PROGRAM- ÉS TANANYAGFEJLESZTÉS

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "PROGRAM- ÉS TANANYAGFEJLESZTÉS"

Átírás

1 ÉSZAK-MAGYARORSZÁGI REGIONÁLIS KÉPZŐ KÖZPONT PROGRAM- ÉS TANANYAGFEJLESZTÉS MODULFÜZET Szakmacsoport: 3 Oktatás Miskolc, 2011 EGYÉNI TANULÁST TÁMOGATÓ TANANYAG

2 Készítette Kraiciné dr. Szokoly Mária PhD Projekt koordinátor Juga Aliz Szakmai koordinátor Simonné Bodolay Enikő Szakmai lektor Zarka Dénes Nyelvi lektor Mókáné Hallók Zsuzsanna 2. ÁTDOLGOZOTT VÁLTOZAT Kiadó ÉSZAK-MAGYARORSZÁGI REGIONÁLIS KÉPZŐ KÖZPONT 3518 Miskolc, Erenyő u. 1.; Levélcím: 3510 Miskolc, Pf. 560 Telefon: (46) ; Telefax: (46) Felelős kiadó Andó Pál igazgató Készült a Nemzeti Fejlesztési Terv HEFOP programja keretében Átdolgozva a TÁMOP-2.2.4/08/ Trans-Fair projekt keretében Programvezető Andó Pál A tananyag bármilyen módon történő sokszorosítása és terjesztése csak az ÉRÁK előzetes hozzájárulásával történhet!

3

4 TARTALOMJEGYZÉK I. BEVEZETÉS II. HASZNOS TUDNIVALÓK A TANULÁSHOZ III. A MODUL CÉLJA IV. RÉSZCÉLKITŰZÉSEK V. ELŐZETES FELTÉTELEK VI. TANULÁS Tanulási gyakorlat Ismerje a felnőttképzés törvényi hátterét, különös tekintettel a program akkreditációs eljárás szabályaira! 2. Tanulási gyakorlat Legyen képes a programakkreditációs eljárásnak megfelelően képzési programok megírására, kész programok fejlesztésére. Legyen jártas a tananyag írás folyamatában. Tudjon tanulási útmutatót készíteni, a képzési folyamatban tudjon együttműködni az oktatóval. 3

5

6 I. BEVEZETÉS Tisztelt Résztvevő! Ön most a TÁMOP-2.2.4/08/ Trans-Fair projekt keretén belül megvalósuló Korszerű andragógiai ismeretek, képzési program- és tananyagfejlesztés módszertana megnevezésű képzésen vesz részt. A képzés távoktatás formájában valósul meg. Az oktatás ún. kontakt órái során, Ön a tréner irányítása mellett tanul, hajtja végre a gyakorlati feladatokat. A képzés további részében a tanulást önállóan, egyéni felskészülés mellett végzi. A Program és tananyagfejlesztő modul elvégzése során tanulási folyamatuk kisebb részben elméleti, nagyobb részben kompetenciafejlesztő jellegű. Olyan ismeretek, kompetenciák elsajátítása valósul meg, amelyeket munkájuk során hasznosítani fognak: egyrészt a pályázatírás és projektmenedzsment világában, másrészt felnőttképzési programokkal való foglalatosságuk során, akár kész programok megítélésekor, akár saját programok tervezésekor. Amennyiben Önök követik és teljesítik a modul követelményeit, Önök a felnőttképzés jogi hátterének és szabályainak megfelelően képesek legyenek felnőttképzési programok kidolgozására, azok fejlesztésére a mindenkor a társadalmi környezet, a munkaerőpiaci helyzet, illetve a célcsoport követelményeinek megfelelően. A képzés során találkozni fog törvényekkel, rendeletekkel, illetve olyan tananyagokkal, tankönyvrészletekkel, amelyeket részben vagy teljes egészében önálló tanulás, esetleg pár- vagy csoportmunka keretében kell feldolgozni. Az aktív tanulási formák tananyagba történő beépítésével nem csak az a szándékunk, hogy az Önök ismeretszerzése hatékonyabb és maradandóbb legyen, hanem az is, hogy Önök saját élményű tanulásuk révén megismerkedjenek a felnőttképzés korszerű módszereivel, eljárásaival, meggyőződjenek ezek hatékonyságáról és bátrabban alkalmazzák ezeket saját felnőttképző, tananyagfejlesztő munkájuk során. Az egyes anyagrészeket ellenörző feladatlapok zárják, melyek segítségével felmérhető, hogy milyen anyagrészeket érdemes átismételni. Mindez igen nagyfokú önállóságot vár el a képzésen résztvevőtől: önálló feladatmegoldást, felkészülést, átgondolt időbeosztást. II. HASZNOS TUDNIVALÓK A TANULÁSHOZ A tanulási folyamat során többféle felnőttképzési módszer keretében ismerkedik meg a tananyaggal: gyakorlati feladatok egyéni, pár és csoportmunkában történő elvégzése, az eredmények portfólió keretében történő összefoglalása, és prezentálása, az ellenőrző feladatok megoldása, a kérdések megválaszolása. Az alábbi lehetőségei vannak, ha saját tudását egy-egy tanulási egység végén ellenőrizni kívánja: Válaszoljon az ellenőrző kérdésekre, oldja meg a feladatokat! Ha közvetlenül a megoldás után ellenőrizni szeretné válaszait, nézze meg a megoldások részt. A tananyag két részre oszlik. A tudni kell ismerete, illetve az abban foglaltak elsajátítása feltétlenül szükséges. A tudni érdemes szorosan kapcsolódik egy-egy témához, tananyagrészhez, de ennek funkciója egyrészt a hiányzó ismeretek pótlása, másrészt kiegészítő 5

7 információk, anyagok biztosítása azon tanulók számára, akik az adott témakörben többet szeretnének tudni. A tanulás során a következő ikonokkal fog találkozni, melyek tájékoztatják és egyben útmutatást is adnak a tananyag egyes részeihez: Fontos kérdések, összegzés, definíció Tanulási feladat Ajánlott szakirodalom Ellenőrző feladat III. A MODUL CÉLJA A rendelkezésre álló feltételek mellett a képzésen résztvevő ismerje a programakkreditáció törvényi hátterét, tudja alkalmazni az eljárást saját programok, szolgáltatások, tananyagok a tanulási útmutatók elkészítése, fejlesztése során. IV. RÉSZCÉLKITŰZÉSEK 1. Ismerje a felnőttképzés törvényi hátterét, különös tekintettel a program akkreditációs eljárás szabályaira! 2. Legyen képes a programakkreditációs eljárásnak megfelelően képzési programok megírására, kész programok fejlesztésére. Legyen jártas a tananyagírás, a tanulási útmutató készítésének folyamatában, ebben a folyamatban tudjon együttműködni az oktatóval. V. ELŐZETES FELTÉTELEK nincs 6

8 Ismerje a felnőttképzés törvényi hátterét, különös tekintettel a program akkreditációs eljárás szabályaira! VI. TANULÁS 1. TANULÁSI GYAKORLAT A részcélkitűzés száma: 1. A részcélkitűzés megnevezése: Ismerje a felnőttképzés törvényi hátterét, különös tekintettel a program akkreditációs eljárás szabályaira! 1.1. A tanulás folyamata T ANULÁSI TEVÉKENYSÉG Tanulmányozza át A felnőttképzési tevékenység értelmezése és a Programakkreditáció törvényi háttere c. témakörről szóló Tudni kell! részt! KIEGÉSZÍTŐ ÚTMUTATÁSOK, SEGÉDLETEK Olvassa el az akkreditáció törvényi hátterét jelentő alábbi dokumentumokat, emelje ki szövegkiemelővel a program akkreditációra vonatkozó lényeges hivatkozásokat : évi CI. tv. a felnőttképzésről, 48/2001 (XII.29.) OM rendelet a felnőttképzési intézmények nyilvántartásba vételének részletes szabályairól, 91/2002. (IV.26) kormányrendelet a felnőttképzést folytató intézmények és a felnőttképzési programok akkreditációjának részletes szabályairól, 7/2002 (XII.6.) FMM rendelet a felnőttképzést folytató intézmények és felnőttképzési programok akkreditációs eljárási díjának mértékéről és felhasználási szabályairól, 37/2003 (XII.27) OM rendelet az országos Képzési jegyzékről, 22/2004 (II.16) kormányrendelet a feénőttképzést folytató intézmények és felnőttképzési programok akkreditációjának szabályairól, 24/2004 (VI.22.) FMM rendelet. az akkreditációs eljárásrend és követelményrendszer részletes szabályairól, 8/2006 (III.23.) OM rendelet a szakképzés megkezdésének és folytatásának feltételeiről, valamint a térségi integrált szakképző központ tanácsadó testületéről, 1/2006 (II.17.) OM rendelet az OKJ-ről és az OKJ-be történő felvétel és törlés eljárásrendjéről, 7

9 Ismerje a felnőttképzés törvényi hátterét, különös tekintettel a program akkreditációs eljárás szabályaira! Ismerni kell a fentebb felsorolt törvényekben és rendeletekben használt fogalmakat, a program akkreditációval kapcsolatos rendeleteket és azok adott képzési területen történő alkalmazását. A szöveg alapján értelmezni kell tudni ezek alkalmazását a konkrét felmerülő képzések és szolgáltatások kapcsán (pl. képzési terv, beszámolási kötelezettségek, jelentkeztetés, felnőttképzési szerződés, finanszírozás, személyi és tárgyi feltételek, dokumentálás és a tanúsítványok kiadásának jogszerűsége, minőségbiztosítási kérdések stb.). Ismerni és alkalmazni kell a felnőttképzés főbb fogalmait és összefüggéseit. T UDNI KELL! A KÉPZÉSI PROGRAMOK TERVEZÉSÉNEK TÖRVÉNYI HÁTTERE (jogszabályi hivatkozások: kiemelés Kraiciné Szokoly Mária) Felnőttképzési tevékenység A követelményrendszert meghatározó miniszteri rendelet szerint rendszeresen végzett képzési tevékenységen a kérelmező intézménynek az Fktv ának 12. pontja szerinti tevékenysége értendő. A Felnőttképzési törvény hivatkozott pontja szerint rendszeresen végzett képzésnek minősül a folyamatosan nyújtott, illetve az egy éven belül ismétlődően biztosított képzés. A Felnőttképzési törvény a követelményrendszerben meghivatkozott pontnál részletesebben is meghatározza a felnőttképzési tevékenységet: a rendszeresen végzett iskolarendszeren kívüli képzés, amely célja szerint lehet általános, nyelvi vagy szakmai képzés a felnőttképzéshez kapcsolódó szolgáltatás Iskolarendszeren kívüli képzés szintén az Fktv. fogalom meghatározása alapján - olyan képzés, amelynek résztvevői nem állnak a képző intézménnyel tanulói vagy hallgatói jogviszonyban. Általános célú képzés fogalmát is meghatározza az Fktv.: olyan képzés, amely az általános műveltség növelését célozza, amely hozzájárul a felnőtt személyiségének fejlődéséhez, a társadalmi esélyegyenlőség és az állampolgári kompetencia kialakulásához. Az iskolai rendszerű szakképzés a Szakképzési törvény meghatározása szerint az OKJ-ben meghatározott szakképesítés tekintetében a szakképesítésért felelős miniszter által KIEGÉSZÍTŐ ÚTMUTATÁSOK, SEGÉDLETEK 8

10 Ismerje a felnőttképzés törvényi hátterét, különös tekintettel a program akkreditációs eljárás szabályaira! meghatározott szakmai és vizsgakövetelmény, valamint a szakmai tantárgyak, tananyagegységek (modulok) központi programja (tanterve) alapján szakmai elméleti és gyakorlati képzés keretében történik. Iskolai rendszerű szakképzés fogalmát az értelmező rendelkezések között is meghatározza a Szakképzési törvény: a közoktatás keretében a közoktatási és a szakképzési törvényben meghatározott szakképző iskolában, illetőleg a felsőoktatási törvényben meghatározott felsőoktatási intézményben folyó szakképzés. Résztvevői a szakképzést folytató intézménnyel tanulói, illetőleg hallgatói jogviszonyban állnak; A felnőttképzési tevékenység sajátos, immáron az Fktv-ben is megjelenő formájának tekinthetők a belső képzések. Belső képzésnek minősül a munkáltató által a saját munkavállalói részére saját munkaszervezetén belül, nem üzletszerűen szervezett képzés, illetve a külön jogszabályok alapján végzett köztisztviselői továbbképzés. A felnőttképzés célcsoportja, a felnőttképzés résztvevői A felnőttképzési tevékenység célcsoportját fogalom szinten határozza meg a Felnőttképzési törvény. Felnőtt az a felnőttképzésben részt vevő természetes személy, aki külön törvényben meghatározottak szerint tankötelezettségét teljesítette. Emellett a jogalkotók által kiemelten fontosnak tartott speciális célcsoportok is fogalom meghatározás szintjén szerepelnek a törvényben: Hátrányos helyzetű felnőtt: olyan felnőtt, akinek valamely szociális, életviteli vagy egyéb okból a képzési lehetőségekhez való hozzáférése állami támogatás nélkül az átlagosnál nehezebben megvalósítható. Fogyatékos felnőtt: a fogyatékos személyek jogairól és esélyegyenlőségük biztosításáról szóló évi XXVI. törvény 4. a) pontjában meghatározott fogyatékos személy, amennyiben e törvény alkalmazásában felnőttnek minősül. Munkanélküli felnőtt: az Flt. 58. (5) bekezdés d) pontjában meghatározott természetes személy, amennyiben e törvény alkalmazásában felnőttnek minősül. INTÉZMÉNYI ÉS PROGRAM AKKREDITÁCIÓ 1. Intézmény-akkreditáció: a felnőttképzési intézményben folytatott képzési (tananyagfejlesztés, oktatás/képzés, értékelés) és felnőttképzési szolgáltató tevékenységnek, az intézmény irányítási és döntési folyamatok szabályozottságának vizsgálata és 9

11 Ismerje a felnőttképzés törvényi hátterét, különös tekintettel a program akkreditációs eljárás szabályaira! minőség szempontjából történő hitelesítése. 2. Program-akkreditáció: a képzési célnak való megfelelés (különös tekintettel a munkaerő-piaci szükségességre, az életminőség javítására), a megvalósíthatóság, továbbá a képzés tartalmi elemeinek és a pedagógiai/andragógiai követelményeknek való megfelelés vizsgálata és minőség szempontjából történő hitelesítése. A kormányrendelet szerinti általános követelmények 8. : (1) Az akkreditációs eljárás a felnőttképzést folytató intézmény kérelmére [Fktv. 12. (1) bek., 19. (1) bek.], illetve bejelentésére [Fktv. 12. (6) bek., 19. (3) bek.] indul. Az intézmény- és program-akkreditáció iránti kérelmet külön eljárásban kell elbírálni. A kérelmeket célszerű az NFI honlapjáról letölthető űrlapok segítségével kompletté tenni. Mivel ezek az űrlapok olyan tartalommal készültek, amelyek jó néhány akkreditációs követelményre választ adnak, így használatukkal egyrészt formai hibák, másrészt jelentős számú tartalmi hiba is elkerülhető. (2) A kérelmet, a bejelentést az akkreditációs eljárás és követelményrendszer részletes szabályait megállapító miniszteri rendeletben (a továbbiakban: miniszteri rendelet) meghatározott nyomtatványon, az ott előírt mellékletekkel együtt (a továbbiakban együtt: dokumentumok) az NFI-hez kell benyújtani. A miniszteri rendelet szerint minden esetben egy vagy több adatlapról és ahhoz kapcsolódó mellékelt dokumentumokról van szó. Egy kérelem akkor teljes, ha valamennyi megkövetelt dokumentum mellékelve van, azok a kérdéses időszakra érvényesek, értékelhetőek, valamennyi kérdésre tartalmaznak válaszokat és a kérelmező Szervezeti és Működési Szabályzata (vagy más hitelt érdemlő dokumentuma (pl. cégjegyzés) szerinti törvényes képviselője által dátummal és aláírásával, bélyegzővel hitelesnek nyilvánította azt. Nyilvánvaló, hogy a felnőttképzési intézménynek erre az állam általi minőségügyi hitelesítésére csak akkor van szüksége, ha ezzel a jogszabályok valamilyen kedvezményben részesítik őket, azaz a felnőttképzés piacán ezeket a vállalt többlet terheket kompenzálni látják. A felnőttképzési támogatások rendszerét az Fktv. IV. része Felnőttképzési támogatások cím alatt írja le. Fontos figyelembe venni, hogy a ban felsoroltakon kívül További információ: 10

12 Ismerje a felnőttképzés törvényi hátterét, különös tekintettel a program akkreditációs eljárás szabályaira! a 21. (2) bekezdésében felsoroltak is forrásokat jelentenek (pl. Szht 1, SZJA és ÁFA törvények) A felnőttképzési szolgáltatások dokumentálása Nem elegendő a szolgáltatásokat biztosítani, a szolgáltatások nyújtását dokumentálni kell. Arra azonban nem tér ki a követelményrendszer, hogy az intézménynek milyen módon kell dokumentálnia az általa végzett szolgáltatási tevékenységet. Éppen ezért már az az intézmény is megfelel a dokumentálási követelményeknek, amely rögzíti a szolgáltatás megtörténtének a tényét. Ebben az esetben azonban elvárható, hogy legalább az kerüljön rögzítésre, hogy ki végezte az intézmény részéről a szolgáltatási tevékenységet, ki vette azt igénybe (akár csoport is igénybe vehet egy szolgáltatást), és mi volt a nyújtott szolgáltatás. Természetesen azok az intézmények, amelyek nagy súlyt fektetnek a felnőttképzési szolgáltatások biztosítására rendelkeznek olyan szakmai, módszertani anyagokkal, eszközökkel, amelyeket a szolgáltatások biztosítása során felhasználnak. Az esetek jelentős részében az intézménynek és a képzésben résztvevőnek közös érdeke, hogy keletkezzenek olyan dokumentumok, amelyeket a képzés végégig legalább megőriz az intézmény. Gyakran felmerül a kérdés, hogy a felnőttképzési szolgáltatásokat ingyen kell-e biztosítani az intézménynek, vagy kérhet térítési díjat a szolgáltatásokért. A jogszabályok nem térnek ki arra, hogy az intézmény ingyen, vagy pénzért végzi a szolgáltatást, ez az intézmény saját döntése. A felnőttképzési szolgáltatások tartalma A 24/2004. (VI. 22. sz.) az akkreditációs eljárás és követelményrendszer részletes szabályairól FMM rendelet a következő felnőttképzési szolgáltatásokat határozza meg: a) a már megszerzett kompetencia felmérése, értékelése és figyelembevétele, b) a pályaorientációs és korrekciós tanácsadás, c) az egyén képzés szükségleteinek felmérése és a képzési tanácsadás, d) az elhelyezkedési tanácsadás, e) egyéni vagy csoportos álláskeresési tanácsadás. Azonban a jogszabályok nem határozzák meg, hogy a felsorolt szolgáltatásoknak milyen tartalmi követelményeknek kell megfelelni. Éppen ezért az intézmények nagy szabadságot 11

13 Ismerje a felnőttképzés törvényi hátterét, különös tekintettel a program akkreditációs eljárás szabályaira! élveznek abban, hogy intézményi szinten hogyan értelmezik az egyes szolgáltatásokat. 12

14 Ismerje a felnőttképzés törvényi hátterét, különös tekintettel a program akkreditációs eljárás szabályaira! T UDNI KELL! A KÉPZÉSI PROGRAMOK TERVEZÉSÉNEK ANDRAGÓGIAI HÁTTERE ALAPFOGALMAK STARATÉGIA MÓDSZER ELJÁRÁS A pedagógiában más tudományokhoz hasonlóan időről időre megújulnak a taxonómiai viták. Manapság - többek között - a módszertan (didaktika) fogalma került a viták kereszttüzébe, amelyről évszázadokon keresztül azt tartották, hogy a hogyan tanítsunk kérdéskörét öleli fel. A XX. század második felétől a didaktikán belül megkülönböztetik az oktatás folyamatát, az oktatás stratégiáját, az oktatás módszereit és eljárásait, a szervezeti formákat és szervezési módokat, illetve az oktatás eszközeit. E fogalmakat nap mint nap használjuk, de a pedagógiában, illetve andragógiában történő értelmezésében nem igazán alakult ki konszenzus. Az oktatás folyamata a legtágabb kategória, maga a pedagógiai célhoz vezető út, amelyet az oktató és a tanuló legyen az gyermek, vagy felnőtt együtt jár végig. A felnőttoktatásban életkortól, élethelyzettől, és a tanulási kínálattól függően az oktató-tanuló együttműködése térben és időben lazábban valósul meg. Az oktatás folyamatába beleértendők a didaktikai feladatok: a célok megismerése, a motiválás, az előzetes ismeretek felidézése, az új ismeretek nyújtása, elemzése, feldolgozása, a következtetések levonása, rögzítése, a tanultak alkalmazása, a teljesítmény mérése, értékelése. Szervezeti keret az iskolarendszerben az osztály, felnőttoktatásban a tanulmányokat együtt végzők és teljesítők csoportja, egy olyanfajta kényszerképződmény, amelyben az egymásmellettiségből az idő folyamán strukturált, belső élettel, informális kapcsolatrendszerrel jellemezhető közösségek jöhetnek létre. Ennek szociometriai mérése és az eredmények felhasználása a pedagógiai folyamatban ma a pedagógiai gyakorlat szerves része. Manapság az iskolarendszerű oktatásban az osztályok, csoportok létszáma általában fő között, csoportbontás esetén fő körül van. A szervezeti forma az iskolarendszerű oktatásban a tanítási óra, amely az általános és középiskolában és a felnőttképzésben egyaránt 45 perces, ettől a felnőttképzésben el lehet térni. A tanítási órák napi, heti, vagy ciklusos rendjét órarendnek nevezzük. KIEGÉSZÍTŐ ÚTMUTATÁSOK, SEGÉDLETEK 13

15 Ismerje a felnőttképzés törvényi hátterét, különös tekintettel a program akkreditációs eljárás szabályaira! A tanítási órán kívüli szervezeti forma a tanulmányi kirándulás, a könyvtári foglalkozások, a házi feladat, illetve az iskolarendszerű felnőttoktatásban az önálló feladatvégzés különböző formái, az intézménylátogatások, a terepgyakorlatok, terepmunkák. Szervezési módon, vagy munkaformán a pedagógiában a frontális munkát, az egyéni munkát, a párban, vagy teamben végzett tanulást, a csoportmunkát értik. A stratégia sajátos célok elérésére szolgáló módszerek, eszközök, szervezési módok és formák olyan komplex rendszere, amelyek koherens elméleti alapokon nyugszanak, sajátos szintaxissal (a végrehajtandó lépések meghatározásával és adott sorrendjével) rendelkezik és jellegzetes tanulási környezetben valósul meg. 2 Módszeren általában a célhoz vezető utat, eljárásokat értjük. A tanítási módszer a tananyag közvetítésének, a tanítási folyamatnak hogyanjára ad választ, a tanulás gerjesztésének és szabályozásának fő vonulatát határozza meg. Az oktatási folyamatnak állandó, ismétlődő összetevői, a tanár és a tanuló tevékenységének részei, amelyek különböző célok érdekében, eltérő stratégiákba szerveződve kerülnek alkalmazásra. A módszerek révén a tanulók konkrét gondolkodási és cselekvési feladatokat kapnak, annak érdekében, hogy ismereteket szerezzenek és alkalmazzanak, ezeket begyakorolják és jártasságokat szerezzenek, algoritmusok, sémák, sztereotípiák alakuljanak ki bennük az elvégzett feladatok kapcsán. A módszerek nem azonosak az oktatás legkisebb tovább már nem osztható elemeivel, amelyek a következők: eljárások, fogások, tevékenységelemek, tanítási készségek. A módszereket számos szempont alapján szokták csoportosítani. Így - az információ forrása szerint: verbális (szóbeli, írásbeli), szemléletes, gyakorlati; - a tanulók által végzett megismerő tevékenység szerint receptív, reproduktív, részben felfedező, heurisztikus, kutató jellegű; - az oktatás logikai iránya alapján: induktív és deduktív; - a tanulási munka irányításának szempontja alapján: tanári dominanciájú, közös tanári-tanulói, tanulói dominanciájú; - az oktatási folyamatban betöltött szerepük szerint: új ismeretek 2 Két fő csoportját különböztetik meg: a célközpontú stratégiákat: információ tanítása bemutatás segítségével, fogalomtanítás magyarázat és megbeszélés segítségével, készségtanítás direkt oktatás segítségével, szociális tanulási készségek tanítása kooperatív tanulás segítségével, gondolkodás fejlesztése felfedezéses tanulás segítségével; valamint szabályozáselméleti stratégiákat: nyílt oktatás, programozott oktatás, adaptív oktatás, optimális elsajátítási stratégia. 14

16 Ismerje a felnőttképzés törvényi hátterét, különös tekintettel a program akkreditációs eljárás szabályaira! tanítása-tanulása; a képességek tanítása-tanulása, az alkalmazás, a rendszerezés és a rögzítés. A felnőttképzők a tanulók szocio-kulturális hátterének, az elérendő céloknak, az eszközként szolgáló kulturális tartalmak ismeretében tudatosan választanak a módszerek közül, azokat mindig a konkrét szituációhoz igazítják. A módszerek, mint a megvalósítás eljárásmódjai a konkrét rendezvénnyel, eseménnyel, a tőlük függő és őket befolyásoló hatásokkal együtt alkotnak egységes egészet. Így a módszerek a változó körülményeknek megfelelően mindig más és más arcot öltenek, megvalósulásuk mikéntje szinte sohasem azonos. A KÉPZÉS TERVEZÉSI CIKLUSA A képzést felfoghatjuk egy ciklikus folyamatként, amelynek határozottan elkülöníthető fázisai vannak. Ezek mindegyike logikusan következik a megelőző fázisból: - a képzési igények felmérése - a cél és a célcsoport meghatározása - a tartalom és módszerek meghatározása, - a formai és tartalmi, illetve a bemeneti és a kimeneti követelmények meghatározása - az értékelési módszerek meghatározása, - az oktatásszervezés, azaz a képzés személyi és tárgyi feltételeinek biztosítása - a minőségbiztosítási követelmények számbavétele, tervezése. A képzési igények felmérése A képzési program kidolgozását megelőzi a képzési igények felmérése, amelynek három területe van. a.) Szervezeti szintű igények. Hol van leginkább igény a képzésre a szervezetben? b.) Munkaköri szintű igények. Milyen ismeretek, szaktudás és hozzáállás szükséges ahhoz, hogy a különféle munkaköri feladatokat hatékonyan és hozzáértéssel lehessen ellátni? Ez a munkaköri elemzés folyamata. c.) Egyéni szintű igények. Kinek milyen szintű képzésre van szüksége? Mi szükséges az egyének szempontjából, hogy áthidalják a kompetencia-szakadékot a jelenlegi helyzetük és aközött, ahol lenniük kellene szaktudás, ismeretek és hozzájárulás 15

17 Ismerje a felnőttképzés törvényi hátterét, különös tekintettel a program akkreditációs eljárás szabályaira! tekintetében? A fenti három terület relatív fontossága minden szituációban más és más. A közigazgatásban pl. a szervezeti szintű igényekből, a törvényi háttérből vagy az adott térség (megye, körzet, település) sajátos helyzetéből kell kiindulni, míg a munkaköri és az egyéni szintű igényeknél mindig az adott konkrét szervezet helyzetét kell figyelembe venni. Az oktatástervezés megkezdésének két elengedhetetlen feltétele az oktatási piacra, valamint az alapításra vonatkozó törtvények és jogszabályok ismerete. Többek között a társaságok működésnek jogi háttere (az adott társaságra vonatkozó jogi szabályozások), a közgazdasági szabályrendszerek: törvények, jogszabályok, számviteli ismeretek, a minőségmenedzsment, minőségpolitika kérdései; valamint a piac ismerete és a források megszerzésére irányuló technikák ismerete: piackutatás és piacelemzés, marketing és vevőkapcsolati ismeretek. Szerződések, megállapodások kötése. 16

18 2. TANULÁSI GYAKORLAT A részcélkitűzés száma: 2. A részcélkitűzés megnevezése: Legyen képes a programakkreditációs eljárásnak megfelelően képzési programok megírására, kész programok fejlesztésére. Legyen jártas a tananyag írás folyamatában. Tudjon tanulási útmutatót készíteni, a képzési folyamatban tudjon együttműködni az oktatóval A tanulás folyamata T ANULÁSI TEVÉKENYSÉG Kisebb csoportokban közösen értelmezzék a felnőttképzési tevékenység folytatására vonatkozó jogszabályi hivatkozásokat az egy felnőttképzési munkakörnyezetre! (Ha nem a felnőttképzésben dolgoznak, válasszanak szabadon egy szervezettípust (pl. felnőttképzést folytató közoktatási intézmény, felnőttképzéssel (is) foglalkozó nonprofit szervezet, felnőttképzési vállalkozás, munkaügyi központ, RKK, TISZK stb.) és végezzék el a feladatot!) KIEGÉSZÍTŐ ÚTMUTATÁSOK, SEGÉDLETEK Töltse le és a NSZFI honlapjáról a program akkreditációval kapcsolatos dokumentumokat! A tréner irányítása mellett tanulmányozza a szöveget, emelje ki a lényegét! A tréner irányítása mellett egy tetszés szerinti témakörben és tartalommal közösen tervezzenek meg egy 30 órás felnőttképzési programot az akkrerditációs dokumentáció eljárásrendjének megfelelően! Készítsék el vázletszerűen a megtervezett képzési program, tanulási útmutatóját! A feladat megoldásához használják a Trans-Fair projekt keretében kidolgozott Módszertani kézikönyvet a képzési program- és tananyagfejlesztéshez! 17

19 T UDNI KELL! KIEGÉSZÍTŐ ÚTMUTATÁSOK, SEGÉDLETEK A KÉPZÉSI PROGRAM A képzési program andragógiai dokumentum, a felnőttképzési intézmény képzési munkájának lenyomata, tervező, szervező, értékelő tevékenységének alapja. Curriculum jelleggel tartalmazza az egész képzési folyamat leírását: - a célt és a (bemeneti és kimeneti) követelményrendszert, - a képzési tartalmakat, annak egységeit, - a tananyagok jellegét, biztosításának módját és - az alkalmazott módszereket és szervezési formákat, - tárgyi és személyi feltételeket, - az ellenőrzés értékelés kötelezettségeit, módozatait, a megvalósítás lehetőségeit, - a minőségbiztosítás alkalmazott technikáit. A képzési programnak a szakmai (foglalkoztatásra történő) felkészítésen túl ki kell terjednie az életminőség előmozdítását szolgáló, a sikeres munkavégzéshez nélkülözhetetlen általános intellektuális, tanulási motivációt szolgáló képzési elemekre is. A KÉPZÉSI PROGRAM JELLEMZŐI A jó képzési program kellő mennyiségű és pontos információt tartalmaz és koherens, azaz az egyes elemek (cél, célcsoport, fejlesztendő kompetenciák, a képzés óraszáma, tartalma, módszere, a bemeneti és kimeneti (formai és tartalmi követelmények) megfeleltethetők egymásnak. A képzési programmal szemben támasztott általános követelmények a következők: - andragógiai szakszerűség - közérthetőség és áttekinthetőség - egyértelműség és ellentmondás-mentesség - tartalmi kidolgozottság - megvalósíthatóság Bár a fázisok logikusan, egymásra épülve követik egymást, a tervezés során mégis jellemző a tervezési szakaszok interdependenciája, egymástól való függése. Képzésünk akkor lesz sikeres, ha a képzési terv koherens, vagyis a cél, a célcsoport, a tartalom és a forma (módszer, hely, idő), valamint a követelmények megfeleltethetők egymásnak. 18

20 Ismeretek átadására az előadó központú módszer alkalmas, amelyet nagyobb tömegű résztvevő esetén is sikerrel alkalmazhatunk, ezáltal kisebb a költségigénye. Kompetencia fejlesztési követelmények esetén azonban csak kiscsoportban, sajátélményű, tapasztalati tanulás révén érhetünk el eredményt, ami idő- és pénzigényes. Hasonlóképpen a kimeneti követelmények, az értékelés módja, a személyi és tárgyi feltételek és a minőségbiztosítási követelmények is befolyásolják valamennyi tényező kiválasztását. Márpedig a tervezésnél a bármely irányú képzésről beszélünk érdemes figyelni a kor munkaerőpiaci elvárásaira: - Döntéskészség - Szakmai felelősség megosztásának képessége - Kommunikációs és koordinációs készség - Hatékonyság és termelékenység, teljesítményorientáltság - Kreativitás, megújulási szándék - Minőségtudat - Önállóság és rugalmasság A KÉPZÉS CÉLJÁNAK ÉS CÉLCSOPORTJANAK MEGHATÁROZÁSA A célok megtervezéséhez - az elemzési fázishoz hasonlóan - sok információ összegyűjtésére van szükség. A célmeghatározásnál általában a képzés hosszabb távú, általános céljait, illetve, a konkrét, a tanfolyam végi kimeneti követelményeket kell definiálni. A képzés célja főként a a célszemélyek ismereteinek és kompetenciakészletének fejlesztésére, kompetencia deficitjének csökkentésére, teljesítőképes tudásának fejlesztésére vonatkozik. A célok vonatkozhatnak a program egészére, az egyes tananyagegységekre, modulokra, vagy az egyes résztémákra. Ezek lehetnek teljesítménycélok, amelyek konkrét mennyiségi és minőségi paraméterekkel jellemezhető. Pl. a tanfolyam végére egy ügyfélszolgálati dolgozónak, vagy az eddig csak az egyszerű könyvvitelhez értő számviteli dolgozónak a tanfolyam befejezésekor kettős könyvvitel végzésére kell képesnek lennie. A kompetencia fejlesztések célja rendszerint nem teljesítmény jellegű, hanem a magatartás, a viselkedés változásában érhető tetten a képzés eredménye. A célkitűzéseket azonban ebben az esetben is meg kell fogalmazni. Pl. Ha egy közép vezetőtől a tanfolyam végére azt várjuk el, hogy kezdeményező, önálló döntéshozatalra képes vezetővé váljék, miközben eddigi pályafutása során fegyelmezetten, minden önállóságot mellőzve csak főnöki utasításokat hajtott végre, akkor a tanfolyam 19

Záróvizsga komplex tételsor villamos-mérnöktanár hallgatóknak - 2008 -

Záróvizsga komplex tételsor villamos-mérnöktanár hallgatóknak - 2008 - Záróvizsga komplex tételsor villamos-mérnöktanár hallgatóknak - 2008-1. tétel a. A nevelés szerepe az egyén és a társadalom életében. b. A didaktika fogalma, tárgya, helye a tudományok rendszerében c.

Részletesebben

M5004 FELADATOK. f) elegendő előny esetén meg tudja kezdeni a program előkészítését, és a feltételek megteremtését ISMERETEK

M5004 FELADATOK. f) elegendő előny esetén meg tudja kezdeni a program előkészítését, és a feltételek megteremtését ISMERETEK M5004 FELDTOK Felnőttoktatási és képzési tevékenysége során alkotó módon alkalmazza a felnőttek tanulásának lélektani 4 törvényszerűségeit a) a felnőtt tanuló motiválására formális tanulmányai 5 során

Részletesebben

Műszaki szakterület: A távoktatás módszertana (távoktatási tutorképzés)

Műszaki szakterület: A távoktatás módszertana (távoktatási tutorképzés) 19. BOLYAI NYÁRI AKADÉMIA 2011 Műszaki szakterület: A távoktatás módszertana (távoktatási tutorképzés) Időpont: 2011. július 17 23. Helyszín: Szováta, Teleki Oktatási Központ Helyek száma: 25 fő Célcsoport:

Részletesebben

Távoktatási tananyagok. fejlesztése

Távoktatási tananyagok. fejlesztése Távoktatási tananyagok 1 fejlesztése se Kérdések 1. Miért választotta a tárgyat? 2. Mire akarja használni a megtanultakat? 2 A tárgyról Célja, bemutatni: a távoktatás módszerét, rendszerét, a tananyagfejlesztés

Részletesebben

Az oktatás stratégiái

Az oktatás stratégiái Az oktatás stratégiái Pedagógia I. Neveléselméleti és didaktikai alapok NBÁA-003 Falus Iván (2003): Az oktatás stratégiái és módszerei. In: Falus Iván (szerk.): Didaktika. Elméleti alapok a tanítás tanulásához.

Részletesebben

Képzési igények a MELLearN Felsőoktatási Hálózatban

Képzési igények a MELLearN Felsőoktatási Hálózatban Képzési igények a MELLearN Felsőoktatási Hálózatban Sass Judit (BCE) - judit.sass@uni-corvinus.hu Bodnár Éva (BCE) - eva.bodnar@uni-corvinus.hu Kálmán Anikó (BME) - drkalmananiko@gmail.com Célok, előzmények

Részletesebben

EGYÉB, NEM ENGEDÉLYEZETT KÉPZÉSEK ESETÉBEN ALKALMAZANDÓ ELJÁRÁSREND

EGYÉB, NEM ENGEDÉLYEZETT KÉPZÉSEK ESETÉBEN ALKALMAZANDÓ ELJÁRÁSREND 2. számú függelék EGYÉB, NEM ENGEDÉLYEZETT KÉPZÉSEK ESETÉBEN ALKALMAZANDÓ ELJÁRÁSREND (A BUDAPESTI GAZDASÁGI EGYETEM FELNŐTTKÉPZÉSI SZABÁLYZATÁNAK FÜGGELÉKE) BUDAPEST 2016. (Hatályos: 2016. június 25.

Részletesebben

Eredmény rögzítésének dátuma: Teljesítmény: 97% Kompetenciák értékelése

Eredmény rögzítésének dátuma: Teljesítmény: 97% Kompetenciák értékelése Eredmény rögzítésének dátuma: 2016.04.20. Teljesítmény: 97% Kompetenciák értékelése 1. Pedagógiai módszertani felkészültség 100.00% Változatos munkaformákat alkalmaz. Tanítványait önálló gondolkodásra,

Részletesebben

Felnőttképzési tájékoztató

Felnőttképzési tájékoztató Felnőttképzési nyilvántartási szám: 00373-2010 Felnőttképzési tájékoztató Jász-Nagykun-Szolnok Felnőttképzési programjai és szolgáltatásai 2012. 1 Bemutatkozás A Jász-Nagykun-Szolnok t (a továbbiakban

Részletesebben

8. sz. melléklet Pszicho-szociális nevelési program a foglalkoztathatóságért. - képzési program folyamata -

8. sz. melléklet Pszicho-szociális nevelési program a foglalkoztathatóságért. - képzési program folyamata - ELŐKÉSZÍTÉS: 8. sz. melléklet Pszicho-szociális nevelési program a foglalkoztathatóságért - képzési program folyamata - A tanfolyam meghirdetése időpontok megjelölésével Jelentkezők regisztrálása A jelentkezők

Részletesebben

Felnőttképzési programok akkreditációja

Felnőttképzési programok akkreditációja Felnőttképzési programok akkreditációja NSZFI 2007. december 13-15. 1 Főbb témáink Felnőttképzés értelmezése Felnőttképzési jogosultság Felnőttképzési program terve OKJ-s képzések a felnőttképzésben Felnőttképzési

Részletesebben

2.1. Az oktatási folyamat tervezésének rendszerszemléletű modellje.

2.1. Az oktatási folyamat tervezésének rendszerszemléletű modellje. 2.1. Az oktatási folyamat tervezésének rendszerszemléletű modellje. Az oktatási folyamat tervezése a központi kerettanterv alapján a helyi tanterv elkészítésével kezdődik. A szakmai munkaközösség tagjai

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ FELNŐTTKÉPZÉSI SZOLGÁLTATÁSOKRÓL

TÁJÉKOZTATÓ FELNŐTTKÉPZÉSI SZOLGÁLTATÁSOKRÓL TÁJÉKOZTATÓ FELNŐTTKÉPZÉSI SZOLGÁLTATÁSOKRÓL Tisztelt Jelentkező! A felnőttképzésről szóló jogszabályok lehetővé teszik a képzésre jelentkezők és résztvevők számára, hogy felnőttképzési szolgáltatásokat

Részletesebben

Résztvevői ütemterv. A Szabad hozzáférésű komplex természettudományos tananyagok tanórai és tanórán kívüli felhasználása c. továbbképzési program

Résztvevői ütemterv. A Szabad hozzáférésű komplex természettudományos tananyagok tanórai és tanórán kívüli felhasználása c. továbbképzési program Résztvevői ütemterv A Szabad hozzáférésű komplex természettudományos tananyagok tanórai és tanórán kívüli felhasználása c. továbbképzési program A továbbképzés: alapítási engedély száma: óraszáma (megszerezhető

Részletesebben

Gyakornoki felkészítés programja

Gyakornoki felkészítés programja Gyakornoki felkészítés programja Intézmény: A program érvényessége: Készítette: Jóváhagyta: Bedőné Fatér Tímea mentor Készült a gyakornok pedagógussal egyeztetve.. gyakornok Különleges körülmény, melyhez

Részletesebben

Képzés megnevezése: ÚJ PREZENTÁCIÓS MÓDSZEREK A HATÉKONY KOMMUNIKÁCIÓÉRT A VÁLLALKOZÁSFEJLESZTÉSBEN

Képzés megnevezése: ÚJ PREZENTÁCIÓS MÓDSZEREK A HATÉKONY KOMMUNIKÁCIÓÉRT A VÁLLALKOZÁSFEJLESZTÉSBEN Képzés megnevezése: ÚJ PREZENTÁCIÓS MÓDSZEREK A HATÉKONY KOMMUNIKÁCIÓÉRT A VÁLLALKOZÁSFEJLESZTÉSBEN A képzés célja A vállalkozások hatékonyságának növelése a munkatársak kommunikációs technikájának, eszközeinek,

Részletesebben

Engedélyszám: 10023-1/2011-EAHUF. 2345-06 Szakmódszertan követelménymodul szóbeli vizsgafeladatai

Engedélyszám: 10023-1/2011-EAHUF. 2345-06 Szakmódszertan követelménymodul szóbeli vizsgafeladatai 1. feladat Kórházában dolgozói továbbképzésen a gyakorlatvezetés minőségbiztosítási folyamatának ismertetésére kérték fel. Készüljön fel az előadásra! Előadásában térjen ki: minőség fogalma minőségirányítás,

Részletesebben

Fekete István Iskola felkészül a referencia intézményi feladatokra. Továbbképzési emlékeztető:

Fekete István Iskola felkészül a referencia intézményi feladatokra. Továbbképzési emlékeztető: TÁMOP-3.1.7-11/2-2011-0524 Fekete István Iskola felkészül a referencia intézményi feladatokra Projekt kezdete: 2012 aug. 1 Projekt vége 2012. május 31. Továbbképzési emlékeztető: 1. Változásmenedzselés

Részletesebben

Korszerű iskolavezetés a köznevelés új rendszerében 60 óra

Korszerű iskolavezetés a köznevelés új rendszerében 60 óra Korszerű iskolavezetés a köznevelés új rendszerében 60 óra Akkreditált pedagógus-továbbképzés Alapítási engedély nyilvántartási száma: 43/44/2014. (blended learning képzés) Továbbképzési tájékoztató 1

Részletesebben

Hallgatói tájékoztató. Szakértők felkészítése a pedagógusminősítésre

Hallgatói tájékoztató. Szakértők felkészítése a pedagógusminősítésre Hallgatói tájékoztató Szakértők felkészítése a pedagógusminősítésre Az Educatio Társadalmi Szolgáltató Nonprofit Kft. a TÁMOP 3.4.2.B Sajátos nevelési igényű gyerekek integrációja (Szakszolgálatok fejlesztése)

Részletesebben

Beszámoló IKT fejlesztésről

Beszámoló IKT fejlesztésről Kompetencia alapú oktatás, egyenlő hozzáférés Innovatív intézményekben TÁMOP-3.1.4/08/2-2008-0010 Beszámoló IKT fejlesztésről Piarista Általános Iskola, Gimnázium és Diákotthon Kecskemét Tartalomjegyzék

Részletesebben

Képzési beszámoló június - július

Képzési beszámoló június - július 2014. június - július Képzési beszámoló A TÁMOP-2.2.2-12/1-2012-0001 azonosítószámú A pályaorientáció rendszerének tartalmi és módszertani fejlesztése című kiemelt projekt keretén belül megvalósuló Pályaorientációs

Részletesebben

Óratípusok. Dr. Nyéki Lajos 2016

Óratípusok. Dr. Nyéki Lajos 2016 Óratípusok Dr. Nyéki Lajos 2016 Bevezetés Az oktatási folyamatban alkalmazott szervezeti formák legfontosabb komponense a tanítási óra. Az ismeret-elsajátítás alapegysége a témakör. A tanítási órák felosztása,

Részletesebben

TIOP-1.1.1.-09/1-2010-0188 A

TIOP-1.1.1.-09/1-2010-0188 A Projektnyitó nap TIOP-1.1.1.-09/1-2010-0188 A pedagógiai módszertani reformot támogató informatikai infrastruktúra fejlesztése /tanulói laptop program/ A nyírábrányi Ábrányi Emil Általános Iskola Informatikai

Részletesebben

Új kihívások a felnőttképzésben országos konferencia ELTE PPK 2012.10.15.

Új kihívások a felnőttképzésben országos konferencia ELTE PPK 2012.10.15. Új kihívások a felnőttképzésben országos konferencia ELTE PPK 2012.10.15. Mellearn Szekció Korszerű felsőoktatás? Hiányok és jó gyakorlatok a felsőoktatásban Kraiciné Szokoly Mária A felsőoktatásban dolgozók

Részletesebben

Munkáltatói igények, foglalkoztatási stratégiák, együttműködések

Munkáltatói igények, foglalkoztatási stratégiák, együttműködések A foglalkoztatás fejlesztés helyzete, céljai Szabolcs- Szatmár-Bereg megyében Munkáltatói igények, foglalkoztatási stratégiák, együttműködések Kisvárda, 2017. január 23. Dr. Papp Csaba megyei jegyző Szabolcs-Szatmár-Bereg

Részletesebben

Felkészítés szakmai vizsgára. 1163-06 modulhoz. II/14. évfolyam

Felkészítés szakmai vizsgára. 1163-06 modulhoz. II/14. évfolyam Felkészítés szakmai vizsgára informatika területre Felkészítés szakmai vizsgára informatika területre 1163-06 modulhoz II/14. évfolyam tanári kézikönyv A TISZK rendszer továbbfejlesztése Petrik TISZK TÁMOP-2.2.3-07/1-2F-2008-0011

Részletesebben

Hogyan lehet a nappali tagozatos hallgatókat éjjel is tanítani?

Hogyan lehet a nappali tagozatos hallgatókat éjjel is tanítani? Hogyan lehet a nappali tagozatos hallgatókat éjjel is tanítani? Dr. Létray Zoltán Egyetemi docens EIK igazgató Széchenyi István Egyetem Az előadás tartalma: E-learning rendszer bevezetése a Széchenyi István

Részletesebben

A kompetencia alapú képzés

A kompetencia alapú képzés A kompetencia alapú képzés Készítette:Dr Kelemen Gyula HEFOP 3.5.1. Korszerű felnőttképzési módszerek kidolgozása és alkalmazása Tanár-továbbképzési alprogram Szemináriumok Balatonvilágos 2007. október

Részletesebben

Adatlap a felnőttképzésről 2012.

Adatlap a felnőttképzésről 2012. Az adatszolgáltatás a 243/2011. (XI. 22.) Kormányrendelet alapján kötelező! Nyilvántartási szám:1665 Adatszolgáltatók: a felnőttképzést folytató intézmények. Az adatszolgáltatás statisztikai célokra történik.

Részletesebben

KORSZERŰ ANDRAGÓGIAI ISMERETEK, KÉPZÉSI PROGRAM- ÉS TANANYAGFEJLESZTÉS MÓDSZERTANA KÉPZÉSI PROGRAM

KORSZERŰ ANDRAGÓGIAI ISMERETEK, KÉPZÉSI PROGRAM- ÉS TANANYAGFEJLESZTÉS MÓDSZERTANA KÉPZÉSI PROGRAM ÉSZAK-MAGYARORSZÁGI REGIONÁLIS KÉPZŐ KÖZPONT KORSZERŰ ANDRAGÓGIAI ISMERETEK, KÉPZÉSI PROGRAM- ÉS TANANYAGFEJLESZTÉS MÓDSZERTANA KÉPZÉSI PROGRAM Készült a TÁMOP-2.2.4/08/1-2009-0014 Trans-Fair projekt keretében

Részletesebben

KÉPZÉSI PROGRAM. GAZDASÁGI INFORMATIKUS OKJ azonosító: 54 481 02. Szolnok

KÉPZÉSI PROGRAM. GAZDASÁGI INFORMATIKUS OKJ azonosító: 54 481 02. Szolnok KÉPZÉSI PROGRAM GAZDASÁGI INFORMATIKUS OKJ azonosító: 54 481 02 Szolnok 2015 KÉPZÉSI PROGRAM A képzési program Megnevezése Gazdasági informatikus OKJ azonosító 54 481 02 A képzés során megszerezhető kompetenciák

Részletesebben

Résztvevői ütemterv. IKT eszközök hatékony alkalmazása a természettudományos oktatásban c. továbbképzési program

Résztvevői ütemterv. IKT eszközök hatékony alkalmazása a természettudományos oktatásban c. továbbképzési program Résztvevői ütemterv IKT eszközök hatékony alkalmazása a természettudományos oktatásban c. továbbképzési program A továbbképzés: alapítási engedély száma: óraszáma (megszerezhető kreditpontok száma): 30

Részletesebben

Az értékelés rendszere - hasznos tanácsok az akkreditált képzési programokhoz

Az értékelés rendszere - hasznos tanácsok az akkreditált képzési programokhoz Az értékelés rendszere - hasznos tanácsok az akkreditált képzési programokhoz A képzések lényeges eleme az értékelés, hiszen ez alapján kap visszajelzést a résztvevő és az intézmény is a képzés hatékonyságáról.

Részletesebben

Jelentkezési felhívás a szeptemberben induló Felnőttoktatási fejlesztő szakirányú továbbképzésre

Jelentkezési felhívás a szeptemberben induló Felnőttoktatási fejlesztő szakirányú továbbképzésre Jelentkezési felhívás a 2014. szeptemberben induló Felnőttoktatási fejlesztő szakirányú továbbképzésre Kiknek ajánljuk ezt a képzést? A képzést ajánljuk - közoktatási és szakképző intézményeknek vezetőinek,

Részletesebben

TANTÁRGYI KÖVETELMÉNYEK

TANTÁRGYI KÖVETELMÉNYEK 1. A tantárgy megnevezése: OKTATÁSTAN I. 2. Az évfolyam megnevezése: Okl. mérnöktanár, mérnöktanár szak nappali tagozat II. évf. 2. félév, II. évf. 1. félév Műszaki szakoktató szak II. évfolyam 1. félév

Részletesebben

Függetlenül szabadon Dohányzás prevenció

Függetlenül szabadon Dohányzás prevenció Program címe: Függetlenül szabadon Dohányzás prevenció Tanúsítvány száma: 6/2015. Tanúsítvány érvényességi ideje: 2017. július 23. Kérelmező neve: Független Egyesület (Nonprofit civil Szervezet) Program

Részletesebben

Az iskolai rendszeren kívüli rendőr szakképzésben való részvétel feltételei

Az iskolai rendszeren kívüli rendőr szakképzésben való részvétel feltételei Az iskolai rendszeren kívüli rendőr szakképzés célja Az iskolarendszeren kívüli rendőr szakképzés célja, hogy a rendőrség középfokú szakképesítéshez kötött beosztásaiba előírt szakképzettség megszerzését

Részletesebben

A mentorpedagógus képzés átdolgozása, tanulási eredmény alapú képzésfejlesztés

A mentorpedagógus képzés átdolgozása, tanulási eredmény alapú képzésfejlesztés FÉLÚTON... SZAKMAI KONFERENCIA Szeged, 2014. december 16. A mentorpedagógus képzés átdolgozása, tanulási eredmény alapú képzésfejlesztés Dina Miletta SZTE JGYPK egyetemi tanársegéd KÖVI oktató, tréner

Részletesebben

IPR jó gyakorlatunk SOKORÓPÁTKA

IPR jó gyakorlatunk SOKORÓPÁTKA IPR jó gyakorlatunk SOKORÓPÁTKA IPR gyakorlatunk: A 2003/2004-es tanévtől foglalkozunk tudatosan a HH és a HHH gyerekek fejlesztésével. Az intézményi dokumentumaink tartalmazzák az IPR elemeit. A napi

Részletesebben

Mobilitás Országos Ifjúsági Szolgálat. Formális és nem-formális képzési lehetőségek az ifjúsági munkában

Mobilitás Országos Ifjúsági Szolgálat. Formális és nem-formális képzési lehetőségek az ifjúsági munkában Formális és nem-formális képzési lehetőségek az ifjúsági munkában Bencze Györgyné Hajni VIII. Országos Tranzitfoglalkoztatási Konferencia 2009. május 29. Az ifjúsági munka foglalkozásszerű vagy önkéntes

Részletesebben

Önértékelési rendszer

Önértékelési rendszer Zala Megyei Kereskedelmi és Iparkamara Szakképzési és Szolgáltató Közhasznú Nonprofit Kft. 8900 Zalaegerszeg, Petőfi u. 24. Felnőttképzési engedély szám: E-000116/2014. Önértékelési rendszer Hatályba lép:

Részletesebben

TÁMOP-3.3.13-13/1-2013-0001 Eötvös József Program Pedagógiai-szakmai szolgáltató intézet fejlesztése és Projektháló TEMATIKA

TÁMOP-3.3.13-13/1-2013-0001 Eötvös József Program Pedagógiai-szakmai szolgáltató intézet fejlesztése és Projektháló TEMATIKA TÁMOP-3.3.13-13/1-2013-0001 Eötvös József Program Pedagógiai-szakmai szolgáltató intézet fejlesztése és Projektháló TEMATIKA 30 órás közösségi mezőgazdasági pedagógus-továbbképzéshez zöldségtermesztés,

Részletesebben

Szüksége van e a közművelődési intézményeknek a felnőttképzésre, miért fontos a felnőttképzésben a közművelődés?

Szüksége van e a közművelődési intézményeknek a felnőttképzésre, miért fontos a felnőttképzésben a közművelődés? Szüksége van e a közművelődési intézményeknek a felnőttképzésre, miért fontos a felnőttképzésben a közművelődés? 2010. február 25. Bagáriné V. Katalin a Keszthelyi Tudás Tér projekt szakértője TÁMOP 3.2.3

Részletesebben

TANANYAGFEJLESZTÉS TÁMOP TÁMOGATÁSSAL. Dr. Simonics István Óbudai Egyetem Trefort Ágoston Mérnökpedagógiai Központ

TANANYAGFEJLESZTÉS TÁMOP TÁMOGATÁSSAL. Dr. Simonics István Óbudai Egyetem Trefort Ágoston Mérnökpedagógiai Központ TANANYAGFEJLESZTÉS TÁMOP TÁMOGATÁSSAL Dr. Simonics István Óbudai Egyetem Trefort Ágoston Mérnökpedagógiai Központ TÁMOP-4.1.2.B.2-13/1-2013-0002 - "A műszaki és humán szakterület szakmai pedagógusképzésének

Részletesebben

DEBRECENI EGYETEM NEVELÉS-ÉS MŰVELŐDÉSTUDOMÁNYI INTÉZET

DEBRECENI EGYETEM NEVELÉS-ÉS MŰVELŐDÉSTUDOMÁNYI INTÉZET Felnőttoktató pedagógus szakvizsga szakirányú továbbképzési szak 1. A képzésért felelős kar megnevezése: Debreceni Egyetem Bölcsészettudományi Kar 2. A szakért felelős oktató: Engler Ágnes Ph.D. 3. Képzési

Részletesebben

elearning TAPASZTALATOK ÉS TERVEK A ZRÍNYI MIKLÓS NEMZETVÉDELMI EGYETEMEN

elearning TAPASZTALATOK ÉS TERVEK A ZRÍNYI MIKLÓS NEMZETVÉDELMI EGYETEMEN elearning TAPASZTALATOK ÉS TERVEK A ZRÍNYI MIKLÓS NEMZETVÉDELMI EGYETEMEN Vörös Miklós Zrínyi Miklós Nemzetvédelmi Egyetem Távoktatási Koordinációs Központ AKI MA HOMOKBA DUGJA A FEJÉT, HOLNAP CSIKORGATJA

Részletesebben

KÉPZÉSI TEMATIKA ÉS TANANYAG

KÉPZÉSI TEMATIKA ÉS TANANYAG KÉPZÉSI TEMATIKA ÉS TANANYAG I. A KÉPZÉSI PROGRAMOT MEGVALÓSÍTÓ ADATAI I. 1. A képzési programot megvalósító adatai: Név: KONSZENZUS ALAPÍTVÁNY BUDAPESTI SZERVEZETE Helység: BUDAPEST Irányítószám: 1 0

Részletesebben

A FELNŐTTKÉPZÉSI INTÉZMÉNYEK MŰKÖDÉSÉNEK JELLEMZŐI, FINANSZÍROZÁSUK

A FELNŐTTKÉPZÉSI INTÉZMÉNYEK MŰKÖDÉSÉNEK JELLEMZŐI, FINANSZÍROZÁSUK FVSZ Szakmai Nap és XXIV. Közgyűlés Budapest, 2013. május 15. A FELNŐTTKÉPZÉSI INTÉZMÉNYEK MŰKÖDÉSÉNEK JELLEMZŐI, FINANSZÍROZÁSUK Dr. Farkas Éva A TÉMA KONTEXTUSA Az elmúlt 10 év eredményei Itt és most

Részletesebben

Az oktatási módszerek csoportosítása

Az oktatási módszerek csoportosítása 1 Az oktatási módszerek csoportosítása 1. A didaktikai feladatok szerint: Új ismeretek tanításának/tanulásának módszere A képességek tanításának/tanulásának módszere Az alkalmazás tanításának/tanulásának

Részletesebben

kompetencia-alap vel ZÁRÓKONFERENCIA HEFOP-3.1.3

kompetencia-alap vel ZÁRÓKONFERENCIA HEFOP-3.1.3 A munkaerő-piaci esélyek javítása a kompetencia-alap alapú oktatás bevezetésével vel ZÁRÓKONFERENCIA HEFOP-3.1.3 3.1.3-05/1. 05/1.-2005-10-0421/1.00421/1.0 A Szemere Bertalan Szakközépiskola, Szakiskola

Részletesebben

PROFESSZIONÁLIS OKTATÓI TEVÉKENYSÉG

PROFESSZIONÁLIS OKTATÓI TEVÉKENYSÉG PROFESSZIONÁLIS OKTATÓI TEVÉKENYSÉG KIVÁLÓSÁG PROFIL 2011. június A kiváló szervezetek elérik és fenntartják azt a teljesítményt, mely megfelel a partnereik elvárásainak. Ennek a célnak sikeres elérése

Részletesebben

Adatlap a felnőttképzésről 2011.

Adatlap a felnőttképzésről 2011. Az adatszolgáltatás a /2010. ( ) Kormányrendelet alapján kötelező! Nyilvántartási szám:1665 Adatszolgáltatók: a felnőttképzést folytató intézmények. Az adatszolgáltatás statisztikai célokra történik. Az

Részletesebben

Nagy Regina Educatio Társadalmi Szolgáltató Nonprofit Kft elearning Igazgatóság

Nagy Regina Educatio Társadalmi Szolgáltató Nonprofit Kft elearning Igazgatóság Az IKT fejlesztési folyamat-szaktanácsadó, valamint az IKT mentor szaktanácsadó felkészítése a digitális kompetencia fejlesztés támogatására Nagy Regina Educatio Társadalmi Szolgáltató Nonprofit Kft elearning

Részletesebben

M5005 FELADATOK. A képzési folyamat tervezése és irányítása, minőségbiztosítás

M5005 FELADATOK. A képzési folyamat tervezése és irányítása, minőségbiztosítás 6 M FELDTOK Felnőttoktatási és képzési tevékenységének területén megtervezi a szakmai/szakképesítő és kiegészítő programokat: meghatározza a program céljait, feladatait, eszközeit, módszereit és költségeit

Részletesebben

Szociális információnyújtás a Pro-Team Nonprofit Kft.-nél

Szociális információnyújtás a Pro-Team Nonprofit Kft.-nél Szociális információnyújtás a Pro-Team Nonprofit Kft.-nél A szolgáltatás átfogó és operatív célja A Pro-Team Nonprofit Kft. rehabilitációs akkreditált foglalkoztató, ahol több mint 2000 fő megváltozott

Részletesebben

AKKREDITÁLT KÉPZÉSEINK

AKKREDITÁLT KÉPZÉSEINK AKKREDITÁLT KÉPZÉSEINK 1. 2. 3. 4. 5. Képzés címe TÁMASZPONT Projektmenedzsment, változásmenedzsment, innováció a TÁMOP közoktatás-fejlesztési projektjeiben CSAPATTEST: Csapatépítő tréning megújuló közoktatási

Részletesebben

Hallgatói tájékoztató

Hallgatói tájékoztató Hallgatói tájékoztató Az Educatio Társadalmi Szolgáltató Nonprofit Kft. megbízásából a CC.Consultatio Kft. meghirdeti a Bevezetés a forrásanyagok kutatásába és tudományos on-line adatbázisok használata

Részletesebben

Eső esetén B program (ugyanaz dzsekiben)

Eső esetén B program (ugyanaz dzsekiben) Csapatépítés * Kalandpedagógia Tevékenység-központú pedagógia Animátorképzés * Kisgyerekkori fejlesztés * Multikulturális pedagógia * Agressziómegelőzés * Vezetői tréning * Eső esetén B program (ugyanaz

Részletesebben

Pécsi Tudományegyetem Közgazdaságtudományi Kar

Pécsi Tudományegyetem Közgazdaságtudományi Kar Pécsi Tudományegyetem Közgazdaságtudományi Kar ÜZLETI TANÁCSADÓ szakirányú továbbképzési szak Az üzleti tanácsadás napjaink egyik kulcsfontosságú ágazata az üzleti szférában. A tercier szektor egyik elemeként

Részletesebben

Életreval(l)ó Hajdúhadházi térségben élő hátrányos helyzetű, inaktív nők komplex önálló életvitelre való felkészítése TÁMOP-5.3.

Életreval(l)ó Hajdúhadházi térségben élő hátrányos helyzetű, inaktív nők komplex önálló életvitelre való felkészítése TÁMOP-5.3. Életreval(l)ó Hajdúhadházi térségben élő hátrányos helyzetű, inaktív nők komplex önálló életvitelre való felkészítése TÁMOP-5.3.1-C-09/2-2010-0102 PÁLYÁZÓ: Segítők Innovatív Közössége Közhasznú Egyesület

Részletesebben

Adatlap az iskolarendszeren kívüli képzésről 2014.

Adatlap az iskolarendszeren kívüli képzésről 2014. Az elektronikus adatszolgáltatás a 243/2011. (XI. 22.) Kormányrendelet alapján kötelező! Nyilvántartási szám:1665 Adatszolgáltatók: a 2013. évi LXXVII. törvény (a továbbiakban: új Fktv.) szerint felnőttképzést

Részletesebben

Dr. Fodor Imréné PRKK igazgató

Dr. Fodor Imréné PRKK igazgató Az élethosszig tartó tanulás megalapozása: a regionális képző központok közreműködése a foglalkoztatási rehabilitációban Az oktatás a jövőről való gondoskodás Arisztotelész Dr. Fodor Imréné PRKK igazgató

Részletesebben

SZAKMAI ELLENŐRZÉSI RENDSZERE HASONLÍTSA ÖSSZE A SZAKTANÁCSADÁS ÉS A TANFELÜGYELET RENDSZERÉT

SZAKMAI ELLENŐRZÉSI RENDSZERE HASONLÍTSA ÖSSZE A SZAKTANÁCSADÁS ÉS A TANFELÜGYELET RENDSZERÉT ESZTERHÁZY KÁROLY FŐISKOLA TANÁRKÉPZÉSI ÉS TUDÁSTECHNOLÓGIAI KAR A KÖZNEVELÉSI RENDSZER PEDAGÓGIAI, SZAKMAI ELLENŐRZÉSI RENDSZERE LSP_TK102G4. HASONLÍTSA ÖSSZE A SZAKTANÁCSADÁS ÉS A TANFELÜGYELET RENDSZERÉT

Részletesebben

Közbeszerzési Műszaki Specifikáció Feladat Meghatározás

Közbeszerzési Műszaki Specifikáció Feladat Meghatározás Közbeszerzési Műszaki Specifikáció Feladat Meghatározás Kompetencia alapú oktatás feltételeinek fejlesztésére a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Önkormányzat fenntartásában lévő egyes oktatási intézményeiben

Részletesebben

Továbbtanulást erősítő kezdeményezések a Keményben TÁMOP 3.3.10.A 12

Továbbtanulást erősítő kezdeményezések a Keményben TÁMOP 3.3.10.A 12 Továbbtanulást erősítő kezdeményezések a Tőlünk függ minden, csak akarjunk! Társadalmi Széchenyi Megújulás István Operatív Program Továbbtanulást erősítő Pályázati konstrukció Társadalmi Megújulás Operatív

Részletesebben

Piacsek László Zoltán

Piacsek László Zoltán összeállította: V á l t o z á s o k a s z a k k é p z é s i hozzájárulás terhére történő elszámolás feltételrendszerében Piacsek Vonatkozó jogszabályok 15/2009. (VII.24.) SZMM rendelet a saját munkavállalók

Részletesebben

Tájékoztató a programról

Tájékoztató a programról Tájékoztató a programról NYITOK HÁLÓZAT A TÁRSADALMI BEFOGADÁSÉRT TÁMOP-5.3.9-11/1-2012-0001 A program keretei, előzményei A szegénység, a társadalmi és a munkaerő-piaci hátrányok újratermelődésnek megakadályozása

Részletesebben

Kompetencia alapú oktatás (tanári kompetenciák) 2015.04.09. NyME- SEK- MNSK N.T.Á

Kompetencia alapú oktatás (tanári kompetenciák) 2015.04.09. NyME- SEK- MNSK N.T.Á Kompetencia alapú oktatás (tanári kompetenciák) A kompetencia - Szakértelem - Képesség - Rátermettség - Tenni akarás - Alkalmasság - Ügyesség stb. A kompetenciát (Nagy József nyomán) olyan ismereteket,

Részletesebben

Rövid összefoglaló a pszichológia BA szak zárásához

Rövid összefoglaló a pszichológia BA szak zárásához Elfogadta a Pszichológia Intézet Intézeti Tanácsa 2011.02.15. Érvényes a 2011 tavaszán záróvizsgázókra Rövid összefoglaló a pszichológia BA szak zárásához (Részletesebb leíráshoz ld. A pszichológia BA

Részletesebben

Az iskolában folyó felnőttoktatás

Az iskolában folyó felnőttoktatás Az iskolában folyó felnőttoktatás Munkarend A 2015/2016-os tanévben esti és levelező munkarendben kezdjük meg a felnőttoktatási tevékenységünket. Egy tanévben 36, - végzős okon 32 - tanítási héttel számolunk.

Részletesebben

Az e-learningben rejlő lehetőségek és buktatók a felsőoktatásban és a szakképzésben

Az e-learningben rejlő lehetőségek és buktatók a felsőoktatásban és a szakképzésben GDF ILIAS Gábor Dénes Főiskola Elektronikus TávOktatási Rendszer http://ilias.gdf.hu Az e-learningben rejlő lehetőségek és buktatók a felsőoktatásban és a szakképzésben Szász Antónia Gábor Dénes Főiskola,

Részletesebben

GARAY ÉVA mentálhigiénés szakember Békéscsabai Regionális Képző Központ. 2007. november 28-30. SZEGED

GARAY ÉVA mentálhigiénés szakember Békéscsabai Regionális Képző Központ. 2007. november 28-30. SZEGED Mentálhigiénés tréning pályakezdők részére Pályaorientációs programfejlesztés és kísérleti képzés Csoportot vezető szakemberek továbbképzési tapasztalatai GARAY ÉVA mentálhigiénés szakember Békéscsabai

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Önértékelés. Hogyan követi a szakmában megjelenő újdonságokat, a végbemenő változásokat?

Jegyzőkönyv. Önértékelés. Hogyan követi a szakmában megjelenő újdonságokat, a végbemenő változásokat? Jegyzőkönyv Az eljárás azonosítója Az eljárás típusa Az értékelt neve Az értékelt azonosítója Az adatgyűjtés módszere Az adatgyűjtést végző neve Az adatgyűjtést végző oktatási azonosítója Az adatgyűjtés

Részletesebben

A felnőttoktatás/ felnőttképzés sajátosságai évi LXXVII. törvény a felnőttképzésről

A felnőttoktatás/ felnőttképzés sajátosságai évi LXXVII. törvény a felnőttképzésről A felnőttoktatás/ felnőttképzés sajátosságai 2013. évi LXXVII. törvény a felnőttképzésről A felnőttképzés fogalma A felnőttképzés fogalma komplex, a felnőttképzési törvény alapján beleértjük az általános,

Részletesebben

A közoktatási és szakképzési feladatok a közfoglalkoztatás tükrében. Dr. Köpeczi-Bócz Tamás Türr István Képző és Kutató Intézet

A közoktatási és szakképzési feladatok a közfoglalkoztatás tükrében. Dr. Köpeczi-Bócz Tamás Türr István Képző és Kutató Intézet A közoktatási és szakképzési feladatok a közfoglalkoztatás tükrében Dr. Köpeczi-Bócz Tamás Türr István Képző és Kutató Intézet A TKKI szakmai feladatai a 3/2011. KIM rendelet hátrányos helyzetűek képzettségének,

Részletesebben

SZÁMÍTÓGÉP AZ IRODÁBAN KÉPZÉSI PROGRAM

SZÁMÍTÓGÉP AZ IRODÁBAN KÉPZÉSI PROGRAM SZÁMÍTÓGÉP AZ IRODÁBAN KÉPZÉSI PROGRAM a Felnőttképzésről szóló 2013. évi LXXVII. tv. 12. (1) bekezdésének megfelelően. A képzési program Megnevezése Nyilvántartásba vételi száma Számítógép az irodában

Részletesebben

I. ADATLAP - A program általános tartalma

I. ADATLAP - A program általános tartalma I. ADATLAP - A program általános tartalma 1. A program megnevezése 1.1. Minősített hegesztő (135) OKJ-s program esetén 1.2. OKJ száma is nincs 2. A program besorolása Csak egy terület jelölhető meg! 2.1

Részletesebben

Módosított dokumentum. Módosított pont. Sorsz.

Módosított dokumentum. Módosított pont. Sorsz. kompetenciafejlesztés című kiírás dokumentációjában az alábbi pontok módosultak: Sorsz. Módosított dokumentum Módosított pont Módosított szöveg A rendelkezésre álló keretösszeg összefoglaló táblázatban

Részletesebben

II. rész. A szakképzésről szóló 2011. évi CLXXXVII. törvény. A szakképzésről szóló 1993. évi LXXVI. törvény

II. rész. A szakképzésről szóló 2011. évi CLXXXVII. törvény. A szakképzésről szóló 1993. évi LXXVI. törvény II. rész A szakképzésről szóló 2011. évi CLXXXVII. törvény közlönyállapotának és a szakképzésről szóló 1993. évi LXXVI. törvény 2011. december 31-én hatályos állapotának összehasonlítása Azok a rendelkezések,

Részletesebben

IFRS MÉRLEGKÉPES KÖNYVELŐ

IFRS MÉRLEGKÉPES KÖNYVELŐ ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN NYILVÁNTARTOTT IFRS MÉRLEGKÉPES KÖNYVELŐ OKJ 55 344 05 szakképesítés-ráépülés 1 KÉPZÉSI TÁJÉKOZTATÓ Készüljön fel a változásokra Ön is, és szerezze meg az IFRS mérlegképes könyvelő

Részletesebben

Aktuális TÁMOP közoktatás fejlesztési pályázatok. Hajdúszoboszló, 2010. október 20.

Aktuális TÁMOP közoktatás fejlesztési pályázatok. Hajdúszoboszló, 2010. október 20. Aktuális TÁMOP közoktatás fejlesztési pályázatok Hajdúszoboszló, 2010. október 20. Aktuális pályázatok kategóriái Megjelentetésre váró közoktatási pályázati konstrukciók: 2010-ben terveink szerint 3 (TÁMOP

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS JELENTKEZÉSI LAP

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS JELENTKEZÉSI LAP PÁLYÁZATI FELHÍVÁS JELENTKEZÉSI LAP 1.) A pályázat teljes címe: Trénerképző, tréner továbbképző tanfolyam: Képzők képzése»train the trainer program«2.) A pályázat kiírója és a képzési program jogtulajdonosa:

Részletesebben

CIVIL MUNKAKÖZVETÍTŐ IRODA

CIVIL MUNKAKÖZVETÍTŐ IRODA CIVIL MUNKAKÖZVETÍTŐ IRODA KÖZÖSEN A MEGVÁLTOZOTT MUNKAKÉPESSÉGŰEKÉRT BEFOGADÓ MUNKAHELYEK, BEFOGADÓ ÖNKORMÁNYZATOK című, TÁMOP 2.4.2/B-09/2-2009-0002 sz. azonosító számú program BEMUTATÁSA A projekt az

Részletesebben

Képzési beszámoló március

Képzési beszámoló március 2014. március Képzési beszámoló A TÁMOP-2.2.2-12/1-2012-0001 azonosítószámú A pályaorientáció rendszerének tartalmi és módszertani fejlesztése című kiemelt projekt keretén belül megvalósuló Pályaorientációs

Részletesebben

Helyi tanterv a Tanulásmódszertan oktatásához

Helyi tanterv a Tanulásmódszertan oktatásához Helyi tanterv a Tanulásmódszertan oktatásához A Tanulásmódszertan az iskolai tantárgyak között sajátos helyet foglal el, hiszen nem hagyományos értelemben vett iskolai tantárgy. Inkább a képességeket felmérő

Részletesebben

Ügyeljen arra, hogy a programmodul sorszáma és megnevezése azonos legyen a I. A program általános tartalma fejezet 11. pontjában írtakkal!

Ügyeljen arra, hogy a programmodul sorszáma és megnevezése azonos legyen a I. A program általános tartalma fejezet 11. pontjában írtakkal! II. ADATLAP - Programmodul részletes bemutatása Valamennyi programmodulra külön-külön kitöltendő 1. A programmodul azonosító adatai Ügyeljen arra, hogy a programmodul sorszáma és megnevezése azonos legyen

Részletesebben

ÉRTÉKELÉSI SZABÁLYZAT

ÉRTÉKELÉSI SZABÁLYZAT NAGYMÁGOCSI HUNYADI JÁNOS ÁLTALÁNOS ISKOLA OM 201172 ÉRTÉKELÉSI SZABÁLYZAT Nagymágocs, 2016. szeptember 19. Reményi Ferencné intézményvezető ÉRTÉKELÉSI SZABÁLYZAT 1. Jelen szabályzat a Nagymágocsi Hunyadi

Részletesebben

I. ADATLAP - A program általános tartalma. 2.1 Általános képzés 2.2 Nyelvi képzés 2.3 Szakmai képzés X

I. ADATLAP - A program általános tartalma. 2.1 Általános képzés 2.2 Nyelvi képzés 2.3 Szakmai képzés X I. ADATLAP - A program általános tartalma 1. A program megnevezése 1.1. Ruhaipari technikus OKJ-s program esetén 1.2. OKJ száma is 54 542 01 0010 54 02 2. A program besorolása Csak egy terület jelölhető

Részletesebben

A tevékenység által, kreatív szemléletűek részére Szakszerű gyors módszerek elsajátítását, és a minőséget igénylők részére

A tevékenység által, kreatív szemléletűek részére Szakszerű gyors módszerek elsajátítását, és a minőséget igénylők részére I. ADATLAP - A program általános tartalma 1. A program megnevezése 1.1. Divat- és stílustervező felnőttképzés OKJ-s program esetén 1.2. OKJ száma is 54 211 07 0000 00 00 2. A program besorolása Csak egy

Részletesebben

A Katolikus Ifjúsági és Felnőttképzési Egyesület immáron harmadik alkalommal szervezi meg a Felnőttképzési csoportvezető képzését.

A Katolikus Ifjúsági és Felnőttképzési Egyesület immáron harmadik alkalommal szervezi meg a Felnőttképzési csoportvezető képzését. A Katolikus Ifjúsági és Felnőttképzési Egyesület immáron harmadik alkalommal szervezi meg a Felnőttképzési csoportvezető képzését. A 128 órás (8X2 nap) képzés célja a résztvevők képessé tétele önkifejezésre,

Részletesebben

Szakképzés és tanárképzés

Szakképzés és tanárképzés Szakképzés és tanárképzés Módszertani kérdések Gyakorlati tapasztalatok 2006. Széchenyi István Egyetem Győr dr. Nagy Tamás dr. Földes Zoltán A szakképzés problémái, helyzetfeltárás Gyors szakmai változások

Részletesebben

Minőségkritériumok az elearning oktatásban

Minőségkritériumok az elearning oktatásban Minőségkritériumok az elearning oktatásban Krausz János - Oktatási vezető Képzési és Tudásmenedzsment Innovációs Kft 1107. Budapest, Kékvirág u. 2-4 Telefon: +36(1)431-1610 Fax: +36(1)431-1601 kti@ktionline.net

Részletesebben

8/2006. (III. 23.) OM rendelet

8/2006. (III. 23.) OM rendelet 8/2006. (III. 23.) OM rendelet a szakképzés megkezdésének és folytatásának feltételeiről, valamint a térségi integrált szakképző központ tanácsadó testületéről A szakképzésről szóló 1993. évi LXXVI. törvény

Részletesebben

A tanári mesterképzés portfóliója

A tanári mesterképzés portfóliója A tanári mesterképzés portfóliója TÁMOP-4.1.2.B.2-13/1-2013-0009 Szakmai szolgáltató és kutatást támogató regionális hálózatok a pedagógusképzésért az Észak-Alföldi régióban Dr. Márton Sára főiskolai tanár

Részletesebben

A teljeskörű önértékelés célja

A teljeskörű önértékelés célja 1. Számú Általános Iskola 2440 Százhalombatta, Damjanich út 24. Levélcím: 2440 Százhalombatta, Pf.:23. Telefon/fax:23/354-192, 23/359-845 E-mail: egyesisk@freemail.hu TELJESKÖRŰ INTÉZMÉNYI ÖNÉRTÉKELÉS

Részletesebben

MENTOROK. TÁMOP 3.4.1 Szent István Gimnázium

MENTOROK. TÁMOP 3.4.1 Szent István Gimnázium MENTOROK TÁMOP 3.4.1 Szent István Gimnázium mentor szó a következőket jelentheti: Mentór, Alkumusz fia Odüsszeia című epikus költeményben Télemakhosz atyai jóbarát A mai szóhasználatban egy olyan személyt

Részletesebben

A pedagógus-továbbképzési rendszermodell kialakítása

A pedagógus-továbbképzési rendszermodell kialakítása A pedagógus-továbbképzési rendszermodell kialakítása TÁMOP-3.1.5/12-2012-0001 PEDAGÓGUSKÉPZÉS TÁMOGATÁSA PEDAGÓGUS-TOVÁBBKÉPZÉSI RENDSZER SZEKCIÓ AZ OKTATÁSI HIVATAL PROJEKTIGAZGATÓSÁG SZEKCIÓJA 2015.

Részletesebben

A szóbeli vizsgafeladatot ha a feladat indokolja a szaktanárok által összeállított mellékletek, segédanyagként felhasználható források egészítik ki.

A szóbeli vizsgafeladatot ha a feladat indokolja a szaktanárok által összeállított mellékletek, segédanyagként felhasználható források egészítik ki. A /2007 (II. 27.) SzMM rendelettel módosított 1/2006 (II. 17.) OM rendelet Országos Képzési Jegyzékről és az Országos Képzési Jegyzékbe történő felvétel és törlés eljárási rendjéről alapján. Szakképesítés,

Részletesebben

TÁMOP 5.3.1 Munkába lépés Országos Tranzitfoglalkoztatási Egyesület projektjének eredményei

TÁMOP 5.3.1 Munkába lépés Országos Tranzitfoglalkoztatási Egyesület projektjének eredményei TÁMOP 5.3.1 Munkába lépés Országos Tranzitfoglalkoztatási Egyesület projektjének eredményei Társadalmi Megújulás Operatív Program Első lépés alacsony foglalkoztatási eséllyel rendelkezők képessé tevő és

Részletesebben