a Bookline.hu Internetes Kereskedelmi Zártkörűen Működő Részvénytársaság

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "a Bookline.hu Internetes Kereskedelmi Zártkörűen Működő Részvénytársaság"

Átírás

1 Összevont tájékoztató a Bookline.hu Internetes Kereskedelmi Zártkörűen Működő Részvénytársaság darab 100 forint névértékű névre szóló dematerializált törzsrészvényének a Budapesti Értéktőzsde részvények B kategóriájába történő bevezetéséről Jelen Tájékoztató összeállítását a Kibocsátó Forgalmazó közreműködése nélkül végezte, így a Tájékoztatóval kapcsolatosan fennálló, jogszabályban meghatározott felelősségvállalás kizárólag a Kibocsátót terheli augusztus

2 TARTALOMJEGYZÉK I. ÖSSZEFOGLALÓ Általános információk a tőzsdei bevezetésről A Részvény A Részvények leírása A Részvények előállítása A Részvényekhez kapcsolódó jogok: Osztalékjogok Szavazati jogok Jegyzési elsőbbségi jog az alaptőke felemelése esetén A likvidációs hányadhoz való jog Átruházás A Kibocsátó A Tőzsdei bevezetés szándéka és ezen határozatok száma A Tájékoztatóra vonatkozó szabályok Társasági jogi alapinformációk A Társaság tevékenysége Pénzügyi összefoglaló A Társaság mérleg és eredmény kimutatásának fő sorai A Társaság részletes eredmény kimutatása 2005-re vonatkozóan A Társaság konszolidált, de nem auditált összevont mérleg és eredmény kimutatása 2005-re vonatkozóan Általános információk a Társaság részvényeiről A fő kockázati tényezők összefoglalása...14 II. KOCKÁZATI TÉNYEZŐK Általános politikai és gazdasági kockázat A Társaságra jellemző kockázati tényezők Piaci verseny Kulcsalkalmazottak elvesztése A Társaság stratégiájából fakadó kockázatok A növekedés gyorsasságából fakadó kockázatok Akvizíciós kockázatok Ingatlanbérleti kockázat Informatikai kockázat Hatósági kockázatok A Társaság részvényeire ható kockázati tényezők A magyar részvénypiac kockázata Az árfolyamváltozás és likviditás kockázata A tulajdonosi szerkezet kockázata Osztalék kockázat A részvények adózási szabályainak változásából fakadó kockázat A hígulás kockázata...18 III. Részletes tájékoztató A FELELŐS SZEMÉLYEK BEJEGYZETT KÖNYVVIZSGÁLÓ

3 3. KIEMELT PÉNZÜGYI INFORMÁCIÓK Pénzügyi adatok Forgalmi adatok A TÁRSASÁG BEMUTATÁSA A Társaság története és fejlődése Társasági jogi alapinformációk a Kibocsátóról Befektetések és beruházások Befektetések Beruházások A Társaság üzleti tevékenységének áttekintése A elérése Rendelés leadása és fizetés A rendelések teljesítése Árubeszerzés A rendelések teljesítésének határideje Ügyfélszolgálat Logisztika Marketing A Társaság üzleti folyamatainak áttekintése Biztonsági termékek és megoldások Termékek Egyéb tevékenységek Kiemelt üzleti partnerek Vevők Szállítók Konzorciumok, fővállalkozók és alvállalkozók A Társaság piacainak áttekintése Internetes kereskedelemre vonatkozó speciális szabályozás SZERVEZETI FELÉPÍTÉS Vállalatcsoport struktúrája A Társaság struktúrája A Társaság szervezeti egységei ESZKÖZÖK Ingatlanok Eszközök (Termelő gépek, Járművek, IT infrastruktúra) Szellemi termékek Szabadalmak A Társaság védjegyei A Társaság által regisztráltatott domain nevek Minőségbiztosítás, engedélyek, tanúsítványok Kutatás-fejlesztés A TÁRSASÁG VEZETÉSÉNEK ELEMZÉSE A PÉNZÜGYI HELYZETRŐL ÉS A MŰKÖDÉS EREDMÉNYEIRŐL A Bookline.hu Zrt. auditált gazdálkodási eredményei Bookline Magyarország Kft. auditált gazdálkodási eredményei ( auditált) A Bookline.hu Zrt. konszolidált de nem auditált évi mérlegadatai

4 7.4 Lényeges változások a Társaság üzleti vagy pénzügyi teljesítményében a évi beszámoló fordulónapja óta Tőkeinformációk TRENDEK NYERESÉGELŐREJELZÉS VEZETŐK ÉS ALKALMAZOTTAK A Társaság vezető tisztségviselőinek, ügyvezetésének elérhetősége Nyilatkozat az összeférhetetlenségi szabályokról A Társaság vezető tisztségviselői Igazgatóság Felügyelő Bizottság Ügyvezetés Egyéb információk a Társaság vezető tisztségviselőiről Javadalmazás és juttatások Az Igazgatóság, a Felügyelő Bizottság, valamint az ügyvezetés tagjainak tulajdonában lévő Bookline.hu Zrt. részvények (közvetlen és közvetett tulajdon) Vállalatirányítás Alkalmazottak A munkavállalók tulajdonában lévő Bookline.hu részvények RÉSZVÉNYESEK Tulajdonosi struktúra Vezető állású munkavállaló részesedése KAPCSOLT VÁLLALKOZÁSOKKAL FOLYTATOTT ÜGYLETEK Hatályos szerződések PÉNZÜGYI INFORMÁCIÓK Osztalékpolitika Számviteli politika BÍRÓSÁGI ÉS VÁLASZTOTTBÍRÓSÁGI ELJÁRÁSOK A RÉSZVÉNYEKRE VONATKOZÓ INFORMÁCIÓK A részvények Saját részvény AZ ALAPSZABÁLY ISMERTETÉSE A Társaság alaptőkéje A Társaság közgyűlése Szavazati jogok Általános szabályok Az alaptőke felemelése és leszállítása Az alaptőke leszállítása Az alaptőke felemelése A részvények átruházása Saját részvény megszerzése A részvényekhez fűződő jogok Bejelentési kötelezettség A Társaság megszűnése LÉNYEGES SZERZŐDÉSEK HARMADIK SZEMÉLYTŐL SZÁRMAZÓ INFORMÁCIÓ

5 19. MEGTEKINTHETŐ DOKUMENTUMOK RÉSZESEDÉSEK BEMUTATÁSA A TŐZSDEI BEVEZETÉS ÉS MÁSODPIACI KERESKEDÉS ADÓZÁS A Részvényekhez kapcsolódó adózási kérdések Adózási szabályok A legfontosabb adózási szabályok belföldi illetőségű Befektetők esetén A legfontosabb adózási szabályok külföldi illetőségű Befektetők esetén KIEGÉSZÍTŐ INFORMÁCIÓK Tanácsadók Pénzügyi információk További kiegészítő információk

6 I. ÖSSZEFOGLALÓ A jelen Összefoglaló a Tájékoztató bevezető része csak, a befektetői döntés kizárólag a Tájékoztató egészének ismeretében hozható meg. Az alábbi Összefoglaló teljes egészében a Tájékoztató fejezeteiben szereplő információkon alapul és ezen fejezetekkel, illetve a Tájékoztató Mellékleteiben bemutatott pénzügyi beszámolókkal együtt értelmezendő. A Részvényekbe befektetni szándékozók számára elengedhetetlen a jelen Tájékoztató egészének alapos áttanulmányozása és mérlegelése. Befektetési döntéseik meghozatalakor a Befektetőknek jelen Tájékoztatóban foglaltakon túl a befektetés kockázatait és előnyeit maguknak kell mérlegelniük, ezért kérjük, fordítsanak külön figyelmet a Kockázati tényezők című fejezetben foglaltakra. A Kibocsátó felhívja a figyelmet arra, hogy ha a Tájékoztatóban foglalt információkkal kapcsolatban keresetindításra kerül sor, tekintettel arra, hogy a Tájékoztató eredeti és bármilyen jogvita esetén irányadó nyelve a magyar nyelv, előfordulhat, hogy tagállamok nemzeti jogszabályai alapján a felperes befektetőnek kell viselnie a bírósági eljárás megindítását megelőzően a tájékoztató fordításának költségeit. Az Összefoglaló tartalmáért felelősséget vállaló személyt, illetve az Összefoglaló fordítását végző személyt kártérítési felelősség terheli a befektetőknek okozott kárért abban az esetben, ha az összefoglaló félrevezető, pontatlan, vagy nincs összhangban a Tájékoztató más elemeivel Általános információk a tőzsdei bevezetésről A Bookline.hu Internetes Kereskedelmi Zártkörűen Működő Részvénytársaság (székhelye: 1097 Budapest, Ecseri út ; cégjegyzékszáma: ) (a továbbiakban:társaság) mint kibocsátó, közgyűlésének dátumú 8/2006 és 16/2006 sz. határozata alapján szabályozott piacra történő bevezetéssel megvalósuló Nyilvánosan Működő társasággá történő átalakulásról döntött. Ennek érdekében kezdeményezi a Társaság által kibocsátott teljes törzsrészvény sorozat, azaz darab 100 forint névértékű névre szóló dematerializált törzsrészvény ( Részvények ) bevezetését a Budapesti Értéktőzsde részvények B kategóriájába ( Tőzsdei Bevezetés ). A PSZÁF a tőzsdei bevezetésre vonatkozó Tájékoztató közzétételének jóváhagyása során a Tájékoztatóban szereplő adatok és információk valódiságát nem vizsgálja, és azokért nem vállal felelősséget. A Tőzsdei Bevezetés során senki sem jogosult a jelen Tájékoztatóban szereplő, a Társaságra vagy a Tőzsdei Bevezetésre vonatkozó adatokon kívül más információkat vagy adatokat szolgáltatni. A Tájékoztatóban nem szereplő adatok a Társaságtól származó megerősítés nélkül nem tekinthetők hitelesnek. A befektetni szándékozóknak figyelembe kell venniük, hogy a Társaság ügyeiben a Tájékoztató közzététele után változások következhetnek be. A Tájékoztató közzététele és a Részvényekkel való tőzsdei kereskedés megkezdése közötti időszak alatt esetlegesen bekövetkező, a Társaság működését és megítélését érdemben befolyásoló lényeges változások esetén a Társaság a Tpt ában szereplő rendelkezéseinek megfelelően kezdeményezi a Tájékoztató kiegészítését és azt a Tájékoztatóval megegyező módon közzéteszi. A Tájékoztatót olyan személyek, akik erre nem jogosultak, üzleti ajánlatként nem használhatják fel. 6

7 A Társaság jelen Tájékoztató alapján nem kívánja bevezetni Részvényeit sem az Európai Unió más tagállamának, sem más államnak a tőzsdéjére A Részvény A Részvények leírása A Társaság alaptőkéje darab, egyenként 100,- Ft névértékű, dematerializált formában előállított, névre szóló törzsrészvényre oszlik. A Részvények ISIN kódja: HU A Részvények előállítása Valamennyi Részvény dematerializált formában került előállításra A Részvényekhez kapcsolódó jogok: Osztalékjogok A Társaság által kibocsátott valamennyi részvény esetében a részvényesnek joga van a Társaságnak a Gt (1) bekezdése szerint felosztható, és a közgyűlés által felosztani rendelt, a számviteli törvény szerint meghatározott tárgyévi adózott eredményéből, illetve a szabad eredménytartalékkal kiegészített tárgyévi adózott eredményből való részesedésre (osztalék). A részvényes az osztalékra csak a már teljesített vagyoni hozzájárulása arányában jogosult Szavazati jogok Minden egyes törzsrészvény egy szavazatra jogosít Jegyzési elsőbbségi jog az alaptőke felemelése esetén A Társaság alaptőkéjének felemelése esetén, ha az alaptőke felemelésére pénzbeli hozzájárulás ellenében kerül sor, a Társaság részvényeseit az Alapszabályban meghatározott feltételek szerint jegyzési elsőbbség illeti meg. Ha az alaptőke felemelésére zártkörű forgalomba hozatallal került sor a jegyzési elsőbbségi jog alatt a részvények átvételére vonatkozó elsőbbségi jog értendő A likvidációs hányadhoz való jog A Társaság által kibocsátott minden részvény esetében a részvényesnek törvény eltérő rendelkezése hiányában - joga van a Társaság jogutód nélküli megszűnése esetén, a tartozások kiegyenlítése után fennmaradó vagyonából a részvényes által a részvényekre ténylegesen teljesített befizetetések, illetve nem pénzbeli hozzájárulás alapján a részvényei névértékével arányos részére (likvidációs hányad). 7

8 Átruházás A Részvények szabadon átruházhatóak A Kibocsátó A Kibocsátó a Bookline.hu Internetes Kereskedelmi Zártkörűen Működő Részvénytársaság (székhelye: 1097 Budapest, Ecseri út ); amelyet a Fővárosi Bíróság, mint Cégbíróság cégjegyzékszámon vett nyilvántartásba A Tőzsdei bevezetés szándéka és ezen határozatok száma A Társaság közgyűlése április 4.-i 8/2006 számú határozatában jóváhagyta a Társaság nyilvánosan működő társasággá való alakulását és 16/2006 számú határozatában határozott a Társaság törzsrészvényeinek tőzsdei bevezetéséről, a BÉT B kategóriájú részvényei közé A Tájékoztatóra vonatkozó szabályok "Tpt. 21. (1) Ha e törvény másként nem rendelkezik, értékpapír nyilvános forgalomba hozatala, illetve szabályozott piacra történő bevezetése esetén a kibocsátó, az ajánlattevő, illetőleg az értékpapír szabályozott piacra történő bevezetését kezdeményező személy kibocsátási tájékoztatót (a továbbiakban: tájékoztatót) és - az értékpapír szabályozott piacra történő bevezetése kivételével - nyilvános ajánlattételt (a továbbiakban: hirdetményt) köteles közzétenni." A jelen magyar nyelvű Tájékoztató a magyar jog és különösen a Tpt. és a 2003/71/EK európai parlamenti és tanácsi irányelvnek a tájékoztatókban foglalt információk formátuma, az információk hivatkozással történő beépítése, a tájékoztatók közzététele és a reklámok terjesztése tekintetében történő végrehajtásáról szóló 809/2004/EK Rendelet értelmében a Befektetők számára nyújt a Társaság gazdálkodási és pénzügyi helyzetére, eredményeire és vagyonára vonatkozó információkat. A Tpt. a Tájékoztató tartalmával kapcsolatban az alábbiakról rendelkezik: "29. (1) Az értékpapír tulajdonosának a tájékoztató félrevezető tartalmával és az információ elhallgatásával okozott kár megtérítéséért a kibocsátó, a forgalmazó (forgalmazási konzorcium esetében a vezető forgalmazó), az értékpapírban foglalt jogokért kezességet (garanciát) vállaló személy, az ajánlattevő vagy az értékpapír szabályozott piacra történő bevezetését kezdeményező személy felel. A tájékoztatóban pontosan, egyértelműen azonosítható módon meg kell jelölni annak a személynek a nevét/megnevezését, a forgalomba hozatalban betöltött szerepét, valamint lakcímét/székhelyét, aki/amely a tájékoztató vagy annak valamely részének tartalmáért felel. A tájékoztatóban foglalt minden információra, illetőleg az információ hiányára is ki kell terjednie valamely személy felelősségvállalásának. 8

9 (3) Felelősség nem állapítható meg kizárólag az összefoglaló alapján - ideértve annak bármely nyelvre lefordított változatát is - kivéve, ha az összefoglaló félrevezető, pontatlan vagy a tájékoztatóban foglalt információnak nem megfelelő információt tartalmaz. 30. A 29. (1) bekezdésében meghatározott személyt a hirdetmény közzétételétől számított öt évig terheli a 29. -ban meghatározott felelősség. E felelősség érvényesen nem zárható ki és nem korlátozható." A Bookline.hu Internetes Kereskedelmi Zártkörűen Működő Részvénytársaság (székhelye: 1097 Budapest, Ecseri út ; nyilvántartja a Fővárosi Bíróság, mint Cégbíróság; cégjegyzékszáma: ) mint Kibocsátó a jelen Tájékoztatóban foglaltakért felelősséget vállal. A jelen Tájékoztató összeállítása és a részvények tőzsdei bevezetése során a Kibocsátó Forgalmazó közreműködését nem vette igénybe Társasági jogi alapinformációk Cégnév: Bookline.hu Internetes Kereskedelmi Zártkörűen Működő Részvénytársaság Rövidített cégnév: Bookline.hu Zrt. Székhely: 1097 Budapest, Ecseri út Székhely országa: Magyarország Telefonszám: (1) Irányadó jog: magyar A Társaság cégbejegyzésének helye és kelte, a cégjegyzék száma: a Társaságot a Fővárosi Bíróság, mint Cégbíróság én kelt végzésével, a cégjegyzékszámon jegyezte be a cégjegyzékbe. A Társaság alaptőkéje: a Társaság alaptőkéje ,- Ft azaz Háromszázhuszonhétmillióötszázezer forint. A Társaság működésének időtartama: a Társaság határozatlan időtartamra alakult meg. Üzleti év: az üzleti év megegyezik a naptári évvel. Hirdetmények közzétételi helye: Magyar Tőkepiac és Napi Gazdaság című országos napilapok, a a BÉT hivatalos internetes oldal, a jogszabályban előírt esetekben továbbá a Cégközlöny. Ezen túlmenően attól kezdve, hogy a Társaság részvényeit a Budapesti Értéktőzsdén ( BÉT ) forgalmazzák, a forgalomban tartás időtartama alatt a BÉT által megkövetelt közzétételi kötelezettségnek a Társaság a BÉT szabályzataiban előírt módon is köteles eleget tenni. A Társaság igazgatóságának tagjai: ifj. Márffy György az Igazgatóság Elnöke Földvári Gábor az Igazgatóság tagja Korányi Tamás az Igazgatóság tagja Dr. Stéger Orsolya az Igazgatóság tagja 9

10 A Társaság felügyelő bizottságának tagjai: Gránicz János a Felügyelő Bizottság Elnöke Kovácsné Lám Andrea a Felügyelő Bizottság tagja Lovas András a Felügyelő Bizottság tagja A Társaság ügyvezetősége: Dietrich Tamás a Társaság Cégvezetője, Vezérigazgatója Budai Zoltán Rendszer és Szervezetfejlesztési Igazgató Tóth Anikó Kereskedelmi Igazgató Szabó Anett Pénzügyi Vezető A Társaság könyvvizsgálója: Szabóné Papp Ibolya an.: Tisler Julianna, lakcím: 7100 Szekszárd, Bródy Sándor utca 28. kamarai nyt. szám.: A Részvényesek és tulajdoni részesedésük: Részvényes adatai Névérték Darabszám Névérték összesen Részvényes szavazati aránya Ifj. Márffy György (1122 Budapest, Ügyész út 3.) Forrás Vagyonkezelési és Bef. Rt. (1113 Budapest, Bartók Béla út 152.) Földvári Gábor 1025 Budapest Vöröstorony lejtő 9. M-Metronic Bt. (1122 Budapest, Ügyész utca 3.) 5%-os tulajdonrésznél kisebb részvénycsomaggal rendelkező kisbefektetők 100 Ft Ft 7,94% 100 Ft Ft 22,90% 100 Ft Ft 15,27% 100 Ft Ft 20,31% 100 Ft Ft 33,58% 1.8. A Társaság tevékenysége A Társaság fő tevékenysége az internetes kiskereskedelem. A Társaság kiskereskedelmi tevékenységét jórészt a címen elérhető internetes áruházán keresztül folytatja. Viszonteladóktól, közgyűjteményektől, iskoláktól érkezhetnek rendelések hagyományos (papír alapú) módon is. 10

11 Jelenleg a Társaság forgalmának megközelítőleg 80%-át az új könyv és 20%-át az antikvár könyv értékesítése adja. Egyéb termékek értékesítése is előfordult időszakonként de csak kísérleti jelleggel. A Társaság által a személyes rendelések átvételét szolgáló bérelt üzletekben 2006 márciusától hagyományos könyvértékesítés is folyik Pénzügyi összefoglaló Az alábbi adatok és táblázatok bemutatják a Bookline.hu Zrt., illetve a Társaság 100%-os tulajdonában álló Bookline Magyarország Kft december 31-én, december 31-én, december 31-én lezárt pénzügyi éveit a pénzügyi beszámolók alapján ( auditált pénzügyi beszámoló). A év konszolidált de nem auditált mérlege tartalmazza a Bookline.hu Zrt., a Bookline Magyarország Kft. és a Morgan Hill Communications Kft. adatait. Az online értékesítés bevételei december 31-ig a Bookline Magyarország Kft.-ben realizálódtak, január 1-től azonban kizárólag a Bookline.hu Zrt.-ben jelentkeznek. A költségek korábban jellemzően vegyesen oszlottak meg a két Társaság között, január 1 óta jellemzően a Bookline.hu Zrt.-ben realizálódnak. A májusa közötti forgalmi adatokat a Tájékoztató 3.2. pontja tartalmazza A Társaság mérleg és eredmény kimutatásának fő sorai Bookline.hu Zrt MÉRLEG EFt EFt EFt Befektetett eszközök Forgóeszközök Aktív időbeli elhatárolások Eszközök összesen Saját tőke Jegyzett tőke Tőketartalék Eredménytartalék Mérleg szerinti eredmény Céltartalékok Kötelezettségek Passzív időbeli elhatárolások Források összesen EREDMÉNYKIMUTATÁS* Értékesítés nettó árbevétele Egyéb bevételek Üzleti tev. eredménye

12 Pü-i műveletek eredménye Szokásos vállalkozói eredmény Rendkívüli eredmény Adózás előtti eredmény Adózott eredmény A Bookine.hu Zrt. eszközállománya 2005-ben lényegesen megnőtt. Az internetes kereskedelmi tevékenység a Zrt.-ből a Kft. tevékenységei közé került, így a Bookline.hu Zrt december 31-ével megvette a Bookline Magyarország Kft. eszközeit 230 MFt + ÁFA áron. A Közgyűlés én hozott 12/2005 számú határozatával megemelte a Társaság jegyzett tőkéjét 127,5 MFt-tal (200%-os árfolyamon). A tőkeemelés során kibocsátott részvények ellenértékét a részvényesek 2005-ben teljes mértékben befizették. A Cégbíróság hatállyal jegyezte be a tőkeemelést. A Társaság kötelezettség állománya erre tekintettel 255 MFttal megemelkedett A Társaság részletes eredmény kimutatása 2005-re vonatkozóan Megnevezés (EFt) 01. Belföldi értékesítés nettó árbevétele I. Értékesítés nettó árbevétele (01+02) III. Egyéb bevételek Anyagköltség Igénybe vett szolgáltatások értéke Egyéb szolgáltatások értéke Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke IV. Anyagjellegű ráfordítások ( ) Bérköltség Személyi jellegű egyéb kifizetések Bérjárulékok V. Személyi jellegű ráfordítások ( ) VI. Értékcsökkenési leírás VII. Egyéb ráfordítások A. Üzemi (üzleti) tevékenység eredménye (I+-II+III-IV-V-VI-VII) Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek Pénzügyi műveletek egyéb bevételei 8 VIII. Pénzügyi műveletek bevételei ( ) Fizetendő kamatok és kamatjellegü ráfordítások Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai 61 IX. Pénzügyi műveletek ráfordításai ( ) B. Pénzügyi műveletek eredménye (VIII-IX) C. Szokásos vállalkozási eredmény (+-A+-B) E. Adózás előtti eredmény (+-C+-D)

13 XII. Adófizetési kötelezettség F. Adózott eredmény (+-E-XII) G. Mérleg szerinti eredmény (+-F+22-23) A Társaság konszolidált, de nem auditált összevont mérleg és eredmény kimutatása 2005-re vonatkozóan A konszolidálás Bookline.hu Zrt., a Bookline Magyarország Kft. és a Morgan Hill Communications Kft. mérleg adatait tartalmazza Bookline.hu Zrt. EFt MÉRLEG Befektetett eszközök Forgóeszközök Aktív időbeli elhatárolások Eszközök összesen Saját tőke Jegyzett tőke Tőketartalék 573 Eredménytartalék Mérleg szerinti eredmény Céltartalékok 0 Kötelezettségek Passzív időbeli elhatárolások Források összesen EREDMÉNYKIMUTATÁS Értékesítés nettó árbevétele Egyéb bevételek 807 Üzleti tev. Eredménye Pü-i műveletek eredménye Szokásos vállalkozói eredmény Rendkívüli eredmény Adózás előtti eredmény Adózott eredmény

14 1.10. Általános információk a Társaság részvényeiről db egyenként 100,- Ft névértékű, dematerializált formában előállított, névre szóló törzsrészvény. A Részvények ISIN kódja: HU A fő kockázati tényezők összefoglalása A Bookline.hu Zrt. által kibocsátott részvényekbe való befektetés általános és specifikus kockázatai közül kiemelendő (a teljesség igénye nélkül), hogy - a magyar gazdaság és politika általános, a többi új EU tagállamra jellemző kockázata, valamint a nyarán felálló új kormány által tervezet költségvetés javító intézkedések most még nehezen felmérhető hatása a vállalatok nyereségességére, illetve a magyar életszínvonalra. - a készülő kormányzati intézkedések érinthetik a magyar tőzsde likviditását, konjunkturális helyzetét, beleértve a részvényekből származó jövedelem adóterheinek növekedését. - nem adható garancia arra, hogy a Társaság számára elsőrendű fontosságú magyar internetes kiskereskedelmi piac növekedése hosszabb távon is fennmarad, illetve a Társaság meg tudja őrizni jelenlegi kedvező piaci pozícióját. - a magyar internetes piacon még nem jelentek meg a legnagyobb nemzetközi cégek, és ezért nincs garancia arra, hogy ha ezek piacra lépése megtörténik, a Társaság meg tudja őrizni jelenlegi piaci pozícióját. Hasonló kockázattal járhat az off-line piaci versenytársak erőteljesebb internetes jelenléte is. - a kulcsalkalmazottak esetleges elvesztése is negatívan befolyásolhatja a Társaság jövedelmezőségét. - nem adható garancia arra nézve, hogy a Társaság által választott üzleti stratégia- az internetes kereskedelem újabb területeire való terjeszkedés illetve a határon túli megjelenéssikeres lesz, és nem forgácsolja szét az erőforrásokat, és nem eredményezi az eredményesség csökkenését. - a tervezett akvizíciók is befolyásolhatják a Társaság eredményességének alakulását - a Társaság szempontjából kiemelt fontosságú Ecseri úti ingatlan ahol tevékenysége jelenleg zajlik- nem tulajdona, csupán bérli 2007-ig. Egy esetleges kényszerű költözés erőforrásokat kötne le, ugyanakkor a forgalom növekedése szükségessé teheti a bérelt raktárterület bővítését is. - a Társaság napi működése jelentősen függ a komplex informatikai rendszerektől, amelyek bonyolultságuknál fogva- egyre nagyobb működési kockázatot hordoznak. - a Társaság részvényeire ható kockázatok közül kiemelendő a magyar tőzsde kisebb méretéből fakadó likviditási kockázat, illetve ebből fakadóan az árfolyamváltozások fokozottabb kockázata. A Társaság meglehetősen koncentrált tulajdonosi szerkezetéből fakadóan már egyetlen nagyobb tulajdonos eladási döntése is komoly negatív befolyást gyakorolhat az árfolyamra. 14

15 - a Társaság még soha sem fizetett osztalékot, a keletkezett nyereséget fejlesztésre fordította. Ez a tendencia a jövőben is fennmaradhat, ami befolyásolhatja a részvények piaci megítélését. - A magánszemélyek számára lényeges változás, hogy szeptember 1-től a tőzsdei árfolyamnyereséget terhelő adó mértéke 20%. Nem adható garancia a tőkejövedelmek adózásának további, a jelenleginél is kedvezőtlenebb változására, tekintettel a magyar költségvetés helyzetére. A fenti összefoglaló nem pótolja a Tájékoztató II., a kockázati tényezőket bemutató fejezetének részletes elolvasását. II. KOCKÁZATI TÉNYEZŐK A részvényekbe történő befektetés számos kockázatot hordoz. Minden befektetőnek javasolt mérlegelnie a kockázati tényezőket bemutató, a Társaság legjobb tudomása szerint összeállított alábbi fejezetet, különösen pedig a Társaság vezetésének elemzése a pénzügyi helyzetről és a működés eredményeiről című fejezetet, illetve az ahhoz kapcsolódó pénzügyi kimutatásokat, mielőtt a Bookline.hu Zrt. részvényeinek megvásárlásáról dönt Általános politikai és gazdasági kockázat Bármely befektető Magyarországon ki van téve a magyar gazdaság viszonylag kisebb méretéből, nyitottságából, illetve az államháztartás helyzetéből adódó általános kockázatoknak. A magyar gazdaság utóbbi másfél évtizedében nem voltak ritkák a szabályozási környezet előre meg nem jósolható, váratlan változásai, a kormányzati gazdaságpolitika erőteljes fordulatai. A áprilisi választások után felálló kormány nincs könnyű helyzetben, a várható fiskális megszorító intézkedések érinthetik: - a Társaság adózási környezetét, - a Társaság vásárlóinak pénzügyi helyzetét, életszínvonalát, - a magyar tőzsde likviditását, konjunkturális helyzetét, beleértve a részvényekből származó jövedelem adóterheinek növekedését. A gazdaságpolitika, ezen keresztül az infláció, az árfolyam-politika és a kamatkörnyezet alakulása erőteljesen befolyásolhatja a részvénybefektetések megtérülését. A makrogazdasági környezet esetleges kedvezőtlen alakulása negatívan hathat a Társaság fejlődési kilátásaira, árbevételére, nyereségességére. Nem adható garancia arra, hogy korábban felfüggesztett vagy enyhített kormányzati szabályozások és gyakorlatok a jövőben nem kerülnek visszaállításra vagy megszigorításra. Ugyancsak nem adható garancia arra nézve, hogy más szigorítások, a Társaság üzleti lehetőségeit korlátozó megszigorítások, a piaci helyzetet hátrányosan befolyásoló döntések, lépések vagy szabályozások nem kerülnek bevezetésre a jövőben. A magyar jogrendszer az utóbbi években, különösen a 2004-es EU-csatlakozást követően jelentős mértékben hasonult az európai jogi normákhoz, mindazonáltal elképzelhető, hogy vannak a Társaság vagy a Befektetők számára kedvezőtlen eltérések. Ezért javasoljuk, hogy a befektetők befektetési döntésük meghozatala előtt alaposan tájékozódjanak az aktuális jogi környezetről. 15

16 2.2. A Társaságra jellemző kockázati tényezők A Társaság bevételének túlnyomó részét az internetes kiskereskedelmi piacon éri el. Nem adható garancia arra nézve, hogy a magyar internet-penetráció növekedése nem torpan meg, illetve, hogy a Társaság jelenlegi, viszonylag kedvező pozícióját hosszabb távon is meg tudja őrizni Piaci verseny A magyar internetes kiskereskedelmi piacon még nem jelentek meg azok a nagy nemzetközi cégek (például az amazon.com), amelyek jól ismert márkanévvel és a hazai szereplőknél több nagyságrenddel nagyobb anyagi eszközeikkel átalakíthatják a piaci pozíciókat. Nincs garancia arra, hogy ha ezek piacra lépése megtörténik, a Bookline.hu Zrt. meg tudja őrizni jelenlegi pozícióit vagy egyáltalán, képes lesz-e tartósan állni a versenyt velük szemben. Egy ilyen verseny az árrés jelentős szűkülésével, ezen keresztül a cég eredményességének drámai csökkenésével járhat. Hasonló kockázattal járhat az off-line piaci versenytársak erőteljesebb internetes jelenléte is Kulcsalkalmazottak elvesztése A Bookline.hu Zrt. tevékenysége, elsősorban a fejlesztés és a marketing fokozottan épül a Társaságnál évek óta dolgozó kulcsfontosságú vezetők és alkalmazottak munkájára. Ezek elvesztése amely nem zárható ki - adott esetben átmenetileg vagy tartósan negatívan befolyásolhatja a Társaság jövedelmeződését. A vezetők megtartását segítheti, hogy közülük többen rendelkeznek részvénytulajdonnal a Társaságban, ám nem adható garancia arra nézve, hogy részvényeiket hosszabb távon is megtartják A Társaság stratégiájából fakadó kockázatok Nem adható garancia arra nézve, hogy a Társaság által választott üzleti stratégia - az internetes kereskedelem újabb területeire való terjeszkedés, illetve a határokon túli megjelenés - sikeres lesz és nem eredményezi az eredményesség csökkenését, nem forgácsolja szét az erőforrásokat és nem vezet középtávon nehezen kezelhető eladósodási folyamathoz A növekedés gyorsasságából fakadó kockázatok Az új területekre való terjeszkedés illetve a gyors, extenzív jellegű növekedés a menedzsment ellenőrző funkcióinak gyengülésével járhat. A mindenáron való növekedés erőltetése megoszthatja a Társaság meghatározó tulajdonosait, adott esetben hosszabb távon nem igazolható döntésekre késztetheti a vezetést. Az új üzletágak bevezetésének költségeit, a fejlesztési kiadások nagyságát jelenleg nem lehet pontosan felbecsülni. Ugyancsak nem becsülhető fel, hogy az új üzletágak mikor tudnak érdemben hozzájárulni a Társaság eredménytermelő képességének növekedéséhez. 16

17 Akvizíciós kockázatok A dinamikus növekedés érdekében a Társaság tervezi, hogy különböző akvizícókat hajt végre a hazai, illetve a környező országok piacán. Közép és hosszabb távon azonban az akvizíciók tervezett eredményességét befolyásolhatják olyan előre nem tervezhető tényezők, melyek a Társaság működésén kívül állnak és előre nem kalkulálhatóak Ingatlanbérleti kockázat A Társaság szempontjából kiemelt fontosságú Ecseri úti ingatlan ahol a Társaság székhelye is van - nincs a Társaság tulajdonában, csupán 2007-ig határozott időre bérli. Egy esetleges kényszerű költözés váratlan többletköltséget róna a Társaságra és erőforrásokat kötne le. Ugyanakkor a forgalom növekedése előbb-utóbb szükségessé teheti egy nagyobb raktár-telep bérlését is, amely a nyereségalakulásra gyakorolhat negatív hatást Informatikai kockázat A Társaság napi működése erősen függ komplex informatikai rendszerektől, amelyek - bonyolultságuknál fogva - egyre nagyobb működési kockázatot hordoznak. Nem adható garancia egy esetleges elemi csapásból, vagy szándékos rongálásból fakadó adatvesztés ellen. Előfordulhat, hogy az informatikai rendszerek nem megfelelő vagy nem teljesen biztonságos működése komoly veszteségeket okoz, vagy más módon okoz jelentős hátrányt a Társaság számára. Ezen kockázati tényező elkerülése érdekében a Társaság minőségbiztosítási rendszert üzemeltet Hatósági kockázatok Az adóhatóság és más hatóságok is jogosultak ellenőrzéseket lefolytatni. Adott esetekben ezek - köztük akár a versenyjogi eljárások is - okozhatnak a Társaság számára jelentős pénzügyi hátrányt A Társaság részvényeire ható kockázati tényezők A magyar részvénypiac kockázata A magyar részvénypiac kis mérete (a tőzsdére bevezetett 44 részvényből csak 6-8 tekinthető folyamatosan likvidnek, a napi forgalom tavaszán átlagosan milliárd, a részvénykapitalizáció júniusában 6500 milliárd forint körül mozgott), illetve nyitottsága (a külföldi befektetők aránya március végén az MNB adatai szerint elérte a 78%-ot) miatt igen erőteljesen reagál a nemzetközi tendenciákra. Egy esetleges világméretű besszhullám a magyar tőzsdén fokozott árfolyam- és forgalom visszaesést okozhat. A külföldi befektetők magas aránya miatt (a hazai magánbefektetők részaránya a kapitalizációból nem éri el a 3%-ot) az árfolyamok különösen volatilisek. 17

18 Az árfolyamváltozás és likviditás kockázata A Bookline.hu Zrt. a Budapesti Értéktőzsde Részvények B kategóriába kéri részvényei bevezetését. E kategóriában más internetes kereskedelemmel foglakozó Társaság részvénye nem forog. A B kategóriában forgó részvények likviditása lényegesen kisebb, mint az A kategóriában szereplő részvényeké. A Társaság meglehetősen koncentrált tulajdonosi struktúrájából adódóan már egyetlen nagyobb részvényes eladási döntése is komoly negatív befolyást gyakorolhat az árfolyamra A tulajdonosi szerkezet kockázata A Bookline.hu Zrt. tulajdonosai között van olyan Társaság, amely maga is jelen van részvényeivel a BÉT-en. E cég részvényeinek árfolyam-alakulása közvetett módon akár hatással is lehet a Bookline.hu Zrt. részvényeinek árfolyam-alakulására, függetlenül a Társaság tényleges gazdasági teljesítményétől. Nem adható garancia arra nézve, hogy egy esetleges tartósan negatív árfolyamtrendet a Bookline.hu Zrt. valamelyik nagy tulajdonosa nem próbál-e meg kihasználni arra, hogy a kisrészvényesek számára kedvezőtlen árfolyamon nyilvános vételi ajánlatot tegyen és megkísérelje a Társaság részvényeit kivezetni a BÉT-ről Osztalék kockázat A Társaság a 2005-ös gazdasági évig egyetlen üzleti év eredményét sem fizette ki osztalék formájában, a keletkezett nyereséget fejlesztésre fordította. A Társaság középhosszú távon elsődlegesen nem osztalék kifizetésre, hanem fejlesztésre kívánja fordítani a realizált nyereséget, így a részvényesek elsődlegesen a részvények árfolyamának emelkedéséből profitálhatnak. Amennyiben nem keletkezik hosszabb időn keresztül osztalékalap, a részvények tulajdonosai nem támaszthatnak emiatt semmilyen igényt a részvénytársasággal szemben A részvények adózási szabályainak változásából fakadó kockázat A magyar adótörvények szerint magánszemélyek tőzsdén elért árfolyamnyeresége 2006-ban 0%-os adó alá esik, de szeptember 1-től az árfolyamnyereséget terhelő adó mértéke 20 %. A Társaságok számára a tőzsdei árfolyamnyereség a rendes pénzügyi bevételek részét képezi. Nem adható garancia a tőkejövedelmek adózásának további, a jelenleginél is kedvezőtlenebb változására, tekintettel a magyar költségvetés helyzetére A hígulás kockázata A Társaság alapszabályának pontja a következőképpen hatalmazza fel az igazgatóságot a tőkeemelésre: Az Alapszabály felhatalmazza az igazgatóságot, hogy a Társaság alaptőkéjét évente a mindenkori alaptőke legfeljebb 25%-ának megfelelő mértékben, új részvények kibocsátásával felemelje. Ebben az esetben, ha a részvényesek egy része nem vesz részt az alaptőke-emelésben, tulajdonrészük aránya csökkenhet. Nem adható garancia arra nézve, hogy a későbbi alaptőkeemelések az összes részvényes számára kedvező árfolyamon történnek, így ebből fakadóan egyes részvényesek hátrányos helyzetbe kerülhetnek. 18

19 A fent felsorolt kockázati tényezők lefedik a Bookline.hu Zrt. részvények megvásárlásával felmerülő kockázatok teljes körét. Azt ajánljuk a befektetőknek, hogy a Társaság részvényeinek megvásárlása előtt gondosan mérlegeljék a piaci helyzetet, a magyar tőkepiac jogi környezetét, a magyar internet-ágazat helyzetét, illetve a társaságról napvilágra került nyilvános információkat és adott esetben kérjék ki befektetési, adóügyi és jogi tanácsadóik véleményét. III. Részletes tájékoztató 1. A FELELŐS SZEMÉLYEK A Rendelet I. és III. mellékletének 1. pontja, valamint a Tpt. 29. (1) bekezdése értelmében a Társaság, mint kibocsátó felelős a Tájékoztatóban szereplő információkért és a Tájékoztató félrevezető tartalmával és az információ elhallgatásával okozott kár megtérítéséért. Alulírott - az Igazgatóság május 22-i határozata alapján felhatalmazva - mint a Tájékoztatóban szereplő információkért felelős személy kijelentem, hogy a jelen Tájékoztatóban szereplő információk megfelelnek a tényeknek, a jelen Tájékoztató a valóságnak megfelelő tényeket és adatokat tartalmazza, és nem mellőzi azon körülmények bemutatását, amelyek a Társaság részvényei és a Társaság helyzetének megítélése szempontjából jelentősséggel bírnak, illetve befolyásolhatnák az információkból levonható következtetéseket, továbbá nem tartalmaz félrevezető adatot, téves következtetés levonására alkalmas csoportosítást, elemzést, valamint nem hallgat el olyan tényt, amely a befektetés megalapozott megítéléséhez szükséges. Kelt: Budapest, június 20. Dietrich Tamás vezérigazgató 19

20 2. BEJEGYZETT KÖNYVVIZSGÁLÓ A Társaság bejegyzett könyvvizsgálója: Szabóné Papp Ibolya an.: Tisler Julianna, lakcím: 7100 Szekszárd Bródy Sándor utca 28. Kamarai nyt. szám.: A os időszakban a társaságnál könyvvizsgáló személyében változás nem történt. 3. KIEMELT PÉNZÜGYI INFORMÁCIÓK A Bookline.hu Zrt. a 100%-os tulajdonosa a Bookline Magyarország Kft.-nek (székhely: 1088 Budapest Rákóczi út 1-3, cégjegyzékszám ). Az internetes kereskedelem végéig a Kft.-ben zajlott és azt csak 2006-ban vette át a Társaság. A Társaság 2006-tól nem folytatja korábbi tevékenységét, kizárólag az internetes kereskedelemmel foglalkozik Pénzügyi adatok A Társaság mérleg és eredmény kimutatásának fő sorai az utolsó 3 üzleti évben: 2003 EFt 2004 EFt 2005 EFt Bookline.hu Zrt MÉRLEG Befektetett eszközök Forgóeszközök Aktív időbeli elhatárolások Eszközök összesen Saját tőke Jegyzett tőke Tőketartalék Eredménytartalék Mérleg szerinti eredmény Céltartalékok Kötelezettségek Passzív időbeli elhatárolások Források összesen EREDMÉNYKIMUTATÁS Értékesítés nettó árbevétele Egyéb bevételek Üzleti tev. Eredménye Pü-i műveletek eredménye Szokásos vállalkozói eredmény

ALTERA Vagyonkezelő Nyrt.

ALTERA Vagyonkezelő Nyrt. FIGYELMEZTETÉS: A Tájékoztató jelen Kiegészítésével kapcsolatosan a Kibocsátó, az értékpapír szabályozott piacra történő bevezetését kezdeményező személy és a Forgalmazó felelőssége nem egyetemleges. A

Részletesebben

TvNetWork Telekommunikációs Szolgáltató Nyilvánosan Működő Részvénytársaság. 2012. I. félévi jelentése

TvNetWork Telekommunikációs Szolgáltató Nyilvánosan Működő Részvénytársaság. 2012. I. félévi jelentése TvNetWork Telekommunikációs Szolgáltató Nyilvánosan Működő Részvénytársaság 2012. I. félévi jelentése Cégadatok Cégnév: TvNetWork Telekommunikációs Szolgáltató Nyilvánosam Működő Részvénytársaság Rövidített

Részletesebben

2011.01.01-2011.06.30. Befektetői kapcsolattartó: Nemes Attila, IT elnök. TvNetWork Telekommunikációs Szolgáltató Nyilvánosan Működő Részvénytársaság

2011.01.01-2011.06.30. Befektetői kapcsolattartó: Nemes Attila, IT elnök. TvNetWork Telekommunikációs Szolgáltató Nyilvánosan Működő Részvénytársaság Társaság neve: TvNetwork Nyrt. Telefon: 890-2001 Társaság címe: 1138 Bp., Váci út 168/A Telefax: 890-1590 Ágazati besorolás: Távközlés E-mail cím: tozsde@tvnetwork.hu Beszámolási időszak: 2011.01.01-2011.06.30.

Részletesebben

Összevont tájékoztató. a Bookline.hu Internetes Kereskedelmi Nyilvánosan Működő Részvénytársaság

Összevont tájékoztató. a Bookline.hu Internetes Kereskedelmi Nyilvánosan Működő Részvénytársaság Összevont tájékoztató a Bookline.hu Internetes Kereskedelmi Nyilvánosan Működő Részvénytársaság 1.637.500 darab 100 forint névértékű névre szóló dematerializált törzsrészvényének a Budapesti Értéktőzsde

Részletesebben

XIII. KERÜLETI KÖZSZOLGÁLTATÓ ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG

XIII. KERÜLETI KÖZSZOLGÁLTATÓ ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG 1 2 0 5 2 5 8 5-6 8 1 0-1 1 4-0 1 Statisztikai szám 0 1-1 0-0 4 2 8 5 0 cégjegyzékszám XIII. KERÜLETI KÖZSZOLGÁLTATÓ ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG Mérleg : - Eszközök - Források Eredmény-kimutatás

Részletesebben

A FINEXT Vagyonkezelő NYRT. FÉLÉVES JELENTÉSE 2011. június 30.

A FINEXT Vagyonkezelő NYRT. FÉLÉVES JELENTÉSE 2011. június 30. A FINEXT Vagyonkezelő NYRT. FÉLÉVES JELENTÉSE 2011. június 30. 1. a Társaság cégadatai Cégnév: Finext Vagyonkezelő NyRt Székhely: 1082 Budapest, Futó u. 47-53. VI. emelet Elérhetőség: 061 266 2181 Honlap:

Részletesebben

9. számú melléklet a 2006. évi V. törvényhez AZ EGYSZEMÉLYES ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG ALAPÍTÓ OKIRAT MINTÁJA.

9. számú melléklet a 2006. évi V. törvényhez AZ EGYSZEMÉLYES ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG ALAPÍTÓ OKIRAT MINTÁJA. 9. számú melléklet a 2006. évi V. törvényhez AZ EGYSZEMÉLYES ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG ALAPÍTÓ OKIRAT MINTÁJA Alapító okirat Alulírott alapító (részvényes), a gazdasági társaságokról szóló 2006.

Részletesebben

A Magyar Fejlesztési Bank Részvénytársaság 2006. I. félévi gyorsjelentése

A Magyar Fejlesztési Bank Részvénytársaság 2006. I. félévi gyorsjelentése A Magyar Fejlesztési Bank Részvénytársaság 2006. I. félévi gyorsjelentése A tőkepiacról szóló 2001. évi CXX. törvény 52. -a alapján a Magyar Fejlesztési Bank Részvénytársaság az alábbiakban teszi közzé

Részletesebben

Bookline.hu Internetes Kereskedelmi Nyrt.

Bookline.hu Internetes Kereskedelmi Nyrt. I. Összefoglaló Bookline.hu Internetes Kereskedelmi Nyrt. Időközi vezetőségi beszámoló 2008. I-III. negyedév A Bookline.hu Internetes Kereskedelmi Nyrt. fő tevékenysége az internetes könyv kiskereskedelem,

Részletesebben

PANNON-VÁLTÓ Rt. 1998. éves gyorsjelentés. Mérleg adatok 1997. dec. 31.( E Ft) 1998. dec. 31.( E Ft)

PANNON-VÁLTÓ Rt. 1998. éves gyorsjelentés. Mérleg adatok 1997. dec. 31.( E Ft) 1998. dec. 31.( E Ft) PANNON-VÁLTÓ Rt. 1998. éves gyorsjelentés Mérleg adatok 1997. dec. 31.( E 1998. dec. 31.( E A. Befektetett eszközök 777.056 606.959-22 % I. Immateriális javak 1.596 887-44 % II. Tárgyi eszközök 9.455 9.967

Részletesebben

dr. Száldobágyi Zsigmond Csongor ügyvéd ingatlanforgalmi szakjogász AZ EGYSZEMÉLYES ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG ALAPSZABÁLYMINTÁJA Alapszabály

dr. Száldobágyi Zsigmond Csongor ügyvéd ingatlanforgalmi szakjogász AZ EGYSZEMÉLYES ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG ALAPSZABÁLYMINTÁJA Alapszabály Tisztelt érdeklődő! Ezt a dokumentumot tájékoztatásul tesszük közzé. Célja, hogy Ön előzetesen átlássa a társaság alapításával járó egyes adminisztratív kötelezettségeit. Magyarázó szövegeket az egyes

Részletesebben

Bookline.hu Internetes Kereskedelmi 1Rt2 9 2 1 3 6 O 7 4 1 4 1 1 4 O 1 Statisztikai számjel

Bookline.hu Internetes Kereskedelmi 1Rt2 9 2 1 3 6 O 7 4 1 4 1 1 4 O 1 Statisztikai számjel Ügyfél neve Mérlegkészítés helye Bookline.hu Internetes Kereskedelmi 1Rt2 9 2 1 3 6 O 7 4 1 4 1 1 4 O 1 Statisztikai számjel Budapest Mérlegzárás éve 25 O 1-1 O - O 4 4 8 4 1 Cégjegyzék szám Mérlegzárás

Részletesebben

b) változásokkal egységes szerkezetbe foglalt alapító okiratát: 1.1. A társaság cégneve:... Zártkörűen Működő Részvénytársaság

b) változásokkal egységes szerkezetbe foglalt alapító okiratát: 1.1. A társaság cégneve:... Zártkörűen Működő Részvénytársaság Alapító okirat Alulírott alapító (részvényes), a gazdasági társaságokról szóló 2006. évi IV. törvény (Gt.) rendelkezéseinek megfelelően, szerződésminta alkalmazásával a következők szerint állapítja meg

Részletesebben

AZ EGYSZEMÉLYES ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG ALAPSZABÁLYMINTÁJA. 1. A társaság cégneve, székhelye, telephelye(i), fióktelepe(i)

AZ EGYSZEMÉLYES ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG ALAPSZABÁLYMINTÁJA. 1. A társaság cégneve, székhelye, telephelye(i), fióktelepe(i) AZ EGYSZEMÉLYES ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG ALAPSZABÁLYMINTÁJA Alapszabály Alulírott részvényes, szerződésminta 1 alkalmazásával, a következők szerint állapítja meg az alábbi egyszemélyes zártkörűen

Részletesebben

A FINEXT Vagyonkezelő NYRT. időközi vezetőségi beszámolója május 15.

A FINEXT Vagyonkezelő NYRT. időközi vezetőségi beszámolója május 15. A FINEXT Vagyonkezelő NYRT. időközi vezetőségi beszámolója 2014. május 15. 1. a Társaság cégadatai Cégnév: Finext Vagyonkezelő NyRt Székhely: 1082 Budapest, Futó u. 47-53. VII. emelet Elérhetőség: 061

Részletesebben

A Novotrade Befektetési Nyilvánosan Működő Részvénytársaság

A Novotrade Befektetési Nyilvánosan Működő Részvénytársaság TÁJÉKOZTATÓ A Novotrade Befektetési Nyilvánosan Működő Részvénytársaság 4.800.000 darab 500 forint névértékű névre szóló dematerializált, korábban zártkörűen kibocsátott törzsrészvényének Budapesti Értéktőzsde

Részletesebben

K Ö Z Z É T É T E L. A üzleti évre vonatkozó, és a számviteli törvény szerinti éves beszámoló

K Ö Z Z É T É T E L. A üzleti évre vonatkozó, és a számviteli törvény szerinti éves beszámoló K Ö Z Z É T É T E L A FORRÁS Vagyonkezelési és Befektetési nyilvánosan működő Részvénytársaság (1113 Budapest, Bartók Béla út 152.; cégjegyzékszáma: 01-10-043872) Igazgatósága, a 2015. március 25. napján

Részletesebben

Éves beszámoló 0 1-1 0-0 4 1 7 6 8. Statisztikai számjel. Cégjegyzék száma. Palota Holding Zártkörűen Működő Részvénytársaság. 2014. december 31.

Éves beszámoló 0 1-1 0-0 4 1 7 6 8. Statisztikai számjel. Cégjegyzék száma. Palota Holding Zártkörűen Működő Részvénytársaság. 2014. december 31. 1 0 7 0 6 9 9 6 6 8 3 2 1 1 4 0 1 Statisztikai számjel 0 1-1 0-0 4 1 7 6 8 Cégjegyzék száma Palota Holding Zártkörűen Működő Részvénytársaság a vállalkozás megnevezése 1156 Budapest, Száraznád u. 4-6.,

Részletesebben

BOOKLINE.HU NYRT. 2006. évi. Éves beszámolója

BOOKLINE.HU NYRT. 2006. évi. Éves beszámolója BOOKLINE.HU NYRT. 2006. évi Éves beszámolója 2007. március 20. Tartalomjegyzék I. Összefoglaló II. Általános ismertető 1. Cégadatok 2. Részvényinformációk 3. Cégvezetés 4. Általános adatok a társaságról

Részletesebben

PÉNZFOLYAM Kft. tárgyévi cash-flow kimutatásának összeállításához a következő információkat ismerjük.

PÉNZFOLYAM Kft. tárgyévi cash-flow kimutatásának összeállításához a következő információkat ismerjük. PÉNZFOLYAM Kft. tárgyévi cash-flow kimutatásának összeállításához a következő információkat ismerjük. ESZKÖZÖK (aktívák) Előző év Tárgyév A. BEFEKTETETT ESZKÖZÖK 79 260 72 655 I. IMMATERIÁLIS JAVAK 10

Részletesebben

Ügyfél neve Bookline Magyarország Kft 1 2 6 o 2 1 8 o 5 2 4 7 1 1 3 o 1 Statisztikai számjel Mérlegkészítés helye Budapest

Ügyfél neve Bookline Magyarország Kft 1 2 6 o 2 1 8 o 5 2 4 7 1 1 3 o 1 Statisztikai számjel Mérlegkészítés helye Budapest Ügyfél neve Bookline Magyarország Kft 1 2 6 o 2 1 8 o 5 2 4 7 1 1 3 o 1 Statisztikai számjel Mérlegkészítés helye Budapest Mérlegzárás éve 2005 o 1 - o 9-6 9 4 4 4 2 Cégjegyzék szám Mérlegzárás dátuma

Részletesebben

15EB-01. Cégadatok (A) IdomSoft Informatikai Zrt Cégjegyzékszáma: Székhelye:

15EB-01. Cégadatok (A) IdomSoft Informatikai Zrt Cégjegyzékszáma: Székhelye: 15EB-01 Cégadatok (A) Cég neve: IdomSoft Informatikai Zrt Cégjegyzékszáma: 01-10-046896 Székhelye: 1134 Budapest Tüzér utca 41. Adószáma: 23083185-2-41 KSH jelzőszáma: 23083185-6201-114-01 (B) Beszámoló

Részletesebben

Éves beszámoló. 2012. üzleti évről. 2 3 9 2 1 9 1 7 3 7 0 0 1 1 3 1 3 Statisztikai számjel. 1 3 0 9 1 5 6 2 9 2 Cégjegyzék száma

Éves beszámoló. 2012. üzleti évről. 2 3 9 2 1 9 1 7 3 7 0 0 1 1 3 1 3 Statisztikai számjel. 1 3 0 9 1 5 6 2 9 2 Cégjegyzék száma 2 3 9 2 1 9 1 7 3 7 0 0 1 1 3 1 3 Statisztikai számjel 1 3 0 9 1 5 6 2 9 2 Cégjegyzék száma a vállalkozás megnevezése Érd és Térsége Csatorna-szolgáltató Kft a vállalkozás címe, telefonszáma 2030 Érd,

Részletesebben

Éves beszámoló 2013. december 31.

Éves beszámoló 2013. december 31. 2465481-1412-113-3 Statisztikai számjel 3-9- 126499 Cégjegyzék száma Adorján-Tex Kft. 63 Kalocsa Szent István király út 26. Éves beszámoló Keltezés: 214. április 25. 2465481-1412-113-3 1/6. oldal "A" MÉRLEG

Részletesebben

Tisztelt Részvényesek!

Tisztelt Részvényesek! Tisztelt Részvényesek! A Pannon Váltó Nyrt. Igazgatósága az alábbiakban teszi közzé a 2015. április 30-n 13.00 órakor tartandó közgyűléséhez kapcsolódó tájékoztató anyagokat és határozati javaslatokat:

Részletesebben

8. számú melléklet a 2006. évi V. törvényhez A ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG ALAPSZABÁLYMINTÁJA. Alapszabály

8. számú melléklet a 2006. évi V. törvényhez A ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG ALAPSZABÁLYMINTÁJA. Alapszabály 8. számú melléklet a 2006. évi V. törvényhez A ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG ALAPSZABÁLYMINTÁJA Alapszabály Alulírott alapítók (részvényesek), a gazdasági társaságokról szóló 2006. évi IV. törvény

Részletesebben

K Ö Z G Y Ű L É S I M E G H Í V Ó

K Ö Z G Y Ű L É S I M E G H Í V Ó K Ö Z G Y Ű L É S I M E G H Í V Ó Az EGIS Gyógyszergyár Nyilvánosan Működő Részvénytársaság (a továbbiakban Társaság, székhelye: 1106 Budapest, Keresztúri út 30-38.) értesíti tisztelt részvényeseit, hogy

Részletesebben

Az MKB Értékpapír és Befektetési Rt. üzleti jelentése és pénzügyi kimutatásai

Az MKB Értékpapír és Befektetési Rt. üzleti jelentése és pénzügyi kimutatásai Az MKB Értékpapír és Befektetési Rt. üzleti jelentése és pénzügyi kimutatásai (MAGYAR SZÁMVITELI SZABÁLYOK ALAPJÁN) 1997. december 31. Az MKB Értékpapír és Befektetési Rt. üzleti jelentése A teljeskörû

Részletesebben

2/4 S.Cont. Vagyonkezelő és Tanácsadó Zártkörűen Működő Részvénytársaság. (1055 Budapest, Falk Miksa utca 5. I. em. 2.) Adószám: 11275006

2/4 S.Cont. Vagyonkezelő és Tanácsadó Zártkörűen Működő Részvénytársaság. (1055 Budapest, Falk Miksa utca 5. I. em. 2.) Adószám: 11275006 S.Cont. Vagyonkezelő és Tanácsadó Zártkörűen Működő Részvénytársaság (1055 Budapest, Falk Miksa utca 5. I. em. 2.) Adószám: 11275006 Cégkivonat 2011.10.27. -i hatállyal 1 Általános adatok Cégjegyzékszám:

Részletesebben

15EB 02 15EB 02/A. Cégadatok (A) BROKERGOLD MAGYARORSZÁG KFT. Cégjegyzékszáma:

15EB 02 15EB 02/A. Cégadatok (A) BROKERGOLD MAGYARORSZÁG KFT. Cégjegyzékszáma: Igazságügyi Minisztérium Céginformációs és az Elektronikus Cégeljárásban Közreműködő Szolgálat 1055 Budapest, Kossuth tér 4. Cégadatok (A) Cég neve: 15EB 02 Cégjegyzékszáma: 05 09 018640 Székhelye: BROKERGOLD

Részletesebben

ÜZLETI TERV 2014. ÉVRE

ÜZLETI TERV 2014. ÉVRE ESZKÖZÖK (aktívák) ÜZLETI TERV 2014. ÉVRE Tervadat 2014.év 01. A. Befektetett eszközök (02.+10.+17.) 739 644 712 382 703 558 02. I. Immateriális javak (03.-09.) 15 846 12 883 23 858 03. Alapítás-átszervezés

Részletesebben

Közlemény a CIB Bank Zrt évi üzleti évére vonatkozó auditált éves beszámolójáról és konszolidált éves beszámolójáról

Közlemény a CIB Bank Zrt évi üzleti évére vonatkozó auditált éves beszámolójáról és konszolidált éves beszámolójáról Közlemény a CIB Bank Zrt. 2005. évi üzleti évére vonatkozó auditált éves beszámolójáról és konszolidált éves beszámolójáról A CIB Bank Zrt. (1027 Budapest, Medve u. 4-14., cégjegyzék szám: 01-10-041004,

Részletesebben

Alapszabály. 1. A társaság neve, székhelye, telephelye(i), fióktelepe(i)

Alapszabály. 1. A társaság neve, székhelye, telephelye(i), fióktelepe(i) Alapszabály Alulírott alapítók (részvényesek), a gazdasági társaságokról szóló 2006. évi IV. törvény (Gt.) rendelkezéseinek megfelelően, a 2006. évi V. törvény (Ctv.) mellékletét képező szerződésminta

Részletesebben

www.szamviteltanar.hu

www.szamviteltanar.hu ÉVES BESZÁMOLÓ - MÉRLEG A változat Eszközök (aktívák) 200X. december 31. adatok E Ft-ban Sorszám A tétel megnevezése Előző év Előző év(ek) módosításai Tárgyév a b c d e 1 A. Befektetett eszközök 2 I. IMMATERIÁLIS

Részletesebben

Éves Beszámoló. A vállalkozás címe: 3532 Miskolc, Nemzetőr u 20. "A" változat

Éves Beszámoló. A vállalkozás címe: 3532 Miskolc, Nemzetőr u 20. A változat A vállalkozás neve: A vállalkozás címe: 3532 Miskolc, Nemzetőr u 20. Éves Beszámoló Beszámolási időszak: 2005. január 1. - Előző időszak: 2004. január 1. - 2004. december 31. Beszámoló készítés oka: Normál,

Részletesebben

Kiegészítő Melléklet a Art Motives Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. 2012. évi Egyszerűsített éves beszámolójához ÁLTALÁNOS RÉSZ Vállalkozás elnevezése: Art Motives Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt

Részletesebben

Nextent Informatika Zrt.

Nextent Informatika Zrt. 1 3 5 2 2 2 2 5 6 2 2 1 1 4 1 1-1 - 4 5 2 6 a vállalkozás megnevezése 1112 Budapest, Facsemete u. 1/5 a vállalkozás címe 27. évi ÉVES BESZÁMOLÓ Budapest, 28. május 6. 1 3 5 2 2 2 2 5 6 2 2 1 1 4 1 1-1

Részletesebben

Előző év(ek) módosításai a b c d e I. IMMATERIÁLIS JAVAK ( sorok)

Előző év(ek) módosításai a b c d e I. IMMATERIÁLIS JAVAK ( sorok) 0 1-1 0-0 4 6 4 7 9 1 1 MÉRLEG Eszközök (aktívák) "A" változat (ek) 01 A. Befektetett eszközök (02.+10.+18. sor) 7 389 0 4 358 02 I. IMMATERIÁLIS JAVAK (03.-09. sorok) 5 728 0 4 291 03 1. Alapítás-átszervezés

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. a Budapesti ingatlan Hasznosítási és Fejlesztési Rt. Közgyűlése részére. 2174 Verseg, Fenyőharaszti Kastélyszálló

ELŐTERJESZTÉS. a Budapesti ingatlan Hasznosítási és Fejlesztési Rt. Közgyűlése részére. 2174 Verseg, Fenyőharaszti Kastélyszálló ELŐTERJESZTÉS a Budapesti ingatlan Hasznosítási és Fejlesztési Rt. Közgyűlése részére Az ülés időpontja: Az ülés helye: 24. április 26. délelőtt 8,3 óra 2174 Verseg, Fenyőharaszti Kastélyszálló 1. napirendi

Részletesebben

MEGHÍVÓ. A Közgyűlés helyszíne: Marriott Szálló, Erzsébet terem Budapest, Apáczai Csere János utca 4.

MEGHÍVÓ. A Közgyűlés helyszíne: Marriott Szálló, Erzsébet terem Budapest, Apáczai Csere János utca 4. MEGHÍVÓ A BorsodChem Rt. (3702 Kazincbarcika, Bolyai tér 1., a továbbiakban: a Társaság ) Igazgatósága a Társaság 2003. évi rendes közgyűlését 2003. április 30-án 10 00 órára hívja össze A Közgyűlés helyszíne:

Részletesebben

MÉRLEG "A" változat - Eszközök (aktívák)

MÉRLEG A változat - Eszközök (aktívák) 6720 Szeged, Tisza L. krt. 24. 11090081-9329-113-06 MÉRLEG "A" változat - Eszközök (aktívák) 1 A A. Befektetett eszközök 2 151 127 0 2 605 249 2 I I. Immateriális javak 7 061 6 196 3 Alapítás-átszervezés

Részletesebben

ALAPTÁJÉKOZTATÓK ERSTE BANK HUNGARY ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG

ALAPTÁJÉKOZTATÓK ERSTE BANK HUNGARY ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG ALAPTÁJÉKOZTATÓK AZ ERSTE BANK HUNGARY ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG 2012 2013. ÉVI EGYSZÁZ MILLIÁRD FORINT EGYÜTTES KERETÖSSZEGŰ KÖTVÉNYPROGRAMJÁRÓL 7. SZÁMÚ KIEGÉSZÍTÉSE KIBOCSÁTÓ: ERSTE BANK HUNGARY

Részletesebben

Norbi Update Lowcarb Nyrt Budapest, Záhony u. 7/C. Negyedéves jelentés

Norbi Update Lowcarb Nyrt Budapest, Záhony u. 7/C. Negyedéves jelentés 24359573774011401 Statisztikai számjel 0110047754 Cégjegyzék szám Norbi Update Lowcarb Nyrt. 1031. Budapest, Záhony u. 7/C. Negyedéves jelentés 2015.01.01-2015.09.30 Cégjegyzék szám "A" MÉRLEG Eszközök

Részletesebben

Statisztikai számjel: 23024216-6420-114-01 Cégjegyzék szám: 01-10-046833. BVK Holding Zrt. MÉRLEG Eszközök (aktívák)

Statisztikai számjel: 23024216-6420-114-01 Cégjegyzék szám: 01-10-046833. BVK Holding Zrt. MÉRLEG Eszközök (aktívák) MÉRLEG Eszközök (aktívák) 01. A. Befektetett eszközök (02.+10.+18. sorok) 55 999 937-103 742 764 02. I. IMMATERIÁLIS JAVAK (03. - 09. sorok) 2 029-3 942 03. Alapítás- átszervezés aktivált értéke - - 04.

Részletesebben

Éves beszámoló. Csepeli Hőszolgáltató Kft Budapest, Kalotaszeg utca Statisztikai számjel Cégjegyzék száma

Éves beszámoló. Csepeli Hőszolgáltató Kft Budapest, Kalotaszeg utca Statisztikai számjel Cégjegyzék száma Csepeli Hőszolgáltató Kft Éves beszámoló 2011 "A" MÉRLEG Eszközök (aktívák) módosí- tásai 1 A. Befektetett eszközök 288 472 6 289 281 544 2 I. IMMATERIÁLIS JAVAK 3 787 0 2 526 3 Alapítás-átszervezés aktivált

Részletesebben

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET 2015. 01. 01. 2015. 12. 31. Budapest, 2016. április 30... A vállalkozás vezetője ( képviselője ) 1 1. Általános bemutatás A vállalkozás neve: STEMO MARKETING Kft. A vállalkozás rövidített

Részletesebben

1116 Budapest, Kalotaszeg utca 31. Éves beszámoló. Az adatok könyvvizsgálattal alátámasztva

1116 Budapest, Kalotaszeg utca 31. Éves beszámoló. Az adatok könyvvizsgálattal alátámasztva Csepeli Hőszolgáltató Kft Éves beszámoló 2013 Az adatok könyvvizsgálattal alátámasztva "A" MÉRLEG Eszközök (aktívák) módosí- év tásai 1 A. Befektetett eszközök 268 396 255 285 2 I. IMMATERIÁLIS JAVAK 1

Részletesebben

Keltezés: Budapest, 2015.március 25.

Keltezés: Budapest, 2015.március 25. 0 1 0 9 7 0 6 0 8 6 1 1 "A" MÉRLEG Eszközök (aktívák) 01. A BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (2.+10.+18.) 193 172 0 0 88 386 281 558 02. I. IMMATERIÁLIS JAVAK (3.... 9.) 0 0 0 2 828 2 828 03. Alapítás-átszervezés

Részletesebben

statisztikai számjel cégjegyzék szám. Szegedi Sport és Fürdők Kft Szeged, Temesvári krt. 33.

statisztikai számjel cégjegyzék szám. Szegedi Sport és Fürdők Kft Szeged, Temesvári krt. 33. statisztikai számjel cégjegyzék szám Szegedi Sport és Fürdők Kft. 2011. december 31. BESZÁMOLÓ Keltezés: Szeged, 2012.június 08. vállalkozás vezetője (képviselője) PH. MÉRLEG "A" változat - Eszközök (aktívák)

Részletesebben

Szerencsejáték Zártkörűen Működő Részvénytársaság Budapest, Csalogány u december 31-ei. Éves beszámoló

Szerencsejáték Zártkörűen Működő Részvénytársaság Budapest, Csalogány u december 31-ei. Éves beszámoló Szerencsejáték Zártkörűen Működő Részvénytársaság 1015 Budapest, Csalogány u. 30-32. 2013. december 31-ei Éves beszámoló..... a vállalkozás vezetője (képviselője) 1 MÉRLEG "A" változat - Eszközök (aktívák)

Részletesebben

Norbi Update Lowcarb Nyrt Budapest, Záhony u. 7/C. Negyedéves jelentés

Norbi Update Lowcarb Nyrt Budapest, Záhony u. 7/C. Negyedéves jelentés 24359573774011401 Statisztikai számjel 0110047754 Cégjegyzék szám Norbi Update Lowcarb Nyrt. 1031. Budapest, Záhony u. 7/C. Negyedéves jelentés 01.01-06.30 Cégjegyzék szám "A" MÉRLEG Eszközök (aktívák)

Részletesebben

Mecsekerdő Zrt 0 2 1 0 0 6 0 0 9 3. ország. 24 hsz. em. ajtó 5. Adóazonosító jele: Adózott eredmény felhasználására vonatkozó határozat

Mecsekerdő Zrt 0 2 1 0 0 6 0 0 9 3. ország. 24 hsz. em. ajtó 5. Adóazonosító jele: Adózott eredmény felhasználására vonatkozó határozat KIM KÖZIGAZGATÁSI ÉS IGAZSÁGÜGYI MINISZTÉRIUM 14EB-01 11/2009. (IV. 28.) IRM-MeHVM-PM együttes rendelet Kizárólag elektronikus úton nyújtható be. ELEKTRONIKUS ŰRLAP a számviteli törvény szerinti beszámoló

Részletesebben

Minta Korlátolt Felelősségű Társaság (1138 Budapest, Példa út 1.) Adószám:

Minta Korlátolt Felelősségű Társaság (1138 Budapest, Példa út 1.) Adószám: Minta Korlátolt Felelősségű Társaság (1138 Budapest, Példa út 1.) Adószám: 12345678-2-41 1 Általános adatok Cégjegyzékszám: 01 23 456789 (Hatályos) 11 23 456789 Cégforma: Korlátolt felelősségű társaság

Részletesebben

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET 2012.01.01 2012.12.31.

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET 2012.01.01 2012.12.31. KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET 2012.01.01 2012.12.31. Az EQUILOR FINE ART Műkincs-Kereskedelmi és Tanácsadó Korlátolt felelősségű társaság 2006. június 26-án kelt Társasági Szerződéssel, határozatlan időtartamra

Részletesebben

A tétel megnevezése 2007.12.31 2008.12.31. a b d d

A tétel megnevezése 2007.12.31 2008.12.31. a b d d 1.2.4.6.4.7.8.0./5.1.9.0./1.1.4/0.1. Statisztikai jel 01-10-044336 Cégjegyzék 0.1 BMSK Beruházási, Mőszaki Fejlesztési, Sportüzemeltetési és Közbeszerzési Zrt. MÉRLEG - 2008.01.01.- 2008.12.31. MÉRLEG

Részletesebben

Éves beszámoló 0 1-1 0-0 4 2 8 4 2. Pannon-Váltó Vagyonkezelõ és Kereskedelmi Részvénytársaság

Éves beszámoló 0 1-1 0-0 4 2 8 4 2. Pannon-Váltó Vagyonkezelõ és Kereskedelmi Részvénytársaság 1 1 1 3 7 6 6 5 7 1 2 1 1 4 1 1-1 - 4 2 8 4 2 a vállalkozás megnevezése 139 Budapest Kossuth Lajos üdülõpart 12. I/B. a vállalkozás címe, telefonszáma 22. december 31. Éves beszámoló Keltezés: Budapest,

Részletesebben

www.bet.hu www.kozzetetelek.hu www.appeninnholding.com

www.bet.hu www.kozzetetelek.hu www.appeninnholding.com Az Appeninn Nyrt. a Tpt. 53. által előírt kötelezettségének megfelelően az alábbiakban közzé teszi a 2013. üzleti évéről szóló Összefoglaló jelentését. KÖZZÉTETT INFORMÁCIÓK 2013. április 12-től a jelentés

Részletesebben

Vállalatgazdaságtan A VÁLLALAT PÉNZÜGYEI. A pénzügyi tevékenység tartalma

Vállalatgazdaságtan A VÁLLALAT PÉNZÜGYEI. A pénzügyi tevékenység tartalma Vállalatgazdaságtan A VÁLLALAT PÉNZÜGYEI Money makes the world go around A pénz forgatja a világot A pénzügyi tevékenység tartalma a pénzügyek a vállalati működés egészét átfogó tevékenységi kört jelentenek,

Részletesebben

Részvénytársaság. A részvénytársaság olyan gazdasági társaság, amely előre meghatározott számú és névértékű

Részvénytársaság. A részvénytársaság olyan gazdasági társaság, amely előre meghatározott számú és névértékű Részvénytársaság A részvénytársaság olyan gazdasági társaság, amely előre meghatározott számú és névértékű részvényekből álló alaptőkével (jegyzett tőkével) alakul. Nyrt.: nyilvánosan működik az a részvénytársaság,

Részletesebben

A PANNON-VÁLTÓ Nyrt. 2006. évi Éves Beszámolójának részét képező Üzleti jelentés

A PANNON-VÁLTÓ Nyrt. 2006. évi Éves Beszámolójának részét képező Üzleti jelentés A PANNON-VÁLTÓ Nyrt. 2006. évi Éves Beszámolójának részét képező Üzleti jelentés A/ Általános cégadatok A PANNON-VÁLTÓ Nyrt. 1994. november 1-én átalakulás útján jött létre a Váltó Kft. jogutódjaként.

Részletesebben

KÖZIGAZGATÁSI ÉS IGAZSÁGÜGYI MINISZTÉRIUM CÉGINFORMÁCIÓS ÉS AZ ELEKTRONIKUS CÉGELJÁRÁSBAN KÖZREMŰKÖDŐ SZOLGÁLAT

KÖZIGAZGATÁSI ÉS IGAZSÁGÜGYI MINISZTÉRIUM CÉGINFORMÁCIÓS ÉS AZ ELEKTRONIKUS CÉGELJÁRÁSBAN KÖZREMŰKÖDŐ SZOLGÁLAT KÖZIGAZGATÁSI ÉS IGAZSÁGÜGYI MINISZTÉRIUM CÉGINFORMÁCIÓS ÉS AZ ELEKTRONIKUS CÉGELJÁRÁSBAN KÖZREMŰKÖDŐ SZOLGÁLAT 11EB-1 11EB 11EB/A 11EB/M/A1 11EB/M/A2 11EB/M/A3 11EB/M/A4 11EB/E-O/A1 11EB/E-O/A2 Cégadatok

Részletesebben

KONZUM KERESKEDELMI ÉS IPARI NYRT. 2007. I. FÉLÉVI GYORSJELENTÉSE

KONZUM KERESKEDELMI ÉS IPARI NYRT. 2007. I. FÉLÉVI GYORSJELENTÉSE KONZUM KERESKEDELMI ÉS IPARI NYRT. 2007. I. FÉLÉVI GYORSJELENTÉSE Társaság neve: Konzum Kereskedelmi és Ipari Nyrt. Telefon 72/520-050 Társaság címe: 7621 Pécs, Irgalmasok u. 5. Telefax 72/213-342 Ágazati

Részletesebben

2015. I. féléves beszámoló

2015. I. féléves beszámoló 1 3 8 1 2 2 0 3 5 8 2 9 1 1 4 0 1 Statisztikai számjel 0 1-1 0-0 4 5 5 3 1 Cégjegyzék száma Kulcs-Soft Számítástechnika Nyrt. a vállalkozás megnevezése 1022 Budapest, Törökvész út 30/a a vállalkozás címe,

Részletesebben

MÉRLEG. KSH: 10047808-6419-122-05 Cg.:05-02-000250 Boldva és Vidéke Takarékszövetkezet

MÉRLEG. KSH: 10047808-6419-122-05 Cg.:05-02-000250 Boldva és Vidéke Takarékszövetkezet MÉRLEG adatok: ezer Ft-ban S.sz. M e g n e v e z é s 2013.év 2014.év a. b. d. d. ESZKÖZÖK ( AKTÍVÁK ) 01. 1.Pénzeszközök 634 459 587 900 02. 2.Állampapírok 1 959 141 1 928 700 03. a) forgatási célú 1 856

Részletesebben

Példa az egyszerűsített éves beszámolót készítők részére

Példa az egyszerűsített éves beszámolót készítők részére 1. Az egyszerűsített éves beszámoló készítése lehetőségének meghatározása: A vállalkozás 2006. október 1-jével kezdte meg előtársaságként működését, a társaságot a cégbíróság október 31.-vel jegyezte be,

Részletesebben

AZ ECONET.HU INFORMATIKAI NYILVÁNOSAN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG ÁPRILIS 27-ÉN TARTOTT ÉVES RENDES MEGISMÉTELT KÖZGYŰLÉSÉNEK ÉRDEMI HATÁROZATAI

AZ ECONET.HU INFORMATIKAI NYILVÁNOSAN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG ÁPRILIS 27-ÉN TARTOTT ÉVES RENDES MEGISMÉTELT KÖZGYŰLÉSÉNEK ÉRDEMI HATÁROZATAI AZ ECONET.HU INFORMATIKAI NYILVÁNOSAN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG 2007. ÁPRILIS 27-ÉN TARTOTT ÉVES RENDES MEGISMÉTELT KÖZGYŰLÉSÉNEK ÉRDEMI HATÁROZATAI 3/2007. (04. 27.) sz. határozat és tartózkodás nélkül

Részletesebben

MAGYAR SZÁMVITELI SZABÁLYOK SZERINTI ÉVES BESZÁMOLÓ - MÉRLEG 2014.12.31.

MAGYAR SZÁMVITELI SZABÁLYOK SZERINTI ÉVES BESZÁMOLÓ - MÉRLEG 2014.12.31. MÉRLEG ESZKÖZÖK (aktívák) adatok millió forintban 2013 2014 1. Pénzeszközök 39,870 459,330 2. Állampapírok 153,646 70,686 a) forgatási célú 92,910 16,462 b) befektetési célú 60,736 54,224 2/A. Állampapírok

Részletesebben

[Ide írhatja a szöveget]

[Ide írhatja a szöveget] A Shopline-webáruház Internetes Kereskedelmi Nyilvánosan Működő Részvénytársaság Közgyűlési határozatai A Shopline-webáruház Internetes Kereskedelmi Nyilvánosan Működő Részvénytársaság (1097 Budapest,

Részletesebben

Összköltség eljárással készített eredménykimutatás "A" változat

Összköltség eljárással készített eredménykimutatás A változat 31 Összköltség eljárással készített eredménykimutatás "A" változat 01. Belföldi értékesítés nettó árbevétele 31 863-1 189 02. Exportértékesítés nettó árbevétele I. Értékesítés nettó árbevétele (01.+ 02.)

Részletesebben

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET a Pro Szentendre Városfejlesztési Kft. v.a. 2015.06.30-i tevékenységet záró egyszerűsített éves beszámolójához

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET a Pro Szentendre Városfejlesztési Kft. v.a. 2015.06.30-i tevékenységet záró egyszerűsített éves beszámolójához KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET a Pro Szentendre Városfejlesztési Kft. v.a. 2015.06.30-i tevékenységet záró egyszerűsített éves beszámolójához A Pro Szentendre Városfejlesztési Kft. v.a. (továbbiakban: Társaság)

Részletesebben

Éves beszámoló üzleti évről

Éves beszámoló üzleti évről 2 2 2 6 0 3 3 6139257201 Statisztikai jel 0 1-0 9-9 1 9 8 82 Cégjegyzék a KÉZMŰ Fővárosi Kézműipari Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság 1147 Budapest, Csömöri út 50-60. Éves beoló 2012. üzleti évről

Részletesebben

2015 évi Éves beszámoló

2015 évi Éves beszámoló 0 1-1 0-0 4 7 7 5 4 a vállalkozás megnevezése a vállalkozás címe, telefonszáma 2015 évi Éves zárómérleg 2015.01.01. - 2015. 12. 31. a vállalkozás vezetője (képviselője) P.H. Sorszám 2 4 3 5 9 5 7 3 7 7

Részletesebben

Eredménykimutatás FORRÁS Zrt. ). A főkönyvi kivonat az adózás előtti eredmény utáni könyvelési tételeken kívül minden információt tartalmaz! .

Eredménykimutatás FORRÁS Zrt. ). A főkönyvi kivonat az adózás előtti eredmény utáni könyvelési tételeken kívül minden információt tartalmaz! . Eredménykimutatás A FORRÁS Zrt. (továbbiakban: Társaság) 2009. december 31-i főkönyvi kivonatának forgalmi adatai (forintban). A főkönyvi kivonat az adózás előtti eredmény utáni könyvelési tételeken kívül

Részletesebben

Mérleg "A" változat Eszközök (aktívák)

Mérleg A változat Eszközök (aktívák) Statisztikai számjel:23711402-3600-113-17 11 Eszközök (aktívák) 01. A. Befektetett eszközök (02.+10.+18.sorok) 263 320 0 263 320 02. I. IMMATERIÁLIS JAVAK (03.-09.sorok) 0 0 0 03. Alapítás-átszervezés

Részletesebben

A HUNGAGENT KERESKEDELMI NYRT Tpt. tv. szerinti 2006. I. féléves gyorsjelentése

A HUNGAGENT KERESKEDELMI NYRT Tpt. tv. szerinti 2006. I. féléves gyorsjelentése HUNGAGENT NYRT 2013 Pomáz, Rózsa u. 17. Tel.: 26-525-680, Fax: 26-326-330 hungagent@mail.datanet.hu www.hungagent.hu A HUNGAGENT KERESKEDELMI NYRT Tpt. tv. szerinti 2006. I. féléves gyorsjelentése KONSZOLIDÁLT

Részletesebben

Graphisoft Park SE Telefon 437 3040 1031 Budapest, Záhony u. 7. Információ technológia 2006. augusztus 21. - 2006. szeptember 30.

Graphisoft Park SE Telefon 437 3040 1031 Budapest, Záhony u. 7. Információ technológia 2006. augusztus 21. - 2006. szeptember 30. Társaság neve: Társaság címe: Ágazati besorolás Beszámolási időszak Graphisoft Park SE Telefon 437 3040 1031 Budapest, Záhony u. 7. Információ technológia 2006. augusztus 21. - 2006. szeptember 30. Telefax

Részletesebben

13EB-01 Robert Stöllinger Controlling Audit Kft./Török Zoltán

13EB-01 Robert Stöllinger Controlling Audit Kft./Török Zoltán 1 / 8 2015.10.16. 7:35 Igazságügyi Minisztérium Céginformációs és az Elektronikus Cégeljárásban Közreműködő Szolgálat 1055 Budapest, Kossuth tér 4. Cégadatok (A) Cég neve: 13EB-01 KPMG Tanácsadó Kft. Cégjegyzékszáma:

Részletesebben

KÖZGYŰLÉSI DOKUMENTUMOK. NUTEX Befektetési Nyilvánosan Működő Részvénytársaság. 2015. április 26-án tartandó éves rendes közgyűlésére

KÖZGYŰLÉSI DOKUMENTUMOK. NUTEX Befektetési Nyilvánosan Működő Részvénytársaság. 2015. április 26-án tartandó éves rendes közgyűlésére KÖZGYŰLÉSI DOKUMENTUMOK a NUTEX Befektetési Nyilvánosan Működő Részvénytársaság 2015. április 26-án tartandó éves rendes közgyűlésére A Közgyűlési időpontja: 2015. április 26. 9 óra A Közgyűlés helyszíne:

Részletesebben

INFORM-DATA Szervező és Szolgáltató Betéti Társaság (2081 Piliscsaba, Veres Péter utca 12.) Adószám: 28520779

INFORM-DATA Szervező és Szolgáltató Betéti Társaság (2081 Piliscsaba, Veres Péter utca 12.) Adószám: 28520779 INFORM-DATA Szervező és Szolgáltató Betéti Társaság (2081 Piliscsaba, Veres Péter utca 12.) Adószám: 28520779 Cégtörténet 1994.09.26. és 2011.09.08. között 1 Általános adatok Cégjegyzékszám: 13 06 054069

Részletesebben

1. melléklet a évi CI. törvényhez 1. számú melléklet a évi C. törvényhez A mérleg előírt tagolása A változat

1. melléklet a évi CI. törvényhez 1. számú melléklet a évi C. törvényhez A mérleg előírt tagolása A változat 1. melléklet a 2015. évi CI. törvényhez 1. számú melléklet a 2000. évi C. törvényhez A mérleg előírt tagolása A változat Eszközök (aktívák) A. Befektetett eszközök I. Immateriális javak 1. Alapítás-átszervezés

Részletesebben

Statisztikai számjel: Cégjegyzékszám: MECSEKERDŐ Zártkörűen Működő Részvénytársaság

Statisztikai számjel: Cégjegyzékszám: MECSEKERDŐ Zártkörűen Működő Részvénytársaság Statisztikai számjel: 1 1 0 0 9 4 2 9-0 2 1 0-1 1 4-0 2 Cégjegyzékszám: 0 2-1 0-0 6 0 0 9 3 MECSEKERDŐ Zártkörűen Működő Részvénytársaság 7623 Pécs, Rét u. 8. 2012. év Éves beszámoló Pécs, 2013. február

Részletesebben

QUAESTOR Értékpapírkereskedelmi és Befektetési Nyrt. H-1132 Budapest Váci út 30. 6. emelet TÁJÉKOZTATÁS. a 2014. évi rendes közgyűléséhez kapcsolódóan

QUAESTOR Értékpapírkereskedelmi és Befektetési Nyrt. H-1132 Budapest Váci út 30. 6. emelet TÁJÉKOZTATÁS. a 2014. évi rendes közgyűléséhez kapcsolódóan TÁJÉKOZTATÁS a 2014. évi rendes közgyűléséhez kapcsolódóan A QUAESTOR Értékpapírkereskedelmi és Befektetési Nyilvánosan Működő Részvénytársaság (székhely: 1132 Budapest, Váci út 30., cégjegyzékszám: Cg.

Részletesebben

KÖZIGAZGATÁSI ÉS IGAZSÁGÜGYI MINISZTÉRIUM CÉGINFORMÁCIÓS ÉS AZ ELEKTRONIKUS CÉGELJÁRÁSBAN KÖZREMŰKÖDŐ SZOLGÁLAT

KÖZIGAZGATÁSI ÉS IGAZSÁGÜGYI MINISZTÉRIUM CÉGINFORMÁCIÓS ÉS AZ ELEKTRONIKUS CÉGELJÁRÁSBAN KÖZREMŰKÖDŐ SZOLGÁLAT 2014.2.25. ELEKTRONIKUS BESZÁMOLÓ PORTÁL - NYOMTATÓBARÁT VERZIÓ KÖZIGAZGATÁSI ÉS IGAZSÁGÜGYI MINISZTÉRIUM CÉGINFORMÁCIÓS ÉS AZ ELEKTRONIKUS CÉGELJÁRÁSBAN KÖZREMŰKÖDŐ SZOLGÁLAT 13EB-02 13EB 13EB/A 13EB/M/A1

Részletesebben

A FINEXT Vagyonkezelő NYRT. FÉLÉVES JELENTÉSE június 30.

A FINEXT Vagyonkezelő NYRT. FÉLÉVES JELENTÉSE június 30. A FINEXT Vagyonkezelő NYRT. FÉLÉVES JELENTÉSE 2013. június 30. 1. a Társaság cégadatai Cégnév: Finext Vagyonkezelő NyRt Székhely: 1082 Budapest, Futó u. 47-53. VII. emelet Elérhetőség: 061 266 2181 Honlap:

Részletesebben

Minta Korlátolt Felelősségű Társaság ( 1000 Budapest, Minta utca 1.) Adószám:

Minta Korlátolt Felelősségű Társaság ( 1000 Budapest, Minta utca 1.) Adószám: Minta Korlátolt Felelősségű Társaság ( 1000 Budapest, Minta utca 1.) Adószám: 12345678-9-10 Cégkivonat 2016.12.13.-i időállapotban 1 Általános adatok Cégjegyzékszám: 12 34 567891 (Hatályos) Cégforma: Korlátolt

Részletesebben

2/2 MEDIA SYSTEM Szolgáltató és Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság. (1126 Budapest, Fodor utca 11.) Adószám: 11203812

2/2 MEDIA SYSTEM Szolgáltató és Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság. (1126 Budapest, Fodor utca 11.) Adószám: 11203812 MEDIA SYSTEM Szolgáltató és Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság (1126 Budapest, Fodor utca 11.) Adószám: 11203812 Cégtörténet 1994.04.13. és 2011.09.08. között 1 Általános adatok Cégjegyzékszám:

Részletesebben

EREDMÉNYKIMUTATÁS I. (függőleges tagolás)

EREDMÉNYKIMUTATÁS I. (függőleges tagolás) EREDMÉNYKIMUTATÁS I. (függőleges tagolás) A tétel megnevezése Az előző év év(ek) Tárgyév a b d 01. 1. Kapott kamatok és kamatjellegű bevételek 2 960 398 3 526 440 02. a) rögzített kamatozású hitelviszonyt

Részletesebben

IGAZSÁGÜGYI MINISZTÉRIUM CÉGINFORMÁCIÓS ÉS AZ ELEKTRONIKUS CÉGELJÁRÁSBAN KÖZREMŰKÖDŐ SZOLGÁLAT

IGAZSÁGÜGYI MINISZTÉRIUM CÉGINFORMÁCIÓS ÉS AZ ELEKTRONIKUS CÉGELJÁRÁSBAN KÖZREMŰKÖDŐ SZOLGÁLAT 2015. 07. 02. ELEKTRONIKUS BESZÁMOLÓ PORTÁL NYOMTATÓBARÁT VERZIÓ IGAZSÁGÜGYI MINISZTÉRIUM CÉGINFORMÁCIÓS ÉS AZ ELEKTRONIKUS CÉGELJÁRÁSBAN KÖZREMŰKÖDŐ SZOLGÁLAT 15EB 02 15EB 15EB/A 15EB/M/A1 15EB/M/A2 15EB/E

Részletesebben

Eredménykimutatás 2014.

Eredménykimutatás 2014. 1 1 1 0 9 0 0 0 0 1 5 0 1 1 3 0 7 Statisztikai számjel 0 7-0 9-0 0 3 0 6 2 Cégjegyzék száma a vállalkozás megnevezése Pálhalmai Agrospeciál Kft. a vállalkozás címe, telefonszáma 2407 Dunaújváros, Pálhalma

Részletesebben

Éves beszámoló Első Hazai Energia-Portfolió Nyilvánosan Működő Rt szeptember 30.

Éves beszámoló Első Hazai Energia-Portfolió Nyilvánosan Működő Rt szeptember 30. A vállalkozás megnevezése Első Hazai Energia-Portfolió Nyilvánosan Működő Rt. A vállalkozás címe, telefonszáma 1118 Budapest, Ménesi út 22. 2015. szeptember 30. Éves beszámoló a vállalkozás vezetője Első

Részletesebben

Érd és Térsége Csatorna-szolgáltató Kft. Éves beszámoló üzleti évről. Keltezés: Érd, február 29. a vállalkozás vezetője (képviselője)

Érd és Térsége Csatorna-szolgáltató Kft. Éves beszámoló üzleti évről. Keltezés: Érd, február 29. a vállalkozás vezetője (képviselője) 1 3 0 9 1 5 6 2 9 2 a vállalkozás megnevezése Érd és Térsége Csatorna-szolgáltató Kft. a vállalkozás íme, telefonszáma 2030 Érd, Fehérvári út 63/b-; 06-23-500-000 Éves beszámoló 2015. üzleti évről a vállalkozás

Részletesebben

KISKUN-MŰVÉSZ Nonprofit Kft 2013. ÉV KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET

KISKUN-MŰVÉSZ Nonprofit Kft 2013. ÉV KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET KISKUN-MŰVÉSZ Nonprofit Kft 2013. ÉV KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET A KISKUN-MŰVÉSZ Nonprofit Kft általános bemutatása A társaság neve: Kiskun-Művész Kiemelkedően Közhasznú Nonprofit Oktatatási Kft A társaság székhelye:

Részletesebben

Éves beszámoló. EDUCATIO Társadalmi Szolgáltató Közhasznú Társaság üzleti évről

Éves beszámoló. EDUCATIO Társadalmi Szolgáltató Közhasznú Társaság üzleti évről 0 1-1 4-0 0 0 3 0 8 EDUCATIO Társadalmi Szolgáltató Közhasznú Társaság a vállalkozás megnevezése 1134 Budapest,Váci út. 37. Tel.: 06/1-477-3100 a vállalkozás címe, telefonszáma Éves beszámoló 2005.01.01-2005.12.31.

Részletesebben

Ö S S Z E V O N T T Á J É K O Z T A T Ó

Ö S S Z E V O N T T Á J É K O Z T A T Ó Ö S S Z E V O N T T Á J É K O Z T A T Ó a HUMET Kereskedelmi, Kutatási és Fejlesztési Nyilvánosan Működő Részvénytársaság 4.644.848 darab, egyenként 6 forint névértékű névre szóló dematerializált törzsrészvényének

Részletesebben

ÖSSZKÖLTSÉG TÍPUSÚ EREDMÉNYKIMUTATÁS ( A VÁLTOZAT)

ÖSSZKÖLTSÉG TÍPUSÚ EREDMÉNYKIMUTATÁS ( A VÁLTOZAT) ÖSSZKÖLTSÉG TÍPUSÚ EREDMÉNYKIMUTATÁS ( A VÁLTOZAT) 01. Belföldi értékesítés nettó árbevétele 02. Exportértékesítés nettó árbevétele I. Értékesítés nettó árbevétele (01+02) 03. Saját termelésű készletek

Részletesebben

Éves beszámoló eredménykimutatása (összköltség eljárással) " A " változat. (adatok ezer forintban) Előző év(ek) módosítása i. Sorszá m.

Éves beszámoló eredménykimutatása (összköltség eljárással)  A  változat. (adatok ezer forintban) Előző év(ek) módosítása i. Sorszá m. 6.) Határozza meg az eredménykimutatás célját! Ismertesse az eredmény- megállapítás módjait, az A változat szerint (összköltség és forgalmi költség eljárás)! Részletezze az egyes eredmény kategóriák tartalmát!

Részletesebben

Éves beszámoló. a 2013. üzleti évről

Éves beszámoló. a 2013. üzleti évről 2 1 9 2 5 2 2 1 7 2 1 9 5 7 2 0 1 0 1-0 9-8 9 0 7 1 0 Cégjegyzék száma Statisztikai számjel a vállalkozás megnevezése KTI KÖZLEKEDÉSTUDOMÁNYI INTÉZET NONPROFIT KFT. a vállalkozás címe, telefonszáma 1119

Részletesebben

Zikkurat Színpadi Ügynökség Nonprofit Közhasznú Kft. 1137 Budapest, Szent István krt. 2. IV/23. Minősítés:Közhasznú. 2014. december 31.

Zikkurat Színpadi Ügynökség Nonprofit Közhasznú Kft. 1137 Budapest, Szent István krt. 2. IV/23. Minősítés:Közhasznú. 2014. december 31. 1137 Budapest, Szent István krt. 2. IV/23. Minősítés:Közhasznú Egyszerűsített éves beszámoló "Könyvvizsgálattal alatámasztva" 1 A. Befektetett eszközök 231 087 0 228 681 2 I. IMMATERIÁLIS JAVAK 110 965

Részletesebben

Egyszerűsített éves beszámoló mérlege "A" változat

Egyszerűsített éves beszámoló mérlege A változat Adószám: Cégbíróság: Fővárosi Törvényszék Cégbírósága Likvid Trade 2010 Korlátolt Felelősségű Társaság 1156 Budapest, Szilas park 2. fszt. 2. Egyszerűsített éves beszámoló mérlege "A" változat A mérleg

Részletesebben

Az Első-Hazai Energia-portfolió Nyilvánosan Működő Részvénytársaság 2006. évi éves jelentése

Az Első-Hazai Energia-portfolió Nyilvánosan Működő Részvénytársaság 2006. évi éves jelentése Az Első-Hazai Energia-portfolió Nyilvánosan Működő Részvénytársaság 2006. évi éves jelentése Jelen éves jelentés elkészítésére a tőkepiacról szóló 2001. Évi CXX. törvény rendelkezései alapján kerül sor.

Részletesebben