I. PAVILONOK KIALAKÍTÁSÁRA VONATKOZÓ KÉRDÉSEK. I/1. Van-e a pavilonok tekintetében valamilyen magasságbeli korlátozás?

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "I. PAVILONOK KIALAKÍTÁSÁRA VONATKOZÓ KÉRDÉSEK. I/1. Van-e a pavilonok tekintetében valamilyen magasságbeli korlátozás?"

Átírás

1 I. PAVILONOK KIALAKÍTÁSÁRA VONATKOZÓ KÉRDÉSEK I/1. Van-e a pavilonok tekintetében valamilyen magasságbeli korlátozás? Nincs. I/2. A pályázat témájával való ismerkedés során azt tapasztaltam, hogy a hazai vásárokon jellemzően a pavilon előtti 1m-es sávot is hasznosítják, különböző mobil állványokra helyezik az árut. Biztosítanunk kell továbbra is ennek lehetőségét? Ez a terület beleszámít a feltűntetett szükséges alapterületekbe? Van erre vonatkozó helyi szabályozás? A jelenlegi mobil állványok használatának módja a vásári szabályzatban rögzített, alapvetően szervezési kérdés. A Kiíró szándéka, hogy a vásároknak egységes, rendezett megjelenése legyen. Ennek megfelelően szükséges, hogy a pavilonok előre tervezett módon, a pályázatban megadott nagyságú alapterületen belül biztosítsák az áruk bemutatásához szükséges felületeket, és így ne legyen szükség további toldalékolásra, terjeszkedésre. Ld. a Kiírás 3. oldalán: A telepített bútorzat bérlői igény szerinti, sajátkezű barkácsolása és toldozgatása [ ] eredményezi azt az áldatlan állapotot, mely a történeti épített környezetben a vásárok alkalmával gyakorta kialakul. I/3. Van-e valamilyen elvárt arculati elem? (Pl.: Budapest logó, zászló, stb.) Az arculati elemek szerepeltetéséről a Kiírónak nincs kötelező elvárása, azok felhasználása vagy szerepeltetése tervezői döntés kérdése. A Kiíró célja, hogy olyan attraktív megoldások szülessenek, amelyek egyedi karakterükkel hely-specifikussá válnak, és ezáltal fókuszba állítják Budapestet, illetve a Vörösmarty teret. I/4. Az esővíz elvezetésnél elegendő a tetőn megoldani a vízelvezetést, ami a járdára lenne elfolyatva, vagy meg kell oldani annak a gyűjtését is? Az esővíz gyűjtését nem kell megoldani, a tető vízelvezetése tervezés tárgyát képezi. I/5. A vendéglátó egységeknél hány négyzetméteres fogyasztótérrel lehet számolni? A fogyasztótér is pavilonba helyezendő el vagy az azon kívülre kerül? A fogyasztóteret nem szükséges biztosítani a pavilonokban, a fogyasztótér méretére vonatkozóan nincs egységes elvárás. A nagyobb helyigényű me- 1

2 legkonyha vendéglátó egység esetében kell ülőfogyasztást biztosító fogyasztótérrel számolni. A pályázattal kapcsolatos kérdések és válaszok nyilvánosságra hozatalával egyidejűleg a korábbi vásár elrendezéséről készült helyszínrajzot is elérhetővé tesszük a pályázat honlapján, mely a kérdésben további iránymutatással szolgál. Ld. a Kiírás 7. oldalán: Fogyasztóteret a vásáron nem kell vendéglátósonként biztosítani. Nem reális cél, hogy valamennyi vendég helyet foglalhasson, jellemző a kézből, vagy pultnál állva fogyasztás. I/6. Vannak-e a vendéglátó egységek kéményeire vonatkozó megkötések? A vendéglátós egységekben elhelyezett készülék szabadon vezetett kéményét úgy kell elhelyezni, hogy környezetére gyújtó hatású veszélyt ne jelentsen. Ld. a Kiírás 5. oldalán: Az építményeket úgy kell tervezni, hogy az anyagok és szerkezetek valamennyi köztéri igénybevételnek megfeleljenek, tekintettel az ellenállóság, takaríthatóság, karbantarthatóság, tűzvédelem, illetve szükség esetén a cserélhetőség szempontjaira. I/7. A vendéglátós egységeknél kiírt min. 8 eltérő alapterületű pavilonhoz ragaszkodni kell, vagy elegendő a konyhatechnológiai igényeknek megfelelően kialakítani 3-4 különböző méretet? Minimum 8 darab vendéglátó pavilont kell tudni elhelyezni a téren. A vendéglátósok eltérő igényeit a Kiírás 6-7. oldalán alapvetően három csoportba foglaltuk össze. Ezeknek az eltérő csoportoknak a kiszolgálására, a változatos bérlői mix biztosítására szükséges, hogy a különböző konyhatechnológiai igényeknek megfelelően legyen lehetőség különböző méretű vendéglátó standok kialakítására. A vendéglátói összetétel vásáronként különböző lehet, és az egyes vendéglátós egységek (különösen a nagyobb helyigényű melegkonyhák) területe is évente változó lehet. A pályázattal kapcsolatos kérdések és válaszok nyilvánosságra hozatalával egyidejűleg a korábbi vásár elrendezéséről készült helyszínrajzot is elérhetővé tesszük a pályázat honlapján, mely a kérdésben iránymutató lehet. I/8. A pavilonok anyagválasztása során a vendéglátóegységekben milyen higiénés követelményeknek/előírásoknak kell megfelelni? A vendéglátóegységek padozatát úgy kell kialakítani, hogy az esetlegesen kiömlő szennyező anyagok ne rongálják a közterület burkolatát. Az egységek kiszolgáló felületei (pultok) feleljenek meg az alapvető higiéniás követelményeknek, legyenek fertőtleníthetőek és moshatóak. 2

3 I/9. A pályázat tárgya a Vörösmarty téren megvalósuló vásárokon használható, egyedi arculatú vásári pavilonrendszer tervezése. Ugyanakkor a bírálati szempontok között szerepel az eltérő városi szituációk minél szélesebb kiszolgálásának fontossága. Elvárás-e, hogy a város más helyszíneire is adaptálható legyen a pavilonrendszer, vagy kizárólagosan a Vörösmarty téren kerül felhasználásra? A pályázati elbírálás e szempontja a Kiíró azon igényét tükrözi, hogy olyan pavilonra tegyenek javaslatot, amelyet kis beavatkozásokkal (pl. a tervben rejlő variációs lehetőség kihasználásával) a Főváros más kiemelt közterületein rendezett vásárokon is hasznosítani lehet, az adott térhez illeszkedve helyspecifikus módon. 3

4 II. PAVILONOK TELEPÍTÉSÉRE VONATKOZÓ KÉRDÉSEK II/1. Lehetőség van-e a jelenlegi vásári elrendezésekről készült helyszínrajz megtekintésére? Igen. A pályázattal kapcsolatos kérdések és válaszok nyilvánosságra hozatalával egyidejűleg a korábbi vásár elrendezéséről készült helyszínrajzot is elérhetővé tesszük a pályázat honlapján. II/2. Van a térnek olyan kijelölt területe, ahol a pavilonokat el kell helyezni / kiemelten javasolt elhelyezni? Nincs kiemelten javasolt helyszín. II/3. Van-e a térnek olyan területe, ahol a pavilonokat nem szabad elhelyezni? Ld. a Kiírás 5. oldalán: A Vörösmarty téren, mint kiemelt helyszínen való alkalmazhatóság igazolásánál tekintettel kell lenni a Vörösmarty teret határoló üzletek folyamatos, zavartalan megközelíthetőségére. Az áthaladásnak, közlekedésnek, vészhelyzet esetén menekíthetőségnek megfelelő helyet kell biztosítani, ezért a homlokzatoktól, illetve a környező ingatlanok határától min. 6 méteres távolságot kell tartani. A pályázattal kapcsolatos kérdések és válaszok nyilvánosságra hozatalával egyidejűleg a korábbi vásár elrendezéséről készült helyszínrajzot is elérhetővé tesszük a pályázat honlapján, mely tartalmazza a korábbi vásárok esetében egyeztetett tűzoltó felvonulási útvonalat, ami a kérdésben iránymutató lehet. II/4. Mekkora a közlekedési folyosók minimális mérete? (Két pavilon közötti távolság) A pályázó a pavilonok elhelyezésével igazolja az általa javasolt rendszer alkalmazhatóságát, így az alapegységek telepítésének módja a tervezés tárgyát képezi. II/5. A kereskedelmi db pavilon szám általánosan mindenféle rendezvényre van méretezve, vagy a nagyobb karácsonyi vásárra? Ez a pavilonszám a Vörösmarty téri nagyobb rendezvényekre van méretezve, a megadott program a korábbi karácsonyi vásárok adatai alapján készült. II/6. A zöldfelületre elhelyezhető-e pavilon? 4

5 A tervezés során a teljes Vörösmarty térben lehet gondolkodni (ld. a 2014-es karácsonyi vásár kialakítását) de csak olyan műszaki megoldás alkalmazásával, ami védi a terület építészeti és zöldfelületi elemeit, és gátolja a maradandó károsodások esetleges bekövetkeztét. II/7. Folyókára lehet-e építkezni? A folyóka a felszíni burkolat vízelvezetésének része, ezért olyan megoldást szükséges biztosítani, amely ezt a funkciót nem akadályozza. II/8. A tűzcsapoktól milyen távolságot kell tartani? A tűzcsapokat úgy kell figyelembe venni, hogy azokhoz tűzoltás esetén hozzá lehessen férni, egyéb részletes előírást nem szükséges figyelembe venni. II/9. A környező vendéglátó egységek teraszai mennyire lógnak be a térbe és figyelembe kell-e venni ezeket a méreteket a tervezés során? A tervezés során a vendéglátó teraszokat nem kell figyelembe venni, ezek a rendezvények alkalmával nem üzemelnek. II/10. A metrólejáróktól mekkora távolságot kell szabadon hagyni? A metrókijárat gyalogos keresztmetszete nem szűkíthető, a kijárat előtti, közlekedésre használt területet - lépcső és lámpaoszlop közötti térrész nem beépíthető. A pályázattal kapcsolatos kérdések és válaszok nyilvánosságra hozatalával egyidejűleg a korábbi vásár elrendezéséről készült helyszínrajzot is elérhetővé tesszük a pályázat honlapján, mely a kérdésben iránymutató lehet. 5

6 III. KISZOLGÁLÓ ÉS EGYÉB FUNKCIÓKRA VONATKOZÓ KÉRDÉSEK III/1. A kiszolgáló egységeket (előkészítő konyha, iroda) meg kell tervezni, vagy elegendő csak a helyigényét figyelembe venni a tér telepítésénél? A kiszolgáló egységeket nem kell tervezni, csak annyira kell figyelembe venni, amennyire a pavilonok helyszínrajzon való elhelyezését befolyásolja. A tervezett helyszínrajz annak alátámasztására szolgál, hogy a szükséges mennyiségű pavilon és kiszolgáló/egyéb funkció a téren elhelyezhető, továbbá arra, hogy a pavilonok csoportosíthatóságát, sorolhatóságát bemutassa. Ld. a Kiírás 4. oldalán: A kiszolgáló funkciók (mosdóblokk, tárolók, színpad, melegedő stb.) rendszerbe illesztése nem a pályázat célja, de a tervezés során (a rendszer Vörösmarty téren történő bemutatásakor) figyelembe kell venni azok helyigényét. III/2. A kiírásban szereplő konyha funkcióját nem értjük: az étteremként szolgáló bódék nem önmagukban gyártják az ételeket? Ehhez egy külön konyhára van szükség? Mire van szükség ebben a konyhában? Milyen konyha ez: melegítő vagy főzőkonyha? Hány főre kell tervezni ennek a konyhának a forgalmát? Ez közönségforgalmú konyha, vagy az ott dolgozók számára készít ételeket? Ezzel együtt a hűtőkonténerekkel kapcsolatban is felmerülnek nagyjából ugyanezek a kérdések. Az előkészítő konyha a nagyobb vendéglátó pavilonok ellátását segíti, főleg a nyersanyagok feldolgozásával, félkész ételek előállításával. A vendéglátó pavilonok csak látványkonyhaként szolgálnak, illetve a készétel értékesítésének helyei. Az előkészítő konyha és a nagyobb vendéglátó pavilon összeépítése lehetséges, de külön elhelyezés is elképzelhető. A vásáron dolgozók számára külön konyha létesítése nem szükséges. Az előkészítő konyha és a hűtőkonténerek megtervezése nem tárgya a pályázatnak, így azok kapacitása, belső elrendezése a pályázat szempontjából nem releváns. A tervezés során elegendő a megadott méret alapján a helyszínrajzon igazolni ezek elhelyezhetőségét. Ld. a Kiírás 4. oldalán: A kiszolgáló funkciók (mosdóblokk, tárolók, színpad, melegedő stb.) rendszerbe illesztése nem a pályázat célja, de a tervezés során (a rendszer Vörösmarty téren történő bemutatásakor) figyelembe kell venni azok helyigényét. III/3. A mosdók a közönségforgalom kiszolgálására kellenek, vagy a téren a vásárok alkalmával dolgozók számára? Ha a közönség számára, akkor hány emberre kell ezeket tervezni? Mindenhonnan megközelíthetőnek kell lennie, vagy mivel csak a bennfentesek használják egy elkülönített területen, akár lezárt részlegben is lehetnek? 6

7 A mosdóblokk megtervezése nem tárgya a pályázatnak, így azok kapacitása, belső elrendezése a pályázat szempontjából nem releváns. A tervezés során elegendő a megadott méretek alapján a helyszínrajzon igazolni a kiszolgáló/egyéb funkciók elhelyezhetőségét. III/4. Az irodának egy külön blokkban kell lennie, ami külön helyezkedik el az árusító bódék sorától? Az iroda (a vásár szervezői irodája) megtervezése nem tárgya a pályázatnak. A tervezés során elegendő a megadott méretek alapján a helyszínrajzon figyelembe venni a kiszolgáló/egyéb funkciókkal együtt az elhelyezhetőségét. Az iroda funkciónak ettől eltérő elhelyezése tervezői döntés kérdése. III/5. A körhinta a téli vásár alkalmával is jelentős tényező, amivel számolni kell? A megadott program a korábbi karácsonyi vásárok helyszükséglete alapján készült. Szervezéstől függően a körhintától eltérő, évente változó vásári látványosságok lehetségesek. A tervezés során a körhinta, mint konkrét programelem nem meghatározó, de a megadott méretek alapján a helyszínrajzon szükséges figyelembe venni a vásári látványosságok elhelyezhetőségét. III/6. A karácsonyfának miért kell 70 m2? A megadott program a korábbi karácsonyi vásárok helyszükséglete alapján készült. A karácsonyfa a körülötte szükséges lekerített területtel és biztonsági sávval együtt értendő. 7

8 IV. INFRASTRUKTÚRÁRA VONATKORÓ KÉRDÉSEK IV/1. A Vörösmarty téren jelenleg hol található(k) az áramhoz és vízhez szükséges források? A pályázónak nem feladata a vásár infrastrukturális rendszerének megtervezése. A pavilonok koncepcionális elhelyezését nem a tér infrastrukturális csatlakozási pontjainak elhelyezkedései határozzák meg. A pályázattal kapcsolatos kérdések és válaszok nyilvánosságra hozatalával egyidejűleg a korábbi vásár elrendezéséről készült helyszínrajzot is elérhetővé tesszük a pályázat honlapján, mely a kérdésben iránymutató lehet. IV/2. Mik a geometriai méretei a pavilonokban elhelyezendő elektromos biztosító- és elosztó doboznak, valamint a kiírás 7. oldalán említett tartályoknak? A biztosító és elosztó dobozok, ill. tartályok mérete az árusok igényeitől függően eltérő lehet, különösen a vendéglátó pavilonok esetén. A berendezések pontos mérete a tervezésnek ezen a szintjén nem releváns, ugyanakkor gondolni kell arra, hogy elhelyezésük szükséges, és ez a vásár összképét befolyásoló tényező is lehet. IV/3. A folyókába csak esővíz, vagy esetleg a pavilonokban keletkezett piszkos használati víz is elvezethető e? A folyókáknak nincs szerepe a szennyvíz-elvezetésben. Ld. a Kiírás 7. oldalán: A szennyvíz jelenleg nincs hálózatra kötve, gyűjtése pavilononként tartályban történik, melyeket időnként közös gyűjtőbe szállítanak. IV/4. Jelenleg hogy van megoldva a pavilonok áramellátása? A téren található elektromos hálózatra csatlakozóan. A pályázat szempontjából nem releváns. 8

9 V. ÜZEMELTETÉSRE VONATKOZÓ KÉRDÉSEK V/1. A pályázati anyagban több helyen említik, mennyire fontos szempont a szállíthatóság/szerelhetőség/tárolhatóság szempontja. Nem említik azonban, hogy ez pontosan mit jelent: általában mennyi idő alatt kell a teljes vásárterületet felépíteni/lebontani, mekkora hely áll rendelkezésre a pavilonok tárolására, fedett/fedetlen helyen fogják tárolni? Különösen fontos kérdés ez akkor, ha box rendszerű és nem lapraszerelt egységekben gondolkodik a tervező, itt ugyanis kritérium lehet a szállítójármű+szállított elem maximális mérete, tömege is. Ezzel kapcsolatosan jó lenne további információkat kapni. A fővárosnak pillanatnyilag nincsenek saját tulajdonú pavilonjai, a bérelt pavilonok szállítása, szerelése, raktározása a fővárosnak jelenleg nem feladata, ezért erre vonatkozó adataink nincsenek. A tervezés során törekedni kell a gazdaságos üzemeltethetőségre, ennek függvényében kell javaslatot tenni a pavilonok szállítási, szerelési és tárolási módjára. V/2. Hogyan képzelhető el, a pavilonok tárolása? Konkrétabban: mekkora helyen szokták raktározni a jelenlegi pavilonokat? Ld. az előző (V/1.) kérdést. V/3. A vendéglátó egységek közös üzemeltetésűek, vagy csak az előkészítő és hűtőmodulok közös használatúak? A vendéglátó egységek, az előkészítő és hűtőmodulok is bérlőnként külön használatúak. 9

10 VI. KÖLTSÉGBECSLÉSRE VONATKOZÓ KÉRDÉSEK VI/1. A költségbecslésnek a gyártási munkák mellett része a szállítási, tárolási, szerelési folyamatok? A költségbecslést a pavilonok gyártására vonatkozóan kell készíteni, azonban a tervezésnél figyelemmel kell lenni arra, hogy a szállítás, szerelés, tárolás folyamata is gazdaságosan biztosítható legyen. VI/2. Mennyire részletes költségbecslést várnak el a pályázóktól? A költségeket olyan részletezettséggel szükséges bemutatni, ami alapján megítélhető a kimutatott összköltségek realitása, és amely megfelel a kért építészeti tervek részletezettségének. VI/3. Milyen szempontok alapján kell elkészíteni a költségbecslést? Ld. az előző (VI/2.) kérdést. VI/4. A költségbecsléshez szerencsés lenne, ha minden pályázónak azonos feltételeket lehetne biztosítani, ezért célszerű lenne az Önök részéről például Ft/m2 árakat meghatározni, amelyek minden pályázónak kiindulópontként szolgálnának. Az építési költségeken felül pedig, az infrastrukturális költségeket külön kellene kezelni, mivel feltehetően, ez minden pályaműnél azonos, de legalább hasonló költségeket fog jelenteni. Kiírónak nincsenek erre vonatkozó adatai. 10

11 VII. PÁLYÁZAT BENYÚJTÁSÁVAL KAPCSOLATOS KÉRDÉSEK VII/1. A pavilonok elhelyezésével kapcsolatban csak virtuális tervet kell beadni? Valamennyi tervet digitálisan kell feltölteni. Ld. a Kiírás 8. oldalán: A pályázati dokumentációt a regisztrációt követően digitálisan kell feltölteni a oldalon. VII/2. Látványtervet kérnek műszaki összeállítási rajzokkal + műleírással vagy teljes, részletes kiviteli tervdokumentációt anyag kigyűjtéssel? Kiviteli költségvetési tervet kérnek? (gyártásra / építésre, bontásra / tárolásra / elektromos hálózat tervezésére / elektromos hálózat engedélyeztetésére.) Ld. a Kiírás 9. oldalán: A tervlapokon szükséges bemutatni Az alapegységet/modult 1:25-ben alaprajz metszetek (legalább 2 db, szöget bezáró metszet) nézetek (legalább a 4 fő irányból) A további elemeket, illetve az egységek sorolását, variálhatóságát, működését A pavilonok szállítását, szerelését, tárolását Látványrajzokat a vásárról Vörösmarty tér berendezési helyszínrajzát 1:500-ban A költségbecslést A műleírást (anyagok, színek, felületek, méretek és más szükséges információk feltűntetésével) VII./3. A pályázaton belül lehet-e egy- egy megoldásra több variációt beadni. Ld. a Kiírás 8. oldalán: Egy pályázó külön regisztrációval több pályázatot is benyújthat 11

12 VIII. EGYÉB KÉRDÉSEK VIII/1. Kiviteleztetés külön pályázat-e? Kivitelezési időt starttól az átadásig meg kell-e adni (függ az elfogadott tervpályázat megoldásaitól.) A pályázat tárgya a Vörösmarty téren megvalósuló vásárokon használható, egyedi arculatú vásári pavilonrendszer tervezése. A Kiíró ennek megfelelően építészeti-dizájn terveket vár, a Kiírás 9. oldalán részletezett dokumentumok beadásával. A pályázatra beérkező tervek további felhasználásáról az eredmény ismeretében a Kiíró dönt. VIII/2. Fizetési, finanszírozási lehetőségek Beruházó részéről. Tájékoztatás mely a szerződés alapját képzik megrendelés esetén. (tervezési költségek, engedélyeztetési költségek, gyártási előleg, végelszámolás, építési, bontási elszámolás, garanciális költségek, tárolási költségek,) A pályázatra beérkező tervek további felhasználásáról az eredmény ismeretében a Kiíró dönt. VIII/3. A korábbi vásárok árusainak elérhetőségét hol lehet beszerezni, közvélemény kutatás és fejlesztés céljából? A Kiírónak nincs erre vonatkozó adata. A korábbi karácsonyi vásárok szervezője a Budapesti Fesztivál és Turisztikai Központ, az árusok szakmai szervezete a Magyar Kézműves Szövetség. VIII/4. Van-e olyan példaértékűnek tekintett, megvalósított projekt, amely potenciálisan elérni kívánt célként lebeg a Kiírók előtt? Ha igen, mi ez? Nincs olyan előkép, mely elérni kívánt célként lebeg a Kiíró előtt. A Kiíró célja, hogy a fővárosra, ill. a Vörösmarty térre jellemző, hely-specifikus és egyedi karakterű megoldások szülessenek. 12

MUNKAANYAG. Bakó Adél Gyöngyi. Az építési terület berendezése. A követelménymodul megnevezése: Építőipari kivitelezés tervezése

MUNKAANYAG. Bakó Adél Gyöngyi. Az építési terület berendezése. A követelménymodul megnevezése: Építőipari kivitelezés tervezése Bakó Adél Gyöngyi Az építési terület berendezése A követelménymodul megnevezése: Építőipari kivitelezés tervezése A követelménymodul száma: 0688-06 A tartalomelem azonosító száma és célcsoportja: SzT-024-50

Részletesebben

MOSONMAGYARÓVÁR MOSONI BELVÁROS FUNKCIÓBŐVÍTŐ REHABILITÁCIÓJA TELJES AKCIÓTERÜLETI TERV

MOSONMAGYARÓVÁR MOSONI BELVÁROS FUNKCIÓBŐVÍTŐ REHABILITÁCIÓJA TELJES AKCIÓTERÜLETI TERV MOSONMAGYARÓVÁR MOSONI BELVÁROS FUNKCIÓBŐVÍTŐ REHABILITÁCIÓJA TELJES AKCIÓTERÜLETI TERV 2009. OKTÓBER Tartalomjegyzék VEZETŐI ÖSSZEFOGLALÓ... 4 1. A FEJLESZTÉS ILLESZKEDÉSE AZ INTEGRÁLT VÁROSFEJLESZTÉSI

Részletesebben

FELHÍVÁS és ÚTMUTATÓ a Közlekedés Operatív Program. keretében projektjavaslatok és. kiemelt projektjavaslatok támogatására

FELHÍVÁS és ÚTMUTATÓ a Közlekedés Operatív Program. keretében projektjavaslatok és. kiemelt projektjavaslatok támogatására FELHÍVÁS és ÚTMUTATÓ a Közlekedés Operatív Program keretében projektjavaslatok és kiemelt projektjavaslatok támogatására Kódszám: KÖZOP 1.5.0-09-11 Az ország és a régióközpontok nemzetközi közúti elérhetőségének

Részletesebben

PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ. Otthon Melege Program. Társasházak energia-megtakarítást eredményező korszerűsítésének, felújításának támogatása alprogram

PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ. Otthon Melege Program. Társasházak energia-megtakarítást eredményező korszerűsítésének, felújításának támogatása alprogram PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ Otthon Melege Program Társasházak energia-megtakarítást eredményező korszerűsítésének, felújításának támogatása alprogram Pályázat kódszáma: ZFR-TH/15 2015. február 23. TARTALOMJEGYZÉK

Részletesebben

I. FEJEZET ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. Józsefváros Kerületi Építési Szabályzatának hatálya

I. FEJEZET ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. Józsefváros Kerületi Építési Szabályzatának hatálya Budapest Főváros VIII. kerület Józsefváros Önkormányzata Képviselő-testületének 66/2007.(XII.12.) rendelete Józsefváros Kerületi Építési Szabályzatáról (JÓKÉSZ) Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi

Részletesebben

Hogyan készítsünk környezeti jelentést? Skwarek Kristóf Éri Vilma Steve Brookes

Hogyan készítsünk környezeti jelentést? Skwarek Kristóf Éri Vilma Steve Brookes Skwarek Kristóf Éri Vilma Steve Brookes Budapest, 2002. június Készült a Tetra Alapítvány támogatásával. Tetra Alapítvány Budapest, 2002. június TARTALOM 1. BEVEZETŐ...1 1.1. A környezeti jelentésről...1

Részletesebben

Kerékpáros közösségi közlekedési rendszer kialakítása Budapesten II. fázisú Megvalósíthatósági tanulmány és költség-haszon elemzés. Parking Kft.

Kerékpáros közösségi közlekedési rendszer kialakítása Budapesten II. fázisú Megvalósíthatósági tanulmány és költség-haszon elemzés. Parking Kft. 1 Parking Kft. Kerékpáros közösségi közlekedési rendszer kialakítása Budapesten II. fázisú Megvalósíthatósági tanulmány és költség-haszon elemzés 2010. július 2 Parking Kft. Kerékpáros közösségi közlekedési

Részletesebben

KONCEPCIONÁLIS JAVASLAT

KONCEPCIONÁLIS JAVASLAT MINISZTERELNÖKSÉG KONCEPCIONÁLIS JAVASLAT az Európai Unió 2014 tavaszán elfogadott közbeszerzési tárgyú új irányelveinek hazai jogba történő átültetésére és új közbeszerzési törvény elfogadására 2014.

Részletesebben

253/1997. (XII. 20.) Korm. rendelet. az országos településrendezési és építési követelményekről

253/1997. (XII. 20.) Korm. rendelet. az országos településrendezési és építési követelményekről 1. oldal 253/1997. (XII. 20.) Korm. rendelet az országos településrendezési és építési követelményekről A Kormány az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény (a továbbiakban:

Részletesebben

A minőségirányítási rendszer követelményei az ISO 9001 szerint

A minőségirányítási rendszer követelményei az ISO 9001 szerint A minőségirányítási rendszer követelményei az ISO 9001 szerint Az ISO 9001-es szabvány 4. fejezete: általános követelménye, hogy a szervezetnek meg kell határoznia, milyen folyamatokra van szükség a minőségirányítási

Részletesebben

AZ ÉPÍTÉSÜGYI HATÓSÁGI ELJÁRÁSOKRÓL,VALAMI T A TELEKALAKÍTÁSI ÉS AZ ÉPÍTÉSZETI-MŰSZAKI DOKUME TÁCIÓK TARTALMÁRÓL 37/2007. (XII. 13.

AZ ÉPÍTÉSÜGYI HATÓSÁGI ELJÁRÁSOKRÓL,VALAMI T A TELEKALAKÍTÁSI ÉS AZ ÉPÍTÉSZETI-MŰSZAKI DOKUME TÁCIÓK TARTALMÁRÓL 37/2007. (XII. 13. AZ ÉPÍTÉSÜGYI HATÓSÁGI ELJÁRÁSOKRÓL,VALAMI T A TELEKALAKÍTÁSI ÉS AZ ÉPÍTÉSZETI-MŰSZAKI DOKUME TÁCIÓK TARTALMÁRÓL 37/2007. (XII. 13.) ÖTM rendelet A rendeletet a telekalakítási eljárásokra kell alkalmazni.

Részletesebben

253/1997. (XII. 20.) Korm. rendelet az országos településrendezési és építési követelményekről

253/1997. (XII. 20.) Korm. rendelet az országos településrendezési és építési követelményekről OptiJUS Opten Kft. I 253/1997. (XII. 20.) Korm. rendelet 253/1997. (XII. 20.) Korm. rendelet az országos településrendezési és építési követelményekről 2014.3.15. óta hatályos szöveg Tartalomjegyzék I.

Részletesebben

Az üzleti vállalkozás működése III. A logisztikai rendszer

Az üzleti vállalkozás működése III. A logisztikai rendszer Magdáné Német Ildikó Az üzleti vállalkozás működése III. A logisztikai rendszer A követelménymodul megnevezése: Gazdálkodási feladatok A követelménymodul száma: 1968-06 A tartalomelem azonosító száma és

Részletesebben

A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal 97/2012. (VII. 20.) számú KÖZLEMÉNYE

A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal 97/2012. (VII. 20.) számú KÖZLEMÉNYE A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal 97/2012. (VII. 20.) számú KÖZLEMÉNYE az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a turisztikai tevékenységek ösztönzéséhez nyújtandó támogatás kifizetésének

Részletesebben

219/2011. (X. 20.) Korm. rendelet a veszélyes anyagokkal kapcsolatos súlyos balesetek elleni védekezésről

219/2011. (X. 20.) Korm. rendelet a veszélyes anyagokkal kapcsolatos súlyos balesetek elleni védekezésről OptiJus Opten Kft. I. 219/2011. (X. 20.) Korm. rendelet 219/2011. (X. 20.) Korm. rendelet a veszélyes anyagokkal kapcsolatos súlyos balesetek elleni védekezésről A 2012.1.1. óta hatályos szöveg Tartalomjegyzék

Részletesebben

2013. Intermodális közösségi közlekedési központ létrehozása Dorogon. Részletes Megvalósíthatósági Tanulmány KÖZOP-5.4.0-09-11

2013. Intermodális közösségi közlekedési központ létrehozása Dorogon. Részletes Megvalósíthatósági Tanulmány KÖZOP-5.4.0-09-11 Részletes Megvalósíthatósági Tanulmány KÖZOP-5.4.0-09-11 2013. Intermodális közösségi közlekedési központ létrehozása Dorogon 2510 Dorog, Bécsi út 71. MAPI Magyar Fejlesztési Iroda Zrt. 2014.02.24. MAPI

Részletesebben

Jogszabályban meghatározott építésügyi fogalmak / Az Étv-ben és az OTÉK-ban meghatározott fogalmak/

Jogszabályban meghatározott építésügyi fogalmak / Az Étv-ben és az OTÉK-ban meghatározott fogalmak/ Jogszabályban meghatározott építésügyi fogalmak / Az Étv-ben és az OTÉK-ban meghatározott fogalmak/ Akadálymentes: 1. /Étv./ az épített környezet akkor, ha annak kényelmes, biztonságos, önálló használata

Részletesebben

A nemzetgazdaság és nemzetbiztonság által igényelt kritikus infrastruktúra hálózatok komplex szemléletű vizsgálata. (tanulmány)

A nemzetgazdaság és nemzetbiztonság által igényelt kritikus infrastruktúra hálózatok komplex szemléletű vizsgálata. (tanulmány) A nemzetgazdaság és nemzetbiztonság által igényelt kritikus infrastruktúra hálózatok komplex szemléletű vizsgálata (tanulmány) Budapest, 2010. november A nemzetgazdaság és nemzetbiztonság által igényelt

Részletesebben

KÖZÉP-DUNA-VÖLGYI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG

KÖZÉP-DUNA-VÖLGYI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG KÖZÉP-DUNA-VÖLGYI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG Kérjük, vá laszában hivatkozzon iktatószá munkra! Ikt. sz.: KTVF: 1016-2/2011. Tárgy: Danubius Logisztikai és Ipari Park (Tököl

Részletesebben

AZ ÚJ ÉPÜLETENERGETIKAI RENDSZER MAGYARORSZÁGON

AZ ÚJ ÉPÜLETENERGETIKAI RENDSZER MAGYARORSZÁGON AZ ÚJ ÉPÜLETENERGETIKAI RENDSZER MAGYARORSZÁGON Biatorbágy, 2008. december 09. Metz Rezső 1 Tartalom Tartalom... 2 I. Bevezetés... 3 I. 2002/91/EK EU-irányelv és az európai gyakorlat... 4 II. A 7/2006.

Részletesebben

A ROBBANÁSVESZÉLYES TÉRSÉGEK ZÓNABESOROLÁSÁRÓL, AHOL A VESZÉLYT AZ ÉGHETŐ GŐZÖK GÁZOK JELENLÉTE OKOZZA

A ROBBANÁSVESZÉLYES TÉRSÉGEK ZÓNABESOROLÁSÁRÓL, AHOL A VESZÉLYT AZ ÉGHETŐ GŐZÖK GÁZOK JELENLÉTE OKOZZA A ROBBANÁSVESZÉLYES TÉRSÉGEK ZÓNABESOROLÁSÁRÓL, AHOL A VESZÉLYT AZ ÉGHETŐ GŐZÖK GÁZOK JELENLÉTE OKOZZA A villamos veszélyesség fokozatainak elemzése a hatályos jogszabályok és szabványok összevetésével.

Részletesebben

Berendezések környezeti minősítése és ennek fenntartása üzemelő atomerőművekben

Berendezések környezeti minősítése és ennek fenntartása üzemelő atomerőművekben Országos Atomenergia Hivatal 4.13. sz. útmutató Berendezések környezeti minősítése és ennek fenntartása üzemelő atomerőművekben Verzió száma: 2. 2007. március Kiadta: Dr. Rónaky József, az OAH főigazgatója

Részletesebben

Pályakövetési rendszer kialakítása és pályakövetési szabályzat

Pályakövetési rendszer kialakítása és pályakövetési szabályzat Pályakövetési rendszer kialakítása és pályakövetési szabályzat a Bakonyi Szakképzés-szervezési Társulás részére Készült a TÁMOP-2.2.3-07/2-2F A szak- és felnőttképzés struktúrájának átalakítása című konstrukció

Részletesebben

Nemzeti Együttműködési Alap

Nemzeti Együttműködési Alap Nemzeti Együttműködési Alap Képzési segédlet 2012. A megújult civil támogatási rendszer a Nemzeti Együttműködési Alap bemutatása Képzési segédlet Készült az ÁROP 2.2.10-10-2010-0001 program keretében Budapest,

Részletesebben

Előterjesztés a Képviselő-testület 2011. március 31. napján tartandó rendkívüli, nyilvános ülésére

Előterjesztés a Képviselő-testület 2011. március 31. napján tartandó rendkívüli, nyilvános ülésére LŐRINCI VÁROS ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERÉTŐL Cím: 3021 Lőrinci, Szabadság tér 26. E-mail: ph@lorinci.hu Telefon: (37) 388-155 Fax: (37) 388-464 Előterjesztés a Képviselő-testület 2011. március 31. napján

Részletesebben

A belügyminiszter 54/2014. (XII. 5.) BM rendelete az Országos Tűzvédelmi Szabályzatról I. FEJEZET ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

A belügyminiszter 54/2014. (XII. 5.) BM rendelete az Országos Tűzvédelmi Szabályzatról I. FEJEZET ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2014. évi 166. szám 17711 A belügyminiszter 54/2014. (XII. 5.) BM rendelete az Országos Tűzvédelmi Szabályzatról A tűz elleni védekezésről, a műszaki mentésről és a tűzoltóságról

Részletesebben

ÚTMUTATÓ A VENDÉGLÁTÁS ÉS ÉTKEZTETÉS JÓ HIGIÉNIAI GYAKORLATÁHOZ

ÚTMUTATÓ A VENDÉGLÁTÁS ÉS ÉTKEZTETÉS JÓ HIGIÉNIAI GYAKORLATÁHOZ ÚTMUTATÓ A VENDÉGLÁTÁS ÉS ÉTKEZTETÉS JÓ HIGIÉNIAI GYAKORLATÁHOZ 1. kiadás Budapest 2012 ÚTMUTATÓ A VENDÉGLÁTÁS ÉS ÉTKEZTETÉS JÓ HIGIÉNIAI GYAKORLATÁHOZ Ez az útmutató a MgSzH koordinációjával, a hazai,

Részletesebben

Önkormányzati fenntartásban, vagy működtetésben álló intézményekkel kapcsolatos feladat ellátási és finanszírozási modell kidolgozása

Önkormányzati fenntartásban, vagy működtetésben álló intézményekkel kapcsolatos feladat ellátási és finanszírozási modell kidolgozása Önkormányzati fenntartásban, vagy működtetésben álló intézményekkel kapcsolatos feladat ellátási és finanszírozási modell kidolgozása Gyöngyös Város Önkormányzata 2014. szeptember 30. Tartalomjegyzék 1

Részletesebben

I. FEJEZET 1. ÁLTALÁNOS ALAPELVEK 1.2. A SZOLGÁLTATÁSOK AJÁNLOTT DÍJÁNAK TARTALMA

I. FEJEZET 1. ÁLTALÁNOS ALAPELVEK 1.2. A SZOLGÁLTATÁSOK AJÁNLOTT DÍJÁNAK TARTALMA I. FEJEZET ÁLTALÁNOS RÉSZ ELŐSZÓ 1. ÁLTALÁNOS ALAPELVEK 1.2 A DÍJSZABÁS CÉLJA ÉS HATÁLYA 1.2. A SZOLGÁLTATÁSOK AJÁNLOTT DÍJÁNAK TARTALMA 1.3. A DÍJSZÁMÍTÁS MÓDOZATAI 2. AZ ÉPÍTÉSZETI-MŰSZAKI TERVEZÉS AJÁNLOTT

Részletesebben

A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal 20/2015. (I. 23.) számú KÖZLEMÉNYE

A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal 20/2015. (I. 23.) számú KÖZLEMÉNYE A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal 20/2015. (I. 23.) számú KÖZLEMÉNYE az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a turisztikai tevékenységek ösztönzéséhez nyújtandó támogatás kifizetésének

Részletesebben