Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet TÁMOP / XXI. századi közoktatás (fejlesztés, koordináció) II. szakasz TÖRTÉNELEM

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet TÁMOP / XXI. századi közoktatás (fejlesztés, koordináció) II. szakasz TÖRTÉNELEM"

Átírás

1 Okaáskuaó és Fejlesző Inéze TÁMOP / XXI. századi közokaás (fejleszés, koordináció) II. szakasz TÖRTÉNELEM 3. MINTAFELADATSOR KÖZÉPSZINT 2015 JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ Okaáskuaó és Fejlesző Inéze 1143 Budapes, Szobránc u Telefon: (+36-1) Fax: (+36-1)

2 Törénelem középszin Javíási-érékelési úmuaó Úmuaó az írásbeli vizsgafeladaok javíásához Kérjük, hogy a dolgozao a vizsgázó álal használ színűől elérő színű ollal javísa az alábbiak szerin: 1. Jó válasz + művelei vagy aralmi elem megjelölése 2. Hiány(osság) 3. Nem arozik szorosan a megoldáshoz [ ] 4. Felesleges, érékelheelen rész (áhúzás) / 5. Súlyos hiba, aralmi évedés (aláhúzás) 6. Érelmelen szöveg, logikai problémák (aláhúzás) 7. Nyelvhelyesség (aláhúzás) 8. Durva helyesírási hiba (aláhúzás) (Durva helyesírási hiba: - a mássalhangzók időaramának hibás jelölése, - az összeolvadás, a hasonulás és a kiesés hibás írásmódja, - kis- és nagy kezdőbeű éveszése (pl. Római Birodalom, Széchenyi, napóleoni, némeországi), - igeköős igék hibás egybe-, illeve különírása, - a agadószó egybeírása, - az ly - j éveszése.) A feladaok ala alálhaó églalapok közül a bal oldaliban a feladara adhaó maximális ponszám van, a jobb oldali églalapba kell beírni a anuló álal elér összes/eljes ponszámo. A feladaok egyes részeinek megoldásáér járó részponszámoka is írja a dolgoza(ok)ra! Csak a megoldási úmuaóban megado/megfogalmazo válaszelemeke fogadja el, és az egyes feladaoknál felünee ponozás szerin érékeljen! A megado válaszelemekől elérés leheővé evő feladaokra, feladaelemekre (pl. indoklás) és feladaípusokra a részlees megoldási úmuaóban külön ualás alálhaó. I. A rövid feladaok javíása, érékelése Érékelési alapelv, hogy a javíókulcsban szereplő válaszelemeke kell jó válaszkén elfogadni. Ponozás Jó válasz/válaszelem: Rossz válasz: Hiányzó válasz: 0,5 vagy 1 pon (a megoldókulcsban felüneeek szerin) 0 pon 0 pon Azokra a feladaelemekre lehe 0,5 pono adni, amelyeke a javíókulcs külön is megjelöl. A megoldókulcsban megado ponszám egy-egy eleme ovább már nem bonhaó. Az egyes feladarészek ponjainak összesíése során kapo ponszámo nem kell kerekíeni, lehe pl. 3,5 pon. A öbb válaszelemből álló feladaok ponozása: ha 2 pon adhaó és ké válaszeleme vár el a felada, akkor minden egyes hibálan válaszelemér 1-1 pon jár; ha 1 pon adhaó, és ké válaszeleme vár el a felada, akkor minden egyes hibálan válaszelemér 0,5-0,5 pon jár. A nem zár végű feladaoknál (az indoklásoknál, szövegérelmezéseknél sb.) minden olyan megoldás elfogadhaó, amely aralmilag megegyezik a megoldási úmuaóban szereplő válasszal. (Ezér ezeknél a feladaoknál a megoldások pl. -lal kezdődnek.) 2 / 14

3 Törénelem középszin Javíási-érékelési úmuaó Azoknál a feladaoknál, ahol öbb válaszelem közül kell a jó megoldás kiválaszani (pl. igazhamis), az összes válaszelem aláhúzása, megjelölése eseén a válasz nem érékelheő. Ha egy felada meghaározza az elem(ek) számá, és a vizsgázó ennél öbbe ír, akkor a beírás sorrendjében kell érékelni. A megoldásokér az előír maximális pono meghaladó jualompon nem adhaó. Hibás vagy hiányzó válaszelemek mia pono levonni nem szabad. A kereanervekben szereplő személyek, opográfiai adaok és fogalmak csak ponos helyesírással érékelheők. Az egyszerű, rövid feladaok összponszámá a feladalap uolsó oldalán az összesíő ábláza megfelelő rovaaiba be kell írni: - ha ez az összponszám egész szám, akkor az Összesen rovaba, majd megisméelve az I. Elér ponszám egész számra kerekíve rovaba is; - ha ez az összponszám örszám, akkor az Összesen rovaba, majd a maemaika szabályai szerin egész számra kerekíve (pl. 23,5 pon kerekíve 24 pon) az I. Elér ponszám az egész számra kerekíve rovaba. A javíókulcsól csak különösen indokol eseben lehe elérni. Az elérések oká a javíónak külön szöveges magyarázaal kell indokolnia. II. A szöveges feladaok javíása, érékelése 1. A feladaválaszás Összesen ké felada érékelheő: egy, az egyeemes örénelemre vonakozó rövid felada és egy, a magyar örénelemre vonakozó hosszú felada. A ké feladanak különböző korszakokra kell vonakoznia. A feladaok érékelése a anulók hibás feladaválaszása eseén: Ha a anuló helyelenül válaszo a korszakok, a feladaípus sb. vonakozásában, akkor az a feladaá kell figyelmen kívül hagyni, amelyikben a kevesebb pono ére el, így az összponszám kiszámíásánál a legkisebb ponveszeség éri. Ha a anuló keőnél öbb feladaba is belekezd, de nem jelöli egyérelműen a válaszásá, akkor a legkisebb sorszámú megoldo feladaól indulva, a jó válaszás szabályai alapján emelkedő számsorrendben kell a feladaoka érékelni: vagy 13. és 16., vagy 14. és A feladaok érékelése A feladaok érékelésében a kövekező szemponok a meghaározók: a) feladamegérés, b) a köveelményeknek (kompeenciák, aralmak, kifejeség) való megfelelés. A szöveges feladaok érékelése a javíókulcs felhasználásával örénik, amely aralmazza a konkré érékelési szemponoka és a műveleeke, valamin a hozzájuk rendelheő aralmaka. a) Úmuaó a feladamegérés ponozásához: A feladamegérés kapcsán a kövekező szemponoka kell figyelembe venni: A felada (éma, korszak) azonosíása: a diák a megado problémáról, émáról, korszakról íre? A émaarás, a lényeg kiemelése: lényegre örően, a feladaban felvee problémára koncenrál-e? Taralmi mélység, kifejeség: megállapíásai és kövekezeései mennyire összeeek, illeve relevánsak-e a probléma szemponjából? 3 / 14

4 Törénelem középszin Javíási-érékelési úmuaó A művelei sokszínűség és eredményesség: használja-e a megfelelő forrásoka, és ud-e lényeges megállapíásoka, kövekezeéseke enni? A feladaok konkré érékelésénél az első lépés annak eldönése, hogy a feladamegérésre adhaó 2 ponból elér-e a vizsgázó legalább 1 pono, azaz van-e legalább egy jó megállapíása az ado kérdésről. Ha nem, akkor a felada összponszáma csak 0 pon lehe. b) A aralmi elemek ponozása A javíókulcsban az egyes kompeenciák (pl. idő- és érbeli ájékozódás, ismereszerzés, a források használaa sb.) alkalmazásához kapcsolódó műveleeke és a hozzájuk rendelheő aralmi elemeke az ado szempon kezdőbeűjével jelölük: Szempon Jel Taralmi elem jelölése Ismereszerzés, a források használaa F F1., F2., F3. sb. Kommunikáció és a szaknyelv alkalmazása K K1., K2., K3. sb. Tájékozódás érben és időben T T1., T2., T3. sb. Az eseményeke alakíó ényezők felárása, kriikai és problémaközponú E1., E2., E3. sb. E gondolkodás Szoros összefüggés van az érékelési szemponok közö, a műveleek csak a konkré aralmakon kereszül érelmezheők és érékelheők. Az érékelési úmuaó aralmazza a művelei elemeke, de ponszám nem rendelődik hozzá. Egy aralmi elem ké részből evődik össze: a rögzíésből és a kövekezeésből/megállapíásból. Álalános szabálykén az egyes aralmak ponozásakor az alábbiaka kell érvényesíeni: Egy-egy szemponelemhez/kompeenciához egy vagy öbb aralmi elem is arozha. A aralmi elemeknél szereplő példák (pl.) az jelzik, hogy mely aralmak fogadhaók el jó válaszkén. Természeesen a aralmi válaszelemeknél különösképpen a felsorolásoknál és a kövekezeéseknél másfaja jó kombináció is elfogadhaó, min ami a javíókulcs aralmaz! A javíókulcsban néhány aralmi elemnél a vagy szóval elválaszva öbb válaszleheőség is szerepel, mindez nem zárja ki, hogy más, jó aralmi elemeke is elfogadjon az érékelő. Az érékelés ponozása a rövid esszé eseében: Ponozás Feladamegérés 2 pon Tájékozódás érben és időben T (ér és idő) 2 pon Kommunikáció, a szaknyelv alkalmazása K1. (álalános és konkré fogalmak) K2. (szerkeszeség, logikus 4 pon felépíés, nyelvhelyesség, helyesírás) Ismereszerzés, a források használaa F1. 1 rögzíés + 2 megállapíás 3 pon Eseményeke alakíó ényezők felárása, E1. 1 rögzíés + 2 megállapíás kriikai és problémaközponú E2. 1 rögzíés + 2 megállapíás 6 pon gondolkodás Összesen 17 pon 4 / 14

5 Törénelem középszin Javíási-érékelési úmuaó Az érékelés ponozása a hosszú esszé eseében: Feladamegérés Tájékozódás érben és időben Kommunikáció, a szaknyelv alkalmazása Ismereszerzés, a források használaa Eseményeke alakíó ényezők felárása, kriikai és problémaközponú gondolkodás Összesen Ponozás T1. (idő) T2. (ér) K1. (álalános fogalmak) K2. (konkré fogalmak) K3. (szerkeszeség, logikus felépíés, nyelvhelyesség, helyesírás F1. 1 rögzíés + 2 megállapíás F2. 1 rögzíés + 2 megállapíás F3. 1 rögzíés + 2 megállapíás E1. 1 rögzíés + 2 megállapíás E2. 1 rögzíés + 2 megállapíás E3. 1 rögzíés + 2 megállapíás E4. 1 rögzíés + 2 megállapíás 2 pon 4 pon 6 pon 9 pon 12 pon 33 pon A Taralmi elemek (F1., F2., F3., K1., K2. sb.) ponozása Pon akkor adhaó, ha a válasz helyes adao aralmaz, az elemzés hivakozik a forrásokra (szerzőre, szándékokra, körülményekre sb.), valamin jellemző, ipikus oko, kövekezmény fogalmaz meg, és/vagy emlí az eseményekhez kapcsolódó örénelmi személyisége(ke). Nem adhaó pon, ha nincsenek adaok, összefüggések, vagy ha eljesen hibás megállapíások vannak a megoldásban. A javíás folyamán a javíó anár a jó válaszok/válaszelemek megjelölése ( ) melle jelzi az is a sor szélén, hogy mely szempon szerini megoldáseleme érékele: a szempon kezdőbeűje megszámozva szerepel (pl. F1., F2., F3. vagy K1., K2. sb.). Az érékelési úmuaóban be kell karikázni a megfelelő ponszámo. Az esszénél a kövekezőképpen kell eljárni ilyen eseben: E1. 1 rögzíés + 2 megállapíás Ha 1 rögzíés vagy 1 megállapíás örénik, a jelölés: E Ha 1 rögzíés és 1 megállapíás örénik, a jelölés: E1. Ha 1 rögzíés és 2 megállapíás örénik, a jelölés: E1. A aralmi elemeknél szereplő példák (pl.) az jelzik, hogy mely aralmak fogadhaók el jó válaszkén. Természeesen a aralmi válaszelemeknél különösképpen a felsorolásoknál és a kövekezeéseknél másfaja jó kombináció is elfogadhaó, min ami a javíókulcs aralmaz! A javíókulcsban néhány aralmi elemnél elválaszva öbb válaszleheőség is szerepel (/), mindez nem zárja ki, hogy más, jó aralmi elemeke is elfogadjon az érékelő. 3. A szöveges feladaok erjedelme Fonos szövegalkoási kompeencia, hogy a vizsgázó a gondolaai az előre meghaározo erjedelem kereei közö fejse ki. Indokol eseben a kiponozo helyen megkezde gondola a lap üres helyein befejezheő, és az a válaszelem is érékelheő. Ez a rövid feladaoknál kb. 2-3 sor, a hosszú feladaoknál kb. 4-5 sor jelen. 5 / 14

6 Törénelem középszin Javíási-érékelési úmuaó 4. A szöveges feladaok érékelésének javasol menee 1. Tanulmányozza á a feladaok javíókulcsai! 2. Tekinse á az érékelési szemponsor minájá! 3. Ellenőrizze a vizsgázó feladaválaszásai! 4. Legalább készer olvassa el a anuló dolgozaá! 5. A javíókulcs elemei szerin állapísa meg az egyes szemponok szerin elér ponszámo! 6. Állapísa meg az összponszámo! 7. Számísa ki a ké esszéfeladaban elér összesíe vizsgaponszámo, majd írja be a feladalap uolsó oldalán az összesíő ábláza megfelelő rovaaiba! I. RÖVID VÁLASZT IGÉNYLŐ FELADATOK 1. felada: A korai kereszénység. (Elemenkén 1 pon, összesen 4 pon.) a) Milánó b) (Kr. u.) 313-ban. c) Vallásszabadságo. d) Bizosíoa a császárok számára a kereszények ámogaásá. (A válasz más megfogalmazásban is elfogadhaó. Más, a kérdésre ado helyes válasz is elfogadhaó.) 2. felada: A céhes ipar. (Elemenkén 0,5 pon, összesen 3 pon.) 2. pon 15. pon X 2. pon (de az 1. is elfogadhaó) X 4. pon 3. felada: Hunyadi Máyás külpoliikája. (Elemenkén 1 pon, összesen 4 pon.) ÁLLÍTÁS MÁTYÁS- RA IGAZ FRIGYES- RE IGAZ MIND- KETTŐRE IGAZ EGYIKRE SEM IGAZ a) 80 ezer aranya kényelen fizeni. X b) Magyar királynak nevezhei magá. X c) A megállapodás elő a korona a X birokában vol. d) Fia lesz a kövekező magyar király. X 6 / 14

7 Törénelem középszin Javíási-érékelési úmuaó 4. felada: A reformáció. (Összesen 4 pon.) a-f) Elemenkén 0,5 pon. I. (prédikáor) g) 1517-ben (1 pon.) II. (fő aníás) Evangélikus a) 2. c) 1. e) 2. Reformáus b) 1. d) 3. f) 3. III. (forrás) 5. felada: Erdély közigazgaási egységei. (Elemenkén 1 pon, összesen 3 pon.) Térképi színezés Világos árnyala Söéebb árnyala Legsöéebb árnyala Közigazgaási egység a) magyar megyék vagy megyék b) szász székek vagy székek c) székely székek vagy székek 6. felada: Az ipari forradalmak. (Összesen 4 pon.) a)-c) 1., 2., 5. d)-f) 3., 4., 6. (Elemenkén 0,5 pon, összesen 3 pon.) A számok sorrendje mindegy. g) Leheséges jó válaszok: Wa, Puskás Tivadar, Hargreaves, Bell, Ford, Fulon, Zeppelin (bármelyik név elfogadhaó, a vezeéknév elegendő, 1 pon). 7. felada: A jobbágykérdés a XVIII-XIX. században. (Elemenkén 1 pon, összesen 5 pon.) a) F) b) B) c) A) d) E) e) C) 8. felada: Az első világháború jellege. (Elemenkén 1 pon, összesen 5 pon.) a) álló vagy állás b) Verdun c) nagy d) háország e) jegyrendszer 9. Magyarország a második világháború idején. (Elemenkén 1 pon, összesen 7 pon.) a) bizalmalanság (más, hasonló jelenésű kifejezés is elfogadhaó) b) a szöveségesek fogják megnyerni a háború vagy a némeek hamar kimerülnek (más, hasonló jelenésű kifejezés is elfogadhaó) c) kiugrási kísérle d) nyilasok e) a magyar kormány a némeek vereségére számí f) Magyarország némeekkel való háborús szövesége ingaag (más, hasonló jelenésű kifejezés is elfogadhaó, a sorrend mindegy) g) 3. 7 / 14

8 Törénelem középszin Javíási-érékelési úmuaó 10. A jelenkor népesedési folyamaai. (Elemenkén 1 pon, összesen 5 pon.) a) Ázsia b) Európa c) Afrika d) 2. az ipari forradalom e) Afrika, Ázsia, Lain-Amerika (a három koninens(rész) együes megnevezéséér adhaó 1 pon) 11. A magyarországi rendszerválozás. (Összesen 3 pon.) a) Békés ámene. (1 pon.) b) Alkománybíróság. (1 pon.) c) FKGP d) KDNP (A c) d) válaszok felcserélheőek; a rövidíések elegendőek.) (Elemenkén 0,5 pon, összesen 1 pon.) 12. Munkaügyi ismereek. (Elemenkén 0,5 pon, összesen 3 pon.) A munkálaó köeles: - a bizonságos munkavégzés feléelei megeremeni; - a munkaszerződésben szereplő munkabér kifizeni; - a munkavállaló számára előír szabadságo bizosíani. A munkavállaló köeles: - munkájá a őle elvárhaó szakérelemmel elláni; - a munkálaó álal kijelöl ovábbképzésen rész venni; - munkájá személyesen elláni. A felada érékelésénél nem elegendő a kulcsszavak beírása a áblázaba, egész mondaokká kell azoka formálni. Minden, aralmilag helyes válasz elfogadhaó. 8 / 14

9 Törénelem középszin Javíási-érékelési úmuaó II. SZÖVEGES, KIFEJTENDŐ FELADATOK 13. Az angol alkományos monarchia. (rövid) Műveleek, aralmak A vizsgázó válasza felárja a XVII-XVIII. századi angol alkományos monarchia működésének alapelvei, és kiér a Feladamegérés felvilágosodás gondolaainak megjeleníésére is. A válasz a források felhasználásával lényegi összefüggésekre ual (pl. az alkományos monarchia haalommegoszásra épülő rendszer). A vizsgázó a örénelmi eseményeke érben és időben elhelyezi, és esz egy-egy helyes megállapíás a éma érbeli és időbeli helyének jelenőségére vonakozava. Tájékozódás T.1. i, hogy a Jognyilakozao 1689-ben fogadák el vagy érben és időben hogy a Jognyilakoza lezára az angol polgári forradalma. T.2. i a éma valamely érbeli vonakozásá (pl. Angliában jö lére először az alkományos monarchia kormányformája.) Kommunikáció, a szaknyelv alkalmazása Ismereszerzés, a források használaa Az eseményeke alakíó ényezők felárása, kriikai és problémaközpon ú gondolkodás A vizsgázó helyesen használja a émához kapcsolódó álalános, illeve konkré fogalmaka. K.1. Szakszerűen használja az alábbi álalános és konkré örénelmi fogalmaka: kormány, király, parlamen, Jognyilakoza, haalmi ágak, alkományos monarchia sb. K.2. A kifejés mondaokból áll, és a szöveg logikusan felépíe. A válasz nem aralmaz súlyos nyelvhelyességi vagy helyesírási hibá. A vizsgázó a válaszába beépíi a forrásokban alálhaó információka, és kövekezeéseke von le belőlük. F.1. i pl. a legfonosabb inézmények egymáshoz való viszonyá (a örvényhozás megoszlik az uralkodó és a parlamen közö, a bíróságok függelenek sb.), és ebből megállapíja, hogy az alkományos monarchia haalommegoszásra épülő poliikai rendszer. Pon A vizsgázó felárja az angol alkományos rendszer működésének az alapelvei. 0 6 E.1. Pl. rögzíi, hogy a királyság megmarad, de a király poliikai szerepe (fokozaosan) csökken ( a király uralkodik, de nem kormányoz ), és megállapíja, hogy ezzel párhuzamosan alakul ki a parlamennek felelős kormányzás vagy erősödö meg a miniszerelnök szerepe. E.2. Pl. rögzíi, hogy a felvilágosodás aníásai közül érvényesül a népfelség elve és a haalmi ágak széválaszásának gondolaa is, és megállapíja, hogy mind az angol, mind a francia felvilágosodás jeles alakjai közö alálunk olyan gondolkodóka, akik az alkományos monarchia működésé ekineék ideálisnak. Ugyanaz a válasz nem fogadhaó el ké külön aralmi elem (forráshasznála, az eseményeke alakíó ényezők) ponozásánál is. A FELADATBAN ELÉRHETŐ ÖSSZPONTSZÁM 17 9 / 14

10 Törénelem középszin Javíási-érékelési úmuaó 14. Az anan (rövid) Műveleek, aralmak A vizsgázó elsősorban az anan szöveségi poliikájá elemzi. A válasz a források felhasználásával lényegi összefüggésekre ual (pl. Feladamegérés az anan erülei ígéreei azoka az országoka sújoák, amelyek a közponi haalmakhoz csalakozak). A vizsgázó a örénelmi eseményeke érben és időben elhelyezi, és esz egy-egy helyes megállapíás a éma érbeli és időbeli helyének Tájékozódás jelenőségére vonakozava. érben és időben T.1. i, hogy az első világháború 1914 és 1918 közö zajlo. T.2. i, hogy az anan erülei ígéreei elsősorban Közép- és Délkele-Európára vonakozak. Kommunikáció, a szaknyelv alkalmazása Ismereszerzés, a források használaa Az eseményeke alakíó ényezők felárása, kriikai és problémaközpon ú gondolkodás A vizsgázó helyesen használja a émához kapcsolódó álalános, illeve konkré fogalmaka. K.1. Szakszerűen használja az alábbi álalános és konkré örénelmi fogalmaka: háború, haár, szöveséges, anan, közponi haalmak sb. K.2. A kifejés mondaokból áll, és a szöveg logikusan felépíe. A válasz nem aralmaz súlyos nyelvhelyességi vagy helyesírási hibá. A vizsgázó válaszába beépíi a forrásokban alálhaó információka, és kövekezeéseke von le belőlük. F.1. Az ábra és a szöveg összeveésével pl. felismeri, hogy az anan a szöveségeseinek jelenős erülei ígéreeke e, és megállapíja, hogy az ígéreeiér cserébe az azonnali hadba lépés és a közponi haalmakkal való kapcsolaok eljes megszakíásá vára el vagy rögzíi, hogy az anan ban Dél- és Délkele-Európában igyekeze bővíeni a szöveségi rendszeré, és megállapíja, hogy ezzel öbbfronos háború fennarására kényszeríee a közponi haalmaka. A vizsgázó felárja az anan szöveséges poliikájának az ellenmondásai és azok kövekezményei. E.1. Pl. rögzíi, hogy a erülei igények és a erjeszkedési elképzelések gyakran egybeesek, és megállapíja, hogy ez már a háború ala feszülségeke eredményeze a szöveségen belül. E.2. Pl. rögzíi, hogy a háború uáni rendezés a ikos, diplomáciai szerződések ellenére sem bizosíoa az ígér erüleek egy részé (pl. Olaszország), és megállapíja, hogy ez újabb konflikusok kialakulásához vezee vagy az egykori szöveségesek szembefordulak egymással. Pon Ugyanaz a válasz nem fogadhaó el ké külön aralmi elem (forráshasznála, az eseményeke alakíó ényezők) ponozásánál is. A FELADATBAN ELÉRHETŐ ÖSSZPONTSZÁM / 14

11 Törénelem középszin Javíási-érékelési úmuaó 15. Károly Róber gazdaságpoliikája (hosszú) Műveleek, aralmak A vizsgázó bemuaja Károly Róbernek a nemesfémbányásza fellendíésére e inézkedései és a reform bevezeésének szükségességé és kövekezményei. Feladamegérés A válasz a források felhasználásával lényegi összefüggésekre ual (pl. a nemesfémbányásza fellendíése az alapja a regálé jellegű bevéelek növelésének). A vizsgázó a válaszában kiér más gazdaságpoliikai inézkedésekre is (pl. a harmincadvám bevezeésére). A vizsgázó a örénelmi eseményeke érben és időben elhelyezi, és esz egy-egy helyes megállapíás a Károly Róber-korabeli Magyarország érbeli és időbeli helyének jelenőségére Tájékozódás vonakozava. érben és időben Kommunikáció, a szaknyelv alkalmazása Ismereszerzés, a források használaa Az eseményeke alakíó ényezők felárása, kriikai és problémaközpon Pon 0 2 T.1. i, hogy Károly Róber közö uralkodo. T.2. i a éma valamely érbeli vonakozásá (pl. ual arra, hogy Magyarország ada a XIV. századi Európa nemesfémkészleének úlnyomó részé vagy bemuaja a nemesfémbányáink földrajzi elhelyezkedésé.) A vizsgázó helyesen használja a émához kapcsolódó álalános, illeve konkré fogalmaka. K.1. Szakszerűen használja az alábbi álalános örénelmi fogalmaka: pl. reform, bevéel, adó, bányásza sb. K.2. Használja a émához arozó konkré szakkifejezéseke (pl. regálé, kapuadó, harmincadvám, aranyforin, monopólium sb.). K.3. A kifejés mondaokból áll, és a szöveg logikusan felépíe. A válasz nem aralmaz súlyos nyelvhelyességi vagy helyesírási hibá. A vizsgázó a válaszába beépíi a forrásokban alálhaó információka, és kövekezeéseke von le belőlük. F.1. Pl. rögzíi, hogy az uralkodó a bányabér (urbura) harmadá áengede a földbirokosoknak, és megállapíja, hogy ez a nemesfémbányásza föllendíése érdekében ee vagy így ee érdekelé a földbirokosoka a bányák felárásában. F.2. Pl. rögzíi, hogy az uralkodó milyen feléelekkel vezee be a kapuadó (a jobbágyok fizeék jobbágyelkenkén évi 18 dénár összegben), és megállapíja, hogy a kieső kamarahaszná póola az új bevéeli forrás vagy ez vol az első, a jobbágyok álal fizeendő állami adó. F.3. Pl. rögzíi az ábra alapján, hogy az uralkodó legnagyobb bevéeli forrásá a regáléjövedelmek jeleneék, és megállapíja, hogy Károly Róber idején a pénzgazdálkodás már országszere elerjedé vál. A vizsgázó felárja Károly Róber gazdaságpoliikai inézkedéseinek a mozgaórugói, és vizsgálja azok haásá. E.1. Pl. rögzíi, hogy a XIII. században a királyi ulajdonban lévő birokok magánföldesúri kézbe kerülek vagy a királyi haalom meggyengül, és megállapíja, hogy ezálal csökkenek az állami / 14

12 Törénelem középszin Javíási-érékelési úmuaó ú gondolkodás bevéelek. E.2. Pl. rögzíi, hogy a gazdasági reformok kövekezményeképpen az állami bevéelek növekedek, és megállapíja, hogy ez a király számára leheővé ee az uralkodói ekinély növekedésé, a haalmának a megerősíésé. E.3. Pl. rögzíi a nemesfém-bányászai reformból kövekező valamelyik ovábbi uralkodói reformo (nemesfém-monopólium, érékálló aranyforin, kapuadó, vámok), és megállapíja, hogy a királyi haalom a korábbi évizedekhez képes sabilabb gazdasági alapokon áll. E.4. Önálló ismereeivel, helyes megállapíásaival kiegészíi és aláámaszja az elemzésé. Ugyanaz a válasz nem fogadhaó el ké külön aralmi elem (forráshasznála, az eseményeke alakíó ényezők) ponozásánál is. A FELADATBAN ELÉRHETŐ ÖSSZPONTSZÁM / 14

13 Törénelem középszin Javíási-érékelési úmuaó 16. Az ÁVH szerepe. (hosszú) Műveleek, aralmak A vizsgázó alapveően az Államvédelmi Haóság szerepé muaja be a kommunisa rendszer kiépíésében. A válasz lényegre örően ismerei az ÁVH szerepé a dikaúra fennarásában és működeésében. Az elemzés felárja, hogy a belügyi államvédelmi feladaok Feladamegérés ől kezdődően a kommunisák irányíása alá arozak, és működésük szine a kezdeekől számos örvényelenségről anúskodik. A vizsgázó a válaszában felhasználja, érelmezi és összehasonlíja a forrásoka, azokból lényeges megállapíásoka, kövekezeéseke fogalmaz meg. A vizsgázó a örénelmi eseményeke érben és időben elhelyezi, és esz egy-egy helyes megállapíás az ÁVH szerepének émakörében. Tájékozódás T.1. i, hogy a kommunisa dikaúra kiépülésére 1945 uán érben és időben kerül sor. T.2. i a éma valamely érbeli vonakozásá (pl. Magyarország a szovje ömb része vol, az ÁVH közponja Budapesen[eseleg emlíi, hogy az Andrássy u. 60-ban] vol). A vizsgázó helyesen használja a émához kapcsolódó álalános, illeve konkré fogalmaka. K.1. Szakszerűen használja az alábbi álalános fogalmaka: pl. Kommunikáció, dikaúra, kommunisa, igazságszolgálaás sb. a szaknyelv K.2. Használja a émához arozó konkré szakkifejezéseke (pl. alkalmazása koncepciós per, egypárrendszer, ÁVH, besúgóhálóza, ügynök sb.). K.3. A kifejés mondaokból áll, és a szöveg logikusan felépíe. A válasz nem aralmaz súlyos nyelvhelyességi vagy helyesírási hibá. A vizsgázó a válaszába beépíi a forrásokban alálhaó információka, és kövekezeéseke von le belőlük. F.1. pl. egy lényeges ény az ábra vagy a kép alapján (pl. a proleárdikaúra fennarásában az ÁVH-nak kiemelkedő szerepe vol), és ezzel kapcsolaban lényegi megállapíás esz (pl. e szerveze kezdeől fogva párirányíás ala és örvényelenül működö). Ismereszerzés, a források használaa Az eseményeke alakíó ényezők F.2. i pl. a szöveges források alapján, hogy a belügyi szervek beavakozak az egyszerű emberek éleébe, és megállapíja, hogy ez a pár az ellenségkép udaos propagálásával segíee elő. F.3. i pl. a szöveges források alapján, hogy különös kegyelenséggel foly az ellenségnek kikiáloak megörése, vallomásra bírásra, és megállapíja, hogy az ÁVH lényegében önálló állammá nőe ki magá, melye csak a legfőbb párvezeés ellenőrizhee. A vizsgázó felárja az ÁVH szerepé a kommunisa dikaúra kiépülésében, és bemuaja, hogyan vál a korszak alán Pon / 14

14 Törénelem középszin Javíási-érékelési úmuaó felárása, kriikai és problémaközpon ú gondolkodás leggyűlölebb inézményévé. E.1. Pl. rögzíi, hogy a dikaúrának elengedheelen kelléke vol az ÁVH, és megállapíja, hogy e szerveze működése nagymérékben hozzájárul a lakosság megfélemlíéséhez, a dikaúrával szembe fordulók elszigeeléséhez. E.2. Pl. rögzíi, hogy az ÁVH fonos szerepe ölö be a koncepciós perek előkészíésében, és megállapíja, hogy a feladaai jelenős mérékben a párvezeés akikai céljai is befolyásolák. E.3. Pl. rögzíi, hogy az ÁVH szovje minára és szovje közreműködők segíségével működö, és megállapíja, hogy a lakosság körében ezér még ellenszenvesebbnek űn. E.4. Önálló ismereeivel, helyes megállapíásaival kiegészíi és aláámaszja az elemzésé. Ugyanaz a válasz nem fogadhaó el ké külön aralmi elem (forráshasznála, az eseményeke alakíó ényezők) ponozásánál is. A FELADATBAN ELÉRHETŐ ÖSSZPONTSZÁM / 14

ELEKTRONIKAI ALAPISMERETEK

ELEKTRONIKAI ALAPISMERETEK Elekronikai alapismereek középszin 3 ÉETTSÉG VZSG 04. május 0. EEKTONK PSMEETEK KÖZÉPSZNTŰ ÍÁSBE ÉETTSÉG VZSG JVÍTÁS-ÉTÉKEÉS ÚTMTTÓ EMBE EŐFOÁSOK MNSZTÉM Egyszerű, rövid feladaok Maximális ponszám: 40.)

Részletesebben

ELEKTRONIKAI ALAPISMERETEK

ELEKTRONIKAI ALAPISMERETEK Elekronikai alapismereek középszin Javíási-érékelési úmuaó 063 ÉETTSÉG VZSG 006. okóber 4. EEKTONK PSMEETEK KÖZÉPSZNTŰ ÍÁSE ÉETTSÉG VZSG JVÍTÁS-ÉTÉKEÉS ÚTMTTÓ OKTTÁS ÉS KTÁS MNSZTÉM Elekronikai alapismereek

Részletesebben

ELEKTRONIKAI ALAPISMERETEK

ELEKTRONIKAI ALAPISMERETEK Elekronikai alapismereek középszin ÉETTSÉG VZSGA 0. május. ELEKTONKA ALAPSMEETEK KÖZÉPSZNTŰ ÍÁSBEL ÉETTSÉG VZSGA JAVÍTÁS-ÉTÉKELÉS ÚTMTATÓ EMBE EŐFOÁSOK MNSZTÉMA Egyszerű, rövid feladaok Maximális ponszám:

Részletesebben

ELEKTRONIKAI ALAPISMERETEK

ELEKTRONIKAI ALAPISMERETEK Elekronikai alapismereek középszin Javíási-érékelési úmaó 09 ÉETTSÉGI VIZSG 00. májs 4. ELEKTONIKI LPISMEETEK KÖZÉPSZINTŰ ÍÁSBELI ÉETTSÉGI VIZSG JVÍTÁSI-ÉTÉKELÉSI ÚTMUTTÓ OKTTÁSI ÉS KULTUÁLIS MINISZTÉIUM

Részletesebben

ELEKTRONIKAI ALAPISMERETEK

ELEKTRONIKAI ALAPISMERETEK Elekronikai alapismereek emel szin Javíási-érékelési úmuaó ÉETTSÉGI VIZSG 0. okóber. ELEKTONIKI LPISMEETEK EMELT SZINTŰ ÍÁSELI ÉETTSÉGI VIZSG JVÍTÁSI-ÉTÉKELÉSI ÚTMUTTÓ EMEI EŐFOÁSOK MINISZTÉIUM Elekronikai

Részletesebben

ELEKTRONIKAI ALAPISMERETEK

ELEKTRONIKAI ALAPISMERETEK Elekronikai alapismereek emel szin 080 ÉETTSÉGI VISGA 009. május. EEKTONIKAI AAPISMEETEK EMET SINTŰ ÍÁSBEI ÉETTSÉGI VISGA JAVÍTÁSI-ÉTÉKEÉSI ÚTMTATÓ OKTATÁSI ÉS KTÁIS MINISTÉIM Egyszerű, rövid feladaok

Részletesebben

ELEKTRONIKAI ALAPISMERETEK

ELEKTRONIKAI ALAPISMERETEK Elekronikai alapismereek emel szin Javíási-érékelési úmuaó ÉETTSÉG VZSG 05. okóber. ELEKTONK LPSMEETEK EMELT SZNTŰ ÍÁSBEL ÉETTSÉG VZSG JVÍTÁS-ÉTÉKELÉS ÚTMTTÓ EMBE EŐFOÁSOK MNSZTÉM Elekronikai alapismereek

Részletesebben

Összegezés az ajánlatok elbírálásáról

Összegezés az ajánlatok elbírálásáról Összegezés az ajánlaok elbírálásáról 9. mellékle a 92/211. (XII. 3.) NFM rendelehez 1. Az ajánlakérő neve és címe: Budesi Távhőszolgálaó Zárkörűen Működő Részvényársaság (FŐTÁV Zr.) 1116 Budes Kaloaszeg

Részletesebben

GAZDASÁGI ÉS ÜZLETI STATISZTIKA jegyzet ÜZLETI ELŐREJELZÉSI MÓDSZEREK

GAZDASÁGI ÉS ÜZLETI STATISZTIKA jegyzet ÜZLETI ELŐREJELZÉSI MÓDSZEREK BG PzK Módszerani Inézei Tanszéki Oszály GAZDAÁGI É ÜZLETI TATIZTIKA jegyze ÜZLETI ELŐREJELZÉI MÓDZEREK A jegyzee a BG Módszerani Inézei Tanszékének okaói készíeék 00-ben. Az idősoros vizsgálaok legfonosabb

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG NEVÉBEN!

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG NEVÉBEN! i 7-5'33/07 A Fovárosi Íéloábla 2.Kf.27.561/2006/8.szám "\"?,', " R ".,--.ic-" i" lvöj.bul.lape" evlcz,,-.'{i-.)., Erkze:.. 2007 JúN 1 :szám:......,;.?:j.or; lvi\:dekleek:,""" : Ekiira ik szam ' m.:...,.

Részletesebben

TÖRTÉNELEM JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ

TÖRTÉNELEM JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ Történelem középszint 0802 ÉRETTSÉGI VIZSGA 2010. május 5. TÖRTÉNELEM KÖZÉPSZINTŰ ÍRÁSBELI ÉRETTSÉGI VIZSGA JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ OKTATÁSI ÉS KULTURÁLIS MINISZTÉRIUM Útmutató az írásbeli vizsgafeladatok

Részletesebben

Előszó. 1. Rendszertechnikai alapfogalmak.

Előszó. 1. Rendszertechnikai alapfogalmak. Plel Álalános áekinés, jel és rendszerechnikai alapfogalmak. Jelek feloszása (folyonos idejű, diszkré idejű és folyonos érékű, diszkré érékű, deerminiszikus és szochaszikus. Előszó Anyagi világunkban,

Részletesebben

Síkalapok vizsgálata - az EC-7 bevezetése

Síkalapok vizsgálata - az EC-7 bevezetése Szilvágyi László - Wolf Ákos Síkalapok vizsgálaa - az EC-7 bevezeése Síkalapozási feladaokkal a geoehnikus mérnökök szine minden nap alálkoznak annak ellenére, hogy mosanában egyre inkább a mélyépíés kerül

Részletesebben

A BIZOTTSÁG MUNKADOKUMENTUMA

A BIZOTTSÁG MUNKADOKUMENTUMA AZ EURÓPAI UNIÓ TANÁCSA Brüsszel, 2007. május 23. (25.05) (OR. en) Inézményközi dokumenum: 2006/0039 (CNS) 9851/07 ADD 2 FIN 239 RESPR 5 CADREFIN 32 FELJEGYZÉS AZ I/A NAPIRENDI PONTHOZ 2. KIEGÉSZÍTÉS Küldi:

Részletesebben

Portfóliókezelési szabályzat

Portfóliókezelési szabályzat A szabályza ípusa: A szabályza jóváhagyója: A szabályza haályba lépeője: Működési Igazgaóság Igazgaóság elnöke Porfóliókezelési szabályza Szabályza száma: 9/015 erziószám: 1.7 Budapes, 015. auguszus 7.

Részletesebben

A Ptk. 201. (2) bekezdése védelmében.

A Ptk. 201. (2) bekezdése védelmében. -- 1998. 8. szám FÓRUM 403 J...,. ~ Dr. Kovács Kázmér ÜGYVÉD. A BUDAPEST ÜGYVÉD KAMARA ALELNÖKE A Pk. 201. (2) bekezdése védelmében. (Feluno arányalanság és az auópálya-használai szerzodések) Vékás Lajos

Részletesebben

A nemzetgazdasági tervezés megújításának koncepciója

A nemzetgazdasági tervezés megújításának koncepciója SZÁMVEVÕSZÉKI KONFERENCIA Báger Guszáv A nemzegazdasági ervezés megújíásának koncepciója AAz Állami Számvevõszék (ÁSZ) ellenõrzései és kuaóinézeének elemzései alapján az a véleményünk, hogy Magyarországon

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ A TÖRTÉNELEM ÉRETTSÉGI VIZSGA VÁLTOZÁSAIRÓL

TÁJÉKOZTATÓ A TÖRTÉNELEM ÉRETTSÉGI VIZSGA VÁLTOZÁSAIRÓL TÁJÉKOZTATÓ A TÖRTÉNELEM ÉRETTSÉGI VIZSGA VÁLTOZÁSAIRÓL Tisztelt Kollégák! Tisztelt Érettségiző Diákok! A kétszintű, úgynevezett kompetenciaalapú érettségi 2005-ös bevezetése óta leszűrt tapasztalatok

Részletesebben

ELEKTRONIKAI ALAPISMERETEK

ELEKTRONIKAI ALAPISMERETEK Elekronikai alapismereek emel szin Javíási-érékelési úmaó 063 ÉETTSÉGI VIZSG 006. okóber. ELEKTONIKI LPISMEETEK EMELT SZINTŰ ÍÁSBELI ÉETTSÉGI VIZSG JVÍTÁSI-ÉTÉKELÉSI ÚTMTTÓ OKTTÁSI ÉS KLTÁLIS MINISZTÉIM

Részletesebben

ELEKTRONIKAI ALAPISMERETEK

ELEKTRONIKAI ALAPISMERETEK Elekronikai alapismereek emel szin 06 ÉETTSÉG VZSG 006. május 8. EEKTONK PSMEETEK EMET SZNTŰ ÍÁSBE ÉETTSÉG VZSG JVÍTÁS-ÉTÉKEÉS ÚTMTTÓ OKTTÁS MNSZTÉM Tesz jelleű kérdések meoldása Maximális ponszám: 0.)

Részletesebben

BARANYA MEGYE TERÜLETRENDEZÉSI TERVE

BARANYA MEGYE TERÜLETRENDEZÉSI TERVE Készül a Baranya Megyei Önkormányza megbízásából BARANYA MEGYE TERÜLETRENDEZÉSI TERVE ELFOGADÁSI TERVFÁZIS II. KÖTET MEGALAPOZÓ MUNKARÉSZEK 2011. DECEMBER 1085 Budapes Kőfaragó u. 9. Tel: 267 05 08, 267

Részletesebben

PÉNZÜGYMINISZTÉRIUM MUNKAANYAG A KÖLTSÉGVETÉSI RENDSZER MEGÚJÍTÁSÁNAK EGYES KÉRDÉSEIRŐL SZÓLÓ KONCEPCIÓ RÉSZLETES BEMUTATÁSA

PÉNZÜGYMINISZTÉRIUM MUNKAANYAG A KÖLTSÉGVETÉSI RENDSZER MEGÚJÍTÁSÁNAK EGYES KÉRDÉSEIRŐL SZÓLÓ KONCEPCIÓ RÉSZLETES BEMUTATÁSA PÉNZÜGYMINISZTÉRIUM MUNKAANYAG A KÖLTSÉGVETÉSI RENDSZER MEGÚJÍTÁSÁNAK EGYES KÉRDÉSEIRŐL SZÓLÓ KONCEPCIÓ RÉSZLETES BEMUTATÁSA Függelék 2007. június Taralomjegyzék FÜGGELÉK. számú függelék: Az Országgyűlés

Részletesebben

Módszertani megjegyzések a hitelintézetek összevont mérlegének alakulásáról szóló közleményhez

Módszertani megjegyzések a hitelintézetek összevont mérlegének alakulásáról szóló közleményhez Módszerani megjegyzések a hielinézeek összevon mérlegének alakulásáról szóló közleményhez 1. A forinosíás és az elszámolás kezelése a moneáris saiszikákban Az egyes fogyaszói kölcsönszerződések devizanemének

Részletesebben

ÉLELMISZER-IPARI ALAPISMERETEK

ÉLELMISZER-IPARI ALAPISMERETEK Élelmiszer-ipari alapismereek emel szin 08 ÉRETTSÉGI VIZSGA 00.május 4. ÉLELMISZER-IPARI ALAPISMERETEK EMELT SZINTŰ ÍRÁSBELI ÉRETTSÉGI VIZSGA JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ OKTATÁSI ÉS KULTURÁLIS MINISZTÉRIUM

Részletesebben

TÖRTÉNELEM JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ

TÖRTÉNELEM JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ Történelem középszint 0911 ÉRETTSÉGI VIZSGA 2014. május 7. TÖRTÉNELEM KÖZÉPSZINTŰ ÍRÁSBELI ÉRETTSÉGI VIZSGA JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ EMBERI ERŐFORRÁSOK MINISZTÉRIUMA Útmutató az írásbeli vizsgafeladatok

Részletesebben

Ancon feszítõrúd rendszer

Ancon feszítõrúd rendszer Ancon feszíõrúd rendszer Ancon 500 feszíőrúd rendszer Az összeköő, feszíő rudazaoka egyre gyakrabban használják épíészei, lászó szerkezei elemkén is. Nagy erhelheősége melle az Ancon rendszer eljesíi a

Részletesebben

3. Gyakorlat. A soros RLC áramkör tanulmányozása

3. Gyakorlat. A soros RLC áramkör tanulmányozása 3. Gyakorla A soros áramkör anlmányozása. A gyakorla célkiőzései Válakozó áramú áramkörökben a ekercsek és kondenzáorok frekvenciafüggı reakív ellenállással ún. reakanciával rendelkeznek. Sajáságos lajdonságaik

Részletesebben

Megtelt-e a konfliktuskonténer?

Megtelt-e a konfliktuskonténer? Közpoliikai kihívások az új évizedben Vigvári András Megel-e a konflikuskonéner? Néhány pénzügyi szempon a helyzeérékeléshez és a rendszer áalakíásához KKözhelynek és öbb oldalról bizonyíonak 1 számí az

Részletesebben

Szempontok a járműkarbantartási rendszerek felülvizsgálatához

Szempontok a járműkarbantartási rendszerek felülvizsgálatához A VMMSzK evékenységének bemuaása 2013. február 7. Szemponok a járműkarbanarási rendszerek felülvizsgálaához Malainszky Sándor MÁV Zr. Vasúi Mérnöki és Mérésügyi Szolgálaó Közpon Magyar Államvasuak ZR.

Részletesebben

5. Differenciálegyenlet rendszerek

5. Differenciálegyenlet rendszerek 5 Differenciálegyenle rendszerek Elsőrendű explici differenciálegyenle rendszer álalános alakja: d = f (, x, x,, x n ) d = f (, x, x,, x n ) (5) n d = f n (, x, x,, x n ) ömörebben: d = f(, x) Definíció:

Részletesebben

Kiadja a Barankovics István Alapítvány Felelős kiadó: a Kuratórium Elnöke Nyomda: Onix Nyomda, Debrecen

Kiadja a Barankovics István Alapítvány Felelős kiadó: a Kuratórium Elnöke Nyomda: Onix Nyomda, Debrecen Van megoldás ISBN 978-963-85524-4-0 Kiadja a Barankovics Isván Alapívány Felelős kiadó: a Kuraórium Elnöke Nyomda: Onix Nyomda, Debrecen Van megoldás Nyugdíjreform A családi ípusú adórendszer bemuaásakor

Részletesebben

"#$%& %'($%&$ @ ) & @5-98& @569! @,9 + "() *!$ ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) )

#$%& %'($%&$ @ ) & @5-98& @569! @,9 + () *!$ ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ?* & @.9?*= @,9 =8 @5-9 "& & @ & @5-98& @569 " " " " " " " " " " " " " " " " " &&"( * + "( *,--.//,--0/,--0//,--1/,--1//,--2/ 3.-.3..42-25.1 0.6-2,2,1511 6-0340. 40,.-3.,2014 6250,,,--2// 4.41. 13..01-010.0,.

Részletesebben

Könyvtárhasználati és működési rend

Könyvtárhasználati és működési rend 8.sz. melléle A MEDGYESSY FERENC GIMNÁZIUM ÉS MŰVÉSZETI SZAKKÖZÉPISKOLA Könyvárhasználai és műödési rend OM azonosíó: 031202 A MEDGYESSY FERENC GIMNÁZIUM KÖNYVTÁRÁNAK MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA A önyvár adaai:

Részletesebben

Osztályozó- és javítóvizsga Történelem tantárgyból

Osztályozó- és javítóvizsga Történelem tantárgyból Osztályozó- és javítóvizsga Történelem tantárgyból 2016-2017 A félévi vizsga szóbeli vizsga az első félévre megadott témakörökből. Az év végi vizsga írásbeli vizsga (feladatlap) az egész évre megadott

Részletesebben

(Nem jogalkotási aktusok) IRÁNYMUTATÁSOK

(Nem jogalkotási aktusok) IRÁNYMUTATÁSOK 2011.8.23. Az Európai Unió Hivaalos Lapja L 217/1 II (Nem jogalkoási akusok) IRÁNYMUTATÁSOK AZ EURÓPAI KÖZPONTI BANK IRÁNYMUTATÁSA (2011. június 30.) az euróra vonakozó adagyűjésről és a 2. Készpénzinformációs

Részletesebben

TÖRTÉNELEM JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ

TÖRTÉNELEM JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ Történelem középszint 0713 ÉRETTSÉGI VIZSGA 2007. május 9. TÖRTÉNELEM KÖZÉPSZINTŰ ÍRÁSBELI ÉRETTSÉGI VIZSGA JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ OKTATÁSI ÉS KULTURÁLIS MINISZTÉRIUM Útmutató az írásbeli vizsgafeladatok

Részletesebben

A T LED-ek "fehér könyve" Alapvetõ ismeretek a LED-ekrõl

A T LED-ek fehér könyve Alapvetõ ismeretek a LED-ekrõl A T LED-ek "fehér könyve" Alapveõ ismereek a LED-ekrõl Bevezeés Fényemiáló dióda A LED félvezeõ alapú fényforrás. Jelenõs mérékben különbözik a hagyományos fényforrásokól, amelyeknél a fény izzószál vagy

Részletesebben

2.2.45. SZUPERKRITIKUS FLUID KROMATOGRÁFIA 2.2.46. KROMATOGRÁFIÁS ELVÁLASZTÁSI TECHNIKÁK

2.2.45. SZUPERKRITIKUS FLUID KROMATOGRÁFIA 2.2.46. KROMATOGRÁFIÁS ELVÁLASZTÁSI TECHNIKÁK 2.2.45. Szuperkriikus fluid kromaográfia Ph. Hg. VIII. Ph. Eur. 4, 4.1 és 4.2 2.2.45. SZUPEKITIKUS FLUID KOATOGÁFIA A szuperkriikus fluid kromaográfia (SFC) olyan kromaográfiás elválaszási módszer, melyben

Részletesebben

Gépészeti automatika

Gépészeti automatika Gépészei auomaika evezeés. oole-algebra alapelemei, aiómarendszere, alapfüggvényei Irányíás: az anyag-és energiaáalakíó ermelési folyamaokba való beavakozás azok elindíása, leállíása, vagy bizonyos jellemzoiknek

Részletesebben

BEVEZETŐ. De, beszélhetünk e, városi szintű fenntarthatóságról?

BEVEZETŐ. De, beszélhetünk e, városi szintű fenntarthatóságról? BEVEZETŐ Dokori érekezésem émaválaszásá a közel 15 éves elepüléservezői, illeve 7 éves okaói munkám apaszalaai, eredményei valamin egy mára már igen kiemel fonosságú szempon a FENNTARTHATÓSÁG haároza meg.

Részletesebben

Tárgy: Javaslat önkormányzati rendészeti szerv létrehozására

Tárgy: Javaslat önkormányzati rendészeti szerv létrehozására Előerjesző: Készíee: Szika Péer polgármeser Vincze Csaba önkormányzai vezeője rendésze Tárgy: Javasla önkormányzai rendészei szerv lérehozására Tiszel Képviselő-esüle! A Képviselő-esüle 2015. április 14-i

Részletesebben

Tiszta és kevert stratégiák

Tiszta és kevert stratégiák sza és kever sraégák sza sraéga: Az -edk áékos az sraégá és ez alkalmazza. S sraégahalmazból egyérelműen válasz k egy eknsük a kövekező áéko. Ké vállala I és II azonos erméke állí elő. Azon gondolkodnak,

Részletesebben

TÖRTÉNELEM ÉRETTSÉGI VIZSGA ÁLTALÁNOS KÖVETELMÉNYEI

TÖRTÉNELEM ÉRETTSÉGI VIZSGA ÁLTALÁNOS KÖVETELMÉNYEI 2006 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2015. évi 27. szám 3. Az R. 2. számú melléklet MÁSODIK RÉSZ AZ ÉRETTSÉGI VIZSGATÁRGYAK ÁLTALÁNOS KÖVETELMÉNYEI cím TÖRTÉNELEM ÉRETTSÉGI VIZSGA ÁLTALÁNOS KÖVETELMÉNYEI alcíme

Részletesebben

HOSPITÁLÁSI NAPLÓ. Eukarisztia liturgiájának 2 része: az átváltoztatás (áldozat)

HOSPITÁLÁSI NAPLÓ. Eukarisztia liturgiájának 2 része: az átváltoztatás (áldozat) HOSPITÁLÁSI NAPLÓ Hallgaó/helyszín/anár/oszály/ananyag-lecke/dáum Helyszín: Taní: Oszály: Karolina Gimnázium Mina Elemér 10/A oszály Taníás anyaga: Eukariszia liurgiájának 2 része: az áválozaás (áldoza)

Részletesebben

4. Fejezet BERUHÁZÁSI PROJEKTEK ÉRTÉKELÉSE Beruházási pénzáramok értékelése Infláció hatása a beruházási projektekre

4. Fejezet BERUHÁZÁSI PROJEKTEK ÉRTÉKELÉSE Beruházási pénzáramok értékelése Infláció hatása a beruházási projektekre . Fejeze Pénzáramok (euróban) 0. év. év. év. év. év. év 0 000 9000 900 0 000 000 000 BERUHÁZÁSI PROJEKTEK ÉRTÉKELÉSE... Saikus beruházás gazdaságossági számíások: Neó pénzáramok álaga ARR = Kezdõ pénzáram

Részletesebben

MNB-tanulmányok 50. A magyar államadósság dinamikája: elemzés és szimulációk CZETI TAMÁS HOFFMANN MIHÁLY

MNB-tanulmányok 50. A magyar államadósság dinamikája: elemzés és szimulációk CZETI TAMÁS HOFFMANN MIHÁLY MNB-anulmányok 5. 26 CZETI TAMÁS HOFFMANN MIHÁLY A magyar államadósság dinamikája: elemzés és szimulációk Czei Tamás Hoffmann Mihály A magyar államadósság dinamikája: elemzés és szimulációk 26. január

Részletesebben

Osztályozó- és javítóvizsga Történelem tantárgyból 2015-2016

Osztályozó- és javítóvizsga Történelem tantárgyból 2015-2016 Osztályozó- és javítóvizsga Történelem tantárgyból 2015-2016 A félévi vizsga szóbeli vizsga az első félévre megadott témakörökből. Az év végi vizsga írásbeli vizsga (feladatlap) az egész évre megadott

Részletesebben

SZÁMVEVÕSZÉKI KONFERENCIA Közpolitikai kihívások az új évtizedben

SZÁMVEVÕSZÉKI KONFERENCIA Közpolitikai kihívások az új évtizedben Taralom SZÁMVEVÕSZÉKI KONFERENCIA Közpoliikai kihívások az új évizedben Közpoliikai kihívások az új évizedben 403 CSAPODI PÁL: Kihívások a számvevõszéki ellenõrzés elõ, az ÁSZ anácsadó szerepe 405 PULAY

Részletesebben

PORTFÓLIÓ KEZELÉSI SZERZŐDÉS

PORTFÓLIÓ KEZELÉSI SZERZŐDÉS PORTFÓLIÓ KEZELÉSI SZERZŐDÉS aely lérejö a STRATEGON Érékpapír Zárkörűen Működő Részvényársaság Székhely: 1034 Budapes Bécsi ú 165. III. eele Cégjegyzékszá: 01-10-045641 a ovábbiakban in Sraegon, valain

Részletesebben

Osztályozó- és javítóvizsga Történelem tantárgyból 2014-2015

Osztályozó- és javítóvizsga Történelem tantárgyból 2014-2015 Osztályozó- és javítóvizsga Történelem tantárgyból 2014-2015 A félévi vizsga szóbeli vizsga az első félévre megadott témakörökből. Az év végi vizsga írásbeli vizsga (feladatlap) az egész évre megadott

Részletesebben

SZEMÉLYES ADATOK dr. Zsombok László Krisztián Budapest, 1977. 06. 29. ISKOLAI VÉGZETTSÉG EGYÉB KÉPZETTSÉG

SZEMÉLYES ADATOK dr. Zsombok László Krisztián Budapest, 1977. 06. 29. ISKOLAI VÉGZETTSÉG EGYÉB KÉPZETTSÉG SZAKMAI ÖNÉLETRAJZ Név: Szüleési hely, idő: Állampolgárság: Családi állapo: SZEMÉLYES ADATOK dr. Zsombok László Kriszián Budapes, 1977. 06. 29. magyar Nős, ké gyermek édesapja ISKOLAI VÉGZETTSÉG Meől meddig

Részletesebben

Járműelemek I. Tengelykötés kisfeladat (A típus) Szilárd illesztés

Járműelemek I. Tengelykötés kisfeladat (A típus) Szilárd illesztés BUDAPESTI MŰSZAKI ÉS GAZDASÁGTUDOMÁNYI EGYETEM Közlekedésmérnöki Kar Járműelemek I. (KOJHA 7) Tengelyköés kisfelada (A ípus) Szilárd illeszés Járműelemek és Hajások Tanszék Ssz.: A/... Név:...................................

Részletesebben

Statisztika II. előadás és gyakorlat 1. rész

Statisztika II. előadás és gyakorlat 1. rész Saiszika II. Saiszika II. előadás és gyakorla 1. rész T.Nagy Judi Ajánlo irodalom: Ilyésné Molnár Emese Lovasné Avaó Judi: Saiszika II. Feladagyűjemény, Perfek, 2006. Korpás Ailáné (szerk.): Álalános Saiszika

Részletesebben

JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ

JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ Történelem emelt szint 0612 ÉRETTSÉGI VIZSGA 2006. május 10. TÖRTÉNELEM EMELT SZINTŰ ÍRÁSBELI ÉRETTSÉGI VIZSGA JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ OKTATÁSI MINISZTÉRIUM Útmutató az írásbeli vizsgafeladatok javításához

Részletesebben

BÁRDOS LÁSZLÓ GIMNÁZIUM

BÁRDOS LÁSZLÓ GIMNÁZIUM TÖRTÉNELEM BELSŐ VIZSGA 2015-2016 8. ÉVFOLYAM o Szóbeli vizsga 1. Az ókori Mezopotámia 2. Az ókori Egyiptom 3. A távol-keleti államok az ókori Keleten 4. Az arisztokrácia és a démosz küzdelme Athénban,

Részletesebben

GYAKORLÓ FELADATOK 5. Beruházások

GYAKORLÓ FELADATOK 5. Beruházások 1. felada Egymás kölcsööse kizáró beruházások közöi válaszás. Ké külöböző ípusú gépe szerezheük be egyazo művele elvégzésére. A ké egymás kölcsööse kizáró projek pézáramlásai ($) a kövekező ábláza muaja:

Részletesebben

ELEKTRONIKAI ALAPISMERETEK

ELEKTRONIKAI ALAPISMERETEK Elekronikai alapismereek emel szin ÉETTSÉGI VIZSG. május 5. ELEKTONIKI LPISMEETEK EMELT SZINTŰ ÍÁSELI ÉETTSÉGI VIZSG JVÍTÁSI-ÉTÉKELÉSI ÚTMTTÓ NEMZETI EŐFOÁS MINISZTÉIM Eyszerű, rövid feladaok Maximális

Részletesebben

KÖZÉPSZINTŰ VIZSGA. Írásbeli vizsga

KÖZÉPSZINTŰ VIZSGA. Írásbeli vizsga KÖZÉPSZINTŰ VIZSGA Írásbeli vizsga Szóbeli vizsga 180 perc 15 perc Feladatsor Egy problémaközpontú tétel kifejtése I. Egyszerű, rövid választ igénylő feladatok megoldása II. Szöveges (kifejtendő) feladatok

Részletesebben

2014.11.18. SZABÁLYOZÁSI ESZKÖZÖK: Gazdasági ösztönzők jellemzői. GAZDASÁGI ÖSZTÖNZŐK (economic instruments) típusai. Környezetterhelési díjak

2014.11.18. SZABÁLYOZÁSI ESZKÖZÖK: Gazdasági ösztönzők jellemzői. GAZDASÁGI ÖSZTÖNZŐK (economic instruments) típusai. Környezetterhelési díjak SZABÁLYOZÁSI ESZKÖZÖK: 10. hé: A Pigou-éelen alapuló környezei szabályozás: gazdasági öszönzők alapelvei és ípusai 1.A ulajdonjogok (a szennyezési jogosulság) allokálása 2.Felelősségi szabályok (káréríés)

Részletesebben

Portfóliókezelési keretszerződés

Portfóliókezelési keretszerződés Porfóliókezelési kereszerződés Válaszo befekeési poliika Jelen szerződés lérejö alulíro helyen és napon a Random Capial Broker Zárkörűen Működő Részvényársaság (székhely: H-1053 Budapes, Szép u.2., nyilvánarja

Részletesebben

1. feladat Összesen 25 pont

1. feladat Összesen 25 pont É 047-06//E. felada Összesen 5 pon Bepárló készülékben cukoroldao öményíünk. A bepárló páraerében 0,6 bar abszolú nyomás uralkodik. A hidroszaikus nyomás okoza forrponemelkedés nem hanyagolhaó el. A függőleges

Részletesebben

TÖRTÉNELEM OSZTÁLYOZÓVIZSGA ÉS JAVÍTÓVIZSGA

TÖRTÉNELEM OSZTÁLYOZÓVIZSGA ÉS JAVÍTÓVIZSGA TÖRTÉNELEM OSZTÁLYOZÓVIZSGA ÉS JAVÍTÓVIZSGA Követelmény: a helyi tantervben a 7-12. évfolyam számára rögzített követelmények. A vizsga részei: A vizsga két részből áll: írásbeli és szóbeli vizsgarészből.

Részletesebben

A hőérzetről. A szubjektív érzés kialakulását döntően a következő hat paraméter befolyásolja:

A hőérzetről. A szubjektív érzés kialakulását döntően a következő hat paraméter befolyásolja: A hőérzeről A szubjekív érzés kialakulásá dönően a kövekező ha paraméer befolyásolja: a levegő hőmérséklee, annak érbeli, időbeli eloszlása, válozása, a környező felüleek közepes sugárzási hőmérséklee,

Részletesebben

Dinamikus optimalizálás és a Leontief-modell

Dinamikus optimalizálás és a Leontief-modell MÛHELY Közgazdasági Szemle, LVI. évf., 29. január (84 92. o.) DOBOS IMRE Dinamikus opimalizálás és a Leonief-modell A anulmány a variációszámíás gazdasági alkalmazásaiból ismere hárma. Mind három alkalmazás

Részletesebben

PRÓBAÉRETTSÉGI: ELÉGTELEN

PRÓBAÉRETTSÉGI: ELÉGTELEN VÉLEMÉNYEK PRÓBAÉRETTSÉGI: ELÉGTELEN Az új, készinû éreségivel eddig csak véleményezésre kiküldö anyagok formájában alálkozam. Már ezek alapján sem váram sok jó. Nem a ké szinel kapcsolaban vannak fennarásaim

Részletesebben

Adatbányászat: Rendellenesség keresés. 10. fejezet. Tan, Steinbach, Kumar Bevezetés az adatbányászatba

Adatbányászat: Rendellenesség keresés. 10. fejezet. Tan, Steinbach, Kumar Bevezetés az adatbányászatba Adabányásza: Rendellenesség keresés 10. fejeze Tan, Seinbach, Kumar Bevezeés az adabányászaba előadás-fóliák fordíoa Ispány Máron Logók és ámogaás A ananyag a TÁMOP-4.1.2-08/1/A-2009-0046 számú Kele-magyarországi

Részletesebben

Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztérium Hulladékgazdálkodási és Technológiai Főosztály

Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztérium Hulladékgazdálkodási és Technológiai Főosztály Környezevédelmi és Vízügyi Miniszérium Hulladékgazdálkodási és Technológiai Főoszály Hulladékgazdálkodás ervezése a nemzeközi ámogaásokból kimaradó erüleeken Nyuga-Alföld RÉGIÓ Budapes, 2004. november.

Részletesebben

1997. évi LXXXI. törvény. a társadalombiztosítási nyugellátásról, egységes szerkezetben a végrehajtásáról szóló 168/1997. (X. 6.) Korm.

1997. évi LXXXI. törvény. a társadalombiztosítási nyugellátásról, egységes szerkezetben a végrehajtásáról szóló 168/1997. (X. 6.) Korm. 1997. évi LXXXI. örvény a ársadalombizosíási nyugelláásról, egységes szerkezeben a végrehajásáról szóló 168/1997. (X. 6.) Korm. rendeleel [A vasag beűs szöveg az 1997. évi LXXXI. örvény (a ovábbiakban:

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ Technikai kivetítés és a költségvetési szabályok számszerűsítése 2011-2012

TÁJÉKOZTATÓ Technikai kivetítés és a költségvetési szabályok számszerűsítése 2011-2012 TÁJÉKOZTATÓ Technikai kiveíés és a kölségveési szabályok számszerűsíése 2011-2012 2009. okóber 21. Az elemzés szerzői: Baksa Dániel, Benk Szilárd, Berki Tamás, Draban Béla, Fehér Csaba, Gerner Vikória,

Részletesebben

TÖRTÉNELEM I. RÉSZLETES ÉRETTSÉGI VIZSGAKÖVETELMÉNY

TÖRTÉNELEM I. RÉSZLETES ÉRETTSÉGI VIZSGAKÖVETELMÉNY 16. Az R. Mellékletének TÖRTÉNELEM fejezete és az azt követő szövegrésze helyébe a következő rendelkezés lép: TÖRTÉNELEM I. RÉSZLETES ÉRETTSÉGI VIZSGAKÖVETELMÉNY A) KOMPETENCIÁK 1.1. Releváns információk

Részletesebben

A kereslet hatása az árak, a minõség és a fejlesztési döntések dinamikájára

A kereslet hatása az árak, a minõség és a fejlesztési döntések dinamikájára VERSENY ÉS SZABÁLYOZÁS Közgazdasági Szemle, LV. évf., 2008. december (1094 1115. o.) VÖRÖS JÓZSEF A keresle haása az árak, a minõség és a fejleszési dönések dinamikájára A anulmány egy nagyon álalános

Részletesebben

Szegedi Tudományegyetem Gazdaságtudományi Kar Közgazdaságtani Doktori Iskola. Ács Attila

Szegedi Tudományegyetem Gazdaságtudományi Kar Közgazdaságtani Doktori Iskola. Ács Attila Szegedi Tudományegyeem Gazdaságudományi Kar Közgazdaságani Dokori Iskola Ács Aila LIKVIDITÁS ÉS REÁLGAZDASÁG KAPCSOLATA Az Egyesül Államok példáján Dokori érekezés Témavezeő: Dr. Boos Kaalin Dr. Pap Gyula

Részletesebben

Fenntartható beszerzés

Fenntartható beszerzés Mőhelyanulmányok Vállalagazdaságan Inéze 1093 Budapes, Fıvám ér 8., 1828 Budapes, Pf. 489 +36 1 482-5424, fax: 482-5567, www.uni-corvinus.hu/vallgazd Fennarhaó beszerzés Dobos Imre Tárai Tünde Vörösmary

Részletesebben

Területi ellátási egyenlőtlenségek az egészségügyben. Országos kórházi és egyéb ellátási tematikus térképek készítése és térbeli statisztikai elemzése

Területi ellátási egyenlőtlenségek az egészségügyben. Országos kórházi és egyéb ellátási tematikus térképek készítése és térbeli statisztikai elemzése Terülei elláási egyenlőlenségek az egészségügyben. Országos kórházi és egyéb elláási emaikus érképek készíése és érbeli saiszikai elemzése OKTK 1646/III.b. sz. kuaás Kuaási zárójelenés Nógrád Borsod-Abaúj-Zemplén

Részletesebben

MATEMATIKA I. KATEGÓRIA (SZAKKÖZÉPISKOLA)

MATEMATIKA I. KATEGÓRIA (SZAKKÖZÉPISKOLA) Okaási Hivaal A 015/016 anévi Országos Közéiskolai Tanulmányi Verseny dönő forduló MATEMATIKA I KATEGÓRIA (SZAKKÖZÉPISKOLA) Javíási-érékelési úmuaó 1 Ado három egymásól és nulláól különböző számjegy, melyekből

Részletesebben

Radnai Márton. Határidős indexpiacok érési folyamata

Radnai Márton. Határidős indexpiacok érési folyamata Radnai Máron Haáridős indexpiacok érési folyamaa Budapesi Közgazdaságudományi és Államigazgaási Egyeem Pénzügy anszék émavezeő: Dr. Száz János Minden jog fennarva Budapesi Közgazdaságudományi és Államigazgaási

Részletesebben

Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet TÁMOP / XXI. századi közoktatás (fejlesztés, koordináció) II. szakasz T Ö R T É N E L E M

Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet TÁMOP / XXI. századi közoktatás (fejlesztés, koordináció) II. szakasz T Ö R T É N E L E M Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet TÁMOP-3.1.1-11/1-2012-0001 XXI. századi közoktatás (fejlesztés, koordináció) II. szakasz T Ö R T É N E L E M 1. MINTAFELADATSOR KÖZÉPSZINT 2015 JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ

Részletesebben

ALAPKÉPZÉSBEN, OSZTATLAN KÉPZÉSBEN MEGHIRDETETT SZAKOK. A szakokhoz kapcsolódó részletes információk a szak nevére kattintva olvashatók.

ALAPKÉPZÉSBEN, OSZTATLAN KÉPZÉSBEN MEGHIRDETETT SZAKOK. A szakokhoz kapcsolódó részletes információk a szak nevére kattintva olvashatók. SZE-MKK nézmény elérheősége: 2100 Gödöllő, Páer Károly u.1. Telefon: (28) 522-059, (28) 522-000/1036 Fax: (28) 410-804 E-mail: anulmanyi@mkk.szie.hu Honlap: hp://www.mkk.szie.hu AZ ELEKTONKUS JELENTKEZÉS

Részletesebben

Erőmű-beruházások értékelése a liberalizált piacon

Erőmű-beruházások értékelése a liberalizált piacon AZ ENERGIAGAZDÁLKODÁS ALAPJAI 1.3 2.5 Erőmű-beruházások érékelése a liberalizál piacon Tárgyszavak: erőmű-beruházás; piaci ár; kockáza; üzelőanyagár; belső kama. Az elmúl évek kaliforniai apaszalaai az

Részletesebben

Írásbeli vizsga Szóbeli vizsga Írásbeli vizsga Szóbeli vizsga 180 perc 15 perc 240 perc 20 perc 100 pont 50 pont 100 pont 50 pont

Írásbeli vizsga Szóbeli vizsga Írásbeli vizsga Szóbeli vizsga 180 perc 15 perc 240 perc 20 perc 100 pont 50 pont 100 pont 50 pont II. A VIZSGA LEÍRÁSA A vizsga részei Középszint Emelt szint Szóbeli vizsga Szóbeli vizsga 180 perc 15 perc 240 perc 20 perc 100 pont 50 pont 100 pont 50 pont A vizsgán használható segédeszközök Középszint

Részletesebben

[ ] ELLENÁLLÁS-HİMÉRİK

[ ] ELLENÁLLÁS-HİMÉRİK endszerek Tanszék HİMÉSÉKLETFÜGGİ ELLENÁLLÁSOK Alapfogalmak és meghaározások ELLENÁLLÁS-HİMÉİK (Elmélei összefoglaló) Az ellenállás fogalma és egysége Valamely homogén, végig állandó kereszmeszeő vezeı

Részletesebben

A budapesti közlekedési dugók okai és következményei. Összefoglalás

A budapesti közlekedési dugók okai és következményei. Összefoglalás A budapesi közlekedési dugók okai és kövekezményei Összefoglalás A fennarhaó gazdasági fejlődés elengedheelen feléele a jól működő közlekedési hálóza. Az írás legfonosabb célja az, hogy felhívja a figyelme

Részletesebben

W W W. A U t O S O f t. h U. Pörög az idei év.

W W W. A U t O S O f t. h U. Pörög az idei év. S f h Pörög az idei év Remélem, Önnél is jól haladnak a dolgok Mi gőzerővel dolgozunk Készülnek a szofverek újabb és újabb verziói, folyamaosan arjuk a ovábbképzéseke és i van a magazin újabb száma is

Részletesebben

Túlgerjesztés elleni védelmi funkció

Túlgerjesztés elleni védelmi funkció Túlgerjeszés elleni védelmi unkció Budapes, 2011. auguszus Túlgerjeszés elleni védelmi unkció Bevezeés A úlgerjeszés elleni védelmi unkció generáorok és egységkapcsolású ranszormáorok vasmagjainak úlzoan

Részletesebben

TARTÓSSÁG A KÖNNYŰ. Joined to last. www.kvt-fastening.hu 1

TARTÓSSÁG A KÖNNYŰ. Joined to last. www.kvt-fastening.hu 1 APPEX MENEBEÉEK PONOSSÁG ÉS ARÓSSÁG A KÖNNYŰ ANYAGOK ERÜLEÉN Joined o las. www.kv-fasening.hu 1 A KV-Fasening Group a kiváló minőségű köőelem- és ömíésalkalmazások nemzeközileg elismer szakérője. A KV

Részletesebben

KÖZÉPISKOLÁSOK III. ZENEI VERSENYE a Nyíregyházi Főiskolán

KÖZÉPISKOLÁSOK III. ZENEI VERSENYE a Nyíregyházi Főiskolán KÖZÉPISKOLÁSOK III. ZENEI VERSENYE a Nyíregyházi Főiskolán VERSENYKIÍRÁS ÉS SZABÁLYZAT A verseny rendezője: Nyíregyházi Fői e 4400 Nyíregyháza, Sósói ú 31/B Telefon: +36-42-599-441 E-mail: urcsanb@nyf.hu

Részletesebben

TÖRTÉNELEM. PRÓBAÉRETTSÉGI 2004.május EMELT SZINT. Írásbeli feladatsor megoldása

TÖRTÉNELEM. PRÓBAÉRETTSÉGI 2004.május EMELT SZINT. Írásbeli feladatsor megoldása PRÓBAÉRTTSÉGI 2004.május TÖRTÉNLM MLT SZINT Írásbeli feladatsor megoldása Általános szaktanári útmutató a történelem írásbeli vizsgafeladatok javításához A dolgozatot a vizsgázó által használt színűtől

Részletesebben

Zsembery Levente VOLATILITÁS KOCKÁZAT ÉS VOLATILITÁS KERESKEDÉS

Zsembery Levente VOLATILITÁS KOCKÁZAT ÉS VOLATILITÁS KERESKEDÉS Zsembery Levene VOLATILITÁS KOCKÁZAT ÉS VOLATILITÁS KERESKEDÉS PÉNZÜGYI INTÉZET BEFEKTETÉSEK TANSZÉK TÉMAVEZETŐ: DR. SZÁZ JÁNOS Zsembery Levene BUDAPESTI KÖZGAZDASÁGTUDOMÁNYI ÉS ÁLLAMIGAZGATÁSI EGYETEM

Részletesebben

BARANYA MEGYE TERÜLETRENDEZÉSI TERVE

BARANYA MEGYE TERÜLETRENDEZÉSI TERVE Készül a Baranya Megyei Önkormányza megbízásából BARANYA MEGYE TERÜLETRENDEZÉSI TERVE ELFOGADÁSI TERVFÁZIS II. KÖTET MEGALAPOZÓ MUNKARÉSZEK 2011. DECEMBER 1085 Budapes Kőfaragó u. 9. Tel: 267 05 08, 267

Részletesebben

Kollégáimmal arra az elhatározásra jutottunk, hogy kicsit átfabrikáljuk, napra késszé tesszük cégünk magazinjának első számát.

Kollégáimmal arra az elhatározásra jutottunk, hogy kicsit átfabrikáljuk, napra késszé tesszük cégünk magazinjának első számát. Üdvözlöm! Kollégáimmal arra az elhaározásra juounk, hogy kicsi áfabrikáljuk, napra késszé esszük cégünk magazinjának első számá A magazin célja ugyanaz, min a miénk, azaz levenni azoka a erheke az Ön válláról,

Részletesebben

Portfóliókezelési keretszerződés

Portfóliókezelési keretszerződés Széchenyi Kereskedeli Bank Zr. Befekeési Szolgálaási Üzleág Porfóliókezelési kereszerződés A Befekeési Szolgálaási Üzleág Üzleszabályzaának 18.sz. elléklee Porfóliókezelési kereszerződés Jelen szerződés

Részletesebben

Fluoreszkáló festék fénykibocsátásának vizsgálata, a kibocsátott fény időfüggésének megállapítása

Fluoreszkáló festék fénykibocsátásának vizsgálata, a kibocsátott fény időfüggésének megállapítása Fluoreszkáló fesék fénykibocsáásának vizsgálaa, a kibocsáo fény időfüggésének megállapíása A) A méréshez használ eszközök: 1. A fekee színű doboz aralmaz egy fluoreszkáló fesékkel elláo felülee, LED-eke

Részletesebben

XII. Földművelésügyi Minisztérium

XII. Földművelésügyi Minisztérium XII. Földművelésügyi Miniszérium I. Agrárgazdasági, környezevédelmi helyzeérékelés A Földművelésügyi Miniszérium (a ovábbiakban: FM) evékenységének sraégiai háeré a Kormány álal elfogado Nemzei Vidéksraégia

Részletesebben

1. ábra A hagyományos és a JIT-elvű beszállítás összehasonlítása

1. ábra A hagyományos és a JIT-elvű beszállítás összehasonlítása hagyományos beszállíás JIT-elvû beszállíás az uolsó echnikai mûvele a beszállíás minõségellenõrzés F E L H A S Z N Á L Ó B E S Z Á L L Í T Ó K csomagolás rakározás szállíás árubeérkezés minõségellenõrzés

Részletesebben

Az árfolyamsávok empirikus modelljei és a devizaárfolyam sávon belüli elõrejelezhetetlensége

Az árfolyamsávok empirikus modelljei és a devizaárfolyam sávon belüli elõrejelezhetetlensége Az árfolyamsávok empirikus modelljei 507 Közgazdasági Szemle, XLVI. évf., 1999. június (507 59. o.) DARVAS ZSOLT Az árfolyamsávok empirikus modelljei és a devizaárfolyam sávon belüli elõrejelezheelensége

Részletesebben

DIPLOMADOLGOZAT Varga Zoltán 2012

DIPLOMADOLGOZAT Varga Zoltán 2012 DIPLOMADOLGOZAT Varga Zolán 2012 Szen Isván Egyeem Gazdaság- és Társadalomudományi Kar Markeing Inéze Keresle-előrejelzés a vállalai logiszikában Belső konzulens neve, beoszása: Dr. Komáromi Nándor, egyeemi

Részletesebben

STATISZTIKAI IDŐSORELEMZÉS A TŐZSDÉN. Doktori (PhD) értekezés

STATISZTIKAI IDŐSORELEMZÉS A TŐZSDÉN. Doktori (PhD) értekezés NYUGAT-MAGYARORSZÁGI EGYETEM Széchenyi Isván Gazdálkodás- és Szervezésudományok Dokori Iskola STATISZTIKAI IDŐSORELEMZÉS A TŐZSDÉN Dokori (PhD) érekezés Készíee: Hoschek Mónika A kiadvány a TÁMOP 4.. B-/--8

Részletesebben

BEFEKTETÉSI POLITIKA TARTALMI KIVONATA

BEFEKTETÉSI POLITIKA TARTALMI KIVONATA BEFEKTETÉS POLTKA TARTALM KVONATA haályos: 2016.06.02-ől A Pénzár befekeési evékenységének célja a Pénzár agjai álal illeve javára eljesíe befizeések, ezen belül pedig elsősorban a pénzáragok egyéni számláin

Részletesebben

A monetáris aggregátumok szerepe a monetáris politikában

A monetáris aggregátumok szerepe a monetáris politikában MNB-anulmányok 71. 2008 KOMÁROMI ANDRÁS A moneáris aggregáumok szerepe a moneáris poliikában A moneáris aggregáumok szerepe a moneáris poliikában 2008. január Az MNB-anulmányok sorozaban megjelenõ írások

Részletesebben

Projekt adatlap. a Társadalmi Megújulás Operatív Program. Nemzetiségi tanulók nevelésének és oktatásának segítése c. pályázati felhívásához

Projekt adatlap. a Társadalmi Megújulás Operatív Program. Nemzetiségi tanulók nevelésének és oktatásának segítése c. pályázati felhívásához I. Projek adalap a Társadalmi Megújulás Operaív Program Nemzeiségi anulók nevelésének és okaásának segíése c. pályázai felhívásához Kódszám: TÁMOP-3.4.1.A-08/2 A projekek az Európai Unió ámogaásával, az

Részletesebben