NYUGAT-MAGYARORSZÁGI EGYETEM TEÁOR SZERINTI TEVÉKENYSÉGEK JEGYZÉKE

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "NYUGAT-MAGYARORSZÁGI EGYETEM TEÁOR SZERINTI TEVÉKENYSÉGEK JEGYZÉKE"

Átírás

1 NYUGAT-MAGYARORSZÁGI EGYETEM TEÁOR SZERINTI TEVÉKENYSÉGEK JEGYZÉKE SOPRON 2008

2 !"#$#%&'(%#%')*%'& ++")%*)*#'&, -.*!%/0&".01&*&#*2*&34'&/4"(0"-.&0, 154*2.'24'&6 &#'))'&7").8&#*)')44'&("-%0)'4'&6 /-+*2!'9/:*!!;-/'9/: 6 /-4)-<.)"4"= &#!/4;%*!'-.*&!>&#/4"(0"-.&0= %!/-/&#4243(0&&#*)')44'&44'!*4:4"(0"-.&0?? *44'&??!>(0&#"4&#:2*#44'&&#1%/%$? #? 2

3 @ AB -C8 B D -C8 -C8 "!"# $ HII J9// B K HII6 BC?8B G - ( HIIHBL CG?BG - "C M4A -9" 2H G?6=NHII B O4"'*2PI6Q %&' ()""(# ( N?==ROJ/HQ/! 8M! SG?== BC?8B B C 7 2"C -LC ( G T C T ( G U8 H *&' )!!!!! ()( =IIRNHII,O&,Q&7K G K S S 8CAOVQ HII, 9JJ(//' B +%,)!!!!! ()(-.() K KGGK G"-&# "; 3

4 K KG B G "C KGG SB S +*,! LB & S B K A G T G X +0,( 4"'*2 WG AG CCL KSF - HBWBK - G BWBK - BWBK B B BK 4"'*2 O Q G O Q B K F - LBB - BG AB - G C AG 0&' )1"( HII,9JJ(// K6HU8G #&23'4())11"!5()6.!(& # & *7%&' () "8!)!! # 1 )1 1 5(8 #((1 'HIHUO?Q A LBBGB ' HI G A 9(#":5!YO4 JA QN?II KF @AA BK 4

5 BK8 T K 8 K B 8A K 8 A 8 "8!)!! 5(< 8: (" 5( "=-1 #("( Sorszám Megnevezés 1. Él növény (beleértve azok gyökereit is), dugvány, oltvány stb. A kompenzációs felár Vámtarifaszám mértéke a felvásárlási ár %-ában Burgonya Élelmezési célra alkalmas zöldségfélék, gyökerek, és gumók 12 4 Szl Élelmezési célra alkalmas gyümölcsök és dió és dinnyefélék héja , , 0808, Hazai termelés fszernövények , NÖVÉNYTERMELÉSI TERMÉKEK ÉS ELSDLEGES FELDOLGOZÁSAIK 7. Gabonafélék 1001-tl 1007-ig 8. Különféle magvak, ipari és gyógynövények szaporítóanyagok ipari növényekhez 4. Takarmánynövények (kivéve az rlemény és a pellet) szaporítóanyag takarmánynövényekhez ÉL ÁLLATOK, ÁLLATI TERMÉKEK ex 1209 ex 1210 ex ex ex ex

6 1. Ló, szarvasmarha, sertés, juh, kecske, baromfi és más él állat (a sportló, versenyló, kutya, macska, díszállat, laboratóriumi és állatkerti állat kivételével) 0101-tl 0105-ig ex Nyers tej ex Friss tojás ex Természetes méz Másutt nem említett állati eredet termékek (szr, háziállatok spermája) ex Állati vagy növényi trágya Nyers gyapjú ERDEI MAGOK, CSEMETÉK 1. Erdei fák és cserjék csemetéje, oltványa ex Erdei fák és cserjék magja ex !" #$$% & ' " ( ) * +,,+& -%./0 %1&1 "" "$& 7 >&' =!!:8!:8!#( TEAOR A szolgáltatás megnevezése 01.1 Nem ével növény termesztése Ez az ágazat két alapvet tevékenységet különböztet meg: a növényi eredet és az állati eredet termékek elállítását. Az ágazat tartalmazza a mezgazdasághoz, vadgazdálkodáshoz kapcsolódó szolgáltatásokat is. Ez az ágazat tartalmazza az olyan díjazásért vagy megbízásos alapon végzett tevékenységeket, melyek a mezgazdasági termesztéssel, illetve a nem termesztési célú mezgazdasági tevékenységekkel kapcsolatosak Nem ével növény termesztése Gabonaféle (kivéve:rizs), hüvelyes növény, olajos mag termesztése Zöldségféle, dinnye, gyökér-, gumósnövény termesztése Egyéb, nem ével növény termesztése 01.3 Növény szaporítóanyag termesztés Növény szaporítóanyag termesztés 01.6 Mezgazdasági, betakarítást követ szolgáltatás Növénytermesztési szolgáltatás Állattenyésztési szolgáltatás 01.4 Állattenyésztés Tejhasznú szarvasmarha tenyésztése Egyéb szarvasmarha tenyésztése 6

7 01.43 Ló, lóféle tenyésztése Juh, kecske tenyésztése Baromfitenyésztés Egyéb állat tenyésztése 01.7 Vadgazdálkodás, vadgazdálkodási szolgáltatás Vadgazdálkodás, vadgazdálkodási szolgáltatás TEAOR szám A szolgáltatás megnevezése 02 Erdgazdálkodási szolgáltatás Ez az ágazat magában foglalja a fafeldolgozáshoz szükséges hengeres fa elállítását, valamint az erdben vadon term, egyéb növényi termékek kinyerését, gyjtését. A fakitermelésen kívül az erdgazdálkodási tevékenység olyan terméket is eredményezhet, mai kismérték feldolgozási folyamat eredménye, pl. tzifa, faszén, feldolgozatlan rönkfa. Ezeket a tevékenységeket a természetes és az ültetett erdkben egyaránt lehet végezni Erdészeti, egyéb erdgazdálkodási tevékenység Fakitermelés Vadon term egyéb erdei termék gyjtése Erdészeti szolgáltatás TEAOR A szolgáltatás megnevezése szám 16. Fafeldolgozás, fonott áru gyártása Ez az ágazat tartalmazza a faáruk, úgymint a frészáru, a falemez, a tároló fatermék, a fa padlóburkoló, a fa tetszerkezet, és az elre gyártott faépület gyártását. A gyártási folyamata fa frészáru elállításával kezddik, ez tovább vágható vagy esztergálással, illetve más famegmunkáló géppel alakítható- a frészelt vagy más módon alakított fa gyalulható, csiszolható és késztermékké állíthat össze Frészáru-gyártás 16.1 Frészáru-gyártás 16.2 Fa, parafatermék, fonott-áru gyártása Tároló fatermék gyártása Egyéb fa, parafatermék, fonott-áru gyártása TEAOR szám DEC A B A szolgáltatás megnevezése 18. Nyomdai és egyéb sokszorosítási tevékenység Ebbe az ágazatba tartozik a termékek nyomtatása, úgymint a napilap, a folyóirat, a könyv, az üzleti formanyomtatvány, a képeslap és más termékek nyomtatása; továbbá a kapcsolódó kisegít tevékenységek, úgymint a könyvkötés, a nyomólemez-készítés, az adatokból képalkotás. Ebbe az ágazatba tartozik a felvételes információhordozók, úgymint hang- és videofelvételt, szoftvert tartalmazó lemez, kompaktlemez, szalag sokszorosítása is Könyvkötés, kapcsolódó szolgáltatás Egyéb sokszorosítás 7

8 TEAOR szám DF A szolgáltatás megnevezése 31.0 Bútorgyártás Ez az ágazat tartalmazza a bútorok és a hasonló rendeltetés termékek gyártását bármilyen anyagból, a k, a beton és a kerámia kivételével. A bútorgyártás folyamata az anyagok megmunkálásának és a termék összetevi összerakásának alapvet mveleteibl áll, beleértve az anyagok méretre vágását, formázását és rétegelését is. A termelési folyamat fontos szempontja a termék formatere mind esztétikai, mind funkcionális jellemzk szerint Irodabútor gyártása Egyéb bútor gyártása G 4A 55. Szálláshely-szolgáltatás Ebbe az ágazatba tartozik a rövid idtartamú tartózkodás céljára a látogatók és egyéb utazók számára nyújtott szálláshely-szolgáltatás. Idetartozik a diákok, munkások és hasonló személyek részére nyújtott hosszabb idtartamú szálláshely-szolgáltatás is Üdüli, üdülházi szálláshely-szolgáltatás Egyéb szálláshely-szolgáltatás 56 Egyéb vendéglátás Ez az ágazat tartalmazza az összes azonnali közvetlen fogyasztásra alkalmas étel és ital kiszolgálást, amely történhet hagyományos étteremben, önkiszolgáló étteremben, olyan étteremben, ahonnét elvihet az étel-ital, állandó vagy ideiglenes elárusítóhelyen, ülhely biztosításával vagy anélkül. Az a dönt, hogy az ételek közvetlen azonnali fogyasztásra alkalmasak-e, és nem annak a létesítménynek a fajtárja, amely a szolgáltatást végzi Egyéb vendéglátás 59. Film, video, televíziómsor gyártása, hangfelvétel-kiadása Ebbe a szakágazatba tartozik a filmek és videók vetítése mozikban, szabadtéren vagy más nyilvános vetítési lehetségek keretében, továbbá a filmklubok keretében végzett filmvetítés Filmvetítés CB9 HCI BCHCI 61. Távközlés 8

9 Ebbe a szakágazatba tartozik az internet-hozzáférés biztosítása hálózatokon keresztül felhasználó és az internet-szolgáltató között, amennyiben a szolgáltató hálózat nincs az internet-szolgáltató tulajdonában, irányítása alatt. A távközlési szolgáltatás biztosítása létez telekommunikációs kapcsolatokon keresztül, a távközlési szolgáltatás viszonteladása Egyéb távközlés 62. Információ-technológiai szolgáltatás Ebbe a szakágazatba tartozik az olyan számítógépes rendszer tervezése, amely integrálja hardvert, a szoftvert és egyéb információtechnológiát, valamint az erre vonatkozó tanácsadás. A szolgáltatás magában foglalhatja a kapcsolódó felhasználói oktatást Információ-technológiai szaktanácsadás Egyéb információ-technológiai szolgáltatás CBBJ TEÁOR SZÁM A szolgáltatás megnevezés 68.2 Saját tulajdonú, bérelt ingatlan bérbeadása, üzemeltetése Ebbe a szakágazatba tartozik a saját tulajdonú, bérelt ingatlan bérbeadása és üzemletetése: lakások, laképületek, nem lakóépületek, beleértve a kiállítási csarnokokat, a kiállítótermeket, a raktárakat. Továbbá a föld, lakótelek lakóházak, lakások vagy apartmanok bérletbe adása Saját tulajdonú, bérelt ingatlan bérbeadása, üzemeltetése B KC A B 70 Üzletviteli, számviteli, adószakérti tevékenység Üzletviteli, egyéb vezetési tanácsadás Ebbe a szakágazatba tartozik az üzleti vállalkozások és egyéb szervezetek számára nyújtott tanácsadás, útmutatás és közremköd segítségnyújtás a vezetést érint kérdésekben, mint pl. társasági stratégia és szervezeti tervezés, az üzleti folyamat áttervezése, a vezetés korszersítése, költségcsökkentés és más pénzügyi kérdések, marketingpolitika, humánerforrás-politika kialakítása, gyakorlati alkalmazása és tervezése, bér-és nyugdíjazási stratégia tervezése, termelés ütemezése és ellenrzés tervezés. Az üzletviteli szolgáltatás tartalmazhat tanácsadást, útmutatást, és operatív segítségnyújtást az üzleti és közszolgálati tevékenységhez. 71. Építészmérnöki tevékenység; mszaki vizsgálat, elemzés Mérnöki tevékenység, mszaki tanácsadás Ebbe a szakágazatba tartozik a mérnöki tervezés és a mérnöki tanácsadás, a geofizikai, geológiai és szeizmikus felmérés, elrejelzés. Továbbá ide tartozik a geodézia: földmérés, határ- és telekkimérés, vízraji felmérés, földfelszín alatti felmérés, térképészeti és térinformációs tevékenység Mszaki vizsgálat, elemzés Ebbe a szakágazatba tartozik valamennyi anyag- és terméktípus fizikai, kémiai és egyéb analitikai vizsgálata. 72. Tudományos kutatás fejlesztés 9

10 Ebbe az ágazatba tartozik a tudományos kutatás és fejlesztés három típusa: - Alapkutatás: kísérleti vagy elméleti kutatás, amelynek elsdleges célja új ismeretek szerzése a jelenségek és a megfigyelhet valóság alapjául szolgáló dolgokról, a felhasználás vagy alkalmazás szándéka nélkül. - Alkalmazott kutatás: új ismeretek megszerzése céljából végzett eredeti kutatómunka, amely elsdlegesen sajátos gyakorlati célok, problémák megoldására irányul. - Kísérleti fejlesztés: szisztematikus tevékenység, amely a korábbi kutatásból és/vagy a gyakorlati tapasztalatokból nyert meglév ismereteken alapul, és új anyagok, termékek és eszközök elállítására, új eljárások, módszerek és szolgáltatások bevezetésére, illetve a már elállítottak vagy bevezetettek lényeges tökéletesítésére irányul Természettudományi, mszaki kutatás, fejlesztés Ebbe az alágazatba tartozik a természettudományi, mszaki kutatás, fejlesztés Biotechnológiai kutatás, fejlesztés Ebbe a szakágazatba tartozik a biotechnológiai kutatás, fejlesztés Egyéb természettudományi, mszaki kutatás, fejlesztés Ebbe a szakágazatba tartozik - a kutatás és kísérleti fejlesztés a természet- és mszaki tudományok területein, kivéve a biotechnológiai kutatást és kísérleti fejlesztést. - Kutatás és fejlesztés a természettudományok területein. - Kutatás és fejlesztés a mszaki tudományok és technológia területein. - Kutatás és fejlesztés a mezgazdasági tudományok területein. - Az interdiszciplináris kutatás és fejlesztés, alapveten természettudományi és mszaki területen Társadalomtudományi, humán kutatás, fejlesztés Ebbe az alágazatba tartozik a társadalomtudományi és humán alapkutatás, alkalmazott kutatás és kísérleti fejlesztés Társadalomtudományi, humán kutatás, fejlesztés - A kutatás és kísérleti fejlesztés a társadalomtudományok területein. - A kutatás és kísérleti fejlesztés a humán tudományok területein. - - Az interdiszciplináris kutatás, fejlesztés, alapveten társadalomtudományi és humán területen 73. Reklám, piackutatás Piac, közvélemény-kutatás - A termék piaci lehetségeinek, elfogadhatóságának, felhasználóbarát voltának vizsgálata, illetve a fogyasztók vásárlási szokásainak felmérése az értékesítés elsegítése és új termék fejlesztése érdekében, beleértve az eredmények statisztikai elemzését. - A közvélemény-kutatás politikai, gazdasági és társadalmi kérdésekben és az eredmények statisztikai elemzése. 74. Egyéb szakmai, tudományos, mszaki tevékenység Máshová nem sorolt egyéb szakmai, tudományos, mszaki tevékenység Ebbe a szakágazatba tartozik az általában üzleti ügyfelek számára nyújtott szolgáltatások széles köre. Azok a tevékenységek tartoznak ide, amelyek gyakorlásához magas szint szakmai, tudományos, illetve mszaki ismeretre van szükség, a folyó napi, általában rövid idtartamú szokványos üzleti tevékenység azonban nem tartozik ide Ebbe a szakágazatba tartozik többek között: 10

11 - A mezgazdasági tanácsadás (agronómusi, agrárközgazdászi tevékenység). - Környezetvédelmi tanácsadás. - Egyéb mszaki tanácsadás, - Az egyéb nem mszaki, nem építészmérnöki, nem üzletviteli tanácsadás. - Építési költségvetés készítése, ellenrzése. - A mszaki, gazdasági és más szakmai könyv, kézikönyv, dokumentum stb. megírása a szerzi jogvédelembe részesülk CBCEA I A B 82 Adminisztratív, kiegészít egyéb üzleti szolgáltatás Ebbe az ágazatba tarozik a mások számára nyújtott mindennapi irodai adminisztratív szolgáltatások széles köre, csakúgy, mint a folyó rutin üzletvitelt segít tevékenységek végzése díjazásért vagy szerzdéses alapon. Ide tartozik továbbá az összes olyan üzletvitelt kiegészít szolgáltatás, amelyet az osztályozás máshol nem tartalmaz Konferencia, kereskedelmi bemutató szervezése Ebbe a szakágazatba tartozik a rendezvények szervezése, reklámozása és/vagy menedzselése, mint pl. üzleti és kereskedelmi bemutatók, értekezletek, kongresszusok és találkozók, függetlenül attól, hogy a rendezvény színhelyéül szolgáló létesítményt a szervezk üzemeltetik vagy nem Máshová nem sorolt kiegészít üzleti szolgáltatás Ebbe a szakágazatba tartozik többek között: - Az egyéb jellemzen üzletvitelt kiegészít tevékenységek, amennyiben nincsenek máshová besorolva. 85 Oktatás Ebbe a nemzetgazdasági ágba tartozik minden szint és bármely szakmára felkészít oktatás. Az oktatás szóbeli, írásban, rádión, televízión vagy egyéb kommunikációs csatornán keresztül történhet. Ez a nemzetgazdasági ág tartalmazza az iskolarendszer nappali oktatás különböz szintjeit, valamint a felnttképzést, az egyes írás-olvasás kurzusokat stb. A nemzetgazdasági ág tartalmazza mind az állami, mind a magánoktatást. Ebbe a nemzetgazdasági ágba tartoznak azok a képzések is, amelyek elssorban a sporttal, szórakozással kapcsolatos tevékenységekre irányulnak, például oktatást segít tevékenységek Iskolai elkészít oktatás Iskolai elkészít oktatás Ebbe a szakágazatba tartozik az iskola-elkészít oktatás (alapfokú oktatást megelz nevelés), a testi és szellemi fogyatékkal élk speciális nevelése ezen a szinten Alapfokú oktatás Alapfokú oktatás Ez a szakágazat tartalmazza azt az elméleti, illetve gyakorlati képzést, amely a tanulónak alapvet olvasás, írás és matematikai ismeretet nyújt, valamint alapfokú képzést ad egyéb tárgyakban, mint pl. történelem, földrajz, 11

12 természettudomány, társadalomtudomány, zene és egyéb mvészetek. Ezt az oktatási formát általában gyermekek részére szervezik, de ebbe a kategóriába tartoznak a hasonló tartalmú iskolarendszer vagy iskolarendszeren kívüli írásolvasás kurzusok is, amelyeket az alapfokú iskolához túlkorosnak ítélt személyeknek szerveznek. Idetartoznak a speciális képzési igény gyermekeknek szervezett programok is ezen a szinten. - Az alapfokú oktatás (az oktatás els szintje) - A testi és szellemi fogyatékkal élk speciális képzése ezen a szinten. - A felntteknek szervezett írás-olvasás kurzus Középfokú oktatás Ez az alágazat tartalmazza mind az általános, mind a szakmai elkészít, mind a szakmai középfokú képzési programokat Általános középfokú oktatás Ebbe a szakágazatba tartoznak azok az oktatási programok, amelyek megalapozzák az élethosszig tartó tanulást és az emberi fejldést, valamint elsegítik a további tanulást. A képz intézmények olyan programokat szerveznek, amelyek rendszerint tantárgyrendszerre épülnek, ezekre szakosodott tanárokkal; vagy még gyakrabban a különböz tárgyakra szakosodott szaktanárokat alkalmaznak, akik a szakterületükön az osztálymunkát vezetik. A képzés folytatható tanteremben, rádión, televízión, internet útján vagy levelez formában. A tantárgyi szakosodás e szinten már gyakran hatással van az általános képzésben részt vevk oktatással kapcsolatos tapasztalataira is. Az ilyen képzések célja, hogy a diákot alkalmassá tegyék további szakmai képzésre vagy a felsfokú továbbtanulásra, speciális tantárgyi felkészítés nélkül. - Az általános oktatás középfokú szakasza, amely többé-kevésbé a tankötelezettség idszakának felel meg. - Az általános oktatás középfokú szakasza, amely elméletileg a felsszint továbbtanulásra készít fel. - A tesi és szellemi fogyatékkal élk speciális képzése ezen a szinten Szakmai középfokú oktatás Az ebbe a szakágazatba tartozó programokra tantárgyi szakosodás, valamint a jelenbeli vagy jövbeli foglalkozáshoz általában kapcsolódó elméleti háttér és a gyakorlati készségek oktatása a jellemz. A képzés célja lehet pl. a foglalkoztatáshoz szükséges általános ismeretek nyújtása, de felkészítés meghatározott foglalkozásra, szakmára is. A képzés folytatható tanteremben, rádión, televízión, internet útján vagy levelez formában. A felsszint oktatás alatt lév minden szakmai képzés Fels szint oktatás Ebbe az alágazatba tartoznak a középfokú, graduális és posztgraduális szint végzettséget adó, középfok utáni nem felsfokú szint, valamint a felsoktatási képzési programok. A szintre bekerülés feltétele legalább középiskolai érettségi vagy az azzal egyenérték képzés. Ebbe az alágazatba tartozik a felsoktatás minden formája, pl. az intézménybe, iskolarendszer oktatásban, munkahelyen vagy otthon folytatott képzésként, illetve rádión, televízión, internet útján vagy egyéb formában biztosított felsfokú oktatás. Ezen a szinten nagyszámú szakirány-kínálat lehetséges, amelyek közül egyesek több elméleti, mások több gyakorlati ismeretet nyújtanak Fels szint, nem felsfokú oktatás Ebbe a szakázatba tartoznak az olyan középfoknál magasabb szint képzések, amelyek tekinthetk felsfokú képzésnek. Például a felsfokú oktatásban vagy 12

13 nem egyetemi, fiskolai felsfokú szakmai képzésben való részvételre elkészít, kiegészít, illetve középfokú nem felsfokú programok Felsfokú oktatás - A felsfokú képzés els, második és harmadik szintje (felsfokú alap-, mester és doktori képzések) - Felsfokú szakképzés, - Az eladó-mvészet felsfokú végzettséget adó képzése Egyéb oktatás Ez a csoport bármilyen szakmai, hobbi vagy önfejlesztési célú általános és szakmai továbbképzést tartalmaz. Ez az alágazat az oktatás, szakmai képzés bármely formáját tartalmazhatja, amely nem tartozik az iskola elkészít, alap-, közé- és felsszint oktatás alágazatába, függetlenül attól, hogy az ismeretet írásban, szóban, rádión, televízión, internet útján vagy egyéb formában közvetítik. Ebbe az alágazatba tartozik a tárborban és iskolában folyó csoportos és egyéni sporttanfolyam, az idegen nyelvi képzés, a mvészeti képzés és egyéb szakképzés, amelyeket elssorban felntteknek szerveznek, és nem tartoznak a alágazatba Sport, szabadidd képzés Ebbe a szakágazatba tartozik pl. a táborban és iskolába folyó csoportos és egyéni sportképzés. Idetartozik mind a nappali, mind a többnapos sporttábori képzés. Nem tartozik ide a felsoktatási intézmények ilyen jelleg képzése. A képzés szervezett keretek között, különböz formában történhet a megrendel sportlétesítményében, edzpályán, oktatási intézményben vagy egyéb módon Kulturális képzés Ez a szakágazat tartalmazza a különböz mvészeti képzéseket, a képzdráma-, zenemvészetben. A képzést végz intézmény neve lehet pl. iskola, stúdió, osztály. Ezekben az intézményekben szervezett keretek között folyik a képzés, melynek célja fként a szabad id eltöltése, hobbi, illetve önmegvalósítás, és nem ad hivatalosan elismert végzettséget Máshová nem sorolt egyéb oktatás Ez a szakágazat tartalmazza az elssorban a felntteknek ajánlott és tartott oktatás és szakmai képzés bármely formáját, amely nem tartozik a alágazatokba. Nem tartoznak ide az iskolarendszer képzések. Ez a képzési forma nem ad hivatalosan elismert végzettséget. A képzés különböz formákban történhet: speciális képz intézményben, oktatási intézményben, munkahelyen vagy otthon; folytatható tanteremben, rádión, televízión, internet útján vagy levelez formában. Ebbe a szakágazatba tartozik többek között: - Az olyan oktatási forma, amely oktatási szinttel nem meghatározható. - A felsoktatási témavezeti feladatok. - Az egyetemi, fiskolai elkészít szolgáltatás. - A korrepetáló kurzus, oktatási központok szervezésében. - Vizsgára felkészít kurzus. - Nyelvtanfolyam, beszédkészség-fejleszt kurzus. - A gyorsolvasás tanfolyama. - A vallással kapcsolatos kurzus. - A nyilvános szereplést elsegít kommunikációs tanfolyam. - A számítógépes tanfolyam Oktatást kiegészít tevékenység Oktatást kiegészít tevékenység Ebbe a szakágazatba tartoznak az oktatás folyamatát és rendszerét segít, de nem oktatási szolgáltatások: 13

14 - Az oktatási szaktanácsadás. - Az oktatási tájékoztatást és pályaválasztási szaktanácsadás. - A pedagógiai szakszolgálat és szakmai szolgáltatás. - Az oktatási vizsgáztatás értékelése. - Az oktatási vizsgateszt értékelése. - A diákcsereprogramok szervezése. KA 91 Könyvtári, levéltári, múzeumi, egyéb kulturális tevékenység Könyvtári, levéltári tevékenység - A nagyközönségnek vagy kiemelt felhasználóknak (pl. tanuló, kutató, oktató, az intézmény munkatársa részére) nyújtott mindenfajta könyvtári, olvasótermi, audiovizuális tári, közlevéltári szolgáltatás és az államai levéltárak mködtetése: - állománygyarapítás és gyjteményszerzés, szakosodással vagy anélkül; - katalóguskészítés; - könyvek, térképek, periodikák, filmek, hanglemezek, kazetták, mvészeti alkotások stb. kölcsönzése és raktározása; - kérésre teljesített információsvisszakeresés. - A fényképtári, filmkönyvtári szolgáltatás Múzeumi tevékenység - Mindenfajta múzeum mködtetése. 93. Sport-, szórakoztató, szabadids tevékenység Egyéb sporttevékenység Ebbe a szakágazatba tartozik többek között: - A sportesemények rendezése, szervezése, promóciója. - A sportszövetségek, szabályozó testületek tevékenysége. - A sportesemény elsegítésével, promóciójával kapcsolatos tevékenyég. - A verseny- és lovaglóistállók, kennelek, garázsok, tevékenysége. - A sporthorgászat és vadászat szervezése. 3&' (1() C? &HII6BL C? M%+& 14

A gazdasági tevékenységek egységes ágazati osztályozási rendszere és a tevékenységek tartalmi meghatározása (TEÁOR '98)

A gazdasági tevékenységek egységes ágazati osztályozási rendszere és a tevékenységek tartalmi meghatározása (TEÁOR '98) A gazdasági tevékenységek egységes ágazati osztályozási rendszere és a tevékenységek tartalmi meghatározása (TEÁOR '98) KSH, 1997 2 3 T A R T A L O M J E G Y Z É K BEVEZETÕ 5 1. A tevékenységek osztályozása

Részletesebben

A mködés közös szabályai

A mködés közös szabályai SZERVEZETI ÉS MKÖDÉSI SZABÁLYZAT A mködés közös szabályai Oladi Általános Mveldési Központ Szombathely, Simon István u 2-6. OM azonosító: 200897 TARTALOMJEGYZÉK A MKÖDÉS KÖZÖS SZABÁLYAI...1 ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK...4

Részletesebben

A gazdasági tevékenységek egységes ágazati osztályozási rendszere és a tevékenységek tartalmi meghatározása (TEÁOR'03)

A gazdasági tevékenységek egységes ágazati osztályozási rendszere és a tevékenységek tartalmi meghatározása (TEÁOR'03) KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL A gazdasági tevékenységek egységes ágazati osztályozási rendszere és a tevékenységek tartalmi meghatározása (TEÁOR'03) Második, javított kiadás BUDAPEST, 2003 KÖZPONTI STATISZTIKAI

Részletesebben

SZENT ISTVÁN EGYETEM KÖLTSÉGVETÉSI ALAPOKMÁNYA 2004.

SZENT ISTVÁN EGYETEM KÖLTSÉGVETÉSI ALAPOKMÁNYA 2004. SZENT ISTVÁN EGYETEM KÖLTSÉGVETÉSI ALAPOKMÁNYA 2004. 1. Fejezet szám, megnevezése: XX. Oktatási Minisztérium 2. Költségvetési szerv a.) azonosító adatai - törzskönyvi nyilvántartási szám: 329761 - megnevezése:

Részletesebben

A SZÉCHENYI PIHENŐ KÁRTYA SZOLGÁLTATÁSAI

A SZÉCHENYI PIHENŐ KÁRTYA SZOLGÁLTATÁSAI A SZÉCHENYI PIHENŐ KÁRTYA SZOLGÁLTATÁSAI Az 55/2011. (IV. 12.) Kormányrendelet 5.. (1) bekezdése a TEÁOR 08 osztályozási rendszerre hivatkozással felsorolja a SZÉP Kártyával nyújtható belföldi szolgáltatásokat.

Részletesebben

SZAKDOLGOZAT. Csóka Ágnes PR szakreferens szak 2006.

SZAKDOLGOZAT. Csóka Ágnes PR szakreferens szak 2006. SZAKDOLGOZAT Csóka Ágnes PR szakreferens szak 2006. ATALANTA Távoktatási Központ SZAKDOLGOZAT MI KÖNE, HA VOLNA? AZAZ EGY CIVIL SZERVEZET PR STRATÉGIÁJA Készítette: Csóka Ágnes Konzulens tanár: Morva Gábor

Részletesebben

KÖZMŰVELŐDÉSI FOGALOMTÁR

KÖZMŰVELŐDÉSI FOGALOMTÁR KÖZMŰVELŐDÉSI FOGALOMTÁR (minőségfejlesztési és pályázati munkaanyag) Nemzeti Erőforrás Minisztérium Közművelődési Főosztály elektronikus változat (2008 2012. 02. 5.) 1 2 TARTALOM Bevezető 5 1. ALAPFOGALMAK

Részletesebben

STATISZTIKAI TÜKÖR 2012/42

STATISZTIKAI TÜKÖR 2012/42 2014. március Felnőttoktatás, felnőttképzés STATISZTIKAI TÜKÖR 2012/42 Tartalom VI. évfolyam 42. szám Bevezetés... 2 A felnőttoktatás, felnőttképzés területén használt fogalmak... 5 Oktatás és képzés a

Részletesebben

SZOLGÁLTATÁSOK JEGYZÉKE

SZOLGÁLTATÁSOK JEGYZÉKE Központi Statisztikai Hivatal SZOLGÁLTATÁSOK JEGYZÉKE (SZJ 03) Második, javított kiadás Budapest, 2003 KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL, 2002 ISSN 0324-5985 ISSN 1219-2287 Összeállította: és szerkesztette

Részletesebben

A SZOLGÁLTATÁSOK JEGYZÉKE

A SZOLGÁLTATÁSOK JEGYZÉKE A SZOLGÁLTATÁSOK JEGYZÉKE ÉS AZ ÁFA 2012 Szolgáltatások Jegyzéke A szolgáltatások tartalmi meghatározásai Építményjegyzék Szerkesztette: dr. Hornok Arnold A szerkesztés lezárva: 2012. február 16. ISBN

Részletesebben

MAGYAR KÖZLÖNY 2010. évi 33. szám 10075

MAGYAR KÖZLÖNY 2010. évi 33. szám 10075 MAGYAR KÖZLÖNY 2010. évi 33. szám 10075 A szociális és munkaügyi miniszter 5/2010. (III. 9.) SZMM rendelete a munkavédelemrõl szóló 1993. évi XCIII. törvény egyes rendelkezéseinek végrehajtásáról szóló

Részletesebben

AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS 2005/36/EK IRÁNYELVE (2005. szeptember 7.) a szakmai képesítések elismeréséről. (HL L 255, 30.9.2005, o.

AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS 2005/36/EK IRÁNYELVE (2005. szeptember 7.) a szakmai képesítések elismeréséről. (HL L 255, 30.9.2005, o. 2005L0036 HU 01.01.2007 001.001 1 Ez a dokumentum kizárólag tájékoztató jellegű, az intézmények semmiféle felelősséget nem vállalnak a tartalmáért B AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS 2005/36/EK IRÁNYELVE

Részletesebben

MAGYAR KÖZLÖNY 32. szám

MAGYAR KÖZLÖNY 32. szám MAGYAR KÖZLÖNY 32. szám MAGYARORSZÁG HIVATALOS LAPJA 2015. március 13., péntek Tartalomjegyzék 51/2015. (III. 13.) Korm. rendelet Az egyes közlekedésfejlesztési projektekkel összefüggő közigazgatási hatósági

Részletesebben

Kormányrendeletek. A Kormány 110/2012. (VI. 4.) Korm. rendelete a Nemzeti alaptanterv kiadásáról, bevezetésérõl és alkalmazásáról

Kormányrendeletek. A Kormány 110/2012. (VI. 4.) Korm. rendelete a Nemzeti alaptanterv kiadásáról, bevezetésérõl és alkalmazásáról M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2012. évi 66. szám 10635 III. Kormányrendeletek A Kormány 110/2012. (VI. 4.) Korm. rendelete a Nemzeti alaptanterv kiadásáról, bevezetésérõl és alkalmazásáról A Kormány a nemzeti

Részletesebben

Fodor Zita. Logisztikai információs rendszerek alkalmazásának hatása a kis- és középvállalkozások versenyképességére

Fodor Zita. Logisztikai információs rendszerek alkalmazásának hatása a kis- és középvállalkozások versenyképességére Fodor Zita Logisztikai információs rendszerek alkalmazásának hatása a kis- és középvállalkozások versenyképességére Budapesti Corvinus Egyetem Kisvállalkozásfejlesztési Központ Témavezet: Dr. Szegedi Zoltán

Részletesebben

A kritikus információs infrastruktúrák meghatározásának módszertana ENO Avisory Kft., 2009

A kritikus információs infrastruktúrák meghatározásának módszertana ENO Avisory Kft., 2009 A kritikus információs infrastruktúrák meghatározásának módszertana ENO Avisory Kft., 2009 Szerzők: Dr. Haig Zsolt, Hajnal Béla, Dr. Kovács László, Dr. Muha Lajos, Sik Zoltán Nándor Copyright ENO Advisory

Részletesebben

Áfakulcsok és a tevékenység közérdekű vagy egyéb sajátos jellegére tekintettel adómentes tevékenységek

Áfakulcsok és a tevékenység közérdekű vagy egyéb sajátos jellegére tekintettel adómentes tevékenységek Áfakulcsok és a tevékenység közérdekű vagy egyéb sajátos jellegére tekintettel adómentes tevékenységek A szolgáltatásnyújtások illetve termékértékesítések után fizetendő adó mértéke az általános forgalmi

Részletesebben

Erasmus+ Pályázati útmutató

Erasmus+ Pályázati útmutató Erasmus+ Pályázati útmutató Amennyiben a különböző nyelvű változatok között jelentésbeli eltérések vannak, az angol nyelvű változat az irányadó a más nyelvű változattal szemben. 3. verzió (2015): 16/12/2014

Részletesebben

Tanulási útmutató és tananyag

Tanulási útmutató és tananyag HEFOP 3.5.4 FELNŐTTKÉPZÉSI SZERVEZŐ KÉPZÉS 6. modul: Felnőttképzési szolgáltatások Tanulási útmutató és tananyag Pécs Tisztelt Hallgató! Ön A felnőttképzés hozzáférésének javítása a rendelkezésre álló

Részletesebben

A KORSZERŰ A GYORS TECHNOLÓGIA VÁLTÁSOK ÉS

A KORSZERŰ A GYORS TECHNOLÓGIA VÁLTÁSOK ÉS Dr. Forgó Sándor A KORSZERŰ A GYORS TECHNOLÓGIA VÁLTÁSOK ÉS TUDÁSTRANSZFER LEHETŐSÉGÉT TÁMOGATÓ OKTATÁSI MÓDSZEREK ÉS IT TECHNOLÓGIÁK ALKALMAZÁSÁNAK LEHETŐSÉGEI ÉS GYAKORLATA A SZAKKÉPZÉSBEN KUTATÁSI RÉSZTANULMÁNY

Részletesebben

Központi Statisztikai Hivatal. Tájékoztatási főosztály Területi tájékoztatási osztály BUDAPESTI MOZAIK. 1. szám. Oktatás Kultúra Kutatás-fejlesztés

Központi Statisztikai Hivatal. Tájékoztatási főosztály Területi tájékoztatási osztály BUDAPESTI MOZAIK. 1. szám. Oktatás Kultúra Kutatás-fejlesztés Központi Statisztikai Hivatal Tájékoztatási főosztály Területi tájékoztatási osztály BUDAPESTI MOZAIK 1. szám Oktatás Kultúra Kutatás-fejlesztés Budapest, 2006. március Központi Statisztikai Hivatal Tájékoztatási

Részletesebben

JAVASLAT A nemzeti oktatási innovációs rendszer fejlesztésének STrATégiáJárA

JAVASLAT A nemzeti oktatási innovációs rendszer fejlesztésének STrATégiáJárA JAVASLAT a nemzeti oktatási innovációs rendszer fejlesztésének stratégiájára A Társadalmi Megújulás Operatív Program 3.1.1 számú, 21. századi közoktatás fejlesztés, koordináció című kiemelt projekt stratégiai

Részletesebben

MAGYAR KÖZLÖNY. 66. szám. MAGYARORSZÁG HIVATALOS LAPJA 2012. június 4., hétfõ. Tartalomjegyzék

MAGYAR KÖZLÖNY. 66. szám. MAGYARORSZÁG HIVATALOS LAPJA 2012. június 4., hétfõ. Tartalomjegyzék MAGYAR KÖZLÖNY MAGYARORSZÁG HIVATALOS LAPJA 2012. június 4., hétfõ 66. szám Tartalomjegyzék 2012. évi LXIV. törvény A magánnyugdíjról és a magánnyugdíjpénztárakról szóló 1997. évi LXXXII. törvény, valamint

Részletesebben

Áfa kulcsok és a tevékenység közérdekű vagy egyéb sajátos jellegére tekintettel adómentes tevékenységek köre 2015. január 1-jétől

Áfa kulcsok és a tevékenység közérdekű vagy egyéb sajátos jellegére tekintettel adómentes tevékenységek köre 2015. január 1-jétől Áfa kulcsok és a tevékenység közérdekű vagy egyéb sajátos jellegére tekintettel adómentes tevékenységek köre 2015. január 1-jétől Az általános forgalmi adóról szóló 2007. évi CXXVII. törvény (a továbbiakban:

Részletesebben

A BORNEMISZA PÉTER GIMNÁZIUM, ÁLTALÁNOS ISKOLA, ALAPFOKÚ MŰVÉSZETOKTATÁSI INTÉZMÉNY ÉS SPORTISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA

A BORNEMISZA PÉTER GIMNÁZIUM, ÁLTALÁNOS ISKOLA, ALAPFOKÚ MŰVÉSZETOKTATÁSI INTÉZMÉNY ÉS SPORTISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA A BORNEMISZA PÉTER GIMNÁZIUM, ÁLTALÁNOS ISKOLA, ALAPFOKÚ MŰVÉSZETOKTATÁSI INTÉZMÉNY ÉS SPORTISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA Budapest 2010 Köszöntő 1997 májusában a Hit Gyülekezete egyház megalapította iskolánkat,

Részletesebben

V. A Kormány tagjainak rendeletei

V. A Kormány tagjainak rendeletei M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 20. évi 6. szám 609 V. A Kormány tagjainak rendeletei Az emberi erõforrások minisztere 4/20. (I..) EMMI rendelete a két tanítási nyelvû iskolai oktatás irányelvének kiadásáról

Részletesebben

V I T A I R A T BEVEZETÉS

V I T A I R A T BEVEZETÉS BEVEZETÉS A 2010. tavaszi országgyűlési választások eredménye egyértelmű felhatalmazást adott arra, hogy új értékalapokra helyezzük az oktatási rendszer egészét. Ennélfogva szükségszerű egy új közoktatási

Részletesebben

MEZŐGAZDASÁG, ERDŐGAZDÁLKODÁS, HALÁSZAT. 01 Növénytermesztés, állattenyésztés, vadgazdálkodás és kapcsolódó szolgáltatások

MEZŐGAZDASÁG, ERDŐGAZDÁLKODÁS, HALÁSZAT. 01 Növénytermesztés, állattenyésztés, vadgazdálkodás és kapcsolódó szolgáltatások A MEZŐGAZDASÁG, ERDŐGAZDÁLKODÁS, HALÁSZAT 01 Növénytermesztés, állattenyésztés, vadgazdálkodás és kapcsolódó szolgáltatások 01.1 Nem évelő növény termesztése 01.11 Gabonaféle (kivéve: rizs), hüvelyes növény,

Részletesebben

FELNŐTTEK KÉPESSÉG- ÉS KÉSZSÉGMÉRÉSE (PIAAC)

FELNŐTTEK KÉPESSÉG- ÉS KÉSZSÉGMÉRÉSE (PIAAC) Országjelentés Szlovákia 2013 FELNŐTTEK KÉPESSÉG- ÉS KÉSZSÉGMÉRÉSE (PIAAC) MINISTERSTVO ŠKOLSTVA, VEDY, VÝSKUMU A ŠPORTU SLOVENSKEJ REPUBLIKY Elὄszó MI A PIAAC (Programme for the International Assessment

Részletesebben

MUNKA ÉS PÁLYAVÁLASZTÁSI TANÁCSADÓ SZAKMAISMERTETŐ INFORMÁCIÓS MAPPA. Humánerőforrás-fejlesztési Operatív Program (HEFOP) 1.

MUNKA ÉS PÁLYAVÁLASZTÁSI TANÁCSADÓ SZAKMAISMERTETŐ INFORMÁCIÓS MAPPA. Humánerőforrás-fejlesztési Operatív Program (HEFOP) 1. MUNKA ÉS PÁLYAVÁLASZTÁSI TANÁCSADÓ SZAKMAISMERTETŐ INFORMÁCIÓS MAPPA Humánerőforrás-fejlesztési Operatív Program (HEFOP) 1.2 intézkedés Az Állami Foglalkoztatási Szolgálat fejlesztése MUNKA ÉS PÁLYAVÁLASZTÁSI

Részletesebben