Kereskedelmi Intézeti Tanszék szakdolgozat témái a BA Kereskedelem és marketing alapszakos közgazdász hallgatók számára TISZTEL HALLGATÓK!

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Kereskedelmi Intézeti Tanszék szakdolgozat témái a BA Kereskedelem és marketing alapszakos közgazdász hallgatók számára TISZTEL HALLGATÓK!"

Átírás

1 Kereskedelmi Intézeti Tanszék szakdolgozat témái a BA Kereskedelem és marketing alapszakos közgazdász hallgatók számára TISZTEL HALLGATÓK! Az idei tanévben, a lentebb olvasható témakörökbıl lehet szakdolgozat témákat választani. A hallgatónak van lehetısége más, egyedi témát is választani, de azt el kell fogadtatni a Kereskedelmi Intézeti Tanszéken! Témavezetı tanár: Dr. Andics Jenı Kereskedelmi kommunikáció szakirányos hallgatók részére 1. Adott cég marketing tevékenységének elemzése 2. Versenyelemzés hazai és nemzetközi piacokon 3. Marketingstratégiai elemzés vállalati és non-profit szférában 4. Új termék piaci bevezetése 5. Értékesítési rendszerek vizsgálata 6. Marketingstratégiák kis-és középvállalkozásoknál 7. Marketing a környezetvédelemben 8. Fogyasztói, vásárlói szokások vizsgálata konkrét termékkel, piaccal kapcsolatban 9. Új termék bevezetése adott piacon 10. Vásárlási szokások, attitődök összehasonlítása több (magyar és külföldi) piacon 11. Vásárlói magatartás új tendenciái 12. Életstílus-kutatások: Szegmentációs kutatások az életstílus-kutatások megjelenése elıtt Az életstílus-kutatások megjelenése A családi fogyasztásra irányuló kutatások Az egyéni életstílusra irányuló kutatások 13. Fogyasztói döntések tartós fogyasztási cikkek körében 14. Új értékesítési csatornák terjedése és azzal kapcsolatos tapasztalatok Témavezetı tanár: Brávácz Ibolya 1. Fogyasztói magatartás tudatosságának vizsgálata az élelmiszerek piacán. 2. Környezettudatosság szerepe, mértéke a fogyasztói magatartásunkban. 3. Egészségtudatosság szerepe, mértéke a fogyasztói magatartásunkban. 4. Egy konkrét vállalakozás marketingkommunikációs tevékenységének értékelı elemzése 1

2 5. Az eladásösztönzés eszközeinek bemutatása egy konkrét kereskedelmi vállalkozás esetében. 6. Egy konkrét vállalakozás marketingkommunikációs tevékenységének értékelı elemzése 7. Egy adott vállalati PR tevékenység értékelı elemzése, javaslatokkal. 8. Online-marketing. A sikeres megjelenés ismérvei: a megjelenés tervezése, a stratégiai tervezés lépései, egy konkrét vállalkozás esetében. 9. E-gazdaság, E-business, E-commerce helyzete hazánkban (vagy nemzetközi összehasonlítása). 10. Az E-marketing kommunikációs szabályai. Az új média marketingkommunikációja. 11. Egy szabadon választott online áruház/vállalkozás fejlıdésének, jövıjének bemutatása 12. Az elektronikus kormányzat, közigazgatás helyzete, elınyei, lehetıségei Magyarországon. 13. Márkaépítés, márkatervezés egy konkrét vállalkozás vagy termék esetében. 14. Egy konkrét vállalkozás márkaportfoliójának, márkastratégiájának értékelı elemzése. 15. Egy nemzetközi/globális márka ismertsége, története, jelene, jövıje saját kutatási eredményekkel alátámasztva. 16. A kereskedelmi márkák hazai jelentısége, elterjedésének tendenciái, elemzése konkrét példákon keresztül. 17. Vállalati CRM (Customer Relationship Management) megvalósítása, szervezési feladatai 18. CRM (Customer Relationship Management): a vállalati kapcsolatok monitorozása és ellenırzése. Témavezetı tanár: Fabula László Kereskedelem és az Kereskedelmi logisztika szakirányos hallgatók részére 1. A barnaáruk hazai értékesítésének sajátosságai és elemzése egy vállalat tevékenysége tükrében 2. A tartós fogyasztási cikkek által okozott légkör környezeti problémái, és ezek megoldására irányuló trendek, értékesítési sajátosságok 3. A fenntartható fejlıdés, és annak megjelenése a hazai lakosság tudatában, attitődjében. 4. Az ÖKO-barát termékek szerepe a magyar kereskedelemben, választékuk bemutatása, és megjelenése egy kereskedelmi egység értékesítésében 5. Egy cég tevékenységének / például termék- és árpolitikájának/ vizsgálata és elemzése. 6. Környezettudatosság, környezetbarát termékek szerepe a hazai kereskedelemben, a magyar háztartásokban 7. A légkörfelmelegedés a PSR modell tükrében, fókuszban az EU kvótakereskedelem alakulásának elemzése 2005-tıl 8. Szélenergia, vagy napenergia helye az energiaszektorban, gazdasági versenyképességük vizsgálata 9. A hazai környezeti szabályozás eszközei és azok gazdasági helyzetelemzése. 10. A fehéráruk hazai értékesítésének sajátosságai és elemzése egy vállalat tevékenysége tükrében 2

3 Témavezetı tanár: Hamburger Béla Kereskedelmi kommunikáció szakirányos hallgatók részére 1. Vállalati marketing-tevékenység elemzése, értékelése vagy tervezése 2. Reklámkutatás (hatás-, eredmény-, hatékonyságvizsgálat) 3. Vállalati arculat bemutatása, elemzése, értékelése 4. Vállalkozás arculatának kialakítása 5. Reklámtevékenység, reklámkampány bemutatása, elemzése, értékelése 6. Reklámtevékenység, reklámkampány tervezése 7. Reklámszakmai változások, trendek 8. A társadalmi célú reklám szerepe, jelentısége 9. Társadalmi célú reklámkampány tervezése 10. Gerillamarketing, vírusmarketing 11. Vásárlásösztönzı akció bemutatása, elemzése, értékelése 12. Vásárlásösztönzés tervezése 13. Direktmarketing-tevékenység bemutatása, elemzése, értékelése 14. Direktmarketing-tevékenység tervezése 15. Konkrét szponzorálás bemutatása, értékelése, elemzése 16. Szponzorálási terv készítése (cég, márka, termék, szolgáltatás) 17. Szponzor-keresésre vonatkozó terv készítése (egyesület, alapítvány, stb.) 18. Reklámeszköz-elemzés (pl. tv, rádió, sajtó, internet) 19. Új eszközök a reklámozásban 20. Adott reklámeszközök (pl. tv, sajtó, plakát, stb.) piacának elemzése 21. Keresımarketing 22. Alternatív reklámeszközök 23. A reklám hatáselemei (pl. humor, agresszió, zene) 24. Médiakutatás-médiatervezés 24.PR-tevékenység bemutatása, elemzése, értékelése 25.PR-tevékenység, pr-akció tervezése Témavezetı tanár: Katz György Kereskedelem szakirányos hallgatók részére 1. A kereskedelem elemzése, a kereskedelmi ágazat szerepe. A kereskedelem elemzése a nemzetgazdaság teljesítményéhez való hozzájárulása alapján. A legfrissebb hazai mennyiségi és minıségi makrogazdasági mutatók értelmezése és elemzése alapján. 2. Egy konkrét kereskedelmi vállalkozás és piaci környezetének viszonya, kölcsönös egymásra hatása. 3

4 3. A kereskedelem, mint az életszínvonal kirakata. Az ágazat és az egyes vállalkozások lehetıségei az életszínvonal- és az életszínvonal-érzet befolyásolásában, a hazai életszínvonal alakulásának elemzése összehasonlítva egy másik ország adataival. 4. A lakosság fogyasztása és a kiskereskedelmi forgalom összefüggései konkrét adatok alapján. A kereskedelem lehetıségei a fogyasztás befolyásolásában. 5. Egy konkrét kereskedelmi vállalkozás filozófiája, küldetése és stratégiája. Stratégia és taktika az üzleti életben. 6. Egy kereskedelmi vállalkozás üzletpolitikájának és üzleti tervének elemzı bemutatása. 7. Az értékesítés lehetıségei és határai egy konkrét kereskedelmi vállalkozásnál. Az értékesítés fejlıdésének elemzése a forgalom dinamikája és a fejlıdésre ható tényezık alapján. 8. Egy kereskedelmi vállalkozás árrés-politikája. Az árrés tömegének és szerkezetének befolyásolási lehetıségei. 9. A költséggazdálkodás elemzése egy kereskedelmi vállalatnál 10. A vállalati növekedés irányítása, egy konkrét példán bemutatva. A nyereség és a növekedés összefüggései. 11. Az anyagi ösztönzés céljai és lehetıségei egy konkrét kereskedelmi vállalkozásnál. 12. A tárgyi eszközök szerepe egy kereskedelmi vállalkozás életében. A vállalati eszközgazdálkodás elemzési lehetıségei. 13. Különbözı profilú üzletek telephelyének kiválasztása. Eszközfejlesztés és beruházás. 14. Egy kereskedelmi vállalkozás pénzügyi tevékenységének elemzése. Témavezetı tanár: Dr. Király Éva Kereskedelem szakirányos hallgatók részére 1. Diszkontáruházak/hipermarketek fejlıdésének hazai eredményei, problémái, mőködési tapasztalatai 2. Egy választott kiskereskedelmi egység technológiájának és munkaszervezésének elemzése 3. Két kiskereskedelmi egység munka- és üzemszervezésének, áruforgalmi munkájának összehasonlító kritikai elemzése 4. Egy kiválasztott hagyományos raktár technológiájának és munkaszervezésének elemzése 5. Eredmények és problémák a kereskedelmi logisztikában egy kiválasztott vállalkozás példáján keresztül bemutatva 6. Egyes fuvarozási módok bemutatása és elemzése egy konkrét vállalati példán keresztül 7. Logisztikai központok hazai és nemzetközi fejlıdése 8. Egy konkrét termék ellátási láncának kritikai elemzése 9. Szállító-vevı partnerkapcsolatok kritikai elemzése az ellátási láncban, különös tekintettel a nagy kereskedelmi üzletláncok és beszállítóik kapcsolatrendszerében Kereskedelmi logisztika szakirányos hallgatók részére 4

5 10. Csomagküldı kereskedelem hazai fejlıdésének bemutatása egy konkrét vállalati példán keresztül 11. Egy konkrét kiskereskedelmi egység technológiájának és munkaszervezésének elemzése 12. Két kiskereskedelmi egység munka- és üzemszervezésének, áruforgalmi munkájának összehasonlító kritikai elemzése 13. Kategória menedzsment és polctükör tervezése a gyakorlatban, kritikai elemzés egy kiskereskedelmi hálózati egység/egységek példáján 14. Egy hipermarket/szupermarket technológiájának, munkaszervezésének elemzése (munkakörök, létszámszükséglet, munkaidı beosztás) 15. Egy kiválasztott kereskedelmi raktár korszerősítési lehetıségeinek elemzése 16. Egy kiválasztott kereskedelmi raktár anyagmozgatási rendszerének, áteresztı képességének elemzés 17. A közúti árufuvarozás szerepe az áruforgalomban, szabályozása és gyakorlati megoldásai 18. Egy kiválasztott magasraktár technológiájának és munkaszervezésének elemzése 19. Légi közlekedés hazai helyzetének elemzése 20. Áruk légi úton történı továbbítása megszervezésének ismertetése, elemzése egy konkrét vállalati példán keresztül 21. A légi árufuvarozás és a válság, a légi árufuvarozás szervezésének sajátosságai, a folyamat szereplıinek kapcsolatrendszere 22. Eredmények és problémák a kereskedelmi logisztikában egy kiválasztott vállalkozás példáján keresztül bemutatva 23. Egyes fuvarozási módok bemutatása és elemzése egy konkrét vállalati példán keresztül 24. Logisztikai központok hazai és nemzetközi fejlıdése 25. Egy konkrét termék ellátási láncának kritikai elemzése 26. Szállító-vevı partnerkapcsolatok kritikai elemzése az ellátási láncban, különös tekintettel a nagy kereskedelmi üzletláncok és beszállítóik kapcsolatrendszerében 27. Tengeri fuvarozás, szállítmányozás - egy konkrét tengeri kikötı szolgáltatásainak, infrastruktúrájának elemzése 28. Tengeri fuvarozás, szállítmányozás bemutatása és elemzése egy konkrét vállalati példán keresztül Témavezetı tanár: Lipák Mária Kereskedelmi logisztika szakirányos hallgatók részére 1. Hogyan változtatja meg az ellátási láncot az E-kereskedelem bevezetése? 2. Az E-kereskedelem logisztikai kihívásai, az e-teljesítés 3. Egy E-üzlet beindítása 4. Modern termékazonosító rendszerek, megoldások és gyakorlati alkalmazásuk a logisztikai folyamatokban 5. Az elektronikus adatcsere szerepe, megvalósítása a logisztikai folyamatokban 6. Mőholdas kommunikációs, adatátviteli és árukövetési rendszerek a logisztikai folyamatokban 5

6 7. Az integrált vállalatirányítási rendszer kiválasztása, felépítése különös tekintettel a logisztikai modulra és bevezetésének folyamata, problematikája Témavezetı tanár: Kozák Tamás 1. Az elektronikus aukció alkalmazása egy vállalatnál 2. Egy webáruház mőködésénel bemutatása, ehhez kapcsolódóan az intenetes marketing eszközök értékelése. 3. A kereskedelmi ágazat,helye, szerepe a magyar gazdaságban, fejlıdési lehetıségek az EU-s trendek figyelembevételével 4. A közép,- hosszú távú üzleti tervezés sajátosságai egy kereskedelmi vállalatnál. 5. Egy kereskedelmi vállalat cég, - üzleti érték megállapításának szakmai sajátosságai. 6. Cash management sajátosságai, lehetıségei egy kereskedelmi vállalatnál. Témavezetı tanár: Dr. Kozár László Kereskedelem és Kereskedelmi logisztika szakirányos hallgatók részére 1. A fedezeti ügylet gyakorlati alkalmazása a Budapesti Értéktızsdén. 2. A határidıs árutızsdék szerepe a nemzetközi kereskedelemben. 3. A közraktározás helyzete és bemutatása magyarországi viszonylatban és az Európai Unióban Budapesti Értéktızsde bemutatása öt vezetı részvény és a BUX index elemzésén keresztül. 5. Kisbefektetık a magyar tıkepiacon. 6. Határidıs tızsdetechnikák szerepe a finanszírozásban. 7. Tızsdei ügyletek bemutatása, különös tekintettel a határidıs fedezeti ügyletekre. 8. A közraktározás, a közraktárjegyen alapuló hitelezési formák és az intervenciós közraktározási finanszírozás. 9. Export áru szállítmányozása egy tengerentúli célország esetén. 10. A magyar export és a hajózás kapcsolata. 11. Magyarország élelmiszer (egy választott termékcsoport) exportja az Európai Uniós integráció során és azt követıen. 12. Határidıs jegyzések kapcsolata Chicago-Budapest relációban. Témavezetı tanár: Medvéné dr. Szabad Katalin Kereskedelem szakirányos hallgatók részére 1. Az ökomarketing, mint a vállalati image-formálás új eszköze, ökocimkék hazánkban és külföldön (elemzés és összehasonlítás) 2. A környezetbarát áruk hazai választéka 3. Környezetközpontú vállalatirányítási rendszer (KIR) mőködésének elvei és hazai gyakorlata egy kereskedelmi vállalt példán szemléltetve 6

7 4. Géntechnológia az élelmiszer kínálat új lehetıségei és veszélyei (a téma általános leírása, a hazai és EU-s szabályozás ismertetése, konkrét termékek bemutatása) 5. TQM vagy más minıségmenedzsment módszerek alkalmazásának a bemutatása egy konkrét kereskedelmi vállalat esetén 6. Kozmetikai cikkek piacának jellegzetességei egy konkrét árucsoporton elemezve (pl. fogápolási cikkek, parfümök, díszítı kozmetika stb.) 7. Szolgáltatás elemzés egy konkrét hazai példán bemutatva (pl. nonprofit szolgáltatás bemutatása és elemzése saját kutatás alapján) 8. A globalizáció kereskedelmi vonatkozásai (pro és kontra) 9. Élelmiszerbiztonság (a hazai helyzet és az EU elvárások összehasonlítása) 10. Wellness a kereskedelemben (pl. bioélelmiszerek választékának a bemutatása) 11. Fair trade új tendenciák és szemléletmód a kereskedelemben 12. Egy hazai CSR példa elemzése és összehasonlítása a nemzetközi gyakorlattal Kereskedelmi logisztika szakirányos hallgatók részére 13. Csomagolások környezeti hatásai egy konkrét csomagolóanyag esetén (pl. mőanyag csomagolások szerepe a gyártás befejezésétıl az újrahasznosításig) 14. A motorhajtóanyagok hazai forgalmazása valamint a motorizáció káros környezeti hatásai és a csökkenés lehetıségei 15. A vonalkód kereskedelmi alkalmazása egy konkrét példán szemléltetve Kereskedelmi kommunikáció szakirányos hallgatók részére 16. CSR elmélete és gyakorlata hazánkban és külföldön (hazai és külföldi tendenciák összehasonlítása konkrét példák elemzésével) 17. Egy társadalmi célú reklám kampány elemzése (bemutatás, eredmények, hibák, összehasonlítás) 18. Egy társadalmi célú reklám kampány elméleti kidolgozása egy szabadon választott téma esetén (pl: egészségmegırzés) 19. Egy szolgáltatás marketing tevékenységének az elemzése 20. Termékfejlesztés az ötlettıl a megvalósulásig, a piaci bevezetés marketing feladatai Témavezetı tanár: Dr. Németh Patrícia 1. Kereskedelmi vállalkozások gazdálkodási tevékenysége a gyakorlatban. 2. Kereskedelmi vagy szolgáltató vállalkozás üzleti tervének bemutatása és elemzése 3. Kereskedelemi / szolgáltató vállalat árpolitikájának bemutatása 4. Kereskedelmi / szolgáltató vállalat költséggazdálkodásának elemzése 5. Kereskedelmi vállalkozás áruforgalmi tevékenységének elemzı bemutatása 6. Kereskedelmi / szolgáltató vállalkozás kapcsolata és egymásra hatása a makro- és mikrokörnyezeti elemekkel 7. Franchise rendszer gyakorlati mőködése egy konkrét példán bemutatva. Külföldi vagy hazai franchise vállalkozás bemutatása, kereskedelmi tevékenységének elemzése 7

8 8. A bevásárlóközpontok szerepe a kereskedelemben, különös tekintettel a magyarországi helyzetre. 9. Bevásárlóközpontok / hipermarketek / diszkontáruházak a külföldi és hazai kereskedelemben. 10. Egy konkrét vállalkozás értékesítési csatornájának bemutatása, értékelése 11. Egy konkrét projekt tervezése és megvalósítása egy kereskedelmi vagy szolgáltató vállalkozásnál 12. A kereskedelmi tevékenység környezetvédelmi vetületei 13. Környezetvédelem és a vállalat piaci versenyképessége közötti összefüggés bemutatása, egy vagy több konkrét példán keresztül 14. Környezetbarát termékek / szolgáltatások helye és szerepe a magyar gazdaságban 15. Környezettudatos fogyasztás hazánkban 16. Környezetbarát vállalatirányítás a gyakorlatban. Környezetközpontú irányítási rendszerek a hazai gyakorlatban. 17. Vállalatok társadalmi felelısségvállalása. Másért vállalkozók a valóban felelıs vállalat. 18. Ablakon bedobott pénz kereskedelmi / szolgáltató vállalkozások környezeti megtakarításai 19. Öko-marketing szerepe a XXI. században összehasonlítva a hagyományos marketing gyakorlattal 20. Globális környezetvédelmi problémák és hatásuk a tercier szektorra (pl. kereskedelem, szolgáltatás) Témavezetı tanár: Papp Judit Kereskedelmi kommunikáció szakirányos hallgatók részére 1. A márkázottság szerepe a kereskedelemben egy adott termékcsoport bemutatásán keresztül 2. Cég marketingstratégiájának elemzése 3. Az élménytréningben rejlı marketinglehetıségek 4. Reklámok hatása a gyermekekre 5. Adott termék vagy termékcsoport piaci bevezetésének tervezése 6. Adott cég marketing tevékenységének elemzése 7. A piacbefolyásolás lehetıségei a felsıoktatásban 8. A trade marketing alkalmazásának lehetıségei a kereskedelemben. 9. A márka, mint hozzáadott érték vizsgálata konkrét elemzéseken keresztül. 10. A fogyasztói magatartás vizsgálatának új módszerei és eredményei, adott fogyasztói csoport vásárlási szokásainak bemutatásával. 11. A Bologna folyamat közép-és hosszú távú hatásai a magyar felsıoktatásra 12. A felsıoktatási intézmény kiválasztásában szerepet játszó stratégiai elemek 8

9 13. Felsıoktatási intézmények az Európai Unióban (modellértékő oktatási intézmény bemutatása) 14. Felelıs marketing 15. A felsıoktatási intézmények és a gazdasági szereplık projektalapú együttmőködésének vizsgálata és elemzése 16. A Marketing Consulting lehetıségei a mikro és kisvállalati szektorban. 17. A közösségi médiák szerepe, hasznossága és használatának lehetıségei a vállalati stratégiákban Témavezetı tanár: Sólyom Csaba Kereskedelem szakirányos hallgatók részére 1. Konkrét kereskedelmi és szolgáltató vállalat gazdálkodásának kvantitatív elemzése (forgalom, árrés, költségek, fedezeti hozzájárulás, jövedelmezıség, likviditás és tıkestruktúra-elemzés). Lehetıségek a gazdálkodás hatékonyságának javítására. 2. Egy vállalkozás áruválaszték- és árpolitikájának elemzése, az árpolitika helye a cég üzletpolitikájában, az árstratégia összevetése a fontosabb versenytársak árstratégiájával. 3. Egy vállalkozás beszerzési politikájának elemzése. Közös beszerzési társaságok célja, feladatai, tevékenységük mérhetı gazdasági elınyeik illetve problémáik elemzése. 4. A munkatársak anyagi ösztönzésének elemzése egy konkrét vállalkozásban. A megvalósított jutalékrendszer, jutalék-elszámolás elınyei és hátrányai. A munkatársak döntési szabadsága árengedmények, árkialakítás területén. 5. A kereskedelmi cégek tárgyi-eszköz gazdálkodásának, amortizációs stratégiáinak elemzése egy cég példáján, vagy több vállalkozás összehasonlításán keresztül. Az amortizációs stratégia hatásai a cég jövedelmezıségére és likviditási helyzetére. 6. A készpénz menedzsment jelentısége és szerepe konkrét kereskedelmi cég sikeres mőködtetésében. A cég cash menedzsmentjének, illetve a vállalat finanszírozásának kvalitatív és kvantitatív elemzése. 7. Konkrét elektronikus kereskedelmi (integrált áruforgalmi) információs rendszer (vagy alkalmazási szoftver) funkcióinak, hatékonyságának és jövedelmezıségének elemzése 8. Konkrét kereskedelmi cég vállalati szintő, stratégiai üzleti egység szintő, illetve funkcionális stratégiáinak kvantitatív elemzése. 9. Beruházás-gazdaságossági számítások és kereskedelmi hatástanulmányok készítése és elemzése kereskedelmi vállalkozások gyakorlatában. Témavezetı tanár: Dr. Szántó Szilvia 1. Fogyasztói, vásárlói szokások vizsgálata konkrét termékkel, piaccal kapcsolatban. 2. Új termék bevezetése adott piacon. 3. Globális elképzelések teljesülése adott multinacionális cég adott régiójában/piacán. 4. Fogyasztói elégedettség és lojalitás kérdése adott termék/szolgáltatás/cég kapcsán. 5. Vásárlási szokások, attitődök összehasonlítása több (magyar és külföldi) piacon. 9

10 6. Új értékesítési csatornák terjedése és azzal kapcsolatos tapasztalatok. 7. Vásárlói magatartás új tendenciái (hazai és nemzetközi környezetben) 8. Kultúraközi piackutatás megoldásai és nehézségei konkrét termék/szolgáltatás/cég kapcsán. 9. Interkulturális kommunikáció megoldásai és nehézségei konkrét termék/szolgáltatás/cég kapcsán. 10. Kultúraközi szegmentáció megoldásai és nehézségei konkrét termék/szolgáltatás/cég kapcsán. 11. Marketingstratégia elemzése konkrét termék/szolgáltatás/cég kapcsán. Témavezetı tanár: Bartha Andrea 1. Stratégiai tervezés vállalati szinten 2. Stratégiai tervezés ágazati szinten 3. Projekt menedzsment, projektgenerálás, kivitelezés 4. Fogyasztói magatartás, fogyasztási trendek vizsgálata bármely termék esetében 5. MLM hálózat kiépítése egy fiktív termék terjesztéséhez Témavezetı tanár: Dr. Csapóné dr. Riskó Tünde 1. A CSR helyzete Magyarországon: a kapcsolódó szakirodalom feldolgozása + kérdıíves felmérés magyarországi vállalatok körében 2. A CSR gyakorlata egy vállalaton keresztül bemutatva: a kapcsolódó szakirodalom feldolgozása + egy vállalat CSR gyakorlatának elemzı, értékelı bemutatása személyes adatgyőjtés, interjúk alapján 3. Az etikus fogyasztás helyzete Magyarországon: a kapcsolódó szakirodalom feldolgozása + kérdıíves felmérés magyar fogyasztók körében + az eredmények kiértékelése 4. Az SRI és magyarországi ismertsége: a kapcsolódó szakirodalom feldolgozása + kérdıíves felmérés, kiértékelés 5. Formalizált etikai intézmények és azok mőködése egy vállalaton keresztül bemutatva: a kapcsolódó szakirodalom feldolgozása + formalizált etikai intézmények és azok mőködésének elemzı, értékelı bemutatása egy vállalaton belül személyes adatgyőjtés, interjúk alapján 6. Etikus vállalati kultúra Magyarországon: a kapcsolódó szakirodalom feldolgozása + néhány etikusan mőködı vállalat elemzı, értékelı bemutatása személyes adatgyőjtés, interjúk alapján 7. Oktatási intézmények etikai kódexei és gyakorlati alkalmazásuk: a kapcsolódó szakirodalom feldolgozása + néhány oktatási intézmény vonatkozó gyakorlatának leíró, értékelı bemutatása személyes adatgyőjtés, interjúk alapján 8. Érintett térkép, az érintettekkel szemben való etikus magatartás egy vállalaton keresztül bemutatva: a kapcsolódó szakirodalom feldolgozása + etikus vállalati magatartás leíró, értékelı bemutatása egy vállalaton belül személyes adatgyőjtés, interjúk alapján 10

11 9. Reklámetika: gyermek reklámok: a kapcsolódó szakirodalom feldolgozása + kapcsolódó jogi és erkölcsi szabályozás + Magyar Reklámetikai Kódex + pozitív és negatív példák értékelı bemutatása 10. Reklámetika: nıknek szóló, nıket szerepeltetı reklámok: a kapcsolódó szakirodalom feldolgozása + pszichológiai, erkölcsi vonatkozások + pozitív és negatív példák értékelı bemutatása Témavezetı tanár: Dr. Kárpáti László 1. Adott termék(család) marketing ráfordításainak auditálása 2. Adott termék marketing tervének elkészítése 3. Marketing ráfordítások optimalizálása 4. Marketing pénzügyi döntések megalapozása 11

Marketing logisztika

Marketing logisztika 2 Dankó László MSc. MA. PhD. CSc. Marketing logisztika a II. évfolyamos marketing szakos - értékesítés szakirányos MA közgazdász hallgatók számára Miskolc, 2009. 3 Szerkesztette: Dr. Dankó László PhD.

Részletesebben

A kis- és középvállalatok versenyképessége

A kis- és középvállalatok versenyképessége Széchenyi István Egyetem Regionális- és Gazdaságtudományi Doktori Iskola Némethné Gál Andrea okleveles közgazda közgazdász tanár A kis- és középvállalatok versenyképessége Doktori értekezés Konzulens:

Részletesebben

DOKTORI (Ph.D.) ÉRTEKEZÉS PARRAGH BIANKA

DOKTORI (Ph.D.) ÉRTEKEZÉS PARRAGH BIANKA DOKTORI (Ph.D.) ÉRTEKEZÉS PARRAGH BIANKA Nyugat-magyarországi Egyetem Sopron 2010 NYUGAT-MAGYARORSZÁGI EGYETEM KÖZGAZDASÁGTUDOMÁNYI KAR SZÉCHENYI ISTVÁN GAZDÁLKODÁS- ÉS SZERVEZÉSTUDOMÁNYOK DOKTORI ISKOLA

Részletesebben

NEMZETKÖZI GAZDASÁG ÉS GAZDÁLKODÁS MESTERSZAK

NEMZETKÖZI GAZDASÁG ÉS GAZDÁLKODÁS MESTERSZAK NEMZETKÖZI GAZDASÁG ÉS GAZDÁLKODÁS MESTERSZAK 1. Bevezetés A Budapesti Mőszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Gazdaság- és Társadalomtudományi Kara a 2008/09. tanévben indítja mesterszakjait. Az alábbi összeállítás

Részletesebben

BUDAPESTI GAZDASÁGI FŐISKOLA KÜLKERESKEDELMI KAR KERESKEDELEM ÉS MARKETING SZAK. Nappali tagozat. Marketingkommunikáció szakirány

BUDAPESTI GAZDASÁGI FŐISKOLA KÜLKERESKEDELMI KAR KERESKEDELEM ÉS MARKETING SZAK. Nappali tagozat. Marketingkommunikáció szakirány BUDAPESTI GAZDASÁGI FŐISKOLA KÜLKERESKEDELMI KAR KERESKEDELEM ÉS MARKETING SZAK Nappali tagozat Marketingkommunikáció szakirány A KVINT-R KFT. NYOMTATÓPIACI MARKETINGSTRATÉGIÁJÁNAK, - AKTIVITÁSÁNAK ELEMZÉSE,

Részletesebben

BUDAPESTI CORVINUS EGYETEM Interdiszciplináris (Tájépítészeti és Döntéstámogató Rendszerek) Doktori Iskola DOKTORI ÉRTEKEZÉS

BUDAPESTI CORVINUS EGYETEM Interdiszciplináris (Tájépítészeti és Döntéstámogató Rendszerek) Doktori Iskola DOKTORI ÉRTEKEZÉS BUDAPESTI CORVINUS EGYETEM Interdiszciplináris (Tájépítészeti és Döntéstámogató Rendszerek) Doktori Iskola DOKTORI ÉRTEKEZÉS VERTIKÁLIS KOORDINÁCIÓ A SZİLİ- ÉS BORÁGAZATBAN A MAGYAR ÉS A FRANCIA GYAKORLAT

Részletesebben

Bemutatás. Geopolitikai Tanács Alapítvány Alkalmazott Kockázatelemzési Egység. Barsy Miklós igazgató

Bemutatás. Geopolitikai Tanács Alapítvány Alkalmazott Kockázatelemzési Egység. Barsy Miklós igazgató Geopolitikai Tanács Alapítvány Alkalmazott Kockázatelemzési Egység Barsy Miklós igazgató Bemutatás A Geopolitikai Tanács és Kockázatelemzési Egysége egy független a kockázatok kezelésére specializált tanácsadó

Részletesebben

( 2 0 1 4-20) Budapest, 2013. augusztus 16

( 2 0 1 4-20) Budapest, 2013. augusztus 16 L O G I S Z T I K A Á G A Z AT S Z A K P O L I T I K A I S T R AT É G I A ( 2 0 1 4-20) Budapest, 2013. augusztus 16 1 TARTALOM 1 VEZETŐI ÖSSZEFOGLALÓ... 5 2 BEVEZETÉS... 13 2.1 A stratégiakészítés célja

Részletesebben

ZÖLDSÉG-GYÜMÖLCS TERMELİK EGYÜTTMŐKÖDÉSE, A TÉSZ-EK ÉRTÉKESÍTÉSI ÉS GAZDASÁGI HELYZETÉNEK VIZSGÁLATA

ZÖLDSÉG-GYÜMÖLCS TERMELİK EGYÜTTMŐKÖDÉSE, A TÉSZ-EK ÉRTÉKESÍTÉSI ÉS GAZDASÁGI HELYZETÉNEK VIZSGÁLATA SZENT ISTVÁN EGYETEM GÖDÖLLİ ZÖLDSÉG-GYÜMÖLCS TERMELİK EGYÜTTMŐKÖDÉSE, A TÉSZ-EK ÉRTÉKESÍTÉSI ÉS GAZDASÁGI HELYZETÉNEK VIZSGÁLATA Doktori (PhD) értekezés Készítette: Horváth Zoltán Gödöllı 2010. A doktori

Részletesebben

KÖZVETLEN ÉRTÉKESÍTÉS A MEZŐGAZDASÁGI TERMÉKEK PIACÁN

KÖZVETLEN ÉRTÉKESÍTÉS A MEZŐGAZDASÁGI TERMÉKEK PIACÁN Szent István Egyetem Gödöllő Gazdaság- és Társadalomtudományi Kar Gazdálkodás és Szervezéstudományok Doktori Iskola KÖZVETLEN ÉRTÉKESÍTÉS A MEZŐGAZDASÁGI TERMÉKEK PIACÁN DOKTORI (Ph.D.) ÉRTEKEZÉS Csíkné

Részletesebben

BUDAPESTI GAZDASÁGI FİISKOLA KÜLKERESKEDELMI FİISKOLAI KAR

BUDAPESTI GAZDASÁGI FİISKOLA KÜLKERESKEDELMI FİISKOLAI KAR BUDAPESTI GAZDASÁGI FİISKOLA KÜLKERESKEDELMI FİISKOLAI KAR GAZDASÁGDIPLOMÁCIA SZAK NAPPALI TAGOZAT EXPORT-IMPORT MENEDZSMENT SZAKIRÁNY A HAZAI KIS- ÉS KÖZÉPVÁLLALKOZÁSOK GAZDASÁGI VERSENYKÉPESSÉGÉT NÖVELİ

Részletesebben

1. A benchmarking módszer általános bemutatása

1. A benchmarking módszer általános bemutatása A benchmarking módszer alkalmazási lehetısége közmővelıdési könyvtárakban Magyarországon Istók Anna, PhD. levelezı hallgató 2. évfolyam Szent István Egyetem, Gödöllı 1. A benchmarking módszer általános

Részletesebben

A hazai kis és közepes vállalkozások

A hazai kis és közepes vállalkozások A hazai kis és közepes vállalkozások helyzete és fejlesztési lehetőségei Dr. Kadocsa György Óbudai Egyetem, Keleti Károly Gazdasági Kar Szervezési és Vezetési Intézet kadocsa.gyorgy@kgk.uni-obuda.hu Absztrakt:

Részletesebben

Doktori (PhD) értekezés

Doktori (PhD) értekezés Szeptember 3.Szeptember 3.Szeptember 3. Szent István Egyetem Gödöllő Gazdálkodás- és Szervezéstudományok Doktori Iskola Doktori (PhD) értekezés VÁLLALATI KAPCSOLATI RENDSZEREK A HAZAI KISKERESKEDELMI GYAKORLATBAN

Részletesebben

MINİSÉGBIZTOSÍTÁS. Szerkesztı: Dr. Drégelyi-Kiss Ágota ÓBUDAI EGYETEM

MINİSÉGBIZTOSÍTÁS. Szerkesztı: Dr. Drégelyi-Kiss Ágota ÓBUDAI EGYETEM ÓBUDAI EGYETEM BÁNKI DONÁT GÉPÉSZ ÉS BIZTONSÁGTECHNIKAI MÉRNÖKI KAR ANYAGTUDOMÁNYI ÉS GYÁRTÁSTECHNOLÓGIAI INTÉZET Szerkesztı: Dr. Drégelyi-Kiss Ágota MINİSÉGBIZTOSÍTÁS BGK - 3047 Budapest, 2013 1 Szerkesztette:

Részletesebben

AZ OKTATÁSI ÁGAZAT KUTATÁSI, FEJLESZTÉSI ÉS INNOVÁCIÓS RENDSZERÉNEK ELEMZÉSE. Kutatási zárójelentés. Írta és szerkesztette: Lannert Judit

AZ OKTATÁSI ÁGAZAT KUTATÁSI, FEJLESZTÉSI ÉS INNOVÁCIÓS RENDSZERÉNEK ELEMZÉSE. Kutatási zárójelentés. Írta és szerkesztette: Lannert Judit AZ OKTATÁSI ÁGAZAT KUTATÁSI, FEJLESZTÉSI ÉS INNOVÁCIÓS RENDSZERÉNEK ELEMZÉSE Kutatási zárójelentés Írta és szerkesztette: Lannert Judit 2009. december 1 A tanulmány az Oktatáskutató és Fejlesztı Intézet

Részletesebben

DOKTORI (PhD) ÉRTEKEZÉS TÉZISEI FÖLDES FRUZSINA. Mosonmagyaróvár 2008

DOKTORI (PhD) ÉRTEKEZÉS TÉZISEI FÖLDES FRUZSINA. Mosonmagyaróvár 2008 DOKTORI (PhD) ÉRTEKEZÉS TÉZISEI FÖLDES FRUZSINA Mosonmagyaróvár 2008 FÖLDES FRUZSINA doktori (PhD) értekezés tézisei 1 1. BEVEZETÉS, CÉLKITŐZÉSEK Az elmúlt idıszakban jelentıs fejlıdés tapasztalható a

Részletesebben

GAZDASÁGI ISMERETEK A GAZDASÁGI ISMERETEK VIZSGA ÁLTALÁNOS CÉLJAI

GAZDASÁGI ISMERETEK A GAZDASÁGI ISMERETEK VIZSGA ÁLTALÁNOS CÉLJAI GAZDASÁGI ISMERETEK A GAZDASÁGI ISMERETEK VIZSGA ÁLTALÁNOS CÉLJAI A Gazdasági ismeretek tantárgy érettségi követelményeiben - mind középszinten, mind emelt szinten - két nagyon fontos elvárás fogalmazódik

Részletesebben

Fodor Zita. Logisztikai információs rendszerek alkalmazásának hatása a kis- és középvállalkozások versenyképességére

Fodor Zita. Logisztikai információs rendszerek alkalmazásának hatása a kis- és középvállalkozások versenyképességére Fodor Zita Logisztikai információs rendszerek alkalmazásának hatása a kis- és középvállalkozások versenyképességére Budapesti Corvinus Egyetem Kisvállalkozásfejlesztési Központ Témavezet: Dr. Szegedi Zoltán

Részletesebben

PÉCSI TUDOMÁNYEGYETEM Természettudományi Kar Földrajzi Intézet Földtudományok Doktori Iskola

PÉCSI TUDOMÁNYEGYETEM Természettudományi Kar Földrajzi Intézet Földtudományok Doktori Iskola PÉCSI TUDOMÁNYEGYETEM Természettudományi Kar Földrajzi Intézet Földtudományok Doktori Iskola A HAZAI KIS- ÉS KÖZÉPVÁLLALKOZÁSOK NÖVEKEDÉSÉT BEFOLYÁSOLÓ EGYÉNI ÉS VÁLLALATI TÉNYEZİK PhD-értekezés Kiss Katalin

Részletesebben

Szervezeti és Működési Szabályzat II. kötet

Szervezeti és Működési Szabályzat II. kötet MÁV-START Vasúti Személyszállító Zártkörűen Működő Részvénytársaság Szervezeti és Működési Szabályzat II. kötet Ungvári Csaba vezérigazgató 1/81 1 Tartalomjegyzék 1. A MÁV-START Zrt. munkaszervezete...

Részletesebben

4/1996. (I. 18.) Korm. rendelet

4/1996. (I. 18.) Korm. rendelet 4/1996. (I. 18.) Korm. rendelet a közgazdasági felsőoktatás alapképzési szakjainak képesítési követelményeiről A Kormány a felsőoktatásról szóló, többször módosított 1993. évi LXXX. törvény 72. -ának c)

Részletesebben

A MAGYAR IPAR LEHETŐSÉGEI ÉS KIHÍVÁSAI A XXI. SZÁZADBAN

A MAGYAR IPAR LEHETŐSÉGEI ÉS KIHÍVÁSAI A XXI. SZÁZADBAN A MAGYAR IPAR LEHETŐSÉGEI ÉS KIHÍVÁSAI A XXI. SZÁZADBAN ÁROP 1.1.19-2012-2012-0011 Hatásvizsgálatok és stratégiák készítése az NGM kompetenciájába tartozó szakpolitikai területeken Iparpolitika Készítette:

Részletesebben

ZV-2011 feladat 3. 1995-ben Budapesten, a Gyöngysor utcában 2000 m2-es raktár megvásárlása.

ZV-2011 feladat 3. 1995-ben Budapesten, a Gyöngysor utcában 2000 m2-es raktár megvásárlása. ZV-2011 feladat 3. I. A CBA története 1992-ben megalakult a CBA 1995-ben Budapesten, a Gyöngysor utcában 2000 m2-es raktár megvásárlása. 1996-ban a beszerzési társulásból dinamikus nyitás a kereskedelmi

Részletesebben

3. FEJEZET Helyzetfelmérés, a fejlesztési igények azonosítása

3. FEJEZET Helyzetfelmérés, a fejlesztési igények azonosítása 3. FEJEZET Helyzetfelmérés, a fejlesztési igények azonosítása A tervezés elsı fázisaként ebben a fejezetben az Olvasó megismerkedhet azokkal az elméleti és gyakorlati módszerekkel, amelyekkel az önkormányzatok

Részletesebben

Magyarország közép- és hosszú távú élelmiszeripari fejlesztési stratégiája 2014-2020 2015.4.23.

Magyarország közép- és hosszú távú élelmiszeripari fejlesztési stratégiája 2014-2020 2015.4.23. Magyarország közép- és hosszú távú élelmiszeripari fejlesztési stratégiája 2014-2020 2015.4.23. 2015.4.23. TARTALOMJEGYZÉK 1 VEZETŐI ÖSSZEFOGLALÓ... 3 1.1 A magyar élelmiszeripar helye, helyzete... 5 1.2

Részletesebben

SZEGEDI TUDOMÁNYEGYETEM GAZDASÁGTUDOMÁNYI KAR TÁVOKTATÁS. Imreh Szabolcs Kürtösi Zsófia Majó Zoltán Vilmányi Márton MENEDZSMENT I.

SZEGEDI TUDOMÁNYEGYETEM GAZDASÁGTUDOMÁNYI KAR TÁVOKTATÁS. Imreh Szabolcs Kürtösi Zsófia Majó Zoltán Vilmányi Márton MENEDZSMENT I. SZEGEDI TUDOMÁNYEGYETEM GAZDASÁGTUDOMÁNYI KAR TÁVOKTATÁS Imreh Szabolcs Kürtösi Zsófia Majó Zoltán Vilmányi Márton MENEDZSMENT I. SZEGED 55/2008 mottó a környezet változásáról: Azok számára alakulnak jól

Részletesebben

MUNKAANYAG. Novák Nándor. Információ és minőségmenedzsment. A követelménymodul megnevezése: A logisztikai ügyintéző speciális feladatai

MUNKAANYAG. Novák Nándor. Információ és minőségmenedzsment. A követelménymodul megnevezése: A logisztikai ügyintéző speciális feladatai Novák Nándor Információ és minőségmenedzsment A követelménymodul megnevezése: A logisztikai ügyintéző speciális feladatai A követelménymodul száma: 0391-06 A tartalomelem azonosító száma és célcsoportja:

Részletesebben

7/1999. (II. 1.) OM rendelet

7/1999. (II. 1.) OM rendelet 7/1999. (II. 1.) OM rendelet a közgazdasági felsőoktatásban folyó szakirányú továbbképzési szakok képesítési követelményeiről A felsőoktatásról szóló - többször módosított - 1993. évi LXXX. törvény (a

Részletesebben

Gazdálkodó szervezetek működése, alrendszerek

Gazdálkodó szervezetek működése, alrendszerek A számítógépes támogatás öröm 2. Gazdálkodó szervezetek működése, alrendszerek vagy mégsem? De hát mit csináljak Veled? Információgazdálkodás A szervezet és az IT viszonya dr. Raffai Mária Ph.D. raffai@rs1.sze.hu

Részletesebben