Kivonat. Az IER301 Képzésirányítás folyamatról IER301_KIV_V02

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Kivonat. Az IER301 Képzésirányítás folyamatról IER301_KIV_V02"

Átírás

1 IER301_KIV_V02 Oldal: 1 / 32 Kivonat Az IER301 Képzésirányítás folyamatról IER301_KIV_V02 Célja: Az MVM Paksi Atomerőmű Zrt. területén történő munkavégzés alkalmával betartandó szabályok ismertetése. Név Szerepkör Aláírás Dátum Készítette: Kiss István ( ) folyamatgazda Ellenőrizte: Bognár Péter ( ) főfolyamat gazda Jóváhagyta: Hamvas István (101664) alrendszer gazda Hatálya: A jelen eljárásrend kivonat a hivatkozott eljárásrend azon szabályait, feladatait tartalmazza, melyeket a paksi atomerőmű üzemi területén munkát végző vállalkozóknak, mint szerződéses kötelezettséget be kell tartani munkavégzésük során. Amennyiben az eljárásrendet valamely egyedi szerződés meghivatkozza, az a szerződés elválaszthatatlan részét képezi. A kivonatot és annak módosításait az MVM Paksi Atomerőmű Zrt. a honlapján publikálja, az ott megjelenített verzió minden esetben az utolsó, aktuálisan érvényes verziót jelenti. Módosítások jegyzéke: Verziószám: Módosítás rövid leírása: Módosított oldalak: Dátum: V02 Készült az IER301_ELJ_V03 szerint (az utolsó érvényes eljárásrend azonosítója)

2 1. A folyamat célja IER301_KIV_V02 Oldal: 2 / 32 KIVONAT Az IER301_ELJ_V3_0 jelű folyamathoz, VÁLLALKOZÓK részére A paksi atomerőműben többek között az NBSZ, a nukleáris létesítményben foglalkoztatott munkavállalók speciális szakmai képzéséről, továbbképzéséről és az atomenergia alkalmazásával összefüggő tevékenységek folytatására jogosultak köréről szóló miniszteri rendelet, valamint a belső szabályozások határozzák meg, hogy adott tevékenységet milyen felkészültséggel lehet végezni. A 118/2011. (VII.11.) Korm. rendelet 29.. és a 30.. előírja, hogy 29.. Az engedélyes biztosítja, hogy a nukleáris létesítményben csak a tevékenység ellátására alkalmas, felkészült és a szükséges jogosítványokkal rendelkező munkavállaló végez munkát. 30. (1) Az engedélyes a nukleáris biztonságot érintő tevékenységekbe a 2-8. melléklet követelményei szerint vonhat be beszállítót. A nukleáris biztonság fenntartásáért ebben az esetben is az engedélyes felel. (2) A nukleáris létesítmény engedélyese a bevonni szándékolt beszállítók alkalmasságának igazolására a 2. melléklet szerint minősítési rendszert dolgoz ki és működtet. (3) Az engedélyes a beszállítói tevékenység megkezdése előtt és annak végrehajtása során meggyőződik arról, hogy a beszállító képes biztosítani a munkavégzéshez szükséges feltételeket. A fenti rendeletekből és előírásokból következik, hogy az erőműben csak szakképzett, az adott tevékenység végzéshez megfelelő képesítéssel rendelkező személy tevékenykedhet, függetlenül attól, hogy kinek az alkalmazottja. A szükséges képzettségi szintet a tevékenység és a tevékenység végzésének körülményei (helyszín, berendezés, önállóság mértéke, felügyelet szintje, stb.) együttesen határozzák meg. Az NBSZ 4. kötet pontja előírja, hogy A munkavégzésre és a munkavállalókra vonatkozó követelményeknek azonosnak kell lenniük attól függetlenül, hogy a munkát az engedélyes munkavállalója, vagy a beszállító munkavállalója végzi. A Paksi Atomerőmű belső szabályozási rendszerében az IER eljárásrendekben és az egyes eljárásrendekhez csatolt végrehajtási utasításokban vannak leszabályozva a jogszabályokban előírt képzési tevékenységek. Az egyes eljárásrendek előírásai: IER301 Képzésirányítás: jelen kivonatban tárgyalva. A folyamat feladata a jogszabályokban meghatározott követelményeknek való megfelelés szervezeti, szakmai, andragógia megfelelősségének biztosítása. A képzésirányítás során a képzési kötelezettségek és a beérkező igények feldolgozása, célkitűzéseknek való megfeleltetése és tervezése alapján határozza meg az oktatási szervezet az adott igény teljesítésének szükségességét, indítását és ütemezését, valamint a végrehajtott képzési események értékelését. IER302 Tanfolyami képzés: A tanfolyami képzés olyan képzési forma, amely a képzési igények kielégítését szervezett formában, több tantárgy rendszerezett kapcsolatában biztosítja. Minden tanfolyami képzés ismeretellenőrzéssel végződik. A tanfolyami képzések közé soroljuk a gyakorlati betanító képzést is, melynek során a munkakör betöltéséhez szükséges gyakorlati kompetenciák megszerzése a képzés célja.

3 IER301_KIV_V02 Oldal: 3 / 32 Minden olyan esetben, amikor a beérkezett képzési igény nem elégíthető ki meglevő tanfolyami keretek között, illetve sürgőssége, fontossága miatt a soron következő szinten tartó képzési ciklus előtt kell lebonyolítani a képzést, egyedi-rendkívüli képzést kell szervezni. A fenti rendeletekből és előírásokból következik, hogy az erőműben csak szakképzett, az adott tevékenység végzéshez megfelelő képesítéssel rendelkező személy tevékenykedhet, függetlenül attól, hogy kinek az alkalmazottja. A szükséges képzettségi szintet a tevékenység és a tevékenység végzésének körülményei (helyszín, berendezés, önállóság mértéke, felügyelet szintje, stb.) együttesen határozzák meg IER303 Szinten tartó képzés: Feladata az előírt képzettségi szintnek megfelelő, a szakmai alapozó képzés, minősítés során megszerzett kompetencia fenntartása. Ez a megszerzett elméleti és gyakorlati ismeretek szinten tartását, szükséges aktualizálását; az erőmű műszaki, működési, szervezeti állapotában bekövetkezett változások követését; a nukleáris és hagyományos energetikai ipar eseményeinek, fejlődési irányainak a munkakör szempontjából szükséges mértékű ismeretét; a társaság működését szabályozó, befolyásoló belső, hatósági, nemzetközi előírások változásának szükséges mértékű ismeretét; a minőség és a biztonsági kultúra folyamatos fejlesztését jelenti. A szinten tartó képzéseket alapvetően az alábbi főbb csoportokra bonthatjuk. Központi szinten tartó képzés: Szervezeti főegységek, vagy főbb szakterületek számára szervezett képzés, a szakmai alapozó képzések közös elemeinek ismeretfelfrissítése, vagy az adott szervezeti egységet, szakterületet érintő változások, tapasztalatok oktatása céljából. Alapvetően az üzemeltetés, a karbantartás és a műszaki háttértevékenységet végzők számára, de a biztonságtechnikai szinten tartó képzések is idesorolandók. Osztályszintű szinten tartó képzés: Kisebb szervezeti egységek (osztály, csoport, művezetői egység) számára szervezett képzés, a résztvevők szakmai alapozó képzéseinek ismeretfelfrissítése és elsősorban az adott szakterületre vonatkozó változások, tapasztalatok ismertetése céljából. Alapvetően az üzemeltetés, a karbantartás és a műszaki háttértevékenységet végzők számára alkalmazott forma. Gyakorlati szinten tartó képzés: a gyakorlati képzés az atomerőmű technológiai rendszerein munkát végző dolgozók számára az elméleti ismeretek alkalmazásának fenntartását és aktualizálást szolgálja. Lehetnek szimulátoros, karbantartó gyakorló központi és üzemi gyakorlatok. Szimulátoros szinten tartó képzés: A blokkvezénylői, illetve a blokkvezénylői munkakörök jogosítványával rendelkező személyzet számára előírt ismétlődő képzés. Célja, hogy az operatív személyzet érintett tagjai elméleti és gyakorlati ismereteiket a blokk normál üzemeltetése és üzemzavarok elhárítása vonatkozásában, a teljeskörű szimulátor lehetőségein belül, készségszinten fenntartsák, illetve az erőművi módosításokhoz tartozó változásokat, új ismereteket elsajátítsák. KGYK-ban végrehajtott gyakorlati szinten tartó képzés: elsősorban a karbantartó személyzet számára - de más szakterületek részére is - az inaktív berendezések biztosításával elsősorban a megszerzett elméleti ismeretek gyakorlatba való átültetését segíti elő, valamint a problémás vagy ritkán végzett munkaműveletek begyakorlását. Üzemi gyakorlati szinten tartó képzés: olyan gyakorlati tevékenységek elvégzése, amelyek oktatási helyszíneken nem biztosíthatóak, de a gyakorlati képességek, készségek ismétlése, szinten tartása, aktualizálása vagy üzemi környezetben való begyakorlása a biztonságos munkavégzéshez elengedhetetlenül szükségesek. Rendkívüli képzés: Az éves előírt képzési időn felül valamely munkakör, munkakör csoport, műszak számára a hatósági, vezetői döntés, kivizsgálási határozatok, stb. által előírt képzés.

4 IER301_KIV_V02 Oldal: 4 / 32 IER304- Vizsgáztatás: Vizsgakötelezettség: Jogszabályi, hatósági, vagy társasági előírásokban megfogalmazott kötelezettség a munkakör betöltéséhez, vagy valamilyen munkaköri feladat ellátásához szükséges kompetenciák meglétének bizonyítására, ellenőrzésére. Megkülönböztetünk: - Hatósági jogosító vizsgáztatás (első, időszakos) - Kiemelt társasági vizsgáztatás (első, időszakos) - Társasági jogosító vizsgáztatás (első, időszakos) - Rendeletekkel előírt (biztonságtechnikai vizsgáztatás (első, időszakos) - Nukleáris szakmai vizsgáztatás (első) - Szakterületi vizsgáztatás (első) - E-learning alapú ismeretellenőrzés (időszakos) - Felnőttképzési programok modul- és záróvizsgái (első) - Karbantartási utasítás vizsgák (időszakos) - Egyéb vizsgáztatás, mely az általános vizsgáztatási szabályokra terjed ki Hatósági jogosító vizsgáztatás: Az atomerőmű nukleáris biztonsága szempontjából meghatározó munkakörökben foglalkoztatott dolgozók elméleti, gyakorlati felkészültségének, készségeinek, jártasságának objektív és rendszeres ellenőrzését biztosító folyamat, amely a vizsgákra való felkészítés támogatását, a vizsga előkészítését, szervezését, végrehajtását és dokumentálását jelenti. A kiemelt társasági jogosító vizsgáztatás: Az atomerőművi blokkok biztonsága szempontjából fontos, nukleáris létesítményben foglalkoztatott munkavállalók speciális szakmai képzéséről, továbbképzéséről és az atomenergia alkalmazásával összefüggő tevékenységek folytatására jogosultak köréről szóló miniszteri rendelet, valamint a vonatkozó végrehajtási utasítás alapján meghatározott munkaköri jogosítványokkal foglalkoztatott dolgozók elméleti, gyakorlati felkészültségét, készségeit, jártasságát ellenőrző komplex ismeretellenőrzés, amely eldönti, hogy a jelölt megfelel-e az önálló munkavégzés megkezdéséhez, illetve folytatásához. Társasági jogosító vizsgáztatás: Az atomerőmű biztonságos üzemeltetése szempontjából fontos vagy speciális nukleáris szakismeretet igénylő, a vonatkozó végrehajtási utasításban meghatározott munkaköri jogosítványokkal foglalkoztatott dolgozók elméleti, gyakorlati felkészültségét, készségeit, jártasságát ellenőrző komplex ismeretellenőrzés, amely eldönti, hogy a jelölt megfelel-e az önálló munkavégzés megkezdéséhez, illetve folytatásához. Rendeletekkel előírt vizsgáztatás: Az atomerőmű területén az önálló munkavégzéshez szükséges, jogszabályi, hatósági, vagy társasági előírásokban megkövetelt munkavédelmi, tűzvédelmi, sugárvédelmi, környezetirányítási, stb. vizsgák megszervezése, végrehajtása és dokumentálása, az első önálló munkavégzési jogosultság megszerzése előtt, illetve az előírt érvényességi idő lejárata előtt, időszakosan. Nukleáris szakmai vizsgáztatás: a munkakör betöltéséhez szükséges szakmai ismeretek mérése, az önálló munkavégzésre jogosító társasági, kiemelt társasági és hatósági jogosító vizsgák előfeltételét képező szakmai ismeretek ellenőrzése.

5 IER301_KIV_V02 Oldal: 5 / 32 Felnőttképzési programok modul- és záróvizsgái: Az akkreditált, valamint az engedélyes belső képzési rendszere által meghatározott felnőttképzési programok moduljainak végét záró ismeretellenőrzés. E-learninges ismeretellenőrzés: A hatósági és a kiemelt társasági jogosítvánnyal rendelkező munkaköröket betöltőkre előírt kötelező időszakos on-line ismeretellenőrzés. Karbantartási Utasítás vizsga: A felügyelet alatt dolgozó karbantartó személyzet időszakos szakmai ismeretellenőrzése. IER305-Képzésfejlesztés: A képzésfejlesztés alapvetően képzési módszertanfejlesztésre, új képzési programok és oktatási anyagok fejlesztésére, azok aktualizálására, karbantartására vonatkozik. Másrészt a képzésekhez szükséges infrastrukturális háttér és azok korszerűségének biztosítására, valamint a képzést végző oktatók szakmai és pedagógiai felkészültségének biztosítására szolgál. IER306- Iskolarendszerű képzés: Az iskolarendszerű képzés irányulhat középfokú iskolai végzettség (gimnáziumi érettségi, technikusminősítés), illetve felsőfokú iskolai végzettség (főiskola-egyetemi alapképzés, magasabb fokozat megszerzése, szakmérnöki-szakközgazdász képzés, stb.) megszerzésére az atomerőmű saját állománya részére. IER307-Képzési szolgáltatás igénybevétele: A képzési szolgáltatás igénybevétele külső képzés, szolgáltatás igénybevételét, valamint az oktatási szervezet infrastruktúrájának, eszközeinek, berendezéseinek nem a többi képzési folyamatban szabályozott képzés céljából történő igénylését, hanem eszköz, berendezés fejlesztés, különböző próbák, konferenciák, rendezvények és egyéb szolgáltatási igények kielégítésére szolgálóan. Az oktatási szervezet infrastruktúrája (Oktató Központ, Szimulátor, KGYK, ESZI Főiskola épülete), és eszközei, berendezései a PA Zrt. képzési célú felhasználására létesültek. Mindezek mellett az infrastruktúra sok egyéb célból is hasznosítható a tervezett képzések elsőbbségét szem előtt tartva. A szimulátor és a KGYK berendezései, eszközei természetesen lehetőséget nyújtanak a szakmai szervezetek által végzett fejlesztésekre, próbákra és tesztekre, amelyek csak szabályozottan kerülhetnek végrehajtásra. 2. A folyamat eljárásrendjének és vonatkozó végrehajtási utasításainak összefoglaló leírása Az eljárásrendben meg vannak határozva a képzési tevékenységek keretfeladatai: az igények és kötelezettségek tervezése, - megfelelősség ellenőrzése, gazdasági és egyéb feltételek ellenőrzése, a képzési folyamatba való beillesztése, a szükséges fejlesztések indítása és a képzési folyamat minőségirányítási tevékenységeinek végrehajtási szabályai. A képzési igények beérkezését követően minden esetben megvizsgálásra kerül az igény szükségessége, a teljesítés feltételeinek biztosíthatósága, majd ezt követően meghatározásra kerül a szükséges képzési forma (tanfolyam, szinten tartó képzés, vizsga annak formája -, eseti igény, stb.), valamint a feltételek biztosításához szükséges esetleges fejlesztési feladatok.

6 IER301_KIV_V02 Oldal: 6 / 32 Az IER301_VU01 Képzés lebonyolításának általános szabályai című végrehajtási utasítás tartalmazza az oktatási szervezet által végrehajtott képzések a képzés típusától független - minden képzésre azonosan vonatkozó általános előírásokat. Az atomerőműben való munkavégzéshez minden dolgozónak az atomerőműben előírt szakmai képesítéssel kell rendelkezni, ennek biztosítása érdekében a képzési szabályok betartása mindenkire azonos módon vonatkozik. Az oktatási igényeket minden esetben írásban, név szerint (egyedi azonosításra alkalmas módon) kell megadni, és nyilatkozni kell a felmerülő költségek számla ellenében történő megtérítését is. A végrehajtási utasításban rögzítve vannak a képzési feltételek biztosításának, a képzési programok biztosításával kapcsolatos, a szervezéssel kapcsolatos, a működésre, a képzés végrehajtására és dokumentálására vonatkozó szabályok. A résztvevőkre vonatkozó követelmények: A képzésben csak az vehet részt, aki: Az adott programban való részvételre a munkahelyi vezetője vagy munkáltatója által történt igénybejelentés és annak a vonatkozó szabályozás szerint történő elbírálása alapján jogosult, vagy kötelezett, rendelkezik az előfeltételeként meghatározott iskolai végzettséggel, illetve szakképesítéssel, rendelkezik az előírt orvosi- és pszichológiai alkalmassággal (ha van ilyen előírás!), letöltötte a megkövetelt minimális gyakorlati időt, teljesítette az előírt előképzéseket (tanfolyamokat és vizsgákat), akinek a képzését a gazdasági vezetője a Nyilatkozat az iskolarendszeren kívüli képzés szükségességéről (IER306_NY01) nyomtatvány csatolásával írásban megrendelte, aki aláírta a felnőttképzési szerződését, akinek a képzésben való részvételével kapcsolatban az illetékes gazdasági vezető nem emel kifogást, akinek a képzéshez szorosan kapcsolódó, gyakorlati betanítása az adott szakmai területen biztosítható, illetve biztosított (az erről szóló átvezénylési utasítás és fogadási nyilatkozat rendelkezésre áll). A képzésben résztvevő jogai és kötelezettségei: A képzésben részt vevő jogosult: a jegyzeteket, segédleteket, berendezéseket, eszközöket, szoftvereket rendeltetésszerűen használni; a képzéssel kapcsolatos kérdésekben az oktatókkal, az illetékes oktatásszervezővel együttműködni, illetve folyamatosan konzultálni; felmentést kérni, illetve kapni az egyes tantárgyak vagy órák látogatása, valamint a vizsgakötelezettség alól, a vonatkozó felmentési rendben meghatározott feltételek teljesülése esetén; véleményt mondani a képzéssel, a tanfolyammal, az előadó személyéről, az oktatott tananyagról, a vizsgakövetelményekről, stb.;

7 IER301_KIV_V02 Oldal: 7 / 32 panaszt tenni 1 (szóban vagy írásban) az illetékes oktatási szervezet vezetőjénél, a vizsgaelnöknél vagy a feletteseinél, amennyiben méltánytalan bánásmódban részesítik a tanfolyam vagy a vizsga során, ha valamilyen szubjektív alapú megkülönböztetésben részesül bármilyen okból; sikeres vizsga esetén a képesítést igazoló bizonyítványt átvenni. A képzésben részt vevő köteles: az előadásokon, gyakorlatokon, a tanfolyamon pontosan és rendszeresen megjelenni, az esetleges hiányzást vagy távolmaradást bejelenteni az illetékes oktatásszervezőnél, a távolmaradás okát igazolni, a képzési programban való részvétel teljes időtartama alatt a munkahelyi fegyelmet betartani, az előadáson, az órákon fegyelmezetten viselkedni és közreműködni, a program bármilyen helyszínen történő végrehajtása során az általános és az adott helyszínre vonatkozó biztonsági, magatartási és viselkedési szabályokat, elvárásokat betartani, az képzési helyszín, épület berendezési tárgyainak, az képzési eszközök és anyagok épségére, működőképességére az anyagi felelősség terhe mellett vigyázni, a dohányzásra és a tűzvédelemre vonatkozó szabályokat betartani; az előadótermek, a kabinetek, az oktatóközpont bútorait, felszerelési tárgyait rendeltetésszerűen használni; Azt a résztvevőt, aki a vonatkozó szabályokat, előírásokat nem tartja be, az előadó, vagy az oktatásszervező figyelmeztetheti, indokolt esetben az illetékes oktatási osztályvezetőnél a képzési programból történő kizárást, súlyosabb esetben fegyelmi eljárás indítását kezdeményezheti. A képzések felmentési rendje: A felmentési rend a tényleges tudás elismerésén alapul és a következőképpen valósul meg: Minden képzésben részt vevőnek lehetősége van felmentést kérni a tanfolyami órák látogatása alól, amennyiben azt a képzési program megengedi. Minden képzésben részt vevő hallgató kérheti abból a tantárgyból vagy témakörből a vizsgakötelezettség alóli felmentését, amelynek beszámoló vagy vizsgakövetelményeinek áttanulmányozása után a meglévő ismereteit elegendőnek ítéli meg, vagy a megszerzett ismereteket dokumentumokkal tudja igazolni. A felmentést mind a tanfolyami órák látogatása, mind pedig a beszámoló és vizsgakötelezettség alól írásban kell kérni a mellékelt IER302_NY07 Felmentési kérelem c. nyomtatvány kitöltésével és az illetékes előadónak, oktatónak való átadásával. Az adott tantárgy előadója, oktatója teljes felmentést akkor adhat, ha az előzetes tudásszint felmérés (tesztlap és/vagy szóbeli kérdések megválaszolása, gyakorlati feladatok elvégzése) alapján a hallgató tudásszintjét megfelelőnek, illetve kielégítőnek ítéli meg. Ezt a tényt a felmentéskérő lapon és később a vizsgaeredménylapon is dokumentálni, rögzíteni kell. Az elbírált felmentési lapot az adott témakör oktatója az oktatásszervezőnek köteles átadni, aki 1 Minden panaszt ki kell vizsgálni és meg kell tenni a szükséges javító intézkedést, illetve intézkedéseket. Ezek végrehajtásáért az illetékes oktatási osztályvezető felel.

8 IER301_KIV_V02 Oldal: 8 / 32 azokat ellenőrzés céljából köteles bemutatni az illetékes oktatási osztály vezetőjének is. Valamelyik tantárgy, témakör vagy képzési modul látogatása alól az adott tantárgy oktatója (előadója) akkor adhat felmentést, ha az érintett hallgató az adott témakört korábbi tanulmányai alatt már bizonyítottan hallgatta és vizsgát is tett belőle, továbbá a rendelkezésre álló írott képzési anyag lehetővé teszi a záróvizsgára való eredményes felkészülést egyéni tanulással is. A felmentési kérelmeket lehetőleg már a képzési program indításakor, legkésőbb egy héten belül el kell bírálni. A felmentésekre vonatkozó szabályokat és rendet az illetékes oktatásszervező köteles a képzési program megnyitásakor ismertetni a hallgatókkal és az érintett oktatókkal. A felmentésre vonatkozó szabályokat az oktatóközpontban, jól látható helyen is ki kell függeszteni. Az IER301_VU03 MVM PA Zrt. beszállítók szakmai képzettségi és vizsgakövetelményei című végrehajtási utasítás a beszállítók számára konkrétan megfogalmazza az atomerőműves munkavégzés általános és speciális képzési követelményeit, ezért ez a VU teljes egészében vonatkozik a beszállítókra. 3. A folyamat vonatkozó nyomtatványai A tárgyi fejezetben meghivatkozott nyomtatványokat a konkrét szerződéses feladat megkezdési feltételeként, a szerződésben megjelölt megrendelői képviselő biztosítja. Nyomtatvány száma IER301_NY03 Adatlap Nyomtatvány megnevezése 3.1 Az IER301_NY03 Adatlap számú nyomtatvány szerepe Az adatlap a külső, szerződéses vállalkozások munkavállalói részére készült, amelyben az érintett személy képzettségi adatait kell megadni értelemszerűen. 3.2 A (azonosító) számú nyomtatvány szerepe 4. A folyamat vonatkozó mellékletei A tárgyi fejezetben meghivatkozott mellékleteket a konkrét szerződéses feladat megkezdési feltételeként, a szerződésben megjelölt megrendelői képviselő biztosítja. Nincs Melléklet száma Melléklet megnevezése 4.1 (melléklet azonosítója) számú melléklet összefoglalása 4.2 (melléklet azonosítója) számú melléklet összefoglalása

9 IER301_KIV_V02 Oldal: 9 / Jelen kivonat mellékletei Száma IER301_VU03 Megnevezése MVM PA Zrt. Beszállítók szakmai képzettségi és vizsgakövetelményei

10 IER301_KIV_V02 Oldal: 10 / 32 Végrehajtási utasítás IER301_VU03_V03 Tárgya: MVM Paksi Atomerőmű Zrt. beszállítók szakmai képzettségi és vizsgakövetelményei Célja: Az MVM Paksi Atomerőmű Zrt. működési területén munkát végző gazdasági társaságok által alkalmazott szakemberekre vonatkozó szakképzettségi és vizsgakövetelmények meghatározása Hatálya: A végrehajtási utasítás alkalmazása kiterjed minden az atomerőműben megvalósított képzésre, vagy az atomerőműben munkát végzők képzésére. Név Szerepkör Aláírás Dátum Készítette: Kiss István folyamatgazda Ellenőrizte: Bognár Péter főfolyamat gazda Jóváhagyta: Hamvas István alrendszer gazda Módosítások jegyzéke: Verziószám: Módosítás rövid leírása: Módosított oldalak: Dátum: V03 MVM PA Zrt. Elnevezése pontosítása szeptember V03 Jogszabályi hivatkozások aktualizálása 3, 5, 7, 11, szeptember V03 Kiemelt társasági jogosító vizsga fogalma szeptember V03 Nukleáris szakmai vizsga fogalmának meghatározása szeptember V03 Adatrögzítés az SAP HR-ben szeptember

11 IER301_KIV_V02 Oldal: 11 / 32 V03 Karbantartó OKJ-s képzés törlése a táblázatból szeptember V03 Társasági jogosító vizsga fogalmának aktualizálása szeptember V03 Modulzáróvizsga fogalmának aktualizálása szeptember

12 IER301_KIV_V02 Oldal: 12 / 32 Tartalomjegyzék 1 Képzettségi és vizsgakövetelmények meghatározása...hiba! A könyvjelző nem létezik. Képzéssel, vizsgáztatással kapcsolatos általános tudnivalók...hiba! A könyvjelző nem létezik. Belépési jogosultság megszerzéséhez szükséges képzések, vizsgák. Hiba! A könyvjelző nem létezik. A Munkavégzéshez szükséges képzések, vizsgák... Hiba! A könyvjelző nem létezik. Felügyelet alatti munkavégzéshez szükséges képzések, vizsgák...hiba! A könyvjelző nem létezik. Önálló munkavégzéshez szükséges képzések, vizsgák...hiba! A könyvjelző nem létezik. Szinten tartó képzések, megújító vizsgák...hiba! A könyvjelző nem létezik. A Képzés, vizsgáztatás általános szabályai...hiba! A könyvjelző nem létezik. A szakmai képzésekre és vizsgákra vonatkozó előírások...hiba! A könyvjelző nem létezik. Előzetes tudásszintmérés... Hiba! A könyvjelző nem létezik. A különböző típusú munkavégzéshez szükséges szakképzések meghatározásahiba! A könyvjelző nem létezik. Alapkövetelmények...Hiba! A könyvjelző nem létezik. Munkavégzés az őrzött üzemi területen belül (III. zóna)...hiba! A könyvjelző nem létezik. Munkavégzés a fokozottan őrzött üzemi területen belül (I-II-IV. és VI. zónák)... Hiba! A könyvjelző nem létezik. A szakmai képzések és vizsgák rövid leírása... Hiba! A könyvjelző nem létezik. OKJ szakmai képzés...hiba! A könyvjelző nem létezik. Atomerőművi akkreditált szakmai képzés...hiba! A könyvjelző nem létezik. PA Zrt. szakmai képzése...hiba! A könyvjelző nem létezik. PA Zrt. jogosító vizsgák...hiba! A könyvjelző nem létezik. Szinten tartás...hiba! A könyvjelző nem létezik. A követelmények teljesülésének ellenőrzése Képzettségi adatok, minősítések dokumentálása, nyilvántartása...hiba! A könyvjelző nem létezik. A képzés, vizsgáztatás finanszírozása...hiba! A könyvjelző nem létezik. KÉPZÉSI KÖVETELMÉNY TÁBLÁZAT...Hiba! A könyvjelző nem létezik. FOGALMAK, MEGHATÁROZÁSOK, rövidítések...hiba! A könyvjelző nem létezik.

13 IER301_KIV_V02 Oldal: 13 / 32 Képzettségi és vizsgakövetelmények meghatározása A paksi atomerőműben többek között az NBSZ, a nukleáris létesítményben foglalkoztatott munkavállalók speciális szakmai képzéséről, továbbképzéséről és az atomenergia alkalmazásával összefüggő tevékenységek folytatására jogosultak köréről szóló miniszteri rendelet, valamint a belső szabályozások határozzák meg, hogy adott tevékenységet milyen felkészültséggel lehet végezni. A 118/2011. (VII.11.) Korm. rendelet 29.. és a 30.. előírja, hogy 29.. Az engedélyes biztosítja, hogy a nukleáris létesítményben csak a tevékenység ellátására alkalmas, felkészült és a szükséges jogosítványokkal rendelkező munkavállaló végez munkát. 30. (1) Az engedélyes a nukleáris biztonságot érintő tevékenységekbe a 2-8. melléklet követelményei szerint vonhat be beszállítót. A nukleáris biztonság fenntartásáért ebben az esetben is az engedélyes felel. (2) A nukleáris létesítmény engedélyese a bevonni szándékolt beszállítók alkalmasságának igazolására a 2. melléklet szerint minősítési rendszert dolgoz ki és működtet. (3) Az engedélyes a beszállítói tevékenység megkezdése előtt és annak végrehajtása során meggyőződik arról, hogy a beszállító képes biztosítani a munkavégzéshez szükséges feltételeket. A fenti rendeletekből és előírásokból következik, hogy az erőműben csak szakképzett, az adott tevékenység végzéshez megfelelő képesítéssel rendelkező személy tevékenykedhet, függetlenül attól, hogy kinek az alkalmazottja. A szükséges képzettségi szintet a tevékenység és a tevékenység végzésének körülményei (helyszín, berendezés, önállóság mértéke, felügyelet szintje, stb.) együttesen határozzák meg. Az NBSZ 4. kötet pontja előírja, hogy A munkavégzésre és a munkavállalókra vonatkozó követelményeknek azonosnak kell lenniük attól függetlenül, hogy a munkát az engedélyes munkavállalója, vagy a beszállító munkavállalója végzi. A szolgáltatási, beruházási és fejlesztési szerződésekben tételesen rögzíteni kell, hogy a szerződés tárgyát képező tevékenységeket milyen képesítéssel és minősítésekkel rendelkező személyzet végezheti. A karbantartás területére a követelményt a jelen VU 1. sz. mellékletében található táblázat szerint kell meghatározni, a következő példában bemutatott módon: Tevékenység: Felügyelet alatt végzett primerköri armatúra karbantartás Előírt képzettség: Kis- és nagyüzemi képesítések - Felügyelet alatti primerköri armatúra karbantartó Előírt szinten tartó képzés: Szinten tartás I. és II A szerződésekben rögzített képzési követelményeinek megfogalmazásában az oktatási szervezet igény esetén segítséget nyújt.

14 IER301_KIV_V02 Oldal: 14 / 32 Képzéssel, vizsgáztatással kapcsolatos általános tudnivalók Belépési jogosultság megszerzéséhez szükséges képzések, vizsgák Az atomerőműben való munkavégzésnek feltétele, hogy a munkavállaló rendelkezzen az atomerőmű területére való bejutásra jogosító belépési engedéllyel. Eseti munkavégzéshez általában elég egyszeri (maximum 3 napra szóló), ún. kísérős belépési jogosultságot szerezni, amely az erőmű területén kísérővel történő mozgásra és szakképzett munkavállaló felügyelete alatti munkavégzésre jogosítja tulajdonosát. A kísérős belépő igénylése során igazolni kell (nyilatkozattal) a tevékenység végzéséhez szükséges szakmai képesítés meglétét. A kísérő, illetve a munkavégzést felügyelő jelenléte miatt ebben az esetben speciális atomerőműves ismeretek megszerzése nem szükséges. A kísérő nélküli belépési engedély megszerzéséhez a munkavégzőnek el kell végeznie az un. Belépőképzést. A Belépőképzés A modulja az erőműben történő közlekedés, viselkedés, munkavégzés általános szabályait ismerteti, és a nukleáris létesítménnyel kapcsolatos alapvető ismereteket biztosítja. A Belépőképzés B moduljában a vonatkozó EüM rendelet* által előírt sugárvédelmi ismeretek oktatása és az alapfokozatú sugárvédelmi vizsga letétele történik. A B modul elvégzése előfeltétele az erőmű ellenőrzött zónájában való kísérő nélküli belépésnek, illetve munkavégzésnek. A belépési jogosultsághoz szükséges képzések részletes szabályozását az IER301_VU12 végrehajtási utasítás tartalmazza. A Munkavégzéhez szükséges képzések, vizsgák Felügyelet alatti munkavégzéshez szükséges képzések, vizsgák A felügyelet alatti munkavégzéshez a munkavállalónak igazoltan rendelkeznie kell az adott tevékenységhez szükséges szakmai felkészültséggel, illetve minősítéssel. Az erre vonatkozó követelmény a tevékenység jellegétől és körülményeitől függően lehet általános, illetve az atomerőműben történő munkavégzés miatt speciális szakmai képzettségi követelmény. A felügyelet alatti munkavégzéshez szükséges előfeltételeket az adott munkakör képzési programja tartalmazza részletesen. A felügyelet alatti munkavégzéshez szükséges képesítéseket, minősítéseket részben az iskolarendszerű, vagy a felnőttképzési rendszerben megszerezhető, az Országos Képzési Jegyzékben (OKJ) elismert szakmai vizsgákkal, akkreditált felnőttképzési programok, vagy az engedélyes belső képzési programja elvégzésével lehet megszerezni. Ezek egy részét a különleges feltételek miatt csak az MVM Paksi Atomerőmű Zrt. oktatási szervezete által szervezett képzések tudják biztosítani. A fenti követelményeket kiegészíti az adott konkrét tevékenységre vonatkozó MVM Paksi Atomerőmű Zrt. technológiai utasítás ismeretét tanúsító vizsga.

15 Önálló munkavégzéshez szükséges képzések, vizsgák IER301_KIV_V02 Oldal: 15 / 32 Az önálló munkavégzéshez is alapkövetelmény, hogy a munkavállaló igazoltan rendelkezzen az adott tevékenységhez szükséges szakmai felkészültséggel, illetve minősítéssel. Emellett a munkavállalónak ismernie kell az MVM Paksi Atomerőműben történő munkavégzés adott tevékenységhez kapcsolódó folyamatait (munkaszervezés, irányítás, felügyelet, engedélyezés, stb.), illetve azok szabályozásait. Az atomerőmű biztonságával összefüggő, önálló munkavégzéshez ezért az alap szakmai képesítés megszerzése és az előírt gyakorlati képzés dokumentált befejezése után a komplex tudásról tanúbizonyságot adó, un. társasági jogosító vizsgát kell a munkavállalónak tennie. A társasági jogosító vizsgákra vonatkozó szabályozást az IER304_VU02 Társasági jogosító vizsga c. végrehajtási utasítás írja le részletesen. Szinten tartó képzések, megújító vizsgák Az atomerőmű biztonsága megköveteli, hogy a munkát végzők naprakész tudással rendelkezzenek, azaz a szükséges mértékben ismerjék a tevékenységük tárgyába tartozó technológiai, eljárási, eszköz-, anyaghasználati változásokat, fejlesztéseket, valamint az üzemeltetés tapasztalatait. Ennek érdekében az MVM Paksi Atomerőmű Zrt. oktatási szervezete évente, a főjavítási ciklus befejeztével a fenti ismereteket biztosító, un. szinten tartó képzéseket szervez, amely mind a felügyelet alatti, mind az önálló munkavégzésre jogosultak számára kötelező. A felügyelet alatti munkavégzőknek a szinten tartó képzések után a számukra előírt technológiákból vizsgát kell tenni. A Képzés, vizsgáztatás általános szabályai Azon beszállítói képzésekkel és képzési igényekkel kapcsolatosan, amelyek a jelen végrehajtási utasításban nem szabályoz az MVM Paksi Atomerőmű Zrt. munkavállalóira vonatkozó szabályokat kell alkalmazni, az azokban meghatározott képzettségi és vizsgakövetelmények szerint. A beszállító cégek a munkavállalóik számára szükséges képzést, vizsgáztatást az adott képzésre, vizsgáztatásra akkreditált vagy arra jogosított szolgáltatónál vehetik igénybe. Bizonyos atomerőmű specifikus képzéseket az MVM Paksi Atomerőmű Zrt. tud csak biztosítani, tekintettel annak különleges eszköz, környezet és technológiai igényeire. A versenyképes vállalkozási potenciál megteremetéséhez szükséges, de emellett költségkímélő munkaerőforrás-fejlesztés érdekében javasolt, hogy a cégek az MVM Paksi Atomerőmű Zrt. szerződő szakmai szervezetével és az oktatási szervezettel egyeztessék, hogy az adott, vagy a jövőben tervezett tevékenység végzéséhez milyen képzésekre van szükség. A személyre szabott képzési igények pontos meghatározása érdekében MVM Paksi Atomerőmű Zrt. által meghatározott követelményeknek való megfelelés miatt az MVM Paksi Atomerőmű Zrt.

16 IER301_KIV_V02 Oldal: 16 / 32 szakmai és oktatási szervezetei a beszállító cégek részére tanácsadási szolgáltatást biztosítanak. A speciális az atomerőműre jellemző szakmai képzések a évi CLXXXVII. törvény a szakképzésről, valamint a évi CI. törvény a felnőttképzésről és az ezekhez tartozó rendeletekben meghatározottaknak megfelelően OKJ-s, akkreditált, valamint az engedélyes belső képzési programjaként állnak rendelkezésre. A képzéseket az MVM PA Zrt. oktatási szervezete, mint a FAT által AL-1763 intézmény-akkreditációs lajstromszám alatt akkreditált felnőttképzési intézmény szolgáltatja a beszállítóknak. Ezekre a képzésekre vonatkozó igényt az MVM Paksi Atomerőmű Zrt. oktatási szervezeténél kell jelezni. A képzési programok - általában főjavításokon folytatható - tematikus gyakorlati betanulási részét az MVM Paksi Atomerőmű Zrt. oktatási szervezetével egyeztetve egyénre szabva kell meghatározni, rögzítve, hogy az mely helyszínen, mely cégek munkaszervezetében történik. A szakmai képzésekre és vizsgákra vonatkozó előírások A szakmai képzések felépítése - akár OKJ, akár akkreditált, akár az engedélyes belső képzéséről beszélünk modulrendszerű. Ennek lényege, hogy a képzési programban az összefüggő elemek egy egységbe tartoznak, és azok alkotnak egy modult. Egy adott szakmára vonatkozó képzési program általában több modulból áll. Előzetes tudásszintmérés A képzésbe való belépést megelőzi az előzetes tudásszint felmérés. Ez egyrészt az akkreditált programok és az OKJ-s képzések esetében előírás, másrészt egy lehetőség a képzés tartalmának, időtartamának optimalizálására, egyéni tanulási utak meghatározására. Az atomerőműben való munkavégzés esetében ez azért kiemelt fontosságú, mert szabályozott formában ad lehetőséget a korábbi munkavégzés, illetve a teljes életpálya során megszerzett ismeretek, tapasztalat formális elismerésére. Az MVM Paksi Atomerőmű Zrt.-ben alkalmazott szakterületi előzetes tudásszint mérés célja a megcélzott képzés tartalmával összefüggő, korábban megszerzett ismeret, gyakorlat, szakértelem felmérése. A felmérés alapján a képző és a munkavállalót küldő szervezet dönt, hogy a képzési folyamat mely eleméhez kell becsatlakoznia a dolgozónak, mely modulokon kell részt vennie. A döntés kimenete a következő lehet: Az összes tanfolyami modulon való részvétel + modulzáróvizsgák + szakmai záróvizsga Egyes tanfolyami modulok alól felmentés + modulzáróvizsgák + szakmai záróvizsga

17 IER301_KIV_V02 Oldal: 17 / 32 Összes tanfolyami modulok alól felmentés +modulzáróvizsgák + szakmai záróvizsga A bemeneti kompetenciák nagyfokú hiánya miatt a jelölt eltanácsolása a képzésről Az adott képzésnél alkalmazható előzetes tudásszint mérés módszerét a képzési program leírása tartalmazza. A jogszabályokban is rögzített lehetséges módszerek a következők: Dokumentumok alapján történő beszámítás, melyet egyes jogszabályok határoznak meg (rokon szakképesítés, modulok, régebben megszerzett szakképesítés bizonyítványai, tanúsítványok, stb.). Jogszabály által nem előírt beszámítás, kompetenciaprofilok összehasonlítása révén Munka, illetve képzési tevékenység során keletkező eredmények, kompetenciák elemzése Személyi kompetenciák gyakorlati feladat végrehajtás közben történő felmérése Szóbeli vagy írásbeli feladatok megoldása A különböző típusú munkavégzéshez szükséges szakmai képzések meghatározása Az atomerőműben való munkavégzés előfeltétele a vonatkozó vállalkozási szerződésben rögzített, konkrét tevékenységhez meghatározott megfelelő szakirányú és szintű szakképesítés megléte. A következőkben a különböző munkavégzési körülményekre és feladatokra vonatkozó követelmények és képzési szabályok leírásának célja a vállalkozók szerződéses munkákra való felkészülésének és a hosszú távú humán erőforrás gazdálkodásuk támogatása. Alapkövetelmények Mint ahogy az 1. fejezet leírja, atomerőműben végzett bizonyos (biztonsággal összefüggő) tevékenység végzésének képzettségi feltételeit a nukleáris létesítményben foglalkoztatott munkavállalók speciális szakmai képzéséről, továbbképzéséről és az atomenergia alkalmazásával összefüggő tevékenységek folytatására jogosultak köréről szóló miniszteri rendelet rögzíti. A rendelet 1. sz. mellékletében megtalálható az adott tevékenység önálló, illetve felügyelet alatt történő végzéséhez szükséges minimálisan előírt iskolai végzettség és speciális atomerőműves szakképesítés is. A vállalkozási szerződés a rendelet előírásaitól abban az esetben térhet el, ha a tevékenység körülményei többletkövetelmény meghatározását teszik szükségessé. A fenti rendelet által nem szabályozott tevékenységek végzése esetén a vállalkozási szerződésben rögzített követelmények a mérvadóak.

18 IER301_KIV_V02 Oldal: 18 / 32 A munkavégzés jellege szerinti követelmények A munkavégzés jellege szerint az atomerőműben végzett tevékenységeket a következőképpen lehet kategorizálni: a munkavégzés helyszíne (őrzött III. zóna illetve fokozottan őrzött I-II-IV-VI. zónák), a munkavégzés tárgya (technológiai rendszereket és berendezéseket nem érintő vagy azokon végzett munkák), a munkavégzés célja, tartalma (műszaki állapotot befolyásoló vagy kiszolgáló jellegű tevékenységek), a munkavégzés önállósági foka (folyamatos irányítás alatti illetve önállóan végzett feladatok). Az 1. sz. melléklet táblázata a követelmények változását mutatja be a fenti kategóriák elemei szerinti bontásban. A továbbiakban a lehetséges variációk közül a lényegeseket kiemelve a speciális elvárások leírása történik. Munkavégzés az őrzött üzemi területen belül (III. zóna) Eseti és állandó munkák Ide tartoznak a III. zónában állandóan végzett, jellemzően adminisztratív ügyviteli, általános szolgáltatási, logisztikai és az atomerőművi technológiához nem kapcsolódó egyéb tevékenységek valamint az eseti belépéssel itt elvégezhető bármilyen célú tevékenység. E kategóriába a III. zónában állandó saját munkahellyel rendelkező (telephely, műhely, iroda) vagy e területen szolgáltatói tevékenységet végző beszállító cégek (takarítás, szociális ellátás, épületfenntartás, irodatechnika, stb.,) ilyen munkaköreit ellátó munkavállalók sorolandók. Az előírt Belépőképzés A modul és a kapcsolt Biztonságtechnikai vizsgák az állandó belépési jogosultsághoz szükségesek, az előírt szakmai képesítések önálló meghatározása és ellenőrzése az adott szerződés felelős szakmai szervezetének feladata. A kísérő felügyeletével biztosítható eseti belépésre és munkavégzésre előírt képzettségi követelmények nincsenek.

19 Közvetlenül nem felügyelt szakmunka IER301_KIV_V02 Oldal: 19 / 32 E kategóriába azon tevékenységek tartoznak, amelyek az állami képzési rendszerben megszerezhető szakmai képesítéssel végezhetők, úgy, hogy a III. zónában történő állandó munkavégzéshez az MVM Paksi Atomerőmű Zrt. részéről szakmai felügyelet nem szükséges. A kategóriába jellemzően a III. zónában műhellyel rendelkező cégek tevékenységeit, pl.: hegesztő, forgácsoló, anyagvizsgáló, építész szakipari munkákat, stb. kell besorolni. Az adott tevékenység végzéséhez szükséges alapszakmai végzettség mellett a Belépőképzés A modul, a ciklikus Biztonságtechnikai vizsgák szükségesek. Mérnöki, műszaki háttér tevékenység A mérnöki, műszaki háttér tevékenységek alatt helyszíni szakértői, tervezői tevékenységek értjük, de ide tartoznak a III. zónában működő cégek műszaki irányító munkakörei is. A képzésre vonatkozó előírások megegyeznek a nem felügyelt szakmunkára vonatkozóakkal, azzal a kiegészítéssel, hogy a műszaki irányító munkakörökben javasolt az adott szakterület Szakmai képzés moduljainak elvégzése. Munkavégzés a fokozottan őrzött üzemi területen belül (I-II-IV. és VI. zónák) Felügyelet alatti munkavégzők A felügyelet alatti munkavégzők feladataikat csak az önálló munkavégzési jogosítvánnyal rendelkező szakember folyamatos helyszíni irányításával, felügyeletével végezhetik. Ennek megfelelően az ebbe a kategóriába soroltak számára felelős munkavezetői megbízás nem adható. A karbantartás, létesítés, üzemvitel és felügyelet területén a blokkok technológiai rendszerein és berendezésein munkát végző cégek felügyelet alatt dolgozó munkavállalóit a feladatokra előírt követelmények teljesítéséhez megfelelő létszámban kell biztosítani, az irányításukhoz szükséges önálló munkavégzésre jogosított szakemberekkel együtt. Ebben a kategóriában szükséges képzések: a Belépőképzés A modul és szükség szerint a Belépőképzés B modul, az előírt Biztonságtechnikai és Alapfokozatú sugárvédelmi vizsga, a Felügyelet alatti karbantartó képzés moduljai, és a modulokhoz tartozó modulzáró vizsgák, ill. a

20 IER301_KIV_V02 Oldal: 20 / 32 szakterületi záróvizsga. Az ismeretek megújítását az évenkénti szinten tartó képzés és a hozzá kapcsolt karbantartási utasítás vizsgák biztosítják. Önálló atomerőművi szakmunka Az atomerőművi munkavégzés (karbantartó, szerelő, anyagvizsgáló, minőségellenőr, stb., tevékenység) általában munkacsoportokban, munkautasítások (MUT) alapján történik. Egy-egy csoportba lehetnek beosztva felügyelet alatti munkavégzési jogosultsággal rendelkező munkavállalók. Az ő munkájukat csak önálló atomerőművi munkavégzésre való jogosultsággal és Felelős munkavezetői megbízás birtokában irányíthatja valaki. Ebben a kategóriában a munkavégzés egy szakterület komplex kompetenciáinak birtokában lehetséges. A szükséges szakmai képesítést a megfelelő akkreditált, vagy az engedélyes belső képzési rendszere által meghatározott (Önálló atomerőművi karbantartó képzés), vagy a megfelelő OKJ-s képzési program elvégzésével és az azokat záró vizsgákkal lehet megszerezni. A modulrendszernek köszönhetően mindegyik esetben ezek a felügyelet alatti munkavégzésre előírt kompetenciákra építve szerezhetők meg. Tekintettel arra, hogy az e kategóriát betöltő szakember már önálló munkavégzésre és munkavezetői tevékenységre kap jogosítványt, az képzési program egy záróvizsgával, az OKJ-s képzés pedig az OKJ-s vizsgával zárul. Ezt - amennyiben az adott munkakörre előírt további tematikus gyakorlati betanulás után az MVM Paksi Atomerőmű Zrt. társasági jogosító vizsga követi, amelyet ciklikusan (az IER304_VU02 szerint) meg kell újítani. Az ismeretek szinten tartására, a változások, megismerésére az évenkénti szinten tartó képzés hivatott. Egy adott szerződés szerinti munka végrehajtásához minimálisan szükséges önálló munkavégzési jogosítvánnyal rendelkezők számát a szerződésben szükséges meghatározni. Műszaki ellenőri karbantartás ellenőri, karbantartás koordinálói munkakörök Több berendezésre, rendszerre kiterjedő, nagyobb területen végzett munkák szakmai irányítását és felügyeletét egy adott cég részéről a műszaki ellenőrök, karbantartás ellenőrök, karbantartás koordinálók végzik. Képzettségi követelményeik az önálló atomerőművi munkavégzésre vonatkozó

Kivonat. a Nem megfelelőségek kezelése folyamatról IOP004_KIV_V03

Kivonat. a Nem megfelelőségek kezelése folyamatról IOP004_KIV_V03 Kivonat a Nem megfelelőségek kezelése folyamatról IOP004_KIV_V03 Célja: Az MVM Paksi Atomerőmű Zrt. területén történő munkavégzés alkalmával betartandó szabályok ismertetése. Hatálya: Jelen kivonat a hivatkozott

Részletesebben

Kivonat FSU204_KIV_V02. Célja: A PA Zrt. területén történő munkavégzés alkalmával betartandó szabályok ismertetése.

Kivonat FSU204_KIV_V02. Célja: A PA Zrt. területén történő munkavégzés alkalmával betartandó szabályok ismertetése. FSU204_KIV_V02 Oldal: 1 / 7 Kivonat az FSU204 Sugárveszélyes tevékenységek felügyelete folyamatról FSU204_KIV_V02 Célja: A PA Zrt. területén történő munkavégzés alkalmával betartandó szabályok ismertetése.

Részletesebben

FELNŐTTKÉPZÉSI SZERZŐDÉS

FELNŐTTKÉPZÉSI SZERZŐDÉS FELNŐTTKÉPZÉSI SZERZŐDÉS Tanfolyam nyilvántartási száma: amely létrejött a felnőttképzésről szóló 2013. évi LXXVII. törvény 13..-a alapján egyrészről a Magyar Gyula Kertészeti Szakképző Iskola (1106 Budapest,

Részletesebben

Az iskolai rendszeren kívüli rendőr szakképzésben való részvétel feltételei

Az iskolai rendszeren kívüli rendőr szakképzésben való részvétel feltételei Az iskolai rendszeren kívüli rendőr szakképzés célja Az iskolarendszeren kívüli rendőr szakképzés célja, hogy a rendőrség középfokú szakképesítéshez kötött beosztásaiba előírt szakképzettség megszerzését

Részletesebben

FELNŐTTKÉPZÉSI SZERZŐDÉS

FELNŐTTKÉPZÉSI SZERZŐDÉS FELNŐTTKÉPZÉSI SZERZŐDÉS Amely létrejött egyrészről az Nyugat-magyarországi Egyetem.Kar Cím:. Pf. Felnőttképzési nyilvántartási szám: 08-0124-05, OM azonosítója: FI 21120 Képviseli: Prof. Dr. Faragó Sándor

Részletesebben

FEL003_KIV_V01 Oldal: 1 / 5

FEL003_KIV_V01 Oldal: 1 / 5 FEL003_KIV_V01 Oldal: 1 / 5 FEL003_KIV_V01 Oldal: 2 / 5 1. A folyamat célja KIVONAT a FEL003 jelű folyamathoz, VÁLLALKOZÓK részére PA Zrt. szervezetei és beszállítói által végzett minőségellenőrzési, anyagvizsgálati

Részletesebben

Végrehajtási Utasítás IER301_VU22 Képzések végrehajtása, dokumentálása

Végrehajtási Utasítás IER301_VU22 Képzések végrehajtása, dokumentálása Tárgy: Képzések végrehajtása, dokumentálása Végrehajtási Utasítás IER301_VU22 Hatálybalépés időpontja: 2015. 09. 01. Verzió száma: 01. Hatálytalanítás időpontja: Kötelező felülvizsgálat: 3 évenként Szerkesztette

Részletesebben

A tevékenység által, kreatív szemléletűek részére Szakszerű gyors módszerek elsajátítását, és a minőséget igénylők részére

A tevékenység által, kreatív szemléletűek részére Szakszerű gyors módszerek elsajátítását, és a minőséget igénylők részére I. ADATLAP - A program általános tartalma 1. A program megnevezése 1.1. Divat- és stílustervező felnőttképzés OKJ-s program esetén 1.2. OKJ száma is 54 211 07 0000 00 00 2. A program besorolása Csak egy

Részletesebben

Az értékelés rendszere - hasznos tanácsok az akkreditált képzési programokhoz

Az értékelés rendszere - hasznos tanácsok az akkreditált képzési programokhoz Az értékelés rendszere - hasznos tanácsok az akkreditált képzési programokhoz A képzések lényeges eleme az értékelés, hiszen ez alapján kap visszajelzést a résztvevő és az intézmény is a képzés hatékonyságáról.

Részletesebben

KÉPZÉSI TÁJÉKOZTATÓ A képzési kör

KÉPZÉSI TÁJÉKOZTATÓ A képzési kör Nyíregyházi Szakképzési Centrum 4400 Nyíregyháza, Dugonics utca 10-12. Tel.: 42/512-371 OM azonosító: 203045 E-mail: nyirszc@gmail.com Honlap: www.nyiregyhaziszc.hu KÉPZÉSI TÁJÉKOZTATÓ A képzési kör A

Részletesebben

PAKS NPP GENERAL OVERVIEW OF THE WWER-440 TECHNOLOGY

PAKS NPP GENERAL OVERVIEW OF THE WWER-440 TECHNOLOGY PAKS NPP GENERAL OVERVIEW OF THE WWER-440 TECHNOLOGY October 2012 Vietnami szakemberek képzése a paksi atomerőműben Bodnár Róbert, Kiss István MVM Paksi Atomerőmű Zrt. Attila Szőke Head of Section Paks

Részletesebben

Magyar Úszó Szövetség. Képesítési Szabályzat

Magyar Úszó Szövetség. Képesítési Szabályzat Magyar Úszó Szövetség Képesítési Szabályzat A Magyar Úszó Szövetség (a továbbiakban: Szakszövetség) elnöksége a sportról szóló 2004. évi I. törvény 79. (1) bekezdésének f) pontja, a 77. p) pontja, a sport

Részletesebben

5. Témakör TARTALOMJEGYZÉK

5. Témakör TARTALOMJEGYZÉK 5. Témakör A méretpontosság technológiai biztosítása az építőiparban. Geodéziai terv. Minőségirányítási terv A témakör tanulmányozásához a Paksi Atomerőmű tervezési feladataiból adunk példákat. TARTALOMJEGYZÉK

Részletesebben

A 2. sorszámú Asztalos megnevezésű szakképesítés szakmai és vizsgakövetelménye 1. AZ ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK

A 2. sorszámú Asztalos megnevezésű szakképesítés szakmai és vizsgakövetelménye 1. AZ ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK A 2. sorszámú Asztalos megnevezésű szakképesítés szakmai és vizsgakövetelménye 1. AZ ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK 1.1. A szakképesítés azonosító száma: 34 543 02 1.2. Szakképesítés megnevezése:

Részletesebben

KÉPZÉSI PROGRAM. GAZDASÁGI INFORMATIKUS OKJ azonosító: 54 481 02. Szolnok

KÉPZÉSI PROGRAM. GAZDASÁGI INFORMATIKUS OKJ azonosító: 54 481 02. Szolnok KÉPZÉSI PROGRAM GAZDASÁGI INFORMATIKUS OKJ azonosító: 54 481 02 Szolnok 2015 KÉPZÉSI PROGRAM A képzési program Megnevezése Gazdasági informatikus OKJ azonosító 54 481 02 A képzés során megszerezhető kompetenciák

Részletesebben

Ügyeljen arra, hogy a programmodul sorszáma és megnevezése azonos legyen a I. A program általános tartalma fejezet 11. pontjában írtakkal!

Ügyeljen arra, hogy a programmodul sorszáma és megnevezése azonos legyen a I. A program általános tartalma fejezet 11. pontjában írtakkal! II. ADATLAP - Programmodul részletes bemutatása Valamennyi programmodulra külön-külön kitöltendő 1. A programmodul azonosító adatai Ügyeljen arra, hogy a programmodul sorszáma és megnevezése azonos legyen

Részletesebben

FIB402_KIV_V01 Oldal: 1 / 9

FIB402_KIV_V01 Oldal: 1 / 9 FIB402_KIV_V01 Oldal: 1 / 9 FIB402_KIV_V01 Oldal: 2 / 9 KIVONAT a FIB402 jelű folyamathoz, VÁLLALKOZÓK részére 1. A folyamat célja A tűzvédelmi jogszabályokban, követelményekben meghatározott feltételek

Részletesebben

A 85. sorszámú Szőlész-borász megnevezésű szakképesítés szakmai és vizsgakövetelménye 1. AZ ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK 2 EGYÉB ADATOK

A 85. sorszámú Szőlész-borász megnevezésű szakképesítés szakmai és vizsgakövetelménye 1. AZ ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK 2 EGYÉB ADATOK A 85. sorszámú Szőlész-borász megnevezésű szakképesítés szakmai és vizsgakövetelménye 1. AZ ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK 1.1. A szakképesítés azonosító száma: 34 541 06 1.2. Szakképesítés

Részletesebben

II. ADATLAP - Programmodul részletes bemutatása

II. ADATLAP - Programmodul részletes bemutatása II. ADATLAP - Programmodul részletes bemutatása 1. A programmodul azonosító adatai 1.1. Program megnevezése Elektronikai alkalmazások a korszerű gépjárművekben 1.2.. A modul sorszáma 3 1.3. A modul megnevezése

Részletesebben

KÉPZÉSI PROGRAM. LOGISZTIKAI ÜGYINTÉZŐ OKJ azonosító: 54 345 01. Szolnok

KÉPZÉSI PROGRAM. LOGISZTIKAI ÜGYINTÉZŐ OKJ azonosító: 54 345 01. Szolnok KÉPZÉSI PROGRAM LOGISZTIKAI ÜGYINTÉZŐ OKJ azonosító: 54 345 01 Szolnok 2014 Megnevezése A képzési program Logisztikai ügyintéző OKJ azonosító 54 345 01 ztk rendelések, beszerzések, értékesítés (termék,

Részletesebben

Vonatkozó jogszabályok Általános érvényű szabályozók a szakképzésben Ágazati szabályozók

Vonatkozó jogszabályok Általános érvényű szabályozók a szakképzésben Ágazati szabályozók Vonatkozó jogszabályok Általános érvényű szabályozók a szakképzésben Ágazati szabályozók György Annamária Egészségügyi Emberi Erőforrás Fejlesztési Főigazgatóság 2013.05.27. Vonatkozó jogszabály 20/2007.

Részletesebben

Ellenörző és elökészítő, beállító műveletek és funkció próba elsajátítása

Ellenörző és elökészítő, beállító műveletek és funkció próba elsajátítása II. ADATLAP - Programmodul részletes bemutatása Valamennyi programmodulra külön-külön kitöltendő 1. A programmodul azonosító adatai Ügyeljen arra, hogy a programmodul sorszáma és megnevezése azonos legyen

Részletesebben

Ügyeljen arra, hogy a programmodul sorszáma és megnevezése azonos legyen a I. A program általános tartalma fejezet 11. pontjában írtakkal!

Ügyeljen arra, hogy a programmodul sorszáma és megnevezése azonos legyen a I. A program általános tartalma fejezet 11. pontjában írtakkal! II. ADATLAP - Programmodul részletes bemutatása Valamennyi programmodulra külön-külön kitöltendő 1. A programmodul azonosító adatai Ügyeljen arra, hogy a programmodul sorszáma és megnevezése azonos legyen

Részletesebben

38. függelék Az Óbudai Egyetem Szervezeti és Működési Rend Kiegészítése

38. függelék Az Óbudai Egyetem Szervezeti és Működési Rend Kiegészítése Az Óbudai Egyetem Szervezeti és Működési Szabályzata 1. melléklet Szervezeti és Működési Rend 38. függelék Az Óbudai Egyetem Szervezeti és Működési Rend Kiegészítése 10. sz. melléklete A SZAKMAI GYAKORLATOK

Részletesebben

Dabas és Környéke Vízügyi Kft.

Dabas és Környéke Vízügyi Kft. Dabas és Környéke Vízügyi Kft. H-2370 Dabas, Széchenyi u. 3. Tel: 29/360-321; 29/360-323 Tel./fax: 29/360-323 E-mail: info@dakov.hu KÉPZÉSI SZABÁLYZAT kiadás /változat 1.0 jóváhagyta, hatályba léptette:

Részletesebben

EGYÜTTMŰKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS

EGYÜTTMŰKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS EGYÜTTMŰKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS gyakorlati képzési feladatok ellátására A jelen együttműködési megállapodást a felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvény 44. bekezdése alapján a... szervezet / intézmény

Részletesebben

Ügyeljen arra, hogy a programmodul sorszáma és megnevezése azonos legyen a I. A program általános tartalma fejezet 11. pontjában írtakkal!

Ügyeljen arra, hogy a programmodul sorszáma és megnevezése azonos legyen a I. A program általános tartalma fejezet 11. pontjában írtakkal! II. ADATLAP - Programmodul részletes bemutatása Valamennyi programmodulra külön-külön kitöltendő 1. A programmodul azonosító adatai Ügyeljen arra, hogy a programmodul sorszáma és megnevezése azonos legyen

Részletesebben

A.. sorszámú Megújuló energetikai technikus megnevezésű szakképesítés szakmai és vizsgakövetelménye 1. AZ ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK

A.. sorszámú Megújuló energetikai technikus megnevezésű szakképesítés szakmai és vizsgakövetelménye 1. AZ ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK A.. sorszámú Megújuló energetikai technikus megnevezésű szakképesítés szakmai és vizsgakövetelménye 1. AZ ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK 1.1. A szakképesítés azonosító száma: 54.. 1.2. Szakképesítés

Részletesebben

IFRS MÉRLEGKÉPES KÖNYVELŐ

IFRS MÉRLEGKÉPES KÖNYVELŐ ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN NYILVÁNTARTOTT IFRS MÉRLEGKÉPES KÖNYVELŐ OKJ 55 344 05 szakképesítés-ráépülés 1 KÉPZÉSI TÁJÉKOZTATÓ Készüljön fel a változásokra Ön is, és szerezze meg az IFRS mérlegképes könyvelő

Részletesebben

TARGONCA TÁJÉKOZTATÓ A RÉSZTVEVŐ RÉSZÉRE

TARGONCA TÁJÉKOZTATÓ A RÉSZTVEVŐ RÉSZÉRE F E D E R A L T R U S T C O M P A N Y K O R L Á T O L T F E L E L Ő S S É G Ű T Á R S A S Á G Iroda: 1048 Budapest, Megyeri út 202. Telefon: 798 42 18 Mobil: 06 20 / 373 8889 Web: www.gkivizsga.com; www.targoncavizsga.com;

Részletesebben

Felnőttképzési programok akkreditációja

Felnőttképzési programok akkreditációja Felnőttképzési programok akkreditációja NSZFI 2007. december 13-15. 1 Főbb témáink Felnőttképzés értelmezése Felnőttképzési jogosultság Felnőttképzési program terve OKJ-s képzések a felnőttképzésben Felnőttképzési

Részletesebben

Végrehajtási Utasítás IER301_VU23 Vizsgák előkészítése, végrehajtása és dokumentálása

Végrehajtási Utasítás IER301_VU23 Vizsgák előkészítése, végrehajtása és dokumentálása IER301_VU23_VU01 Tárgy: Vizsgák előkészítése, végrehajtása és dokumentálása Végrehajtási Utasítás IER301_VU23 Hatálybalépés időpontja: 2015. 09. 01. Verzió száma: 01. Hatálytalanítás időpontja: Kötelező

Részletesebben

A 25. sorszámú Közúti közlekedésüzemvitel-ellátó megnevezésű szakképesítés szakmai és vizsgakövetelménye

A 25. sorszámú Közúti közlekedésüzemvitel-ellátó megnevezésű szakképesítés szakmai és vizsgakövetelménye A 25. sorszámú Közúti közlekedésüzemvitel-ellátó megnevezésű szakképesítés szakmai és vizsgakövetelménye 1. AZ ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK 1.1. A szakképesítés azonosító száma: 54 841 02

Részletesebben

Pályázati felhívás. - Egy pályázó több szakmacsoportban, de maximum 15 szakképesítésben nyújthatja be pályázatát.

Pályázati felhívás. - Egy pályázó több szakmacsoportban, de maximum 15 szakképesítésben nyújthatja be pályázatát. Pályázati felhívás A Csongrád Megyei Kereskedelmi és Iparkamara pályázatot hirdet megyei Szakmai vizsgabizottsági tagi névjegyzékébe történő felvételre 1. A pályázati kiírás célja: A szakképzésről szóló,

Részletesebben

EGYÉB, NEM ENGEDÉLYEZETT KÉPZÉSEK ESETÉBEN ALKALMAZANDÓ ELJÁRÁSREND

EGYÉB, NEM ENGEDÉLYEZETT KÉPZÉSEK ESETÉBEN ALKALMAZANDÓ ELJÁRÁSREND 2. számú függelék EGYÉB, NEM ENGEDÉLYEZETT KÉPZÉSEK ESETÉBEN ALKALMAZANDÓ ELJÁRÁSREND (A BUDAPESTI GAZDASÁGI EGYETEM FELNŐTTKÉPZÉSI SZABÁLYZATÁNAK FÜGGELÉKE) BUDAPEST 2016. (Hatályos: 2016. június 25.

Részletesebben

A tervezet előterjesztője a Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium.

A tervezet előterjesztője a Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium. Jelen előterjesztés csak tervezet, amelynek közigazgatási egyeztetése folyamatban van. A minisztériumok közötti egyeztetés során az előterjesztés koncepcionális kérdései is jelentősen módosulhatnak, ezért

Részletesebben

AZ ORSZÁGOS KLINIKAI IDEGTUDOMÁNYI INTÉZET KERETÉBEN TEVÉKENYSÉGET ELLÁTÓ EGÉSZSÉGÜGYI DOLGOZÓK SZAKMAI FELÜGYELETÉNEK RENDJE

AZ ORSZÁGOS KLINIKAI IDEGTUDOMÁNYI INTÉZET KERETÉBEN TEVÉKENYSÉGET ELLÁTÓ EGÉSZSÉGÜGYI DOLGOZÓK SZAKMAI FELÜGYELETÉNEK RENDJE AZ ORSZÁGOS KLINIKAI IDEGTUDOMÁNYI INTÉZET KERETÉBEN TEVÉKENYSÉGET ELLÁTÓ EGÉSZSÉGÜGYI DOLGOZÓK SZAKMAI FELÜGYELETÉNEK RENDJE Jóváhagyta: A dokumentum kódja: SZ-17/M01 Változat száma: 01 Prof. Dr. Nagy

Részletesebben

Ügyeljen arra, hogy a programmodul sorszáma és megnevezése azonos legyen a I. A program általános tartalma fejezet 11. pontjában írtakkal!

Ügyeljen arra, hogy a programmodul sorszáma és megnevezése azonos legyen a I. A program általános tartalma fejezet 11. pontjában írtakkal! II. ADATLAP - Programmodul részletes bemutatása Valamennyi programmodulra külön-külön kitöltendő 1. A programmodul azonosító adatai Ügyeljen arra, hogy a programmodul sorszáma és megnevezése azonos legyen

Részletesebben

Az Egészségügyi Engedélyezési és Közigazgatási Hivatal feladatai a vizsgaelnöki névjegyzékkel és a vizsgaelnöki kijelöléssel kapcsolatban

Az Egészségügyi Engedélyezési és Közigazgatási Hivatal feladatai a vizsgaelnöki névjegyzékkel és a vizsgaelnöki kijelöléssel kapcsolatban Az Egészségügyi Engedélyezési és Közigazgatási Hivatal feladatai a vizsgaelnöki névjegyzékkel és a vizsgaelnöki kijelöléssel kapcsolatban Dr. Papp Dávid főosztályvezető 2013. március 27., Budapest AZ EEKH

Részletesebben

MUNKÁJÁT SEGÍTŐ MUNKAKÖRBEN FOGLALKOZTATOTT MUNKAVÁLLALÓK KÖVETELMÉNYRENDSZERE, valamint EZEN MUNKAKÖRÖK BETÖLTÉSÉVEL KAPCSOLATOS ELJÁRÁSOK RENDJE

MUNKÁJÁT SEGÍTŐ MUNKAKÖRBEN FOGLALKOZTATOTT MUNKAVÁLLALÓK KÖVETELMÉNYRENDSZERE, valamint EZEN MUNKAKÖRÖK BETÖLTÉSÉVEL KAPCSOLATOS ELJÁRÁSOK RENDJE 3. verzió Az Óbudai Egyetem Szervezeti és Működési Szabályzata 2. melléklet Foglalkoztatási Követelményrendszer 2. függelék Az ÓBUDAI EGYETEMEN OKTATÓK, TUDOMÁNYOS KUTATÓK és TANÁROK MUNKÁJÁT SEGÍTŐ MUNKAKÖRBEN

Részletesebben

MÉRLEGKÉPES KÖNYVELŐ

MÉRLEGKÉPES KÖNYVELŐ ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN NYILVÁNTARTOTT MÉRLEGKÉPES KÖNYVELŐ (OKJ 54 344 02 0000 00 00) 2013. nyár Budapest 1 KÉPZÉSI ALAPINFORMÁCIÓK A képzésbe való bekapcsolódás feltételei: A Nemzetgazdasági Minisztérium

Részletesebben

A 11. sorszámú Gumiabroncs-javító és kerékkiegyensúlyozó megnevezésű szakképesítés szakmai és vizsgakövetelménye

A 11. sorszámú Gumiabroncs-javító és kerékkiegyensúlyozó megnevezésű szakképesítés szakmai és vizsgakövetelménye A 11. sorszámú Gumiabroncs-javító és kerékkiegyensúlyozó megnevezésű szakképesítés szakmai és vizsgakövetelménye 1. AZ ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK 1.1. A szakképesítés azonosító száma:

Részletesebben

A 95. sorszámú Színháztechnikus, szcenikus szakképesítés szakmai és vizsgakövetelménye 1. AZ ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK

A 95. sorszámú Színháztechnikus, szcenikus szakképesítés szakmai és vizsgakövetelménye 1. AZ ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK A 95. sorszámú Színháztechnikus, szcenikus szakképesítés szakmai és vizsgakövetelménye 1. AZ ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK 1.1. A szakképesítés azonosító száma: 54 521 07 1.2. Szakképesítés

Részletesebben

A 107. sorszámú Vízügyi technikus megnevezésű szakképesítés szakmai és vizsgakövetelménye 1. AZ ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK

A 107. sorszámú Vízügyi technikus megnevezésű szakképesítés szakmai és vizsgakövetelménye 1. AZ ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK A 107. sorszámú Vízügyi technikus megnevezésű szakképesítés szakmai és vizsgakövetelménye 1. AZ ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK 1.1. A szakképesítés azonosító száma: 54 853 01 1.2. Szakképesítés

Részletesebben

KÉPZÉSI PROGRAM Pénzügyi-számviteli ügyintéző OKJ azonosító: 54 344 01

KÉPZÉSI PROGRAM Pénzügyi-számviteli ügyintéző OKJ azonosító: 54 344 01 KÉPZÉSI PROGRAM Pénzügyi-számviteli ügyintéző OKJ azonosító: 54 344 01 Szolnok 2015 KÉPZÉSI PROGRAM A képzési program Megnevezése Pénzügyi-számviteli ügyintéző OKJ azonosító 54 344 01 A képzés során megszerezhető

Részletesebben

Ügyeljen arra, hogy a programmodul sorszáma és megnevezése azonos legyen a I. A program általános tartalma fejezet 11. pontjában írtakkal!

Ügyeljen arra, hogy a programmodul sorszáma és megnevezése azonos legyen a I. A program általános tartalma fejezet 11. pontjában írtakkal! II. ADATLAP - Programmodul részletes bemutatása Valamennyi programmodulra külön-külön kitöltendő 1. A programmodul azonosító adatai Ügyeljen arra, hogy a programmodul sorszáma és megnevezése azonos legyen

Részletesebben

A tanfolyam elindult, még 4 szabad hely. Csatlakozz!

A tanfolyam elindult, még 4 szabad hely. Csatlakozz! Tanfolyami összefoglaló Tervezett kezdés: Ütemezés: Időtartam: Helyszín: Tanfolyami napok: Oktatás díja egy összegben: Részletfizetés vizsgadíj nélkül: Vizsgadíj egy összegben: Vizsgadíj részletfizetéssel:

Részletesebben

Ügyeljen arra, hogy a programmodul sorszáma és megnevezése azonos legyen a I. A program általános tartalma fejezet 11. pontjában írtakkal!

Ügyeljen arra, hogy a programmodul sorszáma és megnevezése azonos legyen a I. A program általános tartalma fejezet 11. pontjában írtakkal! II. ADATLAP - Programmodul részletes bemutatása Valamennyi programmodulra külön-külön kitöltendő 1. A programmodul azonosító adatai Ügyeljen arra, hogy a programmodul sorszáma és megnevezése azonos legyen

Részletesebben

FSU203_KIV_V01 Oldal: 1 / 5

FSU203_KIV_V01 Oldal: 1 / 5 FSU203_KIV_V01 Oldal: 1 / 5 FSU203_KIV_V01 Oldal: 2 / 5 KIVONAT az FSU203 jelű folyamathoz, VÁLLALKOZÓK részére 1. A folyamat célja A sugárzási viszonyok felügyeletének célja az atomerőmű technológiai

Részletesebben

I. ADATLAP - A program általános tartalma. 2.1 Általános képzés 2.2 Nyelvi képzés 2.3 Szakmai képzés X

I. ADATLAP - A program általános tartalma. 2.1 Általános képzés 2.2 Nyelvi képzés 2.3 Szakmai képzés X I. ADATLAP - A program általános tartalma 1. A program megnevezése 1.1. Ruhaipari technikus OKJ-s program esetén 1.2. OKJ száma is 54 542 01 0010 54 02 2. A program besorolása Csak egy terület jelölhető

Részletesebben

(Minőségirányítási eljárás) 3. sz. verzió. A kiadás dátuma: 2007. február 27. (Érvényes visszavonásig) Prof. Dr. Rudas Imre rektor

(Minőségirányítási eljárás) 3. sz. verzió. A kiadás dátuma: 2007. február 27. (Érvényes visszavonásig) Prof. Dr. Rudas Imre rektor BUDAPESTI MŰSZAKI FŐISKOLA ME 06 TOVÁBBKÉPZÉSI FOLYAMATOK (Minőségirányítási eljárás) 3. sz. verzió A kiadás dátuma: 2007. február 27. (Érvényes visszavonásig) FOLYAMATGAZDA: Dr. Francsovics Anna dékánhelyettes

Részletesebben

A 6. sorszámú Asztalos megnevezésű szakképesítés szakmai és vizsgakövetelménye 1. AZ ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK 2.

A 6. sorszámú Asztalos megnevezésű szakképesítés szakmai és vizsgakövetelménye 1. AZ ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK 2. A 6. sorszámú Asztalos megnevezésű szakképesítés szakmai és vizsgakövetelménye 1. AZ ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK 1.1. A szakképesítés azonosító száma: 34 543 02 1.2. Szakképesítés megnevezése:

Részletesebben

A Budapesti Műszaki Főiskola Szervezeti és Működési Szabályzata 2. melléklet Foglalkoztatási Követelményrendszer 2. függelék

A Budapesti Műszaki Főiskola Szervezeti és Működési Szabályzata 2. melléklet Foglalkoztatási Követelményrendszer 2. függelék 2. verzió A Budapesti Műszaki Főiskola Szervezeti és Működési Szabályzata 2. melléklet Foglalkoztatási Követelményrendszer 2. függelék A BMF OKTATÓK, TUDOMÁNYOS KUTATÓK ÉS TANÁROK MUNKÁJÁT SEGÍTŐ MUNKAKÖRBEN

Részletesebben

KÉPZÉSI TÁJÉKOZTATÓ A képzési kör

KÉPZÉSI TÁJÉKOZTATÓ A képzési kör Nyíregyházi Szakképzési Centrum 4400 Nyíregyháza, Dugonics utca 10-12. Tel.: 42/512-371 OM azonosító: 203045 E-mail: nyirszc@gmail.com Honlap: www.nyiregyhaziszc.hu KÉPZÉSI TÁJÉKOZTATÓ A képzési kör A

Részletesebben

A sorszámú Közúti közlekedésüzemvitel-ellátó megnevezésű szakképesítés szakmai és vizsgakövetelménye 1. AZ ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK

A sorszámú Közúti közlekedésüzemvitel-ellátó megnevezésű szakképesítés szakmai és vizsgakövetelménye 1. AZ ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK A sorszámú Közúti közlekedésüzemvitel-ellátó megnevezésű szakképesítés szakmai és vizsgakövetelménye 1. AZ ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK 1.1. A szakképesítés azonosító száma: 54 841 02 1.2.

Részletesebben

A 6. sorszámú Avionikus megnevezésű szakképesítés szakmai és vizsgakövetelményei 1. AZ ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK

A 6. sorszámú Avionikus megnevezésű szakképesítés szakmai és vizsgakövetelményei 1. AZ ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK A 6. sorszámú Avionikus megnevezésű szakképesítés szakmai és vizsgakövetelményei 1. AZ ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK 1.1. A szakképesítés azonosító száma: 54 525 03 1.2. Szakképesítés megnevezése:

Részletesebben

53/2005. (XI. 10.) BM rendelet. a tűzvédelmi szakvizsgára kötelezett foglalkozási ágakról, munkakörökről és a szakvizsga részletes szabályairól

53/2005. (XI. 10.) BM rendelet. a tűzvédelmi szakvizsgára kötelezett foglalkozási ágakról, munkakörökről és a szakvizsga részletes szabályairól 53/2005. (XI. 10.) BM rendelet a tűzvédelmi szakvizsgára kötelezett foglalkozási ágakról, munkakörökről és a szakvizsga részletes szabályairól A tűz elleni védekezésről, a műszaki mentésről és a tűzoltóságról

Részletesebben

KÉPZÉSI TÁJÉKOZTATÓ A. A képzési program

KÉPZÉSI TÁJÉKOZTATÓ A. A képzési program KÉPZÉSI TÁJÉKOZTATÓ A Megnevezése A képzési program OKJ azonosító 32 720 01 Szakmai, vagy nyelvi programkövetelmény azonosítója Engedély megszerzését követően a nyilvántartásba-vételi szám A képzési program

Részletesebben

KÉPZÉSI PROGRAM. 1. A képzési program «B» képzési kör SEE-REUSE

KÉPZÉSI PROGRAM. 1. A képzési program «B» képzési kör SEE-REUSE KÉPZÉSI PROGRAM 1. A képzési program «B» képzési kör 1.1. Megnevezése Megújuló energetikai asszisztens 1.2. Szakmai, vagy nyelvi programkövetelmény azonosítója 1.3. Engedély megszerzését követően a nyilvántartásba-vételi

Részletesebben

A villamosipari műszaki ábrázolásban a jelölések, a szabványok helyes alkalmazásának. Szabványos villamos rajzok készítése, olvasása és értelmezése

A villamosipari műszaki ábrázolásban a jelölések, a szabványok helyes alkalmazásának. Szabványos villamos rajzok készítése, olvasása és értelmezése II. ADATLAP - Programmodul részletes bemutatása Valamennyi programmodulra külön-külön kitöltendő 1. A programmodul azonosító adatai Ügyeljen arra, hogy a programmodul sorszáma és megnevezése azonos legyen

Részletesebben

Minőségügyi rendszerek szakmérnök szakirányú továbbképzés

Minőségügyi rendszerek szakmérnök szakirányú továbbképzés Minőségügyi rendszerek szakmérnök szakirányú továbbképzés (Szakirányú továbbképzési (szakmérnöki) szak) Munkarend: Levelező Finanszírozási forma: Költségtérítéses Költségtérítés (összesen): 375 000 Ft

Részletesebben

Módosított dokumentum. Módosított pont. Sorsz.

Módosított dokumentum. Módosított pont. Sorsz. kompetenciafejlesztés című kiírás dokumentációjában az alábbi pontok módosultak: Sorsz. Módosított dokumentum Módosított pont Módosított szöveg A rendelkezésre álló keretösszeg összefoglaló táblázatban

Részletesebben

MÉRLEGKÉPES KÖNYVELŐ

MÉRLEGKÉPES KÖNYVELŐ ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN NYILVÁNTARTOTT MÉRLEGKÉPES KÖNYVELŐ (OKJ 54 344 02 0000 00 00) ADOSZT tagoknak 1 KÉPZÉSI ALAPINFORMÁCIÓK A képzésbe való bekapcsolódás feltételei: A Nemzetgazdasági Minisztérium

Részletesebben

Szervezeti és Működési Szabályzat HARMADIK RÉSZ HALLGATÓI KÖVETELMÉNYRENDSZER I. FEJEZET FELVÉTELI SZABÁLYZAT 4. SZ. VERZIÓ

Szervezeti és Működési Szabályzat HARMADIK RÉSZ HALLGATÓI KÖVETELMÉNYRENDSZER I. FEJEZET FELVÉTELI SZABÁLYZAT 4. SZ. VERZIÓ Szervezeti és Működési Szabályzat HARMADIK RÉSZ HALLGATÓI KÖVETELMÉNYRENDSZER I. FEJEZET FELVÉTELI SZABÁLYZAT 4. SZ. VERZIÓ HATÁLYBALÉPÉS NAPJA: 2015. január 15. JÓVÁHAGYTA: DR. AILER PIROSKA REKTOR 2

Részletesebben

I. ADATLAP - A program általános tartalma

I. ADATLAP - A program általános tartalma I. ADATLAP - A program általános tartalma 1. A program megnevezése 1.1. Minősített hegesztő (135) OKJ-s program esetén 1.2. OKJ száma is nincs 2. A program besorolása Csak egy terület jelölhető meg! 2.1

Részletesebben

Szentannai Sámuel Gimnázium, Szakközépiskola és Kollégium. Képzési program. Motorfűrész-kezelő OKJ azonosító:

Szentannai Sámuel Gimnázium, Szakközépiskola és Kollégium. Képzési program. Motorfűrész-kezelő OKJ azonosító: Szentannai Sámuel Gimnázium, Szakközépiskola és Kollégium 5300 Karcag, Szentannai Sámuel utca 18. OM azonosító: 036005 Képzési program Motorfűrész-kezelő OKJ azonosító: 21 623 02 KÉPZÉSI PROGRAM 1. A képzési

Részletesebben

HÉBÉ ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI

HÉBÉ ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI 2014. február 15. HÉBÉ ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA TOVÁBBKÉPZÉSI PROGRAM 2013-2018. Összeállította Geisztné Gogolák Éva igazgató Jóváhagyta: az iskola tantestülete 1. Jogszabályi háttér A 93/2009. (IV. 24.)

Részletesebben

A 34. sorszámú Hegesztő megnevezésű szakképesítés szakmai és vizsgakövetelménye 1. AZ ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK

A 34. sorszámú Hegesztő megnevezésű szakképesítés szakmai és vizsgakövetelménye 1. AZ ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK A 34. sorszámú Hegesztő megnevezésű szakképesítés szakmai és vizsgakövetelménye 1. AZ ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK 1.1. A szakképesítés azonosító száma: 34 521 06 1.2. Szakképesítés megnevezése:

Részletesebben

3. LÉTRÁS GÉPJÁRMŰ KEZELŐI TANFOLYAM

3. LÉTRÁS GÉPJÁRMŰ KEZELŐI TANFOLYAM BM KATASZTRÓFAVÉDELMI OKTATÁSI KÖZPONT KÉPZÉSI PROGRAM TŰZOLTÓTECHNIKA KEZELŐI TANFOLYAMOK 3. LÉTRÁS GÉPJÁRMŰ KEZELŐI TANFOLYAM 2004. A LÉTRÁS GÉPJÁRMŰ MŰSZAKI SAJÁTOSSÁGAI, KEZELÉSE ÉS ALKALMAZÁSTECHNIKÁJA

Részletesebben

Informatikai, munkaszervezési és -tervezési, technológiai alaptevékenységek végzése

Informatikai, munkaszervezési és -tervezési, technológiai alaptevékenységek végzése II. ADATLAP - Programmodul részletes bemutatása Valamennyi programmodulra külön-külön kitöltendő 1. A programmodul azonosító adatai Ügyeljen arra, hogy a programmodul sorszáma és megnevezése azonos legyen

Részletesebben

HÁROM SZIROM ÓVODA OM azonosító:

HÁROM SZIROM ÓVODA OM azonosító: HÁROM SZIROM ÓVODA OM azonosító: 030839 TOVÁBBKÉPZÉSI PROGRAM 2013 2018. TOVÁBBKÉPZÉSI PROGRAM A pedagógus továbbképzés törvényi háttere: - 277/1997. (XII.22.) Korm. rend. a pedagógus továbbképzésről,

Részletesebben

2. EMELŐKOSARAS GÉPJÁRMŰ KEZELŐI TANFOLYAM

2. EMELŐKOSARAS GÉPJÁRMŰ KEZELŐI TANFOLYAM BM KATASZTRÓFAVÉDELMI OKTATÁSI KÖZPONT KÉPZÉSI PROGRAM TŰZOLTÓTECHNIKA KEZELŐI TANFOLYAMOK 2. EMELŐKOSARAS GÉPJÁRMŰ KEZELŐI TANFOLYAM 2004. AZ EMELŐKOSARAS GÉPJÁRMŰ MŰSZAKI SAJÁTOSSÁGAI, KEZELÉSE ÉS ALKALMAZÁSTECHNIKÁJA

Részletesebben

Villamos, hidraulikus, pneumatikus hibafeltárás.

Villamos, hidraulikus, pneumatikus hibafeltárás. II. ADATLAP - Programmodul részletes bemutatása Valamennyi programmodulra külön-külön kitöltendő 1. A programmodul azonosító adatai Ügyeljen arra, hogy a programmodul sorszáma és megnevezése azonos legyen

Részletesebben

TSZVSZ Magyar Tűzvédelmi Szövetség

TSZVSZ Magyar Tűzvédelmi Szövetség Út a Minősített Tűzvédelmi Vállalkozás cím eléréséig. Országos Tűzvédelmi Konferencia 2013.10.21-22 Vecsés A tűzvédelemmel kapcsolatos minden tevékenység: - tervezés - engedélyeztetés - kivitelezés - ellenőrzés

Részletesebben

Elektronikai alkalmazások a korszerű gépjárművekben

Elektronikai alkalmazások a korszerű gépjárművekben Elektronikai alkalmazások a korszerű gépjárművekben Szemere Bertalan Szakközépiskola, Szakiskola és Kollégium Az egész életen át tartó tanulás fejlesztése az intézmények közötti nemzetközi együttműködéssel

Részletesebben

Belső ellenőrzési terve

Belső ellenőrzési terve Belső ellenőrzési terve A vezetői feladatokat ellátók, továbbá a pedagógus és más munkakörben foglalkoztatottak ellenőrzése, értékelése az éves munkatervben ütemezett módon történik. Az intézmény egy tanévre

Részletesebben

Működési és eljárási szabályzat. 1. sz. melléklet: Folyamatábra

Működési és eljárási szabályzat. 1. sz. melléklet: Folyamatábra Oldal: 1 / 5 1. A szabályzat célja Jelen működési és eljárási szabályzat célja a megfelelőségértékelési tevékenység szabályozása a kijelölt területen. 2. Alkalmazási terület ÉMI-TÜV SÜD Kft. kijelölt területe.

Részletesebben

Képzés megnevezése: ÚJ PREZENTÁCIÓS MÓDSZEREK A HATÉKONY KOMMUNIKÁCIÓÉRT A VÁLLALKOZÁSFEJLESZTÉSBEN

Képzés megnevezése: ÚJ PREZENTÁCIÓS MÓDSZEREK A HATÉKONY KOMMUNIKÁCIÓÉRT A VÁLLALKOZÁSFEJLESZTÉSBEN Képzés megnevezése: ÚJ PREZENTÁCIÓS MÓDSZEREK A HATÉKONY KOMMUNIKÁCIÓÉRT A VÁLLALKOZÁSFEJLESZTÉSBEN A képzés célja A vállalkozások hatékonyságának növelése a munkatársak kommunikációs technikájának, eszközeinek,

Részletesebben

I. ADATLAP - A program általános tartalma. 2.1 Általános képzés 2.2 Nyelvi képzés 2.3 Szakmai képzés X

I. ADATLAP - A program általános tartalma. 2.1 Általános képzés 2.2 Nyelvi képzés 2.3 Szakmai képzés X I. ADATLAP - A program általános tartalma 1. A program megnevezése 1.1. Számítógép a munka világában OKJ-s program esetén 1.2. OKJ száma is - 2. A program besorolása Csak egy terület jelölhető meg! 2.1

Részletesebben

A MAGYAR JÉGKORONG SZÖVETSÉG

A MAGYAR JÉGKORONG SZÖVETSÉG A MAGYAR JÉGKORONG SZÖVETSÉG KÉPESÍTÉSI SZABÁLYZATA 2011. A MAGYAR JÉGKORONG SZÖVETSÉG KÉPESÍTÉSI SZABÁLYZATA 1. A sportról szóló 2004. évi I. törvény 77. p) pontjának, valamint a sport területén képesítéshez

Részletesebben

354/2009. (XII. 30.) Korm. rendelet. a munkabiztonsági szakértői tevékenységről

354/2009. (XII. 30.) Korm. rendelet. a munkabiztonsági szakértői tevékenységről 354/2009. (XII. 30.) Korm. rendelet a munkabiztonsági szakértői tevékenységről A Kormány a munkavédelemről szóló 1993. évi XCIII. törvény 88. (2) bekezdés c) pontjában foglalt felhatalmazás alapján, az

Részletesebben

89900 Ft helyett csak Ft Ft/hó helyett csak Ft/hó

89900 Ft helyett csak Ft Ft/hó helyett csak Ft/hó Tanfolyami összefoglaló Tervezett kezdés: 2016-09-03 Ütemezés: Időtartam: 2 hetente 8 hónap Helyszín: Budán: XI. Villányi út 5-7. vagy Pesten: XIII. Frangepán u. 19. Tanfolyami napok: szombat 9:00-15:30,

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ. FIGYELEM! A kérelemben fontos a képzési körök pontos megjelölése az alábbiak figyelembe vételével:

TÁJÉKOZTATÓ. FIGYELEM! A kérelemben fontos a képzési körök pontos megjelölése az alábbiak figyelembe vételével: TÁJÉKOZTATÓ A felnőttképzésről szóló 2013. évi LXXVII. törvény (a továbbiakban: Fktv.) értelmében engedélyezési eljárás kezdeményezésére a https://felnottkepzesiengedely.munka.hu on-line felületen elérhető

Részletesebben

Ügyeljen arra, hogy a programmodul sorszáma és megnevezése azonos legyen a I. A program általános tartalma fejezet 11. pontjában írtakkal!

Ügyeljen arra, hogy a programmodul sorszáma és megnevezése azonos legyen a I. A program általános tartalma fejezet 11. pontjában írtakkal! II. ADATLAP - Programmodul részletes bemutatása Valamennyi programmodulra külön-külön kitöltendő 1. A programmodul azonosító adatai Ügyeljen arra, hogy a programmodul sorszáma és megnevezése azonos legyen

Részletesebben

Adatlap a felnőttképzésről 2012.

Adatlap a felnőttképzésről 2012. Az adatszolgáltatás a 243/2011. (XI. 22.) Kormányrendelet alapján kötelező! Nyilvántartási szám:1665 Adatszolgáltatók: a felnőttképzést folytató intézmények. Az adatszolgáltatás statisztikai célokra történik.

Részletesebben

A 91. sorszámú Hegesztő megnevezésű szakképesítés szakmai és vizsgakövetelménye 1. AZ ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK

A 91. sorszámú Hegesztő megnevezésű szakképesítés szakmai és vizsgakövetelménye 1. AZ ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK A 91. sorszámú Hegesztő megnevezésű szakképesítés szakmai és vizsgakövetelménye 1. AZ ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK 1.1. A szakképesítés azonosító száma: 34 521 06 1.2. Szakképesítés megnevezése:

Részletesebben

Oktatás- és képzésszervezés

Oktatás- és képzésszervezés Oktatás- és képzésszervezés A munkaügyi központok ajánlati és képzés-támogatási rendszere Előadó: Veressné dr. Kiss Anna Munkaerő-piaci Eszközök és Képzési Osztály Hajdúszoboszló, Új arculati javaslatok

Részletesebben

II. ADATLAP - Programmodul részletes bemutatása

II. ADATLAP - Programmodul részletes bemutatása II. ADATLAP - Programmodul részletes bemutatása 1. A programmodul azonosító adatai 1.1. Program megnevezése Elektronikai alkalmazások a korszerű gépjárművekben 1.2.. A modul sorszáma 2 1.3. A modul megnevezése

Részletesebben

TOVÁBBKÉPZÉSI SZABÁLYZAT 2015

TOVÁBBKÉPZÉSI SZABÁLYZAT 2015 NYITNIKÉK NAPKÖZI OTTHONOS ÓVODA SZUHOGY OM azonosító:201762 TOVÁBBKÉPZÉSI SZABÁLYZAT 2015 Készítette: Fórisné Nagy Márta óvodavezető Elfogadta: és jóváhagyta: Fenntartó Önkormányzat Véleményezte:és elfogadta:

Részletesebben

Szervezeti és Működési Szabályzat HARMADIK RÉSZ HALLGATÓI KÖVETELMÉNYRENDSZER I. FEJEZET FELVÉTELI SZABÁLYZAT 3. SZ. VERZIÓ

Szervezeti és Működési Szabályzat HARMADIK RÉSZ HALLGATÓI KÖVETELMÉNYRENDSZER I. FEJEZET FELVÉTELI SZABÁLYZAT 3. SZ. VERZIÓ Szervezeti és Működési Szabályzat HARMADIK RÉSZ HALLGATÓI KÖVETELMÉNYRENDSZER I. FEJEZET FELVÉTELI SZABÁLYZAT 3. SZ. VERZIÓ HATÁLYBALÉPÉS NAPJA: 2013. november 8. JÓVÁHAGYTA: DR. AILER PIROSKA REKTOR 2

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ A TŰZVÉDELMI TERVEZŐI JOGOSULTSÁGOKRÓL ÉS A JOGOSULTSÁG MEGÁLLAPÍTÁSÁNAK ELJÁRÁSÁRÓL. összeállította: Lengyelfi László

TÁJÉKOZTATÓ A TŰZVÉDELMI TERVEZŐI JOGOSULTSÁGOKRÓL ÉS A JOGOSULTSÁG MEGÁLLAPÍTÁSÁNAK ELJÁRÁSÁRÓL. összeállította: Lengyelfi László TÁJÉKOZTATÓ A TŰZVÉDELMI TERVEZŐI JOGOSULTSÁGOKRÓL ÉS A JOGOSULTSÁG MEGÁLLAPÍTÁSÁNAK ELJÁRÁSÁRÓL összeállította: Lengyelfi László Az elmúlt időszakban a tervezői jogosultságok megszerzésével kapcsolatos

Részletesebben

Szakmagyakorlási tevékenységet a szakterülete szerint hatáskörrel rendelkező területi szakmai kamara engedélyezi.

Szakmagyakorlási tevékenységet a szakterülete szerint hatáskörrel rendelkező területi szakmai kamara engedélyezi. A TELEPÜLÉSTERVEZÉSI ÉS AZ ÉPÍTÉSZETI-MŰSZAKI TERVEZÉSI VALAMI T AZ ÉPÍTÉSÜGYI MŰSZAKI SZAKÉRTŐI JOGOSULTSÁG SZABÁLYAIRÓL [104/2006. (IV. 28.) KORM. RE DELET] A rendelet hatálya az alábbi szakmagykorlási

Részletesebben

II. rész. A szakképzésről szóló 2011. évi CLXXXVII. törvény. A szakképzésről szóló 1993. évi LXXVI. törvény

II. rész. A szakképzésről szóló 2011. évi CLXXXVII. törvény. A szakképzésről szóló 1993. évi LXXVI. törvény II. rész A szakképzésről szóló 2011. évi CLXXXVII. törvény közlönyállapotának és a szakképzésről szóló 1993. évi LXXVI. törvény 2011. december 31-én hatályos állapotának összehasonlítása Azok a rendelkezések,

Részletesebben

Adatlap a képzési programról

Adatlap a képzési programról 3. sz. melléklet: képzési ajánlattételi adatlap Adatlap a képzési programról Felnőttképzést folytató intézmény neve: A képzés adatai: Megnevezése: (OKJ-s képzés esetén OKJ-száma, nem OKJ-s akkreditált

Részletesebben

TERVEZET EZ A TERVEZET A MINISZTÉRIUM ÁLLÁSPONTJÁT NEM TÜKRÖZI

TERVEZET EZ A TERVEZET A MINISZTÉRIUM ÁLLÁSPONTJÁT NEM TÜKRÖZI Gazdasági és Közlekedési Minisztérium Iktatószám: GKM/4330/ /2007 A földgázellátásban műszaki biztonsági szempontból jelentős munkakörök betöltéséhez szükséges képesítésről és ról szóló 12/2004. (II. 13.)

Részletesebben

MÉRNÖKI JOGOSULTSÁGOK, ELŐÍRT TOVÁBBKÉPZÉS

MÉRNÖKI JOGOSULTSÁGOK, ELŐÍRT TOVÁBBKÉPZÉS VI. KATONAI ÉPÍTÉSHATÓSÁGI KONFERENCIA 2007. május 31. MÉRNÖKI JOGOSULTSÁGOK, ELŐÍRT TOVÁBBKÉPZÉS Előadó: dr. Korda János MMK alelnök ÚJ JOGSZABÁLYOK 1. 244/2006. (XII.5.) Korm. r. az építési műszaki ellenőri,

Részletesebben

Szervezeti és Működési Szabályzat HARMADIK RÉSZ HALLGATÓI KÖVETELMÉNYRENDSZER I. FEJEZET FELVÉTELI SZABÁLYZAT 1. SZ. VERZIÓ

Szervezeti és Működési Szabályzat HARMADIK RÉSZ HALLGATÓI KÖVETELMÉNYRENDSZER I. FEJEZET FELVÉTELI SZABÁLYZAT 1. SZ. VERZIÓ Szervezeti és Működési Szabályzat HARMADIK RÉSZ HALLGATÓI KÖVETELMÉNYRENDSZER I. FEJEZET FELVÉTELI SZABÁLYZAT 1. SZ. VERZIÓ HATÁLYBALÉPÉS NAPJA: 2012. november 30. JÓVÁHAGYTA: DR. DANYI JÓZSEF REKTOR 2

Részletesebben

A 40. SORSZÁMÚ SZEMÉLY- ÉS VAGYONŐR MEGNEVEZÉSŰ SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYE. 1. Az Országos Képzési Jegyzékben szereplő adatok

A 40. SORSZÁMÚ SZEMÉLY- ÉS VAGYONŐR MEGNEVEZÉSŰ SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYE. 1. Az Országos Képzési Jegyzékben szereplő adatok A 40. SORSZÁMÚ SZEMÉLY- ÉS VAGYONŐR MEGNEVEZÉSŰ SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYE 1. Az Országos Képzési Jegyzékben szereplő adatok 1.1. A szakképesítés azonosító száma: 32 861 01 1.2. Szakképesítés

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ az egyénileg elhelyezkedő hallgatók szakmunka gyakorlatához

TÁJÉKOZTATÓ az egyénileg elhelyezkedő hallgatók szakmunka gyakorlatához TÁJÉKOZTATÓ az egyénileg elhelyezkedő hallgatók szakmunka gyakorlatához 1. Négyhetes szakmunka-gyakorlatot kell teljesíteni. A munkáltató és a hallgató közösen állapodnak meg a szakmunka gyakorlat konkrét

Részletesebben

Tanulmányi és Vizsgaszabályzat. Kutya-fizioterapeuta képzés E /2015/B

Tanulmányi és Vizsgaszabályzat. Kutya-fizioterapeuta képzés E /2015/B 1 Tanulmányi és Vizsgaszabályzat Kutya-fizioterapeuta képzés E-001334/2015/B001 2016 2 Tanulmányi és Vizsgaszabályzat 1. Ezen Tanulmányi és Vizsgaszabályzat a Terápia az Állatokért Alapítvány és a Résztvevő

Részletesebben