvételi tájékoztató Felvételi tájékoztató Szent-Györgyi Albert Általános Iskola és Gimnázium (OM azonosító: 035282) Györgyi Albert) Az iskola dolga, hogy megtanítsa vélünk, hogyan kell tanulni, hogy felkeltse a tudás iránti

Részletesebben

Igazgató neve: Molnár György Pályaválasztási felelős neve: Gajdácsi Andrea igazgatóhelyettes Intézmény egyedi kódszáma:101496

Igazgató neve: Molnár György Pályaválasztási felelős neve: Gajdácsi Andrea igazgatóhelyettes Intézmény egyedi kódszáma:101496 Információ a 2017-2018. évi Megyei Pályaválasztási Tájékoztatóhoz Intézmény neve: Gimnázium, Informatikai, Közgazdasági, Nyomdaipari Szakgimnázium és Szakközépiskola Intézmény címe: 3300 Eger, Mátyás király

Részletesebben

1/2007. (II. 6.) SZMM

1/2007. (II. 6.) SZMM 1/2007. (II. 6.) SZMM rendelet a szakiskolák, a szakközépiskolák és a felsőfokú szakképzés tekintetében a felsőoktatási intézmények számára adományozható nívódíjról A szakképzési hozzájárulásról és a képzés

Részletesebben

KÉTSZINTŰ ÉRETTSÉGI. 2013/2014. tanév

KÉTSZINTŰ ÉRETTSÉGI. 2013/2014. tanév KÉTSZINTŰ ÉRETTSÉGI 2013/2014. tanév KÉTSZINTŰ ÉRETTSÉGI KÖZÉPSZINTŰ Az írásbeli és a szóbeli vizsga az intézményben. A szaktanár értékel. Az írásbeli időpontja: 2014. május 5-26. A szóbeli időpontja:

Részletesebben

Emelt szintű érettségi előkészítő választás 2016/

Emelt szintű érettségi előkészítő választás 2016/ Emelt szintű érettségi előkészítő választás 2016/2017. www.bolyai-starjan.sulinet.hu http://www.felvi.hu I. Emelt szintű előkészítők Célja: - az utolsó két évfolyamon heti plusz két órában az emelt szintű

Részletesebben

ÚJ MUNKAKÖRÖK A SZAKKÉPZÉSBEN. Végh Attila

ÚJ MUNKAKÖRÖK A SZAKKÉPZÉSBEN. Végh Attila Végh Attila www.veghattila.hu vegh.attila@outlook.hu A köznevelési és a szakképzési törvény változásai közül a szakképzést érintő egyik módosítás a munkakörök megnevezésének és az alkalmazáshoz szükséges

Részletesebben

A diákok munkájának értékeléséről

A diákok munkájának értékeléséről A diákok munkájának értékeléséről A ZKL a 2013-2014-es tanévtől saját alternatív kerettanterve szerint dolgozik. Ennek egyik következménye, hogy tantárgyi struktúrája és értékelési rendszere is megváltozik.

Részletesebben

Alapítás éve: 1997 Gimnázium, Informatikai, Közgazdasági, Nyomdaipari Szakgimnázium és Szakközépiskola Tel/Fax.: 36/

Alapítás éve: 1997 Gimnázium, Informatikai, Közgazdasági, Nyomdaipari Szakgimnázium és Szakközépiskola Tel/Fax.: 36/ Alapítás éve: 1997 Gimnázium, Informatikai, Közgazdasági, Nyomdaipari Szakgimnázium és Szakközépiskola 3300 Eger, Mátyás király út 165. Tel/Fax.: 36/516-8 E-mail: igazgato@iqpont.hu Honlap: www.iqpont.hu

Részletesebben

KÖZÉPISKOLAI FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓJA

KÖZÉPISKOLAI FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓJA A Batthyány Fülöp Gimnázium és Általános Iskola 201202 KÖZÉPISKOLAI FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓJA a. tanév középfokú beiskolázásához A középfokú iskolába történő jelentkezés rendjét és a felvételi eljárás szabályait

Részletesebben

2017/2018 FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ

2017/2018 FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ 1204 Budapest, Pöltenberg utca 10-12. Tel./Fax: 06-1-347-0950 iskola@szivarvanygszki.hu www.szivarvanyszakkepzo.hu OM: 200479 2017/2018 FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ Elérhetőségek Adatok Igazgató: Kisely Zsuzsanna

Részletesebben

VM ASzK, Szakképző Iskola - Bartha János Kertészeti Szakképző Iskola 6600 Szentes, Kossuth L. u. 45. Felvételi szabályzat

VM ASzK, Szakképző Iskola - Bartha János Kertészeti Szakképző Iskola 6600 Szentes, Kossuth L. u. 45. Felvételi szabályzat VM ASzK, Szakképző Iskola - Bartha János Kertészeti Szakképző Iskola 6600 Szentes, Kossuth L. u. 45. OM azonosító: 027986 Telephely kódja: 011 http://www.szentesinfo.hu/bartha Felvételi szabályzat 2012/2013-es

Részletesebben

ÉRETTSÉGI VIZSGÁVAL ÉS FELSŐOKTATÁSI JELENTKEZÉSSEL KAPCSOLATOS TÁJÉKOZTATÓ. 2016/17-es tanév

ÉRETTSÉGI VIZSGÁVAL ÉS FELSŐOKTATÁSI JELENTKEZÉSSEL KAPCSOLATOS TÁJÉKOZTATÓ. 2016/17-es tanév ÉRETTSÉGI VIZSGÁVAL ÉS FELSŐOKTATÁSI JELENTKEZÉSSEL KAPCSOLATOS TÁJÉKOZTATÓ 2016/17-es tanév Fontosabb időpontok, határidők február 15. a) az érettségire jelentkezés végső határideje b) a felsőoktatási

Részletesebben

A Soproni Széchenyi István Gimnázium felvételi tájékoztatója. Négy évfolyamos és öt évfolyamos képzés

A Soproni Széchenyi István Gimnázium felvételi tájékoztatója. Négy évfolyamos és öt évfolyamos képzés A Soproni Széchenyi István Gimnázium felvételi tájékoztatója Az iskola OM azonosítója: 030694 Cím: 9400 Sopron, Templom utca 26. Tel: 99/505-390 E-mail cím: iroda@szig.sopron.hu Honlapunk címe: soproniszig.hu

Részletesebben

2017-ben is vár benneteket a fennállásának 67. évébe lépő Székesfehérvári Szakképzési Centrum Jáky József Szakgimnáziuma

2017-ben is vár benneteket a fennállásának 67. évébe lépő Székesfehérvári Szakképzési Centrum Jáky József Szakgimnáziuma 2017-ben is vár benneteket a fennállásának 67. évébe lépő Székesfehérvári Szakképzési Centrum Jáky József Szakgimnáziuma Cím: 8000, Székesfehérvár, Deák Ferenc u. 11. Tel/fax: 22/315-012 E-mail: titkarsag@jaky.hu

Részletesebben

Szent Benedek Gimnázium, Szakképző Iskola és Kollégium Budapesti Tagintézménye

Szent Benedek Gimnázium, Szakképző Iskola és Kollégium Budapesti Tagintézménye MAGYAR BENCÉS KONGREGÁCIÓ PANNONHALMI FŐAPÁTSÁG (9090 Pannonhalma, Várkerület 1.) által fenntartott Szent Benedek Gimnázium, Szakképző Iskola és Kollégium Budapesti Tagintézménye (1098 Budapest, Toronyház

Részletesebben

Különös közzétételi lista

Különös közzétételi lista Különös közzétételi lista i Általános Iskola A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához 2013/2014. tanév Pedagógus végzettsége Pedagógus szakképzettsége

Részletesebben

munkások képzése, akik jogokon és a társadalmi problémák megelőzésére, szakszerű kezelésére.

munkások képzése, akik jogokon és a társadalmi problémák megelőzésére, szakszerű kezelésére. 1 Mi a képzés célja? A hallgatók a képzés során elsajátított ismereteik és készségeik birtokában alkalmazni tudják az adatfelvételi és számítógépes Mi lesz akkor a diplomámba írva? szociológia BA szociális

Részletesebben

A Soproni Széchenyi István Gimnázium felvételi tájékoztatója. I. Hat évfolyamos képzés

A Soproni Széchenyi István Gimnázium felvételi tájékoztatója. I. Hat évfolyamos képzés A Soproni Széchenyi István Gimnázium felvételi tájékoztatója Az iskola OM azonosítója: 030694 Cím: 9400 Sopron, Templom utca 26. Tel: 99/505-390 E-mail cím: iroda@szig.sopron.hu Honlapunk címe: http://szig.sopron.hu

Részletesebben

Az EGRI SZILÁGYI ERZSÉBET GIMNÁZIUM 2014-2015. tanévre vonatkozó felvételi tájékoztatója

Az EGRI SZILÁGYI ERZSÉBET GIMNÁZIUM 2014-2015. tanévre vonatkozó felvételi tájékoztatója Az EGRI SZILÁGYI ERZSÉBET GIMNÁZIUM 2014-2015. tanévre vonatkozó felvételi tájékoztatója 1. Az intézmény neve: EGRI SZILÁGYI ERZSÉBET GIM- NÁZIUM ÉS KOLLÉGIUM 2. Címe, telefonszáma: 3300 EGER, IFJÚSÁG

Részletesebben

E-mail: gimnazium@mnamk.hu Internet: www.mnamk.hu. OM azonosító: 027939

E-mail: gimnazium@mnamk.hu Internet: www.mnamk.hu. OM azonosító: 027939 E-mail: gimnazium@mnamk.hu Internet: www.mnamk.hu OM azonosító: 027939 Az általános iskola hatodik osztályának elvégzése után: Hatosztályos gimnáziumi képzés Azok a tanulók választják ezt a képzési formát,

Részletesebben

2700 Cegléd, Rákóczi út 46. tel: (53)-310-934, (53)-500-525 fax:(53)-500-625 E-mail: cklg@cklg.hu www.cklg.hu

2700 Cegléd, Rákóczi út 46. tel: (53)-310-934, (53)-500-525 fax:(53)-500-625 E-mail: cklg@cklg.hu www.cklg.hu Beiskolázási tájékoztató a 2015/2016-os tanévre Ceglédi Kossuth Lajos Gimnázium OM azonosító: 032549 2700 Cegléd, Rákóczi út 46. tel: (53)-310-934, (53)-500-525 fax:(53)-500-625 E-mail: cklg@cklg.hu www.cklg.hu

Részletesebben

Debreceni Vegyipari Szakközépiskola. szakmai ágazati alapozás, szakképzés. Kedves Érdeklődők!

Debreceni Vegyipari Szakközépiskola. szakmai ágazati alapozás, szakképzés. Kedves Érdeklődők! Debreceni Vegyipari Szakközépiskola szakmai ágazati alapozás, szakképzés Kedves Érdeklődők! Miért éppen a Vegyipari? Miért jó itt tanulni? Sokakban vetődnek fel ezek a kérdések a pályaválasztáskor. A válaszokhoz

Részletesebben

Török János Mezőgazdasági és Egészségügyi Szakképző Iskola, 2700 Cegléd, Széchenyi út 16. Különös közzétételi lista a 2011-2012-es tanévre

Török János Mezőgazdasági és Egészségügyi Szakképző Iskola, 2700 Cegléd, Széchenyi út 16. Különös közzétételi lista a 2011-2012-es tanévre Török János Mezőgazdasági és Egészségügyi Szakképző Iskola, 2700 Cegléd, Széchenyi út 16. Különös közzétételi lista a 2011-2012-es tanévre 10. számú melléklet a 11/1994. (VI. 8.) MKM rendelet és a 32/2008.

Részletesebben

PÁLYAVÁLASZTÁS 2016/ OSZTÁLYOSOKNAK ÉS A SZÜLŐKNEK

PÁLYAVÁLASZTÁS 2016/ OSZTÁLYOSOKNAK ÉS A SZÜLŐKNEK PÁLYAVÁLASZTÁS 2016/2017. 8. OSZTÁLYOSOKNAK ÉS A SZÜLŐKNEK 2016.10.20. A középfokú iskoláknak, kollégiumoknak nyilvánosságra kell hozniuk honlapjukon a felvételi tájékoztatójukat. 2016.10.31. Az általános

Részletesebben

KÖSZÖNTJÜK A PÁLYAVÁLASZTÁSI SZÜLŐI ÉRTEKEZLET RÉSZTVEVŐIT! Nyíregyháza, 2011. november 15.

KÖSZÖNTJÜK A PÁLYAVÁLASZTÁSI SZÜLŐI ÉRTEKEZLET RÉSZTVEVŐIT! Nyíregyháza, 2011. november 15. KÖSZÖNTJÜK A PÁLYAVÁLASZTÁSI SZÜLŐI ÉRTEKEZLET RÉSZTVEVŐIT! Nyíregyháza, 0. november 5. Új kép SZAKMACSOPORTOK ISKOLÁNKBAN Szakközépiskolai tagozat Kereskedelem-marketing, üzleti adminisztráció szakmacsoport

Részletesebben

Az iskolai rendszeren kívüli rendőr szakképzésben való részvétel feltételei

Az iskolai rendszeren kívüli rendőr szakképzésben való részvétel feltételei Az iskolai rendszeren kívüli rendőr szakképzés célja Az iskolarendszeren kívüli rendőr szakképzés célja, hogy a rendőrség középfokú szakképesítéshez kötött beosztásaiba előírt szakképzettség megszerzését

Részletesebben

FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ. 2016/2017. tanév

FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ. 2016/2017. tanév FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ 2016/2017. tanév Igazgató: Molnárné Somogyi Margit Műszaki Igazgató: Molnár József Igazgatóhelyettes: Zsemberi Zoltán Kedves pályaválasztó diákok! 14 évesen egy olyan választás előtt

Részletesebben

FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ

FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ a 2013/2014. tanévre Osztatlan tanárszak közgazdásztanár szakképzettség (nappali munkarend) 2 Budapesti Gazdasági Főiskola Budapesti Gazdasági Főiskola FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ a 2013/2014.

Részletesebben

Gundel Károly Vendéglátóipari és Idegenforgalmi Szakképző Iskola

Gundel Károly Vendéglátóipari és Idegenforgalmi Szakképző Iskola Gundel Károly Vendéglátóipari és Idegenforgalmi Szakképző Iskola FELVÉTELI a 2013-2014-es tanévre Szakközépiskola 01 KÉT TANÍTÁSI NYELVŰ IDEGENFORGALMI SZAKKÖZÉP (német) (1 osztály 34 fő) 02 NYELVI ELŐKÉSZÍTŐS

Részletesebben

Kökönyösi Gimnázium 7300 Komló, Alkotmány u. 2/B 2016-2017. TANÉVBEN INDULÓ OSZTÁLYOK

Kökönyösi Gimnázium 7300 Komló, Alkotmány u. 2/B 2016-2017. TANÉVBEN INDULÓ OSZTÁLYOK Kökönyösi Gimnázium 7300 Komló, Alkotmány u. 2/B OM azonosító: 201286 Telephely kód: 001 Igazgató: Vámos Ágnes Pályaválasztási felelős: Varga Margit Telefon: 72/482-367 E-mail: gimnazium@nagylaszlo-komlo.sulinet.hu

Részletesebben

Szakközépiskola. képzési. tájékoztató. 2009/2010-es tanév. e sti. tagozat. Pécs 2009

Szakközépiskola. képzési. tájékoztató. 2009/2010-es tanév. e sti. tagozat. Pécs 2009 Szakközépiskola képzési tájékoztató 2009/2010-es tanév e sti tagozat 1223 0255 1478 Pécs 2009 az esti tagozatos képzés általános tudnivalói Az iskola alapítványi fenntartású intézmény. Középfokú és emelt

Részletesebben

Heves megye középfokú oktatási intézményeiben végzett felmérések eredményei

Heves megye középfokú oktatási intézményeiben végzett felmérések eredményei Észak-magyarországii Regiionálliis Munkaügyii Központ Egrii Regiionálliis Kiirendelltsége Heves megye középfokú oktatásii iintézményeiiben végzett fellmérés eredményeii 2007. év Heves megye középfokú oktatási

Részletesebben

FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ. 2017/2018. tanév

FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ. 2017/2018. tanév Igazgató: Molnárné Somogyi Margit Kedves pályaválasztó diákok! FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ 2017/2018. tanév 14 évesen egy olyan választás előtt álltok, amely talán az egész további életeteket meghatározhatja.

Részletesebben

FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ

FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ Iskolánk vendéglátó-ipari, kereskedelmi és idegenforgalmi szakképző iskola, ahol szakközép- és szakiskolai képzés keretében a nyolc általános iskolai osztályt végzett, illetve az

Részletesebben

FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ

FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ Jávorka Sándor Mezőgazdasági és Élelmiszeripari Szakképző Iskola és Kollégium 2890. Tata, Új út 19. Tel/Fax.: 34/ 587-580 E-mail: javorka@javorka-tata.sulinet.hu Internet cím: www.javorka-tata.sulinet.hu

Részletesebben

Továbbtanulás a felsőoktatásban

Továbbtanulás a felsőoktatásban Továbbtanulás a felsőoktatásban Szemerszki Marianna Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet (OFI) OFI konferencia, 2011. december 7. Minőségfejlesztés a felsőoktatásban TÁMOP-4.1.4-08/1-2009-0002 Intézményrendszer

Részletesebben

KÖZZÉTÉTELI LISTA 2015. OKTÓBER 1. Felvételi lehetőségekről szóló tájékoztató 2016/2017. tanévben induló osztályaink

KÖZZÉTÉTELI LISTA 2015. OKTÓBER 1. Felvételi lehetőségekről szóló tájékoztató 2016/2017. tanévben induló osztályaink KÖZZÉTÉTELI LISTA 2015. OKTÓBER 1. Felvételi lehetőségekről szóló tájékoztató 2016/2017. tanévben induló osztályaink 01 kód magyar angol két tanítási nyelvű gimnáziumi osztály Az angol nyelv és kultúra

Részletesebben

Pécsi József Nádor Gimnázium és Szakképző Iskola

Pécsi József Nádor Gimnázium és Szakképző Iskola Pécsi József Nádor Gimnázium és Szakképző Iskola KÉPZÉSI TÁJÉKOZTATÓ OM azonosító: 201190 Felnőttképzési akkreditációs szám: 01056-2008 7632 Pécs, Melinda u. 23. Tel./fax: 72/410-596 email: miok@mail.datanet.hu

Részletesebben

KÖZZÉTÉTELI LISTA Pápay Endre Óvoda, Általános Iskola, Alapfokú Művészetoktatási Intézmény, Szakiskola, Diákotthon,

KÖZZÉTÉTELI LISTA Pápay Endre Óvoda, Általános Iskola, Alapfokú Művészetoktatási Intézmény, Szakiskola, Diákotthon, KÖZZÉTÉTELI LISTA Pápay Endre Óvoda, Általános Iskola, Alapfokú Művészetoktatási Intézmény, Szakiskola, Diákotthon, Gyermekotthon és Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény 6900 Makó, Vásárhelyi

Részletesebben

Szegedi Szakképzési Centrum Kossuth Zsuzsanna Szakképző Iskolája OM azonosító száma: /002

Szegedi Szakképzési Centrum Kossuth Zsuzsanna Szakképző Iskolája OM azonosító száma: /002 Szegedi Szakképzési Centrum Kossuth Zsuzsanna Szakképző Iskolája OM azonosító száma: 203052/002 Cím: 6724 Szeged, Kodály tér 1. Telefonszám: 62/550-486 Fax: 62/550-486 E-mail: isktitkar@kossuthzs-szeged.sulinet.hu

Részletesebben