TÖRTÉNELEM SZERB NYELVEN ИСТОРИЈА

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "TÖRTÉNELEM SZERB NYELVEN ИСТОРИЈА"

Átírás

1 ÉRETTSÉGI VIZSGA május 10. TÖRTÉNELEM SZERB NYELVEN ИСТОРИЈА május 10. 8:00 EMELT SZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA ПИСМЕНИ ЗАДАТАК ВИШЕГ СТЕПЕНА I. Időtartam: 90 perc Време трајања: 90 минута Pótlapok száma / Број додатних листова Tisztázati / Коначни Piszkozati / Концепт OKTATÁSI MINISZTÉRIUM МИНИСТАРСТВО ПРОСВЕТЕ Történelem szerb nyelven emelt szint írásbeli vizsga I. összetevő

2 Важне информације Дајте једносмислене одговоре, примењујте једносмислене ознаке такође и у случају да исправљате! Трудите се да у одговорима истакнете суштину, немојте да прекорачите расположиво место за одговор! Напишите само онолико елемената одговора, колико се то захтева у задатку! (Ако пишете више, одговор оцењујемо по редоследу како је написано.) Молимо вас да користите хемијску оловку плаве боје! Приликом решавања задатака имајте на уму следеће савете! Пажљиво прочитајте задатке! Пажљиво пратите упутства у задацима! Проучите изворе везане уз задатак (слика, цртеж, текст, мапа)! Након пажљивог процењивања одговоре по могућству упишите без преправљања! Желимо вам пуно успеха у раду! írásbeli vizsga, I. összetevő 2 / május 10.

3 I. ЗАДАЦИ КОЈИ ЗАХТЕВАЈУ КРАТАК ОДГОВОР 1. Задатак је у вези источних цивилизација старога века. Одредите државе (цивилизације) старога века означене бројевима на мапи, и придружите следеће појмове уз државе које сте препознали на мапи! (0,5 бодова по елементу.) A) таоизам B) црквена привреда Ц) Стари Завет Д) брахманизам Редни број Име државе Слово под којим је појам 4 бода 2. Следећи задатак се односи на функционисање државе у касном средњем веку. Одговорите на питања уз помоћ слике и свога знања! a) Наведите имена држава чије сталешке скупштине су приказане на слици 1. односно 2.! (0,5 бодова по елементу.) слика 1. :.. слика 2. : írásbeli vizsga, I. összetevő 3 / május 10.

4 1. слика 2. слика КРАЉ КРАЉ Општа сталешка скупштина ПАРЛАМЕНТ.... Дом заједница Свештенство Племство (градова)... Посебне скупштине сталежа Од средине XIV века Главно свештенство Главно племство Посланици градова Краљ их лично позива Представници нижег свештенства Представници нижих вазала Жупанијске сталешке скупштине Представници слободних сељака Главно свештенство (са личном позивницом од краља) Краљ је за изборе упућивао заједничку позивницу за грофове, градове Светски великаши (са личном позивницом од краља) Грофовски посланици ( 2 2 ) (рођени племићи са одређеним приходима) Посланици градова (2 2) (бирачко право су прописали привилегијум или самоуправа, а патрицији су бирали) írásbeli vizsga, I. összetevő 4 / május 10.

5 b) У празна места на сликама упишите одговарајуће појмове! (0,5 бодова по елементу.) c) Објасните израз сталешки дуализам! (1 бод)... 3 бода 3. Задатак је у вези средњевековне Мађарске Краљевине. Решите задатке на основу извора и сопственог знања! a) Одлучите да ли су следеће тврдње тачне или нетачне! Одговоре означите X-ом! (0,5 бодова по елементу.) Пре свега смо се заклели, ако се рођак поглавара ухвати у злочину крађевреднијем од једне кокошке, [ ] треба га обесити и одузети му сву имовину. Ако неког слободњака или роба ухвате у крађи, треба га обесити. Ако бежећи од вешала побегне у цркву, када га изнесу из цркве треба га ослепити. Такав роб или слободњак који украде гуску или кокошку, треба да изгуби једно око, а шта је украо треба да врати. [ ] Ако неки слободан човек украде у вредности од десет денара, треба га обесити, а ако украде у вредности мањој од десет денара, треба да врати дванаестоструко од украдене врдности и да плати једног вола. [ ] Ако цело село некога прогласи за лопова, треба га испитати божијим судом. [ ] Ако судија не да да се робу одсече нос, или не обеси слободњака, нека му се све одузме осим синовљевог и ћеркиног, нека га продају. Ако обеси невиног нека плати сто десет новаца, и нека врати сву имовину обешене особе. [ ] Они који по паганским обичајима приносе жртве поред извора, или носе поклоне дрвима, изворима, камењу, за свој злочин нека плате волом. (Из законика Светог Ласла) Mindenekelőtt esküvel elhatároztuk, hogy ha a főembereknek rokonát lopás bűnében találják egy tyúk értékén túl, [ ] akasszák fel, és egész vagyona vesszen el. Ha valamely szabadot vagy rabszolgát lopáson érnek, akasszák fel. Ha pedig, hogy megmeneküljön az akasztófától, a templomba menekül, kihozván őt a templomból, vakítsák meg. Az olyan rabszolga pedig avagy szabad, aki libát vagy tyúkot lop, fél szemét veszítse el, s amit lopott adja vissza. [ ] Ha valamely szabad ember tíz dénár értékűt lop, akasszák fel, ha tíz dénárnál kisebb értékűt lop, a lopott értéket tizenkétszeresen adja vissza, és egy ökröt fizessen. [ ] Ha ezután valakit az egész falu tolvajnak kiált, istenítélettel vizsgálják meg. [ ] Ha a bíró a rabszolga orrát nem vágja le, vagy a szabadot nem akasztja fel, vesszen mindene, fiain és lányain kívül, s magát adják el. Ha pedig ártatlant akaszt fel, száztíz pénzt fizessen, és a felakasztott személy minden vagyonát adja vissza. [ ] írásbeli vizsga, I. összetevő 5 / május 10.

6 Akik pogány szokás szerint kutak mellett áldoznak, vagy fákhoz, forrásokhoz, kövekhez ajándékokat visznek, bűnükért egy ökörrel fizessenek. (Szent László törvénykönyvéből) Тврдње 1. Ласло је по својим законима лопове једнако кажњавао. 2. У Ласлово доба прихваћени доказни поступак је био божији суд. 3. Закон је судију строжије кажњавао ако је лопова пустио на слободу, него ако је осудио невиног. 4. У време Ласлове владавине су пагански обичаји већ пали у заборав. Тачно Нетачно б) Наведите којем привредном циљу су служиле мере дефинисане законом! (1 бод) ц) Наведите јачању каквог друштвеног уређења су доприносили наведени закони! (1 бод) 4 бода 4. Следећи задатак се односи на принципе просветитељства. На основу извора наведите које принципе описују цитати! (0,5 бодова по елементу.) a) У свакој држави постоје три врсте власти: законодавна власт, извршна власт везана за међународно право и на крају извршна власт везана за грађанско право. (Монтескје: О духу закона) Minden államban háromféle hatalom van: a törvényhozó hatalom, a nemzetközi jog alá tartozó dolgokra vonatkozó végrehajtó hatalom, végül az a végrehajtó hatalom, amely a polgári jog alá tartozó dolgokra vonatkozik. (Montesquieu: A törvények szelleméről). б) [ ] а владавина, иако је наследна, иако је стављена у руке једног човека, није приватно власништво, већ опште добро, дакле никада се не може одузети народу, чије је уствари једино и искључиво власништво. (Енциклопедија) [ ] a kormányzás, ha mégoly örökletes is, ha mégannyira egyetlen ember kezébe tétetett is le, nem magánjószág, hanem közvagyon, következésképpen sosem vehető el a néptől, akiknek lényegében egyedüli és kizárólagos birtoka. (Az Enciklopédia). írásbeli vizsga, I. összetevő 6 / május 10.

7 ц) Потпуна слобода продаје и куповине је једино средство на основу чега се са једне стране формира цена за продавца, која стимулише производњу, а са друге стране за купца се обезбеђује квалитетна роба по најнижој цени. (Тирго: Опажања о стварању и коришћењу добара, 1776) Az eladás és a vásárlás általános szabadsága az egyetlen eszköz arra, hogy az egyik oldalon az eladó számára olyan ár alakuljon ki, amely ösztönzi a termelést, a másik oldalon viszont a fogyasztó számára biztosítsa a legjobb árut a legalacsonyabb áron. (Turgot: Észrevételek a javak képződéséről és felhasználásáról, 1776). д) С обзиром на то да у слбодној држави сви људи слободног духа сами управљају собом [ ]. Пошто је то у великим државама неостварљиво, а и у мањим државама неповољно, народ треба путем својих посланика да уради све то што сам није у могућности да уради. (Монтескје: О духу закона) Minthogy szabad államban minden szabad lelkű ember maga kell, hogy kormányozza magát [ ] Minthogy azonban ez nagy államokban keresztülvihetetlen, és kis államokban is sok hátránnyal jár, a népnek a maga képviselői útján kell megtennie mindazt, amit maga nem tud megtenni. (Montesquieu: A törvények szelleméről). 2 бода 5. Задатак је у вези тестамента Иштвана Бочкаија. Одговорите на питања уз помоћ извора и сопственог знања! (1 бод по елементу) Да нам већ споменути наши расути војници [...] не пропадну, [...] него да увек и у свако време [...] на сталном пребивалишту у једном месту према обичају наших верних секеља који живе у Ердељу што прикладније, корисније и плодоносније служе, буду у стању приправности и спремни, у жупанији Саболч [...] делове наших имања [...] смо дали споменутим 9254 војницима, њиховим наследницима и потомцима оба пола под тим условом, [...] да по обичају других племића који су даривали, на наредбу или наредбу њихових потомака, верно служе добро наоружани и опремљени ратним средствима, у случају општег или делимичног ратног устанка обавезни и дужни да буду присутни. (Повеља о привилегијама Иштвана Бочкаија) Доклегод је мађарска круна тамо горе, код народа јачих од нас, нека то буде немачки, и док мађарско краљевство такође зависи од немачког, увек је потребно и корисно одржавати једну мађарску кнежевину у Ердељу, да им буде у заштиту и корист. [...] (Тестамент Иштвана Бочкаија, 1605.) Hogy pedig említett katonáink szétszórtan [...] el ne kallódjanak, [...] hanem mindenkor és minden időben [...] állandó lakóhelyen egy tömbben Erdélyben lakó hű- írásbeli vizsga, I. összetevő 7 / május 10.

8 séges székelyeink szokása szerint minél alkalmasabban, hasznosabban és gyümölcsözőbben szolgálhassanak, készenlétben és felkészültek legyenek, Szabolcs megyében levő [...] birtokrészeinket [...] említett 9254 katonáknak, örököseiknek és mindkét nembéli összes leszármazottaiknak azzal a feltétellel adtuk, [...] hogy más adományos nemesek szokása szerint parancsunkra vagy utódaink parancsára jó fegyverekkel és hadieszközökkel felszerelten mindenfajta, vagyis általános és részleges hadfelkelésben kötelesek és tartoznak jelen lenni, és hűségesen szolgálni. (Bocskai István kiváltságlevele) Valameddig az magyar korona ott fenn, nálunknál erősebb nemzetségnél, az németnél lészen, és a magyar királyság is a németeken forog, mindenkor szükséges és hasznos egy magyar fejedelmet Erdélyben fenntartani, az nekik is oltalmukra, javukra leszen. [...] (Bocskai István végrendelete, 1605) a) Одредите који историјски догађај (рат) је претходио Бочкаијевој борби за слободу!... б) Формулишите укратко, зашто Бочкаи сматра да је потребно одржати независност Ердељске кнежевине!... ц) Наведите друштвену групу коју је Бочкаи настанио и дао јој привилегије!... д) Наведите назив ердељског народа чија слобода је служила за пример приликом давања поластица!... e) Наведите какву улогу је Бочкаи касније наменио онима који су имали удела у прилозима (даровањима)!... 5 бодова írásbeli vizsga, I. összetevő 8 / május 10.

9 6. Следећи задатак се односи на француску грађанску револуцију. Упишите одговарајуће појмове на тачкасте црте у табели! (0,5 бодова по елементу.) ФРАНЦУСКА РЕВОЛУЦИЈА ГОДИНЕ ДРЖАВНО УРЕЂЕЊЕ ЗАКОНОДАВНА ВЛАСТ ИЗВРШНА ВЛАСТ 1788 a). КРАЉ КРАЉ 1789 МЕЂУСОБНО СУПРОТСТАВЉЕНЕ ПОЛИТИЧКЕ СНАГЕ апсолутна влада б) монархисти УСТАВНА МОНАРХИЈА д). СКУПШТИНА ц).. уставни монархисти радикали 1792 ЗАКОНОДАВНА СКУПШТИНА уставни монархисти 1793 e). КОНВЕНТ ОДБОРИ КОНВЕНТА жирондинци жирондинци ф). 3 бода 7. Задатак говори о привреди у доба дуализма. Одговорите на питања на основу извора и свога знања! a) Грађанска револуција је укинула правне оквире феудалне производње. Упркос томе, воља за предузетништвом није процветала. Зашто? Заокружите редни број два одговора за које сматрате да су тачни! (0,5 бодова по елементу.) 1. Због неповољних географских услова. 2. У земљи се нису градиле жељезничке линије. 3. Политички статус Мађарске није био сређен. 4. Било је мало стручњака, а мало и капитала за улагање. írásbeli vizsga, I. összetevő 9 / május 10.

10 b) У каквој су вези брзи темпо изградње жељезнице и чланак из XIII закона из године? (1 бод) 1. На основу државне одлуке од 2.јула 1867., путем садашњег закона овлашћује се министарство, да за изградњу жељезнице и канализације установи зајам у реалној вредности од 60 милиона сребрних форинта или 150 милиона франака на 50 година уз обавезу годишње камате од 5.650,000 сребрних форинта, односно ,000 франака [ ] ( XIII. члан закона из о установљивање кредита за завршавање изградње жељезнице и канализације) 1. Az 1867-ik évi julius 2-kán kelt országos határozat folytán, jelen törvény által felhatalmaztatik a minisztérium, hogy vasutak és csatornák építésére valóságos értékben 60 millió ezüst frtnyi vagy 150 millió francnyi kölcsönt létesítsen 50 évre 5.650,000 ezüst forint, vagyis ,000 francnyi évi járadék kötelezése mellett [ ] (1867. évi XIII. törvénycikk a vasutak és csatornák építése végett létesítendő kölcsönről) ц) У којој деценији се изградило највише жељезничких линија? (1 бод).... Година Дужина жељезничких линија (км) Жељезница (км) на 100 km , , , , , , , Транспорт путника жељезницом (путнички) лица лица Транспорт робе (терета) жељезницом (теретни) тона тона д) Наведите индустријске гране чији је развој првенствено помогла изградња жељезничке мреже! Спомените две! (0,5 бодова по елементу.) е) Наведите министра саобраћаја за чије име се везује реформа жељезнице! (1 бод)... 5 бодова írásbeli vizsga, I. összetevő 10 / május 10.

11 8. Задатак се везује за привреду XX века. Одговорите на питања уз помоћ свога знања и извора! Банке су постале неспособне за исплату и пале су под стечај (банкротирале). Слом кредитног система је производњу учинио немогућом, као и функционисање унутрашње и спољне трговине. [ ] У Сједињеним Државама је број незапослених између и порастао са 1,5 милиона на 12,8 милиона (запослени са 3,2% на 24,9%). За исо то време је вредност произведеног друштвеног свеукупног производа пала за 46%. (Текст из уџбеника) A bankok fizetésképtelenné váltak és csődbe jutottak. A hitelrendszer összeomlása viszont lehetetlenné tette a termelést, a bel- és külkereskedelem működését. [ ] Az Egyesült Államokban a munkanélküliek száma között 1,5 millióról 12,8 millióra (a foglalkoztatottak 3,2%-áról 24,9%-ára) emelkedett. Ugyanezen idő alatt az előállított társadalmi össztermék értéke 46%-kal csökkent. (Tankönyvi szöveg) a) Именујте појаву приказану у извору! (0,5 бодова) б) Допуните слику уз коришћење извора и свога знања! (0,5 бодова по елементу.) Када би држава напунила старе флаше новчаницама, закопала их на одговарајућу дубину у напуштеним рудницима угља, јаме испунила до површине уличним смећем, а затим [ ] овластила приватно предузетништво да наново ископа новчанице [ ], не би било незапослености, а путем контрареакције би реални приходи друштва и имовински капитал такође били знатно већи него што су то заиста. (Џон Мејнард Кејнс) Ha az állam ócska palackokat megtöltene bankjegyekkel, megfelelő mélységbe elásatná őket elhagyott szénbányákban, az üregeket színültig megtöltené utcai szeméttel, s aztán [ ] magánvállalkozásra bízná, hogy újból kiássa a bankjegyeket [ ] nem lenne munkanélküliség, és a visszahatások révén a társadalom reális jövedelme és tőkevagyona is valószínűleg jelentősen nagyobb lenne, mint amekkora ténylegesen. (John Maynard Keynes) írásbeli vizsga, I. összetevő 11 / május 10.

12 Az állam држава Avatkozzon be да интервенише Teremtsen нека створи Nő a расте Serkentőleg hat - подстиче ц) Објасните зашто је било потребе за појачаном улогом државе у привреди! (1 бод) Задатак је у вези Мађарске између два светска рата. Одговорите на питања на основу извора и свога знања! a) ШКОЛОВАНОСТ СТАНОВНИШТВА Старосне групе, школска спрема 3 бода проценат Десетогодишњаци и старији- завршио 0 разреда 13,0 4,8 15-огодишњаци и старији- завршио барем 8 разреда 11,2 20,6 18-огодишњаци и старији- завршио барем средњу школу 4,2 5,5 25-огодишњаци и старији- има завршен виши степен 1,7 1,7 1. Установите каква значајна промена се види у школованости становништва! (0,5 бодова) Објасните разлоге промена! (1 бод)... b) Расподела по пореклу мушкараца који зарађују у различитим гранама привреде (%) Индустријски радник 55,0 45,0 Самостални занатлија 71,1 28,9 Сељак поседник 79,9 20,1 Пољопривредни радник 87,2 12,8 Службеник, интелектуалац 87,5 12,5 Пореклом из сопствене друштвене и професионалне групе Пореклом из других друштвених и професионалних група írásbeli vizsga, I. összetevő 12 / május 10.

13 1. Установите на ком подручју је била најнижа друштвена мобилност (покретност)! (0,5 бодова) Наведите по један разлог по подручјима! (1 бод по елементу.) бода 10. Задатак је у вези образовања комунистичке диктатуре у Мађарској. Установите да ли су чињенице у извору тачне или нетачне у односу на Мађарску! Одговор означите X-ом! Своје тврдње укратко објасните или образложите конкретним примерима! (1 бод по реду.) Анатомија совјетске власти у сателитским државама. Од чега се састоји анатомија совјетске власти у овим државама? Совјетски утицај и контрола се заснивајуна четири основна фактора: a) Одређене традиционалне везе, на пример панславизам и православна црква, односно заједнички страх од поновног оживљавања немачке агресије који живи у појединим слојевима становништва сателитских држава; b) Присутност и загушујућа близина совјетских оружаних снага и елемената којима се могу идентификовати групе обезбеђења; c) Продирање Кремља и водећа улога у влади, партији и свим другим масовним организацијама (подразумевајући и привредна предузећа), путем совјетских и локалних народносних елемената; d) Заједничка комунистичка идеологија уз коју се држе владајуће групе. (Америчка политичка основна начела у обзиру на источноевропске совјетске сателитске државе, 1949) A szovjet hatalom anatómiája a csatlós államokban. Miben áll a szovjet hatalom anatómiája ezekben az országokban? A szovjet befolyás és ellenőrzés négy alapvető tényezőn nyugszik: e) bizonyos hagyományos kötelékek, például a pánszlávizmus és az ortodox egyház, illetve a csatlós államok népessége egyes rétegeiben élő közös félelem a német agresszió újjáéledésétől; f) a szovjet fegyveres erők és biztonsági csoportok azonosítható elemeinek jelenléte vagy fojtogató közelsége; g) a Kreml behatolása és uralkodó szerepe a kormányban, a pártban és az összes többi tömegszervezetben (a gazdasági vállalatokat is beleértve) szovjet és helyi nemzetiségű elemeken keresztül; a közös kommunista ideológia, amelyhez az uralkodó csoportok tartják magukat. (Az amerikai politika alapelvei a kelet-európai szovjet csatlós államok tekintetében, 1949) írásbeli vizsga, I. összetevő 13 / május 10.

14 Слово под којим је тврдња Тачно Нетачно Објашњење, пример a) б) ц) д) 4 бода 11. Задатак се везује уз проблем Север- Југ. Решите задатке на основу извора и сопственог знања! Прогноза пораста становништва у ÁZSIA a) Објасните са по једном реченицом карикатуру и дијаграм! (0,5 бодова по елем.) Карикатура:..... Дијаграм:.. б) Формулишите везу између карикатуре и дијаграма! На који проблем упућују оба извора? (1 бод)... írásbeli vizsga, I. összetevő 14 / május 10.

15 ц) Наведите две негативне последице проблема Север- Југ! (1 бод по елементу.) бода 12. Задатак је у вези нове установе мађарске демократије повереником парламента (омбудсманом). Одговорите на следећа питања на основу извора и свога знања! 32/Б. (1) Задатак повереника парламента за права држављана је да испита или да на испитивање неправилности у вези уставних права са којима је упознат, и у циљу њиховог отклањања покрене опште или појединачне мере. (2) Задатак повереника парламента за национална и етничка мањинска права испита или да на испитивање неправилности у вези националних и етничких мањинских права са којима је упознат, и у циљу њиховог отклањања предузме опште или појединачне мере. (3) У случајевима који су дефинисани законом, било ко може да иницира поступак који покреће парламентарни повереник. (4) Поверенике парламента за права држављана, односно национална и етничка мањинска права, на предлог председника републике бира Парламент двотрећинском посланичком већином. [ ] (6) Повереник парламента сваке године даје извештај Парламенту о својој делатности и искуствима из праксе. (7) Приликом прихватања закона о поверенику парламента потребно је две трећине гласова присутних посланика. (Устав Републике Мађарске) 32/B. (1) Az állampolgári jogok országgyűlési biztosának feladata, hogy az alkotmányos jogokkal kapcsolatban tudomására jutott visszásságokat kivizsgálja vagy kivizsgáltassa, és orvoslásuk érdekében általános vagy egyedi intézkedéseket kezdeményezzen. (2) A nemzeti és etnikai kisebbségi jogok országgyűlési biztosának feladata, hogy a nemzeti és etnikai kisebbségi jogokkal kapcsolatban tudomására jutott visszásságokat kivizsgálja vagy kivizsgáltassa, és orvoslásuk érdekében általános vagy egyedi intézkedéseket kezdeményezzen. (3) Az országgyűlési biztos eljárását törvényben meghatározott esetekben bárki kezdeményezheti. (4) Az állampolgársági jogok, illetőleg a nemzeti és etnikai kisebbségi jogok országgyűlési biztosait a köztársasági elnök javaslatára az Országgyűlés a képviselők kétharmadának szavazatával választja. [ ] (6) Az országgyűlési biztos tevékenységének tapasztalatairól évente beszámol az Országgyűlésnek. írásbeli vizsga, I. összetevő 15 / május 10.

16 (7) Az országgyűlési biztosokról szóló törvény elfogadásakor a jelen lévő országgyűlési képviselők kétharmadának szavazata szükséges. (A Magyar Köztársaság alkotmánya) a) На којем закону се првенствено заснива заштита права држављана? (0,5 бодова). б) Наведите на основу свога знања још једног повереника парламента осим ова два наведена у тексту! (0,5 бодова). ц) Ко може да иницира поступак посланика парламента? (0,5 бодова). д) Са каквим гласачким односом бира парламент своје поверенике? (0,5 бодова). e) Кога штити посланик парламента и од кога штити? (0,5 бодова по елементу) 3 бода írásbeli vizsga, I. összetevő 16 / május 10.

17 írásbeli vizsga, I. összetevő 17 / május 10.

18 írásbeli vizsga, I. összetevő 18 / május 10.

19 írásbeli vizsga, I. összetevő 19 / május 10.

20 I. Једноставни, кратки задаци Могући број бодова 1. Источне цивилизације старога доба 4 2. Функционисање сталешке државе 3 3. Мађарско краљевство у средњем веку 4 4. Принципи просветитељства 2 5. Тестамент Иштвана Бочкаија 5 6. Француска грађанска револуција 3 7. Привреда дуализма 5 8. Привредни односи 3 9. Мађарска између два рата Комунистичка диктатура у Мађарској Проблем Север- Југ Установе демократије 3 Укупно 44 Постигнут број бодова Наставник који исправља I. Egyszerű, rövid feladatok / I. Једноставни, кратки задаци Elért pontszám / Постигнут број бодова Programba beírt pontszám / Број бодова уписаних у програм javító tanár / Наставник који исправља jegyző / записничар Напомене: 1. Ако је кандидат започео решавање II дела писменог испита, онда ова табела и део са потписима остају празни! 2. Ако се испит током решавања I дела прекине, односно не наставља се II делом, онда се табела и део са потписима испуњавају! Megjegyzések: 1. Ha a vizsgázó a II. írásbeli összetevő megoldását elkezdte, akkor ez a táblázat és az aláírási rész üresen marad! 2. Ha a vizsga az I. összetevő teljesítése közben megszakad, illetve nem folytatódik a II. összetevővel, akkor ez a táblázat és az aláírási rész kitöltendő! írásbeli vizsga, I. összetevő 20 / május 10.

21 ÉRETTSÉGI VIZSGA május 10. TÖRTÉNELEM SZERB NYELVEN ИСТОРИЈА május 10. 8:00 EMELT SZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA ПИСМЕНИ ИСПИТ ВИШЕГ СТЕПЕНА II. Időtartam: 150 perc Време трајања: 150 минута Pótlapok száma / Број додатних листова Tisztázati / Коначни Piszkozati / Концепт OKTATÁSI MINISZTÉRIUM МИНИСТАРСТВО ПРОСВЕТЕ Történelem szerb nyelven emelt szint írásbeli vizsga II. összetevő

22 Важне информације Дајте једносмислене одговоре, примењујте једносмислене ознаке такође и у случају да исправљате! Трудите се да у одговорима истакнете суштину, немојте да прекорачите расположиво место за одговор! Молимо вас да користите хемијску оловку плаве боје! Приликом решавања задатака имајте на уму следеће савете! Пажљиво прочитајте задатке! Пажљиво пратите упутства у задацима! Проучите изворе везане уз задатак (слика, цртеж, текст, мапа)! За решавање сваког задатка користите дозвољена помоћна средства: мапе из Историјског атласа и двојезични речник! Након пажљивог процењивања одговоре по могућству упишите без преправљања! Приликом израде текстуалних, задатака есеја, предлажемо следећи редослед рада: 1. Проблем означен у задатку поставите у времену и простору! 2. За разумевање задатка искористите изворе, односно Историјски атлас! 3. Прикупите оне опште појмове (нпр. развој, промена, производња, итд.), односно појмове који се везују за одређено доба (нпр. кмет, цех, култ личности), којима се може приказати дати проблем! 4. Уградите у свој састав информације и закључке које дају извори! 5. Ако је потребно направите скицу, односно концепт! 6. Откријте догађаје који су претходили проблему, затим узроке, последице! 7. Формулишите претпоставке, објашњења! 8. У текст уградите сопствена знања (нпр. имена, године), аспекте, мишљење! 9. Трудите се да вам реченице буду јасне! 10. Конципирајте текст и пазите на правопис! За информацију: Аспекти исправљања есеја: разумевање задатка, задовољава садржајним захтевима, композиција одговора, логичност, правилна употреба језика. Желимо вам пуно успеха у раду! írásbeli vizsga, II. összetevő 2 / május 10.

23 Пажљиво прочитајте! Од следећих наведених задатака треба урадити укупно четири. Избор се врши по следећим критеријумима: За израду: Два кратка и два дугачка задатка, међу којима се сваки односи на различито раздобље и барем два се односе на мађарску историју. Пажљиво проучите задатке! Редни број Раздобља, теме Тип задатка 13. Источно и западно хришћанство Кратак Светска историја 14. Средњевековна привреда и трговина Дугачак 15. Светска привреда после I Светског рата Кратак 16. Мировна политика тих година Дугачак 17. Закони Лајоша Великог Кратак 18. Опсада Будима Дугачак Мађарска историја 19. Национална настојања у Хабсбуршком царству Кратак 20. Изградња грађанске државе у Мађарској Дугачак 21. Мађарска наука између два светска рата Кратак 22. Репресија Дугачак Након проучавања задатака заокружите редни број изабраног задатка! Проверите исправност избора испуњавањем следеће табеле! Изабрали сте четири задатка? Аспекти избора задатка Изабрали сте барем два задатка из мађарске историје? Изабрали сте барем један задатак из светске историје? Изабрали сте два кратка и два дугачка задатка? Сва четири изабрана задатка су из различитих раздобља? (Раздобља су у табели одвојена дуплом линијом.) Једносмислено сте означили изабране задатке? Да Од задатака урадите само четири изабрана задатка, остало оставите празно! Приликом израде одговора може се писати скица (концепт)! írásbeli vizsga, II. összetevő 3 / május 10.

24 13. Задатак је у вези источног и западног хришћанства. (кратак) Прикажите главне карактеристике православног и западног хришћанства и откријте на који начин је преображај политичке улоге западне цркве имао улогу у расколу цркве! Структура западног и источног хришћанства Szkizma 1054 Раскол између Источне и Западне цркве године Nyugati kereszténység Западно хришћанство Pápa Папа Érsekségek Надбискупије Szerzetesrendek (pl. bencések) Монашки редови (нпр. бенедиктинци) Püspökségek Бискупије Apátságok Опатије Keleti kereszténység Источно хришћанство Császár Цар Konstantinápolyi pátriárka Константинопољски патријарх Püspökségek Епископије Слави царе, постоје две такве институције које првенствено управљају овим светом: једна је освећени ауторитет највиших свештеника, а друга је краљевска власт. Терет који носе свештеници је утолико већи, јер пред судом Бога треба да полажу рачуне и за краљеве који владају над људима. (Писмо папе Геласија I, V VI век Н.е.) írásbeli vizsga, II. összetevő 4 / május 10.

25 Dicsőséges császár, két olyan intézmény van, amely elsősorban kormányozza ezt a világot: az egyik a legfőbb papok megszentelt tekintélye, a másik pedig a királyi hatalom. A papok viselte teher annyiban nehezebb, amennyiben az Isten ítélőszéke előtt az embereken uralkodó királyokért is nekik kell számot adniuk. (I. Gelasius pápa levele, Kr. u. V VI. század) 1. Само римску цркву је основао сам Господ. 2. Само за римског папу са правом кажу да је општи [свеопшти]. 3. Само он може да разрешава и враћа бискупе на положај. [ ] 11. На целом свету само њему следује име папа. 12. Има права да свргава цареве. (Dictatus Papae, 1075) 1. Egyedül a római egyházat alapította maga az Úr. 2. Egyedül a római pápát mondják joggal egyetemesnek [általánosnak]. 3. Püspököket egyedül ő tehet le és helyezhet székükbe vissza. [ ] 11. Az egész világon csak őt illeti meg a pápa név. 12. Jogában áll császárokat letenni. (Dictatus Papae, 1075) православна црква: правоверна, или неправилнијим изразом источногрчка црква. У суштини то је од раскола осамостаљена црквена организација. Од римокатоличке цркве се разликује у хијерархији, литургијама, као и у појединим догмама. Не признају првенство папе, не верују у снагу чистилишта, порекло Светог Духа изводе само од Оца, а не и од Сина. Са изузетком највиших достојанстава нема обавезног целибата (неженства), само је забрањен поновни брак. Језици служења верских обреда у православној цркви су грчки, старословенски или поједини национални језици. (Историјски појмовник) írásbeli vizsga, II. összetevő 5 / május 10.

26 Аспекти Могући број Постигнут број бодова Разумевање задатка 4 Оријентација у простору и времену 4 Употреба стручне терминологије 4 Коришћење извора 6 Откривање чињеница битних за догађаје 8 Композиција, правилна употреба језика 2 Укупан број бодова 28 ДЕЛИЛАЦ 4 Број испитних бодова 7 írásbeli vizsga, II. összetevő 6 / május 10.

27 14. Задатак је у вези средњевековне привреде и трговине. (дугачак) Прикажите на основу извора и свога знања главне карактеристике привредног живота у XI XIII и XIV XV веку и развој локалне и трговине са далеким земљама! Привреда Европе у XI XIII веку Привреда Европе у XIV XV веку írásbeli vizsga, II. összetevő 7 / május 10.

28 A tengeri kereskedelmi útvonalak Морске трговинске путне линије (путеви) Szárazföldi kereskedelmi útvonal Копнене трговинске путне линије (путеви) Iparcikk Индустријски производ (роба) Nyersanyag Сировина Gyapjú Вуна Bankház Банка Arany Злато Ezüst Сребро Réz Бакар Vas Гвожђе Sóbánya Рудник соли Textil Текстил írásbeli vizsga, II. összetevő 8 / május 10.

29 Аспекти Могући број Постигнут број бодова Разумевање задатка 8 Оријентација у простору и времену 4 Употреба стручне терминологије 6 Коришћење извора 10 Откривање чињеница битних за догађаје 12 Композиција, правилна употреба језика 8 Укупан број бодова 48 ДЕЛИЛАЦ 3 Број испитних бодова 16 írásbeli vizsga, II. összetevő 9 / május 10.

30 15. Задатак показује стање у светској привреди након I Светског рата. (кратак) Анализирајте уз помоћ извора и свога знања, какво дејство је рат имао на учеснике у светској привреди, односно до каквих конструктивних промена у привреди је дошло до године. Показатељи у процентима светске индустријске производње ( )* Свет 93,6 121,6 САД 122,2 148,0 Европа 77,3 103,5 Совјетски Савез 12,8 70,1 Остали део света 109,5 138,1 * Подаци из се сматрају за 100%. «Ратна дуговања између појединих земаља и помоћи у кредитима између су заједно износили 28 милијарди долара. [ ] Привредни изгледи Источне и Централне Европе су даље ситуацију чинили лошијом, јер у новим државама које су створене на брзину су царине и таксе спречавале општи развој, [ ] нове границе су раздвајале фабрике од сировина, топионице од рудника угља, привреду од тржишта. [ ] Неоспорно је да је савремени рат повећао продуктивност привреде. На привредном и технолошком пољу су ове године резултирале напретком великих размера. Процветала је производња аутомобила и авиона, рафинерије и хемијска индустрија, индустрија електричне енергије, индустрија боја, индустрија легираног челика, производња машина за хлађење, производња конзерви, као и мноштво других индустријских грана.» (Одломак из књиге Пола Кенедија: Сјај и пад великих сила) Az egyes országok közötti háborús tartozások és az közötti hitelsegélyek összege 28 milliárd dollárt tett ki. [ ] Kelet- és Közép-Európa gazdasági kilátásai tovább rontották a helyzetet, mert a sebtében létrehozott új országokban a vámok és illetékek gátolták az általános fejlődést, [ ] az új határok elválasztották a gyárakat a nyersanyagoktól, a kohókat a szénbányától, a gazdaságot a piactól. [ ] Vitathatatlan, hogy a modern háború fellendítette a gazdaság termelékenységét. Gazdasági és technológiai téren ezek az évek nagymértékű előrelépést eredményeztek. Fellendült az autó- és repülőgépgyártás, az olajfinomítás és a vegyipar, a villamos-, festék- és nemesacélipar, a hűtőgép- és konzervgyártás, valamint egész sor más iparág. (Részlet Paul Kennedy: A nagyhatalmak tündöklése és bukása című könyvből.) «У тим годинама је даље растао број запослених у индустрији и трговини, односно смањио се број оних који живе од пољопривреде. Производњу која је кренула после рата карактерисала је хиперпродукција сировина и намирница. За време рата ранија тржишта која су примала робу, као на пример Индија и Јапан, су и сами почели да производе, и услед тога дејства се смањило тржиште írásbeli vizsga, II. összetevő 10 / május 10.

31 ранијих експортера. [ ] Моторизација, ланчана производња, стандардизација су омогућили јефтину масовну производњу, тако да су ривали развијених земаља постали и Јапан, Индија и Кина.» (Текст из уџбеника) Az 1920-as években tovább nőtt az iparban és a kereskedelemben foglalkoztatottak aránya, illetve csökkent a mezőgazdaságból élők száma. A háború után beindult termelést nyersanyag és élelmiszer túltermelés jellemezte. A háború idején a korábbi felvevőpiacok, mint például India és Japán, maguk is termelni kezdtek, ennek hatására szűkült a korábbi exportőrök piaca. [ ] A motorizáció, a futószalag-termelés, a szabványosítás lehetővé tették az olcsó tömegtermelést, [így] a fejlett országok vetélytársává vált Japán, India és Kína is. (Tankönyvi szöveg) Аспекти Могући број Постигнут број бодова Разумевање задатка 4 Оријентација у простору и времену 4 Употреба стручне терминологије 4 Коришћење извора 6 Откривање чињеница битних за догађаје 8 Композиција, правилна употреба језика 2 Укупан број бодова 28 ДЕЛИЛАЦ 4 Број испитних бодова 7 írásbeli vizsga, II. összetevő 11 / május 10.

32 16. Антиратне замисли и дипломатија у тим годинама (дугачак) Прикажите на основу извора и свога знања антиратне напоре између два светска рата! У одговору се осврните на узроке мировне политике и њене неуспехе! Хронологија X. 14. Немачка иступа из Друштва народа и напушта конференцију за разоружање III. 16. Хитлер издаје закон о увођењу опште ратне обавезе IV Француска, Велика Британија и Италија осуђују немачко поновно наоружавање, и издају мировни позив Шпански грађански рат III Аншлус.(Анексија) IX Минхенски споразум III. 31. Чемберленова влада прекида са мировном политиком VIII. 23. Совјетско- немачки уговор о ненападању. «Против опасности од рата се човек не може одбранити оружјем, него само тако да одлучно напредује у правцу остваривања једног новог света који поштује законе. Против оружја се не може борити нагомилавањем оружја, то би било тако као да би у помоћ позвали Белзебуба да изврши истеривање ђавола.» (Клемент Етли руководилац радничке партије у британском доњем дому, 1935.) A háború veszélye ellen nem fegyverekkel védekezhet az ember, hanem egyedül úgy, hogy eltökélten halad egy új, törvénytisztelő világ megvalósítása felé. A fegyverek ellen nem fegyverek felhalmozásával lehet küzdeni, ez olyan lenne, mint Belzebubot hívni segítségül, hogy űzze el az ördögöket. (Clement Attlee munkáspárti vezető a brit alsóházban, 1935) írásbeli vizsga, II. összetevő 12 / május 10.

33 Чланови Друштва народа (A Népszövetség tagjai) Országhatár државна граница A Népszövetség központja седиште Друштва народа Nemzetközi bíróság (Hága) Међународни суд (Хаг) Eredeti tagok Чланови оснивачи Meghívott semleges tagok позвани неутрални чланови Felvett tagok примљени чланови A Népszövetség irányítása alatt álló terület (Saar-vidék, Danzig) територија под управом Друштва народа (Сарска област, Данциг) «Осећања и право нас на то подстичу да пружимо помоћ републичкој (шпанској) влади. Али ако им пошаљемо оружје, то би створило такву трку у коме би победници били диктатори. Ипак је најбољи став, који пружа најреалнију гаранцију, да постигнемо ову врсту међународне присутности. Да то нисмо учинили, у Европи би избио рат.» (Из говора Леона Блума председника француске владе, 1936.) Az érzelem és a jog arra ösztönöz, hogy segítséget nyújtsunk a köztársasági (spanyol) kormánynak. De ha fegyvereket küldünk neki, ez olyan versenyt hoz létre, amelyben a diktátorok lennének a nyertesek. Végül is a legjobb magatartás az, amely a legreálisabb biztosítékot nyújtja, hogy elérjük a nemzetközi tartózkodásnak ezt a fajtáját. Ha ezt nem tettük volna meg, Európában kitör a háború. (Leon Blum francia miniszterelnök beszédéből, 1936) írásbeli vizsga, II. összetevő 13 / május 10.

34 «Чемберленово вођење владе је било наставак мировне политике и водило је право ка минхенском споразуму, а затим након окупације Чехословачке ка горком отрежњењу.» (Текст из уџбеника) Chamberlain miniszterelnöksége a megbékélés folytatása volt, és egyenesen vezetett a müncheni megegyezéshez, majd a Csehszlovákia megszállása utáni keserű kijózanodáshoz. (Tankönyvi szöveg) «Немачка, Уједињено Краљевство, Француска и Италија, узимајући у обзир у принципу већ постигнути споразум који се односи на анексију територије судетских немаца, су се споразумели о следећим условима и појединостима анексије, као и мерама које се услед тога требају извршити, и на основу постојећег споразума свака страна прима одговорност за осигуравање спровођења потребних корака. [ ] Право оптирања (избор између два држављанства) се пружа свим онима који желе да се одселе са предатих територија, као и свима онима који желе да се тамо настане. [ ] Један немачко-чешки одбор [ ] ће израдити одредбе које ће олакшати замену становништва, и рашчистити сва принципијелна питања која произилазе из ове замене.» (Минхенски споразум, 29. септембар 1938.) Németország, az Egyesült Királyság, Franciaország és Olaszország, tekintetbe véve a szudétanémet terület elcsatolására vonatkozó, elvben már elért egyezményt, megegyezett az elcsatolás következő feltételeiben és módozataiban, valamint az ennek következtében foganatosítandó intézkedésekben, és a jelen egyezmény által mindegyikük felelősséget vállal a végrehajtáshoz szükséges lépések biztosításáért. [ ] Optálási {két állampolgárság közötti választás} jogot nyújtanak mindazoknak, akik az átadott területekről elköltözni óhajtanak, valamint mindazoknak, akik oda kívánnak letelepedni. [ ] Egy német cseh bizottság [ ] kidolgozza a lakosság kicserélését megkönnyítő rendelkezéseket, és tisztázza az ebből a kicserélésből folyó összes elvi kérdéseket. (A müncheni egyezmény, szeptember 29.) «Да ли се може веровати даљем, било каквом Хитлеровом обећању након тога што је само прешао преко толико свечаних и поновљених обећања? [ ] Да ли је ово заиста последњи напад против једне мале државе, или следују још и други. Да није ово значајан корак у правцу владавине светом? [ ] Демократија треба да се супротстави оваквим покушајима.» (Британски премијер Чемберлен, у марту 1939.) Vajon lehet-e hinni Hitler további, bármilyen ígéretében azok után, hogy túltette magát az annyira ünnepélyes és megismételt ígéretein? [ ] Valóban ez az utolsó támadás egy kis állam ellen, vagy még továbbiak is követik-e. Nem lényeges lépés-e ez a világuralom felé? [ ] A demokráciáknak szembe kell szállniuk az ilyen kísérletekkel. (Chamberlain brit miniszterelnök 1939 márciusában) írásbeli vizsga, II. összetevő 14 / május 10.

35 írásbeli vizsga, II. összetevő 15 / május 10.

36 Аспекти Могући број Постигнут број бодова Разумевање задатка 8 Оријентација у простору и времену 4 Употреба стручне терминологије 6 Коришћење извора 10 Откривање чињеница битних за догађаје 12 Композиција, правилна употреба језика 8 Укупан број бодова 48 ДЕЛИЛАЦ 3 Број испитних бодова Задатак се везује уз владавину Лајоша Великог. (кратак) Igazolja a forrás és ismeretei felhasználásával, hogy az 1351-es törvények a köznemesség érdekeinek védelmében fogalmazódtak meg! Válaszában magyarázza meg ennek okait is! Ми дакле, краљевом милосрдном благонаклоношћу послушавши молбу поменутих барона, црквених великодостојника и племића, [ ] најдражим прецима и претходницима, прихватамо и одобравамо златним печатом озакоњено писмо краља Андрије, ослобођено сваке сумње, од речи до речи овде јавно заведену повељу, прихватајући заједно са свим уписаним слободама, једино осим једног чланка из повеље о привилегијама а то је они племићи који немају потомства имају право да свој посед слободно поклоне цркви или било којој другој особи, док су живи, или у случају смрти слободно могу у вези тога да направе тестамент, да своје поседе продају или отуђе - управо супротно од тога: да никако немају права то да учине, него да им поседе, по праву и закону, јасно и безусловно, без икакве противречности, наследе њихови најближи рођаци и припадници њиховог племена. [ ] 6. Осим тога сваки власник винограда и оранице у насељу било каквог имена осим градова окружених зидом од наших кметова нека убира деветину од свих приноса и вина, а то ће учинити и краљица. Од свих кметова, власника ораница и винограда, који живе на имањима споменутих барона и племића, за сопствене потребе такође нека уберу деветину свих приноса и вина. [ ] Ако појединци поступе другачије што се тиче убирања споменутих пореза, на имањима оних који се томе противе и овој наредби одупиру, ону деветину свих приноса и вина без икаквог попуста и снижења сами ћемо за своје сопствене потребе убрати. [ ] 11.Сложили смо се и са молбом истих тих племића да прави племићи који живе унутар граница ове земље, чак и они који станују у кнежевским покрајинама наше земље, сви да уживају једнаку слободу. (из закона Лајоша Великог 1351.) írásbeli vizsga, II. összetevő 16 / május 10.

37 Mi tehát országunk említett báróinak, előkelőinek és nemeseinek a kérését királyi kegyes jóindulattal meghallgatván, [ ] legkedvesebb ősünknek és elődünknek, András király úrnak előbb említett, s aranypecsétjével megerősített, minden gyanútól teljességgel mentes, szóról szóra ide közbeiktatott oklevelét, a benne leírt minden szabadsággal együtt elfogadván, magunkévá tévén és jóváhagyván, kivéve egyedül ugyanazon kiváltságlevélből az előbb említett módon kirekesztett egyetlen cikkelyt, azt tudniillik,»hogy az örökösök hátrahagyása nélkül elhaló nemeseknek jogukban áll birtokaikat még életükben és haláluk esetére az egyháznak vagy másoknak, akiknek akarják, átadni vagy hagyományozni, eladni vagy elidegeníteni«éppen ellenkezőleg: egyáltalán ne legyen joguk ezt megtenni, hanem birtokaik a jog szerint és törvényesen tisztán és egyszerűen, minden ellentmondás nélkül legközelebbi atyafiaikra, nemzetségeikre háramoljanak. [ ] 6. Ezenkívül bármely néven nevezett minden szabad faluban, sőt még az udvarnoki és királynéi falvakban élő valamennyi szántóvető és szőlőbirtokos jobbágyainktól is kivéve a fallal övezett városokat ezek minden terményének és borának a kilenced részét [a kilencedik tized] fogjuk beszedni, és a királyné asszony is be fogja hajtani és a fent említett bárók és nemcsak bármely birtokaikon élő minden szántóvető és szőlőbirtokos jobbágyuktól hasonlóképpen hajtsák be, és szedjék be azok minden terményének és borának a kilencedrészét a saját szükségletükre. [ ] És ha egyesek az imént említett behajtással kapcsolatban másként járnak el, az olyan ellenszegülőknek és jelen rendeletünk meghiúsítóinak a birtokain a terményeknek és bornak ama kilenced részét bármiféle mérséklés és engedmény nélkül a saját szükségletünk céljaira fogjuk behajtani. [ ] 11. Ugyanazon nemeseknek a kérésére ahhoz is hozzájárultunk, hogy mind az országunk határai között lakó valódi nemesek, mind pedig azok is, akik országunk határain belül fekvő hercegi tartományokban élnek, egy és ugyanazon szabadságot élvezzék. (Lajos király 1351-es törvényeiből) írásbeli vizsga, II. összetevő 17 / május 10.

38 Аспекти Могући број Постигнут број бодова Разумевање задатка 4 Оријентација у простору и времену 4 Употреба стручне терминологије 4 Коришћење извора 6 Откривање чињеница битних за догађаје 8 Композиција, правилна употреба језика 2 Укупан број бодова 28 ДЕЛИЛАЦ 4 Број испитних бодова Задатак је у вези ослобођења земље и опсаде Будима (дугачак) Прикажите уз помоћ извора и сопственог знања догађаје који су претходили, ток и последице поновног заузимања, све до скупштине у Братислави Територије ослобођене хришћанским ратовима до «2. септембра је топовска паљба започела много снажније [ ] у напад су повели војску од коњаника и пешадије, који су већ чежњиво чекали на знак, као да су целу ноћ провели у приправности. Знак је у 3 сата поподне дала швапска батерија пуцањем из 6 топова [ ] Турци су се прилично снажно бранили, и то највише против напада бранденбуржана, зато се тако чинило као да војници желе да се повуку. Чим [ ] је неколицина прешла зид од стубова, а и нови отвор је војска масовно напала, више им се није могло одупрети, [ ] а ко írásbeli vizsga, II. összetevő 18 / május 10.

39 од Турака није побегао (из града) у тврђаву, све су их посекли, односно ухватили у заробљеништво.» (Из дневника саског принца Хенрика) Szeptember 2-án az ágyúzás sokkal erőteljesebben kezdődött [ ] főnyi lovas és gyalogos katonaságot vezényeltek a rohamra, kik már sóvárogva várták a jelt, minthogy az egész éjszakát készenlétben töltötték. A jelt délután 3 óra tájban adta meg a sváb üteg 6 ágyúból [ ] A törökök meglehetősen keményen védekeztek, éspedig főleg a brandenburgiak rohama ellen, ezért úgy is tűnt, mintha a katonák meg akarnának torpanni. Mihelyt [ ] a cölöpsoron valamelyest túljutottak, s az új rést is tömegesen megrohanta a legénység, már nem lehetett nekik ellenállni, [ ] s aki a törökök közül nem menekült a [városból] a várba, azt mind levágták, illetve fogságba ejtették. (Henrik szász herceg naplójából) «Видећи то [ ] капетан пука Текели [ ], чувени витез, креће са мађарским хајдуцима, а Турци нису могли да му се одупру, међу првима се заједно са Мађарима пење на камене зидине, и упада у град. Видећи ову чудесну витешку храброст, немачки генерали су један другом говорили:» То није човек, него лав.»» (Из Историје Михаља Череија) Azt meglátván [ ] Thököly ezereskapitány [ ], híres vitéz ember, a magyar hajdúsággal megindul, és a török nem resistálhatván [ellenállhatván] ellene, legelsőbben is a magyarokkal együtt a kőfalakra felmegyen, és a városban penetrál [behatol]. Mely csudálatos vitézi bátorságát látván a német generálok azt mondják egymásnak:»ez nem ember, hanem oroszlány«. (Cserei Mihály Históriájából) Баварци Емануела Николаса су са југа, а царски и бранденбуршки војници Карла Лотарингијског су са севера започели ратну операцију. Од нападача су били Мађари, који су у опсади учествовали као пешадија или као коњаници у обезбеђивању околине. Тврђаву је против војника бранио Абдурахман који је био албанског порекла. Освајање Будима је поставило хришћане пред озбиљан задатак. (Текст из уџбеника) Miksa Emánuel bajorjai délről, Lotharingiai Károly császári és brandenburgi katonái északról kezdték a hadműveleteket. A ostromlóból volt magyar, akik gyalogosként az ostromban, vagy lovasként a környék biztosításában vettek részt. A várat katonája élén az albán származású Abdurrahman védte. Buda bevétele komoly feladat elé állította a keresztényeket. (Tankönyvi szöveg) То је у знак сећања на доброчинство које је толико велико и спомиње се са вечном захвалношћу, и у знак захвалности наших увек препознатљивих покорно услужних душа [ ] Међу мушким наследнцима властите крви Вашег царског и краљевског величанства, првог који се роди ће прознати за нашег законског краља и господара. (Одлука скупштине из о вечном краљевству Хабсбурга) Ez oly nagy s örökké hálával említendő jótéteményeknek emlékezetére, s alázatosan kedveskedő lelkünknek mindenkorra felismerhető hálája jeléül [ ] Ő császári és királyi fenségének saját ágyékából származott fiúörökösei közül az elsőszülöttet fog- írásbeli vizsga, II. összetevő 19 / május 10.

40 ják törvényes királyunknak s uruknak ismerni. (Az 1687-es országgyűlés határozata a Habsburgok örökös királyságáról) írásbeli vizsga, II. összetevő 20 / május 10.

41 Аспекти Могући број Постигнут број бодова Разумевање задатка 8 Оријентација у простору и времену 4 Употреба стручне терминологије 6 Коришћење извора 10 Откривање чињеница битних за догађаје 12 Композиција, правилна употреба језика 8 Укупан број бодова 48 ДЕЛИЛАЦ 3 Број испитних бодова Национална (мањинска) настојања у Хабсбуршком царству (кратак) Прикажите уз помоћ извора и сопственог знања национална настојања која су се одиграла у првој половини XIX века у Хабсбуршкој царевини! Пратилац идеологије настанка грађанског народа је национализам, који држи историјски образовану заједницу народ, који су формирали људи од основних елемената друштва. У XIX веку после развоја заједничке територије, заједничког језика и културе се родио и захтев за стварањем привредног јединства. То потпомаже систем идеја који подстиче и појачава народну самосвест. (Текст из уџбеника) írásbeli vizsga, II. összetevő 21 / május 10.

42 A polgári nemzetté válás ideológiai kísérője a nacionalizmus, amely a társadalom alapelemének az emberek történelmileg kialakult közösségét: a nemzetet tartja. A XIX. századra a közös terület, a közös nyelv és kultúra fejlődése után megszületett a gazdasági egység megteremtésének igénye is. Ezt segíti elő a nemzeti öntudatot élesztő és erősítő eszmék rendszere. (Tankönyvi szöveg) Можда на свету не постоји држава у којој има више језика, услед чега је толико пуно нација завичајно као у Мађарској. (Мартон Швартнер) Talán nincs még ország a világon, melyben több nyelv, és ennek következtében oly sok nemzet honos mint Magyarországon. (Schwartner Márton) [ ] У Бечу је сваки покрет који би био противтежа мађарском елементу наишао на подршку, јер су онај сматрали за револуционаран. По томе је Људевит Гај [ ] добио дозволу од Беча да у Загребу оснује једну словенску штампарију, а од Москве паре да би је опремио, јер су Руси увек своју политику усмеравали да се словенски покрет формира у пансловенски (свесловенски), односно руски. Треба да признамо да је Гај спретно вршио задатак; почео је тиме да је установио јужнословенски књижевни језик. [ ] језик је назвао илирским, и био је чврсто уверен да се неће проширити само на Хрвате, него и на Србе, Далматинце и Словенце. Хрватска омладина је са одушевљењем прихватила Гајеве идеје, и пред собом је већ видела јужнословенско царство, у којем ће водећа улога бити њихова. Хрватски католички клер [ ] је подржавао илирски покрет. Неколицина сиромашнијих великаша, којима приходи нису дозвољавали да један део свог времена проводе у Бечу или Пешти, али су желели да у Загребу играју важнију улогу, такође су пригрлили мањинско узрујавање, а чије чело се отворено окренуло против Мађарске и поред тога отворило широки простор за јефтину славу. (Ференц Пулски: Мој живот и моје доба) [ ]Bécsben pedig minden mozgalom pártolásra talált, mely a magyar elemet ellensúlyozhatná, mert ezt forradalminak tartották. Eszerint Gáj Ludevít [ ] Bécsből engedélyt nyert egy szláv nyomda felállítására Zágrábban, Moszkvából pedig pénzt ennek fölszerelésére, mert az oroszok mindig oda irányozták politikájukat, hogy a szláv mozgalom pánszlávvá [össz-szlávvá], vagyis orosszá alakuljon. El kell ismernünk, hogy Gáj ügyesen látott hozzá feladatához; azzal kezdte, hogy megalapítá a délszláv irodalmi nyelvet. [ ] illírnek nevezte e nyelvet, s erősen hitte, hogy nemcsak a horvátokra, hanem a szerbekre, dalmatákra és szlovénekre is ki fog terjedni. A horvát ifjúság rajongással fogta föl Gáj eszméit, s maga előtt látta már a délszláv birodalmat, melyben övé lesz a vezérszerep. A horvát katolikus klérus [ ] pártolta az illír mozgalmat. Néhány szegényebb mágnás, kinek jövedelme nem engedte, hogy Bécsben vagy Pesten töltse idejének egy részét, de Zágrábban szerepet akart játszani, szintén fölkarolta e nemzetiségi izgatást, melynek éle nyíltan Magyarország ellen fordult, s emellett olcsó dicsőségre tág tért nyitott. (Pulszky Ferenc: Életem és korom) írásbeli vizsga, II. összetevő 22 / május 10.

TÖRTÉNELEM SZERB NYELVEN

TÖRTÉNELEM SZERB NYELVEN ÉRETTSÉGI VIZSGA 2015. május 6. TÖRTÉNELEM SZERB NYELVEN EMELT SZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA 2015. május 6. 8:00 I. Időtartam: 90 perc Pótlapok száma Tisztázati Piszkozati EMBERI ERŐFORRÁSOK MINISZTÉRIUMA Történelem

Részletesebben

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ МАЛИ ИЂОШ KISHEGYES KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ МАЛИ ИЂОШ KISHEGYES KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ МАЛИ ИЂОШ KISHEGYES KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA Број 11. Szám Година XL Évfolyam Мaли Иђош 8. септ. 2008. г. Kishegyes 2008. szept. 8-án 44. На основу члана 41. Закона о локалној самоуправи

Részletesebben

TÖRTÉNELEM SZERB NYELVEN

TÖRTÉNELEM SZERB NYELVEN ÉRETTSÉGI VIZSGA 2011. május 4. TÖRTÉNELEM SZERB NYELVEN KÖZÉPSZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA 2011. május 4. 8:00 Az írásbeli vizsga időtartama: 180 perc Pótlapok száma Tisztázati Piszkozati NEMZETI ERŐFORRÁS MINISZTÉRIUM

Részletesebben

TÖRTÉNELEM SZERB NYELVEN

TÖRTÉNELEM SZERB NYELVEN ÉRETTSÉGI VIZSGA 2012. május 9. TÖRTÉNELEM SZERB NYELVEN EMELT SZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA 2012. május 9. 8:00 I. Időtartam: 90 perc Pótlapok száma Tisztázati Piszkozati NEMZETI ERŐFORRÁS MINISZTÉRIUM Történelem

Részletesebben

TÖRTÉNELEM SZERB NYELVEN

TÖRTÉNELEM SZERB NYELVEN ÉRETTSÉGI VIZSGA 2013. május 8. TÖRTÉNELEM SZERB NYELVEN EMELT SZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA 2013. május 8. 8:00 I. Időtartam: 90 perc Pótlapok száma Tisztázati Piszkozati EMBERI ERŐFORRÁSOK MINISZTÉRIUMA Történelem

Részletesebben

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ АДА

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ АДА СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ АДА ADA KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA ГОДИНА XLVI БРОЈ 28 XLVI. ÉVFOLYAM 28.SZÁM 157./ УПУТСТВО О НАЧИНУ САСТАВЉАЊА И ДОСТАВЉАЊА ИЗВЕШТАЈА УДРУЖЕЊА (НЕВЛАДИНИХ ОРГАНИЗАЦИЈА) О ОБИМУ И НАМЕНСКОМ

Részletesebben

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ АДА

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ АДА СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ АДА ADA KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA ГОДИНА XLII. БРОЈ 9 XLI ÉVFOLYAM 9. SZÁM 35./ ОДЛУКA УСТАВНОГ СУДА РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ A SZERB KÖZTÁRSASÁG ALKOTMÁNYBÍRÓSÁGÁNAK HATÁROZATA...3 36./ РЕШЕЊЕ

Részletesebben

TÖRTÉNELEM SZERB NYELVEN

TÖRTÉNELEM SZERB NYELVEN Név:... osztály:... ÉRETTSÉGI VIZSGA 2009. május 6. TÖRTÉNELEM SZERB NYELVEN KÖZÉPSZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA 2009. május 6. 8:00 Az írásbeli vizsga időtartama: 180 perc Pótlapok száma Tisztázati Piszkozati

Részletesebben

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ АДА

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ АДА СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ АДА ADA KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA ГОДИНА XLVI БРОЈ 13 XLVI. ÉVFOLYAM 13. SZÁM 83./ ЈАВНИ ОГЛАС ЗА ДАВАЊЕ У ЗАКУП НЕПОКРЕТНОСТИ ПУТЕМ ЛИЦИТАЦИЈЕ NYILVÁNOS HIRDETÉS AZ INGATLAN ÁRVERÉS

Részletesebben

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ БЕЧЕЈ ÓBECSE KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ БЕЧЕЈ ÓBECSE KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ БЕЧЕЈ ÓBECSE KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA ГОДИШТЕ XLVII ÉVFOLYAM 28.09.2011. 2011.09.28. БРОЈ 11. SZÁM 98. На основу члана 32. става 1. тачка 6. Закона о локалној самоуправи ( Службени

Részletesebben

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ АДА

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ АДА СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ АДА ADA KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA ГОДИНА XLIII БРОЈ 23 XLIII. ÉVFOLYAM 23. SZÁM 131./ РЕШЕЊЕ O ИЗМЕНИ РЕШЕЊА О ОБРАЗОВАЊУ ОДБОРА ЗА СПРОВОЂЕЊЕ ПРОГРАМА ''ДЕЧЈЕ НЕДЕЉЕ'' VÉGZÉS A GYERMEKHÉT

Részletesebben

П Р А В И Л Н И К о акредитацији представника јавних гласила на седницама скупштине општине Кањижа

П Р А В И Л Н И К о акредитацији представника јавних гласила на седницама скупштине општине Кањижа На основу члана 124. и члана 127. Пословника Скупштине општине Кањижа ( Сл. лист општине Кањижа, бр. 17/2012), a у вези са чланом 10. Закона о јавном информисању ( Сл. гласник РС, бр. 43/2003, 61/2005,

Részletesebben

ИСТОРИЈА. PRÓBAÉRETTSÉGI május ВИШИ СТЕПЕН. Једноставни задаци који захтевају кратак одговор 60 минута

ИСТОРИЈА. PRÓBAÉRETTSÉGI május ВИШИ СТЕПЕН. Једноставни задаци који захтевају кратак одговор 60 минута PRÓBAÉRETTSÉGI 2004. május ИСТОРИЈА ВИШИ СТЕПЕН Једноставни задаци који захтевају кратак одговор 60 минута I. ЗАДАЦИ КОЈИ ЗАХТЕВАЈУ КРАТАК ОДГОВОР 1. Наведена слика приказује државну организацију римске

Részletesebben

FÖLDRAJZ SZERB NYELVEN

FÖLDRAJZ SZERB NYELVEN ÉRETTSÉGI VIZSGA 2009. május 14. FÖLDRAJZ SZERB NYELVEN KÖZÉPSZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA 2009. május 14. 14:00 I. Időtartam: 20 perc Pótlapok száma Tisztázati Piszkozati OKTATÁSI ÉS KULTURÁLIS MINISZTÉRIUM

Részletesebben

TÖRTÉNELEM SZERB NYELVEN ИСТОРИЈА KÖZÉPSZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA ПИСМЕНИ ИСПИТ СРЕДЊЕГ СТЕПЕНА

TÖRTÉNELEM SZERB NYELVEN ИСТОРИЈА KÖZÉPSZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA ПИСМЕНИ ИСПИТ СРЕДЊЕГ СТЕПЕНА Név:... osztály:... ÉRETTSÉGI VIZSGA 2007. május 9. TÖRTÉNELEM SZERB NYELVEN ИСТОРИЈА 2007. május 9. 8:00 KÖZÉPSZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA ПИСМЕНИ ИСПИТ СРЕДЊЕГ СТЕПЕНА Az írásbeli vizsga időtartama: 180 perc

Részletesebben

ЗАПИСНИК 3/2012. СЕДНИЦЕ СКУПШТИНЕ САМОУПРАВЕ СРБА У МАЂАРСКОЈ Будимпешта, 30. јун 2012.

ЗАПИСНИК 3/2012. СЕДНИЦЕ СКУПШТИНЕ САМОУПРАВЕ СРБА У МАЂАРСКОЈ Будимпешта, 30. јун 2012. ЗАПИСНИК 3/2012. СЕДНИЦЕ СКУПШТИНЕ САМОУПРАВЕ СРБА У МАЂАРСКОЈ Будимпешта, 30. јун 2012. Место: Самоуправа Срба у Мађарској (1055 Budapest, Falk Miksa u.3.) Датум: 30. јун 2012. Дневни ред: према позивници

Részletesebben

ОДЛУКУ О БУЏЕТУ ОПШТИНЕ АДА ЗА 2015. ГОДИНУ

ОДЛУКУ О БУЏЕТУ ОПШТИНЕ АДА ЗА 2015. ГОДИНУ ОДЛУКУ О БУЏЕТУ ОПШТИНЕ АДА ЗА 2015. ГОДИНУ I ОПШТИ ДЕО Члан 1. Приходи и примања, расходи и издаци буџета општине Ада за 2015.годину (у даљем тексту: буџет), састоје се од: А. РАЧУН ПРИХОДА И ПРИМАЊА

Részletesebben

ÓBECSE KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA

ÓBECSE KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ БЕЧЕЈ ГОДИШТЕ XLIII ÉVFOLYAM 06.06.2007. 2007.06.06. БРОЈ 4. SZÁM На основу члана 124. Закона о јавним набавкама (''Службени гласник PC'', број 39/02, 43/03, 55/04 и 101/2005) и члана

Részletesebben

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ АДА

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ АДА СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ АДА ADA KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA ГОДИНА XLVIII БРОЈ 23. XLVII ÉVFOLYAM 23. SZÁM 111./ РЕШЕЊЕ О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ПРАВИЛНИК О ИЗМЕНАМА ПРАВИЛНИКА О УНУТРАШЊОЈ ОРГАНИЗАЦИЈИ И СИСТЕМАТИЗАЦИЈИ

Részletesebben

Нови ентеријер за најмлађе. Új enteriőr a legkisebbeknek

Нови ентеријер за најмлађе. Új enteriőr a legkisebbeknek билтен општине чока год. V I I б р о ј 5 9. с е п т емб а р 2 0 1 3. www.coka.rs csóka község közlönye бесплатни примерак ingyenes példány VII. évf. 59. szám 2013. szeptember Нови ентеријер за најмлађе

Részletesebben

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ АДА

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ АДА СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ АДА ADA KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA ГОДИНА XLVIII БРОЈ 37. XLVIII. ÉVFOLYAM 37. SZÁM 165./ РЕШЕЊЕ О РАЗРЕШЕЊУ И ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНОВА ЛОКАЛНОГ САВЕТА ЗА ЗАПОШЉАВАЊЕ ОПШТИНЕ АДА HATÁROZAT ADA

Részletesebben

FÖLDRAJZ SZERB NYELVEN ГЕОГРАФИЈА

FÖLDRAJZ SZERB NYELVEN ГЕОГРАФИЈА ÉRETTSÉGI VIZSGA 2005. május 18. FÖLDRAJZ SZERB NYELVEN ГЕОГРАФИЈА KÖZÉPSZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA ПИСМЕНИ ИСПИТ СРЕДЊЕГ СТЕПЕНА I. Időtartam: 20 perc Време трајања: 20 минута Pótlapok száma Број додатних

Részletesebben

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ МАЛИ ИЂОШ KISHEGYES KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA SLUŽBENI LIST OPŠTINE MALI IĐOŠ

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ МАЛИ ИЂОШ KISHEGYES KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA SLUŽBENI LIST OPŠTINE MALI IĐOŠ СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ МАЛИ ИЂОШ KISHEGYES KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA SLUŽBENI LIST OPŠTINE MALI IĐOŠ ГОДИНА XLVI 05.03.2014. БРОЈ 3. XLVI. ÉVFOLYAM 2014.03.05. 3. SZÁM GODINA XLVI 05.03.2014. BROJ 3. Страна

Részletesebben

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ АДА

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ АДА СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ АДА ADA KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA ГОДИНА XLVI БРОЈ 10. XLVI. ÉVFOLYAM 10.SZÁM 76. / ОДЛУКУ О УСЛОВИМА ПРИБАВЉАЊА И ОТУЂЕЊА НЕПОКРЕТНОСТИ, ОТУЂЕЊА ПОКРЕТНИХ СТВАРИ У ЈАВНОЈ СВОЈИНИ, ДАВАЊА

Részletesebben

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ АДА

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ АДА СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ АДА ADA KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA ГОДИНА XLVIII БРОЈ 19. XLVII ÉVFOLYAM 19. SZÁM 75./ РЕШЕЊЕ О ИМЕНОВАЊУ КОМИСИЈЕ ЗА ДОДЕЛУ СРЕДСТАВА НАМЕЊЕНИХ СТВАРАЊУ И ПОБОЉШАЊУ УСЛОВА СТАНОВАЊА

Részletesebben

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ АДА

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ АДА СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ АДА ADA KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA ГОДИНА XLVIII БРОЈ 4. XLVII ÉVFOLYAM 4. SZÁM 7./ О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ПРАВИЛНИК О УНУТРАШЊОЈ ОРГАНИЗАЦИЈИ И СИСТЕМАТИЗАЦИЈИ РАДНИХ МЕСТА У ОПШТИНСКОЈ

Részletesebben

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ АДА

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ АДА СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ АДА ADA KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA ГОДИНА XL. 29.11.2007. БРОЈ 17 XL. ÉVFOLYAM 17. SZÁM САДРЖАЈ : СТРАНА: TARTALOM: OLDAL: 93./ ОДЛУКА О МЕСНОЈ САМОУПРАВИ...3 93./ HATÁROZAT A HELYI ÖNIGAZGATÁSRÓL...3

Részletesebben

Број: 3. 06.02.2015. СТРАНА 20. OLDAL 2015.02.06. 3. szám

Број: 3. 06.02.2015. СТРАНА 20. OLDAL 2015.02.06. 3. szám Број: 3. 06.02.2015. СТРАНА 20. OLDAL 2015.02.06. 3. szám На основу члана 64. став 3. Закона о пољопривредном земљишту ( Сл. гласник РС, бр. 62/2006, 65/2008 други закон и 41/2009) и члана 1. Одлуке о

Részletesebben

ZENTA KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ СЕНТА СЕНТА - ZENTA 21. ДЕЦЕМБАР 2007. ГОДИНЕ 2007. DECEMBER 21.

ZENTA KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ СЕНТА СЕНТА - ZENTA 21. ДЕЦЕМБАР 2007. ГОДИНЕ 2007. DECEMBER 21. СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ СЕНТА ZENTA KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA БРОЈ 9. ГОДИНА XLII 9. SZÁM XLII. ÉVFOLYAM 21. ДЕЦЕМБАР 2007. ГОДИНЕ 2007. DECEMBER 21. СЕНТА - ZENTA 143. страна 308. oldal На основу члана 25.

Részletesebben

Parlagfű elleni védekezés. Заштита од амброзије. Az allergénmentes környezet támogatása Подршка животној средини без алергена SAFE HUSRB/1002/122/195

Parlagfű elleni védekezés. Заштита од амброзије. Az allergénmentes környezet támogatása Подршка животној средини без алергена SAFE HUSRB/1002/122/195 Parlagfű elleni védekezés Заштита од амброзије Az allergénmentes környezet támogatása Подршка животној средини без алергена SAFE HUSRB/1002/122/195 A parlagfű A parlagfű (Ambrosia elatior) Magyarországon

Részletesebben

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ БЕЧЕЈ ÓBECSE KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ БЕЧЕЈ ÓBECSE KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA ÓBECSE KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA ГОДИШТЕ XLVI ÉVFOLYAM 07.12.2010. 2010.12.07. БРОЈ 10. SZÁM 55. На основу члана 100. став 3. и став 4. Статута општине Бечеј ( Службени лист општине Бечеј, број 13/2008 и

Részletesebben

Folytatódik a vízvezetékcsere Csókán A Horgosi Vízművek kapta a harmadik fázis építését Több mint két kilométer új vezetéket fektetnek le

Folytatódik a vízvezetékcsere Csókán A Horgosi Vízművek kapta a harmadik fázis építését Több mint két kilométer új vezetéket fektetnek le билтен општине чока год. IX број 84. октобар 2015. www.coka.rs csóka község közlönye бесплатни примерак ingyenes példány IX. évf. 84. szám 2015. október Још 2.346 метара новог водовода Настављени радови

Részletesebben

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ МАЛИ ИЂОШ KISHEGYES KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ МАЛИ ИЂОШ KISHEGYES KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ МАЛИ ИЂОШ KISHEGYES KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA Број 9. Szám Година XXXVI Évfolyam Мaли Иђош 2..септембра 2005 г Kishegyes 2005. szeptember. 2. 51. На основу члана 25. Статута општине

Részletesebben

Csóka, Nagykikinda és öt romániai község kérelmezi határátkelő nyitását Egyházaskérnél és Nákófalvánál

Csóka, Nagykikinda és öt romániai község kérelmezi határátkelő nyitását Egyházaskérnél és Nákófalvánál билтен општине чока год. VIII број 64. фебруар 2014. www.coka.rs csóka község közlönye бесплатни примерак ingyenes példány VIII. évf. 64. szám 2014. február Иницијатива Чоке, Кикинде и пет румунских општина

Részletesebben

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ АДА

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ АДА СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ АДА ADA KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA ГОДИНА XLV БРОЈ 9 XLV. ÉVFOLYAM 9. SZÁM 17. / КОНКУРС ЗА ДОДЕЉИВАЊЕ ПОМОЋИ МАТЕРИЈАЛНО УГРОЖЕНИМ УЧЕНИЦИМА И СТУДЕНТИМА СА ТЕРИТОРИЈЕ ОПШТИНЕ АДА PÁLYÁZAT

Részletesebben

A harang szavára mindenki odafigyel Harangszentelés Tiszaszentmiklóson

A harang szavára mindenki odafigyel Harangszentelés Tiszaszentmiklóson билтен општине чока год. VIII број 65. март 2014. www.coka.rs csóka község közlönye бесплатни примерак ingyenes példány VIII. évf. 65. szám 2014. március Eredményes együttműködés Rendőrségi elismerés csóka

Részletesebben

MATEMATIKA SZERB NYELVEN

MATEMATIKA SZERB NYELVEN Matematika szerb nyelven középszint ÉRETTSÉGI VIZSGA 0. május 8. MATEMATIKA SZERB NYELVEN KÖZÉPSZINTŰ ÍRÁSBELI ÉRETTSÉGI VIZSGA JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ NEMZETI ERŐFORRÁS MINISZTÉRIUM Важне информације

Részletesebben

EMELT SZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA

EMELT SZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA ÉRETTSÉGI VIZSGA 2006. május 10. TÖRTÉNELEM EMELT SZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA 2006. május 10. 8:00 I. Időtartam: 90 perc Pótlapok száma Tisztázati Piszkozati OKTATÁSI MINISZTÉRIUM Történelem emelt szint írásbeli

Részletesebben

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ АДА

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ АДА СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ АДА ADA KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA ГОДИНА XLV БРОЈ 29. XLV. ÉVFOLYAM 29. SZÁM 141. / ОДЛУКУ О ПРОГЛАШЕЊУ ЕЛЕМЕНТАРНЕ НЕПОГОДЕ СУШЕ НА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ АДА HATÁROZAT AZ ELEMI CSAPÁS

Részletesebben

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ БЕЧЕЈ ÓBECSE KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ БЕЧЕЈ ÓBECSE KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ БЕЧЕЈ ÓBECSE KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA ГОДИШТЕ XLIX ÉVFOLYAM 27. 06. 2013. 2013. 06. 27. БРОЈ 7. SZÁM 19. На основу члана 32. став 1. тачка 2. Закона о локалној самоуправи ( Службени

Részletesebben

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ АДА

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ АДА СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ АДА ADA KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA ГОДИНА XLVI БРОЈ 14 XLVI. ÉVFOLYAM 14. SZÁM 85./ РЕШЕЊЕ О УТВРЂИВАЊУ ЦЕНЕ УСЛУГА У УСТАНОВИ ЗА ПРЕДШКОЛСКО ВАСПИТАЊЕ И ОБРАЗОВАЊЕ "ЧИКА ЈОВА ЗМАЈ" АДА,

Részletesebben

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ АДА

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ АДА СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ АДА ADA KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA ГОДИНА XLII БРОЈ 16 XLI ÉVFOLYAM 16. SZÁM 97./ ОДЛУКА О УСВАЈАЊУ СТРАТЕГИЈЕ ОДРЖИВОГ РАЗВОЈА ОПШТИНЕ АДА 2010-2019. HATÁROZAT ADA KÖZSÉG FENNTARTHATÓ

Részletesebben

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ СЕНТА ZENTA KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ СЕНТА ZENTA KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA БРОЈ 17. SZÁM, ГОДИНА XLVIII ÉVFOLYAM 28. ОКТОБРА 2013. ГОДИНЕ 2013. OKTÓBER 28. С Е Н Т А Z E N T A 190. 765 766 767 768 191. 769 770 771 772 192. 773 774 775 776 193. 777 778 779 780 194. 781 782 783

Részletesebben

Oktatási segédanyag a szervezetek szellemi tulajdon kezelési szabályzatának összeállításához. Kivonat

Oktatási segédanyag a szervezetek szellemi tulajdon kezelési szabályzatának összeállításához. Kivonat Oktatási segédanyag a szervezetek szellemi tulajdon kezelési szabályzatának összeállításához Kivonat 1. A szellemi tulajdon kezelési szabályzat útmutató üzleti szférára is alkalmazható aspektusai HUN A

Részletesebben

ÓBECSE KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA

ÓBECSE KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA ÓBECSE KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA ГОДИШТЕ XLV ÉVFOLYAM 30.12.2009. 2009.12.30. БРОЈ 15. SZÁM 48. На основу члана 63. Закона о буџетском систему ( Службени гласник РС, бр. 54/09), члана 32. става 1. тачке 2.

Részletesebben

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ МАЛИ ИЂОШ KISHEGYES KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA ГОДИНА XLII 16.03.2010. БРОЈ 2. XLII. ÉVFOLYAM 2010.03.16. 2.

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ МАЛИ ИЂОШ KISHEGYES KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA ГОДИНА XLII 16.03.2010. БРОЈ 2. XLII. ÉVFOLYAM 2010.03.16. 2. СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ МАЛИ ИЂОШ KISHEGYES KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA ГОДИНА XLII 16.03.2010. БРОЈ 2. XLII. ÉVFOLYAM 2010.03.16. 2. SZÁM Страна 8. Година 2010. Службени лист општине Мали Иђош Број 2. 2. На

Részletesebben

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ АДА

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ АДА СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ АДА ГОДИНА XLV XLV. ÉVFOLYAM 1. / ADA KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA БРОЈ 1 1. SZÁM ЛОКАЛНИ АКЦИОНИ ПЛАН ЗАПОШЉАВАЊА ОПШТИНЕ АДА ЗА 2012. ГОДИНУ ADA KÖZSÉG HELYI FOGLALKOZTATÁSI AKCIÓTERVE

Részletesebben

ÉRETTSÉGI VIZSGA május 8.

ÉRETTSÉGI VIZSGA május 8. ÉRETTSÉGI VIZSGA 2007. május 8. MATEMATIKA SZERB NYELVEN МАТЕМАТИКА 2007. május 8. 8:00 EMELT SZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA ПИСМЕНИ ИСПИТ ВИШЕГ СТЕПЕНА Az írásbeli vizsga időtartama: 240 perc Трајање писменог

Részletesebben

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ МАЛИ ИЂОШ KISHEGYES KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA SLUŽBENI LIST OPŠTINE MALI IĐOŠ

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ МАЛИ ИЂОШ KISHEGYES KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA SLUŽBENI LIST OPŠTINE MALI IĐOŠ СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ МАЛИ ИЂОШ KISHEGYES KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA SLUŽBENI LIST OPŠTINE MALI IĐOŠ ГОДИНА XLVI 05.03.2014. БРОЈ 3. XLVI. ÉVFOLYAM 2014.03.05. 3. SZÁM GODINA XLVI 05.03.2014. BROJ 3. Страна

Részletesebben

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ АДА

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ АДА СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ АДА ADA KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA ГОДИНА XLVI БРОЈ 12. XLVI. ÉVFOLYAM 12.SZÁM 80. / ОДЛУКА О ПРОМЕНИ ОСНИВАЧКОГ АКТА ЈАВНОГ ПРЕДУЗЕЋА ЗА РЕКРЕАЦИЈУ ''АДИЦА'' АДА (ПРЕЧИШЋЕНИ ТЕКСТ) HATÁROZAT

Részletesebben

EMELT SZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA

EMELT SZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA ÉRETTSÉGI VIZSGA 2006. február 24. SZERB NYELV EMELT SZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA 2006. február 24. 14:00 I. Olvasott szöveg értése Időtartam: 70 perc Pótlapok száma Tisztázati Piszkozati OKTATÁSI MINISZTÉRIUM

Részletesebben

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ АДА

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ АДА СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ АДА ADA KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA ГОДИНА XLVIII БРОЈ 5. XLVI ÉVFOLYAM 5. SZÁM 11./ КОНКУРС ЗА ДОДЕЉИВАЊЕ ПОМОЋИ МАТЕРИЈАЛНО УГРОЖЕНИМ УЧЕНИЦИМА И СТУДЕНТИМА СА ТЕРИТОРИЈЕ ОПШТИНЕ АДА

Részletesebben

ЧОКАНСКА ХРОНИКА CSÓKAI KRÓNIKA

ЧОКАНСКА ХРОНИКА CSÓKAI KRÓNIKA ЧОКАНСКА ХРОНИКА CSÓKAI KRÓNIKA год. vi број 46, октобар 2011. vi. ÉVF. 46. SZÁM, 2011. Október www.coka.co.rs билтен скупштине општине a községi képviselő-testület közlönye бесплатан примерак ingyenes

Részletesebben

www.coka.rs бесплатни примерак ingyenes példány IX. évf. 78. szám 2015. április

www.coka.rs бесплатни примерак ingyenes példány IX. évf. 78. szám 2015. április билтен општине чока год. IX број 78. април 2015. www.coka.rs csóka község közlönye бесплатни примерак ingyenes példány IX. évf. 78. szám 2015. április Настављена санација водоводне мреже у Чоки Нове цеви

Részletesebben

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ АДА

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ АДА СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ АДА ADA KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA ГОДИНА XLVIII БРОЈ 16. XLVIII. ÉVFOLYAM 16. SZÁM 53./ ЈАВНИ КОНКУРС ЗА СУФИНАНСИРАЊЕ ТРОШКОВА ИЗРАДЕ ПРОЈЕКАТА ЕТАЖИРАЊА ЗГРАДА ЗА КОЛЕКТИВНО СТАНОВАЊЕ

Részletesebben

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ БЕЧЕЈ ÓBECSE KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ БЕЧЕЈ ÓBECSE KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA Страна 1. СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ БЕЧЕЈ Број 15. 1. Oldal ÓBECSE KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA 15. Szám СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ БЕЧЕЈ ÓBECSE KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA ГОДИШТЕ L ÉVFOLYAM 30. 12. 2014. 2014. 09. 10. БРОЈ

Részletesebben

ГОДИНА XLVIII 09.03.2015. БРОЈ 10. XLVIII. ÉVFOLYAM 2015.03.09. 10. SZÁM

ГОДИНА XLVIII 09.03.2015. БРОЈ 10. XLVIII. ÉVFOLYAM 2015.03.09. 10. SZÁM СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ АДА ADA KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA ГОДИНА XLVIII БРОЈ 10. XLVIII. ÉVFOLYAM 10. SZÁM 37./ ЈАВНИ КОНКУРС ЗА ФИНАНСИРАЊЕ ИЛИ СУФИНАНСИРАЊЕ ПРОГРАМА /ПРОЈЕКАТА И ЗА ТРОШКОВЕ ФУНКЦИОНИСАЊА

Részletesebben

EMELT SZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA

EMELT SZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA ÉRETTSÉGI VIZSGA 2006. május 25. SZERB NYELV EMELT SZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA 2006. május 25. 8:00 I. Olvasott szöveg értése Időtartam: 70 perc Pótlapok száma Tisztázati Piszkozati OKTATÁSI MINISZTÉRIUM Szerb

Részletesebben

Hidromek a minőségesebb szolgáltatásért A csókai kommunális vállalat új kombinált munkagépet kapott

Hidromek a minőségesebb szolgáltatásért A csókai kommunális vállalat új kombinált munkagépet kapott билтен општине чока год. IX број 75. јануар 2015. www.coka.rs csóka község közlönye бесплатни примерак ingyenes példány IX. évf. 75. szám 2015. január Од Нове године организовано прикупљање кућног отпада

Részletesebben

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ АДА

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ АДА СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ АДА ADA KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA ГОДИНА XLV БРОЈ 42. XLV. ÉVFOLYAM 42. SZÁM 209. / ПРАВИЛНИК О ЗВАЊИМА, ЗАНИМАЊИМА, ПЛАТАМА, НАКНАДАМА ТРОШКОВА И ДРУГИМ ПРИМАЊИМА ЗАПОСЛЕНИХ У ОПШТИНСКОЈ

Részletesebben

О Д Л У К У О ПРВОМ РЕБАЛАНСУ БУЏЕТА ОПШТИНЕ БЕЧЕЈ ЗА 2015. ГОДИНУ I.ОПШТИ ДЕО

О Д Л У К У О ПРВОМ РЕБАЛАНСУ БУЏЕТА ОПШТИНЕ БЕЧЕЈ ЗА 2015. ГОДИНУ I.ОПШТИ ДЕО СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ БЕЧЕЈ ÓBECSE KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA ГОДИШТЕ LI ÉVFOLYAM 08. 05. 2015. 2015. 05. 08. БРОЈ 5. SZÁM 4. На основу члана 43. став 1. у вези члана 47. став 3. Закона о буџетском систему

Részletesebben

KÉZIKÖNYV AZ ÉRETTSÉGI VIZSGÁHOZ OKTATÁSI SZAKIRÁNY KOMMERCIALISTA - KÍSÉRLET

KÉZIKÖNYV AZ ÉRETTSÉGI VIZSGÁHOZ OKTATÁSI SZAKIRÁNY KOMMERCIALISTA - KÍSÉRLET ЗАВОД ЗА УНАПРЕЂИВАЊЕ ОБРАЗОВАЊА И ВАСПИТАЊА ЦЕНТАР ЗА СТРУЧНО ОБРАЗОВАЊЕ И ОБРАЗОВАЊЕ ОДРАСЛИХ KÉZIKÖNYV AZ ÉRETTSÉGI VIZSGÁHOZ OKTATÁSI SZAKIRÁNY KOMMERCIALISTA - KÍSÉRLET Belgrád 013 április Tartalom:

Részletesebben

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ АДА

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ АДА СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ АДА ADA KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA ГОДИНА XLV 09.02.2012. БРОЈ 5 XLV. ÉVFOLYAM 2012.02.09. 5. SZÁM 6. / ОДЛУКА О НАЧИНУ ФИНАНСИРАЊА ИЛИ СУФИНАНСИРАЊА ПРОГРАМА ИЛИ ПРОЈЕКАТА И ЗА ТРОШКОВЕ

Részletesebben

KÖZÉPSZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA

KÖZÉPSZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA ÉRETTSÉGI VIZSGA 2013. május 27. SZERB NYELV KÖZÉPSZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA 2013. május 27. 8:00 I. Olvasott szöveg értése Időtartam: 60 perc Pótlapok száma Tisztázati Piszkozati EMBERI ERŐFORRÁSOK MINISZTÉRIUMA

Részletesebben

KÖZÉPSZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA

KÖZÉPSZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA ÉRETTSÉGI VIZSGA 2016. május 24. SZERB NYELV KÖZÉPSZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA 2016. május 24. 8:00 I. Olvasott szöveg értése Időtartam: 60 perc Pótlapok száma Tisztázati Piszkozati EMBERI ERŐFORRÁSOK MINISZTÉRIUMA

Részletesebben

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТAЦИЈА

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТAЦИЈА K U L T U R N O - O B R A Z O V N I C E N T A R T H U R Z Ó L A J O S КОНКУРСНА ДОКУМЕНТAЦИЈА Набавка књига за потребе Културно-образовног центра Tурзо Лајош из Сенте, ЈАВНА НАБАВКА МАЛЕ ВРЕДНОСТИ Jавна

Részletesebben

Драги ђаци! Драге колеге!

Драги ђаци! Драге колеге! Драги ђаци! Драге колеге! Нешто о овом издању У руци вам се налази трећa књига из серије збирке задатака за историју, издавачке куће Nemzeti Tankönyvkiadó, намењена за полагање матуре. Збирка је неопходна

Részletesebben

ЧОКАНСКА ХРОНИКА CSÓKAI KRÓNIKA

ЧОКАНСКА ХРОНИКА CSÓKAI KRÓNIKA ЧОКАНСКА ХРОНИКА CSÓKAI KRÓNIKA год. vi број 47. новембар 2011. vi. ÉVF. 47. SZÁM, 2011. november www.coka.rs билтен скупштине општине a községi képviselő-testület közlönye бесплатан примерак ingyenes

Részletesebben

ГОДИНА XLVIII 25.02.2015. БРОЈ 7. XLVIII. ÉVFOLYAM 2015.02.25. 7. SZÁM

ГОДИНА XLVIII 25.02.2015. БРОЈ 7. XLVIII. ÉVFOLYAM 2015.02.25. 7. SZÁM СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ АДА ADA KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA ГОДИНА XLVIII БРОЈ 7. XLVIII. ÉVFOLYAM 7. SZÁM 16./ ПРАВИЛНИК О УТВРЂИВАЊУ КАТЕГОРИЈА ОСОБА СА ИНВАЛИДИТЕТОМ КОЈА МОГУ ДА КОРИСТЕ ЈЕДИНСТВЕНУ ПАРКИНГ

Részletesebben

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ МАЛИ ИЂОШ KISHEGYES KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ МАЛИ ИЂОШ KISHEGYES KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ МАЛИ ИЂОШ KISHEGYES KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA Број 12. Szám Година XL Évfolyam Мaли Иђош 24.септ. 2008. г. Kishegyes 2008. szept.24-én 46. На основу члана 43. став 5. Закона о локалној

Részletesebben

SZERB NEMZETISÉGI NYELV ÉS IRODALOM II. A VIZSGA LEÍRÁSA

SZERB NEMZETISÉGI NYELV ÉS IRODALOM II. A VIZSGA LEÍRÁSA SZERB NEMZETISÉGI NYELV ÉS IRODALOM II. A VIZSGA LEÍRÁSA A vizsga részei Középszint Emelt szint Írásbeli vizsga Szóbeli vizsga Írásbeli vizsga Szóbeli vizsga 240 perc 15 perc 240 perc 20 perc 100 pont

Részletesebben

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ HIVATALOS LAPJA TOPOLYA KÖZSÉG ОПШТИНЕ БАЧКА ТОПОЛА. Број 8 Година XXXXI 30. јул г., Бачка Топола

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ HIVATALOS LAPJA TOPOLYA KÖZSÉG ОПШТИНЕ БАЧКА ТОПОЛА. Број 8 Година XXXXI 30. јул г., Бачка Топола СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ БАЧКА ТОПОЛА TOPOLYA KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA Број 8 Година XXXXI 30. јул 2009. г., Бачка Топола XXXXI. Évfolyam 8. szám Topolya, 2009. július 30. Број 8. 30.07.2009. СТРАНА 251. OLDAL

Részletesebben

ЧОКАНСКА ХРОНИКА CSÓKAI KRÓNIKA

ЧОКАНСКА ХРОНИКА CSÓKAI KRÓNIKA ЧОКАНСКА ХРОНИКА CSÓKAI KRÓNIKA год. vi број 48. децембар 2011. vi. ÉVF. 48. SZÁM, 2011. december www.coka.rs билтен скупштине општине a községi képviselő-testület közlönye бесплатан примерак ingyenes

Részletesebben

Javuló közműszolgáltatások Új erőgéppel gazdagodott a kommunális vállalat

Javuló közműszolgáltatások Új erőgéppel gazdagodott a kommunális vállalat билтен општине чока год. VIII број 63. јануар 2014. www.coka.rs csóka község közlönye бесплатни примерак ingyenes példány VIII. évf. 63. szám 2014. január Ново возило Дому здравља Возни парк Дома здравља

Részletesebben

Aszfaltozások Tiszaszentmiklóson

Aszfaltozások Tiszaszentmiklóson билтен општине чока год. IX број 80. јун 2015. www.coka.rs csóka község közlönye бесплатни примерак ingyenes példány IX. évf. 80. szám 2015. június Aszfaltozások Tiszaszentmiklóson Új mentőautó a betegek

Részletesebben

www.markabolt.hu SCS71800C0

www.markabolt.hu SCS71800C0 HU Használati útmutató 2 Hűtő - fagyasztó SR Упутство за употребу 20 Фрижидер-замрзивач SL Navodila za uporabo 38 Hladilnik z zamrzovalnikom SCS71800C0 2 www.aeg.com TARTALOM 1. BIZTONSÁGI INFORMÁCIÓK...3

Részletesebben

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ БЕЧЕЈ ÓBECSE KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ БЕЧЕЈ ÓBECSE KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ БЕЧЕЈ ÓBECSE KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA ГОДИШТЕ LI ÉVFOLYAM 31. 08. 2015. 2015. 08. 31. БРОЈ 8. SZÁM На основу члана 76. Закона о буџетском систему ( Сл.гласник РС, број 54/2009, 73/2010,

Részletesebben

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ АДА

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ АДА СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ АДА ADA KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA ГОДИНА XLVIII БРОЈ 38. XLVIII. ÉVFOLYAM 38. SZÁM 169./ КОНКУРС ЗА ДОДЕЛУ ПОДСТИЦАЈНИХ СРЕДСТАВА ЗА ЗАКУП ПИЈАЧНИХ ТЕЗГИ НА АЂАНСКОЈ И МОЛСКОЈ ПИЈАЦИ

Részletesebben

Kétszáz évvel ezelőtt, 1813. június 13-án

Kétszáz évvel ezelőtt, 1813. június 13-án билтен општине чока год. VII број 57. јул 2013. www.coka.rs csóka község közlönye бесплатни примерак ingyenes példány VII. évf. 57. szám 2013. július 200 година у служби верницима Пре две стотине година

Részletesebben

KÖZÉPSZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA

KÖZÉPSZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA ÉRETTSÉGI VIZSGA 2012. május 24. SZERB NYELV KÖZÉPSZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA 2012. május 24. 8:00 I. Olvasott szöveg értése Időtartam: 60 perc Pótlapok száma Tisztázati Piszkozati NEMZETI ERŐFORRÁS MINISZTÉRIUM

Részletesebben

KÖZÉPSZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA

KÖZÉPSZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA ÉRETTSÉGI VIZSGA 2009. május 21. SZERB NYELV KÖZÉPSZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA 2009. május 21. 8:00 I. Olvasott szöveg értése Időtartam: 60 perc Pótlapok száma Tisztázati Piszkozati OKTATÁSI ÉS KULTURÁLIS MINISZTÉRIUM

Részletesebben

FIZIKA SZERB NYELVEN

FIZIKA SZERB NYELVEN ÉRETTSÉGI VIZSGA 2012. május 17. FIZIKA SZERB NYELVEN KÖZÉPSZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA 2012. május 17. 8:00 Az írásbeli vizsga időtartama: 120 perc Pótlapok száma Tisztázati Piszkozati NEMZETI ERŐFORRÁS MINISZTÉRIUM

Részletesebben

Balázs Ferenc, Csóka község polgármestere,

Balázs Ferenc, Csóka község polgármestere, билтен општине чока год. VII број 54. април 2013. w w w. c o k a. r s бесплатни примерак ingyenes példány csóka község közlönye VII. évf. 54. szám 2013. április Треба се бавити реалним бригама Финансијска

Részletesebben

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ АДА

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ АДА СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ АДА ADA KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA ГОДИНА XLV БРОЈ 28. XLV. ÉVFOLYAM 28. SZÁM 138. / O РАЗРЕШЕЊУ ОПШТИНСКЕ КОМИСИЈЕ ЗА ПРОЦЕНУ ШТЕТА ОД ЕЛЕМЕНТАРНИХ НЕПОГОДА A MEZŐGAZDASÁGI TERÜLETEKEN

Részletesebben

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ СЕНТА ZENTA KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ СЕНТА ZENTA KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA БРОЈ 1. ГОДИНА XLII XLII. ÉVFOLYAM 1. SZÁM 31. ЈАНУАР 2007. ГОДИНЕ 2007. JANUÁR 31. С Е Н Т А Z E N T A страна 1 oldal 1. На основу члана 2. Закона о комуналним делатностима ( Службени гласник РС, број

Részletesebben

Elkészült a hodicsi út Az Aranka-hídig aszfalton lehet közlekedni Több mint egy évtizeddel ezelőtt született meg a kezdeményezés,

Elkészült a hodicsi út Az Aranka-hídig aszfalton lehet közlekedni Több mint egy évtizeddel ezelőtt született meg a kezdeményezés, билтен општине чока год. VIII број 69. јул 2014. www.coka.rs csóka község közlönye бесплатни примерак ingyenes példány VIII. évf. 69. szám 2014. július Стигло пет нових трактора и две прикључне машине

Részletesebben

Azonosító jel: SZERB NYELV EMELT SZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA október :00. I. Olvasott szöveg értése. Időtartam: 70 perc

Azonosító jel: SZERB NYELV EMELT SZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA október :00. I. Olvasott szöveg értése. Időtartam: 70 perc ÉRETTSÉGI VIZSGA 2013. október 18. SZERB NYELV EMELT SZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA 2013. október 18. 14:00 I. Olvasott szöveg értése Időtartam: 70 perc Pótlapok száma Tisztázati Piszkozati EMBERI ERŐFORRÁSOK

Részletesebben

3 rd INTERNATIONAL METHODOLOGICAL CONFERENCE THE INFLUENCE OF TEACHING METHODOLOGY ON THE QUALITY OF TEACHER AND PRE-SCHOOL TEACHER TRAINING

3 rd INTERNATIONAL METHODOLOGICAL CONFERENCE THE INFLUENCE OF TEACHING METHODOLOGY ON THE QUALITY OF TEACHER AND PRE-SCHOOL TEACHER TRAINING Republika Srbija Univerzitet u Novom Sadu Učiteljski fakultet na mađarskom nastavnom jeziku Štrosmajerova 11., 24000 Subotica Szerb Köztársaság Újvidéki Egyetem Magyar Tannyelvű Tanítóképző Kar Strossmayer

Részletesebben

csóka község közlönye билтен општине чока www.coka.rs

csóka község közlönye билтен општине чока www.coka.rs билтен општине чока год. V I I I б р о ј 7 3. н о вемб а р 2 0 1 4. www.coka.rs csóka község közlönye бесплатни примерак ingyenes példány VIII. évf. 73. szám 2014. november Чока добија међународни гранични

Részletesebben

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ СЕНТА ZENTA KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ СЕНТА ZENTA KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA БРОЈ 2. ГОДИНА XLII XLII. ÉVFOLYAM 2. SZÁM 28. МАРТ 2007. ГОДИНЕ 2007. MÁRCIUS 28. С Е Н Т А Z E N T A страна 13 oldal 6. На основу члана 17. и 29. став 1. тачка 1. Закона о локалној самоуправи ( Службени

Részletesebben

Az utóbbi évek legjelentősebb beruházása

Az utóbbi évek legjelentősebb beruházása билтен општине чока год. VII број 62. децембар 2013. www.coka.rs csóka község közlönye бесплатни примерак ingyenes példány VII. évf. 62. szám 2013. december Најзначајнија инвестиција последњих година Почиње

Részletesebben

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ АДА

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ АДА СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ АДА ADA KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA ГОДИНА XXXIX. 08.12.2006. БРОЈ 18. XXXIX. ÉVFOLYAM 18. SZÁM САДРЖАЈ : СТРАНА: TARTALOM: OLDAL: 100./ ОДЛУКA О ДОПУНИ ОДЛУКЕ О ОПШТИНСКОЈ УПРАВИ ОПШТИНЕ

Részletesebben

Могућности очувања народних. 21. веку

Могућности очувања народних. 21. веку Nasle e u kulturi Могућности очувања народних традиција у 21. веку НАСЛЕЂЕ У КУЛТУРИ Могућности очувања народних традиција у 21. веку Свестрано образовање стицано током читавог људског века човеку омогућава

Részletesebben

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ АДА

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ АДА СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ АДА ADA KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA ГОДИНА XLVIII БРОЈ 21. XLVIII. ÉVFOLYAM 21. SZÁM 82./ ОДЛУКA О ЗАВРШНОМ РАЧУНУ БУЏЕТА ОПШТИНЕ АДА ЗА 2014.ГОДИНУ HATÁROZAT ADA KÖZSÉG 2014. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK

Részletesebben

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ БЕЧЕЈ ÓBECSE KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ БЕЧЕЈ ÓBECSE KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ БЕЧЕЈ ÓBECSE KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA ГОДИШТЕ LI ÉVFOLYAM 29. 12. 2015. 2015. 12. 29. БРОЈ 15. SZÁM 34. На основу члана 43. став 1. у вези члана 47. став 1. Закона о буџетском систему

Részletesebben

Ajándék a tanulóknak Koszorúzás, a képviselő-testület ünnepi díszülése és gazdag művelődési program Csóka napján

Ajándék a tanulóknak Koszorúzás, a képviselő-testület ünnepi díszülése és gazdag művelődési program Csóka napján билтен општине чока год. VII број 58. август 2013. www.coka.rs csóka község közlönye бесплатни примерак ingyenes példány VII. évf. 58. szám 2013. augusztus Обележен празник чоканске општине Сећање на дан

Részletesebben

LIST GRADA BEOGRADA АКТИ ГРАДСКИХ ОПШТИНА АКТИ УСТАВНОГ СУДА ОДЛУКУ

LIST GRADA BEOGRADA АКТИ ГРАДСКИХ ОПШТИНА АКТИ УСТАВНОГ СУДА ОДЛУКУ ISSN 0350-4727 SLU@BENI LIST GRADA BEOGRADA Година LXI Број 57 15. август 2017. године Цена 265 динара БАРАЈЕВО На основу члана 5. Правилника о ближим критеријумима, начину и поступку доделе средстава

Részletesebben

ЗАПИСНИК 2/2008. СЕДНИЦЕ СКУПШТИНЕ САМОУПРАВЕ СРБА У МАЂАРСКОЈ Српски Ковин, 7. март 2008.

ЗАПИСНИК 2/2008. СЕДНИЦЕ СКУПШТИНЕ САМОУПРАВЕ СРБА У МАЂАРСКОЈ Српски Ковин, 7. март 2008. ЗАПИСНИК 2/2008. СЕДНИЦЕ СКУПШТИНЕ САМОУПРАВЕ СРБА У МАЂАРСКОЈ Српски Ковин, 7. март 2008. Место: Дворац Савојаи (Savoyai Kastély Szálló, Ráckeve, Kossuth Lajos u.95.) Датум: 7. март 2008. Дневни ред:

Részletesebben

ГОДИНА XLIII 28.05.2010. БРОЈ 11 XLIII. ÉVFOLYAM 2010.05.28. 11. SZÁM

ГОДИНА XLIII 28.05.2010. БРОЈ 11 XLIII. ÉVFOLYAM 2010.05.28. 11. SZÁM СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ АДА ADA KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA ГОДИНА XLIII БРОЈ 11 XLIII. ÉVFOLYAM 11. SZÁM 42./ ОДЛУКА О ПОТВРЂИВАЊУ МАНДАТА ОДБОРНИКУ СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ АДА HATÁROZAT ADA KÖZSÉG KÉPVISELŐ-TESTÜLETE

Részletesebben

FIZIKA SZERB NYELVEN

FIZIKA SZERB NYELVEN ÉRETTSÉGI VIZSGA 2009. május 13. FIZIKA SZERB NYELVEN KÖZÉPSZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA 2009. május 13. 8:00 Az írásbeli vizsga időtartama: 120 perc Pótlapok száma Tisztázati Piszkozati OKTATÁSI ÉS KULTURÁLIS

Részletesebben