Új tanév kezdődött, amely számos változást hozott

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Új tanév kezdődött, amely számos változást hozott"

Átírás

1 A Műszaki Kiadó ingyenes kiadványa III. évfolyam 2. szám november Lapozó 7. szám A műszaki szakmák tanárainak lapja Műszaki Kiadó több, mint szakmai partner Új tanév kezdődött, amely számos változást hozott a szakmai képzésben. Jelenlegi számunkban bemutatjuk új tankönyveinket a faipar, a gépészet, a közlekedés, az elektrotechnika elektronika területekről. Meg ismer tet jük kiadónk legújabb fejlesztésével, a gépészeti Cappuccino tesztkészítő programunkkal. Betekintünk a faipari szakmák oktatásának változásaiba, és beszá molunk az IPOSZ szakképzési elképzéseiről is. Eredményes és sikeres tanévet kívánunk a pedagógusoknak és diákjaiknak. Reméljük, kiadványunk olvasása kellemes és hasznos időtöltés lesz. Rét Anna szakiskolai üzletágvezető A TARTALOMBÓL: Köszöntő Iskolapélda IPOSZ Cappuccino tesztkészítő program Tankönyvajánló Tankönyvjegyzék

2 Közlekedés és sport egy iskolában Bercsényi Miklós Bemutatkozik a győri Bercsényi Miklós Közlekedési Középiskola A Bercsényi Miklós Közlekedési Kö zépiskola, Szakiskola és Sportiskolai Mód szertani Központ tantestülete és diák sága nevében köszöntöm a Kedves Ol vasót névadónk számunkra oly kedves és gyakorta idézett mondásával: Legfőbb kincsünk a becsület. A folyók városának ódon részében, Szigetben talál ható iskolánk, amely 55 éves múltra tekint vissza. Pa tinás, vörös téglás tömbje a városrész meghatározó épületegyüttese. Országos beiskolázású intézmény vagyunk, falaink között több mint ezer tanuló és 80 pedagógus végzi mindennapos munkáját. Képzési kínálatunk meglehetősen színesnek mondható. A belügyi-rendészeti képzésünk a legnépszerűbb, minden évben többszörös túljelentkezés van. A képzés érettségivel zárul, az általános műveltséget megszilárdító szakaszt követően speciális, akkreditált rendészeti tantárgyi tartalommal folyik az oktatás. A közlekedési szakmacsoportos oktatásunkban részt vevő tanulóink a következő szakmákban kaphatnak szakképesítést: közúti közlekedésüzemvitel-ellátó, vasúti üzemvitel ellátó, légi és vízi közlekedésüzemvitel-ellátó, szállítmányozási ügyintéző, közlekedésautomatikai műszerész, valamint motorkerékpár-szerelő. Az országos szakmai versenyeken elért eredményeink, valamint az a tény, hogy a munkaerőpiacon biztosított tanulóink elhelyezkedése, méltó bizonyítékai képzésünk sikerének és létjogosultságának. Kiemelt részét képezi képzésünknek a testnevelési és testkulturális terület ban nyertük el a sportiskolai módszertani központ címet, ami azt jelenti, hogy a Nemzeti Utánpótlás-nevelési Program szerint közoktatási típusú sportiskolává váltunk. Az oktatás és a sportképességek fejlesztése két osztályban folyik. Az AUDI ETO KC és a Magyar Kézilabda Szövetség által támoga tott kézilabdaosztályban, valamint egy általános sportosztályban. Az itt megvalósuló szakmai munka magas színvonalát jelzik a különböző sportágakban elért országos, európai és világbajnoki helyezéseink. Iskolánk volt diákjai között találhatók olyan olimpiai érmeket szerzett tanulóink, akikre méltán büszke az alma mater. Közöttük említhetjük: Borkai Zsolt Győr Megyei Jogú város polgármestere, Csollány Szilveszter, Ábrahám Attila, Pálinger Katalin, Sastin Mariann nevét, természetesen a teljesség igénye nélkül. Iskolánk hosszú évek óta akkreditált ECDL vizsgaközpont. Tanulóink évről évre magasabb számban élnek ezzel a vizsgalehetőséggel. 2 Középiskola Az intézmény vezetője: Németh Zsolt igazgató Telefon: Fax: Az ité intézményt é tcsobodné bdéhegyesi iágnes Kiemelten fontosnak tartjuk tj az elektronikus alapú ok- humán igazgatóhelyettes mutatja be. tatás minél szélesebb körű alkalmazását iskolánkban. Osz tálytermeink és tanári szobáink számítástechnikai eszközökkel jóval az átlagos szint felett felszereltek, megkönnyítvén ezzel a tanítási órák elektronikus felada tokkal, tesztekkel történő színesítését. A digitális iskola programból városi szinten is részt vállalunk, képzéseken történő részvétellel és bemutató órák tartásával. Elkötelezettek vagyunk az idegen nyelvek oktatását illetően is. Az angol, német és orosz nyelven túl az elmúlt években bővítettük kínálatunkat az olasz és francia nyelv elsajátításának lehetőségével. Könyvtárunkban idegen nyelvi tanulóközpont működik, amely nyitott a város többi iskolája felé is. Iskolánk a Közoktatás Minősítéséért Díj elismerő oklevél birtokosa, és 2008-ban országos elismerésben részesült a pedagógusok egyéni teljesítményértékelő rendszerének kidolgozásáért. A Savaria Egyetemi Központtal kötött partnerintézményi szerződésünk értelmében gyakorlatvezető mentortanáraink fogadják és segítik az egyetemi hallgatókat szakmai gyakorlatuk során. A University of Ulsterrel való együttműködésünk révén angol munkaközösségünk az Írországból érkező nyelvtanárok hat hetes gyakorlati képzését segíti. Nemzetközi kapcsolataink között említést érdemel a portugáliai Benfica SL-lel kötött együttműködési megállapodás is. Ennek értelmében minden évben néhány napot Lisszabonban tölthet el az iskolánk által alapított Fehér Miklós-díjban részesülő két személy, egy sportban élenjáró tanuló és egy, az iskolánkban folyó sporttevékenységet magas színvonalon támogató felnőtt. Az iskolánk által alapított legmagasabb elismerés a Bercsényi Emlékérem, amely minden évben a tanév záró ünnepségen kerül átadásra, egy arra érdemes pedagógus és egy tanuló részére. Iskolánk koros intézményként már számos hagyományt ápol. Ezek közé tartoznak az évente megrendezett sítáboraink, vízitáboraink, nyári gólyatáborunk, a gólyaavatással egybekötött iskolabál, a Miklós nap környékén megrendezendő Ber csényi-hét és diáknap, az ünnepeinkről való közös megemlékezések, a tantestületi kirándulás, házi tanulmányi versenyeink, a hangversenylá togatások, a vá Győr, Cinka Panna utca 2. rosi szintű olimpiatörténeti vetélkedő, valamint a pedagógusnapi ünnepség tanáraink részére.

3 Az IPOSZ a magyar szakképzés továbbfejlesztéséért Az IPOSZ (Ipartestületek Országos Szövetsége) mintegy 180 területi ipartestületet, több mint 30 országos szakmai szövetséget, 20 megyei szövetséget önkéntes tagvállalkozást fog országos hálózatba. A vezetők világosan látják a magyar szakképzés általános helyzetét, problémáit, és a magyar gazdaság és társadalom számára megfelelő, leghasznosabb szakképzést kiemelten fontosnak tartják. Az új tanév kezdetén részben a szakképzésben elkezdett és tervezett átalakítások kapcsán Solti Gábor nemzetközi és oktatási igazgatóval beszélgettünk. Az IPOSZ és az ipartestületek szakképzési feladatokat hajt végre és részvételét szélesíteni szeretné a következő területeken: A szakmunka társadalmi elismertségének növelése, a szakmunkás életpálya előnyeinek bemutatása, az ehhez szükséges helyi és országos kommunikáció. Pályaorientáció már a 7. osztálytól kezdve, az OKJ-s kézműves szakmák megismertetése, az általános iskolai programokban több gyakorlati készséget erősítő elem megjelenítése. Regionális koordinátorhálózat kiépítése az RFKB-k munkájának támogatására. Az IPOSZ elkötelezett híve a duális képzésnek, a gyakorlati képzés időtartama növelésének. Támogatja a 3 éves szakképzést és a hídprogramokat, amely elősegíti a hátrányos helyzetűek szakmai integrációját. Javas latai és együttműködési szándékának kifejezése a szakképzés fejlesztésére: Szabályozott partnerség kialakítása a többi érintett szervezettel, kamarával, TISZK-ekkel, fenntartókkal. Több gyakorlati képzőhely jöjjön létre az iparosságnál, ennek elősegítésére a megfelelő feltételrendszer kidolgozása. A tanulószerződéseket népszerű sítsék, és vizsgálják felül, hogy a tanulókat foglalkoztatók érdekei is megfelelő arányban jelenjenek meg. Támogatási és visszaigénylési rendszerek rugalmasabbá, bürokráciamentesebbé tétele, a finanszírozás igazítása az egyes szakmai csoportok szükségleteihez. A tanulókat tartó mikrovállalkozások, egyéni vállalkozások számára célzott pályázatok kiírása, gyakorlati képzést szolgáló eszközeik megújítása. Szakmunkás vizsgabizottsági tagok delegálása, alaposabb szakmai felkészítése. Vizsgáztatás egyszerűsítése, szakmai szempontjainak kiemelése. Bekapcsolódás a szakmai vizsgakövetelmények és a központi programok folyamatos módosítási munkálataiba. Az iskolarendszerű és nem iskolarendszerű képzés jobb összehangolása. 4. gyakornoki év bevezetése vállalkozásoknál. Pályakövetési információk gyűjtése. Az IPOSZ az egyetlen országos szervezet, amely szorgalmazza a megoldást a kis beiskolázottságú és a népi és kulturális kisszakmák gondozására. A tagjai által művelt leggyakoribb kézműves szakmák száma közel száz, a szakmai szervezeteihez tartozó népi és kulturális kisszakmák száma is eléri a százat. Javaslata országos adatbázis létre hozása, hogy az ilyen szakmák iránt érdeklődő fiatalok és a gyakorlati képzését biztosítani tudó iparosok egymásra találhassanak. A piacorientált gyakorlati ismeretek elsajátításának meghatározónak kell lennie a kézműipari szakképzésben. Emelni kell a szakképzés hatékonyságát, a szakmájukban elhelyezkedők arányát. A szakképzés ügyéről legyen rendszeres, érdemi, szervezett párbeszéd a szereplők között országos, regionális, megyei és helyi szinten is. A duális képzéssel kapcsolatos nemzetközi legjobb gyakorlatok közvetítésében az IPOSZ-nak nemzetközi szervezeti tagsága és több évtizedes együttműködése révén komoly lehetőségei vannak. A tapasztalatok hasznosítása, a minták átvétele és adaptálása sokat segíthet abban, hogy hazánk szakképzése, a foglalkoztatottság, a kisvállalkozások, iparosok szerveződöttsége és aktivitása, bevonása szakmai döntésekbe közelítsen a fejlett európai országokéhoz. Az IPOSZ a felsorolt területeken eddig is jelentős szerepet vállalt, és ezt a jövőben is folytatni kívánja, tudván, hogy a szakképzés a gazdasági g fellendülés lés segítésének egyik legfontosabb eszköze. ze. 3

4 Új gépész alapozó tankönyvek Molnár István vagyok, az oroszlányi Eötvös Loránd Szakközép- és Szak iskolában tanítok immár két éve. A szakképzés területén dolgozom műszaki tanárként, ezen belül az alapozó évfolyamokon a szakképzéses orientációs tárgyakat oktatom. A műszaki szakmák alapozása a mérési, anyagismereti, műszaki ábrázolási és mechanikai területen történik. A mérési és anyagismereti területeken az alapozó tárgyak oktatásához nem voltak eddig tankönyvek a magyar tankönyvpiacon. A tananyagot több könyvből kellett öszszeollózni. Ezzel a mód- szerrel a pedagógus na- gyon sok ener giát fekte- tett az órákba, és a diá- koknak is több könyv- ből kellett készülni. Személyes tapasztala- tom alapján a diákoknak nem volt tankönyvük, mivel egy tárgyhoz kettő, há- rom könyvet meg kellett volna venni. Egyrészt a szülőket terhelő, amúgy is magas árú tankönyvcsomag ára tovább nőtt volna, másrészt egy-egy könyv nem lett volna kihasználva. Ezért a fénymásolás és az egyéni feldolgozás mellett döntöttem. Nemrég kaptam kézhez a Műszaki Kiadó Mérések munkatankönyv, Anyagok tankönyv és Anyagok munkafüzet kiadványokat. A tankönyvek jól strukturáltak, gondosan megszerkesztettek. Szeretnék néhány gondolatot megosztani az olvasóval, a tankönyvekkel kapcsolatban. A kilencedik évfolyamnak szánt Mérések című könyv jól részletezi az alapozó oktatás számára fontos mérési alapismereteket. A nyolcadikból érkező tanulókat példákon keresztül vezeti be a metrológiai alapfogalmakba. 4 A példái könnyen érthetők, a feladatok jól átgondoltak. A tankönyvben lévő ábrák tiszták és könnyen értelmezhetők. A tananyag részei megfelelő nagyságúra vannak bontva. A tankönyvből kiváló tanmenet készíthető. Az ábrákat akár kivetítve is lehet alkalmazni, különös tekintettel a mérőeszközök leolvasására. A mérőeszközöknél szereplő példák korszerűek. Olyan munkahelyi mérési szituációk vannak felsorolva a tankönyvben, melyekkel a tanulók később az üzemekben is találkozhatnak. Ezeknek jótékony hatása van a motivációra tanóra közben és a tananyaggal szemben egyaránt. Összefoglalva: a Mérések munkatankönyv hasznos kelléke a Mérések szakmai alapozó óráknak. Mind a tanárnak, mind a diáknak segítséget nyújt. A másik alapozó tantárgyhoz készült tankönyv az Anyagok címet viseli. A tanév során a tanulókkal a műszaki életben előforduló anyagokat kell megismertetni. A könyvnek logikus és átgondolt szerkezete van. A tananyag egyéni feldolgozását könnyítő kiemelések is célszerűek és könnyebben érthetővé teszik a tananyagot. Az ábrák átláthatók, könnyen érthetők. A tankönyvhöz tartozik egy munkafüzet is. A munkafüzetben a tankönyvhöz kapcsolódó feladatok találhatók, minden fejezet előtt egy rövid elméleti áttekintéssel. A feladatok kiválóan alkalmasak akár a tanóra vezetésére, akár otthoni feladatnak. A munkafüzet és tankönyv megkönnyíti a tananyag elsajátítását, illetve megtanítását. Véleményem szerint a tankönyv alkalmazható a 11. szakközépiskolai és szakiskolai képzésben is a tanult ismeretek felelevenítésére. A tankönyvek korszerű tartalmuknak köszönhetően jól használhatók a 3 éves szakképzésben is, a megfelelő szakmai tárgyaknál. A szakmai ismeretek megalapozása ugyanis fontos minden képzésben. Erre az alapozásra a fent említett tankönyvek kiválóan megfelelnek a gondosan megszerkesztett tartalom miatt. Összességében a Mérések és Anyagok tankönyvek formájában egy jól használható segédletet kaptak a tanárok és diákok egyaránt. Kíváncsian várom a digitális táblára applikált változatot is.

5 Gépgyártás-technológia tankönyvcsalád Dudás Illés Gépgyártás-technológia I. Azonossági száma: MK Formátuma: B5, 584 oldal Bolti ár: 3998 Ft A gépgyártás-technológia alapjait tárgyaló könyv a Gépgyártás-technológia I V. sorozat bevezető kötete. A gépészmérnökképzés alapozó tantárgyai között ugyanilyen n néven oktatott tárgyhoz készült, és a minden gépészmérnök számára alapvető, általános technológiai ismereteket tárgyalja. Ter je- delme bővebb, mint a vonatkozó tantárgy anyaga, tükrözi a gépgyártás-technológia rendkívüli fejlődését és ennek eredményeit az utóbbi harminc évben. A könyv célja a téma összefüggéseinek megvilágítása, és csak olyan mértékben tartalmaz számszerűsített adatokat, amennyi elegendő az összefüggések megértéséhez. Dudás Illés Gépgyártás-technológia II. Azonossági száma: MK Formátuma: B5, 320 oldal Bolti ár: 4054 Ft Dudás Illés Cser István Gépgyártástechnológia IV. Azonossági száma: MK Formátuma: B5, 340 oldal Bolti ár: 4180 Ft A termelés globalizálódása, a növekvő piaci igények dinamikus változása és a költségek növekedő nyomása az iparvállalatokat arra kényszeríti, hogy gyáraik és termelési struktúrájuk állandó innovációjával a megváltozott feltételekhez alkalmazkodjanak. A tervezőfolyamatok tervezés-módszertanilag biztos tudása a vállalatok számára egzisztenciális jelentőségű lett. A tankönyv ezekkel a témakörökkel foglalkozik és tömörített formában a gyár, ill. gyártórendszer lényeges tervezési területeinek klasszikus és innovatív tartalmát mutatja be. A könyv megismerteti a gépészmérnök hallgatókat a legszükségesebb forgácsolástechnikai, forgácsoláselméleti alapismeretekkel, képet ad ha szűkös keretek között is a korszerű gépgyártás-tech- nológiáról, a technológiai tervezés alapjairól, annak hallatlanul megnövekedett lehetőségeiről, és természetesen korlátairól is. Az egyetemi tanrend szerinti Gépgyártás-technológia I. és II. című tárgyakon alapul. Érinti a technológiai tervezés alapjait is. Dudás Illés Gépgyártás-technológia III. Azonossági száma: MK Formátuma: B5, 548 oldal Bolti ár: 4980 Ft Az ipari termelés kulcskérdése a minőség és a gazdaságosság tekintetében a gyártás során alkalmazandó eljárástechnológia megválasztása és annak kivitelezése. A termékelőállítás technológiája a gépgyártás-technológus legalapvetőbb l fegyvere. Természetesen a termék konstruktőrének is tájékozottnak kell lennie a technológia területén, mivel részben Ő a felelős a gyártási költségekért, Ő vállalja a felelősséget a követelmények előírásával e tekintetben. Így a felsőoktatásban részt vevő hallgatóknak, vagy a gyakorlat szakembereinek a továbbképzésük során meg kell ismerniük az ehhez szükséges szakmai tudnivalókat. Dudás Illés Friedhelm Lierath Varga Gyula Környezetbarát technológiák a gépgyártásban Gépgyártástechnológia V. Azonossági száma: MK Formátuma: B5, 308 oldal Bolti ár: 3690 Ft Az ember munkáját és életét megkönnyítő gépek előállítása, szállítása és felhasználása egyre nagyobb, néhol visszafordíthatatlan károsodást okoz környezetünkben. Ennek a folyamatnak a lassítása, illetve megakadályozása a gyakorlatra figyelő és környezetbarát szemlélet kialakításával valósítható meg. A jelen kiadvány az energiatakarékos és környezetbarát technológiákról és eszközökről szól. A környezetbarát gyártási eljárások világszerte, így Magyar országon is új szakterületnek számítanak. Aki új, gyakorlatban is alkalmazható technológiákat tud kifejleszteni és bevezetni, lépéselőnyre tehet szert az egyre kiélezettebbé váló gazdasági versenyben. 5

6 Szakmai Cappuccino Tesztkészítő program és tesztadatbázis a gépész szakmacsoport számára Pár számmal ezelőtt a Műszaki Lapozóban már bemutattuk a Műszaki Kiadó Cappuccino névre keresztelt tesztkészítő programját. A Cappuccino egyszerűen használható, a differenciálást, a feladatok, feladatsorok kombinálását, karbantartását lehetővé tévő, az e-tanulást segítő tesztkészítő program. Most a szakmai Cappuccinót, azon belül a gépész szakmacsoport számára készült tesztkészítőt mutatjuk be. A gépész Cappuccino kérdésadatbázisa kilenc témakört foglal magában (fémipari alapképzés elmélet, fémipari alapképzés gyakorlat, vízvezeték- és központifűtés-szerelés, gázvezeték- és készülékszerelés, gázhegesztés, ívhegesztés, irányítástechnikai alapismeretek, munkavédelem, gépipari szakrajz). A témakörök további fejezetekre oszlanak, összesen 798 szakmai kérdést tartalmaznak. 6 A tesztkészítő program magában foglal egy tanári beviteli felületet, valamint egy Flash alapú tanulói felhasználói felületet. A tanári beviteli felületen keresztül módosítható, kiegészíthető a meglévő kérdésadatbázis, de új kérdésadatbázis is létrehozható. A Microsoft Excel táblázat alapú kérdésadatbázis kezelését a beépített makroprogramozott felület biztosítja.

7 A gépész Cappuccino kérdésadatbázisa négy feladattípust tartalmaz, ami kiegészíthető további négy feladattípussal (egyszerű választás, kakukktojás, igaz állítás, párosítás, főfogalom-keresés, többszörös választás, csoportosítás, igaz hamis állítás). Az adatbázis tesztkérdései nehézségi fokokba vannak sorolva, ami módosítható, további kérdések hozzáadásával. Összesen három nehézségi fokba sorolhatók a feladatok: könnyű, átlagos, nehéz feladatok lehetnek. A tanári beviteli felületen keresztül létrehozott és mentett feladatsorok a Flash alapú tanulói felhasználói felületen jelennek meg. A beépített pontozórendszer biztosítja a differenciált értékelést. További lehetőségek még a csapatjáték, vagy az egyéni munka (feleltetés), a válaszadásra szánt idő beállítása, vagy az időmérés nélküli teszt, de azt is meghatározhatjuk, hogy hány kérdésből álljon a feladatlap. Lehetőség van a feladatlapok kinyomtatására, természetesen különböző szűrők beállításán keresztül, továbbá beállítható, hogy megoldó kulccsal vagy anélkül történjen a nyomtatás. A műszaki szakterületen a gépészeti adatbázison kívül kínálunk még az elektrotechnikai elektronikai, a közlekedési, valamint a terveink szerint a ruhaipari szakmacsoport számára tesztadatbázist. Természetesen kérdésadatbázis nélkül is, valamint közismereti tárgyakból válogatott kérdésekkel is megvásárolható a program. Bővebb információt a honlapon, az Interaktív tananyagok/tankönyvfüggetlen menüpontban olvashatnak. 7

8 A faipari szakmacsoport szakképesítéseinek változásai az SZVK-k módosításainak következtében Vizsgáljuk meg 2007-től az egyes szakképesítések követelményeit a képzési idő tükrében a szakmai és vizsgakövetelmények és a központi programok alapján. A faipari szakmacsoportba a következő szakképesítések tartoznak: Bútorasztalos Bútoripari technikus Épületasztalos Fafeldolgozó technikus Bognár Kádár Kárpitos Az összehasonlítást a kisebb tanulói létszámot érintő kádár és bognár szakmákra nem vizsgáltam, tekintettel arra, hogy csak néhány modulban tér el az épületasztalos szakképesítés követelményeitől. Továbbá a kárpitos szakma egyik követelménymodulja sem közös a faipari szakmákkal. azonosítója Követelménymodul Szakképesítések óraszámai megnevezése Bútorasztalos Bútoriparitechnikutechnikus Épületasztalos Fafeldolgozó Biztonságos munkavégzés feladatai Gyártás-előkészítési és minőségbiztosítási megszűnt feladatok Munkakörrel, munkavégzéssel kapcsolatos meg szűnt feladatok Alapvető tömörfa-megmunkálási feladatok Tervezési, szervezési feladatok megszűnt Kárpitos bútorok gyártása Bútoripari technikusi feladatok Épületasztalos gyártási feladatok 184 megszűnt 184 megszűnt Egyéb épületasztalos termékek gyártása és helyszíni szerelése Fűrészáru gyártás feladatai Famegmunkáló feladatok Lap-és lemezipari feladatok Alapvető szerelési feladatok megszűnt Lapszerkezetű termékek gyártási lehetőségei meg szűnt Bútorasztalos termékek gyártási feladatai megszűnt Vegyes faipari termékek gyártása meg szűnt 90 meg szűnt Gyártás-előkészítéssel és munkavégzéssel 480 kapcsolatos feladatok Asztalosipari szerelési feladatok Bútorasztalos termékek gyártási feladatai Gépkezelési feladatok 304 Összes óraszám: Megállapítások: A 21/2007. (V.21.) SZMM rendeletben megjelent SZVK-k a bútorasztalos, épületasztalos szakképesítések képzési idejét iskolarendszerben 3 évben határozták meg, a központi programokban a képzési idő 2600 óra. A követelménymodulok száma kilenc mindkét szakmában, a táblázatban látható óraszámokkal. 8 Az SZVK-k és a központi programok újszerűsége és bonyolult megjelenése miatt számtalan probléma merült fel az oktatási intézmények és a gyakorlati képzőhelyek számára. A képzési idő és a megfogalmazott követelmények arányosnak nevezhetők. A szakmai vizsgák a kilenc vizsgamodul miatt rendkívül nehézkessé váltak.

9 A faipari technikus képzési idejét a rendelet két évben írta elől, az SZVK tizenegy modulban határozta meg a követelményeket. A táblázatban látható modulóraszámok alapján is megállapítható, hogy ez túlzott, különösen a kevés gyakorlati óraszám miatt ben új rendeletben ésszerűsítették az SZVK-t, a modulok számát kilencre csökkentették. Az 1/2010. (II.5.) SZMM rendeletben a bútor- és az épületasztalos SZVK-ban a képzési időt két évre csökkentették a követelmény módosítása nélkül. A kilenc modulra 1700 óra áll rendelkezésre. A képzési időnek ez a radikális csökkentése (900 órával) a követelmények meghagyása mellett lehetetlenné teszi a megfelelő kompetenciák megszerzését a tanulók számára ben (32/2011. (VII.25) NGM r.) az MKIK a gondozásában lévő bútorasztalos szakképesítés SZVK-ját átdolgozta, majd kidolgozta a központi programot is. A szakképzés 2+2 éves vagy 3 éves képzési formában történhet. A követelménymodulok száma hatra csökkent. Az összóraszám növekedett a kétéves képzéshez viszonyítva kb. 600 órával. A modulok megnevezése, óraszáma, tartalma is változott a korábbihoz viszonyít- va. A korábbi modulokból kettő maradt meg, de ezek tartalma is részben megváltozott. Példaként: A Alapvető tömörfa-megmunkálási feladatok (közös modul) az alábbi öt tananyagelemből áll: tömörfa-megmunkálás gépei és szerszámai; szabászati és keresztmetszeti megmunkálás; szerkezeti megmunkálás, szerkezeti kötések; szerkezetek kialakítása, jellemző típusai; alkatrészek esztergályozása, felületi előkészítése, ellenőrzése. Az átdolgozott Alapvető tömörfa-megmunkálási feladatok az alábbi négy tananyagelemből áll: tömörfa megmunkálás kézi szerszámokkal, kisgépekkel; fűrészelés és keresztmetszet-megmunkálás gépei és szerszámai; alkatrészek felületi előkészítése, ellenőrzése; alapszerkezetek kialakításának jellemző típusai és gyártástechnológiái. Taskovics Péter faipari mérnök-tanár Sághelyi Imre A TÖMÖRFA MEGMUNKÁLÁSA Azonossági száma: MK Formátuma: B5, kb. 208 oldal Tankönyvvé nyilvánítása folyamatban A könyv a faipari szakmákhoz elengedhetetlen alapvető kézi és gépi megmunkálások műszaki, technológiai ismereteit tárgyalja. Minden fejezetben először a bemutatandó gépet, gépcsoportot, majd a hozzá rendelt technológiákat, gépbeállításokat írja le, végül a munka- és balesetvédelmi előírásokat. Az ily módon logikusan felépített tananyag összefüggéseiben átlátható a diák számára, és nagyban megkönnyíti az oktató munkáját is. Újdonsága, hogy a rajzos ábrákon kívül számos fénykép segíti a gépek felépítésének, működési elvének megértését, elsajátítását. A fejezetek végén életközeli, a valós szakmai helyzetekben előforduló feladatok találhatók. Ajánljuk a os modulhoz, valamint a es modul tananyagegységeihez. 9

10 Lakner Edit FÉMIPARI ALAPISMERETEK KAROSSZÉRIALAKATOSOK SZÁMÁRA Azonossági száma: MK Formátum: B5, 164 oldal, színes Tervezett megjelenés: első félév Tankönyvvé nyilvánítási eljárása és elbírálása folyamatban. Lakner Edit KAROSSZÉRIALAKATOS SZAKMAI ISMERETEK Azonossági száma: MK Formátum: B5, 232 oldal, színes Tervezett megjelenés: első félév Tankönyvvé nyilvánítási eljárása és elbírálása folyamatban. Az alapképzés jelen tankönyvének ismeretei és kreatív alkalmazásuk biztos alapot nyújt a karosszériák gyártásával, javításával foglalkozó szakembereknek. A tankönyv a történeti té ti áttekintés után foglalkozik a közúti gépjármű fogalmával, csoportosításával, a karosszérialakatos feladatokkal, méréssel-ellenőrzéssel. Tartalmazza a fémek alakítási technológiáit, a hőkezeléseket, a kötéseket, és külön fejezetben tárgyalja a korrózió elleni védekezést. A mű az elméleten túl valóságközeli feladatokkal, példákkal munkatankönyvként segíti az ismeretek elsajátítását. A fejezetek végén a tananyag ismétlésére szolgálnak a rövid összefoglalók. Az ellenőrző kérdések és feladatok lehetővé teszik a gyakoroltatást, a tudás ellenőrzését is. TARTALOM: 1. Történeti áttekintés 2. A közúti gépjármű fogalma, csoportosítása 3. A karosszérialakatos feladata 4. Mérés, ellenőrzés 5. A fémek alakítási technológiái 6. Hőkezelések 7. Kötések 8. Korrózió elleni védekezés A nyitott, az újdonságokra fogékony elme a régmúlt ismeretében alkalmazza a jelen technológiáját, és igyekszik megfelelni kora kihívásainak. Ehhez nyújt segítséget ez a tankönyv, amely a gépjárművek szerkezetét és javítási módjait ismerteti. A korszerű gépek és technológiák bemutatása mellett a hagyományos szerelési fortélyokat is elárulja a könyv. Az autó százéves fejlődésének történetét felidéző tények is szerepelnek a műben. Rövid összefoglalások vannak a személygépkocsi anyaga, alakja, szerkezete, tervezése és gyártása témaköréről is. A könyv feladatai az ismeretek elmélyítését, gyakorlását, alkalmazását, kreatív felhasználását célozzák. TARTALOM: 1. A közúti gépjárművek szerkezete 2. A gépkocsira ható erők 3. A karosszéria anyagai és a vázgyártás 4. Javítások 5. A futóművek jellemzői 6. Baleset elleni és környezetvédelem 7. Számlakészítés 10

11 Gergely István MÉRÉSTECHNIKAI ALAPISMERETEK Azonossági száma: MK Formátuma: B5, 112 oldal Iskolai ár: 1890 Ft A tankönyv azoknak készült, akik már rendelkeznek alapve- tő villamos ismeretekkel és a gyakorlati oktatás keretében most kezdik elsajátítani a villamos méréstechnika alapjait. A mű általános elveket tartalmaz, és illeszkedik a szakmai alapozó oktatás, valamint az új OKJ szerinti modulrendszerű oktatáshoz is. A könyv a villamos mérések végzéséhez, a villamos méréstechnika tanításához nyújt segítséget. Az alapfogalmak tisztázása után a mérési hibákat ismerteti. Bemutatja a mérések szabályait, valamint a metrológiai jellemzőket. Részletezi az elektromechanikus műszerek, a multiméterek és az oszcilloszkópok működését, valamint a mérések biztonságtechnikáját. A fejezetek összefoglalással zárulnak. Ellenőrző kérdések és feladatok segítik az ismeretanyag elsajátításának ellenőrzését és elmélyítését. A tankönyv magyarázatokkal, számos ábrával segíti a tanulást. Az alábbiakban megtalálják a Műszaki Kiadó, valamint társkiadója, a Képzőművészeti Kiadó utóbbi hónapokban tankönyvjegyzékre került műszaki témájú szakmai tankönyveit. Szakmacsoport Kiadói kód Cím TÁMOP A Műszaki Kiadó új hivatalos műszaki tankönyvei KZ MK Közlekedési alapismeretek. Feladatgyűjtemény KZ MK Jogi ismeretek Fuvarozásjog KZ MK Közlekedési földrajz E MK Méréstechnikai alapismeretek G MK Műszaki ábrázolás G MK Géprajz A Képzőművészeti Kiadó új hivatalos műszaki tankönyvei G KP 2340 Anyagok G KP 2341 Anyagok munkafüzet G KP 2342 Mérések munkatankönyv Kérelem beadva és elbírálás folyamatban a következő kiadványok esetében KZ MK Fémipari alapismeretek karosszérialakatosok számára KZ MK Karossszérialakatos szakmai ismeretek F MK A tömörfa megmunkálása Jelmagyarázat: G gépészet; E elektrotechnika elektronika; KZ közlekedés; F faipar; A TÁMOP pályázatban hivatalosan rendelhető 11

12 Megjelent a évi katalógusunk MEGJELENT Atankönyvek kés interaktív kí tananyagok kiválasztásához nyújt segítséget ingyenes katalógusunk. Keresse iskolájában, vagy kérje területi képviselőinktől! KÉRDÉSEIVEL FORDULJON BIZALOMMAL KOLLÉGÁINKHOZ! Rét Anna, szakiskolai üzletágvezető (könnyűipar, faipar, egészségügy, felsőoktatási tankönyvek és szakkönyvek) Telefonszáma: (06-1) , Asztalos Ágnes, felelős szerkesztő (közgazdaság, ügyvitel, kereskedelemmarketing, üzleti adminisztráció, vendéglátás-idegenforgalom) Horák Dániel, felelős szerkesztő (gépészet) Telefonszáma: (06-1) , Ling János, felelős szerkesztő (elektrotechnika elektronika, közlekedés, építészet, vegyipar, nyomdaipar, környezetvédelem, vízgazdálkodás) Telefonszáma: (06-1) , Az üzletág faxszáma: (06-1) Autóvillamosság OK! Könyv Hevesi György: Autóvillamosság című tankönyvéhez készítettünk OK! Könyv változatot (OK 6046-X), amely a következő félévtől elérhető. Az online változat tartalmaz teszteket, kiegészítéseket, az adott témakör újdonságait, fotókat, feladatlapokat, mintapéldákat, valamint animációkat. Így néz ki egy megnyitott OK! Könyv! Műszaki Könyvkiadó Kft. Szakmaitankönyv-szerkesztőség (BC2) Cím: 1033 Budapest, Szentendrei út Levélcím: 1300 Budapest, Pf. 48. Telefonszámunk: (06-1) , (06-1) Faxszám: (06-1) A MEGRENDELÉSE A Műszaki Kiadó postán, ingyenesen, névre szólóan juttatja el Önnek a Műszaki lapozót, ha megrendeli a honlapon. 12 A következő számunkban bővebben írunk a könyvről. Lapozó A MŰSZAKI SZAKMÁK TANÁRAINAK LAPJA Kiadja a Műszaki Könyvkiadó Kft. REK Budapest, Szentendrei út Felelős kiadó: Orgován Katalin ügyvezető igazgató

ASZTALOS SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI PROGRAMJA

ASZTALOS SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI PROGRAMJA 34 543 02 ASZTALOS SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI PROGRAMJA I. A szakképzés jogi háttere A szakképzési kerettanterv a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény, a szakképzésről szóló 2011. évi CLXXXVII.

Részletesebben

Szakmai tankönyvjegyzékre felkért könyvek

Szakmai tankönyvjegyzékre felkért könyvek Kiadói kód Szakmai tankönyvjegyzékre felkért könyvek Könyv címe Hova tartozik MK 37215/I Nőiruha-készítő szakrajz I. NGM MK 37216/F-1 Feladatlapok-segédletek a Férfiruha-készítő szakrajz című könyvhöz

Részletesebben

A 2. sorszámú Asztalos megnevezésű szakképesítés szakmai és vizsgakövetelménye 1. AZ ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK

A 2. sorszámú Asztalos megnevezésű szakképesítés szakmai és vizsgakövetelménye 1. AZ ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK A 2. sorszámú Asztalos megnevezésű szakképesítés szakmai és vizsgakövetelménye 1. AZ ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK 1.1. A szakképesítés azonosító száma: 34 543 02 1.2. Szakképesítés megnevezése:

Részletesebben

Villanyszerelő. A szakképzés azonosító száma: 33 522 04 1000 00 00. Szakképesítés-elágazások: Hozzárendelt FEOR szám: 7624

Villanyszerelő. A szakképzés azonosító száma: 33 522 04 1000 00 00. Szakképesítés-elágazások: Hozzárendelt FEOR szám: 7624 Villanyszerelő A szakképzés megnevezése: Villanyszerelő A szakképzés azonosító száma: 33 522 04 1000 00 00 Szakképesítés-elágazások: nincsenek Hozzárendelt FEOR szám: 7624 Szakképzési évfolyamok száma:

Részletesebben

C. A SZAKKÉPZÉS PROGRAMJA

C. A SZAKKÉPZÉS PROGRAMJA C. A SZAKKÉPZÉS PROGRAMJA I. A KÉPZÉS PEDAGÓDIAI CÉLJA: Az általános műveltséget erősítő előképzettség, valamint a szakmacsoportos alapozó ismeretek megszerzése után a szakmai elméleti és gyakorlati ismeretek

Részletesebben

ELEKTRONIKUS MELLÉKLET

ELEKTRONIKUS MELLÉKLET ELEKTRONIKUS MELLÉKLET XXVI. ÉVFOLYAM 2010 VOCATIONAL TRAINING REVIEW RUNDSCHAU DER BERUFSBILDUNG Meiszter Judit: vizsgák után ábrák, táblázatok 1 Meiszter Judit Vizsgák után A 2008/2009-es tanévben, iskolarendszerű

Részletesebben

HELYI TANTERV VII. ÓRATERVEK

HELYI TANTERV VII. ÓRATERVEK HELYI TANTERV VII. ÓRATERVEK VII. 1. Szakiskolai óratervek VII. 2. Szakközépiskolai óratervek VII.1. SZAKISKOLAI ÓRATERVEK VII.1.1. Szakmai előkészítő évfolyam (9. évfolyam) I. Alapképzések II. Szocializáció

Részletesebben

TREFORT ÁGOSTON SZAKKÉPZŐ ISKOLA

TREFORT ÁGOSTON SZAKKÉPZŐ ISKOLA TREFORT ÁGOSTON SZAKKÉPZŐ ISKOLA Sátoraljaújhely, Fejes István u. 14. SZAKMAI PROGRAMJA Moduláris képzés 2007. Szakmai program I. Képzési szerkezet a 2007-2008-as tanévtől, a moduláris képzés bevezetésének

Részletesebben

A 6. sorszámú Asztalos megnevezésű szakképesítés szakmai és vizsgakövetelménye 1. AZ ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK 2.

A 6. sorszámú Asztalos megnevezésű szakképesítés szakmai és vizsgakövetelménye 1. AZ ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK 2. A 6. sorszámú Asztalos megnevezésű szakképesítés szakmai és vizsgakövetelménye 1. AZ ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK 1.1. A szakképesítés azonosító száma: 34 543 02 1.2. Szakképesítés megnevezése:

Részletesebben

Elektronikai technikus SZAKKÉPZÉS SZAKMAI PROGRAMJA

Elektronikai technikus SZAKKÉPZÉS SZAKMAI PROGRAMJA Elektronikai technikus SZAKKÉPZÉS SZAKMAI PROGRAMJA A szakképzés megnevezése: Elektronikai technikus A szakképzés azonosító száma: 54 523 01 0000 00 00 Hozzárendelt FEOR szám: 3121 1. A szakképzés szervezésének

Részletesebben

Teleki Blanka Gimnázium, Szakközépiskola, Szakiskola és Kollégium

Teleki Blanka Gimnázium, Szakközépiskola, Szakiskola és Kollégium Teleki Blanka Gimnázium, Szakközépiskola, Szakiskola és Kollégium 9. évfolyam Duális szakiskolai szakképzés közismereti óraterve Műveltségterület neve Tantárgy neve Óraszám Éves Heti Kommunikációs ismeretek

Részletesebben

Képzési folyamat és vizsgák az új OKJ szerint. Szolnok 2008. december 5.

Képzési folyamat és vizsgák az új OKJ szerint. Szolnok 2008. december 5. Képzési folyamat és vizsgák az új OKJ szerint Szolnok 2008. december 5. Szakmai és vizsgakövetelmények moduláris OKJ szerint SZVK (db) 19 16 SZMM 10 61 197 FVM GKM ÖTM KVVM HM 3 IRM 12 11 43 44 OKM PM

Részletesebben

Jendrassik Venesz Középiskola és Szakiskola. 8200 Veszprém, Március 15. u. 5. Tel.: 88/567-430 Fax: 88/567-431

Jendrassik Venesz Középiskola és Szakiskola. 8200 Veszprém, Március 15. u. 5. Tel.: 88/567-430 Fax: 88/567-431 Jendrassik Venesz Középiskola és Szakiskola 8200 Veszprém, Március 15. u. 5. Tel.: 88/567-430 Fax: 88/567-431 Iskolánk 2008-ban elnyerte a Kereskedelmi,Vendéglátó és Idegenforgalmi Iskolák Országos Szövetsége

Részletesebben

Debreceni Vegyipari Szakközépiskola. szakmai ágazati alapozás, szakképzés. Kedves Érdeklődők!

Debreceni Vegyipari Szakközépiskola. szakmai ágazati alapozás, szakképzés. Kedves Érdeklődők! Debreceni Vegyipari Szakközépiskola szakmai ágazati alapozás, szakképzés Kedves Érdeklődők! Miért éppen a Vegyipari? Miért jó itt tanulni? Sokakban vetődnek fel ezek a kérdések a pályaválasztáskor. A válaszokhoz

Részletesebben

JNSZ TISZK PROGRAM - Szolnoki Gazdasági Napok

JNSZ TISZK PROGRAM - Szolnoki Gazdasági Napok JNSZ TISZK PROGRAM - Szolnoki Gazdasági Napok 2009. 09. 10. (csütörtök) Az oktatás és a gazdaság kapcsolata avagy Mit tehet a szakképzés a gazdaság fellendítése érdekében A versenyszféra és a szakképzés

Részletesebben

PEDAGÓGIAI PROGRAM ELŐREHOZOTT (ALTERNATÍV) SZAKMAI KÉPZÉS KÉTÉVES SZAKMAI KÉPZÉS GÉPÉSZETI SZAKMACSOPORT

PEDAGÓGIAI PROGRAM ELŐREHOZOTT (ALTERNATÍV) SZAKMAI KÉPZÉS KÉTÉVES SZAKMAI KÉPZÉS GÉPÉSZETI SZAKMACSOPORT ÉPÍTŐIPARI, FAIPARI SZAKKÉPZŐ ISKOLA ÉS KOLLÉGIUM 7400 Kaposvár, Cseri út 6. OM: 034173 PEDAGÓGIAI PROGRAM ELŐREHOZOTT (ALTERNATÍV) SZAKMAI KÉPZÉS KÉTÉVES SZAKMAI KÉPZÉS GÉPÉSZETI SZAKMACSOPORT Gázfogyasztó-berendezés

Részletesebben

Kiadványaink megtekinthetőek és megvásárolhatóak az alábbi címen: Megrendelést csak írásban fogadunk el az alábbi elérhetőségeinken:

Kiadványaink megtekinthetőek és megvásárolhatóak az alábbi címen: Megrendelést csak írásban fogadunk el az alábbi elérhetőségeinken: Kiadványaink megtekinthetőek és megvásárolhatóak az alábbi címen: Megrendelést csak írásban fogadunk el az alábbi elérhetőségeinken: Nemzeti Szakképzési és Felnőttképzési Hivatal 1085 Budapest, Baross

Részletesebben

Az iskolarendszerű és felnőttképzés kapcsolata és egymásra épülése a Békéscsabai Központi Szakképző Iskola és Kollégiumban

Az iskolarendszerű és felnőttképzés kapcsolata és egymásra épülése a Békéscsabai Központi Szakképző Iskola és Kollégiumban Az iskolarendszerű és felnőttképzés kapcsolata és egymásra épülése a Békéscsabai Központi Szakképző Iskola és Kollégiumban Vlcskó Pál Békéscsabai Központi Szakképző Iskola és Kollégium szakmai főigazgató-helyettes

Részletesebben

A Mérei Ferenc Fővárosi Pedagógiai és Pályaválasztási Tanácsadó Intézet tevékenysége az életen át tartó tanulás. Dr. Majoros Anna.

A Mérei Ferenc Fővárosi Pedagógiai és Pályaválasztási Tanácsadó Intézet tevékenysége az életen át tartó tanulás. Dr. Majoros Anna. A Mérei Ferenc Fővárosi Pedagógiai és Pályaválasztási Tanácsadó Intézet tevékenysége az életen át tartó tanulás Dr. Majoros Anna igazgatóhelyettes Erősségek Az intézet hírneve Nyitottság innovációra Vezetői

Részletesebben

és vállalkozz nagy tettekre... attempt great things...

és vállalkozz nagy tettekre... attempt great things... EURO Szakiskola és Szakközépiskola, Két Tanítási Nyelvű Baptista Gimnázium EURO Vocational School and Secondary Technical School, Bilingual Baptist Secondary Grammar School és vállalkozz nagy tettekre...

Részletesebben

Salgótarján Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal Oktatási, Kulturális és Sport Iroda

Salgótarján Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal Oktatási, Kulturális és Sport Iroda Salgótarján Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal Oktatási, Kulturális és Sport Iroda Szám: 46483/2010. J a v a s l a t a 2011/2012. tanévben indítható középiskolai és szakiskolai osztályok meghatározására

Részletesebben

7/1993. (XII. 30.) MüM rendelet az Országos Képzési Jegyzékrõl

7/1993. (XII. 30.) MüM rendelet az Országos Képzési Jegyzékrõl 7/1993. (XII. 30.) MüM rendelet az Országos Képzési Jegyzékrõl A szakképzésrõl szóló 1993. évi LXXVI. törvény (a továbbiakban: Szt.) 4. (1) bekezdés a) pontjában kapott felhatalmazás alapján - a szakmai

Részletesebben

A TISZK-ek szerepe a piacorientált szakképzés megvalósításában

A TISZK-ek szerepe a piacorientált szakképzés megvalósításában A TISZK-ek szerepe a piacorientált szakképzés megvalósításában TISZK feladata gazdasághoz közeli, a munkaerő-piaci igényeket rugalmasan követni tudó iskolai rendszerű és iskolarendszeren kívüli szakképzés

Részletesebben

PEDAGÓGIAI PROGRAM ÓRATERVEK

PEDAGÓGIAI PROGRAM ÓRATERVEK PEDAGÓGIAI PROGRAM ÓRATERVEK ÚJPESTI KÉT TANÍTÁSI NYELVŰ MŰSZAKI SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS SZAKISKOLA 2014. 1 Tartalomjegyzék ÓRATERVEK A 2013. SZEPTEMBER 1. UTÁN INDULT OSZTÁLYOKNAK...3 Villamosipar és elektronika

Részletesebben

Csepel-sziget Általános és Szakképző Iskola, Speciális Szakiskola. 1212 Budapest, Széchenyi u. 93. Tel.: (1) 277-8301 E-mail: szigetiskola@gmail.

Csepel-sziget Általános és Szakképző Iskola, Speciális Szakiskola. 1212 Budapest, Széchenyi u. 93. Tel.: (1) 277-8301 E-mail: szigetiskola@gmail. Csepel-sziget Általános és Szakképző Iskola, Speciális Szakiskola 1212 Budapest, Széchenyi u. 93. Tel.: (1) 277-8301 E-mail: szigetiskola@gmail.com Szakmai Programok Budapest, 2013. március 19. Szénásy

Részletesebben

Bánki Donát Közlekedésgépészeti Szakközépiskola és Szakiskola

Bánki Donát Közlekedésgépészeti Szakközépiskola és Szakiskola Bánki Donát Közlekedésgépészeti Szakközépiskola és Szakiskola Budapest www.bankidonat.net Iskolánk névadója: Bánki Donát 1859. június 6. Bakonybánk 1922. augusztus 1. Budapest Korának legnagyobb gépészmérnöke

Részletesebben

Villanyszerelő OKJ 34 522 04 szakképzéshez rendelt tantárgyak heti óraszáma évfolyamonként 1/9. évfolyam 2/10. évfolyam 3/11. évfolyam Tantárgyak

Villanyszerelő OKJ 34 522 04 szakképzéshez rendelt tantárgyak heti óraszáma évfolyamonként 1/9. évfolyam 2/10. évfolyam 3/11. évfolyam Tantárgyak Villanyszerelő OKJ 34 522 04 szakképzéshez rendelt tantárgyak a évfolyamonként 1/9. évfolyam 2/10. évfolyam 3/11. évfolyam Műszaki informatika gyakorlat 2 Műszaki ismeretek 2,5 Műszaki gyakorlatok 3 Épületvillamossági

Részletesebben

Szombathelyi Műszaki Szakképző Iskola és Kollégium Gépipari Szakközépiskolája

Szombathelyi Műszaki Szakképző Iskola és Kollégium Gépipari Szakközépiskolája Szombathelyi Műszaki Szakképző Iskola és Kollégium Gépipari Szakközépiskolája A történetünk 1950-ben alapították (Állami Vas-Fém-Gépipari Gimnázium) 1955-1991. Latinka Sándor Gépipari Technikum 1993-tól

Részletesebben

A szakmai tantárgyak rendszeréből kiemelhetőek azok a tantárgyak ill. témakörök, amelyek fő feladata technikai termékek működésének és egyéb

A szakmai tantárgyak rendszeréből kiemelhetőek azok a tantárgyak ill. témakörök, amelyek fő feladata technikai termékek működésének és egyéb Dr. Kadocsa László A szakmai tantárgyak rendszeréből kiemelhetőek azok a tantárgyak ill. témakörök, amelyek fő feladata technikai termékek működésének és egyéb munkafunkciójának megtanítása. A technikai

Részletesebben

E L Ő TERJESZTÉS A BARANYA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK 2011. JÚNIUS 16-I ÜLÉSÉRE

E L Ő TERJESZTÉS A BARANYA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK 2011. JÚNIUS 16-I ÜLÉSÉRE E L Ő TERJESZTÉS A BARANYA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK 2011. JÚNIUS 16-I ÜLÉSÉRE IKTATÓSZÁM 667/2011. MELLÉKLETEK: 6 DB TÁRGY: Tájékoztató a Baranya megyei szakképzés helyzetéről, különös tekintettel

Részletesebben

Zsoldos Ferenc Középiskola és Szakiskola

Zsoldos Ferenc Középiskola és Szakiskola Zsoldos Ferenc Középiskola és Szakiskola Felvételi tájékoztató 2008. 1 Az Intézmény hivatalos adatai OM azonosító: 029804 Név: Zsoldos Ferenc Középiskola és Szakiskola Cím: 6600, Szentes, Szent I. herceg

Részletesebben

Felvételi tájékoztató 2010/2011-es tanév

Felvételi tájékoztató 2010/2011-es tanév Sipkay Barna Kereskedelmi, Vendéglátóipari, Idegenforgalmi Középiskola, Szakiskola és Kollégium 4400 Nyíregyháza, Krúdy Gy.u.32. Telefon: (42) 445-332 Fax: (42) 447-545 E-mail: sipkay@chello.hu http://www.sipkay.hu

Részletesebben

Az Irinyi János Gimnázium, Szakközép- és Szakiskola szakképzése 2012/2013. tanév

Az Irinyi János Gimnázium, Szakközép- és Szakiskola szakképzése 2012/2013. tanév Az Irinyi János Gimnázium, Szakközép- és Szakiskola szakképzése 2012/2013. tanév Tisztelt Szülők! Kedves Tanulók! Iskolánk szakmai képzésének minél jobb megismerését segítjük tájékoztatónk megjelentetésével.

Részletesebben

KÖSZÖNTJÜK A PÁLYAVÁLASZTÁSI SZÜLŐI ÉRTEKEZLET RÉSZTVEVŐIT! Nyíregyháza, 2011. november 15.

KÖSZÖNTJÜK A PÁLYAVÁLASZTÁSI SZÜLŐI ÉRTEKEZLET RÉSZTVEVŐIT! Nyíregyháza, 2011. november 15. KÖSZÖNTJÜK A PÁLYAVÁLASZTÁSI SZÜLŐI ÉRTEKEZLET RÉSZTVEVŐIT! Nyíregyháza, 0. november 5. Új kép SZAKMACSOPORTOK ISKOLÁNKBAN Szakközépiskolai tagozat Kereskedelem-marketing, üzleti adminisztráció szakmacsoport

Részletesebben

Szent Benedek Gimnázium, Szakképző Iskola és Kollégium Kiskunfélegyházi PG Tagintézmény órahálói

Szent Benedek Gimnázium, Szakképző Iskola és Kollégium Kiskunfélegyházi PG Tagintézmény órahálói 1.7. melléklet Szent Benedek Gimnázium, Szakképző Iskola és Kollégium Kiskunfélegyházi PG Tagintézmény órahálói Magyar-német két tanítási nyelvű gépész ágazat (gépgyártástechnológiai technikus) a 2015/2016-os

Részletesebben

54 543 01 FAIPARI TECHNIKUS SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI PROGRAMJA

54 543 01 FAIPARI TECHNIKUS SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI PROGRAMJA 54 543 01 FAIPARI TECHNIKUS SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI PROGRAMJA I. A szakképzés jogi háttere A szakképzési kerettanterv a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény, a szakképzésről szóló 2011. évi

Részletesebben

Iskolafenntartó. Szülői munkaközösség Szakiskola Gazdálkodó szervezetek. Tanárok, oktatók Diák önkormányzat Tanulók

Iskolafenntartó. Szülői munkaközösség Szakiskola Gazdálkodó szervezetek. Tanárok, oktatók Diák önkormányzat Tanulók SZAKMAI PROGRAM A szakiskola környezete: A szakiskolák így a Montenuovo Nándor Szakközépiskola, Szakiskola és Kollégium működését, alapvető céljait és feladatait az őket körülvevő gazdasági, társadalmi

Részletesebben

TANULMÁNYI TERÜLETEK és FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ

TANULMÁNYI TERÜLETEK és FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ SZENT BENEDEK ÁLTALÁNOS ISKOLA, KÖZÉPISKOLA, ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA ÉS KOLLÉGIUM Budapesti Tagintézménye OM száma: 201410 TANULMÁNYI TERÜLETEK és FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ ÁLTALÁNOS TUDNIVALÓK A Magyar

Részletesebben

A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához 2014/2015-es tanév

A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához 2014/2015-es tanév A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához 2014/2015-es tanév Beosztás Végzettség Szakképzettségek Tantárgy 1. középiskolai tanár 2. középiskolai

Részletesebben

A Katona József Szakközépiskola és Felnőttoktatási Gimnázium

A Katona József Szakközépiskola és Felnőttoktatási Gimnázium A Katona József Szakközépiskola és Felnőttoktatási Gimnázium Szakmai program 03. Tartalomjegyzék Az iskola szakképzési rendszere 4 Szakmacsoportos alapozó oktatás szakközépiskolai képzés 4 ÓRATERV (kifutó

Részletesebben

QALL Végzettséget mindenkinek! A kamara támogató szerepe gazdasági szempontból

QALL Végzettséget mindenkinek! A kamara támogató szerepe gazdasági szempontból QALL Végzettséget mindenkinek! A kamara támogató szerepe gazdasági szempontból Piacsek László Zoltán szakképzési tanácsadó Iparkamara A kamara feladatai, szerepe a szakképzésben 1. Gyakorlati képzőhelyek

Részletesebben

Tel., Fax: +36 (66) Békéscsaba, Gyulai út 32/1.

Tel., Fax: +36 (66) Békéscsaba, Gyulai út 32/1. www.bekszi.hu kozponti@mail.bekszi.hu Tel., Fax: +36 (66) 441-314 5600 Békéscsaba, Gyulai út 32/1. OM azonosító: 200913 Nyilvántartási szám: 21012-2007 Felnőttképz. akkr. lajstromsz.: AL-1663 5601 Békéscsaba,

Részletesebben

Szakképzési szakértők szakképzési változásokra való felkészítése

Szakképzési szakértők szakképzési változásokra való felkészítése Nemzeti Munkaügyi Hivatal Szakképzési szakértők szakképzési változásokra való felkészítése A SZAKKÉPZÉSI KERETTANTERVEK KIDOLGOZÁSA ÉS BEVEZETÉSE Nemzeti Fejlesztési Alap Képzési Alaprész 7/2012 támogatási

Részletesebben

A 2016/2017. tanévben induló osztályok:

A 2016/2017. tanévben induló osztályok: Budapesti Gazdasági Szakképzési Centrum BÉKÉSY GYÖRGY SZAKKÖZÉPISKOLÁJA 1174 Budapest, Széchenyi u. 9-11. Telefon: +36-1-256-16-73 +36-1-257-00-32 OM azonosító: 203061 Telephely kód: 002 Nyitott kapuk

Részletesebben

HISZK_Kalmár_PÁV_adatlap_2011

HISZK_Kalmár_PÁV_adatlap_2011 HÓDMEZŐVÁSÁRHELYI INTEGRÁLT SZAKKÉPZŐ KÖZPONT SZAKISKOLA ÉS SZAKKÖZÉPISKOLA KALMÁR ZSIGMOND TAGINTÉZMÉNY OM azonosító száma:029678 Cím: 68 Hódmezővásárhely, Bajcsy-Zs. u. 7-9. Telefonszám 62-222-246 Fax

Részletesebben

2011-2012: 2012: Jubileumi tanév

2011-2012: 2012: Jubileumi tanév 2011-2012: 2012: Jubileumi tanév Intézm zményünk nk szület letése A tanműhely átadása A tanulmányi nyi épület átadása A képzk pzési szerkezet alakulása Gépipari Technikum 1951 Kiválik az intézményből a

Részletesebben

Szent István Mezőgazdasági és Élelmiszeripari Szakképző Iskola

Szent István Mezőgazdasági és Élelmiszeripari Szakképző Iskola Szent István Mezőgazdasági és Élelmiszeripari Szakképző Iskola Az iskola szakmaszerkezeti felépítése: A Szakképesítés (képzési program) Jelentkezés időtartama Ssz. kimenetelének határmegnevezése hónap

Részletesebben

GÉPÉSZMÉRNÖKI ALAPKÉPZÉSI SZAK. 2. Az alapképzési szakon szerezhető végzettségi szint és a szakképzettség oklevélben szereplő megjelölése:

GÉPÉSZMÉRNÖKI ALAPKÉPZÉSI SZAK. 2. Az alapképzési szakon szerezhető végzettségi szint és a szakképzettség oklevélben szereplő megjelölése: GÉPÉSZMÉRNÖKI ALAPKÉPZÉSI SZAK 1. Az alapképzési szak megnevezése: gépészmérnöki 2. Az alapképzési szakon szerezhető végzettségi szint és a szakképzettség oklevélben szereplő megjelölése: végzettségi szint:

Részletesebben

Pályaválasztási felelős: Dr. Papné Mátyus Zsuzsanna Az iskola OM azonosítója:

Pályaválasztási felelős: Dr. Papné Mátyus Zsuzsanna Az iskola OM azonosítója: Intézmény neve: József Attila Szakközépiskola, Szakiskola és Kollégium Címe: 3200 Gyöngyös, Kócsag u. 36-38. Tel./fax: 37/311-857, 37/311-673 Honlap: www.jozsefa-gy.sulinet.hu E-mail: jaszk@jozsefa-gy.sulinet.hu

Részletesebben

Műszaki pályaválasztó fesztivál 2015 Oktatási konferencia

Műszaki pályaválasztó fesztivál 2015 Oktatási konferencia Műszaki pályaválasztó fesztivál 2015 Oktatási konferencia Szervezők: Budapesti Műszaki Szakképzési Centrum Magyar Elektrotechnikai Egyesület http://bmszc.hu/ Bemutatkozás- BMSZC 12 intézmény Ágazatok:

Részletesebben

Változások a szakképzés területén mit jelent ez a cégek számára

Változások a szakképzés területén mit jelent ez a cégek számára Változások a szakképzés területén mit jelent ez a cégek számára Dr. Odrobina László főosztályvezető Szakképzési és Felnőttképzési Főosztály A szakképzés újraszabályozása 2011-2012 Az új szakképzési törvény

Részletesebben

Tisztelt Érdeklődő! Tájékoztató. a kereskedelmi- és a közgazdasági szakgimnáziumi (régebbi nevén szakközépiskola) tagozatra való felvételről

Tisztelt Érdeklődő! Tájékoztató. a kereskedelmi- és a közgazdasági szakgimnáziumi (régebbi nevén szakközépiskola) tagozatra való felvételről Az iskola arra való, hogy az ember megtanuljon tanulni, hogy felébredjen tudásvágya, megismerje a jól végzett munka örömét, az alkotás izgalmát, megtanulja szeretni, amit csinál, és megtalálja azt a munkát,

Részletesebben

Épületgépészeti csőhálózati-és berendezés-szerelő - Vízvezeték-és vízkészülék-szerelő

Épületgépészeti csőhálózati-és berendezés-szerelő - Vízvezeték-és vízkészülék-szerelő Épületgépészeti csőhálózati-és berendezés-szerelő - vízvezeték-és vízkészülék-szerelő A szakképzés megnevezése: Vízvezeték-és vízkészülék-szerelő A szakképzés azonosító száma: 311 582 09 0010 31 04 Hozzárendelt

Részletesebben

A Tanárképző Központ tevékenységei és szolgáltatásainak ismertetése és az 1. téma bemutatása

A Tanárképző Központ tevékenységei és szolgáltatásainak ismertetése és az 1. téma bemutatása Pedagógusképzés, pedagógus-továbbképzés megújítása a Közép-dunántúli régióban A Tanárképző Központ tevékenységei és szolgáltatásainak ismertetése és az 1. téma bemutatása Dr. Bacsa-Bán Anetta 2014. 02.

Részletesebben

Az OFI kívül-belül megújult tankönyvei. Milyen tankönyveket kínál az OFI a 2016/2017. tanévre?

Az OFI kívül-belül megújult tankönyvei. Milyen tankönyveket kínál az OFI a 2016/2017. tanévre? Az OFI kívül-belül megújult tankönyvei Milyen tankönyveket kínál az OFI a 2016/2017. tanévre? Az OFI mint tankönyvkiadó 2014. október 1-jén az OFI átvette a Nemzedékek Tudása Tankönyvkiadó Zrt. és az Apáczai

Részletesebben

IDEGEN NYELV Angol vagy Német. angol vagy német, második idegen nyelv: angol, német, francia vagy orosz

IDEGEN NYELV Angol vagy Német. angol vagy német, második idegen nyelv: angol, német, francia vagy orosz Jászapáti Az iskola neve: Jászapáti Gróf Széchenyi István Katolikus Gimnázium, Szakképző Iskola, Kollégium Címe: 5130 Jászapáti, Vasút u.2 Telefon/fax: 57/540-960, 57/540-260 E-mail: mlgszmail@gmail.com

Részletesebben

A szakmai követelménymodulokhoz rendelt tantárgyak és témakörök óraszáma évfolyamonként /13.

A szakmai követelménymodulokhoz rendelt tantárgyak és témakörök óraszáma évfolyamonként /13. Szakmai követelmény- modul A szakmai követelménymodulokhoz rendelt tantárgyak és témakörök óraszáma évfolyamonként Tantárgyak, témakörök Ágazati szakközépiskolai képzés óraszáma a közismereti oktatással

Részletesebben

Kedves Érdeklődők, leendő Diákjaink!

Kedves Érdeklődők, leendő Diákjaink! OM azonosító: 029337 Cím: 3529 Miskolc, Ifjúság u. 16-20. Telefonszám: 46/365-912, 46/360-125 Faxszám: 46/562-239 Honlap: Email cím: Igazgató: www.szemere.miskolc.hu info@szemere.sulinet.hu Szabó András

Részletesebben

Hírek Újdonságok Mintaoldalak www.olvas.hu

Hírek Újdonságok Mintaoldalak www.olvas.hu Katalógus Bı ológı ológı a Fı zı zı ka Földra z Kémı a Hogy biztos legyen... Hírek Újdonságok Mintaoldalak www.olvas.hu 1 Bán Sándor, Barta Ágnes: 8 próbaérettségi biológiából (középszint) Csiszár Imre,

Részletesebben

Továbbtanulást erősítő kezdeményezések a Keményben TÁMOP 3.3.10.A 12

Továbbtanulást erősítő kezdeményezések a Keményben TÁMOP 3.3.10.A 12 Továbbtanulást erősítő kezdeményezések a Tőlünk függ minden, csak akarjunk! Társadalmi Széchenyi Megújulás István Operatív Program Továbbtanulást erősítő Pályázati konstrukció Társadalmi Megújulás Operatív

Részletesebben

Gyakorlati oktatás a SPAR Magyarország Kereskedelmi Kft. üzleteiben

Gyakorlati oktatás a SPAR Magyarország Kereskedelmi Kft. üzleteiben Gyakorlati oktatás a SPAR Magyarország Kereskedelmi Kft. üzleteiben Budapest, 2011.05.10. Visszatekintés Folyamatos tanulóképzés Egyre növekvő tanulói létszám Kamarák Gyakorlati képzés szereplői Iskolák

Részletesebben

A szakképzés átalakítása

A szakképzés átalakítása A szakképzés átalakítása Kihívások és válaszok Dr. Czomba Sándor foglalkoztatáspolitikáért felelős államtitkár Nemzetgazdasági Minisztérium Kihívások 2 A munkaerőpiac Foglalkoztatottság Foglalkoztatási

Részletesebben

TÁMOP A Én is továbbtanulok

TÁMOP A Én is továbbtanulok TÁMOP-3.3.10.A-12-2013-0018 Én is továbbtanulok A pályázat indulása Iskolánk, a Szolnoki Műszaki Szakközép és Szakiskola Pálfy-Vízügyi Tagintézménye 2013-ban pályázott a TÁMOP-3.3.10.A-12-2013 kódszámú

Részletesebben

A 34 543 02 ASZTALOS SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI PROGRAMJA

A 34 543 02 ASZTALOS SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI PROGRAMJA A 34 543 02 ASZTALOS SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI PROGRAMJA I. A szakképzés jogi háttere A szakképzési kerettanterv a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény, a szakképzésről szóló 2011. évi CLXXXVII.

Részletesebben

A projekt szakmai megvalósítása

A projekt szakmai megvalósítása TÁMOP-2.2.5.B-12/1-2012-0010 pályázat Az új típusú szakképzés bevezetése a Lukács Sándor Mechatronikai és Gépészeti Szakképző Iskolában A projekt szakmai megvalósítása 1.Együttműködés partnerszervezetekkel

Részletesebben

Kökönyösi Gimnázium 7300 Komló, Alkotmány u. 2/B 2016-2017. TANÉVBEN INDULÓ OSZTÁLYOK

Kökönyösi Gimnázium 7300 Komló, Alkotmány u. 2/B 2016-2017. TANÉVBEN INDULÓ OSZTÁLYOK Kökönyösi Gimnázium 7300 Komló, Alkotmány u. 2/B OM azonosító: 201286 Telephely kód: 001 Igazgató: Vámos Ágnes Pályaválasztási felelős: Varga Margit Telefon: 72/482-367 E-mail: gimnazium@nagylaszlo-komlo.sulinet.hu

Részletesebben

A kamarák szerepe a szakképzett munkaerő biztosításában

A kamarák szerepe a szakképzett munkaerő biztosításában A kamarák szerepe a szakképzett munkaerő biztosításában Gazdasági kamarák Köztestületi formában működő érdekképviseletek Országos feladat- és hatáskörrel rendelkeznek Létrehozásukat törvény szabályozza

Részletesebben

A szakképzés állapota 2008-ban a vasútgépészeti szakmák tükrében. Mi látható a megrendelő HR-es szemüvegén keresztül?

A szakképzés állapota 2008-ban a vasútgépészeti szakmák tükrében. Mi látható a megrendelő HR-es szemüvegén keresztül? A szakképzés állapota 2008-ban a vasútgépészeti szakmák tükrében Mi látható a megrendelő HR-es szemüvegén keresztül? A közelmúlt (15év) fejleményei Tanuló létszám drasztikus csökkenése Diplomás képzés

Részletesebben

Pályaválasztási tájékoztatók

Pályaválasztási tájékoztatók OM azonosító: 031970 Intézmény címe: 2900 Komárom, Táncsics M. utca 73. Telefon/fax: 06/34/344-105; tel.: 06/34/540-313; 06/34/345-928 E-mail: alapyszaki@gmail.com Honlap: http://www.ipari-kom.sulinet.hu

Részletesebben

A SZAKKÉPZÉS RENDSZERÉNEK VÁLTOZÁSA JANOVICS LÁSZLÓ

A SZAKKÉPZÉS RENDSZERÉNEK VÁLTOZÁSA JANOVICS LÁSZLÓ A SZAKKÉPZÉS RENDSZERÉNEK VÁLTOZÁSA JANOVICS LÁSZLÓ A SZAKKÉPZÉS REFORMJA 2010 után egy átfogó köznevelési és szakképzési reform indul el: 3 éves szakképzés közismeret helyett szakmai képzés duális szakképzés

Részletesebben

Megnevezés (tanult idegen nyelv) Létszám (fő) Tagozatkód

Megnevezés (tanult idegen nyelv) Létszám (fő) Tagozatkód KRÚDY GYULA GIMNÁZIUM, KÉT TANÍTÁSI NYELVŰ KÖZÉPISKOLA, IDEGENFORGALMI ÉS VENDÉGLÁTÓIPARI SZAKKÉPZŐ ISKOLA 9024 Győr, Örkény I. u. út 8 10. Tel.: 96/510-670 E-mail: titkar@krudy.gyor.hu OM azonosító: 030716

Részletesebben

Figyelem! Tájékoztató

Figyelem! Tájékoztató Az iskola arra való, hogy az ember megtanuljon tanulni, hogy felébredjen tudásvágya, megismerje a jól végzett munka örömét, az alkotás izgalmát, megtanulja szeretni, amit csinál, és megtalálja azt a munkát,

Részletesebben

FAIPAR ISMERETEK ÁGAZATI SZAKMAI ÉRETTSÉGI VIZSGA A VIZSGA LEÍRÁSA KÖZÉPSZINTEN. Középszint. Középszint

FAIPAR ISMERETEK ÁGAZATI SZAKMAI ÉRETTSÉGI VIZSGA A VIZSGA LEÍRÁSA KÖZÉPSZINTEN. Középszint. Középszint Érvényes: 2017. május-júniusi vizsgaidőszaktól FAIPAR ISMERETEK ÁGAZATI SZAKMAI ÉRETTSÉGI VIZSGA A VIZSGA LEÍRÁSA KÖZÉPSZINTEN A vizsga részei Középszint 180 perc 100 pont 15 perc 50 pont A vizsgán használható

Részletesebben

Tanulók pályaérdeklődése és pályaattitűdje a szakközépiskolák évfolyamán

Tanulók pályaérdeklődése és pályaattitűdje a szakközépiskolák évfolyamán 1 Tóth Péter Béky Gyuláné Tanulók pályaérdeklődése és pályaattitűdje a szakközépiskolák 9-11. évfolyamán Megjegyzés: SZ1-SZ21: a szakmacsoportok sorszáma; G1: négyosztályos, G2: hatosztályos, G3: nyolcosztályos

Részletesebben

Kedves Érdeklődők, leendő Diákjaink!

Kedves Érdeklődők, leendő Diákjaink! OM azonosító: 203060 Cím: 3529 Miskolc, Ifjúság u. 16-20. Telefonszám: 46/365-912, 46/360-125 Faxszám: 46/562-239 Honlap: Email cím: www.szemere.miskolc.hu info@szemere.sulinet.hu Tagintézmény-vezető:

Részletesebben

Általános tudnivalók. Szakközépiskolai képzések

Általános tudnivalók. Szakközépiskolai képzések Bereczki Máté Kertészeti, Élelmiszeripari és Mezőgazdasági - Gépészeti Szakképző Iskola 6500 Baja, Szent Antal u. 96. OM azonosító: 027975 Honlap: www.bereczki-baja.hu Telefon: (79) 423-744 Igazgató: Horváth

Részletesebben

A minőségi szakképzés garanciái a Szolnoki Műszaki Szakközép- és Szakiskolában

A minőségi szakképzés garanciái a Szolnoki Műszaki Szakközép- és Szakiskolában A fiatalok foglalkoztatásának előmozdítása Közép-Kelet-Európában Projekt Szeminárium 2013. október 10. A minőségi szakképzés garanciái a Szolnoki Műszaki Szakközép- és Szakiskolában Előadó: Kiss Ferenc

Részletesebben

1. AZ ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK Iskolai rendszerű szakképzésben a szakképzési évfolyamok száma: 3 2.

1. AZ ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK Iskolai rendszerű szakképzésben a szakképzési évfolyamok száma: 3 2. A 19. sorszámú Járműkarosszéria készítő, szerelő megnevezésű szakképesítés szakmai és vizsgakövetelménye 1. AZ ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK 1.1. A szakképesítés azonosító száma: 34 525 05

Részletesebben

2014-2015. TANÉVBEN INDULÓ OSZTÁLYOK

2014-2015. TANÉVBEN INDULÓ OSZTÁLYOK Kökönyösi Szakközépiskola Nagy László Gimnáziuma 7300 Komló, Alkotmány u. 2. OM azonosító: 201286 Telephely kódja: 013 Igazgató: Vámos Ágnes Pályaválasztási felelős: Varga Margit Telefon: 72/482367 E-mail:

Részletesebben

Szegedi Szakképzési Centrum József Attila Általános Iskolája és Szakképző Iskolája OM azonosító száma: /005

Szegedi Szakképzési Centrum József Attila Általános Iskolája és Szakképző Iskolája OM azonosító száma: /005 Szegedi Szakképzési Centrum József Attila Általános Iskolája és Szakképző Iskolája OM azonosító száma: 203052/005 Cím: 6723 Szeged, Gyík u. 3. Telefonszám: 62/547-014 Fax: 62/547-017 E-mail: - Honlap:

Részletesebben

KÖZLEKEDÉSGÉPÉSZ ISMERETEK ÁGAZATI SZAKMAI ÉRETTSÉGI VIZSGA A VIZSGA LEÍRÁSA KÖZÉPSZINTEN

KÖZLEKEDÉSGÉPÉSZ ISMERETEK ÁGAZATI SZAKMAI ÉRETTSÉGI VIZSGA A VIZSGA LEÍRÁSA KÖZÉPSZINTEN KÖZLEKEDÉSGÉPÉSZ ISMERETEK ÁGAZATI SZAKMAI ÉRETTSÉGI VIZSGA A VIZSGA LEÍRÁSA KÖZÉPSZINTEN A vizsga részei Középszint 180 perc 100 pont 15 perc A vizsgán használható segédeszközök Középszint A vizsgázó

Részletesebben

ELTE Gyakorló Általános Iskola és Középiskola szakközépiskolai részére érvényes helyi tanterv és óraterv

ELTE Gyakorló Általános Iskola és Középiskola szakközépiskolai részére érvényes helyi tanterv és óraterv PEDAGÓGIAI PROGRAM ELTE Gyakorló Általános Iskola és Középiskola szakközépiskolai részére érvényes helyi tanterv és óraterv SASHEGYI ARANY JÁNOS ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS GIMNÁZIUM OM: 035289 Sashegyi Arany

Részletesebben

A PEDAGÓGIAI PROGRAM MÓDOSÍTÁSA

A PEDAGÓGIAI PROGRAM MÓDOSÍTÁSA A PEDAGÓGIAI PROGRAM MÓDOSÍTÁSA ELTE Gyakorló Általános Iskola és Középiskola gimnáziumi részére érvényes óraterv, valamint a szakközépiskolai részére érvényes helyi tanterv és óraterv SASHEGYI ARANY JÁNOS

Részletesebben

Szegedi Szakképzési Centrum Csonka János Szakgimnáziuma és Szakközépiskolája

Szegedi Szakképzési Centrum Csonka János Szakgimnáziuma és Szakközépiskolája Szegedi Szakképzési Centrum Csonka János Szakgimnáziuma és Szakközépiskolája OM azonosító száma: 203052/012 Cím: 6726 Szeged, Temesvári körút 38. Telefonszám 62/547-122 Fax 62/547-125 E-mail csonka@csonka-szeged.sulinet.hu

Részletesebben

ÚJ TÍPUSÚ SZAKKÉPZÉS BEVEZETÉSE A SOPRONI FÁYBAN TÁMOP-2.2.5.B-12/1-2012-0045

ÚJ TÍPUSÚ SZAKKÉPZÉS BEVEZETÉSE A SOPRONI FÁYBAN TÁMOP-2.2.5.B-12/1-2012-0045 ÚJ TÍPUSÚ SZAKKÉPZÉS BEVEZETÉSE A SOPRONI FÁYBAN TÁMOP-2.2.5.B-12/1-2012-0045 Elnyert támogatás mértéke: 12 431 400 Ft Projekt időtartama: 18 hónap A kivitelezés befejezésének időpontja: 2014. augusztus

Részletesebben

AZ OFI KÍNÁLATA TERMÉSZETTUDOMÁNYOK

AZ OFI KÍNÁLATA TERMÉSZETTUDOMÁNYOK Pedagógusképzés támogatása TÁMOP-3.1.5/12-2012-0001 AZ OFI KÍNÁLATA TERMÉSZETTUDOMÁNYOK MATEMATIKA FIZIKA BIOLÓGIA FÖLDRAJZ KÉMIA Az OFI kínálata - természettudományok Matematika Matematika Ajánlatunk:

Részletesebben

OKJ 54 523 02 Elektronikai technikus Központi előírás szerint az elmélet/gyakorlat aránya 40/60%

OKJ 54 523 02 Elektronikai technikus Központi előírás szerint az elmélet/gyakorlat aránya 40/60% OKJ 54 523 02 Elektronikai technikus Központi előírás szerint az elmélet/gyakorlat aránya 40/60% 11500-12 Munkahelyi egészség és biztonság Munkahelyi egészség és biztonság 0,5 0,5 0,5 11499-12 Foglalkoztatás

Részletesebben

A szakképzés és a munkaerőpiac összefüggései

A szakképzés és a munkaerőpiac összefüggései A szakképzés és a munkaerőpiac összefüggései Dr. Czomba Sándor foglalkoztatáspolitikáért felelős államtitkár 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011. III.né. 15-24 évesek

Részletesebben

Székely Mihály Szakképzo Iskola, Kollégium, Általános Iskola. 5540 Szarvas, Vajda Péter u. 20. www.szvki.hu

Székely Mihály Szakképzo Iskola, Kollégium, Általános Iskola. 5540 Szarvas, Vajda Péter u. 20. www.szvki.hu Székely Mihály Szakképzo Iskola, Kollégium, Általános Iskola 5540 Szarvas, Vajda Péter u. 20. www.szvki.hu Középiskolai beiskolázási és pályaválasztási tájékoztató Nyílt nap: 2013. november 15. 8.00-tól

Részletesebben

A 17. sorszámú Karosszérialakatos megnevezésű szakképesítés szakmai és vizsgakövetelménye 1. AZ ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK

A 17. sorszámú Karosszérialakatos megnevezésű szakképesítés szakmai és vizsgakövetelménye 1. AZ ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK A 17. sorszámú Karosszérialakatos megnevezésű szakképesítés szakmai és vizsgakövetelménye 1. AZ ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK 1.1. A szakképesítés azonosító száma: 34 525 06 1.2. Szakképesítés

Részletesebben

Osztályszám Tagozatkód (tanult idegen nyelv) Humán gimnázium (angol német) 4 év 32 fő 1 01 Humán gimnázium (német angol)

Osztályszám Tagozatkód (tanult idegen nyelv) Humán gimnázium (angol német) 4 év 32 fő 1 01 Humán gimnázium (német angol) KRÚDY GYULA GIMNÁZIUM, KÉT TANÍTÁSI NYELVŰ KÖZÉPISKOLA, IDEGENFORGALMI ÉS VENDÉGLÁTÓIPARI SZAKKÉPZŐ ISKOLA 9024 Győr, Örkény I. u. út 8 10. Tel.: 96/510-670 E-mail: titkar@krudy.gyor.hu, honlap: www.krudy.gyor.hu

Részletesebben

A kompetencia igények követése a Perfekt gyakorlatában. Szolnok IX. 27.

A kompetencia igények követése a Perfekt gyakorlatában. Szolnok IX. 27. A kompetencia igények követése a Perfekt gyakorlatában Szolnok 2010. IX. 27. Kérdések Mi a kompetencia? Mit kezd a szervezet a kompetenciákkal? Milyen a jó szakképzési rendszer? Cégtörténet A Perfekt Zrt.

Részletesebben

Tudásdepó Expressz A könyvtári hálózat fejlesztése a Keményben az élethosszig tartó tanulás érdekében TÁMOP 3.2.4A 11/1 2012-0043

Tudásdepó Expressz A könyvtári hálózat fejlesztése a Keményben az élethosszig tartó tanulás érdekében TÁMOP 3.2.4A 11/1 2012-0043 Tudásdepó Expressz A könyvtári hálózat fejlesztése a Keményben az élethosszig tartó tanulás érdekében TÁMOP 3.2.4A 11/1 2012-0043 Tőlünk függ minden, csak akarjunk! Társadalmi Széchenyi Megújulás István

Részletesebben

Professio Fémipari és Szakképzési Klaszter bemutatása. 2015. április 22.

Professio Fémipari és Szakképzési Klaszter bemutatása. 2015. április 22. Professio Fémipari és Szakképzési Klaszter bemutatása 2015. április 22. Mi hozott össze bennünket? azonos tevékenység mindnyájan forgácsolással foglalkoztunk azonos probléma a szakemberek elfogytak - utánpótlás

Részletesebben

Szegedi Szakképzési Centrum Móravárosi Ipari Szakgimnáziuma és Szakközépiskolája OM azonosító száma: /007

Szegedi Szakképzési Centrum Móravárosi Ipari Szakgimnáziuma és Szakközépiskolája OM azonosító száma: /007 Szegedi Szakképzési Centrum Móravárosi Ipari Szakgimnáziuma és Szakközépiskolája OM azonosító száma: 203052/007 Cím: 6725 Szeged, Kálvária sgt. 84-86. Telefonszám: 62/551-540, 62/558-480 Fax: 62/444-178,

Részletesebben

Továbbtanulási tájékoztató

Továbbtanulási tájékoztató Debreceni Szakképzési Centrum Irinyi János Szakgimnáziuma és Szakközépiskolája Továbbtanulási tájékoztató a 2017/2018. tanévre Debrecen Kedves 8. évfolyamos tanuló! 1952-ben az akkori Mezőgazdasági és

Részletesebben

Záróvizsga komplex tételsor villamos-mérnöktanár hallgatóknak - 2008 -

Záróvizsga komplex tételsor villamos-mérnöktanár hallgatóknak - 2008 - Záróvizsga komplex tételsor villamos-mérnöktanár hallgatóknak - 2008-1. tétel a. A nevelés szerepe az egyén és a társadalom életében. b. A didaktika fogalma, tárgya, helye a tudományok rendszerében c.

Részletesebben

Aktualitások a szabályozás és az uniós programok területén - további tervek

Aktualitások a szabályozás és az uniós programok területén - további tervek Aktualitások a szabályozás és az uniós programok területén - további tervek Dr. Odrobina László szakképzésért és felnőttképzésért felelős helyettes államtitkár Országos Szakképzési és Felnőttképzési Tanévnyitó

Részletesebben

BÁLINT MÁRTON ÁLTALÁNOS ÉS KÖZÉPISKOLA FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ. 2012-2013-as tanévre

BÁLINT MÁRTON ÁLTALÁNOS ÉS KÖZÉPISKOLA FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ. 2012-2013-as tanévre BÁLINT MÁRTON ÁLTALÁNOS ÉS KÖZÉPISKOLA FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ 2012-2013-as tanévre Kedves Leendő Tanulónk! Tisztelt Érdeklődő Szülők! Tájékoztatónk célja, hogy felvételi követelményeinket nyilvánosságra

Részletesebben

Bernáth Kálmán Református Kereskedelmi és Vendéglátóipari Szakképző Iskola. felvételi tájékoztató

Bernáth Kálmán Református Kereskedelmi és Vendéglátóipari Szakképző Iskola. felvételi tájékoztató Bernáth Kálmán Református Kereskedelmi és Vendéglátóipari Szakképző Iskola felvételi tájékoztató 2016/2017 BEMUTATKOZÁS Iskolánkban 60 év óta folyik kereskedelmi és vendéglátóipari szakemberek képzése.

Részletesebben