Kivonat. Az IER301 Képzésirányítás folyamatról IER301_KIV_V02

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Kivonat. Az IER301 Képzésirányítás folyamatról IER301_KIV_V02"

Átírás

1 IER301_KIV_V02 Oldal: 1 / 32 Kivonat Az IER301 Képzésirányítás folyamatról IER301_KIV_V02 Célja: Az MVM Paksi Atomerőmű Zrt. területén történő munkavégzés alkalmával betartandó szabályok ismertetése. Név Szerepkör Aláírás Dátum Készítette: Kiss István ( ) folyamatgazda Ellenőrizte: Bognár Péter ( ) főfolyamat gazda Jóváhagyta: Hamvas István (101664) alrendszer gazda Hatálya: A jelen eljárásrend kivonat a hivatkozott eljárásrend azon szabályait, feladatait tartalmazza, melyeket a paksi atomerőmű üzemi területén munkát végző vállalkozóknak, mint szerződéses kötelezettséget be kell tartani munkavégzésük során. Amennyiben az eljárásrendet valamely egyedi szerződés meghivatkozza, az a szerződés elválaszthatatlan részét képezi. A kivonatot és annak módosításait az MVM Paksi Atomerőmű Zrt. a honlapján publikálja, az ott megjelenített verzió minden esetben az utolsó, aktuálisan érvényes verziót jelenti. Módosítások jegyzéke: Verziószám: Módosítás rövid leírása: Módosított oldalak: Dátum: V02 Készült az IER301_ELJ_V03 szerint (az utolsó érvényes eljárásrend azonosítója)

2 1. A folyamat célja IER301_KIV_V02 Oldal: 2 / 32 KIVONAT Az IER301_ELJ_V3_0 jelű folyamathoz, VÁLLALKOZÓK részére A paksi atomerőműben többek között az NBSZ, a nukleáris létesítményben foglalkoztatott munkavállalók speciális szakmai képzéséről, továbbképzéséről és az atomenergia alkalmazásával összefüggő tevékenységek folytatására jogosultak köréről szóló miniszteri rendelet, valamint a belső szabályozások határozzák meg, hogy adott tevékenységet milyen felkészültséggel lehet végezni. A 118/2011. (VII.11.) Korm. rendelet 29.. és a 30.. előírja, hogy 29.. Az engedélyes biztosítja, hogy a nukleáris létesítményben csak a tevékenység ellátására alkalmas, felkészült és a szükséges jogosítványokkal rendelkező munkavállaló végez munkát. 30. (1) Az engedélyes a nukleáris biztonságot érintő tevékenységekbe a 2-8. melléklet követelményei szerint vonhat be beszállítót. A nukleáris biztonság fenntartásáért ebben az esetben is az engedélyes felel. (2) A nukleáris létesítmény engedélyese a bevonni szándékolt beszállítók alkalmasságának igazolására a 2. melléklet szerint minősítési rendszert dolgoz ki és működtet. (3) Az engedélyes a beszállítói tevékenység megkezdése előtt és annak végrehajtása során meggyőződik arról, hogy a beszállító képes biztosítani a munkavégzéshez szükséges feltételeket. A fenti rendeletekből és előírásokból következik, hogy az erőműben csak szakképzett, az adott tevékenység végzéshez megfelelő képesítéssel rendelkező személy tevékenykedhet, függetlenül attól, hogy kinek az alkalmazottja. A szükséges képzettségi szintet a tevékenység és a tevékenység végzésének körülményei (helyszín, berendezés, önállóság mértéke, felügyelet szintje, stb.) együttesen határozzák meg. Az NBSZ 4. kötet pontja előírja, hogy A munkavégzésre és a munkavállalókra vonatkozó követelményeknek azonosnak kell lenniük attól függetlenül, hogy a munkát az engedélyes munkavállalója, vagy a beszállító munkavállalója végzi. A Paksi Atomerőmű belső szabályozási rendszerében az IER eljárásrendekben és az egyes eljárásrendekhez csatolt végrehajtási utasításokban vannak leszabályozva a jogszabályokban előírt képzési tevékenységek. Az egyes eljárásrendek előírásai: IER301 Képzésirányítás: jelen kivonatban tárgyalva. A folyamat feladata a jogszabályokban meghatározott követelményeknek való megfelelés szervezeti, szakmai, andragógia megfelelősségének biztosítása. A képzésirányítás során a képzési kötelezettségek és a beérkező igények feldolgozása, célkitűzéseknek való megfeleltetése és tervezése alapján határozza meg az oktatási szervezet az adott igény teljesítésének szükségességét, indítását és ütemezését, valamint a végrehajtott képzési események értékelését. IER302 Tanfolyami képzés: A tanfolyami képzés olyan képzési forma, amely a képzési igények kielégítését szervezett formában, több tantárgy rendszerezett kapcsolatában biztosítja. Minden tanfolyami képzés ismeretellenőrzéssel végződik. A tanfolyami képzések közé soroljuk a gyakorlati betanító képzést is, melynek során a munkakör betöltéséhez szükséges gyakorlati kompetenciák megszerzése a képzés célja.

3 IER301_KIV_V02 Oldal: 3 / 32 Minden olyan esetben, amikor a beérkezett képzési igény nem elégíthető ki meglevő tanfolyami keretek között, illetve sürgőssége, fontossága miatt a soron következő szinten tartó képzési ciklus előtt kell lebonyolítani a képzést, egyedi-rendkívüli képzést kell szervezni. A fenti rendeletekből és előírásokból következik, hogy az erőműben csak szakképzett, az adott tevékenység végzéshez megfelelő képesítéssel rendelkező személy tevékenykedhet, függetlenül attól, hogy kinek az alkalmazottja. A szükséges képzettségi szintet a tevékenység és a tevékenység végzésének körülményei (helyszín, berendezés, önállóság mértéke, felügyelet szintje, stb.) együttesen határozzák meg IER303 Szinten tartó képzés: Feladata az előírt képzettségi szintnek megfelelő, a szakmai alapozó képzés, minősítés során megszerzett kompetencia fenntartása. Ez a megszerzett elméleti és gyakorlati ismeretek szinten tartását, szükséges aktualizálását; az erőmű műszaki, működési, szervezeti állapotában bekövetkezett változások követését; a nukleáris és hagyományos energetikai ipar eseményeinek, fejlődési irányainak a munkakör szempontjából szükséges mértékű ismeretét; a társaság működését szabályozó, befolyásoló belső, hatósági, nemzetközi előírások változásának szükséges mértékű ismeretét; a minőség és a biztonsági kultúra folyamatos fejlesztését jelenti. A szinten tartó képzéseket alapvetően az alábbi főbb csoportokra bonthatjuk. Központi szinten tartó képzés: Szervezeti főegységek, vagy főbb szakterületek számára szervezett képzés, a szakmai alapozó képzések közös elemeinek ismeretfelfrissítése, vagy az adott szervezeti egységet, szakterületet érintő változások, tapasztalatok oktatása céljából. Alapvetően az üzemeltetés, a karbantartás és a műszaki háttértevékenységet végzők számára, de a biztonságtechnikai szinten tartó képzések is idesorolandók. Osztályszintű szinten tartó képzés: Kisebb szervezeti egységek (osztály, csoport, művezetői egység) számára szervezett képzés, a résztvevők szakmai alapozó képzéseinek ismeretfelfrissítése és elsősorban az adott szakterületre vonatkozó változások, tapasztalatok ismertetése céljából. Alapvetően az üzemeltetés, a karbantartás és a műszaki háttértevékenységet végzők számára alkalmazott forma. Gyakorlati szinten tartó képzés: a gyakorlati képzés az atomerőmű technológiai rendszerein munkát végző dolgozók számára az elméleti ismeretek alkalmazásának fenntartását és aktualizálást szolgálja. Lehetnek szimulátoros, karbantartó gyakorló központi és üzemi gyakorlatok. Szimulátoros szinten tartó képzés: A blokkvezénylői, illetve a blokkvezénylői munkakörök jogosítványával rendelkező személyzet számára előírt ismétlődő képzés. Célja, hogy az operatív személyzet érintett tagjai elméleti és gyakorlati ismereteiket a blokk normál üzemeltetése és üzemzavarok elhárítása vonatkozásában, a teljeskörű szimulátor lehetőségein belül, készségszinten fenntartsák, illetve az erőművi módosításokhoz tartozó változásokat, új ismereteket elsajátítsák. KGYK-ban végrehajtott gyakorlati szinten tartó képzés: elsősorban a karbantartó személyzet számára - de más szakterületek részére is - az inaktív berendezések biztosításával elsősorban a megszerzett elméleti ismeretek gyakorlatba való átültetését segíti elő, valamint a problémás vagy ritkán végzett munkaműveletek begyakorlását. Üzemi gyakorlati szinten tartó képzés: olyan gyakorlati tevékenységek elvégzése, amelyek oktatási helyszíneken nem biztosíthatóak, de a gyakorlati képességek, készségek ismétlése, szinten tartása, aktualizálása vagy üzemi környezetben való begyakorlása a biztonságos munkavégzéshez elengedhetetlenül szükségesek. Rendkívüli képzés: Az éves előírt képzési időn felül valamely munkakör, munkakör csoport, műszak számára a hatósági, vezetői döntés, kivizsgálási határozatok, stb. által előírt képzés.

4 IER301_KIV_V02 Oldal: 4 / 32 IER304- Vizsgáztatás: Vizsgakötelezettség: Jogszabályi, hatósági, vagy társasági előírásokban megfogalmazott kötelezettség a munkakör betöltéséhez, vagy valamilyen munkaköri feladat ellátásához szükséges kompetenciák meglétének bizonyítására, ellenőrzésére. Megkülönböztetünk: - Hatósági jogosító vizsgáztatás (első, időszakos) - Kiemelt társasági vizsgáztatás (első, időszakos) - Társasági jogosító vizsgáztatás (első, időszakos) - Rendeletekkel előírt (biztonságtechnikai vizsgáztatás (első, időszakos) - Nukleáris szakmai vizsgáztatás (első) - Szakterületi vizsgáztatás (első) - E-learning alapú ismeretellenőrzés (időszakos) - Felnőttképzési programok modul- és záróvizsgái (első) - Karbantartási utasítás vizsgák (időszakos) - Egyéb vizsgáztatás, mely az általános vizsgáztatási szabályokra terjed ki Hatósági jogosító vizsgáztatás: Az atomerőmű nukleáris biztonsága szempontjából meghatározó munkakörökben foglalkoztatott dolgozók elméleti, gyakorlati felkészültségének, készségeinek, jártasságának objektív és rendszeres ellenőrzését biztosító folyamat, amely a vizsgákra való felkészítés támogatását, a vizsga előkészítését, szervezését, végrehajtását és dokumentálását jelenti. A kiemelt társasági jogosító vizsgáztatás: Az atomerőművi blokkok biztonsága szempontjából fontos, nukleáris létesítményben foglalkoztatott munkavállalók speciális szakmai képzéséről, továbbképzéséről és az atomenergia alkalmazásával összefüggő tevékenységek folytatására jogosultak köréről szóló miniszteri rendelet, valamint a vonatkozó végrehajtási utasítás alapján meghatározott munkaköri jogosítványokkal foglalkoztatott dolgozók elméleti, gyakorlati felkészültségét, készségeit, jártasságát ellenőrző komplex ismeretellenőrzés, amely eldönti, hogy a jelölt megfelel-e az önálló munkavégzés megkezdéséhez, illetve folytatásához. Társasági jogosító vizsgáztatás: Az atomerőmű biztonságos üzemeltetése szempontjából fontos vagy speciális nukleáris szakismeretet igénylő, a vonatkozó végrehajtási utasításban meghatározott munkaköri jogosítványokkal foglalkoztatott dolgozók elméleti, gyakorlati felkészültségét, készségeit, jártasságát ellenőrző komplex ismeretellenőrzés, amely eldönti, hogy a jelölt megfelel-e az önálló munkavégzés megkezdéséhez, illetve folytatásához. Rendeletekkel előírt vizsgáztatás: Az atomerőmű területén az önálló munkavégzéshez szükséges, jogszabályi, hatósági, vagy társasági előírásokban megkövetelt munkavédelmi, tűzvédelmi, sugárvédelmi, környezetirányítási, stb. vizsgák megszervezése, végrehajtása és dokumentálása, az első önálló munkavégzési jogosultság megszerzése előtt, illetve az előírt érvényességi idő lejárata előtt, időszakosan. Nukleáris szakmai vizsgáztatás: a munkakör betöltéséhez szükséges szakmai ismeretek mérése, az önálló munkavégzésre jogosító társasági, kiemelt társasági és hatósági jogosító vizsgák előfeltételét képező szakmai ismeretek ellenőrzése.

5 IER301_KIV_V02 Oldal: 5 / 32 Felnőttképzési programok modul- és záróvizsgái: Az akkreditált, valamint az engedélyes belső képzési rendszere által meghatározott felnőttképzési programok moduljainak végét záró ismeretellenőrzés. E-learninges ismeretellenőrzés: A hatósági és a kiemelt társasági jogosítvánnyal rendelkező munkaköröket betöltőkre előírt kötelező időszakos on-line ismeretellenőrzés. Karbantartási Utasítás vizsga: A felügyelet alatt dolgozó karbantartó személyzet időszakos szakmai ismeretellenőrzése. IER305-Képzésfejlesztés: A képzésfejlesztés alapvetően képzési módszertanfejlesztésre, új képzési programok és oktatási anyagok fejlesztésére, azok aktualizálására, karbantartására vonatkozik. Másrészt a képzésekhez szükséges infrastrukturális háttér és azok korszerűségének biztosítására, valamint a képzést végző oktatók szakmai és pedagógiai felkészültségének biztosítására szolgál. IER306- Iskolarendszerű képzés: Az iskolarendszerű képzés irányulhat középfokú iskolai végzettség (gimnáziumi érettségi, technikusminősítés), illetve felsőfokú iskolai végzettség (főiskola-egyetemi alapképzés, magasabb fokozat megszerzése, szakmérnöki-szakközgazdász képzés, stb.) megszerzésére az atomerőmű saját állománya részére. IER307-Képzési szolgáltatás igénybevétele: A képzési szolgáltatás igénybevétele külső képzés, szolgáltatás igénybevételét, valamint az oktatási szervezet infrastruktúrájának, eszközeinek, berendezéseinek nem a többi képzési folyamatban szabályozott képzés céljából történő igénylését, hanem eszköz, berendezés fejlesztés, különböző próbák, konferenciák, rendezvények és egyéb szolgáltatási igények kielégítésére szolgálóan. Az oktatási szervezet infrastruktúrája (Oktató Központ, Szimulátor, KGYK, ESZI Főiskola épülete), és eszközei, berendezései a PA Zrt. képzési célú felhasználására létesültek. Mindezek mellett az infrastruktúra sok egyéb célból is hasznosítható a tervezett képzések elsőbbségét szem előtt tartva. A szimulátor és a KGYK berendezései, eszközei természetesen lehetőséget nyújtanak a szakmai szervezetek által végzett fejlesztésekre, próbákra és tesztekre, amelyek csak szabályozottan kerülhetnek végrehajtásra. 2. A folyamat eljárásrendjének és vonatkozó végrehajtási utasításainak összefoglaló leírása Az eljárásrendben meg vannak határozva a képzési tevékenységek keretfeladatai: az igények és kötelezettségek tervezése, - megfelelősség ellenőrzése, gazdasági és egyéb feltételek ellenőrzése, a képzési folyamatba való beillesztése, a szükséges fejlesztések indítása és a képzési folyamat minőségirányítási tevékenységeinek végrehajtási szabályai. A képzési igények beérkezését követően minden esetben megvizsgálásra kerül az igény szükségessége, a teljesítés feltételeinek biztosíthatósága, majd ezt követően meghatározásra kerül a szükséges képzési forma (tanfolyam, szinten tartó képzés, vizsga annak formája -, eseti igény, stb.), valamint a feltételek biztosításához szükséges esetleges fejlesztési feladatok.

6 IER301_KIV_V02 Oldal: 6 / 32 Az IER301_VU01 Képzés lebonyolításának általános szabályai című végrehajtási utasítás tartalmazza az oktatási szervezet által végrehajtott képzések a képzés típusától független - minden képzésre azonosan vonatkozó általános előírásokat. Az atomerőműben való munkavégzéshez minden dolgozónak az atomerőműben előírt szakmai képesítéssel kell rendelkezni, ennek biztosítása érdekében a képzési szabályok betartása mindenkire azonos módon vonatkozik. Az oktatási igényeket minden esetben írásban, név szerint (egyedi azonosításra alkalmas módon) kell megadni, és nyilatkozni kell a felmerülő költségek számla ellenében történő megtérítését is. A végrehajtási utasításban rögzítve vannak a képzési feltételek biztosításának, a képzési programok biztosításával kapcsolatos, a szervezéssel kapcsolatos, a működésre, a képzés végrehajtására és dokumentálására vonatkozó szabályok. A résztvevőkre vonatkozó követelmények: A képzésben csak az vehet részt, aki: Az adott programban való részvételre a munkahelyi vezetője vagy munkáltatója által történt igénybejelentés és annak a vonatkozó szabályozás szerint történő elbírálása alapján jogosult, vagy kötelezett, rendelkezik az előfeltételeként meghatározott iskolai végzettséggel, illetve szakképesítéssel, rendelkezik az előírt orvosi- és pszichológiai alkalmassággal (ha van ilyen előírás!), letöltötte a megkövetelt minimális gyakorlati időt, teljesítette az előírt előképzéseket (tanfolyamokat és vizsgákat), akinek a képzését a gazdasági vezetője a Nyilatkozat az iskolarendszeren kívüli képzés szükségességéről (IER306_NY01) nyomtatvány csatolásával írásban megrendelte, aki aláírta a felnőttképzési szerződését, akinek a képzésben való részvételével kapcsolatban az illetékes gazdasági vezető nem emel kifogást, akinek a képzéshez szorosan kapcsolódó, gyakorlati betanítása az adott szakmai területen biztosítható, illetve biztosított (az erről szóló átvezénylési utasítás és fogadási nyilatkozat rendelkezésre áll). A képzésben résztvevő jogai és kötelezettségei: A képzésben részt vevő jogosult: a jegyzeteket, segédleteket, berendezéseket, eszközöket, szoftvereket rendeltetésszerűen használni; a képzéssel kapcsolatos kérdésekben az oktatókkal, az illetékes oktatásszervezővel együttműködni, illetve folyamatosan konzultálni; felmentést kérni, illetve kapni az egyes tantárgyak vagy órák látogatása, valamint a vizsgakötelezettség alól, a vonatkozó felmentési rendben meghatározott feltételek teljesülése esetén; véleményt mondani a képzéssel, a tanfolyammal, az előadó személyéről, az oktatott tananyagról, a vizsgakövetelményekről, stb.;

7 IER301_KIV_V02 Oldal: 7 / 32 panaszt tenni 1 (szóban vagy írásban) az illetékes oktatási szervezet vezetőjénél, a vizsgaelnöknél vagy a feletteseinél, amennyiben méltánytalan bánásmódban részesítik a tanfolyam vagy a vizsga során, ha valamilyen szubjektív alapú megkülönböztetésben részesül bármilyen okból; sikeres vizsga esetén a képesítést igazoló bizonyítványt átvenni. A képzésben részt vevő köteles: az előadásokon, gyakorlatokon, a tanfolyamon pontosan és rendszeresen megjelenni, az esetleges hiányzást vagy távolmaradást bejelenteni az illetékes oktatásszervezőnél, a távolmaradás okát igazolni, a képzési programban való részvétel teljes időtartama alatt a munkahelyi fegyelmet betartani, az előadáson, az órákon fegyelmezetten viselkedni és közreműködni, a program bármilyen helyszínen történő végrehajtása során az általános és az adott helyszínre vonatkozó biztonsági, magatartási és viselkedési szabályokat, elvárásokat betartani, az képzési helyszín, épület berendezési tárgyainak, az képzési eszközök és anyagok épségére, működőképességére az anyagi felelősség terhe mellett vigyázni, a dohányzásra és a tűzvédelemre vonatkozó szabályokat betartani; az előadótermek, a kabinetek, az oktatóközpont bútorait, felszerelési tárgyait rendeltetésszerűen használni; Azt a résztvevőt, aki a vonatkozó szabályokat, előírásokat nem tartja be, az előadó, vagy az oktatásszervező figyelmeztetheti, indokolt esetben az illetékes oktatási osztályvezetőnél a képzési programból történő kizárást, súlyosabb esetben fegyelmi eljárás indítását kezdeményezheti. A képzések felmentési rendje: A felmentési rend a tényleges tudás elismerésén alapul és a következőképpen valósul meg: Minden képzésben részt vevőnek lehetősége van felmentést kérni a tanfolyami órák látogatása alól, amennyiben azt a képzési program megengedi. Minden képzésben részt vevő hallgató kérheti abból a tantárgyból vagy témakörből a vizsgakötelezettség alóli felmentését, amelynek beszámoló vagy vizsgakövetelményeinek áttanulmányozása után a meglévő ismereteit elegendőnek ítéli meg, vagy a megszerzett ismereteket dokumentumokkal tudja igazolni. A felmentést mind a tanfolyami órák látogatása, mind pedig a beszámoló és vizsgakötelezettség alól írásban kell kérni a mellékelt IER302_NY07 Felmentési kérelem c. nyomtatvány kitöltésével és az illetékes előadónak, oktatónak való átadásával. Az adott tantárgy előadója, oktatója teljes felmentést akkor adhat, ha az előzetes tudásszint felmérés (tesztlap és/vagy szóbeli kérdések megválaszolása, gyakorlati feladatok elvégzése) alapján a hallgató tudásszintjét megfelelőnek, illetve kielégítőnek ítéli meg. Ezt a tényt a felmentéskérő lapon és később a vizsgaeredménylapon is dokumentálni, rögzíteni kell. Az elbírált felmentési lapot az adott témakör oktatója az oktatásszervezőnek köteles átadni, aki 1 Minden panaszt ki kell vizsgálni és meg kell tenni a szükséges javító intézkedést, illetve intézkedéseket. Ezek végrehajtásáért az illetékes oktatási osztályvezető felel.

8 IER301_KIV_V02 Oldal: 8 / 32 azokat ellenőrzés céljából köteles bemutatni az illetékes oktatási osztály vezetőjének is. Valamelyik tantárgy, témakör vagy képzési modul látogatása alól az adott tantárgy oktatója (előadója) akkor adhat felmentést, ha az érintett hallgató az adott témakört korábbi tanulmányai alatt már bizonyítottan hallgatta és vizsgát is tett belőle, továbbá a rendelkezésre álló írott képzési anyag lehetővé teszi a záróvizsgára való eredményes felkészülést egyéni tanulással is. A felmentési kérelmeket lehetőleg már a képzési program indításakor, legkésőbb egy héten belül el kell bírálni. A felmentésekre vonatkozó szabályokat és rendet az illetékes oktatásszervező köteles a képzési program megnyitásakor ismertetni a hallgatókkal és az érintett oktatókkal. A felmentésre vonatkozó szabályokat az oktatóközpontban, jól látható helyen is ki kell függeszteni. Az IER301_VU03 MVM PA Zrt. beszállítók szakmai képzettségi és vizsgakövetelményei című végrehajtási utasítás a beszállítók számára konkrétan megfogalmazza az atomerőműves munkavégzés általános és speciális képzési követelményeit, ezért ez a VU teljes egészében vonatkozik a beszállítókra. 3. A folyamat vonatkozó nyomtatványai A tárgyi fejezetben meghivatkozott nyomtatványokat a konkrét szerződéses feladat megkezdési feltételeként, a szerződésben megjelölt megrendelői képviselő biztosítja. Nyomtatvány száma IER301_NY03 Adatlap Nyomtatvány megnevezése 3.1 Az IER301_NY03 Adatlap számú nyomtatvány szerepe Az adatlap a külső, szerződéses vállalkozások munkavállalói részére készült, amelyben az érintett személy képzettségi adatait kell megadni értelemszerűen. 3.2 A (azonosító) számú nyomtatvány szerepe 4. A folyamat vonatkozó mellékletei A tárgyi fejezetben meghivatkozott mellékleteket a konkrét szerződéses feladat megkezdési feltételeként, a szerződésben megjelölt megrendelői képviselő biztosítja. Nincs Melléklet száma Melléklet megnevezése 4.1 (melléklet azonosítója) számú melléklet összefoglalása 4.2 (melléklet azonosítója) számú melléklet összefoglalása

9 IER301_KIV_V02 Oldal: 9 / Jelen kivonat mellékletei Száma IER301_VU03 Megnevezése MVM PA Zrt. Beszállítók szakmai képzettségi és vizsgakövetelményei

10 IER301_KIV_V02 Oldal: 10 / 32 Végrehajtási utasítás IER301_VU03_V03 Tárgya: MVM Paksi Atomerőmű Zrt. beszállítók szakmai képzettségi és vizsgakövetelményei Célja: Az MVM Paksi Atomerőmű Zrt. működési területén munkát végző gazdasági társaságok által alkalmazott szakemberekre vonatkozó szakképzettségi és vizsgakövetelmények meghatározása Hatálya: A végrehajtási utasítás alkalmazása kiterjed minden az atomerőműben megvalósított képzésre, vagy az atomerőműben munkát végzők képzésére. Név Szerepkör Aláírás Dátum Készítette: Kiss István folyamatgazda Ellenőrizte: Bognár Péter főfolyamat gazda Jóváhagyta: Hamvas István alrendszer gazda Módosítások jegyzéke: Verziószám: Módosítás rövid leírása: Módosított oldalak: Dátum: V03 MVM PA Zrt. Elnevezése pontosítása szeptember V03 Jogszabályi hivatkozások aktualizálása 3, 5, 7, 11, szeptember V03 Kiemelt társasági jogosító vizsga fogalma szeptember V03 Nukleáris szakmai vizsga fogalmának meghatározása szeptember V03 Adatrögzítés az SAP HR-ben szeptember

11 IER301_KIV_V02 Oldal: 11 / 32 V03 Karbantartó OKJ-s képzés törlése a táblázatból szeptember V03 Társasági jogosító vizsga fogalmának aktualizálása szeptember V03 Modulzáróvizsga fogalmának aktualizálása szeptember

12 IER301_KIV_V02 Oldal: 12 / 32 Tartalomjegyzék 1 Képzettségi és vizsgakövetelmények meghatározása...hiba! A könyvjelző nem létezik. Képzéssel, vizsgáztatással kapcsolatos általános tudnivalók...hiba! A könyvjelző nem létezik. Belépési jogosultság megszerzéséhez szükséges képzések, vizsgák. Hiba! A könyvjelző nem létezik. A Munkavégzéshez szükséges képzések, vizsgák... Hiba! A könyvjelző nem létezik. Felügyelet alatti munkavégzéshez szükséges képzések, vizsgák...hiba! A könyvjelző nem létezik. Önálló munkavégzéshez szükséges képzések, vizsgák...hiba! A könyvjelző nem létezik. Szinten tartó képzések, megújító vizsgák...hiba! A könyvjelző nem létezik. A Képzés, vizsgáztatás általános szabályai...hiba! A könyvjelző nem létezik. A szakmai képzésekre és vizsgákra vonatkozó előírások...hiba! A könyvjelző nem létezik. Előzetes tudásszintmérés... Hiba! A könyvjelző nem létezik. A különböző típusú munkavégzéshez szükséges szakképzések meghatározásahiba! A könyvjelző nem létezik. Alapkövetelmények...Hiba! A könyvjelző nem létezik. Munkavégzés az őrzött üzemi területen belül (III. zóna)...hiba! A könyvjelző nem létezik. Munkavégzés a fokozottan őrzött üzemi területen belül (I-II-IV. és VI. zónák)... Hiba! A könyvjelző nem létezik. A szakmai képzések és vizsgák rövid leírása... Hiba! A könyvjelző nem létezik. OKJ szakmai képzés...hiba! A könyvjelző nem létezik. Atomerőművi akkreditált szakmai képzés...hiba! A könyvjelző nem létezik. PA Zrt. szakmai képzése...hiba! A könyvjelző nem létezik. PA Zrt. jogosító vizsgák...hiba! A könyvjelző nem létezik. Szinten tartás...hiba! A könyvjelző nem létezik. A követelmények teljesülésének ellenőrzése Képzettségi adatok, minősítések dokumentálása, nyilvántartása...hiba! A könyvjelző nem létezik. A képzés, vizsgáztatás finanszírozása...hiba! A könyvjelző nem létezik. KÉPZÉSI KÖVETELMÉNY TÁBLÁZAT...Hiba! A könyvjelző nem létezik. FOGALMAK, MEGHATÁROZÁSOK, rövidítések...hiba! A könyvjelző nem létezik.

13 IER301_KIV_V02 Oldal: 13 / 32 Képzettségi és vizsgakövetelmények meghatározása A paksi atomerőműben többek között az NBSZ, a nukleáris létesítményben foglalkoztatott munkavállalók speciális szakmai képzéséről, továbbképzéséről és az atomenergia alkalmazásával összefüggő tevékenységek folytatására jogosultak köréről szóló miniszteri rendelet, valamint a belső szabályozások határozzák meg, hogy adott tevékenységet milyen felkészültséggel lehet végezni. A 118/2011. (VII.11.) Korm. rendelet 29.. és a 30.. előírja, hogy 29.. Az engedélyes biztosítja, hogy a nukleáris létesítményben csak a tevékenység ellátására alkalmas, felkészült és a szükséges jogosítványokkal rendelkező munkavállaló végez munkát. 30. (1) Az engedélyes a nukleáris biztonságot érintő tevékenységekbe a 2-8. melléklet követelményei szerint vonhat be beszállítót. A nukleáris biztonság fenntartásáért ebben az esetben is az engedélyes felel. (2) A nukleáris létesítmény engedélyese a bevonni szándékolt beszállítók alkalmasságának igazolására a 2. melléklet szerint minősítési rendszert dolgoz ki és működtet. (3) Az engedélyes a beszállítói tevékenység megkezdése előtt és annak végrehajtása során meggyőződik arról, hogy a beszállító képes biztosítani a munkavégzéshez szükséges feltételeket. A fenti rendeletekből és előírásokból következik, hogy az erőműben csak szakképzett, az adott tevékenység végzéshez megfelelő képesítéssel rendelkező személy tevékenykedhet, függetlenül attól, hogy kinek az alkalmazottja. A szükséges képzettségi szintet a tevékenység és a tevékenység végzésének körülményei (helyszín, berendezés, önállóság mértéke, felügyelet szintje, stb.) együttesen határozzák meg. Az NBSZ 4. kötet pontja előírja, hogy A munkavégzésre és a munkavállalókra vonatkozó követelményeknek azonosnak kell lenniük attól függetlenül, hogy a munkát az engedélyes munkavállalója, vagy a beszállító munkavállalója végzi. A szolgáltatási, beruházási és fejlesztési szerződésekben tételesen rögzíteni kell, hogy a szerződés tárgyát képező tevékenységeket milyen képesítéssel és minősítésekkel rendelkező személyzet végezheti. A karbantartás területére a követelményt a jelen VU 1. sz. mellékletében található táblázat szerint kell meghatározni, a következő példában bemutatott módon: Tevékenység: Felügyelet alatt végzett primerköri armatúra karbantartás Előírt képzettség: Kis- és nagyüzemi képesítések - Felügyelet alatti primerköri armatúra karbantartó Előírt szinten tartó képzés: Szinten tartás I. és II A szerződésekben rögzített képzési követelményeinek megfogalmazásában az oktatási szervezet igény esetén segítséget nyújt.

14 IER301_KIV_V02 Oldal: 14 / 32 Képzéssel, vizsgáztatással kapcsolatos általános tudnivalók Belépési jogosultság megszerzéséhez szükséges képzések, vizsgák Az atomerőműben való munkavégzésnek feltétele, hogy a munkavállaló rendelkezzen az atomerőmű területére való bejutásra jogosító belépési engedéllyel. Eseti munkavégzéshez általában elég egyszeri (maximum 3 napra szóló), ún. kísérős belépési jogosultságot szerezni, amely az erőmű területén kísérővel történő mozgásra és szakképzett munkavállaló felügyelete alatti munkavégzésre jogosítja tulajdonosát. A kísérős belépő igénylése során igazolni kell (nyilatkozattal) a tevékenység végzéséhez szükséges szakmai képesítés meglétét. A kísérő, illetve a munkavégzést felügyelő jelenléte miatt ebben az esetben speciális atomerőműves ismeretek megszerzése nem szükséges. A kísérő nélküli belépési engedély megszerzéséhez a munkavégzőnek el kell végeznie az un. Belépőképzést. A Belépőképzés A modulja az erőműben történő közlekedés, viselkedés, munkavégzés általános szabályait ismerteti, és a nukleáris létesítménnyel kapcsolatos alapvető ismereteket biztosítja. A Belépőképzés B moduljában a vonatkozó EüM rendelet* által előírt sugárvédelmi ismeretek oktatása és az alapfokozatú sugárvédelmi vizsga letétele történik. A B modul elvégzése előfeltétele az erőmű ellenőrzött zónájában való kísérő nélküli belépésnek, illetve munkavégzésnek. A belépési jogosultsághoz szükséges képzések részletes szabályozását az IER301_VU12 végrehajtási utasítás tartalmazza. A Munkavégzéhez szükséges képzések, vizsgák Felügyelet alatti munkavégzéshez szükséges képzések, vizsgák A felügyelet alatti munkavégzéshez a munkavállalónak igazoltan rendelkeznie kell az adott tevékenységhez szükséges szakmai felkészültséggel, illetve minősítéssel. Az erre vonatkozó követelmény a tevékenység jellegétől és körülményeitől függően lehet általános, illetve az atomerőműben történő munkavégzés miatt speciális szakmai képzettségi követelmény. A felügyelet alatti munkavégzéshez szükséges előfeltételeket az adott munkakör képzési programja tartalmazza részletesen. A felügyelet alatti munkavégzéshez szükséges képesítéseket, minősítéseket részben az iskolarendszerű, vagy a felnőttképzési rendszerben megszerezhető, az Országos Képzési Jegyzékben (OKJ) elismert szakmai vizsgákkal, akkreditált felnőttképzési programok, vagy az engedélyes belső képzési programja elvégzésével lehet megszerezni. Ezek egy részét a különleges feltételek miatt csak az MVM Paksi Atomerőmű Zrt. oktatási szervezete által szervezett képzések tudják biztosítani. A fenti követelményeket kiegészíti az adott konkrét tevékenységre vonatkozó MVM Paksi Atomerőmű Zrt. technológiai utasítás ismeretét tanúsító vizsga.

15 Önálló munkavégzéshez szükséges képzések, vizsgák IER301_KIV_V02 Oldal: 15 / 32 Az önálló munkavégzéshez is alapkövetelmény, hogy a munkavállaló igazoltan rendelkezzen az adott tevékenységhez szükséges szakmai felkészültséggel, illetve minősítéssel. Emellett a munkavállalónak ismernie kell az MVM Paksi Atomerőműben történő munkavégzés adott tevékenységhez kapcsolódó folyamatait (munkaszervezés, irányítás, felügyelet, engedélyezés, stb.), illetve azok szabályozásait. Az atomerőmű biztonságával összefüggő, önálló munkavégzéshez ezért az alap szakmai képesítés megszerzése és az előírt gyakorlati képzés dokumentált befejezése után a komplex tudásról tanúbizonyságot adó, un. társasági jogosító vizsgát kell a munkavállalónak tennie. A társasági jogosító vizsgákra vonatkozó szabályozást az IER304_VU02 Társasági jogosító vizsga c. végrehajtási utasítás írja le részletesen. Szinten tartó képzések, megújító vizsgák Az atomerőmű biztonsága megköveteli, hogy a munkát végzők naprakész tudással rendelkezzenek, azaz a szükséges mértékben ismerjék a tevékenységük tárgyába tartozó technológiai, eljárási, eszköz-, anyaghasználati változásokat, fejlesztéseket, valamint az üzemeltetés tapasztalatait. Ennek érdekében az MVM Paksi Atomerőmű Zrt. oktatási szervezete évente, a főjavítási ciklus befejeztével a fenti ismereteket biztosító, un. szinten tartó képzéseket szervez, amely mind a felügyelet alatti, mind az önálló munkavégzésre jogosultak számára kötelező. A felügyelet alatti munkavégzőknek a szinten tartó képzések után a számukra előírt technológiákból vizsgát kell tenni. A Képzés, vizsgáztatás általános szabályai Azon beszállítói képzésekkel és képzési igényekkel kapcsolatosan, amelyek a jelen végrehajtási utasításban nem szabályoz az MVM Paksi Atomerőmű Zrt. munkavállalóira vonatkozó szabályokat kell alkalmazni, az azokban meghatározott képzettségi és vizsgakövetelmények szerint. A beszállító cégek a munkavállalóik számára szükséges képzést, vizsgáztatást az adott képzésre, vizsgáztatásra akkreditált vagy arra jogosított szolgáltatónál vehetik igénybe. Bizonyos atomerőmű specifikus képzéseket az MVM Paksi Atomerőmű Zrt. tud csak biztosítani, tekintettel annak különleges eszköz, környezet és technológiai igényeire. A versenyképes vállalkozási potenciál megteremetéséhez szükséges, de emellett költségkímélő munkaerőforrás-fejlesztés érdekében javasolt, hogy a cégek az MVM Paksi Atomerőmű Zrt. szerződő szakmai szervezetével és az oktatási szervezettel egyeztessék, hogy az adott, vagy a jövőben tervezett tevékenység végzéséhez milyen képzésekre van szükség. A személyre szabott képzési igények pontos meghatározása érdekében MVM Paksi Atomerőmű Zrt. által meghatározott követelményeknek való megfelelés miatt az MVM Paksi Atomerőmű Zrt.

16 IER301_KIV_V02 Oldal: 16 / 32 szakmai és oktatási szervezetei a beszállító cégek részére tanácsadási szolgáltatást biztosítanak. A speciális az atomerőműre jellemző szakmai képzések a évi CLXXXVII. törvény a szakképzésről, valamint a évi CI. törvény a felnőttképzésről és az ezekhez tartozó rendeletekben meghatározottaknak megfelelően OKJ-s, akkreditált, valamint az engedélyes belső képzési programjaként állnak rendelkezésre. A képzéseket az MVM PA Zrt. oktatási szervezete, mint a FAT által AL-1763 intézmény-akkreditációs lajstromszám alatt akkreditált felnőttképzési intézmény szolgáltatja a beszállítóknak. Ezekre a képzésekre vonatkozó igényt az MVM Paksi Atomerőmű Zrt. oktatási szervezeténél kell jelezni. A képzési programok - általában főjavításokon folytatható - tematikus gyakorlati betanulási részét az MVM Paksi Atomerőmű Zrt. oktatási szervezetével egyeztetve egyénre szabva kell meghatározni, rögzítve, hogy az mely helyszínen, mely cégek munkaszervezetében történik. A szakmai képzésekre és vizsgákra vonatkozó előírások A szakmai képzések felépítése - akár OKJ, akár akkreditált, akár az engedélyes belső képzéséről beszélünk modulrendszerű. Ennek lényege, hogy a képzési programban az összefüggő elemek egy egységbe tartoznak, és azok alkotnak egy modult. Egy adott szakmára vonatkozó képzési program általában több modulból áll. Előzetes tudásszintmérés A képzésbe való belépést megelőzi az előzetes tudásszint felmérés. Ez egyrészt az akkreditált programok és az OKJ-s képzések esetében előírás, másrészt egy lehetőség a képzés tartalmának, időtartamának optimalizálására, egyéni tanulási utak meghatározására. Az atomerőműben való munkavégzés esetében ez azért kiemelt fontosságú, mert szabályozott formában ad lehetőséget a korábbi munkavégzés, illetve a teljes életpálya során megszerzett ismeretek, tapasztalat formális elismerésére. Az MVM Paksi Atomerőmű Zrt.-ben alkalmazott szakterületi előzetes tudásszint mérés célja a megcélzott képzés tartalmával összefüggő, korábban megszerzett ismeret, gyakorlat, szakértelem felmérése. A felmérés alapján a képző és a munkavállalót küldő szervezet dönt, hogy a képzési folyamat mely eleméhez kell becsatlakoznia a dolgozónak, mely modulokon kell részt vennie. A döntés kimenete a következő lehet: Az összes tanfolyami modulon való részvétel + modulzáróvizsgák + szakmai záróvizsga Egyes tanfolyami modulok alól felmentés + modulzáróvizsgák + szakmai záróvizsga

17 IER301_KIV_V02 Oldal: 17 / 32 Összes tanfolyami modulok alól felmentés +modulzáróvizsgák + szakmai záróvizsga A bemeneti kompetenciák nagyfokú hiánya miatt a jelölt eltanácsolása a képzésről Az adott képzésnél alkalmazható előzetes tudásszint mérés módszerét a képzési program leírása tartalmazza. A jogszabályokban is rögzített lehetséges módszerek a következők: Dokumentumok alapján történő beszámítás, melyet egyes jogszabályok határoznak meg (rokon szakképesítés, modulok, régebben megszerzett szakképesítés bizonyítványai, tanúsítványok, stb.). Jogszabály által nem előírt beszámítás, kompetenciaprofilok összehasonlítása révén Munka, illetve képzési tevékenység során keletkező eredmények, kompetenciák elemzése Személyi kompetenciák gyakorlati feladat végrehajtás közben történő felmérése Szóbeli vagy írásbeli feladatok megoldása A különböző típusú munkavégzéshez szükséges szakmai képzések meghatározása Az atomerőműben való munkavégzés előfeltétele a vonatkozó vállalkozási szerződésben rögzített, konkrét tevékenységhez meghatározott megfelelő szakirányú és szintű szakképesítés megléte. A következőkben a különböző munkavégzési körülményekre és feladatokra vonatkozó követelmények és képzési szabályok leírásának célja a vállalkozók szerződéses munkákra való felkészülésének és a hosszú távú humán erőforrás gazdálkodásuk támogatása. Alapkövetelmények Mint ahogy az 1. fejezet leírja, atomerőműben végzett bizonyos (biztonsággal összefüggő) tevékenység végzésének képzettségi feltételeit a nukleáris létesítményben foglalkoztatott munkavállalók speciális szakmai képzéséről, továbbképzéséről és az atomenergia alkalmazásával összefüggő tevékenységek folytatására jogosultak köréről szóló miniszteri rendelet rögzíti. A rendelet 1. sz. mellékletében megtalálható az adott tevékenység önálló, illetve felügyelet alatt történő végzéséhez szükséges minimálisan előírt iskolai végzettség és speciális atomerőműves szakképesítés is. A vállalkozási szerződés a rendelet előírásaitól abban az esetben térhet el, ha a tevékenység körülményei többletkövetelmény meghatározását teszik szükségessé. A fenti rendelet által nem szabályozott tevékenységek végzése esetén a vállalkozási szerződésben rögzített követelmények a mérvadóak.

18 IER301_KIV_V02 Oldal: 18 / 32 A munkavégzés jellege szerinti követelmények A munkavégzés jellege szerint az atomerőműben végzett tevékenységeket a következőképpen lehet kategorizálni: a munkavégzés helyszíne (őrzött III. zóna illetve fokozottan őrzött I-II-IV-VI. zónák), a munkavégzés tárgya (technológiai rendszereket és berendezéseket nem érintő vagy azokon végzett munkák), a munkavégzés célja, tartalma (műszaki állapotot befolyásoló vagy kiszolgáló jellegű tevékenységek), a munkavégzés önállósági foka (folyamatos irányítás alatti illetve önállóan végzett feladatok). Az 1. sz. melléklet táblázata a követelmények változását mutatja be a fenti kategóriák elemei szerinti bontásban. A továbbiakban a lehetséges variációk közül a lényegeseket kiemelve a speciális elvárások leírása történik. Munkavégzés az őrzött üzemi területen belül (III. zóna) Eseti és állandó munkák Ide tartoznak a III. zónában állandóan végzett, jellemzően adminisztratív ügyviteli, általános szolgáltatási, logisztikai és az atomerőművi technológiához nem kapcsolódó egyéb tevékenységek valamint az eseti belépéssel itt elvégezhető bármilyen célú tevékenység. E kategóriába a III. zónában állandó saját munkahellyel rendelkező (telephely, műhely, iroda) vagy e területen szolgáltatói tevékenységet végző beszállító cégek (takarítás, szociális ellátás, épületfenntartás, irodatechnika, stb.,) ilyen munkaköreit ellátó munkavállalók sorolandók. Az előírt Belépőképzés A modul és a kapcsolt Biztonságtechnikai vizsgák az állandó belépési jogosultsághoz szükségesek, az előírt szakmai képesítések önálló meghatározása és ellenőrzése az adott szerződés felelős szakmai szervezetének feladata. A kísérő felügyeletével biztosítható eseti belépésre és munkavégzésre előírt képzettségi követelmények nincsenek.

19 Közvetlenül nem felügyelt szakmunka IER301_KIV_V02 Oldal: 19 / 32 E kategóriába azon tevékenységek tartoznak, amelyek az állami képzési rendszerben megszerezhető szakmai képesítéssel végezhetők, úgy, hogy a III. zónában történő állandó munkavégzéshez az MVM Paksi Atomerőmű Zrt. részéről szakmai felügyelet nem szükséges. A kategóriába jellemzően a III. zónában műhellyel rendelkező cégek tevékenységeit, pl.: hegesztő, forgácsoló, anyagvizsgáló, építész szakipari munkákat, stb. kell besorolni. Az adott tevékenység végzéséhez szükséges alapszakmai végzettség mellett a Belépőképzés A modul, a ciklikus Biztonságtechnikai vizsgák szükségesek. Mérnöki, műszaki háttér tevékenység A mérnöki, műszaki háttér tevékenységek alatt helyszíni szakértői, tervezői tevékenységek értjük, de ide tartoznak a III. zónában működő cégek műszaki irányító munkakörei is. A képzésre vonatkozó előírások megegyeznek a nem felügyelt szakmunkára vonatkozóakkal, azzal a kiegészítéssel, hogy a műszaki irányító munkakörökben javasolt az adott szakterület Szakmai képzés moduljainak elvégzése. Munkavégzés a fokozottan őrzött üzemi területen belül (I-II-IV. és VI. zónák) Felügyelet alatti munkavégzők A felügyelet alatti munkavégzők feladataikat csak az önálló munkavégzési jogosítvánnyal rendelkező szakember folyamatos helyszíni irányításával, felügyeletével végezhetik. Ennek megfelelően az ebbe a kategóriába soroltak számára felelős munkavezetői megbízás nem adható. A karbantartás, létesítés, üzemvitel és felügyelet területén a blokkok technológiai rendszerein és berendezésein munkát végző cégek felügyelet alatt dolgozó munkavállalóit a feladatokra előírt követelmények teljesítéséhez megfelelő létszámban kell biztosítani, az irányításukhoz szükséges önálló munkavégzésre jogosított szakemberekkel együtt. Ebben a kategóriában szükséges képzések: a Belépőképzés A modul és szükség szerint a Belépőképzés B modul, az előírt Biztonságtechnikai és Alapfokozatú sugárvédelmi vizsga, a Felügyelet alatti karbantartó képzés moduljai, és a modulokhoz tartozó modulzáró vizsgák, ill. a

20 IER301_KIV_V02 Oldal: 20 / 32 szakterületi záróvizsga. Az ismeretek megújítását az évenkénti szinten tartó képzés és a hozzá kapcsolt karbantartási utasítás vizsgák biztosítják. Önálló atomerőművi szakmunka Az atomerőművi munkavégzés (karbantartó, szerelő, anyagvizsgáló, minőségellenőr, stb., tevékenység) általában munkacsoportokban, munkautasítások (MUT) alapján történik. Egy-egy csoportba lehetnek beosztva felügyelet alatti munkavégzési jogosultsággal rendelkező munkavállalók. Az ő munkájukat csak önálló atomerőművi munkavégzésre való jogosultsággal és Felelős munkavezetői megbízás birtokában irányíthatja valaki. Ebben a kategóriában a munkavégzés egy szakterület komplex kompetenciáinak birtokában lehetséges. A szükséges szakmai képesítést a megfelelő akkreditált, vagy az engedélyes belső képzési rendszere által meghatározott (Önálló atomerőművi karbantartó képzés), vagy a megfelelő OKJ-s képzési program elvégzésével és az azokat záró vizsgákkal lehet megszerezni. A modulrendszernek köszönhetően mindegyik esetben ezek a felügyelet alatti munkavégzésre előírt kompetenciákra építve szerezhetők meg. Tekintettel arra, hogy az e kategóriát betöltő szakember már önálló munkavégzésre és munkavezetői tevékenységre kap jogosítványt, az képzési program egy záróvizsgával, az OKJ-s képzés pedig az OKJ-s vizsgával zárul. Ezt - amennyiben az adott munkakörre előírt további tematikus gyakorlati betanulás után az MVM Paksi Atomerőmű Zrt. társasági jogosító vizsga követi, amelyet ciklikusan (az IER304_VU02 szerint) meg kell újítani. Az ismeretek szinten tartására, a változások, megismerésére az évenkénti szinten tartó képzés hivatott. Egy adott szerződés szerinti munka végrehajtásához minimálisan szükséges önálló munkavégzési jogosítvánnyal rendelkezők számát a szerződésben szükséges meghatározni. Műszaki ellenőri karbantartás ellenőri, karbantartás koordinálói munkakörök Több berendezésre, rendszerre kiterjedő, nagyobb területen végzett munkák szakmai irányítását és felügyeletét egy adott cég részéről a műszaki ellenőrök, karbantartás ellenőrök, karbantartás koordinálók végzik. Képzettségi követelményeik az önálló atomerőművi munkavégzésre vonatkozó

Belső ellenőrzési kézikönyv

Belső ellenőrzési kézikönyv BUDAPEST FŐVÁROS XV. KERÜLETI POLGÁRMESTERI HIVATAL ÜGYIRATSZÁM: 4/101213/2014. Készítette: Ludvig Éva Belső ellenőrzési kézikönyv Hatályos: 2014. 10. 01.-től Készítette: Ludvig Éva belső ellenőrzési vezető

Részletesebben

IRÁNYÍTÁSI RENDSZER KÉZIKÖNYV

IRÁNYÍTÁSI RENDSZER KÉZIKÖNYV IRÁNYÍTÁSI RENDSZER KÉZIKÖNYV 6. kiadás Oldal: 2/39 Oldal: 3/39 Tartalomjegyzék Tartalomjegyzék... 3 1.1. Az irányítási rendszer célja, kialakítása... 5 1.2. MVM Paksi Atomerőmű Zrt. irányítási rendszer

Részletesebben

A FELNŐTTKÉPZÉS ÚJ SZABÁLYOZÁSA FELNŐTTKÉPZÉSI KÉZIKÖNYV

A FELNŐTTKÉPZÉS ÚJ SZABÁLYOZÁSA FELNŐTTKÉPZÉSI KÉZIKÖNYV MAGYAR KERESKEDELMI ÉS IPARKAMARA FARKAS ÉVA HENCZI LAJOS A FELNŐTTKÉPZÉS ÚJ SZABÁLYOZÁSA FELNŐTTKÉPZÉSI KÉZIKÖNYV Budapest, 2014 1 A kiadvány a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara megbízásából a Nemzetgazdasági

Részletesebben

17. szám 125. évfolyam 2010. május 28. TARTALOM

17. szám 125. évfolyam 2010. május 28. TARTALOM 17. szám 125. évfolyam 2010. május 28. ÉRTESÍTÕ MAGYAR ÁLLAMVASUTAK ZÁRTKÖRÛEN MÛKÖDÕ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG TARTALOM Utasítások 30/2010. (V. 28. MÁV Ért. 17.) EVIG számú elnök-vezérigazgatói utasítás a MÁV

Részletesebben

KÉZIKÖNYV A SZAKMAI VIZSGÁK SZERVEZÉSÉHEZ

KÉZIKÖNYV A SZAKMAI VIZSGÁK SZERVEZÉSÉHEZ KÉZIKÖNYV A SZAKMAI VIZSGÁK SZERVEZÉSÉHEZ MKIK NSZFI Budapest, 2007 A Magyar Kereskedelmi és Iparkamara köszönetét fejezi ki a Nemzeti Szakképzési és Felnõttképzési Tanácsnak a munkához nyújtott anyagi

Részletesebben

ZALAEGERSZEGI POLGÁRMESTERI HIVATAL BELSŐ KONTROLLRENDSZERE ÁLTALÁNOS RÉSZ

ZALAEGERSZEGI POLGÁRMESTERI HIVATAL BELSŐ KONTROLLRENDSZERE ÁLTALÁNOS RÉSZ 4. számú melléklet 1 ZALAEGERSZEGI POLGÁRMESTERI HIVATAL BELSŐ KONTROLLRENDSZERE A Zalaegerszegi Polgármesteri Hivatal belső kontrollrendszerét az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény, (a továbbiakban

Részletesebben

BELSŐ ELLENŐRZÉSI KÉZIKÖNYV MINTA

BELSŐ ELLENŐRZÉSI KÉZIKÖNYV MINTA BELSŐ ELLENŐRZÉSI KÉZIKÖNYV MINTA 2013. február Tartalom Bevezető a Belső Ellenőrzési Kézikönyv Mintához... 5 I. Bevezetés... 9 II. A belső ellenőrzés hatáskörét, feladatait és céljait meghatározó belső

Részletesebben

KONCEPCIÓ a szakképzési rendszer átalakítására, a gazdasági igényekkel való összehangolására

KONCEPCIÓ a szakképzési rendszer átalakítására, a gazdasági igényekkel való összehangolására NEMZETGAZDASÁGI MINISZTÉRIUM Foglalkoztatáspolitikáért Felelős Államtitkárság Szakképzési és Felnőttképzési Főosztály KONCEPCIÓ a szakképzési rendszer átalakítására, a gazdasági igényekkel való összehangolására

Részletesebben

Tanulási útmutató és tananyag

Tanulási útmutató és tananyag HEFOP 3.5.4 FELNŐTTKÉPZÉSI SZERVEZŐ KÉPZÉS 6. modul: Felnőttképzési szolgáltatások Tanulási útmutató és tananyag Pécs Tisztelt Hallgató! Ön A felnőttképzés hozzáférésének javítása a rendelkezésre álló

Részletesebben

A szakképzés szabályozása. Tájékoztató a szakképzési szakértők szakképzési változásokra való felkészítéséhez

A szakképzés szabályozása. Tájékoztató a szakképzési szakértők szakképzési változásokra való felkészítéséhez A szakképzés szabályozása Tájékoztató a szakképzési szakértők szakképzési változásokra való felkészítéséhez 2014 Tartalomjegyzék Bevezető 4 1. A szakképzés jogi szabályozása 5 1.1. A szakképzés szerepe

Részletesebben

12/2013. (III. 14.) KIM utasítás a közszolgálati tisztviselők továbbképzésének minőségirányítási szabályzatáról

12/2013. (III. 14.) KIM utasítás a közszolgálati tisztviselők továbbképzésének minőségirányítási szabályzatáról 12/2013. (III. 14.) KIM utasítás a közszolgálati tisztviselők továbbképzésének minőségirányítási szabályzatáról A közszolgálati tisztviselők továbbképzéséről szóló 273/2012. (IX. 28.) Korm. rendelet 3.

Részletesebben

M I O K S z e g e d i S z a k k é p ző Isko l a

M I O K S z e g e d i S z a k k é p ző Isko l a M I O K S z e g e d i S z a k k é p ző Isko l a INTÉZMÉNYI MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAM Hatályos: 2008. szeptember 1-jétől 1 Bevezető Törvényi előzmények A többször módosított 1993. évi LXXIX. Törvény a közoktatásról

Részletesebben

AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS 2005/36/EK IRÁNYELVE (2005. szeptember 7.) a szakmai képesítések elismeréséről. (HL L 255, 30.9.2005, o.

AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS 2005/36/EK IRÁNYELVE (2005. szeptember 7.) a szakmai képesítések elismeréséről. (HL L 255, 30.9.2005, o. 2005L0036 HU 01.01.2007 001.001 1 Ez a dokumentum kizárólag tájékoztató jellegű, az intézmények semmiféle felelősséget nem vállalnak a tartalmáért B AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS 2005/36/EK IRÁNYELVE

Részletesebben

Budapesti Módszertani Szociális Központ és Intézményei. Belső Kontroll Szabályzat

Budapesti Módszertani Szociális Központ és Intézményei. Belső Kontroll Szabályzat Budapesti Módszertani Szociális Központ és Intézményei Belső Kontroll Szabályzat Jóváhagyta: Pelle József igazgató Hatályos: az aláírás napjától Érvényes: visszavonásig Tartalomjegyzék 1. A belső kontrollrendszer

Részletesebben

Nyíregyházi Főiskola

Nyíregyházi Főiskola Nyíregyházi Főiskola BELSŐ ELLENŐRZÉSI KÉZIKÖNYV Elfogadva: 2013. április 16., hatályba lép: 2013. április 18-án Módosítva: 2014. április 8., hatályba lép: 2014. április 10-én Tartalom I. Bevezető... 2

Részletesebben

TANULÓSZERZŐDÉSSEL és EGYÜTTMŰKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁSSAL

TANULÓSZERZŐDÉSSEL és EGYÜTTMŰKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁSSAL MAGYAR KERESKEDELMI ÉS IPARKAMARA Gyakorlati képzés TANULÓSZERZŐDÉSSEL és EGYÜTTMŰKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁSSAL a munka világában BUDAPEST 2014. A szakmai anyagot aktualizálta: Pális Ferenc Lektorálta és szerkesztette:

Részletesebben

SEMMELWEIS EGYETEM BELSŐ ELLENŐRZÉSI KÉZIKÖNYV 2013. Iktatószám: KS/ELL/69/2013.

SEMMELWEIS EGYETEM BELSŐ ELLENŐRZÉSI KÉZIKÖNYV 2013. Iktatószám: KS/ELL/69/2013. SEMMELWEIS EGYETEM BELSŐ ELLENŐRZÉSI KÉZIKÖNYV 2013. Iktatószám: KS/ELL/69/2013. Tartalomjegyzék I. Bevezetés... 5 II. A belső ellenőrzés hatókörét, feladatait és céljait meghatározó belső ellenőrzési

Részletesebben

20/2007. (V. 21.) SZMM rendelet a szakmai vizsgáztatás általános szabályairól és eljárási rendjéről

20/2007. (V. 21.) SZMM rendelet a szakmai vizsgáztatás általános szabályairól és eljárási rendjéről 20/2007. (V. 21.) SZMM rendelet a szakmai vizsgáztatás általános szabályairól és eljárási rendjéről A szakképzésről szóló 1993. évi LXXVI. törvény (a továbbiakban: Szt.) 4. (2) bekezdés b) pontjában, valamint

Részletesebben

BELSŐ KONTROLLRENDSZER

BELSŐ KONTROLLRENDSZER BELSŐ KONTROLLRENDSZER 4.számú függelék A Somogy Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Belső kontrollrendszerét az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (továbbiakban: Áht.), az államháztartásról

Részletesebben

A minőségirányítási rendszer követelményei az ISO 9001 szerint

A minőségirányítási rendszer követelményei az ISO 9001 szerint A minőségirányítási rendszer követelményei az ISO 9001 szerint Az ISO 9001-es szabvány 4. fejezete: általános követelménye, hogy a szervezetnek meg kell határoznia, milyen folyamatokra van szükség a minőségirányítási

Részletesebben

Nyíregyházi Főiskola

Nyíregyházi Főiskola Nyíregyházi Főiskola BELSŐ KONTROLL KÉZIKÖNYV Elfogadva: 2013. április 16., hatályba lép: 2013. április 18-án Módosítva: 2014. április 8., hatályba lép: 2014. április 10-én Módosítva: 2015. július 7.,

Részletesebben

A Kormány 266/2013. (VII. 11.) Korm. rendelete az építésügyi és az építésüggyel összefüggő szakmagyakorlási tevékenységekről

A Kormány 266/2013. (VII. 11.) Korm. rendelete az építésügyi és az építésüggyel összefüggő szakmagyakorlási tevékenységekről M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2013. évi 119. szám 64089 (13) Az R2. 22. (1) bekezdés b) pontja helyébe a következő rendelkezés lép: (A Hivatal a szakképesítésekkel összefüggő feladatai keretében) b) kiadásra

Részletesebben

BELSŐ KONTROLLRENDSZER

BELSŐ KONTROLLRENDSZER BELSŐ KONTROLLRENDSZER Tura Város Önkormányzatának Polgármesteri Hivatala BELSŐ KONTROLLRENDSZER Érvényes: 2010. augusztus 5 -től Jóváhagyta:... jegyző 3 BELSŐ KONTROLLRENDSZER Tura Város Önkormányzat

Részletesebben

Belső Ellenőrzési Kézikönyve (Szabályzata)

Belső Ellenőrzési Kézikönyve (Szabályzata) TESTNEVELÉSI EGYETEM Belső Ellenőrzési Kézikönyve (Szabályzata) Belső ellenőrzés Budapest 2015.04.23. T A R T A L O M J E G Y Z É K I. Bevezetés... 5 II. A szabályzat hatálya... 6 III. Belső ellenőrzési

Részletesebben

KIEMELT PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program

KIEMELT PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program KIEMELT PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program Foglalkoztatási programok megvalósításának szakmai támogatása c. Kiemelt Pályázati Felhívásához Kódszám: TÁMOP-1.4.7-12/1 1 Tartalom A.

Részletesebben

Markhot Ferenc Kórház SZABÁLYZAT OLDAL: 1/47 DÁTUM: 12.06.13. Belső ellenőrzési kézikönyv KIADÁS: 001. Tárgyszó: Igazgatás Azonosító: 182-101-2/10

Markhot Ferenc Kórház SZABÁLYZAT OLDAL: 1/47 DÁTUM: 12.06.13. Belső ellenőrzési kézikönyv KIADÁS: 001. Tárgyszó: Igazgatás Azonosító: 182-101-2/10 Markhot Ferenc Kórház SZABÁLYZAT OLDAL: 1/47 DÁTUM: 12.06.13. Egészségügyi Szolgáltató Nonprofit Kiemelkedően Közhasznú Kft. Iktatószám: Ü/559-1/10 Hatályba lépés: 2010.02.05. Belső ellenőrzési kézikönyv

Részletesebben

BELSŐ ELLENŐRZÉSI KÉZIKÖNYV

BELSŐ ELLENŐRZÉSI KÉZIKÖNYV CREDIT-AUDIT Üzletviteli Szolgáltató Kft. 1146 Budapest, Thököly út 59/A. 1. emelet 1. Adószám: 11554819-2-42 BELSŐ ELLENŐRZÉSI KÉZIKÖNYV KÉSZÜLT A NEMZETGAZDASAGI-MINISZTÉRIUM AJÁNLÁSA ALAPJÁN TARTALOMJEGYZÉK

Részletesebben

I. Az ajánlás célja és hatálya

I. Az ajánlás célja és hatálya A Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete elnökének 6/2013. (III. 11.) számú ajánlása a belső védelmi vonalak kialakításáról és működtetéséről, a pénzügyi szervezetek irányítási és kontroll funkcióiról

Részletesebben

T/4767. számú törvényjavaslat. egyes, a felsőoktatás szabályozására vonatkozó törvények módosításáról

T/4767. számú törvényjavaslat. egyes, a felsőoktatás szabályozására vonatkozó törvények módosításáról MAGYARORSZÁG KORMÁNYA T/4767. számú törvényjavaslat egyes, a felsőoktatás szabályozására vonatkozó törvények módosításáról Előadó: Balog Zoltán emberi erőforrások minisztere Budapest, 2015. május 2015.

Részletesebben

A MAGYAR SZAKKÉPZÉSI RENDSZER FEJLESZTÉSE MAKÓ FERENC

A MAGYAR SZAKKÉPZÉSI RENDSZER FEJLESZTÉSE MAKÓ FERENC ZSKF TKK FÜZETEK 6. A MAGYAR SZAKKÉPZÉSI RENDSZER FEJLESZTÉSE MAKÓ FERENC SZAKKÉPZÉS-VIZSGÁLATOK 2008-2010. KÉSZÜLT A ZSIGMOND KIRÁLY FŐISKOLA TÁRSADALOMTUDOMÁNYI KUTATÓKÖZPONTJÁBAN AZ OKTATÁSÉRT KÖZALAPÍTVÁNY

Részletesebben