Javasolt új TIOP-indikátorok

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Javasolt új TIOP-indikátorok"

Átírás

1 Javasolt új TIOP-indikátorok Az ÚMFT humán programjai indikátorainak felülvizsgálata Értékelő jelentés Budapest, február. 1

2 TIOP 3a és 3b Specifikus célok: A humán infrastruktúra területi egyenlőtlenségeinek javítása Indikátor megnevezése: I. Indikátor jellemzői Indikátor fajtája Egy oktatási intézményre jutó Internet-kapcsolattal rendelkező számítógépek száma OP. szintű indikátor. A humán infrastruktúra területi esélyegyenlőségének javítása Indikátor típusa Indikátor tartalma Indikátor mértékegysége: Bontás: nyomon követési, értékelési output, eredmény, hatás magindikátor, nem magindikátor Egy oktatási intézményre jutó Internet-kapcsolattal rendelkező számítógépek száma. Oktatási intézmény: általános iskola, szakiskola, speciális szakiskola, gimnázium, szakközépiskola. (3b indikátor csak általános iskola) Csak olyan oktatási intézmény, ahol van Internet-kapcsolattal rendelkező számítógép és a megnevezett feladatellátási hely (is) működik. Arány, db Nincs. De lehetne. Primér adatok alapján az indikátor kiszámítható az LHH kistérségekre, s azok leszakadása, illetve relatív helyzete ily módon is vizsgálható lenne. OP bázis ill. célérték Év Érték Csak általános iskolákra Bázis ,6 21 Köztes cél Cél Módosítás oka - Indikátor forrása OKM Statisztika, Oktatásstatisztikai Évkönyv 1. és 15. tábla Indikátor előállításának módja Értelmezhetősége EU elvárások követhetősége Indikátor relevanciája Indikátor kapcsolódása II. Indikátor teljesülése Számított adat. Éves adat mindig tanévekre vonatkozik. Nem EU indikátor A területi egyenlőtlenségek mérséklése szempontjából az Internet terjedése fontos eszköz, így a mutató megfelelően tükrözi ezt. Fontos, hogy ebben a formában a mutató nem érzékeny az oktatási intézmények számának csökkenésére. Minden oktatási feladatellátóhely, kivéve Csak általános iskolák felsőoktatás Teljesülés éve Eredmény 38,3 42,4 27,5 30,5 A teljesülés értékelése A pályázati konstrukciók, az általános oktatási trend, a számítógép és az Internet hozzáférés feltételeinek javítása elősegítik az indikátor teljesülését. 2

3 III. Indikátor értékelése Az indikátor érzékenysége Módszertani megjegyzések Indikátorral kapcsolatos tapasztalatok (interjúk) Konklúzió Az indikátor stabil fejlődést mutat, ebben a formában nem annyira érzékeny egyéb hatásokra. Rendszeresen gyűjtött adatok, könnyen kiszámíthatók. Érdemes lenne az indikátor segítségével a kistérségi különbségeket is mérni. Ehhez a primér-adatok szükségesek. Itt vagy relatív szórást lenne érdemes mérni, vagy pedig az LHH kistérségek relatív helyzetének alakulását az indikátor szempontjából. Nincs. Könnyen előállítható, stabil indikátor. Kistérségi különbségek kiszámítása fontos lenne. 3

4 Az Internetet rendszeresen használók aránya, felzárkózás az EU-27 átlagához TIOP 3c Specifikus célok: A humán infrastruktúra területi egyenlőtlenségeinek javítása Indikátor megnevezése: I. Indikátor jellemzői Indikátor fajtája Az Internetet rendszeresen használók aránya, felzárkózás az EU-27 átlagához OP. szintű indikátor. A humán infrastruktúra területi esélyegyenlőségének javítása Indikátor típusa Indikátor tartalma nyomon követési, értékelési output, eredmény, hatás magindikátor, nem magindikátor Ez az indikátor a éves korosztály Internet-használatáti szokásait vizsgálja. Feltétel a mintában szereplő egyén a felvételt megelőző elmúlt három hónapban - legalább heti egy alkalommal használta az Internetet. Mindenfajta Internet-elérés beleszámít. Az indikátor egyik adata a korosztályon belüli %-os arányt mutatja. Másik adata viszont Magyarország relatív helyzetét az EU-27 átlagához képest. %, arány Indikátor mértékegysége: Bontás: Nincs. OP bázis ill. célérték Év Érték EU-27 átlagához viszonyítva Bázis % 93 Köztes cél % 95 Cél % 100 Módosítás oka - Indikátor forrása Eurostat, Információs társadalom indikátor Indikátor előállításának módja Értelmezhetősége EU elvárások követhetősége Indikátor relevanciája Indikátor kapcsolódása II. Indikátor teljesülése Eurostat honlapján, rendszeres frissítéssel elérhető adat, felzárkózási indikátor számított adat. Könnyen értelmezhető, nemzetközileg elfogadott indikátor. EU indikátor A területi egyenlőtlenségek mérséklése szempontjából az Internet terjedése, illetve az Internet-használati szokások gyakoribbá válása fontos eszköz, így a mutató megfelelően tükrözi ezt. Internetet rendszeresen EU-27 átlagához viszonyítva használók aránya Teljesülés éve Eredmény 49% 56% 57% A teljesülés értékelése A teljesülést több OP is segíti. III. Indikátor értékelése Az indikátor Az indikátor stabil fejlődést mutat érzékenysége Módszertani Rendszeresen gyűjtött adatok, könnyen kiszámíthatók. megjegyzések 4

5 Indikátorral kapcsolatos tapasztalatok (interjúk) Konklúzió Nincs. Könnyen előállítható, stabil indikátor. 5

6 TIOP 6a Specifikus célok: A humán közszolgáltatások hatékonyságának növelése, átfogó reformjuk elősegítése Indikátor megnevezése: I. Indikátor jellemzői Indikátor fajtája Nyilvántartott pályakezdő álláskeresők aránya az összes álláskeresőn belül OP. szintű indikátor. A humán közszolgáltatások hatékonyságának növelése, átfogó reformjuk elősegítése Indikátor típusa nyomon követési, értékelési output, eredmény, hatás magindikátor, nem magindikátor Indikátor tartalma Az indikátor a nyilvántartott pályakezdő álláskeresők számát veti össze az összes nyilvántartott álláskeresővel. A KSH módszertan szerint nyilvántartott álláskereső, az az állami munkaközvetítő irodában nyilvántartásba vett személy, aki munkaviszonnyal nem rendelkezik; nem nyugdíjas, nem tanuló; foglalkoztatást elősegítő támogatásban (átképzés, közhasznú foglalkoztatás stb.) nem részesül; munkát vagy önálló foglalkozást keres, munkavégzésre rendelkezésre áll és a Foglalkoztatási Szolgálattal álláskeresési megállapodást kötött. A közölt adatok december 20-ra vonatkoznak. Nyilvántartott pályakezdő álláskeresők: a nyilvántartott álláskeresők közül azok a 25. életévüket felsőfokú végzettséggel rendelkezők esetén 30. életévüket be nem töltött fiatalok, akik tanulmányaik befejezését követően munkanélküli ellátásra nem szereztek jogosultságot. Indikátor %, arány mértékegysége: Bontás: Nincs. OP bázis ill. célérték Év Érték Bázis ,9% Köztes cél ,3% Cél ,5% Módosítás oka - Indikátor forrása Indikátor előállításának módja Értelmezhetősége EU elvárások követhetősége Indikátor relevanciája Indikátor kapcsolódása II. Indikátor teljesülése KSH Területi Statisztika Számított adat, a KSH létszámadatai alapján. Az országos átlag a kistérségi átlagoknak a munkaképes korú állandó népességgel súlyozott átlaga. Az indikátor kistérségi adatokra is létezik, egy potenciális indikátor lehetne a mutatónak a LHH kistérségek szintjén való vizsgálata. Az adat minden további nélkül kiszámítható. A problémát az jelenti, hogy a 33 LHH kistérség esetében a mutató viszonya az országos átlaghoz képest leszakadást jelez még akkor is, ha a mutató maga kismértékben javul. (2006: 10,8%, 2007: 11%, 2008: 10,7%) Könnyen értelmezhető indikátor Releváns indikátor. Indikátor a specifikus célhoz jól kapcsolódik. 6

7 Teljesülés éve Eredmény 7,4% 7,3% na A teljesülés értékelése A teljesülést több OP is segíti. III. Indikátor értékelése Az indikátor érzékenysége Indikátor a konjunkturális folyamatokra, a munkaerőpiac keresletikínálati változására érzékeny. Módszertani Rendszeresen gyűjtött adatok, könnyen kiszámíthatók. megjegyzések Indikátorral kapcsolatos Nincs. tapasztalatok (interjúk) Konklúzió Könnyen előállítható, stabil indikátor. 7

8 TIOP 10a 1. prioritás: Az oktatási infrastruktúra fejlesztése. Az iskolarendszerű oktatás informatikai fejlesztése beavatkozási irány az Intelligens iskola Indikátor megnevezése: I. Indikátor jellemzői Indikátor fajtája IKT eszközökkel rendelkező tantermek aránya az összes tanteremhez képest az 1. prioritás keretében támogatottak körében Prioritás szintű indikátor. Az oktatási infrastruktúra fejlesztése. Az iskolarendszerű oktatás informatikai fejlesztése beavatkozási irány az Intelligens iskola Indikátor típusa nyomon követési, értékelési output, eredmény, hatás magindikátor, nem magindikátor Indikátor tartalma Indikátor azt mérné, hogy a konkrét beavatkozás hatására a kedvezményezett iskolákban a tantermek IKT eszközökkel történő felszereltsége hogyan javul. IKT eszközökkel rendelkező tantermek száma definíció az alábbi értendő: azon tantermek és szaktantermek száma, ahol minimálisan fixen szerelt projektor és hordozható (vagy szintén fixen rögzített) tanári számítógépes munkaállomás található. A hordozható eszközökből összeállítható szett: hordozható projektor, hordozható munkaállomás, és virtuális interaktív tábla (vagy szavazó szett) egyetlen tanteremnek felel meg. Az ily módon definiált tantermeket kell a pályázóknak az összes tanteremhez viszonyítania. A pályázóktól elvárt minimális arány 40%. Ezt a projekt lezárása előtt el kell érniük. A kedvezményezettek köre: általános iskolák, szakiskolák, gimnázium, szakközépiskola, gyógypedagógiai, konduktív pedagógiai nevelési-oktatási intézmény, iskolai feladatot ellátó többcélú intézmények. Indikátor %, arány mértékegysége: Bontás: Nincs. OP bázis ill. célérték Év Érték Bázis % Köztes cél Cél % Módosítás oka - Indikátor forrása Indikátor előállításának módja Értelmezhetősége EU elvárások követhetősége Indikátor relevanciája Indikátor kapcsolódása II. Indikátor teljesülése EMIR, pályázók dokumentációja Az indikátor a pályázat kedvezményezettjeinek adatszolgáltatása alapján áll elő. Az átlag kiszámítható az összes kedvezményezett tantermeinek adatai alapján. Vagy pedig a kedvezményezettek által dokumentált arányszámokat lehet súlyozni az egyes intézményekben a pályázati támogatás eredményeképpen IKT-eszközökkel felszerelt tantermek számával. Könnyen értelmezhető indikátor Nincs. Releváns indikátor. Az indikátor közvetlenül mutatja a beavatkozás hatását. 8

9 Teljesülés éve Eredmény A teljesülés értékelése A pályázat keretében még nem történt folyósítás a nyilvános EMIR adatai szerint. III. Indikátor értékelése Az indikátor Az indikátor a pályázati forrás felhasználásától függ. érzékenysége Módszertani Lásd indikátor előállításának módja. megjegyzések Indikátorral kapcsolatos Nincs. tapasztalatok (interjúk) Konklúzió Indikátor beemelése javasolt, mivel közvetlenül a beavatkozás hatását méri. A célérték teljesülése kötelező a nyertes pályázó számára. Köztes adat még nincs, tekintettel arra, hogy a TIOP /1 most indult, s elfogadott pályázat még nincs. Megjegyzés: A TIOP /1 pályázati kiírás alapján további, a beavatkozások hatását mérő indikátorok beemelése lehetséges. Ilyenek például: - IKT alapú órai mérés-értékelés aránya az összes órai mérés-értékeléshez képest - IKT eszközökkel oktatott hátrányos helyzetű tanulók aránya az összes hátrányos helyzetű tanulók számához képest - IKT eszközökkel tartott tanítási órák aránya az összes óra számához képest Ezekhez jelenleg nem lehet adatot rendelni, tekintettel arra, hogy a jelenleg iktatott 1158 darab pályázat mellett, még egyetlen elfogadott pályázat sem szerepel. (OKMT) 9

10 TIOP 12 Az 1. prioritás keretében támogatott projektek hatására a számítógépet használó tanulók aránya az iskolákban A számítógépet használó általános iskolai tanulók aránya az Indikátor megnevezése: iskolákban I. Indikátor jellemzői Indikátor fajtája Prioritás szintű indikátor. Az oktatási infrastruktúra fejlesztése Indikátor típusa nyomon követési, értékelési output, eredmény, hatás magindikátor, nem magindikátor Indikátor tartalma A statisztikai adatgyűjtésben megadott definíció szerint azoknak a tanulóknak a száma, akik oktatási célból, valamilyen órakeretben (kötelező, vagy választható) számítógépet használnak az általános iskolákban. Csak olyan általános iskolák, amelyek működnek és ahol van számítógép. Indikátor % mértékegysége: Bontás: nincs OP bázis ill. célérték Év Érték Módosított év Módosított érték Bázis ,8% nincs nincs Köztes cél ,5% Cél % nincs nincs Módosítás oka - Indikátor forrása OKM, Oktatás-statisztikai Évkönyv, 15. tábla, Részletes adatok 2. tábla, számítás. Az adat tanévekre vonatkozik. Indikátor előállításának Adatgyűjtés alapján számítható. Lásd indikátor forrása. módja Értelmezhetősége Egyértelmű indikátor. EU elvárások követhetősége Indikátor relevanciája Indikátor kapcsolódása Nem EU indikátor. Statisztikai adat országos trendet mér, nem a beavatkozás hatásait. Az indikátor Az iskolarendszerű oktatás informatikai fejlesztése az Intelligens iskola beavatkozási irányhoz kapcsolódik. TÁMOP/TIOP konstrukciók egyaránt hozzájárulnak az indikátor teljesüléséhez. II. Indikátor teljesülése Teljesülés éve Eredmény 65,8% 68% 95% A teljesülés értékelése III. Indikátor értékelése Az indikátor érzékenysége Adat jelenleg az általános iskolákat mutatja, térségi különbségek a primér adatok alapján kiszámíthatók lennének. Indikátor többféle külső tényező hatására is alakul. Kérdés, hogy ez utóbbi esetben az iskola felszerelése a számítógéppel a jelen fejlesztési időszakban történt, vagy már korábban. Ez utóbbi esetben az indikátor nem csak a beavatkozás hatásait méri... 10

11 Módszertani megjegyzések Indikátorral kapcsolatos tapasztalatok (interjúk) Konklúzió OKM Oktatásstatisztikai évkönyv adatai alapján számítható adat. Könnyen számítható indikátor, rendszeres adatközlésre épül. Ebben a formában nem érzékeny az iskolabezárásokra, illetve egyéb intézményi változásokra. Érdemes lenne a térségi különbségekre is kiszámítani adatot, a primér adatok alapján. 11

12 TIOP 12a Az 1. prioritás keretében támogatott projektek hatására a számítógépet használó tanulók aránya az iskolákban A számítógépet használó tanulók aránya az iskolákban Indikátor megnevezése: I. Indikátor jellemzői Indikátor fajtája Prioritás szintű indikátor. Az oktatási infrastruktúra fejlesztése. Az indikátor Az iskolarendszerű oktatás informatikai fejlesztése az Intelligens iskola beavatkozási irányhoz kapcsolódik. Indikátor típusa nyomon követési, értékelési output, eredmény, hatás magindikátor, nem magindikátor Indikátor tartalma A statisztikai adatgyűjtésben megadott definíció szerint azoknak a tanulóknak a száma, akik oktatási célból, valamilyen órakeretben (kötelező, vagy választható) számítógépet használnak az általános iskolákban. Iskola definíciója alatt: általános iskola, szakiskola, speciális szakiskola, gimnázium, szakközépiskola értendők. Indikátor % mértékegysége: Bontás: nincs OP bázis ill. célérték Év Érték Módosított év Módosított érték Bázis ,4% nincs nincs Köztes cél ,9% Cél % nincs nincs Módosítás oka - Indikátor forrása OKM, Oktatás-statisztikai Évkönyv, 15. tábla, Részletes adatok 2. tábla, számítás. Az adat tanévekre vonatkozik. Indikátor előállításának Adatgyűjtés alapján számítható. Lásd indikátor forrása. módja Értelmezhetősége Egyértelmű indikátor. EU elvárások követhetősége Indikátor relevanciája Indikátor kapcsolódása Nem EU indikátor. Statisztikai adat országos trendet mér, nem a beavatkozás hatásait. Az indikátor Az iskolarendszerű oktatás informatikai fejlesztése az Intelligens iskola beavatkozási irányhoz kapcsolódik. TÁMOP/TIOP konstrukciók egyaránt hozzájárulnak az indikátor teljesüléséhez. II. Indikátor teljesülése Teljesülés éve Eredmény 72,3% 74% 95% A teljesülés értékelése Adat jelenleg általános iskola, szakiskola, speciális szakiskola, gimnázium, szakközépiskola körére vonatkozik, térségi különbségek a primér adatok alapján kiszámíthatók lennének. III. Indikátor értékelése 12

13 Az indikátor érzékenysége Indikátor többféle külső tényező hatására is alakul. Kérdés, hogy ez utóbbi esetben az iskola felszerelése a számítógéppel a jelen fejlesztési időszakban történt, vagy már korábban. Ez utóbbi esetben az indikátor nem csak a beavatkozás hatásait méri. Ennek ellenére jól használható, stabil, rendszeresen előállítható indikátor. Módszertani megjegyzések Indikátorral kapcsolatos tapasztalatok (interjúk) Konklúzió OKM Oktatásstatisztikai évkönyv adatai alapján számítható adat. Könnyen számítható indikátor, rendszeres adatközlésre épül. Ebben a formában nem érzékeny az iskolabezárásokra, illetve egyéb intézményi változásokra. 13

14 TIOP 13a Az 1. prioritás : Oktatási infrastruktúra fejlesztése. 1. prioritás keretében támogatott, közművelődési intézményekben szervezett nem formális, informális képzésre alkalmas terek bővülése a fejlesztések által. Indikátor megnevezése: I. Indikátor jellemzői Indikátor fajtája Indikátor típusa Indikátor tartalma Közművelődési intézményekben szervezett nem formális, informális képzésein résztvevők száma. Új elnevezés: A közművelődési intézményekben szervezett nem formális, informális képzésre alkalmas terek bővülése a fejlesztések által Prioritás szintű indikátor. Az oktatási infrastruktúra fejlesztése nyomon követési, értékelési output, eredmény, hatás magindikátor, nem magindikátor Az új indikátor a fejlesztések eredményeképpen létrejövő új képzésre alkalmas terek nagyságát méri. Indikátor nm mértékegysége: Bontás: OP bázis ill. célérték Év Érték Módosított év Módosított érték Bázis nincs nincs Köztes érték (feltétlezett) m2 Cél m2 nincs nincs Módosítás oka - Indikátor forrása Közművelődési Statisztika vagy EMIR Indikátor előállításának módja OM azonosítóval rendelkező intézményeknél az adat gyűjthető. Ezen intézmények köre azonban folyamatosan változik, ez a minta stabilitását nehézkessé teszi. Ha a fejlesztések hatását mérjük, akkor az EMIR a megfelelő forrás. A becsült célérték az AGÓRA és az AGÓRA pólus konstrukciók vállalt, illetve várható célértékeire épül. Értelmezhetősége EU elvárások követhetősége Indikátor relevanciája Indikátor kapcsolódása Jól értelmezhető indikátor. Nem EU indikátor Indikátor az új definíció alapján a közművelődés területén elköltött TIOP-források felhasználását tükrözi. Az oktatási és a kulturális intézmények együttműködését támogató infrastruktúra fejlesztése beavatkozási irány. II. Indikátor teljesülése Teljesülés éve (cél)? Eredmény A teljesülés értékelése III. Indikátor értékelése A teljesülés az EMIR adatok alapján mérhető 14

15 Az indikátor érzékenysége Módszertani megjegyzések Indikátorral kapcsolatos tapasztalatok (interjúk) Új definíció alapján az indikátor a pályázatok megvalósítására reagál. A pályázók által vállalt tervértékek alapján leszűrhető indikátor. Indikátor új javaslatként született. Stabilabb, jobban mérhető indikátor, mint az eredeti javaslat volt. Módosítás javasolt-e? Új javaslat elfogadható. Konklúzió Az eredeti indikátornál az indikátor elhagyását javasoltuk és alternatív. indikátor kidolgozását. A tárca új javaslatával egyetértünk. A közművelődési intézmények oktatási tevékenységének (iskolarendszerű, illetve nem iskolarendszerű) aránya is mérhető. A mérés alapja a közművelődési intézményekben szervezett különböző alkalmakon belül az iskolarendszerű, illetve a nem iskolarendszerű képzésekre fordított alkalmak aránya. A 2008-as adatok alapján (Oktatás, képzés (terembérletben megvalósuló) - Iskolarendszeren kívüli képzések) aránya mintegy 37%-ra tehető. Ezzel az indikátorral mérhető lenne, hogy a fizikai infrastruktúra mellett milyen mértékben járulnak hozzá a közművelődési intézmények az informális képzési lehetőségekhez. Korábbi adatok is vannak (ezek technikai okok miatt nem voltak elérhetők). Céladat kidolgozása megfontolandó. 15

16 TIOP 14 Prioritási tengely: Az oktatási infrastruktúra fejlesztése Indikátor megnevezése: I. Indikátor jellemzői Indikátor fajtája Indikátor típusa Indikátor tartalma Könyvtári távhasználatok száma (megjegyzésekkel kiegészítve) Prioritás szintű indikátor. 1. számú prioritás: Az oktatási infrastruktúra fejlesztése nyomon követési, értékelési output, eredmény, hatás magindikátor, nem magindikátor A megadott bázisérték az összes magyarországi nyilvános könyvtár által jelentett távhasználat, a célérték is a teljes spektrumra vonatkozik. A távhasználat fogalma: telefon, , fax, OPAC, honlap használata. Használat alkalmat jelent. Indikátor mértékegysége: db Bontás: nincs OP bázis ill. célérték Év Érték Módosított év Módosított érték Bázis Köztes cél Cél Módosítás oka Alultervezett célérték. Már akkor is teljesült, amikor egyetlen beavatkozás sem történt. Indikátor forrása Indikátor előállításának módja Értelmezhetősége EU elvárások követhetősége Indikátor relevanciája Kulturális statisztika. Éves OSAP felmérés. Rendszeresen, kérdőíves lekérdezés alapján gyűjtött adat. Könnyen értelmezhető. A megadott bázisérték az összes magyarországi könyvtár által jelentett távhasználat, a célérték is a teljes spektrumra vonatkozik. Nem EU indikátor Oktatási infrastruktúra fejlesztésének hatását tükrözi egy területen. Indikátor tulajdonképpen egy konstrukció szintű indikátor, amely OP prioritás szintre bekerült. Indikátor kapcsolódása A humán infrastruktúra területi esélyegyenlőségének javítása. Oktatási infrastruktúra fejlesztése prioritási tengely. II. Indikátor teljesülése Teljesülés éve Eredmény

17 A teljesülés értékelése III. Indikátor értékelése Az indikátor érzékenysége Módszertani megjegyzések Indikátorral kapcsolatos tapasztalatok (interjúk) Módosítás javasolt-e? Konklúzió Az indikátor az Internet-használat terjedésével gyors felfutási volt. Az indikátor csak az Internet-használatot méri, s nem a könyvtári távhasználatot általában. A használat számszerűsítése kattintást jelent, ha számláló rögzíti, célérték nehezen értelmezhető. Kattintás helyett letöltés jobb lenne, de a célérték bizonytalansága itt is megvan. Indikátor elsősorban az Internet-szolgáltatások fejlődésére, az Internethasználat terjedésére reagál. A távhasználat bővülése természetesen azzal is összefügg, hogy a könyvtárhasználati szokások hogyan változnak, amit számos egyéb tényező (e-olvasás feltételeinek megteremtése, digitalizálás forrásainak biztosítása stb.) is befolyásol. Az indikátor előnye, hogy rendszeres, kötelező adatgyűjtés alapján készül, így a változás évente nyomon követhető. Az indikátor a TIOP 1.2.3/08/01 és 1.2.3/09/01 monitoring indikátora is, amelyre vonatkozóan a nyertes pályázóknak tartós adatszolgáltatási kötelezettsége van. Tehát lehetőség van a beavatkozások közvetlen hatásának mérésére is. Az indikátor előnye, hogy rendszeres, kötelező adatgyűjtés alapján készül, így a változás évente nyomon követhető Indikátor konstrukció szinten releváns. Az, hogy az eredeti célindikátor minden beavatkozás nélkül teljesült, jelzi, hogy OP szinten nem igazán van a helyén. Elhagyása, vagy új, a kultúra területén releváns indikátor beemelése javasolt. Ha az indikátor marad akkor a tárca javaslata új, az OKM Statisztikában gyűjtött adatnak megfelelő elnevezés. Könyvtári szolgáltatás igénybe vétele személyesen vagy telekommunikációs eszköz révén, függetlenül attól, hogy a használó beiratkozott- vagy sem (telefon, fax, , Internet: OPAC honlap). Indikátor konstrukció szinten releváns. OP szinten közvetetten tükrözi csak a könyvtári fejlesztések hatásait. Új, az OKM Statisztikában gyűjtött adatnak megfelelő elnevezés. Könyvtári szolgáltatás igénybe vétele személyesen vagy telekommunikációs eszköz révén, függetlenül attól, hogy a használó beiratkozott- vagy sem (telefon, fax, , Internet: OPAC honlap). Felmerült a letöltés vagy látogatás számolása, tekintve, hogy az jobban tükrözheti az informatikai fejlesztések eredményességét, azonban ezzel a tárca nem értett egyet, tekintettel arra, hogy * A honlapon a látogatások számát kell megadni (Látogatás: A beazonosított munkaállomás illetve felhasználó a honlap látogatása során több oldalt is megnézhet. Ha két oldalletöltés között az eltelt idő nagyobb mint (a szabványosan elfogadott) 30 perc, akkor az oldalletöltés új látogatásnak minősül.) Alternatív indikátor: könyvtárakban bevezetett online katalógusok száma. Erre vonatkozóan jelenleg nincsen kérdés: azt lehet tudni, hogy mely könyvtárakban elektronikus katalógus és hol nincsen, mely könyvtárakban van Internet-elérés, de, hogy a katalógus online elérhető-e azt nem tudni. A fejlesztések nyomon követésének egy másik formája lehetne a digitalizált tartalom aránya az összes könyvtári állományon belül. Ez a címek alapján történő nyilvántartás szerint mérhető lenne. Hasonló a helyzet az e-kölcsönzéssel: ez is megfelelő indikátor lenne annak mérésére, 17

18 hogy a könyvtárak a fejlesztési lehetőségeket mennyiben tudták hasznosítani. A fenti indikátorok 2008-ra előállíthatók, a korábbi adatok technikai okokból nem voltak elérhetők. Amennyiben tervszám előállításra a kerül, a fenti indikátorok jobban tükröznék a fejlesztések hatásait, mint a könyvtári távhasználat indikátora. 18

19 TIOP (18a) 2. prioritás: Az egészségügyi infrastruktúra fejlesztése Indikátor megnevezése: I. Indikátor jellemzői Indikátor fajtája Indikátor típusa Indikátor tartalma A programok hatására azon települések számának növekedése, ahonnan 20 percen belül elérhető járóbeteg-szakrendelés nyomon követési, értékelési output, eredmény, hatás magindikátor, nem magindikátor Azon kistelepülések arányát adja meg, ahonnan a program ( Kistérségi járóbeteg-szakellátó központok kialakítása és fejlesztése ) eredményeképpen a legközelebbi járóbeteg-szakrendelőt 20 percen belül tömegközlekedéssel el lehet érni db Indikátor mértékegysége: Bontás: országos OP bázis ill. célérték Év Érték Módosított év Módosított érték Bázis % nincs nincs Időközi teljesülés 2008 n.a. - - Cél % Módosítás oka - Indikátor forrása Indikátor előállításának módja Értelmezhetősége EU elvárások követhetősége Indikátor relevanciája Indikátor kapcsolódása A pályázók részére előírt monitoring-kötelezettség, A pályázó önkormányzatok és szolgáltatók saját mérései, közlekedési eszközönként, különböző napszakokban mérve az átlagos eljutási időt Könnyen értelmezhető indikátor, problémája, hogy korlátozottan, csak a programban résztvevő kistérségek esetében mutatja a járóbeteg-rendelés elérhetőségének javulását. Nem EU indikátor Releváns indikátor, az egészségügyi infrastruktúra fejlődését a járóbeteg-szolgáltatás elérhetőségi idejével méri Specifikus célok: 221: A humán infrastruktúra területi egyenlőtlenségeinek csökkentése; 222: Humán közszolgáltatások hatékonyságának javítása, valamint TIOP. 2. prioritás: Az egészségügyi infrastruktúra fejlesztése II. Indikátor teljesülése Teljesülés éve 2007 (bázis) (cél) Eredmény 20% - 50% A teljesülés értékelése III. Indikátor értékelése Az indikátor érzékenysége Módszertani megjegyzések Az indikátor formális mutatója a lakossági ellátást nyújtó egészségügyi infrastruktúra fejlődésének, de számtalan ezen kívüli hatás befolyásolhatja alakulását. Legkézenfekvőbb ilyen tényező a közlekedési infrastruktúra állapota, ill. ennek alakulása. Az adat előállításának módszertana nem standardizált, a pályázók számításait, azok módszertanát, a közölt adatok helyességét ellenőrizni kell. A pályázók által nyújtott helyi, a programok következtében előálló adatok nem használhatók fel országos indikátor kialakításához, mivel nem minden kistérségben történik fejlesztés. 19

20 Indikátorral kapcsolatos - tapasztalatok (interjúk) Módosítás javasolt-e? - Konklúzió Az indikátor program szintű eredményindikátor, s mint ilyen releváns mutató az egészségügyi szolgáltatók kiegyensúlyozottabb területi elérhetőségének alakulását tekintve. 20

21 TIOP (19a) 2. prioritás: Az egészségügyi infrastruktúra fejlesztése Indikátor megnevezése: I. Indikátor jellemzői Indikátor fajtája Indikátor típusa Indikátor tartalma A programok hatására a nagy értékű gépek és műszerek átlagéletkorának rövidülése a pólusokban, a sürgősségi osztályokon és a fejlesztett kórházakban nyomon követési, értékelési output, eredmény, hatás magindikátor, nem magindikátor Az 500 ezer Ft-nál nagyobb értékű gépek és berendezések használati idejét adja meg, években mérve. % Indikátor mértékegysége: Bontás: országos OP bázis ill. célérték Év Érték Módosított év Módosított érték Bázis év nincs nincs Időközi teljesülés 2008 n.a. - - Cél ,5 év Módosítás oka - Indikátor forrása Értelmezhetősége EU elvárások követhetősége Indikátor relevanciája Indikátor kapcsolódása Az indikátor a pályázók adat- és indikátor-szolgáltatási kötelezettsége alapján az NFÜ számára kerül benyújtásra, így végső soron az EMIRbe kerülő adatok alapján állítható elő. Az indikátor könnyen és jól értelmezhető, a nagy értékű eszközpark átlagéletkorának rövidülése a kórházi infrastruktúra javulását tükrözi. Nem EU indikátor Releváns indikátor, az egészségügyi infrastruktúra fejlődését a programok következtében a pólusokban, a sürgősségi osztályokon és a fejlesztett kórházakban használatos, nagy értékű eszközpark átlagéletkorának rövidülésével méri. Specifikus célok: 221: A humán infrastruktúra területi egyenlőtlenségeinek csökkentése; 222: Humán közszolgáltatások hatékonyságának javítása, valamint TIOP. 2. prioritás: Az egészségügyi infrastruktúra fejlesztése II. Indikátor teljesülése Teljesülés éve 2007 (bázis) (cél) Eredmény 11 év - 7 év A teljesülés értékelése III. Indikátor értékelése Az indikátor érzékenysége Módszertani megjegyzések Az indikátor alakulása a programok előrehaladásától, a programokban finanszírozott gépek és berendezések cseréjének, megújulásának ütemétől függ. Csak a nem EU-s forrásokból megvalósuló gépcserére lehetne érzékeny, de mivel az ilyenek volumene napjainkban igen csekély, gyakorlatilag nincs más tényező, ami befolyásolhatná, mint az NFÜ kórházi fejlesztési programjai. A nagy értékű gépek és berendezések átlagéletkorát a magyar számviteli standardoknak megfelelően kell kiszámítani. 21

22 Indikátorral kapcsolatos tapasztalatok (interjúk) Módosítás javasolt-e? - Konklúzió Az indikátor mint egy lehetséges alternatíva merült fel az interjúk során a Súlyponti kórházak kiemelt feladatok ellátáshoz kapcsolódó szolgáltatásainak hozzáférési standardoknak megfelelő elérhetősége mutató helyett. A tárcától végül is nem jött konkrét javaslat az új indikátor(ok)ra. Az indikátor a nagy értékű programok közvetlen hatását mérő outputmutató, megfelelő indikátora a lakossági ellátást biztosító egészségügyi infrastruktúra fejlődésének. 22

Humánerõforrásfejlesztési. Operatív Program. 2004 2006 Magyar Köztársaság. CCI No.: 2003 HU 05 1 PO 001

Humánerõforrásfejlesztési. Operatív Program. 2004 2006 Magyar Köztársaság. CCI No.: 2003 HU 05 1 PO 001 Humánerõforrásfejlesztési Operatív Program 2004 2006 Magyar Köztársaság CCI No.: 2003 HU 05 1 PO 001 Humánerõforrás-fejlesztési Operatív Program 2004 2006 Magyar Köztársaság CCI No.: 2003 HU 05 1 PO 001

Részletesebben

Balatonrendes Község Önkormányzat Helyi Esélyegyenlőségi Programja (2013 2018)

Balatonrendes Község Önkormányzat Helyi Esélyegyenlőségi Programja (2013 2018) Balatonrendes Község Önkormányzat Helyi Esélyegyenlőségi Programja (2013 2018) 2013. szeptember Tartalom Helyi Esélyegyenlőségi Program (HEP)... 3 Bevezetés... 3 A település bemutatása... 3 Demográfiai

Részletesebben

Egészséges Magyarország 2014-2020

Egészséges Magyarország 2014-2020 Egészséges Magyarország 2014-2020 Egészségügyi Ágazati Stratégia NEM VÉGLEGES, TERVEZÉSI VÁLTOZAT! Budapest, 2014. december Készítette az Emberi Erőforrások Minisztériumának Egészségügyért Felelős Államtitkársága

Részletesebben

Az egész életen át tartó tanulás szakpolitikájának keretstratégiája a 2014/2020 közötti időszakra

Az egész életen át tartó tanulás szakpolitikájának keretstratégiája a 2014/2020 közötti időszakra 1 Az egész életen át tartó tanulás szakpolitikájának keretstratégiája a 2014/2020 közötti időszakra 2 Tartalom 1. VEZETŐI ÖSSZEFOGLALÓ... 4 2. BEVEZETÉS... 5 2.1. A KERETSTRATÉGIA SZÜKSÉGESSÉGE... 5 2.2.

Részletesebben

FOGLALKOZTATÁSI REHABILITÁCIÓS JÓ GYAKORLATOK MAGYARORSZÁGON

FOGLALKOZTATÁSI REHABILITÁCIÓS JÓ GYAKORLATOK MAGYARORSZÁGON FOGLALKOZTATÁSI REHABILITÁCIÓS JÓ GYAKORLATOK MAGYARORSZÁGON Scharle Ágota Budapest Szakpolitikai Elemző Intézet Kutatási jelentés (javított változat) 2011. április A kutatás megvalósulását az OFA/K-9843/0005/2010.

Részletesebben

Stratégiai alternatívák kialakítása az egyes kistérségi, helyi szintű szociális, társadalmi problémák megoldására

Stratégiai alternatívák kialakítása az egyes kistérségi, helyi szintű szociális, társadalmi problémák megoldására Stratégiai alternatívák kialakítása az egyes kistérségi, helyi szintű szociális, társadalmi problémák megoldására Országos Tranzitfoglalkoztatási Egyesület és Sáránd Község Önkormányzata TÁMOP-5.1.1-11/1/B-2012-0006,

Részletesebben

EMBERI ERŐFORRÁS FEJLESZTÉSI OPERATÍV PROGRAM EFOP 2014-2020 AZ EURÓPAI BIZOTTSÁGHOZ BENYÚJTOTT VÁLTOZAT. TERVEZET EFOP 5.1 VÁLTOZAT. 2014. június 6.

EMBERI ERŐFORRÁS FEJLESZTÉSI OPERATÍV PROGRAM EFOP 2014-2020 AZ EURÓPAI BIZOTTSÁGHOZ BENYÚJTOTT VÁLTOZAT. TERVEZET EFOP 5.1 VÁLTOZAT. 2014. június 6. EMBERI ERŐFORRÁS FEJLESZTÉSI OPERATÍV PROGRAM EFOP 2014-2020 AZ EURÓPAI BIZOTTSÁGHOZ BENYÚJTOTT VÁLTOZAT. TERVEZET EFOP 5.1 VÁLTOZAT 2014. június 6. 1 Dokumentum története Verzió címe Verzió dátuma Megjegyzés

Részletesebben

KIEMELT PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program

KIEMELT PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program KIEMELT PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program Foglalkoztatási programok megvalósításának szakmai támogatása c. Kiemelt Pályázati Felhívásához Kódszám: TÁMOP-1.4.7-12/1 1 Tartalom A.

Részletesebben

Szociális Jelentés Magyarország 2014

Szociális Jelentés Magyarország 2014 Szociális Jelentés Magyarország 2014 1. Bevezető... 5 2. A szegénység és társadalmi kirekesztés megszüntetését célzó meghatározó intézkedések... 6 3. A társadalmi felzárkózás területén a közelmúltban végrehajtott

Részletesebben

Jelentés a Legyen jobb a gyermekeknek! Nemzeti Stratégia Értékelő Bizottság 2011. évi feladatainak végrehajtásáról

Jelentés a Legyen jobb a gyermekeknek! Nemzeti Stratégia Értékelő Bizottság 2011. évi feladatainak végrehajtásáról Jelentés a Legyen jobb a gyermekeknek! Nemzeti Stratégia Értékelő Bizottság 2011. évi feladatainak végrehajtásáról Budapest, 2012. március 29. SZERKESZTETTE: Drosztmérné Kánnai Magdolna magdolna.kannai@kim.gov.hu

Részletesebben

A magyarországi felnőttképzés

A magyarországi felnőttképzés A magyarországi felnőttképzés Készült a Foglalkoztatáspolitikai és Munkaügyi Minisztérium megbízásából Budapest, 2004. január Professzorok Háza Felsőoktatási Kutatóintézet 2 Összeállította: Györgyi Zoltán

Részletesebben

Pályázatírás Közbeszerzési alapismeretek

Pályázatírás Közbeszerzési alapismeretek Szlovénia-Magyarország-Horvátország Szomszédsági Program 2004-2006 keretében megvalósult INTERREG III/A Az egyetemi innovációs transzfer potenciál elősegítése a határmenti régiók KKV-i felé Baranya Megyei

Részletesebben

Emberi Erőforrás Fejlesztési. Operatív Program EFOP

Emberi Erőforrás Fejlesztési. Operatív Program EFOP Emberi Erőforrás Fejlesztési Operatív Program EFOP 2014-2020 A Bizottság 2013. május 21-i OP sablon verziója alapján. A Strukturális Alapokra vonatkozó operatív programok esetében. 2013. szeptember 30.

Részletesebben

Az egész életen át tartó tanulás szakpolitikájának keretstratégiája a 2014/2020 közötti időszakra

Az egész életen át tartó tanulás szakpolitikájának keretstratégiája a 2014/2020 közötti időszakra 1 Az egész életen át tartó tanulás szakpolitikájának keretstratégiája a 2014/2020 közötti időszakra 2 3 Tartalom 1. VEZETŐI ÖSSZEFOGLALÓ... 5 2. BEVEZETÉS... 6 2.1. A KERETSTRATÉGIA SZÜKSÉGESSÉGE... 6

Részletesebben

Pályakövetési rendszer kialakítása és pályakövetési szabályzat

Pályakövetési rendszer kialakítása és pályakövetési szabályzat Pályakövetési rendszer kialakítása és pályakövetési szabályzat a Bakonyi Szakképzés-szervezési Társulás részére Készült a TÁMOP-2.2.3-07/2-2F A szak- és felnőttképzés struktúrájának átalakítása című konstrukció

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG KORMÁNYÁNAK STRATÉGIÁJA AZ EGÉSZ ÉLETEN ÁT TARTÓ TANULÁSRÓL

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG KORMÁNYÁNAK STRATÉGIÁJA AZ EGÉSZ ÉLETEN ÁT TARTÓ TANULÁSRÓL A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG KORMÁNYÁNAK STRATÉGIÁJA AZ EGÉSZ ÉLETEN ÁT TARTÓ TANULÁSRÓL 2005. szeptember 2 TARTALOMJEGYZÉK 1. AZ EGÉSZ ÉLETEN ÁT TARTÓ TANULÁS HAZAI FEJLESZTÉSÉNEK FŐ STRATÉGIAI IRÁNYAI... 5 1.1.

Részletesebben

magyarországi magyarországi szakképzés szakképzés rövid áttekintése rövid áttekintése

magyarországi magyarországi szakképzés szakképzés rövid áttekintése rövid áttekintése Európai Szakképzés-fejlesztési Központ HU HU a magyarországi a szakképzés magyarországi szakképzés rövid áttekintése 4103 HU TI-31-11-134-HU-C A magyarországi szakképzés az 1989-es rendszerváltás óta a

Részletesebben

Nemzeti Szociális Jelentés 2012. Magyarország

Nemzeti Szociális Jelentés 2012. Magyarország Nemzeti Szociális Jelentés 2012 Magyarország 1. Bevezetés 1.1. Általános gazdasági és szociális helyzet kiemelt tekintettel a szociális védelemhez és a társadalmi befogadáshoz kapcsolódó kihívásokra A

Részletesebben

NEMZETI TÁRSADALMI FELZÁRKÓZÁSI STRATÉGIA MÉLYSZEGÉNYSÉG, GYERMEKSZEGÉNYSÉG, ROMÁK (2011 2020)

NEMZETI TÁRSADALMI FELZÁRKÓZÁSI STRATÉGIA MÉLYSZEGÉNYSÉG, GYERMEKSZEGÉNYSÉG, ROMÁK (2011 2020) Mindenkinek éreznie kell, hogy a nemzeti közösség tagja! gróf Tisza István miniszterelnök (1861 1918) NEMZETI TÁRSADALMI FELZÁRKÓZÁSI STRATÉGIA MÉLYSZEGÉNYSÉG, GYERMEKSZEGÉNYSÉG, ROMÁK (2011 2020) Budapest,

Részletesebben

Az operatív program hivatkozási (CCI) száma: 2007HU162PO001

Az operatív program hivatkozási (CCI) száma: 2007HU162PO001 A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG KORMÁNYA KÖZÉP-MAGYARORSZÁGI OPERATÍV PROGRAM 2007-2013 Az operatív program hivatkozási (CCI) száma: 2007HU162PO001 Verzió: KMOP_070629.doc Oldalszám összesen: 152 TARTALOM 1. VEZETŐI

Részletesebben

Jövedelempótló támogatások az önkormányzati segélyezésben, 2000 2011

Jövedelempótló támogatások az önkormányzati segélyezésben, 2000 2011 Jövedelempótló támogatások az önkormányzati segélyezésben, 2000 2011 Központi Statisztikai Hivatal 2013. február Tartalom Bevezetés... 2 Az önkormányzati segélyek csoportosítása... 2 Önkormányzati segélykiadások...

Részletesebben

Magyarország Ifjúsági Garancia Akcióterve

Magyarország Ifjúsági Garancia Akcióterve Magyarország Ifjúsági Garancia Akcióterve Az ifjúsági munkanélküliség Európa egyik legégetőbb, legsúlyosabb problémája. A kihívás komolyságát és mélyreható voltát felismerve, az Európai Tanács ajánlása

Részletesebben

Hatásvizsgálati kézikönyv

Hatásvizsgálati kézikönyv Társadalmi hatások Útmutató az előterjesztések és miniszteri rendelet-tervezetek hatásvizsgálatához és módszertani segédlet az előterjesztések és miniszteri rendelet-tervezetek mellékleteként csatolandó

Részletesebben

Public Relations egy egészségügyi intézmény szolgálatában

Public Relations egy egészségügyi intézmény szolgálatában Budapesti Gazdasági Főiskola Külkereskedelmi Főiskolai Kar Nemzetközi Kommunikáció Szak Nappali tagozat Public Relations szakirány Public Relations egy egészségügyi intézmény szolgálatában Készítette:

Részletesebben

Az Országgyűlés.../2007. (...) OGY. h a t á r o z a t a. a Legyen Jobb a Gyerekeknek. Nemzeti Stratégiáról, 2007-2032

Az Országgyűlés.../2007. (...) OGY. h a t á r o z a t a. a Legyen Jobb a Gyerekeknek. Nemzeti Stratégiáról, 2007-2032 Az Országgyűlés.../2007. (...) OGY h a t á r o z a t a a Legyen Jobb a Gyerekeknek Nemzeti Stratégiáról, 2007-2032 Az Országgyűlés eleget téve a Magyar Köztársaság kötelezettségvállalásainak, a nemzetközi

Részletesebben

Erasmus+ Pályázati útmutató

Erasmus+ Pályázati útmutató Erasmus+ Pályázati útmutató Amennyiben a különböző nyelvű változatok között jelentésbeli eltérések vannak, az angol nyelvű változat az irányadó a más nyelvű változattal szemben. 3. verzió (2015): 16/12/2014

Részletesebben

STATISZTIKAI TÜKÖR 2012/42

STATISZTIKAI TÜKÖR 2012/42 2014. március Felnőttoktatás, felnőttképzés STATISZTIKAI TÜKÖR 2012/42 Tartalom VI. évfolyam 42. szám Bevezetés... 2 A felnőttoktatás, felnőttképzés területén használt fogalmak... 5 Oktatás és képzés a

Részletesebben

Prioritási tengely: Egyedi célkitűzés: Konstrukció kód: Megjelentetés időpontja: 1. A TÁMOGATÁS CÉLJA

Prioritási tengely: Egyedi célkitűzés: Konstrukció kód: Megjelentetés időpontja: 1. A TÁMOGATÁS CÉLJA 1 TOP-1.4. A FOGLALKOZTATÁS ÉS AZ ÉLETMINŐSÉG JAVÍTÁSA CSALÁDBARÁT, MUNKÁBA ÁLLÁST SEGÍTŐ INTÉZMÉNYEK, KÖZSZOLGÁLTATÁSOK FEJLESZTÉSÉVEL C. TÁMOGATÁSI KONSTRUKCIÓ (TERVEZET) Prioritási tengely: Egyedi célkitűzés:

Részletesebben

IKT FEJLESZTÉSI STRATÉGIA

IKT FEJLESZTÉSI STRATÉGIA 8. SZÁMÚ MELLÉKLET A Dugonics András Piarista Gimnázium, Szakközépiskola, Alapfokú Művészetoktatási Intézmény és Kollégium IKT FEJLESZTÉSI STRATÉGIA SZEGED 2010 I. Az oktatási intézmény meghatározása Az

Részletesebben

A Baktalórántházai kistérség Foglalkoztatási Stratégiája 2014-2020

A Baktalórántházai kistérség Foglalkoztatási Stratégiája 2014-2020 A Baktalórántházai kistérség Foglalkoztatási Stratégiája 2014-2020 Revita TRIO Kft. tanulmány Debrecen, 2014. május 30. TARTALOM I. VEZETŐI ÖSSZEFOGLALÓ... 3 II. BEVEZETÉS... 5 III. FEJLESZTÉSPOLITIKAI

Részletesebben