Javasolt új TIOP-indikátorok

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Javasolt új TIOP-indikátorok"

Átírás

1 Javasolt új TIOP-indikátorok Az ÚMFT humán programjai indikátorainak felülvizsgálata Értékelő jelentés Budapest, február. 1

2 TIOP 3a és 3b Specifikus célok: A humán infrastruktúra területi egyenlőtlenségeinek javítása Indikátor megnevezése: I. Indikátor jellemzői Indikátor fajtája Egy oktatási intézményre jutó Internet-kapcsolattal rendelkező számítógépek száma OP. szintű indikátor. A humán infrastruktúra területi esélyegyenlőségének javítása Indikátor típusa Indikátor tartalma Indikátor mértékegysége: Bontás: nyomon követési, értékelési output, eredmény, hatás magindikátor, nem magindikátor Egy oktatási intézményre jutó Internet-kapcsolattal rendelkező számítógépek száma. Oktatási intézmény: általános iskola, szakiskola, speciális szakiskola, gimnázium, szakközépiskola. (3b indikátor csak általános iskola) Csak olyan oktatási intézmény, ahol van Internet-kapcsolattal rendelkező számítógép és a megnevezett feladatellátási hely (is) működik. Arány, db Nincs. De lehetne. Primér adatok alapján az indikátor kiszámítható az LHH kistérségekre, s azok leszakadása, illetve relatív helyzete ily módon is vizsgálható lenne. OP bázis ill. célérték Év Érték Csak általános iskolákra Bázis ,6 21 Köztes cél Cél Módosítás oka - Indikátor forrása OKM Statisztika, Oktatásstatisztikai Évkönyv 1. és 15. tábla Indikátor előállításának módja Értelmezhetősége EU elvárások követhetősége Indikátor relevanciája Indikátor kapcsolódása II. Indikátor teljesülése Számított adat. Éves adat mindig tanévekre vonatkozik. Nem EU indikátor A területi egyenlőtlenségek mérséklése szempontjából az Internet terjedése fontos eszköz, így a mutató megfelelően tükrözi ezt. Fontos, hogy ebben a formában a mutató nem érzékeny az oktatási intézmények számának csökkenésére. Minden oktatási feladatellátóhely, kivéve Csak általános iskolák felsőoktatás Teljesülés éve Eredmény 38,3 42,4 27,5 30,5 A teljesülés értékelése A pályázati konstrukciók, az általános oktatási trend, a számítógép és az Internet hozzáférés feltételeinek javítása elősegítik az indikátor teljesülését. 2

3 III. Indikátor értékelése Az indikátor érzékenysége Módszertani megjegyzések Indikátorral kapcsolatos tapasztalatok (interjúk) Konklúzió Az indikátor stabil fejlődést mutat, ebben a formában nem annyira érzékeny egyéb hatásokra. Rendszeresen gyűjtött adatok, könnyen kiszámíthatók. Érdemes lenne az indikátor segítségével a kistérségi különbségeket is mérni. Ehhez a primér-adatok szükségesek. Itt vagy relatív szórást lenne érdemes mérni, vagy pedig az LHH kistérségek relatív helyzetének alakulását az indikátor szempontjából. Nincs. Könnyen előállítható, stabil indikátor. Kistérségi különbségek kiszámítása fontos lenne. 3

4 Az Internetet rendszeresen használók aránya, felzárkózás az EU-27 átlagához TIOP 3c Specifikus célok: A humán infrastruktúra területi egyenlőtlenségeinek javítása Indikátor megnevezése: I. Indikátor jellemzői Indikátor fajtája Az Internetet rendszeresen használók aránya, felzárkózás az EU-27 átlagához OP. szintű indikátor. A humán infrastruktúra területi esélyegyenlőségének javítása Indikátor típusa Indikátor tartalma nyomon követési, értékelési output, eredmény, hatás magindikátor, nem magindikátor Ez az indikátor a éves korosztály Internet-használatáti szokásait vizsgálja. Feltétel a mintában szereplő egyén a felvételt megelőző elmúlt három hónapban - legalább heti egy alkalommal használta az Internetet. Mindenfajta Internet-elérés beleszámít. Az indikátor egyik adata a korosztályon belüli %-os arányt mutatja. Másik adata viszont Magyarország relatív helyzetét az EU-27 átlagához képest. %, arány Indikátor mértékegysége: Bontás: Nincs. OP bázis ill. célérték Év Érték EU-27 átlagához viszonyítva Bázis % 93 Köztes cél % 95 Cél % 100 Módosítás oka - Indikátor forrása Eurostat, Információs társadalom indikátor Indikátor előállításának módja Értelmezhetősége EU elvárások követhetősége Indikátor relevanciája Indikátor kapcsolódása II. Indikátor teljesülése Eurostat honlapján, rendszeres frissítéssel elérhető adat, felzárkózási indikátor számított adat. Könnyen értelmezhető, nemzetközileg elfogadott indikátor. EU indikátor A területi egyenlőtlenségek mérséklése szempontjából az Internet terjedése, illetve az Internet-használati szokások gyakoribbá válása fontos eszköz, így a mutató megfelelően tükrözi ezt. Internetet rendszeresen EU-27 átlagához viszonyítva használók aránya Teljesülés éve Eredmény 49% 56% 57% A teljesülés értékelése A teljesülést több OP is segíti. III. Indikátor értékelése Az indikátor Az indikátor stabil fejlődést mutat érzékenysége Módszertani Rendszeresen gyűjtött adatok, könnyen kiszámíthatók. megjegyzések 4

5 Indikátorral kapcsolatos tapasztalatok (interjúk) Konklúzió Nincs. Könnyen előállítható, stabil indikátor. 5

6 TIOP 6a Specifikus célok: A humán közszolgáltatások hatékonyságának növelése, átfogó reformjuk elősegítése Indikátor megnevezése: I. Indikátor jellemzői Indikátor fajtája Nyilvántartott pályakezdő álláskeresők aránya az összes álláskeresőn belül OP. szintű indikátor. A humán közszolgáltatások hatékonyságának növelése, átfogó reformjuk elősegítése Indikátor típusa nyomon követési, értékelési output, eredmény, hatás magindikátor, nem magindikátor Indikátor tartalma Az indikátor a nyilvántartott pályakezdő álláskeresők számát veti össze az összes nyilvántartott álláskeresővel. A KSH módszertan szerint nyilvántartott álláskereső, az az állami munkaközvetítő irodában nyilvántartásba vett személy, aki munkaviszonnyal nem rendelkezik; nem nyugdíjas, nem tanuló; foglalkoztatást elősegítő támogatásban (átképzés, közhasznú foglalkoztatás stb.) nem részesül; munkát vagy önálló foglalkozást keres, munkavégzésre rendelkezésre áll és a Foglalkoztatási Szolgálattal álláskeresési megállapodást kötött. A közölt adatok december 20-ra vonatkoznak. Nyilvántartott pályakezdő álláskeresők: a nyilvántartott álláskeresők közül azok a 25. életévüket felsőfokú végzettséggel rendelkezők esetén 30. életévüket be nem töltött fiatalok, akik tanulmányaik befejezését követően munkanélküli ellátásra nem szereztek jogosultságot. Indikátor %, arány mértékegysége: Bontás: Nincs. OP bázis ill. célérték Év Érték Bázis ,9% Köztes cél ,3% Cél ,5% Módosítás oka - Indikátor forrása Indikátor előállításának módja Értelmezhetősége EU elvárások követhetősége Indikátor relevanciája Indikátor kapcsolódása II. Indikátor teljesülése KSH Területi Statisztika Számított adat, a KSH létszámadatai alapján. Az országos átlag a kistérségi átlagoknak a munkaképes korú állandó népességgel súlyozott átlaga. Az indikátor kistérségi adatokra is létezik, egy potenciális indikátor lehetne a mutatónak a LHH kistérségek szintjén való vizsgálata. Az adat minden további nélkül kiszámítható. A problémát az jelenti, hogy a 33 LHH kistérség esetében a mutató viszonya az országos átlaghoz képest leszakadást jelez még akkor is, ha a mutató maga kismértékben javul. (2006: 10,8%, 2007: 11%, 2008: 10,7%) Könnyen értelmezhető indikátor Releváns indikátor. Indikátor a specifikus célhoz jól kapcsolódik. 6

7 Teljesülés éve Eredmény 7,4% 7,3% na A teljesülés értékelése A teljesülést több OP is segíti. III. Indikátor értékelése Az indikátor érzékenysége Indikátor a konjunkturális folyamatokra, a munkaerőpiac keresletikínálati változására érzékeny. Módszertani Rendszeresen gyűjtött adatok, könnyen kiszámíthatók. megjegyzések Indikátorral kapcsolatos Nincs. tapasztalatok (interjúk) Konklúzió Könnyen előállítható, stabil indikátor. 7

8 TIOP 10a 1. prioritás: Az oktatási infrastruktúra fejlesztése. Az iskolarendszerű oktatás informatikai fejlesztése beavatkozási irány az Intelligens iskola Indikátor megnevezése: I. Indikátor jellemzői Indikátor fajtája IKT eszközökkel rendelkező tantermek aránya az összes tanteremhez képest az 1. prioritás keretében támogatottak körében Prioritás szintű indikátor. Az oktatási infrastruktúra fejlesztése. Az iskolarendszerű oktatás informatikai fejlesztése beavatkozási irány az Intelligens iskola Indikátor típusa nyomon követési, értékelési output, eredmény, hatás magindikátor, nem magindikátor Indikátor tartalma Indikátor azt mérné, hogy a konkrét beavatkozás hatására a kedvezményezett iskolákban a tantermek IKT eszközökkel történő felszereltsége hogyan javul. IKT eszközökkel rendelkező tantermek száma definíció az alábbi értendő: azon tantermek és szaktantermek száma, ahol minimálisan fixen szerelt projektor és hordozható (vagy szintén fixen rögzített) tanári számítógépes munkaállomás található. A hordozható eszközökből összeállítható szett: hordozható projektor, hordozható munkaállomás, és virtuális interaktív tábla (vagy szavazó szett) egyetlen tanteremnek felel meg. Az ily módon definiált tantermeket kell a pályázóknak az összes tanteremhez viszonyítania. A pályázóktól elvárt minimális arány 40%. Ezt a projekt lezárása előtt el kell érniük. A kedvezményezettek köre: általános iskolák, szakiskolák, gimnázium, szakközépiskola, gyógypedagógiai, konduktív pedagógiai nevelési-oktatási intézmény, iskolai feladatot ellátó többcélú intézmények. Indikátor %, arány mértékegysége: Bontás: Nincs. OP bázis ill. célérték Év Érték Bázis % Köztes cél Cél % Módosítás oka - Indikátor forrása Indikátor előállításának módja Értelmezhetősége EU elvárások követhetősége Indikátor relevanciája Indikátor kapcsolódása II. Indikátor teljesülése EMIR, pályázók dokumentációja Az indikátor a pályázat kedvezményezettjeinek adatszolgáltatása alapján áll elő. Az átlag kiszámítható az összes kedvezményezett tantermeinek adatai alapján. Vagy pedig a kedvezményezettek által dokumentált arányszámokat lehet súlyozni az egyes intézményekben a pályázati támogatás eredményeképpen IKT-eszközökkel felszerelt tantermek számával. Könnyen értelmezhető indikátor Nincs. Releváns indikátor. Az indikátor közvetlenül mutatja a beavatkozás hatását. 8

9 Teljesülés éve Eredmény A teljesülés értékelése A pályázat keretében még nem történt folyósítás a nyilvános EMIR adatai szerint. III. Indikátor értékelése Az indikátor Az indikátor a pályázati forrás felhasználásától függ. érzékenysége Módszertani Lásd indikátor előállításának módja. megjegyzések Indikátorral kapcsolatos Nincs. tapasztalatok (interjúk) Konklúzió Indikátor beemelése javasolt, mivel közvetlenül a beavatkozás hatását méri. A célérték teljesülése kötelező a nyertes pályázó számára. Köztes adat még nincs, tekintettel arra, hogy a TIOP /1 most indult, s elfogadott pályázat még nincs. Megjegyzés: A TIOP /1 pályázati kiírás alapján további, a beavatkozások hatását mérő indikátorok beemelése lehetséges. Ilyenek például: - IKT alapú órai mérés-értékelés aránya az összes órai mérés-értékeléshez képest - IKT eszközökkel oktatott hátrányos helyzetű tanulók aránya az összes hátrányos helyzetű tanulók számához képest - IKT eszközökkel tartott tanítási órák aránya az összes óra számához képest Ezekhez jelenleg nem lehet adatot rendelni, tekintettel arra, hogy a jelenleg iktatott 1158 darab pályázat mellett, még egyetlen elfogadott pályázat sem szerepel. (OKMT) 9

10 TIOP 12 Az 1. prioritás keretében támogatott projektek hatására a számítógépet használó tanulók aránya az iskolákban A számítógépet használó általános iskolai tanulók aránya az Indikátor megnevezése: iskolákban I. Indikátor jellemzői Indikátor fajtája Prioritás szintű indikátor. Az oktatási infrastruktúra fejlesztése Indikátor típusa nyomon követési, értékelési output, eredmény, hatás magindikátor, nem magindikátor Indikátor tartalma A statisztikai adatgyűjtésben megadott definíció szerint azoknak a tanulóknak a száma, akik oktatási célból, valamilyen órakeretben (kötelező, vagy választható) számítógépet használnak az általános iskolákban. Csak olyan általános iskolák, amelyek működnek és ahol van számítógép. Indikátor % mértékegysége: Bontás: nincs OP bázis ill. célérték Év Érték Módosított év Módosított érték Bázis ,8% nincs nincs Köztes cél ,5% Cél % nincs nincs Módosítás oka - Indikátor forrása OKM, Oktatás-statisztikai Évkönyv, 15. tábla, Részletes adatok 2. tábla, számítás. Az adat tanévekre vonatkozik. Indikátor előállításának Adatgyűjtés alapján számítható. Lásd indikátor forrása. módja Értelmezhetősége Egyértelmű indikátor. EU elvárások követhetősége Indikátor relevanciája Indikátor kapcsolódása Nem EU indikátor. Statisztikai adat országos trendet mér, nem a beavatkozás hatásait. Az indikátor Az iskolarendszerű oktatás informatikai fejlesztése az Intelligens iskola beavatkozási irányhoz kapcsolódik. TÁMOP/TIOP konstrukciók egyaránt hozzájárulnak az indikátor teljesüléséhez. II. Indikátor teljesülése Teljesülés éve Eredmény 65,8% 68% 95% A teljesülés értékelése III. Indikátor értékelése Az indikátor érzékenysége Adat jelenleg az általános iskolákat mutatja, térségi különbségek a primér adatok alapján kiszámíthatók lennének. Indikátor többféle külső tényező hatására is alakul. Kérdés, hogy ez utóbbi esetben az iskola felszerelése a számítógéppel a jelen fejlesztési időszakban történt, vagy már korábban. Ez utóbbi esetben az indikátor nem csak a beavatkozás hatásait méri... 10

11 Módszertani megjegyzések Indikátorral kapcsolatos tapasztalatok (interjúk) Konklúzió OKM Oktatásstatisztikai évkönyv adatai alapján számítható adat. Könnyen számítható indikátor, rendszeres adatközlésre épül. Ebben a formában nem érzékeny az iskolabezárásokra, illetve egyéb intézményi változásokra. Érdemes lenne a térségi különbségekre is kiszámítani adatot, a primér adatok alapján. 11

12 TIOP 12a Az 1. prioritás keretében támogatott projektek hatására a számítógépet használó tanulók aránya az iskolákban A számítógépet használó tanulók aránya az iskolákban Indikátor megnevezése: I. Indikátor jellemzői Indikátor fajtája Prioritás szintű indikátor. Az oktatási infrastruktúra fejlesztése. Az indikátor Az iskolarendszerű oktatás informatikai fejlesztése az Intelligens iskola beavatkozási irányhoz kapcsolódik. Indikátor típusa nyomon követési, értékelési output, eredmény, hatás magindikátor, nem magindikátor Indikátor tartalma A statisztikai adatgyűjtésben megadott definíció szerint azoknak a tanulóknak a száma, akik oktatási célból, valamilyen órakeretben (kötelező, vagy választható) számítógépet használnak az általános iskolákban. Iskola definíciója alatt: általános iskola, szakiskola, speciális szakiskola, gimnázium, szakközépiskola értendők. Indikátor % mértékegysége: Bontás: nincs OP bázis ill. célérték Év Érték Módosított év Módosított érték Bázis ,4% nincs nincs Köztes cél ,9% Cél % nincs nincs Módosítás oka - Indikátor forrása OKM, Oktatás-statisztikai Évkönyv, 15. tábla, Részletes adatok 2. tábla, számítás. Az adat tanévekre vonatkozik. Indikátor előállításának Adatgyűjtés alapján számítható. Lásd indikátor forrása. módja Értelmezhetősége Egyértelmű indikátor. EU elvárások követhetősége Indikátor relevanciája Indikátor kapcsolódása Nem EU indikátor. Statisztikai adat országos trendet mér, nem a beavatkozás hatásait. Az indikátor Az iskolarendszerű oktatás informatikai fejlesztése az Intelligens iskola beavatkozási irányhoz kapcsolódik. TÁMOP/TIOP konstrukciók egyaránt hozzájárulnak az indikátor teljesüléséhez. II. Indikátor teljesülése Teljesülés éve Eredmény 72,3% 74% 95% A teljesülés értékelése Adat jelenleg általános iskola, szakiskola, speciális szakiskola, gimnázium, szakközépiskola körére vonatkozik, térségi különbségek a primér adatok alapján kiszámíthatók lennének. III. Indikátor értékelése 12

13 Az indikátor érzékenysége Indikátor többféle külső tényező hatására is alakul. Kérdés, hogy ez utóbbi esetben az iskola felszerelése a számítógéppel a jelen fejlesztési időszakban történt, vagy már korábban. Ez utóbbi esetben az indikátor nem csak a beavatkozás hatásait méri. Ennek ellenére jól használható, stabil, rendszeresen előállítható indikátor. Módszertani megjegyzések Indikátorral kapcsolatos tapasztalatok (interjúk) Konklúzió OKM Oktatásstatisztikai évkönyv adatai alapján számítható adat. Könnyen számítható indikátor, rendszeres adatközlésre épül. Ebben a formában nem érzékeny az iskolabezárásokra, illetve egyéb intézményi változásokra. 13

14 TIOP 13a Az 1. prioritás : Oktatási infrastruktúra fejlesztése. 1. prioritás keretében támogatott, közművelődési intézményekben szervezett nem formális, informális képzésre alkalmas terek bővülése a fejlesztések által. Indikátor megnevezése: I. Indikátor jellemzői Indikátor fajtája Indikátor típusa Indikátor tartalma Közművelődési intézményekben szervezett nem formális, informális képzésein résztvevők száma. Új elnevezés: A közművelődési intézményekben szervezett nem formális, informális képzésre alkalmas terek bővülése a fejlesztések által Prioritás szintű indikátor. Az oktatási infrastruktúra fejlesztése nyomon követési, értékelési output, eredmény, hatás magindikátor, nem magindikátor Az új indikátor a fejlesztések eredményeképpen létrejövő új képzésre alkalmas terek nagyságát méri. Indikátor nm mértékegysége: Bontás: OP bázis ill. célérték Év Érték Módosított év Módosított érték Bázis nincs nincs Köztes érték (feltétlezett) m2 Cél m2 nincs nincs Módosítás oka - Indikátor forrása Közművelődési Statisztika vagy EMIR Indikátor előállításának módja OM azonosítóval rendelkező intézményeknél az adat gyűjthető. Ezen intézmények köre azonban folyamatosan változik, ez a minta stabilitását nehézkessé teszi. Ha a fejlesztések hatását mérjük, akkor az EMIR a megfelelő forrás. A becsült célérték az AGÓRA és az AGÓRA pólus konstrukciók vállalt, illetve várható célértékeire épül. Értelmezhetősége EU elvárások követhetősége Indikátor relevanciája Indikátor kapcsolódása Jól értelmezhető indikátor. Nem EU indikátor Indikátor az új definíció alapján a közművelődés területén elköltött TIOP-források felhasználását tükrözi. Az oktatási és a kulturális intézmények együttműködését támogató infrastruktúra fejlesztése beavatkozási irány. II. Indikátor teljesülése Teljesülés éve (cél)? Eredmény A teljesülés értékelése III. Indikátor értékelése A teljesülés az EMIR adatok alapján mérhető 14

15 Az indikátor érzékenysége Módszertani megjegyzések Indikátorral kapcsolatos tapasztalatok (interjúk) Új definíció alapján az indikátor a pályázatok megvalósítására reagál. A pályázók által vállalt tervértékek alapján leszűrhető indikátor. Indikátor új javaslatként született. Stabilabb, jobban mérhető indikátor, mint az eredeti javaslat volt. Módosítás javasolt-e? Új javaslat elfogadható. Konklúzió Az eredeti indikátornál az indikátor elhagyását javasoltuk és alternatív. indikátor kidolgozását. A tárca új javaslatával egyetértünk. A közművelődési intézmények oktatási tevékenységének (iskolarendszerű, illetve nem iskolarendszerű) aránya is mérhető. A mérés alapja a közművelődési intézményekben szervezett különböző alkalmakon belül az iskolarendszerű, illetve a nem iskolarendszerű képzésekre fordított alkalmak aránya. A 2008-as adatok alapján (Oktatás, képzés (terembérletben megvalósuló) - Iskolarendszeren kívüli képzések) aránya mintegy 37%-ra tehető. Ezzel az indikátorral mérhető lenne, hogy a fizikai infrastruktúra mellett milyen mértékben járulnak hozzá a közművelődési intézmények az informális képzési lehetőségekhez. Korábbi adatok is vannak (ezek technikai okok miatt nem voltak elérhetők). Céladat kidolgozása megfontolandó. 15

16 TIOP 14 Prioritási tengely: Az oktatási infrastruktúra fejlesztése Indikátor megnevezése: I. Indikátor jellemzői Indikátor fajtája Indikátor típusa Indikátor tartalma Könyvtári távhasználatok száma (megjegyzésekkel kiegészítve) Prioritás szintű indikátor. 1. számú prioritás: Az oktatási infrastruktúra fejlesztése nyomon követési, értékelési output, eredmény, hatás magindikátor, nem magindikátor A megadott bázisérték az összes magyarországi nyilvános könyvtár által jelentett távhasználat, a célérték is a teljes spektrumra vonatkozik. A távhasználat fogalma: telefon, , fax, OPAC, honlap használata. Használat alkalmat jelent. Indikátor mértékegysége: db Bontás: nincs OP bázis ill. célérték Év Érték Módosított év Módosított érték Bázis Köztes cél Cél Módosítás oka Alultervezett célérték. Már akkor is teljesült, amikor egyetlen beavatkozás sem történt. Indikátor forrása Indikátor előállításának módja Értelmezhetősége EU elvárások követhetősége Indikátor relevanciája Kulturális statisztika. Éves OSAP felmérés. Rendszeresen, kérdőíves lekérdezés alapján gyűjtött adat. Könnyen értelmezhető. A megadott bázisérték az összes magyarországi könyvtár által jelentett távhasználat, a célérték is a teljes spektrumra vonatkozik. Nem EU indikátor Oktatási infrastruktúra fejlesztésének hatását tükrözi egy területen. Indikátor tulajdonképpen egy konstrukció szintű indikátor, amely OP prioritás szintre bekerült. Indikátor kapcsolódása A humán infrastruktúra területi esélyegyenlőségének javítása. Oktatási infrastruktúra fejlesztése prioritási tengely. II. Indikátor teljesülése Teljesülés éve Eredmény

17 A teljesülés értékelése III. Indikátor értékelése Az indikátor érzékenysége Módszertani megjegyzések Indikátorral kapcsolatos tapasztalatok (interjúk) Módosítás javasolt-e? Konklúzió Az indikátor az Internet-használat terjedésével gyors felfutási volt. Az indikátor csak az Internet-használatot méri, s nem a könyvtári távhasználatot általában. A használat számszerűsítése kattintást jelent, ha számláló rögzíti, célérték nehezen értelmezhető. Kattintás helyett letöltés jobb lenne, de a célérték bizonytalansága itt is megvan. Indikátor elsősorban az Internet-szolgáltatások fejlődésére, az Internethasználat terjedésére reagál. A távhasználat bővülése természetesen azzal is összefügg, hogy a könyvtárhasználati szokások hogyan változnak, amit számos egyéb tényező (e-olvasás feltételeinek megteremtése, digitalizálás forrásainak biztosítása stb.) is befolyásol. Az indikátor előnye, hogy rendszeres, kötelező adatgyűjtés alapján készül, így a változás évente nyomon követhető. Az indikátor a TIOP 1.2.3/08/01 és 1.2.3/09/01 monitoring indikátora is, amelyre vonatkozóan a nyertes pályázóknak tartós adatszolgáltatási kötelezettsége van. Tehát lehetőség van a beavatkozások közvetlen hatásának mérésére is. Az indikátor előnye, hogy rendszeres, kötelező adatgyűjtés alapján készül, így a változás évente nyomon követhető Indikátor konstrukció szinten releváns. Az, hogy az eredeti célindikátor minden beavatkozás nélkül teljesült, jelzi, hogy OP szinten nem igazán van a helyén. Elhagyása, vagy új, a kultúra területén releváns indikátor beemelése javasolt. Ha az indikátor marad akkor a tárca javaslata új, az OKM Statisztikában gyűjtött adatnak megfelelő elnevezés. Könyvtári szolgáltatás igénybe vétele személyesen vagy telekommunikációs eszköz révén, függetlenül attól, hogy a használó beiratkozott- vagy sem (telefon, fax, , Internet: OPAC honlap). Indikátor konstrukció szinten releváns. OP szinten közvetetten tükrözi csak a könyvtári fejlesztések hatásait. Új, az OKM Statisztikában gyűjtött adatnak megfelelő elnevezés. Könyvtári szolgáltatás igénybe vétele személyesen vagy telekommunikációs eszköz révén, függetlenül attól, hogy a használó beiratkozott- vagy sem (telefon, fax, , Internet: OPAC honlap). Felmerült a letöltés vagy látogatás számolása, tekintve, hogy az jobban tükrözheti az informatikai fejlesztések eredményességét, azonban ezzel a tárca nem értett egyet, tekintettel arra, hogy * A honlapon a látogatások számát kell megadni (Látogatás: A beazonosított munkaállomás illetve felhasználó a honlap látogatása során több oldalt is megnézhet. Ha két oldalletöltés között az eltelt idő nagyobb mint (a szabványosan elfogadott) 30 perc, akkor az oldalletöltés új látogatásnak minősül.) Alternatív indikátor: könyvtárakban bevezetett online katalógusok száma. Erre vonatkozóan jelenleg nincsen kérdés: azt lehet tudni, hogy mely könyvtárakban elektronikus katalógus és hol nincsen, mely könyvtárakban van Internet-elérés, de, hogy a katalógus online elérhető-e azt nem tudni. A fejlesztések nyomon követésének egy másik formája lehetne a digitalizált tartalom aránya az összes könyvtári állományon belül. Ez a címek alapján történő nyilvántartás szerint mérhető lenne. Hasonló a helyzet az e-kölcsönzéssel: ez is megfelelő indikátor lenne annak mérésére, 17

18 hogy a könyvtárak a fejlesztési lehetőségeket mennyiben tudták hasznosítani. A fenti indikátorok 2008-ra előállíthatók, a korábbi adatok technikai okokból nem voltak elérhetők. Amennyiben tervszám előállításra a kerül, a fenti indikátorok jobban tükröznék a fejlesztések hatásait, mint a könyvtári távhasználat indikátora. 18

19 TIOP (18a) 2. prioritás: Az egészségügyi infrastruktúra fejlesztése Indikátor megnevezése: I. Indikátor jellemzői Indikátor fajtája Indikátor típusa Indikátor tartalma A programok hatására azon települések számának növekedése, ahonnan 20 percen belül elérhető járóbeteg-szakrendelés nyomon követési, értékelési output, eredmény, hatás magindikátor, nem magindikátor Azon kistelepülések arányát adja meg, ahonnan a program ( Kistérségi járóbeteg-szakellátó központok kialakítása és fejlesztése ) eredményeképpen a legközelebbi járóbeteg-szakrendelőt 20 percen belül tömegközlekedéssel el lehet érni db Indikátor mértékegysége: Bontás: országos OP bázis ill. célérték Év Érték Módosított év Módosított érték Bázis % nincs nincs Időközi teljesülés 2008 n.a. - - Cél % Módosítás oka - Indikátor forrása Indikátor előállításának módja Értelmezhetősége EU elvárások követhetősége Indikátor relevanciája Indikátor kapcsolódása A pályázók részére előírt monitoring-kötelezettség, A pályázó önkormányzatok és szolgáltatók saját mérései, közlekedési eszközönként, különböző napszakokban mérve az átlagos eljutási időt Könnyen értelmezhető indikátor, problémája, hogy korlátozottan, csak a programban résztvevő kistérségek esetében mutatja a járóbeteg-rendelés elérhetőségének javulását. Nem EU indikátor Releváns indikátor, az egészségügyi infrastruktúra fejlődését a járóbeteg-szolgáltatás elérhetőségi idejével méri Specifikus célok: 221: A humán infrastruktúra területi egyenlőtlenségeinek csökkentése; 222: Humán közszolgáltatások hatékonyságának javítása, valamint TIOP. 2. prioritás: Az egészségügyi infrastruktúra fejlesztése II. Indikátor teljesülése Teljesülés éve 2007 (bázis) (cél) Eredmény 20% - 50% A teljesülés értékelése III. Indikátor értékelése Az indikátor érzékenysége Módszertani megjegyzések Az indikátor formális mutatója a lakossági ellátást nyújtó egészségügyi infrastruktúra fejlődésének, de számtalan ezen kívüli hatás befolyásolhatja alakulását. Legkézenfekvőbb ilyen tényező a közlekedési infrastruktúra állapota, ill. ennek alakulása. Az adat előállításának módszertana nem standardizált, a pályázók számításait, azok módszertanát, a közölt adatok helyességét ellenőrizni kell. A pályázók által nyújtott helyi, a programok következtében előálló adatok nem használhatók fel országos indikátor kialakításához, mivel nem minden kistérségben történik fejlesztés. 19

20 Indikátorral kapcsolatos - tapasztalatok (interjúk) Módosítás javasolt-e? - Konklúzió Az indikátor program szintű eredményindikátor, s mint ilyen releváns mutató az egészségügyi szolgáltatók kiegyensúlyozottabb területi elérhetőségének alakulását tekintve. 20

21 TIOP (19a) 2. prioritás: Az egészségügyi infrastruktúra fejlesztése Indikátor megnevezése: I. Indikátor jellemzői Indikátor fajtája Indikátor típusa Indikátor tartalma A programok hatására a nagy értékű gépek és műszerek átlagéletkorának rövidülése a pólusokban, a sürgősségi osztályokon és a fejlesztett kórházakban nyomon követési, értékelési output, eredmény, hatás magindikátor, nem magindikátor Az 500 ezer Ft-nál nagyobb értékű gépek és berendezések használati idejét adja meg, években mérve. % Indikátor mértékegysége: Bontás: országos OP bázis ill. célérték Év Érték Módosított év Módosított érték Bázis év nincs nincs Időközi teljesülés 2008 n.a. - - Cél ,5 év Módosítás oka - Indikátor forrása Értelmezhetősége EU elvárások követhetősége Indikátor relevanciája Indikátor kapcsolódása Az indikátor a pályázók adat- és indikátor-szolgáltatási kötelezettsége alapján az NFÜ számára kerül benyújtásra, így végső soron az EMIRbe kerülő adatok alapján állítható elő. Az indikátor könnyen és jól értelmezhető, a nagy értékű eszközpark átlagéletkorának rövidülése a kórházi infrastruktúra javulását tükrözi. Nem EU indikátor Releváns indikátor, az egészségügyi infrastruktúra fejlődését a programok következtében a pólusokban, a sürgősségi osztályokon és a fejlesztett kórházakban használatos, nagy értékű eszközpark átlagéletkorának rövidülésével méri. Specifikus célok: 221: A humán infrastruktúra területi egyenlőtlenségeinek csökkentése; 222: Humán közszolgáltatások hatékonyságának javítása, valamint TIOP. 2. prioritás: Az egészségügyi infrastruktúra fejlesztése II. Indikátor teljesülése Teljesülés éve 2007 (bázis) (cél) Eredmény 11 év - 7 év A teljesülés értékelése III. Indikátor értékelése Az indikátor érzékenysége Módszertani megjegyzések Az indikátor alakulása a programok előrehaladásától, a programokban finanszírozott gépek és berendezések cseréjének, megújulásának ütemétől függ. Csak a nem EU-s forrásokból megvalósuló gépcserére lehetne érzékeny, de mivel az ilyenek volumene napjainkban igen csekély, gyakorlatilag nincs más tényező, ami befolyásolhatná, mint az NFÜ kórházi fejlesztési programjai. A nagy értékű gépek és berendezések átlagéletkorát a magyar számviteli standardoknak megfelelően kell kiszámítani. 21

22 Indikátorral kapcsolatos tapasztalatok (interjúk) Módosítás javasolt-e? - Konklúzió Az indikátor mint egy lehetséges alternatíva merült fel az interjúk során a Súlyponti kórházak kiemelt feladatok ellátáshoz kapcsolódó szolgáltatásainak hozzáférési standardoknak megfelelő elérhetősége mutató helyett. A tárcától végül is nem jött konkrét javaslat az új indikátor(ok)ra. Az indikátor a nagy értékű programok közvetlen hatását mérő outputmutató, megfelelő indikátora a lakossági ellátást biztosító egészségügyi infrastruktúra fejlődésének. 22

TIOP-indikátorok részletes értékelése

TIOP-indikátorok részletes értékelése TIOP-indikátorok részletes értékelése Az ÚMFT humán programjai indikátorainak felülvizsgálata Értékelő jelentés Budapest, 2009. december 22. 1 TIOP (1) Átfogó cél: a munkaerő-piaci részvétel növelése megnevezése:

Részletesebben

TÁMOP-TIOP szak- és felnőttképzési projektjei ben dr. Tóthné Schléger Mária HEP IH szakterületi koordinátor Nyíregyháza

TÁMOP-TIOP szak- és felnőttképzési projektjei ben dr. Tóthné Schléger Mária HEP IH szakterületi koordinátor Nyíregyháza TÁMOP-TIOP szak- és felnőttképzési projektjei 2009-2010-ben dr. Tóthné Schléger Mária HEP IH szakterületi koordinátor Nyíregyháza 2007-2008. évi AT TÁMOP 2-TIOP 3. TISZK TÁMOP 2.2.3 6 régió 31 pályázó,

Részletesebben

A pedagógiai, módszertani reformot támogató informatikai infrastruktúra fejlesztése

A pedagógiai, módszertani reformot támogató informatikai infrastruktúra fejlesztése A pedagógiai, módszertani reformot támogató informatikai infrastruktúra fejlesztése Társadalmi Infrastruktúra Operatív Program Fritz Péter ig.h. 2011. Május 11. A pályázat kiemelt céljai: az iskolarendszerű

Részletesebben

A VKTKT iskoláinak. inak informatikai nak fejlesztése. Projektnyitó 2011.02.08.

A VKTKT iskoláinak. inak informatikai nak fejlesztése. Projektnyitó 2011.02.08. A VKTKT iskoláinak inak informatikai infrastruktúrájának nak fejlesztése se Projektnyitó 2011.02.08. TIOP -1.1.1-07/1-2008-06130613 Út t a nyertességig I. A pedagógiai, módszertani reformot támogató informatikai

Részletesebben

PÁPA VÁROS POLGÁRMESTERE 118. 8500 PÁPA, Fő u. 12. Tel: 89/515-000 Fax: 89/515-083 E-mail: polgarmester@papa.hu

PÁPA VÁROS POLGÁRMESTERE 118. 8500 PÁPA, Fő u. 12. Tel: 89/515-000 Fax: 89/515-083 E-mail: polgarmester@papa.hu PÁPA VÁROS POLGÁRMESTERE 118. 8500 PÁPA, Fő u. 12. Tel: 89/515-000 Fax: 89/515-083 E-mail: polgarmester@papa.hu E L Ő T E R J E S Z T É S a Képviselőtestület 2012. szeptember 27-i ülésére Tárgy: Beszámoló

Részletesebben

Javasolt új TÁMOP-indikátorok

Javasolt új TÁMOP-indikátorok Javasolt új TÁMOP-indikátorok Az ÚMFT humán programjai indikátorainak felülvizsgálata Értékelő jelentés Budapest, 2010. február. TÁMOP (7/A) Specifikus cél: Az aktivitás területi különbségeinek csökkentése

Részletesebben

A könyvtárak fejlesztési lehetőségei. a TÁMOP-ban és a TIOP-ban

A könyvtárak fejlesztési lehetőségei. a TÁMOP-ban és a TIOP-ban A könyvtárak fejlesztési lehetőségei a TÁMOP-ban és a TIOP-ban Oktatási és Kulturális Minisztérium Könyvtári Osztály A könyvtárak fejlesztési lehetőségei az EU támogatási rendszerében (2007-2013) Országos

Részletesebben

Aktuális pályázati konstrukciók az oktatásfejlesztés szolgáltatában

Aktuális pályázati konstrukciók az oktatásfejlesztés szolgáltatában Aktuális pályázati konstrukciók az oktatásfejlesztés szolgáltatában Bevezetés Uniós források a közoktatásban A támogatási rendszer Fejlesztési dokumentumok Rendelkezésre álló lehetőségek TÁMOP 3 TIOP 1

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S. Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2010. február 24-ei rendkívüli ülésére

E L Ő T E R J E S Z T É S. Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2010. február 24-ei rendkívüli ülésére E L Ő T E R J E S Z T É S 2668-1/2010. Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2010. február 24-ei rendkívüli ülésére Tárgy: A pedagógiai, módszertani reformot támogató informatikai infrastruktúra

Részletesebben

INDIKÁTOR MÉRÉSI ÉS CÉLÉRTÉK SZÁMÍTÁSI ÚTMUTATÓ A A régiós civil szervezetek infrastrukturális feltételeinek fejlesztése KULCSINDIKÁTORAIHOZ

INDIKÁTOR MÉRÉSI ÉS CÉLÉRTÉK SZÁMÍTÁSI ÚTMUTATÓ A A régiós civil szervezetek infrastrukturális feltételeinek fejlesztése KULCSINDIKÁTORAIHOZ INDIKÁTOR MÉRÉSI ÉS CÉLÉRTÉK SZÁMÍTÁSI ÚTMUTATÓ A A régiós civil szervezetek infrastrukturális feltételeinek fejlesztése KULCSINDIKÁTORAIHOZ A PROJEKTEK AZ EURÓPAI UNIÓ TÁMOGATÁSÁVAL, AZ EURÓPAI REGIONÁLIS

Részletesebben

INDIKÁTOR CÉLÉRTÉK SZÁMÍTÁSI ÉS MÉRÉSI ÚTMUTATÓ. az ÉSZAK-MAGYARORSZÁGI OPERATÍV PROGRAM

INDIKÁTOR CÉLÉRTÉK SZÁMÍTÁSI ÉS MÉRÉSI ÚTMUTATÓ. az ÉSZAK-MAGYARORSZÁGI OPERATÍV PROGRAM INDIKÁTOR CÉLÉRTÉK SZÁMÍTÁSI ÉS MÉRÉSI ÚTMUTATÓ az ÉSZAK-MAGYARORSZÁGI OPERATÍV PROGRAM A régiós civil szervezetek infrastrukturális feltételeinek fejlesztése c. konstrukciójához Kódszám: ÉMOP-3.3.1-11.

Részletesebben

Indikátor mérési útmutató. Nevelési intézmények fejlesztése c. konstrukciókhoz. Kódszám: DDOP

Indikátor mérési útmutató. Nevelési intézmények fejlesztése c. konstrukciókhoz. Kódszám: DDOP Regionális Operatív Programok Indikátor definíciós lap 1/34 Indikátor mérési útmutató Nevelési intézmények fejlesztése c. konstrukciókhoz Kódszám: DDOP-3.1.2-12 2012. Regionális Operatív Programok Indikátor

Részletesebben

Az Új Magyarország Fejlesztési Terv és a szociális ágazat

Az Új Magyarország Fejlesztési Terv és a szociális ágazat Az Új Magyarország Fejlesztési Terv és a szociális ágazat Oross Jolán SZMM Tervezési és Fejlesztési Titkárság, Társadalmi befogadás iroda. Hajdúszoboszló, 2008. április 22. Miről lesz szó? Az uniós forrásokból

Részletesebben

Tudásdepó-Expressz - A könyvtári hálózat nem formális és informális képzési szerepének erősítése az élethosszig tartó tanulás érdekében

Tudásdepó-Expressz - A könyvtári hálózat nem formális és informális képzési szerepének erősítése az élethosszig tartó tanulás érdekében Tudásdepó-Expressz - A könyvtári hálózat nem formális és informális képzési szerepének erősítése az élethosszig tartó tanulás érdekében TÁMOP-3.2.4.A-11/1 A konstrukció célja Cél: a könyvtári rendszer

Részletesebben

INDIKÁTOR MÉRÉSI ÉS CÉLÉRTÉK SZÁMÍTÁSI ÚTMUTATÓ. Szociális alapszolgáltatások és gyermekjóléti alapellátások infrastrukturális fejlesztése.

INDIKÁTOR MÉRÉSI ÉS CÉLÉRTÉK SZÁMÍTÁSI ÚTMUTATÓ. Szociális alapszolgáltatások és gyermekjóléti alapellátások infrastrukturális fejlesztése. INDIKÁTOR MÉRÉSI ÉS CÉLÉRTÉK SZÁMÍTÁSI ÚTMUTATÓ A Szociális alapszolgáltatások és gyermekjóléti alapellátások infrastrukturális fejlesztése című Kódszámok: DDOP-2009-3.1.3/D ÉMOP-2009-4.2.1/A, ÉMOP-2009-4.2.1/B

Részletesebben

Melléklet A 2013. július 3-án közzétett TÁMOP-2.2.7.A-13/1 Út a szakmaválasztáshoz c. kiemelt projekt tervezési útmutató változásai

Melléklet A 2013. július 3-án közzétett TÁMOP-2.2.7.A-13/1 Út a szakmaválasztáshoz c. kiemelt projekt tervezési útmutató változásai Módosítás történt az Út a szakmaválasztáshoz című kiemelt felhívásban Módosítás történt a TÁMOP-2.2.7.A-13/1 jelű, Út a szakmaválasztáshoz című kiemelt felhívásban. Melléklet A 2013. július 3-án közzétett

Részletesebben

Híves Tamás. Az iskoláztatási, szakképzési, lemorzsolódási és munkapiaci adatok elemzése

Híves Tamás. Az iskoláztatási, szakképzési, lemorzsolódási és munkapiaci adatok elemzése Híves Tamás Az iskoláztatási, szakképzési, lemorzsolódási és munkapiaci adatok elemzése 1. Adatok a középfokú továbbtanulásról Tanulók száma és aránya a nappali oktatásban év szakiskola szakközépiskola

Részletesebben

Azon kistérségek, amelyek a rendelet hatályba lépése előtt szereztek kedvezményezettséget, de e rendelet alapján már nem jogosultak kedvezményre,

Azon kistérségek, amelyek a rendelet hatályba lépése előtt szereztek kedvezményezettséget, de e rendelet alapján már nem jogosultak kedvezményre, ÚTMUTATÓ AZ NYDOP-2007-5.3.1 KONSTRUKCIÓ KERETÉBEN BEÉRKEZETT PÁLYÁZATOK SZAKMAI ÉRTÉKELÉSÉHEZ u u 3. A projekt céljának értékelése A pályázatban megfogalmazott célok, műszaki megoldások mennyire felelnek

Részletesebben

Galovicz Mihály, IH vezető

Galovicz Mihály, IH vezető ÚMFT KÖZLEKEDÉSI OPERATÍV PROGRAMOK NFÜ Közlekedési Operatív Programok Irányító Hatósága Galovicz Mihály, IH vezető KÖZOP A közlekedési fejlesztések átfogó célja Az elérhetőség javítása a versenyképesség

Részletesebben

A közlekedési beavatkozások forrásháttere, finanszírozási kérdései

A közlekedési beavatkozások forrásháttere, finanszírozási kérdései A közlekedési beavatkozások forrásháttere, finanszírozási kérdései NFÜ Közlekedési Programok Irányító Hatósága Galovicz Mihály, IH vezető KÖZOP A közlekedési fejlesztések átfogó célja Az elérhetőség javítása

Részletesebben

Az ÉAOP végrehajtásának tapasztalatai, eredményei. Dr. habil. Mező Ferenc Ügyvezető ÉARFÜ Nonprofit Kft.

Az ÉAOP végrehajtásának tapasztalatai, eredményei. Dr. habil. Mező Ferenc Ügyvezető ÉARFÜ Nonprofit Kft. Az ÉAOP végrehajtásának tapasztalatai, eredményei Dr. habil. Mező Ferenc Ügyvezető ÉARFÜ Nonprofit Kft. Az Észak-Alföldi Operatív Program keretszámai Eredeti OP keret Prioritás OP forrás M EUR Mrd HUF

Részletesebben

Új Magyarország Fejlesztési Terv- Nemzeti Stratégiai Referenciakeret

Új Magyarország Fejlesztési Terv- Nemzeti Stratégiai Referenciakeret A társadalmi befogadás és részvétel erısítése a 2007-2008-as és a 2009-2010-es Akcióterv keretében 2009. június 22. Új Magyarország Fejlesztési Terv- Nemzeti Stratégiai Referenciakeret Magyarország 2007-2013

Részletesebben

EMBERI ERŐFORRÁS FEJLESZTÉSI OP ÉS RÁSZORULÓ SZEMÉLYEKET TÁMOGATÓ OP BEMUTATÁSA HORVÁTH VIKTOR FŐOSZTÁLYVEZETŐ

EMBERI ERŐFORRÁS FEJLESZTÉSI OP ÉS RÁSZORULÓ SZEMÉLYEKET TÁMOGATÓ OP BEMUTATÁSA HORVÁTH VIKTOR FŐOSZTÁLYVEZETŐ EMBERI ERŐFORRÁS FEJLESZTÉSI OP ÉS RÁSZORULÓ SZEMÉLYEKET TÁMOGATÓ OP BEMUTATÁSA HORVÁTH VIKTOR FŐOSZTÁLYVEZETŐ EFOP tartalmi áttekintése Kiemelt beavatkozási irányok: a) társadalmi felzárkózás b) szociális

Részletesebben

2006 CÉL Összesen 66,0 64, ,3 57,0 58,7 Nők 58,4 57, ,1 51,8 53, ,3 43, ,6 33,3 34,8

2006 CÉL Összesen 66,0 64, ,3 57,0 58,7 Nők 58,4 57, ,1 51,8 53, ,3 43, ,6 33,3 34,8 A képzés, mint a foglalkoztathatóság növelésének eszköze Sumné Galambos Mária 2008. március 4. Foglalkoztatottak aránya, célok EU átlag Magyarország 2006 CÉL CÉL CÉL 2006 EU-15 EU-25 2010 2008 2010 Összesen

Részletesebben

A Társadalmi Felzárkózási Stratégia oktatási intézkedéseinek bemutatása. 2013. november 27.

A Társadalmi Felzárkózási Stratégia oktatási intézkedéseinek bemutatása. 2013. november 27. A Társadalmi Felzárkózási Stratégia oktatási intézkedéseinek bemutatása 2013. november 27. 1. Keretek - ORÖ megállapodás, Nemzeti Társadalmi Felzárkózási stratégia 2. Keretek - EU 2007-2013 - EU 2020,

Részletesebben

Foglalkoztatási lehetőségek megteremtése közösségi feladatok ellátása során.

Foglalkoztatási lehetőségek megteremtése közösségi feladatok ellátása során. FIATALOK FEHÉRVÁRÉRT - PÁLYAKEZDŐ MUNKANÉLKÜLIEK BEVONÁSA KÖZÖSSÉGI FELADATOK ELLÁTÁSÁBA PROJEKT BEMUTATÁSA MACZUCZÁNÉ FENYVESI VIKTÓRIA, PROJEKTVEZETŐ A TAMOP 1.4.1.-11/1 konstrukció célja Példák: A foglalkoztatási

Részletesebben

SZAKKÉPZÉS-FEJLESZTÉSI TÁMOGATÁSOK A HUMÁNERŐFORRÁS OPERATÍV PROGRAMOKBAN. 2008. április 03.

SZAKKÉPZÉS-FEJLESZTÉSI TÁMOGATÁSOK A HUMÁNERŐFORRÁS OPERATÍV PROGRAMOKBAN. 2008. április 03. SZAKKÉPZÉS-FEJLESZTÉSI TÁMOGATÁSOK A HUMÁNERŐFORRÁS OPERATÍV PROGRAMOKBAN 2008. április 03. TÁMOP, TIOP, akciótervek és konstrukciók Az akcióterveket az EU-nak nem kell benyújtani, a Kormány fogadja el

Részletesebben

Óvodai és iskolai szociális segítő tevékenység fejlesztése

Óvodai és iskolai szociális segítő tevékenység fejlesztése Óvodai és iskolai szociális segítő tevékenység fejlesztése Emberi Erőforrások Minisztériuma Szociális Ügyekért és Társadalmi Felzárkózásért Felelős Államtitkárság Szociális és Gyermekjóléti Szolgáltatások

Részletesebben

A Végrehajtás Operatív Program as akcióterve december

A Végrehajtás Operatív Program as akcióterve december 1. számú melléklet A Végrehajtás Operatív Program 2011-13-as akcióterve 2010. december 1. Prioritás: A támogatások felhasználásáért felelıs központi és horizontális intézmények mőködtetése és fejlesztése

Részletesebben

Nagy Regina Educatio Társadalmi Szolgáltató Nonprofit Kft elearning Igazgatóság

Nagy Regina Educatio Társadalmi Szolgáltató Nonprofit Kft elearning Igazgatóság Az IKT fejlesztési folyamat-szaktanácsadó, valamint az IKT mentor szaktanácsadó felkészítése a digitális kompetencia fejlesztés támogatására Nagy Regina Educatio Társadalmi Szolgáltató Nonprofit Kft elearning

Részletesebben

TIOP-1.1.1.-09/1-2010-0188 A

TIOP-1.1.1.-09/1-2010-0188 A Projektnyitó nap TIOP-1.1.1.-09/1-2010-0188 A pedagógiai módszertani reformot támogató informatikai infrastruktúra fejlesztése /tanulói laptop program/ A nyírábrányi Ábrányi Emil Általános Iskola Informatikai

Részletesebben

Tudásdepó Expressz A könyvtári hálózat fejlesztése a Keményben az élethosszig tartó tanulás érdekében TÁMOP 3.2.4A 11/1 2012-0043

Tudásdepó Expressz A könyvtári hálózat fejlesztése a Keményben az élethosszig tartó tanulás érdekében TÁMOP 3.2.4A 11/1 2012-0043 Tudásdepó Expressz A könyvtári hálózat fejlesztése a Keményben az élethosszig tartó tanulás érdekében TÁMOP 3.2.4A 11/1 2012-0043 Tőlünk függ minden, csak akarjunk! Társadalmi Széchenyi Megújulás István

Részletesebben

Gazdálkodási modul. Gazdaságtudományi ismeretek I. Üzemtan

Gazdálkodási modul. Gazdaságtudományi ismeretek I. Üzemtan Gazdálkodási modul Gazdaságtudományi ismeretek I. Üzemtan KÖRNYEZETGAZDÁLKODÁSI MÉRNÖKI MSc TERMÉSZETVÉDELMI MÉRNÖKI MSc Új Magyarország Fejlesztési Terv 40. lecke Új Magyarország Fejlesztési Terv 2007-2013

Részletesebben

Szociális információnyújtás a Pro-Team Nonprofit Kft.-nél

Szociális információnyújtás a Pro-Team Nonprofit Kft.-nél Szociális információnyújtás a Pro-Team Nonprofit Kft.-nél A szolgáltatás átfogó és operatív célja A Pro-Team Nonprofit Kft. rehabilitációs akkreditált foglalkoztató, ahol több mint 2000 fő megváltozott

Részletesebben

Munkaügyi Központja. A nyilvántartott álláskeresők számának alakulása Tolna megyében november november

Munkaügyi Központja. A nyilvántartott álláskeresők számának alakulása Tolna megyében november november Munkaügyi Központja A MUNKAERŐ-PIACI HELYZET ALAKULÁSA TOLNA MEGYÉBEN - 2011. NOVEMBER 2011. november 20-án a Tolna megyei munkaügyi kirendeltségek nyilvántartásában 12 842 álláskereső szerepelt, amely

Részletesebben

Város Polgármestere ELŐTERJESZTÉS. Pályázat kiírása az oktatás minőségének fejlesztésére

Város Polgármestere ELŐTERJESZTÉS. Pályázat kiírása az oktatás minőségének fejlesztésére Város Polgármestere 2051 Biatorbágy, Baross Gábor utca 2/a Telefon: 06 23 310-174/113, 142 mellék Fax: 06 23 310-135 E-mail: polgarmester@biatorbagy.hu www.biatorbagy.hu ELŐTERJESZTÉS Pályázat kiírása

Részletesebben

Vaszary János Általános Iskola és Logopédiai Intézet

Vaszary János Általános Iskola és Logopédiai Intézet Vaszary János Általános Iskola és Logopédiai Intézet Informatikai stratégia Tata, 2011. Informatikai stratégia - 2 - Tartalom 1. Számítógépes hálózatok... - 3-2. Internet kapcsolat... - 3-3. Interaktív

Részletesebben

2010. Nevelési intézmények fejlesztése 2010.03.10.

2010. Nevelési intézmények fejlesztése 2010.03.10. 2010. Nevelési intézmények fejlesztése 2010.03.10. Kedves Pályázó! Ezúton szeretném Önöket értesíteni az alábbi pályázati lehetőségről. Amennyiben a megküldött pályázati anyag illeszkedik az Önök elképzeléseihez,

Részletesebben

Munkaerő-piaci folyamatok (2007/2008)

Munkaerő-piaci folyamatok (2007/2008) Munkaerő-piaci folyamatok (2007/2008) Dr. Teperics Károly egyetemi adjunktus E-mail: teperics@puma.unideb.hu Foglalkoztatottság, gazdasági aktivitás 4. 208.700 fő van jelen a munkaerőpiacon (15-64) Aktivitási

Részletesebben

Készítette: Dr. Hangyál

Készítette: Dr. Hangyál Egészségügyi intézmények pályázati lehetőségei a Nemzeti Fejlesztési Terv Operatív Programjai tükrében Strukturális alapok, egészségügyi pénzforrások Európai Regionális Fejlesztési Alap: Támogatásra jogosult

Részletesebben

10. A mai magyar társadalom helyzete. Kovács Ibolya szociálpolitikus

10. A mai magyar társadalom helyzete. Kovács Ibolya szociálpolitikus 10. A mai magyar társadalom helyzete Kovács Ibolya szociálpolitikus Népességi adatok Magyarország népessége 2014. január 1-jén 9 877 365 fő volt, amely 1981 óta a születések alacsony, és a halálozások

Részletesebben

Munkaügyi Központja. A nyilvántartott álláskeresők számának alakulása Tolna megyében április április. júni. júli. máj. ápr.

Munkaügyi Központja. A nyilvántartott álláskeresők számának alakulása Tolna megyében április április. júni. júli. máj. ápr. Munkaügyi Központja A MUNKAERŐ-PIACI HELYZET ALAKULÁSA TOLNA MEGYÉBEN - 2013. ÁPRILIS 2013. április 20-án a Tolna Megyei Kormányhivatal Munkaügyi Központjának nyilvántartásában 13.842 álláskereső szerepelt,

Részletesebben

Társadalmi Megújulás Operatív Program Esélyegyenlőségi célcsoportok a gazdaságban megváltozott munkaképességűek integrációja a munkaerőpiacon

Társadalmi Megújulás Operatív Program Esélyegyenlőségi célcsoportok a gazdaságban megváltozott munkaképességűek integrációja a munkaerőpiacon PÁLYÁZAT Program neve: Támogatás szakmai iránya: Program kódja Megvalósítandó cél: Társadalmi Megújulás Operatív Program Esélyegyenlőségi célcsoportok a gazdaságban megváltozott munkaképességűek integrációja

Részletesebben

FORRÁSKERET ALLOKÁCIÓ 1.

FORRÁSKERET ALLOKÁCIÓ 1. FORRÁSKERET ALLOKÁCIÓ 1. Megye neve: Vas megye Megye ITP neve: Vas megye ITP Megye forráskeret (Mrd Ft): 21,14 TOP prioritások 1. Térségi gazdasági környezet fejlesztése a foglalkoztatás elősegítésére

Részletesebben

TOVÁBB CSÖKKENT AZ ÁLLÁSKERESŐK SZÁMA

TOVÁBB CSÖKKENT AZ ÁLLÁSKERESŐK SZÁMA A MUNKAERŐ-PIACI HELYZET ALAKULÁSA A NEMZETI FOGLALKOZTATÁSI SZOLGÁLAT LEGFRISSEBB ADATAI ALAPJÁN 2014. július TOVÁBB CSÖKKENT AZ ÁLLÁSKERESŐK SZÁMA NYILVÁNTARTOTT ÁLLÁSKERESŐK SZÁMA, ÖSSZETÉTELE ÉS ARÁNYA

Részletesebben

Munkaügyi Központja. A nyilvántartott álláskeresők számának alakulása Tolna megyében március március. júni. máj. ápr.

Munkaügyi Központja. A nyilvántartott álláskeresők számának alakulása Tolna megyében március március. júni. máj. ápr. Munkaügyi Központja A MUNKAERŐ-PIACI HELYZET ALAKULÁSA TOLNA MEGYÉBEN - 2013. MÁRCIUS 2013. március 20-án a Tolna Megyei Kormányhivatal Munkaügyi Központjának nyilvántartásában 15.507 álláskereső szerepelt,

Részletesebben

TUDATOS FOGYASZTÓ KOMPETENCIAFEJLESZTÉS A DIGITÁLIS NEMZETI FEJLESZTÉSI TERVBEN HORVÁTH VIKTOR FŐOSZTÁLYVEZETŐ

TUDATOS FOGYASZTÓ KOMPETENCIAFEJLESZTÉS A DIGITÁLIS NEMZETI FEJLESZTÉSI TERVBEN HORVÁTH VIKTOR FŐOSZTÁLYVEZETŐ TUDATOS FOGYASZTÓ KOMPETENCIAFEJLESZTÉS A DIGITÁLIS NEMZETI FEJLESZTÉSI TERVBEN HORVÁTH VIKTOR FŐOSZTÁLYVEZETŐ Digitális Nemzet Fejlesztési Program 1631/2014. (XI. 6.) Korm. határozat a Digitális Nemzet

Részletesebben

TÁMOP-5.3.8-11/A1-2012-0001. Bernáth Ildikó elnök Szakmapolitikai Koordinációs Testület. 2015. szeptember 28.

TÁMOP-5.3.8-11/A1-2012-0001. Bernáth Ildikó elnök Szakmapolitikai Koordinációs Testület. 2015. szeptember 28. Rehabilitáció - Érték - Változás (RÉV): Megváltozott munkaképességű személyek munkaerő-piaci helyzetének elősegítése érdekében történő rendszerszintű képzési és szolgáltatásfejlesztési modellprogram Bernáth

Részletesebben

Hazai és európai szakpolitikai irányok a kisgyermekkori nevelésben. 2014. December 2.

Hazai és európai szakpolitikai irányok a kisgyermekkori nevelésben. 2014. December 2. Hazai és európai szakpolitikai irányok a kisgyermekkori nevelésben SZEMINÁRIUM 2014. December 2. Helyzetelemzés - NTFS következtetései Oktatás Oktatási rendszerünk nem képes megfelelő mértékben csökkenteni

Részletesebben

Javaslat támogatási kérelem benyújtására az EFOP kódszámú, Integrált térségi gyermekprogramok című felhívásra Ózd, június 24.

Javaslat támogatási kérelem benyújtására az EFOP kódszámú, Integrált térségi gyermekprogramok című felhívásra Ózd, június 24. Javaslat támogatási kérelem benyújtására az EFOP-1.4.2-16 kódszámú, Integrált térségi gyermekprogramok című felhívásra Ózd, 2016. június 24. Előterjesztő: Társulás Elnöke Előkészítő: Munkaszervezet Hatósági

Részletesebben

TÁMOGATÁSHOZ KAPCSOLÓDÓ FŐBB TUDNIVALÓK

TÁMOGATÁSHOZ KAPCSOLÓDÓ FŐBB TUDNIVALÓK ÁROP SZERVEZETFEJLESZTÉSI PROJEKTEK TÁMOGATÁSHOZ KAPCSOLÓDÓ FŐBB TUDNIVALÓK GŐRI MELINDA MINISZTERELNÖKSÉG IRÁNYÍTÓHATÓSÁG TÁMOGATÁSHOZ KAPCSOLÓDÓ FŐBB TUDNIVALÓK Cél : Pályázatban foglalt tartalom megvalósítása

Részletesebben

Internetes ügyintézésben otthon, az emagyarország Ponton...

Internetes ügyintézésben otthon, az emagyarország Ponton... Internetes ügyintézésben otthon, az emagyarország Ponton... emagyarország Hálózat Az emagyarország Pontok hálózata: Közel 2000 emagyarország Ponttal, ahol az eközszolgáltatások igénybevételéhez az internet

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. a Társadalmi Infrastruktúra Operatív Program keretében meghirdetett

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. a Társadalmi Infrastruktúra Operatív Program keretében meghirdetett PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Társadalmi Infrastruktúra Operatív Program keretében meghirdetett A pedagógiai, módszertani reformot támogató informatikai infrastruktúra fejlesztése intézményi pályázatok támogatására

Részletesebben

Munkaügyi Központja. A nyilvántartott álláskeresők számának alakulása Tolna megyében január január. okt jan. ápr.

Munkaügyi Központja. A nyilvántartott álláskeresők számának alakulása Tolna megyében január január. okt jan. ápr. Munkaügyi Központja A MUNKAERŐ-PIACI HELYZET ALAKULÁSA TOLNA MEGYÉBEN - 2013. JANUÁR 2013. január 20-án a Tolna Megyei Kormányhivatal Munkaügyi Központjának nyilvántartásában 15.851 álláskereső szerepelt,

Részletesebben

VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK ELNÖKE 8200 Veszprém, Megyeház tér 1. Tel.: (88)545-011, Fax: (88)545-096 E-mail: mokelnok@vpmegye.

VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK ELNÖKE 8200 Veszprém, Megyeház tér 1. Tel.: (88)545-011, Fax: (88)545-096 E-mail: mokelnok@vpmegye. Szám: 02/16-5/2010. VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK ELNÖKE 8200 Veszprém, Megyeház tér 1. Tel.: (88)545-011, Fax: (88)545-096 E-mail: mokelnok@vpmegye.hu Előterjesztés a Veszprém Megyei Önkormányzat

Részletesebben

A munkahelyi egészségfejlesztés forrásteremtési lehetıségei és az Új Magyarország Fejlesztési Terv

A munkahelyi egészségfejlesztés forrásteremtési lehetıségei és az Új Magyarország Fejlesztési Terv A munkahelyi egészségfejlesztés forrásteremtési lehetıségei és az Új Magyarország Fejlesztési Terv dr. Molnár-Gallatz Zsolt Nemzeti Fejlesztési Ügynökség ÚMFT prioritások és OP-k Foglalkoztatás és növekedés

Részletesebben

A 2013 utáni kohéziós politika kialakítása, a civilek szerepe, lehetőségei

A 2013 utáni kohéziós politika kialakítása, a civilek szerepe, lehetőségei A 2013 utáni kohéziós politika kialakítása, a civilek szerepe, lehetőségei Bécsy Etelka Pécs, 2012. december 5. Tartalom I. Kiindulás II. III. IV. Tervezés az Emberi Erőforrások Minisztériumában A 9. tematikus

Részletesebben

Veszprém Megyei TOP. 2015. április 24.

Veszprém Megyei TOP. 2015. április 24. Veszprém Megyei TOP Veszprém Megyei Önkormányzat aktuális területfejlesztési tervezési feladatai, különös tekintettel Veszprém megye Integrált Területi Programjára 2015. április 24. NGM által megadott

Részletesebben

kezelése" című központi program aktív és preventív intézkedésekkel segíti a fiatalok munkaerő-piaci beilleszkedését, a munkanélküliek és a munkaerő-pi

kezelése című központi program aktív és preventív intézkedésekkel segíti a fiatalok munkaerő-piaci beilleszkedését, a munkanélküliek és a munkaerő-pi 4470-4/2007. Szoc1 "s és `. : erium iszter Országgyűlés Hivatala Irományszara. ~C JI 9 3 Érkezett: 2007 FEM 15, 1 r Bernáth Ildikó országgyűlési képviselő asszony részére Fidesz-MPSZ Budapest Tisztelt

Részletesebben

Szakpolitikai válaszok és a legutóbbi magyarországi reformok. 2014. Október 13.

Szakpolitikai válaszok és a legutóbbi magyarországi reformok. 2014. Október 13. Beruházások a gyermekek érdekében Magyarországon: EU eszközök és támogatási lehetőségek Szakpolitikai válaszok és a legutóbbi magyarországi reformok SZEMINÁRIUM 2014. Október 13. Iván Sörös Osztályvezető,

Részletesebben

Továbbtanulást erősítő kezdeményezések a Keményben TÁMOP 3.3.10.A 12

Továbbtanulást erősítő kezdeményezések a Keményben TÁMOP 3.3.10.A 12 Továbbtanulást erősítő kezdeményezések a Tőlünk függ minden, csak akarjunk! Társadalmi Széchenyi Megújulás István Operatív Program Továbbtanulást erősítő Pályázati konstrukció Társadalmi Megújulás Operatív

Részletesebben

A projektek megvalósítása, jelentések, fenntartás

A projektek megvalósítása, jelentések, fenntartás A projektek megvalósítása, jelentések, fenntartás Operatív programok keretösszegek 2007-2013 2007-2013 (rendelkezésre álló keret 6.875,27 Mrd Ft) Operatív programok: Gazdaságfejlesztési, Közlekedésfejlesztési,

Részletesebben

Társadalmi Infrastruktúra Operatív Program keretében meghirdetett

Társadalmi Infrastruktúra Operatív Program keretében meghirdetett Társadalmi Infrastruktúra Operatív Program keretében meghirdetett KIEMELT PROJEKT TERVEZÉSI FELHÍVÁS a A komplex rehabilitációhoz szükséges infrastrukturális feltételek megteremtése (A foglalkozási rehabilitáció

Részletesebben

E L İ T E R J E S Z T É S

E L İ T E R J E S Z T É S AZ ELİTERJESZTÉS SORSZÁMA: 83. MELLÉKLET: - TÁRGY: Javaslat TIOP-1.1.1-07/1 kódszámú pályázatok projektmenedzseri feladatainak ellátására E L İ T E R J E S Z T É S SZEKSZÁRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA

Részletesebben

Munkaügyi Központja. A nyilvántartott álláskeresők számának alakulása Tolna megyében április április

Munkaügyi Központja. A nyilvántartott álláskeresők számának alakulása Tolna megyében április április 1 Munkaügyi Központja A MUNKAERŐ-PIACI HELYZET ALAKULÁSA TOLNA MEGYÉBEN - 2014. ÁPRILIS Tovább csökkent a nyilvántartott álláskeresők száma. 2014. április 20-án a Tolna Megyei Kormányhivatal Munkaügyi

Részletesebben

Pályázati útmutató. Pályázati útmutató. A.2. részcélok. A.2. részcélok

Pályázati útmutató. Pályázati útmutató. A.2. részcélok. A.2. részcélok TIOP-2.2.8.A-15/1 Infrastrukturális fejlesztések megvalósítása c. pályázati felhívás Változáskövető Hivatkozás Eredeti szöveg Módosított szöveg A1. Alapvető cél és háttér információ A1. Alapvető cél és

Részletesebben

T Á J É K O Z T A T Ó a Képviselő-testülethez

T Á J É K O Z T A T Ó a Képviselő-testülethez 1 FÖLDES NAGYKÖZSÉG POLGÁRMESTERE 4177 FÖLDES, Karácsony Sándor tér 5. /Fax: (54) 531 000 ; 531 001 E-mail: foldes.ph@gmail.com Iktatószám: /2015. 8. T Á J É K O Z T A T Ó a Képviselő-testülethez a Segítő

Részletesebben

Az oktatási infrastruktúra I

Az oktatási infrastruktúra I Az oktatási infrastruktúra I. 2006. 10. 10. Magyarország megyéinek HI mutatói (2003) (Forrás: Obádovics Cs. Kulcsár L., 2003) Az oktatási rendszer vizsgálata: alapfogalmak SZINTEK (intézmények programok)

Részletesebben

GINOP Mikro-, kis- és középvállalkozások kapacitásbővítő beruházásainak támogatása. 1. Támogatás célja: 2. Támogatás összege:

GINOP Mikro-, kis- és középvállalkozások kapacitásbővítő beruházásainak támogatása. 1. Támogatás célja: 2. Támogatás összege: GINOP 1.2.2-16 Mikro-, kis- és középvállalkozások kapacitásbővítő beruházásainak támogatása Pályázat benyújtása Projekt helyszíne A támogatási kérelmek benyújtása 2017. január 16-tól 2019. január 16-ig

Részletesebben

Az Állami Foglalkoztatási Szolgálat munkanélküli nyilvántartásának fontosabb adatai szeptember FOGLALKOZTATÁSI HIVATAL

Az Állami Foglalkoztatási Szolgálat munkanélküli nyilvántartásának fontosabb adatai szeptember FOGLALKOZTATÁSI HIVATAL Az Állami Foglalkoztatási Szolgálat munkanélküli nyilvántartásának fontosabb adatai FOGLALKOZTATÁSI HIVATAL A munkaerőpiaci helyzet alakulása 2004. szeptemberében az Állami Foglalkoztatási Szolgálat adatai

Részletesebben

Foglalkoztatás- és szociálpolitika

Foglalkoztatás- és szociálpolitika Foglalkoztatás- és szociálpolitika Munkanélküliség 2008/09 I. félév Dr. Teperics Károly egyetemi adjunktus E-mail: teperics@puma.unideb.hu Gazdaságilag aktív nem aktív népesség A gazdaságilag aktív népesség

Részletesebben

A szakképz lat rben. Hajdúszoboszl. szoboszló,2007.december 14

A szakképz lat rben. Hajdúszoboszl. szoboszló,2007.december 14 A szakképz pzés és s felnőttk ttképzés s hatása a foglalkoztatásra, az Állami Foglalkoztatási Szolgálat lat új j szerepkörben rben Hajdúszoboszl szoboszló,2007.december 14 1 A képzés és foglalkoztatás

Részletesebben

TÁMOP-5.3.8-11/A1-2012-0001 RÉV projekt

TÁMOP-5.3.8-11/A1-2012-0001 RÉV projekt TÁMOP-5.3.8-11/A1-2012-0001 RÉV projekt Rehabilitáció - Érték - Változás (RÉV): Megváltozott munkaképességű személyek munkaerő-piaci helyzetének elősegítése érdekében történő rendszerszintű képzési és

Részletesebben

2010.10.27. Kalocsai Kornél Miskolc 2010. október 21.

2010.10.27. Kalocsai Kornél Miskolc 2010. október 21. 21.1.27. Kalocsai Kornél Miskolc 21. október 21. 1. Célok az értékelés fıbb kérdései, elemzett pályázati struktúra 2. Pénzügyi elırehaladás értékelése 3. Szakmai elırehaladás értékelése 4. Egyéb külsı

Részletesebben

Esélyegyenlőség növelése könyvtári informatikai fejlesztéssel a szerencsi kistérség településein című projekt nyitó fóruma

Esélyegyenlőség növelése könyvtári informatikai fejlesztéssel a szerencsi kistérség településein című projekt nyitó fóruma Esélyegyenlőség növelése könyvtári informatikai fejlesztéssel a szerencsi kistérség településein című projekt nyitó fóruma 2009. október 16. Szerencs, Rákóczi-vár Lovagterme A Nemzeti Fejlesztési Ügynökség

Részletesebben

AZ EGÉSZSÉGESEN ÉS A FOGYATÉKOSSÁG NÉLKÜL LEÉLT ÉVEK VÁRHATÓ SZÁMA MAGYARORSZÁGON

AZ EGÉSZSÉGESEN ÉS A FOGYATÉKOSSÁG NÉLKÜL LEÉLT ÉVEK VÁRHATÓ SZÁMA MAGYARORSZÁGON AZ EGÉSZSÉGESEN ÉS A FOGYATÉKOSSÁG NÉLKÜL LEÉLT ÉVEK VÁRHATÓ SZÁMA MAGYARORSZÁGON DR. PAKSY ANDRÁS A lakosság egészségi állapotát jellemző morbiditási és mortalitási mutatók közül a halandósági tábla alapján

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S. Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2008. szeptember 24-i ülésére

E L Ő T E R J E S Z T É S. Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2008. szeptember 24-i ülésére E L Ő T E R J E S Z T É S Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2008. szeptember 24-i ülésére Tárgy: Könyvtári szolgáltatások összehangolt infrastruktúrafejlesztése című (TIOP-1.2.3/08/01)

Részletesebben

Pályázati felhívás címe, kódszáma. Társadalmi Megújulás Operatív Program

Pályázati felhívás címe, kódszáma. Társadalmi Megújulás Operatív Program Pályázati felhívás címe, kódszáma Társadalmi Megújulás Operatív Program Tudásdepó-Expressz - A könyvtári hálózat nem formális és informális képzési szerepének erősítése az élethosszig tartó tanulás érdekében

Részletesebben

A Dél-Dunántúli Operatív Program 2011-13-as akcióterve

A Dél-Dunántúli Operatív Program 2011-13-as akcióterve Nemzeti Fejlesztési Ügynökség A Dél-Dunántúli Operatív Program 2011-13-as akcióterve 2010. november 30. 1/13 I. Prioritás bemutatása - DDOP 1. Városi térségek fejlesztésére alapozott versenyképes gazdaság

Részletesebben

A nyilvántartott álláskeresők számának alakulása Tolna megyében október október

A nyilvántartott álláskeresők számának alakulása Tolna megyében október október A MUNKAERŐ-PIACI HELYZET ALAKULÁSA TOLNA MEGYÉBEN 2016. OKTÓBER Nyilvántartott álláskeresők száma és aránya 2016. október 20-án a Tolna Megyei Kormányhivatal Foglalkoztatási Főosztályának nyilvántartásában

Részletesebben

elemér ISKOLAI ÖNÉRTÉKELŐ RENDSZER TANULÓI KÉRDŐÍV

elemér ISKOLAI ÖNÉRTÉKELŐ RENDSZER TANULÓI KÉRDŐÍV TÁMOP 3.1.1-08/1-2008-0002 elemér ISKOLAI ÖNÉRTÉKELŐ RENDSZER az IKT 1 -eszközök és digitális pedagógiai módszerek iskolafejlesztő szemléletű használatához TANULÓI KÉRDŐÍV Ez a kérdőív az elemér 2 önértékelő

Részletesebben

Az Európai Unió kohéziós politikája. Pelle Anita Szegedi Tudományegyetem Gazdaságtudományi Kar

Az Európai Unió kohéziós politikája. Pelle Anita Szegedi Tudományegyetem Gazdaságtudományi Kar Az Európai Unió kohéziós politikája Pelle Anita Szegedi Tudományegyetem Gazdaságtudományi Kar Kohéziós politika az elnevezés néhány év óta használatos korábban: regionális politika, strukturális politika

Részletesebben

INFORMATIKAI VÁLLALKOZÁSOK LEHETŐSÉGTÁRA

INFORMATIKAI VÁLLALKOZÁSOK LEHETŐSÉGTÁRA INFORMATIKAI VÁLLALKOZÁSOK LEHETŐSÉGTÁRA 2014-2020 Forrás: Operatív Programok, palyazat.gov.hu Tartalomjegyzék Bevezető 2 Az Operatív Programok szerkezete 3 Informatikai vállalkozásoknak szóló pályázatok

Részletesebben

Munkáltatói igények, foglalkoztatási stratégiák, együttműködések

Munkáltatói igények, foglalkoztatási stratégiák, együttműködések A foglalkoztatás fejlesztés helyzete, céljai Szabolcs- Szatmár-Bereg megyében Munkáltatói igények, foglalkoztatási stratégiák, együttműködések Kisvárda, 2017. január 23. Dr. Papp Csaba megyei jegyző Szabolcs-Szatmár-Bereg

Részletesebben

A fejlesztéspolitika visszatérítendő és vissza nem térítendő támogatásai

A fejlesztéspolitika visszatérítendő és vissza nem térítendő támogatásai A fejlesztéspolitika visszatérítendő és vissza nem térítendő támogatásai A MAG Zrt. által kínál lehetőségek Dr. Novák Csaba ügyvezető igazgató, MAG Zrt. A Nemzeti Fejlesztési Terv gazdaságfejlesztési eredményei

Részletesebben

Az Ifjúsági Garancia Rendszer és programjainak bemutatása

Az Ifjúsági Garancia Rendszer és programjainak bemutatása Az Ifjúsági Garancia Rendszer és programjainak bemutatása GINOP 5.2.5 Gyakornoki program támogató szolgáltatások projektindító Győr, 2016. november 22. Temesszentandrási Judit Nemzetgazdasági Minisztérium

Részletesebben

A nyilvántartott álláskeresők számának alakulása Tolna megyében augusztus augusztus

A nyilvántartott álláskeresők számának alakulása Tolna megyében augusztus augusztus A MUNKAERŐ-PIACI HELYZET ALAKULÁSA TOLNA MEGYÉBEN 2016. AUGUSZTUS Nyilvántartott álláskeresők száma és aránya 2016. augusztus 20-án a Tolna Megyei Kormányhivatal Foglalkoztatási Főosztályának nyilvántartásában

Részletesebben

EFOP ISKOLAKÖZPONTÚ HELYI EGYÜTTMŰKÖDÉSEK TÁMOGATÁSA

EFOP ISKOLAKÖZPONTÚ HELYI EGYÜTTMŰKÖDÉSEK TÁMOGATÁSA EFOP-1.3.9-17 ISKOLAKÖZPONTÚ HELYI EGYÜTTMŰKÖDÉSEK TÁMOGATÁSA PÁLYÁZAT CÉLJA: A felhívás célja, hogy összhangban az Európai Unió és Magyarország között létrejött Partnerségi Megállapodás irányelveivel

Részletesebben

ÚTMUTATÓ AZ EMIR KITÖLTŐ PROGRAM (PROJEKT ADATLAP) KITÖLTÉSÉHEZ. a Társadalmi Infrastruktúra Operatív Program keretében meghirdetett

ÚTMUTATÓ AZ EMIR KITÖLTŐ PROGRAM (PROJEKT ADATLAP) KITÖLTÉSÉHEZ. a Társadalmi Infrastruktúra Operatív Program keretében meghirdetett ÚTMUTATÓ AZ EMIR KITÖLTŐ PROGRAM (PROJEKT ADATLAP) KITÖLTÉSÉHEZ a Társadalmi Infrastruktúra Operatív Program keretében meghirdetett A pedagógiai, módszertani reformot támogató informatikai infrastruktúra

Részletesebben

Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzata (9400 Sopron, Fő tér 1.) Ügyiratszám: 58285/2010. Dr. Simon István alpolgármester

Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzata (9400 Sopron, Fő tér 1.) Ügyiratszám: 58285/2010. Dr. Simon István alpolgármester Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzata (9400 Sopron, Fő tér 1.) Ügyiratszám: 58285/2010. CÍM: ELŐTERJESZTÉS A TIOP-2.2.4/09/1 KÓDSZÁMÚ, STRUKTÚRAVÁLTOZTATÁST TÁMOGATÓ INFRASTRUKTÚRAFEJLESZTÉS A FEKVŐBETEG-

Részletesebben

180 napnál régebben munkanélküliek aránya

180 napnál régebben munkanélküliek aránya 3.2.3. számú tábla - A munkanélküliek és a 18 napnál régebben munkanélküliek száma és aránya nyilvántartott/regisztrált munkanélküli 18 napnál régebben regisztrált munkanélküli fő fő % nő férfi összesen

Részletesebben

Smart City, okos város - a jövőnk kulcsa konferencia április 13. Budapest. Nagy András PhD téradat-elemzési szakértő Lechner Nonprofit Kft.

Smart City, okos város - a jövőnk kulcsa konferencia április 13. Budapest. Nagy András PhD téradat-elemzési szakértő Lechner Nonprofit Kft. A T E I R L E H E T Ő S É G E I A Z O K O S V Á R O S I F E J L E S Z T É S E K S Z O L G Á L AT Á B A N Smart City, okos város - a jövőnk kulcsa konferencia 2016. április 13. Budapest Nagy András PhD

Részletesebben

Kérdőív az iskolai (kollégiumi) könyvtárak szakfelügyeletéhez

Kérdőív az iskolai (kollégiumi) könyvtárak szakfelügyeletéhez Kérdőív az iskolai (kollégiumi) könyvtárak szakfelügyeletéhez A Létszám-adatok képzés Intézménytípus Az intézmény elérhetőségei jellege A fenntartó A könyvtár elérhetőségei 1. Azonosító 2. neve 2.1. OM

Részletesebben

Területi fejlettségi egyenlőtlenségek alakulása Európában. Fábián Zsófia KSH

Területi fejlettségi egyenlőtlenségek alakulása Európában. Fábián Zsófia KSH Területi fejlettségi egyenlőtlenségek alakulása Európában Fábián Zsófia KSH A vizsgálat célja Európa egyes térségei eltérő természeti, társadalmi és gazdasági adottságokkal rendelkeznek. Különböző történelmi

Részletesebben

Beadás kezdete. Beadás vége

Beadás kezdete. Beadás vége OP Azonosító kód Pályázat címe Keret (Mrd Ft) Beadás kezdete Beadás vége Pályázók köre Támogatás összege Támogatás mértéke GOP- 2009-1.1.2 Kutatás-fejlesztési központok fejlesztése, megerősítése 1,27 2009.08.31

Részletesebben

Új lehetőségek a GOP-ban Magyarországon és külföldön

Új lehetőségek a GOP-ban Magyarországon és külföldön Új lehetőségek a GOP-ban Magyarországon és külföldön 2 Tartalomjegyzék 1) Forrásbevonás stratégia megvalósításához 2) Piaci megjelenés támogatása (GOP 3.3.3) 3) Komplex technológiai fejlesztés és foglalkoztatás

Részletesebben

Az ÉAOP-1.1.3-12-es pályázati kiírással kapcsolatos Gyakran Ismételt Kérdések gyűjteménye

Az ÉAOP-1.1.3-12-es pályázati kiírással kapcsolatos Gyakran Ismételt Kérdések gyűjteménye Az ÉAOP-1.1.3-12-es pályázati kiírással kapcsolatos Gyakran Ismételt Kérdések gyűjteménye 1, Innovációs pályázati felhívás C.1.2. pontja a jogi szolgáltatások felsorolásakor az írja, hogy jogi szolgáltatásnak

Részletesebben

Az Állami Foglalkoztatási Szolgálat munkanélküli nyilvántartásának fontosabb adatai augusztus FOGLALKOZTATÁSI HIVATAL

Az Állami Foglalkoztatási Szolgálat munkanélküli nyilvántartásának fontosabb adatai augusztus FOGLALKOZTATÁSI HIVATAL Az Állami Foglalkoztatási Szolgálat munkanélküli nyilvántartásának fontosabb adatai FOGLALKOZTATÁSI HIVATAL A munkaerőpiaci helyzet alakulása 2004. augusztusában az Állami Foglalkoztatási Szolgálat adatai

Részletesebben

Nemzeti Tehetség Program

Nemzeti Tehetség Program Nemzeti Tehetség Program 2016. évi pályázatai Székely Rita Kisalföldi Tehetségsegítő Tanács A pályázatok bemutatása 2016. március 31-én 41 db pályázat került meghirdetésre. A nyílt pályázatok benyújtási

Részletesebben

Központi szociális információs fejlesztések

Központi szociális információs fejlesztések TÁMOP 5.4.2 kiemelt projekt Központi szociális információs fejlesztések Nemzeti Rehabilitációs és Szociális Hivatal AZ NRSZH FELADATAI A Nemzeti Rehabilitációs és Szociális Hivatalról, valamint eljárásának

Részletesebben