Új tanév kezdődött, amely számos változást hozott

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Új tanév kezdődött, amely számos változást hozott"

Átírás

1 A Műszaki Kiadó ingyenes kiadványa III. évfolyam 2. szám november Lapozó 7. szám A műszaki szakmák tanárainak lapja Műszaki Kiadó több, mint szakmai partner Új tanév kezdődött, amely számos változást hozott a szakmai képzésben. Jelenlegi számunkban bemutatjuk új tankönyveinket a faipar, a gépészet, a közlekedés, az elektrotechnika elektronika területekről. Meg ismer tet jük kiadónk legújabb fejlesztésével, a gépészeti Cappuccino tesztkészítő programunkkal. Betekintünk a faipari szakmák oktatásának változásaiba, és beszá molunk az IPOSZ szakképzési elképzéseiről is. Eredményes és sikeres tanévet kívánunk a pedagógusoknak és diákjaiknak. Reméljük, kiadványunk olvasása kellemes és hasznos időtöltés lesz. Rét Anna szakiskolai üzletágvezető A TARTALOMBÓL: Köszöntő Iskolapélda IPOSZ Cappuccino tesztkészítő program Tankönyvajánló Tankönyvjegyzék

2 Közlekedés és sport egy iskolában Bercsényi Miklós Bemutatkozik a győri Bercsényi Miklós Közlekedési Középiskola A Bercsényi Miklós Közlekedési Kö zépiskola, Szakiskola és Sportiskolai Mód szertani Központ tantestülete és diák sága nevében köszöntöm a Kedves Ol vasót névadónk számunkra oly kedves és gyakorta idézett mondásával: Legfőbb kincsünk a becsület. A folyók városának ódon részében, Szigetben talál ható iskolánk, amely 55 éves múltra tekint vissza. Pa tinás, vörös téglás tömbje a városrész meghatározó épületegyüttese. Országos beiskolázású intézmény vagyunk, falaink között több mint ezer tanuló és 80 pedagógus végzi mindennapos munkáját. Képzési kínálatunk meglehetősen színesnek mondható. A belügyi-rendészeti képzésünk a legnépszerűbb, minden évben többszörös túljelentkezés van. A képzés érettségivel zárul, az általános műveltséget megszilárdító szakaszt követően speciális, akkreditált rendészeti tantárgyi tartalommal folyik az oktatás. A közlekedési szakmacsoportos oktatásunkban részt vevő tanulóink a következő szakmákban kaphatnak szakképesítést: közúti közlekedésüzemvitel-ellátó, vasúti üzemvitel ellátó, légi és vízi közlekedésüzemvitel-ellátó, szállítmányozási ügyintéző, közlekedésautomatikai műszerész, valamint motorkerékpár-szerelő. Az országos szakmai versenyeken elért eredményeink, valamint az a tény, hogy a munkaerőpiacon biztosított tanulóink elhelyezkedése, méltó bizonyítékai képzésünk sikerének és létjogosultságának. Kiemelt részét képezi képzésünknek a testnevelési és testkulturális terület ban nyertük el a sportiskolai módszertani központ címet, ami azt jelenti, hogy a Nemzeti Utánpótlás-nevelési Program szerint közoktatási típusú sportiskolává váltunk. Az oktatás és a sportképességek fejlesztése két osztályban folyik. Az AUDI ETO KC és a Magyar Kézilabda Szövetség által támoga tott kézilabdaosztályban, valamint egy általános sportosztályban. Az itt megvalósuló szakmai munka magas színvonalát jelzik a különböző sportágakban elért országos, európai és világbajnoki helyezéseink. Iskolánk volt diákjai között találhatók olyan olimpiai érmeket szerzett tanulóink, akikre méltán büszke az alma mater. Közöttük említhetjük: Borkai Zsolt Győr Megyei Jogú város polgármestere, Csollány Szilveszter, Ábrahám Attila, Pálinger Katalin, Sastin Mariann nevét, természetesen a teljesség igénye nélkül. Iskolánk hosszú évek óta akkreditált ECDL vizsgaközpont. Tanulóink évről évre magasabb számban élnek ezzel a vizsgalehetőséggel. 2 Középiskola Az intézmény vezetője: Németh Zsolt igazgató Telefon: Fax: Az ité intézményt é tcsobodné bdéhegyesi iágnes Kiemelten fontosnak tartjuk tj az elektronikus alapú ok- humán igazgatóhelyettes mutatja be. tatás minél szélesebb körű alkalmazását iskolánkban. Osz tálytermeink és tanári szobáink számítástechnikai eszközökkel jóval az átlagos szint felett felszereltek, megkönnyítvén ezzel a tanítási órák elektronikus felada tokkal, tesztekkel történő színesítését. A digitális iskola programból városi szinten is részt vállalunk, képzéseken történő részvétellel és bemutató órák tartásával. Elkötelezettek vagyunk az idegen nyelvek oktatását illetően is. Az angol, német és orosz nyelven túl az elmúlt években bővítettük kínálatunkat az olasz és francia nyelv elsajátításának lehetőségével. Könyvtárunkban idegen nyelvi tanulóközpont működik, amely nyitott a város többi iskolája felé is. Iskolánk a Közoktatás Minősítéséért Díj elismerő oklevél birtokosa, és 2008-ban országos elismerésben részesült a pedagógusok egyéni teljesítményértékelő rendszerének kidolgozásáért. A Savaria Egyetemi Központtal kötött partnerintézményi szerződésünk értelmében gyakorlatvezető mentortanáraink fogadják és segítik az egyetemi hallgatókat szakmai gyakorlatuk során. A University of Ulsterrel való együttműködésünk révén angol munkaközösségünk az Írországból érkező nyelvtanárok hat hetes gyakorlati képzését segíti. Nemzetközi kapcsolataink között említést érdemel a portugáliai Benfica SL-lel kötött együttműködési megállapodás is. Ennek értelmében minden évben néhány napot Lisszabonban tölthet el az iskolánk által alapított Fehér Miklós-díjban részesülő két személy, egy sportban élenjáró tanuló és egy, az iskolánkban folyó sporttevékenységet magas színvonalon támogató felnőtt. Az iskolánk által alapított legmagasabb elismerés a Bercsényi Emlékérem, amely minden évben a tanév záró ünnepségen kerül átadásra, egy arra érdemes pedagógus és egy tanuló részére. Iskolánk koros intézményként már számos hagyományt ápol. Ezek közé tartoznak az évente megrendezett sítáboraink, vízitáboraink, nyári gólyatáborunk, a gólyaavatással egybekötött iskolabál, a Miklós nap környékén megrendezendő Ber csényi-hét és diáknap, az ünnepeinkről való közös megemlékezések, a tantestületi kirándulás, házi tanulmányi versenyeink, a hangversenylá togatások, a vá Győr, Cinka Panna utca 2. rosi szintű olimpiatörténeti vetélkedő, valamint a pedagógusnapi ünnepség tanáraink részére.

3 Az IPOSZ a magyar szakképzés továbbfejlesztéséért Az IPOSZ (Ipartestületek Országos Szövetsége) mintegy 180 területi ipartestületet, több mint 30 országos szakmai szövetséget, 20 megyei szövetséget önkéntes tagvállalkozást fog országos hálózatba. A vezetők világosan látják a magyar szakképzés általános helyzetét, problémáit, és a magyar gazdaság és társadalom számára megfelelő, leghasznosabb szakképzést kiemelten fontosnak tartják. Az új tanév kezdetén részben a szakképzésben elkezdett és tervezett átalakítások kapcsán Solti Gábor nemzetközi és oktatási igazgatóval beszélgettünk. Az IPOSZ és az ipartestületek szakképzési feladatokat hajt végre és részvételét szélesíteni szeretné a következő területeken: A szakmunka társadalmi elismertségének növelése, a szakmunkás életpálya előnyeinek bemutatása, az ehhez szükséges helyi és országos kommunikáció. Pályaorientáció már a 7. osztálytól kezdve, az OKJ-s kézműves szakmák megismertetése, az általános iskolai programokban több gyakorlati készséget erősítő elem megjelenítése. Regionális koordinátorhálózat kiépítése az RFKB-k munkájának támogatására. Az IPOSZ elkötelezett híve a duális képzésnek, a gyakorlati képzés időtartama növelésének. Támogatja a 3 éves szakképzést és a hídprogramokat, amely elősegíti a hátrányos helyzetűek szakmai integrációját. Javas latai és együttműködési szándékának kifejezése a szakképzés fejlesztésére: Szabályozott partnerség kialakítása a többi érintett szervezettel, kamarával, TISZK-ekkel, fenntartókkal. Több gyakorlati képzőhely jöjjön létre az iparosságnál, ennek elősegítésére a megfelelő feltételrendszer kidolgozása. A tanulószerződéseket népszerű sítsék, és vizsgálják felül, hogy a tanulókat foglalkoztatók érdekei is megfelelő arányban jelenjenek meg. Támogatási és visszaigénylési rendszerek rugalmasabbá, bürokráciamentesebbé tétele, a finanszírozás igazítása az egyes szakmai csoportok szükségleteihez. A tanulókat tartó mikrovállalkozások, egyéni vállalkozások számára célzott pályázatok kiírása, gyakorlati képzést szolgáló eszközeik megújítása. Szakmunkás vizsgabizottsági tagok delegálása, alaposabb szakmai felkészítése. Vizsgáztatás egyszerűsítése, szakmai szempontjainak kiemelése. Bekapcsolódás a szakmai vizsgakövetelmények és a központi programok folyamatos módosítási munkálataiba. Az iskolarendszerű és nem iskolarendszerű képzés jobb összehangolása. 4. gyakornoki év bevezetése vállalkozásoknál. Pályakövetési információk gyűjtése. Az IPOSZ az egyetlen országos szervezet, amely szorgalmazza a megoldást a kis beiskolázottságú és a népi és kulturális kisszakmák gondozására. A tagjai által művelt leggyakoribb kézműves szakmák száma közel száz, a szakmai szervezeteihez tartozó népi és kulturális kisszakmák száma is eléri a százat. Javaslata országos adatbázis létre hozása, hogy az ilyen szakmák iránt érdeklődő fiatalok és a gyakorlati képzését biztosítani tudó iparosok egymásra találhassanak. A piacorientált gyakorlati ismeretek elsajátításának meghatározónak kell lennie a kézműipari szakképzésben. Emelni kell a szakképzés hatékonyságát, a szakmájukban elhelyezkedők arányát. A szakképzés ügyéről legyen rendszeres, érdemi, szervezett párbeszéd a szereplők között országos, regionális, megyei és helyi szinten is. A duális képzéssel kapcsolatos nemzetközi legjobb gyakorlatok közvetítésében az IPOSZ-nak nemzetközi szervezeti tagsága és több évtizedes együttműködése révén komoly lehetőségei vannak. A tapasztalatok hasznosítása, a minták átvétele és adaptálása sokat segíthet abban, hogy hazánk szakképzése, a foglalkoztatottság, a kisvállalkozások, iparosok szerveződöttsége és aktivitása, bevonása szakmai döntésekbe közelítsen a fejlett európai országokéhoz. Az IPOSZ a felsorolt területeken eddig is jelentős szerepet vállalt, és ezt a jövőben is folytatni kívánja, tudván, hogy a szakképzés a gazdasági g fellendülés lés segítésének egyik legfontosabb eszköze. ze. 3

4 Új gépész alapozó tankönyvek Molnár István vagyok, az oroszlányi Eötvös Loránd Szakközép- és Szak iskolában tanítok immár két éve. A szakképzés területén dolgozom műszaki tanárként, ezen belül az alapozó évfolyamokon a szakképzéses orientációs tárgyakat oktatom. A műszaki szakmák alapozása a mérési, anyagismereti, műszaki ábrázolási és mechanikai területen történik. A mérési és anyagismereti területeken az alapozó tárgyak oktatásához nem voltak eddig tankönyvek a magyar tankönyvpiacon. A tananyagot több könyvből kellett öszszeollózni. Ezzel a mód- szerrel a pedagógus na- gyon sok ener giát fekte- tett az órákba, és a diá- koknak is több könyv- ből kellett készülni. Személyes tapasztala- tom alapján a diákoknak nem volt tankönyvük, mivel egy tárgyhoz kettő, há- rom könyvet meg kellett volna venni. Egyrészt a szülőket terhelő, amúgy is magas árú tankönyvcsomag ára tovább nőtt volna, másrészt egy-egy könyv nem lett volna kihasználva. Ezért a fénymásolás és az egyéni feldolgozás mellett döntöttem. Nemrég kaptam kézhez a Műszaki Kiadó Mérések munkatankönyv, Anyagok tankönyv és Anyagok munkafüzet kiadványokat. A tankönyvek jól strukturáltak, gondosan megszerkesztettek. Szeretnék néhány gondolatot megosztani az olvasóval, a tankönyvekkel kapcsolatban. A kilencedik évfolyamnak szánt Mérések című könyv jól részletezi az alapozó oktatás számára fontos mérési alapismereteket. A nyolcadikból érkező tanulókat példákon keresztül vezeti be a metrológiai alapfogalmakba. 4 A példái könnyen érthetők, a feladatok jól átgondoltak. A tankönyvben lévő ábrák tiszták és könnyen értelmezhetők. A tananyag részei megfelelő nagyságúra vannak bontva. A tankönyvből kiváló tanmenet készíthető. Az ábrákat akár kivetítve is lehet alkalmazni, különös tekintettel a mérőeszközök leolvasására. A mérőeszközöknél szereplő példák korszerűek. Olyan munkahelyi mérési szituációk vannak felsorolva a tankönyvben, melyekkel a tanulók később az üzemekben is találkozhatnak. Ezeknek jótékony hatása van a motivációra tanóra közben és a tananyaggal szemben egyaránt. Összefoglalva: a Mérések munkatankönyv hasznos kelléke a Mérések szakmai alapozó óráknak. Mind a tanárnak, mind a diáknak segítséget nyújt. A másik alapozó tantárgyhoz készült tankönyv az Anyagok címet viseli. A tanév során a tanulókkal a műszaki életben előforduló anyagokat kell megismertetni. A könyvnek logikus és átgondolt szerkezete van. A tananyag egyéni feldolgozását könnyítő kiemelések is célszerűek és könnyebben érthetővé teszik a tananyagot. Az ábrák átláthatók, könnyen érthetők. A tankönyvhöz tartozik egy munkafüzet is. A munkafüzetben a tankönyvhöz kapcsolódó feladatok találhatók, minden fejezet előtt egy rövid elméleti áttekintéssel. A feladatok kiválóan alkalmasak akár a tanóra vezetésére, akár otthoni feladatnak. A munkafüzet és tankönyv megkönnyíti a tananyag elsajátítását, illetve megtanítását. Véleményem szerint a tankönyv alkalmazható a 11. szakközépiskolai és szakiskolai képzésben is a tanult ismeretek felelevenítésére. A tankönyvek korszerű tartalmuknak köszönhetően jól használhatók a 3 éves szakképzésben is, a megfelelő szakmai tárgyaknál. A szakmai ismeretek megalapozása ugyanis fontos minden képzésben. Erre az alapozásra a fent említett tankönyvek kiválóan megfelelnek a gondosan megszerkesztett tartalom miatt. Összességében a Mérések és Anyagok tankönyvek formájában egy jól használható segédletet kaptak a tanárok és diákok egyaránt. Kíváncsian várom a digitális táblára applikált változatot is.

5 Gépgyártás-technológia tankönyvcsalád Dudás Illés Gépgyártás-technológia I. Azonossági száma: MK Formátuma: B5, 584 oldal Bolti ár: 3998 Ft A gépgyártás-technológia alapjait tárgyaló könyv a Gépgyártás-technológia I V. sorozat bevezető kötete. A gépészmérnökképzés alapozó tantárgyai között ugyanilyen n néven oktatott tárgyhoz készült, és a minden gépészmérnök számára alapvető, általános technológiai ismereteket tárgyalja. Ter je- delme bővebb, mint a vonatkozó tantárgy anyaga, tükrözi a gépgyártás-technológia rendkívüli fejlődését és ennek eredményeit az utóbbi harminc évben. A könyv célja a téma összefüggéseinek megvilágítása, és csak olyan mértékben tartalmaz számszerűsített adatokat, amennyi elegendő az összefüggések megértéséhez. Dudás Illés Gépgyártás-technológia II. Azonossági száma: MK Formátuma: B5, 320 oldal Bolti ár: 4054 Ft Dudás Illés Cser István Gépgyártástechnológia IV. Azonossági száma: MK Formátuma: B5, 340 oldal Bolti ár: 4180 Ft A termelés globalizálódása, a növekvő piaci igények dinamikus változása és a költségek növekedő nyomása az iparvállalatokat arra kényszeríti, hogy gyáraik és termelési struktúrájuk állandó innovációjával a megváltozott feltételekhez alkalmazkodjanak. A tervezőfolyamatok tervezés-módszertanilag biztos tudása a vállalatok számára egzisztenciális jelentőségű lett. A tankönyv ezekkel a témakörökkel foglalkozik és tömörített formában a gyár, ill. gyártórendszer lényeges tervezési területeinek klasszikus és innovatív tartalmát mutatja be. A könyv megismerteti a gépészmérnök hallgatókat a legszükségesebb forgácsolástechnikai, forgácsoláselméleti alapismeretekkel, képet ad ha szűkös keretek között is a korszerű gépgyártás-tech- nológiáról, a technológiai tervezés alapjairól, annak hallatlanul megnövekedett lehetőségeiről, és természetesen korlátairól is. Az egyetemi tanrend szerinti Gépgyártás-technológia I. és II. című tárgyakon alapul. Érinti a technológiai tervezés alapjait is. Dudás Illés Gépgyártás-technológia III. Azonossági száma: MK Formátuma: B5, 548 oldal Bolti ár: 4980 Ft Az ipari termelés kulcskérdése a minőség és a gazdaságosság tekintetében a gyártás során alkalmazandó eljárástechnológia megválasztása és annak kivitelezése. A termékelőállítás technológiája a gépgyártás-technológus legalapvetőbb l fegyvere. Természetesen a termék konstruktőrének is tájékozottnak kell lennie a technológia területén, mivel részben Ő a felelős a gyártási költségekért, Ő vállalja a felelősséget a követelmények előírásával e tekintetben. Így a felsőoktatásban részt vevő hallgatóknak, vagy a gyakorlat szakembereinek a továbbképzésük során meg kell ismerniük az ehhez szükséges szakmai tudnivalókat. Dudás Illés Friedhelm Lierath Varga Gyula Környezetbarát technológiák a gépgyártásban Gépgyártástechnológia V. Azonossági száma: MK Formátuma: B5, 308 oldal Bolti ár: 3690 Ft Az ember munkáját és életét megkönnyítő gépek előállítása, szállítása és felhasználása egyre nagyobb, néhol visszafordíthatatlan károsodást okoz környezetünkben. Ennek a folyamatnak a lassítása, illetve megakadályozása a gyakorlatra figyelő és környezetbarát szemlélet kialakításával valósítható meg. A jelen kiadvány az energiatakarékos és környezetbarát technológiákról és eszközökről szól. A környezetbarát gyártási eljárások világszerte, így Magyar országon is új szakterületnek számítanak. Aki új, gyakorlatban is alkalmazható technológiákat tud kifejleszteni és bevezetni, lépéselőnyre tehet szert az egyre kiélezettebbé váló gazdasági versenyben. 5

6 Szakmai Cappuccino Tesztkészítő program és tesztadatbázis a gépész szakmacsoport számára Pár számmal ezelőtt a Műszaki Lapozóban már bemutattuk a Műszaki Kiadó Cappuccino névre keresztelt tesztkészítő programját. A Cappuccino egyszerűen használható, a differenciálást, a feladatok, feladatsorok kombinálását, karbantartását lehetővé tévő, az e-tanulást segítő tesztkészítő program. Most a szakmai Cappuccinót, azon belül a gépész szakmacsoport számára készült tesztkészítőt mutatjuk be. A gépész Cappuccino kérdésadatbázisa kilenc témakört foglal magában (fémipari alapképzés elmélet, fémipari alapképzés gyakorlat, vízvezeték- és központifűtés-szerelés, gázvezeték- és készülékszerelés, gázhegesztés, ívhegesztés, irányítástechnikai alapismeretek, munkavédelem, gépipari szakrajz). A témakörök további fejezetekre oszlanak, összesen 798 szakmai kérdést tartalmaznak. 6 A tesztkészítő program magában foglal egy tanári beviteli felületet, valamint egy Flash alapú tanulói felhasználói felületet. A tanári beviteli felületen keresztül módosítható, kiegészíthető a meglévő kérdésadatbázis, de új kérdésadatbázis is létrehozható. A Microsoft Excel táblázat alapú kérdésadatbázis kezelését a beépített makroprogramozott felület biztosítja.

7 A gépész Cappuccino kérdésadatbázisa négy feladattípust tartalmaz, ami kiegészíthető további négy feladattípussal (egyszerű választás, kakukktojás, igaz állítás, párosítás, főfogalom-keresés, többszörös választás, csoportosítás, igaz hamis állítás). Az adatbázis tesztkérdései nehézségi fokokba vannak sorolva, ami módosítható, további kérdések hozzáadásával. Összesen három nehézségi fokba sorolhatók a feladatok: könnyű, átlagos, nehéz feladatok lehetnek. A tanári beviteli felületen keresztül létrehozott és mentett feladatsorok a Flash alapú tanulói felhasználói felületen jelennek meg. A beépített pontozórendszer biztosítja a differenciált értékelést. További lehetőségek még a csapatjáték, vagy az egyéni munka (feleltetés), a válaszadásra szánt idő beállítása, vagy az időmérés nélküli teszt, de azt is meghatározhatjuk, hogy hány kérdésből álljon a feladatlap. Lehetőség van a feladatlapok kinyomtatására, természetesen különböző szűrők beállításán keresztül, továbbá beállítható, hogy megoldó kulccsal vagy anélkül történjen a nyomtatás. A műszaki szakterületen a gépészeti adatbázison kívül kínálunk még az elektrotechnikai elektronikai, a közlekedési, valamint a terveink szerint a ruhaipari szakmacsoport számára tesztadatbázist. Természetesen kérdésadatbázis nélkül is, valamint közismereti tárgyakból válogatott kérdésekkel is megvásárolható a program. Bővebb információt a honlapon, az Interaktív tananyagok/tankönyvfüggetlen menüpontban olvashatnak. 7

8 A faipari szakmacsoport szakképesítéseinek változásai az SZVK-k módosításainak következtében Vizsgáljuk meg 2007-től az egyes szakképesítések követelményeit a képzési idő tükrében a szakmai és vizsgakövetelmények és a központi programok alapján. A faipari szakmacsoportba a következő szakképesítések tartoznak: Bútorasztalos Bútoripari technikus Épületasztalos Fafeldolgozó technikus Bognár Kádár Kárpitos Az összehasonlítást a kisebb tanulói létszámot érintő kádár és bognár szakmákra nem vizsgáltam, tekintettel arra, hogy csak néhány modulban tér el az épületasztalos szakképesítés követelményeitől. Továbbá a kárpitos szakma egyik követelménymodulja sem közös a faipari szakmákkal. azonosítója Követelménymodul Szakképesítések óraszámai megnevezése Bútorasztalos Bútoriparitechnikutechnikus Épületasztalos Fafeldolgozó Biztonságos munkavégzés feladatai Gyártás-előkészítési és minőségbiztosítási megszűnt feladatok Munkakörrel, munkavégzéssel kapcsolatos meg szűnt feladatok Alapvető tömörfa-megmunkálási feladatok Tervezési, szervezési feladatok megszűnt Kárpitos bútorok gyártása Bútoripari technikusi feladatok Épületasztalos gyártási feladatok 184 megszűnt 184 megszűnt Egyéb épületasztalos termékek gyártása és helyszíni szerelése Fűrészáru gyártás feladatai Famegmunkáló feladatok Lap-és lemezipari feladatok Alapvető szerelési feladatok megszűnt Lapszerkezetű termékek gyártási lehetőségei meg szűnt Bútorasztalos termékek gyártási feladatai megszűnt Vegyes faipari termékek gyártása meg szűnt 90 meg szűnt Gyártás-előkészítéssel és munkavégzéssel 480 kapcsolatos feladatok Asztalosipari szerelési feladatok Bútorasztalos termékek gyártási feladatai Gépkezelési feladatok 304 Összes óraszám: Megállapítások: A 21/2007. (V.21.) SZMM rendeletben megjelent SZVK-k a bútorasztalos, épületasztalos szakképesítések képzési idejét iskolarendszerben 3 évben határozták meg, a központi programokban a képzési idő 2600 óra. A követelménymodulok száma kilenc mindkét szakmában, a táblázatban látható óraszámokkal. 8 Az SZVK-k és a központi programok újszerűsége és bonyolult megjelenése miatt számtalan probléma merült fel az oktatási intézmények és a gyakorlati képzőhelyek számára. A képzési idő és a megfogalmazott követelmények arányosnak nevezhetők. A szakmai vizsgák a kilenc vizsgamodul miatt rendkívül nehézkessé váltak.

9 A faipari technikus képzési idejét a rendelet két évben írta elől, az SZVK tizenegy modulban határozta meg a követelményeket. A táblázatban látható modulóraszámok alapján is megállapítható, hogy ez túlzott, különösen a kevés gyakorlati óraszám miatt ben új rendeletben ésszerűsítették az SZVK-t, a modulok számát kilencre csökkentették. Az 1/2010. (II.5.) SZMM rendeletben a bútor- és az épületasztalos SZVK-ban a képzési időt két évre csökkentették a követelmény módosítása nélkül. A kilenc modulra 1700 óra áll rendelkezésre. A képzési időnek ez a radikális csökkentése (900 órával) a követelmények meghagyása mellett lehetetlenné teszi a megfelelő kompetenciák megszerzését a tanulók számára ben (32/2011. (VII.25) NGM r.) az MKIK a gondozásában lévő bútorasztalos szakképesítés SZVK-ját átdolgozta, majd kidolgozta a központi programot is. A szakképzés 2+2 éves vagy 3 éves képzési formában történhet. A követelménymodulok száma hatra csökkent. Az összóraszám növekedett a kétéves képzéshez viszonyítva kb. 600 órával. A modulok megnevezése, óraszáma, tartalma is változott a korábbihoz viszonyít- va. A korábbi modulokból kettő maradt meg, de ezek tartalma is részben megváltozott. Példaként: A Alapvető tömörfa-megmunkálási feladatok (közös modul) az alábbi öt tananyagelemből áll: tömörfa-megmunkálás gépei és szerszámai; szabászati és keresztmetszeti megmunkálás; szerkezeti megmunkálás, szerkezeti kötések; szerkezetek kialakítása, jellemző típusai; alkatrészek esztergályozása, felületi előkészítése, ellenőrzése. Az átdolgozott Alapvető tömörfa-megmunkálási feladatok az alábbi négy tananyagelemből áll: tömörfa megmunkálás kézi szerszámokkal, kisgépekkel; fűrészelés és keresztmetszet-megmunkálás gépei és szerszámai; alkatrészek felületi előkészítése, ellenőrzése; alapszerkezetek kialakításának jellemző típusai és gyártástechnológiái. Taskovics Péter faipari mérnök-tanár Sághelyi Imre A TÖMÖRFA MEGMUNKÁLÁSA Azonossági száma: MK Formátuma: B5, kb. 208 oldal Tankönyvvé nyilvánítása folyamatban A könyv a faipari szakmákhoz elengedhetetlen alapvető kézi és gépi megmunkálások műszaki, technológiai ismereteit tárgyalja. Minden fejezetben először a bemutatandó gépet, gépcsoportot, majd a hozzá rendelt technológiákat, gépbeállításokat írja le, végül a munka- és balesetvédelmi előírásokat. Az ily módon logikusan felépített tananyag összefüggéseiben átlátható a diák számára, és nagyban megkönnyíti az oktató munkáját is. Újdonsága, hogy a rajzos ábrákon kívül számos fénykép segíti a gépek felépítésének, működési elvének megértését, elsajátítását. A fejezetek végén életközeli, a valós szakmai helyzetekben előforduló feladatok találhatók. Ajánljuk a os modulhoz, valamint a es modul tananyagegységeihez. 9

10 Lakner Edit FÉMIPARI ALAPISMERETEK KAROSSZÉRIALAKATOSOK SZÁMÁRA Azonossági száma: MK Formátum: B5, 164 oldal, színes Tervezett megjelenés: első félév Tankönyvvé nyilvánítási eljárása és elbírálása folyamatban. Lakner Edit KAROSSZÉRIALAKATOS SZAKMAI ISMERETEK Azonossági száma: MK Formátum: B5, 232 oldal, színes Tervezett megjelenés: első félév Tankönyvvé nyilvánítási eljárása és elbírálása folyamatban. Az alapképzés jelen tankönyvének ismeretei és kreatív alkalmazásuk biztos alapot nyújt a karosszériák gyártásával, javításával foglalkozó szakembereknek. A tankönyv a történeti té ti áttekintés után foglalkozik a közúti gépjármű fogalmával, csoportosításával, a karosszérialakatos feladatokkal, méréssel-ellenőrzéssel. Tartalmazza a fémek alakítási technológiáit, a hőkezeléseket, a kötéseket, és külön fejezetben tárgyalja a korrózió elleni védekezést. A mű az elméleten túl valóságközeli feladatokkal, példákkal munkatankönyvként segíti az ismeretek elsajátítását. A fejezetek végén a tananyag ismétlésére szolgálnak a rövid összefoglalók. Az ellenőrző kérdések és feladatok lehetővé teszik a gyakoroltatást, a tudás ellenőrzését is. TARTALOM: 1. Történeti áttekintés 2. A közúti gépjármű fogalma, csoportosítása 3. A karosszérialakatos feladata 4. Mérés, ellenőrzés 5. A fémek alakítási technológiái 6. Hőkezelések 7. Kötések 8. Korrózió elleni védekezés A nyitott, az újdonságokra fogékony elme a régmúlt ismeretében alkalmazza a jelen technológiáját, és igyekszik megfelelni kora kihívásainak. Ehhez nyújt segítséget ez a tankönyv, amely a gépjárművek szerkezetét és javítási módjait ismerteti. A korszerű gépek és technológiák bemutatása mellett a hagyományos szerelési fortélyokat is elárulja a könyv. Az autó százéves fejlődésének történetét felidéző tények is szerepelnek a műben. Rövid összefoglalások vannak a személygépkocsi anyaga, alakja, szerkezete, tervezése és gyártása témaköréről is. A könyv feladatai az ismeretek elmélyítését, gyakorlását, alkalmazását, kreatív felhasználását célozzák. TARTALOM: 1. A közúti gépjárművek szerkezete 2. A gépkocsira ható erők 3. A karosszéria anyagai és a vázgyártás 4. Javítások 5. A futóművek jellemzői 6. Baleset elleni és környezetvédelem 7. Számlakészítés 10

11 Gergely István MÉRÉSTECHNIKAI ALAPISMERETEK Azonossági száma: MK Formátuma: B5, 112 oldal Iskolai ár: 1890 Ft A tankönyv azoknak készült, akik már rendelkeznek alapve- tő villamos ismeretekkel és a gyakorlati oktatás keretében most kezdik elsajátítani a villamos méréstechnika alapjait. A mű általános elveket tartalmaz, és illeszkedik a szakmai alapozó oktatás, valamint az új OKJ szerinti modulrendszerű oktatáshoz is. A könyv a villamos mérések végzéséhez, a villamos méréstechnika tanításához nyújt segítséget. Az alapfogalmak tisztázása után a mérési hibákat ismerteti. Bemutatja a mérések szabályait, valamint a metrológiai jellemzőket. Részletezi az elektromechanikus műszerek, a multiméterek és az oszcilloszkópok működését, valamint a mérések biztonságtechnikáját. A fejezetek összefoglalással zárulnak. Ellenőrző kérdések és feladatok segítik az ismeretanyag elsajátításának ellenőrzését és elmélyítését. A tankönyv magyarázatokkal, számos ábrával segíti a tanulást. Az alábbiakban megtalálják a Műszaki Kiadó, valamint társkiadója, a Képzőművészeti Kiadó utóbbi hónapokban tankönyvjegyzékre került műszaki témájú szakmai tankönyveit. Szakmacsoport Kiadói kód Cím TÁMOP A Műszaki Kiadó új hivatalos műszaki tankönyvei KZ MK Közlekedési alapismeretek. Feladatgyűjtemény KZ MK Jogi ismeretek Fuvarozásjog KZ MK Közlekedési földrajz E MK Méréstechnikai alapismeretek G MK Műszaki ábrázolás G MK Géprajz A Képzőművészeti Kiadó új hivatalos műszaki tankönyvei G KP 2340 Anyagok G KP 2341 Anyagok munkafüzet G KP 2342 Mérések munkatankönyv Kérelem beadva és elbírálás folyamatban a következő kiadványok esetében KZ MK Fémipari alapismeretek karosszérialakatosok számára KZ MK Karossszérialakatos szakmai ismeretek F MK A tömörfa megmunkálása Jelmagyarázat: G gépészet; E elektrotechnika elektronika; KZ közlekedés; F faipar; A TÁMOP pályázatban hivatalosan rendelhető 11

12 Megjelent a évi katalógusunk MEGJELENT Atankönyvek kés interaktív kí tananyagok kiválasztásához nyújt segítséget ingyenes katalógusunk. Keresse iskolájában, vagy kérje területi képviselőinktől! KÉRDÉSEIVEL FORDULJON BIZALOMMAL KOLLÉGÁINKHOZ! Rét Anna, szakiskolai üzletágvezető (könnyűipar, faipar, egészségügy, felsőoktatási tankönyvek és szakkönyvek) Telefonszáma: (06-1) , Asztalos Ágnes, felelős szerkesztő (közgazdaság, ügyvitel, kereskedelemmarketing, üzleti adminisztráció, vendéglátás-idegenforgalom) Horák Dániel, felelős szerkesztő (gépészet) Telefonszáma: (06-1) , Ling János, felelős szerkesztő (elektrotechnika elektronika, közlekedés, építészet, vegyipar, nyomdaipar, környezetvédelem, vízgazdálkodás) Telefonszáma: (06-1) , Az üzletág faxszáma: (06-1) Autóvillamosság OK! Könyv Hevesi György: Autóvillamosság című tankönyvéhez készítettünk OK! Könyv változatot (OK 6046-X), amely a következő félévtől elérhető. Az online változat tartalmaz teszteket, kiegészítéseket, az adott témakör újdonságait, fotókat, feladatlapokat, mintapéldákat, valamint animációkat. Így néz ki egy megnyitott OK! Könyv! Műszaki Könyvkiadó Kft. Szakmaitankönyv-szerkesztőség (BC2) Cím: 1033 Budapest, Szentendrei út Levélcím: 1300 Budapest, Pf. 48. Telefonszámunk: (06-1) , (06-1) Faxszám: (06-1) A MEGRENDELÉSE A Műszaki Kiadó postán, ingyenesen, névre szólóan juttatja el Önnek a Műszaki lapozót, ha megrendeli a honlapon. 12 A következő számunkban bővebben írunk a könyvről. Lapozó A MŰSZAKI SZAKMÁK TANÁRAINAK LAPJA Kiadja a Műszaki Könyvkiadó Kft. REK Budapest, Szentendrei út Felelős kiadó: Orgován Katalin ügyvezető igazgató

A MAGYAR SZAKKÉPZÉSI RENDSZER FEJLESZTÉSE MAKÓ FERENC

A MAGYAR SZAKKÉPZÉSI RENDSZER FEJLESZTÉSE MAKÓ FERENC ZSKF TKK FÜZETEK 6. A MAGYAR SZAKKÉPZÉSI RENDSZER FEJLESZTÉSE MAKÓ FERENC SZAKKÉPZÉS-VIZSGÁLATOK 2008-2010. KÉSZÜLT A ZSIGMOND KIRÁLY FŐISKOLA TÁRSADALOMTUDOMÁNYI KUTATÓKÖZPONTJÁBAN AZ OKTATÁSÉRT KÖZALAPÍTVÁNY

Részletesebben

A nemzeti idegennyelv-oktatás fejlesztésének stratégiája az általános iskolától a diplomáig. Fehér könyv 2012 2018

A nemzeti idegennyelv-oktatás fejlesztésének stratégiája az általános iskolától a diplomáig. Fehér könyv 2012 2018 Napjainkban az idegennyelv-tudás szerepe, jelentősége kulturális és gazdasági szempontból is vitathatatlan. A nyelvtudás javítja a munkaerő-piaci elhelyezkedés esélyeit, hozzájárul a foglalkoztatottság

Részletesebben

KONCEPCIÓ a szakképzési rendszer átalakítására, a gazdasági igényekkel való összehangolására

KONCEPCIÓ a szakképzési rendszer átalakítására, a gazdasági igényekkel való összehangolására NEMZETGAZDASÁGI MINISZTÉRIUM Foglalkoztatáspolitikáért Felelős Államtitkárság Szakképzési és Felnőttképzési Főosztály KONCEPCIÓ a szakképzési rendszer átalakítására, a gazdasági igényekkel való összehangolására

Részletesebben

Jelentés a kis létszámú érettségi vizsgatárgyak vonatkozásában

Jelentés a kis létszámú érettségi vizsgatárgyak vonatkozásában Jelentés a kis létszámú érettségi vizsgatárgyak vonatkozásában Tartalomjegyzék Bevezető... 7 1. Budaváriné Béres Erzsébet: Jelentés a belügyi rendészeti ismeretek érettségi vizsgatárgyról... 9 1.1. Belügyi

Részletesebben

TÁMOP 3.1.4-08/2-2008-0001

TÁMOP 3.1.4-08/2-2008-0001 Petőfi Sándor Gimnázium 5650 Mezőberény Petőfi u. 13-15. E-mail: psg@mezobereny. hu Tel.: 66/515-578, 66/515-579 Fax.: 66/515-580 TÁMOP 3.1.4-08/2-2008-0001 Petőfi Sándor Gimnázium Kollégium és Közétkeztetési

Részletesebben

A szakképzés szabályozása. Tájékoztató a szakképzési szakértők szakképzési változásokra való felkészítéséhez

A szakképzés szabályozása. Tájékoztató a szakképzési szakértők szakképzési változásokra való felkészítéséhez A szakképzés szabályozása Tájékoztató a szakképzési szakértők szakképzési változásokra való felkészítéséhez 2014 Tartalomjegyzék Bevezető 4 1. A szakképzés jogi szabályozása 5 1.1. A szakképzés szerepe

Részletesebben

magyarországi magyarországi szakképzés szakképzés rövid áttekintése rövid áttekintése

magyarországi magyarországi szakképzés szakképzés rövid áttekintése rövid áttekintése Európai Szakképzés-fejlesztési Központ HU HU a magyarországi a szakképzés magyarországi szakképzés rövid áttekintése 4103 HU TI-31-11-134-HU-C A magyarországi szakképzés az 1989-es rendszerváltás óta a

Részletesebben

A szakképzési hozzájárulási rendszer elemzése és javaslat a felnőttképzési célú felhasználási lehetőségek bővítésére

A szakképzési hozzájárulási rendszer elemzése és javaslat a felnőttképzési célú felhasználási lehetőségek bővítésére Németh János, Németh Katalin, Mányoki Zsolt, Szép Zsófia A szakképzési hozzájárulási rendszer elemzése és javaslat a felnőttképzési célú felhasználási lehetőségek bővítésére Kutatási zárótanulmány Budapest,

Részletesebben

Új infrastruktúrán az oktatási szektor központi adatbázisa

Új infrastruktúrán az oktatási szektor központi adatbázisa Új infrastruktúrán az oktatási szektor központi adatbázisa A Hatékony informatikai infrastruktúra a közoktatásban projekt (TIOP 1.1.2) fejlesztéseit bemutató kiadvány Educatio Társadalmi Szolgáltató Nonprofit

Részletesebben

A moduláris szakképzési rendszer bevezetésnek tapasztalatai a 9. Építészet szakmacsoportban

A moduláris szakképzési rendszer bevezetésnek tapasztalatai a 9. Építészet szakmacsoportban Építési Vállalkozók Országos Szakszövetsége A moduláris szakképzési rendszer bevezetésnek tapasztalatai a 9. Építészet szakmacsoportban Készítették az ÉVOSZ munkacsoport tagjai: Menyhért Anikó André Lászlóné

Részletesebben

KÉZIKÖNYV A SZAKMAI VIZSGÁK SZERVEZÉSÉHEZ

KÉZIKÖNYV A SZAKMAI VIZSGÁK SZERVEZÉSÉHEZ KÉZIKÖNYV A SZAKMAI VIZSGÁK SZERVEZÉSÉHEZ MKIK NSZFI Budapest, 2007 A Magyar Kereskedelmi és Iparkamara köszönetét fejezi ki a Nemzeti Szakképzési és Felnõttképzési Tanácsnak a munkához nyújtott anyagi

Részletesebben

SZAKMAI SZOLGÁLTATÁSOK

SZAKMAI SZOLGÁLTATÁSOK 3 SZAKMAI SZOLGÁLTATÁSOK A MEGYE KÖZOKTATÁSÁÉRT A Gyôr-Moson-Sopron Megyei Pedagógiai Intézet lapja 2005/5. HOGYAN TOVÁBB? 2001/1 2 PEDAGÓGIAI SZAKMAI SZOLGÁLTATÁSOK Tartalom Szakmai szolgáltatások a megye

Részletesebben

OM: 028407. Békéscsaba, 2014.

OM: 028407. Békéscsaba, 2014. KLEBELSBERG INTÉZMÉNYFENNTARTÓ KÖZPONT BÉKÉSCSABAI TANKERÜLET BÉKÉSCSABAI SZÉCHENYI ISTVÁN KÉT TANÍTÁSI NYELVŰ KÖZGAZDASÁGI SZAKKÖZÉPISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAM OM: 028407 Békéscsaba, 2014. TARTALOMJEGYZÉK

Részletesebben

A PEDAGÓGIAI RENDSZER. Fejlesztők és felhasználók kézikönyve

A PEDAGÓGIAI RENDSZER. Fejlesztők és felhasználók kézikönyve A PEDAGÓGIAI RENDSZER Fejlesztők és felhasználók kézikönyve A könyv a 21. századi közoktatás fejlesztés, koordináció (TÁMOP-3.2.2-08/1-2008-0002) kiemelt projekt keretében A pedagógiai rendszerek fejlesztési

Részletesebben

Pro Publico Bono Online Támop Speciál 2011 HORVÁTH KATALIN

Pro Publico Bono Online Támop Speciál 2011 HORVÁTH KATALIN Pro Publico Bono Online Támop Speciál 2011 Közigazgatástudományi Kar TÁMOP-4.2.1/B-09/1/KMR-2010-0005 HORVÁTH KATALIN A KÖZIGAZGATÁSI HUMÁNERŐFORRÁS FEJLESZTÉS JELENLEGI GYAKOR- LATA (A FORMÁLIS ÉS NEM

Részletesebben

Pályakövetési rendszer kialakítása és pályakövetési szabályzat

Pályakövetési rendszer kialakítása és pályakövetési szabályzat Pályakövetési rendszer kialakítása és pályakövetési szabályzat a Bakonyi Szakképzés-szervezési Társulás részére Készült a TÁMOP-2.2.3-07/2-2F A szak- és felnőttképzés struktúrájának átalakítása című konstrukció

Részletesebben

TAPASZTALATOK, MEGOLDÁSOK A VÁLTOZÓ MUNKAHELYEN DOLGOZÓ PEDAGÓGUSOKAT FOGLALKOZTATÓK SZÁMÁRA UTAZÓ PEDAGÓGUSOK JÓ GYAKORLATOK KÉZIKÖNYVE

TAPASZTALATOK, MEGOLDÁSOK A VÁLTOZÓ MUNKAHELYEN DOLGOZÓ PEDAGÓGUSOKAT FOGLALKOZTATÓK SZÁMÁRA UTAZÓ PEDAGÓGUSOK JÓ GYAKORLATOK KÉZIKÖNYVE TAPASZTALATOK, MEGOLDÁSOK A VÁLTOZÓ MUNKAHELYEN DOLGOZÓ PEDAGÓGUSOKAT FOGLALKOZTATÓK SZÁMÁRA UTAZÓ PEDAGÓGUSOK JÓ GYAKORLATOK KÉZIKÖNYVE EUROPEAN UNION European Regional Development Fund 1 UTAZÓ PEDAGÓGUSOK

Részletesebben

Kisteleki Általános Iskola

Kisteleki Általános Iskola Kisteleki Általános Iskola Intézményvezetői pályázat Vezetési program Pályázó: Csányi József Kistelek 2014. 1 Pályázat Kisteleki Általános Iskola Intézményvezető (magasabb vezető) beosztás ellátására Pályáztató:

Részletesebben

A pedagógussá válás és a szakmai fejlődés sztenderdjei

A pedagógussá válás és a szakmai fejlődés sztenderdjei Társadalmi Megújulás Operatív Program Regionális Pedagógiai Kutató és Szolgáltató Központ kialakítása pedagógusképző intézmények együttműködésére TÁMOP-4.1.2-08/1/B-2009-0002 13. alprojekt: Módszertani

Részletesebben

A többciklusú képzés a magyar felsőoktatásban. Új, európai úton a diplomához

A többciklusú képzés a magyar felsőoktatásban. Új, európai úton a diplomához A többciklusú képzés a magyar felsőoktatásban Új, európai úton a diplomához Szerkesztette: Az Oktatási Minisztérium Felsőoktatási Helyettes Államtitkársága Bakos Károly Beke Andrea Bocz Zsuzsanna Csákvári

Részletesebben

VM KÖZÉP-MAGYARORSZÁGI AGRÁR SZAKKÉPZŐ KÖZPONT. PEDAGÓGIAI PROGRAM I. és II. rész Nevelési Program Helyi tanterv általános rész

VM KÖZÉP-MAGYARORSZÁGI AGRÁR SZAKKÉPZŐ KÖZPONT. PEDAGÓGIAI PROGRAM I. és II. rész Nevelési Program Helyi tanterv általános rész VM KÖZÉP-MAGYARORSZÁGI AGRÁR SZAKKÉPZŐ KÖZPONT PEDAGÓGIAI PROGRAM I. és II. rész Nevelési Program Helyi tanterv általános rész 1 HITVALLÁS... 3 I. NEVELÉSI PROGRAM... 4 1. A NEVELŐ-OKTATÓ MUNKA CÉLJAI

Részletesebben

Az iskolák belső világa

Az iskolák belső világa A gyakorlati pedagógia néhány alapkérdése Az iskolák belső világa Bábosik István Golnhofer Erzsébet Hegedűs Judit Hunyady Györgyné M. Nádasi Mária Ollé János Szivák Judit Bölcsész Konzorcium 2006 Kiadta

Részletesebben

II A KUTATÁSI KÉRDÉS TÁRSADALMI KÖRNYEZETE

II A KUTATÁSI KÉRDÉS TÁRSADALMI KÖRNYEZETE Minden iskola és szaktanár, próbálja jól vagy rosszul megtalálni a választ. Egy virtuális rendszer nagyon hasznosan segítené a most folyó szakképző munkát. Olyan érdekegyeztető és információs rendszer

Részletesebben

Sajátos nevelési igényű gyerekek az óvodákban

Sajátos nevelési igényű gyerekek az óvodákban Sajátos nevelési igényű gyerekek az óvodákban A küszöbön A küszöbön Sajátos nevelési igényű gyerekek az óvódákban Fogyatékos Személyek Esélyegyenlőségéért Közalapítvány Budapest, 2008 A kötetet szerkesztette:

Részletesebben

IKT FEJLESZTÉSI STRATÉGIA

IKT FEJLESZTÉSI STRATÉGIA 8. SZÁMÚ MELLÉKLET A Dugonics András Piarista Gimnázium, Szakközépiskola, Alapfokú Művészetoktatási Intézmény és Kollégium IKT FEJLESZTÉSI STRATÉGIA SZEGED 2010 I. Az oktatási intézmény meghatározása Az

Részletesebben

Az iskolarendszerű felnőttoktatás a magyarországi felnőttképzés/felnőttoktatás

Az iskolarendszerű felnőttoktatás a magyarországi felnőttképzés/felnőttoktatás 288 képzés és munkaerőpiac A MUNKAERŐPIAC ELVÁRÁSAI ÉS AZ ISKOLARENDSZERŰ FELNŐTTOKTATÁS 1 Az iskolarendszerű felnőttoktatás a magyarországi felnőttképzés/felnőttoktatás fontos területe. A közoktatás rendszerén

Részletesebben

Oktatási, képzési, ifjúsági. és sportpolitika. Oktatás és képzés A jövőnk záloga KÖZÉRTHETŐEN AZ EURÓPAI UNIÓ SZAKPOLITIKÁIRÓL

Oktatási, képzési, ifjúsági. és sportpolitika. Oktatás és képzés A jövőnk záloga KÖZÉRTHETŐEN AZ EURÓPAI UNIÓ SZAKPOLITIKÁIRÓL KÖZÉRTHETŐEN AZ EURÓPAI UNIÓ SZAKPOLITIKÁIRÓL Oktatási, képzési, ifjúsági Oktatás és képzés A jövőnk záloga és sportpolitika Az oktatásba és a képzésbe való befektetés kulcsfontosságú a fiatalok személyes

Részletesebben

Tevékenység: Eredmény:

Tevékenység: Eredmény: Tevékenység: Polgármesteri hivatalok és települések intézményei, jelentősebb foglalkoztatói humán erőforrás kapacitás-gazdálkodásának, a munkatársak munkaköri és szervezeti besorolásának illeszkedésének

Részletesebben

SZAKDOLGOZAT Vezető- és mentortanári szerep a logopédusok képzésében

SZAKDOLGOZAT Vezető- és mentortanári szerep a logopédusok képzésében ELTE Bárczi Gusztáv Gyógypedagógiai Kar Doktori és Továbbképzési Osztály Budapest SZAKDOLGOZAT Vezető- és mentortanári szerep a logopédusok képzésében Irányító tanár: Tölgyszéky Papp Gyuláné Készítette:

Részletesebben

Szakmai besza molo a Magyar Ke pesí te si keretrendszer bevezete se cí mű szakmai konzűlta cio val egybeko to tt konferencia ro l

Szakmai besza molo a Magyar Ke pesí te si keretrendszer bevezete se cí mű szakmai konzűlta cio val egybeko to tt konferencia ro l Szakmai besza molo a Magyar Ke pesí te si keretrendszer bevezete se cí mű szakmai konzűlta cio val egybeko to tt konferencia ro l 1 A konferencia időpontja: 2015. május 6. szerda A konferencia helyszíne

Részletesebben