PROGRAM- ÉS TANANYAGFEJLESZTÉS

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "PROGRAM- ÉS TANANYAGFEJLESZTÉS"

Átírás

1 ÉSZAK-MAGYARORSZÁGI REGIONÁLIS KÉPZŐ KÖZPONT PROGRAM- ÉS TANANYAGFEJLESZTÉS MODULFÜZET Szakmacsoport: 3 Oktatás Miskolc, 2011 EGYÉNI TANULÁST TÁMOGATÓ TANANYAG

2 Készítette Kraiciné dr. Szokoly Mária PhD Projekt koordinátor Juga Aliz Szakmai koordinátor Simonné Bodolay Enikő Szakmai lektor Zarka Dénes Nyelvi lektor Mókáné Hallók Zsuzsanna 2. ÁTDOLGOZOTT VÁLTOZAT Kiadó ÉSZAK-MAGYARORSZÁGI REGIONÁLIS KÉPZŐ KÖZPONT 3518 Miskolc, Erenyő u. 1.; Levélcím: 3510 Miskolc, Pf. 560 Telefon: (46) ; Telefax: (46) Felelős kiadó Andó Pál igazgató Készült a Nemzeti Fejlesztési Terv HEFOP programja keretében Átdolgozva a TÁMOP-2.2.4/08/ Trans-Fair projekt keretében Programvezető Andó Pál A tananyag bármilyen módon történő sokszorosítása és terjesztése csak az ÉRÁK előzetes hozzájárulásával történhet!

3

4 TARTALOMJEGYZÉK I. BEVEZETÉS II. HASZNOS TUDNIVALÓK A TANULÁSHOZ III. A MODUL CÉLJA IV. RÉSZCÉLKITŰZÉSEK V. ELŐZETES FELTÉTELEK VI. TANULÁS Tanulási gyakorlat Ismerje a felnőttképzés törvényi hátterét, különös tekintettel a program akkreditációs eljárás szabályaira! 2. Tanulási gyakorlat Legyen képes a programakkreditációs eljárásnak megfelelően képzési programok megírására, kész programok fejlesztésére. Legyen jártas a tananyag írás folyamatában. Tudjon tanulási útmutatót készíteni, a képzési folyamatban tudjon együttműködni az oktatóval. 3

5

6 I. BEVEZETÉS Tisztelt Résztvevő! Ön most a TÁMOP-2.2.4/08/ Trans-Fair projekt keretén belül megvalósuló Korszerű andragógiai ismeretek, képzési program- és tananyagfejlesztés módszertana megnevezésű képzésen vesz részt. A képzés távoktatás formájában valósul meg. Az oktatás ún. kontakt órái során, Ön a tréner irányítása mellett tanul, hajtja végre a gyakorlati feladatokat. A képzés további részében a tanulást önállóan, egyéni felskészülés mellett végzi. A Program és tananyagfejlesztő modul elvégzése során tanulási folyamatuk kisebb részben elméleti, nagyobb részben kompetenciafejlesztő jellegű. Olyan ismeretek, kompetenciák elsajátítása valósul meg, amelyeket munkájuk során hasznosítani fognak: egyrészt a pályázatírás és projektmenedzsment világában, másrészt felnőttképzési programokkal való foglalatosságuk során, akár kész programok megítélésekor, akár saját programok tervezésekor. Amennyiben Önök követik és teljesítik a modul követelményeit, Önök a felnőttképzés jogi hátterének és szabályainak megfelelően képesek legyenek felnőttképzési programok kidolgozására, azok fejlesztésére a mindenkor a társadalmi környezet, a munkaerőpiaci helyzet, illetve a célcsoport követelményeinek megfelelően. A képzés során találkozni fog törvényekkel, rendeletekkel, illetve olyan tananyagokkal, tankönyvrészletekkel, amelyeket részben vagy teljes egészében önálló tanulás, esetleg pár- vagy csoportmunka keretében kell feldolgozni. Az aktív tanulási formák tananyagba történő beépítésével nem csak az a szándékunk, hogy az Önök ismeretszerzése hatékonyabb és maradandóbb legyen, hanem az is, hogy Önök saját élményű tanulásuk révén megismerkedjenek a felnőttképzés korszerű módszereivel, eljárásaival, meggyőződjenek ezek hatékonyságáról és bátrabban alkalmazzák ezeket saját felnőttképző, tananyagfejlesztő munkájuk során. Az egyes anyagrészeket ellenörző feladatlapok zárják, melyek segítségével felmérhető, hogy milyen anyagrészeket érdemes átismételni. Mindez igen nagyfokú önállóságot vár el a képzésen résztvevőtől: önálló feladatmegoldást, felkészülést, átgondolt időbeosztást. II. HASZNOS TUDNIVALÓK A TANULÁSHOZ A tanulási folyamat során többféle felnőttképzési módszer keretében ismerkedik meg a tananyaggal: gyakorlati feladatok egyéni, pár és csoportmunkában történő elvégzése, az eredmények portfólió keretében történő összefoglalása, és prezentálása, az ellenőrző feladatok megoldása, a kérdések megválaszolása. Az alábbi lehetőségei vannak, ha saját tudását egy-egy tanulási egység végén ellenőrizni kívánja: Válaszoljon az ellenőrző kérdésekre, oldja meg a feladatokat! Ha közvetlenül a megoldás után ellenőrizni szeretné válaszait, nézze meg a megoldások részt. A tananyag két részre oszlik. A tudni kell ismerete, illetve az abban foglaltak elsajátítása feltétlenül szükséges. A tudni érdemes szorosan kapcsolódik egy-egy témához, tananyagrészhez, de ennek funkciója egyrészt a hiányzó ismeretek pótlása, másrészt kiegészítő 5

7 információk, anyagok biztosítása azon tanulók számára, akik az adott témakörben többet szeretnének tudni. A tanulás során a következő ikonokkal fog találkozni, melyek tájékoztatják és egyben útmutatást is adnak a tananyag egyes részeihez: Fontos kérdések, összegzés, definíció Tanulási feladat Ajánlott szakirodalom Ellenőrző feladat III. A MODUL CÉLJA A rendelkezésre álló feltételek mellett a képzésen résztvevő ismerje a programakkreditáció törvényi hátterét, tudja alkalmazni az eljárást saját programok, szolgáltatások, tananyagok a tanulási útmutatók elkészítése, fejlesztése során. IV. RÉSZCÉLKITŰZÉSEK 1. Ismerje a felnőttképzés törvényi hátterét, különös tekintettel a program akkreditációs eljárás szabályaira! 2. Legyen képes a programakkreditációs eljárásnak megfelelően képzési programok megírására, kész programok fejlesztésére. Legyen jártas a tananyagírás, a tanulási útmutató készítésének folyamatában, ebben a folyamatban tudjon együttműködni az oktatóval. V. ELŐZETES FELTÉTELEK nincs 6

8 Ismerje a felnőttképzés törvényi hátterét, különös tekintettel a program akkreditációs eljárás szabályaira! VI. TANULÁS 1. TANULÁSI GYAKORLAT A részcélkitűzés száma: 1. A részcélkitűzés megnevezése: Ismerje a felnőttképzés törvényi hátterét, különös tekintettel a program akkreditációs eljárás szabályaira! 1.1. A tanulás folyamata T ANULÁSI TEVÉKENYSÉG Tanulmányozza át A felnőttképzési tevékenység értelmezése és a Programakkreditáció törvényi háttere c. témakörről szóló Tudni kell! részt! KIEGÉSZÍTŐ ÚTMUTATÁSOK, SEGÉDLETEK Olvassa el az akkreditáció törvényi hátterét jelentő alábbi dokumentumokat, emelje ki szövegkiemelővel a program akkreditációra vonatkozó lényeges hivatkozásokat : évi CI. tv. a felnőttképzésről, 48/2001 (XII.29.) OM rendelet a felnőttképzési intézmények nyilvántartásba vételének részletes szabályairól, 91/2002. (IV.26) kormányrendelet a felnőttképzést folytató intézmények és a felnőttképzési programok akkreditációjának részletes szabályairól, 7/2002 (XII.6.) FMM rendelet a felnőttképzést folytató intézmények és felnőttképzési programok akkreditációs eljárási díjának mértékéről és felhasználási szabályairól, 37/2003 (XII.27) OM rendelet az országos Képzési jegyzékről, 22/2004 (II.16) kormányrendelet a feénőttképzést folytató intézmények és felnőttképzési programok akkreditációjának szabályairól, 24/2004 (VI.22.) FMM rendelet. az akkreditációs eljárásrend és követelményrendszer részletes szabályairól, 8/2006 (III.23.) OM rendelet a szakképzés megkezdésének és folytatásának feltételeiről, valamint a térségi integrált szakképző központ tanácsadó testületéről, 1/2006 (II.17.) OM rendelet az OKJ-ről és az OKJ-be történő felvétel és törlés eljárásrendjéről, 7

9 Ismerje a felnőttképzés törvényi hátterét, különös tekintettel a program akkreditációs eljárás szabályaira! Ismerni kell a fentebb felsorolt törvényekben és rendeletekben használt fogalmakat, a program akkreditációval kapcsolatos rendeleteket és azok adott képzési területen történő alkalmazását. A szöveg alapján értelmezni kell tudni ezek alkalmazását a konkrét felmerülő képzések és szolgáltatások kapcsán (pl. képzési terv, beszámolási kötelezettségek, jelentkeztetés, felnőttképzési szerződés, finanszírozás, személyi és tárgyi feltételek, dokumentálás és a tanúsítványok kiadásának jogszerűsége, minőségbiztosítási kérdések stb.). Ismerni és alkalmazni kell a felnőttképzés főbb fogalmait és összefüggéseit. T UDNI KELL! A KÉPZÉSI PROGRAMOK TERVEZÉSÉNEK TÖRVÉNYI HÁTTERE (jogszabályi hivatkozások: kiemelés Kraiciné Szokoly Mária) Felnőttképzési tevékenység A követelményrendszert meghatározó miniszteri rendelet szerint rendszeresen végzett képzési tevékenységen a kérelmező intézménynek az Fktv ának 12. pontja szerinti tevékenysége értendő. A Felnőttképzési törvény hivatkozott pontja szerint rendszeresen végzett képzésnek minősül a folyamatosan nyújtott, illetve az egy éven belül ismétlődően biztosított képzés. A Felnőttképzési törvény a követelményrendszerben meghivatkozott pontnál részletesebben is meghatározza a felnőttképzési tevékenységet: a rendszeresen végzett iskolarendszeren kívüli képzés, amely célja szerint lehet általános, nyelvi vagy szakmai képzés a felnőttképzéshez kapcsolódó szolgáltatás Iskolarendszeren kívüli képzés szintén az Fktv. fogalom meghatározása alapján - olyan képzés, amelynek résztvevői nem állnak a képző intézménnyel tanulói vagy hallgatói jogviszonyban. Általános célú képzés fogalmát is meghatározza az Fktv.: olyan képzés, amely az általános műveltség növelését célozza, amely hozzájárul a felnőtt személyiségének fejlődéséhez, a társadalmi esélyegyenlőség és az állampolgári kompetencia kialakulásához. Az iskolai rendszerű szakképzés a Szakképzési törvény meghatározása szerint az OKJ-ben meghatározott szakképesítés tekintetében a szakképesítésért felelős miniszter által KIEGÉSZÍTŐ ÚTMUTATÁSOK, SEGÉDLETEK 8

10 Ismerje a felnőttképzés törvényi hátterét, különös tekintettel a program akkreditációs eljárás szabályaira! meghatározott szakmai és vizsgakövetelmény, valamint a szakmai tantárgyak, tananyagegységek (modulok) központi programja (tanterve) alapján szakmai elméleti és gyakorlati képzés keretében történik. Iskolai rendszerű szakképzés fogalmát az értelmező rendelkezések között is meghatározza a Szakképzési törvény: a közoktatás keretében a közoktatási és a szakképzési törvényben meghatározott szakképző iskolában, illetőleg a felsőoktatási törvényben meghatározott felsőoktatási intézményben folyó szakképzés. Résztvevői a szakképzést folytató intézménnyel tanulói, illetőleg hallgatói jogviszonyban állnak; A felnőttképzési tevékenység sajátos, immáron az Fktv-ben is megjelenő formájának tekinthetők a belső képzések. Belső képzésnek minősül a munkáltató által a saját munkavállalói részére saját munkaszervezetén belül, nem üzletszerűen szervezett képzés, illetve a külön jogszabályok alapján végzett köztisztviselői továbbképzés. A felnőttképzés célcsoportja, a felnőttképzés résztvevői A felnőttképzési tevékenység célcsoportját fogalom szinten határozza meg a Felnőttképzési törvény. Felnőtt az a felnőttképzésben részt vevő természetes személy, aki külön törvényben meghatározottak szerint tankötelezettségét teljesítette. Emellett a jogalkotók által kiemelten fontosnak tartott speciális célcsoportok is fogalom meghatározás szintjén szerepelnek a törvényben: Hátrányos helyzetű felnőtt: olyan felnőtt, akinek valamely szociális, életviteli vagy egyéb okból a képzési lehetőségekhez való hozzáférése állami támogatás nélkül az átlagosnál nehezebben megvalósítható. Fogyatékos felnőtt: a fogyatékos személyek jogairól és esélyegyenlőségük biztosításáról szóló évi XXVI. törvény 4. a) pontjában meghatározott fogyatékos személy, amennyiben e törvény alkalmazásában felnőttnek minősül. Munkanélküli felnőtt: az Flt. 58. (5) bekezdés d) pontjában meghatározott természetes személy, amennyiben e törvény alkalmazásában felnőttnek minősül. INTÉZMÉNYI ÉS PROGRAM AKKREDITÁCIÓ 1. Intézmény-akkreditáció: a felnőttképzési intézményben folytatott képzési (tananyagfejlesztés, oktatás/képzés, értékelés) és felnőttképzési szolgáltató tevékenységnek, az intézmény irányítási és döntési folyamatok szabályozottságának vizsgálata és 9

11 Ismerje a felnőttképzés törvényi hátterét, különös tekintettel a program akkreditációs eljárás szabályaira! minőség szempontjából történő hitelesítése. 2. Program-akkreditáció: a képzési célnak való megfelelés (különös tekintettel a munkaerő-piaci szükségességre, az életminőség javítására), a megvalósíthatóság, továbbá a képzés tartalmi elemeinek és a pedagógiai/andragógiai követelményeknek való megfelelés vizsgálata és minőség szempontjából történő hitelesítése. A kormányrendelet szerinti általános követelmények 8. : (1) Az akkreditációs eljárás a felnőttképzést folytató intézmény kérelmére [Fktv. 12. (1) bek., 19. (1) bek.], illetve bejelentésére [Fktv. 12. (6) bek., 19. (3) bek.] indul. Az intézmény- és program-akkreditáció iránti kérelmet külön eljárásban kell elbírálni. A kérelmeket célszerű az NFI honlapjáról letölthető űrlapok segítségével kompletté tenni. Mivel ezek az űrlapok olyan tartalommal készültek, amelyek jó néhány akkreditációs követelményre választ adnak, így használatukkal egyrészt formai hibák, másrészt jelentős számú tartalmi hiba is elkerülhető. (2) A kérelmet, a bejelentést az akkreditációs eljárás és követelményrendszer részletes szabályait megállapító miniszteri rendeletben (a továbbiakban: miniszteri rendelet) meghatározott nyomtatványon, az ott előírt mellékletekkel együtt (a továbbiakban együtt: dokumentumok) az NFI-hez kell benyújtani. A miniszteri rendelet szerint minden esetben egy vagy több adatlapról és ahhoz kapcsolódó mellékelt dokumentumokról van szó. Egy kérelem akkor teljes, ha valamennyi megkövetelt dokumentum mellékelve van, azok a kérdéses időszakra érvényesek, értékelhetőek, valamennyi kérdésre tartalmaznak válaszokat és a kérelmező Szervezeti és Működési Szabályzata (vagy más hitelt érdemlő dokumentuma (pl. cégjegyzés) szerinti törvényes képviselője által dátummal és aláírásával, bélyegzővel hitelesnek nyilvánította azt. Nyilvánvaló, hogy a felnőttképzési intézménynek erre az állam általi minőségügyi hitelesítésére csak akkor van szüksége, ha ezzel a jogszabályok valamilyen kedvezményben részesítik őket, azaz a felnőttképzés piacán ezeket a vállalt többlet terheket kompenzálni látják. A felnőttképzési támogatások rendszerét az Fktv. IV. része Felnőttképzési támogatások cím alatt írja le. Fontos figyelembe venni, hogy a ban felsoroltakon kívül További információ: 10

12 Ismerje a felnőttképzés törvényi hátterét, különös tekintettel a program akkreditációs eljárás szabályaira! a 21. (2) bekezdésében felsoroltak is forrásokat jelentenek (pl. Szht 1, SZJA és ÁFA törvények) A felnőttképzési szolgáltatások dokumentálása Nem elegendő a szolgáltatásokat biztosítani, a szolgáltatások nyújtását dokumentálni kell. Arra azonban nem tér ki a követelményrendszer, hogy az intézménynek milyen módon kell dokumentálnia az általa végzett szolgáltatási tevékenységet. Éppen ezért már az az intézmény is megfelel a dokumentálási követelményeknek, amely rögzíti a szolgáltatás megtörténtének a tényét. Ebben az esetben azonban elvárható, hogy legalább az kerüljön rögzítésre, hogy ki végezte az intézmény részéről a szolgáltatási tevékenységet, ki vette azt igénybe (akár csoport is igénybe vehet egy szolgáltatást), és mi volt a nyújtott szolgáltatás. Természetesen azok az intézmények, amelyek nagy súlyt fektetnek a felnőttképzési szolgáltatások biztosítására rendelkeznek olyan szakmai, módszertani anyagokkal, eszközökkel, amelyeket a szolgáltatások biztosítása során felhasználnak. Az esetek jelentős részében az intézménynek és a képzésben résztvevőnek közös érdeke, hogy keletkezzenek olyan dokumentumok, amelyeket a képzés végégig legalább megőriz az intézmény. Gyakran felmerül a kérdés, hogy a felnőttképzési szolgáltatásokat ingyen kell-e biztosítani az intézménynek, vagy kérhet térítési díjat a szolgáltatásokért. A jogszabályok nem térnek ki arra, hogy az intézmény ingyen, vagy pénzért végzi a szolgáltatást, ez az intézmény saját döntése. A felnőttképzési szolgáltatások tartalma A 24/2004. (VI. 22. sz.) az akkreditációs eljárás és követelményrendszer részletes szabályairól FMM rendelet a következő felnőttképzési szolgáltatásokat határozza meg: a) a már megszerzett kompetencia felmérése, értékelése és figyelembevétele, b) a pályaorientációs és korrekciós tanácsadás, c) az egyén képzés szükségleteinek felmérése és a képzési tanácsadás, d) az elhelyezkedési tanácsadás, e) egyéni vagy csoportos álláskeresési tanácsadás. Azonban a jogszabályok nem határozzák meg, hogy a felsorolt szolgáltatásoknak milyen tartalmi követelményeknek kell megfelelni. Éppen ezért az intézmények nagy szabadságot 11

13 Ismerje a felnőttképzés törvényi hátterét, különös tekintettel a program akkreditációs eljárás szabályaira! élveznek abban, hogy intézményi szinten hogyan értelmezik az egyes szolgáltatásokat. 12

14 Ismerje a felnőttképzés törvényi hátterét, különös tekintettel a program akkreditációs eljárás szabályaira! T UDNI KELL! A KÉPZÉSI PROGRAMOK TERVEZÉSÉNEK ANDRAGÓGIAI HÁTTERE ALAPFOGALMAK STARATÉGIA MÓDSZER ELJÁRÁS A pedagógiában más tudományokhoz hasonlóan időről időre megújulnak a taxonómiai viták. Manapság - többek között - a módszertan (didaktika) fogalma került a viták kereszttüzébe, amelyről évszázadokon keresztül azt tartották, hogy a hogyan tanítsunk kérdéskörét öleli fel. A XX. század második felétől a didaktikán belül megkülönböztetik az oktatás folyamatát, az oktatás stratégiáját, az oktatás módszereit és eljárásait, a szervezeti formákat és szervezési módokat, illetve az oktatás eszközeit. E fogalmakat nap mint nap használjuk, de a pedagógiában, illetve andragógiában történő értelmezésében nem igazán alakult ki konszenzus. Az oktatás folyamata a legtágabb kategória, maga a pedagógiai célhoz vezető út, amelyet az oktató és a tanuló legyen az gyermek, vagy felnőtt együtt jár végig. A felnőttoktatásban életkortól, élethelyzettől, és a tanulási kínálattól függően az oktató-tanuló együttműködése térben és időben lazábban valósul meg. Az oktatás folyamatába beleértendők a didaktikai feladatok: a célok megismerése, a motiválás, az előzetes ismeretek felidézése, az új ismeretek nyújtása, elemzése, feldolgozása, a következtetések levonása, rögzítése, a tanultak alkalmazása, a teljesítmény mérése, értékelése. Szervezeti keret az iskolarendszerben az osztály, felnőttoktatásban a tanulmányokat együtt végzők és teljesítők csoportja, egy olyanfajta kényszerképződmény, amelyben az egymásmellettiségből az idő folyamán strukturált, belső élettel, informális kapcsolatrendszerrel jellemezhető közösségek jöhetnek létre. Ennek szociometriai mérése és az eredmények felhasználása a pedagógiai folyamatban ma a pedagógiai gyakorlat szerves része. Manapság az iskolarendszerű oktatásban az osztályok, csoportok létszáma általában fő között, csoportbontás esetén fő körül van. A szervezeti forma az iskolarendszerű oktatásban a tanítási óra, amely az általános és középiskolában és a felnőttképzésben egyaránt 45 perces, ettől a felnőttképzésben el lehet térni. A tanítási órák napi, heti, vagy ciklusos rendjét órarendnek nevezzük. KIEGÉSZÍTŐ ÚTMUTATÁSOK, SEGÉDLETEK 13

15 Ismerje a felnőttképzés törvényi hátterét, különös tekintettel a program akkreditációs eljárás szabályaira! A tanítási órán kívüli szervezeti forma a tanulmányi kirándulás, a könyvtári foglalkozások, a házi feladat, illetve az iskolarendszerű felnőttoktatásban az önálló feladatvégzés különböző formái, az intézménylátogatások, a terepgyakorlatok, terepmunkák. Szervezési módon, vagy munkaformán a pedagógiában a frontális munkát, az egyéni munkát, a párban, vagy teamben végzett tanulást, a csoportmunkát értik. A stratégia sajátos célok elérésére szolgáló módszerek, eszközök, szervezési módok és formák olyan komplex rendszere, amelyek koherens elméleti alapokon nyugszanak, sajátos szintaxissal (a végrehajtandó lépések meghatározásával és adott sorrendjével) rendelkezik és jellegzetes tanulási környezetben valósul meg. 2 Módszeren általában a célhoz vezető utat, eljárásokat értjük. A tanítási módszer a tananyag közvetítésének, a tanítási folyamatnak hogyanjára ad választ, a tanulás gerjesztésének és szabályozásának fő vonulatát határozza meg. Az oktatási folyamatnak állandó, ismétlődő összetevői, a tanár és a tanuló tevékenységének részei, amelyek különböző célok érdekében, eltérő stratégiákba szerveződve kerülnek alkalmazásra. A módszerek révén a tanulók konkrét gondolkodási és cselekvési feladatokat kapnak, annak érdekében, hogy ismereteket szerezzenek és alkalmazzanak, ezeket begyakorolják és jártasságokat szerezzenek, algoritmusok, sémák, sztereotípiák alakuljanak ki bennük az elvégzett feladatok kapcsán. A módszerek nem azonosak az oktatás legkisebb tovább már nem osztható elemeivel, amelyek a következők: eljárások, fogások, tevékenységelemek, tanítási készségek. A módszereket számos szempont alapján szokták csoportosítani. Így - az információ forrása szerint: verbális (szóbeli, írásbeli), szemléletes, gyakorlati; - a tanulók által végzett megismerő tevékenység szerint receptív, reproduktív, részben felfedező, heurisztikus, kutató jellegű; - az oktatás logikai iránya alapján: induktív és deduktív; - a tanulási munka irányításának szempontja alapján: tanári dominanciájú, közös tanári-tanulói, tanulói dominanciájú; - az oktatási folyamatban betöltött szerepük szerint: új ismeretek 2 Két fő csoportját különböztetik meg: a célközpontú stratégiákat: információ tanítása bemutatás segítségével, fogalomtanítás magyarázat és megbeszélés segítségével, készségtanítás direkt oktatás segítségével, szociális tanulási készségek tanítása kooperatív tanulás segítségével, gondolkodás fejlesztése felfedezéses tanulás segítségével; valamint szabályozáselméleti stratégiákat: nyílt oktatás, programozott oktatás, adaptív oktatás, optimális elsajátítási stratégia. 14

16 Ismerje a felnőttképzés törvényi hátterét, különös tekintettel a program akkreditációs eljárás szabályaira! tanítása-tanulása; a képességek tanítása-tanulása, az alkalmazás, a rendszerezés és a rögzítés. A felnőttképzők a tanulók szocio-kulturális hátterének, az elérendő céloknak, az eszközként szolgáló kulturális tartalmak ismeretében tudatosan választanak a módszerek közül, azokat mindig a konkrét szituációhoz igazítják. A módszerek, mint a megvalósítás eljárásmódjai a konkrét rendezvénnyel, eseménnyel, a tőlük függő és őket befolyásoló hatásokkal együtt alkotnak egységes egészet. Így a módszerek a változó körülményeknek megfelelően mindig más és más arcot öltenek, megvalósulásuk mikéntje szinte sohasem azonos. A KÉPZÉS TERVEZÉSI CIKLUSA A képzést felfoghatjuk egy ciklikus folyamatként, amelynek határozottan elkülöníthető fázisai vannak. Ezek mindegyike logikusan következik a megelőző fázisból: - a képzési igények felmérése - a cél és a célcsoport meghatározása - a tartalom és módszerek meghatározása, - a formai és tartalmi, illetve a bemeneti és a kimeneti követelmények meghatározása - az értékelési módszerek meghatározása, - az oktatásszervezés, azaz a képzés személyi és tárgyi feltételeinek biztosítása - a minőségbiztosítási követelmények számbavétele, tervezése. A képzési igények felmérése A képzési program kidolgozását megelőzi a képzési igények felmérése, amelynek három területe van. a.) Szervezeti szintű igények. Hol van leginkább igény a képzésre a szervezetben? b.) Munkaköri szintű igények. Milyen ismeretek, szaktudás és hozzáállás szükséges ahhoz, hogy a különféle munkaköri feladatokat hatékonyan és hozzáértéssel lehessen ellátni? Ez a munkaköri elemzés folyamata. c.) Egyéni szintű igények. Kinek milyen szintű képzésre van szüksége? Mi szükséges az egyének szempontjából, hogy áthidalják a kompetencia-szakadékot a jelenlegi helyzetük és aközött, ahol lenniük kellene szaktudás, ismeretek és hozzájárulás 15

17 Ismerje a felnőttképzés törvényi hátterét, különös tekintettel a program akkreditációs eljárás szabályaira! tekintetében? A fenti három terület relatív fontossága minden szituációban más és más. A közigazgatásban pl. a szervezeti szintű igényekből, a törvényi háttérből vagy az adott térség (megye, körzet, település) sajátos helyzetéből kell kiindulni, míg a munkaköri és az egyéni szintű igényeknél mindig az adott konkrét szervezet helyzetét kell figyelembe venni. Az oktatástervezés megkezdésének két elengedhetetlen feltétele az oktatási piacra, valamint az alapításra vonatkozó törtvények és jogszabályok ismerete. Többek között a társaságok működésnek jogi háttere (az adott társaságra vonatkozó jogi szabályozások), a közgazdasági szabályrendszerek: törvények, jogszabályok, számviteli ismeretek, a minőségmenedzsment, minőségpolitika kérdései; valamint a piac ismerete és a források megszerzésére irányuló technikák ismerete: piackutatás és piacelemzés, marketing és vevőkapcsolati ismeretek. Szerződések, megállapodások kötése. 16

18 2. TANULÁSI GYAKORLAT A részcélkitűzés száma: 2. A részcélkitűzés megnevezése: Legyen képes a programakkreditációs eljárásnak megfelelően képzési programok megírására, kész programok fejlesztésére. Legyen jártas a tananyag írás folyamatában. Tudjon tanulási útmutatót készíteni, a képzési folyamatban tudjon együttműködni az oktatóval A tanulás folyamata T ANULÁSI TEVÉKENYSÉG Kisebb csoportokban közösen értelmezzék a felnőttképzési tevékenység folytatására vonatkozó jogszabályi hivatkozásokat az egy felnőttképzési munkakörnyezetre! (Ha nem a felnőttképzésben dolgoznak, válasszanak szabadon egy szervezettípust (pl. felnőttképzést folytató közoktatási intézmény, felnőttképzéssel (is) foglalkozó nonprofit szervezet, felnőttképzési vállalkozás, munkaügyi központ, RKK, TISZK stb.) és végezzék el a feladatot!) KIEGÉSZÍTŐ ÚTMUTATÁSOK, SEGÉDLETEK Töltse le és a NSZFI honlapjáról a program akkreditációval kapcsolatos dokumentumokat! A tréner irányítása mellett tanulmányozza a szöveget, emelje ki a lényegét! A tréner irányítása mellett egy tetszés szerinti témakörben és tartalommal közösen tervezzenek meg egy 30 órás felnőttképzési programot az akkrerditációs dokumentáció eljárásrendjének megfelelően! Készítsék el vázletszerűen a megtervezett képzési program, tanulási útmutatóját! A feladat megoldásához használják a Trans-Fair projekt keretében kidolgozott Módszertani kézikönyvet a képzési program- és tananyagfejlesztéshez! 17

19 T UDNI KELL! KIEGÉSZÍTŐ ÚTMUTATÁSOK, SEGÉDLETEK A KÉPZÉSI PROGRAM A képzési program andragógiai dokumentum, a felnőttképzési intézmény képzési munkájának lenyomata, tervező, szervező, értékelő tevékenységének alapja. Curriculum jelleggel tartalmazza az egész képzési folyamat leírását: - a célt és a (bemeneti és kimeneti) követelményrendszert, - a képzési tartalmakat, annak egységeit, - a tananyagok jellegét, biztosításának módját és - az alkalmazott módszereket és szervezési formákat, - tárgyi és személyi feltételeket, - az ellenőrzés értékelés kötelezettségeit, módozatait, a megvalósítás lehetőségeit, - a minőségbiztosítás alkalmazott technikáit. A képzési programnak a szakmai (foglalkoztatásra történő) felkészítésen túl ki kell terjednie az életminőség előmozdítását szolgáló, a sikeres munkavégzéshez nélkülözhetetlen általános intellektuális, tanulási motivációt szolgáló képzési elemekre is. A KÉPZÉSI PROGRAM JELLEMZŐI A jó képzési program kellő mennyiségű és pontos információt tartalmaz és koherens, azaz az egyes elemek (cél, célcsoport, fejlesztendő kompetenciák, a képzés óraszáma, tartalma, módszere, a bemeneti és kimeneti (formai és tartalmi követelmények) megfeleltethetők egymásnak. A képzési programmal szemben támasztott általános követelmények a következők: - andragógiai szakszerűség - közérthetőség és áttekinthetőség - egyértelműség és ellentmondás-mentesség - tartalmi kidolgozottság - megvalósíthatóság Bár a fázisok logikusan, egymásra épülve követik egymást, a tervezés során mégis jellemző a tervezési szakaszok interdependenciája, egymástól való függése. Képzésünk akkor lesz sikeres, ha a képzési terv koherens, vagyis a cél, a célcsoport, a tartalom és a forma (módszer, hely, idő), valamint a követelmények megfeleltethetők egymásnak. 18

20 Ismeretek átadására az előadó központú módszer alkalmas, amelyet nagyobb tömegű résztvevő esetén is sikerrel alkalmazhatunk, ezáltal kisebb a költségigénye. Kompetencia fejlesztési követelmények esetén azonban csak kiscsoportban, sajátélményű, tapasztalati tanulás révén érhetünk el eredményt, ami idő- és pénzigényes. Hasonlóképpen a kimeneti követelmények, az értékelés módja, a személyi és tárgyi feltételek és a minőségbiztosítási követelmények is befolyásolják valamennyi tényező kiválasztását. Márpedig a tervezésnél a bármely irányú képzésről beszélünk érdemes figyelni a kor munkaerőpiaci elvárásaira: - Döntéskészség - Szakmai felelősség megosztásának képessége - Kommunikációs és koordinációs készség - Hatékonyság és termelékenység, teljesítményorientáltság - Kreativitás, megújulási szándék - Minőségtudat - Önállóság és rugalmasság A KÉPZÉS CÉLJÁNAK ÉS CÉLCSOPORTJANAK MEGHATÁROZÁSA A célok megtervezéséhez - az elemzési fázishoz hasonlóan - sok információ összegyűjtésére van szükség. A célmeghatározásnál általában a képzés hosszabb távú, általános céljait, illetve, a konkrét, a tanfolyam végi kimeneti követelményeket kell definiálni. A képzés célja főként a a célszemélyek ismereteinek és kompetenciakészletének fejlesztésére, kompetencia deficitjének csökkentésére, teljesítőképes tudásának fejlesztésére vonatkozik. A célok vonatkozhatnak a program egészére, az egyes tananyagegységekre, modulokra, vagy az egyes résztémákra. Ezek lehetnek teljesítménycélok, amelyek konkrét mennyiségi és minőségi paraméterekkel jellemezhető. Pl. a tanfolyam végére egy ügyfélszolgálati dolgozónak, vagy az eddig csak az egyszerű könyvvitelhez értő számviteli dolgozónak a tanfolyam befejezésekor kettős könyvvitel végzésére kell képesnek lennie. A kompetencia fejlesztések célja rendszerint nem teljesítmény jellegű, hanem a magatartás, a viselkedés változásában érhető tetten a képzés eredménye. A célkitűzéseket azonban ebben az esetben is meg kell fogalmazni. Pl. Ha egy közép vezetőtől a tanfolyam végére azt várjuk el, hogy kezdeményező, önálló döntéshozatalra képes vezetővé váljék, miközben eddigi pályafutása során fegyelmezetten, minden önállóságot mellőzve csak főnöki utasításokat hajtott végre, akkor a tanfolyam 19

Tanulási útmutató és tananyag

Tanulási útmutató és tananyag HEFOP 3.5.4 FELNŐTTKÉPZÉSI SZERVEZŐ KÉPZÉS 6. modul: Felnőttképzési szolgáltatások Tanulási útmutató és tananyag Pécs Tisztelt Hallgató! Ön A felnőttképzés hozzáférésének javítása a rendelkezésre álló

Részletesebben

RÉSZTVEVŐI SEGÉDANYAG. Differenciálás, mint az egyéni különbségek természetes

RÉSZTVEVŐI SEGÉDANYAG. Differenciálás, mint az egyéni különbségek természetes RÉSZTVEVŐI SEGÉDANYAG Differenciálás, mint az egyéni különbségek természetes elfogadásán alapuló adaptív tanulásszervezés egyik eszköze Akkreditációs száma: 100 004/104/2011 Érvényes: 2016. 04. 01. A továbbképzés

Részletesebben

Önértékelési kézikönyv GYÓGYPEDAGÓGIAI INTÉZMÉNYEK ÁLTALÁNOS ISKOLÁK SZÁMÁRA

Önértékelési kézikönyv GYÓGYPEDAGÓGIAI INTÉZMÉNYEK ÁLTALÁNOS ISKOLÁK SZÁMÁRA Önértékelési kézikönyv GYÓGYPEDAGÓGIAI INTÉZMÉNYEK ÁLTALÁNOS ISKOLÁK SZÁMÁRA Szerzők: Barcsák Marianna, Barlai Róbertné, Bot Szilvia, Farkasné Egyed Zsuzsanna, Horváthné Moldvay Ilona, Járainé dr. Bődi

Részletesebben

Önértékelési kézikönyv ÁLTALÁNOS ISKOLÁK SZÁMÁRA

Önértékelési kézikönyv ÁLTALÁNOS ISKOLÁK SZÁMÁRA Önértékelési kézikönyv ÁLTALÁNOS ISKOLÁK SZÁMÁRA Szerzők: Barcsák Marianna, Barlai Róbertné, Bot Szilvia, Farkasné Egyed Zsuzsanna, Horváthné Moldvay Ilona, Járainé dr. Bődi Györgyi, Jurecz Emil, Molnárné

Részletesebben

A pedagógussá válás és a szakmai fejlődés sztenderdjei

A pedagógussá válás és a szakmai fejlődés sztenderdjei Társadalmi Megújulás Operatív Program Regionális Pedagógiai Kutató és Szolgáltató Központ kialakítása pedagógusképző intézmények együttműködésére TÁMOP-4.1.2-08/1/B-2009-0002 13. alprojekt: Módszertani

Részletesebben

Kompetencia áttekintés

Kompetencia áttekintés oldal 1 / 22 Kompetencia áttekintés Cél a kifejezés áttekintése, különböző szempontok alapján. Hozzáértés, szakmai, technical knowledge, theoretival knowledge Management magas elégedettség Marketing alacsony

Részletesebben

Ösztönző módszertani anyag a gyakornoki programban résztvevő gyakornokokat fogadó szervezetek, mentorok és gyakornokok részére

Ösztönző módszertani anyag a gyakornoki programban résztvevő gyakornokokat fogadó szervezetek, mentorok és gyakornokok részére Dolgozva tanulj - C komponens Ösztönző módszertani anyag a gyakornoki programban résztvevő gyakornokokat fogadó szervezetek, mentorok és gyakornokok részére Kódszám: TÁMOP-2.3.4.B projekt C komponens 2014-2015

Részletesebben

A MAGYAR SZAKKÉPZÉSI RENDSZER FEJLESZTÉSE MAKÓ FERENC

A MAGYAR SZAKKÉPZÉSI RENDSZER FEJLESZTÉSE MAKÓ FERENC ZSKF TKK FÜZETEK 6. A MAGYAR SZAKKÉPZÉSI RENDSZER FEJLESZTÉSE MAKÓ FERENC SZAKKÉPZÉS-VIZSGÁLATOK 2008-2010. KÉSZÜLT A ZSIGMOND KIRÁLY FŐISKOLA TÁRSADALOMTUDOMÁNYI KUTATÓKÖZPONTJÁBAN AZ OKTATÁSÉRT KÖZALAPÍTVÁNY

Részletesebben

Az atipikus oktatási módszerek

Az atipikus oktatási módszerek Dr. Kadocsa László Az atipikus oktatási módszerek Kutatási zárótanulmány Budapest, 2006 Sorozatszerkesztő: Lada László Szerkesztette: Horváth Cz. János Kiadja: Nemzeti Felnőttképzési Intézet Felelős kiadó:

Részletesebben

HATÉKONY TANULÓMEGISMERÉSI TECHNIKÁK

HATÉKONY TANULÓMEGISMERÉSI TECHNIKÁK HATÉKONY TANULÓMEGISMERÉSI TECHNIKÁK OKTATÁSI PROGRAMCSOMAG A PEDAGÓGUSKÉPZÉS SZÁMÁRA ÍRTÁK: DÁVID MÁRIA ESTEFÁNNÉ VARGA MAGDOLNA FARKAS ZSUZSANNA DR. HÍDVÉGI MÁRTA LUKÁCS ISTVÁN KÉSZÜLT A NEMZETI FEJLESZTÉSI

Részletesebben

Országos tanfelügyelet

Országos tanfelügyelet Oktatási Hivatal Országos tanfelügyelet KÉZIKÖNYV ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLÁK SZÁMÁRA Az emberi erőforrások minisztere által 2014. március 13-án elfogadott alapfokú művészeti iskolai tájékoztató anyag.

Részletesebben

Kiegészítő útmutató az Oktatási Hivatal által kidolgozott. Útmutató a pedagógusok minősítési rendszeréhez. felhasználói dokumentáció értelmezéséhez

Kiegészítő útmutató az Oktatási Hivatal által kidolgozott. Útmutató a pedagógusok minősítési rendszeréhez. felhasználói dokumentáció értelmezéséhez Oktatási Hivatal Kiegészítő útmutató az Oktatási Hivatal által kidolgozott Útmutató a pedagógusok minősítési rendszeréhez felhasználói dokumentáció értelmezéséhez A pedagógiai szakszolgálati intézményben

Részletesebben

Országos tanfelügyelet

Országos tanfelügyelet Oktatási Hivatal Országos tanfelügyelet KÉZIKÖNYV ÁLTALÁNOS ISKOLÁK SZÁMÁRA Az emberi erőforrások minisztere által 2013. november 19-én elfogadott általános iskolai tájékoztató anyag. KÉZIKÖNYV ÁLTALÁNOS

Részletesebben

VEZETŐI FUNKCIÓK ÉS FELADATOK FONTOSSÁGI SORRENDJÉNEK VIZSGÁLATA (felmérés, elemzés)

VEZETŐI FUNKCIÓK ÉS FELADATOK FONTOSSÁGI SORRENDJÉNEK VIZSGÁLATA (felmérés, elemzés) BUDAPESTI MŰSZAKI ÉS GAZDASÁGTUDOMÁNYI EGYETEM Gazdaság- és Társadalomtudományi Kar Alkalmazott Pedagógia és Pszichológia Intézet Műszaki Pedagógiai Tanszék Közoktatási Vezető Szakirányú Továbbképzési

Részletesebben

Debreceni Egyetem Informatikai Kar FELNŐTTKÉPZÉS SAJÁTOSSÁGAI AZ INFORMATIKA OKTATÁSÁBAN. Dr. Nyakóné dr. Juhász Katalin

Debreceni Egyetem Informatikai Kar FELNŐTTKÉPZÉS SAJÁTOSSÁGAI AZ INFORMATIKA OKTATÁSÁBAN. Dr. Nyakóné dr. Juhász Katalin Debreceni Egyetem Informatikai Kar FELNŐTTKÉPZÉS SAJÁTOSSÁGAI AZ INFORMATIKA OKTATÁSÁBAN Témavezető: Dr. Nyakóné dr. Juhász Katalin tudományos főmunkatárs Készítette: Andó Pál informatika tanár Debrecen

Részletesebben

Országos tanfelügyelet

Országos tanfelügyelet Oktatási Hivatal Országos tanfelügyelet KÉZIKÖNYV ÓVODÁK SZÁMÁRA Az emberi erőforrások minisztere által 2014. március 13-án elfogadott óvodai tájékoztató anyag. KÉZIKÖNYV ÓVODÁK SZÁMÁRA Szerzők: Barcsák

Részletesebben

Oktatási Hivatal Országos tanfelügyelet

Oktatási Hivatal Országos tanfelügyelet Oktatási Hivatal Országos tanfelügyelet KÉZIKÖNYV ÁLTALÁNOS ISKOLÁK SZÁMÁRA Szerkesztői előszó A 2012/2013. év során az Oktatási Hivatal szakértői csoportja a TÁMOP-3.1.8 kiemelt uniós projekt keretében

Részletesebben

A FELNŐTTKÉPZÉS ÚJ SZABÁLYOZÁSA FELNŐTTKÉPZÉSI KÉZIKÖNYV

A FELNŐTTKÉPZÉS ÚJ SZABÁLYOZÁSA FELNŐTTKÉPZÉSI KÉZIKÖNYV MAGYAR KERESKEDELMI ÉS IPARKAMARA FARKAS ÉVA HENCZI LAJOS A FELNŐTTKÉPZÉS ÚJ SZABÁLYOZÁSA FELNŐTTKÉPZÉSI KÉZIKÖNYV Budapest, 2014 1 A kiadvány a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara megbízásából a Nemzetgazdasági

Részletesebben

SZÖVEGES ÉRTÉKELÉS. Ajánlás az általános iskolák 1-4. évfolyama számára BUDAPEST, 2004.

SZÖVEGES ÉRTÉKELÉS. Ajánlás az általános iskolák 1-4. évfolyama számára BUDAPEST, 2004. SZÖVEGES ÉRTÉKELÉS Ajánlás az általános iskolák 1-4. évfolyama számára BUDAPEST, 2004. Kiadó: Oktatási Minisztérium Szerkesztette: Dr. Csonka Csabáné Közremûködött: A Közoktatás-fejlesztési Fõosztály vezetõi

Részletesebben

dobbantó program tematikus füzetek Gaskó Krisztina Gönczöl Enikő Horváth H. Attila Katona Nóra Megtanulni tanulni de hogyan?

dobbantó program tematikus füzetek Gaskó Krisztina Gönczöl Enikő Horváth H. Attila Katona Nóra Megtanulni tanulni de hogyan? dobbantó program tematikus füzetek Gaskó Krisztina Gönczöl Enikő Horváth H. Attila Katona Nóra Megtanulni tanulni de hogyan? 2011 Gaskó Krisztina Gönczöl Enikő Horváth H. Attila Katona Nóra Megtanulni

Részletesebben

M I O K S z e g e d i S z a k k é p ző Isko l a

M I O K S z e g e d i S z a k k é p ző Isko l a M I O K S z e g e d i S z a k k é p ző Isko l a INTÉZMÉNYI MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAM Hatályos: 2008. szeptember 1-jétől 1 Bevezető Törvényi előzmények A többször módosított 1993. évi LXXIX. Törvény a közoktatásról

Részletesebben

dobbantó program tematikus füzetek Bartha Éva Gaskó Krisztina Golnhofer Erzsébet Hegedűs Judit Fejlesztő, támogató értékelés de hogyan?

dobbantó program tematikus füzetek Bartha Éva Gaskó Krisztina Golnhofer Erzsébet Hegedűs Judit Fejlesztő, támogató értékelés de hogyan? dobbantó program tematikus füzetek Bartha Éva Gaskó Krisztina Golnhofer Erzsébet Hegedűs Judit Fejlesztő, támogató értékelés de hogyan? 2011 Bartha Éva Gaskó Krisztina Golnhofer Erzsébet Hegedűs Judit

Részletesebben

Útmutató a pedagógusok minősítési rendszeréhez

Útmutató a pedagógusok minősítési rendszeréhez Oktatási Hivatal Útmutató a pedagógusok minősítési rendszeréhez Második, javított változat Az emberi erőforrások minisztere által 2013. november 19-én elfogadott általános tájékoztató anyag második, javított

Részletesebben

TARTALOM. ÁROP 1.2.18 Szervezetfejlesztési Program

TARTALOM. ÁROP 1.2.18 Szervezetfejlesztési Program TARTALOM 1. BEVEZETŐ... 4 2. A CAF MODELL JELENTŐSÉGE, FELÉPÍTÉSE ÉS MŰKÖDÉSE... 5 3. A CAF MODELL GYAKORLATI ALKALMAZÁSÁNAK MENETE... 7 4. AZ ADOTTSÁGOK ÉRTÉKELÉSE... 9 1. KRITÉRIUM: VEZETÉS... 10 1.1.

Részletesebben

PÉNZÜGYMINISZTÉRIUM BELSŐ KONTROLL KÉZIKÖNYV 2010.

PÉNZÜGYMINISZTÉRIUM BELSŐ KONTROLL KÉZIKÖNYV 2010. PÉNZÜGYMINISZTÉRIUM BELSŐ KONTROLL KÉZIKÖNYV 2010. 1 Tartalomjegyzék Általános bevezető... 6 Államháztartási Belső Kontroll Standardok... 10 1. KONTROLLKÖRNYEZET... 10 1.1. Célok és szervezeti felépítés...

Részletesebben

Pályakövetési rendszer kialakítása és pályakövetési szabályzat

Pályakövetési rendszer kialakítása és pályakövetési szabályzat Pályakövetési rendszer kialakítása és pályakövetési szabályzat a Bakonyi Szakképzés-szervezési Társulás részére Készült a TÁMOP-2.2.3-07/2-2F A szak- és felnőttképzés struktúrájának átalakítása című konstrukció

Részletesebben

KÉZIKÖNYV A SZAKMAI VIZSGÁK SZERVEZÉSÉHEZ

KÉZIKÖNYV A SZAKMAI VIZSGÁK SZERVEZÉSÉHEZ KÉZIKÖNYV A SZAKMAI VIZSGÁK SZERVEZÉSÉHEZ MKIK NSZFI Budapest, 2007 A Magyar Kereskedelmi és Iparkamara köszönetét fejezi ki a Nemzeti Szakképzési és Felnõttképzési Tanácsnak a munkához nyújtott anyagi

Részletesebben

Közszolgálati életpálya és emberi erőforrás gazdálkodás

Közszolgálati életpálya és emberi erőforrás gazdálkodás Közszolgálati életpálya és emberi erőforrás gazdálkodás Szabó Szilvia Az emberi erőforrás fejlesztés humánfolyamata a közszolgálatban ( Közszolgálati Humán Tükör 2013 résztanulmány) ISBN 978-615-5269-46-2

Részletesebben

Tevékenység-központú pedagógiák 1. számú hallgatói melléklet: Képek

Tevékenység-központú pedagógiák 1. számú hallgatói melléklet: Képek 1. számú hallgatói melléklet: Képek 1 1. számú hallgatói melléklet: Képek 2 1. számú hallgatói melléklet: Képek 3 1. számú hallgatói melléklet: Képek 4 2. számú hallgatói melléklet: A tevékenységközpontú

Részletesebben

ALTERNATÍV MUNKAERŐ-PIACI SZOLGÁLTATÁS EGYSÉGES SZOLGÁLTATÁS-MÓDSZERTAN

ALTERNATÍV MUNKAERŐ-PIACI SZOLGÁLTATÁS EGYSÉGES SZOLGÁLTATÁS-MÓDSZERTAN ALTERNATÍV MUNKAERŐ-PIACI SZOLGÁLTATÁS EGYSÉGES SZOLGÁLTATÁS-MÓDSZERTAN Szerzők: Deák Éva Füzessy Józsefné Daróczy- Hajas Klaudia Hajas György Jásper Éva Kóródi Edit Pántya Erika Török Réka Valiczkó Éva

Részletesebben