GYARAPODÁSI JEGYZÉK év

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "GYARAPODÁSI JEGYZÉK. 2011. év"

Átírás

1 GYARAPODÁSI JEGYZÉK év Lezárva: Szerkesztő, tartalomfelelős: Szabó G. Tibor Tisztelt Olvasóink! Az éves gyarapodási jegyzék a havi jegyzékek összevonásával készül. Gyarapodási jegyzékünk 2008 novemberétől kiegészül az új dokumentumoknak a katalógusban olvasható tartalmi ismertetéseivel is. A tételeket szakrendben közöljük. Jegyzékünkben csak azok a tételek láthatóak, amelyek elektronikus katalógusunkban még nem szerepeltek! Jó munkát és eredményes tanulást kívánunk! BGF Gazdálkodási Kar Könyvtára H-8900 Zalaegerszeg, Gasparich M. u. 18./a

2 ZALAEGERSZEGI INTÉZET KÖNYVTÁRA GYARAPODÁSI JEGYZÉK JANUÁR Lezárva: Szerkesztő, tartalomfelelős: Szabó G. Tibor Tisztelt Olvasóink! Gyarapodási jegyzékünk 2008 novemberétől kiegészül az új dokumentumoknak a katalógusban olvasható tartalmi ismertetéseivel is. A tételeket szakrendben közöljük. Jegyzékünkben csak azok a tételek láthatóak, amelyek elektronikus katalógusunkban még nem szerepeltek! Jó munkát és eredményes tanulást kívánunk! 316 Szociológia 316 L 80 Sorsba fordult történelem / Losonczi Ágnes; [munkatárs Ságvári Bence]. - Budapest : Holnap Kiadó, p ; 24 cm. - Bibliogr.: p ISBN fűzött A kötetben szereplő szociológiai kutatás között történt az alsó-közép és közép társadalmi rétegben. A kilencvenes évek kezdetének nagy társadalmi-politikai fordulatában, az emberi sorsokat megemelő-meglendítő, másfelől megterhelő-lesüllyesztő változásait kutattuk, egy pesti városnegyedben. A jelen kérdéseire kerestük a válaszokat, de a legmélyebb megértés érdekében a családtörténeti gyökerekig mentünk vissza, és így a jelenlevő múlttal találtuk magunkat szembe. Befejezetlen, továbbélő, a jelent is erősen meghatározó múlttal. Hetven család három generációjának életútjára kérdeztünk a folyamatosság és a megtörés volt a kérdés. A válaszok pedig feltárták az egész huszadik századot, súlyos traumáival együtt. [Id. a fülszövegből.] Fejezetek: I. Bevezetés; II. Mélyek a gyökerek Budapest, a befogadó város; III. Megtört utak a Monarchiától a második világháború végéig; IV. Megtört utak a szocializmusban; V. Megtört utak 1989 után; VI. Befejezetlen múltak jelen ideje; Függelék. 32 Politikatudomány 327 K 68 Rend és szabadság: esély Európában / Kondorosi Ferenc. - Budapest : Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó, [2010] , [4] p. ; 24 cm ISBN BGF PSZK Zalaegerszegi Intézet Könyvtára H-8900 Zalaegerszeg, Gasparich M. u.18./a

3 A rendészet uniós aspektusait az ún. Hágai Programon keresztül, majd a megváltozott nemzetközi rend, az új világrend keretei között fenyegető globális biztonsági kockázatokkal összefüggésben elemzem, mindvégig az emberi jogi szempontokra is figyelemmel. Meggyőződésem, hogy a következő évek fontos prioritása lesz egy olyan bevándorlási és menekültügyi politika megszilárdítása és tényleges végrehajtása, amely biztosítja a tagállamok közötti szolidaritást, és partnerséget teremt a harmadik országokkal. ebben az új világrendben az egyes államok biztonsága szorosan összefügg, csakúgy, mint a biztonság különböző dimenziói, hiszen a biztonság maga is egy átfogó kategória: a katonai mellett figyelembe kell venni politikai, emberi és kisebbségi jogi, gazdasági, információs és technológiai, környezeti és egészségügyi vetületeit, a szociális biztonság kérdéseit és a közbiztonságot, az egyének biztonságérzetét is. [Id. az előszóból.] A könyv fejezetei: I. Rendészet és rendészettudomány; II. Hágai Program; III: Globális biztonsági kihívások (1. Az új világrend ; 2. Az emberi jogok védelmének egyes elméleti kérdései; 3. A biztonság új dimenziói; 4. A globalizáció és hatása az emberi jogok érvényesülésére; 5. fenntartható fejlődés; 6. Klímaváltozás; 7. A szegénység elleni küzdelem; 8. A járványok és egyéb betegségek terjedésének hatása a fejlődésre és a biztonságra; 9. Migráció; 10. Nemzetközi szervezett bűnözés; 11. terrorizmus); IV. A jog, mint híd civilizációk, kultúrák között. 33 Gazdaság. Közgazdaságtudomány 330 B 29 A jóléti állam gazdaságtana : a nagy ellátórendszerek működésének összefüggései / Nicholas Barr ; [ford. Galbács Péter, 1-3. fejezet Majoros Krisztina nyersfordításának felhasználásával] ; [a tárgymutatót Vigvári András kész.] ; [A magyar jóléti állam néhány jellemzője c. fejezet szerzője Vigvári András]. - Budapest : Akadémiai Kiadó, p. : ill. ; 24 cm. (Pénzügy és számvitel szakkönyvtár, ) Bibliogr.: p , ISBN fűzött A könyv alapvető mondanivalója, hogy a civilizált társadalom fontos eleme a társadalmi igazságosság képviselete és ennek megvalósulása, az állam által biztosított szociális védőháló. A jóléti állam által ellátott feladatokat mint a biztosítás, a fogyasztás kisimítása és a szegénység enyhítése - a piac nem, vagy nem hatékonyan oldaná meg. Az ellátórendszerek működtetésében való kormányzati szerepvállalás hatékonysága igazolható. Az új kiadásban az Egyesült Királyság intézményrendszerének leírása rövidebb (kimaradtak a lakáshelyzet és élelmezés kérdései), viszont hangsúlyosabb a felsőoktatás finanszírozása, a nyugdíjválság kezelése, valamint a munkahelyteremtés. A tárgyalt elméleti kérdések és közpolitikai területek mindegyike releváns a hazai gyakorlat számára. A fogalmi és elemzési apparátus rendkívül tiszta, világos és egyszerű, ennek köszönhetően alapvető tananyagként használható a közgazdasági, közszolgálati, jogi és társadalomtudományi felsőfokú oktatásban, illetve a köztisztviselői továbbképzésekben. Kézikönyvként alapot ad egy szakmák közötti termékeny diskurzusnak, mindenekelőtt jogi, közgazdasági és szociálpolitikai kontextusban. [Id. a hátsó borítóról.] A könyv fő részei és fejezetei: I. Fogalmak (1. Bevezetés; 2. Történelmi háttér; 3. Politikaelmélet: társadalmi igazságosság és az állam; 4. Gazdaságelmélet 1. Állami beavatkozás; 5. Gazdaságelmélet 2. Biztosítások; 6. Definiálási és mérési problémák); II. Pénzbeli juttatások (7. A jóléti állam finanszírozása; 8. Biztosítás: munkanélküliség, betegség, rokkantság; 9. A fogyasztás kisimítása: öregségi nyugdíjak; 10. Harc a szegénység ellen; 11. Reformstratégiák); III. Természetbeni juttatások (12. Egészség és egészségügy; 13. Közoktatás; 14. Felsőoktatás); IV. Zárszó (15. Következtetések); Függelék a magyar nyelvű kiadáshoz (Vigvári András: A magyar jóléti állam néhány jellemzője). BGF PSZK Zalaegerszegi Intézet Könyvtára H-8900 Zalaegerszeg, Gasparich M. u.18./a 2

4 336 Pénzügy 336 JEGYZET! E 81 Pénzügyi közvetítő intézmények : bankok és intézményi befektetők / Erdős Mihály, Mérő Katalin. - Budapest : Akadémiai Kiadó, p. ; 24 cm. - (Pénzügy és számvitel szakkönyvtár, ) Bibliogr. a fejezetek végén ISBN fűzött A pénzügyi közvetítés fogalma egyaránt jelenti a pénzügyi piacok működését és az ott szereplő intézményeket. E könyv célja az utóbbiak átfogó ismertetése: a pénzügyi közvetítés intézményrendszerének általános áttekintése és a különféle pénzügyi közvetítő intézmények funkcióinak, működésének és szabályozásának bemutatása. [ ] Könyvünket elsősorban a mesterképzésbe tanuló egyetemi és főiskolai hallgatóknak szánjuk. Ezen túlmenően hasznos lehet a PhD-képzés különféle pénzügyi közvetítéssel, bankokkal, intézményi befektetőkkel foglalkozó kurzusainak hallgatói, valamint a téma iránt érdeklődő szakemberek számára is. [Id. a bevezetésből.] A könyv fő részei és fejezetei: 1. A pénzügyi közvetítés intézményrendszere (1.1. A pénzügyi közvetítők funkciói; 1.2. A pénzügyi közvetítő rendszerek fő típusai; 1.3. A pénzügyi közvetítő rendszer fejlettsége és a gazdasági növekedés); 2. Bankok (2.1. A bankok modelljei, a bankmodellek átalakulása; 2.2. A banküzem sajátosságai; 2.3. Banki kockázatok és kockázatkezelés; 2.4. Bankválságok); 3. Intézményi befektetők (3.1. Intézményi befektetők sajátosságai; 3.2. Befektetési alapok; 3.3. Életbiztosítók; 3.4. A nem állami nyugdíjtervek: nyugdíjpénztárak; 3.5. Nem klasszikus befektetési alapok); 4. A pénzügyi közvetítő intézmények szabályozása (4.1. A szabályozás keretrendszere; 4.2. Bankszabályozás; 4.3. Az intézményi befektetők szabályozása); 5. A pénzügyi felügyeletek (5.1. A pénzügyi felügyeletek típusai; 5.2. Válság és felügyeleti változások az Európai Unióban); Glosszárium. 336 JEGYZET! S 10 Pénzügy [PSZK jegyzetként!] : teszt és példatár / Sándorné Új Éva ; [szerkesztő Herich György]. - Pécs : Penta Unió, p. ; 24 cm. - (Szakkönyv-offline, ) ISBN fűzött A kiadványt a BGF PSZK diplomás alapképzésein tankönyvként használják. Ebben, a feladatmegoldásra orientált, a modern vállalkozások pénzügyi életének csaknem minden részterületét átfogó szakkönyvben a szemléletes és életszerű feladatok - az egyszerűtől a bonyolultig - úgy követik egymást, hogy megoldásukkal az olvasója közben elsajátítja a pénzügyi ismereteket, a megoldásokkal pedig ellenőrizheti, hogy az alapvető pénzügyi fogalmak, összefüggések pontosan rögződtek-e, vagy tudása még fejlesztést igényel. A számításos feladatok példái az olvasót a témakörbe tartozó gyakorlati feladatok megoldására készítik fel. A könyv hasznosan alkalmazható többek között a mérlegképes könyvelők, a pénzügyi ügyintézők, számviteli ügyintézők, pénzügyi tanácsadók képzésénél, a továbbképzésben, a menedzserképzésben, illetve a közgazdasági, pénzügyi szakirányú oktatásban. A kötet végén pénzügyi fogalomtár található. A kötet fejezetei: 1. Számításos feladatok (1.1. Kamatláb-diszkontláb; 1.2. Megtakarítások; 1.3. Kölcsönügyletek; 1.4. Járadék-örökjáradék; 1.5. Devizaügyletek; 1.6. Értékpapírok; 1.7. Vállalkozásfinanszírozás); 2. Számításos feladatok megoldásai (2.1. Kamatláb-diszkontláb; 2.2. Megtakarítások; 2.3. Kölcsönügyletek; 2.4. Járadék-örökjáradék; 2.5. Devizaügyletek; 2.6. Értékpapírok; 2.7. Vállalkozásfinanszírozás); 3. Tesztkérdések; 4. Tesztkérdések megoldásai; Fogalomtár. BGF PSZK Zalaegerszegi Intézet Könyvtára H-8900 Zalaegerszeg, Gasparich M. u.18./a 3

5 34 Jog. Jogtudomány 340 K 68 A jog: norma és program / Kondorosi Ferenc. - Budapest : URBIS Könyvkiadó, p. ; 21 cm ISBN fűzött A kötet nem jogalkotástani szakkönyv, s nem dogmatikai munka. Olyan tankönyv, tanulmányi segédanyag, olvasókönyv, amely a gazdasági és különösen a ma oly divatos nemzetközi tanulmányok-szakos egyetemi-főiskolai hallgatók felkészülését segíti elő, de haszonnal forgathatják politikusok, a média munkatársai, a közélet felelős résztvevői. A szerző sorra veszi a legfontosabb jogterületeket érintő kodifikációs feladatokat és pontos számvetést, elemzést nyújt az olvasónak. [Id. a bevezetőből.] A könyv fejezetei: Jogalkotásunk legeslegújabb kori története; Better Regulation a hatékony jogi szabályozás kulcskérdései; A közjogi jogalkotás új kérdései; Európai Alkotmány nemzeti alkotmányozás; Strasbourg hatása; Emberi jogok és értékek egy új koncepció; Lépések az új büntetőjogi program felé; A gazdasági jogalkotás sikerei feladatai; A jogharmonizáció hazai módszertana; Néhány idegen nyelvű jogi szakkifejezés magyarázata. 340 K 68 A jogi gondolkodás kezdete és új irányai Európában / Kondorosi Ferenc, Visegrády Antal. - Budapest : Emberi Jogok Magyar Központja Közalapítvány, p. ; 24 cm. (Acta Humana Studiosorum, ) ISBN fűzött Az európai jogot, jogrendszereket és jogfejlődést bemutató munka. Az európai jogrendszerek keretében a francia, német, angol, spanyol és portugál, görög, ciprusi és skandináv jogrendszereket mutatja be. Az emberi jogok kérdéskörét a fenntartható fejlődés, az energiabiztonság, szegénység, migráció, szervezett bűnözés, járványügy és terrorizmus szempontjából vizsgálja. A kötet nem jogfilozófiai mű, s nem politika-elméleti munka. Diákok, közéleti szereplők, a média munkatársai számára íródott. A jogi műveltség, a jogi gondolkodás körítését tűzte ki célul. [Id. a bevezetésből.] A könyv fejezetei: Bevezetés; Európa: új kérdések, új architektúra; A jogok európaisága; Az európai jogfejlődés kibontakozása; Az egyes európai jogrendszerek főbb vonásai; Az emberi jogok védelmének új kérdései: Európadilemmák; A jog: Európa építőköve. 37 Nevelés. Oktatás 378 F 44 Felsőoktatási felvételi tájékoztató : szeptemberben induló képzések érettségizetteknek : alapképzések : egységes, osztatlan képzések : felsőfokú szakképzések / [szerkesztőbizottság Bakos Károly, Szabó Katalin Zsuzsanna] ; [közread. a Nemzeti Erőforrás Minisztérium, Oktatási Hivatal, Educatio Társadalmi Szolgáltató Nonprofit Kft.]. - Budapest : Educatio, p. ; 24 cm + mell. - (Felvételi feltételek, ISSN ) Sorozatcím a borítón: Felvi könyvek. Melléklet: felsőoktatási felvételi jelentkezési lap és boríték. A kiadvány az érettségizetteknek meghirdetett felsőfokú alapképzéseket, egységes, osztatlan képzéseket és felsőfokú szakképzéseket tartalmazza. A mesterképzések információi külön kötetben jelentek meg (Mesterképzések felsőoktatási felvételi tájékoztatója)! BGF PSZK Zalaegerszegi Intézet Könyvtára H-8900 Zalaegerszeg, Gasparich M. u.18./a 4

6 "A Tájékoztató nem önálló jogforrás; az alkotmányban, a felsőoktatási törvényben, annak végrehajtási kormányrendeleteiben, a felsőoktatási intézmények felvételi eljárásait szabályozó kormányrendeletben, valamint az egyes felsőoktatási intézmények felvételi szabályzataiban foglalt rendelkezéseket tartalmazza egységes szerkezetben. Jelentőségét az információk rendszerezése adja. Funkciója, hogy minden olvasó birtokában legyen valamennyi információnak, amely a kiválasztott felsőoktatási intézménybe történő érvényes jelentkezéshez szükséges. [...] Ezen kiadvány kizárólag a szeptemberben induló alapképzési szakokat (A), egységes, osztatlan képzéseket (O) és felsőfokú szakképzéseket (F) tartalmazza!" [Id. a dokumentum oldalairól.] A kiadvány használatát részletes tájékoztató segíti. A könyvtári példányok nem tartalmazzák a fóliával lezárva forgalmazott mű 1 db jelentkezési lapját és a gépi címzésű borítékot. Fejezetek: A tájékoztatóról; A felvételi eljárásról; A felsőoktatásról; További tájékozódási lehetőségek és információk; Jogszabályi háttér; Fogalomtár; A évi általános felsőoktatási felvételi jelentkezési lap mintája; Táblázatok; A felvétel intézményenkénti feltételei alapképzési szakokra (A), egységes, osztatlan (O) képzésekre, valamint felsőfokú szakképzésre (F) jelentkezők számára; Egyházi felsőoktatási intézmények által hirdetett képzések; Magyarországon engedéllyel működő külföldi felsőoktatási intézmények által hirdetett képzések; Függelék. 378 F 44 Mesterképzések felsőoktatási felvételi tájékoztatója : szeptemberben induló képzések diplomásoknak : jelentkezési feltételek : jogszabályi előírások / [szerkesztőbizottság Bakos Károly, Szabó Katalin Zsuzsanna] ; [közread. a Nemzeti Erőforrás Minisztérium, Oktatási Hivatal, Educatio Társadalmi Szolgáltató Nonprofit Kft.]. - Budapest : Educatio, p. ; 24 cm + mell. (Felvételi feltételek, ISSN ) Sorozatcím a borítón: Felvi könyvek. Melléklet: felsőoktatási felvételi jelentkezési lap és boríték. A kiadvány felsőfokú előképzettséggel rendelkezőknek meghirdetett mesterképzéseket tartalmazza Az érettségizetteknek meghirdetett felsőfokú alapképzések, egységes, osztatlan képzések és felsőfokú szakképzések információi külön kötetben jelentek meg (Felsőoktatási felvételi tájékoztató)! Mesterképzésre csak főiskolai vagy egyetemi végzettséggel, illetve az új képzési szerkezet (ún. bolognai rendszer) szerinti alapfokozattal vagy mesterfokozattal lehet jelentkezni. "A Tájékoztató nem önálló jogforrás; az alkotmányban, a felsőoktatási törvényben, annak végrehajtási kormányrendeleteiben, a felsőoktatási intézmények felvételi eljárásait szabályozó kormányrendeletben, valamint az egyes felsőoktatási intézmények felvételi szabályzataiban foglalt rendelkezéseket tartalmazza egységes szerkezetben. Jelentőségét az információk rendszerezése adja. Funkciója, hogy minden olvasó birtokában legyen valamennyi információnak, amely a kiválasztott felsőoktatási intézménybe történő érvényes jelentkezéshez szükséges. [...] Ezen kiadvány kizárólag a szeptemberben induló mesterképzéseket (M) tartalmazza!" [Id. a dokumentum 15. oldaláról.] A kiadvány használatát részletes tájékoztató segíti. A könyvtári példányok nem tartalmazzák a fóliával lezárva forgalmazott mű 1 db jelentkezési lapját és a gépi címzésű borítékot. Fejezetek: A tájékoztatóról; A felsőoktatási felvételi eljárásról; További tájékozódási lehetőségek és információk; Jogszabályi háttér; Fogalomtár; A évi általános felsőoktatási felvételi jelentkezési lap mintája; Táblázatok; A felvétel intézményenkénti feltételei mesterképzési szakokra (M) jelentkezők számára; Egyházi felsőoktatási intézmények által hirdetett képzések; Magyarországon engedéllyel működő külföldi felsőoktatási intézmények által hirdetett képzések; Függelék. 378 Sz 24 Szakirányú továbbképzések 2011 : speciális képzések diplomásoknak 2011 : jelentkezési feltételek : képzési kínálat : jogszabályi előírások / [felelős szerkesztők Bakos Károly, Szabó Katalin Zsuzsanna] ; [szerkesztő Buzás Irén] ; [szöveggondozás, adatkezelés Bárdos Anna et al.] ; [közread. a Nemzeti Erőforrás Minisztérium, Oktatási Hivatal, Educatio Társadalmi Szolgáltató]. - Budapest : Educatio, p. ; 24 cm. - (Szakirányú továbbképzések, ) BGF PSZK Zalaegerszegi Intézet Könyvtára H-8900 Zalaegerszeg, Gasparich M. u.18./a 5

7 A felsőoktatási intézmények ma már saját hatáskörben indítják a szakirányú továbbképzéseket. Az indításhoz adott nagyobb intézményi szabadság éppen a rugalmasságot, a helyi viszonyok és igények erősebb megjelenítését hivatott szolgálni. A szakirányú továbbképzések a munkavállalói vonzerejüket megőrizni kívánó felsőfokú végzettségűeknek kívánnak segítséget nyújtani. [ ] A szakirányú továbbképzés olyan, felsőfokú végzettséget nem biztosító képzés, amelyre alap- és mesterfokozatot, illetve egyetemi vagy főiskolai szintű végzettséget tanúsító oklevéllel lehet jelentkezni, és általában 2-4 félév alatt a már meglévő oklevélre épülő, mélyebb szaktudást biztosító szakirányú szakképzettség szerezhető. [ ] Az Oktatási Hivatal nyilvántartásában közel ezer szakirányú továbbképzés szerepel 2010-ben. [Id. az előszóból és az általános tájékoztatóból.] A kiadványban intézményenként szerepelnek a meghirdetett továbbképzések nevei, a költségtérítés mértéke, a képzési idő, a jelentkezési irányszám (minimum és maximum létszám), a képzés gyakorisága és ütemezése (pl. hétvégére), a képzés munkarendje (esti, levelező, távoktatás), a helyszín, a részvételi feltételek, a képzési terület, a megszerezhető szakképzettség neve, valamint a kapcsolattartó/szakfelelős neve, elérhetőségi adatai. Az egyéb leíró információk további támpontot nyújtanak a képzésválasztáshoz (pl. mi a képzés célja, milyen munkakör betöltésére alkalmas a képzettség). A kötet végén betűrendes képzésmutató segíti a tájékozódást azzal, hogy jelzi, az adott képzést mely intézmények indítják. 613 Általános és személyi higiéné 613 G 89 Az (orvos)egészséghez való jog anomáliái : morbiditás és stressztényezők a magyarországi orvosnők körében / Győrffy Zsuzsa. - Budapest : Emberi Jogok Magyar Központja Közalapítvány, p. : ill. ; 24 cm. (Acta Humana Studiosorum, ) Bibliogr.: p ISBN fűzött A kötet a között a magyarországi orvosnők morbiditási helyzetére vonatkozó önálló kutatást ismerteti, valamint ennek eredményeit veti össze a Hungarostudy 2002 országos reprezentatív felmérés diplomás női csoportjára vonatkozó eredményeivel. Széleskörűen elemzi a a morbiditás háttértényezőit, valamint bemutatja a 2002 és 2006 között lefolytatott orvosnői életinterjúk szerepkonfliktusra vonatkozó eredményeit. A morbiditás háttértényezőit oksági rendszerbe foglalja és javaslatot tesz az eredmények alkalmazására, prevenciós tevékenységben történő hasznosítására. A kötet fejezetei: I. Bevezetés és szakirodalmi háttér; II. Célkitűzések és módszerek az orvosnői morbiditás és háttértényezőinek vizsgálatában; III. A kvantitatív vizsgálat eredményei; IV. A kvalitatív vizsgálat eredményei; V. Megbeszélés; VI. Következtetések; VII. Összefoglalás, VIII. Summary; IX. Irodalomjegyzék; X. Saját publikációk jegyzéke; XI. Köszönetnyilvánítások. 657 Számvitel. Könyvvitel 657 H 71 Hitelintézetek könyvvizsgálata és ellenőrzése / Rakó Ágnes [et al.] ; [szerk.... Veres Judit...]. - Budapest : Alinea Kiadó, p : ill. ; 25 cm Bibliogr.: p ISBN kötött BGF PSZK Zalaegerszegi Intézet Könyvtára H-8900 Zalaegerszeg, Gasparich M. u.18./a 6

8 A Hitelintézetek könyvvizsgálata és ellenőrzése egy eddig létező űrt hivatott betölteni a felsőfokú oktatás számára elérhető tankönyvpiacon. Egyszerre ad átfogó képet a hitelintézetek három legjelentősebb területének (hitelezés, betétgyűjtés, treasury tevékenység) legfontosabb számviteli ismereteiről, valamint az ezeket a területeket érintő részletes könyvvizsgálati eljárásokról. A könyv a szakmában egyedülálló módon a valós értékelés problematikájával is foglalkozik, illetve a könyvvizsgálati ellenőrzésen kívül átfogóan ismerteti a külső (PSZÁF- és MNB-) ellenőrzések módját és az egyetemi, főiskolai hallgatókon kívül a szakmában már aktívan dolgozók számára is nélkülözhetetlen ismereteket nyújt. [Id. a hátsó borítóról.] A könyv fő részei: A rész az általános könyvvizsgálati és bankszámviteli előírások összefoglalása (I. Rövid összefoglaló az általános könyvvizsgálati előírásokról; II. Általános bankszámviteli előírások összefoglalása); B rész Hitelintézetek könyvvizsgálata (I. Hitelintézetekkel kapcsolatos speciális előírások; II. Az általános kontrollkörnyezet vizsgálata; III. A beszámoló vizsgálata; IV. Jogszabályi megfelelés vizsgálata); C rész Hitelintézetek hatósági ellenőrzése (I. Bevezetés; II. A felügyeleti ellenőrzés; III. A jegybanki ellenőrzés); Mellékletek. BGF PSZK Zalaegerszegi Intézet Könyvtára H-8900 Zalaegerszeg, Gasparich M. u.18./a 7

9 GYARAPODÁSI JEGYZÉK FEBRUÁR Lezárva: Szerkesztő, tartalomfelelős: Szabó G. Tibor Tisztelt Olvasóink! Gyarapodási jegyzékünk 2008 novemberétől kiegészül az új dokumentumoknak a katalógusban olvasható tartalmi ismertetéseivel is. A tételeket szakrendben közöljük. Jegyzékünkben csak azok a tételek láthatóak, amelyek elektronikus katalógusunkban még nem szerepeltek! Jó munkát és eredményes tanulást kívánunk! 336 Pénzügy 336 JEGYZETKÉNT! A 24 Adó 2011 : Teszt és példatár / Herich György ; [szerzők Auth Szabolcs et al.] ; [szerk. Auth Szabolcs] , átdolg. kiad.- Pécs : Penta Unió, p. ; 24 cm.- (Adó teszt és példatár, ISSN ) ISBN fűzött Az évente aktualizált kiadvány az ART, ÁFA, SZJA, EVA, TAO, helyi adók, vám, illeték és társadalombiztosítás, valamint a jövedéki szabályozás teszt- és példatára, továbbá esettanulmány-gyűjtemény az adótanácsadó, valamint mérlegképes tanfolyamok hallgatói számára. E kiadvány CD változatban is megjelenik, mely a kiadó Szakkönyv offline rendszerének részeként "együttműködik" több más CD-s kiadvány (pl. Adótan, CD Jogtár stb.) tartalmával. 336 A 24 Vállalkozások és költségvetési szervek alapvető jogszabályai [Adójogszabályok 2011, 1. köt.] / [összeállította a Saldo Zrt. szerkesztő kollektívája]. - Budapest : Saldo, p. ; 29 cm. (Adójogszabályok, ) Lezárva: január Az "Adójogszabályok 2011" c. mű első kötete alapvető gazdasági jogszabályok hatályos szövegeit közli. A joganyagok lábjegyzeteiben megtalálhatóak a módosításra, hatályon kívül helyezésre stb. vonatkozó információk. Közölt joganyagok a könyv lezárása (2011. január) szerint hatályos állapotban: BGF Gazdálkodási Kar Könyvtára *** H-8900 Zalaegerszeg, Gasparich M. u.18./a Telefon: (+36-92) *** Fax: (+36-92)

10 2007. évi CXXVII. törvény az általános forgalmi adóról (ÁFA); évi CXVII. törvény a személyi jövedelemadóról (SZJA); 168/1995. (XII. 27.) Korm. rendelet a külföldi kiküldetéshez kapcsolódó elismert költségekről (KKK); évi LXVI. törvény az egészségügyi hozzájárulásról (EHO); évi CXX. törvény az egyszerűsített közteherviselési hozzájárulásról (EKHO); évi LXXXI. törvény a társasági adóról és az osztalékadóról (TAO); évi C. törvény a helyi adókról (HTV), évi LXXX. törvény a társadalombiztosítás ellátásaira és a magánnyugdíjra jogosultakról, valamint e szolgáltatások fedezetéről, egységes szerkezetben a végrehajtásáról szóló 195/1997. (XI. 5.) Kormányrendelettel (TBJ); évi LXXXIII. törvény a kötelező egészségbiztosítás ellátásairól, egységes szerkezetben a végrehajtásáról szóló 217/1997. (XII. 1.) kormányrendelettel (EBT); évi LXXXI. törvény a társadalombiztosítási nyugellátásról, egységes szerkezetben a végrehajtásáról szóló 168/1997. (X. 6.) Kormányrendelettel (NYT). 336 JEGYZETKÉNT! H 62 Adótan [2011] / Herich György ; [szerző Herich György ; szerkesztő Auth Szabolcs] , átdolg. kiad. - Budapest : Penta Unió, p. ; 24 cm.- (Adó abc, ) ISBN fűzött Az "Adó abc" sorozat Adótan című kötetének 22. átdolgozott kiadása a gazdasági szakképzések (FSZ és diplomás alapképzések) valamint továbbképzések oktatási segédleteként az adórendszer valamennyi elemével foglalkozik, bemutatva azok összefüggéseit is. A feldolgozás módja rendhagyó, többségében logikai ábrák segítségével érzékletesen bontja fogalmi egységeire az adójog összetevőit, így jelentősen megkönnyíti a tanulhatóságot, az ismeretek memorizálását. A mű a kapcsolódó kötetekkel együtt (Adó magyarázatok, Adó teszt és példatár, Nemzetközi adózás) komplex adóügyi ismereteket nyújt. A szakkönyv anyaga a "Szakkönyv off-line" program keretében CD-változatban is megjelenik. A könyv fő részei és fejezetei: I. (1. Közpénzügyek; 2. Államháztartás; 3. Adótan; 4. Adójog; 5. Adózás rendje; 6. Adóigazgatási eljárás; 7. Végrehajtási eljárás; 8. Diákhitel); II. (1. Magánszemélyek jövedelemadója; 2. Egyszerűsített vállalkozói adó; 3. Ekho; 4. Magánszemélyek különadója; 5. Társasági adó; 6. Különadók; 7. Egyéni vállalkozó, egyéni cég; 8. Vagyonadók; 9. Társadalombiztosítás); III. (1. Helyi adók, 2. Ökoadók, 3. Egyéb adók és adójellegű kötelezettségek; 4. Illetékek); IV. (1. Általános forgalmi adó; 2. Regisztrációs adó; 3. Jövedéki szabályozás; 4. Közösségi vámjog); Mellékletek (1. Kiemelt adóbevételek alakulása; 2. Javasolt használat képzési irányok és szintek szerint; 3. NAV számlaszámok év; 4. A jegybanki alapkamat alakulása [ ]; 5. Az APEH ellenőrzési irányelvek [ ]; 6. Fontos információk 2011 : A december 31-ét követően megállapított nyugdíjak, nyugdíjszerű ellátások; Álláskeresők támogatása, keresetpótló juttatás : Pénzbeli társadalombiztosítási ellátások és családtámogatások). 336 JEGYZETKÉNT! H 62 Adó 2011 magyarázatok / Herich György (szerk.) ; [szerzők Horváth Sándor et al.]. [21., átdolg. kiad.]. - Budapest : Penta Unió, p. ; 24 cm. (Adó abc, ) ISBN fűzött A könyv az Adótan 2011-es kiadásának tartalmához nyújt jogszabályi magyarázatokat. "A magyar adózás legfontosabb területei közül az adójogi alapok, az adózás rendje, a személyi jövedelemadó, a társasági és osztalékadó, az általános forgalmi adó, valamint a társadalombiztosítás egyes, nehezen érthető, vagy magyarázatra szoruló részei kerültek kiemelésre és részletes bemutatásra, elemzésre." [Id. a bevezetésből.] A szakkönyv anyaga offline program keretében CD-változatban is megjelenik, itt több más társdokumentummal együtt (pl. Adótan, Teszt és példatár, Számvitel) komplex ismereteket szerezhetnek a felhasználók. BGF Gazdálkodási Kar Könyvtára *** H-8900 Zalaegerszeg, Gasparich M. u.18./a Telefon: (+36-92) *** Fax: (+36-92)

11 Fejezetek: 1. Az adójog; 2. Az adózás rendje; 3. Személyi jövedelemadó; 4. A társasági és az osztalékadó; 5. Az általános forgalmi adó; 6. Társadalombiztosítás. 336 JEGYZETKÉNT! I 29 Vállalkozások pénzügyi alapjai / Illés Ivánné. - 2., átdolg. kiad. - Budapest : Saldo, , [5] p. ; 24 cm. - BGF GKZ-n tankönyvként a "Vállalkozások pénzügyi alapjai" c. tantárgyhoz. ISBN fűzött A BGF GKZ alapképzésein tankönyvként használt mű. "A Vállalkozások pénzügyi alapjai könyv elsősorban a Budapesti Gazdasági Főiskola üzleti és közgazdasági szakjain tanulmányokat folytató hallgatók számára íródott. [...] A témakörök mennyiségének és mélységének eldöntésekor figyelembe vettük, hogy a tankönyv egyszerre szól azoknak a hallgatóknak, akik elsődlegesen nem pénzügyi pályára készülnek, és azoknak a hallgatóknak, akik tanulmányaik befejezése után pénzügyi területeken, pénzügyi menedzserként szeretnének tevékenykedni. Előbbiek számára - legalábbis hivatalosan - a Vállalkozások pénzügyi alapjai elnevezésű tantárgy testesíti meg a vállalati pénzügyekkel kapcsolatos ismereteket, míg az utóbbi hallgatók számára csak a bevezetést, az alapozást jelenti a vállalati pénzügyek szerteágazó és dinamikusan fejlődő területén. [...] A tananyag feldolgozása során a legtöbb témakörnél a fogalmak, összefüggések gyakorlati jelentőségét és alkalmazását konkrét példákkal szemléltetjük. A tankönyvben található ismeretek elsajátítását megkönnyíti, és az ismeretek elmélyítését segíti a Vállalkozások pénzügyi alapjai On-line példatár." [Id. az előszóból.] Fejezetek: I. Bevezetés (1. A vállalkozások pénzügyi döntései); II. A befektetések értékelésének alapjai (2. A pénz időértéke; 3. A pénzügyi eszközök értékelése; 4. Kockázat), III. Beruházások értékelése (5. Beruházási döntések; 6. Beruházások kockázatának elemzése); IV. Tőkeköltség, tőkeszerkezet, osztalékpolitika (7. A tőkeköltség; 8. Hosszú távú finanszírozási döntések; 9. Tőkeszerkezeti döntések és osztalékpolitika); V. Forgótőke menedzsment (10. A rövid távú pénzügyi döntések); Fogalmak; Táblázatok. 336 R 18 Banki tőkemegfelelési kézikönyv / Radnai Márton, Vonnák Dzsamila. - Budapest : Alinea Kiadó : Ramasoft Adatszolgáltató és Informatikai Zrt., p. ; 24 cm ISBN kötött A könyv a banki tőkeszabályozás kérdéseivel foglalkozik. A banki tőkeszabályozás az egyik legfiatalabb szabályozói eszköz a banki csődök megelőzésére. Első változatát 1988-ban vezették be, így szemben például a betétbiztosítással, amely a nagy gazdasági válság óta ismert intézmény, alig több, mint húszéves múltra tekint vissza. Fiatal kora ellenére (vagy éppen amiatt) igen bonyolult szabályozás: megértése és áttekintése csak a vonatkozó jogszabályokat elolvasva szinte lehetetlen. Célunk a könyvvel ezért az volt, hogy megkönnyítsük a banki tőkeszabályozás részleteinek megértését. [Id. a bevezetésből.] A kötet végén fogalomgyűjtemény található. A könyv fejezetei: 1. Alapok; 2. Piaci kockázat; 3. Hitelkockázat; 4. Működési kockázat; 5. Belső modellek; 6. Szabályozási arbitrázs; 7. Tőkeszámítás a gyakorlatban; 8. Útban a Bázel III. felé. 339 Kereskedelem. Világgazdaság 339 JEGYZETKÉNT! S 17 Nemzetközi pénzforgalom / Sándorné Új Éva ; [szerkesztő Herich György].- Budapest : Penta Unió, p. ; 24 cm ISBN fűzött BGF Gazdálkodási Kar Könyvtára *** H-8900 Zalaegerszeg, Gasparich M. u.18./a Telefon: (+36-92) *** Fax: (+36-92)

12 Oktatási segédlet a nemzetközi pénzügyi tranzakciók témaköréhez. A jelenlegi bankgyakorlatra épülő könyv segítséget nyújt a 'Nemzetközi fizetések' című tantárgy tananyagának önálló elsajátításához minden gazdasági szakképzést nyújtó felsőfokú intézményben tanulmányokat folytatóknak, valamint az ügyintézői, szakügyintézői, akkreditált felsőfokú szakképzés keretében tanuló, vizsgára készülő diákoknak. [ ] A könyvből megismerhetők a legfontosabb valuták, a bankok által használt árfolyam kategóriák, az árfolyamjegyzési módok, továbbá az árfolyamváltozás üzleti életre gyakorolt hatása. Az olvasó tájékozódhat a nemzetközi devizapiacok működéséről, a bankokkal köthető kockázatfedezési ügyeletekről." [Id. az ajánlásból.] A mű tartalmának korábbi változata a szerző Nemzetközi elszámolások c. művében (2004) jelent meg. A könyv fejezetei: 1. A devizapiacok működése; 2. Az árfolyamjegyzés; 3. Az árfolyamszámítás; 4. Árfolyamrendszerek; 5. Az árfolyamkockázat, 6. A gazdasági és pénzügyi globalizálódás; 7. Az Európai Unió (European Union, EU); 8. A monetáris integráció; 9. Az európai közös valuta; 10. Az európai pénzügyi intézményrendszer; 11. A pénzügyi piacok integrációja; 12. A nemzetközi fizetések lebonyolítása; 13. A nemzetközi fizetési módok; 14. Elektronikus elszámolási csatornák; 15. A hazai elektronikus elszámoló rendszerek; Szakmai értelmező szótár. 34 Jog. Jogtudomány 341 H 92 Az Európai Unió szerződéses reformja : az Unió Lisszabon után / Horváth Zoltán, Ódor Bálint kiad. - Budapest : HVG-Orac Lap- és Könyvkiadó, p. ; 24 cm ISBN kötött Az EU működési kereteit áttekintő szakkönyv után második alkalommal jelenik meg a kötet, amelynek új kiadása immár a Szerződés hatályba lépésekor hozott rendelkezésekkel is kiegészült. A könyv átfogó és közérthető áttekintést ad arról, hogy milyen változásokat jelent az Európai Unió mindennapi működésében a Lisszaboni Szerződés által végrehajtott szerződéses reform, és a különböző módosítások hogyan érintik a tagállamokat és az uniós polgárokat. Ennek érdekében a változások mellett az Unió Lisszabon előtti működési kereteit is röviden bemutatja, szerkezete az új szerződés előtti és az azt követő helyzet összehasonlítására épül. Feltárja például az alapvető összefüggéseket az intézményi és döntéshozatali reform, a tagállami érdekérvényesítés, illetve az uniós politikák átalakítása között. A kötet olyan nyelvezetben készült és olyan megközelítést alkalmaz, amely az Európai Unióval foglalkozó szakértőkön kívül a szélesebb nyilvánosság számára is könnyen érthető módon ad tájékoztatást az új alapszerződésekről. A gyakorlati használhatóság érdekében a kötet melléklete tartalmazza a módosított szerződések az Európai Unióról szóló szerződés, valamint az Európai Unió működéséről szóló szerződés, illetve a hozzájuk csatolt jegyzőkönyvek és nyilatkozatok szövegeit. [Id. a hátsó borítóról.] A könyv fejezetei: 1. Út a Lisszaboni Szerződéshez; 2. Az Unió jogi keretei; 3. Az uniós polgárság és az alapvető jogok; 4. Az Unió hatáskörei; 5. Az Unió intézményei; 6. Az Unió döntéshozatali rendszere; 7. Az Unió pénzügyei; 8. Az Unió politikái; Mellékletek (I. Döntéshozatali rendelkezések a Lisszaboni Szerződés szerint; II. Egyhangú döntéshozatalt igénylő rendelkezések a Lisszaboni Szerződés szerint; III. Megfelelési táblázatok); Bibliográfia; Az Európai Unióról szóló szerződés és az Európai Unió működéséről szóló szerződés egységes szerkezetbe foglalt változata. 341 K 29 EU-jog és jogharmonizáció / Kecskés László. - Bőv., 3. kiad. - Budapest : HVG-Orac Lap- és Könyvkiadó, p. ; 24 cm ISBN kötött A Szerző a jogterület kiváló szakértője, akinek hasonló című könyve az elmúlt 14 évben már több kiadást megért. A Kiadó gondozásában megjelent első kiadás középpontjában az európai integráció jogának, jogi életének vizsgálata és a jogharmonizációs tevékenység elemzése áll és nagy figyelmet kapott az Európai Bíróság jogfejlesztő tevékenységének és a közösségi jog konzisztenciájának kérdése. [ ] A harmadik kiadás [ ] - az előző kiadások tartalmát teljes egészében megőrizve és hatályosítva - a következő három fejezettel egészült ki: BGF Gazdálkodási Kar Könyvtára *** H-8900 Zalaegerszeg, Gasparich M. u.18./a Telefon: (+36-92) *** Fax: (+36-92)

13 - A Lisszaboni Szerződés előkészítése, aláírása és ratifikációjának megakadása - A civilisztikai jogalkalmazást érintő újabb EU jogalkotással kapcsolatos néhány elméleti kérdés - A közrend védelmének közösségi jogi dimenziója is van: Magyar közrend Nemzetközi közrend Közösségi közrend. [Id. a kiadó honlapjáról.] Fejezetek: Az Európai Közösség intézményi alapjainak kialakulása és fejlődése; Az Amszterdami Szerződés; A Nizzai Szerződés; Az Európai Konvent; Az Európai Alkotmány elfogadása és aláírt teljes szövege; Az Európai Alkotmány ratifikációjának folyamata és válsága; A Lisszaboni Szerződés előkészítése, aláírása és ratifikációjának elakadása; Az Európai Közösség jogáról; Az EK-jog közvetlen hatálya; A jogalkotási hatáskörök megosztása az EK és a tagállamok között; Az EK jogharmonizációról; Az Európai Bíróság törekvése a tagállamok jogharmonizációs kötelezettségének kikényszerítésére; Az állami kárfelelősség megjelenése az Európai Bíróság gondolkodásában a tagállamok jogharmonizációs kötelezettsége teljesítésének javításáért; A Post-Francovich jelenség; Az EK új jogharmonizációs filozófiája: a szubszidiaritás; Már magyar szemmel is; A jogalkalmazás is része a jogharmonizációs folyamatnak; Integrációs szempontú jogszabály-előkészítés (jogalkotási folyamat); Sportban egy évvel korábban történt Magyarország csatlakozása - a Kolpak ügyben hozott ítéletével az Európai Bíróság kiterjesztette a Bosman-ítélet liberalizáló tételét; Magyarország EU-csatlakozásának alkotmányossági problémái és a szükségessé vált alkotmánymódosítás folyamata; A Magyar Köztársaság Alkotmánya EU-vonatkozású szabályainak továbbfejleszthetőségéről; A civilisztikai jogalkalmazást érintő újabb EU jogalkotással kapcsolatos néhány elméleti kérdés; A közrend védelmének közösségi jogi dimenziója is van! Magyar közrend nemzetközi közrend közösségi közrend; A felhasznált fontosabb művek jegyzéke; Melléklet: Cikkszám-változások a Szerződésekben. 346 B 25 Magyar fogyasztóvédelmi és reklámjog / Balogh Virág [et al.] ; [szerkesztette Pázmándi Kinga] ; [szerzők Balogh Virág et al.]. - Budapest : HVG-Orac Lap- és Könyvkiadó, p. ; 20 cm A kézirat lezárva: április 15. ISBN fűzött A fogyasztóvédelem és reklámszabályozás témakörét - EU kitekintéssel - az alapfogalmaktól a kapcsolódó törvényi szabályozások részletes ismertetéséig bemutató szakkönyv. A mű a fogyasztóvédelmi fogalomkört az évi CLV. törvény a fogyasztóvédelemről c. joganyag rendelkezései tükrében tárgyalja. A fogyasztóvédelmi és a reklámszabályozás területén 2008 szeptemberétől jelentős átrendeződés történt. Új jogszabály született a fogyasztók elleni tisztességtelen kereskedelmi gyakorlatok tilalmáról, emellett újrakodifikálták az 1997-es reklámtörvényt, módosították a fogyasztóvédelmi törvényt, és több speciális és ágazati szabály is változott (pénzpiaci szféra reklámjai, gyógyszerreklám, internetes reklámozás, hírközlési szektor stb.). A jogi szabályozást követve 2009 szeptemberében megújult a magyar reklámpiaci önszabályozás általános forrása, a Magyar Reklámetikai Kódex is. A szabályok hatálybalépése óta eltelt idő lehetővé tette, hogy a szerzők azokat immár a gyakorlat tükrében dolgozzák fel. Szándékuk továbbá az volt, hogy feltárják az említett területeknek a versenytörvény tisztességtelen verseny elleni jogáról szóló 2008 szeptemberében szintén módosult II. és III. fejezeteihez való kapcsolódásait, kitérve például elhatárolási és hatásköri kérdésekre. Ennek megfelelően egy olyan korszerű szakkönyv született, amely megmutatja a verseny-, a fogyasztóvédelem- és a reklámszabályozás összefüggéseit, és így nyújt eligazítást mind a jogász olvasóknak, mind a piac szereplőinek. [Id. a hátsó borítóról.] A könyv fő részei és fejezetei: I. Fogyasztóvédelem (1. A fogyasztóvédelem fogalma; 2. A fogyasztóvédelem eszköztára: európai uniós irányelvek, rendeletek, hazai jogszabályok, kormányzati szervek és a fogyasztói érdekek védelmében eljáró hatóságok, valamint társadalmi szervezetek; 3. A fogyasztói jogviszony keletkezése, alanyai, tárgyai és megszűnésének különleges esetei; 4. A fogyasztói jogviszony tárgyai; 5. A fogyasztói jogviszony különleges alanyai és tárgyai; 6. a fogyasztók életének, egészségének és biztonságának védelmét szolgáló rendelkezések; 7. A fogyasztó tájékoztatása; 8. A fogyasztói jogok érvényesítése, a panaszkezelés, az ügyfélszolgálati és a Fogyasztóvédelmi Tanácsadó Irodák és az Európai Fogyasztói Központok; 9. A fogyasztói jogviták rendezése a békéltető testületek; 10. A Fogyasztóvédelmi Hatóság szervezete és eljárása; 11. A fogyasztók oktatása az önkormányzatok és társadalmi szervezetek szerepe a fogyasztóvédelemben), II. A fogyasztókkal szembeni tisztességtelen kereskedelmi gyakorlat tilalmáról szóló évi XLVII. törvény (Fttv.); III. A gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól szóló évi XLVIII. törvény (Grt.). BGF Gazdálkodási Kar Könyvtára *** H-8900 Zalaegerszeg, Gasparich M. u.18./a Telefon: (+36-92) *** Fax: (+36-92)

14 347 B 74 A nonprofit társaságok / Bognár Piroska. - 2., hatályosított, bőv. kiad. - Budapest : HVG-Orac Lap- és Könyvkiadó, p. ; 20 cm A kézirat lezárva: január 1. ISBN fűzött A könyv átfogó ismertetése a nonprofit gazdasági társaságok szabályozásának az alapítástól a működés kérdésein át a megszűnésig. A nonprofit gazdasági társaságok a gazdasági társaságok sajátos működési formái. A Gt. 4. -a teremti meg a társaságok nem nyereségorientált (nonprofit) működésének lehetőségét. A nonprofit gazdasági társaság nem önálló társaság, alapításukra, működésükre, megszűnésükre a gazdasági társaságokról szóló és a cégeljárásról szóló törvény rendelkezéseit a gazdasági társaságokra irányadó szabályozás szerint kell alkalmazni. A nonprofit működés során a társaság tagjai nem részesülhetnek a társaság nyereségből, hanem a képződött nyereséget a társaság nonprofit tevékenységére fordítják. A Gt. 4. -a és a közhasznú szervezetekről szóló CLVI. évi törvény 2. -a teremti meg a nonprofit gazdasági társaságok közhasznú szervezeti minőségét. A közhasznú működéssel olyan többlet kötelezettségeket vállalnak a társaságok, amelyek biztosítják a közhasznúsághoz kapcsolódó többletkedvezményeket. A könyv az elmúlt tíz év jogalkalmazói gyakorlata tükrében mutatja be a nonprofit, illetve a közhasznú szervezeti működés sajátosságait. Többek között részletesen elemzi a könyv: a nyereség felosztásának tilalmára vonatkozó rendelkezéseket, a közhasznúsági nyilvántartásba vételi eljárás rendjét, a közhasznúvá minősítés feltételeit, a nyilvánosság biztosításának követelményrendszerét és a törvényességi felügyelet, a közhasznú tevékenységek jellemzőit, a közhasznúsággal járó kedvezmények rendszerét, az egy személy által alapított cég döntéshozatali eljárásának sajátosságait, vezető tisztségviselők összeférhetetlenségi szabályait, az állami és önkormányzati tulajdonú nonprofit társaságok szabályozásának sajátosságait. A könyv kísérletet kíván tenni arra is, hogy felhívja olyan profitorientált formában működő cégek figyelmét a nonprofit működésre, amelyeknek minden feltétele adott ahhoz, hogy közhasznú szervezeti formában működjenek, és így jogosultak legyenek a közhasznú működés kedvezményeire, például társasági adómentességre. E kötelezettségek és előnyök megismerése után dönthetnek csak megalapozottan az érintettek (pl.: a háziorvosok) arról, hogy milyen érdekeltséggel működtessék cégüket anélkül, hogy új céget kellene létrehozniuk. [Id. a hátsó borítóról.] A könyv fő részei: A nonprofit gazdasági társaságok; A nonprofit közkereseti társaság; A nonprofit betéti társaság; A nonprofit korlátolt felelősségű társaság; A zártkörűen működő nonprofit részvénytársaság; A közhasznú jogállású nonprofit gazdasági társaságok; A közhasznú jogállás feltételei; A közhasznú szervezeteket megillető kedvezmények; A közhasznú szervezet működési és gazdálkodási rendje; A közhasznú szervezetek felügyelete, nyilvántartása, valamint a rájuk vonatkozó bírósági eljárás; Értelmező és hatálybaléptető rendelkezések; Állami-, önkormányzati tulajdonú és költségvetési szerv által alapított nonprofit gazdasági társaságok; Iratminták. 347 G 18 A gazdasági társaságok átalakulása / Adorján Csaba, Gál Judit. - Budapest : HVG-Orac Lap- és Könyvkiadó, p. ; 20 cm Lezárva: július 1. ISBN fűzött Az átalakulást az előkészítéstől az eljárási renden keresztül a kapcsolódó számviteli feladatokig részletesen bemutató szakkönyv. Az átalakulással foglalkozó önálló kiadvány utoljára 1999-ben jelent meg. BGF Gazdálkodási Kar Könyvtára *** H-8900 Zalaegerszeg, Gasparich M. u.18./a Telefon: (+36-92) *** Fax: (+36-92)

15 Az azóta eltelt tíz évben a gazdasági társaságok átalakulásának szabályai a Gt. és a Ctv. folytonos módosításai ellenére koncepcionálisan keveset változtak, csekélyebb anyagi jogi módosulások mellett azonban az eljárásjogban lényeges újdonságok is vannak. A kézikönyvként megjelenő, a gyakorlati szakemberek használatára szánt kiadvány foglalkozik az átalakulás általános tudnivalóival, az egyes társasági formák átalakulásával, az országhatárokon átnyúló átalakulások teendőivel. Kitér a társasági formaváltással, egyesüléssel, szétválással összefüggő és az átalakulásnak nem minősülő, illetve kedvezményezett átalakulással kapcsolatos előírásokra. Részletes útmutatásokat tartalmaz az átalakulás számviteli és adójogi tudnivalóiról, és néhány iratmintával segíti a jogalkalmazást. [Id. a hátsó borítóról.] A kötet használatát tárgymutató segíti. A könyv fejezetei: 1. alapvető átalakulási ismeretek; 2. Az átalakulás alapelvi szintű szabályai; 3. Az átalakulás elhatározásának előkészítése; 4. A legfőbb szerv átalakulási döntései; 5. Az átalakulás eljárási rendje; 6. Az átalakulás bejegyzésével kapcsolatos cégeljárás; 7. Speciális átalakulások és az átalakuláshoz kapcsolódó különleges tényállások; 8. Az átalakulások számviteli feladatai; Iratminták. 347 G 18 Az egyéni vállalkozás és az egyéni cég új szabályai / Gál Judit, Susán Judit, Siklósiné Antal Gyöngyi. - Budapest : HVG-Orac Lap- és Könyvkiadó, p. ; 20 cm Lezárás időpontja: december 31. ISBN fűzött Az egyéni vállalkozóról és az egyéni cégről szóló szabályozás január 1-jétől, a évi CXV. törvény hatálybalépésétől gyökeresen megváltozott. Az egyéni vállalkozó ugyan továbbra is a gazdasági élet legkisebb egységeként, természetes személyként tevékenykedik, ezenkívül azonban szinte minden rá vonatkozó előírás változott. Megszűnt a korábbi engedélyezési rendszer, helyébe bejelentési kötelezettség lépett. További lényeges minden jelenlegi és leendő egyéni vállalkozót érintő változás az ügyintézés elektronikussá válása. A könyv első része az egyéni vállalkozókkal foglalkozik. Az egyéni cég megújult szabályrendszerét mutatja be a második rész. Ezen belül az egyéni cég alapításának, működésének és megszűnésének, cégbejegyzésének, változásbejegyzésének szabályait taglalja, kitérve többek között arra is, hogy az egyéni cég szerződésmintával alapítható, és így az egyszerűsített (1 munkaórás) cégeljárás új alanya. A könyv harmadik része az egyéni vállalkozás és az egyéni cég adóügyi szabályozását elemzi valamennyi adónemre nézve. A szerzők továbbá bemutatják az egyes formák ideértve a gazdasági társaságokat is választásának adózási előnyeit és hátrányait. [Id. a hátsó borítóról.] A kötet használatát tárgymutató segíti. Fő részek és fejezetek: I. Az egyéni vállalkozói tevékenység (1. Az egyéni vállalkozókra vonatkozó új szabályozás indoka, főbb jellemzők és kapcsolódásai; 2. A gazdasági tevékenységek végzésének lehetséges jogi formái, az egyéni vállalkozói tevékenység helye a rendszerben; 3. Az egyéni vállalkozói tevékenységgel kapcsolatos legfontosabb gyakorlati tudnivalók összefoglalása; 4. Mely tevékenységek folytathatók egyéni vállalkozásként?; 5. Ki lehet egyéni vállalkozó?; 6. Az egyéni vállalkozói tevékenységgel kapcsolatos ügyintézés legfontosabb sajátosságai; 7. az egyéni vállalkozói ügyekben eljáró szervek; 8. A bejelentés menete és joghatása; 9. a konkrét gazdasági tevékenység és az egyéni vállalkozói működés viszonya; 10. A bűncselekmény elkövetésével kapcsolatos kizáró okok utólagos ellenőrzése, a foglalkozástól eltiltás ellenőrzése; 11. az egyéni vállalkozói igazolvány; 12. Az egyéni vállalkozói nyilvántartás; 13. A változásbejelentés; 14. Az egyéni vállalkozói tevékenység folytatásának egyéb szabályai; 15. Az egyéni vállalkozói tevékenységre való jogosultság megszűnése); II. Az egyéni cég (1. Az egyéni cég fogalma és alapvető szabályai; 2. Az egyéni cégnek és tagjának felelősségi viszonyai és az egyéni cég vagyona; 3. Az egyéni cég alapítása; 4. Az egyéni cég működése; 5. Az egyéni cég megszűnése); III. Adózási tudnivalók (1. Az egyéni vállalkozó adózása; 2. Az egyéni cég adózása; 3. Összegzés). BGF Gazdálkodási Kar Könyvtára *** H-8900 Zalaegerszeg, Gasparich M. u.18./a Telefon: (+36-92) *** Fax: (+36-92)

16 347 G 18 A végelszámolási eljárás / Gál judit, Kiss Gábor, Zara László. - 4., átdolgozott, hatályosított kiad. - Budapest : HVG-Orac Lap- és Könyvkiadó, p. ; 20 cm. - Lezárva: január 1- jén ISBN fűzött A végelszámolási eljárást a vonatkozó jogszabályok magyarázatán és a kapcsolódó joggyakorlaton keresztül bemutató szakkönyv, mely kitér a kapcsolódó számviteli és adózási kérdésekre is. A végelszámolási normákat július 1-jétől a Cégtörvény tartalmazza. Ezek az előírások részletesen szabályozzák a végelszámolás megindítását, lefolytatását és befejezésének feltételeit; meghatározzák a végelszámoló felelősségét, jogállását; az önkéntes, az egyszerűsített és a kényszervégelszámolás során teljesítendő feladatait. Ezek, és a többi végelszámolási szabály magyarázatára vállalkoztak a szerzők, akik a gyakorlati igényekből kiindulva taglalják a végelszámolási előírásokat. Ennek során külön figyelmet fordítanak a végelszámoló számviteli és adóügyi teendőire, a cégbíróság felé fennálló bejelentési kötelezettségeire és teljesítésükre, a csatolandó mellékletekre, a kérelmek helyes összeállításához kapcsolódó bírósági eljárásokra is. A könyv kitér a végelszámolási szabályok hatálybalépése óta bekövetkezett változásokra, és ismerteti a végelszámolás tárgykörében azóta született lényegesebb bírósági döntéseket és az irányadó joggyakorlatot is. [Id. a hátsó borítóról.] A kötet használatát tárgymutató segíti. A kötet fő részei és fejezetei: I. A végelszámolás szabályai (1. Bevezetés; 2. A végelszámolás fogalma; 3. A végelszámolásra vezető döntés; 4. Az önkéntes végelszámolás megindítása; 5. A végelszámolás lefolytatása; 6. A végelszámolás befejezése; 7. Különleges végelszámolási eljárások; 8. A cég törlése; 9. A megszűnt cég jogviszonyai; 10. A Gt. és a Ctv. végelszámolással kapcsolatos átmeneti szabályai; 11. A végelszámolás speciális szabályai); II. A végelszámolás számviteli és adózási feladatai; III. Iratmintatár; IV. Függelék. 349 B 86 A szervezeti átalakulások munkajogi vonzatairól / [Böszörményi Judit]. - Budapest : Saldo, p. ; 24 cm. (Röviden szólva..., ISSN ) ISBN fűzött A kiadvány a költségvetési szervek szervezeti átalakulásának munkajogi kérdéseivel foglalkozik, az önkormányzatok költségvetési szerveinek foglalkoztatottjaira fókuszálva. Miután a helyi önkormányzati költségvetési szervek, illetve a helyi önkormányzat által a feladatkörébe tartozó közszolgáltatások ellátására foglalkoztatottak munkajogilag a közalkalmazottak jogállásáról szóló évi XXXIII. törvény (Kjt.) hatálya alá tartoznak, alapvetően a Kjt., illetve az annak háttérjoganyagát képező Munka Törvénykönyvéről szóló évi XXII. törvény (Mt.) vonatkozó előírásait és gyakorlati alkalmazását ismertetjük. [Id. az előszóból.] A könyv fő fejezetei: I. Szervezeti átalakulások formái; II. Az önkormányzati költségvetési szervek szervezeti átalakulására vonatkozó államháztartási szabályozás augusztus 15-től; III. A szervezeti átalakulások munkajogi kérdései; Melléklet (Közalkalmazotti jogviszonyban töltött időként figyelembe vehető időtartamok). 35 Állam- és közigazgatás. Igazgatási jog. 350 C 35 Az elektronikus közigazgatás tartalma és egyes gyakorlati kérdései / Csáki Gyula Balázs. - Budapest : HVG-Orac Lap- és Könyvkiadó, p. ; 24 cm. (Infokommunikáció és jog könyvek) Kézirat lezárva: március 1. ISBN fűzött Az elektronikus közigazgatás uniós szerepét, magyar szabályozását és modernizációs kérdéseit vizsgáló szakkönyv. BGF Gazdálkodási Kar Könyvtára *** H-8900 Zalaegerszeg, Gasparich M. u.18./a Telefon: (+36-92) *** Fax: (+36-92)

17 Napjainkban egyre többször hallani az olyan kifejezésekről, mint információs társadalom, e-demokrácia, valamint e- közigazgatás, miközben e fogalmak jelentéstartalma nem tisztázott, így ahányszor megjelennek, annyiszor mást és mást értenek alattuk. A Szerző - a jogdogmatika segítségét is igénybe véve - tisztázza az állam vezetésével és működtetésével kapcsolatos olyan információs társadalmi kérdéseket és összefüggéseket, mint amelyet az angolszász jogi és politikai irodalom e-government, illetve e-governance kifejezésekkel illet. A kötet kiemelt témakörei: az információs társadalom fejlődésének hatása az állami működésre (ide értve a közigazgatást is); a közérdek és a közigazgatás kölcsönhatásának újraértelmezése az információs társadalomban; az európai államok gyakorlatából és az EU dokumentumainak elemzéséből levonható következtetések az e-közigazgatás vonatkozásában; az e- közigazgatás magyarországi megjelenése a jogi dokumentumok tükrében, és annak hatása a közigazgatás szervezeti rendszerére; és végül: az elektronikus közigazgatással összefüggő fogalmak, és ezek egymással való kapcsolatának meghatározása. [Id. a hátsó borítóról.] A könyv fejezetei: 1. A technológia fejlődésének társadalmi hatásai; 2. Elektronikus közigazgatás az Európai Unió dokumentumainak tükrében; 3. Az elektronikus közigazgatás egyes tagállami modelljei; 4. A közigazgatás funkcióinak átalakulása a 20. században; 5. Elektronikus aláírás a közigazgatásban; 6. Az elektronikus közigazgatási eljárás magyar szabályozási megoldása; 7. Elektronikus közigazgatás és a modernizáció területei; 8. Az elektronikus közigazgatás fogalma, tartalma; Záró gondolatok; Abstract. 352 F 68 A helyi önkormányzatok / szerkesztette Fogarasi József ; [Belányi Márta et al.]. - Budapest : HVG-Orac Lap- és Könyvkiadó, p. ; 20 cm + CD-ROM (1 db ; 12 cm) Lezárva: ISBN fűzött A helyi önkormányzást tartalmi teljességben és közérthetően bemutató tankönyv-kézikönyv államháztartási és közigazgatási alap- és mesterképzések hallgatói, gyakorló tisztségviselők és választott képviselők, valamint a helyi önkormányzás alanyai számára. A kiadvány a jogintézmény alkotmányos alapkeretein túl egy rövid európai kitekintést követően bemutatja - a helyi önkormányzatok általános alapjogait; területi tagozódását és megváltoztatásának rendjét, feladat- és hatásköri rendszerét, szerveit és szervtípusait; - az egyes szervek működésének alapelemeit; - az önkormányzati képviselők választásának, jogállásának, tevékenységének kapcsolatrendszerének összetevőit; - a képviselő-testület és bizottságai jogállását, feladat- és hatáskörét, illetve működésük szabályait; - a polgármester és a jegyző önkormányzati szerepkörét; - a polgármesteri hivatal valamint a körjegyzőség kettős (önkormányzati, államigazgatási) tevékenységének problémáit; - a helyi önkormányzatok együttműködéseinek (társulásainak) formáit és típusait; - az önkormányzati gazdálkodás alapkérdéseit; - a központi állami szervekkel való kapcsolati irányokat, e kapcsolatok tartalmát; az önkormányzatok jelenleg éppen szünetelő törvényességi ellenőrzésének folyamatát, követelményét; - a helyi önkormányzás sajátos (megyei jogú városi, fővárosi, illetve megyei) megnyilvánulási-működési formáit; - a helyi önkormányzatok szakmai, érdekképviseleti- és érdekvédelmi szövetségeit; - a helyi önkormányzás megvalósulásának közvetlen helyi népszavazáson való részvételén túlmutató más formáit, fórumait és eszközeit. A könyv melléklete a helyi önkormányzatokról szóló LXV. törvény hatályos teljes szövegét, a mellékelt CD, pedig a kézikönyvben hivatkozott jogszabályokat és egyéb más dokumentumokat tartalmazza augusztus 31-i lezárással. [Id. a hátsó borítóról.] A kötet végén jogszabályi jegyzék, alkotmánybírósági határozatok, egyéb dokumentumok stb. Fejezetek: 1. A helyi önkormányzatok Európában; 2. A helyi önkormányzás magyar alapelvei, általános szabályai; 3. A helyi önkormányzatok országos rendszere? szervei, szervtípusai; 4. A helyi önkormányzatok feladat- és hatáskörének rendszere; 5. A helyi önkormányzati képviselők választása; 6. A helyi önkormányzati képviselők; 7. A helyi önkormányzat képviselő-testülete, közgyűlése; 8. Az önkormányzati képviselő-testület (közgyűlés) bizottsága; A településrészi BGF Gazdálkodási Kar Könyvtára *** H-8900 Zalaegerszeg, Gasparich M. u.18./a Telefon: (+36-92) *** Fax: (+36-92)

18 önkormányzati testület; 9. A polgármester, az alpolgármester; 10. A jegyző, a körjegyző, a főjegyző és az aljegyző; 11. A képviselő-testület hivatala; A körjegyzőség; 12. A helyi önkormányzatok együttműködése, társulásai; 13. A megyei jogú város-, a főváros és kerületei-, a megye önkormányzata; 14. A helyi önkormányzás közvetlen megvalósulásának formái, fórumai; 15. Az önkormányzatok gazdasági alapjai; 16. A helyi önkormányzatok és a központi állami szervek kapcsolata; 17. A helyi önkormányzatok törvényességi ellenőrzése; 18. A helyi önkormányzati jogok védelme; A helyi önkormányzatok érdekképviselete, érdekvédelme; Az önkormányzati szövetségek. 36 Biztosításügy 368 F 95 Társadalombiztosítás / Futó Gábor ; [szerk. Herich György]. - Pécs : Penta Unió, p. ; 24 cm ISBN fűzött A kiadvány a társadalombiztosítás hazai szabályozási rendszerét ismerteti. Fejezetek: I. Biztosítási kötelezettség (1. A biztosítási kötelezettség elbírálása; 2. A külföldi-belföldi illetőség; 3. A biztosítási kötelezettséggel nem járó jogviszonyok); II. A társadalombiztosítás finanszírozása (1. Járulékfizetés; 2. Járulékfizetési kötelezettség több biztosítással járó jogviszony esetén; 3. A járulékfizetési kötelezettség teljesítése; 4. Megállapodás társadalombiztosítási ellátásra); III. Az egyes társadalombiztosítási ellátások áttekintése (1. Társadalombiztosítási nyugellátás; 2. Egészségbiztosítási ellátások); IV. A társadalombiztosítás ellátásaira jogosultak (1. Az egészségügyi szolgáltatásra jogosultak; 2. A baleseti ellátásra, baleseti egészségügyi szolgáltatásra jogosultak). 368 S 17 Bevezetés az üzleti biztosításba / Sándorné Új Éva ; [szerk. Herich György]. - Pécs : Penta Unió, p. ; 24 cm ISBN fűzött A könyv a Biztosítás társadalombiztosítás című tantárgy tananyagához készült. A kiadvány célja az alapvető biztosítási ismeretek összefoglalása, a bonyolult összefüggések érthetővé tétele, a hallgatók utánajárástól való mentesítése. Útmutató jellegűen tartalmazza mindazokat az információkat, amelyek az elméleti ismeretek megszerzéséhez nélkülözhetetlenek. [ ] Az első rész a kockázatelméleti alapokon túl bemutatja a biztosítási piac keresleti-kínálati oldalát, a biztosítási termékek felépítését, a szerződéskötési lehetőségeket, a biztosítási szerződések közös vonásait, a díjszabási lehetőségeket, a díjdifferenciálás módjait, és a biztosító kárrendezésének főbb szabályait. A könyv második része bemutatja a személybiztosítások, a vagyonbiztosítások, a felelősségbiztosítások és a jogvédelmi biztosítások alapvető jellemzőit, amelyek végiggondolásához, tanulmányozásához mindenkinek érdeke fűződik. [Id. a bevezetőből.] Fejezetek: 1. Bizonytalanság veszély kockázat; 2. A biztosítási piac; 3. A biztosítási rendszer alapintézményei; 4. Ág ágazat termék módozat; 5. Biztosításközvetítők; 6. Szakmai szövetségek; 7. A pénzügyi szervezetek állami felügyelete; 8. A biztosítási szerződés; 9. A biztosítási díj; 10. A biztosítástechnikai tartalékok; 11. Kárrendezésszolgáltatás; 12. A virtuális biztosítás; 13. A határon átívelő biztosítás; 14. A viszontbiztosítás; 15. Az életbiztosítások; 16. A klasszikus életbiztosítások; 17. Unit-linked biztosítások; BGF Gazdálkodási Kar Könyvtára *** H-8900 Zalaegerszeg, Gasparich M. u.18./a Telefon: (+36-92) *** Fax: (+36-92)

19 Természetvédelem. Környezettudomány. Ökológia 502 L 91 Az Észak-Magyarországi régió megújuló energia stratégiája : Renewable energy strategy for the Northern Hungarian region / Lukács Gergely Sándor. - Budapest : Szaktudás Kiadó Ház, p. ; 24 cm ISBN : kötött Magyarország északkeleti részének megújuló energiákra vonatkozó stratégiáját ismertető szakkönyv. Kutatásaink azt bizonyítják, hogy a megújuló energia termelő és felhasználó szervezetek együttműködési hálózata nélkül nem valósulhat meg a helyi energiaforrások jobb kihasználása (sem). Az erőt sokszorozó összefogások nélkül nem leszünk képesek növelni az energia ellátás biztonságát, csökkenteni az ország energiaimport függőségét és az energiatermelés és ellátás által okozott környezetterhelést. [ ] Az Észak-Magyarországi régió kiváló adottságokkal rendelkezik a zöld (biomassza), a földhő- (geotermikus) energia termelés és a vízenergia hasznosítás terén, de szélenergia forrásai sem elhanyagolhatóak. [ ] A szerező ebben a könyvében (is) a gyakorlati alkalmazhatóság igényével közelíti meg a megújuló energiaforrásokat ezért konkrét régiós megújuló energia stratégiát is bemutat annak érdekében, hogy elősegítse a közös gondolkodást, hogy minél előbb közüggyé válhasson a helyi megújuló energia termelés és hasznosítás. [Id. a bevezetésből.] A könyv fejezetei: 1. Az Észak-magyarországi régió bemutatása; 2. Az Észak-magyarországi régió megyéinek és kistérségeinek bemutatása; 3. Az Európai Unió megújuló energia stratégiája; 4. Megújuló energia Magyarországon; 5. Földhő; 6. Energetikai biomassza; 7. Vízenergia; 8. A napenergia; 9. A szélenergia; 10. A megújuló energia hatása a vidékfejlesztésre; 11. Megújuló energia és foglalkoztatás az Észak-magyarországi régióban; 12. A kistérségi/települési energiarendszerek lehetőségei az Észak-magyarországi régióban; 13. Az Észak-magyarországi régió felemelkedésének feltételei; 14. Összefoglalás; 15. Summary. 502 L 91 Megújuló energia - kitörési lehetőség a szegénységből = Renewable energy - a chance to leave poverty behind / Lukács Gergely Sándor. - Budapest : Szaktudás Kiadó Ház, p. ; 24 cm ISBN kötött A könyv Magyarország és Szlovákia adottságait és lehetőségeit veszi számba a megújuló energia termelése, hasznosítása, valamit a foglalkoztatásban betöltött szerepe és a szegénységet fékező lehetőségei terén. Hazánk számos gondja-feladata közül kiemelkedő jelentősége van a leszakadt társadalmi csoportok, a szegények és a többszörös hátránnyal sújtott térségek jövője szempontjából annak, hogy a megújuló energia helyi termelése és helyi hasznosítása döntő jelentőségre tehet szert a felemelkedésükben. Ezt az teszi lehetővé, hogy amíg a fosszilis energia rendszer túlkoncentrált és túlmonopolizált, addig a megújuló energia termelése és hasznosítása jellegzetességeinél fogva alapvetően monopolizálatlan és dekoncentrált lehet. Könyvemben bemutatom azt, hogy megújuló energia helyi termelése és (főként) helyi hasznosítása alapvető szerepet kaphat a tartós foglalkoztatás révén a (mély)szegénység csökkentésében, de csak abban az esetben, ha a termelés és hasznosítás is a helyi lakosok bevételét és hasznát növeli. [Id. a bevezetésből.] A könyv fejezetei: 1. Megújuló energiatermelés, felhasználás és potenciál; 2. A megújuló energia helyi termelése és hasznosítása; 3. Magyarország és Szlovákia területi fejlődésének jellemzői; 4. Hátrányos helyzetű települések, kistérségek és társadalmi csoportok Magyarországon és Szlovákiában; 5. A szegénységről; 6. lokalizáció és megújuló energia termelés, hasznosítás; 8. A megújuló energia támogatása és finanszírozása Magyarországon és Szlovákiában; 9. A megújuló energia gazdasági, társadalmi és környezeti hatásai; 10. Összefoglalás, 11. Summary. BGF Gazdálkodási Kar Könyvtára *** H-8900 Zalaegerszeg, Gasparich M. u.18./a Telefon: (+36-92) *** Fax: (+36-92)

20 502 L 91 Megújuló energiák könyve = Book of renewable energies / Lukács Gergely Sándor. - Budapest : Szaktudás Kiadó Ház, p. ; 24 cm ISBN kötött A megújuló energiákat, termelésüket és hasznosításukat, valamint a kapcsolódó szociális és foglalkoztatási kérdéseket bemutató szakkönyv. A szerző ezzel a könyvével is azt a célt kívánja szolgálni, hogy elősegítse a hazai megújuló energiatermelés, hasznosítás térnyerését. Ez valójában egy új energetikai és vidékfejlesztési paradigmát jelent, amelynek lényege, hogy a nagy energiatermelő és ellátó rendszerek mellett és egyre inkább helyettük létrejönnek a helyi igényeket kiszolgáló túlnyomórészt helyben található erőforrásokat hasznosító sokpólusú, egyenként kis kapacitású, ám együtt nagy hatóerejű megújuló energia termelő-szállító-elosztó-fogyasztó rendszerek. Ezeket mielőbb intelligens energiaellátó rendszerekké kell fejleszteni, hogy a helyi új érték termelésben betölthessék élesztő szerepüket. Ez a koncepció a modern információs és kommunikációs technológiákra alapozott integrált energiaellátó rendszerrel növeli a megújuló energiák gazdasági hasznát, és ez ma már a vezető ipari országokban fontos szempontot nyújt a megújuló energiák támogatásához." [Id. a bevezetésből.] A kötet fő fejezetei: 1. Az emberiség fosszilis és megújuló energiaforrásai; 2. Energetikai biomassza; 3. A geotermális energia jelene, jövője; 4. A vízenergia múltja, jelene és jövője; 5. A napenergia jelene és jövője; 6. A szélenergia múltja, jelene és jövője; 7. Hőszivattyú; 8. Zöldáram; 9. Metanol; 10. A jövő hidrogén gazdasága; 11. Megújuló energiaforrásokkal működő autók; 12. Az Európai Unió megújuló energia stratégiája; 13. Megújuló energiaforrások Magyarországon; 14. Magyar megújuló energia stratégia hatása a foglalkoztatásra; 15. Megújuló energia és vidéki szegénység; 16. Megújuló energia és szociális marketing; 17. Megújuló energia és a magyar vidék felemelkedése; 18. Összefoglalás; 19. Summary. 502 L 91 Települési fűtőművek és megújuló energia : Communitiy heating installations and renewable energy / Lukács Gergely Sándor. - Budapest : Szaktudás Kiadó Ház, p. ; 24 cm ISBN fűzött A távhőszolgáltatás lehetőségei - főként települési kiserőművek formájában - a megújuló energiák hasznosítása terén. Magyarországon a távhőszolgáltatásban rejlő energetikai és környezetvédelmi lehetőségek a nyugat-európai országokéhoz képest még kihasználatlanok, ami a távhőszolgáltatás versenyképességét jelentős mértékben rontja. Elmaradásunk tetten érhető az energiahatékonyságban és a környezetvédelemben, valamint a távhőszolgáltatásnak az egyedi fűtési megoldásokhoz viszonyított kedvezőtlen feltételrendszerében. [ ] Hazánk alapvető érdeke, hogy növekedjék a megújuló energiák szerepe a távhőszolgáltatásban. [Id. a bevezetésből.] A könyv fejezetei: 1. A távhőszolgáltatás fogalma és folyamata; 2. A távhőszolgáltatás az Európai Unióban és Magyarországon; 3. Megújuló energia források előállítása és alkalmazása a távhő szolgáltatásban és/vagy a villamos energia termelésben; 4. Települési fűtőművek és vegyeshasznú kiserőművek megújuló energiával; 5. Kérdőíves felmérés a magyarországi távhőszolgáltatók körében; 6. Javaslatok a fűtőművek bioenergia hordozókra való átállásának megalapozására; 7. A távhőellátás jogszabályi feltételei hazánkban; 8. fűtőművek megújuló energiával törvényi feltételek; 9. Magyarország vezetékes gáz nélküli településeinek katasztere; 10. Összefoglalás; 11. Summary. BGF Gazdálkodási Kar Könyvtára *** H-8900 Zalaegerszeg, Gasparich M. u.18./a Telefon: (+36-92) *** Fax: (+36-92)

ADÓK ÉS TÁMOGATÁSOK ALAPJAI

ADÓK ÉS TÁMOGATÁSOK ALAPJAI ADÓK ÉS TÁMOGATÁSOK ALAPJAI Budapest, 2007 Szerzők: Burján Ákos Dr. Szebellédi István Sztanó Imréné dr. Dr. Tóth József Szerkesztő: Sztanó Imréné dr. Lektor: Dr. Bokor Pál ISBN 978 963 638 246 9 Kiadja

Részletesebben

Vállalkozási jog ismeretek

Vállalkozási jog ismeretek PÉNZÜGYI ÉS SZÁMVITELI FŐISKOLAI KAR- TÁVOKTATÁSI KÖZPONT COLLEGE OF FINANCE AND ACCOUNTANCY- CENTER OF DISTANCE LEARNING 1149 BUDAPEST, BUZOGÁNY U. 10-12. / FAX: 06-1-222-4584 : 06-1-469-6672 III. évfolyam

Részletesebben

Tantárgyi útmutató /BA képzés 2010-2011 1. félév

Tantárgyi útmutató /BA képzés 2010-2011 1. félév Tantárgyi útmutató /BA képzés 2010-2011 1. félév Tantárgy megnevezése Vállalkozások jogi ismerete Tantárgy jellege/típusa: Szakalapozó Kontaktórák száma: 2 óra/hét Egyéni tanulási óra igény: 36 Vizsgajelleg:

Részletesebben

VÁLLALKOZÁSOK PÉNZÜGYI ALAPJAI

VÁLLALKOZÁSOK PÉNZÜGYI ALAPJAI VÁLLALKOZÁSOK PÉNZÜGYI ALAPJAI Budapest, 2007 Szerző: Illés Ivánné Belső lektor: Dr. Szebellédi István BGF-PSZFK Intézeti Tanszékvezető Főiskolai Docens ISBN 978 963 638 221 6 Kiadja a SALDO Pénzügyi Tanácsadó

Részletesebben

AZ ELLENŐRZÉS RENDSZERE ÉS ÁLTALÁNOS MÓDSZERTANA

AZ ELLENŐRZÉS RENDSZERE ÉS ÁLTALÁNOS MÓDSZERTANA Vörös László AZ ELLENŐRZÉS RENDSZERE ÉS ÁLTALÁNOS MÓDSZERTANA 2008 2 szerző: Vörös László lektor: Dr. Sztanó Imre alkotó szerkesztő: Dr. Bokor Pál ISBN 978 963 638 248 3 A kézirat lezárva: 2008. január

Részletesebben

TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ VÁLLAKOZÁSOK JOGI ISMERETE. tanulmányokhoz

TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ VÁLLAKOZÁSOK JOGI ISMERETE. tanulmányokhoz III. évfolyam GM szak BA TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ VÁLLAKOZÁSOK JOGI ISMERETE tanulmányokhoz TÁVOKTATÁS Tanév (2014/2015) I. félév A KURZUS ALAPADATAI Tárgy megnevezése: Vállalkozások jogi ismerete Tanszék: Közgazdasági

Részletesebben

GYULAI LÁSZLÓ KIS- ÉS KÖZÉPVÁLLALKOZÁSOK ÜZLETFINANSZÍROZÁSA

GYULAI LÁSZLÓ KIS- ÉS KÖZÉPVÁLLALKOZÁSOK ÜZLETFINANSZÍROZÁSA GYULAI LÁSZLÓ KIS- ÉS KÖZÉPVÁLLALKOZÁSOK ÜZLETFINANSZÍROZÁSA Budapest, 2011 Szerzõ: Gyulai László fõiskolai docens TÁMOP pályázati lektor: Dr. Fazakas Gergely egyetemi adjunktus ISBN 978 963 638 380 0

Részletesebben

Közfoglalkoztatás 2015

Közfoglalkoztatás 2015 Gazdálkodási kézikönyvek Közfoglalkoztatás 2015 Jogi, munkajogi háttér és mezőgazdasági termeléshez kapcsolódó adózási, számviteli kérdések Budapest, 2015 Szerzők: Dr. Böszörményi Judit (I. fejezet) Buránszkiné

Részletesebben

TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ. Vállalkozási jog ismeretek

TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ. Vállalkozási jog ismeretek II. évfolyam GM szak TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ Vállalkozási jog ismeretek 2014/2015. II. félév 1 TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ Tantárgy megnevezése Vállalkozások jogi ismerete Tantárgy jellege/típusa: Szakalapozó Kontaktórák

Részletesebben

A/3. A JOGI SZEMÉLYEK JOGÁVAL ÉS A GAZDASÁGGAL KAPCSOLATOS JOGANYAG

A/3. A JOGI SZEMÉLYEK JOGÁVAL ÉS A GAZDASÁGGAL KAPCSOLATOS JOGANYAG A/3. A JOGI SZEMÉLYEK JOGÁVAL ÉS A GAZDASÁGGAL KAPCSOLATOS JOGANYAG TÉTELEK ÉS AZ ELSAJÁTÍTANDÓ JOGANYAG A JOGI SZEMÉLY ÁLTALÁNOS SZABÁLYAI (A Ptk. 3:1. -3:48., az egyes jogi személyek átalakulásáról,

Részletesebben

EURÓPAI ÉS NEMZETKÖZI IGAZGATÁS MESTERKÉPZÉSI SZAK ZÁRÓVIZSGA TÉTELSOR

EURÓPAI ÉS NEMZETKÖZI IGAZGATÁS MESTERKÉPZÉSI SZAK ZÁRÓVIZSGA TÉTELSOR A nemzeti, az uniós és a globális nemzetközi intézményrendszer (az államtudományi és közigazgatási szempontból) 1. Az államtudomány fogalma. Az állam fogalmának alakulása kezdetektől napjainkig. 2. Az

Részletesebben

NEMZETI KÖZSZOLGÁLATI EGYETEM Rendészettudományi Kar TANTÁRGYI PROGRAM. 1. számú példány

NEMZETI KÖZSZOLGÁLATI EGYETEM Rendészettudományi Kar TANTÁRGYI PROGRAM. 1. számú példány NEMZETI KÖZSZOLGÁLATI EGYETEM Rendészettudományi Kar 1. számú példány TANTÁRGYI PROGRAM 1. A tantárgy kódja: RVPTB07 2. A tantárgy megnevezése (magyarul): Adóztatás 1. 3. A tantárgy megnevezése (angolul):

Részletesebben

MSC szakdolgozati témák 2015/2016. tanév I. félév

MSC szakdolgozati témák 2015/2016. tanév I. félév MSC szakdolgozati témák 2015/2016. tanév I. félév Dr. Bozsik Sándor Megyei jogú város gazdálkodásának bemutatása és komplex pénzügyi elemzése Adóellenőrzés egy gazdálkodási szerv esetében Nemzetközi adózási

Részletesebben

Homicskó Árpád Olivér. Társadalombiztosítási és szociálpolitikai alapismeretek

Homicskó Árpád Olivér. Társadalombiztosítási és szociálpolitikai alapismeretek Homicskó Árpád Olivér Társadalombiztosítási és szociálpolitikai alapismeretek Dr. Homicskó Árpád Olivér, PhD egyetemi docens Társadalombiztosítási és szociálpolitikai alapismeretek P a t r o c i n i u

Részletesebben

ügyvezetésnek minősül vezető tisztségviselői Vezető tisztségviselő csak természetes személy lehet a társasággal, testületeivel,

ügyvezetésnek minősül vezető tisztségviselői Vezető tisztségviselő csak természetes személy lehet a társasággal, testületeivel, A gazdasági társaságokról szóló 2006. IV szerint nek minősül a társaság irányításával összefüggésben szükséges mindazon döntések meghozatala, amelyek vagy a társasági szerződés alapján nem tartoznak a

Részletesebben

KÖZGAZDÁLKODÁS ÉS KÖZPOLITIKA MESTERKÉPZÉSI SZAK

KÖZGAZDÁLKODÁS ÉS KÖZPOLITIKA MESTERKÉPZÉSI SZAK KÖZGAZDÁLKODÁS ÉS KÖZPOLITIKA MESTERKÉPZÉSI SZAK Az SZTE Gazdaságtudományi Kara által 008 szeptemberében levelező tagozaton, 009 szeptemberétől nappali tagozaton is indítandó Közgazdálkodás és közpolitika

Részletesebben

NEMZETI KÖZSZOLGÁLATI EGYETEM Rendészettudományi Kar TANTÁRGYI PROGRAM. 1. számú példány

NEMZETI KÖZSZOLGÁLATI EGYETEM Rendészettudományi Kar TANTÁRGYI PROGRAM. 1. számú példány NEMZETI KÖZSZOLGÁLATI EGYETEM Rendészettudományi Kar 1. számú példány TANTÁRGYI PROGRAM 1. A tantárgy kódja: RVPTB44 2. A tantárgy megnevezése (magyarul): Adóztatás (pny.) 1. 3. A tantárgy megnevezése

Részletesebben

A Munkaügy a közoktatásban című kézikönyv összes eddig megjelent köteteinek tartalomjegyzéke ( )

A Munkaügy a közoktatásban című kézikönyv összes eddig megjelent köteteinek tartalomjegyzéke ( ) A Munkaügy a közoktatásban című kézikönyv összes eddig megjelent köteteinek tartalomjegyzéke (2012 2016) Lezárva: 2016. szeptember A A foglalkoztatást meghatározó jogszabályok A 1 A nemzeti köznevelési

Részletesebben

TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ. Vállalkozási jogi ismeretek. tanulmányokhoz

TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ. Vállalkozási jogi ismeretek. tanulmányokhoz III. évfolyam GM szakirány BA TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ Vállalkozási jogi ismeretek tanulmányokhoz TÁVOKTATÁS Tanév (2015/2016) őszi félév A KURZUS ALAPADATAI Tárgy megnevezése: Vállalkozási jogi ismeretek Tanszék:

Részletesebben

Vállalkozási jog ismeretek

Vállalkozási jog ismeretek III. évfolyam GM szak TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ Vállalkozási jog ismeretek 2014/2015. I. félév 1 TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ Tantárgy megnevezése Vállalkozások jogi ismerete Tantárgy jellege/típusa: Szakalapozó Kontaktórák

Részletesebben

AJÁNLOTT SZAKDOLGOZATI TÉMAKÖRÖK. Pénzügy - Számvitel szak részére (2012/13. Tanévre)

AJÁNLOTT SZAKDOLGOZATI TÉMAKÖRÖK. Pénzügy - Számvitel szak részére (2012/13. Tanévre) AJÁNLOTT SZAKDOLGOZATI TÉMAKÖRÖK Pénzügy - Számvitel szak részére (2012/13. Tanévre) Közgazdasági, Pénzügyi és Menedzsment Tanszék: Detkiné Viola Erzsébet főiskolai docens 1. Digitális pénzügyek. Hagyományos

Részletesebben

C/1. MUNKAJOG ÉS TÁRSADALOMBIZTOSÍTÁSI JOG

C/1. MUNKAJOG ÉS TÁRSADALOMBIZTOSÍTÁSI JOG C/1. MUNKAJOG ÉS TÁRSADALOMBIZTOSÍTÁSI JOG TÉTELEK ÉS AZ ELSAJÁTÍTANDÓ JOGANYAG A megfelelő tételekhez szükséges a KK 18., 23., 25., 27. és az MK 95. számú állásfoglalásainak ismerete. MUNKAJOG 1. A Munka

Részletesebben

KÖZIGAZGATÁSI MESTERKÉPZÉSI SZAK ZÁRÓVIZSGA TÉTELSOR. Államtudomány Közigazgatás

KÖZIGAZGATÁSI MESTERKÉPZÉSI SZAK ZÁRÓVIZSGA TÉTELSOR. Államtudomány Közigazgatás Államtudomány Közigazgatás 1. A kameralisztika, az abszolutizmus kormányzati változatai 2. Jogi irányzatok a közigazgatás-tudományban 3. A közigazgatás politikatudományi megközelítése 4. A közigazgatás

Részletesebben

Vállalkozói ismeretek képzés programja

Vállalkozói ismeretek képzés programja Vállalkozói ismeretek képzés programja 1. A program célja A képzésben résztvevők értsék döntéseik mozgatórugóit és háttereit a vállalkozások különböző életszakaszaiban, a jogi, pénzügyi, számviteli és

Részletesebben

Bér- és munkaügyi elszámolások

Bér- és munkaügyi elszámolások SZÁMVITEL INTÉZETI TANSZÉK Emberi erőforrások felsőoktatási szakképzés személyügyi szakirány (II.) ÉVFOLYAM TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ LEVELEZŐ TAGOZAT Bér- és munkaügyi elszámolások c. tárgy tanulmányozásához

Részletesebben

SZABÁLYZATMINTÁK KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK RÉSZÉRE

SZABÁLYZATMINTÁK KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK RÉSZÉRE GAZDÁLKODÁSI KÉZIKÖNYVEK SZABÁLYZATMINTÁK KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK RÉSZÉRE II. KÖTET Budapest, 2016 Szerzők: Dr. Böszörményi Judit Nagyné Véber Györgyi Buránszkiné Alföldy Zita Sorozatszerkesztő: Kökényesiné

Részletesebben

Tartalomjegyzék ELŐSZÓ 7. Alapelvek 9 A törvény hatálya 17

Tartalomjegyzék ELŐSZÓ 7. Alapelvek 9 A törvény hatálya 17 Tartalomjegyzék Az adóeljárási törvény egységes szerkezetben, magyarázatokkal 1 ELŐSZÓ 7 GYAKRABBAN HASZNÁLT RÖVIDÍTÉSEK 8 I. fejezet ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 9 Alapelvek 9 A törvény hatálya 17 II. fejezet

Részletesebben

dr. Verebics János publikációs jegyzéke 2006. szeptember Az elektronikus gazdasági kapcsolatok joga, HVG-Orac, Budapest, 2001.

dr. Verebics János publikációs jegyzéke 2006. szeptember Az elektronikus gazdasági kapcsolatok joga, HVG-Orac, Budapest, 2001. A.) Monográfia, kommentár, kézikönyv dr. Verebics János publikációs jegyzéke 2006. szeptember Az elektronikus gazdasági kapcsolatok joga, HVG-Orac, Budapest, 2001. A hírközlés joga, Dashöfer Kiadó, Bp,

Részletesebben

VEZETŐI SZÁMVITEL elmélet, módszertan

VEZETŐI SZÁMVITEL elmélet, módszertan VEZETŐI SZÁMVITEL elmélet, módszertan 2016 Szerzők: Dr. Kardos Barbara Dr. Sisa Krisztina Andrea Dr. Szekeres Bernadett Dr. Veress Attila Lektor: Dr. Siklósi Ágnes ISBN 978 963 638 511 8 Kiadja a SALDO

Részletesebben

Tantárgyi útmutató /NAPPALI félév

Tantárgyi útmutató /NAPPALI félév Tantárgy megnevezése Gazdasági jog alapjai I. Tantárgyi útmutató /NAPPALI 2011-2012 1. félév Tantárgy jellege/típusa: Egységes üzleti alapozó modul Kontaktórák száma: 24 Egyéni tanulási óra igény: 36 Vizsgajelleg:

Részletesebben

"31. A jegyző és az aljegyző" "Az aljegyző. 56/A. (1) A polgármester a jegyző javaslatára pályázat alapján aljegyzőt nevez ki.

31. A jegyző és az aljegyző Az aljegyző. 56/A. (1) A polgármester a jegyző javaslatára pályázat alapján aljegyzőt nevez ki. Cece Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testületének 4/2014.(II.20.)önkormányzati rendelete az Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 18/2013.(XII.30.)önkormányzati rendelet módosításáról

Részletesebben

Bevezető 11. A rész Az általános könyvvizsgálati és bankszámviteli előírások összefoglalása 13

Bevezető 11. A rész Az általános könyvvizsgálati és bankszámviteli előírások összefoglalása 13 Bevezető 11 A rész Az általános könyvvizsgálati és bankszámviteli előírások összefoglalása 13 I. rész Rövid összefoglaló az általános könyvvizsgálati előírásokról 15 1. A könyvvizsgálati környezet 17 1.1.

Részletesebben

TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ. Biztosítás/Társadalombiztosítás

TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ. Biztosítás/Társadalombiztosítás PÉNZÜGYI ÉS SZÁMVITELI FŐISKOLAI KAR PÉNZÜGYI INTÉZETI TANSZÉK TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ Biztosítás/Társadalombiztosítás Akkreditált Iskolarendszerű Felsőfokú Szakképzés Banki, pénzügyi, számviteli adóigazgatási

Részletesebben

munkaerőpiaci tükör 2006

munkaerőpiaci tükör 2006 munkaerőpiaci tükör 2006 Munkaerőpiaci tükör Az évkönyvsorozat szerkesztőbizottsága Fazekas Károly igazgató, MTA Közgazdaságtudományi Intézet Frey Mária tudományos tanácsadó, Foglalkoztatási Hivatal, Kutatási

Részletesebben

MKTB (MA) KÉPZÉS TÁRSADALOMBIZTOSÍTÁSI SZAKIRÁNY ZÁRÓVIZSGA TÉTELSOR június. Társadalombiztosítási nyugdíj

MKTB (MA) KÉPZÉS TÁRSADALOMBIZTOSÍTÁSI SZAKIRÁNY ZÁRÓVIZSGA TÉTELSOR június. Társadalombiztosítási nyugdíj Társadalombiztosítási nyugdíj 1. A nem társadalombiztosítási nyugdíjrendszer keretében járó nyugellátások kapcsolata a társadalombiztosítási nyugdíjtörvénnyel 2. Határolja el a társadalombiztosítási nyugdíjakat

Részletesebben

A gazdasági társaságok vezető tisztségviselőinek jogviszonya, biztosítási és járulékfizetési kötelezettsége 2010.05.07.

A gazdasági társaságok vezető tisztségviselőinek jogviszonya, biztosítási és járulékfizetési kötelezettsége 2010.05.07. A gazdasági társaságok vezető tisztségviselőinek jogviszonya, biztosítási és járulékfizetési kötelezettsége 2010.05.07. [Gt. 21., 22. (1)-(2) bekezdés, Tbj. 5. (1) bekezdés a) és g) pontja, Eho 3. (1)

Részletesebben

TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ. Vállalkozási jogi ismeretek

TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ. Vállalkozási jogi ismeretek II. évfolyam GM szak TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ Vállalkozási jogi ismeretek 2015/2016. II. félév 1 TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ Tantárgy megnevezése Tantárgy jellege/típusa: Vállalkozások jogi ismerete Szakalapozó Kontaktórák

Részletesebben

PSZK Mester és Távoktatási Központ / H-1149 Budapest, Buzogány utca 10-12. / 1426 Budapest Pf.:35 TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ. Adózás-Adóigazgatás

PSZK Mester és Távoktatási Központ / H-1149 Budapest, Buzogány utca 10-12. / 1426 Budapest Pf.:35 TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ. Adózás-Adóigazgatás PSZK Mester és Távoktatási Központ / H-1149 Budapest, Buzogány utca 10-12. / 1426 Budapest Pf.:35 III. évfolyam GZM szak TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ Adózás-Adóigazgatás 2013/2014. I. félév 1 Tantárgy megnevezése

Részletesebben

Külügyi szaktanácsadó szakirányú továbbképzési szak tájékoztatója

Külügyi szaktanácsadó szakirányú továbbképzési szak tájékoztatója Külügyi szaktanácsadó szakirányú továbbképzési szak tájékoztatója A képzés célja: A Külügyi szaktanácsadó szakirányú továbbképzés célja a kortárs diplomácia és nemzetközi kapcsolatok működésének magasabb

Részletesebben

JEGYZŐ RENDELETTERVEZET. a Polgármesteri Hivatalban pályázati eljárás nélkül betölthető köztisztviselői munkakörökről

JEGYZŐ RENDELETTERVEZET. a Polgármesteri Hivatalban pályázati eljárás nélkül betölthető köztisztviselői munkakörökről Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata JEGYZŐ RENDELETTERVEZET a Polgármesteri Hivatalban pályázati eljárás nélkül betölthető köztisztviselői munkakörökről Készítette: Papp Gyuláné humánpolitikai vezető

Részletesebben

Távoktatás - Könyvosztás 2015. márc. 27-28.

Távoktatás - Könyvosztás 2015. márc. 27-28. Évfolyam Tantárgy Tantárgykód Cím Szerző Kiadó Kiadás éve megjegyzés IV. évfolyam ADBA1X0MEMM Adatbányászat NINCS JEGYZET II. évfolyam ADOT1K0MPZP Adók és támogatások Adótani alapok Burján Ákos - Sándorné

Részletesebben

ADÓZÁSI KÉZIKÖNYVEK KÜLFÖLDI MUNKAVÉGZÉS BIZTOSÍTÁSI KÖTELEZETTSÉGE ÉS HATÁSA A NYUGDÍJRA

ADÓZÁSI KÉZIKÖNYVEK KÜLFÖLDI MUNKAVÉGZÉS BIZTOSÍTÁSI KÖTELEZETTSÉGE ÉS HATÁSA A NYUGDÍJRA ADÓZÁSI KÉZIKÖNYVEK KÜLFÖLDI MUNKAVÉGZÉS BIZTOSÍTÁSI KÖTELEZETTSÉGE ÉS HATÁSA A NYUGDÍJRA Budapest, 2015 Szerzők: Széll Zoltánné dr. Asztalos Zsuzsa Sorozatszerkesztő: Kökényesiné Pintér Ilona ISBN 978-963-638-481-4

Részletesebben

A/3. A JOGI SZEMÉLYEK JOGÁVAL ÉS A GAZDASÁGGAL KAPCSOLATOS JOGANYAG TÉTELEK ÉS AZ ELSAJÁTÍTANDÓ JOGANYAG

A/3. A JOGI SZEMÉLYEK JOGÁVAL ÉS A GAZDASÁGGAL KAPCSOLATOS JOGANYAG TÉTELEK ÉS AZ ELSAJÁTÍTANDÓ JOGANYAG A/3. A JOGI SZEMÉLYEK JOGÁVAL ÉS A GAZDASÁGGAL KAPCSOLATOS JOGANYAG TÉTELEK ÉS AZ ELSAJÁTÍTANDÓ JOGANYAG Az alábbi jogszabályok átfogó ismerete szükséges: - a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V.

Részletesebben

GYARAPODÁSI JEGYZÉK. Budapesti Gazdasági Főiskola Pénzügyi és Számviteli Kar Salgótarjáni Intézet Könyvtár SALGÓTARJÁN 2012

GYARAPODÁSI JEGYZÉK. Budapesti Gazdasági Főiskola Pénzügyi és Számviteli Kar Salgótarjáni Intézet Könyvtár SALGÓTARJÁN 2012 SALGÓTARJÁNI INTÉZET KÖNYVTÁR Budapesti Gazdasági Főiskola Pénzügyi és Számviteli Kar Salgótarjáni Intézet Könyvtár GYARAPODÁSI JEGYZÉK 2011 SALGÓTARJÁN 2012 Összeállította: Szilágyi Zoltánné 657 B69 Blumné

Részletesebben

Tantárgy összefoglaló

Tantárgy összefoglaló Tantárgy összefoglaló Tantárgy megnevezése Tantárgy képzési céljai Jogi ismeretek Cél: A hallgatók legyenek tudatában a jogszabályok (azok elérhetőségei) jelentőségének, szerepének és ismerjék meg: - a

Részletesebben

Számvitel mesterszak. Konszolidált beszámoló összeállítása és elemzése. Nappali tagozat. Tantárgyi útmutató

Számvitel mesterszak. Konszolidált beszámoló összeállítása és elemzése. Nappali tagozat. Tantárgyi útmutató Budapesti Gazdasági Főiskola Pénzügyi és Számviteli Főiskolai Kar Budapest Számvitel mesterszak Konszolidált beszámoló összeállítása és elemzése Nappali tagozat Tantárgyi útmutató 2014/2015. tanév 2. félév

Részletesebben

TANTÁRGYI PROGRAM 2011-12. tanév őszi félév

TANTÁRGYI PROGRAM 2011-12. tanév őszi félév TANTÁRGYI PROGRAM 2011-12. tanév őszi félév Tantárgy megnevezése: Tantárgy kódja: GAZDASÁGI JOG ÉS KÖZIGAZGATÁSTAN ALAPJAI GJKA1K0MEMT Kontaktórák száma: Elmélet: 3 Gyakorlat: 0 Összesen: 3 Vizsgajelleg:

Részletesebben

MKTB (MA) KÉPZÉS TÁRSADALOMBIZTOSÍTÁSI SZAKIRÁNY ZÁRÓVIZSGA TÉTELSOR június. Társadalombiztosítási nyugdíj

MKTB (MA) KÉPZÉS TÁRSADALOMBIZTOSÍTÁSI SZAKIRÁNY ZÁRÓVIZSGA TÉTELSOR június. Társadalombiztosítási nyugdíj Társadalombiztosítási nyugdíj 1. A nem társadalombiztosítási nyugdíjrendszer keretében járó nyugellátások kapcsolata a társadalombiztosítási nyugdíjtörvénnyel 2. Határolja el a társadalombiztosítási nyugdíjakat

Részletesebben

TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ. Gazdasági jog 2. tanulmányokhoz

TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ. Gazdasági jog 2. tanulmányokhoz I. évfolyam GM/PS szakirány BA TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ Gazdasági jog 2 tanulmányokhoz TÁVOKTATÁS 2014/15 tavaszi félév A KURZUS ALAPADATAI Tárgy megnevezése: Gazdasági jog 2 Tanszék: Közgazdasági Tanszéki Osztály

Részletesebben

ÉVFOLYAM TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ. II. évf. vállalkozás szervező. 2007/2008 I. félév. Távoktatási Központ

ÉVFOLYAM TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ. II. évf. vállalkozás szervező. 2007/2008 I. félév. Távoktatási Központ /fax: 222-4584 : 383-8491/172 Budapest 72. Pf.: 35. 1426 Távoktatási Központ ÉVFOLYAM II. évf. vállalkozás szervező TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ Bevezetés az EU tanulmányokba 2007/2008 I. félév 1 A Tantárgyi útmutató

Részletesebben

Pécsi Tudományegyetem Közgazdaságtudományi Kar

Pécsi Tudományegyetem Közgazdaságtudományi Kar Pécsi Tudományegyetem Közgazdaságtudományi Kar ENERGIAGAZDÁLKODÁSI MENEDZSER szakirányú továbbképzési szak Az Energiagazdálkodási menedzser képzés az energiagazdaságtan alapfogalmainak és a globális és

Részletesebben

C/3. MUNKAJOG ÉS TÁRSADALOMBIZTOSÍTÁSI JOG

C/3. MUNKAJOG ÉS TÁRSADALOMBIZTOSÍTÁSI JOG C/3. MUNKAJOG ÉS TÁRSADALOMBIZTOSÍTÁSI JOG TÉTELEK ÉS ELSAJÁTÍTANDÓ JOGANYAG MUNKAJOG A munka törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény (a továbbiakban: Mt.), a munka törvénykönyvéről szóló 2012. évi

Részletesebben

Pécsi Tudományegyetem Közgazdaságtudományi Kar

Pécsi Tudományegyetem Közgazdaságtudományi Kar Pécsi Tudományegyetem Közgazdaságtudományi Kar ÜZLETI TANÁCSADÓ szakirányú továbbképzési szak Az üzleti tanácsadás napjaink egyik kulcsfontosságú ágazata az üzleti szférában. A tercier szektor egyik elemeként

Részletesebben

MUNKÁJÁT SEGÍTŐ MUNKAKÖRBEN FOGLALKOZTATOTT MUNKAVÁLLALÓK KÖVETELMÉNYRENDSZERE, valamint EZEN MUNKAKÖRÖK BETÖLTÉSÉVEL KAPCSOLATOS ELJÁRÁSOK RENDJE

MUNKÁJÁT SEGÍTŐ MUNKAKÖRBEN FOGLALKOZTATOTT MUNKAVÁLLALÓK KÖVETELMÉNYRENDSZERE, valamint EZEN MUNKAKÖRÖK BETÖLTÉSÉVEL KAPCSOLATOS ELJÁRÁSOK RENDJE 3. verzió Az Óbudai Egyetem Szervezeti és Működési Szabályzata 2. melléklet Foglalkoztatási Követelményrendszer 2. függelék Az ÓBUDAI EGYETEMEN OKTATÓK, TUDOMÁNYOS KUTATÓK és TANÁROK MUNKÁJÁT SEGÍTŐ MUNKAKÖRBEN

Részletesebben

TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ. Számviteli Sajátosságok. tanulmányokhoz

TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ. Számviteli Sajátosságok. tanulmányokhoz III. évfolyam Számvitel szakirány BA TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ Számviteli Sajátosságok tanulmányokhoz TÁVOKTATÁS Tanév: 2014/2015. I. félév A KURZUS ALAPADATAI Tárgy megnevezése: Számviteli Sajátosságok Tanszék:

Részletesebben

TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ. Gazdasági jog alapjai II.

TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ. Gazdasági jog alapjai II. PSZK Távoktatási Központ / H-1149 Budapest, Buzogány utca 10-12. / 1426 Budapest Pf.:35 I. évfolyam II. félév TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ Gazdasági jog alapjai II. 2014/2015. II. félév 1 Tantárgyi útmutató Tantárgy

Részletesebben

TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ. Nonprofit számvitel. tanulmányokhoz

TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ. Nonprofit számvitel. tanulmányokhoz III. évfolyam Számvitel szakirány BA TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ Nonprofit számvitel tanulmányokhoz TÁVOKTATÁS Tanév (2014/2015) II. félév A KURZUS ALAPADATAI Tárgy megnevezése: Nonprofit számvitel Tanszék: Számvitel

Részletesebben

SZABÁLYZATMINTÁK KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK RÉSZÉRE

SZABÁLYZATMINTÁK KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK RÉSZÉRE GAZDÁLKODÁSI KÉZIKÖNYVEK SZABÁLYZATMINTÁK KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK RÉSZÉRE I. KÖTET Budapest, 2015 Szerzők: dr. Böszörményi Judit (I. fejezet) Kissné Horváth Marianna (IV., V. fejezet) Nagyné Véber Györgyi

Részletesebben

ÁROP 2.2.17 Új közszolgálati életpálya. Kérdőíves felmérés. A közszolgálati tisztviselők képesítési keretrendszerének felülvizsgálata

ÁROP 2.2.17 Új közszolgálati életpálya. Kérdőíves felmérés. A közszolgálati tisztviselők képesítési keretrendszerének felülvizsgálata ÁROP 2.2.17 Új közszolgálati életpálya Kérdőíves felmérés A közszolgálati tisztviselők képesítési keretrendszerének felülvizsgálata A felmérés céljai a jelenlegi közszolgálati tisztviselői állomány végzettségével,

Részletesebben

TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ. Számvitel alapjai. c. tárgy tanulmányozásához

TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ. Számvitel alapjai. c. tárgy tanulmányozásához SZÁMVITEL INTÉZETI TANSZÉK TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ Számvitel alapjai c. tárgy tanulmányozásához Felsőoktatási szakképzés Gazdaságinformatikus szak Levelező tagozat 2016/2017. tanév I. félév A tantárgy rövid

Részletesebben

TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ. A civil (nonprofit) szervezetek számviteli sajátosságai tantárgy tanulmányozásához. Nappali tagozat. 2013/2014. tanév II.

TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ. A civil (nonprofit) szervezetek számviteli sajátosságai tantárgy tanulmányozásához. Nappali tagozat. 2013/2014. tanév II. SZÁMVITELI TANSZÉK : 469-66-98 Budapest TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ A civil (nonprofit) szervezetek számviteli sajátosságai tantárgy tanulmányozásához Nappali tagozat 2013/2014. tanév II. félév A tárgy oktatásának

Részletesebben

Szakmai önéletrajz Pénzügyi és Számviteli Főiskola, Pénzintézet szakirány

Szakmai önéletrajz Pénzügyi és Számviteli Főiskola, Pénzintézet szakirány Szakmai önéletrajz Egyetemi/főiskolai tanulmányok: 1998-2003 Pénzügyi és Számviteli Főiskola, Pénzintézet szakirány záróvizsga 1999-2000 ELTE Állam- és Jogtudományi Kar Jogi Továbbképző Intézet európai

Részletesebben

1. téma. 2. kérdés: Ismertesse az Alaptörvény által a helyi közügyek körében nevesített helyi önkormányzati feladat- és hatásköröket!

1. téma. 2. kérdés: Ismertesse az Alaptörvény által a helyi közügyek körében nevesített helyi önkormányzati feladat- és hatásköröket! 1. téma 1.kérdés: Mutassa be a Helyi Önkormányzatok Európai Chartájának a helyi önkormányzatok tevékenységének állami felügyeletére vonatkozó rendelkezéseit, majd ismertesse a törvényességi ellenőrzés/felügyelet

Részletesebben

10 éve foglalkozom kis- és középvállalkozások tanácsadásával. Rendszeresen tartok előadást adóváltozásokról, az aktuális adójogszabályok

10 éve foglalkozom kis- és középvállalkozások tanácsadásával. Rendszeresen tartok előadást adóváltozásokról, az aktuális adójogszabályok Pénzügy Bemutatkozás Az OFA Kooperáció program pénzügyi szakértője vagyok. Végzettségemet tekintve gazdasági mérnök és mérlegképes könyvelő. Ezen kívül 2003-ban a BGF Pénzügyi és Számviteli Főiskolai Karán

Részletesebben

MUNKAÜGYI SZAKREFERENS

MUNKAÜGYI SZAKREFERENS MUNKAÜGYI SZAKREFERENS 340020 GAZDASÁGI ÉS IGAZGATÁSI KÉPESÍTÉSEK 1 KÉPZÉSI ALAPINFORMÁCIÓK A programba való bekapcsolódás feltételei: A programba való bekapcsolódáshoz középfokú végzettség szükséges,

Részletesebben

Tematika. a közigazgatási szakvizsga kötelező tantárgyának felkészítő tanfolyamához. 1. nap. A központi állami szervek rendszere

Tematika. a közigazgatási szakvizsga kötelező tantárgyának felkészítő tanfolyamához. 1. nap. A központi állami szervek rendszere Tematika a közigazgatási szakvizsga kötelező tantárgyának felkészítő tanfolyamához A képzés időpontja: 2012. október 2-4. és 10-11. helye: Győr-Moson-Sopron Megyei Intézményfenntartó Központ Díszterme

Részletesebben

5. napirendi pont. Csabdi Község Önkormányzat Képviselő-testületének szeptember 6-i rendkívüli ülésére

5. napirendi pont. Csabdi Község Önkormányzat Képviselő-testületének szeptember 6-i rendkívüli ülésére 5. napirendi pont ELŐTERJESZTÉS Csabdi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2016. szeptember 6-i rendkívüli ülésére Előterjesztés címe és tárgya: Csatlakozás a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati

Részletesebben

PÉNZÜGYI ÉS SZÁMVITELI FŐISKOLAI KAR PÉNZÜGYI INTÉZETI TANSZÉK TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ. Adók és támogatások

PÉNZÜGYI ÉS SZÁMVITELI FŐISKOLAI KAR PÉNZÜGYI INTÉZETI TANSZÉK TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ. Adók és támogatások PÉNZÜGYI ÉS SZÁMVITELI FŐISKOLAI KAR PÉNZÜGYI INTÉZETI TANSZÉK TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ Adók és támogatások Akkreditált Iskolarendszerű Felsőfokú Szakképzés Gazdálkodási menedzserasszisztens és projektmenedzser

Részletesebben

ADÓZÁSI KÉZIKÖNYVEK CAFETÉRIA Munkáltatói és kifizetői juttatások 2017-ben

ADÓZÁSI KÉZIKÖNYVEK CAFETÉRIA Munkáltatói és kifizetői juttatások 2017-ben ADÓZÁSI KÉZIKÖNYVEK CAFETÉRIA 2017 Munkáltatói és kifizetői juttatások 2017-ben Budapest, 2017 Szerző: Surányi Imréné ISBN 978-963-638-522-4 ISSN 2416-2310 (Tanácsadói könyvek) ISSN 1788-0165 (Adózási

Részletesebben

2017. ÉVI FOKOZATI VIZSGA TANANYAG

2017. ÉVI FOKOZATI VIZSGA TANANYAG 22. sz. melléklet a HHK/57-1/2017. nyt. számhoz 2017. ÉVI FOKOZATI VIZSGA TANANYAG a honvédek jogállásáról szóló 2012. évi CCV. törvény egyes rendelkezéseinek végrehajtásáról szóló 9/2013. (VIII. 12.)

Részletesebben

TEMATIKA Államháztartástan 2. Pénzügyi Jog és Közmenedzsment Tanszék

TEMATIKA Államháztartástan 2. Pénzügyi Jog és Közmenedzsment Tanszék TEMATIKA Államháztartástan 2. Pénzügyi Jog és Közmenedzsment Tanszék Tárgy neve: Államháztartástan 2. Szak: IGAZGATÁSSZERVEZŐ Tárgy besorolása: kötelező Kreditértéke: 3 Helye a mintatantervben: BA III.

Részletesebben

Jeney Petra. Évfolyamdolgozat témák

Jeney Petra. Évfolyamdolgozat témák Az ELTE ÁJK Nemzetközi jogi tanszék oktatói által fogadott évfolyam- és szakdolgozati témák (ellenkező jelzés hiányában más témák is szóba kerülhetnek, egyéni konzultáció után) Jeney Petra Évfolyamdolgozat

Részletesebben

Gazdasági jog alapjai

Gazdasági jog alapjai I. évfolyam TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ Gazdasági jog alapjai 2013/2014. I. félév TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ Tantárgy megnevezése Gazdasági jog I. Tantárgy jellege/típusa: Egységes üzleti alapozó modul Kontaktórák száma:

Részletesebben

2016/2017. tanév I. (őszi) félév. Neptun kódja: JK 10201M (régi KÖZIGAZGATÁSI JOG 1.

2016/2017. tanév I. (őszi) félév. Neptun kódja: JK 10201M (régi KÖZIGAZGATÁSI JOG 1. TEMATIKA ÉS KÖVETELMÉNYRENDSZER 2016/2017. tanév I. (őszi) félév TANTÁRGY NEVE Neptun kódja: JK 10201M (régi KÖZIGAZGATÁSI JOG 1. hálóterv szerint JK 10201) Társfeltétele: JK 10101 Helye a mintatantervben:

Részletesebben

Jászivány Község Önkormányzata évi belső ellenőrzési terve

Jászivány Község Önkormányzata évi belső ellenőrzési terve Jászivány Község Önkormányzata 2016. évi belső ellenőrzési terve Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Áht.) 61. -a szerint az államháztartási kontrollok célja az államháztartás

Részletesebben

TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ. Hitelintézeti számvitel

TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ. Hitelintézeti számvitel IV. évfolyam Pénzügyi és számvitel szak Számvitel szakirány BA TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ Hitelintézeti számvitel tanulmányokhoz TÁVOKTATÁS Tanév (2014/2015) II. félév A KURZUS ALAPADATAI Tárgy megnevezése: Hitelintézeti

Részletesebben

MUNKAÜGYI ÉS TÁRSADALOM- BIZTOSÍTÁSI IGAZGATÁSI BA KÉPZÉS

MUNKAÜGYI ÉS TÁRSADALOM- BIZTOSÍTÁSI IGAZGATÁSI BA KÉPZÉS MUNKAÜGYI ÉS TÁRSADALOM- BIZTOSÍTÁSI IGAZGATÁSI BA KÉPZÉS TANTERVI TÁJÉKOZTATÓ Az ELTE Állam- és Jogtudományi Karán a Munkaügyi és társadalombiztosítási igazgatási BA képzés 2006/2007. tanévben indult

Részletesebben

Az Emberi Erőforrások Minisztériuma irányítása alá tartozó költségvetési szerv alapító okirata

Az Emberi Erőforrások Minisztériuma irányítása alá tartozó költségvetési szerv alapító okirata HIVATALOS ÉRTESÍTŐ 2013. évi 57. szám 20401 Az Emberi Erőforrások Minisztériuma irányítása alá tartozó költségvetési szerv alapító okirata Az Oktatási Hivatal Alapító Okirata (a módosításokkal egységes

Részletesebben

Stratégiai és üzleti tervezés

Stratégiai és üzleti tervezés PSZK Távoktatási Központ / H-1149 Budapest, Buzogány utca 10-12. / 1426 Budapest Pf.:35 IV. évfolyam Gazdálkodás és menedzsment TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ Stratégiai és üzleti tervezés 2013/2014. I. félév Tantárgy

Részletesebben

BEREKFÜRDŐ KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT 5309 Berekfürdő, Berek tér 15. Tel/Fax: 59/ E L Ő T E R J E S Z T É S

BEREKFÜRDŐ KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT 5309 Berekfürdő, Berek tér 15. Tel/Fax: 59/ E L Ő T E R J E S Z T É S BEREKFÜRDŐ KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT 5309 Berekfürdő, Berek tér 15. Tel/Fax: 59/519-002. E-mail: berekf.hivatal@mail.datanet.hu E L Ő T E R J E S Z T É S a Berekfürdő Községi Önkormányzat Képviselő-testületének

Részletesebben

A közszolgálati továbbképzés és vezetőképzés programjainak követelményrendszere a 2013. (átmeneti) évi tervezéshez

A közszolgálati továbbképzés és vezetőképzés programjainak követelményrendszere a 2013. (átmeneti) évi tervezéshez A közszolgálati továbbképzés és vezetőképzés programjainak követelményrendszere a 2013. (átmeneti) évi tervezéshez Nemzeti Közszolgálati Egyetem 2013. január 1 Bevezető A közszolgálati tisztviselők továbbképzéséről

Részletesebben

MBI Kft. Panaszkezelési és fogyasztóvédelmi szabályzata

MBI Kft. Panaszkezelési és fogyasztóvédelmi szabályzata MBI Kft. Panaszkezelési és fogyasztóvédelmi szabályzata Elfogadva: 1/2015. ügyvezetői határozattal Hatályba lépés napja: 2015. január 01. 1 TARTALOM 1. PREAMBULUM 3 2. DEFINÍCIÓK 4 3. PANASZOK TÍPUSAI

Részletesebben

Cégcsoportunk ezt a segítséget kínálja ügyfeleinek.

Cégcsoportunk ezt a segítséget kínálja ügyfeleinek. WTS Klient. A híd. Tartalomjegyzék WTS Klient csoport 2 WTS Alliance 3 Munkatársak 4 Szolgáltatások 6 Adótanácsadás 7 Jogi tanácsadás 8 Könyvelés 9 Bérszámfejtés 10 Egyéb számviteli tanácsadás 11 Kiadványok

Részletesebben

Konszolidált éves beszámoló összeállítása és elemzése

Konszolidált éves beszámoló összeállítása és elemzése SZÁMVITEL INTÉZETI TANSZÉK Levelező tagozat SZÁMVITEL MESTERSZAK Konszolidált éves beszámoló összeállítása és elemzése Tantárgyi útmutató 2015/2016. tanév 2. félév Tantárgy megnevezése: Konszolidált beszámoló

Részletesebben

ADÓZÁS Budapest, 2008

ADÓZÁS Budapest, 2008 ADÓZÁS Budapest, 2008 Szerző: Sztanó Imréné dr. Alkotó szerkesztő: Dr. Sugár Katalin Lektor: Dr. Bokor Pál ISBN 978 963 638 280 3 ISSN 1789-5103 Kiadja a SALDO Pénzügyi Tanácsadó és Informatikai Zrt. Felelős

Részletesebben

FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ. a 2012/2013. tanévre. Mesterképzések. (nappali és levelező tagozat)

FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ. a 2012/2013. tanévre. Mesterképzések. (nappali és levelező tagozat) FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ a 2012/2013. tanévre Mesterképzések (nappali és levelező tagozat) Budapest, 2011. november Budapesti Gazdasági Főiskola TARTALOMJEGYZÉK MSc/MA képzés bemutatása karonként nappali

Részletesebben

TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ. Hitelintézeti számvitel. Pénzügy Számvitel szak. 2014/2015. II. félév

TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ. Hitelintézeti számvitel. Pénzügy Számvitel szak. 2014/2015. II. félév PÉNZÜGYI ÉS SZÁMVITELI FŐISKOLAI KAR- TÁVOKTATÁSI KÖZPONT COLLEGE OF FINANCE AND ACCOUNTANCY- CENTER OF DISTANCE LEARNING 1149 BUDAPEST, BUZOGÁNY U. 10-12. / FAX: 06-1-222-4584 : 06-1-469-6672 III. évfolyam

Részletesebben

TEMATIKA 2011/2012. tanév I. (őszi) félév. Munka- és szociális jog 3. Agrárjogi, Környezetjogi és Munkajogi Tanszék

TEMATIKA 2011/2012. tanév I. (őszi) félév. Munka- és szociális jog 3. Agrárjogi, Környezetjogi és Munkajogi Tanszék TEMATIKA 2011/2012. tanév I. (őszi) félév Munka- és szociális jog 3. Agrárjogi, Környezetjogi és Munkajogi Tanszék Tárgy neve: Munka- és szociális jog 3. Szak: jogász Neptun-kódja: 30703 Helye a mintatantervben:

Részletesebben

10/2015. ATÁRNOKI POLGÁRMESTERI HIVATAL HIVATALOS HONLAPJÁNAK KÖZZÉTÉTELI SZABÁLYZATA

10/2015. ATÁRNOKI POLGÁRMESTERI HIVATAL HIVATALOS HONLAPJÁNAK KÖZZÉTÉTELI SZABÁLYZATA 10/2015. ATÁRNOKI POLGÁRMESTERI HIVATAL HIVATALOS HONLAPJÁNAK KÖZZÉTÉTELI SZABÁLYZATA 1 I. A Polgármesteri Hivatal (továbbiakban: Hivatal) honlapjának működtetéséhez kapcsolódó feladatok és felelőségi

Részletesebben

Előterjesztés Felsőlajos Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. április 21-i ülésére

Előterjesztés Felsőlajos Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. április 21-i ülésére 3. Előterjesztés Felsőlajos Község Önkormányzata Képviselő-testületének 205. április 2-i ülésére Tárgy: A Lajosmizsei Közös Önkormányzati Hivatal módosító alapító okirata és az egységes szerkezetű alapító

Részletesebben

Rendelet hatálya 1. Illetménykiegészítés, képzettségi pótlék 2.

Rendelet hatálya 1. Illetménykiegészítés, képzettségi pótlék 2. Tiszasziget Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2015. (II.13.) önkormányzati rendelete a közös önkormányzati hivatal köztisztviselőit megillető juttatásokról, támogatásokról Tiszasziget Község

Részletesebben

Újhartyán Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. december 11-i ülésére 2. napirend: Göndörné Frajka Gabriella jegyző

Újhartyán Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. december 11-i ülésére 2. napirend: Göndörné Frajka Gabriella jegyző 1 E L Ő T E R J E S Z T É S Újhartyán Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. december 11-i ülésére 2. napirend: Tárgy: Köztisztviselők közszolgálati jogviszonyának egyes kérdéseiről szóló rendelet

Részletesebben

AZ EURÓPAI UNIÓRÓL SZÓLÓ SZERZŐDÉS ÉS AZ EURÓPAI UNIÓ MŰKÖDÉSÉRŐL SZÓLÓ SZERZŐDÉS

AZ EURÓPAI UNIÓRÓL SZÓLÓ SZERZŐDÉS ÉS AZ EURÓPAI UNIÓ MŰKÖDÉSÉRŐL SZÓLÓ SZERZŐDÉS AZ EURÓPAI UNIÓRÓL SZÓLÓ SZERZŐDÉS ÉS AZ EURÓPAI UNIÓ MŰKÖDÉSÉRŐL SZÓLÓ SZERZŐDÉS P a t r o c i n i u m - k i a d v á n y W e r b ő c z y - s o r o z a t Károli Gáspár Református Egyetem Állam- és Jogtudományi

Részletesebben

Vezetői és humán számvitel

Vezetői és humán számvitel SZÁMVITEL INTÉZETI TANSZÉK Emberi erőforrások felsőoktatási szakképzés (I.) ÉVFOLYAM TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ LEVELEZŐ TAGOZAT Vezetői és humán számvitel c. tárgy tanulmányozásához 2016/2017. tanév II. félév

Részletesebben

AJÁNLOTT SZAKDOLGOZATI TÉMAKÖRÖK. Pénzügy - Számvitel szak részére (2012/13. Tanévre)

AJÁNLOTT SZAKDOLGOZATI TÉMAKÖRÖK. Pénzügy - Számvitel szak részére (2012/13. Tanévre) AJÁNLOTT SZAKDOLGOZATI TÉMAKÖRÖK Pénzügy - Számvitel szak részére (2012/13. Tanévre) Közgazdasági, Pénzügyi és Menedzsment Tanszék: Detkiné Viola Erzsébet főiskolai docens 1. Digitális pénzügyek. Hagyományos

Részletesebben

1. A cégbejegyzési eljárás és a cégnyilvántartás egyes kérdéseiről szóló 21/2006. (V. 18.) IM rendelet módosítása

1. A cégbejegyzési eljárás és a cégnyilvántartás egyes kérdéseiről szóló 21/2006. (V. 18.) IM rendelet módosítása Az igazságügyi miniszter 39/2015. (XII. 21.) IM rendelete az egyes cégjogi tárgyú miniszteri rendeletek módosításáról M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2015. évi 200. szám A cégnyilvánosságról, a bírósági cégeljárásról

Részletesebben

Társadalomismeret és jelenismeret

Társadalomismeret és jelenismeret Társadalomismeret és jelenismeret I. A társadalmi szabályok ( 2 ): 1. Ismertesse a társadalmi együttélés alapvető szabályait, eredetüket és rendeltetésüket! 2. Mutassa be a hagyomány szerepét a társadalom

Részletesebben

TARTALOMJEGYZÉK EL SZÓ...9 HIVATKOZOTT JOGSZABÁLYOK...10

TARTALOMJEGYZÉK EL SZÓ...9 HIVATKOZOTT JOGSZABÁLYOK...10 TARTALOMJEGYZÉK EL SZÓ...9 HIVATKOZOTT JOGSZABÁLYOK...10 I. 2014. ÉVI LXXVI. TÖRVÉNY A TUDOMÁNYOS KUTATÁSRÓL, FEJLESZTÉSR L ÉS INNOVÁCIÓRÓL...11 AZ INNOVÁCIÓS JÁRULÉK...11 II. 1991. ÉVI LXXXII. TÖRVÉNY

Részletesebben

MÉRLEGKÉPES KÖNYVELŐ

MÉRLEGKÉPES KÖNYVELŐ ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN NYILVÁNTARTOTT MÉRLEGKÉPES KÖNYVELŐ (OKJ 54 344 02 0000 00 00) ADOSZT tagoknak 1 KÉPZÉSI ALAPINFORMÁCIÓK A képzésbe való bekapcsolódás feltételei: A Nemzetgazdasági Minisztérium

Részletesebben

A Kormány. /2016. (..) Korm. rendelete

A Kormány. /2016. (..) Korm. rendelete TERVEZET! A Kormány /2016. (..) Korm. rendelete a közszolgálati tisztviselők képesítési előírásairól szóló 29/2012. (III. 7.) Korm. rendelet, valamint a közszolgálati tisztviselők továbbképzéséről szóló

Részletesebben