A 125. sorszámú Sportedző (a sportág megjelölésével) megnevezésű szakképesítés szakmai és vizsgakövetelménye

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "A 125. sorszámú Sportedző (a sportág megjelölésével) megnevezésű szakképesítés szakmai és vizsgakövetelménye"

Átírás

1 A 125. sorszámú Sportedző (a sportág megjelölésével) megnevezésű szakképesítés szakmai és vizsgakövetelménye 1. AZ ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK 1.1. A szakképesítés azonosító száma: Szakképesítés megnevezése: Sportedző (a sportág megjelölésével) 1.3. Iskolai rendszerű szakképzésben a szakképzési évfolyamok száma: Iskolarendszeren kívüli szakképzésben az óraszám: A képzés megkezdésének feltételei: Iskolai előképzettség: érettségi végzettség Bemeneti kompetenciák: 2.2. Szakmai előképzettség: 2.3. Előírt gyakorlat: 2. EGYÉB ADATOK 2.4. Egészségügyi alkalmassági követelmények: szükségesek 2.5. Pályaalkalmassági követelmények: 2.6. Elméleti képzési idő aránya: 40 % 2.7. Gyakorlati képzési idő aránya: 60 % 2.8. Szintvizsga: 2.9. Az iskolai rendszerű képzésben az összefüggő szakmai gyakorlat időtartama: 5 évfolyamos képzés esetén a 9. évfolyamot követően 70 óra, a 10. évfolyamot követően 105 óra, a 11. évfolyamot követően 140 óra; 2 évfolyamos képzés esetén az első szakképzési évfolyamot követően 160 óra 3. PÁLYATÜKÖR 3.1. A szakképesítéssel legjellemzőbben betölthető munkakör(ök), foglalkozás(ok) A B C FEOR szám FEOR megnevezés Munkakörök Edző (a végzettségében szereplő sportágban) Atlétikaedző Futballedző Szakképzett edző, sportszervező, - Kézilabdaedző 2717 irányító Kosárlabda Lovasedző Teniszedző Tornaedző Tréner tanácsadó

2 Sportegyesületi tanácsadó Sportegyesületi szaktanácsadó Sportreferens Sportszakosztály-vezető Aerobic oktató Búvároktató Fitnesz oktató Fitnesz- és rekreációs programok Golfoktató irányítója Harcművészet oktató Könnyűbúvár oktató Úszás oktató Vizisíoktató 3.2. A szakképesítés munkaterületének rövid leírása: Célirányosan tervezi, szervezi és irányítja a sportolók, csapatok rövid-, közép- és hosszú távú felkészítését és versenyeztetését. Megtanítja a sportág technikai, taktikai és játékrendszer-ismereteit, játék- és versenyszabályait. Értékeli a sportolók edzéseken és a versenyeken nyújtott teljesítményét, a korszerű pedagógiai és edzéselvek, edzésmódszerek figyelembevételével fejleszti teljesítőképességüket és teljesítőkészségüket. Felméri sportolói állóképességét, technikai tudását, valamint edzéstervet készít, irányítja annak végrehajtását. Edzőmérkőzéseket és -versenyeket, illetve edzőtáborokat szervez. Megszervezi és koordinálja a rábízott sportolók felkészítésében együttműködő szakemberek tevékenységét (sportorvos, pszichológus stb.). Részt vesz a sport és egyéb szabadidős tevékenységet szervező egység/intézmény munkájában. A szakképesítéssel rendelkező képes: - a választott sportág mozgásformáit szakszerűen bemutatni, elemezni, eredményesen oktatni - a sportági mozgástechnikák végrehajtásakor előforduló hibákat felismerni, javítani - a sportolók képességeit és erőnlétét szakszerűen felmérni, értékelni - az életkori sajátosságok, valamint az egyéni adottságok figyelembevételével tanítványai sportágspecifikus felkészítését, versenyzését megtervezni és irányítani - a sportolók teljesítményét értékelni, a versenyzők kiválasztását elvégezni - a tehetséggondozás korszerű elveit és módszereit alkalmazni - különböző ciklusú edzésterveket készíteni - a munkájában résztvevő segédedzők tevékenységét irányítani - sporteseményeket, mérkőzéseket, versenyeket, táborokat szervezni - a munkakörével együtt járó szervezési, pénzügyi, adminisztratív és marketing feladatokat ellátni - az egészséges életmódot népszerűsíteni, a rendszeres testedzés és sportolás jelentőségét kiemelni az egészség megalapozásában, megszilárdításában - sportágában szabadidős tevékenységeket szervezni, vezetni - a tevékenységgel kapcsolatos ártalmakat felismerni, megelőzni a lehetőségekhez képest - szükség esetén szakszerű segítséget- és elsősegélyt nyújtani - más testkulturális és egészségügyi szakemberekkel együttműködni 3.3. Kapcsolódó szakképesítések A B C A kapcsolódó szakképesítés, részszakképesítés, szakképesítés-ráépülés azonosító száma megnevezése a kapcsolódás módja Sportoktató (a sportág megjelölésével) részszakképesítés Személyi edző szakképesítés-ráépülés Tánc instruktor szakképesítés-ráépülés

3 4. SZAKMAI KÖVETELMÉNYEK A B 4.1. A szakképesítés szakmai követelménymoduljainak az állam által elismert szakképesítések szakmai követelménymoduljairól szóló kormányrendelet szerinti 4.2. azonosító megnevezése száma Foglalkoztatás I. (érettségire épülő képzések esetén) Foglalkoztatás II Munkahelyi egészség és biztonság Pedagógiai, pszichológiai és kommunikációs alapok Egészségügy és elsősegélynyújtás Edzéselmélet és gimnasztika Szervezés és vállalkozás alapjai Sportági alapok Sportedzői szakismeretek 5.1. A komplex szakmai vizsgára bocsátás feltételei: 5. VIZSGÁZTATÁSI KÖVETELMÉNYEK Az iskolarendszeren kívüli szakképzésben az pontban előírt valamennyi modulzáró vizsga eredményes letétele. Az iskolai rendszerű szakképzésben az évfolyam teljesítését igazoló bizonyítványban foglaltak szerint teljesített tantárgyak a szakképzési kerettantervben meghatározottak szerint egyenértékűek az adott követelménymodulhoz tartozó modulzáró vizsga teljesítésével A modulzáró vizsga vizsgatevékenysége és az eredményesség feltétele: A B C A szakképesítés szakmai követelménymoduljainak azonosító a modulzáró vizsga megnevezése száma vizsgatevékenysége Foglalkoztatás I. (érettségire épülő képzések írásbeli esetén) Foglalkoztatás II. írásbeli Munkahelyi egészség és biztonság írásbeli Pedagógiai, pszichológiai és kommunikációs írásbeli alapok Egészségügy és elsősegélynyújtás gyakorlati Edzéselmélet és gimnasztika gyakorlati Szervezés és vállalkozás alapjai írásbeli Sportági alapok írásbeli Sportedzői szakismeretek írásbeli Egy szakmai követelménymodulhoz kapcsolódó modulzáró vizsga akkor eredményes, ha a modulhoz előírt feladat végrehajtása legalább 51%-osra értékelhető A komplex szakmai vizsga vizsgatevékenységei és vizsgafeladatai: Gyakorlati vizsgatevékenység A) A vizsgafeladat megnevezése: Sportági mozgásforma oktatása

4 A vizsgafeladat ismertetése: A gyakorlati vizsgán a vizsgázó egy megadott technikai elem (mozgásforma, gyakorlatsor stb.) oktatását mutatja be sportolók vagy a többi vizsgázó közreműködésével. A vizsga során kitér az elemre vonatkozó leggyakrabban előforduló hibákra, valamint azok javítására. Vizsga közben használhatja a végrehajtáshoz szükséges eszközöket, egyéb segítséget nem vehet igénybe. A vizsgafeladat időtartama: 30 perc A vizsgafeladat aránya: 50 % B) A vizsgafeladat megnevezése: Sportági edzésterv készítése A vizsgafeladat ismertetése: Az edzéstervet - a komplex szakmai vizsgát megelőzően legalább 30 nappal le kell adni a képző intézménynek, amely gondoskodik az előzetes szakmai bírálatról. A komplex szakmai vizsgán a vizsgázó bemutatja az edzéstervet és magyarázatokat fűz a terv legfontosabb elemeihez. A vizsgabizottság a vizsgán elhangzottak és az előzetes szakmai bírálat alapján értékeli a vizsgázó feladatmegoldásának eredményességét. A vizsgafeladat időtartama: 0 perc A vizsgafeladat aránya: 10 % Központi írásbeli vizsgatevékenység A vizsgafeladat megnevezése: A vizsgafeladat ismertetése: A vizsgafeladat időtartama: A vizsgafeladat értékelési súlyaránya: Szóbeli vizsgatevékenység A) A vizsgafeladat megnevezése: Egészségügy, edzéselmélet A vizsgafeladat ismertetése: A szervrendszerek anatómiája, működése és sportadaptációja, különböző életkorú egyének biológiai és terhelésélettani sajátosságai, krónikus betegek sportolása, testalkat, testösszetétel és testsúlyszabályozás, edzés és energiaforgalom, sportártalmak megelőzése, kondicionális képességek fajtái és fejlesztése, a koordináció és mozgásszerkezet, mozgástanulás A vizsgafeladat időtartama: 30 perc (felkészülési idő 10 perc, válaszadási idő 20 perc) A vizsgafeladat aránya: 30 % B) A vizsgafeladat megnevezése: Gimnasztika A vizsgafeladat ismertetése: Gimnasztikai gyakorlatelemzés és - tervezés, rajzírás alkalmazása A vizsgafeladat időtartama: 15 perc (felkészülési idő 5 perc, válaszadási idő 10 perc) A vizsgafeladat aránya: 10 % A vizsgatevékenységek szervezésére, azok vizsgaidőpontjaira, a vizsgaidőszakokra, a vizsgatevékenységek vizsgatételeire, értékelési útmutatóira és egyéb dokumentumaira, a vizsgán használható segédeszközökre vonatkozó részletes szabályok: A szakképesítéssel kapcsolatos előírások weblapon érhetők el a Szakképzési és Felnőttképzési Igazgatóság Vizsgák menüpontjában. A szakmai vizsga értékelésének a szakmai vizsgaszabályzattól eltérő szempontjai:- 6. ESZKÖZ- ÉS FELSZERELÉSI JEGYZÉK A

5 6.1. A képzési és vizsgáztatási feladatok teljesítéséhez szükséges eszközök minimumát meghatározó eszköz- és felszerelési jegyzék 6.2. Tantermi tábla 6.3. Projektor 6.4. Laptop 6.5. Videó vagy DVD lejátszó 6.6. Videó kamera 6.7. Anatómiai szemléltető eszközök 6.8. Elsősegélynyújtáshoz szükséges eszközök 6.9. Sportági gyakorlathoz szükséges felszerelések, eszközök Megjegyzés: 1. A Sportedző szakképesítés képzési feladatainak teljesítéséhez szükséges eszközöket és felszereléseket az adott sportág sajátosságainak fegyelembevételével kell biztosítani 2. A képzőhelyek számára javasolt az automata defibrillátor készülék beszerzése 7. EGYEBEK A szakmai vizsgabizottságban való részvételre kijelölt szakmai szervezet: Az adott sportág országos sportági szakszövetsége, illetve területi szervének képviselője. Amennyiben egy vizsgacsoporton belül többféle sportág jelenik meg, úgy a Sportedző szakképesítés /A. gyakorlati vizsgatevékenység teljesítésén sportáganként szükséges a vizsgabizottsági tag jelenléte. Az szóbeli vizsgatevékenység teljesítésén elegendő egy vizsgabizottsági tag attól a szakszövetségtől vagy területi szervétől, amely sportágból a legtöbben tesznek szakmai vizsgát. Ezekben az esetekben a vizsgabizottság szakmai szervezet által delegált tagja részére a sportágában vizsgázók létszáma alapján illeti meg a díjazás. A Sportedző (a sportág megjelölésével) szakképesítés megszerzésére irányuló képzés azokban a sportágakban szervezhető, amelyekben a sportról szóló évi I. törvényben foglaltaknak megfelelő országos sportági szakszövetség, vagy az országos sportági szövetségek jogosultságaival rendelkező országos sportági szövetség működik. A képző intézmény köteles a Sportedző (a sportág megjelölésével) szakképesítés megszerzésére irányuló képzéséről annak megkezdésétől számított 30 napon belül - írásban tájékoztatni az adott sportág országos sportági szakszövetségét. A Sportedző szakképesítés /A. gyakorlati vizsgatevékenysége teljesítésének időpontja az idényjellegű sportágak esetében (pl. búvársport, evezés, golf, hegymászás, jégkorong, kajak- kenu, korcsolya, sí, snowboard, szörf, vitorlázás sportágakban) eltérhet a vizsgáztatásra vonatkozó általános szabályoktól. A gyakorlati vizsga időpontját ebben az esetben is a vizsgaszervező határozza meg, és a vizsga befejezésének - az első vizsgatevékenység napjától számított - határidejétől el lehet térni. A vizsgafeladatok teljesítéséről a vizsgabizottság tagjai által hitelesített jegyzőkönyvet kell készíteni, és azt a szakmai vizsga irataihoz kell csatolni. Az előzetesen megszerzett tudás (pl. sportolói/versenyzői múlt) legfeljebb a képzés összes óraszámának 50 %-ig számítható be.

6 1437. A Foglalkoztatás I. (érettségire épülő képzések esetén) megnevezésű, azonosító számú szakmai követelménymodul tartalma: Feladatprofil: idegen nyelven: - bemutatkozik (személyes és szakmai vonatkozással) - alapadatokat tartalmazó formanyomtatványt kitölt - szakmai önéletrajzot és motivációs levelet ír - állásinterjún részt vesz - munkakörülményekről, karrier lehetőségekről tájékozódik - idegen nyelvű szakmai irányítás, együttműködés melletti munkát végez - munkával, szabadidővel kapcsolatos kifejezések megértése, használata Tulajdonságprofil: Szakmai kompetenciák: szakmai ismeretek: idegen nyelven: - szakmai önéletrajz és motivációs levél tartalma, felépítése - egy szakmai állásinterjú lehetséges kérdései, illetve válaszai - közvetlen szakmájára vonatkozó gyakran használt egyszerű szavak, szókapcsolatok - a munkakör alapkifejezései szakmai készségek: Egyszerű formanyomtatványok kitöltése idegen nyelven Szakmai állásinterjún elhangzó idegen nyelven feltett kérdések megértése, illetve azokra való reagálás értelmező, összetett mondatokban Személyes kompetenciák: Fejlődőképesség, önfejlesztés Társas kompetenciák: Nyelvi magabiztosság Kapcsolatteremtő készség Módszerkompetenciák: Információgyűjtés Analitikus gondolkodás Deduktív gondolkodás

7 1438. A Foglalkoztatás II. megnevezésű, azonosító számú szakmai követelménymodul tartalma: Feladatprofil: Munkaviszonyt létesít Alkalmazza a munkaerőpiaci technikákat Feltérképezi a karrierlehetőségeket Vállalkozást hoz létre és működtet Motivációs levelet és önéletrajzot készít Diákmunkát végez Tulajdonságprofil: Szakmai kompetenciák: szakmai ismeretek: Munkavállaló jogai, munkavállaló kötelezettségei, munkavállaló felelőssége Munkajogi alapok, foglalkoztatási formák Speciális jogviszonyok (önkéntes munka, diákmunka) Álláskeresési módszerek Vállalkozások létrehozása és működtetése Munkaügyi szervezetek Munkavállaláshoz szükséges iratok Munkaviszony létrejötte A munkaviszony adózási, biztosítási, egészség- és nyugdíjbiztosítási összefüggései A munkanélküli (álláskereső) jogai, kötelezettségei és lehetőségei A munkaerőpiac sajátosságai (állásbörzék és pályaválasztási tanácsadás) szakmai készségek: Köznyelvi olvasott szöveg megértése Köznyelvi szöveg fogalmazása írásban Elemi szintű számítógéphasználat Információforrások kezelése Köznyelvi beszédkészség Személyes kompetenciák: Önfejlesztés Szervezőkészség Társas kompetenciák: Kapcsolatteremtő készség Határozottság Módszerkompetenciák: Logikus gondolkodás Információgyűjtés

8 1439. A Munkahelyi egészség és biztonság megnevezésű, azonosító számú szakmai követelménymodul tartalma Feladatprofil: Tudatosítja a munkahelyi egészség és biztonság jelentőségét Betartja és betartatja a munkahelyekkel kapcsolatos munkavédelmi követelményeket Betartja és betartatja a munkavégzés személyi és szervezési feltételeivel kapcsolatos munkavédelmi követelményeket Betartja és betartatja a munkavégzés tárgyi feltételeivel kapcsolatos munkavédelmi követelményeket A munkavédelmi szakemberrel, munkavédelmi képviselővel együttműködve részt vesz a munkavédelmi feladatok ellátásában Tulajdonságprofil: Szakmai kompetenciák: szakmai ismeretek: A munkahelyi egészség és biztonság, mint érték A munkabalesetek és foglalkozási megbetegedések hátrányos következményei A munkavédelem fogalomrendszere, szabályozása Munkahelyek kialakításának alapvető szabályai A munkavégzés általános személyi és szervezési feltételei Munkaeszközök a munkahelyeken Munkavédelmi feladatok a munkahelyeken Munkavédelmi szakemberek igénybevétele és feladatai a munkahelyeken A munkahelyi munkavédelmi érdekképviselet szakmai készségek: Információforrások kezelése Biztonsági szín- és alakjelek Olvasott szakmai szöveg megértése Személyes kompetenciák: Felelősségtudat Szabálykövetés Döntésképesség Társas kompetenciák: Visszacsatolási készség Irányíthatóság Irányítási készség Módszerkompetenciák: Rendszerező képesség Körültekintés, elővigyázatosság Helyzetfelismerés

9 322. A Pedagógiai, pszichológiai és kommunikációs alapok megnevezésű azonosító számú szakmai követelménymodul tartalma: Feladatprofil: Kiemelt figyelmet fordít az általa irányított közösség vagy egyén egészséges személyiségfejlődésére Tudatosan alkalmazza a korszerű pedagógia és pszichológia elveit Az életkornak megfelelő oktatási módszereket választ Észreveszi a tehetséget és támogatja kibontakozását Kihasználja a sportban rejlő fejlesztési lehetőségeket Az adott szituációnak megfelelő, hatékony kommunikációt folytat Eredményesen kezeli a csoportdinamikai folyamatokat és a felmerülő konfliktusokat Szükség esetén pszichológus szakember segítségét kéri a tanítványoknál, klienseknél észlelt lelki eredetű nehézségek kezelésére Tulajdonságprofil: Szakmai kompetenciák: szakmai ismeretek: Alapfogalmak (személyiség, nevelés, szocializáció, tanulás, viselkedés, cselekvés) A nevelés alapelvei, színterei, módszerei és eszközei A nevelés folyamata Kompetenciák fejlesztése A nevelés lehetősége és szükségessége a sport és rekreációs szakmákban A sportoktatás elmélete és módszertana Életkorok pedagógiája Tehetség, sporttehetség A személyiség pszichológiai értelmezése Személyiségjellemzők és lelki egészség az egyes életszakaszokban Gyakori viselkedési zavarok és pszichés problémák A megismerő tevékenység Cselekvések ösztönző, szervező és végrehajtó szabályozása A sporttevékenység pszichológiai sajátosságai és személyiségfejlesztő hatása A társas interakciók folyamata és befolyásoló tényezői A kommunikáció szerepe és alapformái Befolyásolás, meggyőzés és asszertivitás a kommunikációs folyamatokban Csoportszerkezet, csoportdinamika, csoportvezetés Konfliktuskezelés Szakma-specifikus interakciók hatékony kezelése szakmai készségek: Köznyelvi beszédkészség Olvasott szöveg megértése Hallott szöveg megértése Személyes kompetenciák: Döntésképesség Türelmesség Érzelmi stabilitás, kiegyensúlyozottság Társas kompetenciák: Tolerancia Irányítási készség Kapcsolatteremtő készség Módszerkompetenciák: Ismeretek helyénvaló alkalmazása Problémaelemezés és -feltárás Nyitott hozzáállás

10 323. Az Egészségügy és elsősegélynyújtás megnevezésű azonosító számú szakmai követelménymodul tartalma: Feladatprofil: Az edzések és mozgásos foglalkozások tervezésekor figyelembe veszi a szervezet anatómiai és élettani sajátosságait Tanácsokat ad tanítványainak, illetve vendégeinek a testsúlyszabályozás kérdésében Elősegíti a helyes táplálkozási szokások kialakítását, megfelelő tanáccsal látja el a foglalkozásokon (edzéseken) résztvevőket Meggyőződéssel érvel a rendszeres testedzés és sportolás egészségre gyakorolt kedvező hatása mellett az ép és a fogyatékossággal élő emberek számára egyaránt A mozgásos foglalkozások és az edzések tervezésekor és vezetésekor kiemelt figyelmet fordít a sportsérülések és az edzésártalmak megelőzésére Felismeri az edzésártalmak tüneteit, ennek megfelelően módosítja a foglalkozások (edzések) tartalmát Szakszerű elsősegélyt nyújt Indokolt esetben egészségügyi szakemberek (sportorvos, gyógytornász stb.) segítségét kéri az edzésártalmak kivédéséhez, kezeléséhez, illetve a sérülések ellátásához Tudatosítja a tiltott teljesítményfokozás veszélyeit, meggyőzően érvel a fair play szabályainak betartása mellett Szakszerűen használja a megengedett teljesítményfokozás eszközeit Az életkori sajátosságoknak megfelelő fizikai terhelést alkalmaz Tulajdonságprofil: Szakmai kompetenciák: szakmai ismeretek: Az emberi szervezet felépítése A mozgató szervrendszer, az edzés hatása a mozgató rendszerre A szív és a keringési szervrendszer, az edzés hatása a keringési rendszerre A légzés szervrendszere, az edzés hatása a légző rendszerre A szabályozó szervrendszer, az edzés hatása a szabályozó rendszerre A kiválasztás szervrendszere Az emésztőrendszer és a tápanyagok, anyag- és energiaforgalom Az egészséges táplálkozás és a folyadékpótlás Testösszetétel, testalkat, elhízás és testsúlyszabályozás Az edzés és az energiaforgalom A fogyatékosság típusai A testedzés és a sport, mint az egészség megőrzésének eszköze Sportsérülések, sportártalmak megelőzése, gerinc és ízületvédelem Sportsérülések, elsősegélynyújtás A krónikus betegek testedzése, sportolása A teljesítményfokozás lehetséges és tiltott eszközei, azok élettani hatásai Fáradás, fáradtság, pihenés, regeneráció élettani háttere Életkorok biológiai és terhelés-élettani sajátosságai szakmai készségek: Szakmai beszédkészség Olvasott szakmai szöveg megértése Hallott szakmai szöveg megértése Személyes kompetenciák: Megbízhatóság Felelősségtudat Döntésképesség Társas kompetenciák: Prezentációs készség Meggyőzőkészség Kapcsolatteremtő készség

11 Módszerkompetenciák: Gyakorlatias feladatelemzés Problémamegoldás, hibaelhárítás Körültekintés, elővigyázatosság

12 324. Az Edzéselmélet és gimnasztika megnevezésű azonosító számú szakmai követelménymodul tartalma: Feladatprofil: Az edzés, illetve a foglalkozás céljainak megfelelően összeállítja az edzésprogramot, illetve a gyakorlatanyagot A résztvevők életkorának, edzettségi (fittségi) állapotának megfelelően meghatározza a terhelési tényezőket Tudatosítja tanítványaiban az egyes edzésfeladatok (foglalkozásrészek) jelentőségét és szerepét a távlati célok elérésében A korszerű edzéselvek és -módszerek figyelembevételével célirányosan fejleszti a foglalkozásokon résztvevők motoros képességeit Munkája során figyelembe veszi a fejleszthetőség szenzitív időszakait, ugyanakkor törekszik a képességek harmonikus fejlesztésére is Elemzi és értékeli az edzéstervek (foglalkozástervek) gyakorlati megvalósítását, a tapasztalatokat hasznosítja további munkája során Az edzés (foglalkozás) feladatához igazodó, szakszerű bemelegítést és levezetést alkalmaz A mozgások tanítása során felhasználja a sportoktatás általános elveit és módszereit Változatos formában használja a gimnasztika mozgás- és gyakorlatrendszerét A gyakorlatok hatását szakszerűen elemzi Meghatározza az adott motoros képesség fejlesztését célzó gyakorlatokat Pontosan és közérthetően használja a szaknyelvet Szükség esetén rajzírást alkalmaz A körülmények együttes mérlegelését követően kiválasztja a megfelelő gyakorlatvezetési módszert Szakszerűen és hatékonyan irányítja a gyakorlatok végrehajtását Tulajdonságprofil: Szakmai kompetenciák: szakmai ismeretek: Edzés, fittség, edzettség, teljesítőképesség, teljesítőkészség Edzésterhelés, elfáradás Az alkalmazkodás Edzéseszközök és a terhelés összetevői Edzéstervezés, edzéselvek és edzésmódszerek Kondicionális képességek fajtái és fejlesztésük elmélete Az ízületi mozgékonyság fejlesztésének elmélete Mozgáskoordináció és mozgásszerkezet Mozgástanulás, mozgástanítás A motoros képességek fejlesztésének szenzitív időszakai A gimnasztika mozgás- és gyakorlatrendszere A gimnasztika szakleírása és a gyakorlatok ábrázolása Gyakorlatok tervezése, gyakorlatvariálás és kombinálás Gyakorlatelemzés, izomtérkép Az általános bemelegítés és levezetés Motoros képességek fejlesztése a gimnasztika mozgásanyagával Gyakorlatvezetési módszerek szakmai készségek: Szakmai beszédkészség Szakmai nyelv használata Motoros készség Sportszerek és -eszközök célirányos alkalmazása Mozgáselemzés, hibajavítás Személyes kompetenciák: Pontosság Fejlődőképesség, önfejlesztés Társas kompetenciák: Irányítási készség

13 Közérthetőség Motiváló készség Módszerkompetenciák: Módszeres munkavégzés Körültekintés, elővigyázatosság Kontroll (ellenőrzőképesség)

14 325. A Szervezés és vállalkozás alapjai megnevezésű, azonosító számú szakmai követelménymodul tartalma: Feladatprofil: Felméri és értékeli a működési területén zajló piaci viszonyokat Szakmai tevékenységének megfelelő gazdasági formát választ és reálisan felméri a jelentkező közterheket Részt vesz egyesület megalapításában és működtetésében Betartja a tevékenységét érintő munkajogi és pénzügyi szabályokat A felelősségi és a kártérítési szabályok tudatában végzi tevékenységét Közreműködik tevékenysége pénzügyi alapjainak megteremtésében, a szponzorok és mecénások megtalálásában, megtartásában Figyelemmel kíséri a pályázati lehetőségeket és közreműködik a pályázatok elkészítésében Részt vesz rendezvények, tanfolyamok szervezésében Hatékonyan él az elektronikus információgyűjtés és ügyintézés lehetőségével Ellátja a munkáját kísérő pénzügyi és adminisztratív feladatokat Tulajdonságprofil: Szakmai kompetenciák: szakmai ismeretek: A sport és a rekreációs piac általános jellemzői, keresleti, kínálati viszonyai A sport és a rekreációs vállalkozások fő tevékenységi területei Vállalkozási formák, részvétel a sport és a rekreációs üzletben Non-profit szervezetek működése a sportban és rekreációban Munkajogi szabályok gyakorlati vonatkozásai Szakma-specifikus szerződések Felelősségi és kártérítési szabályok Adózási szabályok gyakorlati vonatkozásai A sport és a rekreáció anyagi forrásai Szponzorálás Pályázatok Sport és rekreációs rendezvények, események szervezési modellje Tanfolyamszervezési feladatok A szakmai munkát kísérő pénzügyi feladatok A szakmai munkát kísérő adminisztrációs feladatok Az internet szerepe és lehetőségei a szakmai munkában Adatbanképítés és a szakmai vélemények megismerésének módszerei, szabályai szakmai készségek: Beszédkészség Írásbeli fogalmazókészség Elemi szintű számítógép-használat Személyes kompetenciák: Kockázatvállalás Megbízhatóság Szervezőkészség Társas kompetenciák: Kezdeményezőkészség Interperszonális rugalmasság Módszerkompetenciák: Információgyűjtés Numerikus gondolkodás, matematikai készség Tervezés

15 326. A Sportági alapok megnevezésű, azonosító számú szakmai követelménymodul tartalma: Feladatprofil: Népszerűsíti sportágát a megfelelő helyszíneken és fórumokon Tudatos, előre megtervezett program alapján vezeti edzéseit Az aktuális körülményekhez igazodva, rugalmasan módosítja az edzéstervet A csapat (csoport) életkori sajátosságainak és a tanítványok aktuális állapotának megfelelő edzésvezetési módszereket alkalmaz Megtanítja a sportági mozgásanyag alaptechnikáit A technikai elemeket az egyéni adottságok figyelembevételével oktatja Megtanítja és betartatja a sportág legfontosabb szabályait Az edzéseken sportág-specifikus bemelegítést és levezetését alkalmaz Tudatosítja tanítványaiban az egyes edzésfeladatok jelentőségét és szerepét a sportteljesítményben Fokozott figyelmet fordít a tanítványok speciális képességeinek és készségeinek fejlesztésére Rendszeresen felméri sportolói edzettségi állapotát és az eredményeket hasznosítja a további felkészítésben Elemzi és értékeli az edzéstervek gyakorlati megvalósítását, a tapasztalatokat hasznosítja a további felkészítésben Észreveszi a sportági tehetséget, támogatja képességei kibontakoztatását Edzéseken, versenyeken kiemelt figyelmet fordít a balesetek és a sérülések megelőzésére, szükség esetén szakszerű elsősegélyben részesíti tanítványait Szükség esetén konzultál a munkáját segítő szakemberekkel (egészségügyi szakszemélyzet, szakedző kollégák stb.) Gyermekcsoportok esetén folyamatos kapcsolatot tart fenn a tanítványok szüleivel Közreműködik a kedvező csapat (csoport) légkör megteremtésében Továbbképzéseken vesz részt, folyamatosan fejleszti szakmai tudását Tulajdonságprofil: Szakmai kompetenciák: szakmai ismeretek: Sportági profil, a sportág kialakulása, nemzetközi és hazai története A sportág szakemberei, a sportoktató sportági kompetenciái A sportoktató kompetenciájába tartozó célcsoport jellemzői Sportág-specifikus bemelegítés és levezetés Sportági alaptechnikák bemutatása Sportági alaptechnikák oktatásmódszertana A sportoktató kompetenciájába tartozó célcsoport sportági felkészítésének tervezése A sportoktató kompetenciájába tartozó célcsoport sportág-specifikus képességfejlesztése A sportoktató kompetenciájába tartozó célcsoport edzésvezetési sajátosságai, módszerei A sportoktató kompetenciájába tartozó célcsoport edzettségi állapotának ellenőrzése és értékelése A sportág versenyrendszere A sportág verseny-, illetve játékszabályai A sportoktató kompetenciájába tartozó célcsoport versenyzése A sportági tehetség ismérvei, tehetséggondozás A sportágra jellemző sérülések megelőzése és felismerése szakmai készségek: Beszédkészség Szakmai nyelv használata Motoros készség Eszközhasználati készség Mozgáselemzés, hibajavítás képessége Személyes kompetenciák: Terhelhetőség Kitartás Türelmesség Társas kompetenciák:

16 Kapcsolatteremtő és -fenntartó készség Motiváló készség Irányítási készség Módszerkompetenciák: Tervezés Módszeres munkavégzés Körültekintés, elővigyázatosság

17 327. A Sportedzői szakismeretek megnevezésű, azonosító számú szakmai követelménymodul tartalma: Feladatprofil: A sportfelkészülés szakaszának megfelelő edzésterveket készít Új sportági mozgáselemeket tanít, tökéletesíti tanítványai mozgástechnikáját A célcsoport sajátosságainak megfelelő képességfejlesztési és edzésvezetési módszereket alkalmaz Az edzéstervben meghatározottak szerint ellenőrzi tanítványai fejlődését, a kapott eredményeket értékeli Az életkori és az egyéni sajátosságok figyelembevételével felkészíti sportolóit a versenyre (mérkőzésre) Hozzásegíti tanítványait a versenyen (mérkőzésen) való sikeres szerepléshez, ellátja a verseny előtti, alatti és utáni edzői feladatokat Az edzésen, illetve a versenyen (mérkőzésen) észleli a technikai és taktikai hibákat, útmutatást ad azok kijavítására Elemzi a versenyről, (mérkőzésről) készült statisztikákat, felvételeket, a tapasztaltakat felhasználja további munkájában Hatékonyan használja a sportteljesítmény fokozásának megengedett eszközeit Betartja és betartatja a doppingellenes tevékenység szabályait Közreműködik a kompetenciájába tartozó célcsoport versenyeinek megszervezésében és lebonyolításában Erősíti a csapatkohéziót, kezeli a felmerülő konfliktusokat, hozzájárul a jó közösségi légkör megteremtéséhez Edzőtáborokat szervez, összeállítja és megvalósítja az edzőtáborok szakmai programját Hozzájárul a sportolók egészséges életmódjának, egészséges táplálkozásának megvalósulásához Pedagógiai és pszichológiai módszerek alkalmazásával támogatja a sikeres versenyzői személyiségjegyek kialakulását Kompetenciahatárain belül értelmezi és hasznosítja a sportorvosi, illetve terhelés-élettani vizsgálatok eredményeit Feltárja a teljesítmény-visszaesés okait és közreműködik azok megszüntetésében Megelőzi a terheléses rosszullétek kialakulását, bekövetkezésük esetén ellátja a szükséges teendőket Együttműködik a sportolók felkészítésében érintett egyéb szakemberekkel (sportorvos, pszichológus, sportmenedzser stb.) Ellátja a szponzorációval kapcsolatos edzői feladatokat (szponzorkeresés, kapcsolattartás, médiaszereplés stb.) Tulajdonságprofil: Szakmai kompetenciák: szakmai ismeretek: A sportfelkészülés szakaszai A sportedző sportági kompetenciái A sportedző kompetenciájába tartozó célcsoport jellemzői A sportági mozgástechnika elmélyítése, tökéletesítése, a technikai elemek gazdagítása Sportági taktika és stratégia A sportedző kompetenciájába tartozó célcsoport sportági felkészítésének tervezése A sportedző kompetenciájába tartozó célcsoport sportág-specifikus képességfejlesztése A sportedző kompetenciájába tartozó célcsoport edzésvezetési sajátosságai, módszerei A sportedző kompetenciájába tartozó célcsoport edzettségi állapotának ellenőrzése és értékelése A sportedző kompetenciájába tartozó célcsoport versenyzése A sportedző kompetenciájába tartozó célcsoport versenyeinek szervezése és lebonyolítása Az edzőtáborozás A sportági teljesítményt befolyásoló módszerek és körülmények A doppingellenes tevékenység szabályai A hazai és nemzetközi sportági szakszövetség működése A kiválasztás és beválás sportág-specifikus kérdései Az utánpótlásnevelés rendszere hazánkban A sportoló táplálkozása, életmódja A sportoló személyiségének megismerése, a hatékony edző-tanítvány viszony pszichológiai, pedagógiai alapjai

18 A sikeres edző személyisége Csapatépítés, a csapatkohézió erősítése Sportorvosi és egyéb terhelés-élettani vizsgálatok eredményeinek felhasználása az edzői munkában Edzés közben előforduló nem sérüléses eredetű rosszullétek és azok első ellátása A letörés okai, formái, megelőzése, kezelése, a túlerőltetetés és a túledzés Team-munka a sportolók felkészítésében Szponzorálás a sportágban szakmai készségek: Beszédkészség Szakmai nyelv használata Motoros készség Sportszerek és -eszközök célirányos alkalmazása Mozgáselemzés, hibajavítás képessége Személyes kompetenciák: Fejlődőképesség, önfejlesztés Elhivatottság, elkötelezettség Stressztűrő képesség Társas kompetenciák: Motiváló készség Irányítási készség Interperszonális rugalmasság Módszerkompetenciák: Tervezés Eredményorientáltság Ellenőrzés

AZ 1. MELLÉKLET 30. SORSZÁMA ALATT KIADOTT KÖZMŰVELŐDÉSI SZAKEMBER II. SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYEI

AZ 1. MELLÉKLET 30. SORSZÁMA ALATT KIADOTT KÖZMŰVELŐDÉSI SZAKEMBER II. SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYEI Z 1. MELLÉKLET 30. SORSZÁM LTT KIDOTT KÖZMŰVELŐDÉSI SZKEMER II. SZKKÉPESÍTÉS SZKMI ÉS VIZSGKÖVETELMÉNYEI I. ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKEN SZEREPLŐ DTOK 1. szakképesítés azonosító száma: 52 345 02 0000 00

Részletesebben

GYÓGYPEDAGÓGIAI ASSZISZTENS SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYEI I. ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK

GYÓGYPEDAGÓGIAI ASSZISZTENS SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYEI I. ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK GYÓGYPEDAGÓGIAI ASSZISZTENS SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYEI I. ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK 1. A szakképesítés azonosító száma: 54 140 01 0000 00 00 2. A szakképesítés megnevezése:

Részletesebben

A 34. sorszámú Személy-és vagyonőr megnevezésű szakképesítés szakmai és vizsgakövetelménye

A 34. sorszámú Személy-és vagyonőr megnevezésű szakképesítés szakmai és vizsgakövetelménye A 34. sorszámú Személy-és vagyonőr megnevezésű szakképesítés szakmai és vizsgakövetelménye 1. AZ ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK 1.1. A szakképesítés azonosító száma: 32 861 01 1.2. Szakképesítés

Részletesebben

PÉNZÜGYI-SZÁMVITELI ÜGYINTÉZŐ SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYEI I. ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK

PÉNZÜGYI-SZÁMVITELI ÜGYINTÉZŐ SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYEI I. ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK PÉNZÜGYI-SZÁMVITELI ÜGYINTÉZŐ SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYEI I. ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK 1. A szakképesítés azonosító száma: 52 344 01 0000 00 00 2. A szakképesítés megnevezése:

Részletesebben

Pedagógiai program. Lajos Árpád Általános Iskola 3643 Dédestapolcsány Iskola utca 29.

Pedagógiai program. Lajos Árpád Általános Iskola 3643 Dédestapolcsány Iskola utca 29. 2013 Pedagógiai program Lajos Árpád Általános Iskola 3643 Dédestapolcsány Iskola utca 29. 1 Tartalom 1. Az iskola nevelési programja... 3 1.1 A nevelő-oktató munka pedagógiai alapelvei, céljai, feladatai,

Részletesebben

PÉNZÜGYI-SZÁMVITELI ÜGYINTÉZŐ SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYEI I. ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK

PÉNZÜGYI-SZÁMVITELI ÜGYINTÉZŐ SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYEI I. ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK PÉNZÜGYI-SZÁMVITELI ÜGYINTÉZŐ SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYEI I. ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK 1. A szakképesítés azonosító száma: 52 344 01 0000 00 00 2. A szakképesítés megnevezése:

Részletesebben

54 346 01 0010 54 02 Iskolatitkár Ügyviteli titkár 2/62

54 346 01 0010 54 02 Iskolatitkár Ügyviteli titkár 2/62 A /2007 (II. 27.) SzMM rendelettel módosított 1/2006 (II. 17.) OM rendelet Országos Képzési Jegyzékről és az Országos Képzési Jegyzékbe történő felvétel és törlés eljárási rendjéről alapján. Szakképesítés,

Részletesebben

FELNŐTTKÉPZÉSI SZAKMAI PROGRAMKÖVETELMÉNY

FELNŐTTKÉPZÉSI SZAKMAI PROGRAMKÖVETELMÉNY FELNŐTTKÉPZÉSI SZAKMAI PROGRAMKÖVETELMÉNY 1. a) A SZAKMAI PROGRAMKÖVETELMÉNY MEGNEVEZÉSE Aikidó oktató b) SZAKMAI VÉGZETTSÉG MEGNEVEZÉSE Aikidó oktató Szakmai programkövetelmény azonosító száma: Szakmai

Részletesebben

KÉZIKÖNYV A SZAKMAI VIZSGÁK SZERVEZÉSÉHEZ

KÉZIKÖNYV A SZAKMAI VIZSGÁK SZERVEZÉSÉHEZ KÉZIKÖNYV A SZAKMAI VIZSGÁK SZERVEZÉSÉHEZ MKIK NSZFI Budapest, 2007 A Magyar Kereskedelmi és Iparkamara köszönetét fejezi ki a Nemzeti Szakképzési és Felnõttképzési Tanácsnak a munkához nyújtott anyagi

Részletesebben

Kiegészítő útmutató az Oktatási Hivatal által kidolgozott. Útmutató a pedagógusok minősítési rendszeréhez. felhasználói dokumentáció értelmezéséhez

Kiegészítő útmutató az Oktatási Hivatal által kidolgozott. Útmutató a pedagógusok minősítési rendszeréhez. felhasználói dokumentáció értelmezéséhez Oktatási Hivatal Kiegészítő útmutató az Oktatási Hivatal által kidolgozott Útmutató a pedagógusok minősítési rendszeréhez felhasználói dokumentáció értelmezéséhez A pedagógiai szakszolgálati intézményben

Részletesebben

Szemere Bertalan Általános Iskola és Gimnázium Pedagógiai Programja 2013

Szemere Bertalan Általános Iskola és Gimnázium Pedagógiai Programja 2013 Szemere Bertalan Általános Iskola és Gimnázium Pedagógiai Programja 2013 1 Tartalom 1. Az iskola nevelési programja... 5 1.1 A nevelő-oktató munka pedagógiai alapelvei, céljai, feladatai, eszközei, eljárásai...

Részletesebben

Dr. Hegedűs T. András Szakiskola, Középiskola, Általános Iskola és Kollégium

Dr. Hegedűs T. András Szakiskola, Középiskola, Általános Iskola és Kollégium Dr. Hegedűs T. András Szakiskola, Középiskola, Általános Iskola és Kollégium Pedagógiai programja 2014 TARTALOMJEGYZÉK I. BEVEZETÉS...5 I.1. Küldetésnyilatkozat...5 I.2. Az iskola adatai...6 I.3. Helyzetelemzés...8

Részletesebben

VM KÖZÉP-MAGYARORSZÁGI AGRÁR SZAKKÉPZŐ KÖZPONT. PEDAGÓGIAI PROGRAM I. és II. rész Nevelési Program Helyi tanterv általános rész

VM KÖZÉP-MAGYARORSZÁGI AGRÁR SZAKKÉPZŐ KÖZPONT. PEDAGÓGIAI PROGRAM I. és II. rész Nevelési Program Helyi tanterv általános rész VM KÖZÉP-MAGYARORSZÁGI AGRÁR SZAKKÉPZŐ KÖZPONT PEDAGÓGIAI PROGRAM I. és II. rész Nevelési Program Helyi tanterv általános rész 1 HITVALLÁS... 3 I. NEVELÉSI PROGRAM... 4 1. A NEVELŐ-OKTATÓ MUNKA CÉLJAI

Részletesebben

Útmutató a pedagógusok minősítési rendszeréhez

Útmutató a pedagógusok minősítési rendszeréhez 1. kompetencia: Szakmai feladatok, szaktudományos, szaktárgyi, tantervi tudás Szaktárgyi KKK-k: "Tisztában van azzal, hogy a természettudományos megismerés alapja a megfigyelés, a célzott kísérlet és a

Részletesebben

Tóvárosi Általános Iskola. Pedagógiai programja. Székesfehérvár

Tóvárosi Általános Iskola. Pedagógiai programja. Székesfehérvár Tóvárosi Általános Iskola Pedagógiai programja Székesfehérvár Készítette: a Tóvárosi Általános Iskola vezetése Tartalom 1. Az iskola általános jellemzői... 5 1.1.Dologi feltételek... 6 A pedagógiai program

Részletesebben

20/2007. (V. 21.) SZMM rendelet a szakmai vizsgáztatás általános szabályairól és eljárási rendjéről

20/2007. (V. 21.) SZMM rendelet a szakmai vizsgáztatás általános szabályairól és eljárási rendjéről 20/2007. (V. 21.) SZMM rendelet a szakmai vizsgáztatás általános szabályairól és eljárási rendjéről A szakképzésről szóló 1993. évi LXXVI. törvény (a továbbiakban: Szt.) 4. (2) bekezdés b) pontjában, valamint

Részletesebben

Babérliget Általános Iskola. Pedagógiai Programja

Babérliget Általános Iskola. Pedagógiai Programja Babérliget Általános Iskola Pedagógiai Programja Készült: Budapest, 2014. április 30. 1 Tartalomjegyzék: 1. Az intézményről 1.1 Az intézmény adatai 1.2 Az intézmény fenntartója 1.3 Az intézmény 1.4 Az

Részletesebben

KIEGÉSZÍTŐ ÚTMUTATÓ. az Oktatási Hivatal által kidolgozott Útmutató a pedagógusok minősítési rendszeréhez felhasználói dokumentáció értelmezéséhez

KIEGÉSZÍTŐ ÚTMUTATÓ. az Oktatási Hivatal által kidolgozott Útmutató a pedagógusok minősítési rendszeréhez felhasználói dokumentáció értelmezéséhez KIEGÉSZÍTŐ ÚTMUTATÓ az Oktatási Hivatal által kidolgozott Útmutató a pedagógusok minősítési rendszeréhez felhasználói dokumentáció értelmezéséhez Harmadik, javított kiadás Oktatási Hivatal Kiegészítés

Részletesebben

Önértékelési kézikönyv ÁLTALÁNOS ISKOLÁK SZÁMÁRA

Önértékelési kézikönyv ÁLTALÁNOS ISKOLÁK SZÁMÁRA Önértékelési kézikönyv ÁLTALÁNOS ISKOLÁK SZÁMÁRA Szerzők: Barcsák Marianna, Barlai Róbertné, Bot Szilvia, Farkasné Egyed Zsuzsanna, Horváthné Moldvay Ilona, Járainé dr. Bődi Györgyi, Jurecz Emil, Molnárné

Részletesebben

Önértékelési kézikönyv GYÓGYPEDAGÓGIAI INTÉZMÉNYEK ÁLTALÁNOS ISKOLÁK SZÁMÁRA

Önértékelési kézikönyv GYÓGYPEDAGÓGIAI INTÉZMÉNYEK ÁLTALÁNOS ISKOLÁK SZÁMÁRA Önértékelési kézikönyv GYÓGYPEDAGÓGIAI INTÉZMÉNYEK ÁLTALÁNOS ISKOLÁK SZÁMÁRA Szerzők: Barcsák Marianna, Barlai Róbertné, Bot Szilvia, Farkasné Egyed Zsuzsanna, Horváthné Moldvay Ilona, Járainé dr. Bődi

Részletesebben

SZTE SÁGVÁRI ENDRE GYAKORLÓ ÁLTALÁNOS ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAM

SZTE SÁGVÁRI ENDRE GYAKORLÓ ÁLTALÁNOS ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAM SZTE SÁGVÁRI ENDRE GYAKORLÓ ÁLTALÁNOS ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAM NEVELÉSI TERV HELYI TANTERV SZEGED 2013 TARTALOMJEGYZÉK Bevezető Az iskola feltételrendszere I. Rész Nevelési program 9 Küldetésnyilatkozat

Részletesebben

A HATVANI ISTVÁN ÁLTALÁNOS ISKOLA GYAKORNOKI SZABÁLYZATA

A HATVANI ISTVÁN ÁLTALÁNOS ISKOLA GYAKORNOKI SZABÁLYZATA A HATVANI ISTVÁN ÁLTALÁNOS ISKOLA GYAKORNOKI SZABÁLYZATA TARTALOMJEGYZÉK 1. A gyakornoki szabályzat célja 3. oldal 2. A gyakornoki szabályzat területi, személyi hatálya 3. oldal 3. A szabályzat időbeli

Részletesebben

1. Intézményi minőségpolitika 1.1. Küldetésnyilatkozat 1.2. Minőségpolitikai nyilatkozat 1.3. Minőségfejlesztési célok

1. Intézményi minőségpolitika 1.1. Küldetésnyilatkozat 1.2. Minőségpolitikai nyilatkozat 1.3. Minőségfejlesztési célok Az iskola alapadatai Bevezető Tartalomjegyzék I.ÖNKORMÁNYZAT MINŐSÉGPOLITIKAI ELVÁRÁSAI 1.1. Alapfokú, középfokú és felnőtt nevelést-oktatást folytató iskolák feladatai II. INTÉZMÉNYI MINŐSÉGIRÁNYÍTÁS

Részletesebben

M I O K S z e g e d i S z a k k é p ző Isko l a

M I O K S z e g e d i S z a k k é p ző Isko l a M I O K S z e g e d i S z a k k é p ző Isko l a INTÉZMÉNYI MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAM Hatályos: 2008. szeptember 1-jétől 1 Bevezető Törvényi előzmények A többször módosított 1993. évi LXXIX. Törvény a közoktatásról

Részletesebben

INTÉZMÉNYI MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAM

INTÉZMÉNYI MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAM INTÉZMÉNYI MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAM KÉSZÍTETTE: SZATHMÁRYNÉ PAPP MÁRIA Intézményvezető 2010. 1. BEVEZETÉS A Napsugár Óvoda működését helyi nevelési programja alapján végzi. A program mind a belső mind

Részletesebben

Kompetencia áttekintés

Kompetencia áttekintés oldal 1 / 22 Kompetencia áttekintés Cél a kifejezés áttekintése, különböző szempontok alapján. Hozzáértés, szakmai, technical knowledge, theoretival knowledge Management magas elégedettség Marketing alacsony

Részletesebben

UEFA A. Az eredményes labdarúgó edző tulajdonságai, képességei /edzői kompetenciák/

UEFA A. Az eredményes labdarúgó edző tulajdonságai, képességei /edzői kompetenciák/ Az eredményes labdarúgó edző tulajdonságai, képességei /edzői kompetenciák/ Kompetencia: Meghatározott funkció teljesítésére való alkalmasság. Az alkalmasság a döntések és a kivitelezés által érvényesül.

Részletesebben

Szakközépiskola Székhelye: 1223 Budapest Művelődés utca 21-27.

Szakközépiskola Székhelye: 1223 Budapest Művelődés utca 21-27. TOMORI PÁL MAGYAR ANGOL KÉT TANÍTÁSI NYELVŰ KÖZGAZDASÁGI SZAKKÖZÉPISKOLA MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAM 1. Az intézmény bemutatása,minőségpolitikája: A Tomori Pál Főiskolát az intézmény fenntartóját- 2004-ben

Részletesebben

MÓDSZERTANI SEGÉDANYAG

MÓDSZERTANI SEGÉDANYAG MÓDSZERTANI SEGÉDANYAG a Dokumentumkészítés és kezelés az irodában (modul száma: 1618-06) modul pedagógiai megközelítéséhez Készítette: Jakabné dr. Zubály Anna szakértő 2007. Tartalomjegyzék Tartalomjegyzék...

Részletesebben

Tanulási útmutató és tananyag

Tanulási útmutató és tananyag HEFOP 3.5.4 FELNŐTTKÉPZÉSI SZERVEZŐ KÉPZÉS 6. modul: Felnőttképzési szolgáltatások Tanulási útmutató és tananyag Pécs Tisztelt Hallgató! Ön A felnőttképzés hozzáférésének javítása a rendelkezésre álló

Részletesebben