ESZTERGOM ÉS NYERGESÚJFALU TÖBBCÉLÚ KISTÉRSÉGI TÁRSULÁS. Előterjesztés

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "ESZTERGOM ÉS NYERGESÚJFALU TÖBBCÉLÚ KISTÉRSÉGI TÁRSULÁS. Előterjesztés"

Átírás

1 ESZTERGOM ÉS NYERGESÚJFALU TÖBBCÉLÚ KISTÉRSÉGI TÁRSULÁS 61/ Előterjesztés az Esztergom és Nyergesújfalu Többcélú Kistérségi Társulás Társulási Tanácsa szeptember 8-ai ülésére Az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a Helyi Vidékfejlesztési Stratégiák Leader fejezetéhez kapcsolódó új pályázati felhívások és célterületek ismertetése Tisztelt Társulási Tanács! Megjelent a vidékfejlesztési miniszter 76/2011 (VII. 29.) VM rendelete a LEADER támogatások igénylésének részletes feltételeiről, amelyre Esztergom városán kívül a kistérség minden település nyújthat be támogatási kérelmet. A korábbi LEADER körtől eltérően számos változtatás lépett életbe, amelyekre már a benyújtási időszakot (2011. szeptember 30 - október 31.) megelőzően figyelnie kell. A fenti rendeletre figyelemmel a Duna-Pilis-Gerecse Vidékfejlesztési Egyesület 10 db célterületet hirdetett meg, amely lehetővé teszi önkormányzatoknak, civil szervezeteknek, vállalkozásoknak és magánszemélyeknek a LEADER pályázati rendszerben történő részvételt. Ezek a célterületek az alábbiak: LEADER közösségi célú fejlesztés 1. Iskolarendszeren kívüli sportlétesítmények bővítése, felújítása, eszközbeszerzés és energiatakarékos fejlesztés Keretösszeg: Ft Pályázhat: önkormányzat, nonprofit szervezet, intenzitás: 100 %. Min: Ft, max: Ft Az iskolarendszeren kívüli, nem az iskolák tulajdonában lévő sportpályák, sportlétesítmények kialakításának, felújításának, profilbővítésének, többfunkcióssá tételének, energiatakarékos fejlesztésének továbbá a sportpályák,- létesítmények környezetének rendezésével kapcsolatos tevékenységek illetve a sportpályák,- létesítmények kialakításával, felújításával kapcsolatos eszközbeszerzések támogatása. Cél, hogy akár több sportág kiszolgálása is alkalmas nyitott kapus létesítmények jöjjenek létre.

2 2. Non-profit szervezetek közhasznú tevékenységének gyakorlásához szükséges eszközbeszerzések támogatása. - KIS értékű projekt. Keretösszeg: Ft, Pályázhat: nonprofit szervezet, intenzitás: 100 % Min: Ft, maximum: Ft Non-profit szervezetek részére a következő eszközök beszerzésére: sörpad garnitúra, térfigyelő rendszer elektronikai eszközei, népviseleti- és sportöltözék, hangosításhoz szükséges eszközök, hangszerek. A Támogatási kérelem benyújtásának feltétele Projekt adatlap benyújtása a Helyi : Bíráló Bizottságnak (a továbbiakban: HBB) szeptember 5.-éig! 3. A hagyományos kézműves szakmák továbbvitelének támogatása, a hagyományőrző tevékenységek továbbvitelét, hagyományos népi mesterségek, művészetek bemutatását, elsajátítását szolgáló táborok szervezése. - KOMPLEX projekt. Keretösszeg: Ft Pályázhat: önkormányzat, nonprofit szervezet, intenzitás 100 % Min: Ft, max: Ft A hagyományos tevékenység bemutatását célzó építési munkák, új épületek létesítése, meglévők felújítása és ehhez kapcsolódó eszközbeszerzések. Támogatás vehető igénybe táborok szervezéséhez, kirándulások költségeire, előadók költségeire, étkeztetés és szállás költségekre, oktatási és utaztatás költségeire és a táborozáshoz szükséges eszközök és felszerelések bérléséhez, vásárlásához. 4. Térségi hagyományok bemutatását szolgáló új terek kialakítása, építése és meglévők felújítása, egyedi tájértékeket képviselő elemek létrehozása Keretösszeg: Ft Pályázhat: önkormányzat, nonprofit szervezet, intenzitás 100 % Min: Ft, max: Ft

3 Fogalom magyarázat: Egyedi tájértéket képviselő elem: a térség természeti-kulturális identitását meghatározó mindazon természetes és mesterséges tájképi elemek, amelyek hordozói és közvetítői a térség hagyományait megjelenítő kulturális örökségeknek. A térségi hagyományok bemutatását szolgáló, a hagyományőrző szerveződések tevékenységére, működésére, új terek kialakítására, építésére és meglévő terek, épületek, építmények belső felújítási munkáira és eszközbeszerzésére, valamint a térségi hagyományokhoz kötődő egyedi tájértéket képviselő elemek kialakítására. 5. LEADER rendezvény Helyi rendezvények, események, kiállítások, fesztiválok, versenyek, ünnepek, koncertek megrendezésének támogatása Keretösszeg: Ft Pályázhat: önkormányzat, nonprofit szervezet, intenzitás 100 %, Mikro-, kis-és középvállalkozás, egyéni vállalkozó, magánszemély, intenzitás 60 % Min: Ft Ft, max: Ft Fogalom magyarázat: Helyi fellépő: a Duna-Pilis-Gerecse Vidékfejlesztési Egyesület területén székhellyel, telephellyel, lakhellyel rendelkező fellépő. Helyi rendezvények, események, kiállítások, fesztiválok, versenyek, ünnepek, koncertek megrendezésére, szervezésére, lebonyolítására. Az alábbi típusú rendezvények támogathatók:- Egy területre, vagy az általános egészségi állapotra vonatkozó szűrővizsgálatok az EÜM-től független, -sporttal, mozgással kapcsolatos, -prevenciós (drog, bűn, baleset), -helyi nemzetiségi kultúrával, szokásokkal, különböző hagyományőrző rendezvényekkel kapcsolatos-szelektív hulladékgyűjtés vagy a komposztálást, vagy a megújuló energiaforrásokat népszerűsítő-gasztronómiai, zenei rendezvények. Megvalósítási határidő: 24 hónap FONTOS! Arculati elemek használata, ennek hiánya 5 %-os mértékű támogatás csökkentést von maga után. Fellépő előadóművészek díjára 1 db árajánlat

4 Elszámolható költségek - Étel- és italfogyasztás, az anyag-és alapanyag költség nem haladhatja meg a többi rendezvényköltség (pl.: fellépők költségei) 25%-át, - Marketing kiadás max. a rendezvény költség 30 %-a - Infrastruktúra fejlesztés (tereprendezés, elektromos kiépítés) max. a rendezvény költség 20%-a - Eszközbeszerzés max. a rendezvény költség 20%-a - Önállóan támogatható: - Fellépők költségei, előadók tiszteletdíja, sátor, bemutatóhely, WC, eszköz-és terembérlet, helyi termékbemutató költségei - Kapcsoltan támogatható: minden más költség csak az önállóan támogatható költségekkel együttesen. Szankciók: bejelentések elmulasztása 5 %-os támogatás csökkenetés emlékeztető hiánya esetén kifizetési kérelem elutasítása 6. LEADER képzés Iskolarendszeren kívüli képzések megvalósítása, kiadványok megjelentetésének támogatása Keretösszeg: Ft Pályázhat: Önkormányzat, nonprofit szervezet, intenzitás 100 %, Mikro-, kis-és középvállalkozás, egyéni vállalkozó, őstermelő, magánszemély, intenzitás 60 % Min: Ft Ft, max: Ft Támogatás vehető igénybe képzéssel összefüggő szervezési feladatokra, előadói díjakra, terembérletre, utazásra, oktatási segédanyagok, meghívók, szórólapok kiadványok költségeire. Kötelezettségek: Oktatás dokumentálása - 10 db dátumozott fotó - jelenléti ív - oktatási napló vezetése - képzési tematika elkészítése

5 - részt vevőknek: tanúsítvány/bizonyítvány/oklevél Pályázathoz - képzési ütemterv - elszámolható kiadás max.: Ft/részt vevő/nap - egy nap 8 képzési óra tekintendő - térítési díj nem szedhető Nem támogatott: - étkezés (kivéve a képzés alatt) - szállás költség - utaztatás Megállapodás szervező és részt vevő között, amely tartalmazza: - képzés témája, időpontja, időtartama - képzési órák száma Oktatás ideje alatt biztosított étel- és italfogyasztás nem haladhatja meg a többi kiadás 20 %- át. Önállóan támogatható: oktatók díja, terembérlet, meghívók, eszközbérlés, vizsgával kapcsolatos díjak, oktatási tematika elkészítése FONTOS! Helyszínt és időpontot a megvalósítás előtti 20. napig a HACS honlapjára és az MVH-nak megküldeni (bejelenthető az összes képzési nap tervezett dátuma) Megvalósítás: 18 hónap Arculati elemek a helyszínen. LEADER vállalkozási célú fejlesztés (csak mikro-kis-közép vállalkozásoknak, egyéni vállalkozó, magánszemély részére) 7. Helyi alapanyagok előállításához kapcsolódó tevékenységek, mintakertek kialakítása és az alapanyagok hasznosítását elősegítő gasztronómiai bemutatóhelyszínek létrehozása.- KOMPLEX projekt. 8. Megújuló energiák hasznosítását lehetővé tévő technológiák kialakítása, fejlesztése. 9. Annex I. termékek piacra juttatásának elősegítése 10. Turisztikai attrakciók létrehozása, rekreációs és szórakoztatási célú létesítmények kialakítása, fejlesztése. Fontos pályázati kritériumok: Jogcímenként legfeljebb 3 db ( között) támogatási kérelem nyújtható be.

6 Ugyanazon célterületre csak az utolsó kifizetési kérelem beadása után nyújtható be újabb támogatási kérelem. De minimis szabály 3 egymást követő évben max.: Euró támogatás igényelhető. Önkormányzat: nem pályázhat az Ötv. 8. (1) és (4) bekezdésekben meghatározottakra. Pályázat benyújtáshoz szükséges projekt adatlap benyújtási határidők (HBB nyilatkozat a HVS-hoz való illeszkedésről): kis-értékű projektekre 2011.szeptember 5., nem kis-értékű projektekre 2011.szeptember 29. Komplex fejlesztés Egy alapjogcímre épül 5 speciális kiadással egészül ki Teljesíteni kell az alapjogcímre vonatkozó szabályoknak Működési költség nem számolhat el Közösségi célú fejlesztés Önállóan támogatható: építési munkák, kis léptékű infrastruktúra fejlesztés, tradicionális eszközbeszerzés, fejleszteni kívánt tevékenységhez kötődő eszköz, marketing. Kapcsoltan támogatható: minőség-és környezetirányítási rendszerek bevezetése, Vhr. szerinti egyéb kiadások, speciális kiadás, működési költség, arculati elemek Működési kiadások mértéke nem haladhatja meg: - Első évben a jóváhagyott elszámolható kiadás 5%-át (legfeljebb bruttó Ft) - Második évben a jóváhagyott elszámolható kiadás 4%-át (bruttó 2 M Ft) - Harmadik évben a jóváhagyott elszámolható kiadás 3%-át (bruttó 1,6 M Ft) Működésre irányuló kifizetési kérelmet építési munkára, célterület szerinti speciális kiadásra, arculati elemekre vonatkozó utolsó kifizetési kérelem benyújtásától kezdődően felmerült kiadásokra lehet. Működési kiadásra vonatkozó kifizetési kérelem az UTOLSÓ beruházási kiadásról szóló kifizetési kérelem benyújtása után nyújtható be FONTOS!: az utolsó kifizetési kérelem benyújtása előtt kifizethető a támogatás 80 %-át meghaladó összeg (csak működési támogatás igénylés esetén) Üzemeltetési kötelezettség: utolsó beruházási kifizetési kérelem benyújtásától számított 5 év.

7 A beruházás tárgya bérbe adható. A 80%-os teljesítési kötelezettség beruházásra és működésre is vonatkozik Építés, infrastruktúra fejlesztés esetén térképrészlet csatolandó. Pályázatok benyújtása: szeptember 30. október 31. között Ügyfélkapun és elektronikusan Technikai közreműködés: - Kérhető a HACS irodában - pályázat benyújtása előtt 20 nappal időpont egyeztetés - HACS visszaigazolja az időpontot - ügyfél a megadott időponton változtathat, DE az eredeti időpont előtt 5 nappal köteles jelezni a HACS felé - amennyiben az ügyfél nem jelzi a változtatási szándékát, az esetben elveszti jogát a technikai közreműködésre. Kifizetési kérelem benyújtása: - fejlesztésre évente kettő, működésre évente négy nyújtható be. Mellékletek: Önkormányzat: képviselő testület által a cél megvalósításáról szóló határozat kivonata Nonprofit szervezet: 30 napnál nem régebbi bírósági kivonat Egyházi jogi személy: egyházi jogi személyiséget tanúsító okirat hiteles másolata 5 M Ft alatt: pénzügyi terv a LEADER vállalkozás és közösségi célú fejlesztés esetén 5 M Ft felett pénzügyi és üzleti terv (mikro-, kis- és középvállalkozás, természetes személy), valamint pénzügyi terv és működtetési- és fenntarthatósági terv (önkormányzat, nonprofit szervezet, egyház) De minimis nyilatkozat: adott, ill. előző két pénzügyi évre Természetes személynél lakcímkártya másolata Értékeléshez szükséges a felhívásban meghatározott igazolások, nyilatkozatok, dokumentumok HBB nyilatkozat a HVS-hoz való illeszkedésről

8 Célterületekben előírt mellékletek: Nyilatkozat, hogy székhellyel, telephellyel, fiókteleppel rendelkezik mikro-, kis-és közepes vállalkozás LEADER pályázatok összeállításhoz a következő dokumentumok használata szükséges: 76/2011. (VII. 29.) VM rendelet Pályázati felhívás Célterület adatlapok Formanyomtatványok LEADER kritériumok Projekt adatlap Helyi Vidékfejlesztési stratégia (Az információk elérhetők: oldalon a legfrissebb és HVS felülvizsgálat 2011 menü pontok alatt, valamint a linken vagy dokumentumtár közlemények Duna-Pilis- Gerecse Vidékfejleszi Egyesület linken) A pályázatok benyújtásának feltételei adatlapok (főlap, betétlapok) HBB támogató nyilatkozat Kitöltött formanyomtatványok Nyilatkozatok, dokumentumok célterületek szerint Együttműködési megállapodások Pénzügyi terv, üzleti terv, működtetési- és fenntarthatósági terv Árajánlatok A támogatási rendelet, a Vhr., a pályázati felhívás és a célterület adatlapok szerinti előírt dokumentumok LEADER kritériumokhoz való illeszkedés vizsgálatának módszere: A korábbi időszaktól eltérően a pályázatokon indulni szándékozóknak projekt javaslat adatlapot kell benyújtaniuk a Helyi Bíráló Bizottsághoz (HBB). A HBB feladata, hogy a beérkezett projekt adatalapok alapján döntést hozzon a különböző projekteknek a Helyi Vidékfejlesztési Stratégiához, valamint a pályázati felhívásban közzétett LEADER kritériumokhoz történő illeszkedéséről. A HBB, a beérkezett projekt adatlap 7. pontjában leírtakat összeveti a pályázati felhívás LEADER kritériumok célterület specifikus elvárásaival, valamint a HVS szerint hivatkozott pontok megfelelőségét összeveti a felülvizsgált HVS-ban lévő pontokkal. A HBB a döntését követő 5 napon belül értesíti a pályázót.

9 A projekt adatlapok benyújtási határideje kis értékű projektek esetében szeptember 5., egyéb esetben szeptember 29. A Duna Pilis Gerecse Vidékfejlesztési Egyesület honlapján közzétett formanyomtatvány használata kötelező. A pályázók a Postai feladást ajánlottan vagy tértivevényesen kérjék, de lehetőség van személyesen benyújtásra is, mely esetben pályázatot az Egyesület irodájában (2521 Csolnok, Szent Borbála u. 20.), átadás-átvételi formanyomtatvány használatával kell leadni. A hiányosan vagy hibásan benyújtott projekt adatlap javítására a LEADER HACS szólítja fel az ügyfelet. A kézbesítést követően 5 munkanapon belül kell a javított változatot megküldenie a LEADER HACS irodába. Esztergom, szeptember Tétényi Éva elnök

1. Értelmező rendelkezések

1. Értelmező rendelkezések 51316 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2013. évi 79. szám A vidékfejlesztési miniszter 35/2013. (V. 22.) VM rendelete az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a Helyi Vidékfejlesztési Stratégiák LEADER

Részletesebben

2. A támogatás tárgya és a támogatás felhasználása során elszámolható kiadások

2. A támogatás tárgya és a támogatás felhasználása során elszámolható kiadások M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2012. évi 57. szám 9329 A vidékfejlesztési miniszter 47/2012. (V. 11.) VM rendelete az Európai Mezõgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a mikrovállalkozások létrehozására és fejlesztésére

Részletesebben

135/2008. (X. 18.) FVM rendelet

135/2008. (X. 18.) FVM rendelet 1. oldal 135/2008. (X. 18.) FVM rendelet az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a falumegújításra és -fejlesztésre igénybe vehető támogatások részletes feltételeiről A mezőgazdasági, agrár-vidékfejlesztési,

Részletesebben

136/2008. (X. 18.) FVM rendelet

136/2008. (X. 18.) FVM rendelet 136/2008. (X. 18.) FVM rendelet az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a mikrovállalkozások létrehozására és fejlesztésére nyújtandó támogatások részletes feltételeiről A mezőgazdasági, agrár-vidékfejlesztési,

Részletesebben

M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2014. évi 157. szám 15363

M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2014. évi 157. szám 15363 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2014. évi 157. szám 15363 A Miniszterelnökséget vezető miniszter 8/2014. (XI. 19.) MvM rendelete az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból finanszírozott egyes agrártámogatási

Részletesebben

289/2013. (XI. 14.) I. Ügyfélkör

289/2013. (XI. 14.) I. Ügyfélkör A Z E M V A T Á R S F I N A N S Z Í R O Z Á S Ú I N T É Z K E D É S E K I R Á N Y Í T Ó H A T Ó S Á G Á N A K A 289/2013. (XI. 14.) K Ö Z L E M É N Y E az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból

Részletesebben

26414 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2014. évi 187. szám

26414 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2014. évi 187. szám 26414 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2014. évi 187. szám A Miniszterelnökséget vezető miniszter 12/2014. (XII. 30.) MvM rendelete az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alap társfinanszírozásában megvalósuló

Részletesebben

6. célterület. Célterület neve: "A hagyományokban él a szellemünk tovább"- szellemi örökség megőrzését szolgáló tevékenységek támogatása

6. célterület. Célterület neve: A hagyományokban él a szellemünk tovább- szellemi örökség megőrzését szolgáló tevékenységek támogatása 6. célterület Célterület neve: "A hagyományokban él a szellemünk tovább"- szellemi örökség megőrzését szolgáló tevékenységek támogatása Vonatkozó HPME azonosítója 670f06 Célterület azonosítója 1018246

Részletesebben

KIEMELT PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program

KIEMELT PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program KIEMELT PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program Foglalkoztatási programok megvalósításának szakmai támogatása c. Kiemelt Pályázati Felhívásához Kódszám: TÁMOP-1.4.7-12/1 1 Tartalom A.

Részletesebben

Változások - 116/2013. (XII. 12.) VM rendelet - az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból egyes jogcímek esetében 1. oldaltechnológiai ber

Változások - 116/2013. (XII. 12.) VM rendelet - az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból egyes jogcímek esetében 1. oldaltechnológiai ber Változások - 116/2013. (XII. 12.) VM rendelet - az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból egyes jogcímek esetében 1. oldaltechnológiai ber 116/2013. (XII. 12.) VM rendelet az Európai Mezőgazdasági

Részletesebben

FELHÍVÁS. Mikro-, kis- és középvállalkozások nemzetközi versenyképességének javítására. A felhívás címe:

FELHÍVÁS. Mikro-, kis- és középvállalkozások nemzetközi versenyképességének javítására. A felhívás címe: FELHÍVÁS Mikro-, kis- és középvállalkozások nemzetközi versenyképességének javítására A felhívás címe: Mikro-, kis- és középvállalkozások piaci megjelenésének támogatása A felhívás kódszáma: GINOP-1.3.1-15

Részletesebben

MAGYAR KÖZLÖNY 157. szám

MAGYAR KÖZLÖNY 157. szám MAGYAR KÖZLÖNY 157. szám MAGYARORSZÁG HIVATALOS LAPJA 2014. november 19., szerda Tartalomjegyzék 47/2014. (XI. 19.) MNB rendelet A Magyar Nemzeti Bank elnöke által adományozható díjakról szóló 27/2013.

Részletesebben

kiegészítő eszközök,

kiegészítő eszközök, Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztésii Alapból nyújtandó, a vidéki v gazdaság és a lakosság számára nyújtott alapszolgáltatások fejlesztésére 2015-től igénybe vehető támogatások -Tájékoztató dokumentum

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. A régió innovációs potenciáljának fejlesztése innovatív start-up cégek létrehozásával c. konstrukciójához

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. A régió innovációs potenciáljának fejlesztése innovatív start-up cégek létrehozásával c. konstrukciójához PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a DÉL-ALFÖLDI OPERATÍV PROGRAM ÉSZAK-ALFÖLDI OPERATÍV PROGRAM ÉSZAK-MAGYARORSZÁGI OPERATÍV PROGRAM NYUGAT-DUNÁNTÚLI OPERATÍV PROGRAM A régió innovációs potenciáljának fejlesztése innovatív

Részletesebben

23/2007. (IV. 17.) FVM rendelet

23/2007. (IV. 17.) FVM rendelet 1. oldal 23/2007. (IV. 17.) FVM rendelet az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alap társfinanszírozásában megvalósuló támogatások igénybevételének általános szabályairól A mezőgazdasági, agrár-vidékfejlesztési,

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Gazdaságfejlesztési Operatív Program. Komplex technológiai fejlesztés és foglalkoztatás támogatása. tárgyú pályázathoz

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Gazdaságfejlesztési Operatív Program. Komplex technológiai fejlesztés és foglalkoztatás támogatása. tárgyú pályázathoz PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Gazdaságfejlesztési Operatív Program Komplex technológiai fejlesztés és foglalkoztatás támogatása tárgyú pályázathoz Kódszám: GOP-2011-2.1.3 A. ALAPVETŐ INFORMÁCIÓK A.1. A PÁLYÁZATI

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Gazdaságfejlesztési Operatív Program. Mikro-, Kis-, és Középvállalkozások piaci megjelenésének támogatása tárgyú pályázathoz

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Gazdaságfejlesztési Operatív Program. Mikro-, Kis-, és Középvállalkozások piaci megjelenésének támogatása tárgyú pályázathoz PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Gazdaságfejlesztési Operatív Program Mikro-, Kis-, és Középvállalkozások piaci megjelenésének támogatása tárgyú pályázathoz Kódszám: GOP-2012-3.3.3 1 A. ALAPVETŐ INFORMÁCIÓK A.1.A

Részletesebben

KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ támogatási kérelemhez. Tartalomjegyzék

KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ támogatási kérelemhez. Tartalomjegyzék KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ támogatási kérelemhez a turisztikai tevékenységek ösztönzéséhez nyújtandó támogatások jogcímhez. Tartalomjegyzék Tartalomjegyzék... 0 Általános tudnivalók... 1 D2405-03 Kérelem - Főlap...

Részletesebben

V. A Kormány tagjainak rendeletei

V. A Kormány tagjainak rendeletei M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2014. évi 126. szám 13453 V. A Kormány tagjainak rendeletei A Miniszterelnökséget vezető miniszter 1/2014. (IX. 15.) MvM rendelete az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból

Részletesebben

135/2008. (X. 18.) FVM rendelet. A támogatás célja. Értelmezı rendelkezések

135/2008. (X. 18.) FVM rendelet. A támogatás célja. Értelmezı rendelkezések A jogszabály mai napon hatályos állapota 135/2008. (X. 18.) FVM rendelet az Európai Mezıgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a falumegújításra és -fejlesztésre igénybe vehetı támogatások részletes feltételeirıl

Részletesebben

FELHÍVÁS és ÚTMUTATÓ a Közlekedés Operatív Program. keretében projektjavaslatok és. kiemelt projektjavaslatok támogatására

FELHÍVÁS és ÚTMUTATÓ a Közlekedés Operatív Program. keretében projektjavaslatok és. kiemelt projektjavaslatok támogatására FELHÍVÁS és ÚTMUTATÓ a Közlekedés Operatív Program keretében projektjavaslatok és kiemelt projektjavaslatok támogatására Kódszám: KÖZOP 1.5.0-09-11 Az ország és a régióközpontok nemzetközi közúti elérhetőségének

Részletesebben

NEMZETISÉGI TÁMOGATÁSOK PÁLYÁZATI KIÍRÁS

NEMZETISÉGI TÁMOGATÁSOK PÁLYÁZATI KIÍRÁS NEMZETISÉGI TÁMOGATÁSOK PÁLYÁZATI KIÍRÁS Nemzetiségi kulturális kezdeményezések 2015. évi költségvetési támogatására Pályázati kategória kódja: NEMZ-KUL-15 Meghirdetés dátuma: 2014. december 30. Az Emberi

Részletesebben

Menekültügyi, Migrációs és Integrációs Alap

Menekültügyi, Migrációs és Integrációs Alap BELÜGYMINISZTÉRIUM Menekültügyi, Migrációs és Integrációs Alap PÁLYÁZATI KIÍRÁS MMIA-3.2.2. Az európai uniós és magyar visszafogadási egyezmények alapján végrehajtott kitoloncolások szervezésében nyújtott

Részletesebben

A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal 156/2013. (IX.19.) számú KÖZLEMÉNYE

A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal 156/2013. (IX.19.) számú KÖZLEMÉNYE A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal 156/2013. (IX.19.) számú KÖZLEMÉNYE A szaktanácsadási szolgáltatások igénybevételéhez a 2013. évben nyújtandó támogatás kifizetésének igényléséről A Mezőgazdasági

Részletesebben

Budapest Főváros IX. kerület Ferencváros Önkormányzata PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ

Budapest Főváros IX. kerület Ferencváros Önkormányzata PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ Budapest Főváros IX. kerület Ferencváros Önkormányzata PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Szociális városrehabilitáció Ferencvárosban, József Attila terv I. ütem városrehabilitációs projekt keretében elkülönített Programalap

Részletesebben

KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ támogatási kérelemhez. Tartalomjegyzék

KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ támogatási kérelemhez. Tartalomjegyzék KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ támogatási kérelemhez a turisztikai tevékenységek ösztönzéséhez nyújtandó támogatások jogcímhez. Tartalomjegyzék Tartalomjegyzék... 0 Általános tudnivalók... 1 D2405-01 Kérelem - Főlap...

Részletesebben

V. A Kor mány tag ja i nak ren de le tei

V. A Kor mány tag ja i nak ren de le tei M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2012. évi 149. szám 25071 V. A Kor mány tag ja i nak ren de le tei A vidékfejlesztési miniszter 113/2012. (XI. 9.) VM rendelete egyes agrár- és vidékfejlesztési támogatási tárgyú

Részletesebben

A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal 97/2012. (VII. 20.) számú KÖZLEMÉNYE

A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal 97/2012. (VII. 20.) számú KÖZLEMÉNYE A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal 97/2012. (VII. 20.) számú KÖZLEMÉNYE az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a turisztikai tevékenységek ösztönzéséhez nyújtandó támogatás kifizetésének

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Társadalmi Megújulás Operatív Program keretében

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Társadalmi Megújulás Operatív Program keretében PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Társadalmi Megújulás Operatív Program keretében Munkahelyi képzések támogatása nagyvállalkozások számára a konvergencia régiókban címmel meghirdetett pályázati felhívásához Kódszám:

Részletesebben

V. A Kormány tagjainak rendeletei

V. A Kormány tagjainak rendeletei M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2015. évi 17. szám 827 V. A Kormány tagjainak rendeletei A Miniszterelnökséget vezető miniszter 7/2015. (II. 17.) MvM rendelete az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alap

Részletesebben