Kovács Miklós A GYAKORLATI OKTATÁS MÓDSZERTANA

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Kovács Miklós A GYAKORLATI OKTATÁS MÓDSZERTANA"

Átírás

1 Kovács Miklós A GYAKORLATI OKTATÁS MÓDSZERTANA

2 Készült a HEFOP P /1.0 pályázat támogatásával. Szerző: Lektor: Kovács Miklós tanszéki mérnök dr. Szekeres Tamás egyetemi tanár Kovács Miklós, 2008

3 Tartalomjegyzék Hiba! A hivatkozási forrás nem található. Tartalomjegyzék Irodalomjegyzék Vissza 3 Tartalomjegyzék Bevezetés A gyakorlati oktatás módszertanának alapkérdései A gyakorlati oktatás módszertanának fogalma, tárgya A gyakorlati oktatás dokumentumai Országos Képzési jegyzék (OKJ) A szakmák központi programja (kiegészítő tananyag) A gyakorlati képzés célja A gyakorlati oktatás tartalmi kérdései A tanulók gyakorlati tevékenységének tartalmi struktúrája A munkatevékenység szerkezete A gyakorlati képzés szakaszai A bevezető szakasz Az alapkészségek kialakításának szakasza A termelőmunkára való átmenet szakasza A gyakorlati oktatás jellemző eljárásai A tárgyi eljárás A műveleti eljárás A műveleti komplex eljárás A gyakorlati foglalkozás felépítése A bevezető foglalkozás A tanulók gyakorlatai A befejező foglalkozás A laboratóriumi gyakorlatok módszerei (kiegészítő tananyag) A szakmai vizsga (kiegészítő tananyag) A szakmai vizsga fogalma, célja Példák gyakorlati vizsgafeladatra Hiba! A hivatkozási forrás nem található. Tartalomjegyzék Irodalomjegyzék Vissza 3

4 Tartalomjegyzék Hiba! A hivatkozási forrás nem található. Tartalomjegyzék Irodalomjegyzék Vissza A gyakorlati képzés eredményei A fizikai terhelés sajátosságai A tanulók mozgásváltozásai Az érzékelés fejlődése A fiziológiai változások Az ellenőrzés, önellenőrzés változása Irodalomjegyzék Hiba! A hivatkozási forrás nem található. Tartalomjegyzék Irodalomjegyzék Vissza 4

5 Bevezetés Hiba! A hivatkozási forrás nem található. Tartalomjegyzék Irodalomjegyzék Vissza 5 Bevezetés A szakképzést végző intézményekben a szakmai elméletet tanító műszaki szakoktatók és a szakmai gyakorlatot oktatók szoros együttműködésben dolgoznak együtt. Ahhoz, hogy az elméleti ismereteket és a gyakorlati tevékenységet oktatók munkája egyaránt eredményes legyen, közösen kell megtervezniük a szakmai elméleti tárgyak és a szakmai gyakorlat oktatását. A műszaki szakoktatók a szakmai elméleti tárgyakat tanítják, amelyek a tanulók gyakorlati tevékenységének alapját képezik. A szakmai gyakorlatokon az adott gyakorlati tevékenység elméleti alapjait is fel kell eleveníteni ahhoz, hogy a tanulók tudatos munkavégzése biztosított legyen. Ugyanakkor a gyakorlati tevékenység közben a tanulók olyan ismeretekre tesznek szert, amelyekre az elméleti órákon építeni lehet. Látható, hogy a szakmai elmélet és a szakmai gyakorlat egymásra épülő, egymást kölcsönösen feltételező részei a szakmai képzésnek. Annak érdekében, hogy a két terület együttműködése zavartalan legyen, a gyakorlati oktatóknak és az elméletet tanítóknak egyaránt ismerniük kell a másik terület módszertani jellemzőit, jellegzetes tanítási eljárásait, problémáit és igényeit. Ez a jegyzet elsősorban a műszaki szakoktató szakos hallgatóknak készült, és a gyakorlati oktatás módszertani alapjaival ismerteti meg az olvasót. Az első fejezet a gyakorlati oktatás módszertanának alapkérdésivel foglalkozik. Tárgyalja a gyakorlati oktatás módszertanának fogalmát, tárgyát, feladatait. A második rész azokat a dokumentumokat veszi sorra, amelyek alapján a gyakorlati oktatást végző intézmények képzésüket megtervezik. Ez a fejezet részletesen bemutatja a évtől érvényes Országos Képzési Jegyzéket (OKJ-t). Ez a rész azért különösen fontos, mert az OKJ képezi az alapját a szakmai képzésben bevezetendő (illetve néhány szakképző intézményben, például egyes győri középiskolákban már bevezetett) modulrendszerű képzésnek. A jegyzet konkrét példákat idéz az OKJ-ből, annak érdekében, hogy Hiba! A hivatkozási forrás nem található. Tartalomjegyzék Irodalomjegyzék Vissza 5

6 Bevezetés Hiba! A hivatkozási forrás nem található. Tartalomjegyzék Irodalomjegyzék Vissza 6 a Szakmódszertan tantárgyat tanuló gépész szakirányú hallgatók a félévi beadandó feladatukat ez alapján meg tudják tervezni. A jegyzet további részében szó esik a szakképzés megszervezéséről, amely a külső (vállalati) szakképző helyek számának jelentős csökkenése miatt újabb feladatokat ró az iskolákra. Bemutatja a gyakorlati oktatás személyi és tárgyi feltételeit. Ezen a ponton ismét hivatkozik az OKJ-re, amely pontosan rögzíti, hogy egy adott szakma gyakorlati képzése milyen iskolai és tanműhelyi felszereltség birtokában indítható, illetve folytatható. Részletesen tárgyalja gyakorlati oktatás szakaszait. Az egyes szakaszokkal kapcsolatban bemutatja a szakasz célját, és azt, hogy mik a gyakorlati oktató feladatai az adott szakaszban. Szót ejt a gyakorlati képzésben alkalmazható tanítási eljárásokról, amelyeket konkrét példákon keresztül, jellegzetes munkadarabokat bemutatva elemez. Külön kitér a gyakorlati foglalkozás (a tanulók egy gyakorlati napjának) megtervezésére. A gyakorlati foglalkozás felépítését szintén konkrét példákkal illusztrálja. Egy adott fémipari témakör, a reszelés példáján keresztül mutatja be a foglalkozás megtartásának egy lehetséges módját. Végül szót ejt a gyakorlati képzés eredményeiről, amelyek a tanulókban bekövetkezett változásokként jelennek meg. A tananyag egyes fejezeteinek végén önellenőrző kérdéseket, feladatokat talál az olvasó. A kérdések a tananyag legfontosabb elméleti részeire kérdeznek rá, a feladatok pedig megpróbálják önálló munkára serkenteni az olvasót. Az önálló munka leginkább a jegyzetben szereplő elméleti, gyakorlati tudnivalók saját szakterületre történő alkalmazását szorgalmazzák. Győr, január Sikeres munkát, jó tanulást kíván a szerző! Hiba! A hivatkozási forrás nem található. Tartalomjegyzék Irodalomjegyzék Vissza 6

7 A gyakorlati oktatás módszertanának alapkérdései Hiba! A hivatkozási forrás nem található. Tartalomjegyzék Irodalomjegyzék Vissza 7 1. A gyakorlati oktatás módszertanának alapkérdései 1.1. A gyakorlati oktatás módszertanának fogalma, tárgya Tevékenység: jegyezze meg, mit értünk a gyakorlati oktatás módszertanán! A pedagógiának valamely tantárgy tanításával foglalkozó ágát módszertannak, metodikának nevezik. A szakmai gyakorlat tanításával kapcsolatos kérdések, tények, tapasztalatok és módszerek rendszeres feldolgozása alkotja a gyakorlati oktatás módszertanát. A gyakorlati oktatás módszertana pszichológiai és oktatáselméleti előtanulmányokra épül. Elsajátítása csak akkor lehetséges, ha az olvasó már tisztában van a pszichológia és az oktatáselmélet alapjaival. A módszertan tananyagának tárgyalása során ismertként használunk több, a pszichológia és az oktatáselmélet tanulása során megismert fogalmat. Példaként említhetők az alábbiak: oktatás, képzés, tanítás, tanulás, ismeret, jártasság, készség, motiváció stb. A gyakorlati képzéshez tehát elméleti oktatás is kötődik, ugyanis a szakmai gyakorlat tanítása során fel kell eleveníteni az adott tevékenység elvégzéséhez kapcsolódó elméleti ismereteket is. Emiatt is szükség van a pszichológiában és az oktatáselméletben tanultakra. Tevékenység: jegyezze meg, mi a gyakorlati oktatás módszertanának tárgya! Hiba! A hivatkozási forrás nem található. Tartalomjegyzék Irodalomjegyzék Vissza 7

8 A gyakorlati oktatás módszertanának alapkérdései Hiba! A hivatkozási forrás nem található. Tartalomjegyzék Irodalomjegyzék Vissza 8 A gyakorlati oktatás módszertanának tárgya a szakmai gyakorlat oktatása. A szakmai gyakorlat (a szakmai elmélettel együtt) a szakmunkásképzésben az adott szakma gyakorlására készít fel. Feladatok: 1. Fogalmazza meg, mit értünk a gyakorlati oktatás módszertanán! 2. Indokolja meg, miért van szükség a gyakorlati oktatás módszertanának tanuláshoz pszichológiai és oktatáselméleti ismeretekre! 3. Fogalmazza meg, mi a gyakorlati oktatás módszertanának tárgya! Hiba! A hivatkozási forrás nem található. Tartalomjegyzék Irodalomjegyzék Vissza 8

9 A gyakorlati oktatás dokumentumai Hiba! A hivatkozási forrás nem található. Tartalomjegyzék Irodalomjegyzék Vissza 9 2. A gyakorlati oktatás dokumentumai Sorolja fel a gyakorlati oktatás központi kiadású és a helyben készített dokumentumait! A pedagógiai dokumentumok egy része központi kiadású, másik része helyben készített dokumentum. A központi kiadású pedagógiai dokumentumok országos érvényűek, minden oktatási intézménynek figyelembe kell vennie a bennük foglaltakat. A helyben készített pedagógiai dokumentumokat az iskolák oktatói, vezetői állítják össze. Ezek a dokumentumok az adott oktatási intézményben végzett oktató-nevelő munkát szabályozzák. Tartalmukban követniük kell a központi kiadású dokumentumokban rögzített irányelveket. A központi kiadású dokumentumok a következők: az Országos Képzési Jegyzék (OKJ); a szakmák központi programja; a tankönyvek; műszaki ügyrend; a módszertani útmutatók; a szaktárgyi módszertani kézikönyvek. Az iskolában, helyben készített dokumentumok a következők: az oktatási-termelési terv; a tanmenet; a foglalkozási vázlat; a csoportnapló; a munkanapló. Először tekintsük át a központi kiadású dokumentumokat! Hiba! A hivatkozási forrás nem található. Tartalomjegyzék Irodalomjegyzék Vissza 9

10 A gyakorlati oktatás dokumentumai Hiba! A hivatkozási forrás nem található. Tartalomjegyzék Irodalomjegyzék Vissza Országos Képzési jegyzék (OKJ) Tevékenység: jegyezze meg, mit jelent az OKJ rövidítés! Fogalmazza meg, mi az OKJ szerepe a szakképzésben! Az Országos Képzési Jegyzék az állam által elismert szakképesítések jegyzéke. Az OKJ alapvető szerkezetét a szakképzési törvény írja elő. Táblázatos formában tartalmazza a szakképesítések adatait. Iskolarendszerű szakképzés keretében csak az OKJ-ben szereplő szakmákban indítható képzés. Hiba! A hivatkozási forrás nem található. Tartalomjegyzék Irodalomjegyzék Vissza 10

11 A gyakorlati oktatás dokumentumai Hiba! A hivatkozási forrás nem található. Tartalomjegyzék Irodalomjegyzék Vissza táblázat. Az OKJ részlete Hiba! A hivatkozási forrás nem található. Tartalomjegyzék Irodalomjegyzék Vissza 11

12 A gyakorlati oktatás dokumentumai A dokumentum használata Tartalomjegyzék Irodalomjegyzék Vissza 12 Az OKJ táblázatos szerkezetű. Az egyes szakmai képzések megszervezése szempontjából fontos ismerni, hogy a táblázat egyes adatait hogyan kell értelmezni. Az alábbiakban ezt mutatjuk be. 2. táblázat A szint oszlopban található kétjegyű szám a szakképesítés szintje. A szintet jelző számok (szintkódok) jelentését a következő táblázat mutatja. Tevékenyég: jegyezze meg, mit értünk, alap-, rész- és ráépüléses szakképesítés alatt! A szintkód második számjegye utal a szakképesítés típusára, az alábbiak szerint: 1: rész-szakképesítés: nem fedi le a szakképesítés teljes képzési tartalmát. Például a hegesztő szakma rész-szakképesítése a gázhegesztő szakma 2: szakképesítés (vagy alap-szakképesítés): általában több munkakör ellátására képesít. Például a hegesztő szakképesítéssel be lehet tölteni gázhegesztő és fogyóelektródás védőgázas ívhegesztő munkaköröket. 3,4,5: ráépülő szakképesítés: meghatározott szakképesítéshez hozzáadott kiegészítő képzéssel együtt alkot egy speciális/magasabb szintű szakképesítést. A ráépüléses szakképesítés többnyire önálló, speciális munkakör ellátására készít fel. Példa: a fegyverműszerész szakképesítésre épül a vadászpuska-műves szakképesítés. Hiba! A hivatkozási forrás nem található. Tartalomjegyzék Irodalomjegyzék Vissza 12

13 A gyakorlati oktatás dokumentumai A dokumentum használata Tartalomjegyzék Irodalomjegyzék Vissza 13 Az OKJ táblázatóból nem lehet megállapítani, hogy egy adott részszakképesítés mely alap-szakképesítéshez tartozik. Ezt majd a szakmai- és vizsgakövetelmények ismeretében lehet eldönteni. Tevékenység: Tanulmányozza az alábbi táblázatot! Fogalmazza meg, hogy milyen összefüggés van a szintkód számértéke és a képzés szintje között! 3. táblázat A 3 5. számjegy (lásd 2. táblázat) a szakképesítés tanulmányi területe. Az alábbi táblázat a háromjegyű szám jelentésére mutat példát a Műszaki, ipari és építőipari képzések köréből. 4. táblázat Szám A képzés jellege 520 Általános műszaki képzés 521 Gépgyártás, műszer- és fémipar Hiba! A hivatkozási forrás nem található. Tartalomjegyzék Irodalomjegyzék Vissza 13

14 A gyakorlati oktatás dokumentumai A dokumentum használata Tartalomjegyzék Irodalomjegyzék Vissza Elektronika és automatizálás 525 Gépjárművek, hajók, repülőgépek gyártása 542 Textil-, ruha-, cipő- és bőripari képzések 543 Fa-, papír-, műanyag-, üvegfeldolgozás A 6 7. számjegy az azonos szintű és tanulmányi területű szakképesítések sorszáma. A szakképesítés azonosító számát a szakképesítés megnevezése követi. Továbblépve a táblázatban, az alábbi adatok következnek: A szakmacsoport oszlop számadatai a következőket jelentik: Hiba! A hivatkozási forrás nem található. Tartalomjegyzék Irodalomjegyzék Vissza 14

15 A gyakorlati oktatás dokumentumai A dokumentum használata Tartalomjegyzék Irodalomjegyzék Vissza táblázat Az ágazati besorolás római számaihoz tartozó adatokat itt nem ismertetjük. Magyarázatra szorulnak még a képzés munkarendjének betűjelei: N: nappali E: esti L: levelező S: egyéb sajátos munkarend TK: iskolarendszeren kívüli, adott óraszámú képzés (tanfolyami képzés) T: t távoktatás Az Iskolarendszeren kívüli képzési idő feliratú oszlop adatai is fontosak a képzések szervezése szempontjából. Ezek az óraszámok a tanfolyami képzésre (TK) vonatkoznak. A távoktatás során, amely általában jelenléti képzésből és egyéni tanulásból áll, előírt óraszámok mást jelentenek, mert a feltüntetett-óraszámba az egyéni felkészülés tervezett óraszámát is be kell számítani. Előírás viszont, hogy az előírt képzési idő legalább 20%-át jelenléti képzésre kell fordítani. Hiba! A hivatkozási forrás nem található. Tartalomjegyzék Irodalomjegyzék Vissza 15

16 A gyakorlati oktatás dokumentumai A dokumentum használata Tartalomjegyzék Irodalomjegyzék Vissza 16 A következőkben az OKJ alapelveit, azaz a modularitást; és a kompetencia-alapúságot vizsgáljuk A modularitás elve az OKJ-ben Tevékenység: fogalmazza meg, mit értünk modul alatt! Jegyezze meg, milyen elemeket tartalmaz a modul leírása! Az OKJ szerint a modul olyan önálló tananyagegység, amelynek az elsajátítása akkor kezdődhet meg, ha a tanuló előzetesen meghatározott feltételeknek eleget tesz, és befejezésekor mérhető a tanulói teljesítmény. Ennek megfelelően a modul a tanulási-tanítási folyamat cserélhető alapegysége. A modul leírása a tananyagegység feldolgozásához szükséges összes elemet (tananyag, tevékenységek, feladatok, alkalmazott módszerek és munkaformák, követelmények stb.) tartalmazza. Tevékenység: jegyezze meg, mit értünk modularitás alatt! A modularitás a modulrendszer érvényesítését jelenti. Az OKJban lévő valamennyi szakképesítésre jellemző, hogy véges számú, egymástól jól megkülönböztethető követelménymodulból áll. Tevékenység: az alábbi ábra és az ábra alatti magyarázat alapján tanulmányozza a szakmák moduláris felépítését! A képzési rendszer átláthatóságát úgynevezett modultérkép biztosítja (1. ábra). Ez tartalmazza az egyes szakképesítések szakmai és vizsgakövetelményekben meghatározott szakmai moduljait, és megadja azok egymáshoz történő kapcsolódásait is. 1. ábra. Modultérkép három szakképesítésre Az 1. ábra három szakképesítés moduljait tünteti fel. Látható, hogy a számú modul része mindhárom szakképesítés képzési programjának. (A számú modul neve egyébként Általános Hiba! A hivatkozási forrás nem található. Tartalomjegyzék Irodalomjegyzék Vissza 16

17 A gyakorlati oktatás dokumentumai A dokumentum használata Tartalomjegyzék Irodalomjegyzék Vissza 17 gépészeti munka-, baleset-, tűz- és környezetvédelmi feladatok.) A modul a hegesztő szakmában nem jelenik meg, és találunk több olyan modult (például a ), amely a felsoroltak közül csak egy szakmában fordul elő. Tevékenység: jegyezze meg, mit értünk alapmodul, kiegészítő modul és saját modul alatt! Vannak olyan követelménymodulok, amelyek a szakképesítések széles körében megtalálhatóak, hidat képezve nemcsak szakmacsoporton belül, hanem akár átívelve több szakmacsoportot is. Ezek az ún. alapmodulok. (lásd 2. ábra, 1 8 számmal jelölt modulok!). Vannak olyanok, amelyek bár több szakképesítésben megtalálhatóak, de nem annyira általános a megjelenésük, mint az előző kategóriának; ezek az ún. kiegészítő modulok. (lásd 2. ábra, 9 16 számú modulok!). Végül minden szakképesítésnél található legalább egy ún. saját modul, amely az adott szakképesítést megkülönbözteti az összes többitől (lásd 2. ábra számú modulok!). Hiba! A hivatkozási forrás nem található. Tartalomjegyzék Irodalomjegyzék Vissza 17

18 A gyakorlati oktatás dokumentumai A dokumentum használata Tartalomjegyzék Irodalomjegyzék Vissza ábra. Szakképesítések moduljai Nézzünk példát a fenti elvek érvényesülésére a gyakorlatban 1! Tekintsük a géplakatos és a gépi forgácsoló szakma moduljait. 1 Az adatok forrása: oldal Modultérkép menü Hiba! A hivatkozási forrás nem található. Tartalomjegyzék Irodalomjegyzék Vissza 18

19 A gyakorlati oktatás dokumentumai A dokumentum használata Tartalomjegyzék Irodalomjegyzék Vissza ábra. Közös modulok két szakképesítésben Ahogy az a 3. ábra alapján látható, a felkiáltójellel jelölt modulok mindkét szakképesítés programjában szerepelnek. Ezek alapmodulnak tekinthetők. Például a Általános gépészeti munka-, baleset-, tűz- és környezetvédelmi feladatok modul nem csak ennek a két szakképesítésnek, hanem további 34 fémipari szakmának a programjában is megtalálható. Kiegészítő modulnak tekinthető a Gépészeti kötési feladatok modul, amely a Finommechanikai gépkarbantartó, gépbeállító, a Felvonószerelő, a Késes, köszörűs, kulcsmásoló, a Szerkezetlakatos, az Építő- és szállítógép-szerelő és az Épületlakatos szakma programjában szerepel. Ahogy említettük, minden szakképesítésnél található legalább egy ún. saját modul, amely az adott szakképesítést megkülönbözteti az összes többitől. Erre jó példa a Géplakatos szakma egyik részszakképesítése, a Gépbeállító. Az alábbi ábrán megfigyelhető, hogy a gépbeállító szakma moduljai között csak egy olyan modul van (a számú), amely nem szerepel a géplakatos moduljai között, és egyetlen más szakmában sem fordul elő. Hiba! A hivatkozási forrás nem található. Tartalomjegyzék Irodalomjegyzék Vissza 19

20 A gyakorlati oktatás dokumentumai A dokumentum használata Tartalomjegyzék Irodalomjegyzék Vissza ábra. Példa saját modulra a Gépbeállító szakmában A kompetencia-alapúság elve az OKJ-ben Jegyezze meg, mit ért kompetencia alatt az OKJ! Az OKJ a kompetenciát a munkafeladat elvégzésére való alkalmasságként határozza meg. Ennek két vetülete van: a feladatprofil; a tulajdonságkompetencia-profil; Ezek a profilok további részekre oszthatók: Hiba! A hivatkozási forrás nem található. Tartalomjegyzék Irodalomjegyzék Vissza 20

21 A gyakorlati oktatás dokumentumai A dokumentum használata Tartalomjegyzék Irodalomjegyzék Vissza ábra. Kompetenciák az OKJ-ben Fogalmazza meg, mit értünk feladatprofil alatt! A feladatprofil A feladatprofil a szakmai követelményeket adja meg. A feladatprofil azt határozza meg, hogy az adott foglalkozásban, munkakörben melyek a munkavállaló feladatai. A feladatprofil a konkrét munkakör elemzéséből kiindulva felsorolja mindazokat a munkafeladatokat (feladatcsoportokat, tevékenységeket, műveleteket), amelyeket a munkavállalónak a szakképesítés birtokában el kell tudnia végezni. Hiba! A hivatkozási forrás nem található. Tartalomjegyzék Irodalomjegyzék Vissza 21

22 A gyakorlati oktatás dokumentumai A dokumentum használata Tartalomjegyzék Irodalomjegyzék Vissza 22 Részlet a Géplakatos szakma feladatprofiljából: A szakmai követelménymodul azonosítója és megnevezése: Általános gépészeti technológiai feladatok I. (szerelő) A szakmai követelménymodul tartalma: Feladatprofil: Tanulmányozza és értelmezi a munka tárgyára, céljára vonatkozó dokumentumokat Kiválasztja, ellenőrzi és karbantartja az általános kézi és kisgépes fémalakító műveletekhez használatos gépeket, szerszámokat, mérőeszközöket, védőfelszereléseket Egyszerű gépészeti műszaki rajzokat készít Egyszerű alkatrészek, szerkezeti egységek elkészítéséhez művelet-, ill. szerelési tervet készít Előkészíti a munkafeladat végrehajtását, az ahhoz szükséges anyagokat, segédanyagokat, előre gyártott elemeket, gépeket, szerszámokat, mérőeszközöket, felfogó- és befogóeszközöket, szállító- és emelő-berendezéseket, védőfelszereléseket, személyi védőfelszereléseket Előrajzol szükség szerint a dokumentáció alapján Tanulmányozza és értelmezi a munkafolyamatokra, eszközökre, technológiákra vonatkozó dokumentációt Tanulmányozza és értelmezi az általános gépészeti anyagokra és alkatrészekre vonatkozó információkat (szabványok, műszaki táblázatok, gyártmánykatalógusok) Kiválasztja az általános, gépészeti célú anyagok és alkatrészek közül a feladatnak megfelelőt Meghatározza a szükséges anyagmennyiséget Fogalmazza meg, mit értünk tulajdonságkompetencia-profil alatt! Hiba! A hivatkozási forrás nem található. Tartalomjegyzék Irodalomjegyzék Vissza 22

23 A gyakorlati oktatás dokumentumai A dokumentum használata Tartalomjegyzék Irodalomjegyzék Vissza 23 A tulajdonságkompetencia-profil A tulajdonságkompetencia-profil a munkavállalótól elvárható kompetenciakészletet adja meg, amelynek birtokában képessé válik a foglalkozás gyakorlására, a munkakör betöltésére, a tevékenység ellátására. A tulajdonságprofil tartalmát általában szakértői csoportmunkával állapítják meg. A tulajdonságkompetencia-profil szerkezete: szakmai kompetenciák; személyes kompetenciák; társas kompetenciák; módszerkompetenciák. A szakmai kompetenciák két részre bonthatók: szakmai ismeretekre; szakmai készségekre. 6. ábra. Szakmai kompetenciák Tevékenység: jegyezze meg, mit értünk szakmai ismereteken! A szakmai ismereteken a foglalkozás/munkakör alapvető feladatainak ellátásához szükséges elméleti és gyakorlati ismereteket, valamint azok alkalmazását értjük. Hiba! A hivatkozási forrás nem található. Tartalomjegyzék Irodalomjegyzék Vissza 23

24 A gyakorlati oktatás dokumentumai A dokumentum használata Tartalomjegyzék Irodalomjegyzék Vissza 24 Az OKJ szerint a szakmai ismeretek alkalmazási típusai a következők: Tevékenység: tanulmányozza az alábbi felsorolást! Fogalmazza meg, hogy az A típustól az E típus felé haladva hogyan változik az önállóság foka! A típus Önálló, gyors és hibátlan ismeretalkalmazás (a legmagasabb szint). Ilyen típusú ismeretalkalmazást olyan munkafeladatok esetében célszerű megkövetelni, ahol a munkafeladat kockázattal jár (baleseti, környezeti, kártételi stb.); egyszerűek, előre tervezhetők, ismerhetők a körülmények, feltételek; valamint a kompetencia pótolhatatlan, hiánya vagy hibázás esetén meghiúsul a munkatevékenység. B típus A szokásos munkahelyi körülmények között hibátlan ismeretalkalmazás, hibázás esetén meghiúsul a munkatevékenység. C típus A szokásos munkahelyi körülmények között közvetlen személyes vezetői, szakmai irányítás, közreműködés nélkül, de források, segédeszközök igénybevételének lehetősége mellett; tájékozódásra, előzetes próbára, segédtevékenységekre is elegendő idő alatti; összességében, illetve önellenőrzés és javítás után megfelelő minőségű eredménnyel történő ismeretalkalmazás. Ez a középső szint. D típus Részben közvetlen személyes vezetői, szakmai irányítással, részben önállóan végzett megfelelő ismeretalkalmazás. E típus A szokásos munkahelyi körülmények között vezetői, szakmai irányítás mellett, személyes, a feladatra célzott segítség lehetősége mellett; kérdésfeltevésre, feladat közbeni értelmezésre, tájékozódásra, eszközhasználatra elegendő idő alatti; a hiba ismeretében javított, legalább egyes meghatározó részleteiben megfelelő minőségű ismeretalkalmazás. Ez a legalacsonyabb szint. Hiba! A hivatkozási forrás nem található. Tartalomjegyzék Irodalomjegyzék Vissza 24

25 A gyakorlati oktatás dokumentumai A dokumentum használata Tartalomjegyzék Irodalomjegyzék Vissza 25 Részlet a Géplakatos szakma központi programjából (az Általános gépészeti technológiai feladatok I. [szerelő] tulajdonságprofilja): Tulajdonságprofil: A Szabványok használata A Gyártási utasítások értelmezése A Gépkönyv, kezelési, szerelési, karbantartási útmutatók használata B Mértékegységek B Műszaki rajzok olvasása, értelmezése, készítése B Szabványhasználati ismeretek C Géprajzi alapfogalmak C Síkmértani szerkesztések D Ábrázolási módok Tevékenység: jegyezze meg, mit értünk szakmai készségeken! A szakmai készségeken a foglalkozás/munkakör szokásos feladatainak ellátásához szükséges, begyakorolt tevékenységeket értjük. A készség lineáris (tehát elágazásokat, döntési pontokat nem tartalmazó) algoritmus szerint végrehajtott, begyakorolt tevékenység, végrehajtása automatikusan, tudati ellenőrzés nélkül megy végbe. Ez azt jelenti, hogy a tevékenység elemei rutinszerűen egymást követik. Az OKJ szerint a szakmai készségek szintjei a következők: Tevékenység: tanulmányozza az alábbi felsorolást! Fogalmazza meg, hogy az 5. szinttől az 1. szint felé haladva hogyan változik az önállóság foka! 5. szint A szakember a szokásostól eltérő munkahelyi körülmények között is képes a tanult ismeretek magas szintű, önálló, gyors, hibátlan és szakszerű alkalmazására, tevékenységének és a munka eredményének önálló ellenőrzésére. 4. szint A szakember a szokásostól eltérő munkahelyi körülmények között is, közvetlen vezetői, illetve szakmai irányítás nélkül, önállóan, Hiba! A hivatkozási forrás nem található. Tartalomjegyzék Irodalomjegyzék Vissza 25

26 A gyakorlati oktatás dokumentumai A dokumentum használata Tartalomjegyzék Irodalomjegyzék Vissza 26 gyorsan, kevés hibával képes a tanult ismeretek szakszerű alkalmazására, a munka eredményének ellenőrzésére, a feltárt hibák javítására. 3. szint A szakember a szokásos munkahelyi körülmények között közvetlen vezetői, illetve szakmai irányítás nélkül, források és segédeszközök igénybevételével képes a tanult ismeretek önálló, gyors és szakszerű alkalmazására, a feltárt hibák javítására. 2. szint A szakember a szokásos munkahelyi körülmények között, rendszeres irányítás mellett képes a munkavégzésre, illetve a feladat ellátására, a hibák segítséggel történő feltárására és azok önálló javítására. 1. szint A szakember a szokásos munkahelyi körülmények között folyamatos irányítás és célzott segítségnyújtás mellett képes a munkavégzésre, illetve a feladat ellátására, az ismeretek megfelelő minőségű alkalmazására. A szakmai és vizsgakövetelmények az ismeretek alkalmazását és a készségeket az ismertetett rendszer szerint határozzák meg. Feltüntetik az ismeretek alkalmazásának típusát, és az egyes szakmai készségek szintjét is. Részlet a Géplakatos szakma központi programjából (az Általános gépészeti technológiai feladatok I. [szerelő]): A szint megjelölésével a szakmai készségek: 2 Gépészeti alkatrészrajz készítése 2 Diagram, nomogram olvasása, értelmezése 3 Olvasott köznyelvi szöveg megértése 3 Köznyelvi szöveg hallás utáni megértése 3 Információforrások kezelése 4 Gépészeti rajz olvasása, értelmezése 4 Gépipari mérőeszközök használata 5 Fémmegmunkáló kéziszerszámok és kisgépek használata 5 Munkabiztonsági eszközök, felszerelések használata Hiba! A hivatkozási forrás nem található. Tartalomjegyzék Irodalomjegyzék Vissza 26

27 A gyakorlati oktatás dokumentumai A dokumentum használata Tartalomjegyzék Irodalomjegyzék Vissza A szakképesítések kapcsolódása a kompetenciákon keresztül A 10. ábra négy, a szakma gyakorlásához szükséges kompetenciák tekintetében egymáshoz közelálló szakképesítés viszonyát mutatja be. Egy-egy háromszög egy adott szakma kompetencia-halmazát jelöli. Látható, hogy az egyes szakképesítésekhez rendelt kompetenciák között átfedések vannak. Miért van arra szükség, hogy a kompetenciák ilyen jellegűek legyenek? Miért nem lehet olyan rendszert alkotni, amelyben a szakképesítések semmiféle átfedéssel nem rendelkeznek? Egyrészt azért nem, mert az egyes szakképesítésekkel betölthető munkakörök, az ezen munkakörökben elvárt tevékenységek között is jelentős átfedések vannak. Másrészt mindennapi gyakorlat, és a munkaadók elvárása is az, hogy bizonyos esetekben a különböző munkakörökben dolgozó emberek képesek legyenek más munkatársak feladatát rövidebb vagy hosszabb ideig átvenni, így gondoskodva a folyamatos munkavégzésről. Az egymástól tartalmilag mereven elválasztott szakmaszerkezetnek tehát nincs értelme, nem életszerű. Hiba! A hivatkozási forrás nem található. Tartalomjegyzék Irodalomjegyzék Vissza 27

28 A gyakorlati oktatás dokumentumai A dokumentum használata Tartalomjegyzék Irodalomjegyzék Vissza ábra. Átfedések a szakképesítések kompetencia-tartalmában Kérdések, feladatok 1. Jelölje meg az alábbiak közül a gyakorlati oktatás helyben (az iskolákban) készített dokumentumait! Szakmák központi programja; Csoportnapló; Tanmenet; Műszaki ügyrend; Foglalkozási vázlat; Módszertani útmutatók; Szaktárgyi módszertani kézikönyvek. Oktatási-termelési terv; Munkanapló. 2. Mi az OKJ szerepe a szakképzésben? 3. Milyen összefüggés van a szakmai azonosító számában szereplő szintkód számértéke valamint a képzés szintje és a bemeneti követelmények között? 4. Fogalmazza meg, mit értünk alap-, rész- és ráépüléses szakképesítésen! Keressen példát mindegyikre az OKJ-ben! Hiba! A hivatkozási forrás nem található. Tartalomjegyzék Irodalomjegyzék Vissza 28

29 A gyakorlati oktatás dokumentumai A dokumentum használata Tartalomjegyzék Irodalomjegyzék Vissza Fogalmazza meg, mit ért az OKJ modul alatt! Sorolja fel, milyen elemeket tartalmaz a modul leírása! 6. Fogalmazza meg, mit értünk alapmodul, kiegészítő modul és saját modul alatt! 7. Mit ért az OKJ kompetencia alatt? 8. Sorolja fel, milyen profilokra osztja az OKJ kompetenciákat! 9. Fogalmazza meg, mit értünk feladatprofil alatt! 10. Fogalmazza meg, mit értünk tulajdonságkompetencia-profil alatt! 11. Fogalmazza meg, mit értünk szakmai ismeretek alatt! 12. Az OKJ a szakmai ismeretek alkalmazási típusait A E csoportokra osztja. Hogyan változik az önállóság foka A-tól E felé haladva? 13. Fogalmazza meg, mit értünk szakmai készségek alatt! 2.2. A szakmák központi programja (kiegészítő tananyag) Az egyes szakmák központi programjai részletesen tartalmazzák azokat az információkat, amelyek alapján a képzést meg kell (és meg lehet) szervezni. Egy adott szakma képzésének megtervezésekor a képző intézmény pedagógiai programjából és a központi programból kell kiindulni. Az alábbiakban - kiegészítő tananyagként- a központi programot mutatjuk be részletesebben. A központi programok az alábbi részekből állnak: A központi program I. része Az első rész 10 további egységre tagolható. 1. A képzés szabályozásának jogi háttere A program felsorolja azokat a törvényeket, amelyek előírásokat tartalmaznak a képzés megszervezésével kapcsolatban. A központi programban külön nem említett szervezési kérdésékben a törvények előírásai az irányadók. Hiba! A hivatkozási forrás nem található. Tartalomjegyzék Irodalomjegyzék Vissza 29

KÉZIKÖNYV A SZAKMAI VIZSGÁK SZERVEZÉSÉHEZ

KÉZIKÖNYV A SZAKMAI VIZSGÁK SZERVEZÉSÉHEZ KÉZIKÖNYV A SZAKMAI VIZSGÁK SZERVEZÉSÉHEZ MKIK NSZFI Budapest, 2007 A Magyar Kereskedelmi és Iparkamara köszönetét fejezi ki a Nemzeti Szakképzési és Felnõttképzési Tanácsnak a munkához nyújtott anyagi

Részletesebben

MÓDSZERTANI SEGÉDANYAG

MÓDSZERTANI SEGÉDANYAG MÓDSZERTANI SEGÉDANYAG a Dokumentumkészítés és kezelés az irodában (modul száma: 1618-06) modul pedagógiai megközelítéséhez Készítette: Jakabné dr. Zubály Anna szakértő 2007. Tartalomjegyzék Tartalomjegyzék...

Részletesebben

A MAGYAR SZAKKÉPZÉSI RENDSZER FEJLESZTÉSE MAKÓ FERENC

A MAGYAR SZAKKÉPZÉSI RENDSZER FEJLESZTÉSE MAKÓ FERENC ZSKF TKK FÜZETEK 6. A MAGYAR SZAKKÉPZÉSI RENDSZER FEJLESZTÉSE MAKÓ FERENC SZAKKÉPZÉS-VIZSGÁLATOK 2008-2010. KÉSZÜLT A ZSIGMOND KIRÁLY FŐISKOLA TÁRSADALOMTUDOMÁNYI KUTATÓKÖZPONTJÁBAN AZ OKTATÁSÉRT KÖZALAPÍTVÁNY

Részletesebben

A moduláris szakképzési rendszer bevezetésnek tapasztalatai a 9. Építészet szakmacsoportban

A moduláris szakképzési rendszer bevezetésnek tapasztalatai a 9. Építészet szakmacsoportban Építési Vállalkozók Országos Szakszövetsége A moduláris szakképzési rendszer bevezetésnek tapasztalatai a 9. Építészet szakmacsoportban Készítették az ÉVOSZ munkacsoport tagjai: Menyhért Anikó André Lászlóné

Részletesebben

Az elõzetesen megszerzett tudás mérése és elismerése

Az elõzetesen megszerzett tudás mérése és elismerése Csapó Benõ Az elõzetesen megszerzett tudás mérése és elismerése Kutatási zárótanulmány Budapest, 2005 Sorozatszerkesztõ: Lada László Szerkesztette: Horváth Cz. János Kiadja: Nemzeti Felnõttképzési Intézet

Részletesebben

KONCEPCIÓ a szakképzési rendszer átalakítására, a gazdasági igényekkel való összehangolására

KONCEPCIÓ a szakképzési rendszer átalakítására, a gazdasági igényekkel való összehangolására NEMZETGAZDASÁGI MINISZTÉRIUM Foglalkoztatáspolitikáért Felelős Államtitkárság Szakképzési és Felnőttképzési Főosztály KONCEPCIÓ a szakképzési rendszer átalakítására, a gazdasági igényekkel való összehangolására

Részletesebben

A szakképzés szabályozása. Tájékoztató a szakképzési szakértők szakképzési változásokra való felkészítéséhez

A szakképzés szabályozása. Tájékoztató a szakképzési szakértők szakképzési változásokra való felkészítéséhez A szakképzés szabályozása Tájékoztató a szakképzési szakértők szakképzési változásokra való felkészítéséhez 2014 Tartalomjegyzék Bevezető 4 1. A szakképzés jogi szabályozása 5 1.1. A szakképzés szerepe

Részletesebben

Kompetencia áttekintés

Kompetencia áttekintés oldal 1 / 22 Kompetencia áttekintés Cél a kifejezés áttekintése, különböző szempontok alapján. Hozzáértés, szakmai, technical knowledge, theoretival knowledge Management magas elégedettség Marketing alacsony

Részletesebben

SZERVEZÉS ÉS LOGISZTIKA

SZERVEZÉS ÉS LOGISZTIKA A projekt az Európai Unió társfinanszírozásával, az Európa terv keretében valósul meg. Hajós László Pakurár Miklós Berde Csaba SZERVEZÉS ÉS LOGISZTIKA DE AMTC AVK 2007 HEFOP 3.3.1 P.-2004-06-0071/1.0 Ez

Részletesebben

Ösztönző módszertani anyag a gyakornoki programban résztvevő gyakornokokat fogadó szervezetek, mentorok és gyakornokok részére

Ösztönző módszertani anyag a gyakornoki programban résztvevő gyakornokokat fogadó szervezetek, mentorok és gyakornokok részére Dolgozva tanulj - C komponens Ösztönző módszertani anyag a gyakornoki programban résztvevő gyakornokokat fogadó szervezetek, mentorok és gyakornokok részére Kódszám: TÁMOP-2.3.4.B projekt C komponens 2014-2015

Részletesebben

Tanulási útmutató és tananyag

Tanulási útmutató és tananyag HEFOP 3.5.4 FELNŐTTKÉPZÉSI SZERVEZŐ KÉPZÉS 6. modul: Felnőttképzési szolgáltatások Tanulási útmutató és tananyag Pécs Tisztelt Hallgató! Ön A felnőttképzés hozzáférésének javítása a rendelkezésre álló

Részletesebben

Önértékelési kézikönyv ÁLTALÁNOS ISKOLÁK SZÁMÁRA

Önértékelési kézikönyv ÁLTALÁNOS ISKOLÁK SZÁMÁRA Önértékelési kézikönyv ÁLTALÁNOS ISKOLÁK SZÁMÁRA Szerzők: Barcsák Marianna, Barlai Róbertné, Bot Szilvia, Farkasné Egyed Zsuzsanna, Horváthné Moldvay Ilona, Járainé dr. Bődi Györgyi, Jurecz Emil, Molnárné

Részletesebben

Önértékelési kézikönyv GYÓGYPEDAGÓGIAI INTÉZMÉNYEK ÁLTALÁNOS ISKOLÁK SZÁMÁRA

Önértékelési kézikönyv GYÓGYPEDAGÓGIAI INTÉZMÉNYEK ÁLTALÁNOS ISKOLÁK SZÁMÁRA Önértékelési kézikönyv GYÓGYPEDAGÓGIAI INTÉZMÉNYEK ÁLTALÁNOS ISKOLÁK SZÁMÁRA Szerzők: Barcsák Marianna, Barlai Róbertné, Bot Szilvia, Farkasné Egyed Zsuzsanna, Horváthné Moldvay Ilona, Járainé dr. Bődi

Részletesebben

Pályakövetési rendszer kialakítása és pályakövetési szabályzat

Pályakövetési rendszer kialakítása és pályakövetési szabályzat Pályakövetési rendszer kialakítása és pályakövetési szabályzat a Bakonyi Szakképzés-szervezési Társulás részére Készült a TÁMOP-2.2.3-07/2-2F A szak- és felnőttképzés struktúrájának átalakítása című konstrukció

Részletesebben

Az iskolák belső világa

Az iskolák belső világa A gyakorlati pedagógia néhány alapkérdése Az iskolák belső világa Bábosik István Golnhofer Erzsébet Hegedűs Judit Hunyady Györgyné M. Nádasi Mária Ollé János Szivák Judit Bölcsész Konzorcium 2006 Kiadta

Részletesebben

Az előzetes tudás felmérése és elismerése

Az előzetes tudás felmérése és elismerése Az előzetes tudás felmérése és elismerése Készítette: Pillmann Judit Témavezető: Dr. Sallai Éva Veszprémi Egyetem, Tanárképző Kar Pedagógiai és Pszichológiai Tanszék Készült: 2006. 03. 12. TARTALOMJEGYZÉK

Részletesebben

II A KUTATÁSI KÉRDÉS TÁRSADALMI KÖRNYEZETE

II A KUTATÁSI KÉRDÉS TÁRSADALMI KÖRNYEZETE Minden iskola és szaktanár, próbálja jól vagy rosszul megtalálni a választ. Egy virtuális rendszer nagyon hasznosan segítené a most folyó szakképző munkát. Olyan érdekegyeztető és információs rendszer

Részletesebben

RÉSZTVEVŐI SEGÉDANYAG. Differenciálás, mint az egyéni különbségek természetes

RÉSZTVEVŐI SEGÉDANYAG. Differenciálás, mint az egyéni különbségek természetes RÉSZTVEVŐI SEGÉDANYAG Differenciálás, mint az egyéni különbségek természetes elfogadásán alapuló adaptív tanulásszervezés egyik eszköze Akkreditációs száma: 100 004/104/2011 Érvényes: 2016. 04. 01. A továbbképzés

Részletesebben

Országos tanfelügyelet

Országos tanfelügyelet Oktatási Hivatal Országos tanfelügyelet KÉZIKÖNYV ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLÁK SZÁMÁRA Az emberi erőforrások minisztere által 2014. március 13-án elfogadott alapfokú művészeti iskolai tájékoztató anyag.

Részletesebben

Országos tanfelügyelet

Országos tanfelügyelet Oktatási Hivatal Országos tanfelügyelet KÉZIKÖNYV ÁLTALÁNOS ISKOLÁK SZÁMÁRA Az emberi erőforrások minisztere által 2013. november 19-én elfogadott általános iskolai tájékoztató anyag. KÉZIKÖNYV ÁLTALÁNOS

Részletesebben

Jelentés a kis létszámú érettségi vizsgatárgyak vonatkozásában

Jelentés a kis létszámú érettségi vizsgatárgyak vonatkozásában Jelentés a kis létszámú érettségi vizsgatárgyak vonatkozásában Tartalomjegyzék Bevezető... 7 1. Budaváriné Béres Erzsébet: Jelentés a belügyi rendészeti ismeretek érettségi vizsgatárgyról... 9 1.1. Belügyi

Részletesebben

A pedagógussá válás és a szakmai fejlődés sztenderdjei

A pedagógussá válás és a szakmai fejlődés sztenderdjei Társadalmi Megújulás Operatív Program Regionális Pedagógiai Kutató és Szolgáltató Központ kialakítása pedagógusképző intézmények együttműködésére TÁMOP-4.1.2-08/1/B-2009-0002 13. alprojekt: Módszertani

Részletesebben

Folyamatmérnöki ismeretek alapjai

Folyamatmérnöki ismeretek alapjai SZEGEDI TUDOMÁNYEGYETEM MÉRNÖKI KAR FOLYAMATMÉRNÖKI INTÉZET Folyamatmérnöki ismeretek alapjai tantárgy tematika és vázlat (nem lektorált kézirat) Összeállította: Göllei Attila Pannon Egyetem Műszaki Informatikai

Részletesebben

A minőségirányítási rendszer követelményei az ISO 9001 szerint

A minőségirányítási rendszer követelményei az ISO 9001 szerint A minőségirányítási rendszer követelményei az ISO 9001 szerint Az ISO 9001-es szabvány 4. fejezete: általános követelménye, hogy a szervezetnek meg kell határoznia, milyen folyamatokra van szükség a minőségirányítási

Részletesebben

HATÉKONY TANULÓMEGISMERÉSI TECHNIKÁK

HATÉKONY TANULÓMEGISMERÉSI TECHNIKÁK HATÉKONY TANULÓMEGISMERÉSI TECHNIKÁK OKTATÁSI PROGRAMCSOMAG A PEDAGÓGUSKÉPZÉS SZÁMÁRA ÍRTÁK: DÁVID MÁRIA ESTEFÁNNÉ VARGA MAGDOLNA FARKAS ZSUZSANNA DR. HÍDVÉGI MÁRTA LUKÁCS ISTVÁN KÉSZÜLT A NEMZETI FEJLESZTÉSI

Részletesebben

Debreceni Egyetem Informatikai Kar FELNŐTTKÉPZÉS SAJÁTOSSÁGAI AZ INFORMATIKA OKTATÁSÁBAN. Dr. Nyakóné dr. Juhász Katalin

Debreceni Egyetem Informatikai Kar FELNŐTTKÉPZÉS SAJÁTOSSÁGAI AZ INFORMATIKA OKTATÁSÁBAN. Dr. Nyakóné dr. Juhász Katalin Debreceni Egyetem Informatikai Kar FELNŐTTKÉPZÉS SAJÁTOSSÁGAI AZ INFORMATIKA OKTATÁSÁBAN Témavezető: Dr. Nyakóné dr. Juhász Katalin tudományos főmunkatárs Készítette: Andó Pál informatika tanár Debrecen

Részletesebben

PÁLYÁZATÍRÁSI TANANYAG. (Interregionális Civil Projektfejlesztési Hálózat)

PÁLYÁZATÍRÁSI TANANYAG. (Interregionális Civil Projektfejlesztési Hálózat) PÁLYÁZATÍRÁSI TANANYAG (Interregionális Civil Projektfejlesztési Hálózat) IMPRESSZUM E könyv készítése során a Szerzők és a Kiadó a legnagyobb gondossággal jártak el. Ennek ellenére hibák előfordulása

Részletesebben

Elérendő célok...128 5.2.2. A VIR bevezetése és életciklusa...128 5.2.3. Kontrolling támogatása...129 5.2.4. Üzleti intelligencia és szakértői

Elérendő célok...128 5.2.2. A VIR bevezetése és életciklusa...128 5.2.3. Kontrolling támogatása...129 5.2.4. Üzleti intelligencia és szakértői Tartalomjegyzék Tartalomjegyzék...1 Ábrák jegyzéke...6 Táblázatok jegyzéke...7 Előszó...8 1. Bevezető...10 1.1. A korszerű vállalatirányítás eszközei...10 1.2. A könyv felépítése...11 1.3. Az információs

Részletesebben

Folyamat optimalizálás FEJLESZTÉSI MÓDSZERTAN. a funkcionális folyamatok egyszerűsítésére. Folyamatmenedzsment Munkacsoport

Folyamat optimalizálás FEJLESZTÉSI MÓDSZERTAN. a funkcionális folyamatok egyszerűsítésére. Folyamatmenedzsment Munkacsoport Folyamat optimalizálás FEJLESZTÉSI MÓDSZERTAN a funkcionális folyamatok egyszerűsítésére 2013. május 31. Készítette: Folyamatmenedzsment Munkacsoport A módszertan az ÁROP-1.2.18 azonosító jelű, Szervezetfejlesztési

Részletesebben

MUNKAANYAG. Czigléné Farkas Katalin. A tanórák előkészítése óratípusok, vázlatok- tervek és a hozzárendelt. eszközszükséglet, valamint berendezés.

MUNKAANYAG. Czigléné Farkas Katalin. A tanórák előkészítése óratípusok, vázlatok- tervek és a hozzárendelt. eszközszükséglet, valamint berendezés. Czigléné Farkas Katalin A tanórák előkészítése óratípusok, vázlatok- tervek és a hozzárendelt eszközszükséglet, valamint berendezés. A követelménymodul megnevezése: Általános pedagógiai asszisztensi feladatok

Részletesebben