MOHAISMERET egy félév, heti 3 óra gyakorlat, 3 kredit Ódor Péter

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "MOHAISMERET egy félév, heti 3 óra gyakorlat, 3 kredit Ódor Péter"

Átírás

1 MOHAISMERET egy félév, heti 3 óra gyakorlat, 3 kredit Ódor Péter ELTE Növényrendszertani és Ökológiai Tanszék H-1117 Budapest, Pázmány P. sétány 1/C telefon: (1) /1711 A tárgy heti 3 órában, gyakorlati foglalkozás keretében nyújt bevezetést a bryológiába a félév során. A tárgy kiindulópontot jelenthet a mohákkal kapcsolatos kutatások iránt érdeklődők tudományos munkájához, de bárki számára hasznos aki a jövőben terepi vagy kísérletes növényökológiai vizsgálatokat kíván folytatni, vagy biológiát szeretne tanítani. A foglalkozások gyakorlati és előadás jellegű részekből tevődnek össze. Az előadások bevezető jelleggel tárgyalják a mohákkal kapcsolatos alábbi részterületeket: szervezettan, rendszertan, leszármazási viszonyok, növényföldrajz, természetvédelem, genetika, populáció biológia, ökofiziológia, közösségi ökológia, konzerváció biológia. Elsősorban e tudományterületek mohákra vonatkozó sajátságaira térünk ki, feltételezve az alapfogalmak előzetes ismeretét. A gyakorlati rész önálló határozásból, moha nézegetésből, preparálásból áll. A gyakorlatot kiegészíti egy CD, ami kb. 100 fontosnak tartott moha taxonról tartalmaz leírást, fotókat, rajzokat. A tárgy elméleti anyagának vázlata letölthető a Növényrendszertani és Ökológiai Tanszék honlapjáról (ramet.elte.hu). 1. Elmélet: A mohák általános bemutatása, életciklusa. A mohák evolúciója, fosszilis maradványaik, jelenlegi rendszerezésük. A Jungermanniidae alosztály (Marchantiophyta törzs) szervezettani bemutatása. Gyakorlat: A Jungermanniidaes rend fajainak megismerése, határozása. Tárgyalt taxonok: Lophozia ventricosa*, Barbilophozia barbata, Tritomaria quinquedentata, Jungermannia gracillima*, Plagiochilaceae: Plagiochila porelloides, Geocalycaceae: Lophocolea heterophylla, Scapaniaceae: Scapania nemorea*, Cephaloziaceae: Cephalozia bicuspidata*, Nowellia curvifolia 2. Elmélet: A Jungermanniidae alosztály (Marchantiophyta törzs) szervezettani bemutatása.. Gyakorlat: A Jungermanniidae alosztály fajainak megismerése, határozása. Tárgyalt taxonok: Cephaloziella rubella*, Lepidozia reptans, Bazzania trilobata, Calypogeiaceae: Calypogeia muellerana*, Pseudolepicoleacea: Blepharostoma trichophyllum, Ptilidium pulcherrimum, Radulaceae: Radula complanata, Frullania dilatata, Porella platyphylla, Lejeunea cavifolia 3. Elmélet: A Pelliidae, Metzgeriidae alosztályok (Jungermanniopsida osztály), a Marchantiopsida és Haplomitriopsida osztályok, valamint az Anthocerophyta törzs szervezettani bemutatása. Gyakorlat: A fenti csoportokhoz tartozó fajok megismerése, határozása.

2 Tárgyalt taxonok: Anthoceros laevis*, Metzgeria furcata, Riccardia palmata, Pellia endiviifolia, Mannia fragrans, Conocephalum conicum, Marchantia polymorpha, Riccia fluitans, Riccia sorocarpa* 4. Elmélet: A Bryophyta törzs általános jellemzése és leszármazási viszonyai. A Bryopsida és a Sphagnopsida osztály szervezettani bemutatása. Gyakorlat: A Sphagnopsida osztályok fajainak megismerése, határozása. Tárgyalt taxonok: Sphagnum palustre, Sphagnum squarrosum, Sphagnum recurvum s.l., Sphagnum quinquefarium, Sphagnum fimbriatum, Andreaea rupestris 5. Elmélet: Bryophyta törzs további osztályainak bemutatása (Takakiopsida, Andreaopsida, Polytrichopsida, Tetraphidopsida). Gyakorlat: A fenti csoportok fajainak megismerése, határozása. Tárgyalt taxonok: Tetraphis pellucida,, Atrichum undulatum, Pogonatum aloides, Polytrichum formosum, Polytrichum commune, Polytrichum juniperinum, Polytrichum piliferum 6. Elmélet: A mohák populáció biológiai sajátságai I. A populáció biológia tárgya és fogalmai. A spórák terjedésének és csírázásának mechanizmusai. A protonéma fejlődése. A gametofiton növekedése, a mohagyepek klonális szerkezete. Gyakorlat: A Buxbaumiidae, Diphysciidae, Funariidae, Dicraniidae alosztályok fajainak megismerése, határozása I. Tárgyalt taxonok: Buxbaumia aphylla, Diphyscium foliosum, Encalypta streptocarpa, Encalypta vulgaris, Funaria hygrometrica, Entosthodon hungaricus, Grimmia pulvinata, Grimmia hartmanii*, Racomitrium canescens, Schistidium apocarpum, Fissidens taxifolius 7. Elmélet: A mohák populáció biológiai sajátságai II. Szexuális és aszexuális szaporodás. Ferdült ivararányok a természetben. A szaporodás ára. A mohák növekedési formái, és életmenet stratégiái. A propagulum bank ökológiai szerepe. A dormancia jelensége. Gyakorlat: A Dicraniidae alosztály fajainak megismerése, határozása II. Tárgyalt taxonok: Dicranum scoparium, Dicranum polysetum, Dicranum montanum, Dicranella heteromalla, Paraleucobryum longifolium, Leucobryum glaucum, Ceratodon purpureus, Ditrichum flexicaule, Barbula unguiculata, Barbula vinealis*, Phascum cuspidatum, Pleurochaete squarrosa, Tortella tortuosa, Tortula ruralis, Tortula muralis, Weissia controversa*, Pottia intermedia* 8. Elmélet: A mohák populáció genetikai és molekuláris biológiai sajátságai. A populáció genetikai vizsgálatok módszertani lehetőségei. Információk a mohák genomjáról, citológiai és kromoszóma viszonyairól. Hibridizáció és fajképződés. A mohák genetikai diverzitása. Egylakiság és kétlakiság populáció genetikai következményei. Gyakorlat: A Bryidae alosztály Bryanae szuperrendjébe tartozó fajok megismerése, határozása.

3 Tárgyalt taxonok: Cinclidotus riparius, Ortotrichum anomalum, Ortotrichum stramineum*, Ulota crispa, Aulacomnium palustre, Bartramia pomiformis, Philonotis calcarea, Bryum flaccidum*, Bryum argenteum, Bryum bicolor, Bryum erythrocarpum s.l., Pohlia nutans, Mnium stellare, Mnium marginatum, Rhizomnium punctatum, Plagiomnium cuspidatum, Plagiomnium undulatum, Plagiomnium affine*, Hedwigia ciliata, 9. Elmélet: A mohák ökofiziológia sajátságai. A mohák vízháztartásának fiziológiai jellemzése, típusai. A víz visszatartását szolgáló morfológiai adaptációk. A kiszáradás és a regeneráció mechanizmusa. A mohák fotoszintetikus aktivitásának környezeti függése. A mohák tápanyag gazdálkodása. A mohák produkcióbiológiai szerepe. határozása I. Tárgyalt taxonok: Amblystegium serpens, Amblystegium riparium, Campylium calcareum*, Drepanocladus aduncus*, Sanionia uncinata, Crataneuron filicinum, Hylocomium splendens, Pleurizium schreberi, Rhytidiadelphus triquetrus, Rhytidiadelphus squarrosus, Pseudoleskeella nervosa, Leskea polycarpa, Pterigynandrum filiforme, Thuidium abietimnum, Thiudium erectum 10. Elmélet: Mohaföldrajz. Növényföldrajzi alapfogalmak. A mohák terjedési viszonyai. A jelenlegi área típusok magyarázatai: a hosszú távú terjedés és kontinens vándorlás jelentősége. Főbb área típusok jellemzése. Kriptikus fajképződés és biogeográfia. A egyes mohaföldrajzi régiók ismertetése. határozása II. Tárgyalt taxonok: Brachythecium rutabulum, Brachythecium velutinum, Brachythecium salebrosum, Brachythecium albicans, Eurhynchium hians, Homalothecium sericeum, Homalothecium philippeanum, Homalothecium lutescens, Isothecium alopecuroides, Pseudoscleropodium purum, Rhynchostegium megapolitanum, Rhynchostegium riparium 11. Elmélet: A mohák természetvédelmi vonatkozásai. Mohafajok védelme. A vörös listák kialakításának megközelítései és problémái. A mohafajok védelme és a fajok evolúciós ill. ökológiai sajátságainak viszonya. A veszélyeztetettség mértékének jellemzői. A fajvédelem nemzeti és nemzetközi szintjei. Mohaközösségek védelme. Védett területek kialakításának szempontja. Veszélyeztetett mohaközösségek. A mohák természetvédelmi helyzete hazánkban és globálisan. határozása III. Tárgyalt taxonok: Plagiothecium denticulatum*, Plagiothecium nemorale*, Plagiothecium cavifolium, Fontinalis antipyretica, Calliergonella cuspidata, Ctenidium molluscum, Herzogiella seligeri, Hypnum cupressiforme, Platygyrium repens, Pylaisia polyantha, Taxiphyllum wissgrillii 12. Elmélet: Mohák közösségi ökológiája és társulástana I. Mohaközösségek leírásának módszerei. Mohák szerepe a társulások leírásában. Mohaközösségek cönológiai

4 leírása. Mohaközösségek vizsgálatának kvantitatív módszerei. Speciális aljzatokon megjelenő közösségek mintavételi problémái. Mohaközösségeken belüli csoportok, gradiensek és asszociációk feltárása. Gyakorlat: A A Bryidae alosztály Hypnanae szuperrendjébe tartozó fajok megismerése, határozása IV. Tárgyalt taxonok: Climacium dendroides, Homalia trichomanoides, Homalia besseri, Neckera crispa, Neckera complanata, Anomodon viticulosus, Anomodon attenuatus, Hedwigia ciliata, Leucodon sciuroides 13. Elmélet: Mohák közösségi ökológiája és társulástana II. Mohaközösségeket meghatározó háttérváltozók feltárása. A mohaközösségek funkcionális szempontú csoportosítása. A mohaközösségek dinamikai jellemzői. 14. Elmélet: Mohák közösségi ökológiája és társulástana III. Főbb mohaközösségek általános jellemzése, közösségi ökológiai és produkcióbiológai szempontból. A tundra. A boreális régió és a magashegységek lucosai. A lápok. A síkvidéki és a hegyvidéki trópusi esőerdők mohaszintje. 15. Elmélet: A hazai élőhely típusok mohaszintjének bemutatása. Erdei árnyas sziklafalak és sziklagörgetegek. Epifiton közösségek. Holtfán megjelenő mohaközösségek. Nyílt sziklagyepek. Száraz gyepek. Szikesek. Vizes élőhelyek. Irodalom Általános ismeretek: Boros Á Bryogeographie und Bryoflora Ungarns. Akadémiai Kiadó, Budapest. Glime, J Bryophyte Ecology. Vol. 1. Physiological Ecology. E-book: Orbán Sándor Általános bryológia. EKTF Líceum Kiadó, Eger. Podani János. (előkészületben). Mohák. In: A szárazföldi növények evolúciója és rendszertana. Richardson, D.H.S The Biology of Mosses. Blackwell Scientefic Publication, Oxford. Schofield, W.B Introduction to Bryology. Macmillan Publishing Company, New York. Shaw, A.J. and Goffinet, B Bryophyte Biology. Cambridge University Press, Vanderpoorten, A. and Goffinet, B Introduction to Bryophytes. Cambridge University Press, Határozók: Orbán, S. és Vajda, L Magyarország mohaflórájának kézikönyve. Akadémiai Kiadó, Budapest.

5 Smith, A.J.E The mossflora of Britain and Ireland. Cambridge Univ. Press, Smith, A.J.E The liverworts of Britain and Ireland. Cambridge Univ. Press, Boros, Á Magyarország mohái. Akadémiai Kiadó, Budapest. Frahm, J.P. und Frey, W Moosflora. Eugen Ulmer GmbH & Co., Stuttgart. 516 pp.

A Sár-hegy mohaflórája. ORBÁN Sándor

A Sár-hegy mohaflórája. ORBÁN Sándor Fol. Hist.-nat. Mus. Matr., Suppl. 1.1985 A Sár-hegy mohaflórája ORBÁN Sándor BEVEZETÉS A gyöngyösi Sár-hegy mohaflórája kevéssé volt ismert eddig, mivel mohás elődeink a kopár, déli és keleti oldalán

Részletesebben

Mohaflorisztikai vizsgálatok a Fertõmelléki-dombsor területén

Mohaflorisztikai vizsgálatok a Fertõmelléki-dombsor területén 24 KITAIBELIA X. évf. 1. szám pp.: 24-44. Debrecen 2005 (2006) Mohaflorisztikai vizsgálatok a Fertõmelléki-dombsor területén SZÛCS Péter H-2931 Almásfüzitõ, Verõ Imre u. 1. aduncus@freemail.hu Bevezetés

Részletesebben

Egy újabb ősláp a Nyírségben: A piricsei Júlia-liget botanikai értékei II. (Mohák-Bryophyta)

Egy újabb ősláp a Nyírségben: A piricsei Júlia-liget botanikai értékei II. (Mohák-Bryophyta) 46 Kitaibelia II. évf. pp.: 46 50. Debrecen 1997 Egy újabb ősláp a Nyírségben: A piricsei Júlia-liget botanikai értékei II. (Mohák-Bryophyta) JAKAB Gusztáv KLTE Növénytani Tanszék DEBRECEN 4010 Pf.: 14.

Részletesebben

A Kékes Észak Erdőrezervátum mohaflórája és mohavegetációjának jellemzése. ÓDOR Péter

A Kékes Észak Erdőrezervátum mohaflórája és mohavegetációjának jellemzése. ÓDOR Péter A Kékes Észak Erdőrezervátum mohaflórája és mohavegetációjának jellemzése ÓDOR Péter ELTE Növényrendszertani és Ökológiai Tanszék, H-1083 Budapest, Ludovika tér 2. T.: (36)-1-210 1084, Fax: (36)-1-333

Részletesebben

A MOHÁK POPULÁCIÓBIOLÓGIÁJA (Szövényi Péter, Hock Zsófia, Ódor Péter)

A MOHÁK POPULÁCIÓBIOLÓGIÁJA (Szövényi Péter, Hock Zsófia, Ódor Péter) A MOHÁK POPULÁCIÓBIOLÓGIÁJA (Szövényi Péter, Hock Zsófia, Ódor Péter) Populációbiológia a populációkon (adott helyen élı, azonos fajhoz tartozó egyedek közössége) belüli illetve egyes populációk közötti

Részletesebben

Adatok a Pádis karsztvidékének (Bihari-hegység) mohaflórájához

Adatok a Pádis karsztvidékének (Bihari-hegység) mohaflórájához Crisicum 3. pp.65-72. Adatok a Pádis karsztvidékének (Bihari-hegység) mohaflórájához Jakab Gusztáv Abstract Some data to the bryophyte flora of the Padiş area (Bihor Mountains): The Padiş area is one of

Részletesebben

Növénytan gyakorlat BSc. II. Növényrendszertan. Mohák Bryobionta

Növénytan gyakorlat BSc. II. Növényrendszertan. Mohák Bryobionta Növénytan gyakorlat BSc II. Növényrendszertan Mohák Bryobionta Csillagos májmoha (Marchantia polymorpha) Csillagos májmoha (Marchantia polymorpha) Alaktani jellemzők: Telepe 10 mm-nél szélesebb, vastag,

Részletesebben

AZ ŐRSÉG ÉS A VENDVIDÉK FŐBB ÉLŐHELYEINEK MOHAVEGETÁCIÓJA ÉS FLÓRÁJA

AZ ŐRSÉG ÉS A VENDVIDÉK FŐBB ÉLŐHELYEINEK MOHAVEGETÁCIÓJA ÉS FLÓRÁJA AZ ŐRSÉG ÉS A VENDVIDÉK FŐBB ÉLŐHELYEINEK MOHAVEGETÁCIÓJA ÉS FLÓRÁJA ÓDOR PÉTER 1 - SZURDOKI ERZSÉBET 2 - TÓTH ZOLTÁN 1 1 Eötvös Lóránd Tudományegyetem Növényrendszertani és Ökológiai Tanszék 2 Magyar

Részletesebben

Kiegészítések a Soproni-hegység mohaflórájához II.

Kiegészítések a Soproni-hegység mohaflórájához II. http://kitaibelia.unideb.hu/ ISSN 2064-4507 (Online) ISSN 1219-9672 (Print) 2015, Department of Botany, University of Debrecen, Hungary 20 (1): 59 66.; 2015 DOI: 10.17542/kit.20.59 Kiegészítések a Soproni-hegység

Részletesebben

DUNAALMÁS ÉS NESZMÉLY KÖRNYÉKÉNEK MOHAFLÓRÁJA

DUNAALMÁS ÉS NESZMÉLY KÖRNYÉKÉNEK MOHAFLÓRÁJA Bot. Közlem. 94(1 2): 91 115, 2007. DUNAALMÁS ÉS NESZMÉLY KÖRNYÉKÉNEK MOHAFLÓRÁJA SZÛCS PÉTER NyME, Kémiai és Termõhelyismerettani Intézet, Termõhelyismerettani Tanszék 9400 Sopron, Bajcsy-Zsilinszky u.

Részletesebben

Coniferous forests. N13 Mészkerülő lombelegyes fenyvesek Acidofrequent mixed coniferous forests. Fenyvesek. Fenyvesek

Coniferous forests. N13 Mészkerülő lombelegyes fenyvesek Acidofrequent mixed coniferous forests. Fenyvesek. Fenyvesek Fenyvesek Coniferous forests N13 Mészkerülő lombelegyes fenyvesek Acidofrequent mixed coniferous forests Natura 2000: Cönotaxonok: Aulacomnio-Pinetum Pócs 1966, Bazzanio-Abietetum Ellenberg et Klötzli

Részletesebben

Bükkös és lucos állományok mohaközösségeinek összehasonlítása a Soproni-hegységben

Bükkös és lucos állományok mohaközösségeinek összehasonlítása a Soproni-hegységben 3. évfolyam 1. szám 2 0 1 3 157 166. oldal Bükkös és lucos állományok mohaközösségeinek összehasonlítása a Soproni-hegységben Szûcs Péter és Bidló András Nyugat-magyarországi Egyetem, Erdômérnöki Kar Kivonat

Részletesebben

Erdőgazdálkodás hatása az erdei mohaés zuzmóközösség biodiverzitására

Erdőgazdálkodás hatása az erdei mohaés zuzmóközösség biodiverzitására LIFE13 INF/HU/001163 Az erdőgazdálkodás hatása az erdők biológiai sokféleségére Tanulmánygyűjtemény (2016), pp. 57 70. Erdőgazdálkodás hatása az erdei mohaés zuzmóközösség biodiverzitására Ódor Péter MTA

Részletesebben

Mohák természetvédelmi vonatkozásai Ódor Péter

Mohák természetvédelmi vonatkozásai Ódor Péter Mohák természetvédelmi vonatkozásai Ódor Péter Veszélyeztető tényezők: Élőhely pusztítás: trópusi esőerdők, lápok Közvetlen pusztítás jelentősége kisebb: kertészeti mohagyűjtés, tőzegmoha feldolgozás Környezetszennyezés

Részletesebben

Mohaflorisztikai érdekességek a Nyugat-Mecsekből

Mohaflorisztikai érdekességek a Nyugat-Mecsekből http://kitaibelia.unideb.hu/ ISSN 2064-4507 (Online) ISSN 1219-9672 (Print) 2014, Department of Botany, University of Debrecen, Hungary 19 (1): 29 38.; 2014 Mohaflorisztikai érdekességek a Nyugat-Mecsekből

Részletesebben

GRÁNITBARLANOK BEJÁRATI KÖRNYEZETÉNEK LICHENOLÓGIAI, BRIOLÓGIAI ÉS PTERIDOLÓGIAI VIZSGÁ- LATA A VELENCEI-HEGYSÉGBEN

GRÁNITBARLANOK BEJÁRATI KÖRNYEZETÉNEK LICHENOLÓGIAI, BRIOLÓGIAI ÉS PTERIDOLÓGIAI VIZSGÁ- LATA A VELENCEI-HEGYSÉGBEN KARSZTFEJLŐDÉS XX. Szombathely, 2015. pp. 283-292. DOI: 10.17701/15.283-292 GRÁNITBARLANOK BEJÁRATI KÖRNYEZETÉNEK LICHENOLÓGIAI, BRIOLÓGIAI ÉS PTERIDOLÓGIAI VIZSGÁ- LATA A VELENCEI-HEGYSÉGBEN LICHENOLOGICAL,BRYOLOGICAL

Részletesebben

Cél: A védett fajok állapotának nyomon követése, a nemzetközi adatszolgáltatási kötelezettség kielégítése (egyezmények, OECD)

Cél: A védett fajok állapotának nyomon követése, a nemzetközi adatszolgáltatási kötelezettség kielégítése (egyezmények, OECD) 2007-07-25 Mohafajok monitorozása I. PROJEKT. Védett és veszélyeztetett fajok megfigyelése Cél: A védett fajok állapotának nyomon követése, a nemzetközi adatszolgáltatási kötelezettség kielégítése (egyezmények,

Részletesebben

Újabb mű a Tátra mohflőrájárói.

Újabb mű a Tátra mohflőrájárói. KÖNYVISMERTETÉSEK. I. Újabb mű a Tátra mohflőrájárói. Bnumeratio Muscorum frondosornm Tatrensium hucusque cognitorum. DR. T. CHAIJUBINSKI, Prof. em. F. M. Varaauiensis. (Odbitka z Pamietnika Fizyjo raficznego,

Részletesebben

A BARCSI BORÓKÁS TÁJVÉDELMI KÖRZET MOHA FLÓRÁJA

A BARCSI BORÓKÁS TÁJVÉDELMI KÖRZET MOHA FLÓRÁJA DUNÁNTÚLI DOLGOZATOK TERM. TUD. SOR. 2: 25-42. PÉCS, HUNGÁRIA, 1981. A BARCSI BORÓKÁS TÁJVÉDELMI KÖRZET MOHA FLÓRÁJA GALAMBOS ISTVÁN GALAMBOS, I.: Moss Flora of the Juniper Woodland of Barcs. A b s t r

Részletesebben

Ódor Péter - Vegetációtan

Ódor Péter - Vegetációtan Főleg hegy és dombvidéken alakulnak ki, edafikus élőhelyek, bármely klímaövben kialakulhatnak, alapvetően a kőzet és talajviszonyok határozzák meg megjelenésüket. Többnyire savanyú kémhatású kőzettípusokon

Részletesebben

SzIE Állatorvos-tudományi Kar Biológia mesterképzés mintatanterve bevezetve a 2012/2013. tanévben

SzIE Állatorvos-tudományi Kar Biológia mesterképzés mintatanterve bevezetve a 2012/2013. tanévben SzIE Állatorvos-tudományi Kar Biológia mesterképzés mintatanterve bevezetve a 2012/2013. tanévben 1. A mesterképzési szak tanterve és a tantárgyi programok leírása A képzési és kimeneti követelményeknek

Részletesebben

Négysarkú piramismoha (Pyramidula

Négysarkú piramismoha (Pyramidula T E R M É S Z E T V É D E L E M Természetvédelmi Hivatal FAJMEGŐRZ RZÉSI TERVEK KvVM Term Négysarkú piramismoha (Pyramidula tetragona) 2006 Kiadó: Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztérium, Természetvédelmi

Részletesebben

ÓDOR PÉTER SZAKMAI ÖNÉLETRAJZA

ÓDOR PÉTER SZAKMAI ÖNÉLETRAJZA ÓDOR PÉTER SZAKMAI ÖNÉLETRAJZA Személyes adatok Születési idő, hely: 1973. január 13., Tatabánya. Állampolgárság: magyar Családi állapot: nős (Szurdoki Erzsébet) Gyermekek: Ódor Nándor (2004), Ódor Levente

Részletesebben

Biológia 7. évfolyam osztályozó- és javítóvizsga követelményei

Biológia 7. évfolyam osztályozó- és javítóvizsga követelményei Biológia 7. évfolyam osztályozó- és javítóvizsga követelményei 1. Forró éghajlati övezet: növényzeti övei, az övek éghajlata, talaja esőerdő, trópusi lombhullató erdőszerkezete, szavanna, sivatagok jellemzése

Részletesebben

A moha propagulum bank és a felszíni mohavegetáció összehasonlítása az őrségi erdőkben

A moha propagulum bank és a felszíni mohavegetáció összehasonlítása az őrségi erdőkben A moha propagulum bank és a felszíni mohavegetáció összehasonlítása az őrségi erdőkben Diplomamunka Biológusmesterszak Ökológia, evolúció- és konzervációbiológiai szakirány készítette: KÖVENDI-JAKÓ ANNA

Részletesebben

RÉSZLETES JELENTÉS. 1. alprojekt - Tortula ruralis mohagyepek genetikai diverzitása

RÉSZLETES JELENTÉS. 1. alprojekt - Tortula ruralis mohagyepek genetikai diverzitása RÉSZLETES JELENTÉS 1. alprojekt - Tortula ruralis mohagyepek genetikai diverzitása Bevezetés Az alprojekt a Tortula ruralis mohafaj gyepjeinek genetikai struktúráját kívánta feltárni. A faj kiterjedt,

Részletesebben

A neofiton Campylopus introflexus (Hedw.) Brid. elterjedése Magyarországon

A neofiton Campylopus introflexus (Hedw.) Brid. elterjedése Magyarországon http://kitaibelia.unideb.hu/ ISSN 2064-4507 (Online) ISSN 1219-9672 (Print) 2014, Department of Botany, University of Debrecen, Hungary 19 (2): 212 219.; 2014 A neofiton Campylopus introflexus (Hedw.)

Részletesebben

Mohaismeret 11. Mohaföldrajz és mohavédelem (Ódor Péter)

Mohaismeret 11. Mohaföldrajz és mohavédelem (Ódor Péter) Mohaismeret 11. Mohaföldrajz és mohavédelem (Ódor Péter) Növényföldrajzi alapfogalmak Área: adott faj földrajzi elterjedési területe. Áreatípusok: összefüggő, diszjunkt (nagyobb áreából leszakadt kisebb

Részletesebben

Növényrendszertan gyakorlatok

Növényrendszertan gyakorlatok Növényrendszertan gyakorlatok 2. gyakorlat Környezettudományi szak Környezetmérnöki szak 12. t: Zuzmók - Lichenophyta (Lichenes) telepes felépítéső, szimbionta lények, alaki és élettani egységek a zuzmók

Részletesebben

A vegetáció felmérésében. 1. előadás

A vegetáció felmérésében. 1. előadás A vegetáció felmérésében használt mintavételi módszerek Növényökológiai módszerek 1. előadás Mintavételezés é célja A mintavételezési módszerek kifejlesztésének é k mozgatórugója ój a lustaság A cél az

Részletesebben

L4b Nyílt mészkerülő tölgyesek Open acidofrequent oak forests. Fényben gazdag tölgyesek és erdő-gyep mozaikok

L4b Nyílt mészkerülő tölgyesek Open acidofrequent oak forests. Fényben gazdag tölgyesek és erdő-gyep mozaikok zeti és kompozicionális jellemzőket tudjuk vizsgálni, az állományok elsődleges vagy másodlagos jellegét nem. 5-ös: Idős, vastag (40 cm feletti átmérőjű) fákat is tartalmazó, változatos szerkezetű, ép és

Részletesebben

Magyarország növényvilága. Tóth Zoltán Déli Tömb VII. emelet szoba /1718 mellék

Magyarország növényvilága. Tóth Zoltán Déli Tömb VII. emelet szoba /1718 mellék Magyarország növényvilága Tóth Zoltán Déli Tömb VII. emelet 7-608 szoba 20-90-555/1718 mellék tothz9@ludens.elte.hu zonalitás - a klímazónák kialakításáért felelős éghajlat meghatározó tényezői (hőellátottság,

Részletesebben

Evolúcióbiológia. Biológus B.Sc tavaszi félév

Evolúcióbiológia. Biológus B.Sc tavaszi félév Evolúcióbiológia Biológus B.Sc. 2011. tavaszi félév A biológiában minden csak az evolúció fényében válik érthetővé Theodosius Dobzhansky : Nothing in biology makes sense except in the light of evolution.

Részletesebben

ACTA ACADEMIAE PAEDAGOGICAE AGRIENSIS SECTIO BIOLOGIAE

ACTA ACADEMIAE PAEDAGOGICAE AGRIENSIS SECTIO BIOLOGIAE ACTA ACADEMIAE PAEDAGOGICAE AGRIENSIS NOVA SERIES TOM. XXXVI. SECTIO BIOLOGIAE REDIGIT JÁNOS VARGA EGER, 2009 Lektorálta: Dr. Pócs Tamás akadémikus Dr. Orbán Sándor az MTA doktora Dr. Vojtkó András PhD

Részletesebben

Hidrobotanikai monitoring a Szigetközben MUNKAJELENTÉS

Hidrobotanikai monitoring a Szigetközben MUNKAJELENTÉS Hidrobotanikai onitoring a Szigetközben MUNKAJELENTÉS Készült a Környezetvédeli és Vízügyi Minisztériu egbízásából a Magyar Terészettudoányi Múzeu Növénytárában Buczkó Krisztina Bauer Norbert - Papp Beáta

Részletesebben

Állatorvos-tudományi Kar Évfolyam szintű heti órarend 2013/2014-s tanév, 2. félév Biológia BSc képzés: I. Évfolyam

Állatorvos-tudományi Kar Évfolyam szintű heti órarend 2013/2014-s tanév, 2. félév Biológia BSc képzés: I. Évfolyam Biológia BSc képzés: I. Évfolyam NÖVÉNYRENDSZERTAN NÖVÉNYRENDSZERTAN BIOMATEMATIKA HEFOP 2. KÉMIA ÁLLATSZERVEZETTAN ÁLLATSZERVEZETTAN BIOMATEMATIKA Előadás HEFOP 2. KÉMIA FÖLDTUDOMÁNYOK elmélet FIZIKA

Részletesebben

A faállomány változóinak hatása az ırségi erdık kéreglakó mohaközösségére

A faállomány változóinak hatása az ırségi erdık kéreglakó mohaközösségére A faállomány változóinak hatása az ırségi erdık kéreglakó mohaközösségére Eötvös Lóránd Tudományegyetem Természettudományi Kar Biológia Intézet, Növényrendszertani és Ökológiai Tanszék 2008 Készítette:

Részletesebben

BIOLÓGIA OSZTÁLYOZÓ VIZSGA ÉS JAVÍTÓVIZSGA KÖVETELMÉNYEK (2016)

BIOLÓGIA OSZTÁLYOZÓ VIZSGA ÉS JAVÍTÓVIZSGA KÖVETELMÉNYEK (2016) BIOLÓGIA OSZTÁLYOZÓ VIZSGA ÉS JAVÍTÓVIZSGA KÖVETELMÉNYEK (2016) 1 Biológia tantárgyból mindhárom évfolyamon (10.-11.-12.) írásbeli és szóbeli vizsga van. A vizsga részei írásbeli szóbeli Írásbeli Szóbeli

Részletesebben

ÁLTALÁNOS ÖKOLÓGIA (bb2n1101, aa2n1020) 2014/2015 I. félév

ÁLTALÁNOS ÖKOLÓGIA (bb2n1101, aa2n1020) 2014/2015 I. félév ÁLTALÁNOS ÖKOLÓGIA (bb2n1101, aa2n1020) 2014/2015 I. félév Oktatók Herczeg Gábor ÁRT (egy. adjunktus, D-7. em. 729. szoba, t:8760) Hegyi Gergely ÁRT (egy. adjunktus, D-7. em. 712. szoba, t:8756) Kalapos

Részletesebben

Mohaismeret 12. Ökofiziológia (Ódor Péter)

Mohaismeret 12. Ökofiziológia (Ódor Péter) Mohaismeret 12. Ökofiziológia (Ódor Péter) Vízviszonyok Edényes növények zömmel homoihidrikusak: belső vízszállítás, vízvesztést kutikula akadályozza meg, párologtatás (transpiració) sztóma által szabályozott.

Részletesebben

Természetes szelekció és adaptáció

Természetes szelekció és adaptáció Természetes szelekció és adaptáció Amiről szó lesz öröklődő és variábilis fenotípus természetes szelekció adaptáció evolúció 2. Természetes szelekció Miért fontos a természetes szelekció (TSZ)? 1. C.R.

Részletesebben

a Vas Megyei Múzeumok Értesítôje 34/1 (2011)

a Vas Megyei Múzeumok Értesítôje 34/1 (2011) a Vas Megyei Múzeumok Értesítôje 34/1 (2011) Szerkesztette: Illés Péter A Vas megyei múzeumok fenntartója a Vas Megyei Önkormányzat Közgyûlése. Szombathely, 2011 A VAS MEGYEI MÚZEUMOK ÉRTESÍTÔJE BULLETIN

Részletesebben

AZ ŐRSÉG ÉS A VENDVIDÉK ERDEINEK JELLEMZÉSE

AZ ŐRSÉG ÉS A VENDVIDÉK ERDEINEK JELLEMZÉSE AZ ŐRSÉG ÉS A VENDVIDÉK ERDEINEK JELLEMZÉSE TÍMÁR GÁBOR 1 - ÓDOR PÉTER 2 - BODONCZI LÁSZLÓ 3 1 Állami Erdészeti Szolgálat Váci Erdőtervezési Iroda 2 Eötvös Lóránd Tudományegyetem Növényrendszertani és

Részletesebben

Adatok a Dicranum tauricum Sapjegin hazai elterjedéséhez II.

Adatok a Dicranum tauricum Sapjegin hazai elterjedéséhez II. Bot. Közlem. 100(1 2): 147 154, 2013. Adatok a Dicranum tauricum Sapjegin hazai elterjedéséhez II. Szűcs Péter 1, Németh Csaba 2 és Peter Erzberger 3 1 NYME EMK, Környezet- és Földtudományi Intézet 9400

Részletesebben

16. A korhadó faanyag szerepe az erdei növények biodiverzitásában

16. A korhadó faanyag szerepe az erdei növények biodiverzitásában 16. A korhadó faanyag szerepe az erdei növények biodiverzitásában Ódor Péter 16.1. A holtfán élő növények főbb csoportjai A holtfához kötődő élet jelentős része a fa belső, korhadó anyagában zajlik, ezt

Részletesebben

OTKA kutatási zárójelentés

OTKA kutatási zárójelentés OTKA kutatási zárójelentés A címben jelzett kutatások 2005-08. között négy éven keresztül tartottak. Ez alatt az időszak alatt a célkitűzésnek megfelelően rendszeres terepi kutatások folytak 30 kijelölt

Részletesebben

Szikes tavak ökológiai állapotértékelése, kezelése és helyreállítása a Kárpát-medencében n

Szikes tavak ökológiai állapotértékelése, kezelése és helyreállítása a Kárpát-medencében n Szikes tavak ökológiai állapotértékelése, kezelése és helyreállítása a Kárpát-medencében n Boros Emil Ökológia és természetvédelem: alkalmazott kutatások szerepe a gyakorlatban. FM: 2015. július 8. 1 http://www.hortobagyte.hu

Részletesebben

Natura 2000 területek bemutatása

Natura 2000 területek bemutatása Natura 2000 területek bemutatása Némethné Kavecsánszki Alexandra Ökoiskola információs nap Natura 2000 hálózat» Natura 2000 hálózat az EU ökológiai hálózata, az uniós természetvédelem alappillére.» Célja:

Részletesebben

Fenntartható természetvédelem megalapozása a magyarországi Natura 2000 területeken

Fenntartható természetvédelem megalapozása a magyarországi Natura 2000 területeken Fenntartható természetvédelem megalapozása a magyarországi Natura 2000 területeken Tóth Péter programvezető Magyar Madártani és Természetvédelmi Egyesület Projekt nyitókonferencia Gödöllő, 2012. október

Részletesebben

Növényrendszertan. 6. előadás. Dr. Bartha Dénes. 2009. február 13.

Növényrendszertan. 6. előadás. Dr. Bartha Dénes. 2009. február 13. Növényrendszertan 6. előadás Dr. Bartha Dénes 2009. február 13. Zuzmók - Lichenes A zuzmók általános jellemzése két különböző típusú élőlény: moszat (fotobionta) (a) + gomba (mikobionta) (b) együttélése

Részletesebben

Apró közlemények / Short communications

Apró közlemények / Short communications http://kitaibelia.unideb.hu/ ISSN 2064-4507 (Online) ISSN 1219-9672 (Print) 2014, Department of Botany, University of Debrecen, Hungary 19 (2): 365 370.; 2014 Apró közlemények / Short communications 1.

Részletesebben

MINIMUM KÖVETELMÉNYEK BIOLÓGIÁBÓL Felnőtt oktatás nappali rendszerű képzése 10. ÉVFOLYAM

MINIMUM KÖVETELMÉNYEK BIOLÓGIÁBÓL Felnőtt oktatás nappali rendszerű képzése 10. ÉVFOLYAM MINIMUM KÖVETELMÉNYEK BIOLÓGIÁBÓL Felnőtt oktatás nappali rendszerű képzése 10. ÉVFOLYAM I. félév Az élőlények rendszerezése A vírusok Az egysejtűek Baktériumok Az eukariota egysejtűek A gombák A zuzmók

Részletesebben

Magyarországi Evangélikus Egyház Sztehlo Gábor Evangélikus Óvoda, Általános Iskola és Gimnázium

Magyarországi Evangélikus Egyház Sztehlo Gábor Evangélikus Óvoda, Általános Iskola és Gimnázium Témakörök Biológia Osztályozó vizsgákhoz 2012/2013 9. Természettudományos Osztálya-kémia tagozat A növények életműködései Légzés és kiválasztás Gázcserenylások működése Növényi párologtatás vizsgálata

Részletesebben

A természetismeret II. kurzus teljesítésének követelményei

A természetismeret II. kurzus teljesítésének követelményei A természetismeret II. kurzus teljesítésének követelményei Oktató Dávid János főiskolai docens Elérhetőségek: E-mail: davidjanos@gmail.com Tel.: 82/505-844 belső mellék: 5706 Szoba: Új tanügyi épület 126.

Részletesebben

A Pterygoneurum squamosum Segarra et Kürschner előfordulása egy Győr melletti rekultivált hulladéklerakón

A Pterygoneurum squamosum Segarra et Kürschner előfordulása egy Győr melletti rekultivált hulladéklerakón http://kitaibelia.unideb.hu/ ISSN 2064-4507 (Online) ISSN 1219-9672 (Print) 2015, Department of Botany, University of Debrecen, Hungary 20 (1): 23 27.; 2015 DOI: 10.17542/kit.20.23 A Pterygoneurum squamosum

Részletesebben

Mohaismeret 13. A közösségi ökológiai vizsgálatok alapkérdései, módszerei

Mohaismeret 13. A közösségi ökológiai vizsgálatok alapkérdései, módszerei Mohaismeret 13. A közösségi ökológiai vizsgálatok alapkérdései, módszerei Célok 1. Közösségek leírása, fajcsoportok elkülönítése, tömegviszonyok, mintázatok elemzése 2. Közösség összetételének ill. szerkezetének

Részletesebben

Tantárgyi program. 1. A tantárgy neve, kódja: AV_KMLA216-K5 Marketing alapjai. 2. A tantárgyfelelős neve, beosztása: Dr. Szakály Zoltán egyetemi tanár

Tantárgyi program. 1. A tantárgy neve, kódja: AV_KMLA216-K5 Marketing alapjai. 2. A tantárgyfelelős neve, beosztása: Dr. Szakály Zoltán egyetemi tanár Tantárgyi program 1. A tantárgy neve, kódja: AV_KMLA216-K5 Marketing alapjai 2. A neve, beosztása: egyetemi tanár 3. Szak megnevezése: Kereskedelem és Marketing BA szak, levelező tagozat 4. A tantárgy

Részletesebben

1 Bevezetés és célkitűzés

1 Bevezetés és célkitűzés Az őrségi erdők kéreglakó moha- és zuzmóközösségét befolyásoló környezeti tényezők különböző térléptékű vizsgálata és a kéreglakó mohagyepek vegetáció-dinamikai folyamatainak kísérletes elemzése A doktori

Részletesebben

Eszközismertető Fontos feladat: - a mikroszkóp helyes használatának megismertetése, ill. átismétlése - a digitális mérleg használatának bemutatása

Eszközismertető Fontos feladat: - a mikroszkóp helyes használatának megismertetése, ill. átismétlése - a digitális mérleg használatának bemutatása A kísérlet megnevezése, célkitűzései: A mohanövény teleptestének és szervkezdeményeinek vizsgálata, összehasonlítása A spóratartó és a spórák megfigyelése, metszetkészítés Eszközszükséglet: Szükséges anyagok:

Részletesebben

Mohaismeret 6. A Sphagnopsida, Andreaeaopsida és Takakiopsida osztály bemutatása

Mohaismeret 6. A Sphagnopsida, Andreaeaopsida és Takakiopsida osztály bemutatása Mohaismeret 6. A Sphagnopsida, Andreaeaopsida és Takakiopsida osztály bemutatása O:Sphagnopsida Jellegzetes felépítésük miatt külön osztályt alkotnak a tőzegmohák (1. ábra). Az egész földön elterjedtek,

Részletesebben

11. évfolyam esti, levelező

11. évfolyam esti, levelező 11. évfolyam esti, levelező I. AZ EMBER ÉLETMŰKÖDÉSEI II. ÖNSZABÁLYOZÁS, ÖNREPRODUKCIÓ 1. A szabályozás információelméleti vonatkozásai és a sejtszintű folyamatok (szabályozás és vezérlés, az idegsejt

Részletesebben

Natura 2000 területek bemutatása

Natura 2000 területek bemutatása Natura 2000 területek bemutatása Némethné Kavecsánszki Alexandra Zöld Óvoda információs nap Natura 2000 hálózat» Natura 2000 hálózat az EU ökológiai hálózata, az uniós természetvédelem alappillére.» Célja:

Részletesebben

2013/2014.tanév TANMENET. a 11. osztály esti gimnázium biológia tantárgyának tanításához.

2013/2014.tanév TANMENET. a 11. osztály esti gimnázium biológia tantárgyának tanításához. 2013/2014.tanév TANMENET a 11. osztály esti gimnázium biológia tantárgyának tanításához. Összeállította: Ellenőrizte: Jóváhagyta:..... munkaközösség vezető igazgató Sopron, 2013. szeptember 01. Összeállította:

Részletesebben

Ha bármi kérdés van, akkor engem elérhettek a en.

Ha bármi kérdés van, akkor engem elérhettek a  en. Ha bármi kérdés van, akkor engem elérhettek a kunadam@elte.hu e-mailen. 1 Tanszékünk fizikailag a biológus épület VII. emeletén van a Dunához közeli oldalon. A tanszéki honlap a plantsys.elte.hu (új, de

Részletesebben

MOHÁK. Májmohák Marchantiophyta, Hepaticophyta Liverworts

MOHÁK. Májmohák Marchantiophyta, Hepaticophyta Liverworts MOHÁK Ökológiai szerep: előfordulás: tundra, tajga, láva-ágy, vízesés, mohaerdők, sziklák, vízi élőhelyek (Riccia), Antarktisz, stb Méret: 1 cm (Buxbaumia aphylla) 50 cm ( Polytrichum communae) Májmohák

Részletesebben

Babeș-Bolyai Tudományegyetem Biológia és Geológia Kar. DÉKÁN, dr. Ioan Coroiu egyetemi docens. REKTOR, dr. Ioan Aurel POP egyetemi tanár, akadémikus

Babeș-Bolyai Tudományegyetem Biológia és Geológia Kar. DÉKÁN, dr. Ioan Coroiu egyetemi docens. REKTOR, dr. Ioan Aurel POP egyetemi tanár, akadémikus EGYETEMI TANREND - érvényes a 2015-2016-os tanévtől kezdődően UNIVERSITATEA BABEŞ-BOLYAI CLUJ-NAPOCA BIOLÓGIA ÉS GEOLÓGIA KAR A tanulmányok időtartama: 6 félév Tanítási forma: nappali Doménium: Környezettudomány

Részletesebben

Florisztikai adatok a Körös-Maros Nemzeti Park Igazgatóság illetékességi területéről

Florisztikai adatok a Körös-Maros Nemzeti Park Igazgatóság illetékességi területéről Crisicum 3. pp.37-41. Florisztikai adatok a Körös-Maros Nemzeti Park Igazgatóság illetékességi területéről Jakab Gusztáv - Röfler János - Szabó László - Tóth Tamás Abstract Some floristical data from the

Részletesebben

Tisztelt Biológia és Környezettan BSC hallgatók!

Tisztelt Biológia és Környezettan BSC hallgatók! Debreceni Egyetem Tudományegyetemi Karok Természettudományi és Technológiai Kar Biológiai és Ökológiai Intézet Hidrobiológiai Tanszék 4032 Debrecen, Egyetem tér 1. (4010 Debrecen, Pf.: 57.) Tel/fax: 52

Részletesebben

Az állami természetvédelem feladatai A Svájci-Magyar Együttműködési Program által támogatott projektek vonatkozásában

Az állami természetvédelem feladatai A Svájci-Magyar Együttműködési Program által támogatott projektek vonatkozásában Az állami természetvédelem feladatai A Svájci-Magyar Együttműködési Program által támogatott projektek vonatkozásában FM Természetmegőrzési Főosztály Fenntartható természetvédelem a magyarországi Natura

Részletesebben

Oktatói önéletrajz Dr. Droppa Magdolna

Oktatói önéletrajz Dr. Droppa Magdolna egyetemi docens Karrier Felsőfokú végzettségek: 1963-1968 ELTE TTK, biológia-kémia szakos tanár Tudományos fokozatok, címek:: 1974, dr. univ ELTE TTK 1987, kandidátus (CSc) MTA 2000, Dr.Habil ELTE TTK

Részletesebben

Felkészülés: Berger Józsefné Az ember című tankönyvből és Dr. Lénárd Gábor Biologia II tankönyvből.

Felkészülés: Berger Józsefné Az ember című tankönyvből és Dr. Lénárd Gábor Biologia II tankönyvből. Minimum követelmények biológiából Szakkközépiskola és a rendes esti gimnázium számára 10. Évfolyam I. félév Mendel I, II törvényei Domináns-recesszív öröklődés Kodomináns öröklődés Intermedier öröklődés

Részletesebben

A folyamatos erdőborítás kialakítását szolgáló ökológiai és konverzációbiológiai kutatások

A folyamatos erdőborítás kialakítását szolgáló ökológiai és konverzációbiológiai kutatások A folyamatos erdőborítás kialakítását szolgáló ökológiai és konverzációbiológiai kutatások Standovár Tibor ELTE Növényrendszertani Ökológiai és Elméleti Biológiai Tanszék Sopron, 2013. február 20. Pro

Részletesebben

Fenntarthatóság és természetvédelem

Fenntarthatóság és természetvédelem Fenntarthatóság és természetvédelem A társadalmi jóllét megőrzése, anélkül, hogy a környezet eltartóképességét veszélyeztetnénk Azt kell vizsgálni, hogy a környezet és természetvédelem képes-e elérni az

Részletesebben

A mintavételezés tervezése. 1. előadás

A mintavételezés tervezése. 1. előadás A mintavételezés tervezése Növényökológia Módszerek I 1. előadás A mintavételezés é és tervezés Minden ökológiai kutatás alapja a mintavételezés é Ha elrontottuk nincs olyan elemzés amivel ez jóvátehető

Részletesebben

Biodiverzitás és védelme Svájc esete. Pro Natura és fı javaslatai/követelései a biodiverzitás védelméhez

Biodiverzitás és védelme Svájc esete. Pro Natura és fı javaslatai/követelései a biodiverzitás védelméhez Biodiverzitás és védelme Svájc esete Pro Natura és fı javaslatai/követelései a biodiverzitás védelméhez Városok terjeszkedése Beépített terület (km2) Surface construite Surface construite + 277% száz

Részletesebben

Evolúció ma: az antibiotikum rezisztencia a baktériumoknál

Evolúció ma: az antibiotikum rezisztencia a baktériumoknál Evolúció ma: az antibiotikum rezisztencia a baktériumoknál Dr. Jakab Endre, adjunktus Magyar Biológia és Ökológia Intézet, Babeş-Bolyai Tudományegyetem ejakab@hasdeu.ubbcluj.ro Tartalom az antibiotikum

Részletesebben

II. Aktuális eredmények a kriptogám növények kutatásában Konferencia

II. Aktuális eredmények a kriptogám növények kutatásában Konferencia II. Aktuális eredmények a kriptogám növények kutatásában Konferencia A konferenciát Pócs Tamás professzor úrnak ajánljuk, 80. születésnapja alkalmából 2013. szeptember 30. október 1. Eger, 2013 Eszterházy

Részletesebben

Hol az a táj szab az életnek teret, Mit az Isten csak jókedvében teremt

Hol az a táj szab az életnek teret, Mit az Isten csak jókedvében teremt Hol az a táj szab az életnek teret, Mit az Isten csak jókedvében teremt Válogatás az első tizenhárom MÉTA-túrafüzetből 2003 2009 A kötetet szerkesztette: Molnár Csaba Molnár Zsolt Varga Anna MTA Ökológiai

Részletesebben

Curriculum vitae. DE, Mezőgazdaság-, Élelmiszertudomány és Környezetgazdálkodási. Kar, Természetvédelmi mérnöki Msc, I.

Curriculum vitae. DE, Mezőgazdaság-, Élelmiszertudomány és Környezetgazdálkodási. Kar, Természetvédelmi mérnöki Msc, I. Curriculum vitae Név: Radócz Szilvia Születési hely, idő: Debrecen, 1988.08.15. Elérhetőség: Egyetem: radoczszilvia88@gmail.com DE, Mezőgazdaság-, Élelmiszertudomány és Környezetgazdálkodási Kar, Természetvédelmi

Részletesebben

Biológia BSc képzés: I. Évfolyam

Biológia BSc képzés: I. Évfolyam Sebészet előadó KÖNYVTÁR- Könyvtár növényszervezettan Biológia BSc képzés: I. Évfolyam BIOMATEMATIKA elmélet EU ISMERETEK N/3 ÖSSZEHASONLÍTÓ NÖVÉNYSZERVEZETTAN elmélet ETOLÓGIA I. tömbösítve A BIOLÓGIA

Részletesebben

Kutatástervezés a tá vege ciót d u á om nyban Terresztris ökológia

Kutatástervezés a tá vege ciót d u á om nyban Terresztris ökológia Kutatástervezés a vegetációtudományban á Terresztris ökológia Ki mit vizsgál? A kutatók a vegetációt szakterületüknek megfelelően szemlélik: Növényökológus és cönológus: A vegetáció fajösszetétele és tömegességi

Részletesebben

12. évfolyam esti, levelező

12. évfolyam esti, levelező 12. évfolyam esti, levelező I. ÖKOLÓGIA EGYED FELETTI SZERVEZŐDÉSI SZINTEK 1. A populációk jellemzése, növekedése 2. A populációk környezete, tűrőképesség 3. Az élettelen környezeti tényezők: fény hőmérséklet,

Részletesebben

Biodiversity is life Biodiversity is our life

Biodiversity is life Biodiversity is our life Biodiversity is life Biodiversity is our life The worst thing that can happen during the 1980s is not energy depletion, economic collapse, limited nuclear war, or conquest by a totalitarian government.

Részletesebben

Hivatal FAJMEGŐRZ. KvVM Term TERVEK. Zöld koboldmoha. viridis) (Buxbaumia T E R M É S Z E T V É D E L E M

Hivatal FAJMEGŐRZ. KvVM Term TERVEK. Zöld koboldmoha. viridis) (Buxbaumia T E R M É S Z E T V É D E L E M T E R M É S Z E T V É D E L E M Természetvédelmi Hivatal FAJMEGŐRZ RZÉSI TERVEK KvVM Term Zöld koboldmoha (Buxbaumia viridis) 2006 Kiadó: Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztérium, Természetvédelmi Hivatal,

Részletesebben

TANKÖNYVLISTA. Marcali Általános Iskola és AMI, 8700 Marcali, Széchenyi út 60. 1. osztály. Műszaki Könyvkiadó Kft. 2. osztály

TANKÖNYVLISTA. Marcali Általános Iskola és AMI, 8700 Marcali, Széchenyi út 60. 1. osztály. Műszaki Könyvkiadó Kft. 2. osztály TANKÖNYVLISTA Marcali Általános Iskola és AMI, 8700 Marcali, Széchenyi út 60. 1. osztály Betűzgető 1. Apáczai Kiadó és Könyvterjesztő Kft. 800 Ft Az én ábécém munkáltató munkafüzet 1. Apáczai Kiadó és

Részletesebben

BIOLÓGIA 7-8. ÉVFOLYAM

BIOLÓGIA 7-8. ÉVFOLYAM XXI. Századi Közoktatás (fejlesztés, koordináció) II. szakasz TÁMOP-3.1.1-11/1-2012-0001 BIOLÓGIA 7-8. ÉVFOLYAM Célok Tanulói teljesítmények növelése Tanulási motiváció kialakítása tevékenység, megfigyelés,

Részletesebben

3. Általános egészségügyi ismeretek az egyes témákhoz kapcsolódóan

3. Általános egészségügyi ismeretek az egyes témákhoz kapcsolódóan 11. évfolyam BIOLÓGIA 1. Az emberi test szabályozása Idegi szabályozás Hormonális szabályozás 2. Az érzékelés Szaglás, tapintás, látás, íz érzéklés, 3. Általános egészségügyi ismeretek az egyes témákhoz

Részletesebben

Természetvédelmi biológia

Természetvédelmi biológia Természetvédelmi biológia 1. A természetvédelmi biológia meghatározása, a biológiai sokféleség értelmezése A természetvédelmi biológia (konzervációbiológia) fı céljai 1. Az emberi tevékenység fajok populációra,

Részletesebben

Területi statisztikai elemzések

Területi statisztikai elemzések Területi statisztikai elemzések KOTOSZ Balázs, SZTE, kotosz@eco.u-szeged.hu Módszertani dilemmák a statisztikában 2016. november 18. Budapest Apropó Miért különleges a területi adatok elemzése? A számításokhoz

Részletesebben

A Dél-Tiszántúl új taxonjai, különös tekintettel a Poaceae család tagjaira

A Dél-Tiszántúl új taxonjai, különös tekintettel a Poaceae család tagjaira Crisicum 3. pp.73-78. A Dél-Tiszántúl új taxonjai, különös tekintettel a Poaceae család tagjaira Penksza Károly Abstract New taxa of Körös-Maros National Park (Hungary) and Transylvania (Romania). This

Részletesebben

Készülőben az új Európai Moha Vörös Könyv

Készülőben az új Európai Moha Vörös Könyv ANNALES HISTORICO-NATURALES MUSEI NATIONALIS HUNGARICI Volume 106 Budapest, 2014 pp. 157 168 Készülőben az új Európai Moha Vörös Könyv Papp B. 1, 2 *, Szurdoki E. 1, 2, N. Lockhart 2, 3 & N. Hodgetts 2,

Részletesebben

Vázlatok a Carex hartmanii Cajander magyarországi elterjedésérõl, cönológiai viszonyairól

Vázlatok a Carex hartmanii Cajander magyarországi elterjedésérõl, cönológiai viszonyairól 103 Kitaibelia II. évf. pp.: 103-122. Debrecen 1997 Vázlatok a Carex hartmanii Cajander magyarországi elterjedésérõl, cönológiai viszonyairól LÁJER Konrád Duna-Dráva Nemzeti Park Igazgatóság, Pécs 7625

Részletesebben

Téma Óraszám Tanári bemutató Tanulói tevékenység Módszertan Óratípus Eszközök

Téma Óraszám Tanári bemutató Tanulói tevékenység Módszertan Óratípus Eszközök Tartalom 5. évfolyam... 1 Tájékozódás a térképen, térképismeret... 1 Az időjárás és az éghajlat elemei... 2 A földfelszín változása...2 Környezetünk élővilága... 3 6. évfolyam... 4 Tájékozódás a térképen

Részletesebben

A biológiatanári szak kredit alapú szakmai tanterve a 2003/2004 tanévtől, felmenő rendszerben

A biológiatanári szak kredit alapú szakmai tanterve a 2003/2004 tanévtől, felmenő rendszerben A biológiatanári szak kredit alapú szakmai tanterve a 2003/2004 tanévtől, felmenő rendszerben Szak : Biológiatanári Tagozat: levelező Képzési idő: 8 félév Az oktatás nyelve: magyar A megszerezhető végzettség:

Részletesebben

A FÖLD egyetlen ökológiai rendszer

A FÖLD egyetlen ökológiai rendszer A FÖLD egyetlen ökológiai rendszer Az ökológia fogalma, korszerű értelmezése (tudomány, életmódot meghatározó szemlélet, politikum). Az ökológia és a környezettudomány viszonya, kapcsolata. Szupraindividuális

Részletesebben

Dr. Máthéné Dr. Szigeti Zsuzsanna és munkatársai

Dr. Máthéné Dr. Szigeti Zsuzsanna és munkatársai Kar: TTK Tantárgy: CITOGENETIKA Kód: AOMBCGE3 ECTS Kredit: 3 A tantárgyat oktató intézet: TTK Mikrobiális Biotechnológiai és Sejtbiológiai Tanszék A tantárgy felvételére ajánlott félév: 3. Melyik félévben

Részletesebben

Konzervációbiológia 2. előadás. A biológiai sokféleség

Konzervációbiológia 2. előadás. A biológiai sokféleség Konzervációbiológia 2. előadás A biológiai sokféleség A biodiverzitás irodalma www. scopus.com A biológiai sokféleség ENSZ Egyezmény a biológiai sokféleségről: Bármilyen eredetű élőlények közötti változatosság,

Részletesebben

1. Az élőlények rendszerezése, a prokarióták országa, az egysejtű eukarióták országa, a

1. Az élőlények rendszerezése, a prokarióták országa, az egysejtű eukarióták országa, a Tantárgy neve Biológiai alapismeretek Tantárgyi kód BIB 1101 Meghirdetés féléve 1 Kreditpont 2 Összóraszám (elm.+gyak.) 2+0 Számonkérés módja kollokvium Előfeltétel (tantárgyi kód) Tantárgyfelelő neve

Részletesebben

TARTALOM A KUTYA VISELKEDÉSKUTATÁSÁNAK TÖRTÉNETE ÉS ELMÉLETI ALAPVETÉSEI

TARTALOM A KUTYA VISELKEDÉSKUTATÁSÁNAK TÖRTÉNETE ÉS ELMÉLETI ALAPVETÉSEI TARTALOM Prológus: Comparare necesse est (Az eredeti angol kiadáshoz) 13 Elõszó a magyar kiadáshoz 17 1. fejezet A KUTYA VISELKEDÉSKUTATÁSÁNAK TÖRTÉNETE ÉS ELMÉLETI ALAPVETÉSEI 1.1 Bevezetés 19 1.2 A behaviorizmustól

Részletesebben

Személyi adatok. Szakmai önéletrajz

Személyi adatok. Szakmai önéletrajz Személyi adatok Név: Dr. Lukács Balázs András Születési hely: Kazincbarcika Születési idő: 1979. december 13. Anyja neve: Kovács Magda Családi állapot: Nős, 1 kislány édesapja Állandó lakcím: 4032, Debrecen

Részletesebben