TANTÁRGYLEÍRÁS. Sitkuné Görömbei Cecília, főiskolai docens Tantárgyfelelős szervezeti egység kódja

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "TANTÁRGYLEÍRÁS. Sitkuné Görömbei Cecília, főiskolai docens Tantárgyfelelős szervezeti egység kódja"

Átírás

1 Digitális kommunikáció I. GO1001 Meghirdetés féléve 1. Kreditpont 4 Heti kontakt óraszám (elm. + gyak.) 3+0 G Sitkuné Görömbei Cecília, főiskolai docens TI A hallgató legyen képes elvégezni a következő feladatokat: Számítógépet használ (általános célra). Vírusellenőrzést, vírusirtást végez. Szövegszerkesztő, táblázatkezelő és adatbázis-kezelő programokat használ. Hálózati rendszert és internetet használ. (Kompetenciaszint: ECDL 1. m., IT alapismeretek, ECDL 2. m. operációs rendszerek, 4. szint Gépírás) A hallgató három egymásra épülő, koncentrikus tananyag-elrendezésű kurzus keretében szerez digitális kommunikációs ismereteket. Az első kurzus keretében egyrészt alapvető, de egyben átfogó képet kap az alábbi témakörökről: - Hardver-szoftver alapfogalmak. Hálózat típusok, Adat továbbítás, adatvédelem, Kommunikáció, Virtuális közösségek, Egészségügyi szempontok, Környezetvédelem. A számítógépes vírus fogalma, védelem, mentesítés, A szerzői jog, Adatvédelmi jogszabályok. - Az operációs rendszer használata. Ablakok használata, Fájlkezelési fogalmak és műveletek, Segédprogramok, Fájlok tömörítése. - Szövegszerkesztés. és effektusok alkalmazása, Bekezdés, Sablonok, Elrendezés, Tartalomjegyzék, Szakaszok, Hasábok, Hivatkozások, Mezőkódok, Lábjegyzetek és végjegyzetek, Dokumentumvédelem, Táblázatok, Űrlapok, Szövegdobozok Táblázatkezelés, Képek és rajzok, Képaláírások, Körlevél, Makrók, Nyomtatás. - A táblázatkezelő használata. Munkalapok kezelése, Képletek és függvények, Formázás, Számok és dátumok, Tartalom, Igazítás, Kerethatások, Diagramok, Nyomtatás előkészítése. A munkalap beállításai. Ellenőrzés és nyomtatás. - Az internet. Fogalmak és szakkifejezések, Biztonsági megfontolások. A web-böngésző használata, Űrlapok, Keresés, Webes tartalom mentése, nyomtatás, Fájlok mentése, Előkészítés és nyomtatás Elektronikus levelezés, Fogalmak és szakkifejezések, elektronikus levelezés, Üzenetek küldése, fogadása, Hatékonyság növelése, Címjegyzék. 3. Évközi tanulmányi követelmények: Zárthelyi dolgozat, komplex gyakorlati feladatsor megoldása 4. A megszerzett ismeretek értékelése (félévközi részteljesítmény és vizsgajegy): gyakorlati jegy 5. Az értékelés módszere: elméleti és gyakorlati feladatsor, prezentáció Számítógépekkel, internet hozzáféréssel felszerelt tanterem 7. Kötelező, ajánlott irodalom (3-5 irodalom): Bodnár István-Magyary Gyula (2003): Vektorgrafika és prezentáció. Kiskapu Kft. Havass Miklós (2009): A számítógéptől az információs társadalomig. Máray Tamás: Hálózatok hálózata: az Internet. indentudas.hu/maray/index.html Nógrádi László (2005): PC suli XP alapokon. I-II. kötet Nógrádi PC Suli Kft. Szelezsán János(2004): Adatbázisok. LSI Oktatóközpont

2 Info-kommunikációs eszközök az oktatásban GO1002 Meghirdetés féléve 1. Kreditpont 3 Heti kontakt óraszám (elm. + gyak.) 2+0 K Sitkuné Görömbei Cecília, főiskolai docens TI A hallgatók legyenek képesek hálózati rendszert és internetet használni oktatási célú kommunikációra. Ismerjék annak területeit, az egyes tevékenységek fázisait, formai és tartalmi követelményeit. Közreműködik az elektronikus ügyfélkiszolgáló rendszer, környezet működtetésében. Technológiai jellegű, innovatív vállalati/cégfolyamatok bemutatójának elkészítésére, oktatásba való beépítésére képes. - Az internet. Fogalmak és szakkifejezések, Biztonsági megfontolások, A web-böngésző használata, Űrlapok, Keresés, Webes tartalom mentése, nyomtatás, Fájlok mentése, Előkészítés és nyomtatás Elektronikus levelezés, Fogalmak és szakkifejezések, elektronikus levelezés, Üzenetek küldése, fogadása, Hatékonyság növelése, Címjegyzék. - Képszerkesztő alkalmazások, Műveletek képekkel, Publikálás web-re. - Tábla típusok, Digitális táblák, Interaktív tábla szoftver telepítése és konfigurálása, Prezentáció lejátszása előadással összekapcsolva, a bemutató mentése, - Számítógép oktatási célú alkalmazásának főbb irányzatai, Információkeresés és feldolgozás, Internet alapú kommunikációs szoftver konfigurálása és használata. Alapvető elvárás, hogy a hallgató legyen tisztában az elektronikus kommunikáció adatvédelmi, törvényi előírásaival, az elektronikus levelek, üzenetek kezelésével, az írásbeli kommunikáció során keletkező, minősített iratok archiválásának, irattározásának módjával. 3. Évközi tanulmányi követelmények: 4. A megszerzett ismeretek értékelése (félévközi jegy, vizsgajegy): kollokvium 5. Az értékelés módszere: szóbeli és írásbeli Szakirodalom, Internet, feladatlapok, irodatechnikai és telekommunikációs cégek szakmai anyagai Bodnár István-Magyary Gyula (2003): Vektorgrafika és prezentáció. Kiskapu Kft. E-learning rendszerek összehasonlítása. Az MTA SZTAKI által 2002 decemberében rendezett workshopp munkaanyaga. Forgó Sándor-Kiss-Tóth Lajos-Hauser Zoltán (2001): Médiainformatika. A multimédia oktatástechnológiája. Líceum Kiadó, Eger Havass Miklós (2009): A számítógéptől az információs társadalomig. Máray Tamás: Hálózatok hálózata: az Internet. indentudas.hu/maray/index.html Nógrádi László (2005): PC suli XP alapokon. I-II. kötet Nógrádi PC Suli Kft. Szelezsán János (2004): Adatbázisok. LSI Oktatóközpont Veres Gabriella (2003): Az ügyviteli munkafolyamatok. Nyíregyháza

3 Digitális kommunikáció II. GO1003 Meghirdetés féléve 2. Kreditpont 3 Heti kontakt óraszám (elm. + gyak.) 2+0 G Előfeltétel (tantárgyi kód) GO1001 Sitkuné Görömbei Cecília, főiskolai docens TI A hallgató legyen képes elvégezni a következő feladatokat: Számítógépet használ (általános célra). Vírusellenőrzést, vírusirtást végez. Szövegszerkesztő, táblázatkezelő és adatbázis-kezelő programokat használ. Hálózati rendszert és internetet használ Kompetenciaszint: ECDL 1. m., IT alapismeretek, ECDL 2. m. Operációs rendszerek, 4. szint Gépírás. A tantárgy hozzájárul, hogy a hallgató legyen képes hivatalos képzési dokumentumot számítógépen elkészíteni, adatbáziskezelő programot, internetet oktatási céllal használni. A hallgató a második koncentrikus tananyag-elrendezésű kurzus keretében elsősorban a szövegszerkesztés és az azzal szorosan összefüggő témakörökben szerez digitális kommunikációs ismereteket. - Szövegszerkesztés. és effektusok alkalmazása, Bekezdés, Sablonok, Elrendezés, Tartalomjegyzék, Szakaszok, Hasábok, Hivatkozások, Mezőkódok, Lábjegyzetek és végjegyzetek, Dokumentumvédelem, Táblázatok, Űrlapok, Szövegdobozok Táblázatkezelés, Képek és rajzok, Képaláírások, Körlevél, Makrók, Nyomtatás. (2. szint ECDL 3. m. ; 3. szint ECDL AM3 modul Szövegszerkesztés) - A táblázatkezelő használata. Munkalapok kezelése, Képletek és függvények, Formázás, Számok és dátumok, Tartalom, Igazítás, Kerethatások, Diagramok, Nyomtatás előkészítése. A munkalap beállításai. Ellenőrzés és nyomtatás. - Az internet. Fogalmak és szakkifejezések, Biztonsági megfontolások, A web-böngésző használata, Űrlapok, Keresés, Webes tartalom mentése, nyomtatás, Fájlok mentése, Előkészítés és nyomtatás Elektronikus levelezés, Fogalmak és szakkifejezések, elektronikus levelezés, Üzenetek küldése, fogadása, Hatékonyság növelése, Címjegyzék. 3. Évközi tanulmányi követelmények: Zárthelyi dolgozat az előadások és a kötelező irodalmak anyagából. Komplex gyakorlati feladatsor megoldása. 4. A megszerzett ismeretek értékelése (félévközi részteljesítmény és vizsgajegy): gyakorlati jegy 5. Az értékelés módszere: elméleti és gyakorlati feladatsor, prezentáció Számítógépekkel, internet hozzáféréssel felszerelt tanterem 7. Kötelező, ajánlott irodalom (3-5 irodalom): Bodnár István-Magyary Gyula (2003): Vektorgrafika és prezentáció. Kiskapu Kft. Havass Miklós(2009): A számítógéptől az információs társadalomig. Máray Tamás: Hálózatok hálózata: az Internet. indentudas.hu/maray/index.html Nógrádi László (2005): PC suli XP alapokon. I-II. kötet Nógrádi PC Suli Kft. Szelezsán János (2004): Adatbázisok. LSI Oktatóközpont

4 Digitális oktatás gyakorlata GO1004 Meghirdetés féléve 2. Kreditpont 3 Heti kontakt óraszám (elm. + gyak.) 1+2 G Előfeltétel (tantárgyi kód) Sitkuné Görömbei Cecília, főiskolai docens TI A hallgató legyen képes elvégezni a következő feladatokat: Szövegszerkesztő, táblázatkezelő és adatbázis-kezelő programokat használ; Hálózati rendszert és internetet használ; Számítógépet oktatástechnológiai célra felhasznál. A tantárgy hozzájárul, hogy a hallgató legyen képes hivatalos képzési dokumentumot számítógépen elkészíteni, adatbáziskezelő programot, internetet oktatási céllal használni. Személyi számítógépek, mint oktató eszközök használatára vonatkozó irányzatok. Iskolatáblák, vetítőfelületek, aktív táblák jellemzői, kezelése. Innovatív technológiák szemléletes bemutatásának feltételei és módszerei. - Prezentációkészítő szoftveralkalmazás használata, Első lépések a prezentációkészítésben, A hatékonyság növelése, A prezentáció elkészítése, A prezentáció különböző nézetei, Diák, Diaminták, Szöveggel végzett feladatok, Formázás, Listák, Táblázatok, Diagramok, Diagramok használata, Szervezeti diagram, Grafikus objektumok, Beszúrás, kezelés, Rajzok, Nyomtatás előkészítése, Ellenőrzés és előadás, Digitális képek használata, Grafikus formátumok, - Képszerkesztő alkalmazások, Műveletek képekkel, Publikálás web-re. - Tábla típusok, Digitális táblák, Interaktív tábla szoftver telepítése és konfigurálása, Prezentáció lejátszása előadással összekapcsolva, a bemutató mentése (2. szint ECDL 6. m. Prezentáció) - Számítógép oktatási célú alkalmazásának főbb irányzatai, Információkeresés és feldolgozás, Internet alapú kommunikációs szoftver konfigurálása és használata. 3. Évközi tanulmányi követelmények: Zárthelyi dolgozat az előadások és a kötelező irodalmak anyagából; Konkrét digitális oktatóanyag felhasználási lehetőségeinek bemutatása. 4. A megszerzett ismeretek értékelése (félévközi részteljesítmény és vizsgajegy): gyakorlati jegy 5. Az értékelés módszere: Elméleti és gyakorlati feladatsor, prezentáció 7. Kötelező, ajánlott irodalom (3-5 irodalom): Bedő Andrea - Schlotter Judit (2008): Az interaktív tábla (CD melléklettel) Műszaki Könyvkiadó, Budapest Kárpáti Andrea (2008): Digitális pedagógia - A számítógéppel segített tanítás módszerei. URL: Kárpáti Andrea (2008): Oktatási szoftverek minőségének vizsgálata. URL: Sulinet Digitális Tudásbázis felhasználói kézikönyv (2007) Sulinet Programiroda

5 Oktatórendszerek használata GO1005 Meghirdetés féléve 3. Kreditpont 2 Heti kontakt óraszám (elm. + gyak.) 0+2 G Előfeltétel (tantárgyi kód) Sitkuné Görömbei Cecília, főiskolai docens TI A hallgató legyen képes elvégezni a következő feladatokat: Szövegszerkesztő, táblázatkezelő és adatbázis-kezelő programokat használ; Hálózati rendszert és internetet használ; Számítógépet oktatástechnológiai célra felhasznál. A hallgató képes internet és video-kommunikációs eszközöket, rendszereket szakmai céllal használni. Képes oktatási célra felhasználható honlapot tervezni, web kommunikációs megoldásokat alkalmazni. Az oktatóanyag készítés hardver- és szoftver eszközei, Nyomtatott és interaktív elektronikus tananyagok készítése. - Az oktató-anyaggal és az oktató programmal szemben támasztott pedagógiaipszichológiai és oktatástechnológiai követelmények. - e-learning tananyagok kidolgozásának fejlesztési stratégiái, médiumok kiválasztása, tanulásmódszertani technikák, interaktív audiovizuális megjelenítés, - Tesztlap- és értékelés kidolgozás. Szöveggel végzett feladatok, Formázás, Listák, Táblázatok, Diagramok, Diagramok használata, Szervezeti diagram Grafikus objektumok, Beszúrás, kezelés, Rajzok, Nyomtatás előkészítése, Ellenőrzés és előadás. - Elektronikus oktatási keretrendszer tananyagfejlesztő moduljának beállításai, Tartalomfeltöltés, WEB 2.0-ás alkalmazások használata az oktatóanyag kialakításához. Tesztlap- és értékelésének kidolgozása, PLE kialakítása, tanulási szolgáltatások integrálása az oktató anyagba. 3. Évközi tanulmányi követelmények: Egy kurzus létrehozása a Moodle rendszerben 4. A megszerzett ismeretek értékelése (félévközi részteljesítmény és vizsgajegy): gyakorlati jegy 5. Az értékelés módszere: Gyakorlati feladatsor, tananyagszerkesztés. 7. Kötelező, ajánlott irodalom (3-5 irodalom): ELTE TTT MOK (2009): Konstruktív pedagógiai kísérletek és számítógéppel segített tanulás Komenczi Bertalan (2009): Elektronikus tanulási környezetek Kognitív szeminárium sorozat (szerk: Pléh Csaba). Gondolat Könyvkiadó, Budapest Kulcsár Zsolt (2009): Az e-laerning kettő pont nullás forradalma Sulinet Digitális Tudásbázis felhasználói kézikönyv Sulinet Programiroda,

6 Gazdálkodási alapismeretek GO1011 Meghirdetés féléve 1. Kreditpont 3 Heti kontakt óraszám (elm. + gyak.) 2+0 K Dr. Egri Imre főiskolai tanár KO A tárgy a vállalkozások általános jellemzőivel, működési mechanizmusaival foglalkozik. Átláthatóvá teszi a jelenlegi makrogazdasági környezetet, amely segítségével értelmezhetőek a specifikus reálgazdasági és vállalkozás gazdaságtani folyamatok (profit, ár vagyon stb.). Átláthatóvá teszi a vállalkozások pénzügyi kötelezettségeit (adózás, mérleg), piac vizsgálati feladatait (marketing, stratégiai tervezés). Foglalkozik a non-profit szervezetek működésével és szerepével. Képessé válik a hallgató arra, hogy ismereteit alkalmazza a képzési, oktatási vállalkozás üzemeltetése során. A vállalkozások általános jellemzői. A vállalkozás célrendszere. A non-profit szervezetek. A vállalkozások gazdasági környezete. A vállalkozás működése. Tulajdonosi és üzemeltetési konstrukciók a kisvállalkozásoknál. A non-profit szervezetek. A vállalkozások erőforrásai: Vállalkozás gazdálkodási folyamatai (árképzés, bevétel típusai, költségvetés, költségtípusok, vállalkozási vagyon, profit). A non-profit szervezetek gazdálkodása, finanszírozási kérdései, bevételi szerkezetének jellemzői. Pályázati rendszerek a non-profit szektorban. A kisvállalkozások marketing lehetőségei. (Reklám a non-profit szektorban, direkt marketing). Stratégiai tervezés alapjai, gyakorlata. A piaci együttműködés és verseny. Az emberi erőforrás menedzsment. A szolgáltatásszervezés alapelvei, a nonprofit szolgáltatások. 3. Évközi tanulmányi követelmények: zárthelyi dolgozat 4. A megszerzett ismeretek értékelése (félévközi jegy, vizsgajegy): kollokvium 5. Az értékelés módszere: szóbeli - Bartal A. M. (1999): Nonprofit alapismeretek kézikönyve. Ligatura Kiadó, Budapest Egri Imre-Hegedűs L.-Katona M. (2003): Gazdasági ismeretek. Nyíregyházi Főiskola Általános Közgazdaságtudományi Tanszék, Nyíregyháza Fülöp Gy. (2004): Kisvállalati gazdálkodás. Aula Kiadó, Budapest Huzrik A. (2004): Vállalkozz okosan! (feladatok). Budapest: Comenius Kiadó Kállay L. - Imre Sz. (2004): A kis-és középvállalkozás fejlesztés gazdaságtana. Aula, Budapest Laczik Z. (szerk., 2003): Gyakorlati tudnivalók az Európai Unióról kis és középvállalkozóknak. Budapest: Gazdasági és Közlekedési Minisztérium Mózes Z. (szerk.) (2004): Társas vállalkozások kézikönyve. Budapest: MediaTeam Bt. Radó A. - Réthy I. (2002): Vezetési ismeretek. Budapest: Szent István Egyetem Vecsenyi J. (2002): Vállalkozás (ötlettől az újrakezdésig). Budapest: Aula Kiadó

7 Jogi alapismeretek GO1012 Meghirdetés féléve 1. Kreditpont 4 Heti kontakt óraszám (elm. + gyak.) 3+0 K Dr. Nagy Andrea főiskolai docens NK A hallgató legyen tisztában jogi alapfogalmakkal az állam- és alkotmányjog területével. A hallgatók ismerjék meg a Magyar Köztársaság államhatalmi és államigazgatási rendszerét, valamint a társadalmi és gazdasági élet alapvető jogi környezetét, a közigazgatási jog területét, valamint a polgári jog hátterét. A hallgató legyen tisztában a munkajog fogalmával, a munkakör betöltéséhez szükséges munkajogi ismeretekkel, a munkajog egész területével. Értelmezni és alkalmazni tudja a gyakorlati oktatói munkaköréhez tartozó jogszabályokat. A tantárgy tartalmazza az ügyviteli munkaterülethez, felnőttképzéshez, képzési vállalkozáshoz kapcsolódó alapvető jogi fogalmakat (állam, jog, politika; jogalkotó szervek, jogalany, jogszabály, jogszabály hatálya, jogszabályok fajtái és közzététele, a jogrendszer, jogforrás, jogi normák, jogalkalmazás), a Magyar Köztársaság állami, gazdasági és társadalmi berendezkedését, az Alkotmány jelentőségét, az államhatalmi ágakat és az államszervezet felépítését. A Polgári Törvénykönyv ismerete. Polgári jog, polgári peres eljárás. Kötelmi jog. Szerzői jog, adatvédelmi jog. Gazdasági jog, gazdasági társaságokra vonatkozó jogi szabályozás (szerződés). Munkajogi ismeretek, jogszabályok. Munkajogi eljárás. Munkajogi szerződések. Munkajoghoz kapcsolódó törvények, rendeletek. 3. Évközi tanulmányi követelmények: zárthelyi dolgozat 4. A megszerzett ismeretek értékelése (félévközi jegy, vizsgajegy): kollokvium 5. Az értékelés módszere: szóbeli CD-jogtár, projektor Bednay Dezső (2002): Gazdasági és üzleti jog. LSI Bencze Izabella (1999): Jogi ismeretek. ITMI, Bp., Bencze Izabella (1999): Jogi szerződésminták. ITMI, Bp., Dr. Katona István (1995): Általános jogi ismeretek (Műszaki Könyvkiadó) Soós (2003): Jogi alapfogalmak. DISCIMUS, Debrecen

8 Gyakorlati oktatás iskolarendszerű és iskolarendszeren kívüli képzésben GO1013 Meghirdetés féléve 1. Kreditpont 3 Heti kontakt óraszám (elm. + gyak.) 1+1 K Hollósi Hajnalka Zsuzsanna főiskolai tanársegéd A hallgató ismereteket szerez az iskolarendszerű, az iskolarendszeren kívüli szakképzés, felnőttképzés rendszeréről, fejlesztési stratégiákról hazai és uniós dimenziókban. A tantárgy kiemelten a szakmai gyakorlat megvalósulásával foglalkozik: szakaszai, színterei, szerveződése, a képzésben résztvevő szervezetek, testületek. A kurzus alapvető célja a hallgatók tapasztalati bázisának bővítése, ezáltal szakmai elkötelezettségük, attitűdjeik erősítése. Kompetenciafejlesztés területe: megfigyelési, rendszerezési, kommunikációs képesség Szakképzés a XXI. században, fejlesztési stratégia az Európai Unióban, EQF szakoktatási és képzési kreditrendszer és minőségbiztosítási hálózat. Kialakítása, Leonardo da Vinci program, Europass. Szakképzés tartalmi és minőségi követelményeinek modernizációja hazánkban, euroharmonizáció. A szakképzés szolgáltató jellege, a munkaerőpiac igényei, hatása a szakmai gyakorlati képzésre. A gyakorlati oktatás és képzés kapcsolatának erősítése a gazdaság, a munka világával, együttműködő partnerek. Szakmai gyakorlati képzés rendszere, szakaszai, típusa (cél, helyszín, munkaszervezés szerint). Ismerkedés a gyakorlatok típusával, a gyakorlatvezető oktatói tevékenységével csoportos hospitálás keretében. Hospitálás előkészítése: közvetlen megfigyelés módszerének, a megfigyelési napló vezetésének helyes technikái. Csoportos hospitálás bemutató foglalkozásokon. Csoportos megbeszélés keretében megvitatják, értékelik a látottakat, majd írásban önálló elemzést, összegzést készítenek. 3. Évközi tanulmányi követelmény: szakirodalom önálló feldolgozása, hospitálási feladatok végrehajtása, önálló elemzések kidolgozása 4. A megszerzett ismeretek értékelése: kollokvium 5. Az értékelés módszere: szóbeli és írásbeli online jogtárak, információforrások, szakmai kiadványok, folyóiratok, dokumentumok, minták, nyomtatványok Benedek András (2003): Változó szakképzés. A magyar szakképzés változásai a XX. század utolsó negyedében. Okker Kiadó, Budapest Falus Iván (szerk., 2003): Didaktika Nemzeti Tankönyvkiadó, Budapest Kraiciné Szokoly Mária (2004): Felnőttképzési módszertár. Új Mandátum Kiadó, Budapest Lükő István (2007): Szakképzés-pedagógia. Műszaki Kiadó, Budapest Közoktatási törvény (1993. évi LXXIX. tv) Szakképzési törvény (1993. évi LXXVI. tv) Felnőttképzési törvény (2001. évi CI. tv) OKJ 1/2006. (II. 17.) OM rendelet

9 Képzésszervezési alapismeretek GO1014 Meghirdetés féléve 2. Kreditpont 3 Heti kontakt óraszám (elm. + gyak.) 2+0 K Hollósi Hajnalka Zsuzsanna főiskolai tanársegéd A hallgató ismereteket szerez az iskolarendszerű, valamint az iskolarendszeren kívüli képzés (szakképzés, felnőttképzés) hatályos jogi szabályozásáról, egyrészt az oktatásra, másodsorban a képzésre, mint vállalkozásra vonatkozó törvényekről, rendeletekről. Alapvető cél, hogy jogszabályi tájékozottságát használni tudja egy gyakorlati képzés feltételeinek előkészítési, a gyakorlati képzés akkreditálási, a képzettség tanúsításával összefüggő feladatainak végzése során. Az iskolarendszerű, az iskolarendszeren kívüli képzés, döntően szakképzés, felnőttképzés hatályos jogi szabályozása és dokumentumai, a szabályozás hierarchiája. Négy alaptörvény: közoktatási, szakképzési, felnőttképzési, felsőoktatási törvény. A felnőttek oktatását/képzését meghatározó törvények átfedései, az iskolarendszeren kívüli képzést, szolgáltatást szabályozó Felnőttképzési Törvény. A törvények megvalósulását biztosító rendeletek: intézmény nyilvántartásba vételét, akkreditációját, felnőttképzés normatív támogatását, felnőttképzési eljárás díját meghatározók. Tanulói jogviszony, tanulmányi szerződés. Intézmény akkreditáció. Nyilvántartásba vett intézmény kötelezettségei, képzési terv, képzéssel összefüggő, jogszabály által előírt dokumentumok, előzetesen megszerzett tudás mérése, beszámítási eljárás, képzés egyénre szabott alakításának kötelezettsége. Programakkreditáció: képzési program, minőségbiztosítási előírás. OKJ, szakmai vizsga szabályozása, azonosító számok rendszere. Központi Program. Képzési intézmények ellenőrzése. Gyakorlati képzés tanulószerződéssel, hallgatói szerződéssel. Gyakorlóhely akkreditációja. A felnőttképzés támogatásának szabályai (állami támogatás, normatív támogatás), szabad munkavállalás az EU-ban, Europass. Képzési vállalkozás (mint munkahely) működésének szabályai, SZMSZ 3. Évközi tanulmányi követelmény: a tanult jogforrások, rendeletek, szabályzatok megismerése 4. A megszerzett ismeretek értékelése: kollokvium 5. Az értékelés módszere: szóbeli online jogtárak, dokumentumok, minták, nyomtatványok Közoktatási törvény (1993. évi LXXIX. tv) Szakképzési törvény (1993. évi LXXVI. tv) Felnőttképzési törvény (2001. évi CI. tv) Szakképzési hozzájárulásról szóló (2003. évi LXXXVI. tv) Felnőttképzést végző intézmény nyilvántartásba vétele 294/2006 (XII. 23.) FMM rendelet OKJ 1/2006. (II. 17.) OM rendelet Szakmai vizsga új szabályzata 20/2007. és 21/2007. (V. 21.) SzMM rendeletek

10 : Minőségbiztosítás és értékelés : GO1015 Meghirdetés féléve: 2. Kreditpont: 3 Heti kontakt óraszám (elm. + gyak.) 2+0 G Előfeltétel: - Tantárgyfelelős: Dr. Márton Sára főiskolai tanár A tantárgyfelelős szervezeti egység kódja: A hallgatók ismerjék meg az oktatási, képzési szférában meghonosodott minőségügyi irányzatokat és minőségirányítási rendszereket. Legyenek tájékozottak a minőségfejlesztés jogi és szabványi követelményeiben. A minőségirányítási technikákkal összefüggő dokumentumok kezelését ismerjék, működjenek közre értékelő folyamatokban. Minőségügyi alapfogalmak. A minőségügy szereplői és elvárásaik a minőséggel kapcsolatban az oktatási, képzési szférában. A minőség értelmezése, mérése. Minőségügyi irányzatok a képző intézményeknél, vállalkozásoknál, a legelterjedtebb, szabványosított minőségirányítási rendszerek (ISO 9000, TQM, EFQM) Minőségmenedzsment a képzési vállalkozásoknál, a képző szervezet minőségügyi fő folyamatai. A minőségellenőrzés módszerei. Az EFQM modell felépítése. A teljes körű minőségirányítás (TQM) értelmezése, alapelveinek elemzése, feladatai. Az ISO 9000-es szabványsorozat értelmezése, a minőségirányítási rendszer bevezetésének lépései. A minőségirányítási rendszer dokumentációi, felelősségek és hatáskörök, auditálás. 3. Évközi tanulmányi követelmények: Feladatok, problémaszituációk elemzése írásban, melyek minőségbiztosítási előírások alkalmazásával kapcsolatosak. Partneri elégedettségmérés módszereinek tanulmányozása, a tapasztalatokból gyűjtemény összeállítása. 4. A megszerzett ismeretek értékelése: gyakorlati jegy 5. Az értékelés módszere: írásbeli és portfólió értékelés szakirodalom, szakmai folyóirat, Internet, minőségügyi dokumentumok Bardócz-Tódor András (2001): Szabványos minőségirányítási rendszer az iskolában. Nemzeti Tankönyvkiadó, Budapest Bálint Julianna (1998): Minőség tanuljuk és tanítsuk. Műszaki Könyvkiadó, Budapest Demis Lock: Minőségmenedzsment. Akadémiai Kiadó, Budapest Dr. Koczor Zoltán (1999): Bevezetés a minőségügybe. Műszaki Könyvkiadó, Budapest Tenner-Detoro (1996): TQM Műszaki Könyvkiadó, Budapest

11 A gyakorlati képzés biztonságtechnikája GO1016 Meghirdetés féléve 2. Kreditpont 2 Heti kontakt óraszám (elm. + gyak.) 1+0 K Dr. Dráviczki Sándor főiskolai tanár : TI A hallgatók legyenek jártasak a munkavédelmi eljárások alkalmazásában, az előírások ellenőrzésében. Legyenek tájékozottak a munkavédelmi, tűzvédelmi, balesetvédelmi szabályokban (szakterület szerint specifikus), alkalmazzák (betartassák) a munkahelyen/gyakorlóhelyen a biztonságos munkavégzés érdekében. A munkavédelem fogalma, a baleset fogalma, a biztonságtechnika és a munkavédelem eszközrendszere. Munkaélettan, munkaegészségtan, munkabiztonság pszichológiájának alapjai. Légzés, vérkeringés, energiaszükséglet. Hő-, só- és vízháztartás. A munkavédelem jogi és igazgatási rendszere. A munkavédelem szervezése, irányítása, ellenőrzése. Ergonómiai alapismeretek: munkaeszközök és munkahelyek kialakításának előírásai. Környezetbiztonság. Biztonságos munkavégzés, kollektív és egyéni védőeszközök, veszélyforrások. A villamosság biztonságtechnikája: az elektromos áram élettani hatásai, érintésvédelmi osztályok és megoldások. Villámvédelem. A nyomástartó edények biztonságtechnikája: kialakítások, előírások, biztonsági szerelvények. Biztonsági felszerelések, egyéni védőeszközök. Javító műhelyek biztonságtechnikája: a gépi megmunkálás, a gépjavítás biztonságtechnikája. Egyéni védőeszközök, védőberendezések. Tűzvédelem: a tűz kialakulásának feltételei. A tűzoltás módjai és eszközei. Tűzveszélyességi osztályok. A környezetvédelem feladata, eszközei. Emisszió, imisszió, határértékek. Mérési eljárások és mérőeszközök. Foglalkozás-egészségügy: ártalmak és megbetegedések. Baleset-elhárítás, mentés, elsősegélynyújtás. Baleset bejelentése, kivizsgálása. Munkavédelmi, tűzvédelmi oktatás és dokumentumai, munkavédelmi napló. 3. Évközi tanulmányi követelmények: zárthelyi dolgozat 4. A megszerzett ismeretek értékelése (félévközi jegy, vizsgajegy): kollokvium 5. Az értékelés módszere: szóbeli és írásbeli 6. Az ismeretek, készségek és kompetenciák elsajátításához rendelkezésre álló segédanyagok: szakirodalom, dokumentum-minták, folyóiratok: Munkavédelem és biztonságtechnika, Foglalkozás-egészségügy, Ergonómia 7. Kötelező, ajánlott irodalom (3-5 db.) Méhi J. Walz Géza (1996): A munkatudomány alapjai. Jegyzet. Gödöllő: GATE Gazdaság- és Társadalomtudományi Kar, Humánerőforrás menedzser főiskolai szak Walz Géza (2004): Bevezetés az ergonómiába. Gödöllő: SZIE Gépészmérnöki Kar, Walz Géza (2004) Munkavédelem. Jegyzet, 4. átdolgozott kiadás Gödöllő, SZIE, GÉK

12 Környezetvédelmi alapismeretek GO1017 Meghirdetés féléve 2. Kreditpont 1 Heti kontakt óraszám (elm. + gyak.) 1+0 K Dr. Vallner Judit, főiskolai docens : A hallgatók rendelkezzenek alapismeretekkel az ember és környezete kapcsolatáról, az ember környezet-átalakító tevékenységéről, ennek környezeti hatásairól. Az elméleti ismeretek segítség elő a környezettudatos magatartás kialakulását, a környezetvédelmi előírások betartását, betartatását a munkavégzés, a gyakorlati oktatás során. Földünk és kozmikus környezetünk. A környezet a környezetvédelem; a környezettudomány és az ökológia fogalma. Ember és a természet közötti kapcsolat a kezdetektől napjainkig. Az emberi tevékenység káros hatásai. A talaj, a víz és a levegő szennyeződése. Globális környezeti problémák: A megváltozott környezeti feltételek hatása az emberi egészségre. Biológiai sokféleség megtartásának szükségessége, az emberiség felelőssége és feladatai. Környezet és társadalom. Fenntartható fejlődés. EU környezetpolitikai alapelvei, döntéshozó szervei. Környezetvédelem jogi szabályozása, környezetközpontú irányítási rendszerek (ISO 14001, EMAS) Gazdasági ágazatok környezet-szennyezése és környezetterhelés-csökkentő fejlesztése. Hulladékgazdálkodási értékrend (termelési és veszélyes hulladék). Termelési hulladékok. Az ipari technológiák szennyezése (emisszió, hőterhelés) és hulladékkibocsátása. Az energiaipar szennyezései és hulladékai. Termelési, nem veszélyes hulladékok hasznosítása. Különleges kezelést igénylő (veszélyes) hulladékok keletkezése és jellemzői. Gyűjtés, szállítás, átmeneti tárolás, előkezelés, égetés, végleges lerakás. Termékértékelés. Újrahasznosítási szemlélet. Életciklus analízis. Energia- és víztakarékos technológia, zajvédelem. Környezettudatos magatartás formálásának lehetőségei a gyakorlati foglalkozáson. 3. Évközi tanulmányi követelmények: zárthelyi dolgozat 4. A megszerzett ismeretek értékelése (félévközi jegy, vizsgajegy): kollokvium 5. Az értékelés módszere: szóbeli és írásbeli 6. Az ismeretek, készségek és kompetenciák elsajátításához rendelkezésre álló segédanyagok: Hulladéklerakó makettje. Biobrikett bemutatódarabok. Műanyaghulladéktípusok. Honlap: 7. Kötelező, ajánlott irodalom (3-5 db.) Árvai József (1994): Környezetgazdálkodás: Hulladékgazdálkodás. Műszaki Könyvkiadó, Budapest Barótfi István (1991): Környezettechnika. Mezőgazda Kiadó, Budapest Dietmar Castro, Cornelia Rosler (1994): Hulladékgazdálkodás Kiss Ferenc-Vallner Judit (2001): Környezettudományi alapismeretek Vallner Judit (2004): Hulladékgazdálkodás, Környezettudományi segédkönyvek sorozat, sorozatszerkesztő Kiss Ferenc

13 Gyakorlati képzés működése I.- hospitálás GO1018 Meghirdetés féléve 1. Kreditpont 1 Heti kontakt óraszám (elm. + gyak.) 0+1* (nem kontaktóra) Mai Hollósi Hajnalka Zsuzsanna főiskolai tanársegéd : A hallgatók ismerkedjenek meg az iskolarendszerű képzés keretében megvalósuló szakmai gyakorlat alapvető módszertani jellemzőivel (előkészítés, szervezési feladatok, folyamata, legfontosabb részmozzanatai, módszerei, teljesítményértékelés). A hallgatók a hospitálás során minél komplexebb módon figyeljék meg a gyakorlatot vezető oktató tevékenységét. A hospitálás járuljon hozzá a hallgató pálya- és munkavállalási attitűdjeinek erősítéséhez. A hallgató a félév során legkevesebb két alkalommal köteles hospitálást végezni, kötelezettségeit egyéni szervezéssel (helyszín, időbontás) teljesíti. A hallgatónak egy-egy alkalommal legalább egy (tanulói) munkanapnak megfelelő munkaórában (legkevesebb négyórás egységben) kell megfigyelést végezni. Az adott gyakorlati helyszínen (tanműhely, tanüzem, labor, terep) folyó munkát komplex módon, ugyanakkor tárgyszerűen írja le, megfigyelve a gyakorlatvezető tevékenységének részmozzanatait, a gyakorlat munkamódszereit, az irányító, szervező, a biztonságos és hatékony munkavégzés feltételeit megteremtő tevékenységét. Tájékozódjon a gyakorlatvezetőtől az előkészítő munkájáról, tervező tevékenységéről, ezek dokumentumait tanulmányozza át. Tapasztalatait, a gyakorlatról készült részletes feljegyzését megfigyelési naplóban vezesse. Ugyanebben a dokumentumban rögzítse benyomásait, értékelő véleményét. 3. Évközi tanulmányi követelmények: a hospitáláson szerzett tapasztalatait szakmai ismeretei felhasználásával elemzi, összegző bemutatást készít a gyűjtött információk alapján 4. A megszerzett ismeretek értékelése (félévközi jegy, vizsgajegy): minősített aláírás 5. Az értékelés módszere: háromfokozatú minősítés szakirodalom, a hallgató célzott megfigyelései, dokumentumok 7. Kötelező, ajánlott irodalom (3-5 db.) Benedek András (szerk., 2006): Szakképzés-pedagógia. Baccalaureus Scientiae sorozat BME Typotex Elektronikus Kiadó Kft., Budapest Darázs Andor: A gyakorlati képzés kézikönyve MKIK Budapest, Falus Iván (szerk., 2003): Didaktika Nemzeti Tankönyvkiadó, Budapest Lükő István (2007): Szakképzés-pedagógia Műszaki Kiadó, Budapest

14 Szakképzési és felnőttképzési rendszer és szabályozása GO1020 Meghirdetés féléve 1. Kreditpont 3 Heti kontakt óraszám (elm. + gyak.) 2+0 K Dr. Venter György főiskolai tanár A hallgatók alapvető ismereteket szereznek a szakmai képzés rendszeréről mind az iskolarendszerű, mind az iskolarendszeren kívüli képzésekről. Megismerik a két képzési forma működését szabályozó alapvető jogszabályokat, dokumentumokat. Ismereteik birtokában megértik a képzési formák sajátosságait, a képzési rendszer fejlesztési stratégiáit. A szakképzés rendszerének kialakulása rövid történeti áttekintésben. A szakmai képzés szerkezete, szintjei napjainkban. Az iskolarendszerű és az iskolarendszeren kívüli szakképzés sajátosságai, a képzést meghatározó törvények (Szakképzési, felnőttképzési, közoktatási törvények, a felsőoktatási törvény vonatkozó része). Alapképzés, szakmai továbbképzés, átképzés, kompetenciaszint-növelés és intézményrendszere, valamint ezeket szabályozó törvények, rendeletek (OKJ, OM rendeletek vizsgáról, tantervi szabályozás stb.). A hazai szakképzés (felnőttképzés) és az európai képzési szerkezet viszonya, ISCED szintek. A szakképzés fejlesztését szolgáló tervek, intézkedések, pályázatok. 3. Évközi tanulmányi követelmények: Célirányos szakirodalmak önálló feldolgozása, online tájékozódás szakképzés, felnőttképzés korszerűsítését célzó támogatásokról, programkínálatról, pályázatokról- a gyűjteményt dokumentálják. Mindezekről zárthelyi dolgozatban adnak számot. 4. A megszerzett ismeretek értékelése (félévközi jegy, vizsgajegy): kollokvium 5. Az értékelés módszere: szóbeli és írásbeli Aktuális szakirodalmak, döntően jogtári források 7. Kötelező, ajánlott irodalom (3-5 db.) Benedek András (2003): Változó szakképzés. A magyar szakképzés változásai a XX. század utolsó negyedében. Okker Kiadó, Budapest Rakaczkiné dr. Tóth K (szerk., 2000.): Ami a magvetés a földnek, az a tudomány elhintése az emberi szellemnek. Gödöllő, Szent István Egyetem Tanárképző Intézet A szakképzésről szóló évi LXXVI. Törvény A felnőttképzésről szóló évi CI. Törvény A közoktatásról szóló évi LXXIX. Törvény évi CXXXIX törvény a felsőoktatásról OKJ 1/2006. (II. 17.) OM rendelet

15 Ifjúkor/felnőttkor pszichológiája, GO1021 Meghirdetés féléve 2. Kreditpont 3 Heti kontakt óraszám (elm. + gyak.) 2+0 K Dr. Rozgonyi Tiborné főiskolai tanár A hallgatók számára átfogó képet nyújtani az egyén társadalmi meghatározottságának figyelembevételével, a pszichológia tudomány alapkérdéseiről, a lelki jelenségek és folyamatok törvényszerűségeiről. A klasszikus és modern személyiség felfogások, tipológiák, vonás elméletek ismertetésével megalapozni a normalitás, deviancia, a viselkedési rendellenességek felismerésének képességét. A szociálpszichológiai alapfogalmak, folyamatok ismeretének elsajátítása révén képes legyen az individuális szinten jelentkező szocializációs és interperszonális problémákat, folyamatokat, szükségleteket értelmezni, s a segítséget kérő számára a szakmai kompetencia határok betartásával segítséget nyújtani helyzetének megértésében és az erőforrásainak mozgósításában. Az emberi pszichikum alapjelenségei és folyamatai. A pszichológia alapvető fogalmai és összefüggései. Megismerési folyamatok (érzékelés, észlelés- figyelem, érdeklődés, emlékezet, képzelet, gondolkodás), személyészlelés, tudatállapotok. Szükségletek rendszere, motiváció, az érzelmek. A szükséglet-kielégítés hiányainak jelei. A személyiség fogalma, személyiség-fejlődés, serdülők, ifjúkor, felnőttkor jellemzői. Szociálpszichológiai alapfogalmak és folyamatok. A társas érintkezés sajátosságai, személyészlelés, előítéletek, szerepek, szerepkonfliktusok, szerep-összeférhetetlenségek. Egyén és csoport. A csoport kialakulása, szerkezete, csoportdinamikai jelenségek és folyamatok. A konfliktusok fajtái és a konfliktuskezelés módszerei. Együttműködés az egyének és a csoportok között. A szocializáció folyamatai, szinterei. A szocializációt meghatározó személyek és színterek jelentősége. 3. Évközi tanulmányi követelmény: előadások látogatása 4. A megszerzett ismeretek értékelése: kollokvium 5. Az értékelés módszere: szóbeli /írásbeli szakirodalom, jegyzetek, film részletek Atkinson és mts(2002): Pszichológia. Osiris Könyvkiadó, Budapest Barcsa Lászlóné-Pauwlik Zsuzsanna -Rozgonyi Tiborné(2004): Kis Pszichológiai Füzetek, Személyiséglélektan. Élmény 94` Bt, Nyíregyháza Comer RJ(.2004) A lélek betegségei, Osiris Könyvkiadó Aronson, E.(1987-és további kiadások): A társas lény Közgazdasági és Jogi Könyvkiadó Csepeli György (1997): Szociálpszichológia, Osiris, Könyvkiadó Forgas J.P. (2007): A társas érintkezés pszichológiája. Kairosz Könyvkiadó Kft.

16 A társadalom és a munka világa GO1022 Meghirdetés féléve 1. Kreditpont 2 Heti kontakt óraszám (elm. + gyak.) 1+0 K Bodnárné dr. Kiss Katalin főiskolai docens SP A hallgatók képessé válnak társadalmi jelenségek leírására, a társadalmi kirekesztődés veszélyeinek a felismerésére. A társadalom működési sajátosságainak ismeretén keresztül elősegítik a fiatalok társadalmi integrációját. A hallgatók a kurzus során szerzett ismeretek birtokában képessé válnak az alapvető társadalompolitikai és szociálpolitikai összefüggések értelmezésére. Az emberek közötti különbségek rendszere, nominális és graduális különbségek. A mai magyar társadalom egyenlőtlenségi viszonyai. A társadalmi struktúra vizsgálata struktúramodelleken keresztül. A társadalom tagozódása, az osztály, réteg, státuszcsoport fogalma. A társadalmi mobilitás irányai, típusai. Magyarország mobilitási tendenciái, és azok hatásai. Depriváció és szegénység, a szegénység, mint életmód. Devianciaelméletek, társadalmi integráció és dezintegráció, a társadalmi kirekesztődés folyamata. Etnikai szegénység és diszkrimináció Magyarországon. A hallgató ismereteket szerez az állami szociálpolitika beavatkozási technikáiról, és eszközeiről, a juttatások rendszeréről, a szociális szolgáltatások intézményrendszeréről. A társadalmi működési hiányosságok szociális gondoskodást gerjesztő hatása a szociális ellátások rendszerére. Az évi III. törvény a szociális igazgatásról és a szociális ellátásokról. Az EU szociális dimenziói A hallgató szociológiai alapismeretei elősegítik a képző helyek, munkaügyi szervezetek, munkaadók, szakmai, szociális szervezetek funkcióinak jobb megértését, ezáltal eredményesebbé válik ezen partnerekkel való együttműködése. 3. Évközi tanulmányi követelmények: A hallgatók a félév során egy zárthelyi dolgozatot írnak, melynek sikeressége a vizsgára bocsátás feltétele. 4. A megszerzett ismeretek értékelése (félévközi jegy, vizsgajegy): kollokvium 5. Az értékelés módszere: szóbeli Albert József-Farkas István-Leveleki Magdolna (2004): Szociológia. Möbius Kiadó, Nyíregyháza Andorka Rudolf (2001): Bevezetés a szociológiába. Osiris Kiadó, Budapest Anthony Giddens (1995): Szociológia. Osiris Kiadó, Budapest Kolosi Tamás (1987): Tagolt társadalom. Gondolat Kiadó, Budapest Rácz József (szerk. 2005): Devianciák. Új Mandátum Kiadó, Budapest Zombori Gyula (1994): Szociálpolitika alapfogalmai. TWINS Kiadó, Budapest

17 Képzési szükséglet elemzése GO1023 Meghirdetés féléve 3. Kreditpont 2 Heti kontakt óraszám (elm. + gyak.) 0+1 G Hollósi Hajnalka Zsuzsanna főiskolai tanársegéd A hallgatók ismereteket szereznek az emberi erőforrás gazdálkodási, fejlesztési folyamatok közül az oktatással, képzéssel összefüggőkről, hogy hatékonyan tudjanak közreműködni a szakmai gyakorlati oktatás/képzés iránti igények és kínálat összehangolásában. A kompetenciafejlesztés területe: azon személyes-, társas-, módszertani kompetenciák, melyek a hatékony kommunikációt, adatforrások elemzését, szervezési feladatok végrehajtását teszik lehetővé. A hallgatók szakszerű segítséget nyújthatnak fiatalok/felnőttek életpálya építéséhez, közreműködnek a tanulás és munka közötti átmenet hatékonyabb megvalósulásában. Tudásalapú társadalom, az egész életen át tartó tanulás. Képzések (gyakorlati oktatás, képzés) megrendelői: szervezet, egyén. Oktatási, képzési igények gazdálkodási szervezeteknél. Munkaügyi központok tevékenysége. Foglalkoztatás politika. Térségi szinten belül integrált szolgáltatások létjogosultsága, pl: munkába állást, munkavállaláshoz szükséges szakmai és személyes kompetenciák megszerzését, hátrányos helyzetű társadalmi csoportok foglalkoztatását segítő programok, s ezekhez kapcsolódó oktatási, képzési szolgáltatások. Képzési szükségletek feltárása: munkaerőpiaci mutatók (foglalkoztatottság, munkanélküliség mérése, nyilvántartása), a munkaerőpiac statikus és dinamikus helyzete alapján (mobilitás, fluktuáció területi jellemzők), szakmai és szakmai érdekvédelmi szervezetek kvalifikációs igényeinek feltárása. Képzési szükségletek (egyéni) felméréséhez szükséges információk összegyűjtésének online technikái, szondázás, interjú, kérdőív. Képzési kínálat nyilvánosságának javítása, képzés menedzselésének technikái, tájékoztatás, egyéni tanácsadás. 3. Évközi tanulmányi követelmények: 4. A megszerzett ismeretek értékelése (félévközi jegy, vizsgajegy): gyakorlati jegy 5. Az értékelés módszere: szóbeli és írásbeli Aktuális szakirodalmak, döntően folyóiratok cikkei, munkaerőpiaci, foglalkoztatáspolitikai adatforrások 7. Kötelező, ajánlott irodalom (3-5 db.) Bakacsi Gyula [et al.] (2004): Stratégiai emberi erőforrás menedzsment. KJK-Ker.Szöv., Jogi és Üzleti Kiadó, Budapest Zachár László (1999): A munkaerőpiaci képzések elméleti és gyakorlati kérdései. JTPE FEEFI, Pécs Zentai István (1999): A meggyőzés útjai. Typotex, Budapest Zsigmond Csaba-Szép Zsófia (1998): Munkaerőpiaci ismeretek, álláskeresési technikák. EKTF Liceum Kiadó, Eger Zrinszky László (1996): A felnőttképzés tudománya. OKKER, Budapest

18 Gyakorlati oktatás folyamata, tervezése- GO1024 Meghirdetés féléve 2. Kreditpont 4 Heti kontakt óraszám (elm. + gyak.) 2+0 K Hollósi Hajnalka Zsuzsanna főiskolai tanársegéd Megismertetni a hallgatókat az iskolarendszerű gyakorlati oktatás, képzés történeti gyökereitől, napjainkig kialakult pedagógiai, pszichológiai elméleti alapjaival. A gyakorlati képzés változatos módjának, szerveződésének közös, (általános) didaktikai alapismereteire helyeződik a hangsúly, melyek segítségével képes lesz a hallgató képzettségének megfelelő feladatokat elvégezni gyakorlati színtereken. Kompetenciafejlesztés terülte: szakmai elméleti, mely megalapozza a szakmai módszertani kompetenciák kialakulását. Az intellektualizmus mellett a cselekvés, a gyakorlati tapasztalat megjelenése az oktatáselméleti irányzatokban (Peter Petersen, Dewey). Oktatási folyamat mint ismeretszerzés és alkalmazás, pedagógiai, pszichológiai sajátosságok. A gyakorlati oktatás, képzés didaktikai alapjai. Cél, tartalom, követelmények, taxonómiák (B. Bloom, de Bloch), kompetencia, kulcskompetencia, tanuláselméletek. A gyakorlati tanulás szakaszai: szakmai orientációs gyakorlat, gyakorlati oktatás, szakmai gyakorlati képzés. A gyakorlatok tanítási-tanulási folyamata, makro és mikrostruktúrája. Ismeretközpontú, tevékenységközpontú stratégiák, szabályozáselvű oktatási stratégia. Gyakorlat szervezeti és munkaformái. Oktatási módszerek, oktatás infrastruktúrája. A tervezett célnak megfelelő taneszköz, információhordozó kiválasztása, készítése, alkalmazása. Elektronikus oktatórendszerek. A gyakorlati oktató tervező tevékenysége és dokumentumai (központi tanterv, vizsgakövetelmény, gyakorlati oktatás helyi programja, tanmenet, foglalkozási vázlat felépítése. Differenciálás lehetősége a munkatevékenység oktatásában, pedagógiai értékelés. Adminisztrációs feladatok a gyakorlati képző helyen. 3. Évközi tanulmányi követelmények: Szakirodalom önálló feldolgozása, feladatok elkészítése határidőre az elméleti és a hospitálási tapasztalatok felhasználásával, zárthelyi dolgozat megírása. 4. A megszerzett ismeretek értékelése (félévközi jegy, vizsgajegy): kollokvium 5. Az értékelés módszere: szóbeli és írásbeli Szakirodalom, gyakorlati képzés dokumentumai, nyomtatványok, digitális információhordozók 7. Kötelező, ajánlott irodalom (3-5 db.) Benedek András (szerk., 2006): Szakképzés-pedagógia. Baccalaureus Scientiae sorozat BME Typotex Kiadó, Budapest Darázs Andor (2007): A gyakorlati képzés kézikönyve MKIK Budapest Falus Iván (szerk., 2003): Didaktika Nemzeti Tankönyvkiadó, Budapest Kraiciné Szokoly Mária (2001): Módszertár ELTE, Budapest Lükő István (2007): Szakképzés-pedagógia Műszaki Kiadó, Budapest Nagy Sándor (1997): Az oktatás folyamata és módszerei. Volos Kiadó, Budapest

19 Gyakorlati oktatás nevelésmódszertana GO1025 Meghirdetés féléve 2. Kreditpont 3 Heti kontakt óraszám (elm. + gyak.) 2+0 K Dr. Horváth László főiskolai docens : A hallgatók elméleti szakmai ismeretei kiegészülnek neveléstani, szociálpedagógiai, szocálpszihológiai alapismeretekkel. Mindezek hozzájárulnak gyakorlatvezetői szakmai kompetenciáinak megszilárdulásához, melyek biztosítják az eredményes magatartásszabályozást, probléma- és konfliktuskezelést egyén és csoport szinten egyaránt. A hallgatók rövid betekintést nyernek a munkaiskolák, a gyakorlati oktatás, képzés legjobb hagyományait képviselő, a mai nevelésmetodikát meghatározó irányzataiba. A gyakorlati foglalkozás, munkatevékenység megjelenése az iskolában, beépülése a tantárgyak rendszerébe (német munkaiskola, Dewey projektoktatás, gyakorlat, stb.). A szakma fogásainak elsajátítása a munkahelyen termelési gyakorlat. Tanulócsoport, egyén jellemzői (viselkedés, magatartás, norma és értékrendszer, szervezettség, szociális érettség). A gyakorlóhely/tevékenység szervezetszociológiai jellemzői, szervezeti kultúra. A gyakorlatvezető vezetői magatartása, nevelési stílusa, nevelési módszerek (direkt, indirekt), motiválás, értékelés nevelési hatása. Konfliktusok a gyakorlat során (csoport/egyén és gyakorlatvezető, munkatársak-tanulók stb.) különböző relációkban. A gyakorlatvezető mindezek birtokában képes lesz egyéni és csoportos szakmai gyakorlat szervezésében, vezetésében megfelelő nevelési eljárásokat alkalmazni, konfliktusokat kezelni olyan csoportok esetén is mint a kezdeti vagy új munkatapasztalatot szerzők. 3. Évközi tanulmányi követelmények: A hallgatók zárthelyi dolgozatot írnak. Nevelési helyzeteket elemeznek, alternatív megoldási tervet készítenek, megvitatják, értékelik a javaslatokat. 4. A megszerzett ismeretek értékelése (félévközi jegy, vizsgajegy): kollokvium A vizsgajegy kialakítása szóbeli és a félévközi részteljesítmények figyelembe vételével történik. 5. Az értékelés módszere: szóbeli és írásbeli Előadóterem, hagyományos és modern oktatástechnikai felszerelések, tankönyvek. 7. Kötelező, ajánlott irodalom (3-5 db.) Bagdy Emőke-Telkes József (1988): Személyiségfejlesztő módszerek az iskolában. Tankönyvkiadó, Budapest Bábosik István (2004): Neveléselmélet. Osiris Kiadó, Budapest Horváth László Palotayné Lengváry Judit (2003): Neveléstan Élmény 94 Bt. Nyíregyháza Szilágyi János (2006): A hallgatói szerződés bevezetésének lehetőségei a felsőfokú szakképzésben. online előadási anyag. FSZ Konferencia, Budapest, XI. 30. Th. Gordon (1989): T.E.T. A tanári hatékonyság fejlesztése Gondolat Kiadó, Budapest Zrinszky László (2006): Neveléselmélet. Műszaki Könyvkiadó Budapest

20 Gyakorlati képzés működése II.- hospitálás GO1026 Meghirdetés féléve 2. Kreditpont 1 Heti kontakt óraszám (elm. + gyak.) 0+1* (nem kontaktóra) Mai Előfeltétel (tantárgyi kód) GO1018 Hollósi Hajnalka Zsuzsanna főiskolai tanársegéd : A hallgatók tapasztalatának bővítése - közvetlen megfigyeléssel - a gyakorlati foglalkozások módszertani jellemzőivel folytatódik (előkészítés, foglalkozás mikrostruktúrája, módszerei, teljesítményértékelés, motiváció, differenciálás). A hallgatók lehetőség szerint gyűjtsenek tapasztalatot projekt, team, és portfólió munka szervezéséről, szakmai versenyek (mester-remek készítése), szintvizsga, szakmai kirándulás szervezéséről. A hospitálás segítse elő a hallgató elméleti ismereteinek megszilárdulását, alapozza meg a módszertani kurzusokat. A hallgató pálya- és munkavállalási attitűdjeit erősítse meg. A hallgató a félév során legkevesebb két alkalommal köteles hospitálást végezni, kötelezettségeit egyéni szervezéssel (helyszín, időbontás) teljesíti. A hallgatónak egy-egy alakalommal legalább egy (tanulói) munkanapnak megfelelő munkaórában (legkevesebb négyórás egységben) kell megfigyelést végezni. A hospitálás célját előre meghatározott szempontsorból önállóan választja ki a hallgató, figyelve a gyakorlóhely lehetőségeire, továbbá a megfigyelési portfólió összeállítási szempontjaira. A hospitálás során minél komplexebb módon figyelje meg a gyakorlatot vezető oktató tevékenységét. Tájékozódjon a gyakorlatvezetőtől az előkészítő munkájáról, tervező tevékenységéről, ezek dokumentumait tanulmányozza át. Tapasztalatait, a gyakorlatról készült részletes feljegyzését megfigyelési naplóban rögzítse, szakmai ismereteit alkalmazva elemző, értékelő összegzést készítsen. 3. Évközi tanulmányi követelmények: a hospitáláson szerzett tapasztalatait szakmai ismeretei felhasználásával elemzi, összegző bemutatást készít a gyűjtött információk alapján, hospitálási portfólió rendezése 4. A megszerzett ismeretek értékelése (félévközi jegy, vizsgajegy): minősített aláírás 5. Az értékelés módszere: háromfokozatú minősítés szakirodalom, a hallgató célzott megfigyelései, dokumentumok 7. Kötelező, ajánlott irodalom (3-5 db.) Benedek András (szerk., 2006): Szakképzés-pedagógia. Baccalaureus Scientiae sorozat BME Typotex Kiadó, Budapest Darázs Andor (2007): A gyakorlati képzés kézikönyve MKIK Budapest Falus Iván (szerk., 2003): Didaktika Nemzeti Tankönyvkiadó, Budapest Lükő István (2007): Szakképzés-pedagógia Műszaki Kiadó, Budapest

Pro Publico Bono Online Támop Speciál 2011 HORVÁTH KATALIN

Pro Publico Bono Online Támop Speciál 2011 HORVÁTH KATALIN Pro Publico Bono Online Támop Speciál 2011 Közigazgatástudományi Kar TÁMOP-4.2.1/B-09/1/KMR-2010-0005 HORVÁTH KATALIN A KÖZIGAZGATÁSI HUMÁNERŐFORRÁS FEJLESZTÉS JELENLEGI GYAKOR- LATA (A FORMÁLIS ÉS NEM

Részletesebben

IKT FEJLESZTÉSI STRATÉGIA

IKT FEJLESZTÉSI STRATÉGIA 8. SZÁMÚ MELLÉKLET A Dugonics András Piarista Gimnázium, Szakközépiskola, Alapfokú Művészetoktatási Intézmény és Kollégium IKT FEJLESZTÉSI STRATÉGIA SZEGED 2010 I. Az oktatási intézmény meghatározása Az

Részletesebben

A MAGYAR SZAKKÉPZÉSI RENDSZER FEJLESZTÉSE MAKÓ FERENC

A MAGYAR SZAKKÉPZÉSI RENDSZER FEJLESZTÉSE MAKÓ FERENC ZSKF TKK FÜZETEK 6. A MAGYAR SZAKKÉPZÉSI RENDSZER FEJLESZTÉSE MAKÓ FERENC SZAKKÉPZÉS-VIZSGÁLATOK 2008-2010. KÉSZÜLT A ZSIGMOND KIRÁLY FŐISKOLA TÁRSADALOMTUDOMÁNYI KUTATÓKÖZPONTJÁBAN AZ OKTATÁSÉRT KÖZALAPÍTVÁNY

Részletesebben

Önértékelési kézikönyv ÁLTALÁNOS ISKOLÁK SZÁMÁRA

Önértékelési kézikönyv ÁLTALÁNOS ISKOLÁK SZÁMÁRA Önértékelési kézikönyv ÁLTALÁNOS ISKOLÁK SZÁMÁRA Szerzők: Barcsák Marianna, Barlai Róbertné, Bot Szilvia, Farkasné Egyed Zsuzsanna, Horváthné Moldvay Ilona, Járainé dr. Bődi Györgyi, Jurecz Emil, Molnárné

Részletesebben

M I O K S z e g e d i S z a k k é p ző Isko l a

M I O K S z e g e d i S z a k k é p ző Isko l a M I O K S z e g e d i S z a k k é p ző Isko l a INTÉZMÉNYI MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAM Hatályos: 2008. szeptember 1-jétől 1 Bevezető Törvényi előzmények A többször módosított 1993. évi LXXIX. Törvény a közoktatásról

Részletesebben

KÉZIKÖNYV A SZAKMAI VIZSGÁK SZERVEZÉSÉHEZ

KÉZIKÖNYV A SZAKMAI VIZSGÁK SZERVEZÉSÉHEZ KÉZIKÖNYV A SZAKMAI VIZSGÁK SZERVEZÉSÉHEZ MKIK NSZFI Budapest, 2007 A Magyar Kereskedelmi és Iparkamara köszönetét fejezi ki a Nemzeti Szakképzési és Felnõttképzési Tanácsnak a munkához nyújtott anyagi

Részletesebben

PÉNZÜGY ÉS SZÁMVITEL

PÉNZÜGY ÉS SZÁMVITEL PÉNZÜGY ÉS SZÁMVITEL BA SZINTŰ ALAPKÉPZÉSI SZAK INDÍTÁSI KÉRELEM Gazdaságtudományi képzési terület Üzleti képzési ág A kérelem címzettje: Magyar Bálint oktatási miniszter Véleményező: Magyar Akkreditációs

Részletesebben

KIEGÉSZÍTŐ ÚTMUTATÓ. az Oktatási Hivatal által kidolgozott Útmutató a pedagógusok minősítési rendszeréhez felhasználói dokumentáció értelmezéséhez

KIEGÉSZÍTŐ ÚTMUTATÓ. az Oktatási Hivatal által kidolgozott Útmutató a pedagógusok minősítési rendszeréhez felhasználói dokumentáció értelmezéséhez KIEGÉSZÍTŐ ÚTMUTATÓ az Oktatási Hivatal által kidolgozott Útmutató a pedagógusok minősítési rendszeréhez felhasználói dokumentáció értelmezéséhez Harmadik, javított kiadás Oktatási Hivatal Kiegészítés

Részletesebben

Önértékelési kézikönyv GYÓGYPEDAGÓGIAI INTÉZMÉNYEK ÁLTALÁNOS ISKOLÁK SZÁMÁRA

Önértékelési kézikönyv GYÓGYPEDAGÓGIAI INTÉZMÉNYEK ÁLTALÁNOS ISKOLÁK SZÁMÁRA Önértékelési kézikönyv GYÓGYPEDAGÓGIAI INTÉZMÉNYEK ÁLTALÁNOS ISKOLÁK SZÁMÁRA Szerzők: Barcsák Marianna, Barlai Róbertné, Bot Szilvia, Farkasné Egyed Zsuzsanna, Horváthné Moldvay Ilona, Járainé dr. Bődi

Részletesebben

A Pécsi Tudományegyetem Felnőttképzési és Emberi Erőforrás Fejlesztési Karának periodikája. Tartalom

A Pécsi Tudományegyetem Felnőttképzési és Emberi Erőforrás Fejlesztési Karának periodikája. Tartalom A felnőttoktatás faladatai A Pécsi Tudományegyetem Felnőttképzési és Emberi Erőforrás Fejlesztési Karának periodikája VII. évfolyam 3. szám 2006. december Tartalom KOLTAI DÉNES: A felnőttoktatás feladatai

Részletesebben

INFORMATIKA 11-12. évfolyam, a 4 ill. 6 osztályos általános gimnáziumi osztályok számára szabadon választható, emelt szintű érettségire felkészítő

INFORMATIKA 11-12. évfolyam, a 4 ill. 6 osztályos általános gimnáziumi osztályok számára szabadon választható, emelt szintű érettségire felkészítő INFORMATIKA 11-12. évfolyam, a 4 ill. 6 osztályos általános gimnáziumi osztályok számára szabadon választható, emelt szintű érettségire felkészítő Az informatika tantárgy ismeretkörei, fejlesztési területei

Részletesebben

HATÉKONY TANULÓMEGISMERÉSI TECHNIKÁK

HATÉKONY TANULÓMEGISMERÉSI TECHNIKÁK HATÉKONY TANULÓMEGISMERÉSI TECHNIKÁK OKTATÁSI PROGRAMCSOMAG A PEDAGÓGUSKÉPZÉS SZÁMÁRA ÍRTÁK: DÁVID MÁRIA ESTEFÁNNÉ VARGA MAGDOLNA FARKAS ZSUZSANNA DR. HÍDVÉGI MÁRTA LUKÁCS ISTVÁN KÉSZÜLT A NEMZETI FEJLESZTÉSI

Részletesebben

Az iskolák belső világa

Az iskolák belső világa A gyakorlati pedagógia néhány alapkérdése Az iskolák belső világa Bábosik István Golnhofer Erzsébet Hegedűs Judit Hunyady Györgyné M. Nádasi Mária Ollé János Szivák Judit Bölcsész Konzorcium 2006 Kiadta

Részletesebben

Jankay Tibor Két Tanítási Nyelvű Általános Iskola Pedagógiai Program

Jankay Tibor Két Tanítási Nyelvű Általános Iskola Pedagógiai Program Jankay Tibor Két Tanítási Nyelvű Általános Iskola felhasznalo 5600. B É K É S C S A B A, T H U R Z Ó U. 33. Tartalomjegyzék Mottó... 6 BEVEZETŐ... 7 1. INTÉZMÉNYÜNK NEVELÉSI PROGRAMJA... 8 1.1. Pedagógiai

Részletesebben

Referencia intézményi dokumentumok

Referencia intézményi dokumentumok 2013. Referencia intézményi dokumentumok Kozmutza Flóra Általános Iskola és Szakiskola Referenciai-intézményi dokumentumok 1. sz. melléklet: Referenciai-intézmény szolgáltatások működtetése (működési kézikönyv)

Részletesebben

Kiegészítő útmutató az Oktatási Hivatal által kidolgozott. Útmutató a pedagógusok minősítési rendszeréhez. felhasználói dokumentáció értelmezéséhez

Kiegészítő útmutató az Oktatási Hivatal által kidolgozott. Útmutató a pedagógusok minősítési rendszeréhez. felhasználói dokumentáció értelmezéséhez Oktatási Hivatal Kiegészítő útmutató az Oktatási Hivatal által kidolgozott Útmutató a pedagógusok minősítési rendszeréhez felhasználói dokumentáció értelmezéséhez A pedagógiai szakszolgálati intézményben

Részletesebben

Útmutató a pedagógusok minősítési rendszeréhez

Útmutató a pedagógusok minősítési rendszeréhez Oktatási Hivatal Útmutató a pedagógusok minősítési rendszeréhez Második, javított változat Az emberi erőforrások minisztere által 2013. november 19-én elfogadott általános tájékoztató anyag második, javított

Részletesebben

A TANÁRI MESTERKÉPZÉSI SZAK KÉPZÉSI ÉS KIMENETI KÖVETELMÉNYE

A TANÁRI MESTERKÉPZÉSI SZAK KÉPZÉSI ÉS KIMENETI KÖVETELMÉNYE A TANÁRI MESTERKÉPZÉSI SZAK KÉPZÉSI ÉS KIMENETI KÖVETELMÉNYE 1.-10. A TANÁRI MESTERSZAK..5 1. A mesterképzési szak megnevezése: tanári szak (Teacher Education)... 5 2. A mesterképzési szakon szerezhető

Részletesebben

Szakközépiskola Székhelye: 1223 Budapest Művelődés utca 21-27.

Szakközépiskola Székhelye: 1223 Budapest Művelődés utca 21-27. TOMORI PÁL MAGYAR ANGOL KÉT TANÍTÁSI NYELVŰ KÖZGAZDASÁGI SZAKKÖZÉPISKOLA MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAM 1. Az intézmény bemutatása,minőségpolitikája: A Tomori Pál Főiskolát az intézmény fenntartóját- 2004-ben

Részletesebben

Pedagógiai program. Lajos Árpád Általános Iskola 3643 Dédestapolcsány Iskola utca 29.

Pedagógiai program. Lajos Árpád Általános Iskola 3643 Dédestapolcsány Iskola utca 29. 2013 Pedagógiai program Lajos Árpád Általános Iskola 3643 Dédestapolcsány Iskola utca 29. 1 Tartalom 1. Az iskola nevelési programja... 3 1.1 A nevelő-oktató munka pedagógiai alapelvei, céljai, feladatai,

Részletesebben

SZAKDOLGOZAT Vezető- és mentortanári szerep a logopédusok képzésében

SZAKDOLGOZAT Vezető- és mentortanári szerep a logopédusok képzésében ELTE Bárczi Gusztáv Gyógypedagógiai Kar Doktori és Továbbképzési Osztály Budapest SZAKDOLGOZAT Vezető- és mentortanári szerep a logopédusok képzésében Irányító tanár: Tölgyszéky Papp Gyuláné Készítette:

Részletesebben

SZERVEZÉS ÉS LOGISZTIKA

SZERVEZÉS ÉS LOGISZTIKA A projekt az Európai Unió társfinanszírozásával, az Európa terv keretében valósul meg. Hajós László Pakurár Miklós Berde Csaba SZERVEZÉS ÉS LOGISZTIKA DE AMTC AVK 2007 HEFOP 3.3.1 P.-2004-06-0071/1.0 Ez

Részletesebben

Oktatási Hivatal. Útmutató a pedagógusok minősítési rendszeréhez

Oktatási Hivatal. Útmutató a pedagógusok minősítési rendszeréhez Oktatási Hivatal Útmutató a pedagógusok minősítési rendszeréhez Szerkesztői előszó A 2012/2013. év során az Oktatási Hivatal szakértői csoportja a TÁMOP-3.1.5/12 kiemelt uniós projekt keretében kidolgozta

Részletesebben

MÓDSZERTANI SEGÉDANYAG

MÓDSZERTANI SEGÉDANYAG MÓDSZERTANI SEGÉDANYAG a Dokumentumkészítés és kezelés az irodában (modul száma: 1618-06) modul pedagógiai megközelítéséhez Készítette: Jakabné dr. Zubály Anna szakértő 2007. Tartalomjegyzék Tartalomjegyzék...

Részletesebben

A HATVANI ISTVÁN ÁLTALÁNOS ISKOLA GYAKORNOKI SZABÁLYZATA

A HATVANI ISTVÁN ÁLTALÁNOS ISKOLA GYAKORNOKI SZABÁLYZATA A HATVANI ISTVÁN ÁLTALÁNOS ISKOLA GYAKORNOKI SZABÁLYZATA TARTALOMJEGYZÉK 1. A gyakornoki szabályzat célja 3. oldal 2. A gyakornoki szabályzat területi, személyi hatálya 3. oldal 3. A szabályzat időbeli

Részletesebben

Dr. Hegedűs T. András Szakiskola, Középiskola, Általános Iskola és Kollégium

Dr. Hegedűs T. András Szakiskola, Középiskola, Általános Iskola és Kollégium Dr. Hegedűs T. András Szakiskola, Középiskola, Általános Iskola és Kollégium Pedagógiai programja 2014 TARTALOMJEGYZÉK I. BEVEZETÉS...5 I.1. Küldetésnyilatkozat...5 I.2. Az iskola adatai...6 I.3. Helyzetelemzés...8

Részletesebben

Az atipikus oktatási módszerek

Az atipikus oktatási módszerek Dr. Kadocsa László Az atipikus oktatási módszerek Kutatási zárótanulmány Budapest, 2006 Sorozatszerkesztő: Lada László Szerkesztette: Horváth Cz. János Kiadja: Nemzeti Felnőttképzési Intézet Felelős kiadó:

Részletesebben

A hatékony tanulást elősegítő módszerek

A hatékony tanulást elősegítő módszerek Kovátsné Németh Mária habilitált egyetemi docens A hatékony tanulást elősegítő módszerek Minden generáció számára új feladat, hogy a következő generációnak megfelelően adja tovább az adott korszak kultúrkincsét,

Részletesebben

GÁBOR DÉNES FŐISKOLA Minőségirányítási Rendszer (MIRE)

GÁBOR DÉNES FŐISKOLA Minőségirányítási Rendszer (MIRE) GÁBOR DÉNES FŐISKOLA Minőségirányítási Rendszer (MIRE) Jóváhagyta: Dr. Zárda Sarolta a GDF rektora TARTALOMJEGYZÉK ELŐSZÓ... 7 JELMAGYARÁZAT... 8 A GÁBOR DÉNES FŐISKOLA... 9 MINŐSÉGPOLITIKAI NYILATKOZATA...

Részletesebben

ALTERNATÍV MUNKAERŐ-PIACI SZOLGÁLTATÁS EGYSÉGES SZOLGÁLTATÁS-MÓDSZERTAN

ALTERNATÍV MUNKAERŐ-PIACI SZOLGÁLTATÁS EGYSÉGES SZOLGÁLTATÁS-MÓDSZERTAN ALTERNATÍV MUNKAERŐ-PIACI SZOLGÁLTATÁS EGYSÉGES SZOLGÁLTATÁS-MÓDSZERTAN Szerzők: Deák Éva Füzessy Józsefné Daróczy- Hajas Klaudia Hajas György Jásper Éva Kóródi Edit Pántya Erika Török Réka Valiczkó Éva

Részletesebben