A NYUGAT-DUNÁNTÚLI RÉGIÓ KIS- ÉS KÖZÉPVÁLLALKOZÁSAI SZÁMÁRA ÚJ INNOVÁCIÓS SZOLGÁLTATÁSOK BEVEZETÉSÉNEK ÉS FEJLESZTÉSÉNEK PROGRAMJA

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "A NYUGAT-DUNÁNTÚLI RÉGIÓ KIS- ÉS KÖZÉPVÁLLALKOZÁSAI SZÁMÁRA ÚJ INNOVÁCIÓS SZOLGÁLTATÁSOK BEVEZETÉSÉNEK ÉS FEJLESZTÉSÉNEK PROGRAMJA"

Átírás

1 A NYUGAT-DUNÁNTÚLI RÉGIÓ KIS- ÉS KÖZÉPVÁLLALKOZÁSAI SZÁMÁRA ÚJ INNOVÁCIÓS SZOLGÁLTATÁSOK BEVEZETÉSÉNEK ÉS FEJLESZTÉSÉNEK PROGRAMJA Innovációs tevékenységet segítő szolgáltatásokat leíró tanulmány Összeállította: Bükiné Foki Ariel december v0.8 1/92

2 Tartalomjegyzék Bevezetés... 3 Innovációs tevékenységet segítő szolgáltatások szükségessége. 3 Célkitűzései 4 Társadalmi és gazdasági keretei.. 6 Helyzetelemzés.. 8 A régió ipari parkjai és az általuk kínált szolgáltatások. 9 A régió klaszterei és az általuk kínált szolgáltatások. 14 Tudásközpontok helyzete és általuk nyújtott szolgáltatások 16 A régió további szereplői az innováció területén 17 Pénzügyi eszközök a régióban. 17 A vállalkozások innovációs potenciálja. 17 Innovációs tevékenységet segítő szolgáltatások leírása.. 22 Folyamat (szolgáltatás nyújtása).. 22 Egyes szolgáltatások tartalma.. 42 Összegzés december v0.8 2/92

3 1. Bevezetés A Nemzeti Kutatási és Technológiai Hivatal (NKTH), a Kutatás-fejlesztési Pályázati és Kutatáshasznosítási Iroda és a Nyugat-dunántúli Regionális Innovációs Ügynökség évben Baross Gábor Program keretében azzal bízta meg a Nyugat-Pannon Régió Pályázati Tanácsadóinak és Projektmenedzserinek Egyesületét, hogy a Nyugatdunántúli régió mikro-, kis- és középvállalkozásaink innovációs potenciálját felmérve, kidolgozza a szükséges innovációs szolgáltatások körét és nyújtson innovációs szolgáltatásokat. Tanulmányunk az innovációs szolgáltatások körének kidolgozását és a szolgáltatások nyújtásának szabályozását tartalmazza Innovációs tevékenységet segítő szolgáltatások szükségessége A KKV-k innovációs tevékenységének erősítése olyan összetett folyamatnak tekinthető, melynek tanulási, véleményformálási, azaz humán vonatkozású összetevői sem elhanyagolható súlyúak. Fontos feladatot jelent az eddigi gyakorlathoz képest újdonságnak tekinthető innovációs tevékenység fontosságának felismerése/felismertetése, annak elfogadására irányuló motiváció kialakítása. Ezt a feladatot a változásközvetítő segíti, aki az újdonsággal kapcsolatos döntéseket igyekszik megfelelő irányba befolyásolni. Ilyen változásközvetítő szerepre kíván vállalkozni egyesületünk is. Magyarországon a II. Nemzeti Fejlesztési Terv előkészítésekor kijelölték, hogy mely iparágak, ágazatok jelentik majd a húzóágazatokat. A technológia jelenlegi fejlődési sebességét figyelembe véve azonban egészen új iparágak, ma még nem ismert tevékenységek válhatnak rövid időn belül húzó ágazatokká, miközben gyorsan elavulhatnak a ma látványos fejlődést ígérő területek. A cégek ágazati és méret-sajátosságai ellenére sok a közös vonás a működési feltételekben. Bár a feldolgozás során az egyik legfontosabb szempont volt az egyes jellemzők vállalati nagyság szerinti vizsgálata, nagyon sok kérdésnél nem találtunk releváns eltérést a különböző méretű vállalkozások között. Az innovációs tevékenységet segítő szolgáltatásokra való igény fogalmazódik meg saját felmérésünk eredményei alapján, illetve a Nyugat-Dunántúlon 2005, 2006 és 2007 években folytatott felmérésekben. Az innovációs tevékenységet segítő szolgáltatásokat szélesebb körben értelmezve a fent említett felmérés az alábbiakat állapította meg: Az innovációs tevékenységek skálájának legfontosabb elemét a gépek, felszerelések és szoftverek vásárlása jelenti. A vállalkozások 80 % beszámolt ilyen jellegű beszerzésekről. Ezzel párhuzamosan 60 %-uknál markáns elemet képvisel a képzés is, amely a szükséges humán tőke bevonását, kitermelését jelenti ebben az összefüggésben. A cégnél elérhető tudásbázis növelés is lényeges szerepet kap (53 % az igen válaszok aránya). Több mint 40 %-uk pedig a piackutatási és marketing kiadásokat is elengedhetetlennek tartja a bevezetési fázisban. (2006. évi felmérés) december v0.8 3/92

4 Az innovációs tevékenységet segítő szolgáltatásokat szűkebb körben értelmezve a fent említett felmérés az alábbiakat állapította meg: A Nyugat-Dunántúli régió vállalatai közül legtöbben a termékminősítést (41,6%), majd a termékvizsgálat (34,2 %) szolgáltatást vennék igénybe. A harmadik helyen a piackutatás áll, a maga 32,9 %-ával. (2007. évi felmérés) A fenti adatok elemzése során megállapítottuk, hogy az innovációs tevékenységet segítő szolgáltatások szükségesek, ugyanakkor a szolgáltatások köre rendkívül dinamikusan változik. Innovációs tevékenységet segítő szolgáltatások felmérésére, figyelemmel kísérésére és elemzésére minden évben szükség van Innovációs tevékenységet segítő szolgáltatások célkitűzései A projekt célja az, hogy egy olyan eszközt, egy olyan komplex szolgáltatási struktúrát hozzunk létre, amely elősegíti a kis- és középvállalkozások (KKV-k) technológiai fejlődését, elősegíti a KKV-knak a Nyugat-Dunántúlon, illetőleg általában Magyarországon elérhető tudásbázisokkal (technológiai és üzletviteli tanácsadókkal) való kapcsolatainak erősítését és (elsősorban csúcstechnológiai) gyártóhelyi kapacitások KKV-k általi felhasználását, a technológiai információ és a szolgáltatással kapcsolatos információ terjesztését, illetőleg az innováció fontossága tudatosítását. Az országban ma minden vállalkozás számára elérhető a vállalkozásfejlesztési tanácsadás, ha megfizeti és még támogatást is lehet hozzá kapni. A technológiai tanácsadás részaránya azonban ma nagyon alacsony a kis- és középvállalkozók által igénybevett tanácsadások között. A technológiai tudás terjesztése igen fontos eleme a kis- és középvállalkozások innovációs tevékenysége élénkítésének. A technológiai ismeretek szükségesek mind a technológiai innováció iránti igény felkeltéséhez, mind a termelékenység javítására alkalmazható lehetőségek kihasználásához. Innovációról beszélünk, tehát definiáljuk az innovációt. Az OECD definíciója azt mondja: Innováció egy új termék, egy új gyártási eljárás kidolgozása, és annak a gazdaságban történő hasznosítása, de innováció az új szervezési módszerek kidolgozása és bevezetése is. Tehát innováció minden olyan változtatás, ami a vállalkozások működésének a hatékonyságát elő tudja segíteni. A tudásalapú gazdaság alapvető jellemzője az, hogy a létező tudás felhasználásával olyan hozzáadott értéket teremtsünk, ami extraprofitot tud produkálni, és ezzel ösztönzi a gazdaság haladását. A gazdaság folyamatos növekedését csak a folyamatos innováció tudja biztosítani. Mivel a világpiacnak rajtunk kívül sok más szereplője is van, akik szintén a folyamatos innovációval kívánják előmozdítani a gazdaság haladását, és ha nem követjük őket, akkor lemaradás és nem prosperitás lesz a vége. A folyamatos innovációhoz biztosítanunk kell azt, hogy az elérhető, a mai kornak megfelelő tudás jelen legyen a gazdaság minden szereplőjénél. A tudás birtokosai nem mindig tudják, hogy tudásukat hol lehet a gazdaságban hasznosítani, ezért kell a vállalkozók tudásigényét megfelelően megfogalmazni és a megfelelő tudásforrásokhoz eljuttatni. A tudástranszfert megfelelően kell támogatni, december v0.8 4/92

5 olyan értelemben, hogy a tudás gazdasági hasznosításának legyen meg a tudás birtokosa oldalán is a megfelelő anyagi ösztönzése. A kis- és középvállalkozások innovatív tevékenysége nagyobb kockázatvállalást jelent, mint a nagyvállalatok esetén, ugyanakkor az egyszerűbb döntéshozatali mechanizmus miatti rugalmasabb reagálási képesség a piac mozgásaira egyidejűleg határozza meg ezt. A KKV-knak lényegesen kisebbek a lehetőségei a saját kutatás és fejlesztés területén. Ugyanakkor a gazdaság termelésének egy jelentős részét a mikro-, kis- és középvállalkozások adják, tehát az innovációnak a KKV-k esetében is igen nagy a jelentősége. A KKV-k általában nem rendelkeznek annyi emberrel és akkora anyagi erővel, hogy az általuk művelt technológiai területen minden ismeretet felhalmozzanak, viszont előnyük az, hogy gyorsabb, egyszerűbb a döntéshozatal, nem kell nagy adminisztráción keresztül eljutni hozzá. A tudásbázis hasznosítását több csatornán lehet elképzelni. Az egyik ún. lineáris modell, amikor egy kutatóintézetben vagy egy feltaláló által kidolgozott ötlet fejlesztését végigvisszük a termékig és a kész terméket a piacra juttatjuk. A másik módja viszont az, hogy az adott technológiai, vagy vállalkozásmenedzselési területen felhalmozott tudást eljuttatjuk oda, ahol ez a tudás gazdasági eredményt hozhat. A tudás hordozóit összehozzuk azokkal, akiknek erre a tudásra szükségük van. Ez azt jelenti, hogy itt a vállalkozások szempontjából külső szakértőket is figyelembe kell venni. Projektünk során megvizsgáltuk, hogy a tudás hogy helyezkedik el, hogyan képzelhető el a tudásáramlás. Az ötlet piacéretté fejlesztése és a piacra juttatása folyamatának szereplői a következők: a kutató, vagy a feltaláló (az ötletgazda), majd az ötlet kidolgozója, a technológiai fejlesztő, aki a legtöbb esetben azonos a kutatóval vagy feltalálóval a KKV-k a pénzügyi partnerek, és kell a szereplőket összekötő kapcsolatteremtő, a hídképző intézmény. A kisebb-nagyobb hídképző intézmények: inkubátorházak, innovációs és technológiai parkok, üzleti és innovációs központok a Nyugat-Dunántúlon is jelen vannak és segíthetnek, segítenek az ipar és általában a K+F tevékenység, a vállalkozások és a tudásforrások közötti kapcsolatok kialakításában. A felmérések azonban azt bizonyítják, hogy a KKV-k által igényelt kutatás ma még kicsi. Ezt tehát egy keresletvezérelt innovációt szeretnénk komplex szolgáltatási struktúrákkal megerősíteni. Ennek a keresletvezérelt innovációnak a jelentősége európai kutatások szerint igen jelentős, a gazdaságnak az ilyen jellegű intenzív technológia transzfer nagyobb növekedést biztosít, nagyobb hasznot hoz rövidtávon, mint a lineáris innovációs modell alapján megvalósuló fejlesztések, mivel ezzel a technológia transzferrel szélesebb körben hasznosulhat a technológia. A lineáris modell alapján megvalósuló fejlesztések a későbbi jövőben hoznak nagy hasznot. A koncepciónk az volt, hogy hozzunk létre egy olyan konstrukciót, amely hatékonyan tudja felkínálni az elérhető szakértelmet a KKV-knak. Ehhez összeállítottunk egy szakértői csapatot, amelynek tagjai hajlamosak és tudnak is a KKV-k számára hasznos technológiai, pénzügyi és vállalkozásfejlesztési tanácsokat adni, és kínáljuk fel ezt a szolgáltatást olyan módon, hogy a KKV-k hozzá tudjanak férni. A szolgáltatás felkínálásának egyik, és általunk preferált módja az, hogy létrehoztunk az internet alapú tanácsadást. Azon vállalkozók számára, akik még nem eléggé járatosak az internet kezelésében, Egyesületünk székhelyén folyamatos ügyfélszolgálatot tartunk, ahol várjuk december v0.8 5/92

6 őket személyesen, illetve az ügyfélszolgálati munkatárs a telefonon érkező megkereséseket is rögzíti, majd a tanácsadás témájának megfelelően szakértőt javasol. Az internet alapú tanácsadás egy szakértői csapaton alapul. Az internetes kommunikációs felület lényegét a mögötte lévő szakértők adják, őket elérhetővé tudjuk tenni a KKV-k részére az előbb említett módon: aki közvetlenül az interneten tud kapcsolatot teremteni, az kérdését ezen a módon tudja feltenni, aki nem annak kérdésének rögzítésében az ügyfélszolgálatos munkatársunk segít. A kérdésre a választ, illetve a tanácsadást a megfelelő szakembertől kapja meg. Tehát a konkrét technológiai, pénzügyi vagy vállalkozásfejlesztési szaktanácsot a szakértőtől kapja meg. A projekt keretében létrehozott honlap funkciója az, hogy megkönnyítse a KKV-k és a korszerű technológiák, a pénzügyi és a vállalkozási területeken a vállalkozókat segíteni képes szakértők kapcsolatainak kialakítását, szolgáltatásaival segítse elő a KKV-k technológiai fejlődését, a KKV-knak a Nyugat-Dunántúlon, illetőleg Magyarországon elérhető tudásbázisokkal (kutatóhelyekkel, egyetemekkel, technológiai és üzletviteli tanácsadókkal) való kapcsolatainak erősítését, a szabad laboratóriumi és (elsősorban csúcstechnológiai) gyártóhelyi kapacitások KKV-k általi felhasználását, a technológiai információ és a szolgáltatással kapcsolatos információ terjesztését. A tanácsadási tevékenységen kívül a honlap további funkciója egy virtuális vállalkozói közösség létrehozása. A virtuális vállalkozói közösséget azoknak a vállalkozásoknak a vezetői és munkatársai alkotják, akik részt vettek képzéseinken, illetve igénybe vették tanácsadói szolgáltatásunkat. Regisztrációs bejelentkezés után lehetőséget biztosítunk számukra, hogy honlapunkon elhelyezhessék saját cégük elérhetőségi adatait, termékeik vagy szolgáltatásaik jellemzőit. Ilyen módon létrehozunk egy olyan virtuális közösséget, amelynek tagjai láthatják az egymástól származó információkat, saját adataikat karbantarthatják és ugyanakkor tanácsot kaphatnak a szakértői csapattól. Ez alkalmat ad arra is, hogy együttműködés alakulhasson ki a partnerek között. A honlapon folyamatosan közöljük a legújabb technológiai eredményekről szóló híreket Az innovációs tevékenységet segítő szolgáltatások társadalmi és gazdasági keretei A regionális innovációs rendszerek kialakulásának legfontosabb tényezője a regionális innovációs potenciál. Az innovációs rendszerek felfogása szerint mindazon területi szereplőket és tényezőket az innovációs potenciál részének tekinthetjük, amelyek meghatározzák, támogatják vagy akár gátolják az innovációk létrejöttét és terjedését. Az innovációs rendszer ebből következőleg nemcsak a technológiai kínálat elemeinek tartott egyetemeket, kutatóintézeteket és az innovációs vállalkozásokat, azok tevékenységét, valamint a közöttük kialakuló kapcsolatokat foglalja magában. A tudást, technológiai ismereteket előállító szakmai műhelyekben, közösségeken kívül idesoroljuk az innovációs szolgáltatásokat, a különböző hídképző és transzfer szervezeteket, illetve a régió új vállalkozások létrejöttét támogató környezetét, de még a politikákat (elsősorban gazdaság- és területfejlesztési politikát) is december v0.8 6/92

7 Mindezen elemek lényegesek és az esetek többségében elengedhetetlenek ugyanis az új tudás, technológiák előállításától számított, majd a termékek, szolgáltatások formájában testet öltő innovációk piaci sikeréhez. A regionális innovációs potenciál intenzív hasznosítása ebből következően az erőforrások (a vállalati K+F, az ipari és kutatóintézeti találmányok) aktiválásával és az innovációs faktorok egymás közötti interakciói segítségével valósul meg. A regionális innovációs rendszerek alapját elsősorban a régió gazdaságát meghatározó ágazatokhoz, ipari klaszterekhez tartozó vállalkozások alkotják. A rendszer bázisát képező vállalkozások K+F tevékenységét, K+F beruházásait alapvetően meghatározza, de mindenképpen befolyásolja kapcsolatrendszerük, a vevőikhez, szállítóikhoz, de még versenytársaikhoz fűződő viszonyuk is. A gazdasági szervezetek számos hálózatnak (beszállítói, kooperációs, információs hálózatnak, különféle vállalkozókat tömörítő szervezeteknek és egyesületeknek) az alkotóelemei, amelyek egyrészt kötődnek a székhelyüket/ telephelyüket jelentő régióhoz, másrészt pedig sok szállal kapcsolódnak a nemzet-, illetve a világgazdasághoz. A hálózatokhoz való tartozás például az információs és a hálózat tagjai között létrejövő interakciók, valamint a külső környezettel szembeni közös érdekérvényesítő képesség szempontjából lényeges. A vállalkozások hasznosítják a tudást létrehozó kutatóintézetek, K+F szervezetek, laboratóriumok, egyetemek kutatási eredményeit is, folytassanak azok alap- vagy alkalmazott kutatást, kísérleti fejlesztést. Ki kell emelni, hogy ezek az intézmények csak akkor hatékonyak, ha képesek a vállalkozások keresletét kielégíteni, azokkal együttműködni. Ez a megállapítás azonban nem zárja ki a koprodukciót szükségszerűségét az együttműködésbe kerülő partnerek között, kiváltképpen a radikális innovációk esetében. A munkaerő képzettségi színvonalának meghatározó szerepe van, ami nem csupán a K+F személyzet, hanem tágabb értelemben a termelésben, a menedzsmentben és a vállalkozások más funkcionális területén dolgozók képzettségét jelenti. Az innovációs szolgáltatások, a technológia- és tudástranszfer szervezetek, az általuk közvetített ismeretek, információk, valamint képzéseik segítségével, egyfajta katalizátorként működnek közre az innováció megvalósításában. Idekapcsolódik a tovább- és átképzési intézményrendszer minősége is, főképpen akkor, ha figyelembe vesszük az élethosszig tartó tanulás iránt jelentkező igényeket. Itt kell megemlíteni a pénzügyi intézmények szerepét is, hiszen az innováció finanszírozásában elsősorban az Egyesült Államokban és Nagy-Britanniában jelentős szerepet betöltő vállalkozói tőke nagyban hozzájárult a sikeres csúcstechnológiai térségek dinamikus fejlődéséhez. A regionális innovációs rendszer fontos eleme továbbá a regionális környezet, ami keretet ad az innovációk létrejöttéhez. Az utóbbi évek innovatív vállalkozásai sikeréhez nagyban hozzájárultak olyan tényezők is, mint a lakókörnyezet minősége, a képzettségi színvonal, a munkakultúra és a vállalkozásokat támogató intézményrendszerek: pl. vállalkozói inkubátorházak, tudományos parkok, technológiai transzfer szervezetek és ügynökségek. Ezen szervezetek fontos szerepet játszanak az információ továbbításában, és a regionális gazdaság egyes szereplői számára (KKV-k, december v0.8 7/92

8 kezdővállalkozások) technikai segítséget nyújtanak az innovációs folyamat során fellépő problémák leküzdésében. A politikák szintén jelentősen hozzájárulhatnak a regionális innovációs potenciál növeléséhez. A korábbi kínálatorientált intézkedéseket és intézménytípusokat felváltó kereslet- illetve innováció orientált regionális gazdaságpolitika termékeny bázisa lehet a régiók sikerének. Ehhez testre kell szabni az egyes országok és régiók adottságaihoz, lehetőségeihez igazodó keretrendszert. A politika eszköztára az utóbbi évtizedekben jelentősen bővült, amelynek egyik szegmensét jelentik a magyarországi régiókban is kidolgozott regionális innovációs stratégiák. 2. Helyzetelemzés A primer helyzetfeltárás alapján kijelenthető, hogy a régióban az üzleti szolgáltatások szektor fejlődése az utóbbi években dinamikus, de a szektor fejlődése számos problémát is takar. Egyik ilyen a még mindig hozzáférhetőségük, vagyis hogy egyes vállalkozói körök (főképp a kkv-k) előtt nem eléggé ismertek. További probléma, hogy míg az általános üzleti szolgáltatások széles körben igénybe vehetők, addig a speciális, a vállalkozásra szabott információk csak időigényesen, sok utánjárással szerezhető be. Ehhez társul az is, hogy komplex tanácsadást nyújtó szervezet csak kevés van a régióban. A régióban működő számos szolgáltató cég nagyobb része ugyan szakmailag jól felkészült, de emellett jelen van (például adótanácsadók, könyvelők között) egy olyan réteg is, aki szakmailag nem felkészült, kényszervállalkozóként működik, gyakran nem megfelelő infrastruktúrával. Az üzleti szolgáltatásokhoz való hozzáférés a legkedvezőbb a megyeszékhelyeken. A régióban az induló vállalkozások nem valódi célterületei az üzlet szolgáltatási palettának. A tanácsadás a vállalkozás indításával kapcsolatban a Vállalkozói Központ és kihelyezett irodái végzik, de a forráshoz jutás kezdő vállalkozás számára nagyon nehéz, sokszor csak késve tudnak hozzájutni például a vállalkozói központok által kezelt hitelkonstrukciókhoz. A már működő vállalkozások finanszírozása valamivel kedvezőbb képet mutat, mint a kezdő vállalkozások esetében, de még mindig nem mondható fejlettnek, fő problémái: esetlegesség, hiány és párhuzamosság együttes jelenléte. A tőkeerős vállalkozások, kkv-k helyzete a pályázati- és hitellehetőségek terén kedvezőbb. A finanszírozási nehézségekkel küzdő vállalkozások forráshoz jutása a mikrohitel-programon vagy a régióban is sikerrel működő Széchenyi-kártyán keresztül lehetséges. Az ország különböző régiói területileg egyenlőtlenül fejlődnek, a főváros, valamint az alacsony innovációs kapacitású keleti országrész nagyobb egyetemi városai jelentős kutatóközpontokkal rendelkeznek, de ezek az intézmények nem tudnak a régiók igazi innovációs központjaivá válni. A hazai régiók innovációs és kutatási kapacitásai között jelentős eltérések fedezhetők fel, mai elsősorban a befektetések és az egyetemi városok eltérő elhelyezkedéséből adódik. A nyugat-dunántúli régió északi területe (Győr központtal) sikerrel vonzotta a működő tőkét és az importált technológiák révén december v0.8 8/92

9 innovációs helyzete jónak mondható, a K+F kapacitások gyengesége miatt mégis kevés a saját kutatásra épülő innováció. A K+F és az innováció támogatására a Nemzeti Kutatási és Technológiai Hivatal (NKTH) új pályázati rendszert épített ki. Új regionális egyetemi tudásközpontok jöttek létre. Megalakult a regionális innovációs ügynökségek hálózata, amelynek a legfontosabb feladata a régiók kis- és középvállalkozásainak innovációra való ösztönzése 2.1. A régió ipari parkjai és az általuk kínált szolgáltatások A nyugat-dunántúli régióban, az 1990-es évek elejétől az olyan gazdaságfejlesztési és területfejlesztési politikai eszközök kerültek alkalmazásra, amelyek elsődleges célja a hatékony és gyors ipari és gazdasági szerkezetátalakítás, a foglalkozatási problémák megelőzése és kezelése, egy dinamikus gazdasági fejlődés alapjainak a megteremtése. Ennek érdekében különös hangsúlyt kaptak a térségen kívüli erőforrások kihasználva a régió kedvező földrajzi elhelyezkedését és a nyugati határhoz való közelségét a külföldi működő tőke vonzása és a régióban való letelepítése. A külföldi működő tőke letelepítése érdekében egyfelől megindult az ipari és kereskedelmi tevékenységre alkalmas ipari telephelyek (ipari parkok) előkészítése, infrastruktúrával való ellátása és célzott értékesítése, másfelől pedig különböző helyi adókedvezményekkel és egyéb támogatásokkal próbálták megnyerni a beruházni szándékozókat. Így a gazdasági szerkezetváltás szempontjából az egyik legfontosabb gazdaságfejlesztési eszköznek az elmúlt évtizedben létrehozott ipari parkok tekinthetőek. Ipari parkok fejlesztése Célok: - telephely biztosítása a fejlődőképes helyi és a régióba betelepülő kis- és középvállalkozásoknak, - ipari parkban rendelkezésre álló szolgáltatások palettájának bővítése, parkok közötti együttműködés fejlesztése, - hatékony marketing az ipari parki betelepülés ösztönzésére. Indikátorok Hatásindikátor: - munkahelyteremtés és versenyképességet segítő fejlesztések az ipari parki vállalkozásoknál és az ipari park kistérségében / vonzáskörzetében Eredményindikátorok: - nő az ipari parkba betelepülő és a szolgáltatásokat igénybe vevő vállalkozások száma, - az ipari parki vállalkozások eredményessége nő, - több millió forint külső fejlesztési forrás bevonása december v0.8 9/92

10 Ipari park Település IP cím év Ipari parkok a Nyugat-dunántúli régióban Honlap cím Szolgáltatások száma Győri Ipari Park Győr db Jogi tanácsadás Pályázati tanácsadás Finanszírozási tanácsadás Műszaki (épület) kivitelezés Kapcsolatközvetítés Munkaügyi tanácsadás Sárvári Ipari Park Sárvár NA Soproni Ipari és Innovációs Park Szentgotthárdi Ipari Park Sopron db Jogi tanácsadás Beruházások menedzselése Pályázati tanácsadás Könyvelés Szentgotthárd db Jogi tanácsadás Pályázati tanácsadás Finanszírozási tanácsadás Műszaki (épület) kivitelezés Kapcsolatközvetítés Munkaügyi tanácsadás december v0.8 10/92

11 Ipari park Település IP cím év Claudius Ipari és Innovációs Park Honlap cím Szolgáltatások száma Szombathely Technikai Inkubátorház (5 db) K+F tevékenység Innovációs tevékenység segítése Csúcstechnológia alkalmazása Beszállítóvá válás segítése Hálózatok, klaszterek Innovációs Központ (5 db) Pályázatfigyelés Konferencia szervezés Rédics Ipari Park Rédics NA Mura Ipari Park-letenye Letenye NA MILÜP Mosonmagyaróvári Ipari Logisztikai Park Mosonmagyaróvár NA Ganz Ipari Park Zalaegerszeg NA Zalaegerszegi Ipari park Celldömölki Ipari Logisztikai Park Zalaegerszeg NA Celldömölk NA Kapuvári Ipari Park Kapuvár NA december v0.8 11/92

12 Ipari park Település IP cím év Nagykanizsai Ipari Park és Logisztikai Központ Honlap cím Szolgáltatások száma Nagykanizsa db Irodai szolgáltatások Marketing Innovációs szolgáltatások Nemzetközi ügyfélszolgálat Térségi Ipari park (Pacsa) Pacsa NA Zalalövői Ipari Park Zalalövő NA Lébényi Ipari Övezet Lébény NA Türje Ipari Park Türje NA Lenti Ipari Park Lenti NA Csornai Ipari és Logisztikai Park Csorna NA Rába Ipari Park Győr NA Körmendi Ipari Park Körmend NA Répcelaki Ipari park Répcelak NA Soproni Dél-keleti Ipari Park Sopron db Műszaki tanácsadás Jogi tanácsadás Pénzügyi tanácsadás Gazdasági tanácsadás Fly Balaton Sármellék NA Kőszegi Ipari és Innovációs Park Kőszeg NA december v0.8 12/92

13 Ipari park Település IP cím év Zalaegerszegi Déli Ipari Park STARCH Innovációs és Technológiai Ipari Park Honlap cím Szolgáltatások száma Zalaegerszeg NA Zalaszentiván NA december v0.8 13/92

14 2000. évtől kezdődően a régióban az új nagyvállalkozások vonzására, letelepítésére koncentráló erőforrások fokozatos kimerülése figyelhető meg. A régióban jelenlévő exportorientált ágazatok többsége magas importigényű, alacsonyabb hozzáadott értékű és elsősorban a kevésbé kvalifikált munkaerőre építő egyszerűbb összeszerelés, bérmunka. A fenti megállapításokból következik, hogy a kis- és középvállalkozásoknak mindinkább előtérbe kell helyezniük a magasabb hozzáadott értéket képviselő, valamint a tudáson és magasabb szellemi potenciálon alapuló tevékenységeket. A jövőben várhatóan az intenzív tényezőkön alapuló fejlesztések, az innováció, a folyamatos megújulást segítő új típusú intézmények és szervezetek által nyújtott szolgáltatások fognak a középpontba kerülni. A fenti folyamatok felismerésének köszönhetően egyes ipari parkokban az infrastrukturális és a vállalkozások tevékenységéhez kapcsolódó közvetlen vagy közvetett szolgáltatások mellett a fejlettebb üzleti illetve innovációhoz kapcsolódó, valamint technológiai szolgáltatás is elérhetővé vált. A győri ipari parkban található Innonet Innovációs és Technológiai Központ inkubációs szolgáltatásaival elsősorban a kezdő vállalkozásokat kívánja segíteni, míg a térség meghatározó iparágához, a járműiparhoz tartozó vállalkozások számára a fejlesztéseket kívánja generálni. A győri innovációs központ után átadásra került a szombathelyi ipari park innovációs központja, majd a soproni ipari park innovációs központja is. Várhatóan néhány éven belül megkezdi működését a Zalaegerszegi Innovációs és Technológiai Központ is. A régióban jelenleg 27 ipari park található re a Nyugat-dunántúli régióban található ipari parkok összes területe meghaladta az 1500 hektárt, amelyből a beépíthető nettó terület nagysága meghaladja az 1200 hektárt. A betelepült vállalkozások száma évről-évre dinamikusan növekszik, megközelíti a 68 %-ot, aminek következtében újabb területeket kellett bevonni a fejlesztésbe. Az ipari parkokban található vállalkozások foglalkoztatott létszáma megközelíti a 40 ezer főt, ami azt jelenti, hogy átlagosan 1800 fő jut egy parkra, illetve, hogy a régióban alkalmazottak 12,5 %-a valamely ipari parkban működő vállalkozásnál talál korszerű munkakörülményeket. A parkok között természetesen jelentős különbségek vannak, hiszen a közel másfél évtizede működő parkokban, a nagyobb ipari centrumokban a betelepült vállalkozások száma már meghaladja a 30-at (Győrben már 80 feletti), addig a kisebb városok esetében jóval szerényebb, átlagosan egy tucat alatti a cégek száma, és nyílván a foglalkoztatásban játszott szerepük is csekélyebb A régió klaszterei és az általuk kínált szolgáltatások Magyarországon a nyugat-dunántúli régió tekinthető talán a legaktívabbnak, és eddigi tevékenységét figyelembe véve az egyik legeredményesebbnek az ún. klaszter orientált vagy klaszter alapú gazdaságfejlesztés területén. A Nyugat-dunántúli régióban az országban elsők között kerültek megalakításra azok a speciális feladatokat felvállaló klaszter kezdeményezések, önálló menedzsmenttel rendelkező szervezetek, amelyek megpróbálják a régió egy-egy kiemelt iparágában a klaszterizációs folyamatot elősegíteni. Ez azt jelenti, hogy elsősorban iparág specifikus december v0.8 14/92

15 szolgáltatások nyújtásával, az információáramlás gyorsításával, valamint a vállalkozások egymás közötti, illetve a vállalkozások és a nem gazdasági szereplők (felsőoktatás, kutatási szféra, szolgáltatók) közötti együttműködési kapcsolatok elmélyítésével próbálnak meg hozzájárulni, mind az adott iparág regionális versenyképességén, mind pedig az egyes kezdeményezésekhez csatlakozott vállalkozások versenyképességén javítani. A régói klaszterei: - PANAC: Pannon Autóipari Klaszter - PANFA: Pannon Fa- és Bútoripari Klaszter - PANTERM: Pannon Termál Klaszter - PANEL: Pannon Mechatronikai Klaszter - PANLOG: Pannon Logisztikai Klaszter - PANTEX: Pannon textil Klaszter - PannonProduct: Pannon Helyi termék Klaszter Az egyes klaszterek által nyújtott szolgáltatásokat az alábbi táblázatban foglaltuk össze: Szolgáltatás típusok PA- NAC PAN- FA PAN- TERM PAN- LOG PAN- TEX PANEL Piackutatás X X X X X X Pénzügyi tanácsadás X Pályázati rendszerű X támogatás Pályázat készítés X X X X X Üzleti kapcsolatok X X X X X X bővítése Rendszeres X X X X X információszolgáltatás Jogi tanácsadás X Könyvviteli tanácsadás X Üzleti tervkészítés Marketing és X X X X X X kommunikáció Titkári szolgáltatások X X Munkaerő kölcsönzés Technológiai tanácsadás X X X PHTK december v0.8 15/92

16 Beruházási X tanácsadás Projektmenedzsment X X X X X X 2.3. Tudásközpontok helyzete és általuk nyújtott szolgáltatások A felsőoktatási intézményekben működő kutatóhelyi befogadó hálózat intézményeként a régióban a legjelentősebb szerepe Sopronban, Mosonmagyaróváron és Szombathelyen a Nyugat-dunántúli Egyetemnek, valamint Győrben a Széchenyi István Egyetemnek van. Emellett felsőoktatási kutatóhelyet találunk Keszthelyen (Veszprémi Egyetem, Georgikon Kar,) és Zalaegerszegen, Nagykanizsán is. Az innováció területén a vállalkozások és a kutatóhelyek kapcsolatát teremti meg a Széchenyi István Egyetemhez kapcsolódó Járműipari Regionális Egyetemi Tudásközpont. A tudásközpontok által nyújtott szolgáltatásokat az alábbi táblázat foglalja össze: Szolgáltatások megnevezése JRTK NYME ERFARET NYME KIK NYME KKK NYME FAMEI Piackutatás X Pénzügyi tanácsadás Pályázati rendszerű X támogatás Pályázat készítés X X X X Üzleti kapcsolatok bővítése X Rendszeres információszolgáltatás X X X Jogi tanácsadás Könyvviteli tanácsadás Üzleti tervkészítés Marketing és kommunikáció X Titkári szolgáltatások Munkaerő kölcsönzés Technológiai tanácsadás X X X X X Beruházási tanácsadás X Projektmenedzsment X X X X X december v0.8 16/92

17 2.4. A régió további szereplői az innováció területén A régióban jelentős szerepet töltenek be az innováció területén a kereskedelmi és iparkamarák (GYMSKIK, VMKIK, ZMKIK, Sopron KIK, Kanizsa KIK), a vállalkozásfejlesztési alapítványok (KVA, VRVA,ZMVA), a Regionális Innovációs Ügynökség, a Pannon Gazdasági Hálózat, és a Nyugat-dunántúli Regionális Fejlesztési Holding (NYUPAN). Ezen szervezetek által nyújtott szolgáltatások széles körűek és megyénként, szervezetenként rendkívül változatos képet mutatnak Pénzügyi eszközök a régióban A régióban működő állami segítséggel létrejött finanszírozási eszközök között jelentős szerepet játszik a Széchenyi kártya, amelyet kiválasztott pénzintézeti kör működtet. Több mint 10 éves múltra tekint vissza a régióban a mikrohitel program. A mikrohitel plusz konstrukció a régióban rövid múltra tekint vissza. Kockázati tőkeszerű tevékenységet folytat a közvetett állami és önkormányzati tulajdonú Nyugatdunántúli Regionális Fejlesztési Holding Zrt A vállalkozások innovációs potenciálja a Nyugat-Dunántúlon A rendszerváltást követően Magyarországon ugrásszerűen megnőtt a gazdasági szervezetek száma. A működő vállalkozások számának tekintetében a Nyugat-Dunántúl ugyan valamivel elmarad az országos átlagtól, de az EU átlagát így is jelentősen meghaladja. A KKV-k szerepe a feldolgozóiparban jelentősebb kellene, hogy legyen, de nem alakult ki az a széleskörű beszállítói kapcsolatrendszer, amelyre ezt alapozni lehetne. Jelentős a kényszervállalkozók, kvázi vállalkozók száma, őket elsősorban a megélhetési kényszer, (a munkáltatókat pedig a közterhek áthárítása) motiválja. A tőkeszegénység miatt jelentős a hitelfelvétel. Alacsony az informatikai kultúra, minden szinten nehézkes a kommunikáció. Emiatt a KKV-k elesnek támogatásoktól, nem tudják érdekeiket hatékonyan érvényesíteni. Az európai uniós csatlakozás újabb problémákat indukál. A magyar cégek 99 %-a a mikro-, kis- és középvállalkozások közé tartozik, és döntően helyi piacra termel. E cégek többsége alacsony jövedelem- és profittermelő képességű, tőkehiányos, az innovációra kevésbé fogékony vállalkozás. A Nyugat-Dunántúlon 2000-ben készült felmérés a KKV-k innovációs teljesítményének meghatározására, illetve a régió kis- és középvállalkozásai innovációs potenciáljának felmérésére. A közel 260 cégmintát tartalmazó kérdőíves felmérés elemzéséből levonható főbb következtetések az alábbiakban foglalhatók össze: o Az innováció tágan értelmezett jelentését figyelembe véve a KKV-k közel fele a közelmúltban megvalósított valamilyen termék- vagy technológiai innovációs fejlesztést december v0.8 17/92

18 o Az innovációs aktivitás hasonló aránya állapítható meg a kis és a közepes méretű vállalkozások esetében, az innovatív tevékenység tehát nem korlátozódik a nagyobb méretű vállalkozások körére. o A vizsgálatba bevont és a Nyugat-Dunántúl gazdasági szerkezetében teljesítményi és foglalkoztatási szempontból domináns szerepet betöltő ipari ágazatok közül elsősorban a gépgyártás, a textil- és bőripar, valamint az élelmiszeripar mutat fel átlagon felüli innovativitási hajlandóságot. Ennek megfelelően ezen ágazatok potenciális akcióterületeit jelentik a regionális innovációs stratégiáknak. o Az ipari vállalkozások fő tevékenysége alapján a félkész- és késztermék előállítást jellemzi a legnagyobb innovációs aktivitás. o A beszállítói és bérmunka tevékenység is jelentősnek nevezhető innovációs hajlandóságot involvál. E gazdasági viszonyrendszerek tehát nem állnak ellentétben az innováció-orientált fejlődési pálya feltételeivel. o Az innovációs aktivitásra pozitív hatással van a KKV-k tulajdonosi szerkezetében jelenlévő külföldi tőke. o Erős korreláció állapítható meg a vállalkozások külpiaci, illetve exportorientáltsága és az innovációs hajlandóságuk között. Az innovatív fejlesztések tehát jelentősen javíthatnak a régió gazdaságának rendkívül rossz exportképességén. o A vállalkozások innovációs hajlandóságára pozitív hatást gyakorolnak a humán tényezők. A KKV-k versenyképessége szempontjából fontos szerepe van az alkalmazottak képzettségének, nyelvtudásának. Párhuzam vonható le továbbá a KKV-k minőség-orientált működése és az innovációs aktivitás között. o A K+F ráfordítások aránya hűen mutatja a régió elmaradottságát: a K+F tevékenység súlya messze alatta marad a fejlettebb régiók hasonló adatainak. E tény előre vetíti a K+F tevékenységek célzott támogatásának, valamint a vállalkozásokkal kapcsolatban álló K+F intézményrendszer fejlesztésének szükségességét. o A Nyugat-Dunántúlon elkészült felmérések egyértelművé teszik, hogy a hogy a régióban mind a köz-, ill. a magánszférában megvan az a kritikus tömeg, amely az innováció fejlesztésbe aktívan bekapcsolódhat, amelyre az érdekeltségi pontok megtalálása után innovációs stratégiát lehet alapozni. A felmérés mutatja a fejlesztések súlyponti célterületét, azonban a kiegyensúlyozottabb, hálózatos térszerkezet kialakításának, a régió kohéziójának biztosítása az innovációs stratégia alkotás fontos eleme kell, hogy legyen. Az elkészült felmérések az innovációs stratégiaalkotás szektorális célterületeinek kiválasztásához újabb adalékot nyújtottak. Azok a szektorok, amelyek kulcsszerepére már a korábbi vizsgálatok is rámutattak, ebből a vizsgálatból is kiemelkedtek december v0.8 18/92

19 A kis és középvállalkozásokat támogató szolgáltatások - vállalkozások fejlesztése és piacképességük fokozása: KKV-k továbbfejlesztésének ösztönzése, támogatása - fejlesztési tőkéhez jutás segítése, innovatív lánc kialakítása, exportnövelő kapacitások fejlesztése, - inkubátorházak létesítése, - gazdasági klaszterek fejlesztése, - hálózatrendszerű gazdaság kiépítése, - pénzügyi-üzleti szolgáltatások fejlesztése. Kis- és középvállalatokat támogató vállalkozásfejlesztési szolgáltatások erősítése Célok: - a kezdő és mikrovállalkozások túlélési esélyeinek javítása, komplex vállalkozásfejlesztési szolgáltatásokkal, - a kis- és középvállalkozások jövedelemtermelő képességének erősítése, - az induló és a már működő vállalkozásoknak kedvező infrastrukturális környezet biztosítása, - a kiemelt szektorokban és a tudásalapú gazdaságban működő vállalkozások megerősödésének támogatása, - a régió versenyképes ágazataiban és a tudásalapú gazdaságban vállalkozói együttműködések ösztönzése, - a vállalkozások valós igényeit kielégítő fejlesztési forrásokhoz jutásának megkönnyítése Az innováció támogatása Célok - innovatív vállalkozások technológiai fejlesztése - regionális szakképzés és felnőttképzés fejlesztése - kompetenciaközpontok felállításának támogatása Kezdő és mikrovállalkozásokat segítő tanácsadási és oktatási programok Az intézkedés céljai - kezdő vállalkozások indításának, túlélésének és megerősödésének segítése támogatott tanácsadási programokkal, - kezdő vállalkozások indításának, túlélésének és megerősödésének segítése támogatott oktatási programokkal december v0.8 19/92

20 A tanácsadás az alábbi területekre terjed ki: - a vállalkozások jogi formái és alapítása, - üzleti terv készítése, - marketing alapvetések, - alapvető menedzsment ismeretek, kommunikáció, - számviteli és pénzügyi alapismeretek, - finanszírozási és pályázati lehetőségek - projekt generálás, projekt tervezés, projektmenedzsment, - a vállalkozás munkaügyi, munkabiztonsági kötelezettségei, eljárások, intézményrendszer, - a vállalkozás humán erőforrása (tervezés, toborzás, kiválasztás, stb.), - ügyvitel, szervezetfejlesztés, stb. A tanácsadáson belül a módszerek többfélék lehetnek. A kezdő vállalkozói oktatás területei lehetnek: - személyiség- és vállalkozói készségeket fejlesztő tréningek, - a vállalkozás pénzügyi menedzsmentje, - számviteli, adózási és könyvvezetési alapismeretek, - beruházás és finanszírozás, - jogi alapismeretek, - stratégiai menedzsment üzleti tervezés, - marketing ismeretek és kommunikáció, - minőségbiztosítás, szabványok, engedélyek, - projektmenedzsment, - a pályázatkészítés alapelvei, - közbeszerzési alapismeretek, - emberi erőforrás, munkaerőpiac, munkaügyi ismeretek, - alapszintű EU-s ismeretek, stb. Inkubátorházak fejlesztése Az intézkedés céljai - a vállalkozások túlélésének és fejlődésének érdekében vállalkozásbarát infrastrukturális környezet és kapcsolódó komplex szolgáltatások biztosítása kezdő, mikro-, kis- és középvállalkozások számára. A kiválasztás szempontjainál a következőket érdemes mérlegelni: - most milyen szolgáltatások állnak a vállalkozások rendelkezésére és azok milyen irányba fejleszthetőek, - mekkora területen működik az inkubátorház és milyen módon igényfelmérésre alapozva bővíthető, - a betelepült vállalkozások milyen szektorban működnek illetve milyen stratégiát folytat a betelepülő vállalkozások megtalálására, - az adott település mérete, a térség vállalkozási jellege és üzleti szolgáltatási helyzete alapján indokolt-e az inkubátorház létrehozása december v0.8 20/92

Az innovációs és ipari parkok szerepe az innováció erősítésében

Az innovációs és ipari parkok szerepe az innováció erősítésében Ipargazdasági Kutató és Tanácsadó Kft. 1117 Budapest, Dombóvári út 17-19. Tel.: (36 1) 204-2951 (36 1) 204-2970 Fax: (36 1) 204-2953 E-mail:ipargazd@t-online.h Internet:http://www.ikt.hu Az innovációs

Részletesebben

A Pannon Autóipari Klaszter (PANAC) Szellemi Tőke Jelentése

A Pannon Autóipari Klaszter (PANAC) Szellemi Tőke Jelentése A Pannon Autóipari Klaszter (PANAC) Szellemi Tőke Jelentése Nyugat-dunántúli Regionális Fejlesztési Ügynökség Pannon Autóipari Klaszter Divízió, Győr 2007 Dr. Grosz András Nyugat-dunántúli Regionális Fejlesztési

Részletesebben

Elemzés a magyar klaszterfejlesztés elmúlt 4 évéről (tények és tanulságok)

Elemzés a magyar klaszterfejlesztés elmúlt 4 évéről (tények és tanulságok) Elemzés a magyar klaszterfejlesztés elmúlt 4 évéről (tények és tanulságok) Készítette: Horváth Marianna Kerekes Ildikó dr. Patik Réka 2013. április 30. Tartalomjegyzék 0 Vezetői összefoglaló... 3 1 Klaszter

Részletesebben

Kutatás-fejlesztés és innováció a nemzetköziesedés tükrében a magyar információtechnológiai ágazat kisés középvállalatainak esete

Kutatás-fejlesztés és innováció a nemzetköziesedés tükrében a magyar információtechnológiai ágazat kisés középvállalatainak esete Külgazdaság, LV. évf., 2011. szeptember október (34 56. o.) Kutatás-fejlesztés és innováció a nemzetköziesedés tükrében a magyar információtechnológiai ágazat kisés középvállalatainak esete CSONKA LÁSZLÓ

Részletesebben

Az operatív program hivatkozási (CCI) száma: 2007HU162PO001

Az operatív program hivatkozási (CCI) száma: 2007HU162PO001 A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG KORMÁNYA KÖZÉP-MAGYARORSZÁGI OPERATÍV PROGRAM 2007-2013 Az operatív program hivatkozási (CCI) száma: 2007HU162PO001 Verzió: KMOP_070629.doc Oldalszám összesen: 152 TARTALOM 1. VEZETŐI

Részletesebben

Salgótarján Megyei Jogú Város gazdaság-fejlesztési és befektetés-ösztönzési stratégiája

Salgótarján Megyei Jogú Város gazdaság-fejlesztési és befektetés-ösztönzési stratégiája Salgótarján Megyei Jogú Város gazdaság-fejlesztési és befektetés-ösztönzési stratégiája Készítette: Central European Investment Services Salgótarján, 2014. május Tartalomjegyzék Vezetői összefoglaló...

Részletesebben

a jövőbe Nemzeti Kutatás-fejlesztési és Innovációs Stratégia (2013-2020)

a jövőbe Nemzeti Kutatás-fejlesztési és Innovációs Stratégia (2013-2020) befektetés a jövőbe Nemzeti Kutatás-fejlesztési és Innovációs Stratégia (2013-2020) Kiadó: befektetés a jövőbe Nemzeti Kutatás-fejlesztési és Innovációs Stratégia (2013-2020) tartalom tartalom előszó...5

Részletesebben

Kis- és középvállalkozások stratégiája 2014-2020 Társadalmi egyeztetésre készített tervezet

Kis- és középvállalkozások stratégiája 2014-2020 Társadalmi egyeztetésre készített tervezet Kis- és középvállalkozások stratégiája 2014-2020 Társadalmi egyeztetésre készített tervezet Budapest, 2013. május Tartalom BEVEZETÉS... 4 I. HELYZETELEMZÉS... 6 1.1 Általános kép a KKV-król nemzetközi

Részletesebben

Pályázatírás Közbeszerzési alapismeretek

Pályázatírás Közbeszerzési alapismeretek Szlovénia-Magyarország-Horvátország Szomszédsági Program 2004-2006 keretében megvalósult INTERREG III/A Az egyetemi innovációs transzfer potenciál elősegítése a határmenti régiók KKV-i felé Baranya Megyei

Részletesebben

2. A regionális gazdaság- és vállalkozásfejlesztés

2. A regionális gazdaság- és vállalkozásfejlesztés Buzás N. Lengyel I. (szerk.) 2002: Ipari parkok fejlődési lehetőségei: regionális gazdaságfejlesztés, innovációs folyamatok és klaszterek. SZTE GTK, JATEPress, Szeged. 24-54. o. 2. A regionális gazdaság-

Részletesebben

A MINŐSÉGIRÁNYÍTÁS ALAPJAI

A MINŐSÉGIRÁNYÍTÁS ALAPJAI FINNA HENRIETTA - TÓTH ZSUZSANNA ESZTER A MINŐSÉGIRÁNYÍTÁS ALAPJAI Oktatási anyag a magyarországi kis- és középvállalkozások számára 1 TARTALOMJEGYZÉK Tartalomjegyzék... 2 Bevezetés... 4 1. Az európai

Részletesebben

Helyi gazdaság- és vállalkozásfejlesztés

Helyi gazdaság- és vállalkozásfejlesztés Helyi gazdaság- és vállalkozásfejlesztés Szemelvénygyűjtemény Szent István Egyetem, Gazdaság és Társadalomtudományi Kar Regionális Gazdaságtani és Vidékfejlesztési Intézet Szent István Egyetem Gazdaság

Részletesebben

A magyar kis- és középvállalatok nemzetköziesedése a mérnöki tevékenységet, műszaki kutatás-fejlesztést végző vállalatok körében

A magyar kis- és középvállalatok nemzetköziesedése a mérnöki tevékenységet, műszaki kutatás-fejlesztést végző vállalatok körében Külgazdaság, LV. évf., 2011. szeptember október (101 121. o.) A magyar kis- és középvállalatok nemzetköziesedése a mérnöki tevékenységet, műszaki kutatás-fejlesztést végző vállalatok körében BENKE ZOLTÁN

Részletesebben

A magyar kis-közepes vállalatok. innovációs képességének fejlesztése

A magyar kis-közepes vállalatok. innovációs képességének fejlesztése MAGYAR INNOVÁCIÓS SZÖVETSÉG A magyar kis-közepes vállalatok innovációs képességének fejlesztése A tanulmány elkészítését az Oktatási Minisztérium Kutatás-Fejlesztési Helyettes Államtitkársága támogatta

Részletesebben

A szociális gazdaság jelene és jövõje Magyarországon

A szociális gazdaság jelene és jövõje Magyarországon Dr. Futó Péter, Hanthy Kinga, Lányi Pál, Mihály András, Dr. Soltész Anikó A szociális gazdaság jelene és jövõje Magyarországon Kutatási zárótanulmány Budapest, 2005 Sorozatszerkesztõ: Lada László Szerkesztette:

Részletesebben

A SIKERES KISVÁLLALKOZÁS BEMUTATÁSA

A SIKERES KISVÁLLALKOZÁS BEMUTATÁSA Budapesti Gazdasági Főiskola KÜLKERESKEDELMI FŐISKOLAI KAR Gazdaságdiplomácia és nemzetközi menedzsment szak Nappali tagozat Szakdiplomácia szakirány A SIKERES KISVÁLLALKOZÁS BEMUTATÁSA AZ MTM AUTÓSISKOLA

Részletesebben

A kis- és középvállalkozások. fejlesztésének

A kis- és középvállalkozások. fejlesztésének A kis- és középvállalkozások fejlesztésének stratégiája 2007 2013 A kis- és középvállalkozások fejlesztésének stratégiája 2007 2013 A kis- és középvállalkozások fejlesztésének stratégiája (2007 2013)

Részletesebben

Helyi gazdaságfejlesztés Ötletadó megoldások, jó gyakorlatok

Helyi gazdaságfejlesztés Ötletadó megoldások, jó gyakorlatok Helyi gazdaságfejlesztés Ötletadó megoldások, jó gyakorlatok TERÜLETFEJLESZTÉSI FÜZETEK 2. Helyi gazdaságfejlesztés Ötletadó megoldások, jó gyakorlatok Budapest 2010 1 Helyi gazdaságfejlesztés Ötletadó

Részletesebben

A MAGYAR IPAR LEHETŐSÉGEI ÉS KIHÍVÁSAI A XXI. SZÁZADBAN

A MAGYAR IPAR LEHETŐSÉGEI ÉS KIHÍVÁSAI A XXI. SZÁZADBAN A MAGYAR IPAR LEHETŐSÉGEI ÉS KIHÍVÁSAI A XXI. SZÁZADBAN ÁROP 1.1.19-2012-2012-0011 Hatásvizsgálatok és stratégiák készítése az NGM kompetenciájába tartozó szakpolitikai területeken Iparpolitika Készítette:

Részletesebben

EMBERI ERŐFORRÁS GAZDÁLKODÁS

EMBERI ERŐFORRÁS GAZDÁLKODÁS A projekt az Európai Unió társfinanszírozásával, az Európa terv keretében valósul meg. Szerkesztette: Hajós László Berde Csaba EMBERI ERŐFORRÁS GAZDÁLKODÁS DE AMTC AVK 2007 0 HEFOP 3.3.1 P.-2004-06-0071/1.0

Részletesebben

Az egész életen át tartó tanulás szakpolitikájának keretstratégiája a 2014/2020 közötti időszakra

Az egész életen át tartó tanulás szakpolitikájának keretstratégiája a 2014/2020 közötti időszakra 1 Az egész életen át tartó tanulás szakpolitikájának keretstratégiája a 2014/2020 közötti időszakra 2 Tartalom 1. VEZETŐI ÖSSZEFOGLALÓ... 4 2. BEVEZETÉS... 5 2.1. A KERETSTRATÉGIA SZÜKSÉGESSÉGE... 5 2.2.

Részletesebben

Új Magyarország Fejlesztési Terv Foglalkoztatás és növekedés 2007 2013

Új Magyarország Fejlesztési Terv Foglalkoztatás és növekedés 2007 2013 A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG KORMÁNYA Új Magyarország Fejlesztési Terv Foglalkoztatás és növekedés 2007 2013 (Második olvasat) Előszó Magyarország történelmi lehetőség kapujába érkezett: 2007 és 2013 között az

Részletesebben

Az egész életen át tartó tanulás szakpolitikájának keretstratégiája a 2014/2020 közötti időszakra

Az egész életen át tartó tanulás szakpolitikájának keretstratégiája a 2014/2020 közötti időszakra 1 Az egész életen át tartó tanulás szakpolitikájának keretstratégiája a 2014/2020 közötti időszakra 2 3 Tartalom 1. VEZETŐI ÖSSZEFOGLALÓ... 5 2. BEVEZETÉS... 6 2.1. A KERETSTRATÉGIA SZÜKSÉGESSÉGE... 6

Részletesebben

A vállalkozás valami új és értékes dolog létrehozásának a folyamata, amelyben a vállalkozó biztosítja a szükséges időt és erőfeszítést, vállalva a

A vállalkozás valami új és értékes dolog létrehozásának a folyamata, amelyben a vállalkozó biztosítja a szükséges időt és erőfeszítést, vállalva a A vállalkozás valami új és értékes dolog létrehozásának a folyamata, amelyben a vállalkozó biztosítja a szükséges időt és erőfeszítést, vállalva a várható pénzügyi, pszichikai és társadalmi kockázatot,

Részletesebben

ENG M IS ÉRINT. Kis vállalkozások nagy lehetôségek. avagy. az Európai Unió vállalkozásfejlesztési politikája. Budapest 2002

ENG M IS ÉRINT. Kis vállalkozások nagy lehetôségek. avagy. az Európai Unió vállalkozásfejlesztési politikája. Budapest 2002 E ENG M IS ÉRINT Kis vállalkozások nagy lehetôségek avagy az Európai Unió vállalkozásfejlesztési politikája Budapest 2002 Szerzôk: SCHIFNER MARIANNA kéziratát átdolgozta BAKAY ZSOLT KIS VÁLLALKOZÁSOK NAGY

Részletesebben

MEZŐHEGYES VÁROS FEJLESZTÉSI KONCEPCIÓJA FEJLESZTÉSI STRATÉGIA

MEZŐHEGYES VÁROS FEJLESZTÉSI KONCEPCIÓJA FEJLESZTÉSI STRATÉGIA MEZŐHEGYES VÁROS FEJLESZTÉSI KONCEPCIÓJA FEJLESZTÉSI STRATÉGIA KÉSZÍTETTE: Tér és Terület BT. Gyula, Hajnal utca 25. Demográfia, munkanélküliség-foglalkoztatás, oktatás -nevelés, szociális ellátás, városrészi

Részletesebben

A hazai kis és közepes vállalkozások

A hazai kis és közepes vállalkozások A hazai kis és közepes vállalkozások helyzete és fejlesztési lehetőségei Dr. Kadocsa György Óbudai Egyetem, Keleti Károly Gazdasági Kar Szervezési és Vezetési Intézet kadocsa.gyorgy@kgk.uni-obuda.hu Absztrakt:

Részletesebben

DR. SZEGHEGYI ÁGNES EMBERI ERŐFORRÁS MENEDZSMENT TÁVOKTATÁS C TANTERV

DR. SZEGHEGYI ÁGNES EMBERI ERŐFORRÁS MENEDZSMENT TÁVOKTATÁS C TANTERV DR. SZEGHEGYI ÁGNES EMBERI ERŐFORRÁS MENEDZSMENT TÁVOKTATÁS C TANTERV Tartalomjegyzék ELŐSZÓ... 8 1 EMBERI ERŐFORRÁS MENEDZSMENT, MINT STRATÉGIAI TÉNYEZŐ... 10 1.1 MENEDZSMENT DEFINÍCIÓJA, FELADATA, FUNKCIÓI...

Részletesebben

TARTALOM. ÁROP 1.2.18 Szervezetfejlesztési Program

TARTALOM. ÁROP 1.2.18 Szervezetfejlesztési Program TARTALOM 1. BEVEZETŐ... 4 2. A CAF MODELL JELENTŐSÉGE, FELÉPÍTÉSE ÉS MŰKÖDÉSE... 5 3. A CAF MODELL GYAKORLATI ALKALMAZÁSÁNAK MENETE... 7 4. AZ ADOTTSÁGOK ÉRTÉKELÉSE... 9 1. KRITÉRIUM: VEZETÉS... 10 1.1.

Részletesebben

Gwen Swinburn, Soraya Goga, Fergus Murphy A helyi gazdaságfejlesztés kézikönyve. A Változás Városai tudásterméke

Gwen Swinburn, Soraya Goga, Fergus Murphy A helyi gazdaságfejlesztés kézikönyve. A Változás Városai tudásterméke Gwen Swinburn, Soraya Goga, Fergus Murphy A helyi gazdaságfejlesztés kézikönyve A Változás Városai tudásterméke Köszönetnyilvánítás Ezt a kézikönyvet a Világbank Városfejlesztési Főosztálya Helyi Gazdaságfejlesztésért

Részletesebben