TANTÁRGYLEÍRÁS. Sitkuné Görömbei Cecília, főiskolai docens Tantárgyfelelős szervezeti egység kódja

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "TANTÁRGYLEÍRÁS. Sitkuné Görömbei Cecília, főiskolai docens Tantárgyfelelős szervezeti egység kódja"

Átírás

1 Digitális kommunikáció I. GO1001 Meghirdetés féléve 1. Kreditpont 4 Heti kontakt óraszám (elm. + gyak.) 3+0 G Sitkuné Görömbei Cecília, főiskolai docens TI A hallgató legyen képes elvégezni a következő feladatokat: Számítógépet használ (általános célra). Vírusellenőrzést, vírusirtást végez. Szövegszerkesztő, táblázatkezelő és adatbázis-kezelő programokat használ. Hálózati rendszert és internetet használ. (Kompetenciaszint: ECDL 1. m., IT alapismeretek, ECDL 2. m. operációs rendszerek, 4. szint Gépírás) A hallgató három egymásra épülő, koncentrikus tananyag-elrendezésű kurzus keretében szerez digitális kommunikációs ismereteket. Az első kurzus keretében egyrészt alapvető, de egyben átfogó képet kap az alábbi témakörökről: - Hardver-szoftver alapfogalmak. Hálózat típusok, Adat továbbítás, adatvédelem, Kommunikáció, Virtuális közösségek, Egészségügyi szempontok, Környezetvédelem. A számítógépes vírus fogalma, védelem, mentesítés, A szerzői jog, Adatvédelmi jogszabályok. - Az operációs rendszer használata. Ablakok használata, Fájlkezelési fogalmak és műveletek, Segédprogramok, Fájlok tömörítése. - Szövegszerkesztés. és effektusok alkalmazása, Bekezdés, Sablonok, Elrendezés, Tartalomjegyzék, Szakaszok, Hasábok, Hivatkozások, Mezőkódok, Lábjegyzetek és végjegyzetek, Dokumentumvédelem, Táblázatok, Űrlapok, Szövegdobozok Táblázatkezelés, Képek és rajzok, Képaláírások, Körlevél, Makrók, Nyomtatás. - A táblázatkezelő használata. Munkalapok kezelése, Képletek és függvények, Formázás, Számok és dátumok, Tartalom, Igazítás, Kerethatások, Diagramok, Nyomtatás előkészítése. A munkalap beállításai. Ellenőrzés és nyomtatás. - Az internet. Fogalmak és szakkifejezések, Biztonsági megfontolások. A web-böngésző használata, Űrlapok, Keresés, Webes tartalom mentése, nyomtatás, Fájlok mentése, Előkészítés és nyomtatás Elektronikus levelezés, Fogalmak és szakkifejezések, elektronikus levelezés, Üzenetek küldése, fogadása, Hatékonyság növelése, Címjegyzék. 3. Évközi tanulmányi követelmények: Zárthelyi dolgozat, komplex gyakorlati feladatsor megoldása 4. A megszerzett ismeretek értékelése (félévközi részteljesítmény és vizsgajegy): gyakorlati jegy 5. Az értékelés módszere: elméleti és gyakorlati feladatsor, prezentáció Számítógépekkel, internet hozzáféréssel felszerelt tanterem 7. Kötelező, ajánlott irodalom (3-5 irodalom): Bodnár István-Magyary Gyula (2003): Vektorgrafika és prezentáció. Kiskapu Kft. Havass Miklós (2009): A számítógéptől az információs társadalomig. Máray Tamás: Hálózatok hálózata: az Internet. indentudas.hu/maray/index.html Nógrádi László (2005): PC suli XP alapokon. I-II. kötet Nógrádi PC Suli Kft. Szelezsán János(2004): Adatbázisok. LSI Oktatóközpont

2 Info-kommunikációs eszközök az oktatásban GO1002 Meghirdetés féléve 1. Kreditpont 3 Heti kontakt óraszám (elm. + gyak.) 2+0 K Sitkuné Görömbei Cecília, főiskolai docens TI A hallgatók legyenek képesek hálózati rendszert és internetet használni oktatási célú kommunikációra. Ismerjék annak területeit, az egyes tevékenységek fázisait, formai és tartalmi követelményeit. Közreműködik az elektronikus ügyfélkiszolgáló rendszer, környezet működtetésében. Technológiai jellegű, innovatív vállalati/cégfolyamatok bemutatójának elkészítésére, oktatásba való beépítésére képes. - Az internet. Fogalmak és szakkifejezések, Biztonsági megfontolások, A web-böngésző használata, Űrlapok, Keresés, Webes tartalom mentése, nyomtatás, Fájlok mentése, Előkészítés és nyomtatás Elektronikus levelezés, Fogalmak és szakkifejezések, elektronikus levelezés, Üzenetek küldése, fogadása, Hatékonyság növelése, Címjegyzék. - Képszerkesztő alkalmazások, Műveletek képekkel, Publikálás web-re. - Tábla típusok, Digitális táblák, Interaktív tábla szoftver telepítése és konfigurálása, Prezentáció lejátszása előadással összekapcsolva, a bemutató mentése, - Számítógép oktatási célú alkalmazásának főbb irányzatai, Információkeresés és feldolgozás, Internet alapú kommunikációs szoftver konfigurálása és használata. Alapvető elvárás, hogy a hallgató legyen tisztában az elektronikus kommunikáció adatvédelmi, törvényi előírásaival, az elektronikus levelek, üzenetek kezelésével, az írásbeli kommunikáció során keletkező, minősített iratok archiválásának, irattározásának módjával. 3. Évközi tanulmányi követelmények: 4. A megszerzett ismeretek értékelése (félévközi jegy, vizsgajegy): kollokvium 5. Az értékelés módszere: szóbeli és írásbeli Szakirodalom, Internet, feladatlapok, irodatechnikai és telekommunikációs cégek szakmai anyagai Bodnár István-Magyary Gyula (2003): Vektorgrafika és prezentáció. Kiskapu Kft. E-learning rendszerek összehasonlítása. Az MTA SZTAKI által 2002 decemberében rendezett workshopp munkaanyaga. Forgó Sándor-Kiss-Tóth Lajos-Hauser Zoltán (2001): Médiainformatika. A multimédia oktatástechnológiája. Líceum Kiadó, Eger Havass Miklós (2009): A számítógéptől az információs társadalomig. Máray Tamás: Hálózatok hálózata: az Internet. indentudas.hu/maray/index.html Nógrádi László (2005): PC suli XP alapokon. I-II. kötet Nógrádi PC Suli Kft. Szelezsán János (2004): Adatbázisok. LSI Oktatóközpont Veres Gabriella (2003): Az ügyviteli munkafolyamatok. Nyíregyháza

3 Digitális kommunikáció II. GO1003 Meghirdetés féléve 2. Kreditpont 3 Heti kontakt óraszám (elm. + gyak.) 2+0 G Előfeltétel (tantárgyi kód) GO1001 Sitkuné Görömbei Cecília, főiskolai docens TI A hallgató legyen képes elvégezni a következő feladatokat: Számítógépet használ (általános célra). Vírusellenőrzést, vírusirtást végez. Szövegszerkesztő, táblázatkezelő és adatbázis-kezelő programokat használ. Hálózati rendszert és internetet használ Kompetenciaszint: ECDL 1. m., IT alapismeretek, ECDL 2. m. Operációs rendszerek, 4. szint Gépírás. A tantárgy hozzájárul, hogy a hallgató legyen képes hivatalos képzési dokumentumot számítógépen elkészíteni, adatbáziskezelő programot, internetet oktatási céllal használni. A hallgató a második koncentrikus tananyag-elrendezésű kurzus keretében elsősorban a szövegszerkesztés és az azzal szorosan összefüggő témakörökben szerez digitális kommunikációs ismereteket. - Szövegszerkesztés. és effektusok alkalmazása, Bekezdés, Sablonok, Elrendezés, Tartalomjegyzék, Szakaszok, Hasábok, Hivatkozások, Mezőkódok, Lábjegyzetek és végjegyzetek, Dokumentumvédelem, Táblázatok, Űrlapok, Szövegdobozok Táblázatkezelés, Képek és rajzok, Képaláírások, Körlevél, Makrók, Nyomtatás. (2. szint ECDL 3. m. ; 3. szint ECDL AM3 modul Szövegszerkesztés) - A táblázatkezelő használata. Munkalapok kezelése, Képletek és függvények, Formázás, Számok és dátumok, Tartalom, Igazítás, Kerethatások, Diagramok, Nyomtatás előkészítése. A munkalap beállításai. Ellenőrzés és nyomtatás. - Az internet. Fogalmak és szakkifejezések, Biztonsági megfontolások, A web-böngésző használata, Űrlapok, Keresés, Webes tartalom mentése, nyomtatás, Fájlok mentése, Előkészítés és nyomtatás Elektronikus levelezés, Fogalmak és szakkifejezések, elektronikus levelezés, Üzenetek küldése, fogadása, Hatékonyság növelése, Címjegyzék. 3. Évközi tanulmányi követelmények: Zárthelyi dolgozat az előadások és a kötelező irodalmak anyagából. Komplex gyakorlati feladatsor megoldása. 4. A megszerzett ismeretek értékelése (félévközi részteljesítmény és vizsgajegy): gyakorlati jegy 5. Az értékelés módszere: elméleti és gyakorlati feladatsor, prezentáció Számítógépekkel, internet hozzáféréssel felszerelt tanterem 7. Kötelező, ajánlott irodalom (3-5 irodalom): Bodnár István-Magyary Gyula (2003): Vektorgrafika és prezentáció. Kiskapu Kft. Havass Miklós(2009): A számítógéptől az információs társadalomig. Máray Tamás: Hálózatok hálózata: az Internet. indentudas.hu/maray/index.html Nógrádi László (2005): PC suli XP alapokon. I-II. kötet Nógrádi PC Suli Kft. Szelezsán János (2004): Adatbázisok. LSI Oktatóközpont

4 Digitális oktatás gyakorlata GO1004 Meghirdetés féléve 2. Kreditpont 3 Heti kontakt óraszám (elm. + gyak.) 1+2 G Előfeltétel (tantárgyi kód) Sitkuné Görömbei Cecília, főiskolai docens TI A hallgató legyen képes elvégezni a következő feladatokat: Szövegszerkesztő, táblázatkezelő és adatbázis-kezelő programokat használ; Hálózati rendszert és internetet használ; Számítógépet oktatástechnológiai célra felhasznál. A tantárgy hozzájárul, hogy a hallgató legyen képes hivatalos képzési dokumentumot számítógépen elkészíteni, adatbáziskezelő programot, internetet oktatási céllal használni. Személyi számítógépek, mint oktató eszközök használatára vonatkozó irányzatok. Iskolatáblák, vetítőfelületek, aktív táblák jellemzői, kezelése. Innovatív technológiák szemléletes bemutatásának feltételei és módszerei. - Prezentációkészítő szoftveralkalmazás használata, Első lépések a prezentációkészítésben, A hatékonyság növelése, A prezentáció elkészítése, A prezentáció különböző nézetei, Diák, Diaminták, Szöveggel végzett feladatok, Formázás, Listák, Táblázatok, Diagramok, Diagramok használata, Szervezeti diagram, Grafikus objektumok, Beszúrás, kezelés, Rajzok, Nyomtatás előkészítése, Ellenőrzés és előadás, Digitális képek használata, Grafikus formátumok, - Képszerkesztő alkalmazások, Műveletek képekkel, Publikálás web-re. - Tábla típusok, Digitális táblák, Interaktív tábla szoftver telepítése és konfigurálása, Prezentáció lejátszása előadással összekapcsolva, a bemutató mentése (2. szint ECDL 6. m. Prezentáció) - Számítógép oktatási célú alkalmazásának főbb irányzatai, Információkeresés és feldolgozás, Internet alapú kommunikációs szoftver konfigurálása és használata. 3. Évközi tanulmányi követelmények: Zárthelyi dolgozat az előadások és a kötelező irodalmak anyagából; Konkrét digitális oktatóanyag felhasználási lehetőségeinek bemutatása. 4. A megszerzett ismeretek értékelése (félévközi részteljesítmény és vizsgajegy): gyakorlati jegy 5. Az értékelés módszere: Elméleti és gyakorlati feladatsor, prezentáció 7. Kötelező, ajánlott irodalom (3-5 irodalom): Bedő Andrea - Schlotter Judit (2008): Az interaktív tábla (CD melléklettel) Műszaki Könyvkiadó, Budapest Kárpáti Andrea (2008): Digitális pedagógia - A számítógéppel segített tanítás módszerei. URL: Kárpáti Andrea (2008): Oktatási szoftverek minőségének vizsgálata. URL: Sulinet Digitális Tudásbázis felhasználói kézikönyv (2007) Sulinet Programiroda

5 Oktatórendszerek használata GO1005 Meghirdetés féléve 3. Kreditpont 2 Heti kontakt óraszám (elm. + gyak.) 0+2 G Előfeltétel (tantárgyi kód) Sitkuné Görömbei Cecília, főiskolai docens TI A hallgató legyen képes elvégezni a következő feladatokat: Szövegszerkesztő, táblázatkezelő és adatbázis-kezelő programokat használ; Hálózati rendszert és internetet használ; Számítógépet oktatástechnológiai célra felhasznál. A hallgató képes internet és video-kommunikációs eszközöket, rendszereket szakmai céllal használni. Képes oktatási célra felhasználható honlapot tervezni, web kommunikációs megoldásokat alkalmazni. Az oktatóanyag készítés hardver- és szoftver eszközei, Nyomtatott és interaktív elektronikus tananyagok készítése. - Az oktató-anyaggal és az oktató programmal szemben támasztott pedagógiaipszichológiai és oktatástechnológiai követelmények. - e-learning tananyagok kidolgozásának fejlesztési stratégiái, médiumok kiválasztása, tanulásmódszertani technikák, interaktív audiovizuális megjelenítés, - Tesztlap- és értékelés kidolgozás. Szöveggel végzett feladatok, Formázás, Listák, Táblázatok, Diagramok, Diagramok használata, Szervezeti diagram Grafikus objektumok, Beszúrás, kezelés, Rajzok, Nyomtatás előkészítése, Ellenőrzés és előadás. - Elektronikus oktatási keretrendszer tananyagfejlesztő moduljának beállításai, Tartalomfeltöltés, WEB 2.0-ás alkalmazások használata az oktatóanyag kialakításához. Tesztlap- és értékelésének kidolgozása, PLE kialakítása, tanulási szolgáltatások integrálása az oktató anyagba. 3. Évközi tanulmányi követelmények: Egy kurzus létrehozása a Moodle rendszerben 4. A megszerzett ismeretek értékelése (félévközi részteljesítmény és vizsgajegy): gyakorlati jegy 5. Az értékelés módszere: Gyakorlati feladatsor, tananyagszerkesztés. 7. Kötelező, ajánlott irodalom (3-5 irodalom): ELTE TTT MOK (2009): Konstruktív pedagógiai kísérletek és számítógéppel segített tanulás Komenczi Bertalan (2009): Elektronikus tanulási környezetek Kognitív szeminárium sorozat (szerk: Pléh Csaba). Gondolat Könyvkiadó, Budapest Kulcsár Zsolt (2009): Az e-laerning kettő pont nullás forradalma Sulinet Digitális Tudásbázis felhasználói kézikönyv Sulinet Programiroda,

6 Gazdálkodási alapismeretek GO1011 Meghirdetés féléve 1. Kreditpont 3 Heti kontakt óraszám (elm. + gyak.) 2+0 K Dr. Egri Imre főiskolai tanár KO A tárgy a vállalkozások általános jellemzőivel, működési mechanizmusaival foglalkozik. Átláthatóvá teszi a jelenlegi makrogazdasági környezetet, amely segítségével értelmezhetőek a specifikus reálgazdasági és vállalkozás gazdaságtani folyamatok (profit, ár vagyon stb.). Átláthatóvá teszi a vállalkozások pénzügyi kötelezettségeit (adózás, mérleg), piac vizsgálati feladatait (marketing, stratégiai tervezés). Foglalkozik a non-profit szervezetek működésével és szerepével. Képessé válik a hallgató arra, hogy ismereteit alkalmazza a képzési, oktatási vállalkozás üzemeltetése során. A vállalkozások általános jellemzői. A vállalkozás célrendszere. A non-profit szervezetek. A vállalkozások gazdasági környezete. A vállalkozás működése. Tulajdonosi és üzemeltetési konstrukciók a kisvállalkozásoknál. A non-profit szervezetek. A vállalkozások erőforrásai: Vállalkozás gazdálkodási folyamatai (árképzés, bevétel típusai, költségvetés, költségtípusok, vállalkozási vagyon, profit). A non-profit szervezetek gazdálkodása, finanszírozási kérdései, bevételi szerkezetének jellemzői. Pályázati rendszerek a non-profit szektorban. A kisvállalkozások marketing lehetőségei. (Reklám a non-profit szektorban, direkt marketing). Stratégiai tervezés alapjai, gyakorlata. A piaci együttműködés és verseny. Az emberi erőforrás menedzsment. A szolgáltatásszervezés alapelvei, a nonprofit szolgáltatások. 3. Évközi tanulmányi követelmények: zárthelyi dolgozat 4. A megszerzett ismeretek értékelése (félévközi jegy, vizsgajegy): kollokvium 5. Az értékelés módszere: szóbeli - Bartal A. M. (1999): Nonprofit alapismeretek kézikönyve. Ligatura Kiadó, Budapest Egri Imre-Hegedűs L.-Katona M. (2003): Gazdasági ismeretek. Nyíregyházi Főiskola Általános Közgazdaságtudományi Tanszék, Nyíregyháza Fülöp Gy. (2004): Kisvállalati gazdálkodás. Aula Kiadó, Budapest Huzrik A. (2004): Vállalkozz okosan! (feladatok). Budapest: Comenius Kiadó Kállay L. - Imre Sz. (2004): A kis-és középvállalkozás fejlesztés gazdaságtana. Aula, Budapest Laczik Z. (szerk., 2003): Gyakorlati tudnivalók az Európai Unióról kis és középvállalkozóknak. Budapest: Gazdasági és Közlekedési Minisztérium Mózes Z. (szerk.) (2004): Társas vállalkozások kézikönyve. Budapest: MediaTeam Bt. Radó A. - Réthy I. (2002): Vezetési ismeretek. Budapest: Szent István Egyetem Vecsenyi J. (2002): Vállalkozás (ötlettől az újrakezdésig). Budapest: Aula Kiadó

7 Jogi alapismeretek GO1012 Meghirdetés féléve 1. Kreditpont 4 Heti kontakt óraszám (elm. + gyak.) 3+0 K Dr. Nagy Andrea főiskolai docens NK A hallgató legyen tisztában jogi alapfogalmakkal az állam- és alkotmányjog területével. A hallgatók ismerjék meg a Magyar Köztársaság államhatalmi és államigazgatási rendszerét, valamint a társadalmi és gazdasági élet alapvető jogi környezetét, a közigazgatási jog területét, valamint a polgári jog hátterét. A hallgató legyen tisztában a munkajog fogalmával, a munkakör betöltéséhez szükséges munkajogi ismeretekkel, a munkajog egész területével. Értelmezni és alkalmazni tudja a gyakorlati oktatói munkaköréhez tartozó jogszabályokat. A tantárgy tartalmazza az ügyviteli munkaterülethez, felnőttképzéshez, képzési vállalkozáshoz kapcsolódó alapvető jogi fogalmakat (állam, jog, politika; jogalkotó szervek, jogalany, jogszabály, jogszabály hatálya, jogszabályok fajtái és közzététele, a jogrendszer, jogforrás, jogi normák, jogalkalmazás), a Magyar Köztársaság állami, gazdasági és társadalmi berendezkedését, az Alkotmány jelentőségét, az államhatalmi ágakat és az államszervezet felépítését. A Polgári Törvénykönyv ismerete. Polgári jog, polgári peres eljárás. Kötelmi jog. Szerzői jog, adatvédelmi jog. Gazdasági jog, gazdasági társaságokra vonatkozó jogi szabályozás (szerződés). Munkajogi ismeretek, jogszabályok. Munkajogi eljárás. Munkajogi szerződések. Munkajoghoz kapcsolódó törvények, rendeletek. 3. Évközi tanulmányi követelmények: zárthelyi dolgozat 4. A megszerzett ismeretek értékelése (félévközi jegy, vizsgajegy): kollokvium 5. Az értékelés módszere: szóbeli CD-jogtár, projektor Bednay Dezső (2002): Gazdasági és üzleti jog. LSI Bencze Izabella (1999): Jogi ismeretek. ITMI, Bp., Bencze Izabella (1999): Jogi szerződésminták. ITMI, Bp., Dr. Katona István (1995): Általános jogi ismeretek (Műszaki Könyvkiadó) Soós (2003): Jogi alapfogalmak. DISCIMUS, Debrecen

8 Gyakorlati oktatás iskolarendszerű és iskolarendszeren kívüli képzésben GO1013 Meghirdetés féléve 1. Kreditpont 3 Heti kontakt óraszám (elm. + gyak.) 1+1 K Hollósi Hajnalka Zsuzsanna főiskolai tanársegéd A hallgató ismereteket szerez az iskolarendszerű, az iskolarendszeren kívüli szakképzés, felnőttképzés rendszeréről, fejlesztési stratégiákról hazai és uniós dimenziókban. A tantárgy kiemelten a szakmai gyakorlat megvalósulásával foglalkozik: szakaszai, színterei, szerveződése, a képzésben résztvevő szervezetek, testületek. A kurzus alapvető célja a hallgatók tapasztalati bázisának bővítése, ezáltal szakmai elkötelezettségük, attitűdjeik erősítése. Kompetenciafejlesztés területe: megfigyelési, rendszerezési, kommunikációs képesség Szakképzés a XXI. században, fejlesztési stratégia az Európai Unióban, EQF szakoktatási és képzési kreditrendszer és minőségbiztosítási hálózat. Kialakítása, Leonardo da Vinci program, Europass. Szakképzés tartalmi és minőségi követelményeinek modernizációja hazánkban, euroharmonizáció. A szakképzés szolgáltató jellege, a munkaerőpiac igényei, hatása a szakmai gyakorlati képzésre. A gyakorlati oktatás és képzés kapcsolatának erősítése a gazdaság, a munka világával, együttműködő partnerek. Szakmai gyakorlati képzés rendszere, szakaszai, típusa (cél, helyszín, munkaszervezés szerint). Ismerkedés a gyakorlatok típusával, a gyakorlatvezető oktatói tevékenységével csoportos hospitálás keretében. Hospitálás előkészítése: közvetlen megfigyelés módszerének, a megfigyelési napló vezetésének helyes technikái. Csoportos hospitálás bemutató foglalkozásokon. Csoportos megbeszélés keretében megvitatják, értékelik a látottakat, majd írásban önálló elemzést, összegzést készítenek. 3. Évközi tanulmányi követelmény: szakirodalom önálló feldolgozása, hospitálási feladatok végrehajtása, önálló elemzések kidolgozása 4. A megszerzett ismeretek értékelése: kollokvium 5. Az értékelés módszere: szóbeli és írásbeli online jogtárak, információforrások, szakmai kiadványok, folyóiratok, dokumentumok, minták, nyomtatványok Benedek András (2003): Változó szakképzés. A magyar szakképzés változásai a XX. század utolsó negyedében. Okker Kiadó, Budapest Falus Iván (szerk., 2003): Didaktika Nemzeti Tankönyvkiadó, Budapest Kraiciné Szokoly Mária (2004): Felnőttképzési módszertár. Új Mandátum Kiadó, Budapest Lükő István (2007): Szakképzés-pedagógia. Műszaki Kiadó, Budapest Közoktatási törvény (1993. évi LXXIX. tv) Szakképzési törvény (1993. évi LXXVI. tv) Felnőttképzési törvény (2001. évi CI. tv) OKJ 1/2006. (II. 17.) OM rendelet

9 Képzésszervezési alapismeretek GO1014 Meghirdetés féléve 2. Kreditpont 3 Heti kontakt óraszám (elm. + gyak.) 2+0 K Hollósi Hajnalka Zsuzsanna főiskolai tanársegéd A hallgató ismereteket szerez az iskolarendszerű, valamint az iskolarendszeren kívüli képzés (szakképzés, felnőttképzés) hatályos jogi szabályozásáról, egyrészt az oktatásra, másodsorban a képzésre, mint vállalkozásra vonatkozó törvényekről, rendeletekről. Alapvető cél, hogy jogszabályi tájékozottságát használni tudja egy gyakorlati képzés feltételeinek előkészítési, a gyakorlati képzés akkreditálási, a képzettség tanúsításával összefüggő feladatainak végzése során. Az iskolarendszerű, az iskolarendszeren kívüli képzés, döntően szakképzés, felnőttképzés hatályos jogi szabályozása és dokumentumai, a szabályozás hierarchiája. Négy alaptörvény: közoktatási, szakképzési, felnőttképzési, felsőoktatási törvény. A felnőttek oktatását/képzését meghatározó törvények átfedései, az iskolarendszeren kívüli képzést, szolgáltatást szabályozó Felnőttképzési Törvény. A törvények megvalósulását biztosító rendeletek: intézmény nyilvántartásba vételét, akkreditációját, felnőttképzés normatív támogatását, felnőttképzési eljárás díját meghatározók. Tanulói jogviszony, tanulmányi szerződés. Intézmény akkreditáció. Nyilvántartásba vett intézmény kötelezettségei, képzési terv, képzéssel összefüggő, jogszabály által előírt dokumentumok, előzetesen megszerzett tudás mérése, beszámítási eljárás, képzés egyénre szabott alakításának kötelezettsége. Programakkreditáció: képzési program, minőségbiztosítási előírás. OKJ, szakmai vizsga szabályozása, azonosító számok rendszere. Központi Program. Képzési intézmények ellenőrzése. Gyakorlati képzés tanulószerződéssel, hallgatói szerződéssel. Gyakorlóhely akkreditációja. A felnőttképzés támogatásának szabályai (állami támogatás, normatív támogatás), szabad munkavállalás az EU-ban, Europass. Képzési vállalkozás (mint munkahely) működésének szabályai, SZMSZ 3. Évközi tanulmányi követelmény: a tanult jogforrások, rendeletek, szabályzatok megismerése 4. A megszerzett ismeretek értékelése: kollokvium 5. Az értékelés módszere: szóbeli online jogtárak, dokumentumok, minták, nyomtatványok Közoktatási törvény (1993. évi LXXIX. tv) Szakképzési törvény (1993. évi LXXVI. tv) Felnőttképzési törvény (2001. évi CI. tv) Szakképzési hozzájárulásról szóló (2003. évi LXXXVI. tv) Felnőttképzést végző intézmény nyilvántartásba vétele 294/2006 (XII. 23.) FMM rendelet OKJ 1/2006. (II. 17.) OM rendelet Szakmai vizsga új szabályzata 20/2007. és 21/2007. (V. 21.) SzMM rendeletek

10 : Minőségbiztosítás és értékelés : GO1015 Meghirdetés féléve: 2. Kreditpont: 3 Heti kontakt óraszám (elm. + gyak.) 2+0 G Előfeltétel: - Tantárgyfelelős: Dr. Márton Sára főiskolai tanár A tantárgyfelelős szervezeti egység kódja: A hallgatók ismerjék meg az oktatási, képzési szférában meghonosodott minőségügyi irányzatokat és minőségirányítási rendszereket. Legyenek tájékozottak a minőségfejlesztés jogi és szabványi követelményeiben. A minőségirányítási technikákkal összefüggő dokumentumok kezelését ismerjék, működjenek közre értékelő folyamatokban. Minőségügyi alapfogalmak. A minőségügy szereplői és elvárásaik a minőséggel kapcsolatban az oktatási, képzési szférában. A minőség értelmezése, mérése. Minőségügyi irányzatok a képző intézményeknél, vállalkozásoknál, a legelterjedtebb, szabványosított minőségirányítási rendszerek (ISO 9000, TQM, EFQM) Minőségmenedzsment a képzési vállalkozásoknál, a képző szervezet minőségügyi fő folyamatai. A minőségellenőrzés módszerei. Az EFQM modell felépítése. A teljes körű minőségirányítás (TQM) értelmezése, alapelveinek elemzése, feladatai. Az ISO 9000-es szabványsorozat értelmezése, a minőségirányítási rendszer bevezetésének lépései. A minőségirányítási rendszer dokumentációi, felelősségek és hatáskörök, auditálás. 3. Évközi tanulmányi követelmények: Feladatok, problémaszituációk elemzése írásban, melyek minőségbiztosítási előírások alkalmazásával kapcsolatosak. Partneri elégedettségmérés módszereinek tanulmányozása, a tapasztalatokból gyűjtemény összeállítása. 4. A megszerzett ismeretek értékelése: gyakorlati jegy 5. Az értékelés módszere: írásbeli és portfólió értékelés szakirodalom, szakmai folyóirat, Internet, minőségügyi dokumentumok Bardócz-Tódor András (2001): Szabványos minőségirányítási rendszer az iskolában. Nemzeti Tankönyvkiadó, Budapest Bálint Julianna (1998): Minőség tanuljuk és tanítsuk. Műszaki Könyvkiadó, Budapest Demis Lock: Minőségmenedzsment. Akadémiai Kiadó, Budapest Dr. Koczor Zoltán (1999): Bevezetés a minőségügybe. Műszaki Könyvkiadó, Budapest Tenner-Detoro (1996): TQM Műszaki Könyvkiadó, Budapest

11 A gyakorlati képzés biztonságtechnikája GO1016 Meghirdetés féléve 2. Kreditpont 2 Heti kontakt óraszám (elm. + gyak.) 1+0 K Dr. Dráviczki Sándor főiskolai tanár : TI A hallgatók legyenek jártasak a munkavédelmi eljárások alkalmazásában, az előírások ellenőrzésében. Legyenek tájékozottak a munkavédelmi, tűzvédelmi, balesetvédelmi szabályokban (szakterület szerint specifikus), alkalmazzák (betartassák) a munkahelyen/gyakorlóhelyen a biztonságos munkavégzés érdekében. A munkavédelem fogalma, a baleset fogalma, a biztonságtechnika és a munkavédelem eszközrendszere. Munkaélettan, munkaegészségtan, munkabiztonság pszichológiájának alapjai. Légzés, vérkeringés, energiaszükséglet. Hő-, só- és vízháztartás. A munkavédelem jogi és igazgatási rendszere. A munkavédelem szervezése, irányítása, ellenőrzése. Ergonómiai alapismeretek: munkaeszközök és munkahelyek kialakításának előírásai. Környezetbiztonság. Biztonságos munkavégzés, kollektív és egyéni védőeszközök, veszélyforrások. A villamosság biztonságtechnikája: az elektromos áram élettani hatásai, érintésvédelmi osztályok és megoldások. Villámvédelem. A nyomástartó edények biztonságtechnikája: kialakítások, előírások, biztonsági szerelvények. Biztonsági felszerelések, egyéni védőeszközök. Javító műhelyek biztonságtechnikája: a gépi megmunkálás, a gépjavítás biztonságtechnikája. Egyéni védőeszközök, védőberendezések. Tűzvédelem: a tűz kialakulásának feltételei. A tűzoltás módjai és eszközei. Tűzveszélyességi osztályok. A környezetvédelem feladata, eszközei. Emisszió, imisszió, határértékek. Mérési eljárások és mérőeszközök. Foglalkozás-egészségügy: ártalmak és megbetegedések. Baleset-elhárítás, mentés, elsősegélynyújtás. Baleset bejelentése, kivizsgálása. Munkavédelmi, tűzvédelmi oktatás és dokumentumai, munkavédelmi napló. 3. Évközi tanulmányi követelmények: zárthelyi dolgozat 4. A megszerzett ismeretek értékelése (félévközi jegy, vizsgajegy): kollokvium 5. Az értékelés módszere: szóbeli és írásbeli 6. Az ismeretek, készségek és kompetenciák elsajátításához rendelkezésre álló segédanyagok: szakirodalom, dokumentum-minták, folyóiratok: Munkavédelem és biztonságtechnika, Foglalkozás-egészségügy, Ergonómia 7. Kötelező, ajánlott irodalom (3-5 db.) Méhi J. Walz Géza (1996): A munkatudomány alapjai. Jegyzet. Gödöllő: GATE Gazdaság- és Társadalomtudományi Kar, Humánerőforrás menedzser főiskolai szak Walz Géza (2004): Bevezetés az ergonómiába. Gödöllő: SZIE Gépészmérnöki Kar, Walz Géza (2004) Munkavédelem. Jegyzet, 4. átdolgozott kiadás Gödöllő, SZIE, GÉK

12 Környezetvédelmi alapismeretek GO1017 Meghirdetés féléve 2. Kreditpont 1 Heti kontakt óraszám (elm. + gyak.) 1+0 K Dr. Vallner Judit, főiskolai docens : A hallgatók rendelkezzenek alapismeretekkel az ember és környezete kapcsolatáról, az ember környezet-átalakító tevékenységéről, ennek környezeti hatásairól. Az elméleti ismeretek segítség elő a környezettudatos magatartás kialakulását, a környezetvédelmi előírások betartását, betartatását a munkavégzés, a gyakorlati oktatás során. Földünk és kozmikus környezetünk. A környezet a környezetvédelem; a környezettudomány és az ökológia fogalma. Ember és a természet közötti kapcsolat a kezdetektől napjainkig. Az emberi tevékenység káros hatásai. A talaj, a víz és a levegő szennyeződése. Globális környezeti problémák: A megváltozott környezeti feltételek hatása az emberi egészségre. Biológiai sokféleség megtartásának szükségessége, az emberiség felelőssége és feladatai. Környezet és társadalom. Fenntartható fejlődés. EU környezetpolitikai alapelvei, döntéshozó szervei. Környezetvédelem jogi szabályozása, környezetközpontú irányítási rendszerek (ISO 14001, EMAS) Gazdasági ágazatok környezet-szennyezése és környezetterhelés-csökkentő fejlesztése. Hulladékgazdálkodási értékrend (termelési és veszélyes hulladék). Termelési hulladékok. Az ipari technológiák szennyezése (emisszió, hőterhelés) és hulladékkibocsátása. Az energiaipar szennyezései és hulladékai. Termelési, nem veszélyes hulladékok hasznosítása. Különleges kezelést igénylő (veszélyes) hulladékok keletkezése és jellemzői. Gyűjtés, szállítás, átmeneti tárolás, előkezelés, égetés, végleges lerakás. Termékértékelés. Újrahasznosítási szemlélet. Életciklus analízis. Energia- és víztakarékos technológia, zajvédelem. Környezettudatos magatartás formálásának lehetőségei a gyakorlati foglalkozáson. 3. Évközi tanulmányi követelmények: zárthelyi dolgozat 4. A megszerzett ismeretek értékelése (félévközi jegy, vizsgajegy): kollokvium 5. Az értékelés módszere: szóbeli és írásbeli 6. Az ismeretek, készségek és kompetenciák elsajátításához rendelkezésre álló segédanyagok: Hulladéklerakó makettje. Biobrikett bemutatódarabok. Műanyaghulladéktípusok. Honlap: 7. Kötelező, ajánlott irodalom (3-5 db.) Árvai József (1994): Környezetgazdálkodás: Hulladékgazdálkodás. Műszaki Könyvkiadó, Budapest Barótfi István (1991): Környezettechnika. Mezőgazda Kiadó, Budapest Dietmar Castro, Cornelia Rosler (1994): Hulladékgazdálkodás Kiss Ferenc-Vallner Judit (2001): Környezettudományi alapismeretek Vallner Judit (2004): Hulladékgazdálkodás, Környezettudományi segédkönyvek sorozat, sorozatszerkesztő Kiss Ferenc

13 Gyakorlati képzés működése I.- hospitálás GO1018 Meghirdetés féléve 1. Kreditpont 1 Heti kontakt óraszám (elm. + gyak.) 0+1* (nem kontaktóra) Mai Hollósi Hajnalka Zsuzsanna főiskolai tanársegéd : A hallgatók ismerkedjenek meg az iskolarendszerű képzés keretében megvalósuló szakmai gyakorlat alapvető módszertani jellemzőivel (előkészítés, szervezési feladatok, folyamata, legfontosabb részmozzanatai, módszerei, teljesítményértékelés). A hallgatók a hospitálás során minél komplexebb módon figyeljék meg a gyakorlatot vezető oktató tevékenységét. A hospitálás járuljon hozzá a hallgató pálya- és munkavállalási attitűdjeinek erősítéséhez. A hallgató a félév során legkevesebb két alkalommal köteles hospitálást végezni, kötelezettségeit egyéni szervezéssel (helyszín, időbontás) teljesíti. A hallgatónak egy-egy alkalommal legalább egy (tanulói) munkanapnak megfelelő munkaórában (legkevesebb négyórás egységben) kell megfigyelést végezni. Az adott gyakorlati helyszínen (tanműhely, tanüzem, labor, terep) folyó munkát komplex módon, ugyanakkor tárgyszerűen írja le, megfigyelve a gyakorlatvezető tevékenységének részmozzanatait, a gyakorlat munkamódszereit, az irányító, szervező, a biztonságos és hatékony munkavégzés feltételeit megteremtő tevékenységét. Tájékozódjon a gyakorlatvezetőtől az előkészítő munkájáról, tervező tevékenységéről, ezek dokumentumait tanulmányozza át. Tapasztalatait, a gyakorlatról készült részletes feljegyzését megfigyelési naplóban vezesse. Ugyanebben a dokumentumban rögzítse benyomásait, értékelő véleményét. 3. Évközi tanulmányi követelmények: a hospitáláson szerzett tapasztalatait szakmai ismeretei felhasználásával elemzi, összegző bemutatást készít a gyűjtött információk alapján 4. A megszerzett ismeretek értékelése (félévközi jegy, vizsgajegy): minősített aláírás 5. Az értékelés módszere: háromfokozatú minősítés szakirodalom, a hallgató célzott megfigyelései, dokumentumok 7. Kötelező, ajánlott irodalom (3-5 db.) Benedek András (szerk., 2006): Szakképzés-pedagógia. Baccalaureus Scientiae sorozat BME Typotex Elektronikus Kiadó Kft., Budapest Darázs Andor: A gyakorlati képzés kézikönyve MKIK Budapest, Falus Iván (szerk., 2003): Didaktika Nemzeti Tankönyvkiadó, Budapest Lükő István (2007): Szakképzés-pedagógia Műszaki Kiadó, Budapest

14 Szakképzési és felnőttképzési rendszer és szabályozása GO1020 Meghirdetés féléve 1. Kreditpont 3 Heti kontakt óraszám (elm. + gyak.) 2+0 K Dr. Venter György főiskolai tanár A hallgatók alapvető ismereteket szereznek a szakmai képzés rendszeréről mind az iskolarendszerű, mind az iskolarendszeren kívüli képzésekről. Megismerik a két képzési forma működését szabályozó alapvető jogszabályokat, dokumentumokat. Ismereteik birtokában megértik a képzési formák sajátosságait, a képzési rendszer fejlesztési stratégiáit. A szakképzés rendszerének kialakulása rövid történeti áttekintésben. A szakmai képzés szerkezete, szintjei napjainkban. Az iskolarendszerű és az iskolarendszeren kívüli szakképzés sajátosságai, a képzést meghatározó törvények (Szakképzési, felnőttképzési, közoktatási törvények, a felsőoktatási törvény vonatkozó része). Alapképzés, szakmai továbbképzés, átképzés, kompetenciaszint-növelés és intézményrendszere, valamint ezeket szabályozó törvények, rendeletek (OKJ, OM rendeletek vizsgáról, tantervi szabályozás stb.). A hazai szakképzés (felnőttképzés) és az európai képzési szerkezet viszonya, ISCED szintek. A szakképzés fejlesztését szolgáló tervek, intézkedések, pályázatok. 3. Évközi tanulmányi követelmények: Célirányos szakirodalmak önálló feldolgozása, online tájékozódás szakképzés, felnőttképzés korszerűsítését célzó támogatásokról, programkínálatról, pályázatokról- a gyűjteményt dokumentálják. Mindezekről zárthelyi dolgozatban adnak számot. 4. A megszerzett ismeretek értékelése (félévközi jegy, vizsgajegy): kollokvium 5. Az értékelés módszere: szóbeli és írásbeli Aktuális szakirodalmak, döntően jogtári források 7. Kötelező, ajánlott irodalom (3-5 db.) Benedek András (2003): Változó szakképzés. A magyar szakképzés változásai a XX. század utolsó negyedében. Okker Kiadó, Budapest Rakaczkiné dr. Tóth K (szerk., 2000.): Ami a magvetés a földnek, az a tudomány elhintése az emberi szellemnek. Gödöllő, Szent István Egyetem Tanárképző Intézet A szakképzésről szóló évi LXXVI. Törvény A felnőttképzésről szóló évi CI. Törvény A közoktatásról szóló évi LXXIX. Törvény évi CXXXIX törvény a felsőoktatásról OKJ 1/2006. (II. 17.) OM rendelet

15 Ifjúkor/felnőttkor pszichológiája, GO1021 Meghirdetés féléve 2. Kreditpont 3 Heti kontakt óraszám (elm. + gyak.) 2+0 K Dr. Rozgonyi Tiborné főiskolai tanár A hallgatók számára átfogó képet nyújtani az egyén társadalmi meghatározottságának figyelembevételével, a pszichológia tudomány alapkérdéseiről, a lelki jelenségek és folyamatok törvényszerűségeiről. A klasszikus és modern személyiség felfogások, tipológiák, vonás elméletek ismertetésével megalapozni a normalitás, deviancia, a viselkedési rendellenességek felismerésének képességét. A szociálpszichológiai alapfogalmak, folyamatok ismeretének elsajátítása révén képes legyen az individuális szinten jelentkező szocializációs és interperszonális problémákat, folyamatokat, szükségleteket értelmezni, s a segítséget kérő számára a szakmai kompetencia határok betartásával segítséget nyújtani helyzetének megértésében és az erőforrásainak mozgósításában. Az emberi pszichikum alapjelenségei és folyamatai. A pszichológia alapvető fogalmai és összefüggései. Megismerési folyamatok (érzékelés, észlelés- figyelem, érdeklődés, emlékezet, képzelet, gondolkodás), személyészlelés, tudatállapotok. Szükségletek rendszere, motiváció, az érzelmek. A szükséglet-kielégítés hiányainak jelei. A személyiség fogalma, személyiség-fejlődés, serdülők, ifjúkor, felnőttkor jellemzői. Szociálpszichológiai alapfogalmak és folyamatok. A társas érintkezés sajátosságai, személyészlelés, előítéletek, szerepek, szerepkonfliktusok, szerep-összeférhetetlenségek. Egyén és csoport. A csoport kialakulása, szerkezete, csoportdinamikai jelenségek és folyamatok. A konfliktusok fajtái és a konfliktuskezelés módszerei. Együttműködés az egyének és a csoportok között. A szocializáció folyamatai, szinterei. A szocializációt meghatározó személyek és színterek jelentősége. 3. Évközi tanulmányi követelmény: előadások látogatása 4. A megszerzett ismeretek értékelése: kollokvium 5. Az értékelés módszere: szóbeli /írásbeli szakirodalom, jegyzetek, film részletek Atkinson és mts(2002): Pszichológia. Osiris Könyvkiadó, Budapest Barcsa Lászlóné-Pauwlik Zsuzsanna -Rozgonyi Tiborné(2004): Kis Pszichológiai Füzetek, Személyiséglélektan. Élmény 94` Bt, Nyíregyháza Comer RJ(.2004) A lélek betegségei, Osiris Könyvkiadó Aronson, E.(1987-és további kiadások): A társas lény Közgazdasági és Jogi Könyvkiadó Csepeli György (1997): Szociálpszichológia, Osiris, Könyvkiadó Forgas J.P. (2007): A társas érintkezés pszichológiája. Kairosz Könyvkiadó Kft.

16 A társadalom és a munka világa GO1022 Meghirdetés féléve 1. Kreditpont 2 Heti kontakt óraszám (elm. + gyak.) 1+0 K Bodnárné dr. Kiss Katalin főiskolai docens SP A hallgatók képessé válnak társadalmi jelenségek leírására, a társadalmi kirekesztődés veszélyeinek a felismerésére. A társadalom működési sajátosságainak ismeretén keresztül elősegítik a fiatalok társadalmi integrációját. A hallgatók a kurzus során szerzett ismeretek birtokában képessé válnak az alapvető társadalompolitikai és szociálpolitikai összefüggések értelmezésére. Az emberek közötti különbségek rendszere, nominális és graduális különbségek. A mai magyar társadalom egyenlőtlenségi viszonyai. A társadalmi struktúra vizsgálata struktúramodelleken keresztül. A társadalom tagozódása, az osztály, réteg, státuszcsoport fogalma. A társadalmi mobilitás irányai, típusai. Magyarország mobilitási tendenciái, és azok hatásai. Depriváció és szegénység, a szegénység, mint életmód. Devianciaelméletek, társadalmi integráció és dezintegráció, a társadalmi kirekesztődés folyamata. Etnikai szegénység és diszkrimináció Magyarországon. A hallgató ismereteket szerez az állami szociálpolitika beavatkozási technikáiról, és eszközeiről, a juttatások rendszeréről, a szociális szolgáltatások intézményrendszeréről. A társadalmi működési hiányosságok szociális gondoskodást gerjesztő hatása a szociális ellátások rendszerére. Az évi III. törvény a szociális igazgatásról és a szociális ellátásokról. Az EU szociális dimenziói A hallgató szociológiai alapismeretei elősegítik a képző helyek, munkaügyi szervezetek, munkaadók, szakmai, szociális szervezetek funkcióinak jobb megértését, ezáltal eredményesebbé válik ezen partnerekkel való együttműködése. 3. Évközi tanulmányi követelmények: A hallgatók a félév során egy zárthelyi dolgozatot írnak, melynek sikeressége a vizsgára bocsátás feltétele. 4. A megszerzett ismeretek értékelése (félévközi jegy, vizsgajegy): kollokvium 5. Az értékelés módszere: szóbeli Albert József-Farkas István-Leveleki Magdolna (2004): Szociológia. Möbius Kiadó, Nyíregyháza Andorka Rudolf (2001): Bevezetés a szociológiába. Osiris Kiadó, Budapest Anthony Giddens (1995): Szociológia. Osiris Kiadó, Budapest Kolosi Tamás (1987): Tagolt társadalom. Gondolat Kiadó, Budapest Rácz József (szerk. 2005): Devianciák. Új Mandátum Kiadó, Budapest Zombori Gyula (1994): Szociálpolitika alapfogalmai. TWINS Kiadó, Budapest

17 Képzési szükséglet elemzése GO1023 Meghirdetés féléve 3. Kreditpont 2 Heti kontakt óraszám (elm. + gyak.) 0+1 G Hollósi Hajnalka Zsuzsanna főiskolai tanársegéd A hallgatók ismereteket szereznek az emberi erőforrás gazdálkodási, fejlesztési folyamatok közül az oktatással, képzéssel összefüggőkről, hogy hatékonyan tudjanak közreműködni a szakmai gyakorlati oktatás/képzés iránti igények és kínálat összehangolásában. A kompetenciafejlesztés területe: azon személyes-, társas-, módszertani kompetenciák, melyek a hatékony kommunikációt, adatforrások elemzését, szervezési feladatok végrehajtását teszik lehetővé. A hallgatók szakszerű segítséget nyújthatnak fiatalok/felnőttek életpálya építéséhez, közreműködnek a tanulás és munka közötti átmenet hatékonyabb megvalósulásában. Tudásalapú társadalom, az egész életen át tartó tanulás. Képzések (gyakorlati oktatás, képzés) megrendelői: szervezet, egyén. Oktatási, képzési igények gazdálkodási szervezeteknél. Munkaügyi központok tevékenysége. Foglalkoztatás politika. Térségi szinten belül integrált szolgáltatások létjogosultsága, pl: munkába állást, munkavállaláshoz szükséges szakmai és személyes kompetenciák megszerzését, hátrányos helyzetű társadalmi csoportok foglalkoztatását segítő programok, s ezekhez kapcsolódó oktatási, képzési szolgáltatások. Képzési szükségletek feltárása: munkaerőpiaci mutatók (foglalkoztatottság, munkanélküliség mérése, nyilvántartása), a munkaerőpiac statikus és dinamikus helyzete alapján (mobilitás, fluktuáció területi jellemzők), szakmai és szakmai érdekvédelmi szervezetek kvalifikációs igényeinek feltárása. Képzési szükségletek (egyéni) felméréséhez szükséges információk összegyűjtésének online technikái, szondázás, interjú, kérdőív. Képzési kínálat nyilvánosságának javítása, képzés menedzselésének technikái, tájékoztatás, egyéni tanácsadás. 3. Évközi tanulmányi követelmények: 4. A megszerzett ismeretek értékelése (félévközi jegy, vizsgajegy): gyakorlati jegy 5. Az értékelés módszere: szóbeli és írásbeli Aktuális szakirodalmak, döntően folyóiratok cikkei, munkaerőpiaci, foglalkoztatáspolitikai adatforrások 7. Kötelező, ajánlott irodalom (3-5 db.) Bakacsi Gyula [et al.] (2004): Stratégiai emberi erőforrás menedzsment. KJK-Ker.Szöv., Jogi és Üzleti Kiadó, Budapest Zachár László (1999): A munkaerőpiaci képzések elméleti és gyakorlati kérdései. JTPE FEEFI, Pécs Zentai István (1999): A meggyőzés útjai. Typotex, Budapest Zsigmond Csaba-Szép Zsófia (1998): Munkaerőpiaci ismeretek, álláskeresési technikák. EKTF Liceum Kiadó, Eger Zrinszky László (1996): A felnőttképzés tudománya. OKKER, Budapest

18 Gyakorlati oktatás folyamata, tervezése- GO1024 Meghirdetés féléve 2. Kreditpont 4 Heti kontakt óraszám (elm. + gyak.) 2+0 K Hollósi Hajnalka Zsuzsanna főiskolai tanársegéd Megismertetni a hallgatókat az iskolarendszerű gyakorlati oktatás, képzés történeti gyökereitől, napjainkig kialakult pedagógiai, pszichológiai elméleti alapjaival. A gyakorlati képzés változatos módjának, szerveződésének közös, (általános) didaktikai alapismereteire helyeződik a hangsúly, melyek segítségével képes lesz a hallgató képzettségének megfelelő feladatokat elvégezni gyakorlati színtereken. Kompetenciafejlesztés terülte: szakmai elméleti, mely megalapozza a szakmai módszertani kompetenciák kialakulását. Az intellektualizmus mellett a cselekvés, a gyakorlati tapasztalat megjelenése az oktatáselméleti irányzatokban (Peter Petersen, Dewey). Oktatási folyamat mint ismeretszerzés és alkalmazás, pedagógiai, pszichológiai sajátosságok. A gyakorlati oktatás, képzés didaktikai alapjai. Cél, tartalom, követelmények, taxonómiák (B. Bloom, de Bloch), kompetencia, kulcskompetencia, tanuláselméletek. A gyakorlati tanulás szakaszai: szakmai orientációs gyakorlat, gyakorlati oktatás, szakmai gyakorlati képzés. A gyakorlatok tanítási-tanulási folyamata, makro és mikrostruktúrája. Ismeretközpontú, tevékenységközpontú stratégiák, szabályozáselvű oktatási stratégia. Gyakorlat szervezeti és munkaformái. Oktatási módszerek, oktatás infrastruktúrája. A tervezett célnak megfelelő taneszköz, információhordozó kiválasztása, készítése, alkalmazása. Elektronikus oktatórendszerek. A gyakorlati oktató tervező tevékenysége és dokumentumai (központi tanterv, vizsgakövetelmény, gyakorlati oktatás helyi programja, tanmenet, foglalkozási vázlat felépítése. Differenciálás lehetősége a munkatevékenység oktatásában, pedagógiai értékelés. Adminisztrációs feladatok a gyakorlati képző helyen. 3. Évközi tanulmányi követelmények: Szakirodalom önálló feldolgozása, feladatok elkészítése határidőre az elméleti és a hospitálási tapasztalatok felhasználásával, zárthelyi dolgozat megírása. 4. A megszerzett ismeretek értékelése (félévközi jegy, vizsgajegy): kollokvium 5. Az értékelés módszere: szóbeli és írásbeli Szakirodalom, gyakorlati képzés dokumentumai, nyomtatványok, digitális információhordozók 7. Kötelező, ajánlott irodalom (3-5 db.) Benedek András (szerk., 2006): Szakképzés-pedagógia. Baccalaureus Scientiae sorozat BME Typotex Kiadó, Budapest Darázs Andor (2007): A gyakorlati képzés kézikönyve MKIK Budapest Falus Iván (szerk., 2003): Didaktika Nemzeti Tankönyvkiadó, Budapest Kraiciné Szokoly Mária (2001): Módszertár ELTE, Budapest Lükő István (2007): Szakképzés-pedagógia Műszaki Kiadó, Budapest Nagy Sándor (1997): Az oktatás folyamata és módszerei. Volos Kiadó, Budapest

19 Gyakorlati oktatás nevelésmódszertana GO1025 Meghirdetés féléve 2. Kreditpont 3 Heti kontakt óraszám (elm. + gyak.) 2+0 K Dr. Horváth László főiskolai docens : A hallgatók elméleti szakmai ismeretei kiegészülnek neveléstani, szociálpedagógiai, szocálpszihológiai alapismeretekkel. Mindezek hozzájárulnak gyakorlatvezetői szakmai kompetenciáinak megszilárdulásához, melyek biztosítják az eredményes magatartásszabályozást, probléma- és konfliktuskezelést egyén és csoport szinten egyaránt. A hallgatók rövid betekintést nyernek a munkaiskolák, a gyakorlati oktatás, képzés legjobb hagyományait képviselő, a mai nevelésmetodikát meghatározó irányzataiba. A gyakorlati foglalkozás, munkatevékenység megjelenése az iskolában, beépülése a tantárgyak rendszerébe (német munkaiskola, Dewey projektoktatás, gyakorlat, stb.). A szakma fogásainak elsajátítása a munkahelyen termelési gyakorlat. Tanulócsoport, egyén jellemzői (viselkedés, magatartás, norma és értékrendszer, szervezettség, szociális érettség). A gyakorlóhely/tevékenység szervezetszociológiai jellemzői, szervezeti kultúra. A gyakorlatvezető vezetői magatartása, nevelési stílusa, nevelési módszerek (direkt, indirekt), motiválás, értékelés nevelési hatása. Konfliktusok a gyakorlat során (csoport/egyén és gyakorlatvezető, munkatársak-tanulók stb.) különböző relációkban. A gyakorlatvezető mindezek birtokában képes lesz egyéni és csoportos szakmai gyakorlat szervezésében, vezetésében megfelelő nevelési eljárásokat alkalmazni, konfliktusokat kezelni olyan csoportok esetén is mint a kezdeti vagy új munkatapasztalatot szerzők. 3. Évközi tanulmányi követelmények: A hallgatók zárthelyi dolgozatot írnak. Nevelési helyzeteket elemeznek, alternatív megoldási tervet készítenek, megvitatják, értékelik a javaslatokat. 4. A megszerzett ismeretek értékelése (félévközi jegy, vizsgajegy): kollokvium A vizsgajegy kialakítása szóbeli és a félévközi részteljesítmények figyelembe vételével történik. 5. Az értékelés módszere: szóbeli és írásbeli Előadóterem, hagyományos és modern oktatástechnikai felszerelések, tankönyvek. 7. Kötelező, ajánlott irodalom (3-5 db.) Bagdy Emőke-Telkes József (1988): Személyiségfejlesztő módszerek az iskolában. Tankönyvkiadó, Budapest Bábosik István (2004): Neveléselmélet. Osiris Kiadó, Budapest Horváth László Palotayné Lengváry Judit (2003): Neveléstan Élmény 94 Bt. Nyíregyháza Szilágyi János (2006): A hallgatói szerződés bevezetésének lehetőségei a felsőfokú szakképzésben. online előadási anyag. FSZ Konferencia, Budapest, XI. 30. Th. Gordon (1989): T.E.T. A tanári hatékonyság fejlesztése Gondolat Kiadó, Budapest Zrinszky László (2006): Neveléselmélet. Műszaki Könyvkiadó Budapest

20 Gyakorlati képzés működése II.- hospitálás GO1026 Meghirdetés féléve 2. Kreditpont 1 Heti kontakt óraszám (elm. + gyak.) 0+1* (nem kontaktóra) Mai Előfeltétel (tantárgyi kód) GO1018 Hollósi Hajnalka Zsuzsanna főiskolai tanársegéd : A hallgatók tapasztalatának bővítése - közvetlen megfigyeléssel - a gyakorlati foglalkozások módszertani jellemzőivel folytatódik (előkészítés, foglalkozás mikrostruktúrája, módszerei, teljesítményértékelés, motiváció, differenciálás). A hallgatók lehetőség szerint gyűjtsenek tapasztalatot projekt, team, és portfólió munka szervezéséről, szakmai versenyek (mester-remek készítése), szintvizsga, szakmai kirándulás szervezéséről. A hospitálás segítse elő a hallgató elméleti ismereteinek megszilárdulását, alapozza meg a módszertani kurzusokat. A hallgató pálya- és munkavállalási attitűdjeit erősítse meg. A hallgató a félév során legkevesebb két alkalommal köteles hospitálást végezni, kötelezettségeit egyéni szervezéssel (helyszín, időbontás) teljesíti. A hallgatónak egy-egy alakalommal legalább egy (tanulói) munkanapnak megfelelő munkaórában (legkevesebb négyórás egységben) kell megfigyelést végezni. A hospitálás célját előre meghatározott szempontsorból önállóan választja ki a hallgató, figyelve a gyakorlóhely lehetőségeire, továbbá a megfigyelési portfólió összeállítási szempontjaira. A hospitálás során minél komplexebb módon figyelje meg a gyakorlatot vezető oktató tevékenységét. Tájékozódjon a gyakorlatvezetőtől az előkészítő munkájáról, tervező tevékenységéről, ezek dokumentumait tanulmányozza át. Tapasztalatait, a gyakorlatról készült részletes feljegyzését megfigyelési naplóban rögzítse, szakmai ismereteit alkalmazva elemző, értékelő összegzést készítsen. 3. Évközi tanulmányi követelmények: a hospitáláson szerzett tapasztalatait szakmai ismeretei felhasználásával elemzi, összegző bemutatást készít a gyűjtött információk alapján, hospitálási portfólió rendezése 4. A megszerzett ismeretek értékelése (félévközi jegy, vizsgajegy): minősített aláírás 5. Az értékelés módszere: háromfokozatú minősítés szakirodalom, a hallgató célzott megfigyelései, dokumentumok 7. Kötelező, ajánlott irodalom (3-5 db.) Benedek András (szerk., 2006): Szakképzés-pedagógia. Baccalaureus Scientiae sorozat BME Typotex Kiadó, Budapest Darázs Andor (2007): A gyakorlati képzés kézikönyve MKIK Budapest Falus Iván (szerk., 2003): Didaktika Nemzeti Tankönyvkiadó, Budapest Lükő István (2007): Szakképzés-pedagógia Műszaki Kiadó, Budapest

TANTÁRGYLEÍRÁS. Sitkuné Görömbei Cecília, főiskolai docens Tantárgyfelelős szervezeti egység kódja

TANTÁRGYLEÍRÁS. Sitkuné Görömbei Cecília, főiskolai docens Tantárgyfelelős szervezeti egység kódja Digitális kommunikáció I. GO1001 Meghirdetés féléve 1. Kreditpont 4 Heti kontakt óraszám (elm. + gyak.) 3+0 G Sitkuné Görömbei Cecília, főiskolai docens TI A hallgató legyen képes elvégezni a következő

Részletesebben

Iskolai szociális munka gyakorlata

Iskolai szociális munka gyakorlata Iskolai szociális munka gyakorlata B1206 Meghirdetés féléve 4 Kreditpont 1 Heti kontakt óraszám (elm. + gyak.) 30 óra gyakorlat Min ai Előfeltétel (tantárgyi kód) B1101 Dr. Torkos Katalin 1. A tantárgy

Részletesebben

Tantátgyi követelmények Család- és nevelésszociológiai alapismeretek

Tantátgyi követelmények Család- és nevelésszociológiai alapismeretek Tantátgyi követelmények Család- és nevelésszociológiai alapismeretek CGB1203 Heti kontakt óraszám (elm.+gyak.) 2+0 Tantárgyfelelős neve és beosztása Bodnárné dr. Kiss Katalin főiskolai docens A tantárgyfelelős

Részletesebben

Gyakorlati oktató felsőfokú szakképzés 2o1o. szeptember

Gyakorlati oktató felsőfokú szakképzés 2o1o. szeptember Gyakorlati oktató felsőfokú szakképzés 2o1o. szeptember I. Modul azonosítója 1920-06: Számítástechnikai eszközök alkalmazása az oktató tevékenységben -felelős oktató Digitális kommunikáció (I) Digitális

Részletesebben

Tantárgyi követelmény

Tantárgyi követelmény Tantárgyi követelmény Multikulturális nevelés TKM2101 Meghirdetés féléve 4 Kreditpont 2 Heti kontakt óraszám (elm. + gyak.) 0+2 Tantárgyfelelős neve és beosztása Bodnárné Dr. Kis Katalin főiskolai tanár

Részletesebben

KÖVETELMÉNYEK /I. Tantárgy neve Társadalomtudományi kutatások 2.

KÖVETELMÉNYEK /I. Tantárgy neve Társadalomtudományi kutatások 2. Társadalomtudományi kutatások 2. PDB1702 Félévi óraszám (elm.+gyak.) 0+2 Gyakorlati jegy PDB1005 Évközi tanulmányi követelmények: Empirikus vizsgálat adatfelvétele és az adatok statisztikai feldolgozása.

Részletesebben

KÖVETELMÉNYEK /I.

KÖVETELMÉNYEK /I. Közösségi szociális munka SPB1209 Kreditpont: 3 Félévi óraszám (elm.+gyak.) 1+1 Gyakorlati jegy SPB1121 Követelmény: Két zárthelyi dolgozat. Gyakorlati jegy. Zh: 2016. okt. 19. 8-9., nov. 30. 8-9. Kötelező,

Részletesebben

Záróvizsga komplex tételsor villamos-mérnöktanár hallgatóknak - 2008 -

Záróvizsga komplex tételsor villamos-mérnöktanár hallgatóknak - 2008 - Záróvizsga komplex tételsor villamos-mérnöktanár hallgatóknak - 2008-1. tétel a. A nevelés szerepe az egyén és a társadalom életében. b. A didaktika fogalma, tárgya, helye a tudományok rendszerében c.

Részletesebben

KÖVETELMÉNYEK. A nevelés történeti alapjai 3. ( A magyar nevelés történetének forrásai) Tantárgy neve: Tantárgy kódja: PDB 1103

KÖVETELMÉNYEK. A nevelés történeti alapjai 3. ( A magyar nevelés történetének forrásai) Tantárgy neve: Tantárgy kódja: PDB 1103 Tantárgy kódja: PDB 1103 Kreditpont: 3 Tantárgyfelelős neve és beosztása: Tantárgy oktatója és beosztása: Tantárgy oktatójának elérhetősége: 2230 A nevelés történeti alapjai 3. ( A magyar nevelés történetének

Részletesebben

Digitális írástudás kompetenciák: IT alpismeretek

Digitális írástudás kompetenciák: IT alpismeretek Digitális írástudás kompetenciák: IT alpismeretek PL-5107 A továbbképzés célja: A program az alapvető számítógépes fogalmakban való jártasságot és a számítógépek alkalmazási területeinek ismeretét nyújtja

Részletesebben

KÖVETELMÉNYEK. Szatmári Ágnes főiskolai tanársegéd Tantárgyfelelős tanszék kódja

KÖVETELMÉNYEK. Szatmári Ágnes főiskolai tanársegéd Tantárgyfelelős tanszék kódja Alkalmazott pszichológia MD1005 Meghirdetés féléve 2 Kreditpont: 3 Heti kontakt óraszám (elm.+gyak.) 2+0 Kollokvium Előfeltétel (tantárgyi kód) Tantárgyfelelős neve: Vassné Dr. Figula Erika főiskolai tanár

Részletesebben

TANTÁRGYI KÖVETELMÉNYEK

TANTÁRGYI KÖVETELMÉNYEK 1. A tantárgy megnevezése: OKTATÁSTAN I. 2. Az évfolyam megnevezése: Okl. mérnöktanár, mérnöktanár szak nappali tagozat II. évf. 2. félév, II. évf. 1. félév Műszaki szakoktató szak II. évfolyam 1. félév

Részletesebben

SPB1305 3 3 3 2+1 : SPB1306

SPB1305 3 3 3 2+1 : SPB1306 Tantárgy neve: Szociológia 3 Tantárgy kódja: SPB1305 Meghirdetés féléve 3 Kreditpont: 3 Heti kontakt óraszám: (elm.+gyak.) 2+1 Félévi követelmény: k Előfeltétel : SPB1306 Tantárgyfelelős neve és beosztása:

Részletesebben

Követelmények. Pedagógiai tervezés és értékelés Tantárgy kódja. Dr. Szabó Antal főiskolai tanár A tantárgy oktatója

Követelmények. Pedagógiai tervezés és értékelés Tantárgy kódja. Dr. Szabó Antal főiskolai tanár A tantárgy oktatója Pedagógiai tervezés és értékelés M1014 Kollokvium M1002L - Legalább egy referátum készítése kiadott vagy választott témában. - Egy házi dolgozat készítése 10.000 leütés terjedelemben. (Két megadott cím

Részletesebben

KÖVETELMÉNYEK. Dr. Pornói Imre főiskolai tanár Tantárgyfelelős tanszék kódja

KÖVETELMÉNYEK. Dr. Pornói Imre főiskolai tanár Tantárgyfelelős tanszék kódja Szociális gondoskodás története B1401L Meghirdetés féléve 2 Heti kontaktóraszám (elm. + gyak.) koll Tantárgyfelelős neve és beosztása Tantárgy oktatója és beosztása A tantárgy elsajátításának célja: Annak

Részletesebben

Kommunikációs és konfliktuskezelési tréning Tantárgy kódja Meghirdetés féléve 5 Kreditpont 2 Heti kontaktóraszám (elm. + gyak.

Kommunikációs és konfliktuskezelési tréning Tantárgy kódja Meghirdetés féléve 5 Kreditpont 2 Heti kontaktóraszám (elm. + gyak. Kommunikációs és konfliktuskezelési tréning CB3063 Meghirdetés féléve 5 Heti kontaktóraszám (elm. + gyak.) 0+2 minősített aláírás Előfeltétel (tantárgyi kód) - Spanyol Ágnes tanársegéd-gyakornok SP A tréning

Részletesebben

Abroncsgyártó Gumiipari technológus

Abroncsgyártó Gumiipari technológus A /2007 (II. 27.) SzMM rendelettel módosított 1/2006 (II. 17.) OM rendelet Országos Képzési Jegyzékről és az Országos Képzési Jegyzékbe történő felvétel és törlés eljárási rendjéről alapján. Szakképesítés,

Részletesebben

TANULMÁNYI TÁJÉKOZTATÓ

TANULMÁNYI TÁJÉKOZTATÓ TANULMÁNYI TÁJÉKOZTATÓ 2011/2012. tanév GYAKORLATI OKTATÓ felsőfokú szakképzés NYUGAT-MAGYARORSZÁGI EGYETEM Benedek Elek Pedagógiai Kar Sopron Szerkesztők: Dr. Simon Tamás oktatási dékánhelyettes Dr. Molnár

Részletesebben

A Gyakorlóiskolai tanítási-nevelési gyakorlat c. tanegység részletes követelményei v. 1.0

A Gyakorlóiskolai tanítási-nevelési gyakorlat c. tanegység részletes követelményei v. 1.0 A Gyakorlóiskolai tanítási-nevelési gyakorlat c. tanegység részletes követelményei v. 1.0 A gyakorlóiskolai tanítási-nevelési gyakorlat két fő tartalmi részből áll: (a) általános jellegű, csoportos és

Részletesebben

KÖVETELMÉNYEK. Tantárgy neve

KÖVETELMÉNYEK. Tantárgy neve Segítő kapcsolat CB 1304 Meghirdetés féléve 6. Heti kontakt óraszám (elm.+gyak.) 0+2 Vassné dr. Figula Erika főiskolai tanár A szorgalmi időszak utolsó előtti hetében szóbeli vizsgán szerzik meg a hallgatók

Részletesebben

INFORMATIKA TANMENET SZAKKÖZÉPISKOLA 9.NY OSZTÁLY HETI 4 ÓRA 37 HÉT/ ÖSSZ 148 ÓRA

INFORMATIKA TANMENET SZAKKÖZÉPISKOLA 9.NY OSZTÁLY HETI 4 ÓRA 37 HÉT/ ÖSSZ 148 ÓRA MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI ELJÁRÁS MELLÉKLET Tanmenetborító Azonosító: ME-III.1./1 Változatszám: 2 Érvényesség kezdete: 2013. 09. 01. Oldal/összes: 1/6 Fájlnév: ME- III.1.1.Tanmenetborító SZK- DC-2013 INFORMATIKA

Részletesebben

KÖVETELMÉNYEK. Tantárgy oktatója és beosztása Dr. Tóthné Gacsályi Viktória főiskolai tanársegéd Tantárgyfelelős tanszék kódja

KÖVETELMÉNYEK. Tantárgy oktatója és beosztása Dr. Tóthné Gacsályi Viktória főiskolai tanársegéd Tantárgyfelelős tanszék kódja Pedagógiai szociálpszichológia TKM1010 Kreditpont 2 Heti kontaktóraszám (elm. + gyak.) 2+0 Előfeltétel (tantárgyi kód) TKM1001 Dr. Margitics Ferenc főiskolai tanár és beosztása Az előadáson való részvétel

Részletesebben

KÖVETELMÉNYEK. A gyermekvédelem intézményrendszere Tantárgy kódja

KÖVETELMÉNYEK. A gyermekvédelem intézményrendszere Tantárgy kódja KÖVETELMÉNYEK Tantárgy neve A gyermekvédelem intézményrendszere PDB2123 Meghirdetés féléve 5. Kreditpont 2 Heti kontaktóraszám (elm. + gyak.) 1+0 K PDB1006, PDB1009, PDB1204 Tantárgyfelelős neve és beosztása

Részletesebben

Mobilitás Országos Ifjúsági Szolgálat. Formális és nem-formális képzési lehetőségek az ifjúsági munkában

Mobilitás Országos Ifjúsági Szolgálat. Formális és nem-formális képzési lehetőségek az ifjúsági munkában Formális és nem-formális képzési lehetőségek az ifjúsági munkában Bencze Györgyné Hajni VIII. Országos Tranzitfoglalkoztatási Konferencia 2009. május 29. Az ifjúsági munka foglalkozásszerű vagy önkéntes

Részletesebben

A TANTÁRGY ADATLAPJA

A TANTÁRGY ADATLAPJA A TANTÁRGY ADATLAPJA 1. A képzési program adatai 1.1 Felsőoktatási intézmény Babes-Bolyai Tudományegyetem 1.2 Kar Pszichológia és Neveléstudományok 1.3 Intézet Pedagógia és Alkalmazott Didaktika 1.4 Szakterület

Részletesebben

Engedélyszám: 10023-1/2011-EAHUF. 2345-06 Szakmódszertan követelménymodul szóbeli vizsgafeladatai

Engedélyszám: 10023-1/2011-EAHUF. 2345-06 Szakmódszertan követelménymodul szóbeli vizsgafeladatai 1. feladat Kórházában dolgozói továbbképzésen a gyakorlatvezetés minőségbiztosítási folyamatának ismertetésére kérték fel. Készüljön fel az előadásra! Előadásában térjen ki: minőség fogalma minőségirányítás,

Részletesebben

R ENDŐRTISZTI F ŐISKOLA SZÁMÍTÁSTECHNIKAI ÉS INFORMATIKAI KÖZPONT T ÁJÉKOZTATÓ ÉS T EMATIKA

R ENDŐRTISZTI F ŐISKOLA SZÁMÍTÁSTECHNIKAI ÉS INFORMATIKAI KÖZPONT T ÁJÉKOZTATÓ ÉS T EMATIKA R ENDŐRTISZTI F ŐISKOLA SZÁMÍTÁSTECHNIKAI ÉS INFORMATIKAI KÖZPONT T ÁJÉKOZTATÓ ÉS T EMATIKA Számítástechnika és informatika, Robotzsaru tantárgyakból a nappali tagozat részére 2009/2010 tanévtől A hallgatói

Részletesebben

KÖVETELMÉNYEK. Előfeltétel (tantárgyi kód) Tantárgyfelelős neve és beosztása Dr. Pornói Imre főiskolai tanár

KÖVETELMÉNYEK. Előfeltétel (tantárgyi kód) Tantárgyfelelős neve és beosztása Dr. Pornói Imre főiskolai tanár Gyermekvédelem az iskolában CSM1002, 1002L Meghirdetés féléve 1 Heti kontaktóraszám (elm. + 1-0 gyak.) kollokvium A hazai és a nemzetközi gyermekvédelem fejlődési tendenciáinak és törvénykezési folyamatának

Részletesebben

A TANTÁRGY ADATLAPJA

A TANTÁRGY ADATLAPJA A TANTÁRGY ADATLAPJA 1. A képzési program adatai 1.1 Felsőoktatási intézmény Babeş-Bolyai Tudományegyetem 1.2 Kar Pszichológia és Neveléstudományok Kar 1.3 Intézet Alkalmazott Pszichológia Intézet 1.4

Részletesebben

EOQ MNB QMHC eü. specifikus tanfolyam ( 4x2 nap) (2016.október-november) EOQ QMHC tanfolyam

EOQ MNB QMHC eü. specifikus tanfolyam ( 4x2 nap) (2016.október-november) EOQ QMHC tanfolyam EOQ QMHC tanfolyam Minőségi vezetők az alapismereteket egyetemi / felsőfokú végzettség során szerzik meg és emellett legalább négy éves teljes munkaidős munkahelyi tapasztalata szükséges, melyből legalább

Részletesebben

KÖVETELMÉNYEK 2014-2015. 1.félév. Vassné Dr Figula Erika főiskolai tanár

KÖVETELMÉNYEK 2014-2015. 1.félév. Vassné Dr Figula Erika főiskolai tanár Személyes hatékonyság fejlesztése INM2010L Meghirdetés féléve 1. Kreditpont: 2 Félévi óraszám (elm.+gyak.) 6 Minősített aláírás A kurzus tréning jelleggel zajlik. A gyakorlati jegy teljesítésének feltétele

Részletesebben

2. Griffin, E. (2001): Bevezetés a kommunikációelméletbe. (1-3., 7-8., 20., 35. fejezet) Harmat.

2. Griffin, E. (2001): Bevezetés a kommunikációelméletbe. (1-3., 7-8., 20., 35. fejezet) Harmat. A tanácsadás kommunikációs alapja SPF1306 FKF1101 Tantárgyfelelős neve és beosztása Dudás Marianna, főiskolai tanársegéd Évközi tanulmányi követelmények: Zárthelyi dolgozat (Ideje: 2016. október 20. és

Részletesebben

ECDL SELECT START (új neve ECDL Base)

ECDL SELECT START (új neve ECDL Base) 1. Kinek ajánljuk Munkavállalóknak: ECDL SELECT START (új neve ECDL Base) A PC használatához szükséges valamennyi ismeretet garantáltan megszerezhetik. Biztosan nyújtja a munkakör ellátásához szükséges

Részletesebben

KÖVETELMÉNYEK. A tanárjelölt személyiségfejlesztése

KÖVETELMÉNYEK. A tanárjelölt személyiségfejlesztése A tanárjelölt személyiségfejlesztése PDB2304L Meghirdetés féléve 4. Kreditpont: 2 Konzultációs óraszám 6 Gyakorlati jegy Tantárgyfelelős neve és beosztása Vassné dr. Figula Erika, főiskolai tanár A kurzus

Részletesebben

Dr. Margitics Ferenc főiskolai tanár Pszichológia Intézeti Tanszék. Nappali képzés. KÖVETELMÉNYEK 2012-2013. 1.félév

Dr. Margitics Ferenc főiskolai tanár Pszichológia Intézeti Tanszék. Nappali képzés. KÖVETELMÉNYEK 2012-2013. 1.félév Pszichológia Intézeti Tanszék Nappali képzés KÖVETELMÉNYEK Differenciált fejlesztés pszichológiája SPB 2301 Meghirdetés féléve 5 Heti kontaktóraszám (elm. + gyak.) 1+2 Gyakorlati jegy Előfeltétel (tantárgyi

Részletesebben

Pécsi Tudományegyetem Közgazdaságtudományi Kar

Pécsi Tudományegyetem Közgazdaságtudományi Kar Pécsi Tudományegyetem Közgazdaságtudományi Kar ÜZLETI TANÁCSADÓ szakirányú továbbképzési szak Az üzleti tanácsadás napjaink egyik kulcsfontosságú ágazata az üzleti szférában. A tercier szektor egyik elemeként

Részletesebben

KÖVETELMÉNYEK. A gyermekvédelem intézményrendszere Tantárgy kódja

KÖVETELMÉNYEK. A gyermekvédelem intézményrendszere Tantárgy kódja A gyermekvédelem intézményrendszere PDB2123L Meghirdetés féléve 5 Kreditpont 2 Heti kontaktóraszám (elm. + 1+0 gyak.) Koll. PDB1006, PDB1009, PDB1204 Tantárgyfelelős neve és beosztása és beosztása A hallgatók

Részletesebben

KÖVETELMÉNYEK. A tanárjelölt személyiségfejlesztése

KÖVETELMÉNYEK. A tanárjelölt személyiségfejlesztése A tanárjelölt személyiségfejlesztése TKB1207 Meghirdetés féléve 2. Konzultációs óraszám 6 Gyakorlati jegy Tantárgyfelelős neve és beosztása Vassné dr. Figula Erika, főiskolai tanár API A kurzus tréning

Részletesebben

Menedzsment rendszerek

Menedzsment rendszerek Menedzsment rendszerek Anyagmérnök mesterképzés (MsC) Tantárgyi kommunikációs dosszié MISKOLCI EGYETEM Műszaki Anyagtudományi Kar Energia- és Minőségügyi Intézet Minőségügyi Intézeti Kihelyezett Tanszék

Részletesebben

NYF-MMFK Műszaki Alapozó és Gépgyártástechnológiai Tanszék mezőgazdasági gépészmérnöki szak III. évfolyam

NYF-MMFK Műszaki Alapozó és Gépgyártástechnológiai Tanszék mezőgazdasági gépészmérnöki szak III. évfolyam ALKALMAZOTT SZÁMÍTÁSTECHNIKA MG2613 Meghirdetés féléve: 6. 6. 11 1 1 11 11 Összesen: 11 11 Előfeltétel (tantárgyi kód): Tantárgyfelelős beosztása: MG1108; MG1207 Dr. Végső Károly főiskolai docens A tantárgy

Részletesebben

M5004 FELADATOK. f) elegendő előny esetén meg tudja kezdeni a program előkészítését, és a feltételek megteremtését ISMERETEK

M5004 FELADATOK. f) elegendő előny esetén meg tudja kezdeni a program előkészítését, és a feltételek megteremtését ISMERETEK M5004 FELDTOK Felnőttoktatási és képzési tevékenysége során alkotó módon alkalmazza a felnőttek tanulásának lélektani 4 törvényszerűségeit a) a felnőtt tanuló motiválására formális tanulmányai 5 során

Részletesebben

SZAKLEÍRÁSOK, MINTATANTERVEK. Szociális és ifjúsági munka felsőoktatási szakképzés

SZAKLEÍRÁSOK, MINTATANTERVEK. Szociális és ifjúsági munka felsőoktatási szakképzés SZAKLEÍRÁSOK, MINTATANTERVEK Szociális és ifjúsági munka felsőoktatási szakképzés 2014/2015. tanév NYUGAT-MAGYARORSZÁGI EGYETEM Benedek Elek Pedagógiai Kar Sopron Szociális és ifjúsági munka felsőoktatási

Részletesebben

Ügyeljen arra, hogy a programmodul sorszáma és megnevezése azonos legyen a I. A program általános tartalma fejezet 11. pontjában írtakkal!

Ügyeljen arra, hogy a programmodul sorszáma és megnevezése azonos legyen a I. A program általános tartalma fejezet 11. pontjában írtakkal! II. ADATLAP - Programmodul részletes bemutatása /1. Valamennyi programmodulra külön-külön kitöltendő 1. A programmodul azonosító adatai Ügyeljen arra, hogy a programmodul sorszáma és megnevezése azonos

Részletesebben

KÉPZÉSI TÁJÉKOZTATÓ KIADVÁNY

KÉPZÉSI TÁJÉKOZTATÓ KIADVÁNY KÉPZÉSI TÁJÉKOZTATÓ KIADVÁNY MUNKA-, TŰZ- ÉS KÖRNYEZETVÉDELMI ALAPISMERETEK 2015 TÁMOP-2.2.7-B-2-13/1-2014 0004 Békés Megyei Képzési Klaszter, avagy gyakorlatorientált ágazati szak- és felnőttképzési együttműködések

Részletesebben

Felnőttképzési tájékoztató

Felnőttképzési tájékoztató Felnőttképzési nyilvántartási szám: 00373-2010 Felnőttképzési tájékoztató Jász-Nagykun-Szolnok Felnőttképzési programjai és szolgáltatásai 2012. 1 Bemutatkozás A Jász-Nagykun-Szolnok t (a továbbiakban

Részletesebben

Élelmiszeripari mikrobiológiai laboráns. Laboratóriumi technikus

Élelmiszeripari mikrobiológiai laboráns. Laboratóriumi technikus A /07 (II. 27.) SzMM rendelettel módosított 1/06 (II. 17.) OM rendelet Országos Képzési Jegyzékről és az Országos Képzési Jegyzékbe történő felvétel és törlés eljárási rendjéről alapján. Szakképesítés,

Részletesebben

Pedagógia - gyógypedagógia

Pedagógia - gyógypedagógia 2 Pedagógia - gyógypedagógia 1. A pedagógia tudománya. A nevelés fogalma és alapvető jegyei 2. A nevelés szükségessége: a személyiség fejlődését befolyásoló tényezők (öröklés, környezet, nevelés) 3. Érték,

Részletesebben

KÖVETELMÉNYEK. Szakmai önismeret, kompetenciafejlesztés IV. Tantárgy kódja Meghirdetés féléve 4 Kreditpont 0 Heti kontaktóraszám (elm. + gyak.

KÖVETELMÉNYEK. Szakmai önismeret, kompetenciafejlesztés IV. Tantárgy kódja Meghirdetés féléve 4 Kreditpont 0 Heti kontaktóraszám (elm. + gyak. Szakmai önismeret, kompetenciafejlesztés IV. CG1046 Meghirdetés féléve 4 Kreditpont 0 Heti kontaktóraszám (elm. + gyak.) 0+2 Minősített aláírás CG1045 Tantárgyfelelős neve és beosztása Vassné Dr. Figula

Részletesebben

A TANTÁRGY ADATLAPJA

A TANTÁRGY ADATLAPJA A TANTÁRGY ADATLAPJA 1. A képzési program adatai 1.1 Felsőoktatási intézmény Babes-Bolyai Tudományegyetem 1.2 Kar Pszichológia és Neveléstudományok Kar 1.3 Intézet Pedagógia és Alkalmazott Didaktika Intézet

Részletesebben

KÉPZÉS NEVE: Informatikai statisztikus és gazdasági tervezı TANTÁRGY CÍME: Jogi ismeretek. Készítette: Mohácsy Barnáné

KÉPZÉS NEVE: Informatikai statisztikus és gazdasági tervezı TANTÁRGY CÍME: Jogi ismeretek. Készítette: Mohácsy Barnáné Leonardo da Vinci Kísérleti projekt által továbbfejlesztett Szakmai program KÉPZÉS NEVE: Informatikai statisztikus és gazdasági tervezı TANTÁRGY CÍME: Jogi ismeretek Készítette: Mohácsy Barnáné Szakmai

Részletesebben

A tananyag beosztása, informatika, szakközépiskola, 9. évfolyam 36

A tananyag beosztása, informatika, szakközépiskola, 9. évfolyam 36 A tananyag beosztása, informatika, szakközépiskola, 9. évfolyam 36 1. Az informatikai eszközök használata 5 4. Infokommunikáció, 5. Az információs társadalom 1 4.1. Információkeresés, információközlési

Részletesebben

SYLLABUS. Partiumi Keresztény Egyetem, Nagyvárad Bölcsészettudományi Kar Tanárképző szak

SYLLABUS. Partiumi Keresztény Egyetem, Nagyvárad Bölcsészettudományi Kar Tanárképző szak SYLLABUS I. Intézmény neve Kar Szak Tantárgy megnevezése Partiumi Keresztény Egyetem, Nagyvárad Bölcsészettudományi Kar Tanárképző szak Osztálymenedzsment A tantárgy típusa DF DD DS DC x II. Tantárgy felépítése

Részletesebben

SZAKKÉPZÉS-PEDAGÓGIA

SZAKKÉPZÉS-PEDAGÓGIA Szakkep tordelt 00.qxd 11/10/2006 10:07 AM Page 1 Dr. Lükô István SZAKKÉPZÉS-PEDAGÓGIA Struktúrák és fejlesztések a szakképzésben MÛSZAKI KIADÓ Szakkep tordelt 00.qxd 11/10/2006 10:07 AM Page 2 Lektorálta:

Részletesebben

KÖVETELMÉNYEK. Tantárgy neve. Szakmai identitás fejlesztése. Meghirdetés féléve 3. Kreditpont: 2 Konzultációs óraszám 8. Előfeltétel (tantárgyi kód) -

KÖVETELMÉNYEK. Tantárgy neve. Szakmai identitás fejlesztése. Meghirdetés féléve 3. Kreditpont: 2 Konzultációs óraszám 8. Előfeltétel (tantárgyi kód) - Szakmai identitás fejlesztése ADM 2323L Konzultációs óraszám 8 Minősített aláírás Vassné dr. Figula Erika főiskolai tanár Az óra tréning jelleggel zajlik. A kurzus teljesítésének feltétele a foglalkozáson

Részletesebben

ZALA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT PEDAGÓGIAI INTÉZETE

ZALA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT PEDAGÓGIAI INTÉZETE SZAKMAI ÖNÉLETRJAZ SZEMÉLYES ADATOK Név Kern Zoltán Cím 8700 Marcali, Lengyelkert 11/b Telefon 06/30/3392530 E-mail Kernzoltan56@t-online.hu Születési hely Lad Születési idő 1956.10.11. MUNKAHELY MUNKAKÖR

Részletesebben

ESZTERHÁZY KÁROLY FŐISKOLA GAZDASÁG- ÉS TÁRSADALOMTUDOMÁNYI KAR GAZDASÁGTUDOMÁNYI INTÉZET

ESZTERHÁZY KÁROLY FŐISKOLA GAZDASÁG- ÉS TÁRSADALOMTUDOMÁNYI KAR GAZDASÁGTUDOMÁNYI INTÉZET TANTÁRGYI PROGRAM ÉS ÜTEMTERV 2011/2012. tanév II. félév A TANTÁRGY Kódja: NBP_AD102G3 Megnevezése: Emberi erőforrás menedzsment Szak: Sportszervező II. évfolyam Heti tanóra: 2 A tantárgy kreditértéke:

Részletesebben

A tanári mesterképzés portfóliója

A tanári mesterképzés portfóliója A tanári mesterképzés portfóliója TÁMOP-4.1.2.B.2-13/1-2013-0009 Szakmai szolgáltató és kutatást támogató regionális hálózatok a pedagógusképzésért az Észak-Alföldi régióban Dr. Márton Sára főiskolai tanár

Részletesebben

HELYI TANTERV / INFORMATIKA

HELYI TANTERV / INFORMATIKA Célok és kompetenciák Alap és legfontosabb cél INFORMATIKA TANTERV A GIMNÁZIUM 9. ÉVFOLYAMAI SZÁMÁRA A tanuló képes legyen a modern információs társadalom előnyeit kihasználni, veszélyeit kikerülni. Legyen

Részletesebben

Műszaki szakterület: A távoktatás módszertana (távoktatási tutorképzés)

Műszaki szakterület: A távoktatás módszertana (távoktatási tutorképzés) 19. BOLYAI NYÁRI AKADÉMIA 2011 Műszaki szakterület: A távoktatás módszertana (távoktatási tutorképzés) Időpont: 2011. július 17 23. Helyszín: Szováta, Teleki Oktatási Központ Helyek száma: 25 fő Célcsoport:

Részletesebben

6. Óravázlat. frontális, irányított beszélgetés. projektor, vagy interaktív tábla az ismétléshez,

6. Óravázlat. frontális, irányított beszélgetés. projektor, vagy interaktív tábla az ismétléshez, 6. Óravázlat Cím: Információ és adatforrás feltárása, adatgyűjtés az internet segítségével, megadott szempontok alapján Műveltségi terület / tantárgy: Informatika Évfolyam: 7. évfolyam (vagy felette) Témakör:

Részletesebben

KÖVETELMÉNYEK. Dr. Pornói Imre főiskolai tanár Takács Tamara főiskolai tanársegéd Tantárgyfelelős tanszék kódja SP

KÖVETELMÉNYEK. Dr. Pornói Imre főiskolai tanár Takács Tamara főiskolai tanársegéd Tantárgyfelelős tanszék kódja SP KÖVETELMÉNYEK Tantárgy neve A jóléti ellátások rendszere IS1356 Meghirdetés féléve 2. Kreditpont 3 Heti kontakt óraszám (elm. + gyak.) 2+0 K Előfeltétel (tantárgyi kód) IS1351 Tantárgyfelelős neve és beosztása

Részletesebben

Minőségügyi Menedzser az Egészségügyben témájú szakmai tanfolyam (EOQ QMHC tanfolyam)

Minőségügyi Menedzser az Egészségügyben témájú szakmai tanfolyam (EOQ QMHC tanfolyam) Minőségügyi Menedzser az Egészségügyben témájú szakmai tanfolyam (EOQ QMHC tanfolyam) Tanfolyam célja A tanfolyam célja a résztvevők számára olyan általános és egészségspecifikus minőségmenedzsmenti ismeretek

Részletesebben

KÖVETELMÉNYEK. Tantárgy neve

KÖVETELMÉNYEK. Tantárgy neve Segítő kapcsolat CGB 1304 Meghirdetés féléve 6. Heti kontakt óraszám (elm.+gyak.) 0+2 G Vassné dr. Figula Erika főiskolai tanár A szorgalmi időszak utolsó előtti hetében szóbeli vizsgán szerzik meg a hallgatók

Részletesebben

Pécsi Tudományegyetem Közgazdaságtudományi Kar

Pécsi Tudományegyetem Közgazdaságtudományi Kar Pécsi Tudományegyetem Közgazdaságtudományi Kar ENERGIAGAZDÁLKODÁSI MENEDZSER szakirányú továbbképzési szak Az Energiagazdálkodási menedzser képzés az energiagazdaságtan alapfogalmainak és a globális és

Részletesebben

A TANTÁRGY ADATLAPJA

A TANTÁRGY ADATLAPJA A TANTÁRGY ADATLAPJA 1. A képzési program adatai 1.1 Felsőoktatási intézmény Babes-Bolyai Tudományegyetem 1.2 Kar Pszichológia és Neveléstudományok Kar 1.3 Intézet Pedagógia és Alkalmazott Didaktika 1.4

Részletesebben

Az ELŐADÁS ifjúságsegítő CÍME curriculum a

Az ELŐADÁS ifjúságsegítő CÍME curriculum a Az ELŐADÁS ifjúságsegítő CÍME curriculum a pedagógus szemével Horváth Ágnes Alapismereti és Szakmódszertani Tanszék, Kecskeméti Főiskola Tanítóképző Főiskolai Kar Vázlat Kulcsszavak: ifjúságsegítő, tudományág,

Részletesebben

KÖVETELMÉNYEK. Tantárgy neve. Neveléselmélet és nevelésfilozófia

KÖVETELMÉNYEK. Tantárgy neve. Neveléselmélet és nevelésfilozófia Neveléselmélet és nevelésfilozófia B1601 Meghirdetés féléve 2 Kreditpont: 2 Heti kontaktóraszám (elm.+gyak.) 2+0 koll B1113 Dr. habil Brezsnyánszky László TK Az előadásokon való részvételre a Nyíregyházi

Részletesebben

A TANTÁRGY ADATLAPJA

A TANTÁRGY ADATLAPJA A TANTÁRGY ADATLAPJA 1. A képzési program adatai 1.1 Felsőoktatási intézmény Babeş-Bolyai Tudományegyetem 1.2 Kar Közgazdaság- és Gazdálkodástudományi Kar 1.3 Intézet Közgazdaság- és Gazdálkodástudományi

Részletesebben

Tanulás-szervezési innovációk a magyar felsőoktatásban

Tanulás-szervezési innovációk a magyar felsőoktatásban Menedzsment kultúra a felsőoktatásban III. Tanulás-szervezési innovációk a magyar felsőoktatásban Ollé János, tanársegéd ELTE PPK Oktatás-Informatikai Szakcsoport olle.janos@ppk.elte.hu 2008. május 9.

Részletesebben

Képzési igények a MELLearN Felsőoktatási Hálózatban

Képzési igények a MELLearN Felsőoktatási Hálózatban Képzési igények a MELLearN Felsőoktatási Hálózatban Sass Judit (BCE) - judit.sass@uni-corvinus.hu Bodnár Éva (BCE) - eva.bodnar@uni-corvinus.hu Kálmán Anikó (BME) - drkalmananiko@gmail.com Célok, előzmények

Részletesebben

KÖVETELMÉNYEK. Tantárgy neve. Csecsemő- és kisgyermekkor pszichológiája. Meghirdetés féléve 2 Kreditpont: 3 Heti kontakt óraszám (elm.+gyak.

KÖVETELMÉNYEK. Tantárgy neve. Csecsemő- és kisgyermekkor pszichológiája. Meghirdetés féléve 2 Kreditpont: 3 Heti kontakt óraszám (elm.+gyak. Csecsemő- és kisgyermekkor pszichológiája CGF1301 Meghirdetés féléve 2 Kreditpont: 3 Heti kontakt óraszám (elm.+gyak.) 2+0 Kollokvium Előfeltétel (tantárgyi kód) - Tantárgyfelelős neve: Dr. Margitics Ferenc

Részletesebben

Egyéb műanyagtermék gyártó Műanyag-feldolgozó

Egyéb műanyagtermék gyártó Műanyag-feldolgozó A /2007 (II. 27.) SzMM rendelettel módosított 1/2006 (II. 17.) OM rendelet Országos Képzési Jegyzékről és az Országos Képzési Jegyzékbe történő felvétel és törlés eljárási rendjéről alapján. Szakképesítés,

Részletesebben

A tantárgyelem kódja: KIT0101G. gyakorlat A tantárgyelem jellege: A tantárgyelem oktatásának ajánlott 1. félév

A tantárgyelem kódja: KIT0101G. gyakorlat A tantárgyelem jellege: A tantárgyelem oktatásának ajánlott 1. félév A mérföldkő megnevezése: A tantárgy megnevezése: A mérföldkő kódja: A tantárgy kódja: 1 A tantárgyelem megnevezése: Számítástechnika I.; A tantárgyelem kredit-értéke: 2 A tantárgyelem teljesítési formája:

Részletesebben

TANTÁRGYI KÖVETELMÉNYEK

TANTÁRGYI KÖVETELMÉNYEK A tantárgy kódja, neve: PDB1702 Az oktatáskutatás módszerei A tantárgy felelőse, beosztása: Dr. Schmercz István főiskolai tanár Heti óraszám (nappali): 0+2 Kredit: 3 Féléves óraszám (levelező): 9 Félévzárás

Részletesebben

Köztisztasági munkagép- és járműkezelő Köztisztasági munkagép- és. Köztisztasági munkagép- és.

Köztisztasági munkagép- és járműkezelő Köztisztasági munkagép- és. Köztisztasági munkagép- és. A 10/07 (II. 27.) SzMM rendelettel módosított 1/06 (II. 17.) OM rendelet Országos Képzési Jegyzékről és az Országos Képzési Jegyzékbe történő felvétel és törlés eljárási rendjéről alapján. Szakképesítés,

Részletesebben

I. évfolyam TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ. Üzleti kommunikáció. 2008/2009 I. félév

I. évfolyam TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ. Üzleti kommunikáció. 2008/2009 I. félév PÉNZÜGYI ÉS SZÁMVITELI FŐISKOLAI KAR- TÁVOKTATÁSI KÖZPONT COLLEGE OF FINANCE AND ACCOUNTANCY- CENTER OF DISTANCE LEARNING BUDAPEST 72. PF.: 35. 1426 / FAX: 06-1-222-4584 : 06-1-469-6672 I. évfolyam TANTÁRGYI

Részletesebben

KÖVETELMÉNYEK I.félév. Előfeltétel (tantárgyi kód) Tantárgyfelelős neve és beosztása Vassné Dr Figula Erika főiskolai tanár

KÖVETELMÉNYEK I.félév. Előfeltétel (tantárgyi kód) Tantárgyfelelős neve és beosztása Vassné Dr Figula Erika főiskolai tanár 2016-2017. 1I.félév Az erőszak pszichológiai kérdései CGB 1309 Meghirdetés féléve 6. Heti kontakt óraszám (elm.+gyak.) 0+2 Tantárgyfelelős neve és beosztása A gyakorlati jegy teljesítésének feltétele a

Részletesebben

TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ. Szolgáltatás menedzsment. tanulmányokhoz

TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ. Szolgáltatás menedzsment. tanulmányokhoz IV. évfolyam szakirány BA TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ Szolgáltatás menedzsment tanulmányokhoz TÁVOKTATÁS Tanév (2014/2015) II. félév A KURZUS ALAPADATAI Tárgy megnevezése: Szolgáltatás menedzsment Tanszék: Tantárgyfelelős

Részletesebben

Minőségügyi rendszerek szakmérnök szakirányú továbbképzés

Minőségügyi rendszerek szakmérnök szakirányú továbbképzés Minőségügyi rendszerek szakmérnök szakirányú továbbképzés (Szakirányú továbbképzési (szakmérnöki) szak) Munkarend: Levelező Finanszírozási forma: Költségtérítéses Költségtérítés (összesen): 375 000 Ft

Részletesebben

Záróvizsga tételek az Emberi erőforrás tanácsadó mesterszak hallgatói számára. A tételsor

Záróvizsga tételek az Emberi erőforrás tanácsadó mesterszak hallgatói számára. A tételsor Záróvizsga tételek az Emberi erőforrás tanácsadó mesterszak hallgatói számára A tételsor 1/A Az emberi erőforrás, mint komplex tudományelméleti probléma. Gáspár L. (2000): 11-20; 71-125. o. 2/A Stratégiai

Részletesebben

Fröccsöntőgép-kezelő Műanyag-feldolgozó

Fröccsöntőgép-kezelő Műanyag-feldolgozó A /2007 (II. 27.) SzMM rendelettel módosított 1/2006 (II. 17.) OM rendelet Országos Képzési Jegyzékről és az Országos Képzési Jegyzékbe történő felvétel és törlés eljárási rendjéről alapján. Szakképesítés,

Részletesebben

Bihari Sándorné Pedagógiai intézményértékelési tanácsadó

Bihari Sándorné Pedagógiai intézményértékelési tanácsadó Bihari Sándorné Pedagógiai intézményértékelési tanácsadó A képzési idő: 2 félév A képző: Kodolányi János Főiskola A szakirányú továbbképzési szakon végzettek ismerik: - a pedagógiai értékelés hazai és

Részletesebben

Dr. Pauwlik Zsuzsa Orsika főiskolai docens Tantárgyfelelős tanszék kódja

Dr. Pauwlik Zsuzsa Orsika főiskolai docens Tantárgyfelelős tanszék kódja Mentálhigiéné INM 1011L Meghirdetés féléve 1. Kreditpont: 3 Konzultációs óraszám 9 Kollokvium Dr. Pauwlik Zsuzsa főiskolai docens AK Zárthelyi dolgozat írása az előadás és a kötelező irodalom alapján a

Részletesebben

TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ. Üzleti kommunikáció

TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ. Üzleti kommunikáció I. évfolyam TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ Üzleti kommunikáció 2010/2011 I. félév 1. sz. táblázat Tantárgyi program Tantárgy megnevezése Üzleti kommunikáció Tantárgy kódja: Tantárgy jellege/típusa: Üzleti alapozó

Részletesebben

A SPORTISKOLAI PROGRAM MONITORINGJA ÉS A SZAKÉRTŐI MUNKA LEHMANN LÁSZLÓ

A SPORTISKOLAI PROGRAM MONITORINGJA ÉS A SZAKÉRTŐI MUNKA LEHMANN LÁSZLÓ A SPORTISKOLAI PROGRAM MONITORINGJA ÉS A SZAKÉRTŐI MUNKA LEHMANN LÁSZLÓ Módszerek A sportiskolai rendszer témafeldolgozása és kutatása során két fő módszert alkalmaztunk: az egyik a dokumentumelemzés,

Részletesebben

E-learning tananyagfejlesztő képzés tematika oktatott modulok

E-learning tananyagfejlesztő képzés tematika oktatott modulok E-learning tananyagfejlesztő képzés tematika oktatott modulok 1142-06 - Számítógépkezelés, szoftverhasználat, munkaszervezés o Hardvert üzemeltet, szoftvert telepít o Irodai programcsomagot egyedi és integrált

Részletesebben

A TANTÁRGY ADATLAPJA

A TANTÁRGY ADATLAPJA A TANTÁRGY ADATLAPJA 1. A képzési program adatai 1.1 Felsőoktatási intézmény Babeş-Bolyai Tudományegyetem, Kolozsvár 1.2 Kar Pszichológia és Neveléstudományok Kar 1.3 Intézet Alkalmazott Pszichológia Intézet

Részletesebben

Kompetenciák fejlesztése a pedagógusképzésben. IKT kompetenciák. Farkas András f_andras@bdf.hu

Kompetenciák fejlesztése a pedagógusképzésben. IKT kompetenciák. Farkas András f_andras@bdf.hu Kompetenciák fejlesztése a pedagógusképzésben IKT kompetenciák Farkas András f_andras@bdf.hu A tanítás holisztikus folyamat, összekapcsolja a nézeteket, a tantárgyakat egymással és a tanulók személyes

Részletesebben

Kompetencia alapú oktatás (tanári kompetenciák) 2015.04.09. NyME- SEK- MNSK N.T.Á

Kompetencia alapú oktatás (tanári kompetenciák) 2015.04.09. NyME- SEK- MNSK N.T.Á Kompetencia alapú oktatás (tanári kompetenciák) A kompetencia - Szakértelem - Képesség - Rátermettség - Tenni akarás - Alkalmasság - Ügyesség stb. A kompetenciát (Nagy József nyomán) olyan ismereteket,

Részletesebben

Logisztikai műszaki menedzser-asszisztens

Logisztikai műszaki menedzser-asszisztens Logisztikai műszaki menedzser-asszisztens Felsőfokú szakképzés OKJ 55 345 02 0010 55 01 Érettségi utáni 2 éves (4 félév) szakképzés, államilag finanszírozott és költségtérítéses formában, nappali tagozaton.

Részletesebben

Munkahelyi egészség és biztonság. helyi programja

Munkahelyi egészség és biztonság. helyi programja Munkahelyi egészség és biztonság tantárgy helyi programja Készült a tantárgy központi programja alapján 2013. A tantárgy tanításának célja: A tanuló általános felkészítése az egészséget nem veszélyeztető

Részletesebben

TIOP-1.1.1.-09/1-2010-0188 A

TIOP-1.1.1.-09/1-2010-0188 A Projektnyitó nap TIOP-1.1.1.-09/1-2010-0188 A pedagógiai módszertani reformot támogató informatikai infrastruktúra fejlesztése /tanulói laptop program/ A nyírábrányi Ábrányi Emil Általános Iskola Informatikai

Részletesebben

Műanyag-feldolgozó Műanyag-feldolgozó

Műanyag-feldolgozó Műanyag-feldolgozó A 10/2007 (II. 27.) SzMM rendelettel módosított 1/2006 (II. 17.) OM rendelet Országos Képzési Jegyzékről és az Országos Képzési Jegyzékbe történő felvétel és törlés eljárási rendjéről alapján. Szakképesítés,

Részletesebben

55 146 01 0000 00 00 Gyakorlati oktató Gyakorlati oktató

55 146 01 0000 00 00 Gyakorlati oktató Gyakorlati oktató A 10/2007 (II. 27.) SzMM rendelettel módosított 1/2006 (II. 17.) OM rendelet Országos Képzési Jegyzékről és az Országos Képzési Jegyzékbe történő felvétel és törlés eljárási rendjéről alapján. Szakképesítés,

Részletesebben

KÖVETELMÉNYEK. 2015/16. tanév 1. félév. Dr. Margitics Ferenc. főiskolai tanár. Alkalmazott Pedagógia és Pszichológia Intézet

KÖVETELMÉNYEK. 2015/16. tanév 1. félév. Dr. Margitics Ferenc. főiskolai tanár. Alkalmazott Pedagógia és Pszichológia Intézet KÖVETELMÉNYEK 2015/16. tanév 1. félév Dr. Margitics Ferenc főiskolai tanár Alkalmazott Pedagógia és Pszichológia Intézet Pszichológia Intézeti Tanszék Nappali képzés Tantárgy neve Bevezetés a pszichológiába

Részletesebben

Pedagógia alapszak mintatanterve

Pedagógia alapszak mintatanterve Pedagógia alapszak mintatanterve "A" típusú tantárgyak Tantágy neve Digitális kommunikáció, távoktatás PDB1000 0 4 G 4 TK Dr. Dráviczki Sándor Filozófia AIB1002 2 0 K 2 FT Dr. Trembeczki István Bevezetés

Részletesebben

KÖVETELMÉNYEK 2015/2016.II.félév. Vassné Dr Figula Erika főiskolai tanár

KÖVETELMÉNYEK 2015/2016.II.félév. Vassné Dr Figula Erika főiskolai tanár Inkluzív nevelés - attitűdformálás INM2011 Meghirdetés féléve 2. Kreditpont: 2 Heti kontakt óraszám (elm.+gyak.) 0+2 Minősített aláírás INM 2010 Az órák tréning jelleggel, tömbösített formában zajlanak.

Részletesebben

Képzés megnevezése: ÚJ PREZENTÁCIÓS MÓDSZEREK A HATÉKONY KOMMUNIKÁCIÓÉRT A VÁLLALKOZÁSFEJLESZTÉSBEN

Képzés megnevezése: ÚJ PREZENTÁCIÓS MÓDSZEREK A HATÉKONY KOMMUNIKÁCIÓÉRT A VÁLLALKOZÁSFEJLESZTÉSBEN Képzés megnevezése: ÚJ PREZENTÁCIÓS MÓDSZEREK A HATÉKONY KOMMUNIKÁCIÓÉRT A VÁLLALKOZÁSFEJLESZTÉSBEN A képzés célja A vállalkozások hatékonyságának növelése a munkatársak kommunikációs technikájának, eszközeinek,

Részletesebben

TÜRR ISTVÁN GAZDASÁGI SZAKKÖZÉPISKOLÁJA

TÜRR ISTVÁN GAZDASÁGI SZAKKÖZÉPISKOLÁJA BAJAI SZAKKÉPZÉSI CENTRUM TÜRR ISTVÁN GAZDASÁGI SZAKKÖZÉPISKOLÁJA Baja, Bácska tér 1. OM azonosító: 203028 BEISKOLÁZÁSI TÁJÉKOZTATÓ 2016-2017. tanév Türr sok éves múlt, versenyképes jövő! Érettségire felkészítő

Részletesebben

A TANTÁRGY ADATLAPJA

A TANTÁRGY ADATLAPJA A TANTÁRGY ADATLAPJA 1. A képzési program adatai 1.1 Felsőoktatási intézmény Babes-Bolyai Tudományegyetem 1.2 Kar Pszichológia és Neveléstudományok Kar 1.3 Intézet Pedagógia és Alkalmazott Didaktika Intézet

Részletesebben