2. Hogyan történhet az egyéni vállalkozói tevékenység bejelentése? (Jelölje a -be írt X jellel az Ön által helyesnek ítélt választ) - igen X - nem

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "2. Hogyan történhet az egyéni vállalkozói tevékenység bejelentése? (Jelölje a -be írt X jellel az Ön által helyesnek ítélt választ) - igen X - nem"

Átírás

1 G Y A K O R L A T I K É R D É S E K 1. Személyesen megjelenő ügyfelünk írásképtelen ezért szóban kívánja bejelenteni egyéni vállalkozói tevékenységét. Elfogadható-e a szóban tett bejelentés? X - igen - nem 2. Hogyan történhet az egyéni vállalkozói tevékenység bejelentése? (Jelölje a -be írt X jellel az Ön által helyesnek ítélt választ) - kizárólag személyesen a vállalkozás székhelye szerinti Hatóságnál (okmányirodánál) - kizárólag elektronikus úton bármely Hatóságnál (okmányirodánál) X - személyesen, vagy elektronikus úton bármely Hatóságnál (okmányirodánál) - személyesen, vagy elektronikus úton a vállalkozás székhelye szerinti Hatóságnál (okmányirodánál) 3. Ügyfelünk a bejelentés időpontjában nem tudja megítélni, hogy az általa gyakorolni kívánt biztosítási ügynöki és pénzügyi közvetítési tevékenység közül melyikből fog nagyobb árbevétele származni, így nem tudja eldönteni, hogy mi lesz egyéni vállalkozásának a főtevékenysége. Bejelentheti-e főtevékenység megjelölése nélkül egyéni vállalkozását? - igen X - nem 4. Egyéni vállalkozói tevékenységet bejelenteni szándékozó érdeklődő nem rendelkezik sem lakó, sem tartózkodási hellyel. Lehet-e egyéni vállalkozó? - igen X - nem 5. A vállalkozói tevékenység folytatásának egyébként minden feltételében megfelelő ügyfelünk nem tudja meghatározni egyéni vállalkozása székhelyét, mert két üzlet bérletéről is tárgyalást folytat, de nem döntött e kérdésben. Bejelenthető-e székhely megjelölése nélkül az egyéni vállalkozói tevékenység megkezdése, ha nyilatkozik arról, hogy a döntést követően adatváltozás bejelentésben megjelöli a vállalkozás székhelyét? - igen X - nem 6. Ügyfelünk győri lakos. Megjelenik a szegedi kormányhivatalban, és segítségünket kéri egyéni vállalkozói tevékenységének bejelentésében, amely egy pécsi székhellyel és telephellyel működtetni kívánt élelmiszer jellegű vegyes kiskereskedelmi üzlet. Bejelentését elektronikus úton kívánja megtenni. Rendelkezik címmel és segítségünkkel hibátlanul kitölti a bejelentőlapot. Az alább felsorolt megoldások közül melyik nem eredményez hibaüzenetet a feldolgozás során (Jelölje a -be írt X jellel az Ön által helyesnek ítélt választ)

2 - a hibátlanul kitöltött adatlapot hivatali ügyfélkapunkon keresztül továbbítjuk a Hatósághoz X - ügyfélkaput hozunk létre bejelentőnek, aki a kapu aktiválása után a hibátlanul kitöltött adatlapot saját ügyfélkapuján továbbítja a Hatósághoz - tekintettel arra, hogy bejelentő nem rendelkezik ügyfélkapuval tájékoztatjuk, hogy keresse meg ügyfélkapuval rendelkező kézbesítési megbízottját aki ügyfélkapuján keresztül továbbítja bejelentését a Hatósághoz 7. A vállalkozói tevékenység megkezdését bejelenteni kívánó ügyfélnek nincsenek számítástechnikai ismeretei és számítógépe sincs. Az adatlapok kitöltésében könyvelője segédkezett. A könyvelőjével jelennek meg, adathordozón hozzák a kitöltött adatlapokat és kérik segítsünk abban, hogy az űrlapokat a könyvelő ügyfélkapuján keresztül bejelenthessék. Eredményes lesz-e a bejelentés? - igen X - nem 8. Mi tekintendő az egyéni vállalkozás székhelyének? (Jelölje a -be írt X jellel az Ön által helyesnek ítélt választ) - a bejelentő lakcíme X - a vállalkozói tevékenység gyakorlásának olyan tartós, önállósult üzleti (üzemi) letelepedéssel járó helye, amely a cég székhelyétől eltérő helyen található (de azonos településen), - a vállalkozás bejelentett irodája. A központi ügyintézés helye 9. Mi tekintendő az egyéni vállalkozás telephelyének? (Jelölje a -be írt X jellel az Ön által helyesnek ítélt választ) X - a vállalkozói tevékenység gyakorlásának olyan tartós, önállósult üzleti (üzemi) letelepedéssel járó helye, amely a vállalkozás székhelyétől eltérő helyen található (de azonos településen), - a vállalkozás bejelentett irodája. A központi ügyintézés helye - a bejelentő lakóhelye, ennek hiányában tartózkodási helye 10. Mi tekintendő az egyéni vállalkozás fióktelepének? (Jelölje a -be írt X jellel az Ön által helyesnek ítélt választ) X - a vállalkozói tevékenység gyakorlásának olyan tartós, önállósult üzleti (üzemi) letelepedéssel járó helye, amely a vállalkozás székhelyétől eltérő helyen található (de azonos településen), - a vállalkozás olyan telephelye, amely más településen van, mint a vállalkozás székhelye - a bejelentő tartózkodási helye 2

3 11. Az űrlapok kitöltésekor bejelentő segítségünket kéri az adózási adatlap kitöltésében, segíthetünk-e neki ha úgy gondoljuk, hogy helyes választ tudunk adni kérdésére? - igen X - nem 12. Melyik adatot szükséges kitölteni a Számvitellel és biztosítási jogviszonnyal kapcsolatos adatok adatlapon? (Jelölje a -be írt X jellel az Ön által helyesnek ítélt választ) - naptári évtől eltérő üzleti év mérlegforduló napja - jogelőd adószám - FEOR szám X - munkavégzés jellege - biztosítási jogviszony kódja 13. Az egyéni vállalkozói igazolvány kiváltása feltétele-e a vállalkozói tevékenység gyakorlásának? - igen X - nem 14. Egyéni vállalkozó vállalkozói igazolványát nem találta ezért új igazolvány készíttetett. Egyik nap sértetlen állapotban megtalálja a postaszekrényében elveszettnek vélt igazolványát. Érdeklődik, hogy mit kell tennie vele? (Jelölje a -be írt X jellel az Ön által helyesnek ítélt választ) - nincs tennivalója, hiszen egyéni vállalkozói igazolványa sértetlen állapotban előkerült, ezért érvényes, így használhatja a másik igazolvánnyal együtt X - elvesztettnek vélt és később megtalált igazolványát köteles leadni vagy postán megküldeni a Hatóságnak (körzetközponti jegyzőnek) - az elveszettnek gondolt igazolványt semmisítse meg, hiszen már van új egyéni vállalkozói igazolványa 15. Az egyéni vállalkozó telefonon elmondja, hogy elektronikus úton adatváltozást jelentett be. Érdeklődik, hogy a nála lévő egyéni vállalkozói igazolványt le kell-e adnia az okmányirodában. Ön szerint le kell adnia vállalkozói igazolványát? X - igen - nem 3

4 GYAKORLATI FELADATSOR 1. Kérem jelölje X-el, hogy milyen iskolai végzettséggel kell rendelkeznie az óraadó tanárnak az Iskolai előkészítő oktatás elnevezésű szakmakód gyakorlásánál! Óvodapedagógus / Konduktor-óvodapedagógus Bioenergetikus Farmakológus 2. Kérem közölje, hogy elsősorban mely szakmakód gyakorolható egyéni vállalkozóként a Távközlési és informatikai hálózatszerelő szakképesítéssel! szakmakód száma: szakmakód megnevezése: 3. Kérem jelölje X-el, hogy a bányászat szakterületén a meddőhányóból történő ásványi nyersanyag kitermelése összesen hány szakmakódot érint! Kérem jelölje meg X-el, hogy a 24/1986. (VI. 26.) MT rendelet összesen hány szakmakódhoz tartozó jogszabályi hivatkozások elnevezésű ablakában jelenik meg! 4

5 Kérem jelölje meg X-el, hogy a KSH kifejezés összesen hány szakmakód képesítés ablakában jelenik meg! Kérem sorolja fel, hogy az Édességbolti eladó képesítéssel, milyen szabályozott szakmákat lehet egyéni vállalkozásban gyakorolni! Szakmakód száma Szakmakód megnevezése 5

6 7. Kérem, nevezze meg azt a jogszabályt, melynek alapján a Irodabútor gyártása szakmakód gyakorlása esetén az ipari tevékenység folytatója az ipari tevékenység megkezdését megelőzően írásban köteles bejelenteni a folytatni kívánt ipari tevékenységét! Kérem jelölje X-el a szakmakód gyakorlása esetén a működési engedélyt kiadó hatóságot! az egyéni vállalkozó üzlete szerint illetékes jegyző az egyéni vállalkozó székhelye szerint illetékes jegyző 6

7 az egyéni vállalkozó fióktelepe szerint illetékes Mezőgazdasági Szakigazgatási Hivatal 9. Kérem közölje, hogy a csillagjóslás, a cipőtisztítás és radiesztézia tevékenység mely szakmakódok hatálya alá tartoznak! csillagjóslás cipőtisztítás: radiesztézia: Szakmakód száma Szakmakód megnevezése Szakmakód Szakmakód megnevezése száma csillagjóslás Asztrológiai, spiritiszta szolgáltás cipőtisztítás: M.n.s. egyéb személyi szolgáltatás radiesztézia: M.n.s. egyéb személyi szolgáltatás 10. Melyik szakmakód hatálya alá tartozik az iskolai napközis ellátásban nem részesülő, különösen a csellengő vagy egyéb okból veszélyeztetett tíz év feletti gyermekek 7

8 számára nyújtott nappali felügyelet, foglalkoztatás - sport- és egyéb klubfoglalkozás, illetve játszótér, játéktár, játszóház keretében - és az étkeztetés biztosítása? Szakmakód száma Szakmakód megnevezése 11. Mely egyéni vállalkozói szakmakódok hatálya alá tartozik a 6305 házi gyermekorvosi ügyeleti ellátás egészségügyi szakmakód? Kérem, sorolja fel a közterületen kiskereskedelmi értékesítés keretében forgalomba hozható termékeket, ide nem értve az adott ünneppel, illetve az adott alkalomhoz kapcsolódó helyi hagyománnyal összefüggő termékeket, nemesfémből készült ékszereket, 8

9 díszműárukat! 13. Kérem, sorolja fel a közterületen vendéglátó értékesítés keretében forgalomba hozható termékeket! 14. Mit jelent a termelői borkimérés? A megfelelő választ jelölje X-el! Kizárólag saját termelésű szőlőbor nem vendéglátó-ipari tevékenység keretében, elvitelre történő értékesítése a termelő saját előállító-helyén. 9

10 Kizárólag saját termelésű szőlőbor vendéglátó-ipari tevékenység keretében, elvitelre történő értékesítése a termelő nem saját előállító-helyén. Kizárólag nem saját termelésű szőlőbor vendéglátó-ipari tevékenység keretében, elvitelre történő értékesítése a termelő saját előállító-helyén. 15. Kérem soroljon fel legalább három, a jogszabály szerint kocsmai tevékenység gyakorlásához megfelelő szakképesítést! 10

11 16. Fix Kornélia Abaújszántón alapít vagyonvédelmi egyéni vállalkozást. A működési engedély beszerzése érdekében információra lenne szüksége, hogy működési engedélyét melyik illetékes rendőrkapitányságon tudja elintézni. Kérem adja meg az illetékes rendőrkapitányság elérhetőségeit! Név: Cím:: Telefon: 17. Aki Dobogókő székhellyel alapít egyéni vállalkozást, melyik okmányirodán tudja bejelentését személyesen benyújtani? Pilisszentkereszt 11

12 Dobogókő Pomáz 12

13 GYAKORLATI KÉRDÉSEK 82 éves egyéni vállalkozó májusában váltott ki vállalkozói igazolványt. Most módosítási kérelmet kíván benyújtani személyesen az Okmányirodában. Ügyfélkapuval nem rendelkezik, nyilatkozata szerint nincs internet hozzáférése. Kérelme feldolgozható-e? 1. Igen, mert az ügyfél még a régi szabályok szerint váltott vállalkozó igazolványt. 2. Nem, mert a Evec tv. szerint kizárólag elektronikusan kérelmezhető az adatmódosítás. 3. Jegyző hatáskörébe tarozik a döntés, mérlegelési jogköre van a körzetközponti jegyzőnek év felett nem kötelező elektronikusan benyújtani a kérelmet, tehát van mód a személyes ügyintézésre. 2. A módosítási adatlapon beküldött adatváltozás a beküldés napján módosítja a vállalkozói igazolvány adatait. 1. Igaz, mert a rendszer elektronikus tehát teljesen automata. 13

14 2. Hamis, mert a jogszab a vált bejel-re 15 napos hati- ad. 3.Szünetelés időtartama alatt kizárólag számlakibocsátás lehetséges a vállalkozói tevékenységre vonatkozóan. 1. Igaz, mert ez adóbevétel az állami költségvetésnek. 2. Hamis. 5. Mely adatok változását kötelező 15 napon bejelenteni elektronikus úton. Kérem x-el jelölje azokat. - anyja neve - székhely cím változás - gyermekek száma - családi állapot változása - tevékenységi kör megszűnés - új telephely cím 6. Hondurasban nyaraló ügyfélkapuval rendelkező - egyéni vállalkozó beküldheti-e elektronikusan kérelemét az Okmányirodába? 1. Igen. 2. Nem, mert Honduras nem tagja az Európai Uniónak. 7. Vállalkozó elhunyt. Özvegye intézheti-e személyesen a vállalkozás megszűntetését? 1. Természetesen igen. Az Evec tv. alapján megszűnik az egyéni vállalkozás az elhalálozás napjával. 2. Nem, az elhunyt ügyfélkapu jelszavával kell belépni az ügyfél ügyfélkapujába és a kérelmet elektronikusan megküldeni. Szálláshely GYAKORLATI KÉRDÉSEK: 1. Az alábbiak közül válassza ki a panzió fogalmát! - az a kizárólag szálláshely-szolgáltatás folytatása céljából létesített szálláshelytípus, amelyben a szálláshely szolgáltatása mellett egyéb szolgáltatásokat is nyújtanak, és ahol a hasznosított szobák száma legalább tizenegy, az ágyak száma legalább huszonegy 14

15 X - az a kizárólag szálláshely-szolgáltatás folytatása céljából létesített szálláshelytípus, ahol az e célra hasznosított szobák száma legalább hat, de legfeljebb tíz, az ágyak száma legalább tizenegy, de legfeljebb húsz - az a kizárólag szálláshely-szolgáltatás folytatása céljából teljesített szálláshelytípus, amelyben az egy szobában található ágyak külön-külön is hhasznosításra kerülnek, s ahol az e célra hasznosított szobák száma legalább hat, az ágyak száma legalább tizenegy. 2. Az építési hatóság a szálláshely-üzemeltetési engedélyezés során részt vesz, mint közreműködő szakhatóság? X - igen - nem 3. A Rendőrkapitányság értesül a szálláshely-üzemeltetési engedély kiadásáról szóló határozatról? - igen X - nem 4. Az alábbiak közül válassza ki, mely mellékleteket kell csatolnia az ügyfélnek a szálláshely-üzemeltetési engedélyhez? - cégbejegyzés vagy vállalkozói igazolvány másolata X - nem a kérelmező tulajdonában lévő ingatlan esetében az ingatlan használatának jogcímére vonatkozó igazoló okirat (tulajdoni lap kivételével) - a telep helyszínrajza X - hat hónapon belüli használatbavételi engedély, vagy fennmaradási engedély Telepengedélyezés GYAKORLATI KÉRDÉSEK 5. A szálláshely megszűnését a szálláshely-szolgáltató mikor köteles a jegyzőnek bejelenteni? - a megszűnést követő 5 napon belül - a megszűnést követő 10 munkanapon belül X - a megszűnést követő 5 munkanapon belül 15

16 1. Az alábbiak közül mely szakhatóságok vesznek részt telepengedélyezési eljárásban? (Jelölje a -be írt X jellel az Ön által helyesnek ítélt választ) X - Állami Népegészségügyi és Tisztiorvosi Szolgálat - Honvédelmi miniszter által létrehozott hatóság X - Kulturális Örökségvédelmi Hivatal X - Mezőgazdasági Szakigazgatási Hivatal 2. Ki minősül ügyfélnek telepengedélyezési eljárásban? - a teleppel közvetlenül nem szomszédos, a teleppel nem közös telekhatárú ingatlan tulajdonosa X - társasház esetén a közös képviselő X - lakásszövetkezet esetén az elnök 3. Az Országos Munkavédelmi és Munkaügyi Főfelügyelőség illetékes területi szervével a jegyző a telepengedély tárgyában hozott határozatot haladéktalanul közli? X - igen - nem 4. Az alábbiak közül mikor tiltja meg a jegyző az ipari tevékenység folytatását és vonja vissza a telepengedélyt? - a bejelentést követően a nyilvántartásban szereplő adatokban bekövetkezett változást követően - az ipari tevékenység folytatója tevékenységére vonatkozó jogszabályi előírásoknak nem tesz eleget, vagy telepe a hatályos jogszabályi, valamint az engedély alapját képező feltételeknek nem felel meg, az előírt követelményeket nem teljesíti, és felszólítás ellenére sem teszi meg a szükséges intézkedéseket X - A tevékenység gyakorlását felfüggesztő, korlátozó, illetve a telep ideiglenes bezárását elrendelő határozatban meghatározott időtartam alatt sem tesz eleget a határozatban foglaltaknak 16

17 5. Az alábbiak közül melyek telepengedély-köteles tevékenységek? - dohánytermék gyártása - csomagolás - hangszergyártás - motorkerékpár gyártás - játékgyártás Kereskedelmi tev. GYAKORLATI KÉRDÉSEK 1. Kérem jelölje X-el, hogy mely kategóriák tartozik a kereskedelmi törvény hatály alá: X mozgóbolti büfé ásványi nyersanyag kitermelése szélerőmű működtetése 2. Kérem jelölje X-el, hogy mely tevékenységek gyakorolhatók mozgóbolti formában: fegyver-nagykereskedelem fényezés X élelmiszer jellegű vegyes kiskereskedelem 3. Kérem jelölje X-el, hogy mely termékek forgalmazásához szükséges működési engedély: X dohánytermék veszélyes hulladék X pirotechnikai termék 4. Mely termékek forgalmazhatók csomagküldő kereskedelem útján? X könyv étrendi kiegészítők 17

18 sziámi macska 5. Mely termékek értékesíthetők automatából? X csokoládé nemesfém díszáruból csak a 18 karátos szexuális termék Anyasági támogatáshoz kapcsolódó specialitások Ha az anyasági támogatást kérelmező gyám, vagy örökbefogadó és az ezt tartalmazó okirat nem kerül csatolásra, akkor a kérelmező által megjelölt, az örökbefogadást engedélyező, vagy a gyámkirendelésről döntő gyámhatóságot, az örökbefogadás visszavonása illetve gyermekvédelmi gondoskodás megszüntetése esetén, ha a szülő igényli, és nem csatolja ezen okiratokat, akkor a gyermekvédelmi gondoskodást megszüntető, illetve az örökbefogadást visszavonó nyilatkozatot tudomásul vevő gyámhatóságot, ha az anya a támogatás felvételét megelőzően meghalt, és az elhalálozást igazoló halotti anyakönyvi kivonatot nem csatoljak, a kérelmező által megjelölt, a haláleset helye szerint illetékes anyakönyvi hivatalt kell belföldi jogsegély keretében az adat igazolása, az irat másolatának megküldése végett megkeresni 5 munkanap biztosításával. 1.1 Anyasági támogatás Mi szükséges az anyasági támogatás kérelmezéséhez? Az ügyfél a Magyar Államkincstár honlapjáról letölthető Kérelem anyasági támogatás megállapítására elnevezésű nyomtatvány kitöltésével kérelmezheti az anyasági támogatás megállapítását, a szülést követő 6 hónapon belül. A kérelemhez a formanyomtatványon feltüntetett mellékleteket kell csatolni (legfontosabbak: kérelmező és a gyermek természetes személyazonosító adatai, TAJ-kártya másolatban, a terhesgondozáson való részvételek számáról szóló orvosi igazolás, a gyermek születési anyakönyvi kivonata másolatban). Mennyi az anyasági támogatás összege? Az anyasági támogatás gyermekenkénti összege: 1. a gyermek születésekor érvényes öregségi nyugdíj legkisebb összegének 225 %-a (2010- ben ,- Ft), 2. ikergyermekek esetén az öregségi nyugdíj legkisebb összegének a 300 %-a (2010-ben ,- Ft/gyermek). 18

19 Az anyasági támogatás iránti kérelmet a Kincstár a kérelem beérkezését követő 5 munkanapon belül elbírálja, a jogosultság megállapítása esetén a támogatást bankszámlára vagy postai úton kifizetési utalványon kiutalja. Használható-e a honlapunkon található nyomtatvány? Igen, a Kincstár a honlapján közzéteszi a családtámogatási ellátások igénylésére szolgáló formanyomtatványokat (kérelmeket), amelyek igénybevételével az ügyfél a támogatást kérelmezheti. A nyomtatványok a honlapról kinyomtathatók. Igényelhető-e elektronikus úton az anyasági támogatás? Nem. Jelenleg a Kincstár honlapján keresztül (https://eugyfel.allamkincstar.gov.hu) elektronikus úton az anyasági támogatás nem kérelmezhető. A kérelemhez elegendő-e másolatban csatolni az okmányokat és iratokat? Igen. A kérelemhez a szükséges iratokat másolatban is elegendő csatolni. Személyes megjelenés esetén az iratok bemutatása is lehetséges. A gyermek TAJ kártyája még nem érkezett meg, lehet-e a TAJ-szám nélkül kérelmezni az anyasági támogatást? A kérelem kötelező melléklete a gyermek TAJ-kártyájának a bemutatása vagy másolatban való csatolása. Amennyiben ez még nem áll rendelkezésre, az ügyfél a későbbiekben köteles a TAJkártya másolatát hiánypótlási felhívásra csatolni. Az orvosi igazolás helyett elfogadható-e a terhesgondozási könyv? Igen, amennyiben a kérelmező hozzájárul, a terhesgondozási könyv alapján készült másolat is mellékelhető a kérelemhez. A védőnő igazolhatja-e a terhesgondozást? Nem. A terhesgondozáson való részvételt a terhesgondozást végző orvos igazolja. Az anyuka kiskorú, igényelheti-e az anyasági támogatást? Igen. Az anyasági támogatást a kiskorú szülő nő igényelheti. A magyar állampolgár ügyfél a terhessége ideje alatt külföldön tartózkodott, és a gyermeke is ott született. Hogyan igényelheti az anyasági támogatást? Amennyiben az ügyfél Magyarország területén él (rendelkezik magyarországi bejelentett lakcímmel), akkor kérelmezheti az anyasági támogatás megállapítását. Ha a szülő nő hitelt érdemlően (dokumentumokkal, nyilatkozatokkal alátámasztva) igazolja, hogy a terhesség időtartama alatt legalább 5 hónap időtartamig egybefüggően külföldön tartózkodott. Kizárólag ebben az esetben nem kell a kötelező számú terhesgondozáson való részvételt igazolni az anyasági támogatás megállapításához. Az Európai Unió állampolgára Magyarországon munkavállaló, jogosult-e az anyasági támogatásra? Ha Magyarországon bejelentett lakcímmel rendelkezik az ügyfél, akkor kérelmezheti az anyasági támogatás megállapítását. A kérelmet a lakcíme szerint illetékes Kincstár Regionális Igazgatóságához kell benyújtani. 19

20 1.2 Családi pótlék Újszülött gyermekre hogyan kell kérelmezni a családi pótlékot, és mit kell benyújtani a kérelem mellé? Az ellátás iránti kérelmet írásban, "Kérelem családi pótlék megállapítására" elnevezésű formanyomtatványon kell előterjesztetni. A formanyomtatvány a című honlapon keresztül elérhető, letölthető. A kérelemhez a nyomtatványon megjelölt mellékleteket kell csatolni. A kérelem benyújtása személyesen és postai úton is történhet az ügyfél lakcíme szerinti Regionális Igazgatóságnál, de lehetőség van elektronikus igénylésre is. A Kincstár a fax-on vagy egyszerű ben érkezett kérelmet nem tudja elfogadni. A legfontosabb mellékletek: A családi pótlék kérelemhez tartozó legfontosabb mellékletek a következők: Gyermek (ek) születési anyakönyvi kivonata Igénylő személyi igazolványa Igénylő lakcím igazolványa Igénylő és gyermek (ek) TAJ számot igazoló hatósági igazolványa Gyám esetén jogerős gyámhatározat A felsoroltakat az ügyfélnek másolatban kell csatolni, vagy személyes benyújtás esetén az ügyfél eredetiben is bemutathatja a csatolandó iratokat. Van lehetőség arra, hogy az ügyfél elektronikus úton nyújtson be kérelmet vagy hiánypótlást? Hiánypótlás benyújtása csak írásban lehetséges, elektronikus benyújtásra jelenleg nincs lehetőség. Az ügyfél a családi pótlék, GYES, GYET ellátások iránti kérelmét azonban elektronikus úton is benyújthatja. Elektronikusan kizárólag ügyfélkapus regisztrációval rendelkező ügyfelek nyújthatják be a saját családtámogatási igényeiket a https://eugyfel.allamkincstar.gov.hu oldalon keresztül. Amennyiben az ügyfél elektronikusan szeretne ügyet indítani, rendelkeznie kell ügyfélkapus regisztrációval (nem ideiglenes, hanem már aktivált ügyfélkapus regisztrációval, amit az okmányirodában tehet meg), és az ügyfélkapun keresztül be kell jelentkeznie a Kincstár portáljára, majd ott is regisztrálnia kell magát. Nem ügyfélkapun keresztül en benyújtott igényt a Kincstár nem fogad el. Visszamenőleg mennyi időre kérelmezhető az ellátás? Késedelmes benyújtás esetén a családi pótlék megállapítását az ügyfél a kérelem benyújtásától (postára adásától) számított 2 hónapra visszamenőleg kérelmezheti. Az ügyfél mostanáig postai úton kapta a családi pótlékot, azonban ezentúl bankszámlára szeretné utaltatni, mi ennek a módja? A családtámogatási ellátás az ügyfél lakossági bankszámlájára folyósítható. Erre vonatkozó kérelmét, illetve számlaszámának változását az ügyfélnek írásban, levél formájában kell bejelenteni ez ellátást folyósító szerv felé. Az en megtett bejelentést a Kincstár nem tudja elfogadni. A bejelentéshez számlaszerződés, számlakivonat csatolása nem szükséges, azonban az ügyfélnek arról nyilatkozni kell, hogy a megjelölt számlaszám felett rendelkezési joga van. Egyedülállóságot milyen formában lehet bejelenteni, és kell-e igazolni? 20

21 Az ügyfél a családi állapotában bekövetkezett változást írásban, 15 napon belül köteles a családi pótlékot folyósító Igazgatóság felé bejelenteni. Amennyiben az ügyfél egyedülálló lett, akkor erről nyilatkozatot kell tennie. Nyilatkozata alapján folyósítható a családi pótlék az egyedülálló ügyfelet megillető összegben. Válás esetén a válásról szóló iratokat sem kell az ügyfélnek csatolni. Mostanáig a gyermek édesapja kapta családi pótlékot, és a következő hónaptól az édesanya szeretné kérelmezni, milyen formában kell bejelenteni a változást? Ha a gyermek együttélő szülők háztartásában él, a családi pótlékot a szülők együttes nyilatkozata szerint bármelyik szülő igényelheti, mégpedig nyilatkozatuk szerint gyermekenként. A fenti esetben új kérelmet kell benyújtani, amelyen már az édesanya szerepel kérelmezőként. Célszerű az édesapának saját nyilatkozatban kérni a családi pótlék folyósításának megszüntetését a másik szülő igénylésére tekintettel. A legidősebb gyermek egyetemi tanulmányokat folytat. A kisebb gyermek szakközépiskolában tanul. Kaphat-e az ügyfél mindkét gyermeke után családi pótlékot, vagy kedvezményt a nagyobb vagy a kisebb gyermekre? Az egyetemi tanulmányokat folytató gyermek után nem jár családi pótlék, azonban a családi pótlékra jogosító másik gyermek után járó családi pótlék összegébe beszámítható. A beszámítást kérelmezni kell a Kérelem családi pótlék megállapítására elnevezésű nyomtatványon (a nyomtatvány 19. pontja), és az egyetemi tanulmányok igazolására a felsőoktatási intézmény által kiállított hallgató jogviszonyról szóló igazolást csatolni kell a kérelemhez. Ha az ügyfél gyermeke 18 éves elmúlt és közoktatási intézményben tanulmányokat folytat, hogyan kell ezt igazolni és meddig jár a családi pótlék? A 18. életévét betöltött és közoktatási intézményben tanulmányokat folytató gyermek után legfeljebb annak a tanévnek a végéig jár az iskoláztatási támogatás, amelyben a tanuló a 20. életévét betölti. (Sajátos nevelési igényű gyermek esetén annak a tanévnek a végéig, amelyben a 23. életévét betölti.) A tanulmányokat a Kincstár által rendszeresített Igazolás tanulói jogviszony fennállásáról formanyomtatványon kell igazolni. Az igazolás a honlapról letölthető és azt az iskola tölti ki. 18 évesnél fiatalabb az anya, kaphat-e családi pótlékot az újszülött gyermekére, ha van kirendelt gyám? A kiskorú szülő részére akkor lehet a családi pótlékot megállapítani, ha nincs gyámja, vagy ha a 16. életévét betöltött kiskorú szülő a saját háztartásában nevelt gyermekének gyámjával nem él egy háztartásban. Az ügyfél gyermeke tartósan beteg, és az ügyfél magasabb összegű családi pótlékot szeretne igényelni. Elegendő beküldeni az orvosi igazolást a tartós betegségről? Magasabb összegű családi pótlék a tartósan beteg illetve súlyosan fogyatékos gyermek után jár. Családtámogatási ellátás szempontjából tartósan beteg, illetve súlyosan fogyatékos az a 18. évesnél fiatalabb gyermek, aki az ESzCsM rendeletben meghatározott betegsége, illetve fogyatékossága miatt állandó vagy fokozott felügyeletre, gondozásra szorul. A magasabb összegű családi pótlék igényléséhez az Igazolás tartósan beteg, illetve súlyosan fogyatékos gyermekről elnevezésű igazolást kell csatolni, eredetben. Az igazolást szakorvos 21

22 tölti ki. Amennyiben az ügyfél számára már családi pótlék folyósítása történik, új kérelem csatolása nem szükséges, csak a tartós betegséget, súlyos fogyatékosságot igazoló nyomtatványt kell benyújtani. A nyomtatvány a honlapról letölthető. 18 éves elmúlt a vesebeteg gyermeke, és eddig az ügyfél magasabb összegű ellátást kapott a gyermeke után. A gyermek továbbra is közoktatási intézményben tanul. Kaphat-e utána az ügyfél magasabb összegű családi pótlékot? A 18. életévét betöltött, közoktatási intézményben tanulmányokat folytató beteg gyermek után az ügyfél akkor jogosult magasabb összegű iskoláztatási támogatásra, ha a gyermek tartós betegnek, vagy súlyosan fogyatékosnak minősül. Ennek megállapítását az ORSZI végzi el, amennyiben az ügyfél kéri a gyermek ORSZI általi vizsgálatát. A jogosultság megállapításához szükséges még a közoktatási intézmény által kiállított Igazolás a tanulói jogviszony fennállásáról" elnevezésű formanyomtatvány, amelyen az intézmény igazolja a beteg gyermek tanulói jogviszonyának fennállását. (A tanulói jogviszony fennállását igazolja az is, ha az Oktatási Hivatal elektronikus adatszolgáltatásban a tanulói jogviszonnyal rendelkezők között szerepelteti a gyermeket.) ORSZI szakhatósági állásfoglalás hiányában, vagy ha az ORSZI szakvéleménye alapján az egészségkárosodás mértéke az 50%-ot nem éri el, az ügyfél a gyermek után a középfokú iskolai tanulmányok folytatásának idejére - de legfeljebb annak a tanévnek a végéig, amelyben a gyermek a 20. életévét betölti - az alapösszegű iskoláztatási támogatásra lehet jogosult. Az ügyfél gyermeke elmúlt 20 éves, és közoktatási intézményben tanul, és sajátos nevelési igényű. Hogyan kell ezt igazolnia? Meddig jár utána az iskoláztatási támogatás? A sajátos nevelési igényű gyermek után annak a tanévnek a végéig jár az iskoláztatási támogatás, amelyben a tanuló a 23. életévét betöltötte. A sajátos nevelési igényről az ügyfélnek kell írásban nyilatkozatot tenni, erre külön formanyomtatvány nincs. A nyilatkozatot minden tanévben meg kell tenni, és a bejelentésnek tartalmaznia kell a sajátos nevelési igényt megállapító határozat, pedagógiai szakszolgálatként működő tanulási képességet vizsgáló szakértői és rehabilitációs bizottság vagy országos szakértői és rehabilitációs tevékenységet végző bizottság megnevezését és címét, valamint a szakértői vélemény számát. A szakvélemény beküldése nem szükséges. Az ügyfél gyermeke tartós betegsége miatt magasabb összegű családi pótlékban részesül. A megállapító határozat mellé egy utazási kártyát is kapott. Milyen kedvezményre jogosít a kártya? A tartós beteg és az őt kísérő személy távolsági közlekedésben 90%-os, helyi közlekedésben 100%-os mértékű kedvezményre jogosult. A kártya a rajta szereplő érvényességi időn belül használható fel. A gyermekem súlyos betegség miatt 3 hétig hiányzott az iskolából. Az osztályfőnök szerint fel fogják függeszteni a családi pótlék folyósítását. Igaz ez? Az iskoláztatási támogatás folyósításának felfüggesztéséről akkor kell a jegyzőnek intézkedni, ha a tanuló legalább 50 órát igazolatlanul mulasztott. Amennyiben a betegséget az orvos igazolja, akkor igazoltan mulasztott a gyermek, ezért a folyósítás felfüggesztése esete nem áll fenn. Az ügyfél gyermeke nyári munkát vállalt, két hónapig dolgozott, és a minimálbérnek megfelelő összeget keresett. Befolyásolja ez a családi pótlékra való jogosultságot? 22

23 Nem. Abban az esetben befolyásolná, ha a keresőtevékenységből származó jövedelem 3 egymás követő hónapban meghaladja a mindenkori minimálbér összegét. Ezt 15 napon belül írásban be kell jelenteni, és a 4. hónaptól kezdődően az ellátás szünetel mindaddig, amíg a gyermek rendszeres jövedelemmel rendelkezik. Az ügyfél családjával fél évre külföldre költözik, járhat-e továbbra is a családi pótlék Magyarországon? A 3 hónapot meghaladó külföldi tartózkodást az ügyfélnek írásban be kell jelenteni, mert 3 hónap után az ellátás nem folyósítható tovább. Amennyiben az ügyfél EU vagy EGT-tagállamba kötözik, akkor az uniós jogszabályok szerint van lehetőség a családtámogatási ellátások igénylésére. Az ügyfél szlovák állampolgár, és Magyarországon dolgozik. Kaphat-e családi pótlékot? Az Európai Unió tagállamán, ill. EGT-tagállamon belüli keresőtevékenység folytatása esetén a Kincstár Nemzetközi Kapcsolatok Osztálya az illetékes eljáró hatóság. Ilyenkor vizsgálni kell azt, hogy az uniós jogszabályok szerint melyik állam folyósítja a családtámogatási ellátásokat. 1.3 Gyermekgondozási segély (GYES) Lejárt a GYED (a gyermekem betöltötte a 2. életévét). Mit kell tennie az ügyfélnek, ha GYES-t szeretne kérelmezni? A GYES kérelmezése a Kincstár honlapjáról letölthető Kérelem gyermekgondozási segély megállapítására formanyomtatványon történhet. A kérelemhez a nyomtatványon megjelölt mellékleteket kell csatolni. A kérelem benyújtása személyesen és postai úton is történhet az ügyfél lakcíme szerinti Regionális Igazgatóságnál, de lehetőség van elektronikus igénylésre is. A Kincstár a fax-on vagy egyszerű ben érkezett kérelmet nem tudja elfogadni. A legfontosabb mellékletek (a formanyomtatvány tartalmazza a mellékletek felsorolását): Gyermek(kek)születési anyakönyvi kivonata Igénylő személyi igazolványa Igénylő lakcím igazolványa Igénylő és gyermek (ek)taj számot igazoló hatósági igazolványa Igénylő adóazonosító jelét igazoló hatósági igazolvány magánnyugdíj-pénztári tagság esetén a záradékolt belépési nyilatkozat A felsoroltakat az ügyfélnek másolatban kell csatolni, vagy személyes benyújtás esetén az ügyfél eredetiben is bemutathatja a csatolandó iratokat. Az ügyfél élettársa is igényelheti a GYES-t? Amennyiben az élettárs a gyermek vér szerinti szülője, akkor igen. Van lehetőség arra, hogy az ügyfél elektronikus úton nyújtson be kérelmet vagy hiánypótlást? Hiánypótlás benyújtása csak írásban lehetséges, elektronikus benyújtásra jelenleg nincs lehetőség. Az ügyfél a családi pótlék, GYES, GYET ellátások iránti kérelmét azonban elektronikus úton is benyújthatja. Elektronikusan kizárólag ügyfélkapus regisztrációval rendelkező ügyfelek nyújthatják be a saját családtámogatási igényeiket a https://eugyfel.allamkincstar.gov.hu oldalon 23

Emberi Erőforrások Minisztériuma Központi Ügyfélszolgálati Iroda. Tájékoztató. a gyermekek után járó ellátásokról

Emberi Erőforrások Minisztériuma Központi Ügyfélszolgálati Iroda. Tájékoztató. a gyermekek után járó ellátásokról Emberi Erőforrások Minisztériuma Központi Ügyfélszolgálati Iroda Tájékoztató a gyermekek után járó ellátásokról 2014 1 Emberi Erőforrások Minisztériuma Szociális és Családügyért Felelős Államtitkárság

Részletesebben

A biztosítási jogviszonyhoz kötött ellátások

A biztosítási jogviszonyhoz kötött ellátások A biztosítási jogviszonyhoz kötött ellátások Ki minősül biztosítottnak? Az, aki - munkaviszonyban (ideértve az országgyűlési képviselőt is), közalkalmazotti, illetőleg közszolgálati jogviszonyban, ügyészségi

Részletesebben

Emberi Erőforrások Minisztériuma Központi Ügyfélszolgálati Iroda. A megváltozott munkaképességű személyek ellátásai

Emberi Erőforrások Minisztériuma Központi Ügyfélszolgálati Iroda. A megváltozott munkaképességű személyek ellátásai Emberi Erőforrások Minisztériuma Központi Ügyfélszolgálati Iroda A megváltozott munkaképességű személyek ellátásai 2014 1 Emberi Erőforrások Minisztériuma Szociális és Családügyért Felelős Államtitkárság

Részletesebben

EMELT ÖSSZEGŰ CSALÁDI PÓTLÉK. Az ügyintézés menete:

EMELT ÖSSZEGŰ CSALÁDI PÓTLÉK. Az ügyintézés menete: 2013. április 4-i tájékoztatás: Az 54. számú Magyar Közlönyben foglaltaknak megfelelően a 24/2013. (III.29.) számú EMMI rendelet és annak 26. számú melléklete szerint a scoliosis (M.41.0- M41.9), illetve

Részletesebben

lehet ségek, támogatások hallássérülteknek születést l álláskeresésig

lehet ségek, támogatások hallássérülteknek születést l álláskeresésig munka kör alapítvány hallássérültek foglalkoztatásáért lehet ségek, támogatások hallássérülteknek születést l álláskeresésig információs füzet i. 2013 lehet ségek, támogatások hallássérülteknek születést

Részletesebben

Budapest Főváros III. Kerület, Óbuda-Békásmegyer Önkormányzat Képviselő-testületének. a szociális igazgatásról és egyes szociális ellátásokról

Budapest Főváros III. Kerület, Óbuda-Békásmegyer Önkormányzat Képviselő-testületének. a szociális igazgatásról és egyes szociális ellátásokról Budapest Főváros III. Kerület, Óbuda-Békásmegyer Önkormányzat Képviselő-testületének 10/2015. (II. 16.) 1 önkormányzati rendelete a szociális igazgatásról és egyes szociális ellátásokról a 14/2015. (III.

Részletesebben

Kartal Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2015 (III.01.) önkormányzati rendelete a települési támogatásról

Kartal Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2015 (III.01.) önkormányzati rendelete a települési támogatásról Kartal Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2015 (III.01.) önkormányzati rendelete a települési támogatásról Kartal Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete Magyarország Alaptörvénye 32.

Részletesebben

20/1997. (II. 13.) Korm. rendelet. a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény végrehajtásáról. A Pedagógus igazolvány

20/1997. (II. 13.) Korm. rendelet. a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény végrehajtásáról. A Pedagógus igazolvány A jogszabály mai napon hatályos állapota 20/1997. (II. 13.) Korm. rendelet a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény végrehajtásáról A Kormány a közoktatásról szóló - többször módosított - 1993. évi

Részletesebben

Bodajk Város Önkormányzat Képviselő-testületének. 13/2015. (IV. 29.) önkormányzati rendelete. a szociális ellátásokról. 1. Általános rendelkezések

Bodajk Város Önkormányzat Képviselő-testületének. 13/2015. (IV. 29.) önkormányzati rendelete. a szociális ellátásokról. 1. Általános rendelkezések Bodajk Város Önkormányzat Képviselő-testületének 13/2015. (IV. 29.) önkormányzati rendelete a szociális ellátásokról Bodajk Város Önkormányzat Képviselő-testülete a szociális igazgatásról és szociális

Részletesebben

Szigethalom Város Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2015.(II.27.) RENDELETE. a települési támogatások helyi szabályozásáról

Szigethalom Város Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2015.(II.27.) RENDELETE. a települési támogatások helyi szabályozásáról Szigethalom Város Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2015.(II.27.) RENDELETE a települési támogatások helyi szabályozásáról Szigethalom Város Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk

Részletesebben

Budapest XVIII. kerület Pestszentlőrinc-Pestszentimre Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2011. (II. 18.) önkormányzati rendelete

Budapest XVIII. kerület Pestszentlőrinc-Pestszentimre Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2011. (II. 18.) önkormányzati rendelete Budapest XVIII. kerület Pestszentlőrinc-Pestszentimre Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2011. (II. 18.) önkormányzati rendelete a pénzbeli és természetbeni szociális ellátásokról Budapest XVIII. kerület

Részletesebben

Mit kell csatolni a kérelemhez illetve mit kell bemutatni az ügyfélszolgálaton?

Mit kell csatolni a kérelemhez illetve mit kell bemutatni az ügyfélszolgálaton? ÁPOLÁSI DÍJ Az ápolási díj a tartósan gondozásra szoruló személy otthoni ápolását ellátó nagykorú hozzátartozó részére biztosított anyagi hozzájárulás. ALANYI JOGÚ ÁPOLÁSI DÍJ: Ki jogosult rá? A hozzátartozó

Részletesebben

20/1997. (II. 13.) Korm. rendelet a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény végrehajtásáról

20/1997. (II. 13.) Korm. rendelet a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény végrehajtásáról Opten Törvénytár Opten Kft. I. 20/1997. (II. 13.) Korm. rendelet 20/1997. (II. 13.) Korm. rendelet a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény végrehajtásáról A 2010.01.01. óta hatályos szöveg Tartalomjegyzék

Részletesebben

1/2012. (I. 20.) Korm. rendelet a hallgatói hitelrendszerről

1/2012. (I. 20.) Korm. rendelet a hallgatói hitelrendszerről 1/2012. (I. 20.) Korm. rendelet a hallgatói hitelrendszerről A Kormány a Magyar Köztársaság 2001. és 2002. évi költségvetéséről szóló 2000. évi CXXXIII. törvény 42. - ában kapott felhatalmazás alapján,

Részletesebben

Bodajk Város Önkormányzat Képviselő-testületének. 6/2015. (II. 25.) önkormányzati rendelete. a szociális ellátásokról. 1. Általános rendelkezések

Bodajk Város Önkormányzat Képviselő-testületének. 6/2015. (II. 25.) önkormányzati rendelete. a szociális ellátásokról. 1. Általános rendelkezések Bodajk Város Önkormányzat Képviselő-testületének 6/2015. (II. 25.) önkormányzati rendelete a szociális ellátásokról Bodajk Város Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a)

Részletesebben

20/1997. (II. 13.) Korm. rendelet. a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény végrehajtásáról. A Pedagógus igazolvány

20/1997. (II. 13.) Korm. rendelet. a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény végrehajtásáról. A Pedagógus igazolvány 20/1997. (II. 13.) Korm. rendelet a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény végrehajtásáról A Kormány a közoktatásról szóló többször módosított 1993. évi LXXIX. törvény (a továbbiakban: közoktatásról

Részletesebben

3. számú melléklet a 63/2006. (III. 27.) Korm. rendelethez 236. KÉRELEM aktív korúak ellátásának megállapítására

3. számú melléklet a 63/2006. (III. 27.) Korm. rendelethez 236. KÉRELEM aktív korúak ellátásának megállapítására 3. számú melléklet a 63/2006. (III. 27.) Korm. rendelethez 236 KÉRELEM aktív korúak ellátásának megállapítására 1. Személyi adatok 1.1. A kérelmező személyre vonatkozó adatok: 1.1.1. Neve:. 1.1.2. Születési

Részletesebben

I. Fejezet. Általános rendelkezések. 1. A rendelet célja 1. 1

I. Fejezet. Általános rendelkezések. 1. A rendelet célja 1. 1 Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzat Képviselő-testületének 25/2011. (IX.26.) önkormányzati rendelete a pénzbeli és természetbeni támogatásokról Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros

Részletesebben

GYAKRAN ISMÉTELT KÉRDÉSEK. 1. Mit tehet, hova fordulhat az, akit diszkrimináció ért egy munkafelvétel során?

GYAKRAN ISMÉTELT KÉRDÉSEK. 1. Mit tehet, hova fordulhat az, akit diszkrimináció ért egy munkafelvétel során? GYAKRAN ISMÉTELT KÉRDÉSEK 1. Mit tehet, hova fordulhat az, akit diszkrimináció ért egy munkafelvétel során? A sérelmet szenvedett személy kérelemmel fordulhat az Egyenlő Bánásmód Hatósághoz. Cím: 1024

Részletesebben

Jogi segítség a munka világában munkajog - cégjog - társadalombiztosítás

Jogi segítség a munka világában munkajog - cégjog - társadalombiztosítás Jogi segítség a munka világában munkajog - cégjog - társadalombiztosítás TARTALOMJEGYZÉK ELÔSZÓ........................................................ 2. JOGPONT HÁLÓZAT..............................................

Részletesebben

CSALÁDI TÁMOGATÁSOK AZ EURÓPAI ÚNIÓ ORSZÁGAIBAN

CSALÁDI TÁMOGATÁSOK AZ EURÓPAI ÚNIÓ ORSZÁGAIBAN CSALÁDI TÁMOGATÁSOK AZ EURÓPAI ÚNIÓ ORSZÁGAIBAN Az EU országokban működő családtámogatási rendszerek rövid összefoglalóját tartalmazza a gyűjtemény, a www.euvonal.hu információi alapján. Az egyes országok

Részletesebben

I. fejezet Általános rendelkezések. A rendelet célja. A rendelet hatálya 2. Értelmező rendelkezések 3.

I. fejezet Általános rendelkezések. A rendelet célja. A rendelet hatálya 2. Értelmező rendelkezések 3. Albertirsa Város Önkormányzata képviselő-testületének a pénzbeli és természetbeni szociális ellátásokról, valamint a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátásokról szóló 7/2015.(II.27.) önkormányzati

Részletesebben

Kérelem rendkívüli települési támogatás megállapítására

Kérelem rendkívüli települési támogatás megállapítására BUDAKESZI POLGÁRMESTERI HIVATAL 2092 Budakeszi, Fő utca 179. 06-23-535-710 06-23-451-525 igazgatas@budakeszi.hu Ügyfélfogadás: hétfő 13.00 17.00 kedd nincs szerda 8.00 12.00 13.00-16.00 csütörtök nincs

Részletesebben

ÚTMUTATÓ A 1453NY JELŰ NYILATKOZAT KITÖLTÉSÉHEZ A 1453E JELŰ EGYSZERŰSÍTETT BEVALLÁST VÁLASZTÓ ADÓZÓK RÉSZÉRE

ÚTMUTATÓ A 1453NY JELŰ NYILATKOZAT KITÖLTÉSÉHEZ A 1453E JELŰ EGYSZERŰSÍTETT BEVALLÁST VÁLASZTÓ ADÓZÓK RÉSZÉRE ÚTMUTATÓ A 1453NY JELŰ NYILATKOZAT KITÖLTÉSÉHEZ A 1453E JELŰ EGYSZERŰSÍTETT BEVALLÁST VÁLASZTÓ ADÓZÓK RÉSZÉRE Az egyszerűsített adóbevallás az önadózásnak egy formája, amely lehetőséget nyújt arra, hogy

Részletesebben

AZ ÖNKORMÁNYZATI ÉS TERÜLETFEJLESZTÉSI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA

AZ ÖNKORMÁNYZATI ÉS TERÜLETFEJLESZTÉSI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA XIX. ÉVFOLYAM 2. SZÁM 2008. JANUÁR 28. ÁRA: 1365 Ft AZ ÖNKORMÁNYZATI ÉS TERÜLETFEJLESZTÉSI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA FELHÍVÁS! Felhívjuk tisztelt Elõfizetõink figyelmét a közlöny utolsó oldalán közzétett

Részletesebben

ÁRTÁND KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE. 2015. FEBRUÁR 25-i NYILVÁNOS ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE

ÁRTÁND KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE. 2015. FEBRUÁR 25-i NYILVÁNOS ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE ÁRTÁND KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2015. FEBRUÁR 25-i NYILVÁNOS ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE Rendeletek: 3/2015. (II. 26.) önkormányzati rendelet 4/2015. (II. 26.) önkormányzati rendelet az önkormányzat

Részletesebben

A végrehajtási eljárás alapvető szabályai

A végrehajtási eljárás alapvető szabályai A végrehajtási eljárás alapvető szabályai Az adóhatósági végrehajtásnál az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény (Art.), a bírósági végrehajtásról szóló 1994. évi LIII. törvény (Vht.) és a közigazgatási

Részletesebben

Szeged Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 6/2015. (II.20.) önkormányzati rendelete a települési támogatásokról

Szeged Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 6/2015. (II.20.) önkormányzati rendelete a települési támogatásokról Szeged Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 6/2015. (II.20.) önkormányzati rendelete a települési támogatásokról Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlése (továbbiakban Közgyűlés) a szociális igazgatásról

Részletesebben

Tisztelt Ügyfelünk! Mindig gondoskodjon postája átvételéről, mert a nem kereste jelzéssel visszaérkezett levél kézbesítettnek minősül!

Tisztelt Ügyfelünk! Mindig gondoskodjon postája átvételéről, mert a nem kereste jelzéssel visszaérkezett levél kézbesítettnek minősül! Tisztelt Ügyfelünk! Tájékoztatónkban részletesen leírtuk az aktív korúak ellátására való jogosultság feltételeit. Kérjük, hogy alaposan tanulmányozza a leírtakat, de ezen kívül rendkívül fontos, hogy a

Részletesebben

Keretmegállapodásos közbeszerzési eljárás AJÁNLATI DOKUMENTÁCIÓJA. Az Állami Számvevőszék részére ellenőrzési tevékenység ellátása 2015.

Keretmegállapodásos közbeszerzési eljárás AJÁNLATI DOKUMENTÁCIÓJA. Az Állami Számvevőszék részére ellenőrzési tevékenység ellátása 2015. ÁLLAMI SZÁMVEVŐSZÉK 1052 Budapest Apáczai Csere János utca 10. Az ajánlatkérő ezúton hívja fel a dokumentációba betekintő valamennyi gazdasági szereplő figyelmét arra, hogy a dokumentáció írható változatának

Részletesebben