SZAKDOLGOZATI FELADATKIÍRÁS. Gazdálkodástani Intézet A feladat címe: A gazdasági válság hatásai a Borsod-Abaúj-Zemplén megyei vállalkozásokra

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "SZAKDOLGOZATI FELADATKIÍRÁS. Gazdálkodástani Intézet A feladat címe: A gazdasági válság hatásai a Borsod-Abaúj-Zemplén megyei vállalkozásokra"

Átírás

1 MISKOLCI EGYETEM Gazdaságtudományi Kar Gazdálkodás és menedzsment szak Vállalkozási szakirány Nappali tagozat A feladatot kiíró intézet: SZAKDOLGOZATI FELADATKIÍRÁS Bordás Gábor szigorló közgazdász hallgató részére Gazdálkodástani Intézet A feladat címe: A gazdasági válság hatásai a Borsod-Abaúj-Zemplén megyei vállalkozásokra Kidolgozandó kérdések: 1. Vállalkozások elméleti alapjai 2. Vállalkozások helyzetének értékelése Magyarországon és B-A-Z megyében 3. A válságkezelési intézkedések értékelése 4. Javaslatok a vállalkozások helyzetének javítására Egyéb adatok és előírások: Bázis szervezet: NAV Észak-Magyarországi Regionális Főigazgatósága 3530 Miskolc, Kandia u A szakdolgozat kiadásának időpontja: május 15. A szakdolgozat beadásának határideje: május 02. intézetigazgató 1

2 MISCKOLCI EGYETEM Gazdaságtudományi Kar Név: Bordás Gábor Képzés megnevezése: alap nappali BA NYILATKOZAT Szak: Gazdálkodás és Menedzsment szakirány: Vállalkozási Fent nevezett, nyilatkozom, hogy a 2010/2011. tanévben a Miskolci Egyetem Gazdaságtudományi Karán benyújtott: A gazdasági válság hatásai a Borsod-Abaúj-Zemplén megyei vállalkozásokra című szakdolgozat a saját munkám eredménye, a dolgozat semmilyen formában nem tartalmazza általam korábban készített szakdolgozat/diplomamunka szakmai részeit. Miskolc, hallgató aláírása 2

3 MISCKOLCI EGYETEM Gazdaságtudományi Kar Gazdálkodástani Intézet A gazdasági válság hatásai a Borsod-Abaúj-Zemplén megyei vállalkozásokra Bordás Gábor

4 Tartalomjegyzék Bevezetés 5 1. Vállalkozások elméleti alapjai Ki a vállalkozó, mi a vállalkozás? A vállalkozói döntés Üzleti vállalkozás Az üzleti vállalkozás alapvető céljai A vállalat küldetése A vállalat érintettjei A vállalkozás jogi formái Vállalkozások kategorizálása A vállalkozások alaptípusai Méretnagyság szerint Gazdasági ágazatok szerint Területek szerint Gazdasági mutatók szerint A gazdálkodás jogi formái szerint A vállalkozás működése A vállalkozás válsága Vállalkozások helyzetének értékelése Borsod-Abaúj-Zemplén megyében A vizsgálat területei és módszerei A megye és az ország gazdasági teljesítménye B-A-Z megye kiemelt gazdasági ágazatainak teljesítménye B-A-Z megye vállalkozásainak teljesítménye méretnagyság szerint B-A-Z megye gazdasági tevékenysége 2010 első három negyedévében A megye és az ország A megye ágazatai A megye gazdaságának értékelése A válságkezelési intézkedések értékelése A kormány válságkezelő programja A vállalkozások megsegítését célzó konkrét állami intézkedések A B-A-Z megyei vállalkozások válságkezelő intézkedései Javaslatok a B-A-Z megyei vállalkozások helyzetének javítására Szükséges állami intézkedések A B-A-Z megyei vállalkozások válságkezelő lehetőségei 64 Összefoglalás 69 Irodalomjegyzék 70 Summary 74 Melléklet 75 4

5 Bevezetés Szakdolgozatom témájául a 2008-as gazdasági világválság Borsod-Abaúj-Zemplén megyei vállalkozásokra gyakorolt hatásainak bemutatását és elemzését választottam. A téma aktualitása és a válságkezelő intézkedések alacsony hatékonysága inspirált, hogy a hatások és reakciók elemzése révén lehetséges megoldásokat, korrekciókat találhassak, mind az állam, mind a vállalkozások szintjén. Dolgozatom a vállalkozáselméletek rövid áttekintésével kezdem. Meghatározom magát a vállalkozót és a vállalkozást, az üzleti tevékenységet és a jogi kereteket. Továbbá kategorizálom a vállalkozásokat számos szempont szerint. Dolgozatom fő részében a NAV Észak-magyarországi regionális Főigazgatósága, TAO és ÁFA bevallásai alapján készült adattáblákból kiindulva elemzem Borsod- Abaúj-Zemplén megye vállalkozásainak gazdasági eredményességét a közötti időszakban, továbbá a év első három negyedévének során. Az elemzéseket a megyei összesített adatok mellett ágazati és vállalat-méretnagyság szerinti bontásban is elvégzem. A vizsgálatokat öt főbb gazdasági teljesítménymutató vonatkozásában végzem, melyek: a nettó árbevétel, az export, a hozzáadott érték, az átlagos állományi létszám és a beruházások alakulása. Az elemzések eredményei hivatottak alátámasztani (vagy cáfolni), hogy az állam gazdaságpolitikája, a vállalatok és a kormány válságkezelő intézkedései nem érték el céljaikat, illetve nem voltak kellő mértékben hatékonyak. Az állam és a vállalkozások válságkezelési módszereinek bemutatásával és értékelésével célom, hogy alátámasszam, vagy cáfoljam fenn említett hipotézisemet. Dolgozatom utolsó részében javaslatokat teszek mind a kormányzat, mind a vállalkozások számára vizsgálataim és megállapításaim tükrében, a válságból való kilábalás és a gazdasági növekedés érdekében. 5

6 1. Vállalkozások elméleti alapjai A vállalkozó, mint üzleti tevékenységet végző személy, megjelenése lényegében egybe esik a kereskedelem kialakulásával. A termelés fejlődése, kezdetben a mezőgazdasági termelésé, lehetővé tette a főállású kereskedő mint vállalkozó megjelenését. Az évszázadok folyamán a technika fejlődésével az üzlet, a gazdaság lett mindennek a mozgatórúgója. Kik tették azzá? A vállalkozók 1.1 Ki a vállalkozó, mi a vállalkozás? A kérdésre nincs általánosan elfogadott válasz. A szakirodalom is eltérő szempontokat sorakoztat fel, de számos pontban találunk egyezéseket. A vállalkozó kifejezés entreprendre francia eredetű és közvetítőt, kapcsolattartót jelent. Ebből is látszik, hogy a vállalkozás, mint olyan, az idők során folyamatosan fejlődött ki a mai értelemben vett jelenséggé. A vállalkozás elméleteinek és a vállalkozó fogalmának fejlődése: - Középkor: szereplő (hadi cselekményekhez hasonló) és nagymennyiségű áruszállításért felelős személy század: az állammal kötött fix-áras szerződés alapján s nyereség (veszteség) kockázatát viselő személy : Richard Cantillon a kockázatot viselő személy nem azonos a tőkét adó személlyel : Beaudeau kockázatviselő, tervező, irányító, szervező és tulajdonnal rendelkező személy : Jean Baptiste Say elhatárolta a vállalkozói nyereséget a tőkenyereségtől : Francis Walker megkülönböztette azokat, akik a pénztőkét biztosítják és részesednek ennek hozamából, valamint azokat, akik menedzseri képességeik révén jutnak profithoz : Joseph Schumpeter a vállalkozó újít, és még ki nem próbált technológiákat fejleszt ki 6

7 - 1961: David McClelland a vállalkozó energikus, mérsékelt kockázatot vállaló személy : Peter Drucker a vállalkozó maximálisan kihasználja a lehetőségeket : Albert Shapero a vállalkozó kezdeményez, társadalmi-gazdasági mechanizmusokat szervez és vállalja a kudarc kockázatát : Karl Vesper a vállalkozót különbözőképpen látják a közgazdászok, a pszichológusok, az üzletemberek és politikusok : Gifford Pinchot a belső vállalkozó egy már meglévő szervezeten belüli vállalkozó : Robert Hisrich a vállalkozás valami új és értékes dolog létrehozásának folyamata, amelyben a vállalkozó biztosítja a szükséges időt és erőfeszítést, vállalva a várható pénzügyi, pszichikai és társadalmi kockázatot és megkapja a folyamat révén keletkező anyagi és személyes megelégedettséget nyújtó elismerést. 1 - Hisrich elmélete szerint tehát, vállalkozóról nem is beszélhetünk a középkorig, és a mai köztudatban élő vállalkozóról, egészen a XX. századig. Véleményem szerint azonban a vállalkozó kialakulása nem egy folyamat. A vállalkozó módszereinek, motivációinak, lehetőségeinek kialakulása viszont annál inkább. Számomra egy ókori germán sókereskedő, vagy egy római kézműves ugyan olyan vállalkozó, mint a reneszánsz keresztapja, a firenzei bankár Lorenzo di Medici, vagy mint a Microsoft atyja Bill Gates. A különbség csupán a technológiában és a lehetőségekben rejlik. Úgy gondolom mindenki vállalkozó, akinek van bátorsága belefogni valamibe, valami újba, amihez ért, amiben legalább olyan, vagy jobb mint mások, és ennek érdekében hajlandó kockáztatni. 1 Robert D. Hisrich és Michael P. Peters Vállalkozás Akadémia, Budapest, o. (Et in: Robert D. Hisrich Entrepreneurship, Intrapreneurship, and Venture Capital Lexington Books, LExington, Mass o.) 7

8 Ugyancsak Hisrich [Hisrich, Peters, 1991] 2 értelmezésében, a XIX. század végén, a XX. század elején, a második ipari forradalom derekán a vállalkozó és a vállalat összeolvadt. Nem különítette el egymástól a menedzsert és a vállalkozót. A vállalkozót, mint csupán a nyereséget hajszoló, és annak elérése érdekében, üzleti tevékenységet végző személynek titulálja; aki felismeri a lehetőségeket, kihasználja azokat és a felhasznált erőforrások költségeinek kifizetése után maradó profit a vállalkozó nyeresége. Ez a meghatározás már egészen pontosnak tekinthető, de a vállalkozó motivációja nem természetszerűen csak a profit megszerzése. Bár az ember természeténél fogva kapzsi, egy vállalkozás célrendszere ennél bonyolultabb. Mindezek mellett egy kiváló lehetőség még nem garancia a sikerre, hiszen az erőforrásokat tudni kell előteremteni és felhasználni, képesnek kell lenni a vállalkozás működésének irányítására, továbbá viselni kell a kockázatot. A múlt század közepén már sokkal inkább, mint újítóra tekintettek a vállalkozóra. A vállalkozó az, aki megreformálja, forradalmasítja a termelést, még ki nem próbált, vagy teljesen új technológiákat vezet be. [Schumpeter, 1952] 3 Az innováció a vállalkozások lételeme. A magasabb minőségű, vagy teljesen új termék/szolgáltatás jól megalapozott üzleti hátérrel igen komoly versenyelőnyt biztosíthat. A háború után rengeteg innovatív megoldást vezettek át a civil szektorba a hadsereg fejlesztései közül. A gépipar fejlődése megállíthatatlannak tűnt. A háborús éveket követő társadalmi életigenlés és a nők munkába állása hatalmas mértékű keresletbővülést hozott magával. Rohamosan fejlődött az ipar, a termelés robbanásszerűen megnövekedett, és a gazdasági boom rengeteg új terméket és eljárást eredményezett. Azonban a technológiai forradalom mit sem ért volna, ha nincsenek a vállalkozók, akik meglátták és kihasználták a lehetőségeket. Viselték a kockázatot a haszon reményében és kellő eltökéltséget éreztek ahhoz, hogy alkossanak valamit. Valamit, ami értékes, amire szükség van. 2 Robert D. Hisrich és Michael P. Peters Vállalkozás Akadémia, Budapest, o. (Et in: Richard T. Ely és Ralph H. Hess Outlines of Economics (6. kiadás), Macmillan, New York, o.) 3 Robert D. Hisrich és Michael P. Peters Vállalkozás Akadémia, Budapest, o. (Et in: Joseph Schumpeter: Can Capitalism Survive? Harper and Row, New York, o.) 8

9 A XXI. Század elejére a vállalkozó már nem is konkrét személy, hanem egyre inkább gondolkodásmód, fogalom [Fülöp, 2004] lett. Az egyén motivációját, képességét jelenti, hogy a lehetőségek felismerése mellett azokat ki is használhassa. Az új érték hozzáadása mellett innovatív és kreatív. Vállalkozását figyelemmel kíséri teljes életciklusán keresztül, vezeti azt és stratégiákat dolgoz ki az üzleti siker elérése érdekében. Tehát lényegében: A vállalkozás gondolkodásmód; a gazdasági tevékenység létrehozásának és fejlesztésének folyamata ötvözve a kockázatvállalást, a kreativitást és/vagy innovációt józan menedzsmenttel, egy új vagy működő vállalaton belül A vállalkozói döntés A vállalkozáselmélet egyik alapvető kérdése, hogy a vállalkozói hajlammal rendelkező személy hogy kerül olyan helyzetbe, hogy ténylegesen új vállalkozást hozzon létre. Az új vállalkozás létrehozásának tényezői három csoportba sorolhatjuk: [Curran,Stanworth, Watkins, 1986] 1. A vállalkozó és hátterének számos eleme (család, iskolázottság, életkor, tapasztalat), melyek befolyásolják ismereteit, ösztöneit. 2. A megalapozott szervezet, melyben a vállalkozó előzőleg tevékenykedett és amelyet inkubátorszervezetnek nevezhetünk. Ennek jellemzői nagymértékben befolyásolják az új vállalkozás elhelyezkedését, természetét. 3. Külső tényezők, melyek alatt értendő a tőke elérhetősége, a szállítók, alkalmazottak, piacok rendelkezésre állása stb. Egy vállalkozás indításához szükséges döntésnek számos aspektusa van. Azonban általános érvényűnek mondható, hogy az elérhető profit a legmeghatározóbb tényező, minden más másodlagos. Ez már csak abból is következik, hogy a vállalkozók nagy része nem profi vállalkozó. Lehet, hogy a gazdasági környezet kedvező, a tőke könnyen és olcsón rendelkezésre áll, stb., de ha a lehetőség nem 4 Fülöp Gyula Kisvállalati gazdálkodás (2. kiadás), AULA, Budapest, o. 9

10 ígér kellő mértékű profitot, a döntés könnyen negatív eredményt hozhat. A másik véglet, hogy a lehetőség hatalmas mértékű nyereséget ígér. Ekkor sok esetben nem számít sem a gazdasági helyzet, sem a magas hitelkamatok. A vállalkozók igen változatos hátérrel, tapasztalatokkal és motivációkkal rendelkeznek, a sikeresebb cégek tulajdonosai mégis azok akik: [Hall, 1995] - nem kényszerből kezdtek vállalkozni - magasabb iskolai végzettségűek - a vállalkozást megelőzően ugyan abban a szektorban dolgoztak - rendelkeznek menedzsment gyakorlattal - középvállalatnál dolgoztak 1.2 Üzleti vállalkozás Az üzleti vállalkozást olyan emberi tevékenységnek tekinthetjük, melynek célja, konkrét fogyasztói igények kielégítése a mellett, hogy a vállalkozás profitot realizál. A vállalat ilyen szempontból csupán az üzleti vállalkozás szervezeti kerete. [Chikán, 2003] Azonban, egy szervezet csak akkor tekinthető üzleti vállalkozásnak, amennyiben önállósággal bír, saját üzleti tevékenysége révén, hosszú távon nyereséges, a profit érdekében kockázatot vállal és valós piacon működik (a piac határozza meg az árakat, nem egy harmadik fél). Egy üzleti vállalkozás célja számomra nem a fogyasztói igények kielégítése. Csak és kizárólag üzleti szempontból nézve, a fogyasztók és igényeik csak a lehetőség. Nekem, mint vállalkozónak nem konkrét célom ezen igények kielégítése. A fogyasztói megelégedettség csak az üzleti tevékenység mellékterméke. A cél a profit, a haszon, a növekedés, amihez az út a fogyasztói igények kielégítésén keresztül vezet. Kliensek nélkül természetesen nincs vállalkozás sem. De az üzleti vállalkozást olyan emberi tevékenységnek nevezném, melynek feladata a fogyasztói igények kielégítése, melyért cserébe profitot realizál és a tevékenység célja a nyereség. 10

11 A vállalat javakat előállító (szolgáltatásokat nyújtó) önállóan gazdálkodó szervezeti alapegység. Hosszú távon nyereségnövelésre és tőkegyarapításra (növekedésre) törekszik. Ezért kockázatot is vállal Az üzleti vállalkozás alapvető céljai Egy vállalat alapítása mögött számos érdek, motiváció állhat nyereségszerzés, szükséglet kielégítés, foglalkoztatás, különböző szociális és társadalmi szempontok, stb. de alapvetően a fogyasztói igények kielégítése áll mögötte, profitszerzés mellett. Magához az alapításhoz azonban mindenféle képen szükség van két alapvető tényezőre. Tőkére befektetésre és kielégítendő fogyasztói igényekre. A fogyasztói igény összetett fogalom. Az emberek szükségletei, vágyai, kívánságai határozzák meg. [Chikán, 2003] Ezek természetesen lehetnek termékek vagy szolgáltatások, melyekre az embereknek szükségük van adott környezetben, adott áron, stb. A fogyasztói igény megtestesülése, konkrét megjelenése a piacon történik, fizetőképes kereslet formájában. Ahhoz tehát, hogy a vállalat elérhesse alapvető céljait, egy kettős értékteremtési folyamatnak kell végbemennie [Chikán, 2003] tényleges működése során. Egyfelől értéket kell létrehoznia a fogyasztó számára aki ezáltal fizet a termékért -, másfelől a vállalat tulajdonosainak számára akik így profitot realizálhatnak A vállalat küldetése Egy vállalat küldetése lényegében azt fogalmazza meg, hogy a vállalat milyen módon kívánja elérni alapvető céljait. Magába foglalja az üzleti tevékenység lényegét, behatárolja a működési kört és megkülönbözteti mindezt, más vállalatokétól. A küldetés megvalósításához számos vállalati tevékenységet kell végrehajtani, de ezek közül a két legfontosabb a marketing és az innováció. [Chikán, 2003] A marketing tevékenység kifejezi a vállalkozás fogyasztóorientáltságát, az innováció pedig az igények új, magasabb szintű és 5 Dr. Bedő Gyula Dr. Varga Sándor Vállalkozásgazdálkodási ismeretek, Perfect, Budapest, o. 11

12 minőségű kielégítését. Ez a két tevékenység az, amely leginkább kifejezi és közvetíti a vállalkozás szemléletét, küldetését. 1.3 A vállalat érintettjei A vállalat működése, tevékenysége során számos más, piaci és társadalmi szereplővel kerül kapcsolatba, ezáltal ők a vállalati működés érintettjeivé válnak, válhatnak. A vállalati működés érintettjei: érintett minden olyan személy vagy csoport, aki/amely lényeges, tartós, kölcsönös kapcsolatban áll a vállalat működésével. 6 A vállalatot körülvevő érintettek két csoportba sorolhatóak, belső- illetve külső érintettek. A belső érintettek a szervezet részei ; úgy mint a tőkét biztosító tulajdonosok, a vezető és fő döntéshozó menedzsment és a végrehajtó alkalmazottak. A vállalat mérete és felépítése alapján az egyes szerepek egybe eshetnek. A belső érintettek motivációja, érdekei és céljai eltérőek. A tulajdonos rendszerint a befektetett tőkéjének megtérülésébe érdekelt, míg a menedzsment a vállalat eredményes működésében, az alkalmazottak pedig jövedelmük maximalizálásában. A belső érintettek vannak a legnagyobb befolyással a vállalkozás céljaira pozíciójukból kifolyólag mind rövid, mind hosszú távon. A külső érintettek közül három lényegében a piacot testesíti meg. Az első ilyen csoport a fogyasztók. A vállalat az ő igényeik kielégítésére jött létre, így az ők megelégedettsége kulcsfontosságú a hosszú távú profitkilátások szempontjából. A fogyasztók az elsődleges csoport, melynek a vállalat meg akar felelni, hiszen ők a legfőbb referenciái a vállalkozás eredményességének, sikerének. A következő ilyen csoport a versenytársak. Azonos piacon működnek a vállalattal, osztoznak a fogyasztókon, így lépéseik, stratégiájuk, áraik, minden mozdulatuk jelentős hatással van mind a piacra, mind a vállalkozásra. A versenytársak fokozzák a versenyt, szinte kikényszerítik az innovációt és a marketingtevékenység folyamatos monitoring-ját. 6 Chikán Attila Vállalatgazdaságtan (3. kiadás) AULA, Budapest, o. 12

13 A harmadik, piacot reprezentáló csoport a szállítók csoportja. Számukra a többi vállalat a fogyasztó. Mivel ők látják el a szükséges erőforrásokkal a vállalkozást, arra meghatározó a jó kapcsolat kialakítása és fenntartása. Ez különösen fontos, ha az adott erőforrás szűkösen áll rendelkezésre és a beszállítókért is versenyeznie kell a vállalatnak. Továbbá a jó kapcsolat biztos, pontos és megfelelő erőforrás-ellátást jelenthet a rövidebb versenyelőny mellett. A következő érintettek, a stratégia partnerek. Ők azok a vállalatok, intézmények, akiknek céljaik, tevékenységük részben azonos a vállalatéval és valamilyen együttműködés valós meg közöttük. Ilyen lehet például egy közös fejlesztés vagy marketingakció esetleg olyan hosszú távú szállítói/vevői kapcsolat mely közös befektetést eredményez, stb. Az állami intézmények sajátos módon hatnak a vállalkozásra. A piac szabályozásával, a törvényi keretek meghatározásával, az adók mértékének befolyásolásával szűk keretek közé szorítják a vállalkozás működését. (Ilyen intézmény pl.: az adóhivatal, a bíróságok, pénzügyi felügyelet, stb.) A civil szféra is a vállalat környezetéhez tartozik, lényegében annak közvetlen társadalmi, szociális környezete. Ez által nagy jelentőséggel bír, hiszen a cég nem csak piaci, de társadalmi szereplő is. A helyi élet egyik fontos szervezője, esetleges helyi szociális-kulturális problémák megoldásában is segédkezhet. Az érintettek e csoportjának kapcsolata a vállalkozás működésével növekvő tendenciát mutat. A konkrét természeti környezettel való kapcsolat sokáig csak arról szólt, hogy a vállalat kihasználta azt. Az utóbbi néhány évtizedben azonban felismerték, hogy az erőforrások korlátozottak és az egyoldalú kizsákmányolás hosszú távú környezeti, életminőségbeli és gazdasági problémákat okozhat. Így a vállalatnak figyelmet kell szentelnie a természeti környezet védelmére, amit csak nyomatékosít a környezetvédelmi törvények nyújtotta kényszer. A vállalatot körülvevő környezettel bővebben Hemingway és Bálint [2004] foglalkozott: A vállalkozást közvetlenül körülvevő környezet, az iparági környezet, melynek tagjai az alkalmazottak, a kamarák, a versenytársak, a beszállítók, a vevők, a hitelezők, a részvényesek, a hatóságok és a társadalmi közösség. Az abszolút külső környezet részei pedig a társadalmi, technológiai, ökológiai, gazdasági és 13

14 politikai-jogi tényezők. Ebből tisztán látszik, hogy egy vállalkozás nem egyedül van, sok egyéb tényezőt számításba kell vennie működése során. 1.4 A vállalkozás jogi formái A vállalkozónak döntenie kell, milyen törvényi keretek közt szeretné működtetni vállalkozását. Bér maga a forma nem feltétele a sikernek, mégis nagyban meghatározza a vállalkozó mozgásterét, nem is beszélve az eltérő adózási és felelősségi köröktől. Fontos szempont még, hogy figyelembe kell venni az alapítandó vállalkozás sajátosságait, tőkeigényét, méretét, hiszen egyéni vállalkozói keretek között elég nehézkes lehet pl.: önjáró darukat gyártani. A vállalkozónak a kellő mérlegelések után két alapvető opciója van. Egyéni vagy társas vállalkozást indítson? Az egyéni vállalkozó a legegyszerűbb vállalkozási forma, bár jelentős korlátai vannak. (Részletesen nem foglalkozom ezzel a módozattal, hiszen vizsgálataim szempontjából elhanyagolható jelentőséggel bír.) A másik lehetőség a társas vállalkozás alapítása, ahol már nagyobb mozgásteret kap a vállalkozó a megfelelő jogi forma kiválasztásában. A társas vállalkozásokon belül megkülönböztetünk: 1. Gazdasági társaságokat jogi személyiség nélküli, vagy azzal rendelkező vállalkozások 2. Szövetkezetek 3. Egyéb szervezetek (alapítvány, közhasznú társaság, egyesület) Vizsgálatom szempontjából az Egyéb szervezetek lényegtelenek, hiszen nem végeznek profitorientált tevékenységet, így velük részletesen nem foglalkozom. A továbbiakban a gazdasági társaságok jogi formáit tekintem át röviden. A gazdasági társaságok közül a jogi személyiség nélküli vállalkozások formái a következők: 14

15 Közkereseti társaság: (1) A közkereseti társaság (e fejezetben a továbbiakban: társaság) létesítésére irányuló társasági szerződéssel a társaság tagjai arra vállalnak kötelezettséget, hogy korlátlan és egyetemleges felelősségük mellett üzletszerű közös gazdasági tevékenységet folytatnak és az ehhez szükséges vagyoni hozzájárulást a társaság rendelkezésére bocsátják. (2) A közkereseti társaság elnevezést - vagy annak kkt. rövidítését - a társaság cégnevében fel kell tüntetni. 7 Tagja lehet bel- és külföldi jogi személyiségű és jogi személyiség nélküli gazdasági társaság, bel- és külföldi természetes személy. Alapító tőkéje nincs törvényileg meghatározva, a társaság és a tagok felelőssége korlátlan és egyetemleges. [2006. évi IV törvény] Betéti társaság: (1) A betéti társaság (e fejezetben a továbbiakban: társaság) létesítésére irányuló társasági szerződéssel a társaság tagjai üzletszerű, közös gazdasági tevékenység folytatására vállalnak kötelezettséget olya módon, hogy legalább egy tag (beltag) felelőssége a társasági vagyon által nem fedezett kötelezettségekért korlátlan és a többi beltaggal egyetemleges, míg legalább egy másik tag (kültag) csak a társasági szerződésben vállalt vagyoni betétje szolgáltatására köteles, a társaság kötelezettségeiért azonban a törvényben meghatározott kivétellel nem felel. (2) A betéti társaság elnevezést - vagy annak bt. rövidítését - a társaság cégnevében fel kell tüntetni. 8 Tagja lehet bel- és külföldi jogi személyiségű és jogi személyiség nélküli gazdasági társaság, bel- és külföldi természetes személy. Alapító tőkéje nincs törvényileg meghatározva, a társaság felelőssége korlátlan, a beltag felelőssége korlátlan és a többi beltaggal egyetemleges. A kültag felelőssége csak vagyoni betétje mértékéig terjed. [2006. évi IV törvény] évi IV. törvény a gazdasági társaságokról VII. Fejezet, letöltve évi IV. törvény a gazdasági társaságokról VIII. Fejezet, letöltve

16 A két társasági forma talán egyetlen szembetűnő különbsége, a tagok felelősségének kezelése. Míg a kkt-k minden tagja teljes vagyonával felel a társaság kötelezettségeiért, addig a bt-nél csupán a beltag felelőssége terjed ki eddig. A bt kültagjai csupán vagyoni betétjük értékéig felelősek. Így mindenképpen egy bt kültagjának lenni a legbiztonságosabb, legalább is anyagi szempontból. A gazdasági társaságok közül a jogi személyiséggel rendelkező vállalkozások formái a következők: Korlátolt felelősségű társaság: (1) A korlátolt felelősségű társaság (e fejezetben a továbbiakban: társaság) olyan gazdasági társaság, amely előre meghatározott összegű törzsbetétekből álló törzstőkével (jegyzett tőkével) alakul, és amelynél a tag kötelezettsége a társasággal szemben csak törzsbetétének szolgáltatására és a társasági szerződésben esetleg megállapított egyéb vagyoni hozzájárulás szolgáltatására terjed ki. A társaság kötelezettségeiért - törvényben meghatározott kivétellel - a tag nem felel. (2) A korlátolt felelősségű társaság elnevezést - vagy annak kft. rövidítését - a társaság cégnevében fel kell tüntetni. 9 Tagja lehet bel- és külföldi természetes személy, jogi személyiséggel rendelkező és jogi személyiség nélküli gazdasági társaság. Az alapító tőke legalább 500 ezer forint. A tagok által rendelkezésre bocsátott vagyoni hozzájárulás a törzsbetét, melyek összege különböző lehet, de nem lehet kevesebb, mint forint. A társaság felelőssége korlátlan, de a tagok felelőssége korlátolt, csak a törzsbetét mértékéig terjed. Sajátossága, hogy egyszemélyes társaságként is alapítható. [2006. évi IV törvény] Részvénytársaság: (1) A részvénytársaság olyan gazdasági társaság, amely előre meghatározott számú és névértékű részvényekből álló alaptőkével (jegyzett tőkével) alakul, és amelynél a tag (részvényes) kötelezettsége a részvénytársasággal szemben évi IV. törvény a gazdasági társaságokról IX. Fejezet, letöltve

17 a részvény névértékének vagy kibocsátási értékének szolgáltatására terjed ki. A részvénytársaság kötelezettségeiért - törvényben meghatározott kivétellel - a részvényes nem felel. (2) A részvénytársaság zárt körben vagy nyilvánosan alapítható, működési formája lehet zártkörű vagy nyilvános (3) A részvénytársaság elnevezést - a működési forma megjelölésével, illetve annak zrt. vagy nyrt. rövidítésével - a társaság cégnevében fel kell tüntetni. 10 Tagja lehet bel- és külföldi természetes személy, jogi személy. Sajátossága, hogy egyszemélyes szervezetként is alapítható. Alapító tőkéje nem lehet kevesebb, mint 5 millió forint. A tagok vagyoni hozzájárulása a kibocsátott részvény névértékének megfizetése. A társaság felelőssége korlátlan, a tagok felelőssége korlátolt, a vagyoni hozzájárulás mértékéig, a jegyzett részvény névértékéig terjed. [2006. évi IV törvény] Egyesülés (régebben Közös vállalat ): (1) Az egyesülés a tagok által gazdálkodásuk eredményességének előmozdítására és gazdasági tevékenységük összehangolására, valamint szakmai érdekeik képviseletére alapított jogi személyiséggel rendelkező kooperációs társaság. Az egyesülés saját nyereségre nem törekszik; vagyonát meghaladó tartozásaiért a tagok korlátlanul és egyetemlegesen felelnek. (2) Az egyesülés az összehangolási feladatok teljesítését segítő egyéb szolgáltatási és közös gazdálkodási tevékenységet (a továbbiakban együtt: kiegészítő gazdálkodási tevékenységet) is végezhet. (3) Az egyesülés elnevezést a társaság cégnevében fel kell tüntetni. 11 Tagjai kizárólag jogi személyek lehetnek, alapító tőke törvényileg nem meghatározott. A tagok a vagyoni hozzájárulások arányában részesednek a nyereségből. A társaság felelőssége korlátlan, a tagok felelőssége együttes és évi IV. törvény a gazdasági társaságokról X. Fejezet, letöltve évi IV. törvény a gazdasági társaságokról XI. Fejezet, letöltve

18 kezesi: a hitelező bármelyik tagtól követelheti követelése kielégítését, de csak a vagyoni hozzájárulása arányában. [2006. évi IV törvény] Mivel az egyesülés nem törekszik profitra, csak kooperációt végez, így nem vehető számításba új vállalkozás indításakor, sokkal hasznosabb a későbbi alapítás, vagy csatlakozás egy már meglévő egyesüléshez. A kft és az rt között már számottevő a különbség. Részvénytársaság alapításához nagyságrendekkel nagyobb tőkeforrásra van szükség, mint korlátolt felelősségű társaság esetén. Az rt működtetése jóval bonyolultabb és szabályozottabb, mint a kft-é. A kft-t inkább egy optimálisabb bt-nek tekinthetnénk, hiszen korlátaihoz képest a legkisebb felelőséggel rendelkezik, nem hiába az egyik legelterjedtebb gazdasági társasági forma. Lényegében bármilyen tevékenységnek megfelelő jogi keretet biztosít, bár a tőkeigényesebb tevékenységekhez kicsinek bizonyulhat, így azok számára az részvénytársaság jobb alternatíva. A részvénytársaság nagy előnye, hogy viszonylag kis befektetéssel nagy mennyiségű tőke szerezhető a részvénykibocsátásnak köszönhetően. A szövetkezetek a társas vállalkozások sajátos formája. Egyének vagy kisebb vállalatok társulása és gyakori hogy csak egy-egy funkció közös megvalósítására jönnek létre (beszerzés, értékesítés). 1.5 Vállalkozások kategorizálása A vállalkozásokat számos szempont szerint kategorizálhatjuk. Feloszthatjuk őket a gazdálkodásuk jogi formája alapján, méretük alapján, a tevékenységi körük alapján vagy akár személyes intuícióink alapján is. Néhány fontosabb kategorizálási szempontot részletesen is bemutatok. 18

19 1.5.1 A vállalkozások alaptípusai A vállalkozások kialakulása a magyar, valamint a közép- és kelet-európai átmeneti gazdaságokban sajátos módon zajlott és zajlik Az átmeneti időszakban négy vállalkozási típus azonosítható Az első típusba tartoznak az egyéni vállalkozók, a hagyományos kisvállalatok, az életforma-vállalkozások, a hangyák. A második típusba sorolhatók a dinamikus, gyorsan növekvő új, reményteljes kis- és középvállalkozások, a gazellák. A harmadik típushoz a komoly múlttal és háttérrel rendelkező, dinamikusan fejlődő nagyvállalatok, a tigrisek tartoznak. S végül a negyedik típusba sorolhatók a stagnáló (rendszerint állami tulajdonú vagy privatizáció alatt álló), hagyományos nagyvállalatok, már néven a dinoszauruszok. 12 A tevékenység jellege szerint megkülönböztetünk: - termelő - szolgáltató és - kereskedelmi vállalkozásokat Méretnagyság szerint A kis- és középvállalkozásokról, fejlődésük támogatásáról szóló évi XXXIV. törvény a vállalkozások támogatása szerint rendezi méretnagysági kategóriákba a szervezeteket. A besorolást három vagylagos szempont alapján végzi a törvény, melyek: a foglalkoztatott létszám, a nettó árbevétel és a mérlegfőösszeg. Zömében a foglalkoztatottak száma szerinti csoportosítást használják. 12 Vecsenyi János Vállalkozás, az ötlettől az újrakezdésig, AULA, Budapest, o. 13 Horváthné Herbáth Mária Stágel Imréné Kereskedelmi és vállalkozási ismeretek (6. kiadás), Műszaki Könyvkiadó, Budapest, o. 19

20 1.táblázat A Kis- és középvállalkozásokról szóló évi XXXIV. törvény változása Létszám kategóriák Létszám Nettó árbevétel Mérlegfőösszeg től től től fő fő millió euro millió euro millió euro millió euro Mikrovállalkozás - 1< L <10-0< N <2-0< M <2 Kisvállalkozás 0< L <49 0< L <49 0< N <7 0< N <10 0< M <5 0< M <10 Középvállalkozás 50< L <249 50< L <249 7< N <40 10< N <50 5< M <27 10< M <43 Nagyvállalkozás 250< L 250< L 40< N 50< N 27< M 43< M Forrás: évi XXXIV. törvény Letöltve: Ennek oka, hogy a nettó árbevétel és a mérlegfőösszeg nem függ a létszámtól. Sok olyan létszámilag kisvállalkozást sorolhatunk középvállalkozásnak, melynek nettó árbevétele, vagy éppen mérlegfőösszege már abba a sávba esik. A közép- és nagyvállalkozások esetében ez eset ugyan úgy fennáll. Így a méretnagyság szerinti elemzések elején célszerű leszögezni, hogy mit tekintünk meghatározó kritériumnak. (Dolgozatomban a létszám szerinti besorolást alkalmazom.) B-A-Z megye vállalkozásai méretnagyság szerint (db) táblázat Létszám kategóriák Év Bevallást adók száma (db) Kisvállalkozás (10-49 fő) Kisvállalkozások (0-49 fő) Mikrovállalkozás (0-9 fő) Összesen Középvállalkozások ( fő) Nagyvállalkozások (250 fő felett) Összesen A fenti táblázat tökéletesen mutatja, hogy B-A-Z megyében mennyi regisztrált gazdasági szervezet volt 2005 és 2009 között létszám-kategóriánként. A mikrovállalkozások nagy száma szembetűnő. Részarányuk a megyében átlagosan 91% körül mozog. 20

Gazdasági tendenciák és az adózás összefüggései Borsod-Abaúj-Zemplén megyében

Gazdasági tendenciák és az adózás összefüggései Borsod-Abaúj-Zemplén megyében Gazdasági tendenciák és az adózás összefüggései Borsod-Abaúj-Zemplén megyében Dr. Olasz András igazgató Nemzeti Adó- és Vámhivatal Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Adóigazgatósága 213. november 2. 1 A megye

Részletesebben

Vállalkozási formák, vállalkozások létrehozása

Vállalkozási formák, vállalkozások létrehozása Vállalkozási formák, vállalkozások létrehozása Vállalkozási tevékenység lényege A vállalkozás azt jelenti: - hogy a gazdasági élet szereplője (vállalkozó) - saját vagy idegen tőke (pl:kölcsön) felhasználásával

Részletesebben

TÁRSADALMI VÁLLALKOZÁSOK

TÁRSADALMI VÁLLALKOZÁSOK Társadalmi Innovációk generálása Borsod-Abaúj-Zemplén megyében TÁMOP-4.2.1.D-15/1/KONV-2015-0009 TÁRSADALMI VÁLLALKOZÁSOK Felkészülés a társadalmi vállalkozásra. A társadalmi vállalkozások jogi formái.

Részletesebben

Értékpapír-állományok tulajdonosi megoszlása 2007. III. negyedév 1

Értékpapír-állományok tulajdonosi megoszlása 2007. III. negyedév 1 Értékpapír-állományok tulajdonosi megoszlása 2007. III. negyedév 1 Budapest, 2007. november 21. 2007. III. negyedévében a hitelviszonyt megtestesítő papírok forgalomban lévő állománya valamennyi piacon

Részletesebben

A vállalkozások általános jellemzői

A vállalkozások általános jellemzői A vállalkozások általános jellemzői Üzleti vállalkozás: olyan emberi tevékenység, melynek alapvető célja egyéni, szervezeti és társadalmi igények kielégítése nyereség elérésével. Akkor beszélünk vállalkozásról,

Részletesebben

Megoldás a gazdasági környezetünk tantárgyhoz készült feladatlaphoz (Vállalkozások alapítása, működtetése és megszűnése témakörben)

Megoldás a gazdasági környezetünk tantárgyhoz készült feladatlaphoz (Vállalkozások alapítása, működtetése és megszűnése témakörben) Megoldás a gazdasági környezetünk tantárgyhoz készült feladatlaphoz (Vállalkozások alapítása, működtetése és megszűnése témakörben) Készítette Szeidel Julianna 1. Mely állításokkal ért egyet a vállalkozásokkal

Részletesebben

A válság nem hozta meg a várt tisztulást. Kárpáti Gábor COFACE Hungary

A válság nem hozta meg a várt tisztulást. Kárpáti Gábor COFACE Hungary A válság nem hozta meg a várt tisztulást 2010 10 20 Kárpáti Gábor COFACE Hungary Coface kompetencia a kockázatcsökkentésben Coface a világ egyik vezető hitelbiztosítója, követeléskezelője és céginformációs

Részletesebben

Budapesti mozaik 6. A szolgáltatások szerepe Budapest gazdaságában

Budapesti mozaik 6. A szolgáltatások szerepe Budapest gazdaságában 2007/77 Összeállította: Központi Statisztikai Hivatal Tájékoztatási fõosztály Területi tájékoztatási osztály www.ksh.hu I. évfolyam 77. szám 2007. szeptember 27. i mozaik 6. A szolgáltatások szerepe gazdaságában

Részletesebben

Beruházási pályázati lehetőségek Szilágyi Péter Élelmiszer-feldolgozási Főosztály

Beruházási pályázati lehetőségek Szilágyi Péter Élelmiszer-feldolgozási Főosztály Beruházási pályázati lehetőségek 2014-2020 Szilágyi Péter Élelmiszer-feldolgozási Főosztály TÁMOGATÓ VÁLLALKOZÁSI KÖRNYEZET Magyarország közép és hosszú távú élelmiszeripari fejlesztési stratégiája A STRATÉGIA

Részletesebben

ALKALMAZOTTI LÉTSZÁM AZ ERDŐGAZDÁLKODÁSBAN, A FA- ÉS BÚ-

ALKALMAZOTTI LÉTSZÁM AZ ERDŐGAZDÁLKODÁSBAN, A FA- ÉS BÚ- ALKALMAZOTTI LÉTSZÁM AZ ERDŐGAZDÁLKODÁSBAN, A FA- ÉS BÚ- TORIPARBAN LÉTSZÁM-KATEGÓRIÁNKÉNT Az új osztályozási rendszer bevezetésével a létszám adatokban is változás következett be. A 0-9 fő közötti kategória

Részletesebben

Értékpapír-állományok tulajdonosi megoszlása IV. negyedév 1

Értékpapír-állományok tulajdonosi megoszlása IV. negyedév 1 Értékpapír-állományok tulajdonosi megoszlása 2004. IV. negyedév 1 Budapest, 2004. február 21. A IV. negyedévben az állampapírpiacon folytatódott a biztosítók és nyugdíjpénztárak több éve tartó folyamatos

Részletesebben

Page 1 VÁLLALATGAZDASÁGTAN. Vállalatgazdaságtan. Vállalatgazdaságtan. A vállalkozási formák típusai VÁLLALKOZÁSI FORMÁK

Page 1 VÁLLALATGAZDASÁGTAN. Vállalatgazdaságtan. Vállalatgazdaságtan. A vállalkozási formák típusai VÁLLALKOZÁSI FORMÁK VG Termelésökonómia és enedzsment Tanszék VÁAATGADASÁGTAN VÁAKOÁS FORÁK Tantárgyfelelős/előadó: Prof. Dr. llés B. Csaba egyetemi tanár 2010. A vállalkozás formáját befolyásoló tényezők: ilyen tevékenységet

Részletesebben

Magyar Fejlesztési Bank MFB Tőkebefektetések

Magyar Fejlesztési Bank MFB Tőkebefektetések Magyar Fejlesztési Bank MFB Tőkebefektetések MFB Csoport: integrált pénzügyi szolgáltatások Szoros és hatékony együttműködés az MFB Csoport hitelezési, befektetési, garancia vállalási és támogatási tevékenységet

Részletesebben

Értékpapír-állományok tulajdonosi megoszlása II. negyedév 1

Értékpapír-állományok tulajdonosi megoszlása II. negyedév 1 Értékpapír-állományok tulajdonosi megoszlása 2003. II. 1 A II. ben az értékpapírpiac általunk vizsgált egyetlen szegmensében sem történt lényeges arányeltolódás az egyes tulajdonosi szektorok között. Az

Részletesebben

Magyarország közép és hosszú távú élelmiszeripari fejlesztési stratégiája (ÉFS)

Magyarország közép és hosszú távú élelmiszeripari fejlesztési stratégiája (ÉFS) Előzmények 2010: Az élelmiszeripar fejlesztésére vonatkozó Tézisek kidolgozása 2011: Nemzeti Vidékstratégia Élelmiszer-feldolgozási részstratégia 2011: Kormányzati kezdeményezésre Élelmiszeripar-fejlesztési

Részletesebben

Értékpapír-állományok tulajdonosi megoszlása I. negyedév 1

Értékpapír-állományok tulajdonosi megoszlása I. negyedév 1 NYILVÁNOS: 2008. május 22. 8:30 órától! Budapest, 2008. május 22. Értékpapír-állományok tulajdonosi megoszlása 2008. I. negyedév 1. 2008. I. negyedévében a hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok forgalomban

Részletesebben

Élelmiszeripari intézkedések. Gyaraky Zoltán főosztályvezető Élelmiszer-feldolgozási Főosztály

Élelmiszeripari intézkedések. Gyaraky Zoltán főosztályvezető Élelmiszer-feldolgozási Főosztály Élelmiszeripari intézkedések Gyaraky Zoltán főosztályvezető Élelmiszer-feldolgozási Főosztály Magyar élelmiszeripar főbb adatok, 2011 Feldolgozóiparon belül a harmadik legjelentősebb ágazat, mintegy 2271

Részletesebben

Vállalkozási alapismeretek 1. Vállalkozási alapismeretek 1./1. Sportszervező II. évfolyam.

Vállalkozási alapismeretek 1. Vállalkozási alapismeretek 1./1. Sportszervező II. évfolyam. Vállalkozási alapismeretek 1. Vállalkozási alapismeretek 1./1. Sportszervező II. évfolyam. KÖVETELMÉNYEK Témakörök: Az üzleti vállalkozások csoportosítása, környezete Vállalatalapítás, vállalkozás típusok

Részletesebben

Olasz társasági jog Szikora Veronika

Olasz társasági jog Szikora Veronika Olasz társasági jog Szikora Veronika Társasági jog Európában 2013/14-es tanév Szikora Veronika Magyary Zoltán posztdoktori ösztöndíjas A kutatás a TÁMOP-4.2.4.A/2-11/1-2012-0001 Nemzeti Kiválóság Program

Részletesebben

NEMZETGAZDASÁGI MINISZTÉRIUM. Szóbeli vizsgatevékenység

NEMZETGAZDASÁGI MINISZTÉRIUM. Szóbeli vizsgatevékenység NEMZETGAZDASÁGI MINISZTÉRIUM A vizsgarészhez rendelt követelménymodul azonosítója, megnevezése: 1968-06 Gazdálkodási feladatok A vizsgarészhez rendelt vizsgafeladat megnevezése: A vállalkozások létesítésével,

Részletesebben

FELADATLAP. Kőrösy Közgazdászpalánta Verseny 2014/2015 1. forduló Érdekességek a vállalkozás világából

FELADATLAP. Kőrösy Közgazdászpalánta Verseny 2014/2015 1. forduló Érdekességek a vállalkozás világából FELADATLAP Kőrösy Közgazdászpalánta Verseny 2014/2015 1. forduló Érdekességek a vállalkozás világából 1. A világ legfiatalabbnak tartott vezérigazgatója egy 8 év körüli londoni kisfiú. Milyen tevékenységgel

Részletesebben

Olasz társasági jog 2013.

Olasz társasági jog 2013. Olasz társasági jog 2013. Az olasz társasági jog főbb jellemzői Szabályozás elsősorban az olasz Ptk. (Codice Civile) V. fejezetében. Az új társasági törvény 2004. január 1-jén lépett hatályba. Az előírások

Részletesebben

KUTATÁS-FEJLESZTÉSI TEVÉKENYSÉG

KUTATÁS-FEJLESZTÉSI TEVÉKENYSÉG Központi Statisztikai Hivatal Miskolci Igazgatósága KUTATÁS-FEJLESZTÉSI TEVÉKENYSÉG Miskolc, 2006. május 23. Központi Statisztikai Hivatal Miskolci Igazgatóság, 2006 ISBN 963 215 973 X Igazgató: Dr. Kapros

Részletesebben

SAJTÓKÖZLEMÉNY. Az államháztartás és a háztartások pénzügyi számláinak előzetes adatairól II. negyedév

SAJTÓKÖZLEMÉNY. Az államháztartás és a háztartások pénzügyi számláinak előzetes adatairól II. negyedév 5. I. 5. III. 6. I. 6. III. 7. I. 7. III. 8. I. 8. III. 9. I. 9. III. 1. I. 1. III. 11. I. 11. III. 1. I. 1. III. 1. I. 1. III. 14. I. 14. III. 15. I. 15. III. 16. I. SAJTÓKÖZLEMÉNY Az államháztartás és

Részletesebben

Tájékoztató a Széchenyi Tőkebefektetési Alapról

Tájékoztató a Széchenyi Tőkebefektetési Alapról Tájékoztató a Széchenyi Tőkebefektetési Alapról 1. Az Alap célkitűzése A Széchenyi Tőkebefektetési Alap program célkitűzése a növekedési potenciállal rendelkező mikro-, kis- és középvállalkozások támogatása

Részletesebben

1. Vállalkozói alapismeretek

1. Vállalkozói alapismeretek 1. Vállalkozói alapismeretek Az üzleti vállalkozás főbb jellemzői: a kitűzött célok megvalósítására viszonylag magas fokú döntési szabadság, autonómia mellett kerül sor, az üzleti tevékenység mindig profitorientált,

Részletesebben

A magyar gazdaságpolitika elmúlt 25 éve

A magyar gazdaságpolitika elmúlt 25 éve X. Régiók a Kárpát-medencén innen és túl Nemzetközi tudományos konferencia Kaposvár, 2016. október 14. A magyar gazdaságpolitika elmúlt 25 éve Gazdaságtörténeti áttekintés a konvergencia szempontjából

Részletesebben

SZAKDOLGOZATI TÉMAKÖRÖK

SZAKDOLGOZATI TÉMAKÖRÖK SZAKDOLGOZATI TÉMAKÖRÖK GAZDÁLKODÁSI ÉS MENEDZSMENT SZAKOS HALLGATÓK SZÁMÁRA 2013 Figyelem!!! A szakdolgozat készítésére vonatkozó szabályokat a hallgatónak a témát kijelölő kari sajátosságok figyelembe

Részletesebben

Az építőipar 2012.évi teljesítménye. Építési Vállalkozók Országos Szakszövetsége

Az építőipar 2012.évi teljesítménye. Építési Vállalkozók Országos Szakszövetsége Az építőipar 2012.évi teljesítménye Építési Vállalkozók Országos Szakszövetsége Az építőipari termelés alakulása 2012-ben is folytatódott az építőipari termelés 2006 óta tartó csökkenése Az építőipar egésze

Részletesebben

Piackutatás versenytárs elemzés

Piackutatás versenytárs elemzés Piackutatás versenytárs elemzés 2015 TÁJÉKOZTATÓ Jelen szigorúan bizalmas piackutatást / versenytárs elemzést (a továbbiakban mellékleteivel és kiegészítéseivel együtt Elemzés ) az Elemző (a továbbiakban

Részletesebben

Mikro-, Kis- és Középvállalkozások piaci megjelenésének támogatása című pályázat összefoglalója

Mikro-, Kis- és Középvállalkozások piaci megjelenésének támogatása című pályázat összefoglalója Mikro-, Kis- és Középvállalkozások piaci megjelenésének támogatása című pályázat összefoglalója PÁLYÁZAT FŐ PARAMÉTEREI Pályázat neve Pályázat típusa Státusz Pályázat célja Keretösszeg Mikro-, Kis- és

Részletesebben

Tisztelt Olvasó! TOP 3 100. Bihall Tamás elnök B.-A.-Z. Megyei Kereskedelmi és Iparkamara

Tisztelt Olvasó! TOP 3 100. Bihall Tamás elnök B.-A.-Z. Megyei Kereskedelmi és Iparkamara 129702 Tisztelt Olvasó! Idén második alkalommal jelenteti meg a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kereskedelmi és Iparkamara, az Észak-Magyarország napilap és az APEH Észak-magyarországi Regionális Igazgatósága

Részletesebben

Horacél Kft. csődeljárás alatt. Fizetőképességet helyreállító program. Táborfalva, 2015. május 15.

Horacél Kft. csődeljárás alatt. Fizetőképességet helyreállító program. Táborfalva, 2015. május 15. Horacél Kft. csődeljárás alatt Fizetőképességet helyreállító program Táborfalva, 2015. május 15. 1. Cégtörténet A Horacél Kft. egy 1999. évben alapított családi vállalkozás. A társaság alapítója, Horváth

Részletesebben

Közel 4,9 milliárd forint befektetés érkezett 60 társaságba. 2007-ben több mint nyolcszorosára nőttek a KKV-kba irányuló befektetések

Közel 4,9 milliárd forint befektetés érkezett 60 társaságba. 2007-ben több mint nyolcszorosára nőttek a KKV-kba irányuló befektetések www.startgarancia.hu SAJTÓKÖZLEMÉNY Közel 4,9 milliárd forint befektetés érkezett 60 társaságba 2007-ben több mint nyolcszorosára nőttek a KKV-kba irányuló befektetések Budapest, 2009. május 4. A Start

Részletesebben

2014/21 STATISZTIKAI TÜKÖR

2014/21 STATISZTIKAI TÜKÖR 1/1 STATISZTIKAI TÜKÖR 1. március 5. 13 negyedévében,7%-kal nőtt a GDP EMBARGÓ! Közölhető: 1. március 5-én reggel 9 órakor Tartalom Bevezető...1 13 negyedév...1 13. év... Bevezető Magyarország bruttó hazai

Részletesebben

Javítóvizsga tematikája (témakörök, feladatok) 9. évfolyam/gazdasági ismeretek

Javítóvizsga tematikája (témakörök, feladatok) 9. évfolyam/gazdasági ismeretek Javítóvizsga tematikája (témakörök, feladatok) 9. évfolyam/gazdasági ismeretek I. A szükségletek és a javak - szükséglet - igény - javak - szabad javak - szűkös vagy gazdaági javak - termelési eszközök

Részletesebben

Pest megye önálló régióvá válása: a vállalkozások helyzete

Pest megye önálló régióvá válása: a vállalkozások helyzete www.pest.hu Pest önálló régióvá válása: a vállalkozások helyzete A vállalkozások számának alakulása, a megszűnő és az új cégek száma, a cégek tevékenységének típusa hatással van az adott terület foglalkoztatási

Részletesebben

Gazdálkodási modul. Gazdaságtudományi ismeretek I. Üzemtan

Gazdálkodási modul. Gazdaságtudományi ismeretek I. Üzemtan Gazdálkodási modul Gazdaságtudományi ismeretek I. Üzemtan KÖRNYEZETGAZDÁLKODÁSI MÉRNÖKI MSc TERMÉSZETVÉDELMI MÉRNÖKI MSc A vállalkozás jellege és üzemelési formái III. 38. lecke Előadás vázlat 1. Közös

Részletesebben

GINOP Mikro-, kis- és középvállalkozások termelési kapacitásainak bővítése. Az első értékelési határnap: január

GINOP Mikro-, kis- és középvállalkozások termelési kapacitásainak bővítése. Az első értékelési határnap: január GINOP 1.2.1-16 Mikro-, kis- és középvállalkozások termelési kapacitásainak bővítése Pályázat benyújtása Projekt helyszíne A támogatási kérelmek benyújtása 2017. január 16-tól 2018. január 15-ig lehetséges.

Részletesebben

A TÁRSASÁGI ADÓ BEVALLÁST BENYÚJTÓ VÁLLALKOZÁSOK ÉVI ADÓZÁSÁNAK FŐBB JELLEMZŐI

A TÁRSASÁGI ADÓ BEVALLÁST BENYÚJTÓ VÁLLALKOZÁSOK ÉVI ADÓZÁSÁNAK FŐBB JELLEMZŐI A TÁRSASÁGI ADÓ BEVALLÁST BENYÚJTÓ VÁLLALKOZÁSOK 2005. ÉVI ADÓZÁSÁNAK FŐBB JELLEMZŐI A gazdasági társaságok a 2005. i teljesítményeikről, mérlegadataikról, társasági és osztalékadó elszámolásukról - a

Részletesebben

Tartalomjegyzék HARMADIK RÉSZ ESETTANULMÁNYOK ÉS EMPIRIKUS FELMÉRÉSEK

Tartalomjegyzék HARMADIK RÉSZ ESETTANULMÁNYOK ÉS EMPIRIKUS FELMÉRÉSEK Tartalomjegyzék HARMADIK RÉSZ ESETTANULMÁNYOK ÉS EMPIRIKUS FELMÉRÉSEK (I) A pénzügyi integráció hozadékai a világgazdaságban: Empirikus tapasztalatok, 1970 2002.................................... 13 (1)

Részletesebben

GINOP Mikro-, kis- és középvállalkozások kapacitásbővítő beruházásainak támogatása. 1. Támogatás célja: 2. Támogatás összege:

GINOP Mikro-, kis- és középvállalkozások kapacitásbővítő beruházásainak támogatása. 1. Támogatás célja: 2. Támogatás összege: GINOP 1.2.2-16 Mikro-, kis- és középvállalkozások kapacitásbővítő beruházásainak támogatása Pályázat benyújtása Projekt helyszíne A támogatási kérelmek benyújtása 2017. január 16-tól 2019. január 16-ig

Részletesebben

Közhasznúsági jelentés 2011

Közhasznúsági jelentés 2011 Adószám: 13953757-2-15 Bejegyző szerv: Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei bíróság Regisztrációs szám: 15-09-071493 Tömöttvár 2007 Közhasznú Nonprofit Kft 4900 Fehérgyarmat, Tömöttvár út 5-7. 2011 Fordulónap:

Részletesebben

Katona Ferenc franzkatona@gmail.com

Katona Ferenc franzkatona@gmail.com Vállalkozásgazdaságtan Katona Ferenc franzkatona@gmail.com A vállalat fogalma A vállalatok személyi és anyagi eszközök mikrogazdasági rendszereit alkotják, amelyeknek a piaci környezetben önálló céljaik

Részletesebben

A regisztrált gazdasági szervezetek száma, 2013

A regisztrált gazdasági szervezetek száma, 2013 STATISZTIKAI TÜKÖR A regisztrált gazdasági szervezetek száma, 2014/30 2014. március 21. Tartalom Bevezetés...1 A regisztrált vállalkozások...1 Új regisztrációk...3...3 Végelszámolások...4 Csődeljárások...4

Részletesebben

% M.o. 42,0 18,1 15,4 75,6 24,4 EU-27 20,9 18,9 17,8 57,6 42,4. M.o. 20,2 15,6 17,6 53,4 46,6. (ezer euro/fogl.) M.o. 48,1 86,0 114,1 70,7 190,6

% M.o. 42,0 18,1 15,4 75,6 24,4 EU-27 20,9 18,9 17,8 57,6 42,4. M.o. 20,2 15,6 17,6 53,4 46,6. (ezer euro/fogl.) M.o. 48,1 86,0 114,1 70,7 190,6 KKV-k jelene és jövője: a versenyképesség megőrzésének lehetőségei Dr. Parragh Bianka Óbudai Egyetem Keleti Károly Gazdasági Kar Vállalkozásmenedzsment Intézet A KKV-szektor főbb jellemzői A mikro-, kis-

Részletesebben

Útmutató a vállalkozási elképzelés és a projektötlet megfogalmazásához, leírásához

Útmutató a vállalkozási elképzelés és a projektötlet megfogalmazásához, leírásához Vezetői összefoglaló (mutassa be az üzleti tervet, fejtse ki, miért érdemes éppen az Ön üzleti elképzeléseit támogatásban részesíteni max. 1200 karakterben!) Rövid állítások formájában összegezze azt,

Részletesebben

Informatikai statisztikus és gazdasági tervező. Informatikai statisztikus és gazdasági tervező

Informatikai statisztikus és gazdasági tervező. Informatikai statisztikus és gazdasági tervező 1183-06 és jogi ismeretek A 10/2007 (II. 27.) SzMM rendelettel módosított 1/2006 (II. 17.) OM rendelet Országos Képzési Jegyzékről és az Országos Képzési Jegyzékbe történő felvétel és törlés eljárási rendjéről

Részletesebben

Versenyképesség, állami szerep, állammenedzsment

Versenyképesség, állami szerep, állammenedzsment Versenyképesség, állami szerep, állammenedzsment Domokos Lászlónak, az Állami Számvevőszék elnökének előadása az 54. Közgazdász-vándorgyűlésen Kecskemét 2016. szeptember 17. Az előadás tézise 2 Magyarország

Részletesebben

Statisztikai tájékoztató Pest megye, 2010/1

Statisztikai tájékoztató Pest megye, 2010/1 Központi Statisztikai Hivatal Internetes kiadvány www.ksh.hu 2010. június Statisztikai tájékoztató Pest megye, 2010/1 Tartalom Összefoglaló...2 Gazdasági szervezetek...2 Beruházás...3 Ipar...3 Építőipar,

Részletesebben

REGISZTRÁLT GAZDASÁGI SZERVEZETEK SZÁMA AZ ERDŐGAZDÁLKODÁSBAN, FA- ÉS BÚTORIPARBAN

REGISZTRÁLT GAZDASÁGI SZERVEZETEK SZÁMA AZ ERDŐGAZDÁLKODÁSBAN, FA- ÉS BÚTORIPARBAN REGISZTRÁLT GAZDASÁGI SZERVEZETEK SZÁMA AZ ERDŐGAZDÁLKODÁSBAN, FA- ÉS BÚTORIPARBAN ERDŐGAZDÁLKODÁS 2013-ban tovább emelkedett a regisztrált szervezetek száma az erdőgazdálkodás területén (+4,8%). Folytatódott

Részletesebben

Oktatási, továbbképzési útmutatás

Oktatási, továbbképzési útmutatás Oktatási, továbbképzési útmutatás Vállságtól napjainkig (2010. április) a foglalkoztat számának alakulása A válság a legnagyobb mértékben a fizikai munkaerőt igénylő ágazatokat sújtotta, így a feldolgozóipart

Részletesebben

Pályázati összefoglaló

Pályázati összefoglaló Pályázati összefoglaló Élelmiszeripari komplex beruházások támogatása kombinált hiteltermékkel GINOP-1.2.6-8.3.4-16 Célja: Jelen felhívás célja, hogy komplex beruházások támogatásával, vissza nem térítendő

Részletesebben

B-Innovative - Entrepreneurship for Better Business in Europe

B-Innovative - Entrepreneurship for Better Business in Europe B-Innovative - Entrepreneurship for Better Business in Europe 1. előadás: Vállalkozások indítása Kecskemét, 2012. december 17. A B-Innovative projekt az Európai Bizottság támogatásával valósul meg öt európai

Részletesebben

2011.01.01-2011.06.30. Befektetői kapcsolattartó: Nemes Attila, IT elnök. TvNetWork Telekommunikációs Szolgáltató Nyilvánosan Működő Részvénytársaság

2011.01.01-2011.06.30. Befektetői kapcsolattartó: Nemes Attila, IT elnök. TvNetWork Telekommunikációs Szolgáltató Nyilvánosan Működő Részvénytársaság Társaság neve: TvNetwork Nyrt. Telefon: 890-2001 Társaság címe: 1138 Bp., Váci út 168/A Telefax: 890-1590 Ágazati besorolás: Távközlés E-mail cím: tozsde@tvnetwork.hu Beszámolási időszak: 2011.01.01-2011.06.30.

Részletesebben

www.intelligensregio.hu.. Alapítva 2000-ben GINOP 1.2.1-16 Mikro-, kis- és középvállalkozások termelési kapacitásainak bővítése pályázat tervezetének rövid összefoglaló dokumentuma IR Intelligens Régió

Részletesebben

Tisztelt Olvasó! Dr. Nagy László. Dr. Tordai Péter, Kopka Miklós

Tisztelt Olvasó! Dr. Nagy László. Dr. Tordai Péter, Kopka Miklós Tisztelt Olvasó! Nógrád megyében idén elsõ alkalommal és nem titkolva, hogy hagyományteremtõ szándékkal jelentkezik a Nógrád Megyei Kereskedelmi és Iparkamara, a Nógrád Megyei Hírlap és az APEH Észak-magyarországi

Részletesebben

Katona Ferenc franzkatona@gmail.com Katona.ferenc@kgk.bmf.hu Katonaferenc.tar.hu Turul.banki.hu (tematika)

Katona Ferenc franzkatona@gmail.com Katona.ferenc@kgk.bmf.hu Katonaferenc.tar.hu Turul.banki.hu (tematika) Vállalkozásgazdaságtan Katona Ferenc franzkatona@gmail.com Katona.ferenc@kgk.bmf.hu Katonaferenc.tar.hu Turul.banki.hu (tematika) A vállalat fogalma A vállalatok személyi és anyagi eszközök mikrogazdasági

Részletesebben

Az Agrármérnöki MSc szak tananyagfejlesztése TÁMOP-4.1.2-08/1/A-2009-0010 A NÖVÉNYTERMESZTÉSI ÁGAZATOK ÖKONÓMIÁJA

Az Agrármérnöki MSc szak tananyagfejlesztése TÁMOP-4.1.2-08/1/A-2009-0010 A NÖVÉNYTERMESZTÉSI ÁGAZATOK ÖKONÓMIÁJA Az Agrármérnöki MSc szak tananyagfejlesztése TÁMOP-4.1.2-08/1/A-2009-0010 A NÖVÉNYTERMESZTÉSI ÁGAZATOK ÖKONÓMIÁJA 11. Előadás Az üzleti terv tartalmi követelményei Az üzleti terv tartalmi követelményei

Részletesebben

A HM ipari részvénytársaságok 2010. I-III, negyedéves gazdálkodásának elemzése. 2009. év bázis. 2010. évi terv

A HM ipari részvénytársaságok 2010. I-III, negyedéves gazdálkodásának elemzése. 2009. év bázis. 2010. évi terv A HM ipari részvénytársaságok 21. I-III, es gazdálkodásának elemzése 1./ HM Armcom Kommunikációtechnikai Zrt. Megnevezés 29. év bázis 21. évi 21. III. Adatok ezer Ft-ban Bázis Terv index index () () Nettó

Részletesebben

BUDAPESTI MUNKAGAZDASÁGTANI FÜZETEK

BUDAPESTI MUNKAGAZDASÁGTANI FÜZETEK BUDAPESTI MUNKAGAZDASÁGTANI FÜZETEK BWP. 2000/5 A külföldi működőtőke-beáramlás hatása a munkaerő-piac regionális különbségeire Magyarországon FAZEKAS KÁROLY Magyar Tudományos Akadémia Közgazdaságtudományi

Részletesebben

AJÁNLOTT SZAKDOLGOZATI TÉMAKÖRÖK. Pénzügy - Számvitel szak részére (2012/13. Tanévre)

AJÁNLOTT SZAKDOLGOZATI TÉMAKÖRÖK. Pénzügy - Számvitel szak részére (2012/13. Tanévre) AJÁNLOTT SZAKDOLGOZATI TÉMAKÖRÖK Pénzügy - Számvitel szak részére (2012/13. Tanévre) Közgazdasági, Pénzügyi és Menedzsment Tanszék: Detkiné Viola Erzsébet főiskolai docens 1. Digitális pénzügyek. Hagyományos

Részletesebben

Rövidtávú Munkaerő- piaci Előrejelzés - 2015

Rövidtávú Munkaerő- piaci Előrejelzés - 2015 Rövidtávú Munkaerő- piaci Előrejelzés - 2015 Üzleti helyzet 2009- ben rendkívül mély válságot élt meg a magyar gazdaság, a recesszió mélysége megközelítette a transzformációs visszaesés (1991-1995) során

Részletesebben

Melyik vállalatok nőnek gyorsan békés időkben és válságban? Muraközy Balázs MTA KRTK KTI Közgazdász Vándorgyűlés, Gyula, 2013

Melyik vállalatok nőnek gyorsan békés időkben és válságban? Muraközy Balázs MTA KRTK KTI Közgazdász Vándorgyűlés, Gyula, 2013 Melyik vállalatok nőnek gyorsan békés időkben és válságban? Muraközy Balázs MTA KRTK KTI Közgazdász Vándorgyűlés, Gyula, 2013 1 Munkatermelékenység és GDP/fő, 2011 Forrás: OECD 2 Vállalati sokféleség és

Részletesebben

A magyar vegyipar 2008-ban

A magyar vegyipar 2008-ban A magyar vegyipar 2008-ban A szakma fejlődését megalapozó gazdasági környezet A világgazdaság dinamikus (évi 5% körüli) növekedése 2008-ban lefékeződött, az amerikai másodlagos jelzálogpiacról kiindult

Részletesebben

Vállalatgazdaságtan A VÁLLALAT PÉNZÜGYEI. A pénzügyi tevékenység tartalma

Vállalatgazdaságtan A VÁLLALAT PÉNZÜGYEI. A pénzügyi tevékenység tartalma Vállalatgazdaságtan A VÁLLALAT PÉNZÜGYEI Money makes the world go around A pénz forgatja a világot A pénzügyi tevékenység tartalma a pénzügyek a vállalati működés egészét átfogó tevékenységi kört jelentenek,

Részletesebben

A magyar textil- és ruhaipar 2013-ban a számok tükrében Máthé Csabáné dr.

A magyar textil- és ruhaipar 2013-ban a számok tükrében Máthé Csabáné dr. A magyar textil- és ruhaipar 2013-ban a számok tükrében Máthé Csabáné dr. A termelés és az árbevétel alakulása 2013-ban 1. táblázat a termelés változásának indexe Év 2005 2008 2009 2010 2011 2012 2013

Részletesebben

Az MKB Értékpapír és Befektetési Rt. üzleti jelentése és pénzügyi kimutatásai

Az MKB Értékpapír és Befektetési Rt. üzleti jelentése és pénzügyi kimutatásai Az MKB Értékpapír és Befektetési Rt. üzleti jelentése és pénzügyi kimutatásai (MAGYAR SZÁMVITELI SZABÁLYOK ALAPJÁN) 1997. december 31. Az MKB Értékpapír és Befektetési Rt. üzleti jelentése A teljeskörû

Részletesebben

A hazai KKV-k helyzete, a várható folyamatok

A hazai KKV-k helyzete, a várható folyamatok A hazai KKV-k helyzete, a várható folyamatok MAFABE KONFERENCIA Dr. Molnár Sándor főosztályvezető Gazdasági és Közlekedési Minisztérium Ipari Főosztály Telefon: (+36-1) 472-8549, E-mail: molnar.sandor@gkm.gov.hu

Részletesebben

ALKALMAZOTTI LÉTSZÁM AZ ERDŐGAZDÁLKODÁSBAN, A FA- ÉS BÚTORIPARBAN LÉTSZÁM-KATEGÓRIÁNKÉNT

ALKALMAZOTTI LÉTSZÁM AZ ERDŐGAZDÁLKODÁSBAN, A FA- ÉS BÚTORIPARBAN LÉTSZÁM-KATEGÓRIÁNKÉNT ALKALMAZOTTI LÉTSZÁM AZ ERDŐGAZDÁLKODÁSBAN, A FA- ÉS BÚTORIPARBAN LÉTSZÁM-KATEGÓRIÁNKÉNT Az új osztályozási rendszer bevezetésével a létszám adatokban is változás következett be. A 0-9 fő közötti kategória

Részletesebben

Mikro-, kis- és középvállalkozások termelési kapacitásainak bővítése (GINOP )

Mikro-, kis- és középvállalkozások termelési kapacitásainak bővítése (GINOP ) 6720 Szeged, Arany J. u. 7. VI. em. 601.; +36(62) 424-361; iroda@nariz.hu; www.nariz.hu A pályázat célja Mikro-, kis- és középvállalkozások termelési kapacitásainak bővítése (GINOP 1.2.1-16) Kiemelt iparágakban

Részletesebben

SAJTÓKÖZLEMÉNY. a hitelintézetekről 1 a IV. negyedév végi 2 előzetes prudenciális adataik alapján

SAJTÓKÖZLEMÉNY. a hitelintézetekről 1 a IV. negyedév végi 2 előzetes prudenciális adataik alapján SAJTÓKÖZLEMÉNY a hitelintézetekről 1 a 2015. IV. negyedév végi 2 előzetes prudenciális adataik alapján Budapest, 2016. február 24. A hitelintézetek mérlegfőösszege 2015. IV. negyedévben 2,4%-kal nőtt,

Részletesebben

Erősnek lenni vs. erősnek látszani. Számháború a 2011-2012-es ingatlanpiacon

Erősnek lenni vs. erősnek látszani. Számháború a 2011-2012-es ingatlanpiacon Erősnek lenni vs. erősnek látszani Számháború a 2011-2012-es ingatlanpiacon Ingatlanfejlesztés Építőipar A kettő nem létezik egymás nélkül! Ingatlanpiac a válság előtt Aranykor Tervezhető bérleti díjak

Részletesebben

Külgazdasági üzletkötő Kereskedelmi menedzser Nemzetközi szállítmányozási és Kereskedelmi menedzser

Külgazdasági üzletkötő Kereskedelmi menedzser Nemzetközi szállítmányozási és Kereskedelmi menedzser A /2007 (II. 27.) SzMM rendelettel módosított 1/2006 (II. 17.) OM rendelet Országos Képzési Jegyzékről és az Országos Képzési Jegyzékbe történő felvétel és törlés eljárási rendjéről alapján. Szakképesítés,

Részletesebben

1. táblázat: A hitelintézetek nemteljesítő kitettségei (bruttó értéken)

1. táblázat: A hitelintézetek nemteljesítő kitettségei (bruttó értéken) SAJTÓKÖZLEMÉNY a hitelintézetekről 1 a III. negyedév végi 2 prudenciális adataik alapján Budapest, november 23. A hitelintézetek mérlegfőösszege III. negyedévben 2,1%-kal nőtt, így a negyedév végén 33

Részletesebben

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET 2015. 01. 01. 2015. 12. 31. Budapest, 2016. április 30... A vállalkozás vezetője ( képviselője ) 1 1. Általános bemutatás A vállalkozás neve: STEMO MARKETING Kft. A vállalkozás rövidített

Részletesebben

Big Investment Group 2010.05.26. BIG HÍRLEVÉL HÍREK FEKETÉN-FEHÉREN

Big Investment Group 2010.05.26. BIG HÍRLEVÉL HÍREK FEKETÉN-FEHÉREN Big Investment Group 2010.05.26. BIG HÍRLEVÉL Rekord magasságokban a hazai befektetési alapok Újabb csúcsra ért a magyar befektetési alapok vagyona áprilisban, köszönhetően a tavaly nyár óta tartó nettó

Részletesebben

Vállalkozási ismeretek 6.EA

Vállalkozási ismeretek 6.EA Vállalkozási ismeretek 6.EA Vállalkozás fogalmának kibontása új és értékes dolog --> valami új létrehozásra kerül folyamat --> nem egyeszeri lépéssort követ időt és erőfeszítést igényel --> alapötlettől

Részletesebben

Élelmiszer terméklánc és az egymásrautaltság. Termelők, alapanyag beszállítók és a feldolgozóipar

Élelmiszer terméklánc és az egymásrautaltság. Termelők, alapanyag beszállítók és a feldolgozóipar Élelmiszer terméklánc és az egymásrautaltság. Termelők, alapanyag beszállítók és a feldolgozóipar 52. Közgazdász Vándorgyűlés, Nyíregyháza Dr. Losó József MIRELITE MIRSA Zrt. - Elnök A mezőgazdaság az

Részletesebben

GINOP Mikro-, kis- és középvállalkozások kapacitásbővítő beruházásainak támogatása kombinált hiteltermék keretében. 1.

GINOP Mikro-, kis- és középvállalkozások kapacitásbővítő beruházásainak támogatása kombinált hiteltermék keretében. 1. GINOP-1.2.3-8.3.4-16 Mikro-, kis- és középvállalkozások kapacitásbővítő beruházásainak támogatása kombinált hiteltermék keretében Pályázat benyújtása Projekt helyszíne A támogatási kérelmek benyújtására

Részletesebben

STATISZTIKAI TÜKÖR. Jelentés a beruházások 2014. évi alakulásáról. Tartalom. 1. Összefoglalás...2. 2. Nemzetközi kitekintés...2

STATISZTIKAI TÜKÖR. Jelentés a beruházások 2014. évi alakulásáról. Tartalom. 1. Összefoglalás...2. 2. Nemzetközi kitekintés...2 215. április Jelentés a beruházások 214. évi alakulásáról STATISZTIKAI TÜKÖR Tartalom 1. Összefoglalás...2 2. Nemzetközi kitekintés...2 3. Gazdasági környezet...2 4. A beruházások főbb jellemzői...3 5.

Részletesebben

1.a A piacgazdaság lényege, működésének feltételei. A magyar gazdaság átalakulása az átalakulást segítő tényezők.

1.a A piacgazdaság lényege, működésének feltételei. A magyar gazdaság átalakulása az átalakulást segítő tényezők. 1.a A piacgazdaság lényege, működésének feltételei. A magyar gazdaság átalakulása az átalakulást segítő tényezők. b. A döntés fogalma és folyamata, az optimális döntést befolyásoló tényezők A döntések

Részletesebben

Még van pénz a Jeremie Kockázati Tőkealapokban 60% közelében a Start Zrt. Jeremie Kockázati Tőkeindexe

Még van pénz a Jeremie Kockázati Tőkealapokban 60% közelében a Start Zrt. Jeremie Kockázati Tőkeindexe Még van pénz a Jeremie Kockázati Tőkealapokban % közelében a Start Zrt. Jeremie Kockázati Tőkeindexe A Start Zrt. negyedévente adja közre a Start Jeremie Kockázati Tőke Monitor című jelentését, amelyben

Részletesebben

Zalaegerszegi Intézet 8900 Zalaegerszeg, Gasparich u. 18/a, Pf. 67. Telefonközpont: (06-92) 509-900 Fax: (06-92) 509-930

Zalaegerszegi Intézet 8900 Zalaegerszeg, Gasparich u. 18/a, Pf. 67. Telefonközpont: (06-92) 509-900 Fax: (06-92) 509-930 Zalaegerszegi Intézet 8900 Zalaegerszeg, Gasparich u. 18/a, Pf. 67. Telefonközpont: (06-92) 509-900 Fax: (06-92) 509-930 FELHASZNÁLÁSI FELTÉTELEK (felhasználási engedély) Ez a dokumentum a Budapesti Gazdasági

Részletesebben

A vállalkozások pénzügyi döntései

A vállalkozások pénzügyi döntései A vállalkozások pénzügyi döntései A pénzügyi döntések tartalma A pénzügyi döntések típusai A döntés tárgya szerint A döntések időtartama szerint A pénzügyi döntések célja Az irányítás és tulajdonlás különválasztása

Részletesebben

KÉRDŐÍV A SZEMÉLYES INFORMÁCIÓGYŰJTÉSHEZ

KÉRDŐÍV A SZEMÉLYES INFORMÁCIÓGYŰJTÉSHEZ SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM FOGLALKOZTATÁSI HIVATAL MAGYAR KERESKEDELMI ÉS IPARKAMARA GAZDASÁG- ÉS VÁLLALKOZÁSELEMZŐ INTÉZET kirendeltség kódja adatszolgáltató sorszáma KÉRDŐÍV A SZEMÉLYES INFORMÁCIÓGYŰJTÉSHEZ

Részletesebben

Munkanélküliség Magyarországon

Munkanélküliség Magyarországon 2010 február 18. Flag 0 Értékelés kiválasztása értékelve Give Give Give Mérték Give Give Még nincs 1/5 2/5 3/5 4/5 5/5 Évek óta nem volt olyan magas a munkanélküliségi ráta Magyarországon, mint most. Ezzel

Részletesebben

Egyszerűsített éves beszámoló

Egyszerűsített éves beszámoló TÁRSADALMI SZERVEZET MEGNEVEZÉSE: MAGYAR ORSZÁGOS HORGÁSZ SZÖVETSÉG TÁRSADALMI SZERVEZET CÍME: 1124 BUDAPEST, KOROMPAI U. 17. Statisztikai számjel: 19815857911252301 Egyszerűsített éves beszámoló 2015.12.31

Részletesebben

SZAKDOLGOZATI TÉMAKÖRÖK

SZAKDOLGOZATI TÉMAKÖRÖK SZOLNOKI FŐISKOLA Kereskedelem, Marketing és Nemzetközi Gazdálkodási Tanszék SZAKDOLGOZATI TÉMAKÖRÖK A Felsőfokú Szakképzés Nemzetközi szállítmányozási és logisztikai szakügyintéző szak hallgatói részére

Részletesebben

Magyarország közép és hosszú távú Élelmiszeripari Fejlesztési Stratégiája 2014-2020

Magyarország közép és hosszú távú Élelmiszeripari Fejlesztési Stratégiája 2014-2020 ÉLELMISZER-FELDOLGOZÁS NÉLKÜL NINCS ÉLETKÉPES MEZŐGAZDASÁG; MEZŐGAZDASÁG NÉLKÜL NINCS ÉLHETŐ VIDÉK Magyarország közép és hosszú távú Élelmiszeripari Fejlesztési Stratégiája 2014-2020 Dr. Bognár Lajos helyettes

Részletesebben

Visszaesés vagy új lendület? A nemzetközi válság hatása a közép-európai térség járműgyártására

Visszaesés vagy új lendület? A nemzetközi válság hatása a közép-európai térség járműgyártására Visszaesés vagy új lendület? A nemzetközi válság hatása a közép-európai térség járműgyártására Túry Gábor MTA Világgazdasági kutatóintézet Válságról válságra A gazdasági világválság területi következményei

Részletesebben

www.intelligensregio.hu.. Alapítva 2000-ben GINOP 1.2.1-16 Mikro-, kis- és középvállalkozások termelési kapacitásainak bővítése pályázat rövid összefoglaló dokumentuma IR Intelligens Régió Üzleti Kommunikációs

Részletesebben

Amikor az önerő nem elég

Amikor az önerő nem elég Amikor az önerő nem elég Pénzintézetek által biztosított finanszírozási lehetőségek Tabák Gábor cégvezető amiről szó lesz a szolgáltatások tárgya: a fejlesztés tanácsadói szolgáltatások banki szolgáltatások

Részletesebben

Gazdasági ismeretek A projektmunka témakörei közép- és emelt szinten

Gazdasági ismeretek A projektmunka témakörei közép- és emelt szinten Gazdasági ismeretek A projektmunka témakörei közép- és emelt szinten A projekt kidolgozásakor, a részletes követelményekben meghatározott szintenkénti elvárásoknak kell tükröződniük. A projekt témák után

Részletesebben

Mikro-, kis- és középvállalkozások termelési kapacitásainak bővítése

Mikro-, kis- és középvállalkozások termelési kapacitásainak bővítése portfólió Mikro-, kis- és középvállalkozások termelési kapacitásainak bővítése GINOP 1.2.1-16 Pályázat célja A hazai ipar fejlesztése érdekében a pályázat célja a kiemelt iparágakban fejleszteni kívánó

Részletesebben

Vállalkozások 1. Feladatlapok értékelése

Vállalkozások 1. Feladatlapok értékelése Vállalkozások 1. Feladatlapok értékelése Pontozás Osztályozás A.) Vállalkozások általános jellemzői (40 pont) I. A vállalkozások közös jellemzői (25 pont) II. A vállalkozások csoportosítása (15 pont) B.)

Részletesebben

MIKRO-, KIS- ÉS KÖZÉPVÁLLALKOZÁSOK KAPACITÁSBŐVÍTŐ

MIKRO-, KIS- ÉS KÖZÉPVÁLLALKOZÁSOK KAPACITÁSBŐVÍTŐ MIKRO-, KIS- ÉS KÖZÉPVÁLLALKOZÁSOK KAPACITÁSBŐVÍTŐ BERUHÁZÁSAINAK TÁMOGATÁSA GINOP-1.2.2-16 A rendelkezésre álló forrás összege: A támogatásra rendelkezésre álló tervezett keretösszeg 21 Mrd forint. A

Részletesebben

Élelmiszer-stratégia 2014-2020. Gyaraky Zoltán főosztályvezető Élelmiszer-feldolgozási Főosztály

Élelmiszer-stratégia 2014-2020. Gyaraky Zoltán főosztályvezető Élelmiszer-feldolgozási Főosztály Élelmiszer-stratégia 2014-2020. Gyaraky Zoltán főosztályvezető Élelmiszer-feldolgozási Főosztály A hazai élelmiszer-feldolgozás jelentősége Miért stratégiai ágazat a magyar élelmiszer-feldolgozás? A lakosság

Részletesebben

Komplex vállalati technológia-fejlesztés KKV-k számára (Konvergencia régiók) (GOP /B) -TERVEZET-

Komplex vállalati technológia-fejlesztés KKV-k számára (Konvergencia régiók) (GOP /B) -TERVEZET- Komplex vállalati technológia-fejlesztés KKV-k számára (Konvergencia régiók) (GOP-2011-2.1.1/B) -TERVEZET- A pályázatok benyújtása 2011. március 1-től december 31-ig lehetséges. Támogatás célja Az Új Széchenyi

Részletesebben

DE! Hol van az optimális tőkeszerkezet???

DE! Hol van az optimális tőkeszerkezet??? DE! Hol van az optimális tőkeszerkezet??? Adósság és/vagy saját tőke A tulajdonosi érték maximalizálása miatt elemezni kell: 1. A pénzügyi tőkeáttétel hatását a részvények hozamára és kockázatára; 2. A

Részletesebben