A vonalkód. A Vonalkód története. Vonalkód típusok osztályozása

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "A vonalkód. A Vonalkód története. Vonalkód típusok osztályozása"

Átírás

1 A vonalkód A Vonalkód története Az 1940-es évek végén N.J. Woodland az Egyesült Államokban egy körformájú kódot szabadalmaztatott, amelyen az egymás melletti vastag és vékony vonalak illetve az ezeket elválasztó közök hordozták az információt. A vonalkód a 60-as évek elején indult hódító útjára és 1970-ben megjelent szintén az USA-ban egy kiskereskedelmi forgalomban lévő termékek azonosítására szolgáló kód az UPC (Universal Product Code). A kereskedelmi alkalmazást hamarosan követték az ipari és infrastruktúrális alkalmazások ben megjelent az ún. Plessey-kód amelyet könyvtárakban könyvazonosításra használtak. Ipari környezetben használták a "kettő az ötből" kódot majd 1972-ben - a használat tapasztalatait kiaknázva - a "kettő az ötből átfedéses" típusú kódot ben szabványosították a Code-39 vonalkódtípust és 1977-ben bevezették az EAN-t (European Article Number). Ezt követően a vonalkód alkalmazások gyors iramban terjedtek. Ma a leggyakrabban használt kódok a következők: Code 39 Kettő az ötből átfedéses Codabar Code 128 Code 93 EAN/UPC Ezek közül az EAN/UPC, a kettő az ötből átfedéses és a Codabar csak számokat kódol. A többi kód betűk kódolására is alkalmas. Az EAN/UPC csak fix hosszúságú szimbólumokat állít elő. Vonalkód típusok osztályozása A vonalkód meghatározott szabályok szerint felépülő, világos és sötét mezők váltakozásán alapuló optikailag érzékelhető kód. A vonalkódnak két alapvető, de egymásnak ellentmondó követelményt kell kielégítenie. Egyrészről a lehető legkisebb helyen a lehetséges legtöbb információt kell hordoznia, másrészt nagy biztonsággal lehetővé kell tennie az olvasást. Az információsűrűséget az adott hosszúságon (1 inch = 2,54 cm) elhelyezkedő karakterek számával jellemezzük amelyet két fő tényező, a vonalkód elvi felépítése, és a legvékonyabb vonal szélessége az ún. "x" érték határoz meg. Az "x" értéket az olvasó berendezés és a nyomdatechnika határozza meg. A vonalkód felépítésére hatást gyakorol a karakterkészlet nagysága (numerikus, alfanumerikus, teljes ASCII készlet), a kód diszkrét vagy folyamatos volta. További szempont, hogy a kód ellenőrző kód vagy sem, illetve a kódhosszúság rögzített vagy nem rögzített.

2 A fő osztályozási szempontok alapján: Jogi szempontból megkülönböztetünk szabadalommal védett és szabadon használható kódokat. EAN/UPC kód Az UPC (az USA-ban és Kanadában) és az EAN (a világ többi részén) az általánosan elfogadott kiskereskedelmi kód. Az EAN lényegében az UPC-re épül, más megközelítésben az UPC az EAN alrendszere. Az EAN nemcsak a vonalkódot szabályozza, hanem a termékazonosító cikkszám képzését is. Zárt belső rendszerekben azonban a kód minden megkötés nélkül használható. Az EAN-13 alapkivitelnél 3 számjegy a vállalatazonosítót meghatározó nemzeti szervezetet, a további 5 jegy a cikkszámot kiadó vállalatot, 4 jegy a vállalat meghatározott termékét jelenti. Az utolsó számjegy az ellenőrző szám. Az EAN-8 rövid kivitel központilag került meghatározásra, vagy alkalmas vállalatazonosító számok esetén a középső nullák elhagyásával képezhető. Az EAN/UPC karakter 2 vonalból és 2 közből áll. A modulfelépítés alapja, hogy minden karakter 7 modul széles, vagyis a vonalak illetve közök 1,2,3 vagy 4 modul szélesek lehetnek. A karakterek egymás után hézagmentesen illeszkednek, az EAN/UPC folyamatos kód. A kód elejét, közepét és végét speciális, de a modulrendszerbe illő vonalköz összeállítások teszik az olvasórendszer számára felismerhetővé. Az EAN kód a nyomtatási feltételektől függően

3 az alapkód/modulszélesség: 0,33mm/0,8 kétszeresében előállítható. További információk közlésére az EAN-kódhoz 2 és 5 numerikus karaktert tartalmazó járulékos (add-on) csatlakoztathatók. Az EAN mint szabványos kiskereskedelmi kód fő jellegzetességei a következőkben foglalhatók össze: numerikus karakterkészlet, rögzített hosszúság, moduláris struktúra 4 különböző szélesség, különleges kivitelek, speciális alkalmazásokra (EAN-8, add-on). EAN vonalkód Az EAN vonalkód felépítése Az EAN nemcsak a vonalkódot szabályozza minden részletében, hanem azt is, hogy a termékazonosító cikkszámot hogyan kell felépíteni. Az EAN kóddal felépített normál cikkszámra példa:

4 Kettő az ötből (Two of Five) kód A kettő az ötből kódot főleg osztályozó rendszereknél, fotótasakoknál és repülőjegyek számozására használják. Rendkívül egyszerű felépítésű, diszkrét kód, az információt a keskeny vagy széles vonalak hordozzák. Megállapodás szerint a kódok egy és három egység szélesek. A világos közök szélessége elvileg (értelmes határok között) tetszőlegesen választható, a gyakorlatban azonban szokásosan megegyezik a keskeny vonallal. A numerikus karakterkészletet az alábbiak szerint kell felépíteni (keskeny vonal =0; széles vonal =1): A kód önellenőrző, mindegyik karakter 2 széles és 3 keskeny elemből épül fel, ettől eltérést az olvasó hibának tekint. A kettő az ötből kód jellemzői: numerikus karakterkészlet diszkrét, önellenőrző, egyszerű felépítés kis jelsűrűség (legfeljebb 6mm/karakter) A kód előnye, hogy szinte mindenféle nyomtatóval előállítható (ti. a karakterek közötti világos részek nem játszanak szerepet) hátránya a kis jelsűrűség. A jelsűrűség növelésére további változatait fejlesztették ki. Ezek közül az ún. kód 2 az 5-ből 3 vonalas (mátrix) változat alapvetően abban tér el a már ismertetettől, hogy a közök is információhordozók. Így mind a vonalak mind a közök lehetnek keskenyek és szélesek. Az információsűrűséget mely elérheti a 4,2 mm/karakter értéket - tovább növeli, hogy a széles-keskeny arányt 1:2,25-ben határozták meg. A START/STOP karakter indító vonalai dupla szélességűek. Az ún. Datalogic változat a széles : keskeny arányban (3:1) továbbá a START/STOP jelekben (START: 0 0 0; STOP: 1 0 0) tér el a mátrix változattól.

5 Átfedéses kettő az ötből (Interleaved two of five) kód Az eredetileg ipari célokra szánt kódot manapság széles körben használják, mint szabványos szállítási csomagolási kódot (lásd MSZ /86). Elvi felépítése (a kiegészítő jelek kivételével START: 0 0 0, STOP: 1 0 0) megegyezik a kettő az ötből kóddal, azzal az eltéréssel, hogy a világos közök is információhordozók. A páratlan sorszámú karaktereket a vonalak, míg a párosokat a közök jelenítik meg. Ebből adódóan az ITF kód folyamatos és csak páros számú karaktert tartalmazhat. A karaktersűrűség azonban erősen (kb. 1,5-szer) 3,5 mm/karakterre megnő, az ITF nagysűrűségű kód. Ezt az alábbi táblázat szemlélteti: relatív sűrűség modul/karakter széles:keskeny arány 2:1 2,25:1 2,5:1 3:1 kettő az ötből értékes karakterek 12 12, átfedéses kettő az ötből értékes karakter 7 7,5 8 9 kettő az ötből kiegészítő jelek átfedéses kettő az ötből kiegészítő jelek 8 8,25 8,25 9 A kód elvileg tetszőleges hosszúságú, a gyakorlatban azonban az olvasási hibák kiküszöbölésére vagy rögzített hosszúsággal dolgoznak, vagy vegyes hosszúság esetén ellenőrző számot is beépítenek. Az ITF fő jellemzői így: nagy sűrűség numerikus karakterkészlet folyamatos ajánlottan fix hosszúság egyes felhasználási célokra minden részletében szabványosított Átfedéses 2 az 5-ből kód (ITF 14) a szállítási csomagolások jelölésére Code 39 vonalkód Az első (1974-ben kidolgozott) alfanumerikus kódfajta. Időközben rendkívül elterjedt az iparban, kórházakban, könyvtárakban. Az USA hadserege és az amerikai szállítási csomagolások alternatívan szabványosnak elfogadott kódtípusa. A Code 39 a kettő az ötből kód logikus továbbfejlesztése a kibővített karakterkészletre. Minden karaktert 5 vonal és a befoglalt 4 köz ábrázol. Az öt vonal közül 2 széles (10 lehetséges elrendezés), a közökből 1 széles (4 lehetséges elrendezés) ami 40 karakter kódolását biztosítja. További 4 karaktert kizárólag keskeny vonalakkal és három széles közzel lehet ábrázolni. A teljes karakterkészlet start/stop karakterből, 10 szám, 26 betű és 7 egyéb jel (pl. %) karakterből áll. A számokra a vonalak elrendezése megegyezik a kettő az ötből kódéval. A Code 39-es diszkrét és valamennyi karakter önellenőrző. A Code 39 kibővíthető a teljes ASCII karakterkészlet kezelésére oly módon, hogy a betűkarakterek előtt - azok jelentését módosító - egyéb jeleket kódolunk (pl. +A jelentése: a) A Code 39 fő jellemzői:

6 alfanumerikus (kibővíthető a teljes ASCII karakterkészletre) változó hosszúságú diszkrét és önellenőrző kis információsűrűség (rnax. 6,6 mm/karakter) Mindezek alapján a legtöbb nyomtatási eljárással előállítható legkedveltebb ipari kód. Code 93 vonalkód Code 39 vonalkód A Code 39 alkalmazásának jelentős technikai korlátja, hogy egyes nyomtatókkal nem lehet adott elemi vonalszélesség alá menni és ilyenkor a relatív alacsony információsűrűség túl hosszú kódot eredményez. A probléma feloldására született meg a Code 93, mint egy igen nagy sűrűségű vonalkód. A karakterkészlet megegyezik a Code 39-el, automatikus kódfelismerővel ellátott olvasók mindkettőt értelmezni tudják. A Code 93 az EAN kódhoz hasonló elvi felépítésű, minden karakter 9 modul széles, amelyben 3 vonal és 3 köz van. Az 56 lehetségesen kódolható karakterből 43 értékes, 4 mint módosító karakter kerül felhasználásra (a teljes ASCII karakterkészlet előállítására) és egy start/stop karakter van. A Code 93 folyamatos és nem önellenőrző, a vonalak és közök egyaránt 1,2,3,4 egység szélesek lehetnek. Ellenőrzési célokra 2 ellenőrző karakter használatos, amivel igen nagy biztonság érhető el. A Code 93 alfanumerikus alkalmazásánál a legnagyobb sűrűséget biztosító vonalkódtípus, a minimálisan specifikált 0,2 mm elemi vonalszélességgel 1,82 mrn/karakter értéket is el lehet érni, mindenesetre szigorú tűrések betartása mellett. Code 128 vonalkód Viszonylag újonnan kialakított kódtípus, elterjedése azonban rohamos. Ezt az eddigi vonalkódtípusok több előnyös tulajdonságának kombinációja indokolja. Számos területen foglalkoznak felhasználásának szabványosításával. A Code 128 a teljes ASCII karakterkészlet kódolására alkalmas. Egy karakter (kivéve a STOP) három vonalból és három közből áll, mindegyik 1-3 modul széles, a modulok száma összesen 11. Egy modul szélessége ("x") 0,075-0,05 inch között változhat, a felhasználási céltól függően. Három karakterkészletet használ, ezek közül az egyik numerikus információk kétszeres sűrűségű kódolását teszi lehetővé. Ebben a tekintetben a legsűrűbb ismert kódtípus - a Code fő jellemzői tehát: nagy sűrűség (tisztán numerikusan kétszeres sűrűség 9,54 karakter/cm) ASCII alfanumerikus karakterkészlet folyamatos önellenőrző változó hosszúságú egyes felhasználási célokra szabványosított ellenőrző számot tartalmaz.

7 Az EAN rendszeren belül kiegészítő kódolásra szabványosították speciális (FNC 3) indító karakterrel. EAN/UCC 128 Nagysűrűségű vonalkódok A vonalkód-technika fejlődésének kétségtelenül egyik legérdekesebb fejleménye a nagysűrűségű vonalkódok megjelenése. Ezek kialakításakor egyrészt igyekeztek hasznosítani a már meglévő kódtípusok kedvező tulajdonságait, másrészt kiküszöbölni a vonalkód alkalmazással szemben hangoztatott egyik fő ellenérvet, a viszonylag kis információsűrűséget, Elöljáróban is le kell szögezni, hogy az azonban nem várható, hogy ezek a kódok a hagyományosakat belátható időn belül felváltsák, sokkal inkább arról van szó, hogy a vonalkódtechnika alkalmazási lehetőségeit új területekkel bővítik. Az előbbi megállapítást alátámasztó néhány tény: számos területen nincs szükség a cél elérésére a jelenleginél több információra (pl. cikkazonosítás), a nagysűrűségű kódok helytakarékos módon csak speciális (pl. fotográfiai) úton állíthatók elő, a nagysűrűségű kódok hatékonyan csak pásztázó sugaras lézeres olvasókkal olvashatók, a nagysűrűségű kódok rögzített sugarú lézeres olvasókkal csak meghatározott helyzetben és mozgatás mellett olvashatók. A nagysűrűségű kódok legismertebb típusa a Kód 49 és a Kód 16 K. A Kód 49 a Kód 39 jelkészletére épülő továbbfejlesztett változat. Ugyanígy a Kód 16 K alapjául a Kód 128-as szolgál. Tekintettel arra, hogy mindkét megoldás azonos elvek szerint alakult ki, ezért a következőkben kissé részletesebben a Kód 16 K-t ismertetjük. A Kód 16 K többsoros, változó hosszúságú vonalkód, amely a teljes ASCII karakterkészletet tartalmazza. Dekódolása az EAN/UPC illetve Kód 128 karakterkészlet alapján történik. Legfeljebb 77 ASCII karaktert, vagy 154 számjegyet tartalmazhat, 0,37 inch 2 (kb. 2,7 cm 2 ) területen. A dekódolás hibái ellen jó védelmet nyújt, hogy mindegyik sort egyedi kezdő- és zárószéljel határol, a karakterek önellenőrzők, és soronként két modulon107-es ellenőrző szám is található. A Kód 16 K néhány jellemzője: folyamatos, önellenőrző, soronként önellenőrző, a kód hosszúsága 70 x, illetve 81 x a világos mezőkkel, a kód magassága 2-16 sorig, de nem több mint 80 x, két irányban olvasható, a legkisebb névleges elem 0,0075 inch (kb. 0,2 mm), legnagyobb sűrűség 64,6 numerikus karakter/cm 2 nem hasznos karakterkészlet 1,36 karakter/sor.

8 A 16 K jelkép minden karaktere 11 modulból áll. Minden karakter 3 vonalból és 3 közből épül fel. Minden köz és vonal 1-4 modul széles lehet. A karakter paritás szerint minden karakterben a vonal modulok száma páros, és a közöké páratlan. A Kód 16K-bon - az EAN-hez hasonlóan - három különböző karakterkészlet (A, B, C) alkalmazható. Az első jelkép karakter határozza meg a kódkészletet és azt az információt, hogy a teljes kód hány sorból áll. Egyéb, ismertebb rendszerek A Codabar változó hosszúságú, diszkrét és önellenőrző. Minden karaktert 4 vonal és 3 köz ábrázol. A 16 karaktert tartalmazó jelkészletből 12 (ebből a 10 számjegy) egy széles közt és egy széles vonalat tartalmaz, míg 4 három széles vonalat és csupa keskeny közt. A rendszert bonyolítja, hogy nem modulrendszerre épül, 18 különböző szélességű vonalat és közt definiál. Alkalmazása a vérbankokban általános. A Code 11 nagysűrűségű, diszkrét, de nem önellenőrző. Két ellenőrzőszám használata ajánlott. A karakterkészlet 11 jegyű, minden karaktert 3 vonal és 2 köz ábrázol. Telekommunikációs alkatrészek kódolására használatos. Ugyancsak új a Telepen kód, amelyben egy karakter kódolásához eltérő: 4,5,6,7 vagy 8 vonalat használnak, de mindenikor 16 modul szélességben. Strukturális okok miatt nem várható szélesebb elterjedése. Több felhasználási célra ma is alkalmazásra kerül a pulzáltan modulált kódok családjának (Plessey kód, ennek módosított formája az Anker kód, valamint az MSI kód) valamelyik tagja. Egy bit információt ezeknél egy vonal és egy köz közösen hordoz (pl. 0 = egy modul széles vonal + 4 modul széles köz, 1 = három modul széles vonal + 2 modul széles köz) További, esetlegesen előforduló kódtípusok: AGES, AS-6, AS-10, F2 F, Fujitsu, Norand, RTC, Toshiba, Nixdorf, Delta Distance A. A vonalkóddal szembeni igények A vonalkód kontrasztossága A vonalkód sötét eleme (vonal) és a világos közök között megfelelő kontrasztosságnak kell lennie. A kontraszt meghatározásához szükséges fényvisszaverési értéket mindig az alkalmazni kívánt (ill. szabványosított) olvasó berendezés hullámhosszán kell értelmezni. Az EAN kód olvasáshoz pl. 633mm-hullámhosszú vörös fényt szabványosították. Az olvasó hullámhosszán a legtöbb vonalkód típushoz legalább 0,75 relatív kontrasztosságot követelnek meg. Vannak azonban olyan specifikációk is (pl. EAN) amelyek a relatív kontrasztosság legkisebb értéket függővé teszik a világos háttér reflexiós tényezőjétől. Ilyen világos háttér esetén megelégszenek 0,5 körüli értékkel míg sötét "világos" esetén akár 0,9 körüli értéket is megkövetelnek. A relatív kontrasztosságot egyébként a hányadossal szoktak kifejezni; ahol R 1 a világos, R 2 pedig a sötét reflexiós tényezője. A vonalkód geometriai méretei

9 A vonalkód ideális geometriai méreteitől való eltérés vonalkód típustól, dekódolási algoritmustól függő mértékű hatással járhat. A geometriai méretektől való eltérés a legkisebb hatással a csak két vonalvastagságot alkalmazó diszkrét kódoknál van. Érzékenyek azonban erre a több vonalvastagságot alkalmazó folyamatos kódok (pl. EAN, Kód 128). Ha az eltérés a nyomtatásnál egyébként szokásos vonalvastagodásból adódik, úgy a dekódolás algoritmusával ezt a hibát eliminálni lehet. Az ún. "Delta Distance" dekódolási módszernél kezdő vonal éltől kezdő vonaléig ill. vonalvégtől vonalvégig mérünk, kiküszöbölve ezzel a vonalvastagodás hatását. Meg kell azonban jegyezni, hogy a dekódoló algoritmus megválasztására a szimbológiai szabványok kötelező előírást nem tartalmaznak. Ezt a berendezésgyártókra bízzák. Ebből következik, hogy a dekódoló algoritmus meghatározza az ún. első olvasási arány ill. a szubsztitúciós hibák gyakoriságát. Szigorú algoritmussal csökken az első olvasási arány, de ritkák a szubsztitúciós hibák, míg fordítva: a minden kódot olvasó algoritmusok sokat tévesztenek. A nyomtatási minőség is befolyásolja úgy a szubsztitúciós hibák számát mind az első olvasási arányt. Jó nyomtatási minőség mellett pl. a Kód 29 esetén (24 számjegy) 70 millió olvasásra esik egy helyettesítési hiba. Ez az érték rossz minőség esetén (mátrixnyomtató) már 3 millióra csökken. A "Delta Distance" módszer balra: ideális vonalkód - jobbra: nyomtatási vonalvastagodás hatása A helyettesítési hiba nyomtatási oldalról történő egyik lehetséges kialakulását szemlélteti az alábbi ábra: Nyomtatási hiba hatása balra: "6" karakter nyomtatási hibával jobbra: "6" két nyomtatási hibával, mint "4" értelmezhetõ A helyettesítési (szubsztitúciós) hiba ellenőrző számok alkalmazásával kiszűrhető. Összefoglalva meg kell állapítani, hogy a vonalkód szimbólum specifikációk csak a tervezett rendszer kódelőállító és olvasó berendezéseivel összefüggésben értékelhetők. Vonalkód előállítási eljárások

10 A vonalkódokkal kapcsolatban nagyon eltérőek a követelmények, ennek megfelelően minden előállítási módnak megvan a létjogosultsága. A legnagyobb tömegben, csomagolóanyagra nyomtatott EAN kódok esetén a méretek pontossága és a megfelelő kontraszt az igény. Ipari alkalmazásokban gyakran darabonként változó információt kell vonalkóddal ábrázolni és különleges egyéb igényeket (pl. hőhatás, vegyi hatás stb.) kielégíteni. Az alábbi táblázat összefoglalja a gyakorlatban elterjedt, vonalkódok előállítására használt nyomtatási eljárásokat.

11 A vonalkód olvasás folyamata A vonalkód olvasás a megvilágítás és kódérzékelés viszonyára épül. A vonalkód olvasóknál alkalmazott fényforrásokat 3 csoportba sorolhatjuk be. Nem koherens és nem monokróm. Ilyen például a nap, vagy egy izzólámpa. Ez azt jelenti, hogy a fény nem egy irányba terjed és ráadásul még különböző sebességű fotonokból áll. Nem koherens és monokróm. Ilyen például a LED, vagy néhány gáztöltésű fényforrás. Itt a fotonok azonos sebességűek, de széttartók. Koherens és monokróm. Ilyen például a lézersugár. Itt a sugárnyaláb párhuzamos és azonos sebességű fotonokból áll. Az olvasók szempontjából fontos: A fényerő: a vonalkód olvasók működése a térben elhelyezkedő vonalkódról visszaverődő fény szóródó sugarainak érzékelésére alapozott. Miután az olvasóba jutó visszavert sugarak csak egy tört részét képezik az olvasóba jutó fénymennyiségnek, annál könnyebb ezt érzékeltetni, minél több fény verődik vissza a nagyon rossz kontraszttal rendelkező szimbólumról. A divergencia: mennél inkább szóródó a fénysugár, annál nehezebb a távolság növekedésével érzékelni a kódot, hiszen nő a sugár átmérője és ez alkalmatlanná teszi a keskeny szimbólumelemek érzékelésére. A hullámhossz: ez a vonalkód alkalmazásának kritikus kérdése. Mint tudjuk, a vonalkód olvasás a visszaverődő sugarak érzékelésére alapozott. Így például, ha monokróm fénnyel dolgozunk kérdés, hogy ezen a hullámhosszon az olvasandó kódnak milyen a kontrasztja. Összefoglalva tehát a kódérzékelés nem más mint a visszavert szóródó fénysugarak felfogása. A fényforrás és érzékelés viszonya: Az érzékeléskor a szóródó visszavert fény a fényforrás fényerejéhez képest lényegesen kisebb. A fényforrás fényerejének kellően nagynak, koncentráltnak kell lennie. A szóródó visszavert fény hullámhossza a relatív kontrasztosság szempontjából a vörös tartományban van. Az alkalmazott hullámhosszak vörös 660 nm infravörös 780 nm infravörös 950 nm Vonalkód olvasók A vonalkód olvasókat működési elvük alapján két nagy csoportba sorolhatjuk: Folytonos üzemű olvasók Diszkrét üzemű olvasók Folytonos üzeműek: olvasó ceruzák

12 résolvasók Működésükben fényforrás LED érzékelő fotódióda vagy tranzisztor Az eszközök a vonalkódot hordozó anyag felületével érintkeznek vagy nagyon közel vannak (max. 10 mm). A felülettel érintkező optikai elem nagy keménységű rubin kristály. Specifikációs elemek: felbontás nagy közepes kicsi hullámhossz vörös infravörös optikai jellemzők - antireflex mechanikai ellenállóképesség elektromos - mágneses zavarokkal szembeni védettség fogyasztás adatátviteli interfész helyi intelligencia Felépítési és kapcsolási megoldások: Vonalkód olvasó ceruza kapcsolási és működési vázlata Infra-LED-es vonalkód olvasó kapcsolási és múködési vázlata

13 Vonalkód olvasó ceruza kapcsolási és működési vázlata Vonalkód olvasó ceruza kapcsolási és működési vázlata Diszkrét üzeműek: vonalkód olvasó kamerák lézerrel működö olvasók Vonalkód olvasó kamerák Működésükben: fényforrás LED érzékelő CCD 1 A kód képe, amelyet erős vörös tartománybeli fénnyel (660nm) egy LED sor világít meg, egy tükrön és egy fókuszáló lencserendszeren képződik le a CCD fotó- (kép) érzékelőre.

14 Kamerás vonalkód olvasó vázlatos felépítése A CCD elemek gyors egymás utáni lekérdezésével pontraszter formájában (pixel) képződik le az olvasó alatti vonalkód. A Shanon féle mintavételi elv alapján legalább 4 pontnak (pixel) kell egy vékony vonalat leképeznie ahhoz, hogy a minta értelmezhető legyen. A kellőszámú pont eléréséhez minimum 2048 pixeles érzékelőket alkalmaznak. A CCD-n keletkezett jelsorozatot (pixelek) kép dekóder segítségével (ASCII) karakter sorozattá alakul. Az eszköz olvasási távolsága 0-10 mm 0-20 mm. A lézeres olvasók A lézeres vonalkód olvasókban a lézer pásztázása hasonló a lézer nyomtató pásztázásához. A pásztázást előállító eszköz is megegyezik az alkalmazott forgó sok szögű tükörrel. Fényforrás He-Ne lézer hullámhossz 633mm Diódás lézer hullámhossz 670mm, 950mm Pásztázás egy sugaras tengellyel párhuzamos tükör rendszer több sugaras tengellyel nem párhuzamos tükör rendszer felület pásztázó több irányban pásztázó Egy sugaras pásztázás

15 Több sugaras lézerolvasó pásztázása Datalogic DL900 lézeres vonalkódolvasó felépítése 1. Feszültségmentesítő csatlakozóval ellátott tápkábel 2. Feszültségmentesítő csatlakozó peremrész 3. Ütésálló gumialkatrészek 4. Csatlakozó 5. Moduláris kimeneti interfész 6. Szigetelő membránnal fedett nyomógomb 7. Vizuális működés-kijelzők 8. Optikai egységeket befogadó fröccsöntött könnyű keret 9. Elektromos vezérlésű ipari motor 10. Leolvasást jelző akusztikus egység 11. Ütésálló üveg 12. Üveges védőperem 13. Zavaró jelekkel szemben ellenálló, vételerősítő egységekkel egybeépített nagy szögnyílású hengeres lencsék 14. Egyenes vonalú pásztázást elősegítő, lapokkal határolt, torzításmentes, külső mozgástól független rotor 15. Fröccsöntött keretre szerelt, optimális hődisszipációt biztosító lézerdióda 16. Optikai egység rezgéscsillapító védőfoglalata 17. Optikai egység csatlakozója 18. Ütésálló, ergonomikusan kialakított ABS (akrilnitril-butadién-sztirol) csőköpeny

16 1 Mi a CCD? Charge-coupled Device, MOSFET struktúrájú félvezető eszköz, amelynek igen hosszú csatornája van és sok, akár 1000 kapuja is, amelynek a forrás (Source) és a nyelő (Drain) elektróda között igen kis távolságban helyezkednek el. Mindenegyes kapu és az alatta lévő réteg között kialakul egy MOS kondenzátor. Ez a kondenzátor képes töltést tárolni, tehát CCD-k tárként is használhatók. A CCD lényegében olyan szerepet tölt be, mint egy hosszú és nagy sűrűségű léptető regiszter. A kapukra (Gate) kapcsolt feszültségek manipulálhatók, hogy a töltés az egyik MOS kondenzátorról átvihető legyen a szomszédra, stb. az egész csatorna hosszában. Az eszköz fizikai szerkezete és a kapufeszültségek manipulálásának módja határozza meg az egy bit tárolásához szükséges kapuk (Gate-ek) számát. A szükséges kapuk száma tipikusan kettő, vagy három. Mivel a tárolt töltés elszivárog, a CCD-ket egy megfelelő órajellel folyamatosan frissíteni kell. A frissítő jel szokásos frekvenciája 1mhz. A töltés csatolású eszközök főként ott alkalmazhatók előnyösen, ahol az egyes tárrekeszek tartalmát sorosan kell elérni. Ezek az eszközök lassúbbak, mint a velük összehasonlítható bipoláris, MOS eszközök. A félvezető alapú eszközökre tetszőleges felületen kívülről, akár optikai úton is töltés hordozókat juttathatnak, ez a töltés mennyiség az információ mértékéül szolgálhat, ezért egyszerűen használhatók optikai jelek, jelsorozatok, képek elektromos jelekké való átalakításra. A CCD felső működési frekvencia határa 100 MHz alsó működési frekvencia határa 20-50MHz Irodalomjegyzék [1] Viszkei György: Vonalkód szimbológia Számalk, [2] dr. Magyary-Kossa Béla: Vonalkódok előállítása Számalk, [3] Beliczai Tamás: Vonalkódok olvasása Számalk, [4] Géczy László: Rögzített kivitelt szolgáltató berendezések kézirat

Tervezte és készítette Géczy LászlL. szló 2002

Tervezte és készítette Géczy LászlL. szló 2002 Tervezte és készítette Géczy LászlL szló 2002 A vonalkód keletkezésének és alkalmazásának rövid története 1948-49 N. J. Woodlaud szabadalma USA 1960 elindul az alkalmazás USA 1970 áruházi - kiskereskedelmi

Részletesebben

Általunk alkalmazott főbb vonalkód- típusok

Általunk alkalmazott főbb vonalkód- típusok Általunk alkalmazott főbb vonalkód- típusok EAN 13 Az első világméretű egydimenziós termékazonosító kódrendszer, mely leginkább a kereskedelemben használatos. A kód rögzített hosszúságú számsorozat, neve

Részletesebben

A GS1 DataMatrix felépítése és műszaki előírásai

A GS1 DataMatrix felépítése és műszaki előírásai A GS1 DataMatrix felépítése és műszaki előírásai Krázli Zoltán vezető szakértő A 2dimenziós DataMatrix kód alkalmazása az egészségügyben é 2009. október 15. A DataMatrix szabványai ISO/IEC 160022:2006

Részletesebben

Zebra Cameo 2 mobil nyomtató Felhasználói és m szaki leírása. 12-Cameo2-12 Verzió: február

Zebra Cameo 2 mobil nyomtató Felhasználói és m szaki leírása. 12-Cameo2-12 Verzió: február Zebra Cameo 2 mobil nyomtató Felhasználói és m szaki leírása 12-Cameo2-12 Verzió: 1.2 2006. február Copyright 2005-2006. BCS Hungary Kft. 2 Tartalom Tartalom...3 1. A készülék felépítése, részei...4 2.

Részletesebben

A vonalkódtechnikáról

A vonalkódtechnikáról Gábor Dénes Főiskola Gazdasági kar A vonalkódtechnikáról Készítette: Balázs Tamás Ferenc műszaki informatikus Témavezető: Ser Ervin Esztergom 2005. Köszönetnyilvánítás Ezúton szeretném megköszönni minden

Részletesebben

GS1 KisOkos 28. füzet. Hungary. A GS1 DataMatrix jelképrendszer. www.gs1hu.org

GS1 KisOkos 28. füzet. Hungary. A GS1 DataMatrix jelképrendszer. www.gs1hu.org Hungary KisOkos 28. füzet A jelképrendszer www.gs1hu.org Jelképrendszer Jelkép tulajdonságai A kód elsősorban az elektronika és gépgyártás területén terjedt el, míg napjainkban az egészségügyi ágazatban,a

Részletesebben

Az információ (a jel) és a kódolás AZONOSÍTÁS

Az információ (a jel) és a kódolás AZONOSÍTÁS Az információ (a jel) és a kódolás AZONOSÍTÁS Legelterjedtebbek a biztonságtechnikában és a logisztikában. Az azonosítás az alábbi a módszerekkel történhet: Azonosító kód tudás vizsgálata (What do you

Részletesebben

Bevezetés a vonalkódok elméletébe. Melis Zoltán BCS Hungary (C) 1992-2006

Bevezetés a vonalkódok elméletébe. Melis Zoltán BCS Hungary (C) 1992-2006 Bevezetés a vonalkódok elméletébe Melis Zoltán BCS Hungary (C) 1992-2006 Bevezetés A számítógépek általánosan valamilyen bemenő adathalmazon végeznek mûveleteket Az adatbevitel módja sokféle lehet Kézi

Részletesebben

Vonalkód referencia-útmutató

Vonalkód referencia-útmutató Vonalkód referencia-útmutató 0 verzió HUN 1 Bevezető 1 Áttekintés 1 1 Ez az áttekintő útmutató azzal kapcsolatban tartalmaz információkat, amikor a vonalkódok nyomtatása közvetlenül a Brother nyomtatóeszközre

Részletesebben

MIKRO-TÜKÖR BUDAPEST UNIVERSITY OF TECHNOLOGY AND ECONOMICS DEPARTMENT OF ELECTRONICS TECHNOLOGY

MIKRO-TÜKÖR BUDAPEST UNIVERSITY OF TECHNOLOGY AND ECONOMICS DEPARTMENT OF ELECTRONICS TECHNOLOGY MIKRO-TÜKÖR BUDAPEST UNIVERSITY OF TECHNOLOGY AND ECONOMICS DEPARTMENT OF ELECTRONICS TECHNOLOGY TV Kiforrott technológia Kiváló képminőség Környezeti fény nem befolyásolja 4:3, 16:9 Max méret 100 cm Mélységi

Részletesebben

EuroOffice Professzionális Vonalkód és QR kód generátor

EuroOffice Professzionális Vonalkód és QR kód generátor 1. oldal EuroOffice Professzionális Vonalkód és QR kód generátor Az EuroOffice Professzionális Vonalkód és QR kód generátor segítségével könnyen elkészítheti az EuroOffice (vagy egyéb OpenOffice.org alkalmazás)

Részletesebben

BCL 500i Az új generáció az interfészek sokaságával

BCL 500i Az új generáció az interfészek sokaságával the sensor people BCL 500i Az új generáció az interfészek sokaságával TERMÉKINFORMÁCIÓ Felülmúlhatatlan összekapcsolhatóság RS485 multinet RS422 RS232 Vonalkódolvasók integrált terepi busz csatlakozással.

Részletesebben

hengeres biztosító betétek

hengeres biztosító betétek Hengeres biztosító betétek Biztosítós szakaszolók hengeres biztosító betétekkel A és D rendszerekben Műszaki adatok 148 150 360 hengeres biztosító betétek Az erő felügyeletet igényel 147 Hengeres biztosító

Részletesebben

Összeállította: Sallai András. Árurendszerezés

Összeállította: Sallai András. Árurendszerezés Összeállította: Sallai András Árurendszerezés Árurendszerezés Hagyományos Kódok alapján Árurendszerezés célja Optimális készletmennyiség biztosítása Statisztikai adatszolgáltatás Áruazonosítás származás

Részletesebben

Kiskarakteres tintasugaras feliratozók jelölési jellemzői

Kiskarakteres tintasugaras feliratozók jelölési jellemzői Kiskarakteres tintasugaras feliratozók jelölési jellemzői 9000-es sorozat Jelölés és kódolás A folyamatos tintasugaras technológia alkalmas szavatossági idő,logó, alfanumerikus szöveg, 1D és 2D vonalkódok

Részletesebben

A Gray-kód Bináris-kóddá alakításának leírása

A Gray-kód Bináris-kóddá alakításának leírása A Gray-kód Bináris-kóddá alakításának leírása /Mechatronikai Projekt II. házi feladat/ Bodogán János 2005. április 1. Néhány szó a kódoló átalakítókról Ezek az eszközök kiegészítő számlálók nélkül közvetlenül

Részletesebben

46B sorozat Optoelektronikus érzékelők TERMÉKINFORMÁCIÓ

46B sorozat Optoelektronikus érzékelők TERMÉKINFORMÁCIÓ 46B sorozat Optoelektronikus érzékelők TERMÉKINFORMÁCIÓ Az új érzékelőgeneráció 46B sorozat. Megbízható, nagy teljesítményű, költséghatékony A 46B sorozat új mértéket állít az optoérzékelőknek. Nagy téljesítménytartalékukkal

Részletesebben

OMRON BIZTONSÁGI FÉNYFÜGGÖNYÖK F3SN-A

OMRON BIZTONSÁGI FÉNYFÜGGÖNYÖK F3SN-A OMRON BIZTONSÁGI FÉNYFÜGGÖNYÖK F3SN-A F3SN-A 4-es kategóriájú fényfüggöny, mely megfelel a vonatkozó IEC és EN szabványoknak magasság = Fényfüggöny magasság 189... 1822 mm védett magasság 7 m illetve 10

Részletesebben

3B sorozat Optoelektronikus érzékelők

3B sorozat Optoelektronikus érzékelők 3B sorozat Optoelektronikus érzékelők TERMÉKINFORMÁCIÓ Az új érzékelőgeneráció 3B sorozat. Kompakt, sokoldalú, felhasználóbarát, erős A Leuze electronic új érzékelőgenerációja egy sor egyedülálló tulajdonságot

Részletesebben

A számítógépek felépítése. A számítógép felépítése

A számítógépek felépítése. A számítógép felépítése A számítógépek felépítése A számítógépek felépítése A számítógépek felépítése a mai napig is megfelel a Neumann elvnek, vagyis rendelkezik számoló egységgel, tárolóval, perifériákkal. Tápegység 1. Tápegység:

Részletesebben

OMRON FOTOELEKTROMOS KAPCSOLÓK E3Z

OMRON FOTOELEKTROMOS KAPCSOLÓK E3Z OMRON FOTOELEKTROMOS KAPCSOLÓK E3Z E3Z Egyszerûen használható, költségkímélõ fotokapcsoló Lézeres kivitelek Jól látható állapotjelzõvel Víz- és rezgésálló kivitel Tápfeszültség: 12... 24 VDC 2 m-es beöntött

Részletesebben

i5000 sorozatú szkennerek

i5000 sorozatú szkennerek i5000 sorozatú szkennerek Vezérlő kód információk _hu Vezérlőkód információk Tartalomjegyzék Vezérlő minta részletek... 4 Vezérlő minta tájolás... 5 Vonalkód részletek... 7 Vezérlő pozícionálása... 9 Papír

Részletesebben

GS1 KisOkos 30. füzet. Hungary. Jelkép előállításánál elkövetett tipikus hibák és azok javítása. www.gs1hu.org

GS1 KisOkos 30. füzet. Hungary. Jelkép előállításánál elkövetett tipikus hibák és azok javítása. www.gs1hu.org Hungary GS1 KisOkos 30. füzet Jelkép előállításánál elkövetett tipikus hibák és azok javítása www.gs1hu.org 1. Magasságcsökkentés A vonalkód-jelkép magassága nem éri el az X-mérethez előírt minimális értéket

Részletesebben

Az Informatika Elméleti Alapjai

Az Informatika Elméleti Alapjai Az Informatika Elméleti Alapjai dr. Kutor László Minimális redundanciájú kódok Statisztika alapú tömörítő algoritmusok http://mobil.nik.bmf.hu/tantargyak/iea.html Felhasználónév: iea Jelszó: IEA07 BMF

Részletesebben

Vonalkódot a termékre! A GTIN, a vonalkódok elméleti és fizikai előállítása, a GS1-128 és a GS1 DataBar. Krázli Zoltán vezető szakértő

Vonalkódot a termékre! A GTIN, a vonalkódok elméleti és fizikai előállítása, a GS1-128 és a GS1 DataBar. Krázli Zoltán vezető szakértő Vonalkódot a termékre! A GTIN, a vonalkódok elméleti és fizikai előállítása, a GS-8 és a GS DataBar Krázli Zoltán vezető szakértő Tartalom A GTIN és kiadásának szabályai Változó mennyiségű termékek azonosítása

Részletesebben

Informatikai eszközök fizikai alapjai Lovász Béla

Informatikai eszközök fizikai alapjai Lovász Béla Informatikai eszközök fizikai alapjai Lovász Béla Kódolás Moduláció Morzekód Mágneses tárolás merevlemezeken Modulációs eljárások típusai Kódolás A kód megállapodás szerinti jelek vagy szimbólumok rendszere,

Részletesebben

72-74. Képernyő. monitor

72-74. Képernyő. monitor 72-74 Képernyő monitor Monitorok. A monitorok szöveg és grafika megjelenítésére alkalmas kimeneti (output) eszközök. A képet képpontok (pixel) alkotják. Általános jellemzők (LCD) Képátló Képarány Felbontás

Részletesebben

E3S-CT11 E3S-CT61 E3S-CR11 E3S-CR61 E3S-CD11 E3S-CD61 E3S-CD12 E3S-CD62

E3S-CT11 E3S-CT61 E3S-CR11 E3S-CR61 E3S-CD11 E3S-CD61 E3S-CD12 E3S-CD62 OMRON FOTOELEKTROMOS KAPCSOLÓK E3S-C E3S-C Olaj- és vízálló fotokapcsoló fémtokozásban, nagy érzékelési távolsággal Megfelel a következõ szabványoknak: IP67, NEMA 6P, IP67G (olajálló) PNP vagy NPN kimenet

Részletesebben

TxBlock-USB Érzékelőfejbe építhető hőmérséklet távadó

TxBlock-USB Érzékelőfejbe építhető hőmérséklet távadó TxBlock-USB Érzékelőfejbe építhető hőmérséklet távadó Bevezetés A TxBlock-USB érzékelőfejbe építhető, kétvezetékes hőmérséklet távadó, 4-20mA kimenettel. Konfigurálása egyszerűen végezhető el, speciális

Részletesebben

2. Elméleti összefoglaló

2. Elméleti összefoglaló 2. Elméleti összefoglaló 2.1 A D/A konverterek [1] A D/A konverter feladata, hogy a bemenetére érkező egész számmal arányos analóg feszültséget vagy áramot állítson elő a kimenetén. A működéséhez szükséges

Részletesebben

DF20 Jet Fiber lézer jelölő berendezés

DF20 Jet Fiber lézer jelölő berendezés DF20 Jet Fiber lézer jelölő berendezés I. Bevezető II. Termék pontos megnevezése, ár III.Technikai jellemzők IV.Konfiguráció I. Bevezető DF20 DF20 Jet Fiber lézer jelölő berendezés DF20 Jet Fiber lézer

Részletesebben

GD Dollies Műszaki leírás

GD Dollies Műszaki leírás GD Dollies Műszaki leírás A szállítóeszköz elektromos működtetésű, rádiós távvezérlésű két kocsiból álló egység, mely páros és szóló üzemmódban egyaránt használható. Elsősorban beltéri ill. üzemi területen

Részletesebben

KAPUK AUTOMATA AUTOMATION INDUSTRY INDUSTRY INDUSTRY

KAPUK AUTOMATA AUTOMATION INDUSTRY INDUSTRY INDUSTRY AUTOMATA KAPUK AUTOMATION INDUSTRY INDUSTRY INDUSTRY HU TOLÓKAPU MOTOROK TURBO ELEKTROMECHANIKUS IRREVERZIBILIS MOTOROK TOLÓ ÉS ÚSZÓKAPUKHOZ 1600KG-TÓL 4000 KG-IG Lassító funkcióval a kapuszerkezet védelméért.

Részletesebben

MEZŐGAZDASÁGI GÉP ALKATRÉSZ KENŐANYAG - SZERVIZ Telephely: 7522 Kaposújlak, 610-es Fő út, 095/3 hrsz. Telefon: 82/713-274, 82/714-030, 30/336-9804,

MEZŐGAZDASÁGI GÉP ALKATRÉSZ KENŐANYAG - SZERVIZ Telephely: 7522 Kaposújlak, 610-es Fő út, 095/3 hrsz. Telefon: 82/713-274, 82/714-030, 30/336-9804, METAL-FACH bálázók Z562 A Z562 bálázógép gyártásánál a Metal-Fach elsőként az országban alkalmazott olyan innovatív gyártási módszert, ahol a megbízhatóságot és a magas fokú préselést (szorítást) a teljesen

Részletesebben

1. Szerszámjavítás lézerhegesztéssel 2. Műanyagok lézeres feliratozása

1. Szerszámjavítás lézerhegesztéssel 2. Műanyagok lézeres feliratozása 50 éves a lézer Lézertechnológiák műanyagipari alkalmazásai 1. Szerszámjavítás lézerhegesztéssel 2. Műanyagok lézeres feliratozása Előadó: Tóth Gábor Szerszámjavítás lézerhegesztéssel Áttekintés 1. Alkalmazása

Részletesebben

1. ábra A Colpitts-oszcillátor, valamint közös drain-ű változata, a Clapp-oszcillátor

1. ábra A Colpitts-oszcillátor, valamint közös drain-ű változata, a Clapp-oszcillátor A tárgyalandó oszcillátortípusok a hárompont-kapcsolásúak egyik alcsoportja, méghozzá a a Colpitts-oszcillátor földelt kollektoros (drain-ű, anódú), valamint földelt emitteres (source-ű, katódú) változatai.

Részletesebben

ZARGES fellépők és munkadobogók

ZARGES fellépők és munkadobogók Összecsukható fellépő ZARGES fellépők és munkadobogók sokoldalúak, praktikusak és jól használhatók. Különösen praktikus a kis magasságban végzett munkákhoz. Minimális helyigény a tárolásnál és szállításnál.

Részletesebben

Informatikai Rendszerek Alapjai

Informatikai Rendszerek Alapjai Informatikai Rendszerek Alapjai Dr. Kutor László A redundancia fogalma és mérése Minimális redundanciájú kódok 1. http://uni-obuda.hu/users/kutor/ IRA 2014 könyvtár Óbudai Egyetem, NIK Dr. Kutor László

Részletesebben

HYDRUS ULTRAHANGOS VÍZMÉRŐ

HYDRUS ULTRAHANGOS VÍZMÉRŐ HYDRUS ALKALMAZÁS A HYDRUS ultrahangos vízmérő a vízmérés jövőjébe enged bepillantást. Ultrahangos elven működik, így nem tartalmaz mozgó/kopó alkatrészeket, ezáltal hosszú távon képes nagy pontosságú

Részletesebben

INFOR ERP Ln 6.1 Baan IV vonalkódos megoldások

INFOR ERP Ln 6.1 Baan IV vonalkódos megoldások INFOR ERP Ln 6.1 Baan IV vonalkódos megoldások 2009.november 4. Vagányi Ferenc ferenc.vaganyi@snt.hu www.snt.hu 1 Vonalkód jellemzők Vonalkódok jellemzői, vonalkódos szabványok A vonalkódok lehetnek egy-,

Részletesebben

Függöny fel, fények bekapcsolva, az új fényfüggöny megérkezett.

Függöny fel, fények bekapcsolva, az új fényfüggöny megérkezett. Termékújdonságok Függöny fel, fények bekapcsolva, az új fényfüggöny megérkezett. Biztonsági fényfüggönyök igen vékony kivitelben nagy érzékelési távolsággal. Biztonsági fényfüggönyök -es és -es típus IEC

Részletesebben

Az RFID technológia bemutatása

Az RFID technológia bemutatása Állami Nyomda Nyrt. RFID (Rádiófrekvenciás Azonosítás) Az RFID technológia bemutatása Rácz László, chipkártya és RFID tanácsadó racz@any.hu, Telefon: 431 1393 Állami Nyomda Nyrt. www.allaminyomda.hu RFID

Részletesebben

Jegyzetelési segédlet 8.

Jegyzetelési segédlet 8. Jegyzetelési segédlet 8. Informatikai rendszerelemek tárgyhoz 2009 Szerkesztett változat Géczy László Billentyűzet, billentyűk szabványos elrendezése funkció billentyűk ISO nemzetközi írógép alap billentyűk

Részletesebben

A vezérlő alkalmas 1x16, 2x16, 2x20, 4x20 karakteres kijelzők meghajtására. Az 1. ábrán látható a modul bekötése.

A vezérlő alkalmas 1x16, 2x16, 2x20, 4x20 karakteres kijelzők meghajtására. Az 1. ábrán látható a modul bekötése. Soros LCD vezérlő A vezérlő modul lehetővé teszi, hogy az LCD-t soros vonalon illeszthessük alkalmazásunkhoz. A modul több soros protokollt is támogat, úgy, mint az RS232, I 2 C, SPI. Továbbá az LCD alapfunkcióit

Részletesebben

INFRA HŐMÉRŐ (PIROMÉTER) AX-6520. Használati útmutató

INFRA HŐMÉRŐ (PIROMÉTER) AX-6520. Használati útmutató INFRA HŐMÉRŐ (PIROMÉTER) AX-6520 Használati útmutató TARTALOMJEGYZÉK 1. Biztonsági szabályok... 3 2. Megjegyzések... 3 3. A mérőműszer leírása... 3 4. LCD kijelző leírása... 4 5. Mérési mód...4 6. A pirométer

Részletesebben

F-7761_C (2011-06) Termékbemutató - OWS 7

F-7761_C (2011-06) Termékbemutató - OWS 7 F-7761_C (2011-06) Termékbemutató - OWS 7 Tartalom I. Az OWS 7 előnyei II. III. IV. Műszaki adatok A modulok áttekintése Felszerelési rendszerek V. Tartozékok VI. Kezelés - Különálló kapcsoló VII. Konfigurátor

Részletesebben

Kérdés Lista. A Magyarországon alkalmazott rajzlapoknál mekkora az oldalak aránya?

Kérdés Lista. A Magyarországon alkalmazott rajzlapoknál mekkora az oldalak aránya? Kérdés Lista információ megjelenítés :: műszaki rajz T A darabjegyzék előállítása során milyen sorrendben számozzuk a tételeket? Adjon meg legalább két módszert! T A Magyarországon alkalmazott rajzlapoknál

Részletesebben

Adó-vevős Beöntött kábeles típusok (2 m) *1 30 m (Infravörös fény) Csatlakozós típus E3Z-T67 E3Z-T87

Adó-vevős Beöntött kábeles típusok (2 m) *1 30 m (Infravörös fény) Csatlakozós típus E3Z-T67 E3Z-T87 E3Z Általános célú érzékelők kisméretű műanyag tokozásban Kisméretű tokozás és nagy teljesítményű LED a kiváló teljesítmény/ár arány érdekében, és a legjobb érték/teljesítmény arány általános alkalmazások

Részletesebben

Nyomatminőség és kódellenőrzés PPD Expo 2015 április 16.

Nyomatminőség és kódellenőrzés PPD Expo 2015 április 16. Nyomatminőség és kódellenőrzés PPD Expo 2015 április 16. Kft Regős Péter A kódok olvashatósága A jelképtípus oldalról: Kódtípus torzulásra vonatkozó tűréshatáraitól. Ellenőrző szám használatától. Hiba-helyreállító

Részletesebben

Felhasználói kézikönyv

Felhasználói kézikönyv Felhasználói kézikönyv 3060 Lézeres távolságmérő TARTALOMJEGYZÉK ELEM CSERÉJE... 3 A KÉSZÜLÉK FELÉPÍTÉSE... 3 A KIJELZŐ FELÉPÍTÉSE... 3 MŰSZAKI JELLEMZŐK... 4 LÉZERES CÉLZÓ BEKAPCSOLÁSA... 4 MÉRÉSI TÁVOLSÁG...

Részletesebben

Jelölések JELÖLÉSEK.

Jelölések JELÖLÉSEK. JELÖLÉSEK 1 3.4. Küldeménydarabra Egyesítő csomagolásra álló helyzetet jelölő nyilak A feladó a szállítónak a korlátozott mennyiség összegzett bruttó tömegét /kivéve kombinált, tengeri szállítás/ meg kell

Részletesebben

HYDRUS ULTRAHANGOS VÍZMÉRŐ

HYDRUS ULTRAHANGOS VÍZMÉRŐ ALKALMAZÁSI TERÜLET A ultrahangos vízmérő a vízmérés jövőjébe enged bepillantást. Ultrahangos elven működik, így nem tartalmaz mozgó/kopó alkatrészeket, ezáltal hosszú távon képes nagy pontosságú mérést

Részletesebben

2 x M25, 1 x M20, 1 x M16 Közvetlen fűtőkábel-bemenet az egységbe M25 csatlakozó készlettel

2 x M25, 1 x M20, 1 x M16 Közvetlen fűtőkábel-bemenet az egységbe M25 csatlakozó készlettel DIGITRACE RAYSTAT-ECo-10 Környezetérzékelés Energiatakarékos fagyvédelem-szabályozó Általános adatok Felhasználási terület Normál kültéri területek Környezeti üzemi -20 C +40 C hőmérséklet-tartomány Tápfeszültség

Részletesebben

Mark like a Professional. FlyMarker PRO Jelölő rendszer

Mark like a Professional. FlyMarker PRO Jelölő rendszer Mark like a Professional FlyMarker PRO Jelölő rendszer Mark like a Professional FlyMarker PRO MOBIL Berendezés FlyMarker PRO kézi jelölő rendszer szinte gyerekjátékká teszi a terjedelmes, nagy, nem mozdítható

Részletesebben

Tartalomjegyzék LED hátterek 3 LED gyűrűvilágítók LED sötét látóterű (árnyék) megvilágítók 5 LED mátrix reflektor megvilágítók

Tartalomjegyzék LED hátterek 3 LED gyűrűvilágítók LED sötét látóterű (árnyék) megvilágítók 5 LED mátrix reflektor megvilágítók 1 Tartalomjegyzék LED hátterek 3 LED gyűrűvilágítók 4 LED sötét látóterű (árnyék) megvilágítók 5 LED mátrix reflektor megvilágítók 6 HEAD LUXEON LED vezérelhető reflektorok 7 LUXEON LED 1W-os, 3W-os, 5W-os

Részletesebben

W BEÁLLÍTHATÓ IDŐ TARTOMÁNY. 10min 30s - 10min 30min 90s - 30min 30min - 10h 90min - 30h. 72min - 1d 216min - 3d 12h - 10d 36h - 30d

W BEÁLLÍTHATÓ IDŐ TARTOMÁNY. 10min 30s - 10min 30min 90s - 30min 30min - 10h 90min - 30h. 72min - 1d 216min - 3d 12h - 10d 36h - 30d ZR6MF052 W SCHRACK INFO 16 funkció 16 időzítési tartomány Külső potenciométer csatlakoztatási lehetőség Univerzális tápfeszültség 24-240 V AC/DC 2 váltóérintkező 22,5 mm széles Ipari tokozat W FUNKCIÓK

Részletesebben

ALACSONY ZAJSZINTŰ CSÖVEK ÉS SZERELVÉNYEK Alacsonyabb zajszintet (akár 19dB) és vibrációt biztosít.

ALACSONY ZAJSZINTŰ CSÖVEK ÉS SZERELVÉNYEK Alacsonyabb zajszintet (akár 19dB) és vibrációt biztosít. ALACSONY ZAJSZINTŰ CSÖVEK ÉS SZERELVÉNYEK Alacsonyabb zajszintet (akár 19dB) és vibrációt biztosít. Peštan világszerte A Peštan vállalat vezető pozíciót tölt be a műanyag csövek és PVC profilok gyártásában

Részletesebben

Hőmérsékletmérő (1 csatornás)

Hőmérsékletmérő (1 csatornás) Hőmérsékletmérő (1 csatornás) testo 926 Hőmérséklet mérés minden alkalmazásra Ideális az élelmiszeripari alkalmazásokra C Vezeték nélküli rádiófrekvenciás mérés lehetősége Riasztási határértékek beállítása

Részletesebben

13. Egy x és egy y hosszúságú sorozat konvolúciójának hossza a. x-y-1 b. x-y c. x+y d. x+y+1 e. egyik sem

13. Egy x és egy y hosszúságú sorozat konvolúciójának hossza a. x-y-1 b. x-y c. x+y d. x+y+1 e. egyik sem 1. A Huffman-kód prefix és forráskiterjesztéssel optimálissá tehető, ezért nem szükséges hozzá a forrás valószínűség-eloszlásának ismerete. 2. Lehet-e tökéletes kriptorendszert készíteni? Miért? a. Lehet,

Részletesebben

SYS700-PLM Power Line Monitor modul DDC rendszerelemek, DIALOG-III család

SYS700-PLM Power Line Monitor modul DDC rendszerelemek, DIALOG-III család DDC rendszerelemek, DIALOG-III család KIVITEL ALKALMAZÁS A az energiaellátás minőségi jellemzőinek mérésére szolgáló szabadon programozható készülék. Épületfelügyeleti rendszerben (BMS), valamint önállóan

Részletesebben

Hálózatok I. (MIN3E0IN-L) ELŐADÁS CÍME. Segédlet a gyakorlati órákhoz. 2.Gyakorlat. Göcs László

Hálózatok I. (MIN3E0IN-L) ELŐADÁS CÍME. Segédlet a gyakorlati órákhoz. 2.Gyakorlat. Göcs László (MIN3E0IN-L) ELŐADÁS CÍME Segédlet a gyakorlati órákhoz 2.Gyakorlat Göcs László Manchester kódolás A Manchester kódolást (Phase Encode, PE) nagyon gyakran használják, az Ethernet hálózatok ezt a kódolási

Részletesebben

TULAJDONSÁGOK LEÍRÁS. Működési módok. Maszkoláselleni tulajdonság

TULAJDONSÁGOK LEÍRÁS. Működési módok. Maszkoláselleni tulajdonság COBALT COBALT Plus COBALT Pro DIGITÁLIS DUÁLTECHNOLÓGIÁS MOZGÁSÉRZÉKELŐ cobalt_hu 07/15 A COBALT / COBALT Plus / COBALT Pro a védett területen történő mozgás érzékelését teszi lehetővé. Ez a kézikönyv

Részletesebben

Adatlap: DrainLift Con

Adatlap: DrainLift Con Adatlap: DrainLift Con Jelleggörbék Wilo-DrainLift Con - 50 Hz - 2900 1/min Motoradatok Hálózati csatlakozás Névleges áram I N 1~230 V, 50 Hz 0,6 A Pólusszám 2 Bekapcsolási mód Szigetelési osztály Közvetlen

Részletesebben

2. Mágneskapcsolók: NC1-es sorozat

2. Mágneskapcsolók: NC1-es sorozat 2. Mágneskapcsolók: NC1-es sorozat Alkalmazási terület: A mágneskapcsolót egyen- vagy váltakozó feszültséggel vezérelve kapcsolhatunk max. 6VAC névleges feszültségű és 95A névleges áramú áramkört. A készülék

Részletesebben

Vonallézer HEDÜ L3. Art.Nr. L226 Használati utasítás. 2-13. oldal

Vonallézer HEDÜ L3. Art.Nr. L226 Használati utasítás. 2-13. oldal Vonallézer HEDÜ L3 Art.Nr. L226 Használati utasítás 2-13. oldal Szervíz-Telefon Kérdései vannak a termékkel kapcsolatban? Hívjon fel bennünket: +49 (0) 2161 35433 0. Hétfõ - Péntek 8-17. Lézersugárzás

Részletesebben

Ph.D. értekezés. Készítette: egyetemi tanársegéd. Témavezető: Dr. Kulcsár Béla tanszékvezető egyetemi tanár

Ph.D. értekezés. Készítette: egyetemi tanársegéd. Témavezető: Dr. Kulcsár Béla tanszékvezető egyetemi tanár Az intelligens gyártás anyagmozgató- és logisztikai rendszereiben alkalmazott vonalkódos azonosítók sérülése során elveszett információtartalom helyreállításának lehetőségei Ph.D. értekezés Készítette:

Részletesebben

TxRail-USB Hőmérséklet távadó

TxRail-USB Hőmérséklet távadó TxRail-USB Hőmérséklet távadó Bevezetés TxRail-USB egy USB-n keresztül konfigurálható DIN sínre szerelhető hőmérséklet jeladó. Lehetővé teszi a bemenetek típusának kiválasztását és konfigurálását, méréstartomány

Részletesebben

Zárthelyi dolgozat feladatainak megoldása 2003. õsz

Zárthelyi dolgozat feladatainak megoldása 2003. õsz Zárthelyi dolgozat feladatainak megoldása 2003. õsz 1. Feladat 1. Milyen egységeket rendelhetünk az egyedi információhoz? Mekkora az átváltás közöttük? Ha 10-es alapú logaritmussal számolunk, a mértékegység

Részletesebben

Tervezte és készítette Géczy LászlL. szló 1999-2008

Tervezte és készítette Géczy LászlL. szló 1999-2008 Tervezte és készítette Géczy LászlL szló 1999-2008 ADATHORDOZÓ Különböző ADATHORDOZÓK LEMEZ hajlékonylemez MO lemez merevlemez CDROM, DVDROM lemez CDRAM, DVDRAM lemez ADATHORDOZÓ SZALAG Különböző ADATHORDOZÓK

Részletesebben

MOTOR HAJTÁS Nagyfeszültségű megszakító

MOTOR HAJTÁS Nagyfeszültségű megszakító Forradalom a megszakító technológiában MOTOR HAJTÁS Nagyfeszültségű megszakító ABB HV Products - Page 1 Mi az a Motor Hajtás? ABB HV Products - Page 2 Energia Átvitel Energia Kioldás Energia Tárolás Energia

Részletesebben

SYS700-A Digitális szabályozó és vezérlõ modul DDC rendszerelemek, DIALOG-III család. Terméktámogatás:

SYS700-A Digitális szabályozó és vezérlõ modul DDC rendszerelemek, DIALOG-III család. Terméktámogatás: DDC rendszerelemek, DIALOG-III család KIVITEL ALKALMAZÁS A SYS00-A a Dialog-III készülékcsalád analóg jelek kezelésére alkalmas tagja, amely kifejezetten épületgépészeti szabályozási és vezérlési feladatok

Részletesebben

WESAN WP E WOLTMAN ELEKTRONIKUS VÍZMÉRŐ

WESAN WP E WOLTMAN ELEKTRONIKUS VÍZMÉRŐ ALKALMAZÁSI TERÜLET Teljesen elektronikus nagyvízmérő hidegvíz (30 C-ig) fogyasztások pontos mérésére jellemzően nagy térfogatáramok esetén, alacsony nyomásveszteség mellett. JELLEMZÖK 4 Cserélhető, önállóan

Részletesebben

RFID rendszer felépítése

RFID rendszer felépítése RFID és RTLS RFID rendszer felépítése 1. Tag-ek (transzponder) 2. Olvasók (interrogátor) 3. Számítógépes infrastruktúra 4. Szoftverek Tárgyak, élőlények, helyszínek azonosítása, követése és menedzsmentje

Részletesebben

Felhasználói kézikönyv. BL-112II-BT mobil hőnyomtatóhoz

Felhasználói kézikönyv. BL-112II-BT mobil hőnyomtatóhoz Felhasználói kézikönyv BL-112II-BT mobil hőnyomtatóhoz Tartalom 1. Bevezető... 3 1.1. Tulajdonságok... 3 1.2. Tartozékok... 3 2. Specifikáció... 3 2.1. Nyomtató... 3 2.2. Üzemeltetési feltételek... 4 2.3.

Részletesebben

Lézernyomtatók. Készítette: Tasi Tibor Prog.terv. inf. 2005. november

Lézernyomtatók. Készítette: Tasi Tibor Prog.terv. inf. 2005. november Lézernyomtatók Készítette: Tasi Tibor Prog.terv. inf. 2005. november Történelem... 3 A lézernyomtató bemutatása... 3 1. A Lézerfény-forrás... 4 2. Az eltérítő rendszer... 4 3. Az optika... 5 Napjaink....6

Részletesebben

Hálózatok esszé RFID A rádiófrekvenciás azonosító rendszerek. Gacsályi Bertalan (GABMAAT.SZE)

Hálózatok esszé RFID A rádiófrekvenciás azonosító rendszerek. Gacsályi Bertalan (GABMAAT.SZE) Hálózatok esszé RFID A rádiófrekvenciás azonosító rendszerek Gacsályi Bertalan (GABMAAT.SZE) TARTALOMJEGYZÉK 1. RFID (Radio Frequency Identification) meghatározása... 3 2. A rendszer felépítése... 3 3.

Részletesebben

IBAN: INTERNATIONAL BANK ACCOUNT NUMBER. I. Az IBAN formái

IBAN: INTERNATIONAL BANK ACCOUNT NUMBER. I. Az IBAN formái IBAN: INTERNATIONAL BANK ACCOUNT NUMBER A EUROPEAN COMMITTEE FOR BANKING STANDARDS (ECBS) által 2001. februárban kiadott, EBS204 V3 jelű szabvány rögzíti a nemzetközi számlaszám formáját, valamint eljárást

Részletesebben

MÁGNESES TÉR, INDUKCIÓ

MÁGNESES TÉR, INDUKCIÓ Egy vezetéket 2 cm átmérőjű szigetelő testre 500 menettel tekercselünk fel, 25 cm hosszúságban. Mekkora térerősség lép fel a tekercs belsejében, ha a vezetékben 5 amperes áram folyik? Mekkora a mágneses

Részletesebben

Számítógépes Grafika SZIE YMÉK

Számítógépes Grafika SZIE YMÉK Számítógépes Grafika SZIE YMÉK Analóg - digitális Analóg: a jel értelmezési tartománya (idő), és az értékkészletes is folytonos (pl. hang, fény) Diszkrét idejű: az értelmezési tartomány diszkrét (pl. a

Részletesebben

3. feladat Géprajz-Gépelemek (GEGET224B) c. tárgyból a Műszaki Anyagtudományi Kar, nappali tagozatos hallgatói számára

3. feladat Géprajz-Gépelemek (GEGET224B) c. tárgyból a Műszaki Anyagtudományi Kar, nappali tagozatos hallgatói számára 3. feladat Géprajz-Gépelemek (GEGET224B) c. tárgyból a Műszaki Anyagtudományi Kar, nappali tagozatos hallgatói számára TENGELYVÉG CSAPÁGYAZÁSA, útmutató segítségével d. A táblázatban szereplő adatok alapján

Részletesebben

Legnagyobb anyagterjedelem feltétele

Legnagyobb anyagterjedelem feltétele Legnagyobb anyagterjedelem feltétele 1. Legnagyobb anyagterjedelem feltétele A legnagyobb anyagterjedelem feltétele (szabványban ilyen néven szerepel) vagy más néven a legnagyobb anyagterjedelem elve illesztett

Részletesebben

A KÉSZPÉNZÁTUTALÁSI MEGBÍZÁS NYOMTATVÁNY MŰSZAKI LEÍRÁSA, ALKALMAZÁSA, FORGALMAZÁSI FELTÉTELEI ÉS BEVIZSGÁLÁSA

A KÉSZPÉNZÁTUTALÁSI MEGBÍZÁS NYOMTATVÁNY MŰSZAKI LEÍRÁSA, ALKALMAZÁSA, FORGALMAZÁSI FELTÉTELEI ÉS BEVIZSGÁLÁSA A KÉSZPÉNZÁTUTALÁSI MEGBÍZÁS NYOMTATVÁNY MŰSZAKI LEÍRÁSA, ALKALMAZÁSA, FORGALMAZÁSI FELTÉTELEI ÉS BEVIZSGÁLÁSA 1 1. A FORGALMAZÁS FELTÉTELEI I. rész A Készpénzátutalási megbízás nyomtatványt forgalomba

Részletesebben

Konténeres adatközpont megoldások

Konténeres adatközpont megoldások Konténeres adatközpont megoldások A konténerekbe telepített adatközpontok több előnnyel rendelkeznek a hagyományos adatközponti megoldásokkal szemben: az adatközponti IT eszközök biztonságos üzemeltetéséhez

Részletesebben

3D - geometriai modellezés, alakzatrekonstrukció, nyomtatás

3D - geometriai modellezés, alakzatrekonstrukció, nyomtatás 3D - geometriai modellezés, alakzatrekonstrukció, nyomtatás 15. Digitális Alakzatrekonstrukció Méréstechnológia, Ponthalmazok regisztrációja http://cg.iit.bme.hu/portal/node/312 https://www.vik.bme.hu/kepzes/targyak/viiiav54

Részletesebben

MÉRÉSI JEGYZŐKÖNYV. A mérés megnevezése: Potenciométerek, huzalellenállások és ellenállás-hőmérők felépítésének és működésének gyakorlati vizsgálata

MÉRÉSI JEGYZŐKÖNYV. A mérés megnevezése: Potenciométerek, huzalellenállások és ellenállás-hőmérők felépítésének és működésének gyakorlati vizsgálata MÉRÉSI JEGYZŐKÖNYV A mérés megnevezése: Potenciométerek, huzalellenállások és ellenállás-hőmérők felépítésének és működésének gyakorlati vizsgálata A mérés helye: Irinyi János Szakközépiskola és Kollégium

Részletesebben

Kutatási beszámoló. 2015. február. Tangens delta mérésére alkalmas mérési összeállítás elkészítése

Kutatási beszámoló. 2015. február. Tangens delta mérésére alkalmas mérési összeállítás elkészítése Kutatási beszámoló 2015. február Gyüre Balázs BME Fizika tanszék Dr. Simon Ferenc csoportja Tangens delta mérésére alkalmas mérési összeállítás elkészítése A TKI-Ferrit Fejlsztő és Gyártó Kft.-nek munkája

Részletesebben

FMC 210 DM kétműveletes jelzésadók

FMC 210 DM kétműveletes jelzésadók Tűzjelző rendszerek FMC 210 DM kétműveletes jelzésadók FMC 210 DM kétműveletes jelzésadók A kézi jelzésadó visszaállítása a riasztás indítása után Automatikus vagy kézi címzés lehetséges forgókapcsolókkal

Részletesebben

A háttértárak a program- és adattárolás eszközei.

A háttértárak a program- és adattárolás eszközei. A háttértárak a program- és adattárolás eszközei. Míg az operatív memória (RAM) csak ideiglenesen, legfeljebb a gép kikapcsolásáig őrzi meg tartalmát, a háttértárolókon nagy mennyiségű adat akár évtizedekig

Részletesebben

2012.09.30. p e r i f é r i á k

2012.09.30. p e r i f é r i á k Informatika 9. évf. Informatikai alapismeretek II. 2012. szeptember 30. Készítette: Gráf Tímea A számítógép felépítése p e r i f é r i á k 2 1 Perifériák Beviteli perifériák: billenty zet egér érint pad,

Részletesebben

CORONA ER TÖBBSUGARAS ELEKTRONIKUS VÍZMÉRŐ

CORONA ER TÖBBSUGARAS ELEKTRONIKUS VÍZMÉRŐ ALKALMAZÁSI TERÜLET Teljesen elektronikus szárnykerekes vízmérő beépített rádiómodullal, hideg- és melegvíz felhasználás mérésére. Nagyon pontos adatrögzítés minden számlázási adatról 90 C közeghőmérsékletig.

Részletesebben

Bekötési diagramok. Csatlakozó típusok. 2: A.C. típus. 2 vezetékes (Emitter) 1 = L1 3 = N

Bekötési diagramok. Csatlakozó típusok. 2: A.C. típus. 2 vezetékes (Emitter) 1 = L1 3 = N Bekötési diagramok FT18EL FT13 D.C. FT18 A.C FT18SPFT18SMFTQ D.C. FTQ (relés) 1: NPN/PNP típus 2 vezetékes (Emitter) 1 = Barna / + 3 = Kék / 4 vezetékes 1 = Barna / + 3 = Kék / 4 = Fekete / NPNPNP kimenet/no

Részletesebben

Robotika. Relatív helymeghatározás Odometria

Robotika. Relatív helymeghatározás Odometria Robotika Relatív helymeghatározás Odometria Differenciális hajtás c m =πd n /nc e c m D n C e n = hány mm-t tesz meg a robot egy jeladó impulzusra = névleges kerék átmérő = jeladó fölbontása (impulzus/ford.)

Részletesebben

DIALOG II PLM-B-000-LCD Hálózati paraméter felügyeleti modul Speciális készülékek

DIALOG II PLM-B-000-LCD Hálózati paraméter felügyeleti modul Speciális készülékek Speciális készülékek KIVITEL ALKALMAZÁS MŰKÖDÉS A DIALOG II PLM digitális szabadon programozható hálózati paraméter felügyeleti modul, három-, vagy egyfázisú hálózatok egyes, energetikai, illetve üzemviteli

Részletesebben

Tervezte és készítette Géczy László 1999-2002

Tervezte és készítette Géczy László 1999-2002 Tervezte és készítette Géczy László 1999-2002 ADATHORDOZÓ Különböző ADATHORDOZÓK LEMEZ hajlékonylemez MO lemez merevlemez CDROM, DVDROM lemez CDRAM, DVDRAM lemez ADATHORDOZÓ SZALAG Különböző ADATHORDOZÓK

Részletesebben

7. Laboratóriumi gyakorlat KIS ELMOZDULÁSOK MÉRÉSE KAPACITÍV ÉS INDUKTÍV MÓDSZERREL

7. Laboratóriumi gyakorlat KIS ELMOZDULÁSOK MÉRÉSE KAPACITÍV ÉS INDUKTÍV MÓDSZERREL 7. Laboratóriumi gyakorlat KIS ELMOZDULÁSOK MÉRÉSE KAPACITÍV ÉS INDUKTÍV MÓDSZERREL 1. A gyakorlat célja Kis elmozulások (.1mm 1cm) mérésének bemutatása egyszerű felépítésű érzékkőkkel. Kapacitív és inuktív

Részletesebben

DIDO. Elosztó szekrények. Az erő felügyeletet igényel. Elosztó szekrények. Mérő táblák. Univerzális táblaburkolatok. Tartozékok. Műszaki adatok DIDO

DIDO. Elosztó szekrények. Az erő felügyeletet igényel. Elosztó szekrények. Mérő táblák. Univerzális táblaburkolatok. Tartozékok. Műszaki adatok DIDO Elosztó szekrények Mérő táblák Univerzális táblaburkolatok Tartozékok Műszaki adatok 118 122 122 123 240 Elosztó szekrények Az erő felügyeletet igényel 117 Elosztó szekrények Elosztó szekrények -S lakossági

Részletesebben

Háromsugaras infrasorompó 8 választható frekvenciával HASZNÁLATI UTASÍTÁS

Háromsugaras infrasorompó 8 választható frekvenciával HASZNÁLATI UTASÍTÁS Háromsugaras infrasorompó 8 választható frekvenciával HASZNÁLATI UTASÍTÁS 1. Műszaki adatok Érzékelési távolság 50m 75m 100m 150m 200m 250m 150m 225m 300m 450m 600m 750m Érzékelő sugarak

Részletesebben

ADATHORDOZÓ LEMEZ. Különböző ADATHORDOZÓK. MO lemez. hajlékonylemez CDROM, DVDROM. lemez. merevlemez CDRAM, DVDRAM. lemez

ADATHORDOZÓ LEMEZ. Különböző ADATHORDOZÓK. MO lemez. hajlékonylemez CDROM, DVDROM. lemez. merevlemez CDRAM, DVDRAM. lemez ADATHORDOZÓ Különböző ADATHORDOZÓK LEMEZ hajlékonylemez MO lemez merevlemez CDROM, DVDROM lemez CDRAM, DVDRAM lemez ADATHORDOZÓ SZALAG Különböző ADATHORDOZÓK DAT, DATA DATA CARTRIDGE TAPE 1/2 SZALAG A

Részletesebben

International GTE Conference MANUFACTURING 2012. 14-16 November, 2012 Budapest, Hungary. Ákos György*, Bogár István**, Bánki Zsolt*, Báthor Miklós*,

International GTE Conference MANUFACTURING 2012. 14-16 November, 2012 Budapest, Hungary. Ákos György*, Bogár István**, Bánki Zsolt*, Báthor Miklós*, International GTE Conference MANUFACTURING 2012 14-16 November, 2012 Budapest, Hungary MÉRŐGÉP FEJLESZTÉSE HENGERES MUNKADARABOK MÉRETELLENŐRZÉSÉRE Ákos György*, Bogár István**, Bánki Zsolt*, Báthor Miklós*,

Részletesebben

Eco. Többfunkciós fényvető család Beépített működtető szerelvényekkel IP 65 szintű védettséggel. optionele uitvoering

Eco. Többfunkciós fényvető család Beépített működtető szerelvényekkel IP 65 szintű védettséggel. optionele uitvoering Eco Többfunkciós fényvető család Beépített működtető szerelvényekkel IP 65 szintű védettséggel optionele uitvoering ELŐNYÖK kiemelkedő ár/érték arány hosszú élettartam a jó minőségű beépített anyagoknak

Részletesebben