Az iskolai teljesítmény értékelése a nagyon jó és az elégtelen közötti hat különbözô osztályzattal történik.

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Az iskolai teljesítmény értékelése a nagyon jó és az elégtelen közötti hat különbözô osztályzattal történik."

Átírás

1 Általános áttekintés az oktatásügyről Németországban minden gyermek számára a hatodik életév betöltésével kezdõdik az iskolakötelesség. Ez rendszerint 12 évet jelent, amelybõl 9 év rendes iskolaév, a fennmaradó három év a szakképzéshez szükséges szakiskola elvégzését foglalja magában. Egyes tartományokban a rendes iskolaidõ 10 év. Az elsõ 4 (ill. 5 vagy 6) tanévben a tanulók elemi iskolába járnak, melyet alapfokú képzésnek is neveznek. Ezután a középfokú iskolákban folytatják tanulmányaikat. Ennek első szakasza az alsó középfok, amely lefedi az iskolakötelezettséget. A polgári iskolát (Hauptschule) (mely nem tévesztendő össze az egykori magyar polgári iskolákkal, a német polgári iskola általános képzést nyújtó alapiskola. Ford.) végzett fiatalok tizenöt évesen, azaz kilenc tanév után kerülnek ki az intézményből. Néhány tartományban egy tizedik tanévet is felkínálnak ill. megkövetelnek. Az alsó középfok egy további típusa a reáliskola (Realschule), mely a tizedik iskolaévvel és alsó középfokú végzettséggel (mittlerer Bildungsabscluss) zárul (mely nem egyenrangú a magyar középfokú végzettséggel, hiszen nem kapcsolódik hozzá érettségi vizsga). A tizenkét osztályos iskolákban (Gesamtschule) elnyerhetõ mind alsó középfokú végzettség, mind pedig a polgári iskolai végzettség (Hauptschulabschluss). Néhány tizenkét osztályos iskolában érettségivel végzõdõ felsõszintû oktatást (ez a felsõ középfok) is folytatnak. Az iskolai teljesítmény értékelése a nagyon jó és az elégtelen közötti hat különbözô osztályzattal történik. A polgári iskola elvégzése után (9. iskolai év) két lehetõsége van a fiataloknak: vagy egy duális rendszerû (vállalati és iskolai) képzés keretében szakmát szereznek (ez általában három év), vagy tanulmányaikat egy általános ismereteket nyújtó iskolában (reáliskola, gimnázium, tizenkét osztályos iskola) ill. szakiskolában folytatják. A duális rendszerû képzés ipari és kézmûves szakmákat foglal magában. Ezeknek egy részét szakiskolákban (Berufsfachschule) oktatják. Itt a tanulmányok megkezdéséhez többnyire alsó középfokú végzettség szükséges. A német felsõoktatási rendszer egyetemekre (Universität), mûszaki egyetemekre (Technische Universität), szakfõiskolákra (Fachhochschule), tanárképzõ fõiskolákra (Pädagogische Hochschule), fôiskolai szövetségekre (Gesamthochschule), mûvészeti- és zenei fõiskolákra (Kunst- Musikhochschule) tagolódik. A szakfôiskolákra a bejutás feltétele a szakfôiskolai érettség (Fachhochschulreife). Ez különbözõ módon, bizonyos esetekben az adott tartományban érvényes szabályok szerint érhetõ el. Általában szakközépiskolai végzettséghez kötött, ami a tizenkettedik iskolaév után érhetõ el. A legtöbb tartományban a szakfôiskolai érettség egy általános ismereteket nyújtó iskola tizenkettedik tanévének lezárása után, gyakorlattal összekötve is elérhetõ. Akik érettségivel rendelkeznek, azok is kezdhetnek szakfõiskolai tanulmányokat, általában azonban egy gyakorlat ill. egy gyakorlati képzés felmutatása szükséges ehhez. A szakfőiskolákon a külföldi pályázókra ugyanazok a felvételi feltételek érvényesek, mint a németekre. A szakfõiskolákon erõsebben jelentkeznek a munka világához igazított követelmények és igények. A tanítás mellett a szakfõiskolák feladatai közé tartozik az alkalmazásorientált 1

2 kutatás és fejlesztés is. A szakfõiskolai tanulmányok diplomavizsgával (FH) zárulnak. A képzésbe rendszerint gyakorlati tanulmányi idõszakok is be vannak építve. A szakfõiskoláknak sokoldalú együttmûködési- és cserekapcsolatai vannak más külföldi fõiskolákkal. A külföldi kapcsolatok többnyire az EU-támogatási programok keretén belül zajlanak. Emellett német és külföldi fõiskolák közötti együttműködési szerzõdések könnyítik meg az egyetemisták cseréjét. Az egyetemi tanulmányok megkezdéséhez szükséges az általános felsőfokú érettség (allgemeine Hochschulreife), azaz az érettségi megléte. A német felsõoktatási rendszerben van néhány meghatározott szak, ahol a felvétel nem közvetlenül a felsõoktatási intézményen, hanem a Hallgatói Helyeket Elosztó Központon (ZVS-Zentralstelle für die Vergabe von Studienplätzen) keresztül történik. Német felsõfokú felvételi jogosultsággal (Hochschulzugangsberechtigung) rendelkező külföldi pályázók, valamint az EU-tagállamok pályázói az egyetemi helyek elosztásánál a németekkel egyenrangúak. Amennyiben a kívánt szak helyeit központilag osztják el, a pályázatokat a ZVS-hez kell benyújtani. Az összes ZVS által szabályozott szak számára egységes pályázati határidõt írnak ki, amely a dortmundi központban lekérdezhetõ. Külföldieknek, amennyiben választott szakjuk nem a ZVS megítélése alá esik, az érintett felsõoktatási intézmény külügyi osztályán (Akademischer Auslandsamt) kell pályázni. A pályázók egy német érettséginek megfelelõ bizonyítvánnyal, nyelvvizsga letétele után kezdhetik meg tanulmányaikat az egyetemen ill. fõiskolán. Aki nem tesz eleget az összes feltételnek, annak egy felvételi vizsgát kell letennie. Erre készít fel a szigorúan iskolai formájú előkészítő vagy nulladik évfolyam (Studienkolleg). Errõl közelebbi információkat a felsõoktatási intézmények külügyi és tanulmányi osztályai adnak. Az egyetemi tanulmányok zárulhatnak magiszteri fokozattal, diplomával ill. államvizsgával; egyre nagyobb számban válik lehetővé az ún. bachelor és master fokozatok megszerzése is. A magiszteri tanulmányok rendszerint több részből tevõdnek össze; általában egy fõszakból és két mellékszakból vagy két fõszakból. A diplomás szakok közé sorolhatók a természettudományok, társadalomtudományok, gazdaságtudományok szakjai ill. a mérnöki szakok. Aki tanulmányai után a német állami szférában kíván dolgozni (pl. tanárként vagy ügyvédként) vagy az állam által ellenõrzött területeken (mint az orvosok, jogászok és gyógyszerészek) államvizsgát kell tegyen. A felsőoktatási végbizonyítványok közé tartozik még a doktorrá avatás (doktori fokozat), melyre egyetemi, ill. egyes esetekben szakfőiskolai tanulmányok befejeztével lehet jelentkezni. A tanárképzõ fõiskolákon képzik az elemi, polgári, speciális iskolák, valamint az alsó középfok tanárait. A felsőoktatási reformnak köszönhetően sok tanárképzõ fõiskola egyetemmé ill. főiskolai szövetséggé alakult át. A főiskolai szövetségek a már meglévő főiskolák összevonásával keletkezett felsõoktatási intézmények. Jelenleg csak Hessen és Nordrhein-Westfalen (Északrajna-Vesztfália) tartományokban léteznek. A szakmai továbbképzéshez tartoznak általánosságban az alkalmazkodást célzó és a szakmai felemelkedést szolgáló továbbképzések, valamint a szakmai átképzések. Az alkalmazkodást célzó továbbképzések alatt azok a programok értendõk, amelyek a munkavállalók szakmai képzettségét a legújabb elvárásokhoz igazítják. Itt arról van tehát szó, hogy a már megszerzett 2

3 tudást kiteljesítik és a technikai, gazdasági, termékszempontú és más újításokhoz igazítják. A szakmai továbbképzés szervezõi lehetnek maguk a cégek, cégen kívüli intézmények és magán továbbképzõ intézetek. A a szakmai felemelkedést szolgáló továbbképzés ezzel szemben a szakmai felemelkedés lehetőségét rejti magában, és többnyire egy megváltozott szakmai ranggal jár együtt. Ide tartozik például az a szakiskolai továbbképzés, amely mesterré vagy technikussá minõsít. A szakmai továbbképzés ill. a felnőttképzés további intézményei a népfõiskolák (Volkshochschule). Ezekben azonban nem lehet szakmai képesítést szerezni. Részvételi díj ellenében különbözõ idõtartamú (néhány napostól több hónaposig terjedõ) és különbözõ témájú kurzusokon lehet részt venni. A felsõoktatásban fennáll továbbá a lehetõség kiegészítõ szakok felvételére. 3

4 TARTALOMJEGYZÉK ISKOLARENDSZER... 6 AZ OKTATÁSI RENDSZER GRAFIKUS ÁBRÁZOLÁSA... 6 ÓVODA, ISKOLAI ELÕKÉSZÍTÕ, ISKOLAKÖTELEZETTSÉG, A TELJESÍTMÉNY MEGÍTÉLÉSE, ISKOLATÍPUSOK... 9 ELEMI SZINT... 9 Statisztikai adatok... Hiba! A könyvjelző nem létezik. AZ ISKOLAI SZINT... 9 Iskolakötelezettség... 9 Az alapfokú szint... 9 Statisztikai adatok... Hiba! A könyvjelző nem létezik. Az alsó középfok Statisztikai adatok... Hiba! A könyvjelző nem létezik. A felsô középfok MAGÁNISKOLÁK EGY VONZÓ ALTERNATÍVA SZAKKÉPZÉS KÉPZÉS AZ ÜZEMEKBEN ÉS A SZAKKÉPZÔ ISKOLÁKBAN (BERUFSSCHULE), A DUÁLIS RENDSZER, AZ ELSÔ SZAKKÉPZÉS MÁS FORMÁI, VIZSGÁK, KÜLFÖLDI FIATALOK A SZAKKÉPZÉSBEN A DUÁLIS RENDSZER SZERKEZETI MODELLJE Férfi tanulók az öt férfiak által legnagyobb arányban betöltött szakmákban rangsor szerint (1990) Hiba! A könyvjelző nem létezik. Nõi tanulók az öt nõk által a legnagyobb arányban betöltött szakmákban rangsor szerint (1990)... Hiba! A könyvjelző nem létezik. Szakmai képzés az iskolákban Az elsõ szakképzettség megszerzésének egyéb formái A munkaügyi igazgatás programjai ISKOLAI SZAKKÉPZÉS BINACIONÁLIS KÉPZÉS... HIBA! A KÖNYVJELZŐ NEM LÉTEZIK. A FELSÕOKTATÁSI RENDSZER EGYETEMEK ÉS MÁS EGYETEMI STÁTUSÚ FÕISKOLÁK, A TANULMÁNYOK FELÉPÍTÉSE, TARTAMA, CÉLJA, ÉS LEZÁRÁSA, FELVÉTELI FELTÉTELEK, ÁTTEKINTÉS A SZAKOKRÓL27 Németországban tanulni Az egyetem Az egyetemek és azok intézményei Az egyetemi tanulmányok A szabályos tanulmányi idõ Az egyetemi tanulmányok felépítése A cél: vizsgák és a tanulmányok lezárása Oktatási formák A felvétel elõfeltétele Pályázás és beiratkozás Afganisztán... Hiba! A könyvjelző nem létezik. FÕISKOLAI TANULMÁNYOK, A TANULMÁNYOK IDEJE, CÉLJA, LEZÁRÁSA, FELVÉTELI FELTÉTELEK, A SZAKOK ÁTTEKINTÉSE Mi egy szakfõiskola? A szakfõiskola és intézményei Tanulmányok a szakfõiskolákon A felvétel elõfeltételei... Hiba! A könyvjelző nem létezik. Pályázás és beiratkozás Beiratkozás... 49

5 A KÜLFÖLDI HALLGATÓK I HELYZETÉRÕL Elõfeltételek a külföldiek számára a németországi tanulmányokhoz Németországban tanulni külföldiként Németország, mint felsõoktatási fellegvár a külföldiek számára TANULMÁNYOK A SZAKMAI AKADÉMIÁKON (BERUFSAKADEMIE) EGY MODELL GYÕZELME: A MOST ORSZÁGSZERTE ELISMERT SZAKMAI AKADÉMIA SZAKMAI TOVÁBBKÉPZÉS A SZAKMAI TOVÁBBKÉPZÉS FORMÁI, CÉLCSOPORTOK, FENNTARTÓK, JOGI KERETFELTÉTELEK A szakmai továbbképzés alap adatai és alapstruktúrája A szakmai továbbképzés célcsoportjai és résztvevõi A szakmai továbbképzés fenntartói és intézményei Jogi keretfeltételek TANULMÁNYOK A HAGENI LEVELEZÔ TAGOZATOS EGYETEMEN (FERNUNIVERSITÄT HAGEN) LEVELEZÕ OKTATÁS: KITARTÁSSAL ÉS ÖNFEGYELEMMEL SZAKMAI TOVÁBBKÉPZÉS: LEHETÕLEG RÖVID ÉS KÖZEL A GYAKORLATHOZ

6 Iskolarendszer Az oktatási rendszer grafikus ábrázolása Az oktatási rendszer alapstruktúrája a Német Szövetségi Köztársaságban ld.táblázat:a 10-11/00 Szószedet a német nyelvű ábrához: Jahrgangsstufe - képzési szint Alter - életkor Elementarbereich - elemi szint Primarbereich - alapfokú szint Sekundarbereich I - alsó középfok Sekundarbereich II - felső középfok Tertiärer Bereich - felsőfokú szint Weiterbildung - továbbképzés Elemi szint: Kindergarten (freiwillig) - óvoda (nem kötelező) Sonderkindergarten - speciális óvoda Alapfokú szint: Grundschule - elemi iskola Sonderschule - speciális iskola Alsó középfok: schulartabhängige oder schulartunabhängige Orientierungsstufe - iskolától független ill. függő tájékozódási fokozat Hauptschule - polgári iskola Realschule - reáliskola Gesamtschule - tizenkét osztályos iskola Gymnasium - gimnázium 5-10 osztályai Sonderschule - speciális iskola Mittlerer Schulabschluss alsó középfokú végzettség (Realschulabschluss) (reáliskolai végzettség) nach 10 Jahren - 10 év után Felső középfok: Berufsbildungsgrundjahr szakképzési alapév schulisch oder kooperativ - iskolai vagy kooperációs 6

7 Berufsausbildung in Berufsschule und Betrieb (Duales System) - duális rendszer (vállalati és szakiskolai képzés) Berufsqualifizierender Abschluss - szakmai vizsga Berufsfachschule - szakiskola Fachoberschule - szakfelsőiskola Fachhochschulreife - szakfôiskolai érettség Berufsoberschule - szakképző középiskola, érettségi vizsga szerezhető Fachgebundene Hochschulreife - szakhoz kötött főiskolai érettség Gymnasiale Oberstufe - gimnázium 11 12/13 osztályai (in verschiedenen Schularten: (különböző iskolatípusokban: Gymnasium, Berufliches gimnázium, szakmai/szakgimnázium, tizenkét Gymnasium/Fachgymnasium, osztályos iskola) Gesamtschule) Allgemeine Hochschulreife - általános érettségi Fachschule - szakmai továbbképző iskola Abschluss zur beruflichen Weiterbildung - szakmai továbbképző vizsga Abendgymnasium/Kolleg - esti gimnázium/előadássorozat Allgemeine Hochschulreife - általános érettségi Felsőfokú szint: Berufsakademie - szakmai akadémia Diplom - diploma Universität - egyetem Technische Universität - műszaki egyetem Technische Hochschule - műszaki főiskola Universität- - egyetemi-főiskolai szövetség Gesamthochschule Pädagogische Hochschule - tanárképző főiskola Kunsthochschule - művészeti főiskola Musikhochschule - zeneművészeti főiskola Fachhochschule - szakfőiskola Verwaltungsfachhochschule - közigazgatási szakfőiskola Promotion - doktorrá avatás Berufsqualifizierender - szakképesítést nyújtó egyetemi/főiskolai Studienabschluss végzettség Diplom - diploma Magister - magiszteri fokozat Staatsexamen - államvizsga Bachelor/Bakkalaureus - baccalaureus (legalsó egyetemi fokozat) Magister/Master - magiszteri fokozat 7

8 Továbbképzés: Weiterbildung - továbbképzés (allgemeine, berufliche (általános, szakmai és tudományos und wissenschaftliche továbbképzés számtalan formában) Weiterbildung in vielfältigen Formen) 8

9 Óvoda, iskolai előkészítő, iskolakötelezettség, teljesítményértékelés, iskolatípusok ELEMI SZINT Az iskolaelõkészítõ nevelés területéhez tartoznak mindazok a nem államilag és államilag fenntartott ifjúsággondozói intézmények, amelyek a gyermekeket a 3. életévüktõl az iskolakezdésig felveszik. E nevelés idõben az iskolakötelesség elõtt áll, és nem része az állami iskolakötelességnek. Az ilyen intézmények látogatása Németországban szabadon választható. Az olyan ötéves, még nem iskolaköteles gyermekek számára, akiknek a szülei igénylik, hogy gyermeküket az elemi iskolára külön felkészítsék, néhány tartomány elõkészítõ osztályokat (Vorklasse) ill. iskolai elõkészítõket (Vorschulklasse) hozott létre. Ezeknek az elõkészítõknek a látogatása szabadon választható. A gyerekek itt játékos formában tanulnak, anélkül, hogy az elemi iskola elsõ évének anyagát elõre vennék. Az iskolaköteles, de nem iskolaérett gyermekeknek külön intézmények állnak rendelkezésükre, ezeket tartományonként változóan iskolaóvodának (Schulkindergarten), vagy elõképzõ osztálynak (Vorklasse) (iskola elõtti (Vorschulklasse), elõkészítõ- (Vorbereitungsklasse) vagy elõsegítõ osztályoknak (Förderungsklasse) is) nevezik. AZ ISKOLAI SZINT Iskolakötelezettség Az iskolakötelezettség minden gyermek számára a hatodik életév betöltése után kezdõdik. Rendszerint 12 év, amelybõl 9 év teljes idejû oktatás (Berlinben, Brandenburgban, Brémában és Észak-Rajna-Vesztfáliában 10 év) és 3 év részidejû iskolai oktatás, ahol a részleges iskolakötelezettség idõtartama egy elismert szakma képzési feltételei szerint alakul. Az egyes tartományokban azokra a fiatalokra, akik sem további általános képzést nyújtó iskolába, sem pedig szakképzésre nem járnak, egy meghosszabbított, teljes szakmai iskolakötelezettség érvényes. A tartományok nagy részében lehetõség van továbbá egy szabadon választható 10. képzési évre is, hogy így a továbbtanuláshoz szükséges iskolai végzettséget elnyerjék. Az alapfokú szint Az oktatás alapfokához tartoznak a 4 évfolyamos elemi iskolák (Grundschule) (Berlinben és Brandenburgban 6 évfolyamos). Elemi iskolába, az általános iskolakötelesség értelmében minden gyermeknek járnia kell. Az elsõ évfolyamot a 6. életév betöltése után, a következô iskolatípust pedig a 4. évfolyam (Berlinben és Brandenburgban a 6. évfolyam) után kezdik meg. Az elemi iskola feladatait és céljait az iskolarendszerben betöltött szerepe határozza meg. Eszerint az elemi iskolának a játékos tanulási formákból a szisztematikus, iskolai tanulási formákhoz kell vezetnie a tanulókat, és a kínálatot mind témájában, mind formájában a személyes tanulási feltételekhez és lehetõségekhez kell igazítani. A tanulókat általában évfolyamok szerint oktatják. Az elsõ két évfolyamon nagyrészt egy tanár, az osztályfõnök végzi az oktatást. A harmadik évfolyamtól fokozatosan szaktanárok 9

10 tanítanak, hogy így is felkészítsék a tanulókat az oktatási rendszer felső középfokához tartozó iskolákra, ahol kizárólag szaktanári oktatás folyik. Az iskolai tanév augusztus 1-én kezdõdik és a következõ évben, július 31-én zárul. A tanév kezdetének és végének pontos idõpontja azonban valójában a nyári szünidõ idõpontjától függ. Teljesítményértékelés Minden iskolatípusnál és minden szinten folyamatos a teljesítmény ellenõrzése. Ezen az írásbeli munkák, a szóbeli és gyakorlati teljesítmény értékelése értendõ. A félévi és év végi bizonyítványok összefoglalóan értékelik a tanuló teljesítményét. A következõ évfolyamba lépéshez egy minimális teljesítmény elérése szükséges. A teljesítmény értékelése osztályzással történik. A Kultuszminiszterek Konferenciáján született megállapodás szerint az osztályzatok a következõképpen határozhatók meg: - nagyon jó (sehr gut) (1): Nagyon jó osztályzat akkor adható, ha a teljesítmény a követelményeknek különös mértékben megfelel. - jó (gut) (2): Jó osztályzat akkor adható, ha a teljesítmény a követelményeknek teljesen megfelel. - közepes (befriedigend) (3): Közepes osztályzat akkor adható, ha a teljesítmény az általános követelményeknek megfelel. - elégséges (ausreichend) (4): Elégséges osztályzat akkor adható, ha a teljesítmény, jóllehet hiányosságokat mutat fel, de a követelményeknek még megfelel. - hiányos (mangelhaft) (5): Hiányos osztályzat akkor adható, ha a teljesítmény a követelményeknek nem felel meg, de felismerhetõ, hogy a tanulónak megvannak a szükséges alapismeretei és esély van arra, hogy a hiányosságok belátható idõn belül pótolhatóak. - elégtelen (ungenügend) (6): Elégtelen osztályzat akkor adható, ha a teljesítmény a követelményeknek nem felel meg, és a tanuló alapismereti is hiányosak, olyannyira, hogy azok belátható idõn belül nem pótolhatóak. Az elemi iskolák elsõ két évében elsõsorban még csak írásos teljesítményértékelés létezik egy beszámoló formájában, amely a tanuló egyéni fejlődését, tantárgyi erõsségeit és gyengeségeit taglalja. Legkorábban a második év végén kapnak a tanulók osztályzattal ellátott bizonyítványt. Ez lehetõvé teszi a tanuló teljesítményének megállapítását a tanulócsoport átlagos teljesítményszintjére vonatkoztatva is. Ezen túl is egyre inkább az a tendencia rajzolódik ki, hogy a tanulás és teljesítmény megítélésekor még a 3. és 4. osztályokban is az írásos beszámoló forma kerül elõtérbe. Az elsõ osztályból a másodikba minden gyermek évismétlés nélkül átléphet. A második osztálytól kezdve azonban a gyermek teljesítményszintjének megfelelõen döntenek arról, hogy évet ismétel-e vagy továbbléphet a következő évfolyamba. Az átmenet az elemi iskolából a következõ iskolatípusba, ahol a tanuló legalább az iskolakötelezettsége felsõ korhatáráig (általában a 15. életév betöltése) tanul, a különbözõ 10

11 tartományokban különbözõképpen alakul. A továbbtanulásról szóló döntés ill. a döntéshez nyújtott segítség alapja a kibocsátó iskola véleménye, amelyhez minden esetben szorosan kapcsolódik a szülõknek nyújtott tanácsadás. A döntést vagy a szülõk, vagy pedig az iskola ill. az iskolafelügyelõség hozza meg. Az alsó középfok Az alsó középfok iskolái az egységes elemi iskolákra építenek. A tartományok többségében ide a polgári iskolák, reáliskolák, gimnáziumok és 12 osztályos iskolák tartoznak. Néhány éve egyes tartományokban, tartományonként különbözõ nevekkel új iskolatípusok is megjelentek, melyek pedagógiai és szervezési szempontból a polgári és reáliskola képzési szintjeit foglalják magukban. Ide tartoznak a középiskolák (Mittelschule), a középfokú iskolák (Sekundarschule), a reguláris iskolák (Regelschule), az integrált és összevont polgári és reáliskolák (Verbundene Haupt- und Realschule) valamint a regionális iskolák (Regionale Schule). Az iskolákban az oktatás rendszerint osztályokban történik. Meghatározott szakokon és a többféle képzéssel rendelkezõ iskolatípusoknál, elsõsorban a 7. és 10. évfolyam között előfordul, hogy az órákat teljesítmény szerint differenciált csoportokban tartják. Egy kimenettel rendelkezõ iskolatípusok Az egy kimenettel rendelkezõ iskolatípusokhoz tartoznak a polgári iskolák, reáliskolák és a gimnáziumok. Polgári iskolák (Hauptschule) A polgári iskola alapvetõ általános képzést nyújt tanulóinak. Az 5-9. évfolyamokat foglalja magában (azokban a tartományokban, ahol iskolatípustól független tájékozódó fokozat is van, a 7. évfolyamtól kezdõdik, és azokban a tartományokban, ahol a teljes iskolakötelezettség 10 év, az évfolyamig tart). A kilenc éves iskolakötelezettséget elõíró tartományok többségében lehetõségük van a diákoknak a polgári iskola tizedik évfolyamát is elvégezni, hogy egy további iskolai végzettséget (pl.: kibõvített polgári iskolai végzettséget (erweiterter Hauptschulabschluß)) megszerezzenek. Az arra alkalmas tanulók ezen a 10. évfolyamon és/vagy a szakképzõ oktatáson túl a továbbtanuláshoz szükséges képzettséget is megszerezhetik. Lehetőség van továbbá a 10. év végén a középfokú végzettség (Mittlerer Schulabschluß)) megszerezésére is. Reáliskola (Realschule) A reáliskola kibővített általános képzést nyújt tanulói számára. Alapformája az évfolyamokat foglalja magában (azokban a tartományokban, ahol iskolatípustól független tájékozódó fokozat is van, a évfolyamig tart). Bajorországban, Berlinben, Brandenburgban és Hamburgban a reáliskola alapformája négyosztályos, tehát csak a 6. évfolyam után kezdődik. Emellett létezik még egy három- ill. négyosztályos forma azok számára, akik a 6. vagy 7. évfolyam után a polgári iskolából jönnek át ebbe az iskolatípusba. A reáliskola elvégzése feljogosít a közvetlen szakmai képzésbe és a felsõfokú képzésbe történő továbblépésre is. 11

12 Három tartományban (Szászország, Sachsen-Anhalt, Türingia) a reáliskola nem szerepel az alsó középfokú képzések között, viszont a polgári iskolai végzettség mellett meg lehet szerezni a reáliskolai végzettséget (Realschulabschluß) is a szászországi középiskolákban (Mittelschulen), a sachsen-anhalt-i középfokú iskolákban (Sekundarschulen) és a türingiai reguláris iskolákban (Regelschulen). Gimnázium (Gymnasium) A gimnázium elmélyített általános képzést nyújt tanulói számára. Normál esetben a gimnázium az évfolyamokat, vagy pedig hatéves elemi iskola és iskolatípustól független tájékozódási fokozat esetén a évfolyamokat foglalja magában. Négy tartományban (Mecklenburg-Előpomeránia, Szászország, Sachsen-Anhalt, Türingia) az 1990/91-es tanévben az évfolyamokat tartalmazó gimnázium rendszert hívták életre. A 13. évfolyam után (ill. az említett 4 tartományban a 12. után) letett érettségi vizsgával szerezhetõ meg az általános felsőfokú érettség. A normál gimnáziumi forma mellett léteznek más felépítésű formák is, a polgári iskolák 7. évfolyamot elvégzett tanulói, valamint a reáliskolák és a szakképzõ iskolák különösen tehetséges tanulói számára. A gimnázium 10. évfolyamának befejezésével a tanulók továbbléphetnek a gimnázium felsőbb osztályaiba, amennyiben minden tárgyból legalább elégséges szinten teljesítettek. Több képzési kimenettel rendelkezõ iskolatípusok A több képzési kimenettel rendelkezõ iskolatípusok a következõk: a 12 osztályos iskola, az iskolacentrum, a középiskola, a reguláris iskola, a középfokú iskola, az integrált és összevont polgári és reáliskola és a regionális iskola. A következõkben a 12 osztályos iskolát mutatjuk be, valamint azt a további három iskolatípust, amelyek az utóbbi idõben jöttek létre az új szövetségi tartományokban. 12 osztályos iskola (Gesamtschule) A brémai 12 osztályos kooperatív iskola és az iskolacentrum (Schulzentrum) pedagógiai szempontból és szervezeti kereteit tekintve a polgári iskolát, a reáliskolát és a gimnáziumot fogja össze. Az oktatás különböző kimenetű osztályokban folyik (polgári iskolai végzettség, középiskolai végzettség ill. a gimnázium felsõ osztályainak megkezdéséhez szükséges végzettség). A 12 osztályos integrált iskola egy pedagógiailag és rendszerét tekintve önálló egységet alkot. A tanítás egyes tantárgyak esetében teljesítménytől függően, legalább két igényszintnek megfelelõen differenciált csoportokban folyik. A kooperatív és integrált 12 osztályos iskolákban a 9. és 10. évfolyam után az alsó középfokot lezáró bármely végzettség megszerezhető. Középiskola (Mittelschule) A szászországi középiskola egy olyan iskolatípust jelenít meg, amely általános és szakmai előkészítő képzést nyújt, és megteremti a szakmai képzés elõfeltételeit. Az 5. és 6. évfolyamnak tájékozódási funkciója van. A 7. évfolyamtól kezdõdik meg az addigi 12

13 teljesítmény és a célul kitűzött végbizonyítvány szerinti differenciálás. A 9. év végén a tanulók polgári iskolai végzettséget, ill. kiemelkedő teljesítmény esetén minõsített polgári iskolai végzettséget szereznek. A 10. év eredményes lezárása és a záróvizsga letétele után reáliskolai végzettséget kapnak a diákok. Középfokú iskola (Sekundarschule) A Saar-vidéken a polgári iskola, a reáliskola, a gimnázium és a 12 osztályos iskola mellett a középfokú iskola is az alsó középfok iskolatípusaihoz tartozik. Az elsõ két évfolyamon minden tantárgyból és mindenki számára közösek a tanórák. A 7. évfolyamtól a megszerzendő végzettség (polgári iskolai, középfokú végzettség) alapján differenciáltan folyik az oktatás. Ez a különválasztás elõször csak egyes tantárgyakra vonatkozik, majd a 9. évfolyamtól valamennyi tantárgyra kiterjed. Azoknak a tanulóknak, akik a középfokú végzettséget célozzák meg, lehetõségük van a 7. évfolyamtól egy második idegen nyelvet is választani. A 10. évfolyam záróvizsgával végződik. A középfokú iskola Sachsen-Anhalt-ban is a szabályos iskolatípusok közé tartozik. Egyes tantárgyakat az elsõ két évfolyamon teljesítmény szerint differenciált csoportokban oktatnak. A 7. évfolyamtól a tanulók vagy egy általános ismereteket nyújtó, polgári iskolai képzésben vesznek részt (7-9 évfolyamig), vagy egy reáliskolai képzésben, ill. egy általános szakmai orientációs képzésben. Az iskolán belül a polgári iskolai képzés a 9. évfolyammal zárul, a reáliskolai pedig a 10. év végén egy záróvizsgával. Reguláris iskola A reguláris iskola Türingiában általános és szakmai képzésre elõkészítõ oktatást végez, továbbá megteremti az elõfeltételeit egy kvalifikált szakmai tevékenységnek. Az 5. és 6. évfolyamon minden tantárgyból és mindenki együtt vesz részt az órákon. A 7. évfolyamtól néhány kötelezõ tantárgyból, a 9. évfolyamtól további kötelezõ tantárgyakból differenciáltan folyik az oktatás, két igényszint szerint. Azoknak a tanulóknak, akik a reáliskolai képzettséget célozzák meg, a 7. évfolyamtól egy kötelezõen választható (pl. második idegen nyelv) tantárgyat is tanulniuk kell. Teljesítményértékelés és záróvizsgák az alsó középfokhoz tartozó évfolyamok végén A teljesítményértékelésre az elemi iskoláknál szereplõ leírás érvényes. Záróvizsga a 9. évfolyam után A 9. évfolyam után minden tartományban megvan a lehetõség egy elsõ általános jellegû végzettség megszerzésére. Ezt a legtöbb tartományban polgári iskolai végzettségnek nevezik. A végzettség akkor adható, ha minden tantárgyból legalább elégséges teljesítményt ért el a tanuló. Az alsó középfok azon iskolatípusaiban, ahol több mint 9 évfolyam van, a tartományok többségében a teljesítménynek megfelelõen a polgári iskolai végzettséggel egyenértékű végzettség szerezhetõ meg. Ezt az elsõ általános képzettséget nyújtó záróvizsgát többnyire a duális rendszerű szakképzésbe történő felvételhez használják fel. Továbbá jogosít a szakiskolákba történő felvételre és a szakmai alapképzõ évre is. Záróvizsga a 10. évfolyam után 13

14 A 10. évfolyam után minden tartományban elnyerhetõ az alsó középfokú végzettség, amelyet a legtöbb tartományban reáliskolai végzettségnek neveznek. Ez a reáliskolákban (és Bajorországban a gazdasági iskolákban) úgy nyerhetõ el, ha minden tantárgyból legalább elégséges teljesítményt ér el a tanuló. Megfelelõ teljesítmény esetén az alsó középfok más iskolatípusaiban is hasonló végzettség adható a 10. évfolyam után, csakúgy, mint a megfelelõ teljesítményprofilú és tanulmányi szintű szakmunkásképzõ iskolákban. Ez a záróvizsga feljogosít a továbbtanulásra pl. egyes szakiskolákban és szakfelsőiskolákban. Jogosultság a gimnázium felsõ osztályaiban történő továbbtanulásra A gimnázium felsõ osztályainak látogatásához szükséges jogosultság a gimnázium vagy 12 osztályos iskola 10. évfolyamának végén (két tartományban a 9. évfolyam végén), meghatározott követelmények elérésével szerezhetõ meg. Ez a jogosultság elnyerhetõ azonban alsó középfokú végzettséggel (reáliskolai végzettséggel) is, megfelelõ teljesítményprofil esetén, vagy a szakmai képzést folytató szakmai felkészítő iskolákban, szakiskolákban is. A felső középfok E szakaszban a következő képzések állnak a fiatalok rendelkezésére: általános képzést nyújtó oktatási formák szakmai képzések általános és szakmai képzést nyújtó oktatási formák A felső középfok képzési intézményeiben a fiatalok többsége a szakmai képzési formákat választja, ezen belül is a duális szakmai képzésben vesznek részt a legtöbben. A gimnáziumok felsõ osztályaiban folyó oktatással kapcsolatban a Kultuszminiszterek Konferenciája ahhoz tartja magát, hogy az érettségi vizsgával az egyetemek bármely szakára elnyerhetõ a felvételi jogosultság. Az egyezmények lehetõvé teszik a gimnáziumi oktatás keretein belül a kettõs képesítés elnyerését is. Ennek megfelelően párhuzamosan megszerezhető a hallgatói felvételi jogosultság (Studienberechtigung) (felsõfokú érettség, szakfõiskolai érettség) és egy szakképesítés. Ezt a kettõs oktatási formát elsõsorban a szakmai gimnáziumokban/szakgimnáziumokban alkalmazzák, és a 4 éves képzés után érettségi vizsgával és szakmai vizsgával zárul. A szakmai képzésben a szakmai képesítés mellett egy a továbbtanulásra jogosító végzettség is elnyerhetõ. Itt az alsó középfokú iskolai végzettség és a felsõfokú érettség jöhet szóba. Ezek az intézkedések hozzájárulnak a szakmai és általános képzés egyenértékűségéhez. A gimnáziumok felső osztályai A gimnáziumok felsõ osztályaihoz a évfolyamok (négy tartományban a 10-12, ill. a évfolyamok) tartoznak. A bejutás feltétele a gimnáziumi felsõ osztályok látogatására való jogosultság. Ez általában a gimnázium 10. évfolyama után, vagy a hasonló követelményszintű alsó középfok iskoláiban nyerhetõ el. Az alsó osztályok tanóráira építve egy átmeneti idõszak után a 10. ill. 11. évfolyamban egy olyan szakasz következik, amelyben az egész osztály számára közös órák helyére a kisebb létszámú kurzusok lépnek. Jóllehet az 14

15 egyes tantárgyi kötelezettségek ill. tantárgycsoportok megmaradnak, a diákoknak számos lehetõsége van a személyes súlypontozású tanulásra, a további tantárgykínálat segítségével. Az iskolai tárgyak mindig egy feladatkörhöz vannak rendelve. Ezek a következõek: nyelvi-irodalmi-művészeti feladatkör társadalomtudományi feladatkör matematikai-természettudományi feladatkör A három feladatkör mellett a kötelezõ tárgyakhoz tartozik még a testnevelés és a vallástan. Egyes tartományokban az alsó középfok integrált, 12 osztályos iskoláiban is megtalálható a évfolyam, ami a gimnázium felsõ osztályainak megfelelõen van megszervezve. Teljesítményértékelés és záróvizsgák A gimnáziumok felsõ osztályaiban a teljesítmény értékelése egy pontrendszer alapján történik, ami a hagyományos 6 osztályzatú rendszernek a következõ átszámítási kulcs segíségével feleltethető meg: Az 1-es osztályzat 15/14/13 pontnak felel meg, a teljesítmény tendenciájától függõen; A 2-es osztályzat 12/11/10 pontnak felel meg, a teljesítmény tendenciájától függõen; A 3-as osztályzat 9/8/7 pontnak felel meg, a teljesítmény tendenciájától függõen; A 4-es osztályzat 6/5/4 pontnak felel meg, a teljesítmény tendenciájától függõen; Az 5-ös osztályzat 3/2/1 pontnak felel meg, a teljesítmény tendenciájától függõen; A 6-os osztályzat 0 pontnak felel meg. A gimnáziumok felsõ osztályai az érettségi vizsgával zárulnak. Ezt négy tárgyból kell letenni, melyek közül kettõ a választott két emelt szintű tantárgy, egy további tantárgy, amibõl írásban és szóban vizsgáznak és egy negyedik, amibõl csak szóbeli vizsga van. A 13 iskolaévet követõen az érettségi vizsgával a tanuló általános felsõfokú oktatásra jogosító érettségi bizonyítványt kap. Magániskolák egy vonzó alternatíva Németországban a magániskolák továbbra is nagy népszerűségnek örvendenek ben minden nyolcadik gimnazista egy nem állami fenntartású iskolában tanult, a 8 osztályos iskolák tanulói körében ezt minden hatodik diákról lehetett elmondani. Az alkotmány értelmében a magániskolák az állami iskolákkal azonos elbírálásban részesülnek. A mûködésük biztosításához joguk van állami támogatásra. A magasabb általános képzést nyújtó iskolák között Németországban négy magániskola-típus működik. 1. Felekezeti iskolák. 15

16 Ez a típus a magániskolák körében a legerõsebben reprezentált. A két felekezet összesen kb tanulót lát el a teljes magániskolai ügyfélkör majdnem kétharmadát. Ebbõl tanuló katolikus intézményt, pedig az evangélikus egyház iskoláit látogatja. 2. Független Waldorf-iskolák. Ez a magániskola-típus az 1919-es alapítása óta az antropozóf Rudolf Steiner munkássága nyomán a reformpedagógiai hagyományokat képviseli. A Waldorf-iskolák általában egész napos oktatást kínálnak. Látogatásuk többnyire térítésköteles. 3. Vidéki internátusok (Landerziehungsheime) Szintén a reformpedagógusi kezdeményezések közé sorolható a Hermann Lietz által életre hívott vidéki internátusok mozgalma. Ezeknél olyan bentlakásos gimnáziumokról van szó, amelyek falusi gazdaságokhoz kapcsolódnak. A vidéki internátusokban tanuló diákok térítési díjat fizetnek. Néhány vidéki internátus felvesz olyan tanulókat is, akiknek a tanulmányait az önkéntes nevelési segélyen keresztül az ifjúságvédelmi hivatal finanszírozza. 4. Egyéb fenntartók A magasabb általános képzést nyújtó magániskolák egy további csoportját képezi a Német Magániskolák Országos Szövetségébe tömörült 45 bentlakásos gimnázium és egésznapos iskola. Tandíjat ezekben az intézményekben is fizetni kell. 16

17 Szakképzés Képzés az üzemekben és a szakképző iskolákban (Berufsschule), a duális rendszer, az első szakképzés más formái, vizsgák, külföldi fiatalok a szakképzésben. Definíció Az elsõ szakképzés olyan szakmai képzési programokat jelent, amelyek - általában a végzősöket célozzák meg és olyan szakképesítést adnak, mely a munkaerõpiacon azonnal használható, - rendezett ill. formalizált képzési rendben végezhetők el, és szakmunkás-bizonyítványt vagy egy adott szakmai területen általános alapképzést adnak, - a gazdasági, az egészségügyi és szociális területen folytatott szakmai tevékenységekre készítenek fel. Az elsõ szakképzés vállalati szakképzéshez kapcsolódó (un. duális) rendszere nagyobb teret tölt be az elsõ szakképzésben, mint a szakképzés iskolai formái. A duális rendszer (Duales System) Alaprendszer és jelentés Az elsõ szakképzés duális rendszerének fõ ismertetõjegye, hogy két alapvetõen különbözõ fenntartó mûködik benne közre: egyrészrõl (elsõsorban) magánvállalatok, másrészt az állami szakképzõ iskolák (Berufsschule). Tanulás- és tanuláshelyszín-elméleti szemszögbõl a vállalati-szakmai valóságos helyzetben való tanulás (működési terület) és a szakképzõ iskola védett környezetében való tanulás (tanulási terület) összekapcsolásáról van szó. Mivel az állam mint a szakképzõ iskolák fenntartója közvetlenül érdekelt a szakképzésben, keretfeltételek és elõírások (Képzési törvény) lefektetésével közvetett hatást gyakorol a vállalatokban folytatott képzésekre. Így tágabb értelemben a duális rendszer a szakképzésnek egy államilag irányított modellje. A DUÁLIS RENDSZER SZERKEZETE A duális rendszer mint jogi forma A vállalati szakképzés jogi alapjai A vállalatoknál folyó szakképzés országos kompetencia, így ennek a területnek a jogi szabályozása - az 1969 augusztus 14-i Szakképzési törvény (BBiG) - országos, szövetségi törvény. A Szakképzési törvény elsõsorban a következõket szabályozza: 17

18 - szakképzési viszonyt, - a szakképzés rendjét, elsõsorban képzendõ szakmák elismertetését, - vizsgarendszert, - a szakképzés szabályozását és felügyeletét, - a szakmai tovább- és átképzéseket, - a bizottságok összetételét és feladatait. A szakképzõ iskolák (Berufsschule) jogi alapjai OKTATÁSÜGY. A tartományok hatáskörébe tartoznak az iskolák, így a szakképzõ iskolák is. Ez azt jelenti, hogy minden tartománynak saját iskolatörvénye és iskolakötelezettségrõl szóló - a szakképzõ iskolákra is vonatkozó - elõírásai vannak. A túl nagy különbségek elkerülésérõl a tartományi kultuszminiszterek állandó konferenciája (KMK) gondoskodik A duális rendszer célcsoportjai A duális rendszer mint nyílt képzési terület A duális rendszer egy "nyitott" képzési terület, amely alapvetõen semmilyen felvételi előfeltételt (úgymint kor, képzettségi szint, nemi és nemzetiségi hovatartozás) nem támaszt a benne résztvevõkkel szemben. Természetesen a szülõk és gyermekeik még az iskola befejezése elõtt arra törekednek, hogy a duális rendszerben képzési helyet találjanak, így túlnyomó többségben a képzés az általánosan képzõ iskolarendszerhez kapcsolódva, közvetlenül annak befejezése után veszi kezdetét. Ebbõl következik, hogy ezek olyan fiatalok, akik a tanonc (a vállalat szempontjából) és a tanuló (a szakképzõ iskola szempontjából) státuszát nyerik el. Ma a szakképzésben részt venni szándékozók között nagyobb a magasabb iskolai végzettséggel rendelkezõk száma, mint harminc évvel ezelõtt. Lányok a szakképzésben Alapvetõen a duális rendszer legtöbb szakképzési lehetõsége fiúk és lányok számára is nyitva áll (kivétel bányászat és mélyépítés). De ezen kívül nemcsak a fiatalok, hanem a vállalatok részérõl is megállapítható az egyik vagy másik nem iránti "szimpátia". Külföldi fiatalok a szakképzésben A demográfiai adatokból arra lehet következtetni, hogy a következõ években a külföldi fiatalok nagyobb számban keresnek majd képzési lehetõséget, míg a német fiatalok száma csökken, így a vállalatok várhatóan kínálatukat és kiválasztási stratégiájukat úgy változtatják meg, hogy a külföldiek nagyobb eséllyel pályázhassanak a képzési helyekre. A külföldi ipari tanulók számának növekedése már most is a kézmű- és kisiparban tapasztalható leginkább, így várható, hogy a jövõben is ebben az ágazatban nõ a legnagyobb arányban a külföldi fiatalok száma. Várhatóan összességében is nõ majd a fiatal külföldiek esélye a vállalati szakképzésben való részvételre. Modellkísérletek azonban azt bizonyítják, hogy a külföldieknek kiegészítõ támogatásra van szükségük ahhoz, hogy a képzést eredményesen befejezhessék. 18

19 Vizsgák a duális rendszerben OKTATÁSÜGY. A Szakképzési törvény és a megfelelõ vizsgaszabályzatok alapján a következõ vizsgákat kell letenni: - idõközi vizsga - záró vizsga - mestervizsga és - továbbképzési vizsga Míg az elsõ két vizsga követelményrendszerét országosan szabályozzák, a második két vizsgára ez csak részben igaz. A megfelelõ szabályozások (BBiG 42., HWO 39. ) úgy rendelkeznek, hogy a képzés alatt a képzettségi szint felmérése céljából "a vizsgaszabályzatnak megfelelõen legalább egy idõközi vizsgát kell tenni". A vizsgák lebonyolítása általában a kamarák feladata. Az idõközi vizsgán való részvételkor a képzettségi szint megállapítását tartalmazó igazolást állítanak ki. A gyengébb képzettségi szint nem csak a tanuló, hanem a vállalat hibája is lehet. Így az idõközi vizsga lehetõséget ad az illetékeseknek, hogy még idõben közbeavatkozzanak. A záróvizsgák jogi alapjait a BBiG tartalmazzák. Minden elismert szakmában lehet záróvizsgát tenni (34. ). Az ipari tanulók nem kötelesek záróvizsgát tenni, de a gyakorlatban mindenki megpróbálkozik ezzel a számukra ingyenes vizsgával. A vizsgák módjának meghatározása és lebonyolítása az illetékes hivatalok kompetenciája. Ezeknek (ipari- és kereskedelmi kamara, kézműipari kamara, agrárkamara, stb.) nem csak joguk, de kötelességük is az elismert szakmákban a záróvizsgák lebonyolítása. Erre a célra vizsgarendet határoznak meg. A vizsgabizottságokat szintén az illetékes hivatalok hozzák létre (36. ), ezek legalább 3 emberbõl állnak. A vizsgabizottságban a munkavállalók és munkaadók azonos arányban kell, hogy képviseltessék magukat, illetve a bizottságban részt kell vennie egy szakképzõ iskolai tanárnak. ( 37. ). Mestervizsgát a kézműiparban, a mezõgazdaságban, a háztáji gazdaságban és az iparban is lehet tenni. Feltétele általában a megfelelõ szakmában letett záróvizsga és (a mestervizsga típusától függõen) többéves szakmai gyakorlat. A szükséges ismereteket speciális tanfolyamokon vagy iskolákban (mesteriskolák) is meg lehet tanulni. A sikeres mestervizsga tanulók képzésére és (kézműiparban, kisiparban) vállalkozás indítására jogosít fel. Továbbképzési vizsgát a BBiG 46. alapján az illetékes hivataloknál lehet tenni. Ez a szakmai továbbképzésen elsajátított ismeretek, készségek és tapasztalatok igazolását szolgálja. Ezek rendjét vagy az illetékes kamarák szabályozzák, vagy országosan, szövetségi szinten fogadják el. A teljesített továbbképzési vizsgák alkalmasak arra, hogy az eddigi szakmai fejlõdést megerősítsék vagy ilyet elõkészítsenek. Ezért a duális rendszerben végzett tanulók egyre többen vesznek részt ilyen továbbképzési vizsgákon. Szakmai képzés az iskolákban A szakiskolák (Berufsfachschule) a teljes iskolaidejű szakképzés helyszínei A teljes óraszámú szakiskolák mind elnevezésükben, mind képzési idejükben, mind a megszerezhetõ végzettségekkel kapcsolatban nagyon változatosak. A kultuszminiszterek

20 december 8-i határozata alapján - a szakiskolai rendszer osztályozásának fogalmai - szerint ezek: "Olyan iskolák, ahol teljes óraszámú oktatás folyik, a képzés legalább egy éves, és ahol a felvételnek nem feltétele szakképzettség vagy szakmai gyakorlat. Feladatuk, hogy általános és szakmai tartalmakat adjanak át, és a tanulókat egy regisztrált szakmai végzettséghez, vagy egy vagy több szakmai képzés egy részéhez, vagy olyan szakmai bizonyítványhoz jutassa, amelyet csak iskolában lehet megszerezni." Alapvetõen a szakiskoláknak három típusát lehet megkülönböztetni: Olyan szakiskolák, amelyeknek látogatása beszámít a regisztrált szakmák képzési idejébe. Ezek az iskolák nem szakmunkásvégzettséget nyújtanak, hanem általában egy szakma orientációs alapképzését. Az ilyen iskolák tanulóinak nagy része a duális rendszerben folytatja tanulmányait/képzésének megszerzését, ahol is a szakiskola látogatása "a szakmai alapképzési év beszámítási szabályozása" alapján részben beszámításra kerül a szakképzési idõbe. Olyan szakiskolák, amelyeket elvégezve egy regisztrált szakmában bizonyítvány szerezhetõ. Ezek képzési ideje általában 3 év. Ezek a szakiskolák bár szakmailag konkurrálnak a duális rendszerben szerezhetõ azonos szakmai végzettségeket nyújtó képzésekkel, számarányukat tekintve azonban csekély a jelentõségük. Szakiskolák, amelyek kizárólag iskolai intézményben elsajátítható végzettséget nyújtanak. Ezek a szakiskolák azokat a szakképzési "hézagokat" töltik ki, amelyeket a duális rendszer regisztrált szakmái nem töltenek be, ill. amelyeket a duális rendszerben oktatni kevésbé gazdaságos vagy nehezen lehetséges. Míg a két utolsó iskolatípusban általában három éves a képzés, addig az elsõ típusú iskola kettõ, ill. (ritkábban) egy éves képzést nyújt. A felvételi feltétel a legtöbb szakiskolánál a 9. osztályt lezáró bizonyítvány (polgári iskolai végzettég), másoknál az alsó középfokú végzettség, azaz a reáliskola 10. osztályát lezáró reáliskolai vizsga. A 9 osztályos alapképzésre építõ szakiskolák általában egyben az alsó középfokú végzettséget is biztosítják. Az egészségügyi és szociális iskolák Az egészségügyi és szociális szakmai képzések általában szervezetileg és helyileg is kórházakhoz kapcsolódnak. Ezekben az iskolákban elméleti és gyakorlati oktatás, valamint gyakorlati képzés folyik. Az egészségügyi iskolák felépítése nem egységes. Ez részben azzal függ össze, hogy az egészségügyi szakmák egy része országos, másik része pedig tartományi szinten szabályozott. A jogi hovatartozás tekintetében is van az iskolák között különbség. Ez érinti a felvételi feltételeket, a képzési idõtartamot, de a vizsgákat és az iskolák elnevezését is, amelyeket csak kivételes esetekben neveznek szakiskolának. A szociális szakmák (nevelõ, családgondozó, idõsgondozó, stb.) képzése az ún. Fachschuleban történik, ezek azonban nem igazi Fachschule-k, mert nem a továbbképzést szolgálják. Ezen iskolák inkább a szakiskolák (Berufsfachschulen) feladatait valósítják meg. Rheinland- Pfalz tartományban például a nevelõ, a családgondozó, az idõsgondozó, a gondozósegéd képzése három éves, az elsõ két évben elsõsorban elméleti oktatás dominál, a harmadik évben pedig gyakorlati képzés folyik. 20

A Szakképzési Rendszer a Német Szövetségi Köztársaságban Duális Rendszer. Általános áttekintés a németországi oktatási rendszerről

A Szakképzési Rendszer a Német Szövetségi Köztársaságban Duális Rendszer. Általános áttekintés a németországi oktatási rendszerről A Szakképzési Rendszer a Német Szövetségi Köztársaságban Duális Rendszer Általános áttekintés a németországi oktatási rendszerről Óvoda Óvodába járnak a gyermekek egésznap vagy a nap egy részében a 3.

Részletesebben

KONCEPCIÓ a szakképzési rendszer átalakítására, a gazdasági igényekkel való összehangolására

KONCEPCIÓ a szakképzési rendszer átalakítására, a gazdasági igényekkel való összehangolására NEMZETGAZDASÁGI MINISZTÉRIUM Foglalkoztatáspolitikáért Felelős Államtitkárság Szakképzési és Felnőttképzési Főosztály KONCEPCIÓ a szakképzési rendszer átalakítására, a gazdasági igényekkel való összehangolására

Részletesebben

magyarországi magyarországi szakképzés szakképzés rövid áttekintése rövid áttekintése

magyarországi magyarországi szakképzés szakképzés rövid áttekintése rövid áttekintése Európai Szakképzés-fejlesztési Központ HU HU a magyarországi a szakképzés magyarországi szakképzés rövid áttekintése 4103 HU TI-31-11-134-HU-C A magyarországi szakképzés az 1989-es rendszerváltás óta a

Részletesebben

Külföldi tapasztalatok a bolognai folyamat munkaerô-piaci hatásairól*

Külföldi tapasztalatok a bolognai folyamat munkaerô-piaci hatásairól* Külföldi tapasztalatok a bolognai folyamat munkaerô-piaci hatásairól* Berde Éva, a Budapesti Corvinus Egyetem docense E-mail: eva.berde@uni-corvinus.hu Morvay Endre a Budapesti Corvinus Egyetem PhD-hallgatója

Részletesebben

V I T A I R A T BEVEZETÉS

V I T A I R A T BEVEZETÉS BEVEZETÉS A 2010. tavaszi országgyűlési választások eredménye egyértelmű felhatalmazást adott arra, hogy új értékalapokra helyezzük az oktatási rendszer egészét. Ennélfogva szükségszerű egy új közoktatási

Részletesebben

Az európai oktatási és képzési rendszerek szerkezete

Az európai oktatási és képzési rendszerek szerkezete Az európai oktatási és képzési rendszerek szerkezete Magyarország 2009/10-es kiadás European Commission AZ EURÓPAI OKTATÁSI ÉS KÉPZÉSI RENDSZEREK SZERKEZETE MAGYARORSZÁG 2009/10 Összeállította: Juhász

Részletesebben

A szakképzés szabályozása. Tájékoztató a szakképzési szakértők szakképzési változásokra való felkészítéséhez

A szakképzés szabályozása. Tájékoztató a szakképzési szakértők szakképzési változásokra való felkészítéséhez A szakképzés szabályozása Tájékoztató a szakképzési szakértők szakképzési változásokra való felkészítéséhez 2014 Tartalomjegyzék Bevezető 4 1. A szakképzés jogi szabályozása 5 1.1. A szakképzés szerepe

Részletesebben

A nemzeti idegennyelv-oktatás fejlesztésének stratégiája az általános iskolától a diplomáig. Fehér könyv 2012 2018

A nemzeti idegennyelv-oktatás fejlesztésének stratégiája az általános iskolától a diplomáig. Fehér könyv 2012 2018 Napjainkban az idegennyelv-tudás szerepe, jelentősége kulturális és gazdasági szempontból is vitathatatlan. A nyelvtudás javítja a munkaerő-piaci elhelyezkedés esélyeit, hozzájárul a foglalkoztatottság

Részletesebben

STATISZTIKAI TÜKÖR 2012/42

STATISZTIKAI TÜKÖR 2012/42 2014. március Felnőttoktatás, felnőttképzés STATISZTIKAI TÜKÖR 2012/42 Tartalom VI. évfolyam 42. szám Bevezetés... 2 A felnőttoktatás, felnőttképzés területén használt fogalmak... 5 Oktatás és képzés a

Részletesebben

A többciklusú képzés a magyar felsőoktatásban. Új, európai úton a diplomához

A többciklusú képzés a magyar felsőoktatásban. Új, európai úton a diplomához A többciklusú képzés a magyar felsőoktatásban Új, európai úton a diplomához Szerkesztette: Az Oktatási Minisztérium Felsőoktatási Helyettes Államtitkársága Bakos Károly Beke Andrea Bocz Zsuzsanna Csákvári

Részletesebben

Tanulás a munkáért OECD szakképzési szemle. Magyarország. Viktória Kis, Maria-Luisa Ferreira, Simon Field és Thomas Zwick. 2008.

Tanulás a munkáért OECD szakképzési szemle. Magyarország. Viktória Kis, Maria-Luisa Ferreira, Simon Field és Thomas Zwick. 2008. Tanulás a munkáért OECD szakképzési szemle Magyarország Viktória Kis, Maria-Luisa Ferreira, Simon Field és Thomas Zwick 2008. December GAZDASÁGI EGYÜTTMŰKÖDÉSI ÉS FEJLESZTÉSI SZERVEZET Az OECD (Gazdasági

Részletesebben

A nem-formális és informális tanulás elismerése OECD RNFIL project Country Backgroud Report Hungary TARTALOM

A nem-formális és informális tanulás elismerése OECD RNFIL project Country Backgroud Report Hungary TARTALOM A nem-formális és informális tanulás elismerése OECD RNFIL project Country Backgroud Report Hungary TARTALOM 1. KÖRNYEZETI TÉNYEZŐK...3 1.1. Demográfiai összefüggések...3 1.2. Nemzetköziesedés...8 1.3.

Részletesebben

A magyarországi felnőttképzés

A magyarországi felnőttképzés A magyarországi felnőttképzés Készült a Foglalkoztatáspolitikai és Munkaügyi Minisztérium megbízásából Budapest, 2004. január Professzorok Háza Felsőoktatási Kutatóintézet 2 Összeállította: Györgyi Zoltán

Részletesebben

TÁMOP 3.1.4-08/2-2008-0001

TÁMOP 3.1.4-08/2-2008-0001 Petőfi Sándor Gimnázium 5650 Mezőberény Petőfi u. 13-15. E-mail: psg@mezobereny. hu Tel.: 66/515-578, 66/515-579 Fax.: 66/515-580 TÁMOP 3.1.4-08/2-2008-0001 Petőfi Sándor Gimnázium Kollégium és Közétkeztetési

Részletesebben

A Pécsi Tudományegyetem. Szervezeti és Működési Szabályzatának 5. számú melléklete. A Pécsi Tudományegyetem Tanulmányi és Vizsgaszabályzata

A Pécsi Tudományegyetem. Szervezeti és Működési Szabályzatának 5. számú melléklete. A Pécsi Tudományegyetem Tanulmányi és Vizsgaszabályzata A Pécsi Tudományegyetem Szervezeti és Működési Szabályzatának 5. számú melléklete A Pécsi Tudományegyetem Tanulmányi és Vizsgaszabályzata Pécs 2006. 2010. december 16. napjától hatályos változat A Pécsi

Részletesebben

Tanulmány 15 európai uniós tagország szakképzéseiben alkalmazott pályakövetés módszereiről, a pályakövetéses vizsgálatba bevont célcsoportokról, a

Tanulmány 15 európai uniós tagország szakképzéseiben alkalmazott pályakövetés módszereiről, a pályakövetéses vizsgálatba bevont célcsoportokról, a Tanulmány 15 európai uniós tagország szakképzéseiben alkalmazott pályakövetés módszereiről, a pályakövetéses vizsgálatba bevont célcsoportokról, a tevékenységet megalapozó jogi szabályozásról, a pályakövetést

Részletesebben

A MAGYAR SZAKKÉPZÉSI RENDSZER FEJLESZTÉSE MAKÓ FERENC

A MAGYAR SZAKKÉPZÉSI RENDSZER FEJLESZTÉSE MAKÓ FERENC ZSKF TKK FÜZETEK 6. A MAGYAR SZAKKÉPZÉSI RENDSZER FEJLESZTÉSE MAKÓ FERENC SZAKKÉPZÉS-VIZSGÁLATOK 2008-2010. KÉSZÜLT A ZSIGMOND KIRÁLY FŐISKOLA TÁRSADALOMTUDOMÁNYI KUTATÓKÖZPONTJÁBAN AZ OKTATÁSÉRT KÖZALAPÍTVÁNY

Részletesebben

5 I I I. l. ÁBRA. l A tanköteles korúak alapképzése. 1989/90-es adatok szerint 1.183.600 tanuló vett részt a nappali tagozatos

5 I I I. l. ÁBRA. l A tanköteles korúak alapképzése. 1989/90-es adatok szerint 1.183.600 tanuló vett részt a nappali tagozatos A MÁR ALIGHA LEHET EGY ORSZÁG OKTATÁSI-TAJ.'lULASI kaijacltá"ah az jellemezni. Egyes országokban az. képzésen széles értelemben vett intézményes tanulás - a résztvevők számát és a ráfordításokat illetően

Részletesebben

FRISSDIPLOMÁSOK TOVÁBBKÉPZÉSE ÉS TOVÁBBKÉPZÉSI STRATÉGIÁI 1

FRISSDIPLOMÁSOK TOVÁBBKÉPZÉSE ÉS TOVÁBBKÉPZÉSI STRATÉGIÁI 1 SZEMERSZKI MARIANNA FRISSDIPLOMÁSOK TOVÁBBKÉPZÉSE ÉS TOVÁBBKÉPZÉSI STRATÉGIÁI 1 Az alábbi tanulmány a Diplomás Pályakövetés 2010. évi országos kutatás adatait felhasználva arra keresi a választ, hogy milyen

Részletesebben

Kormányrendeletek. A Kormány 110/2012. (VI. 4.) Korm. rendelete a Nemzeti alaptanterv kiadásáról, bevezetésérõl és alkalmazásáról

Kormányrendeletek. A Kormány 110/2012. (VI. 4.) Korm. rendelete a Nemzeti alaptanterv kiadásáról, bevezetésérõl és alkalmazásáról M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2012. évi 66. szám 10635 III. Kormányrendeletek A Kormány 110/2012. (VI. 4.) Korm. rendelete a Nemzeti alaptanterv kiadásáról, bevezetésérõl és alkalmazásáról A Kormány a nemzeti

Részletesebben

SZAKMAI SZOLGÁLTATÁSOK

SZAKMAI SZOLGÁLTATÁSOK 3 SZAKMAI SZOLGÁLTATÁSOK A MEGYE KÖZOKTATÁSÁÉRT A Gyôr-Moson-Sopron Megyei Pedagógiai Intézet lapja 2005/5. HOGYAN TOVÁBB? 2001/1 2 PEDAGÓGIAI SZAKMAI SZOLGÁLTATÁSOK Tartalom Szakmai szolgáltatások a megye

Részletesebben

Szakképzés és lemorzsolódás

Szakképzés és lemorzsolódás 4 Szakképzés és lemorzsolódás [Liskó Ilona] A szakiskolai képzés fejlesztése döntően meghatározza, milyen esélyei lesznek hosszú távon a hátrányos helyzetű tanulóknak. Magyarországon a rendszerváltás óta

Részletesebben

III. HALLGATÓI KÖVETELMÉNYRENDSZER III/1. Tanulmányi és Vizsgaszabályzat A Szenátus - a HÖK egyetértésével - 2006. július 3-i ülésén, 68.a/2005/06. számú határozatával támogatta a Tanulmányi és Vizsgaszabályzat

Részletesebben

Az Emberi Erőforrások Minisztériuma Köznevelésért Felelős Államtitkárságának tanévkezdést támogató szakmai anyaga a 2014/2015.

Az Emberi Erőforrások Minisztériuma Köznevelésért Felelős Államtitkárságának tanévkezdést támogató szakmai anyaga a 2014/2015. Az Emberi Erőforrások Minisztériuma Köznevelésért Felelős Államtitkárságának tanévkezdést támogató szakmai anyaga a 2014/2015. tanévre 1. A 2014/2015. tanév fontosabb időpontjait, feladatait a 2014/2015

Részletesebben

A FELNŐTTKÉPZÉS ÚJ SZABÁLYOZÁSA FELNŐTTKÉPZÉSI KÉZIKÖNYV

A FELNŐTTKÉPZÉS ÚJ SZABÁLYOZÁSA FELNŐTTKÉPZÉSI KÉZIKÖNYV MAGYAR KERESKEDELMI ÉS IPARKAMARA FARKAS ÉVA HENCZI LAJOS A FELNŐTTKÉPZÉS ÚJ SZABÁLYOZÁSA FELNŐTTKÉPZÉSI KÉZIKÖNYV Budapest, 2014 1 A kiadvány a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara megbízásából a Nemzetgazdasági

Részletesebben

AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS 2005/36/EK IRÁNYELVE (2005. szeptember 7.) a szakmai képesítések elismeréséről. (HL L 255, 30.9.2005, o.

AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS 2005/36/EK IRÁNYELVE (2005. szeptember 7.) a szakmai képesítések elismeréséről. (HL L 255, 30.9.2005, o. 2005L0036 HU 01.01.2007 001.001 1 Ez a dokumentum kizárólag tájékoztató jellegű, az intézmények semmiféle felelősséget nem vállalnak a tartalmáért B AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS 2005/36/EK IRÁNYELVE

Részletesebben

Az alap- és középfok közötti átmenet

Az alap- és középfok közötti átmenet EDUCATIO FÜZETEK 228 Györgyi Zoltán Imre Anna Az alap- és középfok közötti átmenet OKTATÁSKUTATÓ INTÉZET Györgyi Zoltán Imre Anna Az alap- és középfok közötti átmenet OKTATÁSKUTATÓ INTÉZET BUDAPEST, 2000

Részletesebben

TAPASZTALATOK, MEGOLDÁSOK A VÁLTOZÓ MUNKAHELYEN DOLGOZÓ PEDAGÓGUSOKAT FOGLALKOZTATÓK SZÁMÁRA UTAZÓ PEDAGÓGUSOK JÓ GYAKORLATOK KÉZIKÖNYVE

TAPASZTALATOK, MEGOLDÁSOK A VÁLTOZÓ MUNKAHELYEN DOLGOZÓ PEDAGÓGUSOKAT FOGLALKOZTATÓK SZÁMÁRA UTAZÓ PEDAGÓGUSOK JÓ GYAKORLATOK KÉZIKÖNYVE TAPASZTALATOK, MEGOLDÁSOK A VÁLTOZÓ MUNKAHELYEN DOLGOZÓ PEDAGÓGUSOKAT FOGLALKOZTATÓK SZÁMÁRA UTAZÓ PEDAGÓGUSOK JÓ GYAKORLATOK KÉZIKÖNYVE EUROPEAN UNION European Regional Development Fund 1 UTAZÓ PEDAGÓGUSOK

Részletesebben

Pályakövetési rendszer kialakítása és pályakövetési szabályzat

Pályakövetési rendszer kialakítása és pályakövetési szabályzat Pályakövetési rendszer kialakítása és pályakövetési szabályzat a Bakonyi Szakképzés-szervezési Társulás részére Készült a TÁMOP-2.2.3-07/2-2F A szak- és felnőttképzés struktúrájának átalakítása című konstrukció

Részletesebben

Debreceni Egyetem Informatikai Kar FELNŐTTKÉPZÉS SAJÁTOSSÁGAI AZ INFORMATIKA OKTATÁSÁBAN. Dr. Nyakóné dr. Juhász Katalin

Debreceni Egyetem Informatikai Kar FELNŐTTKÉPZÉS SAJÁTOSSÁGAI AZ INFORMATIKA OKTATÁSÁBAN. Dr. Nyakóné dr. Juhász Katalin Debreceni Egyetem Informatikai Kar FELNŐTTKÉPZÉS SAJÁTOSSÁGAI AZ INFORMATIKA OKTATÁSÁBAN Témavezető: Dr. Nyakóné dr. Juhász Katalin tudományos főmunkatárs Készítette: Andó Pál informatika tanár Debrecen

Részletesebben