Mikor kell alkalmazni a IFRS 1-et?

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Mikor kell alkalmazni a IFRS 1-et?"

Átírás

1 Az IFRS-ek első alkalmazása, az IFRS 1 a nemzetközi pénzügyi beszámolási standardok első alkalmazása és a lízing ügyletek elszámolásában bekövetkező változások Kisgyörgy Ilona

2 Mikor kell alkalmazni a IFRS 1-et? A Kormány június 12-én jóváhagyta a nemzetközi pénzügyi beszámolási standardok (IFRS-ek) egyedi beszámolási célokra történő magyarországi bevezetésének ütemezését, mely alapján január 1-től számos gazdálkodó számára választható, míg január 1-től bizonyos gazdálkodók számára kötelező az IFRS-ekre való áttérés.

3 Mikor kell alkalmazni a IFRS 1-et? Azoknak a vállalkozásoknak, amelyek a számvitelről szóló törvény módosult rendelkezései értelmében áttérnek az EU által befogadott IFRS-ek alkalmazására, az áttérésüknél az IFRS-ek szabályai szerint kell eljárniuk. Ennek megfelelően az IFRS-ek szerint kell megállapítaniuk, hogy az IFRS-ek szempontjából első alkalmazónak minősülneke.

4 Mikor kell alkalmazni a IFRS 1-et? Ha az IFRS-ek szempontjából első alkalmazónak minősülnek az IFRS-ek szabályai szerint kell a számviteli törvény szerinti éves beszámolójuk alapján meghatározniuk az IFRSek szerinti első pénzügyi kimutatásaik adatait.

5 Mikor kell alkalmazni a IFRS 1-et? Ezek alapján ha egy gazdálkodó január 1-től az IFRS-ek szerint vezeti könyveit és készíti el pénzügyi kimutatásait a fordulónapra vonatkozóan, akkor szükséges elkészíteni az IFRSek szerinti összehasonlító adatokat december 31-re, továbbá egy nyitómérleget január 1-re. Amennyiben egy gazdálkodó már január 1- től él a IFRS bevezetés lehetőségével, a nyitómérleget január 1-re kell elkészíteni.

6 Mikor kell alkalmazni a IFRS 1-et? Az IFRS 1 akkor alkalmazandó, ha a gazdálkodó először készíti el az IFRS-ek szerinti pénzügyi kimutatásait, beleértve minden egyes évközi pénzügyi beszámolót, melyet az első, IFRS szerinti pénzügyi kimutatásai által lefedett időszak egy részéről az IAS 34 Évközi pénzügyi beszámolási standard szerint készít. Akkor kell első alkalmazónak tekinteni egy gazdálkodó egységet, ha első alkalommal tesz kifejezett és korlátozás nélküli kijelentést arra vonatkozóan, hogy az általa készített kimutatások az IFRS-eken alapulnak.

7 Az első alkalmazók meghatározása Az IFRS-eken belül az IFRS 1 szabályozza az IFRS-ek első alkalmazására vonatkozó kérdéseket. Első alkalmazónak minősül egy gazdálkodó, ha először készít az IFRS-ekkel összhangban álló olyan pénzügyi kimutatásokat, amelyekben kifejezetten és korlátozások nélkül kijelenti e pénzügyi kimutatásoknak az IFRS-ekkel való összhangját.

8 Ki minősül első alkalmazónak? - Eddig egy másik rendszer alapján állította össze a pénzügyi kimutatásait és most áttért az IFRS-ekre; - Eddig csak belső használatra készített IFRS-ek szerinti pénzügyi kimutatásokat, amit most már külső felek számára is elérhetővé tesz, és amelyben megteszi a korlátozásmentes nyilatkozatot; - Korábban konszolidációs célokra készített jelentéscsomagot, amely nem tett eleget minden közzétételi követelménynek.

9 Az áttérés ütemezése Az IFRS-ek szerinti pénzügyi kimutatásokban legalább egy összehasonlító időszakot be kell mutatni. Ebből az következik, hogy legalább két időszak rendelkezésre kell álljon a mérlegadatokból, az átfogó eredménykimutatás elemeiből, a saját tőke mozgására és a cash flow komponenseiből. A két időszak azonban valójában nem két időszak átszámolását igényli, hanem háromét, hiszen a forgalmi kimutatásokra és adatokra vonatkozóan szükséges elkészíteni az összehasonlító adatok nyitó adatát is. Az IFRS 1 tehát megköveteli, hogy az áttérés a legkorábbi összehasonlító időszak első napjára történjen meg. A gazdálkodó egységnek ugyanazokat a számviteli politikákat kell alkalmaznia az IFRS nyitómérlegében és valamennyi, az első, IFRS szerinti pénzügyi kimutatásaiban bemutatott időszakra.

10 Az IFRS 1 áttérésre vonatkozó általános követelményei Generális szabályként az IFRS 1 azt követeli meg, hogy az első IFRS-ek szerinti pénzügyi kimutatásokat úgy készítsék el, mintha mindig is ezen a pénzügyi kimutatások fordulónapján hatályos standardokat alkalmazták volna.

11 Az IFRS 1 áttérésre vonatkozó általános követelményei Mivel az IFRS-ek szerinti pénzügyi kimutatásokban legalább egy mérleg fordulónapra és időszakra vonatkozó összehasonlító adatoknak kell szerepelniük, az IFRS 1 az áttérés időpontját az összehasonlító időszak első napjaként határozza meg.

12 Az IFRS áttérés időpontjai Első IFRS-ek szerinti pénzügyi kimutatások fordulónapja december december 31. Áttérés időpontja január január 1. Első IFRS-ek szerinti pénzügyi kimutatásokban alkalmazandó standardok december 31-én hatályos IFRS-ek december 31-én hatályos IFRS-ek

13 Az áttérés időpontjára el kell készíteni - az IFRS-ek szerinti nyitómérleget, amelyet be is kell mutatni az első IFRS-ek szerinti pénzügyi kimutatásokban (ez azt jelenti, hogy az első IFRS-ek szerinti pénzügyi kimutatások a tárgyidőszak és az összehasonlító időszak fordulónapjára, illetve az összehasonlító időszak első napjára vonatkozó mérlegeket fognak tartalmazni)

14 Az IFRS-ek szerinti nyitómérleg Az IFRS-ek szerinti nyitómérleg lesz az alapja az első IFRS-ek szerinti pénzügyi kimutatásokban közzétett összehasonlító adatoknak, mert egy IFRS-ek szerinti nyitómérleg nélkül nem lehetne az átfogó jövedelem kimutatásnak vagy a saját tőke változás kimutatásnak az összehasonlító adatait az IFRS-ek szerint elkészíteni.

15 Alapelvek és számviteli politikák Az IFRS-ek szerinti nyitómérleg elkészítésének első lépése, hogy a gazdálkodó kialakítja az IFRS-ek szerinti számviteli politikáit. Az első IFRS-ek szerinti pénzügyi kimutatások fordulónapján hatályos standardokat kell követni, de az első alkalmazó egy adott standard átmeneti rendelkezéseit csak akkor alkalmazhatja, ha az IFRS 1 kifejezetten előírja vagy megengedi. A fordulónapon kihirdetett, de még nem hatályos standardokat a gazdálkodó csak akkor alkalmazhatja, ha az adott standard a korábbi alkalmazást megengedi!

16 Alapelvek és számviteli politikák A gazdálkodó egységnek nyitómérleget kell készíteni és közzétenni az áttérés napjára a következő alapelvek szerint: - Minden eszközt és kötelezettséget meg kell jeleníteni, amely az IFRS-ek szerint megjelenítendő - Minden olyan eszközt és kötelezettséget ki kell vezetni, amelyet az IFRS-ek szerint nem lehet megjeleníteni - Az eszközöket és kötelezettségeket az IFRS-ek szerint kell értékelni és besorolni A két számviteli szabályrendszer közötti eltérések hatásait az eredménytartalékban kell megjeleníteni a nyitómérlegben.

17 az IFRS szerint kivezetendő tételek Céltartalékok, ha nincs jelenlegi kötelezettség Általános tartalékok, mint kötelezettségek Saját részvények, mint eszközök A megjelenítési feltételeknek nem megfelelő immateriális javak (például: a számviteli törvényről áttérők esetében az alapítás átszervezés aktivált értéke eszközként való kimutatását az IAS 38 Immateriális javak standard kifejezetten tiltja, így ezeket ki kell vezetni az eszközök közül)

18 az IFRS szerint elszámolandó tételek Nyugdíjkötelezettségek Halasztott adókövetelések és adókötelezettségek Pénzügyi lízinggel kapcsolatos eszközök és kötelezettségek Céltartalékok (csak a jogi, illetve vélelmezett kötelmek esetében) Származékos pénzügyi eszközök

19 az IFRS szerinti átsorolások Pénzügyi eszközök Négy kategória az IAS 39 szerint

20 az IFRS szerinti átsorolások Pénzügyi kötelezettségek Kötelezettség vagy saját tőke az IAS 32 szerint

21 Pénzügyi Instrumentumok Olyan megállapodás, amely alapján pénzügyi eszköz keletkezik az egyik gazdálkodónál ---- Pénzügyi eszköz Pénzügyi kötelezettség és /vagy tőke instrumentum a másik gazdálkodónál

22 Pénzügyi eszközök A pénzügyi eszközök lehetnek: - KÉSZPÉNZ - EGY MÁSIK GAZDÁLKODÓ TŐKEINSTRUMENTUMA - SZERZŐDÉSES JOG (követelések- kivéve adókövetelés) pénzeszköz vagy más pénzügyi eszköz átvétele kedvező feltételek közötti, pénzügyi instrumentumok cseréjére vonatkozó megállapodás egy másik gazdálkodóval (derivatívák) - Szerződés, melyet a gazdálkodó saját tőkeinstrumentumával rendezhetnek (nálunk nem gyakori)

23 Pénzügyi kötelezettség/tőkeinstrumentumok A pénzügyi kötelezettségek lehetnek: Szerződéses kötelem (kivéve adó jellegű kötelezettségek - pénzeszköz vagy más pénzügyi eszköz átadására - kedvezőtlen feltételek közötti, pénzügyi instrumentumok cseréjére vonatkozó megállapodás egy másik gazdálkodóval Szerződés, melyet a gazdálkodó saját tőkeinstrumentumával rendezhetnek Tőkeinstrumentum Az összes eszköz mínusz az összes kötelezettség

24 Megjelenítés Minden pénzügyi eszközt/kötelezettséget a mérlegben kell kimutatni Akkor, amikor az instrumentum szerződéses feltételei a gazdálkodóra vonatkozóvá válnak - kötési, vagy - teljesítési időpontban VALÓS ÉRTÉKEN Korrigálva a tranzakciós költségekkel, kivéve a nyereséggel vagy veszteséggel szemben valós értéken értékelt instrumentumokat

25 IAS 39 A pénzügyi eszközök kategóriái Kategória Eredménnyel szemben valós értéken értékelt pénzügyi eszköz Hitelek és követelések Lejáratig tartandó befektetések Értékesíthető pénzügyi eszközök Fogalom Kereskedelmi célú pénzügyi eszköz Származékos termékek, hacsak nem fedezeti ügyletek Bármely más pénzügyi eszköz, amit bekerüléskor ilyenként jelölnek meg, a valós érték opció szabályai alapján Nem származékos pénzügyi eszközök meghatározott vagy meghatározható kifizetésekkel, és amelyeket nem jegyeznek aktív piacon Meghatározott vagy meghatározható kifizetésekkel és fix lejárattal Minden olyan pénzügyi eszköz amit nem soroltak be a fenti kategóriába Bármely pénzügyi eszköz amit bekerüléskor ide sorolnak be

26 IAS 39 A pénzügyi kötelezettségek kategóriái Kategória Eredménnyel szemben valós értéken értékelt pénzügyi kötelezettségek Egyéb pénzügyi kötelezettségek Fogalom Kereskedelmi célú pénzügyi kötelezettségek Származékos termékek, hacsak nem fedezeti ügyletek Bármely más pénzügyi kötelezettség, amit bekerüléskor ilyenként jelölnek meg, a valós érték opció szabályai alapján Minden nem eredménnyel szemben valós értéken értékelt pénzügyi kötelezettség

27 az IFRS szerinti átsorolások Beszámítás Bruttó értékek bemutatása, kivéve, ha az IFRS szerint megengedett a beszámítás

28 az IFRS szerinti átsorolások Mérleg A befektetett eszközök és a forgóeszközök elkülönített bemutatása az IAS 1 szerint

29 A pénzügyi kimutatások formája és elemei (IAS 1): A pénzügyi kimutatások formája és elemei (IAS 1): Mérleg Eredménykimutatás Egy kimutatás (IAS 1 és IAS 8), amely bemutatja: a saját tőke minden változását, vagy a saját tőke azon változásait amelyek nem a tulajdonosokkal való tőke tranzakciókból vagy tulajdonosok felé történt kifizetésekből származnak Cash flow kimutatás (IAS 7) Számviteli politika és kiegészítő megjegyzések

30 az IFRS szerinti átsorolások Cash-flow kimutatásban szereplő értékpapírok Csak akkor minősíthetők készpénzegyenértékesnek, ha a vásárlástól számított fennmaradó futamidő rövidebb, mint 3 hónap

31 az IFRS szerinti értékelés Pénzügyi instrumentumok Valós értéken vagy amortizált bekerülési értéken az IAS 39 szerint

32 az IFRS szerinti értékelés Munkavállalói juttatások Az IAS 19 alkalmazása

33 az IFRS szerinti értékelés Céltartalékok Legjobb becslés az IAS 37 szerint

34 az IFRS szerinti értékelés Eszközök értékvesztése Az IAS 36 alkalmazása

35 Tilalmak és felmentések Az IFRS 1 a nyitómérleg elkészítése kapcsán bizonyos helyzetekben a visszamenőleges alkalmazás tilalmát, míg bizonyos esetekben könnyítéseket fogalmaz meg.

36 Tilalmak és felmentések Az IFRS 1 tiltja a visszamenőleges alkalmazást a következő esetekben: - Számviteli becslések - Pénzügyi eszközök és kötelezettségek kivezetése - Fedezeti számvitel - Nem kontrolláló érdekeltség - Kedvezményes hitelek (állami támogatások) - Beágyazott derivatívák (IFRS 9 alkalmazása esetén) - Pénzügyi eszközök értékelése és besorolása (IFRS 9 alkalmazása esetén)

37 Tilalmak és felmentések A standard a tiltások mellett számos könnyítést is megfogalmaz, melyet a nyitómérleg összeállítása során alkalmazni lehet és ez által a visszamenőleges alkalmazás nem kötelező vagy egyszerűsítésekkel alkalmazható. - Üzleti kombinációk - Részvény alapú kifizetések - Biztosítási szerződések - Feltételezett érték - Lízing - Átváltási árfolyamok változásának hatásai

38 Közzétételek Az IFRS-ekre való áttérés során két féle közzétételi követelményt érdemes elkülöníteni: az áttérés végrehajtásához kapcsolódó közzétételeket és az első IFRS szerinti pénzügyi kimutatáshoz kapcsolódó közzétételeket. Az első csoport funkciója az, hogy hidat képezzen a múltbéli jelentések és az első IFRS beszámolás között, melynek legfőbb eszköze az úgynevezett egyeztetés. Az egyeztetés során a megfelelő korábbi számviteli szabályozás alapján kalkulált érték és az IFRS szerinti érték közötti differenciát kell felbontani a főbb összetevőkre és magyarázni, hogy miből ered a különbözet.

39 Közzétételek Egyeztetni kell a saját tőke egyes elemeit az áttérés napjára valamint a legutolsó előző számviteli szabályrendszer alapján készített pénzügyi kimutatás fordulónapjára. Egyeztetni kell továbbá az egyéb átfogó eredmény értékét az előző szabály rendszer szerint készített pénzügyi kimutatás utolsó időszakára. Az IFRS 1 megköveteli a többi IFRS-ben megfogalmazott közzétételi követelmények alkalmazását, sőt további közzétételeket is előír.

40 Az első IFRS szerinti kimutatásnak tartalmaznia kell Három időpontra szóló mérleget Két időszakra szóló átfogó eredménykimutatást Két időszakra vonatkozó saját tőke változás kimutatást Két időszakra vonatkozó cash flow kimutatást valamint az ezekhez kapcsolódó kiegészítő megjegyzéseket.

41 IAS 17 Lízing

42 A standard hatóköre és célja Célja: szabályozni a lízingek számviteli kezelését és közzétételeket MINDEN lízingre, kivéve: Nem megújuló természeti erőforrások feltárására, hasznosítására irányuló lízingek Művészeti alkotások, szerzői jogok, szabadalmak lízingjei Csak értékelésre nem vonatkozik: Lízingbe vevő lízing érdekeltsége, melyet befektetési c. ingatlanként kezelnek (IAS 40) Operatív lízingbe adott befektetési c. ingatlanok (IAS 40) Pénzügyi lízingbe vett biológiai eszközök (IAS 41) Operatív lízingbe adott biológiai eszközök (IAS 41)

43 Fogalmak lízing Lízing Olyan szerződés, melynek keretében a lízingbeadó fizetések egy sorozata ellenében átengedi egy eszköz használatának jogát a lízingbe vevőnek Pénzügyi lízing Olyan lízing, melynek során a tulajdonlással járó lényegileg összes hasznot és kockázatot átadják. A tulajdonjog átadása esetleges. Operatív lízing Nem pénzügyi lízing.

44 Fogalmak fel nem mondható lízing Fel nem mondható lízing Olyan lízing, mely csak a következő esetek valamelyikében mondható fel: Valamely valószínűtlen esemény bekövetkezik; A lízingbe adó erre engedélyt ad; A felmondás után új lízing ügyletet köt, ugyanazon lízingbe adóval, ugyanazon vagy egy hasonló eszközre; A lízingbe adó részére akkora összeget kell(ene) fizetni, hogy a lízingügylet megkötésekor ésszerűen bizonyosnak látszik az ügylet folytatása.

45 Megválaszolandó fontosabb kérdések Mikor kezdődik a lízing? Mit kell fizetni az ügylet során? Hogyan kell besorolni a lízingeket? Hogyan és mit kell könyvelni? Mit kell közzétenni? Meddig tart az ügylet?

46 A lízing kezdete(i) Mi történik? Mikor? Mi a teendő? Lízing(ügylet) kezdete A kettő közül a korábbi: Szerződés megkötése VAGY Felek kötelezettségvállalása a lízing legfontosabb rendelkezései tekintetében 1. Meg kell határozni a lízingügylet fajtáját. 2. Meg kell határozni, hogy pénzügyi lízing esetén mit kell majd elszámolni! Lízing időszak (futamidő) kezdete A lízingbe vevő jogosult az eszköz használatára Ekkor kell először könyvelni.

47 A lízing Lízing időszaka Az a fel nem mondható időtartam, melyre a lízingbe vevő lízingeli az eszközt beleértve a további opcionális lízing időszako(ka)t is, amennyiben a lízing kiterjesztése ezen időszakokra a lízingügylet kezdetekor ésszerűen bizonyos.

48 Pénzügyi lízingre utalhat Ha a lízingbe vevő felmondhatja a szerződést, akkor a lízingbe adó veszteségeit a lízingbe vevő viseli A maradványérték ingadozásának (FVének) kockázatait a lízingbe vevő viseli Lehetőség van a lízing meghosszabbítására egy a piacinál jóval alacsonyabb díj mellett

49 Valós érték a lízing standardban Valós érték (IFRS 13): az az összeg, melyet egy eszköz értékesítéséért lehetne kapni, vagy egy kötelezettség átadásáért fizetni kellene piaci körülmények között, piaci szereplőket feltételezve, az értékelés időpontjában. Valós érték (IAS 17): az az összeg, amelyért jól tájékozott, ügyleti szándékkal rendelkező felek között szokásos piaci feltételek között lebonyolított ügylet keretében egy eszközt el lehet cserélni, vagy egy kötelezettséget rendezni lehet.

50 Lízingdíjak MLP Minimális lízingdíj fizetések (minimum lease payments): MLP LÍZINGBE VEVŐ = Lízing időtartama alatti fizetések + Garantált maradványérték Tőke + kamat Lízingbe vevő Lízingbe vevő kapcsolt fele MLP LÍZINGBE ADÓ = Lízing időtartama alatti fizetések+ Garantált maradványérték Tőke + kamat Lízingbe vevő Lízingbe vevő kapcsolt fele 3. fél*

51 Lízingdíjak MLP (2) MLP Hire purchase contracts = Lízingdíj fizetések a vételi opció lehívásának becsült időpontjáig + Vételi opció díja Amennyiben az opció lehívása ésszerűen bizonyosnak tűnik a lízingügylet kezdetekor

52 Lízingdíjak, melyek nem részei az MLPnek Függő bérleti díjak a lízingdíjaknak összegében nem rögzített része, melynek alakulása valamely más tényezőtől függ (idő: NEM!) Nem garantált maradványérték: azon része a maradványértéknek, melynek megtérítése a lízingbe adó részére nem biztosított, vagy kizárólag valamely kapcsolt fele garantálja ezt részére

53 A lízingügylet létrejöttéhez kapcsolódó költségek Kezdeti közvetlen költségek (initial direct costs): olyan inkrementális költségek, melyek közvetlenül a lízingügylet létrejötte miatt merültek fel Pl.: tárgyalási, szervezési költségek, jutalék, hatósági díjak stb.; NEM tartoznak ide a gyártó vagy kereskedő lízingbe adó ilyen költségei Felmerülhet ilyen költség mindkét félnél!

54 A lízingügylet implicit (belső) kamatlába Az a diszkontráta, amellyel számolva a lízingügylet kezdetén a minimális lízingdíj fizetések és a nem garantált maradványérték PVje megegyezik a lízingelt eszköz FV-e + lízingbe adó kezdeti költségeivel MLP + Nem garantált maradványérték Implicit kamatláb Nettó befektetés Bruttó befektetés UFI Eszköz (FV) + kezdeti költségek

55 A lízingügylet kezdete és a lízing időszak kezdete közti díjkiigazítások A szerződés (v. kötelezettségvállalás) lehetőséget adhat a díjmódosításra az ügylet kezdete és a lízing futamidejének kezdete közti időszak eseményei miatt Ilyen lehet: változik a legyártási, beszerzési költség, finanszírozási költség, infláció stb. Az ilyen változásokat úgy kell figyelembe venni, mintha az ügylet kezdetekor történtek volna

56 Lízingügyletek megjelenítése Pénzügyi lízing Operatív lízing Eszköz + kötelezettség a lízingbe vevőnél Követelés (befektetés) + eszköz kivezetése a lízingbe adónál Eszköz a lízingbe adónál Költség a lízingbe vevőnél

57 Lízingbe vevő pénzügyi lízing kezdeti megjelenítése Megjelenítés a lízing futamidő kezdetekor történik: T. Eszköz X K. Kötelezettség X Eszköz valós értéke és a PV MLP közül a kisebbik értéken! Diszkontáláshoz: implicit kamatláb, vagy ha ez nem kivitelezhető, akkor a lízingbe vevő inkrementális kamatlába Lízingbe vevő inkrementális : az a kamat, amit egy hasonló lízing esetén fizetnie kellene a lízingbe vevőnek, vagy ha ez nem meghatározható, akkor az a kamatláb, amely mellett kölcsönt tudna felvenni az ügylet kezdetekor az eszköz megvásárlására (azonos futamidő és fedezet mellett)

58 Lízingbe vevő pénzügyi lízing követő értékelése ÉV: IAS 36 IFRS 5? Eszköz Nemigen lesznek egyenlők! Értékcsökkenés a szokásos módon (IAS 16, 38) Rövid/hosszú besorolás! Hasznos élettartam és futamidő közül a rövidebbik az écs időszaka És ha el a BPO-val? Kötelezettség Díjfizetések megosztása a kötelezettség és a kamatráfordítás között A kamat legyen állandó! ( effektív kamat) Függő díjak: felmerülésekor ráfordítás

59 Lízingbe adó pénzügyi lízing kezdeti megjelenítése Követelést mutat ki Összege: nettó lízingbefektetés

60 Lízingbe adó pénzügyi lízing követő értékelése Kamatok elszámolása konstans rátával (effektív kamat) Kapott összeg megosztása a követelés (csökkenése) és a kamatok között A nem garantált maradványérték becslését rendszeresen felül kell vizsgálni A nem garantált MÉ csökkenése esetén: újraszámítja az UFI-t, a különbség eredmény lesz Egyéb speciális szabályok gyártó vagy kereskedő lízingbe adókra

61 Gyártó vagy kereskedő lízingbeadók elszámolása Értékesítési eredmény kimutatása: a futamidő kezdetekor Piaci kamatlábbal diszkontált Értékesítés árbevétel: eszköz valós értéke és a PV MLP közül az alacsonyabbik Értékesítés ráfordítása: eszköz könyv szerinti értéke mínusz PV nem garantált maradványérték Kezdeti költségek: az értékesítés eredményével egy időben ráfordításként (tehát náluk nem a követelés része!)

62 Lízingbe vevő operatív lízing Nem mutatja ki a lízingelt eszközt A lízingdíjak ráfordítások, időszakonként azonos összegben (függetlenül a ténylegesen fizetendő összegtől) Eltérés a lineáris elszámolástól: ha valamely másik séma jobban leírja az eszközből származó hasznokat A fizetendő egyéb költségek (karbantartás, biztosítás stb.): ráfordítás a felmerülésekor

63 Lízingbe adó operatív lízing Lízingelt eszköz kimutatása a normál szabályok szerint Écs elszámolása: IAS 16/38; Értékvesztés: IAS 36 Értékesítési eredmény A lízingdíjak bevételek, időszakonként azonos összegben (függetlenül a ténylegesen járó összegtől) Eltérés a lineáris elszámolástól: ha valamely másik séma jobban leírja az eszközből származó hasznok fogyását

64 Kezdeti közvetlen költségek kezelése Pénzügyi lízingbe vevő összefoglalás Eszköz bekerülési értékének része Pénzügyi lízingbe adó Operatív lízingbe adó P. lízingbe adó gyártó v. kereskedő Része a követelésnek (nettó lízingbefektetés) Eszköz bekerülési értékének része A futamidő kezdetekor ráfordítás Elszámolása ráfordításként a lízingdíjakkal összhangban

65 Lízingek elszámolása a magyar szabályok szerint Két féle törvényi definíció: Ptk. és Hpt. Nincs szabályozás az ösztönzőkre Nincs szabály a visszlízingre Értékelés a szerződéses értéken pénzügyi lízingnél A pénz időértékével nem számol a magyar szabályozás (?) Operatív lízingnél az időarányos (lineáris) elszámolást engedi

66 Pénzügyi lízing a Ptk-ban 6:409. [Pénzügyi lízingszerződés] Pénzügyi lízingszerződés alapján a lízingbeadó a tulajdonában álló dolgot vagy jogot határozott időre használatba adja, a lízingbevevő a lízingtárgyat átveszi és a lízingdíjat fizeti ÉS a szerződés szerint a lízingbevevő a lízingtárgy gazdasági élettartamát elérő vagy azt meghaladó ideig való használatára jogosult VAGY a szerződés megszűnésekor a lízingtárgyat ellenérték nélkül jogosult megszerezni VAGY a szerződéskötéskori piaci értéknél jelentősen alacsonyabb áron történő megszerzésére jogosult VAGY a fizetendő lízingdíjak összege eléri vagy meghaladja a lízingtárgy szerződéskötéskori piaci értékét.

67 Pénzügyi lízing a Ptk-ban (2) 6:412. [Hasznok, terhek, költségek, kárveszély. Használat] A lízingbevevő a szerződés megkötésétől, dolog esetén a birtokátruházástól szedi a lízingtárgy hasznait, viseli a lízingtárggyal járó terheket, költségeket és azt a kárt, amelynek megtérítésére senkit nem lehet kötelezni.

68 Pénzügyi lízing a Hpt-ben 6. (1) 89. pénzügyi lízing: az a tevékenység, amelynek során a lízingbeadó ingatlan vagy ingó dolog tulajdonjogát, illetve vagyoni értékű jogot a lízingbevevő határozott idejű használatába adja oly módon, hogy a használatba adással a lízingbevevő a) viseli a kárveszély átszállásából származó kockázatot, b) a hasznok szedésére jogosulttá válik, c) viseli a közvetlen terheket (ideértve a fenntartási és amortizációs költségeket is), d) jogosultságot szerez arra, hogy a szerződésben kikötött időtartam lejártával a lízingdíj teljes tőketörlesztő és kamattörlesztő részének, valamint a szerződésben kikötött maradványérték megfizetésével a dolgon ő vagy az általa megjelölt személy tulajdonjogot szerezzen. Ha a lízingbevevő nem él e jogával, a lízing tárgya visszakerül a lízingbeadó birtokába. A felek a szerződésben kötik ki a lízingdíj tőkerészét - amely a lízingbe adott vagyontárgy, vagyoni értékű jog szerződés szerinti árával azonos -, valamint kamatrészét és a törlesztésének ütemezését;

A Nemzetközi Pénzügyi Beszámolási Standardok első alkalmazása IFRS1

A Nemzetközi Pénzügyi Beszámolási Standardok első alkalmazása IFRS1 IFRS Hírlevél A Nemzetközi Pénzügyi Beszámolási Standardok első alkalmazása IFRS1 A Deloitte Magyarország havi megjelenésű hírlevelében tájékoztatja ügyfeleit a nemzetközi pénzügyi beszámolási standardokhoz

Részletesebben

Nemzetközi Számviteli Beszámolási Rendszerek. IAS 17 Lízing. Füredi-Fülöp Judit

Nemzetközi Számviteli Beszámolási Rendszerek. IAS 17 Lízing. Füredi-Fülöp Judit Nemzetközi Számviteli Beszámolási Rendszerek IAS 17 Lízing Füredi-Fülöp Judit A standard célja, hatóköre Lízingügyletek értelmezése Elszámolási sajátosságainak szabályozása és összefoglalása Közzétételi

Részletesebben

Ismertetendő fogalmak

Ismertetendő fogalmak Ismertetendő fogalmak 1. szintű inptuok (IFRS 13) 2. szintű inputok (IFRS 13) 3. szintű inputok (IFRS 13) a (kormányzati) támogatással összefüggő bevétel a (kormányzati) támogatással összefüggő eszköz

Részletesebben

IFRS 9. Pénzügyi instrumentumok - megjelenítés és értékelés. Megjelenítés. Besorolás. Kezdeti értékelés. Követő értékelés. Kivezetés RDA 2014.10.21.

IFRS 9. Pénzügyi instrumentumok - megjelenítés és értékelés. Megjelenítés. Besorolás. Kezdeti értékelés. Követő értékelés. Kivezetés RDA 2014.10.21. Pénzügyi instrumentumokkal kapcsolatos standardok IAS 32 IFRS 13 2014. január 1-től Pénzügyi instrumentumok - megjelenítés és értékelés IFRS 7 2013. január 1-től Megjelenés: 2014. július, Alkalmazás: 2018.

Részletesebben

Sajátos értékelési szabályok

Sajátos értékelési szabályok MISKOLCI EGYETEM GAZDASÁGTUDOMÁNYI K A R Ü Z L E T I I N F O R M Á C I Ó G A Z D Á L KO D Á S I É S M Ó D S Z E R TA N I I N T É Z E T S Z Á M V I T E L I N T É Z E T I TA N S Z É K Sajátos értékelési

Részletesebben

ONLINE IFRS KÉPZÉS Tematika 205 perc

ONLINE IFRS KÉPZÉS Tematika 205 perc ONLINE IFRS KÉPZÉS Tematika 205 perc Tematika: IFRS 15 (vevők) IAS 37 (céltartalék, függő követelés, kötelezettség) IFRS 1 (áttérés) IFRS 8 (működési szegmensek) IAS 10 (fordulónap utáni események) 00:00:00-00:41:00

Részletesebben

Az IFRS első alkalmazása

Az IFRS első alkalmazása Az IFRS első alkalmazása 2005. KBA Oktatási Kft., magyar korlátolt felelősségű társaság. Minden jog fenntartva. 1 Tartalom Általános elvek: Ki? Mikor? Mit? Kivételek Évközi jelentés Közzététel 2005. KBA

Részletesebben

KONSZOLIDÁLT BESZÁMOLÓ AZ EU ÁLTAL BEFOGADOTT NEMZETKÖZI PÉNZÜGYI BESZÁMOLÁSI STANDARDOK (IFRS-ek) SZERINT

KONSZOLIDÁLT BESZÁMOLÓ AZ EU ÁLTAL BEFOGADOTT NEMZETKÖZI PÉNZÜGYI BESZÁMOLÁSI STANDARDOK (IFRS-ek) SZERINT WABERER'S International ZRt. 2012-2014. évi KONSZOLIDÁLT BESZÁMOLÓ AZ EU ÁLTAL BEFOGADOTT NEMZETKÖZI PÉNZÜGYI BESZÁMOLÁSI STANDARDOK (IFRS-ek) SZERINT a vállalkozás vezetője (képviselője) WABERER'S International

Részletesebben

IFRS 1 - TOTAL. Gazdasági események a 20X6. január 1-jei főkönyvi kivonat alapján:

IFRS 1 - TOTAL. Gazdasági események a 20X6. január 1-jei főkönyvi kivonat alapján: IFRS 1 - TOTAL A következő gazdasági események TOTAL könyveiben szerepelnek, aki úgy döntött, hogy IFRS szerinti egyedi pénzügyi kimutatásokat készít 20X7. december 31-ére vonatkozóan. A vállalkozás az

Részletesebben

Copyright Menedzser Praxis Kft. 2010. Minden jog fenntartva.

Copyright Menedzser Praxis Kft. 2010. Minden jog fenntartva. Copyright Menedzser Praxis Kft. 2010. Minden jog fenntartva. LÍZING SZÁMVITELI ELSZÁMOLÁSAI A lízing szó eredete A lízing szó az angol lease szóból származik, jelentése bérlet volt, ez azonban már nem

Részletesebben

Nemzetközi számvitel. 12. Előadás. IAS 8 Számviteli politika, a számviteli becslések változásai és hibák. Dr. Pál Tibor

Nemzetközi számvitel. 12. Előadás. IAS 8 Számviteli politika, a számviteli becslések változásai és hibák. Dr. Pál Tibor Dr. Pál Tibor Nemzetközi számvitel 12. Előadás IAS 8 Számviteli politika, a számviteli becslések változásai és hibák 2014.05.13. IAS 8 Bevételek 2 Az IAS 8 célja A fejezet célja, hogy bemutassa Hogyan

Részletesebben

IFRS 5 nap tematika Ipacs Laura

IFRS 5 nap tematika Ipacs Laura IFRS 5 nap tematika Ipacs Laura 1. nap (360 perc) 1. IFRS háttere 1.1. Az IFRS (Nemzetközi számviteli szabványok) általános áttekintése, története, elvei 1.1.1. Számviteli rendszerek a világban milyen

Részletesebben

MELLÉKLET. Az IFRS standardok éves javításai: 2011 2013. évi ciklus 1

MELLÉKLET. Az IFRS standardok éves javításai: 2011 2013. évi ciklus 1 HU MELLÉKLET Az IFRS standardok éves javításai: 2011 2013. évi ciklus 1 1 Sokszorosítása az Európai Gazdasági Térségben megengedett. Az Európai Gazdasági Térségen kívül minden jog fenntartva, kivéve a

Részletesebben

IFRS lázban ég a szakma: IFRS versus magyar számvitel? Madarasiné Dr. Szirmai Andrea BGE PSZK, egyetemi docens

IFRS lázban ég a szakma: IFRS versus magyar számvitel? Madarasiné Dr. Szirmai Andrea BGE PSZK, egyetemi docens IFRS lázban ég a szakma: IFRS versus magyar számvitel? Madarasiné Dr. Szirmai Andrea BGE PSZK, egyetemi docens Törvényi háttér 1387/2015 kormányhatározat 2015. évi CLXXVIII. törvény: IFRS törvény 2016.

Részletesebben

IAS 20. Állami támogatások elszámolása és az állami közreműködés közzététele

IAS 20. Állami támogatások elszámolása és az állami közreműködés közzététele IAS 20 Állami támogatások elszámolása és az állami közreműködés közzététele A standard célja A kapott állami támogatások befolyással vannak a gazdálkodó egység vagyoni, pénzügyi és jövedelmi helyzetére.

Részletesebben

Új IFRS standardok a változások kora

Új IFRS standardok a változások kora Új IFRS standardok a változások kora 2012. augusztus Új IFRS standardok - Összefoglaló Mikortól hatályos? IFRS 10 Konszolidált pénzügyi kimutatások 2013 IFRS 11 Közös szerveződések 2013 IFRS 12 Egyéb befektetések

Részletesebben

Hitelintézetek beszámolási kötelezettsége

Hitelintézetek beszámolási kötelezettsége MISKOLCI EGYETEM GAZDASÁGTUDOMÁNYI K A R Ü Z L E T I I N F O R M Á C I Ó G A Z D Á L KO D Á S I É S M Ó D S Z E R TA N I I N T É Z E T S Z Á M V I T E L I N T É Z E T I TA N S Z É K Hitelintézetek beszámolási

Részletesebben

Valós értéken történő értékelés

Valós értéken történő értékelés MISKOLCI EGYETEM Gazdaságtudományi Kar Üzleti Információgazdálkodási és Módszertani Intézet Számvitel Tanszék Valós értéken történő értékelés Várkonyiné Dr. Juhász Mária Jogszabályi háttér Hazai 2000.

Részletesebben

Az OTP Bank Nyrt. mérlegének és eredménykimutatásának lényeges adatai

Az OTP Bank Nyrt. mérlegének és eredménykimutatásának lényeges adatai Stratégiai és Pénzügyi Divízió Befektetői Kapcsolatok és Tőkepiaci Műveletek Hivatkozási szám: BK-049/2015 Az OTP Bank Nyrt. mérlegének és eredménykimutatásának lényeges adatai A 2013. évi V. törvény (a

Részletesebben

IFRS pénzügyi kimutatások elemzése 2009 Hungarian Accounting Advisory Group

IFRS pénzügyi kimutatások elemzése 2009 Hungarian Accounting Advisory Group IFRS pénzügyi kimutatások elemzése 009 Hungarian Accounting Advisory Group A pénzügyi kimutatások prezentálásának és közzétételének trendje a Budapesti Értéktőzsdén jegyzett társaságok esetében A projekt

Részletesebben

Egyszerűsített IFRS (KKV IFRS)

Egyszerűsített IFRS (KKV IFRS) Egyszerűsített IFRS (KKV IFRS) IFRS for SMEs: IFRS a kis- és középvállalkozások számára Az IASB 2009. július 9-én bocsátotta ki Kis- és középvállalkozás definíciója: amelynek nincs nyilvános elszámolási

Részletesebben

Vállalatgazdaságtan A VÁLLALAT PÉNZÜGYEI. A pénzügyi tevékenység tartalma

Vállalatgazdaságtan A VÁLLALAT PÉNZÜGYEI. A pénzügyi tevékenység tartalma Vállalatgazdaságtan A VÁLLALAT PÉNZÜGYEI Money makes the world go around A pénz forgatja a világot A pénzügyi tevékenység tartalma a pénzügyek a vállalati működés egészét átfogó tevékenységi kört jelentenek,

Részletesebben

IAS 32, IAS 39, IFRS7, IFRS 9. IAS 39 Megjelenítés és értékelés. IAS 32 Bemutatás. IFRS 7 Közzétételek. IFRS 9 Pénzügyi instrumentumok.

IAS 32, IAS 39, IFRS7, IFRS 9. IAS 39 Megjelenítés és értékelés. IAS 32 Bemutatás. IFRS 7 Közzétételek. IFRS 9 Pénzügyi instrumentumok. IAS 32, IAS 39, IFRS7, IFRS 9 IAS 32 Bemutatás IAS 39 Megjelenítés és értékelés IFRS 7 Közzétételek IFRS 9 Pénzügyi instrumentumok 2 1 Bármely szerződés, amely egy gazdálkodónál pénzügyi eszközt, ugyanakkor

Részletesebben

Az OTP Bank Nyrt. mérlegének és eredménykimutatásának lényeges adatai

Az OTP Bank Nyrt. mérlegének és eredménykimutatásának lényeges adatai Stratégiai és Pénzügyi Divízió Befektetői Kapcsolatok és Tőkepiaci Műveletek Hivatkozási szám: BK-099/2014 Az OTP Bank Nyrt. mérlegének és eredménykimutatásának lényeges adatai A 2013. évi V. törvény (a

Részletesebben

Éves Beszámoló. A vállalkozás címe: 3532 Miskolc, Nemzetőr u 20. "A" változat

Éves Beszámoló. A vállalkozás címe: 3532 Miskolc, Nemzetőr u 20. A változat A vállalkozás neve: A vállalkozás címe: 3532 Miskolc, Nemzetőr u 20. Éves Beszámoló Beszámolási időszak: 2005. január 1. - Előző időszak: 2004. január 1. - 2004. december 31. Beszámoló készítés oka: Normál,

Részletesebben

SZÁMVITEL MSC 2015/2016

SZÁMVITEL MSC 2015/2016 SZÁMVITEL MSC 2015/2016 SZIGORLATI TÉTELEK 2 9. Mit nevezünk a számviteli törvény szerint sajátos számviteli helyzetnek? a) Mutassa be az átalakulás folyamatát, b) Mutassa be az átalakulás során készítendő

Részletesebben

Általános útmutatók a prezentációhoz:

Általános útmutatók a prezentációhoz: Általános útmutatók a prezentációhoz: A feladatok során, amennyiben a feladat szövegezése alapján lehetőség van több lehetőség közüli választásra, a hallgató választ a lehetséges esetek közül. Az esettanulmányokban

Részletesebben

Kompkonzult Kft SZÁMVITEL május 6.

Kompkonzult Kft SZÁMVITEL május 6. Kompkonzult Kft SZÁMVITEL 2014 2014. május 6. 1 Beszámoló, könyvvezetés 2 lehet USD is csak az 5. üzleti évet követően változtatható devizás értékelésre az Európai Központi Bank árfolyama is választható,

Részletesebben

MELLÉKLET. Az IFRS standardok éves javításai: 2010 2012. évi ciklus 1

MELLÉKLET. Az IFRS standardok éves javításai: 2010 2012. évi ciklus 1 HU MELLÉKLET Az IFRS standardok éves javításai: 2010 2012. évi ciklus 1 1 Sokszorosítása az Európai Gazdasági Térségben megengedett. Az Európai Gazdasági Térségen kívül minden jog fenntartva, kivéve a

Részletesebben

Az IFRS szabványok változásai és hatásuk a magyar beszámolókra

Az IFRS szabványok változásai és hatásuk a magyar beszámolókra Az IFRS szabványok változásai és hatásuk a magyar beszámolókra Témák EFRAG döntések IFRS9 IFRS14 IFRS15 IFRS-ek fejlesztései/módosításai IFRS várható változásai 2 3 IFRS 9 - pénzügyi instrumentumok szabvány

Részletesebben

Lízing Üzleti tanácsok, üzleti tanácsadás: www.kisado.hu

Lízing Üzleti tanácsok, üzleti tanácsadás: www.kisado.hu Lízing Lízing A lízingbevevő a lízingszerződésben rögzített lízingdíj megfizetésére vállal kötelezettséget. A lízingszerződés fedezete maga a lízing tárgya, amelynek tulajdonjogát a lízingbevevő csak a

Részletesebben

ÉRTÉKELÉSI SZABÁLYZAT

ÉRTÉKELÉSI SZABÁLYZAT ÉRTÉKELÉSI SZABÁLYZAT Városi Művelődési Központ Veszprém Hatályba lép 2014. január 7-től. A Városi Művelődési Központ eszközeinek és forrásainak értékelési szabályzatát a számvitelről szóló 2000. évi C.

Részletesebben

I/2. A konszolidált beszámoló készítése során alkalmazott értékelési, konszolidálási eljárások

I/2. A konszolidált beszámoló készítése során alkalmazott értékelési, konszolidálási eljárások I/2. A konszolidált beszámoló készítése során alkalmazott értékelési, konszolidálási eljárások A bank a konszolidálást könyv szerinti értéken végezte el. A leányvállalatok az éves beszámolók elkészítése

Részletesebben

II. évfolyam. Név: Neptun kód: Kurzus: Tanár neve: HÁZI DOLGOZAT 2. Számvitel 2 2013/2014. II. félév

II. évfolyam. Név: Neptun kód: Kurzus: Tanár neve: HÁZI DOLGOZAT 2. Számvitel 2 2013/2014. II. félév II. évfolyam Név: Neptun kód: Kurzus: Tanár neve: HÁZI DOLGOZAT 2. Számvitel 2 2013/2014 II. félév 1. feladat (lekötött tartalék meghatározása, osztalékkal kapcsolatos számítások, saját tőke mérlegrészlet

Részletesebben

HAR, IFRS és US GAAP Hasonlóságok és különbségek. 2014. október

HAR, IFRS és US GAAP Hasonlóságok és különbségek. 2014. október HAR, IFRS és US GAAP Hasonlóságok és különbségek 20. október HAR, IFRS és US GAAP Hasonlóságok és különbségek A kiadványról A kiadvány célja, hogy felhívja a társaságok figyelmét a jelenlegi magyar számviteli

Részletesebben

IFRS KLUB 2016.szeptember 14.

IFRS KLUB 2016.szeptember 14. Pénzügyi instrumentumok IFRS 9 Besorolás és értékelés IFRS KLUB 2016.szeptember 14. Agenda Alapfogalmak Megjelenítés Amortizált bekerülési érték Üzleti modell teszt Cash flow teszt Gyakorlati kérdések

Részletesebben

Éves beszámoló. Csepeli Hőszolgáltató Kft Budapest, Kalotaszeg utca Statisztikai számjel Cégjegyzék száma

Éves beszámoló. Csepeli Hőszolgáltató Kft Budapest, Kalotaszeg utca Statisztikai számjel Cégjegyzék száma Csepeli Hőszolgáltató Kft Éves beszámoló 2011 "A" MÉRLEG Eszközök (aktívák) módosí- tásai 1 A. Befektetett eszközök 288 472 6 289 281 544 2 I. IMMATERIÁLIS JAVAK 3 787 0 2 526 3 Alapítás-átszervezés aktivált

Részletesebben

MKVK Pénz- és Tőkepiaci Tagozat 2011. november 14.

MKVK Pénz- és Tőkepiaci Tagozat 2011. november 14. MKVK Pénz- és Tőkepiaci Tagozat 2011. november 14. Problémás hitelek számvitele, valamint a gyűjtőszámla-hitel konstrukció és a devizahitel előtörlesztés számviteli kezelése (magyar számvitel és IFRS)

Részletesebben

www.szamviteltanar.hu

www.szamviteltanar.hu ÉVES BESZÁMOLÓ - MÉRLEG A változat Eszközök (aktívák) 200X. december 31. adatok E Ft-ban Sorszám A tétel megnevezése Előző év Előző év(ek) módosításai Tárgyév a b c d e 1 A. Befektetett eszközök 2 I. IMMATERIÁLIS

Részletesebben

Egyszerűsített éves beszámoló

Egyszerűsített éves beszámoló 1 8 0 3 2 1 0 7 6 9 1 0 1 3 1 0 2 - - Statisztikai számjel Dr Szakály Ügyvédi Iroda a vállalkozás megnevezése 7630 Pécs, Zsolnay Vilmos út 45. a vállalkozás címe, telefonszáma Egyszerűsített éves beszámoló

Részletesebben

Tisztelt Részvényesek!

Tisztelt Részvényesek! Tisztelt Részvényesek! A Pannon Váltó Nyrt. Igazgatósága az alábbiakban teszi közzé a 2015. április 30-n 13.00 órakor tartandó közgyűléséhez kapcsolódó tájékoztató anyagokat és határozati javaslatokat:

Részletesebben

2012. december 31. adatok E Ft-ban Előző év Tárgyév módosí tásai a b c d e. A tétel megnevezése

2012. december 31. adatok E Ft-ban Előző év Tárgyév módosí tásai a b c d e. A tétel megnevezése Statisztikai jel 1/6. oldal A MÉRLEG Eszközök (aktívák) év l A. Befektetett eszközök 208981 0 216469 2 I. IMMATERIÁLIS JAVAK 4678 0 3580 3 Alapítás-átszervezés aktivált értéke 4 Kísérleti fejlesztés aktivált

Részletesebben

Kiegészítő melléklet. Forcont Kft

Kiegészítő melléklet. Forcont Kft Adószám: 12167191-2-13 Közösségi adószám: HU12167191 Cégbíróság: Budapest Környéki Törvényszék Cégbírósága Cégjegyzék szám: 13-09-149998 Kiegészítő melléklet Forcont Kft. 2015. Fordulónap: 2015. december

Részletesebben

Pénzügyi lízing. Definíció. Zárt végű pénzügyi lízing. Nyílt végű pénzügyi lízing

Pénzügyi lízing. Definíció. Zárt végű pénzügyi lízing. Nyílt végű pénzügyi lízing Pénzügyi Szótár: Sheet Metál Technológia Kft. (Röv. cégnév: Smtech Kft.) www.smtech.hu office@smtech.hu 30/325-3428 Ipari szerszámgép kereskedelem, műszaki és beruházási tanácsadás Pénzügyi lízing Definíció

Részletesebben

- Nyíltvégű pénzügyi lízing.

- Nyíltvégű pénzügyi lízing. Nyíltvégű pénzügyi lízing. 2012. január 01től céges ügyfeleinknek lehetőségük nyílik ÚJ ÉS HASZNÁLT személygépjárművek nyíltvégű lízing tőkerész díjának Áfa tartalmát visszaigényelni! Ezért javasoljuk,

Részletesebben

A számvitel nemzetközi szabályozása vizsga megoldás szeptember 10.

A számvitel nemzetközi szabályozása vizsga megoldás szeptember 10. Magyar Könyvvizsgálói Kamara A számvitel nemzetközi szabályozása vizsga megoldás 2015. szeptember 10. Rendelkezésre álló idő: 180 perc Megfelelthez szükséges: 60% Kérjük, ne nyissa ki a lapot, amíg a teremfelügyelők

Részletesebben

Faktoring ügylet, forfait ügylet, lízing

Faktoring ügylet, forfait ügylet, lízing Faktoring ügylet, forfait ügylet, lízing Faktoring ügylet Faktorálás: Bankári biztosítékkal nem fedezett rövid lejáratú pénzkövetelésre szóló jogosultság engedményezése. Faktor ügylet szereplői Faktorbank:

Részletesebben

OTP BANK NYRT. AZ EURÓPAI UNIÓ ÁLTAL ELFOGADOTT NEMZETKÖZI PÉNZÜGYI BESZÁMOLÁSI STANDARDOK SZERINT KÉSZÍTETT NEM KONSZOLIDÁLT SZŰKÍTETT BESZÁMOLÓ

OTP BANK NYRT. AZ EURÓPAI UNIÓ ÁLTAL ELFOGADOTT NEMZETKÖZI PÉNZÜGYI BESZÁMOLÁSI STANDARDOK SZERINT KÉSZÍTETT NEM KONSZOLIDÁLT SZŰKÍTETT BESZÁMOLÓ AZ EURÓPAI UNIÓ ÁLTAL ELFOGADOTT NEMZETKÖZI PÉNZÜGYI BESZÁMOLÁSI STANDARDOK SZERINT KÉSZÍTETT NEM KONSZOLIDÁLT SZŰKÍTETT BESZÁMOLÓ A MÁRCIUS 31-ÉVEL ZÁRULT NEGYEDÉVRŐL TARTALOMJEGYZÉK Az Európai Unió által

Részletesebben

Kiegészítő melléklet a 2012. évi beszámolóhoz

Kiegészítő melléklet a 2012. évi beszámolóhoz hírkomp.hu Kft. Adószám: 24102670-2-43 Cégjegyzékszám: 01-09-990571 Kiegészítő melléklet a 2012. évi beszámolóhoz A hírkomp.hu Kft. alaptevékenysége folyóirat, időszaki kiadvány kiadása. A cég belföldi

Részletesebben

statisztikai számjel cégjegyzék szám. Szegedi Sport és Fürdők Kft Szeged, Temesvári krt. 33.

statisztikai számjel cégjegyzék szám. Szegedi Sport és Fürdők Kft Szeged, Temesvári krt. 33. statisztikai számjel cégjegyzék szám Szegedi Sport és Fürdők Kft. 2011. december 31. BESZÁMOLÓ Keltezés: Szeged, 2012.június 08. vállalkozás vezetője (képviselője) PH. MÉRLEG "A" változat - Eszközök (aktívák)

Részletesebben

K Ö Z G Y Ű L É S I M E G H Í V Ó

K Ö Z G Y Ű L É S I M E G H Í V Ó K Ö Z G Y Ű L É S I M E G H Í V Ó Az EGIS Gyógyszergyár Nyilvánosan Működő Részvénytársaság (a továbbiakban Társaság, székhelye: 1106 Budapest, Keresztúri út 30-38.) értesíti tisztelt részvényeseit, hogy

Részletesebben

Mérleg- és eredménykimutatás adatok - E.R.Ö.V. Víziközmű Zrt Éves beszámoló Forgalmi költség eljárással készített eredménykimutatás "A" változat

Mérleg- és eredménykimutatás adatok - E.R.Ö.V. Víziközmű Zrt Éves beszámoló Forgalmi költség eljárással készített eredménykimutatás A változat Mérleg- és eredménykimutatás adatok - E.R.Ö.V. Víziközmű Zrt Éves beszámoló Forgalmi költség eljárással készített eredménykimutatás "A" változat A beszámolóban szereplő cégnév: E.R.Ö.V. Víziközmû Zrt Beszámolási

Részletesebben

KÖZIGAZGATÁSI ÉS IGAZSÁGÜGYI MINISZTÉRIUM CÉGINFORMÁCIÓS ÉS AZ ELEKTRONIKUS CÉGELJÁRÁSBAN KÖZREMŰKÖDŐ SZOLGÁLAT

KÖZIGAZGATÁSI ÉS IGAZSÁGÜGYI MINISZTÉRIUM CÉGINFORMÁCIÓS ÉS AZ ELEKTRONIKUS CÉGELJÁRÁSBAN KÖZREMŰKÖDŐ SZOLGÁLAT 2014.2.25. ELEKTRONIKUS BESZÁMOLÓ PORTÁL - NYOMTATÓBARÁT VERZIÓ KÖZIGAZGATÁSI ÉS IGAZSÁGÜGYI MINISZTÉRIUM CÉGINFORMÁCIÓS ÉS AZ ELEKTRONIKUS CÉGELJÁRÁSBAN KÖZREMŰKÖDŐ SZOLGÁLAT 13EB-02 13EB 13EB/A 13EB/M/A1

Részletesebben

Féléves jelentés 2016

Féléves jelentés 2016 Féléves jelentés 2016 Konszolidált eredménykimutatás IFRS konszolidált, nem auditált eredménykimutatás (millió forintban) 2016. 2015. Változás %-ban Kamat- és kamatjellegû bevételek 29.102 35.616-18,29%

Részletesebben

a 2012. évi A számviteli törvény szerinti egyéb szervezetek közhasznú egyszerűsített éves beszámolójához

a 2012. évi A számviteli törvény szerinti egyéb szervezetek közhasznú egyszerűsített éves beszámolójához a 2012. évi A számviteli törvény szerinti egyéb szervezetek közhasznú egyszerűsített éves beszámolójához Győr, 2013. április 25. ph. vállalkozás vezetője Jelen kiegészítő melléklet tartalmazza mindazon

Részletesebben

Éves beszámoló. EDUCATIO Társadalmi Szolgáltató Közhasznú Társaság üzleti évről

Éves beszámoló. EDUCATIO Társadalmi Szolgáltató Közhasznú Társaság üzleti évről 0 1-1 4-0 0 0 3 0 8 EDUCATIO Társadalmi Szolgáltató Közhasznú Társaság a vállalkozás megnevezése 1134 Budapest,Váci út. 37. Tel.: 06/1-477-3100 a vállalkozás címe, telefonszáma Éves beszámoló 2005.01.01-2005.12.31.

Részletesebben

Számviteli alapismeretek VI. ELŐADÁS. Az értékbeni számbavétel

Számviteli alapismeretek VI. ELŐADÁS. Az értékbeni számbavétel Számviteli alapismeretek VI. ELŐADÁS Az értékbeni számbavétel 1 Mérlegelméletek: - Materiális (statikus, dinamikus, organikus) - Reáltudományos, klasszikus (tőkemegtartás orientációjú, jövőorientált, antimérleg,

Részletesebben

Szerencsejáték Zártkörűen Működő Részvénytársaság Budapest, Csalogány u december 31-ei. Éves beszámoló

Szerencsejáték Zártkörűen Működő Részvénytársaság Budapest, Csalogány u december 31-ei. Éves beszámoló Szerencsejáték Zártkörűen Működő Részvénytársaság 1015 Budapest, Csalogány u. 30-32. 2013. december 31-ei Éves beszámoló..... a vállalkozás vezetője (képviselője) 1 MÉRLEG "A" változat - Eszközök (aktívák)

Részletesebben

Kiegészítő melléklet

Kiegészítő melléklet Adószám: Törvényszék: Bejegyző határozat száma: Nyilvántartási szám: 18191705-1-42 01 Fővárosi Törvényszék PK 60540 /2006/ 01/ / Barankovics István Alapítvány 1078 Budapest, István utca 44 2012 Fordulónap:

Részletesebben

ORSZÁGOS TAKARÉKPÉNZTÁR ÉS KERESKEDELMI BANK RT.

ORSZÁGOS TAKARÉKPÉNZTÁR ÉS KERESKEDELMI BANK RT. ORSZÁGOS TAKARÉKPÉNZTÁR ÉS KERESKEDELMI BANK RT. NEMZETKÖZI PÉNZÜGYI BESZÁMOLÁSI STANDARDOK SZERINT KÉSZÍTETT NEM KONSZOLIDÁLT SZŰKÍTETT BESZÁMOLÓ A SZEPTEMBER 30-ÁVAL ZÁRULT NEGYEDÉVRŐL Budapest, november

Részletesebben

PÉNZFOLYAM Kft. tárgyévi cash-flow kimutatásának összeállításához a következő információkat ismerjük.

PÉNZFOLYAM Kft. tárgyévi cash-flow kimutatásának összeállításához a következő információkat ismerjük. PÉNZFOLYAM Kft. tárgyévi cash-flow kimutatásának összeállításához a következő információkat ismerjük. ESZKÖZÖK (aktívák) Előző év Tárgyév A. BEFEKTETETT ESZKÖZÖK 79 260 72 655 I. IMMATERIÁLIS JAVAK 10

Részletesebben

2015 évi Éves beszámoló

2015 évi Éves beszámoló 0 1-1 0-0 4 7 7 5 4 a vállalkozás megnevezése a vállalkozás címe, telefonszáma 2015 évi Éves zárómérleg 2015.01.01. - 2015. 12. 31. a vállalkozás vezetője (képviselője) P.H. Sorszám 2 4 3 5 9 5 7 3 7 7

Részletesebben

KISKANIZSA KULTURÁLIS EGYESÜLET NAGYKANIZSA, HAJGATÓ S. u. 1. A Számviteli Törvénynek a C. számú törvénnyel módosított változata

KISKANIZSA KULTURÁLIS EGYESÜLET NAGYKANIZSA, HAJGATÓ S. u. 1. A Számviteli Törvénynek a C. számú törvénnyel módosított változata KISKANIZSA KULTURÁLIS EGYESÜLET 8800 NAGYKANIZSA, HAJGATÓ S. u. 1. A Számviteli Törvénynek a 2000. C. számú törvénnyel módosított változata 2001. január 01-től hatályos, ennek megfelelően az Egyesület

Részletesebben

Az Új Polgári Törvénykönyv: Pénzügyi lízing vagy bérlet?

Az Új Polgári Törvénykönyv: Pénzügyi lízing vagy bérlet? Az Új Polgári Törvénykönyv: Pénzügyi lízing vagy bérlet? Részlet, a KPMG Hungária Kft. hírleveléből A Ptk. pénzügyilízing-fogalma Pénzügyi lízingszerződés alapján a lízingbeadó a tulajdonában álló dolog

Részletesebben

Éves beszámoló. 2012. üzleti évről. 2 3 9 2 1 9 1 7 3 7 0 0 1 1 3 1 3 Statisztikai számjel. 1 3 0 9 1 5 6 2 9 2 Cégjegyzék száma

Éves beszámoló. 2012. üzleti évről. 2 3 9 2 1 9 1 7 3 7 0 0 1 1 3 1 3 Statisztikai számjel. 1 3 0 9 1 5 6 2 9 2 Cégjegyzék száma 2 3 9 2 1 9 1 7 3 7 0 0 1 1 3 1 3 Statisztikai számjel 1 3 0 9 1 5 6 2 9 2 Cégjegyzék száma a vállalkozás megnevezése Érd és Térsége Csatorna-szolgáltató Kft a vállalkozás címe, telefonszáma 2030 Érd,

Részletesebben

Hajós Alfréd Általános Iskola Alapítvány Kiegészítő melléklet 2011.

Hajós Alfréd Általános Iskola Alapítvány Kiegészítő melléklet 2011. Adószám: 18715792-1-13 Bíróság: Budapest Környéki Törvényszék Bírósági végzés: 4.13.PK.60.034/2007/4 Statisztikai számjel: Fordulónap: december 31. Beszámolási időszak: január 01- december 31. Gödöllő,

Részletesebben

Egyszerűsített éves beszámoló. Reáltax Gazdasági Tanácsadó Kft. 2045 Törökbálint, Ady Endre utca 5.

Egyszerűsített éves beszámoló. Reáltax Gazdasági Tanácsadó Kft. 2045 Törökbálint, Ady Endre utca 5. Statisztikai számjel: 10802827-6920-113-13 Cégjegyzék száma: 13-09-094656 Reáltax Gazdasági Tanácsadó Kft 2045 Törökbálint, Ady Endre utca 5. 2014. december 31. Törökbálint, 2015. január 30. 1 Reáltax

Részletesebben

Egyszerűsített éves beszámoló

Egyszerűsített éves beszámoló TÁRSADALMI SZERVEZET MEGNEVEZÉSE: MAGYAR ORSZÁGOS HORGÁSZ SZÖVETSÉG TÁRSADALMI SZERVEZET CÍME: 1124 BUDAPEST, KOROMPAI U. 17. Statisztikai számjel: 19815857911252301 Egyszerűsített éves beszámoló 2015.12.31

Részletesebben

Elemzői brief május február február 14. Változások a Synergon jelentési struktúrájában

Elemzői brief május február február 14. Változások a Synergon jelentési struktúrájában Elemzői brief 2006. május február 3. 14.2006. február 14. Változások a Synergon jelentési struktúrájában A változtatás háttere Az 1999-es tőzsdei bevezetés óta gyakorlatilag változatlan gyorsjelentési

Részletesebben

Éves beszámoló üzleti évről

Éves beszámoló üzleti évről 2 2 2 6 0 3 3 6139257201 Statisztikai jel 0 1-0 9-9 1 9 8 82 Cégjegyzék a KÉZMŰ Fővárosi Kézműipari Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság 1147 Budapest, Csömöri út 50-60. Éves beoló 2012. üzleti évről

Részletesebben

I/2. Az ERSTE Bank Hungary Nyrt. számviteli politikája

I/2. Az ERSTE Bank Hungary Nyrt. számviteli politikája I/2. Az ERSTE Bank Hungary Nyrt. számviteli politikája A bank számviteli politikája a számviteli törvény, illetve a hitelintézetek vonatkozásában ennek végrehajtására kiadott kormányrendelet beszámolási

Részletesebben

Könyvvezetési ismeretek

Könyvvezetési ismeretek 1 I. évfolyam BA Név: Neptun kód: Kurzus: Tanár neve: HÁZI DOLGOZAT 2. Könyvvezetési ismeretek 2014/2015 II. félév 2 Elméleti kérdések 1. Egy vállalkozás saját tőkéjével kapcsolatosan az alábbi információkkal

Részletesebben

mol magyar Olaj- és gázipari nyrt. és LEányVáLLALATAi

mol magyar Olaj- és gázipari nyrt. és LEányVáLLALATAi mol magyar Olaj- és gázipari nyrt. és LEányVáLLALATAi nemzetközi Pénzügyi beszámolási standardok szerint készített konszolidált Pénzügyi kimutatások A független könyvvizsgálói jelentéssel együtt 2013.

Részletesebben

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET Az Érdi Városi Televízió és Kulturális Nonprofit Kft. 2011 évre vonatkozó Egyszerűsített Éves beszámolójához

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET Az Érdi Városi Televízió és Kulturális Nonprofit Kft. 2011 évre vonatkozó Egyszerűsített Éves beszámolójához A Kft. rövid bemutatása : KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET Az Érdi Városi Televízió és Kulturális Nonprofit Kft. 2011 évre vonatkozó Egyszerűsített Éves beszámolójához A társaságot, mint egyszemélyes Kft.-t Érd Város

Részletesebben

www.pwc.com IFRS-ek változásai 2013. november 6. Könczöl Enikő

www.pwc.com IFRS-ek változásai 2013. november 6. Könczöl Enikő www.pwc.com IFRS-ek változásai 2013. november 6. Könczöl Enikő Napirend Áttekintés Jelent/közeljövőt érintő változások: IFRS 13 Valós értékelés IAS 19R Munkavállalói juttatások Egyéb változások Konszolidációs

Részletesebben

Az Európai Unió Hivatalos Lapja L 282/3

Az Európai Unió Hivatalos Lapja L 282/3 2005.10.26. Az Európai Unió Hivatalos Lapja L 282/3 A BIZOTTSÁG 1751/2005/EK RENDELETE (2005. október 25.) az 1606/2002/EK európai parlamenti és tanácsi rendelettel összhangban egyes nemzetközi számviteli

Részletesebben

Statisztikai számjel: Cégjegyzékszám: MECSEKERDŐ Zártkörűen Működő Részvénytársaság

Statisztikai számjel: Cégjegyzékszám: MECSEKERDŐ Zártkörűen Működő Részvénytársaság Statisztikai számjel: 1 1 0 0 9 4 2 9-0 2 1 0-1 1 4-0 2 Cégjegyzékszám: 0 2-1 0-0 6 0 0 9 3 MECSEKERDŐ Zártkörűen Működő Részvénytársaság 7623 Pécs, Rét u. 8. 2012. év Éves beszámoló Pécs, 2013. február

Részletesebben

15EB 02 15EB 02/A. Cégadatok (A) BROKERGOLD MAGYARORSZÁG KFT. Cégjegyzékszáma:

15EB 02 15EB 02/A. Cégadatok (A) BROKERGOLD MAGYARORSZÁG KFT. Cégjegyzékszáma: Igazságügyi Minisztérium Céginformációs és az Elektronikus Cégeljárásban Közreműködő Szolgálat 1055 Budapest, Kossuth tér 4. Cégadatok (A) Cég neve: 15EB 02 Cégjegyzékszáma: 05 09 018640 Székhelye: BROKERGOLD

Részletesebben

Melléklet a 2014. negyedéves Időközi Vezetőségi Beszámolóhoz Évközi konszolidált pénzügyi kimutatások

Melléklet a 2014. negyedéves Időközi Vezetőségi Beszámolóhoz Évközi konszolidált pénzügyi kimutatások Melléklet a 2014. negyedéves Időközi Vezetőségi Beszámolóhoz Évközi konszolidált pénzügyi kimutatások az ALTEO Energiaszolgáltató Nyilvánosan Működő Részvénytársaságról és konszolidálásba bevont vállalkozásairól

Részletesebben

Nextent Informatika Zrt.

Nextent Informatika Zrt. 1 3 5 2 2 2 2 5 6 2 2 1 1 4 1 1-1 - 4 5 2 6 a vállalkozás megnevezése 1112 Budapest, Facsemete u. 1/5 a vállalkozás címe 27. évi ÉVES BESZÁMOLÓ Budapest, 28. május 6. 1 3 5 2 2 2 2 5 6 2 2 1 1 4 1 1-1

Részletesebben

Ezen beszámoló az eredeti angol nyelvu jelentés fordítása. Bármely eltérés esetén az eredeti angol nyelvu jelentés az irányadó.

Ezen beszámoló az eredeti angol nyelvu jelentés fordítása. Bármely eltérés esetén az eredeti angol nyelvu jelentés az irányadó. US GAAP szerinti konszolidált éves beszámolója 2003. és 2002. december 31-én végzodo évekre független könyvvizsgálói jelentéssel együtt Ezen beszámoló az eredeti angol nyelvu jelentés fordítása. Bármely

Részletesebben

Eredménykimutatás FORRÁS Zrt. ). A főkönyvi kivonat az adózás előtti eredmény utáni könyvelési tételeken kívül minden információt tartalmaz! .

Eredménykimutatás FORRÁS Zrt. ). A főkönyvi kivonat az adózás előtti eredmény utáni könyvelési tételeken kívül minden információt tartalmaz! . Eredménykimutatás A FORRÁS Zrt. (továbbiakban: Társaság) 2009. december 31-i főkönyvi kivonatának forgalmi adatai (forintban). A főkönyvi kivonat az adózás előtti eredmény utáni könyvelési tételeken kívül

Részletesebben

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET BISZK - Budapesti Igazságügyi Szakértői Kamara 2015.évi egyszerűsített beszámolójához I. Általános rész A Budapesti Igazságügyi Szakértői Kamara az 1995.évi CXIV. törvény által létrehozott

Részletesebben

IFRS lexikon. IAS 16 Ingatlanok, gépek és berendezések

IFRS lexikon. IAS 16 Ingatlanok, gépek és berendezések IFRS lexikon IAS 16 Ingatlanok, gépek és berendezések IFRS lexikon IAS 16 Ingatlanok, gépek és berendezések Termő növény Könyv szerinti érték Bekerülési érték Értékcsökkenthető összeg Értékcsökkenés Gazdálkodó

Részletesebben

L 21/16 Az Európai Unió Hivatalos Lapja 2009.1.24.

L 21/16 Az Európai Unió Hivatalos Lapja 2009.1.24. L 21/16 Az Európai Unió Hivatalos Lapja 2009.1.24. A BIZOTTSÁG 70/2009/EK RENDELETE (2009. január 23.) az 1606/2002/EK európai parlamenti és tanácsi rendelettel összhangban egyes nemzetközi számviteli

Részletesebben

Norbi Update Lowcarb Nyrt Budapest, Záhony u. 7/C. Negyedéves jelentés

Norbi Update Lowcarb Nyrt Budapest, Záhony u. 7/C. Negyedéves jelentés 24359573774011401 Statisztikai számjel 0110047754 Cégjegyzék szám Norbi Update Lowcarb Nyrt. 1031. Budapest, Záhony u. 7/C. Negyedéves jelentés 01.01-06.30 Cégjegyzék szám "A" MÉRLEG Eszközök (aktívák)

Részletesebben

Cash flow-kimutatás. A Cash flow-kimutatás tartalma

Cash flow-kimutatás. A Cash flow-kimutatás tartalma Cash flow-kimutatás Az éves beszámoló kiegészítő mellékletének tartalmaznia kell legalább a számviteli törvény által előírt, a 7. számú melléklet szerinti tartalmú cash flow-kimutatást is. Az egyszerűsített

Részletesebben

Pénzügyi instrumentumok számvitele

Pénzügyi instrumentumok számvitele Név: Érdemjegy:.. Neptun kód:... Aláírás:. MINTA MEGOLDÁS 180 perc Feladat Elérhető pontszám Elért pontszám 1. 8 pont 2. 25 pont 3. 15 pont 4. 20 pont 5. 13 pont 6. 19 pont Összesen: 100 pont javította

Részletesebben

Közlemény a CIB Bank Zrt évi üzleti évére vonatkozó auditált éves beszámolójáról és konszolidált éves beszámolójáról

Közlemény a CIB Bank Zrt évi üzleti évére vonatkozó auditált éves beszámolójáról és konszolidált éves beszámolójáról Közlemény a CIB Bank Zrt. 2005. évi üzleti évére vonatkozó auditált éves beszámolójáról és konszolidált éves beszámolójáról A CIB Bank Zrt. (1027 Budapest, Medve u. 4-14., cégjegyzék szám: 01-10-041004,

Részletesebben

Melléklet a 2014. Féléves Jelentéshez Évközi konszolidált pénzügyi kimutatások

Melléklet a 2014. Féléves Jelentéshez Évközi konszolidált pénzügyi kimutatások Melléklet a 2014. Féléves Jelentéshez Évközi konszolidált pénzügyi kimutatások az ALTEO Energiaszolgáltató Nyilvánosan Működő Részvénytársaságról és konszolidálásba bevont vállalkozásairól a 2014. június

Részletesebben

az ásványkincsek, kőolaj, földgáz és hasonló, nem megújuló erőforrások feltárására vagy hasznosítására vonatkozó lízingek;

az ásványkincsek, kőolaj, földgáz és hasonló, nem megújuló erőforrások feltárására vagy hasznosítására vonatkozó lízingek; IFRS Hírlevél IFRS 16 - Lízing A Deloitte Magyarország havi megjelenésű hírlevelében tájékoztatja ügyfeleit a nemzetközi pénzügyi beszámolási standardokhoz (továbbiakban IFRS ) kapcsolódó aktualitásokról,

Részletesebben

Sasadi és Farkasréti Öregdiákok Egyesülete

Sasadi és Farkasréti Öregdiákok Egyesülete 1. Általános kiegészítések 1.1.A gazdálkodó bemutatása 1.1.1. A gazdálkodó főbb adatai - Székhely: - Internetes honlap címe: (ha a beszámolót a honlapon is közzéteszi) - Működési forma: Társasdalmi Rgyesület

Részletesebben

Számviteli törvény módosítása

Számviteli törvény módosítása Dr. Gróf Gabriella Évközi módosítás: 2012. évi CXLVI. törvény 2012. évi CLXXVIII. törvény Szabályok hatályba lépése 2013. 01, 01., de a rendelkezések jelentős része 2012-re is alkalmazható Mikrogazdálkodói

Részletesebben

2015. I. féléves beszámoló

2015. I. féléves beszámoló 1 3 8 1 2 2 0 3 5 8 2 9 1 1 4 0 1 Statisztikai számjel 0 1-1 0-0 4 5 5 3 1 Cégjegyzék száma Kulcs-Soft Számítástechnika Nyrt. a vállalkozás megnevezése 1022 Budapest, Törökvész út 30/a a vállalkozás címe,

Részletesebben

Éves beszámoló december 31. Vértesi Erdészeti és Faipari Zrt. Tatabánya. Tatabánya, március 14.

Éves beszámoló december 31. Vértesi Erdészeti és Faipari Zrt. Tatabánya. Tatabánya, március 14. I I Cégjegyzék száma Vértesi Erdészeti és Faipari Zrt. Tatabánya 2011. december 31. Éves beszámoló Tatabánya, 2012. március 14. VÉRTES' epdészeti és FAIPARI za HKÖRUfN MUKÖDO RÉSZVÉNYTÁpR~SÁG 11187622-0201-114-11

Részletesebben

MAKÓ TÉRSÉGI VÍZIKÖZMŰ KFT 0 6 0 9 0 0 3 0 5 5. 8/a hsz. em. ajtó 1 1 0 9 2 6 9 8 2 0 6. Medgyesi Pál. ország település. utca

MAKÓ TÉRSÉGI VÍZIKÖZMŰ KFT 0 6 0 9 0 0 3 0 5 5. 8/a hsz. em. ajtó 1 1 0 9 2 6 9 8 2 0 6. Medgyesi Pál. ország település. utca KIM KÖZIGAZGATÁSI ÉS IGAZSÁGÜGYI MINISZTÉRIUM 12EB-01 11/2009. (IV. 28.) IRM-MeHVM-PM együttes rendelet ELEKTRONIKUS ŰRLAP a számviteli törvény szerinti beszámoló letétbe helyezésének és közzétételének

Részletesebben

Cégjegyzék szám

Cégjegyzék szám A vállalkozás megnevezése: A vállalkozás címe, telefonszáma: A beszámoló: Lehet például: Üzleti év Időszak Keltezés helye dátuma 1 1 9 9 0 7 7 8 7 2 2 0 1 1 4 0 6 0 6-1 0-0 0 0 2 7 9 Előtársasági beszámoló

Részletesebben

Őszikék 2005 Közhasznú Nonprofit Kft

Őszikék 2005 Közhasznú Nonprofit Kft Őszikék 2005 Közhasznú Nonprofit Kft 3232 Gyöngyös Üdülősor út 58. 2015. évi Egyszerűsített éves beszámolójának KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETE 1. Általános kiegészítések 1.1.A gazdálkodó bemutatása 1.1.1. A gazdálkodó

Részletesebben

1116 Budapest, Kalotaszeg utca 31. Éves beszámoló. Az adatok könyvvizsgálattal alátámasztva

1116 Budapest, Kalotaszeg utca 31. Éves beszámoló. Az adatok könyvvizsgálattal alátámasztva Csepeli Hőszolgáltató Kft Éves beszámoló 2013 Az adatok könyvvizsgálattal alátámasztva "A" MÉRLEG Eszközök (aktívák) módosí- év tásai 1 A. Befektetett eszközök 268 396 255 285 2 I. IMMATERIÁLIS JAVAK 1

Részletesebben

Éves beszámoló összeállítása és elemzése

Éves beszámoló összeállítása és elemzése Gazdaságtudományi Kar Üzleti Információgazdálkodási és Módszertani Intézet Számvitel Intézeti Tanszék Éves beszámoló összeállítása és elemzése VI. előadás Cash-flow kimutatás Számviteli törvény 88. (6)

Részletesebben