Tartalmazott szócikkek Erfasste Fachausdrücke:

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Tartalmazott szócikkek Erfasste Fachausdrücke:"

Átírás

1 Kétnyelvű szakmai szószedet magyar-német Tartalmazott szócikkek Zweisprachiges Lexikon der Fachausdrücke Deutsch-Ungarisch Erfasste Fachausdrücke: 1. attribúció Attribution 2. autizmus Autismus 3. BTM- alulteljesítő gyermek Leistungsschwaches Kind 4. cry for help cry for help 5. delegáció Delegation 6. destruktív viselkedés Destruktives Verhalten 7. deviancia Devianz 8. differenciálás Differenzierung 9. diszfunkciós családi szocializáció Dysfunktion der Sozialisation in der Familie 10. duális szakképzési rendszer Duale berufliche Ausbildung 11. dyscalculia Dyskalkulie 12. dysgráfia Dysgraphie 13. dyslexia Legasthenie 14. egyéni tanulási út Individuelle Entwicklungswege 15. életvezetési készség /soft skill Soziale Kompetenz /soft skill 16. elsődleges/ másodlagos/ harmadlagos prevenció Primäre/sekundäre/tertiäre Prävention 17. fimóta/ figyelemzavar- mozgászavar- tanulászavar Fimota/ Aufmerksamkeitsdefizit, Bewegungsdefizit, Lernstörung 18. fogyatékosság Behinderung 19. frontális óravezetés Frontaler Unterricht 20. gratifikáció Gratifikation 21. halmozottan hátrányos helyzetű gyermek / HHH Mehrfach benachteiligte Kinder 1/36

2 22. hátrányos helyzetű gyermek Benachteiligte Kinder 23. hospitalizáció Hospitalismus 24. integráció Integration 25. interakció, kommunikációs háló Interaktion, Kommunikationsnetz 26. iskolarendszer Schulsystem 27. ítéletalkotást zavaró (módosító hatások) Beurteilung störende (ändernde) Wirkungen 28. kinesztéziás hangsúly Kinästhetischer Sinn 29. kompenzálás Kompensation 30. kompetencia Kompetenz 31. koncentráció/ fluktuálás Konzentration/Fluktuation 32. kongruencia Kongruenz 33. kóros hiperkinetikus vagy aktivitászavar, figyelemzavar lsd. fimóta Hyperkinetische Störung oder Aktivitätsstörung, Aufmerksamkeitsdefizit siehe Fimota 34. magatartászavar Verhaltensstörung 35. mentalizáció Mentalisierung 36. motiváció Motivation 37. munkaerőpiaci szocializáció Sozialisation auf dem Arbeitsmarkt 38. mutizmus Mutismus 39. nehezen nevelhető gyermek Schwererziehbares Kind 40. nemi identitás Geschlechtsidentität 41. neurózis Neurose 42. nevelési attitűd (hideg-korlátozó, stb) Erziehungsattitüde (kalt-einschränkend, etc.) 43. Nevelési Tanácsadó Erziehungsberatung 44. normatív krízis Normative Krise 45. nyelvi kód Sprachcode 46. organikus ok Organische Ursache 47. önbeteljesítő jóslat Selbsterfüllende Prophezeiung 48. promiszkuitás Promiskuität 49. resztoratív pszichológia Restorative Psychologie 50. sajátos nevelési igényű gyermek- SNI SchülerInnen mit besonderem Erziehungsbedarf 2/36

3 51. serdülőkori szorongásos állapot Depression in der Adolszenz 52. Szakértői Bizottság Sachverständigenausschuss 53. szexuális abúzus Sexueller Missbrauch 54. szociális inadaptáció Sozialisierung 55. szocializáció Soziale Inadaption 56. szomatikus tünet Somatische Symptome 57. sztereotípiák Stereotype 58. tankötelezettség Schulpflicht 59. tanulási akadályozottság Lernbehinderung 60. tanulási zavar Lernstörung 61. tehetséges gyerek Begabte Kinder 62. veszélyeztetettség Gefährdete Lage 1. attribúció: Az a folyamat, amivel megpróbáljuk más emberek viselkedését megmagyarázni. Magyarul azt jelenti, hogy oktulajdonítás. Azt a törekvést jelöli, amivel az ember próbálja megfejteni a dolgok mozgatórugóit, a háttérben meghúzódó okokat. Az alapvető attribúciós hiba kifejezés arra utal, hogy az emberek akkor is hajlamosak mások szándékainak, jellemvonásainak tulajdonítani viselkedését, amikor azt valójában a körülmények határozták meg (pl. valaki elkésik, ezért hanyagnak tartják, közben elromlott az ébresztőórája). Vigyázzunk! Az attribúció nem tudatos. Ezért kell nagyon figyelni: ha találunk egy számunkra nyilvánvaló okot, amely szerintünk kielégítően magyaráz egy viselkedést, akkor a többi lehetséges ok szerepével is számolnunk kell. Felhasznált irodalom: Tananyag 26. old. Attribution: Die Attribution ist ein Vorgang, mit dem man versucht, das Verhalten von anderen Menschen zu erklären. Das nennt man kausale Erklärung, die sich auf die Bestrebung der Menschen bezieht, die Beweggründe, die versteckten Gründe zu finden. Der Attributionsfehler weist darauf hin, dass man ein Verhalten den Absichten, Charakterzügen des anderen Menschen zuschreibt, obwohl es durch die Umstände bestimmt wird (z.b. jemand verspätet sich, deshalb wird er für nachlässig gehalten, obwohl sein Wecker kaputt gegangen ist). Achtung! Die Attribution ist nicht bewusst, deshalb muss man aufpassen: wenn man einen für sich offensichtlichen Grund für etwas findet, der ein Verhalten ausreichend erklärt, dann muss man auch mit anderen Ursachen rechnen. Literaturverzeichnis: Lehrstoff Seite 26 3/36

4 2. autizmus: Az autizmus olyan fejlődési rendellenesség, mely a szociális és társas készségek súlyos zavarában nyilvánul meg. A szakirodalom a különböző tüneteket egységesen autisztikus spektrumzavarként határozza meg, amelynek enyhébb formája az autisztikus jegyeket mutató viselkedés. Súlyos esetben a fogyatékossági fajták közé soroljuk, emiatt a gyermek sajátos nevelési igényű az oktatása során. Három kardinális tünete: 1. az érzelmi kötődések hiánya, 2. a kommunikáció sajátosságai, 3. a magatartás sztereotipizáltsága (Tringer, 2001, 403. old.). Ezen kívül gyakran megfigyelhetők furcsa kényszerek vagy szertartások, amely körülményes viselkedés serdülőkorra valóban kényszerességgé alakulhat. A tünetegyüttes nem feltétlenül jár együtt intelligenciadeficittel sőt lehet kiugró memóriájuk vagy számolási képességük, mint az Esőember c. film hősének-, de tény, hogy az autisták kétharmada enyhén vagy súlyosan értelmi fogyatékos (Ranschburg, 1998). Felhasznált irodalom: Ranschburg J. (1998): Pszichológiai rendellenességek gyermekkorban, Nemzeti Tankönyvkiadó, Budapest; Borbély S., Jászberényi M., Kedl M. (2000): Szülők könyve, Medicina Kiadó, Budapest; Tringer L. (2001): A pszichiátria tankönyve, Semmelweis Kiadó, Budapest. További irodalom: Horányi A., Kósáné O.V. (2008): Gyerekeinkért- Gyakorlati pszichológia szülőknek, nagyszülőknek, egészséges és beteg gyerekekkel foglalkozóknak, Flaccus, Budapest; URL: www. autizmus.hu 3. BTM- alulteljesítő gyermek: Beilleszkedési, tanulási, magatartási nehézséggel küzdő tanuló, aki sajátos nevelési igényűnek nem minősül, de jelentősen alulteljesít a tőle elvárható szinttől. Legtöbbször bizonyos, a tanulási folyamathoz nélkülözhetetlen részképesség(ek) egyenetlen fejlődése áll a háttérben. Fokozott törődést, segítséget igényelnek a megfelelő haladáshoz. Amennyiben ezt nem tudják megkapni, gyakran alakulnak ki másodlagos viselkedési jellemzők, melyek erősen nehezítik a Autismus: Der Autismus ist eine Entwicklungsstörung, die durch schwere Störung der sozialen und gesellschaftlichen Fertigkeiten gekennzeichnet ist. In der Fachliteratur werden die verschiedenen Symptome als autistische Spektrumsstörung zusammengefasst, deren mildere Form ein Verhalten ist, das autistische Merkmale aufweist. Im schweren Fall zählt er zu den Behinderungen, deshalb brauchen die Kinder besondere Förderung. Die drei wichtigsten Symptome: 1. Mangel an emotionaler Gegenseitigkeit, 2. Beeinträchtigung der Kommunikation, 3. stereotypes Verhalten (Tringer, 2001, Seite 403.). Außerdem sind komisches Zwangsverhalten oder Rituale zu beobachten, was in der Pubertät zu Zwangshandlungen führt. Diese Krankheit wird nicht immer von Intelligenzdefiziten begleitet, man kann sogar hervorragende Merk- oder Rechenfähigkeiten haben, wie im Film Rain Man, aber zwei Drittel der Autisten sind mild oder schwer geistesbehindert (Ranschburg, 1998.). Literaturverzeichnis: Ranschburg J. (1998): Pszichológiai rendellenességek gyermekkorban, Nemzeti Tankönyvkiadó, Budapest; Borbély S., Jászberényi M., Kedl M. (2000): Szülők könyve, Medicina Kiadó, Budapest; Tringer L. (2001): A pszichiátria tankönyve, Semmelweis Kiadó, Budapest. További irodalom: Horányi A., Kósáné O.V. (2008): Gyerekeinkért- Gyakorlati pszichológia szülőknek, nagyszülőknek, egészséges és beteg gyerekekkel foglalkozóknak, Flaccus, Budapest; URL: www. autizmus.hu Leistungsschwaches Kind: Kinder/SchülerInnen mit Anpassungs-, Lern- und Verhaltensstörungen, welche nicht als Kinder/SchülerInnen mit besonderem Förderbedarf gelten. Ihre Leistungen bleiben jedoch deutlich zurück hinter dem von Ihnen erwarteten Niveau. Im Hintergrund steckt meistens die unausgewogene Entwicklung der zum Lernprozess unentbehrlichen Teilfähigkeiten. Sie brauchen auch spezielle Betreuung und Hilfe zur Entwicklung. Wenn sie diese nicht 4/36

5 megfelelést. Jogszabályban rögzítve: Az a különleges bánásmódot igénylő gyermek, tanuló, aki a szakértői bizottság szakértői véleménye alapján az életkorához viszonyítottan jelentősen alulteljesít, társas kapcsolati problémákkal, tanulási, magatartásszabályozási hiányosságokkal küzd, közösségbe való beilleszkedése, továbbá személyiségfejlődése nehezített, vagy sajátos tendenciát mutat, de nem minősül sajátos nevelési igényűnek. Felhasznált irodalom: Tananyag old, jogszabály: évi CXC. törvény a nemzeti köznevelésről 3.. (6) bekommen, entstehen oft sekundäre Verhaltensmerkmale, die die Erfüllung der Anforderungen erschweren. In der Rechtsvorschrift festgehalten: Kinder und SchülerInnen mit besonderem Betreuungsbedarf, deren Leistung nach dem Gutachten des Sachverständigenausschusses in ihrer altersgemäßen Entwicklung zurückbleibt, die soziale Probleme, Lernstörungen, Verhaltenssteuerungsstörungen aufweisen, Anpassungsschwierigkeiten und erschwerte Persönlichkeitsentwicklung haben, aber die nicht als Kinder/SchülerInnen mit besonderem Förderbedarf gelten. Literaturverzeichnis: Lehrstoff Seite 2-3-4, Gesetz: évi CXC. törvény a nemzeti köznevelésről 3.. (6) 4. cry for help: Szó szerint segélykiáltásként fordítható, de az alarmtünet kifejezést is használja a szakirodalom. Az öngyilkossági kísérletet megelőzően számos esetben van olyan jelzés értékű viselkedés, mellyel az egyén burkolt módon tudatni szeretné a környezetével, hogy bajban van. Ezek a tünetek serdülőknél csak néhány vonásban különböznek a felnőttekétől, rejtettebbek (vagy épp nem, ld: elölhagyott naplók), esetleg előrehaladott pszichoszomatikus-depresszív jegyek fedezhetők fel. A serdülőket a kísérleteikre nagyrészt jellemző impulzivitás hátráltatja abban, hogy a szuicidumot körültekintő alapossággal vigyék végbe. Mégis minden esetben komolyan kell venni, a helyzet súlyosságát serdülők esetében nagyon nehéz megítélni. Felhasznált irodalom: Tananyag 18. old., Ranschburg J. (2010): A mélységből kiáltok- depresszió, öngyilkosság és kábítószer a serdülőkorban, Saxum Kiadó, Az élet dolgai sorozat, Budapest; Vikár Gy. (1999): Az ifjúkor válságai, Animula Kiadó, Budapest cry for help:wortwörtlich übersetzt heißt es Hilfeschrei, wird jedoch in der Fachliteratur auch als Alarmsymptom verwendet. Vor dem Selbstmordversuch gibt es oft Suizidankündigungen, mit denen man seiner Umgebung mitteilen möchte, dass man Hilfe braucht. Diese Symptome unterscheiden sich bei den Jugendlichen nur in wenigen Aspekten von denen der Erwachsenen, sie sind latenter (oder gerade nicht, z.b. Tagebücher auf sichtbaren Stellen), eventuell starke psychosomatische, depressive Zeichen zeigen sich. Für die Selbstmordversuche der Jugendlichen ist die Impulsivität charakteristisch, welche sie daran hindert, den Suizid gründlich auszuführen. Diese dürfen nicht überhört werden, der Schweregrad der Lage ist bei Jugendlichen sehr schwer zu beurteilen. Literaturverzeichnis: Lehrstoff Seite 18,Ranschburg J. (2010): A mélységből kiáltok- depresszió, öngyilkosság és kábítószer a serdülőkorban, Saxum Kiadó, Az élet dolgai sorozat, Budapest; Vikár Gy. (1999): Az ifjúkor válságai, Animula Kiadó, Budapest 5/36

6 5. delegáció: A pszichológiában a családterápiás irányzat honosította meg a fogalmat. A rendszerszemlélet szerint a család minden tagjának, vagyis a gyereknek is külön feladata van: hogyan tartsa fenn a családi egyensúlyt, és teljesítse a sokszor rejtett és a szülők számára sem tudatos- elvárásokat. Ezzel a gyermek olyan szerepbe kerül, melyben nem saját törekvéseit, álmait valósítja meg, hanem például az apja beteljesületlen karriervágyát. Serdülőkori problémás viselkedés, lázadás mögött is gyakran állhat rejtetten a szülő delegációja. Felhasznált irodalom: Bíró S., Komlósi P. (szerk.)(2001): Családterápiás olvasókönyv, Családterápiás sorozat 1., Animula Kiadó, Budapest. További irodalom: Balogh K. (2003): A gyermekkori pszichés zavarok és a trianguláció In Koltai M. (szerk.): Család- pszichiátria- terápia, Medicina Kiadó, Budapest 6. destruktív viselkedés: Olyan viselkedésforma, amellyel az egyén kárt akar okozni önmagában vagy környezetében. Ez lehet lelki, fizikai vagy anyagi természetű. Például ilyen jelenség a rongálás (környezeti károkozás) vagy a falcolás (önmaga ellen irányul, lsd. a szószedetben). Felhasznált irodalom: Vikár Gy. (1999): Az ifjúkor válságai, Animula Kiadó, Budapest 7. deviancia: A társadalmi normáktól eltérő, szabály nélküli viselkedés. Azok válnak deviánsan viselkedő fiatalokká, akiknél a gyermekkori szocializáció nem volt harmonikus, személyiségük nem fejlődött teljesen egészségessé és teherbíróvá, ezért nem tudták elsajátítani az elvárt társadalmi szerepeket. Ilyen zavarokat jelenthet az egyik, vagy mindkét szülő elvesztése, a szeretet hiánya, konfliktusok, veszekedések jelenléte a családban, stb. Delegation: In der Psychologie kommt dieser Begriff in der Familientherapie vor. Nach dem Systemkonzept haben alle Mitglieder der Familie, auch die Kinder, Aufgaben: die Aufrechterhaltung des Gleichgewichtes in der Familie, die Erfüllung der oft verborgenen und nicht bewussten Erwartungen der Eltern. Dadurch muss das Kind eine Rolle einnehmen, in der es nicht seine Wünsche, Träume verwirklicht, sondern z.b. den unerfüllten Karrierewunsch des Vaters. Hinter dem problematischen Verhalten in der Pubertät steht oft die verborgene Delegation der Eltern. Literaturverzeichnis: Bíró S., Komlósi P. (szerk.)(2001): Családterápiás olvasókönyv, Családterápiás sorozat 1., Animula Kiadó, Budapest. További irodalom: Balogh K. (2003): A gyermekkori pszichés zavarok és a trianguláció In Koltai M. (szerk.): Család- pszichiátria- terápia, Medicina Kiadó, Budapest Destruktives Verhalten: Das ist eine Verhaltensweise, in der man sich oder der Umgebung Schaden zufügt. Der Schaden kann seelisch, physisch oder materiell sein. Zu diesem Verhalten zählt z.b. der Vandalismus (Beschädigung der Umgebung) oder Ritzen (selbstverletzendes Verhalten, siehe in der Wortliste). Literaturverzeichnis: Vikár Gy. (1999): Az ifjúkor válságai, Animula Kiadó, Budapest Devianz: Abweichung von den gesellschaftlichen Normen, Regeln. Zu devianten Jugendlichen werden diejenigen, bei denen die Sozialisierung in der Kindheit nicht harmonisch erfolgte, deren Persönlichkeit nicht gesund und belastbar ist. Deshalb konnten sie sich die erwarteten gesellschaftlichen Rollen nicht aneignen. Zu diesen Störungen zählen der Verlust eines Elternteils oder beider Eltern, die fehlende Liebe, Konflikte, Streitigkeiten in der Familie, usw. 6/36

7 Felhasznált irodalom: Tananyag 21. old, További irodalom: Ranschburg J. (2010): A mélységből kiáltok- depresszió, öngyilkosság és kábítószer a serdülőkorban, Saxum Kiadó, Az élet dolgai sorozat, Budapest; Bácskai E., Gerevich J. (2000): A kortárssegítés tanári kézikönyve, Egészséges Ifjúságért Alapítvány, Vác 8. differenciálás: Pedagógiai módszer, mely az egyénre szabott oktatásra törekszik, figyelembe véve az egyéni pszichés adottságokat és a tudásszintet. A tanítás tartalma és módja is különbözhet egy osztályon belül. A hátrányos helyzetű gyermekek felzárkóztatásában, motivációjuk visszaadásában rendkívül fontos pedagógiai eszköz. A kedvezőtlen szocializációs feltételek mellett ők ugyanis gyakran nem tudnak megfelelni a koruknak megfelelő követelményeknek. Ahogy a tananyagban is szerepel: A hátránycsökkentést az egyénhez igazított pedagógiai gondoskodásrévén látjuk megvalósíthatónak. Felhasznált irodalom: Tananyag 12. old., Heacox, D. (2006): Differenciálás a tanításban, tanulásban. Kézikönyv a évfolyam számára. Szabad Iskolákért Alapítvány, Budapest. További irodalom: Hunyady Gy. (szerk.) (2003): Differenciált fejlesztés- kooperatív tanulás, ELTE TÓFK, Budapest; Lappints Árpád (2002): Tanuláspedagógia : A tanulás tanításának alapjai. Comenius Bt., Pécs; Sassné K.G. (szerk) (2003): A differenciált fejlesztés pedagógiája és pszichológiája, Kölcsey F. Ref. Tanítóképző Főiskola, Debrecen 9. diszfunkciós családi szocializáció: A tartósan kórosan működő családi rendszer hatására a gyermek szocializációja sérül. Negatív viselkedésformákat vesz át, de előfordulhat a minta hiánya is (pl. a szülő halála esetén). Számos esetben tévhiedelmeket ültetnek el a gyerekben: Az életnek nincs értelme, A férfiak a nőket csak eszközként kezelik, Nem is kezdek bele semmibe, mert úgyis elrontanám, stb. Ezek a Literaturverzeichnis: Lehrstoff Seite 21., Weitere Literatur: Ranschburg J. (2010): A mélységből kiáltok- depresszió, öngyilkosság és kábítószer a serdülőkorban, Saxum Kiadó, Az élet dolgai sorozat, Budapest; Bácskai E., Gerevich J. (2000): A kortárssegítés tanári kézikönyve, Egészséges Ifjúságért Alapítvány, Vác Differenzierung: Eine pädagogische Methode, die die unterschiedlichen Lernvoraussetzungen, die individuellen psychischen Voraussetzungen und das Wissen der Schüler berücksichtigt. Der Inhalt und die Form des Unterrichts können innerhalb einer Klasse unterschiedlich gestaltet werden. Das ist ein sehr wichtiges pädagogisches Instrument in der Aufholung des Rückstandes und in der Verstärkung der Motivation von benachteiligten SchülerInnen, die wegen ihrer ungünstigen Sozialisierungsvoraussetzungen den Anforderungen nicht gerecht werden können. Wie auch im Lehrmaterial beschrieben: Nach der relativen Interpretation der Defizite kann man das Defizit mit personenbezogener pädagogischer Betreuung reduzieren. Literaturverzeichnis: Lehrstoff Seite 12, Heacox, D. (2006): Differenciálás a tanításban, tanulásban. Kézikönyv a évfolyam számára. Szabad Iskolákért Alapítvány, Budapest. További irodalom: Hunyady Gy. (szerk.) (2003): Differenciált fejlesztés- kooperatív tanulás, ELTE TÓFK, Budapest; Lappints Árpád (2002): Tanuláspedagógia: A tanulás tanításának alapjai. Comenius Bt., Pécs; Sassné K.G. (szerk) (2003): A differenciált fejlesztés pedagógiája és pszichológiája, Kölcsey F. Ref. Tanítóképző Főiskola, Debrecen Dysfunktion der Sozialisation in der Familie: Die dauerhaft anormal funktionierende Familie beeinträchtigt die Sozialisation der Kinder. Sie übernehmen negative Verhaltensweisen, aber das Muster kann auch fehlen (z.b. Tod eines Elternteils). In vielen Fällen werden den Kindern falsche Gedanken vermittelt: Das Leben hat keinen Sinn, Die Männer behandeln die Frauen nur als Mittel, Ich mache nichts, da es mir sowieso nicht gelingt, 7/36

8 negatív állítások, az állandó konfliktusos légkör, a kettős kommunikáció vagy a merev szabályok és előítéletek hosszú távon a gyerek személyiségének sérüléséhez, deviánssá válásához vagy pszichoszomatikus betegségéhez vezethetnek. Ez utóbbira jó példa az evészavar. Gyakran áll az anorexia hátterében kórosan merev családi háttér, ahol az anya-lánya viszony rendkívül szoros, és a szülő megakadályozza a leválási szándékot. Így a serdülő lány nem tud nővé válni, a teste sorvasztásával elveszti nőies jegyeit, még a menstruációja is abbamarad. Felhasznált irodalom: Minuchin S. (2006): Családok és családterápia. Családterápiás sorozat 15. Animula Kiadó, Budapest 10. duális szakképzési rendszer: A szakképző intézmények és a gazdaság szereplőinek együttműködésével megvalósuló szakképzés. A duális képzés keretében a szakképzési idő jelentős részét kitevő gyakorlati képzést a gazdaság szereplői biztosítják. A szakképzést folytató intézmény a szakmai alapképzést végzi, illetve a kvalifikált szakmai tevékenység ellátásához szükséges elméleti ismereteket adja át. Felhasznált irodalom: Benedek A., Csoma Gy., Harangi L. (szerk.)(2002): Felnőttoktatási és képzési lexikon. Magyar Pedagógiai Társaság OKI Kiadó Szaktudás Kiadó Ház, Budapest, 101. old. 11. dyscalculia: A kifejezés alatt a számolási- matematikai részképesség súlyos zavarát értjük. Dyscalculiának tekintjük azokat a matematikai tanulási nehézségeket, amelyek normál intelligenciaszint mellett a matematika bármely témakörének tanulásakor rendszeresen ismétlődő eredménytelenségekben, vagy tartósan nagyon alacsony szintű teljesítményekben mutatkoznak meg. (Mesterházy, 1999, idézi Kulcsár, 2012) Három típusát különböztetjük meg problématerület szerint: (1) usw. Diese negativen Behauptungen, die ständigen Konflikte, die doppelte Kommunikation oder die erstarrten Regeln können bei den Kindern langfristig zur Beschädigung der Persönlichkeit, zur Devianz oder zu psychosomatischen Krankheiten führen. Ein gutes Beispiel ist die Essstörung. Die Anorexie wird oft von der pathologischen Funktion der Familie verursacht, wo die Beziehung zwischen Mutter und Tochter zu eng ist und die Mutter die Ablösung verhindert. Das pubertierende Mädchen kann nicht zur Frau werden, sie fügt sich körperliche Schäden zu, die Geschlechtsmerkmale verschwinden, die Menstruation bleibt aus. Literaturverzeichnis: Minuchin S. (2006): Családok és családterápia. Családterápiás sorozat 15. Animula Kiadó, Budapest Duale berufliche Ausbildung: eine berufliche Ausbildung in Zusammenarbeit von berufsbildenden Schulen und Wirtschaftsakteuren. In der dualen Berufsausbildung wird die praktische Ausbildung von den Wirtschaftsakteuren gesichert. In den berufsbildenden Schulen werden die Grundkenntnisse und die Theorie des Berufs unterrichtet. Literaturverzeichnis: Benedek A., Csoma Gy., Harangi L. (szerk.)(2002): Felnőttoktatási és képzési lexikon. Magyar Pedagógiai Társaság OKI Kiadó Szaktudás Kiadó Ház, Budapest, Seite 101 Dyskalkulie: eine Beeinträchtigung des arithmetischen Denkens. als Dyskalkulie werden die mathematischen Lernschwierigkeiten bezeichnet, die sich bei normaler Intelligenz in regelmäßigen Misserfolgen oder sehr niedrigen Leistungen zeigen. (Mesterházy, 1999, zitiert von Kulcsár, 2012). Es gibt drei Erscheinungsformen: (1) Mechanismus des Rechenverfahrens, (2) Probleme bei arithmetischem Denken, (3), Probleme beim Serialitätsdenken. (Im Lernstoff wird das Serialitätsproblem 8/36

9 a mechanikus számolás jelenti a fő nehézséget, (2) matematikai gondolkodás, (3) a sorbarendezés. (Ez utóbbi szerialitási problémával részletesen foglalkozik a tananyag, hiszen gyakori tünet a hátrányos helyzetű gyerekeknél.) A diagnózis megállapítása a Szakértői Bizottság feladata. Sajátos nevelési igényű tanuló segítése gyógypedagógust és további felkészült pedagógusokat igényel. Felhasznált irodalom: Kulcsár M. (2012): In Diszkalkulia, Újbudai Logopédiai és Pedagógiai Szakszolgálat, évf. 3.szám, URL: letöltve: ; Mesterházy Zsuzsa (szerk.) (1999): Dyscalculiáról pedagógusoknak, BGGYTF, Bp.; Krüll, Ke (2000): A diszkalkuliás (számolásgyenge) gyerekek, Akkord Kiadó, Budapest 12. dysgráfia: Tanulási képességzavar, amely a hibás írástevékenységben mutatkozik meg. Az írás során és az eredményként kapott szövegben egyaránt problémák adódnak. A görcsös, rosszul beidegződött kéztartás helytelen ceruzafogást eredményez, amitől az íráskép szétesik, hiányozhatnak az összekapcsolások, nagyon nehezen olvasható. A hátrányos helyzetből, ingerszegény környezetből érkező gyerekek iskolakezdéskor különösen veszélyeztetettek, hiszen írásuk általában fejletlenebb, részben azért, mivel kevesebbet gyakorolták az írószer fogását. Nagyon gyakran együtt jár dyslexiával. A diagnózis megállapítása a Szakértői Bizottság feladata. Sajátos nevelési igényű tanuló segítése gyógypedagógust és további felkészült pedagógusokat igényel. Felhasznált irodalom: Selikowitz, M. (1999): Dyslexia és egyéb tanulási nehézségek, Medicina Kiadó, Budapest 13. dyslexia: Az olvasási képesség súlyos zavara. Leggyakoribb tünetei a lassú olvasási tempó, betűtévesztés, kihagyás és összecserélés írásnál és olvasásnál egyaránt. Ezek eredményeképpen a gyerek ausführlich behandelt, da es bei benachteiligten Kindern oft vorkommt). Die Aufstellung der Diagnose ist die Aufgabe des Sachverständigenausschusses. Die SchülerInnen mit besonderem Förderbedarf brauchen die Hilfe von HeilpädagogInnen und anderen kompetenten PädagogInnen. Literaturverzeichnis: Kulcsár M. (2012): In Diszkalkulia, Újbudai Logopédiai és Pedagógiai Szakszolgálat, 4. Jahrgang, 3. Ausgabe. 2012, URL: herunterladen am: ; Mesterházy Zsuzsa (szerk.) (1999): Dyscalculiáról pedagógusoknak, BGGYTF, Bp.; Krüll, Ke (2000): A diszkalkuliás (számolásgyenge) gyerekek, Akkord Kiadó, Budapest Dysgraphie: eine Lernbehinderung, die Schreibfähigkeiten betrifft. Im Laufe und als Ergebnis des Schreibens treten Probleme auf. Die krampfhafte, schlecht gelernte Handhaltung führt zu Schwierigkeiten mit dem Bleistift, was das Schriftbild beeinträchtigt, die Verbindungen fehlen, die Schrift ist schwer zu lesen. Die benachteiligten Kinder aus reizarmer Umgebung sind zu Schulbeginn besonders gefährdet, da ihre Schrift unentwickelt ist, weil sie unter anderem die Haltung der Stifte nicht geübt haben. Sehr oft passiert dies zusammen mit Legasthenie. Die Aufstellung der Diagnose ist die Aufgabe des Sachverständigenausschusses. Die Schüler mit besonderem Förderbedarf brauchen die Hilfe von HeilpädagogInnen und anderen kompetenten PädagogInnen. Literaturverzeichnis: Selikowitz, M. (1999): Dyslexia és egyéb tanulási nehézségek, Medicina Kiadó, Budapest Legasthenie: eine schwere Lese-Rechtschreib-Störung. Die häufigsten Symptome sind niedrige Lesegeschwindigkeit, Buchstabenverdrehungen, Auslassungen und Ersetzungen 9/36

10 olvasási teljesítménye messze elmarad attól a szinttől, amit az általános intellektuális képessége és a gyakorlásra fordított idő alapján elvárnánk. Vagyis alacsony intellektus mellett már nem beszélhetünk az olvasás részképességének zavaráról, illetve a gyenge olvasást sem tekinthetjük rögtön dyslexiának. Nagyon gyakran együtt jár dysgráfiával. A diagnózis megállapítása a Szakértői Bizottság feladata. Sajátos nevelési igényű tanuló segítése gyógypedagógust és további felkészült pedagógusokat igényel. Felhasznált irodalom: Selikowitz, M. (1999): Dyslexia és egyéb tanulási nehézségek, Medicina Kiadó, Budapest. További irodalom: Gyenei M., Dedinszky L. (2004): A tanulási zavarok korrekciója a tanórákon, ELTE- PPK, Budapest 14. elsődleges/másodlagos/harmadlagos prevenció: Azon tevékenységek összefoglaló neve, melyek az egyén testi- lelki jólétének megőrzésére, fejlesztésére illetve valamilyen károsodás esetén annak mielőbbi visszaállítására törekszenek.az elsődleges prevenciónak az egészség megőrzése a célja. Ide tartoznak az oltások, az egészségtudatos életmódra nevelés és az olyan tréningek is, amelyek a serdülők énképének erősítését segítik a függőségek (drog, alkohol) elkerülése érdekében. A másodlagos prevenció a problémák minél korábbi felismerését és kezelését tűzi ki célul. Például a terhes gondozás, a szűrővizsgálatok vagy a drogprevenciós előadások sorolhatók ide. A harmadlagos prevenció már nem választható szét teljesen a gyógyítás folyamatától, hiszen szintén a probléma megszűntetésére és a visszaesés gátlására, és a teljesen meg nem gyógyítható egyének társadalmi integrációjára fókuszál (pl. betegség gyógyszeres kezelése vagy drogfüggők esetében az elvonókúrák, anonim csoportok.) Felhasznált irodalom: Bácskai E., Gerevich J. (2000): A kortárssegítés sowohl beim Schreiben als auch beim Lesen. So weicht die Leseleistung vom Niveau ab, das aufgrund der intellektuellen Fähigkeiten des Kindes und der Lernzeit zu erwarten ist. Das heißt, es geht bei niedrigem Intellekt nicht mehr um Lesestörung bzw. das schwache Lesen bedeutet nicht sofort Legasthenie. Sehr oft geht dies zusammen mit Dysgraphie. Die Aufstellung der Diagnose ist die Aufgabe des Sachverständigenausschusses. Die Schüler mit besonderem Förderbedarf brauchen die Hilfe von HeilpädagogInnen und anderen kompetenten PädagogInnen. Literaturverzeichnis: Selikowitz, M. (1999): Dyslexia és egyéb tanulási nehézségek, Medicina Kiadó, Budapest. További irodalom: Gyenei M., Dedinszky L. (2004): A tanulási zavarok korrekciója a tanórákon, ELTE- PPK, Budapest Primäre/sekundäre/tertiäre Prävention: Aktivitäten, die auf die Bewahrung und Entwicklung des körperlich-seelischen Wohlergehens bzw. bei Schädigung auf dessen Wiederherstellung abzielen. Das Ziel der primären Prävention ist der Schutz der Gesundheit. Hierzu zählen die Impfungen, die Erziehung zur gesundheitsbewussten Lebensweise und Trainings, die das Ich-Bild der Jugendlichen stärken, um die Süchte (Drogen, Alkohol) zu vermeiden. Das Ziel der sekundären Prävention ist die frühmögliche Erkennung und Behandlung der Probleme. Zum Beispiel: Schwangerschaftspflege, vorbeugende Untersuchungen oder Drogenprävention. Die tertiäre Prävention kann von dem Heilprozess nicht ganz getrennt werden, da in ihrem Mittelpunkt die Bewältigung der Probleme, die Verhinderung des Rückfalls und die Integration der nicht ganz heilbaren Menschen stehen (z.b. Behandlung der Krankheit mit Medikamenten, oder bei Drogensüchtigen die 10/36

11 tanári kézikönyve, Egészséges Ifjúságért Alapítvány, Vác. További irodalom: Nemes M. (szerk.)(2007): Családpedagógiai módszertan: prevenciós, családpedagógiai ismeretek, Családi Nevelésért Alapítvány, Budapest 15. egyéni tanulási út: Olyan pedagógiai módszer, melyben a diákok családi hátterük feltérképezése után személyre szabott, differenciált oktatásban részesülnek. Azaz a diákok képességeit és otthoni körülményeit figyelembe vevő megközelítés, ami az egyéni előrehaladás segítését jelenti, egyben nagy lépés a felzárkóztatás elérésére, a lemorzsolódás csökkentése felé, valamint a túlkoros; a tanulási nehézségekkel, és magatartási problémákkal küzdő diákok integrálására. Felhasznált irodalom: Tananyag 9. old. 16. életvezetési készség /soft skill: Az USA- ból származó kifejezésnek több fordítása létezik: soft készségek, puha faktorok, életvezetési készségek. Olyan képességek köre, amelyeknek megléte szükséges a sikeres munkahelyi vagy más közösségbe való beilleszkedéshez. Az egyén szakmai tudásán felül a kreativitásának, az alkalmazkodó készségének, a motiválhatóságának, kommunikációjának és kezelhetőségének mutatói. A kompetenciával nem azonos fogalom, hanem egymásra épülő jelenségek. Azt tekintjük kompetenciának, amikor már a gyakorlatban is alkalmazni tudjuk a készségünket. Például egy - készség szintjén - kreatív, rugalmas gondolkodású pályakezdő, ha munkahelyén új ötleteket képes behozni a csoporttevékenységbe, akkor ezt már kompetenciaként tartjuk nyilván. Felhasznált irodalom: Kiss I. (2004): Pályaválasztás In. Pszichológia pedagógusoknak. Osiris, Budapest, old. Entwöhnungskuren, anonyme Gruppen). Literaturverzeichnis: Bácskai E., Gerevich J. (2000): A kortárssegítés tanári kézikönyve, Egészséges Ifjúságért Alapítvány, Vác. További irodalom: Nemes M. (szerk.)(2007): Családpedagógiai módszertan: prevenciós, családpedagógiai ismeretek, Családi Nevelésért Alapítvány, Budapest Individuelle Entwicklungswege: Eine pädagogische Methode, in der die SchülerInnen nach Kennenlernen der Familienhintergründe an einem personenbezogenen, differenzierten Unterricht teilnehmen. Das ist ein Ansatz, in dem die Umstände der SchülerInnen zu Hause berücksichtigt werden und so der individuelle Fortschritt unterstützt wird, was ein großer Schritt auf dem Weg zur Aufholung, zur Reduzierung des vorzeitigen Schulabgangs und zur Integration von SchülerInnen ist, die überaltert sind, Lern- und Verhaltensstörungen haben. Literaturverzeichnis: Lehrstoff Seite 9 Soziale Kompetenz /soft skill: Es gibt mehrere Übersetzungen für diesen Begriff, der aus den USA kommt: soft Fertigkeiten, milde Faktoren, Fertigkeiten zur Lebensführung. Das ist die Gesamtheit individueller Einstellungen und Fähigkeiten, die für die soziale Interaktion, für die Integration auf dem Arbeitsplatz oder in anderen Gemeinschaften nützlich sind. Soziale Kompetenz umfasst neben der Fachkompetenz Kreativität, Anpassungsfähigkeit, Motivation, Kommunikation und Interaktion. Diese Erscheinungen sind aufeinander gebaut. Kompetenz ist, wenn man die Fertigkeiten in die Praxis umsetzen kann. Z.B. wenn ein kreativer, flexibler Berufseinsteiger an seinem Arbeitsplatz neue Ideen einbringt und anwendet, gilt dies als Kompetenz. Literaturverzeichnis: Kiss I. (2004): Pályaválasztás In. Pszichológia pedagógusoknak. Osiris, Budapest, Seite /36

A SAJÁTOS NEVELÉSI IGÉNYŰ TANULÓK INTEGRÁLT OKTATÁSÁRA VALÓ ÉRZÉKENYÍTÉSHEZ KAPCSOLÓDÓ PEDAGÓGIAI MÓDSZEREK TÁMOGATÁSA

A SAJÁTOS NEVELÉSI IGÉNYŰ TANULÓK INTEGRÁLT OKTATÁSÁRA VALÓ ÉRZÉKENYÍTÉSHEZ KAPCSOLÓDÓ PEDAGÓGIAI MÓDSZEREK TÁMOGATÁSA A SAJÁTOS NEVELÉSI IGÉNYŰ TANULÓK INTEGRÁLT OKTATÁSÁRA VALÓ ÉRZÉKENYÍTÉSHEZ KAPCSOLÓDÓ PEDAGÓGIAI MÓDSZEREK TÁMOGATÁSA ÖSSZEÁLLÍTOTTA: VIDONYINÉ SÓLYMOS RITA NYUGAT-MAGYARORSZÁGI EGYETEM 2010. Bevezető...

Részletesebben

Nagykanizsa is pályázik

Nagykanizsa is pályázik IV. évfolyam, 2012. 4. szám Búcsú. Nagykanizsán is elbúcsúztatták dr. Koltai Dénest, a Pécsi Tudományegyetem leköszönt dékánját. Az ő nyitottságának eredményeként kezdődött meg a diplomát adó egyetemi

Részletesebben

ADDETUR BAPTISTA GIMNÁZIUM, SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS SPECIÁLIS SZAKISKOLA

ADDETUR BAPTISTA GIMNÁZIUM, SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS SPECIÁLIS SZAKISKOLA 1.sz. melléklet 1022 Budapest, Marczibányi tér. 3. Tel: 212-57-04/233 www.addeturiskola.hu ADDETUR BAPTISTA GIMNÁZIUM, SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS SPECIÁLIS SZAKISKOLA SAJÁTOS NEVELÉSI IGÉNYŰ FIATALOK INKLUZÍV

Részletesebben

Fejes József Balázs Kelemen Valéria Szûcs Norbert

Fejes József Balázs Kelemen Valéria Szûcs Norbert Fejes József Balázs Kelemen Valéria Szûcs Norbert Szülõk mentorálása a hátrányos helyzet átörökítésének megelõzése érdekében Fejes József Balázs Kelemen Valéria Szûcs Norbert SZÜLÕK MENTORÁLÁSA A HÁTRÁNYOS

Részletesebben

A sajátos nevelési igényű tanulók integrált iskolai nevelése és oktatását segítő, a fogyatékosság típusához és fokához igazodó fejlesztő program

A sajátos nevelési igényű tanulók integrált iskolai nevelése és oktatását segítő, a fogyatékosság típusához és fokához igazodó fejlesztő program A sajátos nevelési igényű tanulók integrált iskolai nevelése és oktatását segítő, a fogyatékosság típusához és fokához igazodó fejlesztő program A sajátos nevelési igényű, a beilleszkedési, magatartási

Részletesebben

Hiperaktivitás és figyelemzavar Tájékoztató szülők részére

Hiperaktivitás és figyelemzavar Tájékoztató szülők részére Hiperaktivitás és figyelemzavar Tájékoztató szülők részére Készítette Dr. Farkas Margit Vadaskert Kórház és Szakambulancia, Budapest 1. Aminek nem volna szabad megtörténnie... 2. Mi a hiperaktivitás? 3.

Részletesebben

Dr. Hegedűs T. András Szakiskola, Középiskola, Általános Iskola és Kollégium

Dr. Hegedűs T. András Szakiskola, Középiskola, Általános Iskola és Kollégium Dr. Hegedűs T. András Szakiskola, Középiskola, Általános Iskola és Kollégium Pedagógiai programja 2014 TARTALOMJEGYZÉK I. BEVEZETÉS...5 I.1. Küldetésnyilatkozat...5 I.2. Az iskola adatai...6 I.3. Helyzetelemzés...8

Részletesebben

A hátrányos helyzet pedagógiája

A hátrányos helyzet pedagógiája Dr. Várnagy Elemér Dr. Várnagy Péter A hátrányos helyzet pedagógiája A HÉT SZABAD MÛVÉSZET KÖNYVTÁRA A HÉT SZABAD MÛVÉSZET KÖNYVTÁRA APOR VILMOS KATOLIKUS FÕISKOLA SOROZATA Sorozatszerkesztõ: Bencze Lóránt

Részletesebben

SZAKMAI SZOLGÁLTATÁSOK

SZAKMAI SZOLGÁLTATÁSOK 3 SZAKMAI SZOLGÁLTATÁSOK A MEGYE KÖZOKTATÁSÁÉRT A Gyôr-Moson-Sopron Megyei Pedagógiai Intézet lapja 2005/5. HOGYAN TOVÁBB? 2001/1 2 PEDAGÓGIAI SZAKMAI SZOLGÁLTATÁSOK Tartalom Szakmai szolgáltatások a megye

Részletesebben

SZOLGÁLTATÁSOKKAL A GYERMEKSZEGÉNYSÉG ELLEN SZOLGÁLTATÁSFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓ A GYERMEKSZEGÉNYSÉG ELLENI NEMZETI PROGRAMHOZ

SZOLGÁLTATÁSOKKAL A GYERMEKSZEGÉNYSÉG ELLEN SZOLGÁLTATÁSFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓ A GYERMEKSZEGÉNYSÉG ELLENI NEMZETI PROGRAMHOZ SZOLGÁLTATÁSOKKAL A GYERMEKSZEGÉNYSÉG ELLEN SZOLGÁLTATÁSFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓ A GYERMEKSZEGÉNYSÉG ELLENI NEMZETI PROGRAMHOZ Az összefoglaló tanulmányt készítette Pataki Éva Somorjai Ildikó A háttértanulmányok

Részletesebben

Újpesti Általános Iskola és Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény Pedagógiai Program NEVELÉSI PROGRAM

Újpesti Általános Iskola és Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény Pedagógiai Program NEVELÉSI PROGRAM NEVELÉSI PROGRAM I. PREAMBULUM Az iskola hivatalos neve: Újpesti Általános Iskola és Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény Az iskola fenntartója: KLIK Budapesti IV. kerületi Tankerülete Működési

Részletesebben

KÖNYV AZ INTEGRÁCIÓRÓL

KÖNYV AZ INTEGRÁCIÓRÓL Kókayné Lányi Marietta KÖNYV AZ INTEGRÁCIÓRÓL Sajátos nevelési igényű gyerekek együttnevelése a Gyermekek Házában Kókayné Lányi Marietta KÖNYV AZ INTEGRÁCIÓRÓL Sajátos nevelési igényű gyerekek együttnevelése

Részletesebben

SZÖVEGES ÉRTÉKELÉS. Ajánlás az általános iskolák 1-4. évfolyama számára BUDAPEST, 2004.

SZÖVEGES ÉRTÉKELÉS. Ajánlás az általános iskolák 1-4. évfolyama számára BUDAPEST, 2004. SZÖVEGES ÉRTÉKELÉS Ajánlás az általános iskolák 1-4. évfolyama számára BUDAPEST, 2004. Kiadó: Oktatási Minisztérium Szerkesztette: Dr. Csonka Csabáné Közremûködött: A Közoktatás-fejlesztési Fõosztály vezetõi

Részletesebben

Fókuszban az egyén. Fogyatékos Személyek Esélyegyenlőségéért Közalapítvány

Fókuszban az egyén. Fogyatékos Személyek Esélyegyenlőségéért Közalapítvány Fókuszban az egyén Hogyan készítsünk egyéni fejlesztési tervet? Fogyatékos Személyek Esélyegyenlőségéért Közalapítvány Fókuszban az egyén Hogyan készítsünk egyéni fejlesztési tervet? Fókuszban az egyén

Részletesebben

dobbantó program tematikus füzetek Gaskó Krisztina Gönczöl Enikő Horváth H. Attila Katona Nóra Megtanulni tanulni de hogyan?

dobbantó program tematikus füzetek Gaskó Krisztina Gönczöl Enikő Horváth H. Attila Katona Nóra Megtanulni tanulni de hogyan? dobbantó program tematikus füzetek Gaskó Krisztina Gönczöl Enikő Horváth H. Attila Katona Nóra Megtanulni tanulni de hogyan? 2011 Gaskó Krisztina Gönczöl Enikő Horváth H. Attila Katona Nóra Megtanulni

Részletesebben

VM KÖZÉP-MAGYARORSZÁGI AGRÁR SZAKKÉPZŐ KÖZPONT. PEDAGÓGIAI PROGRAM I. és II. rész Nevelési Program Helyi tanterv általános rész

VM KÖZÉP-MAGYARORSZÁGI AGRÁR SZAKKÉPZŐ KÖZPONT. PEDAGÓGIAI PROGRAM I. és II. rész Nevelési Program Helyi tanterv általános rész VM KÖZÉP-MAGYARORSZÁGI AGRÁR SZAKKÉPZŐ KÖZPONT PEDAGÓGIAI PROGRAM I. és II. rész Nevelési Program Helyi tanterv általános rész 1 HITVALLÁS... 3 I. NEVELÉSI PROGRAM... 4 1. A NEVELŐ-OKTATÓ MUNKA CÉLJAI

Részletesebben

Eltérő bánásmódot igénylő gyerekek a magyar közoktatásban. szerkesztette: Karlovitz János Tibor

Eltérő bánásmódot igénylő gyerekek a magyar közoktatásban. szerkesztette: Karlovitz János Tibor Eltérő bánásmódot igénylő gyerekek a magyar közoktatásban szerkesztette: Karlovitz János Tibor Neveléstudományi Egyesület Budapest 2010 Neveléstudományi Egyesület Kiskönyvtára, 4. Sorozatszerkesztők: Karlovitz

Részletesebben

MIÉRT VAN SZÜKSÉG DESZEGREGÁCIÓRA?

MIÉRT VAN SZÜKSÉG DESZEGREGÁCIÓRA? MIÉRT VAN SZÜKSÉG DESZEGREGÁCIÓRA? E fejezet célja, hogy a kötetben olvasható további munkák megértését megalapozza és eligazítsa a témában kevésbé jártas olvasót. Számos probléma, konfliktus jelenik meg

Részletesebben

ALTERNATÍV MUNKAERŐ-PIACI SZOLGÁLTATÁS EGYSÉGES SZOLGÁLTATÁS-MÓDSZERTAN

ALTERNATÍV MUNKAERŐ-PIACI SZOLGÁLTATÁS EGYSÉGES SZOLGÁLTATÁS-MÓDSZERTAN ALTERNATÍV MUNKAERŐ-PIACI SZOLGÁLTATÁS EGYSÉGES SZOLGÁLTATÁS-MÓDSZERTAN Szerzők: Deák Éva Füzessy Józsefné Daróczy- Hajas Klaudia Hajas György Jásper Éva Kóródi Edit Pántya Erika Török Réka Valiczkó Éva

Részletesebben

Hitek és tévhitek a hiperaktivitás körül Dr. Gádoros Júlia

Hitek és tévhitek a hiperaktivitás körül Dr. Gádoros Júlia Hitek és tévhitek a hiperaktivitás körül Dr. Gádoros Júlia Először is szeretném megköszönni a meghívást. Pedagógus napon mit is keres itt a gyermekpszichiáter? Leginkább hitek és tévhitek kapcsán, méghozzá

Részletesebben

RÉSZTVEVŐI SEGÉDANYAG. Differenciálás, mint az egyéni különbségek természetes

RÉSZTVEVŐI SEGÉDANYAG. Differenciálás, mint az egyéni különbségek természetes RÉSZTVEVŐI SEGÉDANYAG Differenciálás, mint az egyéni különbségek természetes elfogadásán alapuló adaptív tanulásszervezés egyik eszköze Akkreditációs száma: 100 004/104/2011 Érvényes: 2016. 04. 01. A továbbképzés

Részletesebben

01. rész. Egyéb pszichés fejlődési zavarral küzdő gyermekek, tanulók komplex vizsgálatának diagnosztikus protokollja Figyelemzavar és hiperaktivitás

01. rész. Egyéb pszichés fejlődési zavarral küzdő gyermekek, tanulók komplex vizsgálatának diagnosztikus protokollja Figyelemzavar és hiperaktivitás 01. rész Szabó Csilla Vámos Éva Egyéb pszichés fejlődési zavarral küzdő gyermekek, tanulók komplex vizsgálatának diagnosztikus protokollja Figyelemzavar és hiperaktivitás Készült a Koncepció kialakítása

Részletesebben

AZ ALGYŐI FEHÉR IGNÁC ÁLTALÁNOS ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA. Készítette: Algyői Fehér Ignác Általános Iskola Nevelőtestülete 2011.

AZ ALGYŐI FEHÉR IGNÁC ÁLTALÁNOS ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA. Készítette: Algyői Fehér Ignác Általános Iskola Nevelőtestülete 2011. AZ ALGYŐI FEHÉR IGNÁC ÁLTALÁNOS ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA Készítette: Algyői Fehér Ignác Általános Iskola Nevelőtestülete 2011. 2 Tartalomjegyzék 1. Bevezető 4. 2. Az iskolai munka feltételei 16. NEVELÉSI

Részletesebben

Mire jó a tanoda?* Fejes József Balázs. Bevezetés

Mire jó a tanoda?* Fejes József Balázs. Bevezetés Fejes József Balázs Mire jó a tanoda?* Az ezredfordulót követően számos tanoda kezdte meg működését hazánkban a hátrányos helyzetű és roma tanulók iskolai sikerességének elősegítése érdekében. A főként

Részletesebben

TÁMOP 5.6.1.A-11/4. Elítéltek visszavezetése a társadalomba képzési és foglalkoztatási, valamint egyéb reintegrációs programokon keresztül

TÁMOP 5.6.1.A-11/4. Elítéltek visszavezetése a társadalomba képzési és foglalkoztatási, valamint egyéb reintegrációs programokon keresztül 1 Projekt összefoglaló a megvalósítás tapasztalatai TÁMOP 5.6.1.A-11/4. Elítéltek visszavezetése a társadalomba képzési és foglalkoztatási, valamint egyéb reintegrációs programokon keresztül Speciális

Részletesebben

A tanulóval való egyéni foglalkozás alapvető szabályai, módszerei II.

A tanulóval való egyéni foglalkozás alapvető szabályai, módszerei II. Varga Olga A tanulóval való egyéni foglalkozás alapvető szabályai, módszerei II. A követelménymodul megnevezése: Általános pedagógiai asszisztensi feladatok A követelménymodul száma: 1283-06 A tartalomelem

Részletesebben

Emlékezés a holokauszt áldozataira

Emlékezés a holokauszt áldozataira V. évfolyam, 2013. 6. szám Példakép. Sorozatunkban ezúttal a Roma Hungaricum Állami Művésze - gyüttest mutatjuk be, amelynek roma tagjai a magyar cigányzene megőrzésére, nép szerűsítésére vállalkoznak.

Részletesebben

Integrált Pedagógiai Rendszer

Integrált Pedagógiai Rendszer A Csornai Általános és Művészeti Iskola, Óvoda Széchenyi István Körzeti Általános Iskolája Integrált Pedagógiai Rendszer A Csornai Általános és Művészeti Iskola, Óvoda Pedagógiai Programjának 10/8. sz.

Részletesebben

SZAKDOLGOZAT Vezető- és mentortanári szerep a logopédusok képzésében

SZAKDOLGOZAT Vezető- és mentortanári szerep a logopédusok képzésében ELTE Bárczi Gusztáv Gyógypedagógiai Kar Doktori és Továbbképzési Osztály Budapest SZAKDOLGOZAT Vezető- és mentortanári szerep a logopédusok képzésében Irányító tanár: Tölgyszéky Papp Gyuláné Készítette:

Részletesebben