Kereskedelmi Intézeti Tanszék szakdolgozat témái a BA Kereskedelem és marketing alapszakos közgazdász hallgatók számára TISZTEL HALLGATÓK!

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Kereskedelmi Intézeti Tanszék szakdolgozat témái a BA Kereskedelem és marketing alapszakos közgazdász hallgatók számára TISZTEL HALLGATÓK!"

Átírás

1 Kereskedelmi Intézeti Tanszék szakdolgozat témái a BA Kereskedelem és marketing alapszakos közgazdász hallgatók számára TISZTEL HALLGATÓK! Az idei tanévben, a lentebb olvasható témakörökbıl lehet szakdolgozat témákat választani. A hallgatónak van lehetısége más, egyedi témát is választani, de azt el kell fogadtatni a Kereskedelmi Intézeti Tanszéken! Témavezetı tanár: Dr. Andics Jenı Kereskedelmi kommunikáció szakirányos hallgatók részére 1. Adott cég marketing tevékenységének elemzése 2. Versenyelemzés hazai és nemzetközi piacokon 3. Marketingstratégiai elemzés vállalati és non-profit szférában 4. Új termék piaci bevezetése 5. Értékesítési rendszerek vizsgálata 6. Marketingstratégiák kis-és középvállalkozásoknál 7. Marketing a környezetvédelemben 8. Fogyasztói, vásárlói szokások vizsgálata konkrét termékkel, piaccal kapcsolatban 9. Új termék bevezetése adott piacon 10. Vásárlási szokások, attitődök összehasonlítása több (magyar és külföldi) piacon 11. Vásárlói magatartás új tendenciái 12. Életstílus-kutatások: Szegmentációs kutatások az életstílus-kutatások megjelenése elıtt Az életstílus-kutatások megjelenése A családi fogyasztásra irányuló kutatások Az egyéni életstílusra irányuló kutatások 13. Fogyasztói döntések tartós fogyasztási cikkek körében 14. Új értékesítési csatornák terjedése és azzal kapcsolatos tapasztalatok Témavezetı tanár: Brávácz Ibolya 1. Fogyasztói magatartás tudatosságának vizsgálata az élelmiszerek piacán. 2. Környezettudatosság szerepe, mértéke a fogyasztói magatartásunkban. 3. Egészségtudatosság szerepe, mértéke a fogyasztói magatartásunkban. 4. Egy konkrét vállalakozás marketingkommunikációs tevékenységének értékelı elemzése 1

2 5. Az eladásösztönzés eszközeinek bemutatása egy konkrét kereskedelmi vállalkozás esetében. 6. Egy konkrét vállalakozás marketingkommunikációs tevékenységének értékelı elemzése 7. Egy adott vállalati PR tevékenység értékelı elemzése, javaslatokkal. 8. Online-marketing. A sikeres megjelenés ismérvei: a megjelenés tervezése, a stratégiai tervezés lépései, egy konkrét vállalkozás esetében. 9. E-gazdaság, E-business, E-commerce helyzete hazánkban (vagy nemzetközi összehasonlítása). 10. Az E-marketing kommunikációs szabályai. Az új média marketingkommunikációja. 11. Egy szabadon választott online áruház/vállalkozás fejlıdésének, jövıjének bemutatása 12. Az elektronikus kormányzat, közigazgatás helyzete, elınyei, lehetıségei Magyarországon. 13. Márkaépítés, márkatervezés egy konkrét vállalkozás vagy termék esetében. 14. Egy konkrét vállalkozás márkaportfoliójának, márkastratégiájának értékelı elemzése. 15. Egy nemzetközi/globális márka ismertsége, története, jelene, jövıje saját kutatási eredményekkel alátámasztva. 16. A kereskedelmi márkák hazai jelentısége, elterjedésének tendenciái, elemzése konkrét példákon keresztül. 17. Vállalati CRM (Customer Relationship Management) megvalósítása, szervezési feladatai 18. CRM (Customer Relationship Management): a vállalati kapcsolatok monitorozása és ellenırzése. Témavezetı tanár: Fabula László Kereskedelem és az Kereskedelmi logisztika szakirányos hallgatók részére 1. A barnaáruk hazai értékesítésének sajátosságai és elemzése egy vállalat tevékenysége tükrében 2. A tartós fogyasztási cikkek által okozott légkör környezeti problémái, és ezek megoldására irányuló trendek, értékesítési sajátosságok 3. A fenntartható fejlıdés, és annak megjelenése a hazai lakosság tudatában, attitődjében. 4. Az ÖKO-barát termékek szerepe a magyar kereskedelemben, választékuk bemutatása, és megjelenése egy kereskedelmi egység értékesítésében 5. Egy cég tevékenységének / például termék- és árpolitikájának/ vizsgálata és elemzése. 6. Környezettudatosság, környezetbarát termékek szerepe a hazai kereskedelemben, a magyar háztartásokban 7. A légkörfelmelegedés a PSR modell tükrében, fókuszban az EU kvótakereskedelem alakulásának elemzése 2005-tıl 8. Szélenergia, vagy napenergia helye az energiaszektorban, gazdasági versenyképességük vizsgálata 9. A hazai környezeti szabályozás eszközei és azok gazdasági helyzetelemzése. 10. A fehéráruk hazai értékesítésének sajátosságai és elemzése egy vállalat tevékenysége tükrében 2

3 Témavezetı tanár: Hamburger Béla Kereskedelmi kommunikáció szakirányos hallgatók részére 1. Vállalati marketing-tevékenység elemzése, értékelése vagy tervezése 2. Reklámkutatás (hatás-, eredmény-, hatékonyságvizsgálat) 3. Vállalati arculat bemutatása, elemzése, értékelése 4. Vállalkozás arculatának kialakítása 5. Reklámtevékenység, reklámkampány bemutatása, elemzése, értékelése 6. Reklámtevékenység, reklámkampány tervezése 7. Reklámszakmai változások, trendek 8. A társadalmi célú reklám szerepe, jelentısége 9. Társadalmi célú reklámkampány tervezése 10. Gerillamarketing, vírusmarketing 11. Vásárlásösztönzı akció bemutatása, elemzése, értékelése 12. Vásárlásösztönzés tervezése 13. Direktmarketing-tevékenység bemutatása, elemzése, értékelése 14. Direktmarketing-tevékenység tervezése 15. Konkrét szponzorálás bemutatása, értékelése, elemzése 16. Szponzorálási terv készítése (cég, márka, termék, szolgáltatás) 17. Szponzor-keresésre vonatkozó terv készítése (egyesület, alapítvány, stb.) 18. Reklámeszköz-elemzés (pl. tv, rádió, sajtó, internet) 19. Új eszközök a reklámozásban 20. Adott reklámeszközök (pl. tv, sajtó, plakát, stb.) piacának elemzése 21. Keresımarketing 22. Alternatív reklámeszközök 23. A reklám hatáselemei (pl. humor, agresszió, zene) 24. Médiakutatás-médiatervezés 24.PR-tevékenység bemutatása, elemzése, értékelése 25.PR-tevékenység, pr-akció tervezése Témavezetı tanár: Katz György Kereskedelem szakirányos hallgatók részére 1. A kereskedelem elemzése, a kereskedelmi ágazat szerepe. A kereskedelem elemzése a nemzetgazdaság teljesítményéhez való hozzájárulása alapján. A legfrissebb hazai mennyiségi és minıségi makrogazdasági mutatók értelmezése és elemzése alapján. 2. Egy konkrét kereskedelmi vállalkozás és piaci környezetének viszonya, kölcsönös egymásra hatása. 3

4 3. A kereskedelem, mint az életszínvonal kirakata. Az ágazat és az egyes vállalkozások lehetıségei az életszínvonal- és az életszínvonal-érzet befolyásolásában, a hazai életszínvonal alakulásának elemzése összehasonlítva egy másik ország adataival. 4. A lakosság fogyasztása és a kiskereskedelmi forgalom összefüggései konkrét adatok alapján. A kereskedelem lehetıségei a fogyasztás befolyásolásában. 5. Egy konkrét kereskedelmi vállalkozás filozófiája, küldetése és stratégiája. Stratégia és taktika az üzleti életben. 6. Egy kereskedelmi vállalkozás üzletpolitikájának és üzleti tervének elemzı bemutatása. 7. Az értékesítés lehetıségei és határai egy konkrét kereskedelmi vállalkozásnál. Az értékesítés fejlıdésének elemzése a forgalom dinamikája és a fejlıdésre ható tényezık alapján. 8. Egy kereskedelmi vállalkozás árrés-politikája. Az árrés tömegének és szerkezetének befolyásolási lehetıségei. 9. A költséggazdálkodás elemzése egy kereskedelmi vállalatnál 10. A vállalati növekedés irányítása, egy konkrét példán bemutatva. A nyereség és a növekedés összefüggései. 11. Az anyagi ösztönzés céljai és lehetıségei egy konkrét kereskedelmi vállalkozásnál. 12. A tárgyi eszközök szerepe egy kereskedelmi vállalkozás életében. A vállalati eszközgazdálkodás elemzési lehetıségei. 13. Különbözı profilú üzletek telephelyének kiválasztása. Eszközfejlesztés és beruházás. 14. Egy kereskedelmi vállalkozás pénzügyi tevékenységének elemzése. Témavezetı tanár: Dr. Király Éva Kereskedelem szakirányos hallgatók részére 1. Diszkontáruházak/hipermarketek fejlıdésének hazai eredményei, problémái, mőködési tapasztalatai 2. Egy választott kiskereskedelmi egység technológiájának és munkaszervezésének elemzése 3. Két kiskereskedelmi egység munka- és üzemszervezésének, áruforgalmi munkájának összehasonlító kritikai elemzése 4. Egy kiválasztott hagyományos raktár technológiájának és munkaszervezésének elemzése 5. Eredmények és problémák a kereskedelmi logisztikában egy kiválasztott vállalkozás példáján keresztül bemutatva 6. Egyes fuvarozási módok bemutatása és elemzése egy konkrét vállalati példán keresztül 7. Logisztikai központok hazai és nemzetközi fejlıdése 8. Egy konkrét termék ellátási láncának kritikai elemzése 9. Szállító-vevı partnerkapcsolatok kritikai elemzése az ellátási láncban, különös tekintettel a nagy kereskedelmi üzletláncok és beszállítóik kapcsolatrendszerében Kereskedelmi logisztika szakirányos hallgatók részére 4

5 10. Csomagküldı kereskedelem hazai fejlıdésének bemutatása egy konkrét vállalati példán keresztül 11. Egy konkrét kiskereskedelmi egység technológiájának és munkaszervezésének elemzése 12. Két kiskereskedelmi egység munka- és üzemszervezésének, áruforgalmi munkájának összehasonlító kritikai elemzése 13. Kategória menedzsment és polctükör tervezése a gyakorlatban, kritikai elemzés egy kiskereskedelmi hálózati egység/egységek példáján 14. Egy hipermarket/szupermarket technológiájának, munkaszervezésének elemzése (munkakörök, létszámszükséglet, munkaidı beosztás) 15. Egy kiválasztott kereskedelmi raktár korszerősítési lehetıségeinek elemzése 16. Egy kiválasztott kereskedelmi raktár anyagmozgatási rendszerének, áteresztı képességének elemzés 17. A közúti árufuvarozás szerepe az áruforgalomban, szabályozása és gyakorlati megoldásai 18. Egy kiválasztott magasraktár technológiájának és munkaszervezésének elemzése 19. Légi közlekedés hazai helyzetének elemzése 20. Áruk légi úton történı továbbítása megszervezésének ismertetése, elemzése egy konkrét vállalati példán keresztül 21. A légi árufuvarozás és a válság, a légi árufuvarozás szervezésének sajátosságai, a folyamat szereplıinek kapcsolatrendszere 22. Eredmények és problémák a kereskedelmi logisztikában egy kiválasztott vállalkozás példáján keresztül bemutatva 23. Egyes fuvarozási módok bemutatása és elemzése egy konkrét vállalati példán keresztül 24. Logisztikai központok hazai és nemzetközi fejlıdése 25. Egy konkrét termék ellátási láncának kritikai elemzése 26. Szállító-vevı partnerkapcsolatok kritikai elemzése az ellátási láncban, különös tekintettel a nagy kereskedelmi üzletláncok és beszállítóik kapcsolatrendszerében 27. Tengeri fuvarozás, szállítmányozás - egy konkrét tengeri kikötı szolgáltatásainak, infrastruktúrájának elemzése 28. Tengeri fuvarozás, szállítmányozás bemutatása és elemzése egy konkrét vállalati példán keresztül Témavezetı tanár: Lipák Mária Kereskedelmi logisztika szakirányos hallgatók részére 1. Hogyan változtatja meg az ellátási láncot az E-kereskedelem bevezetése? 2. Az E-kereskedelem logisztikai kihívásai, az e-teljesítés 3. Egy E-üzlet beindítása 4. Modern termékazonosító rendszerek, megoldások és gyakorlati alkalmazásuk a logisztikai folyamatokban 5. Az elektronikus adatcsere szerepe, megvalósítása a logisztikai folyamatokban 6. Mőholdas kommunikációs, adatátviteli és árukövetési rendszerek a logisztikai folyamatokban 5

6 7. Az integrált vállalatirányítási rendszer kiválasztása, felépítése különös tekintettel a logisztikai modulra és bevezetésének folyamata, problematikája Témavezetı tanár: Kozák Tamás 1. Az elektronikus aukció alkalmazása egy vállalatnál 2. Egy webáruház mőködésénel bemutatása, ehhez kapcsolódóan az intenetes marketing eszközök értékelése. 3. A kereskedelmi ágazat,helye, szerepe a magyar gazdaságban, fejlıdési lehetıségek az EU-s trendek figyelembevételével 4. A közép,- hosszú távú üzleti tervezés sajátosságai egy kereskedelmi vállalatnál. 5. Egy kereskedelmi vállalat cég, - üzleti érték megállapításának szakmai sajátosságai. 6. Cash management sajátosságai, lehetıségei egy kereskedelmi vállalatnál. Témavezetı tanár: Dr. Kozár László Kereskedelem és Kereskedelmi logisztika szakirányos hallgatók részére 1. A fedezeti ügylet gyakorlati alkalmazása a Budapesti Értéktızsdén. 2. A határidıs árutızsdék szerepe a nemzetközi kereskedelemben. 3. A közraktározás helyzete és bemutatása magyarországi viszonylatban és az Európai Unióban Budapesti Értéktızsde bemutatása öt vezetı részvény és a BUX index elemzésén keresztül. 5. Kisbefektetık a magyar tıkepiacon. 6. Határidıs tızsdetechnikák szerepe a finanszírozásban. 7. Tızsdei ügyletek bemutatása, különös tekintettel a határidıs fedezeti ügyletekre. 8. A közraktározás, a közraktárjegyen alapuló hitelezési formák és az intervenciós közraktározási finanszírozás. 9. Export áru szállítmányozása egy tengerentúli célország esetén. 10. A magyar export és a hajózás kapcsolata. 11. Magyarország élelmiszer (egy választott termékcsoport) exportja az Európai Uniós integráció során és azt követıen. 12. Határidıs jegyzések kapcsolata Chicago-Budapest relációban. Témavezetı tanár: Medvéné dr. Szabad Katalin Kereskedelem szakirányos hallgatók részére 1. Az ökomarketing, mint a vállalati image-formálás új eszköze, ökocimkék hazánkban és külföldön (elemzés és összehasonlítás) 2. A környezetbarát áruk hazai választéka 3. Környezetközpontú vállalatirányítási rendszer (KIR) mőködésének elvei és hazai gyakorlata egy kereskedelmi vállalt példán szemléltetve 6

7 4. Géntechnológia az élelmiszer kínálat új lehetıségei és veszélyei (a téma általános leírása, a hazai és EU-s szabályozás ismertetése, konkrét termékek bemutatása) 5. TQM vagy más minıségmenedzsment módszerek alkalmazásának a bemutatása egy konkrét kereskedelmi vállalat esetén 6. Kozmetikai cikkek piacának jellegzetességei egy konkrét árucsoporton elemezve (pl. fogápolási cikkek, parfümök, díszítı kozmetika stb.) 7. Szolgáltatás elemzés egy konkrét hazai példán bemutatva (pl. nonprofit szolgáltatás bemutatása és elemzése saját kutatás alapján) 8. A globalizáció kereskedelmi vonatkozásai (pro és kontra) 9. Élelmiszerbiztonság (a hazai helyzet és az EU elvárások összehasonlítása) 10. Wellness a kereskedelemben (pl. bioélelmiszerek választékának a bemutatása) 11. Fair trade új tendenciák és szemléletmód a kereskedelemben 12. Egy hazai CSR példa elemzése és összehasonlítása a nemzetközi gyakorlattal Kereskedelmi logisztika szakirányos hallgatók részére 13. Csomagolások környezeti hatásai egy konkrét csomagolóanyag esetén (pl. mőanyag csomagolások szerepe a gyártás befejezésétıl az újrahasznosításig) 14. A motorhajtóanyagok hazai forgalmazása valamint a motorizáció káros környezeti hatásai és a csökkenés lehetıségei 15. A vonalkód kereskedelmi alkalmazása egy konkrét példán szemléltetve Kereskedelmi kommunikáció szakirányos hallgatók részére 16. CSR elmélete és gyakorlata hazánkban és külföldön (hazai és külföldi tendenciák összehasonlítása konkrét példák elemzésével) 17. Egy társadalmi célú reklám kampány elemzése (bemutatás, eredmények, hibák, összehasonlítás) 18. Egy társadalmi célú reklám kampány elméleti kidolgozása egy szabadon választott téma esetén (pl: egészségmegırzés) 19. Egy szolgáltatás marketing tevékenységének az elemzése 20. Termékfejlesztés az ötlettıl a megvalósulásig, a piaci bevezetés marketing feladatai Témavezetı tanár: Dr. Németh Patrícia 1. Kereskedelmi vállalkozások gazdálkodási tevékenysége a gyakorlatban. 2. Kereskedelmi vagy szolgáltató vállalkozás üzleti tervének bemutatása és elemzése 3. Kereskedelemi / szolgáltató vállalat árpolitikájának bemutatása 4. Kereskedelmi / szolgáltató vállalat költséggazdálkodásának elemzése 5. Kereskedelmi vállalkozás áruforgalmi tevékenységének elemzı bemutatása 6. Kereskedelmi / szolgáltató vállalkozás kapcsolata és egymásra hatása a makro- és mikrokörnyezeti elemekkel 7. Franchise rendszer gyakorlati mőködése egy konkrét példán bemutatva. Külföldi vagy hazai franchise vállalkozás bemutatása, kereskedelmi tevékenységének elemzése 7

8 8. A bevásárlóközpontok szerepe a kereskedelemben, különös tekintettel a magyarországi helyzetre. 9. Bevásárlóközpontok / hipermarketek / diszkontáruházak a külföldi és hazai kereskedelemben. 10. Egy konkrét vállalkozás értékesítési csatornájának bemutatása, értékelése 11. Egy konkrét projekt tervezése és megvalósítása egy kereskedelmi vagy szolgáltató vállalkozásnál 12. A kereskedelmi tevékenység környezetvédelmi vetületei 13. Környezetvédelem és a vállalat piaci versenyképessége közötti összefüggés bemutatása, egy vagy több konkrét példán keresztül 14. Környezetbarát termékek / szolgáltatások helye és szerepe a magyar gazdaságban 15. Környezettudatos fogyasztás hazánkban 16. Környezetbarát vállalatirányítás a gyakorlatban. Környezetközpontú irányítási rendszerek a hazai gyakorlatban. 17. Vállalatok társadalmi felelısségvállalása. Másért vállalkozók a valóban felelıs vállalat. 18. Ablakon bedobott pénz kereskedelmi / szolgáltató vállalkozások környezeti megtakarításai 19. Öko-marketing szerepe a XXI. században összehasonlítva a hagyományos marketing gyakorlattal 20. Globális környezetvédelmi problémák és hatásuk a tercier szektorra (pl. kereskedelem, szolgáltatás) Témavezetı tanár: Papp Judit Kereskedelmi kommunikáció szakirányos hallgatók részére 1. A márkázottság szerepe a kereskedelemben egy adott termékcsoport bemutatásán keresztül 2. Cég marketingstratégiájának elemzése 3. Az élménytréningben rejlı marketinglehetıségek 4. Reklámok hatása a gyermekekre 5. Adott termék vagy termékcsoport piaci bevezetésének tervezése 6. Adott cég marketing tevékenységének elemzése 7. A piacbefolyásolás lehetıségei a felsıoktatásban 8. A trade marketing alkalmazásának lehetıségei a kereskedelemben. 9. A márka, mint hozzáadott érték vizsgálata konkrét elemzéseken keresztül. 10. A fogyasztói magatartás vizsgálatának új módszerei és eredményei, adott fogyasztói csoport vásárlási szokásainak bemutatásával. 11. A Bologna folyamat közép-és hosszú távú hatásai a magyar felsıoktatásra 12. A felsıoktatási intézmény kiválasztásában szerepet játszó stratégiai elemek 8

9 13. Felsıoktatási intézmények az Európai Unióban (modellértékő oktatási intézmény bemutatása) 14. Felelıs marketing 15. A felsıoktatási intézmények és a gazdasági szereplık projektalapú együttmőködésének vizsgálata és elemzése 16. A Marketing Consulting lehetıségei a mikro és kisvállalati szektorban. 17. A közösségi médiák szerepe, hasznossága és használatának lehetıségei a vállalati stratégiákban Témavezetı tanár: Sólyom Csaba Kereskedelem szakirányos hallgatók részére 1. Konkrét kereskedelmi és szolgáltató vállalat gazdálkodásának kvantitatív elemzése (forgalom, árrés, költségek, fedezeti hozzájárulás, jövedelmezıség, likviditás és tıkestruktúra-elemzés). Lehetıségek a gazdálkodás hatékonyságának javítására. 2. Egy vállalkozás áruválaszték- és árpolitikájának elemzése, az árpolitika helye a cég üzletpolitikájában, az árstratégia összevetése a fontosabb versenytársak árstratégiájával. 3. Egy vállalkozás beszerzési politikájának elemzése. Közös beszerzési társaságok célja, feladatai, tevékenységük mérhetı gazdasági elınyeik illetve problémáik elemzése. 4. A munkatársak anyagi ösztönzésének elemzése egy konkrét vállalkozásban. A megvalósított jutalékrendszer, jutalék-elszámolás elınyei és hátrányai. A munkatársak döntési szabadsága árengedmények, árkialakítás területén. 5. A kereskedelmi cégek tárgyi-eszköz gazdálkodásának, amortizációs stratégiáinak elemzése egy cég példáján, vagy több vállalkozás összehasonlításán keresztül. Az amortizációs stratégia hatásai a cég jövedelmezıségére és likviditási helyzetére. 6. A készpénz menedzsment jelentısége és szerepe konkrét kereskedelmi cég sikeres mőködtetésében. A cég cash menedzsmentjének, illetve a vállalat finanszírozásának kvalitatív és kvantitatív elemzése. 7. Konkrét elektronikus kereskedelmi (integrált áruforgalmi) információs rendszer (vagy alkalmazási szoftver) funkcióinak, hatékonyságának és jövedelmezıségének elemzése 8. Konkrét kereskedelmi cég vállalati szintő, stratégiai üzleti egység szintő, illetve funkcionális stratégiáinak kvantitatív elemzése. 9. Beruházás-gazdaságossági számítások és kereskedelmi hatástanulmányok készítése és elemzése kereskedelmi vállalkozások gyakorlatában. Témavezetı tanár: Dr. Szántó Szilvia 1. Fogyasztói, vásárlói szokások vizsgálata konkrét termékkel, piaccal kapcsolatban. 2. Új termék bevezetése adott piacon. 3. Globális elképzelések teljesülése adott multinacionális cég adott régiójában/piacán. 4. Fogyasztói elégedettség és lojalitás kérdése adott termék/szolgáltatás/cég kapcsán. 5. Vásárlási szokások, attitődök összehasonlítása több (magyar és külföldi) piacon. 9

10 6. Új értékesítési csatornák terjedése és azzal kapcsolatos tapasztalatok. 7. Vásárlói magatartás új tendenciái (hazai és nemzetközi környezetben) 8. Kultúraközi piackutatás megoldásai és nehézségei konkrét termék/szolgáltatás/cég kapcsán. 9. Interkulturális kommunikáció megoldásai és nehézségei konkrét termék/szolgáltatás/cég kapcsán. 10. Kultúraközi szegmentáció megoldásai és nehézségei konkrét termék/szolgáltatás/cég kapcsán. 11. Marketingstratégia elemzése konkrét termék/szolgáltatás/cég kapcsán. Témavezetı tanár: Bartha Andrea 1. Stratégiai tervezés vállalati szinten 2. Stratégiai tervezés ágazati szinten 3. Projekt menedzsment, projektgenerálás, kivitelezés 4. Fogyasztói magatartás, fogyasztási trendek vizsgálata bármely termék esetében 5. MLM hálózat kiépítése egy fiktív termék terjesztéséhez Témavezetı tanár: Dr. Csapóné dr. Riskó Tünde 1. A CSR helyzete Magyarországon: a kapcsolódó szakirodalom feldolgozása + kérdıíves felmérés magyarországi vállalatok körében 2. A CSR gyakorlata egy vállalaton keresztül bemutatva: a kapcsolódó szakirodalom feldolgozása + egy vállalat CSR gyakorlatának elemzı, értékelı bemutatása személyes adatgyőjtés, interjúk alapján 3. Az etikus fogyasztás helyzete Magyarországon: a kapcsolódó szakirodalom feldolgozása + kérdıíves felmérés magyar fogyasztók körében + az eredmények kiértékelése 4. Az SRI és magyarországi ismertsége: a kapcsolódó szakirodalom feldolgozása + kérdıíves felmérés, kiértékelés 5. Formalizált etikai intézmények és azok mőködése egy vállalaton keresztül bemutatva: a kapcsolódó szakirodalom feldolgozása + formalizált etikai intézmények és azok mőködésének elemzı, értékelı bemutatása egy vállalaton belül személyes adatgyőjtés, interjúk alapján 6. Etikus vállalati kultúra Magyarországon: a kapcsolódó szakirodalom feldolgozása + néhány etikusan mőködı vállalat elemzı, értékelı bemutatása személyes adatgyőjtés, interjúk alapján 7. Oktatási intézmények etikai kódexei és gyakorlati alkalmazásuk: a kapcsolódó szakirodalom feldolgozása + néhány oktatási intézmény vonatkozó gyakorlatának leíró, értékelı bemutatása személyes adatgyőjtés, interjúk alapján 8. Érintett térkép, az érintettekkel szemben való etikus magatartás egy vállalaton keresztül bemutatva: a kapcsolódó szakirodalom feldolgozása + etikus vállalati magatartás leíró, értékelı bemutatása egy vállalaton belül személyes adatgyőjtés, interjúk alapján 10

11 9. Reklámetika: gyermek reklámok: a kapcsolódó szakirodalom feldolgozása + kapcsolódó jogi és erkölcsi szabályozás + Magyar Reklámetikai Kódex + pozitív és negatív példák értékelı bemutatása 10. Reklámetika: nıknek szóló, nıket szerepeltetı reklámok: a kapcsolódó szakirodalom feldolgozása + pszichológiai, erkölcsi vonatkozások + pozitív és negatív példák értékelı bemutatása Témavezetı tanár: Dr. Kárpáti László 1. Adott termék(család) marketing ráfordításainak auditálása 2. Adott termék marketing tervének elkészítése 3. Marketing ráfordítások optimalizálása 4. Marketing pénzügyi döntések megalapozása 11

Szakdolgozat témakörök a BA Kereskedelem és marketing alapszakos közgazdász hallgatók számára TISZTELT HALLGATÓK!

Szakdolgozat témakörök a BA Kereskedelem és marketing alapszakos közgazdász hallgatók számára TISZTELT HALLGATÓK! Szakdolgozat témakörök a BA Kereskedelem és marketing alapszakos közgazdász hallgatók számára TISZTELT HALLGATÓK! Az idei tanévben, a lentebb olvasható témakörökből lehet szakdolgozat témákat választani.

Részletesebben

FOSZK Kereskedelem és marketing alapszak projektmunka témakörök

FOSZK Kereskedelem és marketing alapszak projektmunka témakörök FOSZK Kereskedelem és marketing alapszak projektmunka témakörök Az alábbi projektmunka témakörök orientációul szolgálnak, ettől eltérő témákat is lehet választani. A konkrét téma kialakítása a belső konzulenssel

Részletesebben

VÁLLALKOZÁSI SZAKIRÁNY

VÁLLALKOZÁSI SZAKIRÁNY VÁLLALKOZÁSI SZAKIRÁNY 1. Vállalkozások a nemzetgazdaságban 2. A vállalkozói döntések, a vállalkozóvá válás folyamata 3. A vállalkozás fıbb jellemzıi, elemei 4. A vállalkozás szervezetének strukturális

Részletesebben

KERESKEDELEM ÉS MARKETING SZAK

KERESKEDELEM ÉS MARKETING SZAK AJÁNLOTT SZAKDOLGOZATI TÉMAKÖRÖK KERESKEDELEM ÉS MARKETING SZAK Kedves Hallgató! Ön tanulmányainak fontos állomásához érkezett, szakdolgozati téma választása előtt áll. A helyes döntés befolyásolhatja

Részletesebben

Vállalatgazdaságtan Intézet. Logisztika és ellátási lánc szakirány Komplex vizsga szóbeli tételei 2009. március

Vállalatgazdaságtan Intézet. Logisztika és ellátási lánc szakirány Komplex vizsga szóbeli tételei 2009. március Logisztika és ellátási lánc szakirány Komplex vizsga szóbeli tételei 2009. március A tételek: 1) Hogyan lehet a biztonsági készletet meghatározni adott kiszolgálási szint mellett? Hogyan határozható meg

Részletesebben

SZAKDOLGOZATI TÉMAKÖRÖK

SZAKDOLGOZATI TÉMAKÖRÖK SZOLNOKI FŐISKOLA Kereskedelem, Marketing és Nemzetközi Gazdálkodási Tanszék SZAKDOLGOZATI TÉMAKÖRÖK A Felsőfokú Szakképzés Nemzetközi szállítmányozási és logisztikai szakügyintéző szak hallgatói részére

Részletesebben

VENDÉGLÁTÓ-IDEGENFORGALMI ÉRETTSÉGI VIZSGA I. RÉSZLETES KÖVETELMÉNYEK A) KOMPETENCIÁK. 1. Vendéglátó és turizmus alapismeretek

VENDÉGLÁTÓ-IDEGENFORGALMI ÉRETTSÉGI VIZSGA I. RÉSZLETES KÖVETELMÉNYEK A) KOMPETENCIÁK. 1. Vendéglátó és turizmus alapismeretek VENDÉGLÁTÓ-IDEGENFORGALMI ÉRETTSÉGI VIZSGA I. RÉSZLETES KÖVETELMÉNYEK A) KOMPETENCIÁK A középszintű érettségi vizsgán a számon kérhető témakörök megegyeznek a kerettantervek témaköreire és fogalmaira vonatkozó

Részletesebben

A Marketing Intézet szakdolgozati és tudományos diákköri témajavaslatai

A Marketing Intézet szakdolgozati és tudományos diákköri témajavaslatai A Marketing Intézet szakdolgozati és tudományos diákköri témajavaslatai A következı tanévben szakdolgozat készítésére készülı, vagy a tudományos diákköri tevékenységbe önálló kutatómunkával (mely dolgozatok

Részletesebben

a) Ismertesse a marketing szerepét a társadalomban, a marketingkoncepciót, valamint a vevőorientáció és a termelésorientáció közötti különbséget!

a) Ismertesse a marketing szerepét a társadalomban, a marketingkoncepciót, valamint a vevőorientáció és a termelésorientáció közötti különbséget! 1. a) Ismertesse a marketing szerepét a társadalomban, a marketingkoncepciót, valamint a vevőorientáció és a termelésorientáció közötti különbséget! b) Hasonlítsa össze a kvalitatív és a kvantitatív kutatást,

Részletesebben

ALAPKÉPZÉS (BA, BSC) A tételek Általános közgazdaságtan

ALAPKÉPZÉS (BA, BSC) A tételek Általános közgazdaságtan ALAPKÉPZÉS (BA, BSC) A tételek Általános közgazdaságtan 1. A. Fogyasztói döntéseket befolyásoló tényezık: fogyasztói preferenciák, nominál és reáljövedelem, szükségletek, piaci árak. Fogyasztási kereslet

Részletesebben

Akkreditált Iskolarendszerű Felsőfokú Szakügyintéző Képzés. Tematika. Gazdálkodás modul. Marketing alapjai

Akkreditált Iskolarendszerű Felsőfokú Szakügyintéző Képzés. Tematika. Gazdálkodás modul. Marketing alapjai BGF PSZK Vállalkozás és Emberi Erőforrások Intézeti Tanszék Akkreditált Iskolarendszerű Felsőfokú Szakügyintéző Képzés Tematika Gazdálkodás modul Marketing alapjai Budapesti Gazdasági Főiskola Pénzügyi

Részletesebben

AJÁNLOTT SZAKDOLGOZATI TÉMAKÖRÖK

AJÁNLOTT SZAKDOLGOZATI TÉMAKÖRÖK AJÁNLOTT SZAKDOLGOZATI TÉMAKÖRÖK Kereskedelmi szak 2007. tavaszi félév Tisztelt Hallgató! A meghirdetett szakdolgozati témák választékának kialakításakor a Kereskedelmi és Marketing Tanszék alapvetően

Részletesebben

KERESKEDELEM ÉS MARKETING SZAK 2015-

KERESKEDELEM ÉS MARKETING SZAK 2015- AJÁNLOTT SZAKDOLGOZATI TÉMAKÖRÖK KERESKEDELEM ÉS MARKETING SZAK 2015- H-5000 Szolnok, Tiszaligeti sétány 14. Tel.: (56)511-758 Fax: +36 (56) 512-496 www.szolf.hu romanek@szolf.hu Kedves Hallgató! Ön tanulmányainak

Részletesebben

VENDÉGLÁTÁS-IDEGENFORGALOM ALAPISMERETEK ÉRETTSÉGI VIZSGA I. RÉSZLETES KÖVETELMÉNYEK A) KOMPETENCIÁK. 1. Vendéglátó és turizmus alapismeretek

VENDÉGLÁTÁS-IDEGENFORGALOM ALAPISMERETEK ÉRETTSÉGI VIZSGA I. RÉSZLETES KÖVETELMÉNYEK A) KOMPETENCIÁK. 1. Vendéglátó és turizmus alapismeretek VENDÉGLÁTÁS-IDEGENFORGALOM ALAPISMERETEK ÉRETTSÉGI VIZSGA I. RÉSZLETES KÖVETELMÉNYEK A) KOMPETENCIÁK Ezek a témakörök a Vendéglátás-idegenforgalom alapismeretek szakmai előkészítő tantárgy érettségivizsgakövetelményeinek

Részletesebben

SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM. Szóbeli vizsgatevékenység

SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM. Szóbeli vizsgatevékenység SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM Vizsgarészhez rendelt követelménymodul azonosítója, megnevezése: 2652-06/1 Az információáramlás feltételeinek meghatározása a logisztikában. Az E-logisztikai feladatok

Részletesebben

1.a A piacgazdaság lényege, működésének feltételei. A magyar gazdaság átalakulása az átalakulást segítő tényezők.

1.a A piacgazdaság lényege, működésének feltételei. A magyar gazdaság átalakulása az átalakulást segítő tényezők. 1.a A piacgazdaság lényege, működésének feltételei. A magyar gazdaság átalakulása az átalakulást segítő tényezők. b. A döntés fogalma és folyamata, az optimális döntést befolyásoló tényezők A döntések

Részletesebben

SZAKDOLGOZATI TÉMAKÖRÖK

SZAKDOLGOZATI TÉMAKÖRÖK SZAKDOLGOZATI TÉMAKÖRÖK GAZDÁLKODÁSI ÉS MENEDZSMENT SZAKOS HALLGATÓK SZÁMÁRA 2013 Figyelem!!! A szakdolgozat készítésére vonatkozó szabályokat a hallgatónak a témát kijelölő kari sajátosságok figyelembe

Részletesebben

FOSZK Kereskedelem és marketing alapszak projektmunka témakörök

FOSZK Kereskedelem és marketing alapszak projektmunka témakörök FOSZK Kereskedelem és marketing alapszak projektmunka témakörök Az alábbi projektmunka témakörök orientációul szolgálnak, ettől eltérő témákat is lehet választani. A konkrét téma kialakítása a belső konzulenssel

Részletesebben

SZAKDOLGOZATI TÉMAKÖRÖK

SZAKDOLGOZATI TÉMAKÖRÖK SZOLNOKI FŐISKOLA Nemzetközi Gazdálkodási Tanszék SZAKDOLGOZATI TÉMAKÖRÖK A Felsőfokú Szakképzés Nemzetközi szállítmányozási és logisztikai szakügyintéző szak hallgatói részére 2013. OM azonosító: FI47616

Részletesebben

MARKETING- KOMMUNIKÁCIÓ

MARKETING- KOMMUNIKÁCIÓ MARKETING- KOMMUNIKÁCIÓ Az előadás témái 1./ A marketingkommunikációs mix tartalma 2./ Reklám 3./ Eladásösztönzés 4./ Személyes eladás 5./ PR Kommunikációs mix Reklám Eladásösztönzés Public Relations Személyes

Részletesebben

PSZK Mester és Távoktatási Központ / H-1149 Budapest, Buzogány utca / 1426 Budapest Pf.:35 TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ.

PSZK Mester és Távoktatási Központ / H-1149 Budapest, Buzogány utca / 1426 Budapest Pf.:35 TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ. PSZK Mester és Távoktatási Központ / H-1149 Budapest, Buzogány utca 10-12. / 1426 Budapest Pf.:35 II. évfolyam TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ Marketing alapjai 2011/2012. II. félév Tantárgyi útmutató Tantárgy megnevezése

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ A KERESKEDELMI MENEDZSER (KSZM, KSZM levelező, RSZM, EU, KKV specializációk) KÉPZÉS 2014/2015-es tanév MODUL ZÁRÓVIZSGÁJÁRÓL

TÁJÉKOZTATÓ A KERESKEDELMI MENEDZSER (KSZM, KSZM levelező, RSZM, EU, KKV specializációk) KÉPZÉS 2014/2015-es tanév MODUL ZÁRÓVIZSGÁJÁRÓL TÁJÉKOZTATÓ A KERESKEDELMI MENEDZSER (KSZM, KSZM levelező, RSZM, EU, KKV specializációk) KÉPZÉS 2014/2015-es tanév MODUL ZÁRÓVIZSGÁJÁRÓL Tisztelt végzős Hallgatók! Az Önök modulrendszerű Kereskedelmi Szakmenedzser

Részletesebben

VENDÉGLÁTÓ-IDEGENFORGALMI ALAPISMERETEK ÉRETTSÉGI VIZSGA VENDÉGLÁTÁS-IDEGENFORGALOM ALAPISMERETEK ÉRETTSÉGI VIZSGA I. RÉSZLETES KÖVETELMÉNYEK

VENDÉGLÁTÓ-IDEGENFORGALMI ALAPISMERETEK ÉRETTSÉGI VIZSGA VENDÉGLÁTÁS-IDEGENFORGALOM ALAPISMERETEK ÉRETTSÉGI VIZSGA I. RÉSZLETES KÖVETELMÉNYEK VENDÉGLÁTÓ-IDEGENFORGALMI ALAPISMERETEK ÉRETTSÉGI VIZSGA VENDÉGLÁTÁS-IDEGENFORGALOM ALAPISMERETEK ÉRETTSÉGI VIZSGA I. RÉSZLETES KÖVETELMÉNYEK A) KOMPETENCIÁK Ezek a témakörök a Vendéglátás-idegenforgalom

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ A KERESKEDELMI MENEDZSER. KÉPZÉS 2014/2015/2-es félév MODUL ZÁRÓVIZSGÁJÁRÓL

TÁJÉKOZTATÓ A KERESKEDELMI MENEDZSER. KÉPZÉS 2014/2015/2-es félév MODUL ZÁRÓVIZSGÁJÁRÓL TÁJÉKOZTATÓ A KERESKEDELMI MENEDZSER (KSZM, KSZM levelező, RSZM, EU, KKV specializációk) KÉPZÉS 2014/2015/2-es félév MODUL ZÁRÓVIZSGÁJÁRÓL Tisztelt végzős Hallgatók! Az Önök modulrendszerű Kereskedelmi

Részletesebben

SZOLNOKI FŐISKOLA ZÁRÓVIZSGA. érvényes a. 2014/2015. tanévtől felmenő rendszerben KERESKEDELEM ÉS MARKETING FELSŐOKTATÁSI SZAKKÉPZÉSI SZAK

SZOLNOKI FŐISKOLA ZÁRÓVIZSGA. érvényes a. 2014/2015. tanévtől felmenő rendszerben KERESKEDELEM ÉS MARKETING FELSŐOKTATÁSI SZAKKÉPZÉSI SZAK SZOLNOKI FŐISKOLA ZÁRÓVIZSGA érvényes a 2014/2015. tanévtől felmenő rendszerben KERESKEDELEM ÉS MARKETING FELSŐOKTATÁSI SZAKKÉPZÉSI SZAK Marketingkommunikáció szakirány Szolnok Záróvizsga A Kereskedelem

Részletesebben

2651. 1. Tételsor 1. tétel

2651. 1. Tételsor 1. tétel 2651. 1. Tételsor 1. tétel Ön egy kft. logisztikai alkalmazottja. Ez a cég új logisztikai ügyviteli fogalmakat kíván bevezetni az operatív és stratégiai működésben. A munkafolyamat célja a hatékony készletgazdálkodás

Részletesebben

BSc Kereskedelem és Marketing szak záróvizsga témakörök A. tételsor témakörei (minden szakirány számára):

BSc Kereskedelem és Marketing szak záróvizsga témakörök A. tételsor témakörei (minden szakirány számára): BSc Kereskedelem és Marketing szak záróvizsga témakörök A. tételsor témakörei (minden szakirány számára): 1. A vállalatgazdaságtan, a marketing és a logisztika tudományok alapvetı céljai és kapcsolatrendszere

Részletesebben

Az MLE és az MLBKT Tanúsított Logisztikai Szakértői:

Az MLE és az MLBKT Tanúsított Logisztikai Szakértői: Az MLE és az MLBKT Tanúsított Logisztikai Szakértői: Bányai Kornél k.banyai@chello.hu Logisztikai menedzsment A logisztika humán aspektusai Katonai és polgári logisztika kapcsolatai Déri András deria@chello.hu

Részletesebben

Marketing alapjai tantárgy

Marketing alapjai tantárgy Marketing alapjai tantárgy helyi programja Készült a tantárgy központi programja alapján 2013. A tantárgy tanításának célja: A Marketing alapjai tantárgy oktatásának célja, hogy közvetítse és rendszerezze

Részletesebben

ZÁRÓVIZSGA TÁJÉKOZTATÓ Kereskedelem és marketing FOSZK képzés végzős hallgatói számára 2014/2015. tanév 2. félév

ZÁRÓVIZSGA TÁJÉKOZTATÓ Kereskedelem és marketing FOSZK képzés végzős hallgatói számára 2014/2015. tanév 2. félév ZÁRÓVIZSGA TÁJÉKOZTATÓ Kereskedelem és marketing FOSZK képzés végzős hallgatói számára 2014/2015. tanév 2. félév A záróvizsga A nappali és levelező tagozatos kereskedelem és marketing FOSZK képzés szakmai

Részletesebben

55 345 01 0010 55 02 Kereskedelmi szakmenedzser Kereskedelmi menedzser

55 345 01 0010 55 02 Kereskedelmi szakmenedzser Kereskedelmi menedzser A 10/007 (II. 7.) SzMM rendelettel módosított 1/006 (II. 17.) OM rendelet Országos Képzési Jegyzékről és az Országos Képzési Jegyzékbe történő felvétel és törlés eljárási rendjéről alapján. Szakképesítés,

Részletesebben

a) A turizmus fogalma. A turizmus jelentősége napjainkban Magyarországon és nemzetközi viszonylatban.

a) A turizmus fogalma. A turizmus jelentősége napjainkban Magyarországon és nemzetközi viszonylatban. a) A turizmus fogalma. A turizmus jelentősége napjainkban Magyarországon és nemzetközi viszonylatban. b) A menedzsment fogalma és feladata a turizmusban. c) A kultúrák különbözőségének jelentősége a turizmusban.

Részletesebben

a A vezetés fogalmi meghatározása, a vezetés lényegi kérdései. A vállalkozáson belül

a A vezetés fogalmi meghatározása, a vezetés lényegi kérdései. A vállalkozáson belül 1.tétel a A vezetés fogalmi meghatározása, a vezetés lényegi kérdései. A vállalkozáson belül létrehozandó vezetıi szintek, azok fontosabb, elkülönült feladatai. b. Az innováció fogalma,szerepe a vállalkozásoknál.

Részletesebben

Miért lehet a Balaton régió TDM mintarégió Magyarországon. Rosta Sándor és Dani Barbara

Miért lehet a Balaton régió TDM mintarégió Magyarországon. Rosta Sándor és Dani Barbara Miért lehet a Balaton régió TDM mintarégió Magyarországon Rosta Sándor és Dani Barbara Balatoni Regionális Idegenforgalmi Bizottság MT Zrt. Balatoni Regionális Marketing Igazgatóság TDM rendszer célja

Részletesebben

TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ. Marketing. tanulmányokhoz

TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ. Marketing. tanulmányokhoz II. évfolyam szakirány BA TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ Marketing tanulmányokhoz TÁVOKTATÁS Tanév (2014/2015) II. félév A KURZUS ALAPADATAI Tárgy megnevezése: Marketing Tanszék: Vállalkozás és Emberi Erőforrások

Részletesebben

Marketingterv Sablon

Marketingterv Sablon Marketingterv Sablon Kis- és középvállalkozások részére Vigyázz! Másolják! A legfrissebb verziót keresse itt: http://www.marketing112.hu/marketing-terv-sablon/ Verzió: 001/2013 Jogi állás: szabadon felhasználható,

Részletesebben

Tantárgyi program 2011/2012. I. félév

Tantárgyi program 2011/2012. I. félév Budapesti Gazdasági Fıiskola Pénzügyi és Számviteli Kar Vállalkozás és Emberi Erıforrások Intézeti Tanszék Tantárgy megnevezése Tantárgyi program 2011/2012. I. félév Vállalkozástan II. Tantárgy kódja:

Részletesebben

1. A mellékelt újságcikk (szemelvény, esettanulmány) alapján mutassa be a marketing fejlődési szakaszait, a marketing jellemzői tendenciáit

1. A mellékelt újságcikk (szemelvény, esettanulmány) alapján mutassa be a marketing fejlődési szakaszait, a marketing jellemzői tendenciáit 1. A mellékelt újságcikk (szemelvény, esettanulmány) alapján mutassa be a marketing fejlődési szakaszait, a marketing jellemzői tendenciáit napjainkban, a marketing sajátosságait a kereskedelemben! 7.

Részletesebben

KERESKEDELEM ÉS MARKETING FELSŐOKTATÁSI SZAKKÉPZÉS. A szak képzéséért felelős szervezeti egység: Kereskedelem és Marketing Tanszék

KERESKEDELEM ÉS MARKETING FELSŐOKTATÁSI SZAKKÉPZÉS. A szak képzéséért felelős szervezeti egység: Kereskedelem és Marketing Tanszék KERESKEDELEM ÉS MARKETING FELSŐOKTATÁSI SZAKKÉPZÉS A szak képzéséért felelős szervezeti egység: Kereskedelem és Marketing Tanszék KERESKEDELEM ÉS MARKETING FELSŐOKTATÁSI SZAKKÉPZÉS Képzési és kimeneti

Részletesebben

TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ. Vállalkozástan. tanulmányokhoz

TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ. Vállalkozástan. tanulmányokhoz II. évfolyam GM szak BA TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ Vállalkozástan tanulmányokhoz TÁVOKTATÁS Tanév (2014/2015) II. félév A KURZUS ALAPADATAI Tárgy megnevezése: Vállalkozástan Tanszék: Vállalkozás és Emberi Erőforrások

Részletesebben

2. tétel: 3. tétel: 4. tétel:

2. tétel: 3. tétel: 4. tétel: 1. tétel: Ismertesse az egyéni és a társas vállalkozások tevékenységének megkezdéséhez szükséges dokumentumokat és azok főbb tartalmi elemeit! Cége versenytárgyalást kíván kiírni. Sorolja fel az előkészítés

Részletesebben

1. tételsor. Információtartalom vázlata

1. tételsor. Információtartalom vázlata 1. Cége fejleszteni szeretné alaptevékenységeit a hatékony információáramlás segítségével, s ennek kidolgozásában Ön is részt vesz. Foglalja össze részletesen a logisztikai információs rendszert, s ezen

Részletesebben

Vállalatok társadalmi felelıssége

Vállalatok társadalmi felelıssége Vállalatok felelıssége Matolay Réka Budapesti Corvinus Egyetem E tantárgy 1. Közelítésmódok és eszközök (2008. szeptember 20.) Matolay Réka 2. Értelmezés a fenntarthatóság bázisán (2008. október 4.) Tóth

Részletesebben

SZAKDOLGOZATI CÍMEK II. ÉVFOLYAM 4. FÉLÉVES HALLGATÓK RÉSZÉRE

SZAKDOLGOZATI CÍMEK II. ÉVFOLYAM 4. FÉLÉVES HALLGATÓK RÉSZÉRE SZAKDOLGOZATI CÍMEK II. ÉVFOLYAM 4. FÉLÉVES HALLGATÓK RÉSZÉRE Környezetbiztonsági menedzser szakirány Bakos Bettina 1. Az éghajlatváltozás ökológiai vonatkozásai és a lehetséges intézkedések (ezen belül

Részletesebben

HR módszerek alkalmazása a Rába Jármőipari Holding Nyrt-nél 2010.02.17.

HR módszerek alkalmazása a Rába Jármőipari Holding Nyrt-nél 2010.02.17. HR módszerek m alkalmazása a Rába JármJ rmőipari Holding Nyrt-nél 2010.02.17. A Rába R csoport Alapítva 1896 Fı adatok (IFRS) 2008 (auditált) 2009 FC Rába Futómő Kft. Rába RábaJármőipari Holding Nyrt.*

Részletesebben

A komplex szóbeli záróvizsgát az alábbi kereskedelmi szakmai tárgyak alkotják:

A komplex szóbeli záróvizsgát az alábbi kereskedelmi szakmai tárgyak alkotják: A komplex szóbeli záróvizsgát az alábbi kereskedelmi szakmai tárgyak alkotják: A B C Tantárgy neve Kereskedelmi vállalkozások gazdaságtana I.-II. Kereskedelemszervezés és technológia I.-II. Szállítmányozás

Részletesebben

E-logisztika. Elektronikus kereskedelem Elektronikus üzletvitel. E-gazdaság E-ügyintézés E-marketing

E-logisztika. Elektronikus kereskedelem Elektronikus üzletvitel. E-gazdaság E-ügyintézés E-marketing E-commerce E-business Elektronikus kereskedelem Elektronikus üzletvitel E-gazdaság E-ügyintézés E-marketing E-logisztika E-banking E-távmunka E-szolgáltatás E-beszerzés E-értékesítés E-szolgáltatás E-távmunka

Részletesebben

KERESKEDELMI ÉS MARKETING ALAPISMERETEK ÉRETTSÉGI VIZSGA I. RÉSZLETES KÖVETELMÉNYEK

KERESKEDELMI ÉS MARKETING ALAPISMERETEK ÉRETTSÉGI VIZSGA I. RÉSZLETES KÖVETELMÉNYEK KERESKEDELMI ÉS MARKETING ALAPISMERETEK ÉRETTSÉGI VIZSGA I. RÉSZLETES KÖVETELMÉNYEK A kereskedelmi és marketing alapismeretek szakmai előkészítő érettségi vizsgatárgy részletes vizsgakövetelményeinek kidolgozása

Részletesebben

Mikroökonómia - 8. elıadás

Mikroökonómia - 8. elıadás Mikroökonómia - 8. elıadás VÁLLALATOK A NEMZETKÖZI PIACOKON 1 HOGYAN VISELKEDIK EGY NEMZETKÖZI KAPCSOLATOKRA TÖREKVİ VÁLLALAT? PIAC: - gazdasági szereplık - szokások - kultúra, nyelv - jogrendszer, piaci

Részletesebben

2010.04.21. Definiciók. Definiciók. Európa e-gazdaságának fejlıdése. Szélessávú hozzáférés-ezer. Web felhasználók- Európa-fejlett része

2010.04.21. Definiciók. Definiciók. Európa e-gazdaságának fejlıdése. Szélessávú hozzáférés-ezer. Web felhasználók- Európa-fejlett része Definiciók Európa e-gazdaságának fejlıdése Bakonyi Péter c. docens Definiciók Az E-gazdaság fejlıdése Európában Az IKT térhódítása miatt a hagyományos gazdaság az E-gazdaság irányába mozdul Az üzleti és

Részletesebben

AJÁNLOTT SZAKDOLGOZATI TÉMAKÖRÖK. Pénzügy - Számvitel szak részére (2012/13. Tanévre)

AJÁNLOTT SZAKDOLGOZATI TÉMAKÖRÖK. Pénzügy - Számvitel szak részére (2012/13. Tanévre) AJÁNLOTT SZAKDOLGOZATI TÉMAKÖRÖK Pénzügy - Számvitel szak részére (2012/13. Tanévre) Közgazdasági, Pénzügyi és Menedzsment Tanszék: Detkiné Viola Erzsébet főiskolai docens 1. Digitális pénzügyek. Hagyományos

Részletesebben

Bevezető kérdés. Mitől felelős egy vállalat, egy vállalkozás? Mi jut eszükbe, ha meghallják a felelős vállalat kifejezést? 2013.09.23.

Bevezető kérdés. Mitől felelős egy vállalat, egy vállalkozás? Mi jut eszükbe, ha meghallják a felelős vállalat kifejezést? 2013.09.23. Mitől felelős egy vállalat, egy vállalkozás? dr. Győri Zsuzsanna KÖVET Egyesület 2013. szeptember 19. Bevezető kérdés Mi jut eszükbe, ha meghallják a felelős vállalat kifejezést? 1 Felelősség a közjóért

Részletesebben

NEMZETKÖZI FELSŐOKTATÁSI MARKETING ISMERETEK KÉPZÉS ÉS FELSŐOKTATÁS NEMZETKÖZI FEJLESZTÉSÉÉRT DÍJ PÁLYÁZATAINAK SZAKMAI BÍRÁLATA ÖSSZEFOGLALÓ

NEMZETKÖZI FELSŐOKTATÁSI MARKETING ISMERETEK KÉPZÉS ÉS FELSŐOKTATÁS NEMZETKÖZI FEJLESZTÉSÉÉRT DÍJ PÁLYÁZATAINAK SZAKMAI BÍRÁLATA ÖSSZEFOGLALÓ NEMZETKÖZI FELSŐOKTATÁSI MARKETING ISMERETEK KÉPZÉS ÉS FELSŐOKTATÁS NEMZETKÖZI FEJLESZTÉSÉÉRT DÍJ PÁLYÁZATAINAK SZAKMAI BÍRÁLATA ÖSSZEFOGLALÓ Fojtik János - Kuráth Gabriella Felsőoktatás nemzetköziesítése

Részletesebben

- Milyen információk szükségesek a marketing döntések megalapozásához?

- Milyen információk szükségesek a marketing döntések megalapozásához? 1. - A kereskedelem helye, szerepe a nemzetgazdaságban, kapcsolata a többi nemzetgazdasági ággal. A privatizáció lényege, célja, folyamata. A kereskedelmi privatizáció jellegzetességei, problémái. - A

Részletesebben

FİBB PONTOK PIACKUTATÁS (MARKETINGKUTATÁS) Kutatási terv október 20.

FİBB PONTOK PIACKUTATÁS (MARKETINGKUTATÁS) Kutatási terv október 20. FİBB PONTOK PIACKUTATÁS (MARKETINGKUTATÁS) 2010. október 20. A kutatási terv fogalmának, a különbözı kutatási módszerek osztályozása, a feltáró és a következtetı kutatási módszerek közötti különbségtétel

Részletesebben

Más szektorok (múltik, hazai nagyvállalatok és KKV-ék) HR trendjei és a közszolgálati emberi erıforrás menedzsment 2010

Más szektorok (múltik, hazai nagyvállalatok és KKV-ék) HR trendjei és a közszolgálati emberi erıforrás menedzsment 2010 Humán Szakemberek Országos Szövetsége Budapest, 2010. március 24. Más szektorok (múltik, hazai nagyvállalatok és KKV-ék) HR trendjei és a közszolgálati emberi erıforrás menedzsment 2010 Dr. Poór József

Részletesebben

ziesedése az informáci

ziesedése az informáci NKTH Innotárs program KKVENT_8 Kis- és s középvk pvállalkozások esélyei a nemzetköziesed ziesedı tudásgazdas sgazdaságok gok korában Magyar KKV-k k nemzetköziesed ziesedése az informáci ciótechnológiai

Részletesebben

Emberi Erõforrás Menedzsment Bevezetés. Dr Gısi Zsuzsanna

Emberi Erõforrás Menedzsment Bevezetés. Dr Gısi Zsuzsanna Emberi Erõforrás Menedzsment Bevezetés Dr Gısi Zsuzsanna A tárgy célja A humán erıforrás menedzsment tárgy azokat az iskolákat, elméleteket és módszereket mutatja be, amelyek a munkaszervezetekben dolgozó

Részletesebben

A logisztika feladata, célja, területei

A logisztika feladata, célja, területei A logisztika feladata, célja, területei A logisztika feladata: Anyagok és információk rendszereken belüli és rendszerek közötti áramlásának tervezése, irányítása és ellenőrzése, valamint a vizsgált rendszerben

Részletesebben

Károli Gáspár Református Egyetem Állam- és Jogtudományi Kar Kereskedelem és marketing felsőoktatási szakképzés ZÁRÓVIZSGA TÉTELSOR

Károli Gáspár Református Egyetem Állam- és Jogtudományi Kar Kereskedelem és marketing felsőoktatási szakképzés ZÁRÓVIZSGA TÉTELSOR Károli Gáspár Református Egyetem Állam- és Jogtudományi Kar Kereskedelem és marketing felsőoktatási szakképzés ZÁRÓVIZSGA TÉTELSOR 1) A fogyasztói és vásárlási magatartás bemutatása. Milyen egyéni tényezők

Részletesebben

A kereskedelem helye, szerepe

A kereskedelem helye, szerepe A kereskedelem helye, szerepe Kereskedelem: Egyrészt tevékenység, melynek során a termékek előállítójuktól eljutnak a felhasználóhoz. Másrészt szervezet, amelyhez azok a vállalatok tartoznak, amelyek fő

Részletesebben

Az emberi erıforrások menedzsmentje

Az emberi erıforrások menedzsmentje Az emberi erıforrások menedzsmentje Funkcionális menedzsment 5. 1 Emberi erıforrás Sajátosság: - önálló akarat - képes befolyásolni a teljesítményét - motiválható - szinergia Azonosság: ráfordítás költség

Részletesebben

Gazdasági válság és ciklikusság a felsıoktatásban Berács József Budapesti Corvinus Egyetem

Gazdasági válság és ciklikusság a felsıoktatásban Berács József Budapesti Corvinus Egyetem Gazdasági válság és ciklikusság a felsıoktatásban Berács József Budapesti Corvinus Egyetem A gazdasági válság hatása a szervezetek mőködésére és vezetésére Tudomány napi konferencia MTA Gazdálkodástudományi

Részletesebben

Pécsi Tudományegyetem Közgazdaságtudományi Kar

Pécsi Tudományegyetem Közgazdaságtudományi Kar Pécsi Tudományegyetem Közgazdaságtudományi Kar ENERGIAGAZDÁLKODÁSI MENEDZSER szakirányú továbbképzési szak Az Energiagazdálkodási menedzser képzés az energiagazdaságtan alapfogalmainak és a globális és

Részletesebben

0062-06 MARKETING ÉS PR ALAPISMERETEK TÉTELSOR

0062-06 MARKETING ÉS PR ALAPISMERETEK TÉTELSOR 1. A mellékelt források felhasználásával mutassa be a marketing gondolkodás fejlődését! Hasonlítsa össze a termelésorientált és a marketingorientált vállalkozást! Milyen lépéseket kell tenni a marketinges

Részletesebben

A vállalti gazdálkodás változásai

A vállalti gazdálkodás változásai LOGISZTIKA A logisztika területei Szakálosné Dr. Mátyás Katalin A vállalti gazdálkodás változásai A vállalati (mikro)logisztika fő területei Logisztika célrendszere Készletközpontú szemlélet: Anyagok mozgatásának

Részletesebben

Vállalkozás és Emberi Erőforrások Intézeti Tanszék Mérnök-közgazdász képzés TÉMA 1 Vezetői szerepek egy szervezetben 2 Munkahelyi vezetés egy

Vállalkozás és Emberi Erőforrások Intézeti Tanszék Mérnök-közgazdász képzés TÉMA 1 Vezetői szerepek egy szervezetben 2 Munkahelyi vezetés egy Vállalkozás és Emberi Erőforrások Intézeti Tanszék 1 Vezetői szerepek egy szervezetben 2 Munkahelyi vezetés egy szervezetben 3 Vezetési stílusok egy szervezetben 4 A vezetői döntések megalapozásának korszerű

Részletesebben

Tantárgyi program. Tantárgy jellege/típusa: Egységes üzleti alapozó modul B/1. Kontaktórák száma: Elmélet: 2 Gyakorlat: Összesen 2

Tantárgyi program. Tantárgy jellege/típusa: Egységes üzleti alapozó modul B/1. Kontaktórák száma: Elmélet: 2 Gyakorlat: Összesen 2 Budapesti Gazdasági Fıiskola Pénzügyi és Számviteli Fıiskolai Kar Vállalkozás és Emberi Erıforrások Intézeti Tanszék Tantárgyi program Tantárgy megnevezése Tantárgy kódja: Marketing alapjai B.1.4 Tantárgy

Részletesebben

gfejlesztési si Konferencia

gfejlesztési si Konferencia Szerb-magyar Regionális Gazdaságfejleszt gfejlesztési si Konferencia Innovációt t segítı eszközök k a Dél-alfD alföldi ldi RégiR gióban Dr. Molnár István Igazgató Szeged, 2009. 10. 20. BEMUTATKOZIK A DA-RIÜ

Részletesebben

Dél-dunántúli Energetikai Klaszter

Dél-dunántúli Energetikai Klaszter Dél-dunántúli Energetikai Klaszter DDEK küldetése A Dél-dunántúli Energetikai Klaszter küldetésének tekinti a - Dél-dunántúli régió energetikai ágazatában jelenlévı szervezetek összefogását, - a klasztertagok

Részletesebben

52 341 05 1000 00 00 Kereskedő Kereskedő

52 341 05 1000 00 00 Kereskedő Kereskedő Az Országos Képzési Jegyzékről és az Országos Képzési Jegyzékbe történő felvétel és törlés eljárási rendjéről szóló 133/10. (IV. 22.) Korm. rendelet. Szakképesítés, szakképesítés-elágazás, rész-szakképesítés,

Részletesebben

PÉNZÜGYMINISZTÉRIUM. A vizsgarészhez rendelt követelménymodul azonosítója, megnevezése: 2146-06 Gazdasági és vezetési ismeretek alkalmazása

PÉNZÜGYMINISZTÉRIUM. A vizsgarészhez rendelt követelménymodul azonosítója, megnevezése: 2146-06 Gazdasági és vezetési ismeretek alkalmazása PÉNZÜGYMINISZTÉRIUM vizsgarészhez rendelt követelménymodul azonosítója, megnevezése: 2146-06 Gazdasági és vezetési ismeretek alkalmazása vizsgarészhez rendelt vizsgafeladat megnevezése: Gazdasági és vezetési

Részletesebben

KIS- ÉS KÖZÉPVÁLLALKOZÁSI MENEDZSER FELSŐFOKÚ SZAKKÉPZÉS

KIS- ÉS KÖZÉPVÁLLALKOZÁSI MENEDZSER FELSŐFOKÚ SZAKKÉPZÉS KIS- ÉS KÖZÉPVÁLLALKOZÁSI MENEDZSER FELSŐFOKÚ SZAKKÉPZÉS A szak képzéséért felelős szervezeti egység: Közgazdasági, Pénzügyi és Menedzsment Tanszék Kódszám Össz. érték Követelmény-modul Előkövetelmények

Részletesebben

2. A menedzsment és a környezetmenedzsment fogalma. Bevezetés a környezetmenedzsmentbe: feladatok a környezetvédelem terén, okok, indokok, érdekek.

2. A menedzsment és a környezetmenedzsment fogalma. Bevezetés a környezetmenedzsmentbe: feladatok a környezetvédelem terén, okok, indokok, érdekek. Budapesti Mőszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Gazdaság- és Társadalomtudományi Kar Gépészmérnöki BSc alapszak Kötelezı tantárgy TANTÁRGY ADATLAP és tantárgykövetelmények 2013/2014/1 Környezetvédelmi irányítási

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ a Vendéglátó és szálloda szakirányon részt vevı hallgatók részére a záróvizsga szakmai tárgyait átfogó komplex szóbeli témakörökrıl

TÁJÉKOZTATÓ a Vendéglátó és szálloda szakirányon részt vevı hallgatók részére a záróvizsga szakmai tárgyait átfogó komplex szóbeli témakörökrıl TÁJÉKOZTATÓ a Vendéglátó és szálloda szakirányon részt vevı hallgatók részére a záróvizsga szakmai tárgyait átfogó komplex szóbeli témakörökrıl A komplex szóbeli témakörökben az alábbi tantárgyak illetve

Részletesebben

A vásárlás katedrálisai - Értékesítési csatornák és döntések a kereskedelem. Dr. Piskóti István Marketing Intézet

A vásárlás katedrálisai - Értékesítési csatornák és döntések a kereskedelem. Dr. Piskóti István Marketing Intézet A vásárlás katedrálisai - Értékesítési csatornák és döntések a kereskedelem Dr. Piskóti István Marketing Intézet Disztribúciós mix A marketing (értékesítési, disztribúciós) csatorna kialakítására, működtetésére

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ a Vendéglátó és szálloda szakirány hallgatói részére a záróvizsga szakmai tárgyait átfogó komplex szóbeli témakörökről

TÁJÉKOZTATÓ a Vendéglátó és szálloda szakirány hallgatói részére a záróvizsga szakmai tárgyait átfogó komplex szóbeli témakörökről TÁJÉKOZTATÓ a Vendéglátó és szálloda szakirány hallgatói részére a záróvizsga szakmai tárgyait átfogó komplex szóbeli témakörökről A komplex szóbeli témakörökben az alábbi tantárgyak illetve ismeretkörök

Részletesebben

I. CRM elmélete és gyakorlata. II. Stratégiai elemek. III. Strukturális megoldások

I. CRM elmélete és gyakorlata. II. Stratégiai elemek. III. Strukturális megoldások Transzformáció -CRM Értékesítési stratégiák I. CRM elmélete és gyakorlata II. Stratégiai elemek III. Strukturális megoldások 1 Customer Relationship Management egy filozófia Értékesítés Ügyfél Marketing

Részletesebben

TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ. E-business alapjai. tanulmányokhoz

TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ. E-business alapjai. tanulmányokhoz IV. évfolyam Gazdálkodási és Menedzsment Szak, Vállalkozásszervező Szakirány BA TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ E-business alapjai tanulmányokhoz TÁVOKTATÁS 2015/2016 Tanév I. félév A KURZUS ALAPADATAI Tárgy megnevezése:

Részletesebben

Tartalomjegyzék HARMADIK RÉSZ ESETTANULMÁNYOK ÉS EMPIRIKUS FELMÉRÉSEK

Tartalomjegyzék HARMADIK RÉSZ ESETTANULMÁNYOK ÉS EMPIRIKUS FELMÉRÉSEK Tartalomjegyzék HARMADIK RÉSZ ESETTANULMÁNYOK ÉS EMPIRIKUS FELMÉRÉSEK (I) A pénzügyi integráció hozadékai a világgazdaságban: Empirikus tapasztalatok, 1970 2002.................................... 13 (1)

Részletesebben

A magyar és nemzetközi turizmus jelenlegi trendjei és hatásai a hazai idegenforgalmi szegmensben

A magyar és nemzetközi turizmus jelenlegi trendjei és hatásai a hazai idegenforgalmi szegmensben A magyar és nemzetközi turizmus jelenlegi trendjei és hatásai a hazai idegenforgalmi szegmensben Turizmus Akadémia, Sopron Glázer Tamás vezérigazgató-helyettes 2015. szeptember 9. Trendek és tendenciák

Részletesebben

2. hét. 3. hét. 4. hét. 5. hét. 6. hét. 7. hét. Regisztrációs hét

2. hét. 3. hét. 4. hét. 5. hét. 6. hét. 7. hét. Regisztrációs hét Budapesti Gazdasági Fıiskola Pénzügyi és Számviteli Kar Vállalkozás és Emberi Erıforrások Intézeti Tanszék Tantárgy megnevezése Tantárgyi program 2012/2013. I. félév Vállalkozástan II. Tantárgy kódja:

Részletesebben

SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM. Szóbeli vizsgatevékenység

SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM. Szóbeli vizsgatevékenység SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM Vizsgarészhez rendelt követelménymodul azonosítója, megnevezése: 2667-06/2 Egy vállalkozás új termékének bevezetéséhez kapcsolódó döntés elıkészítési és munkaszervezési

Részletesebben

A magyar élelmiszeripar prioritások és kihívások: az Élelmiszer az életért Magyar Nemzeti Technológiai Platform. 1 A Magyar Nemzeti Élelmiszertechnológiai Platform Célja ipar igényeinek Rendszeres párbeszéd

Részletesebben

Budapesti Mőszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Gazdaság- és Társadalomtudományi Kar Gépészmérnöki BSc alapszak Kötelezı tantárgy TANTÁRGY ADATLAP és tantárgykövetelmények 2014/2015/1 Környezetvédelmi irányítási

Részletesebben

Tantárgyi program. 3. Szakcsoport (szakirány) megnevezése: Gazdasági és Vidékfejlesztési Agrármérnök (BSc) szak, levelező tagozat

Tantárgyi program. 3. Szakcsoport (szakirány) megnevezése: Gazdasági és Vidékfejlesztési Agrármérnök (BSc) szak, levelező tagozat Tantárgyi program 1. A tantárgy neve, kódja: AV_GLD110-K3 Marketing 2. A neve, beosztása:, egyetemi tanár 3. Szakcsoport (szakirány) megnevezése: Gazdasági és Vidékfejlesztési Agrármérnök (BSc) szak, levelező

Részletesebben

AZ INTEGRÁLT KOMMUNIKÁCIÓ ELMÉLETI ÉS GYAKORLATI KÉRDÉSEI. Dr.Tasnádi József fıiskolai tanár

AZ INTEGRÁLT KOMMUNIKÁCIÓ ELMÉLETI ÉS GYAKORLATI KÉRDÉSEI. Dr.Tasnádi József fıiskolai tanár AZ INTEGRÁLT KOMMUNIKÁCIÓ ELMÉLETI ÉS GYAKORLATI KÉRDÉSEI Dr.Tasnádi József fıiskolai tanár Gábor Dénes Fıiskola www.gdf.hu e-mail: tasnadi@gdf.hu Magyar Tudomány Napja - 2008 1 Tartalom Bevezetés Fogalom

Részletesebben

Vállalkozás és Emberi Erőforrások Intézeti Tanszék Vállalkozásgazdálkodási menedzser TÉMA 1 Munkahelyi vezetés egy szervezetben 2 Vezetési stílusok

Vállalkozás és Emberi Erőforrások Intézeti Tanszék Vállalkozásgazdálkodási menedzser TÉMA 1 Munkahelyi vezetés egy szervezetben 2 Vezetési stílusok Vállalkozás és Emberi Erőforrások Intézeti Tanszék Vállalkozásgazdálkodási menedzser TÉMA 1 Munkahelyi vezetés egy szervezetben 2 Vezetési stílusok egy szervezetben 3 Korszerű gyakorlati vezetési rendszer

Részletesebben

SZAKDOLGOZAT TÉMAVÁLASZTÁS 2009. DECEMBER. Gazdálkodási és menedzsment szak / NAPPALI tagozat

SZAKDOLGOZAT TÉMAVÁLASZTÁS 2009. DECEMBER. Gazdálkodási és menedzsment szak / NAPPALI tagozat SZAKDOLGOZAT TÉMAVÁLASZTÁS 2009. DECEMBER Gazdálkodási és menedzsment szak / NAPPALI tagozat Ssz. Név: Téma: Konzulens: 1. Balázsi Dávid A Götz-G kft. marketing tevékenységének értékelése Égető Ildikó

Részletesebben

Tantárgyi program 2013/2014. tanév, 2. félév

Tantárgyi program 2013/2014. tanév, 2. félév Budapesti Gazdasági Főiskola Pénzügyi és Számviteli Kar Vállalkozás és Emberi Erőforrás Intézeti Tanszék Tantárgyi program 2013/2014. tanév, 2. félév Gazdaságinformatikus alapszak Nappali tagozat hallgatói

Részletesebben

MSC szakdolgozati témák 2015/2016. tanév I. félév

MSC szakdolgozati témák 2015/2016. tanév I. félév MSC szakdolgozati témák 2015/2016. tanév I. félév Dr. Bozsik Sándor Megyei jogú város gazdálkodásának bemutatása és komplex pénzügyi elemzése Adóellenőrzés egy gazdálkodási szerv esetében Nemzetközi adózási

Részletesebben

Az új OTK-OFK és a klaszterek Stratégiai vitaanyag

Az új OTK-OFK és a klaszterek Stratégiai vitaanyag Az új OTK-OFK és a klaszterek Stratégiai vitaanyag A dokumentumról Célok Piaci szereplők Társadalmi szereplők Közszféra Távlatos fejlesztési üzenetek a magyar társadalmi és gazdasági szereplők lehető legszélesebb

Részletesebben

Piac és tényezıi. Ár = az áru ellenértéke pénzben kifejezve..

Piac és tényezıi. Ár = az áru ellenértéke pénzben kifejezve.. Piac és tényezıi TÉMAKÖR TARTALMA - Piac és tényezıi - Piacok csoportosítása - Piaci verseny, versenyképesség - Nemzetgazdaság - Gazdasági élet szereplıi PIAC A piac a kereslet és a kínálat találkozási

Részletesebben

A logisztika kihívásai a 21. században

A logisztika kihívásai a 21. században A logisztika kihívásai a 21. században fókuszban a forradalmian új, innovatív technológiák megjelenése és alkalmazása a logisztikai megoldásokban Dr. Karmazin György, Ph.D. Szolnoki Főiskola, főiskolai

Részletesebben

Nonprofit szervezeti menedzsment területek

Nonprofit szervezeti menedzsment területek XX/a. Nonprofit szervezeti menedzsment területek a Társadalmi Megújulás Operatív Program Civil szervezeteknek szolgáltató, azokat fejlesztı szervezetek támogatása c. pályázati felhívásához Kódszám: TÁMOP-5.5.3/08/2

Részletesebben

55 345 01 0010 55 01 Európai Uniós üzleti

55 345 01 0010 55 01 Európai Uniós üzleti A 10/2007 (II. 27.) SzMM rendelettel módosított 1/2006 (II. 17.) OM rendelet Országos Képzési Jegyzékről és az Országos Képzési Jegyzékbe történő felvétel és törlés eljárási rendjéről alapján. Szakképesítés,

Részletesebben

SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM. Szóbeli vizsgatevékenység

SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM. Szóbeli vizsgatevékenység SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM Vizsgarészhez rendelt követelménymodul azonosítója, megnevezése: 0062-06/1 Szóbeli vizsgatevékenység Szóbeli vizsgatevékenység idıtartama: 30 perc A 20/2007. (V. 21.)

Részletesebben

Új szabvány a társadalmi felelősségvállalás fejlődéséért: ISO 26000 ÉMI-TÜV SÜD kerekasztal-beszélgetés

Új szabvány a társadalmi felelősségvállalás fejlődéséért: ISO 26000 ÉMI-TÜV SÜD kerekasztal-beszélgetés Új szabvány a társadalmi felelősségvállalás fejlődéséért: ISO 26000 ÉMI-TÜV SÜD kerekasztal-beszélgetés 2012.04.26. ÉMI-TÜV SÜD Kft. 1 7 May 2012 Az RTG Vállalati Felelősség Tanácsadó Kft. és az ISO 26000

Részletesebben

http://vigzoltan.hu http://vigzoltan.hu (Klasszikus) vállalkozás új lehetıségei E-Commerce (elektronikus kereskedelem) Új típusú vállalkozások világa

http://vigzoltan.hu http://vigzoltan.hu (Klasszikus) vállalkozás új lehetıségei E-Commerce (elektronikus kereskedelem) Új típusú vállalkozások világa 1 (Klasszikus) vállalkozás új lehetıségei E-Commerce (elektronikus kereskedelem) Új típusú vállalkozások világa 2 Profit maximalizálása Termék önköltség minimalizálás Maximális darabszám eladása / új vásárlók

Részletesebben

VÁLLALKOZÁS ÉS EMBERI ERŐFORRÁSOK INTÉZETI TANSZÉK SZAKDOLGOZATI TÉMAKÖRÖK november

VÁLLALKOZÁS ÉS EMBERI ERŐFORRÁSOK INTÉZETI TANSZÉK SZAKDOLGOZATI TÉMAKÖRÖK november VÁLLALKOZÁS ÉS EMBERI ERŐFORRÁSOK INTÉZETI TANSZÉK SZAKDOLGOZATI TÉMAKÖRÖK Emberi erőforrások: 2016. november 1. Toborzási és kiválasztási stratégiák, eljárások, módszerek elmélete és gyakorlata, a hatékonyság,

Részletesebben