Fényes Hajnalka publikációs jegyzéke

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Fényes Hajnalka publikációs jegyzéke"

Átírás

1 Fényes Hajnalka publikációs jegyzéke Önálló könyv Fényes Hajnalka (): A nemi sajátosságok különbségének vizsgálata az oktatásban. A nők hátrányainak felszámolódása? Kossuth Egyetemi Kiadó, Debrecen, 228 oldal Szerkesztett kötet Fényes Hajnalka Róbert Péter () (szerk.): Iskola és mobilitás (Szöveggyűjtemény) Elektronikus oktatási segédanyag, Debrecen Szakfolyóiratban tanulmányok Külföldön, idegen nyelven Fényes, Hajnalka (): Theoretical Background and Possible Research Methodology for Investigating Gender Differences in ICT Field Online Educational Research Journal (www.oerj.org) Fényes Hajnalka (): Horizontal and Vertical Segregation in Education by Gender in the Hungarian Romanian - Ukrainian Border Region. Journal of Social Research and Policy Vol.1. Issue: Adrian Hatos, Gabriella Pusztai, Hajnalka Fényes (): Are Factors of Social Capital Able to Modify Social Reproduction Effects? Studia Sociologia / Magyarországon idegen nyelven Fényes, Hajnalka (): Gender Inequalities in Higher Education. Evidence from the Partium Region. Corvinus Journal of Sociology and Social Policy (megjelenés alatt) Fényes, Hajnalka (): School Efficiency of Boys and Girls in a Borderland Region of Hungary. Review of Sociology vol. 6 (1): Fényes, Hajnalka (): Gender Differences in High School and Higher Education School Efficiency in a Borderland Region of Hungary. Practice and Theory in Systems of Education. / Fényes, Hajnalka (): Contextual Effects on Student Efficiency at Secondary School Students. Review of Sociology Vol. 14. No. 4. p Fényes Hajnalka Kiss Gabriella (): az Önkéntesség Európai Éve. Az önkéntesség társadalmi jelensége és jelentősége Debreceni Szemle (megjelenés alatt) Fényes Hajnalka Kiss Gabriella (): Az önkéntesség szociológiája Kultúra és Közösség /1 IV. folyam II. évfolyam

2 Fényes Hajnalka (): Előnyök az oktatásban, hátrányok a munkaerőpiacon. Educatio XIX. évf. 4 szám (/tél) Fényes Hajnalka (): A felsőfokon tanuló férfiak és nők térbeli kötődése egy regionális mintában. Tér és társadalom XIII. évf. 4.szám Fényes Hajnalka (): Nemek szerinti iskolai eredményesség és a férfihátrány hipotézis. Magyar Pedagógia 109. évf. 1. szám Fényes Hajnalka (): Horizontális és vertikális szegregáció az oktatásban nemek szerint Iskolakultúra / Fényes Hajnalka (): Az eltérő nemi szerepekkel kapcsolatos viselkedés a felsőfokú jelentkezésben és intézményválasztásban Iskolakultúra / Fényes Hajnalka (): Kontextuális hatások a középiskolások eredményességére. Szociológiai Szemle 18: (3) Fényes Hajnalka (2007): Magyarországi és határontúli magyar diákok kulturális és anyagi erőforrásainak eltérései Debreceni Szemle XV. Évf.:(3) (2007) Fényes Hajnalka Kozma Tamás Tornyi Zsuzsa (2007): Negyvenheten. Gyorskép a neveléstudósokról Educatio 16: (3) Fényes Hajnalka Pusztai Gabriella (): Férfiak hátránya a felsőoktatásban egy regionális minta tükrében. Szociológiai Szemle 16:(1) Dr. Fényes Hajnalka - Dr. Pusztai Gabriella (): A kulturális és társadalmi tőke kontextuális hatásai az iskolában Statisztikai Szemle 82: (6-7) (június-július) Fényes Hajnalka (): A kárpátaljai és partiumi felsőoktatási hallgatók anyagi és kulturális tőkéi Educatio 13: (2) (nyár) Fényes Hajnalka (2000): Az eltérő továbbtanulási hajlandóságok vizsgálata. (Kísérlet - szociológiai (statisztikai) illetve racionális döntéselméleti magyarázatára, az érettségi után , Magyarországon), Társadalom és Gazdaság XXII évf.: (2) Fényes Hajnalka (2000): Kísérletek az egyenlőtlenségek csökkentésére a felsőoktatásban, Statisztikai Szemle 78: (2-3) (február-március) Fényes Hajnalka- Verdes Emese (1999): Döntés preferálással, felvételi vizsgák a felsőoktatásban 1967 és 89 között Magyarországon, Szociológiai Szemle 9:(2) Gyűjteményes kötet, konferencia kiadvány Külföldön, idegen nyelven:- Magyarországon idegen nyelven

3 Fényes, Hajnalka (): The Motivation of Application and Attitudes to Work among Boys and Girls Studying in Higher education (megjelenés alatt) Fényes, H. (): Boys and Girls within Denominational, Respectively Non-denominational High-schools in a Borderland Region. In: Pusztai, Gabriella (ed.): Religion and Values is Education in Central and Eastern Europe. CHERD, University of Debrecen p Engler Ágnes Fényes Hajnalka (): Doktori képzés társadalomkutatói szemmel In: Pusztai Gabriella, Németh Nóra (szerk.): Útközben. A Neveléstudományi Doktori Program Évkönyvei 3. CHERD-DE, Fényes Hajnalka (): A magyarországi elit kulturális és anyagi tőkéi és társadalmi mobilitása In: Kovách Imre (szerk.): Elitek a válság korában. Magyarországi elitek, kisebbségi magyar elitek. Budapest, Argumentum Kiadó Fényes Hajnalka Ceglédi Tímea (): Fiúk és lányok iskolai eredményességének különbségei. In: Buda András, Kiss Endre (szerk.): Interdiszciplináris pedagógia, tanárok, értelmiségiek (VI. Kiss Árpád Konferencia kötet) Debrecen, Kapitális Kft Fényes Hajnalka (): Nemek szerinti eredményesség és felsőfokú intézményválasztási motivációk. In: Juhász Erika (szerk.): Harmadfokú képzés, felnőttképzés, regionalizmus CHERD-H Debrecen Fényes Hajnalka - Kiss Gabriella (): Az informális tanulás szerepe a felsőoktatásban. In: Forray R. Katalin, Juhász Erika (szerk.): Nonformális informális autonóm tanulás Debrecen, Debreceni Egyetem Fényes Hajnalka (): Férfiak és nők az érettségi utáni képzésben határon innen és túl, In: Juhász Erika (szerk.): Régió és oktatás. A Regionális Egyetem kutatás zárókonferenciájának tanulmánykötete, Debrecen, Doktoranduszok Kiss Árpád Közhasznú Egyesülete, Fényes Hajnalka Pusztai Gabriella (2005): A nemek arányának megbomlása egy hátrányos helyzetű régió felsőoktatásában In: Szekeres Melinda (szerk.) Szocio-Téka III. DE Szociológia Tanszék Fényes Hajnalka (2005): Hallgatók határon innen és túl in: Pusztai Gabriella (szerk.): Régió és oktatás. Európai dimenziók, Debrecen: Doktoranduszok Kiss Árpád Közhasznú Egyesülete, Fényes Hajnalka (): Továbbtanulási szándékok a felekezeti középiskolákban in: Kiss Gabriella, Csoba Judit, Czibere Ibolya (szerk.): Idővonat Tanulmányok a társadalomkutatások köréből, Debrecen: Kossuth Egyetem Kiadó, old.

4 Ismertetés, recenzió Külföldön, idegen nyelven Fényes, Hajnalka (): The Definitions of Volunteering, its International Trends and Determinants at Individual and Group Level. Journal of Social Research and Policy (megjelenés alatt) Fényes Hajnalka (): Az önkéntes tevékenység definíciói, nemzetközi trendjei valamint egyéni és csoportszintű meghatározó tényezői. Szociológiai Szemle (megjelenés alatt) 2005 Fényes Hajnalka (2005): Ifjúság és rendszerváltás. Szociológiai Szemle 15:(3) Fényes Hajnalka (): Felekezeti középiskolák, előny vagy hátrány? Szociológiai Szemle 14:(3) Egyéb (nem lektorált) publikációk: Fényes Hajnalka: A felsőoktatásban tanuló fiúk és lányok térbeli kötődése a felsőfokú intézmény választásában, és a tervezett lakóhelyben ONK kötet (absztrakt) Fényes Hajnalka: Fiúk és lányok eredményessége a felsőfokú képzésben ONK kötet (absztrakt) Fényes Hajnalka Kiss Gabriella Schrancz Edit (2007): A felsőoktatásból kikerülő szociológusok munkaerőpiaci helyzetének alakulása életpályájuk elemzése alapján (pályázati segédanyag) Fényes Hajnalka: Fiúk és lányok a felekezeti és nem felekezeti középiskolákban ONK kötet 2007 (absztrakt) Fényes Hajnalka Tornyi Zsuzsa: A neveléstudomány területén tudományos fokozattal rendelkezők szakmai pályafutásának vizsgálata Debrecen 2007 CHERD dokumentáció Fényes Hajnalka Kiss Gabriella: Munkaerőpiaci igények, különös tekintettel a szociológus szakmára 2007 kézirat Fényes Hajnalka: Férfi és női hallgatók három regionális mintában. ONK kötet (absztrakt) Fényes Hajnalka: Férfihátrány következmények nélkül Egyetemi Élet 44:(10). 20 ( ápr.) Fényes Hajnalka: Férfiak hátránya a felsőoktatásban egy regionális minta tükrében (Poszter) ONK kötet 2005 (absztrakt) Fényes Hajnalka: Kulturális és anyagi javak és továbbtanulási tervek a partiumi és kárpátaljai felsőoktatási hallgatók körében (Keller Magdolnával közösen) ONK kötet (absztrakt) Fényes Hajnalka: A Partiumi Keresztény Egyetem és a beregszászi II. Rákóczi Ferenc Főiskola diákjai kulturális és anyagi tőkejavakkal való ellátottsága (internet:

5 Szakmai előadások: Vertikális szegregáció, társadalmi mobilitás és jövőtervek nemenként a felsőoktatási hallgatók körében ONK konferencia Budapest. november 3-4. (Engler Ágnessel közösen) Az önkéntesség és az arra ható okok a felsőoktatásban tanuló fiatalok körében. MSzT konferencia Budapest. november The Disadvantages of Boys in Higher Education in a Borderland Central- Eastern-European Region EERA konferencia Szeptember Berlin, Németország Az önkéntesség és az önkéntességre nevelés lehetőségei a felsőoktatásban tanuló fiatalok körében, IV. Taní-tani konferencia Miskolc, Tanárképző Intézet,. február 4. Férfiak hátrányai az oktatásban IV. Taní-tani konferencia Miskolc, Tanárképző Intézet,. február 4. A magyarországi elit kulturális és anyagi tőkéi és társadalmi mobilitása. Magyarországi elitek kisebbségi elitek konferencia, Budapest, MTA PTI Jakubinus terem,. december 7. Az önkéntes munka és annak csoportképző szerepe a felsőoktatási hallgatók körében. Campus-lét Műhelykonferencia, Debrecen, DAB Székház,. december 3. Fiatalok az önkéntes munka változó világában. MSZT Konferencia, Budapest, WJLF (Kiss Gabriellával közösen). november 5-6. Theoretical Background and Possible Research Methodology for Investigating Gender Differences in ICT Field. PREDIL conference Szlovákia, Spisska Kapitula. szeptember 7-9. Are Factors of Social Capital Able to Modify Social Reproduction Effects? (Together with Adrian Hatos, Gabriella Pusztai) Social Ecology of School Success: Implication for Policy and Practice conference Babes-Bolyai University, Cluj-Napoca, Romania május 14. School Efficiency of Boys and Girls in High School and Higher Education in a Borderland Region of Hungary Social Ecology of School Success: Implication for Policy and Practice conference Babes-Bolyai University, Cluj-Napoca, Romania május 14. A nemi sajátosságok különbségének vizsgáltat az oktatásban. A nők hátrányainak felszámolódása? Oktatásszociológiai kutatások a 2000-es években (vitanap). május 7. WJF A tanulói eredményesség nemi különbségei közép- és felsőfokon egy határmenti régióban PÉK konferencia, Szeged. április 16. A felsőoktatásban tanuló fiúk és lányok térbeli kötődése a felsőfokú intézmény választásában, és a tervezett lakóhelyben ONK konferencia. november A lokális kötődés nemi különbségei a partiumi régió felsőoktatási hallgatói körében. MSZT konferencia. november Fiúk és lányok iskolai eredményességének különbségei (Ceglédi Tímeával közösen) VI. Kiss Árpád Konferencia, Debrecen DAB Székház,. szeptember Gender Differencies in School Efficiency. 2 th International Conference for Theory and Practice in Education Budapest, Pető Intézet. május 29.

6 Az informális tanulás szerepe a felsőoktatásban (Kiss Gabriellával közösen) Non-formális informális autonóm tanulás Országos Konferencia, Eger, Eszterházy Károly Főiskola. március 20. Fiúk és lányok eredményessége a felsőfokú képzésben Országos Neveléstudományi Konferencia Budapest. november Fiúk és lányok eltérő iskolai eredményessége és felsőfokú intézményválasztási motivációi Oktatás és iskolázottság nemi egyenlőtlenségei konferencia MTA Budapest,. szeptember Nemek szerinti eredményesség és felsőfokú intézményválasztási motivációk A harmadfokú képzés szerepe a regionális átalakulásban c. konferencia DAB Debrecen,. június 24. Férfihátrány, vagy racionális döntés. Fiúk és lányok a felsőfokú képzésben, egy regionális mintában. Közép-európai egyetemi hallgatók a században c. konferencia WJF Budapest,. május 17. Curriculum fejlesztés a szociológia BA képzésben a HEFOP program keretében, Kompetenciafejlesztés a szociológusképzésben (Elmélet és gyakorlat illesztése a szociológia BA képzés során) c. konferencia Debrecen, DAB. szeptember Fiúk és lányok a felekezeti és nem felekezeti középiskolákban, Országos Neveléstudományi Konferencia Budapest, 2007 okt Férfihátrány vagy racionális döntés, fiúk és lányok a középfokú oktatásban, egy regionális mintában A társadalmi szolidaritás válaszútjain Tudományos Konferencia Debrecen, 2007 június Fiúk és lányok az egyházi és nem egyházi középiskolákban egy határmenti régióban Oktatás és egyház Közép- és Kelet-Európában Posztszocialista országok egyházainak szerepe az oktatásban a politikai átalakulás után című konferencia DAB Debrecen, 2007 június 8. A szociológia BA kidolgozásának és bevezetésének kérdései (Kiss Gabriellával közösen) A felsőoktatás szerkezeti és tartalmi fejlesztéséről című konferencia PTE BTK Szociológia Tanszék Pécs, nov Férfi és női hallgatók három regionális mintában. Országos Neveléstudományi Konferencia Budapest, október Férfiak és nők az érettségi utáni képzésben határon innen és túl Régió és oktatás nemzetközi konferencia MTA Budapest június 2. Kulturális és anyagi javak és továbbtanulási tervek a partiumi és kárpátaljai felsőoktatási hallgatók körében (Keller Magdolnával közösen), Országos Neveléstudományi konferencia Budapest MTA Budapest, október Továbbtanulási szándékok a felekezeti középiskolákban, Európa és a magyar társadalom konferencia DAB Debrecen, június Továbbtanulási szándékok és felvételi esélyek a felsőoktatásban Magyarországon a késői Kádár-korszakban, PhD konferencia BKE Budapest, 1999 december

7 Poszter Volunteering among higher education students, and factors affecting it (Poszter) Útközben. Kutatás, képzés, tudomány a Nevelés és Művelődéstudományi Programban. június Férfiak hátránya a felsőoktatásban egy regionális minta tükrében (Poszter), Országos Neveléstudományi Konferencia Budapest, 2005 november A pariumi és kárpátaljai fiatalok anyagi és kulturális javakkal való ellátottsága (Poszter), Regionalitás és oktatás európai dimenzióban konferencia DAB Debrecen 2005 ápr.1-2.

Dr. Nagy Mária tudományos tevékenysége. Publikációs listája, hivatkozási jegyzéke

Dr. Nagy Mária tudományos tevékenysége. Publikációs listája, hivatkozási jegyzéke Dr. Nagy Mária tudományos tevékenysége Publikációs listája, hivatkozási jegyzéke Eger, 2011 Dr. Nagy Mária publikációs listája A törzstagság szempontjából figyelembe vehetı tudományos publikációk köre

Részletesebben

A negyedik fokozat iránti társadalmi igény megjelenése észak-magyarországi, kárpátaljai és partiumi felsőoktatási intézmények hallgatói körében 1

A negyedik fokozat iránti társadalmi igény megjelenése észak-magyarországi, kárpátaljai és partiumi felsőoktatási intézmények hallgatói körében 1 Pusztai Gabriella Fináncz Judit A negyedik fokozat iránti társadalmi igény megjelenése észak-magyarországi, kárpátaljai és partiumi felsőoktatási intézmények hallgatói körében 1 Emerge of social demand

Részletesebben

Nagy Péter Tibor. Rövid tudományos életrajz

Nagy Péter Tibor. Rövid tudományos életrajz Elérhetıség: nagy.peter.tibor@gmail.com Nagy Péter Tibor Rövid tudományos életrajz Személyes adatok: születés 1963. május 28. Fokozat: CSc, 1995, MTA, történelem DSc, 2005, MTA, neveléstudományok Tanulmányok:

Részletesebben

Felekezetek felsőoktatási szerepvállalása Kelet-Közép- Európában 1

Felekezetek felsőoktatási szerepvállalása Kelet-Közép- Európában 1 kutatás közben 545 Felekezetek felsőoktatási szerepvállalása Kelet-Közép- Európában 1 A 2009 januárjában kezdődő kutatásunk célja a kelet-közép-európai elsősorban a magyar rendszerváltás után kialakult

Részletesebben

Fér fi ak és nôk a fel sô ok ta tás rész idôs kép zé se i ben

Fér fi ak és nôk a fel sô ok ta tás rész idôs kép zé se i ben Fér fi ak és nôk a fel sô ok ta tás rész idôs kép zé se i ben VENDÉGOLDAL FELSÔOKTATÁSI MŰHELY Engler Ág nes A ta nul mány tár sa dal mi ne mi meg kö ze lí tés ben tár gyal ja a fel sô fo kú in téz mé

Részletesebben

MÁRKUS EDINA 1 NONPROFIT SZERVEZETEK A FELNŐTTKÉPZÉSBEN. Absztrakt

MÁRKUS EDINA 1 NONPROFIT SZERVEZETEK A FELNŐTTKÉPZÉSBEN. Absztrakt Szerző kézirat Közel azonos formában megjelent a Buda András és Kiss Endre által szerkesztett az Interdiszciplináris pedagógia és a felsőoktatás alakváltozásai című kötetben (Buda András Kiss Endre (szerk.)

Részletesebben

Nagy Beáta PUBLIKÁCIÓS TEVÉKENYSÉG MAGYAR NYELVŐ PUBLIKÁCIÓK

Nagy Beáta PUBLIKÁCIÓS TEVÉKENYSÉG MAGYAR NYELVŐ PUBLIKÁCIÓK Nagy Beáta Budapesti Corvinus Egyetem Szociológiai és Társadalompolitikai Intézet/ TársadalmiNem- és Kultúrakutató Központ PUBLIKÁCIÓS TEVÉKENYSÉG MAGYAR NYELVŐ PUBLIKÁCIÓK (1) TUDOMÁNYOS PUBLIKÁCIÓK KÖNYVEK

Részletesebben

Publikációs jegyzék hivatkozásokkal

Publikációs jegyzék hivatkozásokkal Publikációs jegyzék hivatkozásokkal Könyv: Régi magyar nyelvemlékek. Akadémiai Kiadó, Budapest, 2006. 188 lap. Ismertetve: Kemény Gábor: Régi magyar nyelvemlékek. ÉdAny. 2007. 1. sz. 11. Balázs Géza: Tetten

Részletesebben

TÁRSADALMI HÁTTÉR ÉS ISKOLAI PÁLYAFUTÁS

TÁRSADALMI HÁTTÉR ÉS ISKOLAI PÁLYAFUTÁS 534 EGYHÁZAKfsOKTATÁS A Z TÁRSADALMI HÁTTÉR ÉS ISKOLAI PÁLYAFUTÁS UTÓBBI TIZENÖT ÉVBEN kialakult a különböző felekezetek oktatási intézményhálózata. Ahol valamelyik egyházi szervezet részérőlvolt kezdeményezőkészségés

Részletesebben

Abuczki Ágnes. A DE és a SZTE kapcsolathálózatai az ONK-n való szerepvállalás alapján

Abuczki Ágnes. A DE és a SZTE kapcsolathálózatai az ONK-n való szerepvállalás alapján Abuczki Ágnes A DE és a SZTE kapcsolathálózatai az ONK-n való szerepvállalás alapján Tartalomjegyzék I. Téma bemutatása és indoklása... 2 Külsı kapcsolatok és kutatói eredményesség... 4 II. Kutatói teljesítmény,

Részletesebben

Publications and citations Angol nyelvű publikációk Magyar nyelvű publikációk

Publications and citations Angol nyelvű publikációk Magyar nyelvű publikációk Publications and citations Angol nyelvű publikációk Könyv 1) Hungary Since Communism. (társszerzők: V. Edwards, M. Wax). MacmillanBusiness, 1997, London. A könyv a szerzők közös munkája. Lektor: Peter

Részletesebben

Az állami, az államilag támogatott (felekezeti) és a független magániskolák

Az állami, az államilag támogatott (felekezeti) és a független magániskolák 520 egyházak és oktatás A KÜLÖNBÖZŐ FENNTARTÁSÚ ISKOLÁK HATÉKONYSÁGA: NEMZETKÖZI ÖSSZEHASONLÍTÁS* Az állami, az államilag támogatott (felekezeti) és a független hatékonysága már eddig is sok pedagógiai,

Részletesebben

Debreceni Egyetem Nevelés- és Művelődéstudományi Tanszék Doktori Iskola

Debreceni Egyetem Nevelés- és Művelődéstudományi Tanszék Doktori Iskola Debreceni Egyetem Nevelés- és Művelődéstudományi Tanszék Doktori Iskola KULTÚR-TÉR avagy a lokális szempontok helye és szerepe a kulturális fogyasztás folyamatában Készítette: Nagy Éva 2004. január, Debrecen

Részletesebben

(Creative Commons) Nevezd meg! Így add tovább! 4.0 (CC BY-SA 4.0) (Creative Commons) Attribution-ShareAlike 4.0 International (CC BY-SA 4.

(Creative Commons) Nevezd meg! Így add tovább! 4.0 (CC BY-SA 4.0) (Creative Commons) Attribution-ShareAlike 4.0 International (CC BY-SA 4. Történelem és társadalomtudományok History and Social Sciences www.belvedere.meridionale.hu belvedere@jgypk.u-szeged.hu szerk@belvedere.meridionale.hu ISSN 1419-0222 (Nyomtatott) ISSN 2064-5929 (Online)

Részletesebben

Szabó Andrea. A bolognai folyamat és hatása a rendészeti felsőoktatásra az Európai Unióban. PhD értekezés

Szabó Andrea. A bolognai folyamat és hatása a rendészeti felsőoktatásra az Európai Unióban. PhD értekezés Pécsi Tudományegyetem Állam- és Jogtudományi Kar Doktori Iskola Szabó Andrea A bolognai folyamat és hatása a rendészeti felsőoktatásra az Európai Unióban PhD értekezés Témavezető: Szalayné Sándor Erzsébet

Részletesebben

Karády Viktor Nagy Péter Tibor

Karády Viktor Nagy Péter Tibor SZOCIOLÓGIAI DOLGOZATOK 5. Karády Viktor Nagy Péter Tibor Iskolázás, értelmiség és tudomány a 19-20. századi Magyarországon Wesley János Lelkészképző Főiskola Szociológiai dolgozatok A Wesley Egyház- és

Részletesebben

A népesség iskolázottságának előrejelzése 2020-ig Iskolázási mikroszimulációs modell (ISMIK)

A népesség iskolázottságának előrejelzése 2020-ig Iskolázási mikroszimulációs modell (ISMIK) BUDAPESTI MUNKAGAZDASÁGTANI FÜZETEK BWP 2012/4 A népesség iskolázottságának előrejelzése 2020-ig Iskolázási mikroszimulációs modell (ISMIK) HERMANN ZOLTÁN VARGA JÚLIA MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA KÖZGAZDASÁG-

Részletesebben

A Pécsi Tudományegyetem Felnőttképzési és Emberi Erőforrás Fejlesztési Karának periodikája. Tartalom

A Pécsi Tudományegyetem Felnőttképzési és Emberi Erőforrás Fejlesztési Karának periodikája. Tartalom A felnőttoktatás faladatai A Pécsi Tudományegyetem Felnőttképzési és Emberi Erőforrás Fejlesztési Karának periodikája VII. évfolyam 3. szám 2006. december Tartalom KOLTAI DÉNES: A felnőttoktatás feladatai

Részletesebben

A bolognai folyamat megvalósulása Közép-Európában (1)

A bolognai folyamat megvalósulása Közép-Európában (1) KOZMA TAMÁS GÁL ATTILA CEGLÉDI TÍMEA A bolognai folyamat megvalósulása Közép-Európában (1) A bolognai folyamatról szóló tanulmányok közül kevés tekinthető a bolognai folyamat kívülről történő leírásának,

Részletesebben

A blended learning módszer alkalmazásának lehetőségei a számítástechnika oktatásában

A blended learning módszer alkalmazásának lehetőségei a számítástechnika oktatásában Muhi B. Béla Kőrösi Gábor Esztelecki Péter A blended learning módszer alkalmazásának lehetőségei a számítástechnika oktatásában Elméleti keretek Az utóbbi néhány évben a világ számos területén egyre több

Részletesebben

20 évesek az önkormányzatok. Születésnap, vagy halotti tor?

20 évesek az önkormányzatok. Születésnap, vagy halotti tor? 20 évesek az önkormányzatok Születésnap, vagy halotti tor? 20 évesek az önkormányzatok Születésnap, vagy halotti tor? Pécs, 2010 A magyar önkormányzati rendszer létrejöttének 20. évfordulója alkalmából

Részletesebben

Tanulásközpontú programfejlesztés

Tanulásközpontú programfejlesztés Tanulásközpontú programfejlesztés Kopp Erika Hogyan fejleszthetők a hallgatók képességei a felsőoktatásban? Hogyan tanulhatják meg például eredményesen a kutatási módszerek alkalmazását, projektek megvalósítását

Részletesebben

A MAGYAR TUDOMÁNY ÜNNEPE 2013 KONFERENCIA

A MAGYAR TUDOMÁNY ÜNNEPE 2013 KONFERENCIA 10. KÖTET A MAGYAR TUDOMÁNY ÜNNEPE 2013 KONFERENCIA 2013. november 21-22. Edutus Fõiskola, Tatabánya, Stúdium tér 1. Edutus Fõiskola, Budapest Villányi út 11-13. Felelős kiadó: Dr. Jandala Csilla mb rektor

Részletesebben

Az adatok szerepének, súlyának felértékelődése napjainkban

Az adatok szerepének, súlyának felértékelődése napjainkban ADATOK AZ OKTATÁSPOLITIKA ÉS A KUTATÁS KÖZTI TÉRBEN Az adatok szerepének, súlyának felértékelődése napjainkban áthatja a közpolitikai diskurzust. A szakpolitika és ezzel együtt a közélet adatigénye, sőt

Részletesebben

Lesz-e nyugdíj? - Egy lehetséges mikroszimulációs modell

Lesz-e nyugdíj? - Egy lehetséges mikroszimulációs modell Szabó Zsolt Mihály Lesz-e nyugdíj? - Egy lehetséges mikroszimulációs modell Lesz-e nyugdíj? - Egy lehetséges mikroszimulációs modell Szabó Zsolt Mihály Óbudai Egyetem, Keleti Károly Gazdasági Kar Szervezési

Részletesebben

Papp Katalin publikációi. Tanulmányok, folyóirat cikkek

Papp Katalin publikációi. Tanulmányok, folyóirat cikkek Papp Katalin publikációi 1 1 1 1 1 20. 2 2 2 2 2 2 2 2 2 30. Tanulmányok, folyóirat cikkek Katalin Papp (2010): "Spend time in the past above the town" An exhibition of old scientic instruments in the

Részletesebben

AZ ÁLTALÁNOS ISKOLÁSOK IDEGENNYELV-TANULÁSI ATTITŰDJEI ÉS MOTIVÁCIÓJA

AZ ÁLTALÁNOS ISKOLÁSOK IDEGENNYELV-TANULÁSI ATTITŰDJEI ÉS MOTIVÁCIÓJA MAGYAR PEDAGÓGIA 0. évf.. szám 5. (00) AZ ÁLTALÁNOS ISKOLÁSOK IDEGENNYELV-TANULÁSI ATTITŰDJEI ÉS MOTIVÁCIÓJA Csizér Kata és Dörnyei Zoltán Eötvös Loránd Tudományegyetem és Nottigham University Az általános

Részletesebben

A KÜLÖNBÖZÖ FENNTARTÁSÚ ISKOLÁK HATÉKONYSÁGA: NEMZETKÖZI ÖSSZEHASONLÍTÁS*

A KÜLÖNBÖZÖ FENNTARTÁSÚ ISKOLÁK HATÉKONYSÁGA: NEMZETKÖZI ÖSSZEHASONLÍTÁS* A KÜLÖNBÖZÖ FENNTARTÁSÚ ISKOLÁK HATÉKONYSÁGA: NEMZETKÖZI ÖSSZEHASONLÍTÁS* Z ÁLLAMI, AZ ÁLLAMILAG TÁMOGATOTT (felekezeti) és a független magániskolák hatékonysága már eddig is sok pedagógiai, szociológiai,

Részletesebben

A nemzeti idegennyelv-oktatás fejlesztésének stratégiája az általános iskolától a diplomáig. Fehér könyv 2012 2018

A nemzeti idegennyelv-oktatás fejlesztésének stratégiája az általános iskolától a diplomáig. Fehér könyv 2012 2018 Napjainkban az idegennyelv-tudás szerepe, jelentősége kulturális és gazdasági szempontból is vitathatatlan. A nyelvtudás javítja a munkaerő-piaci elhelyezkedés esélyeit, hozzájárul a foglalkoztatottság

Részletesebben

BEVEZETÉS I. AZ INFORMÁCIÓS ÉS KOMMUNIKÁCIÓS TECHNOLÓGIA FEJLŐDÉSÉNEK PERSPEKTÍVÁI

BEVEZETÉS I. AZ INFORMÁCIÓS ÉS KOMMUNIKÁCIÓS TECHNOLÓGIA FEJLŐDÉSÉNEK PERSPEKTÍVÁI Szolnoki Tudományos Közlemények XI. Szolnok, 2007. Dr. VÖRÖS MIKLÓS DIGITÁLIS KOR, DIGITÁLIS TANULÁS?! BEVEZETÉS Az UNESCO montreáli felnőttoktatási konferenciáján 1960-ban megállapították, hogy a társadalmi

Részletesebben