Údolie Bodvy. regionálny. 2006/1-2 Nepredajné. regionális folyóirat. Lapunk 15. évfolyama elé. Z obsahu: A tartalomból:

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Údolie Bodvy. regionálny. 2006/1-2 Nepredajné. regionális folyóirat. Lapunk 15. évfolyama elé. Z obsahu: A tartalomból:"

Átírás

1 Údolie Bodvy ROČNÍK XV. 2006/1-2 Nepredajné regionálny časopis Bódvavölgye regionális folyóirat XV. ÉVFOLYAM Ročník 15 (28) - regionálny časopis založený r. 1905, obnovený r XV. (XXVIII). évfolyam - regionális folyóirat, alapítva 1905-ben, felújítva 1992-ben. Z obsahu: Zo života samosprávy na stranách 2, 9, 10,11, 13. Ako to videl kronikár 15. pokračovanie, strana 3, Zo života našich obcí strana 4, Čierna listina z prípadov Mestskej polície v Moldave strana 12, V krátkosti rôzne aktuálne informácie na stranách 14, 15, 16. A tartalomból: Önkormányzati híradó a 2, 8, 11.oldalakon Neupauer Gyula monográfiájának 15. folytatása a 3. oldalon, Községeink életéből a 5. oldalon, Feketelista A Szepsi Városi Rendőrség eseteiből az 12. oldalon, Röviden aktuális információk a 14, 15, 16. oldalon. 15. ročník časopisu Údolie Bodvy Koncom roka 1992 sme začali s obnovou regionálneho časopisu Údolie Bodvy. Názov sme si zvolili na základe starého vzoru, pod a časopisu, ktorý vychádzal začiatkom 20. storočia v Turni nad Bodvou. Začínali sme s nádejou, že sa stretneme so záujmom a s ochotou prispievate ov. Za teraz už skoro 15 rokov sa to aj stalo. Dnes nám prichodí po akova sa najvernejším prispievate om časopisu, z ktorých si spomenieme aspoň niektorých. Je to István Mikó a Ružena Farkašová z ne alekej obce Háj, Ing. Gabriel Köteles, Eva Szombathyová, Ladislav Szilágyi, Béla Remák, Mgr. Mihályi Molnár László. Ďalej aj tí, ktorí nám svojimi príspevkami, básničkami, či fotografiami pomáhali v začiatkoch Szabolcs Köteles, Eva Beňová a alší. Niektorí naši spolupracovníci síce už nám nenapíšu nové príspevky (PhMr. Gustáv Stibrányi, či Ján Matesz), ale ani na nich nezabúdame. V začiatkoch časopis vychádzal ako dvojtýždenník a predával sa za symbolickú cenu 3,50 Sk. Neskôr vychádzal mesačne a stalo sa, že vyšlo za rok aj menej čísiel, ale zato sa dostáva k čitate om bezplatne. Teraz, na úvod 15. ročníka Údolia Bodvy akujeme aj našim verným čitate om a prajeme im do roku 2006 dobré zdravie a ve a š astia. Súčasne dúfame, že sa medzi nimi nájdu aj noví, a mladí, alebo aj starší spolupracovníci, ktorí spestria náš časopis. - redakcia - Lapunk 15. évfolyama elé Az első szám 1992-ből Az 1992-es év végén nagy várakozással láttunk neki egy Szepsiben feladatnak. Újraindítani egy regionális folyóiratot. A Bódvavölgye azóta sok mindent megélt. Volt, az elején, hogy nagyobb stábbal rendelkeztünk, nagyobb volt a lelkesedés, az önzetlen segítség. Akkor jó ideig kéthetente jelent meg a lap. Később havonta, s azóta volt év, hogy még ritkábban is. Változott a munkatársak köre, és változott az is, hogy, ellentétben a kezdetekkel, mára ingyen juthatnak hozzá olvasóink a Bódvavölgyéhez. Szerkesztőségünk reméli, hogy az olvasók is úgy látják, az első számok óta javult lapunk esztétikai kivitelezése is. A tartalomról pedig csak annyit jegyezhetünk meg, hogy azt olvashatják az érdeklődők, ami eljut hozzánk Szepsiből, illetve a környékről. Az évek során feltűnt néhány igazán önzetlen és lelkes munkatárs is. Ezúton is szeretnénk kifejezni a köszönetünket Mikó Istvánnak Ájból, Köteles Gábor mérnöknek Szepsiből, az ugyancsak áji Farkas Rózsának, Szombathy Évának és Szilágyi Lászlónak Szepsiből, Mgr. Mihályi Molnár Lászlónak, Eva Beňovának, Remák Bélának, Köteles Szabolcsnak, és a sort folytathatnánk azokkal, akik a majd 15 év alatt írásaikkal, verseikkel, fényképeikkel segítették munkánkat. Nem feledkezhetünk meg azokról sem, akik már új írásaikkal nem gazdagíthatják a Bódvavölgyét (Gondolunk itt, pl. id. Stibrányi Gusztávra, aki egyike volt a legszorgalmasabb szerzőinknek, vagy néhai Matesz Jánosra). Most a 15. évfolyam kezdetén szeretnénk hinni, hogy akadnak majd újabb lelkes munkatársaink is, aki színesebbé teszik majd a Bódvavölgyét. Nem utolsó sorban köszönet illeti kitartó olvasóinkat is, akiknek ezúton kívánunk jó egészséget és boldog új esztendőt. Mivel is zárhatnánk ezeket a sorokat? A minap az egyik kulturális lapban olvastam egy régi háromszéki újévi köszöntőt: Itt az új év. Új jót hozzon! Régi jónktól meg ne fosszon! Hogyha új jót nem is hozhat, Vigye el a régi rosszat! - A szerkesztőség -

2 ÚDOLIE BODVY - BÓDVAVÖLGYE 1-2 / 2006 V dňoch 27. a 28. septembra sa primátor Moldavy v Spišskej Belej zúčastnil prvej časti seminára o nových zákonoch v oblasti ochrany životného prostredia v práci samospráv. Seminár organizoval ZMOS a jeho druhá čas bude v Moldave v januári. Zúčastnili sa na ňom zástupcovia viacerých samospráv prešovského a košického kraja. Dňa 30. septembra sa primátor vo Ve kých Trakanoch zúčastnil zasadnutia zmiešanej slovensko-ma arskej medzivládnej komisie pre cezhraničnú spoluprácu. Komisia sa zaoberala hlavne plánmi výstavby prihraničnej infraštruktúry pre obdobie po vstupe našich oboch štátov do schengenskej zóny. Komisia má právomoc prijíma odporúčania pre vlády oboch štátov. V našej oblasti sa to týka hlavne výstavby ciest, ktoré niekedy slúžili v katastroch obcí Rešice, Buzica, Janík, Zo života samosprávy Önkormányzati híradó Z činnosti primátora mesta a MsÚ v období od Perín, Byšta a susednými obcami na terajšom území Ma arska a ktoré by po rekonštrukcii mohli slúži aj hospodárskemu rozvoju mikroregiónov. Taktiež sa jedná o výstavbu cyklotrás vedúcich cez hranicu. V ten istý deň poobede spolu s p. prednostkou a viacerými poslancami odcestovali do Tišnova na mestské slávnosti nášho partnerského mesta. Dňa 3. októbra sa primátor, ako pozorovate menovaný ministrom výstavby a reg. rozvoja zúčastnil zasadnutia monitorovacieho a hodnotiaceho výboru Interreg III. A v Košiciach. Na tomto zasadnutí výbor schválil dva podané projekty. Jeden projekt má názov Zekeres I. a má za cie rekonštrukciu historického jadra mesta. Projekt má hodnotu cca fi a momentálne sa k nemu pripravuje zmluva medzi mestom a Implementačnou agentúrou. A polgármester beszámolójából Projekt sa bude realizova od jari roku Druhý projekt je o širokej inštitucionálnej spolupráci partnerských miest Moldavy a Encsu. Taktiež je vo fáze prípravy zmluvy a má hodnotu cca fi. Nosite om projektu je Mestské kultúrne stredisko. Dňa sa zástupca primátora, spolu s Ing. Miškovičom a dodávate mi zúčastnili kontrolného dňa výstavby bytov s nízkym štandardom na Budulovskej ulici. Zúčastnení sa dohodli, že odteraz až do dokončenia stavby, každý utorok bude realizované kontrolné stretnutie. V ten istý deň zástupca primátora jednal s majite mi firmy RYBA o možnostiach realizovania prevádzky v Moldave nad Bodvou. (pokračovanie na strane 9) Szepsi polgármestere szeptember végén részt vett az új környezetvédelmi törvényeket előkészítő tanácskozáson. A tanácskozás második részére 2006 januárjában Szepsiben kerül majd sor. Ugyancsak szeptember végén ülésezett a szlovák-magyar vegyes bizottság Nagytárkányban, melyen a határmenti infrastruktúra fejlesztése volt a témája. Vidékünket ez új utak építésének formájában érinti. Ezek valójában azoknak az utaknak a felújítását képeznék, melyek Buzitáról, Restéről, Jánokról, Perényből a magyarországi községek felé vezettek. Ugyancsak téma volt a határon átnyúló kerékpárutak építésének terve. Szeptember 30-án a polgármester, a Városi Hivatal vezetőjével, valamint több városi képviselővel együtt a csehországi Tišnov, partnervárosba utazott, az ottani városi napokra. Október 3-án a polgármester az építésügyi és régiófejlesztési miniszter megbízásából részt vett Kassán 2 az Interreg III. döntőbizottságának ülésén. Ezen két szepsi projekt is sikeres volt. az egyik, a Zekeres I. városunk történelmi belvárosát hivatott helyreállítani, ennek értéke cca. 500 ezer euró. A másik Szepsi és Encs városainak együttműködési terve, amelyre cca. 184 ezer eurót hagyott jóvá a bizottság. Másnap a polgármester helyettese Miskovič mérnökkel együtt részt vett a Bodollói úton épülő szükséglakások ellenőrző napján. Szepsi polgármester tárgyal a RYBA céggel egy a cégnek Szepsiben létesítendő fiókjáról. Október elején a polgármester részt vett az MKP-nak más pártokkal folytatott tárgyalásain. Ezeken a megyei önkormányzati választásokra kerestek szövetségeseket. Közben a megye jóváhagyta a Szepsi Mezőgazdasági Középiskola Vállalkozói Középiskolává való transzformálását, melyet szeptember eleji érvénnyel a minisztérium is jóváhagyott. Október 10-én Szepsiben jártak a VSE áramszolgáltató cég emberei, aki közölték a város vezetőivel, hogy felszámolják a szepsi irodájukat. Az ügyintézés ezentúl a as ingyenes telefonszámon lesz lehetséges. Az ígéret szerint magyarnyelvű közvetítők is rendelkezésre állnak majd. Még azon a napon este a Kassai Állami Színházban ünnepi megyei önkormányzati ülésen vett részt a polgármester, ahol átadták a megyei önkormányzat díjait is. Szepsiből az Asszonykórus 25 éves tevékenységét díjazták. Október 12-én a polgármester helyettese a képviselő testületi építésügyi bizottságának tagjával Bocskorás úrral együtt tárgyal Hrabovsky mérnökkel, a Szlovák Vízgazdasági cég tervezőjével a Bódva folyón szükséges változtatásokról. (Folytatás a 8. oldalon)

3 2006 / 1-2 ÚDOLIE BODVY - BÓDVAVÖLGYE Košický hlavný kapitán v roku 1624 oznámil, že z dôvodu požiaru hradu Ónód musí každých 4 domov vystavi jedného plne vyzbrojeného pešiaka do 15. júla. Za nesplnenie príkazu hrozil prísny trest. 15. decembra 1624 bolo vyhlásené nariadenie panovníka, pod a ktorého sa slúžni splnomocňujú, aby zariadili úpravu všetkých mostov, jazier, resp. odstránenie močarísk a ve kých kaluží. Obce, ktoré neboli ochotné práce vykona, mali sa potresta pokutou vo výške 100 forintov. V roku 1628 bolo zverejnené nariedenia zemepána Moldavy, vtedy Pála Nádasfyho (Nádasdy?). V roku 1628 vyšlo nariadenie, že župa v Gönci bude zasada v piatok a v sobotu do hod. 15. decembra 1628 sa župa v obci Gönc uzniesla, že na stavbu tokajského hradu musí každý dom, vrátane krá ovských majetkov dopravi 4 drevené trámy. Ten, kto lesy nevlastnil, musel trámy kúpi. 19. januára 1629 doručili nariadenie panovníka o potrestaní zbojníkov. MEGJEGYZÉS: Neupauer Gyula monográfiája régies stílusban íródott, ezen csak részben változtattunk, igazítva a nagyobb helyesírási különbségeken. Nem javítottuk az adatokban előforduló hibákat sem, viszont itt-ott igyekszünk megjegyzésekkel magyarázni az eredeti szöveget. A monográfia eredeti felosztása a következő: a) Az országban (Magyarországon) lejátszódott események taglalása, b) A vármegyében történtek leírása, c) A Szepsiről fennmaradt adatok és ismeretek. Ezek közül mi a Bódvavölgyében csupán a Szepsit érintő részeket közöljük, kivételt téve néhány környákbeli eseménnyel. A szerkesztőség 1624-ben a kassai főtábornok Ónód várának leégését hírül adja, minél fogva odaadandó közmunka erőnek: Minden négy kapu után 1 1 gyalogos napszámosnak kirendelését jövő hó jul. 15-re egy egész hétre megjelenését a legkeményebb büntetés terhe alatt elrendeli dec. 15-i gyűlés közli őfelsége rendeletét, hogy a szolgabírák felhatalmaztattak minden hidat, pocsolyát, mocsaras helyet igazíttassanak ki, az ellenszegülő helységek 100 forinttal bírságoltassanak meg ban Nádasfy (Nádasdy?) Pál Z histórie Helytörténelem Ako to videl kronikár 15. čas 19. decembra 1631 župa nariadila, aby v dôsledku tureckej hrozby vystavil každý dom jedného dobre vyzbrojeného pešiaka. 26. decembra nariadili, aby sa spomínaní pešiaci zhromaždili v obci Perín a potom prešli do obce Szendrő. 14. mája 1632 župa preposlala Moldave dekrét cisára Ferdinanda II. z 5. mája 1629, v ktorom ude uje mestu rôzne výsady. Rok 1632 priniesol pre občanov mesta ve ké útrapy. Nevo níci v okolitých utláčaný svojimi pánmi sa začali vzdorova (hlavne v Turnianskej župe). 16. decembra 1632 sa župné zhromaždenie v Drienovciach rozhodlo zakroči proti nim. Generál Mikuláš Forgách (čítaj forgáč), ktorý mal svoj tábor s vojskom v Moldave, zvolal po ný štáb do Drienovca na 18. decembra. Tam pridelili k nemu vicišpán, 4 slúžnych a ako hovorcov š achty 7 osôb. Povstalá š achta z niektorých žúp sa pod Forgáchovým velením zišla v Moldave a následne 20. decembra opä v Drienovciach, ktoré vtedy uvádzajú ako mesto. Tam si za vodcu, kapitána vojsk, zvolili Sándora (Alexandra) Sennyeyho (čítaj Neupauer Gyula monográfiája 15. rész grófnak, mint Szepsi földesurának március 5-én kelt szabályrendelete jelenik meg év Judica vasárnap utáni hétfőn Göncön rendelet a törvénykezési napok tárgyában, hogy ezután pénteken és szombaton déli 12 óráig fognak a törvényszéki ülések tartani dec. 15-én Göncön hozott határozat alapján a Tokaj vár építésére a következőt rendelik el: még őfensége jószágait sem véve ki, minden kapu szállíttasson 4 gerendát, vagy 8 darab ember nagyságú arasznyi vastagságú fát a legközelebbi pünkösd napjára Tokajba. Mely fákat a saját erdővel nem bírók vegyék meg jan. 19-én Göncről: rendelet őfelségétől az útonállók megbüntetése tárgyában dec. 19-i gyűlés elrendeli, hogy a török foglalások miatt, hogy ennek eleje vétessék, kapuszám szerint 1 1 jól fegyverzett gyalog állítassék ki. Ugyanez év dec. 26-án elrendelik, hogy ezen gyalogosok Perén (Perény) községben gyüle- kezzenek, honnét haladék- talanul Zendrőb (Szendrő) vezényeltessenek máj. 14-én Göncön tartott gyűlés megküldi Szepsi szabadalom levelét, melyet II. Ferdinánd május 5-én állított ki. šeňňei) a za vodcu pešiakov š achtica Györgya (Juraja) Kozárdyho a Györgya Karaczy Nagya (čítaj karci na ). 22. decembra sa jazda a pešiaci pod Sennyeyho velením presunuli k obci Szikszó (čítaj siksó, na území dnešného Ma arska). V roku 1634 sa Turci opä aktivizovali a preto od rôznych kapitánom rad-radom prichádzali varovania. Od župy to zase boli mimoriadne archy, dane za účelom zabezpečenia vojenského aženia. V roku 1635 sa v Moldave nad Bodvou zrušilo pred nieko kými rokmi zriadené tridsiatkové miesto. V tom čase bol reformovaným duchovným v Moldave od roku 1625 Imre (Imrich) Kovásznai (čítaj kovásnai), superintendant abovský a turniansky, ktorý sa snažil o tom, aby zákony o náboženskej slobode vyhlásené v roku 1622 boli dodržané. Vzorne sa staral o majetok cirkvi, a odrážal pokusy o jeho odobratie. Zemepánom Moldavy bol v roku 1628 gróf Pál (Pavol) Nádasdi (čítaj nádašdy). (pokračovanie v nasledujúcom čísle) (preklad redakcia) Az esztendő nagy megpróbáltatásokat hozott városkánkra, amennyiben az agyonsanyargatott pórnép a szomszédságunkban erősen kezd lázongani (Torna megyében), melynek elfojtására elrendeltetett a nemesi felkelés dec. 16-án Somogy (Somodi) mezővárosában tábori közgyűlés tartatik a megye zászlója alatt. (folytatás a 7. oldalon) Ref. kostol v Moldave (Foto archív) 3

4 ÚDOLIE BODVY - BÓDVAVÖLGYE 1-2 / 2006 Zo života našich obcí Községeink életéből Betlehemci v Budapešti Od 16. do 18. decembra 2005 sa v Budapešti konalo 15. medzinárodné stretnutie Betlehemcov. Z údolia Bodvy nás tam zastupovali, okrem skupiny z obce Janík, ktorá je už od roku 1993 stálou účastníčkou podujatia, aj skupiny z Turnianskej Novej Vsi, z Hos oviec a z Hrhova. V programovej brožúrke, ktorú vydali organizátori podujatia bol publikovaný aj nasledujúci článok. Čo pre nás znamená toto medzinárodné podujatie?...kto má peknú pieseň v duši, Ten vníma aj krásu spevu druhých... Mihály Babits V našej dedine patrí zvyk Betlehemu medzi milé tradície. Nikomu to nemôže by nudné. Ke hru betlehemcov vidíme, hoc aj stý ráz, aj vtedy nás očaruje. Čas sa zastaví, krásno zavíta do duší. Vystúpenia na medzinárodnom festivale v Budapešti boli pre nás určitým motorom našej činnosti od roku V prvej polovici roka sme sa rozprávali o našich dojmoch zo stretnutia. Od septembra sme sa potom začali pripravova na nové vystúpenia, čakali sme, kedy príde pozvánka... Tieto stretnutia sa pre nás stali medzníkom vývoja a rastu. Mali vplyv aj na charakter našej obce. Ve iba málokto má v daných podmienkach dediny možnos vystupova pred širokým obecenstvom, a to ešte v zahraničí! Najväčším prínosom však bolo duševné naplnenie sa, získavanie životných skúseností. Vidie slzy v očiach obecenstva, to nie je hocijaký zážitok! To, že sme takto vystúpili v parlamente, v Etnografickom múzeu, či na hrade, a za prítomnosti televíznych kamier, to naozaj nie je všedný zážitok! Mne, ako organizátorovi ve mi záleží na týchto pozvaniach, ktoré dodávajú našej obci váženos. Formujú aj účinkujúcich a prostredníctvom nich aj celé rodiny. Neviem, ako prežívajú tieto vystúpenia iné skupiny, mi sme však prostredníctvom nich pomohli nie jednému z mladých udí nájs si svoje miesto v spoločnosti a formova svoju osobnos. Jeden z našich členov skupiny, maturant, si zvolil za tému svojej maturitnej písomky Miesto menšinovej kultúry v Európskej únii. Ke som čítala jeho prácu, oči sa mi naplnili slzami. Opísal, že si v Budapešti uvedomil, aké je to stretnú ostatných príslušníkov svojho národa z iných krajín, že videl aj krajší betlehem, ale že si je už vedomý, že aj ten náš je cenný. Mohol sa rozpráva s mladými u mi z iných krajín, rozšíril si svoj obzor... Na prvých stretnutiach nás reprezentovali muži stredného veku. Neskôr sa dala do kopy skupina mladých chlapcov s dobrým hlasom. Tretia generácia, to bola skupina stredoškolákov. Aj oni dobre zvládli svoju úlohu. V Janíku nájdete živý Betlehem. Z roka na rok sa tradícia vsala do duší. Koledníci chodia od domu k domu, a tento zvyk neoželeli ani v rokoch socializmu. V 80-tych rokoch minulého storočia síce 2 3 roky vypadli, ale od roku 1987 sa tradícia obnovila a zosilnela. Kto každý je za tou vytrvalou prácou a úsilím? László Tobák z roka na rok organizuje skupinu chlapcov, vedie ich prísne ale s trpezlivos ou. Ale k dobrému výsledku musia priloži svoje ruky aj šikovné ženy, ktoré sa starajú o kostýmy, dbajú o poradie farieb na oblečeniach. O to sa najviac pričiní manželka Laci báčiho Mariška néni. Zorganizovali sme aj vlastné stretnutie betlehemcov. Po zamatovej revolúcii, kedy sa uvolnil prísny doh ad nad kultúrou, viaceré dediny znovu objavili svoju udovú tradíciu a svoje svojrázne hodnoty. Začali sa organizova dni obcí, folklórne stretnutia. Aj u nás v údolí Bodvy sa zaktivizoval CSEMADOK, kultúrny zväz, ktorý podal pomocnú ruku. My sme si zase uvedomili, že v uchovávaní tradícií vianočných kolied musíme ís vzorom. Rozhodli sme sa, a dali sme sa do práce, do organizovania. Skromne a v malom, ale začali. Najprv sme boli iba účastníkmi stretnutí v Budapešti, kde bolo až rodinné prostredie. Zsolt Szász majstrovsky viedol tieto stretnutia. Pýtal sa a súčasne nás učil... Bolo z čoho získava vedomosti. Prvé dva roky sa stretnutia konali pod holým nebom, v krásnom zimnom prostredí. Ako keby sme sa ocitli v rozprávke. Tretie stretnutie sme už zorganizovali v kultúrnom dome. Prvý rok sme z Ma arska privítali dve skupiny. Z blízkej obce Hídvégaradó prišli deti, z partnerskej obce Homrogd zmiešaný spevokol s vianočnými pesničkami. Druhý rok sa u nás predstavili kolednícibetlehemci z obce Füzér, ktorí vystúpili v oboch rečiach, po slovensky, aj po ma arsky. Na tretí rok k nám zavítali so svojimi rodičmi nadšené a šikovné deti z obce Krasznokvajda, spolu so svojim starostom. Trošku alej k nám to mali naši hostia z obce Bodroghalom. Svojim hlasom patrili medzi najlepšie skupiny aj na budapeštianskom stretnutí... V hĺbke duše sa niekedy aj hanbím, že to naše stretnutie organizujeme v tak malej obci (530 obyvate ov), v nie najlepších podmienkach pre medzinárodné podujatie. Súčasne si však uvedomujem, že to všetko je výsledkom ve kého nadšenia a oddanosti organizátorov, starostu aj celej samosprávy. A čo by sme chceli ešte dosiahnu? To, aby u nás v Janíku vystúpilo ve a kvalitných skupín, aby sa niektorí dostali so svojim programom aj do okolitých obcí, a aby sa z nich tešilo čím viac udí. I. Bankóová, pôvodne osvetárka, amatérka, neskôr podnikate ka, ktorá aj na alej myslí na kultúru (preklad redakcia) P. s.: 4. decembra 2005 sa v Janíku konalo 4. stretnutie koledníkov. Žia, z Rumunska sa k nám pozvaní hostia nemohli dostavi, ale vystúpili iní koledníci z Hrhova, Turnianskej Novej Vsi, z Hos oviec a z Rešice, stará skupina z Janíka, skupina Slnečné lúče, s vianočnou pesničkou vystúpila aj 80 ročná pani Molnárová, bol tu udový hudobník A. Bodonyi a prítomná bola aj televízia. 4

5 2006 / 1-2 ÚDOLIE BODVY - BÓDVAVÖLGYE XV. Nemzetközi Betlehemes találkozó Budapest December án rendezték meg sokadszor ezt a találkozót, ahol részt vettek betlehemes csoportjaink Tornaújfaluból, Vendégiből, Görgőről. A jánokiak már 1993-tól rendszeres szereplői e találkozónak. Az alábbiakban idézzük azt az írást, mely a XV. találkozó műsorfüzetében jelent meg. Mit jelentett nekünk a budapesti találkozó? Mottó:... akinek szép lelkében az ének Az hallja a mások énekét is szépnek... (Babits Mihály) A mi falunkban, Jánokon, a betlehemezés kedves szokás. Erre nem lehet ráunni, nem lehet nem érdekes. Százszor hallja, látja az ember, de mindig elragadja a nézőt a misztérium" hatalma. Megáll az idő, és csak a betlehemezés szépségét, varázsát érezzük. Mégis, a mi, jánoki betlehemeseink számára a budapesti fellépések jelentették a motort" 1993 óta. Az év első felében a találkozóról meséltünk, emlegettük. Szeptembertől már elkezdünk lélekben készülni, október elejétől már próbáltunk, hogy megfeleljünk a követelményeknek. Vártuk, mikor jön a meghívó... Ezek a találkozók nálunk mérföldkövet jelentettek. Meghatározták a falunk arculatát. Kevés szereplőnek van lehetősége az otthoni körülmények közepett gyakran kimozdulni, kirándulni, és még külföldre! De ami a legfontosabb: a lelki táplálék", az élettapasztalat. Elsősorban a játszók számára. Egy életen át magukkal hordják majd azt az örömet, lelki felemelkedést, amikor megtapasztalták a tetszéstől könnyes szemeket, a templomi fellépéskor az idősek háláját, hogy újból átélhették a Betlehem fényét". És hogy felléptünk a Parlamentben, a Néprajzi Múzeumban, a várban, és fellépésünket közvetítette a magyar televízió! Mint szervezőnek, nekem fontos volt a tudat, hogy a meghívások mennyit adtak a falunknak. Formálta a szereplőket. S hazatérvén, a család is magába szívta az élményeket. Tudatosította a falu vezetősége is, hogy fontos jelenségről van szó, melyet támogatni kell. Nem tudom, más csoportok hogyan élték meg ezeket a találkozókat. Mi sok fiatalnak segítettük a minőségi emberré válást, erősítettük az identitástudatot. Az egyik érettségiző betlehemes fiúnk" írásbeli tételének címe: Kisebbségi kultúránk helye az Európai Unióban "- volt. (Mikor olvastam sorait, könnybe lábadt a szemem.) Leírta, hogy Budapesten, a találkozón döbbent rá, hogy milyen erővel hatott rá az, hogy több ország magyarjai találkoztak, hogy látott szebb betlehemet, de ugyanakkor, a mienk is milyen értékes." Értékelte, hogy találkozhatott, beszélgethetett más országok fiataljaival. Szélesedett a látóköre, tudatosult benne, hogy értéket képvisel, hordoz, közvetít... Az első években középkorú férfiak adták elő a betlehemet Budapesten. Később tudatosan összeállt egy csapat, katonaság előtt álló fiúkból. Nagyon szép szál fiúk voltak megáldva jó hanggal. A harmadik csapat, mely váltotta őket pár év után, fiatalabbak, középiskolások. Ők is megállják a helyüket. Jánokon kicsikben, nagyokban benne él a betlehem, beleivódik a lelkünkbe. Évről évre, házról házra járják a fiúk a betlehemet, még a szocializmus idején se maradt el. A 80-as évek elején 2-3 év kiesett, de 1987-től újból zeng a betlehemi ének. Ki áll e hosszú rendszeres munka mögött? Tobák László barátunk, aki évről évre önzetlenül összefogja a fiúkat, oktatja őket, türelemmel, szigorral. Ám a csapatokhoz kell az ügyes asszonyi kéz is, mely feldíszíti, felöltözteti a fiúkat. Az a sok színes szalag! Nem mindegy milyen a sorrend, mindegyik színnek megvan a maga helye. Ezt a munkát Laci bácsi kedves felesége, Tobák Mariska tudja a legjobban. És megszerveztük a saját betlehemes találkozónkat. A bársonyos forradalom után, ahogy megszűnt a kultúra, művelődés föntről irányítása, sok falu ráébredt, hogy azért van igény kulturális összejövetelekre. Elindult a falunapok, népművészeti találkozók szervezése. Szűkebb hazánkban, a Bódva völgyében (Cserehát) nagyon aktív életet él a CSEMADOK kulturális szövetség, felkarol minden kezdeményezést. Felmértük, hogy mi jánokiak vagyunk hivatottak kezdeményezni a betlehemezés területén. Döntöttek a jánokiak, belevágtunk a szervezésbe. Szerényen, kicsiben. Eddig csak résztvevők voltunk, de amit Budapesten tapasztaltunk, emberileg, az jó példa volt a számunkra... Nagyon hangulatos, családi volt a légkör, volt odafigyelés... S az, hogy a fellépő csoportok szólhattak magukról, ahogy Szász Zsolt kérdéseivel vezette a műsor fonalát: egyszerre beszéltetett és tanított... Ilyen háttérből tudtunk meríteni. Kicsiben kezdtük, lassan nyitunk, mindig többet. Próbálgatjuk magunkat is. Első két éven szabadtéri színpadon volt a találkozó, mesés téli környezetben. A volt iskola U alakú udvarában, szépen feldíszített, karácsonyi hangulatú közegben. Mintha egy mézeskalács-házikós világba csöppentek volna, a szereplők és a közönség! A harmadik találkozót a nagy hideg miatt már bent, a kultúrházban tartottuk. Talán kevésbé volt hangulatos a környezet, de így családiasabb volt, közelebb voltunk egymáshoz. Első éven Magyarországról lépett fel két csoport. Hidvégardói gyermek betlehemesek, valamint testvérfalunkból, Homrogdról szerepelt vegyes, éneklő csoport, karácsonyi dalokkal. Második éven Magyarországról a füzéri betlehemesek mutattak be szlovák és magyar betlehemet. Harmadik éven egy lelkes gyermekcsapat jelentkezett. Krasznokvajdáról jöttek szülőkkel, polgármesterrel együtt. Örültünk nekik, aranyosak voltak. Összefogott az egész kis falu. Kissé távolabbról, Bodroghalom fogadta el meghívásunkat. Érces hangjukkal a budapesti találkozón is a legjobbak közé tartoznának! Mindig egy lépéssel többet... Lelkem mélyén, talán szégyellem is, hogy ilyen kis faluban (530 lakos), kezdetleges körülmények közepett szervezzük nemzetközi találkozónkat. Szinte térdünkön csináljuk." Biztatom magam, hogy a szívünk nagy, szeretetünk szintén. A szervezésbe besegít a polgármester a képviselő testület, az éneklő csoport, mindenki, akit csak megszólítunk. S hova szeretnénk fejlődni? Célunk elérni, hogy sok jó csoport fellépjen Jánokon, és ugyanakkor eljuttatni egy-egy fellépő csoportot a szomszédos falvakba is, hogy minél többen láthassák a betlehemet. Este pedig legyenek együtt a szereplők, érezzék jól magukat, beszélgessenek, énekeljenek. Jó szeretni és megbecsülni egymást! Bankó Ibolyaelőször CSEMADOK-os amatőr népművelő,majd magánvállalkozó, aki továbbra is szereti a kultúrát. U. i.: december 4-én volt a negyedik Betlehemes találkozó Jánokon. Sajnos Romániából Túrterebesről nem tudtak eljönni, de felléptek hazai betlehemesek Görgőről, Újfaluból, Vendégiből és Restéről, valamint a jánoki öregfiúk. A Napsugár, éneklő csoport bemutatta a Szentcsalád járást. Fellépett egy szép karácsonyi dallal a 80 éves Molnár Szerén néni is. Bodonyi András népzenész muzsikájára jól sikerült a közös szórakozás is. A televízió magyar adása ízelítőt is adott a műsorból. Bankó Ibolya, Szepsi 5

6 ÚDOLIE BODVY - BÓDVAVÖLGYE 1-2 / 2006 Silvestrovské spomienky My, príslušníci staršej generácie sme náchylní k tomu, aby sme si koncom roka, na Silvestra, trocha pospomínali. Pamätáme sa na veselé aj veselšie Silvestre, ale aj na tie smutnejšie, kedy sme sa skrývali pred vojnou v pivniciach. Možno práve preto nám dnešné ohňostroje nič dobré nepripomínajú. Ka uše a delá prinášali smr, svietiace rakety iba osvet ovali cie pre bombardérov. Uplynulo však už vyše 60 rokov, a všetko to je už naš astie iba spomienkou. Dúfam, že nieko kí si ešte pospomíname aj na tento práve uplynulý rok Pre nás, absolventom Košickej priemyselnej školy s vyučovacím jazykom ma arským, ktorí sme maturovali pred 50 rokmi, to budú aj spomienky na naše stretnutie. Zišli sa dve triedy. 35 bývalých maturantov z celého Slovenska od Štúrova po Krá ovský Chlmec. Okrem gymnázia vo Fi akove to bola práve táto košická škola, kde sa pred 50 rokmi maturovalo po ma arsky. Školu sme začali v roku 1951 ešte ako ma arská trieda slovenskej Vyššej priemyselnej školy J. V. Stalina. V roku 1952 vznikla samostatná škola s vyučovacím jazykom ma arským, v budove, kde pôsobí dodnes. Niektorí naši učitelia učili na oboch školách. V našej, elektrotechnickej triede končilo 29 žiakov. Na stretnutie nás prišlo 15. A aj ke sa pravidelne každých 5 rokov stretávame, tentoraz to bolo slávnostnejšie. Ako vždy, aj teraz sme si pospomínali na staré časy, na veselé príhody žiakov a aj učite ov, z ktorých žia, už nikto nie je medzi živými. "Stará trieda" Po stretnutí v triede sme pokračovali v oslavách spolu s druhou triedou v priestoroch knižnice, kde nám riadite L. Pulen odovzdal zlaté diplomy. Naša škola v roku 2000 oslavovala 50. výročie vzniku. Za tento čas tu maturovalo šes a pol tisíc žiakov. Z okresu Košice-okolie to bolo nieko ko stoviek študentov. Aj z takej malej obce, z ktorej pochádzam aj ja, z Turnianskej Novej Vsi tu končilo 25 žiakov. Jeden z nich, István Bartók, v súčasnosti inžinier-programátor, bol najlepším žiakov školy. V roku 1994 získal cenu Józsefa Veresa. Titul inžiniera z týchto žiakov získali na rôznych vysokých školách piati. Dia kovou formou zmaturovali alší piati obyvatelia obce. Dnes, pri spomínaní si kladiem otázku, ko kým nám, z našej triedy umožní osud, aby sme o desa rokov mohli prevzia diamantové diplomy školy? L. Szilágyi (preklad redakcia) Szilveszteri visszapillantások Az év végén, Szilveszterkor, mi, korábban születettek, már többnyire hajlamosak vagyunk a nosztalgiázásra. Gondolatban számba vesszük az elmúlt évet, de az évtizedekkel előtti Szilvesztereket is. Voltak víg, vidám évek és vidám Szilveszterek. De ugyanakkor, volt olyan Szilveszter is, amikor mint sok környákbeli gyerek, a házunk alatti óvóhelynek kinevezett krumplis pincében remegve hallgattuk az ágyúk lövedékeinek becsapódásait, vagy a sztálinorgona monoton búgását. Tudtuk, nyomukban a halál kaszál. Akkor a mostanában fellövöldözött színes rakéták helyett, ami most már majd minden nagyobb településen divat Szilveszterkor a sztálingyertyák világították meg a közeli arcvonal lövészárkait vagy a nagyobb, bombázásra kiszemelt város utcáit, vasútállomását vagy gyárait. Ma ezek már csak emlékek a 70 éven felülieknek. Több min hatvan év telt el azóta. De talán még a most elmúlt 2005-ös évre is fogunk még néhányan emlékezni pár évig. Ez pedig az, hogy ötven esztendővel ezelőtt az akkori Kassai 6 Magyar Tannyelvű Ipariskolában két osztály érettségizett. Gépészeti és elektrotechnikai szakon. ez a két osztály a múlt nyáron együtt ünnepelte az érettségik félszázados évfordulóját. Most már csak harmincöten jöttünk össze Szlovákia egész területéről: Párkánytól Királyhelmecig. A füleki gimnáziumon kívül, talán a kassai ipari volt az egyike a magyar középiskoláknak, ahol 1955-ben magyar nyelven érettségiztünk ben még az akkori szlovák nyelvű J. V. Sztálinról elnevezett Felső Ipariskola magyar tagozatán kezdtük a tanulást, egy igazgatóság alatt ben már mint önálló iskola működött a mai épületben. Néhány tanárunk is mindkét iskolán tanított. A mi elektrotechnikai osztályunkban huszonkilencen végeztünk, de a találkozóra csak tizenöten jöttünk össze. Bár az osztályunk az érettségitől kezdve minden öt évben megszervezi az osztálytalálkozót, ez a jubileumi mégis ünnepélyesebb volt az előzőeknél. Mint mindig, felelevenítettük az ötven évvel ezelőtti vidám epizódokat, saját magunkról és volt tanárainkról, akik közül már senki sem él. az osztálytalálkozó után mindkét osztály volt diákja együtt ünnepelt az alma mater könyvtártermében, ahol Pulen Lajos igazgató úrtól aranydiplomát vettünk át. Kicsit megilletődve, kicsit már meghatottan és mindenki megőszülve. Az iskolánk 2000-ben ünnepelte fennállásának 50. évfordulóját. Ezalatt az idő alatt hat és félezer diák hagyta el az ipariskola padjait. Különösen a Kassa-környéki magyar falvakból sok százan végeztek itt. Olyan kis faluból, mint Tornaújfalu, ezalatt az ötven év alatt huszonöten érettségiztek a nappali tagozaton. Egyik közülük Bartók István (jelenleg programfejlesztő mérnök) az iskola legjobb diája volt Veres József díjas 1994-ben. Mérnöki diplomát az iparisták közül öten szereztek Szlovákia különböző főiskoláin. Esti tagozaton (munkaviszony mellett) öten érettségiztek. Vajon hány évfolyam társamnak lesz megadatva, hogy 10 év múlva átvehesse az gyémántdiplomát? Szilágyi László, Szepsi

7 2006 / 1-2 Szép élményben részesültek azok, akik szabad idejükből másfél órát rászántak, december 10-én, szombat délután arra az egészségügyi előadásra, konzultálásra, mely az Egym Slovensko cég (Rozsnyói út 8. sz.) előadói termében volt megrendezve. Két orvos jelenlétében lehetett kérdezni, szélesíteni ismereteinket egészségi állapotunk háza táján. MUDr. Sova Oto, CSc. valamint Prof. MUDr. Zimáček Jozef, CSc. válaszoltak a kérdésekre. Szlovákul, magyarul felváltva és türelemmel adták át magas szintű Hasznos és kellemes időtöltés ÚDOLIE BODVY - BÓDVAVÖLGYE tudásukat egyszerű, érthető szavakkal, hogy valóban mindenki számára élmény volt hallgatni. Mivel a karácsonyvárás időszakában volt a találkozó így a kellemes hangulathoz hozzájárult a díszítés is, és jólesett a karácsonyi diós, mákos patkó. Vendégek jöttek Zsolnáról, Martinból, Eperjesről, Kassáról is. A legkedvesebbek a rozsnyói nyugdíjas klub képviselői voltak. Ruzsenka néni a klub elnök asszonya felemelő szavakkal köszönte meg mindkét orvos munkásságát, fáradozását, hogy már ötödik éve rendszeresen tartják a kapcsolatot, végeznek felvilágosító munkát a klubjukban. Elmondta, és elénekelte, szlovákul, magyarul, a Szeressük egymást gyerekek, című dalt. Egyedül kezdte, de a közel 50 ember vele együtt énekelte, fejezte be. Két lelkes klubtag öregúr kísért hegedűvel. Ők még játszottak egy pár szép dalt. Kötetlen beszélgetés, éneklés alakult ki két nyelven. Szép volt. A szeretet, a megnyugvás érzése töltött el minket. Sz. L., Szepsi Mikó István: Ki bánja Ki bánja, hogy hány az óra, Hogy hasamra süt a nap! Tehetem már, meg is teszem, Kiheverem magamat. Jólesően nyújtózom a Jó, puha paplan alatt. Hisz nekem a földi jókból Egyéb aligha maradt. Evés, ivás, pöfékelés, Tánc, mulatság, szerelem, Hogy örökre mind a múlté, Kimondani se merem: Kellemes időtöltések... Volt belőlük rengeteg, Melyeken már legfeljebb, ha Csendben elmerenghetek. Elszállt, ami szép és jó volt, Mint a kámfor, elillant, Elbúsul az ember rajta, Ha néha visszapillant: Sajnos, nincs már hatalom, mely Neki ezt visszahozza, S az is alig akad, kivel Emlékeit megossza. Ez van. S rajta nem változtat Csoda, bűbáj, vagy varázs, A heverés miatt, ezért Nem bánt lelkifurdalás: Hogy a késő-délelőttbe Nyúljon bele a reggel, Nincs hát semmi akadálya, Nem szól bele a vekker. És, ha kicsit működésre Késztetem az agyamat, Be kell látnom, a vénségnek Más előnye is akad, Mert az a fiatal élet Nem csak ünnepekből állt, S a fényével hál-istennek! Az árnya is tovaszállt. Príjemne strávili svoj čas účastníci prednášky, ktorá sa konala 10. decembra v priestoroch firmy Egym Slovensko na Rožňavskej ulici č. 8 v Moldave nad Bodvou. Od dvoch prednášajúcich lekárov, od MUDr. O. Sovu, CSc. a od prof. MUDr. J. Zimáčka, CSc. sa účastníci mohli pýta aj rady a da si odborne vysvetli niektoré otázky týkajúce sa zdravia. Striedavo, v slovenčine a v ma- arčine, odborníci na vysokej úrovni sprostredkovali svoje vedomosti obecenstvu. Vzh adom na čas, kedy sa toto stretnutie konalo, výzdoba už bola sviatočná, vianočná. Prišli aj hostia zo Žiliny, Martina, Prešova, Miért? Miért hallnak meg, Akiket szerettünk? Miért múlik minden, Amit úgy kedveltünk? Miért nyílik a virág, Ha egyszer elhervad? Miért van a nóta, Ha egyszer elhallgat? Miért örül az ember, S miért van bánata? Sírd ki gondjaidat, S borulj a vállamra. Miért jó az egyik, S miért rossz a másik? Mikor bölcsőnktől indulunk, Mind jónak látszik Énekelj, népem, Uram, áld e földet! Hogy bánatban ne éljünk, Soha, soha többet. Novák Ferenc, Bodolló Stretnutie pred sviatkami či z Košíc. Najväčší úspech mali hostia z rožňavského klubu dôchodcov. Ich predsedkyňa, pani Ruženka sa dvom prítomných lekárom po akovala za dnes už pä ročnú starostlivos a pravidelné dobré rady k správnej životospráve a k udržiavaniu zdravia vo vyššom veku. Pani Ruženka sa prihovorila v oboch rečiach a na záver aj zaspievala pesničku. Prítomní sa postupne pridávali a nakoniec tam spievalo okolo 50 udí. Dvaja starší páni spev sprevádzali hrou na husliach. Bolo to pekné posedenie, krásne predvianočné podujatie na ktorom sa stretlo učenie, priate stvo a láska. Sz. L. Moldava n/b (preklad redakcia) (Folytatás a 3. oldalról) Neupauer Gyula monográfiája 15. rész Forgách Miklós tábornok Szepsiben állomásozik és dec. 18-ra Somodi táborba tűzi ki a haditanácsot, melyen a megyei alispán és négy szolgabíró mellé szószólókul 7 nemest választanak. Forgách tábornok vezérsége alatt felkelt Tiszáninneni megyék serege Szepsiben gyűlnek össze tanácskozásra. Dec. 20-án ismét Somodiban van a tábori gyűlés. Dec. 21-én pedig a somodi mezőn tanácskoznak, melyen a sereg kapitányául Sennyey Sándort, a gyalognép vezéréül pedig nemes Kozárdy György és Karczy Nagy Györgyöt választják meg. Dec. 22-én a lovasság és gyalogság Sennyey kapitánysága alatt Szikszóra vonul ben a török ismét mozgolódni kezd, mire egyes kapitányoktól egyre jönnek a figyelmeztetések, a megyétől pedig az újabb és újabb adókivetések és egyéb hadi megterhelések ben a Szepsiben előző években felállított harmincad helyet beszüntetik. Abban az időben ref. lelkész Szepsiben 1625-től Kovásznai Imre, Abaúj és Torna vármegye esperese, kinek legfőbb törekvése az volt, hogy az 1620-i törvényekben és az évi soproni országgyűlés és a nikolsburgi béke alapján biztosított vallásszabadságot fenntarthassa. Az egyház javainak pedig hű sáfára volt és minden ez elleni támadást visszautasított ban Szepsi földesura gróf Nadasdy Pál. (folytatjuk) 7

8 ÚDOLIE BODVY - BÓDVAVÖLGYE 1-2 / 2006 (Folytatás a 2. oldalról) Ugyancsak 12-én tárgyalt a polgármester a Járási Munkaügyi Hivatallal, amely egyes aktivizációs munkálatokért nem fizetett a városnak, holott ezek a munkák valóban el lettek végezve, amiről a hivatal október 18. személyesen is meggyőződött, s azóta a együttműködése a várossal problémamentes. Október 12-én rendkívüli ülésen találkozott a Szepsi Városi Önkormányzat Képviselő-testülete. A téma a hulladékgyűjtő udvar és egyes magán garázsok alatti parcellák eladása volt. Október 16-án a polgármester, helyettese és a történelmi egyházak képviselői, valamint néhány megyei önkormányzati képviselő társaságában részt vett Hídvégardón a Trianon emlékmű leleplezésén. Október 17-én került sor annak az egyezménynek az aláírására, amely alapján Szepsi 4,3 millió koronás dotációt kap az inkubátorház felépítéséhez. Október 18-án a Bódva völgy nyári kulturális rendezvényeinek tervéről, valamint a hulladékgyűjtő udvarról tárgyalt a ZMOÚB (A Bódvavölgy Községeinek Egyesülete). Másnap a polgármester Pozsonyban tárgyalt az A. S. A. céggel, valamint az Állami Lakásfejlesztő Alappal és a szlovák-magyar határokon átnyúló együttműködésről a ZMOS-ban. Október 21. és 22-én került sor Szepsiben a Fábry Napokra. Ennek keretén belül a polgármester Csáky Pál miniszterelnök-helyettessel együtt leleplezték Fábry Zoltán emléktábláját a szepsi Csemadok Ház falán. Október 28-án a létesítendő ipari parkról tárgyaltak Szepsiben. Városunk a Phare CBC-ből cca. 4,5 millió eurót kap erre a célra. A közbeszerzési eljárás során 12 cég jelentkezett a tervek kidolgozásának elnyerésére. A polgármester beszámolójából Október végén befejeződtek a helyi érdekű utak javítási munkálatai. Erre a célra 10 millió koronát költött a város és a kivitelező STRABAG cég 21 ezer négyzetméter utat újított fel Szepsiben. Októberben elkezdődtek az építkezési munkálatok az inkubátorház elkészítéséhez. Az építkezés 2006-ban befejeződik. November 3-án Szepsibe látogatott Rudolf Bauer a Kassa Megyei Önkormányzat elnöke. Részt az orvosi rendelők további épületének alapkőletételén. Az építkezésre, melynek összértéke 14 millió, a Megyei Önkormányzat 9 millió koronát hagyott jóvá. A hiányzó 5 milliót a Megye 2006-ra ígérte. November 9-én a polgármester részt vett azon az ünnepségen, ahol a Megye által jóváhagyott 30 ezer korona értékű könyvajándékot adták át a magyarországi Répashuta szlovák közösségének. November 14-én a polgármester a Külügyminisztériumban részt vett a szlovák-magyar vegyes bizottság ülésén, amely a kisebbségek védelmével foglalkozott. Az ülés második részére Budapesten került sor. November 15-ére az E. T. K. cég befejezte a szepsi járdák felújítását. Ennek keretében négyzetméter kövezetet és 400 négyzetméter új aszfaltjárdát készítettek el 5 millió korona értékben. Október és novemberben a STAVO- MARK cég kicserélte az I. számú Óvoda épületének tetőzetét. A munkálatok 670 ezer koronába kerültek. November 26-án került sor a megyei önkormányzati választások első fordulójára. Szepsiben a részvétel 19,26 %-os volt. A 8 helyre, melyet a járásunkban választottak 7 MKP jelölt jutott be. Szepsiből Zacharias István polgármester, a helyettese, Iván László és Zborai Imre. A megye elnöki tisztjére jelöltek közül Szepsiben Múdra Rozália kapta a legtöbb szavazatot, a második helyen Zd. Trebu a és a harmadikon R. Bauer végzett. Összesítésben a második fordulóba, amelyre december 10-én került sor Rudolf Bauer és Zdenko Trebu a jutott be. A második fordulóban a részvétel Szepsiben is alacsony, csak 8,08 % volt. A városban Zd. Trebu a nyert, úgy ahogy az egész megyében is. A koalíciós tárgyalásokat követően az MKP az SMER-rel, az ANO-val, a SF-el és néhány független képviselővel alkotja a többségi koalíciót. R. Múdra asszony marad a hivatal vezetője, a megyei elnök első helyettesét az MKP adja majd. November 29. át lett adva a 18 szükséglakás a Bodollói úton. A kivitelező kassai IS r. t. 6 millió korona értékű munkát végzett el. December 2-án Pozsonyban a polgármesterünk aláírta az a szerződést, melynek értelmében Szepsi euró értékben helyreállítja, modernizálja Városi Művelődési Házat (kultúrház). A város önrésze az építkezésből euró. December 3-án a Steinhuber úrral tárgyal a Bódva völgy több polgármestere a Bajor Kormány által nyújtandó fejlesztési segélyről. Ennek érdekében Mecenzéf, Stósz, Felsőmecenzéf, Jászó és Jászómindszent (Poprocs) összefognak. Folytatódnak a munkálatok az piac kiépítésén, ahol a Vizi utcán, már elkészült az első épület. (készült a szepsi polgármester beszámolója alapján, ford. a szerkesztőség) 8

9 2006 / 1-2 ÚDOLIE BODVY - BÓDVAVÖLGYE (pokračovanie zo strany 2.) Z činnosti primátora mesta a MsÚ v období od Dňa 5. októbra sa konalo zasadnutie Komisie CR a CS pri KSK. Dôvodom zasadnutia bola príprava posledného zasadnutia zastupite stva KSK v tomto volebnom období. Z toho istého dôvodu sa konalo 6. októbra zasadnutie frakcie SMK a následne spoločného poslaneckého klubu SMK-SMER-SDKÚ-ANO. Posledné pracovné zastupite stvo sa konalo v piatok dňa 7. októbra. Z bodov zasadnutia sa nášho mesta týkalo schválenie zriadenia Strednej školy podnikania namiesto SPaPŠ. Táto nová škola, ktorá vzniká ako reakcia na meniaci sa trh práce začne fungova od septembra Ministerstvo školstva medzičasom už aj schválilo zaradenie tejto novej školy do siete stredných škôl. Dňa 10. októbra boli v Moldave rokova zástupcovia Východoslovenskej energetiky. Prišli s cie om oznámi, že rušia obchodné stredisko v Moldave, pretože pod a ich prieskumu toto stredisko nebolo dostatočne vy ažené a malo nízku návštevnos. Ich rozhodnutie bolo už dopredu pripravené a neboli ochotní prijíma žiadne argumenty. Pod a ich tvrdenia sa všetko môže vybavi na bezplatnom telefónnom čísle , ba dokonca aj na to berú oh ad, že pre tých, ktorí chcú s obchodným strediskom komunikova v ma arčine, sú k dispozícii ma arsky hovoriaci operátori. 10.októbra sa konalo slávnostné zastupite stvo KSK v košickom divadle, kde sa odovzdávali aj ceny zastupite stva a predsedu KSK. Cenu zastupite stva dostala aj ženská spevácka skupina Asszonykórus za viac ako 25 ročné pôsobenie a množstvo úspechov, ktoré dosiahli. Dňa zástupca primátora spolu s pánom Bocskorásom, členom komisie výstavby a ŽP organizovali konzultačné stretnutie s projektantom Ing. Hrabovským, pracovníkom Slovenského vodohospodárskeho podniku. Témou konzultácie bola možnos revitalizácie rieky Bodvy okolo mesta Moldava nad Bodvou. Dňa 12. októbra sa primátor Moldavy zúčastnil zasadnutia Výboru pre zamestnanos pri Okresnom úrade práce. Požadoval vysvetlenie na to, prečo sa čoraz častejšie neuznávajú faktúry a práce, ktoré by mohli by hradené z projektu aktivačných prác a Úrad práce tieto odmieta prepláca. Primátor pozval pracovníkov Úradu práce do Moldavy, aby sme si veci prediskutovali a vyjasnili, a aby sa prišli na vlastné oči presvedči, že nami vykazované práce sú aj vykonané. Prišli dňa 18. októbra a pri rokovaní si ve mi ve a vecí vyjasnili. Odvtedy je spolupráca bezproblémová. Taktiež dňa 12. októbra sa konalo mimoriadne zasadnutie Mestského zastupite stva v Moldave n/b. Jednalo sa o schválenie ručenia mesta k projektu zberného dvora, ktorý sme získali od Recyklačného fondu. Druhým bodom bolo schválenie ručenia k projektu Internet na vidieku. Ďalším bodom bolo schválenie odkúpenie troch pozemkov na výstavbu garáží od štátu preto, aby sme takto vedeli odstráni poslednú prekážku vo výstavbe a pomohli majite om budúcich garáží vo veci, ktorá sa ahá už tri roky pre nepružnos štátnych orgánov. Dňa 16. októbra na pozvanie samosprávy obce Hídvégardó primátor so zástupcom, zástupcami historických cirkví, poslancami KSK a niektorými poslancami MZ zúčastnili odhalenia pamätníka Trianonu. Dňa 17. októbra v Agentúre pre rozvoj malého a stredného podnikanie primátor Moldavy podpísal zmluvu o financovaní jednej časti aktivít výstavby inkubátorového domu na finančnú dotáciu vo výške 4,3 mil. Sk. Stalo sa to tak na základe projektu, ktorý pred dvoma rokmi podali v mene Združenia miest a obcí Údolia Bodvy. Projekt bol už dávno schválený, ale až teraz mohli zmluvu podpísa. 18. októbra sa konalo zasadnutie ZMOÚB. Mimo bežiacich projektov, do ktorých sa zapojili obce Údolia Bodvy rokovali o zriadení zberného dvora, o ponuke A. S. A. na odvoz odpadu na budúci rok, hovorili aj o príprave na projekt LEADER, ako aj o pláne Kultúrneho leta 2006 pre Údolie Bodvy. Dňa 19. októbra primátor rokoval s ma arskými potenciálnymi investormi v Bratislave s firmou A. S. A. o zapojení firmy do projektu spracovania komunálneho odpadu do pripravovaného priemyselného parku. Následne rokovali na Štátnom fonde rozvoja bývania o možnosti výstavby malometrážnych bytov. Poobede som sa na MVaRR zúčastnil rokovania u št. tajomníka p. Lukáča o príprave na alšie možnosti v cezhraničnej spolupráci Slovensko Ma arsko. S generálnym riadite om ZMOS hovorili o príprave projektov ZMOS na OPZI 3.2 o rozvoji informatizácie. Tu sa pripravovalo spolu 11 projektov, ktoré riešili informatizáciu všetkých obcí Slovenska do 500 obyvate ov, ktoré zatia nemajú výpočtovú techniku a pripojenie na internet, tvorba digitálneho obsahu pre elektronickú komunikáciu občan - samospráva v mestách Slovenska, nasadenie infokioskov do miest, ktoré sa vyjadrili kladne o potrebnom kofinancovaní, ako aj projekt elektronického verejného obstarávania. Dňa sa zástupca primátora spolu s pánom poslancom NR SR László Kötelesom zúčastnili celoštátneho seminára v Želiezovciach organizovaného SMK. Témou seminára boli vo by do VÚC. V dňoch 21. a 22. októbra sa v našom meste konali Dni Zoltána Fábryho, kde mesto bolo spoluorganizátorom. Hlavným organizátorom dní bola MO Csemadoku. V rámci týchto dní spolu s p. podpredsedom vlády SR, p. Pálom Csákym v sobotu odhalili bustu Zoltána Fábryho na Dome Csemadoku. (pokračovanie na strane 10) 9

10 ÚDOLIE BODVY - BÓDVAVÖLGYE 1-2 / 2006 (pokračovanie zo strany 9.) Z činnosti primátora mesta a MsÚ v období od Dňa 25. októbra sa primátor, Ing. Zachariaš v Tatrách zúčastnil zasadnutia Predsedníctva ZMOS. Mimo iného sa zaoberali výsledkami rokovaní predstavite ov ZMOS k návrhu novely zákona o miestnych daniach, o harmonogramu úloh ZMOS na zavedenie Eura, o situácii vo financovaní na úseku školstva, o príprave Národného strategického referenčného rámca na obdobie , ako aj o schválení Národného programu reforiem pre Slovensko vládou SR. Dňa 28. októbra sa rokovalo o príprave na projektovanie priemyselného parku v Moldave. Z Phare CBC Moldava na základe projektu získala cca. 4,5 mil. Sk na vypracovanie projektu priemyselného parku. Vo vestníku verejného obstarávania č. 216 na základe obdržaného grantu vyhlásili verejnú sú až na obstaranie projektovej dokumentácie na vybudovanie priemyselného parku v Moldave n/b. Sú ažné podklady si prevzalo 12 uchádzačov, cenové ponuky do 8. decembra predložili traja z nich. V súčasnosti prebieha vyhodnocovanie sú aže. Koncom mesiaca október boli ukončené práce na opravách komunikácií firmou STRABAG v hodnote 10 mil. Sk. Celkove bolo opravených 21 tis. m 2 ciest. V októbri boli zahájené intenzívne stavebné práce na stavbe Inkubátorového domu firmou HS HSV s. r. o. Košice. Stavba bude ukončená v roku Dňa 3. novembra navštívil moldavskú Polikliniku predseda KSK Rudolf Bauer. Dôvodom jeho návštevy bolo zahájenie stavebných prác na dostavbe novej budovy Polikliniky. V zastupite stve KSK sa podarilo v tohtoročnom rozpočte vybojova a odsúhlasi 9 mil. Sk na tento účel. Dostavba bude stá cca. 14 mil. Sk. Chýbajúcich 5 mil. Sk by pod a našich informácií malo by zahrnutých v pripravovanom rozpočte KSK na rok Po zahájení stavby sa primátor, spolu s predsedom KSK zúčastnili stretnutia s lekármi Polikliniky. 10 Dňa 9. novembra sa primátor na KSK zúčastnil malej slávnosti, kde na základe uznesenia zastupite stva KSK o podpore slovenskej menšiny v Ma arsku odovzdali zástupcom slovenskej obce Répáshuta knižný dar v hodnote 30 tis. Sk. V dňoch novembra sa v Moldave a Buzici konal tradičný Festival malých ochotníckych divadiel, kde mesto bolo spoluorganizátorom podujatia. Dňa 14. novembra sa primátor Moldavy nad Bodvou na Ministerstve zahraničných vecí SR zúčastnil porady slovenskej časti Zmiešanej slovensko-ma arskej medzivládnej komisie na ochranu menšín. Tu sme preberali návrh zápisnice spoločného zasadnutia, ktoré sa konalo následne v utorok 15. novembra v Budapešti v Úrade pre zahraničných Ma arov. Podobne ako komisia pre cezhraničnú spoluprácu má aj táto komisia právo odporúča vládam oboch štátov riešenia v oblasti ochrany práv menšín. V náplni tejto komisie sú otázky týkajúce sa potrieb života slovenskej menšiny v Ma arsku a ma arskej menšiny na Slovensku. Táto komisia je zastrešená MZV SR a MZV MR. Do firma E. T. K. ukončila práce na opravách chodníkov v hodnote 5 mil. Sk. Položila sa nová zámocká dlažba o výmere ma asfaltový koberec 400m 2. Na základe vyhláseného rokovacieho konania firmy STAVOMARK zrealizovala v mesiaci október november opravu krovu a výmenu krytiny na budove MŠ I vo výške 670 tis. Sk. Dňa sa zástupca primátora mesta spolu s Ing. Miškovičom stretli s architektmi, s p. Ing. Pásztorom a Ing. Kovácsom. Cie om stretnutia bola realizácia projektu ZEKERES I. Dňa 23. novembra slávnostne ocenili tých žiakov moldavských škôl, ktorí svojimi výsledkami pod a vyjadrenia školských rád najviac presvedčili a najviac reprezentovali svoju školu a svoje mesto. Toto ocenenie sa už stáva tradíciou v rámci osláv 17. novembra. Dňa 25. novembra primátor rokoval v Košiciach na Slovenskom vodohospodárskom podniku o zintenzívnení práce na riešení vodohospodárskych pomerov Bodvy v Moldave a v Budulove. Porada bola zvolaná na základe dohody s ministrom ŽP a generálnym riadite om SVP, ktorý prevzal záštitu nad riešením tejto ne ahkej úlohy. Jedná sa o komplexné posúdenie a projektovanie pomerov povodia Bodvy z h adiska protipovodňovej ochrany mesta pred 100-ročnou vodou, zabezpečenia sanačného prietoku v Bodve, revitalizácie mŕtvych ramien Bodvy, humánnej krajinotvorby v rámci osídlenia, ako aj možného využitia povodia na rekreačné účely. Na základe tejto dohody sa už začali vykonáva analytické a meračské práce. Dňa 26. novembra sa konalo I. kolo volieb do orgánov samosprávnych krajov. Vo by boli všeobecne charakterizované nízkou voličskou účas ou. V meste bola účas 19,26%-ná. V I. kole sa rozhodlo o tom, kto zasadne do poslaneckých kresiel KSK. Z okresu Košice-okolie, kde volili aj naši občania, sa do zastupite stva KSK volilo 8 poslancov. Na základe získaných hlasov bude okres zastupova 7 poslancov za SMK a jeden poslanec SDKÚ. Z mesta budeme v zastupite stve traja: zástupca primátora L. Iván, poslanec I. Zborai a primátor mesta I. Zachariaš. Chceli by sme sa aj touto cestou po akova občanom mesta, ktorí sa volieb zúčastnili, za prejavenú dôveru. Vo by predsedu v prvom kole vyhrala v Moldave kandidátka SMK p. Rozália Múdra, na druhom mieste skončil p. Zdenko Trebu a a na tre om mieste p. Rudolf Bauer. Na základe celokrajských výsledkov sa do druhého kola vo by predsedu KSK, ktoré sa konali 10.decembra dostali p. Bauer a p. Trebu a. Toto druhé kolo malo pod a očakávania ešte nižšiu voličskú účas. V Moldave to bolo 8,07%. Aj tu v Moldave aj v celom kraji druhé kolo vyhral p. Zdenko Trebu a, ktorý bude na alšie štyri roky zastáva post predsedu KSK. (Pokračovanie na strane 11.)

11 2006 / 1-2 ÚDOLIE BODVY - BÓDVAVÖLGYE (pokračovanie zo strany 10.) Z činnosti primátora mesta a MsÚ v období od K ví azstvu mu pravdepodobne dopomohlo aj to, že v druhom kole sme sa za SMK rozhodli podporova práve jeho. Na základe dohody bude SMK, SMER, ANO, SF a nieko ko nezávislých poslancov tvori spoločný poslanecký klub, ktorý bude ma v zastupite stve KSK väčšinu. V najbližších dňoch sa budú vies koaličné rokovania, ale výsledkom už doterajších rokovaní je, že riadite kou úradu KSK bude na alej p. Rozália Múdra, SMK bude ma jedného podpredsedu, a bude garantova činnos polovice odborov úradu a polovicu komisií zastupite stva. Výsledky volieb zakladajú medzi nami ve mi dobrú možnos spolupráce aj s predsedom KSK, čo verím, že sa odzrkadlí na dobrých výsledkoch pre rozvoj nášho regiónu a aj nášho mesta. Ďakujeme všetkým tým, ktorí voli prišli, dali nám svoj hlas a tým vlastne umožnili tento pozitívny vývoj. Dňa bolo ukončené preberanie stavby - 18 b. j. s odlišným štandardom, stavba bola ukončená v súlade so zmluvou a projektovou dokumentáciou, dodávate om stavby boli IS a. s. Košice. Hodnota vykonaných prác predstavuje 6 mil. Sk. Dňa 2. decembra v Bratislave na MVaRR podpísal primátor zmluvu na základe vyhraného projektu na spracovanie projektu rekonštrukcie Kultúrneho strediska. Hodnota projektu je spolu fi, z čoho 4124 fi je kofinancovanie mesta. Dňa 3. decembra p. Steihuberom, na základe predchádzajúcich rokovaní s bývalým primátorom Medzeva prišiel ponúknu pomoc bavorskej vlády pre rôzne aktivity rozvoja obcí Údolia Bodvy. Jedná sa o aktivity v oblasti turistiky, ochrany pre povodňami, využitia vodnej energie na výroby elektriny, v oblasti výstavby kanalizácie a čističiek odpadových vôd a iných. Dňa 9. decembra sa v tejto súvislosti primátor zúčastnil v Medzeve stretnutia starostov obcí Medzev, Štós, Vyšný Medzev, Jasov, Poproč s týmto pánom. Nabádal k tomu, aby sa vytvorilo vo né združenie obcí s podobnými cie mi, ako to funguje v prípade 7 obcí v povodí Dunaja na rakúsko-nemeckom pohraničí, s tým, že bavorská vláda má záujem pomôc rozvoju niektorých slovenských oblastí. Na základe zmluvy projektant Ing. Rudišin vypracoval projektovú dokumentáciu na riešenie problémov vo vykurovaní bytových domov C1 a Bu6 na Novej ul. Navrhol úpravy na vedeniach a výmenu niektorých radiátorov. S projektom boli oboznámení nájomníci V spolupráci s TEHO sme pristúpili vyregulovaniu tlaku a prietoku na základe tohto projektu. Na základe informácií na tomto stretnutí projektant znovu prehodnotí navrhovanú výmenu radiátorov a zameria sa hlavne na podkrovné byty. S ažnosti z nižších bytov na vznik plesní dáme posúdi pôvodnému projektantovi s oh adom na umiestnenie radiátorov pod oknami. V súčasnosti prebieha výstavba stánkov na novom trhovisku na Vodnej ul. na základe a v súlade s rozhodnutím MZ. Tento týždeň bude ukončená prvá stavba. V spolupráci so ZMOUB bolo vyhlásené verejné obstarávanie na dodávku zariadení pre zberný dvor separovaného zberu. Do dnešného dňa si sú ažné podklady prevzali traja uchádzači. A Szepsi Városi Képviselő-testület határozataiból (Rövidített változat. A teljes szöveg a szlováknyelvű verzióban található.) Szepsi város Képviselő-testülete 25. ülésén, december 15-én A) Tudomásul vette: 1. A polgármester és a városi rendőrparancsnok beszámolóját. 2. A főellenőr beszámolóját. 3. A határozatok teljesítésének ellenőrzését. B) Jóváhagyta: 1. A háztartási hulladék illetékét szabályozó Általános Érvényű Rendeletet. 2. Az iskolák és az iskolai létesítmények támogatását szabályozó ÁÉR-t. 3. A felújított gázkazán kezelésének a Nyugdíjas Otthonra történt átutalását. 4. A 4-es számú kazánház átépítését. 5. A városi költségvetési szervezetek 2005-ös anyagi támogatását. 6. A városi költségvetés január októberi teljesítését. 7. A városi költségvetés III. sz. módosítását. 8. A város 2006-os költségvetését. 9. A Bodollói utcán épített szükséglakások bérleti díját. 10. A Víz és élet nonprofit szervezet létrehozását. 11. A városi képviselők és bizottsági tagok tiszteletdíját. 12. A polgármester 2005-ös évi jutalmát, összkeresetének 40 %-i értékében. 13. A polgármester-helyettes 2005-ös évi jutalmát, összkeresetének 30 %-i értékében. 14. Ingatlanok eladását az előterjesztett javaslat szerint. 15. Telkek vásárlását az Ipari Park létesítésének céljából. 16. ÁÉR alapján a Živena, a CVRČEK és a TWINGY anyagi támogatását és 30 ezer korona erejéig. 17. A Bódva völgy községeinek (Szepsi, Mecenzéf, Stósz, Felsőmecenzéf, Jászómindszent, Jászó és Debrőd) együttműködését a bajorországi támogatás elnyerésének érdekében. C) Felkérte: 1. A főellenőrt a képviselők és bizottsági tagoknak kifizetett tiszteletdíjak felülvizsgálására. 2. A főellenőrt, hogy ellenőrizze a lakáseladások árának és bérletdíjaknak felhasználását. 3. Az önkormányzati bizottságok elnökeit, hogy a 26. rendes ülésre készítsenek jelentést bizottságaik 2005-ös tevékenységéről. D) Kinevezte: 1. A Víz és élet nonporofit szervezetbe a város képviseletében Zachariaš István az igazgató tanácsba, és Viszlay Gábort ellenőrnek. E) Megszüntette: Szepsi Város Önkormányzatának Tárgyalási Rendjének 7. cikke-lyének 7. bekezdését. F) Egyetértett: Hogy a Szlovák Statisztikai Hivatal kassai részlege kimutatásaiban használhassa Szepsi városi szimbólumait. 11

12 ÚDOLIE BODVY - BÓDVAVÖLGYE 1-2 / 2006 Za posledné tri mesiace roku 2005 bolo v Moldave opä najviac priestupkov na úseku dopravy v 83 prípadoch. Zo správy náčelníka MsP vyberáme niektoré prípady: MsP zamerala svoju činnos koncom roka aj na dodržiavanie zákazu podávania alkoholu mladistvým a maloletým osobám v reštauráciách. Pozitívne je, že k porušeniu zákona zo strany predávajúceho personálu nedošlo. To, že sa de om treba venova, a nenecháva ich výchovu na ulicu, sa potvrdilo aj začiatkom októbra v našom meste. Vo večerných hodinách z Hlavnej ulice, spred domu majite a, dvaja mladiství odtlačili osobné motorové vozidlo, trocha sa povozili a potom ho vtlačili do rieky Bodvy. Nespratníkov riešili v priestupkovom konaní. Mestskej polícii v Moldave nad Bodvou sa na Rožňavskej ulici podarilo zadrža dlho h adaného A. K. z Ve kých Kapušian, na ktorého bol vydaný rozkaz na vydanie do výkonu trestu odňatia slobody za rôznu majetkovú trestnú činnos. È i e r n a l i s t i n a - Z prípadov Mestskej polície v Moldave nad Bodvou - Dvaja výtržníci z Čečejoviec fyzicky napadli občana z Moldavy v reštaurácii Simona. Privolaná hliadka ich predviedla na OO PZ v Moldave nad Bodvou. Koncom októbra na základe telefonického oznámenia prichytila hliadka MsP J. F. z Moldavy, ktorý neoprávnene čerpal vodu do cisternového nákladného vozidla z hydrantu bývalého PD Budulov. Rómska hliadka požiadala o pomoc v noci 19. novembra, kedy sa v kultúrnom dome, počas rómskej zábavy, rozpútala bitka medzi občanmi rómskeho pôvodu z Moldavy a z Ve kej Idy. Hliadka musela použi donucovacie prostriedky, ako aj pomoc služobného psa. Koncom októbra z dvora na Tehelnej ulici dvaja maloletí páchatelia ukradli hliníkovú formu na vázu, rozbili ju na drobné kusy s úmyslom preda v zberných surovinách. MsP páchate ov vypátrala. Ich rodičia budú musie škodu cca 6.000,- Sk uhradi formou splátkového kalendára. Škodu v hodnote cca 43 tisíc Sk spôsobili zlodeji, ktorí z neobývaného domu na Letnej ulici ukradli rôzne nástroje a náradie. Po pátraní sa ukázalo, že páchate mi boli A. Zs. a P. B. z Moldavy. Čas vecí MsP u nich našla a vrátila majite ovi. Začiatkom decembra na Novej ulici pä členná skupina mladistvých z Bartalošovej a ČSA ulice lúpežne prepadli podnapitú osobu. Kopali ju a udierali, ukradli mu mobilný telefón. Privolaná hliadka páchate ov usvedčila a zistila, že nešlo o prvý prípad prepadu. Pred časom totiž okradli aj jedného staršieho pána, ktorému vytrhli peňaženku z ruky. Na Mikuláša na sídlisku a na ulici ČSA sa dvaja páchatelia z Turne nad Bodvou vlámali do štyroch motorových vozidiel, ktoré vykradli. Na základe telefonického oznámenia hliadka MsP ich zadržala a odstúpila na OO PZ v Moldave n/b. R. R., G. R. a P. R. sa na útvare MsP po vyšetrovaní priznali ku vlámaniu sa do chatiek v záhradkárskej oblasti na kopci dňa 26. novembra. Vtedy vo večerných hodinách pomocou železnej tyče a sekery sa vlámali do troch chatiek. Tie vykradli a spôsobili celkovú škodu vo výške cca ,- Sk. Szeptember végétől, az utolsó negyedévben, a legtöbb kihágást a közlekedés terén regisztrálták Szepsiben 83 alkalommal. Az alábbiakban a Városi Rendőrség által vizsgált érdekesebb esetekből válogatunk a parancsnok jelentése alapján. Az elmúlt időszakban a Szepsi Városi Rendőrség ellenőrizte a vendéglátókat, hogy nem szolgálnak-e fel alkoholt fiatalkorúaknak. Az ellenőrzés során szabálysértésre nem bukkantak. Október elején két fiatalkorú eltolt a Fő utcáról a tulajdonos háza elöl egy személygépkocsit. Rövid autózás után, beletolták a Bódvába. A városi rendőrség járőrének sikerült feltartóztatnia a Rozsnyói úton A. K. nagykaposi lakost, akit már régebben körözött a rendőrség. Ugyancsak október első felében történt, hogy az késő esti órákban a Simona vendéglőbe hívták ki rendőreinket, mivel ott két csécsi lakos megvert egy helyi polgárt. a tetteseket átadták az állami rendőrségnek. 12 F e k e t e l i s t a - A Szepsi Városi Rendőrség eseteiből - Október 26-án J. F. szepsi lakos jogosulatlanul használta a tűzcsapból a városi vizet, melyet egy ciszternás autóba töltött. Tettére telefonon hívták fel a figyelmet. November 19-én éjszaka a Kultúrházba hívták a városi rendőröket, ahol a roma bál alatt összeverekedtek a nagyidai és a szepsi romák. A rendőröknek a szolgálati kutya segítségét is igénybe kellett venniük. Október 31-én egy Tégla utcai udvarról két fiatalkorú tettes ellopott, majd apró darabokra tört egy alumínium v8za-formát, hatezer koronás kárt okozva tettükkel. Miután a rendőrök kinyomozták az elkövetőket, szüleik részletekben fogják megtéríteni a kárt. December közepén ismeretlen tettesek betörtek az egyik lakatlan Nyári utcai házba, ahonnan szerszámokat és elektromos berendezéseket loptak el. A kár cca ,- Sk. A nyomozás során kiderült, hogy a tettesek A. Zs. és P. B. szepsi lakosok, akiknél a zsákmány egy részét megtalálták. December elején, az Új utcán egy öttagú fiatalkorúakból álló csoport megtámadott és kirabolt egy részeg embert. Összeverték és ellopták a pénzét és maroktelefonját. Miután a tetteseket elfogták, kiderült, hogy nem ez volt az első esetük, korábban már egy idős ember is megtámadtak és kiraboltak. Mikulás napján három tornai lakos feltört négy személygépkocsit Szepsiben a lakótelepen. Kilopták belőlük az autórádiót, az akkumulátorokat, az elsősegély ládákat és a gépkocsik iratait. A városi rendőrök, miután telefonon értesítették őket a lakosok, elfogták és átadták a tetteseket az állami rendőrségnek. December elsején három betörőt fogott el a városi rendőrség, akik november 26-án a szepsi hegyen több nyaralót feltörtek és kiraboltak, cca. 50 ezer korona kárt okozva így a tulajdonosoknak. Készült a Szepsi Városi Rendőrség parancsnokának jelentése alapján (ford. a szerkesztőség)

13 2006 / 1-2 Z uznesení 25. riadneho zasadnutia mestského zastupite stva zo dňa Mestské zastupite stvo v Moldave nad Bodvou: A) zobralo na vedomie: 1. Správu o činnosti primátora, MsÚ a MsP v období od Správu o činnosti hlavného kontrolóra s pripomienkami 3. Kontrolu plnenia uznesení. B) Schválilo: 1. VZN č. 51 o podmienkach určovania a vyberania miestnych daní a miestneho poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady. 2. VZN č. 52 o podmienkach poskytovania dotácií z rozpočtu mesta pre školy a školské zariadenia na území mesta Moldava nad Bodvou. 3. Prevod správy k akcii Rekonštrukcia plynovej kotolne DD v celkovej hodnote ,- Sk z mesta na Domov dôchodcov. 4. Prestavbu kotolne č. 4 v majetku mesta s tým, že po technickom zhodnotení stavby Tepelné hospodárstvo odpredá technické zhodnotenie vo výške tis. Sk. Tento súhlas je podmienený uznaním dlhu na nájomnom vo výške tis. Sk. 5. Výšku transferov pre RO založené mestom.. 6. Správu o plnení rozpočtu mesta za január október III. úpravu rozpočtu mesta ako vyrovnaného rozpočtu v objeme tis. Sk 8. Rozpočet mesta na rok 2006 ako vyrovnaný v objeme tis. Sk 9. Výšku nájomného v nájomných bytoch so zníženým štandardom na ul. Budulovskej vo výške 2 % z obstarávacích nákladov t. j. v 1 izbových bytoch vo výške 409,- Sk v 2 izbových bytoch vo výške 635,- Sk 10. Založenie neziskovej organizácie Voda a život, majetkový vstup mesta vo výške 5 000,- Sk. prenájom pozemku č. parc. 162/1 o rozlohe m2 a č. parc. 162/18 o rozlohe m2 na 50 rokov s ročným nájmom 1,- Sk 11. Odmeny poslancom a členom komisií pod a dôvodovej správy. 12. Odmenu primátorovi vo výške 40 % súčtu platov za rok Odmenu zástupcovi primátora vo výške 30 % súčtu platov za rok Predaj nehnute ností pod a dôvodovej správy: 3-izbového bytu č. 3, nachádzajúceho sa v Moldave nad Bodvou na ul. Severná č. 11 v bytovom dome so súpisným číslom 991 na parcele č. 1020/075, spoluvlastnícky podiel na spoločných častiach a spoločných zariadeniach domu vo ve kosti 71/2960-ín a spoluvlastnícky podiel na pozemku parcela.č. 1020/075 zastavaná plocha o celkovej výmere 455 m2 vo ve kosti 71/2960-ín do výlučného vlastníctva Petra Nováka. 2-izbového bytu č. 5, nachádzajúceho sa v Moldave nad Bodvou na ul. Oslobodenia č. 4 v bytovom dome so súpisným číslom 713 na parcele č. 1230, spoluvlastnícky podiel na spoločných častiach a spoločných zariadeniach domu vo ve kosti 55/1389-ín a spoluvlastnícky podiel na pozemku parcele č zastavaná plocha o celkovej výmere 397 m2 vo ve kosti 55/1389-ín do spoluvlastníctva Ivety Milanovej rod. Karaffovej, nar. a manželovi Pavlovi Milanovi. 2-izbového bytu č. 4, nachádzajúceho sa v Moldave nad Bodvou na ul. Oslobodenia č. 4 v bytovom dome so súpisným číslom 713 na parcele č. 1230, spoluvlastnícky podiel na spoločných častiach a spoločných zariadeniach domu vo ve kosti 54/1389-ín a spoluvlastnícky podiel na pozemku ÚDOLIE BODVY - BÓDVAVÖLGYE parcele č zastavaná plocha o celkovej výmere 397 m2 vo ve kosti 54/1389-ín do spoluvlastníctva Ivety Milanovej rod. Karaffovej, nar a manželovi Pavlovi Milanovi rod. Milan nar časti parcely č. 742/7 vedenej na LV 1533 vo výmere 23 m2 za sumu 2 300,- Sk pre Štefana Bodnára a manželku Irenu rod. Hladenovú, bytom Moldava nad Bodvou, Severná 25,. časti parcely č. 742/7 vedenej na LV 1533 vo výmere 2 m2 za sumu 200,- Sk pre Alžbetu Némethovú, bytom Moldava nad Bodvou, časti parcely č. 742/7 vedenej na LV 1533 vo výmere 7 m2 za sumu 700,- Sk pre Pavla Koštenského a manželku, bytom v Moldave nad Bodvou. časti parcely č. 742/7 vedenej na LV 1533 vo výmere 12 m2 za sumu 1 200,- Sk pre Jozefa Kosturu a manželku, bytom v Moldave nad Bodvou, predaj 3 - izbového bytu č. 12, nachádzajúceho sa v Moldave nad Bodvou na ul. Rožňavská 24 v bytovom dome so súpisným číslom 641 na parc. č. 1240, spoluvlastnícky podiel na spoločných častiach a spoločných zariadeniach domu vo ve kosti 66/1797-in a spoluvlastnícky podiel na pozemku parc. č zastavaná plocha o celkovej výmere 445m2 vo ve kosti 66/1797-ín do výlučného vlastníctva Andrei Žigovej. časti parcely č. 742/7 vedenej na LV 1533 vo výmere 18 m2 za sumu 1 800,- pre Štefana Horvátha a manželku, bytom v Moldave nad Bodvou. 15. Nákup pozemkov za účelom zriadenia priemyselného parku: a) vo výmere 2728 m2 od pána Halmiho, b) vo výmere m2 od pani Győriovej. Ide o upresnenie uznesenia č. 14/MZ/2004 bod B9 16. Dotáciu pod a VZN pre: - Spevácky súbor Živena vo výške ,- Sk na nákup obuvi - Školské zariadenie CVRČEK ako spoluúčas na projekte - zväčšenie pódia vo výške Sk - Mažoretky na nákup oblečenia vo výške Sk 17. Spoluprácu obcí Moldava n/b, Medzev, Štós, Vyšný Medzev, Poproč, Jasov a Debra za účelom všestranného rozvoja Údolia Bodvy za pomoci bavorských inštitúcií. C) Žiada: - Hlavného kontrolóra, preveri vyplatenie odmien poslancom a členom komisií za rok 2005 (súlad s poriadkom odmeňova nia). - Hlavného kontrolóra, preveri zúčtovanie príjmov z prenáj mov a predaja bytov. - Predsedov komisií aby vypracovali správu o činnosti komisií za rok 2005 a predložili ju na rokovanie 26. schôdze MZ D) Menuje: zástupcov mesta do orgánov neziskovej organizácie Voda a život nasledovne: Ing. Istvána Zachariaša do správnej rady n. o. PhDr. Gabriela Viszlayho za revízora n. o. E) Ruší: článok 7 bod 7 Rokovacieho poriadku Mestského zastupite stva v Moldave nad Bodvou F) Súhlasí: s použitím symbolov mesta pre Štatistický úrad SR, Krajská správa Košice 13

14 ÚDOLIE BODVY - BÓDVAVÖLGYE 1-2 / 2006 VÍZSZINTES SOROK: 1. Vendégi határában torkollik a Bódvába. 11. Vissza: nedves agyagos föld. 12. Vissza: ha bottal kérdezel, ezzel felelnek. 14. Az ezüst vegyjele. 15. Tojásdad alakú labdával játsszák. 17. Kicsinyítő képző. 18. A bibliai bárkás. 20. RYÓ. 21. Március Környékünkön így nevezik a galajt. 25. S Arábia, közel-keleti állam. 27. Vér igéje. 28. Pottyant. 29. Kaptató része. 31. Eperjes melletti község, mai neve Záborské. 33. Á, Twain regénye. 36. Ártalmatlan kígyók. 38. Száríts gyümölcsöt! 39. Vissza: hegymászó teherhordója. Keresztrejtvény FÜGGŐLEGES SOROK: 1. Afrikai ország fővárosa Lomé. 2. Arany, franciául. 3. R I R. 4. Vékonydongájú, de elég magas. 5. Karácsonyfadísz. 6. A koponya töltete. 7. Etnikumban van. 8. A jó nő megkeverve. 9. Krákogni kezd. 10. Az táplálja a Bukóci víztárolót. 11. Pédernél egyesül a Bódvával. 13. Oroszországi folyó. 16. Szepsi folyója. 19. Hegység Budapest közelében. 21. egyszerű V krátkosti - Röviden 14 Listujeme v tlači S výsledkami volieb do samosprávnych krajov, týkajúce sa aj kandidátov z údolia Bodvy sme sa mohli stretnú na stránkach viacerých denníkov a časopisov. Rovnako aj so správami, ktoré informovali o ustanovujúcich zasadnutiach týchto samospráv. Z ostatných článkov tentoraz vyberáme niektoré z denníka Új Szó: 11. januára 2006 denník uverejnil obhliadnutie sa za udalos ami roku Spomína sa v ňom spadnutie rómskeho bloku v Moldave nad Bodvou, nový projekt Rómska farma v Moldave, ako aj spolupráca obcí pri rieke Konotopa 12. januára 2006 sa denník opä venoval rómskej otázke v Moldave nad Bodvou, v súvislosti s dokončením nízko-štandardných bytov na Budulovskej ulici hangszer. 22. Hányavetien fölényes. 24. Vesszőből font halászeszköz. 26. és holdvilág. Szerb Antal regénye. Mestská knižnica pripravila alšiu čas prednáškového cyklu Odkaz Biblie, na o hodine. Prednášku Gyüre Zoltán tiszteletes úr 30. Út olaszul. 32. Á K R. 34. Csendes láz. 37. Egy kicsit kószál. Készítette Mikó István, Áj SVÄTENIE VÍNA V MOLDAVE NAD BODVOU V Moldave nad Bodvou sa 27. decembra 2005 uskutočnila svätá omša celebrovanú k sviatku svätého Jána apoštola, spojená so svätením vína. Rímskokatolícka farnos chce takto oživi starú tradíciu sviatku svätého Jána apoštola. Tradícia nadväzuje aj na úsilie mesta a okolia smerujúcu k obnoveniu tradícií niekdajšej vínnej cesty. v priestoroch Mestskej knižnice uskutočnil reformovaný duchovný na dôchodku Zoltán Gyüre.

15 2006 / 1-2 ÚDOLIE BODVY - BÓDVAVÖLGYE MUNKASZÜNETI NAPOK 2006-ban Állami ünnepek: január 1. - vasárnap - A Szlovák Köztársaság megalakulásának napja, július 5. - szerda Szent Cirill és Metód ünnepe, augusztus kedd A Szlovák Nemzeti Felkelés évfordulója, szeptember 1. - péntek Az Alkotmány Ünnepe, november péntek A Szabadság és a Demokrácia Napja, További munkaszüneti napok: január 6. - péntek Három Királyok ünnepe, április Nagypéntek április 17. Húsvét hétfő Húsvéti ünnepek, május 1. - hétfő A Munka ünnepe, május 8. - hétfő A fasizmus felett aratott győzelem napja, szeptember péntek Hétfájdalmú Szűzanya ünnepe, november 1. - szerda Mindenszentek ünnepe, december december 26 (vasárnap, hétfő, kedd) Karácsonyi ünnepek. A munkaszüneti napokat illetve Szlovákia Európában az átlaghoz tartozik. Lengyelországban például 11 munkaszüneti nap van, Csehországban 12, viszont Norvégiában 28. V krátkosti - Röviden VIETE, že...? Najviac veriacich v SR sa hlási k Rímskokatolíckej cirkvi 3, bez vyznania je občanov, - gréckokatolíkov je , - k Reformovanej cirkvi sa hlási občanov. - pravoslávnych je občanov, - k Židovskej náboženskej obci sa hlási občanov. TUDTA-E, HOGY... Szlovákiában a legtöbben római katolikusnak vallják magukat 3, an. Felekezetnélküli ember, görög katolikus , református , pravoszláv és zsidó vallású lakos. MILYEN NAPOKRA ESNEK AZ ISKOLAI SZABADNAPOK? A félévi szünetre február 3-án pénteken kerül sor. A tavaszi szünet a Kassai kerületben február 27-től március 3-ig tart. A húsvéti szünetnek április 13-tól április 18-ig örülhetnek a gyerekek. A tanítás április 19-én kezdődik. LAPSZEMLE A megyei önkormányzatokba tartott választások eredményivel és a Szepsit és környékét érintő adatokkal szinte minden napi- és hetilap foglalkozott. Ezen túl néhány, az Új Szóban megjelent cikkre hívjuk fel a figyelmet január 11-én a nemrég elmúlt 2005-ös esztendő eseményeit elevenítette fel a napilap. Ebben a visszatekintésben említik Szepsit is. Mindkét alkalommal, a romákkal kapcsolatban. Szó van az elmúlt tél végén megroggyant, majd lebontott roma blokkról és a Roma farm projektről is január 12-én, az egyetlen magyar nyelvű napilapunk a Bodollói úton felépített szükséglakásokkal foglalkozott. Megemlítik, hogy az eddig szükségmegoldásnak használt épület a kiköltözött romák után felújításra szorul. Az idei nyári vakáció július 1-én kezdődik és augusztus 31-ig tart. Az iskolák szeptember 4-én, hétfőn nyitják meg kapuikat. A diákoknak hasznos lehet tudni, hogy az idei érettségiket május 22. és június 9. között tartják meg. A pontos ZBE Immár hagyománnyá vélt, hogy a Remák Béla vezette Szepsi Bódva Egyesület (Združenie Bodva E ) a helyi Múzeumban, a régi Zsolner-féle kovácsműhelyben baráti összejövetelen búcsúztatja el az óévet ben erre december 28-án este került sor. A sikeres Bódva Kupa szervezői és a helyi tájház lelkes támogatói ezúttal is megtöltötték a régi épület két szobáját és a konyhát, ahol készült a karácsonyi ostya is nem hiányzott a jó bor sem. A Tájházban időpontot az egyes iskolák igazgatói jelölik ki. A középiskolákra május 2-án, kedden lesznek a felvételik, a második terminus pedig csütörtökön, május 4-én. A nyolcéves gimnáziumokra június 6-án lehet felvételizni. MEGÚJULT A SZEPSI SZABADIDŐKÖZPONT PÓDIUMA Egy sikeres pályázatnak köszönhetően megújult a Szepsi Szabadidőközpont pódiuma. A Coop Jednotának köszönhetően 150 ezer koronás befektetéssel készült el az új pódium, melyet január 13-án ünnepi műsor keretében adtak át a mintegy 400 szakkört látogató gyermeknek. A órakor kezdődött megnyitón részt vettek a Coop Jednota képviselője, a helyi polgármester neje, a helyi iskolák, valamint a Városi Hivatal és az önkormányzat kulturális bizottságának képviselői. A Szepsi Városi Könyvtár január 18-n rendezte a Bibliáról szóló előadássorozat következő részét. Az előadó Gyüre Zoltán, nyugalmazott református lelkész volt. 15

16 ÚDOLIE BODVY - BÓDVAVÖLGYE 1-2 / 2006 V krátkosti - Röviden V ROKU 2006 NA SLOVENSKU BUDÚ NASLEDUJÚCE VO NÉ DNI: Štátne sviatky: 1. januára (nede a) - Deň vzniku Slovenskej republiky, 5. júla (streda) - Sviatok svätého Cyrila a Metoda, 29. augusta (utorok)- Výročie Slovenského národného povstania, 1. septembra (piatok) - Deň Ústavy slovenskej republiky, 17. novembra (piatok) - Deň boja za slobodu a demokraciu. Ostatné sviatky (okrem bežný nedie ): 6. januára (piatok) - Zjavenie Pána Traja králi, 14. apríla Ve ký piatok 17. apríla Ve konočný pondelok Ve konočné sviatky, 1. mája (pondelok) Sviatok práce, 8. mája (pondelok) Deň ví azstva nad fašizmom, 15. septembra (piatok) Sedembolestná Panna Mária, 1. novembra (streda) Sviatok Všetkých svätých, 24. decembra 26. decembra (nede a, pondelok, utorok) Vianočné sviatky. Takýmto počtom vo ných dní patríme v Európe medzi priemer. Po sko má napríklad iba 11 vo ných dní, Česká republika 12, ale Nórsko až 28. CVRČKOVO PÓDIUM V PREVÁDZKE V aka úspešnému projektu sa v Centre vo ného času CVRČEK v Moldave nad Bodvou obnovilo pódium v bábkovej sále CVČ. Na projekt prispela grantom nadácia Coop Jednota v rámci grantového programu Nech sa nám netúlajú, a čas prostriedkov doplnila mestská samospráva. Staré javisko bábkovej sály bolo rozšírené, pričom sa vykonali práce v hodnote nad 150 tis. Sk. Piatok 13. januára 2006 o hod. sa pódium za prítomnosti donátorov za Coop Jednotu, ako aj predstavite ov mesta, manželky primátora mesta, predstavite ov MsÚ a Komisie kultúry a športu MZ, ako aj rodičov detí, ktorí navštevujú CVČ slávnostne odovzdal do užívania. V rámci pravidelnej krúžkovej činnosti bude nové pódium využíva vyše 400 detí z Moldavy nad Bodvou a blízkeho okolia. NA KTORÉ DNI PRIPADNÚ ŠKOLSKÉ PRÁZDNINY? Polročné prázdniny budú 3. februára v piatok. Jarné prázdniny budú v Košickom kraji od 27. februára do 3. marca. Ve konočné prázdniny sa začnú vo štvrtok 13. apríla a skončia sa 18. apríla v utorok. Vyučovanie sa žiakom začne v stredu, 19. apríla. Tohoročné letné prázdniny sa začnú 1. júla a skončia sa 31. augusta, do školy sa však pôjde až v pondelok, 4. septembra. Pre študentov-stredoškolákov môže by zaujímavé, že tohoročné maturity by sa mali kona v termíne od 22. mája do 9. júna, pod a upresnenia riadite ov škôl. Prijímacie skúšky na stredné školy sa plánujú na utorok 2. mája, druhý termín na štvrtok 4. mája. Do osemročných gymnázií sa prijímačky uskutočnia 6. júna. Talentové skúšky sa budú kona v termínoch od 20. marca do 10. apríla. Občania Moldavy nad Bodvou zosnulí v mesiacoch september, október, november a december 2005 A 2005 szeptemberében, októberében, novemberében és decemberében elhunyt szepsi lakosok névsora September 2005: František Čižmár 68 ročný, Rozália Lukácsová 78 ročná, Ing. Ján Debnár 51 ročný, Ján Ilavský 64 ročný, Ervín Mušinský 39 ročný, Fabián Mata 0 ročný. Október / november 2005: Mária Sabadošová 79 ročná, Otto Tóth 71 ročný, udovít Boka 65 ročný, Jozef Štefán 77 ročný, Valéria Baňárová 83 ročná. December 2005: Františka Szokolszká 92 ročná, Peter Šiška 20 ročný, Alžbeta Alexovičová 81 ročná, Anna Jászaiová 71 ročná. - Nech odpočívajú v pokoji! - - Nyugodjanak békében! - ÚDOLIE BODVY - BÓDVAVÖLGYE Regionálny časopis. Regionális folyóirat. Reg.č.: OkÚ 1/92, Vydáva/Kiadja: Mestský úrad v Moldave nad Bodvou, Školská 2. Vedúci redakčnej rady: PhDr. Peter Halász. Technický redaktor: Pavel Stromp. Telefónne spojenie cez MÚ Moldava nad Bodvou - 055/ , Fax: 055/

KRUŽNIANSKE OBECNÉ OZNAMY

KRUŽNIANSKE OBECNÉ OZNAMY Informačno-kultúrny mesačník občanov obce Kružná KRUŽNIANSKE OBECNÉ OZNAMY Číslo 8 Ročník 10 AUGUST 2011 Všetky náklady spojené s vydávaním a rozširovaním hradí obec Kružná Uznesenia zo zasadnutia obecného

Részletesebben

Tanuljunk egymástól! Učme sa jeden od druhého

Tanuljunk egymástól! Učme sa jeden od druhého 2020 Tanuljunk egymástól! Učme sa jeden od druhého A szlovák-magyar projekt a Regionális Szociális Forrásközpont Közhasznú Nonprofit Kft., az Akadémia Vzdelávania (Művelődési Akadémia) és a Dunaszerdahelyi

Részletesebben

Srdečne Vás vítam na slávnostnom zasadnutí Mestského zastupiteľstva v Moldave nad Bodvou pri príležitosti XVII. Dní Moldavy.

Srdečne Vás vítam na slávnostnom zasadnutí Mestského zastupiteľstva v Moldave nad Bodvou pri príležitosti XVII. Dní Moldavy. Vážené dámy, vážení páni, vážení hostia! Srdečne Vás vítam na slávnostnom zasadnutí Mestského zastupiteľstva v Moldave nad Bodvou pri príležitosti XVII. Dní Moldavy. Tisztelt Hölgyeim, tisztelt Uraim,

Részletesebben

1. A biztonsági kamerák működési feltételei szakmai tájékoztatás

1. A biztonsági kamerák működési feltételei szakmai tájékoztatás 2011. október 27. Soron kívüli ülés Program. 1. A biztonsági kamerák működési feltételei szakmai tájékoztatás 2. Telekeladás a felistáli temetőnél Ing. Sebő 3. Telekeladás transzformátor építéséhez villanyművek

Részletesebben

16. 9. 2014 Utorok Ulica plná cyklistov

16. 9. 2014 Utorok Ulica plná cyklistov Naše ulice naša voľba! Európsky týždeň mobility 2014 v Moldave nad Bodvou Program 16. 9. 2014 Utorok Ulica plná cyklistov 17:00 4. ročník sprievodu bicyklov po trase Penzión Bodva Aréna šport centrum,

Részletesebben

K O M Á R N O Komárom Város Önkormányzata

K O M Á R N O Komárom Város Önkormányzata TE 1060/2016 M E S T O K O M Á R N O Komárom Város Önkormányzata Pre zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Komárne dňa 03.11.2016 k bodu rokovania číslo: A Komáromi Városi Képviselı-testület 2016.11.03-i

Részletesebben

ERDÉSZEK A GYERMEKEKÉRT. Zárókonferencia 2013. 09. 13. Egerszalók

ERDÉSZEK A GYERMEKEKÉRT. Zárókonferencia 2013. 09. 13. Egerszalók ERDÉSZEK A GYERMEKEKÉRT Zárókonferencia 2013. 09. 13. Egerszalók Kitől? Mesél az erdő pályázat Az EGERERDŐ Zrt. működési területén található általános iskolák 8 fős, 2-4. osztályos tanulóiból álló csoportok

Részletesebben

FKI, Csemadok irattára, rendezetlen iratok, Rezolúciók 1968, géppel írt másolat 123

FKI, Csemadok irattára, rendezetlen iratok, Rezolúciók 1968, géppel írt másolat 123 2. A Csemadok JB azonnali hatállyal újítsa fel a személyes kapcsolatokat az alapszervezetekkel, és indítsa meg a tömeges tagtoborzást minden faluban. Azokban az alapszervezetekben, ahol a mai napig nem

Részletesebben

TE- 283/2015 M E S T O K O M Á R N O KOMÁROM VÁROS ÖNKORMÁNYZATA

TE- 283/2015 M E S T O K O M Á R N O KOMÁROM VÁROS ÖNKORMÁNYZATA TE- 283/2015 M E S T O K O M Á R N O KOMÁROM VÁROS ÖNKORMÁNYZATA Pre zasadnutie Mestského zastupitelstva v Komárne dna 25.06.2015 k bodu rokovania císlo : A Komáromi Városi Képviselo-testület 2015. 06.25

Részletesebben

ZÁPISNICA JEGYZŐKÖNYV 8/2012

ZÁPISNICA JEGYZŐKÖNYV 8/2012 OBECNÉ ZASTUPITEĽSTVO DOLNÝ ŠTÁL ALISTÁL KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA ZÁPISNICA JEGYZŐKÖNYV 8/2012 Spis č. 2012/149, e. č.... napísaná v priebehu zasadnutia obecného zastupiteľstva, konaného dňa 10.7.2012 v zasadačke

Részletesebben

M E S T O K O M Á R N O KOMÁROM VÁROS ÖNKORMÁNYZATA

M E S T O K O M Á R N O KOMÁROM VÁROS ÖNKORMÁNYZATA TE 695/2016 M E S T O K O M Á R N O KOMÁROM VÁROS ÖNKORMÁNYZATA Pre zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Komárne dňa: 26. mája 2016 k bodu rokovania číslo:... A Komáromi Városi Képviselő-testület 2016

Részletesebben

1. Megnyitó. 2. Határozatok teljesítése

1. Megnyitó. 2. Határozatok teljesítése Zápisnica OZ č. 12/2012 Strana 1 z 7 1. Megnyitó Polgármester asszony, Csóka Éva köszönti a jelenlévőket és megállapítja, hogy jelen van 8 képviselő és megnyitja az ülést. Hitelesítőknek kinevezi Kelo

Részletesebben

Zápisnica OZ č. 1/2014 Strana 1 z 10 OBECNÉ ZASTUPITEĽSTVO DOLNÝ ŠTÁL ALISTÁL KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA. Zápisnica JEGYZŐKÖNYV 1/2014

Zápisnica OZ č. 1/2014 Strana 1 z 10 OBECNÉ ZASTUPITEĽSTVO DOLNÝ ŠTÁL ALISTÁL KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA. Zápisnica JEGYZŐKÖNYV 1/2014 Zápisnica OZ č. 1/2014 Strana 1 z 10 OBECNÉ ZASTUPITEĽSTVO DOLNÝ ŠTÁL ALISTÁL KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA Zápisnica JEGYZŐKÖNYV 1/2014 Spis č. 2014/177, e. č. 431 napísaná v priebehu riadneho zasadnutia obecného

Részletesebben

Slovenská komisia Dejepisnej olympiády

Slovenská komisia Dejepisnej olympiády Slovenská komisia Dejepisnej olympiády Okresné kolo Dejepisnej olympiády pre ZŠ a 8-ročné gymnáziá 7. ročník, školský rok 2014/15 Testové úlohy pre kategóriu E (7. ročník ZŠ a 2. ročník OG) Megjegyzés:

Részletesebben

Web: www.szegediszlovakok.hu E-mail: samosprava@segedinskislovaci.hu JEGYZŐ KÖNYV

Web: www.szegediszlovakok.hu E-mail: samosprava@segedinskislovaci.hu JEGYZŐ KÖNYV ul. Osztróvszkeho č. 6, H-6721 Segedín, Maďarsko 6721 Szeged, Osztróvszky u. 6. JEGYZŐ KÖNYV a képviselő-testületének 2012. november 16. 17.00 órakor a Szegedi Tudományegyetem Egyetemi Számítóközpontjában

Részletesebben

ZÁPISNICA JEGYZŐKÖNYV 8/2014

ZÁPISNICA JEGYZŐKÖNYV 8/2014 OBECNÉ ZASTUPITEĽSTVO DOLNÝ ŠTÁL ALISTÁL KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA ZÁPISNICA JEGYZŐKÖNYV 8/2014 Spis č. 2014/177 e.č. 1786 Napísaná v priebehu zasadnutia obecného zastupiteľstva, konaného dňa 09. 09. 2014 v

Részletesebben

PRE SEGEDÍNSKYCH SLOVÁKOV SZEGEDI SZLOVÁK HIRDETMÉNY

PRE SEGEDÍNSKYCH SLOVÁKOV SZEGEDI SZLOVÁK HIRDETMÉNY Na Táloch, za nami údajne Chopok. Tále, mögöttünk állítólag a Chopok. Prvé kroky začiatočníkov A kezdők első lépései Posledný večer s divadelníkmi Commedia z Popradu Búcsúest a poprádi Commedia Társulattal

Részletesebben

Vypracovala: Mgr. Timea Molnár, vedúca odboru školstva, soc.vecí, športu a kultúry Kidolgozta: Mestské zastupiteľstvo po prerokovaní predmetu návrhu

Vypracovala: Mgr. Timea Molnár, vedúca odboru školstva, soc.vecí, športu a kultúry Kidolgozta: Mestské zastupiteľstvo po prerokovaní predmetu návrhu Materiál na rokovanie Materiál č.: 18/2015/3 3. zasadnutia Mestského zastupiteľstva Dunajská Streda v VII. volebnom období Dunaszerdahely Város Képviselő-testülete 3. ülésének beterjesztett anyaga a VII.

Részletesebben

Kritéria prijímacích skúšok pre školský rok 2016/2017

Kritéria prijímacích skúšok pre školský rok 2016/2017 Cirkevné gymnázium MARIANUM s vyučovacím jazykom maďarským Ul. biskupa Királya 30; 945 01 Komárno MARIANUM Magyar Tannyelvű Egyházi Gimnázium Király püspök u. 30.; 945 01 Komárom Tel.: 035/77 30 397, fax:

Részletesebben

Tíz év barátság. Desať rokov priateľstva. nagyfödémesi láthatár. Veľkoúľanský obzor. Noviny obyvateľov Veľkých Úľan. Nagyfödémes lakosainak lapja

Tíz év barátság. Desať rokov priateľstva. nagyfödémesi láthatár. Veľkoúľanský obzor. Noviny obyvateľov Veľkých Úľan. Nagyfödémes lakosainak lapja Veľkoúľanský obzor Noviny obyvateľov Veľkých Úľan nagyfödémesi láthatár Nagyfödémes lakosainak lapja 3. číslo 18. ročník Október 2014 Desať rokov priateľstva Priateľstvo je jedno z najdôležitejších väzieb

Részletesebben

Údolie Bodvy. regionálny. 2003/2 -- 3 Nepredajné Marec - Apríl 2003. regionális folyóirat XII. ÉVFOLYAM

Údolie Bodvy. regionálny. 2003/2 -- 3 Nepredajné Marec - Apríl 2003. regionális folyóirat XII. ÉVFOLYAM Údolie Bodvy ROČNÍK XII. 2003/2 -- 3 Nepredajné Marec - Apríl 2003 Bódvavölgye regionális folyóirat regionálny časopis XII. ÉVFOLYAM Ročník 12 (25) - regionálny časopis založený r. 1905, obnovený r. 1992

Részletesebben

Együttműködési megállapodás

Együttműködési megállapodás Együttműködési megállapodás Budapest XVIII. kerülete (Magyarország) és Szepsi (Moldava nad Bodvou) város (Szlovákia) önkormányzatai együttműködési megállapodást kötnek az alulírott napon és helyen: I.

Részletesebben

Príležitostná činnosť: prednes básne, dramatizácia rozprávky pre. rodičov a starých rodičov

Príležitostná činnosť: prednes básne, dramatizácia rozprávky pre. rodičov a starých rodičov Názov krúžku: Slovenská konverzácia Oblasť: jazyky- Spoločensko-vedná oblasť Vedúci krúžku: Eva Bubenková Formy činnosti: Pravidelná činnosť : podľa plánu práce ZK. Príležitostná činnosť: prednes básne,

Részletesebben

Mestský úrad Kolárovo

Mestský úrad Kolárovo Mestský úrad Kolárovo 26. zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Kolárove Dňa: 28. januára 2013 K bodu rokovania číslo: 10/b v Žiadosť spoločnosti AGROTREND Kolárovo s.r.o. na súhlas o prevzatie nájmu poľnohospodárskeho

Részletesebben

ZMLUVA č. 240/2011 - Ba

ZMLUVA č. 240/2011 - Ba ZMLUVA č. 240/2011 - Ba I. ZMLUVNÉ STRANY 1. OBJEDNÁVATEĽ: Claim Kôvetelésérvényesítô Úzletviteli Tanácsadó Kft. 1093 BUDAPEST, Lónyai utca 52. II/12/A Zastúpený : Dr. PÉTERINIKOLETTA MÁRTA - ugyvezetô

Részletesebben

K O M Á R N O Komárom Város Önkormányzata

K O M Á R N O Komárom Város Önkormányzata M E S T O K O M Á R N O Komárom Város Önkormányzata TE 1807/2014 Pre zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Komárne dňa 03.04.2014 k bodu rokovania číslo: A Komáromi Városi Képviselı-testület 2014.04.03-i

Részletesebben

ZÁKLADNÉ VÝSLEDKY Z PRIESKUMU JUŽNÉ SLOVENSKO

ZÁKLADNÉ VÝSLEDKY Z PRIESKUMU JUŽNÉ SLOVENSKO ZÁKLADNÉ VÝSLEDKY Z PRIESKUMU JUŽNÉ SLOVENSKO Všetky údaje uvedené v tabuľkách sú v percentách Počet respondentov: 721 Zber údajov: 6. 19. novembra 2007 Prezentované údaje sú výsledkom reprezentatívneho

Részletesebben

MESTSKÝ ÚRAD KOLÁROVO Kostolné námestie 1, Kolárovo

MESTSKÝ ÚRAD KOLÁROVO Kostolné námestie 1, Kolárovo MESTSKÝ ÚRAD KOLÁROVO Kostolné námestie 1, 946 03 Kolárovo Na 11. riadne zasadnutie Mestského zastupiteľstva Dňa: 28.09. 2015 K bodu rokovania číslo: 19 Informatívna správa o podaných žiadostiach mesta

Részletesebben

Spomienka na staré moldavské školstvo - Pri odhalení pamätnej tabule pri príležitosti 550. výročia prvej zmienky o moldavskej škole -

Spomienka na staré moldavské školstvo - Pri odhalení pamätnej tabule pri príležitosti 550. výročia prvej zmienky o moldavskej škole - Údolie Bodvy ROČNÍK XVII. 2008/2-3 Nepredajné Egy több mint félezredes évforduló kapcsán emlékezünk ma azokról az elődeinkről, akik már a középkorban fontosnak tartották a művelődést és az ifjúság rendszeres

Részletesebben

HUSK/1101/1.6.2. Teljes költségvetés (100%): 67 360.00 Teljes költségvetés (100%): 74 300.00 Teljes költségvetés (100%): 59 700.00

HUSK/1101/1.6.2. Teljes költségvetés (100%): 67 360.00 Teljes költségvetés (100%): 74 300.00 Teljes költségvetés (100%): 59 700.00 Operačný program/ Operatív program: Operačný program cezhraničnej spolupráce Maďarská republika-slovenská republika 2007 2013 Magyarország-Szlovákia Határon Átnyúló Együttműködési Program 2007 2013 ov

Részletesebben

e je krátka a otvorená hláska, vyslovuje sa podobne ako e v slovenskom slove medzi", napr.: fekete čierny.

e je krátka a otvorená hláska, vyslovuje sa podobne ako e v slovenskom slove medzi, napr.: fekete čierny. 1. LECKE a Maďarská abeceda a, á, b, c, cs [č], d, dz, dzs [dž], e, e, f, g, gy [ď], h, i, í, j, k, 1, ly [j], m, n, ny [ň], o, ó, ö, ő, p, r, s [š], sz [s], t, ty [ť], u, ú, ü, ű, v, z, zs [ž] V zátvorkách

Részletesebben

Mestský úrad Kolárovo

Mestský úrad Kolárovo Mestský úrad Kolárovo Na 27. riadne zasadnutie Mestského zastupiteľstva Dňa: 4.3.2013 K bodu rokovania číslo: 11 Návrh koncepcie a finančného krytia publikácie o meste Kolárovo Predkladá: Magdolna Rigó,

Részletesebben

Jar v našej obci bola plná aktivít Tevékenységben gazdag tavasz községünkben

Jar v našej obci bola plná aktivít Tevékenységben gazdag tavasz községünkben Veľkoúľanský obzor Noviny obyvateľov Veľkých Úľan nagyfödémesi láthatár Nagyfödémes lakosainak lapja 2. číslo 17. ročník Jún 2013 2. szám 17. évfolyam 2013 Június Jar v našej obci bola plná aktivít Tevékenységben

Részletesebben

A MAGYAR TÖRTÉNELMI TÁRSULAT KIADVÁNYAI

A MAGYAR TÖRTÉNELMI TÁRSULAT KIADVÁNYAI A MAGYAR TÖRTÉNELMI TÁRSULAT KIADVÁNYAI 2 A MA GYAR TÖR TÉ NEL MI TÁR SU LAT KI AD VÁ NYAI A kö tet írá sai zöm mel a hu sza dik szá zad idõ sza ká ról szól nak, más részt pe dig át té te le sen ér vel

Részletesebben

SZMPSZ XXV. Jókai Mór Nyári Egyeteme, Komárom, 2016. július 11-16.

SZMPSZ XXV. Jókai Mór Nyári Egyeteme, Komárom, 2016. július 11-16. SZMPSZ XXV. Jókai Mór Nyári Egyeteme, Komárom, 2016. július 11-16. Veronika zeneprojekt Gyakorlati módszerek tartalma Ismerkedő, köszöntő játékoktesthangszerek, elemi zenélés, táncok, mozgások Ritmikus

Részletesebben

XXXV. SZEPSI CSOMBOR MÁRTON NAPOK RENDEZVÉNYSOROZATA SZEPSI. A rendezvénysorozat főszervezője: a Csemadok Szepsi Alapszervezete MEGHÍVÓ

XXXV. SZEPSI CSOMBOR MÁRTON NAPOK RENDEZVÉNYSOROZATA SZEPSI. A rendezvénysorozat főszervezője: a Csemadok Szepsi Alapszervezete MEGHÍVÓ XXXV. SZEPSI CSOMBOR MÁRTON NAPOK RENDEZVÉNYSOROZATA SZEPSI A rendezvénysorozat főszervezője: a Csemadok Szepsi Alapszervezete MEGHÍVÓ Társrendezők Szepsi Városi Művelődési Központ és Városi Könyvtár Szepsi

Részletesebben

Cestovný pas Útlevél. Rozprávkové kráľovstvo slimáka kraska. Kraszko Csigácska Mesekirálysága

Cestovný pas Útlevél. Rozprávkové kráľovstvo slimáka kraska. Kraszko Csigácska Mesekirálysága Cestovný pas Útlevél Rozprávkové kráľovstvo slimáka kraska Kraszko Csigácska Mesekirálysága Cestovný pas - Útlevél Meno / Keresztnév: Priezvisko / Vezetéknév: Dátum narodenia / Születésem napja: Adresa

Részletesebben

DEKLARÁCIA. o vytvorení Eurorégia Neogradiensis

DEKLARÁCIA. o vytvorení Eurorégia Neogradiensis DEKLARÁCIA o vytvorení Eurorégia Neogradiensis V duchu dohody podpísanej dňa 11.12.1998 v Lučenci, dolupodpísaní deklarujeme našu snahu vytvoriť cezhraničnú, interregionálnu spoluprácu v prihraničnej oblasti

Részletesebben

Web: www.szegediszlovakok.hu E-mail: samosprava@segedinskislovaci.hu JEGYZŐ KÖNYV

Web: www.szegediszlovakok.hu E-mail: samosprava@segedinskislovaci.hu JEGYZŐ KÖNYV ul. Osztróvszkeho č. 6, H-6721 Segedín, Maďarsko 6721 Szeged, Osztróvszky u. 6. JEGYZŐ KÖNYV a képviselő-testületének 2012. december 14. 17.00 órakor a Szegedi Tudományegyetem Egyetemi Számítóközpontjában

Részletesebben

Metamorfóza identity v literatúre a jazyku III. * Az identitás metamorfózisa irodalomban és nyelvben III.

Metamorfóza identity v literatúre a jazyku III. * Az identitás metamorfózisa irodalomban és nyelvben III. UNIVERZITA MATEJA BELA Filozofická fakulta Katedra hungaristiky Metamorfóza identity v literatúre a jazyku III. * Az identitás metamorfózisa irodalomban és nyelvben III. Zborník príspevkov z medzinárodnej

Részletesebben

ÚSPEŠNÍ STAROSTOVIA GALANTSKÉHO A ŠALIANSKEHO REGIÓNU HODNOTIA ŽIVOT A ÚSPECHY SVOJICH OBCÍ...

ÚSPEŠNÍ STAROSTOVIA GALANTSKÉHO A ŠALIANSKEHO REGIÓNU HODNOTIA ŽIVOT A ÚSPECHY SVOJICH OBCÍ... www.zurnaly.sk GALANTSKÝ A ŠALIANSKY ŠPECIÁL o našich obciach... váš regionálny časopis, ktorý sa dobre číta... Ročník XVIII. NOVEMBER 2014 časopis pre občanov okresov Galanta a Šaľa ÚSPEŠNÍ STAROSTOVIA

Részletesebben

Mestský úrad Kolárovo

Mestský úrad Kolárovo Page 1/5 Mestský úrad Kolárovo Na 4. riadne zasadnutie Mestského zastupiteľstva Dňa: 2. 03. 2015 K bodu rokovania číslo: 11 ) Informatívna správa primátora mesta o podaných žiadostiach mesta o poskytnutie

Részletesebben

Cena Pro Urbe 2012 Reformovaná kresťanská cirkev na Slovensku cirkevný zbor v Moldave nad Bodvou.

Cena Pro Urbe 2012 Reformovaná kresťanská cirkev na Slovensku cirkevný zbor v Moldave nad Bodvou. Cena Pro Urbe 2012 Reformovaná kresťanská cirkev na Slovensku cirkevný zbor v Moldave nad Bodvou. V Moldave nad Bodvou existuje už 460 rokov reformovaná cirkev. Reformácia zasiahla mesto tak výrazne, že

Részletesebben

V Budapešti, 11. 03. 2006. S úctou. Sárközy Miklós iranista, historik (06 20 391 96 02, m_sarkozy@yahoo.com)

V Budapešti, 11. 03. 2006. S úctou. Sárközy Miklós iranista, historik (06 20 391 96 02, m_sarkozy@yahoo.com) Volám sa Sárközy Miklós. Narodil som sa 3. februára 1976 v Pécsi. Svoje gymnaziálne štúdia som absolvoval v Sárbogárde, kde som maturoval v roku 1994. V rokoch 1994 až 1996 som študoval odbor histórie

Részletesebben

ELIEZOVSKÝ. Mestské dni v rámci festivalu. 93701@pobox.sk. Augustové zasadnutie MsZ Nehrozí nútená správa

ELIEZOVSKÝ. Mestské dni v rámci festivalu. 93701@pobox.sk. Augustové zasadnutie MsZ Nehrozí nútená správa Ž M e s t s k é n o v i n y september 2011, XII. ročník ELIEZOVSKÝ S P R A V O D A J C A 93701@pobox.sk cena: 0,35 eur Za tie roky sme riešili mnoho priestupkov ale mnohým priestupkom a trestným činom

Részletesebben

130. VÝROČIE ORGANIZOVANÉHO HASIČSTVA V PODUNAJSKÝCH BISKUPICIACH

130. VÝROČIE ORGANIZOVANÉHO HASIČSTVA V PODUNAJSKÝCH BISKUPICIACH 130. VÝROČIE ORGANIZOVANÉHO HASIČSTVA V PODUNAJSKÝCH BISKUPICIACH 130 Éves a pozsonypüspöki szervezett-tűzvédelem 1882-2012 130. VÝROČIE ORGANIZOVANÉHO HASIČSTVA V PODUNAJSKÝCH BISKUPICIACH 130 Éves a

Részletesebben

A MEGYERENDSZER SZLOVÁKIÁBAN A XX. SZÁZAD ELSŐ FELÉBEN ERIK ŠTENPIEN

A MEGYERENDSZER SZLOVÁKIÁBAN A XX. SZÁZAD ELSŐ FELÉBEN ERIK ŠTENPIEN Sectio Juridica et Politica, Miskolc, Tomus XXVIII. (2010). pp. 103-110 A MEGYERENDSZER SZLOVÁKIÁBAN A XX. SZÁZAD ELSŐ FELÉBEN ERIK ŠTENPIEN A megyerendszer a magyar és szlovák nemzeti államok közös vonásai

Részletesebben

ELIEZOVSKÝ SPRAVODAJCA. Cesty sa priebežne opravujú. Mestské noviny. Zmluvy k prestavbe slobodárne schválené. 93701@pobox.sk. Májové zasadnutie MsZ

ELIEZOVSKÝ SPRAVODAJCA. Cesty sa priebežne opravujú. Mestské noviny. Zmluvy k prestavbe slobodárne schválené. 93701@pobox.sk. Májové zasadnutie MsZ ...práca členov želiezovskej JDS bola osožná, radostná a prinášala im všetkým potešenie a uznanie od verejnosti... želiezovským dôchodcom mladícky elán rozhodne nechýba... Viac na 6. str. Májové zasadnutie

Részletesebben

Údolia Bodvy PF 2005. a radostný rok 2005 a dobré zdravie! Redakcia. Minden kedves olvasónknak sikerekben gazdag új. regionálny. 2005/1-2 Nepredajné

Údolia Bodvy PF 2005. a radostný rok 2005 a dobré zdravie! Redakcia. Minden kedves olvasónknak sikerekben gazdag új. regionálny. 2005/1-2 Nepredajné Údolie Bodvy ROČNÍK XIII. 2005/1-2 Nepredajné Január Bódvavölgye regionális folyóirat regionálny časopis XIII. ÉVFOLYAM Ročník 14 (27) - regionálny časopis založený r. 1905, obnovený r. 1992 XIV. (XXVII).

Részletesebben

Potenciálni investori rokovali s poslancami

Potenciálni investori rokovali s poslancami Ž M e s t s k é n o v i n y júl-august 2011, XII. ročník ELIEZOVSKÝ S P R A V O D A J C A 93701@pobox.sk cena: 0,35 eur Toto leto hodnotím ako kľúčové. Do septembra sa rozhodne o ceste Želiezoviec nielen

Részletesebben

Primátor ľudí, nie strán. Az emberek polgármestere, nem a pártoké. MUDr. Anton Marek. nezávislý kandidát na primátora - független polgármesterjelölt

Primátor ľudí, nie strán. Az emberek polgármestere, nem a pártoké. MUDr. Anton Marek. nezávislý kandidát na primátora - független polgármesterjelölt Primátor ľudí, nie strán Az emberek polgármestere, nem a pártoké 5. MUDr. Anton Marek nezávislý kandidát na primátora - független polgármesterjelölt Vážení spoluobčania! Po štyroch rokoch sa opäť uchádzam

Részletesebben

Testvérközségünkben Csabrendeken a hagyományos falunap megünneplésére

Testvérközségünkben Csabrendeken a hagyományos falunap megünneplésére Veľkoúľanský obzor Noviny obyvateľov Veľ kých Úľan nagyfödémesi láthatár Nagyfödémes lakosainak lapja 3. číslo 15. ročník Október 2011 3. szám 15. évfolyam 2011 Október Starosta našej obce sa stal čestným

Részletesebben

južného Slovenska. O pridelení pomoci rozhodne kuratórium Združenia Kézfogás.

južného Slovenska. O pridelení pomoci rozhodne kuratórium Združenia Kézfogás. Údolie Bodvy ROČNÍK XIII. 2004/3 Nepredajné Marec/Március 2004 Bódvavölgye regionális folyóirat regionálny časopis XIII. ÉVFOLYAM Ročník 13 (26) - regionálny časopis založený r. 1905, obnovený r. 1992

Részletesebben

Jásdi. Csernyik. Csernyik. Jásdi

Jásdi. Csernyik. Csernyik. Jásdi Csernyik A bor halvány színárnyalatú, ezüstfehér. Az illat közepes intenzitású, megjelenésében letisztult, érő sárgadinnyére, zöld banánra emlékeztet. A korty szerkezete kiegyensúlyozott: a közepes testhez

Részletesebben

Podpora demokracie vo svete Rádio Lumen, 17:30 03/11/2008 Krajiny Vyšegrádskej štvorky by mali lepšie koordinovať rozvojovú pomoc, ktorú poskytujú na podporu demokracie vo svete. Zároveň by mali zvážiť

Részletesebben

Príležitostná činnosť: pred súťažou: Matematická Pytagoriáda a Zrínyi Ilona matematikaverseny, celý rok podľa potreby žiakov aj ako doučovanie

Príležitostná činnosť: pred súťažou: Matematická Pytagoriáda a Zrínyi Ilona matematikaverseny, celý rok podľa potreby žiakov aj ako doučovanie Názov krúžku: matematický krúžok Oblasť: vedy a techniky Vedúci krúžku: Mgr. Záhorská Renáta Formy činnosti: Pravidelná činnosť: raz týždenne v utorok Príležitostná činnosť: pred súťažou: Matematická Pytagoriáda

Részletesebben

ELIEZOVSKÝ. Želiezovce hlavným mestom biodiverzity. 93701@pobox.sk. Augustové zasadnutie MsZ Opäť budeme voliť 12 poslancov v jednom obvode

ELIEZOVSKÝ. Želiezovce hlavným mestom biodiverzity. 93701@pobox.sk. Augustové zasadnutie MsZ Opäť budeme voliť 12 poslancov v jednom obvode Želiezovce hlavným mestom biodiverzity Po uzávierka septembrového čísla sme dostali správu, že naše mesto získalo titul Hlavné mesto biodiverzity. Vyhodnotenie prebiehalo vo štvrtok 9. septembra v Bratislave.

Részletesebben

Výsledky referenda v Moldave nad Bodvou a v niektorých obciach na okolí Az uniós népszavazás eredményei Szepsiben és néhány környékbeli községben

Výsledky referenda v Moldave nad Bodvou a v niektorých obciach na okolí Az uniós népszavazás eredményei Szepsiben és néhány környékbeli községben Údolie Bodvy ROČNÍK XII. 2003/5 Nepredajné Jún 2003 Bódvavölgye regionális folyóirat regionálny časopis XII. ÉVFOLYAM Ročník 12 (25) - regionálny časopis založený r. 1905, obnovený r. 1992 XII. (XXV).

Részletesebben

KÖZÖS ÉRTÉKElNK ADÁSMENET (49)

KÖZÖS ÉRTÉKElNK ADÁSMENET (49) KÖZÖS ÉRTÉKElNK ADÁSMENET (49) Beköszönés: Köszöntöm Kedves Nézőinket! Vítam Vás Milí Diváci! Önök a Közös értékeink című Európai Unió által támogatott, Szlovákia és Magyarország közötti, határon átnyúló

Részletesebben

Obecné zastupiteľstvo Farná

Obecné zastupiteľstvo Farná Obecné zastupiteľstvo Farná Číslo: OZ 17/2016 Z á p i s n i c a 17. Slávnostného zasadnutia Obecného zastupiteľstva Farná z 08. júla 2016 Z á p i s n i c a 17. Slávnostného zasadnutia Obecného zastupiteľstva

Részletesebben

Marketing személyzet

Marketing személyzet Munkaközvetítő ügynökség Marketing személyzet Nástupný fizetés: megállapodás alapján Munkaviszony: Hlavný pracovný pomer Munkavégzés helye: SR Námestie SNP 14, Lehetséges kezdési időpont: azonnal Pozíció

Részletesebben

Segítőket köszöntöttek

Segítőket köszöntöttek Egymilliárd az iskolára Képviselői fórum Csabai arcképcsarnok Szlovák oldal Az utókor tisztelete W XIII. evtolyam zi. szam V f 2003. november 27. ^ INGYENES VÁROSI LAP BÉKÉSCSABA Közgyűlési visszhang Döntés

Részletesebben

93701@pobox.sk. IX. rocník, december 2008 M e s t s k é n o v i n y

93701@pobox.sk. IX. rocník, december 2008 M e s t s k é n o v i n y Želiezovský 93701@pobox.sk spravodajca IX. rocník, december 2008 M e s t s k é n o v i n y cena: 10,- Sk (0,33 ) Kamerový systém sa rozrástol 2 Iveta Radičová bola v Želiezovciach, stretla sa s gymnazistami,

Részletesebben

POZVÁNKA. Spoločenskovedný ústav SAV Košice a Sociologický inštitút Filozofickej Fakulty Univerzity v Miskolci Vás srdečne pozývajú na

POZVÁNKA. Spoločenskovedný ústav SAV Košice a Sociologický inštitút Filozofickej Fakulty Univerzity v Miskolci Vás srdečne pozývajú na POZVÁNKA Spoločenskovedný ústav SAV Košice a Sociologický inštitút Filozofickej Fakulty Univerzity v Miskolci Vás srdečne pozývajú na Záverečný workshop k cezhraničnému projektu REGIONÁLNA SOCIÁLNA MAPA

Részletesebben

93701@pobox.sk. R7 5. str.

93701@pobox.sk. R7 5. str. Želiezovský 93701@pobox.sk spravodajca IX. rocník, máj 2008 Z obsahu Lavičky v centr mesta - čo na to obyvatelia? 3. str. M e s t s k é n o v i n y Petícia za vybudovanie južnej rýchlostnej komunikácie

Részletesebben

Systém domáceho videovrátnika H1009

Systém domáceho videovrátnika H1009 SK Systém domáceho videovrátnika H1009 *H1009 www.emos.eu Systém domáceho videovrátnika Umožňuje audiovizuálne spojenie s elektrickým videovrátnikom a ovládania dverného zámku. Základným prínosom tohto

Részletesebben

ADÁSVÉTELI SZERZİDÉS ÉS LICENC MEGADÁSI SZERZİDÉS

ADÁSVÉTELI SZERZİDÉS ÉS LICENC MEGADÁSI SZERZİDÉS ADÁSVÉTELI SZERZİDÉS ÉS LICENC MEGADÁSI SZERZİDÉS amely a SZK Kereskedelmi Törvénykönyvének Tgy. 513/1991 sz. törvénye 409 érvényes hangzásában, és a szerzıi jogról és a szerzıi joghoz kapcsolódó jogokról

Részletesebben

Systém domáceho videovrátnika H1018 / H1019

Systém domáceho videovrátnika H1018 / H1019 Systém domáceho videovrátnika H1018 / H1019 *H1018 / *H1019 www.emos.eu Systém domáceho videovrátnika Umožňuje audiovizuálne spojenie s elektrickým videovrátnikom a ovládania dverného zámku. Základným

Részletesebben

A tartalomból: činný a okrem iného bol aj členom Slovenského učeného tovarišstva. V sprievodnom kultúrnom programe

A tartalomból: činný a okrem iného bol aj členom Slovenského učeného tovarišstva. V sprievodnom kultúrnom programe Údolie Bodvy ROČNÍK XV. 2006/3-4 Nepredajné Bódvavölgye regionális folyóirat regionálny časopis XV. ÉVFOLYAM Ročník 15 (28) - regionálny časopis založený r. 1905, obnovený r. 1992 XV. (XXVIII). évfolyam

Részletesebben

GÖLNICBÁNYA Szlovákiai bányavárosok és bányásztelepülések 9-ik találkozója. Gölnicbánya 2016 augustus 12-14

GÖLNICBÁNYA Szlovákiai bányavárosok és bányásztelepülések 9-ik találkozója. Gölnicbánya 2016 augustus 12-14 GÖLNICBÁNYA 2016 Szlovákiai bányavárosok és bányásztelepülések 9-ik találkozója Gölnicbánya 2016 augustus 12-14 FOGADJÁK EL MEGHÍVÁSUNKAT A BÁNYÁSZHAGYOMÁNYOKBAN GAZDAG VÁROSUNKBA A Szerencse fel! bányászköszöntés

Részletesebben

Udalosti 2012 Moldava nad Bodvou získala najvyššie ocenenie za aktivity počas Európskeho týždňa mobility

Udalosti 2012 Moldava nad Bodvou získala najvyššie ocenenie za aktivity počas Európskeho týždňa mobility Udalosti 2012 Moldava nad Bodvou získala najvyššie ocenenie za aktivity počas Európskeho týždňa mobility 15. októbra 2012 sa v zasadacej miestnosti KSK uskutočnilo vyhodnotenie tohtoročného Európskeho

Részletesebben

ELIEZOVSKÝ. Daň z nehnuteľností sa nemení. 93701@pobox.sk. Januárové zasadnutie MsZ Komisie majú do 6 členov

ELIEZOVSKÝ. Daň z nehnuteľností sa nemení. 93701@pobox.sk. Januárové zasadnutie MsZ Komisie majú do 6 členov Žfebruár 2011, XII. ročník ELIEZOVSKÝ S P R A V O D A J C A 93701@pobox.sk M e s t s k é n o v i n y cena: 0,35 eur Občan bude vybavený rýchlejšie, adresnejšie a zvýši sa jeho komfort. Hovoríme s prednostkou

Részletesebben

nagyfödémesi láthatár Veľkoúľanský obzor Kedves olvasóinknak és községünk minden lakosának kellemes karácsonyi ünnepeket és boldog Új évet kívánunk!

nagyfödémesi láthatár Veľkoúľanský obzor Kedves olvasóinknak és községünk minden lakosának kellemes karácsonyi ünnepeket és boldog Új évet kívánunk! Veľkoúľanský obzor Noviny obyvateľov Veľ kých Úľan nagyfödémesi láthatár Nagyfödémes lakosainak lapja 4. číslo 14. ročník December 2010 4. szám 14. évfolyam 2010 December Našim milým čitateľom a občanom

Részletesebben

45.KOLÍŇANSKÁ OCHUTNÁVKA VÍN 45.KOLONI BORKÓSTOLÓ

45.KOLÍŇANSKÁ OCHUTNÁVKA VÍN 45.KOLONI BORKÓSTOLÓ SUMÁR VÝSLEDKOV - ÖSSZEGZETT EREDMÉNYEK 45.KOLÍŇANSKÁ OCHUTNÁVKA VÍN 45.KOLONI BORKÓSTOLÓ Šampión z bielych vín - Sampión a fehér borok közül RULANDSKÉ BIELE - FEHÉRRULANDI 591 Balkó Pavol Kolíňany č.125

Részletesebben

PANORÁMA. 05 Kompas - Iránytű. 06 Mozaika - Panoráma

PANORÁMA. 05 Kompas - Iránytű. 06 Mozaika - Panoráma PANORÁMA Spravodaj Moldavy nad Bodvou - Szepsi város lapja #05/2013 Zdarma / Ingyenes www.moldava.sk 01 Úvod 03 Z nášho života - Életünk 05 Kompas - Iránytű 07 Mozaika - Panoráma 02 Strieška - Esernyő

Részletesebben

číslo 1/2009, ročník III. 1. szám/2009, III. évfolyam Časopis obyvateľov obce Jelenec

číslo 1/2009, ročník III. 1. szám/2009, III. évfolyam Časopis obyvateľov obce Jelenec číslo 1/2009, ročník III. 1. szám/2009, III. évfolyam Časopis obyvateľov obce Jelenec Fašiangy 2009 Detský karneval OBSAH Vyhodnotenie prác pracovníkov obce Jelenec za rok 2008... 4-9 O maďarskom folklóre...

Részletesebben

93701@pobox.sk. M e s t s k é n o v i n y. Želiezovské kino stojí zatiaľ prázdne, Blue Art neakceptoval pozmenenú ponuku zastupiteľstva

93701@pobox.sk. M e s t s k é n o v i n y. Želiezovské kino stojí zatiaľ prázdne, Blue Art neakceptoval pozmenenú ponuku zastupiteľstva Želiezovský 93701@pobox.sk spravodajca X. rocník, jún 2009 M e s t s k é n o v i n y cena: 0,33 (10,- Sk) Mesto získalo Útulok od Nitrianskeho samosprávneho kraja za 1 euro Želiezovské kino stojí zatiaľ

Részletesebben

Opýtali sme sa pána starostu. Megkérdeztük a polgármestert VII / 2015 NOVINY SAMOSPRÁVY OBCE GBELCE

Opýtali sme sa pána starostu. Megkérdeztük a polgármestert VII / 2015 NOVINY SAMOSPRÁVY OBCE GBELCE VII / 2015 NOVINY SAMOSPRÁVY OBCE GBELCE Köbölkút község önkormányzatának lapja IX. ročník 1. číslo IX. évfolyam 1. číslo ZDARMA INGYENES Opýtali sme sa pána starostu Megkérdeztük a polgármestert Zrážky,

Részletesebben

TRIEDNY VÝKAZ OSZTÁLYNAPLÓ

TRIEDNY VÝKAZ OSZTÁLYNAPLÓ TRIEDNY VÝKAZ pre nižšie stredné vzdelávanie OSZTÁLYNAPLÓ a felső tagozatos osztályok számára Trieda:... Osztály:... Školský rok:.../... Tanév:.../... Názov školy:... Az iskola neve:... Typ školy:... Az

Részletesebben

XXIII. ročník - évfolyam, www.sturovo.sk, www.sao.sturovo.org 2012/03

XXIII. ročník - évfolyam, www.sturovo.sk, www.sao.sturovo.org 2012/03 XXIII. ročník - évfolyam, www.sturovo.sk, www.sao.sturovo.org 2012/03 Parkovacie automaty opäť v prevádzke Od apríla sa bude v Štúrove opätovne platiť za parkovanie. Na základe februárového rozhodnutia

Részletesebben

Každá z akcií splnila svoje poslanie.

Každá z akcií splnila svoje poslanie. Údolie Bodvy ROČNÍK XIII. 2005/5-6 Nepredajné regionálny časopis Bódvavölgye regionális folyóirat XIII. ÉVFOLYAM Ročník 14 (27) - regionálny časopis založený r. 1905, obnovený r. 1992 XIV. (XXVII). évfolyam

Részletesebben

Műtárgy kivitelezéséről szóló szerződés. Zmluva o dielo. Vadaš, s.r.o. Pri Vadaši 2, 94301 Štúrovo. Vadaš, s.r.o. Pri Vadaši 2, 94301 Štúrovo

Műtárgy kivitelezéséről szóló szerződés. Zmluva o dielo. Vadaš, s.r.o. Pri Vadaši 2, 94301 Štúrovo. Vadaš, s.r.o. Pri Vadaši 2, 94301 Štúrovo Műtárgy kivitelezéséről szóló szerződés Vadaš, s.r.o. Pri Vadaši 2, 94301 Štúrovo Zmluva o dielo Vadaš, s.r.o. Pri Vadaši 2, 94301 Štúrovo VADAS ÜDÜLŐKOMOPLEXUM vízi csúszdáinak és kapcsolódó létesítményeinek

Részletesebben

93701@pobox.sk. M e s t s k é n o v i n y

93701@pobox.sk. M e s t s k é n o v i n y Želiezovský 93701@pobox.sk spravodajca IX. rocník, február 2008 Z obsahu Od mája bude mestská polícia v nepretržitej 24-hodinovej službe. Hovoríme s náčelníkom Jozefom Kovácsom. 3. str. M e s t s k é n

Részletesebben

KÖZÖS ÉRTÉKElNK ADÁSMENET (44)

KÖZÖS ÉRTÉKElNK ADÁSMENET (44) KÖZÖS ÉRTÉKElNK ADÁSMENET (44) Beköszönés: Köszöntöm Kedves Nézőinket! Vítam Vás Milí Diváci! Önök a Közös értékeink című Európai Unió által támogatott, Szlovákia és Magyarország közötti, határon átnyúló

Részletesebben

spravodajca Letné vydanie Kostol a námestie ako ďalej? Malá vodná elektráreň - územný plán neschválený M e s t s k é n o v i n y

spravodajca Letné vydanie Kostol a námestie ako ďalej? Malá vodná elektráreň - územný plán neschválený M e s t s k é n o v i n y Želiezovský 93701@pobox.sk Letné vydanie spravodajca X. rocník, júl-august 2009 M e s t s k é n o v i n y cena: 0,50,- (15,- Sk) Inovatívne v tepelnom hospodárstve ako horí slama v kotolni Tenerga? Prehľad

Részletesebben

Zákon č. 145/1995 Z.z. A Tt. 145/1995 sz. törvénye A KÖZIGAZGATÁSI ILLETÉKEKRŐL O SPRÁVNYCH POPLATKOCH. Elfogadva 1995. június 22. z 22.

Zákon č. 145/1995 Z.z. A Tt. 145/1995 sz. törvénye A KÖZIGAZGATÁSI ILLETÉKEKRŐL O SPRÁVNYCH POPLATKOCH. Elfogadva 1995. június 22. z 22. 1 A Tt. 145/1995 sz. törvénye Zákon č. 145/1995 Z.z. A KÖZIGAZGATÁSI ILLETÉKEKRŐL O SPRÁVNYCH POPLATKOCH Elfogadva 1995. június 2 z 2 júna 1995 Módosítva: Tt. 123/1996., hatályos 1996. július 1-től Tt.

Részletesebben

A szerkesztôség e-mail címe: derekpont@freemail.hu telefon: 0620-389-58-53. Zetelakán jártunk Aki járt már Derekegyház testvértelepülésén Zetelakán az bizonyára igen kellemes tapasztalatokat szerzett az

Részletesebben

93701@pobox.sk. V septembri predstavovali pohľadávky. nemocnici 7 265 566 Sk (241172,61 ) 5

93701@pobox.sk. V septembri predstavovali pohľadávky. nemocnici 7 265 566 Sk (241172,61 ) 5 Želiezovský 93701@pobox.sk spravodajca IX. rocník, november 2008 M e s t s k é n o v i n y cena: 10,- Sk (0,33 ) V predposledný októbrový deň konečne otvorili supermarket. Čo nového nás čaká? 3 V septembri

Részletesebben

Plánovanie dopravnej infraštruktúry

Plánovanie dopravnej infraštruktúry ROZVOJ VEREJNEJ DOPRAVY AKO NÁSTROJ PRE ZVÝŠENIE MOBILITY V MAĎARSKO-SLOVENSKOM POHRANIČNOM REGIÓNE A MOBILITÁS ELŐSEGÍTÉSE A MAGYAR-SZLOVÁK HATÁR MENTÉN A TÖMEGKÖZLEKEDÉS FEJLESZTÉSE RÉVÉN Modelovanie

Részletesebben

Do nového roka, do nového ročníka

Do nového roka, do nového ročníka Údolie Bodvy ROČNÍK XIX. 2010/1-2 Nepredajné Bódvavölgye regionális folyóirat regionálny časopis XIX. ÉVFOLYAM Ročník 19 (32) - regionálny časopis založený r. 1905, obnovený r. 1992 XIX. (XXXII). évfolyam

Részletesebben

1. Megnyitó. 2. Határozatok teljesítése

1. Megnyitó. 2. Határozatok teljesítése Zápisnica OZ č. 7/2011 1/9 1. Megnyitó Jelen van 8 képviselő. Polgármester asszony köszönti a jelenlévőket, megállapítja, hogy a jelenlévő képviselők száma 8 és megnyitja az ülést. Hitelesítőknek kinevezi

Részletesebben

93701@pobox.sk. M e s t s k é n o v i n y

93701@pobox.sk. M e s t s k é n o v i n y Želiezovský 93701@pobox.sk spravodajca VIII. rocník, október 2007 Z obsahu Dňom 25. 9. 2007 bola z funkcie prednostky Mestského úradu (MsÚ) primátorom odvolaná ING. DIANA CSICSMA- NOVÁ. 3. str. M e s t

Részletesebben

Moldavské aktuality. Projekt ISOMI projekt informatizácie a internetizácie miest a obcí postúpil do alšieho

Moldavské aktuality. Projekt ISOMI projekt informatizácie a internetizácie miest a obcí postúpil do alšieho Údolie Bodvy ROČNÍK XI. 2002/5 Nepredajné Máj 2002 Bódvavölgye regionális folyóirat regionálny časopis XI. ÉVFOLYAM Ročník 11 (24) - regionálny časopis založený r. 1905, obnovený r. 1992 XI. (XXIV). évfolyam

Részletesebben

Novým viceprimátorom. A polgármester és a képviselők eskütétele. Ahol a sulykolónak is története van. László A. Szabó

Novým viceprimátorom. A polgármester és a képviselők eskütétele. Ahol a sulykolónak is története van. László A. Szabó Békés, boldog karácsonyi ünnepeket és új évet kíván kedves olvasóinknak a Dunaszerdahelyi Hírnök szerkesztősége. Vianočné a novoročné sviatky plné štastia a pohody praje čitateľom redakcia Dunajskostredského

Részletesebben

Spravodaj. Hírmondó. Pribetský. Perbetei PRIBETA 1312 2012 PERBETE. Vážení spoluobčania! Tisztelt Polgártársak!

Spravodaj. Hírmondó. Pribetský. Perbetei PRIBETA 1312 2012 PERBETE. Vážení spoluobčania! Tisztelt Polgártársak! II. ročník 1. číslo január 2012 ZDARMA vychádza štvrťročne II. évfolyam 1. szám 2012. január INGYENES megjelenik negyedévenként Pribetský Spravodaj Perbetei Hírmondó PRIBETA 1312 2012 PERBETE Vážení spoluobčania!

Részletesebben

Informatívna správa o vyhodnotení obchodnej verejnej súťaže konanej dňa 11.11.2015

Informatívna správa o vyhodnotení obchodnej verejnej súťaže konanej dňa 11.11.2015 Mestský úrad Kolárovo Na 13. zasadnutie Mestského zastupiteľstva Dňa: 30.11.2015 K bodu rokovania číslo: 10/a Vyhodnotenie obchodnej verejnej súťaže na odpredaj pozemkov v zóne JUH Predkladá: Ladislav

Részletesebben

A Tt. 25/2006. számú törvénye. Zákon č. 25/2006 Z. z. O VEREJNOM OBSTARÁVANÍ A KÖZBESZERZÉSRŐL. és egyes törvények módosításáról és kiegészítéséről

A Tt. 25/2006. számú törvénye. Zákon č. 25/2006 Z. z. O VEREJNOM OBSTARÁVANÍ A KÖZBESZERZÉSRŐL. és egyes törvények módosításáról és kiegészítéséről 1 A Tt. 25/2006. számú törvénye A KÖZBESZERZÉSRŐL és egyes törvények módosításáról és kiegészítéséről Zákon č. 25/2006 Z. z. O VEREJNOM OBSTARÁVANÍ a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších

Részletesebben

KÖZÖS ÉRTÉKElNK ADÁSMENET (35)

KÖZÖS ÉRTÉKElNK ADÁSMENET (35) KÖZÖS ÉRTÉKElNK ADÁSMENET (35) Beköszönés: Köszöntöm Kedves Nézőinket! Vítam Vás Milí Diváci! Önök a Közös értékeink című Európai Unió által támogatott, Szlovákia és Magyarország közötti, határon átnyúló

Részletesebben

Dobrou správou pre poľnohospodárov

Dobrou správou pre poľnohospodárov Po uzávierke: Nové byty aj slobodáreň Mestské zastupiteľstvo sa 12. marca zišlo na mimoriadnom zasadnutí, kde sa rozhodlo o podpore výstavby nájomných bytov bežného a nízkeho štandardu. Podľa uznesenia

Részletesebben

ÓVODÁNK ÜNNEPEI RENDEZVÉNYEI ÓVODÁNK ÜNNEPEI

ÓVODÁNK ÜNNEPEI RENDEZVÉNYEI ÓVODÁNK ÜNNEPEI ÓVODÁNK ÜNNEPEI RENDEZVÉNYEI Óvodánk a hagyományőrzést, a népi kultúra ápolását egyik legfontosabb feladatának tekinti. Megteremtjük azt a miliőt, amelyben az óvodába lépés első pillanatától a nevelés

Részletesebben