A hatást mérő mutató: Tanulószerződéssel a gyakorlati képzésben részt vevők aránya az utolsó szakképzési évfolyamon

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "A hatást mérő mutató: Tanulószerződéssel a gyakorlati képzésben részt vevők aránya az utolsó szakképzési évfolyamon"

Átírás

1 3.2.1 A projekt hosszú távú hatásai Hatások és hatásindikátorok A TISZk a szakképzési feladatellátás térségi tervezésével és irányításával kiegyensúlyozottabb kibocsátási viszonyokat hoz létre az iskolarendszerű szakképzésben és belső szolgáltatásaival javítja a szakképzés iskolai hatékonyságát. Ennek kapcsán a következő konkrét hatások javulása várható a projekt lezárta után: 1. A belső hatékonyság javulását mutató hatások 1.1. Az iskolarendszerű képzés előkészítő évfolyamainak eredményességi javulása a 9. évfolyamon feltárt lemaradások és az ebből fakadó lemorzsolódási kockázatok feltárásával elérhető. A projekt tevékenységei által kiépített TISZK szintű közösségi szolgáltatások és a TISZK tagintézményeiben megerősödő belső tanulási problémakezelő kapacitások (mentorok, ifjúságvédelmisek, osztályfőnökök) segítségével az előkészítő képzés megtartó ereje nőni fog a belső pályaorientáció, pályaválasztási tanácsadás személyi hatékonyságának növekedésével. A hatást mérő mutató: TISZK iskolai rendszerű szakképzéséből lemorzsolódók aránya 1.2. A gyakorlati képzés mai szervezése sokszor elszakított az elméleti képzés megvalósításától, az iskolai gyakorlati képzés és a vállalati üzemi környezetben történő képzés kapcsolódása pedig esetleges, nem mindig vezet hatékony vállalati gyakorlati időhöz a tanulók előzetes felkészületlensége és az elsajátítandó kompetenciák definiálatlansága miatt. A projekt tevékenységei és a TISZK kapcsolatépítése által megerősödő iskola vállalati gyakorlóhely viszony egyrészt növeli a tanulószerződéses képzési helyek számát a gyakorlati képzésben új cégek bevonásával és a képzőhelyi feltételek TISZK el közös biztosításának megszervezésével, másrészt világos tantervi utakat alakít ki a gyakorlati képzés különböző helyszínei között a kompetenciák elsajátításában és értékelésében. A hatást mérő mutató: Tanulószerződéssel a gyakorlati képzésben részt vevők aránya az utolsó szakképzési évfolyamon 2. A külső hatékonyság (hatásosság) javulását mutató hatások 2.1. Az iskolarendszerű szakképzésben új kihívást jelent a most bevezetésre kerülő vizsgarendszer, mely alapjaiban változtatja meg a képzésben résztvevők záróértékelésének rendszerét. A projekt hatására a TISZK tagintézmények felkészülnek az új vizsgarendszerre és növelik a képzést sikeresen lezárók arányát. A hatást mérő mutató: Szakképzést sikeresen befejezők aránya 2.2. A TISZK nyomonkövetési tevékenységeinek egyik fő fókusza a munkaadókkal való kapcsolat mélyítése és a tanulószerződéses viszony első munkaviszonnyá váltásának kezdeményezése. A Tanácsadó Testület katalizátor szerepével, a kamarák bevonásával és a Munkaügyi Központok közvetítő támogatásával növekedhet a képzettek első munkahelyhez jutási aránya a saját szakmájukhoz tartozó munkakörökben

2 A hatást mérő mutató: Szakmájukban elhelyezkedők aránya 2.3. A szakképzés egyik újdonsága lesz az OKJ átalakulása után a tanulók folyamatos munka melletti továbbtanulási rendszerének kialakulása, hiszen a szakmák képzési moduljainak egymásra épülése lehetővé teszi a megszerzett képzettség után újabb, ún. ráépülő képzettségek gyorsított megszervezését. A TISZK alaptevékenységeként kialakuló felnőttképzési kínálattervezési és szervezési rendszer biztosítani fogja az iskolarendszerű képzésben végzettek számára a felnőttképzési rendszerű továbbtanulást szakmájuk kiszélesítésében, munkahelyi kompetenciáik bővítése érdekében. A hatást mérő mutató: Felnőttképzésben a szakmájuk magasabb szintjén továbbtanulók aránya 1. Horizontális szempontok elemzése 4.1 Esélyegyenlőségi mutatók megvalósulását támogató projekttevékenységek leírása Az első fordulóban pályázat részeként beadott Esélyegyenlőségi Tervet a Jász Nagykun Szolnok Megyei Térségi Integrált Szakképző Központ Társulás fenntartásában álló intézmények egybehangzó akaratukkal fogadták el. A terv hatóköre kiterjed az intézmények mindegyikére, azon belül is a munkavállalókra, a tanulókra, valamint a tanulók szüleire, gondviselőire. Az alábbiakban a munkavállalók és tanulók esélyegyenlőségére vonatkozó konkrét tevékenységek kerülnek bemutatásra A munkavállalók esélyegyenlőségének érvényesítésére vonatkozó tevékenységek I. negatív diszkrimináció tilalma terén: 1. A munkaerő felvétel terén: Az álláshirdetéseikben és a munkaerőfelvétel kiválasztási szempontrendszerének meghatározásánál a korhatárra vagy kortartományra, nemre, családi állapotra vonatkozó kitétel nem szerepel, kivéve a foglalkoztatás jellegéből vagy természetéből egyértelműen következő szükségszerű megkülönböztetés eseteit. A felvételi interjú során célzottan nem tesznek fel kérdést a jelentkező életkorára (kivétel a munkatapasztalat felmérésére, irányuló kérdés), betegségére, fogyatékosságára (kivétel a munkakör betöltéséhez szükséges készségekre, képességekre vonatkozó kérdés), családi állapotára, szexuális orientációjára, vallási, etnikai hovatartozására, világnézetére vonatkozóan. A munkaerő felvétel során a hangsúlyt kizárólag az adott munkához szükséges készségekre, képességekre, jártasságokra és tapasztalatokra helyezik. 2. A munkafeltételek, munkakörülmények kialakítása, egészségvédelem

3 A saját és a munkavállalók érdekeit figyelembe véve, azokat összeegyeztetve olyan munkafeltételeket, munkakörülményeket, munkahelyi légkört alakítanak ki, amelyek a lelki és testi egészségnek, mint alapvető értékeknek a megőrzéséhez és megerősítéséhez hozzájárulnak. A munkakörülményeket úgy alakítják ki és szükség szerint oly módon alakítják át, hogy azok folyamatosan elősegítsék a munkavállalók fizikai és szellemi képességeinek maximális kiteljesedését. A munkavállalók jó egészségi állapotának megtartására, betegségeik megelőzése érdekében: - alkalomszerűen prevenciós szűrővizsgálatokat szerveznek a munkavállalók igényeire és a munkakörükből adódó legtipikusabb betegségekre figyelemmel, - aktív eszközökkel ösztönzi a munkavállalókat az egészséges életmód kialakítására, folytatására. 3. A munkahelyi előmenetel, a karrierlehetőségek biztosítása, valamint a létszámleépítés és elbocsátás terén: A munkavállalók tanulási, továbbképzési és fejlődési igényeit folyamatosan átvizsgálják, azokat munkaadói érdekeikkel összehangolják, lehetőség szerint összeegyeztetik. Lehetőség szerint külön képzési, továbbképzési formákat szerveznek kiemelten a nyelvtudás és az információs, kommunikációs technológiákhoz kapcsolódó szaktudás fejlesztése érdekében. A jól képzett és modern munkaerő megteremtése érdekében valamennyi munkavállaló számára saját gyakorlatukban biztosítják a továbbképzési, átképzési és tanulási lehetőségeket, külön figyelmet fordít az e lehetőségekhez való korlátozásmentes hozzáférésre. Előléptetések során a hangsúlyt a jelöltek képességeire, készségeire, korábbi tapasztalataira, valamint máshol is alkalmazható készségeire helyezik. Az előléptetési lehetőségeket minden munkavállaló számára biztosítják. A hatályos jogszabályok alapján eljárva, a létszámleépítéskor a leépítendő munkavállalók körének meghatározását objektív, munkához kapcsolódó kritériumokra alapoznak.

4 II. Az Aláíró felek vállalják, hogy hátrányos helyzetű munkavállalói csoportokat érintő előnyadás terén: 1. Családos munkavállalókra vonatkozó különös rendelkezések: Lehetőség szerint a munkakör függvényében elérhetővé teszik a családos munkavállalók számára a részmunkaidős és rugalmas foglalkoztatás lehetőségét. Elősegítik a munkavállalók, és családtagjaik testi és lelki egészségének megőrzését, ennek érdekében: egészségmegőrző és sportprogramokat szerveznek, családi szabadidős és ünnepi programokat szerveznek. Figyelembe veszik az átmenetileg, vagy tartósan különleges nevelési igényű gyermeket (beteg, rokkant, fogyatékos) nevelő munkavállalók speciális igényeit. 2. A női munkavállalókra vonatkozó különös rendelkezések: Fellépnek a munkahelyi szexuális zaklatás és abúzus bármely formája ellen. Segítik a női munkavállalók GYES ről, GYED ről való visszatérését. Elősegítik a női munkavállalók családi szerepének és munkahelyi kötelezettségének összeegyeztetését. Lehetőség szerint bővítik a rugalmas munkaidőt lehetővé tevő munkaköröket és munkaszervezési formákat (távmunka, részmunkaidős foglalkoztatás, bedolgozás stb.) 3. Fogyatékos emberekre, megváltozott munkaképességűekre vonatkozó különös rendelkezések: A munkaalkalmasság megállapításánál kizárólag a munkakörhöz szükséges képességekre, kézségekre helyezik a hangsúlyt. Folyamatosan fejlesztik az épített munkahelyi környezet akadálymentességét, akadálycsökkentését. A munkahelyi környezet kialakításánál figyelembe veszik a munkavállalók speciális igényeit. A munkabiztonsági feltételek kialakításánál figyelembe veszik a munkavállalók rokkantságát. Lehetőség szerint bővítik a rugalmas munkaidőt lehetővé tevő munkaköröket. Az info kommunikációs szempontból akadálymentes számítógépeken munkaidőn kívül, klubfoglalkozás keretében, ingyenesen ismerkedhetnek az internettel. 4. Az 50 év feletti munkavállalókra vonatkozó különös rendelkezések: Előzetes képzéshez, betanuláshoz kötött munkakörök betöltésénél az 50. életév felettiek pályázatát nem utasítják el csak arra hivatkozva, hogy a képzés és a betanítás korukból következően már nem kifizetődő befektetés. A munkakörülményeket úgy alakítják ki és szükség szerint oly módon alakítja át, hogy azok folyamatosan elősegítsék az öregedéssel együtt járó változások ellensúlyozását.

5 Annak érdekében, hogy az idősebb munkavállalók is aktívan részt vehessenek a munka világában, olyan intézkedések kidolgozását szorgalmazzák, amely elősegíti a munkavállalók munkaképességének fenntartását, valamint rugalmas foglalkoztatási formák kialakítására irányul. A munkabiztonsági feltételek kialakításánál, módosításánál az életkor változásából adódó kockázatokra is figyelmet fordítanak, a biztonságos munkagyakorlatok kialakítása és fenntartása érdekében. Az 50. életév felettieket kiemelten ösztönzi a tanulás, a továbbképzés, az átképzés és egyéb fejlődési lehetőségek igénybevételére. A nyugdíjazás előtt álló idősebb munkavállalók szakmai képességét és tapasztalatát maximálisan felhasználják. A nyugdíj előtt álló munkavállalók munkaidejét azok beleegyezése nélkül nem csökkentik. A 50. év feletti munkavállalók beosztásuktól függetlenül munkaidőn kívül, klubfoglalkozás keretében, ingyenesen ismerkedhetnek az internettel és a modern információs technikákkal. 5. Etnikai (köztük a romákra) és vallási kisebbségekre vonatkozó különös rendelkezések: Fellépnek az etnikai, vagy vallási kisebbséghez tartozó munkavállalók hátrányos megkülönböztetésével, megsértésével, kigúnyolásával szemben. Tiszteletben tartják a munkavállalók valláshoz és etnikai hagyományokhoz kötődő ünnepeit, szokásait (pl. sabbat, virrasztás). A roma munkavállalók képzését kiemelten támogatják, különös tekintettel a piacképes szakképesítések megszerzésének elősegítésére. Kiemelten segítik a roma munkavállalók munkahelyi beilleszkedését, tekintettel vannak szokásaikra, hagyományaikra. Kiemelten segítik a roma nők munkavállalását, továbbképzését. A roma munkavállalók beosztásuktól függetlenül munkaidőn kívül, klubfoglalkozás keretében, ingyenesen ismerkedhetnek az internettel, a kijelölt iskolai számítógépeken. 6. Az Aláíró felek humánerőforrás politikájuk megvalósítása kapcsán az alábbi célok elérésére különösen törekszenek évben: Munkaidő rugalmasabbá tételének lehetőségeit fokozottan vizsgálják, kitérve a távmunka lehetőségek és a részmunkaidős foglalkoztatás bővítésére. Képzések terén a fogyatékos, valamint a roma munkavállalók képzését támogatják, különös tekintettel az informatikai és nyelvi képzésekre, valamint piacképes szakképesítések megszerzésére. Törekszenek az idősödő munkavállalók informatikai ismeretanyagának bővítésére a továbbképzések keretében. Törekszenek a megváltozott munkaképességűek, a pályakezdő fiatalok, valamint a romák foglalkoztatotti arányának növelésére. Törekszenek az épített környezet akadály mentesítésének mielőbbi teljes körű biztosítására, továbbá az info kommunikációs akadálymentesítésre.

6 III. Az egyenlő bánásmód betartása és az esélyegyenlőség elősegítése érdekében a munkaügyi folyamatok szabályozása terén: 1. A munkahelyi esélyegyenlőség elősegítése érdekében az Aláíró feleknél esélyegyenlőségi felelős működik. A felelős feladata a munkahelyi esélyegyenlőséget érintő folyamatokkal kapcsolatos adatszolgáltatás. 2. A Terv monitorozása: Az aláíró felek független céget bíznak meg a Terv végrehajtásának monitorozásával. A monitorozás része a Terv teljesülésének vizsgálata. Ennek keretében a monitorozással megbízott szervezet havi rész beszámolót készít a tárgyhónapot követő hónap ötödik napjáig, továbbá éves értékelést készít a tárgyévet követő év március 31 ig, s amennyiben szükséges javaslatot tesz a hatályban lévő Terv módosítására. A monitorozás része a következő időszakra vonatkozó Terv elkészítése is 3. Az Aláíró felek lehetőséget biztosítanak a panasztételre, a következő módon: Független céget bíznak meg az esélyegyenlőségi közvetítői tevékenység ellátására (továbbiakban: közvetítő). A munkavállaló az egyenlő bánásmód megsértésével, a zaklatással, jogellenes elkülönítéssel, megtorlás előfordulásával kapcsolatos panaszát írásban jelzi a közvetítő felé, ez az időpont az eljárás kezdetének időpontja. Az írásos panaszbejelentés a közvetítőhöz történő benyújtásától számítva az ügy megoldásáig, de legfeljebb hét napig a kifogásolt munkáltatói intézkedés végrehajtása nem lehetséges. A közvetítő, az esélyegyenlőségi felelőssel konzultálva, a panasz benyújtásától számított rendelkezésre álló idő alatt, de maximálisan hét nap alatt meghozza érdemi intézkedését. Az ügyintézésre szolgáló idő legfeljebb öt nappal hosszabbodhat meg, amennyiben adatszolgáltatásra, tanúnyilatkozatokra van szükség. A közvetítő kezdeményezi a tárgyalást a munkavállaló és a munkáltató, vagy képviselőik közt. Amennyiben így sem sikeres az ügy megoldása, a munkavállaló az Egyenlő Bánásmód Hatóságához, valamint a területileg illetékes munkaügyi bírósághoz fordulhat panaszával A hátrányos helyzetű tanulók oktatási esélyegyenlőségének biztosítására tett intézkedések 1. Az Aláíró felek elősegítik a működési területüknek megfelelő megye, kistérség, település közoktatási esélyegyenlőségi programjának a teljesülését. 2. Az Aláíró felek vállalják, hogy Intézményi Közoktatási Esélyegyenlőségi Tervet fogadnak el a év végéig.

7 3. Az Aláíró felek különös figyelemmel kísérik a működési területükön élő hátrányos helyzetű csoportokba tartozó tanulók helyzetét, folyamatosan kapcsolatot tartanak, együttműködnek a szociális és gyermekjóléti ellátások tekintetében illetékességgel és hatáskörrel bíró intézményekkel, szervezetekkel, részt vesz a gyermekvédelmi jelzőrendszer működtetésében. 4. Az Aláíró felek vezetőjükön keresztül, folyamatosan jelzik a fenntartó felé az intézmény elérését nehezítő esetleges körülményeket, különös tekintettel a közutak akadálymentességével és a helyi tömegközlekedéssel kapcsolatos problémákra. 5. Az Aláíró felek vállalják, hogy hátrányos helyzetű fiatalok oktatásból való lemorzsolódásának megelőzése érdekében szakmai módszertani útmutatót dolgoznak ki a pedagógusok és a gyakorlati képzőhelyek számára, melyek információt nyújtanak, és szakmai segédletként szolgálnak a hátrányos helyzetű fiatalok lemorzsolódásának megelőzését célzó pedagógiai és oktatás szervezési gyakorlatok tekintetében. A hátrányos helyzetű roma tanulók oktatási esélyegyenlőségét megerősítő speciális intézkedések: 1. Az Aláíró felek vállalják, hogy felvételnél, különösen a hiányszakmák esetében, kiemelten törekszenek a roma fiatalok képzésbe vonására, melynek érdekében a kisebbségi önkormányzatokkal együttműködést alakítanak ki. 2. Az Aláíró felek vállalják, hogy a roma fiatalok oktatásból való lemorzsolódásának megelőzése érdekében szakmai módszertani munkacsoportokat alakítanak ki, amelybe szakembereket delegálnak. A munkacsoport feladata, hogy olyan speciális programokat, intézkedéseket dolgozzon ki a képző intézmények és gyakorlati helyek számára melyek a roma fiatalok lemorzsolódását megelőzik. 3. Az Aláíró felek vállalják, hogy a roma identitású fiatalok tradíciókon, kulturális hagyományokon alapuló közösségi szokásait tiszteletben tartják, azok elfogadását a tanároktól és diákoktól egyaránt megkövetelik. 4. A roma tanulók, tanórán kívüli, iskolai klubfoglalkozás keretében, ingyenesen ismerkedhetnek az internettel. A sajátos nevelési igényű tanulók oktatási esélyegyenlőségét megerősítő speciális intézkedések: 1. Az Aláíró felek a fizikai és info kommunikációs akadálymentesítés előmozdításával, a szükséges eszközök, felszerelések folyamatos beszerzésével segítik elő a mozgássérült tanulók képzésekbe való bekapcsolódását, képzésnek folyamatát. 2. Az Aláíró felek saját internetes felületeikhez, hivatalos internetes oldalaikhoz akadálymentesített ás vakbarát verziót is elhelyeznek a világhálón. 3. Az Aláíró felek vállalják, hogy az oktatási célra szolgáló infrastruktúrájuk akadálymentességi szempontoknak való megfelelését folyamatosan fejlesztik, arra, a fenntartó jóváhagyásával, forrást allokálnak, továbbá, a gyakorlati képzést biztosító intézményeket, a gyakorlati terepet felkészítik a testi fogyatékossággal bíró tanulók fogadására. 4. Az info kommunikációs szempontból akadálymentes számítógépeken a tanulók, tanórán kívüli, klubfoglalkozás keretében, ingyenesen ismerkedhetnek az internettel. 5. Az Aláíró felek vállalják, hogy az iskola sport és szabadidős programok szervezésénél kiemelten figyelembe veszik a fizikailag akadályozott tanulók igényeit.

8 A tanulók esélyegyenlőségének monitorozásával és a panasztétellel kapcsolatos intézkedések 1. Az Aláíró felek belső esélyegyenlőségi monitoring rendszert és szülői/gondviselői panasztételi mechanizmust működtetnek az intézményeken belül. A belső monitoring rendszerben rögzítik a hátrányos helyzetű tanulók helyzetét érintő főbb változásokat, kiemelten vizsgálják jelen program végrehajtását, illetve a megvalósított intézményi programok hatását, eredményeit a hátrányos helyzetű tanulók vonatkozásában. 2. Az Aláíró felek lehetőséget biztosítanak a szülők, illetve a gondviselők részére az iskolai esélyegyenlőség megsértésével kapcsolatos panasztételre. Minden szülői, gondviselői panaszt kivizsgálnak, a panaszt és a vizsgálat eredményét írásban rögzíti. Tájékoztatják a fenntartójukat az esélyegyenlőség megsértésével kapcsolatos minden panasztételről, a panasztételi eljárás lefolytatásába és vizsgálat eredményének megállapításába a fenntartók képviselőjét és a panasztevő felet bevonják. A panasztételi eljárás lefolytatásáért és az eljárás eredményéből következő döntések végrehajtásáért az intézmények vezetői felelnek. A panasztételi eljárás eredményével szemben a panasztevő ellenvéleményt fogalmazhat meg, melyet rögzíteni és a döntéshez csatolni kell. A panasztételi eljárás eredményétől függetlenül a szülő/gondviselő hatósági (Egyenlő Bánásmód Hatósága) eljárást kezdeményezhet, amelyhez az intézmény a panasztételei eljárás dokumentációját biztosítja. 3. Az Aláíró felek biztosítják és évente megvizsgálják, hogy minden, a működésükre, pedagógiai munkájukra vonatkozó iránymutatásba, stratégiai dokumentumba beépüljenek és érvényesüljenek az egyenlő bánásmódra és esélyegyenlőségre vonatkozó kötelezettségek és célkitűzések. 4. Az Aláíró felek értékelik és beépítik jelen Terv ellenőrzése, éves monitoringja során szerzett információkat, tapasztalatokat stratégiai programjaikba. 5. Az Aláíró feleknek a tanulók esélyegyenlőségének biztosításával kapcsolatos intézkedései. 6. Az Aláíró felek folyamatosan belső monitoring rendszerben rögzítik a hátrányos helyzetű csoportba tartozó tanulóik helyzetét érintő főbb változásokat, melynek keretében kiemelten vizsgálják jelen Terv vonatkozó részeinek végrehajtását, illetve a megvalósított intézményi programok hatását, eredményeit a hátrányos helyzetű csoportokba tartozó tanulók vonatkozásában. Dokumentálják a jelen Tervvel kapcsolatos javaslatokat, melyek a tanulók, a tanulók képviselői, a szülők/gondviselők, illetve képviselőik, valamint a fenntartó és a társintézmények részéről kerülnek előterjesztésre. 7. Az Aláíró felek a Társulás és annak fenntartói felé biztosítják a Terv megvalósításával kapcsolatos éves esélyegyenlőségi monitoringhoz kapcsolódó adatés információszolgáltatást, illetve a Társulás fenntartói által soron kívül igényelt információkat. 8. Az Aláíró felek a tanulónak, vagy törvényes képviselőjének kérésére jelen Tervet kötelesek nyomtatott formában a kérést követő 5 munkanapon belül kiadni. 9. Az Aláíró felek kötelezettséget vállalnak a képzés során jelentkező, az esélyegyenlőség megsértését érintő esetek és panasztételek kivizsgálására a panasztevőnek, továbbá, ha szükséges, független szakértőnek a bevonásával. Az esélyegyenlőség megsértésének megállapítása esetén az intézmény köteles az esélyegyenlőséget sértő intézkedést, programot, vagy állapotot megszüntetni.

9 Ellenkező esetben a fenntartói kötelesek az intézménnyel, illetve az intézmény vezetőjével szemben saját hatáskörében eljárni. 10. A Tervben meghatározott, a fenntartói felelősségi körben jelentkező mulasztások esetén a fenntartók mulasztását az illetékes közigazgatási hivatal, vagy más felettes hatóság állapíthatja meg, a fenntartókkal szemben saját hatáskörében járhat el.

10 4.2 Fenntarthatósági mutatók megvalósulását támogató projekttevékenységek leírása Pénzügyi fenntarthatóság A TISZK fenntartását a következő két évben alapvetően jelen pályázat keretében megnyert összegből kívánjuk fedezni, azonban már ezen időszak alatt olyan forrásbevonási rendszer alapjainak a lerakása szükséges, mely hosszú távon tudja biztosítani az önfenntartó működést. Ennek érdekében jelentősen növelni kell mind a gazdasági szektorból, mind pedig a saját tevékenység eredményeként létrejövő bevételek nagyságát, melyek amellett, hogy fedezik a TISZK intézményeinek fenntartási költségeit, többletfejlesztési forrásokat is biztosítanak. Megvalósulásukat egyrészt integrált nyomonkövetési rendszer amely folyamatosan tájékoztatja a fenntartókat a forrásbevonás helyzetéről, másrészt megfelelő szakember alkalmazása a menedzsmentben, harmadrészt olyan integrált marketingtevékenység folytatás biztosítja, mely kiterjed a beiskolázás növelésére, a gazdasági szereplőkkel való szoros együttműködésre, valamint a kommunikációra is Szakmai, szakpolitikai fenntarthatóság A fenntarthatóság szakmai feltételei A projekt során kidolgozott/bevezetett szakmai fejlesztések eredményei beépülnek az intézményi dokumentumokba (pedagógiai program, helyi tanterv, minőségirányítási program stb.), így az ezek megvalósítását szolgáló intézményközi közös képzésszervezési és pedagógiai szolgáltatási tevékenységek a napi pedagógiai gyakorlat részévé válnak. Az ipar szereplői és a képző intézmények között kiépülő kommunikációs és közös kínálattervezési rendszer lehetővé teszi, hogy az intézmények képzési struktúrája a mindenkori piaci igényekhez igazodjon. A TISZK mint szolgáltató rendszer részt vesz a vállalkozói kultúra és a technológiai alkalmazások fejlesztésében. A TISZK működése az intézmények érdekeinek figyelembe vételével történik, a szakmai és szervezeti döntések egyeztetés alapján történnek meg. Az átjárhatóság, a pályaorientáció és a közösségi szolgáltatások is erősítik az együttműködést. A TISZK keretei között létrehozott kapcsolatrendszer fenntartásában a pályázó partnerek hosszú távon is érdekeltekké válnak a tevékenységek eredményeinek láttán. A két év alatt a projektbe beépített képzések során a pedagógusok olyan ismeretek és készségek birtokába jutnak, amelyek használatával eredményesen, hatékonyan tudnak megfelelni a közös célok által indukált követelményeknek, létrejön a TISZK jól képzett, megújult szemléletű, innovatív pedagógusgárdája. Az intézményekben folyó belső tudásmegosztás a későbbiekben további pedagógusok bevonódását eredményezi Szervezeti fenntarthatóság

11 A fenntarthatóság szervezeti és humánerőforrás feltételei A projekt során kiépül a TISZK szervezete és fő folyamatainak működési rendje (PIK), mely biztosítja az integrált fenntartói irányítás folyamatos működését. Ennek egyik pillére a közös adatbázison nyugvó erőforrástervezési és tudásmenedzsment rendszer, melynek működtetésére és folyamatos adatfrissítésére az intézményi munkatársak és a TISZK szervezetének tervező szakemberei egyaránt felkészülnek. A szervezeti fenntarthatóság másik pillére a közös döntéshozatali rend szabályozása, mely a TISZK működési rendjében, folyamatszabályozásaiban és fő döntéshozó szervének döntési mechanizmusában kerül szabályozásra. A folyamatos működést a TISZK szervezet, a társulás költségvetési intézmény kinevezett menedzsmentje biztosítja. Ennek érdekében a projektmenedzsment tagjai a projektidőszak befejezése után is a TISZK alkalmazásban maradnak a közös szervezet operatív irányítása, az intézmények szakmai munkájának koordinálása, a fejlesztési források közös elérése és tervezése, valamit a közös erőforrástervezés (költségvetés, emberi erőforrások, helység és eszközkihasználtság) és kontrolling biztosítása érdekében. A program megvalósítása során olyan szervezeti kultúra alakul ki a TISZK ben és az intézményekben, amely garanciát jelenthet a sikeres fenntartáshoz. Kialakulnak a jól működő szervezeti keretek, a hatékony kommunikáció, a kölcsönös előnyökön alapuló együttműködés képessége. Önértékelés rendszerének működtetése Monitoring Bizottság önértékelési jelentése negyedévente Pályázati ütemterv további részletezése: részletes feladatterv, beruházási terv, eszközbeszerzési terv, közbeszerzési terv A folyamatba épített értékélés, ellenőrzés és folyamatos visszacsatolás A jelentési rendszer kidolgozása Előrehaladási jelentések, ütemterv folyamatos pontosítása, eltérések okainak vizsgálata, várható csúszások okainak elhárítása, indokolt esetben átütemezés Havonkénti projektértekezlet, visszacsatolás, szükséges intézkedések megtétele Minőségirányítási és monitoring rendszer kidolgozása PIK elkészítése, projektirányítási szoftver SWOT analízis a veszélyek, kockázati és hátráltató tényezők feltérképezésére, azok folyamatos figyelemmel kísérése Hatáskörök és a felelősségi jogkörök pontos rögzítése A beszerzéseknél prioritások felállítása Heti operatív értekezlet Félévente minőségi értékelés interjúkkal és kérdőívekkel, elégedettségmérés Környezeti fenntarthatóság

12 A környezeti fenntarthatóság keretében az alábbi feladatokat jelöltük ki: I. Környezettudatos menedzsment és tervezés A) Környezeti menedzsment eszközök B) Fenntartható fejlődést szolgáló tervezési eljárások C) Természeti térszerkezet megőrzése II. Fenntartható fejlődést szolgáló megvalósítás és fenntartás A) Természeti erőforrások megőrzése B) Jó környezeti és egészség állapot megőrzése C) Társadalmi felelősségvállalás Működtetés során alkalmazott eszközök Az irodai feladatok ellátása és a kiadványok elkészítése során újrapapír használata Lehetőség szerinti legrövidebb utazással megoldható ülések szervezése Kerékpárral való megközelítettség biztosítása Általában anyag és energiafelhasználás minimalizálása, energiaracionalizálás Elemgyűjtő elhelyezése Szelektív hulladékgyűjtést Újratölthető nyomtatópatronok folyamatos újratöltése Illeszkedés a helyben szokásos környezetvédelmi programhoz, a megvalósítás során be kell tartani a magyar és EU s környezetvédelmi normákat A projekt menedzsmenti belső képzési program során az on line tananyagok használata, archiválást nem igénylő papírok gyűjtése, nyomtatók takarékos üzemmódban Folyamatos nyomon követés, értékelés A fejlesztési tevékenység során alkalmazott módszerek és eszközök Fenntarthatósági Modellüzem működés kifejlesztése A fenntartható fejlődéssel, illetve környezetvédelemmel kapcsolatos képzési tananyagok és tematikák fejlesztése A továbbképzések esetében horizontálisan minden tananyagmodulhoz hozzáfűzik a környezetvédelmi szempontokat, a pedagógusokat kiemelten felkészítik ennek oktatási módszereire és tartalmi, szakmai kérdéseire is A Nevelési Program módosításában is fontos szerepet kap pl. az osztályfőnöki órák szervezése és témaválasztása során a környezetvédelmi szempont, egyik fontos cél a környezettudatos magatartás elérése A vállalati gyakorlati képzések esetében is kiemelik a környezetvédelmi szempontokat. Stressz és a környezeti ártalmak csökkentése a közösségi szolgáltatásokkal

13 E learning rendszer kiváltja a papírt az oktatás során A csúcstechnológia oktatásban külön kiemelik a környezetvédelmi szempontokat. Szelektív hulladékkezelés Utazások minimalizálása a tanórák szervezésével Tovagyűrűző hatás: kikerülő szakemberek munkahelyükön is fontosnak fogják tartani a környezetbarát technológiák alkalmazását Meg kell teremteni annak lehetőségét, hogy a fejlesztések pozitív eredményeit és hatásait a helyi közösség minél több tagja kihasználhassa, a fejlesztések járuljanak hozzá, hogy a társadalom tagjaiban a fenntarthatóság értékei tudatosuljanak Tanulmányi kirándulások, tanórán kívüli környezeti nevelés A TIOP pályázat keretében elvégzett beruházások barna mezősek lesznek Társadalmi fenntarthatóság A létrejövő szakképzési társulás olyan jelentős társadalmi hatásokkal jár, mely előreláthatólag annak hosszútávú fenntarthatóságát is biztosítja. A helyi problémák kezeléséhez való hozzájárulásával különös tekintettel a lemorzsolódással fenyegetett HH s és HHH s tanulók, valamint családjaikkal való koncentrált foglalkozás eredményére olyan pozitív társadalmi hatások érhetőek el, amelyek biztosítják a társulás térségbeli támogatottságát, és ennek eredményeként a politikai változások sem fogják megingatni a létrejövő társulás működését.

JNSZ TISZK TÁMOP-2.2.3 NYITÓKONFERENCIA 2008. 12. 05. Szolnok

JNSZ TISZK TÁMOP-2.2.3 NYITÓKONFERENCIA 2008. 12. 05. Szolnok JNSZ TISZK TÁMOP-2.2.3 NYITÓKONFERENCIA 2008. 12. 05. Szolnok Előadásvázlat Tények a JNSZ TISZK-ről Kiemelt céljaink a projektidőszakban A projektidőszak utáni fenntarthatóság feltételei Csak együtt sikerülhet

Részletesebben

Esélyegyenlőségi terv 2011.

Esélyegyenlőségi terv 2011. Esélyegyenlőségi terv 2011. ESÉLYEGYENLŐSÉGI TERV Elismerve minden embernek azt a jogát, hogy egyenlő méltóságú személyként élhessen, Újhartyán Község Önkormányzata az alábbi esélyegyenlőségi tervet alkotja

Részletesebben

A BRÓDY SÁNDOR MEGYEI ÉS VÁROSI KÖNYVTÁR ESÉLYEGYENLŐSÉGI TERVE

A BRÓDY SÁNDOR MEGYEI ÉS VÁROSI KÖNYVTÁR ESÉLYEGYENLŐSÉGI TERVE A BRÓDY SÁNDOR MEGYEI ÉS VÁROSI KÖNYVTÁR ESÉLYEGYENLŐSÉGI TERVE Készítette: Varga Lászlóné gazdasági igazgatóhelyettes Kiadás időpontja: 2008. január. 10. Elismerve minden embernek azt a jogát, hogy egyenlő

Részletesebben

ESÉLYEGYENLŐSÉGI TERV

ESÉLYEGYENLŐSÉGI TERV ESÉLYEGYENLŐSÉGI TERV A 2010. MÁJUS 31-TŐL 2012. DECEMBER 31-IG TERJEDŐ IDŐSZAKRA Elismerve minden embernek azt a jogát, hogy egyenlő méltóságú személyként élhessen Kisbér Város Önkormányzata az alábbi

Részletesebben

ESÉLYEGYENLŐSÉGI TERV

ESÉLYEGYENLŐSÉGI TERV ESÉLYEGYENLŐSÉGI TERV Elismerve minden embernek azt a jogát, hogy egyenlő méltóságú személyként élhessen, a BZSH Benjamin Óvoda az alábbi esélyegyenlőségi tervet alkotja meg: I. Általános célok, etikai

Részletesebben

PETŐFI MŰVELŐDÉSI KÖZPONT 6622 Nagymágocs, Szentesi út 40. ESÉLYEGYENLŐSÉGI TERV

PETŐFI MŰVELŐDÉSI KÖZPONT 6622 Nagymágocs, Szentesi út 40. ESÉLYEGYENLŐSÉGI TERV PETŐFI MŰVELŐDÉSI KÖZPONT 6622 Nagymágocs, Szentesi út 40. ESÉLYEGYENLŐSÉGI TERV Elismerve minden embernek azt a jogát, hogy egyenlő méltóságú személyként élhessen, a Nagymágocsi Petőfi Sándor Művelődési

Részletesebben

Az ÓBUDAI EGYETEM ESÉLYEGYENLŐSÉGI SZABÁLYZATA

Az ÓBUDAI EGYETEM ESÉLYEGYENLŐSÉGI SZABÁLYZATA 1. verzió Az Óbudai Egyetem Szervezeti és Működési Szabályzata 1. melléklet Szervezeti és Működési Rend 34. függelék Az ÓBUDAI EGYETEM ESÉLYEGYENLŐSÉGI SZABÁLYZATA BUDAPEST, 2010. január TARTALOMJEGYZÉK

Részletesebben

E SÉLYEGYENLŐSÉGI TERV

E SÉLYEGYENLŐSÉGI TERV Európai Üzleti Szakközép és Szakiskola OM: 200466 7623 Pécs, Szabadság u. 23. Tel.: 06-72/516-118; 06-72/522-889 Honlap: www.euszki.hu e-mail: info@euszki.hu E SÉLYEGYENLŐSÉGI TERV Jelen munkahelyi esélyegyenlőségi

Részletesebben

ESÉLYEGYENLŐSÉGI TERV. 2014. augusztus 20-tól 2015. december 31-ig terjedő időszakra

ESÉLYEGYENLŐSÉGI TERV. 2014. augusztus 20-tól 2015. december 31-ig terjedő időszakra Kalocsai Nebuló Általános Iskola, Speciális Szakiskola és Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény OM: 038451 6300 Kalocsa, Tompa M. u. 10-14.. Tel.: 78/461-667, e-mail: nebulokalocsa@gmail.com ESÉLYEGYENLŐSÉGI

Részletesebben

Esélyegyenlőségi terv

Esélyegyenlőségi terv Esélyegyenlőségi terv ÓNTE Ópusztaszeri Nemzeti Történeti Emlékpark Kiemelten Közhasznú Nonprofit Kft. 2014. január 1. 2016. december 31. közötti időszakra Preambulum Az egyenlő bánásmódról és az esélyegyenlőség

Részletesebben

A MÉLIUSZ JUHÁSZ PÉTER KÖNYVTÁR

A MÉLIUSZ JUHÁSZ PÉTER KÖNYVTÁR A MÉLIUSZ JUHÁSZ PÉTER KÖNYVTÁR ESÉLYEGYENLŐSÉGI TERVE Időbeli hatálya: 2014. január 1 2014. december 31. Esélyegyenlőségi terv Jelen esélyegyenlőségi terv a munkáltatónál munkaviszonyban, közalkalmazotti

Részletesebben

ÚJHARTYÁN KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA

ÚJHARTYÁN KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA ÚJHARTYÁN KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA ESÉLYEGYENLŐSÉGI TERV 2012-2013. Újhartyán, 2012, szeptember 1. TARTALOMJEGYZÉK I. Általános rész... 3 1. Az esélyegyenlőségi terv előkészítésének folyamata, aktualizálása...

Részletesebben

E L T E G Y A K O R L Ó Ó V O D A E S É L Y E G Y E N L Ő S É G I P R O G R A M

E L T E G Y A K O R L Ó Ó V O D A E S É L Y E G Y E N L Ő S É G I P R O G R A M E L T E G Y A K O R L Ó Ó V O D A E S É L Y E G Y E N L Ő S É G I P R O G R A M 1. Helyzetelmezés 1.1 Az óvoda fenntartója: Eötvös Loránd Tudományegyetem Az óvoda székhelye: 1126 Budapest Kiss János altb.

Részletesebben

Esélyegyenlőségi Terv. Mátyás Király Általános Iskola Csömör

Esélyegyenlőségi Terv. Mátyás Király Általános Iskola Csömör Esélyegyenlőségi Terv Mátyás Király Általános Iskola Csömör 2 Amit az esélyegyenlőségről tudni kell Az Országgyűlés 2003-ban elfogadta az Európai Unió és a hazai társadalom elvárásait tükröző 2003. évi

Részletesebben

A NYÍREGYHÁZI FŐISKOLA ESÉLYEGYENLŐSÉGI TERVE. Preambulum

A NYÍREGYHÁZI FŐISKOLA ESÉLYEGYENLŐSÉGI TERVE. Preambulum A NYÍREGYHÁZI FŐISKOLA ESÉLYEGYENLŐSÉGI TERVE Preambulum 1. Az egyenlő bánásmódról és az esélyegyenlőség előmozdításáról szóló 2003. évi CXXV. törvény 63. (4) bekezdése alapján az ötven főnél több munkavállalót

Részletesebben

ESÉLYEGYENLŐSÉGI SZABÁLYZAT

ESÉLYEGYENLŐSÉGI SZABÁLYZAT MTA Agrártudományi Kutatóközpont ESÉLYEGYENLŐSÉGI SZABÁLYZAT Martonvásár, 2012. március 20. Bedő Zoltán főigazgató 0 Az egyenlő bánásmódról és az esélyegyenlőség előmozdításáról szóló 2003. évi CXXV. törvény

Részletesebben

ESÉLYEGYENLŐSÉGI TERV

ESÉLYEGYENLŐSÉGI TERV ESÉLYEGYENLŐSÉGI TERV 2012. június 15-től 2017. június 14-ig terjedő időszakra Jelen Esélyegyenlőségi terv az egyenlő bánásmódról és az esélyegyenlőség előmozdításáról szóló 2003. évi CXXV. törvényben,

Részletesebben

I. Bevezetés. II. Általános célok, etikai elvek A MAGYAR TÁNCMŰVÉSZETI FŐISKOLA ESÉLYEGYENLŐSÉGI TERVE

I. Bevezetés. II. Általános célok, etikai elvek A MAGYAR TÁNCMŰVÉSZETI FŐISKOLA ESÉLYEGYENLŐSÉGI TERVE A MAGYAR TÁNCMŰVÉSZETI FŐISKOLA ESÉLYEGYENLŐSÉGI TERVE I. Bevezetés Az egyenlő bánásmódról és az esélyegyenlőség előmozdításáról szóló 2003. évi CXXV. törvény (a továbbiakban: Ebetv.) alapelvi szinten

Részletesebben

Budapesti Műszaki Szakképzési Centrum Than Károly Ökoiskolája, Gimnáziuma, Szakgimnáziuma és Szakközépiskolája PANASZKEZELÉSI REND

Budapesti Műszaki Szakképzési Centrum Than Károly Ökoiskolája, Gimnáziuma, Szakgimnáziuma és Szakközépiskolája PANASZKEZELÉSI REND Budapesti Műszaki Szakképzési Centrum Than Károly Ökoiskolája, Gimnáziuma, Szakgimnáziuma és Szakközépiskolája PANASZKEZELÉSI REND 1. Törvényi háttér Az egyenlő bánásmódról és az esélyegyenlőség előmozdításáról

Részletesebben

A CO&CO COMMUNICATION KFT ESÉLYEGYENLŐSÉGI TERVE

A CO&CO COMMUNICATION KFT ESÉLYEGYENLŐSÉGI TERVE A CO&CO COMMUNICATION KFT ESÉLYEGYENLŐSÉGI TERVE CO&CO COMMUNICATION - ESÉLYEGYENLŐSÉGI TERV - 1.oldal A Co&Co Communication Kft esélyegyenlőségi terve az egyenlő bánásmódról és az esélyegyenlőség előmozdításáról

Részletesebben

MIT TEHET A SZAKKÉPZÉS A GAZDASÁG FELLENDÍTÉSE ÉRDEKÉBEN?

MIT TEHET A SZAKKÉPZÉS A GAZDASÁG FELLENDÍTÉSE ÉRDEKÉBEN? AZ OKTATÁS ÉS A GAZDASÁG KAPCSOLATA avagy MIT TEHET A SZAKKÉPZÉS A GAZDASÁG FELLENDÍTÉSE ÉRDEKÉBEN? SZOLNOKI GAZDASÁGI NAPOK 2009. 09. 10. Szolnok A SZAKKÉPZÉS ÉS A GAZDASÁG KAPCSOLATA KÍNÁLAT KERESLET

Részletesebben

Horizontális szempontok: környezeti fenntarthatóság esélyegyenlőség

Horizontális szempontok: környezeti fenntarthatóság esélyegyenlőség Horizontális szempontok: környezeti fenntarthatóság esélyegyenlőség Czippán Katalin 2004. június 24. Európai Tanács 1260/1999 rendelete preambuluma: Mivel a Közösség gazdasági és szociális kohézió erősítését

Részletesebben

A HATÁRON KEZDEMÉNYEZÉSEK KÖZÉP- EURÓPAI SEGÍTİ SZOLGÁLATA ESÉLYEGYENLİSÉGI TERVE

A HATÁRON KEZDEMÉNYEZÉSEK KÖZÉP- EURÓPAI SEGÍTİ SZOLGÁLATA ESÉLYEGYENLİSÉGI TERVE A HATÁRON KEZDEMÉNYEZÉSEK KÖZÉP- EURÓPAI SEGÍTİ SZOLGÁLATA ESÉLYEGYENLİSÉGI TERVE Budapest, 2014. június 17. 1 Bevezetés Elismerve minden embernek azt a jogát, hogy egyenlı méltóságú személyként élhessen,

Részletesebben

NYUGAT-MAGYARORSZÁGI EGYETEM ESÉLYEGYENLŐSÉGI TERV

NYUGAT-MAGYARORSZÁGI EGYETEM ESÉLYEGYENLŐSÉGI TERV NYUGAT-MAGYARORSZÁGI EGYETEM ESÉLYEGYENLŐSÉGI TERV SOPRON 2014 ESÉLYEGYENLŐSÉGI TERV 2014. január 1-jétől 2015. december 31-ig terjedő időszakra Jelen Esélyegyenlőségi Terv az egyenlő bánásmódról és az

Részletesebben

a Komárom-Esztergom Megyei Közgyűlés 2013. április 25-ei ülésére

a Komárom-Esztergom Megyei Közgyűlés 2013. április 25-ei ülésére KOMÁROM-ESZTERGOM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT FŐJEGYZŐJE E L Ő T E R J E S Z T É S a Komárom-Esztergom Megyei Közgyűlés 2013. április 25-ei ülésére Tárgy: A Komárom-Esztergom Megyei Önkormányzati Hivatal Esélyegyenlőségi

Részletesebben

Esélyegyenlőségi Képzés

Esélyegyenlőségi Képzés Esélyegyenlőségi Képzés KEOP 6.1.0/B/09-2009-0014 Erdei tanóra program Nógrád megyében című projekt projektmenedzsment tagjai és a DIPO Khe. alkalmazottai számára Készítette: Glázer Éva Bánk, 2010. március

Részletesebben

Újhartyán Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. augusztus 30.-i ülésére 2. napirend. Göndörné Frajka Gabriella jegyző

Újhartyán Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. augusztus 30.-i ülésére 2. napirend. Göndörné Frajka Gabriella jegyző E L Ő T E R J E S Z T É S Újhartyán Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. augusztus 30.-i ülésére 2. napirend TÁRGY: Előterjesztő: Előkészítő: Szavazás módja: ESÉLYEGYENLŐSÉGI TERV 2012-2013

Részletesebben

TÁMOP-3.2.3-09/2-2010-0055

TÁMOP-3.2.3-09/2-2010-0055 9/1 Az országgyűlés az Európai Unió, valamint a társadalom elvárásaira válaszul elfogadta az Egyelő bánásmódról és az esélyegyelőség előmozdításáról szóló 2003. évi CXXV. törvényt, amely az 1992. évi XXII.

Részletesebben

ESÉLYEGYENLŐSÉGI TERV 2012. 2013. évre

ESÉLYEGYENLŐSÉGI TERV 2012. 2013. évre MTA Agrártudományi Kutatóközpont ESÉLYEGYENLŐSÉGI TERV 2012. 2013. évre Martonvásár, 2012. március 20. Bedő Zoltán főigazgató 1 Az MTA ATK Esélyegyenlőségi terve 2012. január 1.-től 2013. december 31.-ig

Részletesebben

NYUGAT-MAGYARORSZÁGI EGYETEM ESÉLYEGYENLŐSÉGI TERV

NYUGAT-MAGYARORSZÁGI EGYETEM ESÉLYEGYENLŐSÉGI TERV NYUGAT-MAGYARORSZÁGI EGYETEM ESÉLYEGYENLŐSÉGI TERV SOPRON 2016 ESÉLYEGYENLŐSÉGI TERV 2016. január 1-jétől 2017. december 31-ig terjedő időszakra Jelen Esélyegyenlőségi Terv az egyenlő bánásmódról és az

Részletesebben

Neumann János Számítástechnikai Szakközépiskola. Intézményi Közoktatási Esélyegyenlőségi Terv

Neumann János Számítástechnikai Szakközépiskola. Intézményi Közoktatási Esélyegyenlőségi Terv Intézményi Közoktatási Esélyegyenlőségi Terv 2012-2013 Tartalom Neumann János Számítástechnikai Szakközépiskola 1. A közoktatás esélyegyenlősége... 2 2. Az esélyegyenlőségi terv hatóköre... 3 3. Általános

Részletesebben

A Szolnoki Főiskola Esélyegyenlőségi Terve

A Szolnoki Főiskola Esélyegyenlőségi Terve A Szolnoki Főiskola Esélyegyenlőségi Terve 2013-2016 I. RÉSZ... 3 BEVEZETÉS... 3 AZ ET JOGSZABÁLYI HÁTTERE... 3 AZ ET ELKÉSZÍTÉSE, ELFOGADÁSA, BEVEZETÉSE ÉS TARTALMA... 3 II. RÉSZ... 3 ÁLTALÁNOS ELVEK

Részletesebben

Esélyegyenlőségi Szabályzat

Esélyegyenlőségi Szabályzat 1 Tartalomjegyzék I. Általános rendelkezések...3 A Szabályzat hatálya és célja...3 1....3 II. A hallgatók esélyegyenlősége...3 A fogyatékossággal élő hallgatók esélyegyenlőségének biztosítása...3 2....3

Részletesebben

ESÉLYEGYENLŐSÉGI TERVE

ESÉLYEGYENLŐSÉGI TERVE Pécs Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala 7621 Pécs, Széchenyi tér 1. Szám: 21-21/1182/2016. Pécs Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala 2017 2019. évi ESÉLYEGYENLŐSÉGI TERVE 2 Tartalomjegyzék Tartalomjegyzék...

Részletesebben

ESÉLYEGYENLŐSÉGI INTÉZKEDÉSI TERV

ESÉLYEGYENLŐSÉGI INTÉZKEDÉSI TERV SZÉCHENYI ISTVÁN KÉT TANÍTÁSI NYELVŰ KÖZGAZDASÁGI SZAKKÖZÉPISKOLA ESÉLYEGYENLŐSÉGI INTÉZKEDÉSI TERV IV. KÖTET Békéscsaba, 2012. 2 2008-2013 2013 Széchenyi István Két Tanítási Nyelvű Közgazdasági Szakközépiskola

Részletesebben

ESÉLYEGYENLŐSÉGI TERVÉNEK

ESÉLYEGYENLŐSÉGI TERVÉNEK GÖNYŰ KÖZSÉG TELEPÜLÉSI ESÉLYEGYENLŐSÉGI TERVÉNEK szakértői véleménye Megbízó: Gönyű Község Önkormányzata Megbízott: Mosolits Lászlóné Szakértői szám: Időpont: 2011. augusztus 18. Szakértő neve: Mosolits

Részletesebben

QALL Végzettséget mindenkinek! A kamara támogató szerepe gazdasági szempontból

QALL Végzettséget mindenkinek! A kamara támogató szerepe gazdasági szempontból QALL Végzettséget mindenkinek! A kamara támogató szerepe gazdasági szempontból Piacsek László Zoltán szakképzési tanácsadó Iparkamara A kamara feladatai, szerepe a szakképzésben 1. Gyakorlati képzőhelyek

Részletesebben

Papíralapon nem beküldendő

Papíralapon nem beküldendő 2. SZÁMÚ PROJEKT FENNTARTÁSI JELENTÉS Alátámasztó dokumentumok papír alapú benyújtásának kérvényezése: Nem 1. Jelentés azonosító adatai: A jelentés tárgyát képező időszak kezdő dátuma 2013.09.26 A jelentés

Részletesebben

DÉVAVÁNYA VÁROS ÖNKORMÁNYZATI HIVATALÁNAK SZERVEZETFEJLESZTÉSE DÉVAVÁNYA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA AJÁNLÁSOK ESÉLYEGYENLŐSÉGI TERVHEZ SZAKÉRTŐI TANULMÁNY

DÉVAVÁNYA VÁROS ÖNKORMÁNYZATI HIVATALÁNAK SZERVEZETFEJLESZTÉSE DÉVAVÁNYA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA AJÁNLÁSOK ESÉLYEGYENLŐSÉGI TERVHEZ SZAKÉRTŐI TANULMÁNY VIAD ORO K ÖZIGAZGATÁSFEJLESZTÉSI T ANÁCSADÓ ÉS S ZOLGÁLTATÓ KFT. 8230 B ALATONFÜRED, V AJDA J. U. 33. +36 (30) 555-9096 AROP. PALYAZAT@ YAHOO. COM DÉVAVÁNYA VÁROS ÖNKORMÁNYZATI HIVATALÁNAK SZERVEZETFEJLESZTÉSE

Részletesebben

MAGYAR IDEGENFORGALMI ÉS TERÜLETFEJLESZTÉSI KÖZHASZNÚ EGYESÜLET. Esélyegyenlőségi terve

MAGYAR IDEGENFORGALMI ÉS TERÜLETFEJLESZTÉSI KÖZHASZNÚ EGYESÜLET. Esélyegyenlőségi terve MAGYAR IDEGENFORGALMI ÉS TERÜLETFEJLESZTÉSI KÖZHASZNÚ EGYESÜLET Esélyegyenlőségi terve Preambulum Összhangban az Egyenlő Bánásmódról és az Esélyegyenlőség Előmozdításáról szóló 2003. évi CXXV. törvény,

Részletesebben

A Salgótarjáni Szakképzési Centrum Táncsics Mihály Szakgimnáziumának és Szakközépiskolájának esélyegyenlőségi terve

A Salgótarjáni Szakképzési Centrum Táncsics Mihály Szakgimnáziumának és Szakközépiskolájának esélyegyenlőségi terve A Salgótarjáni Szakképzési Centrum Táncsics Mihály Szakgimnáziumának és Szakközépiskolájának A szabályzat a szervezeti és működési szabályzat 2015. szeptember 1-től 3. sz. melléklete Általános célok, etikai

Részletesebben

Uniós Projektek Megvalósítása Pénzügyi Szemmel. Horizontális politikák érvényesülése a projektekben

Uniós Projektek Megvalósítása Pénzügyi Szemmel. Horizontális politikák érvényesülése a projektekben Uniós Projektek Megvalósítása Pénzügyi Szemmel a projektekben Környezeti fenntarthatóság Esélyegyenlőség Jogkövetkezmények Családbarát munkahelyi körülmények megteremtése, erősítése A nemek közötti egyenlőség

Részletesebben

Városi Művelődési Központ, Könyvtár és Alapfokú Művészeti Iskola Zalaszentgrót. Esélyegyenlőségi terve

Városi Művelődési Központ, Könyvtár és Alapfokú Művészeti Iskola Zalaszentgrót. Esélyegyenlőségi terve Városi Művelődési Központ, Könyvtár és Alapfokú Művészeti Iskola Zalaszentgrót Esélyegyenlőségi terve 2010.11.03.-2015.09.31. Tartalomjegyzék Oldal Preambulum 3. I. Az esélyegyenlőségi terv hatálya 3.

Részletesebben

Esélyegyenlőségi terv

Esélyegyenlőségi terv Esélyegyenlőségi terv 2013.07.18-tól visszavonásig érvényes (Jelen esélyegyenlőségi terv egységes szerkezetbe foglalt belső dokumentum, összhangban a KMOP-1.5.2-2008-0020 azonosítószámú pályázati projekt

Részletesebben

Azon kistérségek, amelyek a rendelet hatályba lépése előtt szereztek kedvezményezettséget, de e rendelet alapján már nem jogosultak kedvezményre,

Azon kistérségek, amelyek a rendelet hatályba lépése előtt szereztek kedvezményezettséget, de e rendelet alapján már nem jogosultak kedvezményre, ÚTMUTATÓ AZ NYDOP-2007-5.3.1 KONSTRUKCIÓ KERETÉBEN BEÉRKEZETT PÁLYÁZATOK SZAKMAI ÉRTÉKELÉSÉHEZ u u 3. A projekt céljának értékelése A pályázatban megfogalmazott célok, műszaki megoldások mennyire felelnek

Részletesebben

4. Konkrét programok, intézkedések az egyenlő bánásmód biztosítására és az esélyegyenlőség előmozdítására

4. Konkrét programok, intézkedések az egyenlő bánásmód biztosítására és az esélyegyenlőség előmozdítására REGIONÁLIS SZOCIÁLIS FORRÁSKÖZPONT KÖZHASZNÚ NONPROFIT KFT ESÉLYEGYENLŐSÉGI TERVE 2015. január 1. 2015. december 31. közötti időszakra 1. Általános elvek, célok ESÉLYEGYENLŐSÉGI TERV Tartalomjegyzék 1.1.

Részletesebben

A tanfelügyelet: a vezető mint pedagógus, a vezető mint vezető ellenőrzése

A tanfelügyelet: a vezető mint pedagógus, a vezető mint vezető ellenőrzése A tanfelügyelet: a vezető mint pedagógus, a vezető mint vezető ellenőrzése A tanfelügyeleti standardok fajtái 1. Az ellenőrzés területeinek megfelelő A vezető ellenőrzése - értékelése A pedagógusok ellenőrzése

Részletesebben

Az esélyegyenlőségi terv értékelése 2013.

Az esélyegyenlőségi terv értékelése 2013. Az esélyegyenlőségi terv értékelése 2013. A Debreceni Művelődési Központ fontos feladatának tekinti az esélyegyenlőség érvényesítését a munkahelyi alkalmazottak körében. 2012-ben, esélyegyenlőségi felelőst

Részletesebben

1/2014. (IX.30.) főjegyzői utasítás a Heves Megyei Önkormányzati Hivatal esélyegyenlőségi tervéről

1/2014. (IX.30.) főjegyzői utasítás a Heves Megyei Önkormányzati Hivatal esélyegyenlőségi tervéről 1/2014. (IX.30.) főjegyzői utasítás a Heves Megyei Önkormányzati Hivatal esélyegyenlőségi tervéről A jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 23. (4) bekezdés j) pontja, valamint az egyenlő bánásmódról

Részletesebben

A TISZK rendszer továbbfejlesztésére irányuló TÁMOP-2.2.3-07/1-2F-2008-0008 pályázat fenntartása 2013. Június 3. Glowacz Miklósné projektkoordinátor

A TISZK rendszer továbbfejlesztésére irányuló TÁMOP-2.2.3-07/1-2F-2008-0008 pályázat fenntartása 2013. Június 3. Glowacz Miklósné projektkoordinátor A TISZK rendszer továbbfejlesztésére irányuló TÁMOP-2.2.3-07/1-2F-2008-0008 pályázat fenntartása 2013. Június 3. Glowacz Miklósné projektkoordinátor TÁMOP-2.2.3-07/1-2F-2008-0008 Jelentési kötelezettség

Részletesebben

III. 3. Egységes módszertani mérés az integritás helyzetéről (integritás menedzsment értékelő lap)

III. 3. Egységes módszertani mérés az integritás helyzetéről (integritás menedzsment értékelő lap) A Balaton-felvidéki Nemzeti Park Igazgatóság 0. évi integritásjelentése III.. Egységes módszertani mérés az integritás helyzetéről (integritás menedzsment értékelő lap) Az integritás menedzsment táblázat

Részletesebben

I. ÁLTALÁNOS CÉLOK, ETIKAI ELVEK. I/1. A megkülönböztetés tilalma, egyenlő bánásmód.

I. ÁLTALÁNOS CÉLOK, ETIKAI ELVEK. I/1. A megkülönböztetés tilalma, egyenlő bánásmód. ESÉLYEGYENLŐSÉGI TERV 2014. szeptember 1-től 2016. augusztus 31-ig terjedő időszakra I. Jogszabályi alapok - A Munka Törvénykönyve 70/A (1), (2), (3) - A 2003. évi CXXV törvény az egyenlő bánásmódról és

Részletesebben

TÁMOP-5.3.8-11/A1-2012-0001 RÉV projekt

TÁMOP-5.3.8-11/A1-2012-0001 RÉV projekt TÁMOP-5.3.8-11/A1-2012-0001 RÉV projekt Rehabilitáció - Érték - Változás (RÉV): Megváltozott munkaképességű személyek munkaerő-piaci helyzetének elősegítése érdekében történő rendszerszintű képzési és

Részletesebben

Eredmény rögzítésének dátuma: Teljesítmény: 97% Kompetenciák értékelése

Eredmény rögzítésének dátuma: Teljesítmény: 97% Kompetenciák értékelése Eredmény rögzítésének dátuma: 2016.04.20. Teljesítmény: 97% Kompetenciák értékelése 1. Pedagógiai módszertani felkészültség 100.00% Változatos munkaformákat alkalmaz. Tanítványait önálló gondolkodásra,

Részletesebben

A Testnevelési Egyetem esélyegyenlőségi terve. Preambulum

A Testnevelési Egyetem esélyegyenlőségi terve. Preambulum A Testnevelési Egyetem esélyegyenlőségi terve Preambulum A Testnevelési Egyetem az egyenlő bánásmódról és az esélyegyenlőség előmozdításáról szóló 2003. évi CXXV. törvény 63. (4) bekezdése alapján, valamint

Részletesebben

PEDAGÓGIAI SZAKMAI ELLENŐRZÉS

PEDAGÓGIAI SZAKMAI ELLENŐRZÉS 20/2012.EMMI rendelet PEDAGÓGIAI SZAKMAI ELLENŐRZÉS 2011. évi CXC. törvény a nemzeti köznevelésről 87. (1) Az oktatásért felelős miniszter működteti az országos pedagógiai-szakmai ellenőrzés rendszerét.

Részletesebben

hatályos:

hatályos: 1886/2016. (XII. 28.) Korm. határozat az Egészséges Magyarország 2014 2020 Egészségügyi Ágazati Stratégia 2017 2018 évekre vonatkozó cselekvési tervéről A Kormány hatályos: 2016.12.28 - a) elfogadja az

Részletesebben

CIVIL MUNKAKÖZVETÍTŐ IRODA

CIVIL MUNKAKÖZVETÍTŐ IRODA CIVIL MUNKAKÖZVETÍTŐ IRODA KÖZÖSEN A MEGVÁLTOZOTT MUNKAKÉPESSÉGŰEKÉRT BEFOGADÓ MUNKAHELYEK, BEFOGADÓ ÖNKORMÁNYZATOK című, TÁMOP 2.4.2/B-09/2-2009-0002 sz. azonosító számú program BEMUTATÁSA A projekt az

Részletesebben

AZ EGYENLŐ BÁNÁSMÓD HATÓSÁG ESÉLYEGYENLŐSÉGI TERVE (2012. június 30-tól június 30-ig terjedő időszakra)

AZ EGYENLŐ BÁNÁSMÓD HATÓSÁG ESÉLYEGYENLŐSÉGI TERVE (2012. június 30-tól június 30-ig terjedő időszakra) AZ EGYENLŐ BÁNÁSMÓD HATÓSÁG ESÉLYEGYENLŐSÉGI TERVE (2012. június 30-tól 2013. június 30-ig terjedő időszakra) Jelen esélyegyenlőségi terv az egyenlő bánásmódról és az esélyegyenlőség előmozdításáról szóló

Részletesebben

Életkor és diszkrimináció. Dr. Gregor Katalin Egyenlő Bánásmód Hatóság 2012

Életkor és diszkrimináció. Dr. Gregor Katalin Egyenlő Bánásmód Hatóság 2012 Életkor és diszkrimináció Dr. Gregor Katalin Egyenlő Bánásmód Hatóság 2012 Összefüggések Idősödő Európa, idősödő Magyarország Növekvő kihívást jelent az életkor miatti sztereotípiák kezelése különösen

Részletesebben

KÖZOKTATÁSI INTÉZMÉNYI ESÉLYEGYENLŐSÉGI PROGRAM. A program 2012.01.09. 2013.01.09. időszakra vonatkozóan került elfogadásra

KÖZOKTATÁSI INTÉZMÉNYI ESÉLYEGYENLŐSÉGI PROGRAM. A program 2012.01.09. 2013.01.09. időszakra vonatkozóan került elfogadásra KÖZOKTATÁSI INTÉZMÉNYI ESÉLYEGYENLŐSÉGI PROGRAM Zipernowsky Károly A program 2012.01.09. 2013.01.09. időszakra vonatkozóan került elfogadásra 1. Helyzetelemzés 1.1. A Zipernowsky Károly fenntartója Budapest

Részletesebben

Pályázatok - lehetőségek

Pályázatok - lehetőségek Pályázatok - lehetőségek Véleményezésre kiadott pályázatok TÁMOP 1.4.3-11/1 Innovatív, kísérleti foglalkoztatási programok támogatása Célja: A pályázati kiírás célja az, hogy az innovatív kezdeményezések,

Részletesebben

Az előterjesztést a Kormány nem tárgyalta meg, ezért az nem tekinthető a Kormány álláspontjának.

Az előterjesztést a Kormány nem tárgyalta meg, ezért az nem tekinthető a Kormány álláspontjának. Az egész életen át tartó tanulás szakpolitikájának keretstratégiája hat éves időtávban (2014-2020) fogalmazza meg az egész életen át tartó tanulás szakpolitikájával kapcsolatos célokat és az ezekhez kapcsolódó

Részletesebben

KISTÉRSÉGI ESÉLYEGYENLŐSÉGI TERV

KISTÉRSÉGI ESÉLYEGYENLŐSÉGI TERV KISTÉRSÉGI ESÉLYEGYENLŐSÉGI TERV KÉSZÍTETTE: KÖRÖS-SZÖGI KISTÉRSÉG TÖBBCÉLÚ TÁRSULÁSA KRUZSLECZ MIHÁLYNÉ SZEMÉLYÜGYI ÜGYINTÉZŐ 2009. SZEPTEMBER 1 Tartalomjegyzék 1. A terv hatálya... 3 2. Általános célok,

Részletesebben

Környezeti fenntarthatóság

Környezeti fenntarthatóság Környezeti fenntarthatóság Cél: konkrét, mérhető fenntarthatósági szempontok vállalása, és/vagy meglévő jó gyakorlatok fenntartása. 5 FŐ CÉLKITŰZÉS I. A környezeti követelmények elfogadása és megtartása

Részletesebben

A Szent Atanáz Görögkatolikus Hittudományi Főiskola esélyegyenlőségi terve július 1-jétől december 31-éig terjedő időszakra

A Szent Atanáz Görögkatolikus Hittudományi Főiskola esélyegyenlőségi terve július 1-jétől december 31-éig terjedő időszakra A Szent Atanáz Görögkatolikus Hittudományi Főiskola esélyegyenlőségi terve 2012. július 1-jétől 2014. december 31-éig terjedő időszakra 1 Jelen Esélyegyenlőségi Terv az egyenlő bánásmódról és az esélyegyenlőség

Részletesebben

xxx TISZK (pl.: nonprofit gazdasági társaság) és hozzájárulásra kötelezett pályázó esetén a pályázó gazdasági besorolása:

xxx TISZK (pl.: nonprofit gazdasági társaság) és hozzájárulásra kötelezett pályázó esetén a pályázó gazdasági besorolása: Pályázó azonosítója: OM: Hozzájárulásra kötelezett (NSZFI): TISZK (NSZFI): Pályázó besorolása: xxx Térségi Integrált Szakképzõ Központ TISZK (pl.: nonprofit gazdasági társaság) és hozzájárulásra kötelezett

Részletesebben

Társadalmi Megújulás Operatív Program Esélyegyenlőségi célcsoportok a gazdaságban megváltozott munkaképességűek integrációja a munkaerőpiacon

Társadalmi Megújulás Operatív Program Esélyegyenlőségi célcsoportok a gazdaságban megváltozott munkaképességűek integrációja a munkaerőpiacon PÁLYÁZAT Program neve: Támogatás szakmai iránya: Program kódja Megvalósítandó cél: Társadalmi Megújulás Operatív Program Esélyegyenlőségi célcsoportok a gazdaságban megváltozott munkaképességűek integrációja

Részletesebben

1. SZÁMÚ PROJEKT FENNTARTÁSI JELENTÉS

1. SZÁMÚ PROJEKT FENNTARTÁSI JELENTÉS azonosító száma: TÁMOP3.4.38/2296 A (fő)kedvezményezett neve: Avastetõi Általános, MagyarAngol Két Tanítási Nyelvû skola és Alapfokú Mûvészetoktatási 1. SZÁMÚ PROJEKT FENNTARTÁS JELENTÉS 1. Jelentés azonosító

Részletesebben

EQUAL és "ÉRTÉKMŰHELY" 08-05-14 "ÉRTÉKMŰHELY" 1

EQUAL és ÉRTÉKMŰHELY 08-05-14 ÉRTÉKMŰHELY 1 EQUAL és "ÉRTÉKMŰHELY" 08-05-14 "ÉRTÉKMŰHELY" 1 Fő témáink EQUAL program bemutatása ÉRTÉKMŰHELY ismertetése 08-05-14 "ÉRTÉKMŰHELY" 2 Az EQUAL program háttere A Strukturális Alapokból támogatott közösségi

Részletesebben

Munkaköri leírás. Projektmenedzser. TÁMOP-3.3.10.B-12-0004 Továbbtanulás erősítése a Táncsicsban. A projektvezető szerepe és feladata

Munkaköri leírás. Projektmenedzser. TÁMOP-3.3.10.B-12-0004 Továbbtanulás erősítése a Táncsicsban. A projektvezető szerepe és feladata A projektvezető szerepe és feladata Projektmenedzser A fejlesztési munkát a projekt vezetője irányítja, akinek feladata a projektterv elkészítés, a fejlesztés operatív feladatainak megszervezése, koordinálása

Részletesebben

EFOP KERETÖSSZEG: 4,9 Mrd Ft. TÁMOGATANDÓ PÁLYÁZATOK SZÁMA: db

EFOP KERETÖSSZEG: 4,9 Mrd Ft. TÁMOGATANDÓ PÁLYÁZATOK SZÁMA: db EFOP-3.11.1-17 SZÜLŐ-SULI TANULÓK ISKOLAI ELŐMENETELÉNEK JAVÍTÁSA ÉS A KORAI LEMORZSOLÓDÁS VISSZASZORÍTÁSA AZ ISKOLA-CSALÁD EGYÜTTMŰKÖDÉSÉRE ALAPOZOTT EGYÉNI FEJLESZTÉSEN KERESZTÜL PÁLYÁZAT CÉLJA: A felhívás

Részletesebben

MARTIN JÁNOS SZAKKÉPZŐ ISKOLA MISKOLC

MARTIN JÁNOS SZAKKÉPZŐ ISKOLA MISKOLC MARTIN JÁNOS SZAKKÉPZŐ ISKOLA MISKOLC Martin János Szakképző Iskola A Martin János Szakképző Iskola felvállalta a sajátos nevelési igényű fiatalok speciális képzését és számtalan új ötlettel, differenciált

Részletesebben

HELYI FOGLALKOZTATÁS- FEJLESZTÉS

HELYI FOGLALKOZTATÁS- FEJLESZTÉS Társadalmi Innovációk generálása Borsod-Abaúj-Zemplén megyében TÁMOP-4.2.1.D-15/1/KONV-2015-0009 HELYI FOGLALKOZTATÁS- FEJLESZTÉS Helyi foglalkoztatást erősítő (aktív) foglalkoztatáspolitikai eszközök

Részletesebben

A Postás Szakszervezet Női Tagozatának Szervezeti és Működési Szabályzata

A Postás Szakszervezet Női Tagozatának Szervezeti és Működési Szabályzata A Postás Szakszervezet Női Tagozatának Szervezeti és Működési Szabályzata A Női Tagozat a Postás Szakszervezet (továbbiakban PSZ) Alapszabályának 9. -a alapján az egyenlő bánásmód, de elsősorban a munkavállaló

Részletesebben

LEÖVEY KLÁRA GIMNÁZIUM ESÉLYEGYENLŐSÉGI TERV. lkgesely2.doc december 1

LEÖVEY KLÁRA GIMNÁZIUM ESÉLYEGYENLŐSÉGI TERV. lkgesely2.doc december 1 LEÖVEY KLÁRA GIMNÁZIUM lkgesely2.doc 2004. december 1 Jelen esélyegyenlőségi tervet Budapesten, 2004. december 17-én a Leövey Klára Gimnázium mint munkáltató (képviseletében: Bánhegyesi Zoltán igazgató),

Részletesebben

Partnerségi konferencia a helyi foglalkoztatásról

Partnerségi konferencia a helyi foglalkoztatásról Partnerségi konferencia a helyi foglalkoztatásról KEREKASZTAL BESZÉLGETÉSEK ÖSSZEFOGLALÁSA 2010. március 9. Kistérségi együttműködés a helyi gazdasági és foglalkoztatási potenciál erősítésére Projektazonosító:

Részletesebben

- Esélyegyenlőségi szempontok érvényesítése a pályázatokban -

- Esélyegyenlőségi szempontok érvényesítése a pályázatokban - - Esélyegyenlőségi szempontok érvényesítése a pályázatokban - A leghátrányosabb helyzetű kistérségek fejlesztési és együttműködési kapacitásainak megerősítése ÁROP-1.1.5/C A Tokaji kistérség fejlesztési

Részletesebben

GINOP-6.1.1-15 ALACSONY KÉPZETTSÉGŰEK ÉS KÖZFOGLALKOZTATOTTAK KÉPZÉSE

GINOP-6.1.1-15 ALACSONY KÉPZETTSÉGŰEK ÉS KÖZFOGLALKOZTATOTTAK KÉPZÉSE GINOP-6.1.1-15 ALACSONY KÉPZETTSÉGŰEK ÉS KÖZFOGLALKOZTATOTTAK KÉPZÉSE PÁLYÁZAT CÉLJA: Jelen felhívás célja, hogy ösztönözze az alacsony iskolai végzettséggel, munkaerőpiacon keresett kompetenciával vagy

Részletesebben

kezelése" című központi program aktív és preventív intézkedésekkel segíti a fiatalok munkaerő-piaci beilleszkedését, a munkanélküliek és a munkaerő-pi

kezelése című központi program aktív és preventív intézkedésekkel segíti a fiatalok munkaerő-piaci beilleszkedését, a munkanélküliek és a munkaerő-pi 4470-4/2007. Szoc1 "s és `. : erium iszter Országgyűlés Hivatala Irományszara. ~C JI 9 3 Érkezett: 2007 FEM 15, 1 r Bernáth Ildikó országgyűlési képviselő asszony részére Fidesz-MPSZ Budapest Tisztelt

Részletesebben

Innovatív elemek a foglalkoztatási projektekben, az OFA NKft. szerepe a projektek megvalósításában

Innovatív elemek a foglalkoztatási projektekben, az OFA NKft. szerepe a projektek megvalósításában Innovatív elemek a foglalkoztatási projektekben, az OFA NKft. szerepe a projektek megvalósításában X. Országos tranzitfoglalkoztatási konferencia A civil szervezetek szerepe a munkaerőpiacon hátrányos

Részletesebben

2006 CÉL Összesen 66,0 64, ,3 57,0 58,7 Nők 58,4 57, ,1 51,8 53, ,3 43, ,6 33,3 34,8

2006 CÉL Összesen 66,0 64, ,3 57,0 58,7 Nők 58,4 57, ,1 51,8 53, ,3 43, ,6 33,3 34,8 A képzés, mint a foglalkoztathatóság növelésének eszköze Sumné Galambos Mária 2008. március 4. Foglalkoztatottak aránya, célok EU átlag Magyarország 2006 CÉL CÉL CÉL 2006 EU-15 EU-25 2010 2008 2010 Összesen

Részletesebben

ÉRDEKKÉPVISELETI SZERVEZETEK ÉS KAMARÁK LEHETŐSÉGTÁRA

ÉRDEKKÉPVISELETI SZERVEZETEK ÉS KAMARÁK LEHETŐSÉGTÁRA ÉRDEKKÉPVISELETI SZERVEZETEK ÉS KAMARÁK LEHETŐSÉGTÁRA 2014-2020 Forrás: Operatív Programok, palyazat.gov.hu Tartalomjegyzék Bevezető 2 Az Operatív Programok szerkezete 3 Érdekképviseleti szervezeteknek

Részletesebben

Salva Vita Alapítvány 1081 Bp. Népszínház u. 17. www.salvavita.hu info@salvavita.hu

Salva Vita Alapítvány 1081 Bp. Népszínház u. 17. www.salvavita.hu info@salvavita.hu Salva Vita Alapítvány 1081 Bp. Népszínház u. 17. www.salvavita.hu info@salvavita.hu Küldetésünk A Salva Vita Alapítvány célja az értelmi sérült emberek önálló életvitelének és társadalmi beilleszkedésének

Részletesebben

A SAJÁTOS NEVELÉSI IGÉNYŰ ÉS/VAGY A FOGYATÉKKAL ÉLŐ TANULÓK RÉSZVÉTELE A SZAKKÉPZÉSBEN SZAKPOLITIKAI TÁJÉKOZTATÓ

A SAJÁTOS NEVELÉSI IGÉNYŰ ÉS/VAGY A FOGYATÉKKAL ÉLŐ TANULÓK RÉSZVÉTELE A SZAKKÉPZÉSBEN SZAKPOLITIKAI TÁJÉKOZTATÓ A SAJÁTOS NEVELÉSI IGÉNYŰ ÉS/VAGY A FOGYATÉKKAL ÉLŐ TANULÓK RÉSZVÉTELE A SZAKKÉPZÉSBEN SZAKPOLITIKAI TÁJÉKOZTATÓ Szakpolitikai kontextus A nemzetközi adatok azt mutatják, hogy a fogyatékkal élő, valamint

Részletesebben

A MARCALI VÁROSI KULTURÁLIS KÖZPONT ESÉLYEGYENLŐSÉGI TERVE

A MARCALI VÁROSI KULTURÁLIS KÖZPONT ESÉLYEGYENLŐSÉGI TERVE A MARCALI VÁROSI KULTURÁLIS KÖZPONT ESÉLYEGYENLŐSÉGI TERVE Az egyenlő bánásmódról és az esélyegyenlőség előmozdításáról szóló 2003. évi CXXV. törvény alapelvi szinten rögzíti, hogy minden ember elidegeníthetetlen

Részletesebben

Eljárásrend a TÁMOP / számú pályázathoz

Eljárásrend a TÁMOP / számú pályázathoz Eljárásrend a TÁMOP-3.3.8-2/12-2012-0092 számú pályázathoz Tartalom: I. Az eljárásrend hatálya II. A projekt általános jellemzői III. A projektmenedzsment tagjai, feladatai, felelősségek, IV. A projektben

Részletesebben

II. RÁKÓCZI FERENC GIMNÁZIUM ESÉLYEGYENLŐSÉGI TERV

II. RÁKÓCZI FERENC GIMNÁZIUM ESÉLYEGYENLŐSÉGI TERV II. RÁKÓCZI FERENC GIMNÁZIUM ESÉLYEGYENLŐSÉGI TERV 2011.01.01-2012.12.31. ESÉLYEGYENLŐSÉGI TERV A 2011. január 1-jétől 2012.december 31-ig terjedő időszakra Jelen Esélyegyenlőségi Terv az egyenlő bánásmódról

Részletesebben

A Humánerőforrás-fejlesztési Operatív Program véleményezése

A Humánerőforrás-fejlesztési Operatív Program véleményezése A Humánerőforrás-fejlesztési Operatív Program véleményezése FÖK: A program egyike a legjobban kidolgozott anyagoknak. Tekintve az EU-források felhasználásában rejlő kockázatokat, az operatív program hangsúlyát

Részletesebben

József Attila Tagintézmény. Jó gyakorlat? Jó gyakorlatok? Jó gyakorlatok rendszere?

József Attila Tagintézmény. Jó gyakorlat? Jó gyakorlatok? Jó gyakorlatok rendszere? József Attila Tagintézmény Jó gyakorlat? Jó gyakorlatok? Jó gyakorlatok rendszere? Tanulónépesség jellemzői SNI tanulók nagy száma (51%) BTMN tanulók számának folyamatos növekedése (5%) Túlkorosság Többszörös

Részletesebben

SZÉCSÉNYI KISTÉRSÉG FOGLALKOZTATÁSI PAKTUM

SZÉCSÉNYI KISTÉRSÉG FOGLALKOZTATÁSI PAKTUM SZÉCSÉNYI KISTÉRSÉG FOGLALKOZTATÁSI PAKTUM Preambulum Az aláíró felek fontos feladatnak tartják a Szécsényi kistérség társadalmi-gazdasági fejlődésének támogatását a humánerőforrás fejlesztésével és a

Részletesebben

Mit nyújt a Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Program a vállalkozásoknak 2014-2020 között

Mit nyújt a Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Program a vállalkozásoknak 2014-2020 között Mit nyújt a Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Program a vállalkozásoknak 2014-2020 között Buzás Sándor Főosztályvezető Nemzetgazdasági Tervezési Hivatal Tematika Felkészülés a 2014-2020-as időszakra

Részletesebben

1. sz. melléklet. Orientáló mátrix. a TAMOP 5.1.1.-09/2 kódszámú pályázati útmutatóhoz

1. sz. melléklet. Orientáló mátrix. a TAMOP 5.1.1.-09/2 kódszámú pályázati útmutatóhoz 1. sz. melléklet Orientáló mátrix a TAMOP 5.1.1.-09/2 kódszámú pályázati útmutatóhoz Kistérség Projekt címe Összeg (mft) Baktalórántháza Játszva, tanulva, sportolva a társadalom hasznos tagjává válni Leírás

Részletesebben

ESÉLYEGYENLŐSÉGI PROGRAM

ESÉLYEGYENLŐSÉGI PROGRAM ESÉLYEGYENLŐSÉGI PROGRAM Tét Város Polgármesteri Hivatalának komplex szervezetfejlesztése I. BEVEZETŐ Tét Város Önkormányzata 10.819.200 forintot nyert az ÁROP-1.A2/A pályázati kiírás keretében a Polgármesteri

Részletesebben

A Dél-Mátra Közhasznú Egyesület a következő LEADER kritériumokat határozta meg célterületenként

A Dél-Mátra Közhasznú Egyesület a következő LEADER kritériumokat határozta meg célterületenként A Dél-Mátra Közhasznú Egyesület a következő LEADER kritériumokat határozta meg célterületenként A Dél-Mátra Közhasznú Egyesület Helyi Vidékfejlesztési Stratégiájában megfogalmazott célkitűzések megvalósítása

Részletesebben

Tárgy: Beszámoló a Pápai Szakképzés-Szervezési Társulás tevékenységéről, az elnyert pályázatok megvalósításáról

Tárgy: Beszámoló a Pápai Szakképzés-Szervezési Társulás tevékenységéről, az elnyert pályázatok megvalósításáról PÁPA VÁROS POLGÁRMESTERE 8500 Pápa, Fő utca 12. Tel.: 89/515-000 Fax.: 89/313-989 34. E L Ő T E R J E S Z T É S a Képviselőtestület 2009. április 1-jei ülésére Tárgy: Beszámoló a Pápai Szakképzés-Szervezési

Részletesebben

Tanárképzés főiskolai és egyetemi szinten. Egészségtan tanár (1995-2005) kb. 1000-1200 fő Egészségfejlesztés-tanár MA ( 2005-) képzés kb 150 fő

Tanárképzés főiskolai és egyetemi szinten. Egészségtan tanár (1995-2005) kb. 1000-1200 fő Egészségfejlesztés-tanár MA ( 2005-) képzés kb 150 fő Tanárképzés főiskolai és egyetemi szinten. Egészségtan tanár (1995-2005) kb. 1000-1200 fő Egészségfejlesztés-tanár MA ( 2005-) képzés kb 150 fő Szakterületi ismeretek Az egészségfejlesztés célja, fogalma,

Részletesebben

ESÉLYEGYENLŐSÉGI TERVE

ESÉLYEGYENLŐSÉGI TERVE PÁSZTÓ VÁROSI POLGÁRMESTERI HIVATAL ESÉLYEGYENLŐSÉGI TERVE A közötti időszakra - 2 - Tartalomjegyzék Bevezető... 3 Értelmező rendelkezések..4 Az egyenlő bánásmód elvének megsértése. 4 Általános célok,

Részletesebben

A Nemzeti Pedagógus Kar szabályzata az iskolai közösségi szolgálattal kapcsolatos feladatairól

A Nemzeti Pedagógus Kar szabályzata az iskolai közösségi szolgálattal kapcsolatos feladatairól A Nemzeti Pedagógus Kar szabályzata az iskolai közösségi szolgálattal kapcsolatos feladatairól A Nemzeti Pedagógus Kar (továbbiakban NPK) a 2011. évi CXC. törvény a nemzeti köznevelésről (továbbiakban

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRAT (egységes szerkezetű)

ALAPÍTÓ OKIRAT (egységes szerkezetű) ALAPÍTÓ OKIRAT (egységes szerkezetű) A Győri Többcélú Kistérségi Társulás Társulási Tanácsa a települési önkormányzatok többcélú kistérségi társulásáról szóló 2004. évi CVII. törvény 4. (1) bekezdése,

Részletesebben